SNAK Spillet om dansk talesprog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SNAK Spillet om dansk talesprog"

Transkript

1 SNAK Spillet om dansk talesprog Lærervejledning

2 Indholdsfortegnelse Introduktion...3 Fagligt indhold i SNAK...4 Sprogholdninger...4 Samtalemekanismer...4 Sammentrækninger...4 Sociale medier...5 Bandeord...5 Høflighed...5 Sjusk...5 Brug af spillet i undervisningen...6 Strukturering af dobbeltlektion...7 SNAK kan spilles her: SNAK Lærervejledning 2 Udarbejdet af Serious Games Interactive

3 Introduktion SNAK er et spil om dansk talesprog, der er særligt designet til brug i danskundervisningen i folkeskolens ældste klasser og til dansk eller almen sprogforståelse i gymnasiet. Spillet består af syv aktiviteter med forskellige talesproglige emner, der blandt andet har til formål at bevidstgøre spillerne om forskellene på skrift- og talesprog, om sprognormer og -holdninger, samt om hvordan vi alle bruger sproget forskelligt afhængigt af kontekst. I gymnasiets læreplan for dansk er det særligt det sproglige stofområde, herunder sprogiagttagelse og kommunikationsanalyse, samt det obligatoriske forløb om mundtlighed, SNAK sigter mod. I forhold til de faglige mål er SNAK relevant i opfyldelsen af at "dokumentere indblik i sprogets funktion og variation, herunder dets samspil med kultur og samfund" (fra stx-bekendtgørelsen af juni 2013). I almen sprogforståelse dækker SNAK en del af indholdet i de to kernestofområder om sproglig praksis og sociolingvistik, og de faglige mål at "anvende viden om sproglige genrer og sproghandlinger" og at "anvende viden om sprognormer til at begå sig i national og international sammenhæng". Bruges SNAK i folkeskolen, er det mange af 9. klasses trinmål for Sprog, litteratur og kommunikation spillet behandler, for eksempel at gøre eleverne i stand til at "karakterisere forskelle og ligheder mellem det talte og det skrevne sprog", "vise indsigt i sprogets spændvidde fra hverdagssprog til kunstneriske udtryksformer" og "gøre rede for samspillet mellem tekst, genre, sprog, indhold og situation" (fra Undervisningsministeriets Fælles Mål for dansk 2009). De syv aktiviteter tager omkring 5 minutter hver, hvorfor hele spillet, inklusiv lærerintroduktion til emnet 'talesprog' og yderligere elevarbejde, fint kan passes ind i en dobbeltlektion. Ønsker man kun at arbejde med enkelte af spillets emner, er dette fuldt ud muligt, da alle aktiviter til hver en tid kan tilgås. Spillet kan med fordel tænkes ind i et undervisningsforløb hvor gruppearbejde eller klassediskussion indgår, hvilket der er en uddybende beskrivelse af til sidst i denne vejledning (i afsnittet "Brug af spillet"). Spillet kører i browseren og kræver derfor blot en internetforbindelse og computere med lyd (eller evt. hovedtelefoner). Ud over denne vejledning, findes et udførligt undervisningsmateriale med yderligere information om spillets emner, samt forslag til elevopgaver. SNAK Lærervejledning 3 Udarbejdet af Serious Games Interactive

4 Fagligt indhold i SNAK SNAK består af en lille 2D-by med syv bygninger man kan besøge og som huser aktiviteter med hvert sit talesprogsmæssige tema. De syv temaer er: Sprogholdninger Samtalemekanismer Sammentrækninger Sociale medier Bandeord Høflighed/effektivitet Sjusk/effektivitet Sprogholdninger Her kan spillerne lytte til fem forskellige danskere tale. Lydklippene er autentiske og varer sekunder hver. På baggrund af disse korte lydklip, skal spillerne svare på fem spørgsmål, der alle handler om hvordan spillerne tror, personerne i lydklippet er. Spillet vil således gøre spillerne opmærksom på, hvor mange antagelser vi kan have om andre udelukkende på baggrund af en persons dialekt, ordvalg, taletempo o.lign. Samtalemekanismer Har til formål at bevidstgøre spillerne om interjektioner, dvs. de små fyld- og udråbsord, man måske sjældent lægger mærke til, men som alligevel indgår i de fleste (succesfulde) samtaler. Herunder hører også brugen af latter og taleture. Det er spillernes opgave at få en samtale på et stævnemøde til at glide ved hhv. at komme med de rigtige fyldord, grine eller tage turen på passende tidspunkter. Sammentrækninger Her præsenteres en lydbid af en persons sætning. Det er så spillernes opgave gætte/lytte sig frem til hvad der faktisk siges i lydbidden. Til hjælp kan man høre hele sætningen. For at 'vinde' aktiviteten skal der lyttes til fem forskellige lydbidder. Formålet med aktiviteten er at illustrere hvor meget nogle ord(sammensætninger) ofte bliver sammentrukket, sådan at de i sig selv er næsten uforståelige, men i kontekst (hele sætningen) forstås fuldstændigt problemfrit. SNAK Lærervejledning 4 Udarbejdet af Serious Games Interactive

5 Sociale medier Viser spillerne forskelle på tale- og skriftsprog, samt får dem til at reflektere over om det overhovedet er tale- eller skriftsprog, der ses på de sociale medier. Kan sproget være både og - eller hverken eller? I aktiviteten bliver spillerne præsenteret for en smartphone med 'statusopdateringer' og tilhørende kommentarer på et fiktivt socialt medie. Spillernes opgave er at 'like' de kommentarer de bedst kan lide. For hvert 'like' vil de få en kommentar, der ofte er formet som et reflekterende spørgsmål. Bandeord Her bliver spillerne præsenteret for mellem 5 og 9 bandeordspar, hvor spillerne i hvert tilfælde skal vælge hvilket bandeord de synes bedst om. Til at kvalificere vurderingen er hvert bandeord forsynet med oplysninger om ordtype og oprindelse, samt en sjov lille ekstraoplysning. Ordparrene er sat op, så der i hvert tilfælde er et bandeord, der vil blive opfattet som gammelt og et der vil blive opfattet som nyt. Aktiviteten viser, at der blev bandet lige så meget i gamle dage som nu, men at karakteren af bandeordene har ændret sig. Desuden eksemplificeres hvordan (bande)ord kan opdeles i kategorier og emneområdet 'etymologi' bliver præsenteret på en sjov måde. Høflighed Ønsker at bevidstgøre spillerne om, at det sommetider kan være lige så ineffektivt at være (over)høflig som at være uhøflig. Hvordan vi bør tiltale hinanden afhænger således af konteksten, og hvad der vil være høfligt i én situation kan måske opfattes meget anderledes i en anden. Spillet består af en samtale mellem en kunde og kioskbestyrer, hvor det er spillerens opgave at sige passende ting i løbet af samtalen. Sjusk Her udfordres spillernes forståelse af om talesprog er sjusket eller effektivt i forhold til det tilsvarende skriftsprog. Aktiviteten går ud på at læse en kort sætning og derefter lytte til den, hvorefter spillerne skal vurdere hvor hhv. sjusket eller effektivt udtalen af teksten er. Aktiviteten stiller spørgsmålstegn ved om man altid skal udtale ord som de staves for at blive forstået. Sjusk beskæftiger sig således også med forholdet mellem skrift- og talesprog. SNAK Lærervejledning 5 Udarbejdet af Serious Games Interactive

6 Generelt for alle spillene gælder, at de giver indblik i talesprogets funktion og variation, samt dets nuværende og kommende rolle i samfund og dagligliv, herunder særligt unges brug og forståelse af talesprog. Efter hver aktivitet vises desuden en kort tekst, inklusiv et par spørgsmål, hvis formål er at få eleverne til at reflektere over deres egen og andres talesproglige praksis. Brug af spillet i undervisningen Læringsspil kan tilføje en ellers ofte fraværende oplevelses- og erfaringsdimension i undervisningen. De kan være med til at skabe variation i materialet og motivation hos eleverne. Men med den rette tilrettelæggelse kan de endnu mere end det! For at få det fulde udbytte af SNAK anbefaler vi, at spillet indgår i et forløb med forskellige undervisningsformer. En oplevelsesorienteret tilgang til brug af læringsspil er illustreret i nedenstående figur, der er inspireret af Kolbs læringscirkel: Tilgangen har rødder i forskning fra IT-universitetet i København og indebærer, at der skiftes mellem undervisningsformer (trekanten), der understøtter forskellige læringsstile og vidensformer (cirklen). Ideelt set kommer alle elever rundt i cirklen og indtager således forskellige positioner i løbet af arbejdet med emnet talesprog. SNAK Lærervejledning 6 Udarbejdet af Serious Games Interactive

7 Vi anbefaler, at læreren indtager en aktiv rolle i alle faser af arbejdet med spillet og ikke kun i forarbejdet eller lektionsfasen. En aktiv lærer under spillet kan understøtte eleverne til en dybere og mere kritisk læring. Nedenfor er konkrete eksempler på hvordan et undervisningsforløb med udgangspunkt i ovenstående tanker kan struktureres i en dobbeltlektion. Før undervisningsforløbet bør læreren sikre sig, at der er computere med lyd til rådighed for eleverne. Strukturering af dobbeltlektion Før eleverne går i gang med spillet, kan læreren give eleverne en introduktion til talesprog og nogle af de emner spillet berører, fx med udgangspunkt i det medfølgende undervisningsmateriale (cirka 20 minutter). Det kan herefter aftales, at eleverne gennemfører én af aktiviteterne i spillet ad gangen efterfulgt af opgaveløsning om den pågældende aktivitet ELLER at eleverne gennemgår alle aktiviteterne (cirka 30 minutter) efterfulgt af opgaveløsning gerne i grupper. Det kan desuden anbefales at lade eleverne deles om en computer, så de spiller sammen i grupper (to og to), hvilket kan skabe diskussion af materialet blandt eleverne allerede, mens der spilles. Mens eleverne spiller, kan læreren indtage en aktiv rolle ved fx at spørge ind til hvad eleverne foretager sig i spillet og om de kan relatere det til noget af det just lærergennemgåede materiale om talesprog. Dette kan skærpe elevernes blik for hvordan indholdet i SNAK relaterer sig til den virkelige verden, samt stimulere til refleksion og diskussion, eleverne imellem, mens der spilles. Lærerens rolle bliver således at hjælpe eleverne med at kontekstualisere materialet. For at opnå yderligere refleksion hos eleverne, kan der efter spillet arrangeres gruppearbejde og/eller en opsamlende klassedebat (30-45 minutter). Ideer til elevopgaver og refleksionsspørgsmål til hver af de syv aktiviteter i spillet, kan findes i det medfølgende undervisningsmateriale. SNAK Lærervejledning 7 Udarbejdet af Serious Games Interactive

Inspirationsforløb i faget dansk i 7.-9. klasse

Inspirationsforløb i faget dansk i 7.-9. klasse Inspirationsforløb i faget dansk i 7.-9. klasse Debatindlæg om unges brug af elektroniske medier et inspirationsforløb om argumenterende tekster i 7. og 8. klasse Indhold Indledning 2 Undervisningsforløbet

Læs mere

identifikation & Fa Ellesskab O M

identifikation & Fa Ellesskab O M identifikation & Fa Ellesskab D A O M K E T R I Indhold Dette er en legende vurderingsøvelse, hvor eleverne på kort og i forhold til forskellige identifikationsmarkører skal bevæge sig rundt i forskellige

Læs mere

Lærervejledning til Tak for kaffe!

Lærervejledning til Tak for kaffe! Lærervejledning til Tak for kaffe! Undervisningsmaterialet Tak for kaffe! består af en film, en grundbog til læsning og skrivning og en cd-rom med øvelser. Målgruppen Tak for kaffe! er lavet til indvandrerundervisning.

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form)

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form) Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet Vejledning Undervisningsministeriet 2009 (Publikationen findes kun i elektronisk form) Forord Undervisningsministeriet udsender hermed 5. reviderede

Læs mere

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Denne vejledning er en hjælp til dig, som skal skrive en motiveret ansøgning i forbindelse med ansøgning om optagelse på IT-Universitetets kandidat- master

Læs mere

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Udarbejdet af Undervisningsministeriet i samarbejde med UCC, VIAUC, UC Sjælland og Institut

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

Rodt, / gult, gront / sprog O M

Rodt, / gult, gront / sprog O M Rodt, / gult, gront / sprog T D A O M K E R I Indhold En bevægelsesøvelse, hvor eleverne skal gå rundt mellem hinanden og sige ord på forskellig måde. Formål At eleverne bliver bevidste om, hvordan de

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

EVALUERING. Fokusgruppeinterview

EVALUERING. Fokusgruppeinterview EVALUERING. Evalueringen af den nuværende personlige uddannelsesplan er foregået ved hjælp af fokusgruppeinterview samt gennem dialog mellem praktik og skole ved erfa-gruppemøder. Denne metode er valgt,

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG undervisningsforløbet Cool Uden Røg Formål Cool Uden Røg er et undervisningsforløb om rygning, identitet og selviscenesættelse. Formålet med forløbet

Læs mere

FORSKNINGSBASERET VIDEN OM VARIERET LÆRING, UDESKOLE, BEVÆGELSE OG LEKTIEHJÆLP

FORSKNINGSBASERET VIDEN OM VARIERET LÆRING, UDESKOLE, BEVÆGELSE OG LEKTIEHJÆLP FORSKNINGSBASERET VIDEN OM VARIERET LÆRING, UDESKOLE, BEVÆGELSE OG LEKTIEHJÆLP DANSK CLEARINGHOUSE FOR UDDANNELSESFORSKNING INDHOLD 1. Varieret undervisning, der virker... side 3 2. Andendelsesorienteret

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

P Æ D A G O G I S K C E N T E R S A M F U N D S V I D E N S K A B. Lær fra dig Tips & tricks til undervisning

P Æ D A G O G I S K C E N T E R S A M F U N D S V I D E N S K A B. Lær fra dig Tips & tricks til undervisning P Æ D A G O G I S K C E N T E R S A M F U N D S V I D E N S K A B KØBENHAVNS UNIVERSITET Lær fra dig Tips & tricks til undervisning Vi har valgt at samle vores tips og tricks, råd og redskaber samt gode

Læs mere

Introduktion til Sprogpakken

Introduktion til Sprogpakken Introduktion til Sprogpakken Børn lærer sprog, fordi de har brug for sproget. Det har de, når de skal kommunikere med omverdenen, når de vil fortælle, at der er noget de gerne vil have, eller noget de

Læs mere

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Udover den klassiske opgave kan der til eksamen i AT indgå en opgave med innovation. Dette dokument beskriver arbejdet med innovation i AT og indeholder:

Læs mere

5. Forenklede Fælles Mål et skridt frem eller to tilbage?

5. Forenklede Fælles Mål et skridt frem eller to tilbage? 5. Forenklede Fælles Mål et skridt frem eller to tilbage? Inden vi går i gang med den egentlige analyse af de Forenklede Fælles Mål for billedkunst, gengiver vi på side 123-124 den tekst, der er fælles

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

Vejledning til prøven i idræt

Vejledning til prøven i idræt Vejledning til prøven i idræt Side 1 af 21 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Prøver, Eksamen og Test September 2014 Side 2 af 21 Indhold Forord side 4 Indledning side 5 Signalement side 5 Prøveforløbet

Læs mere

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte 21 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 23 2009 Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte

Læs mere

Radiografuddannelsen Pædagogisk grundlag

Radiografuddannelsen Pædagogisk grundlag 22. februar 2013 Indhold 1. Formål med beskrivelse af radiografuddannelsens pædagogiske grundlag... 3 2. s pædagogiske grundlag... 3 2.1 Uddannelsesmål... 4 2.2 Læring... 5 2.2.1 Et konstruktivistisk perspektiv

Læs mere

Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk

Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk Inerisaavik/KIIIN 2009 Colofon Udgivet af Inerisaavik / KIIIN - 2009 Udarbejdet af fagkonsulent Birthe Nielsen Redigeret af souschef Louise Richter

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

Evaluering kort og godt

Evaluering kort og godt Evaluering kort og godt Om målsætning, dokumentation & elevplaner Dette hæfte er et supplement til filmen "Når evaluering er læring Kan bestilles til alle lærere i grundskolen Dette hæfte er et supplement

Læs mere

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Der var engang Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Line Lykke Hagen (108348) og Janne Locander (108191) BA projektgruppe

Læs mere