Hurtig reference

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hurtig reference 7009518"

Transkript

1 Hurtig reference

2 Om PS3 -systemdokumentationen PS3 -systemdokumentationen indeholder følgende: Sikkerhed og support Læs dette dokument grundigt, før du bruger produktet. Det indeholder sikkerhedsoplysninger, der vedrører brugen af PS3 -systemet, fejlfinding, specifikationer og andre oplysninger. Hurtig reference (dette dokument) Dette dokument indeholder oplysninger om konfiguration af PS3 -systemet, klargøring til brug og grundlæggende betjening af hardware. Brugervejledning (kan hentes på: eu.playstation.com/manuals) Du kan få adgang til dette onlinedokument via internettet. Dokumentet indeholder detaljerede oplysninger om brugen af PS3 -systemsoftwaren. ( side 27). Friends (Venner) Chat og udveksling af meddelelser Network (Netværk) Tilslutning til internettet Game (Spil) Sådan spiller du spil Video Kontroller, at alle nedenstående dele er til stede. Kontakt det relevante PlayStation -kundeservicenummer, som findes i alle softwaremanualer til PlayStation, PlayStation 2 og PLAYSTATION 3, hvis der mangler dele. Afspilning af video Music (Musik) s PLAYSTATION 3 system s Trådløs SIXAXIS -Controller s Tryksager s Netledning s AV-kabel s USB-kabel s Ethernet-kabel s Euro-AV-stik Afspilning af musik Photo (Foto) Visning af billeder Settings (Indstillinger) Justering af PS3 -systemindstillinger Users (Brugere) Valg af brugere, der kan logge på PS3 -systemet

3 Menuen Home Kategori Brug af XMB (XrossMediaBar) PS3 -systemet har en brugergrænseflade, der kaldes XMB (XrossMediaBar). Hovedskærmbilledet for XMB kaldes menuen Home. 1 Vælg en kategori ved hjælp af venstre eller højre retningstast. Element 2 3 Vælg et menupunkt ved hjælp af retningstasten op eller ned. Tryk på -tasten for at bekræfte det valgte punkt. DK Retningstaster: Bruges til at vælge kategorier/elementer på skærmen. PS-tast: Åbner menuen Home Tænder/slukker for systemet -tast: Åbner menuen Options (Indstillinger)/kontrolpanelet Hvis du vælger et ikon og trykker på -tasten, åbnes menuen Options (Indstillinger). Hvis du trykker på -tasten under afspilning af indhold, åbnes kontrolpanelet. -tast: Bekræfter det valgte element -tast: Annullerer en handling Ikoner Menuen Options (Indstillinger) Kontrolpanel 3

4 CF SD/miniSD 01 Sådan kommer du i gang Komponentnavne Systemets forside Systemets bagside Slotdæksel* 3 CF* 1 -slot* 3 Eject-knap* 3 Digital out (optical)-udgang AV MULTI OUT-udgang SD* 2 Memory Card-slot* 3 Memory Stick -slot* 3 PS-familielogo Kan drejes for at passe til systemets position Diskslot Power-knap Main power-knap AC IN-udgang Ventilationsåbning LAN-udgang HDMI OUT-udgang Ventilationsåbning WLAN-indikator* 3 Eject-knap Harddiskadgangsindikator USB-udgange * 1 CompactFlash * 2 Secure Digital * 3 Kun på udstyrede modeller Forsigtig! Undgå at bruge systemet i et lukket kabinet eller andre steder, hvor der kan ske varmeudvikling. Sker dette, kan systemet blive overophedet og medføre brand, personskade eller fejlfunktion. Hvis systemets interne temperatur bliver for høj, blinker power-indikatoren skiftevis rødt og grønt. Sluk for systemet, hvis dette sker ( side 13), og lad det stå et stykke tid uden at bruge det. Når systemet er kølet ned, kan du flytte det til et sted med god ventilation og bruge det igen. Systemet kan anbringes i vandret eller lodret position. Placer det som vist i diagrammet, når det anbringes i lodret position. Bemærk! Undgå at anbringe systemet på steder, hvor det udsættes for meget støv eller tobaksrøg. Støv eller tobaksrøg aflejres på de indre komponenter (f.eks. linsen) og kan medføre, at systemet ophører med at fungere.

5 Sådan kommer du i gang Komponentnavne Trådløs SIXAXIS -Controller Port-indikatorer L2-tast L1-tast USB-udgange R2-tast R1-tast Retningstaster -tast -tast -tast -tast DK Venstre pind/ L3-tast* SELECT-tast * L3- og R3-tasten fungerer, når pindene trykkes ned. Højre pind/ R3-tast* START-tast PS-tast Se Brug af den trådløse SIXAXIS -controller ( side 14). 5

6 02 Sådan kommer du i gang Konfiguration af PS3 -systemet Procedure til konfiguration af systemet Trin 1: Tilslut til et tv. m m Trin 3: Tilslut et Ethernet-kabel. Side 10 m Side 6 Trin 2: Tilslut digitale lydenheder. Side 9 Trin 1: Tilslut til et tv. Videoudgang på PS3 -systemet PS3 -systemet kan udsende signaler i to opløsninger: HD og SD. Se brugervejledningen til tv et for at få oplysninger om, hvilken videotilstand der understøttes. HD (High Definition) * 1 Dette tal angiver antallet af scanningslinjer. Bemærk, at i står for interlace og p står for progressive. Hvis du bruger progressive, får du video i høj kvalitet med et minimum af flimren. * 2 Videoudgangsindstillingen på systemet vises som Standard (PAL). SD (Standard Definition) Videotilstand * p 1080i 720p 576p 576i * 2 Sideforhold 16:9 16:9 16:9 Skærmbilleder, der viser forskellen i opløsning 16:9 4:3 16:9 4:3 Trin 4: Tilslut netledningen. Side 11 m Trin 5: Udfør første opsætning af systemsoftwaren. Side 11 HD-skærmbillede SD-skærmbillede

7 Sådan kommer du i gang Konfiguration af PS3 -systemet Kabeltyper til video-output Opløsningen på tv et afhænger af de aktuelle udgange på tv et og kabeltypen. Vælg et kabel, der passer til det aktuelle tv. Kabeltype Udgang på tv et Understøttet videotilstand*¹ HDMI-kabel (sælges separat) HDMI IN-udgang 1080p / 1080i / 720p / 576p DK Component AV-kabel (sælges separat) Component VIDEO INudgang COMPONENT VIDEO IN AUDIO IN Y PB/CB PR/CR L R 1080p / 1080i / 720p/ 576p / 576i*² S VIDEO-kabel (sælges separat) S VIDEO IN-udgang S VIDEO L-AUDIO-R 576i*² AV-kabel (medfølger) VIDEO IN-udgang (composite) VIDEO L-AUDIO-R 576i*² AV-kabel (medfølger) Euro-AV-stik (medfølger) Euro-AV-udgang (SCART) 576i*² * 1 Afhængigt af typen af tv eller det indhold, der afspilles, understøttes visse videotilstande muligvis ikke. * 2 Videoudgangsindstillingen på systemet vises som Standard (PAL). 7

8 Sådan kommer du i gang Konfiguration af PS3 -systemet Tilslutningsmetoder Advarsler Netledningen til systemet må ikke tilsluttes en stikkontakt, før alle øvrige tilslutninger er foretaget. Stikkontakten skal være monteret i nærheden af udstyret og skal være let tilgængelig. Tilslutning af andre kabeltyper Tilslut andre kabler end HDMI-kablet til AV MULTI OUT-udgangen på systemet. AV MULTI OUT-udgang Tilslutning til et tv ved hjælp af et HDMI-kabel Tilslut systemet til tv et ved hjælp af et HDMI-kabel (sælges separat). Et HDMI-kabel kan udsende både video og audio og gør det muligt at afspille video og lyd i høj kvalitet uden tab af billedkvalitet. TV Euro-AV-stik (medfølger) AV-kabel (medfølger) Euro-AV-udgang (SCART) HDMI OUT-udgang Eksempel: Ved brug af det medfølgende AV-kabel TV HDMI-kabel (sælges separat) HDMI IN-udgang Hvis du skifter kabeltypen, der bruges til at tilslutte systemet med, vises billedet muligvis ikke. Sker dette, skal du slukke for systemet og tænde for det igen, mens du holder power-knappen nede på forsiden af systemet, indtil der høres et kort bip (efter ca. 5 sekunder). Billedet vises i systemets standardopløsning. 8

9 Sådan kommer du i gang Konfiguration af PS3 -systemet Trin 2: Tilslut digitale lydenheder. Du kan tilslutte lydenheder, der understøtter digital lyd, f.eks. en AVreceiver til en hjemmebiograf. Tilslutning med et optisk kabel Der udsendes lyd via det optiske kabel. Billedet udsendes via videokablet. Hint Gå til (Settings - Indstillinger), når du tilslutter en digital lydenhed til systemet. (Sound Settings - Lydindstillinger) Audio Output Settings (Lydudgangsindstillinger), og juster indstillingerne for lydenheden efter behov. Lydudgang på PS3 -systemet Antallet af understøttede kanaler kan variere, afhængigt af den udgang der bruges. Optisk kabel til lyd (sælges separat) Videokabel til det aktuelle tv ( side 7) DK PS3 -systemets udgange Kanaler, der kan bruges til output 2 Ch. 5.1 Ch. 7.1 Ch. AV MULTI OUT-udgang Digital out (optical)-udgang * 1 HDMI OUT-udgang * 2 * 3 * 1 Lyd fra Super Audio CD er kan ikke afspilles via Digital out (optical)-udgangen. * 2 Der kræves en enhed, der er kompatibel med Linear PCM 7.1 Ch., til at udsende 7.1-kanals lyd via HDMI OUT-udgangen. * 3 Dette system understøtter ikke output fra DTS-HD 7.1 Ch. DTS-HD 7.1 -kanals lyd udsendes via 5.1 eller færre kanaler. Digital lydenhed f.eks. en AV-receiver TV 9

10 Sådan kommer du i gang Konfiguration af PS3 -systemet Tilslutning med et HDMI-kabel Både lyd og video udsendes via HDMI-kablet. Du kan udsende tvbilledet via en lydenhed. Trin 3: Tilslut et Ethernet-kabel Ved hjælp af et Ethernet-kabel kan du oprette forbindelse til internettet. Se Justering af netværksindstillinger for at få yderligere oplysninger om netværksindstillinger. ( side 22). Forsigtig! Systemet understøtter 10BASE-T-, 100BASE-TX- og 1000BASE-T-netværk. Du må ikke tilslutte en almindelig telefonledning eller andre typer ledninger eller kabler, der ikke er kompatible med systemet, da dette kan medføre varmeudvikling, brand eller fejlfunktion. HDMI-kabel (sælges separat) Digital lydenhed f.eks. en AV-receiver HDMI-kabel (sælges separat) Ethernet-kabel (medfølger) LAN-udgang LAN-adgangsindikator 10 Hvis tv et ikke er udstyret med en HDMI-udgang, kan du bruge et videokabel af korrekt type til tv et ( side 7) for at tilslutte det direkte til PS3 -systemet. Hvis der er tilsluttet en enhed til PS3 -systemet via et HDMI-kabel, må du ikke slukke for enheden, mens PS3 -systemet er tændt (power-indikatoren lyser grønt). I modsat fald kan dette medføre, at lyden forvrænges eller på anden måde lyder unormalt. TV Du kan oprette forbindelse til internettet uden et Ethernet-kabel. Se Brug af en trådløs forbindelse ( side 23) for at få yderligere oplysninger.

11 Sådan kommer du i gang Konfiguration af PS3 -systemet Trin 4: Tilslut netledningen Tilslut netledningen. Trin 5: Udfør første opsætning af systemsoftwaren. Udfør første opsætning, når du har tændt for systemet. Advarsler Netledningen til systemet må ikke tilsluttes en stikkontakt, før alle øvrige tilslutninger er foretaget. Stikkontakten skal være monteret i nærheden af udstyret og skal være let tilgængelig. 1 Tænd for tv et. 2 Tænd for main power-knappen. Main power-knap DK AC IN-udgang Netledning (medfølger) Til stikkontakt I nogle områder og lande bruges der muligvis en anden stiktype end den, der er vist på billedet. Power-indikatoren lyser konstant rødt for at angive, at systemet er i standby-tilstand. 3 Tryk på power-knappen. Power-knap Power-indikator Power-indikatoren skifter til grøn, og billedet vises på tv-skærmen. 11

12 Sådan kommer du i gang Konfiguration af PS3 -systemet 4 Tilslut den trådløse controller ved hjælp af et USB-kabel. 6 Udfør den første opsætning. USB-udgange USB-kabel (medfølger) USB-udgange 5 Tryk på PS-tasten på controlleren. Systemet finder den trådløse controller. Når controlleren er fundet, vises skærmbilledet til første opsætning. Følg instruktionerne på skærmen for at angive indstillinger for systemsprog, tidszone, dato og klokkeslæt samt brugernavn. Når den første opsætning er fuldført, vises menuen Home ( side 3) på tv-skærmen. Se Brug af skærmtastaturet for at få yderligere oplysninger om indtastning af tekst. ( side 29). Indstillinger, der er angivet under den første opsætning, kan ændres under (Settings) (Indstillinger) eller (Users) (Brugere). Se onlinebrugervejledningen ( side 27) for at få yderligere oplysninger. Justering af videoudgangsindstillingerne 12 Afhængig af den anvendte udgang og kabeltypen kan det være nødvendigt at justere udgangsindstillingerne for at få vist billeder i HDopløsning på tv-skærmen ( side 6). Gå til (Settings - Indstillinger) (Display Settings - Displayindstillinger) Video Output Settings (Videoudgangsindstillinger), og følg instruktionerne på skærmen for at justere indstillingerne.

13 03 Grundlæggende betjening Sådan tændes og slukkes for PS3 -systemet Brug af den trådløse SIXAXIS - controller Tryk på PS-tasten. Sådan slukkes for systemet PS-tasten Tryk på PS-tasten, og hold den nede i to sekunder eller længere. Når meddelelsen Turn off the system (Sluk for systemet) vises på skærmen, skal du markere den og derefter trykke på -tasten. Før du kan bruge en trådløs controller, skal den først parres med systemet ( side 14). DK Brug af systemknappen 1 Tryk på power-knappen. Power-indikatorstatus Konstant grøn Systemet er tændt Blinker grønt Systemet slukkes Konstant rød Systemet er slukket (i standby) Power-knap Slukket Main power-knappen er slukket Power-indikator 2 Tryk på PS-tasten på den trådløse controller. Der tildeles et controller-nummer. Sådan slukkes for systemet Tryk på power-knappen i to sekunder eller længere. Bemærk! Kontroller, at systemet er i standby-tilstand (power-indikatoren lyser rødt), før det slukkes ved hjælp MAIN POWER-knappen på bagsiden af systemet. Hvis du slukker for systemet ved hjælp af MAIN POWER-knappen, når det ikke er i standby-tilstand, kan det medføre fejlfunktion eller beskadige systemet. 13

14 04 Grundlæggende betjening Brug af den trådløse SIXAXIS - controller Klargøring til brug For at bruge en trådløs controller skal du først registrere eller parre den med PS3 -systemet og tildele controlleren et nummer. Trin 2: Tildel et controller-nummer Hver gang du tænder for systemet, skal controlleren tildeles et nummer. Trin 1: Par systemet og controlleren. Når den bruges for første gang Når den bruges med et andet PS3 -system m Trin 2: Tildel et controller-nummer. Hver gang, systemet tændes Tryk på PS-tasten. Alle port-indikatorerne blinker m Når controlleren har fået tildelt et nummer, lyser port-indikatorerne for det tildelte nummer konstant rødt Trin 1: Par systemet og controlleren Når du bruger controlleren første gang, eller når du bruger den med et andet PS3 -system, skal du først parre enhederne. Hvis du tænder for systemet og tilslutter controlleren ved hjælp af et USB-kabel, udføres parringen automatisk. Der kan tilsluttes op til 7 controllere ad gangen. Controller-nummeret er det tal, der vises over port-indikatorerne. For numrene 5-7 skal du tilføje tallene for de tændte indikatorer. Eksempel: Controller-nummer 5 er tildelt USB-kabel (medfølger) Kontroller, at der er tændt for systemet. (power-indikatoren lyser konstant grønt). Der kan kun udføres parring og tildeling af controller-numre, når systemet er tændt (når power-indikatoren lyser grønt konstant). Når en parret controller bruges med et andet PS3 -system, slettes parringen med det oprindelige system. Controlleren skal parres med systemet igen, hvis den har været brugt med et andet system. Hvis controlleren eller systemet er slukket, slukkes port-indikatorerne på controlleren, og det tildelte nummer slettes.

15 Grundlæggende betjening Brug af den trådløse SIXAXIS - controller Trådløs brug af controlleren Hvis du fjerner USB-kablet, kan du bruge controlleren trådløst. Batteriet i controlleren skal være opladt, for at den kan bruges trådløst. Batteriniveau Hvis du trykker på PS-tasten og holder den nede i mere end to sekunder, kan du få vist batteriniveauet på skærmen. USB-kablet kan tilsluttes eller fjernes, mens controlleren og systemet er tændt. Opladning af controlleren DK Tilslut controlleren til systemet ved hjælp af USB-kablet, mens systemet er tændt (power-indikatoren lyser grønt). Port-indikatorerne på controlleren blinker langsomt, og opladningen begynder. Portindikatorerne stopper med at blinke, når opladningen er fuldført. Controlleren kan bruges, mens den oplades. Sørg for at lade batteriet op i omgivelser, hvor temperaturen er 10 C - 30 C. Opladningen er muligvis ikke så effektiv, hvis den foregår i andre omgivelser. Batteriniveauet er højt. Batteriniveauet er ved at være lavt. Der er næsten ikke mere strøm på batteriet. PS-tasten blinker rødt. Oplad batteriet. Der er ikke mere strøm på batteriet. Afhængigt af miljøet eller brugsforholdene vises det resterende ladeniveau muligvis ikke korrekt, og batteriets levetid kan variere. 15

16 05 Grundlæggende betjening Afspilning af indhold Blu-ray 1 Indsæt disken. Der vises et ikon i menuen Home. 2 Marker ikonet, og tryk derefter på -tasten. Afspilningen starter. Afhængigt af den aktuelle disk vises der muligvis en liste over det indhold, der kan afspilles. Indsæt disken med mærkaten opad. Udskubning af en disk Stop afspilningen, og tryk derefter på eject-knappen. Se Sådan spiller du spil ( side 19) for at få oplysninger om, hvordan du afslutter spil. Eject-indikator 16 Eject-knap

17 Grundlæggende betjening Afspilning af indhold Memory Stick /SD Memory Card/CompactFlash (kun på udstyrede modeller) 1 Indsæt lagringsmediet. Der vises et ikon i menuen Home. 2 Marker ikonet, og tryk derefter på -tasten. Åbn slotdækslet. DK CF SD/miniSD Forside Eksempel: Ved indsættelse af en Memory Stick Der vises en liste over det indhold, der kan afspilles. Når du bruger en Memory Stick Duo /minisd -kort med PS3 -systemet, kan du indsætte mediet uden at bruge en adapter. Udskubning af medier Kontroller, at adgangsindikatoren ikke blinker, og tryk derefter på eject-knappen. CF-adgangsindikator SD Memory Card-adgangsindikator Tryk på mediet i pilenes retning. Tryk på eject-knappen til CF-slotten. Memory Stick -adgangsindikator Bemærk! Når adgangsindikatoren blinker, er data ved at blive gemt eller indlæst. Når adgangsindikatoren blinker, må du ikke fjerne lagermediet eller slukke for systemet. off the system. 17

18 Grundlæggende betjening Afspilning af indhold USB-enheder Du kan tilslutte eksterne enheder, f.eks. enheder, der er kompatible med USB-lagring, ved hjælp af et USB-kabel. Enhederne kan tilsluttes, mens systemet er tændt. Se desuden vejledningen, der fulgte med den eksterne enhed, som skal tilsluttes. 1 Tilslut USB-enheden. Der vises et ikon i menuen Home. Bemærkninger Du må ikke fjerne USB-enheder eller slukke for systemet, mens der gemmes eller læses data. Dette kan medføre tab eller ødelæggelse af data. Hvis du bruger et USB-flashdrev med en skrivebeskyttelsesknap, må du ikke betjene knappen, når enheden er tilsluttet til PS3 -systemet. Dette kan medføre tab eller ødelæggelse af data. Filformater, der kan afspilles eller vises Filformater, der kan afspilles eller vises på dette system, omfatter ATRAC, MP3, AAC, JPEG og MPEG-4. Se onlinebrugervejledningen ( side 27) for at få de nyeste oplysninger. Ekstern enhed, f.eks. et digitalkamera 2 Marker ikonet, og tryk derefter på -tasten. Der vises en liste over det indhold, der kan afspilles. Der vises kun filer, som kan afspilles eller vises på PS3 -systemet, i kolonnen for den kompatible kategori (eksempel: Billeddata vises i kategorien Photo (Foto)). Afhængigt af lagringsmediet vises der muligvis kun et udvalg af mapperne på mediet. Hvis du vælger Display All (Vis alle) i menuen Options (Indstillinger) ( side 3), vises alle de mapper, der er gemt på mediet. Bemærk! Du bør, når det er muligt, regelmæssigt foretage sikkerhedskopiering af dataene på harddisken som en sikkerhedsforanstaltning mod eventuelt tab eller ødelæggelse af data. Hvis der sker tab eller ødelæggelse af software eller data, er det normalt ikke muligt at gendanne softwaren eller dataene. Bemærk, at SCEE ikke er ansvarlig for tab eller ødelæggelse af data, filer eller software. 18

19 06 Game (Spil) Sådan spiller du spil Start/afslutning af spil Sådan starter du et spil Indsæt en disk, marker ikonet, og tryk derefter på Afslutning af et spil -tasten. Tryk på PS-tasten på den trådløse controller under et spil, og hold den nede i mindst 2 sekunder. Vælg derefter Quit Game (Afslut spil) på den skærm, der vises. Når du starter eller afslutter PlayStation 2-software, slettes det tildelte controller-nummer. Følg nedenstående trin for at tildele et controller-nummer. Når du har startet et spil: Tryk på PS-tasten, når indholdet af spilsoftwaren vises på skærmen. Når du har afsluttet et spil: Tryk på PS-tasten, når menuen Homevises på skærmen. Visse PlayStation 2-softwaretitler fungerer muligvis ikke korrekt på dette system. Besøg faq.eu.playstation.com/bc for at få de nyeste oplysninger om kompatible titler. Hvis du vil gemme PlayStation 2/PlayStation -software, skal du oprette interne memory cards ( side 20). Controller-indstillinger Controller-indstillingerne kan justeres under spillet. Tryk på PS-tasten i mindst 2 sekunder, og vælg derefter en indstilling på den skærm, der vises. Skift til analog tilstand Når du spiller PlayStation 2/PlayStation -software, kan du skifte conrollerens tilstand. Skift til den tilstand, der understøttes af softwaren. I nogen software skiftes tilstanden automatisk. Skift af controller-numre Du kan skifte det nummer, der er tildelt til en controller. Når controllerporten, der skal bruges, er angivet af softwaren, kan du skifte til det understøttede controller-nummer.* * Du kan ikke tildele controller-port 2-D med PS3 -systemet. Du kan kontrollere det nummer, der er tildelt i øjeblikket, ved at trykke på PS-tasten i mindst 2 sekunder. Gemte data til PS3 -software Gemte data til PS3 -software gemmes på systemets harddisk. Dataene vises under (Game) (Saved Data Utility) (Hjælpeværktøj til gemte data). DK 19

20 Game (Spil) Sådan spiller du spil Gemte data til PlayStation 2/PlayStation -software Hvis du vil gemme data fra PlayStation 2/PlayStation -software, skal du oprette interne memory cards på harddisken og tildele kortene til slots. Trin 1: Opret et internt memory card. Opret et internt memory card på harddisken som erstatning for et memory card (8MB) (til PlayStation 2) eller et memory card. Trin 1: Opret et internt memory card 1 Vælg (Memory Card Utility (PS/PS2) - (Hjælpeværktøj til Memory Card)) under (Game) i menuen Home, og tryk derefter på -tasten. Memory Card (8MB) (til PlayStation 2) Memory Card Internt memory card (PS2) Internt memory card (PS) Trin 2: Tildel en slot. Indsæt det interne memory card i den interne slot på harddisken i stedet for et memory card-slot på PlayStation 2- eller PlayStation -konsollen. 2 Vælg (New Internal Memory Card - Nyt internt Memory Card), og tryk derefter på -tasten. Følg vejledningen på skærmen for at oprette det interne memory card. MEMORY CARD-slots Interne slots Interne memory card-typer (PS) Type Internt memory card (PS2) Internt memory card (PS) Datatype, der kan gemmes Gemte data fra PlayStation 2-software (der kan ikke gemmes data fra PlayStation software). Gemte data fra PlayStation -software 20

21 Game (Spil) Sådan spiller du spil Trin 2: Tildel en slot 1 Vælg (Memory Card Utility (PS/PS2) - (Hjælpeværktøj til Memory Card)) unde (Game) i menuen Home, og tryk derefter på -tasten. 2 Vælg det interne memory card, du vil bruge, og tryk derefter på -tasten. Tildel en slot. Afhængigt af softwaren kan slottene være forudtildelt. Se vejledningen, der fulgte med softwaren, for at få yderligere oplysninger. Du kan tildele slot under spillet. Tryk på PS-tasten på den trådløse controller i mindst 2 sekunder, og vælg Assign Slots (Tildel slot) på den skærm, der vises. Brug af gemte data på et memory card (8MB) (til PlayStation 2) eller et memory card Hvis du vil bruge gemte data på et memory card (8MB) (til PlayStation 2) eller et memory card, skal du kopiere dataene til et internt memory card på harddisken. Du skal bruge en memory card-adapter (sælges separat) for at kopiere dataene. 1 Vælg (Memory Card Utility (PS/PS2)) under (Game) i menuen Home, og tryk derefter på -tasten. 2 Tilslut Memory Card-adapteren til systemet. 3 Indsæt det Memory Card, du vil kopiere, i adapteren. Ikonet for (Memory Card (PS)) eller (Memory Card (PS2)) vises. 4 Marker ikonet, og tryk derefter på tasten -tasten. Følg instruktionerne på skærmen for at kopiere dataene. Afhængigt af typen kopieres gemte data fra et memory card (8MB) (til PlayStation 2) eller et memory card til et internt memory card som vist nedenfor. Gemte data fra PlayStation 2-software Memory card (8MB) (til PlayStation 2) Memory Card Gemte data fra PlayStation software * Hvis der skal kopieres en stor mængde gemte data, opretter systemet automatisk flere interne memory cards (PS). Du kan ikke kopiere data fra harddisken til et Memory Card (8MB) (til PlayStation 2) eller et Memory Card. Internt memory card (PS2) Internt memory card (PS)* DK 21

22 07 Network (Netværk) Justering af netværksindstillinger Brug af en kabelforbindelse Følgende vejledning forklarer, hvordan du opretter forbindelse til internettet ved hjælp af et Ethernet-kabel. Eksempel på en kabelforbundet netværkskonfiguration Netværkskonfigurationen og forbindelsesmetoden kan variere, afhængigt af det anvendte udstyr og det aktuelle netværksmiljø. Netværksenhed, f.eks. et DSL- eller kabelmodem Router Ikke nødvendigt, hvis DSL- eller kabelmodemet eller anden netværksenhed har en indbygget routerfunktion Klargøring af de nødvendige dele Følgende dele er nødvendige for at oprette en kabelforbindelse til internettet. Et abonnement hos en internetudbyder (ISP) En netværksenhed, f.eks. et DSL-modem eller en router Ethernet-kabel (medfølger) Konfiguration af internetforbindelsen Når du opretter en kabelforbindelse til internettet, behøver du normalt ikke at ændre standardindstillingerne. Følg vejledningen nedenfor for at justere indstillingerne, hvis du ikke kan bruge standardindstillingerne til at oprette forbindelse. 22 Til internetforbindelsen Ethernet-kabel (medfølger) En router er en enhed, der gør det muligt for flere enheder at oprette forbindelse til den samme internetlinje. Der skal bruges en router, hvis en pc og PS3 -systemet skal være tilsluttet internettet samtidigt. Pc 1 Vælg (Network Settings - Netværksindstillinger) under (Settings - Indstillinger) i menuen Home, og tryk derefter på -tasten. 2 Vælg Internet Connection Settings (Internetforbindelsesindstillinger), og tryk derefter på -tasten. Når der vises en meddelelse om, at internetforbindelsen afbrydes, skal du vælge Yes (Ja) og derefter trykke på -tasten. 3 Vælg Wired Connection (Kabelforbundet forbindelse), og tryk derefter på retningstasten højre.

23 Network (Netværk) Justering af netværksindstillinger 4 Vælg Easy (Nem) eller Custom (Brugerdefineret), og juster indstillingerne efter behov. Brug af en trådløs forbindelse (kun modeller, der er udstyret med trådløs LAN-funktion) Følgende vejledning forklarer, hvordan du opretter forbindelse til internettet ved hjælp af en trådløs forbindelse. Følg instruktionerne på skærmen for at ændre de nødvendige indstillinger. Eksempel på en trådløs netværkskonfiguration Netværkskonfigurationen og forbindelsesmetoden kan variere, afhængigt af det anvendte udstyr og det aktuelle netværksmiljø. Netværksenhed, f.eks. et DSL- eller kabelmodem Router Ikke nødvendigt, hvis DSL- eller kabelmodemet eller anden netværksenhed har en indbygget routerfunktion DK Easy (Nem) Custom (Brugerdefineret) De grundlæggende indstillinger angives automatisk. Du kan indtaste detaljerede indstillinger manuelt. Se vejledningen, der fulgte med internetudbyderen eller netværksenheden, for at få yderligere oplysninger om indstillinger. Se onlinebrugervejledningen for at få yderligere oplysninger om netværksindstillinger ( side 27). Til internetforbindelsen Adgangspunkt Pc Pc Et adgangspunkt er en enhed, der giver adgang til netværket uden brug af fysiske kabler. 23

24 Network (Netværk) Justering af netværksindstillinger Klargøring af de nødvendige dele Nedenstående elementer kræves for at konfigurere systemet til at oprette trådløs forbindelse til internettet. Et abonnement hos en internetudbyder (ISP) En netværksenhed, f.eks. et DSL-modem eller en router Et adgangspunkt* Konfigurationsoplysninger for adgangspunktet (SSID, WEP-nøgle, WPA-nøgle) * Ikke nødvendigt, hvis der bruges en trådløs router med indbygget trådløs funktionalitet Når du opretter trådløs forbindelse til internettet, kan der opstå forstyrrelser i signalet, afhængigt af anvendelsesforholdene for de trådløse netværksenheder. Brug et Ethernet-kabel for at oprette en kablet forbindelse, hvis dataoverførselshastigheden på internettet reduceres, eller den trådløse controller ikke fungerer korrekt. Afhængigt af det aktuelle adgangspunkt skal du muligvis bruge MAC-adressen for systemet, når du opretter forbindelse til internettet. Du kan finde MACadressen for system ved at gå til (Settings - Indstillinger) (System Settings - Systemindstillinger) System Information (Systemoplysninger). 2 Vælg Internet Connection Settings (Internetforbindelsesindstillinger), og tryk derefter på -tasten. Når der vises en meddelelse om, at internetforbindelsen afbrydes, skal du vælge Yes (Ja) og derefter trykke på -tasten. 3 Vælg Wireless (Trådløs), og tryk derefter på retningstasten højre. 4 Vælg Scan (Scan), og tryk derefter på retningstasten højre. Systemet søger efter adgangspunkter inden for rækkevidde og viser dem på en liste. 24 Konfiguration af internetforbindelsen Når du opretter trådløs forbindelse til internettet, skal du først justere netværksindstillingerne. Netværksindstillingerne kan variere, afhængigt af typen af adgangspunkt og det aktuelle netværksmiljø. Nedenstående vejledning indeholder en forklaring på den mest almindelige netværkskonfiguration. 1 Vælg (Network Settings - Netværksindstillinger) under (Settings - Indstillinger) i menuen Home, og tryk derefter på -tasten. Hvis du bruger et adgangspunkt, der understøtter automatisk opsætning, skal du vælge Automatic (Automatisk) og følge vejledningen på skærmen. De nødvendige indstillinger udføres automatisk. Kontakt producenten af adgangspunktet for at få yderligere oplysninger om adgangspunkter, der understøtter automatisk opsætning.

25 Network (Netværk) Justering af netværksindstillinger 5 Vælg det adgangspunkt, du vil bruge, og tryk derefter på -tasten. Et SSID er en kode eller et navn, der tildeles til adgangspunktet. Kontakt den person, der administrerer adgangspunktet, hvis du ikke ved, hvilket SSID du skal bruge, eller hvis SSID et ikke vises. 7 Vælg de ønskede sikkerhedsindstillinger, og tryk derefter på retningstasten højre. Sikkerhedsindstillingerne varierer, afhængigt af det aktuelle adgangspunkt. Kontakt den person, der konfigurerer eller administrerer adgangspunktet for at bestemme, hvilke indstillinger der skal bruges. DK 6 Bekræft SSID et for adgangspunktet, og tryk derefter på retningstasten højre. 8 Indtast krypteringsnøglen, og tryk derefter på retningstasten højre. Krypteringsnøglefeltet viser en stjerne (*) for hvert tegn, du indtaster. Kontakt den person, der konfigurerer eller administrerer adgangspunktet, hvis du ikke kender nøglen. 25

Instruktionsvejledning

Instruktionsvejledning DK Instruktionsvejledning Læs alle produktdokumentationer og opbevar dem til fremtidig reference, før du går i gang med at anvende dette produkt. CECH-2104A CECH-2104B 7015887 ADVARSEL Undlad at åbne kabinettet,

Læs mere

Velkommen til PlayStations verden. Kom i gang med din PS4 med denne hurtige startguide. Hurtig startguide. Dansk CUH-1004A

Velkommen til PlayStations verden. Kom i gang med din PS4 med denne hurtige startguide. Hurtig startguide. Dansk CUH-1004A Velkommen til PlayStations verden Kom i gang med din PS4 med denne hurtige startguide. Hurtig startguide Dansk CUH-1004A Kom godt i gang Tilslut til dit tv. Følg trin til nedenfor for at tilslutte dit

Læs mere

Trådløst headset. Instruktionsvejledning SCEH-00075 SCEH-00087. Læs denne vejledning grundigt, før du anvender produktet.

Trådløst headset. Instruktionsvejledning SCEH-00075 SCEH-00087. Læs denne vejledning grundigt, før du anvender produktet. Trådløst headset Instruktionsvejledning SCEH-00075 SCEH-00087 Læs denne vejledning grundigt, før du anvender produktet. Indhold 1. Advarsler 1.1 Genbrugsoplysninger for kunder i Europa 1.2 Lithium-ion-batteri

Læs mere

Brugervejledning til kamera

Brugervejledning til kamera Brugervejledning til kamera Læs denne vejledning, herunder sikkerhedsreglerne, før du tager kameraet i brug. Du kan lære at bruge kameraet rigtigt ved at læse denne vejledning. Gem vejledningen, så du

Læs mere

hp Jornada 560-serien personal digital assistant Brugervejledning Trykt i Singapore Første udgave

hp Jornada 560-serien personal digital assistant Brugervejledning Trykt i Singapore Første udgave hp Jornada 560-serien personal digital assistant Brugervejledning Trykt i Singapore Første udgave Copyright Oplysningerne indeholdt i dette dokument gives "som de er og forefindes" og kan ændres uden forudgående

Læs mere

N600 trådløs Dual Band gigabit-router WNDR3700 Installationsvejledning

N600 trådløs Dual Band gigabit-router WNDR3700 Installationsvejledning N600 trådløs Dual Band gigabit-router WNDR3700 Installationsvejledning NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134, USA Juni 2010 208-10385-03 v1.0 2010 NETGEAR, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Quickstartvejledning I NDHOLDSFORTEGNELSE. Vigtig information 2 Grundlæggende kendskab til computeren 4. Helpdesk 28

Quickstartvejledning I NDHOLDSFORTEGNELSE. Vigtig information 2 Grundlæggende kendskab til computeren 4. Helpdesk 28 Quickstartvejledning I NDHOLDSFORTEGNELSE Vigtig information 2 Grundlæggende kendskab til computeren 4 Sikkerhed og komfort... 4 Sikkerhedsforanstaltninger... 4 Forholdsregler for helbredsmæssigt ansvarlig

Læs mere

42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631)

42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631) 42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631) Betjeningsvejledning Indhold Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Velkommen. Du ser Apple TV. Denne håndbog indeholder alle de oplysninger, du skal bruge, så du kan gå direkte fra indstilling til sofa.

Velkommen. Du ser Apple TV. Denne håndbog indeholder alle de oplysninger, du skal bruge, så du kan gå direkte fra indstilling til sofa. Velkommen. Du ser Apple TV. Denne håndbog indeholder alle de oplysninger, du skal bruge, så du kan gå direkte fra indstilling til sofa. Indholdsfortegnelse 1. Tilslut 7 Hvad er der i kassen? 8 Hvad du

Læs mere

Bliv bekendt med Logitech Squeezebox Touch Trådløs musikafspiller. Funktionsoversigt

Bliv bekendt med Logitech Squeezebox Touch Trådløs musikafspiller. Funktionsoversigt Bliv bekendt med Logitech Squeezebox Touch Trådløs musikafspiller Funktionsoversigt Indholdsfortegnelse Funktionsoversigt til Squeezebox Touch Tak.................................................................

Læs mere

Oversigt over fjernbetjeningen...(3) Oversigt over TV-apparatets knapper og indikatorer...(10)

Oversigt over fjernbetjeningen...(3) Oversigt over TV-apparatets knapper og indikatorer...(10) Indholdsfortegnelse Knapper/indikatorer på fjernbetjening og TV-apparat Oversigt over fjernbetjeningen...(3) Oversigt over TV-apparatets knapper og indikatorer...(10) Se TV Se TV...(15) Brug af den elektroniske

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C7 00

Brugervejledning til Nokia C7 00 Brugervejledning til Nokia C7 00 2.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 6 Kom godt i gang 8 Taster og dele 8 Indsætning af SIM-kortet og batteriet 10 Indsætning eller fjernelse

Læs mere

Ophavsret og licens. produkter til andre formål end sådanne, der er tilladt af lovgivning om ophavsret.

Ophavsret og licens. produkter til andre formål end sådanne, der er tilladt af lovgivning om ophavsret. Ophavsret og licens Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er

Læs mere

Brugervejledning Nokia Lumia 925

Brugervejledning Nokia Lumia 925 Brugervejledning Nokia Lumia 925 3.0. udgave DA Psst... Denne vejledning er ikke den eneste... Der findes en brugervejledning på din telefon den har du altid med dig, når du har brug for den. Swipe til

Læs mere

Brugervejledning. Packard Bell EasyNote TE - 1

Brugervejledning. Packard Bell EasyNote TE - 1 Brugervejledning Packard Bell EasyNote TE - 1 I NDHOLDSFORTEGNELSE Start af computeren 4 Trådløs forbindelse... 4 Registrering... 5 Softwareinstallation... 6 Gendannelse... 6 Har du problemer?... 7 Grundlæggende

Læs mere

Brugervejledning til HP Envy 15

Brugervejledning til HP Envy 15 Brugervejledning til HP Envy 15 Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Bluetooth er et varemærke

Læs mere

Brugervejledning til Nokia E6 00

Brugervejledning til Nokia E6 00 Brugervejledning til Nokia E6 00 2.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Kom godt i gang 7 Taster og dele 7 Indsætning af SIM-kortet og batteriet 10 Indsætning eller fjernelse

Læs mere

Din HTC Wildfire. Brugervejledning

Din HTC Wildfire. Brugervejledning Din HTC Wildfire Brugervejledning Din HTC Wildfire Brugervejledning Før du gør noget andet, skal du læse dette Oplad batteriet Batteriet i telefonen er endnu ikke opladet. Mens telefonen oplader, er det

Læs mere

Brugervejledning Lumia med Windows Phone 8.1 Update 2

Brugervejledning Lumia med Windows Phone 8.1 Update 2 Brugervejledning Lumia med Windows Phone 8.1 Update 2 1.0. udgave DA Om denne brugervejledning Denne vejledning er brugervejledningen til din softwareudgave. Vigtigt: Du kan finde vigtige oplysninger om

Læs mere

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning Kom godt i gang med Zaptor Brugervejledning Fold ud og få et hurtigt overblik over din Zaptor tilslutning (med kort) Zaptor-boks (med kort) ETHERNET Computer USB RF-IN Switch er kun nødvendig hvis du har

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 900

Brugervejledning til Nokia 900 Brugervejledning til Nokia 900 1.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 6 Taster og dele 6 Tilbage-, start- og søgetaster 7 Indsætning af SIM-kortet 8 Opladning

Læs mere

Velkommen Du ser Apple TV. Denne vejledning indeholder alle de oplysninger, du behøver for at kunne gå fra indstilling til sofa.

Velkommen Du ser Apple TV. Denne vejledning indeholder alle de oplysninger, du behøver for at kunne gå fra indstilling til sofa. Velkommen Du ser Apple TV. Denne vejledning indeholder alle de oplysninger, du behøver for at kunne gå fra indstilling til sofa. Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Tilslut. 7 Kassens indhold 8 Kast et blik

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C2 05

Brugervejledning til Nokia C2 05 Brugervejledning til Nokia C2 05 1.2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Taster og dele 5 Indsætning af et SIM-kort og batteri 6 Indsætning af et hukommelseskort

Læs mere

BeoVision 11. BeoVision 11 40 BeoVision 11 46 BeoVision 11 55

BeoVision 11. BeoVision 11 40 BeoVision 11 46 BeoVision 11 55 BeoVision 11 BeoVision 11 40 BeoVision 11 46 BeoVision 11 55 Kære kunde Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af Bang & Olufsen produktet samt tilsluttet udstyr. Vi forventer, at

Læs mere

GT-I9000. Brugervejledning

GT-I9000. Brugervejledning GT-I9000 Brugervejledning Sådan bruges vejledningen Tak, fordi du har købt denne mobiltelefon fra Samsung. Denne telefon giver dig mobilkommunikation i høj kvalitet og underholdning baseret på Samsungs

Læs mere

ipod Oversigt over funktioner

ipod Oversigt over funktioner ipod Oversigt over funktioner 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 4 ipod i grundtræk 5 Kast et blik på ipod 5 Bruge betjeningspanelet til ipod 7 Slå betjeningspanelet på ipod fra 8 Bruge menuerne på ipod 9

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Tak, fordi du har købt et Nikon digitalkamera. Læs alle anvisningerne nøje, så du får størst mulig glæde af kameraet, og opbevar brugervejledningen et sted, hvor

Læs mere

BRUGER MANUAL : Version 2.4

BRUGER MANUAL : Version 2.4 BRUGER MANUAL : Version 2.4 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 4 1.1 Om MyTobii 4 1.2 Support 4 1.3 Garanti 4 2 Installation af MyTobii 5 2.1 Montering og installation af MyTobii P10 5 2.2 Installation

Læs mere

Doro Liberto 820. Dansk

Doro Liberto 820. Dansk Doro Liberto 820 Dansk 9 10 15 1 2 8 7 11 12 16 17 3 13 18 4 6 14 5 Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk

Læs mere

EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER. brugervejledning

EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER. brugervejledning EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER brugervejledning 2010-2012 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller

Læs mere