Instruktionsvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Instruktionsvejledning"

Transkript

1 DK Instruktionsvejledning Læs alle produktdokumentationer og opbevar dem til fremtidig reference, før du går i gang med at anvende dette produkt. CECH-2104A CECH-2104B

2 ADVARSEL Undlad at åbne kabinettet, da det kan give elektrisk stød. Reparation må kun foretages af kvalificerede personer. Forsigtig! Brug af andre styremetoder, justering af eller udførelse af procedurer end dem, der er nævnt heri, kan medføre udsættelse for farlig stråling. Brugen af optiske instrumenter sammen med dette produkt vil forøge risikoen for øjenskader. CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1 PRODUKT Dette udstyr er klassificeret som et LASER-produkt i KLASSE 1 under IEC A2:2001. Udstyret er testet og overholder de begrænsninger, der er angivet i R&TTEdirektivet, ved brug af et tilslutningskabel, der er kortere end tre meter. Brug ikke kabler, der er længere end tre meter. Producenten af dette produkt er Sony Computer Entertainment Inc., Minami-Aoyama, Minato-ku Tokyo, Japan. Den autoriserede repræsentant for EMC og produktsikkerhed er Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, Stuttgart, Tyskland. Distribueret i Europa af Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP. Anfald på grund af lysstimulering (fotosensitiv epilepsi) Hvis du har en epileptisk sygdom eller har oplevet anfald, bør du søge læge, før du spiller. Nogle personer kan opleve ømhed i øjne, ændret syn, migræne, muskelsammentrækninger, krampe, bevidstløshed eller desorientering, når de udsættes for blinkende lys eller anden lyspåvirkning fra tv-skærme, eller når de spiller computerspil. Hvis du oplever nogen af ovennævnte symptomer, mens du spiller, skal du straks afbryde spillet og søge læge. Stop straks med at spille, hvis du oplever nedenstående symptomer Afbryd straks spillet, hvis du ud over ovennævnte symptomer oplever hovedpine, svimmelhed, kvalme, udmattelse eller symptomer, der minder om transportsyge, eller hvis du oplever ubehag eller får smerter i kroppen, fx øjne, ører, hænder, arme eller fødder. Søg læge, hvis symptomerne fortsætter. Radiobølger Radiobølger kan påvirke elektronisk udstyr eller medicinske apparater (fx pacemakere), og medføre funktionsfejl og risiko for personskade. Hvis du bruger en pacemaker eller andet medicinsk udstyr, skal du kontakte din læge eller producenten af udstyret, før du bruger den trådløse netværksfunktion (Bluetooth og trådløs LAN). Undlad at benytte den trådløse netværksfunktion på følgende steder: Områder, hvor brug af trådløse netværk er forbudt, fx på hospitaler. Overhold reglerne på behandlingsinstitutionen, når du bruger systemet på institutionens områder. Områder tæt på brandalarmer, automatiske døre og andre former for automatisk udstyr. 2

3 Systemsoftware Systemsoftwaren, der følger med dette produkt, er omfattet af en begrænset licens fra Sony Computer Entertainment Inc. Se for at få yderligere oplysninger. Om national eksportkontrol Dette produkt falder muligvis ind under lovgivningen om national eksportkontrol. Du skal følge kravene i en sådan lovgivning fuldt ud samt alle andre gældende love i enhver retskreds i relation til dette produkt. DK ADVARSEL 3

4 Indholdsfortegnelse ADVARSEL... 2 Forholdsregler... 5 Onlineoplysninger om PS3 -systemet Menuen XMB (XrossMediaBar) Komponentnavne Sådan kommer du i gang Tilslutningsmetoder Udfør første opsætning af systemsoftwaren Videoudgang på PS3 -systemet Tilslut af digitale lydenheder...20 Sådan tænder og slukker du for PS3 -systemet Brug af den trådløse controller Afspilning af indhold Blu-ray Disc (BD)/dvd/cd USB-enheder...25 Filformater, der kan afspilles eller vises...25 Spil Spilkompatibilitet...26 Sådan spiller du spil...26 Indstillinger for controller...26 Gemte data til PlayStation 3-software...26 Gemte data til PlayStation -software...27 Justering af netværksindstillinger Brug af en kabelforbindelse...29 Brug af en trådløs forbindelse...29 Tilpassede indstillinger Konfiguration af internetforbindelsen Brug af internetbrowseren...32 Visning af brugervejledningen...32 Oprettelse af en PlayStation Network-konto...32 Opdateringer til PS3 -systemet Brug af skærmtastaturet Forældrekontrol Udskiftning af harddisken Sikkerhedskopiering af data...36 Fjernelse af harddisken Udskiftning af harddisken...38 Geninstallering af systemsoftwaren...39 Gendannelse af data fra sikkerhedskopi...40 Gendannelse af PS3 -systemet Forholdsregler ved bortskaffelse af PS3 -systemet Før du anmoder om hjælp Specifikationer GARANTI Ophavsret og varemærker

5 Forholdsregler Sikkerhed Dette produkt er udviklet med størst muligt hensyn til sikkerhed. Imidlertid indebærer alle elektriske enheder, hvis de bruges forkert, en potentiel risiko for at forårsage brand, elektrisk stød eller personskade. Følg nedenstående retningslinjer for at sikre brug uden uheld: Følg alle advarsler, forholdsregler og instrukser. Kontrollér jævnligt netledningen for skader, og undersøg, om der er støv omkring strømstikket eller stikkontakten. Hvis apparatet fungerer unormalt, frembringer usædvanlige lyde, eller lugter eller bliver for varmt at røre ved, skal du straks indstille al brug og tage ledningen ud af stikkontakten. Kontakt det relevante PlayStation -kundeservicenummer, som findes i alle PlayStation 3-softwaremanualer. Brug og håndtering Brug systemet i et godt oplyst område, og hold sikker afstand til tv-skærmen. Undgå længere tids brug af PS3 -systemet. Hold 15 minutters pause ved hver times spil. Lad være med at spille, hvis du er træt eller har behov for søvn. Afbryd straks brugen af systemet, hvis du bliver træt eller oplever ubehag eller smerte i dine hænder eller arme, mens du betjener den trådløse controller. Søg læge, hvis symptomerne fortsætter. Afbryd straks brugen af systemet, hvis du oplever ét af nedenstående helbredsproblemer. Søg læge, hvis symptomerne fortsætter. Svimmelhed, kvalme, udmattelse eller symptomer, der minder om transportsyge Ubehag eller smerter i kroppen, fx øjne, ører, hænder eller arme Opbevar systemet og tilbehør, deriblandt kabelspænder, utilgængeligt for mindre børn. Undlad at tilslutte andre kabler end et USB-kabel, når systemet er tændt (power-indikatoren lyser grønt). Undgå at røre ved systemet, de tilsluttede ledninger eller eventuelt tilbehør i tordenvejr. Undgå at bruge systemet eller tilbehøret i nærheden af vand. Undgå, at der trænger væske eller andre fremmedlegemer ind i systemet eller tilbehøret. Undgå at berøre tilslutningerne til systemet eller tilbehøret. Undgå at udsætte systemet eller tilbehøret for støv, røg eller damp. Undgå desuden at anbringe systemet på steder, hvor det udsættes for meget støv eller tobaksrøg. Støv eller tobaksrøg aflejres på de indre komponenter (fx linsen) og kan medføre, at systemet ophører med at fungere. Undgå at udsætte systemet eller tilbehøret for høje temperaturer, høj luftfugtighed eller direkte sollys. Undgå at anbringe systemet eller tilbehøret på overflader, der står skævt, er ustabile eller udsættes for vibrationer. Undgå at anbringe systemet på andre måder end i lodret eller vandret position. Når du anbringer systemet i lodret position, skal du bruge den lodrette stander (sælges separat) til denne model af systemet. Undgå desuden at ændre placeringen af systemet, mens det er tændt. Pas på, når du flytter systemet. Sørg for, at du holder godt fast, da det kan blive beskadiget, hvis du taber det. Undgå at flytte eller ændre placeringen af systemet, når der er indsat en disk. Vibrationen kan bevirke, at disken eller systemet ridses. Undgå at slukke for systemet, mens der gemmes data på eller indlæses data fra harddisken. Undgå at stå på eller anbringe genstande på systemet eller at stable systemet sammen med andre enheder. Undgå at anbringe systemet eller det tilsluttede tilbehør på gulvet eller steder, hvor det kan medføre, at nogen snubler eller falder over det. Undgå nærkontakt med systemet eller luften fra systemets ventilatoråbninger i længere tid ad gangen, når det er i brug. Længerevarende kontakt under disse forhold kan medføre lavtemperaturforbrændinger. DK Forholdsregler 5

6 Forholdsregler 6 Undgå, at der vises et stillbillede på tv-skærmen i længere tid ad gangen, når systemet tilsluttes til et plasma- eller projektions*-tv, da dette permanent kan efterlade et svagt billede på skærmen. * Bortset fra LCD-skærme Forældre opfordres til at holde øje med børn, der spiller onlinespil, så brugen af internettet foregår sikkert og ansvarsbevidst. Læs mere på Bemærkninger om sikkerhed ved brug af trådløs DUALSHOCK 3-controller* Du må ikke benytte vibrationsfunktionen, hvis du har lidelser eller skader i knogler, led eller muskler i dine hænder eller arme. Hvis du har lidelser eller skader, må du ikke spille titler, der benytter den trådløse DUALSHOCK 3- controller, medmindre du har indstillet vibrationsfunktionen til [Fra]. Når du anvender den bevægelsesfølsomme funktion i din trådløse controller, skal du være opmærksom på følgende. Hvis controlleren rammer en person eller en genstand, kan det medføre utilsigtede skader. Sørg for, at du har tilstrækkelig plads at bevæge dig rundt på, før du anvender den bevægelsesfølsomme funktion. Hold godt fast i den trådløse DUALSHOCK 3-controller for at forhindre, at du mister grebet om den og forårsager skade. Hvis du anvender den trådløse DUALSHOCK 3-controller sammen med et USB-kabel, skal du sikre dig, at kablet ikke kan ramme personer eller genstande, og du må ikke trække det ud af PS3 -systemet, mens du spiller. * Disse bemærkninger gælder også for andre controllere. Ventilationsåbninger Ventilationsåbningerne må ikke blokeres. Følg nedenstående retningslinjer for at sikre en god ventilation: Anbring systemet mindst 10 cm ud fra væggen. Systemet må ikke anbringes på et tæppe eller et underlag med lange fibre. Systemet må ikke anbringes på trange steder. Undgå at dække systemet med tøj. Undgå, at der samler sig støv ved ventilationsåbningerne. Brug af netledningen Kontrollér jævnligt netledningen, så den er sikker at bruge. Stop straks brugen af den, hvis den er beskadiget, og kontakt det relevante PlayStation kundeservicenummer, som findes i alle PlayStation 3-softwaremanualer. Undlad at bruge andre netledninger end den medfølgende netledning. Ledningen må ikke modificeres. Undlad at røre ved netledningens stik med våde hænder. Undlad at træde på netledningen eller trykke den sammen, især ved stikkene, forlængeren og stedet, hvor ledningen går ud fra systemet. Undlad at placere tunge ting på ledningen. Undlad at placere netledningen i nærheden af varmeapparater, og undgå, at ledningen udsættes for varme. Undgå, at der samler sig støv eller fremmedlegemer omkring AC IN-udgangen. Før du tilslutter eller indsætter netledningen, skal du kontrollere, at der ikke er støv eller fremmedlegemer ved strømstikket, ledningens tilslutningsende eller AC IN-udgangen bag på systemet. Hvis stikket eller udgangen bliver snavset, skal du tørre dem af med en tør klud, før de tilsluttes. Tag netledningen ud af stikkontakten, før du rengør den eller flytter systemet, eller hvis systemet ikke skal bruges i længere tid. Tag fat i stikket på netledningen, og træk det lige ud af stikkontakten, når netledningen fjernes. Undgå at trække i ledningen eller at trække stikket skævt ud. Netledningen må ikke tilsluttes en spændingstransformator eller vekselretter. Hvis netledningen tilsluttes til en spændingstransformator til udenlandsrejser eller en vekselretter til brug i en bil, kan der dannes varme i systemet, som kan forårsage forbrændinger eller funktionsfejl.

7 Systemet eller tilbehøret må aldrig skilles ad eller ændres Brug PS3 -systemet og tilbehøret i overensstemmelse med instruktionerne i produktdokumentationen. Der gives ikke autorisation til analyse eller ændring af systemet eller analyse og brug af kredsløbskonfigurationerne. Hvis systemet ændres uden autorisation, bortfalder garantien. Der er ingen komponenter i PS3 -systemet, der kan serviceres af brugeren (den medfølgende harddisk kan fjernes, men ikke skilles ad eller modificeres). Der er desuden risiko for at blive udsat for laserstråling samt elektrisk stød. Netværk Der kræves en bredbåndsinternetforbindelse ved netværkstilslutning. Brugeren er ansvarlig for betaling af internetservicegebyr. Se oplysningerne i tjenesteaftalen, eller kontakt din internetudbyder for at få yderligere oplysninger. Brug kun et Ethernet-kabel, der er kompatibelt med 10BASE T-, 100BASE TX- eller 1000BASE T-netværk. Undgå brug af almindelige telefonledninger eller kabler af andre typer end dem, der er nævnt her. Brug af en forkert type ledning eller kabel kan medføre en kraftigere elektrisk strøm end nødvendigt i LAN-stikket, hvilket kan forårsage varmeudvikling, brand eller funktionsfejl. Trådløs netværksfunktion 2,4 GHz-frekvensområdet for radiobølger, der bruges af den trådløse netværksfunktion, er et frekvensområde, der deles af forskellige enheder. Dette produkt er udviklet med henblik på at minimere påvirkningen af andre enheder, der benytter det samme frekvensområde. I nogle tilfælde kan interferens fra andre enheder imidlertid reducere forbindelseshastigheden, forkorte signalets rækkevidde eller medføre, at forbindelsen uventet afbrydes. Når PS3 -systemets skanningsfunktion anvendes til at vælge et trådløst LAN-adgangspunkt, vises der muligvis adgangspunkter, der ikke er beregnet til offentlig brug. Opret kun forbindelse til adgangspunkter, som du har lov til at bruge, eller som er tilgængelige via et offentligt trådløst LAN-netværk eller en hotspot-tjeneste. Kondensdannelse Hvis systemet eller disken bringes direkte fra et koldt sted til et varmt, kan der dannes kondens på linsen i systemet eller på disken. Sker dette, fungerer systemet muligvis ikke korrekt. Er det tilfældet, skal du fjerne disken, slukke for systemet og trække ledningen ud. Indsæt ikke disken igen, før kondensen er fordampet (dette kan tage flere timer). Kontakt det relevante PlayStation kundeservicenummer, som findes i alle PlayStation 3-softwaremanualer. Rengøring Fjern netledningen fra stikkontakten af sikkerhedshensyn, før systemet eller det tilsluttede tilbehør rengøres. Ydre overflader (systemets plastikhus og den trådløse controller) Følg instruktionerne nedenfor for at undgå, at produktets overflader forringes eller misfarves. Aftør med en blød, tør klud. Undgå brug af insektmidler eller andre brændbare stoffer. Undgå at anbringe ting af gummi eller vinyl på produktets overflader i længere tid af gangen. Undgå brug af opløsningsmidler eller andre kemikalier. Undgå at aftørre med en kemikaliebehandlet klud. DK Forholdsregler 7

8 Forholdsregler Ventilationsåbninger Når der samler sig støv i systemets ventilationsåbninger, skal det fjernes med en støvsuger på lav kraft. Stik Undgå at bruge systemet, hvis stikkene til systemet eller netledningen ikke er rengjort. Hvis stikkene bruges, når de er snavsede, kan den elektriske strøm blive afbrudt. Fjern snavs med en tør klud. Rengøringsmetode Rengør diskene med en blød klud, og aftør dem forsigtigt fra midten og udad. Undgå brug af opløsningsmidler, pladerens, antistatisk spray eller andre kemikalier, da disse kan ødelægge diskene. Diske Bemærkning om kompatibilitet Nogle medier kan have regionale eller territoriale begrænsninger og fungerer muligvis ikke på dit system. Se emballagen til mediet for at få yderligere oplysninger. Håndtering Undgå at berøre diskoverfladen ved håndtering af disken. Hold den i kanten. Undgå at påklistre papir eller tape på diske eller at skrive på dem. Fingeraftryk, støv, snavs eller ridser på disken kan forvrænge billedet eller forringe lydkvaliteten. Håndtér altid diskene forsigtigt, og kontrollér, at de er rene før brug. Opbevaring Undgå at udsætte diskene for høje temperaturer, høj luftfugtighed eller direkte sollys. Opbevar diskene i kassetterne, når de ikke skal bruges i længere tid. Hvis løse diske stables eller ligger skævt, kan de slå sig. 8

9 DK Forholdsregler 9

10 Onlineoplysninger om PS3 -systemet Denne instruktionsvejledning indeholder grundlæggende oplysninger om, hvordan man sætter PS3 -systemet op og betjener det, samt advarsler og forholdsregler vedrørende sikker og korrekt brug af systemet. Du kan også finde følgende oplysninger på internettet. Onlinebrugervejledning på: eu.playstation.com/manuals Denne vejledning indeholder detaljerede oplysninger om brugen af PS3 -systemet. Opdateringer af systemsoftware på: Denne side indeholder detaljerede oplysninger om opdateringer af systemsoftwaren. Officiel PlayStation 3-side Den officielle webside for PlayStation 3-produkter indeholder de nyeste oplysninger om softwaretitler og hardwaretilbehør. Support på: Den officielle webside for PlayStation 3-produktsupport indeholder de seneste spørgsmål og svar vedrørende dit produkt. Venner Chat og udveksling af meddelelser PlayStation Network Brug af PlayStation Network-tjenester Netværk Tilslutning til internettet Spil Sådan spiller du spil Video Afspilning af video Kontrollér, at alle nedenstående dele er til stede. Kontakt det relevante PlayStation -kundeservicenummer, som findes i alle PlayStation 3- softwaremanualer, hvis der mangler dele. PlayStation 3-system Tryksager Trådløs DUALSHOCK 3-controller Euro-AV-stik Netledning AV-kabel USB-kabel Musik Afspilning af musik Foto Visning af billeder Indstillinger 10 Oplysningerne i dette dokument om systemfunktionalitet og billeder kan variere i forhold til dit PS3 -system afhængigt af den benyttede systemsoftware-version. Justering af PS3 -systemindstillinger Brugere Valg af brugere, der kan logge på PS3 -systemet

11 Kategori XMB -menuen (XrossMediaBar) PS3 -systemet har en brugergrænseflade, der kaldes XMB (XrossMediaBar). 1 Vælg en kategori med - eller -tasten. Menupunkt 2 3 Vælg et menupunkt med - eller -tasten. Tryk på -tasten for at bekræfte det valgte menupunkt. DK Retningstaster: Bruges til valg af kategorier/menupunkter på skærmen -tast: Åbner menuen Indstillinger/kontrolpanel PS-tast: Viser XMB -menuen Tænder/slukker for systemet Hvis du vælger et ikon og trykker på -tasten, bliver menuen Indstillinger vist. Hvis du trykker på -tasten under afspilning af indhold, bliver kontrolpanelet vist. -tast: Bekræfter det valgte menupunkt -tast: Annullerer en handling Ikoner Menuen Indstillinger Kontrolpanel 11

12 Komponentnavne Systemets forside / bagside Trådløs DUALSHOCK 3-controller Port-indikatorer USB-udgang Diskslot L2-tast L1-tast R2-tast R1-tast WLAN-indikator Harddiskadgangsindikator USB-udgange Power-knap Eject-knap Retningstaster -tast -tast -tast -tast LAN-udgang HDMI OUT-udgang Venstre pind/ L3-tast* SELECT-tast * L3- og R3-tasterne fungerer, når pindene trykkes ned. Højre pind/ R3-tast* START-tast PS-tast 12 Forsigtig! Ventilationsåbning AC IN-udgang AV MULTI OUT-udgang DIGITAL OUT (OPTICAL)- udgang Undgå at bruge systemet i et lukket skab eller andre steder, hvor der kan ske varmeudvikling. Sker dette, kan systemet blive overophedet og medføre brand, personskade eller funktionsfejl. Hvis systemets interne temperatur bliver for høj, blinker power-indikatoren skiftevis rødt og grønt. Sluk for systemet, hvis dette sker ( side 21), og lad det stå et stykke tid uden at bruge det. Når systemet er kølet ned, kan du flytte det til et sted med god ventilation og bruge det igen. Bemærk! Undgå at anbringe systemet på steder, hvor det udsættes for meget støv eller tobaksrøg. Støv eller tobaksrøg aflejres på de indre komponenter (fx linsen) og kan medføre, at systemet ophører med at fungere. Undlad at flytte på systemet, mens power-indikatoren lyser eller blinker grønt. Vibrationerne fra bevægelse af systemet kan forårsage tab eller beskadigelse af data, eller skade på systemet. Tip! Hvis du anbringer systemet i lodret position, skal du bruge den lodrette stander (sælges separat) til denne model af systemet.

13 Sådan kommer du i gang Tilslutningsmetoder Tilslut dit system til et tv Du kan tilslutte dit system til et tv via følgende metoder. HDMI OUT-udgang AV MULTI OUT-udgang Video-output i standardopløsning (SD) AV MULTI OUT-udgang AV-kabel Video-output i høj opløsning (HD) component-video AV MULTI OUT-udgang Component AV-kabel (sælges separat) Euro-AV Connector COMPONENT VIDEO IN AUDIO IN Y PB/CB PR/CR L R Tv Tv DK Sådan kommer du i gang Video-output i høj opløsning (HD) HDMI TM Hvis billedet ikke bliver vist på skærmen Hvis du skifter kabeltypen, systemet er tilsluttet med, vises billedet muligvis ikke. Sker dette, skal du slukke for systemet og tænde for det igen, mens du holder power-knappen på forsiden af systemet nede i mindst fem sekunder (indtil der høres to bip). Indstillingen for video-output vil blive nulstillet, og billedet vil derefter blive vist i standardopløsning (SD). Tip! HDMI OUTudgang HDMI-kabel (sælges separat) Hvis du vil have yderligere oplysninger om kabeltyper til video-output og understøttede videotilstande, skal du gå til Video-output på PS3 -systemet ( side 16) og Kabeltyper til video-output ( side 17). Du kan tilslutte lydenheder, der understøtter digital lyd, såsom en AV-receiver til en hjemmebiograf. Se Tilslut digitale lydenheder ( side 20). Tv 13

14 Sådan kommer du i gang Tilslut et Ethernet-kabel (sælges separat) Tilslut systemet til internettet med et Ethernet-kabel. LAN-udgang AC IN-udgang Tip! Du kan tilslutte systemet til internettet uden at bruge et Ethernet-kabel ved at bruge en trådløs netværksforbindelse. Se Justering af netværksindstillinger ( side 28) for at få yderligere oplysninger. Forsigtig! Du må ikke tilslutte en almindelig telefonledning eller andre typer ledninger eller kabler, der ikke er kompatible med systemet, direkte til LAN-stikket på systemet, da dette kan medføre varmeudvikling, brand eller funktionsfejl. Tilslut netledningen Når du har tilsluttet netledningen til stikkontakten, vil power-indikatoren på PS3 systemet lyse rødt ( side 21). I nogle områder og lande bruges der muligvis en anden stiktype end den, der er vist på billedet. Forsigtig! Netledningen til systemet må ikke tilsluttes til en stikkontakt, før alle øvrige tilslutninger er foretaget. 14

15 Udfør første opsætning af systemsoftwaren. 5 Udfør den første opsætning. Udfør første opsætning, når du har tændt for systemet. 1 Tænd for tv et, og skift derefter dets video-input, så det svarer til det input-stik, PS3 -systemet bruger. 2 Tryk på power-knappen. Power-indikatoren skifter til grøn, og billedet bliver vist på tv-skærmen. Power-indikator Power-knap 3 Tilslut den trådløse controller til systemet ved hjælp af et USB-kabel. 4 Tryk på PS-tasten på controlleren. Systemet finder den trådløse controller. Når controlleren er fundet, vises skærmbilledet til første opsætning. Følg instruktionerne på skærmen for at angive indstillinger for systemsprog, tidszone og klokkeslæt samt brugernavn. Skærmen til indstilling af internetforbindelsen vil nu blive vist. Hvis du opretter forbindelse ved hjælp af et Ethernet-kabel, udføres de nødvendige indstillinger automatisk, hvis du følger instruktionerne på skærmen. Hvis du opretter forbindelse over et trådløst LAN, skal du følge instruktionerne i Justering af netværksindstillinger ( side 29) for at opsætte forbindelsen. Når alle indstillinger er angivet, vil XMB -menuen ( side 11) blive vist på tv-skærmen. DK Sådan kommer du i gang Tip! Når du tilslutter systemet til tv et med et HDMI-kabel, bliver der vist en menu til justering af billedopløsningen under den første opsætning. Hvis du vælger [Ja] i menuen, og derefter trykker på -tasten, vil den optimale opløsning automatisk blive valgt. Se Brug af skærmtastaturet for at få yderligere oplysninger om indtastning af tekst. ( side 34). Indstillinger, der er angivet under den første opsætning, kan ændres under (Indstillinger) eller (Brugere). Se onlinebrugervejledningen for at få yderligere oplysninger (adgang via: eu.playstation.com/manuals). 15

16 Sådan kommer du i gang Video-output på PS3 -systemet PS3 -systemet kan udsende signaler i to opløsninger: HD og SD. Se brugervejledningen til tv et for at få oplysninger om, hvilken videotilstand der understøttes. HD (høj opløsning) SD (standardopløsning) Videotilstand * p 1080i 720p 576p 576i * 2 Sideforhold 16:9 16:9 16:9 * 1 Dette tal angiver antallet af skanningslinjer. Bemærk, at i står for interlace, og p står for progressive. Hvis du bruger progressive, får du video i høj kvalitet med et minimum af flimren. * 2 Videoudgangsindstillingen på systemet vises som [Standard (PAL)]. 16:9 4:3 16:9 4:3 Skærmbilleder, der viser forskellen i opløsning HD-skærmbillede SD-skærmbillede 16

17 Kabeltyper til video-output Opløsningen på tv et afhænger af de aktuelle udgange på tv et og kabeltypen. Vælg et kabel, der passer til det aktuelle tv. Kabeltype Udgang på tv et Understøttede videotilstande*¹ HDMI-kabel*² (sælges separat) HDMI IN-udgang 1080p / 1080i / 720p / 576p DK Component AV-kabel (sælges separat) S VIDEO-kabel (sælges separat) AV-kabel (medfølger) Component VIDEO IN-udgang S VIDEO IN-udgang VIDEO IN-udgang (composite) COMPONENT VIDEO IN AUDIO IN Y PB/CB PR/CR L R S VIDEO L-AUDIO-R VIDEO L-AUDIO-R 1080p / 1080i / 720p / 576p / 576i* 3 576i* 3 576i* 3 Sådan kommer du i gang AV-kabel (medfølger) Euro-AV-stik (medfølger) Euro-AV-udgang (scart) 576i* 3 * 1 Afhængigt af typen af tv eller det indhold, der afspilles, understøttes visse videotilstande muligvis ikke. * 2 Tilslut systemet til tv et ved hjælp af et HDMI-kabel (sælges separat). Et HDMI-kabel kan udsende både video og audio, og gør det muligt at afspille video og lyd i høj kvalitet uden tab af billedkvalitet. * 3 Videoudgangsindstillingen på systemet vises som [Standard (PAL)]. 17

18 Sådan kommer du i gang Justering af indstillinger for video-output Afhængig af den anvendte udgang og kabeltypen kan det være nødvendigt at justere PS3 -systemets indstillinger for video-output for at få vist billedet i HD-opløsning på tv-skærmen ( side 16). Hvis der ikke bliver vist et billede på tv-skærmen, skal du gøre følgende: 3 Bekræft skærmbilledet, og tryk på -tasten. Hvis du skiftede udgang under trin 2, bliver der vist et skærmbillede, som beder om bekræftelse af ændringen. 4 Bekræft indstillingerne, vælg [Ja], og tryk på -tasten. Hvis du skiftede udgang under trin 2, bliver der vist et skærmbillede, som beder dig om bekræftelse af ændringen. Skift tv ets udgang, så den passer til udgangen, der er tilsluttet til systemet. Sluk for systemet, og tænd for det igen, mens du holder power-knappen nede i mindst fem sekunder (indtil systemet bipper to gange). Indstillingen for video-output vil blive nulstillet, og billedet bliver herefter vist i standardopløsning (SD). 1 Vælg (Indstillinger) (Skærmindstillinger) [Video Output Indstillinger], og tryk på -tasten. 2 Vælg den aktuelle udgang på tv et ( side 17), og tryk på -tasten. 5 Vælg de opløsninger, der understøttes af tv et, og tryk på -tasten. Opløsningen på tv et afhænger af de aktuelle udgange og kabeltypen ( side 17). Den højeste opløsning, der er valgt, anvendes til video-output. Afhængigt af, hvilken udgang der er valgt under trin 2, bliver dette skærmbillede muligvis ikke vist. Hvis du vælger [HDMI], kan du vælge mellem [Automatisk] eller [Brugerdefineret] på det følgende skærmbillede. I de fleste tilfælde skal du vælge [Automatisk], så video output-indstillingen udføres automatisk. 18 Hvis du vælger [AV MULTI / SCART], skal du vælge type af udgangssignal på det næste skærmbillede. I de fleste tilfælde skal du vælge [Y Pb/Cb Pr/Cr].

19 6 Bekræft indstillingerne, vælg [Ja], og tryk derefter på -tasten. Afhængigt af, hvilken udgang der er valgt under trin 2, og hvilken opløsning der er valgt under trin 5, bliver dette skærmbillede muligvis ikke vist. 9 Justér audio output-indstillinger. Justér nu indstillingerne, så de passer til det anvendte tv eller den anvendte lydenhed. DK 7 Vælg type af tv, og tryk på -tasten. Hvis du har valgt [Standard (PAL)] eller [576p] under trin 5, bliver der vist en menu for tv-skærmstørrelse. Justér indstillingerne, så de passer til det aktuelle tv. Hvis du har valgt [720p] eller en højere opløsning under trin 5, bliver typen af tv automatisk indstillet til 16:9, og menuen for tv-skærmstørrelse bliver ikke vist. 8 Bekræft indstillingerne, og tryk derefter på -tasten. Video Output Indstillingerne gemmes i systemet. Hvis du vælger [HDMI], kan du vælge mellem [Automatisk] eller [Manuel] på det følgende skærmbillede. I de fleste tilfælde skal du vælge [Automatisk]. Hvis du vælger andre kabler end HDMI til lydudgang fra tv et, skal du vælge [Audio Input Connector / SCART / AV MULTI]. Hvis du bruger et optisk kabel som lydudgang, skal du vælge [Digital Out (Optical)], og vælge output-formatet på det følgende skærmbillede. 10 Bekræft indstillingerne, og tryk derefter på -tasten. Tip! Audio output-indstillingerne bliver gemt i systemet. Du kan justere Audio output-indstillinger under (Indstillinger) - (Lydindstillinger) [Audio Output-indstillinger]. Sådan kommer du i gang 19

20 Sådan kommer du i gang Tilslut digitale lydenheder Du kan tilslutte lydenheder, der understøtter digital lydafspilning, fx en AV-receiver, til en hjemmebiograf. Eksempler på tilslutning af lydenheder En lydenhed kan tilsluttes til PS3 -systemet med et HDMI-kabel eller et optisk digitalt kabel. Lydudgang på PS3 -systemet Antallet af understøttede kanaler kan variere afhængigt af den udgang, der bruges. HDMI-kabel Optisk digitalt kabel PS3 -systemets udgange Kanaler, der kan bruges til output 2 Ch. 5.1 Ch. 7.1 Ch. AV MULTI OUT-udgang DIGITAL OUT (OPTICAL)-udgang HDMI OUT-udgang HDMI-kabel (sælges separat) Optisk digitalt kabel til lyd (sælges separat) Tip! Gå til (Indstillinger) (Lydindstillinger) [Audio output-indstillinger], når du tilslutter en digital lydenhed til systemet, og justér indstillingerne for lydenheden efter behov. For samtidig lydudgang fra flere udgange skal du gå til (Indstillinger) (Lydindstillinger) [Audio Multi-Output] og angive indstillingen til [Til]. Systemet kan afspille både lyd og billede via et HDMI-kabel. Hvis både tv et og lydenheden har HDMI-udgange, kan du sende tv-billedet til tv et gennem en tilsluttet lydenhed. Hvis der er tilsluttet en enhed til PS3 -systemet via et HDMI-kabel, må du ikke slukke for enheden, mens systemet er tændt (power-indikatoren lyser grønt). I modsat fald kan dette medføre, at lyden forvrænges eller på anden måde lyder unormalt. Digital lydenhed HDMI-kabel (sælges separat) Anvendt kabel til video-output på tv ( side 17) Tv Tv 20

Instruktionsvejledning

Instruktionsvejledning DK Instruktionsvejledning Læs alle produktdokumentationer, og opbevar dem til fremtidig reference, før du går i gang med at anvende dette produkt. CECH-3004AB ADVARSEL Undlad at åbne kabinettet, da det

Læs mere

Hurtig reference 7009518

Hurtig reference 7009518 Hurtig reference 7009518 Om PS3 -systemdokumentationen PS3 -systemdokumentationen indeholder følgende: Sikkerhed og support Læs dette dokument grundigt, før du bruger produktet. Det indeholder sikkerhedsoplysninger,

Læs mere

Velkommen til PlayStations verden. Kom i gang med din PS4 med denne hurtige startguide. Hurtig startguide. Dansk CUH-1004A

Velkommen til PlayStations verden. Kom i gang med din PS4 med denne hurtige startguide. Hurtig startguide. Dansk CUH-1004A Velkommen til PlayStations verden Kom i gang med din PS4 med denne hurtige startguide. Hurtig startguide Dansk CUH-1004A Kom godt i gang Tilslut til dit tv. Følg trin til nedenfor for at tilslutte dit

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning Flerkanals-AV-receiver STR-DN1020 Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning 1 Opsætning af højttalerne 2 Tilslutning af tv og andre enheder 3 Andre tilslutninger 4 Valg af højttalere

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Brugervejledning PSP-1004 K

Brugervejledning PSP-1004 K TM DK Brugervejledning PSP-1004 K 7008230 ADVARSLER For at undgå elektrisk stød må kabinettet ikke åbnes. Reparation må kun foretages af kvalificerede personer. Dette produkt er beregnet til børn over

Læs mere

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 HD 2850-ST Kom hurtigt i gang med din HD Entertain Mini Endnu bedre tv 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 resolution 2850 manual 1 Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet,

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Brugervejledning Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Gør dig fortrolig med din router... 4 Klargøring af routeren... 6 Tilkobling til internettet... 7 Sådan får du adgang

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Download appen Hent izettle-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Opret en izettle-konto Du kan oprette en konto i appen eller på izettle.com. Opsæt din butik Tilføj dine

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning

Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning Teknisk support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på

Læs mere

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Indhold 1. 1. Windows 8 installationsproces 2. Systemkrav 3. Forberedelser 2. 3. 4. 5. Ren 6. 1. Personlige indstillinger 2. Trådløst 3. Brugerdefinerede

Læs mere

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN.

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN. Hurtig start NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider Model PR2000 NETGEAR Reset Internet/LAN LAN USB WiFi Internet Power USB Sådan kommer du i gang Tak for dit køb af NETGEAR Trek N300-rejserouter

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT Indhold DUNE HD TV-102 modtagerboks Strømforsyning HDMI-kabel AV-kabel (anvendes, hvis dit TV ikke har HDMI men kun scart-indgang) IR-øje (anvendes, hvis fjernbetjeningen ikke kan se boksen) Fjernbetjening

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation... 8 Hentning af TV portal...12

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2 Nokia Bluetooth-headset BH-104 2 1 4 5 6 3 7 8 11 12 9 10 9213525/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-104 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

N300 WiFi-router (N300R)

N300 WiFi-router (N300R) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning N300 WiFi-router (N300R) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Oplysningerne

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning. Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde

Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning. Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde 2011 NETGEAR, Inc.Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne publikation må reproduceres,

Læs mere

Betjeningsvejledning SCPH-79004. Læs denne brugsvejledning omhyggeligt, før du anvender dette produkt, og opbevar den til senere brug.

Betjeningsvejledning SCPH-79004. Læs denne brugsvejledning omhyggeligt, før du anvender dette produkt, og opbevar den til senere brug. DK Betjeningsvejledning SCPH-79004 Læs denne brugsvejledning omhyggeligt, før du anvender dette produkt, og opbevar den til senere brug. ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød,

Læs mere

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Konsulter altid din læge, inden

Læs mere

Start her BlackBerry Curve 9300 Series

Start her BlackBerry Curve 9300 Series Velkommen til BlackBerry! Lær din nye BlackBerry Curve -smartphone at kende. Udforsk enhedens taster 2010 Research In Motion Limited. Alle rettigheder forbeholdes. BlackBerry, RIM, Research In Motion,

Læs mere

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Symboler Bemærk Vigtig information eller råd. Kan forhindre ulemper. Tip Tidsbesparende tips eller råd forhindrer ulemper.

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder:

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Fitbit Aria Wi-Fi Smart Scale 4 AA batterier, der allerede er installeret Aria Quick Start Guide Sådan kommer du i gang Din Aria skala leveres

Læs mere

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. Informationen

Læs mere

JABRA SPORT Pulse wireless

JABRA SPORT Pulse wireless JABRA SPORT Pulse wireless Brugermanual jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

JABRA SPORT COACH WIRELESS

JABRA SPORT COACH WIRELESS JABRA SPORT COACH WIRELESS Brugervejledning jabra.com/sportcoachwireless 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Hurtig start. N300 WiFi Range-udvider Model EX2700

Hurtig start. N300 WiFi Range-udvider Model EX2700 Hurtig start N300 WiFi Range-udvider Model EX2700 Sådan kommer du i gang Netgear WiFi Range-udvideren øger WiFi-netværkets rækkevidde ved at forstærke det eksisterende WiFi-signal og forbedre den generelle

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

BIPAC 6600. Kombineret firewall og router til bredbånd. Kom hurtigt i gang

BIPAC 6600. Kombineret firewall og router til bredbånd. Kom hurtigt i gang BIPAC 6600 Kombineret firewall og router til bredbånd Kom hurtigt i gang Billion BIPAC 6600 Bredbånd Firewall Router Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration og

Læs mere

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik MM030 Sweex-videograbber med USB-stik Tak, fordi du har købt dette Sweex-produkt. Her hos Sweex bestræber vi os altid på at udvikle pålidelige, funktionelle, driftsikre og brugervenlige produkter af høj

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning 9203661 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-96W overholder de væsentlige

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl220g

Installationsvejledning til Mobile iwl220g Installationsvejledning til Mobile iwl220g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0127 1. Indledning Før

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01 Startpakke-1 Dansk manual start-dansk-2015-v04 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. brænder Batteri USB oplader Vægoplader 1 x væskebeholder m. brænder 1 x batterier 1 x mundstykker 1

Læs mere

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op.

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com DENVER SC-1 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

Åbning af porte og UPnP

Åbning af porte og UPnP Åbning af porte og UPnP Denne guide har til formål at hjælpe dig med at åbne for porte i din router og/eller aktivere UPnP. Det kan være nødvendigt at åbne porte i ens router hvis man for eksempel anvender

Læs mere

[Varenr. 131-01] Rev. 22.05.06. Sandberg Wireless G54 Access Point

[Varenr. 131-01] Rev. 22.05.06. Sandberg Wireless G54 Access Point [Varenr. 131-01] Rev. 22.05.06 Sandberg Wireless G54 Access Point 1 Introduktion Sandberg Wireless G54 Access Point fungerer som fordelingspunktet i et trådløst netværk og giver dig derved mulighed for

Læs mere

Copyright 2014 Seiko Epson Corporation. All rights reserved. Referenceguide

Copyright 2014 Seiko Epson Corporation. All rights reserved. Referenceguide Copyright 2014 Seiko Epson Corporation. All rights reserved. Referenceguide Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Om Referenceguiden.................................................... 5 Liste over apps............................................................

Læs mere

Installationsvejledning til WN1000RP WiFi-booster til mobilenheder

Installationsvejledning til WN1000RP WiFi-booster til mobilenheder Installationsvejledning til WN1000RP WiFi-booster til mobilenheder Indhold Sådan kommer du i gang................................. 3 Mød din WiFi-booster................................... 4 Frontpanel

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Læs dette dokument, før du installerer Mac OS X. Det indeholder vigtige oplysninger om installering af Mac OS X. Systemkrav Når du skal

Læs mere

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual WOOFit HEADPHONE Brugermanual 1 Tak! Tak fordi du valgte WOOFit Headphone med Bluetooth og Active Noice Cancellation fra SACKit. Vi beder dig læse hele denne brugermanual grundigt, før du tager WOOFit

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere