Forsøgsopstilling for analyse af affaldsstrømme. ScanLab

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsøgsopstilling for analyse af affaldsstrømme. ScanLab"

Transkript

1 Forsøgsopstilling for analyse af affaldsstrømme

2 Teknologisk Institut Titel: Udarbejdet for: INNOSORT Udarbejdet af: Teknologisk Institut Forskerparken 10F 5230 Odense Robotteknologi September 2014 Forfatter: Mikkel Viager ISBN-nummer: INNOSORT gennemføres med støtte fra Uddannelses- og Forskningsministeriet

3 Teknologisk Institut Indholdsfortegnelse 1. Introduktion Formål Anvendelse Forsøgsopstillingen Teknologier i Dual CCD NIR+RBG stereo vision Termografisk kamera Laser-baseret scanner og opmåler DTI VisionBox Transportabelt Formidlingsaktiviteter Konklusion...15 Bilag

4 Teknologisk Institut Resumé Igennem de første 24 måneder af INNOSORT har der været fokus på opbygning af en forsøgsopstilling for forskning og udvikling inden for ny og optimeret anvendelse af vision i multisensorsystemer;. Som oplagt facilitet for sideløbende forskningsopgaver relateret til INNOSORT, har potentiale som omdrejningspunkt for løsning af en lang række af de udfordringer og problemstillinger der behandles i INNOSORT. Konstruktionen af, samt udstyring med en bred vifte af avancerede sensorteknologier, er forløbet som forventet og planlagt. I takt med at nye opdagelser og konklusioner løbende er blevet opsamlet i forskningsprojekterne i INNOSORT, har det være muligt at målrette den videre udvikling af, igennem introduktion af yderligere teknologier og forberedelse af udstyret til efterfølgende forsøgsopgaver. Ved opbygning af et komplet, bestående af en stationær hovedopstilling samt en kompakt og transportabel demonstrator, er der opnået en god og tilfredsstillende platform for såvel forskning og udviklingsopgaver som formidlingsaktiviteter i INNOSORT. Denne rapport er udarbejdet for opfyldelse af milepæl MPTP4.1 i INNOSORT samarbejdsaftalen. 4

5 Teknologisk Institut 1. Introduktion INNOSORT er et konsortium, som samler teknologileverandører, forsknings- og vidensinstitutioner og aftagere af affaldssorteringsteknikker og udsorterede materialer. Alle parter brænder for at øge genanvendelsen af værdifulde materialer, bl.a. ved udvikling af ny fremtidssikret sensorbaseret sorteringsteknologi. Den teknologiske udvikling inden for relevante sensorteknologier gør det i dag muligt at kombinere forskellige sensorer i multisensorsystemer, der langt bedre end tidligere kan skelne mellem forskellige materialetyper. Disse sensorteknologier konvergerer med en meget stærk udvikling inden for robot- og automatiseringsteknologi. Der er således teknologisk grundlag for at udvikle en langt mere sofistikeret automatisk sortering, end det kendes i dag Formål Ideen til projektet udspringer af konkrete problemstillinger og efterspørgsel hos virksomheder i indsamlings-, sorterings- og afsætningsled for affald og genvundne materialer. De primære fokusområder i INNOSORT er: højværdimaterialer fra husholdninger og erhverv, som i dag ikke udnyttes optimalt, fx plast. produkter indeholdende kritiske råstoffer som 1: metaller (fx kobber og platin), 2: halvledermaterialer (fx germanium, gallium, indium), 3: sjældne jordarter (fx neodymium, der indgår i bl.a. elektriske og elektroniske produkter) produkter indeholdende sundheds- og miljøskadelige stoffer, som skal frasorteres for at opnå en acceptabel materialekvalitet. Igennem opbygning af ønskes det at skabe mulighed for at eksperimentere med anvendelse af state-of-the-art sensorteknologier inden for disse fokusområder Anvendelse Opbygning og udvikling af foregår sideløbende med andre aktiviteter i INNOSORT, og har primært til formål at tilvejebringe faciliteter for udførelse af eksperimenter i de parallelle forskningsprojekter. En stor del af målet med INNOSORT er at fremme forskning og udvikling af algoritmer og metoder der kan føre til optimeret affaldssortering. Udstyret primært med state-of-the-art billeddannende sensorer som i dag er kommercielt tilgængelige, giver mulighed for at afprøve nye forskningsteorier i praksis, og hjælper dermed til at føre forskningsresultaterne i retning af reel integration, og dermed implementerbare løsninger i industrien. 5

6 Teknologisk Institut 2. Forsøgsopstillingen består bl.a. af et industrielt transportbånd til fremføring af emner og affaldsstrømme der ønskes analyseret, som vist på Figur 2.1. Analyseområdet er delvist afskærmet, med mulighed for at variere graden af eksternt lys, for at give mulighed for eksperimenter med forstyrrelser. Over den ene ende af transportbåndet er monteret en række sensorer samt lyskilder og en varmekilde (Figur 2.2). Den indbyrdes varierende højde for placering af sensorerne skyldes at hver enkelt sensor er positioneret netop så hele transportbåndets bredde observeres. Det er muligt at udføre forsøg med de enkelte sensorer separat, eller at optage data fra flere sensorer og kombinere informationerne igennem sensor-fusion algoritmer. For at give mulighed for at opnå tilstrækkelig præcision i dataopsamlingstidspunkter, er monteret en encoder på fremføringen af transportbåndet. Denne gør det muligt at måle og holde styr på fremføringsafstande under kørsel. I første halvdel af projektperioden for INNOSORT er det valgt at fokusere på statiske tests, som skal danne grundlag for senere forsøg hvor der også skal tages forbehold for dynamiske egenskaber. Figur 2.1: Anvendelse af Kilde: Teknologisk Institut I forbindelse med de dynamiske forsøg ønskes det samtidig at introducere en robot til håndtering af fx detekterede objekter som skal fjernes fra en affaldsstrøm. Der er under opbygningen af klargjort til Figur 2.2: Primære Teknologier dette, og flere robotter har været opstillet ved transportbåndet for at have et udgangspunkt for en endelig opstilling. I 24. måned af INNOSORT er monteret en robotarm fra ABB direkte over transportbåndet, som ønskes anvendt til integration med det nuværende sensorsystem, med henblik på at teste gribeteknikker, præcision, hastighed og robusthed. Kilde: Teknologisk Institut tilbyder altså faciliteter til forsøg inden for en række interesseområder, og kan løbende tilpasses til fortsat at opfylde skiftende behov. 6

7 Teknologisk Institut 3. Teknologier i Med en bred vifte af sensortyper tilbyder forsøgsfaciliteter inden for et tilsvarende bredt udvalg af applikationsmuligheder og analyse af affaldsstrømme. Det er valgt at fokusere primært på billeddannende sensorer i, og derudfra undersøge mulighederne for at kombinere resultaterne fra disse til robust detektering af emner. I takt med at der opnås resultater i de sideløbende forskningsprojekter, er det nødvendigt at tilpasse og videreudvikle på baggrund af disse, for hele tiden at understøtte yderligere forsøg og forskning i netop de retninger der viser sig mest lovende. Følgende teknologier er monterede og anvendelige i i projektmåned 24: 3.1. Dual CCD NIR+RBG stereo vision Det første sæt af sensorer (Figur 3.1) består af to kameraer og en nyudviklet patternprojector prototype. Kameraerne er af typen jai AD-130 GE, og har multi-spektrale kapabiliteter idet hvert kamera indeholder to CCD chips til optagelse af hhv. synligt og nærinfrarødt lys. I mange tilfælde er det en væsentlig fordel at optagelser i begge spektre kan foretages fra samme synsvinkel og med fælles linse, idet efterfølgende udregninger af relativ positionering ikke er nødvendige før data kan bruges i sensor fusion sammenhæng. Figur 3.1: NIR projektor og to jai kameraer i stereo setup Kilde: jai & Teknologisk Institut Til optagelser i det synlige spektrum anvendes s normale ovenlys, og til optagelser i det nær-infrarøde spektrum anvendes en projektor prototype. For at opnå den ønskede kvalitet af afstandsmålinger fra stereo konfigurationen, kræves det at der er en høj mængde af tydelige features på de observerede emner. Dette opnås ved hjælp af projektoren. Med en kraftig nær-infrarød LED der strobes synkront med billedoptagelsen, projekteres et mønster ned over emnerne i observeringsområdet. Fokusering foretages med den påmonterede linse. 7

8 Teknologisk Institut Med dette sæt af kameraer og projektor kan således optages: i synligt spektrum med ét eller begge kameraer for stereo i nær-infrarødt spektrum med ét eller begge kameraer i nær-infrarødt spektrum med mønster-projektering for stereo Herudover kan de opsamlede data umiddelbart anvendes til sensor-fusion formål indbyrdes pga. anvendelsen af kameraer med mere end én CCD chip Termografisk kamera Én primær sensorteknologi i er det termografiske kamera (Figur 3.2). Modellen A615 fra FLIR har høj opløsning og målepræcision, med automatisk rekalibrering under anvendelse. Muligheden for at anvende kameraets fulde opløsning tillader eksperimenter med formål der kræver høj præcision, og efterfølgende kan så undersøges om forringelse af præcision, ved potentielt at anvende lavere opløsning, er acceptabel i individuelle cases. På denne måde kan det sikres at der til implementering af endelige løsninger i fremtiden anvendes netop den kameraopløsning der er påkrævet til hver enkelt opgave, og dermed forhindre spildte omkostninger på unødvendigt avancerede sensorer. Figur 3.2: Termografisk kamera og blitz varmekilde Kilde: FLIR og elinchrom Da de observerede emner, i langt de fleste tilfælde, vil være af varierende og ukendt starttemperatur, er det nødvendigt at observere relative temperaturændringer i stedet for absolutte. Til at introducere denne temperaturændring anvendes i en høj-effekt blitz påmonteret en reflektor dimensioneret således at varmen koncentreres og retningsbestemmes med formålet at dække hele transportbåndet. Da det termografiske kamera kan optage med op til 120Hz er det muligt at optage en sekvens af billeder der indeholder nok detaljer til at analysere hele opvarmningsprocessen. Med et termografisk billede af emner før og efter opvarmning med blitzen, er det muligt at se hvor meget varme hvert enkelt emner har modtaget i alt. Det har dog vist sig at forskellige emner og materialer kan have ens total varmeoptagelse, selv om spontaniteten af optagelse og evt. afgivelse af varme ikke er ens. I er det således muligt at eksperimentere med dybere analyse af både opvarmnings- og afkølingsproces. 8

9 Teknologisk Institut 3.3. Laser-baseret scanner og opmåler For at kunne eksperimentere med et bredt udvalg af emnetyper og materialer i, er det valgt at inkludere et tilsvarende bredt udvalg af sensorer, som er baseret på forskellige principper. Til opmåling af emner på et transportbånd i bevægelse, er anvendelsen af 2D laser sensorer en oplagt mulighed. Med to laser-sensorer (Figur 3.3) der tager udgangspunkt i forskellige estimeringsprincipper monteret i, kan fordele og ulemper af disse undersøges både indbyrdes og i kombination med de andre sensor-typer. Figur 3.3: Laser scanner og opmåler Kilde: SICK Den blå sensor er en SICK LMS0 laser-scanner som fungerer som en enkelt-punkt afstandsmåler hvor måleretningen ændres løbende med et roterende spejl. Den hvide Ruler E1200 er ligeledes fra SICK, men er udgaven hvor en komplet linje projekteres ned på tværs af båndet, og observeres af et kamera indbygget i samme enhed. Afstandsmålingen udføres da på baggrund af evt. deformering af linjen når objekter blokerer denne i varierende højde. Disse sensorer er primært tiltænkt anvendelse i dynamiske eksperimenter hvor emner til detektering er i bevægelse på transportbåndet, hvilket giver mulighed for at sammensætte 2D data til punktskyer af 3D data. Ved at sammenholde 3D data fra laser-baserede sensorer med 3D data fra stereo vision, kan det vurderes i hvilke tilfælde det kan være en fordel at anvende hvilken af disse sensortyper, eller hvilke fordele kan opnås ved at kombinere resultaterne. 9

10 Teknologisk Institut 3.4. DTI VisionBox I form af en industrielt godkendt højtydende computer med specialudviklet software til håndtering af avancerede vision opgaver i højvolumen produktionsmiljøer, er DTI Vision- Box et oplagt valg til at binde de mange sensorer sammen. Over en gigabit LAN forbindelse opnås forbindelse til sensorerne, og timing af optagelse styres internt i softwaren på DTI VisionBox. På Figur 3.4 kan ses eksempler på resultater af data fra tre sensortyper: et normalt farvebillede, dybde-billede med afstande fra stereo, og den termiske forskel før og efter opvarmning med blitzen (hvide områder modtog mest varme). Figur 3.4: Farvebillede (a), stereo dybdebillede (b) og varmeoptagelse (c) (a) (b) (c) Kilde: Teknologisk Institut Med disse supplerende data til at beskrive samme udsnit af emner på transportbåndet, er det muligt at anvende sensor fusion algoritmer til videre analyse. Et simpelt eksempel på anvendeligheden heraf er hvis der på farvebilledet optræder fx en flaske, som i princippet lige så godt kunne være trykt på en reklame, som at være en fysisk genstand der skal fjernes fra affaldsstrømmen af aviser. Ved Figur 3.5: Resultater efter analyse foretaget af VisionBox. hjælp af information fra dybde-billedet kan det bestemmes om emnet har form som en flaske, og fra varmeoptagelsen kan det vurderes om materialet er fx plast, metal, glas eller avispapir. På denne måde kan opnås en stor robusthed i systemet. På Figur 3.5 kan ses en visualisering af de forskellige resultater der anvendes i sensor fusion analysen (Rød: dybde, blå: farvebillede, gul: refleksion). Kilde: Teknologisk Institut 10

11 Teknologisk Institut 4. Transportabelt For at imødekomme en høj efterspørgsel på demonstration og fremvisning af i forbindelse med præsentationer af INNOSORT, er det valgt at udvikle en mindre, og dermed mere transportabel, version af. Størstedelen af de monterede sensorer bygger på de samme koncepter som anvendes i det store. Udover stereo vision, termisk kamera og blitz, er det lille udstyret med et transportbånd samt optiske sensorer og er opbygget med central styring fra en PLC-enhed som kan betjenes fra en touchscreen brugerflade. Udover at gøre betjening af anlægget nemt og intuitivt, demonstreres herved også et eksempel Figur 4.1: Det lille. Her på AUTOMATICA 2014 på hvordan teknologierne kan bindes sammen i en integreret løsning. Det lille er yderligere udstyret med en motoriseret mekanisme der kan sortere emner i to fraktioner, baseret på konklusionen der opnås igennem analysen af disse. Til processering anvendes også her en DTI VisionBox, som opsamler af data fra de billeddannende sensorer, samt databehandler og analyserer resultater. Udbredelse af kendskabet til IN- NOSORT, i Danmark såvel som i resten af Europa, er ved adskillige lejligheder blevet hjulpet godt på vej af demonstrationer og fremvisninger, såsom ved deltagelsen på AUTO- MATICA 2014 (Figur 4.1). Igennem første del af INNOSORT har der primært været fokus på statiske tests, hvilket har bestemt udviklingsretningen for efter den oprindelige Kilde: Teknologisk Institut etablering. Med den lille version af er det muligt at udføre forsøg på flere opstillinger samtidig, hvilket har givet anledning til at påbegynde dynamiske tests uden at interferere med igangværende parallelle forsøg udført i det store. Erfaringer opnået herfra kan efterfølgende overføres til igangsættelsen af efterfølgende dynamiske tests i fuld skala på det store. 11

12 Teknologisk Institut 5. Formidlingsaktiviteter har i adskillige tilfælde været direkte årsag til mediedækning og givet anledning til formidlingsaktiviteter af forskellig art. Følgende er en opsummering af de mest fremtrædende sådanne aktiviteter: Figur 5.1: DR interview, RoboCluster leder Bjarke Nielsen Kilde: Teknologisk Institut I forbindelse med at Google for nylig begyndte at opkøbe teknologivirksomheder i december 2013, ønskede DR at interviewe den daværende leder for RoboCluster, Bjarke Nielsen. Formålet var at sætte fokus på nogle af de danske teknologier der har potentiale for at have væsentlig effekt i fremtiden. Det blev derfor valgt at interviewet skulle foretages hos Teknologisk Institut, Center for Robotteknologi i Odense, hvor bl.a. blev fremhævet (Figur 5.1). Med opbygningen af det lille blev det muligt at udbrede kendskabet til INNOSORT og teknologierne i langt højere grad. Figur 5.2: på AUTOMATICA 2014 og INNOSORT kunne således repræsenteres ved Teknologisk Instituts deltagelse på Europas største automatiseringsmesse, AU- TOMATICA, d juni 2014 i München. Med deltagere fra mere end 100 lande var der rig mulighed for at præsentere projektet for besøgende med forskellige baggrunde og interesseområder. Det lille blev godt modtaget af messens besøgende, og gav anledning til gode samtaler og diskussioner af de anvendte teknologier samt metoder til optimeret sortering og genanvendelse af affaldsfraktioner (Figur 4.1). Kilde: Teknologisk Institut 12

13 Teknologisk Institut Figur 5.3: Oplæg for studerende ved ESDA 2014 i Kbh. I forbindelse med at ASME (American Society of Mechanical Engineers) afholdt den årlige konference ESDA (Engineering Systems Design Analysis) i samarbejde med Ingeniørforeningen IDA i København, blev der udtrykt ønske om at INNOSORT og skulle præsenteres og fremvises ved flere events. Ved række workshops under konferencen d juni 2014, var målet at de deltagende europæiske universitetsstuderende Kilde: ASME skulle forstå behovet for bedre affaldssortering, og selv udvikle koncepter og konstruere prototyper af simple sorteringsanlæg. Ved gennemgang af INNOSORT projektets visioner (Figur 5.3) samt fremvisning af, fik alle deltagere en god forståelse for koncepterne bag affaldssortering, og inspiration til deres egen konceptudvikling. Det blev også muligt at præsentere INNOSORT ved et foredrag til hovedkonferencen på Tivoli hotel (Figur 5.4). Der blev her fokuseret på de mange aspekter der skal overvejes og optimeres i kæden fra udsmidning hos forbrugeren til udsortering for genanvendelse i et sorteringsanlæg. Selv om der i primært er fokus på sensorteknologier, er nytænkende og innovativ mekanisk konstruktion af anlæg og gribeværktøjer også en vigtig del af fremtidens sorteringsanlæg. Figur 5.4: Præsentation af ved ESDA 2014 i Kbh. Kilde: ASME 13

14 Teknologisk Institut Figur 5.5: demonstreres ved OpenLab MADE event Kilde: Teknologisk Institut Foreningen MADE (Manufacturing Academy of Denmark) arbejder for at fremme produktion i Danmark igennem Forskning, Innovation og Uddannelse. I forbindelse med et Open Lab arrangement afholdt hos Teknologisk Institut, Robotteknologi, i september 2014, udviste de besøgende stor interesse for (Figur 5.5). I lige årstal afholdes Automatik messe i brøndbyhallen, da dette er år hvor der ikke afholdes industrimesse i Herning. På messen samles besøgende og udstillere med interesse for automatisering i dansk industri, og har mulighed for at se det bedste og nyeste inden for kommercielt tilgængelig teknologi til automatiseringsopgaver. Teknologisk Institut deltog som udstiller ved messen, og det blev valgt at fremvise eksempler på anvendelse af flere af vision teknologierne fra til løsning af en industrielt relateret opgave til kvalitetsinspektion (Figur 5.6). Figur 5.6: Fremvisning af ved Automatik 2014 i Brøndbyhallen Kilde: Teknologisk Institut 14

15 Teknologisk Institut 6. Konklusion Igennem de første 24 måneder af INNOSORT har der været fokus på opbygning af en forsøgsopstilling for forskning og udvikling inden for ny og optimeret anvendelse af vision i multisensorsystemer;. Som oplagt facilitet for sideløbende forskningsopgaver relateret til INNOSORT, har potentiale som omdrejningspunkt for løsning af en lang række af de udfordringer og problemstillinger der behandles i INNOSORT. Konstruktionen af, samt udstyring med en bred vifte af avancerede sensorteknologier, er forløbet som forventet og planlagt. I takt med at nye opdagelser og konklusioner løbende er blevet opsamlet i forskningsprojekterne i INNOSORT, har det være muligt at målrette den videre udvikling af, igennem introduktion af yderligere teknologier og forberedelse af udstyret til efterfølgende forsøgsopgaver. Ved opbygning af et komplet, bestående af en stationær hovedopstilling samt en kompakt og transportabel demonstrator, er der opnået en god og tilfredsstillende platform for såvel forskning og udviklingsopgaver som formidlingsaktiviteter i INNOSORT. 15

16 Teknologisk Institut Bilag Som bilag til denne rapport er vedlagt datablade på de sensorer der er monteret i. 1. jai stereo kameraer: JAI AD-130GE 2. Termografisk kamera: FLIR A Laser scanner: SICK LMS Laser linescanner: SICK Ruler E

17 AD-130 GE 2 CCD Multi-spectral camera 1296 x FPS GE Multi-spectral prism camera with two 1/3 CCDs Simultaneously captures visible and near-ir through the same optical path 1296 (h) x 966 (v) active pixels per channel 3.75 µm square pixels 31 frames per second with full resolution Increased frame rate with partial scanning Programmable exposure from 11.49µs to ms GenICam Exposure Time Abs, pulse controlled, and auto shutter modes Sequence trigger mode for on-the-fly change of gain, exposure and ROI LVAL synchronous/asynchronous operation (auto-detect) RGB 24-bit/30-bit or raw Bayer 8-bit, 10-bit or 12-bit output for color channel 8-bit, 10-bit or 12-bit monochrome output for near-ir channel Separate AGC (automatic gain control) for each channel Programmable GPIO with opto-isolated inputs and outputs Comprehensive control tool and SDK for Windows XP/Vista

18 Specifications for AD-130 GE Specifications AD-130 GE Connector pin-out Dimensions 5. 3 Sensor Visible Near-IR 1/3 color Bayer mosaic IT CCD (ICX447) 1/3 Monochrome IT CCD (ICX447) Pixel Clock MHz Frame rate full frame 31 frames/sec. Active area 4.86 (h) x 3.63 (v) mm Cell size 3.75 (h) x 3.75 (v) µm Active pixels 1296 (h) x 966 (v) Read-out modes ª Full 1296 (h) x 966 (v) fps Variable partial scan Programmable start line: 0 to M3depth5 Programmable height: 8 to 966 lines (depth0.2) Sensitivity Visible 0.4 Lux (max. gain, shutter off, 50% video) Sensitivity Near-IR 0.02 µw/cm 2 at 800nm (max. gain, shutter off, 50% video, f/2.2) S/N ratio Visible >52dB (Green ch., 0 db gain, 10-bit) S/N ratio Near-IR >54 db (0 db gain, 10-bit) 4-M3depth5 Video output 55 (2.17) Visible Near-IR 30/24-bits RGB or 8, 10 or 12-bit raw Bayer 8, 10, or 12-bit monochrome (depth0.2) Auto-iris lens video (1.57) 0.7 Vp-p, w/o sync Gain Master gain 0 db to M3depth5 db (visible) -3 db (2.17) to +21 db (NIR) (0.25) R/B gain -7 db (depth0.2) to +10 db 2 (visible only) AGC 0 db to +21 db Synchronization Int. X-tal GPIO Module Input/output switch Clock generator (one) Pulse generator (four) Configurable 14-in/32-out switch 12-bit counter based on pixel clock 20-bit counters with programmable length, start point, stop point, repeat Hardware trigger modes Edge Pre-select, Pulse Width Control, Reset Continuous, Frame Delay, Sequence 45 Electronic shutter Exposure time Abs (1.85) 0.4L (11.49 µs) to 982L ( ms) in 1L steps( µs) Pulse Width Control GPIO plus Pulse Width 1/13,0004-M3depth5 sec. (2.4L) to 2 sec. (depth0.2) Fine adjustment via GPIO Auto shutter CMount 1/31 to 1/366 sec. (982L to 95L) White balance Visible (color channel) only Gain range: -7 db to +10 db 2800K to 9000K LUT/Gamma 1.0/0.6/0.45/LUT Functions controlled via GigE Vision interface Shutter, gain, black level, trigger mode, read-out mode, GPIO setup, ROI (GenICam mandatory functions) GigE streaming protocol 55 Packet size (1476 to bytes), 4- delayed M3 Depth5 (frame) read-out, inter-packet delay Indicators on rear panel Power/hardwire trigger,gige link /activity Operating Temperature -5 C to +45 C Humidity (operation) 20-80% non-condensing Storage temp./humidity -25 C to +60 C / 20 to 80% non-condensing Vibration 3 G (15Hz to 200 Hz XYZ) Shock 50G Regulations CE (EN , EN ), FCC part 15 class B, RoHS Power 12-24V DC ± 10%. 8.0 W typical (full 12V) Lens mount C-mount (Max 4.0 mm thread)* Dimensions (H x W x L) 55(H) x 55(W) x 98.3(D) mm Weight 3 g (2.17) (1.57) 55 * Use 3CCD-type lens without IR filter Ordering Information AD-130GE Digital 2CCD Progressive Scan Multi-Spectral Camera (1.57) FCC seal 55 Serial No. Sensitivity (%) DC In / GPIO HIROSE HR10A-10R-12PB-01 Pin 1 Ground 2 +12V DC input 3 OPT In 2 ( )/GND (*) 4 OPT In 2 (+)/ Auto Iris video out (*) 5 OPT In 1 ( ) 6 OPT In 1 (+) 7 OPT Out 1 ( ) 8 CMount OPT Out 1 (+) 9 OPT Out 2 ( ) 10 OPT Out CMount 1 (+) V DC input 12 Ground * Select by SW700 POWER / TRIG GPIO 4- M3 1 Depth M3 Depth5 HIROSE 6-pin Pin 1 GigE LVDS In 1 ( ) 2 LVDS In GigE (+) connector 3 TTL In 1 (RJ-45) 4 TTL Out 1 5 TTL In 2 6 GND LINK ACT. 5. 3GigE Vision Interface RJ-45 with locking screws M3 Depth5 Visible Response AD-130 GE O wavelength (nm) 2CCD Prism 8 1 HIROSE 12pin Connector 55 DC 55IN / TRIG GigE Pin Pin 1 TRD+(0) 5 TRD (2) 2 TRD (0) 6 TRD (1) 3 TRD+(1) 7 TRD+(3) TRD+(2) 8 TRD (3) Front view 55 Side 5. 3 view Bottom view M3 Depth M3 Depth5 Sensitivity (%) Rear view CMount 4- M3 Depth5 4- M3 Depth5 4- M3 Depth5 GPIO GigE-1 Color Bayer mosaic CCD sensor Near-IR (monochrome) CCD sensor M3 Depth POWER TRIGGER M3 Depth DCIN/TRIG GigE-2 Near-IR Response AD-130 GE 4- M3 Depth5 4- M3 Depth5 O wavelength (nm) M3 Depth5 Company and product names mentioned in this datasheet are trademarks or registered trademarks of their respective owners. JAI A S cannot be held responsible for any technical or typographical errors and reserves the right to make changes to products and documentation without prior notification. GPIO GPIO P TR P TR GigE- GigE- Europe, Middle East & Africa Phone Fax Asia Pacific Phone Fax Americas Phone (Toll-Free) Phone Visit our web site on March 2012

19 FLIR A615 FLIR A615 Automation: speed up your design cycle with infrared The FLIR A615 camera has features and functions that make it the natural choice for anyone who uses PC software to solve problems and needs pixel resolution. Among its main features are GigE Vision and GenICam compliance, which makes it plug-and-play when used with software packages such as IMAQ Vision and Halcon. Key Features: Affordable GigE compliant GenICam compliant Trigg/synchronization/GPIO 16-bit Hz, signal, temperature linear, and radiometric Windowing mode: Hz or Hz Compliant with any software that supports GenICam, including National Instruments IMAQ Vision and Stemmers Common Vision Blox Open and well described TCP/IP protocol for control and set-up Typical applications: High-end infrared machine vision that needs temperature measurement Slag detection Food processing Electronics testing Power resistor testing Automotive Automotive - car seat heating IR Automation in Automobile Industry Cars and commercial vehicles, engine manufacturing and subcontractors serving the industry: Soldering and welding Car seat heating Verification of window defrosting Heating, air conditioning functions Casting of plastic or metallic parts Quality checking of laminated parts such as dashboards Quality checking of leather upholstery Friction control of tires Engines manufacturing IR Automation in Electronics Electronics design, PCB and component manufacture and electronics assembly: PCB testing, validation and verification Power electronics design Fault tracing in board assemblies Food processing

20 FLIR A615 Technical Specifications Imaging and optical data Field of view (FOV) Minimum focus distance Focal Length Spatial resolution Lens identification F-number Thermal sensitivity/ NETD Image frequency Focus Detector data Detector type Spectral range IR resolution Detector pitch Detector time constant Measurement Object temperature range Accuracy Measurement analysis Atmosphere transmission correction Optics transmission correction Emissivity correction Reflected apparent temperature correction External optics/ windows correction Measurement corrections USB USB USB, standard USB, connector type USB, communication USB, image streaming USB, protocols Ethernet Ethernet Ethernet, type Ethernet, standard Ethernet, connector type Ethernet, communication Ethernet, image streaming Ethernet, protocols Digital input/ output Digital input, purpose Digital input Digital output, purpose Digital output Digital I/O, isolation voltage Digital I/O, supply voltage Digital I/O, connector type 25 x m 24.5mm 0.69mrad Automation 1.0 < C/ 50mK 50Hz (100/200 Hz with windowing) Automatic or manual (built in motor) Focal Plane Array (FPA), uncooled microbolometer μm 6 x 480pixels 17μm Typical 8ms -20 C to C 0 to +650 C 300 to C ±2 C or ±2% of reading Automatic, based on inputs for distance, atmospheric temperature and relative humidity Automatic, based on signals from internal sensors Variable from 0.01 to 1.0 Automatic, based on input of reflected temperature Automatic, based on input of optics/ window transmission and temperature Global object parameters Control and image USB 2 HS USB Mini-B TCP/IP socket-based FLIR proprietary 16-bit 6 x Hz 16-bit 6 x 2 50Hz 16-bit 6 x Hz - Signal linear - Temperature linear - Radiometric TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, ICMP, IGMP, ftp, SMTP, SMB (CIFS), DHCP, MDNS (Bonjour), npnp Control and image Gigabit Ethernet IEEE RJ-45 TCP/IP socket-based FLIR proprietary and GenICam protocol 16-bit 6 x Hz 16-bit 6 x Hz 16-bit 6 x Hz - Signal linear - Temperature linear - Radiometric GigE Vision and GenICam compatible TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, ICMP, IGMP, ftp, SMTP, SMB (CIFS), DHCP, MDNS (Bonjour), upnp Image tag (start/ stop/ general), Input ext. device (programmatically read) 2 opto-isolated, VDC Output to ext. device (programmatically set) 2 opto-isolated, VDC, max 100mA 500VRMS 12/24 VDC, max 200 ma 6-pole jackable screw terminal Power system External power operation External power, connector type Voltage Environmental data Operating temperature range Storage temperature range Humidity (operating and storage) EMC Encapsulation Bump Vibration Physical data Weight Camera size (L x W x H) Tripod mounting Base mounting Housing material Scope of delivery Packaging, contents Accessories 12/24 VDC, 24W absolute max 2-pole jackable screw terminal Allowed range VDC -15 C to +50 C - C to +70 C IEC /24 h 95% relative humidity +25 C to + C - EN :2001 (Immunity) - EN :2001 (Emission) - FCC 47 CFR Part 15 Class B (Emission) IP (IEC 60529) 25g (IEC ) 2g (IEC ) 0.7kg 216 x 73 x 75mm UNC1/4-20 (on three sides) 2 x M4 thread mounting holes (on three sides) Aluminium Hard transport case or cardboard box Infrared camera with lens Calibration certificate Ethernet cable Mains cable Power cable, pig-tailed Power supply Printed Getting Started Guide Printed Important Information Guide USB cable User documentation CD-ROM Utility CD-ROM Warranty extension card or Registration card Supplies & Accessories Power supply for A/SC3XX and A/SC6XX Power cord EU Power cord US Power cord UK USB cable Std A <-> Mini-B, 2 m/6.6 ft. Ethernet cable CAT-6, 2m/6.6 ft. Power cable, pigtailed Hard transport case for A/SC3XX and A/SC6XX series ThermoVision System Developers Kit Ver. 2.6 ITC Advanced General Thermography Course - attendance, 1 pers. ITC Advanced General Thermography Course- group of 10 pers. IITC Level 1 Thermography Course - attendance, 1 pers. ITC Level 1 Thermography Course group of 10 pers. ITC Level 2 Thermography Course - attendance, 1 pers. ITC Level 2 Thermography Course group of 10 pers. Specifications and prices subject to change without notice. Copyright 2010 FLIR Systems. All right reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form. Asia Pacific Headquarter Hong Kong FLIR Systems Co Ltd. Room , Tower 2 Grand Central Plaza 138 Shatin Rural Committee Road, N.T, Hong Kong Tel: Fax: China Head Office - Shanghai FLIR Systems (Shanghai) Co., Ltd Tel: Fax: Japan Office - Tokyo FLIR Systems Japan K.K. Tel: Fax: Korea Office - Seoul FLIR Systems Korea Co., Ltd Tel: Fax: Taiwan Representative Office Tel: Fax: India Representative Office Tel: Fax: A615 datasheet_en

Online-datablad. Systemtyp IRS060-x53xxxx ICR89x System TRACK AND TRACE-SYSTEMER

Online-datablad. Systemtyp IRS060-x53xxxx ICR89x System TRACK AND TRACE-SYSTEMER Online-datablad Systemtyp IRS060-x53xxxx ICR89x System A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Oversigt over tekniske data Egenskaber Kameratype Controller Belysningens bredde Fokus Læsefeltbredde Læsefelthøjde

Læs mere

ONLINE-DATABLAD. UE403-A0930 Muting-styring UE403 PRODUKTPORTEFØLJE

ONLINE-DATABLAD. UE403-A0930 Muting-styring UE403 PRODUKTPORTEFØLJE ONLINE-DATABLAD UE403-A0930 Muting-styring UE403 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Oversigt over tekniske data Sikkerhedstekniske parametre Bestillingsoplysninger Type andre instrumentudførelser og

Læs mere

Online-datablad. FX3-MOC000000 Flexi Soft Drive Monitor MOTION CONTROL SIKKERHEDSSYSTEM

Online-datablad. FX3-MOC000000 Flexi Soft Drive Monitor MOTION CONTROL SIKKERHEDSSYSTEM Online-datablad FX3-MOC000000 Flexi Soft Drive Monitor A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Oversigt over tekniske data Egenskaber Modul Konfigurationsmåde Sikkerhedstekniske parametre Bestillingsoplysninger

Læs mere

Epson AcuLaser CX37DNF Laser

Epson AcuLaser CX37DNF Laser Epson AcuLaser CX37DNF Laser Description Epson AcuLaser CX37DNF - Multifunction printer - color - laser - 215.9 x 500 mm (original) - A4/Legal (media) - up to 24 ppm (printing) - 350 sheets - 33.6 Kbps

Læs mere

Online-datablad. WTR1-P921B10 ZoneControl DIFFUS FOTOCELLE OG REFLEKSIONS FOTOCELLE

Online-datablad. WTR1-P921B10 ZoneControl DIFFUS FOTOCELLE OG REFLEKSIONS FOTOCELLE Online-datablad WTR1-P921B10 ZoneControl A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Billeder kan afvige Oversigt over tekniske data Egenskaber Aktuator Maks. antal sensorer Logisk funktionsmåde Sensor-/detektionsprincip

Læs mere

Epson AcuLaser CX37DTNF Laser

Epson AcuLaser CX37DTNF Laser Epson AcuLaser CX37DTNF Laser Description Epson AcuLaser CX37DTNF - Multifunction printer - color - laser - 215.9 x 500 mm (original) - A4/Legal (media) - up to 24 ppm (printing) - 850 sheets - 33.6 Kbps

Læs mere

Apple AirPort Time Capsule - NAS-server - 3 TB - HDD 3 TB x 1 - Gigabit Ethernet / a/b/g/n/ac

Apple AirPort Time Capsule - NAS-server - 3 TB - HDD 3 TB x 1 - Gigabit Ethernet / a/b/g/n/ac Apple AirPort Time Capsule - NAS-server - 3 TB - HDD 3 TB x 1 - Gigabit Ethernet / 802.11a/b/g/n/ac Description Apple AirPort Time Capsule - NAS server - 3 TB - HDD 3 TB x 1 - Gigabit Ethernet / 802.11a/b/g/n/ac

Læs mere

Online-datablad CQ28-10NPP-KW1S05 CQ KAPACITIVE AFSTANDSSENSORER

Online-datablad CQ28-10NPP-KW1S05 CQ KAPACITIVE AFSTANDSSENSORER Online-datablad CQ28-10NPP-KW1S05 CQ C D E F H I J K L M N O P Q R S T illeder kan afvige Oversigt over tekniske data Egenskaber Husform Dimensioner (l x h x b) Detekteringsafstand S n Sikret detekteringsafstand

Læs mere

SYNOLOGY DS418j 4-bay NAS server

SYNOLOGY DS418j 4-bay NAS server SYNOLOGY DS418j 4-bay NAS server Description Synology Disk Station DS418j - NAS server - 4 bays - RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD - RAM 1 GB - Gigabit Ethernet - iscsi Stream indhold til dit TV Gør din Synology

Læs mere

Dell P " 1440 x 900 VGA (HD-15) DisplayPort 60Hz Pivot Skærm VESA 100 x 100 mm

Dell P  1440 x 900 VGA (HD-15) DisplayPort 60Hz Pivot Skærm VESA 100 x 100 mm Dell P2016 20" 1440 x 900 VGA (HD-15) DisplayPort 60Hz Pivot Skærm VESA 100 x 100 mm Beskrivelse Dell P2016 - LED monitor - 20" (19.45" viewable) - 1440 x 900 HD 720p - IPS - 250 cd/m² - 1000:1-6 ms -

Læs mere

HP LaserJet Pro M102w Laser

HP LaserJet Pro M102w Laser HP LaserJet Pro M102w Laser Description HP LaserJet Pro M102w - Printer - monochrome - laser - A4/Legal - 1200 dpi - up to 22 ppm - capacity: 160 sheets - USB 2.0, Wi-Fi Features Designet til effektivitet

Læs mere

Video Projector Controller. Brugermanual

Video Projector Controller. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK l Video Projector Controller Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Feb

Læs mere

Dell Latitude 14" I5-8250U 8GB 256GB Intel UHD Graphics 620 Windows 10 Pro 64-bit

Dell Latitude 14 I5-8250U 8GB 256GB Intel UHD Graphics 620 Windows 10 Pro 64-bit Dell Latitude 14" I5-8250U 8GB 256GB Intel UHD Graphics 620 Windows 10 Pro 64-bit Description Dell Latitude 5490 - Core i5 8250U / 1.6 GHz - Win 10 Pro 64-bit - 8 GB RAM - 256 GB SSD Class 20-14" 1920

Læs mere

HP Officejet Pro 6970 All-in-One Blækprinter

HP Officejet Pro 6970 All-in-One Blækprinter HP Officejet Pro 6970 All-in-One Blækprinter Description HP Officejet Pro 6970 All-in-One - Multifunction printer - color - ink-jet - 212 x 356 mm (original) - A4/Legal (media) - up to 30 ppm (copying)

Læs mere

Features Sæt produktiviteten i vejret: Giv arbejdsgrupper den hastighed, de har brug for

Features Sæt produktiviteten i vejret: Giv arbejdsgrupper den hastighed, de har brug for HP LaserJet Enterprise M806dn - Printer - monokrom - Duplex - laser - A3-1200 x 1200 dpi - op til 56 spm - kapacitet: 1100 ark - USB 2.0, Gigabit LAN, USB vært Description HP LaserJet Enterprise M806dn

Læs mere

Dell UltraSharp U2417HA 24" 1920 x 1080 HDMI DisplayPort Mini DisplayPort MHL 60Hz Pivot Skærm VESA 100 x 100 mm

Dell UltraSharp U2417HA 24 1920 x 1080 HDMI DisplayPort Mini DisplayPort MHL 60Hz Pivot Skærm VESA 100 x 100 mm Dell UltraSharp U2417HA 24" 1920 x 1080 HDMI DisplayPort Mini DisplayPort MHL 60Hz Pivot Skærm VESA 100 x 100 mm Beskrivelse Dell UltraSharp U2417HA - LED monitor - 24" (23.8" viewable) - 1920 x 1080 Full

Læs mere

Logitech Webcam C930e Setup Guide. Logitech for Business

Logitech Webcam C930e Setup Guide. Logitech for Business Logitech Webcam C930e Setup Guide Logitech for Business Logitech Webcam C930e Contents Dansk................. 43 www.logitech.com/support...........................83 2 Logitech for Business Logitech Webcam

Læs mere

The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings

The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings Rune Vinther Andersen, Ph.D. International Centre for Indoor Environment and Energy Baggrund 40 % af USA's samlede energiforbrug sker

Læs mere

Uni-Valve A /S. UNI-EL Elektrisk aktuator Electric actuator UNI-EL 0020 - UNI-EL 0080. Tekniske data. Technical data (UNI-EL-0020, 0040, 0080)

Uni-Valve A /S. UNI-EL Elektrisk aktuator Electric actuator UNI-EL 0020 - UNI-EL 0080. Tekniske data. Technical data (UNI-EL-0020, 0040, 0080) Uni-Valve A /S VENTILER & INSTRUMENTER Telefon (+45) 43 43 82 00 Telefax (+45) 43 43 74 75 mail@uni-valve.com www.uni-valve.com UNI-EL Elektrisk aktuator Electric actuator Tekniske data Technical data

Læs mere

Citrotek EMC-Temperature Test Chambers (bench top version)

Citrotek EMC-Temperature Test Chambers (bench top version) Citrotek EMC-Temperature Test Chambers (bench top version) Based on CTS latest chamber generation with innovative technique and future-oriented design. Standard-Version of the product line T-XX/XXX-EMC

Læs mere

Netværk & elektronik

Netværk & elektronik Netværk & elektronik Oversigt Ethernet og IP teori Montering af Siteplayer modul Siteplayer teori Siteplayer forbindelse HTML Router (port forwarding!) Projekter Lkaa Mercantec 2009 1 Ethernet På Mars

Læs mere

MultiProgrammer Manual

MultiProgrammer Manual MultiProgrammer Manual MultiProgrammeren bruges til at læse og skrive værdier til ModBus register i LS Controls frekvensomformer E 1045. Dansk Version side 2 til 4 The MultiProgrammer is used for the writing

Læs mere

Dell Latitude 14" I7-8650U 16GB 256GB Intel UHD Graphics 620 Windows 10 Pro 64-bit

Dell Latitude 14 I7-8650U 16GB 256GB Intel UHD Graphics 620 Windows 10 Pro 64-bit Dell Latitude 14" I7-8650U 16GB 256GB Intel UHD Graphics 620 Windows 10 Pro 64-bit Description Dell Latitude 7490 - Core i7 8650U / 1.9 GHz - Win 10 Pro 64-bit - 16 GB RAM - 256 GB SSD - 14" IPS 1920 x

Læs mere

HP LaserJet Pro P1102W Laser

HP LaserJet Pro P1102W Laser HP LaserJet Pro P1102W Laser Beskrivelse HP LaserJet Pro P1102W - Printer - monochrome - laser - A4-600 dpi - up to 18 ppm - capacity: 160 sheets - USB, Wi-Fi - black Features Bevar produktiviteten med

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

Komplet køreklar 3000 W Solcelle anlæg. Kr. 71.400,- inkl. moms

Komplet køreklar 3000 W Solcelle anlæg. Kr. 71.400,- inkl. moms Indeholder komplet system: Komplet køreklar 3000 W Solcelle anlæg Kr. 71.400,- inkl. moms 12 stk 250 W Monocrystalinske Full Black Solpaneler (ca.20m 2 ) 1 stk Dansk godkendt 3000 W Inverter Diskret Full

Læs mere

Farver Observationskamera

Farver Observationskamera Farver Observationskamera Dansk Indholdsfortegnelse Side Indledning...5 Tilslutning og betjeningsfaciliteter...54 Installation...54 Kameraposition Fokusering Kamera lyd til/fra Udendørs brug Systemkabel...58

Læs mere

Komplet køreklar 6000 W Solcelle anlæg. Kr. 122.400,- inkl. moms

Komplet køreklar 6000 W Solcelle anlæg. Kr. 122.400,- inkl. moms Indeholder komplet system: Komplet køreklar 6000 W Solcelle anlæg Kr. 122.400,- inkl. moms 24 stk 250 W Monocrystalinske Full Black Solpaneler (ca.41m 2 ) 2 stk Dansk godkendte 3000 W Invertere med 10

Læs mere

Green Passenger Ferries

Green Passenger Ferries - Your professional maritime partner Faaborg Værft A/S Værftsvej 7, DK-5600 Faaborg, Tlf: +45 62 61 21 10 www.faaborg-vaerft.dk, fv@faaborg-vaerft.dk Sjövägen delivered to Ballerina AB located in Stockholm,

Læs mere

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating DK GH Skiftespor Varenr.: 55395 90 højre 55396 90 venstre 55407 90º højre med coating 55408 90º venstre med coating 553991 60º højre 553995 60º venstre 551058 60º højre med coating 551059 60º venstre med

Læs mere

Bilag 1 GPS dataudskrifter fra Stena Carisma ved passage af målefelt

Bilag 1 GPS dataudskrifter fra Stena Carisma ved passage af målefelt Bilag 1 GPS dataudskrifter fra Stena Carisma ved passage af målefelt Passage 1 Passage 2 Passage 3 Passage 4 Passage 5 27 Bilag 2 Engelsk beskrivelse af S4-måleren InterOcean S4 Current Meter The S4 Electromagnetic

Læs mere

Navn: DVG V 450EC/F400 varenr.: 95257

Navn: DVG V 450EC/F400 varenr.: 95257 DVG-V 450EC/F400 varenr. 95257 Document type: Product card Document date: 2012-11-08 Generated by: Systemair online katalog Beskrivelse Brand- og røgventilator 400 C / 120 min Normal ventilation op til

Læs mere

HP LaserJet Enterprise MFP M630dn Laser

HP LaserJet Enterprise MFP M630dn Laser HP LaserJet Enterprise MFP M630dn Laser Description HP LaserJet Enterprise MFP M630dn - Multifunction printer - B/W - laser - Legal (216 x 356 mm) (original) - A4/Legal (media) - up to 57 ppm (copying)

Læs mere

Introduktion. STICK READER RS320 ISO Compatible RFID Læser Med batteri og aftagelig snoet ledning

Introduktion. STICK READER RS320 ISO Compatible RFID Læser Med batteri og aftagelig snoet ledning Introduktion STICK READER RS320 ISO Compatible RFID Læser Med batteri og aftagelig snoet ledning Version DK, marts 2007 Klargøring til brug punkt 1 : Monter batteriet I stav-antennens batterihus Punkt

Læs mere

INSTRUKTION. OJ-DV Hterm. OJ Drives A DRIVES PROGRAMME DEDICATED TO VENTILATION SOLUTIONS. 67436 05/15 (OSH) 2015 OJ Electronics A/S

INSTRUKTION. OJ-DV Hterm. OJ Drives A DRIVES PROGRAMME DEDICATED TO VENTILATION SOLUTIONS. 67436 05/15 (OSH) 2015 OJ Electronics A/S INSTRUKTION 67436 05/15 (OSH) 2015 OJ Electronics A/S OJ-DV Hterm OJ Drives A DRIVES PROGRAMME DEDICATED TO VENTILATION SOLUTIONS GENERELT OJ-DV Hterm er en håndbetjeningsenhed, som anvendes til indstilling

Læs mere

CONNECTING PEOPLE AUTOMATION & IT

CONNECTING PEOPLE AUTOMATION & IT CONNECTING PEOPLE AUTOMATION & IT Agenda 1) Hvad er IoT 2) Hvilke marked? 1) Hvor stor er markedet 2) Hvor er mulighederne 3) Hvad ser vi af trends i dag Hvad er IoT? Defining the Internet of Things -

Læs mere

AUTOMATIC. Foto in den blauen Bereich einfügen

AUTOMATIC. Foto in den blauen Bereich einfügen AUTOMATIC Foto in den blauen Bereich einfügen Automatisk deling og afklipning Automatic splitting and declipping Kvalitets- og dimensionskontrol Quality and dimensional control Den automatiske deling af

Læs mere

Canon MAXIFY MB5150 Blækprinter

Canon MAXIFY MB5150 Blækprinter Canon MAXIFY MB5150 Blækprinter Description Canon MAXIFY MB5150 - Multifunction printer - color - ink-jet - A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm) (original) - A4/Legal (media) - up to 22 ppm (copying)

Læs mere

AQ70 Cylinder for water hydraulics

AQ70 Cylinder for water hydraulics AQ70 Cylinder for water hydraulics Dimensions AQ70 is a double acting hydraulic cylinder made entirely of stainless materials, designed for tap water as hydraulic fluid. Standard cylinder diameters from

Læs mere

Online-datablad. T4000-1RBA01 T4000 Standard PRODUKTPORTEFØLJE

Online-datablad. T4000-1RBA01 T4000 Standard PRODUKTPORTEFØLJE Online-datablad T4000-1RBA01 T4000 Standard A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Oversigt over tekniske data Egenskaber Systemdel Sikkerhedstekniske parametre Bestillingsoplysninger Type Andre instrumentudførelser

Læs mere

Model Control Design by Jens Juul Eilersen

Model Control Design by Jens Juul Eilersen 85 x 182 cm 70 x 182 cm 85 x 182 cm 70 x 182 cm English: Dansk: Control is the ultimate reclining chair. Here you can control your sitting and Control er den ultimative hvilestol. Her kan du kontrollere

Læs mere

Kalibrering af Vejeceller og Flowmålere i processen INSA 1 / 48

Kalibrering af Vejeceller og Flowmålere i processen INSA 1 / 48 Kalibrering af Vejeceller og Flowmålere i processen INSA 1 / 48 INSA 2 / 48 Hvordan man bygger en flowvogn Målsætning: at udnytte tidligere erfaringer med bygning af flowvogne. Fokus på kompakt design

Læs mere

AP200 detektorer til FX NET med FX-LC-protokol AP200 detektorer er kompatibel med FX-LC sløjfekort (99 + 99 adresser pr sløjfe).

AP200 detektorer til FX NET med FX-LC-protokol AP200 detektorer er kompatibel med FX-LC sløjfekort (99 + 99 adresser pr sløjfe). AP200 detektorer til FX NET med FX-LC-protokol AP200 detektorer er kompatibel med FX-LC sløjfekort (99 + 99 adresser pr sløjfe). AP200 detektorer er mekanisk og elektrisk bagud kompatibel med eksisterende

Læs mere

AQ70 Cylinder for water hydraulics

AQ70 Cylinder for water hydraulics AQ70 Cylinder for water hydraulics Dimensions AQ70 is a double acting hydraulic cylinder made entirely of stainless materials, designed for tap water as hydraulic fluid. Standard cylinder diameters from

Læs mere

Studieordning del 3,

Studieordning del 3, Studieordning del 3, 2014-2016 Autoteknolog, Valgfri Uddannelseselementer Academy Profession Degree in Automotive Technology Version 0.1 Revideret 19. august 2015 Side 0 af 6 Indhold Studieordningens del

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

HP Officejet 7110 Wide Format eprinter Blækprinter

HP Officejet 7110 Wide Format eprinter Blækprinter HP Officejet 7110 Wide Format eprinter Blækprinter Description HP Officejet 7110 Wide Format eprinter - Printer - color - ink-jet - A3-600 x 1200 dpi - up to 33 ppm (mono) / up to 29 ppm (color) - capacity:

Læs mere

Synology DS Bay 4GB RAM Dual Port 10GbE BASE-T

Synology DS Bay 4GB RAM Dual Port 10GbE BASE-T Synology DS1817 8 Bay 4GB RAM Dual Port 10GbE BASE-T Description Synology Disk Station DS1817 - NAS server - 8 bays - SATA 6Gb/s - RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD - RAM 4 GB - Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

www.svovlbrinte.dk MeasureStar Hjælp til beskyttelse af dit kloaksystem

www.svovlbrinte.dk MeasureStar Hjælp til beskyttelse af dit kloaksystem MeasureStar Hjælp til beskyttelse af dit kloaksystem H 2 S Problem i kloaksystemet Produktionen og frigivelsen H 2 S gas i spildevandsystemer er ansvarlig for mange klager over lugt. Dog er destruktionen

Læs mere

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0344

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0344 ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0344 Specifications Rated voltage: Rated power: Rated current: Pump load: Blower (aux) load: Light load: Heater load: 400V, 50 Hz 11000 W 3 x 16 A Max. 3 x 3000 W Total sum of

Læs mere

SHARKY 775 KOMPAKT ENERGIMÅLER ULTRALYD

SHARKY 775 KOMPAKT ENERGIMÅLER ULTRALYD ANVENDELSE Den kompakte ultralydsenergimåler kan anvendes til registrering af alle afregningsrelevante data til måling af energiforbruget i varme- og/eller køleanlæg. EGENSKABER 4 Approval for ultrasonic

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

ZB4BV013S Lampehoved Ø22 LED stærkt lys hvid

ZB4BV013S Lampehoved Ø22 LED stærkt lys hvid Produkt datablad Karakteristika ZB4BV013S Lampehoved Ø22 LED stærkt lys hvid Primær Produktsortiment Harmony XB4 Produkttype Head til pilot lys Kompatibilitet Integral LED Enhedens korte navn ZB4 Frontringsmateriale

Læs mere

VPN VEJLEDNING TIL MAC

VPN VEJLEDNING TIL MAC VPN VEJLEDNING TIL MAC MAC OS X 1 VPN VEJLEDNING TIL MAC Formålet med en VPN forbindelse er, at du kan tilgå nogle af Aarhus Universitets services hjemmefra, som ellers kun er tilgængelige, når du er på

Læs mere

KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN. CPR Sustainable Construction

KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN. CPR Sustainable Construction CPR Sustainable Construction 1 Tommy Bisgaard - Direktør i Kalk- og Teglværksforeningen - Formand for DS 417 (CEN TC350 & 351) - Formand for miljøkomiteen i TBE & CU (keramiske industrier i Europa) - Medlem

Læs mere

Impac230. Beskrivelse. Egenskaber. Impac 230

Impac230. Beskrivelse. Egenskaber. Impac 230 I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 IC O1 O2 O3 O4 OC +10V +10V RS232 RJ45 I²C RJ11 Error Power +10V E5 E4 E3 E2 E1 M1+ P- P+ 12-36VDC M1- M2- M2+ Impac230 Beskrivelse Impac230 er som hele impac-serien designet med

Læs mere

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Syddansk Universitet Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Publication date: 2009 Document version Final published version Citation for pulished version (APA):

Læs mere

NYT UDSEENDE OG FORBEDREDE KVALIFIKATIONER DEFINERER FUJIFILMS FINEPIX A345 ZOOM OG FINEPIX A350 ZOOM DIGITAL KAMERAER

NYT UDSEENDE OG FORBEDREDE KVALIFIKATIONER DEFINERER FUJIFILMS FINEPIX A345 ZOOM OG FINEPIX A350 ZOOM DIGITAL KAMERAER Kontakt: Jan Fugmann Petersen Fujifilm Danmark A/S tlf. 45 66 22 44 janp@fujifilm.dk - mobiltlf. 21 40 41 04 NYT UDSEENDE OG FORBEDREDE KVALIFIKATIONER DEFINERER FUJIFILMS FINEPIX A345 ZOOM OG FINEPIX

Læs mere

Brugervejledning. Trådløs HD Sender & Modtager Sæt

Brugervejledning. Trådløs HD Sender & Modtager Sæt Brugervejledning Trådløs HD Sender & Modtager Sæt Indholdsfortegnelse Functions and features... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Package contents... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Product overview...

Læs mere

EuroForm OCR-B Installation Guide

EuroForm OCR-B Installation Guide EuroForm OCR-B Installation Guide Dansk For HP LaserJet Printers Installation Guide NOTE The information contained in this document is subject to change without notice. EuroForm makes no warranty of any

Læs mere

Visioner for automatisering i affaldssektoren

Visioner for automatisering i affaldssektoren Visioner for automatisering i affaldssektoren Finn Tang Thomsen Project manager Research projects Innosort innovationskonsortie Innovationskonsortie Et innovationskonsortium gennemfører et fælles projekt,

Læs mere

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper Size: 148 x 210 mm 105g copper paper ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual Model. 10853 1. Fjern emballagen. 2. Taburettens ben samles

Læs mere

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 For Canon EOS-D ejere der fotograferer Shooting tethered med EOS-Utility eller

Læs mere

Model Control Glove Design by Jens Juul Eilersen

Model Control Glove Design by Jens Juul Eilersen 85 x 182 cm 85 x 182 cm Model Control Glove Design Jens Juul Eilersen English: Control Glove is the ultimate reclining chair. Here you can control your sitting and lying position down to the smallest detail.

Læs mere

Apple MacBook Air 13.3" 8GB 128GB Graphics 6000 Apple OS X High Sierra

Apple MacBook Air 13.3 8GB 128GB Graphics 6000 Apple OS X High Sierra Apple MacBook Air 13.3" 8GB 128GB Graphics 6000 Apple OS X 10.13 High Sierra Description Apple MacBook Air - Core i5 1.8 GHz - OS X 10.13 Sierra - 8 GB RAM - 128 GB SSD - 13.3" 1440 x 900 - HD Graphics

Læs mere

Bilag 8. TDC technical requirements for approval of splitterfilters and inline filters intended for shared access (ADSL or VDSL over POTS).

Bilag 8. TDC technical requirements for approval of splitterfilters and inline filters intended for shared access (ADSL or VDSL over POTS). Bilag 8. TDC technical requirements for approval of splitters and inline s intended for shared access (ADSL or VDSL over POTS). Dette bilag udgør bilag 8 til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg

Læs mere

Maskindirektivet og Remote Access. Arbejdstilsynet Dau konference 2015 Arbejdsmiljøfagligt Center Erik Lund Lauridsen

Maskindirektivet og Remote Access. Arbejdstilsynet Dau konference 2015 Arbejdsmiljøfagligt Center Erik Lund Lauridsen Maskindirektivet og Remote Access Arbejdstilsynet Dau konference 2015 Arbejdsmiljøfagligt Center Erik Lund Lauridsen ell@at.dk Marts 2015 1 MD - Personsikkerhed og Remoten Hvad er spillepladen for personsikkerhed

Læs mere

Online-datablad. Systemtyp IRS060-x11xxxx ICR88x System TRACK AND TRACE-SYSTEMER

Online-datablad. Systemtyp IRS060-x11xxxx ICR88x System TRACK AND TRACE-SYSTEMER Online-datablad Systemtyp IRS060-x11xxxx ICR88x System A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Oversigt over tekniske data Egenskaber Kameratype Controller Belysningens bredde Fokus Læsefeltbredde Læsefelthøjde

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Service Pack 01 Hot fix Fix list - Payroll

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Service Pack 01 Hot fix Fix list - Payroll Microsoft Dynamics C5 version 2012 Service Pack 01 Hot fix 001 4.4.01.001 Fix list - Payroll CONTENTS Introduction... 3 Payroll... 3 Corrected elements in version 4.4.01.001... 4 Microsoft Dynamics C5

Læs mere

Smart!wind SW-5.5, SW-7.5 og SW-10

Smart!wind SW-5.5, SW-7.5 og SW-10 Smart!wind, SW-7.5 og SW-10 -faset inverter til husstandsvindmølle, 5,5, 7,5 og 10 kw, standard med ekstra funktion til system kontrol. alle rounder af inverter for små vindmøller op til 20 kw! MODERNE

Læs mere

Navn: DVG V 450EC/F400 varenr.: 95257

Navn: DVG V 450EC/F400 varenr.: 95257 DVG-V 450EC/F400 varenr. 95257 Document type: Product card Document date: 2012-11-12 Generated by: Systemair online katalog Beskrivelse Brand- og røgventilator 400 C / 120 min Normal ventilation op til

Læs mere

SERVICEKURSUS 2014. C. Reinhardt as

SERVICEKURSUS 2014. C. Reinhardt as SERVICEKURSUS 2014 C. Reinhardt as Elektrisk system TMM4 Sensor DP06 DP07 V.1 erstattes af V.3 DP03 DP16 DP10 V.2 V.3 Display Indstilling af motor support i procent: Tænd for display på tænd knap. Hold

Læs mere

TSXCAY42 Positionering til servomotorer - 8 ms..10 s - 4 akser

TSXCAY42 Positionering til servomotorer - 8 ms..10 s - 4 akser Produkt datablad Karakteristika TSXCAY42 Positionering til servomotorer - 8 ms..10 s - 4 akser Primær Produktsortiment Produkttype Produktspecifik applikation Servoloop type Prøver Modicon Premium Automation

Læs mere

Improving Interdisciplinary Education of Anatomy, Practical Sports using Non-Profit Software

Improving Interdisciplinary Education of Anatomy, Practical Sports using Non-Profit Software Improving Interdisciplinary Education of Anatomy, Biomechanics and Practical Sports using Non-Profit Software Interdeciplinary Sports Biomechanics Anatomy How to improve interdeciplinary? Examples in biomechanics

Læs mere

5-24 TALJER, KRANER & SPIL / HOISTS, CRANES & WINCHES

5-24 TALJER, KRANER & SPIL / HOISTS, CRANES & WINCHES -24 TALJER, KRANER & SPIL / HOISTS, CRANES & WINCHES Kompakt elektrisk kædetalje til løft fra 63 til.000. - Løftekapacitet 63 til.000. - Standard løftehøjde 4 m. - Kontrolkabel 3 m. - To løftehastigheder.

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Kære Anne, Vi håber i kan være behjælpelig med det sidste. På forhånd tak.

Kære Anne, Vi håber i kan være behjælpelig med det sidste. På forhånd tak. Fra: Ayhan Can Sendt: 20. juni 2014 10:56 Til: Anne Christine Brøndum Cc: Besar Rakipi Emne: Ansøgning til overvågningsudstyr Kære Anne, Som nævnt i telefonen, har vi i løbet af januar april 2014, oplevet

Læs mere

NoteSync vejledning. Leba Innovation A/S

NoteSync vejledning. Leba Innovation A/S NoteSync vejledning Leba Innovation A/S Indholdsfortegnelse NoteSync... 3 USB Interface... 3 Opladning og sync af mere end 16 enheder... 3 Ventilation... 4 Forbinde enheden til strøm... 4 Skifte sikring...

Læs mere

SOFTWARE PROCESSES. Dorte, Ida, Janne, Nikolaj, Alexander og Erla

SOFTWARE PROCESSES. Dorte, Ida, Janne, Nikolaj, Alexander og Erla SOFTWARE PROCESSES Dorte, Ida, Janne, Nikolaj, Alexander og Erla Hvad er en software proces? Et struktureret sæt af AKTIVITETER, hvis mål er udvikling af software. En software proces model er en abstrakt

Læs mere

Navn: DVG V 355EC/F400 varenr.: 95256

Navn: DVG V 355EC/F400 varenr.: 95256 DVG-V 355EC/F400 varenr. 95256 Document type: Product card Document date: 2012-11-12 Generated by: Systemair online katalog Beskrivelse Brand- og røgventilator 400 C / 120 min Normal ventilation op til

Læs mere

Torsdag 5. oktober 2017 Hal F DIGITALISERINGSKONFERENCE

Torsdag 5. oktober 2017 Hal F DIGITALISERINGSKONFERENCE Torsdag 5. oktober 2017 Hal F DIGITALISERINGSKONFERENCE kl. 9.40 Velkomst, registrering og indledning ved Claus Clausen kl. 9.50 #01 Industri 4.0 omsat i praksis Ved Bo Lybæk, President and CEO, GPV International,

Læs mere

Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps

Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps Health apps give patients better control User Data Social media Pharma Products User behaviour Relatives www Self monitoring (app) data extract Healthcare specialists

Læs mere

Vindmøller i dag og i morgen. SVP Product Management Johnny Thomsen Vindtræf 2015. 7. November 2015 i Aarhus

Vindmøller i dag og i morgen. SVP Product Management Johnny Thomsen Vindtræf 2015. 7. November 2015 i Aarhus Vindmøller i dag og i morgen SVP Product Management Johnny Thomsen Vindtræf 2015. 7. November 2015 i Aarhus Mølleejere eller aktionær interessen i et stærkt Vestas 2011, 3. kvartal 2015, 3. kvartal 2 Name

Læs mere

Storage oscilloscope

Storage oscilloscope Dette dokument er et forsøg på at gøre brugen af GDS-1072A-U Digital Storage Oscilloscope lidt lettere. Hent: Fabrikantens Manual (PDF), En anden Manual: PC-software ( Brug PC-en sammen med Scopet ), Driver

Læs mere

EDISON projektet og International standardisering

EDISON projektet og International standardisering EDISON projektet og International standardisering Agenda Elbil standardisering Hvorfor international standardisering? Hvordan er standardiseringsarbejdet organiseret? 3 vigtige standarder i relation til

Læs mere

DANSK / ENGLISH DS PRO PROJEKTORBESLAG 180 CM MANUAL DS PRO PROJECTOR BRACKET 180 CM OWNERS MANUAL

DANSK / ENGLISH DS PRO PROJEKTORBESLAG 180 CM MANUAL DS PRO PROJECTOR BRACKET 180 CM OWNERS MANUAL DANSK / ENGLISH DANSK SIDE 1 DS Pro PRO projektorbeslag PROJEKTORBESLAG 180 cm 180 CM Tillykke med dit nye DS Pro projektorbeslag 180 cm. For at opnå det bedste resultat bedes du læse denne manual og udelukkende

Læs mere

IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual

IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual Når din STB (Set top Box) starter op, bliver der vist en pop up boks på skærmen, hvor du kan åbne EPG ved at trykke på F2 (Nogle bokse kan fortælle at den har brug for

Læs mere

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i STRONG SRT 51 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugsanvisning. Installation Manual

Brugsanvisning. Installation Manual Manual size: 148 x 210 mm 175g copper paper(铜版纸印刷) UNIVERSAL BIL TAGBAGAGEBÆRER Brugsanvisning UNIVERSAL CAR ROOF RACK Installation Manual Model no. 10889 Tak fordi du valgte dette produkt, som vi håber

Læs mere

Automatisk tombakkelager (bloklager) Automatic empty tray storage (stacking storage) Automatic empty tray storage (block storage)

Automatisk tombakkelager (bloklager) Automatic empty tray storage (stacking storage) Automatic empty tray storage (block storage) STORAGE Automatisk tombakkelager (stabellager) Automatic empty tray storage (stacking storage) Automatisk tombakkelager (bloklager) Automatic empty tray storage (block storage) Fuldautomatisk lagersystem

Læs mere

PILLE PRESSE. 1 of 8. Salg & Service PE Maskiner Ans ApS Søgade 9 DK-8643 Ans By Tlf. +45 8687 0535 Fax +45 8687 0776 www.pemaskiner.

PILLE PRESSE. 1 of 8. Salg & Service PE Maskiner Ans ApS Søgade 9 DK-8643 Ans By Tlf. +45 8687 0535 Fax +45 8687 0776 www.pemaskiner. PILLE PRESSE Lav dine egne piller! N-MICRO pellet machine is the easiest way to Pellet. N-MICRO has been projected and developed properly for home and small pellet production, so every carpenter, farmer

Læs mere

Alle dip 1 7 sættes til On for at opnå stand-alone operation fra PC.

Alle dip 1 7 sættes til On for at opnå stand-alone operation fra PC. Hurtig opstart af Infranor CD1 p og pm: Dette er en enkelt og kortfattet vejledning i opsætningen af CD 1 p og pm driver til anvendelse i stand-alone mode. Ingen Profibus forbindelse. For senere opkobling

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

LIGHTS FOR SHOPS. Lighting

LIGHTS FOR SHOPS. Lighting LIGHTS FOR SHOPS Lighting Den heelige sælger Når vi taler om belysning til butikker, så taler vi om hvordan kunderne oplever atmosfæren i butikken. Er der dårligt lys, kan butikken virke lukket. Derfor

Læs mere

Droner (UAS) - er det, det nye sort? Af Morten Sørensen mmks@niras.dk Projektleder Informatik, NIRAS A/S

Droner (UAS) - er det, det nye sort? Af Morten Sørensen mmks@niras.dk Projektleder Informatik, NIRAS A/S Droner (UAS) - er det, det nye sort? Af Morten Sørensen mmks@niras.dk Projektleder Informatik, NIRAS A/S Mange forskellige typer droner (Unmanned Aircraft Systems (UAS)) Flere typer (bl.a.): Kategori 1A

Læs mere