SJournalen. Marts Overskuddet er fordoblet Meget tilfredsstillende regnskab. Tæt på Mors Erhvervsafdeling åbnet i Nykøbing.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SJournalen. Marts 2015. Overskuddet er fordoblet Meget tilfredsstillende regnskab. Tæt på Mors Erhvervsafdeling åbnet i Nykøbing."

Transkript

1 SJournalen Marts Overskuddet er fordoblet Meget tilfredsstillende regnskab 2 5 Tæt på Mors Erhvervsafdeling åbnet i Nykøbing 7 Generationsskifte Ivan giver nøglen videre til Ole Læs også: Tak for sidst Carsten har lagt om til fast rente Havneudvidelse på Jegindø SWIPP en buket

2 Overskuddet er fordoblet Sparekassen Thy fik et overskud før skat på 97 mio. kr. og efter skat på 81 mio. kr. Der er tale om en fordobling af resultatet i forhold til 2013 og et absolut tilfredsstillende resultat, som primært er skabt gennem en stærk indtjening på driften. Sparekassen lægger dermed endnu et godt resultat oven på den lange række af gode resultater, som er realiseret både før og under finanskrisen. Dermed står Sparekassen Thy særdeles stærkt rustet til den videre udvikling med en samlet egenkapital på mio. kr. og en solvensprocent på 19, nye kunder Fremgangen er skabt dels via forretninger med ca nye kunder, der er kommet til i 2014, men også via øget forretningsomfang fra de ca eksisterende kunder. Værd at bemærke er, at der i 2014 er indgået nye formueplejeaftaler, der har bragt værdien af de samlede forvaltede formuer op på 2 mia. kr., hvortil kommer en særdeles positiv udvikling på salg af gruppelivsforsikringer. Investeringsområdet går også godt. Vi forvalter nu 2 mia. og fik hele nye formueplejeaftaler i 2014 Ivan Christiansen Travlt med boliglån Et andet område, der har været præget af stor aktivitet og for så vidt stadig er det her i starten af 2015, er realkreditområdet. Det historisk lave renteniveau har for alvor sat skub i konvertering af realkreditlån. En fast rente på 1-2% giver mange en konverteringsmulighed, ligesom mange kan se en fordel i at skifte et variabelt forrentet lån ud med et fastrentelån. Det giver faktisk god mening. Omvendt må vi erkende, at de særdeles gode muligheder på realkreditområdet samtidig medfører et fald i udlånet. Nogle bruger muligheden for at låne lidt mere i ejendommen, og andre bruger den lavere rente til at forøge afdraget på øvrig gæld til sparekassen. Det er sund fornuft, men desværre påvirker det indtjeningen, da udlånet er faldet med 6% til mio. kr. Garantkapital steget 22% Indlånet har også vist et mindre fald med knap 1% til mio. kr. Dette fald skyldes alene, at flere end af vores kunder har benyttet det særlige tilbud i 2014 til at omlægge kapitalpension til aldersopsparing til reduceret afgift, som jo er afregnet til staten. Omvendt glæder vi os over, at vi i 2014 har haft en meget stor tilgang af garantkapital, svarende til en stigning på 22% til 298 mio. kr. Vi skylder jer garanter en stor tak for opbakningen. Acceptabel nedskrivning Det samlede resultat er tillige påvirket af positive kursreguleringer på 22 mio. kr., der er 16 mio. kr. højere end i Hertil kommer resultatpåvirkning fra nedskrivninger på udlån og garantier, der samlet set har påvirket resultatet med - 51 mio. kr. eller 1,1% af udlån og garantier. Nedskrivningsniveauet er påvirket af landbrugets aktuelle krise, som bl.a. er en følge af situationen i Ukraine. Til trods for de ekstra nedskrivninger til dette kundesegment finder vi det samlede nedskrivningsniveau acceptabelt. Ivan Christiansen Sparekassen Thy fortsætter en god udvikling og står på et solidt fundament Ole Beith Tilfreds Alt i alt er der god grund til at være tilfreds med regnskabet, som klart dokumenterer, at Sparekassen Thy fortsætter en god udvikling og står på et solidt fundament, som giver et stærkt grundlag for den videre udvikling af vores 185 år gamle sparekasse. Med venlig hilsen Ole Beith 2

3 Forretningsomfang Mia. kr. GARANTKAPITAL: År Mio kr Kundefonds DLR Kredit TotalKredit Garantkapital Garantier Indlån Udlån 0 GARANTKAPITAL: År Mio kr Garantkapital Mio. kr. Nettorente- og gebyrindtægter År Mio kr Nettorente- og gebyrindtægter Mio. kr Den samlede årsrapport kan ses og downloades på hjemmesiden eller rekvireres i sparekassen Nettorente- og gebyrindtægter År Mio kr Seneste 5 års hovedtal, koncern Mio. kr Nettorente- og gebyrindtægter Årets resultat før skat Årets resultat efter skat Solvensprocent 19,1 18,5 16,7 17,9 17,8 Udlån Indlån Egenkapital Nedskrivninger på lån og tilgodeh. m.v Garantkapital Foreløbigt opgjorte tal pr. 13. februar 2015

4 TAK for sidst! Garantmøderne i oktober blev en stor succes. Der deltog næsten garanter, som bl.a. oplevede underholdning af en sprudlende og velsyngende Poul Krebs. 4 De seks møder forløb alle som planlagt, og der var tilfredshed og glade smil over hele linien. Både hos de mange deltagere og hos vore ansatte, som også nød at møde garanterne i dette festlige og uformelle forum. Velkommen til 10 nye ambassadører Halvdelen af repræsentantskabet er på valg hvert andet år. Foruden de genvalgte medlemmer, så har bestyrelsesformand Jacob Schousgaard budt velkommen til 10 helt nye ansigter. Jacob glæder sig over, at de nye medlemmer bidrager po- sitivt til den gode erhvervsmæssige spredning og de mange kompetencer, der er i repræsentantskabet. Vi har nu også en ekstra repræsentant i valgområde fire, der geografisk strækker sig fra Struer til Herning. Det er også i dette område, vi ser den største fremgang i antallet af nye garanter, slutter Jacob. Medlemmerne i repræsentantskabet er vigtige ambassadører for vores sparekasse Jacob Schousgaard Bestyrelsesformand

5 Afdeling i Nykøbing Den 19. februar blev sparekassens nye erhvervsafdeling på Mors indviet ved et Åbent-hus-arrangement. Gæsterne fik bl.a. hilst på afdelingens lokale erhvervsrådgivere Sten Knudsen og Klaus Hedegaard. Den nye afdeling er blevet taget godt imod. Både af de ca eksisterende kunder og de lokale erhvervsdrivende. Vi er nu tættere på kunderne på Mors, siger Sten, der også ser frem til at byde nye erhvervskunder velkommen. Afdelingen er flyttet ind hos sparekassens 50 % ejede leasingselskab, Krone Kapital i Grønnegade. Sten og Klaus bor i Nykøbing, så de glæder sig over, at de har fået et lokalt kontor og 19 nye kolleger midt i Nykøbing. Aktiv medspiller i havneudvidelse Havneudvidelsen på Jegindø er i fuld gang. Formand for havnens bestyrelse Bo Husted Kjeldgaard fortæller, at de har fået en fantastisk lokal opbakning, både fra de lokale, kommunen og lokale virksomheder, som f.eks. Sparekassen Thy, der er med som finansiel partner. Det var en fantastisk smuk dag på Jegindø Havn fredag den 21. november, hvor Struers borgmester Mads Jakobsen fik lov til at betjene en stor gravko til det første spadestik. Ca. 150 personer var samlet til begivenheden og her i blandt også afdelingsleder i Sparekassen Thy i Hvidbjerg, Birgith Bach Riis. Sammen med sparekassens erhvervsafdeling i har Hvidbjerg afdeling samarbejdet med havnebestyrelsen om finansiering af de millioner, der senere vil blive frigivet fra Erhvervs- og Naturstyrelsens EU-udviklingspulje og tilskud fra Struer Kommune. Flere muslingebåde Det er ønsket om at udvikle lokalt fiskeri og industri, der ligger til grund for udvidelsen. Målsætningen om, at der skal være 7-8 muslingebåde, der lander fast på Jegindø, er faktisk allerede nået. Med det store kvm. nye bassin bliver der ekstra gode anløbs- og lodsefaciliteter samtidig med, at der er god plads til både fritidsfiskere og turistsejlere. Kapaciteten i den lokale muslingeindustri udvides samtidig, så bådene kan serviceres. EU midlerne og tilskuddet fra Struer Kommune dækker havneudvidelsen, mens udgifter til f.eks. opgravning til øget vanddybde og etablering af lys på havnen finansieres gennem Sparekassen Thy. Udvidelsen ventes færdig til sommer i år. Formand for Jegindø Havn, Bo Husted Kjeldgaard og Birgith Bach Riis fra Sparekassen Thy i Hvidbjerg. 5

6 Glimt fra vores område Sebastian fra Holstebro var en af de fire, der modtog sparekassens lederpris ved efterårets garantmøder Årets Thybo blev auktionsmester i Hanstholm, Jes Holm Sørensen. Ole Beith overrakte prisen på vegne af Sparekassen Thy og Thy Erhvervsforum Sparekassen Thy i Hvidbjerg var også sponsor, da Thyholm Løbeklub fik nye løbetrøjer I november blev Thy Rock billetsalget skudt i gang med et to timers cafearrangement i sparekassens lokaler på Store Torv. Diskotek, gratis forfriskninger, præmieudtrækninger og billige billetter til alle. Det blev en succes Muhny elsker juleoptog. Her er det i Koldby 6 Jørgen Lind er en af de ungrådgivere, der også tager rundt og giver gode økonomiske råd til unge ved foredrag på skoler. Her er det på EUC i Sparekassen støtter utallige sportsklubber. I år fik Vang Tvorup IF en kontant bonus oven i for oprykning af to fodboldhold

7 Generations skifte Gennem det seneste års tid har Ivan Christiansen og Ole Beith kørt parløb som direktører for Sparekassen Thy. Det er helt efter planen, når Ivan fratræder med udgangen af marts og overlader nøglen til Ole. Det er med tilfredshed, at Ivan Christiansen kan se tilbage på sine 21 år som direktør for Sparekassen Thy. Ikke mindst fordi branchens værste krise i nyere tid nu er så godt som overstået, og sparekassen faktisk står stærkere end nogensinde før. Jeg tager det som et udtryk for, at vi har taget de rigtige beslutninger og valgt de bedste løsninger. Lukrative hurtige forretninger har lokket med store gevinster, men vi har bevaret det gode købmandskab og holdt fødderne på jorden, bemærker Ivan Christiansen. De var faktisk også to direktører, da Ivan Christiansen tiltrådte i Fra venstre: Jørgen Pedersen, som Ivan afløste, og Poul Jensen, som trådte af året efter. Lys fremtid Der er stadig stigende krav til branchen, herunder kapital- og likviditetskrav. Sparekassen er dog klar til at møde disse krav, og jeg føler, at tidspunktet er helt rigtigt til at overlade ansvaret til yngre kræfter. Jeg er meget glad for og tryg ved at overlade min nøgle til Ole Beith. Han Kan & Vil bringe sparekassen sikkert videre i samarbejde med bestyrelsen, repræsentantskabet og de 194 medarbejdere. Vi mærker også en solid og loyal opbakning fra vore kunder, så der er al mulig grund til at tro på en lys fremtid for Sparekassen Thy, slutter Ivan Christiansen. Generationsskifte Alle forretningsforbindelser og kunder er velkomne til at komme og hilse på Ivan og Ole, når generationsskiftet markeres med en reception på Hotel Limfjorden,, den 27. marts kl. 13 til 16. 7

8 Carsten har lagt om til fast rente Nu kan Carsten roligt læse dagens nyheder. Hans boligrente ligger fast uanset alverdens ulykker. Lige nu er der rigtig mange, der overvejer at omlægge boliglånet fra variabel til fast rente. Carsten Gøtze fra Sennels er en af dem, der har besluttet sig, og han er nu sikret en lav rente de næste 30 år. Ingen kan forudsige renteniveauet de kommende år. De variabelt forrentede lån har længe været billigst, men nu er den faste rente historisk lav. Efter en god snak med min rådgiver i sparekassen, blev vi enige om at omlægge mit F1 lån til fast rente over 30 år og med afdrag. Samtidig fik jeg en tillægsbelåning, som primært skal bruges til energiforbedring af huset. Altsammen for en beskeden stigning i den månedlige ydelse. Det er jo næsten en gratis værdisikring af min bolig - og så fik jeg forresten også kr. i rabat på omkostningerne, fordi det var et F1 lån. fortæller Carsten. Mere isolering Carsten har også tidligere belånt friværdien i huset, og det blev bl.a. til nye energivinduer. Nu forbedres isoleringen igen, og det kan mærkes på både indeklima og varmeregningen, slutter Carsten. Boliglån med fast rente over 3 % eller variabel rente med tilpasning fra 1 til 3 år kan med fordel omlægges. Mange boligejere har ekstra god grund til at kontakte en rådgiver i Sparekassen Thy og få beregninger på en eventuel omlægning. Vi giver netop nu rabat på omkostningerne ved omlægningen. F.eks. hvis der omlægges fra et F1 lån til et fast rente, og hvis man omlægger fra et andet realkreditinstitut til TotalKredit. Frank Pedersen, boligansvarlig og leder af produktionsgruppen. 8 Fordele ved fast rente: 99 Renten låses fast på det lave niveau i hele lånets løbetid. 99 Nettoydelsen er måske en smule højere i forhold til det variable lån, men der afdrages til gengæld mere på gælden. 99 Ved fremtidig rentestigning kan man omlægge igen og skære en stor del af restgælden. 99 Den faste lave rente er en god forsikring til at bevare friværdien i boligen.

9 SWIPP en buket! Antallet af forretninger, der kan modtage SWIPPbetalinger, vokser hurtigt. Din Blomsterhåndværker i er en af dem. Det er nemt og hurtigt - både at få oprettet SWIPP og at bruge det i min forretning, fortæller Henrik Andersen, der er indehaver af Din Blomsterhåndværker (Margrethes Blomster). Nogle få tryk på mobiltelefonen, så har kunden overført betalingen, og jeg kan se beløbet med det samme på min mobil. Der er ingen tvivl om, at denne betalingsform vinder frem, udtaler Henrik. Nemt og gratis Det er faktisk gratis for både kunden og butikken at oprette og bruge SWIPP. Henrik ser også en stor fordel i, at SWIPP også kan bruges udenfor butikken, f. eks. på markeder og messer. Det kræver kun mobildækning på telefonen at foretage betalingen, og alle kunder kan overføre helt op til kroner om dagen. Det tog 20 minutter at oprette SWIPP-erhverv til Din Blomsterhåndværker. Det er et fantastisk godt produkt, som vi venter os meget af. Frank Markvorsen, Erhvervsrådgiver,. Erhverv FAKTA Gratis oprettelse Ingen betalingsgebyr Pengene er straks på kontoen Kunder kan overføre op til kr. pr. dag Pr. 15. feb

10 NYT om vore medarbejdere Nyansættelser: Lone Kok Olsen, vikar i erhvervsproduktion. Lone har været ansat i EBH-bank gennem mange år og senest i Jutlander Bank. Lone har primært arbejdet som producent. Lone er 49 år, gift, har 3 børn og bor i Klim Helle Hundahl, producent, Aulum. Helle er oprindeligt udlært som revisor, inden hun i 2000 startede som elev i Sparekassen Thy. Efter sin elevtid forblev hun ansat, indtil familien i 2006 flyttede til Holstebro. Hun har i den mellemliggende periode arbejdet i forskellige relaterede jobs. Helle er 36 år, gift, har 2 børn og bor i Holstebro. Eksaminer: Den Kompetente Rådgiver: Michael Bagge, projektleder, IT afdelingen. Michael er uddannet privatrådgiver i SparNord i Frederikshavn i Efter nogle år som rådgiver skiftede han til IT. Michael er 49 år, gift og har 2 børn. Jesper Staun Lotte Hyldahl Ejvind Dahl, afdelingsdirektør, Herning. Ejvind er oprindeligt uddannet i Handelsbanken i Varde. Han har siden haft forskellige relevante jobs i pengeinstitutter, inden han i mange år var filialdirektør i Danske Bank i Aulum. Ejvind kom til Sparekassen Thy fra et job som storkundechef hos Nykredit. Ejvind er 56 år, gift, har 3 børn og bor i Aulum Vita Jensby, vikar i produktionsgruppen. Vita er oprindeligt uddannet i Handels- og Landbrugsbanken i (nu Danske Bank), hvor hun var ansat helt frem til Hun har gennem tiden arbejdet såvel som privatrådgiver som ekspeditionsmedarbejder. Vita bor i. Hun er gift og har 2 børn Lone Kragh, intern revisor. Lone kommer fra revisionsfirmaet Brandt, hvor hun også er udlært. Hun er HD i Regnskabsvæsen og Økonomistyring. Lone er 35 år, gift og har 2 børn. Akademiuddannelsen i Finansiel Rådgivning: Øvrige uddannelser: Karen Knudsgaard Nina B. Schjødt, Masterclass i Psykologi Viggo Christiansen, Akademiuddannelsen i informationsteknologi Sofie Bisgaard Lene Jørgensen, Personalejura Maria Jensen, erhvervsproducent, Herning. Maria er uddannet multimediedesigner på Erhvervs Akademi Midt/Vest. Hun er efterfølgende udlært privatrådgiver i Den Jyske Sparekasse. Maria har taget akademiuddannelsen i finansiel rådgivning. Maria er 30 år, gift og bor i Herning Oddbjørg Zachariasen, finanstrainee, Frøstrup. Oddbjørg har med baggrund i en HF eksamen netop afsluttet sit studie som finansøkonom på University College Nordjylland. Oddbjørg, der p.t. bor i Aalborg, er 26 år. 10

11 * R epræsentantskabet i Sparekassen Thy 2015 Repræsentantskabet 2015 Valgområde 1 Jonas Houkjær Bech Advokat Thomas Kristoffersen Gårdejer Carl-Peter Krarup Arkitekt Bjarke Appelon Storgaard Butiksindehaver Britta Nielsen Klinikassistent Charlotte Kanstrup Brogaard Sundhedsplejerske Sennels Anni Christensen Indehaver Kurt Holm Anette Hvass Virksomhedskonsulent Nors Jørgen Jensen Politikommissær Lone Kaagaard Sygeplejerske Gitte Lykke Privatrådgiver Per Sloth Tømrermester Claus G. Sørensen Forretningsindehaver Karl Tange Kriminalassistent Sennels Tina Brandt* Økonomichef Svend Erik Christensen* Lærer Ove Hegnhøj* Pens. vicerektor Ivan Høgh* Økonomikonsulent Sennels Jonas Jensen* Faglærer Sundby Jørgen Kragh* Salgschef Nors Hanne Lykke Kristensen* Frisør Ole Bunk Harbo Larsen* Optiker Lars Mathiassen* Afdelingsleder Jacob Schousgaard* Advokat Lene Thiel* Politiassessor Anton Møller Thomsen* f.h.v. afd. formand Jette Vestergaard* Brugsuddeler Hundborg Morten Yde* Gårdejer Nørhå Valgområde 2 Valgområde 4 Preben Dahlgaard Repræsentant Bedsted Niels Christensen Vognmand Hurup Jens Erichsen Privatrådgiver Agger Hanne Tang Jensen Skoleleder Vestervig Ricky Larsen Murermester Hurup Ivan Hasselstrøm Butiksindehaver Vildbjerg Karsten Hjorth Larsen Advokat Struer Jørgen Breinholt* Gårdejer Hodsager/Aulum Frede Lund Jensen* Pensionist Holstebro Bo Møller Nielsen Lagerarbejder Koldby Kaj Verner Nielsen Svejsekoordinator Vestervig Thea Skindhøj Gravesen* Forretningsindehaver Vestervig Erik Krogh Jørgensen* Vinhandler Hurup Erik Nørgaard Toft* Gardinforhandler Vestervig Jan Jungclaus* Økonomichef Holstebro Jørgen B. Jørgensen* Konsulent Aulum Arne Lægaard* Fhv. borgmester Holstebro Jens Otto Nystrup* Fhv. rektor, cand. jur. Holstebro Valgområde 3 Valgt for perioden Øvrige valgt for perioden Mikael Vold Lassen Brugsuddeler Vesløs Jens Schneider Rasmussen Fisker Hanstholm Jan N. Hansen Formand/Skipper Jens Hyldgård Petersen Vigsø Niklas Mouritzen Taxa Vognmand Hanstholm Carsten Beith* Fiskeeksportør Hanstholm Pia Christiansen* Sygeplejerske Ræhr Bertel Munch Jørgensen* Regnskabschef Østerild Bjarne Højstrup Nielsen* Netværksmedarbejder Frøstrup Poul Røge* Hanstholm 11

12 Returadresse: Sparekassen Thy, Store Torv 1, 7700 Investering: Aldrig sige aldrig Det er de udviklinger, der aldrig vil ske, der ryster investeringsmarkedet mest. Her er nogle aktuelle eksempler på påstande, som virkeligheden har overhalet indenom. Olieprisen vil aldrig komme under $100! - den er faktisk noteret til under $50 Rusland vil aldrig annektere Krim! - Ukraine kæmper for selvstændigheden lige nu Vi vil aldrig opleve et land, der bryder ud af Euroen! - Grækenland måske... Vi vil aldrig få lavere renter! - vi oplever den ene bundrekord efter den anden... Pointen er, at ingen med sikkerhed kan forudsige de begivenheder, der vil påvirke investeringsmarkedet. Investering er altid behæftet med en vis grad af risiko, og man kan kun mindske den ved at gøre et godt forarbejde baseret på viden, erfaring og analyser samt have en god og effektiv spredning på investeringerne. Du behøver dog ikke at være ekspert for at investere fornuftigt. Vores investeringsafdeling tilbyder investeringskoncepter, Depotpleje, Individuel Depotpleje, Puljer og investeringsforeninger, der tilpasses ønsker og behov. Derved trækker du på den bedste ekspertise og får en god spredning. Læs mere om dine muligheder på hjemmesiden FAKTA Sparekassen Thy s Investeringsafdeling: 8 medarbejdere Forvalter 2 mia. kr. + sparekassens likviditet Nye ordninger i 2014: stk. SJournalen i tal Oplag: stk. Modtagere: Garanter i Sparekassen Thy (En pr. husstand) Martsudgave: Omdelt fra 27. februar Tekst: Sparekassen Thy Foto: Sparekassen Thy, Colourbox m.fl. 12

SJournalen. August 2014. Bedste halvårsresultat Stærk ordinær drift!

SJournalen. August 2014. Bedste halvårsresultat Stærk ordinær drift! SJournalen August 2014 2 Bedste halvårsresultat Stærk ordinær drift! 2014 Kandidat-opstilling - til Sparekassen Thys repræsentantskabsvalg oktober/november 2014 Navn: Stilling: Adresse: Postnr: By: Cpr.

Læs mere

Vi har o erskud til flere kunder!

Vi har o erskud til flere kunder! Sparekassen Thy Februar - marts 2012 Vi har o erskud til flere kunder! Sparekassen Thy s regnskab for 2011 viser et solidt overskud, og den gode sundhedstilstand kommer vore kunder til gode - både eksisterende

Læs mere

SJournalen. Februar - marts 2014. Kan&Vil. Formuepleje 2014 - endnu et godt investeringsår? Sådan nogen som os Garantvalg og møde i efteråret

SJournalen. Februar - marts 2014. Kan&Vil. Formuepleje 2014 - endnu et godt investeringsår? Sådan nogen som os Garantvalg og møde i efteråret SJournalen Februar - marts 2014 Kan&Vil 12 Formuepleje 2014 - endnu et godt investeringsår? Sådan nogen som os Garantvalg og møde i efteråret 9 Tilfredshed og optimisme Finanstilsynets rapport og årsregnskabet

Læs mere

Endnu et positivt resultat fra Sparekassen Thy

Endnu et positivt resultat fra Sparekassen Thy Sparekassen Thy Februar 2011 Endnu et positivt resultat fra Sparekassen Thy Side Indhold: 1 >> Positivt resultat 2 >> Stærk og solid 3 >> 5 års nøgletal 4 >> Personalenyt 5 >> Erhvervskundeportræt 6 >>

Læs mere

SJournalen. September 2013. Formuepleje i vækst. UDNYTTER SOLENS ENERGI Maja og Vagn anbefaler energiinvestering

SJournalen. September 2013. Formuepleje i vækst. UDNYTTER SOLENS ENERGI Maja og Vagn anbefaler energiinvestering SJournalen September 2013 3 Formuepleje i vækst 8 UDNYTTER SOLENS ENERGI Maja og Vagn anbefaler energiinvestering 2 10 HØJT INDTJENINGSNIVEAU FASTHOLDT God indtjening, men kursreguleringer og nedskrivninger

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

Velkommen til nye kunder og nye medarbejdere

Velkommen til nye kunder og nye medarbejdere Sparekassen Thy August 2011 Velkommen til nye kunder og nye medarbejdere Sparekassen Thy har aldrig været stærkere og mere sikker, end den er i dag Det er mig derfor en stor glæde at byde velkommen til

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Fem nye realkreditpakker. Det er ganske enkelt sund fornuft. Fremtidens realkredit hjælper dig med at spare op i din bolig.

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Fem nye realkreditpakker. Det er ganske enkelt sund fornuft. Fremtidens realkredit hjælper dig med at spare op i din bolig.

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Indhold Ledelsesberetning Års- og koncernregnskab

Indhold Ledelsesberetning Års- og koncernregnskab Årsrapport 2014 2 Indhold Ledelsesberetning Indholdsfortegnelse 3 Oplysninger om Sparekassen Thy 4 Organisation 5 Repræsentantskab 6 Ledelseshverv 7 Ledelsesberetning - overblik 8 Forretningsudvikling

Læs mere

Guide: Skift bank og spar op mod 40.000

Guide: Skift bank og spar op mod 40.000 Guide: Skift bank og spar op mod 40.000 Bankerne hæver udlånsrenten, selvom Nationalbanken gør det modsatte. BT guider dig her frem til at forhandle om prisen i banken og overveje bankskift Af Lisa Ryberg

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling

Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling 2014 Dagsorden for generalforsamling 1. Valg af dirigent 2. Fremlæggelse af beretning for det forløbne år til godkendelse 3. Forelæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Boliglån med variabel rente

Boliglån med variabel rente Boliglån med variabel rente BoligXlån fra Totalkredit BoligXlån er et lån med variabel rente. Renten tilpasses med kortere eller længere mellemrum, alt afhængig af hvilket BoligXlån du vælger. BoligXlån

Læs mere

Realkredit: Se om din bank flår dig

Realkredit: Se om din bank flår dig Realkredit: Se om din bank flår dig Nye prisstigninger på realkreditlån flår boligejerne for milliarder - især dem med afdragsfrie flekslån Af Louise Kastberg, september 2012 03 Gebyrbombe under boligejere

Læs mere

Boligejere låner igen: Tyder på et boligmarked i bedring

Boligejere låner igen: Tyder på et boligmarked i bedring P R E S S E M E D D E L E L S E Boligejere låner igen: Tyder på et boligmarked i bedring "Nettoudlånet til ejerboliger blev på 13 mia. kr. i 2. kvartal. Det er det højeste niveau siden 4. kvartal 2009.

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 Bestyrelsesmøde onsdag d. 26. marts 2014 kl. 16.30 18.00 Til stede: Hanne Kathrine Krogstrup, Erik B. Hansen, Britta Magnussen,

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

Indhold Ledelsesberetning Års- og koncernregnskab

Indhold Ledelsesberetning Års- og koncernregnskab Årsrapport 2011 2011 Indhold Ledelsesberetning Indholdsfortegnelse 2 Oplysninger om Sparekassen Thy 3 Organisation 4 Repræsentantskab 5 Ledelseshverv 6 Ledelsesberetning - overblik 7 Ledelsesberetning

Læs mere

FINANSIERING AF VINDMØLLER MED SPAR NORD

FINANSIERING AF VINDMØLLER MED SPAR NORD Dette billede kan ikke vises i øjeblikket. FINANSIERING AF VINDMØLLER MED SPAR NORD Bankdirektør Lars Møller og Kundechef, Erhverv Carsten Lauth Jacobsen 2. oktober 2014 SPAR NORD ANNO 2014 OVERBLIK PÅ

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned

Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned NR. 4 MAJ 2013 Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned I 2010 begyndte flere realkreditinstitutter at sprede deres refinansieringsauktioner fra december

Læs mere

Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning.

Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning. Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning. Beslutning om størrelsen af Andelskassen Oikos nødvendige kapital og solvensbehov er truffet med baggrund i nedenstående beregning

Læs mere

Ja tak til GarantKapital -nej tak til kapital fra staten

Ja tak til GarantKapital -nej tak til kapital fra staten Sparekassen Thy Oktober 2009 Ja tak til GarantKapital -nej tak til kapital fra staten 4,25% på GarantBevis.. -det er næsten kunst! I Sparekassen Thy har vi valgt at takke nej til Bankpakke II. Vi vil derfor

Læs mere

Hvordan får jeg penge til fartøjet?

Hvordan får jeg penge til fartøjet? Kapitel 3 side 35 Hvordan får jeg penge til fartøjet? Der skal bruges penge til at købe et fartøj. Og der skal bruges penge i det daglige - til driften. I det her afsnit skal vi se på, hvordan man kan

Læs mere

Hals Sparekasse. Fyrtårnet - leder dine penge sikkert i havn. Forår 2008. Sparekassen til åbent hus 17. maj...side 2

Hals Sparekasse. Fyrtårnet - leder dine penge sikkert i havn. Forår 2008. Sparekassen til åbent hus 17. maj...side 2 Forår 2008 Fyrtårnet - leder dine penge sikkert i havn Så er tiden igen kommet, hvor Hals Sparekasse inviterer til det årlige garantmøde. Det bliver 25. april - i år med dansebandet 4tunez. Læs mere på

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-4 Ledelsespåtegning 5 5 års hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Kapitalbevægelser 9 Kernekapital,

Læs mere

Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg

Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg Nu skal du have det lange lys på, når det gælder din bolig-økonomi, lyder rådet fra økonomerne Af Uffe Jørgensen og Morten Mærsk, 23. oktober 2012 03 Eksperter:

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Et bedre liv, hvor du bor

Et bedre liv, hvor du bor Et bedre liv, hvor du bor Et bedre liv, hvor du bor Man skal bo godt for at have det godt. Men hvad er det egentligt at bo godt? Det ved kun du og din familie. Til gengæld ved vi noget om boliglån. Sammen

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Midtjylland

Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Midtjylland Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Midtjylland Erhvervsskoler: Herningsholm Erhvervsskole Erhvervsrådgiver Benny Larsen Handelsbanken Fredericia E-mail: benny.larsen@teliamail.dk

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Indkaldelse til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Nordjylland

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

IKOM IINDEN IFOR PRØV OS AF BOOK ET MØDE FÅ ET SOLIDT SVAR KOM INDEN FOR I EN SOLID BANK SIDE 4-5 SIDE 6-7 SIDE 11 SIDE SOLID BANK SOLIDE SVAR 2-3

IKOM IINDEN IFOR PRØV OS AF BOOK ET MØDE FÅ ET SOLIDT SVAR KOM INDEN FOR I EN SOLID BANK SIDE 4-5 SIDE 6-7 SIDE 11 SIDE SOLID BANK SOLIDE SVAR 2-3 IKOM IINDEN IFOR BOLIG SIDE 4-5 SIDE 6-7 PRØV OS AF BOOK ET MØDE FÅ ET SOLIDT SVAR PENSION KOM INDEN FOR I EN SOLID BANK SOLID BANK SIDE 2-3 SIDE 11 INVESTERING SIDE 8-9 SIDE 10 ERHVERV SOLIDE SVAR EN

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Garantkapital. Fakta om Garantkapital i Middelfart Sparekasse gældende fra 1. juni 2015.

Garantkapital. Fakta om Garantkapital i Middelfart Sparekasse gældende fra 1. juni 2015. Garantkapital Fakta om Garantkapital i Middelfart Sparekasse gældende fra 1. juni 2015. 02 // Garantkapital Garantkapital i Middelfart Sparekasse Alle har mulighed for at tegne garantkapital i Middelfart

Læs mere

Ren slaraffenland for boliglåntagere

Ren slaraffenland for boliglåntagere Ren slaraffenland for boliglåntagere Renterne er styrtdykket i Danmark på det seneste. Det åbner nærmest dagligt for nye lånetyper til boligejerne, og slår alt hvad der før er set. Af Lars Erik Skovgaard.

Læs mere

InvesteringsNyt Den 23. juni 2010

InvesteringsNyt Den 23. juni 2010 InvesteringsNyt Den 23. juni 21 Private sparer mere op, og taget nye typer lån Man skal have det helt store forstørrelsesglas frem for at se nogen stigning i den finansielle sektor udlån. Nationalbankens

Læs mere

21,5 millioner i overskud i Sparekassen Thy

21,5 millioner i overskud i Sparekassen Thy Sparekassen Thy Februar 2010 21,5 millioner i overskud i Sparekassen Thy Sparekassen Thy er kommet rigtig godt igennem 2009 med et overskud på 21,5 mio. kr. efter skat. Det er tilfredsstillende set i lyset

Læs mere

På vej mod hele Fyns bank. Årsregnskab 2011 Koncernen følger forventningerne. Vision 2013 De vigtigste punkter i vores forretningsstrategi

På vej mod hele Fyns bank. Årsregnskab 2011 Koncernen følger forventningerne. Vision 2013 De vigtigste punkter i vores forretningsstrategi Årsregnskab 2011 Koncernen følger forventningerne Vision 2013 De vigtigste punkter i vores forretningsstrategi Ny filialstruktur Sammenlægning af filialer og åbning i tre byer På vej mod hele Fyns bank

Læs mere

Guide. Foto: Iris. Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN. sider. F1-lånets afløser Eksperternes lånetips

Guide. Foto: Iris. Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN. sider. F1-lånets afløser Eksperternes lånetips Foto: Iris Guide Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN 20 sider F1-lånets afløser Eksperternes lånetips 2 PLUS udgives af Berlingske Media, Pilestræde 34, 1147 København K, Mail: plus@bt.dk, Web: www.bt.dk/plus

Læs mere

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Aalborg 2014. Sted: Radisson BLU Skandinavia Hotel Tirsdag 3. juni 2014 kl. 12:00-19:00 radisson blu limfjord hotel - Ved stranden 14-16 - aalborg

Aalborg 2014. Sted: Radisson BLU Skandinavia Hotel Tirsdag 3. juni 2014 kl. 12:00-19:00 radisson blu limfjord hotel - Ved stranden 14-16 - aalborg Aktionærforening præsenterer: ktionærforening Aalborg 2014 Foto: Copyright OW Bunker A/S 4. november kl. 11.30-15.45 program Sted: Radisson BLU Skandinavia Hotel Tirsdag 3. juni 2014 kl. 12:00-19:00 radisson

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

Program for Træsektionens generalforsamling 2011. Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør

Program for Træsektionens generalforsamling 2011. Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør Program for Træsektionens generalforsamling 2011 Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør Fredag den 18. marts 2011 Ankomst og registrering fra kl. 11.30 Kl.

Læs mere

Lolland-Falsters Skytteforbund

Lolland-Falsters Skytteforbund 60 liggende Dame 1 Jette Skov Pedersen Vestfalster 93 85 94 94 87 93 546 2 Lisa Jørgensen Søllested 75 87 85 82 78 81 488 60 liggende Damejunior 1 Linette Andersen Sakskøbing 98 95 95 97 96 91 572 2 Nanna

Læs mere

Bidragssatser for heltidsbedrifter 2014 Niveau og spredning

Bidragssatser for heltidsbedrifter 2014 Niveau og spredning Marts 2015 Bidragssatser for heltidsbedrifter 2014 Niveau og spredning Highlights Den gennemsnitlige bidragssats for heltidsbedrifter lå i 2014 på pct. en stigning på 0,13 procentpoint fra 2012 til 2014.

Læs mere

pension Guide Sådan får du mere i 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

pension Guide Sådan får du mere i 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan får du mere i pension 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Scor 500.000 mer 2 e i pension Skal du vælge det

Læs mere

Meddelelse om afholdt ordinær generalforsamling den 25. februar 2015 og om bestyrelsen i Ringkjøbing Landbobank

Meddelelse om afholdt ordinær generalforsamling den 25. februar 2015 og om bestyrelsen i Ringkjøbing Landbobank NASDAQ Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 25. februar 2015 Meddelelse om afholdt ordinær generalforsamling den 25. februar 2015 og om bestyrelsen i Ringkjøbing Landbobank Afholdt ordinær

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Aksel Lykke Mathies Baunsgård Ulrik Vestergaard Kim Fusager Peter Henriksen Flemming Thane Kallehave James

Læs mere

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån?

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? 22.oktober 2012. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? Årets største rentetilpasningsauktion står snart for døren. Samlet set skal realkreditinstitutterne refinansiere lån for over 450 milliarder

Læs mere

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Kl. 13.15-14.00: Workshop A: BAT Annette Bruun Hansen Guldborgsund Kommune Annie Lillie Esbjerg Kommune Bettina Lerche Billund Kommune Else Libach

Læs mere

Stævne: Aalborg Cup 2013 Dato: Fredag 1. november 2013 Version 2 Stævnestart: 17.00 Officialsmøde: 16.00-16.45

Stævne: Aalborg Cup 2013 Dato: Fredag 1. november 2013 Version 2 Stævnestart: 17.00 Officialsmøde: 16.00-16.45 Dato: Fredag 1. november 2013 Version 2 Stævnestart: 17.00 Officialsmøde: 16.00-16.45 Overdommer(e) Starter(e) Bettina Gadeberg Henrik Bonderup SMUT 1 Anette Frost 2 Aars 2 Berit Bodilsen 2 AGF 3 Dorthe

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 Denne pjece henvender sig til dig, der har en kapitalpension i et pengeinstitut,

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

Dansk realkredit er billig

Dansk realkredit er billig København, 7. april 2015 Dansk realkredit er billig Dansk realkredit har klaret sig flot gennem krisen. Men i efterdønningerne af den finansielle krise er alle europæiske kreditinstitutter blevet stillet

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Finansiering af køb af SG&HF

Finansiering af køb af SG&HF 1 Finansiering af køb af SG&HF Svendborg Gymnasium & HF januar 2010 Finansiering af køb af SG&HF Gymnasiet har nu indhentet tilbud fra 4 realkreditinstitutter. De 4 institutter er Realkredit Danmark (Danske

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Guide Flex Vælg det rig etlilege r fast? boliglån12sider Spar 15.000 kr. om året

Guide Flex Vælg det rig etlilege r fast? boliglån12sider Spar 15.000 kr. om året Foto: Iris Guide April 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Flex eller fast? Vælg det rigtige boliglån 12 sider Spar 15.000 kr. om året Boliglån INDHOLD I DETTE HÆFTE: Spar 15.000 kr. om året...

Læs mere

Kandidater søges 15. 3,5% september. GarantmØder 2010

Kandidater søges 15. 3,5% september. GarantmØder 2010 Sparekassen Thy August 2010 Kandidater søges Opstillingsfrist 15. Indhold: Garantmøder 2010 - stil op! 12 lejere i erhvervsparken Halvårsregnskab Personalenyt Nem adgang med NemID Garantmøder 2010 Thy

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

1/2014 den 31. marts 2014. Dronninglund Sparekasse - vi er her for dig. GarantNyt 6,25% Væsentlige personalerokeringer

1/2014 den 31. marts 2014. Dronninglund Sparekasse - vi er her for dig. GarantNyt 6,25% Væsentlige personalerokeringer Dronninglund Sparekasse - vi er her for dig 1/2014 den 31. marts 2014 GarantNyt 2014 6,25% Tilmelding til garantfesten Vigtigt nyt om garantbeviser Væsentlige personalerokeringer 2013 blev tilfredsstillende

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Flexlån vinder fortsat frem - trods attraktive 4 pct. lån

Flexlån vinder fortsat frem - trods attraktive 4 pct. lån P R E S S E M E D D E L E L S E Flexlån vinder fortsat frem - trods attraktive 4 pct. lån Nettoudlånet til boligejere steg i 3. kvartal 2010 med 10,7 mia., hvilket dækker over et nettoudlån på 14 mia.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 26. marts 2009 7. februar 2007

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 26. marts 2009 7. februar 2007 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S offentliggør tillæg til prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (Junior Covered Bonds) 26. marts 2009 7. februar

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån

Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån 31.august 2010 Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring & funding Redaktion Lise Nytoft Bergmann libe@rd.dk Den seneste tids

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Nr. 33 04-2013 Referent: Tina Nielsen Fremmødte: 36 personer med i alt 29 stemmer Dagsorden ifølge udsendt

Læs mere

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Værkstedschef Torben Jensen Titan Lastvogne A/S Industrivej 14 Jim Maar Midtbornholms Auto A/S Ian Ellebye Carsten Wandt

Læs mere

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 28-10-2014 1 Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 Sydbanks plan for at øge lønsomheden skaber nu resultater Telekonference 28. oktober 2014 28-10-2014 2 Dagsorden Regnskabet for 1. 3. kvartal 2014 Indtjening

Læs mere