Brugervejledning til Nokia Billedfremviser SU udgave

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning til Nokia Billedfremviser SU udgave"

Transkript

1 Brugervejledning til Nokia Billedfremviser SU udgave

2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet SU-5 er i overensstemmelse med følgende direktiv fra Ministerrådet: 1999/5/EC. En kopi af Overenstemmelseserklæringen findes på adressen Copyright 2004 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne, som er nævnt heri, kan være varemærker eller handelsnavne tilhørende deres respektive ejere. Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig retten til at ændre og forbedre de produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel. Nokia forbeholder sig retten til at ændre dette dokument eller trække det tilbage på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående varsel. Nokia kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tab af data eller fortjeneste eller nogen som helst form for specielle, tilfældige, betingede eller indirekte skader, uanset hvordan de er forvoldt. Enkelte produkter føres ikke i visse områder. Forhør dig hos din nærmeste Nokia-forhandler.

3 Indhold SIKKERHED...4 Introduktion...5 Tekniske data Oversigt Sådan gør du første gang, du bruger Nokia Billedfremviser...12 Sådan tænder og slukker du Nokia Billedfremviser Brug af Nokia Billedfremviser...15 Hukommelse og billedformater i Nokia Billedfremviser...15 Inden ibrugtagning af Nokia Billedfremviser...16 Valg af hukommelse...17 Visning af billeder...18 Rotering af billeder...19 Lagring af billeder...19 Sletning af billeder...20 Vedligeholdelse...20 Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 3

4 SIKKERHED Følg nedenstående retningslinjer. Andet kan være farligt og/eller ulovligt. Brugervejledningen indeholder flere oplysninger. SERVICE SKAL UDFØRES AF FAGFOLK Nokia Billedfremviser bør installeres og repareres af fagfolk. TILSLUTNING AF ANDET UDSTYR Læs altid sikkerhedsforskrifterne i vejledningen til det udstyr, der skal tilsluttes. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible. VANDTÆTHED Nokia Billedfremviser er ikke vandtæt. Sørg derfor for, at enheden altid holdes tør. VIGTIGT! Ret ikke den infrarøde stråle mod øjnene, og sørg for, at den ikke forstyrrer andet udstyr, der bruger infrarøde stråler. Enheden er et Klasse 1-laserprodukt. OPLADER OG BATTERIER Kontrollér modelnummeret på en eventuel oplader, inden enheden tages i brug. Nokia Billedfremviser skal have strøm fra følgende opladere: ACP-8, ACP-9 eller ACP-12 og almindelige AAA-batterier. Advarsel! Brug kun batterier og opladere, som af producenten er godkendt til brug sammen med denne specielle enhed. Brug af andre typer kan være farligt og vil medføre, at en eventuel godkendelse af og garanti på enheden bortfalder. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 4

5 VIGTIGT! Brug kun opladere i tørre omgivelser. Oplad aldrig enheden, når enheden eller opladeren er fugtig eller våd, eller når nogle af enhedens eller opladerens dele er fugtige eller våde. Benyt ikke en beskadiget oplader eller et beskadiget batteri. Undgå at kortslutte batterierne. Brænd aldrig de brugte batterier! Brugte batterier skal indleveres til genbrug eller destrueres i henhold til gældende regler. Smid ikke brugte batterier ud sammen med husholdningsaffaldet. Introduktion Med Nokia Billedfremviser kan du få vist et enkelt billede eller et sæt billeder på en tv-skærm eller en kompatibel videofremviser. Nokia Billedfremviser kan vise billeder, som du har gemt på en kompatibel telefon eller på et valgfrit MMC-kort. Læs denne brugervejledning grundigt, før du tager Nokia Billedfremviser i brug. Der er flere detaljerede oplysninger om telefonens funktioner i brugervejledningen til din telefon. Du finder også vigtige oplysninger om sikkerhed og vedligeholdelse i brugervejledningen til telefonen. Se desuden brugervejledningen til tv'et for at få oplysninger om, hvordan du tilslutter det til en ekstern enhed. Tekniske data Vægt med batterier: 220 g Hovedenhedens mål: Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 5

6 Længde: 95 mm Bredde: 94 mm Tykkelse: 48 mm Fjernbetjeningens mål: Længde: 95 mm Bredde: 33 mm Tykkelse: 11 mm Driftstid: Hovedenhed med AAA-batterier: op til 2 timer (dette er et estimat og er gældende for batterierne i salgspakken. Anvendes der andre batterier, afhænger driftstiden af de anvendte batteriers kvalitet). Fjernbetjening med knapbatteri: op til 50 uger (anvendt 3 gange om ugen, 250 tryk om dagen) Driftstemperatur: -5 o C til 55 o C Kompatibilitet med billedvisningsenheder: Nokia Billedfremviser er kompatibel med PAL- og NTSC-standarderne. Du kan også tilslutte Nokia Billedfremviser til en kompatibel videofremviser via AV-stikket. Til brug sammen med tv'er med standarden SECAM skal der anvendes en særlig adapter, som ikke er inkluderet i salgspakken. SECAM-adapteren kan købes i en forretning med elartikler. Kompatibilitet med telefoner: Nokia Billedfremviser er kompatibel med de fleste af Nokias MMS-kompatible telefoner med et Pop-Port TM -stik. Via MMC- Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 6

7 kortet er Nokia Billedfremviser kompatibel med telefoner, der har et MMCkort, f.eks. Nokia Strømforsyning: 4 AAA-batterier eller en af Nokia-opladerne ACP-8, ACP-9 eller ACP-12 Når Nokia Billedfremviser er tilsluttet til en oplader, bruger den ikke batterier, og batterierne genoplades ikke. Når der bruges batterier som strømkilde, skifter Nokia Billedfremviser automatisk til standbytilstand efter 10 minutter, hvis der ikke er blevet trykket på nogen kontrolknapper. Når batterierne er ved at løbe tør for strøm, vises der et ikon for lavt batteriniveau på tv-skærmen, og Nokia Billedfremviser slukker 3 minutter senere. Du kan aktivere Nokia Billedfremviser ved at trykke på en vilkårlig kontrolknap på hovedenheden eller fjernbetjeningen. Tilslutning: RCA-stik til tv, Pop-Port TM -stik til telefoner, MMC-kortlæser til MMC-kortet og en IR-forbindelse til fjernbetjeningen. Understøttede billedformater: JPEG og GIF (ikke animeret GIF) Understøttet billedstørrelse: maks x 1200 pixel Størrelse på intern buffer: 4,5 MB (der kan gemmes op til 150 billeder, størrelse på 30 KB hver, mens Nokia Billedfremviser er tændt. Det maksimale antal billeder afhænger af billedernes størrelse, og alle billederne i bufferhukommelsen fjernes, når enheden slukkes. Husk, at tage sikkerhedskopier af alle vigtige data). Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 7

8 1. Oversigt Nokia Billedfremviser består af følgende dele: 1. Hovedenhed 2. Fjernbetjening 3. Tænd/sluk-knap 4. Fremad/Skift hukommelse-knap 5. Slet-knap 6. Roter/Diasshow-knap 7. Gem-knap 8. Strømindikator (rød) Indikatoren lyser rødt, når Nokia Billedfremviser er tændt. Lyset blinker, når Nokia Billedfremviser overfører billeder fra en tilsluttet telefon. 9. Indikator for oplader (grøn) Indikatoren lyser grønt, når Nokia Billedfremviser bruger opladeren i stedet for batterierne som strømforsyning. 10.IR-port Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 8

9 Fjernbetjeningen består af følgende dele: 1. IR-port 2. Roter-knap 3. Diasshow-knap 4. Tilbage-knap 5. Fremad-knap 6. Gem-knap 7. Skift hukommelse-knap 8. Slet-knap Det er muligt at trykke på knapperne på to forskellige måder. Trykke tryk ned på en knap, og slip den med det samme Trykke og holde nede tryk på en knap, og hold den nede i mindst tre sekunder Indikatorer på displayet Tænder/slukker. Nokia Billedfremviser kunne ikke finde standardmappen til billeder på telefonen. Standardmappen til billeder på telefonen er tom. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 9

10 Behandler billede. MMC-hukommelsen er valgt. Intet MMC-kort indsat. Telefonhukommelsen er valgt. Der er ikke mere plads på MMC-kortet. MMC-kortet er ikke kompatibelt. Et eller flere billeder er blevet gemt på MMC-kortet. Vises, hvis der trykkes kort på diasshowknappen, når der ikke vises et diasshow. Billederne i diasshowet skifter hvert 4. sekund. Billederne i diasshowet skifter hvert 8. sekund. Diasshowet er sat på pause. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 10

11 Batteriniveauet er lavt. Batteriniveauet er kritisk lav. Udskift batterierne, eller tilslut Nokia Billedfremviser til opladeren. Inkompatibel oplader. Bekræft sletning slet ved at holde knappen nede i mindst tre sekunder Billedet blev slettet fra Nokia Billedfremviser eller på MMC-kortet, afhængigt af hvilken hukommelse der er valgt. Der er opstået en fejl. Handlingen er fuldført. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 11

12 2. Sådan gør du første gang, du bruger Nokia Billedfremviser 1. Åbn hovedenheden ved at trykke udløserknappen ind (1). Bemærk! Du skal altid slukke for strømmen og afbryde forbindelsen mellem enheden og opladeren eller andet ekstraudstyr, før du åbner enheden. 2. Løft hovedenhedens cover (2). 3. Frigør RCA-stikkablet fra batteridækslet (3). Fjern batteridækslet ved at skubbe det opad, som vist med pilen. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 12

13 4. Indsæt AAA-batterierne (4), og skub dækslet på plads igen. 5. Kontrollér, at NTSC/PAL-omskifteren (5) er i den korrekte position. 6. Indsæt MMC-kortet (6) i slidsen med kontaktfladen mod hovedenhedens top (der hvor knapperne er). Fastgør kortet ved at skubbe det ind. Skub kortet let ind for at løsne det igen. 7. Kontrollér, at RCA-kablet er sat fast i den tilhørende rille (7), og luk hovedenheden. 8. Indsæt fjernbetjeningsbatteriet som vist på billedet nedenfor. Nokia Billedfremviser anvender det medfølgende knapbatteri CR2032, som strømforsyning. Hvis batteriet i fjernbetjeningen er løbet tør for strøm, kan du betjene Nokia Billedfremviser ved hjælp af kontrolknapperne på hovedenheden. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 13

14 9. Tilslut ledningen fra opladeren til stikket bag på Nokia Billedfremviser, og tilslut opladeren til en stikkontakt i væggen. 10.Tryk på og hold på hovedenheden nede for at tænde Nokia Billedfremviser. 11.Tilslut RCA-stikket fra Nokia Billedfremviser til et tv. Hvis dit tv ikke har et RCA-stik, skal du købe en RCA/SCART-adapter i en forretning med elartikler. Hvis du har et bredformats-tv, skal tv-skærmen indstilles til forholdet 4:3. 12.Find og indstil tv'ets RCA-inputkanal. Nokia-logoet vises på tv-skærmen, når den rigtige kanal er indstillet. 13.Frigør Pop-Port TM -stikket fra bunden af hovedenheden, og tilslut det til Pop- Port TM -stikket på den kompatible telefon. Kontrollér, at telefonen er tændt. Der vises en statuslinje på tv'et, mens billederne overføres fra telefonen. Så længe statuslinjen vises, har det ikke nogen effekt, hvis du trykker på knapperne på hovedenheden eller fjernbetjeningen. Hvis der ikke vises en statuslinje, skal du slukke telefonen og tænde den igen. Bemærk, at når Nokia Billedfremviser har overført billederne på telefonen til billedfremviserens egen interne hukommelse, kan du fjerne telefonen fra Pop- Port TM -stikket og stadig fortsætte med at se billederne. Når du tilslutter en telefon til Pop-Port TM -stikket igen, slettes billeder, der tidligere er overført. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 14

15 Sådan tænder og slukker du Nokia Billedfremviser Tryk på og hold på hovedenheden nede for at tænde Nokia Billedfremviser. Tryk på og hold nede for at slukke Nokia Billedfremviser. Bemærk, at du ikke kan tænde eller slukke Nokia Billedfremviser ved hjælp af fjernbetjeningen. 3. Brug af Nokia Billedfremviser Hukommelse og billedformater i Nokia Billedfremviser Nokia Billedfremviser understøtter JPEG- og GIF-billedformaterne på op til 1600 x 1200 pixel. Nokia Billedfremviser skalerer billederne, så de passer optimalt til tvskærmen. Nokia Billedfremviser kan vise billeder, der enten er gemt på et MMC-kort eller på en tilsluttet telefon. Når telefonhukommelsen er valgt, overfører Nokia Billedfremviser billederne fra mappen SU-5 på telefonen. Hvis denne mappe ikke findes, overføres billederne fra telefonens standardmappe til billeder. Afhængigt af, hvilken telefonmodel du har, og hvilket sprog, du har valgt på telefonen, kan navnet på og placeringen af denne standardmappe på telefonen variere. Se brugervejledningen til telefonen for at få yderligere oplysninger om navnet på og placeringen af standardmappen til billeder. Når MMC-hukommelsen er valgt, overfører Nokia Billedfremviser billederne fra rodmappen, fra mappen Images og fra mappen DCF på MMC-kortet. Når du gemmer billeder fra en telefon på MMCkortet i Nokia Billedfremviser, gemmes billederne i mappen Images, eller, hvis Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 15

16 denne mappe ikke findes, i rodmappen. Selvom Nokia Billedfremviser skalerer billederne, inden de vises, gemmes billederne på MMC-kortet i deres oprindelige format. Når du vil have vist billeder fra en telefon, overfører Nokia Billedfremviser billederne fra telefonen og gemmer dem i en intern bufferhukommelse. Hvis der ikke er plads til alle billederne i bufferhukommelsen, genbruger Nokia Billedfremviser automatisk alle billederne i bufferhukommelsen. Det betyder, at alle billederne på telefonen kan blive vist, selvom de ikke alle sammen kan gemmes i bufferhukommelsen på samme tid. Hvis forbindelsen til telefonen afbrydes, kan du stadig fortsætte med at se de billeder, der er gemt i bufferhukommelsen, indtil forbindelsen til en telefon genoprettes, eller Nokia Billedfremviser slukkes. Alle billederne i bufferhukommelsen annulleres, når billedfremviseren slukkes, eller når der tilsluttes en telefon. Inden ibrugtagning af Nokia Billedfremviser Inden du begynder at bruge Nokia Billedfremviser, skal du kontrollere følgende på tv'et, telefonen og Nokia Billedfremviser: Tv: 1. At tv'et er tændt, og at du har valgt RCA-inputkanalen. 2. Hvis du har et bredformats-tv, skal tv-skærmen indstilles til forholdet 4:3. 3. At RCA-kablet til Nokia Billedfremviser er forbundet til RCA-stikket på tv'et. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 16

17 Telefon: 1. At telefonen er tændt. 2. At Nokia Billedfremviser er tilsluttet til Pop-Port TM -stikket på den kompatible telefon. Hver gang du tilslutter en telefon til Nokia Billedfremviser, vises der en statuslinje på tv'et, mens billederne overføres fra telefonen. Så længe statuslinjen vises, har det ikke nogen effekt, hvis du trykker knapperne på hovedenheden eller fjernbetjeningen. Nokia Billedfremviser: 1. At Nokia Billedfremviser er tændt, og at Nokia-logoet vises på tv-skærmen. 2. Hvis du bruger fjernbetjeningen, må der højst være 7 meter mellem fjernbetjeningen og hovedenheden, og der må ikke være nogen hindringer mellem IR-portene på hovedenheden og fjernbetjeningen. Valg af hukommelse Ikonet nederst til venstre på tv-skærmen viser, hvilken hukommelse der er valgt. Er telefonhukommelsen valgt ( ), betyder det, at du kan få vist billederne på den tilsluttede telefon. Er MMC-hukommelsen valgt ( ), betyder det, at du kan få vist billederne på det MMC-kort, der er indsat i Nokia Billedfremviser. Når du tænder Nokia Billedfremviser, vælges telefonhukommelsen som standard. Hvis der ikke er tilsluttet en telefon, forsøger Nokia Billedfremviser at skifte til MMC-hukommelsen. Hvis der ikke er indsat noget MMC-kort i billedfremviseren, og der ikke er tilsluttet nogen telefon, vises ikonet. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 17

18 Hvis du vil ændre, hvilken hukommelse der anvendes, skal du trykke på fjernbetjeningen eller trykke på og holde på hovedenheden nede. på Visning af billeder Du kan få vist et billede ad gangen eller en serie af billeder i form af et diasshow. Visning af et billede ad gangen: 1. Hvis et diasshow er aktiveret, kan du afbryde det ved at trykke på på fjernbetjeningen eller ved at trykke på og holde på hovedenheden nede. 2. Tryk på eller på fjernbetjeningen for at rulle gennem billederne og vælge det billede, du vil have vist. Hvis du trykker på eller og holder den nede, skifter billederne automatisk. Hvis du bruger hovedenheden, skal du trykke på for at rulle fremad. Bemærk, at hvis du trykker på og holder nede, ruller billederne ikke. I stedet skiftes der hukommelse. Visning af et diasshow: 1. Hvis du vil starte et diasshow, skal du trykke på på fjernbetjeningen eller trykke på eller holde på hovedenheden nede. 2. Billederne i diasshowet skifter hvert 4. eller 8. sekund. Hvis du vil ændre intervallet, skal du trykke på og holde på fjernbetjeningen nede. Intervallet kan ikke ændres fra hovedenheden. 3. Tryk på på fjernbetjeningen, eller tryk på og hold på hovedenheden nede for at afbryde diasshowet. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 18

19 Rotering af billeder Du kan rotere det billede, der vises på tv-skærmen. Hvis der er aktiveret et diasshow skal du vente til det billede, du vil rotere, vises. Hvis der ikke er aktiveret noget diasshow, skal du trykke på or på fjernbetjeningen eller på på hovedenheden, indtil billedet vises. Hvis du vil rotere det billede, der vises på tv-skærmen 90 o med uret, skal du trykke på på fjernbetjeningen eller hovedenheden. Lagring af billeder Når telefonhukommelsen er valgt, kan du gemme billeder på telefonen på det MMC-kort, der er indsat i Nokia Billedfremviser. Sådan gemmer du et billede: Hvis der er aktiveret et diasshow, skal du vente til det billede, du vil gemme, vises. Hvis der ikke er aktiveret noget diasshow, skal du trykke på or på fjernbetjeningen eller på på hovedenheden, indtil billedet vises. Tryk på på fjernbetjeningen eller hovedenheden for at gemme billedet. Sådan gemmer du et helt diasshow: Tryk på og hold på fjernbetjeningen eller hovedenheden nede for at gemme alle billederne i diasshowet. Bemærk, at diasshowet skal være aktiveret. Hvis diasshowet ikke er aktiveret, er det kun det viste billede, der gemmes. Inden billederne gemmes, kontrollerer Nokia Billedfremviser, om der er plads til billederne på MMC-kortet. Hvis der ikke er plads til hele diasshowet, vises ikonet, og ingen af billeder bliver gemt. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 19

20 Sletning af billeder Når telefonhukommelsen er valgt, kan du kun slette et billede fra den interne bufferhukommelse i Nokia Billedfremviser, ikke fra telefonen. Når billedet er slettet fra bufferhukommelsen, vises det ikke længere. Når MMC-hukommelsen valgt, kan du slette et billede direkte på det MMC-kort, der er indsat i Nokia Billedfremviser. Hvis der er aktiveret et diasshow, skal du vente til det billede, du vil slette, vises. Hvis der ikke er aktiveret noget diasshow, skal du trykke på or på fjernbetjeningen eller på på hovedenheden, indtil billedet vises. Tryk på og hold på fjernbetjeningen eller hovedenheden nede, indtil ikonet vises. Vedligeholdelse Nokia Billedfremviser skal behandles med varsomhed. Følg nedenstående anbefalinger for at få glæde af produktet i mange år fremover. Opbevar Nokia Billedfremviser, alle dele og alt ekstraudstyr utilgængeligt for små børn. Nokia Billedfremviser må kun anvendes indendørs. Undgå at tabe, banke på eller ryste enheden. Hårdhændet behandling kan ødelægge de interne kredsløb. Rengør aldrig Nokia Billedfremviser med stærke kemikalier, rengøringsmidler eller stærke opløsningsmidler. Kontakt den nærmeste autoriserede servicetekniker, hvis der opstår problemer med Nokia Billedfremviser. Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. 20

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Billedramme SU udgave

Brugervejledning til Nokia Billedramme SU udgave Brugervejledning til Nokia Billedramme SU-4 9310659 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet SU-4 er i overensstemmelse med bestemmelserne i

Læs mere

Brugervejledning til Medallion I udgave

Brugervejledning til Medallion I udgave Brugervejledning til Medallion I 9362377 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RX-3 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-4

Din brugermanual NOKIA SU-4 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA SU-4 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave Brugervejledning til Nokia-headset med display HS-6 9232425 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-6 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugervejledning til Nokia-musikholder MD-1. 9235760 1. udgave

Brugervejledning til Nokia-musikholder MD-1. 9235760 1. udgave Brugervejledning til Nokia-musikholder MD-1 9235760 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet MD-1 er i overensstemmelse med bestemmelserne i

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset (HS-36W) Brugervejledning. 9239252 2. udgave DA

Nokia Bluetooth-headset (HS-36W) Brugervejledning. 9239252 2. udgave DA Nokia Bluetooth-headset (HS-36W) Brugervejledning 9239252 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-36W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH /1

Nokia Bluetooth Headset BH /1 Nokia Bluetooth Headset BH-204 5 3 6 7 8 9253164/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette HS-84W-produkt er i overensstemmelse med de vigtigste krav og andre relevante bestemmelser

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugervejledning til Wireless Boom Headset (HS-4W) udgave

Brugervejledning til Wireless Boom Headset (HS-4W) udgave Brugervejledning til Wireless Boom Headset (HS-4W) 9311709 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-4W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HS-11W) udgave

Brugervejledning til det trådløse headset (HS-11W) udgave Brugervejledning til det trådløse headset (HS-11W) 9235346 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-11W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia Trådløst headset (HS-55W) Brugervejledning

Nokia Trådløst headset (HS-55W) Brugervejledning Nokia Trådløst headset (HS-55W) Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-55W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH /2

Nokia Bluetooth Headset BH /2 Nokia Bluetooth Headset BH-207 1 4 3 5 6 7 8 9253617/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at dette produkt HS-86W overholder de væsentlige krav og øvrige relevante

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH /1

Nokia Bluetooth Headset BH /1 Nokia Bluetooth Headset BH-100 6 7 9 8 10 9255558/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-78W overholder de væsentlige krav og øvrige relevante

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HDW-3 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugervejledning til SU-2 Image Viewer. 9355895 Udgave 1

Brugervejledning til SU-2 Image Viewer. 9355895 Udgave 1 Brugervejledning til SU-2 Image Viewer 9355895 Udgave 1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRINGVi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet SU-2 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-2) 9355260 Udgave 1

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-2) 9355260 Udgave 1 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning til det trådløse

Læs mere

Nokia Wireless Headset HS-26W /1

Nokia Wireless Headset HS-26W /1 Nokia Wireless Headset HS-26W 3 1 7 4 2 5 6 8 9 9253919/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-26W overholder de væsentlige krav og øvrige relevante

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-211 9204666/2

Nokia Bluetooth Headset BH-211 9204666/2 Nokia Bluetooth Headset BH-211 1 2 5 4 7 8 3 6 11 9 10 9204666/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-99W overholder de væsentlige krav og øvrige

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-21W) udgave

Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-21W) udgave Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-21W) 9236277 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-21W er i overensstemmelse med

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH /2

Nokia Bluetooth-headset BH /2 Nokia Bluetooth-headset BH-102 1 2 3 4 45 46 7 8 10 119 9207247/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HS-107W overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Xpress-on TM -covers med lyseffekter (til Nokia 3220-telefonen) 9233896 2. udgave

Brugervejledning til Nokia Xpress-on TM -covers med lyseffekter (til Nokia 3220-telefonen) 9233896 2. udgave Brugervejledning til Nokia Xpress-on TM -covers med lyseffekter (til Nokia 3220-telefonen) 9233896 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CC-140D

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1 Nokia Bluetooth Headset BH-600 22 1 6 3 4 5 7 9250103/1 8 9 10 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-59W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH /2

Nokia Bluetooth-headset BH /2 Nokia Bluetooth-headset BH-212 1 2 3 5 4 6 7 8 119 9209767/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HS-112W overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-101 9206520/1

Nokia Bluetooth-headset BH-101 9206520/1 Nokia Bluetooth-headset BH-101 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 10 9206520/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HS-94W overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA BH-601 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA HS-36W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning 9248116 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-25W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-58W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH /1

Nokia Bluetooth-headset BH /1 Nokia Bluetooth-headset BH-215 4 5 6 7 3 3 1 2 8 9 10 11 12 9211754/1 13 14 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HS-129W overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-801 Brugervejledning. 9253978 1. udgave

Nokia Bluetooth-headset BH-801 Brugervejledning. 9253978 1. udgave Nokia Bluetooth-headset BH-801 Brugervejledning 9253978 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-64W overholder de væsentlige krav og øvrige

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Nokia trådløst håndfrit bilmonteringssæt (HF-6W) Betjeningsvejledning

Nokia trådløst håndfrit bilmonteringssæt (HF-6W) Betjeningsvejledning Nokia trådløst håndfrit bilmonteringssæt (HF-6W) Betjeningsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HF-6W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave Bilsæt CK-10 Brugervejledning 9233638, 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HF-7-bilsæt er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende

Læs mere

Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave

Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet SU-8W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Fitness Monitor LS-2. 9231525 1. udgave

Brugervejledning til Nokia Fitness Monitor LS-2. 9231525 1. udgave Brugervejledning til Nokia Fitness Monitor LS-2 9231525 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet LS-2 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Din brugermanual NOKIA HS-12W http://da.yourpdfguides.com/dref/824794

Din brugermanual NOKIA HS-12W http://da.yourpdfguides.com/dref/824794 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA HS-12W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1 Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt HS-33W er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-500 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-500 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-500 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-39W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave

Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-3W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia tilslutningskabel til opladning CA-126

Nokia tilslutningskabel til opladning CA-126 Nokia tilslutningskabel til opladning CA-126 DANSK Med dette kabel kan du overføre og synkronisere data mellem en kompatibel pc og en Nokia-enhed. Du kan også bruge kablet til at oplade batteriet i en

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 1.3. udgave DA Dele Lær din bærbare oplader at kende. 1 Mikro-USB-stik 2 Stikgreb 3 Indikator for batteriniveau 4 Opladerstik 5 USB-kabel Produktets

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-8W WIRELESS KEYBOARD http://da.yourpdfguides.com/dref/828797

Din brugermanual NOKIA SU-8W WIRELESS KEYBOARD http://da.yourpdfguides.com/dref/828797 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA SU-8W WIRELESS KEYBOARD i brugermanualen (information,

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-57W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Trådløst Nokia-tastatur (SU-8W) Brugervejledning

Trådløst Nokia-tastatur (SU-8W) Brugervejledning Trådløst Nokia-tastatur (SU-8W) Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet SU-8W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N92-1

Kom godt i gang Nokia N92-1 Kom godt i gang Nokia N92-1 Tilstande Kom godt i gang Modelnummer: Nokia N92-1. Herefter kaldet Nokia N92. Enheden har fire tilstande: Lukket klap (1), visningstilstand (2), åben klap (3) og billedtilstand

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA PC SUITE 4.81 TIL NOKIA 6310i

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA PC SUITE 4.81 TIL NOKIA 6310i KORT VEJLEDNING TIL NOKIA PC SUITE 4.81 TIL NOKIA 6310i Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheder forbeholdes. I Issue 2 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. SYSTEMKRAV...1 3. INSTALLATION AF PC SUITE...2

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2 Nokia Bluetooth-headset BH-104 2 1 4 5 6 3 7 8 11 12 9 10 9213525/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-104 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-303 9200767/1

Nokia Bluetooth Headset BH-303 9200767/1 Nokia Bluetooth Headset BH-303 7 8 610 611 66 612 69 613 9200767/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-79W overholder de væsentlige krav og

Læs mere

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 1.0. udgave 2 Om musikmodtageren Med den trådløse Nokia-musikmodtager MD-310 kan du høre din yndlingsmusik i høj lydkvalitet uden at skulle skifte cd eller trække lange

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

Nokia Multioplader DT-600. 1.2. udgave

Nokia Multioplader DT-600. 1.2. udgave Nokia Multioplader DT-600 6 1 2 2 5 4 3 7 1.2. udgave 8 9 10 11 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokia Multioplader DT-600 kan du oplade batteriet i fem kompatible enheder på

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth GPS-modul LD-4W

Brugervejledning til Nokia Bluetooth GPS-modul LD-4W Brugervejledning til Nokia Bluetooth GPS-modul LD-4W 9204131 1. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr LD-4W overholder de væsentlige krav

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth-headset BH-218

Brugervejledning til Nokia Bluetooth-headset BH-218 Brugervejledning til Nokia Bluetooth-headset BH-218 1.0. udgave 2 Om dit headset Med et Nokia Bluetooth-monoheadset BH-218 kan du håndtere opkald nemmere end nogensinde før. Hvis du vil besvare et opkald,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-112 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-503

Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-503 Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-503 9203666 1. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HS-95W overholder de væsentlige krav

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9356502 Issue 1 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. TILSLUTNING AF NOKIA

Læs mere

Brugervejledning Nokia-kameragreb PD-95G til Lumia 1020

Brugervejledning Nokia-kameragreb PD-95G til Lumia 1020 Brugervejledning Nokia-kameragreb PD-95G til Lumia 1020 1.0. udgave DA Brugervejledning Nokia-kameragreb PD-95G til Lumia 1020 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Om kameragrebet 4 Taster og dele 5 Tilslut

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-105 9215203/1

Nokia Bluetooth-headset BH-105 9215203/1 Nokia Bluetooth-headset BH-105 1 4 2 3 5 6 7 8 9 9215203/1 10 11 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-105 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

Brugervejledning Display Dock

Brugervejledning Display Dock Brugervejledning Display Dock 1.0. udgave DA Brugervejledning Display Dock Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om dit tilbehør 4 Taster og dele 5 Tilslut tilbehøret til skærmen og strømforsyningen

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Digital Pen (SU-27W)

Brugervejledning til Nokia Digital Pen (SU-27W) Brugervejledning til Nokia Digital Pen (SU-27W) 9250691 1. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at produktet SU-27W overholder de væsentlige krav og øvrige relevante

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-109

Nokia Bluetooth-headset BH-109 Nokia Bluetooth-headset BH-109 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-109 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder på samme tid. Du kan

Læs mere

Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 9254826/1

Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 9254826/1 Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 1 2 3 4 9254826/1 5 7 6 8 9 10 DANSK 2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia og Nokia Connecting People er registrerede varemærker tilhørende

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

Nokia J (BH-806) 2.0. udgave

Nokia J (BH-806) 2.0. udgave Nokia J (BH-806) 2.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia J-headsettet kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder på samme tid. Bemærk: Beklædningen på produktets

Læs mere

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries og N76 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter

Læs mere

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA Nokia N76-1 Kom godt i gang 9254309 2. udgave DA Taster og dele (med åbent cover og åben klap) Herefter kaldet Nokia N76. 1 Den højre covertast 2 Den midterste tast 3 Den venstre covertast 4 Sekundært

Læs mere

Nokia-stereoheadset WH /1

Nokia-stereoheadset WH /1 Nokia-stereoheadset WH-500 5 6 7 1 2 3 4 8 9211094/1 2009 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet for Nokia Original Accessories er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning 9203661 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-96W overholder de væsentlige

Læs mere

Nokia-bilsæt med skærm CK-600 Kort vejledning og sikkerhedsoplysninger

Nokia-bilsæt med skærm CK-600 Kort vejledning og sikkerhedsoplysninger Nokia-bilsæt med skærm CK-600 Kort vejledning og sikkerhedsoplysninger 9211373 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-23 overholder de væsentligste krav

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

Brugervejledning Trådløs Opladerplade DT-903

Brugervejledning Trådløs Opladerplade DT-903 Brugervejledning Trådløs Opladerplade DT-903 1.0. udgave DA Brugervejledning Trådløs Opladerplade DT-903 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Om dit tilbehør 4 Taster og dele 5 Oplad telefonen 6 Få notifikationer

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Field Force NFC-cover til Nokia 5140 og Nokia 5140i. 9249001 1. udgave

Brugervejledning til Nokia Field Force NFC-cover til Nokia 5140 og Nokia 5140i. 9249001 1. udgave Brugervejledning til Nokia Field Force NFC-cover til Nokia 5140 og Nokia 5140i 9249001 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CC-244D er i

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-103

Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-103 Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-103 9209961 1. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HS-121W overholder de væsentligste krav og øvrige

Læs mere

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Kort vejledning Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Taster og dele 9 Sekundært kamera 10 Lydstyrke-/zoomtast 11 Medietast 12 Kontakt til skærm- og tastelås 13 Udløsertast/optagelsestast

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO Model: HN13549 Vejledning Funktioner 1. INFO/MENU 2. ALARM 3. NULSTIL 4. VÆLG 5. MODE 6. SCAN 7. VENSTRE ( ) 8. HØJRE ( ) 9. BÆREGREB 10. DOT-MATRIX

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave Nokia-cykelopladersæt 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. udgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med et Nokia-cykelopladersæt kan du oplade batteriet

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Bluetooth-headset Nokia BH-216 9215311/2

Bluetooth-headset Nokia BH-216 9215311/2 Bluetooth-headset Nokia BH-216 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 9215311/2 11 12 13 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-216 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N70-1

Kom godt i gang Nokia N70-1 Kom godt i gang Nokia N70-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter

Læs mere

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO Model: HN13549 Vejledning Funktioner 1. INFO/MENU 2. ALARM 3. NULSTIL 4. VÆLG 5. MODE 6. SCAN 7. VENSTRE ( ) 8. HØJRE ( ) 9. BÆREGREB 10. DOT-MATRIX

Læs mere

Kom godt i gang. Nokia N70 Music Edition Nokia N70-1

Kom godt i gang. Nokia N70 Music Edition Nokia N70-1 Kom godt i gang Nokia N70 Music Edition Nokia N70-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation.

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårig garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Mini Mobile Phones eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti.

Læs mere

Tryk og tal Nokia N76-1

Tryk og tal Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi og N76 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne,

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH udgave

Nokia Bluetooth-headset BH udgave Nokia Bluetooth-headset BH-217 1 2 3 4 5 6 8 7 1. udgave 10 9 12 13 11 14 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-217 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Kom godt i gang NOKIA OBSERVATION CAMERA

Kom godt i gang NOKIA OBSERVATION CAMERA Kom godt i gang NOKIA OBSERVATION CAMERA IBRUGTAGELSE AF KAMERAET BILLEDOPTAGELSE BRUG AF BEVÆGELSESDETEKTERING BRUG AF TIDSSTYRET FOTOGRAFERING KONTROL AF TEMPERATUREN Udgave 1 DA 9311296 Sikkerhed Følg

Læs mere

Personvægt MD Betjeningsvejledning

Personvægt MD Betjeningsvejledning Personvægt MD 13523 Betjeningsvejledning Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat... 4 Generelt... 4 Håndter batterierne korrekt... 4 Reparer aldrig selv... 5 Pakkens indhold... 5 Isætning af

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

Humantechnik. BRUGERVEJLEDNING Lisa Vækkeur RF Time A-3240

Humantechnik. BRUGERVEJLEDNING Lisa Vækkeur RF Time A-3240 Humantechnik DK BRUGERVEJLEDNING Lisa Vækkeur RF Time A-3240 Lys/Snooze Alarm on/off Visuel indikation af alarm, der er aktiveret. Højtaler on/off Blinkende lys on/off 12 V strømforsyning Højtaler Knap

Læs mere

Hurtig start. Powerline Ekstra stikkontakt Model PLP1200

Hurtig start. Powerline Ekstra stikkontakt Model PLP1200 Hurtig start Powerline 1200 + Ekstra stikkontakt Model PLP1200 Pakkens indhold I nogle regioner er en ressource-cd inkluderet sammen med produktet. 2 Sådan kommer du i gang Powerline-adaptere giver en

Læs mere

Magic Remote BRUGERVEJLEDNING. Læs denne vejledning grundigt inden betjening af fjernbetjeningen, og behold den til senere evt. brug.

Magic Remote BRUGERVEJLEDNING. Læs denne vejledning grundigt inden betjening af fjernbetjeningen, og behold den til senere evt. brug. BRUGERVEJLEDNING Magic Remote Læs denne vejledning grundigt inden betjening af fjernbetjeningen, og behold den til senere evt. brug. AN-MR18BA Copyright 2018 LG Electronics Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Positionering Nokia N76-1

Positionering Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries og N76 er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne,

Læs mere