Kære statsminister Lars Løkke Rasmussen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kære statsminister Lars Løkke Rasmussen"

Transkript

1 Sønderborg den 11. august 2015 Kære statsminister Lars Løkke Rasmussen I Sønderborg Kommune har vi med interesse lyttet til regeringens planer om en mere jævn fordeling af statslige arbejdspladser i landet. Vi bakker fuldt op om planerne, da Sønderborg Kommune har styrker og potentialer, som vi er overbeviste om kan komme hele landet til gavn med en bedre udnyttelse. Derfor sender vi her vores forslag til, hvilke statslige styrelser og institutioner der med fordel kan placeres i Sønderborg. Sønderborg Kommune Rådhustorvet Sønderborg Tlf Sønderborg er en progressiv kommune med verdensførende innovative virksomheder, universitetsmiljø og dejlige bosætningsmuligheder ved skov og strand. Men vi er også en kommune, der har tabt mange arbejdspladser som følge af den finansielle krise og centralisering i den offentlige sektor. For at sikre fortsat vækst hos vores store industrivirksomheder har vi hårdt brug for at skabe et bredere arbejdsmarked. Blandt andet har vi efter lukningen af Sønderborg Sergentskole brug for nye statslige arbejdspladser, der kan fungere som ægtefællejob for ansatte på vores store industrivirksomheder. Placering af statslige styrelser og institutioner vil være en nødvendig og vigtig brik i at skabe et bredere arbejdsmarked og dermed sikre private arbejdspladser, og samtidig mener vi, at en flytning hertil faktisk kan fordre udvikling og nytænkning i statslige institutioner. Samtidig har Sønderborg en størrelse og et niveau, hvor vi er i stand til at modtage statslige styrelser eller institutioner med succes. Vi er klar til at anvise såvel byggegrunde som spændende bygninger til styrelserne, ligesom vi vil glæde os til at tage rigtigt godt imod medarbejdere. Og så har Sønderborg en god infrastrukturel beliggenhed for en styrelse med kun 35 minutter i fly til København. Konkret peger vi på følgende seks styrelser og institutioner, der med fordel kan placeres i Sønderborg: Energistyrelsen Kulturstyrelsen Naturstyrelsen Politiskolen Erhvervsstyrelsen Styrelsen for Forskning og Innovation Side 1

2 Brug for nye arbejdspladser Sønderborg Kommune har siden 2008 haft et stort tab på arbejdspladser i både private og offentlige virksomheder - en tilbagegang på over 12 %. Værst ser det ud i den private sektor, hvor der har været et fald på arbejdspladser. For statslige arbejdspladser har der været et fald på 281 arbejdspladser, og til dette tal skal lægges 180 arbejdspladser fra nedlæggelsen af Sønderborg Kaserne, der ikke er taget med i statistikken endnu. Sønderborg har således mistet 461 statslige arbejdspladser fra 2008 og til i dag. Herudover forventes en nedgang i antallet af regionale arbejdspladser, når funktioner fra Sønderborg Sygehus nedlægges, og op til arbejdspladser overføres til det nye supersygehus i Aabenraa. Antal arbejdspladser i Sønderborg Kommune fordelt på sektorer Arbejdssektor Udvikling Stat Regioner Kommuner Sociale kasser og fonde Offentlige virksomheder Private virksomheder Private non-profit organisationer Alt i alt Kilde: Danmarks Statistik, Ras305. Efter kommunen og medlemmer af byrådet netop har holdt en møderække med 125 af kommunens industrivirksomheder, står det klart, at virksomhederne generelt forventer vækst, men det er deres store udfordring at rekruttere kvalificerede medarbejdere, og en afgørende hurdle ligger i at skaffe job til en medfølgende ægtefælle. Flere virksomheder har fortalt, at de har haft kandidater, der trak sig fra et jobtilbud eller søgte andet job kort tid efter ansættelse grundet ægtefællens manglende mulighed for at få job. Mens virksomhederne først og fremmest efterspørger specialiserede teknikere og ingeniører, er der altså sideløbende brug for, at området kan tilbyde andre typer job til ansøgernes ægtefæller, typisk inden for humanistiske, økonomiske og sundhedsfaglige fag. Side 2

3 Potentiale i grøn teknologi Sønderborg har indbyggere og et højt kvalificeret erhvervsliv med en række store industrivirksomheder, der er landets førende inden for energiteknologi, energieffektivisering og styringer til maskiner af enhver art. Her findes en af landets stærkeste klynger af virksomheder inden for grøn teknologi. Det giver et helt særligt potentiale ikke mindst i lyset af den nylige melding fra præsident Obama i USA, som har sat klimaet og grøn omstilling højt på regeringens dagsorden. Mange andre lande i Europa og verden efterspørger ligeledes grønne løsninger. Derfor vil det være oplagt, at Energistyrelsen placeres i Sønderborg: Energistyrelsen Energistyrelsen kan med fordel placeres i Sønderborg. Udflytning af styrelsen til Sønderborg vil være et godt match med Sønderborgs erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og arbejdsmarked. Hvis der bliver valgt en løsning, hvor styrelsen deles i to, kunne man med fordel placere sektorerne byggeri og energieffektivisering, klima og byer, teknologi og internationale relationer i Sønderborg, da Sønderborg har særlige kompetencer på disse områder. Det vil samtidig give god synergi i forhold til Sønderborgs ambitiøse og konkrete arbejde med at blive CO 2 -neutral inden år før resten af Danmark. Sønderborgs grønne omstilling handler også om vækst og jobskabelse og tiltrækker stor international opmærksomhed fra byer i hele verden, som inspireres og igangsætter lignende by-drevne initiativer. Sønderborg har derfor styrket sine globale bynetværk og er i dag en førende Climate Positive rollemodel i C40, medunderskriver af EU-Kina Urbaniseringsaftalen i både 2012 og 2013 og en aktiv deltager i både EnergyCities og Covenant of Mayors. Fordele ved placering i Sønderborg: Der er følgende årsager til, at denne offentlige institution vil være naturligt beliggende i Sønderborg Kommune: 1. Sønderborg har med sit ProjectZero en stærk fælles vision om at blive CO 2 neutral i Omstillingen er dybt forankret i kommunens planlægning og processer og drevet af et offentligt-privat samarbejde med aktiv deltagelse af bl.a. Danfoss og SE. ProjectZero bygger på en kombineret klima og business-tænkning, som i stigende grad vinder internationalt gehør senest gennem The New Climate Economy, hvor koblingen mellem klima og vækst balanceres sammen med en styrket by-tænkning og med fokus på både områderne Climate Mitigation og Climate Adaptation. ProjectZero er aktiv deltager i de fleste energiforskningsprojekter, som gennemføres i regi af DTU, AAU, AU, KU, SBI, SDU og førende universiteter i Norge, Sverige, Finland og Island. Allerede i 2010 blev Sønderborg tildelt EU s Sustainable Energy Europe Award 2010 for sin førende rolle indenfor Sustainable Energy Communities. 2. Sønderborg har på få år etableret en ledende rolle inden for nybyggeri i høj energiklasse og energirenovering af områdets boligmasse ved at inddrage både nøgleaktører og community aktivt. Energieffektivisering har højeste prioritet i Sønderborgs Project Zero-omstilling, og indsatsen bakkes op med en dedikeret ressourceindsats fokuseret på borgere, virksomheder og offentlige aktører. Områdets virksomheder bakker ambitiøst op med egne indsatser, og Syddansk Universitet understøtter omstillingen gennem flere fakulteter. Indsatsen skaleres op regionalt gennem ProjectZero s aktive deltagelse i den regionale strategiske energiplanlægning og gennem deltagelse i EU H2020-projekter. Side 3

4 3. Sønderborg har demonstreret og kommunikeret byernes mulige rolle i klimaudfordring en. Siden ProjectZero blev søsat i 2007, har Sønderborg reduceret sin CO 2 -udledning med 32 % og er dermed godt på vej mod næste milepæl, 50 % reduktion i En styrkelse af byernes rolle er kernen i C40 s klimatænkning og denne tankegang vinder gehør overalt i verden, hvor borgmestre opfordres til at igangsætte ProjectZero-lignende indsatser. 4. Innovative højteknologiske løsninger præger Sønderborg-områdets virksomheder, hvoraf flertallet i deres teknologi-kerne har fokus på energieffektivitet og smarte løsninger og markedsfører disse globalt som løsninger til bl.a. byernes klima-omstilling. Syddansk Universitet og Erhvervsakademi SydVest understøtter lokalt virksomhederne med de nødvendige kompetencer, men virksomhederne samarbejder også direkte med andre førende universiteter i både Danmark og udland. 5. Sønderborgs omstilling er internationalt anerkendt i både EU, Kina og USA og i FN-systemet, hvor både SE4ALL/UNEP og UNIDO er vigtige samarbejdspartnere. ProjectZero og Sønderborg Kommune har sammen opbygget stærke internationale klima/by-netværk. Sønderborg er i dag en førende Climate Positive rollemodel i C40, medunderskriver af EU-Kina Urbaniseringsaftalen i både 2012 (Bruxelles) og 2013 (Beijing) og en aktiv deltager i både EnergyCities og Covenant of Mayors. Omstillingen tiltrækker mange besøgende til Sønderborgs ProjectZero-demonstratorier. Områdets virksomheder træder aktivt ind i netværkene og skaber Bright Green Business gennem salg af løsninger til byernes omstillinger. 6. Indsatsen bakkes op af både industrien og rådgiverne, som ikke kun løser opgaver i Danmark, men i stigende grad inddrages i Sønderborgs internationale by-netværk og løser opgaver hos partnerne. 7. Placering af Energistyrelsen i Sønderborg vil skabe en stærk synergi med Sønderborgs internationale virksomheder i forhold til at rekruttere fremtidige medarbejdere til styrelsen, men også i forhold til at gøre arbejdsmarkedet bredere, hvorved virksomhederne får lettere ved at henvise til ægtefællejob i området. 8. Sønderborg har omkring Alsion (partnerskab mellem Syddansk Universitet, Mads Clausen Instituttet og Sønderborg Kommune) et unikt miljø, hvor forskning og højt vidensniveau skaber den rette synergi for de bedst mulige arbejdsforhold. Klima og energi er et centralt omdrejningspunkt for aktørerne på Alsion. 9. Sønderborg har gode infrastrukturelle muligheder, herunder 35 min. med fly til København og under 2 timers kørsel til Hamborg Lufthavn. Fra begge byer er der direkte flyforbindelser til den øvrige verden. 10. Sønderborg har flere attraktive muligheder for placering af Energistyrelsen i Sønderborg by, bl.a. i tilknytning til nyt kontorbyggeri på Sønderborgs havnefront, tegnet af den canadiske arkitekt Frank Gehry, og direkte ved motorvejen med udsigt over Alssund. Alternativt kan der henvises til attraktive lokaler på Augustenborg Slot, der tidligere husede et psykiatrisk hospital og nu ejes af statens ejendomsselskab Freja. Slottet har i alt ca kvadratmeter, der er velegnede til kontorer. Side 4

5 Det er kendetegnende for Sønderborg, at vi har en speciel tilgang til, hvordan vi udvikler området for at være en attraktiv kommune for virksomheder og indbyggere. Kommunens grundfortælling lyder: Vi gør det i Sønderborg! I Sønderborg gør vi plads til de store tanker, og så går vi i gang. Vi er drevet af begejstring ikke mindst over, hvordan teknologi og naturvidenskab kan bruges til at skabe et bedre liv. En stor del af vores virksomheder er i fuld gang med at udvikle ny teknologi til grøn energi, som hele verden sukker efter. Mange rejser hertil for at se, hvordan vi som borgere, institutioner og virksomheder i fællesskab omstiller os til en bæredygtig, CO 2 -neutral fremtid. Vi smitter også gerne børn og unge med vores begejstring. De får særlige oplevelser med natur og teknik i skolerne, og allerede fra børnehaven lærer de at færdes i en verden med mange sprog og kulturer. Det er nemlig hverdagen på områdets globale virksomheder, og det præger byen, at universitetet er landets mest internationale. Universitetet indgår i et tæt samarbejde med erhvervslivet, forskerparker og en iværksætterfabrik. Det har til huse i vores store kultur- og videnscenter Alsion, som ligger ned til vandet midt i byen. Det er også her, at landsdelens symfoniorkester har hjemsted i en førsteklasses koncertsal. Den modsatte havnebred udvikles efter en plan af verdensarkitekten Frank Gehry med innovative virksomheder, multikulturhus og konferencehotel, som også bliver udstillingsvindue for byens grønne ansvarlighed. Byggeriet er igangsat og står færdigt i Havnen er et eksempel på, at når vi går i gang i Sønderborg, så går vi efter at skabe det unikke. Samtidig er de nye mødesteder med til at gøre Sønderborg kendt som en af landets mest ambitiøse og levende kulturbyer. I forvejen har vi et højt aktivitetsniveau med mindst én koncert eller teaterforestilling for hver dag i året, et stærkt foreningsliv, talentudvikling og tophåndbold. Der findes muligheder for alle i kommunens tætte netværk af byer og landsbyer. Og så har vi med fem fyrsteslotte i området og den historiske slagmark på Dybbøl en betydningsfuld og spændende kulturarv, der også folder sig ud i et væld af lokale traditioner. Her i porten til Europa har blodige og skæbnesvangre slag udspillet sig. Men hvor der før var krig og fjendskab, er vi i dag en model for fredelig sameksistens i hele verden. Faktisk skaber samspillet i grænseregionen nu grobund for udvikling på mange felter. Det er blot én af de måder, vi overskrider grænser på i Sønderborg. Vi gør det! Side 5

6 Høj livskvalitet tæt ved grænsen Sønderborg-området har skønne omgivelser med 220 km kystlinje og kan tilbyde mange attraktive bolig- og fritidsmuligheder. Samtidig har Sønderborg i de seneste år markeret sig i kraft af sit særdeles aktive kulturliv, der også er innovativt med samarbejde over grænsen i Europas første internationale kulturregion. Sønderborg Kommune har udvikling af kulturlivet højt på dagsordenen også ud fra det synspunkt, at et rigt kulturliv er et afgørende parameter for at opbygge det kreative miljø, som gør området tiltrækkende for højtuddannet arbejdskraft. Kulturstyrelsen Den innovative og internationale tilgang, Sønderborg Kommune allerede har til udvikling af kulturlivet, giver et nyskabende og udviklende udgangspunkt for en ny placering af Kulturstyrelsen. Sønderborg-området er desuden beriget med en meget stærk kulturarv som centrum i det tidligere hertugdømme og med Dybbøl - slagmarken for et af danmarkshistoriens mest betydningsfulde slag. Vi er placeret i Porten til Europa, kun 35 minutter i luften fra København og med kort vej fra lufthavnen til Sønderborg by. Det er derfor muligt at holde fysiske møder med partnere i København inden for normal arbejdstid. Dele af Kulturstyrelsen, som i høj grad betjener partnere i hovedstadsområdet, såsom Ledelsessekretariatet, der har meget tæt samarbejde med f.eks. udenlandske ambassader, Udenrigsministeriet og Kongehuset, vil kunne bibeholdes i København, mens den øvrige styrelse fint kan være placeret i Sønderborg. SØNDERBORG Fordele ved placering i Sønderborg: 1. Sønderborg markerer sig internationalt for sit arbejde med kultur. Arbejdet tager blandt andet afsæt i ansøgningen til Europæisk Kulturhovedstad Aarhus blev i 2012 med det smallest mulige flertal i juryen valgt til kulturhovedstad, men Sønderborg fortsætter arbejdet med visionen også i internationale sammenhænge. 2. Sønderborg er et knudepunkt for uddannelser i Syddanmark og har på Syddansk Universitet landets mest internationale campus. Det giver et stort potentiale, og Sønderborg Kommune er i fuld gang med udviklingen af et attraktivt miljø for og med studerende og unge for at skabe nye mødesteder og bomuligheder. 3. Sønderborg har den fjerdestørste andel af den kreative klasse i Danmark, jf. rapporten Den kreative klasses dynamik fra CBS, Gruppen af kreative i Sønderborg er dog i høj grad specialiseret på ingeniørområdet. Får området flere kreative med baggrund i kunstneriske/humanistiske fag og i samfundsfag, vil det udgøre en kombination, der er et spændende udgangspunkt for samarbejde om innovation, som kan komme hele landet til gavn. 4. Sønderborg har omkring viden- og kulturcenteret Alsion (partnerskab mellem Syddansk Universitet, Mads Clausen Instituttet og Sønderborg Kommune) et unikt miljø, hvor forskning, kultur og et højt vidensniveau skaber den rette synergi for de bedst mulige arbejdsforhold. Side 6

7 5. Sønderborg har mange internationale virksomheder og et universitetsmiljø med højtuddannet arbejdskraft, som skaber en stærk synergi med Kulturstyrelsen i forhold til at tilbyde ægtefællejob og rekruttering af fremtidige medarbejdere til styrelsen. 6. Har ledige arbejdskraftresurser indenfor styrelsens ressortområde. 7. Har gode infrastrukturelle muligheder, herunder 35 min. med fly til København og under 2 timers kørsel til Hamborg Lufthavn. Fra begge byer er direkte flyforbindelser til den øvrige verden. 8. Har flere attraktive muligheder for placering af Kulturstyrelsen i Sønderborg by, bl.a. i tilknytning til nyt kontorbyggeri på Sønderborgs havnefront, tegnet af den canadiske arkitekt Frank Gehry, eller direkte ved motorvejen med udsigt over Alssund. Alternativt kan der henvises til attraktive lokaler på Augustenborg Slot, der tidligere husede et psykiatrisk hospital og nu ejes af statens ejendomsselskab Freja. Slottet har i alt ca kvadratmeter, der velegnede til kontorer. Alsion rummer en koncertsal i verdensklasse, en forskerpark og en del af Syddansk Universitet. Side 7

8 Naturstyrelsen Naturstyrelsen er en institution, der med fordel kan placeres i Sønderborg. Udflytning af styrelsen vil være et godt match til områdets virksomheder, og den vil medvirke til et bredere arbejdsmarked. Fordele ved placering i Sønderborg: Denne denne offentlige institution vil være naturligt beliggende i Sønderborg Kommune af følgende årsager: 1. Sønderjylland har mange natur- og skovområder samt Nationalpark Vadehavet i nærområdet af Sønderborg og Gråsten, hvor Naturstyrelsen Sønderjylland har kontor. 2. Sønderborg har omkring Alsion (partnerskab mellem Syddansk Universitet, Mads Clausen Instituttet og Sønderborg Kommune) et unikt miljø, hvor forskning og højt vidensniveau skaber den rette synergi for de bedst mulige arbejdsforhold. 3. Sønderborg har mange internationale virksomheder og universitetsmiljø med højtuddannet arbejdskraft, som skaber en stærk synergi med Naturstyrelsen i forhold til at tilbyde ægtefællejob og rekruttering af fremtidige medarbejdere til styrelsen. 4. Sønderborg har gode infrastrukturelle muligheder, herunder 35 min. med fly til København og under to timers kørsel til Hamborg Lufthavn. Fra begge byer er direkte flyforbindelser til den øvrige verden. 5. Sønderborg har flere attraktive muligheder for placering af Naturstyrelsen i Sønderborg by, bl.a. i tilknytning til nyt kontorbyggeri på Sønderborgs havnefront, tegnet af den canadiske arkitekt Frank Gehry, eller direkte ved motorvejen med udsigt over Alssund. Alternativt i Gråsten eller på Augustenborg Slot, der ejes af statens ejendomsselskab Freja. En søndag på Als - underholdning og koncert. Side 8

9 Politiskole En ny politiskole i Jylland vil nemt og med store fordele kunne placeres i Sønderborg. Sønderborg har med lukningen af sergentskolen i 2014 ledige kasernebygninger med en attraktiv placering på havnen og med historisk betydning, da bygningerne er opført af Kejser Wilhelm som marinestation i begyndelsen af 1900-tallet. Sønderborg Kaserne er oplagt til etablering af en ny politiskole med tilhørende træningsbaner/øvelsesterræn, forhindringsbaner og skydebane mv. Alle faciliteter til en politiskole er til rådighed, herunder også hotelfaciliteter til betjente på efteruddannelse. Fordele ved placering i Sønderborg: Følgende årsager skal nævnes til, at netop denne offentlige institution vil være naturligt beliggende i Sønderborg Kommune: 1. Sønderborg kan stille alle faciliteter til rådighed til en politiskole på den tidligere Sønderborg kaserne, der nu ejes af Sønderborg Kommune. Bygninger, træningsbaner/ øvelsesterræn, nærkamphuse og skydebane er velegnede til formålet og kan umiddelbart tages i brug. 2. Sønderborg og Sønderjylland har på mange områder tæt samarbejde med myndigheder i Nordtyskland. Samarbejde, der med fordel kan udvides til at omfatte politiskolen i Kiel og det grænseoverskridende politisamarbejde over den dansk-tyske landegrænse. Politieleverne kan således få hands on lige uden for politiskolen. 3. Sønderborg har et stort udbud af studieboliger, herunder i helt nyt kollegium, der opføres på byens kreative havnefront, designet af den verdenskendte arkitekt Frank Gehry. 4. Sønderborg har omkring Alsion (partnerskab mellem Syddansk Universitet, Mads Clausen Instituttet og Sønderborg Kommune) et unikt miljø, hvor forskning og højt vidensniveau skaber den rette synergi for de bedst mulige arbejdsforhold. 5. Sønderborg har mange internationale virksomheder og universitetsmiljø med højtuddannet arbejdskraft, som skaber en stærk synergi med Politiskolen i forhold til at tilbyde ægtefællejob og rekruttering af fremtidige medarbejdere til styrelsen. 6. Sønderborg har gode infrastrukturelle muligheder, herunder 35 min. med fly til København og under 2 timers kørsel til Hamborg Lufthavn. Fra begge byer er direkte flyforbindelser til den øvrige verden. 7. Sønderborg har flere attraktive muligheder for placering af Politiskolen i Sønderborg by. Der er vedlagt bilag med beskrivelse af placering på den tidligere Sønderborg Kaserne og på jomfruelig jord i byens udkant tæt på skydebane mv. Det tidligere militære øvelsesterræn indeholder udover skydebane blandt andet nærkamphuse mv. Sønderborg Kaserne Side 9

10 Erhvervsstyrelsen Erhvervsstyrelsen er en oplagt institution at placere i Sønderborg. Udflytning af styrelsen til Sønderborg vil give et godt match med Sønderborgs erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner og arbejdsmarked. Styrelsen vil komme til at ligge tæt ved store internationale produktionsvirksomheder, som styrelsen har til formål at fremme og skabe gode rammebetingelser for. Fordele ved placering i Sønderborg: Denne offentlige institution vil være naturligt beliggende i Sønderborg Kommune af følgende årsager: 1. Sønderborg er en af Danmarks stærkeste produktionskommuner med knap industriarbejdspladser på nogle af Danmarks største industrivirksomheder, som Danfoss, Linak, Siemens og en række andre. 2. Sønderborg har omkring Alsion (partnerskab mellem Syddansk Universitet, Mads Clausen Instituttet og Sønderborg Kommune) et unikt miljø, hvor forskning og højt vidensniveau skaber den rette synergi for de bedst mulige arbejdsforhold. Erhverv, klima og energi er afgørende hjørnesten for aktørerne på Alsion. 3. Sønderborg har mange internationale virksomheder og universitetsmiljø med højtuddannet arbejdskraft, som skaber en stærk synergi med Erhvervsstyrelsen i forhold til at tilbyde ægtefællejob og rekruttering af fremtidige medarbejdere til styrelsen. 4. Sønderborg har gode infrastrukturelle muligheder, herunder 35 min. med fly til København og under 2 timers kørsel til Hamborg Lufthavn. Fra begge byer er direkte flyforbindelser til den øvrige verden. 5. Sønderborg har flere attraktive muligheder for placering af Erhvervsstyrelsen i Sønderborg by, bl.a. i tilknytning til nyt kontorbyggeri på Sønderborgs havnefront, tegnet af den canadiske arkitekt Frank Gehry, eller direkte ved motorvejen med udsigt over Alssund. Alternativt kan der henvises til attraktive lokaler på Augustenborg Slot, der tidligere husede et psykiatrisk hospital og nu ejes af statens ejendomsselskab Freja. Slottet har i alt ca kvadratmeter, der er velegnede til kontorer. Danfoss Universe A/S - science- og oplevelsespark. Side 10

11 Styrelsen for Forskning og Innovation Styrelsen for Forskning og Innovation vil være oplagt at placere i Sønderborg. Udflytning af styrelsen til Sønderborg vil give et godt match med områdets højteknologisk og innovative virksomheder, universitet og arbejdsmarked. Fordele ved placering i Sønderborg: Styrelsen kan med fordel flyttes til området, da Sønderborg: 1. Har en stærk koncentration af innovative højteknologiske virksomheder. 2. Er internationalt anerkendt for sit arbejde med energirigtige løsninger og intelligent energihåndtering, hvor virksomheder og kommune i partnerskab skaber bæredygtige resultater. ( Sustainable Energy Europe Award 2010 under kategorien Sustainable Energy Communities). 3. Har omkring Alsion (partnerskab mellem Syddansk Universitet, Mads Clausen Instituttet og Sønderborg Kommune) et unikt miljø, hvor forskning og højt vidensniveau skaber den rette synergi for de bedst mulige arbejdsforhold. Innovation, klima og energi er en hjørnesten for aktørerne på Alsion. 4. Har mange internationale virksomheder og universitetsmiljø med højtuddannet arbejdskraft, som vil skabe en stærk synergi med Styrelsen for Forskning og Innovation i forhold til at tilbyde ægtefællejob og rekruttering af fremtidige medarbejdere til styrelsen. 5. Har gode infrastrukturelle muligheder, herunder 35 min. med fly til København og under 2 timers kørsel til Hamborg Lufthavn. Fra begge byer er direkte flyforbindelser til den øvrige verden. 6. Har flere attraktive muligheder for placering af Styrelsen for Forskning og Innovation i Sønderborg by, bl.a. i tilknytning til nyt kontorbyggeri på Sønderborgs havnefront, tegnet af den canadiske arkitekt Frank Gehry eller direkte ved motorvejen med udsigt over Alssund. Alternativt kan der henvises til attraktive lokaler på Augustenborg Slot, der tidligere husede et psykiatrisk hospital og nu ejes af statens ejendomsselskab Freja. Slottet har i alt ca kvadratmeter, der er velegnede til kontorer. Forskningens Døgn Side 11

12 Ovenstående styrelser og institutioner er dem, vi i Sønderborg Kommune umiddelbart kan se store fordele i at placere i Sønderborg. Hvis der skulle være nogle vi har overset, set fra Statsministeriets side, er vi naturligvis interesseret i at modtage alle de statslige arbejdspladser, der kan være med til at skabe et bredere arbejdsmarked i Sønderborg. Vi har her givet korte beskrivelser af egnede lokaliteter. Da vi igennem en længere periode har arbejdet med en mulig placering af en politiskole i Sønderborg, har vi vedlagt en udførlig beskrivelse for denne som bilag. Til de øvrige forslag kan vi hurtigt udarbejde lignende mere konkrete og detaljerede oplæg. Vi stiller os gerne til rådighed for et møde eller yderligere information. Jeg håber, at vi med ovenstående har givet et klart billede af, at Sønderborg har attraktive muligheder for udflytninger, som vil gavne både dette område og landet som helhed. Som kommune vil vi gøre alt for, at nye styrelser og institutioner vil få succes med deres placering i Sønderborg. Med venlig hilsen Erik Lauritzen Borgmester Sønderborg Kommune Rådhustorvet Sønderborg Tlf Side 12

Kære statsminister Lars Løkke Rasmussen

Kære statsminister Lars Løkke Rasmussen Kære statsminister Lars Løkke Rasmussen I Sønderborg Kommune har vi med interesse lyttet til regeringens planer om en mere jævn fordeling af statslige arbejdspladser i landet. Vi bakker fuldt op om planerne,

Læs mere

Visioner for Sønderborg Kommune 2014-2017

Visioner for Sønderborg Kommune 2014-2017 Visioner for Sønderborg Kommune 2014-2017 Dette visionspapir er udarbejdet på baggrund af tanker fra det samlede byråd på et byrådsseminar i Tønder i marts 2014 og en efterfølgende høringsproces i udvalgene.

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Business springbræt til klimavækst og grønne jobs

Business springbræt til klimavækst og grønne jobs Business springbræt til klimavækst og grønne jobs Flere års arbejde med at skabe klimarigtig omstilling i Sønderborg giver gevinst: Lokale virksomheder har opbygget kompetencer, der efterspørges langt

Læs mere

Aktoversigt. Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 270 Offentligt

Aktoversigt. Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 270 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 270 Offentligt STATSMINISTERIET CHRISTIANSBORG PriDS Jørgens GÅrd 11,1218 København K, Telefon 33 92 33 00 Telefax 33 11 16 65 CVR-NR. 10-10-39-40

Læs mere

Fremtidsforsker om mellemstore byer som Sønderborg: Det vigtigste er, hvad menneskene vil

Fremtidsforsker om mellemstore byer som Sønderborg: Det vigtigste er, hvad menneskene vil Fremtidsforsker om mellemstore byer som Sønderborg: Det vigtigste er, hvad menneskene vil Grøn omstilling og specialisering kan godt være vejen frem for mellemstore byer som Sønderborg, der er nået et

Læs mere

Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del Bilag 242 Offentligt

Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del Bilag 242 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del Bilag 242 Offentligt KOV1_Kvadrat_RØD KOLDING KOMMUNE Den jyske politiuddannelse i Kolding 3 Derfor er Kolding det mest oplagte valg Kolding Kommune og vores samarbejdspartnere

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Fire aktuelle temaer. Videregående uddannelser v/ Borgmester Erik Lauritzen, Sønderborg Kommune

Fire aktuelle temaer. Videregående uddannelser v/ Borgmester Erik Lauritzen, Sønderborg Kommune Fire aktuelle temaer Videregående uddannelser v/ Borgmester Erik Lauritzen, Sønderborg Kommune Finansieringsreform 2007 v/ Borgmester Thomas Andresen, Aabenraa Kommune Netværkspause/frokost Statslige arbejdspladser

Læs mere

Overgår 2015 klimamål

Overgår 2015 klimamål Overgår 2015 klimamål Nye tal viser, at Sønderborg-området har nedbragt sin CO2-udledning med hele 30 procent ved udgangen af 2014 altså både tidligere og mere end det oprindelige mål på en 25 procents

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

Konstruktørdagen i Horsens

Konstruktørdagen i Horsens Konstruktørdagen i Horsens ProjectZero & ZERObolig som vækstdrivere for energirenovering i den private boligmasse Charlie Lemtorp & Peter Rathje ProjectZero BrightGreenBusiness Er visionen om at skabe

Læs mere

Sønderborg-områdets ProjectZero

Sønderborg-områdets ProjectZero Sønderborg-områdets ProjectZero -Et levende klima- og energidemonstratorium for innovation, grøn vækst og jobskabelse Orientering for byrådskandidater Alsion 25. oktober 2013 Christian Eriksen, ProjectZero

Læs mere

Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019

Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019 Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019 Varde Kommune har med fornøjelse gennemlæst høringsudkastet, der sætter fokus på det gode liv i Syddanmark - med en vision og de tre mål

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse Bioøkonomien - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse ACO Academy, Büdelsdorf 21. oktober 2013 Christian Eriksen, ProjectZero Agenda Baggrund Sønderborg-områdets ProjectZero

Læs mere

Odder Kommunes vision

Odder Kommunes vision Odder Kommunes vision 2014-2018 Dokumentnummer: 727-2014-95229 side 1 Odder Kommune skaber rammerne for det gode liv gennem fællesskab, nærhed og åbenhed I Odder Kommune har borgerne mulighederne for et

Læs mere

Light-udgave. Strategi work-live-stay southern denmark

Light-udgave. Strategi work-live-stay southern denmark Light-udgave Strategi 2016-2020 work-live-stay southern denmark Fra opstart til forankring work-live-stay southern denmark skaber sammenhæng og netværk mellem de vigtigste aktører i Syddanmark, så vi sammen

Læs mere

Erhvervsmægler Nybolig Erhverv Odense. Cortex Park

Erhvervsmægler Nybolig Erhverv Odense. Cortex Park Erhvervsmægler Nybolig Erhverv Odense Cortex Park Cortex Park salgsprospekt 2017 SALGSPROSPEKT Cortex Park 5230 Odense Skarpe hjerner, innovative samarbejder og succesfulde iværksættere. Odenses nye eventyr

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Mariagerfjord Kommune Satsninger indenfor energi brint, brændselsceller og grønne gasser set i sammenhæng med en balanceret samlet energiforsyning

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

1: GØR EN FORSKEL 2: TRO PÅ DIG SELV

1: GØR EN FORSKEL 2: TRO PÅ DIG SELV SØNDERBORG SØNDERBORGMANIFESTET Hvad er det særlige ved Sønderborgområdet? Én ting er vores mange projekter, vores placering på landkortet osv. Noget andet er det, man ikke lige ser, men som måske er det

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet i Syddjurs

Læs mere

Bæredygtig erhvervsudvikling

Bæredygtig erhvervsudvikling Erhverv i den nye kommune Kalundborg Kommunes erhvervsliv kendetegnes i dag af proces- og produktionsindustri koncentreret omkring Kalundborg by. Virksomheder som Statoil A/S, DONG Energy, NKT Flexibles

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025 1 of 7 Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg vusmidt@ru.rm.dk Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Erhvervspolitik 2013-2017

Erhvervspolitik 2013-2017 Erhvervspolitik 2013-2017 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 5 Vision... 6 Strategi... 7 Styrke den erhvervsrettede service.. 8 Udnytte planlagte investeringer... 9 2 Vision: Køge Kommune skal markere

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har i beskrevet en fælles, overordnet ramme for leder og medarbejderroller

Læs mere

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst SDU i Kolding har fokus på entreprenørskab, ledelse og udvikling af små og mellemstore virksomheder og vi er klar til at samarbejde

Læs mere

Fællesskab, sammenhæng og forenkling

Fællesskab, sammenhæng og forenkling Strategi 2018 Fællesskab, sammenhæng og forenkling Region Nordjylland skal sikre borgerne bedre kvalitet, øget faglighed og driftsøkonomisk bæredygtighed inden for alle tre sektorer; Sundhed, Specialsektoren

Læs mere

KKR KKR HOVEDSTADEN SJÆLLAND

KKR KKR HOVEDSTADEN SJÆLLAND FOKUSERET VÆKSTDAGSORDEN Resultater fra fase 1: Kortlægning Fokuseret Vækstdagsorden FÆLLESMÆNGDEN Opsummering af fælles styrker og synergimuligheder 2 Fokuseret Vækstdagsorden Fælles styrker og udfordringer

Læs mere

Grøn omstilling med erhvervslivet

Grøn omstilling med erhvervslivet Aarhus Kommune Klimatilpasning Grøn omstilling med erhvervslivet CLAUS NICKELSEN Indhold 1. Vand og vækst i 1990 erne 2. Et nyt mindset 3. Offentligt - privat samarbejde 4. Universitetet 5. Kommunale samarbejder

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Sønderborg Vækstråd

Vedtægter for Foreningen Sønderborg Vækstråd Vedtægter for Foreningen Sønderborg Vækstråd 1. Navn, hjemsted 1.1. Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Sønderborg Iværksætter Service og Sønderborg Konference og Event

Læs mere

Vedtægter. for. 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service.

Vedtægter. for. 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service. Vedtægter for Foreningen Sønderborg Vækstråd 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service. 1.2 Hjemstedet

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst Landsplanredegørelse 2012 Ministerens velkomst Velkommen til debat om den kommende landsplanredegørelse. Efter nyvalg til Folketinget er det Miljøministerens opgave at udarbejde en ny landsplanredegørelse.

Læs mere

REGIONEN HAR ET STÆRKT BEHOV FOR AT BLIVE EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD

REGIONEN HAR ET STÆRKT BEHOV FOR AT BLIVE EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD EXECUTIVE SUMMARY REGIONEN HAR ET STÆRKT BEHOV FOR AT BLIVE EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD Den Europæiske Kulturhovedstad er et initiativ, der blev søsat af EU i 1985. Athen var den første Europæiske Kulturhovedstad,

Læs mere

Cortex Park 5230 Odense

Cortex Park 5230 Odense Cortex Park Cortex Park salgsprospekt 2016 SALGSPROSPEKT Cortex Park 5230 Odense Skarpe hjerner, innovative samarbejder og succesfulde iværksættere. Odenses nye eventyr begynder i Cortex Park. Cortex Park

Læs mere

Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K

Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K Lov om anlæg af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark samt tillæg til VVM Transportministeriet har udsendt

Læs mere

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik 2013-2018 Ballerup Kommune Indhold Forord 3 Ballerup Kommunes erhvervspolitiske vision 4 Fra vision til handling 5 Fokusområde 1 Viden og innovation

Læs mere

Jørgen Andersen. Direktør i Bagger-Sørensen Invest A/S samt CEO i Green Tech Center A/S. og medlem af en række energi- & eksport netværk

Jørgen Andersen. Direktør i Bagger-Sørensen Invest A/S samt CEO i Green Tech Center A/S. og medlem af en række energi- & eksport netværk Jørgen Andersen Direktør i Bagger-Sørensen Invest A/S samt CEO i Green Tech Center A/S og medlem af en række energi- & eksport netværk Et OPP projekt i Vejle Baggrunden for Green Tech Centeret At skabe

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Skanderborg en international kommune

Skanderborg en international kommune Skanderborg en international kommune I Skanderborg Kommune ønsker vi at tage del i de muligheder, som et samspil med vores internationale omgivelser byder os. Vi er åbne for at se tingene med andre briller

Læs mere

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet:

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet: INVESTER I ODENSE ODENSE - Fra stor dansk by til dansk storby Odense er en by i rivende udvikling. Inden for de kommende 10-15 år vil investeringer for 24 mia. kr. transformere Odense fra stor dansk by

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel. Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder

Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel. Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder Kort om Aarhus Vand A/S o o o o o Aarhus Vand er et aktieselskab

Læs mere

Politik for Kulturhovedstad 2017

Politik for Kulturhovedstad 2017 Politik for Kulturhovedstad 2017 Vision Hvordan kan vi medvirke til, at lokale kunst- og kulturmiljøer bidrager endnu mere offensivt og værdsættes for deres kompetencer og bidrag til den samlede udvikling

Læs mere

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4 Hillerød C4 Hillerød er en interesseorganisation for alle vækstorienterede virksomheder i hovedstadsregionen. Det er vores mission at gøre regionen attraktiv for

Læs mere

INTERNATIONALE KOMMUNER

INTERNATIONALE KOMMUNER INTERNATIONALE KOMMUNER 2017 DIN INDGANG TIL EU ALLE SYDDANSKE KOMMUNER HAR MULIGHED FOR AT ARBEJDE MED EU OGSÅ DEN, DU BOR ELLER ARBEJDER I. Hvad end det gælder projekter eller partnerskaber om energi,

Læs mere

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK INDLEDNING Turisme skaber arbejdspladser og vækst i hovedstadsregionen og er med til at gøre vores hovedstad og hele Greater Copehagen mere levende og mangfoldig. De

Læs mere

Business Aarhus. Aarhus som vækstby. Styrkepositioner

Business Aarhus. Aarhus som vækstby. Styrkepositioner Business Aarhus Aarhus som vækstby Business Aarhus 2 i Aarhus Energi, Klima og Miljø Fødevarer Medico og Sundhed Arkitektur og Design Videnservice IT og Medier Business Aarhus 3 Aarhus er hjemsted for

Læs mere

Klyngen hviler på Syddanske faglige spidskompetencer

Klyngen hviler på Syddanske faglige spidskompetencer Marts 2010 Lean Energy Cluster Lean Energy Cluster er en dansk alliance af offentlige institutioner og private virksomheder der anvender, udvikler og markedsfører løsninger for effektiv energianvendelse.

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Evaluering af and+ og videreførelse i TAP Evaluering af det 3-årige Center for Arkitektur,

Læs mere

1 of 6. Strategi for Kalø Campus

1 of 6. Strategi for Kalø Campus 1 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-2016 2 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-16 Vision Vi skaber rammerne for, at Syddjurs Kommune får det bredest mulige udbud af attraktive uddannelses- og vidensinstitutioner

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

BEDRE Overblik. Hvordan står det til i Aalborg? Årets tredje udgave af BEDRE Overblik retter spotlyset mod temaet eksport og globalisering.

BEDRE Overblik. Hvordan står det til i Aalborg? Årets tredje udgave af BEDRE Overblik retter spotlyset mod temaet eksport og globalisering. BEDRE Overblik Hvordan står det til i Aalborg? Årets tredje udgave af BEDRE Overblik retter spotlyset mod temaet eksport og globalisering. I en stadig mere globaliseret verden er det afgørende for væksten

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Overordnede formål med innovationsnetværk:

Overordnede formål med innovationsnetværk: De danske innovationsnetværk og partnerskaber hjælper virksomheder med at gøre en unik idé til et konkurrencedygtigt produkt eller serviceydelse. Overordnede formål med innovationsnetværk: 1. At styrke

Læs mere

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 International Business Academy TæNDT AF AT LÆRE iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 uddannelsesstrategi 2020 Uddannelsesstrategi 2020 IBA Erhvervsakademi Koldings fokusområder angiver de strategiske

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har i beskrevet en fælles, overordnet ramme for leder og medarbejderroller

Læs mere

Copenhagen hele Danmarks hovedstad. Diskussionsoplæg for den regionale vækst- og udviklingsstrategi for hovedstadsregionen (ReVUS)

Copenhagen hele Danmarks hovedstad. Diskussionsoplæg for den regionale vækst- og udviklingsstrategi for hovedstadsregionen (ReVUS) Copenhagen hele Danmarks hovedstad Diskussionsoplæg for den regionale vækst- og udviklingsstrategi for hovedstadsregionen (ReVUS) August 2014 Copenhagen hele Danmarks hovedstad Hovedstaden har en særlig

Læs mere

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Job- og personprofilen indeholder Stillingen 1. Ansættelsesvilkårene 2. Organisationen 3. Welfare Tech Regions konkrete mål 4. Welfare Tech Regions ydelser

Læs mere

Sønderborg. Erhvervsfremmestrategi. Vi gør det i Sønderborg!

Sønderborg. Erhvervsfremmestrategi. Vi gør det i Sønderborg! Sønderborg Erhvervsfremmestrategi Vi gør det i Sønderborg! 2014-2018 Bright Green Business Det bedste vækstmiljø i DK for green business. Ved at skabe enkelhed og fokus på resultater for alle inden for

Læs mere

SPIR. Strategic Platforms for Innovation and Research. Opslag Det Biobaserede Samfund. V. Direktør Svend Erik Sørensen, Danish Crown A/S

SPIR. Strategic Platforms for Innovation and Research. Opslag Det Biobaserede Samfund. V. Direktør Svend Erik Sørensen, Danish Crown A/S SPIR Strategic Platforms for Innovation and Research Opslag 2012 - Det Biobaserede Samfund V. Direktør Svend Erik Sørensen, Danish Crown A/S Mandag d. 19. marts 2012, Nationalmuseet Festsalen Vision Skabe

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

ZERObolig konceptet som dynamo for lokal grøn vækst Peter Rathje, ProjectZero

ZERObolig konceptet som dynamo for lokal grøn vækst Peter Rathje, ProjectZero Dansk Byggeri Konference i Korsør ZERObolig konceptet som dynamo for lokal grøn vækst Peter Rathje, ProjectZero ProjectZero BrightGreenBusiness Er visionen om at skabe et CO 2 neutralt Sønderborg-område

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Odense Kommune, Syddansk Universitet, University College Lillebælt og Erhvervsakademiet Lillebælt

Partnerskabsaftale mellem Odense Kommune, Syddansk Universitet, University College Lillebælt og Erhvervsakademiet Lillebælt Partnerskabsaftale mellem Odense Kommune, Syddansk Universitet, University College Lillebælt og Erhvervsakademiet Lillebælt 1. Aftalens parter Denne aftale er den første af sin art i Odense. Aftalens parter

Læs mere

VIDENSHUS. Sønderborg Havn

VIDENSHUS. Sønderborg Havn VIDENSHUS Sønderborg Havn En masterplan af den verdenskendte arkitekt Frank Gehry Introduktion: Sønderborg Havneselskab og Rambøll er gået sammen om at udvikle et projekt for et Videnshus på Sønderborg

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Bæredygtig erhvervsudvikling

Bæredygtig erhvervsudvikling Erhverv i den nye kommune Kalundborg Kommunes erhvervsliv kendetegnes i dag af proces- og produktionsindustri koncentreret omkring Kalundborg by. Virksomheder som Statoil A/S, DONG Energy, NKT Flexibles

Læs mere

Campus Odense. I hjertet af Danmark I hjertet af fremtiden

Campus Odense. I hjertet af Danmark I hjertet af fremtiden Campus Odense Campus Odense I hjertet af Danmark I hjertet af fremtiden CAMPUS ODENSE Campus Odense er Danmarks mest ambitiøse udviklingsområde for forskning, uddannelse og erhverv. Over de næste 10 år

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har Fælles MED Udvalget i Aarhus Kommune beskrevet

Læs mere

ERHVERVS POLITIK 2015-2017

ERHVERVS POLITIK 2015-2017 ERHVERVS POLITIK 2015-2017 Høringsudkast Vores udgangspunkt Vores udgangspunkt for vækst er godt. Vi har i dag ca. 40.000 arbejdspladser, og vores indbyggerantal vokser årligt med 400-500 personer. Vores

Læs mere

Udkast til vision for det dansk tyske samarbejde

Udkast til vision for det dansk tyske samarbejde Udkast til vision for det dansk tyske samarbejde 2011 2020 RSD og Slesvig Holsten som centerregion mellem det østjyske bybånd og Hamborg Øget økonomisk vækst i den dansk tyske region Styrket integration

Læs mere

Cortex Park CORTEX PARK, 5230 ODENSE SALGSPROSPEKT 2014

Cortex Park CORTEX PARK, 5230 ODENSE SALGSPROSPEKT 2014 Cortex Park CORTEX PARK, 5230 ODENSE SALGSPROSPEKT 2014 Side 2 Cortex Park salgsprospekt 2014 Fyn er utvivlsomt det strategisk mest udbytterige valg i forbindelse med den nye Forsker & Videnpark. Det gælder

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes erfaringer med internationalisering - i forhold til uddannelsesområdet og virksomhederne i kommunen

Ikast-Brande Kommunes erfaringer med internationalisering - i forhold til uddannelsesområdet og virksomhederne i kommunen Ikast-Brande Kommunes erfaringer med internationalisering - i forhold til uddannelsesområdet og virksomhederne i kommunen v. borgmester Carsten Kissmeyer, Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommunes erhvervspolitik

Læs mere

4. oktober 2012 Byplanmødet, Svendborg. City branding Grundfortællinger og Byudvikling med bund i

4. oktober 2012 Byplanmødet, Svendborg. City branding Grundfortællinger og Byudvikling med bund i 4. oktober 2012 Byplanmødet, Svendborg City branding Grundfortællinger og Byudvikling med bund i For 25 år siden valgte 83% af alle mennesker bosted efter virksomheden eller jobbet. I dag vælger 65% af

Læs mere

STRATEGIPLAN 2015 2020

STRATEGIPLAN 2015 2020 STRATEGIPLAN 2015 2020 DI Energi STRATEGIPLAN 2015 2020 2 Branchefællesskab for energibranchens virksomheder De sidste 40 år har den danske energiindustri omstillet sig fra at være afhængig af olie fra

Læs mere

Vil du bygge med? Kick-off arrangement 10. juni 2014 CAMPUS KØGE. Allan Bruce Corfitsen Campus-koordinator

Vil du bygge med? Kick-off arrangement 10. juni 2014 CAMPUS KØGE. Allan Bruce Corfitsen Campus-koordinator Vil du bygge med? Kick-off arrangement 10. juni 2014 CAMPUS KØGE Allan Bruce Corfitsen Campus-koordinator Hvad er en Campus? Begrebet går tilbage til det gamle Rom Campus var den mark, der blev brugt til

Læs mere

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Årsplan 2011/2012 for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Strategiske grundlag Det grænseoverskridende samarbejde mellem Schleswig-Holstein og Region Syddanmark har i

Læs mere

1. Aftalens parter. 2. Formål. 3. Aftalens indhold. 4. Parterne. Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.

1. Aftalens parter. 2. Formål. 3. Aftalens indhold. 4. Parterne. Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og VUC Syd Christian d. X s vej 39 6100 Haderslev www.vucsyd.dk 2. Formål Et partnerskab mellem Aabenraa

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

- Es gilt das gesprochene Wort. -

- Es gilt das gesprochene Wort. - - Es gilt das gesprochene Wort. - Kære Aase Nyegaard, Kære Jørgen Mads Clausen, Mine kære damer og herrer, tak for invitationen til denne spændende dag i velfærdsteknologiens tegn. Med Danfoss Universe

Læs mere

Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013

Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013 Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013 Velkommen til nytårskur i Region Sjælland. Jeg har glædet mig meget til i dag, for det at tage hul på et nyt år er specielt hvert år. Det giver

Læs mere

Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads

Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads Byrådets vision 2018 November 2014 2 LEAD / November 2014 Indhold 1. Intro 2. Grundlaget: Fortællingen om Roskilde Kommune 3. Målene: Det vi kæmper for 4. Indsatser

Læs mere

Målrettet erhvervsindsats

Målrettet erhvervsindsats Målrettet erhvervsindsats Et af initiativerne i regeringens strategi om vækst og udvikling i hele Danmark vedrører en målrettet erhvervsindsats i områder, der er præget af tilbagegang, men har et erhvervsgrundlag

Læs mere

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Klimachef Jan Nielsen Fokuspunkter CO2 Grøn Forsynings- Klima- vækst sikkerhed tilpasning s klimavision Intelligente klimaløsninger til gavn for miljø, borgere og erhvervsliv Aarhus vil gå forrest i klimaindsatsen

Læs mere