NordNyt. Marts > Juni. Nr. 01/2015. Indhold. Bonn-København Nyt legehjørne i Ingridhjemmet. Arrangementer. Gudstjenesteliste.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NordNyt. Marts > Juni. Nr. 01/2015. Indhold. Bonn-København 1955. Nyt legehjørne i Ingridhjemmet. Arrangementer. Gudstjenesteliste."

Transkript

1 NordNyt Nr. 01/2015 Marts > Juni Indhold Bonn-København 1955 Nyt legehjørne i Ingridhjemmet Ansgar Kirke Arrangementer Gudstjenesteliste Kalender SSF Flensborg Nord Aktivitetshuset Fritidshjemmene: Børneaktiviteter i bydelen Flensborg Roklub SSW Nyt fra Kirkebogen Adresseliste

2 Sicherheit Menschlichkeit Qualität 85 Jahre Jahre Mürwiker Str Flensburg Tel. (04 61) Fax Geborgenheit Vertrauen Verlässlichkeit BESTATTER BESTATTER Empfohlen durch die Verbraucherinitiative Aeternitas e.v. qualifizierte und geprüfte Bestatter.

3 NordNyt. Bonn-København 1955 I 1949 blev det danske mindretal sikret en række grundlæggende borgerlige frihedsrettigheder gennem Kiel-erklæringen. I erklæringen henvises til, at frihedsrettighederne også gælder enhver, der tilhører enten det tyske eller det danske mindretal. Det viste sig imidlertid, at Kiel-erklæringen ikke formåede at skabe lige vilkår og en acceptabel symmetri mellem mindretallene på begge sider af grænsen. Den slesvigholstenske valglov blokerede bl.a. for det danske mindretals rimelige politiske repræsentation i delstatsparlamentet. I 1955 afløstes Kiel-erklæringen af Bonn-København erklæringerne. De kan opfattes som en slags grundlov for det danske mindretal i Sydslesvig og det tyske mindretal i Sønderjylland. Bekendelsen til dansk nationalitet og kultur er fri og må ikke bestrides eller efterprøves af myndighederne står der i den tyske del af erklæringerne, der er underskrevet af forbundskansler Konrad Adenauer. Däne ist, wer will! Omvendt gælder det samme for det tyske mindretal i Danmark. Her var det statsminister H.C. Hansen, der underskrev. Som konsekvens af erklæringerne bliver det også fastslået, at det danske og det tyske mindretal har ret til at pleje deres religiøse, kulturelle og faglige forbindelser med deres respektive moderlande (folkelige foreninger), samt ret til at drive børnehaver og skoler med anerkendte eksaminer i såvel Tyskland som Danmark. Endvidere er 5 procentspærregrænsen i den slesvigholstenske valglov ophævet til fordel for det danske mindretals parti SSW. Bonn-København erklæringernes succes skyldes ikke mindst, at de i form og indhold appellerer til mindretallenes og staternes gode vilje. Der er ikke tale om en bilateral juridisk traktat, men erklæringerne hviler på en fælles overenskomst om at ville dialogen og samarbejdet i øjenhøjde. De åbner op for, at mindretallene integreres i den almene samfundspolitiske debat og udvikling. Det danske mindretal får en samlet dansk statsbevilling på ca. 600 mio. kr. årligt. Det er rundt regnet 2/3 af de samlede omkostninger. Den resterende 1/3 bevilges fra tysk side: delstaten, amter, kommuner og forbundsstaten. Årene blev kriseår for det dansk-tyske forhold, da daværende delstatsregering (CDU-FDP) reducerede delstatens tilskud til det danske sko- Impressum: NordNyt, Apenrader Str. 25, Flensborg Udgiver: Ansgar Kirke og SSF Flensborg Nord Bladet udsendes til alle medlemmer af forening og/eller kirke (1200 eks.) Næste nummer udkommer FØR ÅRSMØDERNE midt juni 2015 Redaktion: Preben K. Mogensen, Edita Siebert, Jette Hanisch, Thomas Ole Hegelund Tryk/Druck: Layout & Copy, Flensborghus > 1

4 Bonn-København-erklæringerne levæsen i Sydslesvig fra 100 til 85 pct. Et klart angreb på mindretallets ligestilling. Det affødte hidtil usete protester i Sydslesvig, fra den danske regering, Folketinget og dele af det politiske Berlin med henvisning til en krænkelse af Bonn-erklæringen. Den nye delstatsregering efter landdagsvalget 2012 bestående af SPD, de Grønne og mindretalspartiet SSW genoprettede siden ligestillingen gennem en revideret skolelov og en ændring af delstatsforfatningen. Anerkendelsen og ligestillingen af det danske mindretal, herunder sikring af SSW s ligeværdige status på den tyske politiske scene, hviler således fortsat på Bonn-København erklæringernes unikke virkekraft. Udviklingen i det dansk-tyske grænseland de sidste 60 år har vist, at folkeret, demokrati og ligestilling er forudsætningerne for en fredelig sameksistens folkene imellem. Det er budskabet, som vi - Danmark, Tyskland og mindretallene - kan sende til Europa, ledsaget med en opfordring til løsning af Europas aktuelle mindretalspolitiske konflikter i fx Central- og Østeuropa og Vestthrakien i Nordgrækenland. En aktiv mindretalspolitik er fredspolitik. Jens A. Christiansen, generalsekretær, Sydslesvigsk Forening TORSDAG DEN 26. MARTS FESTARRANGEMENT I BERLIN Deltagere: Danmarks udenrigsminister Martin Lidegaard, Tysklands udenrigsminister Frank Walter Steinmeier, ministerpræsident Torsten Albig, formand for Sydslesvigsk Forening Jon Hardon Hansen og formand for Bund Deutscher Nordschleswiger Hinrich Jürgensen. Kun for indbudte gæster. LØRDAG DEN 20. JUNI, ÅRSMØDEDEBAT BONN-KØBENHAVN ERKLÆRINGERNE AKTUELLE EUROPÆISKE FREDS- DOKUMENTER. Klokkeslæt og sted: på Flensborghus. > 2

5 Ingridhjemmet. Nyt legemiljø Glæden var stor, da krokodillebørnene i Ingridhjemmet fik en forsinket julegave sidst i januar En anonym donor havde foræret børnehaven 5000, som blev brugt til et splinternyt legemiljø. Med store forventningsfulde øjne iagttog børnene arbejdsmændene der byggede legemiljøet op. Allerede her blev de første legeaftaler lavet. gamle dukkekrogsmøbler, som køkken, bord og bænk blev sat derind. Så nu kan der laves mad, stryges vasketøj eller puttes en dukke i seng. Vil man op på 1. sal, så skal man op ad trapperne. Her kan børnene hygge sig med en bog, slappe af og hvile sig lidt. Der ligger tæpper og dyner som lægger op til ro og fordybelse. Legemiljøets stueetage lægger op til rolleleg, som er en vigtig del af de 3-5-åriges sociale udvikling. De > 3

6 Ingridhjemmet Mia og Uffe synes, at det bedste ved det nye legemiljø er et lille gemmested under trappen, som de voksne slet ikke havde lagt mærke til. Her kan man gemme sig, hvis ikke man gider rydde op, påpeger Matti Men desværre gik der ikke ret lang tid før de voksne havde opdaget det Legemiljøet giver mere plads inde på den lille stue, idet børnene har flere forskellige legesteder. Børnehaven Ingrid- hjemmet siger derfor STOR TAK til den anonyme donor. Underskriftslister m.h.t. Gud i landet Slesvig-Holstens forfatning ligger ligesom i andre danske kirker i vores - eller man kan henvende sig hos præsten. Aktionen støttes af den katolske, den lutherske, samt af andre kirker, og ligeledes af af jøder og muslimer. Blandt anbefalerne er to tidligere ministerpræsidenter, Bjørn Engholm og Peter Harry Carstensen. Kun tyske statsborgere kan skrive under. > 4

7 Gud i forfatningen. Gottesbezug.de Gud er alt for vigtig til, at Han skal finde omtale i så verdsligt et dokument som en forfatning. Sådan vil jeg godt sammenfatte holdningen i den første, nogenlunde demokratiske forfatning, nemlig den amerikanske revolutions, som skilte kirke og stat. Staten skal aldrig blande sig i noget så vigtigt som borgernes religionsudøvelse, men give dem frihed til det overalt. Det kalder man sært nok negativ sekularisme, men selv i Guds eget land kan det komme under pres fra den positive sekularisme, der går tilbage til den franske revolution. Den anså kort og godt - naturligvis den kristne - Gud for uvæsentlig overtro, som et oplyst menneske måtte stå over. Man skabte sin egen gud (og La Terreur og 20 års blodige krige). Derfor er al religion, kors og nutildags hovedtørklæder, i offentlige institutioner bandlyst. I Frankrig og i teorien i Tyrkiet. I Danmark står Gud ikke i Grundloven, men kirken gør. Og ingen skal opfatte det som en tilfældighed, at dronningen altid slutter nytårstalen med Gud bevare Danmark ligesom alle monarker siden hendes tip-oldefar. Her syd for grænsen er magthavernes ansvar overfor Gud omtalt i Tysklands forfatning, men ikke i alle delstaters. Således heller ikke i Slesvig-Holstens, hvor en Gottesbezug ikke fik det nødvendige flertal. Gud for vigtig? Eller for uvigtig? Er den politiske opfattelse nærmest det sidste, så skal der underskrifter til for at få en fornyet debat herom i landdagen. Og for at få en folkeafstemning om spørgsmålet. For Gud skal ikke stå i forfatningen for Hans skyld. Men for menneskenes. Ved henvisningen til ansvaret overfor Gud relativeres i kristen forstand politisk magt til det rette mål. Gud er den ikke. Siger man selvfølgelig til det tænker man kristent, og selvfølgeligt er det aldeles ikke. Hedenskabets guddommeliggørelse af jordisk magt i Adolf Hitler (m.fl.) er ikke langt væk i tid, og de tyske grundlovsfædre abonnerede ikke på den efterhånden ret udbredte opfattelse, at religion er årsag til vold og totalitarisme. De havde lige oplevet det stik modsatte. Alt ansvar overfor Gud var blevet erstattet af førerkult/ideologi. I vores kristne tradition gælder, at jordisk og guddommelig magt må hverken sammenblandes eller adskilles. Sker det ene eller det andet også her hos os, har mennesket stukket det ene øje ud på sig selv, og resultatet er sært nok i begge tilfælde det samme. Mennesket har skabt sig en gud i sit eget billlede. Til skade for sig selv og sit samfund. Derfor opfordringen til at støtte underskriftsaktionen. Formand for det fælleskirkelige runde bord (ÖRT) i Flensborg, pkm > 5

8 Ansgar Kirke - Menighedsrådets hjørne Da sidste vinter var forbi fik vi forbedret belysningen i indkørsel og på parkeringspladsen. Efter at vi fået justeret på bevægelsessensorerne, der jo tænder for lamperne, skulle det hele nu fungere efter hensigten! Ved samme lejlighed sørgede elektrikeren for, at en fritsvævende ledning, som det år og dag ikke var lykkedes at få telefonfirmaet til at gøre noget ved, kom under jorden. Vi arbejder med planer om fornyelse af køkkenet. Vores nuværende har gjort det overvældende godt. Det er lige så gammelt som kirken selv, altså fra Om og hvordan vi kan få noget bedre vil tilbuddene og en snak med de rigtig mange brugere afgøre. Til almindeligt vedligehold hører maling i ny og næ. Det vil Hand in Hand, vores fødevareuddeling hver lørdag gerne hjælpe med, så det vil vi se på. Og vi følger op på traditionen for en forårsrengøring, som vi igen indkalder til den 24. april kl Alle er velkomne til at give en hånd med. Forårsrengøringen er dog ikke det eneste sted, hvor en hjælpende hånd, der ganske givet er der, skal tages. Som menighedsråd bærer vi ansvaret for vor kirkes drift i gængs forstand: orden i pengene, faldende medlemstal, store bygninger, mange arrangementer og en præstestilling, som vi har sendt en hvid pind efter at få genbesat. Det holder vi møder om - og vil gerne fortælle om: Vel mødt altså til vores generalforsamling! Thomas Ole Hegelund Foto viser det tillykke-skilt, som børnene fra Gemeinde Christi havde hængt op i menighedshuset søndag den 8. marts. Den lille flok, der hver søndag holder deres gudstjenester i vore lokaler, var den søndag en stor flok. I kirken. Lykke og velsignelse er 10-års-ønsket fra Ansgar, som glæder sig over at have menigheden iblandt os. Det sker, at Ansgar kommer på forsiden af Flensborg Avis. Sidst var det i forbindelse med afslutningen på et salmesangsprojekt for sydslesvigske 6/7. klasser. Sang og salmer med biskoppen hed det den 12.3., for Marianne Christiansen var her igen. Med ryggen til er det i øvrigt Jørgen Mulvad, der sprang ind som kirkesanger. > 6

9 Ansgar Kirke - Generalforsamling Søndag den 22. marts 2015 Efter gudstjenesten kl og frokost /suppe afholdes Ansgar Kirkes generalforsamling 2015 Dagsorden iflg. vedtægterne. Valg af mødeleder. Menighedsrådet foreslår Erik Jensen. Formandsberetning til godkendelse Kasseberetning do. Præstens beretning Evt. Vel mødt! Menighedsrådet 2014 i tal (i parantes tallene fra 2013) Medlemstal: 647 (668) Overskud: (2.038) Indtægter/Udgifter / ( / ) Dåb: 11 (13) Konfirmander: 16 (31) Vielser: 1 (0) Begravelser: 12 (20) Gudstjenester: 82 (81) Kirkegang: 3043 (3610) Altergæster: 977 (1318) Skole/Børneh.gudstjenester: 7 (5) Julevandringer: 4 (3) Koncerter: 7 (9) Indsamlet ved gudstj.: (3.671) Lidt præste-beretning 2014 Jeg har meget at lave og derfor må jeg bede meget. Det er et citat af Martin Luther. Der er ikke mere nogen selvfølgelig grund til at tro, at præster har et aktivt bønsliv. Det husker jeg ikke præcist, hvor kommer fra. Særligt beklagende var det ikke, og det undrer måske mest. Som om man nogensinde med et banalt billede har hørt om en elektrisk pære, der kunne lyse uden strømkilde!? Vi præster har en tilbøjelighed til at glemme, at vi har et meget anset arbejde. Indtil videre. Når traditionstabet er nået dramatisk ind i vore egne rækker, vil det hurtigt kunne blive så som så med anseelsen. De går kun i kirke, fordi de får penge for det vil blive troet. Det gør det ikke endnu, selvom den bemærkning ellers er lige så gammel som kirken selv. Svaret på det er i øvrigt, at vi præster ikke får penge for at gå i kirke, men for at forberede kirkegangen. Samt for diverse andre ting, der alle i forkyndelse, undervisning, sjælesorg, hus- og sygebesøg, fællesaktivetiter af allandsens art har til formål at føre for øje, ihukomme, at alle vi, der er døbte i Vorherres Jesu navn, er Hans kirke sammen. Lokalt, regionalt og globalt. Jeg går mindre i kirke andre steder, siden Sten Haarløv rejste i august `13, men i skrivende stund kommer jeg lige fra genåbningen af St. Jürgen, der jo med megen hiv og sving har kunnet redes fra nedrivning. At nedrivning var en faktisk mulighed og saneringen ikke en ren selvfølgelighed, siger også noget > 7

10 Ansgar Kirke dramatisk om traditionstab, men den fyldte kirke sagde nu mest om næsten 3 års savn, der var overvundet. Med tak til Gud. M.fl. Samtidig lagde jeg jo som gæst mærke til, at det var de helt traditionelle gudstjenesteelementer, der inddrog de fleste kirkegængere mest, medens de mere moderne hensatte de fleste i tilhører- og tilskuerrollen. Det sidste er blevet vores allesammens mest påtrængende problem. Vi er åbenbart blevet så vante til at se fjernsyn og at lade os underholde som tilskuere og tilhørere, at det nærmest ikke er til at få banket ind, at bønnerne, salmerne og teksterne er der for at aktivere til medleven og medvirken. I intet mindre end Guds storværker. Det moderne udtryk for det er medejerskab. Det indebærer i al fald, at kirkens brugere også er eller bliver medlemmer, så den er deres (og ikke bare andres), at der løftes i flok, også økonomisk, at passe kirkegængerembedet, at synge med på salmerne. Osv. Hvilken begivenhed iblandt de 154 som jeg har ført ind i Ansgars krønike for 2014 (som kan ses på Ansgars hjemmeside), der var den største og vigtigste, synes jeg faktisk er umuligt at sige. Men foto nedenfor med kirkekoret til søndag den 28. december var en ganske særlig glæde, fordi det var medleven og medvirken i fuldt flor. Til venstre for undertegnede på foto står Luna og Lærke Rahr Futtrup. De er vore nye kirkesangere, og det løft de har givet salmesangen ved gudstjenesterne er ikke kun vores organist, men vi alle meget taknemmelige for. > 8

11 Ansgar Kirke - lidt beretning Luna og Lærke er der ikke hver søndag, for det er ikke muligt. Ikke engang for præsten! Menighedsrådets møder og store indsats, som jeg her straks vil sige en hjertelig tak for, vil formanden berette om på generalforsamlingen. Vores vigtigste møde indenfor det sidste år holdt vi for kort tid sammen med vore ansatte og tillidsfolk. Vi begyndte her forhåbentlig en proces m.h.t. til at lave variationer over kirkekorets medejerskab den og vi opfordrer alle medlemmer til at melde sig, hvis vi må kontakte dem, når vi har brug for hjælp til det ene eller andet. Uden pligtvillighed - et andet ord for medejerskab - kan vi ikke løse vores opgave, og vi håber, at den villighed, vi er overbeviste om findes, omsættes i, at vi bærer i flok! pkm Som sædvanligt den 3. februar samledes mange præster og langt flere fra de mange forskellige kirker i Flensborg til aftengudstjeneste på Ansgars helgendag. Det usædvanlige var, at det fandt sted i Ansgar Kirke. Og at vores biskop prædikede. På tysk. Bennetgaard fortsætter Takket være nogle pengegaver, understøttelse fra fonde og støtteforeningen er der fundet penge til at kunne fortsætte. Vi her i Sydslesvig må dog blive mere bevidst om at støtte op under dette foretagende. Der sidder en bestyrelse for Bennetgård, der er nogle ildsjæle. Uden deres indsats var det slet ikke muligt at drive stedet og kunne tilbyde disse ophold for vore pensionister. Sundhedstjenesten og Flensborg menighedspleje giver ligeledes penge til driften. Denne opgave skal dog fordeles på flere, for at det kan blive et vedvarende tilbud. Hermed vil jeg opfordre alle til at blive medlem af støtteforeningen. Det koster minimum 20 om året for at støtte dette fine sted, sådan at vore ældre kan få et ophold i skønne omgivelser med et pusterum og selskab af ligesindede. Vores reception tager imod pladsreservering og ordner alle de administrative opgaver i forbindelse med bookingen. Kerstin Reich, ledende sygeplejerske, Dansk Sundhedstjenste > 9

12 Ansgar Kirke. Konfirmander 2015 Konfirmation Kristi Himmelfart den 14. maj 2015 (af Flensborg medmindre andet nævnes) Sina og Liv (foto) var sammen med Jannek, Ole og Mats med på dette års fælles, sydslesvigske konfirmandlejr på Christianslyst. Pigerne var med til at lave et livstræ/ Livsglæde, som vil finde plads i Ansgar indtil vore konfirmanders udskykning kommer op at hænge. Konfirmander 2015 Konfirmationerne rykker nærmere, men før er der følgende arrangementer foruden den faste forberedelse hver torsdag - og søndagens kirkegang: Lørdag den 28. marts. Tur til Slesvig, Domkirken og Bibelcentret. Afgang fra Ansgar kl Fælles-tur sammen med Harreslev-Hanved. Besøg i Flensborgs fængsel. Skærtorsdag den 2. april. Samme dag er der gudstjeneste kl. 19. Med konfirmanddåb. For dem, der har forsømt noget, er der ekstra-forberedelse i påskeferien. Overhøring og generalprøve den 11. maj kl Liv-Annika Abel, Jerrishøj, Jannek Christen Becher, Ganja Shiva Berndt, Tarp, Dorian Lenny Brettel, Matti Barnabas Duborg, Harreslev, Anna-Christina Antoinette Duscha, Jarried Max Ewel, Oversø, Paula Christine Flintholm, Tarp, Sofie Geipel, Kobbermølle, Annika Loviisa Freiin von Imhoff, Aron Marquaardsen, Tarp, Tammy Josephine Neumann, Ole Jannes Pauls, Mats Lukas Rosenbaum, Tarp, Sina Schmaglowski, Langsted, Luca Raffaele Seeger og Sebastian Jannes Wullf Konfirmation søndag den 17. maj 2015 Hanna Sofie Christiansen, Magnus Ulrik Dybdal Hansen, Harreslev, Julia Hansen, Wanderup, Julius Luca Jensen, Oversø, Timo Kulski, Julia Maylin Lund, Thore Leve Stiig Paulsen, Hanved, Noah Petersen, Wassersleben, Gina-Maria Volger og Larissa Wacker Konfirmandindskrivning til næste års konfirmationer (5.5. og evt ) den 25. juni 2015 kl i menighedshuset. Før aftensang og grill kl > 10

13 Ansgar Kirke. Fra Påske til Pinse/sommer Aftensang i Ansgar Kl den sidste torsdag i måneden Efter aftensangen traktement og kl kort foredrag i menighedshuset. Afslutning senest kl Generalforsamlinger den 24. marts Støtteforeningen KFUM og KFUK i Sydslesvig holder generalforsamling i menighedshuset den kl Tilsidst giver det dansk smørrebrød, før/medens der ca. kl. 19 bydes velkommen til: Generalforsamling i Bangladeshkreds. Danmission i Sydslesvig. Formand Morten Mortensen orienterer om arbejdet i Bangladesh, hvor der senest er sket større forandringer. Alle er meget velkomne. Påskemorgensang i Ansgar Kirke Påskemorgen den 5. april kl lige før solen står op (kl ifølge almanakken). Efterfølgende morgenbord i menighedshuset. Det slutter også som altid med, at vi hejser flaget kl Torsdag den 26 marts. Hans Osterheld, tidligere katolsk præst, nu frikirkepræst i Flensborg fortæller (på tysk) om kirke og kristendom m.v. i hans andet hjemland, Brasilien. Torsdag den 30. april. Ole Rinneberg med billeder fra den lutherske kirke i Bangladesh. Maj: Ingen aftensang. Torsdag den 25. juni. Sommergrill i kirkens have. Kirkebilen er gratis og kører til gudstjenester og arrangementer i kirken. Ring blot (Altstadt Taxi) > 11

14 Ansgar. Påske 2015 daværende præstepar Martin og Anneliese Kontni. Som her ønskes Guds velsignelse og hjerteligt tillykke med deres diamantbryllup den 28. maj Guldkonfirmation 2015 I 1965 (foto ovf. af et af 4 hold) og 1966 (foto ndf. af et af 7 hold det år) var der ialt 180 konfirmander i Flensborg Nord og Kobbermølle. Til forberedelse af guldkonfirmationen 2015, som vil finde sted søndag den 23. august inviteres kommende guldkonfirmander til møde i menighedshuset tirsdag den 14. april kl Forårskoncert med Sønderjysk Kor Mandag den 20 april kl Fri entre. Sønderjysk Kor består af 38 glade sangere, fordelt på 4 stemmer. Koret er startet i 1972 og kunne således fejre 40 års jubilæum i Korleder er Lone Skovgaard, som med sit humør og engagement får koret til at yde sit bedste. Vi synger en blanding af kirkemusik, viser og sange. Koret afholder hvert år en række koncerter i samarbejde med forskellige arrangører. Vi glæder os meget til at afholde koncert i Ansgar Kirke, mandag den 20. april kl pep Forårsrengøring fredag den 25. april fra kl. 14 håber vi igen, at så mangen har tid og lyst til at være med til at skabe orden inde og ude. Særligt indbudte den er (bl.a.) Flensborg Nords og Kobbermølles Spaghettigudstjeneste i Sct. Hans For børn, deres forældre og bedsteforældre fulgt af fælles aftensmad i Sct. Hans, Kappelner Str. 38. Fredag aften kl den 24. april > 12

15 Ansgar. Fra Pinse til sommer Kirkehøjskole Den 5. maj kl på Flensborg Bibliotek holder formand for Grænseforeningen, Mette Bock, foredrag med titlen: Har vi brug for grænser? Kirkedagen 2015 den 10. maj Dette års kirkedag finder sted den 13. april, som altid begyndende med gudstjeneste i Gottorp Slotskirke kl Dette års prædikant er Fyns biskop, Tine Lindhardt. Efterfølgende kirkedag på A.P. Møller Skolen fra kl Tilmelding inden den 26. april hos formanden, Helle Skadhauge, tlf Fælles Pinsesalmesangsgudstjeneste i Ansgar Kirke, mandag den 25. maj kl Forud fra kl er der mulighed for at indøve nye(ere) pinsesalmer. Musikgudstjeneste med kor fra Juelsminde søndag den 31. maj kl Trinitatis søndag bliver noget særligt. Koret under ledelse af Annelise Frederiksen synger bl.a. Sommersalme. Efter gudstjenesten frokost sammen med koret. Carl Nielsen korkoncert den 6. juni kl Musik af Carl Nielsen, 3 dage før hans 150-års-dag. Billund Kirkes Børne- og Ungdomskor og trioen Zenobia. Dir. Christine Toft Kristensen Økumenisk Bibelsøndag i Flensborg den 14. juni Flensborgs økumeniske, fælleskirkelige runde bord opfordrer alle byens kirker til at inddrage Paulus` brev til Galaterne ved formiddags gudstjensterne den 14.juni. I Ansgar Kirke prædiker baptistpræsten, Andrè Peter ved gudstjenesten kl Og pkm prædiker i baptistkirken. Som overalt i de deltagende kirker over Galaterbrevet 5, 1-6: Til frihed har Kristus befriet os! Fra ca. kl er alle med tid og mulighed inviteret til St. Nikolai Kirke på Søndertorv til samvær og lidt mad. Det fælles samvær med Galaterbrevet forventes afsluttet med en kort andagt I St. Nikolai senest kl > 13

16 Påske-prædiken Lad alle fromme mennesker, der elsker Gud, tage del i denne fest så fyldt af glæde og lys. Lad alle gode og tro tjenere gå ind til deres Herres glæde. Lad alle, som har båret dagens byrde og hede, nu få deres retmæssige løn. Lad dem, som har arbejdet fra den første time, få det, som tilkommer dem. Er nogen først kommet ved den tredje time, lad ham tage del i festen med taknemmelighed. Har nogen ventet til den sjette time kom uden tøven. Han skal ikke gå glip af noget. Om nogen har trukket det ud til den niende time, lad ham straks komme. Om nogen har ventet lige til den ellevte time, lad ham ikke skamme sig over sin lunkenhed. Thi Herren er fuld af nåde og tager lige så godt mod den sidste som den første. De sidste forbarmer han sig over. De første drager han omsorg for. Altså gå ind til jeres Herres glæde - både de første og de sidste, og I skal finde hvile. Rige og fattige, gå ind på lige fod. I, der har været afholdende. I, der har været mere eftergivende. Giv denne dag sin ære. I, som har fastet og I, som ikke har gjort det - glæd jer på denne dag. Bordet er dækket. Spis alle deraf. Fedekalven mangler ikke. Ingen skal gå sultne fra dette bord. Spis alle i fællesskab ved troens bord. Smag alle barmhjertighedens rigdomme. Ingen skal beklage sig over sin fattigdom, thi Himmerigets rige er kommet nær. Ingen skal klage over sine synder, thi tilgivelse er brudt frem fra graven. Ingen skal frygte døden, thi Frelserens død har befriet os. Han har tilintetgjort døden efter at have været holdt fangen af den. Han har tilintetgjort Helvede, han, som selv nedfor til de dødes rige. Død - hvor er din brod? Helvede hvor er din sejr? Kristus er opstanden - og døden er styrtet i afgrunden. Kristus er opstanden og dæmonerne er overvundet. Kristus er opstanden - og englene glæder sig i Himlen. Kristus er opstanden og livet regerer. Kristus er opstanden fra de døde som en førstegrøde af de hensovede. Hans er magten og æren i evighedernes evighed. St. Johannes Chrysostomos ( ). Græsk kirkefader, lærd og helgen. > 14

17 Ansgar Kirke - Gudstjenester Dato Klokken Søndagens navn m.v. 22/3/15 10:00 Mariae Bebudelse. Dåb. Kirkefrokost og generalforsamlingen /3/15 17:00 Aftensang 29/3/15 10:00 Palmesøndag. Dåb 2/4/15 19:00 Skærtorsdag. Dåb 3/4/15 10:00 Langfredag 5/4/15 6:30 Påskemorgen. Efterfølgende morgenbord i menighedshuset. Solopgang 6:45 5/4/15 10:00 Påskedag 6/4/15 10:00 2. Påskedag. Dåb 12/4/15 10:00 1. s. eft. Påske 19/4/15 10:00 2. s. eft. Påske. Kirkekaffe. Ved Morten Mortensen 26/4/15 10:00 3. s. eft. Påske 30/4/15 17:00 Aftensang 3/5/15 10:00 4. s. eft. Påske. Ved Morten Mortensen 10/5/15 INGEN 5. s. eft. Påske. Kirkedag i Slesvig. 14/5/15 10:00 Kristi Himmelfart. Konfirmation af 17 konfirmander 17/5/15 10:00 6. S. eft. Påske. Konfirmation af 10 konfirmander 24/5/15 10:00 Pinsedag 25/5/15 17:00 2. Pinsedag. Fælles salmesangsgudstjeneste 31/5/15 10:00 Trinitatis. Musikgudstjeneste. Korbesøg fra Juelsminde. Kirkefrokost sammen med koret 7/6/15 10:00 1. s. efter Trinitatis 7/6/15 14:00 1. s. eft. Trinitatis. Gudstjenste i Kobbermølle 14/6/15 10:00 2. s. eft. Trinitatis. Økumenisk Bibelsøndag. Baptistpræst Andrè Peter prædiker - på tysk. Morten Mortensen er liturg 21/6/15 10:00 3. s. eft. Trinitatis. Årsmøde. Kirkefrokost 25/6/15 17:00 Aftensang. Efterfølgende grill i kirkens have 28/6/15 10:00 4. s. eft. Trinitatis 5/7/15 10:00 5. s. eft. Trinitatis 12/7/15 10:00 6. s. eft. Trinitatis. Økumenisk gudstjeneste på havnen > 15

18 Kalender - marts 2015 > 16 Dato Kl. Sted Arrangement 20/3 Christianslyst Menighedernes Christianslystweekend Fra fredag aften til lørdag eftermiddag. Om kristendom, mag og politik i anledning af 75-året for Danmarks besættelse. 21/3 20:00 Stadttheater Festen Folketeatret 21/3 11:00 Flensborg Dolas Dukketeater Bibliotek 22/3 10:00 Ansgar Ansgar Kirkes generalforsamling 2015 efter fælles middag og gudstjeneste. 23/3 14:00 Menighedshuset Margretheklub 24/3 9:00 Tønnsenhuset Morgenmad i Sejlklubben 24/3 18:30 Menighedshuset Generalforsamlinger: KFUM/K i Sydslesvig og Bangladeshkredsen/Danmission i Sydslesvig. Morten Mortensen, som er medlem af den danske styregruppe, fortæller om situationen på kostskolen i Saraswatipur, som Sydslesvig støtter. Der serveres smørrebrød ved mødets begyndelse. 24/3 19:30 Kobbermølle SSF-generalforsamling Skole 25/3 14:30 Flensborghus Her er mit liv. Grå-guld-dialogmøde henover grænsen. Livsskildring ved Dieter Matthiesen, Engelsby og Jørn Ulrik Larsen, Åbenrå. 26/3 14:30 Spætteklubben Hyggeeftermiddag med Renate 26/3 17:00 Ansgar Aftensang. High Tea og kort foredrag. Serie om kristen mission ude i verden. Denne gang med Hans Osterheld om Brasilien 26/3 15:30 Flensborg Kom godt i gang Bibliotek 26/3 17:00 Flensborg Månedens Bedste Bøger Bibliotek 28/3 9:00 Ansgar Konfirmandtur til Slesvig. Sammen med konfirmanderne fra Harreslev og Hanved 28/3 11:00 Flensborg Bibliotek Pip-gok-påskeplim. Masser af leg og kreativitet for børn og deres voksne med Akti og Biblioteket.

19 Kalender - marts-april /3 13:00 Roklubben Standerhejsning. Sejlads og kl båddåb ved SSF-byformanden og kaffe. Rosæsonen begynder! 30/3 14:00 Menighedshuset Diabetikerklub. Bingo 1/4 15:00 Flensborg Lillis lyttesalon Bibliotek 5/4 6:30 Ansgar Påskemorgensang ved solopgang. Efterfølgende morgenbord i menighedshuset 5/4 9:30 Spætteklubben Morgenmad 7/4 16:00 Flensborg Hjælp til IT Bibliotek 8/4 14:30 Spætteklubben Hyggeeftermiddag med Elke 8/4 17:00 Mariegade 8, Johannsen Rum Oplev romkulturens mangfoldighed med aktive kvinder 13/4 14:00 Menighedshuset Diabetikerklub 14/4 15:00 Menighedshuset Forberedende møde forud for guldkonfirmationen 2015, som vil finde sted søndag den 23. august 14/4 19:00 Flensborghus Biffen. Stille hjerte, dk instruktion Bille August 14/4 19:30 Flensborghus Stille hjerte 15/4 14:00 Tønnsenhuset Kaffe i ældreklubben Sortevej 15/4 15:00 Flensborg Alice Munro: Bjørnen gik over bjergets top Bibliotek 16/4 19:00 Flensborghus Bygeneralforsamling 19/4 10:00 Knudsborg Fruehschoppen-Kegeln 20/4 14:00 Menighedshuset Margretheklub 20/4 19:30 Ansgar Forårskoncert. Sønderjysk Kor under ledelse af Lone Skovgaard 21/4 9:00 Tønnsenhuset Morgenmad i Sejlklubben 22/4 11:00 Flensborg Samtalesalon om ensomhed Bibliotek 23/4 10:00 Flensborg Forskningens døgn Bibliotek 24/4 14:00 Ansgar Forårsrengøring inde og ude for alle flittige, frivillige hænder. > 17

20 Kalender - april - maj /4 18:00 Skt. Hans Spaghettigudstjeneste. Fælles familiegudstjeneste for alle menigheder i Flensborg. 27/4 14:00 Menighedshuset Diabetikerklub 29/4 19:00 Tønnsenhuset Debataften med justitsminister Anke Spoorendonk om værgemål. Betreuungsrecht. 30/4 14:30 Spætteklubben Hyggeeftermiddag med Renate 30/4 17:00 Ansgar Aftensang. High Tea og kort foredrag. Serien om kristen mission ude i verden slutter med billedforedrag fra Bangladesh ved Ole Rinneberg. 30/4 17:00 Flensborg Månedens Bedste Bøger Bibliotek 1/5 10:00 Lorsendamm SSF Flensborg Nords Vandredag. Mødested Lornsendamm. Vandring i Frøslevlejren, middag i Harreslev. 3/5 9:30 Spætteklubben Morgenmad 4/5 14:00 Menighedshuset Margretheklub 5/5 9:00 Tønnsenhuset Morgenmad i Sejlklubben 5/5 16:00 Flensborg Bibliotek Hjælp til IT 5/5 19:30 Flensborg Bibliotek 6/5 15:00 Flensborg Bibliotek 8/5 15:00 Flensborg Bibliotek 9/5 11:00 Flensborg Bibliotek Kirkehøjskole med Mette Bock: Har vi brug for grænser? Lillis lyttesalon Folk Baltica - Koncert med Eplemøya Songlag Dolas Dukketeater 10/5 10:00 Slesvig Kirkedagen Ingen tjeneste i Ansgar 11/5 14:00 Menighedshuset Diabetikerklub 12/5 17:00 Duborgskolen Forårscafe - koncert ved musikhold på Duborg-Skolen 12/5 19:00 Flensborghus Biffen. Min lejlighed i Paris, fr/usa - instruktion Israel Horovitz (udenlandsk Filmperle) > 18

21 Kalender maj-juni /5 19:30 Flensborghus Min lejlighed i Paris 13/5 14:00 Tønnsenhuset Kaffe i ældreklubben Sortevej 14/5 10:00 Ansgar Konfirmation 15/5 14:30 Spætteklubben Hyggeeftermiddag med Elke 17/5 10:00 Ansgar Konfirmation 18/5 14:00 Menighedshuset Margretheklub 19/5 9:00 Tønnsenhuset Morgenmad i Sejlklubben 20/5 15:00 Flensborg Cornell Woolrich: Bruden var i sort Bibliotek 22/5 8:30 Galwik Akti og firtidshjemmene er med på dette års hours Schlachthof fredag-lørdag. 24/5 15:00 Galwik Dockyard-Festival. Dansk-tysk musikfestival i Galwik Parken Pinsesøndag 25/5 17:00 Ansgar Fællles Pinsesalmesangsgudstjeneste. 26/5 00:00 Flensborg Bibliotek DR-Udstillingen Historien om DR s børne-tv 27/5 14:30 Folkehjem, Åbenrå Her er mit liv. Grå-guld-dialogmøde henover grænsen. Livsskildringer fra nord og syd for grænsen. Fælles kørsel fra Flensborghus kl /5 18:00 Aktivitetshuset Alt om asparges med Herbert Cordsen. Aktive Kvinder 28/5 14:30 Roklubben - SSF Flensborg Nord 28/5 17:00 Flensborg Bibliotek SSF Nord er inviteret til kaffe og besøg i Roklubben. Månedens Bedste Bøger 29/5 18:00 Flensborg Nord SSF Nord teateraften. Fælles middag i Taverna Rhodos i Nørregade 20, før forestilingen på Flensborghus. 29/5 19:00 Flensborghus Sæsonafslutning. En Skraldespandskabaret. Teatret Apropos 31/5 10:00 Ansgar Musikgudstjeneste med kor fra Juelsminde. Efterfølgende kirkefrokost. 1/6 14:00 Menighedshuset Margretheklub 2/6 9:00 Tønnsenhuset Morgenmad i Sejlklubben > 19

22 Kalender - juni Mere i næste NordNyt 2/6 16:00 Flensborg Bibliotek Hjælp til IT 6/6 16:00 Ansgar Korkoncert. Musik af Carl Nielsen, 3 dage før hans 150-års-dag. Billund Kirkes Børne- og Ungdomskor og trioen Zenobia. Dir. Christine Toft Kristensen 7/6 9:30 Spætteklubben Morgenmad 8/6 14:00 Menighedshuset Diabetikerklub 10/6 14:30 Spætteklubben Hyggeeftermiddag. Rainer Porsch fortæller og viser billeder fra Berlin-tur i efteråret. 11/6 19:00 Cornelius Hansen Sommerkoncert Skolen 12/6 15:00 Flensborg Vilde Valdes Gilde 14/6 10:00 Ansgar Økumenisk Bibelsøndag. Alle deltagende kirker i Flensborg inddrager Paulus` brev til Galaterne i gudstjenesterne (læsning, salmevalg og prædiken). 15/6 14:00 Menighedshuset Margretheklub. Sommerudflugt. Derefter sommerpause 16/6 9:00 Tønnsenhuset Morgenmad i Sejlklubben 18/6 00:00 Flensborg Søren Martinsen Bibliotek 19/6 19:30 Grænseoverskridende musikkonkurrence New Stars Contest. 19/6 Sydslesvig DE DANSKE ÅRSMØDER I SYDSLESVIG FIND SYDSLESVIG! 20/6 13:00 Solitude Dette års Solitude-børnefest. 20/6 15:00 Tønnsenhuset Årsmødeeftermiddag i Flensborg Nord 22/6 14:00 Menighedshuset Diabetikerklub. Sidste før sommerpause til /6 17:00 Sortevej Den traditionelle St. Hans-fest for alle i Flensborg Nord. 24/6 14:00 Tønnsenhuset Kaffe i ældreklubben Sortevej 25/6 14:00 Ansgar Konfirmandindskrivning til konfirmation 2016 kl i menighedshuset. > 20

23 Årsmødeplakaten 2015 > 21

24 Anke Spoorendonk om Betreuungsrecht Kære Venner! Liebe Freunde! Der SSW Flensburg und der SSW-Landesverband laden ein zu einer Informations- und Diskussionsveranstaltung mit Justizministerin Anke Spoorendonk zum Thema Das Betreuungsrecht in Schleswig-Holstein Mittwoch den , Uhr Tønnsenhuset, Apenrader Str. 49, Flensburg Das Betreuungsrecht sorgt dafür, dass für eine hilfsbedürftige Person ein Betreuer bestellt wird, der in einem vom Gericht festzulegenden Umfang für diese handelt. Das Betreuungsrecht will den betroffenen Personen damit den notwendigen Schutz und die erforderliche Fürsorge gewährleisten, ihnen zugleich aber auch ein größtmögliches Maß an Selbstbestimmung erhalten. Das persönliche Wohlergehen des hilfsbedürftigen Menschen soll im Vordergrund stehen. Seit dem letzten Jahr gibt es ein neues Gesetz zur Stärkung der Funktionen der Betreuungsbehörde. Justizministerin Anke Spoorendonk möchte gemeinsam mit Vertretern des Betreuungsverein Flensburg e.v. über das Betreuungsrecht informieren, diskutieren und Fragen beantworten. Mit freundlichen Grüßen Katrin Möller SSW Flensburg Flemming Meyer SSW-Landesverband > 22

25 SSF Flensborg Nord - Siden sidst Vi holdt vores generalforsamling den 4. februar, hvor vi kunne byde hjerteligvelkommen til Susanne Schießl, Kirsten Futtrup og Edeltraud Ober som nye suppleanter til bestyrelsen. Bisiddere og formand blev genvalgte. Ingen bliver yngre, og det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi glæder os over alle som vil deles om arbejdet. Som formand er jeg dybt taknemmelig for den store indsats som ydes i vores distrikt, men jeg ser også slid. I begge, dårlige betydninger af ordet. Og nu får så nogle tal ordet : Medlemstallet i SSF Nord faldt sidste år, så har man forsømt at blive medlem, bedes man skyndsomt rette op på det. Ring på tlf eller til bestyrelsen. Vi havde nu senest 668 medlemmer (2013: 684), og der var 1020 (1604) deltagere til 22 (24) arrangementer i distriktet. Vi har mange og trofaste medlemmer, hvilket i dagligdagen især mærkes i klubberne. Fordelt på vore tre huse, Spætteklubben, Tønnsenhuset og Menighedshuset var der ialt 104 møder med 2141 deltagere (2013: 110/2266). Takket være især den anonyme gave og et driftsoverskud sidste år, har vi nu ca Euro i kassebeholdning. Det er nogenlunde rimeligt, men som formand har jeg allerede i tankerne givet dem ud! Bestyrelsen har dog bestemt, at halvdelen af den anonyme guldgave, dvs Euro er en urørlig reserve. Siden sidst har vi også været på besøg på Nordschrott efter en beskeden frokost her i menighedshuset. Det var endda mere spændende - og stort - end vi forud havde regnet med. Rundviseren, Joachim Harms, talte om genbrug og om metalaffalds kulturhistorie. Dermed henviste han ikke til dem på det lille foto, som Rainer Porsch fik taget, men at firmaet får 90 % af alt computer-affald fra Danmark. Og der er ting iblandt, som ikke er set på markedet her endnu! En spændende begyndelse på foreningsåret. Vi fortsætter! pkm > 23

26 Her er mit liv Det første grå guld-dialogmøde finder sted på Flensborghus onsdag den 25. marts kl med indlæg ved Dieter Matthiesen og Jørn Ulrik Larsen. Ved åbningen af fotoudstillingen Vi elsker, hvor du bor med flotte portræt-billeder fra Sønderjylland/ Slesvig på Flensborg Bibliotek den 12. marts benyttede Jens Overgaard fra Åbenrå Grænseforening og SSF-byformand Preben K. Mogensen lejligheden til at gøre opmærksom på de kommende, fælles sammenkomster på skift i Flensborg og i Åbenrå, som de to foreninger indbyder til. Ved det første møde er der fundet to spændende personligheder til at lægge ud med fortælling fra deres liv: Dieter Matthiesen, Engelsby, og Jørn Ulrik Larsen, Åbenrå. De agter at introducere sig selv, så det ses der bort fra her. Men deltagere kan se frem til inspiration til selv at tage ordet ved senere møder og til livlig snakken hen-over bordene og henover grænsen ved kaffen. Vi har en fælles kultur, et fælles sprog og sandelig også en fælles historie. SSF Flensborg er siden inviteret til Folkehjem i Åbenrå ons-dag den 27. maj kl Disse grå guld-dialogmøder fortsætter i efteråret. > 24

27 SSF Flensborg Nord Vandredag den 1. maj. Også for børnefamilier Vi mødes kl. 10:00 på P + R på Lornsendamm. Vandreturen kommer til at foregå helt afslappet i Frøslevlejren. Undervejs vil der som sædvanligt være et stop til en lille snack m.m. Besøg i Flensborg Roklub. Torsdag den 28. maj kl Roklubben vil gerne vise rundt og give kaffe. Læs mere på side 30. Har et medlem brug for kørsel til Roklubben(s hus), bedes man kontakte bestyrelsen (se side 36). Distrikstets teateraften Fredag den 29. maj Vi spiser først i Taverna Rhodos i Nørregade 20 kl , før det går til Flensborghus, hvor sæsonen slutter med Skraldespandskabaret Middagen spiser vi kl. ca i restaurant Dalmajia i Harreslev. Der vil være 3 menuforslag (drikkervarer ekskl.), Tilmelding venligst før den 27. april hos Rainer Porsch eller andet medlem af bestyrelsen etc., jf. side 36. Pris medlemmer 10 /ikke-medlemmer 15,-. Børn: gratis Slap heeeeelt af, syng med på de mange udødelige klassikere, vores danske sangskat indeholder. Efter forestillingen præsenteres den kommende SSFs teater- og koncertsæson 2015/2016 og der serveres en lille forfriskning. Varighed: 120 minutter inkl. pause Alt dette for kun 20 Euro (Ikke-medlemmer 40 Euro). Tilmelding til formanden, 43376, senest den 26. maj. > 25

28 SSF - DSH Aktive Kvinder, FL DSH FORENINGEN AF AKTIVE KVINDER I FLENSBORG Sæt KRYDS i kalenderen! APRIL Onsdag den kl Oplev romkulturens mangfoldighed Vi besøger rom- od spiritusmanufakturen A. H. Johannsen i Mariegade 8. Tilmelding senest hos Karen Scheew tlf mere i næste NordNyt! MAJ Onsdag den kl Madlavning Alt om asparges på Aktivitetshuset med Herbert Cordsen Tilmelding senest hos Karen Scheew tlf JUNI Lørdag den kl Sommerudflugt til en dansk ø. Vi lover en dejlig dag! Vi starter kl (ny tid!) fra Sundhedstjenesten. Tilmelding senest hos Karen Scheew - tlf NB: Se altid på SSFs medlemssider KONTAKT i torsdagsudgaven af FLENSBORG AVIS og Sydslesvigkalenderen hver dag! Vi har måttet rydde vores lokaler i Toosbygade 7 og er startet med at være på Aktivitetshuset. Vi siger endnu engang tusind tak for den varme modtagelse vi fik af Sarah & kollegaer. Har du spørgsmål, så ring til formanden for DSH Foreningen af Aktive Kvinder i Flensborg Karen Scheew tlf > 26

29 Børnearrangementer i Flensborg Nord Foråret nærmer sig og man kan lugte, føle og se at der sker forandringer i naturen. Vi glæder os til denne årstid og de mange udendørsaktiviteter der følger i kølvandet. I løbet af den varmere årstid er der en del børnearrangementer vi som fritidshjem er med til at organisere og gennemføre. Den nordlige bydel byder på en hel del gode offentlige begivenheder for børn, der oveni er helt gratis. På disse gode tilbud vil vi gerne gøre opmærksom og det ville glæde os at kunne hilse på mange børnefamilier fra mindretallet. Ved alle nævnte arrangementer er vi, dvs. Sortevejs Fritidshjem og Nystadens Børne- og Ungdomshus repræsenteret og vil tilbyde forskellige aktiviteter og lege. Det starter med 72,5 Hour, som børne- og ungdomsarrangementet på skaterparken hedder, og som finder sted over pinse. Udover at de unge modige BMX-cyklister viser deres formidable kunnen, er der et hav af aktiviteter, som man gratis kan deltage i. Vi vil i år i samarbejde med Aktivitetshuset stå for T-shirttryk og være til stede fra fredag den 22. maj til søndag den 24. maj. Samtidig vil der både fredag og lørdag blive gennemført en kæmpestor basketballturnering, som alle børn og unge kan deltage i, og hvor vi er primusmotor. Så dem der har lyst at deltage, enten som enkeltperson eller som hold, må gerne kontakte os. For de unge er der fest om aftenen, hvor forskellige musikbands viser deres musikalske talent. Det er for øvrigt Aktivitetshuset og Volksbad der står bag initiativet. Så man kan konkludere, mindretallet er stærkt repræsenteret den weekend, og uden os ville festen ikke have samme indhold. En anden mulighed, hvor mindretallet er medarrangør og især fritidshjemmene fra Flensborg er repræsenteret, er børnefesten ved stranden i Solitüde. Selv om den ligger lidt udenfor bydelens grænser, og i år kolliderer med årsmøderne, er det en god chance for at byde sine børn en mangfoldig og sjov eftermiddag. Arrangementet finder sted lørdag den 20.juni fra kl. 13:00. Vi har selvfølgelig gjort indsigelser mod datoen, men åbenbart er der gået noget galt i koordinationen. Så hvis man ikke lige er bundet af en årsmødeaktivitet er det alle tiders for børnene. På årsmødets store friluftsmøde om søndagen, står vi selvfølgelig, som altid, igen for børneunderholdningen. Selv om vi engang imellem går i glemmebogen, er vi overbevist om, at vores tilbud til børnene, er med til at garantere, at arrangementer er den succes den er, især ud fra et børne- og familieperspektiv. Således er vi, de øvrige fritidshjem fra Flensborg og aktivitetshuset, med til at markere mindretallets lange tradition, og skabe det sammenhold der kendertegner det danske. Har man tid og overskud 2 dage senere, inviteres der til Sankt-Hans fest på pladsen ved Sortevejs Fritidshjem fra kl Der vil som alle år være en del børneaktiviteter, som skal bidrage til, at alle generationer indenfor mindretallet > 27

30 Fritidshjem, Aktivitetshusets tilbud i den nordlige bydel føler sig velkommen til arrangementet. Så vil må opleve noget helt typisk nordisk og dansk tradition, burde man sætte et kryds i kalenderen den dag, og det er som bekendt altid den 23. juni. Hvad mere vil ske til Skt. Hans - og hvad der altsammen kommer efter sommerferien skriver vi mere om i næste Nord- Nyt. Med venlig hilsen Michael Wolhardt Sortevejs fritidshjem Guido Petersen Nystadens børne- og ungdomshus Aktivitetshuset i Nørregade 49 Arrangementer Lørdag, den 28. marts kl inviterer Dansk Centralbibliotek og Aktivitetshuset til påskefest. Pip-Gok-Påskeplim er et anderledes og sjovt påskearrangement for børn og deres voksne. Masser af leg og kreativitet med bl.a. ægge-skattejagt og æggetrilning. Og så spiser vi solæg og firkantede æg. > 28 Der er gratis entré og festen finder sted på Flensborg Bibliotek hours Schlachthof I pinseweekenden er der igen lagt op til den store bydelsfest 72,5 hours Schlachthof. Sammen med de flensborgske fritidshjem tilbyder Aktivitetshuset T-shirt-tryk af pirater til både børn, unge und voksne. Vi starter fredag, den 22. maj kl og til 3,50 EUR kan alle få en rød/sort T-shirt med deres yndlingspirat på. Du skal selv pille folien og vi hjælper dig med at få den trykt på en T-shirt. Desuden kan du møde os om lørdagen fra kl på pladsen. Hele weekenden vil der desuden være en del anden underholdning. Selve Galwik- Parken vil være fyldt med masser af sjovt til børn, unge og familier. Spielmobil vil byde på underholdning til de små der er hoppeborge, ponyridning, kuglespil, Bungee trampolin, akrobatik på taburetter, fodboldturnering, klovneri, ildshow, streetbasketball og BMX-Contest Butcher Jam med internationale cykelstjerner. Dockyard Festival Pinsesøndagen, den 24. maj, fra kl. 15 finder Dockyard Festival sted i Galwik Parken. Et spændende samarbejde mellem Aktivitetshuset, Volksbad, SdU, SSF og Schlachthof fører til en dansk-tysk musikfestival, der trækker på publikummet. I år er det De Freesen Trummler, der åbner festivalen. I løbet af eftermiddagen/aftenen spiller derudover Easy October, Trojaner, November December, Ludwig Van og Neonschwarz. Festivalen er gratis, så du kommer bare forbi, får dig noget at drikke og nyder musikken.

31 Aktivitetshuset New Stars Contest Fredag, den 19. juni kl inviterer Aktivitetshuset og Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger for syvende gang til den grænseoverskridende musikkonkurrence New Stars Contest. Idéen bag konkurrencen er at give unge musikere mulighed for at afprøve deres musik foran et stort publikum og at skabe kontakt mellem bands fra Sønderjylland og Sydslesvig. Desuden bliver der spillet høj og ny musik og dystet om fede præmier. Entréen koster 4 euro og billetterne kan kun købes ved indgangen. KURSER I AKTIVITETSHUSET Flere informationer om Aktivitetshusets kursustilbud kan du finde på hjemmesiden eller i kursusprogrammet. Tilmeldingen til kurser sker via tlf eller via mail til Du må også gerne komme forbi personligt! Fotosafari i Flensborg by v/ Marc Schachtebeck kl , kl Pris: 22 Euro Filtede påskeharer v/ Anne Schneider kl Pris: gratis Aktis Seniorklub v/ Marc Schachtebeck , kl Pris: gratis Lav dias om til digitale billeder v/ Bjarne Truelsen kl Pris: gratis Bliv dus med din symaskine og sy dit eget halstørklæde v/ Vivian Johannsen kl Pris: 17 Euro Vi laver Popcakes og pynter Cupcakes v/ Ulla L. Pedersen kl Pris: 17 Euro + 15 Euro materiale Glaskursus v/ Lise Paulsen , , kl Pris: 37 Euro + materiale Tattoo til væggen eller bilen v/ Marco Knappert kl Pris: materiale Lær at snitte stempler v/ Anne Schneider kl Pris: gratis Byg din egen etagere v/ Helge Bastiansen kl Pris: materiale Overspil dine gamle vhs til dvd v/ Bjarne Truelsen kl Pris: gratis Øreringe af træ v/ Helge Bastiansen kl Pris: materiale Kosmetiktaske af svømmevinger v/ Anne Schneider kl Pris: materiale > 29

32 Roklubben Det lysner i Flensborg Roklub, og vi bygger stadig om. Flensborg Roklub folket har haft travlt i vintermånederne. Vægge er blevet revet ned, nye sat op, spartlet og malet og nyt gulv lagt, så jo det lysner, og støvet lægger sig. De nye konditions Efter turen kl starter vi med at døbe/navngive en ny robåd. Den ære er overdraget til byformanden for SSF Flensborg. SSF Flensborg Nord er inviteret til at komme og besigtige det nyistandsatte kondirum og se hvad der ellers gemmer sig bag Flensborg Roklubs mure. maskiner er bestilt og hvis alt går efter planen står det nye konditions rum klar til standerhejsningen søndag den 29. marts. Egentlig havde vi håbet på at kunne bruge rummet sidst på vinteren hvor mange stadig ikke roer på vandet, men nu kan vi bruge det til at komme i form i til vi skal på vandet. Torsdag den 28 maj er der kaffe og rundvisning i huset og bådehallerne. Vi har store og små robåde, mange forskellige slags kajakker og polo-kajakker. Vi vil gerne vise jer det alt sammen og fortælle om de mange meget forskellige muligheder der tilbydes børn, unge og modne mennesker. Vi glæder os til at se jer. I øvrigt kan man se en masse om klubben og dens muligheder på Søndag den 29. marts kl hejses standeren (jf. foto), og derefter går det løs med årets første tur. > 30

33 SSW Nord Generalforsamling den Formandsberetning Kære Venner Medlemstallet er hos SSW Nord er kun gået tilbage med to, så vi altså havde 139 Medlemmer. Bestyrelsen holdt et bestyrelsesmøde i Desværre har Sønke Wisnewski trukket sig tilbage fra alt poltisk arbejde, både som byrådsmedlem og fra distriktarbejde. Det er beklageligt, men vi skylder Sønke en stor tak for hans indsats både i fraktionen og som medlem af betyrelsen i SSW Flensborg Nord war ja ein wahlfreies Jahr. Die vordergründigsten Dinge mit denen wir uns 2014 auseinander setzen mussten waren zum einen das geplante Hotel zwischen den Flensburger Fahrzeugwerken und Niro Petersen. Ein zu bauendes Hotel an diesem Standort ist bzw. war eine schlechte Idee. Der SSW hat sich immer gegen diesen Standort ausgesprochen, da der Immisionschutz nicht gewährleistet werden konnte. Gott sei Dank wurden diese Pläne in letzter Minute auch von der CDU fallen gelassen, so dass es nicht zu diesem Hotelbau kommen konnte. > 31

Harreslev, Kobbermølle og Nyhus

Harreslev, Kobbermølle og Nyhus April 2015 Hvad sker der i Harreslev, Kobbermølle og Nyhus SSF SSW Skoler Kvindeforeningen Menigheden Fritidshjemmet Børnehaver HKUF Ældreklubber Hejmdal Blæseorkester Modelfl yveklubben Amatørscene Kobbermølle

Læs mere

NordNyt. Nr. 03/2013. September > November. Indhold. Hvervekampagne. Aktivitetsdag på Cornelius Hansen. Åbent hus på Sortevej. Omlægningen i Werftstr.

NordNyt. Nr. 03/2013. September > November. Indhold. Hvervekampagne. Aktivitetsdag på Cornelius Hansen. Åbent hus på Sortevej. Omlægningen i Werftstr. NordNyt Nr. 03/2013 September > November Indhold Hvervekampagne Aktivitetsdag på Cornelius Hansen Åbent hus på Sortevej Omlægningen i Werftstr. Elevstævne på Gustav Johannsen Ansgar Kirke Afsked med Sten

Læs mere

NordNyt. April > Maj. Nr. 01/2013. Indhold. Byrådsvalg den 26. maj Stem på SSW. Ny organist: Peter Elkjær Petersen. Ny sygeplejerske: Bettina Dämmig

NordNyt. April > Maj. Nr. 01/2013. Indhold. Byrådsvalg den 26. maj Stem på SSW. Ny organist: Peter Elkjær Petersen. Ny sygeplejerske: Bettina Dämmig NordNyt Nr. 01/2013 April > Maj Indhold Byrådsvalg den 26. maj Stem på SSW Ny organist: Peter Elkjær Petersen Ny sygeplejerske: Bettina Dämmig Ansgar Kirke Arrangementer Gudstjenesteliste Kalender SSF

Læs mere

Grå guld -dialogmøde på Flensborghus 25. marts

Grå guld -dialogmøde på Flensborghus 25. marts Flensborg Avis - torsdag den 19. marts 2015 - side 1 LEDER Ugens overskrifter Venner [KONTAKT] Det er ikke nogen hemmelighed, at markeringen og fejringen af 60-året for Bonn- København erklæringerne (BKE)

Læs mere

[KONTAKT] Am 29. März 1955 unterzeichneten

[KONTAKT] Am 29. März 1955 unterzeichneten Flensborg Avis - torsdag den 26. marts 2015 - side 1 LEDER Sydslesvigsk Forening [KONTAKT] Søndag den 29. marts er det 60 år siden, at statsminister H.C. Hansen og forbundskansler Konrad Adenauer underskrev

Læs mere

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet Nr. 1 2015 VVelkommen nytår og velkommen her Februar Marts April Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne 2 Indholdsfortegnelse: Nyt fra Pastoratsrådet 4 Sogneindsamling 5 Babysalmesang 6 Bogense skole

Læs mere

Sankt Lukas Kirke PÅSKE PINSE. Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 2 1. april 30. juni 2012. www.sktlukaskirke.dk

Sankt Lukas Kirke PÅSKE PINSE. Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 2 1. april 30. juni 2012. www.sktlukaskirke.dk Sankt Lukas Kirke Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 2 1. april 30. juni 2012 PÅSKE PINSE www.sktlukaskirke.dk www.sktlukaskirke.dk >> Indholdsfortegnelse Præsten skriver........................

Læs mere

AVEDØRE KIRKE PAUL - PRÆST I 40 ÅR. september - november 2011 Nr. 77

AVEDØRE KIRKE PAUL - PRÆST I 40 ÅR. september - november 2011 Nr. 77 AVEDØRE KIRKE PAUL - PRÆST I 40 ÅR september - november 2011 Nr. 77 ved Paul Kühle Vielse af fraskilte Må man ikke blive gift igen? Udgives af Avedøre Kirkes Menighedsråd, Trædrejerporten 6, 2650 Hvidovre

Læs mere

Sogneblad for Rønne. Skt.Nicolai-Nyt. Nr. 3 2010 SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER

Sogneblad for Rønne. Skt.Nicolai-Nyt. Nr. 3 2010 SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER Sogneblad for Rønne Skt.Nicolai-Nyt Nr. 3 2010 SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER Kirkens naboer: Dåben er et godt sted at begynde Hotel Af og sognepræst katolsk Peter Hauge Madsen pigeskole Vi har en stærk tradition

Læs mere

Sydslesvigsk Forenings informationsblad

Sydslesvigsk Forenings informationsblad Flensborg Avis - torsdag den 2. april 2015 - side 1 Ugens overskrifter 60 ÅR MED BONN-KØBENHAVN ERKLÆRINGERNE Tove smutter [KONTAKT] DSH Aktive Kvinder tog afsked med Tove Hinriksen, der flytter nordpå.

Læs mere

Nummer 72. for Øster Brønderslev og Hallund området

Nummer 72. for Øster Brønderslev og Hallund området LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Forårsfest - Byfest - Udvikling eller afvikling? Mejerier - SPAR - Lokalpolitik - Bålhøjfestival Samlingshus - Borgerforeninger - Vindmøller Skolen

Læs mere

bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011

bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011 Kirke bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011 Om lidt bli r her stille Sommeren er livets og lysets tid. Det er nu, vi allermest mærker, at vi lever. Det er nærmest som om, vi om sommeren lever i et lidt højere

Læs mere

SSF s hovedstyrelsesmøde

SSF s hovedstyrelsesmøde PROTOKOL over (1/2015) SSF s hovedstyrelsesmøde tirsdag den 27. januar 2015, kl. 19.00, på Flensborghus, Norderstr. 76, Flensborg Delegerede: Andre: Afbud: Protokolfører: Nadine Baumann-Petersen, Annemarie

Læs mere

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010.

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010. Nr. 1 17. årgang Februar 2010 Indhold: Side 2: Fødselsdagsbørn, Annonce Nytoft Side 3 og 4: Borgerforening Side 5: Sinding-Ørre Folkeuniversitet Side 6: SGIF Side 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 og 14 Kirkesiderne

Læs mere

STILLERUM ETABLERET I KIRKEN SIDE 5 OPTIMISTKORET TAKKER AF EFTER 35 ÅR SIDE 11 DET DEMENTE SAMFUND - FOREDRAG V. MICHAEL BØSS - SIDE 13

STILLERUM ETABLERET I KIRKEN SIDE 5 OPTIMISTKORET TAKKER AF EFTER 35 ÅR SIDE 11 DET DEMENTE SAMFUND - FOREDRAG V. MICHAEL BØSS - SIDE 13 Sognepræst Flemming Strandvejen 114, 8000 Århus C Træffes på Tlf. 86 14 35 80 undtagen mandag E-mail: fbk@km.dk Kordegn Jóna Ellendersen Kordegnekontoret, indgang østre sidedør. Åbent mandag-torsdag 9.30-13.00

Læs mere

Nummer 59 16. årgang April 2013

Nummer 59 16. årgang April 2013 Nummer 59 16. årgang April 2013 Modtager af dette blads rose Damer til VIF gymnastik Børnehjørnet til fastelavnsgudstjeneste Der var mange flotte udklædninger til skolens fastelavnsarrangement Ophængte

Læs mere

Blå BeretninG. 6. november 2010 i Husum

Blå BeretninG. 6. november 2010 i Husum SydsleSvigsk Forening 2010 2010 Blå BeretninG SydsleSviGSk ForeningS 34. Landsmøde 6. november 2010 i Husum INDHOLD Beretning fra Kulturudvalget ved formand Jytte Christoffersen Beretning fra Teater- og

Læs mere

Sydslesvigsk Forenings informationsblad

Sydslesvigsk Forenings informationsblad Flensborg Avis / torsdag den 3. april 2014 / side 1 UGENs OVERSKRIFTER EGERNFØRDE / LÆKKER GOSPELSANG Familie-dag [KONTAKT] De danske på Sild arrangerer familieaktivitetsdag bl.a. med stomp og Jesper Falch

Læs mere

BØRNENEs GRÆNSE 9.-12. JULI

BØRNENEs GRÆNSE 9.-12. JULI FLENSBORG AVIS Torsdag 29. marts 2012 1 UGENs OVERSKRIFTER BØRNENEs GRÆNSE 9.-12. JULI Taknemmelig [KONTAKT] En taknemmelig Edith Unnasch får overrakt en gavekurv af kaptajn Uwe Hansen, da St. Knudsgildet

Læs mere

MÅRSLET-bladet OKTOBER 2012 1. Oktober 2012 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD

MÅRSLET-bladet OKTOBER 2012 1. Oktober 2012 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD MÅRSLET-bladet OKTOBER 2012 1 Oktober 2012 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet OKTOBER 2012 E-mail Mårslet-bladet

Læs mere

Sydslesvigsk Forenings informationsblad

Sydslesvigsk Forenings informationsblad FLENSBORG AVIS Torsdag 10. maj 2012 1 UGENs OVERSKRIFTER Witte udstiller [KONTAKT] Mikael Witte (foto), multikunstner med sydslesvigsk fortid, udstiller. SSF FLENSBORG AMT - FAMILIEBRUNCH Læs mere på KONTAKT

Læs mere

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. Marts 2014 NR. 2

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. Marts 2014 NR. 2 LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD Marts 2014 NR. 2 2 ANNONCER Her kunne din annonce have stået Efter devisen først til mølle princippet tilbydes en kvart side til en årlig pris på kr. 4.000 excl. moms.

Læs mere

MARTS, APRIL, MAJ 2012

MARTS, APRIL, MAJ 2012 SLESVIG AVIS Medlemsblad for de danske foreninger og institutioner Nr. 29 MARTS, APRIL, MAJ 2012 Danske institutioner og foreninger i Slesvig D S H F O R E N I N G E N A F A K T I V E K V I N D E R S Y

Læs mere

SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2015. Præstetanker Kirkenyt Nørlem i 25 år Stafetten Kalender

SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2015. Præstetanker Kirkenyt Nørlem i 25 år Stafetten Kalender kirkenyt SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2015 Præstetanker Kirkenyt Nørlem i 25 år Stafetten Kalender SOGNEPRÆSTEN KIRKENYT Nyt fra menighedsrådet Af Jens-Kristian Byskov, Formand Præstetanker - er også

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Syttende årgang Nr. 3 Juni - Juli 2012 Indholdsfortegnelse side Leder........................ 2 Havbakken.................... 3 Tornby Forsamlingshus.......... 4 Tornby-Vidstrup

Læs mere

Fik ny formand [KONTAKT] Preben Petersen fra Odense er ny formand for Danmarks-Samfundet.

Fik ny formand [KONTAKT] Preben Petersen fra Odense er ny formand for Danmarks-Samfundet. FLENSBORG AVIS Torsdag 14. marts 2013 1 Sydslesvigsk Forening UGENs OVERSKRIFTER Sort sol [KONTAKT] På SSFs klausurmøde sidst gav forfatteren Egon Clausen, der er næstformand i Dansk Forfatterforbund,

Læs mere

Sankt Lukas Kirke PÅSKE PINSE. Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 2 1. april 30. juni 2014. www.sktlukaskirke.dk

Sankt Lukas Kirke PÅSKE PINSE. Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 2 1. april 30. juni 2014. www.sktlukaskirke.dk Sankt Lukas Kirke Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 2 1. april 30. juni 2014 PÅSKE PINSE www.sktlukaskirke.dk www.sktlukaskirke.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Præsten skriver... 3 Særlige gudstjenester...

Læs mere

www.maarslet-bladet.dk LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD MÅRSLET-bladet SEPTEMBER 2012 1

www.maarslet-bladet.dk LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD MÅRSLET-bladet SEPTEMBER 2012 1 MÅRSLET-bladet SEPTEMBER 2012 1 September 2012 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet SEPTEMBER 2012 E-mail Mårslet-bladet

Læs mere

Årbog 2008. Sømandsmissionen. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2008. Sømandsmissionen. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION Sømandsmissionen Årbog 2008 INDENLANDSK SØMANDSMISSION - et hav af opgaver årsberetninger regnskab hovedbestyrelse sekretariat sømandsmissionærer fritidsmedarbejdere sømandshjem tilknyttede institutioner

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Vinter Kirkenyt Gadespejl Kraghede IF Grøftekanten Nordjyske Bank Nummer 56

for Øster Brønderslev og Hallund området Vinter Kirkenyt Gadespejl Kraghede IF Grøftekanten Nordjyske Bank Nummer 56 LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Vinter Kirkenyt Gadespejl Kraghede IF Grøftekanten Nordjyske Bank Nummer 56 februar-maj 2010 Lokalindsamling 2010 HVERT år har redaktionen i årets første

Læs mere