Lokalhistorisk Arkiv For Gug Sdr. Tranders

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalhistorisk Arkiv For Gug Sdr. Tranders"

Transkript

1 Medlemsinformation 1998 Træk af Gug skoles historie. Fortalt af P. Bøcker Pedersen, Gug skole indtil ca Brugsen i Sdr. Tranders som den så ud ca Læretid i Sønder Tranders Brugs Af Orla Thomasberg Lokalhistorisk Arkiv For Gug Sdr. Tranders

2 P. Bøcker Pedersen: Træk af Gug skoles historie. og Orla Thomasberg: Læretid i Sønder Tranders Brugs Redaktion og layout Poul Andersen Udgivet af Lokalhistorisk Arkiv for Gug Sdr. Tranders 1998 Anden udgave

3 Forord Man skal ikke kigge længe på årets julehilsen fra bestyrelsen i Lokalhistorisk Forening for Gug Sdr. Tranders, før det går op for en, hvor heldige vi alle er. Her har en lærling fra Brugsen i Sdr. Tranders og nu pensionist og skoleinspektøren på Gug skole, der også nær-mer sig pensionstilværelsen, sat sig ned og skrevet deres erindringer om noget af det, de har oplevet i hhv. Sdr. Tranders og Gug. Det er ganske enkelt et lykketræf. Vi er de to spillevende forfattere dybt taknemmelige for disse erindringsbilleder. De er med til at understrege hvor vigtigt det er at holde styr på fortiden for at begribe den tid, vi nu lever i; det er nærmest uforståeligt, så hurtigt ting ændrer sig nu om dage. Vi kan i øvrigt fortælle, at sidste års julehilsen (også) var utrolig populær og må være faldet i god jord. Den blev revet væk og vi har i flere omgange været nødt til at trykke nye oplag for at tilfredsstille efterspørgslen, så i år har bestyrelsen besluttet at lægge ud med et større oplag fra begyndelsen. Bestyrelsen 3

4 Født i Lundegårde den 23. December Student fra Aalborg Katedralskole i Aftjent værnepligt dels på Nr. Uttrup kasserne og dels på Kronborg ved Helsingør. Lærereksamen fra Aalborg Semenarium i De første 9 år som lærer tilbragte jeg på Gl. Lindholm Skole. Her arbejdede jeg også i den Kommunale Ungdomsskole både som underviser, pædagogisk medhjælper og ungdomsklubleder. I 1972 kom jeg til Gug Skole som viceskoleinspektør og blev fire år senere skoleinspektør. I 1963 blev jeg gift med Birthe. Vi har tre dejlige børn. Jeg glæder mig til min tilværelse som pensionist Træk af Gug skoles historie Fortalt af P. Bøcker Pedersen, skoleinspektør Stillingen som viceskoleinspektør på Gug skole var ledig pr. d Jeg søgte den og var så heldig, at jeg fik stillingen. Allerede i 1976 blev jeg skoleinspektør på Gug skole. Jeg følte, at jeg nu var hjemme igen, for jeg er født og opvokset i Lundegaarde nr. 32. Lundegaarde er nu en del af Gug skoles distrikt, men dengang var det anderledes. Jeg er ud af en søskendeflok på 6 drenge, og vi hørte til skolen i Visse. Den eksisterer ikke mere, men dengang bestod den af ét klasselokale og én lærer. Jeg nåede kun at gå i skole i Visse i godt 1 år, så blev Visse skole nedlagt og eleverne blev henvist til skolegang på Nøvling skole. Her var der to klasselokaler og to lærere. På såvel Nøvling som Gug skole var det kun muligt at gå i skole i 7 år. Når man blev konfirmeret var skolegangen normalt slut. Jeg fik lyst til at lære noget mere og fortsatte min skolegang i Aalborg og endte der med at blive student fra Aalborg Katedralskole i Jeg aftjente min værnepligt på Nr. Uttrup Kaserne, og i 1960 blev jeg optaget på det nyoprettede Aalborg Seminarium. Jeg blev færdig som lærer i 1963 og fik straks an- sættelse på Gl. Lindholm skole, hvor jeg arbejdede i ca. 9 år. Og så kom jeg til Gug skole. Gug skole var oprindeligt en landsbyskole. Den første skole i Gug lå lidt syd for den nuværende skole. Den blev opført i 1870 og er nu kontor for M. Kjærs Maskinfabrik. Den næste skole blev opført i 1900, og Gug Bibliotek har nu til huse i den. I 1953 nåede skolens elevtal op på 40 elever og med kun 1 klasselokale var der pladsmangel. Derfor blev Gug Forsamlingshus i en periode benyttet som ekstra undervisningslokale. Forsamlingshuset eksisterer ikke mere. I 1958 tog sognerådet initiativ til at få bygget tilstrækkeligt med klasselokaler. Det er østenden af den nuværende sydfløj, ud mod Sdr. Trandersvej. Samme år blev Sdr 4

5 Tranders skole nedlagt, og børnene herfra kom til Gug skole, der nu pludselig kom op på 80 elever. Pogeskolen i Sdr. Tranders fortsatte nogle år endnu. lærere. Elevtallet steg fortsat. Gug var blevet et populært beboelsesområde. Så der blev bygget mange nye huse. Allerede i 1967 stod næste etape klar til at blive taget i brug. Det er den nuværende mellemfløj, der rummer bh.kl.a, 1.a og 2.a. Allerede i 1962 blev der bygget til Gug Skole, således at skolen dengang blev udvidet med den del der nu udgør hele fløjen ud mod Sdr. Trandersvej. I 1963 havde Gug skole 224 elever og 8 Den helt store udvidelse kom i 1969, hvor vestfløjen og gymnastiksalen blev bygget. Den indeholder nu kontorer, festsalen, skolebibliotek, edb-lokale, håndarbejdslokale og et stort antal klasselokaler. Skolens klasser har også til huse i denne fløj. Billederne viser opførelsen af sydfløjen ud mod Sdr. Trandersvej med den gamle skole det nuværende Gug Bibliotek i baggrunden 5

6 Billedet er fra 1966 og viser de omtalte bygninger. Elevtallet steg fortsat. I marts 1977 påbegyndtes udvidelsen af Gug skole med en ny østfløj på i alt 3100 m 2. Det første spadestik blev taget af rådmand Henning Larsen tirs-dag den 15. marts 1977 kl Byggeriet blev i 2 etager. I overetagen blev der 9 klasselokaler, et sanglokale og et støtte-center. I stueplanet blev der træ- og metal-sløjd, motorlære samt lokaler til hjemkund-skab og billedkunst (formning). Der blev også plads til kontor for skolevejleder, skolepsykolog og ungdomsskolen. I en mindre et-plans fløj blev der indrettet Skoletandklinik og lokaler til skolelæge og sundhedsplejerske. I efteråret 1978 påbegyndtes samtidig med det andet byggeri en ombygning og tilbygning af lærerværelset. Det hele blev taget i brug i januar Herefter stod en ombygning af den gamle sydfløj mod Sdr. Trandersvej for tur. Fløjen indeholdt små og utidssvarende lokaler. Den er nu indrettet til børnehaveklasser, 1. klasser og 2. klasser. Efter sommerferien 1979 blev hele skolen taget i brug. På dette tidspunkt var der 754 elever og 54 lærere på Gug skole. Arkitektfirmaet var N. J. Dam og Dirckinck-Holmfeld. Ingeniørfirmaet var Ørum og Nielsen. Indvielsen af tilbygninger og ombygninger fandt sted torsdag den 1.november 1979 i skolens festsal. Der kom mange gæster, og det var en festlig dag. 6

7 Gughallen Første spadestik til Gughallen blev foretaget af rådmand Kjeld Andersen mandag den 16. september 1985 kl Børnehaveklasseeleverne hjalp til med små plastikskovle, og der var sodavand og kage til alle skolens elever. Hallen stod klar til indvielse lørdag den 23. august 1986 kl Det var en rigtig festdag, da Gug tog sin hal i brug. Borgmester Kaj Kjær og rådmand Inge Nesgaard var med på det ene af de to fodboldhold, der på festlig og utraditionel vis indviede Gughallen. Med Ingolf Walther som dommer fightede de to magistratsmedlemmer på Omverdens-holdet sammen med SIFA`s formand Leo Møller og Stiftstidendes Sam mod hjemmeholdet Gug United. Hjemmeholdet bestod af sognepræst Jens Bruun, skolenævnsformand Peer Albin Kristiansen, Jørgen Broen fra Visse Idræts-forening og mig. I et stafetløb med hånd-bolddriblinger, løb med badmintonketcher og bold, sjipning og fodbolddribling kom hjemmeholdet under stormende jubel fra den tætpakkede hal først til mål, men gæsterne blev af dommeren udråbt som vinder. Det var et fornøjeligt indslag på en lang og festlig dag, der tog sin begyndelse da hundreder af unge idrætsudøvere og forældre gik i optog med Aalborg Garden i spidsen fra Gug Boldklubs baner til hallen, som er opført bag skolen. Hele Gug og Visse var på benene, og der var forståeligt nok udelt glæde over den smukke hal, hvor gulvets lak først var blevet tør umiddelbart før invasionen af de begejstrede borgere. Det er en hal, der om dagen bliver anvendt af skolens elever og fra kl. 15 af klubberne, i første række Gug Badmintonklub, Visse Idrætsforenings håndboldafdeling og Gug Gymnastikforening. Ved indvielsen blev der budt på kaffe, juice og rundstykker. Inge Nesgaard holdt selve indvielsestalen, hvori hun berømmede det smukke byggeri, der havde kostet ni millioner kroner. Om eftermiddagen var der opvisning i gymnastik og der blev spillet fodbold, badminton og håndbold. Om aftenen blev der festet i hallen med medbragte madkurve og dans til musik af Lottenburger Singers. Skolen benyttede fredag den 29. august 1986 til at fejre, at vi endelig havde fået en hal. Alle skolens 900 elever deltog i denne del af indvielsen. 7

8 Skoleledere ved Gug skole gennem årene. Lærer Andersen Johan Jensen, enelærer Christian H. Theter, enelærer/førstelærer Johannes Juncker, skoleinspektør Peder Bøcker Pedersen, skoleinspektør Viceinspektører ved Gug skole gennem årene. Thorkild Vardinghus Nielsen Peder Bøcker Pedersen Mogens Ryberg

9 I pedelboligen ved siden af skolen boede Else og Svend Bols Thomsen. Svend var skolens pedel gennem 25 år, og Else virkede som rengøringsassistent og kaffedame for lærerne. De gik begge på pension i Pedel Pedelboligen er nu indrettet som DUS-lokale og er en del af DUS B. Stillingen som pedel blev derefter overtaget af Benny Mathiasen, Han fungerer stadig i embedet, men pedellen har fået ny titel, han er nu teknisk serviceleder. Sekretær. En anden markant skikkelse på Gug skole har været skolens sekretær Gerda Gade. Hun begyndte på Gug skole i 1971 og gik på pension i Hendes stilling er overtaget af Carina Granat. Skolenævn/skolebestyrelser ved Gug skole gennem årene Skolenævnsvalg. Der skal vælges 5 personer. Flere lister. Valg afholdt. Formand: Aksel Nøhr Skolenævnsvalg. Der skal vælges 5 personer. Flere lister. Valg afholdt. Formand: Jens-Erik Tranholm Skolenævnsvalg. Der skal vælges 5 personer. 3 lister. Valg afholdt. Skolens elevtal: 754 Valgberettigede forældre: 989 Afgivne stemmer ved valget: 205 (21%) Formand: Inger Ravn Skolenævnsvalg. Der skal vælges 7 personer. 2 lister. Valg afholdt. Skolens elevtal: 750 Valgberettigede forældre: 990 Afgivne stemmer ved valget: 396 (40%) Formand: Jens Olav Silkjær Skolenævnsvalg. Der skal vælges 7 personer. 3 lister. Valg afholdt. Skolens elevtal: 876 Valgberettigede forældre: 1200 Afgivne stemmer ved valget: 456 (38%) Formand: Peer Albin Kristiansen. 9

10 1990 Skolebestyrelsesvalg. Der skal vælges 7 personer. Ved orienteringsmødet/opstillingsmødet var der 78 personer. 3 lister. Valg afholdt. Skolens elevtal: 793 Valgberettigede forældre: 1108 Afgivne stemmer ved valget: 362, heraf 357 gyldige stemmer (33%) Formænd: Tove Petersen/Ole Vad Skolebestyrelsesvalg. Der skal vælges 7 personer. Ved orienteringsmødet/opstillingsmødet var der 27 personer. 1 liste. Der blev ikke afholdt valg. Fredsvalg. Skolens elevtal: 692 Valgberettigede forældre: 1007 Formænd: Ole Vad/Per Carøe Skolebestyrelsesvalg. Der skal vælges 7 personer. Ved orienteringsmødet/opstillingsmødet var der 30 personer. 4 lister. Valg afholdt. Skolens elevtal: 737 Valgberettigede forældre: 1036 Afgivne stemmer ved valget: 204, heraf 2 blanke og 1 ugyldig (20%) Formand: Per Carøe. På det første billede ses Søren Østergaard; der som elev på skolen tager det første spadestik til østfløjen. Det næste billede viser Søren på næsten samme sted 25 år senere med den samme spade i hånden 10

11 I 1996 var der filmoptagelser på Gug skole. Rigtig mange af scenerne i filmen En lop-pe kan også gø er optaget på Gug skole. Hovedrollen i filmen blev spillet af én af Gug skoles elever Christina Brix Chris-tensen. Her er et billede fra filmen, hvor Erik Clausen cykler med Christina. Skolens kor medvirkede også, og rigtig mange af skolens elever deltog som statister. Copyright Nordisk Film Efterskrift. Nu bliver jeg 60 år og har valgt at gå på pension i januar Jeg har så været på Gug skole i godt og vel 26 år, og jeg har været med til mange ombygninger og udvidelser. Og nu skal der atter bygges til Gug skole. Der er planlagt udvidelse i årene Der skal bygges 6 klasselokaler og en ny DUS-ordning. Der er afsat 11 mill. kr. til byggeriet. Mine år på Gug skole har været gode, meget krævende og dejlige. Jeg vil til slut sige tak til alle elever, alle medarbejdere gennem årene og ønsker alle, der har deres gang på Gug skole plus vores meget engagerede forældrekreds held og lykke i de kommende år. 11

12 Lærer Joh. Jensen ( ) blandt sine elever. For at bortmane enhver tvivl har Jensens ef- terfølger i embedet Christian H. Theter ( ) skrevet dette notat på bagsiden af oven- stående billede. 12

13 Orla Thomasberg. Født i Nøvling i Efter 7 år i landsbyskolen elev i brugsen i Sdr. Tranders Brugsen i Øster Brønderslev fra Fra 1961 udelukkende beskæftiget med grovvarer. Ansat i Dansk Landbrugs Grovvareselskab frem til efterløn oktober Læretid i Sønder Tranders Brugs Fra min læretid i Sønder Tranders Brugs. Jeg kom i lære den 16. april 1948 i Sønder Tranders Brugsforening. Jeg var heldig, at der var en læreplads, som jeg kunne få. Defor fik jeg muligheden for at komme i lære uden at skulle et par år til landbruget, som det ellers var skik og brug. Jeg var på dette tidspunkt ikke fyldt 14 år, og havde netop forladt landsbyskolens 3. klasse efter 7 års skolegang. Min læremester blev Hother Christoffersen, som var uddeler i Sønder Tranders. Butikken jeg kom til, var som mange butikker på den tid, meget mørk og med små vinduer, med en lang disk gennem lokalet og mange hylder og skuffer. En butik på landet handlede dengang, med alt det som kunderne måtte have brug for som råvarer. Der var stadig en stor grad af selvforsyning, og kun meget få ting blev købt færdig- lavet. Vi handlede med kolonialvarer, isenkram, manufaktur og forskellige gravvarer. I min læreplads havde vi ikke foderstoffer og gødning eller trælast, det kom jeg først til at beskæftige mig med, da jeg kom til Vendsyssel. Brugsen ca

14 Noget af det første jeg kom til at lave, som jeg kunne klare uden de store forudsætninger, var at rydde op, at feje og at stemple rationeringsmærker, som der var mange af - både på sukker og kaffe. Det næste trin var at veje varer af i poser, men det krævede, at man kunne lukke en pose rigtigt, at den kunne holde. Posen skulle kunne holde til at falde på gulvet uden at gå op; det er faktisk ikke så lige til at lukke en pose på den måde, men kan man først, er det let nok, sådan er der så meget. Jeg fik også lært at lave et kræmmerhus ; det og så at lukke poser er færdigheder, der stadig sidder i fingrene. Efterhånden fik jeg lov til mange andre ting. Min læremester lod sine lærlinge prøve så meget som muligt, og lod dem gøre deres egne erfaringer. F.eks. måtte jeg bestille varer hjem, og hvis der ikke var nok i løbet af ugen, så måtte jeg selv finde ud af at få suppleret op, den slags lærer man noget af. Jeg skulle have været på handelsskole i Aalborg, men min læremester foreslog, at jeg kunne tage et brevkursus fra Andelsskolen i Middelfart, for at være fri for at skulle køre til Aalborg om aftenen, hele vinteren igennem. Så hver vinter fra september til april, lavede jeg opgaver, som blev sendt til skolen, og til slut var jeg på skolen i Middelfart en uge, for at afslutte med eksamen. Interiør fra brugsen ved jubilæet i Arbejdsdagene var lange, vi startede i butikken klokken 7 og lukkede klokken l7.30, om fredagen var der åbent til klokken 20, og den sidste uge før jul var der åbent hver dag til klokken 20. Når butikken var lukket skulle kassen gøres op, der skulle fejes og tørres af, og hylderne skulle være fyldt op, så butikken kunne være så pæn som mulig til næste dag, så der gik som regel en halv time eller mere, inden vi var færdige. Lukkeloven var blevet lavet om kort tid før Der var ikke noget, der hed middagspause, vi kunne dog nemt få lov at gå et ærinde f.eks. for at blive klippet og lignende; og 14 jeg kom i lære. Tidligere havde der været længe åbent også om lørdagen. Det kneb defor med at få lukket kl. 14. Om lørdagen skulle der være fejet og ryddet alle steder. Jeg fejede brostenene uden for butikken, og når der var lukket skulle der vaskes gulv og fyldes op på hylderne, så klokken var næsten altid , inden jeg kunne køre hjem og holde fri. Også om søndagen var der åbent fra kl Der blev solgt mælk og rundstykker, og vi skiftedes til at være der. der var heller aldrig noget i vejen for at få en fridag, hvis det var nødvendigt.

15 I den tid jeg var i lære, var en del af lønnen kost og logi. Lønnen var ikke ret stor, jeg fik 25 kroner om måneden den første tid, og steg til 146 kroner til sidst. Det var almindeligt på den tid, at ansatte i butikker på landet boede og spiste på stedet, hvor de arbejdede. Det betød jo også, at der altid var fællesskab. I Sønder Tranders var der altid mindst 2 ansatte. I min læretid var jeg som et medlem af familien, hos Dagny og Hother Christoffersen. Jeg havde fri adgang til deres hjem, og var altid med, hvis de skulle noget. Jeg var med i biograf og i cirkus, og jeg har været med på familiebesøg. Jeg og en anden ansat lavede et bobspil, det kom der kammerater ude fra byen og spillede med på, og altid blev de budt med ind på aftenkaffe. Fra brugsens jubilæum i Man stod i lære for at få et stort kendskab til, hvordan og til hvad de varer, vi handlede med, skulle bruges. Det var vigtigt at vide, hvor meget stof der skulle til et forklæde, eller hvilke ingredienser, der skulle i en citronfromage. Hvad en retfilet sav var, eller et venstrehængt hængsel, eller hvad en danzigerlås var for noget, for kunderne forventede, at vi kunne fortælle dem det. Det var mest råvarer, som kunden selv forarbejdede, der blev solgt, der var ikke køle- eller frysedisk med færdigretter. Vi gik i hvide kitler, hvilket ikke var særlig praktisk, men det var nu engang uniformen for butiksansatte. Jeg brugte 2 kitler om ugen, for dog at se nogenlunde pæn ud. Vi handlede med mælk, og det var lærlingens opgave at hente mælken på mejeriet hver morgen. Jeg gik derhen hver morgen klokken 7, og fik mælken udleveret i spande og flasker. Jeg lånte hest og vogn af den første mælkekusk, der var kommet til mejeriet, og kørte mælken hen til butikken, satte den på trappen og så tilbage med hest og vogn, hvorefter jeg kunne gå hjem til butikken og bære mælken ind. Ved 11-tiden skulle den resterende mælk tilbage til mejeriet. Jeg kørte den på en trillebør med ekstra langt lad, det kunne nok være tungt, og man skulle passe på. Jeg væltede en gang, fordi brugsens hund var med, den kom i klammeri med en anden hund, og de løb ind i trillebøren, så den væltede. 15

16 Det var også lærlingen, der skulle bringe varer ud. Der var et sted, hvor jeg kom en gang om ugen og somme tider mere, fordi konen var dårligt gående. Manden var repræsentant, rejste meget, og var derfor ikke hjemme. Konen gav altid gode drikkepenge, det var der ikke mange, der gjorde. Der var særlig et sted, som lå et stykke uden for byen, hvor de var slemme til at skulle have varer bragt ud, ofte rene småting, uden at det blev påskønnet så meget som med tak. Det blev efterhånden for meget for min læremester, han sagde stop, og forklarede i ikke helt urbane vendinger, at de kunne selv hente det de skulle bruge. Det skete fordi konen ringede derude fra en aften og var sur over, at vi ikke var kørt ud med en pakke, som var kommet med rutebilen fra Aalborg. Ofte var det koks og briketter i sække, eller øl og sodavand i 50 stk. kasser, der skulle bringes ud, det kunne nok være tungt at slæbe med, når man kun var år. Jeg hjalp også vogn- manden med at bære ind, når vi leverede større portioner brændsel til vinterforbrug. Brugsen var servicefunktion for hele byen og oplandet. Der kom 3 rutebiler forbi, en til Hadsund, en til Als og en til Kongerslev. De afleverede pakker og optog passagerer ved brugsen. Rutebilerne havde hver et flag med forskellig farve, som vi kunne sætte ud i et rør på dørkarmen, hvis der var nogen, der skulle med, eller der skulle sendes en pakke. Der var ikke så mange, som havde telefon, derfor blev der ofte ringet besked til brugsen, som vi bragte videre. Eller folk kom og lånte telefonen, eller ville have os til at ringe for dem, hvis de ikke var så vandt til at bruge sådan et apparat. Brugsen havde en varetur til Gug og hen mod Visse, her kørte en af os rundt på cykel og samlede ordre ind hos dem, som ikke havde telefon. Varerne blev leveret et par dage senere med vognmand Jens Jensen; og så var en af os med for at aflevere varerne og få penge med hjem. Det var en fast tradition, at vi gik ind til 16 bageren i Gug og købte smørkager, som vi tog med ned til telefoncentralen, hvor vi fik formiddagskaffe. Varer fik vi for det meste fra F.D.B., der havde lager i Niels Ebbesensgade i Aalborg. Der har jeg været mange gange, for at hente ting, som vi skulle bruge straks. Jeg har også mange gange været i Villa Marie for at hente cigaretter. Der var et firma, som vi handlede med, jeg husker ikke, hvad de øvrige varer var, men jeg tror det mest var galanterivarer. Kaffe fik vi fra Kaffe- forretningen Kronen på Algade i Aalborg, og brød fra en bager som boede ved siden af Kronen, jeg tror han hed Sandholm. I årene efter anden verdenskrig var der mangel på mange varer, blandt andet ting som konserves, så tog lærlingen på indkøb i Aalborg, hvor jeg gik fra købmandsbutik til købmands- butik, især i Vejgård og Østbyen og købte en dåse asparges her og en dåse ærter der. Fra krigens tid lå der mange erstatningsvarer, og selv om der var rationering på de fleste ting, begyndte der at komme bedre varer på markedet, og alle de varer som ikke kunne sælges skulle væk fra lageret. Vi fik lov at brænde dem i fyret til den store dampkedel på mejeriet. Jeg kørte mange læs på trillebøren hen på mejeriet. Det var erstatningsvarer som krydderier, sko- sværte, papirbeklædning og så videre vi brændte. Om sommeren handlede vi med tomater, de kunne ikke købes hele året som nu. Jeg hentede dem hos gartnerne. Der var mange gartnere lige uden for Aalborg. Jeg hentede en kasse med 5 kilo tomater af gangen, og kørte efter nye, når de var solgt. Tomaterne var altid friske, for de blev plukket lige ned i kassen. På samme måde var det med agurker, som blev prøvesmagt. Gartneren tog en lille prøve med en speciel kniv, fordi agurker på den tid godt kunne være bitre, det har man senere rettet genetisk. Tomater og agurker blev især solgt om lørdagen.

17 Mens jeg var i min læreplads, blev forretningen lavet om og moderniseret, og der blev bygget til. Jeg tror, det har været i 1950 eller 1951, og i en periode om sommeren, var der butik, hvor der senere skulle være lager. Det var en besværlig periode, men så fik vi også en fin ny butik efter nyeste system. Men den er jo selvfølgelig efter dagens målestok helt forældet. I øvrigt findes butikken ikke mere. Brugsen er nedlagt, hvornår ved jeg ikke. Rids af brugsen efter ombygningen. Efter ombygningen fik vi nye værelser, helt for os selv, i sydenden af lagerbygningen. Tidligere havde vi boet i et værelse over uddelerens lejlighed. Da man tog det gamle inventar bort, kom der en pristavle fra en endnu ældre butik til syne, den var lavet i et blændet vindue. Muren var malet sort, og forskellige varer var malet med hvidt, og så noterede man de aktuelle priser med kridt. Den omtalte tavle. 17

18 Der var mange af varerne, hvor prisen stort set var den samme, som dem vi brugte på dette tidspunkt. Pristavlen var fra omkring Inden der igen blev sat inventar op mod væggen, blev priserne frisket op, og der blev ophængt en kuvert med dagens priser på de samme varer, og forskellige nye varer blandt andet 11 kg. flaskegas, som var noget helt nyt. Og en beretning om ombygningen, hvem der var ansat i brugsen, hvem der var i bestyrelsen, og hvem der havde deltaget i ombygningen. Ved den årlige optælling af varelageret til regnskabet, kom bestyrelsen for at hjælpe til med at tælle. Vi var startet nogle dage i forvejen, med de varer, der ikke blev solgt så meget af. Vi havde sat sedler med beløbet på de forskellige hylder, så det ikke tog lang tid at tælle op på selve dagen. Selve optællingen tog en hel dag, og da var butikken lukket. Der var en sjov tradition i forbindelse med optællingsdagen, alle der havde været med, blev vejet på decimalvægten, og det blev noteret i forhandlingsprotokollen, hvor meget hver især vejede. Jeg vil her nærmere beskrive bygningen. Brugsen var en lang hvid bygning, der lå midt i Sønder Tranders, lige op til Had-- sundvejen landevejen mellem Hadsund og Aalborg. Bygningen lå lidt lavt i forhold til vejen, og der var kun ca. 1 meter stenpikning ud til landevejen, med de 2 striber asfalt og brolægning i midten. Bygningen vendte nærmest øst/vest. I østenden var bolig for uddeleren, og i vestenden i en modsat vendt bygning var bygning og lager. I østenden var der først en glasveranda, med indgang fra vejen, så fulgte to smalle, men forholdsvis lange stuer ud mod vejen, og et kontor, der var hævet 2 trin op, så vinduerne i rummet sad helt nede ved gulvet, hertil var der adgang også fra stuerne. I den modsatte side ud mod haven, var der soveværelse, køkken og bryggers med ingang ude fra, ovenpå var der tidligere soveværelse og et kammer henne på loftet. Fra bryggerset kom man ind i en bagbutik, hvorfra der var adgang til en anden bagbutik eller lager, butikken, kontoret og nedgang til kælderen, der var under kontoret. Kælderrummet var udbygget ind i bagbutikken, så der blev en slags trærampe her. Butikken var indrettet i en bygning, der var noget højere og bygget sammen med det hus, der var beboelse i, men vendte med gavlen ud mod vejen, huset var længere end det tilstødende hus var bredt. Butikken var i den nordlige ende og fyldte ca. halvdelen af huset, resten var lagerrum med udgang til gårdspladsen. I grundens sydlige side, ud mod vest, var der et udhus, der vendte øst/vest, det havde en garageport på nordsiden, i den vestlige, huset var bygget en lille smule ud her, i den anden ende, men stadig på nordsiden var der en dør. Op til dette hus stødte der et plankeværk, bag hvilket der var en muret mødding med låg. Plankeværkets anden ende stødte op til endnu et udhus, der vendte nord syd. Det endte i et halvtag, der dækkede over en støbt plads, halvtaget nåede hjørnet af butiksbygningen. Butikken var som tidligere nævnt et mørkt rum, som næsten alle butikker var på den tid. Der var ganske vist to vinduer og en dør ud mod vejen, men vinduerne var dækket af vindueskasser, der gik ind i butikken. I det vestre stod kaffemøllen, der var dog en smal kasse så der kunne udstilles varer. 18

19 Den anden vindueskasse var noget større. Foran denne stod der en bænk til kunderne at sidde på. Der var kun glas i den øverste fjerdedel af døren, så det var begrænset, hvor meget lys der kom ind i rummet. Gulvet foran disken var med klinker og bagved var der et slidt trægulv. På langs gennem lokalet stod der en disk med en lille vinkel, over den hang der to nøgler med snor til indpakning, og på den ene ende stod et stativ med indpakningspapir i tre bredder og to farver, det bredeste var brunt og blev kaldt gråt papir, de to andre var hvide. Desuden var der en vægt med lodder på disken. Væggene var dækket med reoler, med en bagdisk (ca. 30 cm. fri hylde i bordhøjde), med skuffer forneden og åbne hylder foroven, her stod kasseapparatet. Der var to rækker små skuffer lige over bagdisken. I skufferne var der varer, som blev vejet op til kunden, og på hylderne var der varer, som var i pakker og flasker fra leverandørerne. De varer, der blev vejet op i brugsen var anbragt under disken eller i bagbutikken, da de ikke var så pyntelige som kartoner og krydderibreve. På østvæggen var der lukkede skabe med glasdøre, og lukkede skabe under bordhøjde. Midt for den sydlige væg stod der en kakkelovn, som var den eneste mulighed for varme. I den sydlige væg helt inde i hjørnet mod øst gik døren ud til lageret, her stod telefonen på en lille hylde. I den østlige væg var der en dør til bagbutikken, hvor der var borde med store vippeskuffer under, hvori der sukker, mel og gryn af forskellig slags. Heraf blev der vejet op og lagt på hylder, så det var nemt at tage en pose til kunderne. Her var der ingen opvarmning, så det var et koldt sted at stå og arbejde om vinteren, når dørene ustandseligt gik op og i. I hjørnet ind mod bryggerset var der nedgang til kælderen under kontoret, her opbevaredes øl og sodavand, ost, gær og en tønde med sild. Over kælderen var der et kontor, der lå trin højere end bagbutikken, og vinduerne sad som sagt i gulvhøjde, her stod et skrivebord med en regnemaskine, og her stod pengeskabet. Her opbevaredes tobaksvarer og lignende ting, som ikke havde godt af butikkens meget vekslende klima. Fra bagbutikken gik der en dør ud til lageret, som lå et trin lavere og også et trin lavere end butikken. Rummet var lige så stort eller lidt større end butikken. Her var petroleumspumpe, eddiketønde, sprittromle, æggekasserne, sukkersække og andre varer oplagret. Det var også her de nye varer blev læsset ind, når de kom med vognmand fra FDB i Niels Ebbesensgade i Aalborg. Der var også trappen op til loftet. Det var en fritstående trappe uden gelænder, og der var temmelig højt til loftet - måske 4 meter. På loftet var der varer som ikke blev brugt så ofte, det kunne være træsko, redskaber eller kurve og krukker, og her blev også de ting som senere skulle på hylderne i butikken sat op. I udhuset, der lå mod syd, var der opbevaret forskellige grovvarer, som cement, brændsel, kalk og lignende. I hakket ude på gårdspladsen lå der en olietromle og to tønder med tjære, en almindelig sort og en finsk trætjære, også kaldet brun tjære. I det andet udhus var der indrettet brændselsrum til forretning og beboelse, her var også toilet og vaskehus. Under halvtaget opbevaredes trækasserne fra FDB, hvori der havde været isenkramvarer, og her stod også kasser med tomme flasker. I hjørnet stod der et hundehus til den store schæfer, som hed Benny. 19

20 Ved ombygningen blev det hele forandret, udhusene blev fjernet og butiksbygningen blev forlænget til den sydlige del af grunden. Der blev dog plads til en vej rundt og bygningen, jeg tror, der blev købt en strimmel jord af Åge Jensen, der boede i den lille gård, som lå bagved brugsen. Det skulle gøre det muligt at komme om til haven og indgangen på bagsiden af huset. Nu blev butikken udvidet, så den fyldte det areal, der tidligere var butik og lager. Der blev indrettet bagbutik og kontor, og et lager med fire rum, hvoraf det ene kunne lukkes og med perroner ud i vestsiden. Under hele lageret blev der indrettet kælder, også med et par rum til vaskerum og rullestue. I beboelsen blev der indrettet badeværelse og i kælderen fyrrum. Der blev lavet nyt køkken, bryggerset blev sløjfet, og det der før var kontor blev en slags garderobe. Jeg forlod Sønder Tranders 1. juli 1952 for at rejse til Vendsyssel, hvor jeg fik en god plads efter anbefaling fra Hother. Brugsen ca

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

SALGSPRÆSENTATION Den Gamle Købmandsgård VESTERGADE 78 STRIB

SALGSPRÆSENTATION Den Gamle Købmandsgård VESTERGADE 78 STRIB SALGSPRÆSENTATION Den Gamle Købmandsgård VESTERGADE 78 STRIB BYGNINGERNE Charmerende stor gammel Købmandsgård i Strib, med stort renoveret træ-udhus med virkelig mange anvendelsesmuligheder. Samt muret

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Nr. 59- Persillekræmmeren - 2008

Nr. 59- Persillekræmmeren - 2008 Nr. 59- Persillekræmmeren - 2008 Brugsuddeler 1955 1963 En gammeldags Brugs var en indkøbsforening, hvis medlemmer (andelshavere) valgte en bestyrelse, der ansatte en uddeler som forestod det daglige købs-

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

En købmandsfamilie i Sydvestjylland.

En købmandsfamilie i Sydvestjylland. 1 Alslev Vindmølle omkring 1915 En købmandsfamilie i Sydvestjylland. Da lærer Karl Kristiansen (1858-1941) omkring 1925 flyttede fra Sjelborg og købte vindmøllen i Alslev af bygmester Alfred Knudsen, blev

Læs mere

Sådan boede man i gamle dage

Sådan boede man i gamle dage Sådan boede man i gamle dage Langt de fleste gamle fotografier er enten taget i et fotoatelier eller i fri luft og viser følgelig mest personer eller bygninger og arbejdsprocesser i det fri. Sjældnere

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 KOLLEGIE NYT Thomas M., Rasmus, Søren, Sabrina og Camilla sammen med Mikkel Hansen kåret som verdens bedste håndboldspiller. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

14. KRISTRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolegade 4, 8900 Randers

14. KRISTRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolegade 4, 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 14. KRISTRUP SKOLE KRISTRUP SKOLE Skolegade 4, 8900 Randers Kristrup Skole er beliggende i den sydlige del af Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Holme rundt i ældre billeder

Holme rundt i ældre billeder Holme rundt i ældre billeder Den midterste af Bakkegårdene Stuehuset til den miderste af Bakkegårdene: Gården brændte i 1920. Den unge pige var i færd med at bage pandekager. Der gik ild i fedtet på panden,

Læs mere

Test din viden om Præpositioner

Test din viden om Præpositioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Præpositioner 9 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen Spritteren Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen med at gøre rent efter formiddagens arbejde. Det bliver gjort grundigt og der

Læs mere

Kære generalforsamlingsdeltagere: Jeg vil gerne, som formand for bestyrelsen, byde jer alle sammen velkommen til den 100. generalforsamling i Hvalsø Brugsforening. 100-års jubilæum. Som sagde i min velkomst

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

Klostermarksskolens historie

Klostermarksskolens historie Klostermarksskolens historie 1871 1880 Klostermarksskolen blev grundlagt i 1871 som forberedelsesskole til Aalborg Katedralskole. Før 1871 var det sådan, at latinskolen (gymnasiet) optog elever (drenge)

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Søren Andreasen er kendt for at fly e ud i en jord/halmhy e om sommeren, mens han opdyrkede sit stykke land på Lamme orden. Man mener, at da Søren

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42 9. april 2012 Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012 Ejerforeningen Marstalsgade 42 Sted: Marstalsgade 42, 2100 København Ø - hos Pia Rothe i nr. 2.tv. Dato: Den 29. marts 2012 fra kl. 19:30 Deltagere:

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Rodskov Eskerod Brugsforening

Rodskov Eskerod Brugsforening Rodskov Eskerod Brugsforening 1888 1963 1963 1988 75 år + 25 år Kort resumé over Rodskov Eskerod Brugsforenings 75 årige historie. 1888 17. marts. Rodskov Eskerod Brugsforening stiftet med ca. 30 medlemmer

Læs mere

Eksempler på historier:

Eksempler på historier: Eksempler på historier: Der var engang en mand Der havde en fisk Akvariet blev for gammelt Derfor skulle han købe et nyt Men han havde ikke noget at putte fisken i Derfor døde den og kom op i himlen Der

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

Holme skolers historie.

Holme skolers historie. Holme skolers historie. De første skoler. Holme kirke og skole 1837 I bygningen til højre for kirken boede degnen, som var tilknyttet kirken. Bygningen lå, hvor parkeringspladsen til kirken nu er. Men

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Indhold... Info... 4-5. Lille håbløs entré 6-7. Badeværelse m. handicap. Den meget lille stue 9-10. Wellness i kælderen 11-12. Hyggekrog i køkkenet

Indhold... Info... 4-5. Lille håbløs entré 6-7. Badeværelse m. handicap. Den meget lille stue 9-10. Wellness i kælderen 11-12. Hyggekrog i køkkenet Info... Indhold... Tak fordi du købte min E-bog! Efter download, har du bogen til evigt eje! Men husk at det ikke er tilladt at videregive bogen, lægge den op på sociale medier på nettet, låne ud til andre

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007.

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

Substantiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler.

Substantiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler. Substantiver arbejde www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler. Du skal købe to kilo kartoffel

Læs mere

Holme sogns tilblivelse.

Holme sogns tilblivelse. De følgende sider er sendt i Århus Nærradio i 1991. Udsendelsen var tilrettelagt af nu afdøde viceinspektør på Rundhøjskolen Vagn Jensen, som gennem mange år opbyggede Holme sogns lokalhistoriske arkiv

Læs mere

om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København

om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København StilladsInformation nr. 80 - august 2006 om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København Det lyder, som om det drejer sig om en sygdom men mine tanker går i helt andre retninger - nemlig at være

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSEMØDE D.02/05/2013 KL. 18:30 KLØVER- OG HVEDEMARKEN

REFERAT AF BESTYRELSEMØDE D.02/05/2013 KL. 18:30 KLØVER- OG HVEDEMARKEN REFERAT AF BESTYRELSEMØDE D.02/05/2013 KL. 18:30 KLØVER- OG HVEDEMARKEN MØDESTED. bestyrelseslokalet, kælderen under blok 22. INDKALDT AF. Allan Hansen, Formand REFERENT. Henrik Mischorr DELTAGER. Allan,

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 1 Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 2 Forord Fra oktober 2007 til januar 2008 foretog jeg sammen med min daværende kone, Susanne Høegh, en

Læs mere

Opgaver til Hjemmets fire vægge

Opgaver til Hjemmets fire vægge Opgaver til Hjemmets fire vægge 1 Møblér Pouls lejlighed Diskuter og tegn, hvordan I mener, Pouls lejlighed så ud. Tegn, klip og klister møbler på tegningen. Husk etageseng, sovesofa og alt det andet en

Læs mere

Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus

Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus Nøglehus Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus Flinterup Forsamlingshus er et nøglehus, dvs. at man lejer hele huset uden vært eller personale, og det er derfor tilladt at ryge indendørs, hvis

Læs mere

En opfinder bliver til.

En opfinder bliver til. En opfinder bliver til. Hvad er en opfinder, hvem er opfindere, hvordan bliver man opfinder, hvordan ser en opfinder ud? Det er nogle af de spørgsmål mange går og tænker på igennem livet. Der er ikke et

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015.

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Det Røde Led : Her lå 2 huse, som uden tvivl har tilhørt Julianeholm eller Hevringholm? Smed Michael Pedersen boede i huset længst mod Julianeholm fra 1948 til

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Gl. ager 14.4.59. Kære Brevduevenner.

Gl. ager 14.4.59. Kære Brevduevenner. Gl.ager14.4.59. KæreBrevduevenner. Ja,nuerjegvedatværeovredetmedinfluenzaen,iPåskenvarjegnuikkemangesure sildværd,jegholdtmigiroogkomingenstederihelepåsken. Jegharlavetmegetforskelligtsiden1.April,jegharjoværetløsarbejder:Jegharkørtfor

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Denne drejebog er ment som en hjælp til Ungdomsudvalget.

Denne drejebog er ment som en hjælp til Ungdomsudvalget. Denne drejebog er ment som en hjælp til Ungdomsudvalget. Det er ikke altid let at komme ind i et nyt udvalg, og især ikke Ungdomsudvalget som i SAR har for vane at lave en masse gode, spændende og sjove

Læs mere

Lidt om skolens historie

Lidt om skolens historie Lidt om skolens historie Uddrag af Niels Kjærs artikel i Lyøboen, 1979 Øens første lærer I tiden før den store skolereform i 1814 var det sognedegne, der stod for den nødtørftige undervisning i landsognene.

Læs mere

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950 Frysehusenes korte æra Fra gammel tid har man benyttet sig af saltning, røgning eller tørring til at konservere kød. I en periode var henkogning det helt store hit, men i tiden omkring 1950 kom ny teknologi

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

fra. Hjemme fra København. Hvor skal vi flytte hen? spurgte hun vagtsomt. Åh, far har fået nyt arbejde, vi skal tilbage til Sjælland, men ikke til

fra. Hjemme fra København. Hvor skal vi flytte hen? spurgte hun vagtsomt. Åh, far har fået nyt arbejde, vi skal tilbage til Sjælland, men ikke til Kapitel 1 Det var Julies fødselsdag, og hun havde spekuleret meget på, hvad hendes far og mor mon ville give hende. Hun havde skrevet en lang liste over småting, hun syntes hun manglede, og så havde hun

Læs mere

Langdyssen ved Lundsbjergvej

Langdyssen ved Lundsbjergvej Langdyssen ved Lundsbjergvej 2014/2 Siden sidst Tirsdag den 14. januar Der blev afholdt foredrag i Ferritslev Friskole v/ Anna Marie Helfer om forfatteren og billedkunstneren William Heinesen. Meget interessant

Læs mere

E/F SLOTSENGEN S HISTORIE

E/F SLOTSENGEN S HISTORIE E/F SLOTSENGEN S HISTORIE I april 2010 satte DanBolig et projekt byggeri til salg på Slotsherrensvej 203. Det havde været til salg for ca. 10 år siden med blev opgivet på grund af forurening. Men nu skulle

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

navnet Let Køb, men kolonialvarerne bliver som hidtil leveret fra Super Gross. Vi mener at vi er kommet nogenlunde helskindet over den flytning.

navnet Let Køb, men kolonialvarerne bliver som hidtil leveret fra Super Gross. Vi mener at vi er kommet nogenlunde helskindet over den flytning. 27. oktober 2014 Beretning Let-Køb 1-7 2013 30-06 2014 Bestyrelsen har i det forløbne år bestået af Kirsten Kragelund som formand, Kent Sønderby som kasserer, Ditte Rømer Michelsen som sekretær, Kim Fredslund

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Temauge. Kend din by. Fra 22.oktober -26.oktober På Kildeskolen i Valby. Redaktion: Dana, Elisabeth, Khansa, Leonora, Semina og Umema

Temauge. Kend din by. Fra 22.oktober -26.oktober På Kildeskolen i Valby. Redaktion: Dana, Elisabeth, Khansa, Leonora, Semina og Umema Temauge Fra 22.oktober -26.oktober På Kildeskolen i Valby Kend din by Redaktion: Dana, Elisabeth, Khansa, Leonora, Semina og Umema Introduktion Vi har i uge 43 her på Kildeskolen beskæftiget os med vores

Læs mere

Matematik i børnehøjde

Matematik i børnehøjde Matematik i børnehøjde Uglerne 2009 Hættegården Vi spillede kryds og bolle Det begyndte nærmest ved en tilfældighed. Et par piger gik rundt med en kurv med murerværktøj i plastik og vi faldt i snak om,

Læs mere

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet.

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet. KNU Juni DEN 2013 Sct. Georgs Gildet Sct. Georgs Gildet Ølstykke Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361 Side 1 Lisbeth Christensen Lis Larsen Ruth Pedersen Peter Hovgaard-Jensen Poul

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Tylstrup Skoles Regelsæt

Tylstrup Skoles Regelsæt Tylstrup Skoles Regelsæt Revideret sommeren 2011. Tylstrup Skoles Grundregler Hils på hinanden Vis hensyn Tal pænt Lad andres ting være i fred. Adfærd på skolen indebærer: Brug indestemme. På gangen Gå

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

Hundslund IF s historie

Hundslund IF s historie Foreningens start Gym Skytter HIF 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 Foreningerne Hundslund IF s historie Hundslund Sogns Gymnastikforening - ca. 1916 Hundslund Sogns

Læs mere

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk Madison Mærsk Skrevet af Helle Heidi Jensen Hvis et land rammes af et jordskælv eller af en anden naturkatastrofe, skal der hurtigt iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende.

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Så fortæller her hvordan situationen er under betingelse af hvis-sætningen.

Så fortæller her hvordan situationen er under betingelse af hvis-sætningen. Så Betydningen af så afhænger af ordenes rækkefølge: Ledsætninger: / / / / / / / / / 1) Tarzan låste døren, så jeg ikke kunne komme ind. Luk døren, så det ikke trækker s a v Så fortæller her hvad planen

Læs mere

Nyt træhus på gammel grund. TEMA: Nybyggeri. Side 14-19. OK Gulve Gulve og Gardiner til erhverv og private

Nyt træhus på gammel grund. TEMA: Nybyggeri. Side 14-19. OK Gulve Gulve og Gardiner til erhverv og private Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis søndag 4. oktober 2015 TEMA: Nybyggeri Nyt træhus på gammel grund Side 14-19 NYT FRITIDSHUS Lilje-huset A/S C.F. Tietgens Boulevard 32 5220 Odense SØ tlf. 66 14 46

Læs mere

September 2012. Hej igen,

September 2012. Hej igen, September 2012 Hej igen, Så skriver jeg allerede igen! Det er ikke fordi værkstedet er færdigt endnu det er utroligt så længe det kan tage sådan er det når man selv er en der bare gør tingene og ham der

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk Vand gennem 100 år 1912-2012 Mesing Vandværk Mesing vandværks historie gennem 100 år Skrevet af: Egon Andersen Hæftet er udkommet i et oplag på 175 stk. Tryk: A.R.T. Skanderborg 2 Vandværket gennem 100

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Krejbjerg - Nyt Juni 2015

Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn ÅRETS BYFEST 2015 Den 23. 27. juni afholdes der byfest i Krejbjerg. Tirsdag den 23. juni kl. 18.30 Cykeltur til Nymølle kl. 20.00

Læs mere

Gode råd der sælger din bolig

Gode råd der sælger din bolig Gode råd der sælger din bolig Giv dit hjem mere værdi Vi har lavet denne folder med boligtips til dig, så du nemt og overskueligt kan give dit hjem mere værdi inden fremvisning. På en fremvisning handler

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, Thorkild

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Funktion og æstetik i den nyindrettede salon i Thorsø

Funktion og æstetik i den nyindrettede salon i Thorsø Funktion og æstetik i den nyindrettede salon i Thorsø Det er ikke nok, indretningen ser fancy ud. Den skal også være brugbar. Det mener Helle Stephansen fra salon Klippoteket i Thorsø. Og hun har netop

Læs mere

Årstiderne. Dokumentation til Grønne Spirer

Årstiderne. Dokumentation til Grønne Spirer Dokumentation til Grønne Spirer I det sidste års tid har vi arbejdet meget intens for at gøre børnene i SpireVium mere bevidste om, hvad der kan findes i naturen i de forskellige årstider. Vi har også

Læs mere

LEJEKONTRAKT Susaadalen v/nina Levin 61 77 79 88 skelby.nina@gmail.com Alléen 14, 4160 Herlufmagle

LEJEKONTRAKT Susaadalen v/nina Levin 61 77 79 88 skelby.nina@gmail.com Alléen 14, 4160 Herlufmagle LEJEKONTRAKT Susaadalen v/nina Levin 61 77 79 88 skelby.nina@gmail.com Alléen 14, 4160 Herlufmagle Regler for brug af Susaadalen. Skelby d. Lejeren betaler et depositum på 1.500 kr. som tilbagebetales

Læs mere

Helle Helle: Afløb (2000)

Helle Helle: Afløb (2000) Helle Helle: Afløb (2000) 5. 10. 15. 20. 25. 30. Min bror er i dårligt humør. Han ligger på knæ på mit badeværelse og renser afløbet i brusekabinen med en lang metalgenstand. Det har været stoppet nogle

Læs mere

Dekoration Modul 9. Side 2 Dekorations Kursus Modul 9 2011 Che Bello Design

Dekoration Modul 9. Side 2 Dekorations Kursus Modul 9 2011 Che Bello Design Dekoration Modul 9 Velkommen til det niende og sidste modul i dit dekorationskursus. Du har nu været igennem en bred vifte af grundlæggende dekorations viden. Med den viden du nu har samt de opgaver du

Læs mere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 6. årgang 1. udgave 1. juni 2015 5. Eva Hjort 6. Anna Elvira Andersen 7. Anna Wraa 15. Eli Agnethe Hansen 2. sal: 1. Rigmor Vils 2. Ole Kragh Pedersen 3. Vagner Hansen 12. Gerda Jepsen

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

Kampagnemagasin nr. 3-2008

Kampagnemagasin nr. 3-2008 Kampagnemagasin nr. 3-2008 Tønder kommune deltager i Virksomhedsdysten - og planlægger at vinde TV2 holdt formen ved lige i Af Jakob Thøger Michelsen, Konsulent MpA Tønder kommune deltager i virksomhedsdysten

Læs mere