SJournalen. Februar - marts Kan&Vil. Formuepleje endnu et godt investeringsår? Sådan nogen som os Garantvalg og møde i efteråret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SJournalen. Februar - marts 2014. Kan&Vil. Formuepleje 2014 - endnu et godt investeringsår? Sådan nogen som os Garantvalg og møde i efteråret"

Transkript

1 SJournalen Februar - marts 2014 Kan&Vil 12 Formuepleje endnu et godt investeringsår? Sådan nogen som os Garantvalg og møde i efteråret 9 Tilfredshed og optimisme Finanstilsynets rapport og årsregnskabet giver ekstra ro og tro på fremtiden 2 10 Få overblik med PengeNyt! Læs også om Glimt fra lokalområdet Personalenyt Arv - rent praktisk

2 Markant fremgang i 2013 Overskud, når skatten er betalt, på 40,2 mio. kr. Vi har spurgt, direktør i Sparekassen Thy Ivan Christiansen, hvad den flotte fremgang skyldes? Fremgangen fra 15,4 mio. kr. til 40,2 mio. kr. skyldes blandt andet, at indtægterne stiger, og omkostningerne til personale og administration falder, forklarer Ivan Christiansen. Nettorente- og gebyrindtægter er steget med godt 18 mio. kr. samtidig med, at omkostningerne til personale og administration er faldet med godt 7 mio. kr. En meget tilfredsstillende udvikling specielt set i lyset af, at vi i 2013 har haft de ekstra omkostninger fra de tilkøbte sparekasser, Hunstrup- Østerild og Boddum-Ydby, med hele året. I 2012 talte de to sparekasser alene med i gennemsnitligt godt 2 måneder. Hertil kommer, at sparekassens nedskrivninger og afskrivninger på kunderne er faldet, og det på trods af ekstraordinære kundeafskrivninger fra den overtagne sparekasse Boddum-Ydby. Også faktorer, som trækker ned På sparekassens mio. kr. store beholdning af obligationer og aktier var der en positiv kursudvikling på ca. 7 mio. kr., hvilket dog var noget mindre end de positive kursreguleringer på ca. 18 mio. kr. i Andre driftsudgifter stiger med ca. 5 mio. kr., og de dækker over betalinger til Indskydergarantifonden samt afvikling af nødlidende pengeinstitutter, og de forventes at falde til et lidt lavere niveau i Sparekassen får lidt mere på bogen Overskuddet på 40,2 mio. kr. bliver fordelt med 7,4 mio. kr. som afkast til garanterne, der har stillet 244 mio. kr. i kapital til rådighed, og med ca. 33 mio. kr., der lægges til egenkapitalen. Det går godt og det lover også rigtig godt for den fremtidige udvikling i vores sparekasse. Ivan Christiansen Direktør Sparekassen Thy har derfor endnu flere muligheder for at deltage aktivt i finansieringen af både privat- og erhvervskundernes investeringer. Forretningsomfang - seneste fem år DLR Kredit TotalKredit Depot Indlån Udlån 2 (Alle tal i t.kr.)

3 Den samlede årsrapport kan ses og downloades på hjemmesiden eller rekvireres i sparekassens afdelinger Nye kunder Den øgede egenkapital betyder, at sparekassen fremstår som et endnu mere solidt pengeinstitut. Det er solvensprocenten, der stiger fra 16,7 % til hele 18,5 %, et udtryk for. Sparekassens solvensbehov er beregnet til kun 10,5 %. Forskellen betyder, at sparekassen har 378 mio. kr. i overskydende egenkapital, dels til at sikre sig mod uforventede tab og dels til at øge eksempelvis udlånet både til nuværende og nye kunder. Alt i alt et tilfredsstillende år, der lover godt for den fremtidige udvikling i Sparekassen Thy. Solvens 18,5 % (pr. 31/ ) Forretningsomfang steget 29% (n 2009) Årets resultat efter skat 40 mio kr. (fremgang på 25 mio. kr.) Forretningsomfang mio. kr. (pr. 31/ ) Til samfundet 72 mio. kr. (Skatter og afgifter) Tak for tilliden, kære garanter. Ivan Christiansen Direktør Seneste 5 års hovedtal, koncern Mio. kr Nettorente- og gebyrindtægter Årets resultat før skat Årets resultat efter skat Solvensprocent 18,5 16,7 17,9 17,8 17,2 Udlån Indlån Egenkapital Nedskrivninger på lån og tilgodeh. m.v Udgifter til personale m.v. og administration Foreløbigt opgjorte tal pr. 13. februar

4 Sparekassen består Det er ingen spøg at få besøg af Finanstilsynet, og specielt kreditafdelingen er spændt for, når Tilsynet foretager deres omfattende inspektion. - kreditkvaliteten af sparekassens kunder er højere end i gennemsnittet af tilsvarende institutter. 23 bredryggede ringbind. Det var, hvad papirerne fyldte, da Tilsynet fik de tal, udskrifter og analyser, de bad om - i første omgang! Det var nogle travle måneder, og her efter besøget er det næsten som om, at vi har været til en vigtig eksamen - og bestået, fortæller kreditdirektør Simon Kristensen. Finanstilsynets besøg har ikke givet anledning til bekymring. Tværtimod. Vi kan sagtens efterkomme påbuddene, konstaterer Simon. Skrækhistorier Alle har vist hørt skrækhistorier om, hvordan Finanstilsynets krav om ekstra nedskrivninger har bragt pengeinstitutter i knæ og tilmed lukket flere af dem. Vi havde selv budgetteret med ekstra nedskrivninger i den størrelsesorden, som Finanstilsynet bad om. Som det fremgår af regnskabet, så har det ikke ændret ved, at vi har præsteret et meget flot overskud i 2013, og solvensen er fortsat betryggende høj. Læs hele Finanstilsynets redegørelse på hjemmesiden Kan&Vil Det er især Tilsynets vurdering af kundernes kreditkvalitet, der vækker tilfredshed hos kreditdirektøren. Vi er i liga med de bedste pengeinstitutter, når man måler på kundernes økonomiske tilstand. Helt i tråd med den igangværende Kan&Vil - kampagne, har vore kunder både evnen og viljen til et fornuftigt økonomisk samarbejde med os. Den gode kreditkvalitet kommer ikke af sig selv. Fortjenesten ligger i høj grad hos vore dygtige rådgivere, der i samspil med kunderne, får lagt gode planer og taget gode beslutninger, slutter Simon Kristensen. Der tegner sig et solidt billede af kreditkvaliteten hos vore kunder Simon Kristensen Kreditdirektør Kreditafdelingens 7 medarbejdere har haft ekstra travlt i anledning af Finanstilsynets besøg. 4

5 Hold da helt op! Vi vidste slet ikke, at det var så stort!!! Det er ofte den spontane reaktion medarbejderne oplever, når der er gæster på besøg i baglokalerne i sparekassens hovedsæde på Store Torv i Thisted. Antallet af ansatte, kontorer og forskellige lokaler overrasker de fleste. Stabsfunktionerne er samlet i hovedsædet i Thisted, og det er herfra alle sparekassens afdelinger serviceres med vigtig information og løsning af praktiske opgaver. Det er lige fra udskiftning af møbler, investeringsanbefalinger, behandling af lån, indrykning af annoncer og meget mere. Ca. halvdelen af sparekassens 200 ansatte er tilknyttet hovedsædet. I takt med, at Sparekassen Thy har vokset sig større, både hvad angår antal kunder og det geografiske virkeområde, så har sparekassen opkøbt og udvidet i lokaler rundt omkring hovedadressen Store Torv. PERSONALE RÅDGIVERE ERHVERV Skovgade 1. SAL: PRODUKTION INTERN REVISION MARKEDSFØRING RÅDGIVERE PRIVAT 1. SAL: KREDIT DIREKTION INVESTERING Vestergade Torvegade IT EJENDOMSSERVICE ØKONOMI INDGANG OG EKSPEDITION Store Torv 5

6 NYT om vores medarbejdere Nyansættelser Claus Harring Boll - 1. nov Erhvervsrådgiver i Herning. Claus kommer fra en tilsvarende stilling som erhvervsrådgiver i Vestjysk Bank, Herning. Claus startede sin finansielle karriere i Midtbank, hvor han har haft forskellige funktioner, ligesom han har været omkring et rådgivningsfirma som investeringsrådgiver. Claus har senest rådgivet bredt indenfor erhverv fra detail- og handelsvirksomheder over produktionsvirksomheder til projektfinansiering. I sin fritid er Claus aktiv primært i fodbold og golf. Han er endvidere meget engageret i såvel klubbestyrelser som ungdomsudvalg. Flemming Nielsen nov IT-udvikler i Thisted. Flemming, der oprindeligt, er uddannet IT-supporter, har senere læst til datamatiker på Erhvervsakademi Dania i Skive. Flemming har siden sit studie haft forskellige ansættelser og projekter indenfor IT-udvikling. Han er 29 år og bor i Snedsted. Flemming er Hi-FI entusiast og arbejder en del med elektronik og hjemmebiograf. Hanne Garsdal Lynderup - 1. dec Privatrådgiver i Aulum. Hanne, der er fra Vinderup, er oprindeligt udlært kommis i Brugsen. I 1986 blev hun elev i Andelskassen i Haderup, hvor hun arbejdede indtil for 4 år siden, hvor hun kom til Andelskassen i Frederiks. Hanne har altid beskæftiget sig med rådgivning af privatkunder. Hun har i perioder været investerings- og pensionsansvarlig i sin afdeling. Hanne er kendt for sit store engagement i og omkring Haderups foreningsliv. Sport kombineres også med kreativite sysler som maling, knipling, syning og strik. Michael Skade Hansen - 1. dec Erhvervsrådgiver i Holstebro. Michael har indtil skiftet til Sparekassen Thy været erhvervsrådgiver i Jyske Bank i Struer. Han er oprindeligt udlært i Handelsbanken, hvor han via fusionen med Danske Bank fik andre muligheder, bl.a. et par år i afdelingen i Luxembourg. Han har efterfølgende gennemgået bankens uddannelse som erhvervsrådgiver. Michael, der er HD i regnskabsvæsen, bruger sin fritid på golf, fiskeri, camping, vandpolo, styrketræning og motorcykler. Anne Louise Houmøller Krog - 1. marts 2014 Intern Revision i Thisted. Anne Louise, der er udlært revisor fra BDO i Hjørring, har siden været omkring PWC i Nykøbing, inden hun skiftede til Morsø Sparekasse. Efter krakket kom hun med til Finansiel Stabilitet, hvor hun har været ansat indtil nu. Anne Louise, der er cand. merc. aud., bruger en del fritid på organisationsplan indenfor badminton. 40 års jubilæum Kamma Bertelsen - 1. juli 2014 Thisted. Kamma blev oprindeligt ansat som elev i Bikuben i Hurup, som blev solgt i 1994, hvor alle ansatte, herunder Kamma, fortsatte hos Sparekassen Thy i Hurup. I forbindelse med, at Sparekassen Thy i 2000 centraliserede visse produktionsopgaver, herunder realkreditbelåning, blev Kamma overført til denne funktion i Thisted. En funktion hun har beskæftiget sig med lige siden. 25 års jubilæum Jan Flyvholm Nielsen - 1. maj 2014 Thisted. Jan startede som elev i Hanstholm og afsluttede elevtiden i Thisted, hvor han var, indtil han i 1996 blev bestyrer i Nors. I 2001 søgte Jan i ThyDirekte, som var Sparekassen Thy s daværende fjernkundeafdeling. I 2005 fik Jan sit nuværende job som privatrådgiver i Gruppe Blå, Thisted. I gruppen har Jan flere ansvarsområder, han er bl.a. en af afdelingens investeringsansvarlige. Lotte Vilsen Overgaard - 1. aug Frøstrup. Lotte er oprindeligt ansat som elev i Egnsbank Han Herred i Fjerritslev. Her har hun været beskæftiget i forskellige interne funktioner inden hun i 1993 kom til Vesløs og Frøstrup afdelinger fra 1995 alene i Frøstrup, hvor hun har været beskæftiget lige siden. Lotte blev en del af Sparekassen Thy, da sparekassen i 2009 købte Frøstrup afdeling af Finansiel Stabilitet. Lotte varetager primært afdelingens administrative- og produktionsmæssige opgaver. 6

7 Eksaminer Privatrådgiver Jonas Rud Petersen Finans Trainee Privatrådgiver Lotte Hyldahl Akademiuddannelse i Finansiel Rådgivning. Privatrådgiver Henriette Kirk Den Kompetente Rådgiver. Privatrådgiver Jesper Staun Akademiuddannelse i Finansiel Rådgivning. Privatrådgiver Morten Kirk Den Kompetente Rådgiver. Erhvervsmedarbejder Tina H. Ravnsmed Akademiuddannelse i Finansiel Rådgivning. Medarbejderne var klædt i nationalfarverne, da Danmarks håndboldherrer spilllede de indledende EM kampe. Her er det rådgiverne i Thisted. 7

8 Vi har de mest tilfredse kunder Det er måske et postulat, der strider lidt mod den gamle Jantelov. Men, det er faktisk jer kunder, der har fortalt os det. Vi har sammenlignet kundetilfredsheden i Sparekassen Thy med kundetilfredsheden i andre pengeinstitutter i Thy, Struer, Holstebro, Aulum og Herning. Og vi er rigtig glade og stolte over at kunne fortælle, at kunderne i Sparekassen Thy er mere tilfredse med deres pengeinstitut end kunder i andre pengeinstitutter. Alle vi medarbejdere i Sparekassen Thy arbejder på at leve op til vores mål om at være det bedste pengeinstitut i området. Og vi er glade for, at kunderne har vurderet os så positivt. Det giver god grobund for at fastholde vores målsætning og høje ambitionsniveau, fortæller direktør Ivan Christiansen vil der være gode nyheder på den front. Og så har undersøgelsen givet os idéer til, hvordan vi på forskellige områder kan give endnu bedre kundeoplevelser i Sparekassen Thy. Top Meget godt Godt Middel Ringe Generel tilfredshed Plads til forbedring Undersøgelsen har heldigvis også givet os hints om, hvor vi kan forbedre os. Og et af områderne er vores NetBank. Vores datacentral er allerede godt i gang med at forbedre og gøre oplevelsen med NetBank bedre. Så allerede i Index-skala Meget ringe Kunder i Sparekassen Thy Kunder i andre pengeinstitutter Lokalområdet Kunder i andre pengeinstitutter Hele Danmark Fa k t a - k u n d e a n a l y s e I efteråret 2013 inviterede vi personer til at deltage i vores kundetilfredshedsanalyse. Alle personer er tilfældigt udvalgt, og alle svar er afgivet anonymt. Vores kunder er mere tilfredse Kilde: Kundeanalyse ultimo 2013 Fa k t a - r å d g i v e r e Sparekassen Thy s 12 afdelinger beskæftiger over 100 rådgivere. Her er det Per Andersen fra Hundborg afdeling, der er på kundebesøg ude i marken. 8

9 En god kasket Anni Christensen er medlem af Sparekassen Thy s repræsentantskab, og hun anbefaler gerne andre til at stille op til valget i efteråret. Som aktiv erhvervskvinde med eget skiltefirma har Anni mange kasketter eller titler, som det jo rigtigt hedder. En af dem fik hun i 2006, hvor hun stillede op og blev valgt til Sparekassen Thy s repræsentantskab. Sparekassen Thy er en moderne virksomhed, og det er både spændende og lærerigt at følge med i driften og samtidig have medindflydelse, fortæller Anni. Jeg synes, at det er vigtigt at have et stærkt lokalt pengeinstitut. Derfor deltager jeg i repræsentantskabets arbejde og bakker op om sparekassen som ambassadør i lokalsamfundet. Godt netværk De øvrige repræsentantskabsmedlemmer har vidt forskellige arbejdsmæssige og erhvervsfaglige baggrunde, så deltagelse i møderne er også et godt bidrag til mit netværk, slutter Anni. Fa k t a - R e p r æ s e n t a n t s k a b s v a l g Alle myndige personer, der er registreret som garanter den 31. august, kan opstille til repræsentantskabsvalget. Man opstiller ved at udfylde og aflevere et opstillingsskema senest 15. september. Skemaer udleveres i alle afdelinger Man vælges for en fireårig periode, og halvdelen af repræsentatnskabet er på valg hvert andet år. Alle garanter modtager valginformation samt indbydelse til garantmøder inden 15. oktober. Der skal afgives stemme senest 15. november. Garantmøder 2014 Thisted: okt. Thisted: okt Hanstholm: okt. Hurup: okt. Aulum: okt. Poul Krebs 9

10 Arv - rent praktisk! DR s populære dramaserie Arvingerne har sat fokus på nogle af de mange spørgsmål, der dukker op, når et menneske dør. Det gør vi også i det nye nummer af PengeNyt *. Testamente, uskiftet bo, arveforskud, tvangsarv o.s.v. Der er mange ting at tage stilling til. Både mens man er i live, og når der er dødsfald i familien. Arvestridigheder er meget almindelige og udløser ofte store følelser og uforsonlighed blandt de stridende. Man kan gøre meget for at undgå, at det kommer så vidt. Foruden overblik over de økonomiske og juridiske aspekter, byder PengeNyt også på nogle gode råd fra Arvingerne s forfatter, Maya Ilsøe. Udtryk dig klart! I PengeNyt s interview med seriens forfatter Maya Ilsøe, siger hun blandt andet: Et testamente kan også løse nogle problemer, men det er vigtigere at udtrykke sig klart i live, og at man i familien bliver bedre til at tale om følelser. PengeNyt-magasinet udleveres gratis i alle afdelinger, så længe lager haves. Fa k t a - P e n g e N y t * Udkommer tre gange årligt. Berører alle aktuelle emner om privatøkonomi. Uddeles gratis i alle Sparekassen Thys afdelinger. Kan også læses på Gratis abonnement ved tilmelding via mail til: 10

11 Glimt fra vores område Som Totalkredit samarbejdspartner markerede afdelingerne støtten til EM sølvinderne i håndbold. Årets messeaktivitet var minigolf med EM håndboldbilletter som hovedpræmie. Her er det til bilmesse i Hurup Hallerne. Formand for Thy Rock Hans Peter Jarl Madsen (HP) blev årets Thybo Her er han foreviget i Sparekassen Thy i Thisted ved præsentationen af Thy Rock-programmet Kundeanalyse: Den heldige vinder af rejsegavekortet på kr. blev Eva Maria Bøgh Jensen fra Herning. Sparekassen yder økonomisk bidrag til et utal af formål. Her er det de friske fliselæggere på Frøstrups nye aktivitetstorv, der synliggør støtten iført Kan&Vil T-shirt. Ikke nok med, at Sparekassen Herning delte sponsorgaver ud til Snejbjergløbet 2013, de løb såmænd også. December måneds ipadvinder blev Sara Yde Pedersen. Her sammen med rådgiver Rasmus og kæresten (th) Kaspar. 11

12 Returadresse: Sparekassen Thy, Store Torv 1, 7700 Thisted Ansvar for 3,5 mia. kr. Investeringer i aktier, obligationer, råvarer, valuta o.s.v. kræver overblik og god rådgivning. Investeringschef Ivan Jensen og medarbejderne i Sparekassen Thys investeringsafdeling har ansvaret for de ca. 3,5 mia. kroner, som kunder og sparekassen selv har investeret i værdipapirer. Depotpleje Vi tager blandt andet udgangspunkt i kundernes risikovillighed og tidshorisont, når der skal rådgives om både placering af pensionsopsparing og frie midler. Vi tilbyder depotplejeaftaler, hvor kunderne giver os fuldmagt til at handle værdipapirer på kundernes vegne, ud fra ønsker og risikoprofil. Aktiv Depotpleje I vores formueplejekoncept tilbyder vi også Aktiv Depotpleje, hvor værdipapirerne dagligt bliver overvåget og optimeret. Forudsætningen for Aktiv Depotpleje er, at kunderne fastlægger rammerne for de investeringer, der skal foretages, og at investeringerne har en vis volumen. Ekstra høje afkast Mange kunder vælger at få forvaltet formuen i sparekassen, og 2013 blev endnu et godt år for de kunder, som havde valgt Sparekassen Thy s Depotpleje og Pensionspuljer. Specielt aktiepuljerne gav i 2013 et imponerende afkast på mellem 20,9% og 32,4%, og det endda efter et rigtigt godt år i Vi har også tiltro til, at 2014 bliver et godt år for aktieinvesteringer. Derfor har vi generelt skruet lidt op for aktieandelen, men naturligvis inden for de rammer, der er aftalt med vore kunder. Interesseret? Du er altid velkommen til at kontakte din rådgiver i sparekassen og høre mere om investeringsmuligheder uanset størrelsen af din formue. Investeringschef Ivan Jensen tror også på et godt investeringsår i SJournalen i tal Oplag: stk. Modtagere: Garanter i Sparekassen Thy (En pr. husstand) Udgivet og omdelt: 28. februar + 1. marts Tekst: Sparekassen Thy Foto: Sparekassen Thy, Colourbox m.fl.

SJournalen. September 2013. Formuepleje i vækst. UDNYTTER SOLENS ENERGI Maja og Vagn anbefaler energiinvestering

SJournalen. September 2013. Formuepleje i vækst. UDNYTTER SOLENS ENERGI Maja og Vagn anbefaler energiinvestering SJournalen September 2013 3 Formuepleje i vækst 8 UDNYTTER SOLENS ENERGI Maja og Vagn anbefaler energiinvestering 2 10 HØJT INDTJENINGSNIVEAU FASTHOLDT God indtjening, men kursreguleringer og nedskrivninger

Læs mere

SJournalen. August 2014. Bedste halvårsresultat Stærk ordinær drift!

SJournalen. August 2014. Bedste halvårsresultat Stærk ordinær drift! SJournalen August 2014 2 Bedste halvårsresultat Stærk ordinær drift! 2014 Kandidat-opstilling - til Sparekassen Thys repræsentantskabsvalg oktober/november 2014 Navn: Stilling: Adresse: Postnr: By: Cpr.

Læs mere

21,5 millioner i overskud i Sparekassen Thy

21,5 millioner i overskud i Sparekassen Thy Sparekassen Thy Februar 2010 21,5 millioner i overskud i Sparekassen Thy Sparekassen Thy er kommet rigtig godt igennem 2009 med et overskud på 21,5 mio. kr. efter skat. Det er tilfredsstillende set i lyset

Læs mere

SJournalen. Marts 2015. Overskuddet er fordoblet Meget tilfredsstillende regnskab. Tæt på Mors Erhvervsafdeling åbnet i Nykøbing.

SJournalen. Marts 2015. Overskuddet er fordoblet Meget tilfredsstillende regnskab. Tæt på Mors Erhvervsafdeling åbnet i Nykøbing. SJournalen Marts 2015 2010 2011 2012 2013 2014 14 16 15 40 81 2014 2010 2011 2012 2013 Overskuddet er fordoblet Meget tilfredsstillende regnskab 2 5 Tæt på Mors Erhvervsafdeling åbnet i Nykøbing 7 Generationsskifte

Læs mere

Endnu et positivt resultat fra Sparekassen Thy

Endnu et positivt resultat fra Sparekassen Thy Sparekassen Thy Februar 2011 Endnu et positivt resultat fra Sparekassen Thy Side Indhold: 1 >> Positivt resultat 2 >> Stærk og solid 3 >> 5 års nøgletal 4 >> Personalenyt 5 >> Erhvervskundeportræt 6 >>

Læs mere

Velkommen til nye kunder og nye medarbejdere

Velkommen til nye kunder og nye medarbejdere Sparekassen Thy August 2011 Velkommen til nye kunder og nye medarbejdere Sparekassen Thy har aldrig været stærkere og mere sikker, end den er i dag Det er mig derfor en stor glæde at byde velkommen til

Læs mere

Kandidater søges 15. 3,5% september. GarantmØder 2010

Kandidater søges 15. 3,5% september. GarantmØder 2010 Sparekassen Thy August 2010 Kandidater søges Opstillingsfrist 15. Indhold: Garantmøder 2010 - stil op! 12 lejere i erhvervsparken Halvårsregnskab Personalenyt Nem adgang med NemID Garantmøder 2010 Thy

Læs mere

Vore positive forventninger ser ud til at holde stik

Vore positive forventninger ser ud til at holde stik Sparekassen Thy November 2011 Vore positive forventninger ser ud til at holde stik Lige nu er der særligt to ting, som jeg glæder mig over her i Sparekassen Thy. Udsigten til endnu et godt årsresultat

Læs mere

Fokus. Fuld fokus på rådgivning i Sparekassen. Sparekassen. udvider med tre nye afdelinger. Århus-virksomhed har valgt. Sparekassen.

Fokus. Fuld fokus på rådgivning i Sparekassen. Sparekassen. udvider med tre nye afdelinger. Århus-virksomhed har valgt. Sparekassen. Fokus Sparekassen udvider med tre nye afdelinger De tre nye afdelinger i Skovlund, Alslev og Billum har fået solidt fodfæste. Side 18 september 2010 Side 5 Århus-virksomhed har valgt Sparekassen Den tætte

Læs mere

GarantenForår 2011. MEGET TILFREDSSTILLENDE årsregnskab 2010 GRATIS oplevelser til garanterne FOKUS på miljø og energi. www.sparv.

GarantenForår 2011. MEGET TILFREDSSTILLENDE årsregnskab 2010 GRATIS oplevelser til garanterne FOKUS på miljø og energi. www.sparv. GarantenForår 2011 MEGET TILFREDSSTILLENDE årsregnskab 2010 GRATIS oplevelser til garanterne FOKUS på miljø og energi www.sparv.dk FLOT OVERSKUD i sparekassen Indhold 2 Nyt fra ledelsen 3 Klokkerholm projekt

Læs mere

GarantenEfterår 2010

GarantenEfterår 2010 GarantenEfterår 21 Rekordresultat Det bedste halvårsresultat i sparekassens historie! www.sparv.dk Historisk resultat i sparekassen Indhold 2 Nyt fra ledelsen 3 Erhvervsbesøg ved Expert, Brovst 4 Fokus

Læs mere

Ja tak til GarantKapital -nej tak til kapital fra staten

Ja tak til GarantKapital -nej tak til kapital fra staten Sparekassen Thy Oktober 2009 Ja tak til GarantKapital -nej tak til kapital fra staten 4,25% på GarantBevis.. -det er næsten kunst! I Sparekassen Thy har vi valgt at takke nej til Bankpakke II. Vi vil derfor

Læs mere

Foran på point. Chefen skal styre sig ved julefrokosten Side 44

Foran på point. Chefen skal styre sig ved julefrokosten Side 44 forbundets magasin nr. 10, 2014 Chefen skal styre sig ved julefrokosten Side 44 Foran på point Flere små pengeinstitutter tjener relativt flere penge end de største banker, samtidig med at de holder liv

Læs mere

Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. Søren Dahl fra Cafe Hack. Årsregnskab 2011. Efterløn eller ej? - Radioens bedste ven

Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. Søren Dahl fra Cafe Hack. Årsregnskab 2011. Efterløn eller ej? - Radioens bedste ven Aktionær Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S Søren Dahl fra Cafe Hack - Radioens bedste ven Årsregnskab 2011 - Tilfredsstillende basisindtjening, men utilfredsstillende resultat Efterløn eller ej? -

Læs mere

Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. "Der er begået fejl..." Samarbejde og opbakning. Købstædernes Forsikring

Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. Der er begået fejl... Samarbejde og opbakning. Købstædernes Forsikring Aktionær Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S "Der er begået fejl..." Og de skal naturligvis rettes Samarbejde og opbakning Studerende startede håndboldhold Købstædernes Forsikring Banken kan nu tilbyde

Læs mere

Kunde Bank Nr. 1 Februar 2010

Kunde Bank Nr. 1 Februar 2010 Kunde Bank Nr. 1 Februar 2010 Læs om: Solen titter atter frem bag skyerne Virksomhed med vokseværk Når du går, gavner det både helbred og humør ØkonomiEftersyn Tilfredsstillende resultat i et turbulent

Læs mere

GarantenEfterår 2009. til nye medarbejdere fra EBH Bank

GarantenEfterår 2009. til nye medarbejdere fra EBH Bank GarantenEfterår 2009 Velkommen til nye medarbejdere fra EBH Bank Sparekassen holder kursen Indhold: 2 Focus fra ledelsen 3 Sparekassens forsikringscenter 4 Velkommen til 4 EBH Bank afdelinger 5 Velkommen

Læs mere

Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. Årsrapport 2014. Lillebror-ånd giver succes. 100 års jubilæum

Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. Årsrapport 2014. Lillebror-ånd giver succes. 100 års jubilæum Aktionær Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S Årsrapport 21 acceptabelt resultat med plus på bundlinjen Lillebror-ånd giver succes tv-værten Peter Ingemann er årets gæstetaler på aktionærmøderne 1 års

Læs mere

AktionærNYT.» August 2011 «

AktionærNYT.» August 2011 « AktionærNYT» August 2011 « Væsentligt forbedret resultat i 2. kvartal 2011 2 Oluf Vestergaard, bankdirektør i Hvidbjerg Bank. AktionærNYT Udgives af: Hvidbjerg Bank / Østergade 2 / 7790 Thyholm Tlf. 9695

Læs mere

04 06 10 11 12-15 16-21 22-23 24 25 26 27-28 29 30-31 32 34 35

04 06 10 11 12-15 16-21 22-23 24 25 26 27-28 29 30-31 32 34 35 Årsrapport 2011 1912-2012 Fredag den 1. juni 2012 er det 100 år siden Hvidbjerg Bank for første gang slog dørene op for kunderne. Det skete i to stuer i malermester C.N. Rokkjærs privatbolig på adressen

Læs mere

Indhold Ledelsesberetning Års- og koncernregnskab

Indhold Ledelsesberetning Års- og koncernregnskab Årsrapport 2014 2 Indhold Ledelsesberetning Indholdsfortegnelse 3 Oplysninger om Sparekassen Thy 4 Organisation 5 Repræsentantskab 6 Ledelseshverv 7 Ledelsesberetning - overblik 8 Forretningsudvikling

Læs mere

årsrapport 2013 01.01-31.12.2013 www.djs.dk CVR-nr. 24260461

årsrapport 2013 01.01-31.12.2013 www.djs.dk CVR-nr. 24260461 årsrapport 2013 01.01-31.12.2013 www.djs.dk CVR-nr. 24260461 InDholDSfortegnelSe Indholdsfortegnelse... side 2 Oplysninger om pengeinstituttet... side 3 Velkomst fra direktionen... side 4 Glimt fra det

Læs mere

nr. 2/2008 Garanten Vi åbner i Sindal www.sparv.dk

nr. 2/2008 Garanten Vi åbner i Sindal www.sparv.dk nr. 2/2008 Garanten Vi åbner i Sindal www.sparv.dk Fortsat solid fremgang i sparekassen Indholdsfortegnelse Side 3 Ny afdeling i Sindal Side 4 Firmapension Side 5 Velkommen til Vestby afdeling Side 6 Kunstfamilien

Læs mere

Årsrapport 2014. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30

Årsrapport 2014. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Årsrapport 2014 Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Indhold Til vores aktionærer... 1 Hoved- og nøgletal 2010-2014... 2 Ledelsesberetning... 3-22 Strategi Plan 218, Vision og Mission... 9 Plan 218

Læs mere

årsrapport 2014 Hvidbjerg Bank A/S CVR 64 85 54 17 Regnskabsåret 1. januar 31. december 2014

årsrapport 2014 Hvidbjerg Bank A/S CVR 64 85 54 17 Regnskabsåret 1. januar 31. december 2014 årsrapport 2014 Regnskabsåret 1. januar 31. december 2014 Hvidbjerg Bank A/S CVR 64 85 54 17 INDHOLD Ledelsesberetning Overordnede ledelsesorganer og revision 04 Bestyrelse, ledelsesudvalg og øvrige ledelseshverv

Læs mere

Årsrapport 2009/10. Årsrapport 2009/10

Årsrapport 2009/10. Årsrapport 2009/10 Årsrapport 2009/10 Årsrapport 2009/10 Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05-30.04

Læs mere

2009 2008 2007 2006 2005 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

2009 2008 2007 2006 2005 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 2009 Å r s R a p p o r t OVERBLIK 5-ÅRS OVERSIGT >>> FINANSKALENDER >>> Finanskalender 23.03.10: Ordinær generalforsamling 11.05.10: Kvartalsrapport for 1. kvartal 2010 17.08.10: Halvårsrapport for 1.

Læs mere

Årsrapport 2009 CVR. NR. 10757711. Sparekassen Balling

Årsrapport 2009 CVR. NR. 10757711. Sparekassen Balling Årsrapport 2009 CVR. NR. 10757711 Sparekassen Balling Motiver på forsiden Orienteringsmøde for selskaber/erhvervskunder i sparekassens lokaler. Reception ifb. med souschef Karl Krogh Simonsens 50 års fødselsdag.

Læs mere

rykker Du skal turde tabe for at vinde Side 36

rykker Du skal turde tabe for at vinde Side 36 forbundets magasin nr. 10, 2013 Du skal turde tabe for at vinde Side 36 Akademikere rykker Specialister med en akademisk uddannelse strømmer ind i bankerne, fordi arbejdsopgaverne bliver mere komplekse,

Læs mere

Et fusionsprojekt mellem

Et fusionsprojekt mellem Et fusionsprojekt mellem og HD-FR ved Ålborg Universitet Vejleder: Jesper Raalskov Skrevet af: Lisbeth Hyldig Andersen studie nr. 20091862 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Problemformulering...

Læs mere