ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S"

Transkript

1 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Adm. direktør Bernd Griese ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj april 2005 Til KØBENHAVNS FONDSBØRS Bestyrelsen for Harboes Bryggeri A/S har i dag behandlet og godkendt årsregnskabet for perioden Rapporten er omtalt på de følgende sider. Skælskør, den 7. juli 2005 Anders Nielsen Bestyrelsesformand Bernhard Griese Adm. direktør Dette er side 1 af 18

2 Regnskabsåret 2004/05 for koncernen i overskrifter Bruttoomsætningen er steget 4,9% til 1,75 mia. kr. o Bryggerivirksomhedens bruttoomsætning er steget med 6,0% og udgør nu 85,6% af koncernens samlede bruttoomsætning. o Harboefarms omsætning er faldet med 1,23%. Afsætningen af øl og læskedrikke, herunder maltdrikke og malturtprodukter udgør 5,15 mio. hl. mod 4,46 mio. hl. sidste år. En stigning på 15,5%. Resultat af primær drift er steget med 29,7% til 136,3 mio. kr. o Bryggerivirksomhedens resultat af primær drift er steget med 14,0 mio. kr. til 127,1 mio. kr. En stigning på 12,4%. o Harboefarms resultat af primær drift er forbedret med 17,1 mio. kr. og blev et overskud på 9,2 mio. kr. Koncernresultat før skat blev på 130,6 mio. kr. mod 97,3 mio. kr. året før. En stigning på 34,3%. Resultatet svarer til forventningerne udtrykt i seneste kvartalsmeddelelse. Koncernen har i regnskabsåret gennemført investeringer for i alt 187,2 mio. kr. Pengestrømme fra drift og frit cash flow udgør henholdsvis 197,4 mio. kr. og 88,5 mio. kr. Udbytte foreslås udbetalt med 15 kr. pr. aktie svarende til en udlodningsprocent på 15%. Dette er side 2 af 18

3 Hoved- og nøgletal 2004/ / / / /01 t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. Hovedtal Indtjening Bruttoomsætning Øl- og vandafgifter ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Nettoomsætning Resultat af primær drift Resultat før skat Årets nettoresultat Balance Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Egenkapital Langfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Rentebærende gæld Rentebærende gæld, netto Balancesum Investeringer mv. Investeringer Af- og nedskrivninger Pengestrømme Pengestrømme fra drift Pengestrømme fra investeringer ( ) ( ) ( ) (83.193) ( ) Pengestrømme fra finansiering (14.476) (15.418) Ændring i likvider (49.002) Nøgletal i % Overskudsgrad 9,4% 7,7% 5,0% 4,9% 3,6% Afkastningsgrad 13,1% 10,9% 7,0% 6,5% 4,2% Egenkapitalens forrentning 15,6% 14,5% 8,6% 19,2% 6,0% Soliditetsgrad 52,1% 47.5% 41,5% 40,7% 34,5% Gearing 13,9% 28,2% 43,6% 51,9% 72,1% Likviditetsgrad 108,3% 107,4% 103,9% 106,8% 98,8% Afkast af investeret kapital 12,6% 10,8% 6,0% 5,4% 3,2% Børsrelaterede nøgletal Resultat pr. aktie, kr. 144,0 113,7 60,4 118,8 32,3 Cash flow pr. aktie, kr. 400,6 228,7 283,3 193,6 187,1 Indre værdi pr. aktie, kr ,6 860,1 736,9 676,9 557,7 Børskurs ultimo året 2.071, ,0 590,0 510,0 350,0 Price/earnings 14,4 12,5 9,8 4,3 10,8 Udbytte pr. aktie, á 100 kr., kr. 15,0 10, Medarbejdere Antal medarbejdere Dette er side 3 af 18

4 Hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings vejledning med følgende definitioner: Årsregnskabet er udarbejdet efter bestemmelserne i årsregnskabsloven, selskabets vedtægter, anerkendte danske regnskabsvejledninger, de af Københavns Fondsbørs fastsatte bestemmelser og i overensstemmelse med god regnskabsskik. Ledelsesberetning for koncernen Hovedaktivitet Det børsnoterede Harboes Bryggeri A/S er moderselskab i Harboe-koncernen. Koncernens hovedaktivitet er produktion og salg af øl, læskedrikke, maltdrikke samt malturtprodukter, hvis samlede bruttoomsætning nu udgør godt 85% af koncernens bruttoomsætning. De resterende 15% af omsætningen kommer fra fødevarevirksomheden Harboefarm og denne virksomheds salg af centralt detailpakket fersk og forarbejdet kød. Bryggerivirksomheden For alle tre bryggerivirksomheder - Harboes Bryggeri A/S i Danmark, Darguner Brauerei GmbH i Tyskland samt AS Viru Õlu i Estland er detailhandelen det primære markedssegment. De seneste års store investeringer i udvidelse og udbygning af produktionsfaciliteter i bryggerivirksomheden har styrket positionen på de primære markeder og har givet en fleksibilitet såvel produktionsmæssigt som afsætningsmæssigt og optimal udnyttelse af kapaciteterne. Med de seneste års store investeringer er der skabt mulighed for yderligere organisk vækst. Fødevarevirksomheden Fødevarevirksomheden Harboefarm A/S har ved slutningen af regnskabsåret 2004/05 gennemgået en større omstruktureringsproces, herunder indgået aftale om lønproduktion af en del af sortimentet hos udenlandske samarbejdspartnere. Den nye struktur i Harboefarm A/S sikrer en fortsat fleksibilitet og konkurrencedygtighed, der er nødvendig for afsætningsmæssig udvikling og vækst. Harboekoncernen EJERANDEL Bryggerivirksomheden: Harboes Bryggeri A/S, Danmark 100% Darguner Brauerei GmbH, Tyskland 100% AS Viru Õlu, Estland 98,11% Harboe Norge AS, Norge (salgsselskab) 100% Fødevarevirksomheden: Harboefarm A/S 100% Dette er side 4 af 18

5 Koncernens økonomiske udvikling Bruttoomsætning Bruttoomsætningen udgjorde i 2004/05 1,75 mia. kr. mod 1,67 mia. kr. året før. En stigning på 4,9%. Nettoomsætning Nettoomsætningen steg med 6,8%. Omsætningsstigningen kan henføres til bryggerivirksomheden, hvor alle tre bryggerier har haft vækst. Indtjening Resultat af primær drift udgjorde 136,3 mio. kr. mod 105,1 mio. kr. sidste år. En stigning på 31,2 mio. kr. eller 29,7%. Der har været en fremgang af resultat af primær drift på 14,0 mio. kr. inden for bryggerivirksomheden, og samtidig er resultatet af primær drift i Harboefarm A/S forbedret med 17,1 mio. kr. til et overskud på 9,2 mio. kr. Afskrivninger på materielle anlægsaktiver m.v. indgår i resultat af primær drift med 95,6 mio. kr. mod 95,6 mio. kr. året før. Resultat før skat blev på 130,6 mio. kr. mod 97,3 mio. kr. året før. En stigning på 33,3 mio. kr., svarende til 34,3%. Resultat før skat svarer til forventningerne, der senest er udtrykt i delårsrapporten for 3. kvartal 2004/05 (jf. fondsbørsmeddelelse af 22. marts 2005), hvor resultatet forventedes at ligge i intervallet mio. kr. Årets resultat efter skat udgjorde for 2004/05 86,4 mio. kr. mod 64,4 mio. kr. året før. Selskabsskat Skatteprocenten for årets skat er på 33,9% mod 33,8% sidste år. Egenkapital Egenkapitalen udgjorde pr ,0 mio. kr. mod 486,7 mio. kr. året før. Egenkapitalen er øget med periodens resultat, ligesom provenuet ved afhændelse af egne aktier inkl. udloddet udbytte er indregnet med 54,6 mio. kr. I egenkapitalen er bestyrelsens forslag til udbytte for regnskabsåret indregnet med 9,0 mio. kr. Investeringer Årets samlede investeringer i materielle anlægsaktiver udgjorde 187,2 mio. kr. Heraf udgjorde 182,4 mio. kr. investeringer i udvidelse og udbygning af bryggerivirksomheden, og 4,8 mio. kr. udgjorde investeringerne i fødevarevirksomheden Harboefarm A/S. Likviditet og nettorentebærende gæld Cash flow fra driften udgjorde 197,4 mio. kr. mod 129,4 mio. kr. sidste år. Det frie cash flow (ændring i likvider) udgjorde 88,5 mio. kr. mod 24,4 mio. kr. sidste år. Likviditetsberedskabet er sammensat af likvide beholdninger og tilsagte uudnyttede kreditfaciliteter og udgør pr ,4 mio. kr. Hertil kommer beholdningen af egne aktier på 10,4 mio. kr. opgjort til officiel børskurs pr Dette er side 5 af 18

6 Den nettorentebærende gæld udgjorde 0 kr. mod 104,2 mio. kr. året før. Den nettorentebærende gæld er således reduceret med 104,2 mio. kr. Koncernens målsætning for ekspansion skal primært opfyldes gennem organisk vækst og med en høj grad af selvfinansiering. Finansielle risici Koncernens salg og indkøb i fremmed valuta sker primært i EUR, hvorfor koncernens valutarisiko anses for begrænset. Koncernen vurderer løbende behovet for valutasikring af især SEK. Dette er side 6 af 18

7 Bryggerivirksomhed Nøgletal for bryggerivirksomheden: 2004/ / / / /01 t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. Volumen (mio. hl.) Øl, læskedrikke og malturtprodukter 5,15 4,46 3,96 3,50 2,67 Indtjening Bruttoomsætning Øl- og vandafgifter ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Nettoomsætning Resultat af primær drift Resultat før skat Skat af årets resultat (42.462) (36.834) (29.875) (18.679) (10.053) Skat vedr. tidligere år Minoritetsaktionærens andel Årets resultat Balance Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Egenkapital Langfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Balancesum Investeringer mv. Investeringer Afskrivninger Pengestrømme Pengestrømme fra drift Pengestrømme fra investering ( ) ( ) ( ) (75.985) ( ) Pengestrømme fra finansiering (23.408) (15.423) Ændring i likvider (31.717) Nøgletal i % Overskudsgrad 10,6% 10,2% 9,3% 6,3% 5,4% Afkastningsgrad 14,7% 14,7% 13,5% 8,6% 5,9% Egenkapitalens forrentning 18,4% 22,2% 22,5% 16,5% 11,6% Soliditetsgrad 50,5% 45,0% 37,2% 34,2% 29,2% Gearing 9,7% 25,2% 39,6% 51,5% 72,1% Likviditetsgrad 109,9% 115,2% 102,0% 100,8% 92,8% Afkast af investeret kapital 14,4% 15,2% 14,3% 8,8% 5,3% Medarbejdere Antal medarbejdere Dette er side 7 af 18

8 Bryggerivirksomheden, fortsat Det samlede salg af øl og læskedrikke, herunder maltdrikke og malturtprodukter udgjorde 5,15 mio. hl. i regnskabsåret, hvilket er en stigning på 15,5% i forhold til året før. Af den samlede volumen blev 72,4 % afsat udenfor Danmark. Bryggerivirksomhedens andel af bruttoomsætningen udgjorde 1,5 mia. kr. mod 1,42 mia. kr. sidste år. En stigning i bruttoomsætningen på 6,0% og med en stigning i nettoomsætningen på 8,7%. Bryggerivirksomhedens andel af resultat af primær drift steg med 14,0 mio. kr. til 127,1 mio. kr. En stigning på 12,4%. Årets afskrivninger udgjorde 80,9 mio. kr. mod 81,0 mio. kr. året før. Resultat før skat blev for bryggerivirksomheden på 124,3 mio. kr. mod 110,0 mio. kr. året før, svarende til en stigning på 14,3 mio. kr. eller 13,0%. Bryggerivirksomhedens andel af nettoresultatet udgjorde i 2004/05 82,0 mio. kr. mod 73,2 mio. kr. året før. Der er i bryggerivirksomhederne gennemført investeringer for i alt 182,4 mio. kr. til udbygning og udvidelse af produktionsanlæggene, herunder i yderligere tappe- og brygkapacitet. Med udvidelsen af brygkapaciteten og med nye anlæg til produktion af øl og læskedrikke på dåser og engangsplasticflasker er bryggerivirksomhedens samlede kapacitet blevet yderligere forøget og har samtidig givet en større fleksibilitet i alternative emballagestørrelser. De nye anlæg har sikret virksomhedens aktualitet i forhold til udviklingen på markedet og har skabt basis for udvidelse af kundekredsen i såvel Danmark som på eksportmarkederne. Bryggerivirksomheden har haft resultatmæssig fremgang i forhold til året før, med en fortsat afsætningsvækst i Sverige og Tyskland, der sammen med Danmark og Baltikum nu udgør de vigtigste hovedmarkeder. I december 2004 introducerede Harboes Bryggeri A/S, som den første danske producent, læskedrikke i 2 liter engangsplasticflasker. Afsætningen af disse produkter har efterfølgende været særdeles positiv og har givet bryggeriet nye afsætningsmæssige muligheder såvel i Danmark som på eksportmarkederne. Darguner Brauerei GmbH, der som ét af de første bryggerier i Tyskland introducerede øl og mix-drinks i engangsplasticflasker, har i regnskabsåret 2004/05 yderligere udbygget sin position inden for dette segment med en positiv afsætningsmæssig udvikling til følge. AS Viru Õlu har også i det forløbne år introduceret et bredt produktsortiment inden for øl, læskedrikke og stillprodukter i engangsplasticflaske, og afsætningen af læskedrikke har i forhold til året før haft en særdeles positiv udvikling. Gennemførte rationaliseringer og effektiviseringer skal sammen med fortsat produktudvikling sikre virksomhedens vækst. Der forventes for alle tre bryggerier en positiv udvikling på de respektive hjemmemarkeder, ligesom der forventes vækst på eksportmarkederne. Dette er side 8 af 18

9 Fødevarevirksomhed Nøgletal for fødevarevirksomhed: 2004/ / / / /01 t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. Indtjening Nettoomsætning Resultat af primær drift (7.977) (28.484) (307) Resultat før skat (12.745) (34.694) (4.964) (8.792) Skat af årets resultat (1.883) Skat vedr. tidligere år 0 (37) (11) Årets nettoresultat (8.841) (24.302) (5.266) Balance Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Egenkapital * Langfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Balancesum Investeringer mv. Investeringer Afskrivninger Pengestrømme Pengestrømme fra drift (7.252) (7.209) (3.826) Pengestrømme fra investering (2.668) (26.359) (1.589) (7.207) (10.102) Pengestrømme fra finansiering (1.900) (3.357) Ændring i likvider (14.411) (17.285) Medarbejdere Antal medarbejdere *) Incl. konvertering af gæld til selskabskapital. Dette er side 9 af 18

10 Fødevarevirksomhed, fortsat Harboefarm A/S Harboefarms andel af omsætningen udgjorde i 2004/05 252,3 mio. kr. mod 255,5 mio. kr. året før. Harboefarms andel af resultat af primær drift udgjorde 9,2 mio. kr. mod et underskud sidste år på 7,9 mio. kr. Resultat før skat blev for 2004/05 på 6,3 mio. kr. mod et underskud året før på 12,7 mio. kr. Harboefarms andel af årets resultat udgjorde 4,4 mio. kr. mod et underskud på 8,8 mio. kr. sidste år. Med udgangspunkt i en skærpet konkurrencesituation på fødevareområdet blev der i april måned foretaget organisationsmæssige tilpasninger inden for Harboefarm A/S, der i første omgang medførte reduktion af medarbejderstaben på 50 personer. Samtidig valgte virksomheden i fuld overensstemmelse med vore kunder at indgå samarbejde med udenlandske producenter omkring lønproduktion af en del af produktsortimentet. Med udgangspunkt i et vækstmarked inden for centralt detailpakket fersk og forarbejdet kød og med et styrket konkurrencemæssigt grundlag, forventes Harboefarm A/S at kunne videreudvikle sit forretningsgrundlag, og i fremtiden at bidrage med positiv indtjening, selvom der for regnskabsåret 2005/06 må påregnes et fald i omsætningen i størrelsesordenen mio. kr. Fremtiden Med udgangspunkt i nye produktionsanlæg og i den forøgede kapacitet inden for alle tre bryggerier har bryggerivirksomheden udbygget sin strategiske platform som en attraktiv udbyder til detailhandelen i Danmark og i udlandet. Bryggerivirksomhederne vil fortsætte et rendyrket koncept inden for private-label segmentet, der er detailhandelens vækstmarked. Med Harboefarm A/S s forbedrede konkurrencesituation, forventes Harboefarm A/S at bidrage positivt til indtjeningen. Der er i 2005/06 planlagt investeringer i størrelsesordenen mio. kr. inden for bryggerivirksomheden. Det samlede koncernresultat før skat forventes for 2005/06 at ligge i intervallet mio. kr. Cash flow fra driften forventes i 2005/06 at udgøre mindst 200 mio. kr. På grundlag af den positive likviditetsmæssige udvikling i regnskabsåret 2004/05 foreslår bestyrelsen, at der betales udbytte med 15 kr. pr. aktie, hvilket svarer til 15% af aktiekapitalen. Virksomheden er som strategisk samarbejdspartner forpligtet til at følge udviklingen og den internationale trend, hvorfor et højt økonomisk beredskab er af afgørende betydning, således at nødvendige investeringer kan gennemføres og sikre en fortsat organisk vækst. Vi takker aktionærer, samhandelspartnere og forbrugere for deres loyale opbakning til virksomheden, ligesom vi takker medabejderne for deres opbakning og engagement i virksomheden. Dette er side 10 af 18

11 Begivenheder efter årsregnskabets udløb Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten. Aktionærforhold Selskabets aktiekapital udgør kr. fordelt på A-aktier og B-aktier. Hvert A- aktiebeløb på 100 kr. har 10 stemmer og hvert B-aktiebeløb på 100 kr. har 1 stemme. Det er alene selskabets B- aktier, der er noteret på Københavns Fondsbørs. Harboes Bryggeri A/S havde pr navnenoterede aktionærer, hvilket er en stigning på 300 aktionærer i forhold til året før. De navnenoterede aktionærer repræsenterede pr ,9 mio. kr. ud af en samlet aktiekapital på 60 mio. kr. svarende til 79,8% af aktiekapitalen. I regnskabsåret 2004/05 var højeste og laveste kurs for Harboe-aktien henholdsvis 1402 og Markedsværdien af selskabets aktier pr udgjorde 1,2 mia. kr. mod 852 mio. kr. pr Følgende aktionærer ejer hver over 5% af aktiekapitalen: Kirsten og Bernhard Griese og selskaber der har Bernhard Griese og dennes nærtstående som største aktionær, Skælskør - stemmeandel 52,8% Bank Invest II - stemmeandel 3,2% Aktiebog Harboes aktiebog administreres af: Danske Bank A/S Holmens Kanal København K Aktier kan noteres på navn ved henvendelse til det pengeinstitut, hvor aktierne ligger i depot. Navnenoterede aktionærer modtager automatisk årsrapporten samt invitation til generalforsamling i Harboes Bryggeri A/S. Harboes Bryggeri A/S er registreret i Fondsbørsens SmallCap+ segment. Registreringen i dette segment har styrket likviditeten i aktien. Der har i perioden været handlet for en samlet kursværdi på 687 mio. kr. svarende til en gennemsnitlig omsætning pr. dag på 2,8 mio. kr. Der er indgået likviditetsstilleraftale med Danske Bank. Omsætningsniveauet for handelen med selskabets aktier er steget markant i det forløbne regnskabsår og har haft en tilfredsstillende udvikling. Dette er side 11 af 18

12 Aktiebesiddelser, insidere er for Harboes Bryggeri A/S opgjort til følgende: Beholdning i antal stk. pr. 30 april 2005 Kursværdi i DKK pr. 30. april 2005 (kurs 2.071) mio. kr. Bestyrelsen (incl. direktionen) ,6 Øvrige insidere ,2 Alle insidere ,8 Investor politik Harboes Bryggeri A/S vil med sin IR-politik tilstræbe at opretholde et højt informationsniveau overfor selskabets aktionærer og øvrige interessenter. Selskabet vil føre en aktiv dialog og værdiskabende kommunikation, der kan danne grundlag for en prisfastsættelse af selskabets aktier, som afspejler virksomhedens værdi og fremtidige indtjeningsmuligheder. IR-information vil løbende blive udbygget og tager i dag sit udgangspunkt i: Kvartalsmeddelelser Årsrapporter (dansk/engelsk) Individuelle præsentationer og møder med interessenter Harboes Bryggeri A/S hjemmeside med tilhørende links Harboes Bryggeri A/S har i det forløbne regnskabsår afholdt analytiker- og investormøder i Danmark. Selskabet vil fortsat deltage i lignende arrangementer og møder i indeværende år for herigennem at øge dialogen med aktionærer og investorer. Aktionærer, analytikere og andre interesserede er velkomne til at henvende sig til selskabets IRkontaktpersoner. Selskabet modtager gerne forslag til, hvordan vi kan forbedre vores investorrelationer. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der udbetales udbytte med 15 kr. pr. aktie á 100 kr. Den foreslåede udlodning udgør i alt 9,0 mio. kr. Den resterende del af overskuddet 77,1 mio. kr. foreslår bestyrelsen overført til næste år. Dette er side 12 af 18

13 Finanskalender 2005/06 Harboes Bryggeri A/S forventer at offentliggøre regnskabsmeddelelserne, som følger: Delårsrapport for 1. kvartal 2005/ august 2005 Halvårsrapport 2005/06 1. december 2005 Delårsrapport 3. kvartal 2005/ marts 2006 Generalforsamlingen i Harboes Bryggeri A/S afholdes tirsdag den 23. august 2005 i Skælskør. BESTYRELSESBESLUTNINGER OG FORSLAG TIL GENERALFORSAMLINGEN Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der udbetales udbytte til aktionærerne. Bestyrelsen foreslår følgende resultatdisponering, moderselskabet DKK / /04 Årets resultat Udbytte til aktionærerne Hensat til reserve for nettoopskrivning af kapitalandele Overført til næste år Bestyrelsen stiller endvidere forslag om, at dens bemyndigelse til at lade selskabet erhverve egne aktier op til 10% af aktiekapitalen til en kurs svarende til børskursen plus/minus 10% forlænges indtil næste ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen afholdes den 23. august 2005 kl i Skælskør. Det trykte regnskab forventes at foreligge den 10. august Som bilag følger selskabets resultatopgørelse og balance samt egenkapitalens udvikling i 2004/05. Adv. Anders Nielsen Bestyrelsesformand Bernd Griese Adm. Direktør HARBOES BRYGGERI A/S, ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE Bilag 1: Resultatopgørelse for regnskabsåret 1. maj 2004 til 30. april 2005, koncernen Bilag 2: Balance pr. 30. april 2005, aktiver, koncernen Bilag 3: Balance pr. 30. april 2005, passiver, koncernen Bilag 4: Pengestrømsanalyse Bilag 5: Egenkapitalopgørelse, koncernen Dette er side 13 af 18

14 Resultatopgørelse Bilag 1 Moderselskab Koncern 2003/ / / /04 t.kr. t.kr. t.kr. t.kr Bruttoomsætning ( ) ( ) Øl- og vandafgifter ( ) ( ) Nettoomsætning ( ) ( ) Produktionsomkostninger ( ) ( ) Bruttoresultat (97.336) ( ) Distributionsomkostninger ( ) ( ) (20.962) (21.629) Administrationsomkostninger (34.015) (35.218) 0 0 Andre driftsindtægter Andre driftsomkostninger (10.872) (2.876) Resultat af primær drift Resultat før finansielle poster Finansielle indtægter (3.487) (2.808) Finansielle omkostninger (8.733) (10.701) Resultat før skat (32.967) (44.345) Skat af årets resultat (44.345) (32.930) Regulering af skat vedrørende tidligere år Resultat efter skat Minoritetsaktionærernes andel Årets resultat Forslag til resultatdisponering Udbytte for regnskabsåret Hensat til reserve for nettoopskrivning af - - kapitalandele Overført til næste år Dette er side 14 af 18

15 Balance Bilag 2 Moderselskab Koncern 2003/ / / /04 t.kr. t.kr. t.kr. t.kr Grunde og bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Reservedele til egne maskiner Materielle anlægsaktiver under opførelse Materielle anlægsaktiver Kapitalandele i dattervirksomheder Kapitalandele i associerede virksomheder Deposita, lejemål Andre værdipapirer og kapitalandele Finansielle anlægsaktiver Råvarer, halvfabrikata og engangsemballage Færdigvarer og handelsvarer Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg Tilgodehavender hos dattervirksomheder Tilgodehavende anlægstilskud Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningersposter Tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver Dette er side 15 af 18

16 Balance Bilag 3 Moderselskab Koncern 2003/ / / /04 t.kr. t.kr. t.kr. t.kr Aktiekapital Overkurs ved emission Reserve for nettoopskrivning efter den indre - værdis metode Udbytte for regnskabsåret Overført overskud Egenkapital Minoritetsaktionærer Tilbagekøbsforpligtelse, returemballage Udskudte skatteforpligtelser Hensatte forpligtelser Gæld til realkreditinstitutter Kreditinstitutter i øvrigt Periodeafgrænsningsposter Langfristede gældsforpligtelser Gæld til realkreditinstitutter Kreditinstitutter i øvrigt Leverandører af varer og tjenesteydelser Gæld til dattervirksomheder Gæld til associerede virksomheder Selskabsskat Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser Passiver Medarbejder- og ledelsesforhold Øvrige noter Dette er side 16 af 18

17 Pengestrømsopgørelse Bilag 4 Koncern 2004/ /04 t.kr. t.kr. Resultat af primær drift Afskrivninger mv Indtægtsførte tilskud (6.159) (5.844) Pengestrømme fra drift før ændring i driftskapital Ændring i driftskapitalen (33.349) Pengestrømme fra primær drift Nettorenter, udbytter, kursreguleringer mv. (5.679) (7.784) Betalt skat, netto (23.746) (22.138) Pengestrømme fra drift Nettoinvesteringer i materielle anlægsaktiver (Årets køb og salg af materialle anlægsaktiver, netto) ( ) ( ) Nettoinvestering i finansielle anlægsaktiver (276) (539) Pengestrømme fra investeringer ( ) ( ) Udbetalt udbytte (6.000) 0 Afdrag på langfristet gæld, netto (18.343) (15.581) Modtaget investeringstilskud i regnskabsåret Nettosalg egne aktier incl. modtaget udbytte Pengestrømme fra finansiering Ændring i likvider Likvider pr (425) (25.026) Kursregulering primo (52) 181 Likvider pr (425) Dette er side 17 af 18

18 Egenkapitalopgørelse Bilag 5 Koncern I alt t.kr. Saldo pr Årets resultat 2004/ Udbetalt udbytte (6.000) Årets køb og salg af egne aktier incl. modtaget udbytte Valutakursregulering 137 Saldo pr Dette er side 18 af 18

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

DELÅRSRAPPORTMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj 2007 31. juli 2007

DELÅRSRAPPORTMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj 2007 31. juli 2007 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese DELÅRSRAPPORTMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj 2007 31. juli 2007 Til OMX

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S Til KØBENHAVNS FONDSBØRS Meddelelse er omtalt på de

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE. DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj 31. januar 2007

FONDSBØRSMEDDELELSE. DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj 31. januar 2007 FONDSBØRSMEDDELELSE DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj 31. januar 2007 Højdepunkter: Nettoomsætningen er steget med 1,5 % til 1.071,5 mio. kr. o Bryggerivirksomhedens nettoomsætning

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Investorpræsentation. Danske Markets. mandag, den 13. september 2010

Investorpræsentation. Danske Markets. mandag, den 13. september 2010 Investorpræsentation Danske Markets mandag, den 13. september 2010 Harboes Bryggeri A/S Det børsnoterede Harboes Bryggeri A/S er moderselskab i Harboe-koncernen Darguner Brauerei GmbH Tyskland AS Viru

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 05.2006 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde onsdag, den 30. august 2006 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2005 30.06.2006.

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde tirsdag, den 21. august 2007 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2006 30.06.2007.

Læs mere

Stampe Invest ApS. Nygårdparken Herning. Årsrapport 16. juni december 2016

Stampe Invest ApS. Nygårdparken Herning. Årsrapport 16. juni december 2016 Stampe Invest ApS Nygårdparken 43 7400 Herning Årsrapport 16. juni 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/01/2017 Hanne Thomsen Dirigent

Læs mere

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS LOLLIPOP INVESTMENTS IVS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06/2015 Richard Kaldal Andersen Dirigent Side 2

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

2200 HOLDING IVS. Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N. Årsrapport 4. december december 2015

2200 HOLDING IVS. Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N. Årsrapport 4. december december 2015 2200 HOLDING IVS Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N Årsrapport 4. december 2014-3. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05/2016 Mads Clausen

Læs mere

Årsrapport 2004/2005

Årsrapport 2004/2005 Årsrapport 2004/2005 2 Indhold FOR REGNSKABSÅRET 2004/2005 3 Resumé af regnskabsåret 4 Hoved- og nøgletal 6 Ledelsesberetning for koncernen 11 Ledelsesberetning for bryggerivirksomheden 17 Ledelsesberetning

Læs mere

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 Halvårsrapport Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 1. halvår - 2015 31. juli 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved-

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Business Trust ApS. Smedekærvej Kastrup. Årsrapport 18. maj december 2016

Business Trust ApS. Smedekærvej Kastrup. Årsrapport 18. maj december 2016 Business Trust ApS Smedekærvej 13 2770 Kastrup Årsrapport 18. maj 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/05/2017 John Willem Norden

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S. telefon 58 16 88 88. Ruth Schade, koncerndirektør

SELSKABSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S. telefon 58 16 88 88. Ruth Schade, koncerndirektør SELSKABSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktpersoner: Bernhard Griese, adm. direktør Ruth Schade, koncerndirektør DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj 31. oktober

Læs mere

Årsrapport 2003/2004

Årsrapport 2003/2004 Årsrapport 2003/2004 3 Indhold FOR REGNSKABSÅRET 2003/2004 3 Resumé af regnskabsåret 4 Hoved- og nøgletal 6 Ledelsesberetning for koncernen 11 Ledelsesberetning for Bryggerivirksomheden 17 Ledelsesberetning

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Dagsorden. 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.

Dagsorden. 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse. Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse. 3. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

Indtjening på high-end højttalere er fastholdt. For øvrige produkter er der nedgang i salget i forhold til sidste år.

Indtjening på high-end højttalere er fastholdt. For øvrige produkter er der nedgang i salget i forhold til sidste år. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 27. september 2016 Årsregnskabsmeddelelse 2015/16 for Dantax

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 33.014 35.146 84.324 104.098 129.885 Afskrivninger 1.980

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 42.830 38.504 104.697 95.247 125.740 Af- og nedskrivninger 1.583-2.688 4.815 102.920

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Side 3 af 13 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 29.246 33.594 51.309 68.952 129.885 Afskrivninger

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE. Halvårsrapport

REGNSKABSMEDDELELSE. Halvårsrapport 2016 2014 REGNSKABSMEDDELELSE Halvårsrapport H1 LEDELSENS KOMMENTAR Energi Danmark koncernen realiserede i 1. halvår 2016 et resultat før skat på 55,356 mio. kr. og en samlet koncernomsætning på 8.314

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S. www.harboes.dk telefon 58 16 88 88. Ruth Schade, koncerndirektør

SELSKABSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S. www.harboes.dk telefon 58 16 88 88. Ruth Schade, koncerndirektør SELSKABSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S www.harboes.dk telefon 58 16 88 88 Kontaktpersoner: Bernhard Griese, adm. direktør Ruth Schade, koncerndirektør DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. september 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

MS4V ApS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/01/2011. Violeta Muncanovic Dirigent. CVR-nr.

MS4V ApS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/01/2011. Violeta Muncanovic Dirigent. CVR-nr. MS4V ApS Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/01/2011 Violeta Muncanovic Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger... 3

Læs mere

First North Meddelelse nr august 2014

First North Meddelelse nr august 2014 First North Meddelelse nr. 76 21. august 2014 Halvårsmeddelelse for 2014 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2014 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

MMO INVEST ApS. Klampenborgvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016

MMO INVEST ApS. Klampenborgvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016 MMO INVEST ApS Klampenborgvej 9 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/11/2016 Michael Mortensen Dirigent

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Side 3 af 12 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 24.198 27.747 125.699 Af- og nedskrivninger 1.548 104.631 104.146 Øvrige

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200

Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200 Årsrapport 2005-2006 3 Koncernens økonomiske udvikling Bernd Griese, Adm. direktør År 2005/06 har været et intensivt og spændende år, som blev præget af nye udfordringer og forandringer. I forlængelse

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

21. maj 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2003 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K

21. maj 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2003 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads

Læs mere

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S Tordenskjoldsgade 2, st 6700 Esbjerg Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2015 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj - 31. juli 2011) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelsen for

Læs mere

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015 NJ BOLIG ApS Strandhusevej 13 7130 Juelsminde Årsrapport 1. april 2014-31. marts 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2015 JIMMI LILLELUND Dirigent

Læs mere

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR GBH REVISION & RÅDGIVNING A/S Registreret Revisionsaktieselskab M.D. Madsensvej 13 Postboks 99 3450 Allerød Telefon 48 14 38 00 Telefax 48 14 38 30 Mail gbh@gbh.dk Web www.gbh.dk CVR. nr. 17 61 04 30 K

Læs mere

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370 Side 1 af 15 Side 2 af 15 Side 3 af 15 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2014 2013 2013 Hovedtal Nettoomsætning i alt 27.747 22.063 115.643 Af- og nedskrivninger 104.631 2.019 8.150 Øvrige

Læs mere

MEDDELELSE Nr. 157 MEDDELELSE TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS HALVÅRSMEDDELELSE PR. 30. JUNI 2006

MEDDELELSE Nr. 157 MEDDELELSE TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS HALVÅRSMEDDELELSE PR. 30. JUNI 2006 DAMPSKIBSSELSKABET ORION A / S CVR: 20.702.419 * EST. 1912 Dato: 30. august 2006 Til: Københavns Fondsbørs xcse@xcse.dk Fra: Antal sider: D/S ORION A/S Kontaktperson, best.fm. Kr. B. Jensen kj@ocean-prawns.com

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2011 Årsregnskabet for moderselskabet Købehavns Lufthavne A/S

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2001 Side 1 af 11

Årsregnskabsmeddelelse for 2001 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Odense, den 11 marts 2002 PEB/mnm/Albani 03-2002 Årsregnskabsmeddelelse for 2001 Bestyrelsen for Albani Bryggerierne A/S har dags

Læs mere

OCULAR ApS. Willemoesgade 3, kl 2100 København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2015

OCULAR ApS. Willemoesgade 3, kl 2100 København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2015 OCULAR ApS Willemoesgade 3, kl 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/11/2015 Martin Meyer Nielsen Dirigent

Læs mere

NEMIMPORT ApS. Møllevej Vamdrup. Årsrapport 19. november december 2015

NEMIMPORT ApS. Møllevej Vamdrup. Årsrapport 19. november december 2015 NEMIMPORT ApS Møllevej 4 6580 Vamdrup Årsrapport 19. november 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2016 Klaus Garde Nielsen Dirigent

Læs mere

ROSAHUS ApS. Lergravsvej Ringsted. Årsrapport 1. juli juni 2015

ROSAHUS ApS. Lergravsvej Ringsted. Årsrapport 1. juli juni 2015 ROSAHUS ApS Lergravsvej 23 4100 Ringsted Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 08/01/2016 Hans Jørgen Lambertsen Dirigent

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps

Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps Hybenhaven 31 8520 Lystrup Årsrapport 10. februar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2017

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den OOOJA ARCHITECTS IVS Årsrapport 5. april 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2015 Jan Buthke Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Årsregnskab 2010. Poul Due Jensen s Fond

Årsregnskab 2010. Poul Due Jensen s Fond Årsregnskab 2010 Poul Due Jensen s Fond Resultatopgørelse for poul due jensen s fond 1. januar - 31. december Note 2010 2009 Administrationsomkostninger 1 (4) (3) Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) For 2004/05 har den ændrede regnskabspraksis følgende effekt:

Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) For 2004/05 har den ændrede regnskabspraksis følgende effekt: Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 3. oktober 2005 Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) Fra og med 1. juni 2005 aflægges koncern- og moderselskabsregnskabet

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

12 Bilag. Bilag 1. Balancen. 1a, stk. 3, litra a

12 Bilag. Bilag 1. Balancen. 1a, stk. 3, litra a 12 Bilag Bilag 1 Balancen ÅRL bilag 2, skema 1 Aktiver ANLÆGSAKTIVER I. Immaterielle anlægsaktiver 1. Færdiggjorde udviklingsprojekter 2. Erhvervede patenter, licenser osv. 3. Goodwill 4. Udviklingsprojekter

Læs mere