IT og Telekommunikation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IT og Telekommunikation"

Transkript

1 FORMANDSBLADET 6 Fagblad for Dansk Formandsforening 107. årgang nr. 6 december 2014 DFF som en del af AJOUR Ny teknologi brug også hovedet Teknik og sunde værdier giver overskud TEMA: IT og Telekommunikation

2 INDHOLD: KOLOFON: Udgiver: Dansk Formands Forening Prags Boulevard 45 DK-2300 København S Tlf.: Arbejdernes Landsbank Kontonr.: Redaktion: Landsformand Kim Bøje Madsen (ansv.) Journalist Niels Henriksen Leder Formanden kigger i krystalkuglen Efterlyser mere synlighed DFF som en del af AJOUR Ny teknologi brug også hovedet Amerikansk teknologi på byggepladsen Teknik og sunde værdier giver overskud Pilen peger opad for DM Supply Agromek Lokalnyt og Nyt fra Hovedkontoret Trimble online datasystemløsning SITECH Online på byggepladsen Tema i næste nummer: ENERGIOPTIMERING Artikler og stof til nr. 1, 2015 skal være redaktionen i hænde senest den 1. februar Næste nummer udkommer den 18. februar 2015 Layout og produktion: Rosendahls A/S Oddesundvej 1, 6715 Esbjerg Annoncer: Rosendahls Mediaservice Kasper Kristensen Oddesundvej 1, 6715 Esbjerg Tlf Deadline for annoncebestilling til næste udgave af Formandsbladet er 30. januar vejs datasynkronisering Flåde og anlægsstyring Optimering af driftstid Materialeoversigt Pladsovervågning tel: FORMANDSBLADET DECEMBER 2014

3 leder Vis omhu i det daglige arbejde Jeg vil gerne opfordre vores medlemmer til at vise endnu mere og større omhu i deres daglige arbejde, da vi desværre oplever at mange arbejdsgivere benytter enhver chance til at fyre vores medlemmer, for på den måde at prøve at slippe billigere ved afskedigelse. Vi kan konstatere, at det især omfatter de medlemmer i DFF, som har en høj anciennitet. Det er en meget kedelig tendens, vi har oplevet her i 2014, men ikke desto mindre så er det en realitet, og vi har kørt flere sager, både offentlige og private. Ledigheden i Dansk Formands Forening går stadig nedad. DFF har en ledighed på under 1 procent, og det må siges at være meget flot sammenlignet med branchen i øvrigt. Men DFF forventer stadig, at der bliver stor mangel på formænd og byggeledere. Vi er derfor gået i dialog med vores A-kasse med henblik på, hvordan vi kan få løst denne udfordring. Dette samarbejde venter vi os meget af. DFF skal have udvekslet krav til de nye overenskomster med KL på det offentlige område. Forhandlingerne starter i begyndelsen af det nye år. Dansk Formands Forenings landsrådsmøde blev holdt i Fjelsted på Fyn. Det var et positivt landsrådsmøde, og der var en god dialog. Bestyrelsen fik godkendt de fremsendte ændringsforslag til vedtægterne. Ligeledes blev regnskabet for 2013 godkendt. Vi må gennemføre en mindre kontingentstigning for at få budgettet for 2015 til at se fornuftigt ud. Se referat fra mødet inde i bladet. I februar begynder vi med årsmøderne i DFF s afdelinger. Jeg vil gerne igen opfordre medlemmerne til at møde op på årsmøderne, og gøre jeres indflydelse gældende. Det er vigtigt, at medlemmerne bakker op om det frivillige arbejde, der bliver udført ude i afdelingerne. Se hvor og hvornår dit årsmøde er i Formandsbladet eller på vores hjemmeside. Til slut vil jeg gerne på foreningens vegne ønske alle vores medlemmer og samarbejdspartnere en glædelig jul samt et godt nytår. KIM BØJE MADSEN Landsformand Landsrådsmødet blev afviklet i en positiv ånd og med en god dialog. Dansk Formands Forening er en fagorganisation for arbejdsledere og konduktører indenfor bygge- og anlægsvirksomhed samt formænd og arbejdsledere indenfor kommunernes og amternes tekniske forvaltninger. Dansk Formands Forening har overenskomstretten indenfor bygge- og anlægsområdet. DECEMBER 2014 FORMANDSBLADET 3

4 LANDSRÅDSMØDE 2014 Formanden kiggede i krystalkuglen DFFs landsformand Kim Bøje Madsen kiggede i krystalkuglen og spurgte forsamlingen, hvad der skal ske med fagforening, når han engang vælger at træde til side. - Vi havde en dialog på det seneste bestyrelsesmøde, om hvad der måske skal ske med Dansk Formands Forening fremover. Skal DFF dø med mig, eller er der nogen, der kan eller vil tage over på et tidspunkt? AF NIELS HENRIKSEN Vi skal måske finde en samarbejdspartner, som på sigt kan overtage vores medlemmer. Eller måske skal vi finde en jurist eller tilsvarende uddannet til at varetage medlemmernes interesser? Landsformand Kim Bøje Madsen havde taget de alvorlige briller på, da han kiggede i krystalkuglen på landsrådsmødet på Fjeldsted Skov Kro på Fyn. Landsformanden kunne berolige forsamlingen med, at han hverken er syg eller dårlig, eller på nogen måde har mistet lysten til at kæmpe for formændene. Han har stadig masser af kampgejst og engagement i forhold til DFF, men han gjorde også opmærksom på, at det er nødvendigt at tænke på et generationsskifte i god tid. Tage action Det er noget, vi kommer til at tage action på. Jeg ved, at det bliver en udfordring, for hvad skal vi, såfremt vi taler sammenlægning. Der er ikke så mange organisationer at vælge i mellem, så alene det at finde den rigtige samarbejdspartner, bliver en udfordring. Men det er da noget, vi sandsynligvis kommer til at tage stilling til på et tidspunkt, gjorde Kim Bøje Madsen opmærksom på. Dansk Formands Forening har bare 14 ledige medlemmer, og med alle de opgaver der ligger og venter, så ser det ikke skidt ud med ledigheden. Der imod bliver det ikke nemt at finde kvalificeret arbejdskraft fremadrettet. Der skal bygges og anlægges rigtig meget. Mangler formænd - Vi taler om anlægsarbejder for over 200 mia. kr. Det er rigtig mange penge, og der forventes beskæftigelse til yderligere mand i byggebranchen. Jeg ved stadig ikke, hvor de vil finde formændene, for de må da skal bruge nogen. Vi har dem ikke, og det har vi gjort Dansk Byggeri opmærksom på ved et møde kort før sommerferien, hvor vi var enige om, at der bør ske noget. De vil gerne samarbejde om opgaven, og vi har aftalt et møde igen inden jul i år. Jeg håber lidt, at vi får et godt samarbejde med denne udfordring, sagde Kim Bøje Madsen. 4 FORMANDSBLADET DECEMBER 2014

5 LANDSRÅDSMØDE 2014 Deltagerne i landsrådsmødet blev opfordret til at tænke over, hvad der fremover skal ske med DFF. Kort fra beretningen Kontingentet i Dansk Formands Forening stiger fra 2015 med 15 kr. for aktive medlemmer og efterlønnere samt med 10 kr. for pensionister. Vestjyllands Afdeling fik landsrådets opbakning til fremover at blive en del af Afdeling Syd. Tidligere kasserer i Østjyllands Afdeling gennem 30 år, Svend Aage Wetche, blev efter indstilling fra afdelingen udnævnt til æresmedlem i Dansk Formands Forening. Svend Aage Wetche har været medlem af Dansk Formands Forening i 40 år. DFF er i gang med forberedelserne til OK 15 med KL. Landsformanden har haft de to første indledende møder på arbejdstidsaftalen samt på driftslederoverenskomsten. DECEMBER 2014 FORMANDSBLADET 5

6 LANDSRÅDSMØDE 2013 Efterlyser mere synlighed Hvad hjælper det, hvis man har et godt produkt, men ingen ved det? Synlighed og eksponering er afgørende for kendskabet til en virksomhed, eller en fagforening. Derfor efterlyste landsformanden også meget større synlighed ude i afdelingerne. AF NIELS HENRIKSEN - De fleste af os kan sikkert blive enige om, at vi skal være meget mere synlige. Det har indtil nu slet ikke været godt nok, og det duer stadig ikke. Det er lidt frustrerende for mig at se, hvor lidt der sker i de enkelte afdelinger, ja der sker nærmest intet. Jeg har derfor lyst til at fortælle, at eksempelvis i Nordjyllands Afdeling er der indtil nu kommet 12 nye medlemmer i år. Jeg tror på, at en del af det skyldes, at afdelingen er synlig og gør noget for sine medlemmer, understregede landsformanden. Mere aktive - Jeg ved, at man nogle gange siger, at jamen der kommer ikke nogen. Nej, men man kommer jo ingen vegne, hvis man ikke prøver noget. Så derfor vil jeg igen opfordre afdelingerne til at være mere aktive. Jeg har desuden sagt, både her og på årsmøderne, at jeg står til disposition, hvis nogen har brug for hjælp eller råd. Det er enormt vigtigt at vi er synlige, og vi gør noget aktivt. - Vi er i bestyrelsen enige om, at det er nu, vi skal tage action for at skaffe flere medlemmer, således vi kan få fremgang igen. Vi kan jo se, at der mangler formænd flere steder, og vi skal da slemt overveje situationen i DFF, såfremt der ikke kommer en fremgang nu, med alle de aktiviteter der skal i gang. Vi er vidende om, at mange firmaer mangler formænd nu. Frivillige - Når dette er sagt, så ved jeg godt, at 6 FORMANDSBLADET DECEMBER 2014

7 LANDSRÅDSMØDE 2013 ÅRSMØDER 2015 Datoerne for årsmøderne i 2015 er nu på plads. Der bliver mulighed for at høre de lokale beretninger og møde kollegerne på følgende tidspunkter: Lolland Falster den 28. februar 2015 (formiddag) Syd og Vestsjælland den 28. februar 2015 (eftermiddag) Midt-Vest den 3. marts 2015 Østjyllands Afdeling den 7. marts 2015 Bornholm den 7. marts 2015 København den 12. marts 2015 Afdeling Syd den 14. marts 2015 Nordjylland den 21. marts 2015 Dansk Formands Forening deltager igen på Have og Landskab i Slagelse, hvor foreningen har stor, positiv kontakt med både medlemmer og potentielt nye medlemmer. Vælg øjenværn, der passer til dit arbejdsmiljø. Stelbriller, helbriller eller visir. I alle sammen er frivillige, og det takker vi selvfølgelig også for, men vi skal også passe på, at det ikke bliver en misforstået venlighed at sidde i en bestyrelse i DFF. Der skal altså laves en lille smule, påpegede Kim Bøje Madsen, der kunne oplyse, at Dansk Formands Forening igen er med på Have & Landskab i Worksafe øjenværn...fordi selv den mindste torn i øjet, kan få store konsekvenser. Deltagerne blev opfordret til at være endnu mere synlige i bestræbelserne på at skaffe flere medlemmer til foreningen. Stærevej Esbjerg Ø Tel DECEMBER 2014 FORMANDSBLADET 7

8 LANDSRÅDSMØDE 2014 DFF som en del af AJOUR For Dansk Formands Forening vil det være en ren win-win situation at blive en del af Maskinmestrenes årlige erhvervsmesse, AJOUR, der afvikles i Odense Congres Center hvert år i november. Dels vil DFF få halvdelen af det overskud, som udstillere målrettet formændene genererer, dels vil messen være en tilbagevenden til den idé, som tidligere skulle finansiere landsrådsmødet og endelig vil det være oplagt at afvikle landsrådsmødet i forbindelse med AJOUR. AF NIELS HENRIKSEN Derfor har landsformand Kim Bøje Madsen da også forelagt idéen for bestyrelsen. Idéen kræver dog en vedtægtsændring, og derfor vedtog landsrådet, at ordinært landsrådsmøde holdes hvert andet år i november måned i lige år. I ulige år mødes alle afdelingsformænd, og varetager landsrådets opgaver. En af de største - Messen er med mere end 180 udstillere, samt ca. 40 faglige foredrag over to dage, en af de største erhvervsfaglige konferencer i Danmark. Det er klart, at vi skal finde de 8-10 firmaer, der kan have interesse i at møde maskinmestrene også. Vi er dermed tilbage til det, som jeg fra begyndelsen ville have i DFF, da vi fik de nye vedtægter. På denne måde bliver det jo en form for selvfinansierende Landsrådsmøde. Men det kræver opbakning, ellers så kan vi lige så godt sige fra med det samme, påpegede Kim Bøje Madsen, der præsenterede et oplæg fra Maskinmestrenes Forening. Fra bestyrelsens side har der været stillet spørgsmål ved, om DFF kan finde udstillere der vil komme og vise deres produkter til maskinmestre og assistenter. - Det bliver klart udfordringen, men vi kan jo påpege at der kommer estimeret 1500 mennesker til messen, så udstillerne vil altid kunne forvente en vis interesse, understregede landsformanden. Deltagerne i landsrådet bakkede op om den ny vedtægtsændring. Fremover vil Dansk Formands Forening kun afvikle ordinært landsrådsmøde hvert andet år i november i forbindelse med maskinmestrenes erhvervskonference AJOUR. 8 FORMANDSBLADET DECEMBER 2014

9 LANDSRÅDSMØDE 2014 Boet efter nu afdøde Karsten Rasmussen søger om fri proces til at føre sagen i EU. Faglig sag sendt til EU Den faglige sag den såkaldte 2a sag, hvor boet efter nu afdøde formand Karsten Rasmussen har anlagt sag for uberettiget afskedigelse er nu blevet sendt videre til EU, og boet søger fri proces. - Sagen blev anlagt for mere end 5 år siden og vi var i Sø & Handelsretten den 29. oktober Her vandt vi sagen, som blev appelleret af modparten til højesteret, hvor vi var den 16. juni år. Vi ville få dommen i begyndelsen af juli måned, forklarede landsformanden på landsrådsmødet. - Der blev på retsmødet diskuteret med dommerne om tidspunktet for dommen, da vi den 1. juli havde en deadline for 5 års forældelsesfristen. Vi måtte derfor sende en stævning mod Beskæftigelsesministeriet på forhånd for ikke at miste retten til at forfølge sagen, såfremt vi ville tabe i Højesteret. Retten valgte derimod at udsætte dommen til midt i august, og der blev kun afsagt en tilkendegivelse om, at sagen skulle videre til EU. Der har jo været en offentlig retssag, som Staten Danmark tabte, så derfor er vi lidt uforstående overfor vores sag, som er endnu mere klar. Men sagen er sendt til hjørne, og så søger boet om fri proces, fortalte Kim Bøje Madsen videre. Boet afventer i øjeblikket, om der kan bevilliges fri proces. Ligeledes er der ansøgt om fri proces til den stævning, der er foretaget mod Beskæftigelsesministeriet. For DFF er det noget usædvanligt at køre sådan en sag, der i øvrigt har stor fokus blandt andre organisationer. DECEMBER 2014 FORMANDSBLADET 9

10 Leo Kristoffersen er driftschef i Odder Kommune. Han er glad for Easy Time, men han insisterer på at tænke sig godt om, før han hopper på ny teknik Brug gerne ny teknik - men brug også hovedet Vej & Park i Odder Kommune har investeret i programmet Easy Time men udnytter slet ikke alle mulighederne AF NIELS HENRIKSEN Jyder har ry for at være sindige og ikke hoppe med på den første og bedste vogn. Vej & Park i Odder Kommune har i godt tre år benyttet programmet Easy Time til registrering af timeforbrug og forbrug af maskiner. Ledelse og medarbejdere er glade for systemet, men der skulle gå mere end et år, før det blev implementeret. - Vi insisterer på at tænke os godt om. Man skal ikke blive for fascineret af teknologien og blive benovet over de tekniske muligheder. I stedet skal man huske at spørge sig selv, om man virkelig har brug for alle de nye muligheder. Hvis vi skulle investere i Easy Time, insisterede vi på at indgå i et pilotprojekt med virksomheden, fordi vi følte, at programmet ikke til fulde levede op til de forventninger og de behov, vi havde. Efter mere end et års arbejde, hvor vi førte KMD og Easy Time sammen, fik vi endelig udviklet et system, der passer til vores behov, og så var vi klar til at investere i programmet. Men kun i de to moduler, der registrerer forbrugt tid og brug af maskiner på en opgave, forklarer driftschef Leo Kristoffersen. 10 FORMANDSBLADET DECEMBER 2014 TEMA: IT OG TELEKOMMUNIKATION

11 Easy Time registrerer forbruget af maskiner ved den enkelte opgave. Manuel registrering - Vi kunne også have valgt at købe et materiale-modul, der registrerer forbrug af materialer til en given opgave, men vi benytter udelukkende materialer til egen drift og skal således ikke dokumentere et forbrug overfor andre end os selv. I forhold til den tid, der går med at bruge systemet, har vi indtil videre vurderet, at vi sagtens kan klare os med den manuelle registrering, som vores lagermand selv foretager på glimrende vis. På sigt er det dog ikke utænkeligt, at præcis materialemodulet vil indgå i vores Easy Timepakke, mener Leo Kristoffersen, der stiller spørgsmålstegn ved, hvad Vej & Park vil have ud af at tilkøbe yderligere f. eks. et værkstedsmodul. Afdelingen råder over en særdeles kompetent værksteds-team med dygtige mekanikere, og det er formentlig ikke nødvendigt at registrere forbrug af bolte og skruer til nødvendige reparationer. Giv et praj På kommunens hjemmeside kan borgerne indrapportere, hvis de oplever uhensigtsmæssigheder på gader og veje. Der kan være et hul i belægningen, som de mener bør repareres. - I dag går alle den slags henvendelser i en fælles mailboks i afdelingen. Alle mails bliver behandlet af ledende medarbejdere, men skal vi lade systemet dirigere henvendelserne til de medarbejdere, der eksempelvis reparerer huller i vejene? Skal borgeren have en kvittering? En status på arbejdet? En afslutning på opgaven? Jeg siger nej, for hvis vi sender borgeren en» TEMA: IT OG TELEKOMMUNIKATION DECEMBER 2014 FORMANDSBLADET 11

12 Værkstedet er ikke koblet på den elektroniske opgavestyring, og driftschefen ser ikke en implementering lige om hjørnet.» kvittering på henvendelsen, så har vi med det samme skabt en forventning om, at så bliver opgaven nok løst. Men det kan jo være, at vi godt ved, at der er et hul i vejen, og at vi har prioriteret, at hullet ikke er så stort, at det bør repareres ekørebog Europas mest succesfulde, online regnskabsprogram til fakturering, moms og bogføring. Flere end brugere i Danmark. Bestil på Pr. bil pr. fra måned + GPS hardware kr. 50, ,- pr. md. Bevar overblikket og hold styr på økonomien. Live visning på kort Kørselshistorik på kort inkl. km/tid Vis forbrugt tid på adresser Opret zoner / geofences Få alarmer ved misbrug af bil Fuld kørebog Webportal / smartphone Inkl. simkort og forbrug Inkl. support Bestil Autotracking og få e-conomic small/standard GRATIS i 3 mdr. lige nu. Sender vi kvittering og status og så videre, så bliver det jo borgeren, der indirekte kommer til at prioritere vores arbejde, påpeger driftschefen. Tidsbesparelse - Vi investerede i Easy Time, fordi vi kunne se en tidsbesparelse på kontoret, men i begyndelsen følte medarbejderne, at de i stedet kom til at bruge mere tid på at registrere tidsforbrug og forbrug af maskiner på de enkelte opgaver. Jeg frygter lidt, at hvis vi investerer yderligere i registrering, så kommer vi til at tage endnu mere af medarbejdernes arbejdstid, siger Leo Kristoffersen, der synes, at pilotprojektet med Easy Time og KMD gav et godt resultat, men samtidig efterlyser han et system, der er målrettet de kommunale vej- og park-afdelinger, som jo dybest set har det samme behov. Det kan han konstatere efter møder i netværket Kommunal Entreprenør Forum (KEF), hvor de involverede fortæller om mange forskellige systemer og mange forskellige måder at bruge dem på. "Vi insisterer på at tænke os godt om. Man skal ikke blive for fascineret af teknologien og blive benovet over de tekniske muligheder" Alle priser er ekskl. moms. Kampagnen løber indtil multi:it a/s Kr. Kielbergsvej 3, 4.tv Skanderborg T: E: 12 FORMANDSBLADET DECEMBER 2014 TEMA: IT OG TELEKOMMUNIKATION

13 VI HAR GJORT DET NEMT AT TEGNE EN BILLIG BILFORSIKRING Hos Tjenestemændenes Forsikring får du Danmarks nok bedste bilforsikring. Og hos os er det nemt og hurtigt at skifte. Bestil et tilbud på: tjm-forsikring.dk eller ring * Læs konkurrencebetingelserne på tjm-forsikring.dk/tilbudbil HØR HVOR MEGET DU KAN SPARE -VIND EN iphone 6 *

14 TRIMBLE kommer rundt på hele byggepladsen Sitech har indrettet træningsområde, hvor kursisterne får lov at afprøve Trimbles faciliteter i virkeligheden. 14 FORMANDSBLADET DECEMBER 2014 TEMA: IT OG TELEKOMMUNIKATION

15 Sitech i Horsens forhandler amerikanske præcisionsprodukter til bygge- og anlægsbranchen fordelene er til at få øje på. AF NIELS HENRIKSEN Internettet er kommet for at blive, og transport af data har i vid udstrækning afløst transport at både maskiner, informationer og mennesker. Amerikanske Trimble tilbyder en række avancerede løsninger, der optimerer arbejdet på byggepladsen, sparer dyrt brændstof og sikrer samtidig, at alle involverede parter til hver tid er fuldt opdateret om status på projektet. Sker der ændringer, kommunikeres de lynhurtigt ud til den enkelte maskine uden forsinkende mellemled. Trimble forhandles i Danmark af Sitech med domicil i Horsens. Sitech er en global virksomhed, og den danske afdeling blev stiftet i Virksomheden beskæftiger i dag 15 medarbejdere, blandt andet to montører i Jylland og to på Sjælland, således at virksomheden altid er tæt på kunderne. Desuden kan kunderne være sikre på effektiv online-support, som klares fjernbetjent det vil sige, at supporteren fra Sitech via nettet kan få adgang til 3D GPS maskinstyrings-systemet på kundens maskine ude på byggepladsen og derved løse et problem eller guide føreren til den rigtige løsning. Online løsning - Med et modem monteret på en maskine sikrer entreprenøren en fuld integreret online løsning, der knytter maskine, controller og kontoret sammen. Teknologien forbedrer effektiviteten og produktiviteten, samtidig med at spild og omkostninger reduceres ved, at design-data løbende korrigeres og lynhurtigt sendes mellem byggeplads og kontor. En travl landmåler skal eksempelvis ikke nødvendigvis køre ud på byggepladsen. Her kan en formand med en af vores GPS-rovere foretage en række målinger, som efterfølgende trådløst sendes hjem til landmåleren på kontoret. Resultatet er et holdbart og kvalitetssikret byggeri, der kan gøres færdig til tiden eller måske endda tidligere og dermed til en bedre indtjening på det enkelte projekt, forklarer Søren Birn, der er ansvarlig for salg i Jylland. Maskinstyring Trimbles produkter rummer en lang række forskellige og integrerbare løsninger. Med en maskinstyring kan entreprenøren styre sin maskinflåde og følge den enkelte maskines aktivitet. Maskinerne kan indsamle data, som sendes hjem, og omvendt modtage rettelser fra kontoret med hurtigere og mere præcist arbejde til følge. Connected Community er en webbaseret løsning, der gør det muligt for byggevirksomheder at styre og dele informationer via deres unikke hjemmeside. Systemet sikrer højere effektivitet, fordi det bl.a. fjerner eller i hvert fald minimerer køretid mellem kontor og byggeplads. Al rådgivning foregår på nettet, alle data bliver lagret kontinuerligt og forbinder således folk, plads og maskiner. Kunden vælger selv, hvem der internt i firmaet skal have adgang til systemet, og kan endda give relevante, eksterne samarbejdspartnere adgang med et gæstelogin det kan f. eks. være ingeniører eller underleverandører.» TEMA: IT OG TELEKOMMUNIKATION DECEMBER 2014 FORMANDSBLADET 15

16 Formænd og byggeledere fra hele landet besøger Sitech i Horsens.» Let at bruge - Trimble er let at bruge for alle. Systemet er intuitivt opbygget med danske menuer, men skulle brugeren alligevel komme på vildspor, er hjælpen lige ved hånden. Vores supportere kan logge sig ind på den enkelte maskine og guide maskinføreren igennem processen, fortæller Søren Birn. Desuden har brugerne mulighed for at deltage på SITECH Academy og tage kurser indenfor de forskellige områder. Sitech arbejder sammen med såkaldte OEM-kunder, altså eksempelvis Volvo Entreprenørmaskiner der på kundens bestilling monterer Trimbles løsninger som ekstraudstyr på maskinerne. Med større entreprenørvirksomheder som f. eks. Per Aarsleff og Arkil. Med mindre entreprenørfirmaer der typisk løser opgaver som underentreprenører, samt med udlejningsfirmaerne. løsninger. Endnu er der ikke en fælles platform, men en arbejdsgruppe arbejder hen imod en fælles standard, som eksempelvis vil være at foretrække på Femern-forbindelsen, hvor mange forskellige entreprenører fra forskellige lande skal arbejde sammen, påpeger Søren Birn, der tilføjer, at Trimbles base allerede er i stand til at snakke sammen med andre systemer. Fælles standard - Vi oplever i stigende grad, at ikke mindst de store aktører i branchen forlanger, at der skal være installeret maskinstyring i entreprenørmaskinerne, og mange foretrækker heldigvis vores 16 FORMANDSBLADET DECEMBER 2014 TEMA: IT OG TELEKOMMUNIKATION

17 Entreprenørgården i Aabenraa Kommune søger ny områdeleder Brænder du for drift af vej- og grønne arealer? Har du øje for gode arbejdsgange, der sikrer optimal indtjening? Motiveres du af personaleledelse og evner du sammen med andre at skabe topresultater på arbejdsområdet? Så er jobbet som områdeleder i entreprenørgården noget for dig. I stillingen har du ansvar for nogle kontrakter som indebærer økonomistyring, faglig ledelse, personaleledelse og samarbejde med bygherre. Dine vigtigste opgaver er på kort sigt Detailindsigt i kontrakter Ledelse af en kontrakt Optimere opgaveløsninger Faglige kompetencer Solid erfaring med opgaver indenfor drift af vej, park, natur eller lignende arbejdsfelt Du er en erfaren projektleder, som overholder kvalitetskrav og kommer i mål med alle projekter Erfaring med personaleledelse Personlige kompetencer Du er nytænkende og vaner begrænser dig ikke Du trives med ansvar Du kan sætte dagsordenen og samtidig lytte Som personaleleder er du opmærksom på at medarbejderne trives Du er en god samarbejdspartner for funktionærerne i organisationen Om os Entreprenørgården løser primært driftsopgaver indenfor vej, park og natur for Aabenraa Kommune. Alle vores opgaver er vundet i licitationer mod de førende private aktører på området. Vi har konstant fokus på udvikling og vil gøre tingene lidt bedre end andre. Entreprenørgården har indenfor de seneste år gennemgået en stor forandring, fra traditionel kommunal institution til at være helt markedsorienteret. I dag er vi omkring 40 engagerede medarbejdere i virksomheden, som arbejder målrettet mod at fastholde vores markedsposition i fremtiden. Løn- og ansættelsesvilkår Stillingen er på overenskomstvilkår, og lønnen fastsættes efter forhandling med udgangspunkt i dine faglige kompetencer. Du kan tiltræde 1. marts Hvis du ønsker mere information om stillingen, kan du kontakte driftschef Søren N. Nielsen , Ansøgningsfristen er 15. januar Du opfordres til at sende din ansøgning online via Du finder annoncen under vores kommune og sender ansøgningen via søg stillingen feltet nederst i annoncen. Vi holder samtale i uge 4.

18 Ny teknologi og sunde værdier skaber sorte tal på bundlinjen - Vi har formuleret en IT-strategi og investeret i det elektroniske ledelsessystem Improve, der holder styr på alle dokumenter inden for kvalitetsstyring, miljø og arbejdsmiljø, forklarer Jens Brøndum og Lars Knudsen. Entreprenørvirksomheden VAM A/S arbejder efter ny IT-strategi, der holder styr på detaljerne og dokumentationen AF NIELS HENRIKSEN Gamle dyder og sunde værdier som ordentlighed og troværdighed, både i forholdet mellem virksomhed og kunde men bestemt også mellem virksomhed og medarbejder, er hverken døde eller borte, fordi den moderne hverdag er præget af smartphones, ipads og avancerede computersystemer. Hos VAM A/S i Auning på Djursland går den ny teknologi hånd i hånd med de sunde værdier og tilsammen skaber de grobund for en positiv udvikling, der de seneste mange år har givet sorte tal på bundlinjen - også i de år hvor resten af verden mere eller mindre i bedste fald har ligget underdrejet på grund af finanskrisen. IT-strategi - Vi har formuleret en IT-strategi og investeret i det elektroniske ledelsessystem Improve, der holder styr på alle dokumenter inden for kvalitetsstyring, miljø og arbejdsmiljø. Desuden arbejder vi målrettet på at blive ISO-certificeret på netop de tre områder, og vi forventer at have certificeringen i hus umiddelbart efter nytår, fortæller projektcheferne Lars Knudsen og Jens Brøndum, der er uddannet henholdsvis gartner og ingeniør. 18 FORMANDSBLADET DECEMBER 2014 TEMA: IT OG TELEKOMMUNIKATION

19 Og Improve er virkelig blevet en forbedring, blandt andet fordi medarbejderne nu kan være sikre på altid at arbejde med de nyeste, opdaterede dokumenter og skabeloner. Tidligere er alle procedurer blevet dokumenteret manuelt. Med Improve opdateres dokumenterne automatisk, og i forhold til eksempelvis maskiner og værktøj betyder det, at systemet løbende vil have tjek på maskinstyring, hvornår den enkelte maskine skal til syn eller sikkerhedstjek, hvornår hjælpemidler skal kalibreres og sågar, hvornår medarbejderne bør komme på efteruddannelse. Fortsat vækst - De seneste år, også under finanskrisen, har vi vækstet og skabt sorte tal, og vi vurderer, at hvis vi fortsat skal vækste, så skal vi have styr på alle procedurer, lige som vi skal huske at evaluere på vores projekter, for derved lære af både fejl og successer. Vi har desuden ansat en universitetsuddannet strategi- og innovationsmedarbejder, der skal hjælpe os yderligere frem på markedet, fortæller de to projektchefer, der giver kundekredsen en stor del af æren for, at VAM A/S har været i stand til at vækste, mens andre har haft det mere end almindeligt svært. - Vi arbejder primært sammen med kommuner, forsyningsvirksomheder og større boligselskaber. Det er alle sammen kunder, som skal have gennemført nogle projekter, uanset krisetider, og som har evnen til at betale. Det betyder, at vi hele tiden har haft masser af arbejde, og at vi praktisk talt altid har fået vores penge, påpeger de. VAM A/S er de seneste år vækstet med nye medarbejdere om året, således at virksomheden i dag beskæftiger knap 130 ansatte, der alle er besat af den specielle VAM-ånd. Ansvar og medansvar - Vi er stolte over, at mange af vores medarbejdere allerede har haft 20, 30 og 40 års jubilæer. Samtidig får vi nye, yngre medarbejdere, der gerne vil påtage sig det ansvar, som vi uddelegerer til vores ansatte. Vi forventer, at medarbejderne ønsker at være her, og ikke kun fordi de hver måned får en løncheck. Vi forventer også, at de deltager aktivt, når vi årligt inviterer til flere sociale arrangementer, bl.a. vores store sommerfest eller julefrokosten. Vi forventer også, at medarbejderne tager et medansvar for projekterne. Ude på pladserne har medarbejderne både kompetence og ansvar, og det er tit føreren på gravemaskinen, der tager en beslutning og fører den ud i livet. Vi har vi mange år haft overskudsdeling, og det siger sig selv, at jo mere ansvar den enkelte tager, jo mere medarbejderne er opmærksom på detaljerne, jo større er chancen for, at overskuddet og dermed medarbejdernes andel vokser. Derfor har vi også meget høje forventninger til vores medarbejdere, som alle bliver taget godt imod. Vi sætter et par timer af til at gennemgå vores fælles medarbejderhåndbog, og nye kommer med rundt for at hilse på relevante kolleger. Årets Arbejdsplads Fokus på medarbejdernes trivsel og overskudsdeling var nogle af årsagerne til, at VAM A/S er blevet kåret som Årets Arbejdsplads af 3F som nummer 1 blandt 60 konkurrerende virksomheder og indstillet af medarbejderne. - Vi tror på, at investering i medarbejderne er godt givet ud. Vi arbejder med åben økonomi, således at medarbejderne kan følge med i økonomien i netop det projekt, de er i gang med. Det betyder, at de også kan se, om der er parametre, som de kan være med til at skrue på, som gør chancen for et overskud endnu større. Vi holder desuden som minimum månedlige møder for alle på projektet, således at alle er grundigt orienteret. Krav til formanden Hos VAM A/S er formanden blevet erstattet af projektlederen. Personen er den samme, men i takt med indførelsen af mere og mere ny teknik bliver arbejdsopgaverne andre og tit mere administrative. - De nye hjælpemidler og nye procedurer stiller også krav til formanden. Han skal ikke kun være faglig dygtig og have prøvet at sidde på gravemaskinen selv. Han skal være leder, han skal kunne håndtere IT, og han skal være i stand til at afvikle møder med medarbejderne og forklare om økonomi. Det er også ham, der selv skriver regningerne. Hos VAM A/S rekrutterer vi vore egne ledere og uddanner dem selv i kraft af et projektleder-trainee program, hvor medarbejdere med potentiale til projektleder gennemgår en målrettet træning. Samtidig oplever vi, at de enkelte ledere opfatter deres afdelinger lidt som deres egne firmaer, som deres egne børn. Vi har stor følelse af ejerskab, påpeger Lars Knudsen. - Vores kunder befinder sig geografisk primært på Djursland, i Randers og i Aarhus, men vi har en strategi om, at vi også på det område gerne vil vækste. Vi vil gerne have endnu flere kunder i nye områder, og vi forestiller os VAM A/S dække et område fra Aalborg til Horsens. Vi kan konstatere, at værdier som ordentlighed og ordholdenhed stadig er langtidsholdbare, for vi har rigtig mange kunder, der har arbejdet sammen med os i adskillige år, smiler Lars Knudsen og Jens Brøndum. Jens Brøndum (tv) og Lars Knudsen er projektchefer hos VAM A/S i Auning på Djursland. TEMA: IT OG TELEKOMMUNIKATION DECEMBER 2014 FORMANDSBLADET 19

20 Direktør Pia Søgaard Nielsen med DM Protectos stolpe til sikkerhedsrækværk. Til højre en ny type rækværk, som erstatter de forskallingsbrædder, der traditionelt bliver spændt på stolperne Pilen peger opad for DM Supply Hünnebecks skråspindlere suppleres i stigende omfang med sikkerhedsprodukter flere udviklet i samarbejde med kunderne AF NIELS HENRIKSEN Da amerikanske Harsco Infrastructures besluttede at lukke sine aktiviteter ned i Danmark og dermed i realiteten lukke for både salg og udlejning af kvalitetsprodukterne fra tyske Hünnebeck, gik der et lydeligt suk igennem den danske byggebranche. Ikke mindst Hünnebecks spindlere havde gennem årene oparbejdet en solid fanskare ude i entreprenørvirksomhederne på grund af elementstøtternes funktionalitet og deres ergonomi. Derfor blev det også hilst velkommen, da en kreds af investorer med et stort håb i den ene hånd og en lige så stor portion entusiasme og optimisme i den anden besluttede at etablere Dansk Montage Supply i daglig tale blot DM Supply med det formål at videreføre salg og udlejning af Hünnebecks produkter samt relaterede sikkerhedsprodukter. Ny salgskonsulent Til at lede virksomheden, som fik adresse i Onsild, tæt op ad den nordjyske motorvej, blev ansat Pia Søgaard Nielsen, der allerede havde 15 års erfaring med netop Hünnebecks produkter. Sammen med Lester Timmermann, der ligeledes var et kendt ansigt i branchen, fik hun til opgave at banke på hos de mange kunder, der i årevis havde sværget til de tyske topprodukter samt sikkerhedsmateriel fra Protecto. - Og jeg er godt nok stolt over, hvordan udviklingen har været i DM Supply. Vi er gået fra to på lønningslisten til nu fem, og ikke mindst ansættelsen af Jon Bisgaard som salgskonsulent primært med fokus på Sjælland, København og øerne er et stort skridt fremad for os. I Jon Bisgaard har vi fået en både erfaren og dygtig medarbejder, som ikke alene har mange års erfaring fra betonelementbranchen, men som også er uddannet byggetekniker, lige som han har drevet selvstændig virksomhed. Han er således i stand til at vejlede og rådgive vores mange kunder i, hvad de behøver for at skabe en effektiv og sikker byggeplads. Jon Bisgaard har en stor berøringsflade i branchen, han har et stort kendskab til montage, de materialer og hjælpemidler der bruges i forbindelse 20 FORMANDSBLADET DECEMBER 2014 TEMA: IT OG TELEKOMMUNIKATION

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland. Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens

Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland. Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens Invitation til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig.

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. 1999-2013 NBVs Seniorafdeling Gentofte Slangerup Gilleleje Virum Holte Høng Allerød Veksø Sjælland Birkerød Herlev Frederiksberg Helsingør Fredensborg

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, Thorkild

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t Ordinær generalforsamling mandag, den 9. februar 2015, kl.: 12:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Forhandlingsbogen. 3. Formandens beretning.

Læs mere

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. -51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. Der var afbud fra: Mona Dahl (Kreds 9) Conni

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2

Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2 Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2 Velkommen til februarmødet. Tirsdag, den 21. februar kl. 18:00 Kom og hør Lisbeth Gade Mikkelsens historie Vi mødes på Hotel Comwell i Kolding Program

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Indkaldelse til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Nordjylland

Læs mere

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Fraværende fra Tina Holm og Verner Frederiksen 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2. Godkendelse af referatet fra mødet den

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Dagsorden for Havnebestyrelsen

Dagsorden for Havnebestyrelsen Dagsorden for Havnebestyrelsen Mødedato 16. januar 2015 Tid Kl. 16.00 Sted Næstved Havn, Vestre Kaj 16 Medlemmer Bjarne Eggert Rasmussen Hanne Sørensen (A) Henrik Bonné Otto Vølund Poulsen (V) Per Sørensen

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 21. maj 2014 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 13. maj 2010 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Sydjylland. Fredag den 2. oktober 2015, kl. 16.30 På Comwell Kolding

Generalforsamling i Dansk Byggeri Sydjylland. Fredag den 2. oktober 2015, kl. 16.30 På Comwell Kolding Generalforsamling i Dansk Byggeri Sydjylland Fredag den 2. oktober 2015, kl. 16.30 På Comwell Kolding Indkaldelse til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Sydjylland På vegne af bestyrelsen for Dansk

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

Program for Træsektionens generalforsamling 2011. Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør

Program for Træsektionens generalforsamling 2011. Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør Program for Træsektionens generalforsamling 2011 Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør Fredag den 18. marts 2011 Ankomst og registrering fra kl. 11.30 Kl.

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. Generalforsamling i (NDV) Norddjurs Vandråd. Tidspunkt: Den onsdag 2. marts 2011 kl. 19.00 Sted: Fjellerup Aktivitetshus, Niels Iuels Plads 3, 8585 Glesborg. Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden:

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Vil du have en bedre bundlinje?

Vil du have en bedre bundlinje? Invitation Vil du have en bedre bundlinje? Så tag med til en gratis inspirationsdag nær dig og bliv knivskarp på, hvordan du skruer op for effektiviteten og forbedrer bundlinjen i fremtidens byggebranche.

Læs mere

December 2014. Nyhedsbrev. Protektor for BROEN Danmark. Fattigdom i Danmark. Kære alle.

December 2014. Nyhedsbrev. Protektor for BROEN Danmark. Fattigdom i Danmark. Kære alle. December 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Julen og dermed afslutningen på 2014 nærmer sig. Det har været et spændende år med mange forskellige arrangementer i foreningerne. Nye foreninger er kommet til, og rigtig

Læs mere

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT ALM. BRAND ALM. BRAND NETBANK SÅDAN STARTER DU NETBANKEN Gå ind på hjemmesiden www.almbrand.dk Vælg Netbanken under Genveje nederst

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark

Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark Invitation til den årlige generalforsamling På vegne af bestyrelsen for Dansk Byggeri Lolland-Falster

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

Lokalforhandlinger Tips og inspiration

Lokalforhandlinger Tips og inspiration Lokalforhandlinger Tips og inspiration 2014 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

Danmarks Jægerforbund repræsentanter i Friluftsrådet

Danmarks Jægerforbund repræsentanter i Friluftsrådet 141 Kreds 1 - Vendsyssel 142 Kreds 2 - Nordvest Erik Sørensen Samsøgade 14,2 th 9000 Aalborg Mobil: 40 14 16 45 E-mail: taarnuglen@hotmail.com Hans Chr. Mikkelsen Lyngevej 11 7741 Frøstrup Priv. Tlf.:

Læs mere

Nyhedsbrev fra DDBU. DDBU årsmøde 2014. DDBU fik ny formand. Henning Schultz blev valgt til formand for DDBU. Anders Henriksen årets spiller 2014

Nyhedsbrev fra DDBU. DDBU årsmøde 2014. DDBU fik ny formand. Henning Schultz blev valgt til formand for DDBU. Anders Henriksen årets spiller 2014 N Y T F R A D D B U O G K L U B B E R N E Nummer 6 Juni 2014 DDBU årsmøde 2014 DDBU har afholdt årsmøde lørdag den 14. juni på Hejse Kro. På mødet fremlagde DDBU s bestyrelse en ny strategiplan for de

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

V O L D G I F T S U D V A L G E T

V O L D G I F T S U D V A L G E T KØBENHAVNS BEDØMMELSES- OG VOLDGIFTSUDVALG FOR KORN- OG FODERSTOFHANDELEN BØRSEN, 1217 København K Tlf.: 33 74 60 00, Fax: 33 74 60 80, voldgiftsudvalget@danskerhverv.dk Medlemsliste pr. 1. april 2012

Læs mere

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende:

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende: 1 Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen Oversigt over seniorbestyrelser Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af

Læs mere

Vi er overbeviste om, at konferencen kan være med til at udbygge netværket broerne imellem.

Vi er overbeviste om, at konferencen kan være med til at udbygge netværket broerne imellem. Sidste nyt april 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Tak for jeres bidrag til konferencen. Det var dejligt at tilbringe et lille døgn sammen med jer og høre om alle de tiltag og ideer, som praktiseres i lokalafdelingerne.

Læs mere

Det betaler sig hurtigt at blive medlem af CAD. Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark -brancheforening for værksteder

Det betaler sig hurtigt at blive medlem af CAD. Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark -brancheforening for værksteder Det betaler sig hurtigt at blive medlem af CAD Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark -brancheforening for værksteder VI ER STÆRKERE, NÅR VI STÅR SAMMEN Sammenhold giver styrke. Styrke i forhold

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr.

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr. Præmieliste Kødkvæg Aberdeen Angus Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. 500 Stig Klæsøe Wester Slagelse 22 Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. 505 Mønline Angus v/john Steffen Askeby 23 501 I/S Rønnekilde, Bruno Bomholdt

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Det komplette tilbud til kølebranchen.

Det komplette tilbud til kølebranchen. kølemiddelprogram Det komplette tilbud til kølebranchen. Omfattende kølemiddelprogram leveret via et landsdækkende net af depoter. 2 Danmarks bredeste forhandlernet af kølemidler. AGA tilbyder et komplet

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen.

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Tårnby 27.febraur 2010. Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Valg af referent. Valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

Hvad skal vi i dag digitalt byggeri mv.

Hvad skal vi i dag digitalt byggeri mv. Digitale Byggeri mobile enheder 21. september 2011 i København Chefkonsulent Flemming Grangaard Kursus og udvikling Kursus og udvikling Hvad skal vi i dag digitalt byggeri mv. Det handler ikke om 2 1 Kursus

Læs mere

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S Århus Dato: November 2010 Konsulent: Direktør Evald Eriksen 1 Indhold 1. Formål med notatet...3

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON-EXPRESSEN April kvartal 2013 Oplag: 165 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Referat af Generalforsamling Sektion 21. Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15

Referat af Generalforsamling Sektion 21. Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Referat af Generalforsamling Sektion 21 Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Viggo Jakobsen 09 Slagelse valgt Konstatering af mandater

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING 2013

SKRIFTLIG BERETNING 2013 SKRIFTLIG BERETNING 2013 Til Det Offentlige Beredskabs Landsforbunds 44. ordinære generalforsamling, onsdag den 21. august 2013 på Hotel Hvide Hus, skal jeg på bestyrelsens vegne, i henhold til DOBL s

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm. Torsdag den 8. oktober 2015, kl. 16.00 På Radisson Blu Hotel Fredensborg

Generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm. Torsdag den 8. oktober 2015, kl. 16.00 På Radisson Blu Hotel Fredensborg Generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm Torsdag den 8. oktober 2015, kl. 16.00 På Radisson Blu Hotel Fredensborg Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm På vegne af bestyrelsen for

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

Lokale uddannelsesudvalg for Forsyningsoperatøruddannelsen

Lokale uddannelsesudvalg for Forsyningsoperatøruddannelsen BILAG 3.4.1 LUU SKIVE Referat Dato: Onsdag den 28 april kl. 10 i el afd. Referent: Bjarne Tilstede: Søren Dath; Arne Thøgersen; Peter F. Andersen; Vagn Petersen; Per Nielsen; Ivar Rud; Christian Møller;

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Nielsen, formand Kim Randrup, næstformand Gert E. Olsen Jørgen J. Adsersen Jørn Nielsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Nielsen, formand Kim Randrup, næstformand Gert E. Olsen Jørgen J. Adsersen Jørn Nielsen Boligselskabet Rosenvænget Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. august 2012 kl. 17.00 i beboerhuset, Gefionvej 50, 3600 Frederikssund Dagsorden: 1 Godkendelse af referat... 2 2 Boligselskabet

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

Erhvervskvinder Kolding

Erhvervskvinder Kolding Erhvervskvinder Kolding Oktober 2010, nr. 8 Velkommen til oktobermødet. Onsdag, den 13. oktober kl. 18:00 til fællesmøde mellem Fyn og Trekantområdet Til foredraget Bliv bedre til forhandling Du er velkommen

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Dagsorden 1 : Valg af ordstyrer 2 : Valg af referent og 2 stemmetællere 3 : Årsberetning

Læs mere

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse Midtjysk Boligselskab Efter aftale med formand Bjarne Almind Johansen indkaldes der hermed til bestyrelsesmøde tirsdag den 20. maj kl 16.00 på afdelingskontoret i Skanderborg Til: Bestyrelsen: Ejendomsfunktionær:

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

FAMILIEGAVEN. Hvis nøgleordene for din direkte markedsføring er: Målrettethed Opmærksomhed Respons

FAMILIEGAVEN. Hvis nøgleordene for din direkte markedsføring er: Målrettethed Opmærksomhed Respons 1 FAMILIEGAVEN Hvis nøgleordene for din direkte markedsføring er: Målrettethed Opmærksomhed Respons så er Familiegaven som skabt for dig og din virksomhed! 2 Opmærksomhed Med Familiegaven får du maksimal

Læs mere

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram 1 Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram Forårsmøde. Tirsdag d. 2. marts 2010 kl. 19.00 i Syv Sognegård, Skolevej 17, 4130 Viby Sj. Formanden

Læs mere

Truck of the year 2008.

Truck of the year 2008. Den nye TGS. Truck of the year 2008. www.man.dk S for Sejrherre af Truck of the Year 2008 Ingen anden lastbilproducent har vundet prisen Truck of the Year 7 gange og det overrasker ikke. MAN har med den

Læs mere

Repræsentantskabsmøde 2012

Repræsentantskabsmøde 2012 Repræsentantskabsmøde 2012 11. november 2012 9:00 15:00 REFERAT 1 Valg af dirigent: Brian Christensen og referent: Allan Beck 2 Beretning Bestyrelse og udvalg aflægger beretning (Se skriftlige beretninger.

Læs mere

Domea Vejle-Børkop Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 4. september 2014 kl. 19.00 På Damhaven 1, 7100 Vejle

Domea Vejle-Børkop Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 4. september 2014 kl. 19.00 På Damhaven 1, 7100 Vejle Domea Vejle-Børkop Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 4. september 2014 kl. 19.00 På Damhaven 1, 7100 Vejle Dagsorden: 1 Valg af dirigent... 2 2 Orientering fra formanden...

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Formanden Steen Sønderup bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene Dato 3. juni 2015 kl. 19.00 Sted Malene Bach, Grønnemose Alle 21 A Deltagere Fra afdelingen: 12 lejemål Fra fsb: Flemming Falk Andersen, Line

Læs mere

DANSK SQUASH FORBUND

DANSK SQUASH FORBUND DANSK SQUASH FORBUND SDR. BOULEVARD 17A, 5000 ODENSE C, DANMARK TELEFON: +45 66190822 R E F E R A T MAIL: SQUASH@DSQF.DK EMNE: DELTAGERE: Stemmer: AFBUD: GÆSTER: ENDVIDERE: DATO: Repræsentantskabsmøde

Læs mere