SJournalen. Marts Overskuddet er fordoblet Meget tilfredsstillende regnskab. Tæt på Mors Erhvervsafdeling åbnet i Nykøbing.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SJournalen. Marts 2015. Overskuddet er fordoblet Meget tilfredsstillende regnskab. Tæt på Mors Erhvervsafdeling åbnet i Nykøbing."

Transkript

1 SJournalen Marts Overskuddet er fordoblet Meget tilfredsstillende regnskab 2 5 Tæt på Mors Erhvervsafdeling åbnet i Nykøbing 7 Generationsskifte Ivan giver nøglen videre til Ole Læs også: Tak for sidst Carsten har lagt om til fast rente Havneudvidelse på Jegindø SWIPP en buket

2 Overskuddet er fordoblet Sparekassen Thy fik et overskud før skat på 97 mio. kr. og efter skat på 81 mio. kr. Der er tale om en fordobling af resultatet i forhold til 2013 og et absolut tilfredsstillende resultat, som primært er skabt gennem en stærk indtjening på driften. Sparekassen lægger dermed endnu et godt resultat oven på den lange række af gode resultater, som er realiseret både før og under finanskrisen. Dermed står Sparekassen Thy særdeles stærkt rustet til den videre udvikling med en samlet egenkapital på mio. kr. og en solvensprocent på 19, nye kunder Fremgangen er skabt dels via forretninger med ca nye kunder, der er kommet til i 2014, men også via øget forretningsomfang fra de ca eksisterende kunder. Værd at bemærke er, at der i 2014 er indgået nye formueplejeaftaler, der har bragt værdien af de samlede forvaltede formuer op på 2 mia. kr., hvortil kommer en særdeles positiv udvikling på salg af gruppelivsforsikringer. Investeringsområdet går også godt. Vi forvalter nu 2 mia. og fik hele nye formueplejeaftaler i 2014 Ivan Christiansen Travlt med boliglån Et andet område, der har været præget af stor aktivitet og for så vidt stadig er det her i starten af 2015, er realkreditområdet. Det historisk lave renteniveau har for alvor sat skub i konvertering af realkreditlån. En fast rente på 1-2% giver mange en konverteringsmulighed, ligesom mange kan se en fordel i at skifte et variabelt forrentet lån ud med et fastrentelån. Det giver faktisk god mening. Omvendt må vi erkende, at de særdeles gode muligheder på realkreditområdet samtidig medfører et fald i udlånet. Nogle bruger muligheden for at låne lidt mere i ejendommen, og andre bruger den lavere rente til at forøge afdraget på øvrig gæld til sparekassen. Det er sund fornuft, men desværre påvirker det indtjeningen, da udlånet er faldet med 6% til mio. kr. Garantkapital steget 22% Indlånet har også vist et mindre fald med knap 1% til mio. kr. Dette fald skyldes alene, at flere end af vores kunder har benyttet det særlige tilbud i 2014 til at omlægge kapitalpension til aldersopsparing til reduceret afgift, som jo er afregnet til staten. Omvendt glæder vi os over, at vi i 2014 har haft en meget stor tilgang af garantkapital, svarende til en stigning på 22% til 298 mio. kr. Vi skylder jer garanter en stor tak for opbakningen. Acceptabel nedskrivning Det samlede resultat er tillige påvirket af positive kursreguleringer på 22 mio. kr., der er 16 mio. kr. højere end i Hertil kommer resultatpåvirkning fra nedskrivninger på udlån og garantier, der samlet set har påvirket resultatet med - 51 mio. kr. eller 1,1% af udlån og garantier. Nedskrivningsniveauet er påvirket af landbrugets aktuelle krise, som bl.a. er en følge af situationen i Ukraine. Til trods for de ekstra nedskrivninger til dette kundesegment finder vi det samlede nedskrivningsniveau acceptabelt. Ivan Christiansen Sparekassen Thy fortsætter en god udvikling og står på et solidt fundament Ole Beith Tilfreds Alt i alt er der god grund til at være tilfreds med regnskabet, som klart dokumenterer, at Sparekassen Thy fortsætter en god udvikling og står på et solidt fundament, som giver et stærkt grundlag for den videre udvikling af vores 185 år gamle sparekasse. Med venlig hilsen Ole Beith 2

3 Forretningsomfang Mia. kr. GARANTKAPITAL: År Mio kr Kundefonds DLR Kredit TotalKredit Garantkapital Garantier Indlån Udlån 0 GARANTKAPITAL: År Mio kr Garantkapital Mio. kr. Nettorente- og gebyrindtægter År Mio kr Nettorente- og gebyrindtægter Mio. kr Den samlede årsrapport kan ses og downloades på hjemmesiden eller rekvireres i sparekassen Nettorente- og gebyrindtægter År Mio kr Seneste 5 års hovedtal, koncern Mio. kr Nettorente- og gebyrindtægter Årets resultat før skat Årets resultat efter skat Solvensprocent 19,1 18,5 16,7 17,9 17,8 Udlån Indlån Egenkapital Nedskrivninger på lån og tilgodeh. m.v Garantkapital Foreløbigt opgjorte tal pr. 13. februar 2015

4 TAK for sidst! Garantmøderne i oktober blev en stor succes. Der deltog næsten garanter, som bl.a. oplevede underholdning af en sprudlende og velsyngende Poul Krebs. 4 De seks møder forløb alle som planlagt, og der var tilfredshed og glade smil over hele linien. Både hos de mange deltagere og hos vore ansatte, som også nød at møde garanterne i dette festlige og uformelle forum. Velkommen til 10 nye ambassadører Halvdelen af repræsentantskabet er på valg hvert andet år. Foruden de genvalgte medlemmer, så har bestyrelsesformand Jacob Schousgaard budt velkommen til 10 helt nye ansigter. Jacob glæder sig over, at de nye medlemmer bidrager po- sitivt til den gode erhvervsmæssige spredning og de mange kompetencer, der er i repræsentantskabet. Vi har nu også en ekstra repræsentant i valgområde fire, der geografisk strækker sig fra Struer til Herning. Det er også i dette område, vi ser den største fremgang i antallet af nye garanter, slutter Jacob. Medlemmerne i repræsentantskabet er vigtige ambassadører for vores sparekasse Jacob Schousgaard Bestyrelsesformand

5 Afdeling i Nykøbing Den 19. februar blev sparekassens nye erhvervsafdeling på Mors indviet ved et Åbent-hus-arrangement. Gæsterne fik bl.a. hilst på afdelingens lokale erhvervsrådgivere Sten Knudsen og Klaus Hedegaard. Den nye afdeling er blevet taget godt imod. Både af de ca eksisterende kunder og de lokale erhvervsdrivende. Vi er nu tættere på kunderne på Mors, siger Sten, der også ser frem til at byde nye erhvervskunder velkommen. Afdelingen er flyttet ind hos sparekassens 50 % ejede leasingselskab, Krone Kapital i Grønnegade. Sten og Klaus bor i Nykøbing, så de glæder sig over, at de har fået et lokalt kontor og 19 nye kolleger midt i Nykøbing. Aktiv medspiller i havneudvidelse Havneudvidelsen på Jegindø er i fuld gang. Formand for havnens bestyrelse Bo Husted Kjeldgaard fortæller, at de har fået en fantastisk lokal opbakning, både fra de lokale, kommunen og lokale virksomheder, som f.eks. Sparekassen Thy, der er med som finansiel partner. Det var en fantastisk smuk dag på Jegindø Havn fredag den 21. november, hvor Struers borgmester Mads Jakobsen fik lov til at betjene en stor gravko til det første spadestik. Ca. 150 personer var samlet til begivenheden og her i blandt også afdelingsleder i Sparekassen Thy i Hvidbjerg, Birgith Bach Riis. Sammen med sparekassens erhvervsafdeling i har Hvidbjerg afdeling samarbejdet med havnebestyrelsen om finansiering af de millioner, der senere vil blive frigivet fra Erhvervs- og Naturstyrelsens EU-udviklingspulje og tilskud fra Struer Kommune. Flere muslingebåde Det er ønsket om at udvikle lokalt fiskeri og industri, der ligger til grund for udvidelsen. Målsætningen om, at der skal være 7-8 muslingebåde, der lander fast på Jegindø, er faktisk allerede nået. Med det store kvm. nye bassin bliver der ekstra gode anløbs- og lodsefaciliteter samtidig med, at der er god plads til både fritidsfiskere og turistsejlere. Kapaciteten i den lokale muslingeindustri udvides samtidig, så bådene kan serviceres. EU midlerne og tilskuddet fra Struer Kommune dækker havneudvidelsen, mens udgifter til f.eks. opgravning til øget vanddybde og etablering af lys på havnen finansieres gennem Sparekassen Thy. Udvidelsen ventes færdig til sommer i år. Formand for Jegindø Havn, Bo Husted Kjeldgaard og Birgith Bach Riis fra Sparekassen Thy i Hvidbjerg. 5

6 Glimt fra vores område Sebastian fra Holstebro var en af de fire, der modtog sparekassens lederpris ved efterårets garantmøder Årets Thybo blev auktionsmester i Hanstholm, Jes Holm Sørensen. Ole Beith overrakte prisen på vegne af Sparekassen Thy og Thy Erhvervsforum Sparekassen Thy i Hvidbjerg var også sponsor, da Thyholm Løbeklub fik nye løbetrøjer I november blev Thy Rock billetsalget skudt i gang med et to timers cafearrangement i sparekassens lokaler på Store Torv. Diskotek, gratis forfriskninger, præmieudtrækninger og billige billetter til alle. Det blev en succes Muhny elsker juleoptog. Her er det i Koldby 6 Jørgen Lind er en af de ungrådgivere, der også tager rundt og giver gode økonomiske råd til unge ved foredrag på skoler. Her er det på EUC i Sparekassen støtter utallige sportsklubber. I år fik Vang Tvorup IF en kontant bonus oven i for oprykning af to fodboldhold

7 Generations skifte Gennem det seneste års tid har Ivan Christiansen og Ole Beith kørt parløb som direktører for Sparekassen Thy. Det er helt efter planen, når Ivan fratræder med udgangen af marts og overlader nøglen til Ole. Det er med tilfredshed, at Ivan Christiansen kan se tilbage på sine 21 år som direktør for Sparekassen Thy. Ikke mindst fordi branchens værste krise i nyere tid nu er så godt som overstået, og sparekassen faktisk står stærkere end nogensinde før. Jeg tager det som et udtryk for, at vi har taget de rigtige beslutninger og valgt de bedste løsninger. Lukrative hurtige forretninger har lokket med store gevinster, men vi har bevaret det gode købmandskab og holdt fødderne på jorden, bemærker Ivan Christiansen. De var faktisk også to direktører, da Ivan Christiansen tiltrådte i Fra venstre: Jørgen Pedersen, som Ivan afløste, og Poul Jensen, som trådte af året efter. Lys fremtid Der er stadig stigende krav til branchen, herunder kapital- og likviditetskrav. Sparekassen er dog klar til at møde disse krav, og jeg føler, at tidspunktet er helt rigtigt til at overlade ansvaret til yngre kræfter. Jeg er meget glad for og tryg ved at overlade min nøgle til Ole Beith. Han Kan & Vil bringe sparekassen sikkert videre i samarbejde med bestyrelsen, repræsentantskabet og de 194 medarbejdere. Vi mærker også en solid og loyal opbakning fra vore kunder, så der er al mulig grund til at tro på en lys fremtid for Sparekassen Thy, slutter Ivan Christiansen. Generationsskifte Alle forretningsforbindelser og kunder er velkomne til at komme og hilse på Ivan og Ole, når generationsskiftet markeres med en reception på Hotel Limfjorden,, den 27. marts kl. 13 til 16. 7

8 Carsten har lagt om til fast rente Nu kan Carsten roligt læse dagens nyheder. Hans boligrente ligger fast uanset alverdens ulykker. Lige nu er der rigtig mange, der overvejer at omlægge boliglånet fra variabel til fast rente. Carsten Gøtze fra Sennels er en af dem, der har besluttet sig, og han er nu sikret en lav rente de næste 30 år. Ingen kan forudsige renteniveauet de kommende år. De variabelt forrentede lån har længe været billigst, men nu er den faste rente historisk lav. Efter en god snak med min rådgiver i sparekassen, blev vi enige om at omlægge mit F1 lån til fast rente over 30 år og med afdrag. Samtidig fik jeg en tillægsbelåning, som primært skal bruges til energiforbedring af huset. Altsammen for en beskeden stigning i den månedlige ydelse. Det er jo næsten en gratis værdisikring af min bolig - og så fik jeg forresten også kr. i rabat på omkostningerne, fordi det var et F1 lån. fortæller Carsten. Mere isolering Carsten har også tidligere belånt friværdien i huset, og det blev bl.a. til nye energivinduer. Nu forbedres isoleringen igen, og det kan mærkes på både indeklima og varmeregningen, slutter Carsten. Boliglån med fast rente over 3 % eller variabel rente med tilpasning fra 1 til 3 år kan med fordel omlægges. Mange boligejere har ekstra god grund til at kontakte en rådgiver i Sparekassen Thy og få beregninger på en eventuel omlægning. Vi giver netop nu rabat på omkostningerne ved omlægningen. F.eks. hvis der omlægges fra et F1 lån til et fast rente, og hvis man omlægger fra et andet realkreditinstitut til TotalKredit. Frank Pedersen, boligansvarlig og leder af produktionsgruppen. 8 Fordele ved fast rente: 99 Renten låses fast på det lave niveau i hele lånets løbetid. 99 Nettoydelsen er måske en smule højere i forhold til det variable lån, men der afdrages til gengæld mere på gælden. 99 Ved fremtidig rentestigning kan man omlægge igen og skære en stor del af restgælden. 99 Den faste lave rente er en god forsikring til at bevare friværdien i boligen.

9 SWIPP en buket! Antallet af forretninger, der kan modtage SWIPPbetalinger, vokser hurtigt. Din Blomsterhåndværker i er en af dem. Det er nemt og hurtigt - både at få oprettet SWIPP og at bruge det i min forretning, fortæller Henrik Andersen, der er indehaver af Din Blomsterhåndværker (Margrethes Blomster). Nogle få tryk på mobiltelefonen, så har kunden overført betalingen, og jeg kan se beløbet med det samme på min mobil. Der er ingen tvivl om, at denne betalingsform vinder frem, udtaler Henrik. Nemt og gratis Det er faktisk gratis for både kunden og butikken at oprette og bruge SWIPP. Henrik ser også en stor fordel i, at SWIPP også kan bruges udenfor butikken, f. eks. på markeder og messer. Det kræver kun mobildækning på telefonen at foretage betalingen, og alle kunder kan overføre helt op til kroner om dagen. Det tog 20 minutter at oprette SWIPP-erhverv til Din Blomsterhåndværker. Det er et fantastisk godt produkt, som vi venter os meget af. Frank Markvorsen, Erhvervsrådgiver,. Erhverv FAKTA Gratis oprettelse Ingen betalingsgebyr Pengene er straks på kontoen Kunder kan overføre op til kr. pr. dag Pr. 15. feb

10 NYT om vore medarbejdere Nyansættelser: Lone Kok Olsen, vikar i erhvervsproduktion. Lone har været ansat i EBH-bank gennem mange år og senest i Jutlander Bank. Lone har primært arbejdet som producent. Lone er 49 år, gift, har 3 børn og bor i Klim Helle Hundahl, producent, Aulum. Helle er oprindeligt udlært som revisor, inden hun i 2000 startede som elev i Sparekassen Thy. Efter sin elevtid forblev hun ansat, indtil familien i 2006 flyttede til Holstebro. Hun har i den mellemliggende periode arbejdet i forskellige relaterede jobs. Helle er 36 år, gift, har 2 børn og bor i Holstebro. Eksaminer: Den Kompetente Rådgiver: Michael Bagge, projektleder, IT afdelingen. Michael er uddannet privatrådgiver i SparNord i Frederikshavn i Efter nogle år som rådgiver skiftede han til IT. Michael er 49 år, gift og har 2 børn. Jesper Staun Lotte Hyldahl Ejvind Dahl, afdelingsdirektør, Herning. Ejvind er oprindeligt uddannet i Handelsbanken i Varde. Han har siden haft forskellige relevante jobs i pengeinstitutter, inden han i mange år var filialdirektør i Danske Bank i Aulum. Ejvind kom til Sparekassen Thy fra et job som storkundechef hos Nykredit. Ejvind er 56 år, gift, har 3 børn og bor i Aulum Vita Jensby, vikar i produktionsgruppen. Vita er oprindeligt uddannet i Handels- og Landbrugsbanken i (nu Danske Bank), hvor hun var ansat helt frem til Hun har gennem tiden arbejdet såvel som privatrådgiver som ekspeditionsmedarbejder. Vita bor i. Hun er gift og har 2 børn Lone Kragh, intern revisor. Lone kommer fra revisionsfirmaet Brandt, hvor hun også er udlært. Hun er HD i Regnskabsvæsen og Økonomistyring. Lone er 35 år, gift og har 2 børn. Akademiuddannelsen i Finansiel Rådgivning: Øvrige uddannelser: Karen Knudsgaard Nina B. Schjødt, Masterclass i Psykologi Viggo Christiansen, Akademiuddannelsen i informationsteknologi Sofie Bisgaard Lene Jørgensen, Personalejura Maria Jensen, erhvervsproducent, Herning. Maria er uddannet multimediedesigner på Erhvervs Akademi Midt/Vest. Hun er efterfølgende udlært privatrådgiver i Den Jyske Sparekasse. Maria har taget akademiuddannelsen i finansiel rådgivning. Maria er 30 år, gift og bor i Herning Oddbjørg Zachariasen, finanstrainee, Frøstrup. Oddbjørg har med baggrund i en HF eksamen netop afsluttet sit studie som finansøkonom på University College Nordjylland. Oddbjørg, der p.t. bor i Aalborg, er 26 år. 10

11 * R epræsentantskabet i Sparekassen Thy 2015 Repræsentantskabet 2015 Valgområde 1 Jonas Houkjær Bech Advokat Thomas Kristoffersen Gårdejer Carl-Peter Krarup Arkitekt Bjarke Appelon Storgaard Butiksindehaver Britta Nielsen Klinikassistent Charlotte Kanstrup Brogaard Sundhedsplejerske Sennels Anni Christensen Indehaver Kurt Holm Anette Hvass Virksomhedskonsulent Nors Jørgen Jensen Politikommissær Lone Kaagaard Sygeplejerske Gitte Lykke Privatrådgiver Per Sloth Tømrermester Claus G. Sørensen Forretningsindehaver Karl Tange Kriminalassistent Sennels Tina Brandt* Økonomichef Svend Erik Christensen* Lærer Ove Hegnhøj* Pens. vicerektor Ivan Høgh* Økonomikonsulent Sennels Jonas Jensen* Faglærer Sundby Jørgen Kragh* Salgschef Nors Hanne Lykke Kristensen* Frisør Ole Bunk Harbo Larsen* Optiker Lars Mathiassen* Afdelingsleder Jacob Schousgaard* Advokat Lene Thiel* Politiassessor Anton Møller Thomsen* f.h.v. afd. formand Jette Vestergaard* Brugsuddeler Hundborg Morten Yde* Gårdejer Nørhå Valgområde 2 Valgområde 4 Preben Dahlgaard Repræsentant Bedsted Niels Christensen Vognmand Hurup Jens Erichsen Privatrådgiver Agger Hanne Tang Jensen Skoleleder Vestervig Ricky Larsen Murermester Hurup Ivan Hasselstrøm Butiksindehaver Vildbjerg Karsten Hjorth Larsen Advokat Struer Jørgen Breinholt* Gårdejer Hodsager/Aulum Frede Lund Jensen* Pensionist Holstebro Bo Møller Nielsen Lagerarbejder Koldby Kaj Verner Nielsen Svejsekoordinator Vestervig Thea Skindhøj Gravesen* Forretningsindehaver Vestervig Erik Krogh Jørgensen* Vinhandler Hurup Erik Nørgaard Toft* Gardinforhandler Vestervig Jan Jungclaus* Økonomichef Holstebro Jørgen B. Jørgensen* Konsulent Aulum Arne Lægaard* Fhv. borgmester Holstebro Jens Otto Nystrup* Fhv. rektor, cand. jur. Holstebro Valgområde 3 Valgt for perioden Øvrige valgt for perioden Mikael Vold Lassen Brugsuddeler Vesløs Jens Schneider Rasmussen Fisker Hanstholm Jan N. Hansen Formand/Skipper Jens Hyldgård Petersen Vigsø Niklas Mouritzen Taxa Vognmand Hanstholm Carsten Beith* Fiskeeksportør Hanstholm Pia Christiansen* Sygeplejerske Ræhr Bertel Munch Jørgensen* Regnskabschef Østerild Bjarne Højstrup Nielsen* Netværksmedarbejder Frøstrup Poul Røge* Hanstholm 11

12 Returadresse: Sparekassen Thy, Store Torv 1, 7700 Investering: Aldrig sige aldrig Det er de udviklinger, der aldrig vil ske, der ryster investeringsmarkedet mest. Her er nogle aktuelle eksempler på påstande, som virkeligheden har overhalet indenom. Olieprisen vil aldrig komme under $100! - den er faktisk noteret til under $50 Rusland vil aldrig annektere Krim! - Ukraine kæmper for selvstændigheden lige nu Vi vil aldrig opleve et land, der bryder ud af Euroen! - Grækenland måske... Vi vil aldrig få lavere renter! - vi oplever den ene bundrekord efter den anden... Pointen er, at ingen med sikkerhed kan forudsige de begivenheder, der vil påvirke investeringsmarkedet. Investering er altid behæftet med en vis grad af risiko, og man kan kun mindske den ved at gøre et godt forarbejde baseret på viden, erfaring og analyser samt have en god og effektiv spredning på investeringerne. Du behøver dog ikke at være ekspert for at investere fornuftigt. Vores investeringsafdeling tilbyder investeringskoncepter, Depotpleje, Individuel Depotpleje, Puljer og investeringsforeninger, der tilpasses ønsker og behov. Derved trækker du på den bedste ekspertise og får en god spredning. Læs mere om dine muligheder på hjemmesiden FAKTA Sparekassen Thy s Investeringsafdeling: 8 medarbejdere Forvalter 2 mia. kr. + sparekassens likviditet Nye ordninger i 2014: stk. SJournalen i tal Oplag: stk. Modtagere: Garanter i Sparekassen Thy (En pr. husstand) Martsudgave: Omdelt fra 27. februar Tekst: Sparekassen Thy Foto: Sparekassen Thy, Colourbox m.fl. 12

SJournalen. Marts 2016. Årsregnskab 2015 Flot resultat. God fysik og kemi i Ulfborg. Swipp til nationalparkcenter

SJournalen. Marts 2016. Årsregnskab 2015 Flot resultat. God fysik og kemi i Ulfborg. Swipp til nationalparkcenter SJournalen Marts 2016 2 Årsregnskab 2015 Flot resultat 7 God fysik og kemi i Ulfborg Kunderne stømmer til Læs også: Garantmøder 2016 Klip og Swipp Nybyggerne i Grøften 9 Swipp til nationalparkcenter Vi

Læs mere

Solidt regnskab -giver plads til udvikling

Solidt regnskab -giver plads til udvikling Sparekassen Thy Marts 2009 Solidt regnskab -giver plads til udvikling I Sparekassen Thy har vi haft fokus på at drive en sund og velkonsolideret forretning med udgangspunkt i privat- og erhvervskunder

Læs mere

Årsrapport Pressemeddelelse. Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 31. januar klokken 07.00

Årsrapport Pressemeddelelse. Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 31. januar klokken 07.00 Årsrapport 2017 Pressemeddelelse Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 31. januar klokken 07.00 Pressemeddelelse årsrapport 2017 2 Rekordregnskab i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse holder

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Resultater. for Hanstholm løbet 2005

Resultater. for Hanstholm løbet 2005 Resultater for Hanstholm løbet 2005 RESULTATER - : KVINDER 4.2 KM 327 EMMA LEU HANSTHOLM 20.40 11 0.00 3 424 LINETTE K LARSEN HANSTHOLM 24.36 9 0.00 8 336 KRISTINA MADSEN THISTED 29.39 12 0.00 24 426 KATHARINA

Læs mere

SJournalen. August 2014. Bedste halvårsresultat Stærk ordinær drift!

SJournalen. August 2014. Bedste halvårsresultat Stærk ordinær drift! SJournalen August 2014 2 Bedste halvårsresultat Stærk ordinær drift! 2014 Kandidat-opstilling - til Sparekassen Thys repræsentantskabsvalg oktober/november 2014 Navn: Stilling: Adresse: Postnr: By: Cpr.

Læs mere

Resultatliste: Hanstholm-Løbet Side 1 af 6

Resultatliste: Hanstholm-Løbet Side 1 af 6 Side 1 af 6 Piger 4,2 km 533 NANNA KLITTENBERG HANSTHOLM 20,19 0.00 13 3 1 542 MALENE BUTH SNEDSTED 25,24 0.00 10 19 2 531 ANNA MATHIASEN THISTED 25,31 0.00 8 20 3 543 MALENE SVENNINGSEN THISTED 26,02

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Et bedre liv, hvor du bor

Et bedre liv, hvor du bor Et bedre liv, hvor du bor Et bedre liv, hvor du bor Man skal bo godt for at have det godt. Men hvad er det egentligt at bo godt? Det ved kun du og din familie. Til gengæld ved vi noget om boliglån. Sammen

Læs mere

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie Topplaceringer for måned: 2016-05. Foreløbig! Præmie = Ja spilleren står til en Månedspræmie. Præmie = X En bedre præmie i måneden / Utilstrækkeligt antal præmier. 18 Huller: Damer A HCP max 29,0. Herrer

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

Pressemeddelelse Årsrapport

Pressemeddelelse Årsrapport Pressemeddelelse Årsrapport 2009 Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Underskud på trods af fortsat flot fremgang for basisforretningen På trods af et flot

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

SJournalen. Februar - marts 2014. Kan&Vil. Formuepleje 2014 - endnu et godt investeringsår? Sådan nogen som os Garantvalg og møde i efteråret

SJournalen. Februar - marts 2014. Kan&Vil. Formuepleje 2014 - endnu et godt investeringsår? Sådan nogen som os Garantvalg og møde i efteråret SJournalen Februar - marts 2014 Kan&Vil 12 Formuepleje 2014 - endnu et godt investeringsår? Sådan nogen som os Garantvalg og møde i efteråret 9 Tilfredshed og optimisme Finanstilsynets rapport og årsregnskabet

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Side 1 af 8 StævneProgram 17:32 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.28 November 2010 RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Senior 1P Næstved Skytteforening UNG 14-55879

Læs mere

Vi har o erskud til flere kunder!

Vi har o erskud til flere kunder! Sparekassen Thy Februar - marts 2012 Vi har o erskud til flere kunder! Sparekassen Thy s regnskab for 2011 viser et solidt overskud, og den gode sundhedstilstand kommer vore kunder til gode - både eksisterende

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2013-14 Individuelle resultater Standardpistol BK Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 SUM 1 103691 Mikkel H. Wendell 251 0 0 0 251 Standardpistol Junior Runde 1 Runde

Læs mere

Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling

Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling 2014 Dagsorden for generalforsamling 1. Valg af dirigent 2. Fremlæggelse af beretning for det forløbne år til godkendelse 3. Forelæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

RESULTATER: HANSTHOLM LØBET

RESULTATER: HANSTHOLM LØBET 1 RESULTATER: HANSTHOLM LØBET 2006 Hanstholm løbet 2006-4,2 km - piger Navn By Nr Tid Hold PR Ald Total LINETTE K LARSEN HANSTHOLM 565 23,23 H ATELTIK 0.00 10 1 LOUISE POULSEN THISTED 564 26,57 0.00 14

Læs mere

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke sommerfest. Kig venligst planen igennem og se om dit navn optræder. Hvis du er forhindret i at hjælpe,

Læs mere

Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn Per Hansen Jan Petersen AMU Nordjylland Vagn Ole Petersen Frede Holst Andersen Leif

Læs mere

Guide: Skift bank og spar op mod 40.000

Guide: Skift bank og spar op mod 40.000 Guide: Skift bank og spar op mod 40.000 Bankerne hæver udlånsrenten, selvom Nationalbanken gør det modsatte. BT guider dig her frem til at forhandle om prisen i banken og overveje bankskift Af Lisa Ryberg

Læs mere

Endnu et positivt resultat fra Sparekassen Thy

Endnu et positivt resultat fra Sparekassen Thy Sparekassen Thy Februar 2011 Endnu et positivt resultat fra Sparekassen Thy Side Indhold: 1 >> Positivt resultat 2 >> Stærk og solid 3 >> 5 års nøgletal 4 >> Personalenyt 5 >> Erhvervskundeportræt 6 >>

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 4. omgang Startet i 1980 Åben klasse 4. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1859,9 12 7433,2 48 2 Helle 1 1834,2 10 7325,5 34 3 Viborg

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 39 Sevel Damer 2 105 125 183 Solveig Madsen 2204 Sevel Jagtforening 38 41 185 Kristine Madsen 2204 Sevel Jagtforening

Læs mere

vinterturnering cal 22,

vinterturnering cal 22, vinterturnering cal 22, 215-16 Individuel V1H1 - voksen 1 hand - 1 ( klasse 1 ) 16916 Rune Knudsen St. Restrup 283 286 288 857 3579 Allan Borg Års 284 286 287 857 16491 Peter Holmegaard Ålborg 288 278

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

periodemeddelelse 3. kvartal 2011 for Spar LoLLand

periodemeddelelse 3. kvartal 2011 for Spar LoLLand PERIODEMEDDELELSE 3. kvartal 2011 for Spar Lolland Indhold Indholdsfortegnelse Periodemeddelelse 30. september 2011 side 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 30. september 2011 side 7 Balance pr.

Læs mere

Resultater Jæger. Jæger

Resultater Jæger. Jæger Jæger Allan Stigsen Jæger Kl. 12:00 361 Jørgen Nielsen JÆ Jæger Kl. 11:15 357 John Christensen JÆ Jæger Kl. 08:15 340 Flemming Carlsen JÆ Jæger Kl. 10:45 338 Per Jensen JÆ Jæger Kl. 10:15 334 Morten Røge

Læs mere

DGI Nordsjælland Skydning Milnersvej 44-46 3400 Hillerød 79 40 47 00

DGI Nordsjælland Skydning Milnersvej 44-46 3400 Hillerød 79 40 47 00 DGI Nordsjælland Skydning Milnersvej 44-46 3400 Hillerød 79 40 47 00 nordsjaelland@dgi.dk www.dds-nordsjaelland.dk DGI idræt & fællesskab 04-01-2015 RESULTATLISTE HOLDTURNERINGEN FREDERIKSBORG AMT Efterår

Læs mere

Firmaidræt Open 2014 Aalborg Deltagerinformation Petanque

Firmaidræt Open 2014 Aalborg Deltagerinformation Petanque Firmaidræt Open 2014 Aalborg Deltagerinformation Petanque Spillested Karolinelund Karolinelundsvej 9000 Aalborg Stævneledelse Hjørring Firmaidræt Afbud Per Møller Jensen på telefon: 23 30 25 37 Turneringsreglement

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

AM Auto Løbet 2015. Søndag den 17. maj 2015 R E S U L T A T P R. P R Ø V E. Randers Auto Sport

AM Auto Løbet 2015. Søndag den 17. maj 2015 R E S U L T A T P R. P R Ø V E. Randers Auto Sport 01 SS1 DLG Skørring 1 Brian Rasmussen Gert B. Pedersen KR7 1 1 01:07 4 Jonas Bjerregaard Gad Bjarke Gad KR7 2 2 01:08 00:01 00:01 9 Henrik Vestergaard Søren Lind Andersen KR7 3 3 01:09 00:02 00:01 8 Jess

Læs mere

Chef i teknik og miljø

Chef i teknik og miljø Deltagerliste Chef i teknik og miljø /SKS TCH080305-DKH 95 deltagere Onsdag den 05.03. - torsdag den 06.03.2008 Navn og stilling Jens Dicksen Jensen Chef for Teknik & Miljø Anna Sofie Poulsen Chef for

Læs mere

Husk klubfesten lørdag d. 1. MAJ om aftenen på Korsagergård.

Husk klubfesten lørdag d. 1. MAJ om aftenen på Korsagergård. Badminton afdelingen byder herved velkommen til Seniorklubmesterskaberne 2003/2004 Praktiske oplysninger: Pris for deltagelse: kr. 40,- pr. kategori. Skal betales inden kampens start. Datoer for indledende

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2012-13 Individuelle resultater Luftpistol Klasse 1 1 16916 Rune Knudsen 291 291 582 291 2 32639 Heidi Bergholt Madse 289 287 576 288 3 14860 Bo Lykholt Andreasen

Læs mere

Generalforsamling d. 5/2 2010

Generalforsamling d. 5/2 2010 Generalforsamling d. 5/2 2010 Valg af dirigent Formandens beretning Klubaften Januar/februar/Marts 15/2 2009 Havtur LF Waders Afd. Fyn Til premiere fiskeri i Odense å/fjord Sildetur til Aalborg havn Hornfisketur

Læs mere

SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet

SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet Resultatliste SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet Lørdag d. 8. oktober 2011 Idet vi takker for deltagelsen i SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet, fremsender vi hermed resultatet af jeres anstrengelser.

Læs mere

5 ting Forenet Kredit arbejder for. Forenet Kredit er foreningen bag Nykredit og Totalkredit

5 ting Forenet Kredit arbejder for. Forenet Kredit er foreningen bag Nykredit og Totalkredit 5 ting Forenet Kredit arbejder for Forenet Kredit er foreningen bag Nykredit og Totalkredit 1 Verdens bedste boliglån side 6 2 Realkredit også når verden brænder side 8 4 Fair lån til hele Danmark side

Læs mere

HOLE IN ONE. Hul. Navn

HOLE IN ONE. Hul. Navn HOLE IN ONE Hul 1 1 1 1 1 1 År 174 176 177 177 178 17 17 17 17 181 181 181 181 181 183 186 186 186 186 186 186 186 187 187 187 188 188 188 188 18 18 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 1 1 1 1 13

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle Dame individuel 1 50 Susanne Christiansen Billund 4207163484 31 43 2 29 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 16 45 2 udskrevet for: Dame individuel Side 1 Junior individuel 1 101 Jesper Egeskov Grindsted 4103252537

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 15 / 2004 25. oktober 2004

Fondsbørsmeddelelse nr. 15 / 2004 25. oktober 2004 Fondsbørsmeddelelse nr. 15 / 2004 25. oktober 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 30. september 2004 (9 mdr.) KORT resumé 2 centrale mål nået: Udlån

Læs mere

Plas. Kl. NAVN Ald. Grp. Total Møde Løb 31 2 5 7 DAMER D Donna Siely Christophersen 56 3 0 0 0 H25 1 J Lars Holm 45 1 100 24 76 1 2 J Kim Jensen 44 1

Plas. Kl. NAVN Ald. Grp. Total Møde Løb 31 2 5 7 DAMER D Donna Siely Christophersen 56 3 0 0 0 H25 1 J Lars Holm 45 1 100 24 76 1 2 J Kim Jensen 44 1 DATO April Plas. Kl. NAVN Ald. Grp. Total Møde Løb 3 2 5 7 DAMER D Donna Siely Christophersen 56 3 0 0 0 H25 J Lars Holm 45 00 24 76 2 J Kim Jensen 44 97 39 58 3 J Niels Christensen 45 2 87 35 52 4 J Troels

Læs mere

Sparekassen Himmerland og Sparekassen Hobro planlægger fusion

Sparekassen Himmerland og Sparekassen Hobro planlægger fusion Fondsbørsmeddelelse nr. 13/2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K 28. oktober 2013 Sparekassen Himmerland og Sparekassen Hobro planlægger fusion Bestyrelserne i Sparekassen Himmerland

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Hold A - Michael Jensen. Hold B - Kim Morton

Hold A - Michael Jensen. Hold B - Kim Morton Hold A - Michael Jensen 1 Carina Brenøe 0 61225785 cbrenoe29@gmail.com 2 Dorte Jacobsen 43907959 24247127 dorte.jak@gmail.com 3 Lisbeth Seierø 43900809 26830809 lisbeth.seiero@gmail.com 4 Helle Wiil 0

Læs mere

Jægerskydning. Samlet

Jægerskydning. Samlet Jægerskydning Øse Navn Point X 10 Placering Kenneth Jensen 141 2 3 Carsten Cristensen 137 1 18 Jørgen Borg 137 0 19 Henning Sørensen 137 0 19 Allan Pedersen 135 0 28 Benny Ølgod 133 1 31 Erling Christensen

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2012-2013 1. omgang Startet i 1980 1. omgang total 1. Division A Særslev 1 1763 2 1763 2 B Trehøje 1 1751 2 1751 2 C Viborg 1 1749 2 1749 2 c ÅRK 1 1699

Læs mere

5 ting Forenet Kredit arbejder for. Forenet Kredit er foreningen bag Nykredit og Totalkredit

5 ting Forenet Kredit arbejder for. Forenet Kredit er foreningen bag Nykredit og Totalkredit 5 ting Forenet Kredit arbejder for Forenet Kredit er foreningen bag Nykredit og Totalkredit 1 Verdens bedste boliglån side 6 2 Realkredit også når verden brænder side 8 4 Fair lån til hele Danmark side

Læs mere

RESULTATLISTE Karby Terrænstævne

RESULTATLISTE Karby Terrænstævne 07-06-2015 08:58:19 - DDS SP v.3.14.4.1 RESULTATLISTE Karby Terrænstævne 5%-Skytte, Terrænskydning, Pistol cal..22, 66 5%-Skytte, Terrænskydning, Grovvåben - GPA, 66 5%-Skytte, Terrænskydning, Grovvåben

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret 29. februar 2012 Indhold Kære aktionær Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse

Læs mere

Aalborg 2014. Sted: Radisson BLU Skandinavia Hotel Tirsdag 3. juni 2014 kl. 12:00-19:00 radisson blu limfjord hotel - Ved stranden 14-16 - aalborg

Aalborg 2014. Sted: Radisson BLU Skandinavia Hotel Tirsdag 3. juni 2014 kl. 12:00-19:00 radisson blu limfjord hotel - Ved stranden 14-16 - aalborg Aktionærforening præsenterer: ktionærforening Aalborg 2014 Foto: Copyright OW Bunker A/S 4. november kl. 11.30-15.45 program Sted: Radisson BLU Skandinavia Hotel Tirsdag 3. juni 2014 kl. 12:00-19:00 radisson

Læs mere

BOWLING PROGRAM EFTERÅR 2015 HUSK!! FINALESTÆVNE I DECEMBER

BOWLING PROGRAM EFTERÅR 2015 HUSK!! FINALESTÆVNE I DECEMBER BOWLING PROGRAM EFTERÅR 2015 HUSK!! FINALESTÆVNE I DECEMBER Bowling Turnerings- og spilleregler 1 Der skal skiftes til anerkendt bowlingsko, og i øvrigt skal enhver hal s ordensregler følges. 2 Der skal

Læs mere

Jane Stella Winther og Nick Andrés Winther Kristensen Fjordparken 220 8700 Horsens. ret: 23 10-2014. Godsbanegade 1, 1. tv.

Jane Stella Winther og Nick Andrés Winther Kristensen Fjordparken 220 8700 Horsens. ret: 23 10-2014. Godsbanegade 1, 1. tv. ret: 23 10-2014 Navn og adresse Pårørende Godsbanegade 1, 1. tv. Jens Nielsen - Tlf.: 29768036 Mail : jens-nielsen01@jubii.dk Tove Nielsen - Tlf.: 75621368 / 24251224 Godsbanegade 1, 1 th. Flemming Hjortlund

Læs mere

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved DDS SP v.3.13.1.1 Holdkonkurrence: LDM Hold Senior 1 Vestfalster Skytteforening 54556 Jens West Klasse: 1 188/04 54405 Steffen Christensen Klasse: 2

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Klub Hold Point Hold Point Hold Point I alt JFM

Klub Hold Point Hold Point Hold Point I alt JFM Tak fordi I kom. Ved indsamling af skilte var alle til stede. Der er ikke indløbet klager af nogen art. Det tager vi som tegn på fornuftig kørsel, og især vejstykker med hastighedsbegrænsninger bærer præg

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

SJournalen. August 2015. Stærkt regnskab Første halvår 2015. Ny afdeling for hele Danmark. Skræddersyet uddannelse

SJournalen. August 2015. Stærkt regnskab Første halvår 2015. Ny afdeling for hele Danmark. Skræddersyet uddannelse SJournalen August 2015 2 Stærkt regnskab Første halvår 2015 5 Ny afdeling for hele Danmark Tættere på de fjerne kunder 9 Skræddersyet uddannelse Løbende indsats på alle niveauer Læs også: En klods - 200

Læs mere

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Placering Total Navn Nr. Score Nr. Score Nr. Score Nr. Score 1 99-1007 Morten Bech 1 89,7 6 29,9 3 29,9 10 29,9 2 99-1567

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 1. omgang Startet i 1980 Åben klasse 1. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1856,4 12 1856,4 12 2 Særslev 1 1831,9 9 1831,9 9 3 Viborg

Læs mere

Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg MFM Allan Bak, Allan SMT

Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg MFM Allan Bak, Allan SMT Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg 14233 MFM Allan Bak, Allan SMT Silkeborg 9233 MFM Alma Heinesen, Alma SMT Silkeborg

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2015 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2015 - Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1871,8 10 1871,8 10 2 Viborg 1 1846,6 8 1846,6 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1845,2 6 1845,2 6 4 Kolding 1 1843,4 4 1843,4 4 5 Helle 1 1807,9 2 1807,9 2

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Carsten Larsen 00:40:31. Diplom Rubjerg Knude Løbet 10 kilometer, den 19. august Startnummer 373

Carsten Larsen 00:40:31. Diplom Rubjerg Knude Løbet 10 kilometer, den 19. august Startnummer 373 Carsten Larsen 00:40:31 373 Thomas Kristensen 00:42:27 358 Albert Bruun 00:42:57 300 Jens Pedersen 00:44:32 322 Kasper Bødker 00:44:45 330 Henrik Skøtt 00:46:53 388 Stefan Berg 00:48:22 380 Mads Andreasen

Læs mere

Pressemeddelelse. 1. halvår. Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres

Pressemeddelelse. 1. halvår. Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres Pressemeddelelse 1. halvår 2010 Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Markant kundetilgang og tilfredsstillende primær drift Middelfart Sparekasse fik mere end

Læs mere

Resultatliste Politimesterskaber i Maraton 2012. Mesterskabsklasse (klasse 1)

Resultatliste Politimesterskaber i Maraton 2012. Mesterskabsklasse (klasse 1) Resultatliste Politimesterskaber i Maraton 2012. Mesterskabsklasse (klasse 1) 1 6566 Tony Wang Markussen guld Københavns Vestegn 02:48:39 2 6590 Torben Klose sølv Fyn 02:57:10 3 2227 Martin Gravesen bronze

Læs mere

D.M. Hold. Vildbjerg den 19 og 20 september C1 Runde 2 Bane : XXX XXX : XXX XXX

D.M. Hold. Vildbjerg den 19 og 20 september C1 Runde 2 Bane : XXX XXX : XXX XXX D.M. Hold Vildbjerg den 19 og 20 september 2015 C1 Runde 2 Bane 32-34 Anna Andersen Bjarne Jensen Aksel Jensen Kurt Poulsen Ritta Jørgensen Tove Nielsen Bent Nielsen Hilda Jensen Birgit Christoffersen

Læs mere

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere

SJournalen. September 2013. Formuepleje i vækst. UDNYTTER SOLENS ENERGI Maja og Vagn anbefaler energiinvestering

SJournalen. September 2013. Formuepleje i vækst. UDNYTTER SOLENS ENERGI Maja og Vagn anbefaler energiinvestering SJournalen September 2013 3 Formuepleje i vækst 8 UDNYTTER SOLENS ENERGI Maja og Vagn anbefaler energiinvestering 2 10 HØJT INDTJENINGSNIVEAU FASTHOLDT God indtjening, men kursreguleringer og nedskrivninger

Læs mere

Boliglån med variabel rente

Boliglån med variabel rente Boliglån med variabel rente BoligXlån fra Totalkredit BoligXlån er et lån med variabel rente. Renten tilpasses med kortere eller længere mellemrum, alt afhængig af hvilket BoligXlån du vælger. BoligXlån

Læs mere

Bemandingsplan Hylke Festuge 2016 (1. udg.)

Bemandingsplan Hylke Festuge 2016 (1. udg.) Bemandingsplan Hylke Festuge 2016 (1. udg.) Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke Festuge 2016, hvor jeg igen i år med rund hånd har fordelt vagter i madtelt, grill, pølsevogn og ølvogn. Kig

Læs mere

15132 Søren Nikolaj Jensen Klasse: 3 261/ Svendåge Zaar Lassen Klasse: 4 249/ Jesper Christiansen Klasse: 4 213/13 Total 998/198 8 Si

15132 Søren Nikolaj Jensen Klasse: 3 261/ Svendåge Zaar Lassen Klasse: 4 249/ Jesper Christiansen Klasse: 4 213/13 Total 998/198 8 Si RESULTATLISTE Pistolturnering 15m - runde 4 DDS SP v.3.14.4.1 Holdkonkurrence: Gruppe 1 - Ung og Klasse 1-4 1 St. Restrup Skf. 16916 Rune Knudsen Klasse: 1 282/96 16504 Erik Mark Klasse: 2 278/92 31855

Læs mere

RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011

RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011 30-10-2011 14:09:29 - DDS SP v.3.11.10.2 RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011 Luftgevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 87091 Tanja R. Wriedt 14-006 Næstved Skytteforening 200/11 198/09 398/20 2 88697 Kasper

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 Bestyrelsesmøde onsdag d. 26. marts 2014 kl. 16.30 18.00 Til stede: Hanne Kathrine Krogstrup, Erik B. Hansen, Britta Magnussen,

Læs mere

DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN

DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN BLIV KLAR TIL DIT BOLIGKØB 2 HVORDAN LÅNER JEG PENGE TIL MIN BOLIG 3 Realkreditlån - 80% 4 Banklån - 15% 5 Udbetaling - 5% 5 HVILKEN TYPE BOLIGLÅN

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016. Til NASDAQ Copenhagen Årsrapport 2016 Den 23. februar 2016 Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden

Læs mere

Officialsliste Version

Officialsliste Version Dato: Fredag d. 2. november 2012 Afsnit 1 Stævnestart: 17.00 møde: 16.00-16.45 Overdommer(e) Søren Mikkelsen Speaker(e) Preben Larsen Sekretariat Gitte Nielsen Anette Rasmussen 12 STO Bo Nedergaard 12

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg

Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg Nu skal du have det lange lys på, når det gælder din bolig-økonomi, lyder rådet fra økonomerne Af Uffe Jørgensen og Morten Mærsk, 23. oktober 2012 03 Eksperter:

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 6 Sevel Dame 2 102 128 21 Kristina Christensen 2418 Sevel 37 43 23 Kristine Madsen 2409 Sevel 33 42 22 Solveig Madsen

Læs mere

Tryghed i din økonomi

Tryghed i din økonomi Tryghed i din økonomi Velkommen i Sparekassen Faaborg Sparekassen Faaborg er en bank med rødderne solidt plantet i den fynske muld. Lige siden stiftelsen i 1846, hvor 24 borgere i Faaborg hver indskød,

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere