Brettesnes. Privatbanken i Trondhjem utfører. g M. MONSSEN l KJØT & PØLSEFORRETNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brettesnes. Privatbanken i Trondhjem utfører. g M. MONSSEN l KJØT & PØLSEFORRETNING"

Transkript

1 xvi Privtbnken i Trndhjem utfører e m. Bnkfrretninger Tiæg g Retteser nmedt under Bkens Trykning. "Beuté, Dmefrisørsn,. Tryggv.g. 34 Berg, Nr, Frretningsdme, Aridsg. 2 'Christinsen, Søren, Agenturfrretning, Th. Angesg. 12. Se Annncen Pg. 65 Dh,. E., Eiendmsfrretn., Drnn.g. 56 Didriksens Fiskh, Thrdsgrdsveiten Se Annnce Pg. 65 Discher,. K., Dreierværksted, Sndgt. 33 Dwrsky, D., Tndæge,. Tryggv.g. 11 Five, J., Frretningsfører,. Tryggv.g. 34 fiske, Nis, Eiendmsfrr., Fjrdg. 37 Huger & Cmp. A/S., Cigrfrr.,. Tryggv.gt. 11 Heiberg, Gustv, Agénturfr., Th. Angesg. 5 Kindt, Enkefru, Svend Jrsg. Lrsen, Dgny, Butikdme, «Nidrhug», G. Asvei Miier, Ingv., Ingeniør, Svend Jrsg. Møer, J. Mses, Nrdenfjedske Hvribureu, Ievden 3 d Nrdenfjedske Mskincmpgni, Munkeg Schytte-Berg, Arkitekt, Ny Asvei 9 'Sundby,., Prfessr, Nd. Aé 8, Singsker Trndhjems kem. Industri, A/S., Fbriktin v teknisk kemiske Hndesprdukter. Aktiekpit kr. 4, Bestyresen er Kemjker Brynjuv Abrhmsen, Mskinmester v Lssen g Dispnent B. Brdh. Vbkken 19, Se Annnce Pg. 548 Brettesnes Sidje- & Fiskegunfbrik Adm. Direktør: Rich. Hnsen, Adr. Brettesnes. Direktinens Frmnd: Aug. Fsse, Fjrdgten 3. Teefner 649 & 679. Fiskegun, Sidje, Sidme, Fiskeprdukter m. m. ^>U5 ^^?/U\iT/L\^/L<i-/L\^-/ix^^\^t\fø/L'\^^\^U\^/U\^L\^..._._..._.._.._ r_ j_ 7iW^ $» m g M. MNSSEN KJØT & PØLSEFRRETNING 2 ERLING SKAKKES 6ATE 21 Første Avdeing. A. ffentige Bygninger, Kntrer g Bnker etc. Aintmnd s Stiftmtmnd Bthner, Hrd, H. Hgerupsgt. 10 Amtsgrrnm, Einum Erik A. Hmmer, Buviken Amtsin^ener fr Søndre T.hjems mt Brth, Fredrik,,,Gmehugen", Tef. 399, Gme AsVei Kntr : Th. Angesgt. 20 II, Tef AmtskssererKntr, Søndre T.hjems Amt, Kirkegt 41 II Amtsksserer: Smdh, A. Fudmægtig: Smmervd, H.. Smdh, Sigeif sen, Reidr Smdh, g. Frk. AmtsknduKtør fr Søndre g Nrdre Trndhjems Amter Grm, Einr, Ingeniør, Nyveien 8 Aintsdyræge Lund, Dyræge, Prinsens gt. 37 knst. Amtsskttekiiunissiuen Se Ligningskmmissinen KQRTNIJiiS AmtssKgmestre Aeng, Rich, Stenberget 5 figsbø, v, Ievden 3 c ArMver Stiftsrkivet (prettet 13. Juni 1850), Bispegt. 7 b, K Arkivr: De, Anders, St. vsgt. 11 Assistenter : Refss, J., Sindsterbkken 27 Hnsen, Fr., Bispehugens Ske Schnning, Annie, Søndregt. 7, se Skttefpged Aviser, se Redktinskntrer str i direkte Frbin- deise med Riksteegrfen g mttr sye ke sm utenbys Teegrmmer g Riks- v teefnseskper. Ekspeditin: Munkégt Indehver : Kck, Ab. Emi Bdenstter Iens Sjøbdehus med fri Adgng fr e Trndhjems Lysbdenstt,. Tryggv.gt. 22, Teefn 1864 ur 3» n D S K i. 5? w 01

2 Frfng tid E. C. Dhs Bryggeriss Minerfvnd. Trndhjems Sjøbdenstt (ved St. fs Ki) er i Smmermnederne pne Hverdge fr Dmer 9 11 g S^n 5, fr Herrer 11 1 /» 2 1 /» g 6Ys 8. Søndge fr Herrer 8 fe 11 1 /? 2'/s. S Bietpriserne er 20 Øre fr Iste Ksses g f Bd. 10 Øre fr 2den Ksses. Arsbiet s j; Kr med;h.dug, Kr. 5. uden H.dug. * Trndhjems østre Fkebd, N. Bkndet 80 Bdet er pent: Mndg, Tirsdg, nsi fe" dg, Trsdg K Fredg g Lørdg J K jh" Trndhjems vestre Fkebd, Hspitsøkkene Bdet er pent hver Dg fr K Em. Bdstue fr Dmer : Tirsdg g Fredg,? Bdstue fr Herrer: Mndg, nsdg, Trs- H dg g Lørdg. Dusch fr Dnier: Mndg, f nsdg, Trsdg g Lørdg. Dusch fr^her- K rer: Tirsdg g Fredg. " Trndhjems Vrmbdenstt, Drnn.gt. Krbdvdeingerne hdes pne i." Sm æ merhyret. 1. Apri 30 Septbr. fr K. i Fm. ti K. 8 Em. g i Vinterhvret ktber 31 Mrts fr K. 9 Fm. ti 8 Em Lørdg ti K. 9 Aften. Rmer- g Dmpbdvdetngen hdes hver Søgnedg pen fr Dmer fr K Fm. (NB. Bietsget ti Rmerbd g Dmpbd sutter K 11), g nsdg fr K. iq 10 3 (NB. Bietsget sutter K 2) g fr Herrer fr K.. 1V/2 8 Em gundtgen n nsn s - n- fix»..* f» T ' " " ' dg, -<-,, -,*~ først ^*w frå.«.3 8, u, JJffLU Lørdg Aften ti K. 9 * s t Gs n f. Si H *. "5 & e Høitidsftener ukkes K. 5. Rmersk Bd everes e Dge. Dmpbd everes Mndg g Fredg. Desuten hdes Styrt-, Dusch- g Bsin bdene pne fr Herrer e Søgnedge fr Apri 30. September fr K Fm. fr ktber-31. Mrts fr 9-10 Fm. (Bietsget sutter K. 9 /«.. BnKer Den Nrdenfjedske Kreditbnk, Drnn.gt. 3 K Teef, 376. Bnkehefen 1246 Kntrchefen 2149). Direktin: Berg, Andr., dm. Dir., Drnningensgt, 3 Gtermnn C., Nyveien 11 Knff, Abrigt, Drnningensgt, 2 Thuw, Chr.,. Tryggv.gt. 42 Nissen-Drejer, Mjr, Sverrésgt. Kntrchef: ssen, Hj. Ju,,,,Hegge", Bkunet Hvedksserer : Svendsen, J. M., nvng", Bkunet Bkhder sen,. T.,,,Rud", Lieby Underksserer: Jhnsen. F. N., Nyveien 12 IV Krrespndent: As, EJnr,,,Ashytten", Bkunef Assistenter : Me, Gustv, Skrnten 7 Steen, Birger.., Tryggv.gt. 2 b Dh, Jens P., Præsidentvt. 6 b Lrssen, Petter,,,Heimstd", Ldehmm. Hnsen, Hkn, Schutzgt, Me, Fste, Egesætergt 23 Essendrp, Afred, Egesætergt. 39 Wstd, Sigurd, Nnnegt. 25 ttesen, Wih.,,Krken", Bkunet Bch, Arne, Trdenskjdsgt. 11 Fønæs, Ingebrigt, Jmfrugt. 14 Jhnsen, f, Th. Angesgt. 21 Brgen, Vebjørn, Gydenøvesgt, 21 Hnsen, Einr, Schutzgt. Kevisin : Revisinschef : Teesbø,. 3.,,,Trdbugen", Ldehmm. Lssius Fredrikke, Frk., Er. Skkkesgt.5 Hs, Rgnhid, Fru, Munkegt. 3 Arnet, Sfie, Frk.,,,0sti", Chrttenund Bud :, Wærnes, us, Drnningensgt. 3 Jcbsen, Cr, Tyhdtveien 12 Fyrbøter: Hgen, uf. Fjrdgt. 3 A/S Hndverkernes Bnk g Spreksse, Th. Angesgt. 8. K Tf. 746 Direktin : Hst, Einr, Mdrøgt. 82 Widerøe, M. C., Th. Angesgt, 24 Brimn, Fritz. Tryggv.gt. 'å Si em, Ju., Munkegt. 31 Bhne, Fr., Vngsund, Øen Ksserer: Brønner, Af, Rsend, Indherredsv. Bkhder: Gudde, P., Sbnsegt. 6 Knudsen H., St. Jørgensvt. 5 Revisrer: Wighmmer, Chr., Prinsensgt. 6 Krmer, P. A., Krngt. Bud: Eriksen, Axe, Th. Angesgt. 8 Kngeriget Nrges Hypthekbnks Lnekntr, Søndregt Teefn 1410 f Administrtin : Bergersen, B. K, Assessr, Singsker (Frmnd) Hff, Jcb T., Ørndet Fjermstd, P.,,,Mhdt", Strinden Suppenter: Fck, H., Byfged, Kvskindsgt. 3 Gtvik, Andres Pettersen, Frsten Hgerup, K., Lndbruksske, Værden Ksserer.: Nisen, H. A,, Sknsegt 6 Sekretær':.R.Skf. Rm, Stenberget 3 Bghder: Fnes, K., Nd, MøenDerggt. 15 Fer. Thedr, Kngensgt 78 Niesen, Mgnhid, Frk,, Sknsegt. 6 Lineum (Inid, ensfrvet, trykket), Lineumskit, Bnemsse g Lineumssæbe. Mebestffe, Prtierer, En grs-t.hjem-en deti Brdtæpper, Brd- g Bænkevxdug i strt Udvg. Revisrer : Sberg, L.,,,Præsthus", Strinden S (ene, A., Bnkksserer,,,Heimen", Singsker Nrges Bnks Avdeing, Kngensgt., K Teefn 482. Bestyrese : Grønning, August Emi, Kjøbmnd Øvernd, Bernh, Brukseier, N. Stjørden Hvrsen, I. M., Strthingspræsident Suppenter: Løchen, f, dj. Brgermester K vm, Øystein,, Grdbruker Ksserer: Kiend, F. H., Ark. Christesgt. 11 Bkhder : Hnsen, Bjrne, Egesætergt.. 11 Sekretær: Wighmmer. Chr. Aug., Prinsensgt. 6 Fudmægtige: Hst, Jhnnes, Mdrøgj. 86 Dh, Kr, Kvskindsgt. 3 Rønning, Jh. G.,,,Løkken", Thyhdtveien Eide, Pu Edv., Nedre Ien 9 Hbjørn, Rikk, Er. Skkkesgt. 5 Hegge, Sis, Prinsensgt. 45 Heån, Bjrne, Kngensgt. Vktmester: Jensen, Mrtin, Kngensgt. Privtbnken i Trndhjem, Søndregt. 14 Ekspeditinstid 9 1. Tf. 328,1522 & 1852 Direktin : Hgensen, Rich., Bnkchef, Sverrésgt. b Jenssen, A-, Knsu Øien, Adf, Grsserer Bruun, Jbn..R.Skfører Smmerscbied, Ed., Knsu Ktrchef: Muring, Anders,,,Kringsj", Bispehugen Ksserer: Sten, Thrstein,,,Rsenbrg", Singsker Bkhder : Vd, scr,,,asy.", G. Asvei Sekretær: Skugstd, J, C,,Indherredsv.III Sivertsen, A.,,,Fgertun", Bysen Assistenter : Dh, S., Kirkegt. 58 Husby, Pu, Vi,,Esheim", Strinden Hst, Arne, Nidrøgt 86 Prøsch, Reidr, Bkkegt. 8 Skugstd, Adf, Ievden 13 Dh, Hrd, Jernbnevdene 2 Hmeide, A., Schutzgt. Sie,f,Ivr, Kngensgt. 13 II Enstd, Trbjørg,,,Askund", Burn Revisrer: Bøckmn, N., Kptein,,,Gdthb", Øen As, Andr.. Sknsegt. 2 Grm, Mrie, Østre Ien 5 Bud: Gimnes, M,'., Vktmester, Søndregt. 14 Uvs, J., Ø. Bkndet 29 Sirindens Sprebnk. DrDningensgt. 6 K Teefn 763 Direktin: Anth. Fnes, H. Finne, Kr. Bjerkn, J. Fjermstd, Chr. Niesen g K. Trnstd Smtige Direktører bst i Strinden med undtgese v Lensmnd Bjerkn, sm br i Mvik. Ksserer: Stene, A., Vi,,Heimen" Singsker Mxnes, Kvskindsgt. 3 IV Petterssn, Sigurd, Smedbkken 5 II Revisr: Winsnes, Arnt, Strinden Bud: Hnsen, Afred E., Drnningensgt. 6 Trndhjems Arbeiderfrenings Spreskiingsbnk, Søndregt. 18 K Tf. 264 Direktin : Hfstd, Arsenfrvter,,,Shug", Strinden Erndsen,., Måer, St. fsgt. 13 Evensen, A., Bundtmker, f Tryggv.gt. 22 Jenssen, Nici Sekretær, Ny reg. gt. ti Ark. Christies Gt. Lund Per, Høiesteretsdvkt, Prinsensgt. 44 Fudmægtig : Bch, Rgnvd, Kjøbmndsgt- 8 Ksserer: Hrberg, S,., Rsenbrggt. 7 Bkhder: Bch, J. Chr., Trdenskjdsgt. 11 Revisrer: Heån, L., Ksserer, Kngensgt. 66 Knutzn, Edv. Jernbneknt., H. Jrsgt. 2 Bud: Mehus., Arbeiderfreningen Trndhjems Hndesbnk, Søndregt, 13 K Tf. 594 g 2061 (Bnkchef Tf. 895). Direktin: Vkmr, P., Bnkchef, Søndregt. 13 Iversen, B., Grsserer, Drnningensgt. 2 Erichsen,., Knditr, Vr Frue Gt. 4 Mdsen, M., - Grsserer,. Tryggvgt. 45 Cin-Hnsen,.R.Skf., Evegt. Kntrchef: Amdh, Kr,,,Brti", G. Asvei Sekretær: Evensen. f, Bkunet 24 Bkhder : Am, Finn,,,Hugi", G. Asvei Ksserer: sen, Hrd, Vessesgt. 4 Artsen, Th., Stenberget 5 Bch, Rf, Kjøbmndsgt. 8 Birch, Gunnr, Ark. Christiesgt. 7 IV Brrud, Cr, Asveien Eriksen, C.. A, St, fsgt. 8 Jenssen, f, Kngensgt. Krg, Petter, Brinken 9 II Lrssn, Eis, Drnningnsgt. 25 Lykke, Birger,,,Smmer". Øen Niesen, Jcb, Drnningensgt. 31 Npdt, Fritbjf, Ø. Sindsker 2 Rinde, Sig., Ievden 3 Rgnhug, Jhn, Kstergt. 18 Sivertsen, Trygve, Fgertim pr. T.biem

3 Kjøb Jcb Hscths nerkjendte Brødvrer, Sæther, B. Cbr., Bhusgt. 2 Wstd, Einr, Nnnegt. 25 III Wihemsen, Wih. Egesætergt. 19 Wd, Einr,. Tryggv.gt. 61 Revisrer: Htermnn, August, Museumspds Le, Pu, Aridsgt. 6 b._* fc» j Lund,. Hgen, Nyveien» Rønning. Ln, Frk, Kjøbmndsgt. 30 «D Bud: ' Christensen, Mik, Søndregt. 13.,_! Skjetne, e, Søndregt.?. W) (D -s Q CQ "S nd s 05 i Trndhiems Rekredittnk, Søndregt. 7 K. 9-L Tf. 48 Direktin: Sønder, K., Cnd. jur., dm., Munkegt. 15 Finne, H. Gdseier, BTuneen", Strinden Bødtker, Fr. E., Læge, Kjøbndsgt. 33 Brtt, Jh. F., Knsu, Munkegt. 15 Bkhder: Dh, Thrvd, Sknsegt. 8 Ksserer: Hnssen, Hrd, H. Jrsgt. 8 Wichstrøm, Arthur, Kstergt. 18 kstd, Ebbe, Keistgt. 5 Revisrer: Tvete, B. M, Wisenhuset Steen, B.,. Tryggv.gt. 2 b Bud: Jhnsen, Mrtin, Søndregt. 7 Trndhjems Sprebnk, Kngensgt. 4, K. 9 1 Tf. 468, Tf. ti dm. Direktør 2634 Direktiu: Bryn, Kristin, dm Direktør, Munkegt. 17 Jenssen, A., Kjøbmndsgt. 32 Bergersen, Bernh. K.,,,Rsfedt", 0. Ae. ; Singsker Bruun, Fritz,.- Tryggv.gt. 37 Iversen, B., Drnningensgt. 2 ; Ksserer: Pedersen, Ju., Prinsensgt. 44 H t" i. Bkhder g Sekretær : Christinsen, J. S., H I Chrttenund Fudmægtig: Brænne, Hns, S Ark. Christiesgt. 4 IIII As Andr.,,,A?grd", Bkune Sivertsen, L.,,,Fgertun", Bysen Rin, f, Bhusgt. 10 Furu, Treif, Ny reg. Gt. 2 ti Ark Christiesgt. Revisinschef : Eide, Jcb, Sknsegt. 8 b i Fudmægtig: Gudde, P., Sknsegt. B Thrpp-Andersen, FrK., Løkkegt Bud g Vktmester: Tier, Chr., Kngensgt. 4 Bedøinineseskininissin, 5 Brigdes, ti undersøkese v værnepigtige Mndskpers. Tjenestedygtighed, hder Møte hver Lørdg K. 12V (undtgen Jueften, Nytrsften g Pskeften) i Mnederne ktber ti g med Apri. Lke : Munkegt. 2, indgng frå Bispegt. ti Brigdemusikens øvesesværese. Medemmer: Brigdeægen g 2 ndre Miitæræger. Bergmester Mrtensen. Per, Vi,,Steinbrg", Nd, Asvei 20. Tf Brgermestere, Kngensgt. 7. K Buck, Hns, nsørften", Ø. Singsker 12 Løchen, f, Adj., Drnningensgt 8 Brndtrpset Hved-Brndsttinen, Kngensgt. 2 Ldemens Brndsttin, G. Kirkevei 14 b ens Brndsttin, Hvden 32 Brndchef: Hvrsen, Abrhm, Ingeniør. Kntr Søndregt., Tf 260, br Kjøbmndsst. 20 verbrndmester: Bye, Ludv., Kngensgt. S.2 Underbrndmestre: Anshus, Jhn, G Kirkevei 14 b Hjærtø, Chr., H. Nissensgt. 2 Brigde- & Kmrndntkntr Se miitære Kntrer Byfged «fc Mtrins. Kntr Søndregt. 11. K Fck, H., Kvskindsgt. 3. Kntrpersne : Cppeen, Jhn, Fudmægtig, Nd. Bki. 70 Niesen, Wihem., Fudmægtig,. Tryggv.gt. Si Bjørnsen, Wihemine^, Frk, Drnn.gt. b3 Petersen, e,,,sheim", Nyveieu Ihen, Kitty, Munkegt. 31 Rmstd, Svnhid, Nyveien 12. BygningstHiinissiiien Jestrup, H., Pitimester Hvrsen, Abrhm, Brndchef Christensen, Jhn, Stdsknduktør Bøckmnn, M., Stdsfysikus Schytte Berg, Arkitekt Weuge, Kirsten, Frk., Arkitekt Me, Jh.s Bygm. SSyæger, se Stdsfysikus BysJiriver, Kntr Kngensgt. 1, peut K. 9 1 Fd, Cr Gustv Kntrpersne : Bng, Ann, Frk.,,,Evstuen" pr. Chrttenund St. Andenæs, A: E., 0. Møenberg.gt. 35 Missen, Edv. Hspitsøkkene 10 H Veride, A. B. Kirkegt. 12 Mnken i Tmiii Iversen, Reidr, Prinsensgt. 19 Lugsnd, Frk.. Søndregt, 5 Bersen, Kngensgt. 3 Tf 1363 & 2185 Børsfcminssær Jenssen, A., Kjøbmndsgt. 40 BersKmiteen Øien, Adf, Knsu (pmnd) Lykke, Ivr, Knsu Thuw, Chr., Grsserer SMspchør Bm, Chr,.R.Skfører, Søndregt. 18 DistrifctsintendntMren Se under miitære Kntrer ExercerSmset, Munkegt. 4 Fftrfctisynet Sæthre, Th, Dr. (Frmnd),,Kwdheim", Våene, pent Mndg, nsr dg, Trsdg g Lørdg. Teefn 2928 Fttigræsenet Fttigstyrets Medemmer: ;..: Løchen, f, Brgermester (Frmnd) Husby, Jhn, Kjøbm. (Vicefrmnd) \:. Schutzgt. '' ', Rsvd, Anth., Kntrfudm, Hvden 3 s: Schutz, Gudrun, Fru, Prinsensgt. 8 i Hnsen, Peter, Fbrikeier, Evegt. 10 ' > Myhren, Ingebrg, Fru, Tyhdtveien : ;,; Kinge, Mc. Kjøbm,, Nd. Asvei ::f Lngset, A. J., Vgnf., Frstv. 4 ;W: Stvseth, I. A., Lærer, Gydenøvesgt. 23 sirsen, Axe, Snedker, Brdhsgt 6 IJptigstyrets Sekretær: Kntr Kngensgt. 7 i' ' K. 9 1, 4 7 'St Hve B.,,,Shug", Øv. Kr.stensgt yandersen, P, Weidemnnsvei 13 ^Sberg, Arthur M, Stenberget Fttigfrstndere : Kntr Kngensgt. 7, Vestre distrikt: Geein, Jens, Kstergt. 16 :!f ;ØBtre Distrikt: Kvknd,, Kstergt. ssistent: Uri, Eis, Munkegt ! j ttigvæsenets Ksserer, Bkhder g Frstn der fr Utstte : Kntr Krgensgt, 7, 111 ' K 9 1, 4 5 ULndmrk, Ludv., Ievden 32 b utfører e m. Dh, Niki, Strndv. 9 Hnsen, Rgnhid. Schutzgt Mseth Jhn, Jmfrugt. 14 FeierTæsenet, Kntr Søndregt. 1. Frretningsfører: Testd, L, Meemv. 30 Feiermestre: ^p Brus, A., Museumsp. 3. (1. Distrikt) "f sen, Chr.-, Sindskerb. 48 (2. ) M Jhnnesen, A., N. Møenb. 28 (3, ) MB Sønderhm, N. P., Wessesgt. (4, ) J? Frigesesfemmissiji Kng.gt. 7 Piene, C. Chr., Ark. Christiesgt. 4 b Pedersen, Jhn P., Ltinsken Frmndskpet, se Kmmunebestyresen Fyrvgter Wigum, Jhs, Munkhmen pc" Sverresgt. 10. Teefn 300 e Driftsbestyrer: Hegeby, K, Sverresgt. 10 5? Ksserer g Bkhder: Midttømme, J.- 2. Creistigheten Biskp: Bøckmn, P. W. K., Bispegt. 9 Stiftsprvst: Skvn, E., Kvskindsgt, 4 Kntrtid: 9 KF/ Dmsgnets Menighed : Sgneprest: Skvn, E., K. 9 V Kvskindsgt. 4 Resid.' Kpen: Fd, Jhs, 9 V Brtørgt. 3 b Kkker: Qvm, L, K. 12 1, Trdenskjdsgt. 9 Fruesgnets Menighed: Sgneprest: Thinn, tt, 9V 2 11 Ark. Christiesgt. 7 Resid. Kpen: Jenssen, Gustv, 9V 11. Egesætergt. 19 Kkker : Wibrg, H., Hspitsgt. 5 Bkndets Menighed: Sgneprest: Møer, C. L., Bkkegt. 14 b K. 9V 2 11, desuten Fredg 6 7 Resid. Kpen : Weider, B.., 3 4, Kirkegt. 36 Kkker : Kykken.., 10 11, 6 7. N, Bki neirimiie tfrn C c 03 ^ i"

4 s Frng tid E. C, Dhs Bryggeries 01. Ldemens Menighed: Sgneprest: Jørgensen, S. E., K. 9V2 11, desuten Fredg 6 7, Indherredsv. 5 Resid. Kpen : Stbe, H.,,,Kthrineyst" Mndg g Fredg 9 u.. Øvrige Dge Kkker : Bergsid, A. E., Rsenbrggt. 5 'Smme Kntrtid sm Sgnepresten ens Menighed: Sgneprest Krg, T., Bergsigt, 1. 9 V Kkker: Stene, Lærer, Aridsgt, " Hspitskirken: s Prest: Mgesen, N. S., Bergsigt. Kkker: Qvenid, H., Munkegt. 14.S. Fængserne g Kriminsyet: V-+ Prest: Huge, Af, Øv. Singsker fj Cfcschwrner i Trndhjemske g søndre Bergdistrikter Henriksen. G., Adresse : Minde ved Bergen, C5 m S S.S. - TSI?p gf H 3 "3 e Hndesretten Frmnd : Byfgden Medemmer : Ndt, N., Kntrchef Jenssen, Ering, Kjøpmnd Hm, Hns Mdsen, M., Ryjrd, Edv., Brdersen, B. J., Bruun, Fritz, Mthfisn, Sverre, Kinge, Niki, Aness, A., Pusen, C., Persen, L., Brchgrevink, Kjøpmnd Iversen, I. A., Grønning, Emi, " Thuw, Chr., Digre, Einr, Brukseier Huftiedt, Tønne, Brukseier Gtermnn, C., Kjøpmnd Brun, Fritjf, Trdsen, F., Direktør Vrmænd: Kvenid, Birger, Kjøpmnd Jhnsen, Chr., Rønning, Jhn, Dispnent Hnsen P., Agent Jhnsen, W. R., Kjøpmnd Kingenberg, Ingv., Bergstrøm, Jns M., Sættem, f, Esp, Mrtin, snekker Brænne, Trygve, fbrikeier Hvneingrenirvæsenet, Kjøpm.gt ], 3 6 Drre-Jenssen, W., verittg., Rsenb.gt. 80 Lunde, J., Ing.ss, Nyveien 14 Kjede, G. P., Mtrifrv., Sndgt. 21 Hte, D., psynsm., Nyveien 18 Stræte, Afr., psynsm., Kngensgt. 85 Mend, M., Brvkt, Sndgt. 52 H vnetntret, Kjøpmndsgt 89 Hvnefged: Hegeby, L., Krngt. 5 III Hvneksserer: Wrsøe, Wihem A., N. Møenberggt. 51 II Hvnesistent: Hsse, Anders, Vi,,Trygstu", G, Asvei Hvnebetjente: Dhdrff, Ingv., Strndveien 11 Hmen, P,, Gydenøvesgt 4 Thrvdsen, Axe, Wessesgt. 11 II Stinesen, i, Kirkegt. 67 Berg, Ingvd, Sndgt 61, Andresen, Jhn, Indherredsv. 42 Heserdet Bøckmånn, M. F. D., Stdsfysikus Løchen, f, Brgermester Grøndh, Chr., Stdsingeniør Jenssen, H., Bryggerieier Jestrup, H., Pitimester Sæthre, T., Læge, Kntr Kngensgt. 7 Lien, S., Sknsegt. 20 Arntsen, K., Ø. Møenberggt 72 Asgrd, C., Drn.gt. 84 Brindhug,., Stdsdyrægens Kntr Schutzgt 6 Hnsen, Astrid, Schutzgt..,. ' Ass. fr Tisynet med Peiebrn Herredstesserer, Strimene,,Kvedieim", Våene, Mndg, nsdg Lørdg K. 10 1,,Hjrten", (T.hjems Tivi), Ievden 7 Ingenieryæsenet, hvrunder er hengt: Vnd-, Kk-, Vei & Brvæsenet Stdsingeniørens Kntr, 9 1, 3 6. Tf. 257 k. Kjøbmndsgt 20 Stdsingeniør : Grøndh, Chr.,,,Bergsi", Bergsveien Avdeingsingeniør : Thesen, Trygve, Bergsigt. 7 Iste Ingeniørssistent: Dh, Thms, Løkkegt. 3 I Lrentz 0. Kiver in Deti Trndhjem En Grs 2den Ingeniørssistent: Hnsen, Peter J. Bkhder e Mterifrvter : Tbrnæs, I. Thv., Iste Tvergt. 13, Tyhdtv. 'iste Kntrist: Strnd, v, Er, Skkkesgt. 51 2den Kntrist: Skjes, Antn, Ievden 14 3die Kntrist: sen, Astrid, Nye Asvei 30 Kntrssistent: mæs, Peder, Kngensgt, 34 psysmænd: Ssyberg, M., St. fsgt. 4 Stmyren, E. sen, Munkegt. 18 Jensen, Treif, Gudrunsgt. 3. Jernbnevæsenet, Trndhjems Distrikt Linjerne Tønset Trndhjem, Trndhjem Strien g He Sunnn. Administrtinskntret: *. Distrikts chsf: v. Krgh, C. A. veringeniører : Pus, T. L.,,,Heimstuen", 0. Singsker Rennem, I. C. Rsenbrggt. 31 Kntrchef: ' Dh, C., N. Ae 6, Singsker Inspektører : ' Strm, Chr.,,,Sheim", 0. Sindsker Lrentzen, A. C. L., Nyveien Verksmester : Muer, I. M., Kvskindsgt. 4 Mterifrvter: Arntzen, J. R., 0. Bkndet 82 Bkhder: Bye, Axe Mrgid, N. Møenb.gt 31 b.. Jhnsen, Andr., Indherredsv. 47 Lkmttvmester:,.>:. Løysetb, E., Nyveien 4 Distriktsksserer: Wd, J., Kæbveien 50 ":. vteegrfmester: II! Bchreiner, A., Bkunet 16 : Iiudmægtig: : Jhnsen, T., Hspitsøk. 4 Rkseth, Hkn, Kngensgt. 81 f Hun, T., MTrsheim u Tyhdt N ) Mæen, Chr., Wessesgt. 24 III Skncke, Jens. Ny reg. Gt. 2 Thyhdtv. I Knudsen, C.,,.Leifheim", Våene III Eriksen, Jhn, Sknsegt. 4 i Nisen, Jhn, Tyhdtveien 5 : Knutzen, E. Hkn Jrsgt. 2 II Hmmer,. T., Nygt 18. U Jhnsen, Ivr, Hdens gt. 12 Bmud i prim Kviteter, Vimper,.._...g smt fremmede Ntiners Fg efter Bestiing. 7 Lrsen, Chr., Bæsevdsbkken Stubbrten, P., Bhusgt, 4 Krgstd, P., Kirkegt. 7 Trndhjems Sttin: Sttinsmester: Minken, Andr., Jernbnesttinen Understtinsmester: Jcbsen, Ludv., Tyhdtv. 6 F SensGdsvdei 0 g:lie,r rw6 Merkerbnens Gdsvdeing :gmjj,, Igdsvdeingen: Lrsen, C, EgesætMjBj-» sf.*. ««J.,». gg*. Pssgervdeing: Hench, C., Kirkegt. 39 Speditinskntret: Brendshm^S^ ^ Størenbnens mbygning: Kntr. Fjrdgt. 37. Tf veringeniør: sen, M., Bergsigt. 7 Avdeingsingeniør: Lhum,. P., MCeciienbrg", Nyveien Bnemester: Btzersen, B., Rsenbrggt. 18 Fudmægtig: Mnsen, Luis, Egesætergt. 47 Sberg, dvr, Rsenbrggt, 28 W, Jhn, Nd. Singskersetten 2. Trndhjems Stttnsrrngement: veringeniør: Bjerke,. J., Mrienbrg Ingeniører: Jhnsen, Jhn, Egesætergt. 33 Pettersen, Aug., Evegt. 16 Ing.-Kpt. Ambe, e, Egesætergt. 33 Lrsen, M. B,, Brinken 9 Me, Hkn,,,Asvng", G. Asvei Knutssøn, Fritt, Sverresgt. JiisterKinnicret, Nrdregt. 2 Justermester: Iversen, H., Nrdregt, 2 Kirker g Bedehnse Dmkirken, Munkegt. Vr Frue Kirke, Kngensgt. Bkke Kirke, N. Bkndet Ldemens Kirke, VJdsminde ens Kirke, Ievden Hspitskirken. Kngensgt. Jesu Hjertes Kirke (ktsk), Ien St. fs Kirke (ktsk), Prinsensgt. besørger inkss prmt g biig -... Ae Arter v Bnkfrretninger»i««

5 Kj«b Jcb Htsefhs nerkjendte Brødvrer. Smmerveitens Bedehus, Smmrvt. e» Bkke Menighetshus, Mømnsid S" Bkkestrndens Bedehus, Fjæregt. B 0, Bkndets Frsmingske, si 0. Bkndet 41 =»-. Ien s Frsmingshus, H. Nissensgt. c Bethni, Er. Skkkesgt. fi *S Brødremenighedens SJ, Er. Skkkesgt. 2 g Tbernket Bptistm. Prinsensgt. _c Methdistkirken, Krmbdgt. 6 -J5g Bethe (Den frie Missin), Trdensk.gt. 8 ^y Fresesrmeen (Perrnhen), Prinsengt. «j Kirfcetsyn, Kmmune B Jenssen, G. Res. Kpen (Frmnd) g Me, Thrv., Hndesmnd å Hnsen, Lur., Mer ^jg Sekretær: Kirkeværgen ** Dmkirkens Kirketisyn & Stiftsprvst Skvn, Kvsiindsgt 4 e» " K. 9 10V.5 Kirke vær ge, kmmune c <u vesen, N., Søndregt. Dmkirkens Kirkeværge:.R:Skfører Henr. Løcke Grvere: Tifredshed Kirkegrd: Ldemens Iens «Schutzgt. 6 Kntrtid 8 11 g."5 "i. Strnd A. Knudsen Lærer. Jhnsen Kmmunestyrets Medemmer Kmmunestyrets Medemmer Arbeiderpr ti et: Schei, Bernt, Smed Buen, A., Kedktør Ribsskg,. K. verærer Schjetne, Kr, Steretypr Astd, Lrs, Skrædder sen, Axe, Smed Le, Eev, Murer. Hgnæss,., Frmer Schjerve, S., Ekspeditør Eggen, Jh., Snekker Aberg, Pu; Støperimester Sundbye, G. Fbrikrb. Pettersen, S. M., Byrbeider Wiggen, I. M, Bestyrer Kv, Antn, Sekretær, Strømsnæs, Ths., Lsserbeider Eidem, e, Agent Vn, Eis, Murer RACHW & IVEHSEBI Hsbø, Kren Frue Lrsen, Eikrd, Frue Bru&s, Afr., Feiermester Schef, Av, Mskinmester Tømmers; H., Pterb. Skrvd, Jhn, Jernb.knd. Astd, Jhn, Brndfrmd. Lngseth, A. J. Vgnfører Suppenter : Sæther,. P. Utsgsbestyrer Thrnæs, K.., Jurnist sen,. R., Smed Isksen, Hemer, Bikkensger Nicysen, H., Frretningsfører Sythe, I, Snekker Pettersen, e, Snekker Trønsd, M, Lgerbetjent Jhnsen Antn, Bker Kristinsen, W-, psynsbetjent Fuhrset, Jhn, Mskinsætter Winge, Mrtin, Byrbeider Brgstd, K, Værkstedrbeider Schjetue, Akse, Rørægger pstd, Erik Sgbruksrbeider Smmer Anders, Murer Leistd, Jhn, Snekker Arntsen, Thre, Måer Brreth, J., Snekker Myhren Ingebrg, Frue Sum, Een, Tjenestepike Røst, Lvise, Sætterske Knservtive Prti. Setss Chr., Rørægger Digre, Eskid, Kjøbmd. Christie, Sr, Sfeebestyrerinde Jenssen, Emm, Frue Ken, Éfe Snekker Hjrthøy, Mgd, Lærerinde Kingenberg, dd, Advkt Brænne, Bernhrd, Fbrikeier Lykke, Ivr, Kjøbmd. Thuw, Chr., d Buck, Henrik,.R.Skfører Erichsen,., Knditr Simnsen E. Bu, Direktør Bødtker, Fr., Læge Bhne, Fr., Skter Brunn, Jhn,.RSkfører Kingenberg Ingv. Kjøbmd. Kjedsberg, Fr., d. Dybwd, f, Måer Brtt, Jh. F, Kjøbmd. Svenssen, Jhn, Revisr Suppenter: sen, Jhs., Smedemester Reistd, H., Skræddermester Bøchmn, E. D.,.R.Skf. Dh, Einr, d, v. Krgh C. A., Distriktschef Hst, Cir., Agent Hegstd, L.., Kjøbmnd Me, Jcb, veringeniør Nissen, Drejer, H. Mjr Avtsmrk,. K., Kjøbmnd Pedersen, Jh., verærer Lund, Jh, G. d. Vinje. A.. Vgnmnd Nwdbye. P., Skmkermester Christphersen, A., Tndæge Errsdsen,,, Mermester Vd, M., Ktitrfudm. Fsse, Aug, Ekspeditør Niesen, Mrtin, Bkhder Gts, Lrs, Brdskriver Jcbsen, Cr Bnkbud Den ibere Vægerfrening: Hvrsen, Mgnus, Bnkdir. Rønning, Dispnent Bng, S., Læge Gunstensen, J., Prfessr Pus, Sigurd, Direktør < Tvete, Bernt, Frstnder Buzzi, Jh.s, Agent Hybertsen, N., Bikkensger Suppenter: vernd, E., Arbeidsfrmnd Mxnes, Arne, Bikkensger Bine, G., Sktermester, Bugge, Andr., Prfessr Vd, A.. Kjøbmnd Mthesn, Bernh., Læge Hnsen, H. J., Dispnent Brdh, B., Ingeniør Venstre: iiren, Henrik, Læge Grm, Jh., Dispnent Mendsø, Jh., Kjøbmd. Trns. P. I. Underfged Lyng, M. H., Kjøbmnd Fknger, Th., d. Hvrsen Edv. d. Nrdh, Thv. Lkmtivfører Engn, E. Kjøbmnd Henm, v, Lærer Suppenter: Brd, A., Læge Sæther, E,. Hndesfudm. snes H. N. Lærer Hegesen, Mgnus, Bker Grven, N. A., Aeent Bkke, J. L, Mterifrvter Tønne, Jh". P., Revisr Rngu, G. A. Dispnent Eingsen Emi, Skrædder Mthiesen,., Kjøbmnd KRTMANS utfører e m. Bnkførretfiifier Knserv. Libere A v h d s p r t i. Hnsen, Luritz, Mer Eriksen, Jhn, Jernbnekntrist Aness, A., Kjøpmnd Suppenter: Stene, Berntine, Lærerinde Jhnsen, Juius, Urmker Pettersen, Simn, Kjøbmnd Frmndskpets Medemmer I. Av Arbeiderprtiet. Astd, Lrs, Skrædder Brus, Afred, Feiermester Ribsskg.. K. verærer Schefi, Av, Mskinmester Aberg, Pu, Støperimester Le, Eev, Murer Schjerve, S., Ekspeditør Suppenter: Eggen, Jh., Snekker Hsbø, Kren, Frue Eidem,., Agent sen, Axe, Smed Astd, Jh., Brndfrmnd Tømmers, K., Pderb. Schjetne, K., Steretypør II. Av Høireprtierne: Kingenberg, dd, Advkt Lykke, Ivr, Kjøbmd Christe, Sr, Skebestyrerinde Bruun, Jhn,.R Skfører Setss, Chr., Rørægger Hnsen, Lur., Mermester Bng, S., Læge Rønning, Jhn, Dispnent Suppenter: Kjedsberg, F., Kjøbmd. Buzzi, Jh.s, Agent Eriksen. Jh., Jernb.kntrist Pus, Sigurd, Direktør Kingenberg, Ingv., Kjøbmd. Hjrthøy, Mgd, Lærerinde Swensen, Jh., Revisr Dybwd, f, Merm. III. Venstre. uren, Henr., æge Grm, Jhn, Dispnent Suppenter: Mendsø, Jhn, Kjøbmnd Henm, v, Lærer VASKEPULVER 9 ø i» 3 s* 00 y? S

6 Frfng tid E. C. Dhs Bryggeries Miner vnd. 10 Frmndskbets Sekretær 10 1, 4 5 Piene, C. Wih.,.R Skfører, 03 Rdhuset, Kpngensgt. Bpæ Kvskindsgten 6 Knsertker k2 Arbeiderfreningens Fests, Kngensgt. 19 ",,Cirkus" Studentersmfundet, Prinsensgt. - Kthedrskens Fests, Munkegt. 8 Turnhen, Prisensgt. G Hndverkerfreningens Fests, y Kjøbmnnsgt. 12 P Frimurergens Fests, Kngensgt Verdenstetret, Prinsensgt. Kng Kr Jhns Aricidsstiftese Se Avdeing B. «T Kngsgrden, Bg Dmkirken % jrr Knsuer, fremmede Mgters Ameriks frenede Stter:. Meisen, H., Rsch,. Tryggy.gt. 22 Argentin :.J Fsse, Aug., Viceknsu, Fjrdgt 3 3 Teefner 649 & 679 "rø Begen : -1 Bchke, Chr. Anker, Søndregt, 21 PQ Brsiien : Kingenberg, Ingvr, Viceknsu Krmbdgt. (Lietrvet) S Dnmrk: d5 g Brtt, Jh. F., Knsu, Drnningensgt. 4 g.» 15 Frnkrige : Kingenberg, Ingvr, Vicetnsu, >^ Krmbdgd. (Lietrvet): > Itien: H Lrsen, Fjrdgt 5 C+-I 2 Nederndene: Bchke, A. H, Knsu, Fjrdgt. 13 mg Prtug:,;J Berg, Sverre, Viceknsu, Kjøbmndsgt. 46 d) gi Spnien : Me, Andres,., Tryggv.gt. 31 & Q Strbritnnien g Irnd : Q Kjedsberg, Frneis, Viceknsu,. Tryggvgt 15 Sverige: Øien, Adf, Knsu, Sndgt. 7 Tysknd: Jenssen, A., Knsu, Kjøbmndsgt. 40 Østerrig-Ungrn : Smmerschied, Ludvig, Knsurgent Drnningensgt. 7, br Ievden 2 Kntrkntret fr WYigtinsinstrumenter,. Kngensgt. 93. Tf Bestyrer : Andrf, K, S., Løitnnt Kingenberg, H, Løitnnt Kriminsyet, Kngensgt. 95 KriminMnimer Schnning, Chr., Søndregt. 7 Kæmnerintret, Kngensgt. 7, 9 1 Kæmner: Rin, T. E., Kngensgt. 66 Bkhder: Reimers,. J., Hspitsgt. Iste Kntrist: Kindt, Hid, Frk., Kngensgt, 14 b 2den Kntrist: Erichsen, Birger,' Kstergt. 20 Lrsen. Signe, Frk., Kstergt. 5 Lnekntr Trndhjems Sprebnks Lneindretning: Kngensgt. 4 Frvter: Semer, Chr., Cnd. jur., Kngensgt. 4 Bkhder: Tpthmmer, N. A., Nnnegt. 8 Arntsen, i, N. Møenberggt. 54 Bud: sen, Jens, Fnejunker, Kngensgt. 4 Lginndsretsket, Prinsensgt 2. (Se frøvrigt under Trndhjems Lgegn) I^ndjbrnksvæsenet Lndbruksingeniør: Arentz, Gerg, N. Ae, Ø. Sicdsker Lndbrukskemiker: Sberg, E., Dr., Nrdregt. 5 Meierimester: Wd, E. E., Øen Mekekntrør: Seberg, Th., Fjrdgt 49 i* J Biieste, mest f /Q i nitnf-r f Viiuit Hestepresénninger, Hestedæktener strt Utgi Vr* - g ni LUI Gi - U. IViUVCI Vgnpresenninger færdige g efter M. Presenningsdug, jet En Grs Trndhjem En Deti g impregneret. Lensmnnskntr, Strindens 9 1, 4-7 Lørdge 9 2), Munkegt 12 Teefn 1270 Lensmnd: Dh, Chr., Munkegt. 12, Kntr g Privtb. Betjente: Hgerup, Herbert, As. Btsgt. Denstd, J.. As. Bts gt. Ligningskntret, 9 12, 4 6, Kjøbmndsgt. 18 Sekretær : Hfstd, Trygve, Kngensgt. 84 Lrsen, Rgnv, Fudmgt., Søndre Tvergt. 11 Thyhidtv. Lignigsssistenter: Stensdh,. M., Lidrende, Ø. Singsker ( Distrikt) Sesseng, Emi, Siidgten 21 (2 Distrikt) Wn, Rsmus, Nnnegten 8 (3 Distrikt) Hendsø, Jbhn, Skrænten 3 (4 Distrikt) Viken, Øivind, Btteriveiten 3 (5 Distrikt) Fjedseth, Aug., N. Møenberggt., 104 (6 Distrikt). Kmvik, Antn, Gregusgt. 3 (7 Distrikt) Iversen, e, Hdensgt. 8 (8 Distrikt) Risn, Dgny, N. Møenbergt 65 Bjørgum, Rgnvd, Singskersetten 20 Ligningsrdet : Lund, Per, Høiesteretsdvkt Ysnd, Jhn L., Kjøbmnc Hfstd, Trygve, Sekretær Ligningsnævnden : Swendgrd, H., Kjøbmnd Ryjrd, Edv., d. Dh, Einr, verretsskf. Andersen. Anker, Smker Rnes, Sigvrd, Måer Myhr, Edvrd, Vgnfbriknt Hthe, Hrd, verretsskf. sen, Jhs., smedemester sen, e R., Smedsyend Myhren, Arnt,'-Kmmissinær Svthe, L, Snekker Nikisen, H., Frmnd verigningsnævnden : Tessem, Hrd, verretsskfører Brtt, Jh. F., Knsu Pusen, C., Kjøbmnd Hff, Wih., Bkermester Hm, Fritz, Mermester Næss, Hermnn, Kjøbmnd Vd, A., d. Dms, din, Gudsmed Eggen, f, Støperifrmnd UIUIVDI QDI Ldskntret, Kjøpmndsgt. 89 Ldsdermnd : Hegeby, L., Krngt. 5 III Mgistrt, se Brgermester Medicinske ^^^^. se under Trndhjems Lægefrening Miitære Kntrer Brigde- & Kmmndntkntr Munkegt. 2 K 9V 2V> Brigdecief & Kmmndnt: Bpørck, A. G., Genermjr Ftbschef g Kpteinsvktmester: Heesnes, L, Generstbskptein,,,Skndsen", Kngensgt. Adjutnt: Bætrng,., Pr.øitnnt, Nd. Ae 22 Brigdeskriver: Sheim., E., Fnejunker, Munkegt. 6 Brigderdnns: Lyngstd, Krpr, Ksernen Krigsdvkt: > Krum, Rgnv.,.R.Skfører, Nrdregt. 6 Krigsdmmer : Beichmnn, F. V. N., verretsjustitirius, Ievden 2 Distriktsingeniør: hn, M.., Kptein, Mrinen Vdmester: Hnsen, J. A., Fnejunker, Kjøbm.gt. 3 Distriktsintendnturen: Distriktsintendnt: Nissen, N. C. H., Ing. Kvskindsgt. 6 Intendånturøitnnt: Grundt, A., Pr.øitnnt, Sndgt. 19 Mittet, H. P., Sersjnt, Aridsgt. 4 Prvintmgsinet Eng, Frvter, ^Kngsgrden" Brigdens fste Bedømmeseskmmissin hver Lørdg K. 12V i Mrederne ktbr. Apri, Munkegt. 2 (Musikøvesesværeset) Brigdeæge Bryn, H., Mjr, Fjrdgt. 37 Grnisnsægen: Brdtkrb, Chr., SnitetsprJøitnnt Nrdregt. 9 Infnteriet : Søndre Trndhjems Regiment: Chef: Jenssen, S., berst, Søndregt. 16 Regimentsintendnt: Strøm, A. M., Kptein. Egesætergt. 47 besørger inkss prmt g" biig AH» rtnr v bnkfrretninuer.

7 12 Kjøb Jcb Hseths nerkjendte Brødvrer. Adjutnt: btkke, Jh s, Bergsigt. 9 2 Skriver: Q Hnger, J. L., St. fsgt. 11 H Nrdmøre Btjn: Drejer, H. N, Mjr, Sverresgt. 3 i i rkedens Btjn: ^j Kæstd, I, bertøitnnt, Evegt. 14 Stjørdens Btjn: g Rde, F., Mjr, Grnd Hte ^ S. T.hjems Reg s Lndværnsbtjn : 5L4 Gi, A. T. P, Mjr, ChrqtteDund 5te Bjurytternmpni : Q Dh, B., Kptein, Ringebu g 5te Mitrjøsevdeiing: P Bøckmnn, N. C., Kptein, 03,,Gdt Hb" Øen JH Underfficerssken, Munkegt. 6 q3 Chef: 58 Høyer, T, Kptein,,,Titut u, Dyrbrg W3 Q Artieriet: ~Q Trndhjems Arsen, Kngsgrden ry, Arsenfrvter : ^ Hfstd, L., ^Shug", Bysen ^ Fyrværkere: *S Hum, J., Stykjunker, 43 Mgnus den gdesgt. 03 Kregnes, Jens, Stykjunker, Hnskemkerb. 7 ^ 3die FetHieriregiment: *rj Bæder, J. G. R, berst Bkune H I Btjn : rjpj Regimentsintendnt: ^ Grøndh, C. L., Kpt, BVestften <I, Singsker * Adjutnt: Kger,., Pr.Løit. Bergh, A. F., berstøitnnt K B -Mjrstuen"; Nye Asvei g II Btjn: fig" Tndberg, J. T. Mjr, Egesætergt. 31 g g Artieribtjnernes K>rtermestre : g Kngsgrden. >» M H Nrdenfj. Ingeniørhtjn 3 Møer, C. B. C., berstøin., Bergsigt. 11 m 5te Snitetskmpni *H. tichtt, W. K. M., Snitetskptein, Kværnes 5te Trænkmpni J* Strnd, D., Kptein, Dyrbrg mm Q Krigskmmissær: Mønstringskntret, 9 1, Søndregt. 25 Mønstringschef: Km. Kptein Frisk, Muukegt. 22 Kntrist: e Guker Ntrius Pnfticns, se Byfgden verfrmynderiet Bchke, Arid, Knsu Grønning, Emi, Grss. Frretningsfører : Kingenberg, dd, Høiesteretsdvkt, føndregt. 16 verintrer ved Brændevins- & Mttivirkning : Bryhni,. A., Adr. Hmr verretten, Lke, Kngensgt. 1 Justitirius : Beichmnn, F. W. N., Ievdeff 2 Assessrer i Bergersen, Bernh. K., Øvre Singsker "Widhgen, C. E., Kngensgt. 20 Ekstrrdinære : Hzend A., ^Ceciienbrg", Strinden Brch, E., Løkkegt. 3 Leivestd, B.,,,Dsenget", Egesætergt., Widhgen, C, E., Kngensgt. 20 vervi-ger-, Veier- &. Merkntr Eønning, Kjøbmndsgt, 30 Pensinsfessen, den kmmune Mediere mer v Styret : Lykke, Ivr, Knsu (Frmnd) Brunn, Jhn,.R.Skf. Hemn, v, Lærer Anne, -Kr, Mskinist He, Trygve, Bpstvrer Bestyrer : He, Trygve, cnd. ecn. Nyveien 4 Assistent : Me, Gunvr, Bkunet Pitikmmer, Kngensgt. «7 Pitimester : Jestrup, H. N. K., Ievden 2 verbetjente : Hvin, M..,,,Vesterid", Nyveibkken Herstd, J. E, Indherredsveien 68 Piti vktmester : Gerhrdsen, H. L., Nnnegten 29 Pitibetjent* : Fssum. J,, Meemveien 2, Fck, J., Aridsst 8 Jhnsen, K.,,,Høisetten", Nyveibkken Ustm, J., Drnningensgt. 46 Herstd, S., Kstergt. 42 B Løvs, E., Wessesgt. 6 Vik, A., ^Tryggheim", G. Asvei Kutss, L, Nedre Møenberggt, 56 At, J..,,,0vre Brten". Øv. Asvei r Aune, J., Persvendveiten 11 Wh, J,, Østprsundsgt 21 Lugen,., Hdensgt. 4 yerknstber: Fjeræstd,., Nyveibkken 3 Hkke, S., Apwkerveiten 8 Bjørgum, P. T.,"Bhusgt. 3 Bnkn, P. N, Weidemnsvei Wne, A.., Nygten 16 Dh, A., Vi N. 19, Singskersetten Vn,, Krå ngten 2 Mseth, A., Indherredsveien 74 Sndvei,., Øvre Møenberggt. 4^ d Berg, Edv., G," Kngevei 7 Bud: Tier, M B,, Øvrepkndet 21 P stfesit s*et, Drnningensgt. 10 Anpent, Hverdge, 8 Km. ti?? 1 / 8 Em. Bnkfd. g Pkkefd, kun iii 7 Em. Ads;. ti Pstbxene, 7 Fm. ti 8 1 /* Em. Søn g Htigdge, 8 S 1^ Fm. Adg. t ti Pstbxene, 8 Fm. ti 7 Em. Pstmster: Bryn, Kr,, Drnningensgt. 10 Pstfudmsegtier: Greger, I. W., NnnPgt. 10 Denstd, A-, Vi,,Ksenund","Tene Zkrissen, K.', Vi,,Lunden", Srgenfri Semmemnn, J. P., N. Møenberggt. 63 ;V Appebm, A., Vi, B Righeten", Våene Pstekspeditører : Grønnmg, C., FrufSt. fsgt. 9 :'-: Nrcnn,'Chr. Aug., Egesætergt. 81 Bjerke,i J., MeemvPien 20 Krgh, B., Weidemnsvei 4" Østbye-Hnsen, H. A.. «Fgervng", Våene Theiste. Chr., Fsesningsgt. 11 Jrdfd, L., Vi,.Heim", Bkune Hncke, Fr., Trdenskjdsgt. 3 men, Axe> Nnnegt. _20 b Askim, K., Ark. Chris»iesgd. 4 Thrsen, J, Wessesgd."32 Bryn, H., Frk., Drnn.gt. 10 Hve, L., Bussevdsbk..Sejei" Ange Petersen, G,, Østersundsgt. 15.Siem. H., Hvedingsv. 10 Jcbsen,., Kstergt. Appebm, H. Drnningensgt, 30 Brndt, Mrth, Ievcbn 3 f '. Fsting E., Vi.Stensi". G. Asvei Kurin, J., Ievden H f Cin, A., Hte.^cndinvi" Møer, H.,.Sbkken", Nye Asvei Møer, Lur, Fru Ken, Mne, Fru, Bergsnt. Westgrd, Chr. Aug., Ievden 3 f Lssf-n, Sv., Drnningensgt. 82 ;; Frtun, Jcb, Kngensgc. 53 fe østbye, Age, ^Fgervng", Vdsmide utfører e m. Pstssistenter; Hustd, T., Abessbrggt. 14 Andersen, F., Priusensgt. 47 Hundh, A., Meemien 47 Hm, Rgnhid Ievden 3 f Prøsch, R. P., Skndsegt. 4 Reitn, Asbjørn, Nyveien 18 Henriksen, j, N. Bkndet 63 Høibrj K., Kngensgt. 58 Lejn, Munkegt'." 29 Miøeth, Strndveien 21 Winje, Kcstergt. 74 Psteever: Ase Arne, Kevstuen Bkke, Møebkken 24 Pyrstd, Bttcrivt. 2 Grevsktt, Nid»rvd Schmidt,. Egesætergt. 11 Andersen, K., Gregssd. Jhnsen, Kre, Drnningensgt 82 Keven, Nidrøgt. 74 Krgstd, Bhusgt. 10 Kvnd», j^eisætten", Våene Lrsen N Schistd, Kirkegt. 40 vn, Severen, A., Frk,, Nnnegt 6 Skncke, Trdenskjdsgt. 3 Pkmestre, Ledsger", Kssetønimere etc.:, Dyrendh, Kirkegt. 61 Eide, N., Møenberggt, 41 Gsø, Dniesvt. 13 Hrberg, H., Weidemnsvei 13 Hsrberg, Pkm., Weidemnns\ei 13 Iversen, N., Møenberggt. 40 Krkstd, Vbkken 13 Kvistvik, 0. Bkndet 32 Leinn,, St. tsgt. 5 Løvie, Egesætergt. 6 Msø, T, Rs -nbrggt. 25 Mustd, Trmdsgt. 4 Mitnes, Nedre Ien 23 Mjøseth, Strndveien 21 Mrtensen, N. Møenberggd. 104 Pedersen, K.. We:demnnsvei 12 Snd, Kirkegt 10 b Sndvik, Skegt. 30 Skncke, Kristinsfedt 11 Vens, Weidemnnsvei 9 13 Underpstkntret, Indherredsv. 31 Apent e Hverdge fr 9 Fm. ti 7 Em. Bestyrer: Andersen, C. A., Gydeøvesgt. 15 Underpstkntret, Ievdnn 3 f Apent e Hverdge fr K. 9 Fm. 7 Em. KdSmset, Kngensgt. 2 tfaskepulver tt Ø» 01 h i. 5r Ø c ) m ' 83 CJI

8 f 14 M 1 "-> W 'S c*-< 03 9 e Frng tid E. C- Dhs Bryggeris 01. Redttiiisfcntrer BDgspsten" (g,,trnderen";,. Tryggir.gt. 33 Ekspeditiu : ) ste Etge Redktinskntr: 2den Etge Redktør: Cnd. jur.' Gerh. Jynge, Utgiver :"Aktietrykkeriet,,F!ketidende" g..fketidendes Ukeutgve', Munkegten 21. Teefn 83 Redktør: Lngen, Jhn Utgiver, Mykebust, J. Kr.,,Gdtemprbdet', fficiet rgn fr Nrges Strge v I.. G. T. Redktør: Krgshus, G., Nyveien 2 Ekspeditør: FJøistd, Åndr., Drnn.gt. 11,,H", yittighedsbd Ekspeditin: Lietrvet 2, Teefn 364 Utgiver g Eedktør: Crsen. A. Egidius Østre Ien 4, Tf Heimkjær", Avhdsbd Frretn.fører g Ekspeditør: A. Myrseth Brtørgt. 10. Tf: 1454, [455 Redktør: Hrd Arnjt, Tf Hyrden", ukentig Indremissinsbd Ekspeditin: Th. Angesgt. 12 b Redktører : Sekretær A. Frfng Resid. Kpen Stbe,,,Nidrs u (ndsutgve:,,trøndegen" utkmmer hver Mrgen. Kr pr. Kvrt, Kr pr Mned, Søndregt 8 Utgiver: A/S,Nidrs" g,,trøndegen" Redktør: Retvedt, Kr. Aug. Teefner: Redktinen F326 g 1327 k Eksped. g Ksserer: 613 f Frretn.fører g Trykkeri : 756 Frretningsfører: Fktr : Ksserer: Pedersen, Fredrikke, Frk. «Ny Tid", Dg- & Ukeutgve,. Tryggv.g». 23 Teefner : Ekspert. 861, Redkt. 703 Riksteefn : 2340 c Utkmmer e Hverdge Kr pr. Kvrt, 15 Øre Uken Ukeutgve 75 Øre Kvrtet Redktør: Trumæ, Mrtin Utgiver: Trndhjems Arbeiderprti,,SpegjeIerr, Mbd. kjem ut tv Gnger i Vek kr. Kr. 0,90 fr Fjrdingre. Redktør: Jeik, Mrius, Frretningførr : J. Testd Ekspeditin: Centrtrykkeriet, Ths. Angesgt. 7,,Tidens Tøv", Ekspd. Lietrvet 2, Tf 364 c*...vr.r...,,trndhjems Adressevis'', Søudregt. 4 Redktør: Ars Jhnssen, J., Nyveien 4 Teefn 2753 Redktinssekretær: Fss, August,,.Løkken" ved Tyhdt Teefn 292 Sekretærer: den, Crine, Frk., Rsenbrggt. 8 Teefn 3051 Rtcbe, Arthur, Rsenbrggt. 11 Teefn 2686 Hv, Rgnhid. Nyveien 6,,Trndhjems Fkebd" Adressevisens Ukeutgve, Søndregt. 4 Frretn.fører fr,,t.hjems Adressevis" g,,t.hjems Fkebd" Christinsen, J, Søndregt. 4,,TrØndegen", Lnduitgve v,,nidrs" utkmmer hver nden Dg, Kr pr. Kv. (Se frøvrig under,,nidrs u ).,,Trøndegens Avis" utgives v Trndhjems Fyke v,,det nrske Ttvhdssetekp. Utkmmer i 5- sptet Frmt Gng ukentig. Kster Kr Aret. Bdets Styre bestr v Mermester Lur. Hnsen (Frmnd), Sersjnt. Ødegrd g Skter Mrius Lie Redktør: Lær^r H. N. sness Ekspeditør: Eingsen, Edv. RegnHieringrscminissinen Buck, Hns, Brgermester Bøcktnnn, Stdsfysikus Grøndh, Stdsingeniør Christensen, J., Stdsknduktør Le, B., Murer Bruun, Jhn, R.Skfører Schei,'B., Smed Kingenberg, Ing., Kjøbmnd Vrmnd: Mendsø, Kjøbm. RiksrrsiKringen Adressen i Trndhjem fr Skriveser g Hen-. vendeser vedkmmende Riksfrsikringen er :.,,R. F. A.s Tisynskntr Trndhjem". Kntret er i Drnningensgt Kntret er bent frå 9 1. Teefn 742 Riksteegrfen, Kngen sgt. 8 Kredsstyresen : Inspektør: Send, Bernh., "Weidemnsvei 2 Ingeniør: Bjørseth, A., Fæstningsgt. 15 Lie. Jhnne,,.Tyhdtgrd" Speiberg, Ktrine, Gydenøvesjt. 2 A/S Lrentz 0. fer E Grj Trndhjem En Deti Kssererkntr: Ksserer". Ingvdsen, Ingv, Mgnus den gdes Gt. 6 Rinnn, Mgdene, Wessesgt. 2 Lrsen, Heene, N., Møenberggt 63 Skrnkeekspeditinen: Skudvig, Jhn, Trdenskjdsgt. 11 Teegrfistinde : Semb, Hidur, Ievden 2 Teegrmteefnen: As, Gund,,,Asgrd", Bkunet Beyer, Lur, Nedre Møenberg 58 Lund, Sfie, Ftveiteu 4 Mehus, Brynhid, Hkn Jrsgt. 6 Me, Ruth, Egesetergt 11 Simnsen, Rgnfrid, Nd. Asvei 13 Ugem, Drthe, Vestermnnsveiten 6 Apprtekspéditinen:,.* Fudmægtiger Einrssn, L. F., Mgnus den Gdesgt. 3 Jhnsen, T. K., Aridsgt. 2 Krmer, P. A., Krngten Assistenter : As, ttr, Er. Skkkeegt. b. Asps, Jens, Sndgten Kitevg,, Emi, Munkhugveiten 2 Hnsen, Einr, Skegt. 2 d Lrsen,. K., Ievden 20 Mikkesen, A., Kivergrden Me, f Egesætergt. 11 Nme,[Chr., Egesætergt. 23 b Righdigt Udvg i.dme-undertøi Teegrfistinder: Andersen-Lie, Jenny, Gydenøvesgt. 15 Aune, Mrie. Kirkegt. 6 Berg, Eis. Stenbjerget 5 Christensen, Gudrun, Prinsensgt. 40 Ciusen, Wihemine, H. Nissensgt 6 Dh, Sfie, Reberbnen, G. Kngevei Dunds, Annektrine, Drnningensgt. 41 c Hgen, Hnn, Kngensgt. 71 Hnsen, Hnsine, Bispegt. 4 Heimn, Rs, Er. Skkkesgt. 38 Hm, Lur, Mgnus den Gdesgt. 3 Høyem, Svnhid, Evegtén 12 Jæger, Sigrid, Aridsgt. 2 Ken, p Asug, Ievden 3 e Lund, Ann, Nrdregt. 21 Nsess, Ann, Svend Jrsgt. Keinht, Ann, Brinken 6 Riiser, Brdtkrb, Jhnne, Snrresgt. 23 Snd, Kristine, H, Nissensgt 6 Schut, Bergjt, Bergsigt. 5 Stenersen, Christine, Gydenøvesgt. 4 Riksteefnen : Bestyrerinde: Semb, Bergjt, Ievden 2 <f r\ n ti n n i ii n r i n n i u / Dmeg Herre- TricnUp 15 isgistenter: Aune, Rgnhid, Kirkegt. 6 Eggen, Mrgit. Wessesgt 5 Hnsen, Agt, Nd Ae 14 Hugn, Efrid, Kirkegt. 37 Hm, Jhnne, Mgnus den Gde-gt.?. Jhnsen, g, Nrdre Berggte 3 Kvi, Signe, Skegt 2 Kie, Astrid, «Frsøket", Øen Lngie, Asn?,,,Hegge", Bkunet Lindbe, Astrid, Rsenbrggt. 5 Lund, Juie, Nrdregt. 21 Me, Hedvig, Drnningensgt. 58 Pedersen, Børsting, Sigrid,,,Grnbkkeri" Rsenbrggt. Petersen, Mrie, Meemien Riis, Astri, SVerresgt. 4 Rinnn Hrriet, Wessesgt. 2 Semer, Ingebrg, Fgervng Yene Skirstd, Mrt, Nyveien B Setten, Dgny, Fæstningsgt. 3 Sheim, Hid, Munkeg-t. *> Sied, Ksten,, t Rtvd" Stv, Gudrun, Kgesætergt. 8 Steen, Mrie, N. Møenberg 57 Strnd, Mrt,,,yheim" Thresen, Svnhid, Munkegten 21 Rørs Kbberverk A/S, Drnningensgt. 3 Direktin : Kingenberg, H. F, Knsu (Frm.) Beichmn, K. V. N., Justitirius Finne, H., Gdseier Sindssykesyet, Er. Skkkesgt. 56 Se under Avdeing B Sjøretten, Frmnd: Byfgden, Søndregt. 11 Hm, Hns, Grsserer Dybie. Einr, Agent Hseth. Adf, Hndesmnd "Wisøff,' R., Tisynsm. ved Skibskntre n Jiirgens, Ingeniør '. Weidemnn, F. Ingeniør Hse, Dyre, Kjøbmnd Suppenter: Simnsen, Bu, Direktør Gtermnn, C., Kjøbmnd, Rmbech, A. Ingeniør Andrf, K. S., Løitnnt Skttefged- & Auktinsfrvterkntret 9 1 Ark. Christiesgt b, Skttefged ; Hvsef, N. Kntibetjent: Nypn, E.., Drnningensgt. 86 berørger inkss prmt g biig -----

9 4-» > L. «D Jø» <D M g w 3 ' g '5 16 Jkb Hseths nerkjendte Brødvreiy Skibskntrens Kntr, Nnnegt, 14 Sjøkyndig Bpsigtmngsmnd Wisøf, B, Tf. 620 Teknisk Besigtningsmnd, Smith, J., II. Skifteretten, se Byfgedkntret Skedirektør As, K A., Ny reg. Gt. 8, Sindsker Skestyret Se uner Trndbjems Fkesker \JfcT~ Srenskriverkntret fr Strinden g Sebu, Kntret 9-1, Søndregt, 14 Srenskriver: H. P. K Knudtzn Edsv. Fudmægtig: Jørgen Hvig Hirscb, E,, Løvepteket Stdsdyræge Tuff. Per, Schutzgt. fi, Kntrtid fi 6 Privtb ; g:,,sien", Øv. Sindsker Stdsfysikus Bøckmnn, M. F. D., Kiøbmndsgt , 4-5 Byæger.- Kindt,., Kngensgt. 14 Erichsen, H. S., Kngensgt. 38 Kiend, Kr., å Sverr sgt Widerøe, E., Indherredsveien 7 Stdsingeniør, se under Ingeniørvsesenet Stdsknduktørkntret, Kjøbmndsgt. 20, Kntrtid 9 Stdsknduktør: Christensen, Jh., Prinsensgt 4 c pmingsvæsen: Avdeingsingeniør: Mthesn, J. E. B., Sindssker Assistentingeniør : Bch, Ernst, Kjøbmndsgt. 8 pmingsbetjent: Grønvig, P., Er. Skkkesgt 8 Bygningsvæsen: Avdeingsrkitekt:. Pedersen, Sverre, Singsker Svendsen, S. R,, Nye Asvei 16 Bygningsbetjent: sen, Gustv, Kngensgt. 104 ' Sekretær: ' Christensen, Am, Prinsensgt 4 c Sttens kemiske Kntrsttin g Frøkntrnstt Nrdregt. 5. Teefn 975 Bestyrer : Sberg, E., Dr. phi., Lndbrukskemiker,,,Chrtten!und" Strinden Iste Hstensen, H., Kemiker, Nye Asvei 16 Wd, Ingebrg. Kriiger, Frk, Kemifcer,,,Nidrund", Øen Assistent ved Frøkntren: Weidemnn, Fredrikke, Frk, Wessesgt. 2 Lbrnt : Gmstd, Jhnnes, Nrdregt. 5 IV Sttens Mekekntrnstt, Fjrdgt, 49 Bestyrer: Seberg, Th., Jmfrugt. 13 Sttens Sidevrger Eidsvg, Edv., Fjrdgt. Stdsdvkt, se Juryinstitutinen Stempet-Ppirfrhnder Byfgden, Søndregt. 11 Stevnevidne, Brevksse Kngensgt. 7 Kvikne. Edv, Nnnegt. 30 Stiftmtmnd Bthner, Hrd, H. Hgerupsgt. 10 Stiftsrkivet, se under Arkiver Stiftsdirektinens Kntr, Bispegt. 9 Kntrist: Bøckmn, E, Bispegt 9 Stifts- g Amtskntret, H Hgerupsgt Persne: Amtsfudmægtig : Lngbch, Søren, Brinken 7 Bise, Lrs, Sindskerb. 47 -Sæterhdt, Krine, Mgnus d. Gdesgt. Amtsskttestyrets Sehretær: Lngbch, Amtsfudmægtig, Brinken 7 Stiftsgrden, Munkegt. 23 Strindens Lensmndskntr Munkegt, 12. (Se Lensmndskntr) Pivtbnken i Trndhjem Sundhetskmmissinen Se Heserdet Sykehuset, Øen, se under Avdeing B Teegrfkntret Kngensgt. 8. Se Riksteegrfen Tetret & Teterkfeen, Prinsensgt, 18 Tdvæsenet Tdinspektør: Schøyen,., N, Møenberg 60 Tdksserer: Skirstd,., Nyveien 6.Tdkntrører: Steen, M. E, N. Møenberggt. 57 Midtid,., Brinken 7 Rfner. L., Kjøbmgt. 8 Tdbetjente: Thrnæs,. M., Brinken 6 Lndmrk,. M., Indherredsv. 60 kkenhug, K.,,,Kevstuen" 3, Nyveien Wter August, Krngt. Trnstd, E., Nd. Asvei 9 Ibenfedt, Cr S., Nnnegt. 23 sen, M C., Iste Tvergt. 4, Tyhdtv. Jhnsen, J. A., Kirkegt, 88 Agrd, J. B., N. Møenberggt. 8 Jhnssen, A., BN. Brten", Øv. Asvei Jhnsen, E., N. Møenberggt 65 Engebrethsen, tt, MFjrdgøtt" 4,, Bæsevdsb. Tjednes, Prinsensgt. 8. Hnsen, Axe, Hkn Jrsgt. 8 Hnsen, Hrd, Bkkegt. 14 Veum,. A., N. Bkndet 19 Skirstd, P., Keistsgt. 5 Akebérg, H.J Nyveien 14 \ Lunde.., Egesætergt. 39 Tdssistenter: Due, V., Liegrden Lrssen, S. B., Nnnegt. 21 Steén, Ering, Kngensgt. 76 kkenhug, C. A.,,,Kevstuen", 3, Nyveien Jystd, E., Rsenbrggt 9 Stensi, f, Ø. Møenberg 72 Td- & Kntrbetjente : Rssbcb, J, Vr Frue Str. 5 Frm, H, Mgnus d. Gdesgt. Tdpsynsmænd: Heimnn, C., Er. Skkkesgt. 38 Hugn, J>, Reberbnen 8 Pusen, H., Bkkegt. 4 Pettersen, C., Gjedvt 4 Lund, J., Vbkken 29 Bch, S., Østersundsgt. 14 Gjøme,. C.; Sndgt. 57 irndtmm «Me utfører e m. Bnkfrretninger Henriksen, R., N. Bkndet 63 J,hn, H.,,,Aders Hvie", Tempe Jcbsen, J.., Kirkegt. 13 Lrentzen, A., Hspitspt. 3 Bjerkh, A., Nnnegt. 18 Am, S., jjfjedstuen", Nyveien Meek, K., Rsenbrggt. 23 Stubbn, M., N. Bkndet 22 Hugnd, A., Hspitsøk. 13 Hvrsen, J.., Hdensgt, 6 Fch, H. C., Østersundsgt. 24 Hgerup, H., Fæstningsgt. 11 Kruse, H., Einrsgt. 4 Hugn, J., jun., Ø. Møenberg 72 Ertresvg, K., Kirkegt. 59 Mhdt, K., Stensbkken 4 Christinsen, uf,,,mrieyst", Tempe Iversen, F., Nygt. 26 Pettersen, F., jun., Gjetvt. 4 Schiing, A, Høiy, Tyhdtveien Fssum, Sndgt. 39 Schre, tt, Bkkegt. 6 Tdinspektørkntret: Kntrist: Schistd, R.-, Kirkegt. 40 Tdkssererkntret: Tdfudmægtig: Næss, T.,. Tryggv,gt, 34 Evrum, S., Frk., N. Møenberggt. 51 Sundt, R., Brtørgt. 8 Gjøme, A., Sndgt 57 Fjednes, R., Prinsensgt. 8, Stønd, Signe, Bispegt. 9 d Trndtjems Dtigriske Stiin,,,Hegden", Isviken Akvriet er pent fr Pubikum hver Søndg K mt en Entre v 10 Øre ti ndre Tider 20 Øre. Frm. i bestyresen: Kingenberg, Ingvr, Knsu Bestyrer: Knservtr,. Nrdgrd Vktmester: P. M. Re Trndhjems Dmkirkes Restureringrsrteider Pbegyndt Iste Jui Arbeidet dministreres under Kirkedeprtementet g Trndhjems Stiftsdirektin. Arigt Sttsbidrg p. t. Kr. 80,C. g v Trndhjems Sprebnk Kr. 20,000., smt v T.hjems Kmmune Kr. 10,000.. Administr. Leder:.Arkitekt Nis Ryjrd, Kngensgt. 18 Kunstnerisk Leder: Arkitekt f Nrdhgen,,,Krken", Øen Arkitekt Aug. Abertsen, nevegrden 11, Øen M E* n 17» e S. 5?. 01

10 S. i > 13 II -J 3 J4 Q iq > «s FiiiB im 1. C. Dhs Bryggeries Minervnd. 18 Regnskpsfører: Furer L.. Lundm, Einrsgt. 4 III T.hjems Eektricitetsværk Hspitsøkk. 20 Kntrtid 10 1 g 4 5. Lørdge Driftsbestyreren træffes sikrest meem 12 g 1. Driftsbestyrer ; Grstd, JD, Ark. Christies gt. 8 c Avdeingsingeniører: Nybø, Erik, Sknsegt. 8 b Vd, Anders, Mgnus d. Gdesgt. 4 Vndbygningsingeniør: Næsvd, Henm, E., Er, Skkkesgt. 53 Kbemntør: Pusen Hvr, Frdeingssttinen, Vn Mntørfrmnd : Msnd, Peder, Meemien 45 Trndhjems Frsikringsseskp Brnd-, Indbrud-, Værdi- & Sjøfrsikring, Søndregt. 11. Teefn 486 )II Direktin : Thmssen. Jhs. Thv., dm. Direktør (Frmnd), Ark. Christiesgt. 8 Knff, Abrigt, Dispchør (Vicefrmnd), Drnningensgt. 2 Nissen-Drejer, Mjr, Sverresst. 3 Swensen, Jhn, Revisr. Tryggv.gt. 34 Frstnderskp : Bødtker, Fr., Dr. (rdfører) Kjøbmndsgt. 38 Berg, Andr., Bnkchef (Vieerdfører), Drnningensgt. 3 Lyng, Jh., D., Grss.,. Tryggv.gt. 30 Løcke, Henr,.R.Skf., Kngensgt. 18 Wng, A., Dispnent,. Tryggv.gt. 26 Buen, Axe, Grsserer, Fjrdgt. 19 JMgre. P., Arkitekt, Sndgt. 11 Bergersen, Bernh., Assessr, Søndregt. 17 sg ^r, Høeg, Arne, Ing., Drnningensgt. 66 Suppenter: ^ Mthesn, Birger, Grss. Drnningensgt. 14,5 Jenssen, Ering, Grss., Kjøbmndsgt Hnsen, Lur, Mermester, Schutzgt. -. Finne, Cr, Grss..,,Deve" W 2 ' *2J Trndhjems Friger A/S, JS Kjøbmndsgt. 91 (G. Tdbd) JJ. Teefner: Frretn.fører 2872 ** Tdeksped ^^ Direktin : Q B. Iversen (Frmnd) B. Kvenid A, G. Skrmstd Frretningsfører: N. Nissen Tdbestyrer : Cr S. Ibenfedt ABB»^. SI-KII- 1-1-» J Trndhjems KredssyKeksse Persne: Frretningsfører : Pedersen,. Chr., Skgvkterbigen Møebkken Bestyrer v Sykevdeingen : Wiggen, J. M., Kngensgt. 75 Bkhder: Anes, uf Øvre Asvei Wngberg, Birger, Ark. Christiesgt. 11 c Utpntningsfunktinær : Thrnæs, J. B, Aridsgt.. Mndtsførerske : Apenes, Bergjt, Sverresgt. Kssererske: Sem, Hnn, ngrny", Heimd Sykepeiersker: Nissn, Ann, Munkegt. 10 Hgen, Ann, Munkegt. 10 Rsmussen, Mri, Munkegt'. 10 Mssøser: Cck, Crine, Keistsgt. 2 Ruud: Berthe, Keistsgt. 2 Kvenid, Lv, N. Møenberggt. 62 Guttrmsen, Astrid, Gydenøvesgt. 11 Le, Gndrun, N. Møenberggt. 91 As, Ein, Bkunet Grvern, Sigrid, Ø. Møenberggt. 60 Bud: Frfd, Juius, Kirkegt. 67 Frmnd fr T.hjems Kredssykeksses Styre Sundbye, Gustv, Fæstningsgt. Frm. fr T.hjems Kredss.ksses Appenævnd Brunn, Jhn, 0,R.Skf., Hrmnien T.hjems ffentige Arbeidskntr Kjøbmndsgt. 20. Indgng frå Søndregt. Apent K. 9-1 g 4 7 Bestyrer: Hm, e, Bæsevdsh. 10 T.hjems Lgsgpns Lgmndsret Retske : Tid. Yngigefreningens Grd Prinsensgt. Lgmnd: Gjessing, S. K. Bergen Stdsdvkt: Webæk; S., Drnningen sgt. 70 Retsskriver: Wærness, tt Emi, Bergen Frsvrere ved Lgmndsretten (fst beskikkede*) Smed, f,.rskf,, Tryggvgt. 15 Buck, Henrik, Søndregt 13 Løcke, Henrik. Bisiddere: Uve Srenskriver, Guden Me, Srenskriver, Inderøen *) Enhver nden Skfører kn frøvrigt beskikkes sm Frsvrer, nr det begjæres y Titte. RiKrvcf me* IIS Lrentz D. Lineum (Ind, ensfrvet, trykket), Lineumskit, Bnemsse g Lineumssæbe. Mebestffe, Prtierer, En grs - T.hjem - En deti Brdtæpper, Brd- g Bænkevxduf i strt Udvg. Vsrmænd : Fck, H., Byfged Schnning, Chr., Krimindmmer Trndtijems, Kngensgt- 63 i 9 Direktør : Mthe, F. Prest : Huge, Afred, Nrdstuen, N. Ae 7,.. Sindsker Læge : Hfmnn, H, Bergsigt. 5 Inspektør : Bye, Pu, Østre Ien 6 Regnskpsfører g Frvter : Reppe, Petter., N. Møenberggt. 17 Verksmester : Andersen, Ab., Ievden 46 Lærer: Hmgren,., Nyveien 5 d rgnist : Skrnd, N. Møenberggt. 45 Kntrbetjent hs Direktøren : Søgrd, Gjør, Sknsegt. 6 Utsgsbestyrer : Cusen, Jh., A., H. Nissensgt. 6 Butikjmfru : Hugn, Mthide, Prinsensgt. 13 Assistent hs Regnskpsføreren : Winsnes, Arnt,,Lund", Viehe psynsbetjente : Hegstd, e, Østre Ien 2 Sknes, e, Hnskemkerb. 13 c Lergrd, A.,,,Grny", Nd. Asvei Lrvik, Cr, Nd. Asvei 17 b Grøni, e, Jhrisen, Reberbnen 15 Aune, f Pedtrsen, Hspitsøk. 16 Lie, Kr Antn sen, Nedre Ien 21 Høstn, Trn, Nyveien 2 Husby, Kristin, Rvesvt. 4 Fssum, Endre, Hspitsøk. 16 Nisen, Jhnnes, Nd. Asvei 9 Utgrd, Aridsgt. b Mrtinsen, S., Kjøbmndsgt. 6 sen, f, Wessesgt. 17 Schffer, Wdemr, Er. Skkkesgt. 51 Strnd, Jhnnnes, Prinsensgt. 22 b Kristinsen, Berg, E. Skkkesgt. 51 Kuvik, Emi, Drnningensgt. 27 Tessem, Mik,,,Skgstuen", Nyveien Leiebetj. : Mrtinsen, S., Kjøbmndsgt. 6 Prtner : Nisen, Mik, Egesætergt. 23 b Kjøkkenbetjent : Rgstd, A, Kngensgt, 69 Ntvktere : Dh, Iver Andres, Skegt. 2 c Jørstd, e, Er. Skkkesgt. 51 Bud : Trnme, L, Dniesvt. 14 Trndhjems r _, Kngensgt. 8 Bestyrer: Send, Bernh., Teegrfinspektør Weidemnnsvei 2 Bkhder, Hnnem, T. Bestyrertnder: Due, Kthrine, Liegrden Brunn, Petr, Kngensgt. 27. HåinFI ^RåMK besø! gei 19 Teefnistinder : Aune, Gudrun, Nnnegt, 14 Biiw, Amie, Aridsgt. 10 Cussen, Hrriet, Egesætergt. 35 Eggen, Mthid, Wessesgt. 5 Eggen, Therese, Prinsensgt. 51 Eide, Ingrid, Skrubhugpn, Ien Gden, Signe, N. Møenberggt. 61 Guttrmsen, Signe, Gydenøvesgt. 11 Grtner, Signe, Nedre Ien Hbjørn, Angeique, Weidemnnsvei 2 Hrberg, Asug, Rsenbrggt. 1 Herstd, Ingebrg, Kæbveien 48 Husbye, Ingrid. Prinsensgt. 47 Jkbsen, Ann, Hkn Jrsgt. 6 Jkbsen, Signe, Hkn Jrsgt. 6 Jentft, Mrie, Mgnus den Gdesgt. Jhnsen, Agt, Nrdre Berggt. 3 Jhnsen, Rgnhid, Er. Skkkesgt. 28 Kvi, Fredrikke, Skegt, 2 b Kie, Gunhid, Gydenøvesgt. 4 Knudsen, Rebekk, Prinsensgt. 49 Lngie, Svnhid, ^Hegge", Bkunet, Lehn, Mrie, Drmimgensgt. 40 Lien, Sveig, Indherredsveien 69 Lindbe, Heg Rsenbrggt. 5 Lugg, Gudrun, N. Møenberggt. 62 Løvs, Sigrid, Wessesgt. 6 Mrtensen, g, Weidemnsy, 5 Mines, Herdis, Vi,..Asi", As veien Niesen, Mrie, Vi,,Ekeund" Bkunet ssn, Ney, Kirkegten 38 Qve, Fredrikke, Fæstningsgt. 15 -Rmstd, Ingebrg, Nedre Ien Riiber, Bergjt, Bkkegt. 6 Riiber, Rgnhid, Bkkegt. 6 Røsæg,, Ann, Sknsegt. 22 Steen, Hjørdis, N. Møienberggt. 57 Thingstd, Signe, Dniesvt. 3 Vinje, Ingrid, Apthekerveiten 8 Vgnid, Astrid, Krinbdgt. 14 Weisser, Mrgrethe, Kngensgt. 70 Trndhjems Tærgerd (Kfr. Lv v 6 Juni 1896) Medemmer: Brch, Ering, Assessr (Frmnd) Svensen, S, Skeinspektør (Næstfrm.) Schuz, Gudrun, Fru Schei, Mgd, Fru Stbe, H., Prest Schnning, Chr, Krimindmmer i Arnfnsen, A, Læge Suppenter: Lykke, Birger, Læge Fønes, Jn, Lærer Næss, Mrie, Fru Me, L., Frk. Brus, Feiermester Sekretær: Hørgrd, H. S., Lærer inkss prmt g biig. >-- -* - Ae Arter v Bnkfrretninger.

11 i Kjøb Jcb HBseths nerkjendte Bred vre t. utfører e m. ukiinit 21 Yidenskpcrs Seskp >et kg. nrske, Er. Skkkesgt. 47 b. Se under Avdeing B. Verits, det nrske,.«.«besigtigesesmnd, g Bestyrer fr Distriktet " Stt Bdø: Knudsen, Frithjf, Ing., Kntr Bkkegt, 11 Fnderfged, K Kjøpmndsgt. 18 Trns, P. J., Evegt, 13 «D 8) B. Freninger, Stifteser, Legter etc. W) TJ ) -+3 æ 1 S D Ti Avhdsfkets Fæeskpmite i Trndhjem kn e rgnistiner, sm hr Ttvhd sm Frpigtese fr sine Medemmer, sig repræsentere med Repræsentnt fr hvert pbegyndt 400 Medemmer. Frmnd: Eingsen, Emi Sekretær: Lie, Mrtin, Skter Ksserer: Christffersen, Fktr Agenternes Frening: Hst, Chr., Frmnd Sttz D., Vicefrmnd Nssum, Arne, Sekretær g Ksserer Aderdmshjemmet fr vetjente Tjenere Bestyrese: Fru Kptein Bernhit, Frmnd verærer Schutz Bu-Simnssen Gtung-Hnsen Aince Frncise, Bureu d'ctin: President: Knsu Ingvr Kingenberg Viceprésidént: Fru Mrie Lund Secrétire : verærer Cr Gundersen Trésrier: Andres Me, Knsu Anges Stifteser, Thms prettet v den i 1767 vdøde Kjøbmud Thms Ange i Trndhjem, sm ved Testmente v 28de September 1762 med tiføiede Kdicier skjænket hee sin frmue ti det ffentige, sedes t v det rige verskud Ve tifder Trndhjems Wisenhus, V» Fttighuset g 2 / 6 utdees sm BThms Anges Gve" ti Byens Husrme g nødidende g ti sdnne v Fmijen, seiv m de er bsittende ndetsteds, mens de øvrige 2 /<s tiægges Kpiten. Stifteserne eiede ved Utgngen v 1912 i utestende Kpiter Kr. 2694,996,80, fruten216 Aktier i Eørs, Kbberverk, Sgbruk g 8kgeiendmme, smt Jrdegds i Nrdnds g i Søndre Trndhjems Amter. Av Gdset i Nrdnds Amt vr ved 1912 Ars Utgng tibke 3 Bruk v smet Skyd Mrk Stiftesernes rene Indtægt i smme r utgjrde Kr. 158, Pdsene i Stiftesen besættes v Stiftsdirektinen efter Indstiing v Frstnderen g derp bygget Frsg f en ved kg. Kes. v 21 Nvbr nrdnet Kmmissn sm bestr f Trndhjems Mgistrt, Inspektinens 3 Medemmer, 2 v Fttigkmmissinen vgte Mænd g et v Stiftsdirektinen pnævnt medem v Thms Anges Fmiie. Den smme Kmmissin bestemmer efter Frsg frå Frstnderen den rige Utdeing v Thms Anges Gve, sm utdees ivert Ars 19 September, g hvrti Ansøkninger m være indsendt inden 30 juni næstfør. I Thms Anges Hus, prettet ved Kdici v 18 ktbr g utvidet ved kg. Kes. 9 Apri, 1902, er i Henhd ti Krnprinsreg. Ees. v 11 Juni 190J- Pdsenes Ant bestemt ti 50, hvrv 88 skdte Hepdser med Mnedspenger Kr g 12 skdte Hvpdser uten Mnedspenger. Smtige 50 Pdser tiægges tri pvrmning, Beysning g Gs ti Kgning. Utgifterne bestrides v de Husrmes tigte 2 /<> v det rige verskud v Stiftesernes Indtægter. I Thms Anges Stuer, prettet iføge, Kdici v 81. ktber 1763 g utvidet iføge kg. Ees. v 22 Jn. 1892, hr 26 Persner Pds, frtrinsvis Stifterens Ssegt, fruten 2 Edskner. Lemmerne nyter Mnedspenger Kr. 21,00 smt frit Lys g Brænde. Utgifterne vhdes v den Fttighusets tigte '/e v det rige verskud v Stiftesernes Indtægter. Indspektinen bestr v et medem v verretten g 2 hndeskyndige Brgere. Inspektiuens medemmer: Beichmnn, F. V. N,, kst. verretsjustitirius Gtermn, Cr, Kjøbmnd Hrtmnn, M. H., Sekretær : Frk. Ede Beichmnn Stiftesernes Frstnder: H, Hns J?eter Werner, 07 Fndmægtig: Edv. G., Mebye, 1888 Frk. M H, 1909 Eevisr: Bjrne Hnsen, 1912 Frvter ved jstiftehernes Jrdegds i 8ebu g Tyden: Meisterin, Christin, 1901 Arbeiderfreningens Sngkr Stiftet 24, Februr Instruktør: Svendsen, Mik, Lærer, Bestyrese: Aberg K., Frm. Me,., Vieefrm Hegesen, M., Kss., Nisen, Einr g Øvernd, Kr. Bkkens Legt Ctiiri, prettet ved Testmente v 3die Mi 1784, nvendes ti Kjøp-v Brænde, der brtskjænkes ti Fttige g Husrme. Frmuen ved Utgngen v 1914 vr c. Kr. 8,00000 i Bestyrese:? Buck, Hns, Brgermester Skvn, E., Stiftsprvst j. Thinn,., Sgneprest Ldemens kr. Ungdmsfrening, ; Strndveien 72 Stbe, H., Pstr, Bestyresens Frm. BegrYesesfreningen, fr nrske.æ "er Frretningsfører: Dr. med. Lyder Brthen Nrdregt, 21 BennejCh.es Legt, H. A. fr Trndhjems By er prettet v Kjøbmnd H, A. Benneche ved Testmente v 28de Februr 1866 g 7de Mrts Legtets Kpit utgjør Kr. 160,000.00, hvrv Eenterne hvert Ars 22de September eer, hvis dette er en Heigdg, Dgen frut utdees meem hæderige g* trængende ugifte Kvinder i Trndhjem, nvnig Ednne, hvis Livsstiing g Dnnesestrin 'ør det dbbet tungt t søge Fttigvæsenets istnd Bestyresen : Brgermester Hns Buck Kjøbmnd I. Krgstd verærer Eibsskg Ksserer g Sekretær: Teegrfksserer Ingvdsen, Adr. Riksteegrfen Hns Benneche g Hustru, Bergitte M. Benneches Legt er prettet v Kjøbmnd H. A. Benneche ved Testmente v 7de Mrts Legtets Kpit utgjør Kr. 80,000:00, hvrv Eenterne i Prtiner p Kr utdees ti værdige trængende Enker efter Kjøbmænd v Trndhjems By Utdeingen fregr hvert Ar i Uken før Juehøittden. Bestyresen: Pstr Thinn Dispnent Rønnihg Knsu Ivr Lykke Frretningsfører Hjustd Ksserer & Sekretær: Teegrfksserer Ingvfsen, Adr. Eiksteegrfen Séstrene Benneches Legt er prettet v Kjøbmnd H. A. Benneche ved Testment v 7de Mrts Legtets Kpit utgjør Kr. 40,000.00, hvrv Eenterne i Prtiner p Kr utdees ti trængende Døtre v Hndesmænd i Trndhjem. Ansøkerinder, der hr bestemt sig fr Utdnnese ti Lærerinder, Teegrfistinder eer ignende Beskjæftigese, hr Frtrinnet ved Utdeingen. Legtet bestyres v Trndhjems Frmndskp ved en Kmite, hvis Medemmer fr Tiden er: Dispnent Eønning Knsu I. Lykke Frretningsfører Hjustd Ksserer g Sekretær: Teegrfksserer Ingvdsen, Adr. Eiksteegrfen Bestiingsniændenes Frening Bestyrese : Thrnæs, L Thv., Bkhder (Frmnd) Trygstd, E., Bygrtner, Kstergt.» s t. yr (Vicefrmnd) us Lngseth, A., Vgnfører <f> Hendsø, J. H., Ligningsssistent, ^ Skrænten 3 * Kvknd,., Fttigfrstnder (Sekretær) & Pusen, H., Kntrør (Ksserer) ^ Andersen, P., Assistent p Brnehjemmet,,Fridheim" i Trnd-» hjem er prettet 1872, ptr fttige g frsørgesesøse Pikebørn v Trndhjem g 9 Strinden fr t pdrge dem ti dueige g brve Tjenestepiker Børnene ptges i Eegeen i deren frå 6 10 Ar g frbir i Stiftesen 1 2 Ar efter Kntirmtinen. Gjennemsnitsntet v ptgne Børn er 22. Bestyresen bestr v 5 Herrer g Dmer. Fruerne H. Kindt, Krine Bernhft, E.ise Schuren, Emm Jenssen, smt Herrerne Stiftsprvst Skvn (Frmnd), Kptein Bernhft, Hndesmnd L. Thuw, Bkhder e Me (Ksserer) g Hndesmnd Schreiner, Brnesyer Bkndets Asy: Bestyrerinde: Enkefru Lrentsen. Bestyresen bestr v Fruerne: Møer, Kr Me, Berth Rmm, Hnn Weuge g T. Hthe smt Herrerne ø 5

M. MONSSEN KJØT & PØLSEF8RRETNING

M. MONSSEN KJØT & PØLSEF8RRETNING Kjøp aitid Jacb Mathesns ; :,t9±tte: f ia r* H 9 É e Q >*> ff H M. MNSSEN KJØT & PØLSEF8RRETNING EUG SKAKKES GATE 21 H. S" mm ( «a øi Første A. ffentige Bygninger, Kntrer g Banker etc. Nærværende Avdeing

Læs mere

k3 l - FoHang altid E. C. Dahls Bryggeries 01. Ris Lorentz 0. Kliiver T n n u n n i c»o uiuncigdiuy besørger C. Skoler. Turisttraflkforeningen i

k3 l - FoHang altid E. C. Dahls Bryggeries 01. Ris Lorentz 0. Kliiver T n n u n n i c»o uiuncigdiuy besørger C. Skoler. Turisttraflkforeningen i FHng ltid E. C. Dhls Bryggeries 01. Turisttrflkfreningen i Trndhjem 03 prettet 2ide Nvember 1906. Frretd ningsfører: E. A. Tønseth. Freningens H Kntr: Th. Angellsgt, 22. p Utdrg v Lvene: k3 l - P3 Freningens

Læs mere

Privatbanken s Trøndfajem udfører

Privatbanken s Trøndfajem udfører ^3? > d ert «3 &>! cs -C Kjøb Jcb Hlseths frtrinllge Brødvrer. Rsenbrg Gde. Klseth, le, Fyrbøder. Sven, Søren, Mler Annli, Axel, Bger Ingul, Peder, Kirb. lsen, Mrthine, Fbrikrb. Andresen. Lin. Enke 34,

Læs mere

i Trindhjei Kjøt) Jacob HaSseths aeerkjéndte BrødFarer. a o KORTMAPIS VASKEPULVER

i Trindhjei Kjøt) Jacob HaSseths aeerkjéndte BrødFarer. a o KORTMAPIS VASKEPULVER c E S «3 PL, Q j j (U C «j "S 60 B D Kjøt) Jcb HSseths eerkjéndte BrødFrer. 208 Myklebust, Ann, Husbest., Nyv. 3 Bine, Enke, Dnielsvi 8 Myklebust, J. Kr., Bktrykker, Utg. v «Flketidende», Munkeg. 21, Tlf.

Læs mere

Privatbanken itrondhjem " Bankforretninger. 293 -

Privatbanken itrondhjem  Bankforretninger. 293 - Privtbnken itrndhjem " Bnkfrretninger. 29 - DIN BERGH'S SkrΏdderfrretning nbefles. Mderne TΈler hves ltid p Lger frε de bedste Fbriker. Thms Angells Gte T'. Telefn 990. Telefn 990. i < iiiiiis ililiillittlb^^^

Læs mere

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

C Optimist Spar Nord Cup Overall

C Optimist Spar Nord Cup Overall Opimis pr Nr up 213 Over Rn 1s 4h 5h 6h 7h 8h h 1h 11h 12h 13h 14h 15h 15h ss pimis pimis pimis pimis pimis pimis pimis pimis pimis pimis pimis pimis pimis pimis pimis pimis in ie: 8, Discrs: 1, T cun:

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

M. Monssen. Kjøp altid Jacob Mathesons. <&> Pøiseforpetning Skakkes gate 21. Første avdeling. Å. Offentlige bygninger, kontorer, banker etc.

M. Monssen. Kjøp altid Jacob Mathesons. <&> Pøiseforpetning Skakkes gate 21. Første avdeling. Å. Offentlige bygninger, kontorer, banker etc. Kjøp altid Jacb Mathesns m * M. Mnssen Kføt= Pøisefrpetning Skakkes gate 21 TI 2 Første avdeling. Å. ffentlige bygninger, kntrer, banker etc. C/3 C Nærværende.avdeling er utarbeidet efter mgaver tilstillet

Læs mere

liilfirntiliiir Frtutiiikii l Tniiljii Kjob Jacob Haisetks anerkjendte Brødvaref. B. Foreninger, Stiftelser, Legater etc. Trondhjems Telefonanlæg,

liilfirntiliiir Frtutiiikii l Tniiljii Kjob Jacob Haisetks anerkjendte Brødvaref. B. Foreninger, Stiftelser, Legater etc. Trondhjems Telefonanlæg, 13 g -M ca æ CD " 011-60 Kjb Jacb Haisetks anerkjendte Brødvaref. Trndhjems Teefnanæg, Kngensgt. 8 Bestyrer: Seand, Bernh., Teegrafinspektør Weidemansvei 2 Bkhder, Hannem, T. Bestyrerinder: Due, Kathrine,

Læs mere

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ sk lnd Musk ShuDuAh rr. rg Ruy Tr 1 n n Tr 2 sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h rt sk lnd n sg sk lnd d md m sk lnd t ul st h ss sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h sk sk sk lnd lnd lnd

Læs mere

Privatbanken i Trondhjem udfører alle alm. Emil El-1 i n g s e n s pmj Skrædderforrefning g- at ump. Anden Af del ing.

Privatbanken i Trondhjem udfører alle alm. Emil El-1 i n g s e n s pmj Skrædderforrefning g- at ump. Anden Af del ing. Privtbnken i Trondhjem udfører lle lm. 61 Fbrik, Kontor og Lger: Øen. Udslg: Nordre Gde. Lger f lle Sorter Skotøi, smt Gloger, t ump rierptrerte Freiærle er steiplet Emil El-1 i n g s e n s pmj Skrædderforrefning

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

6 Fleks-Time. 6 Fleks-Time

6 Fleks-Time. 6 Fleks-Time KLASSE : 1a VHG, FORÅR 2013 CP 2x He 1a OC 1a GN 1a 1 fy/c 2.12 bi 2.15 Sa 1.1 DA 1.1 Kunst C WN 1a MN 1a JN 1a OC 1a JN 1a 2 id Id EN 1.1 ma 1.1 Sa 1.1 ma 1.1 CS 2x GN 1a JN 1a He 1a CS 2x 3 MA 2.3 DA

Læs mere

TOFTEGÅRDSSKOLEN OG DENS ADMINISTRATION 1970

TOFTEGÅRDSSKOLEN OG DENS ADMINISTRATION 1970 TOFTEGÅRDSSKOLEN OG DENS ADMINISTRATION 1970 Borgmester: P. N. Jensen, telf. 820777. Skolekommissionen: ( I 1970 var der en Skolekommission) Formand: Gdr. Gunner Hansen, Løkkenvej 365, 9700 Brønderslev.

Læs mere

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED Årsberetning i FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Årsberetning FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Skagen skolekom m

Læs mere

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 7 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Ane Kirstine Hansdatter Møller. Ane Kirstine blev født i "Landlingmark" og døde på en ukendt dato. Børn af og Ane Kirstine Hansdatter

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

1. Andalusien - en provins i Spanien

1. Andalusien - en provins i Spanien 1. Andlusien - en prvins i Spnien Andres g hns fmilie skl pa ferie i Andlusien. I et rejsektlg finder de frskellige plysninger. Digrmmet viser fr hver maned, hvr mnge dge det regner mere end 1 mm i Mlg'

Læs mere

2015/16. koncerter shows biograf udstillinger cafe. teater. indretning fritid

2015/16. koncerter shows biograf udstillinger cafe. teater. indretning fritid 2015/16 D U B U L C V FR f FR w h FR hw på N R N O K å y m vp L T F R FRØBJ j p p f f m - fmv hw f u f T - Kuuhu A www.. Tf. 64 71 20 31 Kæ V Cu mm D u v hu v v m f, m u på m hvvp på T. Fmv V Cu f på f.

Læs mere

09. Hansen,Stevning-Christensen,Svenstrup. Anden Generation

09. Hansen,Stevning-Christensen,Svenstrup. Anden Generation 1. Hans Jepsen, f. 1707 i Stolbro. Han blev gift med Anne Jørgensdatter, 1745, f. i Stevning. Hans død 1799. 2. i Christen Hansen f. 10 sep 1754. ii Ellen, f. 1746. iii Anne Marie, f. 1750. Anden Generation

Læs mere

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 5 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Karen Pedersen. Børn af og Karen Pedersen 2. Ane Marie Christensen [Lauridsen] blev født den Maj 22 1879 i S.Lyngvig og døde

Læs mere

Samlet deltagerliste HistoryDay 2013 (Hvis du ikke er på listen (i begge moduler) så henvend dig til PerThyge (PA))

Samlet deltagerliste HistoryDay 2013 (Hvis du ikke er på listen (i begge moduler) så henvend dig til PerThyge (PA)) Smlet deltgerliste HistorD 2013 (Hvis du ikke er å listen (i begge moduler) så henvend dig til PerThge (PA)) Koldkrigsbunker/Bernstorffrken (Ansvrlig Lærer: SL) Strt: Kunststofbnen - HUSK: Ckel med!! 1.modul

Læs mere

DET PERIODISKE SYSTEM

DET PERIODISKE SYSTEM DET PERIODISKE SYSTEM Tilpasset efter Chemistry It s Elemental! Præsentation fra the American Chemical Society, Aug. 2009 http://portal.acs.org/portal/publicwebsite/education/outreach/ncw/studentseducators/cnbp_023211

Læs mere

Vinjes Vognmands- og Bilforretning

Vinjes Vognmands- og Bilforretning ØNERNES ANK 736 Wrmdh, Andr., rvt 3 Wæres, Of, Legrdsb. 4 Yuknserngsnstter: Vukn */. Prnsensgt. 45. Tf. 4613 Reprtn v Aut- g Cykkegumm smt e Srter Gummrtker. Vgnmænd Æskefbrker Znkfbrk: Iens Smeteværk

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

02. Jacobsen, Himmark 1. Jacob Jürgensen, f Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død Børn: 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2.

02. Jacobsen, Himmark 1. Jacob Jürgensen, f Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død Børn: 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2. 1. Jacob Jürgensen, f. 1607. Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død 1690. 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2. Jürgen Jacobsen. Han blev gift med Ved ikke, d. 1715. 3. i Jacob Jürgensen. ii Ellin,

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

Forfædre til Kirsten Maria Larsen( )

Forfædre til Kirsten Maria Larsen( ) Forfædre til Kirsten Maria Larsen(1872-1930) Generation nr. 1 1. Kirsten Maria Larsen, født 6. marts 1872 i "Nybo", Feldbjerg Mark, Najbjerg, Timri 29. december 1930 i Vildbjerg By. Hun er datter af 2.

Læs mere

Side 1 af 7. Efterkommere af: Christen Tarbensen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 7. Efterkommere af: Christen Tarbensen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 7 1st Generationer 1. blev født den Apr. 30 1832 i houvig og døde den Nov. 5 1912. Han giftede sig med Ane Katrine Hansen Lodberg den Okt. 19 1856. Ane Katrine blev født den Okt. 7 1835 i Søndervig

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

Fire Salmer. [Four Psalms] Op.74. Edvard Grieg (1843-1907) I. HVAD EST DU DOG SKJÖN SATB & BARITONE SOLO

Fire Salmer. [Four Psalms] Op.74. Edvard Grieg (1843-1907) I. HVAD EST DU DOG SKJÖN SATB & BARITONE SOLO Fr Sm [Fur Psms] O.74 1906 Edvard Grg (143-1907) I. HVAD EST DU DOG SKJÖN SATB & BARITONE SOLO II. III. JESUS KRISTUS ER OPFAREN SATB & BARITONE SOLO IV. I HIMMELEN SATB & BARITONE SOLO GUDS SÖN HAR GJORT

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk Din kommentar er blevet udgivet. Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk GRET HE EL HOLM OG KIR STEN KUL L BERG 12. sep tem ber 2011 01:00 2 kom men ta rer De fle ste samvær s sa ger kan

Læs mere

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 1 Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 Lars Ellgaard Sunday, August 18th, 2013 Sognerådsformænd 1/1-1901 31/12-1903 Pedersen, Lauritz Christian SR s Større del Gårdejer 1/1-1904 31/3-1909

Læs mere

Pistol U1A Guld U1A Alexander Lang PC Vejle 87 79 79 245 2 Sølv U1A Laurits Skrædderdal PC Vejle 63 74 46 183 1

Pistol U1A Guld U1A Alexander Lang PC Vejle 87 79 79 245 2 Sølv U1A Laurits Skrædderdal PC Vejle 63 74 46 183 1 Pistol Damer - Indledende runde Dame Dorte Thorsen Trehøje 92 92 93 95 372 3 Dame Christina Borgen Nielsen Trehøje 89 91 91 94 365 8 Dame Maria Kristensen Aars Skytteforening 94 91 85 88 358 5 Dame Anja

Læs mere

FORMDUER. Romer. Montauban. Sottobanca

FORMDUER. Romer. Montauban. Sottobanca FORMDUER Romer Blå 471 90 1,0 Henning Jørgensen 472 95 1,0 Arne Moos 473 93 1,0 Henning Jørgensen 474 91 1,0 02 Henning Jørgensen 475 92 1,0 02 Arne Moos 476 95 0,1 Henning Jørgensen 477 90 0,1 02 Peder

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 4. omgang Startet i 1980 Åben klasse 4. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1859,9 12 7433,2 48 2 Helle 1 1834,2 10 7325,5 34 3 Viborg

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE BILAG 2 EJENDOMME DELVIST UDTRÅDT AF KLOAKFORSYNINGEN

TÅRNBY KOMMUNE BILAG 2 EJENDOMME DELVIST UDTRÅDT AF KLOAKFORSYNINGEN TÅRNBY KOMMUNE BILAG 2 EJENDOMME DELVIST UDTRÅDT AF KLOAKFORSYNINGEN LISTE OVER DELVIST UDTRÅDTE EJENDOMME I henhold til loven er der mulighed for, at ejeomme/virksomheder efter aftale med kommunen kan

Læs mere

Ørens mek. Trondhient. etc.

Ørens mek. Trondhient. etc. TELEFONER: NR. 486 & 1199 SJØ AVDELNGEN: NR. 13OO 3745 Oprettet 1863 ANBEFALES PAA DET BEDSTE! Assurerer rnot Brand og Hhdbrudstyveri Tap ved Værdiforsendeser,. Ansvar-, Vandedning-samiSjø- og Krigsforsikring

Læs mere

HOLE IN ONE. Hul. Navn

HOLE IN ONE. Hul. Navn HOLE IN ONE Hul 1 1 1 1 1 1 År 174 176 177 177 178 17 17 17 17 181 181 181 181 181 183 186 186 186 186 186 186 186 187 187 187 188 188 188 188 18 18 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 1 1 1 1 13

Læs mere

6-8 - # hm. 1920 ark. Aage Paludan, Viborg/dobbelthus m. 4 lejl./3 blåtryk. f. Andelsbyggeforeningen "Fremad" v. typograf N.C. Mathiesen.

6-8 - # hm. 1920 ark. Aage Paludan, Viborg/dobbelthus m. 4 lejl./3 blåtryk. f. Andelsbyggeforeningen Fremad v. typograf N.C. Mathiesen. Solbakkevej. 1 - # hm. (Dalgasgade) 1920/21 Hans Chr. Rasmussen/dobbelthus m. 4 lejl./2 blåtryk. 1932 Hans Chr. Rasmussen/tilføjelse af kviste og indretn. af loftsværelser/intet tegn.mat. f. arbejdsmd.

Læs mere

Strømmens Ysteri. Inricrøen - Gaudaost - «u t mm STEIIUI. Henrik Licke. åndr. Claussen. Privatbanken itrnndhjem Jfs. Bankforretninger. 445. Rapv.

Strømmens Ysteri. Inricrøen - Gaudaost - «u t mm STEIIUI. Henrik Licke. åndr. Claussen. Privatbanken itrnndhjem Jfs. Bankforretninger. 445. Rapv. - 436 - LAF SÆTTéfl). Søndre Gate 20 (Ret p fr Merakerbren) Trndhjem. lier, jtfaler- «$ fctrvevarer, fernisser, T$ørsten~ binderarbeider, Sæber, fiudsectrtikler, jtfetctller etc. jthe $rter Jpap samt 3"al$smurning.

Læs mere

-----------ooo---------- 27. januar 2016 INVITATION SLÆGTSHISTORISK FORENING FOR AALBORGEGNEN FEJRER 40 ÅRS JUBILÆUM

-----------ooo---------- 27. januar 2016 INVITATION SLÆGTSHISTORISK FORENING FOR AALBORGEGNEN FEJRER 40 ÅRS JUBILÆUM INDHOLD: 1. Invitatin til medlemmerne 2. Nyhedsbrev 3. Næste fredrag 4. Museumsbesøg 5. Legacy g gtisk 6. Generalfrsamling 7. 40 års jubilæum -----------O---------- 27. januar 2016 INVITATION SLÆGTSHISTORISK

Læs mere

Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1

Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1 Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1 1. MARTIN AHLER JENSEN, f. 13. juli 1882 i Lille Bjerre i Snejbjerg, d. 19. april 1963 på Herning sygehus. Han blev gift med (1) Birthe Marie Uldum, gift 7. nov.

Læs mere

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm.

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Kommentarer Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Procestimerne (st ttetimerne) fremgår ikke af skemaerne. Der

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Ungdomsforening 1921 til 1960

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Ungdomsforening 1921 til 1960 Schack Peter 1921 Formand 1921-04-07 Bennetsen Søren 1921 Kasserer Torrup Jepsen Kristian lund 1921 Toftnæs Jepsen Hans Lund 1921 Toftnæs Pedersen Kirstine 1921 Alslev Schack Peter 1921 Formand 1921-11-25

Læs mere

51 E84 Friis, Carsten Bank Frantsen, Tom 2106 ½:½ (Fynsmesterskabet 2010) c4! 26. g3 xc1 27. xc1 xe4 28. a7 d5 29.

51 E84 Friis, Carsten Bank Frantsen, Tom 2106 ½:½ (Fynsmesterskabet 2010) c4! 26. g3 xc1 27. xc1 xe4 28. a7 d5 29. 51 E84 Friis, Carsten Bank 2326 - Frantsen, Tom 2106 ½:½ (Fynsmesterskabet ) 4-2- 1. d4 f6 2. c4 d6 3. c3 g6 4. e4 g7 5. f3 O-O O 6. e3 c6 7. ge2 a6 8. d2 b8 9. O-O-O O b5 10. cxb5 axb5 11. d5 b4 12. dxc6

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastikforening

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastikforening Jensen Søren Peder 1932 Formand 1932-12-19 Vib. Sveigård M.R 1932 Kasserer Knudsen Karen 1932 Nielsen Emma (Møller) 1932 Torrup Jensen Søren Peder 1932 Formand 1933-09-11 Sveigård M.R. 1932 Kasserer Gade

Læs mere

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen.

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen. VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til 2016 09/06 1926: Formand: Hr. Sagfører H. Grønholm. Næstformand Hr. Hr. Isenkræmmer S. Graversen. Hr. Fabrikinspektør Sigurd Hansen. Hr. Postmester P.

Læs mere

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

Side 1 af 10. Efterkommere af: Jens Nielsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) 4de Generationer (Oldebørn)

Side 1 af 10. Efterkommere af: Jens Nielsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) 4de Generationer (Oldebørn) Side 1 af 10 1st Generationer 1. blev født i 1705 og døde i 1760. Han giftede sig med Johannes Nielsen [Christiansdatter]. Johannes blev født i 1710 og døde i 1778. Børn af og Johannes Nielsen [Christiansdatter]

Læs mere

Regionsmesterskab 2016 Krolf

Regionsmesterskab 2016 Krolf 1 1 Grethe Laursen SMIFF Harridslev 36 34 27 97 1 K 39 39 Ellen Pedersen Gjerlev Krolf 34 35 33 102 3 K 119 119 Kathrine Uhrenholt Randers Naturmotion 31 37 34 102 2 K 8 8 Lisbeth Thorsager Gjerlev Krolf

Læs mere

RESULTATER: HANSTHOLM LØBET

RESULTATER: HANSTHOLM LØBET 1 RESULTATER: HANSTHOLM LØBET 2006 Hanstholm løbet 2006-4,2 km - piger Navn By Nr Tid Hold PR Ald Total LINETTE K LARSEN HANSTHOLM 565 23,23 H ATELTIK 0.00 10 1 LOUISE POULSEN THISTED 564 26,57 0.00 14

Læs mere

Bankforretninger 57. PRIVATBANKEN l TRONDHJEM. A s forretningsbanken. utfører alle almindelige. B. Foreninger, stiftelser, legater etc.

Bankforretninger 57. PRIVATBANKEN l TRONDHJEM. A s forretningsbanken. utfører alle almindelige. B. Foreninger, stiftelser, legater etc. A s frretningsbanken 56 B. Freninger, stiftelser, legater etc. Avhldsflkets fællesutvalg med repræsentatinsret fr l repræsentant fr hvert paabegyndt 50 medlemmer. Et styre paa 7 medlemmer vælges paa aarsmøtet.

Læs mere

Projektet. Holstebromotorvejen, delstrækningen Mejrup-Tvis

Projektet. Holstebromotorvejen, delstrækningen Mejrup-Tvis 1 Prktt Hlstbrmtrv, dlstræk Mrup-Tvs Lædprfl Vsr hødkurvr vs frløb trræt Dlstræk Mrup-Tvs (st. 16,6-25,00) 2014 2015 2016 2017 2018 Alæslv Lbstls Frudrsølsr (arkæl, tkk) Jrdfrdl Dtalbstls Eksprprat af

Læs mere

01945.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02. Fredningen vedrører: Skjern Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01945.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02. Fredningen vedrører: Skjern Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01945.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02 Fredningen vedrører: Skjern Kirke Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-10-1952 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

iste Advokater og sakførere : A. Advokater. Bachke, Halvard, Elvegt. 14 Søndre gate 18 - Telef. 278 Klingenberg, Odd, Nordre gate 3

iste Advokater og sakførere : A. Advokater. Bachke, Halvard, Elvegt. 14 Søndre gate 18 - Telef. 278 Klingenberg, Odd, Nordre gate 3 Gardiner &MøbeIstffe [Kjøp altid Jacb Mathesns L 653 B iste Darne-- frretning. flngellø gate Sager a. Tøler. 4de Avdeling Advkater g sakførere : A. Advkater. Bachke, Halvard, Elvegt. 14 CHR. BLM Høiesteretsadvkat

Læs mere

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup 1e 1a 1a 604024 m² 1r 1aa Tangvej 1n Tegningsnr. : LE34_ 100128-1016_ 2 Ret til at etablere natur (permanent indgreb), jf. 33, stk. 4 1: 3000 15 1q Matr. nr. 1rLungholm

Læs mere

Herlevhuse i erne

Herlevhuse i erne Herlevhuse i 1950-60erne Årstal Adresse Familienavn fornavn m/k Nielsen Stordyssen 1 Backhausen Erik og Aase Krak 1956 Stordyssen 2 Ravn Ejnar og Jytte Nielsen Stordyssen 2 Olson Th. Krak 1955 Stordyssen

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

# (04&(0(+3++)0&)'50)+1 50*&') # < ; % #! <!! = #" < %! $! =

# (04&(0(+3++)0&)'50)+1 50*&') # < ; % #! <!! = # < %! $! = " # " $ #$" & ' ( &'())&*))+,) ) ) " *+,+-. ) /*&#0. ) # *&#0. *+,+-. ) $ *+,+-. *&#0. ) *1/ +/. ) - *230. 4. 5 6 *7+ 3&80-. 4 / 4 4 " : " (0)1'0*)2)'. " : " 1 : "" 17;2+ " "# + "$ /; &*'()0)&))3)) / 6

Læs mere

Skolen ved Sundet 1 y 1952-53

Skolen ved Sundet 1 y 1952-53 Skolen ved Sundet 1 y 1952-53 Bent Jensen - Elin Overgaard - Flemming 7 - Annelise Larsen - Anne Olsen - Lærer Fr. delinde Sørensen _ Ulla Johansen - Kirsten Nielsen - 7 -Inger Eriksen - lilly Herand -

Læs mere

Dronning Dagmar, en mini-opera.

Dronning Dagmar, en mini-opera. Coyright www.dichmusik.dk Sorano 1 Piano, hands layed by singers Allegro molto q=10 11 1 19 Arne Dich. 00 Dronning Dagmar, en mini-oera. Sorano 1, Piano, hands layed by singers 7 Allegretto 1. I Ribe Dron

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

IC Møllerparken omplacering af gravsten i forbindelse med renovering

IC Møllerparken omplacering af gravsten i forbindelse med renovering IC Møllerparken omplacering af gravsten i forbindelse med renovering Lysegrå gruppe rødbrun gruppe violet gruppe blågrøn gruppe mørkegrå gruppe Lyserød gruppe Lysegrøn gruppe orange gruppe gul gruppe Fremtidig

Læs mere

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå Adventskransen A 174 Inger Otzen & b 4 2 Vel - B kom- men grøn - ne 7 ad - vents-krans med m # di - ne lys så / hvi - de, de B har så mild en 7 & b m m 7. hø - tids - glans, nu er det ad - vents - ti -

Læs mere

m Jomfrogafen 10 - Tron Teieføo 2188

m Jomfrogafen 10 - Tron Teieføo 2188 512 LAF SÆTTEM & SØN Søndre Gate 20 (Ret p fr Merakerbren) Trndhjem dlier, jvfcr/er- < jfarvevarer, fernisser, $ørstenbinderarbeider, Sæber, pudseariikler, jtfeialler, j-jen^in jtlle Srter pp samt ctksmurning.

Læs mere

Ny bevaringsliste 14. april 2011

Ny bevaringsliste 14. april 2011 VEJNAVN HUSNR MATRIKELID EJENDOMSNR ABELIG Omr_bev Dronningvej 3 3v 0010164 Dronningvej 3 A Dronningvej 4A 3o 0010172 Dronningvej 4 A og B A Dronningvej 5 3x 0010180 Dronningvej 5 A Dronningvej 6 3p 0010199

Læs mere

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ re korsange tl dgte a Wllam Henesen ens erg ol og ne oran lt enor as q» I - I - dag er der Lys dag er der Lys oo sost.. O - ver- lod, et.. O - ver - lod et. n b. Lut - syn er er - den, n b. Lut - syn er

Læs mere

ffiff 4 Å +t+ g# ii ** ilåfe i TI 5 CG V E IT T IOI I I E * JUNE 3. - 4,- 5. KøiEilHAVil (CAPENIIAOEN) VEJLE

ffiff 4 Å +t+ g# ii ** ilåfe i TI 5 CG V E IT T IOI I I E * JUNE 3. - 4,- 5. KøiEilHAVil (CAPENIIAOEN) VEJLE ffiff 4 Å +t+ I I * g# ii ** ilåf i TI 5 C V IT T IOI KøiilHAVil (CAPNIIAON) JUN 3. - 4,- 5. 2005 VJL Mdern Squre Dne Pul Bristw, Brn Wise, USA! '** :rrs**"t B Lne Blume, DK '' r: " ;M : å,' Kenny Reese,

Læs mere

Mesterskabsresultat Side 1

Mesterskabsresultat Side 1 Side 1 ES-duer langdistance Gruppe 1,2,3,4,5,6 Sektion 11 1 033-13-0882 A 033 HANS CHR. NIELSEN 200,046 2 135-14-0007 A 135 DENNIS MACHON 389,051 3 049-14-0175 A 049 K & K SØRENSEN 395,054 4 049-15-0121

Læs mere

OBS OBS OBS OBS

OBS OBS OBS OBS Rangliste 10-9-2016 OBS OBS OBS OBS WC GP OBS WC GP JWC UDT OBS SENIOR 2dag 2dag OBS OBS OBS Total 30/1 7/2 21/2 27/2 19-20/325-26/3 17/4 22-24/430/4-1/5 3-5/5 7-8/5 16/5 Nr. Navn. Klub. Klasse. KFK HOL

Læs mere

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer)

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Lokalplan nr. 480.7a Supplement til lokalplan nr. 480.7 Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Vedtaget Kommunegrænse N Vesterhavet Lokalplanområde Udemarken Lokalplan nr.

Læs mere

FASTE TIMER I ØTK TENNISHAL

FASTE TIMER I ØTK TENNISHAL FASTE TIMER I ØTK TENNISHAL 2007-2008 MANDAG 9.00-9.30 9.30-10.00 10.00-10.30 10.30 1100 11.00 1130 11.30 1200 14.30-15.00 15.30-16.00 16.30-17.00 Frederikssund Frederikssund 17.30-18.00 18.30-19.00 19.00-19.30

Læs mere

Afrodites øje . E. " & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O " % O O - . " .

Afrodites øje . E.  & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O  % O O - .  . Vocal Pano 1 & O \ \ I 2 & O \ \ Afrodtes ø ar r en bldt Tekst Musk: Pet Spes kjær % O \ \ ja nu knt sne Lang væn ge 4 & O 5 6 & O børn med rø de kn d skøj t rundt Kob b dam so n står lavt Pet % O 7 te

Læs mere

EAerstæst af Enevotd Lauridsen Udsen ( 1319-1378)

EAerstæst af Enevotd Lauridsen Udsen ( 1319-1378) EAerstæst af Enevotd Lauridsen Udsen ( 1319-1378) Eftersiægt af Enevo!d Lauridsen Side! Enevoid Lauridsen Udsen født i519. Tutstrup. stihing Væbner, giiit Ingrid Terki!dsdatter. Enevoid døde før 1578.

Læs mere

00.X Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

00.X Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 00.X Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag AE DAn B5 AE DAN B5 AE DAN B5 AE DAN B5 AE MUS mu AE DAN B5 AE DAN B5 AE DAN B5 AE DAN B5 AE DAN B5 AE DAN B5 AE DAN B5 AE IDR id AE DAN B5 AE DAN B5 AE DAN B5

Læs mere

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94 HJEMMESID E TILBUD Gv mg g n Pf hjmmsd Jg v hv n sm & fssn hjmmsd, s gg gd å. (Bd, s, Vd, ns) Fnd fgf dn d T Fv, Ts, Bd E Wdss Fnd dn s å dn ny hjmm sd. Tgn & Byg mn Mngs hjmmsd Jg v gn nm unn ænd svcs,

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 1. omgang Startet i 1980 Åben klasse 1. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1856,4 12 1856,4 12 2 Særslev 1 1831,9 9 1831,9 9 3 Viborg

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Jordforureningsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord. Attesten er baseret

Læs mere

Privatbanken i Tron rf h jern rz. Bankforretninger. 225

Privatbanken i Tron rf h jern rz. Bankforretninger. 225 t/3 a CU a 13 j-* (J C v "S c» be _ & Kjeb Jacb Halseths anerkjendte Bredvarer. Rønning, Jhan, Malersv., pl. Kngevei 26 Jhanne, Butikfrk., Wilmannsveiten l Jhn, Førbøter, erh. Schønningsgt. -3 J. Margid,

Læs mere

Krydsning Får SNEHVIDE HV 33711-00011 20.03.94 85319-00771 125 126 115 107 112 108 97 94 99 46 A. & C. Geisler Elmgreen 98375323 56050-00424 06.03.98 87891-00103 124 110 102 113 121 107 100 104 108 40

Læs mere

Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1

Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1 Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1 Elinor Nielsen Knabstrup 38 39 39 43 34 32 30 36 36,375 d Maiken Ipsen Vig

Læs mere

OVERSIGT OVER MODULTOVHOLDERE/-SEKRETÆRER

OVERSIGT OVER MODULTOVHOLDERE/-SEKRETÆRER 4.2.202 OVERSIGT OVER MODULTOVHOLDERE/-SEKRETÆRER BACHELORUDDANNELSEN I MEDICIN OG KLINISK BIOMEKANIK Modul Modultovholder Tlf. Sekretær Tlf.. semester: Modul B Modul B2 Ulla Glenert Friis ufriis@health.s

Læs mere

Trolla Brugs. Stjørdalens Sparebank. S f ill f Bl"'" Pli v å t b a n k. Qustav Siene. Rekordovner sparer

Trolla Brugs. Stjørdalens Sparebank. S f ill f Bl' Pli v å t b a n k. Qustav Siene. Rekordovner sparer S f f B"" P v å t b a n k Etaberet 1882 Teegramadresse: Prvatbank Stenkjær Etaberet 1882 Utfører Incasso og øvrgt ae Sags Bankforretnnger = Hjemmets Bank = Stjørdaens Sparebank Mottar ndskud paa amndege

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41 BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET Byplanvedtægt nr. 41 Byplanvedtægt nr. 41 - for Nødebo-området I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for

Læs mere

C021 BYGGESAG SIDE 1. EJDNR: EJERL.ESR-NR: ADR. : GI Roldvej 4

C021 BYGGESAG SIDE 1. EJDNR: EJERL.ESR-NR: ADR. : GI Roldvej 4 C021 BYGGESAG SIDE 1 ; SAGSREGISTRE.R I -N G. 0.0.05 08:26 NG 8 EJDNR: 4706 EJERL.ESR-NR: ADR. : GI Roldvej 4 SAGSNR.: 2005-4170' SAGSBDL.: FK ART: 1 BR-S TILLADELSE IND. STATISTIKFELT: SRTERING: ANSØG.:

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

Danmarkslunden Oversigtsplan maj 2012

Danmarkslunden Oversigtsplan maj 2012 N Danmarkslunden Oversigtsplan maj 2012 Se efterfølgende sider vedrørende personerne bag de forskellige træplantninger i område A-E. 136 135 134 99 130 133 E D 95 96 97 98 94 93 92 91 90 140 139 88 87

Læs mere