Instruktionsvejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Instruktionsvejledning"

Transkript

1 DK Instruktionsvejledning Læs alle produktdokumentationer og opbevar dem til fremtidig reference, før du går i gang med at anvende dette produkt. CECH-2104A CECH-2104B

2 ADVARSEL Undlad at åbne kabinettet, da det kan give elektrisk stød. Reparation må kun foretages af kvalificerede personer. Forsigtig! Brug af andre styremetoder, justering af eller udførelse af procedurer end dem, der er nævnt heri, kan medføre udsættelse for farlig stråling. Brugen af optiske instrumenter sammen med dette produkt vil forøge risikoen for øjenskader. CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1 PRODUKT Dette udstyr er klassificeret som et LASER-produkt i KLASSE 1 under IEC A2:2001. Udstyret er testet og overholder de begrænsninger, der er angivet i R&TTEdirektivet, ved brug af et tilslutningskabel, der er kortere end tre meter. Brug ikke kabler, der er længere end tre meter. Producenten af dette produkt er Sony Computer Entertainment Inc., Minami-Aoyama, Minato-ku Tokyo, Japan. Den autoriserede repræsentant for EMC og produktsikkerhed er Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, Stuttgart, Tyskland. Distribueret i Europa af Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP. Anfald på grund af lysstimulering (fotosensitiv epilepsi) Hvis du har en epileptisk sygdom eller har oplevet anfald, bør du søge læge, før du spiller. Nogle personer kan opleve ømhed i øjne, ændret syn, migræne, muskelsammentrækninger, krampe, bevidstløshed eller desorientering, når de udsættes for blinkende lys eller anden lyspåvirkning fra tv-skærme, eller når de spiller computerspil. Hvis du oplever nogen af ovennævnte symptomer, mens du spiller, skal du straks afbryde spillet og søge læge. Stop straks med at spille, hvis du oplever nedenstående symptomer Afbryd straks spillet, hvis du ud over ovennævnte symptomer oplever hovedpine, svimmelhed, kvalme, udmattelse eller symptomer, der minder om transportsyge, eller hvis du oplever ubehag eller får smerter i kroppen, fx øjne, ører, hænder, arme eller fødder. Søg læge, hvis symptomerne fortsætter. Radiobølger Radiobølger kan påvirke elektronisk udstyr eller medicinske apparater (fx pacemakere), og medføre funktionsfejl og risiko for personskade. Hvis du bruger en pacemaker eller andet medicinsk udstyr, skal du kontakte din læge eller producenten af udstyret, før du bruger den trådløse netværksfunktion (Bluetooth og trådløs LAN). Undlad at benytte den trådløse netværksfunktion på følgende steder: Områder, hvor brug af trådløse netværk er forbudt, fx på hospitaler. Overhold reglerne på behandlingsinstitutionen, når du bruger systemet på institutionens områder. Områder tæt på brandalarmer, automatiske døre og andre former for automatisk udstyr. 2

3 Systemsoftware Systemsoftwaren, der følger med dette produkt, er omfattet af en begrænset licens fra Sony Computer Entertainment Inc. Se for at få yderligere oplysninger. Om national eksportkontrol Dette produkt falder muligvis ind under lovgivningen om national eksportkontrol. Du skal følge kravene i en sådan lovgivning fuldt ud samt alle andre gældende love i enhver retskreds i relation til dette produkt. DK ADVARSEL 3

4 Indholdsfortegnelse ADVARSEL... 2 Forholdsregler... 5 Onlineoplysninger om PS3 -systemet Menuen XMB (XrossMediaBar) Komponentnavne Sådan kommer du i gang Tilslutningsmetoder Udfør første opsætning af systemsoftwaren Videoudgang på PS3 -systemet Tilslut af digitale lydenheder...20 Sådan tænder og slukker du for PS3 -systemet Brug af den trådløse controller Afspilning af indhold Blu-ray Disc (BD)/dvd/cd USB-enheder...25 Filformater, der kan afspilles eller vises...25 Spil Spilkompatibilitet...26 Sådan spiller du spil...26 Indstillinger for controller...26 Gemte data til PlayStation 3-software...26 Gemte data til PlayStation -software...27 Justering af netværksindstillinger Brug af en kabelforbindelse...29 Brug af en trådløs forbindelse...29 Tilpassede indstillinger Konfiguration af internetforbindelsen Brug af internetbrowseren...32 Visning af brugervejledningen...32 Oprettelse af en PlayStation Network-konto...32 Opdateringer til PS3 -systemet Brug af skærmtastaturet Forældrekontrol Udskiftning af harddisken Sikkerhedskopiering af data...36 Fjernelse af harddisken Udskiftning af harddisken...38 Geninstallering af systemsoftwaren...39 Gendannelse af data fra sikkerhedskopi...40 Gendannelse af PS3 -systemet Forholdsregler ved bortskaffelse af PS3 -systemet Før du anmoder om hjælp Specifikationer GARANTI Ophavsret og varemærker

5 Forholdsregler Sikkerhed Dette produkt er udviklet med størst muligt hensyn til sikkerhed. Imidlertid indebærer alle elektriske enheder, hvis de bruges forkert, en potentiel risiko for at forårsage brand, elektrisk stød eller personskade. Følg nedenstående retningslinjer for at sikre brug uden uheld: Følg alle advarsler, forholdsregler og instrukser. Kontrollér jævnligt netledningen for skader, og undersøg, om der er støv omkring strømstikket eller stikkontakten. Hvis apparatet fungerer unormalt, frembringer usædvanlige lyde, eller lugter eller bliver for varmt at røre ved, skal du straks indstille al brug og tage ledningen ud af stikkontakten. Kontakt det relevante PlayStation -kundeservicenummer, som findes i alle PlayStation 3-softwaremanualer. Brug og håndtering Brug systemet i et godt oplyst område, og hold sikker afstand til tv-skærmen. Undgå længere tids brug af PS3 -systemet. Hold 15 minutters pause ved hver times spil. Lad være med at spille, hvis du er træt eller har behov for søvn. Afbryd straks brugen af systemet, hvis du bliver træt eller oplever ubehag eller smerte i dine hænder eller arme, mens du betjener den trådløse controller. Søg læge, hvis symptomerne fortsætter. Afbryd straks brugen af systemet, hvis du oplever ét af nedenstående helbredsproblemer. Søg læge, hvis symptomerne fortsætter. Svimmelhed, kvalme, udmattelse eller symptomer, der minder om transportsyge Ubehag eller smerter i kroppen, fx øjne, ører, hænder eller arme Opbevar systemet og tilbehør, deriblandt kabelspænder, utilgængeligt for mindre børn. Undlad at tilslutte andre kabler end et USB-kabel, når systemet er tændt (power-indikatoren lyser grønt). Undgå at røre ved systemet, de tilsluttede ledninger eller eventuelt tilbehør i tordenvejr. Undgå at bruge systemet eller tilbehøret i nærheden af vand. Undgå, at der trænger væske eller andre fremmedlegemer ind i systemet eller tilbehøret. Undgå at berøre tilslutningerne til systemet eller tilbehøret. Undgå at udsætte systemet eller tilbehøret for støv, røg eller damp. Undgå desuden at anbringe systemet på steder, hvor det udsættes for meget støv eller tobaksrøg. Støv eller tobaksrøg aflejres på de indre komponenter (fx linsen) og kan medføre, at systemet ophører med at fungere. Undgå at udsætte systemet eller tilbehøret for høje temperaturer, høj luftfugtighed eller direkte sollys. Undgå at anbringe systemet eller tilbehøret på overflader, der står skævt, er ustabile eller udsættes for vibrationer. Undgå at anbringe systemet på andre måder end i lodret eller vandret position. Når du anbringer systemet i lodret position, skal du bruge den lodrette stander (sælges separat) til denne model af systemet. Undgå desuden at ændre placeringen af systemet, mens det er tændt. Pas på, når du flytter systemet. Sørg for, at du holder godt fast, da det kan blive beskadiget, hvis du taber det. Undgå at flytte eller ændre placeringen af systemet, når der er indsat en disk. Vibrationen kan bevirke, at disken eller systemet ridses. Undgå at slukke for systemet, mens der gemmes data på eller indlæses data fra harddisken. Undgå at stå på eller anbringe genstande på systemet eller at stable systemet sammen med andre enheder. Undgå at anbringe systemet eller det tilsluttede tilbehør på gulvet eller steder, hvor det kan medføre, at nogen snubler eller falder over det. Undgå nærkontakt med systemet eller luften fra systemets ventilatoråbninger i længere tid ad gangen, når det er i brug. Længerevarende kontakt under disse forhold kan medføre lavtemperaturforbrændinger. DK Forholdsregler 5

6 Forholdsregler 6 Undgå, at der vises et stillbillede på tv-skærmen i længere tid ad gangen, når systemet tilsluttes til et plasma- eller projektions*-tv, da dette permanent kan efterlade et svagt billede på skærmen. * Bortset fra LCD-skærme Forældre opfordres til at holde øje med børn, der spiller onlinespil, så brugen af internettet foregår sikkert og ansvarsbevidst. Læs mere på Bemærkninger om sikkerhed ved brug af trådløs DUALSHOCK 3-controller* Du må ikke benytte vibrationsfunktionen, hvis du har lidelser eller skader i knogler, led eller muskler i dine hænder eller arme. Hvis du har lidelser eller skader, må du ikke spille titler, der benytter den trådløse DUALSHOCK 3- controller, medmindre du har indstillet vibrationsfunktionen til [Fra]. Når du anvender den bevægelsesfølsomme funktion i din trådløse controller, skal du være opmærksom på følgende. Hvis controlleren rammer en person eller en genstand, kan det medføre utilsigtede skader. Sørg for, at du har tilstrækkelig plads at bevæge dig rundt på, før du anvender den bevægelsesfølsomme funktion. Hold godt fast i den trådløse DUALSHOCK 3-controller for at forhindre, at du mister grebet om den og forårsager skade. Hvis du anvender den trådløse DUALSHOCK 3-controller sammen med et USB-kabel, skal du sikre dig, at kablet ikke kan ramme personer eller genstande, og du må ikke trække det ud af PS3 -systemet, mens du spiller. * Disse bemærkninger gælder også for andre controllere. Ventilationsåbninger Ventilationsåbningerne må ikke blokeres. Følg nedenstående retningslinjer for at sikre en god ventilation: Anbring systemet mindst 10 cm ud fra væggen. Systemet må ikke anbringes på et tæppe eller et underlag med lange fibre. Systemet må ikke anbringes på trange steder. Undgå at dække systemet med tøj. Undgå, at der samler sig støv ved ventilationsåbningerne. Brug af netledningen Kontrollér jævnligt netledningen, så den er sikker at bruge. Stop straks brugen af den, hvis den er beskadiget, og kontakt det relevante PlayStation kundeservicenummer, som findes i alle PlayStation 3-softwaremanualer. Undlad at bruge andre netledninger end den medfølgende netledning. Ledningen må ikke modificeres. Undlad at røre ved netledningens stik med våde hænder. Undlad at træde på netledningen eller trykke den sammen, især ved stikkene, forlængeren og stedet, hvor ledningen går ud fra systemet. Undlad at placere tunge ting på ledningen. Undlad at placere netledningen i nærheden af varmeapparater, og undgå, at ledningen udsættes for varme. Undgå, at der samler sig støv eller fremmedlegemer omkring AC IN-udgangen. Før du tilslutter eller indsætter netledningen, skal du kontrollere, at der ikke er støv eller fremmedlegemer ved strømstikket, ledningens tilslutningsende eller AC IN-udgangen bag på systemet. Hvis stikket eller udgangen bliver snavset, skal du tørre dem af med en tør klud, før de tilsluttes. Tag netledningen ud af stikkontakten, før du rengør den eller flytter systemet, eller hvis systemet ikke skal bruges i længere tid. Tag fat i stikket på netledningen, og træk det lige ud af stikkontakten, når netledningen fjernes. Undgå at trække i ledningen eller at trække stikket skævt ud. Netledningen må ikke tilsluttes en spændingstransformator eller vekselretter. Hvis netledningen tilsluttes til en spændingstransformator til udenlandsrejser eller en vekselretter til brug i en bil, kan der dannes varme i systemet, som kan forårsage forbrændinger eller funktionsfejl.

7 Systemet eller tilbehøret må aldrig skilles ad eller ændres Brug PS3 -systemet og tilbehøret i overensstemmelse med instruktionerne i produktdokumentationen. Der gives ikke autorisation til analyse eller ændring af systemet eller analyse og brug af kredsløbskonfigurationerne. Hvis systemet ændres uden autorisation, bortfalder garantien. Der er ingen komponenter i PS3 -systemet, der kan serviceres af brugeren (den medfølgende harddisk kan fjernes, men ikke skilles ad eller modificeres). Der er desuden risiko for at blive udsat for laserstråling samt elektrisk stød. Netværk Der kræves en bredbåndsinternetforbindelse ved netværkstilslutning. Brugeren er ansvarlig for betaling af internetservicegebyr. Se oplysningerne i tjenesteaftalen, eller kontakt din internetudbyder for at få yderligere oplysninger. Brug kun et Ethernet-kabel, der er kompatibelt med 10BASE T-, 100BASE TX- eller 1000BASE T-netværk. Undgå brug af almindelige telefonledninger eller kabler af andre typer end dem, der er nævnt her. Brug af en forkert type ledning eller kabel kan medføre en kraftigere elektrisk strøm end nødvendigt i LAN-stikket, hvilket kan forårsage varmeudvikling, brand eller funktionsfejl. Trådløs netværksfunktion 2,4 GHz-frekvensområdet for radiobølger, der bruges af den trådløse netværksfunktion, er et frekvensområde, der deles af forskellige enheder. Dette produkt er udviklet med henblik på at minimere påvirkningen af andre enheder, der benytter det samme frekvensområde. I nogle tilfælde kan interferens fra andre enheder imidlertid reducere forbindelseshastigheden, forkorte signalets rækkevidde eller medføre, at forbindelsen uventet afbrydes. Når PS3 -systemets skanningsfunktion anvendes til at vælge et trådløst LAN-adgangspunkt, vises der muligvis adgangspunkter, der ikke er beregnet til offentlig brug. Opret kun forbindelse til adgangspunkter, som du har lov til at bruge, eller som er tilgængelige via et offentligt trådløst LAN-netværk eller en hotspot-tjeneste. Kondensdannelse Hvis systemet eller disken bringes direkte fra et koldt sted til et varmt, kan der dannes kondens på linsen i systemet eller på disken. Sker dette, fungerer systemet muligvis ikke korrekt. Er det tilfældet, skal du fjerne disken, slukke for systemet og trække ledningen ud. Indsæt ikke disken igen, før kondensen er fordampet (dette kan tage flere timer). Kontakt det relevante PlayStation kundeservicenummer, som findes i alle PlayStation 3-softwaremanualer. Rengøring Fjern netledningen fra stikkontakten af sikkerhedshensyn, før systemet eller det tilsluttede tilbehør rengøres. Ydre overflader (systemets plastikhus og den trådløse controller) Følg instruktionerne nedenfor for at undgå, at produktets overflader forringes eller misfarves. Aftør med en blød, tør klud. Undgå brug af insektmidler eller andre brændbare stoffer. Undgå at anbringe ting af gummi eller vinyl på produktets overflader i længere tid af gangen. Undgå brug af opløsningsmidler eller andre kemikalier. Undgå at aftørre med en kemikaliebehandlet klud. DK Forholdsregler 7

8 Forholdsregler Ventilationsåbninger Når der samler sig støv i systemets ventilationsåbninger, skal det fjernes med en støvsuger på lav kraft. Stik Undgå at bruge systemet, hvis stikkene til systemet eller netledningen ikke er rengjort. Hvis stikkene bruges, når de er snavsede, kan den elektriske strøm blive afbrudt. Fjern snavs med en tør klud. Rengøringsmetode Rengør diskene med en blød klud, og aftør dem forsigtigt fra midten og udad. Undgå brug af opløsningsmidler, pladerens, antistatisk spray eller andre kemikalier, da disse kan ødelægge diskene. Diske Bemærkning om kompatibilitet Nogle medier kan have regionale eller territoriale begrænsninger og fungerer muligvis ikke på dit system. Se emballagen til mediet for at få yderligere oplysninger. Håndtering Undgå at berøre diskoverfladen ved håndtering af disken. Hold den i kanten. Undgå at påklistre papir eller tape på diske eller at skrive på dem. Fingeraftryk, støv, snavs eller ridser på disken kan forvrænge billedet eller forringe lydkvaliteten. Håndtér altid diskene forsigtigt, og kontrollér, at de er rene før brug. Opbevaring Undgå at udsætte diskene for høje temperaturer, høj luftfugtighed eller direkte sollys. Opbevar diskene i kassetterne, når de ikke skal bruges i længere tid. Hvis løse diske stables eller ligger skævt, kan de slå sig. 8

9 DK Forholdsregler 9

10 Onlineoplysninger om PS3 -systemet Denne instruktionsvejledning indeholder grundlæggende oplysninger om, hvordan man sætter PS3 -systemet op og betjener det, samt advarsler og forholdsregler vedrørende sikker og korrekt brug af systemet. Du kan også finde følgende oplysninger på internettet. Onlinebrugervejledning på: eu.playstation.com/manuals Denne vejledning indeholder detaljerede oplysninger om brugen af PS3 -systemet. Opdateringer af systemsoftware på: Denne side indeholder detaljerede oplysninger om opdateringer af systemsoftwaren. Officiel PlayStation 3-side Den officielle webside for PlayStation 3-produkter indeholder de nyeste oplysninger om softwaretitler og hardwaretilbehør. Support på: Den officielle webside for PlayStation 3-produktsupport indeholder de seneste spørgsmål og svar vedrørende dit produkt. Venner Chat og udveksling af meddelelser PlayStation Network Brug af PlayStation Network-tjenester Netværk Tilslutning til internettet Spil Sådan spiller du spil Video Afspilning af video Kontrollér, at alle nedenstående dele er til stede. Kontakt det relevante PlayStation -kundeservicenummer, som findes i alle PlayStation 3- softwaremanualer, hvis der mangler dele. PlayStation 3-system Tryksager Trådløs DUALSHOCK 3-controller Euro-AV-stik Netledning AV-kabel USB-kabel Musik Afspilning af musik Foto Visning af billeder Indstillinger 10 Oplysningerne i dette dokument om systemfunktionalitet og billeder kan variere i forhold til dit PS3 -system afhængigt af den benyttede systemsoftware-version. Justering af PS3 -systemindstillinger Brugere Valg af brugere, der kan logge på PS3 -systemet

11 Kategori XMB -menuen (XrossMediaBar) PS3 -systemet har en brugergrænseflade, der kaldes XMB (XrossMediaBar). 1 Vælg en kategori med - eller -tasten. Menupunkt 2 3 Vælg et menupunkt med - eller -tasten. Tryk på -tasten for at bekræfte det valgte menupunkt. DK Retningstaster: Bruges til valg af kategorier/menupunkter på skærmen -tast: Åbner menuen Indstillinger/kontrolpanel PS-tast: Viser XMB -menuen Tænder/slukker for systemet Hvis du vælger et ikon og trykker på -tasten, bliver menuen Indstillinger vist. Hvis du trykker på -tasten under afspilning af indhold, bliver kontrolpanelet vist. -tast: Bekræfter det valgte menupunkt -tast: Annullerer en handling Ikoner Menuen Indstillinger Kontrolpanel 11

12 Komponentnavne Systemets forside / bagside Trådløs DUALSHOCK 3-controller Port-indikatorer USB-udgang Diskslot L2-tast L1-tast R2-tast R1-tast WLAN-indikator Harddiskadgangsindikator USB-udgange Power-knap Eject-knap Retningstaster -tast -tast -tast -tast LAN-udgang HDMI OUT-udgang Venstre pind/ L3-tast* SELECT-tast * L3- og R3-tasterne fungerer, når pindene trykkes ned. Højre pind/ R3-tast* START-tast PS-tast 12 Forsigtig! Ventilationsåbning AC IN-udgang AV MULTI OUT-udgang DIGITAL OUT (OPTICAL)- udgang Undgå at bruge systemet i et lukket skab eller andre steder, hvor der kan ske varmeudvikling. Sker dette, kan systemet blive overophedet og medføre brand, personskade eller funktionsfejl. Hvis systemets interne temperatur bliver for høj, blinker power-indikatoren skiftevis rødt og grønt. Sluk for systemet, hvis dette sker ( side 21), og lad det stå et stykke tid uden at bruge det. Når systemet er kølet ned, kan du flytte det til et sted med god ventilation og bruge det igen. Bemærk! Undgå at anbringe systemet på steder, hvor det udsættes for meget støv eller tobaksrøg. Støv eller tobaksrøg aflejres på de indre komponenter (fx linsen) og kan medføre, at systemet ophører med at fungere. Undlad at flytte på systemet, mens power-indikatoren lyser eller blinker grønt. Vibrationerne fra bevægelse af systemet kan forårsage tab eller beskadigelse af data, eller skade på systemet. Tip! Hvis du anbringer systemet i lodret position, skal du bruge den lodrette stander (sælges separat) til denne model af systemet.

13 Sådan kommer du i gang Tilslutningsmetoder Tilslut dit system til et tv Du kan tilslutte dit system til et tv via følgende metoder. HDMI OUT-udgang AV MULTI OUT-udgang Video-output i standardopløsning (SD) AV MULTI OUT-udgang AV-kabel Video-output i høj opløsning (HD) component-video AV MULTI OUT-udgang Component AV-kabel (sælges separat) Euro-AV Connector COMPONENT VIDEO IN AUDIO IN Y PB/CB PR/CR L R Tv Tv DK Sådan kommer du i gang Video-output i høj opløsning (HD) HDMI TM Hvis billedet ikke bliver vist på skærmen Hvis du skifter kabeltypen, systemet er tilsluttet med, vises billedet muligvis ikke. Sker dette, skal du slukke for systemet og tænde for det igen, mens du holder power-knappen på forsiden af systemet nede i mindst fem sekunder (indtil der høres to bip). Indstillingen for video-output vil blive nulstillet, og billedet vil derefter blive vist i standardopløsning (SD). Tip! HDMI OUTudgang HDMI-kabel (sælges separat) Hvis du vil have yderligere oplysninger om kabeltyper til video-output og understøttede videotilstande, skal du gå til Video-output på PS3 -systemet ( side 16) og Kabeltyper til video-output ( side 17). Du kan tilslutte lydenheder, der understøtter digital lyd, såsom en AV-receiver til en hjemmebiograf. Se Tilslut digitale lydenheder ( side 20). Tv 13

14 Sådan kommer du i gang Tilslut et Ethernet-kabel (sælges separat) Tilslut systemet til internettet med et Ethernet-kabel. LAN-udgang AC IN-udgang Tip! Du kan tilslutte systemet til internettet uden at bruge et Ethernet-kabel ved at bruge en trådløs netværksforbindelse. Se Justering af netværksindstillinger ( side 28) for at få yderligere oplysninger. Forsigtig! Du må ikke tilslutte en almindelig telefonledning eller andre typer ledninger eller kabler, der ikke er kompatible med systemet, direkte til LAN-stikket på systemet, da dette kan medføre varmeudvikling, brand eller funktionsfejl. Tilslut netledningen Når du har tilsluttet netledningen til stikkontakten, vil power-indikatoren på PS3 systemet lyse rødt ( side 21). I nogle områder og lande bruges der muligvis en anden stiktype end den, der er vist på billedet. Forsigtig! Netledningen til systemet må ikke tilsluttes til en stikkontakt, før alle øvrige tilslutninger er foretaget. 14

15 Udfør første opsætning af systemsoftwaren. 5 Udfør den første opsætning. Udfør første opsætning, når du har tændt for systemet. 1 Tænd for tv et, og skift derefter dets video-input, så det svarer til det input-stik, PS3 -systemet bruger. 2 Tryk på power-knappen. Power-indikatoren skifter til grøn, og billedet bliver vist på tv-skærmen. Power-indikator Power-knap 3 Tilslut den trådløse controller til systemet ved hjælp af et USB-kabel. 4 Tryk på PS-tasten på controlleren. Systemet finder den trådløse controller. Når controlleren er fundet, vises skærmbilledet til første opsætning. Følg instruktionerne på skærmen for at angive indstillinger for systemsprog, tidszone og klokkeslæt samt brugernavn. Skærmen til indstilling af internetforbindelsen vil nu blive vist. Hvis du opretter forbindelse ved hjælp af et Ethernet-kabel, udføres de nødvendige indstillinger automatisk, hvis du følger instruktionerne på skærmen. Hvis du opretter forbindelse over et trådløst LAN, skal du følge instruktionerne i Justering af netværksindstillinger ( side 29) for at opsætte forbindelsen. Når alle indstillinger er angivet, vil XMB -menuen ( side 11) blive vist på tv-skærmen. DK Sådan kommer du i gang Tip! Når du tilslutter systemet til tv et med et HDMI-kabel, bliver der vist en menu til justering af billedopløsningen under den første opsætning. Hvis du vælger [Ja] i menuen, og derefter trykker på -tasten, vil den optimale opløsning automatisk blive valgt. Se Brug af skærmtastaturet for at få yderligere oplysninger om indtastning af tekst. ( side 34). Indstillinger, der er angivet under den første opsætning, kan ændres under (Indstillinger) eller (Brugere). Se onlinebrugervejledningen for at få yderligere oplysninger (adgang via: eu.playstation.com/manuals). 15

16 Sådan kommer du i gang Video-output på PS3 -systemet PS3 -systemet kan udsende signaler i to opløsninger: HD og SD. Se brugervejledningen til tv et for at få oplysninger om, hvilken videotilstand der understøttes. HD (høj opløsning) SD (standardopløsning) Videotilstand * p 1080i 720p 576p 576i * 2 Sideforhold 16:9 16:9 16:9 * 1 Dette tal angiver antallet af skanningslinjer. Bemærk, at i står for interlace, og p står for progressive. Hvis du bruger progressive, får du video i høj kvalitet med et minimum af flimren. * 2 Videoudgangsindstillingen på systemet vises som [Standard (PAL)]. 16:9 4:3 16:9 4:3 Skærmbilleder, der viser forskellen i opløsning HD-skærmbillede SD-skærmbillede 16

17 Kabeltyper til video-output Opløsningen på tv et afhænger af de aktuelle udgange på tv et og kabeltypen. Vælg et kabel, der passer til det aktuelle tv. Kabeltype Udgang på tv et Understøttede videotilstande*¹ HDMI-kabel*² (sælges separat) HDMI IN-udgang 1080p / 1080i / 720p / 576p DK Component AV-kabel (sælges separat) S VIDEO-kabel (sælges separat) AV-kabel (medfølger) Component VIDEO IN-udgang S VIDEO IN-udgang VIDEO IN-udgang (composite) COMPONENT VIDEO IN AUDIO IN Y PB/CB PR/CR L R S VIDEO L-AUDIO-R VIDEO L-AUDIO-R 1080p / 1080i / 720p / 576p / 576i* 3 576i* 3 576i* 3 Sådan kommer du i gang AV-kabel (medfølger) Euro-AV-stik (medfølger) Euro-AV-udgang (scart) 576i* 3 * 1 Afhængigt af typen af tv eller det indhold, der afspilles, understøttes visse videotilstande muligvis ikke. * 2 Tilslut systemet til tv et ved hjælp af et HDMI-kabel (sælges separat). Et HDMI-kabel kan udsende både video og audio, og gør det muligt at afspille video og lyd i høj kvalitet uden tab af billedkvalitet. * 3 Videoudgangsindstillingen på systemet vises som [Standard (PAL)]. 17

18 Sådan kommer du i gang Justering af indstillinger for video-output Afhængig af den anvendte udgang og kabeltypen kan det være nødvendigt at justere PS3 -systemets indstillinger for video-output for at få vist billedet i HD-opløsning på tv-skærmen ( side 16). Hvis der ikke bliver vist et billede på tv-skærmen, skal du gøre følgende: 3 Bekræft skærmbilledet, og tryk på -tasten. Hvis du skiftede udgang under trin 2, bliver der vist et skærmbillede, som beder om bekræftelse af ændringen. 4 Bekræft indstillingerne, vælg [Ja], og tryk på -tasten. Hvis du skiftede udgang under trin 2, bliver der vist et skærmbillede, som beder dig om bekræftelse af ændringen. Skift tv ets udgang, så den passer til udgangen, der er tilsluttet til systemet. Sluk for systemet, og tænd for det igen, mens du holder power-knappen nede i mindst fem sekunder (indtil systemet bipper to gange). Indstillingen for video-output vil blive nulstillet, og billedet bliver herefter vist i standardopløsning (SD). 1 Vælg (Indstillinger) (Skærmindstillinger) [Video Output Indstillinger], og tryk på -tasten. 2 Vælg den aktuelle udgang på tv et ( side 17), og tryk på -tasten. 5 Vælg de opløsninger, der understøttes af tv et, og tryk på -tasten. Opløsningen på tv et afhænger af de aktuelle udgange og kabeltypen ( side 17). Den højeste opløsning, der er valgt, anvendes til video-output. Afhængigt af, hvilken udgang der er valgt under trin 2, bliver dette skærmbillede muligvis ikke vist. Hvis du vælger [HDMI], kan du vælge mellem [Automatisk] eller [Brugerdefineret] på det følgende skærmbillede. I de fleste tilfælde skal du vælge [Automatisk], så video output-indstillingen udføres automatisk. 18 Hvis du vælger [AV MULTI / SCART], skal du vælge type af udgangssignal på det næste skærmbillede. I de fleste tilfælde skal du vælge [Y Pb/Cb Pr/Cr].

19 6 Bekræft indstillingerne, vælg [Ja], og tryk derefter på -tasten. Afhængigt af, hvilken udgang der er valgt under trin 2, og hvilken opløsning der er valgt under trin 5, bliver dette skærmbillede muligvis ikke vist. 9 Justér audio output-indstillinger. Justér nu indstillingerne, så de passer til det anvendte tv eller den anvendte lydenhed. DK 7 Vælg type af tv, og tryk på -tasten. Hvis du har valgt [Standard (PAL)] eller [576p] under trin 5, bliver der vist en menu for tv-skærmstørrelse. Justér indstillingerne, så de passer til det aktuelle tv. Hvis du har valgt [720p] eller en højere opløsning under trin 5, bliver typen af tv automatisk indstillet til 16:9, og menuen for tv-skærmstørrelse bliver ikke vist. 8 Bekræft indstillingerne, og tryk derefter på -tasten. Video Output Indstillingerne gemmes i systemet. Hvis du vælger [HDMI], kan du vælge mellem [Automatisk] eller [Manuel] på det følgende skærmbillede. I de fleste tilfælde skal du vælge [Automatisk]. Hvis du vælger andre kabler end HDMI til lydudgang fra tv et, skal du vælge [Audio Input Connector / SCART / AV MULTI]. Hvis du bruger et optisk kabel som lydudgang, skal du vælge [Digital Out (Optical)], og vælge output-formatet på det følgende skærmbillede. 10 Bekræft indstillingerne, og tryk derefter på -tasten. Tip! Audio output-indstillingerne bliver gemt i systemet. Du kan justere Audio output-indstillinger under (Indstillinger) - (Lydindstillinger) [Audio Output-indstillinger]. Sådan kommer du i gang 19

20 Sådan kommer du i gang Tilslut digitale lydenheder Du kan tilslutte lydenheder, der understøtter digital lydafspilning, fx en AV-receiver, til en hjemmebiograf. Eksempler på tilslutning af lydenheder En lydenhed kan tilsluttes til PS3 -systemet med et HDMI-kabel eller et optisk digitalt kabel. Lydudgang på PS3 -systemet Antallet af understøttede kanaler kan variere afhængigt af den udgang, der bruges. HDMI-kabel Optisk digitalt kabel PS3 -systemets udgange Kanaler, der kan bruges til output 2 Ch. 5.1 Ch. 7.1 Ch. AV MULTI OUT-udgang DIGITAL OUT (OPTICAL)-udgang HDMI OUT-udgang HDMI-kabel (sælges separat) Optisk digitalt kabel til lyd (sælges separat) Tip! Gå til (Indstillinger) (Lydindstillinger) [Audio output-indstillinger], når du tilslutter en digital lydenhed til systemet, og justér indstillingerne for lydenheden efter behov. For samtidig lydudgang fra flere udgange skal du gå til (Indstillinger) (Lydindstillinger) [Audio Multi-Output] og angive indstillingen til [Til]. Systemet kan afspille både lyd og billede via et HDMI-kabel. Hvis både tv et og lydenheden har HDMI-udgange, kan du sende tv-billedet til tv et gennem en tilsluttet lydenhed. Hvis der er tilsluttet en enhed til PS3 -systemet via et HDMI-kabel, må du ikke slukke for enheden, mens systemet er tændt (power-indikatoren lyser grønt). I modsat fald kan dette medføre, at lyden forvrænges eller på anden måde lyder unormalt. Digital lydenhed HDMI-kabel (sælges separat) Anvendt kabel til video-output på tv ( side 17) Tv Tv 20

Instruktionsvejledning

Instruktionsvejledning Instruktionsvejledning Læs alle produktdokumentationer og opbevar dem til fremtidig reference, før du går i gang med at anvende dette produkt. CECH-2004A 7013875 ADVARSEL Undlad at åbne kabinettet, da

Læs mere

Instruktionsvejledning

Instruktionsvejledning DK Instruktionsvejledning Læs alle produktdokumentationer, og opbevar dem til fremtidig reference, før du går i gang med at anvende dette produkt. CECH-3004AB ADVARSEL Undlad at åbne kabinettet, da det

Læs mere

Hurtig reference 7009518

Hurtig reference 7009518 Hurtig reference 7009518 Om PS3 -systemdokumentationen PS3 -systemdokumentationen indeholder følgende: Sikkerhed og support Læs dette dokument grundigt, før du bruger produktet. Det indeholder sikkerhedsoplysninger,

Læs mere

PlayStation Move navigations-controller. Instruktionsmanual CECH-ZCS1E (1)

PlayStation Move navigations-controller. Instruktionsmanual CECH-ZCS1E (1) DK PlayStation Move navigations-controller Instruktionsmanual CECH-ZCS1E 4-196-653-21(1) Advarsel Læs denne manual, før du bruger produktet, og behold den som reference. Læs også vejledningen til PlayStation

Læs mere

Hurtig reference

Hurtig reference Hurtig reference 7011281 Om PS3 -systemdokumentationen PS3 -systemdokumentationen indeholder følgende: Sikkerhed og support Læs dette dokument grundigt, før du bruger produktet. Det indeholder sikkerhedsoplysninger,

Læs mere

PlayStation Move bevægelses-controller. Instruktionsmanual CECH-ZCM1E 4-194-548-22(1)

PlayStation Move bevægelses-controller. Instruktionsmanual CECH-ZCM1E 4-194-548-22(1) PlayStation Move bevægelses-controller Instruktionsmanual DK CECH-ZCM1E 4-194-548-22(1) Advarsel Læs denne manual, før du bruger produktet, og behold den som reference. Læs også vejledningen til PlayStation

Læs mere

Hurtig reference

Hurtig reference Hurtig reference 7010633 Om PS3 -systemdokumentationen PS3 -systemdokumentationen indeholder følgende: Sikkerhed og support Læs dette dokument grundigt, før du bruger produktet. Det indeholder sikkerhedsoplysninger,

Læs mere

Hurtig reference CECHK

Hurtig reference CECHK Hurtig reference CECHK04 7011941 Om PS3 -systemdokumentationen PS3 -systemdokumentationen indeholder følgende: Sikkerhed og support Læs dette dokument grundigt, før du bruger produktet. Det indeholder

Læs mere

Hurtig reference PSP-3004 7012208

Hurtig reference PSP-3004 7012208 Hurtig reference PSP-3004 7012208 Introduktion Brug af XMB (XrossMediaBar) Game (Spil) Sådan spiller du spil PSP -systemet har en brugergrænseflade, der kaldes XMB (XrossMediaBar). Hovedskærmbilledet for

Læs mere

Harddiskdrev (med monteringsbeslag) Instruktionsmanual

Harddiskdrev (med monteringsbeslag) Instruktionsmanual Harddiskdrev (med monteringsbeslag) Instruktionsmanual CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel hardware PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Mhp. sikker brug af dette produkt bør du læse denne instruktionsvejledning

Læs mere

Trådløst tastatur Instruktionsmanual CECH-ZKB1

Trådløst tastatur Instruktionsmanual CECH-ZKB1 Trådløst tastatur Instruktionsmanual CECH-ZKB1 7018156 Forholdsregler Læs denne vejledning grundigt, før du bruger produktet, og opbevar den til fremtidig brug. Læs også vejledningen til PlayStation 3-systemet.

Læs mere

Sikkerhedsvejledning VTE-1016

Sikkerhedsvejledning VTE-1016 DK Sikkerhedsvejledning VTE-1016 7025704 ADVARSEL! Undlad at åbne kabinettet, da det kan give elektrisk stød. Reparation må kun foretages af kvalificerede personer. Udstyret er testet og overholder de

Læs mere

Hurtig startguide. Dansk CUH-2016A / CUH-2016B

Hurtig startguide. Dansk CUH-2016A / CUH-2016B Hurtig startguide Dansk CUH-2016A / CUH-2016B 7028392 Lad os komme i gang Tilslut til dit tv. Følg trin til nedenfor for at tilslutte dit PlayStation 4-system til dit tv. Systemets bagside AC IN-port HDMI

Læs mere

Monteringsbeslag til harddiskdrev Instruktionsmanual

Monteringsbeslag til harddiskdrev Instruktionsmanual Monteringsbeslag til harddiskdrev Instruktionsmanual CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel hardware PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Mhp. sikker brug af dette produkt bør du læse denne instruktionsvejledning

Læs mere

Velkommen til PlayStations verden. Kom i gang med din PS4 med denne hurtige startguide. Hurtig startguide. Dansk CUH-1004A

Velkommen til PlayStations verden. Kom i gang med din PS4 med denne hurtige startguide. Hurtig startguide. Dansk CUH-1004A Velkommen til PlayStations verden Kom i gang med din PS4 med denne hurtige startguide. Hurtig startguide Dansk CUH-1004A Kom godt i gang Tilslut til dit tv. Følg trin til nedenfor for at tilslutte dit

Læs mere

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Tak for dit valg af SingStar -mikrofonpakken. Læs denne manual grundigt, før dette produkt tages i

Læs mere

Hurtig reference PSP-1004 7010189 DK

Hurtig reference PSP-1004 7010189 DK Hurtig reference PSP-1004 7010189 DK Introduktion Brug af menuen Home Game (Spil) Sådan spiller du spil VIDEO Afspilning af video Kategory Music (Musik) Afspilning af musik Photo (Foto) Emne Visning af

Læs mere

Hurtig startvejledning. Dansk VTE-1016

Hurtig startvejledning. Dansk VTE-1016 Hurtig startvejledning Dansk VTE-1016 7025691 1 Lad os komme i gang! Forbind din controller til dit PlayStation TV-system Du kan bruge din trådløse DUALSHOCK 3- eller DUALSHOCK 4-controller med dit PS

Læs mere

PlayStation Camera. Instruktionsvejledning CUH-ZEY

PlayStation Camera. Instruktionsvejledning CUH-ZEY PlayStation Camera Instruktionsvejledning CUH-ZEY2 7028418 DK Før brug ˎˎLæs denne vejledning samt eventuelt andre vejledninger vedrørende kompatibel hardware grundigt. Gem vejledningen til senere brug.

Læs mere

4-138-184-21(1) DVD Writer. Betjeningsvejledning DVDirect Express VRD-P1. 2008 Sony Corporation

4-138-184-21(1) DVD Writer. Betjeningsvejledning DVDirect Express VRD-P1. 2008 Sony Corporation 4-138-184-21(1) DVD Writer Betjeningsvejledning DVDirect Express VRD-P1 2008 Sony Corporation Sikkerhedsretningslinjer 2 ADVARSEL Du må ikke udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan øge risikoen

Læs mere

Velkommen til PlayStations verden. Kom i gang med din PS4 med denne hurtige startguide. Hurtig startguide. Dansk CUH-1216A / CUH-1216B 7026990

Velkommen til PlayStations verden. Kom i gang med din PS4 med denne hurtige startguide. Hurtig startguide. Dansk CUH-1216A / CUH-1216B 7026990 Velkommen til PlayStations verden Kom i gang med din PS4 med denne hurtige startguide. Hurtig startguide Dansk CUH-1216A / CUH-1216B 7026990 Kom godt i gang Tilslut til dit tv. Følg trin til nedenfor for

Læs mere

Hurtig startguide. Dansk CUH-1116A

Hurtig startguide. Dansk CUH-1116A Hurtig startguide Dansk CUH-1116A 7026135 Kom godt i gang Tilslut til dit tv. Følg trin til nedenfor for at tilslutte dit PlayStation 4-system til dit tv. Bagside AC IN-port HDMI OUT-port HDMI input-port

Læs mere

Trådløs DUALSHOCK 4 USB-adapter

Trådløs DUALSHOCK 4 USB-adapter Trådløs DUALSHOCK 4 USB-adapter Instruktionsvejledning CUH-ZWA1E 7028438 DK Før brug Læs denne vejledning samt eventuelt andre vejledninger vedrørende kompatibel hardware grundigt. Gem vejledningen til

Læs mere

Instruktionsmanual PSP-N1004 7015569

Instruktionsmanual PSP-N1004 7015569 Instruktionsmanual PSP-N1004 7015569 ADVARSEL! For at undgå elektrisk stød må kabinettet ikke åbnes. Reparation må kun foretages af kvalificerede personer. Dette produkt er beregnet til børn over 6 år.

Læs mere

Helbred og Sikkerhed oculus.com/warnings

Helbred og Sikkerhed oculus.com/warnings Helbred og Sikkerhed oculus.com/warnings * Disse advarsler om helbred og sikkerhed opdateres jævnligt for at sikre, at de er nøjagtige og fuldstændige. Du kan se den nyeste version på oculus.com/warnings.

Læs mere

Velkommen til en PS4-spillers vidunderlige liv. Hurtig startguide. Dansk CUH-7016B

Velkommen til en PS4-spillers vidunderlige liv. Hurtig startguide. Dansk CUH-7016B Velkommen til en PS4-spillers vidunderlige liv. Hurtig startguide Dansk CUH-7016B 7028619 Lad os komme i gang Tilslut til dit tv. Følg trin til nedenfor for at tilslutte dit PlayStation 4-system til dit

Læs mere

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Brugervejledning til Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset til brugere af høreapparater eller cochlear-

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

PlayStation Move-skarpskytte

PlayStation Move-skarpskytte DK PlayStation Move-skarpskytte Instruktionsmanual CECHYA-ZRA1E 7017291 Komponentnavne Set fra siden SELECT -knap Topdæksel UDLØSER-lås -knap -knap Skydevælger Teleskopkolbe Løbstyr T-knapaftrækker Moveknapaftrække

Læs mere

Trådløs DUALSHOCK 4-controller Instruktionsvejledning CUH-ZCT2E

Trådløs DUALSHOCK 4-controller Instruktionsvejledning CUH-ZCT2E Trådløs DUALSHOCK 4-controller Instruktionsvejledning CUH-ZCT2E 7028423 DK Før brug ˎˎLæs denne vejledning samt eventuelt andre vejledninger vedrørende kompatibel hardware grundigt. Gem vejledningen til

Læs mere

Sikkerhedsvejledning CUH-1004A

Sikkerhedsvejledning CUH-1004A DK DK Sikkerhedsvejledning CUH-1004A 7023118 ADVARSEL Undlad at åbne kabinettet, da det kan give elektrisk stød. Reparation må kun foretages af kvalificerede personer. Forsigtig! Brug af andre styremetoder,

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

Sikkerhed og support CECHK04. Læs produktdokumentation grundigt, før du anvender dette produkt. Gem dokumentationen som reference.

Sikkerhed og support CECHK04. Læs produktdokumentation grundigt, før du anvender dette produkt. Gem dokumentationen som reference. DK Sikkerhed og support CECHK04 Læs produktdokumentation grundigt, før du anvender dette produkt. Gem dokumentationen som reference. 7011948 ADVARSLER For at undgå elektrisk stød må kabinettet ikke åbnes.

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Trådløst stereo-headset 2.0

Trådløst stereo-headset 2.0 Trådløst stereo-headset 2.0 Sikkerhedsvejledning CECHYA-0083 ADVARSEL Længere tids lytning ved høj lydstyrke kan give høreskader. Sikkerhed og forholdsregler Læs oplysningerne i denne instruktionsmanual

Læs mere

Grundlæggende trådløst netværk

Grundlæggende trådløst netværk Grundlæggende trådløst netværk Dette hæfte er en hjælp til opsætningen af en trådløs forbindelse mellem din printer og computere. Se "Netværksvejledning" i den online Brugervejledning, hvis du har brug

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

Hurtig start. Powerline 1000 Model PL1000v2

Hurtig start. Powerline 1000 Model PL1000v2 Hurtig start Powerline 1000 Model PL1000v2 Pakkens indhold I nogle regioner er en ressource-cd inkluderet sammen med produktet. 2 Sådan kommer du i gang Powerline-adaptere giver dig en alternativ måde

Læs mere

Tilslutning af kabler

Tilslutning af kabler svejledning LCD-farveskærm SIKKERHEDSSYMBOLER Denne vejledning anvender sikkerhedssymbolerne herunder. De angiver vigtige informationer. Læs dem omhyggeligt. ADVARSEL Manglende efterlevelse af informationerne

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

BEYOND: Two Souls BEYOND Touch Applikationen

BEYOND: Two Souls BEYOND Touch Applikationen BEYOND: Two Souls BEYOND Touch Applikationen BEYOND Touch -APPLIKATIONEN Vi anbefaler, at du spiller BEYOND: Two Souls med din trådløse DUALSHOCK 3- controller for at få den fulde oplevelse af spillet.

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning Flerkanals-AV-receiver STR-DN1020 Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning 1 Opsætning af højttalerne 2 Tilslutning af tv og andre enheder 3 Andre tilslutninger 4 Valg af højttalere

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG TV Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med Connectline Tv-adapter, skal adapteren først tilsluttes fjernsynet og en

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

Multi Channel AV Receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning

Multi Channel AV Receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning Multi Channel AV Receiver STR-DN1030 Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning 1 Opsætning af højttalerne 2 Tilslutning af tv og andre enheder 3 Andre tilslutninger 4 Valg af højttalere

Læs mere

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter 3 Indholdsfortegnelse Læs dette først 4 Oversigt over TV-adapteren 5 Tilslutning til strømkilde 6 Tilslutning til tv 7 Valgfri mellemstik til tv-tilslutning 8 Klargør

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

Brugervejledning PSP-1004 K

Brugervejledning PSP-1004 K TM DK Brugervejledning PSP-1004 K 7008230 ADVARSLER For at undgå elektrisk stød må kabinettet ikke åbnes. Reparation må kun foretages af kvalificerede personer. Dette produkt er beregnet til børn over

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

Sikkerhedsvejledning CUH-1216A CUH-1216B

Sikkerhedsvejledning CUH-1216A CUH-1216B Sikkerhedsvejledning CUH-1216A CUH-1216B 7027840 ADVARSEL Undlad at åbne kabinettet, da det kan give elektrisk stød. Reparation må kun foretages af kvalificerede personer. Forsigtig! Brug af andre styremetoder,

Læs mere

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 HD 2850-ST Kom hurtigt i gang med din HD Entertain Mini Endnu bedre tv 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 resolution 2850 manual 1 Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet,

Læs mere

Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt

Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt Indholdsfortegnelse Tænd/slukknap...2 Sluk...2 Log på, og vælg en profil...2 Batteristatus...2 Skift profil...2 Start/stop blodtryk...2 Start intervaller...2

Læs mere

1.0 Udpakning DALI KATCH Knapper og Tilslutninger Lyd Indstilling

1.0 Udpakning DALI KATCH Knapper og Tilslutninger Lyd Indstilling DALI KATCH MANUAL INDHOLD 1.0 Udpakning...3 2.0 DALI KATCH Knapper og Tilslutninger.4 2.1 DALI KATCH Knap Oversigt....4 2.2 DALI KATCH Tilslutnings Oversigt...5 3.0 Tænd/Sluk...6 3.1 Tænd...6 3.2 Sluk....6

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks 5 Tredje del

Læs mere

Sikkerhedsvejledning PCH-2016

Sikkerhedsvejledning PCH-2016 DK Sikkerhedsvejledning PCH-2016 7027109 ADVARSEL! For at undgå elektrisk stød må kabinettet ikke åbnes. Reparation må kun foretages af kvalificerede personer. Længere tids lytning ved høj lydstyrke kan

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

GB-HD9604T-PL / GB-HD9716T-PL. Kom godt i gang

GB-HD9604T-PL / GB-HD9716T-PL. Kom godt i gang GB-HD9604T-PL / GB-HD9716T-PL Kom godt i gang Copyright GolBong Danmark 2015 Generelt Tillykke med dit GolBong HD netværksoptager. Denne Kom godt i gang-vejledning, gennemgår hvordan du forbinder og kommer

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

minipocket Brugsanvisning Høresystemer

minipocket Brugsanvisning Høresystemer minipocket Brugsanvisning Høresystemer Indhold Din fjernbetjening 4 Komponenter 5 Tastaturlås 6 Sådan parres høreapparaterne 7 Funktionsoversigt 11 Yderligere oplysninger 13 Rengøring 13 Udskiftning af

Læs mere

4-138-184-23(1) DVD Writer. Betjeningsvejledning DVDirect Express VRD-P1. 2008 Sony Corporation

4-138-184-23(1) DVD Writer. Betjeningsvejledning DVDirect Express VRD-P1. 2008 Sony Corporation 4-138-184-23(1) DVD Writer Betjeningsvejledning DVDirect Express VRD-P1 2008 Sony Corporation Sikkerhedsretningslinjer ADVARSEL Du må ikke udsætte udstyret for regn eller fugt, da dette kan øge risikoen

Læs mere

Brugervejledning til dataoverførsel fra kamera til kamera

Brugervejledning til dataoverførsel fra kamera til kamera Canon digitalkamera Brugervejledning til dataoverførsel fra kamera til kamera Indholdsfortegnelse Indledning...................................... 1 Overførsel af billeder via en trådløs forbindelse........

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Trådløst headset. Instruktionsmanual CECHYA-0076

Trådløst headset. Instruktionsmanual CECHYA-0076 Trådløst headset Instruktionsmanual CECHYA-0076 Trådløst headset MIC MUTING-knap Status-indikator POWER-knap VOL + knap VOL - knap Telefonknap Mikrofon Øreclip Højttaler RESET-knap USB-udgang Opladningsstation

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH /1

Nokia Bluetooth Headset BH /1 Nokia Bluetooth Headset BH-204 5 3 6 7 8 9253164/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette HS-84W-produkt er i overensstemmelse med de vigtigste krav og andre relevante bestemmelser

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Brugervejledning Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Gør dig fortrolig med din router... 4 Klargøring af routeren... 6 Tilkobling til internettet... 7 Sådan får du adgang

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Pocket 1. Vend PLEXTALK Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder i bunden

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks

Læs mere

Softwareinstallationsguide

Softwareinstallationsguide Softwareinstallationsguide Denne vejledning forklarer, hvordan du installerer software via USB eller en netværksforbindelse. Tilslutning via netværk er ikke tilgængeligt for modellerne SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1 Nokia Bluetooth Headset BH-600 22 1 6 3 4 5 7 9250103/1 8 9 10 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-59W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Installering. NETGEAR 802.11ac trådløst access point WAC120. Pakkens indhold. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Installering. NETGEAR 802.11ac trådløst access point WAC120. Pakkens indhold. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaber i USA og/ eller andre lande. Informationen

Læs mere

3D-display. Instruktionsmanual CECH-ZED1E

3D-display. Instruktionsmanual CECH-ZED1E 3D-display Instruktionsmanual CECH-ZED1E ADVARSEL ˎˎLad være med at åbne kabinettet, da det kan resultere i elektrisk stød. Overlad vedligeholdelse til kvalificerede teknikere. ˎˎDette udstyr er blevet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Download appen Hent izettle-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Opret en izettle-konto Du kan oprette en konto i appen eller på izettle.com. Opsæt din butik Tilføj dine

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI KÆRE KUNDE Med dette sæt trådløse access points får du et af markedets bedste produkter til at sikre optimal WiFi-dækning i dit hjem.

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en Brugervejledning De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er anført i de udtrykkelige erklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser.

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Trin 1 Inden installation af trådløs tv-boks 4 Trin 2 Placering af trådløs tv-boks 5 Trin 3 Tilslutning

Læs mere