Hurtig reference

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hurtig reference 7009518"

Transkript

1 Hurtig reference

2 Om PS3 -systemdokumentationen PS3 -systemdokumentationen indeholder følgende: Sikkerhed og support Læs dette dokument grundigt, før du bruger produktet. Det indeholder sikkerhedsoplysninger, der vedrører brugen af PS3 -systemet, fejlfinding, specifikationer og andre oplysninger. Hurtig reference (dette dokument) Dette dokument indeholder oplysninger om konfiguration af PS3 -systemet, klargøring til brug og grundlæggende betjening af hardware. Brugervejledning (kan hentes på: eu.playstation.com/manuals) Du kan få adgang til dette onlinedokument via internettet. Dokumentet indeholder detaljerede oplysninger om brugen af PS3 -systemsoftwaren. ( side 27). Friends (Venner) Chat og udveksling af meddelelser Network (Netværk) Tilslutning til internettet Game (Spil) Sådan spiller du spil Video Kontroller, at alle nedenstående dele er til stede. Kontakt det relevante PlayStation -kundeservicenummer, som findes i alle softwaremanualer til PlayStation, PlayStation 2 og PLAYSTATION 3, hvis der mangler dele. Afspilning af video Music (Musik) s PLAYSTATION 3 system s Trådløs SIXAXIS -Controller s Tryksager s Netledning s AV-kabel s USB-kabel s Ethernet-kabel s Euro-AV-stik Afspilning af musik Photo (Foto) Visning af billeder Settings (Indstillinger) Justering af PS3 -systemindstillinger Users (Brugere) Valg af brugere, der kan logge på PS3 -systemet

3 Menuen Home Kategori Brug af XMB (XrossMediaBar) PS3 -systemet har en brugergrænseflade, der kaldes XMB (XrossMediaBar). Hovedskærmbilledet for XMB kaldes menuen Home. 1 Vælg en kategori ved hjælp af venstre eller højre retningstast. Element 2 3 Vælg et menupunkt ved hjælp af retningstasten op eller ned. Tryk på -tasten for at bekræfte det valgte punkt. DK Retningstaster: Bruges til at vælge kategorier/elementer på skærmen. PS-tast: Åbner menuen Home Tænder/slukker for systemet -tast: Åbner menuen Options (Indstillinger)/kontrolpanelet Hvis du vælger et ikon og trykker på -tasten, åbnes menuen Options (Indstillinger). Hvis du trykker på -tasten under afspilning af indhold, åbnes kontrolpanelet. -tast: Bekræfter det valgte element -tast: Annullerer en handling Ikoner Menuen Options (Indstillinger) Kontrolpanel 3

4 CF SD/miniSD 01 Sådan kommer du i gang Komponentnavne Systemets forside Systemets bagside Slotdæksel* 3 CF* 1 -slot* 3 Eject-knap* 3 Digital out (optical)-udgang AV MULTI OUT-udgang SD* 2 Memory Card-slot* 3 Memory Stick -slot* 3 PS-familielogo Kan drejes for at passe til systemets position Diskslot Power-knap Main power-knap AC IN-udgang Ventilationsåbning LAN-udgang HDMI OUT-udgang Ventilationsåbning WLAN-indikator* 3 Eject-knap Harddiskadgangsindikator USB-udgange * 1 CompactFlash * 2 Secure Digital * 3 Kun på udstyrede modeller Forsigtig! Undgå at bruge systemet i et lukket kabinet eller andre steder, hvor der kan ske varmeudvikling. Sker dette, kan systemet blive overophedet og medføre brand, personskade eller fejlfunktion. Hvis systemets interne temperatur bliver for høj, blinker power-indikatoren skiftevis rødt og grønt. Sluk for systemet, hvis dette sker ( side 13), og lad det stå et stykke tid uden at bruge det. Når systemet er kølet ned, kan du flytte det til et sted med god ventilation og bruge det igen. Systemet kan anbringes i vandret eller lodret position. Placer det som vist i diagrammet, når det anbringes i lodret position. Bemærk! Undgå at anbringe systemet på steder, hvor det udsættes for meget støv eller tobaksrøg. Støv eller tobaksrøg aflejres på de indre komponenter (f.eks. linsen) og kan medføre, at systemet ophører med at fungere.

5 Sådan kommer du i gang Komponentnavne Trådløs SIXAXIS -Controller Port-indikatorer L2-tast L1-tast USB-udgange R2-tast R1-tast Retningstaster -tast -tast -tast -tast DK Venstre pind/ L3-tast* SELECT-tast * L3- og R3-tasten fungerer, når pindene trykkes ned. Højre pind/ R3-tast* START-tast PS-tast Se Brug af den trådløse SIXAXIS -controller ( side 14). 5

6 02 Sådan kommer du i gang Konfiguration af PS3 -systemet Procedure til konfiguration af systemet Trin 1: Tilslut til et tv. m m Trin 3: Tilslut et Ethernet-kabel. Side 10 m Side 6 Trin 2: Tilslut digitale lydenheder. Side 9 Trin 1: Tilslut til et tv. Videoudgang på PS3 -systemet PS3 -systemet kan udsende signaler i to opløsninger: HD og SD. Se brugervejledningen til tv et for at få oplysninger om, hvilken videotilstand der understøttes. HD (High Definition) * 1 Dette tal angiver antallet af scanningslinjer. Bemærk, at i står for interlace og p står for progressive. Hvis du bruger progressive, får du video i høj kvalitet med et minimum af flimren. * 2 Videoudgangsindstillingen på systemet vises som Standard (PAL). SD (Standard Definition) Videotilstand * p 1080i 720p 576p 576i * 2 Sideforhold 16:9 16:9 16:9 Skærmbilleder, der viser forskellen i opløsning 16:9 4:3 16:9 4:3 Trin 4: Tilslut netledningen. Side 11 m Trin 5: Udfør første opsætning af systemsoftwaren. Side 11 HD-skærmbillede SD-skærmbillede

7 Sådan kommer du i gang Konfiguration af PS3 -systemet Kabeltyper til video-output Opløsningen på tv et afhænger af de aktuelle udgange på tv et og kabeltypen. Vælg et kabel, der passer til det aktuelle tv. Kabeltype Udgang på tv et Understøttet videotilstand*¹ HDMI-kabel (sælges separat) HDMI IN-udgang 1080p / 1080i / 720p / 576p DK Component AV-kabel (sælges separat) Component VIDEO INudgang COMPONENT VIDEO IN AUDIO IN Y PB/CB PR/CR L R 1080p / 1080i / 720p/ 576p / 576i*² S VIDEO-kabel (sælges separat) S VIDEO IN-udgang S VIDEO L-AUDIO-R 576i*² AV-kabel (medfølger) VIDEO IN-udgang (composite) VIDEO L-AUDIO-R 576i*² AV-kabel (medfølger) Euro-AV-stik (medfølger) Euro-AV-udgang (SCART) 576i*² * 1 Afhængigt af typen af tv eller det indhold, der afspilles, understøttes visse videotilstande muligvis ikke. * 2 Videoudgangsindstillingen på systemet vises som Standard (PAL). 7

8 Sådan kommer du i gang Konfiguration af PS3 -systemet Tilslutningsmetoder Advarsler Netledningen til systemet må ikke tilsluttes en stikkontakt, før alle øvrige tilslutninger er foretaget. Stikkontakten skal være monteret i nærheden af udstyret og skal være let tilgængelig. Tilslutning af andre kabeltyper Tilslut andre kabler end HDMI-kablet til AV MULTI OUT-udgangen på systemet. AV MULTI OUT-udgang Tilslutning til et tv ved hjælp af et HDMI-kabel Tilslut systemet til tv et ved hjælp af et HDMI-kabel (sælges separat). Et HDMI-kabel kan udsende både video og audio og gør det muligt at afspille video og lyd i høj kvalitet uden tab af billedkvalitet. TV Euro-AV-stik (medfølger) AV-kabel (medfølger) Euro-AV-udgang (SCART) HDMI OUT-udgang Eksempel: Ved brug af det medfølgende AV-kabel TV HDMI-kabel (sælges separat) HDMI IN-udgang Hvis du skifter kabeltypen, der bruges til at tilslutte systemet med, vises billedet muligvis ikke. Sker dette, skal du slukke for systemet og tænde for det igen, mens du holder power-knappen nede på forsiden af systemet, indtil der høres et kort bip (efter ca. 5 sekunder). Billedet vises i systemets standardopløsning. 8

9 Sådan kommer du i gang Konfiguration af PS3 -systemet Trin 2: Tilslut digitale lydenheder. Du kan tilslutte lydenheder, der understøtter digital lyd, f.eks. en AVreceiver til en hjemmebiograf. Tilslutning med et optisk kabel Der udsendes lyd via det optiske kabel. Billedet udsendes via videokablet. Hint Gå til (Settings - Indstillinger), når du tilslutter en digital lydenhed til systemet. (Sound Settings - Lydindstillinger) Audio Output Settings (Lydudgangsindstillinger), og juster indstillingerne for lydenheden efter behov. Lydudgang på PS3 -systemet Antallet af understøttede kanaler kan variere, afhængigt af den udgang der bruges. Optisk kabel til lyd (sælges separat) Videokabel til det aktuelle tv ( side 7) DK PS3 -systemets udgange Kanaler, der kan bruges til output 2 Ch. 5.1 Ch. 7.1 Ch. AV MULTI OUT-udgang Digital out (optical)-udgang * 1 HDMI OUT-udgang * 2 * 3 * 1 Lyd fra Super Audio CD er kan ikke afspilles via Digital out (optical)-udgangen. * 2 Der kræves en enhed, der er kompatibel med Linear PCM 7.1 Ch., til at udsende 7.1-kanals lyd via HDMI OUT-udgangen. * 3 Dette system understøtter ikke output fra DTS-HD 7.1 Ch. DTS-HD 7.1 -kanals lyd udsendes via 5.1 eller færre kanaler. Digital lydenhed f.eks. en AV-receiver TV 9

10 Sådan kommer du i gang Konfiguration af PS3 -systemet Tilslutning med et HDMI-kabel Både lyd og video udsendes via HDMI-kablet. Du kan udsende tvbilledet via en lydenhed. Trin 3: Tilslut et Ethernet-kabel Ved hjælp af et Ethernet-kabel kan du oprette forbindelse til internettet. Se Justering af netværksindstillinger for at få yderligere oplysninger om netværksindstillinger. ( side 22). Forsigtig! Systemet understøtter 10BASE-T-, 100BASE-TX- og 1000BASE-T-netværk. Du må ikke tilslutte en almindelig telefonledning eller andre typer ledninger eller kabler, der ikke er kompatible med systemet, da dette kan medføre varmeudvikling, brand eller fejlfunktion. HDMI-kabel (sælges separat) Digital lydenhed f.eks. en AV-receiver HDMI-kabel (sælges separat) Ethernet-kabel (medfølger) LAN-udgang LAN-adgangsindikator 10 Hvis tv et ikke er udstyret med en HDMI-udgang, kan du bruge et videokabel af korrekt type til tv et ( side 7) for at tilslutte det direkte til PS3 -systemet. Hvis der er tilsluttet en enhed til PS3 -systemet via et HDMI-kabel, må du ikke slukke for enheden, mens PS3 -systemet er tændt (power-indikatoren lyser grønt). I modsat fald kan dette medføre, at lyden forvrænges eller på anden måde lyder unormalt. TV Du kan oprette forbindelse til internettet uden et Ethernet-kabel. Se Brug af en trådløs forbindelse ( side 23) for at få yderligere oplysninger.

11 Sådan kommer du i gang Konfiguration af PS3 -systemet Trin 4: Tilslut netledningen Tilslut netledningen. Trin 5: Udfør første opsætning af systemsoftwaren. Udfør første opsætning, når du har tændt for systemet. Advarsler Netledningen til systemet må ikke tilsluttes en stikkontakt, før alle øvrige tilslutninger er foretaget. Stikkontakten skal være monteret i nærheden af udstyret og skal være let tilgængelig. 1 Tænd for tv et. 2 Tænd for main power-knappen. Main power-knap DK AC IN-udgang Netledning (medfølger) Til stikkontakt I nogle områder og lande bruges der muligvis en anden stiktype end den, der er vist på billedet. Power-indikatoren lyser konstant rødt for at angive, at systemet er i standby-tilstand. 3 Tryk på power-knappen. Power-knap Power-indikator Power-indikatoren skifter til grøn, og billedet vises på tv-skærmen. 11

12 Sådan kommer du i gang Konfiguration af PS3 -systemet 4 Tilslut den trådløse controller ved hjælp af et USB-kabel. 6 Udfør den første opsætning. USB-udgange USB-kabel (medfølger) USB-udgange 5 Tryk på PS-tasten på controlleren. Systemet finder den trådløse controller. Når controlleren er fundet, vises skærmbilledet til første opsætning. Følg instruktionerne på skærmen for at angive indstillinger for systemsprog, tidszone, dato og klokkeslæt samt brugernavn. Når den første opsætning er fuldført, vises menuen Home ( side 3) på tv-skærmen. Se Brug af skærmtastaturet for at få yderligere oplysninger om indtastning af tekst. ( side 29). Indstillinger, der er angivet under den første opsætning, kan ændres under (Settings) (Indstillinger) eller (Users) (Brugere). Se onlinebrugervejledningen ( side 27) for at få yderligere oplysninger. Justering af videoudgangsindstillingerne 12 Afhængig af den anvendte udgang og kabeltypen kan det være nødvendigt at justere udgangsindstillingerne for at få vist billeder i HDopløsning på tv-skærmen ( side 6). Gå til (Settings - Indstillinger) (Display Settings - Displayindstillinger) Video Output Settings (Videoudgangsindstillinger), og følg instruktionerne på skærmen for at justere indstillingerne.

13 03 Grundlæggende betjening Sådan tændes og slukkes for PS3 -systemet Brug af den trådløse SIXAXIS - controller Tryk på PS-tasten. Sådan slukkes for systemet PS-tasten Tryk på PS-tasten, og hold den nede i to sekunder eller længere. Når meddelelsen Turn off the system (Sluk for systemet) vises på skærmen, skal du markere den og derefter trykke på -tasten. Før du kan bruge en trådløs controller, skal den først parres med systemet ( side 14). DK Brug af systemknappen 1 Tryk på power-knappen. Power-indikatorstatus Konstant grøn Systemet er tændt Blinker grønt Systemet slukkes Konstant rød Systemet er slukket (i standby) Power-knap Slukket Main power-knappen er slukket Power-indikator 2 Tryk på PS-tasten på den trådløse controller. Der tildeles et controller-nummer. Sådan slukkes for systemet Tryk på power-knappen i to sekunder eller længere. Bemærk! Kontroller, at systemet er i standby-tilstand (power-indikatoren lyser rødt), før det slukkes ved hjælp MAIN POWER-knappen på bagsiden af systemet. Hvis du slukker for systemet ved hjælp af MAIN POWER-knappen, når det ikke er i standby-tilstand, kan det medføre fejlfunktion eller beskadige systemet. 13

14 04 Grundlæggende betjening Brug af den trådløse SIXAXIS - controller Klargøring til brug For at bruge en trådløs controller skal du først registrere eller parre den med PS3 -systemet og tildele controlleren et nummer. Trin 2: Tildel et controller-nummer Hver gang du tænder for systemet, skal controlleren tildeles et nummer. Trin 1: Par systemet og controlleren. Når den bruges for første gang Når den bruges med et andet PS3 -system m Trin 2: Tildel et controller-nummer. Hver gang, systemet tændes Tryk på PS-tasten. Alle port-indikatorerne blinker m Når controlleren har fået tildelt et nummer, lyser port-indikatorerne for det tildelte nummer konstant rødt Trin 1: Par systemet og controlleren Når du bruger controlleren første gang, eller når du bruger den med et andet PS3 -system, skal du først parre enhederne. Hvis du tænder for systemet og tilslutter controlleren ved hjælp af et USB-kabel, udføres parringen automatisk. Der kan tilsluttes op til 7 controllere ad gangen. Controller-nummeret er det tal, der vises over port-indikatorerne. For numrene 5-7 skal du tilføje tallene for de tændte indikatorer. Eksempel: Controller-nummer 5 er tildelt USB-kabel (medfølger) Kontroller, at der er tændt for systemet. (power-indikatoren lyser konstant grønt). Der kan kun udføres parring og tildeling af controller-numre, når systemet er tændt (når power-indikatoren lyser grønt konstant). Når en parret controller bruges med et andet PS3 -system, slettes parringen med det oprindelige system. Controlleren skal parres med systemet igen, hvis den har været brugt med et andet system. Hvis controlleren eller systemet er slukket, slukkes port-indikatorerne på controlleren, og det tildelte nummer slettes.

15 Grundlæggende betjening Brug af den trådløse SIXAXIS - controller Trådløs brug af controlleren Hvis du fjerner USB-kablet, kan du bruge controlleren trådløst. Batteriet i controlleren skal være opladt, for at den kan bruges trådløst. Batteriniveau Hvis du trykker på PS-tasten og holder den nede i mere end to sekunder, kan du få vist batteriniveauet på skærmen. USB-kablet kan tilsluttes eller fjernes, mens controlleren og systemet er tændt. Opladning af controlleren DK Tilslut controlleren til systemet ved hjælp af USB-kablet, mens systemet er tændt (power-indikatoren lyser grønt). Port-indikatorerne på controlleren blinker langsomt, og opladningen begynder. Portindikatorerne stopper med at blinke, når opladningen er fuldført. Controlleren kan bruges, mens den oplades. Sørg for at lade batteriet op i omgivelser, hvor temperaturen er 10 C - 30 C. Opladningen er muligvis ikke så effektiv, hvis den foregår i andre omgivelser. Batteriniveauet er højt. Batteriniveauet er ved at være lavt. Der er næsten ikke mere strøm på batteriet. PS-tasten blinker rødt. Oplad batteriet. Der er ikke mere strøm på batteriet. Afhængigt af miljøet eller brugsforholdene vises det resterende ladeniveau muligvis ikke korrekt, og batteriets levetid kan variere. 15

16 05 Grundlæggende betjening Afspilning af indhold Blu-ray 1 Indsæt disken. Der vises et ikon i menuen Home. 2 Marker ikonet, og tryk derefter på -tasten. Afspilningen starter. Afhængigt af den aktuelle disk vises der muligvis en liste over det indhold, der kan afspilles. Indsæt disken med mærkaten opad. Udskubning af en disk Stop afspilningen, og tryk derefter på eject-knappen. Se Sådan spiller du spil ( side 19) for at få oplysninger om, hvordan du afslutter spil. Eject-indikator 16 Eject-knap

17 Grundlæggende betjening Afspilning af indhold Memory Stick /SD Memory Card/CompactFlash (kun på udstyrede modeller) 1 Indsæt lagringsmediet. Der vises et ikon i menuen Home. 2 Marker ikonet, og tryk derefter på -tasten. Åbn slotdækslet. DK CF SD/miniSD Forside Eksempel: Ved indsættelse af en Memory Stick Der vises en liste over det indhold, der kan afspilles. Når du bruger en Memory Stick Duo /minisd -kort med PS3 -systemet, kan du indsætte mediet uden at bruge en adapter. Udskubning af medier Kontroller, at adgangsindikatoren ikke blinker, og tryk derefter på eject-knappen. CF-adgangsindikator SD Memory Card-adgangsindikator Tryk på mediet i pilenes retning. Tryk på eject-knappen til CF-slotten. Memory Stick -adgangsindikator Bemærk! Når adgangsindikatoren blinker, er data ved at blive gemt eller indlæst. Når adgangsindikatoren blinker, må du ikke fjerne lagermediet eller slukke for systemet. off the system. 17

18 Grundlæggende betjening Afspilning af indhold USB-enheder Du kan tilslutte eksterne enheder, f.eks. enheder, der er kompatible med USB-lagring, ved hjælp af et USB-kabel. Enhederne kan tilsluttes, mens systemet er tændt. Se desuden vejledningen, der fulgte med den eksterne enhed, som skal tilsluttes. 1 Tilslut USB-enheden. Der vises et ikon i menuen Home. Bemærkninger Du må ikke fjerne USB-enheder eller slukke for systemet, mens der gemmes eller læses data. Dette kan medføre tab eller ødelæggelse af data. Hvis du bruger et USB-flashdrev med en skrivebeskyttelsesknap, må du ikke betjene knappen, når enheden er tilsluttet til PS3 -systemet. Dette kan medføre tab eller ødelæggelse af data. Filformater, der kan afspilles eller vises Filformater, der kan afspilles eller vises på dette system, omfatter ATRAC, MP3, AAC, JPEG og MPEG-4. Se onlinebrugervejledningen ( side 27) for at få de nyeste oplysninger. Ekstern enhed, f.eks. et digitalkamera 2 Marker ikonet, og tryk derefter på -tasten. Der vises en liste over det indhold, der kan afspilles. Der vises kun filer, som kan afspilles eller vises på PS3 -systemet, i kolonnen for den kompatible kategori (eksempel: Billeddata vises i kategorien Photo (Foto)). Afhængigt af lagringsmediet vises der muligvis kun et udvalg af mapperne på mediet. Hvis du vælger Display All (Vis alle) i menuen Options (Indstillinger) ( side 3), vises alle de mapper, der er gemt på mediet. Bemærk! Du bør, når det er muligt, regelmæssigt foretage sikkerhedskopiering af dataene på harddisken som en sikkerhedsforanstaltning mod eventuelt tab eller ødelæggelse af data. Hvis der sker tab eller ødelæggelse af software eller data, er det normalt ikke muligt at gendanne softwaren eller dataene. Bemærk, at SCEE ikke er ansvarlig for tab eller ødelæggelse af data, filer eller software. 18

19 06 Game (Spil) Sådan spiller du spil Start/afslutning af spil Sådan starter du et spil Indsæt en disk, marker ikonet, og tryk derefter på Afslutning af et spil -tasten. Tryk på PS-tasten på den trådløse controller under et spil, og hold den nede i mindst 2 sekunder. Vælg derefter Quit Game (Afslut spil) på den skærm, der vises. Når du starter eller afslutter PlayStation 2-software, slettes det tildelte controller-nummer. Følg nedenstående trin for at tildele et controller-nummer. Når du har startet et spil: Tryk på PS-tasten, når indholdet af spilsoftwaren vises på skærmen. Når du har afsluttet et spil: Tryk på PS-tasten, når menuen Homevises på skærmen. Visse PlayStation 2-softwaretitler fungerer muligvis ikke korrekt på dette system. Besøg faq.eu.playstation.com/bc for at få de nyeste oplysninger om kompatible titler. Hvis du vil gemme PlayStation 2/PlayStation -software, skal du oprette interne memory cards ( side 20). Controller-indstillinger Controller-indstillingerne kan justeres under spillet. Tryk på PS-tasten i mindst 2 sekunder, og vælg derefter en indstilling på den skærm, der vises. Skift til analog tilstand Når du spiller PlayStation 2/PlayStation -software, kan du skifte conrollerens tilstand. Skift til den tilstand, der understøttes af softwaren. I nogen software skiftes tilstanden automatisk. Skift af controller-numre Du kan skifte det nummer, der er tildelt til en controller. Når controllerporten, der skal bruges, er angivet af softwaren, kan du skifte til det understøttede controller-nummer.* * Du kan ikke tildele controller-port 2-D med PS3 -systemet. Du kan kontrollere det nummer, der er tildelt i øjeblikket, ved at trykke på PS-tasten i mindst 2 sekunder. Gemte data til PS3 -software Gemte data til PS3 -software gemmes på systemets harddisk. Dataene vises under (Game) (Saved Data Utility) (Hjælpeværktøj til gemte data). DK 19

20 Game (Spil) Sådan spiller du spil Gemte data til PlayStation 2/PlayStation -software Hvis du vil gemme data fra PlayStation 2/PlayStation -software, skal du oprette interne memory cards på harddisken og tildele kortene til slots. Trin 1: Opret et internt memory card. Opret et internt memory card på harddisken som erstatning for et memory card (8MB) (til PlayStation 2) eller et memory card. Trin 1: Opret et internt memory card 1 Vælg (Memory Card Utility (PS/PS2) - (Hjælpeværktøj til Memory Card)) under (Game) i menuen Home, og tryk derefter på -tasten. Memory Card (8MB) (til PlayStation 2) Memory Card Internt memory card (PS2) Internt memory card (PS) Trin 2: Tildel en slot. Indsæt det interne memory card i den interne slot på harddisken i stedet for et memory card-slot på PlayStation 2- eller PlayStation -konsollen. 2 Vælg (New Internal Memory Card - Nyt internt Memory Card), og tryk derefter på -tasten. Følg vejledningen på skærmen for at oprette det interne memory card. MEMORY CARD-slots Interne slots Interne memory card-typer (PS) Type Internt memory card (PS2) Internt memory card (PS) Datatype, der kan gemmes Gemte data fra PlayStation 2-software (der kan ikke gemmes data fra PlayStation software). Gemte data fra PlayStation -software 20

21 Game (Spil) Sådan spiller du spil Trin 2: Tildel en slot 1 Vælg (Memory Card Utility (PS/PS2) - (Hjælpeværktøj til Memory Card)) unde (Game) i menuen Home, og tryk derefter på -tasten. 2 Vælg det interne memory card, du vil bruge, og tryk derefter på -tasten. Tildel en slot. Afhængigt af softwaren kan slottene være forudtildelt. Se vejledningen, der fulgte med softwaren, for at få yderligere oplysninger. Du kan tildele slot under spillet. Tryk på PS-tasten på den trådløse controller i mindst 2 sekunder, og vælg Assign Slots (Tildel slot) på den skærm, der vises. Brug af gemte data på et memory card (8MB) (til PlayStation 2) eller et memory card Hvis du vil bruge gemte data på et memory card (8MB) (til PlayStation 2) eller et memory card, skal du kopiere dataene til et internt memory card på harddisken. Du skal bruge en memory card-adapter (sælges separat) for at kopiere dataene. 1 Vælg (Memory Card Utility (PS/PS2)) under (Game) i menuen Home, og tryk derefter på -tasten. 2 Tilslut Memory Card-adapteren til systemet. 3 Indsæt det Memory Card, du vil kopiere, i adapteren. Ikonet for (Memory Card (PS)) eller (Memory Card (PS2)) vises. 4 Marker ikonet, og tryk derefter på tasten -tasten. Følg instruktionerne på skærmen for at kopiere dataene. Afhængigt af typen kopieres gemte data fra et memory card (8MB) (til PlayStation 2) eller et memory card til et internt memory card som vist nedenfor. Gemte data fra PlayStation 2-software Memory card (8MB) (til PlayStation 2) Memory Card Gemte data fra PlayStation software * Hvis der skal kopieres en stor mængde gemte data, opretter systemet automatisk flere interne memory cards (PS). Du kan ikke kopiere data fra harddisken til et Memory Card (8MB) (til PlayStation 2) eller et Memory Card. Internt memory card (PS2) Internt memory card (PS)* DK 21

22 07 Network (Netværk) Justering af netværksindstillinger Brug af en kabelforbindelse Følgende vejledning forklarer, hvordan du opretter forbindelse til internettet ved hjælp af et Ethernet-kabel. Eksempel på en kabelforbundet netværkskonfiguration Netværkskonfigurationen og forbindelsesmetoden kan variere, afhængigt af det anvendte udstyr og det aktuelle netværksmiljø. Netværksenhed, f.eks. et DSL- eller kabelmodem Router Ikke nødvendigt, hvis DSL- eller kabelmodemet eller anden netværksenhed har en indbygget routerfunktion Klargøring af de nødvendige dele Følgende dele er nødvendige for at oprette en kabelforbindelse til internettet. Et abonnement hos en internetudbyder (ISP) En netværksenhed, f.eks. et DSL-modem eller en router Ethernet-kabel (medfølger) Konfiguration af internetforbindelsen Når du opretter en kabelforbindelse til internettet, behøver du normalt ikke at ændre standardindstillingerne. Følg vejledningen nedenfor for at justere indstillingerne, hvis du ikke kan bruge standardindstillingerne til at oprette forbindelse. 22 Til internetforbindelsen Ethernet-kabel (medfølger) En router er en enhed, der gør det muligt for flere enheder at oprette forbindelse til den samme internetlinje. Der skal bruges en router, hvis en pc og PS3 -systemet skal være tilsluttet internettet samtidigt. Pc 1 Vælg (Network Settings - Netværksindstillinger) under (Settings - Indstillinger) i menuen Home, og tryk derefter på -tasten. 2 Vælg Internet Connection Settings (Internetforbindelsesindstillinger), og tryk derefter på -tasten. Når der vises en meddelelse om, at internetforbindelsen afbrydes, skal du vælge Yes (Ja) og derefter trykke på -tasten. 3 Vælg Wired Connection (Kabelforbundet forbindelse), og tryk derefter på retningstasten højre.

23 Network (Netværk) Justering af netværksindstillinger 4 Vælg Easy (Nem) eller Custom (Brugerdefineret), og juster indstillingerne efter behov. Brug af en trådløs forbindelse (kun modeller, der er udstyret med trådløs LAN-funktion) Følgende vejledning forklarer, hvordan du opretter forbindelse til internettet ved hjælp af en trådløs forbindelse. Følg instruktionerne på skærmen for at ændre de nødvendige indstillinger. Eksempel på en trådløs netværkskonfiguration Netværkskonfigurationen og forbindelsesmetoden kan variere, afhængigt af det anvendte udstyr og det aktuelle netværksmiljø. Netværksenhed, f.eks. et DSL- eller kabelmodem Router Ikke nødvendigt, hvis DSL- eller kabelmodemet eller anden netværksenhed har en indbygget routerfunktion DK Easy (Nem) Custom (Brugerdefineret) De grundlæggende indstillinger angives automatisk. Du kan indtaste detaljerede indstillinger manuelt. Se vejledningen, der fulgte med internetudbyderen eller netværksenheden, for at få yderligere oplysninger om indstillinger. Se onlinebrugervejledningen for at få yderligere oplysninger om netværksindstillinger ( side 27). Til internetforbindelsen Adgangspunkt Pc Pc Et adgangspunkt er en enhed, der giver adgang til netværket uden brug af fysiske kabler. 23

24 Network (Netværk) Justering af netværksindstillinger Klargøring af de nødvendige dele Nedenstående elementer kræves for at konfigurere systemet til at oprette trådløs forbindelse til internettet. Et abonnement hos en internetudbyder (ISP) En netværksenhed, f.eks. et DSL-modem eller en router Et adgangspunkt* Konfigurationsoplysninger for adgangspunktet (SSID, WEP-nøgle, WPA-nøgle) * Ikke nødvendigt, hvis der bruges en trådløs router med indbygget trådløs funktionalitet Når du opretter trådløs forbindelse til internettet, kan der opstå forstyrrelser i signalet, afhængigt af anvendelsesforholdene for de trådløse netværksenheder. Brug et Ethernet-kabel for at oprette en kablet forbindelse, hvis dataoverførselshastigheden på internettet reduceres, eller den trådløse controller ikke fungerer korrekt. Afhængigt af det aktuelle adgangspunkt skal du muligvis bruge MAC-adressen for systemet, når du opretter forbindelse til internettet. Du kan finde MACadressen for system ved at gå til (Settings - Indstillinger) (System Settings - Systemindstillinger) System Information (Systemoplysninger). 2 Vælg Internet Connection Settings (Internetforbindelsesindstillinger), og tryk derefter på -tasten. Når der vises en meddelelse om, at internetforbindelsen afbrydes, skal du vælge Yes (Ja) og derefter trykke på -tasten. 3 Vælg Wireless (Trådløs), og tryk derefter på retningstasten højre. 4 Vælg Scan (Scan), og tryk derefter på retningstasten højre. Systemet søger efter adgangspunkter inden for rækkevidde og viser dem på en liste. 24 Konfiguration af internetforbindelsen Når du opretter trådløs forbindelse til internettet, skal du først justere netværksindstillingerne. Netværksindstillingerne kan variere, afhængigt af typen af adgangspunkt og det aktuelle netværksmiljø. Nedenstående vejledning indeholder en forklaring på den mest almindelige netværkskonfiguration. 1 Vælg (Network Settings - Netværksindstillinger) under (Settings - Indstillinger) i menuen Home, og tryk derefter på -tasten. Hvis du bruger et adgangspunkt, der understøtter automatisk opsætning, skal du vælge Automatic (Automatisk) og følge vejledningen på skærmen. De nødvendige indstillinger udføres automatisk. Kontakt producenten af adgangspunktet for at få yderligere oplysninger om adgangspunkter, der understøtter automatisk opsætning.

25 Network (Netværk) Justering af netværksindstillinger 5 Vælg det adgangspunkt, du vil bruge, og tryk derefter på -tasten. Et SSID er en kode eller et navn, der tildeles til adgangspunktet. Kontakt den person, der administrerer adgangspunktet, hvis du ikke ved, hvilket SSID du skal bruge, eller hvis SSID et ikke vises. 7 Vælg de ønskede sikkerhedsindstillinger, og tryk derefter på retningstasten højre. Sikkerhedsindstillingerne varierer, afhængigt af det aktuelle adgangspunkt. Kontakt den person, der konfigurerer eller administrerer adgangspunktet for at bestemme, hvilke indstillinger der skal bruges. DK 6 Bekræft SSID et for adgangspunktet, og tryk derefter på retningstasten højre. 8 Indtast krypteringsnøglen, og tryk derefter på retningstasten højre. Krypteringsnøglefeltet viser en stjerne (*) for hvert tegn, du indtaster. Kontakt den person, der konfigurerer eller administrerer adgangspunktet, hvis du ikke kender nøglen. 25

Instruktionsvejledning

Instruktionsvejledning DK Instruktionsvejledning Læs alle produktdokumentationer, og opbevar dem til fremtidig reference, før du går i gang med at anvende dette produkt. CECH-3004AB ADVARSEL Undlad at åbne kabinettet, da det

Læs mere

Instruktionsvejledning

Instruktionsvejledning DK Instruktionsvejledning Læs alle produktdokumentationer og opbevar dem til fremtidig reference, før du går i gang med at anvende dette produkt. CECH-2104A CECH-2104B 7015887 ADVARSEL Undlad at åbne kabinettet,

Læs mere

Velkommen til PlayStations verden. Kom i gang med din PS4 med denne hurtige startguide. Hurtig startguide. Dansk CUH-1004A

Velkommen til PlayStations verden. Kom i gang med din PS4 med denne hurtige startguide. Hurtig startguide. Dansk CUH-1004A Velkommen til PlayStations verden Kom i gang med din PS4 med denne hurtige startguide. Hurtig startguide Dansk CUH-1004A Kom godt i gang Tilslut til dit tv. Følg trin til nedenfor for at tilslutte dit

Læs mere

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning Flerkanals-AV-receiver STR-DN1020 Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning 1 Opsætning af højttalerne 2 Tilslutning af tv og andre enheder 3 Andre tilslutninger 4 Valg af højttalere

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN.

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN. Hurtig start NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider Model PR2000 NETGEAR Reset Internet/LAN LAN USB WiFi Internet Power USB Sådan kommer du i gang Tak for dit køb af NETGEAR Trek N300-rejserouter

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 HD 2850-ST Kom hurtigt i gang med din HD Entertain Mini Endnu bedre tv 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 resolution 2850 manual 1 Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Indhold 1. 1. Windows 8 installationsproces 2. Systemkrav 3. Forberedelser 2. 3. 4. 5. Ren 6. 1. Personlige indstillinger 2. Trådløst 3. Brugerdefinerede

Læs mere

Brugervejledning PSP-1004 K

Brugervejledning PSP-1004 K TM DK Brugervejledning PSP-1004 K 7008230 ADVARSLER For at undgå elektrisk stød må kabinettet ikke åbnes. Reparation må kun foretages af kvalificerede personer. Dette produkt er beregnet til børn over

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT Indhold DUNE HD TV-102 modtagerboks Strømforsyning HDMI-kabel AV-kabel (anvendes, hvis dit TV ikke har HDMI men kun scart-indgang) IR-øje (anvendes, hvis fjernbetjeningen ikke kan se boksen) Fjernbetjening

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA

Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA Kontrol af dit netværk Bekræft din computers netværk og vælg så, hvad du vil gøre som det næste. Følg instruktionerne for det miljø som dine netværksenheder,

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Brugervejledning Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Gør dig fortrolig med din router... 4 Klargøring af routeren... 6 Tilkobling til internettet... 7 Sådan får du adgang

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

N300 WiFi-router (N300R)

N300 WiFi-router (N300R) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning N300 WiFi-router (N300R) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Oplysningerne

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

B D S 2 8 0 / B D S 5 8 0

B D S 2 8 0 / B D S 5 8 0 B D S 2 8 0 / B D S 5 8 0 B D S 2 8 0 20 21 22 1 2 19 18 NFC 3 4 5 6 7 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 Hurtigstartsguide 1) Hovedstrømkontakt 2) Antenne, luft 3) Højttalerudgange 4) Optiske indgange til digitallyd

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation... 8 Hentning af TV portal...12

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning

Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning Teknisk support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11

Læs mere

Start her BlackBerry Curve 9300 Series

Start her BlackBerry Curve 9300 Series Velkommen til BlackBerry! Lær din nye BlackBerry Curve -smartphone at kende. Udforsk enhedens taster 2010 Research In Motion Limited. Alle rettigheder forbeholdes. BlackBerry, RIM, Research In Motion,

Læs mere

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk Kom godt i gang med Motorola TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. Informationen

Læs mere

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET Forberedelse af Mobile WiFi:... 3 Fejlfinding... 5 Mere information om dit 4G-modem... 6 Specifikationer... 7 1. Indsæt dit SIM-kort. Kontrollér, at du indsætter SIM-kortet i den rigtige retning. Se illustrationen.

Læs mere

604 wifi. WIFI og internet funktioner

604 wifi. WIFI og internet funktioner 604 wifi WIFI og internet funktioner Supplement til brugervejledningen til ARCHOS 504/604 Version 1.2 Besøg www.archos.com/manuals for at downloade den seneste version af denne vejledning. Denne vejledning

Læs mere

Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio.

Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio. APD1217WIFID Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio. Bemærk!: APD1217WIFID er internetradio hvorfor du behøver at tilknytte enheden til internettet enten via et internetkabel eller en trådløs forbindelse

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Hurtig start. N300 WiFi Range-udvider Model EX2700

Hurtig start. N300 WiFi Range-udvider Model EX2700 Hurtig start N300 WiFi Range-udvider Model EX2700 Sådan kommer du i gang Netgear WiFi Range-udvideren øger WiFi-netværkets rækkevidde ved at forstærke det eksisterende WiFi-signal og forbedre den generelle

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Installationsvejledning til WN1000RP WiFi-booster til mobilenheder

Installationsvejledning til WN1000RP WiFi-booster til mobilenheder Installationsvejledning til WN1000RP WiFi-booster til mobilenheder Indhold Sådan kommer du i gang................................. 3 Mød din WiFi-booster................................... 4 Frontpanel

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Fiberboks DKT Comega Placering og tilslutning Opsætning af Fiberboks og Router klarer Bredbånd Nords tekniker i forbindelse med installationen.

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Pakkens indhold. Installationsvejledning til N300 Trådløs ADSL2+ modemrouter DGN2200v4

Pakkens indhold. Installationsvejledning til N300 Trådløs ADSL2+ modemrouter DGN2200v4 Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/ eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. Oplysningerne

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning. Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde

Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning. Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde 2011 NETGEAR, Inc.Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne publikation må reproduceres,

Læs mere

Version 8.0. BullGuard. Backup

Version 8.0. BullGuard. Backup Version 8.0 BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Luk alle åbne programmer, bortset fra Windows. 2 3 Følg instrukserne på skærmen for at installere

Læs mere

Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71)

Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71) Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71) Indhold Billeder... side 1 Video... side 2 Lyd... side 3 Noter... side 3 SMS... side 4 Søg på internettet... side 5 Overføre filer fra telefonen

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328 RYOM Vildtkamera Premium med MMS/data Manual Nr. 218-328 Vildtkamera Premium - nr. 218-328 ACORN LTL-5310MM KAMERA MENU OG KNAPPER: På bagsiden af kameraet er der et LCD display, 4 retningsknapper, menu

Læs mere

R6300v2 Smart WiFi-router Installationsvejledning

R6300v2 Smart WiFi-router Installationsvejledning Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/ eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. Oplysningerne

Læs mere

Betjeningsvejledning SCPH-79004. Læs denne brugsvejledning omhyggeligt, før du anvender dette produkt, og opbevar den til senere brug.

Betjeningsvejledning SCPH-79004. Læs denne brugsvejledning omhyggeligt, før du anvender dette produkt, og opbevar den til senere brug. DK Betjeningsvejledning SCPH-79004 Læs denne brugsvejledning omhyggeligt, før du anvender dette produkt, og opbevar den til senere brug. ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød,

Læs mere

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP 7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP Gør klar til indstilling Når du skal i gang med at konfigurere den computer, der skal væres trådløs, er det en god idé at bevare kabelforbindelsen

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Carry it Easy Brugermanual

Carry it Easy Brugermanual Carry it Easy Brugermanual Brugermanual Version 2.0 2004-2006 CoSoSys SRL Carry it Easy Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...I 1. Introduktion...1 2. Systemkrav...2 3. Installation...2

Læs mere

Det er muligt at opdatere kittet når det er installeret i bilen eller før det installeres, som dog kræver at man f.eks. tilslutter det et demopodie.

Det er muligt at opdatere kittet når det er installeret i bilen eller før det installeres, som dog kræver at man f.eks. tilslutter det et demopodie. Parrot s produkter kan opdateres med ny software, som i visse tilfælde kan være nødvendigt eller i fremtiden når man har købt en ny telefon som kræver nyeste software version. Det er muligt at opdatere

Læs mere

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

[Varenr. 131-01] Rev. 22.05.06. Sandberg Wireless G54 Access Point

[Varenr. 131-01] Rev. 22.05.06. Sandberg Wireless G54 Access Point [Varenr. 131-01] Rev. 22.05.06 Sandberg Wireless G54 Access Point 1 Introduktion Sandberg Wireless G54 Access Point fungerer som fordelingspunktet i et trådløst netværk og giver dig derved mulighed for

Læs mere

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Læs dette dokument, før du installerer Mac OS X. Det indeholder vigtige oplysninger om installering af Mac OS X. Systemkrav Når du skal

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

Macab ST2300 IP. Gert Kaae Hansen

Macab ST2300 IP. Gert Kaae Hansen Macab ST2300 IP Gert Kaae Hansen 2012 Den nye software indeholder nye funktioner som gør det muligt at afspille filer direkte fra et NAS drev, kigge på video klip fra Youtube og se eller høre POD cast

Læs mere

BACKUP HD-SERIEN - BRUGERVEJLEDNING

BACKUP HD-SERIEN - BRUGERVEJLEDNING BACKUP HD-SERIEN - BRUGERVEJLEDNING TAK fordi du har købt ClickFree Backup. Denne vejledning er udarbejdet for at hjælpe dig med at bruge produktet, men generelt håber vi at produktet er intuitivt og at

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 04-10-2012 10:25:12 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Brugervejledning til Echo Smartpen

Brugervejledning til Echo Smartpen Brugervejledning til Echo Smartpen VIGTIGT START HER! Livescribe Danmark ønsker dig tillykke med købet af din nye Echo Smartpen For at opnå den bedste brugeroplevelse med din nye Echo Smartpen er det vigtigt

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

Hvad skal du vide for at bygge din egen computer?

Hvad skal du vide for at bygge din egen computer? Hvad skal du vide for at bygge din egen computer? Kender du alle de her dele og hvad de gør godt for? Er du mellem 11 og 16 år, og tænker på at sammensætte din egen computer? Så er denne her guide lige

Læs mere

HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTALLATIONSVEJLEDNING

HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTALLATIONSVEJLEDNING HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTALLATIONSVEJLEDNING INDHOLD AF ÆSKE HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L SPÆNDINGSADAPTER ADAPTER ETHERNET-KABEL (CAT5 UTP) TILSLUT KAMERAET TIL

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

Jabra BT2046 BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1. jabra

Jabra BT2046 BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1. jabra Jabra BT2046 jabra BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1 INDHOLDSFORTEGNELSE TAK...2 OM JABRA BT2046...2 HEADSETFUNKTIONER...3 KOM I GANG...3 OPLADNING AF HEADSETTET...4 TÆND/SLUK HEADSETTET...4 PARRING MED

Læs mere

Indhold PSP (PlayStation Portable)

Indhold PSP (PlayStation Portable) Brugermanual Indhold PSP (PlayStation Portable) oversigt 3 3 Lynstart-guide 4 Kom godt i gang 5 Få det optimale ud af Go!Messenger 5 Hvad har jeg ellers brug for? 5 Tjek og opgradér din systemsoftware

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Velkommen Du ser Apple TV. Denne vejledning indeholder alle de oplysninger, du behøver for at kunne gå fra indstilling til sofa.

Velkommen Du ser Apple TV. Denne vejledning indeholder alle de oplysninger, du behøver for at kunne gå fra indstilling til sofa. Velkommen Du ser Apple TV. Denne vejledning indeholder alle de oplysninger, du behøver for at kunne gå fra indstilling til sofa. Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Tilslut. 7 Kassens indhold 8 Kast et blik

Læs mere

Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning

Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning Bemærk, forsigtig og advarsel BEMÆRK: BEMÆRK! angiver vigtige oplysninger om, hvordan du bruger computeren optimalt. FORSIGTIG: FORSIGTIG angiver

Læs mere

Windows 7 Instruktionsvideo

Windows 7 Instruktionsvideo 1. Mus og tastatur (4:17) Du lærer vigtige taster på tastaturet at kende, samt hvordan du skal anvende musen i Windows 7. 2. Skrivebordet (4:39) Du lærer at arbejde med Skrivebordet i Windows 7 og kommer

Læs mere

Formfaktor: Mini-DTX 20cm (7,87 inches) x 17cm (6,69 inches)

Formfaktor: Mini-DTX 20cm (7,87 inches) x 17cm (6,69 inches) Bundkort: Adina Formfaktor: Mini-DTX 20cm (7,87 inches) x 17cm (6,69 inches) Chipset: AMD Hudson D1 Fusion Kontrol Host Hukommelsessokler: 2 x DDR3 Front side bus hastigheder: 2.5GT / s Processor socket:

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Konsulter altid din læge, inden

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og Tilslutning - Trin for trin Opsætning af fiberboks og router (Trin 1-3) klarer Bredbånd Nords tekniker i forbindelse med installationen. Fiberboks

Læs mere

Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200. www.secvision.dk

Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200. www.secvision.dk Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200 www.secvision.dk Funktioner : HD kameraer med indbygget IR lys op til 10 meter IR lys. 9 TFT LCD Minotor (800 x 480) To vejs lyd funktion Scan funktion

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone )

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende symbol og konvention gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere