SJournalen. Marts Overskuddet er fordoblet Meget tilfredsstillende regnskab. Tæt på Mors Erhvervsafdeling åbnet i Nykøbing.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SJournalen. Marts 2015. Overskuddet er fordoblet Meget tilfredsstillende regnskab. Tæt på Mors Erhvervsafdeling åbnet i Nykøbing."

Transkript

1 SJournalen Marts Overskuddet er fordoblet Meget tilfredsstillende regnskab 2 5 Tæt på Mors Erhvervsafdeling åbnet i Nykøbing 7 Generationsskifte Ivan giver nøglen videre til Ole Læs også: Tak for sidst Carsten har lagt om til fast rente Havneudvidelse på Jegindø SWIPP en buket

2 Overskuddet er fordoblet Sparekassen Thy fik et overskud før skat på 97 mio. kr. og efter skat på 81 mio. kr. Der er tale om en fordobling af resultatet i forhold til 2013 og et absolut tilfredsstillende resultat, som primært er skabt gennem en stærk indtjening på driften. Sparekassen lægger dermed endnu et godt resultat oven på den lange række af gode resultater, som er realiseret både før og under finanskrisen. Dermed står Sparekassen Thy særdeles stærkt rustet til den videre udvikling med en samlet egenkapital på mio. kr. og en solvensprocent på 19, nye kunder Fremgangen er skabt dels via forretninger med ca nye kunder, der er kommet til i 2014, men også via øget forretningsomfang fra de ca eksisterende kunder. Værd at bemærke er, at der i 2014 er indgået nye formueplejeaftaler, der har bragt værdien af de samlede forvaltede formuer op på 2 mia. kr., hvortil kommer en særdeles positiv udvikling på salg af gruppelivsforsikringer. Investeringsområdet går også godt. Vi forvalter nu 2 mia. og fik hele nye formueplejeaftaler i 2014 Ivan Christiansen Travlt med boliglån Et andet område, der har været præget af stor aktivitet og for så vidt stadig er det her i starten af 2015, er realkreditområdet. Det historisk lave renteniveau har for alvor sat skub i konvertering af realkreditlån. En fast rente på 1-2% giver mange en konverteringsmulighed, ligesom mange kan se en fordel i at skifte et variabelt forrentet lån ud med et fastrentelån. Det giver faktisk god mening. Omvendt må vi erkende, at de særdeles gode muligheder på realkreditområdet samtidig medfører et fald i udlånet. Nogle bruger muligheden for at låne lidt mere i ejendommen, og andre bruger den lavere rente til at forøge afdraget på øvrig gæld til sparekassen. Det er sund fornuft, men desværre påvirker det indtjeningen, da udlånet er faldet med 6% til mio. kr. Garantkapital steget 22% Indlånet har også vist et mindre fald med knap 1% til mio. kr. Dette fald skyldes alene, at flere end af vores kunder har benyttet det særlige tilbud i 2014 til at omlægge kapitalpension til aldersopsparing til reduceret afgift, som jo er afregnet til staten. Omvendt glæder vi os over, at vi i 2014 har haft en meget stor tilgang af garantkapital, svarende til en stigning på 22% til 298 mio. kr. Vi skylder jer garanter en stor tak for opbakningen. Acceptabel nedskrivning Det samlede resultat er tillige påvirket af positive kursreguleringer på 22 mio. kr., der er 16 mio. kr. højere end i Hertil kommer resultatpåvirkning fra nedskrivninger på udlån og garantier, der samlet set har påvirket resultatet med - 51 mio. kr. eller 1,1% af udlån og garantier. Nedskrivningsniveauet er påvirket af landbrugets aktuelle krise, som bl.a. er en følge af situationen i Ukraine. Til trods for de ekstra nedskrivninger til dette kundesegment finder vi det samlede nedskrivningsniveau acceptabelt. Ivan Christiansen Sparekassen Thy fortsætter en god udvikling og står på et solidt fundament Ole Beith Tilfreds Alt i alt er der god grund til at være tilfreds med regnskabet, som klart dokumenterer, at Sparekassen Thy fortsætter en god udvikling og står på et solidt fundament, som giver et stærkt grundlag for den videre udvikling af vores 185 år gamle sparekasse. Med venlig hilsen Ole Beith 2

3 Forretningsomfang Mia. kr. GARANTKAPITAL: År Mio kr Kundefonds DLR Kredit TotalKredit Garantkapital Garantier Indlån Udlån 0 GARANTKAPITAL: År Mio kr Garantkapital Mio. kr. Nettorente- og gebyrindtægter År Mio kr Nettorente- og gebyrindtægter Mio. kr Den samlede årsrapport kan ses og downloades på hjemmesiden eller rekvireres i sparekassen Nettorente- og gebyrindtægter År Mio kr Seneste 5 års hovedtal, koncern Mio. kr Nettorente- og gebyrindtægter Årets resultat før skat Årets resultat efter skat Solvensprocent 19,1 18,5 16,7 17,9 17,8 Udlån Indlån Egenkapital Nedskrivninger på lån og tilgodeh. m.v Garantkapital Foreløbigt opgjorte tal pr. 13. februar 2015

4 TAK for sidst! Garantmøderne i oktober blev en stor succes. Der deltog næsten garanter, som bl.a. oplevede underholdning af en sprudlende og velsyngende Poul Krebs. 4 De seks møder forløb alle som planlagt, og der var tilfredshed og glade smil over hele linien. Både hos de mange deltagere og hos vore ansatte, som også nød at møde garanterne i dette festlige og uformelle forum. Velkommen til 10 nye ambassadører Halvdelen af repræsentantskabet er på valg hvert andet år. Foruden de genvalgte medlemmer, så har bestyrelsesformand Jacob Schousgaard budt velkommen til 10 helt nye ansigter. Jacob glæder sig over, at de nye medlemmer bidrager po- sitivt til den gode erhvervsmæssige spredning og de mange kompetencer, der er i repræsentantskabet. Vi har nu også en ekstra repræsentant i valgområde fire, der geografisk strækker sig fra Struer til Herning. Det er også i dette område, vi ser den største fremgang i antallet af nye garanter, slutter Jacob. Medlemmerne i repræsentantskabet er vigtige ambassadører for vores sparekasse Jacob Schousgaard Bestyrelsesformand

5 Afdeling i Nykøbing Den 19. februar blev sparekassens nye erhvervsafdeling på Mors indviet ved et Åbent-hus-arrangement. Gæsterne fik bl.a. hilst på afdelingens lokale erhvervsrådgivere Sten Knudsen og Klaus Hedegaard. Den nye afdeling er blevet taget godt imod. Både af de ca eksisterende kunder og de lokale erhvervsdrivende. Vi er nu tættere på kunderne på Mors, siger Sten, der også ser frem til at byde nye erhvervskunder velkommen. Afdelingen er flyttet ind hos sparekassens 50 % ejede leasingselskab, Krone Kapital i Grønnegade. Sten og Klaus bor i Nykøbing, så de glæder sig over, at de har fået et lokalt kontor og 19 nye kolleger midt i Nykøbing. Aktiv medspiller i havneudvidelse Havneudvidelsen på Jegindø er i fuld gang. Formand for havnens bestyrelse Bo Husted Kjeldgaard fortæller, at de har fået en fantastisk lokal opbakning, både fra de lokale, kommunen og lokale virksomheder, som f.eks. Sparekassen Thy, der er med som finansiel partner. Det var en fantastisk smuk dag på Jegindø Havn fredag den 21. november, hvor Struers borgmester Mads Jakobsen fik lov til at betjene en stor gravko til det første spadestik. Ca. 150 personer var samlet til begivenheden og her i blandt også afdelingsleder i Sparekassen Thy i Hvidbjerg, Birgith Bach Riis. Sammen med sparekassens erhvervsafdeling i har Hvidbjerg afdeling samarbejdet med havnebestyrelsen om finansiering af de millioner, der senere vil blive frigivet fra Erhvervs- og Naturstyrelsens EU-udviklingspulje og tilskud fra Struer Kommune. Flere muslingebåde Det er ønsket om at udvikle lokalt fiskeri og industri, der ligger til grund for udvidelsen. Målsætningen om, at der skal være 7-8 muslingebåde, der lander fast på Jegindø, er faktisk allerede nået. Med det store kvm. nye bassin bliver der ekstra gode anløbs- og lodsefaciliteter samtidig med, at der er god plads til både fritidsfiskere og turistsejlere. Kapaciteten i den lokale muslingeindustri udvides samtidig, så bådene kan serviceres. EU midlerne og tilskuddet fra Struer Kommune dækker havneudvidelsen, mens udgifter til f.eks. opgravning til øget vanddybde og etablering af lys på havnen finansieres gennem Sparekassen Thy. Udvidelsen ventes færdig til sommer i år. Formand for Jegindø Havn, Bo Husted Kjeldgaard og Birgith Bach Riis fra Sparekassen Thy i Hvidbjerg. 5

6 Glimt fra vores område Sebastian fra Holstebro var en af de fire, der modtog sparekassens lederpris ved efterårets garantmøder Årets Thybo blev auktionsmester i Hanstholm, Jes Holm Sørensen. Ole Beith overrakte prisen på vegne af Sparekassen Thy og Thy Erhvervsforum Sparekassen Thy i Hvidbjerg var også sponsor, da Thyholm Løbeklub fik nye løbetrøjer I november blev Thy Rock billetsalget skudt i gang med et to timers cafearrangement i sparekassens lokaler på Store Torv. Diskotek, gratis forfriskninger, præmieudtrækninger og billige billetter til alle. Det blev en succes Muhny elsker juleoptog. Her er det i Koldby 6 Jørgen Lind er en af de ungrådgivere, der også tager rundt og giver gode økonomiske råd til unge ved foredrag på skoler. Her er det på EUC i Sparekassen støtter utallige sportsklubber. I år fik Vang Tvorup IF en kontant bonus oven i for oprykning af to fodboldhold

7 Generations skifte Gennem det seneste års tid har Ivan Christiansen og Ole Beith kørt parløb som direktører for Sparekassen Thy. Det er helt efter planen, når Ivan fratræder med udgangen af marts og overlader nøglen til Ole. Det er med tilfredshed, at Ivan Christiansen kan se tilbage på sine 21 år som direktør for Sparekassen Thy. Ikke mindst fordi branchens værste krise i nyere tid nu er så godt som overstået, og sparekassen faktisk står stærkere end nogensinde før. Jeg tager det som et udtryk for, at vi har taget de rigtige beslutninger og valgt de bedste løsninger. Lukrative hurtige forretninger har lokket med store gevinster, men vi har bevaret det gode købmandskab og holdt fødderne på jorden, bemærker Ivan Christiansen. De var faktisk også to direktører, da Ivan Christiansen tiltrådte i Fra venstre: Jørgen Pedersen, som Ivan afløste, og Poul Jensen, som trådte af året efter. Lys fremtid Der er stadig stigende krav til branchen, herunder kapital- og likviditetskrav. Sparekassen er dog klar til at møde disse krav, og jeg føler, at tidspunktet er helt rigtigt til at overlade ansvaret til yngre kræfter. Jeg er meget glad for og tryg ved at overlade min nøgle til Ole Beith. Han Kan & Vil bringe sparekassen sikkert videre i samarbejde med bestyrelsen, repræsentantskabet og de 194 medarbejdere. Vi mærker også en solid og loyal opbakning fra vore kunder, så der er al mulig grund til at tro på en lys fremtid for Sparekassen Thy, slutter Ivan Christiansen. Generationsskifte Alle forretningsforbindelser og kunder er velkomne til at komme og hilse på Ivan og Ole, når generationsskiftet markeres med en reception på Hotel Limfjorden,, den 27. marts kl. 13 til 16. 7

8 Carsten har lagt om til fast rente Nu kan Carsten roligt læse dagens nyheder. Hans boligrente ligger fast uanset alverdens ulykker. Lige nu er der rigtig mange, der overvejer at omlægge boliglånet fra variabel til fast rente. Carsten Gøtze fra Sennels er en af dem, der har besluttet sig, og han er nu sikret en lav rente de næste 30 år. Ingen kan forudsige renteniveauet de kommende år. De variabelt forrentede lån har længe været billigst, men nu er den faste rente historisk lav. Efter en god snak med min rådgiver i sparekassen, blev vi enige om at omlægge mit F1 lån til fast rente over 30 år og med afdrag. Samtidig fik jeg en tillægsbelåning, som primært skal bruges til energiforbedring af huset. Altsammen for en beskeden stigning i den månedlige ydelse. Det er jo næsten en gratis værdisikring af min bolig - og så fik jeg forresten også kr. i rabat på omkostningerne, fordi det var et F1 lån. fortæller Carsten. Mere isolering Carsten har også tidligere belånt friværdien i huset, og det blev bl.a. til nye energivinduer. Nu forbedres isoleringen igen, og det kan mærkes på både indeklima og varmeregningen, slutter Carsten. Boliglån med fast rente over 3 % eller variabel rente med tilpasning fra 1 til 3 år kan med fordel omlægges. Mange boligejere har ekstra god grund til at kontakte en rådgiver i Sparekassen Thy og få beregninger på en eventuel omlægning. Vi giver netop nu rabat på omkostningerne ved omlægningen. F.eks. hvis der omlægges fra et F1 lån til et fast rente, og hvis man omlægger fra et andet realkreditinstitut til TotalKredit. Frank Pedersen, boligansvarlig og leder af produktionsgruppen. 8 Fordele ved fast rente: 99 Renten låses fast på det lave niveau i hele lånets løbetid. 99 Nettoydelsen er måske en smule højere i forhold til det variable lån, men der afdrages til gengæld mere på gælden. 99 Ved fremtidig rentestigning kan man omlægge igen og skære en stor del af restgælden. 99 Den faste lave rente er en god forsikring til at bevare friværdien i boligen.

9 SWIPP en buket! Antallet af forretninger, der kan modtage SWIPPbetalinger, vokser hurtigt. Din Blomsterhåndværker i er en af dem. Det er nemt og hurtigt - både at få oprettet SWIPP og at bruge det i min forretning, fortæller Henrik Andersen, der er indehaver af Din Blomsterhåndværker (Margrethes Blomster). Nogle få tryk på mobiltelefonen, så har kunden overført betalingen, og jeg kan se beløbet med det samme på min mobil. Der er ingen tvivl om, at denne betalingsform vinder frem, udtaler Henrik. Nemt og gratis Det er faktisk gratis for både kunden og butikken at oprette og bruge SWIPP. Henrik ser også en stor fordel i, at SWIPP også kan bruges udenfor butikken, f. eks. på markeder og messer. Det kræver kun mobildækning på telefonen at foretage betalingen, og alle kunder kan overføre helt op til kroner om dagen. Det tog 20 minutter at oprette SWIPP-erhverv til Din Blomsterhåndværker. Det er et fantastisk godt produkt, som vi venter os meget af. Frank Markvorsen, Erhvervsrådgiver,. Erhverv FAKTA Gratis oprettelse Ingen betalingsgebyr Pengene er straks på kontoen Kunder kan overføre op til kr. pr. dag Pr. 15. feb

10 NYT om vore medarbejdere Nyansættelser: Lone Kok Olsen, vikar i erhvervsproduktion. Lone har været ansat i EBH-bank gennem mange år og senest i Jutlander Bank. Lone har primært arbejdet som producent. Lone er 49 år, gift, har 3 børn og bor i Klim Helle Hundahl, producent, Aulum. Helle er oprindeligt udlært som revisor, inden hun i 2000 startede som elev i Sparekassen Thy. Efter sin elevtid forblev hun ansat, indtil familien i 2006 flyttede til Holstebro. Hun har i den mellemliggende periode arbejdet i forskellige relaterede jobs. Helle er 36 år, gift, har 2 børn og bor i Holstebro. Eksaminer: Den Kompetente Rådgiver: Michael Bagge, projektleder, IT afdelingen. Michael er uddannet privatrådgiver i SparNord i Frederikshavn i Efter nogle år som rådgiver skiftede han til IT. Michael er 49 år, gift og har 2 børn. Jesper Staun Lotte Hyldahl Ejvind Dahl, afdelingsdirektør, Herning. Ejvind er oprindeligt uddannet i Handelsbanken i Varde. Han har siden haft forskellige relevante jobs i pengeinstitutter, inden han i mange år var filialdirektør i Danske Bank i Aulum. Ejvind kom til Sparekassen Thy fra et job som storkundechef hos Nykredit. Ejvind er 56 år, gift, har 3 børn og bor i Aulum Vita Jensby, vikar i produktionsgruppen. Vita er oprindeligt uddannet i Handels- og Landbrugsbanken i (nu Danske Bank), hvor hun var ansat helt frem til Hun har gennem tiden arbejdet såvel som privatrådgiver som ekspeditionsmedarbejder. Vita bor i. Hun er gift og har 2 børn Lone Kragh, intern revisor. Lone kommer fra revisionsfirmaet Brandt, hvor hun også er udlært. Hun er HD i Regnskabsvæsen og Økonomistyring. Lone er 35 år, gift og har 2 børn. Akademiuddannelsen i Finansiel Rådgivning: Øvrige uddannelser: Karen Knudsgaard Nina B. Schjødt, Masterclass i Psykologi Viggo Christiansen, Akademiuddannelsen i informationsteknologi Sofie Bisgaard Lene Jørgensen, Personalejura Maria Jensen, erhvervsproducent, Herning. Maria er uddannet multimediedesigner på Erhvervs Akademi Midt/Vest. Hun er efterfølgende udlært privatrådgiver i Den Jyske Sparekasse. Maria har taget akademiuddannelsen i finansiel rådgivning. Maria er 30 år, gift og bor i Herning Oddbjørg Zachariasen, finanstrainee, Frøstrup. Oddbjørg har med baggrund i en HF eksamen netop afsluttet sit studie som finansøkonom på University College Nordjylland. Oddbjørg, der p.t. bor i Aalborg, er 26 år. 10

11 * R epræsentantskabet i Sparekassen Thy 2015 Repræsentantskabet 2015 Valgområde 1 Jonas Houkjær Bech Advokat Thomas Kristoffersen Gårdejer Carl-Peter Krarup Arkitekt Bjarke Appelon Storgaard Butiksindehaver Britta Nielsen Klinikassistent Charlotte Kanstrup Brogaard Sundhedsplejerske Sennels Anni Christensen Indehaver Kurt Holm Anette Hvass Virksomhedskonsulent Nors Jørgen Jensen Politikommissær Lone Kaagaard Sygeplejerske Gitte Lykke Privatrådgiver Per Sloth Tømrermester Claus G. Sørensen Forretningsindehaver Karl Tange Kriminalassistent Sennels Tina Brandt* Økonomichef Svend Erik Christensen* Lærer Ove Hegnhøj* Pens. vicerektor Ivan Høgh* Økonomikonsulent Sennels Jonas Jensen* Faglærer Sundby Jørgen Kragh* Salgschef Nors Hanne Lykke Kristensen* Frisør Ole Bunk Harbo Larsen* Optiker Lars Mathiassen* Afdelingsleder Jacob Schousgaard* Advokat Lene Thiel* Politiassessor Anton Møller Thomsen* f.h.v. afd. formand Jette Vestergaard* Brugsuddeler Hundborg Morten Yde* Gårdejer Nørhå Valgområde 2 Valgområde 4 Preben Dahlgaard Repræsentant Bedsted Niels Christensen Vognmand Hurup Jens Erichsen Privatrådgiver Agger Hanne Tang Jensen Skoleleder Vestervig Ricky Larsen Murermester Hurup Ivan Hasselstrøm Butiksindehaver Vildbjerg Karsten Hjorth Larsen Advokat Struer Jørgen Breinholt* Gårdejer Hodsager/Aulum Frede Lund Jensen* Pensionist Holstebro Bo Møller Nielsen Lagerarbejder Koldby Kaj Verner Nielsen Svejsekoordinator Vestervig Thea Skindhøj Gravesen* Forretningsindehaver Vestervig Erik Krogh Jørgensen* Vinhandler Hurup Erik Nørgaard Toft* Gardinforhandler Vestervig Jan Jungclaus* Økonomichef Holstebro Jørgen B. Jørgensen* Konsulent Aulum Arne Lægaard* Fhv. borgmester Holstebro Jens Otto Nystrup* Fhv. rektor, cand. jur. Holstebro Valgområde 3 Valgt for perioden Øvrige valgt for perioden Mikael Vold Lassen Brugsuddeler Vesløs Jens Schneider Rasmussen Fisker Hanstholm Jan N. Hansen Formand/Skipper Jens Hyldgård Petersen Vigsø Niklas Mouritzen Taxa Vognmand Hanstholm Carsten Beith* Fiskeeksportør Hanstholm Pia Christiansen* Sygeplejerske Ræhr Bertel Munch Jørgensen* Regnskabschef Østerild Bjarne Højstrup Nielsen* Netværksmedarbejder Frøstrup Poul Røge* Hanstholm 11

12 Returadresse: Sparekassen Thy, Store Torv 1, 7700 Investering: Aldrig sige aldrig Det er de udviklinger, der aldrig vil ske, der ryster investeringsmarkedet mest. Her er nogle aktuelle eksempler på påstande, som virkeligheden har overhalet indenom. Olieprisen vil aldrig komme under $100! - den er faktisk noteret til under $50 Rusland vil aldrig annektere Krim! - Ukraine kæmper for selvstændigheden lige nu Vi vil aldrig opleve et land, der bryder ud af Euroen! - Grækenland måske... Vi vil aldrig få lavere renter! - vi oplever den ene bundrekord efter den anden... Pointen er, at ingen med sikkerhed kan forudsige de begivenheder, der vil påvirke investeringsmarkedet. Investering er altid behæftet med en vis grad af risiko, og man kan kun mindske den ved at gøre et godt forarbejde baseret på viden, erfaring og analyser samt have en god og effektiv spredning på investeringerne. Du behøver dog ikke at være ekspert for at investere fornuftigt. Vores investeringsafdeling tilbyder investeringskoncepter, Depotpleje, Individuel Depotpleje, Puljer og investeringsforeninger, der tilpasses ønsker og behov. Derved trækker du på den bedste ekspertise og får en god spredning. Læs mere om dine muligheder på hjemmesiden FAKTA Sparekassen Thy s Investeringsafdeling: 8 medarbejdere Forvalter 2 mia. kr. + sparekassens likviditet Nye ordninger i 2014: stk. SJournalen i tal Oplag: stk. Modtagere: Garanter i Sparekassen Thy (En pr. husstand) Martsudgave: Omdelt fra 27. februar Tekst: Sparekassen Thy Foto: Sparekassen Thy, Colourbox m.fl. 12

Endnu et positivt resultat fra Sparekassen Thy

Endnu et positivt resultat fra Sparekassen Thy Sparekassen Thy Februar 2011 Endnu et positivt resultat fra Sparekassen Thy Side Indhold: 1 >> Positivt resultat 2 >> Stærk og solid 3 >> 5 års nøgletal 4 >> Personalenyt 5 >> Erhvervskundeportræt 6 >>

Læs mere

Tag ansvar for din karriere. Resultatmål stresser Side 16

Tag ansvar for din karriere. Resultatmål stresser Side 16 forbundets magasin nr. 5, 2015 Resultatmål stresser Side 16 Tag ansvar for din karriere Jeg har mødt mange kolleger i sektoren, som tager til takke med det job, de har i dag, og som ikke spekulerer over,

Læs mere

SLØJFEN 35. Få penge! Kunstværker mod kræft. december 2008. Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige. > Se mere på side 3 til 5.

SLØJFEN 35. Få penge! Kunstværker mod kræft. december 2008. Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige. > Se mere på side 3 til 5. Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige SLØJFEN 35 december 2008 Foto: Simon Fønsbo > Se mere på side 3 til 5 Kunstværker mod kræft > Se side 9 Få penge! > Se side 15 FRA LOKALFORENINGSAFDELINGEN BJARNE

Læs mere

En verden uden pengeinstitutter?

En verden uden pengeinstitutter? 1 2013 pengenyt En verden uden pengeinstitutter? 13 situationer, hvor du ville have svært ved at undvære dit pengeinstitut Den lave rente århundredets gave Overførsler speedes op Hvor kvikt er dit lån?

Læs mere

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9 Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce Pension OG FORSIKRING Marts 2008 Styr på pensionen? Trods alle initiativer tyder meget stadig på, at det er de færreste, der besidder et

Læs mere

Vores Bornholm. 6 7 Lene Grønning Ambassadør med fuld overbevisning. 9 Kim Caspersen Bornholm skal have del i øget rejselyst

Vores Bornholm. 6 7 Lene Grønning Ambassadør med fuld overbevisning. 9 Kim Caspersen Bornholm skal have del i øget rejselyst Vores Bornholm 6 7 Lene Grønning Ambassadør med fuld overbevisning 9 Kim Caspersen Bornholm skal have del i øget rejselyst 13 Andreas Jørgensen Først genoptræning - så gennembrud 12 Mærk naturen og kunsten

Læs mere

På sporet af det lyssky

På sporet af det lyssky forbundets magasin nr. 1, 2014 Sektoren er på vej frem igen Side 20 På sporet af det lyssky Antallet af underretninger om mistænkelige transaktioner fra pengeinstitutter til Hvidvasksekretariatet er på

Læs mere

Hver en krone tæller. Succes med nye mål for kundeservice side 7. axv@topdanmark.dk. Topdanmarks virksomhedsblad nr. 16. 23.09.

Hver en krone tæller. Succes med nye mål for kundeservice side 7. axv@topdanmark.dk. Topdanmarks virksomhedsblad nr. 16. 23.09. F o c u s Topdanmarks virksomhedsblad nr. 16. 23.09.2010 Hver en krone tæller Velgørenhed: Læger uden Grænser sendte, hvad der svarer til fire læger til Haiti for Topdanmarkmedarbejdernes bidrag på 124.560

Læs mere

Hvordan får jeg penge til fartøjet?

Hvordan får jeg penge til fartøjet? Kapitel 3 side 35 Hvordan får jeg penge til fartøjet? Der skal bruges penge til at købe et fartøj. Og der skal bruges penge i det daglige - til driften. I det her afsnit skal vi se på, hvordan man kan

Læs mere

Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12

Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12 medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / september 2009 Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12

Læs mere

Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? Kendskabskampagne for nye købere NYT TEMA ANDELSLIV MESSE MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE

Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? Kendskabskampagne for nye købere NYT TEMA ANDELSLIV MESSE MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE NR. 3 SEPTEMBER 2014 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE TEMA Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? ANDELSLIV Kendskabskampagne for nye købere MESSE DELTAG I FREMTIDENS ANDELSBOLIG 2014 leder Mægler

Læs mere

Hvor godt performer du? Bankdyder bekæmper fattigdom Side 30

Hvor godt performer du? Bankdyder bekæmper fattigdom Side 30 Finansforbundets magasin nr. 7, 2014 Bankdyder bekæmper fattigdom Side 30 Hvor godt performer du? Performancemålinger bliver mere udbredt, og det er en udvikling, som ikke alle finansansatte bryder sig

Læs mere

Grøn Erhvervsvækst En engageret kommunaldirektør Ny mulighed for medarbejderudvikling Middelfart byder på gratis ferie

Grøn Erhvervsvækst En engageret kommunaldirektør Ny mulighed for medarbejderudvikling Middelfart byder på gratis ferie nr. 21 april 2012 middelfart erhvervscenter Grøn Erhvervsvækst En engageret kommunaldirektør Ny mulighed for medarbejderudvikling Middelfart byder på gratis ferie + Virksomhedsportræt + Golfdag + Nye cafémøder

Læs mere

spar penge Guide Skift bank og sider Sådan får du en bedre rente Sådan forhandler du med banken Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

spar penge Guide Skift bank og sider Sådan får du en bedre rente Sådan forhandler du med banken Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 2 2 Skift bank og sider spar penge Sådan får du en bedre rente Sådan forhandler du med banken Spar penge INDHOLD I DETTE HÆFTE:

Læs mere

Årsrapport 2014. Nykredit Realkredit-koncernen

Årsrapport 2014. Nykredit Realkredit-koncernen Årsrapport 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSESBERETNING Forord 1 Selskabsoplysninger 2 Koncerndiagram 3 Hoved- og nøgletal 4 Nykredits strategi 6 2014 kort fortalt 8 Resultat i forhold til 2013 8 Resultat

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 64 59 63 14 75. driftsår

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 64 59 63 14 75. driftsår ÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 64 59 63 14 75. driftsår 2 Indholdsfortegnelse Velkommen... 4 5 Ledelsesberetning Forsyningsområde......................................... 7 Forbrugersammensætning... 8 Forbrugsudvikling...

Læs mere

CSR betaler sig #12. 8.-10. oktober 2014. MØRKE SKYER ELLER BLÅ HIMMEL side 08-09 SÅDAN DRIVER VI DETAILHANDEL IVÆRKSÆTTEREN DER BRØD KODEN

CSR betaler sig #12. 8.-10. oktober 2014. MØRKE SKYER ELLER BLÅ HIMMEL side 08-09 SÅDAN DRIVER VI DETAILHANDEL IVÆRKSÆTTEREN DER BRØD KODEN #12 8.-10. oktober 2014 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV MØRKE SKYER ELLER BLÅ HIMMEL side 08-09 SÅDAN DRIVER VI DETAILHANDEL IVÆRKSÆTTEREN DER BRØD KODEN EFTERFORSKNING

Læs mere

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Indholdsfortegnelse Bankens ledelse........................... 4 Ledelsespåtegning.......................... 6 Intern revisions påtegning......................

Læs mere

Aktionærorientering: Formuemagasin

Aktionærorientering: Formuemagasin Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 19. januar 2007 Aktionærorientering: Formuemagasin Formuepleje Safe A/S udgiver i dag kvartalsorienteringen Formuemagasin, som indeholder

Læs mere

Aktionærorientering: Formuemagasin

Aktionærorientering: Formuemagasin Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 19. januar 2007 Aktionærorientering: Formuemagasin Formuepleje Merkur A/S udgiver i dag kvartalsorienteringen Formuemagasin, som indeholder

Læs mere

Jubilæumsbog. Landbrug og husholdning gennem 50 år

Jubilæumsbog. Landbrug og husholdning gennem 50 år Jubilæumsbog Landbrug og husholdning gennem 50 år Landbrug og husholdning gennem 50 år Landbrug og husholdning gennem 50 år Jubilæumsbog Landbrug og husholdning gennem 50 år 1961-2011 ISBN 978-87-992487-4-2

Læs mere

DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET FAMILIEØKONOMI EN GUIDE TIL ØKONOMISKE ALTERNATIVER. Frit el-valg BREDBÅND UDEN LOMMESMERTER

DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET FAMILIEØKONOMI EN GUIDE TIL ØKONOMISKE ALTERNATIVER. Frit el-valg BREDBÅND UDEN LOMMESMERTER 4TIPS TIL Energiformer Kortlæg boligen ud fra en energimæssig helhedsbetragtning DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Familieforsikringer Forsikrings-tjek kan give store besparelser på hjemmefronten

Læs mere

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / sept-okt 2013 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Susan Sagnsby Lars Emanuel Ellen Vedelsby Charlotte Kaysen

Læs mere

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum Aktionærmagasin fra formueplejeselskaberne // 2. kvartal 2013 // 28. årgang Formue Sådan undgår Formuepleje tab Følg den globale jagt på afkast Safe Fejrer 25 års jubilæum Det var Claus Hommelhoff (foto)

Læs mere

ÅRBOG 2006. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION

ÅRBOG 2006. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION NR. 6 - SEPTEMBER 2006 - et hav af opgaver ÅRBOG 2006 INDENLANDSK SØMANDSMISSION årsberetninger. regnskab. hovedbestyrelse. sekretariat. sømandsmissionærer. fritidsmedarbejdere. sømandshjem broderkredsen

Læs mere

Bankdata havde i 2010 gennemsnitligt knap 500 medarbejdere, omregnet til fuldtidsansatte. Gennemsnitsancienniteten var på godt 11 år.

Bankdata havde i 2010 gennemsnitligt knap 500 medarbejdere, omregnet til fuldtidsansatte. Gennemsnitsancienniteten var på godt 11 år. Årsberetning 2010 Årsberetning 2010 Bankdata havde i 2010 gennemsnitligt knap 500 medarbejdere, omregnet til fuldtidsansatte. Gennemsnitsancienniteten var på godt 11 år. Synergi mellem bank og it Bankdata

Læs mere

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE 9 eksempler 1 på udvikling og bedre bundlinje 04 08 12 16 20 24 28 32 36 Uddannelse har skabt ny virksomhedskultur Brdr. Andersen Nyt akkordsystem giver gevinst for alle CJ Anlæg It-systemer optimerer

Læs mere

Brug hinanden 11 historier om frivillighed

Brug hinanden 11 historier om frivillighed Brug hinanden 11 historier om frivillighed Redaktion: Frivilligafdelingen Tekst: Gitte Roe Eriksen Foto: Stefan Kai Nielsen, EKKO Pressefoto Grafisk design: Lotte Rask Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Oplag:

Læs mere

Stormberedskab blev testet

Stormberedskab blev testet F o c u s Topdanmarks virksomhedsblad nr. 19. 27.11.2009 Stormberedskab blev testet Skade: Der var pres på telefonerne, da Topdanmarks beredskab ved en stor storm blev testet. Øvelsen viste, at vores korps

Læs mere

s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE STU-ANALYSE ER POSITIV:

s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE STU-ANALYSE ER POSITIV: NR.3 JUNI 2013 ÅRGANG 63 s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE GÆSTERNE VAR IMPONEREDE STU-ANALYSE ER POSITIV: GODT TILBUD TIL UNGE MED CP

Læs mere