Stx - oversigt over prøver, eksaminationstid, forberedelsestid, hjælpemidler mv.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stx - oversigt over prøver, eksaminationstid, forberedelsestid, hjælpemidler mv."

Transkript

1 I tabellen refererer overskrifterne i kolonnerne til: M/S: Mundtlig/skriftlig prøve /G: y eller gammel læreplan Valg: Valg mellem flere prøveformer, jf. fagbilag/læreplan Sp. kendt:, hvis opgaverne/temaerne er kendt på forhånd af eksaminanderne, og, hvis ikke Hjælpemidler: Begrænsninger i anvendelse af hjælpemidler under prøven (i forhold til eksamensbekendtgørelsens 15, stk. 1). iveau M/S /G Valg Eksaminationstid Forberedelsestid Sp. kendt Hjælpemidler Bemærkninger Billedkunst B M + Prøveform a: 60 min. Portfolio- og projekteksamen Prøveform b: 48 timer Billedkunst B M G + Prøveform a: 60 min. Portfolioeksamen Prøveform b: 48 timer Billedkunst C M 60 minutter Portfolio- og projekteksamen Billedkunst C M G 60 minutter Portfolioeksamen Biologi A S 5 timer Ingen Biologi A M Opgaven er kendt Bilag ukendt Biologi A S G 5 timer Ingen Biologi A M G + Opgaven er kendt Bilag er ukendt Biologi B M Opgaven er kendt Bilag er ukendt Biologi B M G Opgaven er kendt Bilag er ukendt. Biologi C M 24 minutter 24 minutter Opgaven er kendt Bilag er ukendt Biologi C M G + 24 minutter 24 minutter Februar 2013 Side 1 af 15

2 iveau M/S /G Valg Eksaminationstid Forberedelsestid Sp. kendt Hjælpemidler Bemærkninger Bioteknologi A S forsøg 5 timer Ingen Bioteknologi A M forsøg Opgaven er kendt Bilag er ukendt Dansk A S 5 timer Ingen Dansk A M 60 minutter Dansk A M G 60 minutter Dramatik B M 1. del: 15 min. pr. 2. del: eksaminand (fælles) + 30 min. (individuel) I alt 45 min. pr. elev. 2. del: Dramatik C M Ingen Engelsk A S 5 timer Ingen 1. delprøve uden hjælpemidler Engelsk A M 60 minutter Engelsk A M G 60 minutter Engelsk B S 5 timer Ingen 1. delprøve uden hjælpemidler Engelsk B M 60 minutter Engelsk B M G 60 minutter Februar 2013 Side 2 af 15

3 iveau M/S /G Valg Eksaminationstid Forberedelsestid Sp. kendt Hjælpemidler Bemærkninger Fransk beg. A S 4 timer Ingen Alle hjælpemidler er tilladt. Kommunikation dvs. software eller netbaserede programmer, der kan oversætte hele sætninger og hele Fransk beg. A M Præsentationsdelen: Fransk beg. A M G Præsentationsdelen: Fransk fort. A S 5 timer Ingen Alle hjælpemidler er tilladt. Kommunikation dvs. software eller netbaserede programmer, der kan oversætte hele sætninger og hele Fransk fort. A M Præsentationsdelen: Fransk fort. A M G Præsentationsdelen: Ekstemporaldelen, fortsættersprog: Alle hjælpemidler er tilladt. Kommunikation med omverdenen er ikke tilladt. Endvidere er brug af internettet og oversættelsesprogrammer, dvs. software eller netbaserede programmer, der kan oversætte hele sætninger og hele tekster fra ét sprog til et andet, ikke tilladt. Ekstemporaldelen, fortsættersprog: Alle hjælpemidler er tilladt. Kommunikation med omverdenen er ikke tilladt. Endvidere er brug af internettet og oversættelsesprogrammer, dvs. software eller netbaserede programmer, der kan Februar 2013 Side 3 af 15

4 iveau M/S /G Valg Eksaminationstid Forberedelsestid Sp. kendt Hjælpemidler Bemærkninger oversætte hele sætninger og hele tekster fra ét sprog til et andet, ikke tilladt. Fransk fort. B M Præsentationsdelen: Fransk fort. B M G Præsentationsdelen: Fysik A S 5 timer Ingen Databog fysik/kemi, 6.udg eller senere forudsat. Fysik A M 120 minutter / 24 minutter 0 minutter / 24 min. Eksp.: Teor.: Eksaminanderne må ikke genbruge data fra tidligere udførte eksperimenter. Todelt prøve eksperimentel / teoretisk. Højst 10 eksaminander ad gangen til eksperimentel prøve. Fysik A S G 5 timer Ingen Databog fysik/kemi, 6.udg eller Fysik A M G 120 minutter / 24 minutter Fysik B M 90 minutter / 24 min. 0 minutter / 24 min. Eksp.: Teor.: 0 minutter / 24 min. Ved den eksperimentelle del er kun øvelsesvejledninger, håndbøger, lærebøger og lignende tilladt. Rapporter og lignende må ikke medbringes. Eksaminanderne må ikke genbruge data fra tidligere udførte eksperimenter Fysik B M G 90 minutter / 24 min. 0 minutter / 24 min. Ved den eksperimentelle del er kun øvelsesvejledninger, håndbøger, lærebøger og lignende tilladt. Rapporter og lignende må ikke medbringes. Fysik C M 24 minutter senere forudsat. Todelt prøve eksperimentel / teoretisk. Højst 10 eksaminander ad gangen til eksperimentel prøve. Todelt prøve eksperimentel / teoretisk. Højst 10 eksaminander ad gangen til eksperimentel prøve. Todelt prøve eksperimentel / teoretisk. Højst 10 eksaminander ad gangen til eksperimentel prøve. Februar 2013 Side 4 af 15

5 iveau M/S /G Valg Eksaminationstid Forberedelsestid Sp. kendt Hjælpemidler Bemærkninger Fysik C M G + 24 minutter Prøveform a: Prøveform b: 24 min. * *Opgavetitlerne til prøven er kendt senest 5 hverdage før prøven Græsk A S 5 timer Ingen Græsk A M 60 minutter Ved eksaminationen må eleven kun medbringe den efterantikke ekstemporaltekst samt notater udarbejdet under forberedelsen. otaterne må ikke indeholde en oversættelse af hele eksamensteksten eller større sammenhængende dele af denne. Græsk A M G 60 minutter Ved eksaminationen må kun medbringes den efterantikke ekstemporaltekst samt notater udarbejdet under forberedelsen. otaterne må ikke indeholde en oversættelse af hele eksamensteksten eller større sammenhængende dele af denne. Ved eksaminationen benyttes et rent eksemplar af den græske tekst. Ekstemporaltekst på op til 5 sider. Ved eksaminationen benyttes et rent eksemplar af den græske tekst. Ekstemporaltekst på 2-5 sider. Historie A M Ukendt bilagsmateriale Historie A M G + Prøveform a: Prøveform b: 3 timer Italiensk A S 4 timer Ingen Alle hjælpemidler er tilladt. Kommunikation dvs. software eller netbaserede programmer, der kan oversætte hele sætninger og hele Ukendt bilagsmateriale Februar 2013 Side 5 af 15

6 iveau M/S /G Valg Eksaminationstid Forberedelsestid Sp. kendt Hjælpemidler Bemærkninger Italiensk A M Præsentationsdelen: Italiensk A M G Præsentationsdelen: A S 5 timer Ingen Alle hjælpemidler er tilladt. Kommunikation med omverdenen er ikke tilladt. Endvidere er dvs. software eller netbaserede programmer, der kan oversætte hele sætninger og hele tekster fra ét sprog til et andet, ikke tilladt. Prøveform a Prøveform b Prøveform a A M + Bilag offentliggøres ikke til eleverne inden prøven, men udleveres først ved forberedelsen. A M minutter+ 20 min. 0 minutter + 20 minutter (til den teoretiske del) Højst 8 eksaminander ad gangen til eksperimentel prøve. Kombinationen af eksperiment og teoretisk delopgave må ikke være kendt for eksaminanderne. A M G + Titler på opgaver kendt mindst 5 hverdage inden prøven Prøveform b A M G minutter + 20 minutter 0 minutter + 20 minutter (til den teoretiske del) Den aktuelle rapport/journal må ikke medbringes under den eksperimentelle del Højst 8 eksaminander ad gangen til eksperimentel prøve. Titler på opgaver til teoretiske del af prøven kendt mindst 5 hverdage inden prøven. Kom- Februar 2013 Side 6 af 15

7 Prøveform a Prøveform b Prøveform a iveau M/S /G Valg Eksaminationstid Forberedelsestid Sp. kendt Hjælpemidler Bemærkninger binationen af eksperiment og teoretisk delopgave må ikke være eksaminanderne bekendt. B M + Bilag offentliggøres ikke til eleverne inden prøven, men udleveres først ved forberedel- B M + 90 minutter.+ 20 min. 0 minutter + 20 minutter (til den teoretiske del) sen Højst 5 eksaminander ad gangen til eksperimentel prøve. Kombinationen af eksperiment og teoretisk delopgave må ikke være eksaminanderne bekendt. B M G + Titler på opgaver kendt mindst 5 hverdage inden prøven Prøveform b Prøveform a B M G + 90 minutter + 20 minutter 0 minutter + 20 minutter(til den teoretiske del) C M + 24 minutter 24 minutter Den aktuelle rapport/journal må ikke medbringes under den eksperimentelle del Højst 5 eksaminander ad gangen til eksperimentel prøve. Kombinationen af eksperiment og teoretisk delopgave må ikke være eksaminanderne bekendt. Prøveform b Prøveform a C M + 90 minutter + 20 min. 0 minutter + 20 minutter (til den teoretiske del) Højst 5 eksaminander ad gangen til eksperimentel prøve. Kombinationen af eksperiment og teoretisk delopgave må ikke være eksaminanderne bekendt. C M G + 24 minutter 24 minutter Titler på opgaver kendt mindst 5 hverdage inden prøven C M G + 90 minutter + 20 min. 0 minutter + 20 mi- Den aktuelle rapport/journal må ikke medbrin- Højst 5 eksaminander ad gan- Februar 2013 Side 7 af 15

8 Prøveform b iveau M/S /G Valg Eksaminationstid Forberedelsestid Sp. kendt Hjælpemidler Bemærkninger nutter (til den teoretiske ges under den eksperimentelle del gen til eksperimentel prøve. del) Titler på opgaver til teoretiske del af prøven kendt mindst 5 hverdage inden prøven. Kombinationen af eksperiment og teoretisk delopgave må ikke være eksaminanderne bekendt. C M forsøg Ingen Synopsis skal medbringes Kinesisk områdestudium Latin A S 5 timer Ingen Latin A M Ved eksaminationen må kun medbringes notater udarbejdet under forberedelsen. otaterne må ikke indeholde en oversættelse af hele eksamensteksten eller større sammenhængende dele af denne. Latin A M G Ved eksaminationen må kun medbringes notater udarbejdet under forberedelsen. otaterne må ikke indeholde en oversættelse af hele eksamensteksten eller større sammenhængende dele af denne. Latin B M 60 minutter Til eksaminationen må kun medbringes den latinske ekstemporaltekst samt notater udarbejdet under forberedelsen. otaterne må ikke indeholde oversættelser af eksamensteksterne i deres helhed eller større sammenhængende dele af dem. Latin B M G 60 minutter Ved eksaminationen må kun medbringes den latinske ekstemporaltekst samt notater udarbejdet under forberedelsen. otaterne må ikke indeholde en oversættelse af eksamensteksterne i deres helhed eller større sammenhængende Ved eksaminationen benyttes et rent eksemplar af teksten. Ved eksaminationen benyttes et rent eksemplar af teksten. Ved eksaminationen i den statarisk læste tekst benyttes et rent eksemplar af teksten. Ved eksaminationen i den statarisk læste tekst (teksttype a) benyttes et rent eksemplar af teksten. Februar 2013 Side 8 af 15

9 iveau M/S /G Valg Eksaminationstid Forberedelsestid Sp. kendt Hjælpemidler Bemærkninger dele deraf. Matematik A S 5 timer Ingen - 1. time: prøve uden hjælpemidler - derefter alle hjælpemidler Matematik A M Matematik A S G 5 timer Ingen - 1. time: prøve uden hjælpemidler - derefter alle hjælpemidler Matematik A M G Matematik B S 4 timer Ingen - 1. time: prøve uden hjælpemidler - derefter alle hjælpemidler Matematik B M Matematik B S G 4 timer Ingen - 1. time: prøve uden hjælpemidler - derefter alle hjælpemidler Matematik B M G Matematik C M 24 minutter 24 minutter Matematik C M G 24 minutter 24 minutter Mediefag B M 15 minutter min. 60 minutter Mediefag B M G 15+ Mediefag C M 10 + Februar 2013 Side 9 af 15

10 iveau M/S /G Valg Eksaminationstid Forberedelsestid Sp. kendt Hjælpemidler Bemærkninger Mediefag C M G Musik A S 5 timer (1+4) Ingen 1.time: Tangentinstrument (eller andet instrument efter eget valg) og audio-afspiller som eneste hjælpemidler time: Alle hjælpemidler, bortset fra programmer, der indeholder automatiske analyse-, harmoniserings-, arrangements- eller kompositionsfaciliteter Musik A M 30 min. (musikkundskab) + 10 min. (musikudøvelse) 60 minutter Alle + afspilningsanlæg, tangentinstrument, eller instrument efter eget valg. Eksamenslokalet skal være forsynet med et tangentinstrument Derudover kan eksaminanden medbringe et instrument efter eget valg. Ved særligt kompliceret partiturmusik kan der eksamineres i kendt stof. Musik A M G 30 min. (musikkundskab) + 10 min. (musikudøvelse) 60 minutter Alle + afspilningsanlæg, tangentinstrument, eller instrument efter eget valg. Ved særligt kompliceret partiturmusik kan der eksamineres i kendt stof. Februar 2013 Side 10 af 15

11 iveau M/S /G Valg Eksaminationstid Forberedelsestid Sp. kendt Hjælpemidler Bemærkninger Musik B M 24 minutter (musikkundskab) 48 minutter hovedspørgsmål. Alle + afspilningsanlæg, tangentinstrument, + 8 minutter (musikudøvelse) eller instrument efter eget valg parallelstof Musik B M G 24 minutter (musikkundskabspørgsmål. 48 minutter hoved- Alle + afspilningsanlæg, tangentinstrument, eller instrument efter eget valg + 8 minutter (musikudøvelse) parallelstof Musik C M 20 minutter (musikkundskab) + 5 minutter (musikudøvelse) Musik C M G 20 minutter (musikkundskab) + 5 minutter (musikudøvelse) Mindst (musikkundskab) Mindst (musikkundskab) Alle+ afspilningsanlæg, tangentinstrument Alle+ afspilningsanlæg, tangentinstrument Under prøven anvendes det udleverede ark med den grafiske gengivelse af musikken. Under prøven anvendes det udleverede ark med den grafiske gengivelse af musikken. aturgeografi B M Opgaverne uden bilag skal være kendt af eksaminanden inden prøven, dog først efter prøveplanens offentliggørelse. I forberedelsen udarbejder eksaminanden en disposition for besvarelsen af den stillede opgave inklusive det materiale, der tænkes inddraget i opgavens besvarelse. aturgeografi B M G / aturgeografi C M 24 minutter 24 minutter aturgeografi C M G 24 minutter 24 minutter Februar 2013 Side 11 af 15

12 iveau M/S /G Valg Eksaminationstid Forberedelsestid Sp. kendt Hjælpemidler Bemærkninger Oldtidskundskab Oldtidskundskab Religion C M + 24 minutter Prøveform a: 24 min. Prøveform b: 48 min. Russisk A S 5 timer Ingen Alle hjælpemidler er tilladt. Kommunikation dvs. software eller netbaserede programmer, der kan oversætte hele sætninger og hele Russisk A M / / s forberedelsestiden: Alle hjælpemidler er tilladt. Kommunikation med omverdenen er ikke tilladt. Endvidere er brug af internettet og oversættelsesprogrammer, dvs. software eller netbaserede programmer, der kan oversætte hele sætninger og hele tekster fra ét sprog til et andet, ikke tilladt. Russisk A M G Alle hjælpemidler er tilladt. Kommunikation dvs. software eller netbaserede programmer, der kan oversætte hele sætninger og hele Samfundsfag A S 6 timer (1 + 5) Ingen Løsning af opgaverne kan forudsætte brug af lommeregner eller regneark. C M 60 minutter Ved eksaminationen benyttes et rent eksemplar af den antikke basistekst. C M G 60 minutter Ved eksaminationen benyttes et rent eksemplar af den antikke basistekst. Eksamensspørgsmålet skal foreligge som en kopi, hvorpå eleven kan skrive noter. 1 times forberedelse evt. i grupper hvor alene opgaveformuleringer udleveres Februar 2013 Side 12 af 15

13 iveau M/S /G Valg Eksaminationstid Forberedelsestid Sp. kendt Hjælpemidler Bemærkninger Samfundsfag A M Mulighed for gruppeforberedelse Samfundsfag A S G 6 timer (1 + 5) Ingen Løsning af opgaverne kan forudsætte brug af lommeregner eller regneark. 1 times forberedelse evt. i grupper hvor alene opgaveformuleringer udleveres Samfundsfag A M G Mulighed for gruppeforberedelse Samfundsfag B M + Prøveform a: Mulighed for gruppeforbere- Prøveform b: 3 timer Samfundsfag B M G + Prøveform a: Prøveform b: 3 timer Samfundsfag C M 24 minutter 48 minutter Samfundsfag C M G 24 minutter 48 minutter Spansk A S 4 timer Ingen Alle hjælpemidler er tilladt. Kommunikation dvs. software eller netbaserede programmer, der kan oversætte hele sætninger og hele Spansk A M Præsentationsdelen: Spansk A M G Præsentationsdelen: Tysk beg. A S 4 timer Ingen Alle hjælpemidler er tilladt. Kommunikation dvs. software eller netbaserede program- delse Mulighed for gruppeforberedelse. Februar 2013 Side 13 af 15

14 iveau M/S /G Valg Eksaminationstid Forberedelsestid Sp. kendt Hjælpemidler Bemærkninger mer, der kan oversætte hele sætninger og hele Tysk beg. A M Præsentationsdelen: Tysk beg. A M G Præsentationsdelen: Alle hjælpemidler er tilladt. Kommunikation med omverdenen er ikke tilladt. Endvidere er brug af internettet ikke tilladt. Alle hjælpemidler er tilladt. Kommunikation med omverdenen er ikke tilladt. Endvidere er brug af internettet ikke tilladt. Tysk fort. A S 5 timer Ingen Alle hjælpemidler er tilladt. Kommunikation dvs. software eller netbaserede programmer, der kan oversætte hele sætninger og hele Tysk fort. A M Præsentationsdelen: 24 timer Tysk fort. A M G Præsentationsdelen: Tysk forts. B M Præsentationsdelen: Alle hjælpemidler er tilladt. Kommunikation med omverdenen er ikke tilladt. Endvidere er dvs. software eller netbaserede programmer, der kan oversætte hele sætninger og hele tekster fra ét sprog til et andet, ikke tilladt. Alle hjælpemidler er tilladt. Kommunikation med omverdenen er ikke tilladt. Endvidere er dvs. software eller netbaserede programmer, der kan oversætte hele sætninger og hele tekster fra ét sprog til et andet, ikke tilladt. Alle hjælpemidler er tilladt. Kommunikation med omverdenen er ikke til- Februar 2013 Side 14 af 15

15 iveau M/S /G Valg Eksaminationstid Forberedelsestid Sp. kendt Hjælpemidler Bemærkninger ladt. Endvidere er brug af internettet ikke tilladt. Tysk forts. B M G Præsentationsdelen: Alle hjælpemidler er tilladt. Kommunikation med omverdenen er ikke tilladt. Endvidere er brug af internettet ikke tilladt. Februar 2013 Side 15 af 15

Stx - oversigt over prøver, eksaminationstid, forberedelsestid, hjælpemidler mv.

Stx - oversigt over prøver, eksaminationstid, forberedelsestid, hjælpemidler mv. I tabellen refererer overskrifterne i kolonnerne til: M/S: Mundtlig/skriftlig prøve /G: y eller gammel læreplan Valg: Valg mellem flere prøveformer, jf. fagbilag/læreplan Sp. kendt:, hvis opgaverne/temaerne

Læs mere

Stx - oversigt over prøver, eksaminationstid, forberedelsestid, hjælpemidler mv.

Stx - oversigt over prøver, eksaminationstid, forberedelsestid, hjælpemidler mv. I tabellen refererer overskrifterne i kolonnerne til: M/S: Mundtlig/skriftlig prøve /G: y eller gammel læreplan Valg: Valg mellem flere prøveformer, jf. fagbilag/læreplan Sp. kendt:, hvis opgaverne/temaerne

Læs mere

Hhx - oversigt over prøver, eksaminationstid, forberedelsestid, hjælpemidler mv.

Hhx - oversigt over prøver, eksaminationstid, forberedelsestid, hjælpemidler mv. I tabellen refererer overskrifterne i kolonnerne til: M / S: Mundtlig/skriftlig prøve / G: y eller gammel læreplan Valg: Valg mellem flere prøveformer, jævnfør fagbilag/læreplan Sp. kendt:, hvis opgaverne/temaerne

Læs mere

Hhx - oversigt over prøver, eksaminationstid, forberedelsestid, hjælpemidler mv.

Hhx - oversigt over prøver, eksaminationstid, forberedelsestid, hjælpemidler mv. I tabellen refererer overskrifterne i kolonnerne til: M / S: Mundtlig/skriftlig prøve / G: y eller gammel læreplan Valg: Valg mellem flere prøveformer, jævnfør fagbilag/læreplan Sp. kendt:, hvis opgaverne/temaerne

Læs mere

Htx - oversigt over prøver, eksaminationstid, forberedelsestid, hjælpemidler mv.

Htx - oversigt over prøver, eksaminationstid, forberedelsestid, hjælpemidler mv. I tabellen refererer overskrifterne i kolonnerne til: M / S: Mundtlig/skriftlig prøve / G: y eller gammel læreplan Valg: Valg mellem flere prøveformer, jf. fagbilag/læreplan Sp. kendt:, hvis opgaverne/temaerne

Læs mere

Htx - oversigt over prøver, eksaminationstid, forberedelsestid, hjælpemidler mv.

Htx - oversigt over prøver, eksaminationstid, forberedelsestid, hjælpemidler mv. I tabellen refererer overskrifterne i kolonnerne til: M / S: Mundtlig/skriftlig prøve / G: y eller gammel læreplan Valg: Valg mellem flere prøveformer, jf. fagbilag/læreplan Sp. kendt:, hvis opgaverne/temaerne

Læs mere

Eksamensperioden strækker sig i år fra den 21. maj, hvor de skriftlige prøver begynder, til den 25. juni, som er sidste mundtlige prøvedag.

Eksamensperioden strækker sig i år fra den 21. maj, hvor de skriftlige prøver begynder, til den 25. juni, som er sidste mundtlige prøvedag. 1 Nyt fra fagkonsulenten Eksamen 2014 Eksamensperioden strækker sig i år fra den 21. maj, hvor de skriftlige prøver begynder, til den 25. juni, som er sidste mundtlige prøvedag. Skriftlige prøver De skriftlige

Læs mere

Skriftlige og mundtlige prøver til studentereksamen for 2g og 3g maj-juni, august og december 2015

Skriftlige og mundtlige prøver til studentereksamen for 2g og 3g maj-juni, august og december 2015 B Skriftlige og mundtlige prøver til studentereksamen for 2g og 3g maj-juni, august og december 2015 Indhold: Prøvekalender for de almengymnasiale uddannelser 2015... s. 2 STX-bekendtgørelsens læreplaner

Læs mere

Eksamens- og prøveinformation

Eksamens- og prøveinformation Eksamens- og prøveinformation til 3g. 2015 1 Antal eksaminer: Prøvefagsudtræk: Udtræk for 1. og 2.g. Offentliggørelse: Kommunikation i eksamensperioden: Mundtlige eksaminer: Skriftlige eksaminer: De vigtigste

Læs mere

Karakterstatistik for Januar 2013

Karakterstatistik for Januar 2013 nasievej 10 Januar 2013 Arabisk, niveau A - Mundtlig Arabisk, niveau B - Mundtlig Datalogi, niveau C - Mundtlig Dramatik, niveau C - Mundtlig Engelsk, niveau B - Mundtlig Erhvervsøkonomi, niveau C - Mundtlig

Læs mere

Obligatoriske fag og niveauer

Obligatoriske fag og niveauer Obligatoriske fag og niveauer Hver elev skal mindst have 4 fag på A-niveau samt normalt 3 fag på B- niveau og normalt 7 fag på C-niveau. Kravet opfyldes gennem obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag.

Læs mere

Karakterstatistik for December 2013

Karakterstatistik for December 2013 nasievej 10 December 2013 Udskrevet klokken 10:22:36 Side 1/7 nasievej 10 Januar 2014 Arabisk, niveau A - Mundtlig Arabisk, niveau A - Skriftlig Arabisk, niveau B - Mundtlig Biologi, niveau C - Mundtlig

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 142 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 142 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 142 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220

Læs mere

Side 1 af 5. VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Enkeltfag, HF/STX - holdstart 17.-21. august 2015 (e-learning-hold, se nederst)

Side 1 af 5. VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Enkeltfag, HF/STX - holdstart 17.-21. august 2015 (e-learning-hold, se nederst) Side 1 af 5 Hold Holdstart Varighed Fag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag SU-timer 602 1508 1 år Billedkunst 0 B 12:00-15:55 12:00-15:55 8,89 604e 1508 ½ år Biologi 0 C 8:00-11:25 8:30-11:25 6,67 606

Læs mere

Eksamenshåndbog Skoleåret 2014/2015. Lyngby Gymnasium, København Nord

Eksamenshåndbog Skoleåret 2014/2015. Lyngby Gymnasium, København Nord Eksamenshåndbog Skoleåret 2014/2015 Lyngby Gymnasium, København Nord 0 Indhold FORORD... 2 EKSAMENSPERIODE... 2 PRØVEPLANENS OFFENTLIGGØRELSE... 2 ANTAL EKSAMENER... 2 SKRIFTLIGE EKSAMENER... 3 MUNDTLIGE

Læs mere

1. Sprog og Identitet

1. Sprog og Identitet 1. Sprog og Identitet Engelsk A, Spansk begynder A og Psykologi B Engelsk Engelsk Engelsk Engelsk A Spansk begynder Spansk begynder Spansk begynder Spansk begynder A Psykologi Psykologi Psykologi B Samfundsfag

Læs mere

Studieretninger 2013-16. Udbud af. 22. januar 2013. 22.01.2013 1:33 bl

Studieretninger 2013-16. Udbud af. 22. januar 2013. 22.01.2013 1:33 bl Udbud af Studieretninger 2013-16 22. januar 2013 1:33 bl 2 Studieretninger 2013-16 Naturvidenskabelige studieretninger BIOTEK A + MATEMATIK A + Fysik B BIOLOGI A + Matematik B + Idræt B FYSIK A + MATEMATIK

Læs mere

Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14

Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14 Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14 2. fremmedsprog og kunstneriske fag har betydning for dine muligheder for valg af studieretninger. I skemaet nedenfor kan du ved at vælge

Læs mere

Vejledning til ansøgning om anderledes eksamensafvikling

Vejledning til ansøgning om anderledes eksamensafvikling Blanket for skoleåret 2016-17 Vejledning til ansøgning om anderledes eksamensafvikling Hvem kan søge? Hvad kan søges? Hvordan kan man søge? I særlige tilfælde kan en elev tilbydes eksamensforhold, der

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

Samfundsfag C Samfundsfag C Oldtidskundskab Religion. Naturvidenskabeligt grf

Samfundsfag C Samfundsfag C Oldtidskundskab Religion. Naturvidenskabeligt grf Sproglige studieretninger Studieretning 1a Engelsk A, Fransk A/Spansk A og Tysk fortsætter B Bio/Fys/NatGeo B Tysk (fort) B Tysk (fort) B Tysk (fort) B Valg B (mindst)(c B) Studieretning 1b Engelsk A,

Læs mere

Eksamenshåndbog Skoleåret 2015/2016. Lyngby Gymnasium, København Nord

Eksamenshåndbog Skoleåret 2015/2016. Lyngby Gymnasium, København Nord Eksamenshåndbog Skoleåret 2015/2016 Lyngby Gymnasium, København Nord 0 Indhold FORORD... 2 EKSAMENSPERIODE... 2 PRØVEPLANENS OFFENTLIGGØRELSE... 2 ANTAL EKSAMENER... 2 SKRIFTLIGE EKSAMENER... 3 MUNDTLIGE

Læs mere

Ved mundtlig eksamen/prøve skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål.

Ved mundtlig eksamen/prøve skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål. Eksamensregler Regler vedrørende eksamen og prøver. Mød altid i god tid til en eksamen/prøve. Ved skriftlig eksamen/prøve skal man sidde på sin plads og være klar senest 10 minutter før prøvens start.

Læs mere

Eksamensavis. hhx 3. år. Maj 2014

Eksamensavis. hhx 3. år. Maj 2014 Eksamensavis hhx 3. år 2014 Maj 2014 Denne eksamensavis indeholder en orientering om de regler, der er gældende for alle prøver ved eksamenstræningen og ved eksaminer ved Handelsgymnasiet, Århus Købmandsskole,

Læs mere

Sagsnr.:000.70K.271 HHX/HTX og STX/HF (version 5) Den 10. juli 2012

Sagsnr.:000.70K.271 HHX/HTX og STX/HF (version 5) Den 10. juli 2012 5. maj 2013 6. maj 2013 Matematik A, netadgang, stx stx131-matn/a-06052013 udlevering af bilagsmateriale 7. maj 2013 8. maj 2013 9. maj 2013 Kristi himmelfartsdag 10. maj 2013 11. maj 2013 12. maj 2013

Læs mere

Eksamen og årsprøver i gymnasiet Til 1g Herlev Gymnasium og HF 2014

Eksamen og årsprøver i gymnasiet Til 1g Herlev Gymnasium og HF 2014 OM EKSAMENSUDTRÆK for STX-elever Både skriftlige og mundtlige prøver er med i udtrækket. Reglerne om prøver i løbet af de 3 år er 1) der aflægges altid prøve i 3g i AT (mundtlig prøve) 2) der aflægges

Læs mere

Kinesisk A valgfag, juni 2010

Kinesisk A valgfag, juni 2010 Bilag 23 Kinesisk A valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Kinesisk er et færdigheds-, videns- og kulturfag. Dets genstandsområde er det kinesiske standardsprog (putonghua), som det tales

Læs mere

A C? B Studieretninger 2016

A C? B Studieretninger 2016 A C? B tudieretninger 2016 tudievejlederne hjælper dig Klaus Holleufer Mariann Wulff Morten Mortensen Marie Odgaard kh@skanderborg-gym.dk mw@skanderborg-gym.dk mm@skanderborg-gym.dk od@skanderborg-gym.dk

Læs mere

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX Scan & tjek WEB PP StudiePlanner STX 2013 2014 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus EN STUDENTEREKSMEN KRÆVER: 4 fag -niveau 3 fag B-niveau 7 fag -niveau De De obligatoriske fag udgør hovedparten af af

Læs mere

Studenters karakterer

Studenters karakterer Studenters karakterer Rapporterne præsenterer statistik over de karakterer som fremgår på studenternes eksamensbeviser på de gymnasiale uddannelser. Bemærk, at denne rapport opgør data på baggrund af bevisår

Læs mere

Gymnasiets opbygning 1 STUDENTEREKSAMEN STX. Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag

Gymnasiets opbygning 1 STUDENTEREKSAMEN STX. Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag 1 STUDENTEREKSAMEN STX Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag Hvad giver en studentereksamen (STX) dig? 2 Den bredest mulige adgang til videregående uddannelser Studiekompetence - så

Læs mere

Eksamensbestemmelser 1hf Herlev Gymnasium og HF 2013

Eksamensbestemmelser 1hf Herlev Gymnasium og HF 2013 Skriftlig eksamen 1hf, årgang 2012 Maj-juni 2013 Dato Tidsrum Eksamen / prøve Fredag 31. maj kl. 9.00-12.00 Skriftlig eksamen, hf: matematik C Mødetid ved den skriftlige eksamen er kl. 8.45. (Med computer

Læs mere

Eksamenskarakterer, Årskarakterer, fag og evalueringsform pr. institution og uddannelse

Eksamenskarakterer, Årskarakterer, fag og evalueringsform pr. institution og uddannelse Eksamenskarakterer, Årskarakterer, fag og evalueringsform pr institution og uddannelse 2014 Struer Statsgymnasium Fag Evalueringsform Karaktertype stx hf hhx Afsætning A Mundtlig Eksamenskarakter,4 (,)

Læs mere

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus StudiePlanner 1 Find DIN retning! 2 EN STUDENTEREKSAMEN KRÆVER: 4 fag på A-niveau 3 fag på B-niveau 7 fag på C-niveau De obligatoriske fag udgør hovedparten af gymnasieuddannelsen. Studieretningsfag og

Læs mere

Eksamensbestemmelser 1hf Herlev Gymnasium og HF 2014

Eksamensbestemmelser 1hf Herlev Gymnasium og HF 2014 Skriftlig eksamen 1hf, årgang 2013 Maj-juni 2014 Dato Tidsrum Eksamen / prøve Mandag 2. juni kl. 9.00-12.00 Skriftlig eksamen, hf: matematik C Mødetid ved den skriftlige eksamen er kl. 8.45. Dørene åbnes

Læs mere

Eksamensreglement 2015

Eksamensreglement 2015 Eksamensreglement 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Regelgrundlag... 2 Tilsynsførende... 2 Materialer... 3 Udeblivelse/forsinket fremmøde... 3 Snyd... 3 Forstyrrelse... 3 Eksamensadfærd...

Læs mere

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Grenaa Handelsskole H2. år

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Grenaa Handelsskole H2. år EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Grenaa Handelsskole H2. år 2010 Indholdsfortegnelse: Forord Diverse praktiske oplysninger Eksamensreglement Øvrige regler ved mundtlig eksamen Vilkår for anvendelse

Læs mere

Forsøgslæreplan for latin A stx, marts 2014

Forsøgslæreplan for latin A stx, marts 2014 Bilag 33 Forsøgslæreplan for latin A stx, marts 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Latin er et sprog- og kulturfag. På grundlag af væsentlige latinske tekster og romerskarkæologisk materiale beskæftiger

Læs mere

STØVRING GYMNASIUM. Studieretningsønske 2017

STØVRING GYMNASIUM. Studieretningsønske 2017 STØVRING GYMNASIUM Studieretningsønske 2017 Studieretningsønske 2017 I skal angive ønske om studieretning i lectio senest d. 11.10 kl. 22.00. I skal besvare et spørgeskema om studieretninger, 2. fremmedsprog

Læs mere

Analyse af studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx)

Analyse af studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx) Analyse af studenterne fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx) Af Kristine Flagstad De naturvidenskabelige fag blev styrket via gymnasiereformen. Det viste analysen af studenterne i 2008.

Læs mere

2014: Humanistisk-sproglig studieretning (Amerikalinjen)

2014: Humanistisk-sproglig studieretning (Amerikalinjen) 2014: Humanistisk-sproglig studieretning (Amerikalinjen) Studieretningsfag: Spansk begyndersprog A, Engelsk A Naturvidenskabelige fag: og Naturgeografi C Spansk A Engelsk A 335 timer Valgfag B* B* Naturgeo.

Læs mere

Eksamensbestemmelser

Eksamensbestemmelser 2017-2018 Eksamensbestemmelser Indholdsfortegnelse Afsætning A, skriftlig... 3 Afsætning A, mundtlig... 3 Afsætning B, mundtlig... 3 Dansk A, skriftlig... 4 Dansk A, mundtlig... 4 Engelsk A, skriftlig...

Læs mere

Oversigt studieretninger

Oversigt studieretninger Oversigt studieretninger 2017-18 Fysik A Matematik A Kemi B Matematik A Fysik A Kemi B Dansk A Engelsk B Biologi C Historie A Idræt C Samfundsfag C Kunstneriske fag C 2. fremmedsprog B * ** *Frit C- eller

Læs mere

Prøve- og eksamenskalender Skoleåret 2015/2016 - Gymnasiale uddannelser

Prøve- og eksamenskalender Skoleåret 2015/2016 - Gymnasiale uddannelser September 2015 23. september 2015 Teknologi B, udlevering af projektoplæg eux eux153-tek/b-23092015 November 2015 16. november 2015 Teknologi B, aflevering af projektrapport 23. november 2015 Offentliggørelse

Læs mere

Nyhedsbrev om Netprøver.dk, september 2015

Nyhedsbrev om Netprøver.dk, september 2015 Til alle gymnasiale institutioner Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Nyhedsbrev

Læs mere

Eksamensreglement 2014

Eksamensreglement 2014 Eksamensreglement 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Regelgrundlag... 2 Tilsynsførende... 2 Materialer... 3 Udeblivelse/forsinket fremmøde... 3 Snyd... 3 Forstyrrelse... 3 Eksamensadfærd...

Læs mere

Eksamensreglement 2016

Eksamensreglement 2016 Eksamensreglement 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Regelgrundlag... 3 Eksamensafvikling... 3 Overordnede rammer... 3 Prøvens begyndelse... 3 Kontakt med tilsyn ved skriftlige prøver...

Læs mere

Enkeltfag Kursister ved VUC

Enkeltfag Kursister ved VUC IV Enkeltfag Kursister ved VUC IV Enkeltfag og kursister ved VUC 61 Enkeltfagsundervisning pr. 6. marts 2000. Tabel 4.1 Fag og niveau Enkeltfag holdkurister GIF holdkursister GSK holdkursister Arabisk

Læs mere

A C? B Studieretninger 2015

A C? B Studieretninger 2015 A C? B tudieretninger 2015 Velkommen til kanderborg Gymnasium På de næste sider kan du se noget om de mange fag og de forskellige studieretninger som vi tilbyder på kanderborg Gymnasium. Du kan også se

Læs mere

Til kommende elever 2013

Til kommende elever 2013 Til kommende elever 2013 Velkommen til Roskilde Gymnasium Faglighed Forskellighed Fællesskab STX Gymnasiet er en 3-årig gymnasial uddannelse, der er studieforberedende og giver adgang til alle videregående

Læs mere

Katedralskolen: stx og hf

Katedralskolen: stx og hf Katedralskolen: stx og hf STX og hf Begge er almendannende Begge kan bruges til at få adgang til en videregående uddannelse. Begge indeholder en række almindelige fag kendt fra folkeskolen og selvfølgelig

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen 2015 Høng Gymnasium og HF Hvor finder jeg information om de enkelte fag? Det er god ide at vide besked om prøveformer og bedømmelseskriterier i de fag, man skal til eksamen i. Derfor

Læs mere

2017: Sproglig studieretning med tre sprog (supersproglig)

2017: Sproglig studieretning med tre sprog (supersproglig) 17: Sproglig studieretning med tre sprog (supersproglig) Studieretningsfag: Engelsk A, Spansk beg. A, Tysk forts./fransk forts. B Fag Grund 1.&2. semester 3. semester 4. semester 5. semester 6. semester

Læs mere

AT Omlagt skriftligt arbejde 25. september 2014 Årgang 2014

AT Omlagt skriftligt arbejde 25. september 2014 Årgang 2014 AT Omlagt skriftligt arbejde 25. september 2014 Årgang 2014 AT i grundforløbet OS i grundforløbet AT1 4 20 % omlægges for A-/B-fag med mindst 10 elevtimer AT2 2 20 % omlægges for matematik C Sum 6 AT i

Læs mere

Eksamensreglement EUX

Eksamensreglement EUX Eksamensreglement EUX 2016 2 EUX Eksamensreglement Indhold Regler for skriftlige og mundtlige prøver... 4 Skriftlige prøver... 4 Aflevering... 4 Mundtlige prøver... 5 Oversigt over hjælpemidler ved mundtlig

Læs mere

2017: Sproglig studieretning med fire sprog (supersproglig)

2017: Sproglig studieretning med fire sprog (supersproglig) 17: Sproglig studieretning med fire sprog (supersproglig) Studieretningsfag: Engelsk A, Spansk beg. A, Tysk forts./fransk forts. B Grund 1.&2. semester 3. semester 4. semester 5. semester 6. semester forløb

Læs mere

AT Omlagt skriftligt arbejde 26. august 2015 Årgang 2015

AT Omlagt skriftligt arbejde 26. august 2015 Årgang 2015 AT Omlagt skriftligt arbejde 26. august 2015 Årgang 2015 AT i grundforløbet OS i grundforløbet AT1 2 20 % omlægges for A-/B-fag med mindst 10 elevtimer Sum 2 20 % omlægges for matematik C AT i foråret

Læs mere

Ved mundtlig eksamen skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål.

Ved mundtlig eksamen skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål. Eksamensregler Regler vedrørende EKSAMEN Mød altid i god tid til en eksamen. Ved skriftlig eksamen skal man sidde på sin plads og være klar senest 10 minutter før prøvens start. Man skal altså møde senest

Læs mere

STUDIERETNINGER SPROG KUNST SAMFUNDSFAG NATURVIDENSKAB. Faglighed, fornyelse og fællesskab.

STUDIERETNINGER SPROG KUNST SAMFUNDSFAG NATURVIDENSKAB. Faglighed, fornyelse og fællesskab. STUDIERETNINGER 2017-2020 SPROG KUNST SAMFUNDSFAG NATURVIDENSKAB www.gladgym.dk Faglighed, fornyelse og fællesskab Valg af studieretning Kære 1g elev og dine forældre På Gladsaxe gymnasium tilbyder vi

Læs mere

Studieretningsudbud til skoleåret 2014 15

Studieretningsudbud til skoleåret 2014 15 Studieretningsudbud til skoleåret 2014 15 Naturvidenskabelige studieretninger 1. Matematik A, Fysik B og Kemi B Skolen vælger: Biologi eller naturgeografi C Eleven ønsker: Tysk eller fransk fortsættersprog

Læs mere

Eksamen og årsprøver i gymnasiet Til 1g Herlev Gymnasium og HF 2015

Eksamen og årsprøver i gymnasiet Til 1g Herlev Gymnasium og HF 2015 OM EKSAMENSUDTRÆK for STX-elever Både skriftlige og mundtlige prøver er med i udtrækket. Reglerne om prøver i løbet af de 3 år er 1) der aflægges altid prøve i 3g i AT (mundtlig prøve) 2) der aflægges

Læs mere

2016: Humanistisk-sproglig studieretning (Super sproglig)

2016: Humanistisk-sproglig studieretning (Super sproglig) 2016: Humanistisk-sproglig studieretning (Super sproglig) Studieretningsfag: Spansk begyndersprog A, Naturvidenskabelige fag: og Naturgeografi C Spansk A Valgfag B* B* Naturgeo. C Matematik C 1 Samf..

Læs mere

Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2007

Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2007 Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2007 Af Susanne Irvang Nielsen og Simon Reusch 1. Indledning Fra den 15. februar til den 15. marts 2007 er der blevet indsamlet data for oprettede

Læs mere

Orientering om eksamen AVU 2015

Orientering om eksamen AVU 2015 AVU: Eksamen Orientering om eksamen AVU 2015 Framelding Du kan framelde dig prøverne ved din lærer i faget. Modtager du SU eller deltager du efter aftale med kommunen, forventes det, at du deltager i prøverne.

Læs mere

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser HHX HTX STX HF Dansk A Engelsk A Engelsk B Engelsk B Engelsk B Tysk eller Fransk B 2. fremmedsprog B eller A Samtidshistorie B Teknologihistorie C Historie

Læs mere

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for HHX, HF, EUD, EUX 2017/2018

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for HHX, HF, EUD, EUX 2017/2018 Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for HHX, HF, EUD, EUX 2017/2018 Indhold 0. Før eksamen... 2 It-anvendelse... 2 Internetblokering... 2 Brug af computer... 2 1. Skriftlig eksamen... 3 Netprøver.dk...

Læs mere

Eksamensreglement for HG

Eksamensreglement for HG Eksamensreglement for HG 2014 Indholdsfortegnelse Indhold 1. Mundtlig eksamen... 3 2. Caseeksamen... 3 2.1 Case-arbejdsdag... 3 2.2 Case-eksamination... 4 2.3 Censors ansvar og opgaver under eksaminationen...

Læs mere

Oversigt over SR 1/15: Matematik A, Fysik B og Kemi B

Oversigt over SR 1/15: Matematik A, Fysik B og Kemi B Oversigt over SR 1/15: Matematik A, Fysik B og Kemi B og fag, der skal vælges i løbet af 2g) og de øvrige fag. så skal du kun vælge et C- niveau valgfag i 3g, da dit 2. fremmedsprog tæller som det 4. A-

Læs mere

Orientering om eksamen AVU 2015

Orientering om eksamen AVU 2015 AVU: Eksamen Orientering om eksamen AVU 2015 Framelding Du kan framelde dig prøverne ved din lærer i faget. Modtager du SU eller deltager du efter aftale med kommunen, forventes det, at du deltager i prøverne.

Læs mere

Studieretningsudbud på Rødovre Gymnasium 2016

Studieretningsudbud på Rødovre Gymnasium 2016 Januar 2016 Studieretningsudbud på Rødovre Gymnasium 2016 Naturvidenskabelige studieretninger 1. Matematik, Fysik og Kemi Matematik A, Fysik B og Kemi B Elevvalg: 2. fremmedsprog, kunstfag til C-niveau,

Læs mere

Hjælpemidler Nedenstående oversigt viser hvilke former for hjælpemidler, der må anvendes ved de enkelte prøver.

Hjælpemidler Nedenstående oversigt viser hvilke former for hjælpemidler, der må anvendes ved de enkelte prøver. Hjælpemidler Nedenstående oversigt viser hvilke former for hjælpemidler, der må anvendes ved de enkelte prøver. Skriftlige prøver Bekendtgørelse nr. 351 af 19. maj 2005, 14, bekendtgørelse nr. 863 af 5.

Læs mere

Eksamens- og prøveinformation

Eksamens- og prøveinformation Eksamens- og prøveinformation til 2g. 2015 Antal eksaminer: Prøvefagsudtræk: Udtræk for 1. og 2.g. Offentliggørelse: Kommunikation i eksamensperioden: Mundtlige eksaminerog prøver: Skriftlige eksaminer

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG 3. HHX

EKSAMENSHÅNDBOG 3. HHX EKSAMENSHÅNDBOG 3. HHX Skoleåret 2012/13 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 691 af 23/06/2010

Læs mere

Eksamen og eksamensbilag :

Eksamen og eksamensbilag : Eksamen og eksamensbilag : 24 timers forberedelse 3 timers forberedelse Institutionen vælger for det enkelte hold en af følgende to prøveformer: Prøveform a): Der afholdes en mundtlig prøve på grundlag

Læs mere

Dispensation ved eksamen

Dispensation ved eksamen Dispensation ved eksamen Dispensationener kan gives, hvis du har en særlig funktionsnedsættelse. Generelt gælder de samme regler for ordblinde som for alle andre prøvedeltagere i eksamensbekendtgørelsens

Læs mere

STUDIERETNINGER 2016-2019 SR1 SR2 SR3 SR4 SR5 SR6 MA A MA A BI A SA A EN A EN A FY B BT A MA B MA B SA B ME B KE B FY B ID B EØ C PS C SA B

STUDIERETNINGER 2016-2019 SR1 SR2 SR3 SR4 SR5 SR6 MA A MA A BI A SA A EN A EN A FY B BT A MA B MA B SA B ME B KE B FY B ID B EØ C PS C SA B STUDIERETNINGER 2016-2019 SR1 SR2 SR3 SR4 SR5 SR6 MA A MA A BI A SA A EN A EN A FY B BT A MA B MA B SA B ME B KE B FY B ID B EØ C PS C SA B SR7 SR8 SR9 SR10 MU A EN A EN A EN A EN A TYF A FRB A SPB A FI

Læs mere

Eksamensreglement Learnmark Tech

Eksamensreglement Learnmark Tech Eksamensreglement Learnmark Tech Eksamensreglementet skal sikre at prøver i erhvervsuddannelserne på Learnmark Tech gennemføres i overensstemmelse med centralt fastsatte gældende regler og skolens egne

Læs mere

Eksamensinformation Sommer 2014

Eksamensinformation Sommer 2014 Eksamensinformation Sommer 2014 Indholdsfortegnelse Tidsplan for eksamensperioden... 2 Antal prøver... 2 Bedømmelse... 3 Hjælpemidler... 3 Klage... 4 Prøvetid... 5 Snyd... 5 Sygdom... 6 Trækning af eksamensspørgsmål...

Læs mere

2017/2018 PRÆCIS HVILKE FAG KAN DU FÅ PÅ STX OG HF? Katalog over studieretninger, valgfag og studiepakker på SG

2017/2018 PRÆCIS HVILKE FAG KAN DU FÅ PÅ STX OG HF? Katalog over studieretninger, valgfag og studiepakker på SG 2017/2018 PRÆCIS HVILKE FAG KAN DU FÅ PÅ STX OG HF? Katalog over studieretninger, valgfag og studiepakker på SG Indholdsfortegnelse STX: Matematik A Bioteknologi A Fysik B... 3 STX: Matematik A Fysik B

Læs mere

Lærerens eksamenshåndbog til stx, hf og hf(e)-eksamen 2015

Lærerens eksamenshåndbog til stx, hf og hf(e)-eksamen 2015 D Lærerens eksamenshåndbog til stx, hf og hf(e)-eksamen 2015 Indhold: Prøvekalender for de almengymnasiale uddannelser 2015... s. 2 Undervisningsvejledninger til stx i uddrag... s. 6 Bekendtgørelse om

Læs mere

Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014

Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014 Bilag 26 Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Græsk er et sprog- og kulturfag, der omhandler antikken som grundlag for europæisk kultur. Faget beskæftiger

Læs mere

Eksamensreglement TEKNISKE GYMNASIUM

Eksamensreglement TEKNISKE GYMNASIUM 2014 Eksamensreglement TEKNISKE GYMNASIUM Indhold Regler for skriftlige og mundtlige prøver.... 4 Oversigt over hjælpemidler ved mundtlig eksamen.... 6 Generelt om eksamen... 8 Overtrædelse af reglerne....

Læs mere

Eksamensbestemmelser

Eksamensbestemmelser 2015-2016 Eksamensbestemmelser Indholdsfortegnelse Afsætning A, skriftlig... 3 Afsætning A, mundtlig... 3 Afsætning B, mundtlig... 3 Dansk A, skriftlig... 4 Dansk A, mundtlig... 4 Engelsk A, skriftlig...

Læs mere

Fagvalg i de gymnasiale uddannelser 2005-2008. 1. Reform af de gymnasiale uddannelser

Fagvalg i de gymnasiale uddannelser 2005-2008. 1. Reform af de gymnasiale uddannelser Fagvalg i de gymnasiale uddannelser 2005-2008 af Hanne ech Dette notat er en opdatering af notatet Studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser, da elevernes eksamensresultater nu er opdateret

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Grenaa Handelsskole H3. år

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Grenaa Handelsskole H3. år EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Grenaa Handelsskole H3. år 2010 Indholdsfortegnelse: Forord Diverse praktiske oplysninger Eksamensreglement Øvrige regler ved mundtlig eksamen Vilkår for anvendelse

Læs mere

Eksamensreglement Learnmark Tech

Eksamensreglement Learnmark Tech Eksamensreglement Learnmark Tech Eksamensreglementet skal sikre at prøver i erhvervsuddannelserne på Learnmark Tech gennemføres i overensstemmelse med centralt fastsatte gældende regler og skolens egne

Læs mere

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG. 08:30-09:15 Fag Fag Fag Fag Fag. 09:15-10:00 Fag Fag Fag Fag Fag

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG. 08:30-09:15 Fag Fag Fag Fag Fag. 09:15-10:00 Fag Fag Fag Fag Fag Ny skolereform 0. klasse 0. klasse 14 - heraf 2 lektioner understøttende dansk inklusiv 22½ minutters motion og bevægelse Engelsk 2 7 - heraf 2 lektioner understøttende matematik inklusiv 22½ minutters

Læs mere

STUDIEORDNING for det halvårlige Adgangskursus til maskinmesteruddannelsen på Aalborg Universitet i Aalborg og Frederikshavn

STUDIEORDNING for det halvårlige Adgangskursus til maskinmesteruddannelsen på Aalborg Universitet i Aalborg og Frederikshavn 2011 maskinmester Studieordning STUDIEORDNING for det halvårlige Adgangskursus til maskinmesteruddannelsen på Aalborg Universitet i Aalborg og Frederikshavn Gældende fra februar 2011 1. Fællesbestemmelser.

Læs mere

ENGELSK A FRANSK A. B-niveau: Fysik, Naturgeografi, Biologi, Matematik, Samfundsfag, Idræt, Musik/Billedkunst

ENGELSK A FRANSK A. B-niveau: Fysik, Naturgeografi, Biologi, Matematik, Samfundsfag, Idræt, Musik/Billedkunst ENGELSK FRNSK,, Et valgfag på i 2.g giver mulighed for at løfte samfundsfag, matematik fysik op til -niveau i 3.g. samfundsfag fysik skal du også vælge matematik i 3.g :,, iologi,,,, Musik/illedkunst :

Læs mere

FSA - Folkeskolens afgangsprøver Regler og retningslinjer

FSA - Folkeskolens afgangsprøver Regler og retningslinjer FSA - Folkeskolens afgangsprøver Regler og retningslinjer Praktiske og proceduremæssige forhold: 1. Prøveperiode og prøvetidspunkter. De skriftlige prøver afholdes: Onsdag den 2. maj kl. 09.00-10.00 Matematiske

Læs mere

STUDIERETNINGER, FAGPAKKER & VALGFAG

STUDIERETNINGER, FAGPAKKER & VALGFAG 3-ÅRIG STX / 2-ÅRIG HF STUDIERETNINGER, FAGPAKKER & SOLRØD GYMNASIUM INDHOLDSFORTEGNELSE STX Glæd dig til gymnasiet / Optagelse... side 2 Matematik A - Bioteknologi A - Fysik B... side 3 Matematik A -

Læs mere

Sagsnr.: K.271 HHX/HTX og STX/HF (version 4) Den 21. september 2011

Sagsnr.: K.271 HHX/HTX og STX/HF (version 4) Den 21. september 2011 November 2011 21. november 2011 Offentliggørelse af prøveplan alle for prøver, der af- holdes før jul December 2011 5. december 2011 Første mulige prøvedag alle 5. december 2011 Dansk A 2hf 09.00-15.00

Læs mere

Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 ilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 ilagsfigur 1 Fordelingen af eksamensresultater inkl. bonus blandt studenterne fra hf* 2013 ndel studenter i pct. Note *: Hf er her inkl. hf ere,

Læs mere

Oversigt over SR 1/16: Matematik A, Fysik B og Kemi B

Oversigt over SR 1/16: Matematik A, Fysik B og Kemi B Oversigt over SR 1/16: Matematik A, Fysik B og Kemi B Skemaet viser studieretningsfag, valgte fag (både fag der skal vælges inden skolestart og fag, der skal vælges i løbet af 2g) og de øvrige fag. så

Læs mere

Oversigt over bachelortilvalg på Aarhus Universitet 2015

Oversigt over bachelortilvalg på Aarhus Universitet 2015 Oversigt over bachelortilvalg på Aarhus Universitet 2015 Bachelortilvalg på ARTS Fag Niveaukrav Adgangsbegrænsning* Udvælgelseskriterier Krav om bestået ECTS på det centrale fag (propædeutik indgår ikke

Læs mere

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium 2. fremmedsprog: fransk fortsætter B, tysk fortsætter B, japansk begynder A, spansk begynder A, kinesisk begynder A Kunstnerisk fag: Inden gymnasiet skal du

Læs mere

Studieretningsudbud på Rødovre Gymnasium 2015

Studieretningsudbud på Rødovre Gymnasium 2015 Januar 2015 Studieretningsudbud på Rødovre Gymnasium 2015 Naturvidenskabelige studieretninger 1. Matematik, Fysik og Kemi Matematik A, Fysik B og Kemi B Elevvalg: 2. fremmedsprog, kunstfag til C-niveau,

Læs mere

Ved mundtlig eksamen/prøve skal man være tilstede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål.

Ved mundtlig eksamen/prøve skal man være tilstede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål. Eksamensregler Regler vedrørende eksamen og prøver. Mød altid i god tid til en eksamen/prøve. Ved skriftlig eksamen/prøve skal man sidde på sin plads og være klar senest 10 minutter før prøvens start,

Læs mere

Studieretningsudbud 2013

Studieretningsudbud 2013 12. november 2012 Studieretningsudbud 2013 Naturvidenskabelige studieretninger 1. Matematik, Fysik og Kemi Matematik A, Fysik B og Kemi B Elevvalg: 2. fremmedsprog, kunstfag til C-niveau, samt et frit

Læs mere