Store Stressedag foregår fra morgen til aften i Museumsgården Sorø.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Store Stressedag foregår fra morgen til aften i Museumsgården Sorø."

Transkript

1 1 Ludvig Holberg/Niels Vandrefalk DEN STUNDESLØSE 'Manden der er stærkt optaget af intet at udrette'. Comoedie udi tre Acter. Stillet til skue i en moderne gendigtning af nymodens komedianter. Når publikum ankommer, har aktørs sindssygt travlt med at være stresset. Og det bliver de ved med til den bitre ende. Store Stressedag foregår fra morgen til aften i Museumsgården Sorø. Publikum sidder ordnet på stole og bænke omkring to spillepodier i en kantet arenaform. Gendigtning og instruktion af Niels Vandrefalk på grundlag af idéer fra deltagerne i Store Stressedag 4. oktober 2008 på Ankerhus i Sorø. For Sorø Amatør Teater og HolbergTeatret baseret på en digital udgave af Holbergs tekst ved Bjørn Andersen, version 1.0, Personerne udi Comoedien VIELGESCHREY den Stundesløse PERNILLE 1 hans tjenestepige PERNILLE 2 hans tjenestepige LEONORA hans Datter MARTE hans yngste Datter, ikke helt mandbar, men næsten MAGDELONE hans Husholderske, mere end mandbar LEONARD hans Broder ANNE hans Kokkepige LEANDER Leonoras Elsker KORFITZ hans Farbroder ERICH MADSEN en Bogholder PEDER ERICHSEN hans Søn OLDFUX en metroseksuel Avanturier Den lille sorte HØNE Skriverkarlene/moderne sekretærer af alle køn med bærbare PC-er: LARS DINTFAS KRISTOFFER FEDERMESSER JENS SANDBÜCHS CHRISTEN GRIFFEL EN NOTARIUS/BORGMESTER EN BONDE/SVINEAVLER EN BARBER/FRISØR/STYLIST EN SKRÆDDER ET PAR SPILLEMÆND 1

2 2 ACTUS I SCEN. 1. Vielgeschrey farer igennem rummet med halen af skriverkarle efter sig. Alle bærer en bærbar PC. PERNILLE 1 og PERNILLE 2 (skiftevis) P1: Der skrives nu saa mange Comoedier i Verden P2: Ingen skriver om en Stundesløs P1: Der findes en masse af den slags P2: Som støjer som var de afsindige P1: Nogle af dem kan have ti Ting i Hovedet paa eengang P2: Men Herren arbeider paa intet, det er og blir til intet! P1: Der er ingen i Huset, som han roser som Begge: Mig! P2: Hvis nogen spørger, hvor mange han har i sit brød... P1: Svarer han én! P2: Men hun arbejder for to! P1: Thi Pernille er min Stuepige, siger han P2: Min Kokkepige P1: Min Sekretær P2: Min Huusholderske P1: Min Kone... (pause, ser på hinanden, skratgriner) P2: Hellere en god løgn P1: end en kedelig sandhed! SCEN. 2 Magdelone. Pernille. MAGDELONE ind fra porten: Gid I få en Ulykke. Sådan nogen Skriver-Karle! (knytter hånden op mod vinduerne) P1: Altid skælder du ud! P2: Hvorfor brokker du dig altid, Magdelone? P1: Fordi, du er single!? Ligesom mig! (de sprutter af grin) 2

3 3 MAGDELONE: Single?! Njaah (Vræler) Jeg saa gennem en Sprekke ind i Skriver- Stuen. Der sad de Hunde og drak Papvin, og een af dem drak min Skaal! Alle skriverkarlene ud ad vinduerne: Skaal! Magdelones Skaal, gid det gamle Orgelverk var gift. PERNILLE 1 + 2: Ha! ha! ha! MAGDELONE: Jeg er, Gud-ske-tak-og-lov ikke saa gammel endnu, at jeg ikke kan give lyd, når jeg bliver spillet på! Jeg har jo endnu ikke naaet mine 40 Aar. P1: Ingen Alder for en single! P2: En Pige-single kan det hele indtil hun er 50! P1: Og efter de 50 kan hun endnu mer! MAGDELONE: Bærer jeg ikke min Alder godt? Se selv, jeg har ingen Rynker. (strammer sit ansigt op med hænderne) P2: Et godt brugeligt Legeme har du da endnu! P1: Det er slet ikke for dit Ansigt eller din figur, de foragter dig, men fordi du bagtaler dem overfor Herren. MAGDELONE: Det har man for sin Ærlighed. De bilder Herren ind, at de slæber sig ihiel i hans Tieneste, og raaber paa høyere Løn Og så fifler de med Skillingerne, saa han ender som Stodder. P2: Herren har Øjne i Hovedet, og seer alt! P1: Ingen kan bedrage ham! MAGDELONE: Han er alt for flittig og geskiæftig! Derfor blir han bedraget. Jeg skulde aldrig være blevet her saa længe, var det ikke for een Tings skyld. P1 + 2: Hvad er det? (de ved det godt, fniser, nikker energisk) MAGDELONE: Han har lovet at skaffe mig en Mand. Men alle hans forbandede Forretninger kommer imellem og forhindrer ham i hans Forsæt. P2: Han har jo ikke engang stunder til at gifte sig selv igen. Og så er han glad for sin Huusholderske, skal du se. MAGDELONE: (grædende) Njaaah. Jeg var maaskee for længe siden blevet gift, hvis jeg ikke havde troet paa hans Løfter. P1: Nej, vi kan jo ikke frie selv, Jomfrue. Men jeg ville ønske, det kom paa Mode! P2: I saa fald skulle vi ikke gaa og vansmægte saa længe, som vi gør. (P1 + P2 med indforstået blik til hinanden: Det gør vi heller ikke!) 3

4 4 MAGDELONE: Sandt nok. Men Kirsten Gifte-Kniv har adskillige gange tilbudt mig - for gode ord og betaling - at skaffe mig en brav Mand, men jeg har altid ventet paa, at Herren skulle P1: Hvad med et Bagholdsangreb? P2: Naar hun finder ham i en ledig stund MAGDELONE: Hvornaar finder man en ledig stund med ham, Pernille? Hvoraf kommer det at visse Mennesker er saa Stundesløse? P1: De som er født Juule-Nat ser altid spøgelser! P2: De som er født i Regnvejr, græder altid! P1: En Stundesløs må være gjort under skrivebordet paa et Kontor P2: eller født den sidste dag før ferien! MAGDELONE: Sige noget beskidt Snak! P1: Farvepatronerne eksploderer i hans mave, saa snart han ser et stykke Papir! MAGDELONE: Uanset hvad, saa lider jeg derved, og min Velfærd blir sat til side ved hans Stundesløshed. P2: Hans egen Datters Velfærd blir ogsaa forsømt. Han har jo mere end hundrede gange lovet at skaffe hende en Mand, men glemt det lige saa mange gange igen! P1: Og Leander, som har elsket hende i et heelt Aar, har endnu ikke faaet Leilighed til at tale med ham derom. MAGDELONE: Men er det Leanders og Leonoras Alvor, at de vil have hinanden? P2: Ja, og det skal ske i dag! P1: Maaskee faar du ogsaa chancen! Magdelone daaner på stedet! Vielgeshcrey raaber indefra: Magdelone, min snut! Magdelone: (vaagner lige saa pludseligt) Jeg skal give ham snut! SCEN. 3 Leonora. Pernille. LEONORA(ind fra døren)hvor er Huusholdersken? Min Far kalder paa hende. MAGDELONE: Saa maa jeg da løbe. (gaar værdigt og sindigt efter lyden) Godt hun forsvandt, den gamle tudse. Min far dækker altid over hende, jeg forstår det ikke. 4

5 5 P1 + P2:(mystimagisk) Nu-kan-vi-tale-om-det, du længes efter (fniser) Jeg stoler paa den Indflydelse du har paa min Far. P1: Jeg har bestilt Leander nu her Klokken 9, og saa regner jeg med, at han faar Tid til at tale med Herren. P2: Inden han bliver rigtig vaagen! Jeg glæder mig helt vildt til, at min Far seer ham og hører om hans familie og hans uddannelse... (Hun laver en heftig attitude af elskovslængsel) Vielgeschrey kommer ind i Slaabrok, efterfuldt af fire Skriverkarle, alle med PC under armen. P1: (vifter Leonora ud og sætter sig ved hans PC) P2: (laver aerobic) SCEN. 4 VIELGESCHREY gaaer frem og tilbage, stirrende paa et Stykke Papir, raaber: Lars Dintfass! LARS løbende til ham: Ja Herre! VIELGESCHREY gaaende til den anden Side: Lars Dintfass! LARS Her er jeg, Herre. VIELGESCHREY gaaende til den anden Side stirrende: Christoffer Federmesser! CHRISTOFFER løbende til ham: Hvad har Herren at befale? CHRISTOFFER: CHRISTOFFER: Hvad vil du? Du seer jo, at jeg har nok at bestille. Herren kaldte paa mig. Du lyver, vent til jeg kalder paa dig. Hvor er Jens Sandbüchs? Er han ikke tilstede? Jo han er, Herre. Jens Sandbüchs! JENS løbende til ham: Her er jeg, Herre. VIELGESCHREY stirrende til den anden Side: Jens Sandbüchs! JENS løbende til ham: Hvad har Herren at befale? Har du reenskrevet Copien af forrige Uges Udgifter? 5

6 6 JENS: JENS: Ja Herre! her er den. Er den confereret med Kassekladden? Ja Herre! Jeg og Christen Griffel confererede i Morges. I confererede vel saadan, som I confererede sidste gang. Jeg tør intet lade passere uden jeg har seet det igiennem. Hvad bestiller du Pernille? P1: Jeg gør programmet klart til Herren! P2: Jeg holder mig fit! Det holder jeg af. Jeg har meere Nytte af den Pige end af alle jer Døgenichter. Vær sød at rejse dig Pernille! Jeg maa sidde og conferere. Jens Griffel! Læs op! JENS: Den 21. udgivet (1)Arbeydsløn for Herrens nålestribede. Debet.(2) For et par Tøfler til Pernille. Debet. P1: (forstilt brødebetynget) Undskyld, jeg har glemt at takke Herren derfor. TAK! Jeg skal slide dem op paa Herrens Sundhed. CHRISTEN GRIFFEL: CHRISTEN GRIFFEL: Tak mig en anden gang, Pernille, ikke naar jeg sidder i Forretninger. Nu kunde vi allerede have avanceret temmelig langt, hvis du ikke var kommet med al din Snak. Videre. (3) Kalve-Kiød. Debet. (4) For 4 liter Melk. Debet (5) DrikkePenge for det Fad forraadnede Pærer, vi fik til Foræring. Debet. Summa lateris. (6) Et pund Caffe Bønner. Debet. Theevand. Debet. En G-streng til Jomfruen s Luth. Debet. Holdt! Læs op igien. Hvad fulgte efter Theevand? En G-streng til... Gid I faae en U-lykke! Efter Theevand følger Almisse til en Stodder. P2: Fyyh! Nu blir konteringen helt forkert! (tager dem begge ind til sig, de opdager skidt bag hans ører) Maa du ikke vel sige det, Pernille? P1: Og de har helt glemt Kredit! I stedet for at lette mig i mine Forretninger, saa Skriv om igien, I Skabhalse! Hver sin Copie! P2: Vil ikke Herren drikke Thee? (En thermokande står parat) (nær sammenbrud) Faaer jeg stunder til at æde eller drikke? Hvad er forskellen på Word og Outlook Express, Pernille? Skriver I Karle? KARLENE: Ja. 6

7 7 VIELGESCHREY Skærmen er død, Pernille? P1: Nåeh, den stakkel. (rækker ham sin PC) Den er køreklar. (til P1)Jamen, jeg har ikke kørekort! (Sætter sig ned for at skrive, men reiser sig strax)pernille! PERNILLE (står ret og gør honnør)herre! Har Hønsene faaet Mad? P2: Herren plejer selv at give dem. Hvor er de Oste-Skaarper, jeg skar i gaar? P1: Skaarperne ligger i Vinduet. (En Vindueskarm i gården) VIELGESCHREY kaster risengryn ud i rummet til tilskuerne: Tipe, Tipe, Tipe. Marte, hans yngste datter, kommer flagrende ind og giver et hønenummer i sit moderne teenager outfit. P2 går med i legen. Marte, sødeste snuskebasse, hvad laver du? P2: Herrens yngste datter er begyndt i Sorøs Musiske Skole! SCEN. 5 Leander. Personerne af forrige Scene. P1: (tager imod Leander i porten imens) Frisk mod Leander. Du kommer lige i rette øjeblik. Vi er ved at varme Herren er op til at møde dig. (skubber ham frem) Jeg beder ydmygst om Forlov, min Herre. Jeg har et vigtigt ærinde, som er mig saavel som Herren selv magtpaaliggende. Hvad er det han ævler? Er han saa god at sige sin Meening kort. Tiden er knap for mig. (kaster fortsat ris) Jeg er Jeronimus Christophersens Søn. Du har en brav Mand til Far. Jeg er kommet for at at... VIELGESCHREY til Skriverne: Skriver I, Karle? TUTTI: Ja vi giør. (vel gør de ej, de følger med i udviklingen) Lad mig see, hvor vidt I er kommet. Om Forladelse et Øyeblik. Han opdager deres uventede placering i vinduerne, gør mine til at gå op til dem ad nærmeste dør. Ind ad døren kommer Stylisten. 7

8 8 SCEN. 6 Vielgeschrey. En stylist af ubestemmeligt køn. En svineavler. En Skrædder. P1 + P2. Leander. Skriverne. STYLISTEN: Do you remember me? Remember you? Hvad er det for et slags menneske, Pernille? STYLISTEN: Yesterday I was here to style your Fingernails, but you were still snorking around in your bedroom STYLISTEN: STYLISTEN: You must expedere mig saa hurtigt som muligt, jeg har Hænderne fulde af Forretninger. (rækker hænderne frem til manicure, bliver filet) The world is going crazy kaputski. Marriage every day. People hate each other, but go wedding over all. All kind of sex, accidents and wars, boys and girls making dirty happenings around in the jungle! I feel good. Ups and downs! Do you mean I feel good!? (filer løs) Pernille har vi den fil klar med det rigtige regnskab? STYLISTEN: Of course, I feel good like a woman, and you are a man of shape, gut and financial power, ah!? P1 + P2 messer: Er det hende eller er det en ham eller mig der er tosset? Herren være med Eder! EN SVINEAVLER kommer ind, siger på bredt sjællandsk: God Morgen. Jeg skylder Herren for 10 sække såsæd og fem kuld grise, men tiderne er jeg kan ikke VIELGESCHREY gaaer fra Stylisten med filen i hånden, fægtende, peger på sin PCskærm. Du staaer skrevet for fem poser såsæd og ti kuld grise! SVINEAVLEREN: Men Herren maa eftergive mig de fem kuld såsæd og de 10 poser grise! Tiderne ligger brak VIELGESCHREY SVINEAVLEREN: STYLISTEN: Aha, du ligger brak, men lægger dine brakmarker under plov. Gammel Snak den. I bønder klager altid. Som at køre i rutchebane. Ups and downs. Uanset hvad der er op eller ned på dig, skylder du mig en formue. SVINEAVLEREN falder på knæ: 8

9 9 Ach, jeg vilde gierne, Herre! men Herren maa have Taalmodighed med mig i Aar, saa skal jeg nok betale både renter og afdrag. Det siger du hvert år. (rækker bydende hånden frem) SVINEAVLEREN giver ham nølende sin tegnebog. Herren dykker ned i den, den er tilsyneladende tom. EN SKRÆDDER, lettere bøsset, kommer ind. Sammen med Stylisten går han i gang med at tage mål af Herren: Herren har forlangt, jeg skulde tage Maal til en smoking. VIELGESCHREY løber fra Pungen, Svineavleren samler den op. Fisker en tudse frem og gemmer den i sin lomme. Lægger omhyggeligt pungen igen, hvor den blev lagt. Naar det kommer, saa kommer det altsammen paa eengang. Til hvad? SKRÆDDEREN Herrens bryllup! Bare stå stille et kort Øyeblik, Herre. Herren lader tage Maal af sig. Miljøbevidst? Økologisk tøj? VIELGESCHREY til begge Perniller: Hvem skal jeg giftes med, Pernille? SVINEAVLEREN: Pengene var jo rigtig, Herre, et kuld såsæd! VIELGESCHREY løber til Svineavlerenen igen. Samler pungen op, finder en 50-EUROseddel. Pernille, hvad står Euroen i dag? Her kommer saa meget paa eengang, at man bliver tosset i Hovedet. Skriverkarlene vifter oppe fra vinduerne med kurslisterne og råber alle mulige kurser ud fra alle mulige valutaer. STYLISTEN: Do you want me styling you another day? Styling, what is that pjat? STYLISTEN og SKRÆDDEREN i munden på hinanden: Looking good, feel good, spooking good, looking of money makes the world go around VIELGESCHREY sætter sig fortabt ned og siger: Ach, Gud være med den, der har meere at forrette, end han kand overkomme! Skriver I Karle? Skriverkarlene svarer: Ja. P1: Vil Herren ikke nok!? P2: Vil De ikke nok tale et Ord med den unge Mand, der har ventet saa længe? VIELGESCHREY Kom igien om en Time! (til pestilenserne) 9

10 10 Pernillerne får de tre pestilenser bugseret ud, takkende for hjælpen med at få gjort Herren forvirret. Han henvender sig distræt til Leander: Hvor meget skal du låne til hvad? LEANDER Min Herre! Jeg er Søn af Jeronimus Christophersen, som anholder om hans Datter Leonoras Hånd, som jeg et stykke Tid har baaret Kiærlighed til. Du vil vel ikke nøjes med hendes hånd, når det kommer til stykket? (Griner over sin egen sjofert, slår ham gemytligt på skulderen) Du får det til at lyde som et godt tilbud, unge mand, men hvordan har du gjort dig kapabel? Intet er sparet paa min Opdragelse, Uddannelse og Sprogfærdigheder. Bl.a. Latin. Løgn og Latin? Ha, ha... Hvad vil du med Latin? Jeg har ikke brug for en Svigersøn, der vil være Doktor. Nej må jeg bede om en regnskabskyndig Bogholder, en der kan mere end Google, en, der kan holde styr på Debet og Kreditkort og som kan gaae mig til Haande i mine Forretninger. Gode eksamenspapirer og anbefalinger kan jeg fodre svin med. Lad være med det, du risikerer de får svinepest! Det skal handler om økonomistyring! Det er nemlig hvad jeg og Danmark har brug for? Fik du den? Svinepest? Skriver I deroppe? TUTTI: Ja. (de vifter med papirer ud af vinduerne) Aktierne falder, obligationerne stiger, bankerne går på røven, oliepriserne går amok Jeg har studeret et år i Amerika, økonomi! Det forlanger jeg ikke af en vordende Svigersøn, det klarer jeg selv: Forstaaer du dig på Bogholderie? Aldrig i Livet, hvad skulle jeg bruge det til? Det klarer et excelprogram eller e-conomic! Alt det nymodens budgetkontrol og troubleshooting interesserer mig ikke en dyt. Min Datter skal have en dygtig Bogholder, og da du ikke interesserer dig for Bogholderi, er der ikke nogen ung dame at komme efter her! Jeg vil gierne legge mig efter Bogholderiet for Leonoras skyld, som jeg saa inderligt elsker. Den Profession skal man have lært fra Barndommen. I øvrigt har jeg halvt lovet hende bort til Bogholder Erich Madsens ældste Søn Peder, som vil træde i sin Fars Fodspor. Og som kan lette mig i alle mine Forretninger, som dagligt voxer mig over Hovedet. 1

11 11 Jeg veed ikke, hvad Forretninger en Mand kan have, der ikke udretter en hujende Fis. VIELGESCHREY går truende frem mod Leander, men griber i sin kvide ud efter en omfavnelse af begge Perniller på én gang. De lugter igen hans skidt bag ørerne. Den karl, paastaar at jeg ingen Forretninger har. Det kand du da bevidne, ikke også Pernille?! P1: Herren har 10 Mænds Arbeide. Herren holder 4 Skriverkarle, hvilket alene er Bevis nok for, at han har masser af Forretninger. TUTTI: Og jeg kommer til at ansætte yderligere et Par stykker. Skriver I, Karle? Ja, vi skriver af al Magt. (kaster papirflyvere ud) Min Herre! jeg kand forsikre ham om, at Leonora aldrig skal faae den Nørd. Hvem Pokker skulle forhindre mig i det? Det skal jeg, det skal hun, for hun har ben i næsen og jeg har tænder i munden! Sådan en hanekylling! (han kaster sig ud i en parodi på en hanekylling) Jeg kan forsikre den Herre, at der nok skal komme fem høns ud af den lille fjer Herren har fået på. Hun bliver gift med Peder Erichsen Bogholder, inden Sol gaaer ned. Afgang, unge mand. Porten er der! Skrid! Leander gaar skummende bort i en sky af moderne eder og forbandelser på dirty american street language. LEANDER vender sig i porten: Vi ses igen! Jeg tilhører den kreative klasse! Den kreative klasse, har den klasse klasse Pernille? Med den slags sprog? P2: Rend mig i PC-en! Pernille dog! (Holder formanende en pegefinger for munden) Hent Leonora! De to Perniller hugger om hvem der skal udføre det beskidte arbejde. P1 taber. SCEN. 7 Leonora. Vielgeschrey. Pernille. Skriverne. Leonora, jeg tænker meget på din velfærd Hvor er du kær, far. 1

12 12 Jeg har tænkt mig, at du snart skal giftes? Med hvem? Må jeg godt selv bestemme? Med en brav forstandig Karl. Ja, hvad ellers! Med din datter! Brylluppet skal holdes inden Aften. Med den jeg allermest elsker? Inden for de næste fire Aar bliver han den ypperste Bogholder i hele Sorø!. Leander Bogholder? Han hedder ikke Leander, han hedder Peder og er Erich Madsen Bogholders Søn. Jeg troede, det var Leander, Søn af Jeronimus Christophersen. Den Snushane var her for lidt siden. Han fik godt nok ørerne i maskinen. Saadan en Nørd? Ikke mere Ammestuesnak. Gør dig klar til Bryllup i Aften! (viser med en brutal gestus vejen) LEONORA gaaer grædende mod døren. Bliver stående lidt og nedstirrer sin Fader: Leander har format Peder har for lidt! Hun smækker døren i med et brag efter sig! VIELGESCHREY Skriverkarle! Vi mødes i Skriverstuen. Der kan vi ordne vore sager uden forstyrrende elementer. De lukker vinduerne og forsvinder. SCEN. 8 Pernillerne. Leonora. (linder forsigtigt på døren) Han skal få forstyrrende elementer! Pernille! Pernille! Er du parat til at gå i krig!? P1: Naar store Herrer misbruger deres Magt, seer man ogsaa deres Skødehunde puste sig op. Naar Herren klager over sit Arbeide, klager jeg med; naar han brokker sig, brokker jeg mig med, naar han tørrer Sveeden af sig, tørrer jeg med; naar han af Forretningsmæssige årsager vil give sin Datter bort til en Bogholder, roeser jeg ham på skrømt. Samtidig afsikrer jeg min pistol. LEONORA Hvordan hakker vi Peder til plukfisk? Og sætter gaflen i Leander! P1: Du er ret sulten, hvad! 1

13 13 P2: Vild med varm unghane, hvad! P1: Vi giver ham køkkenkniven! (gisper) Leander!? P2: Nej. Din far! P1: Så du kan spise Leander med sugerør! P2: Din far tager vi med gummiged! P1 er gået til porten, slår den op og Leander og Oldfux gør deres fejende entré som Sorøs største lykkeriddere. SCEN. 9 Leander. Leonora. Pernille. Oldfux. Må jeg præsentere den største forvandlingskunstner i Sorø, næst efter Borgmesteren, min gode gamle ven, Oldfux. Tag dig i agt. Pas på ham. Han er til det hele og lidt til! LEANDER og LEONORA farer hinanden om halsen og fletter sig ind i hinanden, mens de ideligt fremstammer deres navne i en pærevælling. PERNILLE 1 og 2 efteraber med hinanden. OLDFUX med en række publikummer. P1: Kender du Erich Madsen Bogholders Søn, Peder? Jeg har seet ham mange gange paa Gaden. P2: Hans rolle maa Leander paatage sig, klæde sig ud og komme til Herren for at anholde om Leonoras hånd. Det burde ikke være svært, jeg har netop øvet mig! Forgæves! Men naar den rette Bogholder kommer, saa blir Bedrageriet afsløret. P1: Naar Leander blot har været her først, maa den anden gierne komme bagefter. Ey! det gaaer aldrig. Så skal man ordne det sådan, at den rette Bogholder ikke kommer ind. P2: Hør nu, hvad der maa giøres: Leander kommer Klokken 2, altså en Time før den anden kommer. Saa faaer han Herrens Tilsagn paa hans Datter. Men førend Nørden kommer, maa vi vikle Herren ind i nogle umulige Forretninger, saa den rigtige Peder Erichsen ikke faaer stunder at tale med ham. Skal han så gaa herfra uden et ordentligt svar? P1: Han skal gaae herfra så skruk som en liggesyg høne. Hvordan Pokker kommer man i den tilstand? 1

14 14 (Skrukker en kurtiseren til begge med erotiske undertoner) P2: Vi har en giftesyg Huusholderske, Magdelone, som Herren har lovet at forsørge med et giftermål. OLDFUX Magdelone er godt oppe i årene, han fatter næppe Kierlighed til en oldsag. P1: Keine Hexerei, nur Behändigkeit. (vipper med tungen) Mit Fingerspitzengefühl! Lykke til, Pernille! (gør reverens og trækker sig tilbage) P2: Nå så du tror, at du skal med på en badebillet? I det spil spiller jeg ingen rolle! P1: 3 Personer skal du agere, først Budet fra Leander, dernæst Advocat, og endelig en figur i Reserve. (frækt) Noget med os tre? (Pernillerne og ham) P2: Kom ikke for godt i gang, Oldfux! Hvad mener du, Pernille? P1: Er Oldfux egentlig til noget? P2: Det ku jo komme an på en prøve De fleste betaler godt, når de har prøvet mig bagefter! Jeg er til det hele både og eller enten eller! Hvad nu, hvis det hele braser sammen? Leander! At blive gift med den nørd til Peder, bliver over mit lig! Et smukt lig! P1: Jeg skulde hellere gi dig gift end se dig med Peder Bogholder gift. LEANDER (omfavner Leonora vildt og voldsomt)tak for dig, Pernille! Giftermaalet med Magdelone, kunde man ikke droppe det for at gøre Intrigen mindre vanskelig? P2 som pistolskytte: De gaaer. Skyd først spørg bagefter! Afsted med jer og gør klar! P2: Ney, vent! Lad os see, hvordan Leander bærer sig ad med at agere nørd. Oldfux kan bare det dér! Forestil dig, at jeg er Hr. Vielsgeschrey, hvis Datters hånd du vil spise af. Jeg kommer efter min Papas Ordre, til hvilken min Hr. Vielgeschrey har behaget at proponere... 1

15 15 A er du gal? Det er jo Lirum-Larum-katten gør æg! Er det at agere Bogholder? Se her: Jeg, Peder Erich Madsens ældste Plante, kommer her at begiære til Ægte denne hans prima kiære Datter. Ligesom en Skriver-Tavle udi Størrelse og Vigtighed overgaaer en Griffel, saaledes overgaaer Jomfruens Dyd, Stand og Vilkor mine Dyder, min Stand, og mine Vilkor. Hun er Skriver-Tavlen, og jeg er hendes indtil Døden underdanige Griffel. P1: Oldfux, du kommer til at forkorte Griflen. Den kan misforstås. En griffel i livet er bedre end ti på tavlen! P2 lemper OLDFUX og LEANDER ud gennem porten. Oldfux kaster fingerkys efter de to Perniller. Vi ses på tavlen! SCEN. 10 Leonora. Pernille. Ach Pernille! Hvad vil folk ikke sige? Eller min Far! P1: Ey Leonora! Sidder Kierlighedens Griffel ikke sterkere i dit Bryst?! Godt, så gi Leander løbepas og gift dig med Peder Bogholder. Ach ney, Pernille! P2: Jeg har tænkt over det, Leonora! Det er synd for din Far at blive trukket rundt i manegen for en ringe Ting. En ringe Ting, siger du? P1: En ringe Ting, naar du ikke engang vil spille ham et Puds. P2: Chiao, chiao Leonora Bogholders! Ach, jeg døer af Sorg. (hyler og skriger) P1: Adieu, Madame Skrivertavle! P2: Bon jour, Peder Griffel! LEONORA; Hvis du slaaer Haanden af mig, tar jeg Livet af mig selv. P2: Jeg har efter hendes ønske brudt mit Hoved, saa jeg nær er blevet gal, og nu anser hun det for en Synd at bruge List. Ney jeg giør ey! P1: Er din Far ikke berømt over heele Sorø for sin Stundesløshed? Han er en stud! (brøler som en ko) P2: Mon ikke saadan et Stunt ville gøre ham klog af Skade? P1: Mon nogen løber større risiko end jeg? Når det her kommer for en dag! 1

16 16 Tilgiv mig, Pernille? Pludelig blev jeg en tøsedrang.., P2: Kys min Haand og bed om be-be! Hermed erklærer jeg Leonora for en rigtig tøs at være! Ligesom jer! P1: (vifter hende ud) Godt min tøs! Magdelone kommer ind i den anden ende af gården fra porten. P2:(går hende i møde) Hej, hej Magdelone. P1: (til publikum) Vi begynder Comoedien med hende. Leonora gaaer ud modsat. SCEN. 11 Pernillerne. Magdelone. P2: Magdelone. Du får snart en griffel i hånden P1: Du kommer måske i Brudeseng i aften! MAGDELONE dåner stort og flot, vågner pludselig, ser intenst på sin hånd: Er det sandt Pernille? P2: (koket) Ja det er gandske sikkert. MAGDELONE: Med hvem Pernille? P1: En smuk velhavende ung Person. MAGDELONE tager sig til sit skød: Mit Hierte pikker i mig af Glæde. P2: Som forstaaer sig på grifler, tavler og Bogholderie. Magdelone græder hjerteskærende af lykke. P1: Som kan mere end sit Fadervor! Magdelone græder endnu mere. MAGDELONE: Ach min deilige Pernille! du glæder mit Hierte. (tager sig atter til sit skød) P2: Som kand udregne baade med Griffel og tavle hvor mange Draaber der er i Sorø Sø, naar man pisker vandet til Skum! Magdelone græder helt ustyrligt. P1: Men Herren har betinget sig, at han skal gaae ham til Haande i sine Forretninger. MAGDELONE: Han maa gierne bruge ham om Dagen, naar jeg kun ellers maa beholde ham 1

17 17 P2: Gid Pokker have en Mand paa andre Vilkor! MAGDELONE: (betænkelig) Hvordan seer han ud? I dagslys P1: Han seer saadan ud, at jeg tabte både næse og mund, da jeg saae ham P2: Han har et Ansigt og en Mund ligesom en, der har faaet amerikansk olie, og han gaaer paa Gaden som om han øver sig på at gå som en bedemand, der følger en kiste MAGDELONE: Har han ogsaa noget til beste? P1: Der mangler kun, at du skal tale med ham og give ham dit Ja. Og staaer han dig ikke an, saa vil jeg gerne have ham. MAGDELONE: (pause) Allerede i Aften? P2: Hvis han nu synes, at du er for meget oppe i alderen, hvad ville du så sige, hvis jeg tog ham? MAGDELONE: Hvor gammel meener du, at jeg er? P1: Fyrretyve Aar gammel. MAGDELONE: Jeg har selv tænkt at sige det samme, men for nyelig fandt jeg ud af, at jeg ikke er meere end 30 Aar! P2: Man kand let forreigne sig. Jeg regnes af alle for at være 24 Aar gammel, men naar jeg engang skal giftes, saa finder jeg også ud at, at jeg kun er 16 Aar. MAGDELONE: Der ser du, hvor let man kan forregne sig, Pernille! Men hvornaar kommer han? P1: Han kommer Klokken 3 i Eftermiddag. Det er nok best, at du går ind i dit kammer og pynter dig. Du husker nok, hvad vi har aftalt, når det lykkedes mig at formå Herren til denne manøvre! (P1 + P2 gnider pengetegnet) MAGDELONE: Du kan være ganske tryg. Jeg har penge på kontoen i en sikker bank. Alle tre giver Haand som bekræftelse på den gamle aftale. ACTUS II SCEN. 1 Vielgeschrey kommer ind i sit nålestribede tøj. Nu med parfume bag øret, hvilket Pernillerne ikke er sene til at opdage, når de får chancen! De fire Skriverkarle følger trop med hver sin laptop. VIELGESCHREY tørrende Sveden af sig med et stort hvidt lommetørklæde: Pernille! 1

18 18 P1 + P2: Herre! (Begge står ret og gør honnør) Jeg tænker paa den Stratenrøver, som sagde, at jeg ikke, udrettede en hujende Fis!. P1: Ja, hvad bilder sådan en hanekylling sig ind at lyve hurtigere end Herrens lille sorte Høne spæner af sted! Jeg har været henne hos Erich Madsens, Pernille! (tager sig til sit pæne tøj) P2: Lovede han da at sende sin Søn herhen Klokken 3 i Eftermiddag? Njah, jo, jeg mener det var den tid, vi aftalte! P1: Jeg længes efter at see ham. P2: De siger ude i byen, at han er den flotteste fyr, der kan gå på to ben! Klokken 3 faar du din Åbenbaring! P1: Han kommer nok lidt før; han må være tyk bag ørerne! Det går ikke! Der skal skrives 4 à 6 Bryllups-Breve, som skal sendes til nogle gode Venner med Posten. P2: Kand de komme saa hurtigt til Bryllupet? (tyst) For et syns skyld, Pernille. Jeg har ikke stunder til at fejre Bryllup. Contracten skal blot underskrives i gode Venners Selskab. P1: Contracten? Skal det ikke være en vielsesattest? For mig handler det om at gøre en god Forretning, Pernille. Pragtfuldt, at Leonora er kommet på bedre Tanker. P2: Ja, vi maa smede mens Jernet er varmt! Du kand nok skrive en Copie med. P1: Ja, jeg kan hele Facebook udenad og surfe rundt i Your Tube Hvornår har du tid til det? P2: Når jeg har fri! TUTTI: (på éngang) TUTTI: Du har da aldrig fri! Fat om jeres Laptops, Karle! Er I færdige dermed? Ja, det er beskikket og beklikket! Tryk på ENTER! Musen piber alt i Danas have. 1

19 19 TUTTI: Klik på WORD! Googler dybt i Danas mave! Skriver! Saasom det behager Himmelen (Comma) har I det? De skriver og repeterer det samme. Ved en reen Kierlighed at sammenknytte tvende Parter (Comma) har I det? Koret repeterer igien. De repeterer igien. Nemlig min ældste Datter, Leonora, og Peder Erichsen Bogholder (Comma)... har I det? Der lyder pludselig høj kaglen inde fra køkkenet. Er Hønsene nu kommet ind i Kiøkkenet igien? Det er mig en forbandet Pige den Kokke-Pige. Ud fra en anden dør stormer den lille sorte høne og farer kaglende rundt på spillepladsen med Skriverkarlene efter sig. De overgår hende i kagleri. Marte støder til flokken med sin høne fra Sorøs Musiske Skole. VIELGESCHREY kommer ind igien. Kagleriet forstummer, de to trækker sig tilbage Han læser op fra: De repeterer igien. De repeterer: All Byrden i Huuset ligger paa mig. Hvor var det I slap? Læs op, Christen Griffel. og Peder Erichsen Bogholder (Comma)... har I det? Samme Ægteskabs Contract er berammet at sluttes dags dato Anno, Anno... har I det? Punctum... har I det? Punctum. Anne! ANNE kommer tvært ind: Hvad vil Herren nu? Hør, Anne! den lille sorte Høne maa ikke komme blandt de andre. Alle de andre vil altid mobbe den Stakkel. ANNE: Gør det ondt på Herren? Det gør mig ondt, som var det mig selv! ANNE: Jamen Herren er da ikke en høne, han er da en hane! Er du fræk? ANNE: Jeg er bare klogere end Herren! Den har siden Juul lagt over 40 Æg. Christoffer Federmesser! du fører Bog over, hvad Høns, Giæs og Duer 1

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre.

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre. (Henrik - Leander, Octavius, begge drukne, især Octavius). HENRIK - Herre! LEANDER - Hvad vil du? HENRIK - Jeg, og I... LEANDER - Hvad Jeg og I? Hvad skal det sige? HENRIK - Nu er det altså sket. LEANDER

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning Kasse Brand (arbejdstitel) Af Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010 9. Gennemskrivning 1 EXT. HAVEN/HULLET. DAG 1 August 8 år står nede i et dybt hul og graver. Han gider tydeligvis

Læs mere

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen Blå pudder Et manuskript af 8.A, Lundebjergskolen Endelig gennemskrivning, 16. Sept. 2010 SC 1. INT. I KØKKENET HOS DAG (14) sidder på en stol ved et to mands bord i køkkenet. Hun tager langsomt skeen

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. Døren åbens og Julie går ind, døren lukker efter hende. JULIE

I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. Døren åbens og Julie går ind, døren lukker efter hende. JULIE Ida og Anna 1 1 SCENE 1,1 - GÅRDEN Julie banker på døren. 2 SCENE 2 KLASSELOKALE I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. 3 SCENE 3 - HALL Døren åbens og Julie går ind, døren lukker

Læs mere

"KØD" 4. Draft. Niels H. F. Jensby. Station Next Toppen. niels@falk.dk 27 64 46 43

KØD 4. Draft. Niels H. F. Jensby. Station Next Toppen. niels@falk.dk 27 64 46 43 "KØD" 4. Draft af Niels H. F. Jensby Station Next Toppen niels@falk.dk 27 64 46 43 2. EXT. S HUS - AFTEN En 70 er forstadsvilla. Gående ned af indkørselen kommer (30). Han er klædt i et par jeans og en

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

CUT. Julie Jegstrup & Tobias Dahl Nielsen

CUT. Julie Jegstrup & Tobias Dahl Nielsen CUT Af Julie Jegstrup & Tobias Dahl Nielsen INT. DAG, LOCATION: MØRK LAGERHAL Ind ad en dør kommer en spinkel kvinde løbende. Det er tydeligt at se at hun har det elendigt. Hendes øjne flakker og hun har

Læs mere

PROLOG. Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen

PROLOG. Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen 5 PROLOG Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen sit pensionatsværelse og gik ned til torvet. Her stillede han sig op og så på menneskene. Han så straks at det er kærligheden der er vidunderet.

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

1. SCENE. hver dag, man ta'r på bryllupsrejseweekend. I umiddelbar forlængelse af 0. Scene.

1. SCENE. hver dag, man ta'r på bryllupsrejseweekend. I umiddelbar forlængelse af 0. Scene. 6 1. SCENE I umiddelbar forlængelse af 0. Scene. Der bakses højlydt med døren. Annette kommer ind med en kuffert. Efter hende kommer Rasmus med en rejsetaske og diverse lufthavnsposer. Stuepigen går. Annette

Læs mere

Man King - Færdigt manus. Hald Ege Efterskole

Man King - Færdigt manus. Hald Ege Efterskole Man King - Færdigt manus af Hald Ege Efterskole SCENE 1.EXT. GADE, FORAN BUTIK.DAG Jonas (16 år) sidder på en bænk og tegner nogle træer og buske på sin blok. En lettere flippet, men egentlig godt udseende

Læs mere

Helle Helle: Afløb (2000)

Helle Helle: Afløb (2000) Helle Helle: Afløb (2000) 5. 10. 15. 20. 25. 30. Min bror er i dårligt humør. Han ligger på knæ på mit badeværelse og renser afløbet i brusekabinen med en lang metalgenstand. Det har været stoppet nogle

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Min Fars Elsker. [2. draft]

Min Fars Elsker. [2. draft] 1. SCENE INT.-MORGEN-KØKKEN Min Fars Elsker [2. draft] (15) går rundt i køkkenet, og stiller morgenmad på køkkenbordet. Hun har lavet kaffe. (45) træder ind i køkkenet, fuldt påklædt i jakkesæt og med

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Indhold. Tommy Sørensen 2010 www.lillearden.dk/paed

Indhold. Tommy Sørensen 2010 www.lillearden.dk/paed Tommy Sørensen Indhold Kort fortalt... 3 Forskel rundt i verden... 3 Hoved... 4 Arme... 5 Hænderne... 6 Hænder-ansigt... 6 Håndtryk... 7 Ben & Fødder... 8 Andre signaler... 9 Den lille forskel... 10 2

Læs mere

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014 Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing 7 minutter 28. Oktober 2014 Idé: (C) 2014 Robin Holtz Robin Holtz robin@copenhagenpro.com 40 50 12 99 1 INT. - TANDLÆGEKLINIK, VENTEVÆRELSE - DAG

Læs mere

Yngste søn: Øhh, far, jeg skal lige spørge dig om noget. Far: Ja, min søn, hvad vil du gerne spørge mig om?

Yngste søn: Øhh, far, jeg skal lige spørge dig om noget. Far: Ja, min søn, hvad vil du gerne spørge mig om? Den fortabte søn Dukketeater Af: Britta Søes Tekst: Luk 15,11-32 Tema: Gud, som den der er Far. Om tilgivelse at have gjort noget dumt og få tilgivelse. Om misundelse. Om at se alle de gaver, vi har fået

Læs mere

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Nu er mor sur igen. Hun er næsten altid vred på mig. I går var hun sur, og hun bliver sikkert sur igen i morgen. Det er ikke særlig sjovt. I dag er ikke nogen

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

HAN Du er så smuk. HUN Du er fuld. HAN Du er så pisselækker. Jeg har savnet dig. HUN Har du haft en god aften?

HAN Du er så smuk. HUN Du er fuld. HAN Du er så pisselækker. Jeg har savnet dig. HUN Har du haft en god aften? SOLAR PLEXUS af Sigrid Johannesen Lys blændet ned. er på toilettet, ude på Nørrebrogade. åbner døren til Grob, går ind tydeligt fuld, mumlende. Tænder standerlampe placeret på scenen. pakker mad ud, langsomt,

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under.

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Filmens optakt (læs og forstå) Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Lars Hansen er en ung mand. Han har ikke nogen kæreste. Han er

Læs mere

Heksen Helga Håndvask

Heksen Helga Håndvask Historien om hvorfor Heksen Helga Håndvask lærte at vaske hænder Historie: Lisa Spangby Illustration: Daniel, Dubba PIIIISSSTTT. Ja, det er dig jeg kalder på kom og sæt dig ned, så skal jeg fortælle en

Læs mere

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 KARL OG EMMAS MOR ER BLEVET RUNDTOSSET Forfatter: Susanna Gerstorff Thidemann ISBN: 87-89814-89-6 Tekstbearbejdning og layout: Qivi

Læs mere

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 14 16 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov1 Flyv, smukke svaler, flyv! Europa-Kommissionen BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov2 Denne publikation udgives

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

hjem fra fru Potersen, ser hun noget vride sig på terrassen. Det er en lille, sort fugl, der ligger og flakser med vingen. Forsigtigt bærer hun

hjem fra fru Potersen, ser hun noget vride sig på terrassen. Det er en lille, sort fugl, der ligger og flakser med vingen. Forsigtigt bærer hun EN FUGL I HÅNDEN Børste fylder meget i landskabet. Hun har pariserfrisure, æblekinder og store armbevægelser. Sådan har det faktisk været, fra før Børste kom til verden. Hun er nemlig et kejserbarn. Det

Læs mere

Isa i medvind og modvind

Isa i medvind og modvind Richart Andersson. Isa i med- og modvind. Digtsamling 2013. Alle rettigheder tilhører forfatteren. Forside: Karina Andersen. Korrektur: Anja Adjoh. Isa i medvind og modvind 1 Isa er et synonym, men det

Læs mere

Bjørn Andersen. Et åbent sind? Om Holberg's tænkning. Tekster. [Version 0.2 07.10.2006]

Bjørn Andersen. Et åbent sind? Om Holberg's tænkning. Tekster. [Version 0.2 07.10.2006] Et åbent sind? Om Holberg's tænkning Tekster [Version 0.2 07.10.2006] BA Forlag Søborg 2006/2007 Et åbent sind? Om Holberg's tænkning Tekster Foreløbig udgave BA Forlag, Søborg, København. Denne udgave

Læs mere

Vær frisk og veludhvilet. Når du skal læse, er det vigtigt at du er frisk og har sovet nok, og at det ikke er blevet for sent på dagen.

Vær frisk og veludhvilet. Når du skal læse, er det vigtigt at du er frisk og har sovet nok, og at det ikke er blevet for sent på dagen. LÆSERÅD FOR BØRN Gennemgå de 26 læseråd med dit barn. Efter hvert punkt snakker I om hvordan det kan anvendes i forbindelse med læsning. Lyt til hinanden, og bliv enige før I går videre til næste punkt.

Læs mere

3.2 Jesus-planen. Check-in. Introduktion til denne lovsangsaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål

3.2 Jesus-planen. Check-in. Introduktion til denne lovsangsaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål 32 JESUS-PLANEN - LOVSANGSAFTEN / TEEN EQUIP / SIDE 1 AF 6 32 Jesus-planen Introduktion til denne lovsangsaften I aften handler om, at hver enkelt teenager opdager eller erfarer Jesusplanens betydning

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

vil så gerne gå i skole, men de har ikke råd. Selvfølgelig vil hun også gerne arbejde på hospitalet for at være tættere på Katrine.

vil så gerne gå i skole, men de har ikke råd. Selvfølgelig vil hun også gerne arbejde på hospitalet for at være tættere på Katrine. Kapitel 1 Hun strækker sig på madrassen og gaber. Så sætter hun sig op på den tynde madras på gulvet, gnider øjnene og ser rundt i rummet. Madrasserne ligger tæt. Ved hendes side i det smalle rum er tæpperne

Læs mere

Pinligt, Morten! Anna-Marie Helfer

Pinligt, Morten! Anna-Marie Helfer Vil du vide, hvad der er pinligt? Spørg Morten. Han ved det. Alle elever på skolen er samlet. De mindes frøken Alvilda Jensen. Hun er død. Overlærer Madsen fælder en tåre og pudser næse. Lad os ære frøken

Læs mere

GPS 27-31. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m. fl. www.opdagnyt.

GPS 27-31. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m. fl. www.opdagnyt. GPS 27-31 Sådan kan det bruges Af Maj Højgaard m. fl. Evangelisk Børnemission I hjemmet I klubben I kirken På ferien www.opdagnyt.dk GPS 27: Moses og Josva Nøglesætning: Gud har en plan for dit liv Bibelvers

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Den modige. Modig - niveau 1 - trin for trin. Modig Niveau 1

Den modige. Modig - niveau 1 - trin for trin. Modig Niveau 1 Årstid: Årstid: Forår, sommer og efterår Lokation: Forløbets varighed: Forløbets varighed: 2 trin + en eftermiddag - niveau 1 - trin for trin Med udfordringsmærket drager spirerne ind i Disneys magiske

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det.

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det. LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 5 Unge mand, rejs dig op! Ugens tekst og referencer: Luk 7,11-17. Den store Mester, kap. 32. Huskevers: Gud har besøgt sit folk. (Luk 7,16) Hovedformålet er, at børnene Ved,

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Produceret med støtte fra Direktoratet for Fødevareerhverv.

Produceret med støtte fra Direktoratet for Fødevareerhverv. Fødselsdag med økobanden er udgivet og produceret af Økologisk Landsforening. Læs mere om økologi og Økologisk Landsforening på www.okologi.dk Tekst & Idé: Agnete Friis & Morten Telling Illustrationer

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Skatten. Kapitel 1 Jeg er Mads. Og ham der er Stuart. Vi er i et skib på vej til Mombasa. Wow hvor er hun lækker. Stuart det der er min kæreste, din forræder. Men Stuart hørte ikke noget han var bare så

Læs mere

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT Sidan 1 av 12 NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT 0 1 FORÆLDREMØDET 2 Man løser ikke problemerne ved at stikke af. Man må tale om det. 3 Selv om det kan være hårdt. 4 - Gør

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

D E N D A N S K E S A N G

D E N D A N S K E S A N G D E N D A N S K E S A N G Frit efter Tardieu Et af de spil, der indgår i FIRE GRINEBIDERSPIL udgivet af forlaget DRAMA. Bringes her som en mundsmag Kaj Himmelstrup og Drama PERSONERNE En dirigent og et

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

2/ Skriv om en kort episode i en papirbæreposes liv. Valg af fortællersynsvinkel er frit, men der skal indgå direkte tale.

2/ Skriv om en kort episode i en papirbæreposes liv. Valg af fortællersynsvinkel er frit, men der skal indgå direkte tale. TVM OPTAGELSESPRØVER 2011 Opgave 1: Skriv to historier Løs de følgende opgaver. 1/ Beskriv en konkret detalje fra dagen i dag på en måde, så læseren forstår, hvorfor du trækker lige præcis den frem. Giv

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

Vil skolen lege med? Leg i skolen. Pernille Hviid Institut for psykologi Københavns Universitet

Vil skolen lege med? Leg i skolen. Pernille Hviid Institut for psykologi Københavns Universitet Vil skolen lege med? Leg i skolen Pernille Hviid Institut for psykologi Københavns Universitet Hvorfor leg i skolen? - Hvad skal legen befordre? Comenius (1592-1670) omtalte skolen som legens værksted,

Læs mere

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Fristelser Nogle fristelser har vi ingen problemer med og afviser dem let. Vi slår dem ud af parken.

Læs mere

Guide: 10 tegn på at du er en dårlig kæreste

Guide: 10 tegn på at du er en dårlig kæreste Guide: 10 tegn på at du er en dårlig kæreste Listen er lang. Man kan træde forkert uendeligt mange gange i et parforhold. Men nogle af fejlene er værre end andre. Af Maria Christine Madsen, 04. februar

Læs mere

Sociale relationer blandt børn

Sociale relationer blandt børn Sociale relationer blandt børn FOLA d. september 2010 Pernille Hviid Institut for Psykologi Københavns Universitet Børnestemmer Rasmus: Jeg er næsten lige så meget sammen med Christian, som jeg er med

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

JULEPOSTHUSET. 4.december

JULEPOSTHUSET. 4.december STHUSET afs. 4 side 1 JULEPOSTHUSET 4.december "" LYD: CLS GADE CLS KÆLDERLOKALE (ikke beton/cement) Klokke til døren i butikken Fløjtekedel Cykelklokke (CLS GADE) Du store stempelpude! - Postmester Juhl-Pedersen

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Trip, vi bliver nødt til at tale sammen. Vi befinder os på optagelserne til hans film. Du ved, den der har hans filmstjernehustru i hovedrollen og

Trip, vi bliver nødt til at tale sammen. Vi befinder os på optagelserne til hans film. Du ved, den der har hans filmstjernehustru i hovedrollen og 1 8 Trip, vi bliver nødt til at tale sammen. Vi befinder os på optagelserne til hans film. Du ved, den der har hans filmstjernehustru i hovedrollen og handler om en kvinde, der deltager i sin ekskærestes

Læs mere

MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN

MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN KVINDE 26 ÅR KONVERTERET TIL ISLAM BÆRER TØRKLÆDE NYUDDANNET JURIST ANSÆTTELSESSAMTALEN (Scene 1) Introduktion til scenen: Fahilla har

Læs mere

Ung kvinde Ung mand Ung kvinde Ung mand Ung kvinde Ung mand Han bryder sammen i gråd. Græder i kramper. Ung kvinde Ung mand Han går ud.

Ung kvinde Ung mand Ung kvinde Ung mand Ung kvinde Ung mand Han bryder sammen i gråd. Græder i kramper. Ung kvinde Ung mand Han går ud. 1.scene I en lejlighed. Lyden af stemmer fra en tv-serie. Romantisk filmmusik. Det er de samme replikker fra scenen, der gentager sig i tv-serien på et fremmedsprog. er kun optaget af skærmbilledet. står

Læs mere

Sheik flytter ind, men...

Sheik flytter ind, men... Sheik flytter ind, men... - Heste burde ligge på en stegepande, driller far. - Det er da det dummeste, jeg nogensinde har hørt, fnyser Mia. - Du kan da selv ligge på en stegepande, og du skal slet ikke

Læs mere

Et stoleformet seksualliv

Et stoleformet seksualliv Artikel fra Muskelkraft nr. 6, 2001 Et stoleformet seksualliv Jeg vil i hvert fald hellere beholde Claus end tænke, at vi gør det måske ikke fem gange om ugen. Af Jørgen Jeppesen Man får nemt øje på forskellene.

Læs mere

Fyrtøiet. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1835

Fyrtøiet. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1835 Fyrtøiet Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1835 Der kom en Soldat marcherende henad Landeveien; een, to! een, to! han havde sit Tornister paa Ryggen og en Sabel ved Siden, for han havde været

Læs mere

Love Birds. Handling. 1. Blind date

Love Birds. Handling. 1. Blind date Titel: Love Birds Instruktør: Trylle Vilstrup Produktionsår: 2000 Filmens længde: 9 min. 38 sek. Målgruppe: Udskoling Alderscensur: Tilladt for alle Timetal for undervisningsforløb: 3 4 lektioner Love

Læs mere

JULEPOSTHUSET. 18. december

JULEPOSTHUSET. 18. december STHUSET afs. 18 - side 1 JULEPOSTHUSET 18. december "" LYD: CLS GADE CLS FUGLESANG PÅ ENGE CLS STILLE STUE MED TIKKENDE BORNHOLMERUR LYD FRA RAMPONERET CYKLENDE CYKEL RINGEKLOKKE CYKEL-UHELD DØR ÅBNES

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København

om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København StilladsInformation nr. 80 - august 2006 om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København Det lyder, som om det drejer sig om en sygdom men mine tanker går i helt andre retninger - nemlig at være

Læs mere

CASE HOTEL OG RESTAURANT SAMT KØKKEN

CASE HOTEL OG RESTAURANT SAMT KØKKEN CASE HOTEL OG RESTAURANT SAMT KØKKEN 1 CASE HOTEL OG RESTAURATION SAMT KØKKEN Situation nr. 1 Det er fredag den 7.12. Hos Hotel og Konferencecentret venter man en konference med 300 deltagere til møder

Læs mere

JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET

JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET Kompashuset ApS, Klavs Nebs Vej 25, 2830 Virum Tlf 45 83 92 83, ka@kompashuset.dk, www.kompashuset.dk JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET En fortælling om at arbejde med ældrepleje Af Kirstine

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 Herre, lær mig at søge dit rige og din retfærdighed og giv mig så alt andet i tilgift. AMEN Ja, den er god med dig, Jesus! Sådan fristes

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

Hun forsøgte at se glad ud, men denne kunstige glæde kunne ikke skjule, at hun var nervøs. Hedda blev så gal. - Og det siger I først nu!

Hun forsøgte at se glad ud, men denne kunstige glæde kunne ikke skjule, at hun var nervøs. Hedda blev så gal. - Og det siger I først nu! Kapitel 1 Allerede ved havelågen kunne Hedda mærke, at der var noget galt. Hun og Elin sagde farvel, under megen fnis som altid, men ud ad øjenkrogen så hun, at mor og far sad ret op og ned i hængesofaen

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere