GMAT פתרונות וידאו מלאים לכל השאלות בחוברת ב- MY.GEVA.CO.IL MY.GEVA.CO.IL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GMAT פתרונות וידאו מלאים לכל השאלות בחוברת ב- MY.GEVA.CO.IL MY.GEVA.CO.IL"

Transkript

1 GMAT 3) + פתרונות וידאו מלאים לכל השאלות בחוברת ב- MY.GEVA.CO.IL MY.GEVA.CO.IL

2 חדש! אפליקציית יואל גבע בגרויות GEVA.CO.IL

3 הקדמה מורים ותלמידים יקרים, אנו שמחים להגיש לכם חוברת הכנה לקראת הבגרות במתמטיקה לשאלון (3 801 יחידות לימוד). בחוברת תמצאו 18 מבחני מתכונת על פי מבנה המבחן המעודכן של שאלון 801 ובהתאם לתכנית הלימודים. מה מיוחד בחוברת זו? לכל השאלות בחוברת קיימים סרטוני וידאו הכוללים פתרונות מלאים באתר my.geva.co.il כיצד צופים בסרטון פתרון? נכנסים לאתר my.geva.co.il בוחרים את מספר יחידות הלימוד ונכנסים לפתרונות וידאו למבחני מתכונת 801. כעת ניתן לראות את פתרונות הווידאו לכל השאלות ממבחני המתכונת. הפתרונות לשני המבחנים הראשונים הם בחינם! כיצד אנו ממליצים להיעזר בסרטוני הפתרון שבאתר?my.geva בכל שבה אתם מתקשים, או שהתשובה הסופית שקיבלתם אינה תואמת את התשובות המופיעות בסוף המבחן, מומלץ לצפות בסרטון הפתרון המתאים. כמו כן, אם קיים נושא שבו אתם מרגישים צורך בחיזוק נוסף, מומלץ לצפות בכל סרטוני הפתרון באותו נושא. (מיון שאלות המבחנים לפי נושאים מופיע בהמשך החוברת.) בנוסף, ניתן לרכוש באתר my.geva.co.il מנוי לסרטוני פתרון לשאלות מתוך ספר הלימוד לשאלון 801, בהוצאת יואל גבע.

4 לתשומת ליבכם! זכות היוצרים על שאלות הלקוחות ממאגר השאלות של משרד החינוך שמורות למדינת ישראל. כל הזכויות על השאלות האחרות שמורות להוצאת הספרים יואל גבע. אנו מאחלים לכם הצלחה רבה בבחינת הבגרות. יואל גבע הוצאת הספרים, צוות האתר my.geva.co.il

5 המבנה של שאלון 801 תלמידי 3 יחידות לימוד נבחנים בשלושה שאלונים. השאלון הראשון הוא השאלון השני הוא השאלון השלישי הוא בשאלון 801 שש שאלות. לכל 5 נקודות. מותר לך לענות על מספר שאלות כרצונך, אך סך הנקודות שתוכל לצבור לא יעלה על 100. משך הבחינה: שעה ורבע. בעמוד הבא מצורף דף ההוראות לנבחן כפי שמופיע בטופס הבגרות של שאלון 801.

6

7 מיון שאלות המבחנים לפי נושאים בעיות מילוליות בעיות כלליות, בעיות קנייה, התייקרויות והוזלות הערה: רוב השאלות כוללות אחוזים. עמוד 7,1 עמוד 10,1 עמוד 14, 3 עמוד, עמוד 9, עמוד 3, עמוד 35, 3 עמוד 38, 3 עמוד 40,1 עמוד 44,1 עמוד 53.1 גיאומטריה אנליטית ישרים במערכת צירים, 3, 3 עמוד 19 16, 3 עמוד 1 עמוד, 3 עמוד 10. 3, 3 עמוד 40 עמוד בעיות עם משולשים, 3, 3 עמוד 9, 4 עמוד 5 עמוד 4, 3 עמוד 14. 3, 3 עמוד 53 עמוד 47 בעיות עם מרובעים, 4, 4 עמוד 38, 4 עמוד 35, 3 עמוד 3 עמוד 7. 3, 3 עמוד 51 עמוד 45 קריאה ובנייה של גרפים מציאותיים,1, 4 עמוד 8, 4 עמוד 6, עמוד 3 עמוד 13, 4 עמוד 50, עמוד 41,1 עמוד 34 עמוד 31 1.

8 גרפים של פרבולות,1 1, 34 עמוד 1 1, עמוד 4 1, עמוד 13 1, עמוד 16 עמוד 19 1, עמוד 1, עמוד 5 1, עמוד עמוד 51. שינוי נושא הנוסחה. 1, עמוד 47, עמוד 44, 3 עמוד 37 עמוד 3 סדרה חשבונית האיבר הכללי של סדרה חשבונית.,1 עמוד 47, עמוד 37 עמוד 10 נוסחת הסכום של סדרה חשבונית., עמוד 40, עמוד 16, עמוד 4 עמוד 1 בעיות מציאותיות., עמוד 53, עמוד 5, עמוד 19 עמוד 7, 5 10, 4 35, 4 עמוד, 4 עמוד בעיות עם משולשים עמוד טריגונומטריה, 4 עמוד 7, 5 עמוד 9 6, 4 עמוד 4, 4 עמוד עמוד 17 עמוד, 4 עמוד , 5, 5 עמוד 38, 4 עמוד 3 0 בעיות עם מרובעים עמוד 14, 5 עמוד עמוד. 4, 4 עמוד 47, 5 עמוד 45 4

9 , 6 שילוב של טריגונומטריה במערכת צירים. 5 עמוד 3 שכיח, ממוצע, חציון עמוד סטטיסטיקה, 5 עמוד 17. 5, 5 עמוד 11, 5 עמוד 51 48, 5 עמוד 8, 5 עמוד עמוד בעיות עם דיאגרמות, 6 עמוד עמוד 7 הסתברות מאורעות חד שלביים. 6, 6 עמוד 48, 6 עמוד 38, 6 עמוד 1 עמוד 14, 6, 5 עמוד 11, 6 עמוד 4, 6 עמוד 5 טבלה דו ממדית עמוד עמוד. 6, 5 עמוד 5, 6 עמוד כפל וחיבור הסתברויות, דיאגרמת עץ, 6, 6 עמוד 4, 5 עמוד 33, 6 עמוד 17 עמוד 8. 6 עמוד 54 בעיות המשלבות סטטיסטיקה והסתברות. 5, 6 עמוד 54, 5 עמוד 35, 6 עמוד 0 עמוד 5

10

11 תוכן עניינים מבחני מתכונת 801 מבחן מתכונת מספר 1 מבחן מתכונת מספר מבחן מתכונת מספר 3 מבחן מתכונת מספר 4 מבחן מתכונת מספר 5 מבחן מתכונת מספר 6 מבחן מתכונת מספר 7 מבחן מתכונת מספר 8 מבחן מתכונת מספר 9 שאלון שאלון שאלון שאלון שאלון שאלון שאלון שאלון שאלון מבחן מתכונת מספר 10 מבחן מתכונת מספר 11 מבחן מתכונת מספר 1 מבחן מתכונת מספר 13 מבחן מתכונת מספר 14 מבחן מתכונת מספר 15 מבחן מתכונת מספר 16 מבחן מתכונת מספר 17 מבחן מתכונת מספר 18 שאלון שאלון שאלון שאלון שאלון שאלון שאלון שאלון שאלון יחידות דף נוסחאות

12

13 מבחן מתכונת מספר 1 בשאלון זה שש שאלות. תשובה מלאה ל מזכה ב- 5 נקודות. מותר לך לענות באופן מלא או חלקי, על מספר שאלות כרצונך, אך סך הנקודות שתוכל לצבור בשאלון זה לא יעלה על 100. אלגברה y B A x לפניך שרטוט של גרף הפונקציה:. y x 4x 4 א. מצאו את נקודות החיתוך של הגרף עם הצירים. ב. מצאו את מרחק הנקודה A מראשית הצירים (ראה שרטוט). ג. מצאו את מרחק הנקודה B מראשית הצירים (ראה שרטוט). ד. מצאו את תחומי העלייה והירידה של הפרבולה..1 בסדרה חשבונית 13 איברים. סכום איברי הסדרה הוא. 351 הפרש הסדרה הוא..5 א. מצא את האיבר הראשון בסדרה. ב. מצא את האיבר האחרון בסדרה.. A y B C x הישר AB שיעורי הנקודה דרך נקודה מקביל לציר ה-. x. ( ;) הם A B עובר ישר, BC שמשוואתו C בנקודה x. B. AB. AB. PC והוא חותך את ציר ה- א. חשב את שיעורי הנקודה ב. חשב את אורך הקטע ג. P היא אמצע הקטע מצא את משוואת הישר y x 4 (ראה ציור)..3 1

14 טריגונומטריה A 1 C F B במשולש ישר-זווית ( ABC 90 ) ABC,. BAC חוצה את הזווית AF נתון:, BAF 1 10 ס"מ. AC א. חשב את אורך הניצב. AB ב. חשב את אורך חוצה-הזווית,. AF ג. חשב את היקף משולש. ABC.4 סטטיסטיקה והסתברות ציוניהם של תלמידים במבחן בהיסטוריה היו 80, 70 ו- 90 בלבד. 8 תלמידים קיבלו את הציון 18, 70 תלמידים קיבלו את הציון, 80 ו- 10 תלמידים קיבלו את הציון תלמידים, שנעדרו מהמבחן, נבחנו במבחן במועד מיוחד. כל אחד מעשרת התלמידים האלה קיבל את הציון. 90 המורה צירף ציונים אלה לציוניהם של שאר התלמידים, ומצא את הממוצע החדש, את השכיח החדש ואת חציון הציונים החדש. א. האם ממוצע הציונים החדש גדל, קטן או לא השתנה? נמקו. ב. האם הציון השכיח השתנה? נמקו. ג. האם חציון הציונים השתנה? נמקו..5 זורקים שתי קוביות משחק, צהובה ואדומה בעת ובעונה אחת. בכל הטלה בודקים את הפרש המספרים בין המספר על הקובייה הצהובה למספר על הקובייה האדומה (צהובה פחות אדומה). א. אלו מספרים יכולים להתקבל כהפרש? ב. רשום את כל האפשרויות לקבלת הפרש השווה ל-. ג. מהו הסיכוי לקבל הפרש ( 3 (? ד. מהו הפרש המספרים שהסיכוי לקבלתו הוא הגבוה ביותר? ה. מהו סיכוי זה?.6

15 4) (0;. ב.. ג.. 4 תשובות למבחן מתכונת מספר 1: ; (;0) א. עם ציר ה- : x ד. עלייה: עם ציר ה- : y. x ; x ירידה: א. 1. ב..3 א. ) B(;. ב.. 4 ג.. y 1 x 4. א ס"מ. ב ס"מ. ג. 4.1 ס"מ. 5. א. הממוצע גדל כי כל הציונים שנוספו היו מעל הממוצע. ב. כן, כי בהתחלה הציון השכיח היה 80 שנבחנו במועד מיוחד, הציון השכיח הוא ולאחר הוספת התלמידים, ,. 0 ה. ג. לא, כי חציון הציונים נשאר. 80 4, 3,, 1, 0, 1,, 3, 4. 1 ד. 1 (6;4). ג., (5;3), (4;), 5, (3;1) 6. א. ב. 3

16 מבחן מתכונת מספר בשאלון זה שש שאלות. תשובה מלאה ל מזכה ב- 5 נקודות. מותר לך לענות באופן מלא או חלקי, על מספר שאלות כרצונך, אך סך הנקודות שתוכל לצבור בשאלון זה לא יעלה על 100. y x אלגברה 1. בשרטוט נתונים הגרפים של הפונקציות:. y x y ו- x x א. מצא את שיעורי קדקוד הפרבולה. ב. מצא את נקודות החיתוך של שני הגרפים.. d 9, a4 נתונה סדרה חשבונית שבה: 54 א. מצא את. a 1 ב. מחברים זה לזה את איברי הסדרה, החל מן האיבר הראשון. כמה איברים יש לחבר כדי שהסכום שיתקבל יהיה? 315 מצא את כל הפתרונות האפשריים.. נתון משולש שקדקודיו הם: מצא את משוואת התיכון לצלע. C(4; 1), B(0;0), A(; 4). AB.3 טריגונומטריה D E K. DK F במשולש נתון: (ראה ציור). שטח המשולש EF הוא ס"מ KF, DEF הגובה לצלע ס"מ, EK 4 הוא DEF חשב את זוויות המשולש. סמ"ר

17 סטטיסטיקה והסתברות זורקים שתי קוביות משחק רגילות בעת ובעונה אחת. בכל הטלה בודקים את סכום המספרים הרשומים על הקוביות. א. האם ניתן לקבל סכום השווה ל- 14? ב. מהו הסכום הגבוה ביותר שניתן לקבל? ג. מהו הסכום הנמוך ביותר שניתן לקבל? ד. רשום את כל האפשרויות לקבלת סכום השווה ל-. 3 ה. מהו הסיכוי לקבל סכום? לפניך דיאגרמת מקלות המתארת את התפלגות הציונים בתנ"ך בכיתה מסוימת. א. כמה תלמידים בכיתה? ב. מהו ממוצע הציונים בתנ"ך בכיתה? בוחרים באקראי תלמיד אחד מהכיתה: ג. מהי ההסתברות שציונו נמוך מהממוצע? ד. האם ההסתברות שציונו גבוה מ- 9 שווה להסתברות שציונו נמוך מ-? 6 ציון נמק. ה. מהי ההסתברות שציונו בין 6 ל- 9 (כולל)? מספר תלמידים.6 5

18 EDF 8.65 ) (1;. ה תשובות למבחן מתכונת מספר : ( 1; 3), (;0).14, DEF ד. (;1),. 7.9 או (1;1). ב.. 81 ב. 5. y x 3, DFE א.. א א. לא. ב. 1. ג. 6. א. 5 תלמידים. ב. ג. ד. לא, כי ה. 6

19 מבחן מתכונת מספר 3 בשאלון זה שש שאלות. תשובה מלאה ל מזכה ב- 5 נקודות. מותר לך לענות באופן מלא או חלקי, על מספר שאלות כרצונך, אך סך הנקודות שתוכל לצבור בשאלון זה לא יעלה על 100. אלגברה תעריף היום של חברת טלפונים גבוה ב- 0% מתעריף הלילה. אדם ששוחח 180 דקות ביום ו- 5 דקות בלילה, שילם עבור שיחותיו סכום כולל של 0.50 שקלים. א. סמנו ב- x את תעריף הלילה. רשמו בעזרת x ביטוי המתאר את תעריף היום. ב. חשבו את תעריף היום ואת תעריף הלילה..1 המשכורת ההתחלתית של פועל הייתה 3500 שקלים לחודש. בכל חודש עלתה משכורתו ב- 50 שקלים. א. מה הייתה משכורתו של הפועל בחודש ה- 1 לעבודתו? ב. כמה השתכר הפועל במשך 1 החודשים הראשונים לעבודתו?. B y A C D x. ABCD נתונה מקבילית היא, y 3x 8 משוואת הצלע AB. y 1 היא x 15 ומשוואת הצלע AD הם (1;4)C. שיעורי הקדקוד C ו-. CD מצא את משוואות הצלעות BC.3 טריגונומטריה F C H E במשולש שווה שוקיים FCE שבציור ) CE,( CF אורך הבסיס EF הוא 11 ס"מ. שטח המשולש הוא א. חשב את אורך סמ"ר. 70 ב. חשב את גודל זווית הראש,, CH הגובה לבסיס (ראה ציור).. FCE.4 7

20 סטטיסטיקה והסתברות 5. בטבלה שלפניך מתוארת התפלגות הציונים של תלמידים בכיתה מסוימת: ציון מספר התלמידים x היא 6 השכיחות היחסית של התלמידים שקיבלו ציון א. חשב את מספר התלמידים בכיתה.. 7 ב. חשב את מספר התלמידים שקיבלו ציון ג. חשב את ממוצע הציונים בכיתה. ד. מהו חציון הציונים? נמק. ה. מהו הציון השכיח? נמק. ו. מהי השכיחות היחסית של התלמידים שקיבלו ציון. 0%? 9 ההסתברות שנעמה תצליח בבחינה היא יצליח בבחינה היא. 0.8 א. מהי ההסתברות ששניהם יצליחו בבחינה?, 0.95 וההסתברות שיונתן ב. מהי ההסתברות שנעמה תצליח בבחינה ויונתן ייכשל? ג. מהי ההסתברות שיונתן יצליח בבחינה ונעמה תיכשל? ד. מהי ההסתברות שלפחות אחד מהם יצליח בבחינה?.6 8

21 תשובות למבחן מתכונת מספר 3: 1. א. 1.x. ב. בלילה 0.5 שקלים ) 50 אגורות) לדקה, ) 60 אגורות) לדקה. ביום 0.6 שקלים % ד.. 7 ה.. 7 ו.. א שקלים. ב שקלים.. CD : y 3x 11, BC : y 1.3 x 3.4 א ס"מ. ב א. 30 תלמידים ב. 7 תלמידים. ג..6 א ב ג ד

22 מבחן מתכונת מספר 4 בשאלון זה שש שאלות. תשובה מלאה ל מזכה ב- 5 נקודות. מותר לך לענות באופן מלא או חלקי, על מספר שאלות כרצונך, אך סך הנקודות שתוכל לצבור בשאלון זה לא יעלה על 100. אלגברה משכורתו של רועי גדולה ב- 700 שקלים ממשכורתו של גיא. לאחר שמשכורתו של גיא הועלתה ב- 18%, קיבלו רועי וגיא משכורת שווה. חשב את משכורתו של רועי..1 בסדרה חשבונית 0 איברים. האיבר השלישי בסדרה הוא. 8 הפרש הסדרה הוא. 3 א. מצא את האיבר השישה-עשר בסדרה. ב. מצא את האיבר העשרים בסדרה. ג. חשב את סכום חמשת האיברים האחרונים בסדרה.. הישרים y 3x 10 ו- y x 4 א. מצא את שיעורי הנקודה נחתכים בנקודה. P. P ב. מצא את מרחק הנקודה P מראשית הצירים. y עובר דרך הנקודה x ג. האם הישר שמשוואתו? P נמק..3 טריגונומטריה G E 8 D F במשולש ישר-זווית ( E 90 ) GEF,. EF הוא התיכון לניצב DG. F נתון: 8 ס"מ, DE 35 א. חשב את אורך הניצב. EG ב. חשב את שטח המשולש. EFG ג. הראה ששטח משולש DEG שווה לשטח משולש. DFG.4 10

23 סטטיסטיקה והסתברות המורה רונית קבעה שהציון השנתי במתמטיקה יחושב כך: מממוצע ציוני המבחנים במשך השנה, ועוד 1 מציון המבחן המסכם. 3 3 א. הציונים של רועי במבחנים במתמטיקה שהתקיימו במשך השנה הם:.100%, 90%, 75%, 83%, 7% ציונו של רועי במבחן המסכם הוא. 96% מה הציון השנתי של רועי? ב. ממוצע הציונים של יעל במשך השנה הוא. 66% היא מעוניינת לקבל ציון שנתי של 75% לפחות. מה צריך להיות הציון של יעל במבחן המסכם כדי שהציון השנתי שלה יהיה? 75% ג. הציונים של עמוס במשך השנה הם:. 90%, 55%, 95%, 50%, 70% מה הציון השנתי הגבוה ביותר שיוכל לקבל?.5, 6, 5, 4, 3, מטילים שתי קוביות משחק עליהם רשומים המספרים 1, ומחשבים את מכפלת המספרים. א. השלימו את טבלת התוצאות קובייה א' 1 קובייה ב' יעל ואפרת משחקות בהטלת קוביות. ב. אם המכפלה של המספרים זוגית, יעל זוכה בנקודה. אם המכפלה היא אי-זוגית אפרת זוכה בנקודה. האם המשחק הוגן? נמקו. ג. אם המכפלה של המספרים מתחלקת ב-, 3 יעל זוכה בנקודה. אם המכפלה אינה מתחלקת ב- 3 אפרת זוכה בנקודה. מה ההסתברות של כל אחת מהן לזכות בנקודה? ד. אם המכפלה של המספרים מתחלקת ב-, 6 יעל זוכה בנקודה. אם המכפלה אי-זוגית אפרת זוכה בנקודה. מה ההסתברות של כל אחת מהן לזכות בנקודה? 11

24 תשובות למבחן מתכונת מספר 4: שקלים. ב.. 59 ג.. 10 ג. לא, כי. 47 P(6;8). ב..1. א. 3. א. 4. א. 11. ס"מ. ב סמ"ר. ג. S DEG S DFG סמ"ר.5 א.. 88 ב.. 93 ג א קובייה א' קובייה ב' ב. ישנן 7 תוצאות זוגיות ו- 9 תוצאות אי-זוגיות. לכן, ההסתברות , 0 5 ההסתברות לקבל 36 9 למספר זוגי היא, 7 3 וההסתברות למספר אי-זוגי היא 36 4 המשחק אינו הוגן., 15 5 ההסתברות 36 1 ג. ההסתברות לקבל מכפלה שמתחלקת ב- 3 היא מכפלה שאינה מתחלקת ב- 3 היא ד. ההסתברות לקבל מכפלה שמתחלקת ב- 6 היא לקבל מכפלה אי זוגית היא 1

25 מבחן מתכונת מספר 5 בשאלון זה שש שאלות. תשובה מלאה ל מזכה ב- 5 נקודות. מותר לך לענות באופן מלא או חלקי, על מספר שאלות כרצונך, אך סך הנקודות שתוכל לצבור בשאלון זה לא יעלה על 100. אלגברה y בציור שלפניך משורטט גרף הפונקציה. y x 4x 4 א. מצא את נקודות החיתוך של הגרף עם הצירים. ב. עבור אילו ערכי x הפונקציה הנתונה שלילית? ג. מהו הערך המקסימלי שהפונקציה מקבלת, ובאיזו נקודה מתקבל ערך זה? ד. עבור אילו ערכי x הפונקציה יורדת? x לפניכם גרף המתאר את אורך השיער של גל במהלך שנת. 004 ידוע כי גל לא הסתפרה בתחילת השנה הזאת, ולא בסופה. א. כמה פעמים הסתפרה גל במשך השנה? ב. מהו משך הזמן הארוך ביותר בשנה זו, שבו גל לא הסתפרה? ג. מהו האורך המקסימלי שאליו הגיעה שערה של גל? אורך השיער (בס"מ) הזמן שחלף (בחודשים) ד. בשנת 005 לא הסתפרה גל במשך שלושה החודשים הראשונים. קצב גידול שערה נשאר כפי שהיה בשנת. 004 בכמה ס"מ התארך שערה במהלך שלושה החודשים? הסבר. 13

26 משכורתו של לוי גדולה ב- 000 שקלים ממשכורתו של שמעון. לוי קיבל העלאה של 10%, ושמעון קיבל העלאה של. 0% א. סמן ב- x את משכורתו של שמעון, והבע באמצעות x את התוספת בשקלים למשכורתו של שמעון ואת התוספת בשקלים למשכורתו של לוי. ב. התוספת בשקלים למשכורתו של שמעון שווה לתוספת בשקלים למשכורתו של לוי. חשב את משכורתו של שמעון..3 y 1 יחידות. A D B הצלע BC של משולש ABC מונחת על ציר ה- x ואורכה הקדקוד השלישי נמצא בנקודה (5;6)A. א. מצא את שטח המשולש. ABC ב. ידוע שהנקודה D מונחת על אמצע הצלע. AB מצא את שיעור ה- y של הנקודה. D ג. חשב את שטח המשולש. BCD C x ד. חשב את שטח המשולש. ACD.4 טריגונומטריה אורך האלכסון הקצר במעוין הוא 6 ס"מ, והזווית הקהה היא בת 13. א. חשב את אורך האלכסון הארוך. ב. חשב את היחס בין אורך האלכסון הקצר של המעוין לבין אורך האלכסון הארוך. ג. חשב את שטח המעוין..5 סטטיסטיקה והסתברות על הפאות של קובייה רשומים שלושה מספרים: המספר 1 רשום על שתי פאות, המספר רשום על שלוש פאות והמספר 3 רשום על פאה אחת. מטילים את הקובייה פעם אחת. א. מה ההסתברות לקבלת המספר 1? ב. מה ההסתברות לקבלת מספר הגדול מ- 1? ג. מה ההסתברות לקבלת מספר הקטן מ-? 3 ד. מה ההסתברות לקבלת מספר שאיננו קטן מ-? 3 ה. מה ההסתברות לקבלת מספר זוגי? ו. מה ההסתברות לקבלת מספר זוגי שאיננו קטן מ-?

27 . x, 0 בנקודה (;0). ד. תשובות למבחן מתכונת מספר 5:. x ג. 4) (0;. ב. א. (;0),. א. 3 פעמים. ב. 5 חודשים. ג. 11 ס"מ. ד. 3 ס"מ. 000 שקלים x 00 ב..15 ד ג., 0.x לוי א. שמעון -.4 א.. 30 ב...5 ג. 5. א ס"מ. ב. סמ"ר ו.. 1 ה ד. 6. ג ב א. 15

28 מבחן מתכונת מספר 6 בשאלון זה שש שאלות. תשובה מלאה ל מזכה ב- 5 נקודות. מותר לך לענות באופן מלא או חלקי, על מספר שאלות כרצונך, אך סך הנקודות שתוכל לצבור בשאלון זה לא יעלה על 100. אלגברה y O A x בסרטוט נתון גרף הפונקציה. y x 6x 11 א. מצאו את נקודות החיתוך של הפרבולה עם הצירים (אם יש כאלו). ב. עבור אילו ערכים של x הפונקציה שלילית? ג. מצאו את שיעורי הקדקוד של הפרבולה. ד. האם הישר y חותך את גרף הפרבולה? הסבירו. ה. מצאו את תחום העלייה של הפרבולה..1 בסדרה חשבונית האיבר השלישי גדול פי 4 מהאיבר השמיני, והאיבר הראשון גדול ב- 15 מהאיבר השישי. מהו סכום 30 האיברים הראשונים בסדרה זו?. y לפניך שרטוט של שני ישרים, ו-. נתונות שלוש משוואות:. y x 3 (3), y x 6 (), y x 6 (1) שתיים מבין שלוש המשוואות הן של הישרים I ו-. II א. לכל אחד מן הישרים ו-, מצא את המשוואה המתאימה מבין המשוואות (1), (), (3). נמק. ב. מצא את משוואת הישר העובר דרך ראשית הצירים (0;0) ומקביל לישר. ג. מצא את שיעורי נקודת החיתוך של הישרים ו- x..3 16

29 A טריגונומטריה D CD, ( B במשולש ישר-זווית ) 90 לניצב. AB נתון: 0 ס"מ, AB 1 א. מצא את. tan ב. חשב את גודל זווית. ג. חשב את גודל זווית. הוא התיכון ס"מ. BC.4 C B סטטיסטיקה והסתברות בכד יש 3 כדורים צהובים, כדורים שחורים ו- 5 כדורים ירוקים. מוציאים באקראי כדור אחד, מחזירים אותו לכד ושוב מוציאים באקראי כדור אחד. מהי ההסתברות: א. שבשתי הפעמים הוצא כדור צהוב? ב. שבשתי הפעמים הוצאו כדורים באותו צבע? ג. שתחילה הוצא כדור ירוק ואחריו כדור שחור? ד. שאחד משני הכדורים שהוצאו הוא ירוק ואחד הוא שחור? ה. שבדיוק אחד משני הכדורים שהוצאו הוא שחור?.5 במגמה ביולוגית בבית ספר מסוים לומדים 60 תלמידים. במבחן הבגרות בביולוגיה התקבלו הנתונים הבאים: הציון הממוצע בקרב הבנים היה. 8 הציון הממוצע בקרב הבנות היה א. ידוע כי היחס בין מספר הבנות למספר הבנים הוא. 7:5 כמה בנים וכמה בנות לומדים במגמה הביולוגית? ב. מהו הציון הממוצע של כלל התלמידים הלומדים במגמה הביולוגית?

30 . x תשובות למבחן מתכונת מספר 6: ( 11 ;0), אין חיתוך עם ציר ה-. x ב. הפונקציה שלילית לכל ערך של. x ) (3;. ה. 3. ( 1;4) 1. א. ג. ( ;3). ד. חותך בנקודה אחת שהיא קדקוד הפרבולה. y x ג מתאים ל-( ), מתאים ל-( 3 ). ב ג א א. 1.. ב.. ג.. 1 ד.. 1 ה. 19. ב בנים, 35 בנות. ב א. 6. א. 18

31 מבחן מתכונת מספר 7 בשאלון זה שש שאלות. תשובה מלאה ל מזכה ב- 5 נקודות. מותר לך לענות באופן מלא או חלקי, על מספר שאלות כרצונך, אך סך הנקודות שתוכל לצבור בשאלון זה לא יעלה על 100. אלגברה y x בציור שלפניך משורטט גרף הפונקציה. y x 6x 5 א. מצא את נקודות החיתוך של גרף הפונקציה הפונקציה הנתונה חיובית? x עם הצירים. ב. עבור אילו ערכי שבהם הפונקציה x ג. רשום שני ערכים של הנתונה חיובית ק"ג תמי החליטה להתחיל בדיאטה. בחודש הראשון הורידה ק"ג פחות מאשר בחודש הקודם לו. ממשקלה ובכל חודש נוסף הורידה 3 ק"ג. 50 תמי הצליחה להוריד ממשקלה בסך הכול במשך כמה חודשים נמשכה הדיאטה?. y כל הישרים בשרטוט עוברים דרך הנקודה (1;1). א. הסבירו מדוע המשוואה y 1.5x 0.5 אינה מתאימה לאף אחד מהישרים שבשרטוט. ב. רשמו משוואה של ישר כלשהו העובר דרך נקודה זו. ג. חשבו מספר שיש לרשום במשבצת שבמשוואה, y x כדי שגם גרף של משוואה זו יעבור דרך (1;1) x.3 19

32 טריגונומטריה במלבן, אורך צלע אחת הוא 0 ס"מ. אורך הצלע הארוכה גדול פי 3 ממנה. א. מהי הזווית שבין אלכסון המלבן לצלע הארוכה של המלבן? ב. מהי הזווית שבין אלכסון המלבן לצלע הקצרה של המלבן? ג. מצא את גודל הזווית החדה שבין שני אלכסוני המלבן. ד. מצא את היחס בין הצלע הקצרה במלבן לאלכסון המלבן. ה. מהו היחס בין הצלע הקצרה של המלבן להיקפו?.4 סטטיסטיקה והסתברות הדיאגרמה מתארת את התפלגות הקולות בבחירות להנהגת מפלגה מסוימת מספר מצביעים המועמדים אביהו אמיר שולי פיצי א. כמה אנשים הצביעו בסך הכול בבחירות? ב. כמה אחוזים מכלל המצביעים הצביעו בעבור אביהו? ג. אם נפגוש באקראי את אחד המצביעים, מה ההסתברות שהוא הצביע עבור פיצי? ד. ברגע האחרון התגלתה עוד קלפי ובה 10 קולות נוספים. לאחר חישוב הקולות הנוספים, הסתבר כי התשובה לסעיף ג לא השתנתה. כמה קולות מתוך הקלפי הנוספת קיבלה פיצי? 0

33 במסיבת פורים במפעל מסוים נמכרו 500 כרטיסי הגרלה. הפרסים שחולקו בהגרלה הם: 1 מכונית, 4 מחשבים, 10 חופשות סוף שבוע, 5 שעוני קיר. א. מהי ההסתברות לזכות במכונית? ב. מהי ההסתברות לזכות בשעון קיר? ג. מהי ההסתברות לזכות בפרס כלשהו? ד. מהי ההסתברות לא לזכות כלל בפרס?.6 תשובות למבחן מתכונת מספר 7:. (0;5), (1; 0).1 א. (5;0),. או x 5 ב. x 1 ג. למשל:. x 1, x 7 4. חודשים. 3. א. הישר המקיים משוואה זו לא עובר דרך הנקודה (1;1). ב. למשל ה. 1:8 או ג ד.. 3 ד ד.. y ג. x א ב ב..10% ג א. 6. א.. 1 ב. 0 ג

34 מבחן מתכונת מספר 8 בשאלון זה שש שאלות. תשובה מלאה ל מזכה ב- 5 נקודות. מותר לך לענות באופן מלא או חלקי, על מספר שאלות כרצונך, אך סך הנקודות שתוכל לצבור בשאלון זה לא יעלה על 100. אלגברה y y x x 4 y x 6 1. נתונים פרבולה וישר: x א. מצאו את נקודות החיתוך בין הפרבולה לישר. ב. מצאו את קדקוד הפרבולה. ג. מצאו את המרחק בין נקודת החיתוך של הפרבולה עם ציר ה- y לבין ראשית הצירים. ד. מצאו את תחומי העלייה והירידה של הפרבולה. בשכונת הגפן נפתחה מכבסה חדשה: "צח כשלג". בעל המכבסה חישב ומצא כי הוצאותיו הקבועות ליום הן 100 שקלים, וההוצאות עבור כל קילוגרם של כביסה הן 1.5 שקלים. כדי למשוך לקוחות למכבסה החדשה, קבע בעל המכבסה מחירים זולים מאוד: על כל קילוגרם כביסה ישלם הלקוח 4 שקלים. א. מהי ההכנסה של בעל המכבסה ביום שבו מביאים 100 ק"ג כביסה? ב. מהו אחוז הרווח של בעל המכבסה מתוך הכנסותיו באותו יום?. נתונות הנקודות הבאות:. A( 1.5;8) A, B( 1;8), C(1;1), D(;3), E(0; 1), F(0;0) א. מצאו את משוואת הישר העובר דרך הנקודות ו-. B ב. הראו כי הנקודות D, C ו- E נמצאות על ישר אחד. ג. מצאו את משוואת הישר העובר דרך הנקודות F ו-. B ד. מהי הנקודה שנמצאת על הישר שעובר דרך F ו- B וששיעור ה- x שלה שווה לשיעור ה- x של. C.3

35 הגרף שלפניך מתאר את המרחק של רוכב אופניים מקריית ביאליק, לפי הזמן. המרחק בק"מ השעה עיין בגרף וענה על הסעיפים א-ז: א. באיזה מרחק מקריית ביאליק היה רוכב האופניים בשעה :11? 30 ב. באילו שעות היה רוכב האופניים במרחק של 10 ק"מ מקריית ביאליק? ג. כמה פעמים נח רוכב האופניים, וכמה זמן נמשכה כל מנוחה? ד. איזה מרחק עבר רוכב האופניים בין השעות 13 : 00 ל- 15? : 00 ה. באיזו מהירות נסע רוכב האופניים בין השעות 13 : 00 ל- 15? : 00 ו. כמה ק"מ בסך-הכול רכב רוכב האופניים בין השעות 06 : 00 ל- 15? : 00 ז. בין אילו שעות נסע רוכב האופניים במהירות הגדולה ביותר? טריגונומטריה 4 ס"מ A B ס"מ 4 C 100 D במעוין ABCD אורך הצלע הוא 4 ס"מ והזווית הקהה היא בת 100 (ראה ציור). א. חשב את אורך האלכסון AC ואת אורך האלכסון. DB ב. חשב את שטח המעוין. ABCD.5 3

36 סטטיסטיקה והסתברות נועה ומיכל משחקות עם שעוני מספרים. שעון א' מחולק ל- 4 גזרות שוות ושעון ב' מחולק ל- 3 גזרות שוות. חוקי המשחק: כל אחת בתורה מסובבת במהירות את המחוגים של שני השעונים, כך שמקום עצירתם אקראי (אם המחוג נעצר על הקו, מסובבים את המחוג מחדש). אם מכפלת המספרים, שמראים המחוגים של שני השעונים, היא חיובית, נועה מנצחת. אם מכפלת המספרים, שמראים המחוגים של שני השעונים, היא שלילית, מיכל מנצחת..6 שעון א שעון ב האם לשתיהן אותו סיכוי לנצח במשחק? נמק. תשובות למבחן מתכונת מספר 8:..1 א. ;4) (, (5;11) ב.. א. 400 שקלים. ב. 5) (1;. ג.. 4 ד. עלייה:. x 1 ירידה: ; x %. y.3 א. 8 ב. הישר שעובר דרך ג. D ו- C הוא, שיעורי E y x 1. (1; 8) ד.. y 8x 4. א. 0 ק"מ. ד. ב.. 15 : 00, 7:00 ג. פעמיים, 3 15 ק"מ. 7.5 ה. קמ"ש. ו. 35 ק"מ. ז. בין שעות ושעה. מקיימים משוואה זו. 11: 00 ל-. 1 : ס"מ. BD.5 א ס"מ, AC ב סמ"ר.. P (חיובי) P (שלילי) 1 6. הסיכוי שווה. 4

37 מבחן מתכונת מספר 9 בשאלון זה שש שאלות. תשובה מלאה ל מזכה ב- 5 נקודות. מותר לך לענות באופן מלא או חלקי, על מספר שאלות כרצונך, אך סך הנקודות שתוכל לצבור בשאלון זה לא יעלה על 100. אלגברה y x y נתונים פרבולה שמשוואתה x 8. y וישר שמשוואתו x א. מצאו את נקודות החיתוך בין הפרבולה לישר. ב. מצאו את המרחק בין נקודת החיתוך של הפרבולה עם ציר ה- y לבין נקודת החיתוך של הישר עם ציר ה-. y ג. מצאו את קדקוד הפרבולה. ד. מצאו את תחום הירידה של הפרבולה..1 סולם עם 9 שלבים בנוי כך שכל שלב בסולם קצר מהשלב שמתחתיו ב- 3 ס"מ. אורך השלב התחתון הוא 58 ס"מ. א. חשב את אורך השלב השישי מלמטה. ב. חשב את אורך השלב השישי מלמעלה.. H y G I x. y. I ו-, H, y x 4 הישר שמשוואתו y 1 x והישר שמשוואתו. GHI משולש יוצרים עם ציר ה- y, G א. מצא את שיעורי הקדקודים ב. מצא את המרחק בין שני קדקודי המשולש המונחים על ציר. y ג. מהקדקוד H מעבירים אנך לציר. y מצא את אורך האנך בין הקדקוד לבין ציר ד. חשב את שטח המשולש. GHI.3 5

38 הגרף הבא מתאר ריכוז של תרופה בדם לאורך זמן. הריכוז עולה כמעט מיידית עם הזרקת התרופה, והוא יורד במשך הזמן עם סילוק התרופה מהגוף. (הערה: העלייה המהירה בריכוז התרופה מתוארת בגרף בקווים כמעט מאונכים). ריכוז תרופה בדם.4 סף רעילות סף יעילות 1:00 שעה 5 : 00 9 : 00 13: : 00 1: 00 א. באיזו שעה ניתנה הזריקה הראשונה, וכל כמה שעות מזריקים את התרופה? הסבירו. ב. מתי יורד ריכוז התרופה בדם יותר מהר: שעה אחרי נטילתה או שעה לפני נטילתה? הסבירו. ג. כמה שעות לאחר נטילת התרופה היא מפסיקה להיות יעילה? הסבירו. ד. האם ניתן להגדיל את מינון התרופה (כמות התרופה שבזריקה) מבלי שהיא תהיה רעילה? הסבירו. טריגונומטריה C שטח משולש קהה-זווית ABC ) ABC קהה) הוא 18 סמ"ר.. BC גובה לצלע AD נתון: 9 ס"מ, BC 6.5 ס"מ. AB א. חשב את גודל הזווית. ABC ב. פי כמה גדול שטח המשולש ABC משטח המשולש? ABD B A D.5 6

39 סטטיסטיקה והסתברות הגרפים הבאים מציגים מידע על הייצוא ממדינת "הפילנד". (שם המטבע במדינה זו הוא הפי). התפלגות היצוא ממדינת הפילנד 005 בשנת דגים 5% מזון 16% % מכוניות שנה טבק 15% נחושת % 1% ברזל סה"כ ייצוא שנתי מהפילנד בשנים (במיליוני הפים) א. מה היה הייצוא (במיליוני הפים) ממדינת "הפילנד" בשנת? 00 ב. מה היה הייצוא של מכוניות (במיליוני הפים) ממדינת "הפילנד" בשנת? 005 ג. איזה חלק מכלל הייצוא בשנת 005 היה המחצבים? ד. בכמה אחוזים גדלו הכנסותיה של מדינת "הפילנד" מייצוא משנת 001 לשנת. 005 תשובות למבחן מתכונת מספר 9:. (4;8).1 א. 4) ( ;, ב.. x. 8 ג. 8) (0;. ד. 0. א. 43 ס"מ. ב. 49 ס"מ. ). I(0; ב.. 6, H( 4; 4).3 א. G(0;4),.1 ד.. 4 ג. 4. א. הזריקה הראשונה ניתנה בשעה 1:00, והיא מוזרקת כל 8 שעות. ב. שעה אחרי נטילתה הגרף יורד בקצב מהיר יותר. 4 ג. אחרי שעות (הגרף יורד מתחת לסף היעילות). ד. כן, כי הישר המציין את סף הרעילות גבוה ממקסימום ריכוז התרופה בדם..5 א ב. 6. א. 3.1 מיליוני הפים. ב מיליוני הפים. ג % 100 ד % 7

40 מבחן מתכונת מספר 10 בשאלון זה שש שאלות. תשובה מלאה ל מזכה ב- 5 נקודות. מותר לך לענות באופן מלא או חלקי, על מספר שאלות כרצונך, אך סך הנקודות שתוכל לצבור בשאלון זה לא יעלה על 100. אלגברה מר לוי נוסע מביתו למרכז העיר ברכב פרטי, ושם הוא מחנה את רכבו באחד משני חניונים: חניון א' או חניון ב'. בחניון א': בחניון ב': התעריף אינו תלוי באורך זמן החניה, והוא התעריף הוא כמתואר בגרף שלפניך. 1 שקלים ליום. הגרף מתאר את הקשר בין מספר שעות החנייה ובין התשלום לחנייה..1 זמן חנייה (שעות) תשלום לחנייה (שקלים) א. ביום א' החנה מר לוי את רכבו בחניון ב' בשעה 07 : 00 בבוקר, והוציא את רכבו מהחניון בשעה 10 : 00 בבוקר. כמה שילם מר לוי באותו בוקר עבור החנייה? ב. ביום ב' מר לוי ידע כי יישאר במרכז העיר 5 שעות, והוא בחר בחניון שתעריפו ל- 5 שעות הוא הזול יותר. כמה ישלם מר לוי עבור חנייה זאת? ג. לכמה שעות לכל היותר יוכל מר לוי להחנות את מכוניתו, אם בכיסו 8 שקלים בלבד? 8

41 ד. ביום ג' החליט מר לוי להחנות את רכבו בחניון ב', כי על פי חישוביו מחיר החנייה בחניון זה יהיה עבורו זול יותר. מה תוכל לומר על מספר השעות שבכוונתו לשהות במרכז העיר? מחירו של ארון הוא 400 שקלים. הארון התייקר ב-. 0% א. חשב את מחיר הארון לאחר ההתייקרות. ב. בכמה אחוזים יש להוריד את המחיר אחרי ההתייקרות, על מנת שמחיר הארון יהיה 360 שקלים?. y A B E C x. C(6;4) A(0;0), B(3; 6), הם ABC קדקודי משולש עובר ישר המקביל לציר ה- y דרך הקדקוד B. E בנקודה AC והחותך את הצלע. AC א. מצא את משוואת הישר. E ב. מצא את שיעורי הנקודה BE ג. מצא את אורך הקטע. ABE ואת שטח המשולש.3 טריגונומטריה R H S 70 T, RS RT במשולש שווה-שוקיים RST. RS הוא הגובה לשוק TH אורך הבסיס ST הוא 9 ס"מ. גודל זווית הבסיס הוא 70 (ראה ציור). א. חשב את אורך הגובה. TH ב. חשב את זווית הראש של המשולש. ג. חשב את האורך של שוק המשולש. ד. חשב את שטח המשולש. RST.4 סטטיסטיקה והסתברות הציונים במבחנים שנבחן תלמיד יכולים להיות בין תלמיד קיבל את ארבעת הציונים הבאים ל- 100% (כולל).. 90%, 80% 0%, 70%, 60% הציון החמישי יקבע את הממוצע שלו. א. אם הממוצע הוא, 70% מה הציון שקיבל במבחן החמישי? מהו חציון הציונים במקרה זה? ב. מה הממוצע הגדול ביותר והקטן ביותר שהוא יכול לקבל?.5 9

42 זורקים שתי קוביות משחק רגילות בעת ובעונה אחת. מהי ההסתברות:? 1 א. שסכום המספרים שתראינה שתי הקוביות יהיה? 7 ב. שסכום המספרים שתראינה שתי הקוביות יהיה ג. ששתי הקוביות תראינה אותו מספר? ד. שסכום המספרים שתראינה שתי הקוביות יהיה גדול מ- ה. שבדיוק קובייה אחת תראה? 6 ו. שלכל היותר קובייה אחת תראה? 6? 9.6 תשובות למבחן מתכונת מספר 10: 1. א. 8 שקלים. ב. חנה בחניון א' ושילם 1 שקלים. ג. לכל היותר 4 שעות בחניון ב'. ד. כוונתו לשהות במרכז העיר לא יותר מ- 4 שעות.. א. 480 שקלים. ב.. S 6 ABE, BE 4. 5%.3 א.. y x ב. E(3;). ג א ס"מ. ב.. 40 ג ס"מ. ד סמ"ר..5 א., 50 חציון 70. ב. גדול, 80 קטן ו. 5. ה. 1. ד. 1. ג. 1. ב א

43 מבחן מתכונת מספר 11 בשאלון זה שש שאלות. תשובה מלאה ל מזכה ב- 5 נקודות. מותר לך לענות באופן מלא או חלקי, על מספר שאלות כרצונך, אך סך הנקודות שתוכל לצבור בשאלון זה לא יעלה על 100. אלגברה הגרף הבא מתאר את כמות המיץ (במהלך יומיים) במכונת משקאות העומדת לרשות העובדים במפעל. כמות המיץ בליטרים שעה יום ב יום א א. מה הקיבולת של המכונה, בהנחה שכאשר ממלאים את המכונה ממלאים את כל הקיבולת שלה? ב. כמה פעמים ומתי התרוקנה המכונה (לגמרי) במהלך היומיים? ג. כמה ליטרים של מיץ שתו העובדים מהמכונה ביום ב בין 9 ל-? 1 ד. כמה ליטרים של מיץ בסך הכול שתו העובדים מהמכונה ביום א וביום ב? ה. מה מציין הגרף לגבי הזמן בין השעות מה מציין הגרף לגבי אותו פרק זמן ביום ב? 1 : 00 13: 00 ביום א? ו. מתי קצב התרוקנות המכונה היה מהיר יותר: ביום א בין השעות 14 : : 00 או בין השעות? 15 : : 00 הסבירו. 31

44 ליאור שילם 11 שקלים תמורת 6 ק"ג שקדים ו- 4 ק"ג אגוזים. כעבור חודש עלה מחיר האגוזים ב-, 30% בעוד שמחיר השקדים לא השתנה, ואז שילם ליאור 13 שקלים תמורת 7 ק"ג שקדים ו- 3 ק"ג אגוזים. חשב את מחירם של ק"ג שקדים ושל ק"ג אגוזים לפני השינוי במחירם.. מחקרים ביולוגיים גילו כי צרצרים רגישים מאוד לשינויים בטמפרטורת הסביבה. מספר הצרצורים מנבא באופן מדויק את הטמפרטורה שנמדדת במעלות פרנהייט. הנוסחה המתמטית שבאמצעותה אפשר לחשב F 50 H 9 את הטמפרטורה היא:, כאשר F הטמפרטורה (בפרנהייט) 4.7 ו- H מספר הצרצורים של צרצר בדקה. א. חשבו את הטמפרטורה במעלות פרנהייט, אם מספר צרצורי הצרצר היה. 186 ב. חשבו את מספר הצרצורים של צרצר בסביבה שבה הטמפרטורה 95 מעלות פרנהייט. ג. בטאו את H באמצעות. F.3 y D A נתון מרובע שקדקודיו הם: (0;0)A, א. הראה שהמרובע הוא מלבן. ב. מצא את שטח המלבן. ג. אלכסוני המלבן נחתכים בנקודה מצא את שיעורי הנקודה. M ד. מצא את שטח המשולש. AMB M. D(0;4) C B, C(5;4) x, B(5; 0). M.4 טריגונומטריה H I K y G x I( 3; ), H( 3;3) G(9;3), הנקודות הן שלושת הקדקודים של משולש.. GI הוא הגובה לצלע HK. HGI א. מצא את גודל הזווית. HK ב. מצא את אורך הגובה ג. מצא את גודל הזווית. IHK.5 3

45 סטטיסטיקה והסתברות.6 נתונות שתי רולטות א' ו-ב'. רולטה א' מחולקת לשלוש גזרות שוות, ועליהן רשומים המספרים 1, ו-. 3 רולטה ב' גזרה אחת היא גזרה שנייה היא מחולקת לארבע גזרות: שתי הגזרות האחרות הן עיגול ועליה רשום המספר 1. עיגול ועליה רשום המספר. 1 8 על אחת מהן רשום המספר המספר 4 (ראה ציור). מסובבים כל רולטה פעם אחת. עיגול כל אחת,, 3 ועל השנייה רשום א. מהי ההסתברות ששתי הרולטות תיעצרנה על אותו מספר? ב. מהי ההסתברות שרולטה א תיעצר על מספר גדול מהמספר שעליו תיעצר רולטה ב? ג. מהי ההסתברות שסכום המספרים שעליהם תיעצרנה שתי הרולטות יהיה? 5 ד. מהי ההסתברות שגם רולטה א וגם רולטה ב תיעצרנה על מספר קטן מ-? 3 ה. מהי ההסתברות שרולטה א תיעצר על מספר הגדול מ- תיעצר על מספר הקטן מ-? רולטה א' 1 3 רולטה ב' 1 4 3, ורולטה ב ג. תשובות למבחן מתכונת מספר 11: 1. א. 30 ליטרים. ב. פעמיים: בשעה 16 ביום א ובשעה 1 ביום ב. 30 ליטרים. ד. 30 ליטרים ביום א וכ- 4 ליטרים ביום ב. ה. בשני הימים העובדים לא שתו מיץ בין השעות. 1 : 00 13: 00 ביום ב לא היה מיץ במכונה בין שעות אלה. ו. בין השעות. 14 : : שקלים, 10 שקלים. א ב. כ ג.. H 4.7(F 50) 9 4.7F 143 ב ג. ) M(.5;. ד א..6 ב ג..6. ב.. 1 ג.. 1 ד א ה. 1 33

46 מבחן מתכונת מספר 1 בשאלון זה שש שאלות. תשובה מלאה ל מזכה ב- 5 נקודות. מותר לך לענות באופן מלא או חלקי, על מספר שאלות כרצונך, אך סך הנקודות שתוכל לצבור בשאלון זה לא יעלה על 100. אלגברה y א. מצאו את נקודות החיתוך בין הפרבולה לישר: y x 6x y x 6.1 ב. מצאו את קדקוד הפרבולה. x ג. מצאו את תחומי העלייה והירידה של הפרבולה. ד. מצאו את תחומי החיוביות והשליליות של הפרבולה. הגרף הבא מתאר את נתוני שעות ההכנה ואת הציונים של שישה תלמידים במבחן במתמטיקה. ד א ציון. ה ג ו ב שעות הכנה למבחן א. איזה תלמיד למד במשך מספר השעות הגדול ביותר? ב. איזה תלמיד קיבל את הציון הנמוך ביותר? ג. לאיזה מהתלמידים מתאימה האמירה: "למרות כל מה שהשקעתי, לא כל-כך הצלחתי"? ד. לאיזה מהתלמידים מתאימה הטענה: "הצלחתי מבלי ללמוד הרבה"? 34

47 שקלים ממחיר זוג מכנסיים. מחיר חולצה קטן ב שקלים, מה המחיר של המכנסיים? א. אם מחיר החולצה הוא את מחיר x את המחיר של זוג מכנסיים, והביעו באמצעות ב. סמנו ב- x החולצה. שקלים. זוגות מכנסיים ושילם עבורם 1 חולצות ו- ג. אלון קנה 5 מהו מחיר של זוג מכנסיים?.3 y A B ו- C(4;3). D C (0;1)B (ראו שרטוט) והנקודות ABCD נתונים המלבן ו-? C א. מהו שיפוע הישר העובר דרך B הוא. 1 ב. שיפוע הישר עליו נמצא AB מצאו את שיעורי. A ו-. D ג. מצאו את משוואת הישר העובר דרך A ו-. D ד. מצאו את משוואת הישר העובר דרך C ה. חשבו את שטח המלבן. x.4 טריגונומטריה A D B, ( BAC במשולש ישר זווית ) ABC 90 AD הוא הגובה ליתר. נתון: 50 ס"מ, AD 6 ס"מ AB (ראה ציור). א. חשב את גודל הזווית. ABD ב. חשב את אורך הניצב. AC ג. חשב את שטח המשולש. ABC ד. חשב את אורך היתר. BC.5 C סטטיסטיקה והסתברות תפוס 3% קלקול בקו 1% אין תשובה 0% התקיימה שיחה 36% בארץ "מוץ" יש רק חברת טלפונים אחת "חברת קשר". המנויים טוענים כי הם מחייגים מספר רב של פעמים ולא נענים. החברה טוענת שחוסר התקשורת שבאחריותה מהווה רק 1% מכלל החיוגים. לפניכם הנתונים שמציגה החברה: א. על פי הנתונים של "חברת קשר", מהי ההסתברות שבחיוג כלשהו ניתן יהיה לשוחח עם הנמען?.6 35

48 ב. בני משפחת כהן החליטו לספור במשך חודש כל חיוג ולרשום את תגובה. לפניכם טבלה המסכמת את הנתונים שנאספו. השלימו את הטבלה. סוג תגובה קשר תקין אין תשובה הקו מקולקל תפוס סה"כ מספר החיוגים של משפחת כהן אחוז מכלל החיוגים ג. האם נתוני החברה מתאימים לנתוני משפחת כהן? הסבירו. תשובות למבחן מתכונת מספר 1:. ב. (3;9). ג. עלייה:, x 3 ירידה:. x 3.1 א. (3;9), (;8) ד. חיוביות:, 0 x 6 שליליות: x או 0. x 6. א. תלמיד ד. ב. תלמיד ב. ג. תלמיד ו. ד. תלמיד א.. x ג א. 150 שקלים. ב א..1 ב. (0;1). ג.. ד. y x 1 שקלים.. ה. 6 y x 7.5 א ב. יחידות שטח ס"מ. ג. 61 סמ"ר. ד ס"מ. א ב. ג. לא. סוג תגובה קשר תקין אין תשובה הקו מקולקל תפוס סה"כ מספר החיוגים של משפחת כהן אחוז מכלל החיוגים 50% 0% 5% 5% 100% 36

49 מבחן מתכונת מספר 13 בשאלון זה שש שאלות. תשובה מלאה ל מזכה ב- 5 נקודות. מותר לך לענות באופן מלא או חלקי, על מספר שאלות כרצונך, אך סך הנקודות שתוכל לצבור בשאלון זה לא יעלה על 100. אלגברה סכום שני האיברים הראשונים בסדרה חשבונית הוא וסכום שני האיברים הבאים אחריהם הוא. 40, 4 א. מצא את האיבר השני בסדרה. ב. אחד האיברים בסדרה הוא. 38 מצא את מקומו הסידורי..1 מפעל מייצר ספסלי עץ לישיבה c במידות שונות לפי הדגם שבציור. b ממדי הספסל הם: a c ס"מ אורך משטח הישיבה. а ס"מ עומק משטח הישיבה. b ס"מ גובה הספסל וגובה המשענת. c שטח לוחות העץ, שספסל כזה מורכב מהם נתון בנוסחה:. S ab bc ac, c סמ"ר וגובה הספסל, 6000 א. נתון כי שטח לוחות העץ בספסל הוא ). b באמצעות a (הבע את a ס"מ. רשום ביטוי לערך של 40 הוא ב. האם אדם מבוגר יכול לשבת בנוחות על ספסל ששטח לוחות העץ שבו הוא 6000 סמ"ר, גובהו,, c 40 ס"מ, ועומק משטח הישיבה שלו 60 ס"מ? נמק. ג. במפעל בנו ספסלים אחרים שבהם שטח לוחות העץ בכל ספסל הוא 8000 סמ"ר, ואורך משטח הישיבה,, a הוא 80 ס"מ. רשום ביטוי לערך של b (הבע את b באמצעות ). c ד. מהו עומק משטח הישיבה,, b של ספסל ששטח לוחות העץ שבו הוא 8000 סמ"ר, אורך משטח הישיבה שלו,, a 80 ס"מ, וגובהו, c הוא 60 ס"מ?. 37

50 ק"ג אגסים. שקלים פחות מ- 5 ק"ג שזיפים עולים 3 ק"ג אגסים. שקלים יותר מ- 9 ק"ג שזיפים עולים 4 א. מה המחיר של קילוגרם אחד של שזיפים? ב. בכמה אחוזים גבוה מחיר השזיפים ממחיר האגסים?.3 הנקודות (;1)A ו- (6;4)B הן קדקודים סמוכים של ריבוע. א. חשב את אורך הצלע. AB ב. חשב את שטח הריבוע. ג. מצא את אורך אלכסון הריבוע. ד. הראה שמכפלת אורכי האלכסונים של הריבוע גדולה פי משטח הריבוע..4 טריגונומטריה A D B C שטח מלבן ABCD הוא 96 סמ"ר. אורך הצלע AD הוא 8 ס"מ (ראה ציור). א. חשב את גודל הזווית. DBC ב. חשב את היחס בין אורך אלכסון המלבן לבין הצלע הקצרה של המלבן..5 סטטיסטיקה והסתברות באי נידח בלב האוקיאנוס מחסנים את התושבים המעוניינים נגד מחלה מקומית. בסוף השנה בדקו מי חלה ומי לא חלה. לפניכם טבלה המתארת את התוצאות של כל תושבי האי: לא חוסנו חוסנו חלה במחלה מקומית לא חלו במחלה מקומית.6 א. כמה תושבים באי? ב. בחרו באקראי אדם מהאי. (1) מה ההסתברות שהוא חלה במחלה מקומית? () מה ההסתברות שהוא חוסן בשנה זו נגד מחלה מקומית? ג. בוחרים באקראי אדם מהאי שחוסן נגד המחלה. מה ההסתברות שהוא חלה במחלה המקומית? 38

51 1 ס"מ ס"מ. b תשובות למבחן מתכונת מספר 13: ס"מ, a משטח שאורכו 16 b c. ד. 80 c ב א. 1 a b. ב. b 40. א. אינו מספיק לאדם מבוגר. ג..3 א. 3.5 שקלים. ב.. 40%.4 א.. 5 ב.. 5 ג ד א ב א ב. (1) (). 300 ג

52 מבחן מתכונת מספר 14 בשאלון זה שש שאלות. תשובה מלאה ל מזכה ב- 5 נקודות. מותר לך לענות באופן מלא או חלקי, על מספר שאלות כרצונך, אך סך הנקודות שתוכל לצבור בשאלון זה לא יעלה על 100. אלגברה סכום כסף חולק בין שלושה אחים. הבכור קיבל 45% מהסכום, השני קיבל 5% מהסכום והשלישי קיבל 3000 שקלים. א. איזה אחוז מהכסף קיבל האח השלישי? ב. מצא איזה סכום כסף חולק בין האחים..1 נתונה סדרה חשבונית שבה. d, a 6 1 א. רשום לפי הסדר את ששת האיברים הראשונים בסדרה. ב. בסדרה זו נמחקו האיבר השני, הרביעי, השישי וכן הלאה (כל איבר במקום זוגי). האיברים הראשונים שלא נמחקו בסדרה. 50 חשב את סכום האיברים הראשונים שנמחקו בסדרה. 50 ג. חשב את סכום. נקודה ;3) E( היא אמצע הקטע. AB שיעורי הנקודה A הם ) ( 4;. א. חשב את שיעורי הנקודה. B ב. מהי משוואת הישר העובר דרך הנקודה B והמקביל לישר ג. באילו נקודות חותך הישר שמצאת בסעיף ב' את הצירים?. y x

53 בכל גיל נתון, יש לבני אדם דופק מקסימלי (ערך הדופק הגבוה ביותר אליו ניתן להגיע). באימון גופני מומלץ שהדופק יהיה בין 65% לבין 80% מערכו המקסימלי. הגרף הבא מתאר את הערכים לפי גיל:.4 דופק "אזור המטרה" גיל הקו העליון מתאר את הדופק המקסימלי, שני הקווים האחרים מגדירים "אזור מטרה" (ערכים מומלצים של הדופק לפי גיל בזמן אימון גופני). א. הדס בת. 0 בעת האימון הדופק שלה עלה ל האם דופק זה נמצא בטווח המומלץ בעבורה? ב. מה הוא טווח הדופק הרצוי לאימון גופני של הדס, אם היא בת ג. רבקה בת. 60 בעת אימון, הדופק שלה עלה ל- 10. לאיזה אחוז מהדופק המקסימלי שלה היא הגיעה? האם זה בטווח הרצוי? ד. תוצאות מדידת הדופק של שלושה אנשים בני אימון גופני היו:? 0, 5, ו- 75 במהלך 10 ו התאימו לכל אחד את הדופק, אם ידוע כי שלושת הערכים הם ב"איזור המטרה". (לכל אחד מתאים רק ערך אחד בלבד). 41

54 טריגונומטריה A B 36 היקף מלבן ABCD הוא ס"מ. אורך הצלע.5 הארוכה של המלבן הוא: 1 ס"מ. AB א. חשב את גודל הזווית BDC שבין האלכסון לבין הצלע הארוכה של המלבן. D C ב. חשב את אורך האלכסון של המלבן. סטטיסטיקה והסתברות בקופסה נמצאים 1500 כדורים בשלושה צבעים: שחור, כחול ואדום. ידוע כי: ההסתברות להוציא כדור שחור היא ההסתברות להוציא כדור כחול היא א. מה ההסתברות להוציא כדור אדום? ב. כמה כדורים מכל צבע נמצאים בקופסה? מוציאים כדור, מחזירים אותו לקופסה ומוציאים כדור נוסף. ג. מה ההסתברות ששני הכדורים שיוצאו יהיו שחורים? ד. מה ההסתברות להוציא בהוצאה הראשונה כדור כחול ובשנייה כדור אדום? ה. מה ההסתברות להוציא בשתי ההוצאות, כדור אחד כחול וכדור אחד אדום? 4

55 ( 00 תשובות למבחן מתכונת מספר 14:. 500 ג.. ( 4;0), (0;8) שקלים.. 6 ב... 30% ב. א., 8, 10, 1, 14, 16 ב. y x 8 ג.. B(0;8) 1. א.. 3. א. 4. א. לא. 175 נמצא מעל אזור המטרה. ב. בין ) % מ- ( 00 ל- ) % ג., 75% וזה בטווח הרצוי (בין של 65% ל-.( 80% , ס"מ., ב. ד. כדורים שחורים, כדורים כחולים, 450 אדומים ה ב ד. 5. א. 6. א. ג. 43

56 מבחן מתכונת מספר 15 בשאלון זה שש שאלות. תשובה מלאה ל מזכה ב- 5 נקודות. מותר לך לענות באופן מלא או חלקי, על מספר שאלות כרצונך, אך סך הנקודות שתוכל לצבור בשאלון זה לא יעלה על 100. אלגברה בחנות "אלף" מקבלים הנחה של 0% על כל קנייה, ומשלמים מס ערך מוסף של 16%. שרה קנתה ב- 150 שקלים. א. חשבו את גובה התשלום של שרה, אם מחשבים קודם את ההנחה ואחר כך את תוספת המס. ב. חשבו את גובה התשלום של שרה, אם מחשבים קודם את תוספת המס ואחר כך את ההנחה. ג. מרגלית קנתה ב שקלים, האם סדר החישוב משנה את גובה התשלום הסופי? הסבירו..1 לבדיקת תקינות משקל גוף האדם משתמשים במדד הנקרא BMI (מדד מסת הגוף). מדד מסת הגוף נותן ערך מספרי שבאמצעותו ניתן לקבוע האם אדם נמצא במצב של משקל תקין, בעודף משקל, או בתת-משקל. המדד מחושב באמצעות הגובה במטרים (H), של האדם, והמשקל שלו בקילוגרמים. M מסמנים את המדד ב-. I M לחישוב המדד משתמשים בנוסחה:. I H כאשר ערכי I הם בין 18.5 ל-, 5 משקל האדם נחשב תקין. אם ערכי I הם מעל 5 אז הוא נחשב בעל עודף משקל. לעומת זאת, אם I נמוך מ- 18.5, אז האדם נמצא בתת-משקל. א. גובהו של דני הוא 1.70 מ' ומשקלו 64 ק"ג. (1) חשבו את. I () האם משקלו של דני תקין לפי מדד מסת הגוף? ב. מדד מסת הגוף ) I ( של מר לוי שווה ל-, 6.5 וגובהו הוא מטר אחד ו- 84 ס"מ. מהו משקלו של מר לוי? ג. בטאו את גובהו של אדם ) H ), באמצעות משקלו ) M ( וערך מדד מסת הגוף ) I.( ד. גובהו של אלון הוא 168 ס"מ. מהו המשקל הגדול ביותר שיכול להיות לאלון, עבורו מדד מסת הגוף ) I ( יהיה תקין?. 44

57 y 1 3 B C D x נתון מרובע שקדקודיו הם:. D(4;0) ו- C(;0), B(0; ), A(0; 4) א. הראו כי הצלעות AD ו- BC מקבילות. ב. מה הם אורכי הקטעים AD ו-? BC ג. חשבו את היקף המרובע. ABCD ד. חשבו את שטחו של. ABCD.3 4 A טריגונומטריה A B במעוין ABCD אורך הגובה AH לצלע DC הוא 15 ס"מ והזווית החדה של המעוין היא בת 41 (ראה ציור)..4 D 41 H C א. חשב את אורך צלע המעוין ואת היקפו. ב. חשב את אורך הקטע. CH סטטיסטיקה והסתברות גד רשם את שתי אותיות שמו, ג',ד', על שני צידיה של מטבע, כך שעל כל צד רשומה אות אחת. גד מטיל את המטבע פעמיים. א. מה ההסתברות שהמטבע נופל על אותיות שמו של גד בסדר הנכון? ב. מה ההסתברות שהמטבע נופל על אותיות שמו של גד בדיוק בסדר ההפוך? ג. מה ההסתברות שהמטבע נופל פעמיים על אותה אות? ד. מה ההסתברות שהמטבע נופל על שתי אותיות שונות בזו אחר זו?.5 6. במדינה מסוימת נערך מפקד אוכלוסין. x 40% 5% x 15% התפלגות מספר התושבים לחמשת המחוזות של המדינה מתוארת בדיאגרמת העיגול שלפניך. המחוזות מסומנים בדיאגרמה באותיות: א, ב, ג, ד, ה. א. במחוז א ובמחוז ג יש אותו מספר תושבים. א ה ב ג ד איזה אחוז מן התושבים נמצא בכל אחד מהמחוזות א ו- ג? ב. במחוז ב יש 1.5 מיליון תושבים. כמה תושבים יש במדינה? 45

58 תשובות למבחן מתכונת מספר 15: 1. א שקלים. ב שקלים. ג. לא. M I ק"ג. ג.. H ד ק"ג.. 6. (1) ד...15 () כן. ב א. (1) 3. א. הקטעים נמצאים על ישרים בעלי אותו שיפוע..83 ג. BC 5.66 ב. אורך AD הוא ואורך הוא 4. א..86 ס"מ, ס"מ. ב. 5.6 ס"מ..5 א.. 1 ב.. 1 ג.. 1 ד א. 10%. ב. 6 מיליון. 46

59 מבחן מתכונת מספר 16 בשאלון זה שש שאלות. תשובה מלאה ל מזכה ב- 5 נקודות. מותר לך לענות באופן מלא או חלקי, על מספר שאלות כרצונך, אך סך הנקודות שתוכל לצבור בשאלון זה לא יעלה על 100. אלגברה על המדרכה ממוקם עמוד תאורה ועליו פנס הנמצא בגובה מטר מן 3 המדרכה. בערב, כאשר הפנס דולק, משתנה אורך הצל של האנשים העוברים ליד העמוד בהתאם למרחק שלהם ממנו. אורך הצל תלוי גם בגובה האדם. g. y אפשר לחשב את אורך הצל y של אדם לפי הנוסחה: x 3 g g מסמן את גובה האדם (במטרים). x מסמן את מרחק האדם מן העמוד (במטרים). y מסמן את אורך הצל (במטרים). א. כאשר יוני נמצא במרחק 8 מטרים מן העמוד, אורך הצל שלו הוא 7 מטרים. מהו הגובה של יוני? ב. הבע באמצעות x את גובה האדם שאורך הצל שלו מטרים. ג. המרחק של יעל מהעמוד הוא פי שניים מאורך הצל שלה. מהו הגובה של יעל? נתונים המספרים 7 ו-. 69 הכנס בין שני מספרים אלה חמישה מספרים נוספים, כך שכל שבעת המספרים יהוו סדרה חשבונית..1. A y O קדקודי משולש ABO הם:. O(0;0), B(4; ), A( ;) א. מצא את משוואות הישרים ב. חשב את שטח המשולש B x. AO, OB, AB. ABO.3 טריגונומטריה A D P B 37 C במלבן ABCD האלכסונים נפגשים בנקודה. P נתון:, PDC 37 6 ס"מ AP (ראה ציור). חשב את היקף המלבן..4 47

60 סטטיסטיקה והסתברות בכיתה מסוימת נמדד יום אחד הגובה של כל התלמידים הנוכחים בכיתה. נמצא כי הגובה הממוצע של הבנים הוא 160 ס"מ והגובה הממוצע של הבנות הוא 150 ס"מ. באותו יום היו חסרים שני תלמידים, כאשר הם הגיעו לכיתה למחרת, מדדו את גובהם וממוצע הגבהים של הבנים וממוצע הגבהים של הבנות חושבו מחדש. במפתיע, הגובה הממוצע של הבנות לא השתנה, וגם הגובה הממוצע של הבנים לא השתנה (לעומת הממוצעים שחושבו יום קודם). א. נתון שאחד מהתלמידים שהיו חסרים היא בת, והשני הוא בן. יובל אמר שגובהו של הבן הוא 160 ס"מ. האם יובל צודק? הסבר. ב. אם שני התלמידים שהיו חסרים הם בנים, וגובהו של אחד מהם הוא 164 ס"מ. מה גובהו של התלמיד השני? נמק. שים לב: אין קשר בין סעיף א' לסעיף ב'..5 במשחק דומינו יש אבנים שונות. על כל אחת מהאבנים רשומים. 6, 5, 4, 3,,1, 0 אבני הדומינו נראות כך: 8 שניים מבין המספרים בוחרים באקראי אבן אחת מבין 8 אבני הדומינו. חשב את ההסתברות: א. שעל האבן שבוחרים יהיו רשומים שני המספרים ) 4?( 4, ב. שעל האבן שבוחרים יהיו רשומים שני מספרים שסכומם? 13 ג. שעל האבן שבוחרים יהיו רשומים שני מספרים שמכפלתם? 0 ד. שבדיוק אחד מהמספרים הרשומים על האבן שבוחרים יהיה המספר? 5 ה. שעל האבן שבוחרים יהיו רשומים שני מספרים שמכפלתם קטנה מ-? 37 48

61 . 6 תשובות למבחן מתכונת מספר 16: ב. g 6. ג. 1 מטר. x. AO: y x. 34,, OB: y 1 x 1. א. 1.4 מטר. ב. 41, 48, 55,, AB: y א ס"מ. א. כן. ב. 156 ס"מ.. ד. 1 ב.. 0 ג. 4. ה א. 49

62 מבחן מתכונת מספר 17 בשאלון זה שש שאלות. תשובה מלאה ל מזכה ב- 5 נקודות. מותר לך לענות באופן מלא או חלקי, על מספר שאלות כרצונך, אך סך הנקודות שתוכל לצבור בשאלון זה לא יעלה על 100. אלגברה הגרפים הבאים מתארים את זמני הזריחה והשקיעה של השמש בתל-אביב ב- 1 בכל חודש, במשך שנתיים, החל מה- 1 בינואר..1 שעה מספר החודש א. בתחילת איזה חודש השמש זורחת הכי מאוחר? ב. תנו דוגמה לשני חודשים בהם יש יותר מ- 1 שעות אור? ג. ציינו תקופה כלשהי בה הימים מתארכים. הסבירו כיצד מצאתם. ד. מצאו בגרף את הזמן שעובר בין שני ערכי המינימום של גרף הזריחה. הסבירו ממצא זה. 50

63 y O B A נתונה פרבולה שמשוואתה:. y וישר שמשוואתו x 1 y x x 5 א. מצאו את שיעורי הנקודה המשותפת לפרבולה ולישר (נקודה A בסרטוט). ב. מצאו את שיעורי קדקוד הפרבולה (נקודה B בסרטוט). ג. מצאו נקודה על הישר הנתון ששיעור ה- x שלה שווה לשיעור ה- x של קדקוד הפרבולה. x. C נתון מרובע שקדקודיו הם:. D(0; 7), C( 5;0), B(0;7), A(5;0) א. הראה שהמרובע הוא מעוין. ב. הנקודה M נמצאת בחיתוך האלכסונים של המעוין. מצא את שיעורי הנקודה. M ג. מצא את שטח המשולש. AMB ד. מצא את שטח המעוין. ה. הראה שמכפלת אורכי האלכסונים של המעוין גדולה פי משטח המעוין. y D B A x.3 B A D C טריגונומטריה.4, ( C במשולש ישר-זווית ) ABC 90 נתון: 6 ס"מ, AC 8 ס"מ. BC. AC תיכון לניצב BD א. חשב את גודל הזווית. DBC ב. חשב את גודל הזווית. ABD סטטיסטיקה והסתברות. 5 א. הגיל הממוצע של 3 נשים הוא 0 שנה. לשלוש הנשים הצטרפה דנה שגילה. 4 מה ממוצע הגילים של ארבע הנשים? ב. הגיל הממוצע של 3 אנשים הוא 0 שנה. לאחר ששני אנשים חדשים הצטרפו לקבוצה גדל הגיל הממוצע ל- שנה. הציעו שתי אפשרויות לגילים של שני המצטרפים. ג. ידוע כי בקבוצה של 4 אנשים אחד הוא בן 16 ואחר בן. 3 רשמו גילים אפשריים של שאר אנשי הקבוצה, כך שהממוצע יהיה.5 51

64 הילה ורוני משחקות בסביבון בעל ארבע פאות. על כל פאה רשומה אחת מהאותיות נ, ג, ה, פ. כל אחת מסובבת בתורה את הסביבון פעמיים. הילה זוכה בתורה בנקודה, אם באחד הסיבובים הסביבון נופל על ג ובסיבוב האחר הוא נופל על ה. רוני זוכה בתורה בנקודה, אם בשני הסיבובים הסביבון נופל על נ. א. מהי ההסתברות שהילה תזכה בתורה בנקודה? ב. מהי ההסתברות שרוני תזכה בתורה בנקודה?.6 :17 תשובות למבחן מתכונת מספר 1. א. ינואר. ד. ב. כל החודשים בין אפריל לספטמבר. ג. בין ינואר ליוני רואים זאת על פי גידול ההפרשים בין נקודות שמציינות שעת זריחה ושעת שקיעה באותו חודש. 1 חודש. התארכות והתקצרות שעות האור ביום הינה תופעה מחזורית, והמחזור הוא שנה שלמה. הזריחה המוקדמת ביותר מתרחשת כל שנה באותה שעה.. א. A(;5). ב. 4) B(1;. ג. (1;3)..3 ב. M(0;0). ג ד.. 70 ה א ב , 5 או. 31,19 ג. למשל: 6, 6 או. 5, 7 5. א.. 1 ב. למשל:. 1. ב א

65 מבחן מתכונת מספר 18 בשאלון זה שש שאלות. תשובה מלאה ל מזכה ב- 5 נקודות. מותר לך לענות באופן מלא או חלקי, על מספר שאלות כרצונך, אך סך הנקודות שתוכל לצבור בשאלון זה לא יעלה על 100. אלגברה אריה קיבל במשכורתו תוספת יוקר של, % וכעבור חצי שנה קיבל תוספת יוקר נוספת של. 4% משכורתו של אריה לאחר התוספת השנייה שקלים ממשכורתו לפני התוספת הראשונה. גדולה ב- 304 x את משכורתו הראשונה של אריה, ובטא באמצעות א. סמן ב- x את משכורתו לאחר התוספת הראשונה. ב. חשב את המשכורת הראשונה של אריה..1 מספר הדוחות הנרשמים מידי יום על ידי שוטר מהווים סדרה חשבונית. בכל יום רושם השוטר 4 דוחות יותר מביום הקודם. במשך חמשת הימים הראשונים רשם השוטר 140 דוחות. א. באיזה יום רשם השוטר 56 דוחות? ב. במשך כמה ימים רשם השוטר 70 דוחות?. y A O C D ו-. B B שיעורי הנקודה A הם שטח המשולש ABO הוא. A(0;5). 5 א. מצאו את שיעורי הנקודה. B ב. מצאו את משוואת הישר העובר דרך A ג. שיעורי הנקודה C הם ( ;0), ושיפוע הישר CD המשורטט הוא. כתבו את משוואתו. x. D ד. מצאו את שיעורי הנקודה. ACD ה. חשבו את שטח המשולש.3 53

66 טריגונומטריה E 3 D 35 9 G F,( F במשולש ישר זווית (90 EFG. EF היא נקודה על הצלע D נתון: 3 ס"מ, ED 9 ס"מ, DF GDF 35 (ראה ציור). א. חשב את שטח המשולש. GDF ב. פי כמה גדול שטח המשולש GDF משטח המשולש? GDE ג. מצא את. tan GED ד. חשב את. GED.4 סטטיסטיקה והסתברות לפניכם טבלה המתארת את מספרי התלמידים בכל שכבה בבית הספר 5. "איילים". כיתות כיתות כיתות כיתות כיתות כיתות יב יא י ט ח ז הכיתה מספר התלמידים בשכבה אחוז מתלמידי ב'ה"ס א. מה ממוצע מספר התלמידים בשכבה? ב. השלימו את השורה "אחוז מתלמידי ביה"ס" (יש לעגל עד ספרה אחת אחרי הנקודה). ג. בוחרים באקראי תלמיד מבית הספר. מה ההסתברות שהוא לומד בכיתה יא או בכיתה יב? ד. בוחרים באקראי תלמיד מבית הספר. מה ההסתברות שהוא לא לומד בכיתה יב? בשקית יש 5 כדורים כחולים ו- 3 כדורים לבנים. מוציאים באקראי כדור אחד ורושמים את צבעו. מחזירים אותו לכד ומוציאים כדור שני. א. מהי ההסתברות שהכדור הראשון שהוצא יהיה כחול והשני לבן? ב. מהי ההסתברות ששני הכדורים שהוצאו יהיו בצבעים שונים? ג. מהי ההסתברות ששני הכדורים שהוצאו יהיו בעלי אותו צבע? ד. מהי ההסתברות שבדיוק אחד משני הכדורים יהיה כחול?.6 54

67 (.8;3.6). ה ד. תשובות למבחן מתכונת מספר 18: 15 יום. y x ד. 1. א. 1.0x. ב שקלים.. ג. ב. במשך. 3 ג. y 0.5x 5 ב. פי. א. ביום העשירי..3 א. (10;0). ב. 4. א סמ"ר. 5. א. 54. תלמידים. ב. הכיתה מספר התלמידים בשכבה אחוז מתלמידי ב'ה"ס כיתות ז 85 6.% כיתות ח % כיתות ט % כיתות י % כיתות יא כיתות יב 30 9.% % ד ג. ד. ג. ב. 6. א. 55

68

69

70

71

חומר עזר מותר בשימוש: מחשבון )לא גרפי, ושאינו ניתן לתכנות(, דפי נוסחאות מצורפים. משך המבחן : חלק א' - שעתיים. פרק 1: שאלון 000.

חומר עזר מותר בשימוש: מחשבון )לא גרפי, ושאינו ניתן לתכנות(, דפי נוסחאות מצורפים. משך המבחן : חלק א' - שעתיים. פרק 1: שאלון 000. מבחן מחצית י'- תשס"ז-מועד א' חומר עזר מותר בשימוש: מחשבון )לא גרפי, ושאינו ניתן לתכנות(, דפי נוסחאות מצורפים משך המבחן : חלק א' - שעתיים עליך לפתור שאלה אחת מתוך שאלות - נתונה הפונקציה: פרק : שאלון 000

Læs mere

בהצלחה! מבני נתונים

בהצלחה! מבני נתונים המחלקה למדעי המחשב מבני נתונים 202-1-1031 מבחן מועד א', 05/07/2015 13:30, חומר עזר משך הבחינה פרופ' איתן בכמט, פרופ' פז כרמי, דר' צחי רוזן, דר' דקל צור, פרופ' מיכאל אלקין, גב' אירינה רבייב. עמית בן בסט,

Læs mere

עצי 3-2 ועצי דרגות חומר קריאה לשיעור זה. Chapter 19: B trees ( ) Chapter 15: Augmenting data structures ( )

עצי 3-2 ועצי דרגות חומר קריאה לשיעור זה. Chapter 19: B trees ( ) Chapter 15: Augmenting data structures ( ) 2-3 trees עצי 3-2 ועצי דרגות Lecture5 of Geiger & Itai s slide brochure www.cs.technion.ac.il/~dang/courseds Chapter 19: B trees (381 397) חומר קריאה לשיעור זה Chapter 15: Augmenting data structures (281

Læs mere

מבחן בקורס "מבוא לפיזיקה של מוליכים למחצה"

מבחן בקורס מבוא לפיזיקה של מוליכים למחצה מס' ת.ז. מס' קורס: 515.150 סמסטר ב' תשע"ג בחינת מעבר מועד א' תאריך הבחינה:..55 משך הבחינה: 3 שעות מבחן בקורס "מבוא לפיזיקה של מוליכים למחצה" ד"ר אלון באב"ד, ד"ר אמיר נתן ועדו עמית יש לענות על כל השאלות

Læs mere

מבוא ללוגיקה מתמטית פרופ אילון סולן בית הספר למדעי המתמטיקה אוניברסיטת תל אביב

מבוא ללוגיקה מתמטית פרופ אילון סולן בית הספר למדעי המתמטיקה אוניברסיטת תל אביב מבוא ללוגיקה מתמטית פרופ אילון סולן בית הספר למדעי המתמטיקה אוניברסיטת תל אביב מבוא ללוגיקה מתמטית פרופ אילון סולן בית הספר למדעי המתמטיקה אוניברסיטת תל אביב מבוא ללוגיקה מתמטית כתיבה: פרופ אילון סולן

Læs mere

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה לתלמידי הנדסת חשמל

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה לתלמידי הנדסת חשמל אוניברסיטת תל אביב מבוא להסתברות וסטטיסטיקה לתלמידי הנדסת חשמל חוברת התרגול נערך ע''י אופיר הררי ofirhara@post.tau.ac.il תוכן עניינים 4 1 מושגים בסיסיים בתורת הקבוצות 8 מרחב הסתברות סימטרי, הכלה והפרדה

Læs mere

תקציר הרצאות באלגברה לינארית 2 למדמ"ח (פרט לדטרמיננטות והעתקות לינאריות)

תקציר הרצאות באלגברה לינארית 2 למדמח (פרט לדטרמיננטות והעתקות לינאריות) תקציר הרצאות באלגברה לינארית 2 למדמ"ח (פרט לדטרמיננטות והעתקות לינאריות) בועז צבאן 21 במאי 2012 תקציר זה כולל, עבור חלק מהטענות (בדרך כלל, אלה שאינן מיידיות מההגדרות), את רעיון ההוכחה המרכזי (בצבע כחול),

Læs mere

תקציר הרצאות באלגברה לינארית 2

תקציר הרצאות באלגברה לינארית 2 תקציר הרצאות באלגברה לינארית 2 בועז צבאן 1 במרץ 2012 תקציר מפורט של הקורס אלגברה לינארית 2, על פי תקציר קצר יותר, שנכתב על ידי בוריס קוניאבסקי ובועז צבאן לגירסה הנוכחית: נועם ליפשיץ התקציר מתאים כחזרה

Læs mere

PostFix, PreFix, InFix

PostFix, PreFix, InFix ביטויים מתמטיים PostFix, PreFix, InFix אחד היישומים החשובים של הינו ייצוגם של ביטויים מתמטיים. - חיבור, חיסור, כפל, וחילוק הינה פעולה בינארית, כלומר פעולה שבה יש כל אחת מהפעולות המתמטיות אחד - הפעולה החישובית,

Læs mere

A-PDF MERGER DEMO ה דבעמ הימיכויב ה קיטניק ל ש זאטרבניא ם ירמשמ ה דבעמ ח"וד

A-PDF MERGER DEMO ה דבעמ הימיכויב ה קיטניק ל ש זאטרבניא ם ירמשמ ה דבעמ חוד ביוכימיה מעבדה APDF MERGER DEMO קינטיקה של אינברטאז משמרים דו"ח מעבדה ביוכימיה מעבדה מס' קינטיקה של אינברטאז משמרים מטרות הניסוי : א. ב. ג. הפקת האנזים. קביעת הפעילות האנזימאטית של אינברטאז בשיטת סאמנר.

Læs mere

הבנת הגנטיקה של צבע הפרווה בעכבר ה"פנדה"

הבנת הגנטיקה של צבע הפרווה בעכבר הפנדה בית ספר- "מעלה שחרות" סמל מוסד- 7762 טלפון: 8-635593 יטבתה ד"נ אילות, 8882 הבנת הגנטיקה של צבע הפרווה בעכבר ה"פנדה" עבודת גמר צמודת מקצוע ביולוגיה בהיקף של 5 יח"ל מגישה: יאנה אברמצ'ייב ישוב: שחרות ת.ז.:

Læs mere

אלגברה לינארית (2) איתי שפירא פרין, התרגולים והספר של הופמן.

אלגברה לינארית (2) איתי שפירא פרין, התרגולים והספר של הופמן. אלגברה לינארית (2) איתי שפירא עריכה אחרונה: 17 ביולי 2017 מתוך הרצאות מהאונברסיטה העברית 2016 17 זה סיכום של ההרצאות של קלואי פרין, התרגולים והספר של הופמן ijshapira@gmailcom תוכן עניינים I מבוא והשלמות

Læs mere

במחילות לילה, שועלים, נחשים

במחילות לילה, שועלים, נחשים נושא 5: יחסי גומלין בין מינים ככלל ותחרות בפרט 1 חזרה : הרכב אוכלוסיות ופיזורן להתפלגות גילאים באוכלוסייה השפעה על אופן וקצב גידולה ניתן לתאר אותה על ידי פירמידת גילאים או טבלאות חיים מינים שונים חיים

Læs mere

סדר ט ו בשבט. writing: Rabi Yaron Nisenholz translation: Rabbin Meir Horden

סדר ט ו בשבט. writing: Rabi Yaron Nisenholz translation: Rabbin Meir Horden סדר ט ו בשבט writing: Rabi Yaron Nisenholz translation: Rabbin Meir Horden חיטה (Chita) Hvede Lad os spise en kage lavet af hvede Tu Bishvat er en helt unik fest i den jødiske kalender. De fleste af vore

Læs mere

ארגון המידע באמצעי אחסון

ארגון המידע באמצעי אחסון ארגון המידע באמצעי אחסון איתן אביאור כל הזכויות שמורות קובץ (File) קובץ (file) יחידת עצמאית לאחסון מידע. הקובץ מורכב מרצף של בתים, המאוחסנים בזה אחר זה בהתקן האחסון כגון: דיסק קשיח, תקליטור, דיסקון וכד'.

Læs mere

q 1 *q 2 µ = E r

q 1 *q 2 µ = E r ביוכימיה א' חלק א' בכדי להבין מה הם חיים צריך לדעת את מרכיביהם ואיך יוצרים אותם. מטרת הביניים היא לדעת מהם המולקולות מהם מורכב בעל החיים ומה נחוץ לצורך קיום. ניתן לראות כי מרבית הראקציות בביוכימיה הם בסביבה

Læs mere

אנרגיה בקצב הכימיה פרק ה מדוע מתרחשות תגובות כימיות? ד"ר מרים כרמי ד"ר אדית וייסלברג

אנרגיה בקצב הכימיה פרק ה מדוע מתרחשות תגובות כימיות? דר מרים כרמי דר אדית וייסלברג אנרגיה בקצב הכימיה פרק ה מדוע מתרחשות תגובות כימיות? ד"ר מרים כרמי ד"ר אדית וייסלברג גולת הכותרת בלימודי הכימיה סוף, סוף...תרמודינמיקה! אנרגיה, משקל... קינטיקה, שיווי תגובות חומצה בסיס, חמצון חיזור, שיקוע,...

Læs mere

חוברת למדריכי כיתות ח'

חוברת למדריכי כיתות ח' חוברת למדריכי כיתות ח' 1 מערך הדרכה לחודש יחיד בקבוצה בנושא "אנחנו והם ח'. " מיועד לשכבת כיתות שנת הוצאה: תשע"ה כתיבה ועריכה: נעמה מידן )מחלקת הדרכה( 2 מדריכים יקרים חודש יחיד בקבוצה הוא חודש המוקדש לנושא

Læs mere

הקשר בין אקלים כיתה להישגים לימודיים בהשוואה בין בנים לבנות בכיתה ט'

הקשר בין אקלים כיתה להישגים לימודיים בהשוואה בין בנים לבנות בכיתה ט' בס"ד הקשר בין אקלים כיתה להישגים לימודיים בהשוואה בין בנים לבנות בכיתה ט' מוגשת כחלק מהדרישות לשם קבלת תואר ראשון בהוראה מגישות: שמרית אביעד (אהרון) אודיה אלקסלסי טלפון מרצה: ד"ר יצחק וייס שנה"ל התשס"ו

Læs mere

ס פ ר נ ו?! מ ב ט ע ל פ ע י ל ו ת מ ר כ ז י ה ס י ו ע ב ק ר ב י ל ד י ם ו ב נ י נ ו ע ר ו ב מ ע ר כ ת ה ח י נ ו ך ב י ש ר א ל

ס פ ר נ ו?! מ ב ט ע ל פ ע י ל ו ת מ ר כ ז י ה ס י ו ע ב ק ר ב י ל ד י ם ו ב נ י נ ו ע ר ו ב מ ע ר כ ת ה ח י נ ו ך ב י ש ר א ל ל א ב ב י ת ס פ ר נ ו?! מ ב ט ע ל פ ע י ל ו ת מ ר כ ז י ה ס י ו ע ב ק ר ב י ל ד י ם ו ב נ י נ ו ע ר ו ב מ ע ר כ ת ה ח י נ ו ך ב י ש ר א ל 2 0 0 7 איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית בישראל איגוד

Læs mere

חוברת למדריכי כיתות ה'

חוברת למדריכי כיתות ה' חוברת למדריכי כיתות ה' 1 מערך הדרכה לחודש יחיד בקבוצה בנושא "חברות" מיועד לשכבת כיתות ה'. שנת הוצאה: תשע"ה כתיבה ועריכה: נעמה מידן )מחלקת הדרכה( 2 מדריכים יקרים חודש יחיד בקבוצה הוא חודש המוקדש לנושא ה"קבוצה".

Læs mere

התקשרות מתבגר - ריאיון

התקשרות מתבגר - ריאיון התקשרות מתבגר - ריאיון שרף, 1996 1 דפוסי התקשורת והבעה רגשית של מתבגרים בסביבות משפחתיות-חינוכיות שונות מאת: מירי שרף בהדרכת: פרופ' אברהם שגיא פרופ' רחל הרץ-לזרוביץ חיבור לשם קבלת התואר "דוקטור לפילוסופיה"

Læs mere

תזונה. plastids פיון כחוליות

תזונה. plastids פיון כחוליות "מעבדה מתא לאורגניזם" - 72110 מעבדה מס' - 2 חד-תאיים (Protists) המונח חד-תאיים (או חד-תאונים) מתייחס בדרך כלל ליצורים המורכבים מתא אחד בלבד, והם אאוקריוטים - כלומר בעלי גרעין תא, אברונים נבדלים וממברנות

Læs mere

יוזמות בית ספריות מקדמות פיתוח חשיבה

יוזמות בית ספריות מקדמות פיתוח חשיבה יוזמות בית ספריות מקדמות פיתוח חשיבה משרד החינוך המזכירות הפדגוגית ירושלים, תשס"ט - 2009 צוות היגוי: פרופ' ענת זוהר, ערן ברק-מדינה הערכת תוכניות: ערן ברק-מדינה, דר' הילה אביאלי עריכה: ד"ר שלומית גינוסר

Læs mere

מבוא בעבודת מחקר זו אבדוק את מערכת הקשרים בין מקורות של מחויבות ארגונית לבין ביטויים שלה,

מבוא בעבודת מחקר זו אבדוק את מערכת הקשרים בין מקורות של מחויבות ארגונית לבין ביטויים שלה, מבוא בעבודת מחקר זו אבדוק את מערכת הקשרים בין מקורות של מחויבות ארגונית לבין ביטויים שלה, בסוגים שונים של ארגונים. שלושת התחומים של המקורות למחויבות ארגונית: חישוביים, ערכיים וזהות העצמי, מבוססים על הלימה

Læs mere

הקשר בין אמונות בריאותיות של הורים לבין חגירת ילדים במושבי בטיחות באוכלוסייה הערבית במדינת ישראל

הקשר בין אמונות בריאותיות של הורים לבין חגירת ילדים במושבי בטיחות באוכלוסייה הערבית במדינת ישראל הקשר בין אמונות בריאותיות של הורים לבין חגירת ילדים במושבי בטיחות באוכלוסייה הערבית במדינת ישראל חיר עומרי עבודת גמר מחקרית (תיזה) המוגשת כמילוי חלק מהדרישות לקבלת התואר "מוסמך האוניברסיטה " אוניברסיטת

Læs mere

סיכומים פסיכולוגיה התפתחותית

סיכומים פסיכולוגיה התפתחותית סיכומים פסיכולוגיה התפתחותית 150101/1/ שיעור 1 מבוא פסיכולוגיה: מדע החוקר את התנהגות האדם )ובעלי החיים(. יש להבחין בין ההתנהגות הברורה והגלויה )הדברים שניתנים לצפייה ישירה(, לבין התנהגות שאינה נצפית בצורה

Læs mere

אּי תי ג רפוּנ קל 2011 תשע"ב

אּי תי ג רפוּנ קל 2011 תשעב עלוּ ח ה אּי תי ג רפוּנ קל רס חוברת למידה ועזר להדרכה הסוקרת את התפתחות השימוש בחרס ע"י האדם מגילויו ועד ימינו, ופותחת אשנבים מגוונים להכרות מעשירה עם עולם הארכיאולוגיה והמרחב דרך דגש על שברי כלי החרס שאנחנו

Læs mere

"פרויקט אישה" - הערכת התכנית לפיתוח מנהיגות נשים בקהילה לקידום בריאות נשים

פרויקט אישה - הערכת התכנית לפיתוח מנהיגות נשים בקהילה לקידום בריאות נשים מרכז סמוקלר לחקר מדיניות הבריאות "פרויקט אישה" - הערכת התכנית לפיתוח מנהיגות נשים בקהילה לקידום בריאות נשים דוח מסכם אירית אלרועי רויטל גרוס יעל אשכנזי ברוך רוזן הדוח מהווה חלק מפרויקט "אישה" וממומן בידי

Læs mere

)א( בראשית. אמר רבי יצחק: לא היה צריך

)א( בראשית. אמר רבי יצחק: לא היה צריך פרשת בראשית א א ב ר א ש ית ב ר א א לה ים א ת ה ש מ י ם ו א ת ה א ר ץ: )א( בראשית. אמר רבי יצחק: לא היה צריך להתחיל ]את[ התורה אלא מ"הח דש הזה לכם" )שמות יב, ב(, שהיא מצוה ראשונה שנצטוו ]בה[ ישראל, ומה

Læs mere

קובי פרץ זוהר שדה פרויקט גמר מוגש על ידי במסגרת הקורס: פרויקט יישומי בהדרכת: המכללה הדתית לחינוך גבעת וושינגטון תמוז, תשס"ד יוני, 4112

קובי פרץ זוהר שדה פרויקט גמר מוגש על ידי במסגרת הקורס: פרויקט יישומי בהדרכת: המכללה הדתית לחינוך גבעת וושינגטון תמוז, תשסד יוני, 4112 השפעת תכנית התערבות על כושר גופני אירובי בריצה ארוכה בין תלמידי כיתות יא'- יב' בעלי הפרעות קשב וריכוז והיפראקטיביות ADHD( (לתלמידים בחינוך הרגיל שלא עברו תכנית התערבות. פרויקט גמר מוגש על ידי קובי פרץ

Læs mere

תולדות ייסודו של התלמוד הבבלי כיצירה ספרותית

תולדות ייסודו של התלמוד הבבלי כיצירה ספרותית נחמיה בריל תולדות ייסודו של התלמוד הבבלי כיצירה ספרותית א עם הכרעתה של המדינה היהודית בזרוע הברזל של רומא, החלה תקופה בתולדות הספרות היהודית שמהלכה התאפיין בשקיעה מוחלטת, אך לקראת סיומה היא גילתה התחזקות

Læs mere

מערכת הגנת צד

מערכת הגנת צד Rodi מערכת הגנת צד הוראות שימוש ואחריות HE 2 1 3 1 2 A B C 3 1 2 D E F G H I J איורים ARGENTINA Bebehaus S.A. Tel. + 54 (911) 6265 0665 Fax + 54 (911) 5050 2339 info@bebehaus.com.ar www.bebehaus.com.ar

Læs mere

יאז. כל טבליה ורודה מכילה: דרוספירנון 3 מ"ג Drospirenone 3 mg לרופא. אסטרוגן (אתינילאסטרדיול) ופרוגסטוגן (דרוספירנון).

יאז. כל טבליה ורודה מכילה: דרוספירנון 3 מג Drospirenone 3 mg לרופא. אסטרוגן (אתינילאסטרדיול) ופרוגסטוגן (דרוספירנון). עלון לצרכנית לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו- 1986 התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד יאז טבליות מצופות כל טבליה ורודה מכילה: דרוספירנון 3 מ"ג Drospirenone 3 mg אתינילאסטרדיול (כבטדקס קלאטראט) 0.02

Læs mere

קורות חיים רצפים התפתחותיים לאורך החיים, התסמונות והבעיות הפסיכופתולוגיות בתקופות מעבר שונות

קורות חיים רצפים התפתחותיים לאורך החיים, התסמונות והבעיות הפסיכופתולוגיות בתקופות מעבר שונות A Publication of The Group פסיכיאטריה רבעון בנושא פסיכיאטריה דצמבר - 2007 פברואר 2008 גיליון מס' 6 קורות חיים רצפים התפתחותיים לאורך החיים, התסמונות והבעיות הפסיכופתולוגיות בתקופות מעבר שונות איכות השירות

Læs mere

הנאורות היא יציאתו של האדם ממצב חוסר הבגרות שהביא על עצמו. חוסר בגרות משמעו

הנאורות היא יציאתו של האדם ממצב חוסר הבגרות שהביא על עצמו. חוסר בגרות משמעו מהי נאורות? הנאורות היא יציאתו של האדם ממצב חוסר הבגרות שהביא על עצמו. חוסר בגרות משמעו חוסר היכולת להשתמש בשכל בלא הנחיה של אחר. כשהסיבה לחוסר הבגרות אינה בעיה שכלית, אלא הימנעות מהחלטה להשתמש בו בלא

Læs mere

רכבת ישראל מכרז מס' TENDER FOR THE SUPPLY AND MAINTENANCE OF ELECTRIC MULTIPLE UNIT (EMU) מסמך ג' נספחים

רכבת ישראל מכרז מס' TENDER FOR THE SUPPLY AND MAINTENANCE OF ELECTRIC MULTIPLE UNIT (EMU) מסמך ג' נספחים רכבת ישראל מכרז מס' 51430 TENDER FOR THE SUPPLY AND MAINTENANCE OF ELECTRIC MULTIPLE UNIT (EMU) מסמך ג' נספחים מסמך ג'- נספחים -23.3.2016 1 מסמך ג' נספחים הוראות לביצוע AS MADE מפרט בקרת איכות של הרכבת

Læs mere

יום ראשון, ו בניסן תשע ד 6 באפריל 2014 מרכז וואהל, אוניברסיטת בר-אילן

יום ראשון, ו בניסן תשע ד 6 באפריל 2014 מרכז וואהל, אוניברסיטת בר-אילן משרד החינוך המינהל הפדגוגי האגף למחוננים ולמצטיינים יום ראשון, ו בניסן תשע ד 6 באפריל 2014 מרכז וואהל, אוניברסיטת בר-אילן חברי המערכת: שלומית רחמל מאירה אבידר אפרת חן ציקי רדיאנו עריכה לשונית: סטודיו שושנה

Læs mere

כנס מנדל לחינוך יום חמישי כ א כסלו תשס ט ± בדצמבר כפר המכביה תכנית תקצירים מאמרים

כנס מנדל לחינוך יום חמישי כ א כסלו תשס ט ± בדצמבר כפר המכביה תכנית תקצירים מאמרים כנס מנדל לחינוך יום חמישי כ א כסלו תשס ט ± בדצמבר כפר המכביה תכנית תקצירים מאמרים הקדמה לרגל כנס מנדל לחינוך שנות חינוך בישראל עבר הווה ועתיד המתקיים ב ± בדצמבר בכפר המכביה מוגשת לכם אסופת מאמרים זוÆ

Læs mere

7. מעברים לבעלי חיים ופתרונות טכניים אחרים הגישה הכללית 7.2 צמצום אפקט החיץ: מעברים תחתיים 7.1 צמצום אפקט החיץ: מעברים עיליים

7. מעברים לבעלי חיים ופתרונות טכניים אחרים הגישה הכללית 7.2 צמצום אפקט החיץ: מעברים תחתיים 7.1 צמצום אפקט החיץ: מעברים עיליים . מעברים לבעלי חיים ופתרונות טכניים אחרים הגישה הכללית.1 צמצום אפקט החיץ: מעברים עיליים.2 צמצום אפקט החיץ: מעברים תחתיים.3 מניעה וצמצום של תמותת בעלי חיים ושל אפקט החיץ.4 צמצום אפקט החיץ ותמותת בעלי חיים:

Læs mere

"השלטון בישראל בכלל לא שומר על זכויות המיעוט הערבי"

השלטון בישראל בכלל לא שומר על זכויות המיעוט הערבי החפירות בעיצומן מחוז צפון גיליון מס' / 11 נובמבר 2009 ב 15.10.2009 הטרקטורים עלו לשטח והחלה בניית בית הפרקליט של מחוז הצפון מעקב בדק בית // עמ' 9 "השלטון בישראל בכלל לא שומר על זכויות המיעוט הערבי" עו"ד

Læs mere

לטפל בהפרעת קשב וריכוז דרך טיפול משפחתי - עבודה של שיתוף פעולה

לטפל בהפרעת קשב וריכוז דרך טיפול משפחתי - עבודה של שיתוף פעולה 11 לטפל בהפרעת קשב וריכוז דרך טיפול משפחתי - עבודה של שיתוף פעולה עדנה כצנלסון ואיריס ברנט תקציר מאמרים בנושא טיפול בבעיית קשב וריכוז והיפראקטיביות disorder( )Attention deficit hyperactivity מתמקדים, על

Læs mere

כתב עת למורי הכימיה מינהלת מל"מ המרכז הישראלי לחינוך מדעי-טכנולוגי על שם עמוס דה-שליט המחלקה להוראת המדעים

כתב עת למורי הכימיה מינהלת מלמ המרכז הישראלי לחינוך מדעי-טכנולוגי על שם עמוס דה-שליט המחלקה להוראת המדעים על סיון תשע ה יולי 2015 כתב עת למורי הכימיה משרד החינוך המזכירות הפדגוגית, אגף מדעים הפיקוח על הוראת הכימיה מינהלת מל"מ המרכז הישראלי לחינוך מדעי-טכנולוגי על שם עמוס דה-שליט המחלקה להוראת המדעים משרד החינוך

Læs mere

נוקאאוט חרדי מחיצה בכותל מאז ומעולם קצת על הרפורמים רפורמים בקרב יהודי ארה"ב מרכזים רפורמיים בלבד בת"א התבוללות בקהילות ליברליות

נוקאאוט חרדי מחיצה בכותל מאז ומעולם קצת על הרפורמים רפורמים בקרב יהודי ארהב מרכזים רפורמיים בלבד בתא התבוללות בקהילות ליברליות מהדורת יום ו העיתון של כל הציבור החרדי ו' בתמוז תשע"ז 30/6/17 גיליון מס 157 מחיר: 5.00 ש"ח 5.00 20:33 20:33 20:30 20:31 20:32 20:31 20:34 פרשת חקת 19:31 19:28 19:13 19:19 19:20 19:32 19:25 נוקאאוט חרדי

Læs mere

אסופת מאמרים הפרעות תפקודיות

אסופת מאמרים הפרעות תפקודיות אסופת מאמרים הפרעות תפקודיות של מערכת העיכול אסופת מאמרים הפרעות תפקודיות של מערכת העיכול תוכן עניינים 4 הקדמה............................................................................... 7 רקע כללי.............................................................................

Læs mere

מובל ים סוף-ים מלח תכנית מחקר בדיקת חלופות דו"ח סופי תקציר מנהלים. Red Sea Dead Sea Water Conveyance מרץ 2014 הוכן על ידי

מובל ים סוף-ים מלח תכנית מחקר בדיקת חלופות דוח סופי תקציר מנהלים. Red Sea Dead Sea Water Conveyance מרץ 2014 הוכן על ידי מול ים סוף-ים מלח Red Sea Dead Sea Water Conveyance תכנית מחקר דיקת חלופות דו"ח סופי תקציר מנהלים מרץ 2014 הוכן על ידי פרופסור 'ון אנת'וני אלן מכללת קינ'ס קול' לונדון וית הספר ללימודי המזרח ואפריקה, לונדון

Læs mere

- הלעפה תוארוה - יטוחלא ןופלט C-450 םגד : 1

- הלעפה תוארוה - יטוחלא ןופלט C-450 םגד : 1 - הוראות הפעלה - טלפון אלחוטי דגם: 450-C 1 תוכן העניינים 3 4 9-5 9 10-9 11-10 13-11 16-14 21-16 23-22 29-23 30-29 32-30 37-33 38-37 39-38 40 41 43-42 44-43 45 תיאור המכשיר הוראות בטיחות התקנת המכשיר כיוון

Læs mere

דגם SDC

דגם SDC הוראות שימוש והפעלה למייבש כביסה עם קונדנסר דגם SDC18809 יבוא ושיווק: סמ-ליין בע"מ, רח' גרניט 12 ק,. אריה פתח תקווה. שרות לקוחות: 03-9254812, מוקד מרכזי: 1-800-26-11-26 www.miniline.com/samsung 2 תוכן

Læs mere

גלובס לתעשייה רב תחומיות ובין תחומיות באקדמיה ובתעשייה בשיתוף

גלובס לתעשייה רב תחומיות ובין תחומיות באקדמיה ובתעשייה בשיתוף גלובס לתעשייה גיליון מס' 4 מארס 2013 רב תחומיות ובין תחומיות באקדמיה ובתעשייה בשיתוף גיליון מס' 4 מארס 2013 המערכת דבר לתעשייה גלובס רב תחומיות ובין תחומיות באקדמיה ובתעשייה בשיתוף שני אילני קוראים יקרים,

Læs mere

מיקור-חוץ בתוכנית "מעגלי תעסוקה": ניתוח והמלצות

מיקור-חוץ בתוכנית מעגלי תעסוקה: ניתוח והמלצות המרכז לצדק חברתי ודמוקרטיה ע"ש יעקב חזן במכון ון ליר בירושלים נייר עבודה מיקור-חוץ בתוכנית "מעגלי תעסוקה": ניתוח והמלצות רמי אדוט מאי 2017 מבוא שאלת החזרה לעבודה ועידודם של תובעי הבטחת הכנסה להשתלב בשוק

Læs mere

Avir harim tzalul kayayin Vereiach oranim, Nisa beru'ach ha'arbayim Im kol pa'amonim.

Avir harim tzalul kayayin Vereiach oranim, Nisa beru'ach ha'arbayim Im kol pa'amonim. YERUSHALAYIM SHEL ZAHAV Avir harim tzalul kayayin Vereiach oranim, Nisa beru'ach ha'arbayim Im kol pa'amonim. Uvetardemat ilan va'even Shvuyah bachalomah, Ha'ir asher badad yoshevet /nitzevet Uvelibah

Læs mere

עוצרים את התדרדרות המגוון הביולוגי והסביבה בישראל

עוצרים את התדרדרות המגוון הביולוגי והסביבה בישראל עוצרים את התדרדרות המגוון הביולוגי והסביבה בישראל ההיערכות הישראלית לשמירת הטבע: עמידה בהמלצות ה- OECD וביעדי התכנית האסטרטגית העולמית לשמירה על המגוון הביולוגי לשנים 2020-2011 פערים והמלצות כל הזכויות

Læs mere

צרכנים: ועוד ... ירושלים, 4 בפברואר 2013

צרכנים: ועוד ... ירושלים, 4 בפברואר 2013 תגובת התשתית באגן ים המלח לשינויים הטבעיים ומעשה ידי אדם: 2013-2016 מסגרת רב שנתית לניטור ומחקר, 2016 ירושלים, 4 בפברואר 2013 החל כשני פרויקטים נפרדים: אי יציבות התשתית בים המלח ניטור ומחקר גוף המים צרכנים:

Læs mere

החברה הכלכלית לפיתוח חולון בע"מ רח' ארלוזורוב 51, חולון, טלפון: /5/6 פקס:

החברה הכלכלית לפיתוח חולון בעמ רח' ארלוזורוב 51, חולון, טלפון: /5/6 פקס: Jean Paul Viguer et Associ es Architecture et Urbanisme Paris, France ק.ס.מ. קבוצת סוף מערב תכנון הסביבה ותכנון אורבני פתח תקווה 972-3-9214510 עיריית חולון מינהל ההנדסה החברה הכלכלית לפיתוח חולון בע"מ

Læs mere

Facade 4. 02 Soveværelse 02 Soveværelse. 4 Værelse 10 m². 04 Værelse 3397 3325. 16 Trapperum 19 m². 14 Bad. 1700 11 Entré. 11 Entré 6 m². Stue.

Facade 4. 02 Soveværelse 02 Soveværelse. 4 Værelse 10 m². 04 Værelse 3397 3325. 16 Trapperum 19 m². 14 Bad. 1700 11 Entré. 11 Entré 6 m². Stue. A(A)-1- Type 3-3,2 m² Type 4-98,2 m² Type 1-76, Type 6-3, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 12588 7452 9768 8280 3050 4 4 3397 3325 3050 4520 4 44 4259 m² AA AB Facade 3 Forsyningsskabe Gang 3682 8152 21 m² 2080

Læs mere

קבוצת טיפול תרופתי התוויות רפואיות התוויות נגד בקסטר עלון לצרכן אנדוקסן בקסטר 50 מ"ג טבליות מצופות אנדוקסן בקסטר 200 מ"ג אבקה לתמיסת הזרקה

קבוצת טיפול תרופתי התוויות רפואיות התוויות נגד בקסטר עלון לצרכן אנדוקסן בקסטר 50 מג טבליות מצופות אנדוקסן בקסטר 200 מג אבקה לתמיסת הזרקה 1 בקסטר עלון לצרכן אנדוקסן בקסטר 50 מ"ג טבליות מצופות אנדוקסן בקסטר 200 מ"ג אבקה לתמיסת הזרקה אנדוקסן בקסטר 500 מ"ג אבקה לתמיסת הזרקה אנדוקסן בקסטר 1 ג' אבקה לתמיסת הזרקה CYCLOPHOSPHAMIDE בקסטר אנדוקסן

Læs mere

רבעון ארגון מגדלי בקר בישראל אגודה שיתופית חקלאית בע"מ

רבעון ארגון מגדלי בקר בישראל אגודה שיתופית חקלאית בעמ רבעון ארגון מגדלי בקר בישראל אגודה שיתופית חקלאית בע"מ סתיו 2011 מספר 129 סוס סנטר - עכשיו גם בזרזיר חנות לציוד רכיבה הגדולה ביותר במזרח התיכון מחירים מיוחדים לציוד בוקרים בר-מסעדה במחירים מיוחדים ללקוחות

Læs mere

הגנת הצומח מהגזע האלים שוכנת כבר עשר שנים במטעי הבננות בירדן!

הגנת הצומח מהגזע האלים שוכנת כבר עשר שנים במטעי הבננות בירדן! הגנת הצומח ד ר יאיר ישראלי צילם: ד ר יאיר ישראלי מחלת Fusarium מהגזע האלים Tropical Race 4 שוכנת כבר עשר שנים במטעי הבננות בירדן! יאיר ישראלי / צמח נסיונות קפדה על כללי הסגר נאותים והימנעות מהבאת חומר

Læs mere

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Alle eksisterende ejendomme på følgende matrikler skal separatkloakeres Arninge 4c Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4e Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4f Ore By,

Læs mere

למקרר דגם: RT-62 EASW

למקרר דגם: RT-62 EASW הוראות שימוש והפעלה למקרר דגם: RT-62 EASW יבוא ושיווק: סמ-ליין בע"מ רחוב גרניט 12 ק,. אריה, פתח תקווה טל: 03-9254809 פקס: 03-9234349 לקוחות יקרים! תודה על שרכשתם את המקרר המעולה מתוצרת.SAMSUNG אנו בטוחים

Læs mere

לראות את המציאות כפי שהיא טריפלה אם כל הפורמולות האיורוודית

לראות את המציאות כפי שהיא טריפלה אם כל הפורמולות האיורוודית לראות את המציאות כפי שהיא טריפלה אם כל הפורמולות האיורוודית w w w. a y u r v e d a - h e a l. c o m, i g a l k u t i n @ g m a i l. c o m " זה אשר רואה את המציאות כפי שהיא, בעל שליטה עצמית, סובב בעולם

Læs mere

Find bibelsk undervisning & forkyndelse på:

Find bibelsk undervisning & forkyndelse på: Find bibelsk undervisning & forkyndelse på: http://www.skriften.blogspot.com/ Det er Guds ære at holde en sag skjult, det er kongens ære at udforske en sag Ord 25:2. v1 Dette er Adams slægtsbog. Dengang

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

Intro Design of Experiments

Intro Design of Experiments Intro Design of Experiments OH no: 1 Faktorer, niveauer, behandlinger og gentagelser Styrbare faktorer Faktorer Styrbare (controllable) faktorer Støjfaktorer (nuisance factors) Kvalitative Kvantitative

Læs mere

תוכן עניינים המהנדס של המדינה... 8 מחויבות למשתמשי הדרך, לחברה ולקהילה.. 70 אסטרטגיה וניהול נושא הקיימות והאחריות מנהלים באחריות...

תוכן עניינים המהנדס של המדינה... 8 מחויבות למשתמשי הדרך, לחברה ולקהילה.. 70 אסטרטגיה וניהול נושא הקיימות והאחריות מנהלים באחריות... אחריות תאגידית 2016 תוכן עניינים דבר יושב ראש הדירקטוריון...4 דבר המנכ"ל...5 דו"ח הקיימות והאחריות התאגידית... 6 של נתיבי ישראל... 6 תוכן ומבנה...7 המהנדס של המדינה... 8 שנות ה- 60...15 שנות ה- 70...16

Læs mere

Fortællingen om Noa - Heidi Fredsgård Larsen - TOTEM, nr. 33, foråret 14 - Side 1 af 15 TOTEM

Fortællingen om Noa - Heidi Fredsgård Larsen - TOTEM, nr. 33, foråret 14 - Side 1 af 15 TOTEM Fortællingen om Noa - Heidi Fredsgård Larsen - TOTEM, nr. 33, foråret 14 - Side 1 af 15 TOTEM Tidsskrift ved Religionsvidenskab, Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet Nummer 33, forår 2014

Læs mere

Geometrinoter 2. Brahmaguptas formel Arealet af en indskrivelig firkant ABCD kan tilsvarende beregnes ud fra firkantens sidelængder:

Geometrinoter 2. Brahmaguptas formel Arealet af en indskrivelig firkant ABCD kan tilsvarende beregnes ud fra firkantens sidelængder: Geometrinoter 2, jnur 2009, Kirsten Rosenkilde 1 Geometrinoter 2 Disse noter omhndler sætninger om treknter, trekntens ydre røringscirkler, to cirklers rdiklkse smt Simson- og Eulerlinjen i en treknt.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

Frederik Christian von Havens beskrivelse af Cod. Heb. 7-9: en tentativ transskription m.m. (NKS 133 fol., vol. I, s.

Frederik Christian von Havens beskrivelse af Cod. Heb. 7-9: en tentativ transskription m.m. (NKS 133 fol., vol. I, s. Frederik Christian von Havens beskrivelse af Cod. Heb. 7-9: en tentativ transskription m.m. (NKS 133 fol., vol. I, s. 56-60 og 61-65) I dokumentet ses til venstre de sider i von Havens katalog over de

Læs mere

Projekt 2.4 Euklids konstruktion af femkanten

Projekt 2.4 Euklids konstruktion af femkanten Projekter: Kapitel Projekt.4 Euklids konstruktion af femkanten Et uddrag af sætninger fra Euklids Elementer, der fører frem til konstruktionen af den regulære femkant. 0. Forudsætninger, definitioner og

Læs mere

INVH.K INVITATION HOMES DEAN FOODS CO MOSAIC COMPANY NOBLE ENERGY PAA PLAINS ALL AMER RGC REGAL ENTMT GRP SABR.O SABRE CORPORATN

INVH.K INVITATION HOMES DEAN FOODS CO MOSAIC COMPANY NOBLE ENERGY PAA PLAINS ALL AMER RGC REGAL ENTMT GRP SABR.O SABRE CORPORATN מצבי קיצון במניות מארה"ב נכון לתאריך 5.08.7 * ראו הסבר בתחתית הדף משתתפות 82 מניות )מעל 0$ ומחזור מעל M מניות ביום( מניות בקיצון אקסטרים עם JBB מותאם לעבודה עם אסטרטגיית TOT - - - - - - - - INVITATION

Læs mere

Sorø 2004. Opgaver, geometri

Sorø 2004. Opgaver, geometri Opgaver, geometri 1. [Balkan olympiade 1999]. For en given trekant ABC skærer den omskrevne cirkel BC s midtnormal i punkterne D og E, og F og G er spejlbillederne af D og E i BC. Vis at midtpunkterne

Læs mere

1 Trekantens linjer. 1.1 Medianer En median er en linje i en trekant der forbinder en vinkelspids med midtpunktet af modstående side.

1 Trekantens linjer. 1.1 Medianer En median er en linje i en trekant der forbinder en vinkelspids med midtpunktet af modstående side. Geometrinoter, maj 007, Kirsten Rosenkilde 1 Geometrinoter Disse noter omhandler grundlæggende sætninger om trekantens linjer, sammenhængen mellem en vinkel og den cirkelbue den spænder over, indskrivelige

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr.

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr. Byplanvedtægt nr. 2 For en del af Niverød by Tillæg 1 Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 18. juni 1968 Delvis ophævet af Lokalplan nr. 40 KARLEBO KOMMUNE TILLÆG NR. 1 TIL PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 2 FOR

Læs mere

NCE/12/00576 Decisão de apresentação de pronúncia - Novo ciclo de estudos

NCE/12/00576 Decisão de apresentação de pronúncia - Novo ciclo de estudos NCE/12/00576 Decisão de apresentação de pronúncia - Novo ciclo de estudos NCE/12/00576 Decisão de apresentação de pronúncia - Novo ciclo de estudos Decisão de Apresentação de Pronúncia ao Relatório da

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41 BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET Byplanvedtægt nr. 41 Byplanvedtægt nr. 41 - for Nødebo-området I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Transformationsgeometri: Inversion. Kirsten Rosenkilde, august Inversion

Transformationsgeometri: Inversion. Kirsten Rosenkilde, august Inversion Transformationsgeometri: Inversion. Kirsten Rosenkilde, august 2007 1 Inversion Inversion er en bestemt type transformation af planen, og ved at benytte transformation på en geometrisk problemstilling

Læs mere

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup 1e 1a 1a 604024 m² 1r 1aa Tangvej 1n Tegningsnr. : LE34_ 100128-1016_ 2 Ret til at etablere natur (permanent indgreb), jf. 33, stk. 4 1: 3000 15 1q Matr. nr. 1rLungholm

Læs mere

1 Trekantens linjer. Definition af median En median er en linje i en trekant der forbinder en vinkelspids med midtpunktet af modstående side.

1 Trekantens linjer. Definition af median En median er en linje i en trekant der forbinder en vinkelspids med midtpunktet af modstående side. Geometrinoter 1, januar 009, Kirsten Rosenkilde 1 Geometrinoter 1 Disse noter omhandler grundlæggende sætninger om trekantens linjer, sammenhængen mellem en vinkel og den cirkelbue den spænder over, samt

Læs mere

1 Trekantens linjer. Definition af median En median er en linje i en trekant der forbinder en vinkelspids med midtpunktet af modstående side.

1 Trekantens linjer. Definition af median En median er en linje i en trekant der forbinder en vinkelspids med midtpunktet af modstående side. Geometrinoter 1, januar 2009, Kirsten Rosenkilde 1 Geometrinoter 1 Disse noter omhandler grundlæggende sætninger om trekantens linjer, sammenhængen mellem en vinkel og den cirkelbue den spænder over, samt

Læs mere

Canti erotici calabresi

Canti erotici calabresi Duonnu Pantu e Vincenzo Ammirа Canti erotici calabresi A cura di Giuseppe Candido e Filippo Curtosi Jati gridannu ppe tuttu lu munnu Viva lu cazzu, lu culu, e lu cunnu EDIZIONI DuonnuPantueVincenzoAmmirа

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug GEOMETRI 89. Kopiering er u-økonomisk og forbudt til erhvervsformål.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug GEOMETRI 89. Kopiering er u-økonomisk og forbudt til erhvervsformål. Kun salg ved direkte kontakt mellem skole og forlag. Kopiering er u-økonomisk og forbudt til erhvervsformål. GEOMETRI 89 Side Emne 1 Indholdsfortegnelse 2 Måling af vinkler 3 Tegning og måling af vinkler

Læs mere

Tab.21. Fig.46. Tab.22. Fig.47.

Tab.21. Fig.46. Tab.22. Fig.47. Thomas Bugge "De første grunde til den rene eller abstrakte mathematik. Tredje og sidste Deel. Den oekonomiske og den militaire Landmaaling". Kiøbenhavn 1814. 61 Tab.21. Fig.37. Paa en afstukken Linie

Læs mere

GEOMETRI. Generelt om vinkler. Notation for vinkler: u, A, BAC. Topvinkler er lige store, x = y

GEOMETRI. Generelt om vinkler. Notation for vinkler: u, A, BAC. Topvinkler er lige store, x = y GEOMETRI Generelt om inkler Nottion for inkler: u, A, BAC Topinkler er lige store, x y Komplementinkler er inkler, der tilsmmen er 90 u + 90 Supplementinkler er inkler, der tilsmmen er 180 (I stedet for

Læs mere

Paradokser og Opgaver

Paradokser og Opgaver Paradokser og Opgaver Mogens Esrom Larsen Vi modtager meget gerne læserbesvarelser af opgaverne, samt forslag til nye opgaver enten per mail (gamma@nbi.dk) eller per almindelig post (se adresse på bagsiden).

Læs mere

Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune)

Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune) Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 03.06.2013 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 274 For et område til sommerhusformål ved Klevevej, Lodbjerg

Læs mere

MARINE COMMANDER 3000

MARINE COMMANDER 3000 INDHOLD Introduktion.. 2 Opsætning af computeren 2 Start et spil.... 3 Kampen (The Battle). 5 Forskellige varianter.. 6 Valg af type spil 8 Lav din egen startposition... 8 Tasten Near Miss. 11 Kontrol

Læs mere

Restaurering af bynære vandløb. Et samarbejde mellem. Frederikssund Kommune og. Frederikssund Forsyningen

Restaurering af bynære vandløb. Et samarbejde mellem. Frederikssund Kommune og. Frederikssund Forsyningen Restaurering af bynære vandløb. Et samarbejde mellem Frederikssund Kommune og Frederikssund Forsyningen Jørgen Skaarup Frederikssund Forsyning Byens Vand Troels Karlog Frederikssund Kommune Restaurering

Læs mere

Thomas Bugge "De første grunde til Regning, Geometrie, Plan-Trigonometrie og Landmaaling". Kiøbenhavn 1795. Tredje Kapitel

Thomas Bugge De første grunde til Regning, Geometrie, Plan-Trigonometrie og Landmaaling. Kiøbenhavn 1795. Tredje Kapitel Thomas Bugge "De første grunde til Regning, Geometrie, Plan-Trigonometrie og Landmaaling". Kiøbenhavn 1795. Tredje Kapitel Skievvinklede Trianglers Opløsning Tab.17. Fig.259. 21 I enhver retlinet flad

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012

Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012 Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi en lokalplan?

Læs mere

Tab.23. Fig.63 og Fig.64

Tab.23. Fig.63 og Fig.64 Thomas Bugge "De første grunde til den rene eller abstrakte mathematik. Tredje og sidste Deel. Den oekonomiske og den militaire Landmaaling". Kiøbenhavn 1814.. Fig.63 og Fig.64 76 Naar der gives en ret

Læs mere

Hvad forstås ved et samlet udbud September 2013

Hvad forstås ved et samlet udbud September 2013 Samlet vedligeholdsudbud 2013 Hvad forstås ved et samlet udbud September 2013 2 Hvad forstås ved et samlet Tilbudsgiver kan afgive på kombinationer af entrepriser ( med rabat) ved samlet overdragelse af

Læs mere

Delprøven uden hlælpemidler

Delprøven uden hlælpemidler Matematik B - Juni 2014 Af hensyn til CAS-programmet er der anvendt punktum som decimaltegn. Delprøven uden hlælpemidler Opgave 1 AB=8, A1B=12, AC=10 Opgave 2 Hvor y er salget af øko. fødevarer i mio.

Læs mere

Teknisk. Matematik FACITLISTE. Preben Madsen. 4. udgave

Teknisk. Matematik FACITLISTE. Preben Madsen. 4. udgave Teknisk Preben Madsen Matematik 4. udgave FACITLISTE Indhold TAL OG ALGEBRA... LIGNINGER OG ULIGHEDER... GEOMETRI... 4 TRIGONOMETRI... 5 CIRKLEN... 5 6 OVERFLADER UDFOLDNINGER... 5 7 RUMFANG... 8 8 ANALYTISK

Læs mere

FORKLARENDE TEKST KODE NB! Delfelt å er altid ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl.

FORKLARENDE TEKST KODE NB! Delfelt å er altid ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl. x AGROVOC emneord ag 170 alle delfelter 470 alle delfelter, ekskl. u 570 alle delfelter, ekskl. u NAL emneord aj 001 c Ajourføringsdato

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

Hvad forstås ved et samlet driftsudbud Maj 2012 revideret

Hvad forstås ved et samlet driftsudbud Maj 2012 revideret Samlet driftsudbud 2012 Hvad forstås ved et samlet driftsudbud Maj 2012 revideret Hvad forstås ved et samlet Tilbudsgiver kan afgive på kombinationer af entrepriser ( med rabat) ved samlet overdragelse

Læs mere