Visit COWI. En guide til en verden af rådgivning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Visit COWI. En guide til en verden af rådgivning"

Transkript

1 Visit COWI En guide til en verden af rådgivning

2 Introduktion Indhold Visit COWI 2 04 Forretningsstrategi 06 Bæredygtighed og klima 10 Organisation 12 Medarbejdere 14 Økonomi 16 COWIs medier 18 Introduktion til COWIs ydelser 19 Bro, tunnel og vandbygning 22 Byggeri 25 Jernbaner, veje og lufthavne 28 Vand og miljø 31 Økonomi, management og planlægning 34 Geografisk information og it 37 Industri og energi 40 COWIs kontorer 43 Verdenskort Om COWI COWI er en førende nordeuropæisk rådgivningsvirksomhed. Vi arbejder med ingeniørteknik, miljø og samfundsøkonomi over hele verden under hensyn til miljø og samfund. COWI er førende på sit felt, fordi vores medarbejdere hver især er det på deres. Vi håber, at vi med denne guide kan give et indblik i COWIs verden Velkommen til COWI Som rådgivningsvirksomhed er COWI både i Danmark og internationalt involveret i mange tusinde projekter inden for ingeniørteknik, miljø og samfundsøkonomi. Verdenssamfundet brugte en stor del af 2009 til at komme sig over den mest omfattende og dybtgående, økonomiske krise i moderne tid. Også for COWI bød året på hårde udfordringer, men også nye muligheder. COWI opnåede den største omsætning nogensinde, og koncernen voksede i 2009 med ca medarbejdere til i alt I Danmark er vi det seneste år vokset organisk med 200 medarbejdere til i alt ca ansatte. Vi har især oplevet vækst drevet af store, tværfaglige projekter særligt inden for broer, tunneller, metroer og lufthavne i ind- og udland. Vores fokus på rådgivningsydelser, der tager hensyn til klima og langsigtet bære- dygtighed, har placeret os solidt på den nationale og internationale scene. I Danmark har vi senest markeret os på væsentlige projekter som den faste forbindelse over Femern Bælt og Cityringen i København. Vi er med på flere banebrydende bæredygtige byggerier, og vi sætter vores talent ind på at løse en række væsentlige miljø- og klimaprojekter. Vi håber, at vi med denne guide kan give et indblik i COWIs verden. Forhåbentlig kan guiden også pirre læserens nysgerrighed til at lære os nærmere at kende. Venlig hilsen Rasmus Ødum Koncerndirektør for COWI i 3

3 Forretningsstrategi Et globalt netværk af seks stærke regioner med lokal forankring COWIs forretningsmæssige mål er at være kundernes foretrukne rådgiver. Globaliseringen har øget konkurrencen, men også åbnet flere muligheder for dem, der etablerer sig tæt på kunderne. Lokal tilstedeværelse er et afgørende konkurrenceparameter. Dette er baggrunden for COWIs forretningsstrategi, hvor vi har etableret et tæt og forpligtende, regionalt koncernnetværk et såkaldt one company network. Regionaliseringen omfatter Danmark, Norge, Sverige, Central- og Østeuropa, Den Arabiske Golf og Afrika. De regionale enheder og en række specialistselskaber uden for regionerne er knyttet sammen af fælles mål, værdier, processer, forretningssystemer, videndeling og udveksling af medarbejdere. Denne organisering gør det muligt for os altid at stille med det stærkeste rådgiverteam. I Danmark har vi 13 lokale kontorer, der løser rådgivnings- og projekteringsopgaver ud fra et indgående lokalkendskab med mulighed for at trække på hele koncernens viden. Vi er overbevist om, at vores regionaliseringsstrategi, der kombinerer lokal tilstedeværelse med internationale kompetencer og erfaringer, har været med til at skaffe mange af COWIs store danske og internationale kontrakter. Fem specialistydelser i verdensklasse I sin 80-årige historie har COWI opbygget kompetencer i international særklasse på en række områder, hvoraf især fem specialistydelser gør sig gældende: Store broer, tunneller, vandbygning, lufthavne og kortlægning. Disse specialistydelser i verdensklasse gør det muligt for os altid at være med i konkurrencen om de mest markante og prestigefyldte opgaver. På grund af specialistydelsernes høje, internationale standard kan de markedsføres over hele verden. I Danmark har vi 13 lokale kontorer, der løser rådgivnings- og projekteringsopgaver ud fra et indgående lokalkendskab. 4 5

4 Bæredygtighed og klima COWIs forretningsstrategi understøtter bæredygtighed vindenergi og fjernvarme. COWI er involveret i nogle af verdens største havmølleprojekter som London Array i England og Rødsand ved Lolland. På fjernvarmefronten gør COWI sig gældende bl.a. med Danmarks første store fjernkølingsprojekt i København og CO 2 -fri fjernvarme med halmfyrede anlæg i Ringsted. COWI har i de sidste par år markeret sig i grønne projekter som Skuespilhuset, Green Lighthouse en bæredygtig bygning for Københavns Universitet 4Dprojektet i Ørestad, et klima- Verden bevæger sig mod Rådgivere i samarbejde et mindre CO 2 -intensivt med kunder om klimavenlige/-tilpassedgelse samfund, der vil føre til af klimaforandringer udvikling af nye energisystemer. løsninger og klimatilpasning. Samtidig er verdens Medarbejdere i virksomhe- Således har vi udført vandressourcer under stigende den (bygninger, faciliteter, klimarådgivning for mere end pres, hvorfor vi forventer, rejser) 40 kommuner, bl.a. Købenden at både energi- og vandproblemerne Medarbejdere som privat- havn, Århus og Odense, og vil påvirke alle personer uden for virk- bidrager til at udarbejde en vores projekter på sigt. somheden klimastrategi for Region COWI kan bidrage til at Hovedstaden. reducere klimaudfordringerne Vores klimarådgivning ved at få tre roller til omfatter en bred vifte af Vindenergi og fjernvarme at spille sammen henholdsvis ydelser, der primært er Vi er også engageret i en 6 som: koncentreret om forebyg- række projekter inden for venligt pakhus på Langelinie 7

5 Bæredygtighed og klima i København og nye, bæredygtige domiciler for DONG Energy og tøjkoncernen Bestseller. Tæt samarbejde med de danske kommuner Samarbejdet med kommunerne er centralt for COWIs danske forretning. Vi har et mangeårigt samarbejde med de fleste af landets kommuner, hvilket giver os et nært kendskab til de problemstillinger og udfordringer, som kommunerne står over for. I samarbejdet og dialogen med kommunerne kan vi til fulde udnytte alle de kompetencer, der ligger i vores fokus på ingeniørfag, miljø og samfundsøkonomi, og herigennem bidrage til at skabe helhedsorienterede og bæredygtige løsninger. Vores opgaver for kommunerne spænder vidt fra trafik- og detailhandelsanalyser, driftsoptimering, initiativer, der understøtter grøn vækst, by- og erhvervsudvikling til de mere ingeniørtunge opgaver som projektering af bygninger og anlæg samt CO 2 -kortlægning, når vi skal assistere kunderne med at udvikle klimastrategier. Regn og havvandsstigning Som resultat af klimaændringerne hjælper vi myndigheder Cradle to Cradle og kommuner med at På baggrund af vores fokus tage højde for ændringerne i på klima og bæredygtighed nedbørsmængder, nedbørsintensitet har COWI som den første og havvandsstig- rådgiver i Danmark indgået ninger. På tilsvarende vis en aftale med tyske assisterer vi kunder med Environmental Protection sikring af infrastrukturen mod and Encouragement Agency klimaændringer. Vi benytter (EPEA), som står bag avancerede computermodeller bæredygtighedskonceptet til både at simulere Cradle to Cradle (C2C), og klimaeffekter og beregne er dermed autoriseret til at 8 mulige tilpasningstiltag f.eks. gennemføre C2C-projekter. 9 for metroen i København.

6 Organisation COWI Danmark Rasmus Ødum Koncerndirektør Knud Erik Christensen Direktør Mogens Heering Direktør Lars Green Lauridsen Direktør Jens Christoffersen Direktør Økonomi, management og planlægning Vand og miljø Geografisk information og it Jernbaner, veje og lufthavne COWI Belgium SPRL (Belgien) CAT Alliance Ltd. (UK), COWI Consulting (Beijing), Ltd. Co. (Kina) Caribersa S.L. (Spanien), COWI India Private Ltd. (Indien), COWI Mapping UK Ltd. (UK) Anton Petersen Direktør Bro, tunnel og vandbygning Steffen Gøth Direktør Byggeri Brian Seeberg Larsen Direktør Industri og energi Stig P. Christensen Udviklingsdirektør Ben C. Gerwick, Inc. (USA), Buckland & Taylor Ltd. (Canada), COWI Korea Co. Ltd. (Sydkorea), Flint & Neill Limited (UK), Ocean & Coastal Consultants, Inc. (USA), COWI Consulting (Beijing), Ltd. Co. (Kina) COWI Consulting (Beijing), Ltd. Co. (Kina), Tripod Wind Energy ApS (Danmark) COWIs danske regioner Torben Søgaard Jensen Søren Adamsen John Dyrlund Peter Terman Petersen 10 Regionsdirektør Regionsdirektør Regionsdirektør Regionsdirektør 11 Nordjylland Midtjylland Syd Sjælland (uden for hovedstadsområdet)

7 Medarbejdere En global arbejdsplads COWIs medarbejdere er spredt over seks geografiske regioner: Danmark, Norge, Sverige, Central- og Østeuropa, Den Arabiske Golf og Afrika. Alene i Golfen har vi kontorer i fire lande og har ansat folk fra mere end 30 forskellige lande. Vores medarbejdere repræsenterer et bredt udsnit af uddannelser, nationaliteter, kulturer og trosretninger. For en videnvirksomhed som COWI er medarbejderne den vigtigste ressource, hvorfor vi prioriterer den enkeltes faglige, karrieremæssige og personlige udvikling højt. Over 200 chefer på tværs af de seks regioner har gennemført et tre uger langt ledertræningsprogram. Hele 85 procent af medarbejderne har aftalt en personlig udviklingsplan med deres chefer. Samarbejdet mellem forskellige faggrupper som ingeniører, økonomer, byplanlæggere, biologer, sociologer og landinspektører udvider vores markedsmuligheder, samtidig med at dørene åbner sig for den enkelte medarbejders mulighed for udvikling og international karriere. Vores kunder Knap halvdelen af COWIs danske kunder er private, mens en tredjedel er offentlige. 45 % 9 % 14 % Offentlige kunder Halvoffentlige kunder Private kunder Andre kunder 45 % 32 % 9 % Vi er veluddannede Tre ud af fire medarbejdere i COWI har en højere videregående uddannelse. Vi bliver flere Antallet af medarbejdere i COWI er vokset til med alene i Udviklingen skyldes især etablering af Sverige som COWIs sjette region og organisk vækst. Medarbejdere fordelt på regioner % Afrika Central- og Østeuropa 14 Golfen % % % Sverige Norge Danmark 8 % 8 % 4 % 4 % 5 % 5 % 4 % 4 % AFR CEE GOL SE NO DK 8 4 % 23 % 56 % 8 % 4 % 5 % 23 % 23 % Højere teknisk uddannelse 23 % Højere samfundsvidenskabelig uddannelse Højere naturviden- 8 % skabelig uddannelse 8 % Andre højere uddannelser 8 % 4 % Kortere uddannelser 4 % 5 % Ikke oplyst 4 % 5 % 5 % 4 % 4 % 4 % 56 % 56 % 56 % 12 13

8 Økonomi Hoved- og nøgletal for COWI-koncernen DKKm DKKm EURm Kurs DKK/EUR, 31. december ,15 Nettoomsætning 3.498, ,4 536,6 Resultat af primær drift før afskrivninger (EBITDA) 261,8 297,7 40,0 Resultat af ordinær primær drift 165,0 188,4 25,3 Resultat af primær drift (EBIT) 167,4 189,8 25,5 Resultat af finansielle poster, netto 9,0 25,3 3,4 Årets resultat før skat 176,4 215,1 28,9 Årets resultat 128,3 153,8 20,7 COWIs andel af årets resultat 127,6 153,4 20,6 Koncerngoodwill 258,0 464,3 62,4 Øvrige anlægsaktiver 298,7 335,8 45,1 Omsætningsaktiver 1.812, ,5 262,7 Aktiver i alt 2.369, ,6 370,2 Aktiekapital 34,8 34,8 4,7 Egenkapital 751,8 916,0 123,1 Hensatte forpligtelser 367,5 415,3 55,8 Langfristede gældsforpligtelser 29,2 62,3 8,4 Kortfristede gældsforpligtelser 1.218, ,2 182,5 Pengestrøm fra driften 150,4 333,2 44,8 Investering i materielle anlægsaktiver, netto -39,9-43,8-5,9 Øvrige investeringer, netto -125,5-323,9-43,5 Pengestrøm fra investering, netto -165,4-367,7-49,4 Frit cash flow -15,0-34,5-4,6 Pengestrøm fra finansiering 20,4 78,2 10,5 Pengestrøm i alt 5,4 43,7 5,9 Nøgletal EBITDA-margin 7,5 % 7,5 % Overskudsgrad (EBIT-margin) 4,8 % 4,8 % Afkast af investeret kapital 13,9 % 13,2 % Egenkapitalandel 31,7 % 33,3 % Egenkapitalforrentning 17,6 % 18,4 % Indre værdi pr. aktie i DKK Udvikling i nettoomsætning, overskudsgrad og EBITDA-margin DKKm Regnskabsår Nettoomsætning Overskudsgrad EBITDA-margin % Medarbejdere og resultat af primær drift Antal Regnskabsår DKKm Udvikling i egenkapital og egenkapitalandel DKKm Nettoomsætning Overskudsgrad 100 EBITDA-margin Regnskabsår Egenkapital Egenkapitalandel Resultat 0af primær drift Gennemsnitligt antal medarbejdere % Udvikling i pengestrømme DKKm Regnskabsår Egenkapita Egenkapital Frit cash flow Pengestrøm f Gennemsnitligt antal ansatte Resultat af primær drift Gennemsnitligt antal medarbejdere Frit cash flow Pengestrøm fra driften 14 15

9 Medier En kommunikerende virksomhed Hvis du vil vide mere om COWI, er vores hjemmeside et godt sted at starte. Hjemmesiden er et eksempel på COWIs ambition om at være en kommunikerende virksomhed, der rækker hånden ud til samarbejdspartnere, kunder og beslutningstagere. Hovedmenuen giver en nem adgang til jobmuligheder, virksomhedens værdier, historie og organisation. Menupunkterne Ydelser og Projekter giver et godt overblik over COWIs aktiviteter. I vores nyhedssektion behandler vores stab af journalister COWIs projekter og udvikling og går under Aktuelle temaer i dybden med vigtige emner som klimaændringer og byudvikling. Vores design- og multimedieteam arbejder tæt sammen med den redaktionelle ledelse for hele tiden at skabe nye, virtuelle oplevelser, der kan opmuntre til mere udforskning af hjemmesiden. Da antallet af besøgende konstant stiger, arbejder vi på i endnu højere grad at udvikle aktuelle blogs og sociale medier. Nyhedsmagasinet Feature Det prisbelønnede, internationale nyhedsmagasin understøttes af lokale Feature giver et omfattende hjemmesider. 30 COWIkontorer indblik i COWIs projekter og verden over de seneste trends inden for har hver deres hjemme- rådgiverbranchen. Feature side, som henvender udkommer både på dansk sig til kunder og andre og engelsk i hver sin version Lokale hjemmesider brugere på det lokale henholdsvis to og tre COWIs strategi med at være sprog eller på engelsk. gange om året. Se eller 16 lokalt tilstede tæt på kunden bestil magasinet på hjemmesiden. 17 Kommunikation og videndeling COWIportalen er koncernens prisbelønnede, interne fælles platform for projektgennemførelse, kommunikation og videndeling. Kunder og samarbejdspartnere har mulighed for også at få adgang til portalens projekter, hvad omkring eksterne brugere havde ved udgangen af 2009.

10 Ydelser 9 % 14 % 7 % 17 % 19 % Kompetent rådgivning i flere end 120 lande Bro, tunnel og vandbygning Andel af koncernomsætning COWI er involveret i mange tusinde projekter i flere end 120 lande. De følgende sider giver en præsentation af den store spændvidde, vores projekter har, og det brede spektrum af kompetencer, som de kræver. Igennem vores 80 år lange historie har vi opbygget en stærk position på en række områder. Vores kunder kan derfor altid regne med, at vi stiller med det stærkeste hold, når vi konkurrerer om projekter inden for vores kerneområder: ingeniørteknik, miljø og samfundsøkonomi. COWIs syv forretningsområder omfatter: Bro, tunnel og vandbygning Byggeri Jernbaner, veje og lufthavne Vand og miljø Økonomi, management og planlægning Geografisk information og it Industri og energi Femern Bælt-forbindelsen 02 Kyssebroen portefølje har vi derfor kompetencerne til at rådgive vores kunder i alle faser af projekter om broer, tunneller og vandbygning. Vores professionelle stab har en bred, international erfaring og arbejder fra specialistcentre over hele verden. Vi lever op til de internationale standarder, samtidig med at vi hele tiden udvikler effektive og innovative løsninger. Verdens største infrastrukturprojekter Længere, bredere og dybere. COWI rykker konstant grænserne for, hvad der er teknisk muligt, når det handler om broer, tunneller og vandbygningsprojekter. Vi har mere end 75 års erfaring inden for infrastruktur. Med nogle af verdens 18 største og mest komplekse infrastrukturprojekter i vores brotunnelvandbygning 19

11 Ydelser Bro, tunnel og vandbygning i Sydkorea, der forbinder havnebyen Busan på fastlandet med øen Geoje. Projektet har haft mange tekniske udfordringer som følger af, at der skulle bygges på 48 meters havdybde i blød lerjord med meget høje bølger og risiko for jordskælv Busan-Geojeforbindelsen 05 Københavns nye metro Bro Skandinaviens største bro Det dansk-tyske joint venture COWI A/S & OBERMEYER er valgt som rådgiver til at projektere en fast broforbindelse på 18,5 kilometer mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. Broen, der bliver den største i Skandinavien, skal bygges til både biler og tog. En skråstagsbro er bygherrens foretrukne løsning. 03 Beskyttelsesmur i New Orleans 03 allerede fået tilnavnet kyssebroen. Vandbygning Slut med oversvømmelser i New Orleans En 2,4 kilometer lang og otte meter høj digevæg af beton, der strækker sig over et sumpområde i New Orleans østlige udkant, skal forhindre en gentagelse af de enorme ødelæggelser, orkanen Katrina forårsagede i COWIs datterselskab Ben C. Gerwick er hovedansvarlig for projekteringen. Bro Kyssebroen i Købehavns Inderhavn Fodgængere og cyklister kan glæde sig til en ny bro, som vil forkorte rejsetiden i København. Broen, som er tegnet af COWIs britiske datterselskab Flint & Neill, har på grund af konstruktionen Tunnel Verdens mest dybtliggende vejsænketunnel COWI har projekteret den Tunnel 16 kilometer ny metro i København Sammen med ARUP og SYSTRA har COWI rådgiveransvaret for alle bygge- og anlægsarbejder på Cityringen, der står færdig i Udvidelsen af den københavnske metro omfatter 16 kilometer boret tunnel, 17 underjordiske stationer Vandbygning Fundamenter til offshore vindmøller COWI leverer konstruktionsprojektet for 175 vindmøllefundamenter i verdens største offshore-havmølleprojekt, London Array, 20 kilometer ud for Englands østkyst. Havmøllerne vil blive placeret på store monopæle. 20 i form af en skydebro mest dybtliggende vejtunnel og 4 ventilationsskakter

12 Ydelser 17 % 19 % 24 % 10 % Byggeri Byggeri Andel af koncernomsætning Byggeledelse og projektering En hovedrolle i Skuespilhuset COWIs specialister var involveret i al ingeniørarbejde i Skuespilhuset, der i dag står som en hovedattraktion på Købehavns havnefront. Bæredygtighed Bæredygtigt samarbejde Et tæt samarbejde mellem rådgivere, ingeniører og arkitekter gjorde det muligt at skabe den CO 2 -neutrale administrationsbygning Green Lighthouse for Københavns Universitet En ramme om arbejde, hverdagsliv og fritid COWI fokuserer på funktion, konstruktionsteknologi, energioptimering og klimahensyn i alle byggeprojekter. Samspillet mellem teknologi og arkitektur gør os i stand til at skabe bygninger, 01 Skuespilhuset 02 Green Lighthouse der ikke alene opfylder de lovmæssige krav, men også inspirerer og beriger dagligdagen for brugerne. For COWI findes det typiske byggeprojekt ikke. Vi spænder fra udvikling af energikoncepter i bæredygtige bygninger til implementering af innovativ brandsikring i et operahus. Vores tværfaglige kompetencer betyder, at vi i vores rådgivning omfatter alle aspekter af processen med at konstruere en bygning. 03 Brandsikring af Danish Crown 04 Atriumgård i EUC Syd Renovering Bæredygtig renovering af EUC Syd Erhvervsskolen i Sønderborg renoverer og udbygger kvadratmeter undervisningsfaciliteter. Projektet skal øge elevernes bevidsthed om bæredygtighed, ved at de kan følge med i centrets energiregnskab på en informationsskærm i det nye atrium. COWI er total- Brandrådgivning Inspektion og brandsikring hos Danish Crown Som konsekvens af tre store brande inden for kort tid har COWI rådgivet om brandsikring på mere end 60 af Danish Crowns slagterier og forædlingsfabrikker i Danmark og i udlandet. rådgiver

13 Ydelser / Byggeri 9 % 14 % 7 % 17 % 05 Projektering Højteknologisk hospital Ombygningen af St. Olavs Hospital i Norge skal integrere behandling, forskning og undervisning. COWI er rådgiver for alle ingeniørdiscipliner og har også projekteret et avanceret ventilationssystem. Bygherrerådgivning Hernings hjerte COWI har været bygherrerådgiver på Hernings nye kunstmuseum, HEART, der er tegnet af en af verdens stjernearkitekter, Steven Holl. Magasinet Byggeri kårede det som årets byggeri i Højhuse Skyskrabere i Golfen COWI har efterhånden skabt sig et godt ry som rådgiver inden for skyskrabere i Golfen og står bl.a. bag konstruktionen af tre snoede tårne i luksusbyggeriet Villamar i Bahrain. Jernbaner, veje og lufthavne Andel af koncernomsætning Byudvikling En ny bydel i København Sluseholmen er en ny bydel, som består af otte kunstige øer i Københavns Sydhavn. COWI har varetaget alle miljøtekniske arbejder og projekteret alt inden for el, vvs og konstruktioner. 05 St. Olavs Hospital 06 Kunstmuseet HEART 07 Sluseholmen er bygget efter Hollandsk forbillede Stigende fokus på infrastruktur 02 Tog til tiden med ny jernbane partnere forsøger vi at finde optimale løsninger, der Stigende fokus på trans- afbalancerer omkostninger til portmæssig infrastruktur anlæg og drift og minimerer Veje, jernbaner, metroer og negative påvirkninger af miljø, lufthavne er hovedelementer klima og social trivsel. Derfor i den transportmæssige omfatter vores rådgiverteams infrastruktur, som man har et ofte både transportøkonomer, stigende fokus på både i trafikplanlæggere og Danmark og internationalt. miljøspecialister. I tæt samarbejde med vores kunder og samarbejds- jernbanervejelufthavne

14 Ydelser Jernbaner, veje og lufthavne Færre huller i afrikansk hovedvej 04 Københavns nye metrolinje 04 mellem København og Ringsted. Vejdirektoratet har valgt COWI til at udarbejde dispositions- og projektforslag for spor- og anlægstekniske arbejder for de første 30 kilometer mellem København og Solrød. Lufthavne Lufthavne i Oman COWI er i et joint venture med Larsen Architects hovedrådgiver på udbygningen af to internationale lufthavne i Oman. Med en terminal på kvadratmeter får den største af de to lufthavne, Muscat 05 Større jernbanekapacitet 06 Nye Lufthavne i Oman International Airport, ved hovedstaden Muscat en kapacitet på 12 millioner passagerer om året og vil ydermere blive en af verdens mest moderne lufthavne. I den sydlige del af Oman får den mindre Salalah International Airport en kapacitet på en million passagerer. Metro teret arealrettigheder og led- Komplekst infrastrukturprojekt ningsomlægninger for den i undergrunden nuværende metro. COWI har sammen med engelske og franske råd- Veje givere ansvar for alt det Vigtig vejforbindelse anlægstekniske ingeniørarbejde i Afrika på den københavnske Centralafrikas vigtigste metrolinje, Cityringen, der er hovedvej The Northern en udvidelse af Københavns Corridor Route der for- Metro og til dags dato det binder Kenya, Uganda, mest komplekse infrastrukturprojekt Rwanda og Den Demokrati- i Danmark, som ske Republik Congo, har fået omfatter mere end 20 bygge- sine værste huller repareret. pladser i det indre København. Sammen med et hold af COWI er endvidere lokale og internationale involveret i at håndtere areal medarbejdere har COWI og rettigheder (A&R) for stået for forundersøgelser, Metroselskabet A/S og skal projektstudie og projektering. også identificere og koordinere samtlige ledningsomlægninger Jernbaner samt sørge for Tog til tiden ekspropriation og information For at udvide kapaciteten til byggepladsernes naboer. og sikre tog til tiden skal COWI har endvidere hånd- der bygges en ny jernbane

15 Ydelser Vand og miljø 9 % 14 % 7 % 17 % 19 % 2 Vand og miljø Andel af koncernomsætning Miljø, arbejdsmiljø og sikkerhed Arbejdsmiljø, sundhed og risiko på Koppers Denmark For fremstillingsvirksomheden Koppers Denmark A/S har COWI bl.a. foretaget helbredstjek af skifteholdsarbejdere, vurderet arbejdsmiljøet og stået for undervisningsforløb om kemikalier, værnemidler, støj og arbejdsteknik. På risikoområdet har COWI bistået med at opbygge et sikkerhedsledelsessystem og udført risikoanalyser. Vandforsyning, afløb og spildevand Udbygning af afløbssystem i Dalum COWI gennemfører i partnerskab med VandCenter Syd og Arkil udbygning af afløbssystemet i Dalum ved Odense for både at klimasikre området mod fremtidens forøgede regnmængder og reducere udledningen af spildevand til Odense Å. En teknik med rørtunneller på op til 2,5 meter i diameter gør det muligt at udføre 02 arbejdet under grundvandsspejlet uden at påvirke omgivelserne. Natur, vand og miljøvurderinger VVM for Femern Bæltforbindelsen COWI gennemfører en VVM af det danske tilslutningsanlæg til den kommende Femern Bælt-forbindelse for Femern A/S. Undersøgelsen omfatter vurdering af virkning på bl.a. landskab, natur, vand, luft, klima, kulturarv, rekreative områder og mennesker. Alle undersøgelser og metoder koordineres med de tyske rådgivere. 02 Koppers set oppefra Rørledninger under Dalum 04 VVM-undersøgelser En hårfin balance 01 Vækst skal være i balance En af tidens store udfordringer med naturen er at tage hensyn til natur og miljø og samtidig sikre Vi tilbyder miljørådgivning til fortsat vækst og udvikling. offentlige og private kunder, COWIs miljøeksperter har og vi bidrager med integrering 03 den nødvendige viden og af klima og miljø i ekspertise til at vurdere de COWIs store infrastrukturprojekter. påvirkninger, projekter og aktiviteter har på miljø og klima, og hvad der kan gøres vandmiljoe ved det

16 Ydelser / Vand og miljø 9 % Affald og genanvendelse Bæredygtig genanvendelse COWI er førende rådgiver inden for etablering og udvikling af genbrugsstationer, som sikrer en bæredygtig drift og service for borgerne. Således er den seneste teknologi inden for belysning, opvarmning og andre energibesparende foranstaltninger f.eks. anvendt på genbrugspladser for Middelfart Kommune og I/S Amagerforbrænding. 05 Vermlandsgade genbrugsstation 06 Undersøgelse af jordforurening Miljømæssig due diligence Miljømæssig due diligence for Kommunekemi COWI har en mangeårig erfaring med transaktionsrådgivning inden for miljøområdet, og har derigennem arbejdet med miljø due diligenceprojekter over hele verdenen. Vi har oparbejdet en omfattende ekspertise i auditering, risikovurdering og rapportering af finansielle implikationer for transaktioner for køber og for sælger. COWI har bl.a. rådgivet om salgsmateriale for Kommunekemi, som er Danmarks førende virksomhed inden for håndtering af farligt affald. Økonomi, management og planlægning Andel af koncernomsætning Trafikplanlægning som spidskompetence 02 Fokus på bæredygtig udvikling sundhed, miljø og energi til vand og transport og inden for emner som velfærd, klima, bæredygtighed og social ansvarlighed. Blandt vores vigtigste kompetencer er økonomiske og finansielle analyser og modeller, organisationsudvikling, processtyring, evaluering, kommunikation, konsekvensanalyser, transportplanlægning, byudvikling og fysisk planlægning. Vores anbefalinger er altid forankret i vores ønske om at bidrage til bæredygtig samfundsudvikling. Jord- og grundvandsforurening En hjælp til beslutningsprocesser Undersøgelse af nedlagte benzinsalgssteder COWIs rådgivning inden for I over ti år har COWI økonomi, management og assisteret Oliebranchens planlægning understøtter Miljøpulje med miljøtekniske vores kunders planlægningsundersøgelser og oprydninger og beslutningsprocesser, på mere end ned- som ofte har stor indflydelse lagte servicestationer på på samfundsudviklingen. Sjælland og Fyn. Vi arbejder inden for en lang række sektorer fra

17 Ydelser Økonomi, management og planlægning 03 Planlægning Byanalyse i Region Syddanmark Som beslutningsgrundlag for strategisk byudvikling i Region Syddanmark analyserede COWI 30 af regionens byer med hensyn til bl.a. job, uddannelsesmuligheder, byliv, demografi samt serviceog kulturtilbud. Planlægning Kollektiv trafikplan for Århus For at integrere lokal og regional kollektiv trafik i Århus har COWIs trafikplanlæggere udviklet en trafikmodel, der bruges som grundlag for initiativer til at tiltrække flere passagerer. En af de planlagte løsninger er A-busser, der kører med høj frekvens. Desuden er COWI bygherrerådgiver for etablering af en letbane, der forventes færdig i Fælles forskningssamarbejde 04 Klimaplan for København 05 Priser på sygehusmedicin af udviklingen i forskellige klimascenarier og dermed konsekvenser af ændringer i temperatur, vandstand, nedbør, vind og grundvandsstand. 04 Økonomi Benchmarking af sygehusmedicin For Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse gennemførte COWIs sundhedsøkonomer en benchmarkinganalyse af hvilke mekanismer, der ligger bag fastsættelse af priser på sygehusmedicin, og hvordan priserne i seks europæiske lande varierer Management Evaluering af European Maritime Safety Agency Ved hjælp af kvalitative metoder analyserede COWIs evalueringseksperter EU s søfartsorganisation, European Maritime Safety Agency. Evalueringen omfattede bl.a. resultater, effektivitet, udvikling af regler på søfartsområdet og relationer til interessenter. 06 Kollektiv trafik i Århus 07 Søfartssikkerhed 08 Strategisk byudvikling Planlægning 32 Klimaplan for København Vi har assisteret Københavns Kommune med at udarbejde en ambitiøs klimaplan, hvor vi har kortlagt og fremskrevet CO 2 -emissionerne, vurderet virkemidler til reduktion i udledningen af klimagasser og arbejdet med partnerskabsmodeller. Opgaven Management Analyse af fælles forskningssamarbejde i Europa For EU-Kommissionen evaluerede COWI nogle af de vigtigste forskningsorganisationer i Europa for fordele og ulemper ved at etablere et fælles forskningssamarbejde, som skal gøre Europa til et 33 omfatter også en beskrivelse 05 stærkt vidensamfund.

18 Ydelser Geografisk information og it 9 % 14 % 7 % 17 % 19 % 24 % 1 Geografisk information og it Andel af koncernomsætning Kortlægning og geodata Digital kortlægning hjælper vejingeniører i Oman Som hjælp til et vejprojekt for Omans ministerium for transport og kommunikation har COWI på grundlag af laserscanning fra fly skabt en nøjagtig, digital højdemodel og produceret ortofotos ud fra flykortlægning Klar til fotostart 02 Landing efter fotomission Vi kortlægger verden COWI er en af de førende kortlægningsvirksomheder i verden, og vores forretningsenhed har international erfaring med at yde service inden for landmåling, kortlægning, geografisk information, 3D-modeller og visualisering, GIS- og it-løsninger samt areal- og rettighedshåndtering. Vi leverer produkter og ydelser af høj kvalitet og anvender de nyeste teknologier som f.eks. storformat digitale kameraer, termografiske kamerasystemer, terrestriske laserscannere og Lidar-systemer til at udføre luftbåren laserscanning. Kortlægning og geodata Digital højdemodel og ortofotos af Litauen Med fotografering og laserscanning fra fly skal COWI kortlægge et område på kvadratkilometer i Litauen og producere digitale ortofotos og en digital højdemodel til National Land Service under det litauiske landbrugsministerium Landmåling og ejendomsret Planlægning og udvikling af landområder i Ghana Som del af et langsigtet program for fysisk planlæg ning og ejendomsret i Ghana skal COWI udvikle et strømlinet, sammenhængende og permanent system for planlægning og ejendomsadministration Kortlægning af Litauen 04 Hjælp til vejingeniører

19 Ydelser / Geografisk information og it 9 % 14 % 7 % 17 % 19 % 24 % 10 % Landmåling og ejendomsret Københavns Metro Siden starten på projektet for Københavns Metro har COWI været hovedrådgiver for Metroselskabet A/S omkring håndtering af areal og rettigheder. Opgaven omfatter også forberedelse af ekspropriationsmateriale og aftaler med kommuner og andre myndigheder. GIS og it Registreringssystem for jordforurening Folketinget har vedtaget en lov om kortlægning og håndtering af forurenet jord. COWI har vundet opgaven med at udvikle et it-system, som giver lokale og statslige myndigheder adgang til information om jordforurening. GIS og it Digitalt miljøinformationsværktøj til Femern Bælt-forbindelsen COWI har udviklet et GISbaseret miljøinformationssystem (EDIS), som skal understøtte VVM-projektet (vurdering af virkninger på miljøet) for den faste forbindelse over Femern Bælt. Femern A/S bruger systemet til at opbevare og udveksle de geografiske data, der er nødvendige for miljøvurderingen. 05 Københavns Metro 06 Femern Bælt-forbindelsen Industri og energi Andel af koncernomsætning Grøn vækst 01 Bangui Bay Wind Power Vi rådgiver vores kunder i Project i Filippinerne industrien om optimering af produktionsprocesser og Blandt vores specialistydelser implementering af nye er rådgivning til biomasseteknologier, samtidig med at baserede kraftvarmeværker vi fokuserer på konkurrencedygtige, og udvikling af bæredygtigt grønne løsninger, biobrændsel. der formindsker CO 2 -udledningen. Inden for vind, sol og andre former for vedvarende Vi rådgiver om nye energi- energi samt olie og gas leveeffektive fjernvarme- og køle- rer vi specialistydelser i alle teknologier og forsøger altid projektets faser. at finde helhedsorienterede og optimerede løsninger

20 Ydelser Industri og energi 02 Fjernkøling i København 03 Energioptimeret datacenter 02 Fødevareindustri Slagteri i Norge Fødevarekoncernen Nortura har bygget Norges største og mest moderne slagteri på kvadratmeter. Kapaciteten pr. time er 50 kreaturer og 350 får og lam. COWI er rådgiver for procesanlæg samt bygherrerådgiver for Nortura. 04 Et moderne slagteri i Norge 05 Halm til fjernvarme er CO 2-neutralt Vindenergi Vindenergi i Filippinerne COWI har via Tripod Wind Energy været med til at udvikle vindmølleprojekter i hele verden bl.a. det første i Sydøstasien, Bangui Bay Wind Power Project i Filippinerne, der består af 20 møller på i alt 33 MW. COWI og Tripod Wind Energy har rådgivet North-Wind og Danida om projektet. kulde i stedet for varme ved hjælp af havvand fra Københavns Havn og damp fra et fjernvarmeværk. Københavns Energi er initiativtager til projektet, og COWI er involveret i alle faser fra forprojekt til hovedprojekt og udførelse. Datacentre Energioptimeret datacenter for NNIT COWI er hovedrådgiver på et nyt, moderne datacenter for it-selskabet NNIT. Datacentret, der opfylder tier 4 i standardsystemet fra det internationale it-konsulenthus The Uptime Institute, har en effekt på watt pr. kvadratmeter og er designet til at bruge køling fra et stort frikølingsanlæg, hvilket medfører en stor reduktion af energiforbruget. Energiproduktion Mere fjernvarme fra halm i Ringsted Ringsted Fjernvarmeforsyning, en af pionererne omkring halmens indtog i fjernvarmen, har i 2009 taget et nyt halmanlæg i brug. Ud over at forsyne Ringsted med konkurrencedygtig fjernvarme øges andelen af CO 2 -neutral varme fra 50 til 75 procent. COWI har været tilknyttet projektet som bygherrerådgiver. Olie og gas Designsystemet SmartPlant øger konkurrenceevnen COWI skal rådgive om en udvidelse af det eksisterende Ruwais-anlæg i Abu Dhabi, hvilket involverer tværfaglige discipliner som konstruktion, rørføring, proces, instrumentering og elektriske installationer. COWI vandt opgaven ved at være de eneste, der kan gennemføre projektet i designsystemet SmartPlant. Opgaven inddrager kontorer i både Dubai, Californien og Danmark. Fjernvarme og fjernkøling Fjernkøling midt i København COWI er involveret i Danmarks første store fjernkølingsprojekt i midten af København. Fjernkøling fungerer efter samme princip som fjernvarme, men leverer

21 COWIs kontorer Vores kontorer DANMARK Lyngby (hovedkontor) Parallelvej Kongens Lyngby Esbjerg Stormgade Esbjerg Holstebro Nupark Holstebro Kolding Jupitervej Kolding BAHRAIN COWI Gulf A/S, Bahrain BELGIEN COWI Belgium SPRL CANADA Buckland & Taylor Ltd +1 (604) FORENEDE ARABISKE EMIRATER COWI Gulf A/S, Dubai Abu Dhabi INDIEN COWI India Private Ltd. Delhi (Gurgaon) +91 (124) Odense Odensevej Odense S Ringsted Nørretorv Ringsted Roskilde Lufthavnsvej Roskilde Silkeborg Papirfabrikken Silkeborg Svendborg Fåborgvej 65A 5700 Svendborg Vejle Havneparken Vejle Chennai KINA COWI Consulting (Beijing) Ltd. Co. +86 (10) LETLAND SIA COWI Latvia +371 (6) LITAUEN COWI Lietuva UAB Vilnius Kaunas Klaipeda Vakaru projektai +370 (620) MOZAMBIQUE AustralCOWI Lda (21) / Viborg Vesterbrogade Viborg Aarhus Jens Chr. Skous Vej Århus C Åboulevarden Århus C Aabenraa Møllemærsk Aabenraa Aalborg Cimbrergaarden Thulebakken Aalborg NORGE COWI AS Oslo Bergen Bodø Drammen Flekkefjord Fredrikstad Hamar Haugesund Kongsberg Kristiansand S Kristiansund Larvik Levanger Molde Narvik Norheimsund Notodden Stavanger Tromsø Trondheim Voss Norsas AS +47( ) OMAN COWI & Partners LLC POLEN COWI Polska Sp. z o.o. Wroclaw Bielsko - Biała Warsaw QATAR COWI A/S, Qatar /39 RUSLAND COWI Consulting LLC Moscow Yaroslavl SERBIEN COWI d.o.o SPANIEN Caribersa S.L STORBRITANNIEN Flint & Neill Limited +44 (0) COWI Mapping UK Ltd SVERIGE Gothenburg Alingsås Helsingborg Herrljunga Jönköping Karlstad Kristianstad Linköping Malmö Skövde Stenungsund Stockholm Vänersborg COWI Management AB Sydkorea COWI Korea Co., Ltd. +82 (31) TANZANIA COWI Tanzania +255 (22) TYRKIET COWI SNS Istanbul +90 (212) Ankara +90 (312) UGANDA COWI Uganda Ltd (41) UNGARN COWI Hungary Ltd Budapest Szeged USA Ben C. Gerwick, Inc. Oakland, Californien +1 (510) San Francisco, Californien +1 (415) Seattle, Washington +1 (206) Houston, Texas +1 (832) New Orleans, Louisiana +1 (504) Ocean & Coastal Consultants, Inc. Trumbull, Connecticut +1 (203) Gibbsboro, New Jersey +1 (856) Plymouth, Massachusetts +1 (508) ZAMBIA COWI Zambia Ltd / Hønefoss

22 Visit COWI Udgiver COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Tlf.: Fax: Redaktion John Jørgensen (ansvarshavende), Henrik Larsen, Kathrine Schmeichel, Redaktionelle medarbejdere Janne Toft Jensen, Uzi Frank, Christina Tækker, Lizzi Glüsing, Design og layout Josina W. Bergsøe, Marianne Rom, Hanne Bjørn Nielsen, Helle Martini, Mette Schou, Fotografer Andrew Stewart, Ben C. Gerwick Bjørn Giesenbauer/flikr.com, Cenario Christensen & Co arkitekter a/s COWI, COWI AB, COWI/Cadpeople COWI Larsen JV, Crea DDO LAND 2006, Dissing + Weitling Getty Images, HHM, ID Arkitekter Jan Holm Perdersen, Jean Schweitzer Lantmännen Agroetanol AB Lundgaard & Tranberg Arkitekter Morten Larsen, MOTC Oman Mulad/flikr.com, Niels Åge Skovbo NWPDC, Peter Sørensen Piet van der Poel, Roland Halbe, Scanpix Stig Stasig, Studio Bednarski Ltd. Tao Lytzen, Ulrik Jantzen Redaktionen er sluttet i juni 2010 Eftertryk er tilladt med kildeangivelse Oplag: Tryk Rosendahls - Schultz Grafisk A/S 42

23

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011 Halvårsrapport, januar juni 2011 Kommentar fra koncernchef, CEO, Lars-Peter Søbye: Den internationale rådgivningskoncern COWI øgede i første halvår omsætningen og basisindtjeningen sammenlignet med. Samtidig

Læs mere

COWI-koncernen Halvårsrapport januar-juni 2009

COWI-koncernen Halvårsrapport januar-juni 2009 COWI-koncernen Halvårsrapport januar-juni 2009 Kommentar fra koncernchef, CEO, Lars-Peter Søbye: Resultatet for første halvår 2009 er tilfredsstillende. Vores omsætning og indtjening er stigende i forhold

Læs mere

COWI-koncernen Halvårsrapport januar-juni 2007

COWI-koncernen Halvårsrapport januar-juni 2007 COWI-koncernen Halvårsrapport januar-juni Nettoomsætning er øget fra DKK 1.411 mio. til DKK 1.463 mio. (+ 4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra DKK 85 mio. til DKK 106 mio. (+ 24 pct.) Overskudsgrad

Læs mere

Velkommen til COWI Århus

Velkommen til COWI Århus Velkommen til COWI Århus 2 Brian Seeberg Larsen, Regionsdirektør Kære nye medarbejder Velkommen til en spændende arbejdsplads med 200 dejlige kolleger. Her er hele COWIs forretning samlet under et tag

Læs mere

Internationaliseringen af dansk byggeri

Internationaliseringen af dansk byggeri Internationaliseringen af dansk byggeri Bygherreforeningens Årskonference 2007: Hvordan foregår internationaliseringen hos de rådgivende ingeniører Steffen Gøth Udviklingsdirektør 1 Indhold Rammebetingelser

Læs mere

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS INDLEDNING Klimaforandringerne er en af de største udfordringer, som verden står over for i dag. Derfor har Danmark et nationalt mål om at være uafhængig

Læs mere

COWIs fusionserfaringer

COWIs fusionserfaringer Dansk Management Råd HTS Handel, Transport og Serviceerhvervene IT-Brancheforeningen Fusioner: Hvor svært kan det være? Mandag, den 25. november 2002 COWIs fusionserfaringer v/ Klaus H. Ostenfeld, adm.

Læs mere

Danmarks byer fra nye vinkler

Danmarks byer fra nye vinkler Danmarks byer fra nye vinkler DDSby Danmarks Digitale Skråfoto Danmarks byer fra nye vinkler Behovet for visuel dokumentation er stigende. Detaljeret dokumentation af både land- og byområder er efterspurgt

Læs mere

RAMBØLL DANMARK. Viden der bringer mennesker videre. Local partner Global knowledge

RAMBØLL DANMARK. Viden der bringer mennesker videre. Local partner Global knowledge RAMBØLL DANMARK Viden der bringer mennesker videre Local partner Global knowledge YDELSER Rambølls ydelser inkluderer: byggeri & design infrastruktur & transport miljø & natur energi & klima industri &

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

COWI når nye højder...

COWI når nye højder... COWI når nye højder... DDH Danmarks Digitale Højdemodel dokumenterer højderne i Danmark Introduktion COWI har i 2006 opmålt Danmark med den nyeste laserscanningsteknologi og skabt en samlet landsdækkende

Læs mere

Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer. Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen

Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer. Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen Investeringer KKR HOVEDSTADEN i fremtiden Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen 21. april 2008

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Klimachef Jan Nielsen Fokuspunkter CO2 Grøn Forsynings- Klima- vækst sikkerhed tilpasning s klimavision Intelligente klimaløsninger til gavn for miljø, borgere og erhvervsliv Aarhus vil gå forrest i klimaindsatsen

Læs mere

Grøn omstilling med erhvervslivet

Grøn omstilling med erhvervslivet Aarhus Kommune Klimatilpasning Grøn omstilling med erhvervslivet CLAUS NICKELSEN Indhold 1. Vand og vækst i 1990 erne 2. Et nyt mindset 3. Offentligt - privat samarbejde 4. Universitetet 5. Kommunale samarbejder

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT TRAFIKCHARTER GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne

Læs mere

9. Januar 2017 Niels Lundgaard Commercial Director - Africa

9. Januar 2017 Niels Lundgaard Commercial Director - Africa Danish Farmers Abroad Aller Aqua har på få år skabt en global virksomhed med eksport til 70 lande kloden rundt samt produktion i bl.a. DK, Ægypten og Kina Hvordan gør man det? 9. Januar 2017 Niels Lundgaard

Læs mere

Velkommen til Solar Danmark!

Velkommen til Solar Danmark! Velkommen til Solar Danmark! Vores identitet: Vi stræber efter at forbedre vores kunders forretning En ledende nordeuropæisk sourcing- og servicevirksomhed primært indenfor El-, VVS- og vedvarende energi-teknologier

Læs mere

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling Grøn Generation strategi Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling 1 Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i

Læs mere

Rotary Club i Esbjerg & Fanø: Offshore Center Danmark Vækst gennem viden og kompetence - Mandag d.14 juni 2004 i Musikhuset

Rotary Club i Esbjerg & Fanø: Offshore Center Danmark Vækst gennem viden og kompetence - Mandag d.14 juni 2004 i Musikhuset 1 Rotary Club i Esbjerg & Fanø: Offshore Center Danmark Vækst gennem viden og kompetence - Mandag d.14 juni 2004 i Musikhuset Præsentation 1. Offshore Center Danmark (OCD) Offshore : Overordnet Dansk Offshore

Læs mere

Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011

Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011 First North Meddelelse 31. august 2011 København den 31. august 2011 Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011 Positiv EBITDA udvikling sammenholdt med samme periode i 2010. Guava A/S perioderegnskab

Læs mere

PRODUKTION & SALGSSELSKABER

PRODUKTION & SALGSSELSKABER Globalt salg og service Danfoss sælger produkter med tilhørende service over hele verden i et globalt netværk med 118 salgsselskaber og 72 forhandlere og distributører. Salgsselskaberne ledes fortrinsvist

Læs mere

Byinnovation Baggrund, fakta og kompetencer

Byinnovation Baggrund, fakta og kompetencer Byinnovation Baggrund, fakta og kompetencer Den stigende urbanisering er en global tendens, som ikke er til at fornægte. Verdens befolkning er i en voldsom grad på vej mod byerne, hvilket i stigende grad

Læs mere

jobcamp 12 Tiltrækning af udenlandske investeringer til Danmark Hvad skal der til? Jan Kjærsgaard CEO Siemens Wind Power A/S

jobcamp 12 Tiltrækning af udenlandske investeringer til Danmark Hvad skal der til? Jan Kjærsgaard CEO Siemens Wind Power A/S jobcamp 12 Tiltrækning af udenlandske investeringer til Danmark Hvad skal der til? Jan Kjærsgaard CEO Siemens i Danmark ca. 6.600 ansatte Siemens A/S Nokia Siemens Networks A/S Siemens Høreapparater A/S

Læs mere

www.kk.dk/klima Henriette Berggreen Københavns Kommune

www.kk.dk/klima Henriette Berggreen Københavns Kommune www.kk.dk/klima Henriette Berggreen Københavns Kommune Indhold Hvorfor har vi lavet en klimatilpasningsplan i København? Hvordan er processen blev lagt frem og gennemført? Planens hovedresultater Københavns

Læs mere

Fra sund fornuft til god forretning. Realdania ErhvervsForum

Fra sund fornuft til god forretning. Realdania ErhvervsForum Fra sund fornuft til god forretning Realdania ErhvervsForum Den 9. november 2011 Aktivt ejerskab ATP Koncernen arbejder med samfundsansvar på flere niveauer Kunder og samfund Medarbejdere Miljø og klima

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2008/09 Tivoli, den 15. august 2008 Delårsrapport

Læs mere

BYREGIONER I DANMARK. Jyllandskorridoren. TEMA: Business Region Aarhus Pendlingsanalyse -- // --

BYREGIONER I DANMARK. Jyllandskorridoren. TEMA: Business Region Aarhus Pendlingsanalyse -- // -- BYREGIONER I DANMARK Jyllandskorridoren TEMA: Business Region Aarhus Pendlingsanalyse -- // -- INDHOLD Et blik på helheden Sammenhæng og afhængighed... 3 Overblik... 4 Den eksterne pendling... 7 Perspektiv

Læs mere

First North Meddelelse 31. august 2012

First North Meddelelse 31. august 2012 First North Meddelelse 31. august 2012 København den 31. august 2012 NetBooster Holding A/S (Tidligere Guava A/S) Halvårsrapport for regnskabsåret 2012 Negativ EBITDA udvikling sammenholdt med samme periode

Læs mere

Selv om krisen naturligvis byder på udfordringer og hårdt arbejde, giver den også store muligheder. Lars-Peter Søbye, koncernchef, CEO

Selv om krisen naturligvis byder på udfordringer og hårdt arbejde, giver den også store muligheder. Lars-Peter Søbye, koncernchef, CEO Selv om krisen naturligvis byder på udfordringer og hårdt arbejde, giver den også store muligheder Lars-Peter Søbye, koncernchef, CEO Indhold Årsrapport 2008 4 Hårdt arbejde og nye muligheder 6 Hoved-

Læs mere

Investorpræsentation. Danske Markets. mandag, den 13. september 2010

Investorpræsentation. Danske Markets. mandag, den 13. september 2010 Investorpræsentation Danske Markets mandag, den 13. september 2010 Harboes Bryggeri A/S Det børsnoterede Harboes Bryggeri A/S er moderselskab i Harboe-koncernen Darguner Brauerei GmbH Tyskland AS Viru

Læs mere

I LØBET AF DET SIDSTE ÅRTI HAR COWI OPARBEJDET EN STOR EKSPERTISE INDEN FOR BRANDSIKRING

I LØBET AF DET SIDSTE ÅRTI HAR COWI OPARBEJDET EN STOR EKSPERTISE INDEN FOR BRANDSIKRING COWI FIRE 2 3 I LØBET AF DET SIDSTE ÅRTI HAR COWI OPARBEJDET EN STOR EKSPERTISE INDEN FOR BRANDSIKRING COWI Fire Danmark har i de senere år løst mange komplekse og specielle opgaver, der kun har været

Læs mere

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI UDVIKLER, TÆNKER NYT OG SIKRER EN BÆREDYGTIG FREMTID Vi er aktivt med til at løse den klimamæssige udfordring I alle dele af EWII arbejder vi strategisk og

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE. The American-Danish Energy Network: Et nyt og unikt koncept fra Ambassaden i Washington D.C.

PROJEKTBESKRIVELSE. The American-Danish Energy Network: Et nyt og unikt koncept fra Ambassaden i Washington D.C. April 2012 /cn PROJEKTBESKRIVELSE The American-Danish Energy Network: Et nyt og unikt koncept fra Ambassaden i Washington D.C. Det amerikanske forsvar, verdens største enkeltforbruger af energi, ønsker

Læs mere

ærlighed gennem enkelhed

ærlighed gennem enkelhed Paustian Arkitekt ærlighed gennem enkelhed 2 Paustian Arkitekt arbejder ud fra et ønske om, at funktion, arkitektur og byggeøkonomi skal gå op i en højere enhed. Paustian Arkitekt, ærlighed gennem enkelhed

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S Århus Dato: November 2010 Konsulent: Direktør Evald Eriksen 1 Indhold 1. Formål med notatet...3

Læs mere

Fremtidens trafikanter er mobilister en introduktion til Mobility Management. Lise Drewes Nielsen

Fremtidens trafikanter er mobilister en introduktion til Mobility Management. Lise Drewes Nielsen Fremtidens trafikanter er mobilister en introduktion til Mobility Management. Lise Drewes Nielsen ldn@ruc.dk Mobility Management er en ny form for transportplanlægning Der fremmer mobilitet på en miljømæssig

Læs mere

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet rafik Regional Udviklingsplan 2012 Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet På det kollektive transportområde har kommunerne og regionerne en vigtig rolle som trafikindkøber. Movia er Danmarks

Læs mere

En identitet, Et navn. Jenk skifter navn til ebmpapst. ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG. ebm-papst Denmark ApS

En identitet, Et navn. Jenk skifter navn til ebmpapst. ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG. ebm-papst Denmark ApS En identitet, Et navn ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG ebm-papst Denmark ApS Bachmühle 2 D-74673 Mulfingen Phone +49 7938 81-0 Fax +49 7938 81-110 info1@de.ebmpapst.com Vallensbækvej 21 DK 2605 Brøndby

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Kullegaard. Holbæk Erhvervsforum Kunder

Kullegaard. Holbæk Erhvervsforum Kunder Kullegaard Holbæk Erhvervsforum Kunder 11.10.16 Fakta Etableret i 1980. Mere end 60 ansatte fordelt på kontorer i Holbæk og København. Kanalstræde 10, 2. sal 4300 Holbæk Trekronergade 149B, 1. tv. 2500

Læs mere

Årlig statusrapport 2015

Årlig statusrapport 2015 Årlig statusrapport 2015 Vattenfall Vindkraft A/S Dokument nr. 18400802 06. september 2016 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 1 2. Præsentation af Vattenfall Vindkraft A/S... 1 3. Miljøpolitik

Læs mere

Kommissorium for Temagruppe 2: Energiproduktion

Kommissorium for Temagruppe 2: Energiproduktion Kommissorium for Temagruppe 2: Energiproduktion 1. Motivation/baggrund for temagruppens arbejde Region Hovedstaden har som politisk målsætning at gøre den regionale energisektor fossilfri i 2035 og tilsvarende

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG Energipolitik på fjernvarmeområdet -Det hele hænger sammen -Det hele hænger sammen Dansk Fjernvarmes Hvidbog 2010 UDGIVER:

Læs mere

DANMARKS VEJNET EN INVESTERING

DANMARKS VEJNET EN INVESTERING DANMARKS VEJNET EN INVESTERING December 2013 2 indhold 2 Indhold og baggrund 3 Det er dyrt at spare 4 To cases 5 Den dyre forskel 6 De kommunale budgetter 7 Et nyt mindset 1521 december 2013. Fotos: COWI/Niels

Læs mere

Syddansk Universitet HA-temadag: Esbjerg som Offshore Center - Onsdag d.8 oktober på Syddansk Universitet

Syddansk Universitet HA-temadag: Esbjerg som Offshore Center - Onsdag d.8 oktober på Syddansk Universitet 1 Syddansk Universitet HA-temadag: Esbjerg som Offshore Center - Onsdag d.8 oktober på Syddansk Universitet Præsentation 1. Offshore Center Danmark (OCD) Olie & gas : Helikopteren Dansk Offshore Centerets

Læs mere

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Grenaa, 21 maj 2013 Offshoreenergy.dk - formål At styrke og understøtte den danske offshore

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

ESCO konceptet Siemens A/S 2016 siemens.com/answers

ESCO konceptet Siemens A/S 2016 siemens.com/answers IDA den 6. april 2016 ESCO konceptet siemens.com/answers Dagsorden Siemens i Danmark Offentlig Privat Samarbejde Konceptet Finansiering, cash flow og anlægsloft. Energiprojekter hos Hvidovre og Guldborgsund

Læs mere

Videnseminar om Olie og Gas. Ressourcer og Indvinding OLGAS: Status og perspektiver for dansk offshore ved Offshore Center Danmark Mandag, den 20. marts 2006 www.offshorecenter.dk 1 Program 1. Offshore

Læs mere

AlsFynBroen. - binder Syddanmark sammen

AlsFynBroen. - binder Syddanmark sammen AlsFynBroen - binder Syddanmark sammen -1- AlsFynBroen i tal Afstand: 11 km kyst-til-kyst Trafik: Op til 17.100 biler i døgnet ved broafgift på 60 kr. Sparet rejsetid: 30 minutter mellem Odense og Hamburg

Læs mere

Thomas Kastrup-Larsen Rådmand Sundhed og Bæredygtig Udvikling

Thomas Kastrup-Larsen Rådmand Sundhed og Bæredygtig Udvikling Thomas Kastrup-Larsen Rådmand 1 2 3 4 5 6 Målsætning: Aalborg Kommune fri af fossile brændsler senest i 2050. Bernd Müller, AAU-2011 7 Energibesparelser Mål: 40 50 % reduktion af energiforbruget frem mod

Læs mere

Notat DONG Energy's skattebetaling i 2013

Notat DONG Energy's skattebetaling i 2013 Notat DONG Energy's skattebetaling i 2013 DONG Energy's skattebetaling DONG Energy er en virksomhed i vækst. Vi har en ambitiøs forretningsstrategi, der tager afsæt i nogle af verdens helt store udfordringer

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

COWI-koncernen Halvårsrapport januar-juni 2006

COWI-koncernen Halvårsrapport januar-juni 2006 COWI-koncernen Halvårsrapport januar-juni 2006 Nettoomsætning er øget fra 1.293 MDKK til 1.411 MDKK (+9 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 58 MDKK til 86 MDKK (+48 pct.) Overskudsgrad er øget fra

Læs mere

State of Green Et offentligt-privat partnerskab for grøn vækst

State of Green Et offentligt-privat partnerskab for grøn vækst Velkommen State of Green Et offentligt-privat partnerskab for grøn vækst Helle Momsen Fredslund Project Manager Intelligent Energy Hvem står bag State of Green? State of Green er et offentligt-privat partnerskab

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

Your Partner in Safety

Your Partner in Safety Your Partner in Safety Inspektion og kontrol af det færdige anlæg er en del af opgaven. SafeExIT SafeExIT er specialiseret i sikkerhedsbelysning, eksplosionsbeskyttet el-materiel, samt belysning til industrielle

Læs mere

Etablering af ny midtjysk motorvej

Etablering af ny midtjysk motorvej Notat: Etablering af ny midtjysk motorvej Aftale om En grøn transportpolitik I januar 2009 blev der indgået en aftale mellem regeringen (Venstre og De Konservative), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,

Læs mere

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Region Midtjylland og de 19 kommuner i den midtjyske region januar 2013 KKR MIDTJYLLAND Forslag til prioriteringer af statslige investeringer

Læs mere

Velkommen til virkeligheden: Den regionale by! Begreberne

Velkommen til virkeligheden: Den regionale by! Begreberne Velkommen til virkeligheden: Den regionale by! Begreberne Per Riisom, Bymekaniker Direktør og stifter af Nordic City Network i 2003 Arkitekt, urbanist og erhvervsrådgiver gennem 50 år Arbejdet som konsulent

Læs mere

Brug for flere digitale investeringer

Brug for flere digitale investeringer Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 FEBRUAR 2017 Brug for flere digitale investeringer Danmark er ved at veksle en plads forrest i det digitale felt til en plads i midterfeltet.

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,4 millioner mennesker. Mere end en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse Bioøkonomien - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse ACO Academy, Büdelsdorf 21. oktober 2013 Christian Eriksen, ProjectZero Agenda Baggrund Sønderborg-områdets ProjectZero

Læs mere

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Ordinær generalforsamling 21. januar 2008 RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

Læs mere

Miljø- og energimæssige beregninger for fjernkølingsforsyning i Nordhavnen, postnummer 2150 samt dele af 2100

Miljø- og energimæssige beregninger for fjernkølingsforsyning i Nordhavnen, postnummer 2150 samt dele af 2100 Bilag 6 Fjernkøling i Nordhavnen Maj 2014 Miljø- og energimæssige beregninger for fjernkølingsforsyning i Nordhavnen, postnummer 2150 samt dele af 2100 I henhold til lov om kommunal fjernkøling skal Kommunalbestyrelsen

Læs mere

I LØBET AF DET SIDSTE ÅRTI HAR COWI OPARBEJDET EN STOR EKSPERTISE INDEN FOR BRANDSIKRING

I LØBET AF DET SIDSTE ÅRTI HAR COWI OPARBEJDET EN STOR EKSPERTISE INDEN FOR BRANDSIKRING COWI FIRE 2 3 I LØBET AF DET SIDSTE ÅRTI HAR COWI OPARBEJDET EN STOR EKSPERTISE INDEN FOR BRANDSIKRING COWI Fire Danmark har i de senere år løst mange komplekse og specielle opgaver, der kun har været

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

COWIs rolle i Metroprojektets 1. etape

COWIs rolle i Metroprojektets 1. etape COWIs rolle i Metroprojektets 1. etape I anledning af Københavns Kulturfond s præmiering af COWI A/S for opførelse af 1. etape af Københavns Metro. 2 COWIs rolle i Metroprojektets 1. etape Siden maj 1994

Læs mere

Carlsbergområdet - Hvordan vi gør det bæredygtigt

Carlsbergområdet - Hvordan vi gør det bæredygtigt Carlsbergområdet - Hvordan vi gør det bæredygtigt Olaf Bruun Jørgensen Sektionsleder, Energi & Indeklima Projektleder for bæredygtighedsgruppen i Carlsberg Vores By Esbensen Rådgivende Ingeniører A/S Carl

Læs mere

Siemens 2011. Siemens globalt og i Danmark

Siemens 2011. Siemens globalt og i Danmark Siemens 2011 Siemens globalt og i Danmark Siemens Aktiv i tre sektorer Omsætning efter region Healthcare 93 mia DKK Energy 190 mia DKK 16% 29% 7,7 % 33% 6% 45% 49% Cross-Sector aktiviteter 36 mia DKK Industry

Læs mere

Fra statsejet virksomhed

Fra statsejet virksomhed Fra statsejet virksomhed til kommercielt aktieselskab Elisabeth Lindgren, Kommunikationsdirektør Jonas Nilsson, Chef Public Affairs 11. maj 2011 JERNBANEN i Sverige Flere og flere vil med toget 50% flere

Læs mere

Vi har fastholdt en tro på, at COWI har styrken til at komme ud af krisen som en stærkere. virksomhed. Det har vist sig at holde stik

Vi har fastholdt en tro på, at COWI har styrken til at komme ud af krisen som en stærkere. virksomhed. Det har vist sig at holde stik Vi har fastholdt en tro på, at COWI har styrken til at komme ud af krisen som en stærkere virksomhed. Det har vist sig at holde stik Lars-Peter Søbye, koncernchef, CEO Indhold Årsrapport 2009 31 4 Fremgang

Læs mere

Københavns Kommune. Hanne Christensen, Center for Miljø. hachri@tmf.kk.dk

Københavns Kommune. Hanne Christensen, Center for Miljø. hachri@tmf.kk.dk Københavns Kommune Hanne Christensen, Center for Miljø hachri@tmf.kk.dk Københavns Kommunes Københavns Klimaplan Energiforsyning i København Nordhavn en ny bæredygtig bydel Amager Fælled Bykvarter et udredningsprojekt

Læs mere

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S Strategi 2020 for Frederiksberg Forsyning A/S Forord 2 Omverdenen 3 Vores vision 4 Vores mission 5 Strategiske mål 6 Strategiske temaer 7 Strategi 2020 kunden er i centrum Det er vores ambition at levere

Læs mere

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 13. AGENDA 21 OG KLIMA RETNINGSLINJER FOR PLANLÆGNINGEN BYRÅDETS MÅL Byrådet ønsker at tage lokalt ansvar

Læs mere

METRO, BRT OG LETBANEPLANER I KØBENHAVN

METRO, BRT OG LETBANEPLANER I KØBENHAVN METRO, BRT OG LETBANEPLANER I KØBENHAVN TØF 2.10.12 Søren Elle Center for Byudvikling Københavns Kommune Københavns langsigtede trafikpolitiske vision MINDST 1/3 CYKLER MINDST 1/3 KOLLEKTIV TRAFIK HØJST

Læs mere

Introduktion til vores nye 2021-strategi

Introduktion til vores nye 2021-strategi Introduktion til vores nye 2021-strategi Indhold Introduktion 1 Vejen mod 2021 Vores udgangspunkt 3 Syv spor Sådan når vi vores mål 2 For enden af vejen Vores målsætninger 4 Ballast til rejsen Kapitaludvidelse

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK INDLEDNING Turisme skaber arbejdspladser og vækst i hovedstadsregionen og er med til at gøre vores hovedstad og hele Greater Copehagen mere levende og mangfoldig. De

Læs mere

Klimatilpasning. Skybrudskort. fra Region Midtjylland. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk. Region Midtjylland

Klimatilpasning. Skybrudskort. fra Region Midtjylland. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk. Region Midtjylland Region Midtjylland Klimatilpasning Skybrudskort fra Region Midtjylland Arne Bernt Hasling abh@cowi.dk 1 Procesforløb og resultat Kortgrundlag Oversvømmelsessimuleringer Begrænsninger Eksempler på anvendelse

Læs mere

NOVO NORDISK A/S HOVEDSÆDE Bagsværd, Danmark. Novo Nordisk Virksomhedspræsentation

NOVO NORDISK A/S HOVEDSÆDE Bagsværd, Danmark. Novo Nordisk Virksomhedspræsentation NOVO NORDISK A/S HOVEDSÆDE Bagsværd, Danmark Novo Nordisk Virksomhedspræsentation 2 Novo Nordisk i korte træk Novo Nordisk er en global lægemiddelvirksomhed med 90 års erfaring med innovation og lederskab

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Klimaforandringer og klimatilpasning i kommunerne. Dagsorden. Orbicon. KTC-møde Ringkøbing 6. marts 2009 Flemming Hermann

Klimaforandringer og klimatilpasning i kommunerne. Dagsorden. Orbicon. KTC-møde Ringkøbing 6. marts 2009 Flemming Hermann Klimaforandringer og klimatilpasning i kommunerne KTC-møde Ringkøbing 6. marts 2009 Flemming Hermann Dagsorden Præsentation Klimaforandringer Orbispot risikokort Hvorledes kan udfordringen omkring håndtering

Læs mere

> DI Energibranchen. Din platform til indflydelse

> DI Energibranchen. Din platform til indflydelse < > DI Energibranchen Din platform til indflydelse Velkommen til DI Energibranchen Dansk industri og dansk teknologi har alle dage stået stærkt og stået for kvalitet, når det kommer til udviklingen af

Læs mere

Unges syn på klimaforandringer

Unges syn på klimaforandringer Juli 2009 Unges syn på klimaforandringer Der er kommet stadig større fokus på klimaforandringer og global opvarmning i takt med, at der kan konstateres klimaforandringer i form af for eksempel højere temperaturer,

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Region Hovedstaden. Det gode liv i hovedstadsregionen - sådan arbejder Region Hovedstaden for vækst og udvikling

Region Hovedstaden. Det gode liv i hovedstadsregionen - sådan arbejder Region Hovedstaden for vækst og udvikling Region Hovedstaden Det gode liv i hovedstadsregionen - sådan arbejder Region Hovedstaden for vækst og udvikling Det gode liv I Region Hovedstaden arbejder vi for at skabe vækst, for vækst og livskvalitet

Læs mere

Bæredygtighed og intelligente bygninger

Bæredygtighed og intelligente bygninger Bæredygtighed og intelligente bygninger Behov og muligheder for intelligent styring af bygningskomplekser 9. oktober 2012 René Aaholm Sektionsleder, Installationer COWI, Aalborg raa@cowi.dk 1 9 OKTOBER

Læs mere

Foreningen af Bæredygtige byer og bygninger 16. juni 2009. CO2 Beregneren

Foreningen af Bæredygtige byer og bygninger 16. juni 2009. CO2 Beregneren Anne Mette R. von Benzon Forretningschef, klima Vand og Miljø COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon 8739 6600 Direkte 8739 6693 Mobil 2469 6693 E-mail anb@cowi.dk http://www.cowi.dk Foreningen

Læs mere

benchmarking 2011: Danmark er nummer fem i Europa

benchmarking 2011: Danmark er nummer fem i Europa benchmarking 2011: Danmark er nummer fem i Europa Vækstfonden Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer til

Læs mere