Hurtig reference

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hurtig reference 7009518"

Transkript

1 Hurtig reference

2 Om PS3 -systemdokumentationen PS3 -systemdokumentationen indeholder følgende: Sikkerhed og support Læs dette dokument grundigt, før du bruger produktet. Det indeholder sikkerhedsoplysninger, der vedrører brugen af PS3 -systemet, fejlfinding, specifikationer og andre oplysninger. Hurtig reference (dette dokument) Dette dokument indeholder oplysninger om konfiguration af PS3 -systemet, klargøring til brug og grundlæggende betjening af hardware. Brugervejledning (kan hentes på: eu.playstation.com/manuals) Du kan få adgang til dette onlinedokument via internettet. Dokumentet indeholder detaljerede oplysninger om brugen af PS3 -systemsoftwaren. ( side 27). Friends (Venner) Chat og udveksling af meddelelser Network (Netværk) Tilslutning til internettet Game (Spil) Sådan spiller du spil Video Kontroller, at alle nedenstående dele er til stede. Kontakt det relevante PlayStation -kundeservicenummer, som findes i alle softwaremanualer til PlayStation, PlayStation 2 og PLAYSTATION 3, hvis der mangler dele. Afspilning af video Music (Musik) s PLAYSTATION 3 system s Trådløs SIXAXIS -Controller s Tryksager s Netledning s AV-kabel s USB-kabel s Ethernet-kabel s Euro-AV-stik Afspilning af musik Photo (Foto) Visning af billeder Settings (Indstillinger) Justering af PS3 -systemindstillinger Users (Brugere) Valg af brugere, der kan logge på PS3 -systemet

3 Menuen Home Kategori Brug af XMB (XrossMediaBar) PS3 -systemet har en brugergrænseflade, der kaldes XMB (XrossMediaBar). Hovedskærmbilledet for XMB kaldes menuen Home. 1 Vælg en kategori ved hjælp af venstre eller højre retningstast. Element 2 3 Vælg et menupunkt ved hjælp af retningstasten op eller ned. Tryk på -tasten for at bekræfte det valgte punkt. DK Retningstaster: Bruges til at vælge kategorier/elementer på skærmen. PS-tast: Åbner menuen Home Tænder/slukker for systemet -tast: Åbner menuen Options (Indstillinger)/kontrolpanelet Hvis du vælger et ikon og trykker på -tasten, åbnes menuen Options (Indstillinger). Hvis du trykker på -tasten under afspilning af indhold, åbnes kontrolpanelet. -tast: Bekræfter det valgte element -tast: Annullerer en handling Ikoner Menuen Options (Indstillinger) Kontrolpanel 3

4 CF SD/miniSD 01 Sådan kommer du i gang Komponentnavne Systemets forside Systemets bagside Slotdæksel* 3 CF* 1 -slot* 3 Eject-knap* 3 Digital out (optical)-udgang AV MULTI OUT-udgang SD* 2 Memory Card-slot* 3 Memory Stick -slot* 3 PS-familielogo Kan drejes for at passe til systemets position Diskslot Power-knap Main power-knap AC IN-udgang Ventilationsåbning LAN-udgang HDMI OUT-udgang Ventilationsåbning WLAN-indikator* 3 Eject-knap Harddiskadgangsindikator USB-udgange * 1 CompactFlash * 2 Secure Digital * 3 Kun på udstyrede modeller Forsigtig! Undgå at bruge systemet i et lukket kabinet eller andre steder, hvor der kan ske varmeudvikling. Sker dette, kan systemet blive overophedet og medføre brand, personskade eller fejlfunktion. Hvis systemets interne temperatur bliver for høj, blinker power-indikatoren skiftevis rødt og grønt. Sluk for systemet, hvis dette sker ( side 13), og lad det stå et stykke tid uden at bruge det. Når systemet er kølet ned, kan du flytte det til et sted med god ventilation og bruge det igen. Systemet kan anbringes i vandret eller lodret position. Placer det som vist i diagrammet, når det anbringes i lodret position. Bemærk! Undgå at anbringe systemet på steder, hvor det udsættes for meget støv eller tobaksrøg. Støv eller tobaksrøg aflejres på de indre komponenter (f.eks. linsen) og kan medføre, at systemet ophører med at fungere.

5 Sådan kommer du i gang Komponentnavne Trådløs SIXAXIS -Controller Port-indikatorer L2-tast L1-tast USB-udgange R2-tast R1-tast Retningstaster -tast -tast -tast -tast DK Venstre pind/ L3-tast* SELECT-tast * L3- og R3-tasten fungerer, når pindene trykkes ned. Højre pind/ R3-tast* START-tast PS-tast Se Brug af den trådløse SIXAXIS -controller ( side 14). 5

6 02 Sådan kommer du i gang Konfiguration af PS3 -systemet Procedure til konfiguration af systemet Trin 1: Tilslut til et tv. m m Trin 3: Tilslut et Ethernet-kabel. Side 10 m Side 6 Trin 2: Tilslut digitale lydenheder. Side 9 Trin 1: Tilslut til et tv. Videoudgang på PS3 -systemet PS3 -systemet kan udsende signaler i to opløsninger: HD og SD. Se brugervejledningen til tv et for at få oplysninger om, hvilken videotilstand der understøttes. HD (High Definition) * 1 Dette tal angiver antallet af scanningslinjer. Bemærk, at i står for interlace og p står for progressive. Hvis du bruger progressive, får du video i høj kvalitet med et minimum af flimren. * 2 Videoudgangsindstillingen på systemet vises som Standard (PAL). SD (Standard Definition) Videotilstand * p 1080i 720p 576p 576i * 2 Sideforhold 16:9 16:9 16:9 Skærmbilleder, der viser forskellen i opløsning 16:9 4:3 16:9 4:3 Trin 4: Tilslut netledningen. Side 11 m Trin 5: Udfør første opsætning af systemsoftwaren. Side 11 HD-skærmbillede SD-skærmbillede

7 Sådan kommer du i gang Konfiguration af PS3 -systemet Kabeltyper til video-output Opløsningen på tv et afhænger af de aktuelle udgange på tv et og kabeltypen. Vælg et kabel, der passer til det aktuelle tv. Kabeltype Udgang på tv et Understøttet videotilstand*¹ HDMI-kabel (sælges separat) HDMI IN-udgang 1080p / 1080i / 720p / 576p DK Component AV-kabel (sælges separat) Component VIDEO INudgang COMPONENT VIDEO IN AUDIO IN Y PB/CB PR/CR L R 1080p / 1080i / 720p/ 576p / 576i*² S VIDEO-kabel (sælges separat) S VIDEO IN-udgang S VIDEO L-AUDIO-R 576i*² AV-kabel (medfølger) VIDEO IN-udgang (composite) VIDEO L-AUDIO-R 576i*² AV-kabel (medfølger) Euro-AV-stik (medfølger) Euro-AV-udgang (SCART) 576i*² * 1 Afhængigt af typen af tv eller det indhold, der afspilles, understøttes visse videotilstande muligvis ikke. * 2 Videoudgangsindstillingen på systemet vises som Standard (PAL). 7

8 Sådan kommer du i gang Konfiguration af PS3 -systemet Tilslutningsmetoder Advarsler Netledningen til systemet må ikke tilsluttes en stikkontakt, før alle øvrige tilslutninger er foretaget. Stikkontakten skal være monteret i nærheden af udstyret og skal være let tilgængelig. Tilslutning af andre kabeltyper Tilslut andre kabler end HDMI-kablet til AV MULTI OUT-udgangen på systemet. AV MULTI OUT-udgang Tilslutning til et tv ved hjælp af et HDMI-kabel Tilslut systemet til tv et ved hjælp af et HDMI-kabel (sælges separat). Et HDMI-kabel kan udsende både video og audio og gør det muligt at afspille video og lyd i høj kvalitet uden tab af billedkvalitet. TV Euro-AV-stik (medfølger) AV-kabel (medfølger) Euro-AV-udgang (SCART) HDMI OUT-udgang Eksempel: Ved brug af det medfølgende AV-kabel TV HDMI-kabel (sælges separat) HDMI IN-udgang Hvis du skifter kabeltypen, der bruges til at tilslutte systemet med, vises billedet muligvis ikke. Sker dette, skal du slukke for systemet og tænde for det igen, mens du holder power-knappen nede på forsiden af systemet, indtil der høres et kort bip (efter ca. 5 sekunder). Billedet vises i systemets standardopløsning. 8

9 Sådan kommer du i gang Konfiguration af PS3 -systemet Trin 2: Tilslut digitale lydenheder. Du kan tilslutte lydenheder, der understøtter digital lyd, f.eks. en AVreceiver til en hjemmebiograf. Tilslutning med et optisk kabel Der udsendes lyd via det optiske kabel. Billedet udsendes via videokablet. Hint Gå til (Settings - Indstillinger), når du tilslutter en digital lydenhed til systemet. (Sound Settings - Lydindstillinger) Audio Output Settings (Lydudgangsindstillinger), og juster indstillingerne for lydenheden efter behov. Lydudgang på PS3 -systemet Antallet af understøttede kanaler kan variere, afhængigt af den udgang der bruges. Optisk kabel til lyd (sælges separat) Videokabel til det aktuelle tv ( side 7) DK PS3 -systemets udgange Kanaler, der kan bruges til output 2 Ch. 5.1 Ch. 7.1 Ch. AV MULTI OUT-udgang Digital out (optical)-udgang * 1 HDMI OUT-udgang * 2 * 3 * 1 Lyd fra Super Audio CD er kan ikke afspilles via Digital out (optical)-udgangen. * 2 Der kræves en enhed, der er kompatibel med Linear PCM 7.1 Ch., til at udsende 7.1-kanals lyd via HDMI OUT-udgangen. * 3 Dette system understøtter ikke output fra DTS-HD 7.1 Ch. DTS-HD 7.1 -kanals lyd udsendes via 5.1 eller færre kanaler. Digital lydenhed f.eks. en AV-receiver TV 9

10 Sådan kommer du i gang Konfiguration af PS3 -systemet Tilslutning med et HDMI-kabel Både lyd og video udsendes via HDMI-kablet. Du kan udsende tvbilledet via en lydenhed. Trin 3: Tilslut et Ethernet-kabel Ved hjælp af et Ethernet-kabel kan du oprette forbindelse til internettet. Se Justering af netværksindstillinger for at få yderligere oplysninger om netværksindstillinger. ( side 22). Forsigtig! Systemet understøtter 10BASE-T-, 100BASE-TX- og 1000BASE-T-netværk. Du må ikke tilslutte en almindelig telefonledning eller andre typer ledninger eller kabler, der ikke er kompatible med systemet, da dette kan medføre varmeudvikling, brand eller fejlfunktion. HDMI-kabel (sælges separat) Digital lydenhed f.eks. en AV-receiver HDMI-kabel (sælges separat) Ethernet-kabel (medfølger) LAN-udgang LAN-adgangsindikator 10 Hvis tv et ikke er udstyret med en HDMI-udgang, kan du bruge et videokabel af korrekt type til tv et ( side 7) for at tilslutte det direkte til PS3 -systemet. Hvis der er tilsluttet en enhed til PS3 -systemet via et HDMI-kabel, må du ikke slukke for enheden, mens PS3 -systemet er tændt (power-indikatoren lyser grønt). I modsat fald kan dette medføre, at lyden forvrænges eller på anden måde lyder unormalt. TV Du kan oprette forbindelse til internettet uden et Ethernet-kabel. Se Brug af en trådløs forbindelse ( side 23) for at få yderligere oplysninger.

11 Sådan kommer du i gang Konfiguration af PS3 -systemet Trin 4: Tilslut netledningen Tilslut netledningen. Trin 5: Udfør første opsætning af systemsoftwaren. Udfør første opsætning, når du har tændt for systemet. Advarsler Netledningen til systemet må ikke tilsluttes en stikkontakt, før alle øvrige tilslutninger er foretaget. Stikkontakten skal være monteret i nærheden af udstyret og skal være let tilgængelig. 1 Tænd for tv et. 2 Tænd for main power-knappen. Main power-knap DK AC IN-udgang Netledning (medfølger) Til stikkontakt I nogle områder og lande bruges der muligvis en anden stiktype end den, der er vist på billedet. Power-indikatoren lyser konstant rødt for at angive, at systemet er i standby-tilstand. 3 Tryk på power-knappen. Power-knap Power-indikator Power-indikatoren skifter til grøn, og billedet vises på tv-skærmen. 11

12 Sådan kommer du i gang Konfiguration af PS3 -systemet 4 Tilslut den trådløse controller ved hjælp af et USB-kabel. 6 Udfør den første opsætning. USB-udgange USB-kabel (medfølger) USB-udgange 5 Tryk på PS-tasten på controlleren. Systemet finder den trådløse controller. Når controlleren er fundet, vises skærmbilledet til første opsætning. Følg instruktionerne på skærmen for at angive indstillinger for systemsprog, tidszone, dato og klokkeslæt samt brugernavn. Når den første opsætning er fuldført, vises menuen Home ( side 3) på tv-skærmen. Se Brug af skærmtastaturet for at få yderligere oplysninger om indtastning af tekst. ( side 29). Indstillinger, der er angivet under den første opsætning, kan ændres under (Settings) (Indstillinger) eller (Users) (Brugere). Se onlinebrugervejledningen ( side 27) for at få yderligere oplysninger. Justering af videoudgangsindstillingerne 12 Afhængig af den anvendte udgang og kabeltypen kan det være nødvendigt at justere udgangsindstillingerne for at få vist billeder i HDopløsning på tv-skærmen ( side 6). Gå til (Settings - Indstillinger) (Display Settings - Displayindstillinger) Video Output Settings (Videoudgangsindstillinger), og følg instruktionerne på skærmen for at justere indstillingerne.

13 03 Grundlæggende betjening Sådan tændes og slukkes for PS3 -systemet Brug af den trådløse SIXAXIS - controller Tryk på PS-tasten. Sådan slukkes for systemet PS-tasten Tryk på PS-tasten, og hold den nede i to sekunder eller længere. Når meddelelsen Turn off the system (Sluk for systemet) vises på skærmen, skal du markere den og derefter trykke på -tasten. Før du kan bruge en trådløs controller, skal den først parres med systemet ( side 14). DK Brug af systemknappen 1 Tryk på power-knappen. Power-indikatorstatus Konstant grøn Systemet er tændt Blinker grønt Systemet slukkes Konstant rød Systemet er slukket (i standby) Power-knap Slukket Main power-knappen er slukket Power-indikator 2 Tryk på PS-tasten på den trådløse controller. Der tildeles et controller-nummer. Sådan slukkes for systemet Tryk på power-knappen i to sekunder eller længere. Bemærk! Kontroller, at systemet er i standby-tilstand (power-indikatoren lyser rødt), før det slukkes ved hjælp MAIN POWER-knappen på bagsiden af systemet. Hvis du slukker for systemet ved hjælp af MAIN POWER-knappen, når det ikke er i standby-tilstand, kan det medføre fejlfunktion eller beskadige systemet. 13

14 04 Grundlæggende betjening Brug af den trådløse SIXAXIS - controller Klargøring til brug For at bruge en trådløs controller skal du først registrere eller parre den med PS3 -systemet og tildele controlleren et nummer. Trin 2: Tildel et controller-nummer Hver gang du tænder for systemet, skal controlleren tildeles et nummer. Trin 1: Par systemet og controlleren. Når den bruges for første gang Når den bruges med et andet PS3 -system m Trin 2: Tildel et controller-nummer. Hver gang, systemet tændes Tryk på PS-tasten. Alle port-indikatorerne blinker m Når controlleren har fået tildelt et nummer, lyser port-indikatorerne for det tildelte nummer konstant rødt Trin 1: Par systemet og controlleren Når du bruger controlleren første gang, eller når du bruger den med et andet PS3 -system, skal du først parre enhederne. Hvis du tænder for systemet og tilslutter controlleren ved hjælp af et USB-kabel, udføres parringen automatisk. Der kan tilsluttes op til 7 controllere ad gangen. Controller-nummeret er det tal, der vises over port-indikatorerne. For numrene 5-7 skal du tilføje tallene for de tændte indikatorer. Eksempel: Controller-nummer 5 er tildelt USB-kabel (medfølger) Kontroller, at der er tændt for systemet. (power-indikatoren lyser konstant grønt). Der kan kun udføres parring og tildeling af controller-numre, når systemet er tændt (når power-indikatoren lyser grønt konstant). Når en parret controller bruges med et andet PS3 -system, slettes parringen med det oprindelige system. Controlleren skal parres med systemet igen, hvis den har været brugt med et andet system. Hvis controlleren eller systemet er slukket, slukkes port-indikatorerne på controlleren, og det tildelte nummer slettes.

15 Grundlæggende betjening Brug af den trådløse SIXAXIS - controller Trådløs brug af controlleren Hvis du fjerner USB-kablet, kan du bruge controlleren trådløst. Batteriet i controlleren skal være opladt, for at den kan bruges trådløst. Batteriniveau Hvis du trykker på PS-tasten og holder den nede i mere end to sekunder, kan du få vist batteriniveauet på skærmen. USB-kablet kan tilsluttes eller fjernes, mens controlleren og systemet er tændt. Opladning af controlleren DK Tilslut controlleren til systemet ved hjælp af USB-kablet, mens systemet er tændt (power-indikatoren lyser grønt). Port-indikatorerne på controlleren blinker langsomt, og opladningen begynder. Portindikatorerne stopper med at blinke, når opladningen er fuldført. Controlleren kan bruges, mens den oplades. Sørg for at lade batteriet op i omgivelser, hvor temperaturen er 10 C - 30 C. Opladningen er muligvis ikke så effektiv, hvis den foregår i andre omgivelser. Batteriniveauet er højt. Batteriniveauet er ved at være lavt. Der er næsten ikke mere strøm på batteriet. PS-tasten blinker rødt. Oplad batteriet. Der er ikke mere strøm på batteriet. Afhængigt af miljøet eller brugsforholdene vises det resterende ladeniveau muligvis ikke korrekt, og batteriets levetid kan variere. 15

16 05 Grundlæggende betjening Afspilning af indhold Blu-ray 1 Indsæt disken. Der vises et ikon i menuen Home. 2 Marker ikonet, og tryk derefter på -tasten. Afspilningen starter. Afhængigt af den aktuelle disk vises der muligvis en liste over det indhold, der kan afspilles. Indsæt disken med mærkaten opad. Udskubning af en disk Stop afspilningen, og tryk derefter på eject-knappen. Se Sådan spiller du spil ( side 19) for at få oplysninger om, hvordan du afslutter spil. Eject-indikator 16 Eject-knap

17 Grundlæggende betjening Afspilning af indhold Memory Stick /SD Memory Card/CompactFlash (kun på udstyrede modeller) 1 Indsæt lagringsmediet. Der vises et ikon i menuen Home. 2 Marker ikonet, og tryk derefter på -tasten. Åbn slotdækslet. DK CF SD/miniSD Forside Eksempel: Ved indsættelse af en Memory Stick Der vises en liste over det indhold, der kan afspilles. Når du bruger en Memory Stick Duo /minisd -kort med PS3 -systemet, kan du indsætte mediet uden at bruge en adapter. Udskubning af medier Kontroller, at adgangsindikatoren ikke blinker, og tryk derefter på eject-knappen. CF-adgangsindikator SD Memory Card-adgangsindikator Tryk på mediet i pilenes retning. Tryk på eject-knappen til CF-slotten. Memory Stick -adgangsindikator Bemærk! Når adgangsindikatoren blinker, er data ved at blive gemt eller indlæst. Når adgangsindikatoren blinker, må du ikke fjerne lagermediet eller slukke for systemet. off the system. 17

18 Grundlæggende betjening Afspilning af indhold USB-enheder Du kan tilslutte eksterne enheder, f.eks. enheder, der er kompatible med USB-lagring, ved hjælp af et USB-kabel. Enhederne kan tilsluttes, mens systemet er tændt. Se desuden vejledningen, der fulgte med den eksterne enhed, som skal tilsluttes. 1 Tilslut USB-enheden. Der vises et ikon i menuen Home. Bemærkninger Du må ikke fjerne USB-enheder eller slukke for systemet, mens der gemmes eller læses data. Dette kan medføre tab eller ødelæggelse af data. Hvis du bruger et USB-flashdrev med en skrivebeskyttelsesknap, må du ikke betjene knappen, når enheden er tilsluttet til PS3 -systemet. Dette kan medføre tab eller ødelæggelse af data. Filformater, der kan afspilles eller vises Filformater, der kan afspilles eller vises på dette system, omfatter ATRAC, MP3, AAC, JPEG og MPEG-4. Se onlinebrugervejledningen ( side 27) for at få de nyeste oplysninger. Ekstern enhed, f.eks. et digitalkamera 2 Marker ikonet, og tryk derefter på -tasten. Der vises en liste over det indhold, der kan afspilles. Der vises kun filer, som kan afspilles eller vises på PS3 -systemet, i kolonnen for den kompatible kategori (eksempel: Billeddata vises i kategorien Photo (Foto)). Afhængigt af lagringsmediet vises der muligvis kun et udvalg af mapperne på mediet. Hvis du vælger Display All (Vis alle) i menuen Options (Indstillinger) ( side 3), vises alle de mapper, der er gemt på mediet. Bemærk! Du bør, når det er muligt, regelmæssigt foretage sikkerhedskopiering af dataene på harddisken som en sikkerhedsforanstaltning mod eventuelt tab eller ødelæggelse af data. Hvis der sker tab eller ødelæggelse af software eller data, er det normalt ikke muligt at gendanne softwaren eller dataene. Bemærk, at SCEE ikke er ansvarlig for tab eller ødelæggelse af data, filer eller software. 18

19 06 Game (Spil) Sådan spiller du spil Start/afslutning af spil Sådan starter du et spil Indsæt en disk, marker ikonet, og tryk derefter på Afslutning af et spil -tasten. Tryk på PS-tasten på den trådløse controller under et spil, og hold den nede i mindst 2 sekunder. Vælg derefter Quit Game (Afslut spil) på den skærm, der vises. Når du starter eller afslutter PlayStation 2-software, slettes det tildelte controller-nummer. Følg nedenstående trin for at tildele et controller-nummer. Når du har startet et spil: Tryk på PS-tasten, når indholdet af spilsoftwaren vises på skærmen. Når du har afsluttet et spil: Tryk på PS-tasten, når menuen Homevises på skærmen. Visse PlayStation 2-softwaretitler fungerer muligvis ikke korrekt på dette system. Besøg faq.eu.playstation.com/bc for at få de nyeste oplysninger om kompatible titler. Hvis du vil gemme PlayStation 2/PlayStation -software, skal du oprette interne memory cards ( side 20). Controller-indstillinger Controller-indstillingerne kan justeres under spillet. Tryk på PS-tasten i mindst 2 sekunder, og vælg derefter en indstilling på den skærm, der vises. Skift til analog tilstand Når du spiller PlayStation 2/PlayStation -software, kan du skifte conrollerens tilstand. Skift til den tilstand, der understøttes af softwaren. I nogen software skiftes tilstanden automatisk. Skift af controller-numre Du kan skifte det nummer, der er tildelt til en controller. Når controllerporten, der skal bruges, er angivet af softwaren, kan du skifte til det understøttede controller-nummer.* * Du kan ikke tildele controller-port 2-D med PS3 -systemet. Du kan kontrollere det nummer, der er tildelt i øjeblikket, ved at trykke på PS-tasten i mindst 2 sekunder. Gemte data til PS3 -software Gemte data til PS3 -software gemmes på systemets harddisk. Dataene vises under (Game) (Saved Data Utility) (Hjælpeværktøj til gemte data). DK 19

20 Game (Spil) Sådan spiller du spil Gemte data til PlayStation 2/PlayStation -software Hvis du vil gemme data fra PlayStation 2/PlayStation -software, skal du oprette interne memory cards på harddisken og tildele kortene til slots. Trin 1: Opret et internt memory card. Opret et internt memory card på harddisken som erstatning for et memory card (8MB) (til PlayStation 2) eller et memory card. Trin 1: Opret et internt memory card 1 Vælg (Memory Card Utility (PS/PS2) - (Hjælpeværktøj til Memory Card)) under (Game) i menuen Home, og tryk derefter på -tasten. Memory Card (8MB) (til PlayStation 2) Memory Card Internt memory card (PS2) Internt memory card (PS) Trin 2: Tildel en slot. Indsæt det interne memory card i den interne slot på harddisken i stedet for et memory card-slot på PlayStation 2- eller PlayStation -konsollen. 2 Vælg (New Internal Memory Card - Nyt internt Memory Card), og tryk derefter på -tasten. Følg vejledningen på skærmen for at oprette det interne memory card. MEMORY CARD-slots Interne slots Interne memory card-typer (PS) Type Internt memory card (PS2) Internt memory card (PS) Datatype, der kan gemmes Gemte data fra PlayStation 2-software (der kan ikke gemmes data fra PlayStation software). Gemte data fra PlayStation -software 20

21 Game (Spil) Sådan spiller du spil Trin 2: Tildel en slot 1 Vælg (Memory Card Utility (PS/PS2) - (Hjælpeværktøj til Memory Card)) unde (Game) i menuen Home, og tryk derefter på -tasten. 2 Vælg det interne memory card, du vil bruge, og tryk derefter på -tasten. Tildel en slot. Afhængigt af softwaren kan slottene være forudtildelt. Se vejledningen, der fulgte med softwaren, for at få yderligere oplysninger. Du kan tildele slot under spillet. Tryk på PS-tasten på den trådløse controller i mindst 2 sekunder, og vælg Assign Slots (Tildel slot) på den skærm, der vises. Brug af gemte data på et memory card (8MB) (til PlayStation 2) eller et memory card Hvis du vil bruge gemte data på et memory card (8MB) (til PlayStation 2) eller et memory card, skal du kopiere dataene til et internt memory card på harddisken. Du skal bruge en memory card-adapter (sælges separat) for at kopiere dataene. 1 Vælg (Memory Card Utility (PS/PS2)) under (Game) i menuen Home, og tryk derefter på -tasten. 2 Tilslut Memory Card-adapteren til systemet. 3 Indsæt det Memory Card, du vil kopiere, i adapteren. Ikonet for (Memory Card (PS)) eller (Memory Card (PS2)) vises. 4 Marker ikonet, og tryk derefter på tasten -tasten. Følg instruktionerne på skærmen for at kopiere dataene. Afhængigt af typen kopieres gemte data fra et memory card (8MB) (til PlayStation 2) eller et memory card til et internt memory card som vist nedenfor. Gemte data fra PlayStation 2-software Memory card (8MB) (til PlayStation 2) Memory Card Gemte data fra PlayStation software * Hvis der skal kopieres en stor mængde gemte data, opretter systemet automatisk flere interne memory cards (PS). Du kan ikke kopiere data fra harddisken til et Memory Card (8MB) (til PlayStation 2) eller et Memory Card. Internt memory card (PS2) Internt memory card (PS)* DK 21

22 07 Network (Netværk) Justering af netværksindstillinger Brug af en kabelforbindelse Følgende vejledning forklarer, hvordan du opretter forbindelse til internettet ved hjælp af et Ethernet-kabel. Eksempel på en kabelforbundet netværkskonfiguration Netværkskonfigurationen og forbindelsesmetoden kan variere, afhængigt af det anvendte udstyr og det aktuelle netværksmiljø. Netværksenhed, f.eks. et DSL- eller kabelmodem Router Ikke nødvendigt, hvis DSL- eller kabelmodemet eller anden netværksenhed har en indbygget routerfunktion Klargøring af de nødvendige dele Følgende dele er nødvendige for at oprette en kabelforbindelse til internettet. Et abonnement hos en internetudbyder (ISP) En netværksenhed, f.eks. et DSL-modem eller en router Ethernet-kabel (medfølger) Konfiguration af internetforbindelsen Når du opretter en kabelforbindelse til internettet, behøver du normalt ikke at ændre standardindstillingerne. Følg vejledningen nedenfor for at justere indstillingerne, hvis du ikke kan bruge standardindstillingerne til at oprette forbindelse. 22 Til internetforbindelsen Ethernet-kabel (medfølger) En router er en enhed, der gør det muligt for flere enheder at oprette forbindelse til den samme internetlinje. Der skal bruges en router, hvis en pc og PS3 -systemet skal være tilsluttet internettet samtidigt. Pc 1 Vælg (Network Settings - Netværksindstillinger) under (Settings - Indstillinger) i menuen Home, og tryk derefter på -tasten. 2 Vælg Internet Connection Settings (Internetforbindelsesindstillinger), og tryk derefter på -tasten. Når der vises en meddelelse om, at internetforbindelsen afbrydes, skal du vælge Yes (Ja) og derefter trykke på -tasten. 3 Vælg Wired Connection (Kabelforbundet forbindelse), og tryk derefter på retningstasten højre.

23 Network (Netværk) Justering af netværksindstillinger 4 Vælg Easy (Nem) eller Custom (Brugerdefineret), og juster indstillingerne efter behov. Brug af en trådløs forbindelse (kun modeller, der er udstyret med trådløs LAN-funktion) Følgende vejledning forklarer, hvordan du opretter forbindelse til internettet ved hjælp af en trådløs forbindelse. Følg instruktionerne på skærmen for at ændre de nødvendige indstillinger. Eksempel på en trådløs netværkskonfiguration Netværkskonfigurationen og forbindelsesmetoden kan variere, afhængigt af det anvendte udstyr og det aktuelle netværksmiljø. Netværksenhed, f.eks. et DSL- eller kabelmodem Router Ikke nødvendigt, hvis DSL- eller kabelmodemet eller anden netværksenhed har en indbygget routerfunktion DK Easy (Nem) Custom (Brugerdefineret) De grundlæggende indstillinger angives automatisk. Du kan indtaste detaljerede indstillinger manuelt. Se vejledningen, der fulgte med internetudbyderen eller netværksenheden, for at få yderligere oplysninger om indstillinger. Se onlinebrugervejledningen for at få yderligere oplysninger om netværksindstillinger ( side 27). Til internetforbindelsen Adgangspunkt Pc Pc Et adgangspunkt er en enhed, der giver adgang til netværket uden brug af fysiske kabler. 23

24 Network (Netværk) Justering af netværksindstillinger Klargøring af de nødvendige dele Nedenstående elementer kræves for at konfigurere systemet til at oprette trådløs forbindelse til internettet. Et abonnement hos en internetudbyder (ISP) En netværksenhed, f.eks. et DSL-modem eller en router Et adgangspunkt* Konfigurationsoplysninger for adgangspunktet (SSID, WEP-nøgle, WPA-nøgle) * Ikke nødvendigt, hvis der bruges en trådløs router med indbygget trådløs funktionalitet Når du opretter trådløs forbindelse til internettet, kan der opstå forstyrrelser i signalet, afhængigt af anvendelsesforholdene for de trådløse netværksenheder. Brug et Ethernet-kabel for at oprette en kablet forbindelse, hvis dataoverførselshastigheden på internettet reduceres, eller den trådløse controller ikke fungerer korrekt. Afhængigt af det aktuelle adgangspunkt skal du muligvis bruge MAC-adressen for systemet, når du opretter forbindelse til internettet. Du kan finde MACadressen for system ved at gå til (Settings - Indstillinger) (System Settings - Systemindstillinger) System Information (Systemoplysninger). 2 Vælg Internet Connection Settings (Internetforbindelsesindstillinger), og tryk derefter på -tasten. Når der vises en meddelelse om, at internetforbindelsen afbrydes, skal du vælge Yes (Ja) og derefter trykke på -tasten. 3 Vælg Wireless (Trådløs), og tryk derefter på retningstasten højre. 4 Vælg Scan (Scan), og tryk derefter på retningstasten højre. Systemet søger efter adgangspunkter inden for rækkevidde og viser dem på en liste. 24 Konfiguration af internetforbindelsen Når du opretter trådløs forbindelse til internettet, skal du først justere netværksindstillingerne. Netværksindstillingerne kan variere, afhængigt af typen af adgangspunkt og det aktuelle netværksmiljø. Nedenstående vejledning indeholder en forklaring på den mest almindelige netværkskonfiguration. 1 Vælg (Network Settings - Netværksindstillinger) under (Settings - Indstillinger) i menuen Home, og tryk derefter på -tasten. Hvis du bruger et adgangspunkt, der understøtter automatisk opsætning, skal du vælge Automatic (Automatisk) og følge vejledningen på skærmen. De nødvendige indstillinger udføres automatisk. Kontakt producenten af adgangspunktet for at få yderligere oplysninger om adgangspunkter, der understøtter automatisk opsætning.

25 Network (Netværk) Justering af netværksindstillinger 5 Vælg det adgangspunkt, du vil bruge, og tryk derefter på -tasten. Et SSID er en kode eller et navn, der tildeles til adgangspunktet. Kontakt den person, der administrerer adgangspunktet, hvis du ikke ved, hvilket SSID du skal bruge, eller hvis SSID et ikke vises. 7 Vælg de ønskede sikkerhedsindstillinger, og tryk derefter på retningstasten højre. Sikkerhedsindstillingerne varierer, afhængigt af det aktuelle adgangspunkt. Kontakt den person, der konfigurerer eller administrerer adgangspunktet for at bestemme, hvilke indstillinger der skal bruges. DK 6 Bekræft SSID et for adgangspunktet, og tryk derefter på retningstasten højre. 8 Indtast krypteringsnøglen, og tryk derefter på retningstasten højre. Krypteringsnøglefeltet viser en stjerne (*) for hvert tegn, du indtaster. Kontakt den person, der konfigurerer eller administrerer adgangspunktet, hvis du ikke kender nøglen. 25

Hurtig reference

Hurtig reference Hurtig reference 7010633 Om PS3 -systemdokumentationen PS3 -systemdokumentationen indeholder følgende: Sikkerhed og support Læs dette dokument grundigt, før du bruger produktet. Det indeholder sikkerhedsoplysninger,

Læs mere

Hurtig reference

Hurtig reference Hurtig reference 7011281 Om PS3 -systemdokumentationen PS3 -systemdokumentationen indeholder følgende: Sikkerhed og support Læs dette dokument grundigt, før du bruger produktet. Det indeholder sikkerhedsoplysninger,

Læs mere

Hurtig reference CECHK

Hurtig reference CECHK Hurtig reference CECHK04 7011941 Om PS3 -systemdokumentationen PS3 -systemdokumentationen indeholder følgende: Sikkerhed og support Læs dette dokument grundigt, før du bruger produktet. Det indeholder

Læs mere

Instruktionsvejledning

Instruktionsvejledning Instruktionsvejledning Læs alle produktdokumentationer og opbevar dem til fremtidig reference, før du går i gang med at anvende dette produkt. CECH-2004A 7013875 ADVARSEL Undlad at åbne kabinettet, da

Læs mere

Hurtig reference PSP-3004 7012208

Hurtig reference PSP-3004 7012208 Hurtig reference PSP-3004 7012208 Introduktion Brug af XMB (XrossMediaBar) Game (Spil) Sådan spiller du spil PSP -systemet har en brugergrænseflade, der kaldes XMB (XrossMediaBar). Hovedskærmbilledet for

Læs mere

Instruktionsvejledning

Instruktionsvejledning DK Instruktionsvejledning Læs alle produktdokumentationer og opbevar dem til fremtidig reference, før du går i gang med at anvende dette produkt. CECH-2104A CECH-2104B 7015887 ADVARSEL Undlad at åbne kabinettet,

Læs mere

Instruktionsvejledning

Instruktionsvejledning DK Instruktionsvejledning Læs alle produktdokumentationer, og opbevar dem til fremtidig reference, før du går i gang med at anvende dette produkt. CECH-3004AB ADVARSEL Undlad at åbne kabinettet, da det

Læs mere

Hurtig reference PSP-1004 7010189 DK

Hurtig reference PSP-1004 7010189 DK Hurtig reference PSP-1004 7010189 DK Introduktion Brug af menuen Home Game (Spil) Sådan spiller du spil VIDEO Afspilning af video Kategory Music (Musik) Afspilning af musik Photo (Foto) Emne Visning af

Læs mere

Hurtig startvejledning. Dansk VTE-1016

Hurtig startvejledning. Dansk VTE-1016 Hurtig startvejledning Dansk VTE-1016 7025691 1 Lad os komme i gang! Forbind din controller til dit PlayStation TV-system Du kan bruge din trådløse DUALSHOCK 3- eller DUALSHOCK 4-controller med dit PS

Læs mere

Velkommen til PlayStations verden. Kom i gang med din PS4 med denne hurtige startguide. Hurtig startguide. Dansk CUH-1004A

Velkommen til PlayStations verden. Kom i gang med din PS4 med denne hurtige startguide. Hurtig startguide. Dansk CUH-1004A Velkommen til PlayStations verden Kom i gang med din PS4 med denne hurtige startguide. Hurtig startguide Dansk CUH-1004A Kom godt i gang Tilslut til dit tv. Følg trin til nedenfor for at tilslutte dit

Læs mere

Velkommen til PlayStations verden. Kom i gang med din PS4 med denne hurtige startguide. Hurtig startguide. Dansk CUH-1216A / CUH-1216B 7026990

Velkommen til PlayStations verden. Kom i gang med din PS4 med denne hurtige startguide. Hurtig startguide. Dansk CUH-1216A / CUH-1216B 7026990 Velkommen til PlayStations verden Kom i gang med din PS4 med denne hurtige startguide. Hurtig startguide Dansk CUH-1216A / CUH-1216B 7026990 Kom godt i gang Tilslut til dit tv. Følg trin til nedenfor for

Læs mere

Hurtig startguide. Dansk CUH-2016A / CUH-2016B

Hurtig startguide. Dansk CUH-2016A / CUH-2016B Hurtig startguide Dansk CUH-2016A / CUH-2016B 7028392 Lad os komme i gang Tilslut til dit tv. Følg trin til nedenfor for at tilslutte dit PlayStation 4-system til dit tv. Systemets bagside AC IN-port HDMI

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Instruktionsmanual PSP-N1004 7015569

Instruktionsmanual PSP-N1004 7015569 Instruktionsmanual PSP-N1004 7015569 ADVARSEL! For at undgå elektrisk stød må kabinettet ikke åbnes. Reparation må kun foretages af kvalificerede personer. Dette produkt er beregnet til børn over 6 år.

Læs mere

PlayStation Move navigations-controller. Instruktionsmanual CECH-ZCS1E (1)

PlayStation Move navigations-controller. Instruktionsmanual CECH-ZCS1E (1) DK PlayStation Move navigations-controller Instruktionsmanual CECH-ZCS1E 4-196-653-21(1) Advarsel Læs denne manual, før du bruger produktet, og behold den som reference. Læs også vejledningen til PlayStation

Læs mere

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning Flerkanals-AV-receiver STR-DN1020 Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning 1 Opsætning af højttalerne 2 Tilslutning af tv og andre enheder 3 Andre tilslutninger 4 Valg af højttalere

Læs mere

Velkommen til en PS4-spillers vidunderlige liv. Hurtig startguide. Dansk CUH-7016B

Velkommen til en PS4-spillers vidunderlige liv. Hurtig startguide. Dansk CUH-7016B Velkommen til en PS4-spillers vidunderlige liv. Hurtig startguide Dansk CUH-7016B 7028619 Lad os komme i gang Tilslut til dit tv. Følg trin til nedenfor for at tilslutte dit PlayStation 4-system til dit

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Grundlæggende trådløst netværk

Grundlæggende trådløst netværk Grundlæggende trådløst netværk Dette hæfte er en hjælp til opsætningen af en trådløs forbindelse mellem din printer og computere. Se "Netværksvejledning" i den online Brugervejledning, hvis du har brug

Læs mere

Hurtig startguide. Dansk CUH-1116A

Hurtig startguide. Dansk CUH-1116A Hurtig startguide Dansk CUH-1116A 7026135 Kom godt i gang Tilslut til dit tv. Følg trin til nedenfor for at tilslutte dit PlayStation 4-system til dit tv. Bagside AC IN-port HDMI OUT-port HDMI input-port

Læs mere

Multi Channel AV Receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning

Multi Channel AV Receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning Multi Channel AV Receiver STR-DN1030 Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning 1 Opsætning af højttalerne 2 Tilslutning af tv og andre enheder 3 Andre tilslutninger 4 Valg af højttalere

Læs mere

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN.

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN. Hurtig start NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider Model PR2000 NETGEAR Reset Internet/LAN LAN USB WiFi Internet Power USB Sådan kommer du i gang Tak for dit køb af NETGEAR Trek N300-rejserouter

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

GB-HD9604T-PL / GB-HD9716T-PL. Kom godt i gang

GB-HD9604T-PL / GB-HD9716T-PL. Kom godt i gang GB-HD9604T-PL / GB-HD9716T-PL Kom godt i gang Copyright GolBong Danmark 2015 Generelt Tillykke med dit GolBong HD netværksoptager. Denne Kom godt i gang-vejledning, gennemgår hvordan du forbinder og kommer

Læs mere

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 HD 2850-ST Kom hurtigt i gang med din HD Entertain Mini Endnu bedre tv 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 resolution 2850 manual 1 Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet,

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

PlayStation Move bevægelses-controller. Instruktionsmanual CECH-ZCM1E 4-194-548-22(1)

PlayStation Move bevægelses-controller. Instruktionsmanual CECH-ZCM1E 4-194-548-22(1) PlayStation Move bevægelses-controller Instruktionsmanual DK CECH-ZCM1E 4-194-548-22(1) Advarsel Læs denne manual, før du bruger produktet, og behold den som reference. Læs også vejledningen til PlayStation

Læs mere

Kom godt i gang NSZ-GS7. Netværksmedieafspiller. Skærmbilleder, betjening og specifikationer kan ændres uden varsel.

Kom godt i gang NSZ-GS7. Netværksmedieafspiller. Skærmbilleder, betjening og specifikationer kan ændres uden varsel. Kom godt i gang DK Netværksmedieafspiller NSZ-GS7 Skærmbilleder, betjening og specifikationer kan ændres uden varsel. Kom godt i gang: ON/STANDBY Tænder og slukker afspilleren. Styring af tilsluttede enheder

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

GB-HD8272C-W. Kom godt i gang

GB-HD8272C-W. Kom godt i gang GB-HD8272C-W Kom godt i gang Copyright GolBong Danmark 2015 Generelt Tillykke med dit GolBong HD IP-kamera. Denne Kom godt i gang-vejledning, gennemgår hvordan du forbinder og kommer i gang med at anvende

Læs mere

Installering. NETGEAR 802.11ac trådløst access point WAC120. Pakkens indhold. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Installering. NETGEAR 802.11ac trådløst access point WAC120. Pakkens indhold. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaber i USA og/ eller andre lande. Informationen

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

Brugervejledning AE6000. Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band

Brugervejledning AE6000. Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band Brugervejledning AE6000 Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band a Indhold Produktoversigt Funktioner 1 Installation Installation 2 Konfiguration af trådløst netværk Wi-Fi Protected Setup 3 Trådløst hjælpeprogram

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

Brugervejledning til dataoverførsel fra kamera til kamera

Brugervejledning til dataoverførsel fra kamera til kamera Canon digitalkamera Brugervejledning til dataoverførsel fra kamera til kamera Indholdsfortegnelse Indledning...................................... 1 Overførsel af billeder via en trådløs forbindelse........

Læs mere

Lydbjælke HT-ST3. Betjeningsvejledning

Lydbjælke HT-ST3. Betjeningsvejledning Lydbjælke HT-ST3 Betjeningsvejledning DK Indholdsfortegnelse Opsætning Kassens indhold 3 Installation 4 Tilslutning af bjælkehøjttalerne og subwooferen 5 Tilslutning 6 Tænd for systemet 8 Grundlæggende

Læs mere

Hurtig start. Powerline 1000 Model PL1000v2

Hurtig start. Powerline 1000 Model PL1000v2 Hurtig start Powerline 1000 Model PL1000v2 Pakkens indhold I nogle regioner er en ressource-cd inkluderet sammen med produktet. 2 Sådan kommer du i gang Powerline-adaptere giver dig en alternativ måde

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Lydbjælke Installationsvejledning HT-CT770 Indholdsfortegnelse Opsætning 1 Kassens indhold 4 2 Installation 5 3 Tilslutning 6 4 Tænd for systemet 8 5 Lytte til lyden 9 Grundlæggende betjening Oplev lydeffekterne

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks 5 Tredje del

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

Quick guide til Kabelplus TV boks.

Quick guide til Kabelplus TV boks. Quick guide til Kabelplus TV boks. Tillykke med din nye Kabelplus TV boks. I denne installationsguide får du en gennemgang af, hvordan du kobler din nye TV boks til dit TV samt andre nyttige informationer.

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Wi-Fi Directvejledning

Wi-Fi Directvejledning Wi-Fi Directvejledning Enkel opsætning med Wi-Fi Direct Problemløsning Tillæg Indholdsfortegnelse Sådan læses vejledningerne... 2 Anvendte symboler... 2 Ansvarsfraskrivelse... 2 1. Enkel opsætning med

Læs mere

TP200 TP TUBE. Brugervejledning. HDsx. High Definition Sound Expansion

TP200 TP TUBE. Brugervejledning. HDsx. High Definition Sound Expansion TP200 Brugervejledning HDsx High Definition Sound Expansion TP TUBE Tilslutninger (( ( 230V Kassen indeholder: 1 x TP200 højttaler 1 x Netledning 230V (2m) 1 x Bordstand 1 x Brugervejledning AUX Alle lydkilder

Læs mere

NeoTV 350-medieafspiller NTV350

NeoTV 350-medieafspiller NTV350 NeoTV 350-medieafspiller NTV350 2011 NETGEAR, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne publikation må reproduceres, overføres, transkriberes, gemmes i et downloadsystem eller oversættes til

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Pocket 1. Vend PLEXTALK Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder i bunden

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Til Digital Modtager med harddisk optager Åben kassen med Digital Modtageren og kontroller at alle delene er der. Digital modtager med harddisk Fjernbetjening HDMI kabel Scart kabel

Læs mere

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT Indhold DUNE HD TV-102 modtagerboks Strømforsyning HDMI-kabel AV-kabel (anvendes, hvis dit TV ikke har HDMI men kun scart-indgang) IR-øje (anvendes, hvis fjernbetjeningen ikke kan se boksen) Fjernbetjening

Læs mere

GB-HD3172RCL-W. Kom godt i gang

GB-HD3172RCL-W. Kom godt i gang GB-HD3172RCL-W Kom godt i gang Copyright GolBong Danmark 2015 Generelt Tillykke med dit GolBong HD IP-kamera. Denne Kom godt i gang-vejledning, gennemgår hvordan du forbinder og kommer i gang med at anvende

Læs mere

Teknisk support. Pakkens indhold. Installationsvejledning til N300 Trådløs ADSL2+ modemrouter N300RM. On Networks. Installationsvejledning

Teknisk support. Pakkens indhold. Installationsvejledning til N300 Trådløs ADSL2+ modemrouter N300RM. On Networks. Installationsvejledning Teknisk support Tak, fordi du har købt et produkt fra On Networks. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt på www.on-networks.com/register.

Læs mere

Ofte stillede spørgsmålm om Transformer TF201

Ofte stillede spørgsmålm om Transformer TF201 DA7211 Ofte stillede spørgsmålm om Transformer TF201 Administration af filer... 2 Hvordan får jeg adgang til mine data, som er gemt på microsd, SD-kortet eller USB enheden?... 2 Hvordan flytter jeg den

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

Air Sync Brugervejledning

Air Sync Brugervejledning Air Sync Brugervejledning Oplad din Air Sync 1. Slut Air Syncs micro USB-port (D) til din computer eller andre kompatible opladerenheder ved hjælp af den medfølgende USB eller andre kompatible micro USBtilslutninger.

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks

Læs mere

4/8/16 kanals DVR. Forbind strøm- og datakabel til harddisken som vist på det venstre billede herunder.

4/8/16 kanals DVR. Forbind strøm- og datakabel til harddisken som vist på det venstre billede herunder. 1. Installer harddisk Bemærk: Vær sikker på, at du kun bruger en kompatibel harddisk (kan købes på www.cinema-shop.dk). Beregn størrelsen på harddisken ud fra hvor længe du ønsker at kunne gå tilbage og

Læs mere

Ofte stillede spørgsmålm om Eee Pad TF201 DA6915

Ofte stillede spørgsmålm om Eee Pad TF201 DA6915 Ofte stillede spørgsmålm om Eee Pad TF201 DA6915 Administration af filer... 2 Hvordan får jeg adgang til mine data, som er gemt på microsd, SD-kortet eller USB enheden?... 2 Hvordan flytter jeg den valgte

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

Dansk version. Introduktion. Hardware-installation. Installation af Windows XP. LW057V2 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps

Dansk version. Introduktion. Hardware-installation. Installation af Windows XP. LW057V2 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps LW057V2 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps Introduktion Udsæt ikke Wireless LAN PCI Card 54 Mbps for meget høje temperaturer. Anbring ikke enheden i direkte sollys eller tæt ved varmekilder. Anvend ikke

Læs mere

Hurtig Start Guide 1

Hurtig Start Guide 1 Hurtig Start Guide 1 Kamera Tilslutnings Diagram Telefon Tablet OBS: I den indledende opsætning, tilslut kameraet til routeren med Ethernet kablet, følg derefter de næste trin 2 1. Installer Reolink APP

Læs mere

TouchPad og tastatur. Brugervejledning

TouchPad og tastatur. Brugervejledning TouchPad og tastatur Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Medfølgende udstyr...4 AirTies (7210 og 7310)...5 Installation... 6 Hentning af

Læs mere

N300 WiFi-router (N300R)

N300 WiFi-router (N300R) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning N300 WiFi-router (N300R) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Oplysningerne

Læs mere

Brugervejledning. Linksys PLEK500. Powerline-netværksadapter

Brugervejledning. Linksys PLEK500. Powerline-netværksadapter Brugervejledning Linksys PLEK500 Powerline-netværksadapter Indholdsfortegnelse Oversigt............... 3 Funktioner.................... 3 Hvordan Powerline-netværk fungerer............................4

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Sådan nulstiller du dine netværks indstillinger i Windows

Sådan nulstiller du dine netværks indstillinger i Windows 2017 Sådan nulstiller du dine netværks indstillinger i Windows NewTech IT Norgesvej 17 6100 Haderslev Tlf. 79 306 153 info@newtechit.dk www.newtechit.dk 29-04-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Første

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp.

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. Funktioner: 1. 5 cm TFT LCD-skærm med angivelse af optage tilstand, hukommelse på kort og batteri

Læs mere

Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio.

Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio. APD1217WIFID Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio. Bemærk!: APD1217WIFID er internetradio hvorfor du behøver at tilknytte enheden til internettet enten via et internetkabel eller en trådløs forbindelse

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

WI-FI-ADAPTER TIL CANAL DIGITAL TV-BOKSE - BRUGERVEJLEDNING

WI-FI-ADAPTER TIL CANAL DIGITAL TV-BOKSE - BRUGERVEJLEDNING WI-FI-ADAPTER TIL CANAL DIGITAL TV-BOKSE - BRUGERVEJLEDNING Indhold Tilslut tv-boksen til internettet 4 Canal Digital GO 5 Installation af Wi-Fi-adapteren 6 Alternativ installation med WPS 7 Fejlfinding

Læs mere

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Brugervejledning Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Gør dig fortrolig med din router... 4 Klargøring af routeren... 6 Tilkobling til internettet... 7 Sådan får du adgang

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: ISB0) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

Instruktionsmanual PSP-E1004 7017789

Instruktionsmanual PSP-E1004 7017789 DK Instruktionsmanual PSP-E1004 7017789 Indholdsfortegnelse Advarsel og forholdsregler ADVARSEL! 4 Forholdsregler 6 Brug af PSP -systemet Komponentnavne og funktioner 10 Opladning af batteriet 12 Sådan

Læs mere

895 Harmony-fjernbetjening. Brugervejledning, version 1.0

895 Harmony-fjernbetjening. Brugervejledning, version 1.0 895 Harmony-fjernbetjening Brugervejledning, version 1.0 Indhold INTRODUKTION... 1 BLIV DUS MED DIN HARMONY-FJERNBETJENING... 2 KONFIGURATIONSPROCESSEN... 3 BRUG AF HARMONY-FJERNBETJENINGEN... 4 BRUG AF

Læs mere

Start her. Kontroller kassens indhold. Indholdet kan variere. *Kan være inkluderet. Installations-cd. Grundlæggende vejledning.

Start her. Kontroller kassens indhold. Indholdet kan variere. *Kan være inkluderet. Installations-cd. Grundlæggende vejledning. Start her 1 Brugere med USB-kabel : Tilslut først USB-kablet, når du bliver bedt om det. Instruktioner omkring kabelforbundet opsætning samt trådløs installation følger efter USB-instruktionerne. 2 Kontroller

Læs mere

Brugervejledning PSP-1004 K

Brugervejledning PSP-1004 K TM DK Brugervejledning PSP-1004 K 7008230 ADVARSLER For at undgå elektrisk stød må kabinettet ikke åbnes. Reparation må kun foretages af kvalificerede personer. Dette produkt er beregnet til børn over

Læs mere

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET Forberedelse af Mobile WiFi:... 3 Fejlfinding... 5 Mere information om dit 4G-modem... 6 Specifikationer... 7 1. Indsæt dit SIM-kort. Kontrollér, at du indsætter SIM-kortet i den rigtige retning. Se illustrationen.

Læs mere

Powerline 200 Adapter til hjemmenetværk (PL200)

Powerline 200 Adapter til hjemmenetværk (PL200) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning Powerline 200 Adapter til hjemmenetværk (PL200) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer)

Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer) SB7J01(1E)/ 6MB4121E-01 Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer) Dk Indholdsfortegnelse Indledning...2 Grænsefladen...2 Problemer med tilslutningen?...2 Mere om SnapBridge...2 Dette skal

Læs mere

Ofte stillede spørgsmålm om Eee Pad TF201 DA6915

Ofte stillede spørgsmålm om Eee Pad TF201 DA6915 Ofte stillede spørgsmålm om Eee Pad TF201 DA6915 Administration af filer... 2 Hvordan får jeg adgang til mine data, som er gemt på microsd, SD-kortet eller USB enheden?... 2 Hvordan flytter jeg den valgte

Læs mere

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Indhold 1. 1. Windows 8 installationsproces 2. Systemkrav 3. Forberedelser 2. 3. 4. 5. Ren 6. 1. Personlige indstillinger 2. Trådløst 3. Brugerdefinerede

Læs mere

Firmwareopdatering til iphone med Lightning-stik, som er kompatibel med AppRadio Mode

Firmwareopdatering til iphone med Lightning-stik, som er kompatibel med AppRadio Mode Firmwareopdatering til iphone med Lightning-stik, som er kompatibel med AppRadio Mode Opdateringsinstruktioner for navigationsmodeller: AVIC-F40BT, AVIC-F940BT, AVIC-F840BT og AVIC-F8430BT som er blevet

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Trin 1 Inden installation af trådløs tv-boks 4 Trin 2 Placering af trådløs tv-boks 5 Trin 3 Tilslutning

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt om brug af

Læs mere

Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA

Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA Kontrol af dit netværk Bekræft din computers netværk og vælg så, hvad du vil gøre som det næste. Følg instruktionerne for det miljø som dine netværksenheder,

Læs mere

QUICK MANUAL - HUAWEI E3276

QUICK MANUAL - HUAWEI E3276 Indhold Forberedelse af mobile WiFi... 3 Fejlfinding... 5 Hvis installationen mislykkes... 5 Hvis du ikke kan oprette forbindelse til internettet via dit modem... 5 Hvis det tager lang tid, før modemmet

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE Waoo TV-boks AirTies 7410X Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt

Læs mere

D. AFSPILLER INTERFACEADAPTER KS-PD500 Inden denne adapter anvendes

D. AFSPILLER INTERFACEADAPTER KS-PD500 Inden denne adapter anvendes D. AFSPILLER INTERFACEADAPTER KS-PD500 Inden denne adapter anvendes Sidste opdatering: 1. marts 006 1 Understøttede JVC-bilmodtagere Denne adapter understøtter følgende JVC-bilmodtagere* 1 : Bilmodtagere,

Læs mere