Trivselsundersøgelse for skolen på Skovgården 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trivselsundersøgelse for skolen på Skovgården 2017"

Transkript

1 Trivselsundersøgelse for skolen på Skovgården 2017 Undersøgelsen er foretaget med udgangspunkt i et spørgeskema af en medarbejder i skolen, og der er hentet inspiration fra andre trivselsundersøgelser i skolemiljøet. Formålet med trivselsundersøgelsen er udover, at den er lovpligtig, også at sikre, at børnenes trivsel tages alvorligt. Vi forsøger at finde nogle redskaber til at løse de udfordringer, som bringes frem i lyset af en sådan undersøgelse. Vores undersøgelse har til formål at lytte til børnene og i fællesskab sikre god og tryg skole for alle elever. Medarbejderen har stået for undersøgelsen og har siddet med hvert enkelt barn og læst spørgsmålene op samt forklaret, hvad der menes med spørgsmålet, hvorefter barnet selv har lavet besvarelsen. Der er lavet to forskellige spørgeskemaer til undersøgelsen: et for eleverne i klasse og et for eleverne i klasse. Eleverne i klasse har afkrydset i et skema med smileys:, og samt svaret på et spørgeskema med 20 spørgsmål med 3 afkrydsningsmuligheder. Eleverne i klasse har fået et mere udførligt skema udleveret med 40 spørgsmål, hvor der er 5 afkrydsningsmuligheder til hvert spørgsmål. Denne evaluering er en sammenfattet konklusion, som er lavet ud fra elevernes udfyldte spørgeskemaer. Svarene i undersøgelsen for klasse er i evalueringen omregnet til procent og i klasse i pointsystem 1-5, som kan aflæses i rapporten. 1

2 Evaluering af spørgeskema for klasse Der er 5 drenge og 3 piger, som har deltaget i denne undersøgelse, og de er i alderen 6-8 år. Hvordan føler du dig tilpas om morgenen, når skolen begynder? Hvordan føler du dig tilpas i timerne? Hvordan er det at være sammen med de andre børn? Hvordan har du det med de voksne på skolen? Hvordan har du det ude i skolegården? Har du nogen gode venner i din egen klasse? Har du nogen gode venner i de andre klasser? Hvordan har du det, når I leger i klassen?

3 Svarene i undersøgelsen er omregnet til procent. På spørgsmålet: Er du glad for din skole? 75 % Ja, meget 25 % Ja, lidt På spørgsmålet: Er du glad for din klasse? 50 % Ja, meget 50 % Ja, lidt På spørgsmålet: Føler du dig alene i skolen? 0 % Ja, tit 25 % Ja, nogle gange 75 % Nej På spørgsmålet: Kan du lide pauserne i skolen? 87,5 % Ja, meget 12,5 % Ja, lidt På spørgsmålet: Er du glad for dine lærere? 100 % Ja, meget 0 % Ja, lidt På spørgsmålet: Har du ondt i maven, når du er i skole? 12,5 % Ja, tit 12,5 % Ja, nogle gange 5 På spørgsmålet: Har du ondt i hovedet, når du er i skole? 0 % Ja, tit 12,5 % Ja, nogle gange 87,5 % Nej På spørgsmålet: Er du god til at løse dine problemer? 75 % Ja, for det meste 12,5 % Ja, nogle gange 12,5 % Nej På spørgsmålet: Kan du koncentrere dig i timerne? 37,5 % Ja, for det meste 62,5 % Ja, nogle gange 8 % Nej 3

4 På spørgsmålet: Er I gode til at hjælpe hinanden i klassen? 37,5 % Ja, meget 62,5 % Ja, lidt På spørgsmålet: Tror du, at de andre børn i klassen kan lide dig? 75 % Ja, de fleste 25 % Ja, nogle stykker På spørgsmålet: Er lærerne gode til at hjælpe dig i skolen? 87,5 % Ja, meget 12,5 % Ja, lidt På spørgsmålet: Er der nogen, der driller dig, så du bliver ked af det? 12,5 % Ja, tit 62,5 % Ja, nogle gange 25 % Nej På spørgsmålet: Er du bange for, at de andre børn griner ad dig i skolen? 0 % Ja, meget 25 % Ja, lidt 75 % Nej På spørgsmålet: Er du med til at bestemme, hvad I skal lave i timerne? 12,5 % Ja, tit 12,5 % Ja, nogle gange 75 % Nej På spørgsmålet: Er timerne kedelige? 0 % Ja, tit 50 % Ja, nogle gange 5 På spørgsmålet: Lærer du noget spændende i skolen? 87,5 % Ja, meget 12,5 % Ja, lidt På spørgsmålet: Er det svært at høre, hvad læreren siger i timerne? 0 % Ja, tit. 50 % Ja, nogle gange 5 På spørgsmålet: Er jeres klasselokale rart at være i? 87,5 % Ja, meget 12,5 % Ja, lidt 4

5 På spørgsmålet: Er toiletterne på skolen rene? 12,5 % Ja, for det meste 87,5 % Ja, nogle gange Der kan ud af ovenstående svar aflæses, at 87,5 % er meget glade for deres skole, og at stort set ingen elever føler sig alene eller holdt udenfor i skolen. 87,5 % af eleverne trives godt i pauserne, og alle elever svarer, at de er glade for deres lærere. Der er enkelte børn, som indimellem har ondt i maven, når de er i skole, og meget få klager over hovedpine. 37,5 % af eleverne mener, at de er gode til at koncentrere sig i timerne, og de resterende 62,5 % mener, at de er det nogle gange. 75 % føler, at deres klassekammerater godt kan lide dem, og 87,5 % synes, at deres lærere er gode til at hjælpe dem i skolen. 75 % føler, at de nogle gange oplever at blive drillet i skolen. Børnene føler ikke, at de har indflydelse på, hvad de skal lave i timerne, og 50 % af de adspurgte elever synes, at timerne indimellem er kedelige. Dog svarer 87,5 %, at de lærer mange spændende ting i skolen. 87,5 % synes, at deres klasselokale er rart at være i, og 87,5 % synes, at toiletforholdene for det meste er gode. 5

6 Evaluering af spørgeskema for klasse Der er 7 piger og 14 drenge, som har deltaget i denne undersøgelse. Aldersmæssigt fordeler de sig således: 9 år 10 år 11 år 12 år 13 år 14 år 15 år 16 plus Svarene i undersøgelsen er omregnet til et pointsystem, som er omsat til 1 = aldrig, 2 = sjældent, 3 = indimellem, 4 = ofte og 5 = meget ofte. På spørgsmålet: Er du glad for din skole? På spørgsmålet: Er du glad for dine lærere? På spørgsmålet: Hvor tit har du det godt med at tage i skole?

7 På spørgsmålet: Hvor tit har du det godt med at skulle se dine klassekammerater? På spørgsmålet: Er du stolt af din skole? På spørgsmålet: Hvilken bedømmelse vil du samlet set give din skole? Omkring emnet generel tilfredshed kan det udledes, at ca. 70 % af de adspurgte elever er stolte eller meget stolte af Skovgårdens skole, og ca. 75 % af eleverne har det godt eller rigtig godt med at tage i skole hver dag. Langt de fleste adspurgte glæder sig til at være sammen med deres klassekammerater. 80 % af de adspurgte elever er glade eller særdeles glade for deres skolelærere. Det sociale miljø På spørgsmålet: Synes du, at I har det godt sammen i jeres klasse? På spørgsmålet: Synes du, at I er gode til at arbejde sammen om det faglige? På spørgsmålet: Føler du dig tryg i klassen? På spørgsmålet: Kan du lide dine klassekammerater? På spørgsmålet: Føler du dig udenfor fællesskabet i klassen? På spørgsmålet: Føler du, at dine klassekammerater kan lide dig som den, du er? På spørgsmålet: Er I efter dine mening gode til at støtte og hjælpe hinanden, når der er behov for det?

8 På spørgsmålet: Er du meget sammen med dine klassekammerater i fritiden? På spørgsmålet: Hvordan vil du beskrive omgangstonen i klassen? På spørgsmålet: I hvor høj grad viser eleverne hinanden respekt? På spørgsmålet: I hvor høj grad viser eleverne respekt overfor lærerne? På spørgsmålet: I hvor høj grad viser, viser lærerne eleverne respekt? På spørgsmålet: I hvor høj grad oplever du, at der er konflikter på skolen? På spørgsmålet Hvilken type af konflikter drejer det sig om? svarer eleverne: drillerier, skænderier, provokerende adfærd, fysisk kontakt. På spørgsmålet Hvad ser du som årsager til konflikterne? svarer eleverne: drillerier, provokationer og nogle gange uvenskab. På spørgsmålet: I hvor høj grad oplever du, at konflikter på skolen har en negativ indflydelse? På spørgsmålet: I hvor høj grad oplever du, at konflikterne bliver løst? På spørgsmålet? Synes du, at der fra skolens side bliver gjort noget for, at eleverne har det godt sammen? På spørgsmålet: Synes du, at der fra skolens side bliver gjort noget for at forhindre mobning?

9 På spørgsmålet Har du inden for de sidste 2 måneder oplevet at føle dig mobbet af en eller flere andre elever? svarer 2 ja og 19 nej. På spørgsmålet Har du inden for de sidste 2 måneder mobbet eller været med til at mobbe en eller flere andre elever? svarer 4 ja og 17 nej. På spørgsmålet Har du inden for de sidste 2 måneder oplevet at føle dig mobbet af en lærer på skolen? svarer 1 ja og 20 nej. På spørgsmålet Har du inden for de sidste 2 måneder set en eller flere elever blive udsat for noget, som du mener, er mobning? svarer 9 ja og 12 nej. På spørgsmålet Har du inden for de sidste 2 måneder haft lyst til at gribe ind, når du har set, at en elev blev mobbet - men gjorde det ikke? svarer 5 ja og 16 nej. På spørgsmålet Har du inden for de sidste 2 måneder selv eller sammen med andre gjort noget for at stoppe mobningen af en elev? svarer 9 ja og 12 nej. På spørgsmålet: Hvor tilfreds er du samlet set med det sociale miljø på skolen? På spørgsmålet: Hvor tilfreds er du samlet set med de sociale aktiviteter (fx idrætsdag, fastelavn, åbent hus uge, mm) på skolen? Omkring emnet Det sociale miljø kan der udledes, at ca. 85 % synes, at omgangstonen i klasserne er god, og at de har det godt. De føler sig trygge og kan lide deres klassekammerater. På spørgsmålet om hvorvidt eleverne viser lærerne den fornødne respekt, svarer ca. 80 %, at det gør de. Børnene oplever med en svarrate på over 90 %, at lærerne viser eleverne meget eller ekstremt meget respekt. Ca. 70 % af børnene oplever, at der er konflikter i skoletiden, men samtidig har ca. 90 % af eleverne oplevelsen af, at de voksne får løst konflikterne hurtigt og respektfuldt. 10 % af eleverne føler, at de er blevet mobbet i en kortere periode af en anden elev indenfor de sidste 2 måneder. Men samlet set føler 85 % af eleverne sig tilfredse eller meget tilfredse med den indsats, der bliver gjort for at forhindre mobning i skolen. Eleverne er overordnet meget eller særdeles tilfredse med det sociale miljø, som der er på skolen. 9

10 Lærerne og underviserne På spørgsmålet Ved du, hvad dine lærere forventer af dig som elev? svarer 14 ja og 7 nej. På spørgsmålet: Synes du, at dine lærere motiverer dig fagligt? På spørgsmålet: Er det let at få faglig hjælp fra dine lærere, hvis du har brug for det? På spørgsmålet: Synes du, at dine lærere ser dig som den, du er personligt og fagligt? På spørgsmålet: Oplever du, at der generelt er en positiv social kontakt mellem lærere og elever? På spørgsmålet: Hvor tilfreds er du samlet set med lærernes faglige viden? På spørgsmålet: Hvor tilfreds er du samlet set, med lærernes evne til at formidleviden og informationer på en forståelig og god måde? På spørgsmålet: Hvor tilfreds er du samlet set med lærernes forberedelse? På spørgsmålet: Hvor tilfreds er du samlet set med lærernes engagement? Omkring emnet lærerne/underviserne kan udledes 75 % ved, hvad deres lærere forventer af dem. Ca. 70 % føler sig godt motiveret fagligt. Ingen elever føler, at det kan være svært at få den fornødne hjælp fra læreren i timerne. Ca. 80 % mener, at der er en positiv kontakt mellem dem og deres lærere. Samlet er der stor tilfredshed med lærernes formidling, forberedelse, engagement og faglige kompetence. Undervisningen På spørgsmålet: Hvor tilfreds er du samlet set med undervisnings indhold?

11 På spørgsmålet: Synes du samlet set, at den faglige undervisning giver mening for dig? På spørgsmålet: Synes du, at stemningen i undervisningen er præget af energi og interesse? På spørgsmålet: Savner du mulighed for at arbejde mere sammen med andre? På spørgsmålet: Savner du mulighed for at arbejde mere alene? På spørgsmålet: Er du tilfreds med dine muligheder for at få indflydelse på undervisningens indhold? På spørgsmålet: Savner du mere mulighed for at arbejde praktisk med dine opgaver?? På spørgsmålet: Savner du mulighed for at arbejde mere kreativt med dine opgaver? På spørgsmålet: Har du adgang til lektiehjælp/studiehjælp? Omkring emnet undervisning er der generelt stor eller meget stor tilfredshed med undervisningens indhold, og op i mod ca. 85 % af eleverne mener, at undervisningen er energifyldt og interessant. Eleverne synes også, at fordelingen mellem at arbejde selvstændigt og evt. i grupper er fint fordelt. 25 % af eleverne kunne godt tænke sig større indflydelse på indholdet af undervisningen, og op imod ca. 60 % af eleverne kunne godt tænke sig at arbejde mere praktisk og kreativt i timerne. Vedrørende lektiehjælp så er der stor tilfredshed med mulighederne for hjælp til lektier efter skoletid. Her svarer ca. 80 %, at de er tilfredse eller særdeles tilfredse med de muligheder, som Skovgården tilbyder. Rammerne På spørgsmålet: Hvad synes du om jeres undervisningslokaler?

12 På spørgsmålet: Hvad synes du om pladsforholdene i undervisningslokalerne? På spørgsmålet: Hvad synes du om indretningen af undervisningslokalerne? På spørgsmålet: Hvad synes du om antallet af lokaler eller steder til gruppearbejde? På spørgsmålet: Hvad synes du om indretning af grupperum eller steder til gruppearbejde? På spørgsmålet: Hvad synes du om jeres faglokaler/værksteder? På spørgsmålet: Hvad synes du om udstyret i faglokaler/værksteder? På spørgsmålet: Hvad synes du om adgang til ipads og computere? På spørgsmålet: Hvad synes du om adgang til andet relevant udstyr (tavler, overhead, IT-udstyr mv.)? På spørgsmålet: Hvad synes du om muligheden for at opbevare overtøj mm? På spørgsmålet: Hvad synes du om toiletforholdene på skolen? På spørgsmålet: Hvad synes du om antallet af steder/områder, hvor man kan være i ro? På spørgsmålet: Hvad synes du om boldbaner og/eller andre udendørs aktivitetsområder?

13 På spørgsmålet: Hvad synes du om adgang til internettet? Hvad synes du om skolens bibliotek eller mediatek? Hvad synes du om muligheden for at anvende egen PC i undervisningen? Hvad er dit indtryk af jeres fælles indendørsarealer (f.eks. gymnastiksalen, spisesalen og andre fællesrum)? Hvad er dit indtryk af gangarealerne? På spørgsmålet: Hvad er dit indtryk af spisesalen? På spørgsmålet: Hvad er dit indtryk af jeres idrætslokaler, hal eller motionsrum? På spørgsmålet: Hvad er dit indtryk af jeres udearealer (fx multibanen, skolegård, og grønne områder)? På spørgsmålet: Hvordan vurderer du vedligeholdelsen af skolen? På spørgsmålet: Hvordan vurderer du farverne på væggene? På spørgsmålet: Hvordan vurderer du udsmykningen på skolen (planter, billeder osv.)?

14 På spørgsmålet: Har eleverne indflydelse på, hvordan skolens lokaler skal indrettes og udsmykkes? På spørgsmålet: Har eleverne indflydelse på, hvad skolens udearealer skal bruges til, og hvordan de skal se ud? På spørgsmålet Hvilke ord, synes du, passer bedst på din skole? svarer 10 elever, at den er flot, 2 at den er lille, 4 at den er ny og 5 synes at skolen virker brugt. Omkring emnet rammerne viser svarene en generel tilfredshed med de fysiske rammer. Omkring 95 % mener, at klasselokalerne er gode, og de føler, at der er god plads, og indretningen er de også godt eller meget godt tilfredse med. Skolen er godt udstyret både i forhold til værksteder. Adgangen til pc er og andet relevant itudstyr synes også at være god, for her svarer ca. 90 % af de adspurgte elever, at de er tilfredse eller særdeles tilfredse. Tilfredsheden med adgang til internettet er også overvejende god med en svarrate på 85%, som synes, at den er god eller særdeles god. Der er generelt en stor tilfredshed med skolen og lokalerne, og omkring toiletforhold finder ca. 85 % af de adspurgte elever, at toiletforholdene er gode eller særdeles gode. Omkring 75 til 90 % af alle svar om boldbaner og udendørsområder er rigtig gode, ligeledes er der stor tilfredshed med indendørsarealer f.eks. spisesal og gymnastiksal og udsmykning, vedligeholdelse og farver er også vurderet som værende tilfredsstillende eller derover. Aktivitetsmuligheder På spørgsmålet: Hvor tit er du fysisk aktiv i forbindelse med din skolegang?

15 På spørgsmålet: Tilbyder din skole muligheder for fysiske aktiviteter udendørs? På spørgsmålet: Tilbyder din skole muligheder for fysiske aktiviteter indendørs? På spørgsmålet: Savner du mulighed for fysisk aktivitet i dit skema/din undervisning? På spørgsmålet: Savner du muligheder for fysiske aktiviteter på skolens område? I forhold til området omkring aktivitetsmuligheder er der generel stor tilfredshed, dog savner omkring 35 % af de adspurgte elever mere fysisk aktivitet i den daglige undervisning. Kost og stimulanser På spørgsmålet: Hvor tit spiser du morgenmad? På spørgsmålet: Efter din egen mening, hvor tit er din morgenmad sund og nærende?

16 På spørgsmålet: efter din egen mening, hvor tit er din frokost sund og nærende? På spørgsmålet: Hvor tit spiser du frokost? På spørgsmålet Ryger du? svarer 2 elever ja og 19 nej. På spørgsmålet Føler du dig generet af rygning på skolens område? svarer 2 elever ja og 19 nej. På spørgsmålet: Hvad synes du om skolens rygepolitik? På spørgsmålet: Hvad synes du om overholdelsen af skolens rygepolitik? På spørgsmålet Foregår der misbrug af piller, narkotika eller andre euforiserende stoffer blandt eleverne på skolen? svarer 0 personer ja og 21 nej. Omkring emnet kost og stimulanser mener overordnet stort set alle, at de får sund og god kost på Skovgården. 5 % angiver, at de ryger, 85 % føler sig ikke generet af røg på skolens område. Der er ingen elever, der mener at have set misbrug, ej eller kendskab til episoder med misbrug af euforiserende stoffer. Helbred og psykisk velbefindende På spørgsmålet: Hvordan synes du, at dit helbred er? På spørgsmålet: Hvor tit har du hovedpine? På spørgsmålet: Hvor tit har du mavepine? På spørgsmålet: Hvor tit har du feber? (1 er meget sjældent, 5 er ofte)

17 På spørgsmålet: Hvor tit har du problemer med astma og/eller allergi? På spørgsmålet: Hvor tit har du problemer med eksem/udslæt? På spørgsmålet: Hvor tit har du ondt i nakke, ryg eller skuldre? På spørgsmålet: Hvor tit har du smerter andre steder i kroppen? Hvor tit inden for de sidste 2 måneder har du været i rigtig godt humør? På spørgsmålet: Hvor tit inden for de sidste 2 måneder har du følt dig godt tilpas? På spørgsmålet: Hvor tit inden for de sidste 2 måneder har du været ked af det? På spørgsmålet: Hvor tit inden for de sidste 2 måneder har du følt dig ensom? På spørgsmålet: Hvor tit inden for de sidste 2 måneder har du følt dig træt og uoplagt? På spørgsmålet: Hvor tit inden for de sidste 2 måneder har du haft svært ved at koncentrere dig? På spørgsmålet: Hvor meget fravær har du haft inden for de sidste 2 måneder? (1 er lidt og 5 er meget)

18 På spørgsmålet Hvad er årsagen til dit fravær? svarer eleverne: Sygdom, dårlig mave, træt af skolen, sur. På spørgsmålet Har nogen på skolen, lærere, kontaktlærere/vejledere, studievejleder eller andre personer spurgt til dit fravær? svarer 8 ja og 13 nej. Under emnet helbred og psykisk velbefindende synes 94 %, at deres helbred er godt eller særdeles godt. Dog klager 30 % over jævnlig hovedpine, 15 % over mavepine, 40 % giver udtryk for at de inden for de sidste 2 måneder har haft svært ved at koncentrere sig. 5 % giver udtryk for, at de har følt sig ensomme inden for de sidste måneder. Der er samlet set ikke et mærkbart eller stort fravær. Besvarelserne er afgivet anonymt. Der er forsøgt at skabe klarhed om forståelsen. De fleste elever har fået læst spørgsmålene op, og ligeledes fået dem yderligere forklaret, hvis ikke de forstod spørgsmålet. Svarene er udelukkende elevernes egne svar. 18

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011.

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. Undersøgelsen er foretaget med udgangspunkt i materialet fra www.termometeret.dk & DCUM. Eleverne har afkrydset

Læs mere

Emnet "Generel tilfredshed" indeholder følgende spørgsmål. Emnet "Klassen og kammeraterne" indeholder følgende spørgsmål

Emnet Generel tilfredshed indeholder følgende spørgsmål. Emnet Klassen og kammeraterne indeholder følgende spørgsmål Spørgsmål Emnet "Generel tilfredshed" indeholder følgende spørgsmål Er du glad for din skole? Er du glad for dine lærere? Hvor tit... - glæder du dig til at komme i skole? Hvor tit... - glæder du dig til

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 4.A, 4.B, 5.A, 5.B, 6.A, 6.B, 7.A, 7.B, 8.A, 8.B, 9.A, 9.B, 9.C M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' sep 2008 Hold: 5. A, 5. B, 6. A, 6. B, 7. A, 7. B, 8. A, 8. B, 9. A, 9. B, 9. E Køn: M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2008 Hold: 4.a, 4.b, 5.a, 5.b, 6.a, 6.b, 7.a, 7.b, 8.a, 8.b, 9.a, 9.b Køn: M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 Hold: Køn: 9.klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed altid for det Ikke så Nej, slet Er du glad for din skole? 3 / 2

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2008 5a+b, 6a+b M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid 11 / 13.25% Ja,

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 Friskolen M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 2 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for det meste

Læs mere

Distribution: Ny 9-10 klasse

Distribution: Ny 9-10 klasse Distribution: Ny 9-10 klasse Wednesday, January 26, 2011 Page 1 of 61 Operre af Michaelskolen Oprettet d. 1/26/2011 Workcyclus Page 2 of 61 GENEREL TILFREDSHED 1.1 Ja, helt sikkert Ja, til en vis grad

Læs mere

Side 1 af :27:51

Side 1 af :27:51 Generel tilfredshed Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet Er du glad for din skole? 106 / 28% 236 / 62% 31 / 8% 7 / 2% Ja, dem alle sammen Ja, de fleste Ja, en eller nogle enkelte Nej,

Læs mere

Termometeret En undersøgelse af undervisningsmiljøet på Studsgård Friskole 2007-08

Termometeret En undersøgelse af undervisningsmiljøet på Studsgård Friskole 2007-08 Termometeret En undersøgelse af undervisningsmiljøet på Studsgård Friskole 7-8.-3. klasse Generel tilfredshed Hvordan har du det med dine klassekammerater? Er du glad for at gå i skole? 8 7 4 6 3 2 1 godt

Læs mere

Trivselsundersøgelse 5.-9. klasse 2007-2008. Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke 26 / 13% 130 / 64% 35 / 17% 12 / 6%

Trivselsundersøgelse 5.-9. klasse 2007-2008. Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke 26 / 13% 130 / 64% 35 / 17% 12 / 6% Generel tilfredshed Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke Er du glad for din skole? 26 / 13% 130 / 64% 35 / 17% 12 / 6% Er du glad for dine lærere? Ja, dem alle sammen Ja, de fleste

Læs mere

Side 1 af 13 Generel tilfredshed Ja, glad Ikke så tit Er du glad for din skole? 55 / 26% 131 / 62% 20 / 10% Ja, dem alle sammen Ja, de fleste Ja, en eller nogle enkelte Er du glad for dine lærere? 47 /

Læs mere

Ja, meget glad. alle sammen. Er du glad for dine lærere? 28 / 14% 93 / 48% 59 / 30% 15 / 8%

Ja, meget glad. alle sammen. Er du glad for dine lærere? 28 / 14% 93 / 48% 59 / 30% 15 / 8% Generel tilfredshed glad for Er du glad for din skole? 39 / 20% 115 / 59% Ikke så tit slet 31 / 16% 10 / 5% dem alle sammen de fleste en nogle enkelte ingen af dem Er du glad for dine lærere? 28 / 14%

Læs mere

Side 1 af 5 Forlad arkivet Aargang: 9. klasse Tilbage Rammer 1 Hvad synes du om... - jeres klasselokale? - pladsforholdene i klassen? - indretningen af klassen? - antallet af lokaler steder til gruppearbejde?

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 4. årgang M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 24 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for det meste

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 18. november 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Konflikter, Klasselæreren, Timerne og undervisningen, Rammer 1, Aktivitetsmuligheder, Sikkerhed,

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2008 Hold: Køn: Ikke viste hold: 4A, 4B, 4C, 5A, 5B, 5C, 6B, 6C, 7A, 7C, 8A, 8B, 8C M, K 6A Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Er

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 Hold: 5A, 5B, 5C, 5D, 6A, 6B, 6D, 7A, 7B, 7C, 8A, 8B, 8C, 8D, 9A, 9B, 9C, Læs 1, Læs 2 Køn: M, K Ikke viste hold: 6C Resultater i antal og

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 Mellemtrin, Mellemtrin, Mellemtrin, Mellemtrin M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for

Læs mere

Svarfordelingsrapport: UMV - 2015 - FULD

Svarfordelingsrapport: UMV - 2015 - FULD Rapporten er lavet d.02-03-205 Svarfordelingsrapport: UMV - 205 - FULD 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Trivsel Kortlægning: UMV - Elever - 205 Denne rapport: Elever Periode

Læs mere

Svarfordelingsrapport: UMV 2014

Svarfordelingsrapport: UMV 2014 Rapporten er lavet d.09-05-204 Svarfordelingsrapport: UMV 204 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Kortlægning: UMV-204 Denne rapport: 9.-0. klasse Periode for svar: Fra: 07-05-204

Læs mere

Resultatudtrækket er foretaget 24. februar 2011. Følgende emner indgår i resultatvisningen:

Resultatudtrækket er foretaget 24. februar 2011. Følgende emner indgår i resultatvisningen: Resultatudtrækket er foretaget 24. februar 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen:,,, Underspørgsmål til det sociale miljø - om at gribe ind mod mobning,,, Underspørgsmål til undervisningen - om

Læs mere

Generel tilfredshed. Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke. Er du glad for din skole? 42 / 15% 202 / 73% 23 / 8% 11 / 4%

Generel tilfredshed. Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke. Er du glad for din skole? 42 / 15% 202 / 73% 23 / 8% 11 / 4% Generel tilfredshed Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet Er du glad for din skole? 42 / 15% 202 / 73% 23 / 8% 11 / 4% Er du glad for dine lærere? Ja, dem alle sammen Ja, de fleste Ja,

Læs mere

Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke 84 / 26% 198 / 61% 32 / 10% 10 / 3% 84 / 26% 178 / 55% 56 / 17% 6 / 2%

Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke 84 / 26% 198 / 61% 32 / 10% 10 / 3% 84 / 26% 178 / 55% 56 / 17% 6 / 2% Dato4.december207 Generel tilfredshed Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke Er du glad for din skole? 84 / 26% 198 / 61% 32 / 10% 10 / 3% Er du glad for dine lærere? Ja, dem alle

Læs mere

Resultater af undersøgelse af undervisningsmiljø blandt eleverne psykisk del.

Resultater af undersøgelse af undervisningsmiljø blandt eleverne psykisk del. Resultater af undersøgelse af undervisningsmiljø blandt eleverne psykisk del. Generel tilfredshed Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke Er du glad for din skole? 105 / 25% 264 / 62%

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Hvordan er resultatrapporten bygget op? Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Rapporten giver jer en oversigt over resultaterne

Læs mere

mhtml:file://h:\buf\skoleafdeling\udviklingsafdelingen\studentermedhjælper\kis\...

mhtml:file://h:\buf\skoleafdeling\udviklingsafdelingen\studentermedhjælper\kis\... Page 1 of 11 Generel tilfredshed glad Ikke så tit Er du glad for din skole? 65 / 28% 149 / 64% 16 / 7% 3 / 1% dem alle sammen de fleste en nogle enkelte Nej, ingen af dem Er du glad for dine lærere? 59

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 3. årg.2009 3a, 3b M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 12 Er du glad for din skole? Ja, altid 15 / 46.88% Ja, for det meste

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 11. februar 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Timerne og

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 7. februar 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne - om regler, Mobning,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 9. september 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Hvordan er resultatrapporten bygget op? Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Rapporten giver jer en oversigt over resultaterne

Læs mere

Ja, for det meste. Ja, altid. Ja, for det meste. Ja, altid. Ja, dem alle sammen. Ja, de fleste. Engang imellem. Ja, tit. Ja, for det meste.

Ja, for det meste. Ja, altid. Ja, for det meste. Ja, altid. Ja, dem alle sammen. Ja, de fleste. Engang imellem. Ja, tit. Ja, for det meste. Hvordan er resultatrapporten bygget op? Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Rapporten giver jer en oversigt over resultaterne

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 9. juni 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 27. august 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 4. februar 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

58 / 30% 102 / 52% 27 / 14% 8 / 4% nogle enkelte 68 / 35% 75 / 38% 49 / 25% 3 / 2% meste 37 / 19% 97 / 50% 44 / 23% 17 / 9%

58 / 30% 102 / 52% 27 / 14% 8 / 4% nogle enkelte 68 / 35% 75 / 38% 49 / 25% 3 / 2% meste 37 / 19% 97 / 50% 44 / 23% 17 / 9% Generel tilfredshed Er du glad for din skole? Ja, meget glad Ja, for det Ikke så tit Nej, slet 58 / 30% 10 / 5% 7 / 14% 8 / 4% Er du glad for dine lærere? Ja, dem alle sammen Ja, de fleste Ja, en eller

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 30. januar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø 4.-10. klasse 2009 Hold: 4a, 4b, 4c, 5a, 5b, 5c, 6a, 6b, 6c, 7x, 7y, 7z, 8a, 8b, 8c, 9w, 9z, 10x, 10y Køn: M, K Ikke viste hold: 10z Resultater i antal og procent Generel

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 29. september 2010 Følgende institutioner indgår i resultatvisningen: Sdr. Kongerslev Skole Periode: Resultatet baserer sig på besvarelser, som ikke er afgrænset af en periode.

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 8. juni 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Undervisningsmiljøundersøgelse Unge Hjem - Efterskolen i Århus; 2011

Undervisningsmiljøundersøgelse Unge Hjem - Efterskolen i Århus; 2011 Undervisningsmiljøundersøgelse Unge Hjem - Efterskolen i Århus; 2011 Emne Spørgsmål Svarmulighed Antal besvarelser Antal respondenter Baggrundsspørgsmål Er du: Dreng 24 80 30 Pige 56 80 70 Generel tilfredshed

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Trivselsundersøgelse april 09 3.a, 3.b, 3.c, 4.a, 4.b, 4.c, 4.d, 5.a, 5.b, 5.c, 5.d, 6.a, 6.b, 6.c, 6.d, 7.a, 7.b, 7.c, 8.a, 8.b, 8.c, 9.a, 9.b, 9.c M, K Resultater i antal og

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 11. marts 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 18. september 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 7. december 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 13. marts 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 18. januar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 21. februar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Hverken tilfredsstillende eller. Mindre Utilfredsstillende. Ja Nej. Ja Nej Ved ikke. Ikke så tit Nej, slet ikke

Hverken tilfredsstillende eller. Mindre Utilfredsstillende. Ja Nej. Ja Nej Ved ikke. Ikke så tit Nej, slet ikke Termometeret uge 25/26 2015 -Ta temperaturen på dit undervisningsmiljø! Værksteds navn Brønderslev Baggrund Dronninglund Er du: Hunkøn Hankøn Hvor gammel er du? Under16 år 16 17 år 18 19 år 20 24 år 25

Læs mere

Side 1 af 6 Generel tilfredshed Ja rigtigt Er du glad for at gå i skole? 35 / 56% 25 / 40% 3 / 5% Godt Nogenlunde Ikke så godt Hvordan har du det med dine lærere? 35 / 56% 26 / 41% 2 / 3% Ja Nogenlunde

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 28. januar 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 9. juni 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Nej, ikke rigtigt Er du glad for at gå i skole? 42 / 81% 10 / 19% 0 / 0%

Nej, ikke rigtigt Er du glad for at gå i skole? 42 / 81% 10 / 19% 0 / 0% Generel tilfredshed Ja rigtigt Er du glad for at gå i skole? 42 / 81% 10 / 19% 0 / 0% Godt Nogenlunde Ikke så godt Hvordan har du det med dine lærere? 42 / 81% 8 / 15% 2 / 4% Ja Nogenlunde rigtigt Er du

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 29. juni 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 10. august 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 15. december 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

Følgende hold indgår i resultatvisningen: 4.A PW, 4.B LN, 5.A HH, 5.B JD, 6.A AN, 6.B LM, 6.c LA, 7.A HS, 7.B AM, 8.A EB, 8.B TB, 9.A NR, 9.

Følgende hold indgår i resultatvisningen: 4.A PW, 4.B LN, 5.A HH, 5.B JD, 6.A AN, 6.B LM, 6.c LA, 7.A HS, 7.B AM, 8.A EB, 8.B TB, 9.A NR, 9. Resultatudtrækket er foretaget 28. september 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 19. juni 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Ja Nogle gange Nej, ikke rigtigt 283 / 78% 74 / 20% 8 / 2% Godt Nogenlunde Ikke så godt 302 / 83% 54 / 15% 9 / 2% Ja Nogenlunde Nej, ikke rigtigt

Ja Nogle gange Nej, ikke rigtigt 283 / 78% 74 / 20% 8 / 2% Godt Nogenlunde Ikke så godt 302 / 83% 54 / 15% 9 / 2% Ja Nogenlunde Nej, ikke rigtigt Generel tilfredshed Ja Nogle gange Nej, ikke rigtigt Er du glad for at gå i skole? 283 / 78% 74 / 20% 8 / 2% Godt Nogenlunde Ikke så godt Hvordan har du det med dine lærere? 302 / 83% 54 / 15% 9 / 2% Ja

Læs mere

http://www.termometeret.dk/administration/resultat... Side 1 af 7 19-11-200715:25:54

http://www.termometeret.dk/administration/resultat... Side 1 af 7 19-11-200715:25:54 Generel tilfredshed Ja Nogle gange Nej, ikke rigtigt Er du glad for at gå i skole? 207 / 75% 64 / 23% 5 / 2% Godt Nogenlunde Ikke så godt Hvordan har du det med dine lærere? 217 / 79% 52 / 19% 7 / 3% Ja

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2009 1. årgang M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 10 Er du glad for at gå i skole? 47 / 85.45% 4 / 7.27%, ikke

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 17. august 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 24. april 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 3. oktober 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 4. marts 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 6. maj 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 20. februar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Lille gruppe. 2007 Miljøundervisning undersøgelse.

Lille gruppe. 2007 Miljøundervisning undersøgelse. Lille gruppe. 2007 Miljøundervisning undersøgelse. Generel tilfredshed Ja Nogle gange Nej, ikke rigtigt Er du glad for at gå i skole? 6 / 75% 2 / 25% 0 / 0% Godt Nogenlunde Ikke så godt Hvordan har du

Læs mere

Ja Nogle gange Nej, ikke rigtigt 119 / 72% 44 / 27% 3 / 2% Godt Nogenlunde Ikke så godt 126 / 76% 38 / 23% 2 / 1% Ja Nogenlunde Nej, ikke rigtigt

Ja Nogle gange Nej, ikke rigtigt 119 / 72% 44 / 27% 3 / 2% Godt Nogenlunde Ikke så godt 126 / 76% 38 / 23% 2 / 1% Ja Nogenlunde Nej, ikke rigtigt Forlad arkivet Tilbage Generel tilfredshed Ja Nogle gange Nej, ikke rigtigt Er du glad for at gå i skole? 119 / 72% 44 / 27% 3 / 2% Godt Nogenlunde Ikke så godt Hvordan har du det med dine lærere? 126

Læs mere

Skole: Årgang: 1. Måned: Hanstholm skole. År: dec.

Skole: Årgang: 1. Måned: Hanstholm skole. År: dec. Skole: Hanstholm skole Årgang: 1 År: 7 Måned: dec. Generel tilfredshed 3 Er du glad for at gå i skole? 1 1 3 Hvordan har du det med dine lærere 3 7 1 1 Godt Ved ikke Ikke godt Er du glad for den klasse

Læs mere

Undervisningsmiljø undersøgelse 2006

Undervisningsmiljø undersøgelse 2006 Undervisningsmiljø undersøgelse 2006 1. Det fysiske og æstetiske arbejdsmiljø: På det fysiske område har vi i samråd med eleverne vendt de fysiske og æstetiske arbejdsmiljø, i forbindelse med fællesmøde

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 22. maj 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 27. august 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 7. februar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 2. marts 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2008 3.a, 3.b, 3.c, 4.a, 4.b, 4.c, 4.d, 5.x, 5.y, 6.a, 6.b, 6.c, 7.a, 7.c, 8.a, 8.b, 8.c, 9.d M, K Ikke viste hold: 6.d, 7.b, 9.d Resultater

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 23. januar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 8. oktober 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 4. april 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 8. juni 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering Rolf Krake Skolen 2006

Undervisningsmiljøvurdering Rolf Krake Skolen 2006 Undervisningsmiljøvurdering Rolf Krake Skolen 2006 Er du? Dreng 51,3 % Pige 48,7 % Klassen og kammeraterne. Hvor mange venner har du i din klasse? Ingen 0,6 % En enkelt 0,6 % 2-5 17,4 % Mere end 5 81,5

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 9. april 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 10. september 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: 4.klasse 4.klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 12 Er du glad for at gå i skole?, ikke rigtigt Hvordan har du det med dine lærere? Godt Ikke

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 12. oktober 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 6. april 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Skole: Årgang: 2. Måned: Hanstholm skole. År: 2007. dec.

Skole: Årgang: 2. Måned: Hanstholm skole. År: 2007. dec. Skole: Hanstholm skole Årgang: År: Måned: dec. Generel tilfredshed Er du glad for at gå i skole? 9 Hvordan har du det med dine lærere Godt Ved ikke Ikke godt Er du glad for den klasse du går i? Hvordan

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2008 0.a., 0.b., 0.c., 1.a., 1.b., 1.c., 2.a., 2.b., 2.c., 3.a., 3.b., 3.c. M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af

Læs mere

1. Indledning... 3. 1.1 Formål... 3. 1.2 Metode... 3. 1.2.1 Dataindsamling... 4. 2. Analyse af spørgeskemaundersøgelsen... 4. 2.1. Konflikter...

1. Indledning... 3. 1.1 Formål... 3. 1.2 Metode... 3. 1.2.1 Dataindsamling... 4. 2. Analyse af spørgeskemaundersøgelsen... 4. 2.1. Konflikter... Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Metode... 3 1.2.1 Dataindsamling... 4 2. Analyse af spørgeskemaundersøgelsen... 4 2.1. Konflikter... 4 2.2 Timerne og undervisningen... 5 2.3

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 20082 1. klasse, 2.klasse, 3. klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 12 Er du glad for at gå i skole? 45 /

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2009 2 klasse, 3 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 12 Er du glad for at gå i skole? 24 / 82.76% 5 / 17.24%,

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2009 0a, 0b, 0c, 1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 2c, 3e, 3f, 4e, 4f, 4g M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 12 Er du glad for

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 09 Indskoling M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 12 Er du glad for at gå i skole? 16 / 80% 4 / %, ikke rigtigt

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 09 Indskoling M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 12 Er du glad for at gå i skole? 13 / 59.09% 9 / 40.91%, ikke

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 18. marts 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2008 indskoling, indskoling, indskoling, indskoling M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 12 Er du glad for at gå

Læs mere