Dansk/tysk forretningskultur typisk tysk typisk dansk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk/tysk forretningskultur typisk tysk typisk dansk"

Transkript

1 Danske virksomheder og den globale fremtid Konference 25. september 2014 Erla Hallsteinsdóttir & Katarina Le Müller: Dansk/tysk forretningskultur typisk tysk typisk dansk 1 Hvem og hvad er SMiK? Dansk/tysk forretningskultur: typisk tysk typisk dansk 2 1

2 Nationale Stereotype und Marketingstrategien in der interkulturellen deutsch dänischen Kommunikation Nationale stereotyper og marketingstrategier i den interkulturelle dansk tyske kommunikation SDU: Institut for sprogogkommunikation Projektleder: Erla Hallsteinsdóttir CAU: Germanistisches Seminar Projektleder: Jörg Kilian Budget: Euro / 6,3 Mio. DKK Periode: 1. juli juni netværkspartnere 4 2

3 2 videnskabelige samarbejdspartnere 5 INTERREG 4 A INTERREG 5 A Støtte til samarbejde i grænseområderne i EU 3

4 Kontekst Styrkepositioner: aktions og emnefelter i INTERREG regionen Sprog og kultur som bindeled: Styrkelse af sprog og kulturkompetencer = styrkelse af forudsætningerne for vækst i erhvervslivet: Stereotyper bestemmer vores positive og negative forventninger, fordomme og forestillinger om os selv og om hinanden. De danner således et vigtigt grundlag for vores møde og interaktion med andre kulturer. 7 Område: Interkulturel kommunikation i dansktysk kontekst Mål: Registrering, beskrivelse og udnyttelse af aktuelle dansk tyske stereotyper Produkter: Stereotypedatabase Undervisningsmaterialer for tysk & dansk som fremmedsprog Hjælpemidler til små og mellemstore virksomheder Dansk tysk interkulturelt ekspertnetværk 8 4

5 Typisk tysk typisk dansk Stereotype selv og fremmedbilleder 9 Stereotyper Sproglige og kulturelle mønstre for vores måde at tænke og handle på generaliserende percep on og kategorisering af verden 10 5

6 Egen præsentation og opfattelse af sig selv (selvbillede) andres opfattelse (fremmedbillede) Hvordan opfatter danskerne/tyskerne sig selv? Hvordan opfatter danskerne tyskerne og omvendt? 11 Danskernes opfattelse af sig selv 12 6

7 Tyskernes opfattelse af danskerne 13 Tyskernes selvbillede 14 7

8 Danskernes opfattelse af tyskerne 15 Hvordan opfatter danskerne/tyskerne sig selv? Hvordan opfatter danskerne tyskerne og omvendt? 16 8

9 Hvilke danske forestillinger om tyskere, tror du, spiller en rolle i kontakten mellem tyske og danske virksomheder? Svar fra 83 danske virksomheder: 17 Hvilke tyske forestillinger om danskere, tror du, spiller en rolle i kontakten mellem tyske og danske virksomheder? Svar fra 83 danske virksomheder: 18 9

10 Typisk dansk typisk tysk Konsekvenser i den dansk tyske interkulturelle kommunikation? 19 Kulturelle, sociale & kommunikative (sproglige) normer: Hvad må man (ikke) og hvem må hvad? Omgangsformer: Hvad er det normale? 20 10

11 Sproglige handlingsmønstre Sproglige handlingsmønstre For mange mener, at tyskere ikke sætter pris på at henvendelser sker på tysk. "danskere kan ikke tale tysk og har fordomme mod tyskere Man skal kunne forhandle på tysk. Tyskerne er mere konservative. Ordnung muss sein. all korrespondence på tysk Danskere tror, at tyskere er meget formelle og regelrettede, og at man ikke kan lave forretning med dem, hvis man ikke taler tysk. Tyskere overvurderer danskeres tyskkundskaber [Tyskere] taler engelsk som i en nazi film [Danskere] hyggelige, nemme at kommunikere med Danskere er lette at kommunikere med At tyskerne er trygge ved at kommunikere med os 11

12 Sproglige handlingsmønstre: Høflighed i sproget? [Danskere] Relativt afslappet (ift. tyskere selv), dygtige, glade for at arbejde med tyskere generelt, troværdige, åben kommunikation, direkte kommunikation (ikke uhøflig) [Tyskere] Korrekt, det tager lang tid at skabe personlige relationer, punktlighed, respekt for organisatoriske forhold/hierarki, høflige 23 Sproglige handlingsmønstre: Hvem taler hvordan med hvem? du De Tyskere er korrekte og professionelle. Ældre generation er formelle (titler, 3. person tiltale). Dette gælder ikke < 40 år. [Tyskere] De er høflige og siger De til alle, man siger ikke DU til en tysker De er meget afslappede og siger DU til alle, hvad en tysker ikke bryder sig om 24 Vi [Danskere] mangler respekt for deres kultur (f.eks. DU/DE!) 12

13 Kulturelle, sociale & kommunikative normer: Hvad må man (ikke) og hvem må hvad? Danskere opfattes som uformelle og afslappede. Danskere er uformelle. Til tider grænsende til det pinlige. Dog generelt ordentlige og ordholdende. Tyskerne opfattes som mere formelle og reserverede 1.) Tyskere forventer, at danske partnere reagerer som tyskere. 2.) Tyskerer anser danskerne for alt for "laisser faire" i adfærd 25 [Danskere] sløsede, tager for let på tingene, drikker lidt for meget, lidt for "frie" Attitude Andre holdninger er at tyskere er selvhøjtidelige og svære at samarbejde med. [Tyskere] De er seriøse, store, professionelle måske af og til lidt arrogante [Tyskere] For reserverede for arrogante, "stive" [Danskere] Er vi for venlige, er vi dumme Danskere undervurderer tyskernes humoristiske sans. "...danskere mangler seriøsitet, professionalisme, for uformelle,

14 Omvendt dresscode? [Danskere] Mere afslappede, knapt så formelle [Tyskere] Meget formel og stiv opførsel, holde på formerne, "Ordnung muss sein [Tyskere] formel, præcis, påklædning [Tyskere] Pålidelighed, høflighed, orden, ordentlig og fornuftig påklædning 27 Hierarki Ordnung muss sein. Meget hierarkisk organisation. Vigtigt at man matcher forhandlingspartnere på plads i organisationen [Tyskere] autoritetstro, strengt hierarki, formel omgangstone Tyskerne har en mere administrativ og strukturel ("stiv") ledelsesform og kultur. Mindre fokus på individet. Tyskerne er konkurrencedygtige, effektive og 28 kvalitetsbevidste. 14

15 Sociokulturelle handlingsmønstre Den tyske grundighed. Tyskerne er lidt "firkantet [Tyskere] De er meget alvorlige i forretningsøjemed. Kan slå sig løs bagefter. [Danskere] Forsinkethed, Uformalitet, antiautoritær, "lidt lavende"!, Coolness danskere er kreativ, dyr, ikke altid pålidelige, hvad angår leveringstider [Danskere] Den afslappede mentalitet giver varer af lavere kvalitet. Bedre til hygge end til effektivitet og kvalitet. Tyskere tror sikkert, at danskere er alt for "slappe" i deres tilgang til forretningslivet. tyskere er meget grundige, og har til dels nogle meget tunge systemer. Danske virksomheder er ofte mere fleksible 29 Tillid er godt kontrol er bedre At danske virksomheder er fleksible og "easy going [Danskere] upræcise, noget afslappet, (italienske) tilgang, høj dynamik & kreativitet Tyskere vil have orden i tingene (håndværk + aftaler). Tyskere er forsigtige når de handler. Tyskere stiller relativt store krav ved samhandel [Tyskere] kræver at der er 100% styr på alle detaljer, bureaukratisk tilgang Tyskere er ordentlige, en aftale er en aftale At tyske virksomheder ofte er stive, krævende og grænsende til regelryttere 30 15

16 Hvad må man og hvem må hvad? 31 Stereotyper i markedsføring? 32 16

17

18 Nationale Stereotyper i markedsføring Et stort dansk firma beder dig om at lave en reklamekampagne i Tyskland. Hvilke typiske danske egenskaber ville du bruge i sådan en kampagne for at sælge et dansk produkt i Tyskland? Du må gerne besvare spørgsmålet med at angive et konkret produkt Svar fra 506 tyske deltagere 36 18

19 4. Et stort tysk firma beder dig om at lave en reklamekampagne i Danmark. Hvilke typiske tyske egenskaber ville du bruge i sådan en kampagne for at sælge et tysk produkt i Danmark? Du må gerne besvare spørgsmålet med at angive et konkret produkt Svar fra 558 danske deltagere: 37 DISKUSSION: Dansk forretningskultur versus tysk forretningskultur? Forskelle og ligheder? Faldgruber? Sprog? Dansk, engelsk eller tysk? Egne erfaringer med Tyskland? Sammenfattende konklusion? 38 19

20 DISKUSSION: Dansk forretningskultur versus tysk forretningskultur? Forskelle og ligheder? Faldgruber? Sprog? Dansk, engelsk eller tysk? Egne erfaringer med Tyskland? Sammenfattende konklusion? Tyskland er ikke bare Tyskland. Det er meget forskelligt fra nord til syd, og sikkert også øst og vest. Danskere er lige så forskellige som tyskere. At mødes med udsyn og forståelse 39 Typisk tysk typisk dansk Stereotype forestillinger om hinanden (heterostereotyper) 40 20

21 Typsk tysk typisk dansk stereotype forestillinger 1. Skriv de første tre ord, som du tænker på i forbindelse med Tyskland: 2. Hvad kendetegner en typisk kvindelig tysker? en typisk mandlig tysker? 3. Hvad synes du er typisk tysk? (mere) positiv (mere) negativ 4. Et stort tysk firma beder dig om at lave en reklamekampagne i Danmark. Hvilke typiske tyske egenskaber ville du bruge i sådan en kampagne for at sælge et tysk produkt i Danmark? Du må gerne besvare spørgsmålet med at angive et konkret produkt. Yderligere spørgsmål mht. alder, herkomst, bopæl, sprogkompetencer, etc. Svar i alt: DK: 506, DE: Skriv de første tre ord, som du tænker på i forbindelse med Danmark: 42 21

22 1. Skriv de første tre ord, som du tænker på i forbindelse med Tyskland: Hvad kendetegner en typisk kvindelig dansker? 44 22

23 2. Hvad kendetegner en typisk kvindelig tysker? Hvad kendetegner en typisk mandlig dansker? 46 23

24 2. Hvad kendetegner en typisk mandlig tysker? Hvad synes du er typisk dansk? (mere) positiv 48 24

25 3. Hvad synes du er typisk tysk? (mere) positiv Hvad synes du er typisk dansk? (mere) negativ 50 25

26 3. Hvad synes du er typisk dansk? (mere) negativ uvenlighed/lukkedhed direkthed/indirekthed omgang med tid/manglende pligtopfyldenhed Danmark somverdens navle opførsel i traffikken hundelovgivningen Hvad synes du er typisk dansk? (mere) negativ Unfreundlichkeit/Verschlossenheit: es ist schwierig an den 'Kern' heranzukommen und eine echte Freundschaft aufzubauen Vorbehalten gegenüber Fremden insbesondere Deutschen und Menschen mit südländischem Aussehen wenig persönliches preisgeben, Dänen sind sehr eigen Direktheit/Indirektheit: Unwille sich mit Problemen unmittelbar auseinanderzusetzen keine direkte Ablehnung sagen ungern Nein die direkte und oft unhöfliche Art und der schwarze Humor, der sich in häufigen sarkastischen Bemerkungen äussert, und dass man auf Festen (viel) trinken muss, um ein Teil des Festes zu sein, sonst gilt man als langweilig und steif Zeitgefühl/Pflichtbewusstsein: komm ich heut' nicht komm ich morgen Einstellung meine Arbeitszeit ist vorbei Feierabend Redet viel und es passiert nicht immer so das was gesagt wurde Autofahren & Nabel der Welt: Sie fahren schlecht Auto! Manchmal loben sie ihr Land zu sehr und haben einen etwas verklärten Blick darauf auf Verkehrsinsel Kaffee trinken Auf Bundesstrasse 60 Kmh fahren Weltmeister in allem, man kann ist nicht besser als andere machen aber man macht es in jedem Fall anders, extremer Bürokratismus im öffentlichen und politischen Bereich Hund: Was nutzt es, wenn man Angst um seinen Hund haben muss 52 26

27 3. Hvad synes du er typisk tysk? (mere) negativ 53 Kollektive generaliseringer ( tyskerne danskerne ) enhver kommunikationssituation er individuel, men præget af sproglige og kulturelle (stereotype) mønstre! I sidste ende er den interkulturelle kommunikation altid et møde mellem ægte mennesker (i al deres mangfoldighed) i en konkret situation

28 Sproget er nøglen til den anden verden: værdifuld viden aktuelle informationer direkte adgang til kunder»if I am selling to you, then I will speak your language, aber wenn du mir etwas verkaufst, dann musst du Deutsch sprechen«( men når du vil sælge mig noget, må du tale tysk). (Willy Brandt) 55 Arrangementer: Netværksmøde om projektresultater: 5. november 2014 kl , Nordic Network Center Handewitt Workshop om projektresultater og best practice materialer: 10. december 2014 kl , Syddansk Universitet i Odense Afslutningskonference: februar 2015, Syddansk Universitet i Odense Kontakt: Projekthomepage: Facebook: Tak for jeres opmærksomhed! 56 28

Hrsg. von Red. af Erla Hallsteinsdóttir & Jörg Kilian. SMiK-Projekt

Hrsg. von Red. af Erla Hallsteinsdóttir & Jörg Kilian. SMiK-Projekt SMiK-Posterpräsentation von der Konferenz {DEUTSCH} und {DÄNISCH} im Stereotyp: Stereotypenwelten und ihre sprachlich-kulturellen Konstituierungsformen, 25.-27. Februar 2015 an der Süddänischen Universität

Læs mere

Nationale Stereotype und Marketingstrategien in der deutschdänischen

Nationale Stereotype und Marketingstrategien in der deutschdänischen {DEUTSCH} und {DÄNISCH} im Stereotyp: Stereotypenwelten und ihre sprachlich kulturellen Konstituierungsformen {DANSK} og {TYSK} i stereotyper: Stereotypeuniverser og deres sproglig kulturelle konstitueringsformer

Læs mere

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU GODT FORÆLDRESAMARBEJDE SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU Hvorfor er et godt forældresamarbejde i skolen vigtigt? Al forskning viser, at godt socialt sammenhold og høj faglighed

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

made to succeed at work in denmark hygge20 jobsøgning voksen-4tandplejen det sociale element de uskrevne regler mere end blot arbejde

made to succeed at work in denmark hygge20 jobsøgning voksen-4tandplejen det sociale element de uskrevne regler mere end blot arbejde made to succeed at work in denmark hygge20 det sociale element jobsøgning de uskrevne regler 16 voksen-4tandplejen mere end blot arbejde 1 made to succeed at work in denmark 2 3 Redaktion: Mette Boel og

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud Den lille Prins og Ræven I Antoine de Saint-Exupérys eventyr om Den lille Prins, der forlader sin asteroide for at finde nogle venner på de andre planeter, møder

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Du siger ikke dét, du tror, du siger. Du siger dét, der bliver opfattet!

Du siger ikke dét, du tror, du siger. Du siger dét, der bliver opfattet! Du siger ikke dét, du tror, du siger. Du siger dét, der bliver opfattet! Du vil gerne være bedre til at kommunikere med dine arbejdskollegaer. Du vil gerne tages seriøst, når du siger noget, og du vil

Læs mere

FEEDBACK. - redskab for personlig og organisatorisk udvikling. www.mårup.dk. "Feedback er berøring. Mennesker behøver berøring" Guro Øiestad

FEEDBACK. - redskab for personlig og organisatorisk udvikling. www.mårup.dk. Feedback er berøring. Mennesker behøver berøring Guro Øiestad FEEDBACK - redskab for personlig og organisatorisk udvikling "Feedback er berøring. Mennesker behøver berøring" Guro Øiestad Notatets formål hvorfor give feedback etik hvordan give og modtage Hvorfor feedback

Læs mere

Sådan består du Prøve i dansk 3

Sådan består du Prøve i dansk 3 Sådan består du Prøve i dansk 3 Denne vejledning skal hjælpe dig med at forberede dig til Prøve i dansk 3. (Danskprøve, højt niveau). Grundlaget for vejledningen er Skapagos erfaringer med elever, der

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER

TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder KONFLIKTER MELLEM KOLLEGER TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER Andreas og Thomas, der er kolleger kommer

Læs mere

WORKPLACE- PROFIL BETA. Carl Dirksen 07.09.2012. Denne rapport er udleveret af: DISCOVER A/S Telegade 1 DK - 2630 Taastrup Tlf.

WORKPLACE- PROFIL BETA. Carl Dirksen 07.09.2012. Denne rapport er udleveret af: DISCOVER A/S Telegade 1 DK - 2630 Taastrup Tlf. WORKPLACE- PROFIL BETA P R O F I L T I L H A N D L I N G Carl Dirksen 07.09.2012 Denne rapport er udleveret af: DISCOVER A/S Telegade 1 DK - 2630 Taastrup Tlf. +45 46 32 12 40 af Inscape Publishing INTRODUKTION

Læs mere

En spørgeskema- og interviewundersøgelse om etniske forskelle i patientoplevelser i forløbet fra praktiserende læge til hospital

En spørgeskema- og interviewundersøgelse om etniske forskelle i patientoplevelser i forløbet fra praktiserende læge til hospital Etniske forskelle i patienters oplevelser En spørgeskema- og interviewundersøgelse om etniske forskelle i patientoplevelser i forløbet fra praktiserende læge til hospital Forsknings- og udviklingsrapport

Læs mere

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Forældre som AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Tekst af Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE DANSK MATEMATIK ENGELSK NATURFAG PRAKTISK-MUSISKE

Læs mere

Sprogtilegnelse i teori og praksis

Sprogtilegnelse i teori og praksis Sprogtilegnelse i teori og praksis Hvordan lærer børn sprog? Sprog er et komplekst fænomen, og det kan virke som et mysterium, hvordan små børn lærer sprog. De skal inden for meget kort tid af sig selv

Læs mere

Vækst gennem viden 8.6. 1. Forord: Videnssamfundets præmisser for vækst og forretningsudvikling

Vækst gennem viden 8.6. 1. Forord: Videnssamfundets præmisser for vækst og forretningsudvikling Vækst gennem viden Vækst gennem viden af partner Ole Steen Andersen, osa@implement.dk, Implement og dekan, ph.d. Søren Barlebo Rasmussen, sbr.spfak@cbs.dk, CBS Handelshøjskolen i København Denne artikel

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Lær at håndtere anmeldelser

Lær at håndtere anmeldelser 36 37 KAPITEL 2 Lær at håndtere anmeldelser 38 Udnyt brugernes anmeldelser til din fordel Dine gæsters anmeldelser påvirker dine potentielle gæsters lyst til at besøge din virksomhed. Dette kan du ikke

Læs mere

Ære og KonfliKt forældre i fokus Artikler samlet på baggrund af konferencen Ære og Konflikt 2012

Ære og KonfliKt forældre i fokus Artikler samlet på baggrund af konferencen Ære og Konflikt 2012 Ære og Konflikt Forældre i fokus Artikler samlet på baggrund af konferencen Ære og Konflikt 2012 Indhold Forord 3 Ved Susanne W. Fabricius og Lene Johannesson Samarbejde mellem politi og forældre i sager

Læs mere

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri. METODEVEJLEDNING

Læs mere

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events EVENTSAMARBEJDE I REBILD Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events Projektet Destinations-, organisationsog eventudvikling i Rebild Kommune Formålet med projektet Destinations-,

Læs mere

Samarbejde som nøglen til ro og arbejdsglæde i klassen

Samarbejde som nøglen til ro og arbejdsglæde i klassen Samarbejde som nøglen til ro og arbejdsglæde i klassen Af Mette Stange, konsulent 34 Jeg vil i denne artikel redegøre for hvorfor ro, samarbejde og engagement hænger sammen med en stærk fællesskabskultur

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere