SJournalen. August Bedste halvårsresultat Stærk ordinær drift!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SJournalen. August 2014. Bedste halvårsresultat Stærk ordinær drift!"

Transkript

1 SJournalen August Bedste halvårsresultat Stærk ordinær drift! 2014 Kandidat-opstilling - til Sparekassen Thys repræsentantskabsvalg oktober/november 2014 Navn: Stilling: Adresse: Postnr: By: Cpr. nr.: Tlf. priv.: Arb.: Mobil: Valg - hvad med dig? Alle myndige garanter kan opstille til repræsentantskabsvalget Tillidsposter: Kendskab til: o Økonomi o Pengeinstitut o IT o Landbrug o Forsikring-/pension o Investeringsområdet o Ledelse o Fiskeri o Sparekassens virkeområde o Andet: Bekræftelse af opstillingen som kandidat: Sidste frist: 15. september Udfyld venligst alle felter! Jeg, der er garant i Sparekassen Thy pr. 31. august 2014, har fået udleveret og er bekendt med sparekassens Vedtægte Valgregulativ, herunder vedtægternes pkt. 5.3 stk. 1 og 2, hvori det hedder: Ingen, som besidder tillidshverv eller stilling i et andet, ikke af Sparekassen Thy helejet pengeinstitut/ finansielt institut/ejendomsmæglerfirma, kan være medlem af sparekassens repræsentantskab. Valgbare er endvidere alene de stemmeberettigede garanter, der er myndige personer og ikke under værgemål samværgemål og ej heller under konkursbehandling, under tvangsakkordforhandling, i betalingsstandsning e en ikke ved kendelse afsluttet gældssanering. Kandidatens underskrift Dato: / 2014 Husk, at du skal fotograferes! Du bedes derfor venligst hurtigst muligt kontakte markedsafdelingen i Sparekassen Thy med henblik på en aftale omkring fotografering. Tlf.: eller 7 Velkommen til mange nye kunder Fantastisk halvår! 11 Kravene øges endnu engang! Læs også: Fire lederpriser Glimt fra lokalområdet Personalenyt Tina Brandt Vind Poul Krebs CD er

2 Rekordresultat i Sparekassen Thy Med et overskud på 76,7 mio. kr. kan Sparekassen Thy præsentere et rekordresultat for 1. halvår Overskuddet på 76,7 mio. kr. for første halvdel af 2014 er Sparekassen Thys hidtil bedste halvårsresultat. Sparekassen Thy har gennem hele finanskrisen haft overskud, og vi er derfor løbende blevet et stærkere pengeinstitut, fastslår direktør i Sparekassen Thy, Ivan Christiansen. Med det netop offentliggjorte resultat fortsætter denne sunde udvikling med endnu større styrke, og i Sparekassen Thy er der ubetinget tilfredshed med det opnåede resultat. Stærk ordinær drift Renteniveauet er historisk lavt, og det går ud over det direkte renteafkast af den næsten 2 mia. kr. store fondsbeholdning. Derfor er det ekstra glædeligt, at vi i Sparekassen Thy-koncernen har øget indtjeningen på nettorente- og gebyrindtægterne med 5 mio. kr. til 161 mio. kr. Stigningen kommer fra vækst på leasing-, forsikrings- og investeringsområdet. Medvirkende til denne stigning er en tilfredsstillende kundetilgang, hvor Sparekassen Thy i 1. halvår fik i alt 1401 nye kunder. Omkostningerne er faldet lidt, og det giver alt i alt et ordinært resultat efter afskrivninger på 64 mio. kr., og sparekassen fastholder dermed et stærkt driftsmæssigt indtjeningsniveau. og vedrører primært nedskrivninger på erhvervskunderne, herunder også landbruget. Ekstraordinære positive kursreguleringer Kursreguleringerne er ekstraordinært påvirket af salget af Nets A/S, hvilket giver en gevinst på 14,8 mio. kr. Hertil Den sunde udvikling fortsætter med endnu større styrke Ivan Christiansen Direktør kommer en positiv kursregulering på SparInvest Holding S/E på 13,8 mio. kr. Samlet giver kursreguleringer et positivt bidrag på 42 mio. kr. Krone Kapital A/S, som er sparekassens leasingselskab, er igen inde i en Halvårsresultat 76,7 mio. kr. (Fremgang på 67,5 mio. kr.) Solvens 18,1% (Solvenskrav er 9,5%) Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender blev i 1. halvår 2014 på i alt 29,3 mio. kr., hvilket svarer til 0,6 % af udlån og garantier. Nedskrivningerne er dermed på det forventede niveau 2

3 positiv udvikling og bidrager til resultatet med 4 mio. kr. Hertil kommer en del afledte indtægter på leasingaktiviteterne, der påvirker sparekassens regnskab positivt. 57,8 mio. kr. i overskud Efter skat bliver resultatet på 57,8 mio. kr., hvilket giver en betydelig stigning i egenkapitalen. Da garantkapitalen, som er en del af egenkapitalen, i 1. halvår samtidig er steget, giver det en samlet vækst i egenkapitalen på 86 mio. kr. til i alt mio. kr. Plads til mange flere nye kunder Kunderne er fortsat tilbageholdende med at låne i sparekassen, og på trods af ekstra udlån til de mange nye kunder falder udlånet 2 % i første halvår - til mio. kr. Modsat stiger indlånet lidt og er i 1. halvår steget med 2 % - til mio. kr. Sparekassen Thys solvensprocent er pr. 30. juni 2014 opgjort til 18,1. Periodens overskud er ikke medregnet ved opgørelsen af solvensen. Ved indregning af periodens resultat vil solvensprocenten kunne opgøres til 19,3. Solvensbehovet er samtidig faldet fra 10,5 % til 9,5 %, og den solvensmæssige overdækning er således på 8,6 % point, svarende til 422 mio. kr. Derfor har vi også plads til mange flere kunder og udlån til nye projekter og investeringer, forklarer direktør Ivan Christiansen. Sparekassen Thy lever allerede nu op til de nye kapitalkrav (CRD IV m.v.) Som nævnt er der indført nye regler m.h.t. solvens- og kapitalforhold. Den pæne overdækning betyder, at Sparekassen Thy allerede nu lever op til de nye krav (CRD IV), selv om kravene først vil være fuldt indført i Ivan Christiansen Direktør Halvårsresultat Koncerntal Ændring mio. kr. mio. kr. mio. kr. Netto rente- og gebyrindtægter 160,9 155,8 + 5,1 Omkostninger 93,1 94,0-0,9 Kursreguleringer 42,0-11,3 + 53,3 Halvårsresultat før skat 76,7 8,5 + 68,2 Balance pr. 30. juni Udlån Indlån Egenkapital Foreløbigt opgjorte tal pr. 11. august

4 Fire lederpriser uddeles! Lederpris-udvalget besluttede for et par år siden, at sparekassens lederpris kun skal uddeles hvert andet år, og at overrækkelsen til gengæld skal finde sted på garantmøderne i Sparekassen Thy. I stedet for kun én lederpris bliver der i år uddelt fire lederpriser på hver kr. i henholdsvis Thisted, Nordthy, Sydthy og syd for Limfjorden (Struer, Holstebro, Aulum eller Herning). Hvem skal have lederprisen? Du kan nu få indflydelse på hvem, der skal have lederprisen i dit område? Prisen gives til en leder, som igennem mange år har bidraget positivt til aktiviteterne i en af de mange foreninger i markedsområdet. Kort sagt en leder, der ikke nødvendigvis står i forreste række, men som får foreningen til at fungere til gavn og glæde for alle medlemmerne. Send dit kandidat-forslag til eller Sparekassen Thy, Store Torv 1, 7700 Thisted, att. Jens Thøgersen senest fredag, den 3. oktober. Indstil din kandidat! 4

5 Glimt fra vores område Årets konfirmander fik pengegave og høj rente + lodtrækning om store gaver. Jørgen kunne overrække en gokarttur til Jesper, og Mads havde valgt en smart minihøjttaler. Knap 40 deltagere blev klogere på boliglån og muligheder til boligaften i Herning. Her er det rådgiver Jakob Filipsen, der havde et indlæg om restfinansiering. I år uddelte Hunstrup-Østerild Sparekasses Fond næsten en halv million kr. Per og hans mor Linda Gravesen vandt Tip-en-traktor konkurrencen på sparekassens stand på dyrskuet i Thisted. Erhvervsrådgiver Sten Knudsen overrakte et gavekort på kr. til gode bøffer. De to eliteskakspillere Kåre Kristensen og Ove Kroll mødtes til en dyst i ekspeditionslokalet på Store Torv i Thisted den 2. maj. Der var spark i gademarkedet i år i Aulum. Store og små øvede sparketeknik på fodboldmaskinen og vandt præmier. Sparekassens stand var også velbesøgt på Farmfestival i Hurup. 5

6 NYT om vore medarbejdere Nyansættelser Søren B. Kristensen - 1. juni 2014 Søren Busch Kristensen er ny afdelingsdirektør i Sparekassen Thy, Aulum. Søren har 23 års erfaring i sektoren og startede som elev i Ringkjøbing Bank i 1990, hvor han arbejdede indtil Han har primært arbejdet med privatkunder indtil 2004, hvorefter han blev ansat som rådgiver i bankens erhvervsafdeling i Skjern. Søren har løbende gennemført diverse kompetenceudviklingsforløb, hvilket blandt andet gav ham interessen for ledelse. I 2008 blev han filialdirektør i Andelskassen, hvor han var leder af afdelingerne Vorgod, Frederiks og Ikast. Udover det ledelses- og kreditmæssige ansvar har Søren i Andelskassen hele tiden haft ansvar for en blandet kundeportefølje med hovedvægt på erhvervskunder herunder landbrug. Søren er 44 år og bor i Ørnhøj tæt på Aulum. Han er gift med Hanne. Parret har 2 børn. Søren deltager aktivt i håndbold og fodbold, hvor han også har været i bestyrelsen i en årrække. Eksaminer Michael Axelsen Gruppeleder - Thisted Mini MBA Probana Jan Erik Andreasen Privatrådgiver - Aulum HD i finansiel rådgivning Sofie Bisgaard Privatrådgiver - Hurup Akademiuddannelsen i finansiel rådgivning Nye Finansassistenter Pr. 1. september 2014 Hanne Hebsgaard Odgaard - 1. juli 2014 Hanne Hebsgaard Odgaard er det nye ansigt, man møder i Sparekassen Thy i Hvidbjerg. Mange thyholmere kender dog Hanne i forvejen. Hun er oprindeligt udlært og derefter ansat i den lokale brugs. Herudover har hun arbejdet i flere år som pædagogmedhjælper i SFO en i Gimsing ved Struer. I 2009 blev Hanne ansat som ekspeditionsmedarbejder i Sparekassen Limfjorden, hvor hun var kasserer i Hvidbjerg afdelingen i mere end to år. Hun har efterfølgende haft et barselsvikariat i Hvidbjerg Bank. Hanne bor privat i Søndbjerg sammen med sin mand Lars, der er ekspedient i Floulev Maskinforretning, og deres to børn. Lisa Gade Thisted Vibeke Ankjær Thisted Rasmus Kristensen Hanstholm 6 Nye krav til egenkapital i Sparekassen Thy I 2014 er der kommet nye krav til pengeinstitutternes kapitalforhold, - ikke blot for Sparekassen Thy men for alle pengeinstitutter i EU. Ændringerne er ganske omfattende og skal stort set være opfyldt i Reglerne fremgår af direktivet/regulativet CRD IV, CRR og Basel III. Ingen udfordringer i Sparekassen Thy Den største ændring er, at der stilles krav om en markant større andel af egenkapital. Sparekassen Thys kapital består kun af opsparet overskud og garantkapital, der begge dele tæller med som egenkapital. Vi er i den fordelagtige situation, at sparekassen godt og vel opfylder de nye krav allerede nu 5 år inden, at vi faktisk skal leve op til kravene. Så hvis du på et tidspunkt hører om problemer med nye kapitalkrav, CRD IV, CRR eller Basel III, kan du roligt forklare, at de krav har din sparekasse allerede så godt og vel styr på.

7 Nye krav...igen! Som chef for Sparekassen Thys økonomiafdeling er hverdagen fyldt med tal, information, møder og beslutninger. Krav og procedurer omkring den økonomiske tilstand og rapportering strammes igen og igen. Jakob Haaning er glad for sit arbejde, men han er heldigvis også god til at koble fra. Det er ofte ombord på sejlbåden i Thisted Havn. Der er altid nok at tage sig til, når man er bådejer, men Jakob nyder at pusle med de mange opgaver og tage familien med på sejltur. Sejlerlivet står i kontrast til arbejdslivet. Jakob er chef for Sparekassen Thys økonomi- og IT-afdelinger. Her er der masser af udfordringer og lovbestemte regler for næsten alt. Regnskabet skal selvfølgelig være korrekt og IT-systemerne skal fungere, men oven i alt det er der en del kontroller, som staten har indført for at sikre, at pengeinstitutterne drives forsvarligt. Det er f.eks. kapitaldækningskrav, som endnu engang er blevet udvidet. Manualen til den rapportering, der gælder nu, er på 1500 sider og skrevet på engelsk. Her er juni måneds indrapportering vedr. CRD IV - de nye kapitaldækningskrav. Selve vejledningen, som er på engelsk, fylder 1500 sider! Det er en udfordring, men økonomiafdelingen klarer det selvfølgelig. Det glædelige er, at vi også opfylder de nye krav, der stilles. Sparekassen er kernesund, og derfor giver de skærpede krav ikke anledning til panderynker. Omvendt kunne vi da godt bruge tiden på andre opgaver, slutter Jakob. Sommertogt Kapitaldækning vil ikke fylde meget i Jakobs tanker, når ferien starter, og sejlturen går sydover med familien om bord. I år går turen bl.a. til Bornholm og Polen. Jakob har fire medarbejdere i økonomiafdelingen, som har kontor i hovedsædet i Thisted. Derfor er Sparekassen Thy solid Her er Jakobs bud på, hvorfor Sparekassen Thy er solid: God stabil indtjening og styr på udgifterne God kreditkvalitet og spredning i kundemassen Stor egenkapital - netop rundet 1 mia. kr. Fornuftig indtjening. Både på erhvervs- og privatkunder En god forankring i lokalområdet. 77

8 Spændende og lærerigt Repræsentantskabs- og bestyrelsesmedlem Tina Brandt vil gerne opfordre andre garanter til at gribe tøjlerne og opstille til det kommende repræsentantskabsvalg. Tina er kendt som en aktiv ambassadør for Sparekassen Thy. Hun blev selv kunde for mange år siden, da hun som kasserer for Sportsrideklubben i Thisted blev involveret i sponsorsamarbejdet med Sparekassen Thy. I 2004 blev hun valgt ind i repræsentantskabet. Jeg fik øjnene op for den store betydning, det har at have solide lokale virksomheder, der engagerer sig og støtter lokalt. Derfor er jeg altid parat til at anbefale sparekassen, opfordre til at blive garant og til at stille op til repræsentantskabet, fortæller Tina. Jeg har altid været beskæftiget med økonomi og IT, det er dog ikke en forudsætning for at sidde i repræsentantskabet. Jeg mener, at repræsentantskabet skal sammensættes af garanter med forskellige baggrunde med henblik på at få så mange synspunkter frem som muligt. Tina Brandt Født i 1962 n 2012 økonomichef hos Scanfish Danmark A/S. Aktiv i Sportsrideklubben i Thisted, både med ridning og klubarbejde. Valgt til Sparekassen Thys repræsentantskab i Valgt til Sparekassen Thys bestyrelse i Gift med Niels Brandt, der er partner i Brandt, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Spændende, lærerigt og vigtigt! Som repræsentantskabsmedlem får man mulighed for at være ambassadør for Sparekassen Thy, som har så stor betydning for vores lokalområde. Desuden lærer man en masse spændende mennesker med forskellige baggrunde at kende. De seneste 3 år har jeg desuden siddet i bestyrelsen. Det har været både lærerigt og en stor udfordring, da der hele tiden står nye regler i kø, ikke mindst p.g.a. finanskrisen. Jeg er stolt over at repræsentere Sparekassen Thy, og jeg er glad, hvis jeg kan være med til at gøre en forskel for vores sparekasse. Det vigtigste for mig er, at Sparekassen Thy bevarer sin selvstændighed. Man skal stille op til repræsentantskabet, fordi man kan få indflydelse på Sparekassen Thys fremtid. Repræsentantskabet vælger bestyrelsen, og blandt mange ting afholdes der et årligt møde pr. valgområde, hvor man kan komme med forslag og debattere. 8 8 Også i fremtiden ser jeg Sparekassen Thy som et solidt pengeinstitut, der er dybt engageret i lokalområdet og en vigtig spiller både i lokalforeningerne, i virksomhederne og hos private kunder, slutter Tina.

9 Vil du opstille? I efteråret skal der vælges 26 personer til repræsentantskabet. Det er halvdelen af medlemmerne, der er på valg. Nogle vælger at genopstille, men der er altid plads til nye kandidater. Alle stiller op på lige fod og præsenteres med foto, navn og kendskabsområder. Senest 15. september Vi håber på, at mange vil melde sig som kandidater. For at stille op skal du: XX Være myndig. XX Være garant pr. 31. august XX Aflevere udfyldt opstillingsblanket senest 15. sep Man vælges for en fireårig periode. Valg i efteråret Indbydelse til garantmøde og garantvalg udsendes til alle garanter. Selve valget foregår primært elektronisk. Alle garanter får tilsendt en stemmeseddel og en personlig kode til at logge ind på sparekassens hjemmeside og foretage afstemning. Alternativt kan man udfylde stemmesedlen og aflevere eller fremsende den til sparekassen. Tilmelding til garantmøder Tilmelding til garantmøderne foregår via hjemmesiden eller ved henvendelse i sparekassen. Man bestemmer selv, hvilket et af møderne man vil deltage i. De afholdes igen i år i Thisted, Hanstholm, Hurup og Aulum. Se datoerne på næste side! Kandidat-opstilling til Sparekassen Thys repræsentantskabsvalg oktober/november 2014 Navn: Stilling: Adresse: Postnr: By: Cpr. nr.: Tlf. priv.: Arb.: Mobil: Tillidsposter: Kendskab til: o Økonomi o Pengeinstitut o IT o Landbrug o Forsikring-/pension o Investeringsområdet o Ledelse o Fiskeri o Sparekassens virkeområde o Andet: Bekræftelse af opstillingen som kandidat: Sidste frist: 15. september 2014 Udfyld venligst alle felter! Jeg, der er garant i Sparekassen Thy pr. 31. august 2014, har fået udleveret og er bekendt med sparekassens Vedtæ Valgregulativ, herunder vedtægternes pkt. 5.3 stk. 1 og 2, hvori det hedder: Ingen, som besidder tillidshverv eller stilling i et andet, ikke af Sparekassen Thy helejet pengeinstitut/ finansielt institut/ejendomsmæglerfirma, kan være medlem af sparekassens repræsentantskab. Valgbare er endvidere alene de stemmeberettigede garanter, der er myndige personer og ikke under værgem samværgemål og ej heller under konkursbehandling, under tvangsakkordforhandling, i betalingsstandsnin en ikke ved kendelse afsluttet gældssanering. Kandidatens underskrift Husk, at du skal fotograferes! Du bedes derfor venligst hurtigst muligt kontakte markedsafdelingen i Sparekassen Thy med henblik på en aftale omkring fotografering. Tlf.: eller Dato: / Stemning i top Der plejer at være en fantastisk god stemning ved garantmøderne, og det bliver helt sikkert også tilfældet i år. Der er mange positive udviklinger i sparekassen at glæde sig over, hvilket sparekassens ledelse vil orientere om på møderne. Der er desuden noget godt at spise og topunderholdning med den folkekære sanger og sangskriver Poul Krebs, som i øjeblikket er mere populær end nogensinde før. 9 9

10 Poul Krebs underholder 2014 Garantmøder 2014 Thisted: okt. Thisted: okt. Hanstholm: okt. Hurup: okt. Aulum: okt. Mest kendte: Sådan nogen som os Fri som et forår Små sensationer Bjergene på Mols Morrison, Dylan og Elvis Morgendagens tåber Vi tog heldigvis fejl Web: Se vores interview med Poul på Vind signeret CD! Se bagsiden! 10

11 Historisk mange nye kunder Direktør Ole Beith har gjort status over tilgangen af nye kunder. Tallet nåede helt op på personer, der i det første halvår af 2014 er skiftet til Sparekassen Thy. Det er meget tilfredsstillende, fortæller Ole Beith! Vi har selvfølgelig kørt kampagner direkte rettet mod nye kunder, men jeg fornemmer også, at Sparekassen Thy ligger højt på listen, når man vil ud og finde sig et nyt pengeinstitut. Vi er ofte det første sted, man henvender sig til for at få et tilbud. Vi er meget konkurrencedygtige og kan tilbyde alle relevante pengeinstitutprodukter. Derfor får vi ofte ja til det tilbud, som vore kunderådgivere kan udregne til nye kunder. Ny bil? Mange har udskudt nogle investeringer på grund af usikkerheden under finanskrisen og i stedet afdraget på gælden. Rigtig mange har en sund økonomi og dermed også plads til at realisere nogle drømme. Det kan være en ny bil, drømmerejsen, tilbygning eller noget helt andet! Ole Beith bekræfter, at Sparekassen Thy meget gerne vil låne penge ud, og kunderådgivere vil hellere end gerne regne på økonomien, så man får et godt overblik over mulighederne. Tiden er måske inde til at realisere nogle drømme, slutter Ole Beith Ole Beith er meget tilfreds med, at søjlen med nye kunder når nye højder

12 Returadresse: Sparekassen Thy, Store Torv 1, 7700 Thisted Vind signeret CD Vi trækker lod om to signerede CD er. For at deltage skal du blot mail e dit navn og telefonnummer til Skriv Poul Krebs i emnefeltet. 12 SJournalen i tal Oplag: stk. Modtagere: Garanter i Sparekassen Thy (En pr. husstand) Udgivet og omdelt: august 2014 Tekst: Sparekassen Thy Foto: Sparekassen Thy, Colourbox m.fl.

SJournalen. September 2013. Formuepleje i vækst. UDNYTTER SOLENS ENERGI Maja og Vagn anbefaler energiinvestering

SJournalen. September 2013. Formuepleje i vækst. UDNYTTER SOLENS ENERGI Maja og Vagn anbefaler energiinvestering SJournalen September 2013 3 Formuepleje i vækst 8 UDNYTTER SOLENS ENERGI Maja og Vagn anbefaler energiinvestering 2 10 HØJT INDTJENINGSNIVEAU FASTHOLDT God indtjening, men kursreguleringer og nedskrivninger

Læs mere

Velkommen til nye kunder og nye medarbejdere

Velkommen til nye kunder og nye medarbejdere Sparekassen Thy August 2011 Velkommen til nye kunder og nye medarbejdere Sparekassen Thy har aldrig været stærkere og mere sikker, end den er i dag Det er mig derfor en stor glæde at byde velkommen til

Læs mere

SJournalen. Marts 2015. Overskuddet er fordoblet Meget tilfredsstillende regnskab. Tæt på Mors Erhvervsafdeling åbnet i Nykøbing.

SJournalen. Marts 2015. Overskuddet er fordoblet Meget tilfredsstillende regnskab. Tæt på Mors Erhvervsafdeling åbnet i Nykøbing. SJournalen Marts 2015 2010 2011 2012 2013 2014 14 16 15 40 81 2014 2010 2011 2012 2013 Overskuddet er fordoblet Meget tilfredsstillende regnskab 2 5 Tæt på Mors Erhvervsafdeling åbnet i Nykøbing 7 Generationsskifte

Læs mere

Endnu et positivt resultat fra Sparekassen Thy

Endnu et positivt resultat fra Sparekassen Thy Sparekassen Thy Februar 2011 Endnu et positivt resultat fra Sparekassen Thy Side Indhold: 1 >> Positivt resultat 2 >> Stærk og solid 3 >> 5 års nøgletal 4 >> Personalenyt 5 >> Erhvervskundeportræt 6 >>

Læs mere

Ja tak til GarantKapital -nej tak til kapital fra staten

Ja tak til GarantKapital -nej tak til kapital fra staten Sparekassen Thy Oktober 2009 Ja tak til GarantKapital -nej tak til kapital fra staten 4,25% på GarantBevis.. -det er næsten kunst! I Sparekassen Thy har vi valgt at takke nej til Bankpakke II. Vi vil derfor

Læs mere

Aktionærnyt. Kære Aktionær. Fynske Bank åbnet i Odense. Februar 2015. www.fynskebank.dk

Aktionærnyt. Kære Aktionær. Fynske Bank åbnet i Odense. Februar 2015. www.fynskebank.dk Aktionærnyt Februar 2015 Kære Aktionær Fynske Bank har, i sit første driftsår efter fusionen, realiseret et godt og tilfredsstillende resultat, hvilket du kan læse mere om i dette Aktionærnyt. Vi har samtidig

Læs mere

Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. "Der er begået fejl..." Samarbejde og opbakning. Købstædernes Forsikring

Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. Der er begået fejl... Samarbejde og opbakning. Købstædernes Forsikring Aktionær Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S "Der er begået fejl..." Og de skal naturligvis rettes Samarbejde og opbakning Studerende startede håndboldhold Købstædernes Forsikring Banken kan nu tilbyde

Læs mere

Værd at vide om din bank

Værd at vide om din bank Værd at vide om din bank August 2011 www.sparekassenfaaborg.dk Overskud i 1. halvår 2011 Sparekassen igen i plus Sparekassen Faaborgs regnskab for første halvår af 2011 viser mange positive tendenser.

Læs mere

årsrapport 2014 www.djs.dk CVR-nr. 24260461

årsrapport 2014 www.djs.dk CVR-nr. 24260461 årsrapport 2014 www.djs.dk CVR-nr. 24260461 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... side 2 Oplysninger om pengeinstituttet... side 3 Velkomst fra direktionen... side 4 Glimt fra året... side 5 Ledelsesberetning...

Læs mere

Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12

Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12 medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / september 2009 Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12

Læs mere

Nyt fra. MønsBank. Møns Bank åbner i Næstved. Tid til nyt boliglån? Smag på Møn. Banken med stærke relationer - værd at anbefale.

Nyt fra. MønsBank. Møns Bank åbner i Næstved. Tid til nyt boliglån? Smag på Møn. Banken med stærke relationer - værd at anbefale. Oktober 2014 Nyt fra MønsBank Møns Bank åbner i Næstved Smag på Møn Tid til nyt boliglån? Banken med stærke relationer - værd at anbefale NYT FRA BANKEN Velkommen til godt Nyt fra Møns Bank I denne udgave

Læs mere

Et fusionsprojekt mellem

Et fusionsprojekt mellem Et fusionsprojekt mellem og HD-FR ved Ålborg Universitet Vejleder: Jesper Raalskov Skrevet af: Lisbeth Hyldig Andersen studie nr. 20091862 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Problemformulering...

Læs mere

Mundtlig beretning. 4. marts 2015

Mundtlig beretning. 4. marts 2015 4. marts 2015 Mundtlig beretning Forestil jer at I træder ind ad døren i en af vores filialer og bliver budt velkommen af en robot, der kan hjælpe med jeres bankforretninger. Det lyder som science fiction,

Læs mere

aktionærnyt September 2012

aktionærnyt September 2012 aktionærnyt September 2012 Flere kunder og bedre basisindtjening men også uventet høje nedskrivninger Hvidbjerg Bank kom ud af 1. halvår 2012 med en forbedring af basisindtjeningen på 3,1 mio. kr., svarende

Læs mere

Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. Årsrapport 2014. Lillebror-ånd giver succes. 100 års jubilæum

Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. Årsrapport 2014. Lillebror-ånd giver succes. 100 års jubilæum Aktionær Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S Årsrapport 21 acceptabelt resultat med plus på bundlinjen Lillebror-ånd giver succes tv-værten Peter Ingemann er årets gæstetaler på aktionærmøderne 1 års

Læs mere

Foran på point. Chefen skal styre sig ved julefrokosten Side 44

Foran på point. Chefen skal styre sig ved julefrokosten Side 44 forbundets magasin nr. 10, 2014 Chefen skal styre sig ved julefrokosten Side 44 Foran på point Flere små pengeinstitutter tjener relativt flere penge end de største banker, samtidig med at de holder liv

Læs mere

JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN

JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN Tidsskrift for bæredygtig økonomi 82. årgang Nummer 4 oktober 2012 Bladet JaK medlemsbank sverige side 4 Hvad er JaK? side 8 syntesetanken 2012 side 12 JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN 1931

Læs mere

Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. Det simple liv. Tættere på erhvervskunderne. Bonderøven er med på bankens aktionærmøder

Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. Det simple liv. Tættere på erhvervskunderne. Bonderøven er med på bankens aktionærmøder Aktionær Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S Det simple liv Bonderøven er med på bankens aktionærmøder Tættere på erhvervskunderne Nye erhvervscentre giver unikke muligheder Indhold: Forandre for at

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Halvårsrapport 2013 01.01.2013-30.06.2013

Halvårsrapport 2013 01.01.2013-30.06.2013 Halvårsrapport 2013 01.01.2013-30.06.2013 www.djs.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...side 2 Oplysninger om pengeinstituttet...side 3 Velkomst fra direktionen...side 4 Glimt fra det forløbne halvår...side

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. For Hvidbjerg Bank A/S CVR 64 85 54 17. Regnskabsåret 1. januar 31. december 2013

ÅRSRAPPORT 2013. For Hvidbjerg Bank A/S CVR 64 85 54 17. Regnskabsåret 1. januar 31. december 2013 ÅRSRAPPORT 2013 Regnskabsåret 1. januar 31. december 2013 For Hvidbjerg Bank A/S CVR 64 85 54 17 INDHOLD Ledelsesberetning Overordnede ledelsesorganer og revision 04 Bestyrelse og bestyrelsens øvrige

Læs mere

ÅRSRAPPORT >>>>> Sammendrag. Frøs Herreds Sparekasse

ÅRSRAPPORT >>>>> Sammendrag. Frøs Herreds Sparekasse ÅRSRAPPORT 2007 >>>>> Sammendrag Frøs Herreds Sparekasse FRØS HAR EN STABIL OG KONTROLLERET VÆKST INDHOLD 2 Frøs har en stabil og kontrolleret vækst... 2 Beretning om sparekassens virksomhed for 2007...

Læs mere

Mere end 4 mio. danskere har nu en e-boks og der er plads til flere

Mere end 4 mio. danskere har nu en e-boks og der er plads til flere ÅRSRAPPORT 2013 FOTO: SØREN SOLKÆR VI TUNER E-BOKS TIL FREMTIDENS UDFORDRINGER OG VÆKST. HENRIK ANDERSEN, ADM. DIREKTØR, E-BOKS A/S Mere end 4 mio. danskere har nu en e-boks og der er plads til flere I

Læs mere

Du gør. Nyt website 12.01.12. Ansatte i finanssektoren får mest ros og anerkendelse af deres nærmeste chef Læs side 12

Du gør. Nyt website 12.01.12. Ansatte i finanssektoren får mest ros og anerkendelse af deres nærmeste chef Læs side 12 Nyt website 12.01.12 Finansforbundets magasin nr. 1, 2012 Du gør det godt Ansatte i finanssektoren får mest ros og anerkendelse af deres nærmeste chef Læs side 12 FSP Pension ønsker godt nytår Tryghed

Læs mere

Er rige mennesker lykkeligere?

Er rige mennesker lykkeligere? Formue 25. årgang 02 // 2010 Formuerådgiver Helle Snedker: Er rige mennesker lykkeligere? Ny bombe under boliglån 360 eftersyn af formuen IT-aktier 2.0: Jo kedeligere, jo bedre Erik Møller: Tre vigtige

Læs mere

Indhold Ledelsesberetning Års- og koncernregnskab

Indhold Ledelsesberetning Års- og koncernregnskab Årsrapport 2014 2 Indhold Ledelsesberetning Indholdsfortegnelse 3 Oplysninger om Sparekassen Thy 4 Organisation 5 Repræsentantskab 6 Ledelseshverv 7 Ledelsesberetning - overblik 8 Forretningsudvikling

Læs mere

2.969 i. Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen. Ja, pengenyt. IndskydergarantIen er blevet fordoblet se om det betyder noget for dig

2.969 i. Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen. Ja, pengenyt. IndskydergarantIen er blevet fordoblet se om det betyder noget for dig 3 pengenyt 2010 Ja, din pension er kedelig lige til du får brug for den! Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen konvertere eller ej? 2.969 i så er det lån vist betalt ÅoP Nye kort Nye muligheder

Læs mere

01.01-30.06.2014. www.djs.dk CVR-nr. 24260461

01.01-30.06.2014. www.djs.dk CVR-nr. 24260461 HALVårsrapport 2014 01.01-30.06.2014 www.djs.dk CVR-nr. 24260461 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... side 2 Oplysninger om pengeinstituttet... side 3 Velkomst fra direktionen... side 4 Glimt fra

Læs mere

Referat: Ordinær generalforsamling i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger den 28. april 2014

Referat: Ordinær generalforsamling i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger den 28. april 2014 Referat: Ordinær generalforsamling i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger den 28. april 2014 Formalia Antal fremmødte 53 Fuldmagter til bestyrelsen 7 Fuldmagter til 3. mand 0 Instruktionsfuldmagter

Læs mere

kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - September 2006

kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - September 2006 kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - September 2006 Af Tage Borregaard Pedersen Statsaut. revisor. Adm. direktør tbp@hlb.dk I denne udgave Fusion i København side 3 Goodwill side

Læs mere