TNS Gallup. Dansk Ungdoms Fællesråd. Borgmesterundersøgelse. Public

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TNS Gallup. Dansk Ungdoms Fællesråd. Borgmesterundersøgelse. Public"

Transkript

1 TNS Gallup Dansk Ungdoms Fællesråd 1 Public

2 Metode 2 Målgruppe: danske borgmestre Metode: Internetbaseret undersøgelse (CAWI) på Gallups internetpanel Stikprøvestørrelse: 110 i alt 51 gennemførte interviews Undersøgelsen er gennemført i perioden 5. november 30. november 2008 Der er igennem rapporten kommenteret på tendenser og ikke signifikante forskelle, grundet de få respondenter, som indgår i undersøgelsen Akkreditering: Enhver offentliggørelse af resultater, der stammer fra denne undersøgelse, skal være anført følgende kildeangivelse: Gallup Instituttet for Dansk Ungdoms Fællesråd

3 Respondenterne Køn 3 Fordeling på KØN Mænd Kvinder 90%

4 4 Respondenterne Alder Fordeling på ALDER 18% Alder fra år Alder 51 år og opefter 8

5 Svarfordelinger 5 Public

6 De ikke-idrætslige foreningers rolle og betydning i kommunerne 6 Public

7 Gennemsnit Hvor Hvor enig enig er er du du i i følgende udsagn? Gennemsnit 7 Spørgmålsformuleringerne er forkortet af hensyn til overskuelighed Foreningsliv bidrager til gavnlige kompetencer Ungdomsforeninger er centrale for kulturliv Vigtigt at kommune skaber gode rammer for foreningsliv 4,45 4,55 4,59 Borgmestrene synes generelt at mene, at ungdomsforeninger er gavnlige og centrale for kulturlivet i kommunerne, og at det er vigtigt at skabe gode rammer for dem.

8 Spg. Spg Det Det frivillige ikke-idrætslige foreningsliv bidrager til, til, at at unge unge udvikler kompetencer, som som er er gavnlige for for lokalsamfundet? 8 Helt enig Enig Neutral Uenig Helt uenig Ved ikke 65% 2 6% Mand 63% 28% Kvinde 80% Alder år 89% Alder 51 år og opefter 31% Borgmester under 4 år 86% Borgmester mere end 4 år 5 35% 5% 3% Respondenterne mener generelt, at foreningslivet bidrager til unges kompetencer. Yngre og kvindelige borgmestre er mest positive.

9 Spg. Spg Det Det frivillige ikke-idrætslige foreningsliv bidrager til, til, at at unge unge udvikler kompetencer, som som er er gavnlige for for lokalsamfundet? 9 Helt enig Enig Neutral Uenig Helt uenig Ved ikke 65% 2 6% Region Hovedstaden 61% 28% Region Sjælland Region Sydjylland 64% 36% Region Midt Jylland 70% 30% Region Nordjylland Socialdemokratiet 7 4% 4% Venstre Konservative Andre/Lokallister Der er flere borgmestre i Region Sjælland end i de andre regioner, der ikke mener, at foreningslivet gavner unges kompetencer.

10 Spg. Spg De De frivillige ikke-idrætslige ungdomsforeninger er er centrale for for et et velfungerende kultur- kultur-og og fritidsliv i i kommunen? 10 Helt enig Enig Neutral Uenig Helt uenig Ved ikke Mand 54% 35% 9% Kvinde 80% Alder år 2 Alder 51 år og opefter 55% 36% Borgmester under 4 år 71% 21% Borgmester mere end 4 år 51% 38% 8% 3% Kvinder og yngre borgmestre har en mere positiv opfattelse af ungdomsforeningernes positive betydning. Også de nyere borgmestre er mere positive end dem, der har siddet længere.

11 Spg. Spg De De frivillige ikke-idrætslige ungdomsforeninger er er centrale for for et et velfungerende kultur- kultur-og og fritidsliv i i kommunen? 11 Helt enig Enig Neutral Uenig Helt uenig Ved ikke Region Hovedstaden 56% 39% 6% Region Sjælland Region Sydjylland 64% 2 9% Region Midt Jylland Region Nordjylland Socialdemokratiet 64% 3 4% Venstre 2 13% Konservative Andre/Lokallister Region Midtjylland skiller sig ud fra de andre ved at have færre meget positive besvarelser. Ligeledes gælder det for Andre/Lokallister i forhold til de andre partier

12 Spg. Spg Det Det er er vigtigt, vigtigt, at at min min kommune skaber skaber gode gode rammer for for det det ikkeidrætslige frivillige foreningsliv? ikke- 12 Helt enig Enig Neutral Uenig Helt uenig Ved ikke 61% 3 Mand 59% 39% Kvinde 80% Alder år Alder 51 år og opefter 38% Borgmester under 4 år 79% 21% Borgmester mere end 4 år 54% 43% 3% Der er ingen borgmestre der svarer negativt på spørgsmålet. De, der har siddet i under 4 år og kvinderne er dog mest positive.

13 Spg. Spg Det Det er er vigtigt, vigtigt, at at min min kommune skaber skaber gode gode rammer for for det det ikkeidrætslige frivillige foreningsliv? ikke- 13 Helt enig Enig Neutral Uenig Helt uenig Ved ikke 61% 3 Region Hovedstaden 61% 39% Region Sjælland Region Sydjylland 8 18% Region Midt Jylland Region Nordjylland Socialdemokratiet 36% 4% Venstre Konservative 80% Andre/Lokallister Borgmestre i Region Sjælland og borgmestre fra Andre/Lokallister er i mindre grad helt enige, men der er dog ingen, der ikke mener, at det er vigtigt, at kommunen skaber gode rammer for foreningslivet.

14 Spg. Spg Bliver Bliver det det frivillige, ikke-idrætslige ungdomsforeningsliv tilgodeset i i lige lige så såhøj grad grad som som det det idrætslige ungdomsforeningsliv i i min min kommune? Ja Nej Ved ikke 14 63% 2 Mand 63% 28% 9% Kvinde Alder år 2 Alder 51 år og opefter 6 31% Borgmester under 4 år 36% 5 Borgmester mere end 4 år 73% 16% Borgmestre der har siddet mindre end 4 år mener i højere grad end de, der har siddet længere, at det ikke-idrætslige foreningsliv tilgodeses mindre end de idrætslige foreninger i deres kommune.

15 Spg. Spg Bliver Bliver det det frivillige, ikke-idrætslige ungdomsforeningsliv tilgodeset i i lige lige så såhøj grad grad som som det det idrætslige ungdomsforeningsliv i i min min kommune? 15 Ja Nej Ved ikke 63% 2 Region Hovedstaden 83% 6% Region Sjælland Region Sydjylland 64% 2 9% Region Midt Jylland 30% Region Nordjylland Socialdemokratiet 68% 24% 8% Venstre 2 13% Konservative 80% Andre/Lokallister De konservative mener i højere grad end de andre lister at ikke-idrætslige foreninger tilgodeses ligeligt. Det samme gælder for borgmestre i region hovedstaden, i forhold til borgmestre i de andre regioner.

16 Spg. Spg Mener Mener du, du, at at de de fysiske faciliteter for for de de ikke-idrætslige ungdomsforeninger bør bør forbedres i i din din kommune? 16 Ja Nej Ved ikke 49% 2 24% Mand 28% 2 Kvinde Alder år 44% 44% Alder 51 år og opefter 24% 26% Borgmester under 4 år 64% 29% Borgmester mere end 4 år 43% 2 30% De yngre borgmestre mener i mindre grad end de ældre at de fysiske faciliteter skal forbedres. Borgmestre der har siddet under 4 år mener dog i højere grad at faciliteterne bør forbedres.

17 Spg. Spg Mener Mener du, du, at at de de fysiske faciliteter for for de de ikke-idrætslige ungdomsforeninger bør bør forbedres i i din din kommune? 17 Ja Nej Ved ikke 49% 2 24% Region Hovedstaden 39% 44% Region Sjælland Region Sydjylland 73% 9% 18% Region Midt Jylland 30% 30% Region Nordjylland Socialdemokratiet 44% 24% 3 Venstre Konservative Andre/Lokallister Flere borgmestre i Region Sydjylland mener, at faciliteterne bør forbedres, end i de andre regioner. Ligeledes er venstre mere positiv over for forbedringer end de andre lister.

18 Spg. Spg Er Er der der samlet samlet set set afsat afsat flere flere midler midler end end sidste sidste år år til til det det ikkeidrætslige frivillige foreningsliv i i kommunens budget for for 2009 ikke Ja Nej Ved ikke 18% 63% Mand 61% 2 Kvinde 80% Alder år 2 Alder 51 år og opefter 6 21% Borgmester under 4 år 14% 71% 14% Borgmester mere end 4 år 19% 59% 2 Generelt mener de fleste af borgmestrene ikke, at der er afsat flere midler til 2009, end der var sidste år. Der er ikke stor forskel på svarene imellem aldersgrupperne, kønnene eller embedsvarighederne.

19 Spg. Spg Er Er der der samlet samlet set set afsat afsat flere flere midler midler end end sidste sidste år år til til det det ikkeidrætslige frivillige foreningsliv i i kommunens budget for for 2009 ikke Ja Nej Ved ikke 18% 63% Region Hovedstaden 2 Region Sjælland Region Sydjylland 18% 64% 18% Region Midt Jylland 70% Region Nordjylland Socialdemokratiet 4% 76% Venstre 4 Konservative Andre/Lokallister De konservative borgmestre mener i højere grad end borgmestre fra andre partier at der er sat flere penge af på 2009-budgettet. For regionerne er der størst forskel på Region Sjælland, hvor der slet ikke er nogen positive svar, og Region Nordjylland, som har flest positive svar.

20 Spg. Spg Er Er der der afsat afsat flere flere midler midler end end sidste sidste år år til til Folkeoplysning i i kommunens budget for for 2009? 2009? 20 Ja Nej Ved ikke 16% 80% 4% Mand 78% 4% Kvinde 100% Alder år 89% Alder 51 år og opefter 79% 5% Borgmester under 4 år 14% 86% Borgmester mere end 4 år 16% 78% 5% Forskellene mellem aldersgrupper og embedsvarighedsgrupper er lille, men mændene mener i lidt højere grad end kvinderne, at der er afsat flere penge til folkeoplysning på 2009-budgettet.

21 Spg. Spg Er Er der der afsat afsat flere flere midler midler end end sidste sidste år år til til Folkeoplysning i i kommunens budget for for 2009? 2009? 21 Ja Nej Ved ikke 16% 80% 4% Region Hovedstaden 6% 89% 6% Region Sjælland Region Sydjylland 9% 91% Region Midt Jylland 80% Region Nordjylland Socialdemokratiet 8% 88% 4% Venstre 2 73% Konservative 80% Andre/Lokallister Region Sjælland skiller sig ud fra de andre regioner ved, at borgmestrene her i højere grad mener, at der er afsat flere penge til folkeoplysning i 2009.

22 22 Spg. Spg Har Har din din kommune et et Folkeoplysningsudvalg? Ja Nej Ved ikke 94% 4% Mand 93% 4% Kvinde 100% Alder år 89% Alder 51 år og opefter 95% Borgmester under 4 år 100% Borgmester mere end 4 år 9 5% 3% Meget få borgmestre svarer, at deres kommune ikke har et folkeoplysningsudvalg.

23 23 Spg. Spg Har Har din din kommune et et Folkeoplysningsudvalg? Ja Nej Ved ikke 94% 4% Region Hovedstaden 94% 6% Region Sjælland 83% Region Sydjylland Region Midt Jylland 100% 100% Region Nordjylland 83% Socialdemokratiet 88% 8% 4% Venstre Konservative Andre/Lokallister 100% 100% 100% Flest borgmestre i Region Sjælland svarer, at deres kommune ikke har et folkeoplysningsudvalg. Kun blandt socialdemokratiske borgmestre svarer alle ikke, at der er et folkeoplysningsudvalg.

24 I det følgende kommer der nogle spørgsmål omkring ungdomspolitik 24 Public

25 25 Spg. Spg Har Har din din kommune en en fritidspolitik for for børn børn og og unge? unge? Ja Nej Ved ikke 75% 24% Mand 76% 2 Kvinde Alder år 56% Alder 51 år og opefter 83% Borgmester under 4 år 64% 36% Borgmester mere end 4 år 78% 19% 3% Færre af de yngre borgmestre end af de ældre svarer, at deres kommune har en fritidspolitik for børn og unge.

26 26 Spg. Spg Har Har din din kommune en en fritidspolitik for for børn børn og og unge? unge? Ja Nej Ved ikke 75% 24% Region Hovedstaden 78% 2 Region Sjælland 83% Region Sydjylland 73% 2 Region Midt Jylland 80% Region Nordjylland Socialdemokratiet 7 28% Venstre 2 Konservative 100% Andre/Lokallister 83% Færre af borgmestrene i Region Nordjylland svarer, at deres kommune har en fritidspolitik for børn og unge. I alle regioner er det dog over halvdelen af borgmestrene der svarer at kommunen har en fritidspolitik.

27 Sæt Sæt venligst kryds kryds ved ved det det udsagn, der der passer passer bedst bedst på påsituatíonen i i din din kommune. 27 Base: De 12 respondenter der har svaret, at deres kommune ikke har en fritidspolitik Kommunen er i gang med at udvikle en fritidspolitik for børn og unge Kommunen påtænker at udvikle en fritidspolitik for børn og unge Kommunen skal ikke udvikle en fritidspolitik for børn og unge 4 8% Mand Kvinde 100% Alder år Alder 51 år og opefter 43% 5 Borgmester under 4 år Borgmester mere end 4 år 43% 5 Hvor alle kvindelige borgmestre svarer, at deres kommuner er ved at udvikle en fritidspolitik, er det under halvdelen af mændene der svarer det samme.

28 Sæt Sæt venligst kryds kryds ved ved det det udsagn, der der passer passer bedst bedst på påsituatíonen i i din din kommune. 28 Base: De 12 respondenter der har svaret, at deres kommune ikke har en fritidspolitik Kommunen er i gang med at udvikle en fritidspolitik for børn og unge Kommunen påtænker at udvikle en fritidspolitik for børn og unge Kommunen skal ikke udvikle en fritidspolitik for børn og unge 4 8% Region Hovedstaden Region Sjælland 100% Region Sydjylland Region Midt Jylland Region Nordjylland Socialdemokratiet 5 29% 14% Venstre 25% 75% Konservative Andre/Lokallister 100% Hvor alle borgmestre i Region Sjælland svarer, at deres kommuner er ved at udvikle en fritidspolitik, er det slet ikke nogle borgmestre i Region Midtjylland der svarer det samme. Ingen borgmestre fra Konservative er blevet stillet dette spørgsmål.

29 29 Spg. Spg Har Har din din kommune en en helhedsorienteret ungdomspolitik? Ja Nej Ved ikke 61% 29% Mand 61% 29% Kvinde 61% 29% Alder år 56% 44% Alder 51 år og opefter 6 26% 1 Borgmester under 4 år 43% Borgmester mere end 4 år 65% 24% Der er ingen forskel på mandlige og kvindelige borgmestres svar. Der er dog flere af de yngre borgmestre end de ældre der ikke mener, at deres kommune har en helhedsorienteret ungdomspolitik. Det samme gælder for de nyere borgmestre i forhold til dem, der har siddet over 4 år.

30 30 Spg. Spg Har Har din din kommune en en helhedsorienteret ungdomspolitik? Ja Nej Ved ikke 61% 29% Region Hovedstaden 61% 6% Region Sjælland Region Sydjylland 55% 2 18% Region Midt Jylland 30% Region Nordjylland 83% Socialdemokratiet 48% 1 Venstre 73% 2 Konservative 80% Andre/Lokallister Blandt regionerne er der flest borgmestre i Region Nordjylland der mener, at deres kommuner har en helhedsorienteret ungdomspolitik. Ingen af de konservative borgmestre svarer nej til spørgsmålet, imod blandt de socialdemokratiske borgmestre.

31 Sæt Sæt venligst kryds kryds ved ved det det udsagn, der der passer passer bedst bedst på påsituatíonen i i din din kommune. 31 Base: De 15 respondenter der har svaret, at deres kommune ikke har en helhedsorienteret ungdomspolitik Kommunen er i gang med at udvikle en helhedsorienteret ungdomspolitik Kommunen påtænker at udvikle en helhedsorienteret ungdomspolitik Kommunen skal ikke have en helhedsorienteret ungdomspolitik 53% 13% Mand 54% 38% 8% Kvinde Alder år 25% 25% Alder 51 år og opefter 55% 36% 9% Borgmester under 4 år Borgmester mere end 4 år 44% 44% Halvdelen af de kvindelige borgmestre mener ikke, at deres kommuner skal have en helhedsorienteret ungdomspolitik, imod kun 8 procent af de mandlige.

32 Sæt Sæt venligst kryds kryds ved ved det det udsagn, der der passer passer bedst bedst på påsituatíonen i i din din kommune. 32 Base: De 15 respondenter der har svaret, at deres kommune ikke har en helhedsorienteret ungdomspolitik Kommunen påtænker at udvikle en helhedsorienteret ungdomspolitik Kommunen er i gang med at udvikle en helhedsorienteret ungdomspolitik Kommunen skal ikke have en helhedsorienteret ungdomspolitik 53% 13% Region Hovedstaden Region Sjælland 100% Region Sydjylland Region Midt Jylland Region Nordjylland 100% Socialdemokratiet Venstre Konservative Andre/Lokallister borgmestre i Region Sjælland svarer, at deres kommuner er i gang med at udvikle en helhedsorienteret ungdomspolitik, imod en tredjedel i Region Midtjylland. borgmestre i Region Nordjylland svarer, at deres kommuner påtænker at udvikle en sådan politik. Ingen borgmestre fra Konservative er blevet stillet dette spørgsmål. 100%

33 Spg. Spg En En samlet samlet ungdomspolitik vil vil være være medvirkende til til at at forbedre unges unges vilkår vilkår i i kommunen? 33 Helt enig Enig Neutral Uenig Helt uenig Ved ikke 25% 63% 6% 4% Mand 2 70% 4% Kvinde Alder år 2 Alder 51 år og opefter 24% 69% Borgmester under 4 år 36% 36% 14% 14% Borgmester mere end 4 år 2 73% 3% 3% De ældre borgmestre svarer samlet set mere positivt end de yngre om ungdomspolitikkens potentiale for at forbedre unges vilkår.

34 Spg. Spg En En samlet samlet ungdomspolitik vil vil være være medvirkende til til at at forbedre unges unges vilkår vilkår i i kommunen? 34 Helt enig Enig Neutral Uenig Helt uenig Ved ikke 25% 63% 6% 4% Region Hovedstaden 56% Region Sjælland Region Sydjylland 2 64% 9% Region Midt Jylland 70% Region Nordjylland Socialdemokratiet 68% 4% 8% Venstre 2 13% Konservative 80% Andre/Lokallister 83% Borgmestre i Region Nordjylland og Region Hovedstaden er mest positive i forhold til ungdomspolitikkens potentiale for at forbedre unges vilkår.

35 Unge og deres deltagelse i samfundet Hvor enig er du i følgende udsagn? 35 Public

36 Gennemsnit Hvor Hvor enig enig er er du du i i følgende udsagn? Gennemsnit 36 Spørgmålsformuleringerne er forkortet af hensyn til overskuelighed Unge på år Er velorienterede om lokalsamfundet 3,18 Har selvstændige holdninger 4,04 Er mere velorienterede end for 30 år siden Er vigtige medspillere i det kommunale demokrati 3,65 3,59 Inddrages tilstrækkeligt i det lokale demokrati 3,12 Borgmestrene mener, at de unge har selvstændige holdninger, men mener på den anden side ikke at de i nær så høj grad er velorienterede om samfundet.

37 Gennemsnit Hvor Hvor enig enig er er du du i i følgende udsagn? Gennemsnit 37 Spørgmålsformuleringerne er forkortet af hensyn til overskuelighed Sænkelse af vagretsalderen skaber øget interesse hos unge 2,82 Valgretsalder 16 til kommunal- og regionsvalg er en god idé Valgretsalder 16 til folketingsvalg er en god idé 2,42 2,51 Borgmestrene synes generelt skeptiske over for en sænkelse af valgretsalderen, selvom der er en tendens til at mene, at det vil skabe øget interesse for lokal politik hos de unge.

38 Udsagn lød: lød: Unge Unge på på16-17 år år er er generelt velorienterede om, om, hvad hvad der der sker sker i i lokalsamfundet 38 Helt enig Enig Neutral Uenig Helt uenig Ved ikke 35% 41% 2 Mand 43% 2 Kvinde Alder år 44% 2 Alder 51 år og opefter 43% 21% Borgmester under 4 år 43% 21% 36% Borgmester mere end 4 år 3% 3 49% 16% De kvindelige borgmestre synes at have mere tiltro til, at de unge er velorienterede end de mandlige borgmestre.

39 Udsagn lød: lød: Unge Unge på på16-17 år år er er generelt velorienterede om, om, hvad hvad der der sker sker i i lokalsamfundet 39 Helt enig Enig Neutral Uenig Helt uenig Ved ikke 35% 41% 2 Region Hovedstaden 6% 44% Region Sjælland Region Sydjylland 55% 2 18% Region Midt Jylland Region Nordjylland Socialdemokratiet 3 48% Venstre 2 Konservative Andre/Lokallister Konservative borgmestre svarer samlet set væsentligt mere positivt end borgmestre fra de andre partier.

40 Udsagn lød: lød: Unge Unge på på16-17 år år har har selvstændige holdninger 40 Helt enig Enig Neutral Uenig Helt uenig Ved ikke 14% 78% 6% Mand 13% 78% Kvinde 80% Alder år 56% Alder 51 år og opefter 83% 5% Borgmester under 4 år 14% 79% Borgmester mere end 4 år 14% 78% 5% 3% Yngre borgmestre svarer i højere grad end de ældre at de årige har selvstændige holdninger.

41 Udsagn lød: lød: Unge Unge på på16-17 år år har har selvstændige holdninger 41 Helt enig Enig Neutral Uenig Helt uenig Ved ikke 14% 78% 6% Region Hovedstaden 78% 6% Region Sjælland 100% Region Sydjylland 2 73% Region Midt Jylland 90% Region Nordjylland Socialdemokratiet 4% 84% 8% 4% Venstre 2 Konservative Andre/Lokallister 100% Andelen af borgmestre der ikke mener, at de årige har selvstændige holdninger er større i Region Nordjylland end i de andre regioner. Igen er konservative borgmestre mere positive end borgmestre fra de andre partier.

42 Udsagn lød: lød: Unge Unge på på16-17 år år er er mere mere velorienterede om om samfundsforhold end end de de var var for for år år siden siden 42 Helt enig Enig Neutral Uenig Helt uenig Ved ikke 1 59% 14% 14% Mand 61% 15% Kvinde Alder år Alder 51 år og opefter 1 64% 14% Borgmester under 4 år 14% 43% 29% Borgmester mere end 4 år 65% 16% 8% De ældste borgmestre tror i højere grad end de yngre, at de årige er mere velorienterede end for 30 år siden.

43 Udsagn lød: lød: Unge Unge på på16-17 år år er er mere mere velorienterede om om samfundsforhold end end de de var var for for år år siden siden 43 Helt enig Enig Neutral Uenig Helt uenig Ved ikke 1 59% 14% 14% Region Hovedstaden Region Sjælland Region Sydjylland 9% 36% 18% 2 9% Region Midt Jylland 70% Region Nordjylland Socialdemokratiet 4% 7 16% 8% Venstre 13% 2 Konservative Andre/Lokallister 83% De konservative borgmestre mener i højere grad end borgmestre fra de andre partier at de unge er mere velorienterede i dag end for 30 år siden.

44 Udsagn lød: lød: Unge Unge på på16-17 år år er er vigtige vigtige medspillere i i det det kommunale demokrati 44 Helt enig Enig Neutral Uenig Helt uenig Ved ikke 45% 39% 6% Mand 9% 46% 39% Kvinde Alder år 44% 44% Alder 51 år og opefter 45% 38% Borgmester under 4 år 14% 43% 36% Borgmester mere end 4 år 8% 46% 41% 5% Der er kun lille forskel på borgmestrenes svar imellem aldersgrupperne og embedsperioderne. Kvinderne mener dog i lidt højere grad end mændene, at de unge er vigtige medspillere i det kommunale demokrati.

45 Udsagn lød: lød: Unge Unge på på16-17 år år er er vigtige vigtige medspillere i i det det kommunale demokrati 45 Helt enig Enig Neutral Uenig Helt uenig Ved ikke 45% 39% 6% Region Hovedstaden 6% 56% 6% Region Sjælland Region Sydjylland 18% 45% 36% Region Midt Jylland 70% Region Nordjylland Socialdemokratiet % Venstre 2 Konservative Andre/Lokallister De konservative borgmestre angiver i højere grad end borgmestre fra andre lister en positiv opfattelse af unges betydning i det lokale demokrati.

46 Udsagn lød: lød: Unge Unge på på16-17 år år inddrages i i tilstrækkelig grad grad i i det det lokale lokale demokrati i i min min kommune 46 Helt enig Enig Neutral Uenig Helt uenig Ved ikke 4% 2 55% 18% Mand 4% 2 54% Kvinde Alder år 44% 2 Alder 51 år og opefter 24% 5 Borgmester under 4 år 36% 43% 14% Borgmester mere end 4 år 5% 16% 59% 19% Der er ikke store forskelle mellem borgmestre med forskelligt køn eller i forskellige aldersgrupper. Nye borgmestre er lidt mere positive end de, der her siddet i over 4 år.

47 Udsagn lød: lød: Unge Unge på på16-17 år år inddrages i i tilstrækkelig grad grad i i det det lokale lokale demokrati i i min min kommune 47 Helt enig Enig Neutral Uenig Helt uenig Ved ikke 4% 2 55% 18% Region Hovedstaden 39% 39% Region Sjælland Region Sydjylland 9% 8 9% Region Midt Jylland Region Nordjylland Socialdemokratiet 4% 16% 56% 4% Venstre 2 13% Konservative Andre/Lokallister Borgmestrene i Region Nordjylland mener i meget højere grad end de andre borgmestre at de årige ikke inddrages i det lokale demokrati i tilstrækkelig grad.

48 Udsagn lød: lød: En En sænkelse af af valgretsalderen ville ville få fåflere flere unge unge til til at at interessere sig sig for for kommunal politik politik 48 Helt enig Enig Neutral Uenig Helt uenig Ved ikke 6% 25% 25% 31% 1 Mand 26% 28% 30% 9% Kvinde Alder år 2 2 Alder 51 år og opefter 5% 24% 26% 36% Borgmester under 4 år 29% 14% 29% 21% Borgmester mere end 4 år 5% 24% 30% 3 8% De mandlige borgmestre mener i højere grad end de kvindelige at en sænkelse af valgretsalderen vil få unge til at interessere sig for kommunal politik.

49 Udsagn lød: lød: En En sænkelse af af valgretsalderen ville ville få fåflere flere unge unge til til at at interessere sig sig for for kommunal politik politik 49 Helt enig Enig Neutral Uenig Helt uenig Ved ikke 6% 25% 25% 31% 1 Region Hovedstaden 6% 2 44% Region Sjælland Region Sydjylland 9% 9% 18% 45% 18% Region Midt Jylland 30% Region Nordjylland Socialdemokratiet 4% 3 28% 24% 1 Venstre 2 13% Konservative 100% Andre/Lokallister Ingen af de konservative borgmestre mener, at en sænkelse af valgretsalderen vil få de unge til at interessere sig for kommunal politik.

50 Udsagn lød: lød: Det Det er er en en god god idé idéat at sætte sætte valgretsalderen til til kommunalog regionsvalg ned ned til til til til år og år 50 Helt enig Enig Neutral Uenig Helt uenig Ved ikke 6% % 2 Mand 2 13% 39% Kvinde Alder år Alder 51 år og opefter 5% 19% 1 45% 19% Borgmester under 4 år 29% 29% 29% Borgmester mere end 4 år 5% 19% 14% 43% 19% De mandlige borgmestre mener i højere grad end de kvindelige at det er en god idé at sænke valgretsalderen til kommunal- og regionsvalg. De unge borgmestre er ligeledes mere positive end de ældre.

51 Udsagn lød: lød: Det Det er er en en god god idé idéat at sætte sætte valgretsalderen til til kommunalog regionsvalg ned ned til til til til år og år 51 Helt enig Enig Neutral Uenig Helt uenig Ved ikke 6% % 2 Region Hovedstaden 6% 44% 28% Region Sjælland Region Sydjylland 9% 9% 64% 18% Region Midt Jylland 30% Region Nordjylland Socialdemokratiet 4% 3 16% 24% 24% Venstre 13% 13% 2 Konservative 80% Andre/Lokallister Ingen af de konservative borgmestre mener, at det ville være en god idé at sætte valgretsalderen ned til kommunal- og regionsvalg.

52 Udsagn lød: lød: Det Det er er en en god god idé idéat at sætte sætte valgretsalderen til til folketingsvalg ned ned til til år år 52 Helt enig Enig Neutral Uenig Helt uenig Ved ikke 6% 16% 16% 3 24% Mand 15% 3 2 Kvinde Alder år Alder 51 år og opefter 5% 1 43% 21% Borgmester under 4 år 21% 14% 29% 29% Borgmester mere end 4 år 5% 14% 16% 41% 2 3% De yngre borgmestre mener i højere grad end de ældre at det er en god idé at sænke valgretsalderen til folketingsvalg. De kvindelige er mere negativt indstillede over for forslaget end de mandlige.

53 Udsagn lød: lød: Det Det er er en en god god idé idéat at sætte sætte valgretsalderen til til folketingsvalg ned ned til til år år kun kun borgmestre der der har har siddet siddet i i under under 4 år år 53 Helt enig Enig Neutral Uenig Helt uenig Ved ikke år 0% 51 år og opefter 0% 13% 25% 38% 25% De yngre borgmestre mener i højere grad end de ældre at det er en god idé at sænke valgretsalderen til folketingsvalg. De kvindelige er mere negativt indstillede over for forslaget end de mandlige. NB: bemærk at kun 14 borgmestre har siddet i under 4 år

54 Udsagn lød: lød: Det Det er er en en god god idé idéat at sætte sætte valgretsalderen til til folketingsvalg ned ned til til år år 54 Helt enig Enig Neutral Uenig Helt uenig Ved ikke 6% 16% 16% 3 24% Region Hovedstaden 6% 39% Region Sjælland Region Sydjylland 9% 9% 64% 18% Region Midt Jylland 30% 30% Region Nordjylland Socialdemokratiet 4% 24% 24% 24% 24% Venstre 13% 2 Konservative Andre/Lokallister Ingen af de konservative borgmestre mener, at det ville være en god idé at sætte valgretsalderen ned til folketingsvalg.

55 Udsagn lød: lød: Hvis Hvis det det blev blev foreslået at at lave lave et et prøvevalg, hvor hvor årige årige ville ville kunne kunne stemme til til det det kommende kommunalvalg i i din din kommune, hvad hvad ville ville du du da da sige sige til til det det Det ville være en meget god idé Det ville være en god idé Det ville være en dårlig idé Det ville være en meget dårlig idé Ved ikke 55 14% 29% 2 4% 25% Mand 15% 24% 30% 28% Kvinde 80% Alder år 2 56% Alder 51 år og opefter 1 24% 31% 31% Borgmester under 4 år 14% 36% 21% 14% 14% Borgmester mere end 4 år 14% 2 30% 30% Langt flere af de kvindelige borgmestre end af de mandlige mener, at prøvevalg ville være en god idé. Ligeledes er de yngre borgmestre mere positivt indstillet end de ældre.

56 Udsagn lød: lød: Hvis Hvis det det blev blev foreslået at at lave lave et et prøvevalg, hvor hvor årige årige ville ville kunne kunne stemme til til det det kommende kommunalvalg i i din din kommune, hvad hvad ville ville du du da da sige sige til til det det 56 Det ville være en meget god idé Det ville være en god idé Det ville være en dårlig idé Det ville være en meget dårlig idé Ved ikke 14% 29% 2 4% 25% Region Hovedstaden 39% 2 Region Sjælland Region Sydjylland 9% 36% 2 2 Region Midt Jylland 30% 30% Region Nordjylland Socialdemokratiet 16% 28% 24% 4% 28% Venstre 2 2 Konservative Andre/Lokallister De konservative svarer samlet set mere positivt til forslaget om et prøvevalg end borgmestre fra de andre partier.

57 Spg. Spg DUF DUF kårer kårer hvert hvert år år årets årets ungdomskommune. Har Har du du hørt hørt om om ungdomskommuneprisen? 57 Ja Nej Ved ikke 35% 63% Mand 3 61% Kvinde 80% Alder år 2 78% Alder 51 år og opefter 38% Borgmester under 4 år 21% 71% Borgmester mere end 4 år 41% 59% Flere borgmestre der har siddet i embedet mere end 4 år har hørt om ungdomskommuneprisen end nyere borgmestre.

58 Spg. Spg DUF DUF kårer kårer hvert hvert år år årets årets ungdomskommune. Har Har du du hørt hørt om om ungdomskommuneprisen? 58 Ja Nej Ved ikke 35% 63% Region Hovedstaden 44% 56% Region Sjælland 83% Region Sydjylland 2 73% Region Midt Jylland 30% Region Nordjylland Socialdemokratiet 44% 56% Venstre Konservative Andre/Lokallister 100% Iblandt regionerne er Region Nordjylland den, hvor flest borgmestre har hørt om prisen. Kun socialdemokratiske, konservative og venstreborgmestre har hørt om prisen.

59 Spg. Spg Ville Ville din din kommune være være interesseret i i at at deltage i i konkurrencen om om at at blive blive årets årets ungdomskommune? 59 Ja Nej Ved ikke 49% 8% 43% Mand 48% 9% 43% Kvinde Alder år 56% 44% Alder 51 år og opefter 48% 43% Borgmester under 4 år 36% 14% Borgmester mere end 4 år 54% 5% 41% Der er flere borgmestre som er interesseret i at deltage end der er borgmestre der ikke er interesseret. Flere kvindelige borgmestre er interesseret end mandlige.

60 Spg. Spg Ville Ville din din kommune være være interesseret i i at at deltage i i konkurrencen om om at at blive blive årets årets ungdomskommune? 60 Ja Nej Ved ikke 49% 8% 43% Region Hovedstaden Region Sjælland Region Sydjylland 45% 55% Region Midt Jylland 80% Region Nordjylland Socialdemokratiet 56% 8% 36% Venstre Konservative Andre/Lokallister Region Hovedstanden og Region Nordjylland er de regioner hvor flest borgmestre er interesserede i at deltage, men der er færrest interesserede i Region Midtjylland. De konservative borgmestre er en smule mere interesserede end de andre partiers borgmestre.

TNS Gallup - Public Dansk Ungdoms Fællesråd

TNS Gallup - Public Dansk Ungdoms Fællesråd TNS Gallup - Public Dansk Ungdoms Fællesråd Demokrati og valgret Public Metode Målgruppe: Repræsentativ stikprøve, oversampling af unge i alderen. Metode: Internetbaseret undersøgelse (CAWI) på Gallups

Læs mere

TNS Gallup - Public Dansk Ungdoms Fællesråd

TNS Gallup - Public Dansk Ungdoms Fællesråd TNS Gallup - Public Dansk Ungdoms Fællesråd Demokrati og valgret Public Metode Målgruppe: Repræsentativ stikprøve, oversampling af unge i alderen 16-25 år. Metode: Internetbaseret undersøgelse (CAWI) på

Læs mere

TNS Gallup. Dansk Ungdoms Fællesråd. Holdninger til Mellemøsten. Public

TNS Gallup. Dansk Ungdoms Fællesråd. Holdninger til Mellemøsten. Public TNS Gallup Dansk Ungdoms Fællesråd 1 Public Metode 2 Målgruppe: Unge etniske danskere i alderen 16-30 år Metode: Internetbaseret undersøgelse (CAWI) på Gallups internetpanel G@llupForum Stikprøvestørrelse:

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: SR udspil om asylpolitik FOLKETINGSVALG 13. NOVEMBER 2007. Public

TNS Gallup - Public Tema: SR udspil om asylpolitik FOLKETINGSVALG 13. NOVEMBER 2007. Public TNS Gallup - Public Tema: SR udspil om asylpolitik FOLKETINGSVALG 13. NOVEMBER 2007 Public Socialdemokraterne og De Radikale er netop blevet enige om, at alle asylansøgere også de afviste skal have mulighed

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: Helle Thorning-Schmidts skattesag 2 1. juli Public 57200

TNS Gallup - Public Tema: Helle Thorning-Schmidts skattesag 2 1. juli Public 57200 TNS Gallup - Public Tema: Helle Thorning-Schmidts skattesag 2 1. juli 2010 Public 57200 Metode Feltperiode: 1. juli 2010 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode:

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: Hjemmehjælpere august Public 57268

TNS Gallup - Public Tema: Hjemmehjælpere august Public 57268 TNS Gallup - Public Tema: Hjemmehjælpere 23. 25. august 2010 Public 57268 Metode Feltperiode: 23. 25. august 2010 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte borgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: Ledende politikere og bankpakke 06. februar 2009. Public

TNS Gallup - Public Tema: Ledende politikere og bankpakke 06. februar 2009. Public TNS Gallup - Public Tema: Ledende politikere og bankpakke 06. februar 2009 Public TNS Gallup Public Spørgsmål omkring ledende politikere Public Metode Feltperiode: 5.-6. februar 2009 Målgruppe: Alle borgere

Læs mere

TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og oktober Public 56874

TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og oktober Public 56874 TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og velfærd generelt. 22. 31. oktober 2010 Public 56874 Metode Feltperiode: 22. 31. oktober 2010 Målgruppe: Repræsentativt

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: Profil af De Radikale FOLKETINGSVALG 13. NOVEMBER 2007. Public

TNS Gallup - Public Tema: Profil af De Radikale FOLKETINGSVALG 13. NOVEMBER 2007. Public TNS Gallup - Public Tema: Profil af De Radikale FOLKETINGSVALG 13. NOVEMBER 2007 Public Metode Feltperiode: 25-29. oktober 2007 Målgruppe: Alle vælgere landet over på 18 år og derover Metode: Kombination

Læs mere

Danskernes Parti. Vælgertilslutning 9. august Danskernes Parti. TNS Dato: 9. august 2016 Projekt: 62756

Danskernes Parti. Vælgertilslutning 9. august Danskernes Parti. TNS Dato: 9. august 2016 Projekt: 62756 Vælgertilslutning 9. august 2016 TNS Dato: 9. august 2016 Projekt: 62756 Gallup for Feltperiode: Den 5. til 9. august 2016 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode:

Læs mere

Gallup om DF som regeringsparti

Gallup om DF som regeringsparti TNS Dato: 22. april 2013 Projekt: 59252 Feltperiode: Den 17/4-22/4 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

RAPPORT. Unges holdninger til EU 2009. Projektnummer: 56311. Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø

RAPPORT. Unges holdninger til EU 2009. Projektnummer: 56311. Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø RAPPORT Unges holdninger til EU 2009 Projektnummer: 56311 Rapporteringsmåned: April 2009 Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø Udarbejdet af: Konsulent Celia Paltved-Kaznelson

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: København 29. september 2008. Public

TNS Gallup - Public Tema: København 29. september 2008. Public TNS Gallup - Public Tema: København 29. september 2008 Public Metode Feltperiode: 24.-29. september 2008 Målgruppe: Borgere i Københavns kommune over på 18 år og derover Metode: G@llupForum (webinterviews)

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: Karriere februar Public 56890

TNS Gallup - Public Tema: Karriere februar Public 56890 TNS Gallup - Public Tema: Karriere 9-10. februar 2010 Public 56890 Metode Feltperiode: 9-10. februar 2010 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum

Læs mere

Gallup om placering af asylcenter

Gallup om placering af asylcenter TNS 16. december 2013 Projekt: 59662 Feltperiode: Den 10.-15. december 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen . Indledning. Baggrund for undersøgelsen TNS Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre

Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre Op mod hver anden dansker flere kvinder end mænd - mener, at børnefamilier skal have ret til at gå på deltid, mens de har børn under seks år. På spørgsmålet

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: Arbejdsmarkedet 10. september Public

TNS Gallup - Public Tema: Arbejdsmarkedet 10. september Public TNS Gallup - Public Tema: Arbejdsmarkedet 10. september 2008 Public Metode Feltperiode: 8.-10. september 2008 Målgruppe: borgere landet over på 18 år og derover Metode: G@llupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Lyngallup om Birthe Rønn Hornbech. Dato: 1. marts 2011

Lyngallup om Birthe Rønn Hornbech. Dato: 1. marts 2011 Lyngallup om Birthe Rønn Hornbech Dato: 1. marts 2011 Agenda 1. Metode 2. Resultater 3. Statistisk sikkerhed Lyngallup om Birthe Rønn Hornbech Dato: 1. marts 2011 TNS Gallup A/S Kontaktperson Camilla Kann

Læs mere

TNS Gallup - Public 3. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Behandlingsgaranti og sygehuse maj Public 56874

TNS Gallup - Public 3. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Behandlingsgaranti og sygehuse maj Public 56874 TNS Gallup - Public 3. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Behandlingsgaranti og sygehuse 19. 24. maj 2010 Public 56874 Metode Feltperiode: 19. 24. maj 2010 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte borgere

Læs mere

RAPPORT. Undersøgelse om lokaldemokrati. Projektnummer: Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej København Ø

RAPPORT. Undersøgelse om lokaldemokrati. Projektnummer: Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej København Ø RAPPORT Undersøgelse om lokaldemokrati Projektnummer: 56340 Rapporteringsmåned: Maj 2009 Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø Udarbejdet af: Konsulent Celia Paltved-Kaznelson

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: EU forbehold 23. maj Public

TNS Gallup - Public Tema: EU forbehold 23. maj Public TNS Gallup - Public Tema: EU forbehold 23. maj 2008 Public Metode Feltperiode: 22.-23. maj 2008 Målgruppe: Alle borgere landet over på 18 år og derover Metode: G@llupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Gallup om juridisk abort

Gallup om juridisk abort TNS 16. december 2013 Projekt: 59662 Feltperiode: Den 10.-15. dec. 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: Privatisering af DONG 18. Januar 2008. Public

TNS Gallup - Public Tema: Privatisering af DONG 18. Januar 2008. Public TNS Gallup - Public Tema: Privatisering af DONG 18. Januar 2008 Public Metode Feltperiode: 17. 18. januar 2008 Målgruppe: borgere landet over på 18 år og derover Metode: G@llupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

TNS Gallup - Public Unge og uddannelse: 8. januar 2010. Public 56828

TNS Gallup - Public Unge og uddannelse: 8. januar 2010. Public 56828 TNS Gallup - Public Unge og uddannelse: 8. januar 2010 Public 56828 Metode Feltperiode: 6-8. januar 2010 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte unge mennesker på 18 25 år, landet over. Metode: GallupForum

Læs mere

Gallup om Politi. Gallup om Politi. TNS 16. december 2013 Projekt: 59662

Gallup om Politi. Gallup om Politi. TNS 16. december 2013 Projekt: 59662 TNS 16. december 2013 Projekt: 59662 Feltperiode: Den 10.15. december 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Lyngallup om øremærket barsel til mænd Dato: 5. marts 2012

Lyngallup om øremærket barsel til mænd Dato: 5. marts 2012 Lyngallup om øremærket barsel til mænd Dato: 5. marts 2012 Metode Feltperiode: 3.-5. marts 2012 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews)

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: Skat 15. januar 2009. Public 56178

TNS Gallup - Public Tema: Skat 15. januar 2009. Public 56178 TNS Gallup - Public Tema: Skat 15. januar 2009 Public 56178 Metode Feltperiode: 14.-15. januar 2009 Målgruppe: borgere landet over på 18 år og derover Metode: G@llupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Aarhus Kommune. Kommunalvalg 2013. Aarhus Kommune. TNS November 2013 Projekt: 59557

Aarhus Kommune. Kommunalvalg 2013. Aarhus Kommune. TNS November 2013 Projekt: 59557 Kommunalvalg 2013 TNS November 2013 Projekt: 59557 Gallup om kommunalvalg i 2013 Feltperiode: Den 1.-10 november 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere I på 18 eller derover Metode: En kombination

Læs mere

Retsforbehold P61584. Retsforbehold TNS

Retsforbehold P61584. Retsforbehold TNS P61584 Contents 1 Resultater 3 2 Usikkerhed og basestørrelser 7 2 1 Resultater Metode Feltperiode: Uge 49 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere. Metode: Webinterviews - GallupForum Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Gallupmåling om. Helle Thorning-Schmidt Dagpengesystemet og militæraktion. Gallupmåling om. TNS Dato: 16. januar 2013 Projekt: 59053

Gallupmåling om. Helle Thorning-Schmidt Dagpengesystemet og militæraktion. Gallupmåling om. TNS Dato: 16. januar 2013 Projekt: 59053 Helle Thorning-Schmidt Dagpengesystemet og militæraktion TNS Dato: 16. januar 2013 Projekt: 59053 Feltperiode: Den 15.-16. januar 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller

Læs mere

Gallup om Syrien. Gallup om syrien. TNS Dato: 27. august 2013 Projekt: 59451

Gallup om Syrien. Gallup om syrien. TNS Dato: 27. august 2013 Projekt: 59451 Feltperiode: Den 27. august 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.037 personer Stikprøven er vejet på

Læs mere

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte.

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte. Analysenotat Befolkningsundersøgelse om vikarbureauer Til: Fra: Dansk Erhverv/LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt befolkningen på 18 år eller derover.

Læs mere

TNS Gallup - Public Vælgernes dagsorden 2007. Public

TNS Gallup - Public Vælgernes dagsorden 2007. Public TNS Gallup - Public Vælgernes dagsorden 2007 Public Metode Feltperiode: 25 oktober 2007 Tema: Vælgernes valgtemaer Spørgsmål: Nedenfor står en række emner, der kan få betydning ved det kommende folketingsvalg.

Læs mere

Fordomme mod efterlønnere lever

Fordomme mod efterlønnere lever Fordomme mod efterlønnere lever Befolkningens syn på hvor nedslidte efterlønnere er, afhænger af deres holdning til efterlønnen. Således tror kun 2 % af de som stemmer på K, R eller Liberal Alliance at

Læs mere

Gallup om DR version 2

Gallup om DR version 2 TNS Januar 2014 Projekt: 59714 Feltperiode: Den 2.-3. januar 2014 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.220

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune. Kommunalvalg. TNS November 2013 Projekt: 59557

Ringkøbing-Skjern Kommune. Kommunalvalg. TNS November 2013 Projekt: 59557 Kommunalvalg TNS November 2013 Projekt: 59557 Gallup om kommunalvalg i 2013 Feltperiode: Den 1.-10. november 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: En kombination

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: Finanskrise feb februar Public 56237

TNS Gallup - Public Tema: Finanskrise feb februar Public 56237 TNS Gallup - Public Tema: Finanskrise feb09 19. februar 2009 Public 56237 Metode Feltperiode: 18. februar til 19. februar 2009 Målgruppe: Alle borgere landet over på 18 år og derover Metode: G@llupForum

Læs mere

Unges holdning til køb og salg af sex

Unges holdning til køb og salg af sex Feltperiode: Den december 2014 januar 2015. Målgruppe: Respondenter i alderen 1520 år Metode: CATI (telefoninterviews). Interviews er foretaget af udvalgte interviewere, som forud har modtaget en særlig

Læs mere

Unges holdning til køb og salg af sex

Unges holdning til køb og salg af sex Feltperiode: Den december 2014 januar 2015. Målgruppe: Respondenter i alderen 1520 år Metode: CATI (telefoninterviews). Interviews er foretaget af udvalgte interviewere, som forud har modtaget en særlig

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Formål Scharling.dk Side 1 af 14 Metode

Læs mere

SF er vælgernes reservehold

SF er vælgernes reservehold SF er vælgernes reservehold Hvis vælgerne skulle på et andet parti end deres foretrukne, ville flest 14 procent - vælge SF. Alle SF s potentielle r kommer fra partier i rød blok (R, S og EL). 12 procent

Læs mere

Lyngallup om kongehuset. Dato: 15. december 2010

Lyngallup om kongehuset. Dato: 15. december 2010 Lyngallup om kongehuset Dato: 15. december 2010 Agenda 1. Metode 2. Resultater 3. Statistisk sikkerhed Lyngallup om kongehuset Dato: 15. december 2010 TNS Gallup A/S Kontaktperson Camilla Kann Fjeldsøe

Læs mere

Sundhedsforsikringer ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I NR.: 10/2008, 11/2008, 12/2008

Sundhedsforsikringer ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I NR.: 10/2008, 11/2008, 12/2008 Sundhedsforsikringer Undersøgelsen er foretaget blandt 2.264 personer og danner baggrund for denne række af artikler: - Kun 18 % ser det ikke som et problem, at nogle kan springe over andre i køen til

Læs mere

Randers Kommune. Kommunalvalg Randers Kommune. TNS November 2013 Projekt: 59557

Randers Kommune. Kommunalvalg Randers Kommune. TNS November 2013 Projekt: 59557 Kommunalvalg 2013 TNS November 2013 Projekt: 59557 Gallup om kommunalvalg i 2013 Feltperiode: 1.-10. November 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere i på 18 eller derover Metode: En kombination

Læs mere

Ishøj Kommune. Tryghed i Vildtbanegård og Vejleåparken Maj 2013. Ishøj Kommune TNS

Ishøj Kommune. Tryghed i Vildtbanegård og Vejleåparken Maj 2013. Ishøj Kommune TNS Tryghed i Vildtbanegård og Vejleåparken Maj 2013 Indhold 1 Indledning 3 2 Design 5 3 Baggrundsdata 7 4 Tryghedsbarometer 9 5 Konkrete tryghedsskabere 16 6 Konkrete utryghedsskabere 18 7 Trygge og utrygge

Læs mere

RAPPORT. Unges holdninger til EU 2007. Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø. Projektnummer: 53946

RAPPORT. Unges holdninger til EU 2007. Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø. Projektnummer: 53946 RAPPORT Unges holdninger til EU 2007 Projektnummer: 53946 Rapporteringsmåned: Marts 2007 Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø TNS Gallup METODENOTAT BAGGRUND TNS Gallup har for

Læs mere

Rejsevaner. Rejsevaner. TNS 16. december 2013 Projekt: 59662

Rejsevaner. Rejsevaner. TNS 16. december 2013 Projekt: 59662 TNS 16. december 2013 Projekt: 59662 Feltperiode: Den 10.-15. december 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Holstebro Kommune. Kommunalvalg 2013. Holstebro Kommune. TNS November 2013 Projekt: 59557

Holstebro Kommune. Kommunalvalg 2013. Holstebro Kommune. TNS November 2013 Projekt: 59557 Kommunalvalg 2013 TNS November 2013 Projekt: 59557 Gallup om kommunalvalg i 2013 Feltperiode: Den 1.-10. November 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere fra Holstebro kommune på 18 eller derover

Læs mere

Hjerteforeningen. Førstehjælpsundervisning i folkeskolerne 2012. Hjerteforeningen

Hjerteforeningen. Førstehjælpsundervisning i folkeskolerne 2012. Hjerteforeningen Førstehjælpsundervisning i folkeskolerne 2012 Feltperiode: Den 24. september - 12. oktober 2012 Målgruppe: Folkeskoler i Danmark Metode: Webinterviews (CAWI adhoc) Stikprøvestørrelse: 325 skoler, heraf

Læs mere

Get Moving Evaluering af kampagnen Rapport. Get Moving 2016 TNS

Get Moving Evaluering af kampagnen Rapport. Get Moving 2016 TNS Evaluering af kampagnen Rapport Indholdsfortegnelse 1 Konklusioner 8 2 Hovedresultater 16 3 Demografi 58 4 Bilag 64 2 Formål og målsætning Sundhedsstyrelsen har i ugerne 21 og 22, 2016 gennemført kampagnen

Læs mere

Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater

Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater To ud af tre vælgere mener, at dobbeltmandater gør det stort set umuligt at passe det politiske arbejde ordentligt, mens kun hver sjette ser det som en styrke.

Læs mere

Tables BASE % 100%

Tables BASE % 100% Her er hvad 194 deltagere på Folkehøringen mener om en række spørgsmål - før og efter, at de har diskuteret med hinanden og udspurgt eksperter og politikere. Før Efter ANTAL INTERVIEW... ANTAL INTERVIEW...

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne vælger dansk dyrevelfærd. 13. marts 2014

Økonomisk analyse. Danskerne vælger dansk dyrevelfærd. 13. marts 2014 Økonomisk analyse 13. marts 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne vælger dansk dyrevelfærd Dyrevelfærd er vigtig. Det er der ikke

Læs mere

Gallup om Madspild. Gallup om Madspild. TNS Dato: Maj 2016 Projekt: 62555

Gallup om Madspild. Gallup om Madspild. TNS Dato: Maj 2016 Projekt: 62555 TNS Dato: Maj 2016 Projekt: 62555 Gallup om Feltperiode: Den 25. 30. maj 2016 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016 Markedsanalyse 15. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne er stadig storforbrugere af naturen Hvad er danskernes holdning til

Læs mere

Gallup om Julen. Gallup om Julen. TNS November 2013 Projekt: 59567

Gallup om Julen. Gallup om Julen. TNS November 2013 Projekt: 59567 TNS November 2013 Projekt: 59567 Feltperiode: Den 28-31 oktober 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1046

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: Seksuel forførelse 30.03 2009. Public

TNS Gallup - Public Tema: Seksuel forførelse 30.03 2009. Public TNS Gallup - Public Tema: Seksuel forførelse 30.03 2009 Public Metode Feltperiode: Onsdag 25/3 til mandag 30/3 Målgruppe: Alle borgere landet over på 18 år og derover Metode: G@llupForum (webinterviews)

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: Anne Mette Rasmussen 20. februar 2009. Public 56245

TNS Gallup - Public Tema: Anne Mette Rasmussen 20. februar 2009. Public 56245 TNS Gallup - Public Tema: Anne Mette Rasmussen 20. februar 2009 Public 56245 Metode Feltperiode: 19. februar til 20. februar 2009 Målgruppe: borgere landet over på 18 år og derover Metode: G@llupForum

Læs mere

Lyngallup. Ministrenes karakterbog Lyngallup. TNS Dato: 12. december 2012 Projekt: 59583

Lyngallup. Ministrenes karakterbog Lyngallup. TNS Dato: 12. december 2012 Projekt: 59583 Ministrenes karakterbog 2012 TNS Dato: 12. december 2012 Projekt: 59583 Feltperiode: Den 4.-11. december 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum

Læs mere

Multisygdom. Multisygdom. TNS Dato Projekt: 63150

Multisygdom. Multisygdom. TNS Dato Projekt: 63150 Feltperiode: Den 22/5 6/6 2017 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte læger landet over Metode: Lægeforeningens medlemmer (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 670 læger med patientkontakt Stikprøven er vejet

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 # METODE METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere.

Læs mere

Lægernes baggrund. Lægepanel Lægernes baggrund. TNS Marts 2016 Projekt: 62492

Lægernes baggrund. Lægepanel Lægernes baggrund. TNS Marts 2016 Projekt: 62492 Lægepanel 2016 TNS Marts 2016 Projekt: 62492 Feltperiode: Den 8. - 21. marts 2016 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte læger fra Lægepanelet Metode: Webinterviews Stikprøvestørrelse: 762 personer Stikprøven

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: Privatøkonomi og krise 23. marts 2009. Public

TNS Gallup - Public Tema: Privatøkonomi og krise 23. marts 2009. Public TNS Gallup - Public Tema: Privatøkonomi og krise 23. marts 2009 Public Metode Feltperiode: 19/3 til 23/3 2009 Målgruppe: borgere landet over på 18 år og derover Metode: G@llupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Radius Kommunikation // November Troværdighedsundersøgelsen 2016

Radius Kommunikation // November Troværdighedsundersøgelsen 2016 Radius Kommunikation // November 2016 Troværdighedsundersøgelsen 2016 1 Indholdsfortegnelse TROVÆRDIGHEDSUNDERSØGELSEN 2016...1 AFSNIT 1: OM TROVÆRDIGHEDSUNDERSØGELSEN...3 AFSNIT 2: FAGGRUPPERNES TROVÆRDIGHED...4

Læs mere

TNS Gallup - Public Lyngallup om skattereform 29. januar 2010. Public xxxxx

TNS Gallup - Public Lyngallup om skattereform 29. januar 2010. Public xxxxx TNS Gallup - Public Lyngallup om skattereform 29. januar 2010 Public xxxxx Metode Feltperiode: 29. januar 2010 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum

Læs mere

Kommunal/regionalpolitik

Kommunal/regionalpolitik Kommunal/regionalpolitik OM UNDERSØGELSEN: Denne undersøgelse handler om hvilken opfattelse folk der har eller har haft en psykisk sygdom har af nuværende politiske tiltag samt ønsker til tiltag efter

Læs mere

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem danskere og indvandrere er stor eller meget mener 73 % af danskerne og 72 % ser kløften som et problem. 68 % ser stor ulighed ml. højt

Læs mere

Gallup om utroskab. Gallup om Utroskab. TNS Dato: 10. juni 2013 Projekt: 59348

Gallup om utroskab. Gallup om Utroskab. TNS Dato: 10. juni 2013 Projekt: 59348 Gallup om utroskab TNS Dato: 10. juni 2013 Projekt: 59348 Feltperiode: Den 7.10. juni 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews)

Læs mere

TNS Gallup - Public Lyngallup om ferie 14. januar 2010. Public 56846

TNS Gallup - Public Lyngallup om ferie 14. januar 2010. Public 56846 TNS Gallup - Public Lyngallup om ferie 14. januar 2010 Public 56846 Metode Feltperiode: 13. til 14. januar 2010 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: Udlændingepolitik og EU regler 6.-8. August 2008. Public

TNS Gallup - Public Tema: Udlændingepolitik og EU regler 6.-8. August 2008. Public TNS Gallup - Public Tema: Udlændingepolitik og EU regler 6.-8. August 2008 Public Metode Feltperiode: 6. 8. August 2008 Målgruppe: borgere landet over på 18 år og derover Metode: G@llupForum (webinterviews)

Læs mere

Gallup om velfærd. og den offentlige sektor. Gallup om velfærd. TNS Dato: februar 2013 Projekt: 59150

Gallup om velfærd. og den offentlige sektor. Gallup om velfærd. TNS Dato: februar 2013 Projekt: 59150 og den offentlige sektor TNS Dato: februar 2013 Projekt: 59150 og den offentlige sektor Feltperiode: Den 21.-27. februar 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover

Læs mere

Økonomisk analyse. Mejeri rimer på økologi, men også på pris

Økonomisk analyse. Mejeri rimer på økologi, men også på pris Økonomisk analyse 4. marts 14 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +45 3339 4 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Mejeri rimer på økologi, men også på pris Landbrug & Fødevarer har i en undersøgelse,

Læs mere

Klimabarometeret. Juni 2011

Klimabarometeret. Juni 2011 Klimabarometeret Juni 2011 1 Indledning Klimabarometeret er CONCITOs måling af den danske befolknings holdning til klimaet. I februar 2010 publicerede CONCITO første udgave af Klimabarometeret, og siden

Læs mere

Hvilken af de følgende bruger du mest, når du ser efter tilbud i de butikker du plejer at handle i?

Hvilken af de følgende bruger du mest, når du ser efter tilbud i de butikker du plejer at handle i? Analysenotat Fra: MMM Til: CAL Danskerne holder af deres husstandsomdelte reklamer En befolkningsundersøgelse gennemført af Dansk Erhverv i november 2011 dokumenterer, at husstandsomdelte reklamer for

Læs mere

Færre vil give en hånd til Afrika

Færre vil give en hånd til Afrika Færre vil give en hånd til Afrika Næsten hver tredje synes Danmark giver for meget i ulandsbistand i 2005 var det kun hver sjette. Skepsissen skyldes mistillid til støttens virkning og hensynet til den

Læs mere

METODE Dataindsamling & Målgruppe

METODE Dataindsamling & Målgruppe METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til ca. 4,5 millioner danskere. Interviews 1500 interviews i målingen. Dataindsamling Dataindsamlingerne

Læs mere

TNS Gallup - Public. Den kommende regering Hvem vil lege med hvem? Public

TNS Gallup - Public. Den kommende regering Hvem vil lege med hvem? Public TNS Gallup - Public Den kommende regering Hvem vil lege med hvem? Public Metode Tema: 1-2. november 2007 Målgruppe: Alle vælgere landet over på 18 år og derover Metode: G@llupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

evalg i Danmark DANSKERNES HOLDNINGER TIL STEMMEAFGIVNING VIA INTERNETTET Danskerne klar til at afprøve digitale folketingsvalg

evalg i Danmark DANSKERNES HOLDNINGER TIL STEMMEAFGIVNING VIA INTERNETTET Danskerne klar til at afprøve digitale folketingsvalg evalg i Danmark DANSKERNES HOLDNINGER TIL STEMMEAFGIVNING VIA INTERNETTET Danskerne klar til at afprøve digitale folketingsvalg Bred vælgeropbakning til digitale valg KMD ANALYSE BRIEFING JANUAR 2017 ANALYSE

Læs mere

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Jeg håber en dag at flytte tilbage til det land, jeg oprindeligt kommer fra.

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Jeg håber en dag at flytte tilbage til det land, jeg oprindeligt kommer fra. Indholdsfortegnelse 1. Frekvenstabeller... 3 2. Kryds med køn... 11 3. Kryds med alder... 19 4. Kryds med Region... 27 5. Kryds med Indkomst... 35 6. Kryds med oprindelsesland... 43 7. Om undersøgelsen...

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Lyngallup om EU finans-pagten Dato: 31. januar 2012

Lyngallup om EU finans-pagten Dato: 31. januar 2012 Dato:. januar Metode Feltperiode:. januar Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 1 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.0 personer Stikprøven er vejet

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

evalg i Danmark DANSKERNES HOLDNINGER TIL STEMMEAFGIVNING VIA INTERNETTET

evalg i Danmark DANSKERNES HOLDNINGER TIL STEMMEAFGIVNING VIA INTERNETTET evalg i Danmark DANSKERNES HOLDNINGER TIL STEMMEAFGIVNING VIA INTERNETTET KMD ANALYSE JANUAR 2017 OM KMD ANALYSE KMD Analyse udarbejder analyser om de digitale muligheder i det offentlige og private Danmark.

Læs mere

Renoveringsmilliard spildt

Renoveringsmilliard spildt Renoveringsmilliard spildt Halvdelen af renoveringspuljens 1,5 mia. kr. skaber ikke job. Boligejerne, hvoraf flertallet er velstillet, ville alligevel have gjort og betalt arbejdet. Puljen skabte 1.500

Læs mere

SoMe og demokratiet. en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier

SoMe og demokratiet. en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier SoMe og demokratiet en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier DEL 1: PERSPEKTIVER INDHOLD DEL 1: PERSPEKTIVER DEL 2: RESULTATER SOCIALE MEDIER OG DEMOKRATI...

Læs mere

Krydstabeller Thorning, side 1/23

Krydstabeller Thorning, side 1/23 Krydstabeller, 25. 27. juni 2012 MEGAFON/TV 2 Nyhederne/Politiken Thorning, 1.030 respondenter 04. Regeringen med Helle 03. Hvad stemte du på ved folketingsvalget den 15. september 2011? A. Socialdemo

Læs mere

Gallup om skolen og børn

Gallup om skolen og børn Gallup om skolen og børn Gallup om skolen og børn Feltperiode: Den 26 juli til 31 juli 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder

Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder Indledning ASE har i december 2012 spurgt ca. 800 selvstændige erhvervsdrivende om deres holdning til en barselsfond for selvstændige. Undersøgelsen

Læs mere

Gallup til BT om. den royale familie. Gallup til BT om. TNS Dato: 31. maj 2013 Projekt: 59328

Gallup til BT om. den royale familie. Gallup til BT om. TNS Dato: 31. maj 2013 Projekt: 59328 den royale familie den royale familie Feltperiode: Den 29.-31. maj 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: Sundhed 14. januar 2009. Public 56173

TNS Gallup - Public Tema: Sundhed 14. januar 2009. Public 56173 TNS Gallup - Public Tema: Sundhed 14. januar 2009 Public 56173 Metode Feltperiode: 13.-14. januar 2009 Målgruppe: borgere landet over på 18 år og derover Metode: G@llupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Ældre-serie: Danskernes forventninger og holdninger til ældrepleje og folkepension.

Ældre-serie: Danskernes forventninger og holdninger til ældrepleje og folkepension. Ældre-serie: Danskernes forventninger og holdninger til ældrepleje og folkepension. 76 procent af danskerne tror, at ældreplejen vil være ringere end i dag, når de selv går på pension. Hver tredje regner

Læs mere

Notat på baggrund af national repræsentativ survey

Notat på baggrund af national repræsentativ survey 27.05.14 Danskernes syn på medlemsdemokrati Side 1 af 6 Notat på baggrund af national repræsentativ survey En stor del af danskerne er aktive i foreninger og har med jævne mellemrum mulighed for at yde

Læs mere

Har de unge glemt kommunalpolitik eller har kommunalpolitikerne glemt de unge?

Har de unge glemt kommunalpolitik eller har kommunalpolitikerne glemt de unge? Har de unge glemt kommunalpolitik eller har kommunalpolitikerne glemt de unge? Nye tal fra Cevea viser, at kun 20,3 pct. af de unge mellem føler sig inddraget i kommunalpolitik, mens tallet for de 64-75

Læs mere

Hvor pålidelig eller upålidelig opfatter du hver af følgende håndværkergrupper?

Hvor pålidelig eller upålidelig opfatter du hver af følgende håndværkergrupper? Håndværkere Hvor pålidelig eller upålidelig opfatter du hver af følgende håndværkergrupper? Elektriker 1% 3% 15% 46% 24% 11% 4.00 Tømrer 1% 4% 17% 45% 21% 13% 3.92 Snedker 1% 1% 14% 37% 14% 33% 3.92 VVS

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ledere og lederskab

Det siger FOAs medlemmer om ledere og lederskab FOA Kampagne & Analyse 30. marts 2009 Det siger FOAs medlemmer om ledere og lederskab Denne undersøgelse er gennemført via FOAs elektroniske medlemspanel i marts 2009. 2.031 FOA-medlemmer har medvirket

Læs mere

FORÆLDREUNDER- SØGELSE

FORÆLDREUNDER- SØGELSE FORÆLDREUNDER- SØGELSE BUPL AUGUST 2017 METODE Undersøgelsen er baseret på interview med 1669 forældre med børn, som inden sommerferien gik i 0.,1. 2. eller 3. klasse og også et tilmeldt et fritidstilbud.

Læs mere

Danskerne ønsker valg om sundhed

Danskerne ønsker valg om sundhed Danskerne ønsker valg om sundhed Sundhedsvæsenet er det vigtigste tema for vælgerne, når de skal stemme ved det kommende folketingsvalg. Derefter følger skattepolitik og beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitik.

Læs mere

A B C D F l O V Ø Å +/- 2,1 +/- 1,1 +/- 1 +/- 0,8 +/- 1 +/- 1,2 +/- 1,8 +/- 1,8 +/- 1,3 +/- 1,1. Valgresultat ,0 26,3

A B C D F l O V Ø Å +/- 2,1 +/- 1,1 +/- 1 +/- 0,8 +/- 1 +/- 1,2 +/- 1,8 +/- 1,8 +/- 1,3 +/- 1,1. Valgresultat ,0 26,3 3 2, 26,3 26, 2 2 1 21,1 16,6 17,1 19, 1,4 1,2 4,6,1, 3,4 4,1 2, 3,2 2,9 4,2 4,4, 7, 7,2 6,9 7, 7,9,1 4, 6,4, +/- 2,1 +/- 1,1 +/- 1 +/-, +/- 1 +/- 1,2 +/- 1, +/- 1, +/- 1,3 +/- 1,1 Valgresultat 21 23--216

Læs mere

TV 2 Regioner UNGE VÆLGERE TELEFONUNDERSØGELSE FORETAGET 21. AUGUST 6. SEPTEMBER RESPONDENTER

TV 2 Regioner UNGE VÆLGERE TELEFONUNDERSØGELSE FORETAGET 21. AUGUST 6. SEPTEMBER RESPONDENTER TV 2 Regioner UNGE VÆLGERE TELEFONUNDERSØGELSE FORETAGET 21. AUGUST 6. SEPTEMBER 2017 836 RESPONDENTER 1 00. VED DU HVILKET ÅR NÆSTE KOMMUNALVALG AFHOLDES? 40% 35% 30% 29% 22% 20% 0% 4% 1% 2017 2018 2019

Læs mere