Instruktionsvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Instruktionsvejledning"

Transkript

1 DK Instruktionsvejledning Læs alle produktdokumentationer, og opbevar dem til fremtidig reference, før du går i gang med at anvende dette produkt. CECH-3004AB

2 ADVARSEL Undlad at åbne kabinettet, da det kan give elektrisk stød. Reparation må kun foretages af kvalificerede personer. Forsigtig! Brug af andre styremetoder, justering af eller udførelse af procedurer end dem, der er nævnt heri, kan medføre udsættelse for farlig stråling. Brugen af optiske instrumenter sammen med dette produkt vil forøge risikoen for øjenskader. CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1 PRODUKT Dette udstyr er klassificeret som et LASER-produkt i KLASSE 1 under IEC :2007. Udstyret er testet og overholder de begrænsninger, der er angivet i R&TTEdirektivet, ved brug af et tilslutningskabel, der er kortere end tre meter. Brug ikke kabler, der er længere end tre meter. Producenten af dette produkt er Sony Computer Entertainment Inc., Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan. Den autoriserede repræsentant for EMC og produktsikkerhed er Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, Stuttgart, Tyskland. Distribueret i Europa af Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP. Anfald på grund af lysstimulering (fotosensitiv epilepsi) Hvis du har en epileptisk sygdom eller har oplevet anfald, bør du søge læge, før du spiller. Nogle personer kan opleve ømhed i øjne, ændret syn, migræne, muskelsammentrækninger, krampe, blackout, bevidstløshed eller desorientering, når de udsættes for blinkende lys eller anden lyspåvirkning fra tv-skærme, eller når de spiller computerspil. Hvis du oplever nogen af ovennævnte symptomer, mens du spiller, skal du straks afbryde spillet og søge læge. Stop straks med at spille, hvis du oplever nedenstående symptomer Afbryd straks spillet, hvis du ud over ovennævnte symptomer oplever hovedpine, svimmelhed, kvalme, udmattelse eller symptomer, der minder om transportsyge, eller hvis du oplever ubehag eller får smerter i kroppen, fx øjne, ører, hænder, arme eller fødder. Søg læge, hvis symptomerne fortsætter. Radiobølger Radiobølger kan påvirke elektronisk udstyr eller medicinske apparater (fx pacemakere), og medføre funktionsfejl og risiko for personskade. Hvis du bruger en pacemaker eller andet medicinsk udstyr, skal du kontakte din læge eller producenten af udstyret, før du bruger den trådløse netværksfunktion (Bluetooth og trådløs LAN). Undlad at benytte den trådløse netværksfunktion på følgende steder: Områder, hvor brug af trådløse netværk er forbudt, fx på hospitaler. Overhold reglerne på behandlingsinstitutionen, når du bruger systemet på institutionens områder. Områder tæt på brandalarmer, automatiske døre og andre former for automatisk udstyr. 2

3 3D-billeder Enkelte personer kan opleve ubehag (som eksempelvis ondt i øjnene eller kvalme), mens de ser videobilleder eller spiller computerspil i 3D på 3D-fjernsyn. Hvis du oplever den slags ubehag, bør du med det samme stoppe med at bruge dit fjernsyn, indtil du ikke længere mærker noget ubehag. Vi anbefaler, at du undgår længerevarende brug af dit PlayStation 3-system og holder 15 minutters pause for hver time, du spiller. Bemærk, at når du spiller computerspil eller ser film i 3D, kan det være nødvendigt at holde flere og længere pauser sørg for at holde pause længe nok, så du undgår følelsen af ubehag. Hvis symptomerne er vedvarende, bør du kontakte din læge. Børns syn (især dem under seks år) er stadig under udvikling. Kontakt dit barns læge eller øjenlæge, før du giver yngre børn lov til at se videobilleder eller spille computerspil i 3D. Der bør altid være en voksen til stede for at sikre, at anbefalingerne bliver fulgt. DK ADVARSEL Systemsoftware Systemsoftwaren, der følger med dette produkt, er omfattet af en begrænset licens fra Sony Computer Entertainment Inc. Se for at få yderligere oplysninger. Om national eksportkontrol Dette produkt falder muligvis ind under lovgivningen om national eksportkontrol. Du skal følge kravene i en sådan lovgivning fuldt ud samt alle andre gældende love i enhver retskreds i relation til dette produkt. 3

4 Indholdsfortegnelse ADVARSEL... 2 Forholdsregler... 5 Onlineoplysninger om PS3 -systemet Menuen XMB (XrossMediaBar) Komponentnavne Sådan kommer du i gang Tilslutningsmetoder Udfør første opsætning af systemsoftwaren Videoudgang på PS3 -systemet Tilslut af digitale lydenheder...20 Sådan tænder og slukker du for PS3 -systemet Brug af den trådløse controller Afspilning af indhold Blu-ray Disc (BD)/dvd/cd USB-enheder...25 Filformater, der kan afspilles eller vises...25 Spil Spilkompatibilitet...26 Sådan spiller du spil...26 Indstillinger for controller...26 Gemte data til PlayStation 3 formateret software...26 Gemte data til PlayStation formateret software...27 Justering af netværksindstillinger Brug af en kabelforbindelse...29 Brug af en trådløs forbindelse...29 Tilpassede indstillinger Konfiguration af internetforbindelsen Brug af internetbrowseren...32 Visning af brugervejledningen...32 Oprettelse af en PlayStation Network-konto...32 Opdateringer til PS3 -systemet Brug af skærmtastaturet Forældrekontrol Udskiftning af harddisken Sikkerhedskopiering af data...36 Fjernelse af harddisken Udskiftning af harddisken...38 Geninstallering af systemsoftwaren...39 Gendannelse af data fra sikkerhedskopi...40 Overførsel af data til et andet PS3 -system/ gendannelse af systemet Overførsel af data til et andet PS3 -system Gendannelse af PS3 -systemet Før bortskaffelse eller overførsel af PS3 -systemet...42 Før du anmoder om hjælp Specifikationer GARANTI Ophavsret og varemærker

5 Forholdsregler Sikkerhed Dette produkt er udviklet med størst muligt hensyn til sikkerhed. Imidlertid indebærer alle elektriske enheder, hvis de bruges forkert, en potentiel risiko for at forårsage brand, elektrisk stød eller personskade. Følg nedenstående retningslinjer for at sikre brug uden uheld: Følg alle advarsler, forholdsregler og instrukser. Kontrollér jævnligt netledningen for skader, og undersøg, om der er støv omkring strømstikket eller stikkontakten. Hvis apparatet fungerer unormalt, frembringer usædvanlige lyde, eller lugter eller bliver for varmt at røre ved, skal du straks indstille al brug og tage ledningen ud af stikkontakten og fjerne alle andre kabler. Kontakt det relevante PlayStation -kundeservicenummer, som findes i alle PlayStation 3-softwaremanualer. Brug og håndtering Brug systemet i et godt oplyst område, og hold sikker afstand til tv-skærmen. Undgå længere tids brug af PS3 -systemet. Hold 15 minutters pause ved hver times spil. Lad være med at spille, hvis du er træt eller har behov for søvn. Afbryd straks brugen af systemet, hvis du bliver træt eller oplever ubehag eller smerte i dine hænder eller arme, mens du betjener den trådløse controller. Søg læge, hvis symptomerne fortsætter. Afbryd straks brugen af systemet, hvis du oplever ét af nedenstående helbredsproblemer. Søg læge, hvis symptomerne fortsætter. Svimmelhed, kvalme, udmattelse eller symptomer, der minder om transportsyge Ubehag eller smerter i kroppen, fx øjne, ører, hænder eller arme Opbevar systemet og tilbehør, deriblandt kabelspænder, utilgængeligt for mindre børn. Undlad at tilslutte andre kabler end et USB-kabel, når systemet er tændt (power-indikatoren lyser grønt). Undgå at røre ved systemet, de tilsluttede ledninger eller eventuelt tilbehør i tordenvejr. Undgå at bruge systemet eller tilbehøret i nærheden af vand. Undgå, at der trænger væske eller andre fremmedlegemer ind i systemet eller tilbehøret. Undgå at berøre tilslutningerne til systemet eller tilbehøret. Undgå at udsætte systemet eller tilbehøret for støv, røg eller damp. Undgå desuden at anbringe systemet på steder, hvor det udsættes for meget støv eller tobaksrøg. Støv eller tobaksrøg aflejres på de indre komponenter (fx linsen) og kan medføre, at systemet ophører med at fungere. Undgå at udsætte systemet eller tilbehøret for høje temperaturer, høj luftfugtighed eller direkte sollys. Undgå at anbringe systemet eller tilbehøret på overflader, der står skævt, er ustabile eller udsættes for vibrationer. Undgå at anbringe systemet på andre måder end i lodret eller vandret position. Når du anbringer systemet i lodret position, skal du bruge den lodrette stander (sælges separat) til denne model af systemet. Undgå desuden at ændre placeringen af systemet, mens det er tændt. Pas på, når du flytter systemet. Sørg for, at du holder godt fast, da det kan blive beskadiget eller forårsage personskade, hvis du taber det. Undgå at flytte eller ændre placeringen af systemet, når der er indsat en disk. Vibrationen kan bevirke, at disken eller systemet ridses. Undgå at slukke for systemet, mens der gemmes data på eller indlæses data fra harddisken. Undgå at stå på eller anbringe genstande på systemet eller at stable systemet sammen med andre enheder. Undgå at anbringe systemet eller det tilsluttede tilbehør på gulvet eller steder, hvor det kan medføre, at nogen snubler eller falder over det. Undgå nærkontakt med systemet eller luften fra systemets ventilatoråbninger i længere tid ad gangen, når det er i brug. Længerevarende kontakt under disse forhold kan medføre lavtemperaturforbrændinger. DK Forholdsregler 5

6 Forholdsregler 6 Undgå, at der vises et stillbillede på tv-skærmen i længere tid ad gangen, når systemet tilsluttes til et plasma- eller projektions*-tv, da dette permanent kan efterlade et svagt billede på skærmen. * Bortset fra LCD-skærme Forældre opfordres til at holde øje med børn, der spiller onlinespil, så brugen af internettet foregår sikkert og ansvarsbevidst. Læs mere på Bemærkninger om sikkerhed ved brug af trådløs DUALSHOCK 3-controller* Du må ikke benytte vibrationsfunktionen, hvis du har lidelser eller skader i knogler, led eller muskler i dine hænder eller arme. Hvis du har lidelser eller skader, må du ikke spille titler, der benytter den trådløse DUALSHOCK 3- controller, medmindre du har indstillet vibrationsfunktionen til [Fra]. Når du anvender den bevægelsesfølsomme funktion i din trådløse controller, skal du være opmærksom på følgende. Hvis controlleren rammer en person eller en genstand, kan det medføre utilsigtede skader. Sørg for, at du har tilstrækkelig plads at bevæge dig rundt på, før du anvender den bevægelsesfølsomme funktion. Hold godt fast i den trådløse controller for at forhindre, at du mister grebet om den og forårsager skade. Hvis du anvender den trådløse controller sammen med et USB-kabel, skal du sikre dig, at kablet ikke kan ramme personer eller genstande, og du må ikke trække det ud af PS3 -systemet, mens du spiller. * Disse bemærkninger gælder også for andre controllere. Ventilationsåbninger Ventilationsåbningerne må ikke blokeres. Følg nedenstående retningslinjer for at sikre en god ventilation: Anbring systemet mindst 10 cm ud fra væggen. Systemet må ikke anbringes på et tæppe eller et underlag med lange fibre. Systemet må ikke anbringes på trange steder. Undgå at dække systemet med tøj. Undgå, at der samler sig støv ved ventilationsåbningerne. Brug af netledningen Kontrollér jævnligt netledningen, så den er sikker at bruge. Stop straks brugen af den, hvis den er beskadiget, og kontakt det relevante PlayStation kundeservicenummer, som findes i alle PlayStation 3-softwaremanualer. Undlad at bruge andre netledninger end den medfølgende netledning. Ledningen må ikke modificeres. Undlad at røre ved netledningens stik med våde hænder. Undlad at træde på netledningen eller trykke den sammen, især ved stikkene, forlængeren og stedet, hvor ledningen går ud fra systemet. Undlad at placere tunge ting på ledningen. Undlad at placere netledningen i nærheden af varmeapparater, og undgå, at ledningen udsættes for varme. Undgå, at der samler sig støv eller fremmedlegemer omkring AC IN-udgangen. Før du tilslutter eller indsætter netledningen, skal du kontrollere, at der ikke er støv eller fremmedlegemer ved strømstikket, ledningens tilslutningsende eller AC IN-udgangen bag på systemet. Hvis stikket eller udgangen bliver snavset, skal du tørre dem af med en tør klud, før de tilsluttes. Tag netledningen ud af stikkontakten, før du rengør den eller flytter systemet, eller hvis systemet ikke skal bruges i længere tid. Tag fat i stikket på netledningen, og træk det lige ud af stikkontakten, når netledningen fjernes. Undgå at trække i ledningen eller at trække stikket skævt ud. Netledningen må ikke tilsluttes en spændingstransformator eller vekselretter. Hvis netledningen tilsluttes til en spændingstransformator til udenlandsrejser eller en vekselretter til brug i en bil, kan der dannes varme i systemet, som kan forårsage forbrændinger eller funktionsfejl.

7 Systemet eller tilbehøret må aldrig skilles ad eller ændres Brug PS3 -systemet og tilbehøret i overensstemmelse med instruktionerne i produktdokumentationen. Der gives ikke autorisation til analyse eller ændring af systemet eller tilbehøret eller analyse og brug af kredsløbskonfigurationerne. Hvis systemet eller tilbehøret ændres uden autorisation, bortfalder garantien. Der er ingen komponenter i PS3 -systemet, der kan serviceres af brugeren (den medfølgende harddisk kan fjernes, men ikke skilles ad eller modificeres). Der er desuden risiko for at blive udsat for laserstråling samt elektrisk stød. Netværk Der kræves en bredbåndsinternetforbindelse ved netværkstilslutning. Brugeren er ansvarlig for betaling af internetservicegebyr. Se oplysningerne i tjenesteaftalen, eller kontakt din internetudbyder for at få yderligere oplysninger. Brug kun et Ethernet-kabel, der er kompatibelt med 10BASE T-, 100BASE TX- eller 1000BASE T-netværk. Undgå brug af almindelige telefonledninger eller kabler af andre typer end dem, der er nævnt her. Brug af en forkert type ledning eller kabel kan medføre en kraftigere elektrisk strøm end nødvendigt i LAN-stikket, hvilket kan forårsage varmeudvikling, brand eller funktionsfejl. Trådløs netværksfunktion 2,4 GHz-frekvensområdet for radiobølger, der bruges af den trådløse netværksfunktion, er et frekvensområde, der deles af forskellige enheder. Dette produkt er udviklet med henblik på at minimere påvirkningen af andre enheder, der benytter det samme frekvensområde. I nogle tilfælde kan interferens fra andre enheder imidlertid reducere forbindelseshastigheden, forkorte signalets rækkevidde eller medføre, at forbindelsen uventet afbrydes. Når PS3 -systemets skanningsfunktion anvendes til at vælge et trådløst LAN-adgangspunkt, vises der muligvis adgangspunkter, der ikke er beregnet til offentlig brug. Opret kun forbindelse til adgangspunkter, som du har lov til at bruge, eller som er tilgængelige via et offentligt trådløst LAN-netværk eller en hotspot-tjeneste. Kondensdannelse Hvis systemet eller disken bringes direkte fra et koldt sted til et varmt, kan der dannes kondens på linsen i systemet eller på disken. Sker dette, fungerer systemet muligvis ikke korrekt. Er det tilfældet, skal du fjerne disken, slukke for systemet og trække ledningen ud. Indsæt ikke disken igen, før kondensen er fordampet (dette kan tage flere timer). Kontakt det relevante PlayStation kundeservicenummer, som findes i alle PlayStation 3-softwaremanualer. Rengøring Fjern netledningen fra stikkontakten af sikkerhedshensyn, før systemet eller det tilsluttede tilbehør rengøres. Ydre overflader (systemets plastikhus og den trådløse controller) Følg instruktionerne nedenfor for at undgå, at produktets overflader forringes eller misfarves. Aftør med en blød, tør klud. Undgå brug af insektmidler eller andre flygtige stoffer. Undgå at anbringe ting af gummi eller vinyl på produktets overflader i længere tid af gangen. Undgå brug af opløsningsmidler eller andre kemikalier. Undgå at aftørre med en kemikaliebehandlet klud. DK Forholdsregler 7

8 Forholdsregler Ventilationsåbninger Når der samler sig støv i systemets ventilationsåbninger, skal det fjernes med en støvsuger på lav kraft. Stik Undgå at bruge systemet, hvis stikkene til systemet eller netledningen ikke er rengjort. Hvis stikkene bruges, når de er snavsede, kan den elektriske strøm blive afbrudt. Fjern snavs med en tør klud. Rengøringsmetode Rengør diskene med en blød klud, og aftør dem forsigtigt fra midten og udad. Undgå brug af opløsningsmidler, pladerens, antistatisk spray eller andre kemikalier, da disse kan ødelægge diskene. Diske Bemærkning om kompatibilitet Nogle medier kan have regionale eller territoriale begrænsninger og fungerer muligvis ikke på dit system. Se emballagen til mediet for at få yderligere oplysninger. Håndtering Undgå at berøre diskoverfladen ved håndtering af disken. Hold den i kanten. Undgå at påklistre papir eller tape på diske eller at skrive på dem. Fingeraftryk, støv, snavs eller ridser på disken kan forvrænge billedet eller forringe lydkvaliteten. Håndtér altid diskene forsigtigt, og kontrollér, at de er rene før brug. Opbevaring Undgå at udsætte diskene for høje temperaturer, høj luftfugtighed eller direkte sollys. Opbevar diskene i kassetterne, når de ikke skal bruges i længere tid. Hvis løse diske stables eller ligger skævt, kan de slå sig. 8

9 DK Forholdsregler 9

10 Onlineoplysninger om PS3 -systemet Denne instruktionsvejledning indeholder grundlæggende oplysninger om, hvordan man sætter PS3 -systemet op og betjener det, samt advarsler og forholdsregler vedrørende sikker og korrekt brug af systemet. Du kan også finde følgende oplysninger på internettet. Onlinebrugervejledning eu.playstation.com/ps3/support/manuals Denne vejledning indeholder detaljerede oplysninger om brugen af PS3 -systemet. Opdateringer af systemsoftware eu.playstation.com/ps3 Denne side indeholder detaljerede oplysninger om opdateringer af systemsoftwaren. Officiel PlayStation 3-side eu.playstation.com/ps3 Den officielle webside for PlayStation 3-produkter indeholder de nyeste oplysninger om softwaretitler og hardwaretilbehør. Support eu.playstation.com/ps3/support/ Den officielle webside for PlayStation 3-produktsupport indeholder de seneste spørgsmål og svar vedrørende dit produkt. Venner Chat og udveksling af meddelelser PlayStation Network Brug af PlayStation Network-tjenester Netværk Tilslutning til internettet Spil Sådan spiller du spil Video Afspilning af video Kontrollér, at alle nedenstående dele er til stede. Kontakt det relevante PlayStation -kundeservicenummer, som findes i alle PlayStation 3- softwaremanualer, hvis der mangler dele. PlayStation 3-system Tryksager Trådløs DUALSHOCK 3-controller Euro-AV-stik Netledning AV-kabel USB-kabel Musik Afspilning af musik Foto Visning af billeder Indstillinger 10 Oplysningerne i dette dokument om systemfunktionalitet og billeder kan variere i forhold til dit PS3 -system afhængigt af den benyttede systemsoftware-version. Justering af PS3 -systemindstillinger Brugere Valg af brugere, der kan logge på PS3 -systemet

11 XMB -menuen (XrossMediaBar) PS3 -systemet har en brugergrænseflade, der kaldes XMB (XrossMediaBar). Menupunkt Kategori PS-tast : Viser XMB -menuen Tænder/slukker for systemet Afslutter et spil Retningstaster: Bruges til valg af kategorier/ menupunkter på skærmen -tast: Åbner indstillingsmenuen/ kontrolpanelet -tast: Annullerer en handling -tast: Bekræfter det valgte menupunkt DK Menuen Indstillinger Åbnes ved at vælge et ikon og trykke på -tasten Kontrolpanel Åbnes ved at trykke på afspilning af indhold -tasten under 11

12 Komponentnavne Systemets forside / bagside Trådløs DUALSHOCK 3-controller Port-indikatorer USB-udgang Diskslot L2-tast L1-tast R2-tast R1-tast Harddiskadgangsindikator USB-udgange Power-knap Eject-knap Retningstaster -tast -tast -tast -tast LAN-udgang HDMI OUT-udgang Venstre pind/ L3-tast* SELECT-tast Højre pind/ R3-tast* START-tast PS-tast 12 Forsigtig! Ventilationsåbning AC IN-udgang AV MULTI OUT-udgang DIGITAL OUT (OPTICAL)- udgang Undgå at bruge systemet i et lukket skab eller andre steder, hvor der kan ske varmeudvikling. Sker dette, kan systemet blive overophedet og medføre brand, personskade eller funktionsfejl. Hvis systemets interne temperatur bliver for høj, blinker power-indikatoren skiftevis rødt og grønt. Sluk for systemet, hvis dette sker ( side 21), og lad det stå et stykke tid uden at bruge det. Når systemet er kølet ned, kan du flytte det til et sted med god ventilation og bruge det igen. * L3- og R3-tasterne fungerer, når pindene trykkes ned. Bemærk! Undgå at anbringe systemet på steder, hvor det udsættes for meget støv eller tobaksrøg. Støv eller tobaksrøg aflejres på de indre komponenter (fx linsen) og kan medføre, at systemet ophører med at fungere. Undlad at flytte på systemet, mens power-indikatoren lyser eller blinker grønt. Vibrationerne fra bevægelse af systemet kan forårsage tab eller beskadigelse af data, eller skade på systemet. Tip! Hvis du anbringer systemet i lodret position, skal du bruge den lodrette stander (sælges separat).

13 Sådan kommer du i gang Tilslutningsmetoder Tilslut dit system til et tv Du kan tilslutte dit system til et tv via følgende metoder. Video-output i standardopløsning (SD) DK HDMI OUT-udgang AV MULTI OUT-udgang AV MULTI OUT-udgang AV-kabel Video-output i høj opløsning (HD) HDMI TM Euro-AV Connector Tv Sådan kommer du i gang Tip! HDMI OUTudgang HDMI-kabel (sælges separat) Tv Hvis billedet ikke bliver vist på skærmen Hvis du skifter kabeltypen, systemet er tilsluttet med, vises billedet muligvis ikke. Sker dette, skal du slukke for systemet og tænde for det igen, mens du holder power-knappen på forsiden af systemet nede i mindst fem sekunder (indtil systemet bipper for anden gang). Indstillingen for video-output vil blive nulstillet, og billedet vil derefter blive vist i standardopløsning (SD). Hvis du vil have yderligere oplysninger om kabeltyper til video-output og understøttede videotilstande, skal du gå til Video-output på PS3 -systemet ( side 16) og Kabeltyper til video-output ( side 17). Du kan tilslutte lydenheder, der understøtter digital lyd, såsom en AV-receiver til en hjemmebiograf. Se Tilslut digitale lydenheder ( side 20). 13

14 Sådan kommer du i gang Tilslut et Ethernet-kabel (sælges separat) Tilslut systemet til internettet med et Ethernet-kabel. LAN-udgang AC IN-udgang Tip! Du kan tilslutte systemet til internettet uden at bruge et Ethernet-kabel ved at bruge en trådløs netværksforbindelse. Se Justering af netværksindstillinger ( side 28) for at få yderligere oplysninger. Forsigtig! Du må ikke tilslutte en almindelig telefonledning eller andre typer ledninger eller kabler, der ikke er kompatible med systemet, direkte til LAN-stikket på systemet, da dette kan medføre varmeudvikling, brand eller funktionsfejl. Tilslut netledningen Når du har tilsluttet netledningen til stikkontakten, vil power-indikatoren på PS3 systemet lyse rødt ( side 21). I nogle områder og lande bruges der muligvis en anden stiktype end den, der er vist på billedet. Forsigtig! Netledningen til systemet må ikke tilsluttes til en stikkontakt, før alle øvrige tilslutninger er foretaget. 14

15 Udfør første opsætning af systemsoftwaren. 5 Udfør den første opsætning. Udfør første opsætning, når du har tændt for systemet. 1 Tænd for tv et, og skift derefter dets video-input, så det svarer til det input-stik, PS3 -systemet bruger. 2 Tryk på power-knappen. Power-indikatoren skifter til grøn, og billedet bliver vist på tv-skærmen. Power-indikator Power-knap 3 Tilslut den trådløse controller til systemet ved hjælp af et USB-kabel. 4 Tryk på PS-tasten på controlleren. Systemet finder den trådløse controller. Når controlleren er fundet, vises skærmbilledet til første opsætning. Følg instruktionerne på skærmen for at angive indstillinger for systemsprog, tidszone og klokkeslæt samt brugernavn. Skærmen til indstilling af internetforbindelsen vil nu blive vist. Hvis du opretter forbindelse ved hjælp af et Ethernet-kabel, udføres de nødvendige indstillinger automatisk, hvis du følger instruktionerne på skærmen. Hvis du opretter forbindelse over et trådløst LAN, skal du følge instruktionerne i Justering af netværksindstillinger ( side 29) for at opsætte forbindelsen. Når alle indstillinger er angivet, vil XMB -menuen ( side 11) blive vist på tv-skærmen. DK Sådan kommer du i gang Tip! Når du tilslutter systemet til tv et med et HDMI-kabel, bliver der vist en menu til justering af billedopløsningen under den første opsætning. Hvis du vælger [Ja] i menuen, og derefter trykker på -tasten, vil den optimale opløsning automatisk blive valgt. Se Brug af skærmtastaturet for at få yderligere oplysninger om indtastning af tekst. ( side 34). Indstillinger, der er angivet under den første opsætning, kan ændres under (Indstillinger) eller (Brugere). Se onlinebrugervejledningen for at få yderligere oplysninger (eu.playstation.com/ps3/support/manuals). 15

16 Sådan kommer du i gang Video-output på PS3 -systemet PS3 -systemet kan udsende signaler i to opløsninger: HD og SD. Se brugervejledningen til tv et for at få oplysninger om, hvilken videotilstand der understøttes. HD (høj opløsning) SD (standardopløsning) Videotilstand * p 1080i 720p 576p 576i * 2 Sideforhold 16:9 16:9 16:9 * 1 Dette tal angiver antallet af skanningslinjer. Bemærk, at i står for interlace, og p står for progressive. Hvis du bruger progressive, får du video i høj kvalitet med et minimum af flimren. * 2 Videoudgangsindstillingen på systemet vises som [Standard (PAL)]. 16:9 4:3 16:9 4:3 Skærmbilleder, der viser forskellen i opløsning HD-skærmbillede SD-skærmbillede 16

17 Kabeltyper til video-output Opløsningen på tv et afhænger af de aktuelle udgange på tv et og kabeltypen. Vælg et kabel, der passer til det aktuelle tv. Kabeltype Udgang på tv et Understøttede videotilstande*¹ HDMI-kabel*² (sælges separat) HDMI IN-udgang 1080p / 1080i / 720p / 576p DK Component AV-kabel* 4 (sælges separat) S VIDEO-kabel (sælges separat) AV-kabel (medfølger) Component VIDEO IN-udgang S VIDEO IN-udgang VIDEO IN-udgang (composite) COMPONENT VIDEO IN AUDIO IN Y PB/CB PR/CR L R S VIDEO L-AUDIO-R VIDEO L-AUDIO-R 1080p / 1080i / 720p / 576p / 576i* 3 576i* 3 576i* 3 Sådan kommer du i gang AV-kabel (medfølger) Euro-AV-stik (medfølger) Euro-AV-udgang (scart) 576i* 3 * 1 Afhængigt af typen af tv eller det indhold, der afspilles, understøttes visse videotilstande muligvis ikke. * 2 Tilslut systemet til tv et ved hjælp af et HDMI-kabel (sælges separat). Et HDMI-kabel kan udsende både video og audio, og gør det muligt at afspille video og lyd i høj kvalitet uden tab af billedkvalitet. * 3 Videoudgangsindstillingen på systemet vises som [Standard (PAL)]. * 4 Hvis PS3 -systemet er sluttet til et tv ved hjælp af et AV-komponentkabel, er analogt HD-output begrænset til at overholde den teknologi til copyright-beskyttelse, der benyttes af Blu-ray (AACS). BD-videosoftware (BD-ROM) og BD'er, der er optaget med copyright-beskyttet videoindhold, afspilles ved interlaced SD-opløsning (Standard Definition). 17

18 Sådan kommer du i gang Justering af indstillinger for video-output Afhængig af den anvendte udgang og kabeltypen kan det være nødvendigt at justere PS3 -systemets indstillinger for video-output for at få vist billedet i HD-opløsning på tv-skærmen ( side 16). Hvis der ikke bliver vist et billede: Skift tv ets udgang, så den passer til udgangen, der er tilsluttet til systemet. Sluk for systemet, og tænd for det igen, mens du holder power-knappen nede i mindst fem sekunder (indtil systemet bipper for anden gang). Indstillingen for video-output vil blive nulstillet, og billedet bliver herefter vist i standardopløsning (SD). 3 Bekræft skærmbilledet, og tryk på -tasten. Hvis du skiftede udgang under trin 2, bliver der vist et skærmbillede, som beder om bekræftelse af ændringen. 4 Bekræft indstillingerne, vælg [Ja], og tryk på -tasten. Hvis du skiftede udgang under trin 2, bliver der vist et skærmbillede, som beder dig om bekræftelse af ændringen. 1 Vælg (Indstillinger) (Skærmindstillinger) [Video Output Indstillinger], og tryk på -tasten. 2 Vælg den aktuelle udgang på tv et ( side 17), og tryk på -tasten. 5 Vælg de opløsninger, der understøttes af tv et, og tryk på -tasten. Opløsningen på tv et afhænger af de aktuelle udgange og kabeltypen ( side 17). Den højeste opløsning, der er valgt, anvendes til video-output. Afhængigt af, hvilken udgang der er valgt under trin 2, bliver dette skærmbillede muligvis ikke vist. Hvis du vælger [HDMI], kan du vælge mellem [Automatisk] eller [Brugerdefineret] på det følgende skærmbillede. I de fleste tilfælde skal du vælge [Automatisk], så video output-indstillingen udføres automatisk. 18 Hvis du vælger [AV MULTI / SCART], skal du vælge type af udgangssignal på det næste skærmbillede. I de fleste tilfælde skal du vælge [Y Pb/Cb Pr/Cr].

19 6 Bekræft indstillingerne, vælg [Ja], og tryk derefter på -tasten. Afhængigt af, hvilken udgang der er valgt under trin 2, og hvilken opløsning der er valgt under trin 5, bliver dette skærmbillede muligvis ikke vist. 9 Justér audio output-indstillinger. Justér nu indstillingerne, så de passer til det anvendte tv eller den anvendte lydenhed. DK 7 Vælg type af tv, og tryk på -tasten. Hvis du har valgt [Standard (PAL)] eller [576p] under trin 5, bliver der vist en menu for tv-skærmstørrelse. Justér indstillingerne, så de passer til det aktuelle tv. Hvis du har valgt [720p] eller en højere opløsning under trin 5, bliver typen af tv automatisk indstillet til 16:9, og menuen for tv-skærmstørrelse bliver ikke vist. 8 Bekræft indstillingerne, og tryk derefter på -tasten. Video Output Indstillingerne gemmes i systemet. Hvis du vælger [HDMI], kan du vælge mellem [Automatisk] eller [Manuel] på det følgende skærmbillede. I de fleste tilfælde skal du vælge [Automatisk]. Hvis du vælger andre kabler end HDMI til lydudgang fra tv et, skal du vælge [Audio Input Connector / SCART / AV MULTI]. Hvis du bruger et optisk kabel som lydudgang, skal du vælge [Digital Out (Optical)], og vælge output-formatet på det følgende skærmbillede. 10 Bekræft indstillingerne, og tryk derefter på -tasten. Audio output-indstillingerne bliver gemt i systemet. Tip! Du kan justere Audio output-indstillinger under (Indstillinger) - (Lydindstillinger) [Audio Output-indstillinger]. Hvis det anvendte tv understøtter stereoskopisk 3D-visning, vises et skærmbillede til indstilling af tv ets skærmopløsning efter trin 2. Følg instruktionerne på skærmen for at justere indstillingerne. Tilslut PS3 -systemet til et tv, som understøtter stereoskopisk 3D-visning, ved hjælp af et HDMI-kabel. Sådan kommer du i gang 19

Instruktionsvejledning

Instruktionsvejledning DK Instruktionsvejledning Læs alle produktdokumentationer og opbevar dem til fremtidig reference, før du går i gang med at anvende dette produkt. CECH-2104A CECH-2104B 7015887 ADVARSEL Undlad at åbne kabinettet,

Læs mere

Hurtig reference 7009518

Hurtig reference 7009518 Hurtig reference 7009518 Om PS3 -systemdokumentationen PS3 -systemdokumentationen indeholder følgende: Sikkerhed og support Læs dette dokument grundigt, før du bruger produktet. Det indeholder sikkerhedsoplysninger,

Læs mere

Betjeningsvejledning SCPH-79004. Læs denne brugsvejledning omhyggeligt, før du anvender dette produkt, og opbevar den til senere brug.

Betjeningsvejledning SCPH-79004. Læs denne brugsvejledning omhyggeligt, før du anvender dette produkt, og opbevar den til senere brug. DK Betjeningsvejledning SCPH-79004 Læs denne brugsvejledning omhyggeligt, før du anvender dette produkt, og opbevar den til senere brug. ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød,

Læs mere

Symboler brugt i denne vejledning

Symboler brugt i denne vejledning Symboler brugt i denne vejledning Angiver oplysninger, der ved manglende overholdelse kan forårsage beskadigelse af eller fejl på enheden. Angiver yderligere oplysninger og tip, der kan være nyttige at

Læs mere

Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller

Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller Model nr. DMP-BDT375 DMP-BDT374 DMP-BDT373 DMP-BDT371 DMP-BDT370 Firmware-opdatering Panasonic forbedrer løbende enhedens firmware for at sikre, at vores

Læs mere

YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren.

YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren. Når projektoren pakkes ud Brug checklisten herunder til at kontrollere, at du har modtaget alle delene. Hvis der mangler nogle dele, skal du kontakte forhandleren. YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier

Læs mere

Audio system til personlig lyd

Audio system til personlig lyd Audio system til personlig lyd Betjeningsvejledning Introduktion Afspilning af en CD Brug af radioen Afspilning af en fil på en USB-enhed Afspilning af musik med lydkomponenter (medfølger ikke) Afspilning

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL

BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Indhold Sikkerhedsforanstaltninger... 1 Medfølgende tilbehør... 3 Miljøinformation...

Læs mere

Brugerhåndbog. www.packardbell.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugerhåndbog. www.packardbell.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhed og komfort...3 Sikkerhedsforanstaltninger...3 Forholdsregler for ansvarlig brug af computeren...3 Grundlæggende funktioner...5 Computerens kontrolfunktioner...5 Tænd eller

Læs mere

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome PFL4418H/12 PFL4418K/12 PFL4418T/60 PFL45x8H/12 PFL45x8K/12 PFL45x8T/12 PFL45x8T/60 PFL45x8M/08 DA Brugervejledning Indhold 1 Vigtigt 3

Læs mere

ADVARSEL Apparatet må ikke udsættes for regn eller fugt af hensyn til risiko for brand eller elektrisk stød.

ADVARSEL Apparatet må ikke udsættes for regn eller fugt af hensyn til risiko for brand eller elektrisk stød. A-fatning ADVARSEL Apparatet må ikke udsættes for regn eller fugt af hensyn til risiko for brand eller elektrisk stød. VIGTIGE SIKKER- HEDSINSTRUK- TIONER -GEM DISSE INSTRUKTIONER FARE LÆS OMHYGGELIGT

Læs mere

8000 series Smart LED TV. Register your product and get support at. www.philips.com/welcome 40PFL8008 46PFL8008 55PFL8008.

8000 series Smart LED TV. Register your product and get support at. www.philips.com/welcome 40PFL8008 46PFL8008 55PFL8008. Register your product and get support at www.philips.com/welcome 8000 series Smart LED TV 40PFL8008 46PFL8008 55PFL8008 Vejledning Indhold 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 Rundvisning 3 Smart TV 3

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 2720 fold

Brugervejledning til Nokia 2720 fold Brugervejledning til Nokia 2720 fold 9216119 2.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Indsætning af SIM-kort og batteri 5 Opladning af batteriet 5 Antenne 6 Headset

Læs mere

Tak fordi du har købt dette Panasonic-produkt. Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug.

Tak fordi du har købt dette Panasonic-produkt. Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Betjeningsvejledninger Smart bordtelefon Modelnr. KX-UT670 Tak fordi du har købt dette Panasonic-produkt. Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. KX-UT670:

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C2 05

Brugervejledning til Nokia C2 05 Brugervejledning til Nokia C2 05 1.2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Taster og dele 5 Indsætning af et SIM-kort og batteri 6 Indsætning af et hukommelseskort

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Vigtige funktioner i COOLPIX S6500 Billedredigerings-effekter, som er sjove og nemme at anvende under optagelse p Hurtige effekter... A30, 39 Lav billeder med

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Brugervejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Brugervejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Brugervejledning Sikkerhedsforanstaltninger Læs disse enkle retningslinjer. Overtrædelse af reglerne kan være farligt eller ulovligt. Yderligere oplysninger finder

Læs mere

Din brugermanual NOKIA C110 http://da.yourpdfguides.com/dref/824156

Din brugermanual NOKIA C110 http://da.yourpdfguides.com/dref/824156 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C1-01/C1 02

Brugervejledning til Nokia C1-01/C1 02 Brugervejledning til Nokia C1-01/C1 02 1.3. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Support 5 Kom godt i gang 5 Indsætning SIM-kortet og batteriet 5 Taster og dele 6 Sådan tændes og

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS 32PFL9606H http://da.yourpdfguides.com/dref/4126728

Din brugermanual PHILIPS 32PFL9606H http://da.yourpdfguides.com/dref/4126728 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Velkommen. Se alt det nye!

Velkommen. Se alt det nye! Velkommen Motorola byder dig hermed velkommen til en hel verden af digitale og trådløse kommunikationsmuligheder. Det glæder os, at du har valgt den trådløse Motorola V620 GSM-telefon. Velkommen - 1 Se

Læs mere

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt.

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Brugsanvisning Førsteklasses designtelefon med touchscreen Model nr. KX-PRX150NE Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Læs dette dokument, og gem det til fremtidig brug. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows.

Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows. Brugerhåndbog Dell B1160 Dell B1160w GRUNDLÆGGENDE Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows. AVANCERET Denne håndbog indeholder oplysninger

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG BD-C5300 http://da.yourpdfguides.com/dref/2594942

Din brugermanual SAMSUNG BD-C5300 http://da.yourpdfguides.com/dref/2594942 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Betjeningsvejledning TRIAX C-209CX. Digital HDTV kabelmodtager med common interface

Betjeningsvejledning TRIAX C-209CX. Digital HDTV kabelmodtager med common interface Betjeningsvejledning TRIAX C-209CX Digital HDTV kabelmodtager med common interface Varenr./Art. No. 305231 - your ultimate connection Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Introduktion

Læs mere

Blu-ray-afspiller Brugermanual 66 DANSK. azur 650BD. Din musik + vores passion

Blu-ray-afspiller Brugermanual 66 DANSK. azur 650BD. Din musik + vores passion Blu-ray-afspiller Brugermanual 66 DANSK azur 650BD Din musik + vores passion Indhold Sørg for at registrere dit køb. Besøg: www.cambridge-audio.com/care Ved at registrere dig, vil du være en af de første,

Læs mere

Trådløst headset. Instruktionsvejledning SCEH-00075 SCEH-00087. Læs denne vejledning grundigt, før du anvender produktet.

Trådløst headset. Instruktionsvejledning SCEH-00075 SCEH-00087. Læs denne vejledning grundigt, før du anvender produktet. Trådløst headset Instruktionsvejledning SCEH-00075 SCEH-00087 Læs denne vejledning grundigt, før du anvender produktet. Indhold 1. Advarsler 1.1 Genbrugsoplysninger for kunder i Europa 1.2 Lithium-ion-batteri

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Tak, fordi du har købt et Nikon digitalkamera. Læs alle anvisningerne nøje, så du får størst mulig glæde af kameraet, og opbevar brugervejledningen et sted, hvor

Læs mere

Brugervejledning til kamera DANSK

Brugervejledning til kamera DANSK DANSK Brugervejledning til kamera Læs afsnittet Læs dette først (s. 7). Læs også Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [Disk med startvejledning til software til Canon-digitalkameraer] og Brugervejledning

Læs mere

Digitalkamera. Brugervejledning. De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug.

Digitalkamera. Brugervejledning. De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug. Digitalkamera Brugervejledning De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug. Tak fordi du valgte dette PENTAX WG-10. Vi anbefaler, at du læser denne

Læs mere