Visit COWI. En guide til en verden af rådgivning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Visit COWI. En guide til en verden af rådgivning"

Transkript

1 Visit COWI En guide til en verden af rådgivning

2 Introduktion Indhold Visit COWI 2 04 Forretningsstrategi 06 Bæredygtighed og klima 10 Organisation 12 Medarbejdere 14 Økonomi 16 COWIs medier 18 Introduktion til COWIs ydelser 19 Bro, tunnel og vandbygning 22 Byggeri 25 Jernbaner, veje og lufthavne 28 Vand og miljø 31 Økonomi, management og planlægning 34 Geografisk information og it 37 Industri og energi 40 COWIs kontorer 43 Verdenskort Om COWI COWI er en førende nordeuropæisk rådgivningsvirksomhed. Vi arbejder med ingeniørteknik, miljø og samfundsøkonomi over hele verden under hensyn til miljø og samfund. COWI er førende på sit felt, fordi vores medarbejdere hver især er det på deres. Vi håber, at vi med denne guide kan give et indblik i COWIs verden Velkommen til COWI Som rådgivningsvirksomhed er COWI både i Danmark og internationalt involveret i mange tusinde projekter inden for ingeniørteknik, miljø og samfundsøkonomi. Verdenssamfundet brugte en stor del af 2009 til at komme sig over den mest omfattende og dybtgående, økonomiske krise i moderne tid. Også for COWI bød året på hårde udfordringer, men også nye muligheder. COWI opnåede den største omsætning nogensinde, og koncernen voksede i 2009 med ca medarbejdere til i alt I Danmark er vi det seneste år vokset organisk med 200 medarbejdere til i alt ca ansatte. Vi har især oplevet vækst drevet af store, tværfaglige projekter særligt inden for broer, tunneller, metroer og lufthavne i ind- og udland. Vores fokus på rådgivningsydelser, der tager hensyn til klima og langsigtet bære- dygtighed, har placeret os solidt på den nationale og internationale scene. I Danmark har vi senest markeret os på væsentlige projekter som den faste forbindelse over Femern Bælt og Cityringen i København. Vi er med på flere banebrydende bæredygtige byggerier, og vi sætter vores talent ind på at løse en række væsentlige miljø- og klimaprojekter. Vi håber, at vi med denne guide kan give et indblik i COWIs verden. Forhåbentlig kan guiden også pirre læserens nysgerrighed til at lære os nærmere at kende. Venlig hilsen Rasmus Ødum Koncerndirektør for COWI i 3

3 Forretningsstrategi Et globalt netværk af seks stærke regioner med lokal forankring COWIs forretningsmæssige mål er at være kundernes foretrukne rådgiver. Globaliseringen har øget konkurrencen, men også åbnet flere muligheder for dem, der etablerer sig tæt på kunderne. Lokal tilstedeværelse er et afgørende konkurrenceparameter. Dette er baggrunden for COWIs forretningsstrategi, hvor vi har etableret et tæt og forpligtende, regionalt koncernnetværk et såkaldt one company network. Regionaliseringen omfatter Danmark, Norge, Sverige, Central- og Østeuropa, Den Arabiske Golf og Afrika. De regionale enheder og en række specialistselskaber uden for regionerne er knyttet sammen af fælles mål, værdier, processer, forretningssystemer, videndeling og udveksling af medarbejdere. Denne organisering gør det muligt for os altid at stille med det stærkeste rådgiverteam. I Danmark har vi 13 lokale kontorer, der løser rådgivnings- og projekteringsopgaver ud fra et indgående lokalkendskab med mulighed for at trække på hele koncernens viden. Vi er overbevist om, at vores regionaliseringsstrategi, der kombinerer lokal tilstedeværelse med internationale kompetencer og erfaringer, har været med til at skaffe mange af COWIs store danske og internationale kontrakter. Fem specialistydelser i verdensklasse I sin 80-årige historie har COWI opbygget kompetencer i international særklasse på en række områder, hvoraf især fem specialistydelser gør sig gældende: Store broer, tunneller, vandbygning, lufthavne og kortlægning. Disse specialistydelser i verdensklasse gør det muligt for os altid at være med i konkurrencen om de mest markante og prestigefyldte opgaver. På grund af specialistydelsernes høje, internationale standard kan de markedsføres over hele verden. I Danmark har vi 13 lokale kontorer, der løser rådgivnings- og projekteringsopgaver ud fra et indgående lokalkendskab. 4 5

4 Bæredygtighed og klima COWIs forretningsstrategi understøtter bæredygtighed vindenergi og fjernvarme. COWI er involveret i nogle af verdens største havmølleprojekter som London Array i England og Rødsand ved Lolland. På fjernvarmefronten gør COWI sig gældende bl.a. med Danmarks første store fjernkølingsprojekt i København og CO 2 -fri fjernvarme med halmfyrede anlæg i Ringsted. COWI har i de sidste par år markeret sig i grønne projekter som Skuespilhuset, Green Lighthouse en bæredygtig bygning for Københavns Universitet 4Dprojektet i Ørestad, et klima- Verden bevæger sig mod Rådgivere i samarbejde et mindre CO 2 -intensivt med kunder om klimavenlige/-tilpassedgelse samfund, der vil føre til af klimaforandringer udvikling af nye energisystemer. løsninger og klimatilpasning. Samtidig er verdens Medarbejdere i virksomhe- Således har vi udført vandressourcer under stigende den (bygninger, faciliteter, klimarådgivning for mere end pres, hvorfor vi forventer, rejser) 40 kommuner, bl.a. Købenden at både energi- og vandproblemerne Medarbejdere som privat- havn, Århus og Odense, og vil påvirke alle personer uden for virk- bidrager til at udarbejde en vores projekter på sigt. somheden klimastrategi for Region COWI kan bidrage til at Hovedstaden. reducere klimaudfordringerne Vores klimarådgivning ved at få tre roller til omfatter en bred vifte af Vindenergi og fjernvarme at spille sammen henholdsvis ydelser, der primært er Vi er også engageret i en 6 som: koncentreret om forebyg- række projekter inden for venligt pakhus på Langelinie 7

5 Bæredygtighed og klima i København og nye, bæredygtige domiciler for DONG Energy og tøjkoncernen Bestseller. Tæt samarbejde med de danske kommuner Samarbejdet med kommunerne er centralt for COWIs danske forretning. Vi har et mangeårigt samarbejde med de fleste af landets kommuner, hvilket giver os et nært kendskab til de problemstillinger og udfordringer, som kommunerne står over for. I samarbejdet og dialogen med kommunerne kan vi til fulde udnytte alle de kompetencer, der ligger i vores fokus på ingeniørfag, miljø og samfundsøkonomi, og herigennem bidrage til at skabe helhedsorienterede og bæredygtige løsninger. Vores opgaver for kommunerne spænder vidt fra trafik- og detailhandelsanalyser, driftsoptimering, initiativer, der understøtter grøn vækst, by- og erhvervsudvikling til de mere ingeniørtunge opgaver som projektering af bygninger og anlæg samt CO 2 -kortlægning, når vi skal assistere kunderne med at udvikle klimastrategier. Regn og havvandsstigning Som resultat af klimaændringerne hjælper vi myndigheder Cradle to Cradle og kommuner med at På baggrund af vores fokus tage højde for ændringerne i på klima og bæredygtighed nedbørsmængder, nedbørsintensitet har COWI som den første og havvandsstig- rådgiver i Danmark indgået ninger. På tilsvarende vis en aftale med tyske assisterer vi kunder med Environmental Protection sikring af infrastrukturen mod and Encouragement Agency klimaændringer. Vi benytter (EPEA), som står bag avancerede computermodeller bæredygtighedskonceptet til både at simulere Cradle to Cradle (C2C), og klimaeffekter og beregne er dermed autoriseret til at 8 mulige tilpasningstiltag f.eks. gennemføre C2C-projekter. 9 for metroen i København.

6 Organisation COWI Danmark Rasmus Ødum Koncerndirektør Knud Erik Christensen Direktør Mogens Heering Direktør Lars Green Lauridsen Direktør Jens Christoffersen Direktør Økonomi, management og planlægning Vand og miljø Geografisk information og it Jernbaner, veje og lufthavne COWI Belgium SPRL (Belgien) CAT Alliance Ltd. (UK), COWI Consulting (Beijing), Ltd. Co. (Kina) Caribersa S.L. (Spanien), COWI India Private Ltd. (Indien), COWI Mapping UK Ltd. (UK) Anton Petersen Direktør Bro, tunnel og vandbygning Steffen Gøth Direktør Byggeri Brian Seeberg Larsen Direktør Industri og energi Stig P. Christensen Udviklingsdirektør Ben C. Gerwick, Inc. (USA), Buckland & Taylor Ltd. (Canada), COWI Korea Co. Ltd. (Sydkorea), Flint & Neill Limited (UK), Ocean & Coastal Consultants, Inc. (USA), COWI Consulting (Beijing), Ltd. Co. (Kina) COWI Consulting (Beijing), Ltd. Co. (Kina), Tripod Wind Energy ApS (Danmark) COWIs danske regioner Torben Søgaard Jensen Søren Adamsen John Dyrlund Peter Terman Petersen 10 Regionsdirektør Regionsdirektør Regionsdirektør Regionsdirektør 11 Nordjylland Midtjylland Syd Sjælland (uden for hovedstadsområdet)

7 Medarbejdere En global arbejdsplads COWIs medarbejdere er spredt over seks geografiske regioner: Danmark, Norge, Sverige, Central- og Østeuropa, Den Arabiske Golf og Afrika. Alene i Golfen har vi kontorer i fire lande og har ansat folk fra mere end 30 forskellige lande. Vores medarbejdere repræsenterer et bredt udsnit af uddannelser, nationaliteter, kulturer og trosretninger. For en videnvirksomhed som COWI er medarbejderne den vigtigste ressource, hvorfor vi prioriterer den enkeltes faglige, karrieremæssige og personlige udvikling højt. Over 200 chefer på tværs af de seks regioner har gennemført et tre uger langt ledertræningsprogram. Hele 85 procent af medarbejderne har aftalt en personlig udviklingsplan med deres chefer. Samarbejdet mellem forskellige faggrupper som ingeniører, økonomer, byplanlæggere, biologer, sociologer og landinspektører udvider vores markedsmuligheder, samtidig med at dørene åbner sig for den enkelte medarbejders mulighed for udvikling og international karriere. Vores kunder Knap halvdelen af COWIs danske kunder er private, mens en tredjedel er offentlige. 45 % 9 % 14 % Offentlige kunder Halvoffentlige kunder Private kunder Andre kunder 45 % 32 % 9 % Vi er veluddannede Tre ud af fire medarbejdere i COWI har en højere videregående uddannelse. Vi bliver flere Antallet af medarbejdere i COWI er vokset til med alene i Udviklingen skyldes især etablering af Sverige som COWIs sjette region og organisk vækst. Medarbejdere fordelt på regioner % Afrika Central- og Østeuropa 14 Golfen % % % Sverige Norge Danmark 8 % 8 % 4 % 4 % 5 % 5 % 4 % 4 % AFR CEE GOL SE NO DK 8 4 % 23 % 56 % 8 % 4 % 5 % 23 % 23 % Højere teknisk uddannelse 23 % Højere samfundsvidenskabelig uddannelse Højere naturviden- 8 % skabelig uddannelse 8 % Andre højere uddannelser 8 % 4 % Kortere uddannelser 4 % 5 % Ikke oplyst 4 % 5 % 5 % 4 % 4 % 4 % 56 % 56 % 56 % 12 13

8 Økonomi Hoved- og nøgletal for COWI-koncernen DKKm DKKm EURm Kurs DKK/EUR, 31. december ,15 Nettoomsætning 3.498, ,4 536,6 Resultat af primær drift før afskrivninger (EBITDA) 261,8 297,7 40,0 Resultat af ordinær primær drift 165,0 188,4 25,3 Resultat af primær drift (EBIT) 167,4 189,8 25,5 Resultat af finansielle poster, netto 9,0 25,3 3,4 Årets resultat før skat 176,4 215,1 28,9 Årets resultat 128,3 153,8 20,7 COWIs andel af årets resultat 127,6 153,4 20,6 Koncerngoodwill 258,0 464,3 62,4 Øvrige anlægsaktiver 298,7 335,8 45,1 Omsætningsaktiver 1.812, ,5 262,7 Aktiver i alt 2.369, ,6 370,2 Aktiekapital 34,8 34,8 4,7 Egenkapital 751,8 916,0 123,1 Hensatte forpligtelser 367,5 415,3 55,8 Langfristede gældsforpligtelser 29,2 62,3 8,4 Kortfristede gældsforpligtelser 1.218, ,2 182,5 Pengestrøm fra driften 150,4 333,2 44,8 Investering i materielle anlægsaktiver, netto -39,9-43,8-5,9 Øvrige investeringer, netto -125,5-323,9-43,5 Pengestrøm fra investering, netto -165,4-367,7-49,4 Frit cash flow -15,0-34,5-4,6 Pengestrøm fra finansiering 20,4 78,2 10,5 Pengestrøm i alt 5,4 43,7 5,9 Nøgletal EBITDA-margin 7,5 % 7,5 % Overskudsgrad (EBIT-margin) 4,8 % 4,8 % Afkast af investeret kapital 13,9 % 13,2 % Egenkapitalandel 31,7 % 33,3 % Egenkapitalforrentning 17,6 % 18,4 % Indre værdi pr. aktie i DKK Udvikling i nettoomsætning, overskudsgrad og EBITDA-margin DKKm Regnskabsår Nettoomsætning Overskudsgrad EBITDA-margin % Medarbejdere og resultat af primær drift Antal Regnskabsår DKKm Udvikling i egenkapital og egenkapitalandel DKKm Nettoomsætning Overskudsgrad 100 EBITDA-margin Regnskabsår Egenkapital Egenkapitalandel Resultat 0af primær drift Gennemsnitligt antal medarbejdere % Udvikling i pengestrømme DKKm Regnskabsår Egenkapita Egenkapital Frit cash flow Pengestrøm f Gennemsnitligt antal ansatte Resultat af primær drift Gennemsnitligt antal medarbejdere Frit cash flow Pengestrøm fra driften 14 15

9 Medier En kommunikerende virksomhed Hvis du vil vide mere om COWI, er vores hjemmeside et godt sted at starte. Hjemmesiden er et eksempel på COWIs ambition om at være en kommunikerende virksomhed, der rækker hånden ud til samarbejdspartnere, kunder og beslutningstagere. Hovedmenuen giver en nem adgang til jobmuligheder, virksomhedens værdier, historie og organisation. Menupunkterne Ydelser og Projekter giver et godt overblik over COWIs aktiviteter. I vores nyhedssektion behandler vores stab af journalister COWIs projekter og udvikling og går under Aktuelle temaer i dybden med vigtige emner som klimaændringer og byudvikling. Vores design- og multimedieteam arbejder tæt sammen med den redaktionelle ledelse for hele tiden at skabe nye, virtuelle oplevelser, der kan opmuntre til mere udforskning af hjemmesiden. Da antallet af besøgende konstant stiger, arbejder vi på i endnu højere grad at udvikle aktuelle blogs og sociale medier. Nyhedsmagasinet Feature Det prisbelønnede, internationale nyhedsmagasin understøttes af lokale Feature giver et omfattende hjemmesider. 30 COWIkontorer indblik i COWIs projekter og verden over de seneste trends inden for har hver deres hjemme- rådgiverbranchen. Feature side, som henvender udkommer både på dansk sig til kunder og andre og engelsk i hver sin version Lokale hjemmesider brugere på det lokale henholdsvis to og tre COWIs strategi med at være sprog eller på engelsk. gange om året. Se eller 16 lokalt tilstede tæt på kunden bestil magasinet på hjemmesiden. 17 Kommunikation og videndeling COWIportalen er koncernens prisbelønnede, interne fælles platform for projektgennemførelse, kommunikation og videndeling. Kunder og samarbejdspartnere har mulighed for også at få adgang til portalens projekter, hvad omkring eksterne brugere havde ved udgangen af 2009.

10 Ydelser 9 % 14 % 7 % 17 % 19 % Kompetent rådgivning i flere end 120 lande Bro, tunnel og vandbygning Andel af koncernomsætning COWI er involveret i mange tusinde projekter i flere end 120 lande. De følgende sider giver en præsentation af den store spændvidde, vores projekter har, og det brede spektrum af kompetencer, som de kræver. Igennem vores 80 år lange historie har vi opbygget en stærk position på en række områder. Vores kunder kan derfor altid regne med, at vi stiller med det stærkeste hold, når vi konkurrerer om projekter inden for vores kerneområder: ingeniørteknik, miljø og samfundsøkonomi. COWIs syv forretningsområder omfatter: Bro, tunnel og vandbygning Byggeri Jernbaner, veje og lufthavne Vand og miljø Økonomi, management og planlægning Geografisk information og it Industri og energi Femern Bælt-forbindelsen 02 Kyssebroen portefølje har vi derfor kompetencerne til at rådgive vores kunder i alle faser af projekter om broer, tunneller og vandbygning. Vores professionelle stab har en bred, international erfaring og arbejder fra specialistcentre over hele verden. Vi lever op til de internationale standarder, samtidig med at vi hele tiden udvikler effektive og innovative løsninger. Verdens største infrastrukturprojekter Længere, bredere og dybere. COWI rykker konstant grænserne for, hvad der er teknisk muligt, når det handler om broer, tunneller og vandbygningsprojekter. Vi har mere end 75 års erfaring inden for infrastruktur. Med nogle af verdens 18 største og mest komplekse infrastrukturprojekter i vores brotunnelvandbygning 19

11 Ydelser Bro, tunnel og vandbygning i Sydkorea, der forbinder havnebyen Busan på fastlandet med øen Geoje. Projektet har haft mange tekniske udfordringer som følger af, at der skulle bygges på 48 meters havdybde i blød lerjord med meget høje bølger og risiko for jordskælv Busan-Geojeforbindelsen 05 Københavns nye metro Bro Skandinaviens største bro Det dansk-tyske joint venture COWI A/S & OBERMEYER er valgt som rådgiver til at projektere en fast broforbindelse på 18,5 kilometer mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. Broen, der bliver den største i Skandinavien, skal bygges til både biler og tog. En skråstagsbro er bygherrens foretrukne løsning. 03 Beskyttelsesmur i New Orleans 03 allerede fået tilnavnet kyssebroen. Vandbygning Slut med oversvømmelser i New Orleans En 2,4 kilometer lang og otte meter høj digevæg af beton, der strækker sig over et sumpområde i New Orleans østlige udkant, skal forhindre en gentagelse af de enorme ødelæggelser, orkanen Katrina forårsagede i COWIs datterselskab Ben C. Gerwick er hovedansvarlig for projekteringen. Bro Kyssebroen i Købehavns Inderhavn Fodgængere og cyklister kan glæde sig til en ny bro, som vil forkorte rejsetiden i København. Broen, som er tegnet af COWIs britiske datterselskab Flint & Neill, har på grund af konstruktionen Tunnel Verdens mest dybtliggende vejsænketunnel COWI har projekteret den Tunnel 16 kilometer ny metro i København Sammen med ARUP og SYSTRA har COWI rådgiveransvaret for alle bygge- og anlægsarbejder på Cityringen, der står færdig i Udvidelsen af den københavnske metro omfatter 16 kilometer boret tunnel, 17 underjordiske stationer Vandbygning Fundamenter til offshore vindmøller COWI leverer konstruktionsprojektet for 175 vindmøllefundamenter i verdens største offshore-havmølleprojekt, London Array, 20 kilometer ud for Englands østkyst. Havmøllerne vil blive placeret på store monopæle. 20 i form af en skydebro mest dybtliggende vejtunnel og 4 ventilationsskakter

12 Ydelser 17 % 19 % 24 % 10 % Byggeri Byggeri Andel af koncernomsætning Byggeledelse og projektering En hovedrolle i Skuespilhuset COWIs specialister var involveret i al ingeniørarbejde i Skuespilhuset, der i dag står som en hovedattraktion på Købehavns havnefront. Bæredygtighed Bæredygtigt samarbejde Et tæt samarbejde mellem rådgivere, ingeniører og arkitekter gjorde det muligt at skabe den CO 2 -neutrale administrationsbygning Green Lighthouse for Københavns Universitet En ramme om arbejde, hverdagsliv og fritid COWI fokuserer på funktion, konstruktionsteknologi, energioptimering og klimahensyn i alle byggeprojekter. Samspillet mellem teknologi og arkitektur gør os i stand til at skabe bygninger, 01 Skuespilhuset 02 Green Lighthouse der ikke alene opfylder de lovmæssige krav, men også inspirerer og beriger dagligdagen for brugerne. For COWI findes det typiske byggeprojekt ikke. Vi spænder fra udvikling af energikoncepter i bæredygtige bygninger til implementering af innovativ brandsikring i et operahus. Vores tværfaglige kompetencer betyder, at vi i vores rådgivning omfatter alle aspekter af processen med at konstruere en bygning. 03 Brandsikring af Danish Crown 04 Atriumgård i EUC Syd Renovering Bæredygtig renovering af EUC Syd Erhvervsskolen i Sønderborg renoverer og udbygger kvadratmeter undervisningsfaciliteter. Projektet skal øge elevernes bevidsthed om bæredygtighed, ved at de kan følge med i centrets energiregnskab på en informationsskærm i det nye atrium. COWI er total- Brandrådgivning Inspektion og brandsikring hos Danish Crown Som konsekvens af tre store brande inden for kort tid har COWI rådgivet om brandsikring på mere end 60 af Danish Crowns slagterier og forædlingsfabrikker i Danmark og i udlandet. rådgiver

13 Ydelser / Byggeri 9 % 14 % 7 % 17 % 05 Projektering Højteknologisk hospital Ombygningen af St. Olavs Hospital i Norge skal integrere behandling, forskning og undervisning. COWI er rådgiver for alle ingeniørdiscipliner og har også projekteret et avanceret ventilationssystem. Bygherrerådgivning Hernings hjerte COWI har været bygherrerådgiver på Hernings nye kunstmuseum, HEART, der er tegnet af en af verdens stjernearkitekter, Steven Holl. Magasinet Byggeri kårede det som årets byggeri i Højhuse Skyskrabere i Golfen COWI har efterhånden skabt sig et godt ry som rådgiver inden for skyskrabere i Golfen og står bl.a. bag konstruktionen af tre snoede tårne i luksusbyggeriet Villamar i Bahrain. Jernbaner, veje og lufthavne Andel af koncernomsætning Byudvikling En ny bydel i København Sluseholmen er en ny bydel, som består af otte kunstige øer i Københavns Sydhavn. COWI har varetaget alle miljøtekniske arbejder og projekteret alt inden for el, vvs og konstruktioner. 05 St. Olavs Hospital 06 Kunstmuseet HEART 07 Sluseholmen er bygget efter Hollandsk forbillede Stigende fokus på infrastruktur 02 Tog til tiden med ny jernbane partnere forsøger vi at finde optimale løsninger, der Stigende fokus på trans- afbalancerer omkostninger til portmæssig infrastruktur anlæg og drift og minimerer Veje, jernbaner, metroer og negative påvirkninger af miljø, lufthavne er hovedelementer klima og social trivsel. Derfor i den transportmæssige omfatter vores rådgiverteams infrastruktur, som man har et ofte både transportøkonomer, stigende fokus på både i trafikplanlæggere og Danmark og internationalt. miljøspecialister. I tæt samarbejde med vores kunder og samarbejds- jernbanervejelufthavne

14 Ydelser Jernbaner, veje og lufthavne Færre huller i afrikansk hovedvej 04 Københavns nye metrolinje 04 mellem København og Ringsted. Vejdirektoratet har valgt COWI til at udarbejde dispositions- og projektforslag for spor- og anlægstekniske arbejder for de første 30 kilometer mellem København og Solrød. Lufthavne Lufthavne i Oman COWI er i et joint venture med Larsen Architects hovedrådgiver på udbygningen af to internationale lufthavne i Oman. Med en terminal på kvadratmeter får den største af de to lufthavne, Muscat 05 Større jernbanekapacitet 06 Nye Lufthavne i Oman International Airport, ved hovedstaden Muscat en kapacitet på 12 millioner passagerer om året og vil ydermere blive en af verdens mest moderne lufthavne. I den sydlige del af Oman får den mindre Salalah International Airport en kapacitet på en million passagerer. Metro teret arealrettigheder og led- Komplekst infrastrukturprojekt ningsomlægninger for den i undergrunden nuværende metro. COWI har sammen med engelske og franske råd- Veje givere ansvar for alt det Vigtig vejforbindelse anlægstekniske ingeniørarbejde i Afrika på den københavnske Centralafrikas vigtigste metrolinje, Cityringen, der er hovedvej The Northern en udvidelse af Københavns Corridor Route der for- Metro og til dags dato det binder Kenya, Uganda, mest komplekse infrastrukturprojekt Rwanda og Den Demokrati- i Danmark, som ske Republik Congo, har fået omfatter mere end 20 bygge- sine værste huller repareret. pladser i det indre København. Sammen med et hold af COWI er endvidere lokale og internationale involveret i at håndtere areal medarbejdere har COWI og rettigheder (A&R) for stået for forundersøgelser, Metroselskabet A/S og skal projektstudie og projektering. også identificere og koordinere samtlige ledningsomlægninger Jernbaner samt sørge for Tog til tiden ekspropriation og information For at udvide kapaciteten til byggepladsernes naboer. og sikre tog til tiden skal COWI har endvidere hånd- der bygges en ny jernbane

15 Ydelser Vand og miljø 9 % 14 % 7 % 17 % 19 % 2 Vand og miljø Andel af koncernomsætning Miljø, arbejdsmiljø og sikkerhed Arbejdsmiljø, sundhed og risiko på Koppers Denmark For fremstillingsvirksomheden Koppers Denmark A/S har COWI bl.a. foretaget helbredstjek af skifteholdsarbejdere, vurderet arbejdsmiljøet og stået for undervisningsforløb om kemikalier, værnemidler, støj og arbejdsteknik. På risikoområdet har COWI bistået med at opbygge et sikkerhedsledelsessystem og udført risikoanalyser. Vandforsyning, afløb og spildevand Udbygning af afløbssystem i Dalum COWI gennemfører i partnerskab med VandCenter Syd og Arkil udbygning af afløbssystemet i Dalum ved Odense for både at klimasikre området mod fremtidens forøgede regnmængder og reducere udledningen af spildevand til Odense Å. En teknik med rørtunneller på op til 2,5 meter i diameter gør det muligt at udføre 02 arbejdet under grundvandsspejlet uden at påvirke omgivelserne. Natur, vand og miljøvurderinger VVM for Femern Bæltforbindelsen COWI gennemfører en VVM af det danske tilslutningsanlæg til den kommende Femern Bælt-forbindelse for Femern A/S. Undersøgelsen omfatter vurdering af virkning på bl.a. landskab, natur, vand, luft, klima, kulturarv, rekreative områder og mennesker. Alle undersøgelser og metoder koordineres med de tyske rådgivere. 02 Koppers set oppefra Rørledninger under Dalum 04 VVM-undersøgelser En hårfin balance 01 Vækst skal være i balance En af tidens store udfordringer med naturen er at tage hensyn til natur og miljø og samtidig sikre Vi tilbyder miljørådgivning til fortsat vækst og udvikling. offentlige og private kunder, COWIs miljøeksperter har og vi bidrager med integrering 03 den nødvendige viden og af klima og miljø i ekspertise til at vurdere de COWIs store infrastrukturprojekter. påvirkninger, projekter og aktiviteter har på miljø og klima, og hvad der kan gøres vandmiljoe ved det

16 Ydelser / Vand og miljø 9 % Affald og genanvendelse Bæredygtig genanvendelse COWI er førende rådgiver inden for etablering og udvikling af genbrugsstationer, som sikrer en bæredygtig drift og service for borgerne. Således er den seneste teknologi inden for belysning, opvarmning og andre energibesparende foranstaltninger f.eks. anvendt på genbrugspladser for Middelfart Kommune og I/S Amagerforbrænding. 05 Vermlandsgade genbrugsstation 06 Undersøgelse af jordforurening Miljømæssig due diligence Miljømæssig due diligence for Kommunekemi COWI har en mangeårig erfaring med transaktionsrådgivning inden for miljøområdet, og har derigennem arbejdet med miljø due diligenceprojekter over hele verdenen. Vi har oparbejdet en omfattende ekspertise i auditering, risikovurdering og rapportering af finansielle implikationer for transaktioner for køber og for sælger. COWI har bl.a. rådgivet om salgsmateriale for Kommunekemi, som er Danmarks førende virksomhed inden for håndtering af farligt affald. Økonomi, management og planlægning Andel af koncernomsætning Trafikplanlægning som spidskompetence 02 Fokus på bæredygtig udvikling sundhed, miljø og energi til vand og transport og inden for emner som velfærd, klima, bæredygtighed og social ansvarlighed. Blandt vores vigtigste kompetencer er økonomiske og finansielle analyser og modeller, organisationsudvikling, processtyring, evaluering, kommunikation, konsekvensanalyser, transportplanlægning, byudvikling og fysisk planlægning. Vores anbefalinger er altid forankret i vores ønske om at bidrage til bæredygtig samfundsudvikling. Jord- og grundvandsforurening En hjælp til beslutningsprocesser Undersøgelse af nedlagte benzinsalgssteder COWIs rådgivning inden for I over ti år har COWI økonomi, management og assisteret Oliebranchens planlægning understøtter Miljøpulje med miljøtekniske vores kunders planlægningsundersøgelser og oprydninger og beslutningsprocesser, på mere end ned- som ofte har stor indflydelse lagte servicestationer på på samfundsudviklingen. Sjælland og Fyn. Vi arbejder inden for en lang række sektorer fra

17 Ydelser Økonomi, management og planlægning 03 Planlægning Byanalyse i Region Syddanmark Som beslutningsgrundlag for strategisk byudvikling i Region Syddanmark analyserede COWI 30 af regionens byer med hensyn til bl.a. job, uddannelsesmuligheder, byliv, demografi samt serviceog kulturtilbud. Planlægning Kollektiv trafikplan for Århus For at integrere lokal og regional kollektiv trafik i Århus har COWIs trafikplanlæggere udviklet en trafikmodel, der bruges som grundlag for initiativer til at tiltrække flere passagerer. En af de planlagte løsninger er A-busser, der kører med høj frekvens. Desuden er COWI bygherrerådgiver for etablering af en letbane, der forventes færdig i Fælles forskningssamarbejde 04 Klimaplan for København 05 Priser på sygehusmedicin af udviklingen i forskellige klimascenarier og dermed konsekvenser af ændringer i temperatur, vandstand, nedbør, vind og grundvandsstand. 04 Økonomi Benchmarking af sygehusmedicin For Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse gennemførte COWIs sundhedsøkonomer en benchmarkinganalyse af hvilke mekanismer, der ligger bag fastsættelse af priser på sygehusmedicin, og hvordan priserne i seks europæiske lande varierer Management Evaluering af European Maritime Safety Agency Ved hjælp af kvalitative metoder analyserede COWIs evalueringseksperter EU s søfartsorganisation, European Maritime Safety Agency. Evalueringen omfattede bl.a. resultater, effektivitet, udvikling af regler på søfartsområdet og relationer til interessenter. 06 Kollektiv trafik i Århus 07 Søfartssikkerhed 08 Strategisk byudvikling Planlægning 32 Klimaplan for København Vi har assisteret Københavns Kommune med at udarbejde en ambitiøs klimaplan, hvor vi har kortlagt og fremskrevet CO 2 -emissionerne, vurderet virkemidler til reduktion i udledningen af klimagasser og arbejdet med partnerskabsmodeller. Opgaven Management Analyse af fælles forskningssamarbejde i Europa For EU-Kommissionen evaluerede COWI nogle af de vigtigste forskningsorganisationer i Europa for fordele og ulemper ved at etablere et fælles forskningssamarbejde, som skal gøre Europa til et 33 omfatter også en beskrivelse 05 stærkt vidensamfund.

18 Ydelser Geografisk information og it 9 % 14 % 7 % 17 % 19 % 24 % 1 Geografisk information og it Andel af koncernomsætning Kortlægning og geodata Digital kortlægning hjælper vejingeniører i Oman Som hjælp til et vejprojekt for Omans ministerium for transport og kommunikation har COWI på grundlag af laserscanning fra fly skabt en nøjagtig, digital højdemodel og produceret ortofotos ud fra flykortlægning Klar til fotostart 02 Landing efter fotomission Vi kortlægger verden COWI er en af de førende kortlægningsvirksomheder i verden, og vores forretningsenhed har international erfaring med at yde service inden for landmåling, kortlægning, geografisk information, 3D-modeller og visualisering, GIS- og it-løsninger samt areal- og rettighedshåndtering. Vi leverer produkter og ydelser af høj kvalitet og anvender de nyeste teknologier som f.eks. storformat digitale kameraer, termografiske kamerasystemer, terrestriske laserscannere og Lidar-systemer til at udføre luftbåren laserscanning. Kortlægning og geodata Digital højdemodel og ortofotos af Litauen Med fotografering og laserscanning fra fly skal COWI kortlægge et område på kvadratkilometer i Litauen og producere digitale ortofotos og en digital højdemodel til National Land Service under det litauiske landbrugsministerium Landmåling og ejendomsret Planlægning og udvikling af landområder i Ghana Som del af et langsigtet program for fysisk planlæg ning og ejendomsret i Ghana skal COWI udvikle et strømlinet, sammenhængende og permanent system for planlægning og ejendomsadministration Kortlægning af Litauen 04 Hjælp til vejingeniører

19 Ydelser / Geografisk information og it 9 % 14 % 7 % 17 % 19 % 24 % 10 % Landmåling og ejendomsret Københavns Metro Siden starten på projektet for Københavns Metro har COWI været hovedrådgiver for Metroselskabet A/S omkring håndtering af areal og rettigheder. Opgaven omfatter også forberedelse af ekspropriationsmateriale og aftaler med kommuner og andre myndigheder. GIS og it Registreringssystem for jordforurening Folketinget har vedtaget en lov om kortlægning og håndtering af forurenet jord. COWI har vundet opgaven med at udvikle et it-system, som giver lokale og statslige myndigheder adgang til information om jordforurening. GIS og it Digitalt miljøinformationsværktøj til Femern Bælt-forbindelsen COWI har udviklet et GISbaseret miljøinformationssystem (EDIS), som skal understøtte VVM-projektet (vurdering af virkninger på miljøet) for den faste forbindelse over Femern Bælt. Femern A/S bruger systemet til at opbevare og udveksle de geografiske data, der er nødvendige for miljøvurderingen. 05 Københavns Metro 06 Femern Bælt-forbindelsen Industri og energi Andel af koncernomsætning Grøn vækst 01 Bangui Bay Wind Power Vi rådgiver vores kunder i Project i Filippinerne industrien om optimering af produktionsprocesser og Blandt vores specialistydelser implementering af nye er rådgivning til biomasseteknologier, samtidig med at baserede kraftvarmeværker vi fokuserer på konkurrencedygtige, og udvikling af bæredygtigt grønne løsninger, biobrændsel. der formindsker CO 2 -udledningen. Inden for vind, sol og andre former for vedvarende Vi rådgiver om nye energi- energi samt olie og gas leveeffektive fjernvarme- og køle- rer vi specialistydelser i alle teknologier og forsøger altid projektets faser. at finde helhedsorienterede og optimerede løsninger

20 Ydelser Industri og energi 02 Fjernkøling i København 03 Energioptimeret datacenter 02 Fødevareindustri Slagteri i Norge Fødevarekoncernen Nortura har bygget Norges største og mest moderne slagteri på kvadratmeter. Kapaciteten pr. time er 50 kreaturer og 350 får og lam. COWI er rådgiver for procesanlæg samt bygherrerådgiver for Nortura. 04 Et moderne slagteri i Norge 05 Halm til fjernvarme er CO 2-neutralt Vindenergi Vindenergi i Filippinerne COWI har via Tripod Wind Energy været med til at udvikle vindmølleprojekter i hele verden bl.a. det første i Sydøstasien, Bangui Bay Wind Power Project i Filippinerne, der består af 20 møller på i alt 33 MW. COWI og Tripod Wind Energy har rådgivet North-Wind og Danida om projektet. kulde i stedet for varme ved hjælp af havvand fra Københavns Havn og damp fra et fjernvarmeværk. Københavns Energi er initiativtager til projektet, og COWI er involveret i alle faser fra forprojekt til hovedprojekt og udførelse. Datacentre Energioptimeret datacenter for NNIT COWI er hovedrådgiver på et nyt, moderne datacenter for it-selskabet NNIT. Datacentret, der opfylder tier 4 i standardsystemet fra det internationale it-konsulenthus The Uptime Institute, har en effekt på watt pr. kvadratmeter og er designet til at bruge køling fra et stort frikølingsanlæg, hvilket medfører en stor reduktion af energiforbruget. Energiproduktion Mere fjernvarme fra halm i Ringsted Ringsted Fjernvarmeforsyning, en af pionererne omkring halmens indtog i fjernvarmen, har i 2009 taget et nyt halmanlæg i brug. Ud over at forsyne Ringsted med konkurrencedygtig fjernvarme øges andelen af CO 2 -neutral varme fra 50 til 75 procent. COWI har været tilknyttet projektet som bygherrerådgiver. Olie og gas Designsystemet SmartPlant øger konkurrenceevnen COWI skal rådgive om en udvidelse af det eksisterende Ruwais-anlæg i Abu Dhabi, hvilket involverer tværfaglige discipliner som konstruktion, rørføring, proces, instrumentering og elektriske installationer. COWI vandt opgaven ved at være de eneste, der kan gennemføre projektet i designsystemet SmartPlant. Opgaven inddrager kontorer i både Dubai, Californien og Danmark. Fjernvarme og fjernkøling Fjernkøling midt i København COWI er involveret i Danmarks første store fjernkølingsprojekt i midten af København. Fjernkøling fungerer efter samme princip som fjernvarme, men leverer

21 COWIs kontorer Vores kontorer DANMARK Lyngby (hovedkontor) Parallelvej Kongens Lyngby Esbjerg Stormgade Esbjerg Holstebro Nupark Holstebro Kolding Jupitervej Kolding BAHRAIN COWI Gulf A/S, Bahrain BELGIEN COWI Belgium SPRL CANADA Buckland & Taylor Ltd +1 (604) FORENEDE ARABISKE EMIRATER COWI Gulf A/S, Dubai Abu Dhabi INDIEN COWI India Private Ltd. Delhi (Gurgaon) +91 (124) Odense Odensevej Odense S Ringsted Nørretorv Ringsted Roskilde Lufthavnsvej Roskilde Silkeborg Papirfabrikken Silkeborg Svendborg Fåborgvej 65A 5700 Svendborg Vejle Havneparken Vejle Chennai KINA COWI Consulting (Beijing) Ltd. Co. +86 (10) LETLAND SIA COWI Latvia +371 (6) LITAUEN COWI Lietuva UAB Vilnius Kaunas Klaipeda Vakaru projektai +370 (620) MOZAMBIQUE AustralCOWI Lda (21) / Viborg Vesterbrogade Viborg Aarhus Jens Chr. Skous Vej Århus C Åboulevarden Århus C Aabenraa Møllemærsk Aabenraa Aalborg Cimbrergaarden Thulebakken Aalborg NORGE COWI AS Oslo Bergen Bodø Drammen Flekkefjord Fredrikstad Hamar Haugesund Kongsberg Kristiansand S Kristiansund Larvik Levanger Molde Narvik Norheimsund Notodden Stavanger Tromsø Trondheim Voss Norsas AS +47( ) OMAN COWI & Partners LLC POLEN COWI Polska Sp. z o.o. Wroclaw Bielsko - Biała Warsaw QATAR COWI A/S, Qatar /39 RUSLAND COWI Consulting LLC Moscow Yaroslavl SERBIEN COWI d.o.o SPANIEN Caribersa S.L STORBRITANNIEN Flint & Neill Limited +44 (0) COWI Mapping UK Ltd SVERIGE Gothenburg Alingsås Helsingborg Herrljunga Jönköping Karlstad Kristianstad Linköping Malmö Skövde Stenungsund Stockholm Vänersborg COWI Management AB Sydkorea COWI Korea Co., Ltd. +82 (31) TANZANIA COWI Tanzania +255 (22) TYRKIET COWI SNS Istanbul +90 (212) Ankara +90 (312) UGANDA COWI Uganda Ltd (41) UNGARN COWI Hungary Ltd Budapest Szeged USA Ben C. Gerwick, Inc. Oakland, Californien +1 (510) San Francisco, Californien +1 (415) Seattle, Washington +1 (206) Houston, Texas +1 (832) New Orleans, Louisiana +1 (504) Ocean & Coastal Consultants, Inc. Trumbull, Connecticut +1 (203) Gibbsboro, New Jersey +1 (856) Plymouth, Massachusetts +1 (508) ZAMBIA COWI Zambia Ltd / Hønefoss

22 Visit COWI Udgiver COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Tlf.: Fax: Redaktion John Jørgensen (ansvarshavende), Henrik Larsen, Kathrine Schmeichel, Redaktionelle medarbejdere Janne Toft Jensen, Uzi Frank, Christina Tækker, Lizzi Glüsing, Design og layout Josina W. Bergsøe, Marianne Rom, Hanne Bjørn Nielsen, Helle Martini, Mette Schou, Fotografer Andrew Stewart, Ben C. Gerwick Bjørn Giesenbauer/flikr.com, Cenario Christensen & Co arkitekter a/s COWI, COWI AB, COWI/Cadpeople COWI Larsen JV, Crea DDO LAND 2006, Dissing + Weitling Getty Images, HHM, ID Arkitekter Jan Holm Perdersen, Jean Schweitzer Lantmännen Agroetanol AB Lundgaard & Tranberg Arkitekter Morten Larsen, MOTC Oman Mulad/flikr.com, Niels Åge Skovbo NWPDC, Peter Sørensen Piet van der Poel, Roland Halbe, Scanpix Stig Stasig, Studio Bednarski Ltd. Tao Lytzen, Ulrik Jantzen Redaktionen er sluttet i juni 2010 Eftertryk er tilladt med kildeangivelse Oplag: Tryk Rosendahls - Schultz Grafisk A/S 42

23

Selv om krisen naturligvis byder på udfordringer og hårdt arbejde, giver den også store muligheder. Lars-Peter Søbye, koncernchef, CEO

Selv om krisen naturligvis byder på udfordringer og hårdt arbejde, giver den også store muligheder. Lars-Peter Søbye, koncernchef, CEO Selv om krisen naturligvis byder på udfordringer og hårdt arbejde, giver den også store muligheder Lars-Peter Søbye, koncernchef, CEO Indhold Årsrapport 2008 4 Hårdt arbejde og nye muligheder 6 Hoved-

Læs mere

Vi har fastholdt en tro på, at COWI har styrken til at komme ud af krisen som en stærkere. virksomhed. Det har vist sig at holde stik

Vi har fastholdt en tro på, at COWI har styrken til at komme ud af krisen som en stærkere. virksomhed. Det har vist sig at holde stik Vi har fastholdt en tro på, at COWI har styrken til at komme ud af krisen som en stærkere virksomhed. Det har vist sig at holde stik Lars-Peter Søbye, koncernchef, CEO Indhold Årsrapport 2009 31 4 Fremgang

Læs mere

COWI er en førende nordeuropæisk rådgivningsvirksomhed. Vi arbejder med ingeniørteknik, miljø og samfundsøkonomi over hele verden under hensyn til

COWI er en førende nordeuropæisk rådgivningsvirksomhed. Vi arbejder med ingeniørteknik, miljø og samfundsøkonomi over hele verden under hensyn til ÅRSRAPPORT 2010 COWI er en førende nordeuropæisk rådgivningsvirksomhed. Vi arbejder med ingeniørteknik, miljø og samfundsøkonomi over hele verden under hensyn til miljø og samfund Indhold 4 Nye markedsvilkår

Læs mere

COWI-koncernen pr. 1. maj 2004

COWI-koncernen pr. 1. maj 2004 2003 (8 måneder) COWI-koncernen pr. 1. maj 2004 Medarbejdere B-aktier COWIfonden A-aktier Codan og Danica B-aktier Danske kontorer Udlandskontorer Lyngby (hovedkontor) Esbjerg Holstebro Kolding Odense

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 CVR 32 89 29 73

ÅRSRAPPORT 2012 CVR 32 89 29 73 ÅRSRAPPORT 2012 CVR 32 89 29 73 UDGIVER COWI Holding A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark Telefon 56 40 00 00 Telefax 56 40 99 99 www.cowi.dk www.cowi.com www.cowiholding.com COWI er en førende

Læs mere

Indhold. Miljø, arbejdsmiljø og sikkerhed 4. Vandforsyning, afløb og spildevand 6. Natur, vand og miljøvurderinger 8. Affald og genanvendelse 10

Indhold. Miljø, arbejdsmiljø og sikkerhed 4. Vandforsyning, afløb og spildevand 6. Natur, vand og miljøvurderinger 8. Affald og genanvendelse 10 Vand og miljø Miljø, arbejdsmiljø og sikkerhed Vandforsyning, afløb og spildevand Natur, vand og miljøvurderinger Affald og genanvendelse Jord- og grundvandsforurening Miljømæssig due diligence 2 Indhold

Læs mere

COWI Udbud af aktier i COWI Holding A/S 2011. Prospekt

COWI Udbud af aktier i COWI Holding A/S 2011. Prospekt COWI Udbud af aktier i COWI Holding A/S 2011 Prospekt Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Resumé 1 Risikofaktorer 8 Definitioner og ordliste 13 I Aktieregistreringsdokument 15 1 Ansvarlige 15 2 Revisorer

Læs mere

COWI Udbud af aktier i COWI Holding A/S 2012. Prospekt

COWI Udbud af aktier i COWI Holding A/S 2012. Prospekt COWI Udbud af aktier i COWI Holding A/S 2012 Prospekt Dette dokument er ikke godkendt af en værdipapirtilsynsmyndighed i Canada, og der foreligger heller ikke en udtalelse fra en sådan myndighed om de

Læs mere

Indhold. Ni trends Vi har udvalgt ni aktuelle trends, der har stor betydning for rådgiverbranchen

Indhold. Ni trends Vi har udvalgt ni aktuelle trends, der har stor betydning for rådgiverbranchen 2004 Odense Vandselskab anlægger nye spildevandsledninger på op til 2½ meter i diameter ved Odense Havn i et partneringprojekt med COWI og Ove Arkil. Udgiver: COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby

Læs mere

COWIs klimaydelser Forebyggelse, tilpasning og udvikling

COWIs klimaydelser Forebyggelse, tilpasning og udvikling COWIs klimaydelser Forebyggelse, tilpasning og udvikling 2 Indledning COWIs dagsorden for klimaforandring COWI tilslutter sig den voksende globale enighed om vigtigheden af hurtig indgriben og innovative

Læs mere

Klimaforsker Stefan Rahmstorf forudser havstigninger på mere end en meter i 2100 Kloden har fået våde fødder

Klimaforsker Stefan Rahmstorf forudser havstigninger på mere end en meter i 2100 Kloden har fået våde fødder NYHEDSMAGASIN FRA COWI OM INGENIØRTEKNIK, MILJØ OG SAMFUNDSØKONOMI. JUNI 2009 NR. 23 Klimaforsker Stefan Rahmstorf forudser havstigninger på mere end en meter i 2100 Kloden har fået våde fødder NYHEDSMAGASIN

Læs mere

Den grønne korsfarer Energifråds skal koste kassen, siger Christine Feldthaus

Den grønne korsfarer Energifråds skal koste kassen, siger Christine Feldthaus Nyhedsmagasin fra COWI om ingeniørteknik, miljø og samfundsøkonomi. November 2009 nr. 25 Den grønne korsfarer Energifråds skal koste kassen, siger Christine Feldthaus Nyhedsmagasin fra COWI om ingeniørteknik,

Læs mere

Kreative ingeniører skal designe fremtidens bæredygtige byggeri

Kreative ingeniører skal designe fremtidens bæredygtige byggeri NYHEDSMAGASIN FRA COWI OM INGENIØRTEKNIK, MILJØ OG SAMFUNDSØKONOMI. SEPTEMBER 2008 NR. 21 Legebørn bygger bedre huse Kreative ingeniører skal designe fremtidens bæredygtige byggeri Kreative ingeniører

Læs mere

Der er økonomi i at dæmpe vejstøj

Der er økonomi i at dæmpe vejstøj Internationalt kundemagasin maj 2004 nr. 9 COWI-ekspert: Der er økonomi i at dæmpe vejstøj Danskere tester huset uden radiator Kemiske vagthunde Mange kinesere kan glæde sig til mindre forurenet luft.

Læs mere

Årsrapport 2013. ALECTIA A/S Teknikerbyen 34 2830 Virum +45 88 191 000. CVR-nr.: 22 27 89 16. alectia.com info@alectia.com

Årsrapport 2013. ALECTIA A/S Teknikerbyen 34 2830 Virum +45 88 191 000. CVR-nr.: 22 27 89 16. alectia.com info@alectia.com »Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 ALECTIA A/S Teknikerbyen 34 2830 Virum +45 88 191 000 CVR-nr.: 22 27 89 16 alectia.com info@alectia.com Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Velkommen s\06 Om ALECTIA

Læs mere

Gode byer er som gode fester. Arkitekt Jan Gehl vil give byen tilbage til menneskene

Gode byer er som gode fester. Arkitekt Jan Gehl vil give byen tilbage til menneskene Nyhedsmagasin fra COWI om ingeniørteknik, miljø og samfundsøkonomi. november 2010 nr. 27 Gode byer er som gode fester Arkitekt Jan Gehl vil give byen tilbage til menneskene NYHEDSMAGASIN FRA COWI OM INGENIØRTEKNIK,

Læs mere

Vellyd. Akustikere skaber perfekt koncertlyd under vanskelige forhold. De saver fugtige kældre midt over. København får bydel med maritim stemning

Vellyd. Akustikere skaber perfekt koncertlyd under vanskelige forhold. De saver fugtige kældre midt over. København får bydel med maritim stemning Internationalt kundemagasin maj 2005 nr. 11 Vellyd Akustikere skaber perfekt koncertlyd under vanskelige forhold De saver fugtige kældre midt over København får bydel med maritim stemning 4 Fugtige kældre

Læs mere

ȁrsrapport 2014. s\01

»Årsrapport 2014. s\01 »Årsrapport 2014 s\01 Årsrapport 2014 ALECTIA A/S Teknikerbyen 34 2830 Virum +45 88 191 000 CVR-nr.: 22 27 89 16 alectia.com info@alectia.com Grafisk Design Wy Indhold Ledelsesberetning Velkommen s\07

Læs mere

Brancheforeningen for den Danske Jernbane Nr 2 april 2011. Magasinet

Brancheforeningen for den Danske Jernbane Nr 2 april 2011. Magasinet Brancheforeningen for den Danske Jernbane Nr 2 april 2011 Magasinet Magasinet BaneBranchen Profilbladet for BaneBranchen - Brancheforeningen for den danske jernbane Ansvarshavende redaktør: Peter Sonne

Læs mere

Energibesparelser risikoanalyser rekord-tunnel storrum ferie støjsvage veje JULI 2011, NR. 2 STORRUM: medarbejdere.

Energibesparelser risikoanalyser rekord-tunnel storrum ferie støjsvage veje JULI 2011, NR. 2 STORRUM: medarbejdere. Energibesparelser risikoanalyser rekord-tunnel storrum ferie støjsvage veje JULI 2011, NR. 2 danmarks støjsvage supervej Nyt tag nul kroner Sådan forhindrer du fremtidens katastrofer Ruslands nye rekord-tunnel

Læs mere

COWI-koncernen Halvårsrapport januar-juni 2007

COWI-koncernen Halvårsrapport januar-juni 2007 COWI-koncernen Halvårsrapport januar-juni Nettoomsætning er øget fra DKK 1.411 mio. til DKK 1.463 mio. (+ 4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra DKK 85 mio. til DKK 106 mio. (+ 24 pct.) Overskudsgrad

Læs mere

Vind på havet. Vind bliver billigst Hvad koster energien at producere i 2010 og i 2030? Side 4

Vind på havet. Vind bliver billigst Hvad koster energien at producere i 2010 og i 2030? Side 4 Vind på havet DANMARKS ENERGI TIL VÆKST Vind bliver billigst Hvad koster energien at producere i 2010 og i 2030? Side 4 De udvalgte Vindindustrien har masser af jobs. Mød et af de unge talenter. Side 22

Læs mere

OFFSHORE VINDENERGI. Nyt nationalt samarbejde Dansk offshore vindsektor er gearet til global konkurrence Side 3. Fokus på internationalt

OFFSHORE VINDENERGI. Nyt nationalt samarbejde Dansk offshore vindsektor er gearet til global konkurrence Side 3. Fokus på internationalt OFFSHORE VINDENERGI ANNONCETILLÆG FRA OFFSHOREENERGY.DK Nyt nationalt samarbejde Dansk offshore vindsektor er gearet til global konkurrence Side 3 < Vend avisen for at læse om offshore olie og gas NYE

Læs mere

(1,1) -1- Omslag m flap 08281-143.indd 23/03/09 13.23 Årsrapport 08

(1,1) -1- Omslag m flap 08281-143.indd 23/03/09 13.23 Årsrapport 08 Årsrapport 08 Resumé Resultatfremgang i 2008 Omsætningen i 2008 er på 11.171 mio. kr., hvilket er 5% mindre end sidste år Resultat før skat er et overskud på 359 mio. kr., hvilket er lidt over den tidligere

Læs mere

København, London og Madrid Metro

København, London og Madrid Metro Magasinet Brancheforeningen for den Danske Jernbane Nr 1 marts 2010 GreenSpeed 500 Jernbaneingeniører søges - Uddannelse inden for jernbane Signalprogrammet Malmø C: Skandinaviens største stationsombygning

Læs mere

Business, innovation og uddannelse TREKANTOMRÅDET DANMARKS VÆKSTCENTER ANNONCETILLÆG

Business, innovation og uddannelse TREKANTOMRÅDET DANMARKS VÆKSTCENTER ANNONCETILLÆG Business, innovation og uddannelse TREKANTOMRÅDET DANMARKS VÆKSTCENTER ANNONCETILLÆG 2 Trekantområdet består af seks kommuner med hver vores identitet. Vi står sammen om at skabe en fremtid på et fælles

Læs mere

Wind Power vælger Vejle Siemens Wind Power er klar med nyt kompetencecenter i Vejle, der får 650 nye arbejdspladser. Green Tech

Wind Power vælger Vejle Siemens Wind Power er klar med nyt kompetencecenter i Vejle, der får 650 nye arbejdspladser. Green Tech vinter 2011/12 10 Green Tech Center Vejle Nyt klyngehus for fremtidens vedvarende energiløsninger Visioner Vækst Viden 16 Vejle vinder! Vejles nye erhvervspolitik, som tegner et visionært billede frem

Læs mere

Indhold. Forord 3 Kort om DONG Energy 6 Energiens udfordringer 8 Sådan arbejder vi 15

Indhold. Forord 3 Kort om DONG Energy 6 Energiens udfordringer 8 Sådan arbejder vi 15 AnsvArlighedsrApport 2006 Indhold Forord 3 Kort om DONG Energy 6 Energiens udfordringer 8 Sådan arbejder vi 15 Klimaet under pres 19 Hjælp til at spare på energien 25 DONG Energy og miljøet 29 Investering

Læs mere

Aalborg Portlands arbejde. Sammen med kunderne. Vores ambition

Aalborg Portlands arbejde. Sammen med kunderne. Vores ambition Årsrapport 2010 Aalborg Portlands arbejde med innovation omfatter hele livscyklussen fra bæredygtig brug af råmaterialer og CO2-neutrale brændsler over energieffektiv produktion til brug af beton i byggeri

Læs mere

Årsberetning 2001 Carl Bro Gruppen

Årsberetning 2001 Carl Bro Gruppen Årsberetning 2001 Carl Bro Gruppen Indhold Kort om Carl Bro Gruppen 1 Et skelsættende år 2 Hoved- og nøgletal 4 Koncernberetning 5 Videnregnskab 9 Miljøredegørelse 17 Regnskabsberetning 20 Påtegninger

Læs mere