Instruktionsvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Instruktionsvejledning"

Transkript

1 DK Instruktionsvejledning Læs alle produktdokumentationer og opbevar dem til fremtidig reference, før du går i gang med at anvende dette produkt. CECH-2104A CECH-2104B

2 ADVARSEL Undlad at åbne kabinettet, da det kan give elektrisk stød. Reparation må kun foretages af kvalificerede personer. Forsigtig! Brug af andre styremetoder, justering af eller udførelse af procedurer end dem, der er nævnt heri, kan medføre udsættelse for farlig stråling. Brugen af optiske instrumenter sammen med dette produkt vil forøge risikoen for øjenskader. CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1 PRODUKT Dette udstyr er klassificeret som et LASER-produkt i KLASSE 1 under IEC A2:2001. Udstyret er testet og overholder de begrænsninger, der er angivet i R&TTEdirektivet, ved brug af et tilslutningskabel, der er kortere end tre meter. Brug ikke kabler, der er længere end tre meter. Producenten af dette produkt er Sony Computer Entertainment Inc., Minami-Aoyama, Minato-ku Tokyo, Japan. Den autoriserede repræsentant for EMC og produktsikkerhed er Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, Stuttgart, Tyskland. Distribueret i Europa af Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP. Anfald på grund af lysstimulering (fotosensitiv epilepsi) Hvis du har en epileptisk sygdom eller har oplevet anfald, bør du søge læge, før du spiller. Nogle personer kan opleve ømhed i øjne, ændret syn, migræne, muskelsammentrækninger, krampe, bevidstløshed eller desorientering, når de udsættes for blinkende lys eller anden lyspåvirkning fra tv-skærme, eller når de spiller computerspil. Hvis du oplever nogen af ovennævnte symptomer, mens du spiller, skal du straks afbryde spillet og søge læge. Stop straks med at spille, hvis du oplever nedenstående symptomer Afbryd straks spillet, hvis du ud over ovennævnte symptomer oplever hovedpine, svimmelhed, kvalme, udmattelse eller symptomer, der minder om transportsyge, eller hvis du oplever ubehag eller får smerter i kroppen, fx øjne, ører, hænder, arme eller fødder. Søg læge, hvis symptomerne fortsætter. Radiobølger Radiobølger kan påvirke elektronisk udstyr eller medicinske apparater (fx pacemakere), og medføre funktionsfejl og risiko for personskade. Hvis du bruger en pacemaker eller andet medicinsk udstyr, skal du kontakte din læge eller producenten af udstyret, før du bruger den trådløse netværksfunktion (Bluetooth og trådløs LAN). Undlad at benytte den trådløse netværksfunktion på følgende steder: Områder, hvor brug af trådløse netværk er forbudt, fx på hospitaler. Overhold reglerne på behandlingsinstitutionen, når du bruger systemet på institutionens områder. Områder tæt på brandalarmer, automatiske døre og andre former for automatisk udstyr. 2

3 Systemsoftware Systemsoftwaren, der følger med dette produkt, er omfattet af en begrænset licens fra Sony Computer Entertainment Inc. Se for at få yderligere oplysninger. Om national eksportkontrol Dette produkt falder muligvis ind under lovgivningen om national eksportkontrol. Du skal følge kravene i en sådan lovgivning fuldt ud samt alle andre gældende love i enhver retskreds i relation til dette produkt. DK ADVARSEL 3

4 Indholdsfortegnelse ADVARSEL... 2 Forholdsregler... 5 Onlineoplysninger om PS3 -systemet Menuen XMB (XrossMediaBar) Komponentnavne Sådan kommer du i gang Tilslutningsmetoder Udfør første opsætning af systemsoftwaren Videoudgang på PS3 -systemet Tilslut af digitale lydenheder...20 Sådan tænder og slukker du for PS3 -systemet Brug af den trådløse controller Afspilning af indhold Blu-ray Disc (BD)/dvd/cd USB-enheder...25 Filformater, der kan afspilles eller vises...25 Spil Spilkompatibilitet...26 Sådan spiller du spil...26 Indstillinger for controller...26 Gemte data til PlayStation 3-software...26 Gemte data til PlayStation -software...27 Justering af netværksindstillinger Brug af en kabelforbindelse...29 Brug af en trådløs forbindelse...29 Tilpassede indstillinger Konfiguration af internetforbindelsen Brug af internetbrowseren...32 Visning af brugervejledningen...32 Oprettelse af en PlayStation Network-konto...32 Opdateringer til PS3 -systemet Brug af skærmtastaturet Forældrekontrol Udskiftning af harddisken Sikkerhedskopiering af data...36 Fjernelse af harddisken Udskiftning af harddisken...38 Geninstallering af systemsoftwaren...39 Gendannelse af data fra sikkerhedskopi...40 Gendannelse af PS3 -systemet Forholdsregler ved bortskaffelse af PS3 -systemet Før du anmoder om hjælp Specifikationer GARANTI Ophavsret og varemærker

5 Forholdsregler Sikkerhed Dette produkt er udviklet med størst muligt hensyn til sikkerhed. Imidlertid indebærer alle elektriske enheder, hvis de bruges forkert, en potentiel risiko for at forårsage brand, elektrisk stød eller personskade. Følg nedenstående retningslinjer for at sikre brug uden uheld: Følg alle advarsler, forholdsregler og instrukser. Kontrollér jævnligt netledningen for skader, og undersøg, om der er støv omkring strømstikket eller stikkontakten. Hvis apparatet fungerer unormalt, frembringer usædvanlige lyde, eller lugter eller bliver for varmt at røre ved, skal du straks indstille al brug og tage ledningen ud af stikkontakten. Kontakt det relevante PlayStation -kundeservicenummer, som findes i alle PlayStation 3-softwaremanualer. Brug og håndtering Brug systemet i et godt oplyst område, og hold sikker afstand til tv-skærmen. Undgå længere tids brug af PS3 -systemet. Hold 15 minutters pause ved hver times spil. Lad være med at spille, hvis du er træt eller har behov for søvn. Afbryd straks brugen af systemet, hvis du bliver træt eller oplever ubehag eller smerte i dine hænder eller arme, mens du betjener den trådløse controller. Søg læge, hvis symptomerne fortsætter. Afbryd straks brugen af systemet, hvis du oplever ét af nedenstående helbredsproblemer. Søg læge, hvis symptomerne fortsætter. Svimmelhed, kvalme, udmattelse eller symptomer, der minder om transportsyge Ubehag eller smerter i kroppen, fx øjne, ører, hænder eller arme Opbevar systemet og tilbehør, deriblandt kabelspænder, utilgængeligt for mindre børn. Undlad at tilslutte andre kabler end et USB-kabel, når systemet er tændt (power-indikatoren lyser grønt). Undgå at røre ved systemet, de tilsluttede ledninger eller eventuelt tilbehør i tordenvejr. Undgå at bruge systemet eller tilbehøret i nærheden af vand. Undgå, at der trænger væske eller andre fremmedlegemer ind i systemet eller tilbehøret. Undgå at berøre tilslutningerne til systemet eller tilbehøret. Undgå at udsætte systemet eller tilbehøret for støv, røg eller damp. Undgå desuden at anbringe systemet på steder, hvor det udsættes for meget støv eller tobaksrøg. Støv eller tobaksrøg aflejres på de indre komponenter (fx linsen) og kan medføre, at systemet ophører med at fungere. Undgå at udsætte systemet eller tilbehøret for høje temperaturer, høj luftfugtighed eller direkte sollys. Undgå at anbringe systemet eller tilbehøret på overflader, der står skævt, er ustabile eller udsættes for vibrationer. Undgå at anbringe systemet på andre måder end i lodret eller vandret position. Når du anbringer systemet i lodret position, skal du bruge den lodrette stander (sælges separat) til denne model af systemet. Undgå desuden at ændre placeringen af systemet, mens det er tændt. Pas på, når du flytter systemet. Sørg for, at du holder godt fast, da det kan blive beskadiget, hvis du taber det. Undgå at flytte eller ændre placeringen af systemet, når der er indsat en disk. Vibrationen kan bevirke, at disken eller systemet ridses. Undgå at slukke for systemet, mens der gemmes data på eller indlæses data fra harddisken. Undgå at stå på eller anbringe genstande på systemet eller at stable systemet sammen med andre enheder. Undgå at anbringe systemet eller det tilsluttede tilbehør på gulvet eller steder, hvor det kan medføre, at nogen snubler eller falder over det. Undgå nærkontakt med systemet eller luften fra systemets ventilatoråbninger i længere tid ad gangen, når det er i brug. Længerevarende kontakt under disse forhold kan medføre lavtemperaturforbrændinger. DK Forholdsregler 5

6 Forholdsregler 6 Undgå, at der vises et stillbillede på tv-skærmen i længere tid ad gangen, når systemet tilsluttes til et plasma- eller projektions*-tv, da dette permanent kan efterlade et svagt billede på skærmen. * Bortset fra LCD-skærme Forældre opfordres til at holde øje med børn, der spiller onlinespil, så brugen af internettet foregår sikkert og ansvarsbevidst. Læs mere på Bemærkninger om sikkerhed ved brug af trådløs DUALSHOCK 3-controller* Du må ikke benytte vibrationsfunktionen, hvis du har lidelser eller skader i knogler, led eller muskler i dine hænder eller arme. Hvis du har lidelser eller skader, må du ikke spille titler, der benytter den trådløse DUALSHOCK 3- controller, medmindre du har indstillet vibrationsfunktionen til [Fra]. Når du anvender den bevægelsesfølsomme funktion i din trådløse controller, skal du være opmærksom på følgende. Hvis controlleren rammer en person eller en genstand, kan det medføre utilsigtede skader. Sørg for, at du har tilstrækkelig plads at bevæge dig rundt på, før du anvender den bevægelsesfølsomme funktion. Hold godt fast i den trådløse DUALSHOCK 3-controller for at forhindre, at du mister grebet om den og forårsager skade. Hvis du anvender den trådløse DUALSHOCK 3-controller sammen med et USB-kabel, skal du sikre dig, at kablet ikke kan ramme personer eller genstande, og du må ikke trække det ud af PS3 -systemet, mens du spiller. * Disse bemærkninger gælder også for andre controllere. Ventilationsåbninger Ventilationsåbningerne må ikke blokeres. Følg nedenstående retningslinjer for at sikre en god ventilation: Anbring systemet mindst 10 cm ud fra væggen. Systemet må ikke anbringes på et tæppe eller et underlag med lange fibre. Systemet må ikke anbringes på trange steder. Undgå at dække systemet med tøj. Undgå, at der samler sig støv ved ventilationsåbningerne. Brug af netledningen Kontrollér jævnligt netledningen, så den er sikker at bruge. Stop straks brugen af den, hvis den er beskadiget, og kontakt det relevante PlayStation kundeservicenummer, som findes i alle PlayStation 3-softwaremanualer. Undlad at bruge andre netledninger end den medfølgende netledning. Ledningen må ikke modificeres. Undlad at røre ved netledningens stik med våde hænder. Undlad at træde på netledningen eller trykke den sammen, især ved stikkene, forlængeren og stedet, hvor ledningen går ud fra systemet. Undlad at placere tunge ting på ledningen. Undlad at placere netledningen i nærheden af varmeapparater, og undgå, at ledningen udsættes for varme. Undgå, at der samler sig støv eller fremmedlegemer omkring AC IN-udgangen. Før du tilslutter eller indsætter netledningen, skal du kontrollere, at der ikke er støv eller fremmedlegemer ved strømstikket, ledningens tilslutningsende eller AC IN-udgangen bag på systemet. Hvis stikket eller udgangen bliver snavset, skal du tørre dem af med en tør klud, før de tilsluttes. Tag netledningen ud af stikkontakten, før du rengør den eller flytter systemet, eller hvis systemet ikke skal bruges i længere tid. Tag fat i stikket på netledningen, og træk det lige ud af stikkontakten, når netledningen fjernes. Undgå at trække i ledningen eller at trække stikket skævt ud. Netledningen må ikke tilsluttes en spændingstransformator eller vekselretter. Hvis netledningen tilsluttes til en spændingstransformator til udenlandsrejser eller en vekselretter til brug i en bil, kan der dannes varme i systemet, som kan forårsage forbrændinger eller funktionsfejl.

7 Systemet eller tilbehøret må aldrig skilles ad eller ændres Brug PS3 -systemet og tilbehøret i overensstemmelse med instruktionerne i produktdokumentationen. Der gives ikke autorisation til analyse eller ændring af systemet eller analyse og brug af kredsløbskonfigurationerne. Hvis systemet ændres uden autorisation, bortfalder garantien. Der er ingen komponenter i PS3 -systemet, der kan serviceres af brugeren (den medfølgende harddisk kan fjernes, men ikke skilles ad eller modificeres). Der er desuden risiko for at blive udsat for laserstråling samt elektrisk stød. Netværk Der kræves en bredbåndsinternetforbindelse ved netværkstilslutning. Brugeren er ansvarlig for betaling af internetservicegebyr. Se oplysningerne i tjenesteaftalen, eller kontakt din internetudbyder for at få yderligere oplysninger. Brug kun et Ethernet-kabel, der er kompatibelt med 10BASE T-, 100BASE TX- eller 1000BASE T-netværk. Undgå brug af almindelige telefonledninger eller kabler af andre typer end dem, der er nævnt her. Brug af en forkert type ledning eller kabel kan medføre en kraftigere elektrisk strøm end nødvendigt i LAN-stikket, hvilket kan forårsage varmeudvikling, brand eller funktionsfejl. Trådløs netværksfunktion 2,4 GHz-frekvensområdet for radiobølger, der bruges af den trådløse netværksfunktion, er et frekvensområde, der deles af forskellige enheder. Dette produkt er udviklet med henblik på at minimere påvirkningen af andre enheder, der benytter det samme frekvensområde. I nogle tilfælde kan interferens fra andre enheder imidlertid reducere forbindelseshastigheden, forkorte signalets rækkevidde eller medføre, at forbindelsen uventet afbrydes. Når PS3 -systemets skanningsfunktion anvendes til at vælge et trådløst LAN-adgangspunkt, vises der muligvis adgangspunkter, der ikke er beregnet til offentlig brug. Opret kun forbindelse til adgangspunkter, som du har lov til at bruge, eller som er tilgængelige via et offentligt trådløst LAN-netværk eller en hotspot-tjeneste. Kondensdannelse Hvis systemet eller disken bringes direkte fra et koldt sted til et varmt, kan der dannes kondens på linsen i systemet eller på disken. Sker dette, fungerer systemet muligvis ikke korrekt. Er det tilfældet, skal du fjerne disken, slukke for systemet og trække ledningen ud. Indsæt ikke disken igen, før kondensen er fordampet (dette kan tage flere timer). Kontakt det relevante PlayStation kundeservicenummer, som findes i alle PlayStation 3-softwaremanualer. Rengøring Fjern netledningen fra stikkontakten af sikkerhedshensyn, før systemet eller det tilsluttede tilbehør rengøres. Ydre overflader (systemets plastikhus og den trådløse controller) Følg instruktionerne nedenfor for at undgå, at produktets overflader forringes eller misfarves. Aftør med en blød, tør klud. Undgå brug af insektmidler eller andre brændbare stoffer. Undgå at anbringe ting af gummi eller vinyl på produktets overflader i længere tid af gangen. Undgå brug af opløsningsmidler eller andre kemikalier. Undgå at aftørre med en kemikaliebehandlet klud. DK Forholdsregler 7

8 Forholdsregler Ventilationsåbninger Når der samler sig støv i systemets ventilationsåbninger, skal det fjernes med en støvsuger på lav kraft. Stik Undgå at bruge systemet, hvis stikkene til systemet eller netledningen ikke er rengjort. Hvis stikkene bruges, når de er snavsede, kan den elektriske strøm blive afbrudt. Fjern snavs med en tør klud. Rengøringsmetode Rengør diskene med en blød klud, og aftør dem forsigtigt fra midten og udad. Undgå brug af opløsningsmidler, pladerens, antistatisk spray eller andre kemikalier, da disse kan ødelægge diskene. Diske Bemærkning om kompatibilitet Nogle medier kan have regionale eller territoriale begrænsninger og fungerer muligvis ikke på dit system. Se emballagen til mediet for at få yderligere oplysninger. Håndtering Undgå at berøre diskoverfladen ved håndtering af disken. Hold den i kanten. Undgå at påklistre papir eller tape på diske eller at skrive på dem. Fingeraftryk, støv, snavs eller ridser på disken kan forvrænge billedet eller forringe lydkvaliteten. Håndtér altid diskene forsigtigt, og kontrollér, at de er rene før brug. Opbevaring Undgå at udsætte diskene for høje temperaturer, høj luftfugtighed eller direkte sollys. Opbevar diskene i kassetterne, når de ikke skal bruges i længere tid. Hvis løse diske stables eller ligger skævt, kan de slå sig. 8

9 DK Forholdsregler 9

10 Onlineoplysninger om PS3 -systemet Denne instruktionsvejledning indeholder grundlæggende oplysninger om, hvordan man sætter PS3 -systemet op og betjener det, samt advarsler og forholdsregler vedrørende sikker og korrekt brug af systemet. Du kan også finde følgende oplysninger på internettet. Onlinebrugervejledning på: eu.playstation.com/manuals Denne vejledning indeholder detaljerede oplysninger om brugen af PS3 -systemet. Opdateringer af systemsoftware på: Denne side indeholder detaljerede oplysninger om opdateringer af systemsoftwaren. Officiel PlayStation 3-side Den officielle webside for PlayStation 3-produkter indeholder de nyeste oplysninger om softwaretitler og hardwaretilbehør. Support på: Den officielle webside for PlayStation 3-produktsupport indeholder de seneste spørgsmål og svar vedrørende dit produkt. Venner Chat og udveksling af meddelelser PlayStation Network Brug af PlayStation Network-tjenester Netværk Tilslutning til internettet Spil Sådan spiller du spil Video Afspilning af video Kontrollér, at alle nedenstående dele er til stede. Kontakt det relevante PlayStation -kundeservicenummer, som findes i alle PlayStation 3- softwaremanualer, hvis der mangler dele. PlayStation 3-system Tryksager Trådløs DUALSHOCK 3-controller Euro-AV-stik Netledning AV-kabel USB-kabel Musik Afspilning af musik Foto Visning af billeder Indstillinger 10 Oplysningerne i dette dokument om systemfunktionalitet og billeder kan variere i forhold til dit PS3 -system afhængigt af den benyttede systemsoftware-version. Justering af PS3 -systemindstillinger Brugere Valg af brugere, der kan logge på PS3 -systemet

11 Kategori XMB -menuen (XrossMediaBar) PS3 -systemet har en brugergrænseflade, der kaldes XMB (XrossMediaBar). 1 Vælg en kategori med - eller -tasten. Menupunkt 2 3 Vælg et menupunkt med - eller -tasten. Tryk på -tasten for at bekræfte det valgte menupunkt. DK Retningstaster: Bruges til valg af kategorier/menupunkter på skærmen -tast: Åbner menuen Indstillinger/kontrolpanel PS-tast: Viser XMB -menuen Tænder/slukker for systemet Hvis du vælger et ikon og trykker på -tasten, bliver menuen Indstillinger vist. Hvis du trykker på -tasten under afspilning af indhold, bliver kontrolpanelet vist. -tast: Bekræfter det valgte menupunkt -tast: Annullerer en handling Ikoner Menuen Indstillinger Kontrolpanel 11

12 Komponentnavne Systemets forside / bagside Trådløs DUALSHOCK 3-controller Port-indikatorer USB-udgang Diskslot L2-tast L1-tast R2-tast R1-tast WLAN-indikator Harddiskadgangsindikator USB-udgange Power-knap Eject-knap Retningstaster -tast -tast -tast -tast LAN-udgang HDMI OUT-udgang Venstre pind/ L3-tast* SELECT-tast * L3- og R3-tasterne fungerer, når pindene trykkes ned. Højre pind/ R3-tast* START-tast PS-tast 12 Forsigtig! Ventilationsåbning AC IN-udgang AV MULTI OUT-udgang DIGITAL OUT (OPTICAL)- udgang Undgå at bruge systemet i et lukket skab eller andre steder, hvor der kan ske varmeudvikling. Sker dette, kan systemet blive overophedet og medføre brand, personskade eller funktionsfejl. Hvis systemets interne temperatur bliver for høj, blinker power-indikatoren skiftevis rødt og grønt. Sluk for systemet, hvis dette sker ( side 21), og lad det stå et stykke tid uden at bruge det. Når systemet er kølet ned, kan du flytte det til et sted med god ventilation og bruge det igen. Bemærk! Undgå at anbringe systemet på steder, hvor det udsættes for meget støv eller tobaksrøg. Støv eller tobaksrøg aflejres på de indre komponenter (fx linsen) og kan medføre, at systemet ophører med at fungere. Undlad at flytte på systemet, mens power-indikatoren lyser eller blinker grønt. Vibrationerne fra bevægelse af systemet kan forårsage tab eller beskadigelse af data, eller skade på systemet. Tip! Hvis du anbringer systemet i lodret position, skal du bruge den lodrette stander (sælges separat) til denne model af systemet.

13 Sådan kommer du i gang Tilslutningsmetoder Tilslut dit system til et tv Du kan tilslutte dit system til et tv via følgende metoder. HDMI OUT-udgang AV MULTI OUT-udgang Video-output i standardopløsning (SD) AV MULTI OUT-udgang AV-kabel Video-output i høj opløsning (HD) component-video AV MULTI OUT-udgang Component AV-kabel (sælges separat) Euro-AV Connector COMPONENT VIDEO IN AUDIO IN Y PB/CB PR/CR L R Tv Tv DK Sådan kommer du i gang Video-output i høj opløsning (HD) HDMI TM Hvis billedet ikke bliver vist på skærmen Hvis du skifter kabeltypen, systemet er tilsluttet med, vises billedet muligvis ikke. Sker dette, skal du slukke for systemet og tænde for det igen, mens du holder power-knappen på forsiden af systemet nede i mindst fem sekunder (indtil der høres to bip). Indstillingen for video-output vil blive nulstillet, og billedet vil derefter blive vist i standardopløsning (SD). Tip! HDMI OUTudgang HDMI-kabel (sælges separat) Hvis du vil have yderligere oplysninger om kabeltyper til video-output og understøttede videotilstande, skal du gå til Video-output på PS3 -systemet ( side 16) og Kabeltyper til video-output ( side 17). Du kan tilslutte lydenheder, der understøtter digital lyd, såsom en AV-receiver til en hjemmebiograf. Se Tilslut digitale lydenheder ( side 20). Tv 13

14 Sådan kommer du i gang Tilslut et Ethernet-kabel (sælges separat) Tilslut systemet til internettet med et Ethernet-kabel. LAN-udgang AC IN-udgang Tip! Du kan tilslutte systemet til internettet uden at bruge et Ethernet-kabel ved at bruge en trådløs netværksforbindelse. Se Justering af netværksindstillinger ( side 28) for at få yderligere oplysninger. Forsigtig! Du må ikke tilslutte en almindelig telefonledning eller andre typer ledninger eller kabler, der ikke er kompatible med systemet, direkte til LAN-stikket på systemet, da dette kan medføre varmeudvikling, brand eller funktionsfejl. Tilslut netledningen Når du har tilsluttet netledningen til stikkontakten, vil power-indikatoren på PS3 systemet lyse rødt ( side 21). I nogle områder og lande bruges der muligvis en anden stiktype end den, der er vist på billedet. Forsigtig! Netledningen til systemet må ikke tilsluttes til en stikkontakt, før alle øvrige tilslutninger er foretaget. 14

15 Udfør første opsætning af systemsoftwaren. 5 Udfør den første opsætning. Udfør første opsætning, når du har tændt for systemet. 1 Tænd for tv et, og skift derefter dets video-input, så det svarer til det input-stik, PS3 -systemet bruger. 2 Tryk på power-knappen. Power-indikatoren skifter til grøn, og billedet bliver vist på tv-skærmen. Power-indikator Power-knap 3 Tilslut den trådløse controller til systemet ved hjælp af et USB-kabel. 4 Tryk på PS-tasten på controlleren. Systemet finder den trådløse controller. Når controlleren er fundet, vises skærmbilledet til første opsætning. Følg instruktionerne på skærmen for at angive indstillinger for systemsprog, tidszone og klokkeslæt samt brugernavn. Skærmen til indstilling af internetforbindelsen vil nu blive vist. Hvis du opretter forbindelse ved hjælp af et Ethernet-kabel, udføres de nødvendige indstillinger automatisk, hvis du følger instruktionerne på skærmen. Hvis du opretter forbindelse over et trådløst LAN, skal du følge instruktionerne i Justering af netværksindstillinger ( side 29) for at opsætte forbindelsen. Når alle indstillinger er angivet, vil XMB -menuen ( side 11) blive vist på tv-skærmen. DK Sådan kommer du i gang Tip! Når du tilslutter systemet til tv et med et HDMI-kabel, bliver der vist en menu til justering af billedopløsningen under den første opsætning. Hvis du vælger [Ja] i menuen, og derefter trykker på -tasten, vil den optimale opløsning automatisk blive valgt. Se Brug af skærmtastaturet for at få yderligere oplysninger om indtastning af tekst. ( side 34). Indstillinger, der er angivet under den første opsætning, kan ændres under (Indstillinger) eller (Brugere). Se onlinebrugervejledningen for at få yderligere oplysninger (adgang via: eu.playstation.com/manuals). 15

16 Sådan kommer du i gang Video-output på PS3 -systemet PS3 -systemet kan udsende signaler i to opløsninger: HD og SD. Se brugervejledningen til tv et for at få oplysninger om, hvilken videotilstand der understøttes. HD (høj opløsning) SD (standardopløsning) Videotilstand * p 1080i 720p 576p 576i * 2 Sideforhold 16:9 16:9 16:9 * 1 Dette tal angiver antallet af skanningslinjer. Bemærk, at i står for interlace, og p står for progressive. Hvis du bruger progressive, får du video i høj kvalitet med et minimum af flimren. * 2 Videoudgangsindstillingen på systemet vises som [Standard (PAL)]. 16:9 4:3 16:9 4:3 Skærmbilleder, der viser forskellen i opløsning HD-skærmbillede SD-skærmbillede 16

17 Kabeltyper til video-output Opløsningen på tv et afhænger af de aktuelle udgange på tv et og kabeltypen. Vælg et kabel, der passer til det aktuelle tv. Kabeltype Udgang på tv et Understøttede videotilstande*¹ HDMI-kabel*² (sælges separat) HDMI IN-udgang 1080p / 1080i / 720p / 576p DK Component AV-kabel (sælges separat) S VIDEO-kabel (sælges separat) AV-kabel (medfølger) Component VIDEO IN-udgang S VIDEO IN-udgang VIDEO IN-udgang (composite) COMPONENT VIDEO IN AUDIO IN Y PB/CB PR/CR L R S VIDEO L-AUDIO-R VIDEO L-AUDIO-R 1080p / 1080i / 720p / 576p / 576i* 3 576i* 3 576i* 3 Sådan kommer du i gang AV-kabel (medfølger) Euro-AV-stik (medfølger) Euro-AV-udgang (scart) 576i* 3 * 1 Afhængigt af typen af tv eller det indhold, der afspilles, understøttes visse videotilstande muligvis ikke. * 2 Tilslut systemet til tv et ved hjælp af et HDMI-kabel (sælges separat). Et HDMI-kabel kan udsende både video og audio, og gør det muligt at afspille video og lyd i høj kvalitet uden tab af billedkvalitet. * 3 Videoudgangsindstillingen på systemet vises som [Standard (PAL)]. 17

18 Sådan kommer du i gang Justering af indstillinger for video-output Afhængig af den anvendte udgang og kabeltypen kan det være nødvendigt at justere PS3 -systemets indstillinger for video-output for at få vist billedet i HD-opløsning på tv-skærmen ( side 16). Hvis der ikke bliver vist et billede på tv-skærmen, skal du gøre følgende: 3 Bekræft skærmbilledet, og tryk på -tasten. Hvis du skiftede udgang under trin 2, bliver der vist et skærmbillede, som beder om bekræftelse af ændringen. 4 Bekræft indstillingerne, vælg [Ja], og tryk på -tasten. Hvis du skiftede udgang under trin 2, bliver der vist et skærmbillede, som beder dig om bekræftelse af ændringen. Skift tv ets udgang, så den passer til udgangen, der er tilsluttet til systemet. Sluk for systemet, og tænd for det igen, mens du holder power-knappen nede i mindst fem sekunder (indtil systemet bipper to gange). Indstillingen for video-output vil blive nulstillet, og billedet bliver herefter vist i standardopløsning (SD). 1 Vælg (Indstillinger) (Skærmindstillinger) [Video Output Indstillinger], og tryk på -tasten. 2 Vælg den aktuelle udgang på tv et ( side 17), og tryk på -tasten. 5 Vælg de opløsninger, der understøttes af tv et, og tryk på -tasten. Opløsningen på tv et afhænger af de aktuelle udgange og kabeltypen ( side 17). Den højeste opløsning, der er valgt, anvendes til video-output. Afhængigt af, hvilken udgang der er valgt under trin 2, bliver dette skærmbillede muligvis ikke vist. Hvis du vælger [HDMI], kan du vælge mellem [Automatisk] eller [Brugerdefineret] på det følgende skærmbillede. I de fleste tilfælde skal du vælge [Automatisk], så video output-indstillingen udføres automatisk. 18 Hvis du vælger [AV MULTI / SCART], skal du vælge type af udgangssignal på det næste skærmbillede. I de fleste tilfælde skal du vælge [Y Pb/Cb Pr/Cr].

19 6 Bekræft indstillingerne, vælg [Ja], og tryk derefter på -tasten. Afhængigt af, hvilken udgang der er valgt under trin 2, og hvilken opløsning der er valgt under trin 5, bliver dette skærmbillede muligvis ikke vist. 9 Justér audio output-indstillinger. Justér nu indstillingerne, så de passer til det anvendte tv eller den anvendte lydenhed. DK 7 Vælg type af tv, og tryk på -tasten. Hvis du har valgt [Standard (PAL)] eller [576p] under trin 5, bliver der vist en menu for tv-skærmstørrelse. Justér indstillingerne, så de passer til det aktuelle tv. Hvis du har valgt [720p] eller en højere opløsning under trin 5, bliver typen af tv automatisk indstillet til 16:9, og menuen for tv-skærmstørrelse bliver ikke vist. 8 Bekræft indstillingerne, og tryk derefter på -tasten. Video Output Indstillingerne gemmes i systemet. Hvis du vælger [HDMI], kan du vælge mellem [Automatisk] eller [Manuel] på det følgende skærmbillede. I de fleste tilfælde skal du vælge [Automatisk]. Hvis du vælger andre kabler end HDMI til lydudgang fra tv et, skal du vælge [Audio Input Connector / SCART / AV MULTI]. Hvis du bruger et optisk kabel som lydudgang, skal du vælge [Digital Out (Optical)], og vælge output-formatet på det følgende skærmbillede. 10 Bekræft indstillingerne, og tryk derefter på -tasten. Tip! Audio output-indstillingerne bliver gemt i systemet. Du kan justere Audio output-indstillinger under (Indstillinger) - (Lydindstillinger) [Audio Output-indstillinger]. Sådan kommer du i gang 19

20 Sådan kommer du i gang Tilslut digitale lydenheder Du kan tilslutte lydenheder, der understøtter digital lydafspilning, fx en AV-receiver, til en hjemmebiograf. Eksempler på tilslutning af lydenheder En lydenhed kan tilsluttes til PS3 -systemet med et HDMI-kabel eller et optisk digitalt kabel. Lydudgang på PS3 -systemet Antallet af understøttede kanaler kan variere afhængigt af den udgang, der bruges. HDMI-kabel Optisk digitalt kabel PS3 -systemets udgange Kanaler, der kan bruges til output 2 Ch. 5.1 Ch. 7.1 Ch. AV MULTI OUT-udgang DIGITAL OUT (OPTICAL)-udgang HDMI OUT-udgang HDMI-kabel (sælges separat) Optisk digitalt kabel til lyd (sælges separat) Tip! Gå til (Indstillinger) (Lydindstillinger) [Audio output-indstillinger], når du tilslutter en digital lydenhed til systemet, og justér indstillingerne for lydenheden efter behov. For samtidig lydudgang fra flere udgange skal du gå til (Indstillinger) (Lydindstillinger) [Audio Multi-Output] og angive indstillingen til [Til]. Systemet kan afspille både lyd og billede via et HDMI-kabel. Hvis både tv et og lydenheden har HDMI-udgange, kan du sende tv-billedet til tv et gennem en tilsluttet lydenhed. Hvis der er tilsluttet en enhed til PS3 -systemet via et HDMI-kabel, må du ikke slukke for enheden, mens systemet er tændt (power-indikatoren lyser grønt). I modsat fald kan dette medføre, at lyden forvrænges eller på anden måde lyder unormalt. Digital lydenhed HDMI-kabel (sælges separat) Anvendt kabel til video-output på tv ( side 17) Tv Tv 20

Trådløst headset. Instruktionsvejledning SCEH-00075 SCEH-00087. Læs denne vejledning grundigt, før du anvender produktet.

Trådløst headset. Instruktionsvejledning SCEH-00075 SCEH-00087. Læs denne vejledning grundigt, før du anvender produktet. Trådløst headset Instruktionsvejledning SCEH-00075 SCEH-00087 Læs denne vejledning grundigt, før du anvender produktet. Indhold 1. Advarsler 1.1 Genbrugsoplysninger for kunder i Europa 1.2 Lithium-ion-batteri

Læs mere

Brugervejledning til kamera

Brugervejledning til kamera Brugervejledning til kamera Læs denne vejledning, herunder sikkerhedsreglerne, før du tager kameraet i brug. Du kan lære at bruge kameraet rigtigt ved at læse denne vejledning. Gem vejledningen, så du

Læs mere

Brugervejledning til kamera DANSK

Brugervejledning til kamera DANSK DANSK Brugervejledning til kamera Læs afsnittet Læs dette først (s. 7). Læs også Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [Disk med startvejledning til software til Canon-digitalkameraer] og Brugervejledning

Læs mere

Brugervejledning. Packard Bell EasyNote TE - 1

Brugervejledning. Packard Bell EasyNote TE - 1 Brugervejledning Packard Bell EasyNote TE - 1 I NDHOLDSFORTEGNELSE Start af computeren 4 Trådløs forbindelse... 4 Registrering... 5 Softwareinstallation... 6 Gendannelse... 6 Har du problemer?... 7 Grundlæggende

Læs mere

Brugervejledning Nokia 225

Brugervejledning Nokia 225 Brugervejledning Nokia 225 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia 225 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Indsæt SIM, batteri og hukommelseskort 4 Oplad batteriet 6 Lås tasterne,

Læs mere

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 1.1. udgave DA Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Om dit tilbehør 4 Taster og dele 4 Oplad

Læs mere

Ophavsret og licens. produkter til andre formål end sådanne, der er tilladt af lovgivning om ophavsret.

Ophavsret og licens. produkter til andre formål end sådanne, der er tilladt af lovgivning om ophavsret. Ophavsret og licens Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er

Læs mere

Quickstartvejledning I NDHOLDSFORTEGNELSE. Vigtig information 2 Grundlæggende kendskab til computeren 4. Helpdesk 28

Quickstartvejledning I NDHOLDSFORTEGNELSE. Vigtig information 2 Grundlæggende kendskab til computeren 4. Helpdesk 28 Quickstartvejledning I NDHOLDSFORTEGNELSE Vigtig information 2 Grundlæggende kendskab til computeren 4 Sikkerhed og komfort... 4 Sikkerhedsforanstaltninger... 4 Forholdsregler for helbredsmæssigt ansvarlig

Læs mere

Velkommen til PlayStations verden. Kom i gang med din PS4 med denne hurtige startguide. Hurtig startguide. Dansk CUH-1004A

Velkommen til PlayStations verden. Kom i gang med din PS4 med denne hurtige startguide. Hurtig startguide. Dansk CUH-1004A Velkommen til PlayStations verden Kom i gang med din PS4 med denne hurtige startguide. Hurtig startguide Dansk CUH-1004A Kom godt i gang Tilslut til dit tv. Følg trin til nedenfor for at tilslutte dit

Læs mere

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning Kom godt i gang med Zaptor Brugervejledning Fold ud og få et hurtigt overblik over din Zaptor tilslutning (med kort) Zaptor-boks (med kort) ETHERNET Computer USB RF-IN Switch er kun nødvendig hvis du har

Læs mere

Brugervejledning til HP Envy 15

Brugervejledning til HP Envy 15 Brugervejledning til HP Envy 15 Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Bluetooth er et varemærke

Læs mere

BeoVision 11. BeoVision 11 40 BeoVision 11 46 BeoVision 11 55

BeoVision 11. BeoVision 11 40 BeoVision 11 46 BeoVision 11 55 BeoVision 11 BeoVision 11 40 BeoVision 11 46 BeoVision 11 55 Kære kunde Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af Bang & Olufsen produktet samt tilsluttet udstyr. Vi forventer, at

Læs mere

Brugervejledning Nokia Lumia 925

Brugervejledning Nokia Lumia 925 Brugervejledning Nokia Lumia 925 3.0. udgave DA Psst... Denne vejledning er ikke den eneste... Der findes en brugervejledning på din telefon den har du altid med dig, når du har brug for den. Swipe til

Læs mere

Dansk. ASUS All-in-one PC. Brugervejledning. P1801 serie

Dansk. ASUS All-in-one PC. Brugervejledning. P1801 serie Brugervejledning P1801 serie DA7705 Januar 2013 P1801 Pc-stationen er beregnet til brug med 1801 ASUS tabletten OPHAVSRET INFORMATION Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet

Læs mere

CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 afledninger. Brugsanvisning

CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 afledninger. Brugsanvisning CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 afledninger Brugsanvisning 2013 Welch Allyn, Inc. Køberen af produktet har tilladelse til at kopiere denne udgivelse udelukkende til intern distribuering for at understøtte

Læs mere

Brugervejledning Lumia med Windows Phone 8.1 Update 2

Brugervejledning Lumia med Windows Phone 8.1 Update 2 Brugervejledning Lumia med Windows Phone 8.1 Update 2 1.0. udgave DA Om denne brugervejledning Denne vejledning er brugervejledningen til din softwareudgave. Vigtigt: Du kan finde vigtige oplysninger om

Læs mere

GT-I9505. Brugervejledning. www.samsung.com

GT-I9505. Brugervejledning. www.samsung.com GT-I9505 Brugervejledning www.samsung.com Om denne brugervejledning Med denne enhed er du sikret mobilkommunikation og -underholdning af fremragende kvalitet takket være Samsungs høje standarder og teknologiske

Læs mere

N600 trådløs Dual Band gigabit-router WNDR3700 Installationsvejledning

N600 trådløs Dual Band gigabit-router WNDR3700 Installationsvejledning N600 trådløs Dual Band gigabit-router WNDR3700 Installationsvejledning NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134, USA Juni 2010 208-10385-03 v1.0 2010 NETGEAR, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2)

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) 2.4. udgave DA Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Indholdsfortegnelse Kom godt i gang 3 Binding og tilslutning 5 Konfigurer din sensor 7 Find din sensor

Læs mere

Brugervejledning til Nokia X6-00

Brugervejledning til Nokia X6-00 Brugervejledning til Nokia X6-00 5.4. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 6 Om enheden 7 Netværkstjenester 8 Kom godt i gang 10 Taster og dele 10 Indsætning af SIM-kortet og batteriet

Læs mere

Referenceguide til TomTom Start 20-serien

Referenceguide til TomTom Start 20-serien Referenceguide til TomTom Start 20-serien Indhold Æskens indhold 6 Æskens indhold... 6 Læs dette først 7 Montering i bilen... 7 Tænd og sluk... 7 Opsætning... 7 GPS-modtagelse... 7 Om MyTomTom... 8 Installere

Læs mere

Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску

Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску Quick start guide Snabbstartsguide Veiledning til hurtig oppstart Pika-aloitusopas Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску Οδηγίες ταχείας εκκίνησης Hurtig start

Læs mere

GT-I9000. Brugervejledning

GT-I9000. Brugervejledning GT-I9000 Brugervejledning Sådan bruges vejledningen Tak, fordi du har købt denne mobiltelefon fra Samsung. Denne telefon giver dig mobilkommunikation i høj kvalitet og underholdning baseret på Samsungs

Læs mere

Velkommen. Du ser Apple TV. Denne håndbog indeholder alle de oplysninger, du skal bruge, så du kan gå direkte fra indstilling til sofa.

Velkommen. Du ser Apple TV. Denne håndbog indeholder alle de oplysninger, du skal bruge, så du kan gå direkte fra indstilling til sofa. Velkommen. Du ser Apple TV. Denne håndbog indeholder alle de oplysninger, du skal bruge, så du kan gå direkte fra indstilling til sofa. Indholdsfortegnelse 1. Tilslut 7 Hvad er der i kassen? 8 Hvad du

Læs mere

Doro Liberto 820. Dansk

Doro Liberto 820. Dansk Doro Liberto 820 Dansk 9 10 15 1 2 8 7 11 12 16 17 3 13 18 4 6 14 5 Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk

Læs mere

GOLF 7 Bruger manual

GOLF 7 Bruger manual ruger manual GOLF 7 INDHOLD Sikkerhedsforeskrifter Produkt introduktion Basale funktioner Kalibretion Funktioner og menuer Hovedmenu Navigator Satellit signal modtagelse Musik Radio Indstillinger RDS

Læs mere

Cat S50 Smartphone Brugervejledning MIL SPEC

Cat S50 Smartphone Brugervejledning MIL SPEC Cat S50 Smartphone Brugervejledning MIL SPEC Læs brugervejledningen, inden du går videre Sikkerhedsforanstaltninger Læs sikkerhedsforholdsreglerne nøje for at sikre, at du bruger mobiltelefonen rigtigt.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia E52

Brugervejledning til Nokia E52 Brugervejledning til Nokia E52 6.1. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Om enheden 6 Netværkstjenester 6 Om DRM (Digital Rights Management) 7 Søgning efter hjælp 9 Support 9 Hold

Læs mere

Oversigt over fjernbetjeningen...(3) Oversigt over TV-apparatets knapper og indikatorer...(10)

Oversigt over fjernbetjeningen...(3) Oversigt over TV-apparatets knapper og indikatorer...(10) Indholdsfortegnelse Knapper/indikatorer på fjernbetjening og TV-apparat Oversigt over fjernbetjeningen...(3) Oversigt over TV-apparatets knapper og indikatorer...(10) Se TV Se TV...(15) Brug af den elektroniske

Læs mere

Moov/Navman Spirit Serien. Hardware-vejledning

Moov/Navman Spirit Serien. Hardware-vejledning Moov/Navman Spirit Serien Hardware-vejledning Vigtig sikkerhedsinformation LÆS OMHYGGELIGT NEDENSTÅENDE INDEN INSTALLATION AF PRODUKTET I BILEN Dette er et alarmsymbol. Det bruges til at advare dig om

Læs mere