Lokalhistorisk Arkiv For Gug Sdr. Tranders

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalhistorisk Arkiv For Gug Sdr. Tranders"

Transkript

1 Medlemsinformation 1998 Træk af Gug skoles historie. Fortalt af P. Bøcker Pedersen, Gug skole indtil ca Brugsen i Sdr. Tranders som den så ud ca Læretid i Sønder Tranders Brugs Af Orla Thomasberg Lokalhistorisk Arkiv For Gug Sdr. Tranders

2 P. Bøcker Pedersen: Træk af Gug skoles historie. og Orla Thomasberg: Læretid i Sønder Tranders Brugs Redaktion og layout Poul Andersen Udgivet af Lokalhistorisk Arkiv for Gug Sdr. Tranders 1998 Anden udgave

3 Forord Man skal ikke kigge længe på årets julehilsen fra bestyrelsen i Lokalhistorisk Forening for Gug Sdr. Tranders, før det går op for en, hvor heldige vi alle er. Her har en lærling fra Brugsen i Sdr. Tranders og nu pensionist og skoleinspektøren på Gug skole, der også nær-mer sig pensionstilværelsen, sat sig ned og skrevet deres erindringer om noget af det, de har oplevet i hhv. Sdr. Tranders og Gug. Det er ganske enkelt et lykketræf. Vi er de to spillevende forfattere dybt taknemmelige for disse erindringsbilleder. De er med til at understrege hvor vigtigt det er at holde styr på fortiden for at begribe den tid, vi nu lever i; det er nærmest uforståeligt, så hurtigt ting ændrer sig nu om dage. Vi kan i øvrigt fortælle, at sidste års julehilsen (også) var utrolig populær og må være faldet i god jord. Den blev revet væk og vi har i flere omgange været nødt til at trykke nye oplag for at tilfredsstille efterspørgslen, så i år har bestyrelsen besluttet at lægge ud med et større oplag fra begyndelsen. Bestyrelsen 3

4 Født i Lundegårde den 23. December Student fra Aalborg Katedralskole i Aftjent værnepligt dels på Nr. Uttrup kasserne og dels på Kronborg ved Helsingør. Lærereksamen fra Aalborg Semenarium i De første 9 år som lærer tilbragte jeg på Gl. Lindholm Skole. Her arbejdede jeg også i den Kommunale Ungdomsskole både som underviser, pædagogisk medhjælper og ungdomsklubleder. I 1972 kom jeg til Gug Skole som viceskoleinspektør og blev fire år senere skoleinspektør. I 1963 blev jeg gift med Birthe. Vi har tre dejlige børn. Jeg glæder mig til min tilværelse som pensionist Træk af Gug skoles historie Fortalt af P. Bøcker Pedersen, skoleinspektør Stillingen som viceskoleinspektør på Gug skole var ledig pr. d Jeg søgte den og var så heldig, at jeg fik stillingen. Allerede i 1976 blev jeg skoleinspektør på Gug skole. Jeg følte, at jeg nu var hjemme igen, for jeg er født og opvokset i Lundegaarde nr. 32. Lundegaarde er nu en del af Gug skoles distrikt, men dengang var det anderledes. Jeg er ud af en søskendeflok på 6 drenge, og vi hørte til skolen i Visse. Den eksisterer ikke mere, men dengang bestod den af ét klasselokale og én lærer. Jeg nåede kun at gå i skole i Visse i godt 1 år, så blev Visse skole nedlagt og eleverne blev henvist til skolegang på Nøvling skole. Her var der to klasselokaler og to lærere. På såvel Nøvling som Gug skole var det kun muligt at gå i skole i 7 år. Når man blev konfirmeret var skolegangen normalt slut. Jeg fik lyst til at lære noget mere og fortsatte min skolegang i Aalborg og endte der med at blive student fra Aalborg Katedralskole i Jeg aftjente min værnepligt på Nr. Uttrup Kaserne, og i 1960 blev jeg optaget på det nyoprettede Aalborg Seminarium. Jeg blev færdig som lærer i 1963 og fik straks an- sættelse på Gl. Lindholm skole, hvor jeg arbejdede i ca. 9 år. Og så kom jeg til Gug skole. Gug skole var oprindeligt en landsbyskole. Den første skole i Gug lå lidt syd for den nuværende skole. Den blev opført i 1870 og er nu kontor for M. Kjærs Maskinfabrik. Den næste skole blev opført i 1900, og Gug Bibliotek har nu til huse i den. I 1953 nåede skolens elevtal op på 40 elever og med kun 1 klasselokale var der pladsmangel. Derfor blev Gug Forsamlingshus i en periode benyttet som ekstra undervisningslokale. Forsamlingshuset eksisterer ikke mere. I 1958 tog sognerådet initiativ til at få bygget tilstrækkeligt med klasselokaler. Det er østenden af den nuværende sydfløj, ud mod Sdr. Trandersvej. Samme år blev Sdr 4

5 Tranders skole nedlagt, og børnene herfra kom til Gug skole, der nu pludselig kom op på 80 elever. Pogeskolen i Sdr. Tranders fortsatte nogle år endnu. lærere. Elevtallet steg fortsat. Gug var blevet et populært beboelsesområde. Så der blev bygget mange nye huse. Allerede i 1967 stod næste etape klar til at blive taget i brug. Det er den nuværende mellemfløj, der rummer bh.kl.a, 1.a og 2.a. Allerede i 1962 blev der bygget til Gug Skole, således at skolen dengang blev udvidet med den del der nu udgør hele fløjen ud mod Sdr. Trandersvej. I 1963 havde Gug skole 224 elever og 8 Den helt store udvidelse kom i 1969, hvor vestfløjen og gymnastiksalen blev bygget. Den indeholder nu kontorer, festsalen, skolebibliotek, edb-lokale, håndarbejdslokale og et stort antal klasselokaler. Skolens klasser har også til huse i denne fløj. Billederne viser opførelsen af sydfløjen ud mod Sdr. Trandersvej med den gamle skole det nuværende Gug Bibliotek i baggrunden 5

6 Billedet er fra 1966 og viser de omtalte bygninger. Elevtallet steg fortsat. I marts 1977 påbegyndtes udvidelsen af Gug skole med en ny østfløj på i alt 3100 m 2. Det første spadestik blev taget af rådmand Henning Larsen tirs-dag den 15. marts 1977 kl Byggeriet blev i 2 etager. I overetagen blev der 9 klasselokaler, et sanglokale og et støtte-center. I stueplanet blev der træ- og metal-sløjd, motorlære samt lokaler til hjemkund-skab og billedkunst (formning). Der blev også plads til kontor for skolevejleder, skolepsykolog og ungdomsskolen. I en mindre et-plans fløj blev der indrettet Skoletandklinik og lokaler til skolelæge og sundhedsplejerske. I efteråret 1978 påbegyndtes samtidig med det andet byggeri en ombygning og tilbygning af lærerværelset. Det hele blev taget i brug i januar Herefter stod en ombygning af den gamle sydfløj mod Sdr. Trandersvej for tur. Fløjen indeholdt små og utidssvarende lokaler. Den er nu indrettet til børnehaveklasser, 1. klasser og 2. klasser. Efter sommerferien 1979 blev hele skolen taget i brug. På dette tidspunkt var der 754 elever og 54 lærere på Gug skole. Arkitektfirmaet var N. J. Dam og Dirckinck-Holmfeld. Ingeniørfirmaet var Ørum og Nielsen. Indvielsen af tilbygninger og ombygninger fandt sted torsdag den 1.november 1979 i skolens festsal. Der kom mange gæster, og det var en festlig dag. 6

7 Gughallen Første spadestik til Gughallen blev foretaget af rådmand Kjeld Andersen mandag den 16. september 1985 kl Børnehaveklasseeleverne hjalp til med små plastikskovle, og der var sodavand og kage til alle skolens elever. Hallen stod klar til indvielse lørdag den 23. august 1986 kl Det var en rigtig festdag, da Gug tog sin hal i brug. Borgmester Kaj Kjær og rådmand Inge Nesgaard var med på det ene af de to fodboldhold, der på festlig og utraditionel vis indviede Gughallen. Med Ingolf Walther som dommer fightede de to magistratsmedlemmer på Omverdens-holdet sammen med SIFA`s formand Leo Møller og Stiftstidendes Sam mod hjemmeholdet Gug United. Hjemmeholdet bestod af sognepræst Jens Bruun, skolenævnsformand Peer Albin Kristiansen, Jørgen Broen fra Visse Idræts-forening og mig. I et stafetløb med hånd-bolddriblinger, løb med badmintonketcher og bold, sjipning og fodbolddribling kom hjemmeholdet under stormende jubel fra den tætpakkede hal først til mål, men gæsterne blev af dommeren udråbt som vinder. Det var et fornøjeligt indslag på en lang og festlig dag, der tog sin begyndelse da hundreder af unge idrætsudøvere og forældre gik i optog med Aalborg Garden i spidsen fra Gug Boldklubs baner til hallen, som er opført bag skolen. Hele Gug og Visse var på benene, og der var forståeligt nok udelt glæde over den smukke hal, hvor gulvets lak først var blevet tør umiddelbart før invasionen af de begejstrede borgere. Det er en hal, der om dagen bliver anvendt af skolens elever og fra kl. 15 af klubberne, i første række Gug Badmintonklub, Visse Idrætsforenings håndboldafdeling og Gug Gymnastikforening. Ved indvielsen blev der budt på kaffe, juice og rundstykker. Inge Nesgaard holdt selve indvielsestalen, hvori hun berømmede det smukke byggeri, der havde kostet ni millioner kroner. Om eftermiddagen var der opvisning i gymnastik og der blev spillet fodbold, badminton og håndbold. Om aftenen blev der festet i hallen med medbragte madkurve og dans til musik af Lottenburger Singers. Skolen benyttede fredag den 29. august 1986 til at fejre, at vi endelig havde fået en hal. Alle skolens 900 elever deltog i denne del af indvielsen. 7

8 Skoleledere ved Gug skole gennem årene. Lærer Andersen Johan Jensen, enelærer Christian H. Theter, enelærer/førstelærer Johannes Juncker, skoleinspektør Peder Bøcker Pedersen, skoleinspektør Viceinspektører ved Gug skole gennem årene. Thorkild Vardinghus Nielsen Peder Bøcker Pedersen Mogens Ryberg

9 I pedelboligen ved siden af skolen boede Else og Svend Bols Thomsen. Svend var skolens pedel gennem 25 år, og Else virkede som rengøringsassistent og kaffedame for lærerne. De gik begge på pension i Pedel Pedelboligen er nu indrettet som DUS-lokale og er en del af DUS B. Stillingen som pedel blev derefter overtaget af Benny Mathiasen, Han fungerer stadig i embedet, men pedellen har fået ny titel, han er nu teknisk serviceleder. Sekretær. En anden markant skikkelse på Gug skole har været skolens sekretær Gerda Gade. Hun begyndte på Gug skole i 1971 og gik på pension i Hendes stilling er overtaget af Carina Granat. Skolenævn/skolebestyrelser ved Gug skole gennem årene Skolenævnsvalg. Der skal vælges 5 personer. Flere lister. Valg afholdt. Formand: Aksel Nøhr Skolenævnsvalg. Der skal vælges 5 personer. Flere lister. Valg afholdt. Formand: Jens-Erik Tranholm Skolenævnsvalg. Der skal vælges 5 personer. 3 lister. Valg afholdt. Skolens elevtal: 754 Valgberettigede forældre: 989 Afgivne stemmer ved valget: 205 (21%) Formand: Inger Ravn Skolenævnsvalg. Der skal vælges 7 personer. 2 lister. Valg afholdt. Skolens elevtal: 750 Valgberettigede forældre: 990 Afgivne stemmer ved valget: 396 (40%) Formand: Jens Olav Silkjær Skolenævnsvalg. Der skal vælges 7 personer. 3 lister. Valg afholdt. Skolens elevtal: 876 Valgberettigede forældre: 1200 Afgivne stemmer ved valget: 456 (38%) Formand: Peer Albin Kristiansen. 9

10 1990 Skolebestyrelsesvalg. Der skal vælges 7 personer. Ved orienteringsmødet/opstillingsmødet var der 78 personer. 3 lister. Valg afholdt. Skolens elevtal: 793 Valgberettigede forældre: 1108 Afgivne stemmer ved valget: 362, heraf 357 gyldige stemmer (33%) Formænd: Tove Petersen/Ole Vad Skolebestyrelsesvalg. Der skal vælges 7 personer. Ved orienteringsmødet/opstillingsmødet var der 27 personer. 1 liste. Der blev ikke afholdt valg. Fredsvalg. Skolens elevtal: 692 Valgberettigede forældre: 1007 Formænd: Ole Vad/Per Carøe Skolebestyrelsesvalg. Der skal vælges 7 personer. Ved orienteringsmødet/opstillingsmødet var der 30 personer. 4 lister. Valg afholdt. Skolens elevtal: 737 Valgberettigede forældre: 1036 Afgivne stemmer ved valget: 204, heraf 2 blanke og 1 ugyldig (20%) Formand: Per Carøe. På det første billede ses Søren Østergaard; der som elev på skolen tager det første spadestik til østfløjen. Det næste billede viser Søren på næsten samme sted 25 år senere med den samme spade i hånden 10

11 I 1996 var der filmoptagelser på Gug skole. Rigtig mange af scenerne i filmen En lop-pe kan også gø er optaget på Gug skole. Hovedrollen i filmen blev spillet af én af Gug skoles elever Christina Brix Chris-tensen. Her er et billede fra filmen, hvor Erik Clausen cykler med Christina. Skolens kor medvirkede også, og rigtig mange af skolens elever deltog som statister. Copyright Nordisk Film Efterskrift. Nu bliver jeg 60 år og har valgt at gå på pension i januar Jeg har så været på Gug skole i godt og vel 26 år, og jeg har været med til mange ombygninger og udvidelser. Og nu skal der atter bygges til Gug skole. Der er planlagt udvidelse i årene Der skal bygges 6 klasselokaler og en ny DUS-ordning. Der er afsat 11 mill. kr. til byggeriet. Mine år på Gug skole har været gode, meget krævende og dejlige. Jeg vil til slut sige tak til alle elever, alle medarbejdere gennem årene og ønsker alle, der har deres gang på Gug skole plus vores meget engagerede forældrekreds held og lykke i de kommende år. 11

12 Lærer Joh. Jensen ( ) blandt sine elever. For at bortmane enhver tvivl har Jensens ef- terfølger i embedet Christian H. Theter ( ) skrevet dette notat på bagsiden af oven- stående billede. 12

13 Orla Thomasberg. Født i Nøvling i Efter 7 år i landsbyskolen elev i brugsen i Sdr. Tranders Brugsen i Øster Brønderslev fra Fra 1961 udelukkende beskæftiget med grovvarer. Ansat i Dansk Landbrugs Grovvareselskab frem til efterløn oktober Læretid i Sønder Tranders Brugs Fra min læretid i Sønder Tranders Brugs. Jeg kom i lære den 16. april 1948 i Sønder Tranders Brugsforening. Jeg var heldig, at der var en læreplads, som jeg kunne få. Defor fik jeg muligheden for at komme i lære uden at skulle et par år til landbruget, som det ellers var skik og brug. Jeg var på dette tidspunkt ikke fyldt 14 år, og havde netop forladt landsbyskolens 3. klasse efter 7 års skolegang. Min læremester blev Hother Christoffersen, som var uddeler i Sønder Tranders. Butikken jeg kom til, var som mange butikker på den tid, meget mørk og med små vinduer, med en lang disk gennem lokalet og mange hylder og skuffer. En butik på landet handlede dengang, med alt det som kunderne måtte have brug for som råvarer. Der var stadig en stor grad af selvforsyning, og kun meget få ting blev købt færdig- lavet. Vi handlede med kolonialvarer, isenkram, manufaktur og forskellige gravvarer. I min læreplads havde vi ikke foderstoffer og gødning eller trælast, det kom jeg først til at beskæftige mig med, da jeg kom til Vendsyssel. Brugsen ca

14 Noget af det første jeg kom til at lave, som jeg kunne klare uden de store forudsætninger, var at rydde op, at feje og at stemple rationeringsmærker, som der var mange af - både på sukker og kaffe. Det næste trin var at veje varer af i poser, men det krævede, at man kunne lukke en pose rigtigt, at den kunne holde. Posen skulle kunne holde til at falde på gulvet uden at gå op; det er faktisk ikke så lige til at lukke en pose på den måde, men kan man først, er det let nok, sådan er der så meget. Jeg fik også lært at lave et kræmmerhus ; det og så at lukke poser er færdigheder, der stadig sidder i fingrene. Efterhånden fik jeg lov til mange andre ting. Min læremester lod sine lærlinge prøve så meget som muligt, og lod dem gøre deres egne erfaringer. F.eks. måtte jeg bestille varer hjem, og hvis der ikke var nok i løbet af ugen, så måtte jeg selv finde ud af at få suppleret op, den slags lærer man noget af. Jeg skulle have været på handelsskole i Aalborg, men min læremester foreslog, at jeg kunne tage et brevkursus fra Andelsskolen i Middelfart, for at være fri for at skulle køre til Aalborg om aftenen, hele vinteren igennem. Så hver vinter fra september til april, lavede jeg opgaver, som blev sendt til skolen, og til slut var jeg på skolen i Middelfart en uge, for at afslutte med eksamen. Interiør fra brugsen ved jubilæet i Arbejdsdagene var lange, vi startede i butikken klokken 7 og lukkede klokken l7.30, om fredagen var der åbent til klokken 20, og den sidste uge før jul var der åbent hver dag til klokken 20. Når butikken var lukket skulle kassen gøres op, der skulle fejes og tørres af, og hylderne skulle være fyldt op, så butikken kunne være så pæn som mulig til næste dag, så der gik som regel en halv time eller mere, inden vi var færdige. Lukkeloven var blevet lavet om kort tid før Der var ikke noget, der hed middagspause, vi kunne dog nemt få lov at gå et ærinde f.eks. for at blive klippet og lignende; og 14 jeg kom i lære. Tidligere havde der været længe åbent også om lørdagen. Det kneb defor med at få lukket kl. 14. Om lørdagen skulle der være fejet og ryddet alle steder. Jeg fejede brostenene uden for butikken, og når der var lukket skulle der vaskes gulv og fyldes op på hylderne, så klokken var næsten altid , inden jeg kunne køre hjem og holde fri. Også om søndagen var der åbent fra kl Der blev solgt mælk og rundstykker, og vi skiftedes til at være der. der var heller aldrig noget i vejen for at få en fridag, hvis det var nødvendigt.

15 I den tid jeg var i lære, var en del af lønnen kost og logi. Lønnen var ikke ret stor, jeg fik 25 kroner om måneden den første tid, og steg til 146 kroner til sidst. Det var almindeligt på den tid, at ansatte i butikker på landet boede og spiste på stedet, hvor de arbejdede. Det betød jo også, at der altid var fællesskab. I Sønder Tranders var der altid mindst 2 ansatte. I min læretid var jeg som et medlem af familien, hos Dagny og Hother Christoffersen. Jeg havde fri adgang til deres hjem, og var altid med, hvis de skulle noget. Jeg var med i biograf og i cirkus, og jeg har været med på familiebesøg. Jeg og en anden ansat lavede et bobspil, det kom der kammerater ude fra byen og spillede med på, og altid blev de budt med ind på aftenkaffe. Fra brugsens jubilæum i Man stod i lære for at få et stort kendskab til, hvordan og til hvad de varer, vi handlede med, skulle bruges. Det var vigtigt at vide, hvor meget stof der skulle til et forklæde, eller hvilke ingredienser, der skulle i en citronfromage. Hvad en retfilet sav var, eller et venstrehængt hængsel, eller hvad en danzigerlås var for noget, for kunderne forventede, at vi kunne fortælle dem det. Det var mest råvarer, som kunden selv forarbejdede, der blev solgt, der var ikke køle- eller frysedisk med færdigretter. Vi gik i hvide kitler, hvilket ikke var særlig praktisk, men det var nu engang uniformen for butiksansatte. Jeg brugte 2 kitler om ugen, for dog at se nogenlunde pæn ud. Vi handlede med mælk, og det var lærlingens opgave at hente mælken på mejeriet hver morgen. Jeg gik derhen hver morgen klokken 7, og fik mælken udleveret i spande og flasker. Jeg lånte hest og vogn af den første mælkekusk, der var kommet til mejeriet, og kørte mælken hen til butikken, satte den på trappen og så tilbage med hest og vogn, hvorefter jeg kunne gå hjem til butikken og bære mælken ind. Ved 11-tiden skulle den resterende mælk tilbage til mejeriet. Jeg kørte den på en trillebør med ekstra langt lad, det kunne nok være tungt, og man skulle passe på. Jeg væltede en gang, fordi brugsens hund var med, den kom i klammeri med en anden hund, og de løb ind i trillebøren, så den væltede. 15

16 Det var også lærlingen, der skulle bringe varer ud. Der var et sted, hvor jeg kom en gang om ugen og somme tider mere, fordi konen var dårligt gående. Manden var repræsentant, rejste meget, og var derfor ikke hjemme. Konen gav altid gode drikkepenge, det var der ikke mange, der gjorde. Der var særlig et sted, som lå et stykke uden for byen, hvor de var slemme til at skulle have varer bragt ud, ofte rene småting, uden at det blev påskønnet så meget som med tak. Det blev efterhånden for meget for min læremester, han sagde stop, og forklarede i ikke helt urbane vendinger, at de kunne selv hente det de skulle bruge. Det skete fordi konen ringede derude fra en aften og var sur over, at vi ikke var kørt ud med en pakke, som var kommet med rutebilen fra Aalborg. Ofte var det koks og briketter i sække, eller øl og sodavand i 50 stk. kasser, der skulle bringes ud, det kunne nok være tungt at slæbe med, når man kun var år. Jeg hjalp også vogn- manden med at bære ind, når vi leverede større portioner brændsel til vinterforbrug. Brugsen var servicefunktion for hele byen og oplandet. Der kom 3 rutebiler forbi, en til Hadsund, en til Als og en til Kongerslev. De afleverede pakker og optog passagerer ved brugsen. Rutebilerne havde hver et flag med forskellig farve, som vi kunne sætte ud i et rør på dørkarmen, hvis der var nogen, der skulle med, eller der skulle sendes en pakke. Der var ikke så mange, som havde telefon, derfor blev der ofte ringet besked til brugsen, som vi bragte videre. Eller folk kom og lånte telefonen, eller ville have os til at ringe for dem, hvis de ikke var så vandt til at bruge sådan et apparat. Brugsen havde en varetur til Gug og hen mod Visse, her kørte en af os rundt på cykel og samlede ordre ind hos dem, som ikke havde telefon. Varerne blev leveret et par dage senere med vognmand Jens Jensen; og så var en af os med for at aflevere varerne og få penge med hjem. Det var en fast tradition, at vi gik ind til 16 bageren i Gug og købte smørkager, som vi tog med ned til telefoncentralen, hvor vi fik formiddagskaffe. Varer fik vi for det meste fra F.D.B., der havde lager i Niels Ebbesensgade i Aalborg. Der har jeg været mange gange, for at hente ting, som vi skulle bruge straks. Jeg har også mange gange været i Villa Marie for at hente cigaretter. Der var et firma, som vi handlede med, jeg husker ikke, hvad de øvrige varer var, men jeg tror det mest var galanterivarer. Kaffe fik vi fra Kaffe- forretningen Kronen på Algade i Aalborg, og brød fra en bager som boede ved siden af Kronen, jeg tror han hed Sandholm. I årene efter anden verdenskrig var der mangel på mange varer, blandt andet ting som konserves, så tog lærlingen på indkøb i Aalborg, hvor jeg gik fra købmandsbutik til købmands- butik, især i Vejgård og Østbyen og købte en dåse asparges her og en dåse ærter der. Fra krigens tid lå der mange erstatningsvarer, og selv om der var rationering på de fleste ting, begyndte der at komme bedre varer på markedet, og alle de varer som ikke kunne sælges skulle væk fra lageret. Vi fik lov at brænde dem i fyret til den store dampkedel på mejeriet. Jeg kørte mange læs på trillebøren hen på mejeriet. Det var erstatningsvarer som krydderier, sko- sværte, papirbeklædning og så videre vi brændte. Om sommeren handlede vi med tomater, de kunne ikke købes hele året som nu. Jeg hentede dem hos gartnerne. Der var mange gartnere lige uden for Aalborg. Jeg hentede en kasse med 5 kilo tomater af gangen, og kørte efter nye, når de var solgt. Tomaterne var altid friske, for de blev plukket lige ned i kassen. På samme måde var det med agurker, som blev prøvesmagt. Gartneren tog en lille prøve med en speciel kniv, fordi agurker på den tid godt kunne være bitre, det har man senere rettet genetisk. Tomater og agurker blev især solgt om lørdagen.

17 Mens jeg var i min læreplads, blev forretningen lavet om og moderniseret, og der blev bygget til. Jeg tror, det har været i 1950 eller 1951, og i en periode om sommeren, var der butik, hvor der senere skulle være lager. Det var en besværlig periode, men så fik vi også en fin ny butik efter nyeste system. Men den er jo selvfølgelig efter dagens målestok helt forældet. I øvrigt findes butikken ikke mere. Brugsen er nedlagt, hvornår ved jeg ikke. Rids af brugsen efter ombygningen. Efter ombygningen fik vi nye værelser, helt for os selv, i sydenden af lagerbygningen. Tidligere havde vi boet i et værelse over uddelerens lejlighed. Da man tog det gamle inventar bort, kom der en pristavle fra en endnu ældre butik til syne, den var lavet i et blændet vindue. Muren var malet sort, og forskellige varer var malet med hvidt, og så noterede man de aktuelle priser med kridt. Den omtalte tavle. 17

18 Der var mange af varerne, hvor prisen stort set var den samme, som dem vi brugte på dette tidspunkt. Pristavlen var fra omkring Inden der igen blev sat inventar op mod væggen, blev priserne frisket op, og der blev ophængt en kuvert med dagens priser på de samme varer, og forskellige nye varer blandt andet 11 kg. flaskegas, som var noget helt nyt. Og en beretning om ombygningen, hvem der var ansat i brugsen, hvem der var i bestyrelsen, og hvem der havde deltaget i ombygningen. Ved den årlige optælling af varelageret til regnskabet, kom bestyrelsen for at hjælpe til med at tælle. Vi var startet nogle dage i forvejen, med de varer, der ikke blev solgt så meget af. Vi havde sat sedler med beløbet på de forskellige hylder, så det ikke tog lang tid at tælle op på selve dagen. Selve optællingen tog en hel dag, og da var butikken lukket. Der var en sjov tradition i forbindelse med optællingsdagen, alle der havde været med, blev vejet på decimalvægten, og det blev noteret i forhandlingsprotokollen, hvor meget hver især vejede. Jeg vil her nærmere beskrive bygningen. Brugsen var en lang hvid bygning, der lå midt i Sønder Tranders, lige op til Had-- sundvejen landevejen mellem Hadsund og Aalborg. Bygningen lå lidt lavt i forhold til vejen, og der var kun ca. 1 meter stenpikning ud til landevejen, med de 2 striber asfalt og brolægning i midten. Bygningen vendte nærmest øst/vest. I østenden var bolig for uddeleren, og i vestenden i en modsat vendt bygning var bygning og lager. I østenden var der først en glasveranda, med indgang fra vejen, så fulgte to smalle, men forholdsvis lange stuer ud mod vejen, og et kontor, der var hævet 2 trin op, så vinduerne i rummet sad helt nede ved gulvet, hertil var der adgang også fra stuerne. I den modsatte side ud mod haven, var der soveværelse, køkken og bryggers med ingang ude fra, ovenpå var der tidligere soveværelse og et kammer henne på loftet. Fra bryggerset kom man ind i en bagbutik, hvorfra der var adgang til en anden bagbutik eller lager, butikken, kontoret og nedgang til kælderen, der var under kontoret. Kælderrummet var udbygget ind i bagbutikken, så der blev en slags trærampe her. Butikken var indrettet i en bygning, der var noget højere og bygget sammen med det hus, der var beboelse i, men vendte med gavlen ud mod vejen, huset var længere end det tilstødende hus var bredt. Butikken var i den nordlige ende og fyldte ca. halvdelen af huset, resten var lagerrum med udgang til gårdspladsen. I grundens sydlige side, ud mod vest, var der et udhus, der vendte øst/vest, det havde en garageport på nordsiden, i den vestlige, huset var bygget en lille smule ud her, i den anden ende, men stadig på nordsiden var der en dør. Op til dette hus stødte der et plankeværk, bag hvilket der var en muret mødding med låg. Plankeværkets anden ende stødte op til endnu et udhus, der vendte nord syd. Det endte i et halvtag, der dækkede over en støbt plads, halvtaget nåede hjørnet af butiksbygningen. Butikken var som tidligere nævnt et mørkt rum, som næsten alle butikker var på den tid. Der var ganske vist to vinduer og en dør ud mod vejen, men vinduerne var dækket af vindueskasser, der gik ind i butikken. I det vestre stod kaffemøllen, der var dog en smal kasse så der kunne udstilles varer. 18

19 Den anden vindueskasse var noget større. Foran denne stod der en bænk til kunderne at sidde på. Der var kun glas i den øverste fjerdedel af døren, så det var begrænset, hvor meget lys der kom ind i rummet. Gulvet foran disken var med klinker og bagved var der et slidt trægulv. På langs gennem lokalet stod der en disk med en lille vinkel, over den hang der to nøgler med snor til indpakning, og på den ene ende stod et stativ med indpakningspapir i tre bredder og to farver, det bredeste var brunt og blev kaldt gråt papir, de to andre var hvide. Desuden var der en vægt med lodder på disken. Væggene var dækket med reoler, med en bagdisk (ca. 30 cm. fri hylde i bordhøjde), med skuffer forneden og åbne hylder foroven, her stod kasseapparatet. Der var to rækker små skuffer lige over bagdisken. I skufferne var der varer, som blev vejet op til kunden, og på hylderne var der varer, som var i pakker og flasker fra leverandørerne. De varer, der blev vejet op i brugsen var anbragt under disken eller i bagbutikken, da de ikke var så pyntelige som kartoner og krydderibreve. På østvæggen var der lukkede skabe med glasdøre, og lukkede skabe under bordhøjde. Midt for den sydlige væg stod der en kakkelovn, som var den eneste mulighed for varme. I den sydlige væg helt inde i hjørnet mod øst gik døren ud til lageret, her stod telefonen på en lille hylde. I den østlige væg var der en dør til bagbutikken, hvor der var borde med store vippeskuffer under, hvori der sukker, mel og gryn af forskellig slags. Heraf blev der vejet op og lagt på hylder, så det var nemt at tage en pose til kunderne. Her var der ingen opvarmning, så det var et koldt sted at stå og arbejde om vinteren, når dørene ustandseligt gik op og i. I hjørnet ind mod bryggerset var der nedgang til kælderen under kontoret, her opbevaredes øl og sodavand, ost, gær og en tønde med sild. Over kælderen var der et kontor, der lå trin højere end bagbutikken, og vinduerne sad som sagt i gulvhøjde, her stod et skrivebord med en regnemaskine, og her stod pengeskabet. Her opbevaredes tobaksvarer og lignende ting, som ikke havde godt af butikkens meget vekslende klima. Fra bagbutikken gik der en dør ud til lageret, som lå et trin lavere og også et trin lavere end butikken. Rummet var lige så stort eller lidt større end butikken. Her var petroleumspumpe, eddiketønde, sprittromle, æggekasserne, sukkersække og andre varer oplagret. Det var også her de nye varer blev læsset ind, når de kom med vognmand fra FDB i Niels Ebbesensgade i Aalborg. Der var også trappen op til loftet. Det var en fritstående trappe uden gelænder, og der var temmelig højt til loftet - måske 4 meter. På loftet var der varer som ikke blev brugt så ofte, det kunne være træsko, redskaber eller kurve og krukker, og her blev også de ting som senere skulle på hylderne i butikken sat op. I udhuset, der lå mod syd, var der opbevaret forskellige grovvarer, som cement, brændsel, kalk og lignende. I hakket ude på gårdspladsen lå der en olietromle og to tønder med tjære, en almindelig sort og en finsk trætjære, også kaldet brun tjære. I det andet udhus var der indrettet brændselsrum til forretning og beboelse, her var også toilet og vaskehus. Under halvtaget opbevaredes trækasserne fra FDB, hvori der havde været isenkramvarer, og her stod også kasser med tomme flasker. I hjørnet stod der et hundehus til den store schæfer, som hed Benny. 19

20 Ved ombygningen blev det hele forandret, udhusene blev fjernet og butiksbygningen blev forlænget til den sydlige del af grunden. Der blev dog plads til en vej rundt og bygningen, jeg tror, der blev købt en strimmel jord af Åge Jensen, der boede i den lille gård, som lå bagved brugsen. Det skulle gøre det muligt at komme om til haven og indgangen på bagsiden af huset. Nu blev butikken udvidet, så den fyldte det areal, der tidligere var butik og lager. Der blev indrettet bagbutik og kontor, og et lager med fire rum, hvoraf det ene kunne lukkes og med perroner ud i vestsiden. Under hele lageret blev der indrettet kælder, også med et par rum til vaskerum og rullestue. I beboelsen blev der indrettet badeværelse og i kælderen fyrrum. Der blev lavet nyt køkken, bryggerset blev sløjfet, og det der før var kontor blev en slags garderobe. Jeg forlod Sønder Tranders 1. juli 1952 for at rejse til Vendsyssel, hvor jeg fik en god plads efter anbefaling fra Hother. Brugsen ca

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

SALGSPRÆSENTATION Den Gamle Købmandsgård VESTERGADE 78 STRIB

SALGSPRÆSENTATION Den Gamle Købmandsgård VESTERGADE 78 STRIB SALGSPRÆSENTATION Den Gamle Købmandsgård VESTERGADE 78 STRIB BYGNINGERNE Charmerende stor gammel Købmandsgård i Strib, med stort renoveret træ-udhus med virkelig mange anvendelsesmuligheder. Samt muret

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

billeder i hovedet, om det vi synger. Jeg er lidt underlig med det med billeder, hvis jeg bare kan lave et billede af noget, husker jeg det meget

billeder i hovedet, om det vi synger. Jeg er lidt underlig med det med billeder, hvis jeg bare kan lave et billede af noget, husker jeg det meget Jeg laver biograf Jeg følges med Signe og Inger hjem fra skole i dag, vi standser ved åen og kigger ned og kan se, at åen så småt er ved at fryse til. Vi var inde hos fru Andersen og øve os på at synge

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år.

På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år. På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år. Af Villy Guldbrand Jensen Mange borgere har i tidens løb ringet

Læs mere

J~ l, I. j G' Kend din by Sørvad. Fortællesti på 4,5 km. Udarbejdet af: Emma Ahle, Elias Lorentzen, Mathias Christiansen og Emma Sloth. ~('i...

J~ l, I. j G' Kend din by Sørvad. Fortællesti på 4,5 km. Udarbejdet af: Emma Ahle, Elias Lorentzen, Mathias Christiansen og Emma Sloth. ~('i... :, Kend din by Sørvad. Fortællesti på 4,5 km > ri" / >< ~('i..... a:..møllevange~o=s;."../ '.' '. J~ l, I.~ j ~' 1.', G' Udarbejdet af: Emma Ahle, Elias Lorentzen, Mathias Christiansen og Emma Sloth. '~

Læs mere

Lidt om Bjergby Lokalforening.

Lidt om Bjergby Lokalforening. Lidt om Bjergby Lokalforening. Billeder og tekst af Erik Skjoldager Pr. 1. maj 1962 blev jeg ansat som foderstofuddeler i Bjergby Lokal-forening og Hovbak Gødningsforetning, der indtil da havde været en

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Gjerndrup Friskoles historie

Gjerndrup Friskoles historie Gjerndrup Friskoles historie For at fortælle om Gjerndrup Friskole, skal vi lidt længere tilbage i tiden. Gjerndrup Skole blev bygget i 1930, men før 1930 var der i Gjerndrup Surhave Skole, hvor de fleste

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Den store tyv og nogle andre

Den store tyv og nogle andre Den store tyv og nogle andre Kamilla vidste godt, hvordan tyve så ud. De var snavsede og havde skæg og var uhyggelige og mystiske, det sagde alle, der havde forstand på sådan noget. Kamilla havde hørt,

Læs mere

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er Jeg skal i skole - Kan du nu skynde dig, siger mor, da jeg med sne på min jakke stormer ind i køkkenet. - Du skulle ikke ha taget med Rasmus Mælkekusk, nu kommer du for sent i skole. Og se hvor du drypper

Læs mere

Vikar-Guide. Enkelt - eller dobbeltkonsonant

Vikar-Guide. Enkelt - eller dobbeltkonsonant Vikar-Guide Fag: Klasse: OpgaveSæt: Dansk 6. - 7. klasse Enkelt - eller dobbeltkonsonant 1. Fælles gennemgang: Start med at gennemgå oplysningerne i kassen. Kom evt. med flere eksempler. Lad derefter eleverne

Læs mere

Spørgsmål til Karen Blixen

Spørgsmål til Karen Blixen Spørgsmål til Karen Blixen Af Dorte Nielsen Karen Blixen afsnit 1 1. Hvor ligger Rungstedlund? 2. Hvornår blev Karen Blixen født? 3. Hvor mange år var hun i Afrika? 4. Hvornår udkom hendes første bog?

Læs mere

Nr. 59- Persillekræmmeren - 2008

Nr. 59- Persillekræmmeren - 2008 Nr. 59- Persillekræmmeren - 2008 Brugsuddeler 1955 1963 En gammeldags Brugs var en indkøbsforening, hvis medlemmer (andelshavere) valgte en bestyrelse, der ansatte en uddeler som forestod det daglige købs-

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Christian Bruuns jul 1917.

Christian Bruuns jul 1917. Christian Bruuns jul 1917. Oversat til nudansk og med nutidig retskrivning står der: D. 25./12. 1917. Kære forældre og søster. Vil hurtigt skrive et par ord inden middag. Det var altså den fjerde juleaften

Læs mere

VEJRUP NÆRKØB Æ` DØGNER

VEJRUP NÆRKØB Æ` DØGNER VEJRUP NÆRKØB Æ` DØGNER OMBYGGET 2006 VEJRUP SOGNEARKIV PRÆSENTERER Lidt om æ`døgner i Vejrup - - som her i 2006 har gennemgået en omfattende restaurering af butikken. Der blev for trangt og besværligt

Læs mere

side 9 manden Portræt af formanden for Stilladsarbejdernes Brancheklub i Nordjylland

side 9 manden Portræt af formanden for Stilladsarbejdernes Brancheklub i Nordjylland StilladsInformation nr. 74 - februar 2005 side 9 manden Portræt af formanden for Stilladsarbejdernes Brancheklub i Nordjylland Navn: Jan Hugreffe Strand Bopæl: Aalborg Alder: 36 Start i branchen: 1994

Læs mere

Registreringsskema til personale, hvis forældre ikke kan besvare registreringsskema på dansk 3-årige børn

Registreringsskema til personale, hvis forældre ikke kan besvare registreringsskema på dansk 3-årige børn Registreringsskema til personale, hvis forældre ikke kan besvare registreringsskema på dansk 3-årige børn 1 Introduktion Dette skema indeholder spørgsmål, som dagtilbuddet eller skolen skal besvare i forbindelse

Læs mere

Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde

Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde MOGENS BILLE Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde Pædagogisk Center Ballerup Kommune 2014 1 2 Skolen i 1914 fortalt af Edith fra Schwenckestræde. Edith fra Schwenckestræde 6 boede i et lille

Læs mere

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting En Vogterdreng Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2016 1 En Vogterdreng Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og Furesø Museer Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-27-7

Læs mere

Fra Rolfsted Flyveplads 2011/1

Fra Rolfsted Flyveplads 2011/1 Fra Rolfsted Flyveplads 2011/1 Julehygge i Fritidshuset Lørdag den 27. november blev der budt på julehygge i Fritidshuset fra kl. 13 til kl. 16, og små boder solgte forskelligt både for øjet og for ganen.

Læs mere

Og sådan blev det. Hver gang jeg gik i stå, hviskede Bamse en ny historie i øret på mig. Nu skal du få den første historie.

Og sådan blev det. Hver gang jeg gik i stå, hviskede Bamse en ny historie i øret på mig. Nu skal du få den første historie. Bamse hjælper Nogle gange, når jeg sidder ved mit skrivebord og kigger på gamle billeder, dukker der en masse historier frem. Historier fra dengang jeg var en lille dreng og boede på et mejeri sammen med

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Flot ydre og indre skønhed

Flot ydre og indre skønhed Flot ydre og indre skønhed Det første man lægger mærke til når man kører op ad alléen til Sydvestjyllands efterskole er den flotte hovedgård der lægger op til skolen. En smuk bygning med rustik murstensbelægning

Læs mere

Test din viden om Præpositioner

Test din viden om Præpositioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Præpositioner 9 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25 7 Vi er i en skov Her bor mange dyr Og her bor Trampe Trold 14 Hver dag går Trampe Trold en tur Han går gennem skoven 25 Jorden ryster, når han går Så bliver dyrene bange Musen løber ned 37 i sit hul Ræven

Læs mere

Nr. 58- Persillekræmmeren - 2008

Nr. 58- Persillekræmmeren - 2008 Nr. 58- Persillekræmmeren - 2008 Blandet landhandel, men mest mælk Ved mejeriernes fremkomst i slutningen af 18oo- og begyndelsen af 1900-tallet kunne forbrugerne få frisk mælk og andre mejerivarer direkte

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

På Læsø 16. - 20. april 2007

På Læsø 16. - 20. april 2007 På Læsø 16. - 20. april 2007 Med Vicki Morten Nina Kasper Martin og Jytte, Alex og Peter Mandag Vi kørte i to busser, skolens røde og Mortens grå Transit, fra Limfjordsskolen klokken 9.15 over Aalborg

Læs mere

Jo mere vi er sammen

Jo mere vi er sammen Jo mere vi er sammen 1992 Resumé: Vi forlod sidste år prokuristen i en tilstand af frydefuld nabokærlighed, der blev vakt til live af et par grinende barneøjne, efter at han havde fået det meste af en

Læs mere

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver?

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver? Spørgsmål familie www.5emner.dk Sæt kryds Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. 7 Hvad laver hun Hvad hun laver Hvor John kommer fra Hvor kommer John fra Er hun færdig med gymnasiet Hun er færdig med gymnasiet

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Indvandreren Ivan. Historien om et godt fællesskab

Indvandreren Ivan. Historien om et godt fællesskab Indvandreren Ivan Historien om et godt fællesskab Ih, hvor jeg føler mig underlig i denne her by!, tænkte jeg den første gang, jeg gik mig en tur i byen, da vi lige var ankommet. Mit hjemland, Argentina,

Læs mere

Men hvad, det gør deres lærer også! Bare de ikke drukner. Ha, ha. Hvem narrer hvem? De drak hurtigt på toilettet.

Men hvad, det gør deres lærer også! Bare de ikke drukner. Ha, ha. Hvem narrer hvem? De drak hurtigt på toilettet. Politi Fastelavnsfesten var en fest på skolen. Altså nul alkohol til elever og andre under 18. Forældre som var med de mindre elever kunne købe øl! De kunne også købe kaffe og alt det andet. Jens kunne

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2

Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2 Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2 Siden sidst. Onsdag d. 13. januar. Foredrag ved forfatter Vibeke Nørgård Nielsen om Johannes Larsen o g Island. Foredraget blev ledsaget af dejlige lysbilleder fra

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Mathias sætter sig på bænken ved siden af Jonas. MATHIAS: Årh, der kommer Taber-Pernille. Hun er så fucking klam.

Mathias sætter sig på bænken ved siden af Jonas. MATHIAS: Årh, der kommer Taber-Pernille. Hun er så fucking klam. SCENE 1 - I SKOLEGANGEN - DAG Jonas sidder på en bænk på gangen foran klasselokalet og kigger forelsket på Marie, som står lidt derfra i samtale med Clara. Pigerne kigger skjult hen på ham. Det er frikvarter

Læs mere

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 10 - oktober 2013 Helenenyt Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 KOLLEGIE NYT Thomas M., Rasmus, Søren, Sabrina og Camilla sammen med Mikkel Hansen kåret som verdens bedste håndboldspiller. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

Juleudstilling i Fåborg

Juleudstilling i Fåborg Juleudstilling i Fåborg I dag skal vi til Fåborg. Mor, Ulrik og jeg. Vi skal til byen for at handle og se på juleudstilling. Det er vi hvert år, så det er noget, jeg har glædet mig til længe. Det er ikke

Læs mere

Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011

Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011 Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011 Problemformulering: Hvilke årsager er der til, at Skt. Klemens har udviklet sig fra en lille landsby til en villaby, og hvordan kan Skt. Klemens fortsat

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

År 1700 f.v.t. 500 f.v.t

År 1700 f.v.t. 500 f.v.t År 1700 f.v.t. 500 f.v.t 1 Bronzealderen Bronzealderen er tiden lige efter bondestenalderen. Den varede fra 1700 f.v.t. til 500 f.v.t og hedder Bronzealderen på grund af det nye metal bronze. Da bronze

Læs mere

Holme rundt i ældre billeder

Holme rundt i ældre billeder Holme rundt i ældre billeder Den midterste af Bakkegårdene Stuehuset til den miderste af Bakkegårdene: Gården brændte i 1920. Den unge pige var i færd med at bage pandekager. Der gik ild i fedtet på panden,

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave.

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave. Sandheden om stress Ifølge Lars Lautrup-Larsen 1. Udgave. Copyright 2013 by Lars Lautrup-Larsen Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet af dette hæfte må ikke gengives helt eller delvist uden forfatterens

Læs mere

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene Split Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene www.silkeborg-p-d.dk Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen August 2007 Siden er det blevet til rundt regnet 50 store

Læs mere

Riis Friplejehjem. Lev livet hele livet

Riis Friplejehjem. Lev livet hele livet Riis Friplejehjem Lev livet hele livet 1 Indhold Et trygt hjem sammen med hinanden lev livet hele livet Aktiviteter en hverdag med aktiviteter og samvær Hjemligt duften af mad lejligheder med udsigt til

Læs mere

Hjemmefødsel på Violvej 96. Helle Seiersen, sekretær HF Mosevang. Huset SEBA, Violvej 96, Viby J

Hjemmefødsel på Violvej 96. Helle Seiersen, sekretær HF Mosevang. Huset SEBA, Violvej 96, Viby J Hjemmefødsel på Violvej 96 Helle Seiersen, sekretær HF Mosevang Deres udsendte mødte i forsommeren Jane Irming i en bus. Vi kørte ad Åhavevej, og jeg udpegede for min sidekammerat min kolonihave i HF Mosevang.

Læs mere

Nu, nu er den der - hjemmesiden!

Nu, nu er den der - hjemmesiden! Kildeskolenyt! - f jo ONu nd sne: Nu, nu er den der - hjemmesiden! I denne måned får I Kildeskolenyt! på papir igen, så I kan få at vide, at hjemmesiden endelig er åbnet. Adressen er www.kildeskolen.dk

Læs mere

8. DECEMBER. Anna Krogh

8. DECEMBER. Anna Krogh 8. DECEMBER Anna Krogh Niels Chr. og mig trasker hjemad ad den gamle landevej til Hillerslev. Den er blind nu, efter at den nye vej blev lavet, så her kan vi lege uden at være bange for biler. Det er jeg

Læs mere

En købmandsfamilie i Sydvestjylland.

En købmandsfamilie i Sydvestjylland. 1 Alslev Vindmølle omkring 1915 En købmandsfamilie i Sydvestjylland. Da lærer Karl Kristiansen (1858-1941) omkring 1925 flyttede fra Sjelborg og købte vindmøllen i Alslev af bygmester Alfred Knudsen, blev

Læs mere

Lemviggruppen 2011 - Nyhedsbrev nr. 6 : Så er vi kommet til Cameroun.projekt toiletter.

Lemviggruppen 2011 - Nyhedsbrev nr. 6 : Så er vi kommet til Cameroun.projekt toiletter. Lemviggruppen 2011 - Nyhedsbrev nr. 6 : Så er vi kommet til Cameroun.projekt toiletter. Efter mødet mellem gruppen, Ezai og projektlederen gik gravearbejdet videre lørdag. - - De kom dog ikke så langt.

Læs mere

LÆS BARE LØS. A. Sæt ring om tallet ved de to sætninger, der passer til tegningen - som vist. 2. Det er en tiger. 3. Dette er ikke en klovn.

LÆS BARE LØS. A. Sæt ring om tallet ved de to sætninger, der passer til tegningen - som vist. 2. Det er en tiger. 3. Dette er ikke en klovn. LÆS BARE LØS A. Sæt ring om tallet ved de to sætninger, der passer til tegningen - som vist.. Han maler en lille ko.. Her er en glad lille pige. 2. Hun maler en ko. 2. Han råber vist noget. 3. Hun maler

Læs mere

En opfinder bliver til.

En opfinder bliver til. En opfinder bliver til. Hvad er en opfinder, hvem er opfindere, hvordan bliver man opfinder, hvordan ser en opfinder ud? Det er nogle af de spørgsmål mange går og tænker på igennem livet. Der er ikke et

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Behandlingshjemmet Solbjerg Sdr. Fasanvej 16 2000 Frederiksberg Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt D. 19.912 kl. 13.30. Vi kontaktede institutionen

Læs mere

Nyt tilbud for alle børn 2 tirsdag om måneden: Fællesfødselsdagstur for august og september:

Nyt tilbud for alle børn 2 tirsdag om måneden: Fællesfødselsdagstur for august og september: Nyt tilbud for alle børn 2 tirsdag om måneden: Resten af dette skoleår har vi bestemt at vi vil til at have noget fast på programmet de to første tirsdage i hver måned. Vi vil have hhv. et bevægelsestilbud

Læs mere

En fortælling om drengen Didrik

En fortælling om drengen Didrik En fortælling om drengen Didrik - til renæssancevandring 31. maj 2013 - Renæssancen i Danmark varede fra reformationen i 1536 til enevælden i 1660. Længere nede syd på særligt i Italien startede renæssancen

Læs mere

STERUP. Fortalt af Lise Tolbod i 1987

STERUP. Fortalt af Lise Tolbod i 1987 STERUP Fortalt af Lise Tolbod i 1987 STERUP OMKRING 1918 Da jeg var barn, var der hverken kloakeret, lagt fortov eller nogen ting.- Der var grøfter ned igennem byen og store træer langs med vejene. Det

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1879. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Astrid og S.P. Jensen

Astrid og S.P. Jensen Astrid og S.P. Jensen Vore erindringer Redigeret af John Lykkegaard Astrid og S.P. Jensen Vore erindringer udgivet 2006 udgivet som e-bog 2011 S. P. Jensen og Forlaget Mine Erindringer Redigeret af John

Læs mere

Hair De Luxe - Hvidt i hvidt i hvidt

Hair De Luxe - Hvidt i hvidt i hvidt Hair De Luxe - Hvidt i hvidt i hvidt Sanne valgte at indrette sin nye salon, Hair de luxe, med hvide vægge, lofter og gulv samt hvide stole og behandlingspladser og lade tilbehøret stå i accentfarver,

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Kære generalforsamlingsdeltagere: Jeg vil gerne, som formand for bestyrelsen, byde jer alle sammen velkommen til den 100. generalforsamling i Hvalsø Brugsforening. 100-års jubilæum. Som sagde i min velkomst

Læs mere

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2012/2013 i Tånum Forsamlingshus. Med et stigende medlemstal og en fantastik stor opbakning og interesse for at

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Empiri. Bilag 3. Torsdag d. 9. april

Empiri. Bilag 3. Torsdag d. 9. april Bilag 3 Empiri Torsdag d. 9. april Torsdag den 9. april, var det åbningsdag for Rebel Food s Street food-marked. Markedet begyndte klokken 15.00 og varede til 20.30. Vejret bød på skiftevis sol og skyer.

Læs mere

Frederikke, Sezer og Jasmin 29. april 2010. Knuser dit hjerte SIGNE. Jeg har tænkt på at spørge Magnus, om han kan være sammen efter skole.

Frederikke, Sezer og Jasmin 29. april 2010. Knuser dit hjerte SIGNE. Jeg har tænkt på at spørge Magnus, om han kan være sammen efter skole. Frederikke, Sezer og Jasmin 29. april 2010 Knuser dit hjerte SC 1. SKOLEGANG DAG Signe og Michelle er på vej til time. Jeg har tænkt på at spørge Magnus, om han kan være sammen efter skole. MICHELLE Ej,

Læs mere

Det er jo ikke sikkert, at han kan huske mit nummer, sagde Charlotte og trak plaiden op over sine ben. Han var lidt fuld. Lidt? Han væltede da rundt

Det er jo ikke sikkert, at han kan huske mit nummer, sagde Charlotte og trak plaiden op over sine ben. Han var lidt fuld. Lidt? Han væltede da rundt 6. december Den store 8-værelses lejlighed lå lige ved Strøget. Meget centralt og meget støjende i weekender, hvor fulde mennesker bar deres brandert hjem. De 230 kvadratmeter lå øverst i bygningen på

Læs mere

Orddeling Der er valgt en mekanisk orddeling, der følger de stavelsesdelingsregler, som børnene også skal bruge, når de på skrift skal dele ord.

Orddeling Der er valgt en mekanisk orddeling, der følger de stavelsesdelingsregler, som børnene også skal bruge, når de på skrift skal dele ord. 1 Gale Streger Forfatter: Helle S. Larsen Illustration: Lars Hornemann Forfatteren og Furesø Museer, 2013 Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-24-2 Orddeling Der er valgt en mekanisk orddeling, der følger

Læs mere

Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard

Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard Bog et af serien: Wow Hvad sker der her Side 1/6 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 : Godhed kommer efter...3 Kapitel 2 : Rigtig kærlighed er svær at finde...4 Kapitel

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Sådan boede man i gamle dage

Sådan boede man i gamle dage Sådan boede man i gamle dage Langt de fleste gamle fotografier er enten taget i et fotoatelier eller i fri luft og viser følgelig mest personer eller bygninger og arbejdsprocesser i det fri. Sjældnere

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 35-36 2014

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 35-36 2014 OL. Det første større SFO arrangement her i det nye skoleår er OL i Skovby. Her dyster vi mod SFO fra Skovby, Låsby og Herskind i en række discipliner som f.eks. mooncar ræs, fodbold, sjipning m.v. Arrangementet

Læs mere

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC 01:00:08 SNEDKER MUHAREM SEJDIC Jeg har mine venner, jeg har mine bekendte. Vi er sammen, og derfor føler jeg at jeg har det rigtig, rigtig godt.

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013.

Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013. Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013. Historien om et gammelt klitområde i Nr. Hurup, som gik fra at være dårligt

Læs mere

Som I ved, døde vores ven Cornel fredag aften.

Som I ved, døde vores ven Cornel fredag aften. Jeg har glædet mig rigtig meget, til at fortælle jer om den forgangne uges oplevelser. Selvom den også har været præget af dårlige oplevelser, da vi f.eks. har været til begravelse, må den absolut største

Læs mere

Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom

Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom 2016-2 1 Siden sidst. Tirsdag den 19. januar: Foredrag på friskolen i samarbejde med Nutidens Husmødre, Foreningen Norden, Friskolen og Lokalhistorisk Forening.

Læs mere

Jubilæet er vel overstået, så nu er vi godt i gang med (som nogle af deltagerne bemærkede) de næste 50 år.

Jubilæet er vel overstået, så nu er vi godt i gang med (som nogle af deltagerne bemærkede) de næste 50 år. 50 års jubilæum Jubilæet er vel overstået, så nu er vi godt i gang med (som nogle af deltagerne bemærkede) de næste 50 år. 50 år er meget lang tid at skulle forholde sig til, og samfundet vil sandsynligvis

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

Morgenmaden sådan cirka: Æg, bacon og pølser Forskellige slags brød Yoghurt Müsli Havregrød Frugt

Morgenmaden sådan cirka: Æg, bacon og pølser Forskellige slags brød Yoghurt Müsli Havregrød Frugt Mandag d. 26. september kl. 20:10 fløj 9.Q, og ankom i Finland kl. 22:40. Der skete ikke noget særligt på flyveturen, de fleste sad bare og snakkede eller hørte musik. Vi boede i hytter. Meget fine hytter.

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Marias sommerferieeventyr 2006

Marias sommerferieeventyr 2006 Marias sommerferieeventyr 2006 Vi har i lang tid glædet os til at det blev sommerferie og så endelig skete det, faktisk så var vi så heldig at Mormor kom og legede med os hele fredagen mens mor og far

Læs mere

Dansk som andetsprog G

Dansk som andetsprog G Dansk som andetsprog G Almen voksenuddannelse Sproglig prøve (1 time) Eksaminandens navn Eksaminandnummer Prøveafholdende institution Tilsynsførendes underskrift Jeg bekræfter herved med min underskrift,

Læs mere