CARAVAN BETJENINGSVEJLEDNING CARAVAN BETJENINGSVEJLEDNING. Stand: 07/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CARAVAN BETJENINGSVEJLEDNING CARAVAN BETJENINGSVEJLEDNING. Stand: 07/2011"

Transkript

1 BETJENINGSVEJLEDNING CARAVAN BETJENINGSVEJLEDNING CARAVAN DK Stand: 07/2011

2 Forord Kære Fendt-kunde Det glæder os, at du har bestemt dig for en Fendt campingvogn, som fremover vil være en pålidelig ledsager på årets skønneste dage. På grundlag af vores mangeårige erfaringer indenfor campingvogne og autocampere kan vi reagere innovativt på de nyeste udviklinger og markedets krav. Køresikkerhed og komfort har altid været en ufravigelig del af vores produktfilosofi. Navnet Fendt-Caravan har gennem årtier stået for en høj forarbejdningskvalitet. Et tæt forhandler-service-net, fordelt over hele Europa, står ligeledes til rådighed. Drag også nytte af forhandlerens erfaringer og viden ved at føre en udførlig samtale med ham, inden du første gang tager af sted med din Fendt campingvogn. Læs venligst denne instruktionsbog omhyggeligt, for at sikre en korrekt håndtering af campingvognen. Det bedste bevis på vores særlige kvalitetstænkning er langtidsgarantien for Fendt campingvogne mht. til tætheden af køretøjets samlinger. Via årlige kontroller hos en autoriseret Fendt campingvogn-forhandler kan denne tæthedsgaranti forlænges til op til 5 år efter du har overtaget campingvognen. Vi ønsker dig mange gode ferieoplevelser og altid en god tur med din nye Fendt campingvogn. Fendt-Caravan GmbH

3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Generelt Markeringer i manualen Sikkerhed Generelt Før og under turen Pålæsning Køreegenskaber Efter kørslen Chassis og indregistrering Generelt Sikkerhedskobling AKS Håndbremse Påløbsanordning og hjulbremser Støtteben Indregistrering Hovedsyn Tempo-100-godkendelse Vægtdefinitioner Hjul, dæk Dæk Dæktryk Profildybde og dækkenes alder Fælge Hjulskift Udvendig opbygning Ventilation og udluftning Indgangsdør Serviceklap Toiletklap Gaskasselåg Tag og tagræling Forteltskinne Cykelholder Eftermontering af markise Hækstige, tag og tagræling Opbygning inde Åbne og lukke døre/låger og klapper Udtrækkelig medieoval Ombygning af siddegruppe til soveplads Etagesenge Vinduer Tagluger

4 7 El-installationer Sikkerhedsregler Strømforsyning Betjeningspaneler Lysstyringssystem med kontrolpanel Forbindelsesskema lysanlæg 12V 13-polet Lys i campingvognen Elektrisk gulvtemperering Mikrobølgeovn Aircondition Radio- / CD-afspiller Forberedelse til antennekabel Vand Vandforsyning Varmtvandsforsyning med Truma-vandvarmer Kassettetoilet Gas Generelle sikkerhedsregler ved brug af gasanlæg til flaskegas Gasforsyning Varmluftopvarmning Køleskab Gaskomfur Bageovn Tilbehør Vedligeholdelse og pleje Vedligeholdelse Udluftning Pleje Vinterbrug Bortskaffelse og miljøbeskyttelse Miljø og camping Tekniske data Korrekt dæktryk Tekniske data Grundudstyr Belysning Index...Ix-1

5 1. Indledning 1.1 Generelt Vore campingvogne videreudvikles hele tiden. Vi beder om forståelse for, at ændringer mht. udstyr, form og teknik forbeholdes. Der kan ikke gøres krav gældende mod Fendt pga. manualens indhold. Heri beskrives de på tryktidspunktet eksisterende udstyrsvarianter, som kan overføres på alle grundplansvarianter. Desværre kan vi ikke beskrive alle individuelle varianter. Ved specielle spørgsmål mht. udstyr og teknik står Fendt-forhandleren gerne til rådighed. Deres Fendt-campingvogn er bygget iht. den aktuelle tekniske standard og de anerkendte sikkerhedstekniske regler. Campingvognen svarer til standarden EN På trods af alle sikkerhedsforanstaltninger kan personer blive kvæstet eller campingvognen beskadiget, når sikkerhedsreglerne i denne manual samt advarslerne i form af klistermærker på campingvognen ikke iagttages. Campingvognen må kun benyttes, når den er i fejlfri stand. Fejl, som påvirker sikkerheden for personer eller campingvognen skal straks afhjælpes af fagpersonale. Bremserne, el-installationen og gasinstallationen må kun kontrolleres og repareres af autoriserede installatører. Personligt udstyr og ekstratilbehør må kun medføres op til den tilladte totalvægt. De angivne kontrol- og eftersynsintervaller skal overholdes. Inden første tur De skal ikke kun benytte den foreliggende manual til at slå efter i, men gøre dig grundigt fortrolig med den. Udfyld garantibeviserne til de indbyggede apparater og tilbehørsdele i de separate vejledninger og indsend garantibeviserne til apparaternes producenter. Derved sikrer du dine garantikrav for alle apparater. Fendt-Caravan yder desuden en 5-års tæthedsforsikring på campingvognens bodel iht. garantibetingelserne. Ved udlevering af køretøjet får du et servicehæfte 5 års tæthedsforsikring af din forhandler. De årlige tæthedskontroller gennemføres på kundens regning. OBS: Når tæthedskontrollerne ikke gennemføres, bortfalder rettigheden til den 5 års tæthedsforsikring. 01-1

6 1.2 Markeringer i manualen Manualen forklarer campingvognen på følgende måde: Tekster og illustrationer De tekster, som henviser til illustrationerne, står direkte til højre for illustrationerne. Detaljer i illustrationerne (her: indgangsdør) er markeret med et positionsnummer j. Opremsninger - Opremsninger foretages som stikpunkter og er kendetegnet med en foranstillet bindestreg. Betjeningsanvisninger Betjeningsanvisninger foretages ligeledes som stikpunkter og indledes med et rundt sætningsbegyndelsestegn. Henvisninger Advarsler Miljøråd Henvisninger gør opmærksom på vigtige detaljer, som sikrer, at campingvognen og tilbehørsdelene fungerer korrekt. Husk, at der muligvis er afvigelser fra beskrivelsen på grund af det forskellige udstyr. Advarsler gør opmærksom på farer; hvis de ikke overholdes kan materialet blive beskadiget, eller mennesker kan endog komme til skade. Miljøråd viser dig muligheder for at reducere belastningen af miljøet. 01-2

7

8 2. Sikkerhed 2.1 Generelt Nøgler Sammen med campingvognen udleveres følgende nøgler: - To nøgler, som passer til følgende låse: - Indgangsdør. - Serviceklapper. - Toiletklap - Gaskasselåg - Drikkevandstilslutning Der er anbragt advarsels- og oplysningsmærkater på og i vognen. De tjener til din sikkerhed og må ikke fjernes. Nødudstyr 100 m For at være forberedt til en nødsituation, bør De altid medbringe følgende tre hjælpemidler og gøre Dem fortrolig med dem. - Forbindingskasse - Advarselstrekant - Advarselsvest Forholdsregler mod ild Lad aldrig børn være alene i køretøjet. Hold brændbare materialer væk fra alle opvarmnings- og kogeapparater. Ændringer på el-installationen, gasinstallationen eller indbygningsapparaterne må kun udføres af autoriserede værksteder. Anbring en ildslukker ved hovedindgangsdøren. Læs instruktionerne på ildslukkeren. Anbring et brandtæppe i nærheden af kogeapparatet. Hold alle flugtveje frie. Gør dig fortrolig med alle sikkerhedsforanstaltninger, som er truffet på området. 02-1

9 Ved ildebrand Evakuer alle passagerer. Luk for hovedventilen og gasventilerne på forbrugerne. Sluk for el-forsyningen. Giv alarm og tilkald brandvæsnet. Brand må man kun selv bekæmpe, hvis det er muligt uden risiko. Røgdetektor Se hertil også producentens brugsanvisning. Røgdetektorens sokkel er allerede installeret et egnet sted i loftet. Sæt batteriet i (plus mod plus/minus mod minus) og fikser alarmsystemet på soklen med en drejebevægelse. Systemet er udstyret med et sikkerhedssystem. Hvis der intet batteri er lagt i, eller det er lagt forkert i, passer detektoren ikke ind i holderen. Afprøv den regelmæssigt (helst hver uge), eller hvis campingvognen f.eks. ikke har været benyttet i længere tid, som beskrevet under Test. Test Hold testknappen nede i mindst 4 sekunder, indtil du kan høre alarmen. Der aktiveres et selvtestprogram. Alarmen lyder, når elektronikken (sirene og batteri) virker. Skifte batteri Røgalarmsystemet får strøm fra et 9V-batteri. Systemet fungerer ikke uden batteri. Der skal sættes et nyt korrekt batteri i, når advarselssignalet (en kraftig bip -lyd, med ca. 30 til 40 sekunders mellemrum, ca. 7 dage) lyder. Flugtplan Hold et familiemøde og aftal evt. flugtmuligheder. Alle campingvognens brugere bør vide, hvordan de skal forholde sig i tilfælde af brand. 02-2

10 Hvad gør jeg, hvis alarmen lyder? Forlad straks campingvognen gennem døren eller vinduerne, afhængig af hvor branden er opstået, og som aftalt i flugtplanen. Hvert sekund tæller. Brug ikke tid på at tage tøj på eller samle værdigenstande sammen osv. Når du har forladt campingvognen, så gå tilstrækkeligt langt væk fra campingvognen, så du er i sikkerhed. Ring omgående til brandvæsenet hos en nabo eller via mobiltelefonen. Gå under ingen omstændigheder tilbage i den brændende campingvogn. Hvis der står andre campingvogne inden for sikkerhedszonen, så gør dem opmærksom på det ved at råbe højt. Gå ikke ind i campingvognen, før brandvæsenet giver tilladelse til det. Røgdetektoren hverken forhindrer eller slukker brande. Hvis den fungerer, som den skal, giver den evt. de afgørende sekunder, som er nok til at rede dig selv og til at alarmere redningstjenester. 2.2 Før og under turen Som køretøjets ejer/bruger er du ansvarlig for køretøjets tilstand. Derfor skal du være opmærksom på de efterfølgende punkter. Udvendigt Gå rundt om hele køretøjet og forbered det til turen på følgende måde. Forberede køretøjet Campingvognen skal være tilkoblet korrekt (se henvisningen sikkerhedskobling AKS 3004). Løsn campingvognens parkeringsbremse og læg ved fast monteret anhængerkobling sikkerhedswiren rundt om kuglestangen. Ved aftagelig anhængerkobling skal sikkerhedswiren hægtes ind i det dertil bestemte øje på anhængerbukken. Ved første tur skal hjulboltene strammes igen efter 50 km. Sæt det 13-polede stik ind i træk køretøjets stikdåse. Kontroller, at alle lygter fungerer. 02-3

11 Støttebenene og næsehjulet køres op og sikres. Kør næsehjulet op og lås den i den rigtige stilling (se billedet). Luk og sikr gasflaskerne (opvarmning under kørslen er forbudt) Undtagelse: Brug af en godkendt flowmåler (f.eks. Truma-SecuMotion) Tøm spildevandstanken. Luk gaskassen. Indstil de udvendige spejle på trækkøretøjet. Kontroller campingvognens dæktryk (se dæktryktabellen). Luk alle vinduer. Luk serviceklapperne. Sluk for forteltlampen. Indgangsdøren lukkes og sikres. Træk evt. 230 V elkablet ud af den udvendige stikdåse. Skub evt. TV-antennen så langt ind som muligt, eller vip parabolantennen ned. I givet fald skal cykler sikres og spændes fast, så de ikke skrider ud. Det skal kon trolleres, at lygterne ikke tildækkes. Om vinteren skal taget være fri for sne og is, inden turen påbegyndes. Anbring - godt synligt inde i trækkøretøjet- en seddel med alle vigtige mål og vægte for det samlede køretøj. Indvendigt Der skal også træffe et par forberedelser inde i campingvognen. Indvendigt kontrolleres følgende Løse genstande fjernes og gemmes af vejen i rummene. Tunge og/eller voluminøse ting (f.eks. TV/ radio) anbringes sikkert og sikres, så de ikke kan rutsje væk. I givet fald skal køleskabet indstilles til 12 V-drift. Sluk for den indvendige belysning. Alle væsker, også i køleskabet, skal sikres mod at løbe ud. Fastgør gasflaskerne. 02-4

12 Gasflaskernes hovedventil og hurtig lukningsventilerne fra de enkelte gasforbrugere lukkes. Døre (også køleskabets dør), skuffer og luger lukkes helt i. Lås skydedøren. Klem bordsikringen fast. Under kørslen er det ifølge loven forbudt at opholde sig i campingvognen! 2.3 Pålæsning For pålæsningen gælder Fordel lasten ligeligt på venstre og højre side af campingvognen. Tunge eller voluminøse genstande pakkes ned i de nederste opbevaringskasser og i nærheden af akslerne. På campingvogne med tandemaksler skal vægten fordeles på begge aksler. Hovedvægten må aldrig ligge i campingvognens bagende (risiko for at den skrider ud). Tunge genstande skal sikres således, at de ikke rutsjer væk. Lette genstande (tøj) lægges i overskabene. De anbefalede placeringer af lasten kan ikke altid overholdes konsekvent, fordi opbevaringsrummene er fordelt over hele campingvognen. Tunge genstande opbevares evt. i trækkøretøjet. I vognens indre gemmes bagagen i skabe og opbevaringsrum. Døre og luger skal sikres. Efter pålæsningen bør totalvægten og akselbelastningen(erne) kontrolleres på en offentlig vægt. Den tilladte totalvægt, som er angivet i indregistreringspapirerne, samt den tilladte lasteevne må ikke overskrides. Vær opmærksom på trækkøretøjets tilladte kugletryk. Hvis trækkøretøjet tillader det, kan der afhængig af campingvognens størrelse, opnås bedre køreegenskaber, når kugletrykket øges. Jo lavere tyngdepunkt køretøjet har, des bedre er dets køreegenskaber i kurver og under kørslen generelt. 02-5

13 Læsseområder i campingvognen Lette genstande j som håndklæder og let undertøj. - Mellemtunge genstande k som tøj, linned og levnedsmidler. - Tunge genstande l som f.eks. fortelt, bådmotor eller sodavands-/ølkasser. Når en vogn udstyres med en cykelholder skal den støttelastreducering, som opstår gennem cyklernes vægt, udlignes via den øvrige pålæsning. Kugletryk Kun et korrekt indstillet kugletryk på kombinationen trækkøretøj og campingvogn sørger for en optimal kørestabilitet og øger trafiksikkerheden afgørende. Kugletryk angiver, med hvilken kraft campingvognens trækstang trykker på køretøjets anhængertræk. For kugletryk gælder Indstil det korrekte kugletryk! Benyt hertil f.eks. en støttelastvægt, som anbringes lodret under koblingsmodulet. Vognens trækstang skal herved stå lodret. Kontroller kugletrykket før hver tur! Det angivne kugletryk (se betjeningsvejledning eller typeskilt) samt den tilladte totalvægt af trækkøretøj og anhænger må ikke overskrides. Sådan indstilles kugletrykket korrekt: 1. Find frem til trækkøretøjets maks. kugletryk (køretøjets papirer, typeskilt, kugletrykskilt). 2. Maks. kugletryk for Fendt-campingvognen er 100 kg. 3. Indstil kugletrykket på anhængeren via velovervejet læsning på den laveste af de to værdier. Men udnyt værdien maksimalt. 4. Den laveste værdi af det angivne kugletryk, enten køretøjets eller anhængerens, må ikke overskrides. 02-6

14 2.4 Køreegenskaber Kørsel Lav en prøvekørsel eller en sikkerhedstræning før den første store tur for at gøre dig fortrolig med, hvordan det er at køre med anhænger. For kørsel gælder Undervurder ikke det samlede køretøjs længde. Undervurder ikke det sammenkoblede køretøjs længde og bredde. Ved sidevind, isglatte eller fugtige veje kan der med sammenkoblede køretøjer forekomme pendulbevægelser. Tilpas kørehastigheden efter vej- og færdsels forholdene. Lange, let faldende strækninger kan være farlige. Her skal man fra begyndelsen holde en sådan hastighed, at man i nødstilfælde også kan accelerere uden at udsætte andre trafikanter for fare. Hvis køretøjet svinger ud på faldende strækninger skal man bremse forsigtigt, men hurtigt, når køretøjet danner en lige linie, altså er udstrakt. Ved pendulerende bevægelser må man aldrig accelerere. Ved kørsel ned ad bjerge bør man ikke køre hurtigere end op ad bjerget. Når du overhaler eller selv bliver overhalet af lastbiler eller busser kan luftsuget rykke i vogntoget. Det sammenkoblede køretøj kan skride ud og kan komme i slinger. Kørsel i kurver Det sammenkoblede køretøj er meget længere end en personbil. Kør ikke for skarpt og hurtigt i sving! Gør altid kurvens radius lidt større ved sving. Husk på, at campingvognens bagende svinger ud. Vær opmærksom på, at montering af en cykelholder på trækstangen kan reducere drejevinklen mellem trækkøretøj og campingvogn. 02-7

15 Bremser Et anhængerkøretøj har en anden bremsereaktion end køretøjet alene. Derfor er det en god idé, især for uøvede, at foretage nogle forsigtige bremseprøver på et egnet område. Et sammenkoblet køretøjs bremselængde er længere end trækkøretøjets alene. Den påvirkes desuden stærkt af campingvognens pålæsningstilstand. For opbremsning gælder Vær opmærksom på den længere bremselængde, især ved fugtigt vejr. Ved kørsel ned ad bjerge skal man ikke bruge et højere gear end det, man ville køre op i. Pga. konstruktionsprincippet kan en påløbsbremse ikke skelne mellem påløbet ved en normal opbremsning og påløbet ved langvarige nedkørsler. Dette kan medføre en kraftig opvarmning af hjulbremserne, så de om nødvendigt skal have god tid til at køle af. I bremsesystemets indkøringsfase kan der ske en konstruktionsbetinget forøgelse af bremsebelægningens slitage. Vi anbefaler, at få bremsesystemets grundindstilling kontrolleret og evt. justeret på et autoriseret værksted efter ca km. (Første eftersyn) Bakning Deres Fendt-campingvogn har et bremsesystem med bakautomatik. Det gør det muligt at bakke, uden at påløbsbremsen udløses. Foruden rullemodstanden skal restbremsekraften dog først overvindes. Ved næste fremadbevægelse af campingvognen genoprettes så den normale bremseevne. Ved bakning gælder Campingvognen drejer ud til den modsatte side af den, du styrer trækkøretøjet mod. Ved bakning skal man få en anden person til at give tegn. 02-8

16 Rangering Køretøjet er langt større end en personbil. For rangering gælder Også med korrekt indstillet udvendige spejle har man en betydelig død vinkel. Få hjælp ved parkering på uoverskuelige steder. Benyt ved manuel transport af campingvognen udelukkende håndtagene foran og bag på campingvognen; tryk ikke mod plastdelene eller siderne. 2.5 Efter kørslen Valg af standpladsen Vær især opmærksom på følgende Vælg så vidt muligt en vandret opstillings - plads. Kontroller ved indgangsdøren, at campingvognen står vandret (Det er vigtigt for køleskabets funktion). En skrå hældning i længderetningen udlignes med næsehjulet. En evt. hældning på tværs skal udlignes ved at lægge dertil egnede planker eller kiler under et hjul. Højdeforskelle må ikke udlignes med støttebenene. Sikring af køretøjet For sikringen af køretøjet gælder Træk håndbremsen. Skru kun støttebenet så langt ud, at akslen også bærer. (Håndsvinget er anbragt i bunden af gaskassen.) Ved en blød undergrund lægges underlag ind under støttebenene. Hjulene skal sikres med kiler, disse opbevares på indersiden af gaskasselåget. 02-9

17 Omskiftning af energikilde Vær især opmærksom på følgende Åbn for hovedventilen på gasflasken og gasventilerne på de forbrugere, der skal benyttes. Stil køleskabet om fra 12 V til gas eller 230 V, da trækkøretøjets batteri evt. kan blive afladet. Vandforsyning Stillestående vand i vandtanken eller i vandslangerne bliver efter kort tid udrikkeligt. Derfor skal det inden hver brug kontrolleres, om vandledningerne og drikkevandstanken er ren, evt. skal de behandles med kemiske eller biologiske desinfektionsmidler og gennemskylles tilstrækkeligt med rent vand

18 3. Chassis og indregistrering 3.1 Generelt Rammedele og aksler er bestanddele af chassiset. Der må ikke foretages tekniske ændringer, da driftstilladelsen ellers bortfalder! Tekniske ændringer må kun foretages efter producentens godkendelse. Af hensyn til færdselssikkerheden skal en campingvogns chassis vedligeholdes lige så omhyggeligt som trækkøretøjet selv. Få din Fendt-forhandler til at udføre servicen. Benyt ved udskiftning af materiale kun de af producenten anbefalede originale dele. Campingvogne er principielt ikke egnet til at blive trukket med lastbiler, varevogne eller busser. Ved permanent brug må der regnes med skader. Smøring og oliering Kontroller og smør regelmæssigt glidesteder og lejedele på understellet. Ved campingvogne, som kun køres lidt, er en årlig vedligeholdelse nødvendig. Påløbsbremsens smøresteder j smør trækrøret ved bælgen k smør lejeskruen på styre- og håndbremsmen via smøreniplen l smør ledhovedets led m smør fjederens led i håndbremsens arm anbef. smøremiddeltype universalfedt iht. DIN KP2 G-30 Vedligeholdelse og justering af bremsesystemet må altid kun udføres på et autoriseret værksted. Yderligere henvisninger bedes du se i den vedlagte betjeningsvejledning fra akselleverandøren. 03-1

19 3.2 Sikkerhedskobling AKS 3004 Campingvognen er udstyret med en sikkerhedskobling iht. ISO Denne sikkerhedskobling stabiliserer campingvognen under kørslen og sørger dermed for bedre køreegenskaber. Se venligst den separate betjeningsvejledning og sikkerhedsoplysningerne fra producenten. Bemærk: Med denne sikkerhedskobling kan fysikkens love ikke sættes ud af kraft. Hvis grænseværdierne (hastighed og vægtforholdene) overskrides, hører følgerne af den manglende traktion og sideføringskraft ind under førerens ansvar. Til trods for det yderligere sikkerhedstilbud skal man undlade øgede risici. Trækkøretøjets maks. støttelast skal iagttages. Campingvognens aktuelle støttelast kan aflæses på støttelastvægten. Campingvognens aktuelle kugletryk kan aflæses på den vægt, der er indbygget i næsehjulet. Se også den vedlagte brugsanvisning fra producenten. 03-2

20 Støj under kørslen Friktionsbelægningerne på AKS 3004 er som regel ikke årsag til støj! Evt. knæk-/knirkelyde eller hvinen kan have følgende årsager: Fremmedlegemer/snavs mellem friktionsbelægning og kugletræk. Trækstang/trækrør i påløbsbremsens bøsninger skal smøres. Kugletrækket på det trækkende køretøj kan tages af, og der er for meget slør i låsemekanismen. Overfladebelægninger er ikke fjernet på trækkuglen (fedt, forzinket, Dakromet, lak, KTL eller anden belægning). Afhjælpning Rengør kuglen og friktionsbelægningerne ved at slibe belægningerne med sandpapir (korn ). Smør bøsningerne via smøreniplerne. Træk bælgen fra påløbsbremsen fremefter og smør hele den frit liggende trækstang. Fedttype: Universalfedt DIN Kør til et værksted. Få alle kontaktflader kontrolleret for skader og få låsemekanismens funktion kontrolleret. Skift om nødvendigt trækkugle eller, hvis det er tilladt, smør låsemekanismen (se også brugsanvisningen til den aftagelige trækkugle). 3.3 Håndbremse Bremseanlæggets komponenter, især påløbsanordning, hjulbremser og trækvanger er kontrolleret iht. de pågældende EU-direktiver og må kun anvendes i den godkendte kombination. Hvis der foretages ændringer på bremseanlæggets komponenter, bortfalder typegodkendelsen. Ændringer må kun foretages med producentens tilladelse. 03-3

21 1 Parkering eller henstilling af det sammenkoblede køretøj Når hele køretøjet parkeres eller stilles hen, skal campingvognens håndbremse trækkes. Aktivere Træk håndbremsearmen i grebet j op til stopanslaget. Bremsen aktiveres gennem gastrykfjederen. Løsne Tryk håndbremsen tilbage til udgangspositionen. 3.4 Påløbsanordning og hjulbremser Påløbsbremse Vi anbefaler altid at få foretaget en funktionskontrol før kørslen. a) Håndbremse Træk håndbremsen og kontroller om den er nem at trække Kontroller gasfjederen Kontroller fjederbremsens tilstand b) Støttehjul og låsepind Kontroller om hjulet er intakt Løsn låsepinden og kontroller gevindet Skub støttehjulet op og ned Stram låsepinden Kør støttehjulet ud og ind med håndsvinget c) Trækrørsleje Træk trækrøret helt ud Skub trækrøret op og ned. - maks. spil: +/- 0,3 mm (kun på Euro-AE) d) Fikseringsskruer på påløbsbremse og kobling Kontroller at alle påløbsbremsens og koblingens fikseringsskruer sidder godt fast 03-4

22 e) Sikringswire Kontroller sikringswirens øje på bremsehåndtaget Kontroller wirens føring Kontroller karabinhagens tilstand Kontroller wirens tilstand Bremser Hjulbremsernes belægning er sliddele, og deres tilstand skal derfor som minimum kontrolleres for hver km eller mindst én gang om året. Hvis trækstangens vandring er mere end 60%, skal den justeres tidligere. Årsag: kraftig belastning på grund af 100% udnyttelse af den tekn. tilladte totalvægt og/eller hyppig bjergkørsel. Sørg ved kørsel ned ad bakke for, at bremserne køles tilstrækkeligt. Sæt trækkøretøjet i lavt gear og kør langsomt ned ad bakken. Stræk de sammenkoblede køretøjer så ofte som muligt, for at undgå at påhænget hele tiden løber på. Gør brug af parkeringspladser og lign. for at afkøle bremserne. Se også den separate vedlagte brugsanvisning fra aksel-/bremseproducenten. Anbefalede serviceeftersyn Få altid et autoriseret værksted til at efterse din campingvogns bremsesystem. I køretøjets papirer finder du bl.a. en fortegnelse over aksel-/bremseproducentens serviceværksteder. 03-5

23 Første serviceeftersyn af bremser efter maksimal 1500 km eller senest efter 6 måneder! Kontrol af bremsesystemet Om nødvendigt, efterjustering af bremsesystem Kontrol af akselspil på hjulnavenes lejer på standardaksler Service efter hver km eller én gang om året Efterjustering af bremsesystem på hjulbremserne Kontrol af bremsebelægningernes slitage via kontrolåbning i bremseskjold Serviceeftersyn efter km eller hver 24. måned Stort eftersyn af bremser iht. producentens serviceskema 3.5 Støtteben Støttebenene befinder sig i det bageste og forreste område under campingvognen. Støttebenene drejes ud Opstil så vidt muligt køretøjet vandret. Ved en blød undergrund skal man lægge noget under støttebenene for at sikre campingvognen mod at synke ned. Støttebenene skrues ud. Støttebenene må kun benyttes til at støtte, ikke til at rette til eller at løfte. Tilbageskruning af støttebenene Støttebenene drejes med håndsvinget indtil vandret position. Håndsvinget til støttebenet sidder klipset fast forrest i gaskassen. 03-6

24 3.6 Indregistrering Ethvert køretøj, der benyttes på offentlig vej, skal være indregistreret. Det gælder også for din nye campingvogn. Indregistreringen foretages på det lokale motorkontor. Til indregistreringen skal der medbringes. - fabriksgaranti / typeattest - forsikringens dækningstilsagn - identitetskort eller anmeldelsesblanket - evt. indregistreringsfuldmagt Gælder kun i Tyskland. 3.7 Hovedsyn Iht. 29 tysk StvZO skal din campingvogn synes hvert 2. år. Synet kan gennemføres af TÜV, DE- KRA eller en anden anerkendt sagkyndig organisation. Ved hvert hovedsyn skal der fremlægges - indregistreringspapirer - gyldigt prøvningsattest for gasinstallationen. Den første prøvningsattest udleveres sammen med typeattesten. Køretøjets identifikationsnummer (VIN) Det 17-cifrede identifikationsnummer finder du: 1.) præget ind i chassisets sidevange i kørselsretningen til højre foran dækket. 2.) på fabrikkens typeskilt i gaskassen. Hav altid VIN-nummeret parat ved evt. spørgsmål, eller når du besøger din Fendt-Caravan forhandler. Typeskilt Billedet kan afvige fra det faktiske udstyr. 03-7

25 3.8 Tempo-100-godkendelse 1. Denne campingvogn er teknisk udstyret til en hastighed på 100 km/h. Denne hastighed må aldrig overskrides! 2. Vær opmærksom på de tilladte maks. hastigheder i rejselandet! 3. I Tyskland blev den tyske færdselslov (StVO) ændret pr. 22. oktober Denne campingvogn er allerede ab fabrik forberedt til at kunne køre 100 km/h. Tempo-100-klistermærket udgives af de tyske myndigheder ved indregistreringen og anbringes bag på campingvognen. Den maksimale hastighed i Danmark er 80 km/h. 4. Følgende punkter skal absolut overholdes, du er ansvarlig for, at de overholdes! Hvis de ikke overholdes er den tilladte maksimale hastighed 80 km/h! a) Trækkøretøjet skal være udstyret med ABS/ABV og må ikke overskride 3,5 t totalmasse. b) Campingvognen skalværeudstyret med hydrauliske svingningsdæmpere (støddæmpere), det er din Fendtcampingvogn selvfølgelig. c) Campingvognens dæk må højst være 6 år gamle og skal mindst være mærket med hastighedskategori L (= 120 km/h). d) Campingvognen skal være udstyret med en stabilisator iht. ISO Fri udskiftelighed af trækkøretøj og campingvogn. Forskellige campingvogne kan kombineres med forskellige trækkøretøjer. Du er ansvarlig for, at de for tempo 100 km/t opførte forskrifter overholdes. Ellers er den tilladte maks. hastighed i Tyskland 80 km/h! Den tilladte maksimale hastighed i Danmark er 80 km/h Korrekt kugletryk - større sikkerhed Se anbefalinger for kugletryk på side 02-5

26 3.9 Vægtdefinitioner Definition af vægte (masser) for campingvogne For beregningen af vægtene (masserne) og den deraf resulterende yderligere pålæsning af campingvogne gælder på europæisk plan EU-direktivet 92/27/EF. De regler, som findes heri, svarer stort set til standarden DIN EN I det følgende forklares de benyttede begreber og beregningsgrundlag. (Vægtene på det danske marked opgives stadig som egenvægte og totalvægte.) 1. Teknisk tilladt totalvægt Angivelsen af den teknisk tilladte totalvægt foretages i overensstemmelse med Fendt-Caravan. Denne vægt er fastslået ved udførlige beregninger og forsøg og må af sikkerhedstekniske årsager under ingen omstændigheder overskrides. 2. Vægt i køreklar tilstand (tjenestevægt) Vægten i køreklar tilstand svarer til vægten af det tomme køretøj inklusive alt på fabrikken monteret standardudstyr, plus grundudstyr som gas, vand og kabeltromle. 3. Grundudstyr Grundudstyret omfatter alle udstyrsgenstande og væsker, som er nødvendige for den sikre og korrekte brug af køretøjet. Dertil hører vægten fra gas, vand og el (oversigt se 13.3). 4. Lasteevne Lasteevnen svarer til forskellen mellem totalvægt og vægten i køreklar tilstand (tjenstevægt). Den resterende lasteevne skal være så stor, at den omfatter vægten på såvel ekstraudstyr som personligt udstyr. 5. Ekstraudstyr Ekstraudstyret omfatter alle udstyrsgenstande eller specialønsker, som Fendt-Caravan eller forhandleren har indbygget udover standardudstyret. Vægten refererer til det standardmæssigt udstyrede køretøj. Ved indbygning af specialtilbehør forøges den tilsvarende. 03-9

27 Inden første brug anbefaler vi at veje køretøjet på en justeret køretøjsvægt. På den måde kan den maksimale lasteevne for dit inidviduelt udstyrede køretøj fastslås. Hvis du er i tvivl, om du har overlæsset køretøjet, skal du veje det på en offentlig vægt. Overlæsning kan medføre svigt eller endog at dækkene springer! Herved er der fare for, at køretøjet kommer ud af kontrol. Derved udsætter du dig selv, men også andre trafikanter for fare

28 4. Hjul, dæk 4.1 Dæk Benyt altid kun de dæk, som er angivet iht. typegodkendelsen. Andre dækstørrelser må kun benyttes med producentens tilladelse (ABE). Dækkene kontrolleres regelmæssigt for jævn profilslitage, profildybde og udvendige beskadigelser. Anvend altid dæk af samme type og udførelse (sommer- eller vinterdæk). Kør nye dæk forsigtigt til på de første 100 km, så de kan udvikle en god vedhæftningsevne. På campingvogne med tandemaksel kan der pga. konstruktionen opstå en øget dækslitage. 4.2 Dæktryk I registreringsattesterne del I og II er der nu kun angivet én dækstørrelse. Den passer ikke altid sammen med den dækstørrelse, der er monteret på køretøjet. Kontakt venligst din forhandler, hvis du har spørgsmål (gælder kun tyskland). For kontrol af dæktrykket gælder Hver 4. uge, mindst hver 3. måned og inden hver brug skal dæktrykket kontrolleres og korrigeres. Hvis man ikke kan undgå at køre med et for lavt dæktryk (fra campingpladsen til næste tankstation) må den maksimale hastighed ikke ligge over 20 km/h. Forøg dæktrykket i trækkøretøjets baghjul med 0,2 bar. Kontrollen skal foretages med kolde dæk. Ved kontrol eller korrektion med varme dæk skal trykket ligge 0,3 bar højere end ved kolde dæk. For dæktrykket gælder - Korrekt dæktryk j - For lavt dæktryk k - For højt dæktryk l 04-1

29 Et for lavt tryk medfører overophedning af dækket. Det kan medføre alvorlige skader på dækket. Det korrekte dæktryk kan du finde i tabellen hjul/dæktryk i kapitlet Tekniske data eller på mærkatet i gaskassen. 4.3 Profildybde og dækkenes alder Udskift dækkene senest, når profildybden kun er 1,6 mm. Dæk ældes også, hvis de benyttes for lidt eller slet ikke. Anbefaling fra dækproducenten Udskift dækkene efter 6 år, uafhængigt af profildybden. Undgå kraftige stød mod kantsten, vejhuller og andre større ujævnheder. Dækkenes alder Dæk bør ikke være ældre end 6 år. For det første taber campingvognen efter denne tid tempo- 100-forudsætningen, for det andet bliver materialet porøst pga. lange standtider og ældning. Det firecifrede DOT-nummer på siden af dækket (se evt. på indersiden) angiver produktionsdatoen. De første to cifre angiver produktionsugen, de sidste to produktionsåret. Eksempel: DOT 0808 betyder uge 08 i produktionsåret

30 4.4 Fælge Benyt kun de fælge, som er angivet i vognens papirer. Hvis du vil benytte andre fælge, skal du være opmærksom på følgende punkter. For brugen af andre fælge gælder - Størrelse - udførelse - indpresningsdybde og - bæreevne skal være tilstrækkelige til den tilladte totalvægt. - Hjulmøtrikken skal svare til fælgenes udførelse (kugle- eller keglebund). Ændringer er kun mulige med producentens godkendelse. For hjulmøtrikker gælder - Hjulmøtrikker skal første gang kontrolleres efter 50 km og derefter i forbindelse med normal service. Tilspændingsmomenter - For stålfælge: 105 Nm - For alufælge: 120 Nm Bemærk: Ved udskiftning af fælge (stål -> alu / alu -> stål) skal man altid sørge for at bruge de rigtige hjulmøtrikker! Godkendte størrelser for stålfælge til reservehjul: (angivelser gælder kun for Fendt-campingvogne fra modelår 2000) En-aksede køretøjer med en maks. tilladt totalvægt på kg: - stålfælge 5,5Jx15 eller 6Jx15 - indpresningsdybde 30, hulkreds 5x112 - hjulbolte kuglebund M12x1,5x str.19 Tandemkøretøjer med en maks. tilladt totalvægt på kg: - stålfælge 5,5Jx14 - indpresningsdybde 30, hulkreds 4x100 - hjulbolte keglebund M12x1,5x str.19 Alle andre køretøjstyper kun ved henvendelse. Din lokale autoriserede Fendt-forhandler vil gerne rådgive i detailspørgsmål. 04-3

31 4.5 Hjulskift 1 Forberedelse af hjulskift Gennemfør om muligt kun hjulskift med påhængt trækkøretøj. Parkér så vidt muligt køretøjet på en plan og solid undergrund. Træk håndbremsen. Ved punktering på offentlig vej skal katastrofeblink tændes og stedet sikres med advarselstrekant. Trækkøretøj: Træk håndbremsen, stil hjulene lige, sæt bilen i gear eller vælg stilling P ved automatikgear. Campingvogn: Træk håndbremsen, støttehjulet forbliver i kørestilling, stabilisatoren deaktiveres (OBS: må ikke åbnes helt) Tag stopklodserne j ud af gaskassen. 1 1 Læg stopklodserne j foran og bagved ved det endnu intakte hjul for at sikre camping-vognen. Hjulmøtrikkerne løsnes en omdrejning, men ikke længere, inden campingvognen klodses op. Reservehjulet k (alt efter model/serie, ekstratilbehør) kan opbevares foran i gaskassen (holder er standardudstyr). 2 Hvis campingvognen har letmetalfælge skal man ved montering af et reservehjul på stålfælg være opmærksom på at benytte de hjulmøtrikker, som passer til fælgen. 04-4

32 Vær især opmærksom på følgende Sæt altid kun en egnet donkraft på de dertil beregnede rammedele! Hvis donkraften sættes på andre steder, kan det medføre skader på køretøjet, eller endog ulykker ved at køretøjet falder ned! Donkraften er kun beregnet til hjulskift. Den må ikke benyttes til arbejder under køretøjet! Støttebenene må ikke benyttes som donkraft! Donkraften hører ikke med til standardudstyret og er derfor ikke inkluderet i leveringsomfanget. Efter hjulskift skal hjulmøtrikkerne efter 50 km kontrolleres for, om de sidder fast, og i givet fald efterspændes. Hjulskift Placer en egnet donkraft på de dertil beregnede steder på chassiet. Ved blød undergrund lægges et stabilt underlag under donkraften, f.eks. et træbræt. Løft køretøjet, til hjulet befinder sig 2 til 3 cm over jorden. Korrigér donkraftens position, hvis den drejer sig skævt under opklodsning af campingvognen. Fjern møtrikkerne og tag hjulet af. Sæt reservehjulet på hjulnavet og ret det til. Skru hjulmøtrikkerne ind og spænd dem let over kors. Sænk og fjern donkraften. 04-5

33 Spænd møtrikkerne ensartet med en hjulnøgle. Den korrekte værdi for tilspændingsmomentet for møtrikkerne er ved stålfælge 105 Nm og ved alufælge 120 Nm. Løsn håndbremsen og genaktivér stabilisatoren. Der bør altid forefindes et reservehjul, der er parat til brug. Få derfor udskiftet det defekte hjul omgående. 04-6

34 5. Udvendig opbygning 5.1 Ventilation og udluftning For tvangsudluftningen gælder følgende 1 En korrekt ventilation er en forudsætning for, at campingvognen er behagelig at bo i. I din campingvogn er der indbygget tvangsudluftning i gulvet j og i taglugerne k, og deres funktion må ikke blokeres. Vi anbefaler at åbne taglugerne, når campingvognen anvendes som bolig. 2 Ved madlavning, vådt tøj osv. opstår der vanddamp. Hver person udskiller i løbet af en time op til 35 g vand. Derfor skal man - alt efter den relative luftfugtighed - sørge for yderligere ventilation og udluftning via vinduer og tagluger (se også Vinterbrug ). Sikkerhedsudluftningsåbningerne må ikke lukkes, heller ikke delvis

35 2 1 Køleskab Køleskabet forsynes udefra ved hjælp af et gitter med frisk luft for at opnå en tilstrækkelig køleeffekt. Ventilationsgitteret j befinder sig forneden på køretøjets udvendige væg. Udluftningsgitteret befinder sig over ventilationsgitteret k. Ved blokerede udluftnings- og ventilationsåbninger er der fare for alvorlige funktionsforstyrrelser og brand. De må derfor ikke blokeres! Ved brug om vinteren kan der indsættes specielle dækplader. Disse dækplader kan købes hos din autoriserede forhandler. Overhold henvisningerne på tildækningerne. Tildækningerne må kun benyttes ved el-drift om vinteren. 1 Opvarmning Opvarmningen forsynes nedefra over et ventilationsspjæld med frisk luft. Opvarmningens returluft føres ud gennem en skorsten. Skorstenen befinder sig på campingvognens tag j. Med blokerede skorstensåbninger er der fare for kvælning! Ved brug om vinteren skal man ubetinget sørge for et frit skorstenstræk! 05-2

36 5.2 Indgangsdør Indgangsdør ude Åbne Lås låsen op med nøglen. Træk i dørgrebet. Åbn døren. Lukke Luk døren. Drej nøglen, til man kan høre låsen sige»klik«drej nøglen tilbage til lodret position og træk den ud. Indgangsdøren er din flugtvej i nødsituationer. Derfor må døren aldrig være spærret udefra! Der må kun køres med lukket indgangsdør. Indgangsdøren er udstyret med hylder indvendigt. Træk aldrig i disse hylder, for at lukke døren. På nogle grundrids er der risiko for, at indgangsdøren, når den åbnes, kan støde mod et åbent sidevindue. Ved vindstød må vinduet i indgangsdøren ikke åbnes separat. Der er risiko for at det tager skader, når det rammer sidevæggen eller -vinduet. Fendt-Caravan hæfter ikke for skader, som er et resultat heraf. Indgangsdøren er konstrueret, så den strammer en smule omkring låsen, så dørpladens tætning foroven og forneden ligger tæt ind til dørkarmen. 05-3

37 Derfor kan det i enkelte tilfælde godt stramme lidt i dørens låsemekaniske samt når døren åbnes udefra ved at trække i dørhåndtaget. Ved at trykke let på dørpladen omkring låsen kan den indbyggede spænding løsnes og derefter strammer dørhåndtaget ikke længere. Undgå at trække eller vippe med det udvendige dørgreb, da det har en negativ virkning på låsetungens glideevne og på låsens mekanisme. A B Indgangsdør inde Åbne døren Tag fat i grebet A, træk i låsearmen, åbn døren og slip armen igen. Lukke døren Døren må kun lukkes indefra med de anbragte greb C. Træk døren i. Tryk på låseknappen B. C 05-4

38 5.3 Serviceklap (alt efter model / ekstraudstyr) 2 Åbne Lås låsen j op med en nøgle. Tryk på låseknappenk,tryk herved let mod klappen. Åbn klappen nedefter. 1 Lukke Luk klappen opefter. Tryk klappen fast i venstre og højre side, så alle låse også virkelig går i indgreb. Lås låsen j med en nøgle. En vedvarende tætsluttende serviceklap opnås kun, når alle låse går i indgreb, når den lukkes. Hvis klappen ikke er lukket korrekt, kan det, især ved længere standtider uden at campingvognen benyttes, medføre en varig deformation af klappen. Tætningerne på serviceklappen skal regelmæssigt plejes med silikonespray for at garantere at serviceklappen let kan lukkes og åbnes og fungerer fejlfrit i lang tid. 5.4 Toiletklap Åbne Åbn låsen med nøglen j. Tryk knappen k og åbn klappen op til siden. 2 1 Lukke Luk klappen til siden til den går i indgreb. Lås låsen med nøglen j. 05-5

39 5.5 Gaskasselåg 1 Åbne Lås låsen op med nøglen j. Til at åbne drejes den udsprungne knap mod urets retning og gaskasselåget åbnes. Lukke Luk gaskasselåget. Tryk låget en smule nedad ved grebet, så det ligger tæt ind til tætningsgummiet hele vejen rundt. Lås låget ved at dreje knappen i urets retning. Lås låsen med nøglen j. Drej grebet til den går i indgreb og sikr den. 4 Når gaskassens låg åbnes og lukkes kan man komme i klemme i saksebeslaget k. 2 Vær opmærksom på, at hvis frontvinduet står åbent, kan det forårsager skader på vinduet når gaskasselåget åbnes. Drejeplade/låsestænger l smøres og olieres ved behov. Serviceklappens tætninger m behandles regelmæssigt med silikonespray

40 5.6 Tag og tagræling (alt efter model / ekstraudstyr) Hvis du har valgt en tagræling til din campingvogn eller der efterfølgende er blevet monteret en via din forhandler, skal du være opmærksom på følgende punkter: Man må ikke gå på campingvognens tag. Vi hæfter ikke for skader, som er et resultat heraf. I fugtigt og vådt vejr er der øget risiko for at glide / ulykker. Tagrælingen er kun til pynt og er ikke egnet til at bære en vægt. Undtagen herfra er modellerne Bianco 390 FH Sportivo og 450 SQB Sportivo (fra modelårgang 2009/2010). Hvis du ejer en Bianco 390 FH eller 450 SQB Sportivo, så skal du hertil læse oplysningerne i kapitel 5.10 på side i denne brugsvejledning. Tagrælingen er kun et optisk udstyr og må ikke benyttes som lastholder. 5.7 Forteltskinne For at kunne indføre teltvulsten i forteltskinne, er denne udvidet i fronten og bagenden. 05-7

41 5.8 Cykelholder til montering på trækstangen (ekstraudstyr) Når der er cykler på cykelholderen forandres det sammenkoblede køretøjs køreegenskaber afgørende. Hastigheden skal tilpasses disse forhold: Kontroller, at det tilladte kugletryk udnyttes helt, når der er cykler på cykelholderen og korrigeres tilsvarende. Også ved optimal pålæsning synker den kritiske hastighed drastisk. Føreren af campingvognen har ansvaret for, at cykler er fastgjort på en sikker måde. Også uden last skal lastholdersystemet sikres med clipsene. Kontroller, at belysningsanordningerne ikke delvis eller helt tildækkes af lasten. Ved at påmontere denne cykelholder bliver drejningsvinklen mellem personbil -> campingvogn begrænset! Vi kan principielt ikke anbefale at montere en cykelholder i bagenden af en campingvogn. Mange tests har vist, at det påvirker campingvognens efterløbs-/køreegenskaber på en negativ måde, når der medføres cykler bag på campingvognen. Af den grund findes der fra modelårgang 2001 / 2002 ingen fikseringspunkter bag på campingvognen. Hvis det er absolut nødvendigt at medbringe cykler, er det bedst for kørslen, hvis cyklerne ved hjælp af passende og godkendte cykelholdere transporteres på trækkøretøjest tag. 05-8

42 5.9 Eftermontering af markise Når du vælger markise, så vær opmærksom på den begrænsede plads, der er mellem forteltets lampe og forteltes alu-profilliste, der går hele vejen rundt. Ellers kan en markise kun monteres på taget. Hvis du foretrækker at få markisen monteret på taget, skal du være opmærksom på, et det ikke eller kun er begrænset muligt i forbindelse med en tagræling. Hvis du er i tvivl så spørg din Fendt-Caravan forhandler. I øvrigt anbefaler vi alene af garantimæssige årsager at få den monteret på et autoriseret værksted. Den maks. tilladte totalbredde og -højde må ikke overskrides med monteringen af en markise. Ved at montere en markise kan campingvognens efterløbs-/køreegenskaber påvirkes negativt. 05-9

43 5.10 Hækstige, tag og tagræling (kun model Bianco 390 FH Sportivo og Bianco 450 SQB Sportivo fra 2009/2010) Hækstige Vippe ned Løsn spænderemmen og vip den vipbare del af hækstigen ned. Vippe op Vip den vipbare del af hækstigen op og hold den fast. Læg spænderemmen på det dertil bestemte sted omkring de to vanger og stram remmen. Forsigtig: Risiko for klemning omkring stigens led. Kontroller før hver kørsel, at hækstigen er vippet op og sikret tilstrækkeligt. Tag/tagræling/tagbagagebærersystem Stig kun op på taget via hækstigen. Vær forsigtigt, når du går op på stigen. Der er risiko for at glide, når stigen er fugtig eller overisnet. Inden du stiger op på stigen og taget skal det kontrolleres, at alle støtteben er kørt ud og at campingvognen står stabil. Vær forsigtigt, når du går op på taget. Der er risiko for at glide, når taget er fugtigt eller overisnet. Tagbagagebærersystemets maks. tilladte belastning er 75 kg Kontroller, at lasten er fordelt jævnt / i midten.

44 Med tiltagende taglast forringes køreegenskaberne og bremseevnen. Der fås specielle bagagebærersystemer (f. eks. til surfbrædder, tagbokse eller lette kanoer) til tagrælingens tværgående travers som specialtilbehør. Din Fendt-Caravan-forhandler rådgiver dig gerne. Det er kun tilladt at gå oppe på taget på det med gummimåtter markerede trædeområde. De ikke markerede tagflader er ikke konstrueret til punktbelastning. Vi hæfter ikke for skader, der resulterer heraf. Det er principielt køretøjets ejer/fører der er ansvarlig for at taglasten er sikret korrekt. Benyt aldrig gummiremme. Ved ibrugtagning af opvarmningen og/eller emhætten må røggas-/ aftræksskorstene aldrig være tildækket af taglast. Taglugernes funktion kan være indskrænket af taglast eller de kan endda slet ikke åbnes. Vær opmærksom på køretøjets totale højde med læsset tagbagebærer. Placer en seddel med den totale højde godt synligt i førerhuset. Ved broer og kørsel gennem tunneller behøver man så ikke at regne

45 05-12

46 6. Opbygning inde 6.1 Åbne og lukke døre/låger og klapper Udtræk og møbellåger med pushlock-lås Køkkenudtræk Åbne Tryk på pushlock-knappen til knappen hopper ud. Træk i knappen indtil udtrækket kører ud eller lågen åbner sig. Lukke Luk udtræk eller låge ved at skubbe på knappen eller ved at lukke i. Tryk på pushlock-knappen indtil den går i indgreb og udtrækket eller døren er låst. Luk alle klapper og låger godt, før du kører. Således undgår du, at de åbner sig under kørslen og at der falder noget ud. Køkkenskuffe med selvindtræk (alt efter model) Vær opmærksom på, at hver skuffe kun må belastes med maks. 10 kg. Vi hæfter ikke for skader, der resulterer af for stor belastning. 06-1

47 6.2 Udtrækkelig medieoval (alt efter model) Medieoval er en drejelig rumdeler, som kan anvendes såvel som barskab og som TV-skab til et fladskærms TV. Tryk på pushlock-knappen j for at trække rumdeleren ud. Når hylden drejes, skal man trække i låseknappen k. For placering af TV-kabler skal hylden løftes forneden. Det gøres ved at fjerne de to skruer m. Læg TV-kablet i kabelskakten l. 1 Under kørslen skal LCD-TFT-skærmen pakkes væk og sikres godt

48 6.3 Ombygning af siddegruppe til soveplads I de fleste campingvogne kan siddegruppen laves om til soveplads. Nyttige oplysninger, som du bør være opmærksom på ved ombygningen: Fjern sæde- og ryghynder. Løsn låsen på søjlebordets stel eller bordets fod. Sænk bordet eller læg klapbordet på bænkenes lister. Gør evt. bænkene bredere. Læg sæder og ryghynder iht. til tegningerne. Læg ikke hynderne direkte på bordet, når du reder op. Du kan risikere bordet bliver ridset og jordslået på grund af kondensvand. Vi anbefaler at benytte et sugende underlag (f.eks. frotté eller bomuld). På nogle af grundridsene skal ryghynder og/ eller sæder ikke benyttes ved ombygning til sovepladser. Sørg for, at bordplade, bænke og deres udtræk samt hynder fastgøres og ligger godt, så de ikke falder ned. 06-3

49 Soveplads Ombygning af rund siddegruppe til sovepladser (Saphir / Platin / Bianco / Tendenza) Ryg Sæde Sæde Ryg På nogle campingvogn-grundrids (f.eks. brede campingvogne) er der lagt ekstra løse hynder (*) i, som skal bruges i forbindelse med ombygningen. Soveplads Sæde Sæde Sæde Ombygning af rund siddegruppe til sovepladser (Topas / Diamant) Ryg Sæde Sæde Ryg På nogle campingvogn-grundrids (f.eks. brede campingvogne) er der lagt ekstra løse hynder (* og ***) i, som skal bruges i forbindelse med ombygningen. Ombygning af siddegruppen i siden til sovepladser (450 SQB) Huller til gummibuffere Gummibuffere Gøre bænken bredere Klap højre side af bænken A ned ved at trykke på knappen. Vip det klapbare forlængerstykke B op og klem det fast under bænkens forlængerstykke. Bænkens forlængerstykke ligger altså øverst. Bænkens udligningsstykke C stikkes med gummidæmperen i hullet i bænkens forlængerstykke B og lægges på venstre bænk. 06-4

50 Siddeplads (450 SQB) Udligningshynde nr. 5 og 6 er pakket væk, når bænken benyttes som siddeplads Soveplads Siddeplads (390 FH / 450 SFH / 495 SKM*) * Ved dette grundrids består sædepude 5 af én. del. Udligningshynde nr. 5 er pakket væk, når bænken benyttes som siddeplads Soveplads 06-5

51 Ombygning af børnesiddegruppen til soveplads (540 TK) Siddeplads Soveplads Siddeplads Ombygning af rundsiddegruppen i midten til soveplads (560 TFK / 560 SKM) * Disse hynder benyttes ikke! Udligningshynderne ** er pakket væk, når siddegruppen benyttes som siddeplads. Soveplads Ombygning af siddegruppen i midten til soveplads (550 TFK/M) Siddeplads Soveplads 06-6

52 Sengeudligning med udtrækbar lamelbund (ekstratilbehør / kun grundrids med enkeltsenge) De to enkeltmadrasser kan forbindes med en lynlås. Under kørslen skal natbordets opsats tages af og opbevares et sikkert sted. 06-7

53 6.4 Etagesenge (alt efter model) Maks. belastning på øverste etageseng er 75 kg. Når små børn benytter den øverste seng, skal man passe på, at de ikke falder ud. Efterlad aldrig små børn uden opsyn i campingvognen. Børn under 6 år må ikke bruge den øverste seng. Vær opmærksom på vores sikkerhedssymbol! 06-8

54 Kun ved model Saphir 550 TFK fra byggeår 2009/2010 Nederste køjeseng kan vippes op. Fastgør den sikkert i venstre og højre side ved hjælp af Tenax-knapperne. På denne måde kan dette område i forbindelse med de seriemæssige surreskinner/surringe og den store udvendige dør også anvendes som hækgarage. Forskyde surringe Drej surringen en halv omdrejning mod uret og skub den på det ønskede sted på surreskinnen. Drej så surringen en halv omdrejning i urets retning. Nu sidder surringen igen fast i surreskinnen. Kontroller altid om surringene sidder fast, før du tager af sted. Det er principielt køretøjets ejer/ fører der er ansvarlig for at last, der transporteres i hækgaragen, er sikret korrekt. Benyt hertil om muligt godkendte spændeselesystemer. Benyt aldrig gummiremme. Tænk også på de ekstrem store køredynamiske kræfter, som kan optræde i farlige situationer som f. eks. ved fuldbremsninger. Vær også altid opmærksom på oplysningerne vedrørende korrekt læsning og støttelasten i kapitel 2.3. i denne servicemanual. Bemærk: Med tiltagende belastning af hækket forringes køreegenskaberne og bremseevnen. 06-9

CARAVAN BETJENINGSVEJLEDNING

CARAVAN BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING CARAVAN DK Forord Kære Fendt-kunde Det glæder os, at du har bestemt dig for en Fendt campingvogn, som fremover vil være en pålidelig ledsager på årets skønneste dage. På grundlag af

Læs mere

CARAVAN BETJENINGSVEJLEDNING

CARAVAN BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING CARAVAN DK Forord Kære Fendt-kunde Det glæder os, at du har bestemt dig for en Fendt campingvogn, som fremover vil være en pålidelig ledsager på årets skønneste dage. På grundlag af

Læs mere

Brillant BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING. Stand: 07/2011

Brillant BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING. Stand: 07/2011 BETJENINGSVEJLEDNING Brillant BETJENINGSVEJLEDNING Brillant DK Stand: 07/2011 Forord Kære Fendt-kunde Det glæder os, at du har bestemt dig for en Fendt campingvogn, som fremover vil være en pålidelig ledsager

Læs mere

Tillykke med købet af Deres nye HOBBY-campingvogn. Vi håber De må få mange dejlige stunder i Deres mobile hjem.

Tillykke med købet af Deres nye HOBBY-campingvogn. Vi håber De må få mange dejlige stunder i Deres mobile hjem. Forord Kære campist Tillykke med købet af Deres nye HOBBY-campingvogn. Vi håber De må få mange dejlige stunder i Deres mobile hjem. Læs venligst manualen omhyggeligt igennem, også hvis det ikke er den

Læs mere

Betjeningsvejledning campingvogn

Betjeningsvejledning campingvogn Betjeningsvejledning campingvogn Version 07/2011 DK Forord Kære campist Tillykke med din nye campingvogn. Det glæder os, at du har valgt en Hobby. Vi bestræber os på at udvikle vores campingvogne på alle

Læs mere

TB-009D3 Manual. Brugsanvisning. Cykelplatform f/anhængertræk

TB-009D3 Manual. Brugsanvisning. Cykelplatform f/anhængertræk TB-009D3 Manual Brugsanvisning Cykelplatform f/anhængertræk -Plads til 3 cykler. -Nem samling og montering. -Cyklerne anbringes nemt i holderne, grundet platformens lave højde. Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed.....

Læs mere

ONTOUR DE LUXE EXCELLENT PRESTIGE PREMIUM LANDHAUS INSTRUKTIONSBOG. Version 10 / 2014

ONTOUR DE LUXE EXCELLENT PRESTIGE PREMIUM LANDHAUS INSTRUKTIONSBOG. Version 10 / 2014 ONTOUR DE LUXE EXCELLENT PRESTIGE PREMIUM LANDHAUS INSTRUKTIONSBOG DK Version 10 / 2014 Forord Kære campist Tillykke med din nye campingvogn. Det glæder os, at du har valgt en Hobby. Vi bestræber os på

Læs mere

DE LUXE EASY DE LUXE EXCELLENT PRESTIGE PREMIUM LANDHAUS INSTRUKTIONSBOG. Version 02/2014

DE LUXE EASY DE LUXE EXCELLENT PRESTIGE PREMIUM LANDHAUS INSTRUKTIONSBOG. Version 02/2014 DE LUXE EASY DE LUXE EXCELLENT PRESTIGE PREMIUM LANDHAUS INSTRUKTIONSBOG DK Version 02/2014 Forord Kære campist Tillykke med din nye campingvogn. Det glæder os, at du har valgt en Hobby. Vi bestræber os

Læs mere

ONTOUR DE LUXE DE LUXE EDITION EXCELLENT PRESTIGE PREMIUM LANDHAUS INSTRUKTIONSBOG. Version 8 / 2015

ONTOUR DE LUXE DE LUXE EDITION EXCELLENT PRESTIGE PREMIUM LANDHAUS INSTRUKTIONSBOG. Version 8 / 2015 ONTOUR DE LUXE DE LUXE EDITION EXCELLENT PRESTIGE PREMIUM LANDHAUS INSTRUKTIONSBOG DK Version 8 / 205 . Indledning Forord Kære campist Tillykke med din nye campingvogn. Det glæder os, at du har valgt en

Læs mere

Monteringsvejledning COMPACT

Monteringsvejledning COMPACT Monteringsvejledning COMPACT INDLEDNING Pro-User Compact cykelholder er fremstillet af Tradekar Benelux BV. Sikker og pålidelig foldning og vippe cykelholder til transport af to cykler Egnet til næsten

Læs mere

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion side 3 Før du kører ud på din første tur side 4 Brugervejledning side 5 Justering af sadelhøjde side 7 Justering af kæde side 7 Justering af styrhøjde side 8 Justering

Læs mere

Betjeningsvejledning campingvogn

Betjeningsvejledning campingvogn Betjeningsvejledning campingvogn DK Version 01/2011 Forord Kære campist Tillykke med købet af din nye HOBBY-campingvogn. Tiltroen, du har til os, er for os ansporing og forpligtelse til gang på gang at

Læs mere

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG BRUGERMANUAL CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG ART NR 17500955 EAN NR 5709133170271 LÆS VENLIGST DENNE MANUAL FØR BRUG! 1 INDHOLD 1. Sikkerhed 2. Godkendelse 3. Værktøj til samling 4. Leveringsomfang

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Din første tur Side 4 Tilpasning af cyklen Side 4 Justering af sadel Side 5 Justering af ryglæn Side 5 Justering af ryglænets stabilitet

Læs mere

Betjeningsvejledning. campingvogn. Weltweit Nummer 1

Betjeningsvejledning. campingvogn. Weltweit Nummer 1 Betjeningsvejledning campingvogn Weltweit Nummer 1 Forord Kære campist Tillykke med købet af Deres nye HOBBY-campingvogn. Vi håber De må få mange dejlige stunder i Deres mobile hjem. Læs venligst manualen

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 Hydevad 6230 Rødekro Tlf. 74 66 92 42 Fax 74 66 92 94 www.ji.dk iversen@ji.dk - 1 -

Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 Hydevad 6230 Rødekro Tlf. 74 66 92 42 Fax 74 66 92 94 www.ji.dk iversen@ji.dk - 1 - - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

DOLOMITE JAZZ BRUGSANVISNING. Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. DK BRUGSANVISNING

DOLOMITE JAZZ BRUGSANVISNING. Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. DK BRUGSANVISNING DOLOMITE JAZZ Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. BRUGSANVISNING Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug. Rollatoren er tilpasset både indendørs og udendørsbrug. DK BRUGSANVISNING

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland. DK Monteringsvejledning Markise Elektrisk MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.dk Sikkerhedsforskrifter 1. Det anbefales at markisen monteres

Læs mere

ANHÆNGER TIL HAVETRAKTOR

ANHÆNGER TIL HAVETRAKTOR 9135931 ANHÆNGER TIL HAVETRAKTOR Manual og samlevejledning GEM DISSE INSTRUKTIONER TIL SENERE BRUG Indholdsfortegnelse Generelle sikkerhedsforskrifter... 3 Faresignal - ordforklaring... 4 Funktionsforklaring...

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG TIL FLEXI Tent&Trailer Comfort

INSTRUKTIONSBOG TIL FLEXI Tent&Trailer Comfort INSTRUKTIONSBOG TIL FLEXI Tent&Trailer Comfort TILLYKKE MED DET! Du har truffet et godt valg ved at vælge en Combi-Camp. Det betyder, at du har øje for kvalitet og holdbarhed. Vi håber, at du vil opleve

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side: Brugsanvisning 2. Før du kører ud på din første tur 3. Tilpasning af din cykel 5. Vedligeholdelse og rengøring 7

Indholdsfortegnelse. Side: Brugsanvisning 2. Før du kører ud på din første tur 3. Tilpasning af din cykel 5. Vedligeholdelse og rengøring 7 1 Indholdsfortegnelse Side: Brugsanvisning 2 Brugervejledning 3 Før du kører ud på din første tur 3 Din første tur 4 Tilpasning af din cykel 5 Justering af sadel 5 Justering af ryglæn 5 Justering af styr

Læs mere

Teoribog til Trailer. - En praktisk håndbog til kørsel med trailer. Trailer guide www.sparet-er-tjent.dk

Teoribog til Trailer. - En praktisk håndbog til kørsel med trailer. Trailer guide www.sparet-er-tjent.dk Teoribog til Trailer - En praktisk håndbog til kørsel med trailer Her er alt det du skal vide for at køre trailer, såkaldt B/E. Når du vil tage trailerkørekort er der 2 forskellige typer af kort efter

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

Brugervejledning Jørn, Line & Rasmus

Brugervejledning Jørn, Line & Rasmus Brugervejledning Jørn, Line & Rasmus Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Bemærk Introduktion Vedligeholdese Inden første

Læs mere

Titan 4 el-scooter Ergonomisk el-scooter. Sammenklappelig og adskillelig model. Nem at transportere.

Titan 4 el-scooter Ergonomisk el-scooter. Sammenklappelig og adskillelig model. Nem at transportere. Titan 4 el-scooter Ergonomisk el-scooter. Sammenklappelig og adskillelig model. Nem at transportere. Let at klappe sammen uden at skulle bøje sig Lav transporthøjde Nem adskillelse, uden brug af værktøj

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Garage donkraft - model 41000

Garage donkraft - model 41000 Garage donkraft - model 41000 Produktionsår: 2017 ADVARSEL! Læs denne vejledning og alle sikkerhedsadvarsler grundigt før brug af Produktet. Dette produkt bør kun udleveres til andre sammen med denne vejledning.

Læs mere

Sikkerhedskontrol. 38-123308d 2009-02-18. Sikkerheds- og funktionskontrol...opbevares i lastbilens førerhus

Sikkerhedskontrol. 38-123308d 2009-02-18. Sikkerheds- og funktionskontrol...opbevares i lastbilens førerhus Sikkerhedskontrol 38-123308d 2009-02-18 Sikkerheds- og funktionskontrol...opbevares i lastbilens førerhus Advarsel! Stik aldrig fingrene ind i fangmunden på grund af risikoen for klemskader. En åben kobling

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

2 Chassis... 02-1 2.1 Chassis...02-1 2.2 Læsning og stuvning...02-3 2.3 Støtteben...02-5 2.4 Trin...02-6

2 Chassis... 02-1 2.1 Chassis...02-1 2.2 Læsning og stuvning...02-3 2.3 Støtteben...02-5 2.4 Trin...02-6 Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhed... 01-1 1.1 Hvad man skal tænke på inden den første tur...01-1 1.2 Før og under turen...01-1 1.3 Henvisninger til rejsen...01-7 1.4 Nødudstyr...01-10 1.5 Max. hastigheder...01-13

Læs mere

Teoribog. b/e kørekort. I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve.

Teoribog. b/e kørekort. I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve. Teoribog b/e kørekort I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve. Du er velkommen til at udskrive teoribogen. Køreprøven: Inden køreprøven starter, har

Læs mere

Edma i Danmark: Henning Sørensen ApS Ringager 12 DK-2605 Brøndby Tel. (+45) 43 45 80 00 - Fax (+45) 43 45 42 65 info@hesor.dk

Edma i Danmark: Henning Sørensen ApS Ringager 12 DK-2605 Brøndby Tel. (+45) 43 45 80 00 - Fax (+45) 43 45 42 65 info@hesor.dk Edma i Danmark: Henning Sørensen ApS Ringager 12 DK-2605 Brøndby Tel. (+45) 43 45 80 00 - Fax (+45) 43 45 42 65 info@hesor.dk REF. 1678 REF. 675 MONTERING OG BETJENINGSVEJLEDNING LIFT & FIX er kun fremstillet

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 0 1 Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Jeres første tur Side 4 3-trins omskifter Side 4 Tilpasning af cyklen Side 5 Justering af sæde Side 6 Justering af styrhøjde Side 6

Læs mere

Betjeningsvejledning. LivingBike 369

Betjeningsvejledning. LivingBike 369 DK Betjeningsvejledning LivingBike 369 Moreland A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 14.1 Tel. +45 7022 7292 - www.moreland.dk - post@moreland.dk Identifikation af dele (ID) Illustrationer

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

Instruktionsbog Autocamper VAN, VAN Exclusive, Siesta, Siesta Exclusive. Version 03/2011

Instruktionsbog Autocamper VAN, VAN Exclusive, Siesta, Siesta Exclusive. Version 03/2011 Instruktionsbog Autocamper VAN, VAN Exclusive, Siesta, Siesta Exclusive DK Version 03/2011 Indledning Kære autocampister! Tillykke med købet af din nye Hobby-autocamper. Vi vil gerne takke dig, for den

Læs mere

Brugervejledning Velo Plus

Brugervejledning Velo Plus Brugervejledning Velo Plus Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdfortegnelse Værd at vide... 3 Inden første cykeltur... 4 Din første

Læs mere

Ghibli SB-133 og SB-143 DANSK BRUGSANVISNING. Gulvplejemaskiner SB-143 SB-133 V. BRØNDUM A/S VIGTIGT!

Ghibli SB-133 og SB-143 DANSK BRUGSANVISNING. Gulvplejemaskiner SB-143 SB-133 V. BRØNDUM A/S VIGTIGT! V. BRØNDUM A/S A0.80.0161 DANSK BRUGSANVISNING SB-143 SB-133 Ghibli SB-133 og SB-143 Gulvplejemaskiner VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug. Ghibli SB-133 og SB-143 Gulvplejemaskiner

Læs mere

Version 1. september Manual Q12. Pegasus-Mobility A/S. Nørregade Otterup Telefon Serienummer: Salgsdato/garantidato:

Version 1. september Manual Q12. Pegasus-Mobility A/S. Nørregade Otterup Telefon Serienummer: Salgsdato/garantidato: Version 1. september 2017 Manual Q12 Pegasus-Mobility A/S Nørregade 7 5450 Otterup Telefon 70 27 27 18 Serienummer: Salgsdato/garantidato: 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 INTRO TIL

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Garagedonkraft i aluminium/stål

Garagedonkraft i aluminium/stål EU Konformitets erklæring Importør: Davidsen A/S, Industriparken 1, DK-6500 Vojens. Producent: Changshu Tongrun Auto Accessory Co. Ltd, Kina. Varenummer 9137909 Davidsen A/S bekræfter at konstruktion og

Læs mere

Castor. Funktionskontrol. Læs altid brugsanvisningen. SystemRoMedic TM. Manual - Dansk

Castor. Funktionskontrol. Læs altid brugsanvisningen. SystemRoMedic TM. Manual - Dansk Castor SystemRoMedic TM Manual - Dansk 2 1 2 5 6 7 4 5 6 7 1. Skinne (medfølger ikke) 2. Hjørnedel. Bolte med møtrik til fastgørelse 4. Løftemotor (medfølger ikke) 5. Støtteben 6. Bærehåndtag på støtteben

Læs mere

STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02

STIGA COLLECTOR 30 B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 S SVENSKA 1. 2. 3. 4. SVENSKA S 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. S SVENSKA 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. DANSK DK SIKKERHEDSFORSKRIFTER 1. Lad aldrig nogen bruge

Læs mere

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * *

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt før du anvender duovognen første gang og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

Mobile Flex. 2-pælssystem 4-pælssystem. Brugermanual. Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug.

Mobile Flex. 2-pælssystem 4-pælssystem. Brugermanual. Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Mobile Flex 2-pælssystem 4-pælssystem Brugermanual Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Denne brugermanual henvender sig til montører, ergoterapeuter og andet personale,

Læs mere

Cykelanhænger/Sykkelstativ/Cykelhållare/Polkupyöräteline DIAMANT BLACK

Cykelanhænger/Sykkelstativ/Cykelhållare/Polkupyöräteline DIAMANT BLACK DK: Samlevejledning og sikkerhedsbestemmelser NO: Monteringsinstruksjoner og sikkerhetsbestemmelser SE: Monteringsinstruktioner och säkerhetsföreskrifter FI: Asennusohjeet ja turvamääräykset Cykelanhænger/Sykkelstativ/Cykelhållare/Polkupyöräteline

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

FERIELIVETS GLOBETROTTER

FERIELIVETS GLOBETROTTER FERIELIVETS GLOBETROTTER - et dansk kvalitetsprodukt BRUGSVEJLEDNING APOLLO / LUX, CONCORDE & SAVANNE Indholdsfortegnelse: Indledning...3 Tilkobling...4 Opstilling...5 Køkkensektion...10 Tekniske specifikationer...11

Læs mere

Instruktionsbog. Version 09/2012 PREMIUM VAN PREMIUM DRIVE

Instruktionsbog. Version 09/2012 PREMIUM VAN PREMIUM DRIVE Instruktionsbog DK Version 09/2012 PREMIUM VAN PREMIUM DRIVE Indledning Kære autocampister! Tillykke med købet af din nye Hobby-autocamper. Vi vil gerne takke dig, for den tillid du viser os ved at købe

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

MANUEL, LAKERET BRUGSANVISNING VEDLIGEHOLDELSESMANUAL RESERVEDELSOVERSIGT OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

MANUEL, LAKERET BRUGSANVISNING VEDLIGEHOLDELSESMANUAL RESERVEDELSOVERSIGT OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING ORIGINAL INSTRUKTIONSBOG DANSK UDGAVE, VERSION 01, GÆLDENDE FRA 1. JULI 2008 HØJTLØFTER MANUEL, LAKERET BRUGSANVISNING VEDLIGEHOLDELSESMANUAL RESERVEDELSOVERSIGT OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING 192.836-E01

Læs mere

Brugervejledning Fun2Go

Brugervejledning Fun2Go Brugervejledning Fun2Go Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Bemærk Introduktion Tekniske data Inden første cykeltur Tilpasning

Læs mere

Brugsanvisning for aftagelig kugle

Brugsanvisning for aftagelig kugle Brugsanvisning for aftagelig kugle DK Kære kunde: Bosal vil gerne sige tak for den tillid til vores produkter, De har udvist ved købet at dette anhængertræk med aftagelig krogarm. Bosal ønsker hermed at

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

Independence Jogger. Brugervejledning. Dette produkt er CE godkendt

Independence Jogger. Brugervejledning. Dette produkt er CE godkendt - Få balance i kroppen Brugervejledning A Division of The Baby Jogger Company Independence Jogger Dette produkt er CE godkendt Læs denne vejledning grundigt før joggeren benyttes og opbevar brugervejledningen

Læs mere

Brugermanual. Next og Next Comfort / Dansk 74875A 09-09-09. Etac A/S Egeskovvej 12 8700 Horsens 79 68 58 88 www.etac.com

Brugermanual. Next og Next Comfort / Dansk 74875A 09-09-09. Etac A/S Egeskovvej 12 8700 Horsens 79 68 58 88 www.etac.com Brugermanual Next og Next Comfort / Dansk 74875A 09-09-09 Etac A/S Egeskovvej 12 8700 Horsens 79 68 58 88 www.etac.com Next, Next Comfort Indhold Side Håndtering... 3-5 Siddekomfort... 6-7 Forflytning...

Læs mere

Thule Urban Glide 1 & 2 Instruktioner

Thule Urban Glide 1 & 2 Instruktioner Thule Urban Glide 1 & 2 Instruktioner B 51100987 INDHOLD 1 INTRODUKTION 1.1 Tilsigtet anvendelse af vejledning 04 1.2 Tilsigtet anvendelse af vogn 04 1.3 Specifikationer 04 2 SIKKERHED 2.1 Symboler og

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL ADVARSEL Læs hele manualen inden brug. Følges sikkerhedsvejledning og manualen ikke, kan det resulterer i skader. side 1/6 Dine nye ramper vil være

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Personskade

Læs mere

DOLOMITE Futura / Symphony Rollator. Brugsanvisning

DOLOMITE Futura / Symphony Rollator. Brugsanvisning DOLOMITE Futura / Symphony Rollator Brugsanvisning DK Brugsanvisning 1 GENERELT 3 Generel Information...3 Symboler...3 Produktets Levetid...3 Produktmærkning...3 Specifikation af max brugervægt...3 2 SIKKERHED

Læs mere

2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5

2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5 2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5 Alle rettigheder til denne manual forbeholdes. Hel eller delvis kopiering, uden tilladelse, er ikke tilladt..generelt. 1. Dette afsnit er gældende

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

Brugervejledning ST 152 ST 205

Brugervejledning ST 152 ST 205 Brugervejledning ST 152 ST 205 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...7 Elektrisk udstyr...10 Betjening...10

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING

BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING BUFFERBEHOLDER» SBP 200 E» SBP 400 E» SBP 700 E» SBP 700 E SOL» SBP 200 E cool» SBP 400 E cool BETJENING GENEREL VEJLEDNING BETJENING 2 1. Generel vejledning 2 1.1 Henvisning

Læs mere

Vi ønsker jer en afslappende rejse og mange gode oplevelser. Din HOBBY-Wohnwagenwerk Ing. Harald Striewski GmbH

Vi ønsker jer en afslappende rejse og mange gode oplevelser. Din HOBBY-Wohnwagenwerk Ing. Harald Striewski GmbH Indledning Kære autocampister! Vi lykønsker dig med købet af din nye HOBBY-autocamper og håber, at I vil få mange gode timer i den. Læs venligst denne instruktionsbog omhyggeligt, også selvom du allerede

Læs mere

STENNEDLÆGNINGSFRÆSERE

STENNEDLÆGNINGSFRÆSERE DAIRON STENNEDLÆGNINGSFRÆSERE Stony RD 100/130 RD 150/180/200 INSTRUKTIONSBOG Importør: Lyngager 5-11 2605 Brøndby Tlf. 4326 6611 Fax 4326 6626 www.hafog.dk FORORD: Vi ønsker dem tillykke med Deres nye

Læs mere

Instruktionsbog Autocamper Van Exclusive, Toskana Exclusive og Sphinx. Version 08/2011

Instruktionsbog Autocamper Van Exclusive, Toskana Exclusive og Sphinx. Version 08/2011 Instruktionsbog Autocamper Van Exclusive, Toskana Exclusive og Sphinx DK Version 08/2011 Indledning Kære autocampister! Tillykke med købet af din nye Hobby-autocamper. Vi vil gerne takke dig, for den tillid

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Hejsestige

BETJENINGSVEJLEDNING Hejsestige BETJENINGSVEJLEDNING Hejsestige Gør venligst denne betjeningsvejledning tilgængelig for betjeningspersonalet med henblik på rigtig anvendelse og varsom behandling af maskinen! Generelle informationer Dette

Læs mere

Få din faste plads ved vandet start rejsen hos din Dethleffs forhandler!

Få din faste plads ved vandet start rejsen hos din Dethleffs forhandler! Pacific Den ultimative feriestemning Nyd en dag ved vandet uanset hvor du holder ferie. I den nye Pacific føles det nemlig som om man camperer direkte ved stranden. Og selvom bølgernes beroligende skvulpen

Læs mere

Betjeningsvejledning til Carnival Camper

Betjeningsvejledning til Carnival Camper Betjeningsvejledning til Carnival Camper Kære kunde Tillykke med Deres nye Kia Carnival Camper. Kia Motors bestræber sig på at leverer et optimalt produkt. Vi vil med dette tillæg skitsere hvordan indretningen

Læs mere

FUMK50020 Secvest trådløs mini-åbningsføler

FUMK50020 Secvest trådløs mini-åbningsføler FUMK50020 Secvest trådløs mini-åbningsføler DK Installationsvejledning trådløs mini-åbningsføler 14 Version 1.0 390350 09-2014 - 58 - Indhold Forord...- 60 - Advarsler vedr. batteriet...- 61 - Sikkerhedshenvisninger...-

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid,

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning

Monterings- og brugsanvisning ZAP Monteringsplatform Sammenklappelig Z600 Z600 Monterings- og brugsanvisning Dansk Monterings- og brugsanvisning ZAP-monteringsplatform, sammenklappelig Indhold 1. Informationer om vejledningen...54

Læs mere

Brede dæk (215/55 R 16 / godkendt til 210 km/t) på elegante alufælge og uafhængig hjulophængning med effektive støddæmpere.

Brede dæk (215/55 R 16 / godkendt til 210 km/t) på elegante alufælge og uafhængig hjulophængning med effektive støddæmpere. Præsentation af verdens absolut bedst kørende campingvogn. At den også er elegant og design-præmieret, skader jo ikke helhedsindtrykket. Her er en kort gennemgang af vognen: Lav vindmodstand, et fantastisk

Læs mere

Eurodumper 700. Brugervejledning. 100 % made in Denmark.

Eurodumper 700. Brugervejledning. 100 % made in Denmark. Eurodumper 700 Brugervejledning www.fl-i.dk 100 % made in Denmark FL Industries A/S Mimersvej 9 8722 Hedensted +45 7692 9092 +45 2492 9092 E-mail: ps@fl-i.dk Indholdsfortegnelse 1 Eurodumper 700 beskrivelse

Læs mere

FERIELIVETS GLOBETROTTER

FERIELIVETS GLOBETROTTER FERIELIVETS GLOBETROTTER - et dansk kvalitetsprodukt BRUGSVEJLEDNING ROYAL Indholdsfortegnelse: Indledning...3 Tilkobling...4 Opstilling...5 Køkkensektion...11 Tekniske specifikationer...12 Husk før De

Læs mere

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * *

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt før du anvender klapvognen første gang og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger

Læs mere

BRUGSANVISNING Danmark U2-light. panthera

BRUGSANVISNING Danmark U2-light. panthera BRUGSANVISNING Danmark U2-light panthera Brugsanvisning U2-light Indholdsfortegnelse: Indledning Side 2 Indstilling af stolen Side 5 Vedligeholdelse af stolen Side 8 Sikkerhed Side 10 Indledning U2-Light

Læs mere

Bruger- og monteringsvejledning Installation and user manual Installatie- en gebruikershandleiding... 17

Bruger- og monteringsvejledning Installation and user manual Installatie- en gebruikershandleiding... 17 Bruger- og monteringsvejledning... 3 Installation and user manual... 10 Installatie- en gebruikershandleiding... 17 Les instructions et le manuel... 24 www.kronings.com - next generation caravan equipment

Læs mere

Mobilex "Kudu" Rollator og Montage- og brugervejledning

Mobilex Kudu Rollator og Montage- og brugervejledning Mobilex "Kudu" Rollator 312070 og 312075 Montage- og brugervejledning MOBILEX A/S Danmark Rev. 09/16 side 1 af 5 UM-312070-77-DK 1. Indledning Kære kunde, Denne brugervejledning er en beskrivelse af produktet

Læs mere

Brugervejledning til bilfastspænding A22 Marts 2003

Brugervejledning til bilfastspænding A22 Marts 2003 Brug og vedligeholdelse af ROLTEC bilfastspænding model A22 til model ROLTEC Vision el-kørestol. Indholdsfortegnelse. Generelt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - side 1 Normal

Læs mere

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21 _Mobicool.book Seite 1 Freitag, 6. Mai 2011 9:47 09 DC EN DE FR ES IT NL NO SV FI Thermoelectric cooler Instruction Manual 3 Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11 Glacière thermoélectrique Notice

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

LMC Lord Royal 560 RD er en eksklusiv rejsevogn for to med hvidt skindinteriør,

LMC Lord Royal 560 RD er en eksklusiv rejsevogn for to med hvidt skindinteriør, Imponerende. Når man gennem 2 år har haft æren i at se over 500 forskellige nye og brugte campingvogne ude og indeni, skal der en del til at imponere en. Hvis der skal findes et udtryk, der bedst beskriver

Læs mere

Spa-Kompagniet. Monteringsvejledning for saunaovne

Spa-Kompagniet. Monteringsvejledning for saunaovne Spa-Kompagniet Monteringsvejledning for saunaovne 1. Introduktion a. Denne monteringsvejledning angiver hvorledes Spa-Kompagniets saunaovne skal monteres og installeres. For optimal installering skal vejledningen

Læs mere