--Kiubbibliotek, arkiv og butik: Erik Hougaard. Bestyrelsen: Klubaktiviteter: TRACTION AVANT DANMARK. Klubbens gironummer:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "--Kiubbibliotek, arkiv og butik: Erik Hougaard. Bestyrelsen: Klubaktiviteter: TRACTION AVANT DANMARK. Klubbens gironummer: 828-0584"

Transkript

1

2 Peter Juel Jeppesen Strandgade 108, 3., 1401 København K. Tlf: Jens Møller Nicolaisen Ravnsborggade 5A, 4.th., 2200 København N. Tlf: Vi træffes også på: Tlf: (om dagen)/ fax: / Bladet udkommer 6 gange årligt; næste nummer omkring 1. maj. Stof hertil skal være os i hænde senest 1. juni med morgenposten. Medsend gerne diskette med tekst. Artikler i bladet er ikke nødvendigvis udtryk for klubbens eller redaktionens synspunkter. TRACTION AVANT DANMARK Bestyrelsen: Formand: Jørgen Kjær Elgårdsvej 11, 8370 Hadsten. Tlf: Kasserer: Jørgen Krogh Øvej 18, Sverdrup, 6100 Haderslev. Tlf: Sekretær: Peder Grønborg Nørre Søgade 25A, 2., 1370 København K. Tlf: Aktiviteter - øst: Torsten Vig Randersgade 57, 3.th., 2100 København Ø. Tlf: Aktiviteter- vest: Finn Lyster Smedebakken 26, 8653 Them. Tlf: Klubaktiviteter: Medlemsregister: Jørgen Krogh Øve j 18, Sverdrup, 6100 Haderslev. Tlf: Kiubbibliotek, arkiv og butik: Erik Hougaard -thulevej 41, 7100 Vejle. Tlf: Værktøjsudlån: Kontakt Peder Grønborg for nærmere information. Klubbens gironummer:

3 Fra formanden Det er ganske vist! Det er forår trods et tykt lag hvid sne her en søndagsmorgen i april. De første arrangementer med deltagelse af vore gamle biler er allerede i gang. Vi har bl.a. været til åbning af den store udstilling "Franske Oplevelser" i Billund. Vi har her i det jyske også været på et par spændende besøg hos Køsters Motorboghande Randers og på Statsbiblioteket i Århus hvor Peter la Cour viste nmdt. Et par interessante arrangementer som arrangørerne skal have tak for. Det er bare lidt synd at ikke flere deltager. Finn Lyster har været i Paris med en busfuld klubmedlemmer. Efter sigende også et godt arrangement, hvor halvdelen af pladserne næste år allerede er besat. Stor ros til Lyster Tours. På Sjælland har der også været en del arrangementer for klubmedlemmerne bl.a. gearkassedage hos John Reele og en Internet-aften med Jens Møller Nicolaisen. Altså sker der en masse i klubben. Sommertræffet er godt planlagt, og det er bare med at få sendt sin tilmelding. Se andet steds i bladet og husk den tidlige tilmelding i år. Men der har været røster fremme om at der sker for lidt i klubben- at klubben er gået lidt i stå. Det er muligt at vedkommende har ret- men så må medlemmerne i klubben gøre bestyrelsen den tjeneste at fortælle, hvad der mangler. Vi har lagt flere ideer frem i klubbladet - som sædvanlig uden de store reaktioner. Ånden i klubben har altid været baseret på at klubmedlemmerne tog initiativer på egen hånddvs. lavede lokalmøder og andre aktiviteter på eget initiativ. Klubbens bestyrelse er selvfølgelig valgt til at varetage klubbens interesser, herunder at lave nogle arrangementer. Her i det jyske har der allerede været tre i 1997 og sommertræffet er på vej. Jeg kan have svært ved at se at der kan blive plads til flere arrangementer i så kort en periode. Men ønsker medlemmerne flere er vi i bestyrelsen yderst lydhøre for dette. Giv os et praj om hvad I ønsker,... men så må I også bakke om disse aktiviteter og deltage. Det kan godt føles lidt frustrende at kaste nogle ting på banen, og så erfare at medlemmerne alligevel ikke deltager. Der er også mange klubmedlemmer der ser hinanden på tværs af de officielle klubarrangementer. Det er dejligt at se at klublivet er med til at skabe nye kammeratskaber og venskaber. Det er jo faktisk en af ideerne med en klub. Men selvfølgelig er det reelt når nogle ønsker sig flere aktiviteter, - og selvfølgelig skal vi tage det alvorligt når der er nogen, der mener at klublivet er gået lidt i stå. Kom med din mening - kom med et indlæg til bladet om hvad du mener og hvor du mener klubben skal bevæge sig hen. Jeg spurgte om de samme ting på sidste generalforsamling, men fik ikke så mange svar. Juni: Søndag d. 1/6: August: : Aktivitetskalenderen Vor årlige forårsskovtur på Sjælland. Ring til Peter Juel Jeppesen på eller * Sommertræf '97 i Sønderjylland! De med mærkede programpunkter er omtalt her i bladet. 24

4 I sidste nummer af Traction Spedal havde Peter J u el så et indlæg om cabrioletterne der er kommet til Danmark fra Vietnam. Jeg synes også det kan være nødvendigt at vi som klub forholder os til sådanne køretøjer. Der kan ingen tvivl være om at klubben skal fremme den motorhistoriske interesse, og dermed at klubbens køretøjer skal holdes så historisk korrekte som muligt. Det er blandt andet en af betingelserne for vort medlemskab af Motorhistorisk Samråd, og dermed vores muligheder for at opnå billig forsikring, billig vægtafgift samt dispensationer for forskellige regler. Vi skal vogte os mod efterligninger, der måske kun er lavet i den hensigt at spinde guld på vor hobby og motorhistoriske interesse. Og det være sig om de er lavet i Vietnam eller hos såkaldte "anerkendte firmaer" i europæiske lande. Hermed ikke være sagt at de aktuelle cabrioletter hører til denne kategori. Men det ville bare være yderst interessant om ejeren kunne fortælle deres historie her i bladet. Hvor de er lavet? Hvornår de er lavet? Og af hvem og hvorfor? De såkaldte Langenthai-cabrioletter fra Schweiz er jo også senere ombygninger, og de er jo fuldt accepterede som motorhistoriske køretøjer. Vore danske varevogne er også ombyggede tractioner, - og hvem ville idag stille spørgsmålstegn ved deres motorhistoriske værdi? Er de vietnamesiske cabrioletter ombygget i halvtredserne eller før som en lokal specialitet? Eller er de bygget af mangel på åbne køretøjer i det tidligere lukkede land, så har de også en vis motorhistorisk interesse. Men er de bare bygget i nyere tid og eksporteret i et forsøg på at lave penge på en stor efterspørgsel har de efter min mening ingen motorhistorisk interesse. Men lad os høre historien! Jeg kunne forestille mig at klubben en dag bliver bedt om at vurdere køretøjerne med henblik på det motorhistoriske. Blandt andet i forbindelse med forsikring eller dispensation i forbindelse med periodiske syn. Bestyrelsen holder møde her inden sommerferien, og vi kunne godt tænke os at behandle en hel masse forslag fra medlemmerne. Første lørdag i juni holder Dansk Vintage Motor Club deres årlige stumpemarked i Galten vest for Århus. Der er ved at blive opbygget en tradition for at forskellige garnmelkøretøjsklubber mødes med deres køretøjer denne dag. Der er fri entre til pladsen for dem, der kommer i gammelt køretøj. Skulle vi ikke mødes og følges ad dertil. Kontakt Benny S. Carlsen for et fælles arrangement, eller bare kom. Til slut synes jeg lige at redaktionen skal have et par roser for det flotte klubblad vi fik ind ad døren sidste gang. Og tak til Torsten for den gode artikel om dynamoer. Lad os få mere af den slags.... Men indtil da ønskes et godt forår og en god start på sæsonen. Til fransk stumpemarked! Jørgen Kjær. Sidste år var vi en håndfuld jyder og en magelig københavner, der drog til stumpemarked i Lipsheim i Nordfrankrig. Vi blev så begejstrede, at vi har besluttet at køre derned igen i år. Jeg har endnu ikke fået den nøjagtige dato, men det bliver sikkert en af de sidste weekender i september. Turen foregår i nyere privatbiler. Fra det midtjyske er vi allerede 2 personbiler og muligvis deltager Poul Hansen fra Hjallerup med en kassevogn, hvor man for et beskedent brændstoftilskud kan købe sig lidt plads til "sagerne". Hvis der er flere, der er interesseret i ar deltage kan I kontake mig. Jeg laver en kørevejledning til alle og sørger for at bestille hotel. Finn Lyster. PS: Turen strækker sig fra lørdag morgen kl til mandag morgen kl (Ca-tider fra Them). 25

5 Sommertræf i Sønderjylland 97 Sidste nyt om T AD' s sommertræf (primo april) er, at der nu er tilmeldt ca. 25 biler l familier. Træffet holdes i Løjt Feriecenter den august i det smukke øs~yske landskab ned til Genner Bugt. Erfaringen siger, at der kommer mange tilmeldinger lige inden fristens udløb d.v.s. inden l. maj. Skulle der imidlertid stadig være enkelte som ikke har nået det, eller som måske skulle have glemt det - kan det måske stadig nås, hvis du skynder dig at ringe til Ingermargrethe eller Jørgen Krogh i Haderslev på telefon Andre arrangementer. Stumpemarked og Veteranlastbil Træf i Galten, 7. juni Dansk Vintage Motor Club holder stumpemarked på Århusvej 241, Skovby 8464 i Galten lørdag den 7 juni kl Ingen tilmelding nødvendig- gratis stadepladser, Yderligere oplysninger hos Jørgen Kjær , H.J. Enemark eller Søren Markdal "Barndommens Gade" - 50/60'er træf i Horsens den 20. juli. Dansk Vintage Motor Club holder som noget nyt et særligt træf for alle køretøjer i årgangene Man mødes ved Horsens Industrimuseum kl Tilmelding inden l. juni til Søren Markdal Forårsskovturen på Sjælland Ingen havde påtage sig arrangementet pr. den 12. april. På lokalmødet hos Thomas og Per samme dag blev spørgsmålet taget op og Peter Juel, Eugenio Lai og Henrik Jacobsen meldte sig under fanerne... Tidspunktet måtte skubbes helt hen til søndag den l. juni. Programmet er foreløbig aftalt således at vi mødes i Strandgade 10 på Christianshavn omkring kl. 9, hvor vi spiser morgenmad. Derefter tager vi en tur igennem København, evt. forbi Henriks nye lystvilla i Søborg og videre op i det smukke Nordsjælland, hvor Eugenio låner et sommerhus i Tibirke Bakker. Her spises frokost. Medbring selv frokostkurv og drikkevarer. Resten aftaler vi undervejs. Vel mødt og ring lige et par dage i forvejen og fortæl om I kommer til morgenmad på Med venlig hilsen Peter J./Eugenio/ Henrik Kunstnerkort med bl. a. Tractioner. Fra den svenske tegner Lars Hjelm har vi modtaget et sæt bestående af fire postkort af en serie med nostalgiske motiver fra bilkirkegårdene og andre steder hvor de sidste "gamle biler" står og synker sammen. Kortene er trykt i sepia på gedigent karton og kan købes for 5 kr.(sek)/ stk. Kortene som også findes med motiver af andre biler fra 50'erne og 60'erne er også til salg i Svenska B-11 Klubben. Interesserede kan henvende sig til ; Lars Hjelm Soderbergs Alle Vallingeby Sverige. 26

6 Postkort fra Randers... Jørgen Kjær har sendt os dette flotte postkort fra Randers. Billedet må være taget omkring under alle omstændigheder efter 1953, hvor "pindene" forsvandt fra VW'ernes bagruder. Skærmpladerne og pyntelisterne på dørene tyder på at Sporten er fra efter 1947/48 og har fået pilotehjulene senere (eller osse er den fra 1938 l 46 og har fået de andre ting senere... ) Storken er nok ikke fotografens, men derimod retouchørens værk. I modsat fald er det ornitologisk opsigtsvækkende, med så tykke ben på en stork... -jmn.

7 Franske oplevelser Skærtorsdag åbnede den nye store oplevelsesudstilling i Mobilium i Billund. Det danske bilmuseum i Billind er en del af det store center Mobilium i Billund. De andre er Det danske Flymuseum og Falckmuseet Det nye udstillingskoncept består af en "tidsvej", visende udviklingen i franske køretøjer fra århundredeskiftet op til vore dage. Udstillingen er opbygget som en mindre fransk provinsby med tidstypiske huse (som kulisser) og tidstypiske veje startende med en flot brolægning og sluttende med moderne asfalt. Udstillingen dækker hele museets 2500 kvm udstillingsareal. Den ældste bil er en Hurtu-Benz fra 1897, og den yngste en Peugeot fra Bilerne viser sammen med vejene udviklingen, dog med hovedvægten på køretøjer fra tyverne og trediverne. Her ses flere Bugatti' er, Renault, Lorraine-Dietrich samt flere motor- 28 cykler af forskellige mærker. I alt 41 biler og 22 motorcykler. Selvfølgelig er der også en del Citroenvogne, og mange af vore klubmedlemmer har været behjælpelige med udlån af biler. Finn Lysters 7C fra 1937, Bennys Sørensens llsport cabriolet fra 39 og hans T23 lastbil fra 49 samt Christian Friis' Normale fra 56, udgør en del af udstillingen. Udstillingen er garneret med forskellige tidstypiske effekter, reklameskilte, benzinstandere, værksteder og lignende. Biler og motorcykler er parkeret ved kanstenen, på værksteder og i "salgsudstillinger". Man har her en enestående mulighed for at komme tæt på de udstillede genstande. I den forbindelse appellerer museet til gæsternes ansvarlighed, ved ikke at berøre eller på anden måde beskadige de udstillede genstande. En helt naturlig ting, men alligevel en satsning at lade publikum komme helt tæt på bilerne.

8 Det er meningen at udstillingen skal være levende, på den måde at forstå at der vil ske en løbende udskiftning af bilerne, ligesom der vil være forskellige aktiviteter med relation til det franske. Udstillingens franske tema er valgt fordi museet havde/har mange kontakter til ejere af franske køretøjer. Udstillingen er planlagt til at vare et år med det franske tema. Derefter vil der blive sat fokus på halvtredserne, og året efter igen på tyske biler. Kulisserne vil så blive ombygget til disse temaer. Det er en meget spændende udstilling, og det nye koncept kan betragtes som lidt af et Columbusæg. Der er en udstilling af biler gameret med forskellige andre tiltag. Det vil sige det giver mulighed for oplevelser for hele familien. Det er ikke kun "farmand" der får opfyldt sin hang til biler og motorcykler - i denne omgang det franske. Vores kulturminister Ebbe Lundgaard, der forestod åbningen af denne udstilling var også imponeret over denne ny udstillingsform. Museumsdirektør Karen Meldgaard, der havde stået for opbygningen af denne, Mobiliums største satsning nogensinde, var også med rette stolt af udstillingen, og modtog med glæde premieregæsternes uforbeholdne ros af projektet. For at gøre dagen ekstra festlig var der inviteret en teatertrup, der agerede franske ludere, En ret ny bil i klubben er denne Normale, der ejes af Jørn Grønkjær, der er turistchef i Viborg. Bilen er importeret fra England, men er af fransk model. lommetyve og andre franske specialiteter. Til dette var der selvfølgelig også den uundværlige "gendarm", der tog sin opgave ganske alvorligt. Traction A vant Danmark var inviteret til at deltage i åbningen af udstillingen, og vore køretøjer blev linet op foran indgangen til udstillingshallen. Ti tractioner var mødt op og udgjorde et flot indgangsparti til udstillingen. At vi så samtidig var inviteret indenfor til receptionen med alle de dejlige franske oste og vine gjorde ikke oplevelsen ringere. En rigtig god start på sæsonen! Mobilium med Karen Meldgaard skal have tak for en god dag, ligesom Erik Hougaard også skal have tak for koordineringen af arrangementet. En virkelig god udstilling, der er værd at køre efter. Jørgen Kjær

9 Fra Motorhistorisk Samråd Blandt de aktuelle tiltag, der er omtalt i januar-nyhedsbrevet fra MS, er Samrådets forhandlinger med myndighederne omkring fritagelse fra de kommende periodiske syn. I TAD var der på den seneste generalforsamling bred enighed om, at det er en farlig vej MS betræder, idet vi jo nemt kan forestille os, at hvis veteranbilerne får en særstatus, især på sikkerheds- og miljømæssige områder, kan der hurtigt komme politiske krav om en særlig registreringsform for veteranbiler. Dette kan man igen forestille sig kan medføre alvorlige begrænsninger i vores muligheder for at bruge bilemel Disse ting blev livligt diskuteret på vores generalforsamling og har siden da også været omtalt her i bladet. Det blev også bestemt, at vi i TAD burde fremføre disse synspunkter / bekymringer, sammen med en opfordring til MS om at fare med lempe m.h.t. til periodesyn. Dette fremgår ikke af MS' nyhedbrev. Det viser sig desværre, at der var og er stor grund til bekymring! Her citeres fra nyhedsbrevet: "Trafikmister Jan Trøjborg har den 27. november 1996 svaret på Samrådets seneste henvendelse. Ministeren står fast på, at den "rullende" grænse for en lempeligere synsordning skal sættes ved 45 år, og at det er en betingelse, at bilerne er arnregistreret som "bil til veteranbilkørsel." Disse veteranbiler vil fra l. l blive indkaldt til syn hvert 8. år". Her har vi det altså for første gang på tryk! "Omregistreret til veteranbilkørsel". Der er absolut ingen tvivl. Ved at placere veteranbiler i en særlig gruppe bliver der teknisk åbnet mulighed for en særlig lovgivning for denne gruppe. Man behøver blot at se sig omkring i vore nabolande, for at få et indtryk at de restriktioner, der nu kan komme i kølvandet. Tvungen kørebog, med angivelse af ture og 30 ruter, kørsel udelukkende til veteranbilløb, forbud mod kørsel på motorveje o.s.v., o.s.v. Betegnelsen "omregistreret til veteranbilkørsel" bliver i øvrigt slet ikke kommenteret i nyhedbrevet, men lad os håbe, at man i MS har opdaget, hvad der faktisk står - og indser at konsekvenserne kan blive yderst alvorlige, for dem der kan lide at køre i deres gamle bil! Og lad os så håbe, at forhandlingerne fremover bliver præget af lidt mere taktik! Blandt de øvrige ting, der omtales i MS' nyhedsbrev, er en status over arbejdet med at få indført tidstypiske nummerplader. Det forventes nu, at ordningen kan komme i gang i løbet af For at få de eftertragtede sorte emaljeting, kræves det at bilen er indregistreret første gang før den l. april Desværre skal man ikke regne med at kunne få bilen registreret under et tidligere nummer. I hvert fald lader det til at meningen er at DVK angiver kendingsbogstav og pladetype og i hvert enkelt tilfælde indestår for, at der er tale om en historisk korrekt nummerplade. Rigspolitiet skal tildele pladen løbenummer. Der vil derfor ikke blive samme valgfrihed som ved ønskenummerplader m.h.t. tal- og bogstav kombinationer. Man kan spørge sig hvorfor? - samt om det er DVK/ MS eller myndighederne, der har ønsket at det skal foregå på den måde. Men uanset hvad, må vi glæde os over at kunne blive af med de reflekterende nummerplader, der jo i høj grad misklæder bilemel Prisen på emaljepladerne ser ud til at blive rimelig: Den samme som almindelige plader, altså 1.000,- kr. pr. sæt- hvortillægges produktionsomkostningerne for emaljeplademe. I lovforslaget er denne udgift ansat til 900, kr. -jmn.

10 Fra Amicale Citroen l nternational Kort referat af komitemødet afholdt ved Retromabile i Paris den 9. februar 97. Tilstede var for uden formanden, C. David Comway (GB) 8 andre medlemmer fra forskellige G troenklubber i Europa- heriblandt Peder Grønborg fra TAD. 12 punkter blev drøftet hvoraf i denne sammenhæng kan nævnes: l) I mangel af en officiel generalforsamling hvor nye medlemmer vælges ind i styregruppen, blev det beslutet at den nuværende fortsætter indtil videre. 2) Kassereren oplyser at alle lånte midler i forbindelse med det 10. ICCCR nu er betalt tilbage id. en lille gevinst. Det afsluttede regnskab vil blive præsemteret ved næste møde. 3) Arrangement- koordinering. For at undgå overlapninger opfordres de forskellige klubber (og her tænkes især på de franske) til at fremsende dato'er i bedre tid- helst et halvt år i forvejen. Planer sendes til Andreas Rutishauser i Schweiz. Det kan oplyses at den samlede arrangementkalender nu er tilgængelig på Internet og i det nye blad Citropolis. 4) Paul Wils fra Belgien kunne fortælle at det går fint fremad med det 11. ICCCR til næste år. Der er allerede udsendt 6000 invitationer og snart vil der komme tilmeldingsskemaer ud som desuden vil give reducerede priser for de som tilmelder sig først. Tilmeldingsomkostninger vil denne gang blive udregnet "pr. bil" og ikke "pr. person". Lokaliteterne i Chevotogne vil kunne tilbyde en lang række arrangementer også for de som ikke vil bruge al tiden at "kikke" på biler... Hotel booking m.v. vil blive varetaget af det lokale turistkontor som er ved at mande op til opgaven.. Det 11. ICCCR villøbende blive annonceret og opdateret på Internettet... 5) Bernie Shaw fra TOC (Tractionklubben i GB) beklagede at han ikke indtil nu havde modtaget information om hvilke reservedele som andre klubber producerer til Tractionen - tiltrods for at der faktisk produceres i f.eks. Sverige og Tyskland. Derved bliver det sværere at sammensætte den bebudede reservedelsoversigt til samtlige klubber og at overskue hvordan en bestemt dellettest kan skaffes frem... 6) Næste fællesmøde forvendes afholdt samme sted og samme tid (kl 12 den første søndag) ved retromabile i ref C. David Conway/pjj D-modellerne i fortsat tilbagegang... I det seneste nummer af DS-klubbens blad, Hydrauliktanken, kan man læse at det desværre stadig tynder ud i antallet af indregistrerede D-modeller i Danmark. Pr. 31/12-96 var kun 146 stk. registreret mod 167 året før. Går man tilbage til samme dato 1986 var tallet 412 stk. I DS-klubben gætter man på at tallet kommer helt ned omkring 80, når periodesynene indføres til næste år. Flere reservedele på Internettet CTA Service Holland- bedre kendt som Hans Brouwer kan nu findes på Internettet. Man kan nemt klikke sig rundt i hele det store katalog og få oplysninger om priser m.m. I skrivende stund har jeg ikke www-adressen tilgængelig, men det er ikke svært at finde. Jeg vender tilbage med adressen i næste blad. -jmn. 31

11 Lokalmøde Roskilde De fleste af os havde knapt nok nået at få støvet tørret af bilerne efter en lang vinters opbevaring - men det forhinderede ikke et pænt fremmøde - også i tractioner - da Per og Thomas Bødker den 12. april havde inviteret tillokalmøde i Thomas' nyindrettede værksted, beliggende centralt i Roskilde. Godt nok ikke lige midt i byen, men til gengæld kun et stenkast fra den autoriserede Citroenforhandler i byen. Herligt at komme ud på Michelineme igen og trække vejret gennem "varmereguleringsproppen", der i dagens anledning var taget ud... Alt var som blæst i det nymalede værksted, hvor der var linet op med et solidt morgenbord. Det må være en fornøjelse at arbejde med sin bil i sådan et værksted - men morgenmaden fejlede nu heller ikke noget. Vi smagte blandt andet på en autentisk Eau de vie, som Thomas fik af en fransk ophugger her i påsken. Dagens tema var "forårsklargøring" af bilerne, hvilket igen vil sige god mumlesnak om stort og småt; motorolie, bærekugler osv. Vi fik lejlighed til at få bilerne op på liften, 32

12 hvilket er noget man burde gøre noget oftere. Det er jo nedefra man bedst kan se hvordan bilen har det (og den er også ganske køn i bunden). Så opdager man småting i god tid, som f.eks. når et baghjulsleje trænger til at blive strammet lidt op. Det gjorde det ene af mine, hvilket blev klaret med det samme. En D-model kom også op at hænge, hvilket resulterede i en længere dosmerseddel over ting, der burde laves på den... (de blev ikke klaret med det samme). Denne form for lokalmøder er noget af det bedste klubben kan tilbyde, især til nyere medlemmer. Tænk på hvor megen ekspertise, der er samlet - hvor skulle man finde det andre steder. Hermed en opfordring til de (nyere?) medlemmer, vi aldrig ser! Og så var det, at Bodil og Charlotte pludselig dukkede op med frokosten. Masser af sandwiches, pizza, tærte og ØL. Det var bare suverænt! Tak for gæstfrihed, gode råd, mad og drikke og hyggeligt samvær. JensM.N. Fotos: Torsten Vig. Som det fremgår af disse billeder vekslede samtaleemnerne mellem det helt afslappede og de dybdegående tekniske emner... Skulle det være en Ami6? Per kan vist overtales til at slippe den lille perle her til venstre. Den er hentet i Frankrig og har kørt km... 33

13 Retromobile 1997 En tradition er lavet - nemlig turen til Retromabile i Paris i uge 7. En tradition, fordi den faste skare af trofaste rejsefæller regner med, at selvfølgelig laver vi (Finn og undertegnede) da turen- en tradition hos Pan Busrejser, at nu har Finn fra Them ringet igen - og en tradition at gæve nordjyder synger sangen om en død hankat (hov, den glemte vi da vist i år). Vi kunne allerede medio 96 melde om udsolgt og tirsdag den 11/2-97 stak vi af. Bussen kom rettidigt til Them, og vi steg forventningsfulde på. Vi havde bedt om at få Lars som chauffør, så dem fik vi 2 af. Så kan man jo ikke ønske sig mere. Efter den sædvanlige opsamlingsrute sluttede vi af med Inge Margrethe og Jørgen Krogh i Haderslev og så gik det ellers ad Paris til. Og folkene er jo nok i fin træning med at køre i langtursbus - vejen til køleskabet er en godt slidt rute, så Chauffør Lars ved nok, hvomår der skal nye ølforsyninger til. Han er jo ved at kende os godt. Ellers var det torsdag der var DAGEN. Mændene tog på Retromobile, og damerne indtog Paris med værdighed. Da vi mødtes om aftenen var humøret højt og begejstringen over dagens indkøb og oplevelser ville ingen ende tage. Det udviklede sig hurtigt til en fest på "karlekammeret", hvor Viggo, Benny og Claus Christensen boede. Grunden til festen skal nok findes i sidste års tur, hvor et passende antal mænd i store overfrakker camouflerede Jens Jørgen Holst og hans halve karros- seriside gennem metroen. I år krævede de så deres "betaling MED renter", så på vej hjem til hotellet havde Jens J ør- gen været inde hos den lokale købmand og købe 8% øller. Selv om de fylder godt, slap de hurtigt op, Ved midnatstid skulle vi så puttes i "godnat-hylderne". Og det skete jo ikke uden megen morskab. Der blev skubbet og maset, grinet og pruttet, og til sidst tilbød Lars at gå rundt med spanden og samle tænder ind. Det er selvfølgelig rart, at de tænker på vores alder - Thorvald hos Pan Bus mente helt sikkert, at vi skulle på et 3-s,tjernet hotel i år, for der var bedre senge -og "vi var jo ikke helt unge kørsel, så tiden blev fordrevet med en sindrig opgave, som vi delte ud. Mange syntes den var for svær, men alligevel var der 7, der fandt den rigtige løsning. Så der blev trukket lod, og det faldt ud til fordel for Jens Jørgen Holst fra Overlade. Kl var vi ved hotellet - og hvilket hotel! Det var bestemt de 3 stjerner værd. Så pyt med det der med alderen. Resten af dagen brugte folk til at sunde sig og til småture. De mest garvede lagde hårdt ud, med Retromobile med det samme. Om aftenen kørtes den traditionelle Parisrundtur med Lars ved mikrofonen. Og han er betydelig mere klog og underholdende end min gamle historielærer. Hvad han ikke ved om Paris, er ikke værd at vide. alligevel mere". Men opfører hvad os, gør som det, om når~~i~~~~~~~~~~~~så vi købmanden Evy gennede igen. Jens Denne Jørgen gang til er 20 år. kom han tilbage med en del 10% øl. Efter morgenmaden på en fransk motorvejsrestaurant gik turen videre også blevet spisetid, og nu da mod Paris. Der var endnu ca. 3 timers "aperitifen" var ind- 34

14 taget, så kunne man jo indtage middagen i en restaurant på Montmartre. Maden var lige netop blevet bestilt, da Bennys hår begyndte at "svede", og han ville hjem. Men Inge Søgård mente bestemt, at han ikke selv kunne finde hjem på gå-ben, men Benny insisterede på selv at slæbe sin "bjørn" hjem, så Claus og Orla fik ham sat på det rigtige spor hjem til hotellet. Det øvrige selskab fik deres mad. Hvad Lille Claus (Christensen) fik i sin mad, ved jeg ikke, men han kan da ikke huske den irske kaffe, han fik ved baren til dessert. Han ville iøvrigt slås på vejen hjem - med bilerne der kom kørende på gaden altså. Så Store Claus (Søgård) tog et forsvarligt tag i ham, og så fulgtes de pænt hjem i zig-zag. Jo, det blev sent inden der blev ro på hotellet den aften. Det var der også en meget sur englænder, der påtalte ved morgenmaden den næste dag. Så resten af tiden var vi lidt mere afdæmpede. De næste par dage gik, for hovedpartens vedkommende med Retromobile, og ellers med al den sight-seeing man kan overkomme. Jeg havde allieret mig med en flok damer, heriblandt Ella og Inge, som ikke havde prøvet metroen før. Her var der underholdning for alle pengene, da Ella nok så flot sendte sin billet gennem et "hul" og selv prøvede at gå igennem et andet "hul", mens en helt ljedie gik igennem det rigtige "hul" og dermed brugte Ellas billet. Ella er dog ikke spor rådvild. Ned på alle 4,og kravle igennem, mens vi andre heppede. I år havde vi et par drenge på 14 og 16 år og deres forældre med. De to drenge fik jo selvfølgelig deres eget værelse og skulle selvfølgelig også prøve hotellets comfort af, ved at udfylde den bestillingsseddel, der lå på værelset. Og sørme om ikke det lykkedes at få serveret den store morgencomplet på værelset. Jo, de skal nok forstå at begå sig i den store verden. Lørdag skulle vi være ude af hotellet kl Men også her mærkede vi hotellets service, da 3 af rejsedeltagerne måtte blive i sengen med influenza. I en sådan situation er det ikke spor sjovt at være henvist til gaden. Så hotellet stillede straks 3 værelser til rådighed -FLOT! Lørdag aften havde vi fællesspisning på "La Panorama" - også en tradition, og kl kørte vi, godt mætte, ud af Paris. Godt på vej blev den sidste nye video med Finn Nørbygård og Jacob Haugård sat i videoen. Turen hjem skulle også i år forsinkes et par timer. Denne gang på grund af en ulykke på motorvejen i Tyskland. Her blev vi ledet væk fra motorvejen ad små besværlige veje, for at komme udenom ulykkesstedet. For os der bare lå og sov betød det jo ikke så meget, men det gør det jo i højeste grad for chaufførerne, der skal overholde deres køre-hviletid. Vel hjemme i Them sidst på søndag eftermiddag spredtes vi så for alle vinde. Mange med et "på gensyn til næste år". Så om alt går vel kører I øvrigt var folk gode til at finde ;;;;;;;;;; vi igen i uge 7 i Men mere sammen i passende grupper, A herom i næste nummer. hvad enten de skulle på ture Irma Lyster. elle spise sammen, eller når man kom hjem på hotellet ~l$.i~l'l,. til en kop kaffe eller godnatdrink. 35

15 Traction annoncer sendes til: Peter )uel Jeppesen, Strandgade 108, 3., 1402 københavn K. Evt. telefax: / Sælges: Forskellige nytternstillede dele som f.eks.: Bagagerumsbund til Sport Tagrender, pr. sæt Bundplade med forstærkninger, Sport Benzintank Kontaktfjeder for startrelæ 30.- Chevroner f/ grill, alu Chevroner f/ grill, forchromet Liste omkring grill, alu m/ clips Liste omkring grill, forchromet m/ clips få en komplet liste tilsendt Endvidere kan skaffes dæk, Michelin 165x Michelin 185x Olav Fredslund Jensen, Sælges: Kobling, komplet renoveret Motorpakningssæt, Performance Pakningssæt gearkasse Foringssæt Mahle, ø 72 Foringssæt Mahle, ø 78 OS speedometer m. ur Tudehorn (sæt med holder) Tandstangsmanchet, gummi Tandstangsmanchet, læder Renoveret starter Renoveret dynamo (2 modeller) Kølerslanger Bosch laderelæ 23A, nyt Pakningssæt benzinpumpe Bremseslanger f/b Hjulcylindre f/b Støddæmpere f/b Lydpotte m. afgangsrør Fabriksny bagskærm, venstre Køler med nyt element Bosch kvalitetsakkumulator 85A - og meget mere, både nyt og brugt! Finn Lyster, tlf: ,- 600,- 75, , ,- 500,- 400,- 60,- 200, ,- 135,- 520,- 100,- 250,- 400,- 350,- 800, , ,- 765,- Sælges: Citroen B15/6 1952, Kørende og indregist. Citroen lls Original og komplet, kun en ejer, men den skal restaureres. Jørgen Kjær, Søges: Citroen 11 Normale Ca b til fornuftig pris, skal være original. Hans-Henrik Sørensen, Aalborg Sælges: Masser af brugte dele til TA, både mekaniske dele og karrosseridele. Købes/søges: Førkrigs-kølergitter til Normale med lille ovalt hul, mellemstykker (trekantstykker) ved forskærmene med de lange "horn" der går ned omkring kølergitteret og samlestykke til sidstnævnte. Evt andre ting til Commercialevraget - måske har nogen en skrotbil, der kan snittes nogen reelle stykker ud af...? Jens Møller Nicolaisen, Kbh Sælges: Citroen llbl Coupe 1938 urestaureret Citroen 7C 1935 urestaureret Citroen 7C 1937 urestaureret 3 stk. 2CV ca alle med stelnummer under Alle bilerne står i Nancy. Finn Lyster, tlf:

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og Kære forældre Tirsdag morgen kl. 8.15 tog vi afsted mod Paris og i første omgang Maastricht. Vi gjorde nogle ophold undervejs og nåede frem kl. 20 til vores vandrehjem. Vi fik lidt at spise og gik meget

Læs mere

Høringsnotat. Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget:

Høringsnotat. Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget: Transportudvalget 2011-12 L 39 Bilag 1 Offentligt Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 7226 7070 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Høringsnotat Vedrørende forslag til lov om

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER 2010

AKTIVITETSKALENDER 2010 AKTIVITETSKALENDER 2010 www.tangesoeveteranklub.dk PROGRAM FOR TANGE SØ VETERANKLUB 2010 Tirsdag 16. marts Sammen med DVMC besøg hos Bojesen Bilsyn, Bredhøjvej 3, 8600 Silkeborg. 19.00 21.30. Der vil blive

Læs mere

hvor vi skal overvære Bundesliga kampen Hamburger SV SpVgg Greuther Fürth.

hvor vi skal overvære Bundesliga kampen Hamburger SV SpVgg Greuther Fürth. Til FC Vestsjællands sponsorer 29. januar 2013 Kære alle. Herved har FC Vestsjællands Erhvervsklub fornøjelsen at invitere til en spændende busrejse til Hamborg i dagene fredag den 1. marts søndag den

Læs mere

Juni. Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Juni. Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Juni Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Rejsebrev nr. 6. Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager:

Rejsebrev nr. 6. Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager: Rejsebrev nr. 6 Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager: Jozsef Csikos, Jacob Steffensen, Stig Andersen Tanja Dinesen Skudstrup, Josefine de Roepstorff, Sabina Holstein,

Læs mere

Maj 2015 månedsbrev skrevet af Hanne Ullitz

Maj 2015 månedsbrev skrevet af Hanne Ullitz Maj 2015 månedsbrev skrevet af Hanne Ullitz Sæsonens sidste DVK golfmatch sponsor: Christian Boesen www.bolig-udland.dk Vinder i dame rækken Nr. 2 i dame rækken Nr. 3 i Dame rækken Elsa Risvad Margit Sandager

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

AFSLUTNING I PEDALKLUBBEN 30. SEPTEMBER 2013.

AFSLUTNING I PEDALKLUBBEN 30. SEPTEMBER 2013. AFSLUTNING I PEDALKLUBBEN 30. SEPTEMBER 2013. 1. VELKOMST Johannes bød velkommen til 41 tilmeldte. Sidste år 25. Godt fremmøde. 63 har betalt kontingent. Johs. lovede smørrebrød og øl/vand og kaffe og

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 Kære ErhvervsKvinder Herning. Sommerferien står for døren og det betyder, at ErhvervsKvinder Herning holder pause i 2 måneder med arrangementer. Vi mødes igen

Læs mere

Design Ure Smykker Messen Info

Design Ure Smykker Messen Info DESIGN URE SMYKKER MESSEN 2015 INFO Side 1 / 18 Design Ure Smykker Messen Info Side 2 Hvor og hvornår Side 3 Generelt om stande Side 4 Parkering Side 5 Opstilling og nedtagning Side 6 Priser, vilkår og

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Program Byfest for 2014 Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Bjerregrav 2015 Den 11. - 14. juni Program Torsdag d. 11. juni Programmet er foreløbigt, og der kan komme ændringer/justeringer

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Turen til Kroatien 2014.

Turen til Kroatien 2014. Torsdag 21/8: Turen til Kroatien 2014. Kl 16:45 holder vi ved Færgen i Rødby,i god tid.det viser sig at vi for første gang må vente, vi kan ikke komme med før kl 17:45. Vel ankommet til Femeren,går turen

Læs mere

Centrets bedste Nyhedsavis

Centrets bedste Nyhedsavis Centrets bedste Nyhedsavis - At gå på CSV SydØstfyn. (Side 3) - Elever på Nytårsforsæt. (Side 10) - Den SJOVE side. (Bagsiden) Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. For første gang i nyere tid har skolen

Læs mere

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 Indhold: 1. maj i Fælledparken Tur til Heideruh maj 2013 22. juni i Horserød og Røde Blades Gadefest Nørrebro K-festival i Nørrebroparken 29. august 1943, 70-året Mini-festival

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013.

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013. NØDEBO NIMBUS NYT 2. kvartal 2013. I dette nummer: Bestyrelsen Referat af generalforsamlingen Bestyrelsens årsberetning Invitation og tilmelding til Sommerturen sammen med svenskerne Kalenderen Bestyrelsen:

Læs mere

Idræt og kulturtilbuddets Sommerprogram 2015

Idræt og kulturtilbuddets Sommerprogram 2015 Idræt og kulturtilbuddets Sommerprogram 2015 Velkommen til årets sommerprogram hos Idræt og kultur. Programmet er blevet til ved et fællesmøde i idræt og kulturtilbuddet, hvor der kom mange idéer på banen.

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

SKISMØREN HIB SKIKLUB

SKISMØREN HIB SKIKLUB BRANDESKIKLUB.dk SKISMØREN HIB SKIKLUB 2012 Nr. 19 10. årgang Formanden har ordet: Sommeren er begyndt - vi har allerede haft en rigtig varm pinse - og den kommende vintersæson ligger måneder ude i fremtiden.

Læs mere

SKISMØREN HIB SKIKLUB

SKISMØREN HIB SKIKLUB BRANDESKIKLUB.dk SKISMØREN HIB SKIKLUB 2014 Nr. 23 12. årgang Formanden har ordet: Vi har allerede haft nogle rigtig gode sommerdage. Midt i denne varme skal vi til at tænke på den kommende skisæson. Se

Læs mere

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt:

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt: Side 1 af 5 Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder: Alle planlagte bestyrelsesmøder har været afholdt.

Læs mere

Sognerejsen til Sverige 2015.

Sognerejsen til Sverige 2015. Sognerejsen til Sverige 2015. søudsigt fra mange værelser. Hotell Örensbaden, Örserum, 563 91 Gränna. Vores dejlige hotel med flot Tekst og foto: Jesper Lindved Lorentzen. Tune/Snoldelev Kirker. Tune og

Læs mere

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet FEBRUAR 2012 NR 4/49 AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K Tema: Livstræet Teatersalen Domus fredag den 23. marts 2012 kl. 20:00. Dørene åbnes kl. 18:30 OPLAGSTAL :350 - Udsendes 5 gange årligt til samtlige

Læs mere

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Tlf.: 7649 6000 Tlf.: 7586 5533 Aktiv Familie Ferie... med sjove udfordringer & skønne natur- og friluftsoplevelser Drømmer I om at slippe hverdagens daglige gøremål,

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden I denne sommer har Dansk Folkehjælp fået mange budskaber ud i pressen. Jeg tænker bl.a. på TV2 s Go morgen DK / Go Folkehjælp, hvor danskerne blev opfordret af Dansk Folkehjælp

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

1-dags arrangement INVITATION. HISTORISK REGULARITY RALLY D. 29. Juni 2013

1-dags arrangement INVITATION. HISTORISK REGULARITY RALLY D. 29. Juni 2013 1-dags arrangement INVITATION HISTORISK REGULARITY RALLY D. 29. Juni 2013 For alle kørere, bilmærker og motorsportsklubber To turistklasser 3. afd. af FDM DASU Classic 2013 4. afd. af DHMC Classic Tour

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Tag med Six Foot Stompers til 43. Dixielandfestival i Dresden. Torsdag 16. maj mandag 20. maj 2013.

Tag med Six Foot Stompers til 43. Dixielandfestival i Dresden. Torsdag 16. maj mandag 20. maj 2013. Tag med Six Foot Stompers til 43. Dixielandfestival i Dresden. Torsdag 16. maj mandag 20. maj 2013. Six Foot Stompers på Højbro Plads under Copenhagen Jazzfestival 2012. Six Foot Stompers inviterer til

Læs mere

... ... Klubaktiviteter: ... Redaktion: Klubbens gironummer: 828-0584

... ... Klubaktiviteter: ... Redaktion: Klubbens gironummer: 828-0584 Attraction 208 A ... MEDLEMSBLAD FOR TRAGTION AVANT DANMARK 1r Redaktion: Peter Juel Jeppesen Strandgade 1 OB, 3., 1401 København K. Tit: 31 54 14 27. Jens Møller Nicolaisen Ravnsborggade 5A, 4.th., 2200

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Foråret er kommet tidligere end normalt så forhåbentligt, kan vi

Læs mere

7. 11. august 2013 1.Præmie: En ipad

7. 11. august 2013 1.Præmie: En ipad International Ungdomsturnering i Odense Bowlinghal 7. 11. august 2013 1.Præmie: En ipad Se mere på siden tilmelding og priser INVITATION BOWLING Odense Bowlinghal har den store fornøjelse at invitere unge

Læs mere

Dyrespecialisten Sådan får du succes med din hund nemt og enkelt

Dyrespecialisten Sådan får du succes med din hund nemt og enkelt Aktiveringsplan Vi har lavet en aktiveringsplan for Vovse idet vi ønsker at stimulere Vovse s behov som hund således at Vovse ikke lider afsavn i forhold til de grundlæggende behov hunde har. Dette vil

Læs mere

Aktiv ferie ved Middelhavet 22.-29. maj 2010

Aktiv ferie ved Middelhavet 22.-29. maj 2010 DGI petanque Aktiv ferie ved Middelhavet 22.-29. maj 2010 Kursus og sightseeing ved La Ciotat La Ciotat ligger 25 km øst for Marseille, og det er her petanquespillet startede i 1910. Turen indeholder bl.a.:

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår.

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Nyhedsbrev Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Vi havde, i den travle december måned, bestyrelsesmøde hvor vi mødtes, og fik ordnet et par ting. Vi er ved at undersøge hvordan

Læs mere

Las Salinas turneringen spillede sæsonens sidste match d. 7. marts

Las Salinas turneringen spillede sæsonens sidste match d. 7. marts Side 1 Månedsbrev: april 2014 af Lise Søndergaard Las Salinas turneringen spillede sæsonens sidste match d. 7. marts På hjemmebane spillede Danish Red & White mod Lakeside Ramblers Danish Vikings mod Dolores

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne.

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne. Sysselkoret Planlægning af besøg af Gaudium i dagene fra søndag, den 4. maj til tirsdag, den 6. maj. Planlægningsgruppen: Karin BH, Daniel, Jens samt fra bestyrelsen Flemming, Åse og Elisabeth. Referat

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart Godt nytår Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015 Jeg håber, at I alle er kommet godt ind i det nye år. Jeg håber, at 2015 vil blive et rigtig godt år for dig, for dine venner og for alle

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 Husk der er - Standerhejsning Lørdag den 21. april 2012 kl.13, og festaften kl.18 1 Vi er klar til sæsonen 2012 og vi be r bare

Læs mere

Jeg vil introducere mig selv kort:

Jeg vil introducere mig selv kort: Dr. Christian Bianco Jeg vil introducere mig selv kort: Mit navn er Christian Bianco og bor i Sydtirol. Jeg har læst øknonomi ved universitetet i Innsbruck i Østrig og kommunikation ved universitetet i

Læs mere

Husk: Nød i Præstegården

Husk: Nød i Præstegården NR. 118 NOVEMBER 2004 Medlemsblad for S.A.G., Søndersø Amatørteater Gruppe www.sag-teater.dk Husk: Nød i Præstegården 1 Medlemsnyt. Indmeldelser: Udmeldelser: Anne-Birgitte Helbo Rosenlunden 20 5471 Søndersø

Læs mere

Jule frokost bag tremmer????

Jule frokost bag tremmer???? FTK nyhedsbrev Februar 2014 ********************************************** Har klubben afholdt den årlige dyst for medlemmerne. Denne gang i en stemning af ølbar. Der var diverse konkurrence måder, så

Læs mere

Design Ure Smykker Messen Info

Design Ure Smykker Messen Info DESIGN URE SMYKKER MESSEN 2016 INFO Side 1 / 18 Design Ure Smykker Messen Info Side 2 Hvor og hvornår Side 3 Generelt om stande Side 4 Parkering Side 5 Opstilling og nedtagning Side 6 Priser, vilkår og

Læs mere

Efter endt opsamling af de sidste passagerer i Bovrup blev der serveret kaffe og rundstykke

Efter endt opsamling af de sidste passagerer i Bovrup blev der serveret kaffe og rundstykke Studietur med E Kleinbahn søndag den 27. juli, 2014 Turen startede ud fra Kvickly i Nordborg kl. 8:30. Der var tilmeldt 32 personer så der var plads nok i luksusbussen fra Alssund Busser der havde plads

Læs mere

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014 Polen rundt med Grænseegnens Touring Club 14 24. juni 2014 1 Referat fra turen til Polen i tidsrummet 14. til 24. juni, 2014 Jeg har brugt lidt tid på at finde en form for hvordan jeg kan beskrive den

Læs mere

JUNI 2011 UDGAVEN SKREVET OG UDARBEJDET AF BØRN FRA: VEMMEDRUP SFO2 VEMMEDRUPVEJ 235, 4632 BJÆVERSKOV

JUNI 2011 UDGAVEN SKREVET OG UDARBEJDET AF BØRN FRA: VEMMEDRUP SFO2 VEMMEDRUPVEJ 235, 4632 BJÆVERSKOV JUNI 2011 UDGAVEN SKREVET OG UDARBEJDET AF BØRN FRA: VEMMEDRUP SFO2 VEMMEDRUPVEJ 235, 4632 BJÆVERSKOV 1 MAJ 2011 REDAKTIONEN: EMILIE 3.A. EMILIE 4.A. YASMIN 4A. (ORLOV) SOFIE N. 4.A. SIMON 5.A. (FREE LANCE)

Læs mere

- ta med til. poletter til øl og mad.

- ta med til. poletter til øl og mad. - ta med til og Pris kr. 2495,- inkl. bustransport, dobbeltværelse og morgenmad - inkluderer også: besøg på bryggerimuseum og slottet i Detenice middelaldershow inkl. 3 retters menu og 1 øl. Reserveret

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 7 ~ Nr. 3 Maj 2009 Åbningstider og tlf. nr. Mandag: Viggo Jonasen kl. 9.00-12.00 Tirsdag: Lenette og Nanna kl. 9.00-12.00 Onsdag, torsdag: Socialrådgiver

Læs mere

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015.

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015. Rejsebrev 1. Kadet recurve: Kirstine Andersen, Jonathan Ørsted Kadet compound: Katja Møller Lørdag den 6. juni, rejsedag: Foran os var en lang rejse som for f.eks. Askes vedkommende startede i Silkeborg

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider Holte, den 3. august 2014 I dette nummer 1 Træningstider 2 Fysisk træning 2 Træningslejr for hold 1 og 2 2 OBS Vigtige tilladelser 3 Kontingent 3 Holdturnering 4 Individuelle turneringer Kære spillere

Læs mere

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold:

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold: Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Dansk Cabby Club www.danskcabby.dk Indhold: Cabby Club Danmark Cabby Clubbens formål Klub kontingent Kontakt Cabby Club Danmark En lille historie fra Vintertræf i Esbjerg

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

Skiathos 19. Maj 2. Juni 2008

Skiathos 19. Maj 2. Juni 2008 Skiathos 19. Maj 2. Juni 2008 Megali Ammos Stranden Vores tur til Skiathos startede den 19. Maj fra Billund, og vi boede på Hotel Mario ved Megali Ammos stranden lidt uden for Skiathos by. Vi rejste med

Læs mere

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE FARVEL - - og TAK I mange år havde Esbjerg Atletikforening et godt klubblad, hvor Esbjerg Motion måtte benytte de bagerste sider. Men sidst i 90-erne gik bladet ind,

Læs mere

Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Mandag den 11. november 2013

Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Mandag den 11. november 2013 Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Mandag den 11. november 2013 Mandag den 11. november 2013 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Silkeborg Cykle Ring Motion. Generalforsamlingen

Læs mere

Tag med til Warszawa i efterårsferien Busrejse i perioden 11. - 18. oktober 2014

Tag med til Warszawa i efterårsferien Busrejse i perioden 11. - 18. oktober 2014 Tag med til Warszawa i efterårsferien Busrejse i perioden 11. - 18. oktober 2014 Warszawa ligger smukt ved Wisla floden med ca. 3 mio. indbyggere. Den flotte gamle bydel kom på UNESCOs Verdensarvsliste

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 Sne, sjap, kulde og bilen vil ikke starte. eller sne, smukke landskaber, hygge indendøre, glögg. Begge dele er jo vinter, men mediernes fokus og måske vores eget?

Læs mere

Rejsenotater fra PROVENCE - 1995. Af Jens Rostgaard Gjerløv.

Rejsenotater fra PROVENCE - 1995. Af Jens Rostgaard Gjerløv. Rejsenotater fra PROVENCE - 1995. Af Jens Rostgaard Gjerløv. Rejsenotaterne er - i modsætning til rejsebrevene - skrevet i mere eller mindre "telegramstil" og skal kun læses og opfattes som notater. De

Læs mere

Vestegnens Harmonika Klub

Vestegnens Harmonika Klub HARMONIK-AVISEN 23. årgang Marts 2015 Nummer 1 Harmonika koncert i Høje Taastrup Kirke Så er det forår! Forårsmatiné Harmonikakoncert Generalforsamling Spil Op Café Vestegnens Harmonika Klub 1 HARMONIK-AVISEN

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

INVITATION VANDPOLO-STÆVNE

INVITATION VANDPOLO-STÆVNE INVITATION VANDPOLO-STÆVNE Kære aktive, trænere, dommere og familier. Det er en stor glæde at invitere alle med interesse i vandpolo til den første udgave af Hans Christian Andersen City Games Vandpoloturnering.

Læs mere

Fredag d. 28/6 Søndag d. 30/6 2013 (det er i år 16 gang SSK deltager)

Fredag d. 28/6 Søndag d. 30/6 2013 (det er i år 16 gang SSK deltager) Fredag d. 28/6 Søndag d. 30/6 2013 (det er i år 16 gang SSK deltager) Hvad kan i læse om i præsentationen? Status på tilmeldinger Hvor mange bliver vi Transport til Kibæk og mødetid (for de spillere der

Læs mere

Bolig Eksklusiv. Tekst: Christian Friis Johansen Foto: Michael Tonsberg/Erik Bjørn & Kompagni A/S

Bolig Eksklusiv. Tekst: Christian Friis Johansen Foto: Michael Tonsberg/Erik Bjørn & Kompagni A/S Hvad får en 29-årig Københavnerpige til at købe en Austin Healey fra 1959 og ikke en sædvanlig mini-tøse-bil som fx VW Polo eller Peugeot 206? Det og en række andre spørgsmål stillede vi den kendte Radio/TV-vært

Læs mere

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet.

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Side 1 af 6 FORMANDENS INDLÆG Nu når vi alle er kommet godt

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Grundejerforeningen Saloparken af 1998

Grundejerforeningen Saloparken af 1998 Grundejerforeningen Saloparken af 1998 Årsberetning for året 2003 I 2003 har bestyrelsens arbejde især koncentreret sig om 2 mærkesager. Vi har afholdt 4 ordinære møder og et ekstraordinært det vender

Læs mere

Nyhedsbrev. Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam. Frivillig Samråd Mors. I dette nummer: Nyhedsbrev 2, juni 2014

Nyhedsbrev. Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam. Frivillig Samråd Mors. I dette nummer: Nyhedsbrev 2, juni 2014 Nyhedsbrev Frivillig Samråd Mors Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam I dette nummer: Det Mobile Omsorgs & Aktivitetsteam på Mors Hjerneskadeforeningen - hvad er en hjerneskade? En dejlig eftermiddag...

Læs mere

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen HER ER DER PLADS RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. Til opslagstavlen Kære forældre og andre. Lidt hjælp kan vi altid bruge, både i klubben og til 4Hskuet, så hvad

Læs mere

Kaunertal, Uge 47, 2014

Kaunertal, Uge 47, 2014 AlpinCamp for personer med fysisk handicap til Kaunertal, Østrig, 6 dage Målgruppe: Transport/Ophold: Instruktion: Personer med et fysisk handicap. Familier og pårørende til personer med et fysisk handicap,

Læs mere

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning nklah ProjekVTema Tid og sted Generalforsamling Ballerup den 1. november 2011 Fordeler Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Træner rejser til Beijing 14.-22. oktober 2010

Træner rejser til Beijing 14.-22. oktober 2010 Træner rejser til Beijing 14.-22. oktober 2010 Du har som træner nu mulighed for at få en spændende kultur- og badmintonoplevelse til i Beijing, Kina. DGI badminton har arrangeret rejsen, som byder på

Læs mere

Broderloge nr. 90 Morten Børup

Broderloge nr. 90 Morten Børup Broderloge nr. 90 Morten Børup Venskabsbesøg i Skanderborg fra broderloge nr. 75 Veritas, Fagernes i Norge i dagene d. 14. 15. og 16. september 2012 Programmet for besøget: Fredag: 1. Brødre og ledsagere

Læs mere

PIs gymnastikhold indtager. opvisningsgulvene. Af Sidsel Andersen, gymnast på PI Opvisningsholdet

PIs gymnastikhold indtager. opvisningsgulvene. Af Sidsel Andersen, gymnast på PI Opvisningsholdet GYMNASTIKAFDELINGEN... PIs gymnastikhold indtager opvisningsgulvene Af Elisabeth Arnsdorf Haslund, bestyrelsesmedlem i PI-Gymnastik Fotos Gudrun Clausen, skavenfoto.dk Opvisningssæsonen er i fuld gang,

Læs mere