Forsøgsopstilling for analyse af affaldsstrømme. ScanLab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsøgsopstilling for analyse af affaldsstrømme. ScanLab"

Transkript

1 Forsøgsopstilling for analyse af affaldsstrømme

2 Teknologisk Institut Titel: Udarbejdet for: INNOSORT Udarbejdet af: Teknologisk Institut Forskerparken 10F 5230 Odense Robotteknologi September 2014 Forfatter: Mikkel Viager ISBN-nummer: INNOSORT gennemføres med støtte fra Uddannelses- og Forskningsministeriet

3 Teknologisk Institut Indholdsfortegnelse 1. Introduktion Formål Anvendelse Forsøgsopstillingen Teknologier i Dual CCD NIR+RBG stereo vision Termografisk kamera Laser-baseret scanner og opmåler DTI VisionBox Transportabelt Formidlingsaktiviteter Konklusion...15 Bilag

4 Teknologisk Institut Resumé Igennem de første 24 måneder af INNOSORT har der været fokus på opbygning af en forsøgsopstilling for forskning og udvikling inden for ny og optimeret anvendelse af vision i multisensorsystemer;. Som oplagt facilitet for sideløbende forskningsopgaver relateret til INNOSORT, har potentiale som omdrejningspunkt for løsning af en lang række af de udfordringer og problemstillinger der behandles i INNOSORT. Konstruktionen af, samt udstyring med en bred vifte af avancerede sensorteknologier, er forløbet som forventet og planlagt. I takt med at nye opdagelser og konklusioner løbende er blevet opsamlet i forskningsprojekterne i INNOSORT, har det være muligt at målrette den videre udvikling af, igennem introduktion af yderligere teknologier og forberedelse af udstyret til efterfølgende forsøgsopgaver. Ved opbygning af et komplet, bestående af en stationær hovedopstilling samt en kompakt og transportabel demonstrator, er der opnået en god og tilfredsstillende platform for såvel forskning og udviklingsopgaver som formidlingsaktiviteter i INNOSORT. Denne rapport er udarbejdet for opfyldelse af milepæl MPTP4.1 i INNOSORT samarbejdsaftalen. 4

5 Teknologisk Institut 1. Introduktion INNOSORT er et konsortium, som samler teknologileverandører, forsknings- og vidensinstitutioner og aftagere af affaldssorteringsteknikker og udsorterede materialer. Alle parter brænder for at øge genanvendelsen af værdifulde materialer, bl.a. ved udvikling af ny fremtidssikret sensorbaseret sorteringsteknologi. Den teknologiske udvikling inden for relevante sensorteknologier gør det i dag muligt at kombinere forskellige sensorer i multisensorsystemer, der langt bedre end tidligere kan skelne mellem forskellige materialetyper. Disse sensorteknologier konvergerer med en meget stærk udvikling inden for robot- og automatiseringsteknologi. Der er således teknologisk grundlag for at udvikle en langt mere sofistikeret automatisk sortering, end det kendes i dag Formål Ideen til projektet udspringer af konkrete problemstillinger og efterspørgsel hos virksomheder i indsamlings-, sorterings- og afsætningsled for affald og genvundne materialer. De primære fokusområder i INNOSORT er: højværdimaterialer fra husholdninger og erhverv, som i dag ikke udnyttes optimalt, fx plast. produkter indeholdende kritiske råstoffer som 1: metaller (fx kobber og platin), 2: halvledermaterialer (fx germanium, gallium, indium), 3: sjældne jordarter (fx neodymium, der indgår i bl.a. elektriske og elektroniske produkter) produkter indeholdende sundheds- og miljøskadelige stoffer, som skal frasorteres for at opnå en acceptabel materialekvalitet. Igennem opbygning af ønskes det at skabe mulighed for at eksperimentere med anvendelse af state-of-the-art sensorteknologier inden for disse fokusområder Anvendelse Opbygning og udvikling af foregår sideløbende med andre aktiviteter i INNOSORT, og har primært til formål at tilvejebringe faciliteter for udførelse af eksperimenter i de parallelle forskningsprojekter. En stor del af målet med INNOSORT er at fremme forskning og udvikling af algoritmer og metoder der kan føre til optimeret affaldssortering. Udstyret primært med state-of-the-art billeddannende sensorer som i dag er kommercielt tilgængelige, giver mulighed for at afprøve nye forskningsteorier i praksis, og hjælper dermed til at føre forskningsresultaterne i retning af reel integration, og dermed implementerbare løsninger i industrien. 5

6 Teknologisk Institut 2. Forsøgsopstillingen består bl.a. af et industrielt transportbånd til fremføring af emner og affaldsstrømme der ønskes analyseret, som vist på Figur 2.1. Analyseområdet er delvist afskærmet, med mulighed for at variere graden af eksternt lys, for at give mulighed for eksperimenter med forstyrrelser. Over den ene ende af transportbåndet er monteret en række sensorer samt lyskilder og en varmekilde (Figur 2.2). Den indbyrdes varierende højde for placering af sensorerne skyldes at hver enkelt sensor er positioneret netop så hele transportbåndets bredde observeres. Det er muligt at udføre forsøg med de enkelte sensorer separat, eller at optage data fra flere sensorer og kombinere informationerne igennem sensor-fusion algoritmer. For at give mulighed for at opnå tilstrækkelig præcision i dataopsamlingstidspunkter, er monteret en encoder på fremføringen af transportbåndet. Denne gør det muligt at måle og holde styr på fremføringsafstande under kørsel. I første halvdel af projektperioden for INNOSORT er det valgt at fokusere på statiske tests, som skal danne grundlag for senere forsøg hvor der også skal tages forbehold for dynamiske egenskaber. Figur 2.1: Anvendelse af Kilde: Teknologisk Institut I forbindelse med de dynamiske forsøg ønskes det samtidig at introducere en robot til håndtering af fx detekterede objekter som skal fjernes fra en affaldsstrøm. Der er under opbygningen af klargjort til Figur 2.2: Primære Teknologier dette, og flere robotter har været opstillet ved transportbåndet for at have et udgangspunkt for en endelig opstilling. I 24. måned af INNOSORT er monteret en robotarm fra ABB direkte over transportbåndet, som ønskes anvendt til integration med det nuværende sensorsystem, med henblik på at teste gribeteknikker, præcision, hastighed og robusthed. Kilde: Teknologisk Institut tilbyder altså faciliteter til forsøg inden for en række interesseområder, og kan løbende tilpasses til fortsat at opfylde skiftende behov. 6

7 Teknologisk Institut 3. Teknologier i Med en bred vifte af sensortyper tilbyder forsøgsfaciliteter inden for et tilsvarende bredt udvalg af applikationsmuligheder og analyse af affaldsstrømme. Det er valgt at fokusere primært på billeddannende sensorer i, og derudfra undersøge mulighederne for at kombinere resultaterne fra disse til robust detektering af emner. I takt med at der opnås resultater i de sideløbende forskningsprojekter, er det nødvendigt at tilpasse og videreudvikle på baggrund af disse, for hele tiden at understøtte yderligere forsøg og forskning i netop de retninger der viser sig mest lovende. Følgende teknologier er monterede og anvendelige i i projektmåned 24: 3.1. Dual CCD NIR+RBG stereo vision Det første sæt af sensorer (Figur 3.1) består af to kameraer og en nyudviklet patternprojector prototype. Kameraerne er af typen jai AD-130 GE, og har multi-spektrale kapabiliteter idet hvert kamera indeholder to CCD chips til optagelse af hhv. synligt og nærinfrarødt lys. I mange tilfælde er det en væsentlig fordel at optagelser i begge spektre kan foretages fra samme synsvinkel og med fælles linse, idet efterfølgende udregninger af relativ positionering ikke er nødvendige før data kan bruges i sensor fusion sammenhæng. Figur 3.1: NIR projektor og to jai kameraer i stereo setup Kilde: jai & Teknologisk Institut Til optagelser i det synlige spektrum anvendes s normale ovenlys, og til optagelser i det nær-infrarøde spektrum anvendes en projektor prototype. For at opnå den ønskede kvalitet af afstandsmålinger fra stereo konfigurationen, kræves det at der er en høj mængde af tydelige features på de observerede emner. Dette opnås ved hjælp af projektoren. Med en kraftig nær-infrarød LED der strobes synkront med billedoptagelsen, projekteres et mønster ned over emnerne i observeringsområdet. Fokusering foretages med den påmonterede linse. 7

8 Teknologisk Institut Med dette sæt af kameraer og projektor kan således optages: i synligt spektrum med ét eller begge kameraer for stereo i nær-infrarødt spektrum med ét eller begge kameraer i nær-infrarødt spektrum med mønster-projektering for stereo Herudover kan de opsamlede data umiddelbart anvendes til sensor-fusion formål indbyrdes pga. anvendelsen af kameraer med mere end én CCD chip Termografisk kamera Én primær sensorteknologi i er det termografiske kamera (Figur 3.2). Modellen A615 fra FLIR har høj opløsning og målepræcision, med automatisk rekalibrering under anvendelse. Muligheden for at anvende kameraets fulde opløsning tillader eksperimenter med formål der kræver høj præcision, og efterfølgende kan så undersøges om forringelse af præcision, ved potentielt at anvende lavere opløsning, er acceptabel i individuelle cases. På denne måde kan det sikres at der til implementering af endelige løsninger i fremtiden anvendes netop den kameraopløsning der er påkrævet til hver enkelt opgave, og dermed forhindre spildte omkostninger på unødvendigt avancerede sensorer. Figur 3.2: Termografisk kamera og blitz varmekilde Kilde: FLIR og elinchrom Da de observerede emner, i langt de fleste tilfælde, vil være af varierende og ukendt starttemperatur, er det nødvendigt at observere relative temperaturændringer i stedet for absolutte. Til at introducere denne temperaturændring anvendes i en høj-effekt blitz påmonteret en reflektor dimensioneret således at varmen koncentreres og retningsbestemmes med formålet at dække hele transportbåndet. Da det termografiske kamera kan optage med op til 120Hz er det muligt at optage en sekvens af billeder der indeholder nok detaljer til at analysere hele opvarmningsprocessen. Med et termografisk billede af emner før og efter opvarmning med blitzen, er det muligt at se hvor meget varme hvert enkelt emner har modtaget i alt. Det har dog vist sig at forskellige emner og materialer kan have ens total varmeoptagelse, selv om spontaniteten af optagelse og evt. afgivelse af varme ikke er ens. I er det således muligt at eksperimentere med dybere analyse af både opvarmnings- og afkølingsproces. 8

9 Teknologisk Institut 3.3. Laser-baseret scanner og opmåler For at kunne eksperimentere med et bredt udvalg af emnetyper og materialer i, er det valgt at inkludere et tilsvarende bredt udvalg af sensorer, som er baseret på forskellige principper. Til opmåling af emner på et transportbånd i bevægelse, er anvendelsen af 2D laser sensorer en oplagt mulighed. Med to laser-sensorer (Figur 3.3) der tager udgangspunkt i forskellige estimeringsprincipper monteret i, kan fordele og ulemper af disse undersøges både indbyrdes og i kombination med de andre sensor-typer. Figur 3.3: Laser scanner og opmåler Kilde: SICK Den blå sensor er en SICK LMS0 laser-scanner som fungerer som en enkelt-punkt afstandsmåler hvor måleretningen ændres løbende med et roterende spejl. Den hvide Ruler E1200 er ligeledes fra SICK, men er udgaven hvor en komplet linje projekteres ned på tværs af båndet, og observeres af et kamera indbygget i samme enhed. Afstandsmålingen udføres da på baggrund af evt. deformering af linjen når objekter blokerer denne i varierende højde. Disse sensorer er primært tiltænkt anvendelse i dynamiske eksperimenter hvor emner til detektering er i bevægelse på transportbåndet, hvilket giver mulighed for at sammensætte 2D data til punktskyer af 3D data. Ved at sammenholde 3D data fra laser-baserede sensorer med 3D data fra stereo vision, kan det vurderes i hvilke tilfælde det kan være en fordel at anvende hvilken af disse sensortyper, eller hvilke fordele kan opnås ved at kombinere resultaterne. 9

10 Teknologisk Institut 3.4. DTI VisionBox I form af en industrielt godkendt højtydende computer med specialudviklet software til håndtering af avancerede vision opgaver i højvolumen produktionsmiljøer, er DTI Vision- Box et oplagt valg til at binde de mange sensorer sammen. Over en gigabit LAN forbindelse opnås forbindelse til sensorerne, og timing af optagelse styres internt i softwaren på DTI VisionBox. På Figur 3.4 kan ses eksempler på resultater af data fra tre sensortyper: et normalt farvebillede, dybde-billede med afstande fra stereo, og den termiske forskel før og efter opvarmning med blitzen (hvide områder modtog mest varme). Figur 3.4: Farvebillede (a), stereo dybdebillede (b) og varmeoptagelse (c) (a) (b) (c) Kilde: Teknologisk Institut Med disse supplerende data til at beskrive samme udsnit af emner på transportbåndet, er det muligt at anvende sensor fusion algoritmer til videre analyse. Et simpelt eksempel på anvendeligheden heraf er hvis der på farvebilledet optræder fx en flaske, som i princippet lige så godt kunne være trykt på en reklame, som at være en fysisk genstand der skal fjernes fra affaldsstrømmen af aviser. Ved Figur 3.5: Resultater efter analyse foretaget af VisionBox. hjælp af information fra dybde-billedet kan det bestemmes om emnet har form som en flaske, og fra varmeoptagelsen kan det vurderes om materialet er fx plast, metal, glas eller avispapir. På denne måde kan opnås en stor robusthed i systemet. På Figur 3.5 kan ses en visualisering af de forskellige resultater der anvendes i sensor fusion analysen (Rød: dybde, blå: farvebillede, gul: refleksion). Kilde: Teknologisk Institut 10

11 Teknologisk Institut 4. Transportabelt For at imødekomme en høj efterspørgsel på demonstration og fremvisning af i forbindelse med præsentationer af INNOSORT, er det valgt at udvikle en mindre, og dermed mere transportabel, version af. Størstedelen af de monterede sensorer bygger på de samme koncepter som anvendes i det store. Udover stereo vision, termisk kamera og blitz, er det lille udstyret med et transportbånd samt optiske sensorer og er opbygget med central styring fra en PLC-enhed som kan betjenes fra en touchscreen brugerflade. Udover at gøre betjening af anlægget nemt og intuitivt, demonstreres herved også et eksempel Figur 4.1: Det lille. Her på AUTOMATICA 2014 på hvordan teknologierne kan bindes sammen i en integreret løsning. Det lille er yderligere udstyret med en motoriseret mekanisme der kan sortere emner i to fraktioner, baseret på konklusionen der opnås igennem analysen af disse. Til processering anvendes også her en DTI VisionBox, som opsamler af data fra de billeddannende sensorer, samt databehandler og analyserer resultater. Udbredelse af kendskabet til IN- NOSORT, i Danmark såvel som i resten af Europa, er ved adskillige lejligheder blevet hjulpet godt på vej af demonstrationer og fremvisninger, såsom ved deltagelsen på AUTO- MATICA 2014 (Figur 4.1). Igennem første del af INNOSORT har der primært været fokus på statiske tests, hvilket har bestemt udviklingsretningen for efter den oprindelige Kilde: Teknologisk Institut etablering. Med den lille version af er det muligt at udføre forsøg på flere opstillinger samtidig, hvilket har givet anledning til at påbegynde dynamiske tests uden at interferere med igangværende parallelle forsøg udført i det store. Erfaringer opnået herfra kan efterfølgende overføres til igangsættelsen af efterfølgende dynamiske tests i fuld skala på det store. 11

12 Teknologisk Institut 5. Formidlingsaktiviteter har i adskillige tilfælde været direkte årsag til mediedækning og givet anledning til formidlingsaktiviteter af forskellig art. Følgende er en opsummering af de mest fremtrædende sådanne aktiviteter: Figur 5.1: DR interview, RoboCluster leder Bjarke Nielsen Kilde: Teknologisk Institut I forbindelse med at Google for nylig begyndte at opkøbe teknologivirksomheder i december 2013, ønskede DR at interviewe den daværende leder for RoboCluster, Bjarke Nielsen. Formålet var at sætte fokus på nogle af de danske teknologier der har potentiale for at have væsentlig effekt i fremtiden. Det blev derfor valgt at interviewet skulle foretages hos Teknologisk Institut, Center for Robotteknologi i Odense, hvor bl.a. blev fremhævet (Figur 5.1). Med opbygningen af det lille blev det muligt at udbrede kendskabet til INNOSORT og teknologierne i langt højere grad. Figur 5.2: på AUTOMATICA 2014 og INNOSORT kunne således repræsenteres ved Teknologisk Instituts deltagelse på Europas største automatiseringsmesse, AU- TOMATICA, d juni 2014 i München. Med deltagere fra mere end 100 lande var der rig mulighed for at præsentere projektet for besøgende med forskellige baggrunde og interesseområder. Det lille blev godt modtaget af messens besøgende, og gav anledning til gode samtaler og diskussioner af de anvendte teknologier samt metoder til optimeret sortering og genanvendelse af affaldsfraktioner (Figur 4.1). Kilde: Teknologisk Institut 12

13 Teknologisk Institut Figur 5.3: Oplæg for studerende ved ESDA 2014 i Kbh. I forbindelse med at ASME (American Society of Mechanical Engineers) afholdt den årlige konference ESDA (Engineering Systems Design Analysis) i samarbejde med Ingeniørforeningen IDA i København, blev der udtrykt ønske om at INNOSORT og skulle præsenteres og fremvises ved flere events. Ved række workshops under konferencen d juni 2014, var målet at de deltagende europæiske universitetsstuderende Kilde: ASME skulle forstå behovet for bedre affaldssortering, og selv udvikle koncepter og konstruere prototyper af simple sorteringsanlæg. Ved gennemgang af INNOSORT projektets visioner (Figur 5.3) samt fremvisning af, fik alle deltagere en god forståelse for koncepterne bag affaldssortering, og inspiration til deres egen konceptudvikling. Det blev også muligt at præsentere INNOSORT ved et foredrag til hovedkonferencen på Tivoli hotel (Figur 5.4). Der blev her fokuseret på de mange aspekter der skal overvejes og optimeres i kæden fra udsmidning hos forbrugeren til udsortering for genanvendelse i et sorteringsanlæg. Selv om der i primært er fokus på sensorteknologier, er nytænkende og innovativ mekanisk konstruktion af anlæg og gribeværktøjer også en vigtig del af fremtidens sorteringsanlæg. Figur 5.4: Præsentation af ved ESDA 2014 i Kbh. Kilde: ASME 13

14 Teknologisk Institut Figur 5.5: demonstreres ved OpenLab MADE event Kilde: Teknologisk Institut Foreningen MADE (Manufacturing Academy of Denmark) arbejder for at fremme produktion i Danmark igennem Forskning, Innovation og Uddannelse. I forbindelse med et Open Lab arrangement afholdt hos Teknologisk Institut, Robotteknologi, i september 2014, udviste de besøgende stor interesse for (Figur 5.5). I lige årstal afholdes Automatik messe i brøndbyhallen, da dette er år hvor der ikke afholdes industrimesse i Herning. På messen samles besøgende og udstillere med interesse for automatisering i dansk industri, og har mulighed for at se det bedste og nyeste inden for kommercielt tilgængelig teknologi til automatiseringsopgaver. Teknologisk Institut deltog som udstiller ved messen, og det blev valgt at fremvise eksempler på anvendelse af flere af vision teknologierne fra til løsning af en industrielt relateret opgave til kvalitetsinspektion (Figur 5.6). Figur 5.6: Fremvisning af ved Automatik 2014 i Brøndbyhallen Kilde: Teknologisk Institut 14

15 Teknologisk Institut 6. Konklusion Igennem de første 24 måneder af INNOSORT har der været fokus på opbygning af en forsøgsopstilling for forskning og udvikling inden for ny og optimeret anvendelse af vision i multisensorsystemer;. Som oplagt facilitet for sideløbende forskningsopgaver relateret til INNOSORT, har potentiale som omdrejningspunkt for løsning af en lang række af de udfordringer og problemstillinger der behandles i INNOSORT. Konstruktionen af, samt udstyring med en bred vifte af avancerede sensorteknologier, er forløbet som forventet og planlagt. I takt med at nye opdagelser og konklusioner løbende er blevet opsamlet i forskningsprojekterne i INNOSORT, har det være muligt at målrette den videre udvikling af, igennem introduktion af yderligere teknologier og forberedelse af udstyret til efterfølgende forsøgsopgaver. Ved opbygning af et komplet, bestående af en stationær hovedopstilling samt en kompakt og transportabel demonstrator, er der opnået en god og tilfredsstillende platform for såvel forskning og udviklingsopgaver som formidlingsaktiviteter i INNOSORT. 15

16 Teknologisk Institut Bilag Som bilag til denne rapport er vedlagt datablade på de sensorer der er monteret i. 1. jai stereo kameraer: JAI AD-130GE 2. Termografisk kamera: FLIR A Laser scanner: SICK LMS Laser linescanner: SICK Ruler E

17 AD-130 GE 2 CCD Multi-spectral camera 1296 x FPS GE Multi-spectral prism camera with two 1/3 CCDs Simultaneously captures visible and near-ir through the same optical path 1296 (h) x 966 (v) active pixels per channel 3.75 µm square pixels 31 frames per second with full resolution Increased frame rate with partial scanning Programmable exposure from 11.49µs to ms GenICam Exposure Time Abs, pulse controlled, and auto shutter modes Sequence trigger mode for on-the-fly change of gain, exposure and ROI LVAL synchronous/asynchronous operation (auto-detect) RGB 24-bit/30-bit or raw Bayer 8-bit, 10-bit or 12-bit output for color channel 8-bit, 10-bit or 12-bit monochrome output for near-ir channel Separate AGC (automatic gain control) for each channel Programmable GPIO with opto-isolated inputs and outputs Comprehensive control tool and SDK for Windows XP/Vista

18 Specifications for AD-130 GE Specifications AD-130 GE Connector pin-out Dimensions 5. 3 Sensor Visible Near-IR 1/3 color Bayer mosaic IT CCD (ICX447) 1/3 Monochrome IT CCD (ICX447) Pixel Clock MHz Frame rate full frame 31 frames/sec. Active area 4.86 (h) x 3.63 (v) mm Cell size 3.75 (h) x 3.75 (v) µm Active pixels 1296 (h) x 966 (v) Read-out modes ª Full 1296 (h) x 966 (v) fps Variable partial scan Programmable start line: 0 to M3depth5 Programmable height: 8 to 966 lines (depth0.2) Sensitivity Visible 0.4 Lux (max. gain, shutter off, 50% video) Sensitivity Near-IR 0.02 µw/cm 2 at 800nm (max. gain, shutter off, 50% video, f/2.2) S/N ratio Visible >52dB (Green ch., 0 db gain, 10-bit) S/N ratio Near-IR >54 db (0 db gain, 10-bit) 4-M3depth5 Video output 55 (2.17) Visible Near-IR 30/24-bits RGB or 8, 10 or 12-bit raw Bayer 8, 10, or 12-bit monochrome (depth0.2) Auto-iris lens video (1.57) 0.7 Vp-p, w/o sync Gain Master gain 0 db to M3depth5 db (visible) -3 db (2.17) to +21 db (NIR) (0.25) R/B gain -7 db (depth0.2) to +10 db 2 (visible only) AGC 0 db to +21 db Synchronization Int. X-tal GPIO Module Input/output switch Clock generator (one) Pulse generator (four) Configurable 14-in/32-out switch 12-bit counter based on pixel clock 20-bit counters with programmable length, start point, stop point, repeat Hardware trigger modes Edge Pre-select, Pulse Width Control, Reset Continuous, Frame Delay, Sequence 45 Electronic shutter Exposure time Abs (1.85) 0.4L (11.49 µs) to 982L ( ms) in 1L steps( µs) Pulse Width Control GPIO plus Pulse Width 1/13,0004-M3depth5 sec. (2.4L) to 2 sec. (depth0.2) Fine adjustment via GPIO Auto shutter CMount 1/31 to 1/366 sec. (982L to 95L) White balance Visible (color channel) only Gain range: -7 db to +10 db 2800K to 9000K LUT/Gamma 1.0/0.6/0.45/LUT Functions controlled via GigE Vision interface Shutter, gain, black level, trigger mode, read-out mode, GPIO setup, ROI (GenICam mandatory functions) GigE streaming protocol 55 Packet size (1476 to bytes), 4- delayed M3 Depth5 (frame) read-out, inter-packet delay Indicators on rear panel Power/hardwire trigger,gige link /activity Operating Temperature -5 C to +45 C Humidity (operation) 20-80% non-condensing Storage temp./humidity -25 C to +60 C / 20 to 80% non-condensing Vibration 3 G (15Hz to 200 Hz XYZ) Shock 50G Regulations CE (EN , EN ), FCC part 15 class B, RoHS Power 12-24V DC ± 10%. 8.0 W typical (full 12V) Lens mount C-mount (Max 4.0 mm thread)* Dimensions (H x W x L) 55(H) x 55(W) x 98.3(D) mm Weight 3 g (2.17) (1.57) 55 * Use 3CCD-type lens without IR filter Ordering Information AD-130GE Digital 2CCD Progressive Scan Multi-Spectral Camera (1.57) FCC seal 55 Serial No. Sensitivity (%) DC In / GPIO HIROSE HR10A-10R-12PB-01 Pin 1 Ground 2 +12V DC input 3 OPT In 2 ( )/GND (*) 4 OPT In 2 (+)/ Auto Iris video out (*) 5 OPT In 1 ( ) 6 OPT In 1 (+) 7 OPT Out 1 ( ) 8 CMount OPT Out 1 (+) 9 OPT Out 2 ( ) 10 OPT Out CMount 1 (+) V DC input 12 Ground * Select by SW700 POWER / TRIG GPIO 4- M3 1 Depth M3 Depth5 HIROSE 6-pin Pin 1 GigE LVDS In 1 ( ) 2 LVDS In GigE (+) connector 3 TTL In 1 (RJ-45) 4 TTL Out 1 5 TTL In 2 6 GND LINK ACT. 5. 3GigE Vision Interface RJ-45 with locking screws M3 Depth5 Visible Response AD-130 GE O wavelength (nm) 2CCD Prism 8 1 HIROSE 12pin Connector 55 DC 55IN / TRIG GigE Pin Pin 1 TRD+(0) 5 TRD (2) 2 TRD (0) 6 TRD (1) 3 TRD+(1) 7 TRD+(3) TRD+(2) 8 TRD (3) Front view 55 Side 5. 3 view Bottom view M3 Depth M3 Depth5 Sensitivity (%) Rear view CMount 4- M3 Depth5 4- M3 Depth5 4- M3 Depth5 GPIO GigE-1 Color Bayer mosaic CCD sensor Near-IR (monochrome) CCD sensor M3 Depth POWER TRIGGER M3 Depth DCIN/TRIG GigE-2 Near-IR Response AD-130 GE 4- M3 Depth5 4- M3 Depth5 O wavelength (nm) M3 Depth5 Company and product names mentioned in this datasheet are trademarks or registered trademarks of their respective owners. JAI A S cannot be held responsible for any technical or typographical errors and reserves the right to make changes to products and documentation without prior notification. GPIO GPIO P TR P TR GigE- GigE- Europe, Middle East & Africa Phone Fax Asia Pacific Phone Fax Americas Phone (Toll-Free) Phone Visit our web site on March 2012

19 FLIR A615 FLIR A615 Automation: speed up your design cycle with infrared The FLIR A615 camera has features and functions that make it the natural choice for anyone who uses PC software to solve problems and needs pixel resolution. Among its main features are GigE Vision and GenICam compliance, which makes it plug-and-play when used with software packages such as IMAQ Vision and Halcon. Key Features: Affordable GigE compliant GenICam compliant Trigg/synchronization/GPIO 16-bit Hz, signal, temperature linear, and radiometric Windowing mode: Hz or Hz Compliant with any software that supports GenICam, including National Instruments IMAQ Vision and Stemmers Common Vision Blox Open and well described TCP/IP protocol for control and set-up Typical applications: High-end infrared machine vision that needs temperature measurement Slag detection Food processing Electronics testing Power resistor testing Automotive Automotive - car seat heating IR Automation in Automobile Industry Cars and commercial vehicles, engine manufacturing and subcontractors serving the industry: Soldering and welding Car seat heating Verification of window defrosting Heating, air conditioning functions Casting of plastic or metallic parts Quality checking of laminated parts such as dashboards Quality checking of leather upholstery Friction control of tires Engines manufacturing IR Automation in Electronics Electronics design, PCB and component manufacture and electronics assembly: PCB testing, validation and verification Power electronics design Fault tracing in board assemblies Food processing

20 FLIR A615 Technical Specifications Imaging and optical data Field of view (FOV) Minimum focus distance Focal Length Spatial resolution Lens identification F-number Thermal sensitivity/ NETD Image frequency Focus Detector data Detector type Spectral range IR resolution Detector pitch Detector time constant Measurement Object temperature range Accuracy Measurement analysis Atmosphere transmission correction Optics transmission correction Emissivity correction Reflected apparent temperature correction External optics/ windows correction Measurement corrections USB USB USB, standard USB, connector type USB, communication USB, image streaming USB, protocols Ethernet Ethernet Ethernet, type Ethernet, standard Ethernet, connector type Ethernet, communication Ethernet, image streaming Ethernet, protocols Digital input/ output Digital input, purpose Digital input Digital output, purpose Digital output Digital I/O, isolation voltage Digital I/O, supply voltage Digital I/O, connector type 25 x m 24.5mm 0.69mrad Automation 1.0 < C/ 50mK 50Hz (100/200 Hz with windowing) Automatic or manual (built in motor) Focal Plane Array (FPA), uncooled microbolometer μm 6 x 480pixels 17μm Typical 8ms -20 C to C 0 to +650 C 300 to C ±2 C or ±2% of reading Automatic, based on inputs for distance, atmospheric temperature and relative humidity Automatic, based on signals from internal sensors Variable from 0.01 to 1.0 Automatic, based on input of reflected temperature Automatic, based on input of optics/ window transmission and temperature Global object parameters Control and image USB 2 HS USB Mini-B TCP/IP socket-based FLIR proprietary 16-bit 6 x Hz 16-bit 6 x 2 50Hz 16-bit 6 x Hz - Signal linear - Temperature linear - Radiometric TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, ICMP, IGMP, ftp, SMTP, SMB (CIFS), DHCP, MDNS (Bonjour), npnp Control and image Gigabit Ethernet IEEE RJ-45 TCP/IP socket-based FLIR proprietary and GenICam protocol 16-bit 6 x Hz 16-bit 6 x Hz 16-bit 6 x Hz - Signal linear - Temperature linear - Radiometric GigE Vision and GenICam compatible TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, ICMP, IGMP, ftp, SMTP, SMB (CIFS), DHCP, MDNS (Bonjour), upnp Image tag (start/ stop/ general), Input ext. device (programmatically read) 2 opto-isolated, VDC Output to ext. device (programmatically set) 2 opto-isolated, VDC, max 100mA 500VRMS 12/24 VDC, max 200 ma 6-pole jackable screw terminal Power system External power operation External power, connector type Voltage Environmental data Operating temperature range Storage temperature range Humidity (operating and storage) EMC Encapsulation Bump Vibration Physical data Weight Camera size (L x W x H) Tripod mounting Base mounting Housing material Scope of delivery Packaging, contents Accessories 12/24 VDC, 24W absolute max 2-pole jackable screw terminal Allowed range VDC -15 C to +50 C - C to +70 C IEC /24 h 95% relative humidity +25 C to + C - EN :2001 (Immunity) - EN :2001 (Emission) - FCC 47 CFR Part 15 Class B (Emission) IP (IEC 60529) 25g (IEC ) 2g (IEC ) 0.7kg 216 x 73 x 75mm UNC1/4-20 (on three sides) 2 x M4 thread mounting holes (on three sides) Aluminium Hard transport case or cardboard box Infrared camera with lens Calibration certificate Ethernet cable Mains cable Power cable, pig-tailed Power supply Printed Getting Started Guide Printed Important Information Guide USB cable User documentation CD-ROM Utility CD-ROM Warranty extension card or Registration card Supplies & Accessories Power supply for A/SC3XX and A/SC6XX Power cord EU Power cord US Power cord UK USB cable Std A <-> Mini-B, 2 m/6.6 ft. Ethernet cable CAT-6, 2m/6.6 ft. Power cable, pigtailed Hard transport case for A/SC3XX and A/SC6XX series ThermoVision System Developers Kit Ver. 2.6 ITC Advanced General Thermography Course - attendance, 1 pers. ITC Advanced General Thermography Course- group of 10 pers. IITC Level 1 Thermography Course - attendance, 1 pers. ITC Level 1 Thermography Course group of 10 pers. ITC Level 2 Thermography Course - attendance, 1 pers. ITC Level 2 Thermography Course group of 10 pers. Specifications and prices subject to change without notice. Copyright 2010 FLIR Systems. All right reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form. Asia Pacific Headquarter Hong Kong FLIR Systems Co Ltd. Room , Tower 2 Grand Central Plaza 138 Shatin Rural Committee Road, N.T, Hong Kong Tel: Fax: China Head Office - Shanghai FLIR Systems (Shanghai) Co., Ltd Tel: Fax: Japan Office - Tokyo FLIR Systems Japan K.K. Tel: Fax: Korea Office - Seoul FLIR Systems Korea Co., Ltd Tel: Fax: Taiwan Representative Office Tel: Fax: India Representative Office Tel: Fax: A615 datasheet_en

Video Projector Controller. Brugermanual

Video Projector Controller. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK l Video Projector Controller Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Feb

Læs mere

Komplet køreklar 3000 W Solcelle anlæg. Kr. 71.400,- inkl. moms

Komplet køreklar 3000 W Solcelle anlæg. Kr. 71.400,- inkl. moms Indeholder komplet system: Komplet køreklar 3000 W Solcelle anlæg Kr. 71.400,- inkl. moms 12 stk 250 W Monocrystalinske Full Black Solpaneler (ca.20m 2 ) 1 stk Dansk godkendt 3000 W Inverter Diskret Full

Læs mere

Logitech Webcam C930e Setup Guide. Logitech for Business

Logitech Webcam C930e Setup Guide. Logitech for Business Logitech Webcam C930e Setup Guide Logitech for Business Logitech Webcam C930e Contents Dansk................. 43 www.logitech.com/support...........................83 2 Logitech for Business Logitech Webcam

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Kære Anne, Vi håber i kan være behjælpelig med det sidste. På forhånd tak.

Kære Anne, Vi håber i kan være behjælpelig med det sidste. På forhånd tak. Fra: Ayhan Can Sendt: 20. juni 2014 10:56 Til: Anne Christine Brøndum Cc: Besar Rakipi Emne: Ansøgning til overvågningsudstyr Kære Anne, Som nævnt i telefonen, har vi i løbet af januar april 2014, oplevet

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

EuroForm OCR-B Installation Guide

EuroForm OCR-B Installation Guide EuroForm OCR-B Installation Guide Dansk For HP LaserJet Printers Installation Guide NOTE The information contained in this document is subject to change without notice. EuroForm makes no warranty of any

Læs mere

Del dine gode oplevelser online med mobilt HD Snap-kamera fra Sony

Del dine gode oplevelser online med mobilt HD Snap-kamera fra Sony Pressemeddelelse 3. september 2009 Del dine gode oplevelser online med mobilt HD Snap-kamera fra Sony Med det ultra-kompakte MHS-PM1 kamera fra Sony er det nemt at tage billeder og videoer til hurtig upload

Læs mere

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 Specifications Rated voltage: Rated power: Rated current: Output A: Output B: Output C: 230VAC, 50Hz, single phase 2300W 10 A Max. 900W The total sum of the loads must not

Læs mere

Smart!wind SW-5.5, SW-7.5 og SW-10

Smart!wind SW-5.5, SW-7.5 og SW-10 Smart!wind, SW-7.5 og SW-10 -faset inverter til husstandsvindmølle, 5,5, 7,5 og 10 kw, standard med ekstra funktion til system kontrol. alle rounder af inverter for små vindmøller op til 20 kw! MODERNE

Læs mere

PILLE PRESSE. 1 of 8. Salg & Service PE Maskiner Ans ApS Søgade 9 DK-8643 Ans By Tlf. +45 8687 0535 Fax +45 8687 0776 www.pemaskiner.

PILLE PRESSE. 1 of 8. Salg & Service PE Maskiner Ans ApS Søgade 9 DK-8643 Ans By Tlf. +45 8687 0535 Fax +45 8687 0776 www.pemaskiner. PILLE PRESSE Lav dine egne piller! N-MICRO pellet machine is the easiest way to Pellet. N-MICRO has been projected and developed properly for home and small pellet production, so every carpenter, farmer

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

The size of the project.

The size of the project. Apartment type B System integrator - COWI Prices from 3-6 million kr. per The size of the project. Suppl. package kr. 400-1,000,000 Why smart-house? The most user-friendly bus- Delivered by DUPLINE The

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Entry serien. H-0410E 4channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS] H-0810E 8channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS]

Entry serien. H-0410E 4channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS] H-0810E 8channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS] Entry serien H-0410E 4channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS] H-0810E 8channels, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS] H-1610E 16 kanaler, Optagehastighed [NTSC: 120fps / PAL: 100FPS]

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 TKE-01 er lavet specielt til at arbejde sammen med en Calyma ventilationunit med Lemmens DC-motorer. POWER ON SPJÆLD LUKKET FEJL TRYKFEJL VARME STYRING under 18 grader Temperatur

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Kommunikationsprotokoller Summit06 worksession. Lisa Wells Datalogisk Institut Aarhus Universitet

Kommunikationsprotokoller Summit06 worksession. Lisa Wells Datalogisk Institut Aarhus Universitet Kommunikationsprotokoller Summit06 worksession Datalogisk Institut Aarhus Universitet Plan Kort introduktion til protokoller Protokoller i ISIS Katrinebjerg projekter Internet-baseret trådløs telefoni

Læs mere

Dell Cloud Client Computing Hvordan virtualisere vi de tunge grafisk applikationer?

Dell Cloud Client Computing Hvordan virtualisere vi de tunge grafisk applikationer? Dell Cloud Client Computing Hvordan virtualisere vi de tunge grafisk applikationer? Christian Eilskov Sales Engineer, christian_eilskov@dell.com +45 40 60 13 92 Dell Cloud Client Computing Dell lever produkter

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

DALI. BuildingControl Danmark, 17 juni 2014. Henrik Noren * Servodan Peter Selmer Gade * I-NO Thomas Maltesen * Prolon

DALI. BuildingControl Danmark, 17 juni 2014. Henrik Noren * Servodan Peter Selmer Gade * I-NO Thomas Maltesen * Prolon DALI BuildingControl Danmark, 17 juni 2014 Henrik Noren * Servodan Peter Selmer Gade * I-NO Thomas Maltesen * Prolon Agenda DALI Standarden; udviking fra 0..10V, DALI v1, DALI v2 (TM) DALI i integration

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

Bilag Bilag 1, kort over boligkvarter

Bilag Bilag 1, kort over boligkvarter Bilag Bilag 1, kort over boligkvarter 45 Bilag 2, brev til beboer Odense 28.09.04 Undersøgelser af fugt med fokus på massivtræselementer. Der er endnu ikke lavet undersøgelser af fugt i danske elementhuse

Læs mere

Anmode om et tilbud: www.studioprime.hu og info@studioprime.hu Vi vil svare inden for 24 timer!

Anmode om et tilbud: www.studioprime.hu og info@studioprime.hu Vi vil svare inden for 24 timer! studioprime.hu produkter og services prisliste Gældende fra Jan. 11, 2015 til Feb. 28, 2015. Anmode om et tilbud: www.studioprime.hu og info@studioprime.hu Vi vil svare inden for 24 timer! Basic website

Læs mere

XEROX LANCERER TEKTRONIX PHASER 750 - FARVELASERPRINTER TIL NETVÆRK

XEROX LANCERER TEKTRONIX PHASER 750 - FARVELASERPRINTER TIL NETVÆRK Pressemeddelelse 35DIGHOLQJ ;HUR[ 23% (XURSH 7KH $UHQD 'RZQVKLUH :D\ %UDFNQHOO %HUNV 5* 38 (QJODQG 7OI XEROX LANCERER TEKTRONIX PHASER 750 - FARVELASERPRINTER TIL NETVÆRK Den nye Phaser 750 - efterfølgeren

Læs mere

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380.

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. MVT380 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. Denne manual viser hvordan du installerer enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere

Komplet køreklar 3000 W Solcelle anlæg. Kr. 71.400,- inkl. moms

Komplet køreklar 3000 W Solcelle anlæg. Kr. 71.400,- inkl. moms Indeholder komplet system: Komplet køreklar 3000 W Solcelle anlæg Kr. 71.400,- inkl. moms 12 stk 250 W Monocrystalinske Full Black Solpaneler (ca.20m 2 ) 1 stk Dansk godkendt 3000 W Inverter Diskret Full

Læs mere

Jabra Speak 410. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra Speak 410. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra Speak 410 Brugervejledning indholdsfortegnelse TAK...3 Produktoversigt...3 OVERSIGT...4 Installation og konfiguration...4 Daglig brug...5 Hvis du får brug for hjælp...6 2 TAK Tak for, at du har købt

Læs mere

WINDCHILL THE NEXT STEPS

WINDCHILL THE NEXT STEPS WINDCHILL THE NEXT STEPS PTC/user, 4. marts 2015 Jens Christian Jensen, Econocap Agenda Windchill the next steps Bliv opdateret og inspireret til at se hvor Windchill kan hjælpe dig med andet end blot

Læs mere

Umiddelbart er der ingen tekniske argumenter for at placere store møller på land frem for mindre møller. Dette skyldes flere faktorer, f.eks.

Umiddelbart er der ingen tekniske argumenter for at placere store møller på land frem for mindre møller. Dette skyldes flere faktorer, f.eks. Fra: Finn Alsgren [mailto:finn.alsgren@norwin.dk] Sendt: 18. juni 2012 13:23 Til: Arne Graae Jensen Cc: Bruno Andersen Emne: FW: Godkendt dansk 750 kw mølle - Kan leveres som ny - Kan holdes under 80m

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

31-1-2011 A-kursus Århus 2011 3T

31-1-2011 A-kursus Århus 2011 3T Standard protocols University hospitals PACS Secondary health care PACS Primary health care Generic names as T1, PD and T2 weighted. Standard positioning Basic pulse sequences: Brain 0.2 Tesla 1.5 Tesla

Læs mere

Docubind TL350 EURO. Ersatzteilkatalog Spare parts catalogue Catalogue des pièces détachées Catálogo de peças

Docubind TL350 EURO. Ersatzteilkatalog Spare parts catalogue Catalogue des pièces détachées Catálogo de peças Docubind TL350 EURO Edition Serial No. Date Name 1 QJP0012- November 2004 GBC Portuguesa Ersatzteilkatalog Spare parts catalogue Catalogue des pièces détachées Catálogo de peças Version Product No. Docubind

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Danish Technology Center Denmark

Danish Technology Center Denmark Danish Technology Center Denmark INDUSTRIAL Wastewater Treatment Systems A B C FiltraCon Filtration Systems FiltraSep Separation Filtration Systems FiltraFlo Filtration Flotation Systems APPLICATION

Læs mere

Rejseplanen status og udvikling. Birgitte Woolridge, Product Manager, blw@rejseplanen.dk

Rejseplanen status og udvikling. Birgitte Woolridge, Product Manager, blw@rejseplanen.dk Rejseplanen status og udvikling Birgitte Woolridge, Product Manager, blw@rejseplanen.dk Agenda Rejseplanen facts&figures Hvorfor kan Rejseplanen ikke bare vise, når bussen ikke kommer??!! Nye ting på Rejseplanen

Læs mere

2/3 Akset digital tæller

2/3 Akset digital tæller SERIE Z59E 2/3 Akset digital tæller for Elgo Magnetisk målebånd og / eller Encoder ELGO - ELECTRIC Gerätebau und Steuerungstechnik GMBH D - 78239 Rielasingen, Postfach 11 30, Carl - Benz - Strafle 1 Telefon

Læs mere

Hurtigt i gang med LinMot DeviceNet til Allen Bradley Logix Plc

Hurtigt i gang med LinMot DeviceNet til Allen Bradley Logix Plc Hurtigt i gang med LinMot DeviceNet til Allen Bradley Logix Plc INDHOLD Indledning...2 EL-Diagram E1100:...3 Logik Forsyning til LinMot:...6 Set Node adresse...7 DeviceNet CAN forbindelse til PLC...10

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Improving your performance

Improving your performance Novotek & GE Fanuc Improving your performance COWI temadag 06.11.2008 For more information visit us at www.novotek.com Page 1 Temadag COWI Agenda Temadag COWI Novotek & GE Fanuc Proficy Change Management

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

Hygiejne & fødevaresikkerhed - udfordringer og løsninger

Hygiejne & fødevaresikkerhed - udfordringer og løsninger Hygiejne & fødevaresikkerhed - udfordringer og løsninger Temadag Emballage Industrien & Plast Industrien Vibeke Bagger Maj 2008 Agenda Det Norske Veritas Hvad kræver kunderne? Hvorfor bruge en standard?

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Tænk udvikling - Hvordan bruger vi de nyeste teknologier? Fuld Skrue Kasper Christensen, 17. marts 2015

Tænk udvikling - Hvordan bruger vi de nyeste teknologier? Fuld Skrue Kasper Christensen, 17. marts 2015 Tænk udvikling - Hvordan bruger vi de nyeste teknologier? Fuld Skrue Kasper Christensen, 17. marts 2015 < 1 > Tænk udvikling - Hvordan bruger vi de nyeste teknologier? Præsentationen omhandler udelukkende

Læs mere

Teknologierne bag XA25, XA20 og LEGRIA HF G30

Teknologierne bag XA25, XA20 og LEGRIA HF G30 Teknologierne bag XA25, XA20 og LEGRIA HF G30 Dette dokument forklarer de nye teknologier, der er integreret i ovennævnte produkter. Nyudviklet vidvinkel objektiv med 20x optisk zoom XA25, XA20 og LEGRIA

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 eindkomst Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning inden ibrugtagning... 3 Dan fil til eindkomst... 4 2 FACTSHEET EINDKOMST FOR MICROSOFT DYNAMICS C5 VERSION

Læs mere

Måle og test I. Lasse Kaae 2012

Måle og test I. Lasse Kaae 2012 Måle og test I Lasse Kaae 2012 Plan for de næste 2 uger Uge 1 grundlæggende VEE NI Labview (Torsdag) Anders Meisner Uge 2 Workshop VEE VEE instrument-styring Labview NI USB 6008 Måle øvelser Lasse Kaae

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide 2013 SP1 Konfiguration af koncernindblik Configuration Guide Intellectual Property Rights This document is the property of ScanJour. The data contained herein, in whole or in part, may not be duplicated,

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Webshop integration for DanDomain

Webshop integration for DanDomain Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet F Microsoft Dynamics C5 2010 Webshop integration for DanDomain Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Eksport af varer til webshoppen... 4

Læs mere

LED BELYSNING. Butikker og salgslokaler

LED BELYSNING. Butikker og salgslokaler LED BELYSNING Butikker og salgslokaler Kvalitet side 2-3 Roblon arbejder tæt sammen med vore kunder, der har behov for højkvalitets LED belysning i lysstyrker der kan erstatte traditionel halogen- og metal

Læs mere

IKT-baserede Tjenesteydelser til Plejesektoren

IKT-baserede Tjenesteydelser til Plejesektoren IKT-baserede Tjenesteydelser til Plejesektoren Albena Mihovska, Lektor og Neeli Prasad, Lektor Center for TeleInfrastruktur (CTIF) Aalborg Universitet {albena, np}@es.aau.dk Plejesektorens udfordringer-og

Læs mere

Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter

Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter DS-information DS/CLC Guide 29 1. udgave 2007-07-12 Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter Temperatures of hot

Læs mere

CKE-21 Software version 21.01B

CKE-21 Software version 21.01B CKE-21 Software version 21.01B CKE-21 er en Calyma Kontrol Enhed der er udviklet til energiøkonomisk drift af DC motorer i Calyma ventilationsunit, og samtidig er der kontrol over en blandefunktion som

Læs mere

Teknisk kursus for AV Center Odense

Teknisk kursus for AV Center Odense Teknisk kursus for Michael Vejgaard Jensen Technical Trainer Kontakt info: mvj@solutors.com +45 43626160 Indhold På kurset vil følgende områder blive gennemgået: Generelt SMART Board Teknikken på SMART

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

WEB Server og Ethernet Data Logger Lonbox PID4000

WEB Server og Ethernet Data Logger Lonbox PID4000 WEB Server og Ethernet Data Logger Lonbox PID4000 Åbne Netværk? LonMark XML/SOAP... FTP HTTP TCP IP UDP EIA852 IEC709.1 (LonTalk ) Ethernet WiFi (wireless) TP/FT-10 PL-20 Prolon Data Logger Udvikling Teknologi

Læs mere

SIMATIC WinAC RTX. The SIMATIC Software Controller for PC-based Automation in Real-Time for Windows OS

SIMATIC WinAC RTX. The SIMATIC Software Controller for PC-based Automation in Real-Time for Windows OS SIMATIC WinAC RTX The SIMATIC Software Controller for PC-based Automation in Real-Time for Windows OS Teamet i dag Siemens A/S jydskvægtfabrik TIA Promotor: Totally integrated Automation Migration Manager

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

BAS 920. Datablad. BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk

BAS 920. Datablad. BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 920 BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 920 tilhører en familie af frit programmerbare kontrollere designet til at være skalerbare fra helt små til meget store

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Kursuskatalog 2012 TwinCAT Basic og Extended

Kursuskatalog 2012 TwinCAT Basic og Extended Kursuskatalog 2012 TwinCAT Basic og Extended Basic Modul 1 Software Kursus K120101 K120102 K120103 K120104 K120105 K120106 Dato 31.1-1.2.12 6.-7.3.12 8.-9.5.12 21.-22.8.12 2.-3.10.12 20.-21.11.12 Modul

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet Microsoft Dynamics C5 2010 Web Services Indhold Indledning... 3 Integration til Krak... 4 Krak på debitor og kreditor... 4 Krak på løn...

Læs mere

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Er du, din organisation og dit datacenter klar til Skyen? Dynamisk Datacenter & Cloud Computing System Center Suiten med fokus på Service Manager Next

Læs mere

4Timer. Guide AGT. Touch screen. Præventiv vedligeholdelse El-eftersyn Diagnostik af bygninger Tekniske diagnoser Hjælpemiddel til dyrlæger

4Timer. Guide AGT. Touch screen. Præventiv vedligeholdelse El-eftersyn Diagnostik af bygninger Tekniske diagnoser Hjælpemiddel til dyrlæger Guide Guide infrared, infrared Guide MobIR er et infrarødt kamera i mobilformat. Præventiv vedligeholdelse El-eftersyn Diagnostik af bygninger Tekniske diagnoser Hjælpemiddel til dyrlæger AGT AF IR & Visual

Læs mere

BAS 914S/929S Datablad

BAS 914S/929S Datablad BAS 914S/929S BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 914S/929S tilhører en familie af programmerbare kontrollere der er målrettet til mindre samt medium størrelse installationer.

Læs mere

Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management

Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management Udfordringen Top down Lederskab visioner Buttom up Fakta om Informi GIS 90 medarbejdere Full-size IT hus; salg/rådgivning/

Læs mere

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk Specialized seed production a niche in the danish food network Lise C. Deleuran Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Havefrø Research

Læs mere

Spørgeskema for nye installationer

Spørgeskema for nye installationer Spørgeskema for nye installationer Udfyld venligst vedlagte spørgeskema, og mail eller fax de relevante sider til TravelOffice. Dette hjælper os med en hurtigere installation. TravelOffice holder til i

Læs mere

DAu konference - september 2013

DAu konference - september 2013 DAu konference - september 2013 Sådan sikres ensartet kvalitet i MES applikationer implementeret på 70 Arla mejerier Allan Møller Schmidt, Solution Consultant Arla Foods GBS-IT, MSA 23-09-2013 Tema - Rejse

Læs mere

PUBLIC INFORMATION. Copyright 2014 Rockwell Automation, Inc. All Rights Reserved.

PUBLIC INFORMATION. Copyright 2014 Rockwell Automation, Inc. All Rights Reserved. Automation University? To dage med præsentationer, demonstrationer, hands on labs og seminarer, samt stor udstilling fuldstændig gratis. Personlig agenda deltagere kan fastsætte deres eget program ud fra

Læs mere

MI-300K Bruger manual

MI-300K Bruger manual MI-300K Bruger manual 1 Indholdsfortegnelse: Basis information Produkt specifikationer Side 5 Produkt indhold Side 6 Enheds betegnelse Side 7 Programmering Kom godt i gang Side 8 Personlig brugerkode Side

Læs mere

VR 18 Papirløs registrering

VR 18 Papirløs registrering BUdkPEOVR200312 VR 18 Papirløs registrering Moderne kompakt dataopsamling hvor målinger kan ses i mange forskellige variationer og hvor de historiske data nemt kan vises, samtidig med at nye værdier gemmes.

Læs mere

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk Aarhus, Regional Miljøkonference 2012.10.31 Klimatilpasning og Skybrudsplan Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg Arne Bernt Hasling abh@cowi.dk 1 The basic assumptions Development in

Læs mere

Rammeaftalebilag A Kravspecifikation

Rammeaftalebilag A Kravspecifikation Rammeaftalebilag A Kravspecifikation Mindstekrav (MK): Mindstekrav skal opfyldes for at tilbuddet tages i betragtning. MK-ID Udstyrskategori/Beskrivelse Mindstekrav 1. Interaktiv projektor 1.1 Type Ultra

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Juni 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Opsætning i C5 3 Som sælger: 3 Som køber: 6 OIOUBL

Læs mere

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels Assembly Guide Monteringsvejledning 60/30 - wood end panels Wood end panels 1. When installing wood end panels, insert the top fittings into the upper crossbar slots and place the Z brackets over the foot

Læs mere

Emergency call button. Stabilt og simpelt

Emergency call button. Stabilt og simpelt Emergency call button Stabilt og simpelt 1 Agenda Områder af speciel interesse Gennemgang Hvad har jeg lært? Spørgsmål 2 Områder af speciel interesse Domæne, Krav, Use Cases, Kvalitetsattributter Arkitektur

Læs mere

Simatic ET200 Alt er integreret i TIA-portalen

Simatic ET200 Alt er integreret i TIA-portalen Engineered with TIA Portal Decentral periferi Simatic ET200 Alt er integreret i TIA-portalen siemens.com/tia-portal Simatic ET200 en naturlig del af TIA-portalen Page 2 V1.0 Generelle krav og udfordringer

Læs mere

Optical Time Domain Reflectometer Princip for OTDR

Optical Time Domain Reflectometer Princip for OTDR Optical Time Domain Reflectometer Princip for OTDR Hvad er en OTDR Backscattered lys Pulse input Hvad er en OTDR? En OTDR er et instrument, der analyserer lys tabet i en optisk fiber og benyttes til at

Læs mere

Velkommen. Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist

Velkommen. Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist Velkommen Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist 1 Agenda Fra backup til restore produkt Politikstyret Backup Live Demo 2 IBM XIV Snapshots - Næsten uden begrænsninger Snapshot

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 Microsoft Dynamics C5 Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 INDHOLDSFORTEGNELSE En forløbelig afklaring... 3 Tilpasning af lønopsætningen... 3 Rettelser til kommafil... 3 Backup af lønopsætningen...

Læs mere

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter Brugermanual EnVivo Cassette Converter INDHOLD Introduktion... 3 Produktegenskaber... 3 Udpakning af Cassette Converter... 3 Isætning / udskiftning af batterier... 4 Installation af software... 4 Beskrivelse

Læs mere

sideløbende med LEAN-principper for at styre produktionen af kvalitetsprodukter på en effektiv og omkostningsbesparende måde.

sideløbende med LEAN-principper for at styre produktionen af kvalitetsprodukter på en effektiv og omkostningsbesparende måde. LJM Hydraulik Med ca. 50 års erfaring og vidtgående knowhow producerer og markedsfører LJM produkter af høj kvalitet med lang levetid. Dette kvalitetsniveau er kernen i den succes, som LJM har opnået gennem

Læs mere

3 1 2 4 5.1.2.3.4.5 1 1 1 1 1 W W W W W S S S S S 6 P3 P2 P1 7 Fig.1

3 1 2 4 5.1.2.3.4.5 1 1 1 1 1 W W W W W S S S S S 6 P3 P2 P1 7 Fig.1 EcoAIR DESIGN 3 1 2 4 5 SW1.1 SW1.2 SW1.3 SW1.4 SW1.5 6 P3 P2 7 P1 Fig.1 Fig.2 N Fig.3 N Fig.4 N Fig.5 - min. + P2 Fig.6 N Fig.7 N Fig.8 N Fig.9 - min. + P2 - HR%. + Fig.10 P3 N Fig.11 Dansk EcoAIR Design

Læs mere

RAM. Motherboard. Cd-rom Drev:

RAM. Motherboard. Cd-rom Drev: RAM Ram er en lille lagerenhed som er med til at gøre computeren hurtigere. RAM står for random acces memory. I driften i computeren bliver data behandlet og bearbejdet og det foregår i det arbejdslager

Læs mere

Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap

Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap Ved montering af VELUX ovenlysvinduer i tage med tagpap og taghældning over 15 anvendes inddækning EDL. Inddækningen skal placeres

Læs mere

MMS Multi Media Storage

MMS Multi Media Storage MMS Multi Media Storage 02 MMS Multi Media Storage: MMS Introduction/ Indledning 03-03 MMS Storage and function / Opbevaring og funktion 04-04 MMS in white lacquer / MMS i hvid lak 05-09 MMS in black lacquer

Læs mere

Medicinsk billeddannelse

Medicinsk billeddannelse Medicinsk billeddannelse Introduktion Billedtyper - Opgaver Billedegenskaber Billedbehandling Lars Møller Albrecht Lars.moeller.albrecht@mt.regionsyddanmark.dk Billedtyper Analog f.eks. billeder, malerier,

Læs mere