IT og Telekommunikation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IT og Telekommunikation"

Transkript

1 FORMANDSBLADET 6 Fagblad for Dansk Formandsforening 107. årgang nr. 6 december 2014 DFF som en del af AJOUR Ny teknologi brug også hovedet Teknik og sunde værdier giver overskud TEMA: IT og Telekommunikation

2 INDHOLD: KOLOFON: Udgiver: Dansk Formands Forening Prags Boulevard 45 DK-2300 København S Tlf.: Arbejdernes Landsbank Kontonr.: Redaktion: Landsformand Kim Bøje Madsen (ansv.) Journalist Niels Henriksen Leder Formanden kigger i krystalkuglen Efterlyser mere synlighed DFF som en del af AJOUR Ny teknologi brug også hovedet Amerikansk teknologi på byggepladsen Teknik og sunde værdier giver overskud Pilen peger opad for DM Supply Agromek Lokalnyt og Nyt fra Hovedkontoret Trimble online datasystemløsning SITECH Online på byggepladsen Tema i næste nummer: ENERGIOPTIMERING Artikler og stof til nr. 1, 2015 skal være redaktionen i hænde senest den 1. februar Næste nummer udkommer den 18. februar 2015 Layout og produktion: Rosendahls A/S Oddesundvej 1, 6715 Esbjerg Annoncer: Rosendahls Mediaservice Kasper Kristensen Oddesundvej 1, 6715 Esbjerg Tlf Deadline for annoncebestilling til næste udgave af Formandsbladet er 30. januar vejs datasynkronisering Flåde og anlægsstyring Optimering af driftstid Materialeoversigt Pladsovervågning tel: FORMANDSBLADET DECEMBER 2014

3 leder Vis omhu i det daglige arbejde Jeg vil gerne opfordre vores medlemmer til at vise endnu mere og større omhu i deres daglige arbejde, da vi desværre oplever at mange arbejdsgivere benytter enhver chance til at fyre vores medlemmer, for på den måde at prøve at slippe billigere ved afskedigelse. Vi kan konstatere, at det især omfatter de medlemmer i DFF, som har en høj anciennitet. Det er en meget kedelig tendens, vi har oplevet her i 2014, men ikke desto mindre så er det en realitet, og vi har kørt flere sager, både offentlige og private. Ledigheden i Dansk Formands Forening går stadig nedad. DFF har en ledighed på under 1 procent, og det må siges at være meget flot sammenlignet med branchen i øvrigt. Men DFF forventer stadig, at der bliver stor mangel på formænd og byggeledere. Vi er derfor gået i dialog med vores A-kasse med henblik på, hvordan vi kan få løst denne udfordring. Dette samarbejde venter vi os meget af. DFF skal have udvekslet krav til de nye overenskomster med KL på det offentlige område. Forhandlingerne starter i begyndelsen af det nye år. Dansk Formands Forenings landsrådsmøde blev holdt i Fjelsted på Fyn. Det var et positivt landsrådsmøde, og der var en god dialog. Bestyrelsen fik godkendt de fremsendte ændringsforslag til vedtægterne. Ligeledes blev regnskabet for 2013 godkendt. Vi må gennemføre en mindre kontingentstigning for at få budgettet for 2015 til at se fornuftigt ud. Se referat fra mødet inde i bladet. I februar begynder vi med årsmøderne i DFF s afdelinger. Jeg vil gerne igen opfordre medlemmerne til at møde op på årsmøderne, og gøre jeres indflydelse gældende. Det er vigtigt, at medlemmerne bakker op om det frivillige arbejde, der bliver udført ude i afdelingerne. Se hvor og hvornår dit årsmøde er i Formandsbladet eller på vores hjemmeside. Til slut vil jeg gerne på foreningens vegne ønske alle vores medlemmer og samarbejdspartnere en glædelig jul samt et godt nytår. KIM BØJE MADSEN Landsformand Landsrådsmødet blev afviklet i en positiv ånd og med en god dialog. Dansk Formands Forening er en fagorganisation for arbejdsledere og konduktører indenfor bygge- og anlægsvirksomhed samt formænd og arbejdsledere indenfor kommunernes og amternes tekniske forvaltninger. Dansk Formands Forening har overenskomstretten indenfor bygge- og anlægsområdet. DECEMBER 2014 FORMANDSBLADET 3

4 LANDSRÅDSMØDE 2014 Formanden kiggede i krystalkuglen DFFs landsformand Kim Bøje Madsen kiggede i krystalkuglen og spurgte forsamlingen, hvad der skal ske med fagforening, når han engang vælger at træde til side. - Vi havde en dialog på det seneste bestyrelsesmøde, om hvad der måske skal ske med Dansk Formands Forening fremover. Skal DFF dø med mig, eller er der nogen, der kan eller vil tage over på et tidspunkt? AF NIELS HENRIKSEN Vi skal måske finde en samarbejdspartner, som på sigt kan overtage vores medlemmer. Eller måske skal vi finde en jurist eller tilsvarende uddannet til at varetage medlemmernes interesser? Landsformand Kim Bøje Madsen havde taget de alvorlige briller på, da han kiggede i krystalkuglen på landsrådsmødet på Fjeldsted Skov Kro på Fyn. Landsformanden kunne berolige forsamlingen med, at han hverken er syg eller dårlig, eller på nogen måde har mistet lysten til at kæmpe for formændene. Han har stadig masser af kampgejst og engagement i forhold til DFF, men han gjorde også opmærksom på, at det er nødvendigt at tænke på et generationsskifte i god tid. Tage action Det er noget, vi kommer til at tage action på. Jeg ved, at det bliver en udfordring, for hvad skal vi, såfremt vi taler sammenlægning. Der er ikke så mange organisationer at vælge i mellem, så alene det at finde den rigtige samarbejdspartner, bliver en udfordring. Men det er da noget, vi sandsynligvis kommer til at tage stilling til på et tidspunkt, gjorde Kim Bøje Madsen opmærksom på. Dansk Formands Forening har bare 14 ledige medlemmer, og med alle de opgaver der ligger og venter, så ser det ikke skidt ud med ledigheden. Der imod bliver det ikke nemt at finde kvalificeret arbejdskraft fremadrettet. Der skal bygges og anlægges rigtig meget. Mangler formænd - Vi taler om anlægsarbejder for over 200 mia. kr. Det er rigtig mange penge, og der forventes beskæftigelse til yderligere mand i byggebranchen. Jeg ved stadig ikke, hvor de vil finde formændene, for de må da skal bruge nogen. Vi har dem ikke, og det har vi gjort Dansk Byggeri opmærksom på ved et møde kort før sommerferien, hvor vi var enige om, at der bør ske noget. De vil gerne samarbejde om opgaven, og vi har aftalt et møde igen inden jul i år. Jeg håber lidt, at vi får et godt samarbejde med denne udfordring, sagde Kim Bøje Madsen. 4 FORMANDSBLADET DECEMBER 2014

5 LANDSRÅDSMØDE 2014 Deltagerne i landsrådsmødet blev opfordret til at tænke over, hvad der fremover skal ske med DFF. Kort fra beretningen Kontingentet i Dansk Formands Forening stiger fra 2015 med 15 kr. for aktive medlemmer og efterlønnere samt med 10 kr. for pensionister. Vestjyllands Afdeling fik landsrådets opbakning til fremover at blive en del af Afdeling Syd. Tidligere kasserer i Østjyllands Afdeling gennem 30 år, Svend Aage Wetche, blev efter indstilling fra afdelingen udnævnt til æresmedlem i Dansk Formands Forening. Svend Aage Wetche har været medlem af Dansk Formands Forening i 40 år. DFF er i gang med forberedelserne til OK 15 med KL. Landsformanden har haft de to første indledende møder på arbejdstidsaftalen samt på driftslederoverenskomsten. DECEMBER 2014 FORMANDSBLADET 5

6 LANDSRÅDSMØDE 2013 Efterlyser mere synlighed Hvad hjælper det, hvis man har et godt produkt, men ingen ved det? Synlighed og eksponering er afgørende for kendskabet til en virksomhed, eller en fagforening. Derfor efterlyste landsformanden også meget større synlighed ude i afdelingerne. AF NIELS HENRIKSEN - De fleste af os kan sikkert blive enige om, at vi skal være meget mere synlige. Det har indtil nu slet ikke været godt nok, og det duer stadig ikke. Det er lidt frustrerende for mig at se, hvor lidt der sker i de enkelte afdelinger, ja der sker nærmest intet. Jeg har derfor lyst til at fortælle, at eksempelvis i Nordjyllands Afdeling er der indtil nu kommet 12 nye medlemmer i år. Jeg tror på, at en del af det skyldes, at afdelingen er synlig og gør noget for sine medlemmer, understregede landsformanden. Mere aktive - Jeg ved, at man nogle gange siger, at jamen der kommer ikke nogen. Nej, men man kommer jo ingen vegne, hvis man ikke prøver noget. Så derfor vil jeg igen opfordre afdelingerne til at være mere aktive. Jeg har desuden sagt, både her og på årsmøderne, at jeg står til disposition, hvis nogen har brug for hjælp eller råd. Det er enormt vigtigt at vi er synlige, og vi gør noget aktivt. - Vi er i bestyrelsen enige om, at det er nu, vi skal tage action for at skaffe flere medlemmer, således vi kan få fremgang igen. Vi kan jo se, at der mangler formænd flere steder, og vi skal da slemt overveje situationen i DFF, såfremt der ikke kommer en fremgang nu, med alle de aktiviteter der skal i gang. Vi er vidende om, at mange firmaer mangler formænd nu. Frivillige - Når dette er sagt, så ved jeg godt, at 6 FORMANDSBLADET DECEMBER 2014

7 LANDSRÅDSMØDE 2013 ÅRSMØDER 2015 Datoerne for årsmøderne i 2015 er nu på plads. Der bliver mulighed for at høre de lokale beretninger og møde kollegerne på følgende tidspunkter: Lolland Falster den 28. februar 2015 (formiddag) Syd og Vestsjælland den 28. februar 2015 (eftermiddag) Midt-Vest den 3. marts 2015 Østjyllands Afdeling den 7. marts 2015 Bornholm den 7. marts 2015 København den 12. marts 2015 Afdeling Syd den 14. marts 2015 Nordjylland den 21. marts 2015 Dansk Formands Forening deltager igen på Have og Landskab i Slagelse, hvor foreningen har stor, positiv kontakt med både medlemmer og potentielt nye medlemmer. Vælg øjenværn, der passer til dit arbejdsmiljø. Stelbriller, helbriller eller visir. I alle sammen er frivillige, og det takker vi selvfølgelig også for, men vi skal også passe på, at det ikke bliver en misforstået venlighed at sidde i en bestyrelse i DFF. Der skal altså laves en lille smule, påpegede Kim Bøje Madsen, der kunne oplyse, at Dansk Formands Forening igen er med på Have & Landskab i Worksafe øjenværn...fordi selv den mindste torn i øjet, kan få store konsekvenser. Deltagerne blev opfordret til at være endnu mere synlige i bestræbelserne på at skaffe flere medlemmer til foreningen. Stærevej Esbjerg Ø Tel DECEMBER 2014 FORMANDSBLADET 7

8 LANDSRÅDSMØDE 2014 DFF som en del af AJOUR For Dansk Formands Forening vil det være en ren win-win situation at blive en del af Maskinmestrenes årlige erhvervsmesse, AJOUR, der afvikles i Odense Congres Center hvert år i november. Dels vil DFF få halvdelen af det overskud, som udstillere målrettet formændene genererer, dels vil messen være en tilbagevenden til den idé, som tidligere skulle finansiere landsrådsmødet og endelig vil det være oplagt at afvikle landsrådsmødet i forbindelse med AJOUR. AF NIELS HENRIKSEN Derfor har landsformand Kim Bøje Madsen da også forelagt idéen for bestyrelsen. Idéen kræver dog en vedtægtsændring, og derfor vedtog landsrådet, at ordinært landsrådsmøde holdes hvert andet år i november måned i lige år. I ulige år mødes alle afdelingsformænd, og varetager landsrådets opgaver. En af de største - Messen er med mere end 180 udstillere, samt ca. 40 faglige foredrag over to dage, en af de største erhvervsfaglige konferencer i Danmark. Det er klart, at vi skal finde de 8-10 firmaer, der kan have interesse i at møde maskinmestrene også. Vi er dermed tilbage til det, som jeg fra begyndelsen ville have i DFF, da vi fik de nye vedtægter. På denne måde bliver det jo en form for selvfinansierende Landsrådsmøde. Men det kræver opbakning, ellers så kan vi lige så godt sige fra med det samme, påpegede Kim Bøje Madsen, der præsenterede et oplæg fra Maskinmestrenes Forening. Fra bestyrelsens side har der været stillet spørgsmål ved, om DFF kan finde udstillere der vil komme og vise deres produkter til maskinmestre og assistenter. - Det bliver klart udfordringen, men vi kan jo påpege at der kommer estimeret 1500 mennesker til messen, så udstillerne vil altid kunne forvente en vis interesse, understregede landsformanden. Deltagerne i landsrådet bakkede op om den ny vedtægtsændring. Fremover vil Dansk Formands Forening kun afvikle ordinært landsrådsmøde hvert andet år i november i forbindelse med maskinmestrenes erhvervskonference AJOUR. 8 FORMANDSBLADET DECEMBER 2014

9 LANDSRÅDSMØDE 2014 Boet efter nu afdøde Karsten Rasmussen søger om fri proces til at føre sagen i EU. Faglig sag sendt til EU Den faglige sag den såkaldte 2a sag, hvor boet efter nu afdøde formand Karsten Rasmussen har anlagt sag for uberettiget afskedigelse er nu blevet sendt videre til EU, og boet søger fri proces. - Sagen blev anlagt for mere end 5 år siden og vi var i Sø & Handelsretten den 29. oktober Her vandt vi sagen, som blev appelleret af modparten til højesteret, hvor vi var den 16. juni år. Vi ville få dommen i begyndelsen af juli måned, forklarede landsformanden på landsrådsmødet. - Der blev på retsmødet diskuteret med dommerne om tidspunktet for dommen, da vi den 1. juli havde en deadline for 5 års forældelsesfristen. Vi måtte derfor sende en stævning mod Beskæftigelsesministeriet på forhånd for ikke at miste retten til at forfølge sagen, såfremt vi ville tabe i Højesteret. Retten valgte derimod at udsætte dommen til midt i august, og der blev kun afsagt en tilkendegivelse om, at sagen skulle videre til EU. Der har jo været en offentlig retssag, som Staten Danmark tabte, så derfor er vi lidt uforstående overfor vores sag, som er endnu mere klar. Men sagen er sendt til hjørne, og så søger boet om fri proces, fortalte Kim Bøje Madsen videre. Boet afventer i øjeblikket, om der kan bevilliges fri proces. Ligeledes er der ansøgt om fri proces til den stævning, der er foretaget mod Beskæftigelsesministeriet. For DFF er det noget usædvanligt at køre sådan en sag, der i øvrigt har stor fokus blandt andre organisationer. DECEMBER 2014 FORMANDSBLADET 9

10 Leo Kristoffersen er driftschef i Odder Kommune. Han er glad for Easy Time, men han insisterer på at tænke sig godt om, før han hopper på ny teknik Brug gerne ny teknik - men brug også hovedet Vej & Park i Odder Kommune har investeret i programmet Easy Time men udnytter slet ikke alle mulighederne AF NIELS HENRIKSEN Jyder har ry for at være sindige og ikke hoppe med på den første og bedste vogn. Vej & Park i Odder Kommune har i godt tre år benyttet programmet Easy Time til registrering af timeforbrug og forbrug af maskiner. Ledelse og medarbejdere er glade for systemet, men der skulle gå mere end et år, før det blev implementeret. - Vi insisterer på at tænke os godt om. Man skal ikke blive for fascineret af teknologien og blive benovet over de tekniske muligheder. I stedet skal man huske at spørge sig selv, om man virkelig har brug for alle de nye muligheder. Hvis vi skulle investere i Easy Time, insisterede vi på at indgå i et pilotprojekt med virksomheden, fordi vi følte, at programmet ikke til fulde levede op til de forventninger og de behov, vi havde. Efter mere end et års arbejde, hvor vi førte KMD og Easy Time sammen, fik vi endelig udviklet et system, der passer til vores behov, og så var vi klar til at investere i programmet. Men kun i de to moduler, der registrerer forbrugt tid og brug af maskiner på en opgave, forklarer driftschef Leo Kristoffersen. 10 FORMANDSBLADET DECEMBER 2014 TEMA: IT OG TELEKOMMUNIKATION

11 Easy Time registrerer forbruget af maskiner ved den enkelte opgave. Manuel registrering - Vi kunne også have valgt at købe et materiale-modul, der registrerer forbrug af materialer til en given opgave, men vi benytter udelukkende materialer til egen drift og skal således ikke dokumentere et forbrug overfor andre end os selv. I forhold til den tid, der går med at bruge systemet, har vi indtil videre vurderet, at vi sagtens kan klare os med den manuelle registrering, som vores lagermand selv foretager på glimrende vis. På sigt er det dog ikke utænkeligt, at præcis materialemodulet vil indgå i vores Easy Timepakke, mener Leo Kristoffersen, der stiller spørgsmålstegn ved, hvad Vej & Park vil have ud af at tilkøbe yderligere f. eks. et værkstedsmodul. Afdelingen råder over en særdeles kompetent værksteds-team med dygtige mekanikere, og det er formentlig ikke nødvendigt at registrere forbrug af bolte og skruer til nødvendige reparationer. Giv et praj På kommunens hjemmeside kan borgerne indrapportere, hvis de oplever uhensigtsmæssigheder på gader og veje. Der kan være et hul i belægningen, som de mener bør repareres. - I dag går alle den slags henvendelser i en fælles mailboks i afdelingen. Alle mails bliver behandlet af ledende medarbejdere, men skal vi lade systemet dirigere henvendelserne til de medarbejdere, der eksempelvis reparerer huller i vejene? Skal borgeren have en kvittering? En status på arbejdet? En afslutning på opgaven? Jeg siger nej, for hvis vi sender borgeren en» TEMA: IT OG TELEKOMMUNIKATION DECEMBER 2014 FORMANDSBLADET 11

12 Værkstedet er ikke koblet på den elektroniske opgavestyring, og driftschefen ser ikke en implementering lige om hjørnet.» kvittering på henvendelsen, så har vi med det samme skabt en forventning om, at så bliver opgaven nok løst. Men det kan jo være, at vi godt ved, at der er et hul i vejen, og at vi har prioriteret, at hullet ikke er så stort, at det bør repareres ekørebog Europas mest succesfulde, online regnskabsprogram til fakturering, moms og bogføring. Flere end brugere i Danmark. Bestil på Pr. bil pr. fra måned + GPS hardware kr. 50, ,- pr. md. Bevar overblikket og hold styr på økonomien. Live visning på kort Kørselshistorik på kort inkl. km/tid Vis forbrugt tid på adresser Opret zoner / geofences Få alarmer ved misbrug af bil Fuld kørebog Webportal / smartphone Inkl. simkort og forbrug Inkl. support Bestil Autotracking og få e-conomic small/standard GRATIS i 3 mdr. lige nu. Sender vi kvittering og status og så videre, så bliver det jo borgeren, der indirekte kommer til at prioritere vores arbejde, påpeger driftschefen. Tidsbesparelse - Vi investerede i Easy Time, fordi vi kunne se en tidsbesparelse på kontoret, men i begyndelsen følte medarbejderne, at de i stedet kom til at bruge mere tid på at registrere tidsforbrug og forbrug af maskiner på de enkelte opgaver. Jeg frygter lidt, at hvis vi investerer yderligere i registrering, så kommer vi til at tage endnu mere af medarbejdernes arbejdstid, siger Leo Kristoffersen, der synes, at pilotprojektet med Easy Time og KMD gav et godt resultat, men samtidig efterlyser han et system, der er målrettet de kommunale vej- og park-afdelinger, som jo dybest set har det samme behov. Det kan han konstatere efter møder i netværket Kommunal Entreprenør Forum (KEF), hvor de involverede fortæller om mange forskellige systemer og mange forskellige måder at bruge dem på. "Vi insisterer på at tænke os godt om. Man skal ikke blive for fascineret af teknologien og blive benovet over de tekniske muligheder" Alle priser er ekskl. moms. Kampagnen løber indtil multi:it a/s Kr. Kielbergsvej 3, 4.tv Skanderborg T: E: 12 FORMANDSBLADET DECEMBER 2014 TEMA: IT OG TELEKOMMUNIKATION

13 VI HAR GJORT DET NEMT AT TEGNE EN BILLIG BILFORSIKRING Hos Tjenestemændenes Forsikring får du Danmarks nok bedste bilforsikring. Og hos os er det nemt og hurtigt at skifte. Bestil et tilbud på: tjm-forsikring.dk eller ring * Læs konkurrencebetingelserne på tjm-forsikring.dk/tilbudbil HØR HVOR MEGET DU KAN SPARE -VIND EN iphone 6 *

14 TRIMBLE kommer rundt på hele byggepladsen Sitech har indrettet træningsområde, hvor kursisterne får lov at afprøve Trimbles faciliteter i virkeligheden. 14 FORMANDSBLADET DECEMBER 2014 TEMA: IT OG TELEKOMMUNIKATION

15 Sitech i Horsens forhandler amerikanske præcisionsprodukter til bygge- og anlægsbranchen fordelene er til at få øje på. AF NIELS HENRIKSEN Internettet er kommet for at blive, og transport af data har i vid udstrækning afløst transport at både maskiner, informationer og mennesker. Amerikanske Trimble tilbyder en række avancerede løsninger, der optimerer arbejdet på byggepladsen, sparer dyrt brændstof og sikrer samtidig, at alle involverede parter til hver tid er fuldt opdateret om status på projektet. Sker der ændringer, kommunikeres de lynhurtigt ud til den enkelte maskine uden forsinkende mellemled. Trimble forhandles i Danmark af Sitech med domicil i Horsens. Sitech er en global virksomhed, og den danske afdeling blev stiftet i Virksomheden beskæftiger i dag 15 medarbejdere, blandt andet to montører i Jylland og to på Sjælland, således at virksomheden altid er tæt på kunderne. Desuden kan kunderne være sikre på effektiv online-support, som klares fjernbetjent det vil sige, at supporteren fra Sitech via nettet kan få adgang til 3D GPS maskinstyrings-systemet på kundens maskine ude på byggepladsen og derved løse et problem eller guide føreren til den rigtige løsning. Online løsning - Med et modem monteret på en maskine sikrer entreprenøren en fuld integreret online løsning, der knytter maskine, controller og kontoret sammen. Teknologien forbedrer effektiviteten og produktiviteten, samtidig med at spild og omkostninger reduceres ved, at design-data løbende korrigeres og lynhurtigt sendes mellem byggeplads og kontor. En travl landmåler skal eksempelvis ikke nødvendigvis køre ud på byggepladsen. Her kan en formand med en af vores GPS-rovere foretage en række målinger, som efterfølgende trådløst sendes hjem til landmåleren på kontoret. Resultatet er et holdbart og kvalitetssikret byggeri, der kan gøres færdig til tiden eller måske endda tidligere og dermed til en bedre indtjening på det enkelte projekt, forklarer Søren Birn, der er ansvarlig for salg i Jylland. Maskinstyring Trimbles produkter rummer en lang række forskellige og integrerbare løsninger. Med en maskinstyring kan entreprenøren styre sin maskinflåde og følge den enkelte maskines aktivitet. Maskinerne kan indsamle data, som sendes hjem, og omvendt modtage rettelser fra kontoret med hurtigere og mere præcist arbejde til følge. Connected Community er en webbaseret løsning, der gør det muligt for byggevirksomheder at styre og dele informationer via deres unikke hjemmeside. Systemet sikrer højere effektivitet, fordi det bl.a. fjerner eller i hvert fald minimerer køretid mellem kontor og byggeplads. Al rådgivning foregår på nettet, alle data bliver lagret kontinuerligt og forbinder således folk, plads og maskiner. Kunden vælger selv, hvem der internt i firmaet skal have adgang til systemet, og kan endda give relevante, eksterne samarbejdspartnere adgang med et gæstelogin det kan f. eks. være ingeniører eller underleverandører.» TEMA: IT OG TELEKOMMUNIKATION DECEMBER 2014 FORMANDSBLADET 15

16 Formænd og byggeledere fra hele landet besøger Sitech i Horsens.» Let at bruge - Trimble er let at bruge for alle. Systemet er intuitivt opbygget med danske menuer, men skulle brugeren alligevel komme på vildspor, er hjælpen lige ved hånden. Vores supportere kan logge sig ind på den enkelte maskine og guide maskinføreren igennem processen, fortæller Søren Birn. Desuden har brugerne mulighed for at deltage på SITECH Academy og tage kurser indenfor de forskellige områder. Sitech arbejder sammen med såkaldte OEM-kunder, altså eksempelvis Volvo Entreprenørmaskiner der på kundens bestilling monterer Trimbles løsninger som ekstraudstyr på maskinerne. Med større entreprenørvirksomheder som f. eks. Per Aarsleff og Arkil. Med mindre entreprenørfirmaer der typisk løser opgaver som underentreprenører, samt med udlejningsfirmaerne. løsninger. Endnu er der ikke en fælles platform, men en arbejdsgruppe arbejder hen imod en fælles standard, som eksempelvis vil være at foretrække på Femern-forbindelsen, hvor mange forskellige entreprenører fra forskellige lande skal arbejde sammen, påpeger Søren Birn, der tilføjer, at Trimbles base allerede er i stand til at snakke sammen med andre systemer. Fælles standard - Vi oplever i stigende grad, at ikke mindst de store aktører i branchen forlanger, at der skal være installeret maskinstyring i entreprenørmaskinerne, og mange foretrækker heldigvis vores 16 FORMANDSBLADET DECEMBER 2014 TEMA: IT OG TELEKOMMUNIKATION

17 Entreprenørgården i Aabenraa Kommune søger ny områdeleder Brænder du for drift af vej- og grønne arealer? Har du øje for gode arbejdsgange, der sikrer optimal indtjening? Motiveres du af personaleledelse og evner du sammen med andre at skabe topresultater på arbejdsområdet? Så er jobbet som områdeleder i entreprenørgården noget for dig. I stillingen har du ansvar for nogle kontrakter som indebærer økonomistyring, faglig ledelse, personaleledelse og samarbejde med bygherre. Dine vigtigste opgaver er på kort sigt Detailindsigt i kontrakter Ledelse af en kontrakt Optimere opgaveløsninger Faglige kompetencer Solid erfaring med opgaver indenfor drift af vej, park, natur eller lignende arbejdsfelt Du er en erfaren projektleder, som overholder kvalitetskrav og kommer i mål med alle projekter Erfaring med personaleledelse Personlige kompetencer Du er nytænkende og vaner begrænser dig ikke Du trives med ansvar Du kan sætte dagsordenen og samtidig lytte Som personaleleder er du opmærksom på at medarbejderne trives Du er en god samarbejdspartner for funktionærerne i organisationen Om os Entreprenørgården løser primært driftsopgaver indenfor vej, park og natur for Aabenraa Kommune. Alle vores opgaver er vundet i licitationer mod de førende private aktører på området. Vi har konstant fokus på udvikling og vil gøre tingene lidt bedre end andre. Entreprenørgården har indenfor de seneste år gennemgået en stor forandring, fra traditionel kommunal institution til at være helt markedsorienteret. I dag er vi omkring 40 engagerede medarbejdere i virksomheden, som arbejder målrettet mod at fastholde vores markedsposition i fremtiden. Løn- og ansættelsesvilkår Stillingen er på overenskomstvilkår, og lønnen fastsættes efter forhandling med udgangspunkt i dine faglige kompetencer. Du kan tiltræde 1. marts Hvis du ønsker mere information om stillingen, kan du kontakte driftschef Søren N. Nielsen , Ansøgningsfristen er 15. januar Du opfordres til at sende din ansøgning online via Du finder annoncen under vores kommune og sender ansøgningen via søg stillingen feltet nederst i annoncen. Vi holder samtale i uge 4.

18 Ny teknologi og sunde værdier skaber sorte tal på bundlinjen - Vi har formuleret en IT-strategi og investeret i det elektroniske ledelsessystem Improve, der holder styr på alle dokumenter inden for kvalitetsstyring, miljø og arbejdsmiljø, forklarer Jens Brøndum og Lars Knudsen. Entreprenørvirksomheden VAM A/S arbejder efter ny IT-strategi, der holder styr på detaljerne og dokumentationen AF NIELS HENRIKSEN Gamle dyder og sunde værdier som ordentlighed og troværdighed, både i forholdet mellem virksomhed og kunde men bestemt også mellem virksomhed og medarbejder, er hverken døde eller borte, fordi den moderne hverdag er præget af smartphones, ipads og avancerede computersystemer. Hos VAM A/S i Auning på Djursland går den ny teknologi hånd i hånd med de sunde værdier og tilsammen skaber de grobund for en positiv udvikling, der de seneste mange år har givet sorte tal på bundlinjen - også i de år hvor resten af verden mere eller mindre i bedste fald har ligget underdrejet på grund af finanskrisen. IT-strategi - Vi har formuleret en IT-strategi og investeret i det elektroniske ledelsessystem Improve, der holder styr på alle dokumenter inden for kvalitetsstyring, miljø og arbejdsmiljø. Desuden arbejder vi målrettet på at blive ISO-certificeret på netop de tre områder, og vi forventer at have certificeringen i hus umiddelbart efter nytår, fortæller projektcheferne Lars Knudsen og Jens Brøndum, der er uddannet henholdsvis gartner og ingeniør. 18 FORMANDSBLADET DECEMBER 2014 TEMA: IT OG TELEKOMMUNIKATION

19 Og Improve er virkelig blevet en forbedring, blandt andet fordi medarbejderne nu kan være sikre på altid at arbejde med de nyeste, opdaterede dokumenter og skabeloner. Tidligere er alle procedurer blevet dokumenteret manuelt. Med Improve opdateres dokumenterne automatisk, og i forhold til eksempelvis maskiner og værktøj betyder det, at systemet løbende vil have tjek på maskinstyring, hvornår den enkelte maskine skal til syn eller sikkerhedstjek, hvornår hjælpemidler skal kalibreres og sågar, hvornår medarbejderne bør komme på efteruddannelse. Fortsat vækst - De seneste år, også under finanskrisen, har vi vækstet og skabt sorte tal, og vi vurderer, at hvis vi fortsat skal vækste, så skal vi have styr på alle procedurer, lige som vi skal huske at evaluere på vores projekter, for derved lære af både fejl og successer. Vi har desuden ansat en universitetsuddannet strategi- og innovationsmedarbejder, der skal hjælpe os yderligere frem på markedet, fortæller de to projektchefer, der giver kundekredsen en stor del af æren for, at VAM A/S har været i stand til at vækste, mens andre har haft det mere end almindeligt svært. - Vi arbejder primært sammen med kommuner, forsyningsvirksomheder og større boligselskaber. Det er alle sammen kunder, som skal have gennemført nogle projekter, uanset krisetider, og som har evnen til at betale. Det betyder, at vi hele tiden har haft masser af arbejde, og at vi praktisk talt altid har fået vores penge, påpeger de. VAM A/S er de seneste år vækstet med nye medarbejdere om året, således at virksomheden i dag beskæftiger knap 130 ansatte, der alle er besat af den specielle VAM-ånd. Ansvar og medansvar - Vi er stolte over, at mange af vores medarbejdere allerede har haft 20, 30 og 40 års jubilæer. Samtidig får vi nye, yngre medarbejdere, der gerne vil påtage sig det ansvar, som vi uddelegerer til vores ansatte. Vi forventer, at medarbejderne ønsker at være her, og ikke kun fordi de hver måned får en løncheck. Vi forventer også, at de deltager aktivt, når vi årligt inviterer til flere sociale arrangementer, bl.a. vores store sommerfest eller julefrokosten. Vi forventer også, at medarbejderne tager et medansvar for projekterne. Ude på pladserne har medarbejderne både kompetence og ansvar, og det er tit føreren på gravemaskinen, der tager en beslutning og fører den ud i livet. Vi har vi mange år haft overskudsdeling, og det siger sig selv, at jo mere ansvar den enkelte tager, jo mere medarbejderne er opmærksom på detaljerne, jo større er chancen for, at overskuddet og dermed medarbejdernes andel vokser. Derfor har vi også meget høje forventninger til vores medarbejdere, som alle bliver taget godt imod. Vi sætter et par timer af til at gennemgå vores fælles medarbejderhåndbog, og nye kommer med rundt for at hilse på relevante kolleger. Årets Arbejdsplads Fokus på medarbejdernes trivsel og overskudsdeling var nogle af årsagerne til, at VAM A/S er blevet kåret som Årets Arbejdsplads af 3F som nummer 1 blandt 60 konkurrerende virksomheder og indstillet af medarbejderne. - Vi tror på, at investering i medarbejderne er godt givet ud. Vi arbejder med åben økonomi, således at medarbejderne kan følge med i økonomien i netop det projekt, de er i gang med. Det betyder, at de også kan se, om der er parametre, som de kan være med til at skrue på, som gør chancen for et overskud endnu større. Vi holder desuden som minimum månedlige møder for alle på projektet, således at alle er grundigt orienteret. Krav til formanden Hos VAM A/S er formanden blevet erstattet af projektlederen. Personen er den samme, men i takt med indførelsen af mere og mere ny teknik bliver arbejdsopgaverne andre og tit mere administrative. - De nye hjælpemidler og nye procedurer stiller også krav til formanden. Han skal ikke kun være faglig dygtig og have prøvet at sidde på gravemaskinen selv. Han skal være leder, han skal kunne håndtere IT, og han skal være i stand til at afvikle møder med medarbejderne og forklare om økonomi. Det er også ham, der selv skriver regningerne. Hos VAM A/S rekrutterer vi vore egne ledere og uddanner dem selv i kraft af et projektleder-trainee program, hvor medarbejdere med potentiale til projektleder gennemgår en målrettet træning. Samtidig oplever vi, at de enkelte ledere opfatter deres afdelinger lidt som deres egne firmaer, som deres egne børn. Vi har stor følelse af ejerskab, påpeger Lars Knudsen. - Vores kunder befinder sig geografisk primært på Djursland, i Randers og i Aarhus, men vi har en strategi om, at vi også på det område gerne vil vækste. Vi vil gerne have endnu flere kunder i nye områder, og vi forestiller os VAM A/S dække et område fra Aalborg til Horsens. Vi kan konstatere, at værdier som ordentlighed og ordholdenhed stadig er langtidsholdbare, for vi har rigtig mange kunder, der har arbejdet sammen med os i adskillige år, smiler Lars Knudsen og Jens Brøndum. Jens Brøndum (tv) og Lars Knudsen er projektchefer hos VAM A/S i Auning på Djursland. TEMA: IT OG TELEKOMMUNIKATION DECEMBER 2014 FORMANDSBLADET 19

20 Direktør Pia Søgaard Nielsen med DM Protectos stolpe til sikkerhedsrækværk. Til højre en ny type rækværk, som erstatter de forskallingsbrædder, der traditionelt bliver spændt på stolperne Pilen peger opad for DM Supply Hünnebecks skråspindlere suppleres i stigende omfang med sikkerhedsprodukter flere udviklet i samarbejde med kunderne AF NIELS HENRIKSEN Da amerikanske Harsco Infrastructures besluttede at lukke sine aktiviteter ned i Danmark og dermed i realiteten lukke for både salg og udlejning af kvalitetsprodukterne fra tyske Hünnebeck, gik der et lydeligt suk igennem den danske byggebranche. Ikke mindst Hünnebecks spindlere havde gennem årene oparbejdet en solid fanskare ude i entreprenørvirksomhederne på grund af elementstøtternes funktionalitet og deres ergonomi. Derfor blev det også hilst velkommen, da en kreds af investorer med et stort håb i den ene hånd og en lige så stor portion entusiasme og optimisme i den anden besluttede at etablere Dansk Montage Supply i daglig tale blot DM Supply med det formål at videreføre salg og udlejning af Hünnebecks produkter samt relaterede sikkerhedsprodukter. Ny salgskonsulent Til at lede virksomheden, som fik adresse i Onsild, tæt op ad den nordjyske motorvej, blev ansat Pia Søgaard Nielsen, der allerede havde 15 års erfaring med netop Hünnebecks produkter. Sammen med Lester Timmermann, der ligeledes var et kendt ansigt i branchen, fik hun til opgave at banke på hos de mange kunder, der i årevis havde sværget til de tyske topprodukter samt sikkerhedsmateriel fra Protecto. - Og jeg er godt nok stolt over, hvordan udviklingen har været i DM Supply. Vi er gået fra to på lønningslisten til nu fem, og ikke mindst ansættelsen af Jon Bisgaard som salgskonsulent primært med fokus på Sjælland, København og øerne er et stort skridt fremad for os. I Jon Bisgaard har vi fået en både erfaren og dygtig medarbejder, som ikke alene har mange års erfaring fra betonelementbranchen, men som også er uddannet byggetekniker, lige som han har drevet selvstændig virksomhed. Han er således i stand til at vejlede og rådgive vores mange kunder i, hvad de behøver for at skabe en effektiv og sikker byggeplads. Jon Bisgaard har en stor berøringsflade i branchen, han har et stort kendskab til montage, de materialer og hjælpemidler der bruges i forbindelse 20 FORMANDSBLADET DECEMBER 2014 TEMA: IT OG TELEKOMMUNIKATION

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE 9 eksempler 1 på udvikling og bedre bundlinje 04 08 12 16 20 24 28 32 36 Uddannelse har skabt ny virksomhedskultur Brdr. Andersen Nyt akkordsystem giver gevinst for alle CJ Anlæg It-systemer optimerer

Læs mere

12 eksempler. på øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet

12 eksempler. på øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet 1 12 eksempler på øget produktivitet og bedre bundlinje Byggeri og anlæg - øget produktivitet 2 Indhold Forord 3 Hurtige tiltag med umiddelbar effekt 4 Kommunikation mellem faggrupper er vejen til færre

Læs mere

BRANDVÆSEN. Frigørelse. Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte Side 22-33

BRANDVÆSEN. Frigørelse. Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte Side 22-33 NR. 10 december 2010 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Frigørelse Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte

Læs mere

#46 December 2013. Godt nytår. TeamOnline.dk. Indikator 2.0: Skab bedre liv gennem målbar udvikling

#46 December 2013. Godt nytår. TeamOnline.dk. Indikator 2.0: Skab bedre liv gennem målbar udvikling #46 December 2013 Indikator 2.0: Skab bedre liv gennem målbar udvikling 12 10 Beboerøkonomi på Kellersvej 10: Smart regneark bliver til nyt modul Marielund: Musik, piller og Bosted System! 18 Autisme Center

Læs mere

Vi bliver også berørt

Vi bliver også berørt MEDLEMSBLAD FOR danske kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / december 2013 Vi bliver også berørt To tillidsmænd fortæller, hvordan det er at hjælpe medlemmerne igennem en afskedigelsesrunde Læs

Læs mere

ny stemme fylder 45 år

ny stemme fylder 45 år ny stemme fylder 45 år 1963 1964 45 ÅR NR. 3 Juni 2008 46. ÅRGANG Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 3 2008 46. årgang Medlemsbladet»ny stemme«udgives af bestyrelsen for Dansk Landsforening for Laryngectomerede

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Hun er i konstant udvikling/2 Visionen holder/4 Ny varedeklaration på dit job/6 God debat om nye krav til overenskomsten/7

Læs mere

bipsnyt 2 : 14 læs om: 4 bips vedtægter er ændret 18 virksomheder i STARThullerne 20 fire gode råd fra Herlev Hospital 24 sådan gør de i Holland

bipsnyt 2 : 14 læs om: 4 bips vedtægter er ændret 18 virksomheder i STARThullerne 20 fire gode råd fra Herlev Hospital 24 sådan gør de i Holland bipsnyt 2 : 14 læs om: 4 bips vedtægter er ændret 18 virksomheder i STARThullerne 20 fire gode råd fra Herlev Hospital 24 sådan gør de i Holland et bedre bips indhold leder bips nyt 2 : 14 2 Lars Coling,

Læs mere

Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? Kendskabskampagne for nye købere NYT TEMA ANDELSLIV MESSE MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE

Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? Kendskabskampagne for nye købere NYT TEMA ANDELSLIV MESSE MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE NR. 3 SEPTEMBER 2014 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE TEMA Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? ANDELSLIV Kendskabskampagne for nye købere MESSE DELTAG I FREMTIDENS ANDELSBOLIG 2014 leder Mægler

Læs mere

s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE STU-ANALYSE ER POSITIV:

s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE STU-ANALYSE ER POSITIV: NR.3 JUNI 2013 ÅRGANG 63 s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE GÆSTERNE VAR IMPONEREDE STU-ANALYSE ER POSITIV: GODT TILBUD TIL UNGE MED CP

Læs mere

Redderen. Nr. 9 November 2014 37. årgang. RAV i Honduras s.14

Redderen. Nr. 9 November 2014 37. årgang. RAV i Honduras s.14 Redderen Nr. 9 November 2014 37. årgang RAV i Honduras s.14 2 Redderen 37. årgang Kolofon Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128

Læs mere

Faktuelt. Vi ønsker alle kloakmestre og leverandøre en knald god jul og et stabilt nytår! Danske Kloakmestre

Faktuelt. Vi ønsker alle kloakmestre og leverandøre en knald god jul og et stabilt nytår! Danske Kloakmestre Danske Kloakmestre. December 2008 Danske Kloakmestre. nr. 5. December Side 2008 Faktuelt Vi ønsker alle kloakmestre og leverandøre en knald god jul og et stabilt nytår! Danske Kloakmestre Side Danske Kloakmestre.

Læs mere

Projektleder Gert Herner Svendsen December 2014

Projektleder Gert Herner Svendsen December 2014 - - Projektleder Gert Herner Svendsen December 2014 1 Indhold Forord... 3 1.0 Indledning... 5 2.0 Problemformulering... 6 3.0 Projektmetode... 6 4.0 Selektionskriterier... 7 5.0 2009 2012 Fagmentorprojekt

Læs mere

Vejlederen. 25 års digitalisering for kommunerne

Vejlederen. 25 års digitalisering for kommunerne 25. årgang, nr. 1 Danmark Maj 2012 Nyt fra Grontmij Vejlederen Foto: Grontmij Carl Bro 25 års digitalisering for kommunerne Netop i disse dage er det 25 år siden, at Hillerød Kommune som den første i Danmark

Læs mere

Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12

Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12 medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / september 2009 Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12

Læs mere

Tag ansvar for din karriere. Resultatmål stresser Side 16

Tag ansvar for din karriere. Resultatmål stresser Side 16 forbundets magasin nr. 5, 2015 Resultatmål stresser Side 16 Tag ansvar for din karriere Jeg har mødt mange kolleger i sektoren, som tager til takke med det job, de har i dag, og som ikke spekulerer over,

Læs mere

Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 4 - April 2015-12. årgang Taxisalget styrtdykker side 6 Vognmænd i vildrede Skal man købe dyrt og sælge hurtigt, købe billigt og køre bilen ned eller skal man

Læs mere

PLAST SOM ER STÆRKERE END STÅL...

PLAST SOM ER STÆRKERE END STÅL... NR. 3 AUGUST 2008 ÅRGANG 4 PLAST SOM ER STÆRKERE END STÅL... LÆS FÆLLESTILLIDSMAND JAN S. JOHANSENS ARTIKEL OM HANS ARBEJDSPLADS, ELEKTRO-ISOLA A/S TELEFON OG ADRESSELISTE 3F Vejle Sjællandsgade 30 7100

Læs mere

Jacob. Søfartens Ledere. Er du synlig. Christensen ny velfærdsmand i Rotterdam ONSHORE: jobbet skal plejes. - headhunter giver gode råd

Jacob. Søfartens Ledere. Er du synlig. Christensen ny velfærdsmand i Rotterdam ONSHORE: jobbet skal plejes. - headhunter giver gode råd ONSHORE: Er du synlig på LinkedIn? - headhunter giver gode råd Mellemleder jobbet skal plejes - med eftertanke, kurser, sparring og omhu Søfartens Ledere nr. 6 2014 Jacob Christensen ny velfærdsmand i

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

bipsnyt 2 : 13 læs om: 6 bips konference 2013 8 IFC4 er udkommet 16 millionbeløb til CCS-implementering 18 TEMA: Udbud med mængder

bipsnyt 2 : 13 læs om: 6 bips konference 2013 8 IFC4 er udkommet 16 millionbeløb til CCS-implementering 18 TEMA: Udbud med mængder bipsnyt 2 : 13 læs om: 6 bips konference 2013 8 IFC4 er udkommet 16 millionbeløb til CCS-implementering 18 TEMA: Udbud med mængder bips forandres for altid leder bips nyt 2 : 13 2 Lars Coling, formand

Læs mere

4 August 2011. Kursus - mange tab kan undgås ved rettidig omhu. Portræt af Grafikeriet - medlem af De Grafiske

4 August 2011. Kursus - mange tab kan undgås ved rettidig omhu. Portræt af Grafikeriet - medlem af De Grafiske 4 August 2011 Kursus - mange tab kan undgås ved rettidig omhu Portræt af Grafikeriet - medlem af De Grafiske grafisk fremtid 88. årgang Medlemsblad for De Grafiske & Danske Lokalaviser ISSN 1904-1454 Redaktion

Læs mere

FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38. ÅRGANG - DECEMBER 2010. Glædelig jul og godt nytår FLEKSIBLE ARBEJDSTIDER OK 2011 RADIOGRAFIENS DAG

FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38. ÅRGANG - DECEMBER 2010. Glædelig jul og godt nytår FLEKSIBLE ARBEJDSTIDER OK 2011 RADIOGRAFIENS DAG FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38. ÅRGANG - DECEMBER 2010 Glædelig jul og godt nytår FLEKSIBLE ARBEJDSTIDER OK 2011 RADIOGRAFIENS DAG INDHOLD RADIOGRAFEN Radiografen udkommer 10 gange årligt. Oplag:

Læs mere

skræppebladet månedens nørd Mød fuglekongen af Gellerup nr. marts 2014

skræppebladet månedens nørd Mød fuglekongen af Gellerup nr. marts 2014 Månedens nørd - side 4 Direktøren venter på sin trio - side 6 Boligforeningens horoskop - side 12 Genbrugsen i Holmstrup - side 21 t 4 6 12 21 månedens nørd Mød fuglekongen af Gellerup 2 nr. marts 2014

Læs mere

FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB

FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB NR. 3 SEPTEMBER 23 Tema FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB LAVERE SKAT OG ØGET KONKURRENCE- EVNE Der er to retninger men kun én rigtig vej Aktuelt FOKUS PÅ KVALITET FREM FOR SKEMAER Ny rapport: Vi kan få mere

Læs mere

autobranchen.info Velkommen i Autobranchen Fra kollega til kollega Kunden mødes bedst i døren 05 Juni 2013

autobranchen.info Velkommen i Autobranchen Fra kollega til kollega Kunden mødes bedst i døren 05 Juni 2013 05 Juni 2013 autobranchen.info Velkommen i Autobranchen Danmark Fra kollega til kollega Kunden mødes bedst i døren cameleon.dk - 2013129 Nikolaj Nørup - kædekonsulent, Jylland AutoPartner byder Nikolaj

Læs mere

MAGASIN. Nyder livet som sommerhusejer. Giv dit sommerhus personlighed EJER. Peter Gade: Erik Peitersen: Renovering gav flere lejere

MAGASIN. Nyder livet som sommerhusejer. Giv dit sommerhus personlighed EJER. Peter Gade: Erik Peitersen: Renovering gav flere lejere EJER MAGASIN MAGASINET FOR SOMMERHUSEJERE Nr. 2 2008 Peter Gade: Nyder livet som sommerhusejer Foto: www.petergade.net Erik Peitersen: Giv dit sommerhus personlighed Bente og Egon: Renovering gav flere

Læs mere

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Nr. 2 - Marts 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Fremtidens nedslidte side 4 Giv din chef kritik... side 12 Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Tema Det siger

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere