SJournalen. Februar - marts Kan&Vil. Formuepleje endnu et godt investeringsår? Sådan nogen som os Garantvalg og møde i efteråret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SJournalen. Februar - marts 2014. Kan&Vil. Formuepleje 2014 - endnu et godt investeringsår? Sådan nogen som os Garantvalg og møde i efteråret"

Transkript

1 SJournalen Februar - marts 2014 Kan&Vil 12 Formuepleje endnu et godt investeringsår? Sådan nogen som os Garantvalg og møde i efteråret 9 Tilfredshed og optimisme Finanstilsynets rapport og årsregnskabet giver ekstra ro og tro på fremtiden 2 10 Få overblik med PengeNyt! Læs også om Glimt fra lokalområdet Personalenyt Arv - rent praktisk

2 Markant fremgang i 2013 Overskud, når skatten er betalt, på 40,2 mio. kr. Vi har spurgt, direktør i Sparekassen Thy Ivan Christiansen, hvad den flotte fremgang skyldes? Fremgangen fra 15,4 mio. kr. til 40,2 mio. kr. skyldes blandt andet, at indtægterne stiger, og omkostningerne til personale og administration falder, forklarer Ivan Christiansen. Nettorente- og gebyrindtægter er steget med godt 18 mio. kr. samtidig med, at omkostningerne til personale og administration er faldet med godt 7 mio. kr. En meget tilfredsstillende udvikling specielt set i lyset af, at vi i 2013 har haft de ekstra omkostninger fra de tilkøbte sparekasser, Hunstrup- Østerild og Boddum-Ydby, med hele året. I 2012 talte de to sparekasser alene med i gennemsnitligt godt 2 måneder. Hertil kommer, at sparekassens nedskrivninger og afskrivninger på kunderne er faldet, og det på trods af ekstraordinære kundeafskrivninger fra den overtagne sparekasse Boddum-Ydby. Også faktorer, som trækker ned På sparekassens mio. kr. store beholdning af obligationer og aktier var der en positiv kursudvikling på ca. 7 mio. kr., hvilket dog var noget mindre end de positive kursreguleringer på ca. 18 mio. kr. i Andre driftsudgifter stiger med ca. 5 mio. kr., og de dækker over betalinger til Indskydergarantifonden samt afvikling af nødlidende pengeinstitutter, og de forventes at falde til et lidt lavere niveau i Sparekassen får lidt mere på bogen Overskuddet på 40,2 mio. kr. bliver fordelt med 7,4 mio. kr. som afkast til garanterne, der har stillet 244 mio. kr. i kapital til rådighed, og med ca. 33 mio. kr., der lægges til egenkapitalen. Det går godt og det lover også rigtig godt for den fremtidige udvikling i vores sparekasse. Ivan Christiansen Direktør Sparekassen Thy har derfor endnu flere muligheder for at deltage aktivt i finansieringen af både privat- og erhvervskundernes investeringer. Forretningsomfang - seneste fem år DLR Kredit TotalKredit Depot Indlån Udlån 2 (Alle tal i t.kr.)

3 Den samlede årsrapport kan ses og downloades på hjemmesiden eller rekvireres i sparekassens afdelinger Nye kunder Den øgede egenkapital betyder, at sparekassen fremstår som et endnu mere solidt pengeinstitut. Det er solvensprocenten, der stiger fra 16,7 % til hele 18,5 %, et udtryk for. Sparekassens solvensbehov er beregnet til kun 10,5 %. Forskellen betyder, at sparekassen har 378 mio. kr. i overskydende egenkapital, dels til at sikre sig mod uforventede tab og dels til at øge eksempelvis udlånet både til nuværende og nye kunder. Alt i alt et tilfredsstillende år, der lover godt for den fremtidige udvikling i Sparekassen Thy. Solvens 18,5 % (pr. 31/ ) Forretningsomfang steget 29% (n 2009) Årets resultat efter skat 40 mio kr. (fremgang på 25 mio. kr.) Forretningsomfang mio. kr. (pr. 31/ ) Til samfundet 72 mio. kr. (Skatter og afgifter) Tak for tilliden, kære garanter. Ivan Christiansen Direktør Seneste 5 års hovedtal, koncern Mio. kr Nettorente- og gebyrindtægter Årets resultat før skat Årets resultat efter skat Solvensprocent 18,5 16,7 17,9 17,8 17,2 Udlån Indlån Egenkapital Nedskrivninger på lån og tilgodeh. m.v Udgifter til personale m.v. og administration Foreløbigt opgjorte tal pr. 13. februar

4 Sparekassen består Det er ingen spøg at få besøg af Finanstilsynet, og specielt kreditafdelingen er spændt for, når Tilsynet foretager deres omfattende inspektion. - kreditkvaliteten af sparekassens kunder er højere end i gennemsnittet af tilsvarende institutter. 23 bredryggede ringbind. Det var, hvad papirerne fyldte, da Tilsynet fik de tal, udskrifter og analyser, de bad om - i første omgang! Det var nogle travle måneder, og her efter besøget er det næsten som om, at vi har været til en vigtig eksamen - og bestået, fortæller kreditdirektør Simon Kristensen. Finanstilsynets besøg har ikke givet anledning til bekymring. Tværtimod. Vi kan sagtens efterkomme påbuddene, konstaterer Simon. Skrækhistorier Alle har vist hørt skrækhistorier om, hvordan Finanstilsynets krav om ekstra nedskrivninger har bragt pengeinstitutter i knæ og tilmed lukket flere af dem. Vi havde selv budgetteret med ekstra nedskrivninger i den størrelsesorden, som Finanstilsynet bad om. Som det fremgår af regnskabet, så har det ikke ændret ved, at vi har præsteret et meget flot overskud i 2013, og solvensen er fortsat betryggende høj. Læs hele Finanstilsynets redegørelse på hjemmesiden Kan&Vil Det er især Tilsynets vurdering af kundernes kreditkvalitet, der vækker tilfredshed hos kreditdirektøren. Vi er i liga med de bedste pengeinstitutter, når man måler på kundernes økonomiske tilstand. Helt i tråd med den igangværende Kan&Vil - kampagne, har vore kunder både evnen og viljen til et fornuftigt økonomisk samarbejde med os. Den gode kreditkvalitet kommer ikke af sig selv. Fortjenesten ligger i høj grad hos vore dygtige rådgivere, der i samspil med kunderne, får lagt gode planer og taget gode beslutninger, slutter Simon Kristensen. Der tegner sig et solidt billede af kreditkvaliteten hos vore kunder Simon Kristensen Kreditdirektør Kreditafdelingens 7 medarbejdere har haft ekstra travlt i anledning af Finanstilsynets besøg. 4

5 Hold da helt op! Vi vidste slet ikke, at det var så stort!!! Det er ofte den spontane reaktion medarbejderne oplever, når der er gæster på besøg i baglokalerne i sparekassens hovedsæde på Store Torv i Thisted. Antallet af ansatte, kontorer og forskellige lokaler overrasker de fleste. Stabsfunktionerne er samlet i hovedsædet i Thisted, og det er herfra alle sparekassens afdelinger serviceres med vigtig information og løsning af praktiske opgaver. Det er lige fra udskiftning af møbler, investeringsanbefalinger, behandling af lån, indrykning af annoncer og meget mere. Ca. halvdelen af sparekassens 200 ansatte er tilknyttet hovedsædet. I takt med, at Sparekassen Thy har vokset sig større, både hvad angår antal kunder og det geografiske virkeområde, så har sparekassen opkøbt og udvidet i lokaler rundt omkring hovedadressen Store Torv. PERSONALE RÅDGIVERE ERHVERV Skovgade 1. SAL: PRODUKTION INTERN REVISION MARKEDSFØRING RÅDGIVERE PRIVAT 1. SAL: KREDIT DIREKTION INVESTERING Vestergade Torvegade IT EJENDOMSSERVICE ØKONOMI INDGANG OG EKSPEDITION Store Torv 5

6 NYT om vores medarbejdere Nyansættelser Claus Harring Boll - 1. nov Erhvervsrådgiver i Herning. Claus kommer fra en tilsvarende stilling som erhvervsrådgiver i Vestjysk Bank, Herning. Claus startede sin finansielle karriere i Midtbank, hvor han har haft forskellige funktioner, ligesom han har været omkring et rådgivningsfirma som investeringsrådgiver. Claus har senest rådgivet bredt indenfor erhverv fra detail- og handelsvirksomheder over produktionsvirksomheder til projektfinansiering. I sin fritid er Claus aktiv primært i fodbold og golf. Han er endvidere meget engageret i såvel klubbestyrelser som ungdomsudvalg. Flemming Nielsen nov IT-udvikler i Thisted. Flemming, der oprindeligt, er uddannet IT-supporter, har senere læst til datamatiker på Erhvervsakademi Dania i Skive. Flemming har siden sit studie haft forskellige ansættelser og projekter indenfor IT-udvikling. Han er 29 år og bor i Snedsted. Flemming er Hi-FI entusiast og arbejder en del med elektronik og hjemmebiograf. Hanne Garsdal Lynderup - 1. dec Privatrådgiver i Aulum. Hanne, der er fra Vinderup, er oprindeligt udlært kommis i Brugsen. I 1986 blev hun elev i Andelskassen i Haderup, hvor hun arbejdede indtil for 4 år siden, hvor hun kom til Andelskassen i Frederiks. Hanne har altid beskæftiget sig med rådgivning af privatkunder. Hun har i perioder været investerings- og pensionsansvarlig i sin afdeling. Hanne er kendt for sit store engagement i og omkring Haderups foreningsliv. Sport kombineres også med kreativite sysler som maling, knipling, syning og strik. Michael Skade Hansen - 1. dec Erhvervsrådgiver i Holstebro. Michael har indtil skiftet til Sparekassen Thy været erhvervsrådgiver i Jyske Bank i Struer. Han er oprindeligt udlært i Handelsbanken, hvor han via fusionen med Danske Bank fik andre muligheder, bl.a. et par år i afdelingen i Luxembourg. Han har efterfølgende gennemgået bankens uddannelse som erhvervsrådgiver. Michael, der er HD i regnskabsvæsen, bruger sin fritid på golf, fiskeri, camping, vandpolo, styrketræning og motorcykler. Anne Louise Houmøller Krog - 1. marts 2014 Intern Revision i Thisted. Anne Louise, der er udlært revisor fra BDO i Hjørring, har siden været omkring PWC i Nykøbing, inden hun skiftede til Morsø Sparekasse. Efter krakket kom hun med til Finansiel Stabilitet, hvor hun har været ansat indtil nu. Anne Louise, der er cand. merc. aud., bruger en del fritid på organisationsplan indenfor badminton. 40 års jubilæum Kamma Bertelsen - 1. juli 2014 Thisted. Kamma blev oprindeligt ansat som elev i Bikuben i Hurup, som blev solgt i 1994, hvor alle ansatte, herunder Kamma, fortsatte hos Sparekassen Thy i Hurup. I forbindelse med, at Sparekassen Thy i 2000 centraliserede visse produktionsopgaver, herunder realkreditbelåning, blev Kamma overført til denne funktion i Thisted. En funktion hun har beskæftiget sig med lige siden. 25 års jubilæum Jan Flyvholm Nielsen - 1. maj 2014 Thisted. Jan startede som elev i Hanstholm og afsluttede elevtiden i Thisted, hvor han var, indtil han i 1996 blev bestyrer i Nors. I 2001 søgte Jan i ThyDirekte, som var Sparekassen Thy s daværende fjernkundeafdeling. I 2005 fik Jan sit nuværende job som privatrådgiver i Gruppe Blå, Thisted. I gruppen har Jan flere ansvarsområder, han er bl.a. en af afdelingens investeringsansvarlige. Lotte Vilsen Overgaard - 1. aug Frøstrup. Lotte er oprindeligt ansat som elev i Egnsbank Han Herred i Fjerritslev. Her har hun været beskæftiget i forskellige interne funktioner inden hun i 1993 kom til Vesløs og Frøstrup afdelinger fra 1995 alene i Frøstrup, hvor hun har været beskæftiget lige siden. Lotte blev en del af Sparekassen Thy, da sparekassen i 2009 købte Frøstrup afdeling af Finansiel Stabilitet. Lotte varetager primært afdelingens administrative- og produktionsmæssige opgaver. 6

7 Eksaminer Privatrådgiver Jonas Rud Petersen Finans Trainee Privatrådgiver Lotte Hyldahl Akademiuddannelse i Finansiel Rådgivning. Privatrådgiver Henriette Kirk Den Kompetente Rådgiver. Privatrådgiver Jesper Staun Akademiuddannelse i Finansiel Rådgivning. Privatrådgiver Morten Kirk Den Kompetente Rådgiver. Erhvervsmedarbejder Tina H. Ravnsmed Akademiuddannelse i Finansiel Rådgivning. Medarbejderne var klædt i nationalfarverne, da Danmarks håndboldherrer spilllede de indledende EM kampe. Her er det rådgiverne i Thisted. 7

8 Vi har de mest tilfredse kunder Det er måske et postulat, der strider lidt mod den gamle Jantelov. Men, det er faktisk jer kunder, der har fortalt os det. Vi har sammenlignet kundetilfredsheden i Sparekassen Thy med kundetilfredsheden i andre pengeinstitutter i Thy, Struer, Holstebro, Aulum og Herning. Og vi er rigtig glade og stolte over at kunne fortælle, at kunderne i Sparekassen Thy er mere tilfredse med deres pengeinstitut end kunder i andre pengeinstitutter. Alle vi medarbejdere i Sparekassen Thy arbejder på at leve op til vores mål om at være det bedste pengeinstitut i området. Og vi er glade for, at kunderne har vurderet os så positivt. Det giver god grobund for at fastholde vores målsætning og høje ambitionsniveau, fortæller direktør Ivan Christiansen vil der være gode nyheder på den front. Og så har undersøgelsen givet os idéer til, hvordan vi på forskellige områder kan give endnu bedre kundeoplevelser i Sparekassen Thy. Top Meget godt Godt Middel Ringe Generel tilfredshed Plads til forbedring Undersøgelsen har heldigvis også givet os hints om, hvor vi kan forbedre os. Og et af områderne er vores NetBank. Vores datacentral er allerede godt i gang med at forbedre og gøre oplevelsen med NetBank bedre. Så allerede i Index-skala Meget ringe Kunder i Sparekassen Thy Kunder i andre pengeinstitutter Lokalområdet Kunder i andre pengeinstitutter Hele Danmark Fa k t a - k u n d e a n a l y s e I efteråret 2013 inviterede vi personer til at deltage i vores kundetilfredshedsanalyse. Alle personer er tilfældigt udvalgt, og alle svar er afgivet anonymt. Vores kunder er mere tilfredse Kilde: Kundeanalyse ultimo 2013 Fa k t a - r å d g i v e r e Sparekassen Thy s 12 afdelinger beskæftiger over 100 rådgivere. Her er det Per Andersen fra Hundborg afdeling, der er på kundebesøg ude i marken. 8

9 En god kasket Anni Christensen er medlem af Sparekassen Thy s repræsentantskab, og hun anbefaler gerne andre til at stille op til valget i efteråret. Som aktiv erhvervskvinde med eget skiltefirma har Anni mange kasketter eller titler, som det jo rigtigt hedder. En af dem fik hun i 2006, hvor hun stillede op og blev valgt til Sparekassen Thy s repræsentantskab. Sparekassen Thy er en moderne virksomhed, og det er både spændende og lærerigt at følge med i driften og samtidig have medindflydelse, fortæller Anni. Jeg synes, at det er vigtigt at have et stærkt lokalt pengeinstitut. Derfor deltager jeg i repræsentantskabets arbejde og bakker op om sparekassen som ambassadør i lokalsamfundet. Godt netværk De øvrige repræsentantskabsmedlemmer har vidt forskellige arbejdsmæssige og erhvervsfaglige baggrunde, så deltagelse i møderne er også et godt bidrag til mit netværk, slutter Anni. Fa k t a - R e p r æ s e n t a n t s k a b s v a l g Alle myndige personer, der er registreret som garanter den 31. august, kan opstille til repræsentantskabsvalget. Man opstiller ved at udfylde og aflevere et opstillingsskema senest 15. september. Skemaer udleveres i alle afdelinger Man vælges for en fireårig periode, og halvdelen af repræsentatnskabet er på valg hvert andet år. Alle garanter modtager valginformation samt indbydelse til garantmøder inden 15. oktober. Der skal afgives stemme senest 15. november. Garantmøder 2014 Thisted: okt. Thisted: okt Hanstholm: okt. Hurup: okt. Aulum: okt. Poul Krebs 9

10 Arv - rent praktisk! DR s populære dramaserie Arvingerne har sat fokus på nogle af de mange spørgsmål, der dukker op, når et menneske dør. Det gør vi også i det nye nummer af PengeNyt *. Testamente, uskiftet bo, arveforskud, tvangsarv o.s.v. Der er mange ting at tage stilling til. Både mens man er i live, og når der er dødsfald i familien. Arvestridigheder er meget almindelige og udløser ofte store følelser og uforsonlighed blandt de stridende. Man kan gøre meget for at undgå, at det kommer så vidt. Foruden overblik over de økonomiske og juridiske aspekter, byder PengeNyt også på nogle gode råd fra Arvingerne s forfatter, Maya Ilsøe. Udtryk dig klart! I PengeNyt s interview med seriens forfatter Maya Ilsøe, siger hun blandt andet: Et testamente kan også løse nogle problemer, men det er vigtigere at udtrykke sig klart i live, og at man i familien bliver bedre til at tale om følelser. PengeNyt-magasinet udleveres gratis i alle afdelinger, så længe lager haves. Fa k t a - P e n g e N y t * Udkommer tre gange årligt. Berører alle aktuelle emner om privatøkonomi. Uddeles gratis i alle Sparekassen Thys afdelinger. Kan også læses på Gratis abonnement ved tilmelding via mail til: 10

11 Glimt fra vores område Som Totalkredit samarbejdspartner markerede afdelingerne støtten til EM sølvinderne i håndbold. Årets messeaktivitet var minigolf med EM håndboldbilletter som hovedpræmie. Her er det til bilmesse i Hurup Hallerne. Formand for Thy Rock Hans Peter Jarl Madsen (HP) blev årets Thybo Her er han foreviget i Sparekassen Thy i Thisted ved præsentationen af Thy Rock-programmet Kundeanalyse: Den heldige vinder af rejsegavekortet på kr. blev Eva Maria Bøgh Jensen fra Herning. Sparekassen yder økonomisk bidrag til et utal af formål. Her er det de friske fliselæggere på Frøstrups nye aktivitetstorv, der synliggør støtten iført Kan&Vil T-shirt. Ikke nok med, at Sparekassen Herning delte sponsorgaver ud til Snejbjergløbet 2013, de løb såmænd også. December måneds ipadvinder blev Sara Yde Pedersen. Her sammen med rådgiver Rasmus og kæresten (th) Kaspar. 11

12 Returadresse: Sparekassen Thy, Store Torv 1, 7700 Thisted Ansvar for 3,5 mia. kr. Investeringer i aktier, obligationer, råvarer, valuta o.s.v. kræver overblik og god rådgivning. Investeringschef Ivan Jensen og medarbejderne i Sparekassen Thys investeringsafdeling har ansvaret for de ca. 3,5 mia. kroner, som kunder og sparekassen selv har investeret i værdipapirer. Depotpleje Vi tager blandt andet udgangspunkt i kundernes risikovillighed og tidshorisont, når der skal rådgives om både placering af pensionsopsparing og frie midler. Vi tilbyder depotplejeaftaler, hvor kunderne giver os fuldmagt til at handle værdipapirer på kundernes vegne, ud fra ønsker og risikoprofil. Aktiv Depotpleje I vores formueplejekoncept tilbyder vi også Aktiv Depotpleje, hvor værdipapirerne dagligt bliver overvåget og optimeret. Forudsætningen for Aktiv Depotpleje er, at kunderne fastlægger rammerne for de investeringer, der skal foretages, og at investeringerne har en vis volumen. Ekstra høje afkast Mange kunder vælger at få forvaltet formuen i sparekassen, og 2013 blev endnu et godt år for de kunder, som havde valgt Sparekassen Thy s Depotpleje og Pensionspuljer. Specielt aktiepuljerne gav i 2013 et imponerende afkast på mellem 20,9% og 32,4%, og det endda efter et rigtigt godt år i Vi har også tiltro til, at 2014 bliver et godt år for aktieinvesteringer. Derfor har vi generelt skruet lidt op for aktieandelen, men naturligvis inden for de rammer, der er aftalt med vore kunder. Interesseret? Du er altid velkommen til at kontakte din rådgiver i sparekassen og høre mere om investeringsmuligheder uanset størrelsen af din formue. Investeringschef Ivan Jensen tror også på et godt investeringsår i SJournalen i tal Oplag: stk. Modtagere: Garanter i Sparekassen Thy (En pr. husstand) Udgivet og omdelt: 28. februar + 1. marts Tekst: Sparekassen Thy Foto: Sparekassen Thy, Colourbox m.fl.

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

PRIVATE BANKING AARHUS

PRIVATE BANKING AARHUS PRIVATE BANKING AARHUS Private Banking i Ringkjøbing Landbobank, Aarhus I Ringkjøbing Landbobank tilbyder vi et godt og afprøvet setup til erhvervs- og privatkunder, holdingselskaber, fonde og foreninger

Læs mere

SJournalen. August 2014. Bedste halvårsresultat Stærk ordinær drift!

SJournalen. August 2014. Bedste halvårsresultat Stærk ordinær drift! SJournalen August 2014 2 Bedste halvårsresultat Stærk ordinær drift! 2014 Kandidat-opstilling - til Sparekassen Thys repræsentantskabsvalg oktober/november 2014 Navn: Stilling: Adresse: Postnr: By: Cpr.

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret 29. februar 2012 Indhold Kære aktionær Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse

Læs mere

SJournalen. Marts 2016. Årsregnskab 2015 Flot resultat. God fysik og kemi i Ulfborg. Swipp til nationalparkcenter

SJournalen. Marts 2016. Årsregnskab 2015 Flot resultat. God fysik og kemi i Ulfborg. Swipp til nationalparkcenter SJournalen Marts 2016 2 Årsregnskab 2015 Flot resultat 7 God fysik og kemi i Ulfborg Kunderne stømmer til Læs også: Garantmøder 2016 Klip og Swipp Nybyggerne i Grøften 9 Swipp til nationalparkcenter Vi

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Årsrapport Pressemeddelelse. Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 31. januar klokken 07.00

Årsrapport Pressemeddelelse. Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 31. januar klokken 07.00 Årsrapport 2017 Pressemeddelelse Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 31. januar klokken 07.00 Pressemeddelelse årsrapport 2017 2 Rekordregnskab i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse holder

Læs mere

Tryghed i din økonomi

Tryghed i din økonomi Tryghed i din økonomi Velkommen i Sparekassen Faaborg Sparekassen Faaborg er en bank med rødderne solidt plantet i den fynske muld. Lige siden stiftelsen i 1846, hvor 24 borgere i Faaborg hver indskød,

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Pressemeddelelse Årsrapport 2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Negativ kursregulering af egenbeholdning medvirker til et utilfredsstillende resultat

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Garantkapital. Fakta om Garantkapital i Middelfart Sparekasse gældende fra 1. juni 2015.

Garantkapital. Fakta om Garantkapital i Middelfart Sparekasse gældende fra 1. juni 2015. Garantkapital Fakta om Garantkapital i Middelfart Sparekasse gældende fra 1. juni 2015. 02 // Garantkapital Garantkapital i Middelfart Sparekasse Alle har mulighed for at tegne garantkapital i Middelfart

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed?

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Private Banking Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Ekstra opmærksomhed giver tryghed Private Banking er for dig, der har en formue med en kompleks sammensætning og en størrelse, der rækker et

Læs mere

Kvartalsrapport for kvartal 2004

Kvartalsrapport for kvartal 2004 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. oktober 2004 Kvartalsrapport for 1. 3. kvartal 2004 Hovedtal Regnskabet i mio. kr. 1. 3. kvt. 1. 3. kvt. Hele 2003 2004 2003 Netto

Læs mere

Pressemeddelelse Årsrapport

Pressemeddelelse Årsrapport Pressemeddelelse Årsrapport 2009 Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Underskud på trods af fortsat flot fremgang for basisforretningen På trods af et flot

Læs mere

Pressemeddelelse. Halvårsrapport. 1. halvår 2011. Inkl. nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres

Pressemeddelelse. Halvårsrapport. 1. halvår 2011. Inkl. nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Halvårsrapport 1. halvår 2011 Inkl. nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Fortsat flot udvikling i den primære drift og markant kundetilgang Middelfart Sparekasse

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 139 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 13 PCT. BEDSTE RESULTAT I 11 KVARTALER

RESULTAT FØR SKAT PÅ 139 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 13 PCT. BEDSTE RESULTAT I 11 KVARTALER 27.4.2 RESULTAT FØR SKAT PÅ 139 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 13 PCT. BEDSTE RESULTAT I KVARTALER 1. kvartal 2 STÆRK START PÅ ÅRET 4 pct. vækst i basisindtægter Nettorente- og gebyrindtægter fastholdt

Læs mere

KONSOLIDERING I DEN DANSKE BANKSEKTOR

KONSOLIDERING I DEN DANSKE BANKSEKTOR KONSOLIDERING I DEN DANSKE BANKSEKTOR Adm. dir. Lasse Nyby 11. januar 2012 Medlem af direktionen siden 1995 Adm. direktør siden 2000 Lasse Nyby Adm. direktør Udvalgte bestyrelsesposter: Finansrådet Værdiansættelsesrådet

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Vi har o erskud til flere kunder!

Vi har o erskud til flere kunder! Sparekassen Thy Februar - marts 2012 Vi har o erskud til flere kunder! Sparekassen Thy s regnskab for 2011 viser et solidt overskud, og den gode sundhedstilstand kommer vore kunder til gode - både eksisterende

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

NDEN PRØV OS AF BOOK ET MØDE FÅ ET SOLIDT SVAR KOM INDEN FOR I EN SOLID BANK SIDE 4-5 SIDE BOLIG PENSION 6-7 SIDE SIDE 2-3 SOLID BANK SOLIDE SVAR

NDEN PRØV OS AF BOOK ET MØDE FÅ ET SOLIDT SVAR KOM INDEN FOR I EN SOLID BANK SIDE 4-5 SIDE BOLIG PENSION 6-7 SIDE SIDE 2-3 SOLID BANK SOLIDE SVAR OM NDEN OR PRØV OS AF BOOK ET MØDE FÅ ET SOLIDT SVAR BOLIG SIDE 4-5 SIDE 6-7 PENSION KOM INDEN FOR I EN SOLID BANK SOLID BANK SIDE 2-3 SIDE 11 SOLIDE SVAR INVESTERING SIDE 8-9 SIDE 10 ERHVERV EN SOLID

Læs mere

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 28-10-2014 1 Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 Sydbanks plan for at øge lønsomheden skaber nu resultater Telekonference 28. oktober 2014 28-10-2014 2 Dagsorden Regnskabet for 1. 3. kvartal 2014 Indtjening

Læs mere

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Pressemeddelelse Årsrapport 2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Stabil udvikling i 2010 ramt af faldende obligationskurser i fjerde kvartal Alligevel

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

1. kvartal 1. kvartal Hele året

1. kvartal 1. kvartal Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 38.006 38.356 160.644 Kursreguleringer... - 1.412 + 5.475 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Velkommen Jeppe Gaardboe. 04-11-2013 Side 1/15

Velkommen Jeppe Gaardboe. 04-11-2013 Side 1/15 Velkommen Jeppe Gaardboe 04-11-2013 Side 1/15 Dagsorden Præsentation af: Henrik Löwe Thomas Ladefoged Jyske Bank Zürich/Private Banking Jyske Bank Wealth Management Hvem er Jeppe Gaardboe? Nuværende økonomiske

Læs mere

PRIVATE BANKING HOLTE

PRIVATE BANKING HOLTE PRIVATE BANKING HOLTE Private Banking i Ringkjøbing Landbobank, Aarhus Bankdrift handler i bund og grund om tillid. Det er den altafgørende faktor for langt de fleste bankkunder, når de vælger bank. I

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K. Nakskov, den 24. oktober 2007 Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger Sparekassen Lolland

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

periodemeddelelse 3. kvartal 2011 for Spar LoLLand

periodemeddelelse 3. kvartal 2011 for Spar LoLLand PERIODEMEDDELELSE 3. kvartal 2011 for Spar Lolland Indhold Indholdsfortegnelse Periodemeddelelse 30. september 2011 side 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 30. september 2011 side 7 Balance pr.

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2015

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2015 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2015 1 Halvårsartikel 2015 for realkreditinstitutter Hovedtal for realkreditinstitutternes halvårsregnskaber Realkreditinstitutterne fik et samlet overskud før skat

Læs mere

Garantkapital. Fakta om Garantkapital i Middelfart Sparekasse gældende fra 1. marts Overskud til dig

Garantkapital. Fakta om Garantkapital i Middelfart Sparekasse gældende fra 1. marts Overskud til dig Garantkapital Fakta om Garantkapital i Middelfart Sparekasse gældende fra 1. marts 2017 Overskud til dig 2 Garantkapital Garantkapital i Middelfart Sparekasse Alle har mulighed for at tegne garantkapital

Læs mere

Revision & rådgivning af frie skoler. ude hos Jer!

Revision & rådgivning af frie skoler. ude hos Jer! Revision & rådgivning af frie skoler ude hos Jer! Vi arbejder ude hos jer uanset hvor I har hjemme At vi er mange frie skolers første valg, inden for rådgivning, revision og regnskabsudarbejdelse tilskriver

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Nu kommer JAK Bladet med elektronisk post

Nu kommer JAK Bladet med elektronisk post Nu kommer JAK Bladet med elektronisk post Her har der været et svarkort Er det forsvundet i cyberspace, kan du alligevel tilmelde dig den elektroniske udgave af JAK Bladet på Spar papir og penge Ved at

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S Box 119, DK-78 Skive Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 11 Skive, den 6. august 23 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 23 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk

Læs mere

Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004

Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004 Til Københavns Fondsbørs og pressen 19. januar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2005 Kontaktperson: Keld Gammelgaard, tlf. 96 34 40 20 Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004 Forventet rekordresultat

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

Værd at vide om din bank

Værd at vide om din bank Værd at vide om din bank Tal efterløn med din rådgiver Feriepenge og forsikring i ét kort Få et MasterCard nu, så er du klar til sommerferien. Vind billetter på Facebook Vi udlodder ti billetter til Faaborg

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Et bedre liv, hvor du bor

Et bedre liv, hvor du bor Et bedre liv, hvor du bor Et bedre liv, hvor du bor Man skal bo godt for at have det godt. Men hvad er det egentligt at bo godt? Det ved kun du og din familie. Til gengæld ved vi noget om boliglån. Sammen

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning.... 2 Ledelsesberetning...... 3-4 Resultatopgørelse...... 5 Balance........ 6 Ændringer

Læs mere

Nykredit Realkredit-koncernen

Nykredit Realkredit-koncernen Nykredit Realkredit-koncernen 7. februar 213 Koncernchef Peter Engberg Jensen Koncerndirektør Søren Holm Agenda 1 Resultat 2 Strategi 213 + 3 Forventninger 4 Årsrapport 8 Koncernens resultat før skat Mio.

Læs mere

Nykredit køber Totalkredit. Pressepræsentation fredag den 20. juni 2003

Nykredit køber Totalkredit. Pressepræsentation fredag den 20. juni 2003 Nykredit køber Totalkredit Pressepræsentation fredag den 20. juni 2003 Nykredit køber Totalkredit Agenda: Strategisk samarbejde mellem Nykredit og de lokale og regionale pengeinstitutter Forretningskoncept

Læs mere

Pressemeddelelse. 1. halvår. Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres

Pressemeddelelse. 1. halvår. Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres Pressemeddelelse 1. halvår 2010 Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Markant kundetilgang og tilfredsstillende primær drift Middelfart Sparekasse fik mere end

Læs mere

21,5 millioner i overskud i Sparekassen Thy

21,5 millioner i overskud i Sparekassen Thy Sparekassen Thy Februar 2010 21,5 millioner i overskud i Sparekassen Thy Sparekassen Thy er kommet rigtig godt igennem 2009 med et overskud på 21,5 mio. kr. efter skat. Det er tilfredsstillende set i lyset

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

Sparekassen Sjælland Fyn ( SSF )

Sparekassen Sjælland Fyn ( SSF ) Sparekassen Sjælland Fyn ( SSF ) SSF blev stiftet i 1825 af lokale godsejere på Frydendal (hedder i dag Torbenfeld Gods) og blev børsnoteret i 2015. SSF har 47 filialer i alt og nye filialer på vej i Helsingør,

Læs mere

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. februar 2001 TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 TOTALKREDIT A/S s bestyrelse har på et møde den 26. februar 2001 behandlet regnskabet for

Læs mere

Sparekassen Himmerland og Sparekassen Hobro planlægger fusion

Sparekassen Himmerland og Sparekassen Hobro planlægger fusion Fondsbørsmeddelelse nr. 13/2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K 28. oktober 2013 Sparekassen Himmerland og Sparekassen Hobro planlægger fusion Bestyrelserne i Sparekassen Himmerland

Læs mere

Årsrapport Pressemeddelelse. Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 25. januar klokken 06.00

Årsrapport Pressemeddelelse. Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 25. januar klokken 06.00 Årsrapport 2016 Pressemeddelelse Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 25. januar klokken 06.00 Pressemeddelelse årsrapport 2016 2 Trecifret millionoverskud i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016. Til NASDAQ Copenhagen Årsrapport 2016 Den 23. februar 2016 Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden

Læs mere

PFA BANK. - får du fuldt udbytte af din samlede formue?

PFA BANK. - får du fuldt udbytte af din samlede formue? PFA BANK - får du fuldt udbytte af din samlede formue? EN ENKEL BANK MED EN ENKEL MODEL Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende

Læs mere

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed?

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Private Banking Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Ekstra opmærksomhed giver tryghed Private Banking er for dig, der har en formue med en kompleks sammensætning og en størrelse, der rækker et

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 15 / 2004 25. oktober 2004

Fondsbørsmeddelelse nr. 15 / 2004 25. oktober 2004 Fondsbørsmeddelelse nr. 15 / 2004 25. oktober 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 30. september 2004 (9 mdr.) KORT resumé 2 centrale mål nået: Udlån

Læs mere

SALG AF NETS-AKTIER SIKRER REKORDRESULTAT PÅ 312 MIO. KR. EFTER SKAT FORTSAT FOKUS PÅ M&A

SALG AF NETS-AKTIER SIKRER REKORDRESULTAT PÅ 312 MIO. KR. EFTER SKAT FORTSAT FOKUS PÅ M&A Dette billede kan ikke vises i øjeblikket. SALG AF NETS-AKTIER SIKRER REKORDRESULTAT PÅ 312 MIO. KR. EFTER SKAT FORTSAT FOKUS PÅ M&A Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 214 KVARTALET I OVERSKRIFTER

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal

Periodemeddelelse efter 3. kvartal NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. november 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2012 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2012.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Bemærkninger til Rigsrevisionens beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S

Bemærkninger til Rigsrevisionens beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S Finanstilsynet 26. oktober 2011 Bemærkninger til Rigsrevisionens beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S I dette notat perspektiveres Rigsrevisionens beretning til Statsrevisorerne

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

Gennem værdier og selvledelse til Danmarks bedste arbejdsplads. og et godt sted at være kunde

Gennem værdier og selvledelse til Danmarks bedste arbejdsplads. og et godt sted at være kunde Gennem værdier og selvledelse til Danmarks bedste arbejdsplads og et godt sted at være kunde Kristian Gren 35 år og gift med Tina Far til Emil, Magnus, August og Sebastian Cand. Merc. Int. Markting 2 år

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Vil du være en del af fremtiden i Sparekassen Thy?

Vil du være en del af fremtiden i Sparekassen Thy? Sparekassen Thy August 2012 Vil du være en del af fremtiden i Sparekassen Thy? Det er nu, at man som myndig garant kan opstille til sparekassens repræsentantskab. Jeg opfordrer alle, der har lyst, til

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Spar Lolland var en af de sidste. Bølgen af bankkrak og fusioner er slut, spår fremtidsforsker. Men skulle heldet være ude, så får du her en guide til, hvordan du

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 2 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Afdeling

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2000 1999 1999 Nettorente- og gebyrindtægter... 74.143 65.839 134.080 Kursreguleringer... - 18.074-1.747-11.922 Andre ordinære

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Bankens ordinære generalforsamling afholdes den 9. marts 2004 i Silkeborg. Indkaldelse til generalforsamlingen

Bankens ordinære generalforsamling afholdes den 9. marts 2004 i Silkeborg. Indkaldelse til generalforsamlingen Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 E-mail: jyskebank@jyskebank.dk 17.02.2004 Jyske Bank-koncernens årsrapport for 2003 Indkaldelse til

Læs mere

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed.

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed. Finansudvalget FIU alm. del - 8 Bilag 6 Offentligt 24. november 2008 Eksp.nr. 579816 Redegørelse vedrørende Roskilde Bank Roskilde Bank A/S var landets 8. største bank (målt ved arbejdende kapital) med

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2017

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2017 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2017 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2017 NORÐOYA SPARIKASSI 1 Hovedsæde: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Filial i

Læs mere

GARANTKAPITAL. Fakta om Garantkapital i Middelfart Sparekasse gældende fra 1. august 2016.

GARANTKAPITAL. Fakta om Garantkapital i Middelfart Sparekasse gældende fra 1. august 2016. GARANTKAPITAL Fakta om Garantkapital i Middelfart Sparekasse gældende fra 1. august 2016. 02 // Garantkapital GARANTKAPITAL I MIDDELFART SPAREKASSE Alle har mulighed for at tegne garantkapital i Middelfart

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2006

Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2006 Fondsbørsmeddelelse Ringkøbing, den 17. august 2006 Til Københavns Fondsbørs Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2006 Ringkjøbing Banks bestyrelse har i dag behandlet og godkendt bankens halvårsregnskab,

Læs mere

Den danske pengeinstitutsektor 2011 udgives af Niro Invest ApS, Dæmringsvej 21, DK-2900 Hellerup, tlf. +45 51 99 50 30, www.niroinvest.

Den danske pengeinstitutsektor 2011 udgives af Niro Invest ApS, Dæmringsvej 21, DK-2900 Hellerup, tlf. +45 51 99 50 30, www.niroinvest. 2 Den danske pengeinstitutsektor 2011 udgives af Niro Invest ApS, Dæmringsvej 21, DK-2900 Hellerup, tlf. +45 51 99 50 30, www.niroinvest.dk, e-mail: nicholas@niroinvest.dk. Nærværende rapport er baseret

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2012 for Hvidbjerg Bank. Rekordfremgang i resultatet af primær drift for Hvidbjerg Bank

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2012 for Hvidbjerg Bank. Rekordfremgang i resultatet af primær drift for Hvidbjerg Bank NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Introduktion til vores nye 2021-strategi

Introduktion til vores nye 2021-strategi Introduktion til vores nye 2021-strategi Indhold Introduktion 1 Vejen mod 2021 Vores udgangspunkt 3 Syv spor Sådan når vi vores mål 2 For enden af vejen Vores målsætninger 4 Ballast til rejsen Kapitaludvidelse

Læs mere