Aasum Sogneblad. Nr Januar og februar årgang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aasum Sogneblad. Nr. 26 2008 Januar og februar 2008 7. årgang"

Transkript

1 Aasum Sogneblad Nr Januar og februar årgang

2 Indhold i dette nummer: Fra kirken Side 3 Aktiviteter i Seden Side 14 Aktivitetskalender Side 16 Aasum Sogns Beboerforening Side 20 Aasum Bylaug Side 22 Om Rågelund Friskole Side 23 Idrætsforeningen Side 26 Lokalhistorisk Arkiv Side 28 Nyt fra redaktionen Side 30 Adresseliste Side 31 Bladet udgives af: Aasum Sogns Menighedsråd, Aasum Sogns Beboerforening, Aasum Bylaug og Aasum Idrætsforening. Redaktionsudvalget: Hjalmar Reitz, Fichstræde 2, tlf (ansvarshavende) Frederik Bülow Christensen, Væverstræde 3, tlf Per Lind-Thomsen, Walthervænget 6, tlf Redaktionens adresse: Annoncer: Alex Hold, Åsum Bygade 4, tlf Poul Poulsen, Gartnervænget 17, tlf Deadline for næste nummer, der udkommer midt i marts 2008, er d. 19. februar Indlæg optages i bladet i det omfang, der er plads (udskydes evt. til næste nummer). Stof, der bringes i bladet, er ikke nødvendigvis udtryk for redaktionens meninger eller holdninger. Forsidebillede: Bybækken i vinterdragt Foto: Erling Larsen

3 Præsten har ordet DE STORE DAGE I alle menneskers liv er der store dage at mindes. Den dag, da man fik sit eksamensbevis eller sit svendebrev. Den dag, hvor man købte gården eller startede selvstændig virksomhed. Den dag man blev gift og måske størst af alt: Den dag, hvor ens første barn blev født. Det er dage, man husker og mindes med glæde. Det er mærkedage. Juledag med Jesu fødsel er en sådan mærkedag, men en mærkedag med betydning for alle mennesker. Den præcise dato for Jesu fødsel kan man ikke finde. Mathæusevangeliet fortæller om, at det skete i Kong Herodes dage. Men Herodes den Store, som man mener, at det er, døde år 4 før Kristi fødsel. Lukasevangeliet fortæller om, at det skete den første folketælling, mens Kvirinius var statholder i Syrien. Denne folketælling fandt sted år 7 efter Kristi fødsel. Forskellige tidspunkter af året er også blevet diskuteret. Både forår og sommer blot ikke i december januar for der er det for koldt til, at hyrderne lader deres får være ude om natten. På et tidspunkt måtte man tage en beslutning. Og det gjorde man ud fra Lukas kap 3,1, hvor Johannes Døberens fremtræden dateres til kejser Tiberiuses femtende regeringsår, og det er ifølge romersk historieskrivning år 29. Man formoder, at Johannes Døberen ud fra oplysninger i evangelierne virkede omkring et år før Jesus, så derfor lader man Jesu dåb være år 30, hvor Jesus opgives at være 30 år gammel, og daterer således vor tidsregning derefter. Men det, som er vigtigt, er ikke dateringen, men den betydning kristendommen fik.

4 Kristendommen fængede hen over det store romerrige som en steppebrand. Og det var først og fremmest på grund af dens menneskesyn. Frelsesreligioner havde man mange af i forvejen, men kristendommen lancerede et nyt menneskesyn om det enkelte menneske skabt i Guds billede og derfor med lige rettigheder og lige værdighed. Nu er der ikke længere forskel på træl og fri, på jøde og græker eller på mand og kvinde som Paulus siger det. Og det var en omvæltning, en omkalfatring af hele samfundsstrukturens åndelige baggrund. Romerrigets økonomi byggede på slaver. Stort set alt manuelt arbejde blev udført af slaver, som udgjordes af folk fra de overvundne folkeslag og fra de erobrede byer samt deres efterkommere gennem flere hundrede år. For disse samfundets nederste var kristendommens menneskesyn en total befrielse. Så var de mennesker med samme gyldighed og værdighed som deres romerske herrer, så var Gud Fader den almægtige også deres far i himmelen, som Jesus sagde det. Så var også de Guds børn, modtagere af forjættelserne, arvinger til Guds rige. Ikke kejseren skulle ikke længere have monopol på at kaldes Guds søn. Var noget menneske Gud nærmere end andre, så han kunne anses for guddommelig, så var det ikke den romerske kejser, men kærligheds- og fredsprofeten fra Nazareth. Ikke kejseren skulle længere være ene om at bære titlen verden frelser, som man kaldte ham, fordi han med sine mægtige hære sikrede rigets grænser mod indtrængende fjender, og dermed frelste sit folk fra krig og ufred. Jesus fra Nazareth var frelseren, som redder os fra synd og død. Med en genial sammensmeltning af den jødiske lære om én Gud som alles fader og et enkelt budskab om næstekærlighed skabte Jesus en ny tro og en ny livsholdning. Derfor holder vi jul. Derfor fejres hans fødsel som en mærkedag jorden over med stor glæde og fest. God jul til alle Nils Holger Ellekilde Sognepræst i Seden og Åsum.

5 Siden sidst Døbte 21. oktober 2007 Ida Marie Lausten Christiansen, Gartnervænget Øst oktober 2007 Albert Nyborg Svensson, Åsumvej november 2007 Markus Obuya Andersen, Åsumvej november 2007 Freja Lützov Hansen, Duedalen december 2007 Sofie Haarbo Ørsted, Baneskellet december 2007 Laura Kølle Ørsted Martinsen, Italien Viede ingen Døde, begravede/bisatte 14. oktober 2007 Conny Lillian Vestergaard Hansen, Fridasholmvej november 2007 Kim Herslev Pedersen, Møllemarksvej november 2007 Eva Dorthea Larsen, Væverstræde december 2007 Annelise Nielsen. Åsumvej 661

6 Gudstjenester i Seden og Aasum Januar Seden Aasum Tirsdag den 1. kl kl Nytårsdag NHE NHE Søndag den 6. kl Kirkebil Hellig 3 konger NHE til Seden Søndag den 13. kl kl sidste s.e.h.3 k. NHE NHE Søndag den 20. kl Kirkebil Septuagesima Vikar til Seden Søndag den 27. kl kl Seksagesima NHE NHE Kirkebil bestilles ved henvendelse til kirkekontoret, tlf.: fredag inden kl.12. I januar og februar er der færre gudstjenester, da der mangler en præst i sognene. NHE Nils H. Ellekilde LBM Lene Bischoff-Mikkelsen

7 Gudstjenester i Seden og Aasum Februar Seden Aasum Søndag den 3. kl kl Fastelavn Familieguds Fastelavnsgudstj. kirkekaffe. NHE NHE Søndag den 10. Kirkebil kl s.i fasten til Aasum LBM Søndag den 17. kl Kirkebil 2. s.i fasten NHE til Seden Søndag den 24. kl kl s. i fasten NHE NHE Marts Søndag den 2. kl Kirkebil Midfaste kirkekaffe til Seden LBM Søndag den 9. kl kl Mariæ Bebudelsesdag NHE NHE Søndag den 16. kl kl Palmesøndag NHE NHE

8 Nyt fra Menighedsrådet Allehelgens søndag, den 4. nov., fik vi taget pænt afsked med vores mangeårige sognepræst Marianne; som bekendt har hun sammen med sin familie valgt at flytte til Hjerm ved Struer, den egn hendes mand stammer fra. Under normale omstændigheder ville vi sammen med Seden menighedsråd gå i gang med at finde en ny kvote 50 % præst, så sognepræst Niels Ellekilde hurtigt kunne blive aflastet i sit kirkelige arbejde, ikke mindst omkring konfirmationsundervisningen. Nu er det imidlertid sådan, at Hjallese provsti med provst Paw Kingo Andersen i spidsen har arbejdet hårdt på at tilføre provstiet nogle nye præstestillinger. En ny lovgivning har åbnet mulighed for, at nye stillinger kan oprettes under såkaldte lokalfinansierede præstestillinger. Det specielle ved disse præstestillinger bliver, at de bliver kombinationsstillinger. En del af den nye præsts arbejde bliver konkrete opgaver, som lægges uden for præstens ansættelses sogn, og derved vil komme alle sogne inden for Hjallese provsti til gode. Provstiet har udarbejdet et forslag, hvor 4 nye stillinger kommer i spil, og her indgår Seden -Aasum pastorat med en af disse stillinger, således får vi i forslaget mulighed for at ansætte en fuldtids præst. Den kvote 50 %, vi har i dag, forhøjes med 25 %, altså får vi en kvote 75 % præst til pastoratets kirkelige arbejde. I de sidste 25 % af ansættelsen skal vedkommende varetage opgaver i relation til kommunikation og PR for alle sogne i Hjallese Provsti. Vi er naturligvis meget tilfredse med, at Provstiet har gjort det muligt at efterleve et mangeårigt ønske om aflastning af vores præster. Seden Sogn har som bekendt i de senere år befolkningsmæssigt udviklet sig stærkt, de runder snart 5000 indbyggere, og de fremtidige udviklingsplaner peger på endnu flere indbyggere i vores to sogne.

9 Forslaget med 4 nye stillinger har nu været ude i en høringsrunde, her har alle 25 sogne inden for Hjallese Provsti haft mulighed for at udtale sig, og et markant flertal af de indkomme høringssvar har tilsluttet sig forslaget. Vi håber derfor, vi meget hurtig får grønt lys til at få opslået vores ledige præstestilling. Det nye tiltag provstiudvalget er kommet med, betragter vi som et positivt signal til at styrke det kirkelige arbejde i de enkelte sogne. Vi mærker tydeligt en bevågenhed og et politisk pres for en ændring af den danske folkekirke, og fakta er, at der bliver færre medlemmer i vores folkekirke, og dermed færre penge i kassen. Der ligger derfor en stor udfordring for menighedsrådene i opgaven med at synliggøre vores kirke og skabe et rum, hvor flere i det daglige får lyst til at vælge kirken til. Heldigvis tror vi på, vi har en plads i denne forjagede og til tider noget egoistiske tilværelse, vi har skabt os. Spørgsmålet bliver, hvordan gør vi? - Nu vi har verdens bedste budskab, der taler om næstekærlighed, tilgivelse og solidaritet, begreber vi mennesker grundlæggende altid har og vil tilstræbe. Vi ønsker alle en god jul og et lykkebringende nytår. Menighedsrådet Præstejubilæum I anledning af pastor Nils Holger Ellekildes 25 års jubilæum som sognepræst i Seden/Aasum pastorat holdes der den 9. marts jubilæumsgudstjeneste i Seden Kirke kl og i Aasum Kirke kl Der er i dagens anledning reception på Møllekroen i Agedrup kl

10 Tirsdagscafé Den 8. januar kl Vi får besøg af Knud Bendt Nielsen. Knud Bendt er født på Dalholm i 1929 og blev konfirmeret i 1943 i Aasum Kirke. Knud Bendt vil fortælle om perioden fra, han kan huske, og indtil Han vil omtale sognets struktur sammenlignet med nu, og han vil fortælle om livet på en gård i almindelighed, men også om nogle personer, der var i byen, og om hvordan han som barn oplevede dem. Institutioner såsom kirke, skole og forsamlingshus vil blive omtalt. Det bliver en spændende eftermiddag, hvor vi bliver sat tilbage i tiden og hører en god fortælling af en god fortæller. Den 5. februar kl Byen Rom har en fantastisk og meget dramatisk historie fra sin grundlæggelse frem til idag. Den historiske skildring er meget spændende, da alting er centreret om en blanding af legende og historiske fakta, hvilket levendegør denne enestående bys historie. Der er således lagt op til en spændende eftermiddag, hvor adelsfolk og almue udfolder sig med de voldsommeste handlinger, ligesom den spirende kristenhed begår gerninger, de skulle have undgået. Det kan nok vække nysgerrigheden hos enhver, der holder af spænding og har interesse for historie. Roms historie er nemlig fuld af overraskende og utrolige begivenheder, som vi her tager hul på med en spændende eftermiddag, hvor sognepræst Torben Hangaard fra Vollsmose vil løfte sløret for nogle af de store begivenheder. Torben Hangaard har livet igennem beskæftiget sig med romersk historie og har i en længere årrække boet i Rom, som han stadig besøger flere gange om året. Der er således lagt op til en god eftermiddag med drama og fortælling.

11 Tirsdagscafé Den 4. marts kl Harald Jensen har i efteråret været i Sydspanien, hvorfra han ud fra egne lysbilleder vil berette om de historiske steder, kulturen og sine oplevelser der. Granada Alhambra fra maurersultanens palads, Løvegården Den 22. januar kl Sogneaftener i Aasum Forstander på herberget i Bennediktsgade, John Skovhus Nielsen kommer og holder foredrag. Fortæller om herbergsarbejdet og om Kirkens Korshærs indsats for i respekt for den enkelte at give de, der på mange måder har det svært, støtte her og nu og derved måske også på længere sigt.

12 Sogneaftener i Aasum Den. 26. februar kl Med Chr. Dyrst om Højskolesangbogen, den nye. Chr. Dyrst har arbejdet med sang og musik i mange sammenhæng, sunget, spillet, dirigeret og arrangeret ved bl.a. Motetkoret, Frøbjerg Festspil samt komponeret også med bidrag til Højskolesangbogen. Denne aften har titlen: Ud i den blå - En rundvisning i den nye Højskolesangbog Der skal synges. - Ingen tvivl om det. Det er sundt for fællesskabet, eftertanken og åndedrættet I efteråret 2006 udkom den nye udgave af Højskolesangbogen. Hvad er mere naturligt end at begynde at synge efter den. Der bydes på kendte og ukendte sange, pejlinger i tid og retning, afstikkere og forbindelser. Fortællinger om bogen. Fortællinger om sangene. - og om hvorfor det lige er dem... Alt sammen rammet ind af realkommentarer, historie og fortælling - og naturligvis klaverakkompagnement.

13 Aasum Sogns hjemmeside Gennem det sidste år har Aasum Menighedsråd haft en hjemmeside. Det var tanken, at der på den ligesom i Sognebladet kunne læses om aktuelle begivenheder og derudover også kunne fås orientering om forskellige ting omkring kirkelige forhold i Aasum. Hjemmesiden er løbende blevet ændret, så den hele tiden har været i overensstemmelse med de kommende arrangementer. På hjemmesiden er der faste rubrikker med oplysning om kirken, præstens og kontorets adresser, orientering om fødselsanmeldelse, dåb, konfirmation, bryllup, navne og kirkegård m.m. Desværre har kun meget få funden hjemmesiden, så derfor oplyses adressen her: Fremover vil den fortsat blive vedligeholdt, så siderne kan bruges til opslag og orientering om Aasum Kirke. Forslag til ændringer og tilføjelser kan sendes til mig.

14 Sogneaftener i Seden Søndag den 3. februar. Familiegudstjeneste m/konfirmander. Efterfølgende sandwiches i konfirmandstuen Torsdag den 7. februar kl i konfirmandstuen Vi får besøg af Carl P. Christensen, nok bedre kendt som Banko-Carl, der vil fortælle om sit liv. Gennem mere end 30 år rejste han land og rige rundt med sine store bankoshows, og i sit foredrag, som han kalder Mit livs eventyr, fra aktiv erhvervsmand til aktiv pensionist, kommer han også rundt om sin barndom i Sæbyholm ved Nakskov, sin uddannelse og ansættelse på en af Vordingborgs største arbejdspladser, Nordisk Kamfabrik. I slutningen af 90 erne forlod Carl Christensen Torsdag den 6. marts kl i konfirmandstuen Povl Chr. Balslev fra Svendborg, der er organist, komponist og tidl. højskolelærer, holder foredrag om 2 x Andersen (HC og Benny). Trods over 100 års forskel i tid har HC og Benny en del mere tilfælles end blot deres efternavn Carl P. Christensen underholdningsbranchen efter en advarsel om, at nu kunne helbredet ikke mere holde til det hårde liv på landevejen. Men undvære publikum kan Carl Christensen ikke, så nu rejser han landet rundt og holder foredrag om sit liv. Povl Balslev bl.a. humoren og glimtet i øjet. I løbet af foredraget vil dette blive belyst ved, at vi synger en del af de to herrers sange.

15 Tlf ÅSUM BYGADE ODENSE NØ TLE FAX Tlf Mobil MURERMESTER Hardy Clausen ENGTOFTEN 30 Tlf Alt murerarbejde udføres LUNDEN 10 AASUM 5320 AGEDRUP Tlf Fax

16 Aktivitetskalender for Aasum Sogn Januar tirsdag Gudstjeneste NHE torsdag Lokalhistorisk Arkiv åbent søndag Kirkebil til Seden tirsdag Tirsdagscafé, Knud Bendt Nielsen Åbent hus i Klubhuset, idrætsforeningen søndag Gudstjenste NHE lørdag Fodbold, seniorer, vintertræning søndag Kirkebil til Seden tirsdag Sogneaften, Jens Skovhus Nielsen torsdag Menighedsrådsmøde søndag Gudstjeneste NHE torsdag Bylaugets generalforsamling Februar søndag Fastelavnsgudstjeneste NHE Tøndeslagning i Rytterskolen tirsdag Tirsdagscafé, Torben Hangaard torsdag Lokalhistorisk Arkiv åbent søndag Gudstjeneste LBM tirsdag Åbent hus i Klubhuset, idrætsforeningen torsdag Menighedsrådsmøde søndag Kirkebil til Seden tirsdag Deadline til næste sogneblad søndag Gudstjeneste NHE tirsdag Sogneaften, Chr.Dyrst

17 Aktivitetskalender for Aasum Sogn Marts søndag Kirkebil til Seden tirsdag Tirsdagscafé Harald Jensen torsdag Lokalhistorisk Arkiv åbent søndag Gudstjeneste NHE Jubilæumsreception, Møllekroen tirsdag Åbent hus i Klubhuset, idrætsforeningen onsdag Idrætsforeningen, generalforsamling søndag 9.30 Gudstjeneste NHE onsdag Beboerforeningen, generalforsamling Alle arrangementer er omtalt andetsteds i bladet Ta ud og hæng op

18 AL VOGNMANDSKØRSEL UDFØRES FORDI INGENTING KOMMER AF SIG SELV Ring Mobil Kranbil 8-35 t. /m kran m/u grab 3-4 akslet lastbiler m/u kærre - kærretræk m/u kran Sættevogn t. /m kran m/u fly jib Salg af al slags: grus-sten-muldjord-strandsand - flis-knust beton-piksten-brosten m.v. OKSEKØD SÆLGES Oksekød i halve eller kvarte dyr, slagtet og udskåret efter eget ønske Nærmere oplysninger Tlf Hanne & Viggo Føns

19 Aasum Bygade 6 Tlf SNEDKERIET V/ FLEMMING RASMUSSEN Åsum Forsamlingshus Selskabslokaler Diner transportable ALT I BYG OG INVENTAR Fraugde Kærbyvej 35 Tlf Mobil Tlf Privat Fax EL-FIRMAET KAY CHRISTENSEN v/ Preben V. Christensen SMEDEJERN Altaner - Gelændere Trapper - Lamper Porte - Møbler Ejlskovsgade Odense C Tlf Alt indenfor: VAND VARME SANITET Medlem af DANSK VVS Aut. VVS-installatør Peter Henriksen Windelsvej Odense C Tlf Mobil Fax

20 Generalforsamling Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Aasum Sogns Beboerforening onsdag d. 26. marts 2008 kl i idrætsforeningens klubhus. Dagsorden som følger: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Formandens beretning 4. regnskab for 2007 fremlægges til godkendelse, herunder regnskab for Sognebladet og Lokalhistorisk Arkiv 5. Indkomne forslag forslag fra medlemmer og bestyrelse, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. 6. Valg af bestyrelse På valg er to bestyrelsesmedlemmer: Hjalmar Reitz, der ikke ønsker genvalg Sinnet Bunde, der ikke ønsker genvalg Herudover skal der vælges to suppleanter til bestyrelsen Valg af revisorer (Inger Reitz og Per Lind Thomsen) og revisorsuppleant (Helge Nielsen) 7. Eventuelt Alle er velkomne og beboerforeningen vil efter generalforsamlingen være vært for et mindre traktement. Da der er behov for to nye bestyrelsesmedlemmer, opfordres alle til at overveje om de vil indgå i bestyrelsesarbejdet. Bestyrelsen afholder 5 møder årligt og mange af de arrangementer, der planlægges, afvikles i samarbejde med mange frivillige kræfter i sognet. Man står altså ikke alene med opgaverne!!

21 Fastelavn Søndag d. 3. februar kl Traditionen tro vil der være tøndeslagning i haven ved Rytterskolen. Børn under konfirmationsalderen vil kunne slå katten af tønden. Der er fastelavnsboller til alle, sodavand til børnene og kaffe til de voksne. Det er altid spændene at se alle de udklædte børn og kåre kattekongen. Alle er velkomne til arrangementet, der er gratis at deltage i. Børnene må gerne møde udklædte til gudstjenesten i kirken kl. 14.

22 Indkaldelse til generalforsamling. Aasum Bylaug afholder ordinær generalforsamling torsdag den 31. januar 2008, kl i Aasum Forsamlingshus. Dagsorden i henhold til vedtægterne. Indkommet forslag: Ændring i vedtægterne/optagelse af 60 nye matrikler(udstykningen på Svendsagervej/Aasum Bygade). Efter generalforsamlingen er der: Spisning og selskabeligt samvær. Der serveres på sædvanlig vis gule ærter og pandekager med is. Pris pr. kuvert kr. 135,00. Af hensyn til spisningen bedes forudbestilling foretaget senest torsdag den 24. januar 2008 til oldermanden Mogens Burmølle tlf eller til næstformanden Hans Jørgen Nielsen tlf Bestyrelsen Med venlig hilsen Mogens Burmølle

23 Om Rågelund Friskole. Raagelund Friskole dengang Fortalt af Ib Holdt For et par år siden fortalte fhv. gårdejer Hans Pedersen om Aasum i hans barndom ved et arrangement i Rytterskolen. Da hørte jeg for første gang om Rågelund Friskole. Det følgende bygger på annoncer og små artikler fra Fyns Tidende, oplysninger fra Friskoleforeningens kontor i Fåborg og fra Vidensog Studiecenter for den Frie Skole i Ollerup. Ideen om en friskole kom fra nybyggerne i nye huse ved Nyborg Landevej. I 1910 enedes 12 familier fra Fraugde, Marslev og Aasum sogne om at danne en forældrekreds med husmand og forhenværende friskolelærer Peter Ellekjær, Fraude Kærby som formand. Den 6. juni 1910 begyndte skolen i en stue i ejendommen Ceres på Fraugde Kærby Mark (Nyborgvej 681, red.). Ved skolens start var der kun 7 elever, men man gik ufortrødent i gang med Rebekka Johansen som lærerinde. Da en ældre gårdejer, Lars Ebbesen, i Rågelund skænkede skolen en grund på Raagelund Mark, byggede medlemmerne selv deres skole, der indviedes d. 14 sept under navnet Raagelund Friskole. Skolen var køn, lys og tiltalende. Indvielsen formede sig som en smuk og hyggelig fest. Valgmenighedspræst Vilh. Malling fra Odder holdt festtalen, derefter talte pastor Brahm fra Seden. Rebekka Johansen gengav fortællingen om ridder Bugge fra Hald, der sendte sin svend efter bygmesteren, som havde rejst ham et tårn. Svenden havde befaling til at råbe: Mester, tårnet hælder! Hvis bygmesteren da vendte sig for at se efter tårnet, skulle han hugge ham ned.

24 Men mesteren vendte sig ikke; han svarede roligt: Trofast er det bygget, og det hælder ikke! Hun manede kredsen til at holde sig mesterens eksempel for øje og ikke agte på de mange advarselsråb, der vil lyde, men trøstigt sige: Trofast er vort foretagende grundlagt, det hælder ikke, men holder vi ud, skal det nok lykkes for os og bringe gavn og glæde til vore børn og os selv! De holdt ud i 44 år, idet skolen sidst fik statstilskud i Da var elevtallet nede på 8 elever. I 1952 var der 12 elever. Rebekka Johansen var kun ved skolen de to første år, og da øgedes elevtallet meget. I Odense Amts oversigt over tilskud til aftenskolevirksomhed i 1911, får Rågelund Friskole ved R. Johansen det næsthøjeste beløb på 66 kr. Nr. 3 på listen er Andersen, Aasum Skole med 62 kr. Så aftenskoleaktiviteten på egnen har været stor. Rebekka Johansen averterer da også med bl.a. en håndarbejdsskole med hedebosyning for voksne og børn. I 1911 afholdes en møderække med foredrag af pastor Quistgård fra Odense d. 24/10 - d. 21/11 og den 12/12 over emnet Søren Kirkegård, en gentagelse af en meget besøgt foredragsrække i Odense Højskoleforening. I 1914 afholdtes en lignende møderække med pastor Boisen, Kerteminde og højskolelærer Anders Vedel, Roskilde, da over emnet Europas nyeste historie. Fra var Anna Østergård lærerinde ved skolen. Hun var lærerinde fra Gedved Seminarium, hun har dog orlov et par gange, bl.a. er hun på Snoghøj Gymnastikhøjskole. Hun er meget musikinteresseret og tager orgeleksamen i 1923, hvorefter hun søger til Humble som organist og lærer. Under hende kommer skolens mødeaktivitet ind i en fast tradition. Der annonceres med et forårs- og efterårsmøde, nogle gange også et sommermøde. Det er landets højskoleforstandere, der taler deres sag. Ofte er der to talere ved mødet, den anden er ofte valgmenighedspræsten fra Sdr. Nærå, Hans Lorenzen.

25 Alle disse arrangementer er annonceret og til tider omtalt i Fyns Tidende. Ved at avertere henvender skolen sig til interesserede uden for selve skolekredsen. Skolen lå jo langt fra jernbanen, og der var ingen rutebiler i skolens første tid, heller ikke almindelige biler og cykler, og således er det faktisk imponerende med skolens mødeaktivitet. Formodentlig har der ud over Lars Ebbesen været flere i skolekredsen, der med hest og vogn har hentet foredragsholderne på stationen enten i Marslev eller i Seden. Fra og igen fra var Valborg Aabjerg lærerinde ved skolen. Nogle år var elevtallet helt oppe på 36 elever. Når hun så også holdt aftenundervisning med ikke mindre end tre hold i syning onsdag eftermiddag kl. 2-4, torsdag kl. 1-4 og aftenhold onsdag kl. 7, må hun have været godt brugt ved ugens slutning. I en nekrolog i friskoleforeningens årsberetning 1955 står der om Valborg Aabjerg, at hun var vokset op i en friskolekreds og var mærket af dette for livstid. Meget af det arbejde hun gjorde ud over skolen, gjorde hun for at aflaste skolekredsen økonomisk. Ualmindelig små fordringer stillede hun for sin egen person. Det sidste tilskud fra Staten skolen får er i Skolens budget er da på o kr. til løn, ejendomsskatter, vedligeholdelse, brændsel, bøger til børnene m.m. I 44 år holdt skolen ud. Ib Holdt

26 Aasum Idrætsforening Generalforsamling Aasum Idrætsforening afholder ordinær generalforsamling ifølge lovene onsdag d. 12. marts 2008 kl i klubhuset. Bestyrelsen Fodbold Fodboldsæsonen 2007 er nu slut, og vores 1. hold i serie 2 fik en meget stor sæson. Vi har aldrig været så tæt på oprykning til serie 1 som i år, et mål var afgørende for, at vi skulle spille oprykningskampe. Det var meget flot af holdet. En stor tak til holdets trænere, Hasse og Bo Frimodt. 2. holdet i serie 5 blev placeret i nederste halvdel, men spillede mange gode kampe. Old Boys holdet blev desværre trukket ud af turneringen. Vi kunne ikke stille hold, men vi håber på nyt hold i Super Veteranerne blev flot placeret med en 4. plads. Tak til holdet; de var trofaste til alle kampe. Vi har i den forløbne sæson haft rigtig gode hjælpere, sponorer og nogle særligt trofaste tilskuere; stor tak til dem alle. Et drengehold på 8 år blev en stor succes, alle mødte til træning og kampe, og jeg takker alle drengene for den store indsats, som de har ydet. Jeg håber alle kommer, når vi starter igen - og flere til. Tak til forældrene, som var til stor hjælp.

27 Gymnastik Gymnastikafdelingen kører godt i Rågelundhallen. Der er mange damer, så hvis der er flere, der vil med så mød op om tirsdagen fra til Badminton Badmintonafdelingen kunne også bruge flere. De spiller om tirsdagen fra til Andespil Foreningen har traditionen tro afholdt 2 andespil i klubhuset med stor succes og med et meget flot overskud. Vi vil gerne takke alle, som deltog i spillene, samt en stor tak til alle, som gav gevinster i andespillene. Åbent hus I vinter vil der være åben hus i klubhuset den anden tirsdag i hver måned til kortspil, snak og andet fra kl Fodbold vintertræningen for seniorer starter i Rågelundhallen lørdag d. 19. januar kl Ønsker du at være medlem af foreningen, så kontakt Preben Schack tlf Bestyrelsen ønsker alle en glædelig jul samt et godt nytår. Preben Schack

28 Arkivernes dag i Rytterskolen Af Hanne Trydeman På arkivernes dag, lørdag den 10. nov. havde arkivet åbent fra kl. 11 til 15. I Rytterskolens store stue kunne man se en plancheudstilling om håndværk og industri i Aasum. Da størsteparten af udstillingen bestod af billeder, var det altså om håndværk og industri fra nyere tid. Håndværk og håndværkere som måske stadig huskes. Pumpe fra Clipper-pumper Landsbyen rummede og rummer desuden fabrikker, industriforetagender. De 2 af dem havde deres start og lukning inden for de sidste år, nemlig Clipper-pumper og Tommestokfabrikken. Til historien om Hans Lohmann Rasmussen og Clipper-pumper havde Jørgen Lohmann været meget behjælpelig med udfærdigelse af plancher og ophængning. Værktøj fra karetmagerværkstedet Fra Maskinfabrikkens spæde start i garagen på Staupudevej 14.

29 Underleverandøren til Tommestokfarbikken: Aasum Maskinfabrik eksisterer stadig, men med andre produkter end tommestokbeslag på programmet. Smedjen eksisterer også endnu, men udflyttet og som containerfabrik. Dog forblev den flere år efter udflytningen et mødested. Mejeriet står stadig på sin bakketop, men uden lyden af spande og flasker, med en malerproduktion i huset. Billeder fra Tommestokfabrikken Hilda ved symaskinen, hvorfra kom en meget stor produktion. Fra arkivets side synes vi, vi havde en god dag med interesserede gæster. Vi håber selvfølgelig, at den slags udstillinger kan vedligeholde og øge interessen for arkivets arbejde.

30 Nyt fra redaktionen Post Danmark ændrer på reglerne for omdeling af kirkeblade Post Danmark ændrer 1. januar 2008 reglerne for omdeling af kirkeblade. Det betyder, at vi ikke kan få omdelt Aasum Sogneblad i de uger vi gerne vil, men kun onsdag-torsdag i de uger hvor Post Danmark kan påtage sig at omdele kirkeblade. Det er ugerne 9, 11, 22, 35 og 48. Ugerne er fastlagt på baggrund af, at kirkeblade typisk udkommer kvartalsvis og i ugen op til påske. Fordi Post Danmark ikke vil omdele kirkeblade i uge 1, vil Aasum Sogneblad nr. 26, som er planlagt omdelt i uge 1, blive omdelt mellem jul og nytår. Redaktionen ønsker alle et godt nytår med tak for 2007

31 Adresseliste for Aasum Sogn Kirkekontoret Sognepræst, kirkebogsfører, Ellen Rasmussen vielses- og begravelsesmyndighed Mindelundsvej 110 N. H. Ellekilde Tlf Mindelundsvej 45 tirsdag, onsdag, torsdag Tlf og fredag kl tirs., ons., fre. kl , tors Graver Organist Bente Knudsen Hans Brehm Mobil Egholmen 7 Tlf Menighedsrådet Beboerforeningen Formand Formand Alex Hold Sinnet Bunde Åsum Bygade 4 Væverstræde 3 Tlf Tlf Idrætsforeningen Bylauget Formand Oldermand Preben Schack Mogens Burmølle Ryttervejen 14 Staupudevej 10 Tlf Tlf Klubhuset tlf Aasum Sogns Lokalhistoriske Arkiv Arkivleder Hanne Trydeman Skovmålevej Agedrup Tlf

32 Broerne ved Fichstræde og Væverstræde blev tiltrængt repareret i december Den lille spang mellem dem er blot til lyst.

Aasum Sogneblad. Nr. 29 2008 September, oktober og november 2008 7. årgang

Aasum Sogneblad. Nr. 29 2008 September, oktober og november 2008 7. årgang Aasum Sogneblad Nr. 29 2008 September, oktober og november 2008 7. årgang Bladet udgives af: Aasum Sogns Menighedsråd, Aasum Sogns Beboerforening, Aasum Bylaug og Aasum Idrætsforening. Redaktionsudvalget:

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh. Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016 Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.1,5) I verden omkring os, og jævnligt også i vore egne hjerter, synes

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

Aasum Sogneblad. Nr. 33 2009 September, oktober og november 2009 8. årgang

Aasum Sogneblad. Nr. 33 2009 September, oktober og november 2009 8. årgang Aasum Sogneblad Nr. 33 2009 September, oktober og november 2009 8. årgang Indhold i dette nummer: Nyt fra redaktionen Side 3 Fra kirken Side 4 Aasum Sogns Beboerforening Side 14 Arrangementer i Seden Side

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016 Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne December 2015 Januar - Februar 2016 Julegaverne Julen er Jesu fødselsdag. Men det er os, der får gaverne! Der er sagt meget om den kommercielle og materialistiske

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Fra Rolfsted Skole 2008/1 Siden sidst. Lørdag d. 15-9-07 var der tur til Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Søby. Der var mødt ca. 20. Det var spændende at høre om

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Aasum Sogneblad. H.C. Andersen Skoven. Nr. 17 2005 november og december 2005 4. årgang. Foto: Frederik

Aasum Sogneblad. H.C. Andersen Skoven. Nr. 17 2005 november og december 2005 4. årgang. Foto: Frederik Aasum Sogneblad Nr. 17 2005 november og december 2005 4. årgang H.C. Andersen Skoven Foto: Frederik Indhold i dette nummer: Nyt fra redaktionen Side 3 Præsterne har ordet Side 4 Gudstjenester Side 6 Nyt

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje September - November 2013 LÆS BOGEN! Bjarne Reuter har skrevet en bog, han kalder for BOGEN. Det er en genfortælling af Biblen, sådan som han forstår den. Han har selv

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Bryndum og Vester Nebel kirker

Bryndum og Vester Nebel kirker og Vester Nebel kirker November - februar 2016/2017 Julens arrangementer i kirken - sang og musik - arrangementer for børn Julekoncert med Re-fresh Torsdag den 8. december kl. 19.00-20.00 i kirke Kom i

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Aasum Sogneblad. Nr. 25 2007 Oktober, november og december 2007 6. årgang

Aasum Sogneblad. Nr. 25 2007 Oktober, november og december 2007 6. årgang Aasum Sogneblad Nr. 25 2007 Oktober, november og december 2007 6. årgang Indhold i dette nummer: Fra kirken Side 3 Aasum Sogns Beboerforening Side 14 Aktivitetskalender Side 16 Aasum Sogns Beboerforening

Læs mere

NAUR MENIGHEDSRÅD Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg. Susanne Bak Brogård aktivitetsudvalg plantageudvalg

NAUR MENIGHEDSRÅD Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg. Susanne Bak Brogård aktivitetsudvalg plantageudvalg KIRKEBLADET 53. ÅRGANG NR. 2 KIRKEBLADET NAUR MENIGHEDSRÅD 2016-2020 Kenn Nørgaard Rasmussen formand præstegårds- og kirkehusudvalg Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg

Læs mere

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Hvorfor mødes vi her? 41... Menighedsrådet aflægger beretning om rådets virksomhed i det forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år. Beretning

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Aasum Sogneblad. Nr. 30 2008 December, januar og februar 2009 8. årgang

Aasum Sogneblad. Nr. 30 2008 December, januar og februar 2009 8. årgang Aasum Sogneblad Nr. 30 2008 December, januar og februar 2009 8. årgang Bladet udgives af: Aasum Sogns Menighedsråd, Aasum Sogns Beboerforening, Aasum Bylaug og Aasum Idrætsforening. Redaktionsudvalget:

Læs mere

Nr.8. August sept. 2015. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.8. August sept. 2015. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.8. 1 August sept. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 16. august 11.søndag Kl. 10.30 Lægmandsgudstjene ste Kl. 12.00 Gudstjeneste på tysk: Tysk præst:

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Fastelavn på Kulturcenter Værestedet. SØNDAG D. 7. Februar mellem kl. 10.00 og 12.00.

Fastelavn på Kulturcenter Værestedet. SØNDAG D. 7. Februar mellem kl. 10.00 og 12.00. Fastelavn på Kulturcenter Værestedet SØNDAG D. 7. Februar mellem kl. 10.00 og 12.00. Fastelavnsudvalget tager imod børn og voksne til et brag af en fastelavnsfest. Vi vil synge gode og velkendte fastelavnssange,

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Hvad laver menighedsrådet? Der har i 2012 været valg til menighedsrådene landet over og de nye menighedsråd er konstitueret og således

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19.

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19. Adresselabels 12 Kalenderen ISSN 1602 9577 1 Den 26. oktober kl. 13.30 Tur til Københavns Rådhus Sted: Foran Københavns Rådhus (Rådhuspladsen) Den 13. november kl. 19.30 Foredrag om Rakkerne Ved Mette

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening 2007

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening 2007 Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening 2007 Fra turen til Sanderumgård d. 15-6-2007 2007/2 Fredag d. 8 januar var der lokalhistorisk aften i Ferritslev Fritidshus, hvor tidligere borgmester i Årslev kommune

Læs mere

Aasum Sogne asum bla Sogne d bla

Aasum Sogne asum bla Sogne d bla Aasum Sogneblad Nr. 22 2007 Januar, februar og marts 2007 6. årgang Indhold i dette nummer: Fra kirken Side 3 Aktiviteter i Seden Side 13 Aasum Bylaug Side 15 Gadespejlet Side 16 Aktivitetskalender Side

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

SØBORG SOGN Kirke og idræt Nr. 4. 12. Årgang

SØBORG SOGN Kirke og idræt Nr. 4. 12. Årgang SØBORG SOGN Kirke og idræt Nr. 4. 12. Årgang December - Januar -Februar 2014 God Jul og godt Nytår Bliv Mini-konfirmand! Læs mere inde i bladet. Læs bl.a. i dette nummer: Luciadag, 13. december Juletræsfest,

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Aasum Sogneblad. Nr. 27 2008 Marts, april og maj 2008 7. årgang

Aasum Sogneblad. Nr. 27 2008 Marts, april og maj 2008 7. årgang Aasum Sogneblad Nr. 27 2008 Marts, april og maj 2008 7. årgang Indhold i dette nummer: Fra kirken Side 3 Lokalhistorisk Arkiv Side 13 Aktivitetskalender Side 16 Aasum Sogns Beboerforening Side 20 Forsamlingshuset

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet OB & IK`S KLUBNYT Nummer 2 August 2016 Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet FORMANDEN HAR ORDET Du sidder nu med 2. udgave i 2016 af OB & IK-klubnyt. Der sker

Læs mere

Fra Rolfsted Flyveplads 2011/1

Fra Rolfsted Flyveplads 2011/1 Fra Rolfsted Flyveplads 2011/1 Julehygge i Fritidshuset Lørdag den 27. november blev der budt på julehygge i Fritidshuset fra kl. 13 til kl. 16, og små boder solgte forskelligt både for øjet og for ganen.

Læs mere

Sdr. Vium Nyt. Nr. 286 Sdr. Vium Sogneforeningen februar 2016

Sdr. Vium Nyt. Nr. 286 Sdr. Vium Sogneforeningen februar 2016 Sdr. Vium Nyt Nr. 286 Sdr. Vium Sogneforeningen februar 2016 Landsby pedeller Jeg har længe gået med den tanke, at når Lyne med succes kan etabler by pedeller og det går rigtig godt, så kan vi også i Sdr.

Læs mere

Referat af Menighedsrådsmøde.

Referat af Menighedsrådsmøde. Referat af Menighedsrådsmøde. Dato: onsdag d. 7 oktober 2015 kl. 19,00 Sted: Konfirmandstuen Vestermarievej 41. 3700 Rønne Afbud: Ingen. Gæster:4 fremmødt. Dagsorden. Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden (er

Læs mere

Nr. 1 september, oktober, november 2002 1. årgang

Nr. 1 september, oktober, november 2002 1. årgang Nr. 1 september, oktober, november 2002 1. årgang Indhold i dette nummer: Sognebladet Side 3 Meddelelser fra kirken Side 5 Aktivitetskalender Side 10 Aasum Sogns Beboerforening Side 12 Portræt af en aasumbo

Læs mere

Det sker i vinter. på Jungshoved

Det sker i vinter. på Jungshoved Det sker i vinter på Jungshoved STYREGRUPPEN FOR JUNGSHOVED SKOLE byder alle velkommen til en ny vintersæson 2011-2012 på Jungshoved. Igen i år udkommer folderen som en del af bladet Jungshoved. Se også

Læs mere

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS GUD ÅBENBARER SIG FOR OS Kristne tror, at den treenige Gud til alle tider giver sig til kende for mennesker, og at han helt og fuldt har vist

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad.

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. December 2001 2 OPSLAGSTAVLEN Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. Den 25. November kl. 10.00 DGI Løb/Marienlyst Skoven

Læs mere

DET SKER I VEDDUM. Aktivitetskalender JANUAR FEBRUAR 2015. Johny V. Johansen 2006: Udsigt fra Hadsundstien. 29. årgang nr. 169

DET SKER I VEDDUM. Aktivitetskalender JANUAR FEBRUAR 2015. Johny V. Johansen 2006: Udsigt fra Hadsundstien. 29. årgang nr. 169 DET SKER I VEDDUM Aktivitetskalender JANUAR FEBRUAR 2015 Johny V. Johansen 2006: Udsigt fra Hadsundstien. 29. årgang nr. 169 Januar 2 tor. 1. jan. 2015 Nytårsdag 12:00 16:00 Brugsen holder åbent man. 5.

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

Aasum Sogneblad. Nr. 32 2009 Juni, juli og august 2009 8. årgang

Aasum Sogneblad. Nr. 32 2009 Juni, juli og august 2009 8. årgang Aasum Sogneblad Nr. 32 2009 Juni, juli og august 2009 8. årgang Indhold i dette nummer: Fra kirken Side 3 Portræt af en aasumbo Side 13 Aktivitetskalender Side 18 Aasum Sogns Beboerforening Side 22 Har

Læs mere

Godt nytår og god arbejdslyst!

Godt nytår og god arbejdslyst! R K E B T L A D E J a n u a r - A p r i l 2 0 K I 1 5 Godt nytår og god arbejdslyst! I Anna Kirke er det ikke kun erindringsbilleder af en fin jul og et hæsblæsende nytår, der er på nethinden. Vi fejrede

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN ØSTSALLING PENSIONISTFORENING NYHEDSAVIS PENSIONISTFORENINGENS NYHEDSAVIS JANUAR 2012 3. ÅRGANG NR. 1 Formanden skriver: Ventetiden Den 1. december var vi til adventsfest

Læs mere

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Gislingegården, som vi skal besøge, her fotograferet i 1905. På trappen står ejeren Johannes Johannesen med hustruen Karen Margrethe,

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 Padesø Kirke i december Arrangementer i Padesø Kirke Adventsmusikgudstjeneste med børnekor Vi indleder traditionen tro adventstiden med en hyggelig

Læs mere

Prædiken til Juledag Bording 2014.docx Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014. Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14.

Prædiken til Juledag Bording 2014.docx Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014. Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14. Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014 Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14. Besøg fra Gud. Det er julens budskab, og det er evangeliets påstand, eller proklamation. Julen forkynder os om

Læs mere

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser.

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser. Juledag 2013 Vi har hørt Johannes fødselsberetning. En helt anden historie end i går, hvor det var Lukas juleevangelium, der blev prædiket over i landets kirker. Er det overhovedet en fødselsberetning,

Læs mere

Carl Nielsen - 1865-1931

Carl Nielsen - 1865-1931 Kirkens aktiviteter af Torben Møllenbach Teatertur Teaterturen sidste år var en fantastisk tur ud i det moderne teater med fantastisk flot skuespil i to små stykker af Samuel Beckett. I skrivende stund

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Næste Aadum Nyt udkommer i uge 5. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 23/1-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com HUSK!!!!

Læs mere

Helligtrekongers søndag II. Sct. Pauls kirke 5. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 749/101/138/136//362/439/106/112 Uddelingssalme: se ovenfor: 106

Helligtrekongers søndag II. Sct. Pauls kirke 5. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 749/101/138/136//362/439/106/112 Uddelingssalme: se ovenfor: 106 1 Helligtrekongers søndag II. Sct. Pauls kirke 5. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 749/101/138/136//362/439/106/112 Uddelingssalme: se ovenfor: 106 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn.

Læs mere

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035,

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk Aadum Husholdningsforening HUSK!!!! HØSTMARKED

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Kirkegang i Padesø Kirkerne er tomme, der kommer ingen. Det er en udtalelse, man ofte hører i medierne, men det er jo i langt de

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - November 2009 Naturen holder pinsefest i blomstervirket smykke, og lunden, som den kan det bedst, fortæller om sin lykke. Nu vårens vind har ringet ind dens fest i

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Lumby Sogns Nr. 4 37. årgang November - Februar 2006/07

Lumby Sogns Nr. 4 37. årgang November - Februar 2006/07 Lumby Sogns Kirkeblad Nr. 4 37. årgang November - Februar 2006/07 Til samtlige husstande Hvor henvender man sig? Ved dåb, vielser og begravelse/ bisættelse, sjælesorg m. m. henvender man sig til én af

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Vellykket loppemarked i Lyset SOS børnebyerne fik overskuddet... Glimt fra sommerfest og loppemarked Renovering af hovedtrappe Valby Kino Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård.

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Deltagere: Liselotte Nyboe, Johan Dyrløv, Arthur Holgerson, Arne Søndergard, Palle Sigaard, Birgit Bager, Marie Holst, Ruth

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub:

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub: Aabenraa 25. august 2015 Referat af ordinær generalforsamling i Sønderjyllands Golfklub, Torsdagsherrerne torsdag den 24. september 2015. Generalforsamlingen blev afviklet i klubhuset efter spisning ved

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

Kirkebladet Nr. 3-25. årg. Juni Juli August 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 3-25. årg. Juni Juli August 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 3-25. årg. Juni Juli August 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kontor: Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, 22 95 08 91, fax 97 99 30 49 E-mail:

Læs mere

December Januar Februar 2010-2011 Nr. 4 23. årgang Langenæs Kirke & Sogn

December Januar Februar 2010-2011 Nr. 4 23. årgang Langenæs Kirke & Sogn December Januar Februar 2010-2011 Nr. 4 23. årgang Langenæs Kirke & Sogn Til samtlige husstande Vi beklager, at denne udgave af Langenæs Kirke & Sogn kommer i en væsentlig mindre udgave end normalt. På

Læs mere

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig til at forstå lidt af påskens mysterium. Indhold Indledning

Læs mere

Kirkenyt. GUDSTJENESTER September - december 2015

Kirkenyt. GUDSTJENESTER September - december 2015 Kirkenyt GUDSTJENESTER September - december 2015 Jungshoved Allerslev 14. s. e. trin. 6. sep. Ingen 10.30 Høstgudstjeneste 15. s. e. trin. 13. sep. 10.30 Høstgudstjeneste Ingen 16. s. e. trin. 20. sep.

Læs mere

KIRKEBLAD. Julebasar i Enderslev præstegård 1. søndag i advent kl. 12-14. Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD. Julebasar i Enderslev præstegård 1. søndag i advent kl. 12-14. Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje december - januar - februar 2010-2011 Julebasar i Enderslev præstegård 1. søndag i advent kl. 12-14 (Matthias, Kasandra, Mette Marie, Nikolaj, Mikkel, Line, Christian,

Læs mere

BAUNEPOSTEN. April & maj

BAUNEPOSTEN. April & maj BAUNEPOSTEN April & maj 2015 Redaktionen Henriette Tranberg..40 24 99 80 Mail: htr@ltk.dk Karin Andersen 40 24 99 70 Mail: kaan@ltk.dk Indlæg til Bauneposten, løsning på krydsord og lign. kan afleveres

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Februar 2007 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Sidste tilmelding til Foredrag onsdag den 28. februar FOREDRAG Kostkompasset mandag den 5. marts kl. 19.00 Generalforsamling torsdag den 15. marts kl. 19.30

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere