Revideret version: juni Vejledning til valg af belysning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Revideret version: juni Vejledning til valg af belysning"

Transkript

1 Revideret version: juni 2016 Vejledning til valg af belysning

2 Indledning Denne vejledning er udarbejdet og revideret af CEICAD projektsekretariatet med hjælp fra projektgruppen Installationer. Vejledningen kan bruges som en tjekliste i forbindelse med indkøb og udskiftning af belysning. Hvert emne indeholder en kort beskrivelse og nogle opmærksomhedspunkter som kan hjælpe i processen omkring indkøb og drift af kunstig belysning. Det vil dog ofte være nødvendigt at lave yderligere research i referencerne i teksten eller på egen hånd. Vejledningen suppleres af udbudsmateriale fra belysningsprojekter hos partnerne, som kan give inspiration til kravspecifikationer og udbudsrelaterede problemstillinger. På de sidste sider af vejledningen er en referenceliste og en lille ordbog med korte forklaringer af de mest almindelige udtryk. Inden vejledningen tages i brug, er det vigtigt at få afklaret hvilke rammer den nye belysning skal fungere i. Det gælder blandt andet: Geometri/overflader Hvilke formål/aktiviteter rummet bruges til Hvem brugerne er (Pædagoger, kontorpersonale, børn, ældre, gæster i huset) Hvilke tidsrum det benyttes 2

3 Indhold INDLEDNING... 2 LOVKRAV OG ANBEFALINGER... 4 Lovkrav... 4 Arbejdstilsynets anbefalinger... 5 SÆRLIGE BEHOV... 5 Kontormiljøer... 5 Daginstitutioner... 5 Skoler... 6 Sport/fritid... 6 Ældrepleje... 6 Sygehuse... 7 Nødudgange... 7 STYRING OG REGULERING... 8 Principper... 8 Sensorer... 9 LYSKILDER LED...10 Sparepærer...10 Lysstofrør...10 Halogen...11 Sammenligning...11 BESPARELSESPOTENTIALE DRIFT OG VEDLIGEHOLD ORDLISTE REFERENCER

4 Lovkrav og anbefalinger Lovkrav Med overgangen til BR15 er den populære standard DS 700 udgået, hvorved den europæiske standard samt applikationsdokument er trådt i kraft. De nu gældende krav til belysningsstyrke, blændingsgrænse og farvegengivelse er angivet i DS/EN Lys og belysning Belysning ved arbejdspladser Del 1: Indendørs arbejdspladser sammen med det nationale anneks DS/EN DK NA. I annekset er angivet en række andre værdier/krav end i DS/EN Værdierne i annekset anvendes altid, hvor dette er tilfældet. Det er kun hvor værdier markeret med kursiv og fed, der afviger fra DS/EN Herunder er angivet de mest relevante krav fra DS/EN Værdier/krav angivet med fed afviger fra DS/EN og står som angivet i DS/EN DK NA. Lokalitet/Arbejdssted Belysningsstyrke Blændingsgrænse Farvegengivelse [lux] [tal] [R a -indeks] Fælles adgangsområder Cirkulationsområder og gange Trapper og rulletrapper og -fortove Elevatorer Plejecentre, gangområder Kontorarbejde Læsning, skrivning og arb. Med tastatur Konference- og mødelokaler Offentlige områder Biblioteker Læseområder Bogreoler Uddannelsesbygninger Normalklasser og faglokaler uden særlige krav Auditorier, foredrags /forelæsningssale Bibliotek, bogreoler Bibliotek, læseområder Bade og omklædningsrum Sportshaller og svømmehaller Kunsthåndværkslokaler Tavler, mørke og lyse Daginstitutioner 1 Se DS/EN Lys og belysning Sportsbelysning 4

5 Legerum Sygehuse Se DS 703:1983, Retningslinier for kunstig belysning i sygehuse Arbejdstilsynets anbefalinger Arbejdstilsynet har udarbejdet en række anbefalinger til, hvordan kunstig belysning bruges hensigtsmæssigt i arbejdsrum. Anbefalingerne dækker blandt andet, hvordan man undgår reflekser, flimmer og blænding. Se vejledningen her Arbejdstilsynet har ligeledes lavet en vejledning til måling og vurdering af belysningen i et lokale. Vejledningen kan læses her Særlige behov Kontormiljøer Kontormiljøer kan have meget forskellig udformning, lige fra små enkeltmandskontorer til store kontorlandskaber. Kontorer vil i de fleste tilfælde have vinduer til det fri, som muliggør udnyttelse af dagslys til at spare energi og forbedre indeklimaet. Det vil ofte være hensigtsmæssigt at lave zoneopdeling af kontoret, da vinduesrækken kan få dækket en betydelig del af belysningen af dagslys. Dette kan kombineres med dagslysstyring for at sikre optimal energibesparelse og korrekt belysningsstyrke hele dagen. Styring af lyset kan med fordel ske med bevægelsessensorer eller lignende. Lokalets udformning har stor indflydelse på, hvilken type sensor der er mest hensigtsmæssig. Se afsnittet om styring og regulering. Se mere i om effektiv belysning i kontorer på SBi her Daginstitutioner I lokaler hvor der opholder sig børn, stilles der store krav til lysets udformning. Daginstitutionens brugere, børn og voksne, betragter rum fra forskellig højde og opfatter derfor lyset forskelligt. Skiftende behov kræver større fleksibilitet i belysningen, hvor zoneopdeling kan udnyttes til at skabe mindre rum i rummet. Spotbelysning kan bruges til aktiviteter som kræver større præcision og opmærksomhed, f.eks. tegning og lignende håndarbejde. Andre steder kan en dæmpet belysning skabe et mere intimt miljø til f.eks. højtlæsning. Skygger og kontraster kan have en stor indflydelse på aktiviteterne i daginstitutioner, da de i høj grad hjælper til opfattelsen af dybde og forhold mellem forskellige genstande. En kombination af diffust og direkte lys (spot) kan opnå dette. Se mere i SBi-anvisning 238, Lys i daginstitutioner 5

6 Skoler Som med kontorer kan man i klasserum med fordel udnytte dagslyset til at spare energi og forbedre indeklimaet. Zoneopdeling af belysningen kan samtidig udnyttes til at henlede opmærksomheden fra eleverne på tavlen, bordet eller pladser til gruppearbejde. Forsøg med skrivebordslamper har vist gode resultater. Se mere om forsøget fra GATE 21 her på side 10 På mange skoler bruges nogle lokaler fra morgen til aften, mens andre lokaler kun bruges sporadisk. Med så mange brugere kan det være svært at implementere en kultur, hvor alle husker at slukke lyset når lokalet forlades. Ved at installere bevægelsessensorer vil man kunne reducere driftstiden og dermed opnå en besparelse. De nye smartboards som er opsat i mange klasseværelser kan stille ekstra krav til belysningen, da det ofte vil være nødvendig med en dæmpet belysning for at indholdet vises optimalt. Smartboards har desuden et stort elforbrug, så der kan opnås betydelige besparelser hvis driftstiden sænkes ved at slukke dem, når de ikke er i brug. Sport/fritid Belysning i sportshaller og lignende sportsanlæg stiller store krav til særligt belysningsstyrken og jævnhed i belysningen. Der kan blandt andet opleves ujævn belysningsstyrke på halgulvet, hvilket giver svage skyggetegninger, som kan forstyrre rumopfattelsen og give svære betingelser for sportsudøvere. Der bør laves lysberegninger på aktivitetsområder, så det sikres at forholdende er acceptable. I omkringliggende områder, herunder tilskuerområder og lignende, er belysningskvaliteten mindre afgørende. Det kan desuden være hensigtsmæssigt med en lavere belysningsstyrke i områder uden for det primære aktivitetsområde, da dette kan give bedre fokus for de aktive idrætsudøvere. Se den europæiske standard DS/EN 12193:2008, Lys og belysning Sportsbelysning Følgende tabel er sammensat af EN (Ref. No ) og et uddrag af EN og gælder for sportshaller, gymnastiksale og svømmehaller: DS/EN E av [lux] UGR L U O R a Ref. Nr. Belysningsklasse I Belysningsklasse II Belysningsklasse III ,60 80 Ældrepleje Beboerne i ældrepleje har særlige behov til belysningen, herunder belysningsstyrken. Behovet kan variere afhængigt af beboernes tilstand, dog kræves der generelt en højere belysningsstyrke til ældre, ligesom kontraster kan hjælpe svagtseende til bedre orientering og opfattelse af afstande. Det kan somme tider være hensigtsmæssigt at have svag belysning i uudnyttede lokaler i stedet for total mørke. Bruges der eksempelvis bevægelsessensor til lysstyring, vil rummet være svagt oplyst indtil lyset automatisk tændes, hvilket særligt kan være til gavn for demente

7 Sygehuse Sygehuse er kendetegnede ved at have en lang række funktioner som dækker alt fra operationsstuer, sengeafsnit, kontormiljøer, storkøkkener og meget andet. For en del af arbejdsopgaverne er det kritisk nødvendigt at have optimal belysning, mens andre områder, f.eks. teknikrum og lignende, har et mindre krævende behov for belysning. Belysning på sygehuse er et meget omfattende emne som er detaljeret beskrevet i DS 703:1983, Retningslinjer for kunstig belysning i sygehuse Nødudgange Der kræves særlig opmærksomhed på belysningen til nødudgange. Emnet beskrives ikke yderligere i denne vejledning, men der henvises i stedet til DS/EN 50172:2004, Belysningssystemer til nødudgange. 7

8 Styring og regulering Lysstyring er en af de mest effektive måder at sænke energiforbruget til belysning. Med den rette styring kan man sænke driftstiden betydeligt, uden at brugerne påvirkes af et ringere indeklima. Dette afsnit indeholder beskrivelser af nogle af de mest almindelige styringsprincipper og de sensorer som kan bruges til regulering af den kunstige belysning. Der henvises desuden til SBi-Anvisning 220 Lysstyring som indeholder en større oversigt over strategier og automatik samt en vejledning til valg af lysstyring. Principper Dæmpning Dæmpning af belysningen, hvad enten det foregår manuelt eller automatisk, har en effekt på indeklimaet. Dæmpning af lyset bør derfor bruges med omtanke, enten til at justere den samlede belysningsstyrke eller til at skabe zoner med forskellige aktiviteter. Manuel dæmpning af lyset kan f.eks. bruges i skoler eller daginstitutioner, hvor det samme lokale skal bruges til forskellige aktiviteter. Dæmpning kan med fordel benyttes sammen med dagslysstyring i rum, hvor dagslys kan dække eller bidrage til behovet for belysning. I rum med stort dagslysindfald kan det medføre store besparelser at dæmpe den kunstige belysning i perioder, hvor behovet for kunstig belysning er lavere. Måling af dagslyset kan foretages enten udendørs med en vejrstation eller inde i rummet. Urstyret Urstyring kan med fordel bruges i lokaler hvor de samme aktiviteter udføres hver dag eller uge. Urstyring kan kombineres med sensorer eller manuelt betjente kontakter, som kan tilsidesætte urstyringen midlertidigt. Manuel tænd auto sluk Automatisk sluk er en gammel og velkendt metode til at begrænse overflødigt strømforbrug til belysning. Løsningen bruges ofte til trappeopgange, kælder- og depotrum. Metoden går ganske enkelt ud på, at en timer startes når lyset tændes. Timeren slukker automatisk lyset efter et forudbestemt antal sekunder. Automatisk sluk bør ikke benyttes i rum, hvor en uventet afbrydelse kan føre til farlige situationer, f.eks. ved arbejde med maskiner. Det bør desuden være muligt at finde udgangen, selvom lyset er slukket. Bevægelsessensor En bevægelsessensor registrerer personers tilstedeværelse i et rum og aktiverer lyset. Kontinuerte målinger sørger for at belysningen forbliver tændt, indtil rummet forlades igen. Der findes flere metoder til at registrere tilstedeværelsen, se afsnit om sensorer. Bevægelsessensorer er brugt i mange sammenhænge, herunder kontorer, gangarealer, depoter mm. Ved opsætning af bevægelsessensorer er det særligt vigtigt at være opmærksom på rummets geometri og indretning, da sensorerne ofte skal placeres med direkte udsyn til f.eks. kontorarbejdspladser. 8

9 Sensorer Der findes et antal forskellige sensortyper til at registrere, om der er personer til stede i et rum. Herunder er oplistet de mest anvendte sensorer. Hver enkelt type kan monteres med forskellige linser, som ændrer følsomhed og rækkevidde. Det kan somme tider være en fordel at bruge en kombination af flere sensortyper for at opnå en optimal afdækning af hele rummet. Der kan findes en detaljeret vejledning til valg af sensorer i SBi-Anvisning 220. Passiv Infrarød (PIR) En passiv infrarød sensor måler ændringer i temperaturen i rummets overflader. PIR sensoren vil således registrere en højere temperatur på huden af en person, som kommer ind i rummet. Da det er ændringen i temperatur (og ikke selve temperaturen) der registreres, er det vigtigt at ændringen sker forholdsvist hurtigt og at temperaturforskellen fra de øvrige overflader er tilpas stor. En temperaturforskel på 5 grader mellem omgivelser og personen er tilstrækkeligt. Akustisk sensor En akustisk sensor fungerer som en mikrofon, der måler de ændringer i trykket, som skabes af lyde. Sensoren kan begrænses til at måle et begrænset spektrum, sådan at lyde som fuglekvidder og biler ikke aktiverer sensoren og dermed tænder lyset. En akustisk sensor kan være en fordel i rum hvor det er vanskeligt at placere en PIR sensor hensigtsmæssigt (eller hvor der skal placeres unødigt mange PIR sensorer for at afdække hele rummet). Ultralydssensor En ultralydssensor fungerer ved at registrere ændringer i, hvordan lyd reflekteres i rummet. Den kan registrere selv meget små bevægelser på få centimeter. Ultralydssensorer skal lige som PIR sensorer placeres hensigtsmæssigt for at dække alle relevante dele af rummet. Dagslysstyring Hvis der er tilstrækkeligt dagslys, skal indendørs arbejdspladser og fælles adgangsveje forsynes med automatisk dagslysstyring efter BR15. DS/EN beskriver mulighederne inden for digital dagslysstyring (DALI), zoneopdeling og opkobling. Ifølge BR15, har et arbejdsrum tilstrækkeligt dagslys, når det kan eftervises, at der er en dagslysfaktor på 2 pct. på arbejdsplanet (fx i skrivebordshøjde, 85 cm over gulvplan). Der henvises til By og Byg Anvisning 203 Beregning af dagslys i bygninger samt SBi-anvisning 219 Dagslys i rum og bygninger. 9

10 Lyskilder Dette afsnit beskriver kort de mest almindelige lyskilder og sammenligner til sidst farvegengivelse, farvetemperatur, energiklasser og levetid i et skema. LED LED eller Lys Emitterende Diode er betegnelsen for pærer baseret på lysdioder. LED pærer har gennemgået en stor udvikling de seneste år, hvor kvaliteten er steget og prisen faldet. Pærerne fås både som retningsbestemte spots og ikke-retningsbestemte pærer, som kan erstatte f.eks. glødepærer. LED pærer er kendetegnet ved et meget lavt energiforbrug og lang levetid. Ra-værdien for LED pærer ligger på og pærerne kan fås i farvetemperaturintervallet K. Dioderne tænder desuden omgående. En af de største udfordringer med LED lyskilder er varmeafgivelsen. Man bør være særligt opmærksom på, at varmen kan ledes bort, da levetiden ellers blive reduceret. LED lyskilder er relativt dyre i indkøb, men besparelsen vil i de fleste tilfælde kompensere for dette, både på grund af et reduceret strømforbrug samt lavere omkostninger til løbende udskiftninger Markedet for LED pærer kan være svært at gennemskue og det kan være svært (eller umuligt) at verificere påståede levetider, farvegengivelse mm. En del producenter har særligt problemer med farvegengivelsen, som ikke lever op til det lovede niveau. Man kan købe eller leje apparater der med en rimelig præcision måler kvaliteten af lyset. Står man foran et større indkøb af LED lyskilder, kan det være yderst gavnligt at få testet dem inden. Sparepærer Sparerpærer er, ligesom LED pærer, betydeligt mere energieffektive end glødepærer og halogenspots. Sparerpærer er billigere i indkøb end LED, men er til gengæld lidt dårligere på både effektivitet, levetid, og muligheder for farvetemperatur og Ra-værdi. Sparepærer har en opvarmningstid, hvor pæren ikke lyser ved fuld styrke omgående efter den bliver tændt. Opvarmningstiden kan variere fra pære til pære, samt afhænge af blandt andet rummets temperatur. Det kan være uhensigtsmæssigt at benytte sparepærer med lang opvarmningstid i rum der kun bruges i kortere intervaller, f.eks. toiletter. Hvis rummet benyttes i længere perioder, har opvarmningstiden kun lille betydning. Lysstofrør Lysstofrør er meget udbredt i større bygninger på grund af deres lave energiforbrug, lange levetid og relativt gode farvegengivelse. De findes både i varme og koldere farvetemperaturer og man kan vælge 5- pulver rør hvis der er krav til særligt god farvegengivelse. De fleste lysstofrør udsender en høj lysstyrke og anvendes derfor mest i områder med krav til meget lys. Lysstofrør kræver et specielt armatur. Det vil derfor ikke være muligt kun at ændre lyskilden på et senere tidspunkt, som det er tilfældet med sparerpærer/led. Det vil i så fald kræve en udskiftning af armaturet. 10

11 Halogen Halogenpærer er kendetegnet ved en høj Ra-værdi, at de lyser omgående efter tænding, samt at de er relativt billige indkøb. De har samtidig en lav effektivitet og levetid. Halogenpærer forventes at blive udfaset de kommende år i takt med at LED spots bliver bedre og billigere. Det kan på nuværende tidspunkt stort set altid betale sig at skifte en halogenpære ud med LED, da halogenspottet forbruger 5-8 gange mere strøm end LED spots. Dermed kan en udskiftning være tjent hjem på 1-2 år, hvor LED-spottet har en levetid på minimum 10 år. Sammenligning Herunder sammenlignes vigtige parametre for de fem lyskilder beskrevet ovenfor. Værdierne er vejledende og kan afvige fra det beskrevne i specialprodukter. Farvegengivelse (Ra) Værdi Glødepærer LED Sparepærer Halogen Lysstofrør Farvetemperatur (Kelvin) Værdi Glødepærer LED Sparepærer Halogen Lysstofrør Energiklasser (G A++) Værdi Glødepærer G E LED A A++ Sparepærer B A+ Halogen D C Lysstofrør A A+ Levetid (År) Værdi Glødepærer 1 LED Sparepærer 6 15 Halogen 2 3 Lysstofrør

12 Besparelsespotentiale Der er et stort besparelsespotentiale ved at udskifte til energieffektive lyskilder. Besparelsen består dels af et sænket energiforbrug og dels af en lavere udgift til udskiftning af lyskilden. Besparelsen på energiforbruget kan beregnes relativt simpelt hvis man kender brugstiden og effekten af hhv. den nye og den gamle lyskilde. Udskiftes en 60 W halogenpære med en brugstid på 10 timer dagligt til en 9,5 W LED pære med samme lysstrøm ser regnestykket sådan ud: Nuværende forbrug: 60 W * 10 timer * 260 dage / 1000 = 156 kwh Forbrug efter udskiftning: 9,5 W * 10 timer * 260 dage /1000 = 25 kwh Besparelse: 156 kwh 24,7 kwh = 131 kwh Med en elpris pr. kwh på 200 øre bliver den årlige besparelse derfor: 200 øre/kwh * 131 kwh = 262 kr. Den nye lyskilde vil derfor være tjent hjem inden for det første år alene ved energibesparelsen. Derudover kommer besparelsen til indkøb og udskiftning af nye lyskilder. En LED pære i god kvalitet kan koste 3-5 gange mere end en halogenpære, men holder op til 10 gange længere. En glødepærer skal udskiftes gange i LED pærens levetid. Samtidig forringes belysningen indtil lyskilden er udskiftet og driftspersonalet skal afsætte tid til udskiftning af lyskilder. Afhængig af rummets brug og varmebelastning kan udskiftning til en energieffektiv lyskilde øge varmebehovet, da den optagede effekt i lyskilden afsættes i rummet som varme. En tommefingerregel er at omkring halvdelen af besparelsen i el skal erstattes af et øget varmeforbrug, som dog er betydeligt billigere. I rum som ofte er plaget af overtemperaturer vil udskiftningen til dels modvirke dette. Varmetilførsel fra belysning vil dog kun have en mindre betydning sammenlignet med f.eks. høj solindstråling og varmebelastningen fra elever i et fyldt klasselokale. Drift og vedligehold Dokumentation for anvendte lyskilder Der skal som udgangspunkt ens lyskilder i ens armaturer for at skabe kontinuitet i belysningen og bevare det arkitektoniske udtryk. Derfor bør der laves en oversigt over alle typer armaturer og lyskilder i ejendommen, som kan sikre ensartethed og hjælpe til den løbende udskiftning og vedligeholdelse. Listen bør indeholde nedenstående information om lyskilderne, men kan suppleres med modelnummer for lyskilden, så der nemt kan bestilles erstatninger. Fatningstype Ra - værdi Farvetemperatur (Kelvin) Lysudbytte (lm/w) Dæmpbarhed 12

13 Rengøring Jævnlig rengøring er nødvendig for at opretholde belysningsstyrken. Lyskilder bør rengøres årligt eller oftere i miljøer, hvor de hurtigt bliver tilsmudsede. Lyset i et lokale påvirkes betydeligt af refleksioner fra vægge og inventar. Disse bør derfor ligeledes rengøres efter behov. Der bør udarbejdes en vedligeholdelsesplan som inkluderer rengøring og tilsyn med armaturer og omgivelser. Vedligeholdelsesplanen skal blandt andet tage højde for aktiviteterne i rummet og armaturernes udformning. 13

14 Ordliste Colour Rendering Indeks Se Farvegengivelse Driver Integreret del af LED pærer som brugs til at regulere spændingen. Energieffektivitet Forholdet mellem mængden af udsendt lys og energiforbruget. Defineret som lumen pr. watt [lm/w] Farvegengivelse Lyskildens evne til at gengive farver naturtro. Kaldes enten Color Rendering Index (CRI) eller Raværdi, som beskriver samme tal. Farvetemperatur Farvetemperaturen beskriver lysets egen farve og indikerer om lyset virker varmt eller koldt. Temperaturen angives i Kelvin [K], hvor skalaen går fra K. Jo højere farvetemperatur, jo koldere farve. Forkobling Lysstofrør og sparepærer kan ikke tilsluttes direkte til stikkontakten. Det er nødvendigt, at der indgår en forkobling, som transformerer strøm og spænding til den forsyning, pæren kræver. I sparepærer er forkoblingen indbygget i pærens sokkel. Integreret LED Visse armaturer leveres med integreret LED pærer som ikke umiddelbart kan udskiftes. Nogle kan dog skiftes ved brug af værktøj. Kelvin Temperaturangivelsen Kelvin. Se Farvetemperatur Levetid Pærens forventede levetid, ofte angivet i timer. Den forventede levetid kan variere meget afhængig af pærens type of brug. Lumen Se Lysstrøm Lysstrøm Det synlige lys fra en pære i alle retninger tilsammen. Angives i lumen (lm). Pærens emballage angiver, hvor mange lumen pæren udsender. To pærer, som har samme lumenværdi, giver lige meget lys, selvom de ikke bruger samme effekt. Lysstyrke Angiver lysstrømmen i en bestemt retning,. Enheden for lysstyrke er candela (cd) Lysudbytte Forholdet mellem den lysstrøm en lyskilde afgiver og den elektriske effekt som den optager. Angives i lm/w. Ra-værdi Se Farvegengivelse Retningsbestemt lys Lys som på grund af pærens udformning kun udsendes i en begrænset vinkel. Det gælder f.eks. spotpærer. 14

15 Sokkel Foden af pæren som bruges til sammenkobling med armaturet. Laves blandt andet med gevind eller stifter. Watt Pærens effektforbrug og dermed strømforbrug. Effektforbruget er ikke ensbetydende med lysstrømmen fra pæren. Transformer En transformer er nødvendig til visse typer pærer, herunder lavvolt halogenspot. Transformeren regulerer spændingen. 15

16 Referencer DS/EN , Lys og belysning - Belysning ved arbejdspladser - Del 1: Indendørs arbejdspladser DS/EN DK NA 3, nationalt anneks til ovenstående DS 703:1983, Retningslinjer for kunstig belysning i sygehuse DS/EN 12193:2008, Lys og belysning Sportsbelysning DS/EN 50172:2004, Belysningssystemer til nødudgange DS/EN , Grænseflade for digital lysstyring (DALI), styreenheder SBi-anvisning 220, Lysstyring SBi-anvisning 238, Lys i daginstitutioner SBi-anvisning 219, Dagslys i rum og bygninger By og Byg Anvisning 203, Beregning af dagslys i bygninger Spar Energi Kravspecifikationer til belysningsanlæg link Ny Pære Hvad skal jeg vide, før jeg køber? link Arbejdstilsynet Kunstig Belysning - At-vejledning A.1.5 Februar 2002 link Arbejdstilsynet Lys og belysning link SBi Effektiv belysning i kontor- og erhvervsbyggeri link Gate 21 Ny LED-belysning presser elforbruget i bund link side 10 Philips Inspirationsguide LED-kontorbelysning her Niko-Servodan Guide til den rigtige installationsløsning Lysstyring gjort enkelt link

Vejledning til valg af belysning

Vejledning til valg af belysning Vejledning til valg af belysning Indhold INDLEDNING... 3 LOVKRAV OG ANBEFALINGER... 4 Lovkrav... 4 Arbejdstilsynets anbefalinger... 5 SÆRLIGE BEHOV... 5 Kontormiljøer... 5 Daginstitutioner... 5 Skoler...

Læs mere

Ny belysning i boligen. Omø, 30. oktober 2012 Ann Vikkelsø, energivejleder. Energitjenesten København.

Ny belysning i boligen. Omø, 30. oktober 2012 Ann Vikkelsø, energivejleder. Energitjenesten København. Ny belysning i boligen Omø, 30. oktober 2012 Ann Vikkelsø, energivejleder. Energitjenesten København. Ann Vikkelsø Energitjenesten København Energiingeniør Energivejleder Energitjek i boliger, mm. av@energitjenesten.dk

Læs mere

NY PÆRE. - hvad skal jeg vide, før jeg køber?

NY PÆRE. - hvad skal jeg vide, før jeg køber? NY PÆRE - hvad skal jeg vide, før jeg køber? Gode råd til dig, der skal skifte pære 1 Vær sikker på, at lysstyrken (målt i lumen) passer til dit formål. Se oversigten Farvel til watt - Goddag til lumen

Læs mere

Læs mere på bagsiden. Hent appen Lysguiden NY PÆRE. - hvad skal jeg vide, før jeg køber?

Læs mere på bagsiden. Hent appen Lysguiden NY PÆRE. - hvad skal jeg vide, før jeg køber? Hent appen Lysguiden Læs mere på bagsiden NY PÆRE - hvad skal jeg vide, før jeg køber? Gode råd til dig, der skal skifte pære 1 Gå efter en -pære med energimærke A+, når du køber ny pære. -pærer bruger

Læs mere

Belysning indhold. Formål med belysning Hvad er et belysningsanlæg? Komponenter i belysningssanlæg Lovkrav Energisparepotentialer Erfaringsdata

Belysning indhold. Formål med belysning Hvad er et belysningsanlæg? Komponenter i belysningssanlæg Lovkrav Energisparepotentialer Erfaringsdata Belysning indhold Formål med belysning Hvad er et belysningsanlæg? Komponenter i belysningssanlæg Lovkrav Energisparepotentialer Erfaringsdata Formål l med belysning Dagslys er den bedste form for belysning

Læs mere

Dansk Center for Lys UNGT LYS

Dansk Center for Lys UNGT LYS Dansk Center for Lys Medlemsorganisation med 600 medlemmer: producenter, ingeniører, arkitekter, designere, kommuner etc. Den hurtige genvej til viden om lys: LYS, kurser, medlemsmøder, debat, netværk,

Læs mere

Ungt Lys. Dansk Center for Lys

Ungt Lys. Dansk Center for Lys Dansk Center for Lys Medlemsorganisation med 600 medlemmer: producenter, ingeniører, arkitekter, designere, kommuner Den hurtige genvej til viden om lys: LYS, kurser, medlemsmøder, debat, konferencer,

Læs mere

Nyt lys på fremtiden GIV DINE KUNDER BESKED OM GOD OG ENERGIEFFEKTIV BELYSNING

Nyt lys på fremtiden GIV DINE KUNDER BESKED OM GOD OG ENERGIEFFEKTIV BELYSNING Nyt lys på fremtiden GIV DINE KUNDER BESKED OM GOD OG ENERGIEFFEKTIV BELYSNING Belysningskampagnen 2009 De gamle pærer har mistet gløden Elsparefonden vil gerne hjælpe med at gøre den kommende udfasning

Læs mere

Lys Kvalitet Energi. Glødepærens udfasning. Astrid Espenhain, Dansk Center for Lys

Lys Kvalitet Energi. Glødepærens udfasning. Astrid Espenhain, Dansk Center for Lys Glødepærens udfasning Lys Kvalitet Energi Astrid Espenhain, Dansk Center for Lys Hvad er lys? Lyskildetyper Hvad skal man vælge? Lovstof og energibestemmelser Udskiftningsmuligheder i d Spektralfordeling

Læs mere

Udsendelsen DR Penge om De Dyre Sparepærer

Udsendelsen DR Penge om De Dyre Sparepærer Udsendelsen DR Penge om De Dyre Sparepærer Onsdag den 29.02.2012 viste DR Penge en udsendelse om De Dyre Sparepærer. Baggrunden for udsendelsen er den kommende udfasning af glødepæren, hvor det pr. 1/9-2012

Læs mere

Belysningssystemer GUIDE

Belysningssystemer GUIDE GUIDE Belysningssystemer Scan koden og TILMELD dig vores NYHEDSBREV Hent ScanLife: SMS Scan til 1220 eller hent gratis i AppStore eller Androide Market 1 INDHOLD BELYSNINGSSYSTEMER... 3 Symptomer på energi-ineffektive

Læs mere

Dansk Center for Lys www.centerforlys.dk

Dansk Center for Lys www.centerforlys.dk Dansk Center for Lys www.centerforlys.dk Medlemsorganisation med 600 medlemmer - producenter, ingeniører, arkitekter, designere m.fl. Ungt LYS siden 1999 www.ungtlys.dk Den hurtige genvej til viden om

Læs mere

LYSKILDE GUIDE Sådan sparer du energi med LED

LYSKILDE GUIDE Sådan sparer du energi med LED LYSKILDE GUIDE Sådan sparer du energi med LED GUIDE LYSKILDE www.startrading.com DECORATION LED ILLUMINATION LED SPOTLIGHT LED fremtidens belysning LED fremtidens belysning LED Sparer energi LED pærer

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE EL 0 1. Belysning 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE EL 0 1. Belysning 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE EL 0 1 Belysning 0 1 EL BELYSNING Registrering Der foretages en entydig registrering af: anlægsbeskrivelse af belysningsanlæg zone areal almen belysning, installeret effekt i brugstiden,

Læs mere

Uddannelse af driftsansvarlige energirigtig drift BELYSNING. Jørn Bødker og Peter Poulsen Energi og Klima

Uddannelse af driftsansvarlige energirigtig drift BELYSNING. Jørn Bødker og Peter Poulsen Energi og Klima Uddannelse af driftsansvarlige energirigtig drift BELYSNING Jørn Bødker og Peter Poulsen Energi og Klima Kontorer Lejlighedsarbejde Vedvarende arbejde Gange og trappe 200 lux 500 lux 50 lux Rengøring af

Læs mere

Teori om lysberegning

Teori om lysberegning Indhold Teori om lysberegning... 1 Afstandsreglen (lysudbredelse)... 2 Lysfordelingskurve... 4 Lyspunktberegning... 5 Forskellige typer belysningsstyrke... 10 Beregning af belysningsstyrken fra flere lyskilder...

Læs mere

Belysningssystemer GUIDE NYHEDSBREV

Belysningssystemer GUIDE NYHEDSBREV GUIDE Belysningssystemer Scan koden og TILMELD dig vores NYHEDSBREV 1 INDHOLD BELYSNINGSSYSTEMER... 3 Symptomer på energi-ineffektive belysningssystemer... 3 Energioptimale belysningssystemer... 3 GRUNDLAG

Læs mere

Lys og energiforbrug. Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk

Lys og energiforbrug. Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk Lys og energiforbrug Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk uden lys intet liv på jord uden lys kan vi ikke se verden omkring os Uden lys kan vi ikke skabe smukke, oplevelsesrige bygninger med et godt synsmiljø

Læs mere

Der skal normalt være dagslys i arbejdsrum samt mulighed for udsyn.

Der skal normalt være dagslys i arbejdsrum samt mulighed for udsyn. Kunstig belysning Vejledning om kunstig belysning på faste arbejdssteder At-vejledning A.1.5 Februar 2002 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.16 af januar 1996 At-vejledningen beskriver Arbejdstilsynets krav

Læs mere

Lyskilder ÅF Lighting

Lyskilder ÅF Lighting Lyskilder ÅF Lighting Lyskilder Elektriske lyskilder Glødelamper/ temperaturstrålere Udladningslamper/ luminescensstrålere Lysdioder Natrium Kviksølv Standard 230 V Halogen Lavtryk Højtryk Lavtryk Højtryk

Læs mere

LYS, SUNDHED og ÆLDRE - OM LYSKVALITET OG MÅLINGER

LYS, SUNDHED og ÆLDRE - OM LYSKVALITET OG MÅLINGER LYS, SUNDHED og ÆLDRE - OM LYSKVALITET OG MÅLINGER Aikaterini Argyraki, Carsten Dam-Hansen, Jakob Munkgaard Andersen, Anders Thorseth, Dennis Corell, Søren S. Hansen, Peter Poulsen, Jesper Wollf og Paul

Læs mere

Kontor. Kontorbelysning. Kombiner et LED-armatur med et intelligent lysstyringssystem for at opnå størst mulig effektivitet og besparelse

Kontor. Kontorbelysning. Kombiner et LED-armatur med et intelligent lysstyringssystem for at opnå størst mulig effektivitet og besparelse er Kontor Kombiner et LED-armatur med et intelligent lysstyringssystem for at opnå størst mulig effektivitet og besparelse Energibesparelser på op til 65% til kontorbelysning: CoreLine Recessed LED34S

Læs mere

Jeg viste ikke om fiskene har brug for lys og om jeg kunne øge størrelse, fremme farver og parringslyst!

Jeg viste ikke om fiskene har brug for lys og om jeg kunne øge størrelse, fremme farver og parringslyst! Indholdsfortegnelse: Forord Side 1 Hvad betyder lys for fisk, mig og planter? Side 1 Lysstyrke og beregning! Side 2 LUX Side 3 Lumen! Side 3 PAR Side 3 Farve temperatur! Side 4 Farvegengivelse Side 5 Ra

Læs mere

Udskiftning af 12 V 10 W stifthalogen belysning med 2,5 W A+ stift belysning

Udskiftning af 12 V 10 W stifthalogen belysning med 2,5 W A+ stift belysning Beslutning 7 ændrede værdier belysning Vedr. udskiftning til stifter, pærer eller spots ringere end A+ samles under 0-værdi. Der udarbejdes ikke dokumentationsark, men udelukkende en læs let tekst. se

Læs mere

Rødekro Andelsboligforening

Rødekro Andelsboligforening Rødekro Andelsboligforening H v a d s k a l j e g k i k k e p å, f o r a t s p a r e p e n g e p å e l f o r b r u g e t t i l l y s Få mere at vide om de nye sparepærer og LED Belysning 2 Sådan vælger

Læs mere

Guide til nyt lys. Det rigtige lys til boligen

Guide til nyt lys. Det rigtige lys til boligen Guide til nyt lys Det rigtige lys til boligen Klar besked om godt lys og Go Energi Da EU valgte at udfase glødepæren, kom der for alvor fart i udviklingen af mere energieffektive lyskilder både til at

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE EL 0 1. Belysning 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE EL 0 1. Belysning 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE EL 0 1 Belysning 0 1 EL BELYSNING Belysning Elforbrug til belysning omfatter: Forbrug i benyttelsestiden Forbrug uden for benyttelsestiden Standby forbrug Der skelnes mellem to former

Læs mere

Lyskvalitet og energiforbrug. Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk

Lyskvalitet og energiforbrug. Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk Lyskvalitet og energiforbrug Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk uden lys intet liv på jord uden lys kan vi ikke se verden omkring os Problem: vi har begrænsede energi-resourcer kunstlys bruger energi hele

Læs mere

NY PÆRE. - hvad skal jeg vide, før jeg køber?

NY PÆRE. - hvad skal jeg vide, før jeg køber? NY PÆRE - hvad skal jeg vide, før jeg køber? Klar besked om godt lys Da EU valgte at udfase glødepæren, kom der for alvor fart i udviklingen af mere energieffektive lyskilder både til at erstatte glødepærer

Læs mere

DS/EN 12464-1 DK NA:2015

DS/EN 12464-1 DK NA:2015 DS/EN 124641 DK NA:2015 Nationalt anneks til Lys og belysning Belysning ved arbejdspladser Del 1: Indendørs arbejdspladser Forord Dette nationale anneks (NA) til DS/EN 124641 er gældende, når det sættes

Læs mere

Det rigtige LED-lysrør hver gang. LED-lyskilder

Det rigtige LED-lysrør hver gang. LED-lyskilder LED-lyskilder LED-lysrør Det rigtige LED-lysrør hver gang Philips MASTER LED-lysrør-sortimentet er den idelle løsning. Hvad enten du vil have høj energieffektivtet eller det bedste lysudbytte. Det rigtige

Læs mere

Jeg vidste ikke om fiskene har brug for lys og om jeg kunne øge størrelse, fremme farver og parringslyst!

Jeg vidste ikke om fiskene har brug for lys og om jeg kunne øge størrelse, fremme farver og parringslyst! Indholdsfortegnelse: Forord Side 1 Hvad betyder lys for fisk, mig og planter? Side 1 Lysstyrke og beregning! Side 3 LUX Side 3 Lumen! Side 3 PAR Side 3 Farve temperatur! Side 4 Farvegengivelse Side 5 Ra

Læs mere

Bæredygtige og innovative belysningsløsninger?

Bæredygtige og innovative belysningsløsninger? Bæredygtige og innovative belysningsløsninger? Den gode og energirigtige belysningsløsning? Rette mængde lys, på rette sted og på det rette tidspunkt. (Gælder såvel ved nye anlæg som ved renovering af

Læs mere

Vejledningen skal støtte de undervisningsmiljøansvarlige i arbejdet med lys som en del af arbejdet for et godt undervisningsmiljø.

Vejledningen skal støtte de undervisningsmiljøansvarlige i arbejdet med lys som en del af arbejdet for et godt undervisningsmiljø. Lys Denne DCUM-vejledning handler om lys på skoler og uddannelsessteder. en beskriver, hvorfor lys er vigtigt, samt forskellen på dagslys og kunstigt lys. Herudover beskrives, hvilke lovmæssige krav der

Læs mere

Belysning Energieffektivisering

Belysning Energieffektivisering Belysning Energieffektivisering Indholdsfortegnelse Belysning...2 Energieffektiviseringer...2 Belysningsniveau...3 Adfærdsrelaterede besparelsesmuligheder...3 Sluk for unødigt brændende lys...3 Lyskilden...4

Læs mere

DIOLUX. produktoversigt. August 2016 NEM AT HANDLE MED. Tilgængelighed - Alsidighed - Tryghed

DIOLUX. produktoversigt. August 2016 NEM AT HANDLE MED. Tilgængelighed - Alsidighed - Tryghed DIOLUX produktoversigt August 2016 NEM AT HANDLE MED Tilgængelighed - Alsidighed - Tryghed Guide til valg af lysdæmper MEK-D 300CR MEK-S 300CR MEK-S 300LR TOUCH IR 350 UNI LED S-120VA DIOSPOT 30 Min. 2

Læs mere

Philips LED-lamper. Se, hvad lys kan gøre. www.philips.com/masterled. 1. halvår 2011

Philips LED-lamper. Se, hvad lys kan gøre. www.philips.com/masterled. 1. halvår 2011 Philips LE-lamper 1. halvår 2011 Se, hvad lys kan gøre www.philips.com/masterled MASTER LEspot LV AR111 G53 Ideel løsning til spotbelysning i butikker Lavt energiforbrug: 10 W = 50 W. Til opgradering af

Læs mere

At-VEJLEDNING. Kunstig belysning. A.1.5 Februar 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.16 af januar 1996

At-VEJLEDNING. Kunstig belysning. A.1.5 Februar 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.16 af januar 1996 At-VEJLEDNING A.1.5 Februar 2002 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.16 af januar 1996 Kunstig belysning Vejledning om kunstig belysning på faste arbejdssteder 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Positivlisten. Ra værdi Farve Vurdering >= 80 Grøn God ifølge EU QC 80 65 Orange Acceptabel < 65 Rød Ikke god

Positivlisten. Ra værdi Farve Vurdering >= 80 Grøn God ifølge EU QC 80 65 Orange Acceptabel < 65 Rød Ikke god Positivlisten Resultatet af projektet er en demonstrationsversion af LED positivlisten og der er udviklet en hjemmeside til listen, hvortil der er adgang fra www.lednet.dk. Det er i princippet en sortérbar

Læs mere

Højeffektive lysstofrør

Højeffektive lysstofrør Lighting Højeffektive lysstofrør MASTER TL5 High Efficiency Denne TL5 lyskilde (rørdiameter 16 mm) har et højt lysudbytte og et lavt energiforbrug. Den højeffektive TL5 lyskilde har fremragende bevarelse

Læs mere

Hvorfor spare på energien? Hvad kan der spares ved de forskellige alternative typer lyskilder? Hvornår udfases de forskellige typer glødelamper?

Hvorfor spare på energien? Hvad kan der spares ved de forskellige alternative typer lyskilder? Hvornår udfases de forskellige typer glødelamper? Hvorfor spare på energien? Hvad kan der spares ved de forskellige alternative typer lyskilder? Hvornår udfases de forskellige typer glødelamper? v/poul Erik Pedersen, Elsparefonden Indhold Formål med udfasning

Læs mere

Energigennemgang af Café Retro

Energigennemgang af Café Retro 1 Energigennemgang af Café Retro Energivejleder: Miljø- & Energikonsulent Pia Gade for Center for Miljø Formål Formålet med energigennemgangen er at afdække energibesparelser især i elforbruget og at fremme

Læs mere

Lyssætning af museumsudstillinger. Eskild Bjerre Laursen arkitekt m.a.a.

Lyssætning af museumsudstillinger. Eskild Bjerre Laursen arkitekt m.a.a. Lyssætning af museumsudstillinger Eskild Bjerre Laursen arkitekt m.a.a. Lys nok? Øjet er i stand til at adaptere med en faktor 5.000 Enheder Candela kommer af candle. Er et udtryk for en lyskildeintensitet,

Læs mere

Energigennemgang af Matas, Amagercentret

Energigennemgang af Matas, Amagercentret 0 Energigennemgang af Matas, Amagercentret Energivejleder: Miljø- & Energikonsulent Pia Gade for Center for Miljø Formål Formålet med energigennemgangen er at afdække energibesparelser især i elforbruget

Læs mere

Dagslysstyret LED-belysning

Dagslysstyret LED-belysning Dagslysstyret LED-belysning Om dagslysstyret LED-belysning Resultater Tekniske løsninger Forsøgslokaler Fremtidens lys Målinger og test Kontakter Et lyskoncept til daglysstyret LED-belysning til skoler

Læs mere

Energigennemgang af Harders Boghandel

Energigennemgang af Harders Boghandel 0 Energigennemgang af Harders Boghandel Energivejleder: Miljø- & Energikonsulent Pia Gade for Center for Miljø Formål Formålet med energigennemgangen er at afdække energibesparelser især i elforbruget

Læs mere

Status for Program LED til belysning

Status for Program LED til belysning Status for Program LED til belysning Kenneth Munck, direktør er et videncenter, der indsamler og formidler viden om lys og belysning. Vi giver uvildige svar og gode råd samt afholder kurser, seminarer

Læs mere

Højeffektive lysstofrør

Højeffektive lysstofrør Lighting Højeffektive lysstofrør MASTER TL5 High Efficiency Denne TL5 lyskilde (rørdiameter 16 mm) har et højt lysudbytte og et lavt energiforbrug. Den højeffektive TL5 lyskilde har fremragende bevarelse

Læs mere

Markedets mest energieffektive LED armaturer Professionel LED Belysning SPAR KR ÅRLIGT PR GAMMELT ARMATUR DU UDSKIFTER

Markedets mest energieffektive LED armaturer Professionel LED Belysning SPAR KR ÅRLIGT PR GAMMELT ARMATUR DU UDSKIFTER Markedets mest energieffektive LED armaturer Professionel LED Belysning SPAR 3-500 KR ÅRLIGT PR GAMMELT ARMATUR DU UDSKIFTER VI HAR DE RIGTIGE LAMPER TIL ALLE FORMÅL Arbejdspladsen Industri & Lager Sport

Læs mere

Hvorfor vælge Philips til LED-lyskilder

Hvorfor vælge Philips til LED-lyskilder Philips LED lyskilder oktober 06 Philips LED lyskilde EU garantipolitik LED-lysrør År Totalt antal garrantitimer MASTER 5 43,800 CorePro 3 0,000 LED-lyskilder År Totalt antal garrantitimer MASTER 5 0,000

Læs mere

september 2009 Professionel LED belysning

september 2009 Professionel LED belysning GN september 2009 Professionel LED belysning SunFlux LED lyskilder GN Belysning A/S er blevet forhandler og enedistributør af Sunflux LED lyskilder til det professionelle el- og installatørmarked i Danmark.

Læs mere

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord. Udarbejdet af: Morten Torp

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord. Udarbejdet af: Morten Torp Energirapport Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord Udarbejdet af: Morten Torp 1 Lillnord 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder er udviklet

Læs mere

LED ARMATUR MED RF-SENSOR. Med Master-Master trådløs forbindelse. Bestillingsnr. 441515

LED ARMATUR MED RF-SENSOR. Med Master-Master trådløs forbindelse. Bestillingsnr. 441515 LED ARMATUR MED RF-SENSOR Med Master-Master trådløs forbindelse Bestillingsnr. 441515 Dette armatur er ideelt at bruge til trappeopgange, gangarealer m.m. Armaturet har et højt lysudbytte, og giver et

Læs mere

EDB -lokaler APV Fase 1 Skema 5 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold,

EDB -lokaler APV Fase 1 Skema 5 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold, Lokalet, herunder størrelsesforhold, materialer, installationer og rengøring Er lokalets areal passsende i forhold til antallet af brugere? Er der plads nok til at udføre arbejdet på en hensigtsmæssig

Læs mere

Løs kontakt eller absolut præcision?

Løs kontakt eller absolut præcision? LED-lysrør Løs kontakt eller absolut præcision? Rigtige professionelle stoler på Philips LED-lysrør T8 og T5 s LED-rør, der er nemme at montere, og med lang levetid LED-rør bruger kun ca. halvdelen af

Læs mere

Lyskilder til boligen. din guide til energirigtig indretning med lys

Lyskilder til boligen. din guide til energirigtig indretning med lys Lyskilder til boligen din guide til energirigtig indretning med lys 2 Indhold Lyskilden styrer elforbruget..................... 4 Teknisk om lyskilder......................... 6 Glødepærer.............................

Læs mere

Energigennemgang af Sundhedsvæsnets Patientklagenævn

Energigennemgang af Sundhedsvæsnets Patientklagenævn 1 Energigennemgang af Sundhedsvæsnets Patientklagenævn Energivejleder: Miljø- & Energikonsulent Pia Gade for Center for Miljø Formål Formålet med energigennemgangen er at afdække energibesparelser især

Læs mere

LYSSENSOR PAM42-3. HN 1406 og HN 3300. Brugervejledning

LYSSENSOR PAM42-3. HN 1406 og HN 3300. Brugervejledning LYSSENSOR PAM42-3 HN 1406 og HN 3300 Brugervejledning PIR (Bevægelsessensor) PIR linse INTRODUKTION Denne bevægelsessensor kontrollerer automatisk sikkerheds-/behagelighedslys med en effekt på op til 1000W.

Læs mere

SeeTool - KNX løsninger til

SeeTool - KNX løsninger til SeeTool - KNX løsninger til Erhversbygninger Program 8.0.0.0.0.3 Kontinuert dagsregulering med PIR og manuel dæmp/ betjening Lysreguleringsfunktioner Lyset tændes og slukkes automatisk afhængigt af folks

Læs mere

Store besparelse ved anvendelse af lysstyring!

Store besparelse ved anvendelse af lysstyring! Store besparelse ved anvendelse af lysstyring! Simpel lysstyring Intelligent lysstyring ! " # $ %&& ' Regler er til for at bliver overholdt, men private virksomheder kan vælge at bestemme selv. Men er

Læs mere

Skift nu! Vejledning til alternativer ved udskiftning af almindelige elpærer

Skift nu! Vejledning til alternativer ved udskiftning af almindelige elpærer Skift nu! Vejledning til alternativer ved udskiftning af almindelige elpærer Sådan bruger du brochuren Du skal blot bladre gennem brochuren og finde den type elpære du søger. Her finder du vore anbefalinger

Læs mere

Computer- og dagslysstyret kunstlys på Rigshospitalet

Computer- og dagslysstyret kunstlys på Rigshospitalet Computer- og dagslysstyret kunstlys på Rigshospitalet Formål med projekt Konkretisering af behov for patienter og personale Brugerbaseret forbedring af belysningsforhold, v.hj.a. lysregistrering samt brugerundersøgelse

Læs mere

IA N LI LYS & LEASING

IA N LI LYS & LEASING LINIA LYS & LEASING Nyt lys - finansieret af el besparelsen I samarbejde med Leasing Fyn tilbyder Luminex finansiering af et nyt belysnings anlæg. Leasing Fyn har godkendt leasing af vores produkt LINIA

Læs mere

Kvorning Design og Kommunikation. Magstræde 6, 1204 Købh. K. 17-11-2009 J & E electric a/s Ronnie Larsen

Kvorning Design og Kommunikation. Magstræde 6, 1204 Købh. K. 17-11-2009 J & E electric a/s Ronnie Larsen Energigennemgang Kvorning Design og Kommunikation. Magstræde 6, 1204 Købh. K 17-11-2009 J & E electric a/s Ronnie Larsen Indhold Formål:... 3 Generelt:... 3 Generelle besparelsesområder:... 4 STAND-BY

Læs mere

Elforbruget i belysningsanlæg offentlige og private bygninger 2008-2020

Elforbruget i belysningsanlæg offentlige og private bygninger 2008-2020 Elforbruget i belysningsanlæg offentlige og private bygninger 2008-2020 Vibeke Clausen og Kenneth Munck Dansk Center for Lys Eksisterende byggerier 60% 50% Belysnings andel af elforbruget 40% 30% 20% 10%

Læs mere

LEDVANCE fra OSRAM Høj lyskvalitet, lavt energiforbrug

LEDVANCE fra OSRAM Høj lyskvalitet, lavt energiforbrug www.osram.dk LEDVANCE fra OSRAM Høj lyskvalitet, lavt energiforbrug 1 INDHOLD LEDVANCE Downlight M... 3 LEDVANCE Downlight L... 4 LEDVANCE Downlight XL... 5 LEDVANCE SPOTLIGHT... 6 LEDVANCE POWERSPOT...

Læs mere

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy Hadsten Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Energirigtige og sunde skoler - en udfordring for samfundet

Energirigtige og sunde skoler - en udfordring for samfundet Energirigtige og sunde skoler - en udfordring for samfundet Konferencen Den gode skole, 14. marts i Århus Kirsten Engelund Thomsen Statens Byggeforskningsinstitut Et par tal om skoler 1700 folkeskoler

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

LED-lyskilder. Prisliste. Philips LED lyskilder. 16 Oktober

LED-lyskilder. Prisliste. Philips LED lyskilder. 16 Oktober LED-lyskilder Prisliste Philips LED lyskilder 6 Oktober Philips LED lyskilde EU garantipolitik LED lysrør År Totalt antal garrantitimer MASTER 5 43,800 CorePro 3 0,000 LED lyskilder År Totalt antal garrantitimer

Læs mere

Den nye klassiske glødepære

Den nye klassiske glødepære en nye klassiske glødepære EcoClassic P45 Philips EcoClassic glødepærer giver dig den klassiske form, du er vant til, men med større energieffektivitet. Med denne "nye klassiker" får du en fremragende

Læs mere

IKEA lyskilder teknisk information

IKEA lyskilder teknisk information IKEA lyskilder teknisk information Art. nr. Art. navn Opdatering sdato 10175914 HALOGEN pærer G9 40W, klare, 2 stk. 13-02-2013 20152808 HALOGEN pærer E14 28W, klare, 2 stk. 13-02-2013 20168381 HALOGEN

Læs mere

Al vores bordbelysning til køkken er designet med indbygget LED, der bruger op til 85% mindre energi og holder 20 gange længere end glødepærer.

Al vores bordbelysning til køkken er designet med indbygget LED, der bruger op til 85% mindre energi og holder 20 gange længere end glødepærer. 31_015 Produktguide Køkkenbelysning Arbejdet i køkkenet bliver nemmere, sjovere og mere sikkert, når du har et godt og ensartet lys på hele bordpladen. Monter skabsbelysning oven på vægskabene, så du kan

Læs mere

Lys og energiforbrug. Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk. LTS - møde i østkredsen den 7. februar 2007

Lys og energiforbrug. Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk. LTS - møde i østkredsen den 7. februar 2007 Lys og energiforbrug Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk uden lys intet liv på jord uden lys kan vi ikke se verden omkring os Uden lys kan vi ikke skabe smukke, oplevelsesrige bygninger med et godt synsmiljø

Læs mere

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago LED lampe med soft dæmp er forsynet med HF sensor og master/slave funktion. Santiago kan trådløst kommunikere mellem Master og Slave.aled.dk

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER ERHVERV. Version 2012. Oplyst forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER ERHVERV. Version 2012. Oplyst forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012 HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 ERHVERV Oplyst forbrug 2012 Gyldig fra den 1. juli 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE VARMT OG KOLDT VAND 02 Koldt vand 02 Varmt vand 03 EL 16 Belysning 16 Andet elforbrugende

Læs mere

AB Lindstrand 08/2013 EVALUERING AF DAGSLYS I BOLIGER IFM. OPSÆTNING AF ALTANER

AB Lindstrand 08/2013 EVALUERING AF DAGSLYS I BOLIGER IFM. OPSÆTNING AF ALTANER AB Lindstrand 08/2013 EVALUERING AF DAGSLYS I BOLIGER IFM. OPSÆTNING AF ALTANER 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning

Læs mere

Klasselokale nr: APV - Fase 1 Skema 1

Klasselokale nr: APV - Fase 1 Skema 1 Lokalet, herunder størrelsesforhold, materialer, installationer og rengøring Er lokalets areal passsende i forhold til antallet af brugere? Er der plads nok til at udføre arbejdet på en hensigtsmæssig

Læs mere

Energibesparelse og komfort. Servodan A/S, når naturens ressourcer skal udnyttes optimalt

Energibesparelse og komfort. Servodan A/S, når naturens ressourcer skal udnyttes optimalt Energibesparelse og komfort Servodan A/S, når naturens ressourcer skal udnyttes optimalt Program Servodan A/S Hvorfor lysstyring? Energirammer ifølge BR 95 Bygningers energibehov til belysning Løsningsmetoder

Læs mere

EFU INDHOLDSFORTEGNELSE. Belysning - lovgivning...3 Opgaver - Belysning - lovgivning Rekv. 7 Prod :48 Ordre EFU

EFU INDHOLDSFORTEGNELSE. Belysning - lovgivning...3 Opgaver - Belysning - lovgivning Rekv. 7 Prod :48 Ordre EFU 44168 INDHOLDSFORTEGNELSE Belysning - lovgivning...3 Opgaver - Belysning - lovgivning...7 2-14 Rekv. 7 Prod. 29-11-2005-11:48 Ordre 10717 EFU BELYSNING - LOVGIVNING Indledning omkring lovgivningsområder

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM BELYSNING OG ARBEJDSMILJØ PÅ KONTORER GODT LYS PÅ KONTORET

BRANCHEVEJLEDNING OM BELYSNING OG ARBEJDSMILJØ PÅ KONTORER GODT LYS PÅ KONTORET BRANCHEVEJLEDNING OM BELYSNING OG ARBEJDSMILJØ PÅ KONTORER GODT LYS PÅ KONTORET INDHOLD 4 FORORD 7 BELYSNING OG ARBEJDSMILJØ PÅ KONTORER 8 DAGSLYS 10 KUNSTIG BELYSNING 11 SAMSPIL MELLEM DAGSLYS OG KUNSTIG

Læs mere

LTS - møde den 25. august Dagens emner: DS S-61: Normer og standarder Revision af DS700 CEN standardisering: Lys og energi. Lysteknisk Selskab

LTS - møde den 25. august Dagens emner: DS S-61: Normer og standarder Revision af DS700 CEN standardisering: Lys og energi. Lysteknisk Selskab Dagens emner: DS S-61: Normer og standarder Revision af DS700 CEN standardisering: Lys og energi Dansk Standard Standardiseringsarbejdet foregår i Dansk Standard S-61 Belysning. Arbejdet omhandler udarbejdelse

Læs mere

INDRET UDELYS SPAR DIT FORM FUNKTION ENERGIFORBRUG LYS & MILJØ ENERGI & PENGE

INDRET UDELYS SPAR DIT FORM FUNKTION ENERGIFORBRUG LYS & MILJØ ENERGI & PENGE INDRET DIT UDELYS FORM FUNKTION ENERGIFORBRUG Gennem mere end 60 år har Konstsmide designet og produceret udendørsbelysning. Klassiske lamper, stilrene lamper, minimalistiske lamper. Lamper der viser vej,

Læs mere

Energihandlingsplan for Lægemiddelstyrelsen

Energihandlingsplan for Lægemiddelstyrelsen for Lægemiddelstyrelsen 2009 Grundlag for handlingsplanen Udsnit af cirkulærets tekst Denne handlingsplan er baseret på Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner. Den nedenstående tekst

Læs mere

CARL BRO GRUPPEN. LTS årsmøde hos VELUX Den 2. marts 2006. Dynamisk Lys v. Jesper Aarup

CARL BRO GRUPPEN. LTS årsmøde hos VELUX Den 2. marts 2006. Dynamisk Lys v. Jesper Aarup CARL BRO GRUPPEN LTS årsmøde hos VELUX Den. marts 006 Dynamisk Lys v. Jesper Aarup Baggrund Velux er en virksomhed der arbejder med dagslys Ønskede et belysningskoncept som understreger dette Relativt

Læs mere

SeeTool - KNX løsninger til

SeeTool - KNX løsninger til SeeTool - KNX løsninger til Erhversbygninger Program 7.0.0.0.0.3 Kontinuert dagslysregulering med PIR - enkelt rums løsning Lysstyringsfunktioner Lyset tændes automatisk, når en person går ind i rummet,

Læs mere

Innovativ LED Industribelysning

Innovativ LED Industribelysning Innovativ LED Industribelysning Lineær LED High Bay Armaturer Typisk 50-85% Driftbesparelse Energieffektiv, Innovative Løsninger www.tricklestar.eu Lineær LED High Bay Armatur Innovativ LED Belysning der

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

parcare Et funktionelt og stilrent belysningskoncept

parcare Et funktionelt og stilrent belysningskoncept parcare Et funktionelt og stilrent belysningskoncept Parcare Parcare er et helt nyt, LED-baseret koncept til garager og parkeringshuse. Den rumskabende kombination, som består af et loftsarmatur og en

Læs mere

Energigennemgang af Den Glade Gris

Energigennemgang af Den Glade Gris 0 Energigennemgang af Den Glade Gris Energivejleder: Miljø- & Energikonsulent Pia Gade for Center for Miljø Formål Formålet med energigennemgangen er at afdække energibesparelser især i elforbruget og

Læs mere

Dinleverandørafprofessionel, miljøvenligledkvalitetsbelysning

Dinleverandørafprofessionel, miljøvenligledkvalitetsbelysning Dinleverandørafprofessionel, miljøvenligledkvalitetsbelysning Green-:IDA/S www.green-id.dk led@green-id.dk tlf.86645565 GU10 pærer Linse: OpPsk glas (lysgennemstrømning 97%+) Sokkel: Trykstøbt aluminium

Læs mere

en himmel i klasseværelset Indira, et naturligt valg

en himmel i klasseværelset Indira, et naturligt valg en himmel i klasseværelset Indira, et naturligt valg Det naturlige lys vores norm Mennesket har eksisteret i næste to millioner år, og vi har udviklet os i det naturlige lys. Vi har haft elektrisk lys

Læs mere

Mulighedskatalog. Proffesionsskolerne. [Kundelogo - eller slet tekst] Energibesparelse. 13. november 2013. [Kundes adresse]

Mulighedskatalog. Proffesionsskolerne. [Kundelogo - eller slet tekst] Energibesparelse. 13. november 2013. [Kundes adresse] [Kundelogo - eller slet tekst] Mulighedskatalog Energibesparelse Proffesionsskolerne 13. november 2013 [Kundes adresse] Bascon A/S Åboulevarden 21 Postbox 510 DK-8100 Aarhus C Indholdsfortegnelse Introduktion...3

Læs mere

installationer, inventar, maskiner og tekniske hjælpemidler

installationer, inventar, maskiner og tekniske hjælpemidler Lokalet, herunder størrelsesforhold, materialer, installationer, inventar, maskiner og tekniske hjælpemidler samt rengøring Lærerværelset Er lokalets areal passende i forhold til antallet af brugere, dvs.

Læs mere

Den bedste måde at spare energi i vores bygninger, er ved at anvende et design, der mindsker behovet for at bruge energi.

Den bedste måde at spare energi i vores bygninger, er ved at anvende et design, der mindsker behovet for at bruge energi. INTEGRERET ENERGIDESIGN Hos Thorkil Jørgensen Rådgivende Ingeniører vægtes samarbejde og innovation. Vi vil i fællesskab med kunder og brugere skabe merværdi i projekterne. Med merværdi mener vi, at vi

Læs mere

Indlæg til DCL høringssvar, BR15 og DS/EN inkl. nationalt applikationsdokument

Indlæg til DCL høringssvar, BR15 og DS/EN inkl. nationalt applikationsdokument Generelt/ Per Reinholdt, Fagerhult BR15 6.5.3, stk. 1 Bestemmelsen kan normalt opfattes som opfyldt, hvis DS/EN 12464-1 Lys og belysning Belysning ved arbejdspladser Del 1: Indendørs arbejdspladser, med

Læs mere

Hjemkundskab APV - Fase 1 Skema 10 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold,

Hjemkundskab APV - Fase 1 Skema 10 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold, Lokalet, herunder størrelsesforhold, materialer, installationer og rengøring Er lokalets areal passsende i forhold til antallet af brugere? Er der plads nok til at udføre arbejdet på en hensigtsmæssig

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

SeeTool - KNX løsninger til

SeeTool - KNX løsninger til SeeTool - KNX løsninger til Erhversbygninger Program 10.0.0.0.0.3 Kontinuert dagslysregulering med PIR i master/slave funktion Lysreguleringsfunktioner Lyset tændes og slukkes automatisk afhængigt af folks

Læs mere