"Midt på Amager" Permanente og skiftende udstillinger MÅNEDSBLADET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""Midt på Amager" Permanente og skiftende udstillinger MÅNEDSBLADET"

Transkript

1 12 Hvis du har billeder, oplysninger eller andet af lokalhistorisk interesse, så henvend dig til: MÅNEDSBLADET Lokalhistorisk Samling Kamillevej Kastrup Tlf Klik på Lokalhistorisk Samling Vi har publikumsmaskine med adgang til internettet og mange slægtsforskerlinks. Åbningstider: Mandag Tirsdag Fredag Lokalhistorisk Samling har desuden udstillinger på: Kastrupgårdssamlingen "Midt på Amager" & "Kastrup Glas" Åbent Tirsdag til søndag Onsdag tillige Plyssen Amager Strandvej 350: Permanente og skiftende udstillinger Åbent Lørdag og søndag Nr. 2 - Februar 2005 Tårnby Kommunebiblioteker - Lokalhistorisk Samling

2 11 Forsideillustration: Vejskilt ved Ingstrup Allé og Munkebjergvej, ca Fastelavn Fastelavnen nærmer sig med hastige skridt. Den traditionelle tøndeslagning med fastelavnsrytterne i Ullerup finder sted onsdag den 9. februar kl. 16 ved Fægårdsvej på skydebanerne. Hvis man vil med fra morgenstunden rider de 17 flotte ryttere ud fra Ejnar Lindgreen på Tømmerupvej kl. 10. I denne udgave af Glemmer du er der hentet inspiration fra: Kommuneingeniørens arkiv Amagerbogen Karl-Erik Frandsen: Tårnby. Træk af bebyggelsens historie Diverse avisartikler ISSN Glemmer du er udgivet af: Tårnby Kommunebiblioteker, Lokalhistorisk Samling Skrevet og redigeret af: Inger Kjær Jansen Layout: Vicky Bonde På fotografiet ses fastelavnsryttere fra Maglebylille foran Tømmerup Station Øverste række: Edv, Christensen, Claus Christiansen, Hans Zigbrandtsen. 2. række: Carl Lakjær, Kristine Larsen, Bertha (datter), Chr. Hansen, Cornelius Hansen, Georg Hansen, Maria Larsen, Mary Larsen, Edv. Lakjær, Ole Knudsen, Albert Hansen. 3. række: Karen Larsen, Petrea Larsen, Florens, Ole P. Larsen,m Georg Larsen, Jacob Lakjær. 4. række: Hans Svendsen, Chr. Steffensen, Svend Thybo, Ejner Christensen, Hans Lakjær.

3 dommen. Der blev snart etableret en butik med brødudsalg, der udviklede sig til en købmandsforretning. I 1935 kom der desuden en slagter og en cykelforretning. Samtidig med butikkerne blev der 10 også drevet landbrug ved gården. Da Tårnby Torv blev bygget kom der en stærk konkurrent til Gammelgårds butikker. Gården blev revet ned i Andre vejændringer Udover det jeg allerede har skildret i det forrige og dette nummer af Glemmer du blev følgende ændringer af vejnavne fuldført i kommunen i 1926: Gammelt navn: Nyt Navn: Amsterdam Allé Doorns Allé Edithsvej Lyrens Allé Egevang Poppelvang Ellevang Rønnevang Grønnehave Allé Præstefælledvej Gudrunsvej Arkturus Allé Gyvel Allé Kristtorn Allé Halle Allé Cypres Allé Havnevej Ved Havnen Hvidtjørns Allé Cypres Allé Jupiters Allé Gemmas Allé Lønborgvej Uldumvej Neptuns Allé Vegas Allé Peter Heises Allé Brønderslev Allé Pilevang Klitrose Allé Rødtjørns Allé Thuja Allé Skolevangsvej Skolevænget Strandvejen (Kastrup) Kastrup Strandvej Søndermarksvej Tovegaards Allé Vejnavne i 1926 I 1926 blev Tårnby Kommune enige med København og andre kommuner i amtet om at ændre en del vejnavne, der kunne forveksles med lignende vejnavne andre steder i amtet. I Tårnby forandredes en hel del gadenavne. Det handler dette nummer af Glemmer du om. Veje med personnavne Annas Allé blev til Spidslodden og Fannys Allé til Engmarken efter samråd med grundejerforeningen C.M. Larsens Villakvarter. Der var også andre ændringsforslag fra grundejerforeningen som Lindestien og Lindevej samt Engstien. Anna og Fanny var ikke fantasipersoner men mennesker af kød og blod. Anna, født 1876, og Fanny, født 1880 var døtre af brygger C.M. Larsen. Fanny blev senere gift med driftsbestyrer ved glasværket A. Fuchs. Brygger Carl Monrad Larsen var en kendt skikkelse i Kastrup i slutningen af 3 Forsvundne vejnavne - 2. del 1800-tallet og i begyndelsen af 1900-tallet. Han overtog i 1872 sin fars virksomhed, Kastrup Bryggeri, på Kastrup Værk. I 1885 fik bryggeriet vokseværk og C. M. Larsen fik flyttet bryggeriet til Saltværksvej i en ny bygning. Nogle år senere indgik bryggeriet i De Forenede Bryggerier og C. M. Larsen fortsatte som bestyrer i en kort periode. I 1894 købte han Kastrup Værk og overlod posten som bestyrer til sin søn Martin. Kastrup Værk kendes i dag bedst som Bryggergården og dette navn menes at stamme netop fra Brygger Larsen. C. M. Larsen var endvidere kendt for at være en af initiativtagerne til Amagerbanen, han sad i Amagerbankens Bankråd og var formand for sognerådet fra Ved sin død i 1910 var han desuden formand for kommunens bygningskommission. Et andet Kastrupvejnavn der blev ændret var E.B. Petersens Allé som blev til Peterdals Allé. E.B. Petersen var stifter af Amagerbanken i Han var oprin-

4 4 9 delig ingeniør ved Store Nordiske Telegraf Selskab. E.B. Petersen så muligheder for at etablere en lokal bank på Amager. Han indkaldte nogle mænd fra det bedre borgerskab i Kastrups til møde i sit hjem den 14. januar Det var ovennævnte C.M.Larsen samt fabrikant Carl Flensburg, kammerråd og kaptajn Høyer samt A. Johnsen, der var inspektør ved glasværket. De var alle enige om, at denne idé skulle føres ud i livet og stiftede samme aften Kastrup Bank. Familien Petersn ved Villa Strandhøj på Amager Strandvej. Allerede den 9 maj blev banken åbnet i E.B. Petersens hjem i Villa Strandhøj på Amager Strandvej. Aktiekapitalen var 10,000 kr. Banklokalet var E.B. Petersens herreværelse, og personalet bestod af E.B. Petersen og hans døtre Ebba og Siri, en yngre søster Nina var bankbud. I 1906 ændrede banken navn til Amagerbanken og man flyttede ind i et beskedent butikslokale på Amagerbrogade 224. E.B. Petersens Allé blev som nævnt til Petersdal Allé, der også er forsvundet. Petersdal var en stor Dalsgård fordi den lå ved Dalleengen. I begyndelsen af 1900-tallet kom N.C.J. Burchardt til Amager som gartnerelev og efter nogle år købte han Dalsgården samt yderligere jord. Han anlagde her et større gartneri, der beskæftigede 12 mand samt sæsonarbejdere. På de 34 tønder jord blev der dyrket bl.a. blomkålsfrø og løg samt i mistbænke og drivhuse meloner og agurker. Men byudviklingen langs Amager Landevej medvirkede til, at Burchardt solgte en del af jorden i 1920 erne og 1930 erne dels til byggegrunde og dels til udvidelse af Korsvejens skole og bygning af Teknisk skole. Selv flyttede Burchardt ind i villaen Lundø, på den modsatte side af Ansatte fra Dalsgård på Tårnbyvej. Tårnbyvej. Villaen var opkaldt efter N.C.J Burchardts fødested. Her er i dag PC-café. Gammelgårdsvej blev til Bredskiftevej. Gammelgård var en af de ældre gårde i Tårnby, der blev liggende på den gamle plads som gård nr. 9 i landsbyen efter udskiftningen. Adressen var senere Englandsvej 294, hvor den lå på hjørnet til Sneserevej ved Tårnby Skole. En skrøne fortæller, at engelske soldater boede på gården under Københavns bombardement i Der var stadig i 1900-tallet rester af den gamle gård i det nordvestlige hjørne, hvor der var lerklinede vægge. Gården blev drevet som landbrug indtil 1923, hvor familien Lund overtog ejen-

5 8 5 Gammelgård som udviklede sig til Tårnby Købmandshandel. Gården blev revet ned ende ved Amager Landevej. Her blev der ved grundlovsfesten i 1949 nedlagt måske den sidste krans til ære for grundloven og dens giver Frederik den VII. Da det nye rådhus blev bygget i 1960, blev busten, da den var i dårlig stand, forvist til kommunens depot på Nordmarksvej. Her blev den flammernes bytte da depotet nedbrændte i 1970 erne. Busten var fremstillet i mange kopier og står blandt andet på Skodsborg sanatorium. Den var så populær, at den også blev udført i gips, Mathias Kristensen havde en sådan gipsafstøbning i sin have ved Elisabethminde på Amagerbrogade. Den kom senere til Ny Kastrupgård, hvor den endte sine dage på grund af ælde. Gårdnavne Dalsgårds Allé blev ændret til Arnager Allé. Dalsgård var en gård, der blev udflyttet fra Tårnby landsby i begyndelsen af tallet til Tårnbyvej. Den blev kaldt gård i Maglebylille beliggende helt nede ved vandet. Den blev bygget i 1804 på et stykke udskiftet fælledareal, som blev tillagt hollænderne ved udskiftningen efter det hartkorn, de ejede i Maglebylille. Gården hed oprindelig Hermans Prøve efter den første ejers fornavn. Herman Nielsen, som han hed, har vel sat sig selv på en prøve ved at bygge en gård udenfor landsbyens fællesskab, og på et stykke fælledjord som må have været en prøvelse at opdyrke. De 120 tønder land videresolgtes snart til kammeråd Olrog, søn af præsten Peder Olrog i hollænderbyen, muligvis er det præstens fornavn der ligger til grund for gårdens nye navn, Petersdal. Omkring midten af det 19. århundrede tilhørte gården Henry W. Ferrall. Petersdal spillede en central rolle for livet i Maglebylille. Et vidnesbyrd herom finder man på Lokalhistorisk Samlings hjemmeside i databasen med afog tilgangslisterne fra perioden gange står enten gårdens eller Ferralls navn anført som arbejdsgiver for tjenestefolk, der er kommet til den østlige del af vores kommune. Petersdal var en af de første ofre for Kastrup Lufthavn, i 1921 rømmede den sidste ejer, fabrikant N. P. Utzon, gården og dens jorde efter at have kæmpet med næb og kløer imod etableringen af lufthavnen. Grundejerforeningen. Grønnehaves vejnavne. ændres Axel Meldals Allé blev i 1926 til Ingstrup Allé. Denne vej ligger i grundejerforeningen Grønnehaves område. Denne grundejerforening blev stiftet i 1922 som Birkevang men skiftede navn til Grønnehave i I 1922 blev landinspektør Axel Meldal bedt om for denne nystiftede grundejerforening at udarbejde et projekt til regulering af afvandingsgrøfterne. Tilsyneladenede blev selve arbejdet aldrig udført, men Axel Meldal ønskede honorar for planlægningen. Det beløb sig til 195,00 kr.. Der gik adskillige år og trusler om sagsanlæg før regningen endelig blev betalt. Måske som et plaster på såret fik Axel Meldal sat sig et minde i form af en allé opkaldt efter ham. Men det varede kun et par år, så blev vejskiltet skiftet ud med Ingstrup Allé.

6 6 7 Samme grundejerforening ønskede i 1934 at ændre en række vejnavne, så de alle indeholdt jyske stednavne: N. C. Breits Allé blev til Hjallerup Allé og Svend Elgaards Allé til Jerslev Allé. De to herrer havde begge været ejer af Løjtegård, fra hvis jorde parcellerne i Grønnehave var udstykket. Samme år blev Fr. Lindbergs Allé til Vittrup Allé. Fr. Lindberg ( ) var frøkonsulent, gartner, landmand, og hed oprindelig Frederik Carl Christian Jensen og skrev desuden digte. Mogens Bjørns Alle blev til Ilbro Allé. Hvem Mogens Bjørn var er det ikke lykkedes at opklare. Er der nogen blandt vores læsere der Petersdal i Maglebylille. ved hvem han er, så vil vi meget gerne have besked. Et kongeligt stednavn "Ved Frederik den VII s Mindestøtte" skiftede navn til Spicas Allé. Det gamle vejnavn er særpræget og skyldes en statue af Frederik VII ( ), der blev rejst her til minde om grundlovens giver. Der var rundt om i landet i begyndelsen af 1880 erne blevet rejst adskillige statuer af Frederik den VII, og på Amager ønskede mange borgere et lignende minde om den folkekære konge. Der blev holdt flere møder på Ny Kro og Røde Kro. Det blev vedtaget at danne en komité med initiativtageren tandlæge Vald. Nielsen som formand, gårdejer Ole Jacobsen Kastrupgård som kasserer og gårdejer i Kastrup Chr. Petersen som sekretær samt fire andre mænd fra Amager. Man startede en indsamling for at få rejst en buste af Frederik den VII og skrev i den forbindelse følgende: Mange beboere på Amager har kjendt den højsalige Afdøde personlig, han færdedes jo jævnligt iblandt os herude og bragte os til at elske sin Person ved sit jævne bramfri Væsen I begyndelsen gik det trægt med indsamlingen, et indlæg imod initiativet i en hovedstadsavis, skrevet af en borger fra Amager, gjorde det heller ikke nemmere. Skribenten mente, at Amager mere trængte til fattighus, arbejdsanstalt og hospital. Andre mente, at amagerne jo kunne se et monument af kongen på pladsen foran Christiansborg, når de var på deres ugentlige torveture til København. Men slutbeløbet 1000 kr. var tilstrækkeligt stort til en buste. Gårdejer Svend Petersen skænkede grunden, hvor busten skulle stå. Afsløringen fandt sted den 5. juli Gipsbuste af Frederik d. VII. i Elisabeths Minde have. 1885, årsdagen for slaget ved Fredericia. Om aftenen blev der holdt fest på Kastruplund. I de efterfølgende ca. 20 år blev der på grundlovsdag den 5. juni lagt en krans ved busten, men da giveren gårdejer Jacobsen Bacher i St. Magleby døde, blev der i de efterfølgende år kun sjældent lagt en krans, og hegnet omkring mindesmærket forfaldt. Engang i slutningen af 1930 erne blev busten flyttet hen til vores nuværende rådhusplads ved et lille anlæg i den nordlige

SPAREFORENINGER OG BANKER

SPAREFORENINGER OG BANKER TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT NUMMER 10 NOVEMBER 2007 SPAREFORENINGER OG BANKER FORSIDEILLUSTRATION: Kastrup Bank, senere Amagerbanken, startede i E.B. Petersens villa Strandhøj på Amager

Læs mere

I FLENSBURG'S FODSPOR En tidsrejse gennem Kastrup

I FLENSBURG'S FODSPOR En tidsrejse gennem Kastrup TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT SEPTEMBER / OKTOBER 2015 I FLENSBURG'S FODSPOR En tidsrejse gennem Kastrup NUMMER 5 / 2015 FORSIDE: Formentlig var det et fotografi, de tre herrer kiggede på.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT NUMMER 2 MARTS/APRIL 2012. EN TØMMERUPDRENG FORTÆLLER / DEL 4 Livet i landsbyen i slutningen af 1930 erne

TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT NUMMER 2 MARTS/APRIL 2012. EN TØMMERUPDRENG FORTÆLLER / DEL 4 Livet i landsbyen i slutningen af 1930 erne TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT NUMMER 2 MARTS/APRIL 2012 EN TØMMERUPDRENG FORTÆLLER / DEL 4 Livet i landsbyen i slutningen af 1930 erne FORSIDEILLUSTRATION: Familien Køppen i gang med at plukke

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT NUMMER 3 MAJ/JUNI 2009. SÅ TIL SØS Historier om vores havne

TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT NUMMER 3 MAJ/JUNI 2009. SÅ TIL SØS Historier om vores havne TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT NUMMER 3 MAJ/JUNI 2009 SÅ TIL SØS Historier om vores havne FORSIDEILLUSTRATION: Luftfoto over Kastrup havn, broforening og lystbådehavn. Foto: 1965 KILDER: Ny

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT NUMMER 5 SEPTEMBER/OKTOBER 2010. EN TØMMERUPDRENG FORTÆLLER Livet i landsbyen i slutningen af 1930 erne

TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT NUMMER 5 SEPTEMBER/OKTOBER 2010. EN TØMMERUPDRENG FORTÆLLER Livet i landsbyen i slutningen af 1930 erne TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT NUMMER 5 SEPTEMBER/OKTOBER 2010 EN TØMMERUPDRENG FORTÆLLER Livet i landsbyen i slutningen af 1930 erne FORSIDEILLUSTRATION: Jan Zibrandtsen, dette nummers forfatter,

Læs mere

PÅ FAMILIETUR I KASTRUP OG TÅRNBY MED. under besættelsen. Et spil med lokalhistorie på den sjove måde

PÅ FAMILIETUR I KASTRUP OG TÅRNBY MED. under besættelsen. Et spil med lokalhistorie på den sjove måde PÅ FAMILIETUR I KASTRUP OG TÅRNBY MED under besættelsen Et spil med lokalhistorie på den sjove måde Velkommen på tur med August fra Kastrup og Anna fra Tårnby. I skal nu rundt i deres by og høre, hvordan

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT MAJ/JUNI 2013. MIN MORMORS HUS Jørgen Holmsteds barndom på Klitrose Allé 19 NUMMER 3 / 2013 DEL 1

TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT MAJ/JUNI 2013. MIN MORMORS HUS Jørgen Holmsteds barndom på Klitrose Allé 19 NUMMER 3 / 2013 DEL 1 TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT MAJ/JUNI 2013 MIN MORMORS HUS Jørgen Holmsteds barndom på Klitrose Allé 19 NUMMER 3 / 2013 DEL 1 FORSIDE: Benny og Jørgen på vej på cykelferie 14 år gamle i sommeren

Læs mere

"Midt på Amager" Permanente og skiftende udstillinger MÅNEDSBLADET

Midt på Amager Permanente og skiftende udstillinger MÅNEDSBLADET 12 Hvis du har billeder, oplysninger eller andet af lokalhistorisk interesse, så henvend dig til: MÅNEDSBLADET Lokalhistorisk Samling Kamillevej 10 2770 Kastrup Tlf. 32 46 05 45 www.bibliotek.taarnby.dk

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT MAJ/JUNI 2014. MIN MORMORS HUS Jørgen Holmsteds erindring et hus bliver til NUMMER 3 / 2014 DEL 3

TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT MAJ/JUNI 2014. MIN MORMORS HUS Jørgen Holmsteds erindring et hus bliver til NUMMER 3 / 2014 DEL 3 TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT MAJ/JUNI 2014 MIN MORMORS HUS Jørgen Holmsteds erindring et hus bliver til NUMMER 3 / 2014 DEL 3 FORSIDE: Huset på Klitrose Allé 19. Foto: Stads- og Lokalarkivet,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT NUMMER 2 MARTS/APRIL

TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT NUMMER 2 MARTS/APRIL TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT NUMMER 2 MARTS/APRIL 2008 TO JUBILÆER: HOVEDBIBLIOTEKET PÅ KAMILLEVEJ 25 ÅR KVINDERNES KOMMUNALE VALGRET 100 ÅR FORSIDEILLUSTRATION: Hovedbiblioteket på Kamillevej

Læs mere

Tårnby kommunes lokalhistoriske tidsskrift NUMMer 2 marts/april 2009. kastrupfiskere på skibssjov

Tårnby kommunes lokalhistoriske tidsskrift NUMMer 2 marts/april 2009. kastrupfiskere på skibssjov Tårnby kommunes lokalhistoriske tidsskrift NUMMer 2 marts/april 2009 kastrupfiskere på skibssjov Forsideillustration: Isfjeld med grundstødt skib ud for Kastrup i 1881. Det blev et yndet turistmål, så

Læs mere

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen Forord Holme ligger i et morænebakkelandskab, der er dannet i forbindelse med sidste istid. Fra Jelshøj og Holme Bjerge strømmede der på nordsiden vandløb i form af bække ned mod det, der engang skulle

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT NUMMER 6 NOVEMBER/DECEMBER2008. BAG APOTEKETS MURE 2 Cornelia og Tårnby Apotek & SUNDHED

TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT NUMMER 6 NOVEMBER/DECEMBER2008. BAG APOTEKETS MURE 2 Cornelia og Tårnby Apotek & SUNDHED TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT NUMMER 6 NOVEMBER/DECEMBER2008 BAG APOTEKETS MURE 2 Cornelia og Tårnby Apotek & SUNDHED FORSIDEILLUSTRATION: Cornelia Corneliussen i skranken på Tårnby Apotek,

Læs mere

Nyt fra Stenløse Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Nyt fra Stenløse Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv Marts 1997 Nyt fra Stenløse Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv LOGO Løssalgspris: 25 kr. Henvendelse: Stenløse Sogns Lokalhistoriske Arkiv, Skt. Klemensskolen, Dahlsvej 1, 5260 Odense S, Tlf: 66 15

Læs mere

Esper Sørensen. Vinde Historier 1793-1998. Privat udgivelse. Digital udgave e-studio.dk I/S 1

Esper Sørensen. Vinde Historier 1793-1998. Privat udgivelse. Digital udgave e-studio.dk I/S 1 Esper Sørensen Vinde Historier 1793-1998 Privat udgivelse Digital udgave e-studio.dk I/S 1 Copyright Denne bog er skrevet af: Esper Sørensen Alle rettigheder forbeholdes. Første oplag 1998, privat udgivelse.

Læs mere

Lokal- og slægtshistorisk forening for. Brande. og omegn. Medlemsorientering 2009

Lokal- og slægtshistorisk forening for. Brande. og omegn. Medlemsorientering 2009 Lokal- og slægtshistorisk forening for Brande og omegn Medlemsorientering 2009 Fire lærere og en snemand ved Brande Skole 1910 Fra venstre ses Frk. Ane Simonsen, Fru Grønbech, Peter Grønbech og Johannes

Læs mere

Hvidovre. Lokalhistorie. 19.ÅRGAN istorn&&ljhus t0 &MBER 2001. (Vedea) Hvidovregade.

Hvidovre. Lokalhistorie. 19.ÅRGAN istorn&&ljhus t0 &MBER 2001. (Vedea) Hvidovregade. Hvidovre Reserveret Post Danmark Lokalhistorie 19.ÅRGANistorN&&LJHus t0&mber 2001 Alarmpladsen 3 Avedørelejren 2650 Hvidovre Hvidovregade. (Vedea) Er iflg. Bivejsfortegnelsen, Vej no.13. Dec.1897. 2.392

Læs mere

Kikkenborgen. November 2014. Medlemsblad for Dragør Lokalhistoriske Forening og nyt fra Dragør Lokalarkiv

Kikkenborgen. November 2014. Medlemsblad for Dragør Lokalhistoriske Forening og nyt fra Dragør Lokalarkiv Kikkenborgen November 2014 Medlemsblad for Dragør Lokalhistoriske Forening og nyt fra Dragør Lokalarkiv DLF s logo er tegnet af Niels Febber Andersen. Lokalarkivets kikkenborg er fotograferet af Jørgen

Læs mere

Grafisk tilrettelægning, sats og reproduktion: WICTOR grafisk produktion www.wictor.dk Tlf. 4826 1848

Grafisk tilrettelægning, sats og reproduktion: WICTOR grafisk produktion www.wictor.dk Tlf. 4826 1848 Fotografisk, mekanisk eller anden gengivelse af denne bog eller dele heraf er kun tilladt med Vejby-Tibirke Selskabets skriftlige tilladelse. Undtaget herfra er korte uddrag til brug i anmeldelser. Redaktion:

Læs mere

BILLEDER AF HØJBJERGS HISTORIE: Fra Skidenpyt til Højbjerg

BILLEDER AF HØJBJERGS HISTORIE: Fra Skidenpyt til Højbjerg Forord Højbjerg Bibliotek rummer en betragtelig Lokalhistorisk Samling i form af bøger, billeder, kort, båndoptagelser og ordnede og sorterede avisudklip med meget mere, der kan fortælle noget om det lokale

Læs mere

2. ny bygning, foto fra 1957 Og, lige fra min barndom har jeg hørt: Nu skal banen elektrificeres!

2. ny bygning, foto fra 1957 Og, lige fra min barndom har jeg hørt: Nu skal banen elektrificeres! Stengård Se, da skolen blev bygget fik den navnet Stengård Skole. Og var der noget, der kunne ærgre skolens første inspektør Asger Gjerløv Christensen, så var det når nogen talte eller skrev om Stengårdsskolen.

Læs mere

Find vej i Køge og få Historien bag Navnet. Tag på orientering i det historiske Køge

Find vej i Køge og få Historien bag Navnet. Tag på orientering i det historiske Køge Find vej i Køge og få Historien bag Navnet Tag på orientering i det historiske Køge Find vej i Køge og få Historien bag Navnet: Du kan hente folderen på Køge Arkiverne, Køge Turistbureau og Køge Bibliotekerne.

Læs mere

FORANTIK. Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab. Foråret 2015

FORANTIK. Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab. Foråret 2015 FORANTIK Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab 16 Foråret 2015 FORANTIK 16 Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab Lindevej 41, 7600 Struer Tlf 2479 7519 E-mail: hammitz@gmail.com Hjemmeside: www.antikhistorie.dk

Læs mere

H L A H. Indhold. Forstadsmuseet / Hvidovre Lokalhistoriske Selskab 32. årgang - Nr. 4-2014

H L A H. Indhold. Forstadsmuseet / Hvidovre Lokalhistoriske Selskab 32. årgang - Nr. 4-2014 Indhold Nyt fra formanden af Ole Asbjørn Petersen Side 3 Yderst i Hvidovre-på grænsen til Brøndby af Jens Fr. Jørgensen Side 4 Abe Erik fortæller af Jens Fr. Jørgensen Side 6 Soldaterforeningens svanesang

Læs mere

Et af de nye skilte ved de historiske monumenter. Læs om nyheden på side 3

Et af de nye skilte ved de historiske monumenter. Læs om nyheden på side 3 ISSN 1601-0728 Side 2: Dehns Palæ Side 3: Monumentskilte Side 4: Holte foredrag Side 5: Holte Byvandring Side 6: Korssting Side 7: Cykeltur Side 8-9: Rude Skov Side 10-11: Sikringsstyrken på Søllerødegnen

Læs mere

HVIDOVRE LOKALHISTORIE AVEDØRE OG HVIDOVRE

HVIDOVRE LOKALHISTORIE AVEDØRE OG HVIDOVRE Indhold Nyt fra formanden af Ole Asbjørn Petersen Side 3 Historier om Enghuset af Jens Fr. Jørgensen Side 4 En frivillig kommer til Hvidovre af Jens Fr. Jørgensen Side 8 Frivillighedsugen i Hvidovre af

Læs mere

Oprettelsen og forstander N.P. Jensens tid 1893-1901

Oprettelsen og forstander N.P. Jensens tid 1893-1901 Tredje del Højskolen ved Ekkodalen. Kapitel 11 Oprettelsen og forstander N.P. Jensens tid 1893-1901 De første forberedelser Da det i efteråret 1892 blev kendt, at Alfred Foverskov havde opgivet at videreføre

Læs mere

Vejskilt ved Strandvejen Ny bog og foredrag om vejene på Søllerødegnen Se side 8

Vejskilt ved Strandvejen Ny bog og foredrag om vejene på Søllerødegnen Se side 8 ISSN 1601-0728 Side 2-3 Byvandring, Nærum Side 3 Aktivitetskalender Side 4-5 Hørsholm Slotshave Side 6 Åben Boplads Side 7 Cykling og Rundvisning Side 8 Vejnavne Side 9 Historien under København Side 10

Læs mere

Erindringer om det gamle Karup af Ejnar Lauridsen.

Erindringer om det gamle Karup af Ejnar Lauridsen. Erindringer om det gamle Karup af Ejnar Lauridsen. Forord Ejnar Lauridsen døde i sommeren 1994, næsten 80 år gammel. Han var et af de mennesker, der vidste mest om Karup, som det var engang. Og ikke alene

Læs mere

ÅRSSKRIFT 2013. Korup-Ubberud Lokalhistoriske Forening

ÅRSSKRIFT 2013. Korup-Ubberud Lokalhistoriske Forening ÅRSSKRIFT 2013 INDHOLD side Bestyrelsen 2 Arkiverne 3 Regnskab 2012 5 Beretning 6 Generalforsamling 2012 6 Mindeord 7 Slægtsforskning 9 Udstilling i Sognegården 10 Kommende arrangementer 10 Maleren og

Læs mere