Velkommen i Dagplejen Evigglad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen i Dagplejen Evigglad"

Transkript

1 Velkommen i Dagplejen Evigglad

2 Kære forælder Nu nærmer tiden sig, hvor dit barn skal starte i dagpleje. Vi glæder os til at byde dig velkommen i Dagplejen, hvor dit barn vil få nogle gode og lærerige år. I Dagplejen ved Katrinedal er vi 11 dagplejere, 1 pædagogisk leder, 1 dagplejepædagog og ca. 84 børn, som glæder sig til at lære dig og din familie at kende. Du er sikkert lige så spændt på at møde os, som vi er på at møde dig, dit barn samt din eventuelle partner. Derfor må du meget gerne kontakte den pædagogiske leder, Alice Sedam, på telefon eller mail eller dagplejepædagog Maria Sobczyk på telefon eller mail inden dit barn skal starte, med henblik på at lave en aftale om, hvornår I kan komme på besøg. Inden dit barn starter, holder vi i alle tilfælde et kontaktmøde, hvor din dagplejer og den pædagogiske leder eller dagplejepædagogen vil fortælle om hverdagen i Dagplejen, og hvor du kan fortælle om dit barn, så vi kan få tilrettelagt den bedst mulige start for dit barn og resten af familien. Hvis du har lyst, er du velkommen til at gå ind på vort distrikts hjemmeside og læse mere om Dagplejen. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vor pædagogiske leder Alice Sedam på telefon Venlig hilsen og på gensyn Dagplejen ved Katrinedal 2

3 Velkommen i Dagplejen Den kommunale dagpleje fungerer som en daginstitution, blot er dagplejehjemmene placeret forskellige steder i lokalområdet. Pasningen af børnene foregår i private hjem af en dagplejer, som er kommunalt godkendt og ansat. Det er kommunens pligt at føre tilsyn med alle kommunale dagplejehjem. Den pædagogiske leder eller dagplejepædagogen, som begge er uddannede pædagoger, kommer jævnligt på både aftalte og uanmeldte besøg i dagplejehjemmet for at følge børnenes trivsel og udvikling. Det primære indhold af besøgene er coaching ud fra fælles observationer om det enkelte barn, børnegruppens trivsel, uddannelse, individuel sparring samt almindeligt tilsyn. Hvem er vi Dagplejen er en del af Dagtilbudsdistriktet ved Katrinedal. Vi har et tæt samarbejde med institutionerne i vort nærområde, hvor vi også har vore legestuer i Tuse har vi vor egen legestue i den tidligere tandklinik og på Tuse Næs i Børnehaven Troldemosen. I Hagested går vi i heldagslegestue i Tuse, og derudover går vi på besøg i Hagested Børnehus. I Gislinge ligger legestue i Børnehuset Solsikken og i Svinninge er der legestue på skolen. Det betyder, at når det ved 3-års alderen er børnehavetid, har barnet allerede et godt kendskab til - og sin vante gang i Børnehuset. Det, at barnet kender personalet og de andre børn i Børnehuset, letter skiftet fra Dagplejen til børnehaven. Dagplejen Katrinedal består af 21 dagplejere, som er fordelt med. 5 dagplejere i Gislinge 1 dagplejer i Hagested 5 dagplejere i Svinninge 7 dagplejere i Tuse, Allerup, Mårsø 3 dagplejere på Tuse Næs Desuden er der ansat en Pædagogisk Leder, en Dagplejepædagog samt en Distriktsleder. Dagplejen består af 21 forskellige dagplejehjem, hvor vi passer ca. 84 børn i hjemlige omgivelser, med hvert deres særpræg. 3

4 Vore værdier Nærvær Omsorg Tid Vore værdier Tryghed Lille gruppe Samme voksne Hjemligt miljø Forældre samarbejde Vi arbejder ud fra Holbæk Kommunes Børne- og Ungepolitik. Vi møder børn og forældre med positive forventninger, vi tager børn alvorligt med en anerkendende tilgang, og vi møder forældrene med vilje til samarbejde. Kendetegn ved Dagplejen I dagligdagen lægger vi vægt på de mange fordele ved Dagplejen. Børn er ikke ens og skal derfor heller ikke behandles ens. Vi tager højde for forskelligheder og handler derefter. Dagplejehjemmet er et trygt sted, hvor børnene passes i små grupper. Det betyder også mindre støj samt mindre smitterisiko. Børnegruppen er ikke større, end dit barns behov og udvikling kan varetages og styrkes - naturligvis under hensyn til de øvrige børn i Dagplejen.. Vi ønsker at give børnene en oplevelse af, at tiden er vor egen, at have tid til små og store oplevelser sammen. Vi planlægger ikke mere, end vi kan tilgodese og justerer efter børnegruppens behov. Vi lægger vægt på enkelthed, ro og at tingene foregår på børnenes præmisser og i børnenes tempo. En dagplejer har plads til fire børn i tillæg hertil en gæsteplads. Det er den samme voksne, der tager imod dit barn om morgenen, og samme voksne, der siger farvel og tak for i dag. 4

5 Vi går i legestue 1 til 2 gange om ugen. Her lærer børn og voksne hinanden at kende, og børnene lærer at være sammen i større grupper. Desuden er der mulighed for at dele børnene og tilbyde alderssvarende aktiviteter. Her er også mulighed for, at I forældre kan møde de andre dagplejere, som træder til som gæstedagpleje, når jeres faste dagplejer er syg eller har fri. Ansatte i Dagplejen Katrinedal For en nærmere præsentation af den enkelte dagplejer henvises til hjemmesiden, Kontaktmøde Kontaktmødet afholdes, inden barnet starter i Dagplejen. I mødet deltager forældre, dagplejer og den pædagogiske leder. På mødet udveksles alle nødvendige informationer, og der gives en introduktion til platformen Børn i Holbæk - og barnets stamkort udfyldes. Forældre oplyses om daglig praksis i Dagplejen, og der udveksles gensidige forventninger til hinanden. Samarbejde Forældrene skal i høj grad være aktive medspillere i forhold til det enkelte barn, men også i forhold til fællesskabet. Selvom Dagplejen kan mange ting, kan vi aldrig erstatte jer forældre. I er de vigtigste i barnets liv - og har derfor også det største ansvar i forhold til barnet. Vi forventer, at forældre samarbejder tæt med dagplejeren om f.eks. barnets kost, spisevaner, søvn, udvikling og almene trivsel. Forældre og dagplejer kan altid søge råd og vejledning hos den pædagogiske leder eller dagplejepædagogen. Indkøring Det er meget vigtigt for jeres barn, at indkøringen sker så skånsomt som muligt. Har I mulighed for det, er det en god ide at afsætte ca. en uges tid. Indkøring aftales med dagplejeren. Mødetid For at dagens aktiviteter kan starte, er det vigtigt, at alle børn møder i Dagplejen inden kl. 9:00, med mindre andet er aftalt. Åbningstid Dagplejen har en individuel åbningstid på 48 timer ugentligt - indenfor tidsrummet 6:00 til 18:00. I praksis skal 4 børns pasningstider tilgodeses, og den typiske åbningstid er derfor fra 6:30 til 16:30. Fredag lukkes tidligere hos de fleste dagplejere, typisk 15:30 eller 16:00. Dit barns dagplejer arbejder mange timer, og det henstilles derfor, at al kontakt til dagplejeren foregår indenfor dagplejerens åbningstid. Dagplejen er også et privat hjem Udover, at dagplejehjemmet er en arbejdsplads, er det også et privat hjem for dagplejeren og dennes familie, som dit barn vil få et tæt og trygt forhold til. Respekter venligst, at dele af hjemmet er privat. Vi forventer i øvrigt, at I tager fodtøj af i hjemmet, da store dele af gulvene er børnenes legeplads. 5

6 Kost Dagplejeren sørger for barnets kost, så længe det opholder sig i Dagplejen. Der vil være mulighed for morgenmad hos dagplejeren, hvis barnet ikke har spist hjemmefra. Giv om nødvendigt besked til dagplejeren. Derudover serveres formiddags-, frokost- og eftermiddagsmåltid. Vi følger den kostpolitik, som Forældrebestyrelsen har udarbejdet ud fra Sundhedsstyrelsens anbefalinger - med input fra forældreråd. Hvad skal medbringes i Dagplejen? Syge børn Bleer Skiftetøj Sut og evt. sovedyr eller klud Solcreme I kommunens dagtilbud følger vi Sundhedsstyrelsens anbefalinger ( Børn med smitsomme sygdomme, herunder børnesygdomme, børnesår og øjenbetændelse, modtages ikke i Dagplejen. Det er barnets almene tilstand, der er afgørende for, om barnet kan modtages i Dagplejen. Børn, der ikke kan deltage i de almindelige aktiviteter i Dagplejen, betragtes som syge og kan ikke modtages i Dagplejen. Hvis et barn kommer i dagpleje uden at være helt raskt, kan det smitte de andre børn. Dagplejeren kontakter forældrene, hvis det vurderes, at barnet ikke er rask. Når et barn er sygt, bør Dagplejen underrettes om sygdommens art, så de andre forældre evt. kan orienteres. Medicin Som udgangspunkt giver vi ikke medicin til børnene i Dagplejen, med mindre det er lægeordineret, f.eks. astmamedicin eller feberkrampemedicin, som så gives efter aftale i det enkelte tilfælde. Inden dagplejeren skal medicinere barnet, skal der foreligge en skriftlig accept fra lægen på, at medicinen må gives af dagplejeren samt en lille instruktion (f.eks. dosering). Seler Vi følger de retningslinjer, der gælder for børn, som sover i dagtilbud i Holbæk Kommune. Denne folder kan findes på Holbæk Kommunes hjemmeside, Såfremt dit barn ikke sover med sele, vil vi tilbyde barnet at sove inde i godkendt weekendseng. Kørsel med dagplejebørn I forbindelse med kørsel med børn i taxier og busser skal forældre give skriftlig tilladelse til transporten. Dette gøres til kontaktmødet. Bekendtgørelse vedr. busser: Børn på 3 år og derover med en højde på under 135 cm. skal anvende sikkerhedssele eller andet godkendt sikkerhedsudstyr i det omfang, siddepladsen er forsynet hermed. Der er ikke krav om fastspænding af børn under 3 år ved befordring i busser. 6

7 Rygepolitik Dagplejen følger Holbæk Kommunes rygepolitik. Det betyder bl.a., at der ikke må ryges i dagplejehjemmet i åbningstiden. Tavshedspligt Alle ansatte i Dagplejen har tavshedspligt. Dagplejen fungerer i lighed med de øvrige institutioner i kommunen som led i den forebyggende indsats. Det betyder, at der er skærpet pligt til at underrette de sociale myndigheder, hvis et barns udvikling er truet. Forældrebestyrelsen og Forældrerådet I Distriktet har vi en fælles Forældrebestyrelse. Hvert hus, herunder Dagplejen, har i tillæg hertil sit eget forældreråd. Bestyrelsen og forældrerådet har indflydelse på pædagogiske retningslinjer, og de overordnede principper for anvendelse af distriktets budget. Forældre er velkomne til at rette henvendelse til Bestyrelsen eller Forældrerådet vedrørende generelle problemstillinger. Se endvidere Distriktets hjemmeside, Pædagogiske læreplaner I Dagplejen arbejder vi med læreplaner, som er konkretiseret i aktivitetsplaner og årshjul. Vi dokumenterer arbejdet med billeder. Læreplanerne findes på vor hjemmeside eller i legestuen. Ophold i dagtilbuddet skal bidrage til, at børns læring understøttes. Det pædagogiske personale skal støtte, lede og udfordre børns læring, som børnene er medskabere af. Læringen sker både gennem spontane oplevelser og leg samt ved, at den voksne skaber eller understøtter situationer, der giver børnene mulighed for fornyelse, fordybelse, forandring og erfaring. I alle dagtilbud skal der efter Serviceloven udarbejdes en pædagogisk læreplan. Planen skal behandle følgende temaer: Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Det er dagplejernes opgave at dokumentere det pædagogiske arbejde og evaluere dette ud fra læreplanerne. Den pædagogiske leder har ansvar for den overordnede evaluering. Årsplaner Dagplejens årsplaner kan læses på eller i Legestuen. Årsplanen er et arbejdsredskab for os og en oversigt til jer forældre, så I kan få overblik over vore aktiviteter og vore pædagogiske overvejelser. 7

8 Dagplejens indsatsområder Vi er alle DGI uddannede, så vi har et særligt fokus på motorik og bevægelse. Det betyder, at vi hver dag har aktiviteter i gang, hvor vi bruger vore kroppe og sanser. Vi udarbejder alle en fælles aktivitetsplan for en måned ad gangen med individuelle tilpasninger, hvor dette er formålstjenligt. Dette betyder, at vi hver måned har fokus på et bestemt emne, som oftest tager udgangspunkt i sansemotorikken med henblik på styrkelse af de individuelle sanser. Aktiviteterne foregår både i dagplejehjemmene, i legestuerne samt i hallen. Desuden bruger vi naturen. Dagplejen har to godkendte cykler med plads til 4 børn, som bruges i forbindelse med ture i nærområdet. Dagligdagen i Dagplejen Vi ser det som vor kerneopgave opgave at: skabe rammer, der fremmer børnenes udvikling, læring, trivsel, selvstændighed og selvværd drage omsorg for børnenes pasning og trivsel give det enkelte barn en tryg hverdag i et lille, overskueligt miljø lægge vægt på barnets udvikling - socialt, sprogligt, intellektuelt og motorisk at støtte børnene i at blive selvhjulpne give børnene en sund og varieret kost indgå i et tæt, trygt og tillidsfuldt samarbejde med forældrene Hver dagplejer har sin egen rytme og planlægger selv sin dagligdag. Denne planlægning styres dog af læreplanstemaer, årsplaner samt Dagplejens overordnede indsatsområder. Formiddagen tilrettelægges forskelligt. F.eks. går vi en tur, besøger hinanden, besøger legepladser, børnehaven eller leger i dagplejernes have. I løbet af dagen synger vi, læser i bøger, og børnene får lov at lege og bevæge sig. Aktiviteter foregår under hensyntagen til det enkelte barn og børnegruppens sammensætning. Vi lægger vægt på enkelthed, ro og at tingene foregår på børnenes præmisser, og vi tilstræber at inkludere alle børn samt rumme forældres forskelligheder. Derfor forventer vi også, at forældrene er indstillet på at acceptere dagplejernes og dagplejehjemmenes forskelligheder. Aktiv hverdag i Dagplejen For at sikre børnenes glæde ved bevægelse og forståelse af egen krop tilbyder vi en aktiv hverdag med leg, bevægelse og gode legemiljøer. Herved sikres den motoriske udvikling. Vi bruger musik, så børnene oplever glæden ved musik og sang. Dagplejerne vil være aktive, nærværende rollemodeller Fokus på månedens aktivitet Fokus på dagens/ ugens/ månedens sang Vi har specielt fokus på sansemotorik, fordi barnet bl.a. lærer ved hjælp af kroppens sanser og bevægelser. Alle dagplejere er DGI certificerede. Det betyder, at vi har modtaget undervisning i idræt, leg og bevægelse. Herigennem styrkes vore faglige forudsætninger for at bringe leg og bevægelse ind i børnenes dagligdag yderligere. Vi arbejder med motorik og læreplaner på den måde, at hver gang vi er sammen med børnene, tænker vi de forskellige fokuspunkter ind i det, vi eller børnene beskæftiger sig med 8

9 Sprog Vi har et særligt fokus på sprogudvikling, da det har stor betydning for det enkelte barn at kunne udtrykke sig verbalt og at blive forstået af både børn og voksne. Et veludviklet sprog er med til at styrke sociale relationer. Hvis du er bekymret for dit barns sproglige udvikling, er du velkommen til at kontakte din dagplejer, din dagplejepædagog eller den pædagogiske leder i Dagplejen. I Dagplejen har vi mulighed for at iværksætte samarbejde med talepædagogen i kommunen, såfremt der måtte være behov herfor. Dagplejerne har mulighed for sparring med talepædagoger, psykologer, sundhedsplejersker og andre relevante faggrupper. Legestuen Dagplejerne er i legestue en til to gange ugentligt - med mindre andet er aftalt med den pædagogiske leder. I legestuen har vi mulighed for at tilpasse aktiviteterne i forhold til børnenes alder og behov på tværs af dagplejegrupper. Det giver mulighed for flere aktiviteter på samme tid. Børnene får udviklet deres sociale kompetencer gennem samværet med andre børn i større grupper og forældrene får mulighed for at møde de øvrige dagplejere, hvilket er hensigtsmæssigt specielt ift. gæstedagpleje. Gæstepleje I Dagplejen vil vi gerne være med til at sikre, at vor gæstedagpleje foregår på en måde, så børn og voksne er trygge. Derfor mødes vi på kryds og tværs - hjemme og i legestuen. Ved planlagt gæstedagpleje går dagplejerne på besøg hos hinanden lige inden, børnene skal i gæstepleje. I legestuen sikrer vi, at børnene og dagplejerne kender hinanden på tværs af den daglige opdeling, så alle er trygge ved hinanden. Derfor er det også vigtigt, at I forældre kommer i legestuen og hilser på de andre dagplejere. Vi tilstræber så vidt muligt, at barnet kommer til den samme gæstedagplejer. Hvis jeres dagplejer bliver syg, sygemelder hun sig til Dagplejens morgentelefon ca. kl. 5:45. Herefter vil I blive ringet op og få anvist en gæsteplads til jeres barn. Jeres gæstedagplejer giver besked, når jeres faste dagplejer er klar igen. Det er derfor meget vigtigt, at det telefonnummer, I oplyser, er det, I kan træffes på. Hvis jeres barn er syg eller holder en fridag Vil vi gerne opfordre jer forældre til at sende en sms til vor morgentelefon på , hvis jeres barn ikke kommer i Dagpleje. Dette kan gøres hele døgnet. Denne sms giver den, der har morgentelefonen, et overblik over, hvor mange børn den enkelte dagplejer har, og hvor der eventuelt er ledige pladser. Dette er for, at vi kan imødekomme så manges ønsker som muligt. Derudover kontakter I jeres dagplejer, som I plejer, når hun åbner, så hun også ved, hvilke børn hun 9

10 modtager, så hun ikke venter forgæves på, at I dukker op. Desuden er det vigtigt at huske at raskmelde jeres barn både til jeres faste dagplejer og på morgentelefonen på senest kl. 16:00 dagen før, barnet kommer tilbage, så jeres dagplejer har mulighed for at planlægge den næste dag. Overgangen til børnehaven Det overordnede mål for overgangen til børnehave er at give børnene de bedste betingelser for at forlade et kendt og trygt sted til fordel for at starte et nyt. Dette vil ske i tæt samarbejde mellem forældre, dagplejer og personalet i børnehaven. Når vi er i legestuen, går vi på besøg i Børnehaven, og taler med personalet. Vi opfordrer desuden jer forældre til at gå på besøg. Udmeldelse Udmeldelse af barnet skal ske til pladsanvisningen med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Dette kan gøres elektronisk her: 2fLogon%252fLogonFromSSO.aspx Opdateret:

Velkommen i Dagplejen Evigglad

Velkommen i Dagplejen Evigglad Velkommen i Dagplejen Evigglad Tuse - Tuse Næs Hagested 2014-15 Kære forælder Nu nærmer tiden sig, hvor dit barn skal starte i dagpleje. Vi glæder os til at byde jer velkomne i Dagplejen, hvor dit barn

Læs mere

Velkommen i dagplejen i Område Grenaa

Velkommen i dagplejen i Område Grenaa Velkommen i dagplejen i Område Grenaa 1 Velkommen til den kommunale dagpleje i Område Grenaa Vi vil gerne byde jer velkommen i den kommunale dagpleje i Område Grenaa, Norddjurs Kommune. Med denne pjece

Læs mere

Velkommen i dagplejen

Velkommen i dagplejen Velkommen i dagplejen Jeres barn skal nu starte i dagpleje hos en af vores kommunale dagplejere. Den tid som barnet skal tilbringe i dagplejen er en forholdsvis stor del af barnets friske og vågne tid.

Læs mere

velkommen i dagplejen

velkommen i dagplejen velkommen i dagplejen velkommen i Dagplejen Kære forælder Denne pjece indeholder praktiske oplysninger, som i ord og billeder, fortæller om hverdagen hos en dagplejer. Indhold 3 Dagplejen er for børn fra

Læs mere

Velkommen. i Frederikssund dagpleje

Velkommen. i Frederikssund dagpleje Velkommen i Frederikssund dagpleje Kære Forældre Velkommen i dagpleje Det sætter mange tanker i gang, når man skal aflevere sit barn i dagpleje for første gang. Det er vigtigt at I føler jer trygge og

Læs mere

VELKOMMEN I DAGPLEJEN

VELKOMMEN I DAGPLEJEN VELKOMMEN I DAGPLEJEN VELKOMMEN i Dagplejen Kære forælder Denne pjece indeholder praktiske oplysninger, som i ord og billeder fortæller om hverdagen hos en dagplejer. Indhold 3 Dagplejen er for børn fra

Læs mere

Velkommen til dagplejen i Område Grenaa

Velkommen til dagplejen i Område Grenaa Velkommen til dagplejen i Område Grenaa Velkommen til den kommunale dagpleje i Område Grenaa Vi vil gerne byde jer velkommen i den kommunale dagpleje i Område Grenaa, Norddjurs Kommune. Med denne pjece

Læs mere

Dagplejen. Dagtilbudsafdelingen

Dagplejen. Dagtilbudsafdelingen Dagplejen Dagtilbudsafdelingen Velkommen 2 3 Pædagogiske læreplaner Vi byder jer og jeres barn velkommen i dagplejen i Viborg Kommune. I dagplejen modtager vi børn i alderen 0 3 år. Børnene kan blive i

Læs mere

Hvad er en kommunal dagpleje?

Hvad er en kommunal dagpleje? DAGPLEJEN 1 Velkommen Vi byder dig og dit barn velkommen i Den kommunale Dagpleje i Esbjerg kommune. Med denne folder vil vi gerne fortælle dig om dagplejen og dens muligheder. Pjecen er udarbejdet af

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune - Distrikt Ørum

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune - Distrikt Ørum Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune - Distrikt Ørum 1 Velkommen til den kommunale dagpleje i Norddjurs kommune Distrikt Ørum Distrikt Ørum Skolebakken 33 8586 Ørum Distriktsleder - Distrikt Ørum

Læs mere

Velkommen til børn og forældre

Velkommen til børn og forældre Velkommen til børn og forældre Præsentationsmøde Når I har fået en plads i dagplejen, inviterer pædagogen jer og jeres barn til et præsentationsmøde hos dagplejer. Pædagogen forestår mødet. På mødet fortæller

Læs mere

Velkommen. i Ringsted Kommunale Dagpleje

Velkommen. i Ringsted Kommunale Dagpleje Velkommen i Ringsted Kommunale Dagpleje 2015 Ringsted Kommunale Dagpleje Dagplejekontorets information Adresse: Frejasvej 3, 4100 Ringsted. Kære Forældre Vi håber jeres barn kommer til at trives i dagplejen

Læs mere

VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN. i Odense Kommune

VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN. i Odense Kommune VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN i Odense Kommune Dagplejen i Odense Kommune Vi vil gerne byde velkommen til Dagplejen i Odense Kommune. Vi glæder os til det kommende samarbejde og til at være en del af dit barns

Læs mere

Velkommen til Sabro Dagpleje

Velkommen til Sabro Dagpleje Velkommen til Sabro Dagpleje Et godt lære-værested Sabro Dagpleje. Sabro dagpleje består af 12 dagplejehjem alle beliggende i Sabro midtby. Et dagplejer har op til 4 fastindskrevne børn i alderen ½ år

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Velkommen til den kommunale dagpleje i Norddjurs kommune. Allingåbro Børneby Plantagevej 11 8961 Allingåbro Afdelingsleder Bente Laursen 89594240/23111541 Email

Læs mere

Dit barn skal snart i dagtilbud

Dit barn skal snart i dagtilbud Dit barn skal snart i dagtilbud Her kan du få inspiration til, hvordan du som forælder kan forberede og understøtte dit barn ved start i et dagtilbud. Kære forældre I står nu overfor et nyt kapitel i jeres

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa Velkommen til den kommunale dagpleje i Område Grenaa Vores adresse er: Område Grenaa Østre skole, Skolebakken 20 8500 Grenaa Dagplejekontorets personale:

Læs mere

Velkommen. i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud

Velkommen. i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud Velkommen i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud Kære forældre, Velkommen i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud. For at sikre at du/i og dit/jeres barn får så god en start som mulig, er der udarbejdet denne

Læs mere

Kære forældre. Velkommen til dagplejen i. af Randers Kommune. Alle kommunale dagplejere er ansat og godkendt. Hvad er dagpleje?

Kære forældre. Velkommen til dagplejen i. af Randers Kommune. Alle kommunale dagplejere er ansat og godkendt. Hvad er dagpleje? Dagplejen Kære forældre Velkommen til dagplejen i Randers Kommune. Alle kommunale dagplejere er ansat og godkendt af Randers Kommune. Hvad er dagpleje? En dagplejer passer normalt 4 børn, og har i perioder

Læs mere

VELKOMMEN til den kommunale dagpleje

VELKOMMEN til den kommunale dagpleje VELKOMMEN til den kommunale dagpleje VELKOMMEN - til den kommunale dagpleje i Jammerbugt Kommune Med denne pjece ønsker vi at byde jer velkommen som forældre i den kommunale dagpleje i Jammerbugt Kommune.

Læs mere

Den kommunale Dagpleje. En vigtig brik

Den kommunale Dagpleje. En vigtig brik Den kommunale Dagpleje En vigtig brik Vi byder hermed dig og dit barn hjertelig velkommen til Dagplejen i Vordingborg Kommune For os er det vigtigt at give dit barn tryghed, omsorg og nærvær Med dette

Læs mere

Velkommen til Sabro Dagpleje

Velkommen til Sabro Dagpleje Velkommen til Sabro Dagpleje Et godt lære-værested Sabro Dagpleje. Sabro dagpleje består af 9 kommunale dagplejehjem alle beliggende i Sabro midtby. En dagplejer har op til 4 fastindskrevne børn i alderen

Læs mere

VELKOMMEN I DAGPLEJEN ASSENS KOMMUNE

VELKOMMEN I DAGPLEJEN ASSENS KOMMUNE VELKOMMEN I DAGPLEJEN ASSENS KOMMUNE Adresse: Møllebakken 22 A, 5690 Tommerup Leder: Aase Lind Nielsen Tlf.nr.: 64 74 68 09 E-mail: alnie@assens.dk Souschef: Maike Rodenberg Tlf. nr.: 64 74 67 07 E-mail:

Læs mere

VELKOMMEN. til den kommunale dagpleje

VELKOMMEN. til den kommunale dagpleje VELKOMMEN til den kommunale dagpleje VELKOMMEN - til den kommunale dagpleje i Jammerbugt Kommune Med denne pjece ønsker vi at byde jer velkommen som forældre i den kommunale dagpleje i Jammerbugt Kommune.

Læs mere

VORBASSE DAGPLEJE ANDEDAMMEN DRIVVEJEN 3 6623 VORBASSE

VORBASSE DAGPLEJE ANDEDAMMEN DRIVVEJEN 3 6623 VORBASSE VORBASSE DAGPLEJE VORBASSE DAGPLEJE ANDEDAMMEN DRIVVEJEN 3 6623 VORBASSE Kære Forældre Denne pjece er tænkt som information om de praktiske spørgsmål der kan være i forbindelse med Jeres barns start i

Læs mere

Velkommen til Dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune Barnets sikre stabile base i det nære miljø. Indhold

Velkommen til Dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune Barnets sikre stabile base i det nære miljø. Indhold 1 Velkommen til Dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune Barnets sikre stabile base i det nære miljø. I denne folder kan du som forælder finde svar på stort set alle spørgsmål omkring Dagplejen. Indhold 1.

Læs mere

Velkomstpjece dagplejen Norddjurs Kommune Børneby Glesborg

Velkomstpjece dagplejen Norddjurs Kommune Børneby Glesborg Velkomstpjece dagplejen Norddjurs Kommune Børneby Glesborg 1 Velkommen til den kommunale dagpleje i Norddjurs Kommune Børneby Glesborg Børneby Glesborg Glesborg Bygade 81 8585 Glesborg Distriktsleder -

Læs mere

Velkommen til Dagplejen Syvstjernen

Velkommen til Dagplejen Syvstjernen Velkomstfolder Velkommen til Dagplejen Syvstjernen SYVSTJERNEN Børnehusene Syvstjernen Med denne pjece vil vi gerne byde jer velkommen som forældre i dagplejen ved Børnehusene Syvstjernen, samt give jer

Læs mere

Velkommen i Dagplejen

Velkommen i Dagplejen Velkommen i Dagplejen 1 Dagplejen er kommunens største daginstitution med 48 dagplejere, 3 deltidsansatte pædagoger, 1 leder og en administrativ medarbejder. Dagplejen arbejder ud fra et anerkendende børnesyn,

Læs mere

Hvem passer os? Det gør dagplejen. i Brøndby kommune

Hvem passer os? Det gør dagplejen. i Brøndby kommune Hvem passer os? Det gør dagplejen i Brøndby kommune Lidt om os selv I dagplejen modtager vi børn i alderen fra 0 og til 2 år og 8 måneder. Børnene bliver passet i dagplejernes private hjem. Dagplejerne

Læs mere

VELKOMMEN I DAGPLEJEN

VELKOMMEN I DAGPLEJEN VELKOMMEN I DAGPLEJEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN MORSØ KOMMUNE 3 MULIGHED FOR ORLOV 4 BARNETS PASNINGSBEHOV 5 BESKÆFTIGELSE OG UDVIKLING 5 LEGESTUE 6 RYGEPOLITIK 6 UDSTYR 6 BØRN I BILEN

Læs mere

Velkommen i Dagplejen

Velkommen i Dagplejen Velkommen i Dagplejen Kære Forældre Det sætter mange tanker i gang, når man afleverer sit barn i dagplejen for første gang. Det er vigtigt, at I føler jer trygge og får et godt indblik i, hvad det vil

Læs mere

Dagplejen i Mårslet og Solbjerg

Dagplejen i Mårslet og Solbjerg Dagplejen i Mårslet og Solbjerg Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 Dagtilbuddet... 3 Kontaktoplysninger... 3 Dagplejens kendetegn... 3 Forbesøg... 3 Kontaktmødet... 4 En god start på dagplejelivet...

Læs mere

Slagelse Dagpleje Merkurvej 2, 1. 4200 Slagelse www.slagelse.dk/dagplejen

Slagelse Dagpleje Merkurvej 2, 1. 4200 Slagelse www.slagelse.dk/dagplejen Slagelse Dagpleje Merkurvej 2, 1. 4200 Slagelse www.slagelse.dk/dagplejen Tlf. 58 57 36 36 Ledelse: Dagplejechef Lis Wichers. tlf. 58 57 30 50 Afdelingsleder Helle Frimann tlf. 58 57 34 90 Afdelingsleder

Læs mere

Velkommen i Vuggestuen Mælkevejen til dig og dine forældre. Vuggestuen Mælkevejen Vadgårdsvej 17 6830 Nr. Nebel Telefon: 51 72 87 90

Velkommen i Vuggestuen Mælkevejen til dig og dine forældre. Vuggestuen Mælkevejen Vadgårdsvej 17 6830 Nr. Nebel Telefon: 51 72 87 90 Velkommen i Vuggestuen Mælkevejen til dig og dine forældre Vuggestuen Mælkevejen Vadgårdsvej 17 6830 Nr. Nebel Telefon: 51 72 87 90 Hvem er vi: Vuggestuen startede op 1. august 2014, som en del af børnehaven

Læs mere

Velkommen i Dagplejen Åby

Velkommen i Dagplejen Åby Velkommen i Dagplejen Åby Århus Kommune Dagtilbuddet Gl. Åby En pjece til nye forældre Forældrerådet i Dagplejen Åby vil bidrage med at få etableret en god kontakt mellem dagpleje og hjem. Derfor er der

Læs mere

Vi vil gerne byde jeres barn og jer hjertelig velkommen i Børnehuset NOVA. Vi ser frem til et godt samarbejde og en god tid sammen!

Vi vil gerne byde jeres barn og jer hjertelig velkommen i Børnehuset NOVA. Vi ser frem til et godt samarbejde og en god tid sammen! Kære forældre Vi vil gerne byde jeres barn og jer hjertelig velkommen i Børnehuset NOVA. Vi ser frem til et godt samarbejde og en god tid sammen! Dine voksne på vuggestuen er: Laila Rikke Emma Maja Pædagog

Læs mere

VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN. dagplejen INFORMATIONSFOLDER. I denne folder kan du læse om Dagplejen i Stevns Kommune.

VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN. dagplejen INFORMATIONSFOLDER. I denne folder kan du læse om Dagplejen i Stevns Kommune. VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN dagplejen INFORMATIONSFOLDER I denne folder kan du læse om Dagplejen i Stevns Kommune. VELKOMMEN VI VIL GERNE BYDE JER OG JERES BARN VELKOMMEN I DAGPLEJEN Jeres barns start i Dagplejen

Læs mere

Vi lægger særlig vægt på, at kemien mellem jer og dagplejeren er god, og at I har tillid til dagplejeren.

Vi lægger særlig vægt på, at kemien mellem jer og dagplejeren er god, og at I har tillid til dagplejeren. Dagplejen Nærmest hjemme En god begyndelse for barn og forældre Om kort tid skal jeres barn starte i dagpleje. Vi ved, at det sætter mange tanker i gang, når man skal aflevere sit barn til pasning første

Læs mere

Velkommen. Børnehuset Digterparken

Velkommen. Børnehuset Digterparken Velkommen til Børnehuset Digterparken Dr.Holst Vej 52, 8230 Åbyhøj Tlf: 87138205 www.digterparken.dagtilbud-aarhus.dk S. 1 S. 2 Kære forældre Vi er glade for at kunne byde jer velkommen til Børnehuset

Læs mere

VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN HJORTSHØJ/HÅRUP/MEJLBY EN TRYG START

VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN HJORTSHØJ/HÅRUP/MEJLBY EN TRYG START VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN HJORTSHØJ/HÅRUP/MEJLBY EN TRYG START 1 Hvad kan dagplejen tilbyde Når du vælger dagpleje, får dit barn en dagligdag i hjemlige, trygge omgivelser, hvor der er tid og ro til det

Læs mere

det enkelte dagtilbud udarbejdes en pædagogisk læreplan tages hensyn til sammensætningen de to aldersgrupper ½-2 år og 3 år til skolealderen

det enkelte dagtilbud udarbejdes en pædagogisk læreplan tages hensyn til sammensætningen de to aldersgrupper ½-2 år og 3 år til skolealderen Læreplan Indholdsfortegnelse: Lovgrundlaget Indledning Dokumentation og evaluering De 6 temaer Børn med særlige behov Årsplan Litteraturliste Godkendt af bestyrelsen i Børnehaven Mælkebøtten LOVGRUNDLAGET

Læs mere

Dagplejen i Odder. Dagplejen i Odder

Dagplejen i Odder. Dagplejen i Odder Dagplejen i Odder Den kommunale dagpleje er et tilbud om pasning i et privat hjem, hvor hverdagen er præget af ro og harmoni. Børnene har mulighed for at deltage i hjemlige aktiviteter, som kan være at

Læs mere

Hvad er dagpleje? Velkommen

Hvad er dagpleje? Velkommen Nyttig viden 1 Indhold Hvad er dagpleje?... 3 Mål - mission, vision og værdier... 4 Starte i dagpleje... 6 Tavshedspligt... 8 Legestuegrupper... 9 Tværfagligt samarbejde... 10 Rygepolitik i dagplejen...

Læs mere

DAGTILBUD. Velkommen i dagplejen. Information til forældre med børn i dagplejen

DAGTILBUD. Velkommen i dagplejen. Information til forældre med børn i dagplejen DAGTILBUD Velkommen i dagplejen Information til forældre med børn i dagplejen September 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE: Formål og målsætning.3 Barnets start.3 Dagplejernes faglighed og uddannelse... 3 Pædagogisk

Læs mere

Hverdagen i dit barns dagpleje

Hverdagen i dit barns dagpleje Hverdagen i dit barns dagpleje 1 Indhold Hvad er en dagpleje? Dagplejepædagogen Derfor er det vigtigt at gå i dagpleje Starten i dagplejen Hverdagen i dagplejen Pædagogiske læreplaner Forældresamarbejde

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Toubro Børneby

Velkomstpjece Dagplejen Toubro Børneby Velkomstpjece Dagplejen Toubro Børneby Velkommen til den kommunale dagpleje Toubro Børneby Dagplejekontorets personale: AfdelingsLeder Birgitte Chalmer Rasmussen Tlf. : 89592572/2750 Mobil: 31544500 Email

Læs mere

Velkommen til Bavnebakken.

Velkommen til Bavnebakken. 1 Velkommen til Bavnebakken. Vi ønsker dig og dit barn velkommen til Bavnebakken. Bavnebakken er en integreret institution med 24 vuggestuebørn og 40 børnehavebørn. Vi er en del af Kolt-Hasselager dagtilbud,

Læs mere

DAGTILBUD. Velkommen i dagplejen. Information til forældre med børn i dagplejen

DAGTILBUD. Velkommen i dagplejen. Information til forældre med børn i dagplejen DAGTILBUD Velkommen i dagplejen Information til forældre med børn i dagplejen Januar 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE: Formål og målsætning.3 Barnets start.3 Dagplejernes faglighed og uddannelse... 3 Pædagogisk

Læs mere

Velkommen til Frisenvold natur dagpleje

Velkommen til Frisenvold natur dagpleje Velkommen til Frisenvold natur dagpleje Lidt om mig og min familie. Navn: Ruth Jørgensen Adr.: Frisenvoldvej 11, 8940 Randers SV Mobil 20 89 53 09. Mail: ruthfrisenvold@gmail.com Jeg er født i 59, gift

Læs mere

Dagligdagen i Minihøj

Dagligdagen i Minihøj Dagligdagen i Minihøj Der er naturligvis ikke to dage, der er ens, men for alligevel at give jer et indtryk af en normal dags forløb, har vi beskrevet en sådan med ca. tidspunkter. 06.30 Institutionen

Læs mere

Velkommen til Glyngøre Vuggestue

Velkommen til Glyngøre Vuggestue Velkommen til Glyngøre Vuggestue En hverdag fyldt med glæde, nærvær og sjov Vuggestue og Børnehave Kirkestræde 12, Glyngøre Tlf. 97 10 00 19 1 Vi byder jer velkommen i Glyngøre Vuggestue. Vi glæder os

Læs mere

VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN HJORTSHØJ/HÅRUP/MEJLBY EN TRYG START

VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN HJORTSHØJ/HÅRUP/MEJLBY EN TRYG START VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN HJORTSHØJ/HÅRUP/MEJLBY EN TRYG START Hvad kan dagplejen tilbyde Når du vælger dagpleje, får dit barn en dagligdag i hjemlige trygge omgivelser, der er tid og ro til det enkelte

Læs mere

Velkommen i Daginstitutionen Agtrupvej/Brunebjerg, afd. Brunebjerg

Velkommen i Daginstitutionen Agtrupvej/Brunebjerg, afd. Brunebjerg Kære Velkommen i Daginstitutionen Agtrupvej/Brunebjerg, afd. Brunebjerg Du skal være på Dit mærke er Dine primærvoksne er: Vi glæder os til, du starter i vuggestue. Med venlig hilsen Alle de voksne i Daginstitutionen

Læs mere

Kvalitetsstandarden for heldagslegestue i Sorø Kommune træder i kraft 1. januar 2015.

Kvalitetsstandarden for heldagslegestue i Sorø Kommune træder i kraft 1. januar 2015. Kvalitetsstandard: Heldagslegestue Heldagslegestue er et af tre indsatsområder i Sorø Dagplejes udviklingsprojekt Den Gode Dagpleje. Projektet har som formål at skabe én fælles organisation, der garanterer

Læs mere

Slagelse Dagpleje Merkurvej 2, Slagelse

Slagelse Dagpleje Merkurvej 2, Slagelse Slagelse Dagpleje Merkurvej 2, 1. 4200 Slagelse www.slagelse.dk/dagplejen Tlf. 58 57 36 36 Ledelse: Dagplejechef Lis Wichers. tlf. 58 57 30 50 Afdelingsleder Pia Kruse Tramborg tlf. 58 57 36 41 Administration:

Læs mere

Børnehuset Spentrup Naturbørnehaven Bane Allé

Børnehuset Spentrup Naturbørnehaven Bane Allé Børnehuset Spentrup Naturbørnehaven Bane Allé Forældrepjece Dagtilbud Nordvest Velkommen til Børnehuset Spentrup/Naturbørnehaven Bane Alle Naturbørnehaven har omkring 46 børn i alderen 3-6 år. Naturbørnehaven

Læs mere

Velkommen i Øster Højst Børnehus

Velkommen i Øster Højst Børnehus Velkommen i Øster Højst Børnehus Med denne pjece vil vi gerne byde jer velkommen i Øster Højst Børnehus og samtidig fortælle lidt om, hvem vi er og hvad vi laver. I kan læse mere om vores værdier, pædagogiske

Læs mere

VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN LYSTRUP/ELSTED. - et valg med nærhed, tryghed og udvikling

VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN LYSTRUP/ELSTED. - et valg med nærhed, tryghed og udvikling VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN LYSTRUP/ELSTED - et valg med nærhed, tryghed og udvikling Kære forældre Velkommen til Dagplejen Lystrup/Elsted. Vi er en professionel dagpleje, hvor det gode børneliv hele tiden

Læs mere

Middelfart Kommunale Dagpleje

Middelfart Kommunale Dagpleje Middelfart Kommunale Dagpleje Velkommen til børn og forældre Velkommen Med denne folder vil vi gerne byde børn og forældre velkommen i Middelfart Kommunale Dagpleje samt fortælle lidt om dagplejen. Dagplejen

Læs mere

Børnehøjen. At lege er at leve...

Børnehøjen. At lege er at leve... Børnehøjen At lege er at leve... Præsentation af Stavtrup Dagtilbud STAVTRUP DAGTILBUD BESTÅR AF 7 AFDELINGER: 1 DAGPLEJEAFDELING OG 6 INSTITUTIONSAFDELINGER, DER TILSAMMEN PASSER CA. 285 BØRN I ALDEREN

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

DAGPLEJEN SKJOLDHØJ L E G E S T U E N. Bronzealdertoften 1 8210 Aarhus V Kontakt: 41 85 74 82

DAGPLEJEN SKJOLDHØJ L E G E S T U E N. Bronzealdertoften 1 8210 Aarhus V Kontakt: 41 85 74 82 DAGPLEJEN SKJOLDHØJ L E G E S T U E N Bronzealdertoften 1 8210 Aarhus V Kontakt: 41 85 74 82 Velkommen til dagplejen Skjoldhøj Skjoldhøj dagtilbud er 6 integrerede daginstitutioner samt dagplejen: DII

Læs mere

Langhøj Dagtilbud. Mariehønen. Integreret vuggestue og børnehave. Mariehønen Bækvej 6, Asp 7600 Struer Tlf. 96 84 89 40 irs@struer.

Langhøj Dagtilbud. Mariehønen. Integreret vuggestue og børnehave. Mariehønen Bækvej 6, Asp 7600 Struer Tlf. 96 84 89 40 irs@struer. Langhøj Dagtilbud Mariehønen Integreret vuggestue og børnehave Mariehønen Bækvej 6, Asp 7600 Struer Tlf. 96 84 89 40 irs@struer.dk http://langhoej.struer.dk Velkommen i Langhøj Dagtilbud, Mariehønen. Når

Læs mere

Velkommen i Dagplejen

Velkommen i Dagplejen Velkommen i Dagplejen Vi byder jer og jeres barn velkommen i Lejre Kommunes Dagpleje. Vi vil med dialog, gensidig åbenhed og tillid forsøge at skabe de bedste rammer for jeres barn Dagplejen foregår i

Læs mere

2. udgave redigeret august 2014

2. udgave redigeret august 2014 2. udgave redigeret august 2014 Indhold Velkommen til Dagplejen Holstebro...3 Bestyrelse...3 Dagplejerens uddannelse...3 Pædagogiske læreplaner...3 Lidt om dagplejen...4 Samarbejde/ gensidige forventninger...4

Læs mere

Dit barn og Dagplejen

Dit barn og Dagplejen Sæson 11/12 Dit barn og Dagplejen Nyttig information for Forældre Skole og Børneforvaltningen DIT BARN OG DAGPLEJEN- NYTTIG INFORMATION FOR FORÆLDRE Den kommunale dagpleje Den kommunale dagpleje er et

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Toubro Børneby

Velkomstpjece Dagplejen Toubro Børneby Velkomstpjece Dagplejen Toubro Børneby Velkommen til den kommunale dagpleje Toubro Børneby Dagplejekontorets personale: AfdelingsLeder Birgitte Chalmer Rasmussen Tlf. : 89592572/2750 Mobil: 31544500 Email

Læs mere

Børnehuset Spentrup. Forældrepjece

Børnehuset Spentrup. Forældrepjece Børnehuset Spentrup Forældrepjece Velkommen til Børnehuset Spentrup/Haldvej Børnehaven Haldvej har omkring 50 børnehavebørn i alderen 3-6 år. Børnehaven Haldvej er en del af Spentrup Børnehus som også

Læs mere

Kære forældre. I Vejen Kommune arbejder vi med læreplaner, og jeg vil her beskrive, hvad jeg gør i forhold til de forskellige temaer.

Kære forældre. I Vejen Kommune arbejder vi med læreplaner, og jeg vil her beskrive, hvad jeg gør i forhold til de forskellige temaer. Lene s dagpleje Lenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Lene Køhlert Jensen Skovvej 31 6650 Brørup Tlf.: 22933739 Lene Køhlert Jensen Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen Kære forældre. Velkommen i dagplejen.

Læs mere

Middelfart Kommunale Dagpleje

Middelfart Kommunale Dagpleje Middelfart Kommunale Dagpleje Velkommen til børn og forældre Velkommen Med denne folder vil vi gerne byde børn og forældre velkommen i Middelfart Kommunale Dagpleje samt fortælle lidt om dagplejen. Dagplejen

Læs mere

Luise Dorthe. Anne Marie Natasha. Gitte. Kirsti. Cecilia. Lisbeth. Hjortebro. Dagplejen

Luise Dorthe. Anne Marie Natasha. Gitte. Kirsti. Cecilia. Lisbeth. Hjortebro. Dagplejen Luise Dorthe Anne Marie Natasha Kirsti Gitte Cecilia Lisbeth Dagplejen Hjortebro Hjortebro gruppen. Vi er en lille velfungerende gruppe dagplejere, med stor aldersspredning, som i hverdagen brænder for

Læs mere

Skanderborg Dagpleje. Skanderborg dagpleje Godthåbsvej 17 8660 Skanderborg Tlf. 87 94 73 16. Administrative medarbejdere: Telefontider:

Skanderborg Dagpleje. Skanderborg dagpleje Godthåbsvej 17 8660 Skanderborg Tlf. 87 94 73 16. Administrative medarbejdere: Telefontider: Skanderborg dagpleje Godthåbsvej 17 8660 Skanderborg Tlf. 87 94 73 16 Administrative medarbejdere: Ingeborg Haahr tlf. 87 94 73 17 Mona Skov tlf. 87 94 73 18 Telefontider: Mandag 8.00 13.00 Tirsdag 8.00

Læs mere

Velkommen til Egeknoppen

Velkommen til Egeknoppen På glædelig gensyn Velkommen til Egeknoppen Telefon nummer til Egeknoppen Hoved nummer 76162645 Vuggestuen 76162646 Børnehaven 76162647 Side 10 Velkommen til afdeling Egeknoppen. Med denne folder vil vi

Læs mere

Velkommen i Visby Børnehus

Velkommen i Visby Børnehus En dag på legepladsen Velkommen i Vores bålhytte Med denne pjece vil vi gerne byde jer velkommen i og samtidig fortælle lidt om, hvem vi er og hvad vi laver. I kan læse mere om vores værdier, pædagogiske

Læs mere

Den Integrerede Institution Tornebakken, Institutionen er en afdeling af DAGTILBUDDET JELLEBAKKEN.

Den Integrerede Institution Tornebakken, Institutionen er en afdeling af DAGTILBUDDET JELLEBAKKEN. Den Integrerede Institution Tornebakken, Institutionen er en afdeling af DAGTILBUDDET JELLEBAKKEN. Vi er beliggende i et område med en blanding af ejer og lejeboliger. Der er mange grønne områder og stisystemer,

Læs mere

Tilsynsrapport for Pilehytten Hovedgaden 74 Svinninge. Tilsyn foretaget

Tilsynsrapport for Pilehytten Hovedgaden 74 Svinninge. Tilsyn foretaget Tilsynsrapport for Pilehytten Hovedgaden 74 Svinninge Tilsyn foretaget 23.10.2015 Tilsyn foretaget af Deltagere ved tilsynet Pædagogisk Udviklingskonsulent Rikke Nyvang Mail: rikny@holb.dk Tlf: 72369949

Læs mere

Børnehusene Team Høng Dagplejen

Børnehusene Team Høng Dagplejen Børnehusene Team Høng Dagplejen TEAM HØNG Velkommen til den kommunale dagpleje Velkommen i dagplejen Med denne pjece vil vi gerne byde jer velkommen som forældre i dagplejen ved Børnehusene Team Høng.

Læs mere

VELKOMSTFOLDER. Børnehuset Østre. Børnehuset Østre Danmarksgade Odense C Telefon:

VELKOMSTFOLDER. Børnehuset Østre. Børnehuset Østre Danmarksgade Odense C Telefon: VELKOMSTFOLDER Børnehuset Østre Børnehuset Østre Danmarksgade 2 5000 Odense C Telefon: 6375 1135 Kære forældre. Vi byder jer velkommen til Børnehuset Østre. Vi glæder os til at lære jer og jeres barn at

Læs mere

Velkommen til Nøddekrattets vuggestue

Velkommen til Nøddekrattets vuggestue Velkommen til Nøddekrattets vuggestue Vi vil gerne byde dig og dine forældre velkommen Vores telefonnummer er 43 35 32 35 Vores hjemmeside er www.detgroenneomraade.htk.dk/afdelingerne I denne folder kan

Læs mere

Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk

Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk 1 Velkommen til børnehaven Lystruplund Børnehaven og dens historie Børnehaven Lystruplund er opført i 1974

Læs mere

Eventyrhusets læreplan og handleplaner

Eventyrhusets læreplan og handleplaner Eventyrhusets læreplan og handleplaner 2016-2017 Arbejdet med de pædagogiske læreplaner er lovmæssigt fastlagt i dagtilbudsloven. Vi skal beskrive mål for børnenes læring indenfor følgende 6 temaer: 1.

Læs mere

Tilsynsrapport for Elverbo Ledegårdsvej Svinninge. Tilsyn foretaget

Tilsynsrapport for Elverbo Ledegårdsvej Svinninge. Tilsyn foretaget Tilsynsrapport for Elverbo Ledegårdsvej 15 4520 Svinninge Tilsyn foretaget 28.10.2015 Tilsyn foretaget af Deltagere ved tilsynet Pædagogisk Udviklingskonsulent Rikke Nyvang Mail: rikny@holb.dk Tlf: 72369949

Læs mere

2. udgave redigeret januar 2017

2. udgave redigeret januar 2017 2. udgave redigeret januar 2017 INDHOLD Velkommen til Dagplejen Holstebro...3 Bestyrelse...3 Dagplejerens uddannelse...3 Pædagogiske læreplaner...3 Lidt om dagplejen...4 Tavshedspligt/underretningspligt...4

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Velkommen til barn og forældre i dagplejen

Velkommen til barn og forældre i dagplejen Velkommen til barn og forældre i dagplejen Vi vil gerne byde velkommen til Dagplejen i Svendborg. Vi glæder os til det kommende samarbejde og til at være en del af dit barns videre udvikling. Vi håber,

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN FOR FREDERIKSBERG DAGPLEJE

VIRKSOMHEDSPLAN FOR FREDERIKSBERG DAGPLEJE VIRKSOMHEDSPLAN FOR FREDERIKSBERG DAGPLEJE 2014-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 FREDERIKSBERG DAGPLEJE 3 DAGPLEJENS KERNEYDELSER 3 DAGPLEJENS ÅBNINGSTIDER 4 LUKKEDAG 5 GRUNDLAGET FOR FREDERIKSBERG

Læs mere

DAGTILBUD BORNHOLM. Velkommen i dagplejen. Information til forældre med børn i dagplejen

DAGTILBUD BORNHOLM. Velkommen i dagplejen. Information til forældre med børn i dagplejen DAGTILBUD BORNHOLM Velkommen i dagplejen Information til forældre med børn i dagplejen maj 2013 Kære forældre Velkommen i dagplejen. Vi håber I og jeres barn vil få mange gode oplevelser, sammen med dagplejeren

Læs mere

Velkommen til Guldsmeden 2015

Velkommen til Guldsmeden 2015 Velkommen til Guldsmeden 2015 Forventningsafklaring og rundvisningen i vores hus er med til at skabe tryghed, så alle børn oplever den bedste start i Guldsmeden Under rundvisningen fortæller pædagogen

Læs mere

Rårup Børnehus - Stærekassen

Rårup Børnehus - Stærekassen Rårup Børnehus - Stærekassen Velkommen til Stærekassen - En integreret gruppe i Rårup Børnehus Vi er glade for at kunne byde jer og jeres barn velkommen i Stærekassen. I denne lille folder vil vi fortælle

Læs mere

Børn og forældres behov for tryghed, stabilitet og medindflydelse på hverdagen i perioder, hvor barnet er hos andre dagplejere end sin egen.

Børn og forældres behov for tryghed, stabilitet og medindflydelse på hverdagen i perioder, hvor barnet er hos andre dagplejere end sin egen. Kvalitetsstandard: Gæste-dagpleje I forbindelse med Sorø Dagplejes udviklingsprojekt Den Gode Dagpleje er der opstået behov for at tydeliggøre, hvilke krav der stilles i forbindelse med placering af børn,

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Den pædagogiske læreplan for DRAGEN. i Gentofte Kommune

Den pædagogiske læreplan for DRAGEN. i Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan for DRAGEN i Gentofte Kommune 2009 Den overordnede ramme for dagtilbuddets pædagogiske arbejde Dagtilbudsloven: Lov 2007-06-06 nr. 501 om dag-, fritidsog klubtilbud m.v. til børn

Læs mere

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave BLÅBJERG BØRNEHAVE - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave Klintingvej 170 Stausø 6854 Henne Telefon: 30 29 66 04 eller 75 25 66 04 E-mail: bornehave@blaabjergfriskole.dk

Læs mere

Fredensborg Naturdagpleje

Fredensborg Naturdagpleje PRAKTISKE OPLYSNINGER Januar 2015 Her kan du finde nyttig information om privat dagpleje, vores naturdagpleje, om Jane og Hanne, godkendelse og tilsyn, priser og tilskud og andre vigtige ting. PRIVAT DAGPLEJE

Læs mere

Administrationsgrundlag. for. dagtilbudsområdet. i Halsnæs Kommune

Administrationsgrundlag. for. dagtilbudsområdet. i Halsnæs Kommune Administrationsgrundlag for dagtilbudsområdet i Halsnæs Kommune Dagpleje og Daginstitution, 20.11.2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INDHOLD I ADMINISTRATIONSGRUNDLAGET... 3 1.1. Organisering

Læs mere

Kære nye forældre! Overgang mellem vuggestue og børnehave: Personalegruppen: Forældresamtaler: Kontaktperson: Information fra stuen:

Kære nye forældre! Overgang mellem vuggestue og børnehave: Personalegruppen: Forældresamtaler: Kontaktperson: Information fra stuen: Kære nye forældre! Vi håber at I sammen med Jeres barn får nogle gode år her i Børnehuset Rosenkilden. Denne folder fortæller lidt om os, vores hverdag og hvordan vi arbejder. Heri står alle de praktiske

Læs mere

Velkommen i børnehaven

Velkommen i børnehaven Velkommen i børnehaven I Børnehuset Kogletræet Kære Vi byder dig og din familie velkommen i Børnehuset Kogletræet. Vi glæder os til at lære dig og din familie at kende. Du skal starte på De voksne på stuen

Læs mere

Velkommen til min dagpleje.

Velkommen til min dagpleje. Velkommen til min dagpleje. Mit navn og adresse er: Karin Kjær Jensen Egevej 10 6051 Almind 22588077/75561986 Mine åbningstider er: Mandag torsdag fra kl. 6.45 til 16.30 Fredag fra kl. 6.45 til 15.45 Lidt

Læs mere

Familien går en spændende og forandringsrig tid i møde, når barnet starter i børnehave.

Familien går en spændende og forandringsrig tid i møde, når barnet starter i børnehave. På vej i Børnehave Målet er, at vi sammen med jer arbejder for, at skabe en rød tråd i dit barns liv, hvor helhed og sammenhæng skal sikre trivsel ved overgangen fra dagpleje eller vuggestue til børnehave.

Læs mere