IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BACHELOR I GLOBAL BUSINESS INFORMATICS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BACHELOR I GLOBAL BUSINESS INFORMATICS"

Transkript

1 IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BACHELOR I GLOBAL BUSINESS INFORMATICS

2 BACHELOR I GLOBAL BUSINESS INFORMATICS HVEM STUDERER GLOBAL BUSINESS INFORMATICS? Uddannelsen tager udgangspunkt i, hvordan organisationer beskæftiger sig med udviklingen af it-strategier og styrer deres virksomheder på tværs af lande og forskelligheder, herunder professioner og køn, og hvordan almindelige mennesker gør brug af teknologi i deres daglige arbejde. It påvirker alle aspekter af samfundet og menneskers liv langt ud over det rent tekniske. Global Business Informatics er et tværfagligt studie af, hvordan teknologier udvikles og bruges i samfundsmæssige og organisatoriske rammer. Uddannelsen lægger vægt på kvalitative tilgange til at forstå it og dets globale betydning, En international uddannelse Globalt samarbejde er en vigtig del af uddannelsen i Global Business Informatics. Uddannelsen foregår på engelsk og en række af underviserne har international baggrund. På Global Business Informatics kommer du til at arbejde i grupper med studerende fra hele verden, og du får god mulighed for at skabe dig et internationalt netværk. Kunne du tænke dig at bidrage til forretningsløsninger, som bringer mennesker og kontinenter tættere på hinanden? Kunne du tænke dig at fremme kulturel og økonomisk udvikling og skabe gode samarbejder og organisatoriske muligheder, hvor der gøres brug af it? Så er den 3-årige bacheloruddannelse i Global Business Informatics noget for dig. Som studerende på Global Business Informatics skal du være motiveret for at arbejde i grupper med studerende fra hele verden. Det er en væsentlig del af uddannelsen at lære at få dette samarbejde til at fungere på trods af forskelligheder. MØD EN STUDERENDE GBI handler i høj grad om tværfaglighed. Du lærer, hvordan virksomheder og organisationer kan arbejde bedre ved hjælp af it. Så hvis du har interesse for sociologi, teknik eller business, vil du føle dig hjemme på ITU. Mulighederne for at undersøge og samarbejde med organisationer, som en del af kurserne, er det bedste ved GBI, fordi du rent faktisk lærer at anvende teorierne i praksis. Global Business Informatics studerende Pamina Samarasuriya

3 STUDIETS OPBYGNING Theme 15 Project Unit 7,5 Course Unit 7,5 Course Unit Uddannelsen er inddelt i 6 semestre med både obligatoriske og valgfri kurser og studiet afsluttes med et bachelorprojekt. Hvert år har et overordnet tema for både kurser og projekter: IT & the Social Context 1. SEM 2. SEM Society & Technology IT & Work Design IT Foundations Database use and Design New Media & Communication Global Project Management Det første år, it i social kontekst, beskæftiger sig med aktuelle teorier og perspektiver på, hvordan man analyserer medier og teknologi, som en integreret del af samfundet, arbejdslivet og social praksis, såvel som en basal introduktion til it på et teknisk niveau, databaser og big data. Det andet år, it i virksomheder, beskæftiger sig med basal forretningsterminologi, organisationsteori, virksomhedssystemer og information management, såvel som det allermest aktuelle inden for anvendelse af procesperspektivering i udformningen af it og arbejdsprocesser i organisationer for at forbedre forretningsprocesser. Det tredje år, it i den globale verden, går i dybden med globaliseringskonceptet og dynamikkerne forbundet med at få forskellige kulturer til at samarbejde i teknologisk formidlede kontekster, såvel som de ledelsesmæssige udfordringer forbundet med at styre it under disse vilkår. IT & the Enterprise IT & the Global World 3. SEM 4. SEM 5. SEM 6. SEM Enterprise Systems & Information Management IT-enabled Process Improvement IT, Globalization & Culture Bachelor Project Business Foundations IT & Business Process Modelling IT-enabled Supply Chain Management IT Governance & Quality Management Organization & Process Theory Philosophy of Science & Technology Elective Elective Valgfagene og bachelorprojektet giver dig mulighed for at forme din egen profil. Du kan vælge dine valgfag blandt en række bachelorkurser på IT-Universitet eller du kan tage et valgfag på et andet dansk eller udenlandsk universitet. Bachelorprojektet kan laves individuelt eller i grupper.

4 UNDERVISNING OG PROJEKTARBEJDE Undervisningsformen er for det meste uformel og dialogbaseret og er inspirereret af en elevfokuseret læringstilgang. Forelæsninger og gruppeøvelser kombineres med feltarbejde i virksomheder, såsom FN, Dong Energy, SAP, Københavns Kommune og Taxa, såvel som mindre virksomheder. Projektarbejde er en væsentlig del af uddannelsen. Projektarbejdet gør dig i stand til at indgå i samarbejder, ikke kun med andre studerende og undervisere, men også med virksomheder og organisationer. Projektarbejdet giver dig en enestående mulighed for at gå i dybden med bestemte emner inden for dine og dine medstuderendes interesser. MØD EN UNDERVISER Jeg nyder virkelig at undervise på GBI, på grund af den måde vi kombinerer afprøvede videnskabelige teorier, refleksiv tænkning og praktisk anvendelse. På mit kursus arbejder vi f.eks. med praktiske, men samtidigt solidt forskningsbaserede tilgange til it-båret procesforbedring. Mine studerende udfører projekter i samarbejde med organisationer, hvor de påpeger procesproblemer og foreslår muligheder for forbedringer. Dermed lærer de studerende at vælge og anvende en metode, som passer til virksomhedens situation og støtter virksomhederne i at opnå deres forretningsmål. Mar Alaranta, Lektor

5 TEORI OG PRAKSIS ET PROJEKTEKSEMPEL Global Business Informatics er udviklet i samarbejde med erhvervslivet og er dermed forankret i erhvervslivets virkelighed og i de faktiske opgaver og udfordringer, som virksomheder og organisationer står over for. Uddannelsen giver de studerende tværfaglige kompetencer. Som GBI-studerende lærer du både at arbejde med de teoretiske bidrag fra de forskellige fagområder og at anvende dem i praksis. Undervisningen i teorier og metoder foregår i tæt samspil med deres praktiske anvendelse og spænder fra computer- og informationsvidenskab til samfundsvidenskab og humaniora. Et GBI bachelorprojekt som, med udgangspunkt i et globalt samarbejde mellem aktører i Danmark og Bolivia, forsøgte at kortlægge miljømæssige udfordringer i Bolivia. GBI-studerende rejste til Bolivia for at undersøge mulighederne for at implementere et elektronisk kortlægningssystem baseret på det geografiske informationssystem Quantum GIS. Målet var, gennem en socio-teknisk tilgang, at afdække udfordringerne ved at implementere en teknologi i en organisatorisk og social ramme, som adskilte sig væsentligt fra den vestlige virkelighed, som teknologien var udviklet i. MØD EN STUDERENDE GBI er en uddannelse, som udruster de studerende med en tankegang, der forstår samspillet mellem mennesker og teknologi og hvordan de gensidigt påvirker hinanden. Du får kompetencer til at bygge bro mellem forretning, informationsteknologi og brugere. Global Business Informatics studerende Morten Henrichsen MØD EN STUDERENDE Projektet kombinerede de tre kerneområder på GBI: Den sociale, organisatoriske og globale kontekst for et projekt. Der blev anvendt teorier om brug af teknologi og organisatorisk samarbejde for at forstå en kompleks kontekst og finde en konkret løsning til fordel for alle involverede aktører. Global Business Informatics studerende Sidsel Thaarup

6 KARRIEREMULIGHEDER BACHELOR I JOB Hvis du ønsker at skabe en karriere umiddelbart efter afslutningen af en bachelor i Global Business Informatics, ruster uddannelsens kompetenceområder og globale perspektiv dig til karrieremuligheder i både danske og globale/internationale sammenhænge, i jobs som f.eks. Projektkoordinator - du kan lede og koordinere projekter og fungere som bindeleddet, der sikrer kommunikationen mellem de involverede parter i indland såvel som udland. Procesanalytiker - du kan observere og dokumentere arbejdsprocesser og kan herefter tilpasse it-systemer og organisation til hinanden.»jeg valgte Global Business Informatics, fordi jeg fandt blandingen af forretning og it interessant. Med en korrekt blanding af fagligt relevant studiearbejde, den rigtige sammensætning af fag - og her har muligheden for selvvalgte valgfag i de sidste semestre især givet mig meget - og hårdt arbejde, er jeg nået til, hvor jeg er i dag.«david Bjerring, Bachelor i Global Business Informatics Forretningskonsulent og teamleder hos Visma Services Danmark A/S. Ansvarlig for tre medarbejdere og to forretningsområder. It-arkitekt - du kan udvikle, implementere og evaluere it-relaterede investeringer og tage beslutninger omkring it-infrastruktur og forretningsgange. Support Chain Manager - du kan designe uddannelsesprogrammer, foretage analyser af anvendelsen af it-systemer og hjælpe brugere.

7 VIDEREUDDANNELSE En bacheloruddannelse i Global Business Informatics giver dig den akademiske titel BSc (Bachelor of Science). Den giver dig mulighed for at læse videre på en kandidatuddannelse på IT-Universitetet eller et andet dansk eller udenlandsk universitet inden for det naturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige eller teknisk-videnskabelige område. Med en Bachelor i Global Business Informatics kan du søge om optagelse på IT-Universitetets to-årige kandidatuddannelser i: Kandidat i Digital Innovation & Management Kandidat i Spil (Fagligt spor: Spildesign og Teori) Kandidat i Softwareudvikling (Fagligt spor: Design) Læs mere om videreuddannelse på itu.dk

8 STUDIEMILJØ UDVEKSLINGSOPHOLD På IT-Universitetet er der et levende studiemiljø og du har rig mulighed for at engagere dig i aktiviteter ved siden af studiet. Du kan bl.a. involvere dig i IT-Universitetets studenterpolitiske forening, i fredagsbaren ScrollBar, den studenterdrevne kaffebar Analog, filmklubben ITU.film, universitetsradioen Radio Modem og ITU Innovators, som er en studenterdreven organisation, der støtter iværksætteri blandt studerende på IT-Universitetet gennem events og workshops. Læs mere om livet som studerende på itu.dk Som studerende på Global Business Informatics har du mulighed for at tage en del af din uddannelse på et universitet i udlandet. IT-Universitetet har udvekslingsaftaler med universiteter i en lang række lande såsom Singapore, Canada, USA, Sydkorea og Australien. Et udvekslingsophold giver både faglig og personlig udvikling og kan ud over at give dig en unik akademisk profil, styrke dine sproglige evner og forståelse for andre kulturer. Et udvekslingsophold kan give dig et internationalt netværk for livet og gøre dig endnu mere eftertragtet i erhvervslivet.

9 ADGANGSKRAV STUDIE- OG KARRIERE VEJLEDNINGEN For at blive optaget skal du have en gymnasial uddannelse (STX, HHX, HTX og HF) og som minimum have: Engelsk på B-niveau (min. 6 i snit) Matematik på B-niveau (min. 6 i snit) Du skal være god til mundtlig og skriftlig engelsk, da uddannelsen foregår på engelsk. Ansøgningsfrister Kvote 2: 15. marts kl. 12 Kvote 1: 5. juli kl. 12 Søg ind via den Koordinerede Tilmelding på optagelse.dk Vi optager studerende på uddannelsen til studiestart i august. Læs mere på itu.dk Der er mange spørgsmål, der melder sig, når man skal vælge uddannelse. Du er altid velkommen til at kontakte Studie- og Karrierevejledningen på IT-Universitetet. Vi kan give dig information og vejledning om IT-Universitetets uddannelser og bl.a. hjælpe med: Planlægning af studieforløb Snak om karrieremuligheder Fortælle om livet som studerende Hvordan man søger om optag Du kan sende en mail, ringe, eller komme forbi til en snak. Tlf.: facebook.com/studyandcareer

10 IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN Vi tilbyder uddannelser af høj akademisk kvalitet og et spændende læringsmiljø, der samler den nyeste forskning inden for digital kommunikation, business, softwareudvikling og spil. Vi har et tæt samarbejde med erhvervslivet, som danner grundlag for løbende udvikling af uddannelserne. På IT-Universitetet har vi mere end studerende, der medbringer en unik kombination af nationaliteter og akademiske baggrunde til universitetet. Cirka en femtedel af de studerende på IT-Universitetet er internationale studerende fra bl.a. USA, Kina og Europa. Du finder os i en af Danmarks mest inspirerende uddannelsesbygninger i Ørestad.

11 Juli 2015 #lifeatitu Find os på Facebook IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN Studie- og Karrierevejledningen Telefon: Rued Langgaards Vej København S

Oversigt over offentlige IT-uddannelser

Oversigt over offentlige IT-uddannelser Oversigt over offentlige IT-uddannelser Danmark 2011 Logoversioner LOGO TIL UBESTRØGET PAPIR / UNCOATED CFIR partnere FILNAVN djof_cmyk_uncoated.eps (cmyk /4-farvetryk) djof_pms_uncoated.eps (pantone)

Læs mere

Skab forandring med it

Skab forandring med it Master i it Skab forandring med it Læs Master i it en fleksibel efteruddannelse 2014 SOFTWAREARKITEKTUR OG DESIGN SIDE 4 FORRETNINGSUDVIKLING MED IT SIDE 6 UDVIKLING MED OG TIL BRUGERNE SIDE 8 STUDERENDE

Læs mere

BYGGELEDELSE 2-ÅRIG CAND.SCIENT.TECHN.UDDANNELSE

BYGGELEDELSE 2-ÅRIG CAND.SCIENT.TECHN.UDDANNELSE BYGGELEDELSE 2-ÅRIG CAND.SCIENT.TECHN.UDDANNELSE BLIV KLÆDT PÅ TIL MODERNE BYGGELEDELSE Med en kandidatuddannelse i Byggeledelse får du indsigt i byggeriets faser fra idé om form og anvendelse til projektering,

Læs mere

Datalogi på Københavns Universitet

Datalogi på Københavns Universitet SCIENCE Vil du være imed Uddannelse datalogi til atpåpræge Københavns fremtidens Universitet it? i datalogipå påfremtidens Københavns -Uddannelse sæt dit fingeraftryk it Universitet Kandidatuddannelse

Læs mere

Notat vedrørende stillingen som projektleder INSERO SCIENCE ACADEMY

Notat vedrørende stillingen som projektleder INSERO SCIENCE ACADEMY Notat vedrørende stillingen som projektleder i INSERO SCIENCE ACADEMY Innovation og iværksætteri i uddannelsessystemet Insero Science Academy A/S udvikler og tilbyder uddannelsestilbud inden for energi

Læs mere

Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING

Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING 3 Velkommen I dette hæfte kan du læse om de mange kursustilbud på Aalborg Studenterkursus. I dagtimerne kan du tage en hel studentereksamen på kun

Læs mere

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar

Læs mere

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Denne vejledning er en hjælp til dig, som skal skrive en motiveret ansøgning i forbindelse med ansøgning om optagelse på IT-Universitetets kandidat- master

Læs mere

Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger. Udgivet af Personalestyrelsen, januar 2009

Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger. Udgivet af Personalestyrelsen, januar 2009 Ny fleksibel m asteruddannelse i offentlig ledelse For m ål, indhold og pr aktiske oplysninger Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger Udgivet af Personalestyrelsen,

Læs mere

Uddan dig til pædagog. Pædagoguddannelsen Jydsk i århus

Uddan dig til pædagog. Pædagoguddannelsen Jydsk i århus Uddan dig til pædagog Pædagoguddannelsen Jydsk i århus www.viauc.dk/jydsk Pædagoguddannelsen Jydsk Du får varierede arbejds- og karrieremuligheder. Du bliver uddannet som professionel pædagog med et væld

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK STUDIEORDNING 2010 Kultur og formidling kandidatuddannelsen UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR Dansk, Litteratur, Kultur og Medier, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udvikling og markedsføring af parallelforløb og fællesuddannelser for uddannelserne til ergoterapeut og fysioterapeut

Udvikling og markedsføring af parallelforløb og fællesuddannelser for uddannelserne til ergoterapeut og fysioterapeut Udvikling og markedsføring af parallelforløb og fællesuddannelser for uddannelserne til ergoterapeut og fysioterapeut Undervisningsministeriets projektnummer: 126281 Metropols projektnummer: 3000018 Ergoterapeutuddannelsen

Læs mere

HVOR ER DU? LEVERANDØR AF FREMTIDENS MEDARBEJDERE EAL.DK/2020 EAL.DK/2020 SE HVOR LANGT ANDRE ER NÅET FEM ÅR EFTER, DE STARTEDE PÅ EAL

HVOR ER DU? LEVERANDØR AF FREMTIDENS MEDARBEJDERE EAL.DK/2020 EAL.DK/2020 SE HVOR LANGT ANDRE ER NÅET FEM ÅR EFTER, DE STARTEDE PÅ EAL 2020 HVOR ER DU? SE HVOR LANGT ANDRE ER NÅET FEM ÅR EFTER, DE STARTEDE PÅ EAL EAL.DK/2020 LEVERANDØR AF FREMTIDENS MEDARBEJDERE EAL.DK/2020 EAL.DK/2020 INDHOLD Hvor er du i 2020?....side 3 Erhvervsakademiet

Læs mere

Analyse af udbyttet af onlinekurser på Det Biovidenskabelige Fakultet LIFE, Københavns Universitet KU.

Analyse af udbyttet af onlinekurser på Det Biovidenskabelige Fakultet LIFE, Københavns Universitet KU. DET BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET IT LEARNING CENTER Analyse af udbyttet af onlinekurser på Det Biovidenskabelige Fakultet LIFE, Københavns Universitet KU. Rapporten er udarbejdet for

Læs mere

Karriereveje for psykologer. 19 inspirationsportrætter

Karriereveje for psykologer. 19 inspirationsportrætter Karriereveje for psykologer 19 inspirationsportrætter Psykologuddannelsen åbner for et væld af karriereveje. Psykologer ved noget om mennesker mennesker som medarbejdere, som forbrugere, som elever og

Læs mere

Turen går Til fremtidens erhvervsliv

Turen går Til fremtidens erhvervsliv Turen går Til fremtidens erhvervsliv 3 10 bud på bedre danske kandidater Der kan være rigtig langt fra studielivet på universitetet til dagligdagen i en virksomhed. Under studietiden kan det måske virke

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 2.50 af 26. januar 2015 Version 2.50 af 26. januar 2015 Side 1 af 24 Studieordning for

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

Masteruddannelse i professionel kommunikation Roskilde Universitet. Turnusakkreditering 2013-2

Masteruddannelse i professionel kommunikation Roskilde Universitet. Turnusakkreditering 2013-2 Masteruddannelse i professionel kommunikation Roskilde Universitet Turnusakkreditering 2013-2 Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet elektronisk på akkrediteringsraadet.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering

Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Fælles Mål 2009 Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Faghæfte 22 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 24 2009 Fælles Mål 2009 Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Faghæfte

Læs mere

FOLD DIN. flerfaglighed FRA SPECIALIST TIL GENERALIST OG TILBAGE IGEN

FOLD DIN. flerfaglighed FRA SPECIALIST TIL GENERALIST OG TILBAGE IGEN FOLD DIN flerfaglighed UD FRA SPECIALIST TIL GENERALIST OG TILBAGE IGEN 2 FLERFAGLIGHED - hvad er nu det for noget? Denne folder handler om flerfaglighed, og om hvordan du aktivt kan sætte ord på og bruge

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE 2013 2014 I Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelser 2013 kan du læse om de mange muligheder,

Læs mere

IT-Vest Nyt. NR. 5 Efterår 2002. Artikler. Nye uddannelser. Nyheder og Aktiviteter. Nyt fra direktionen. Klip fra presseen

IT-Vest Nyt. NR. 5 Efterår 2002. Artikler. Nye uddannelser. Nyheder og Aktiviteter. Nyt fra direktionen. Klip fra presseen NR. 5 Efterår 2002 Artikler Studiemetroen - en støtte til opgaveskrivningen Aarhus Universitet har udviklet en internetbaseret studieguide, hvor de studerende kan hente støtte til skriveprocessen og studie-

Læs mere

Bliv bioanalytiker. Hvad laver en bioanalytiker?

Bliv bioanalytiker. Hvad laver en bioanalytiker? Bliv bioanalytiker Hvad laver en bioanalytiker? Bioanalytikere arbejder typisk på hospitalslaboratorier, hvor de analyserer prøver fra patienter, for eksempel blod- og vævsprøver. Nogle prøver tager bioanalytikeren

Læs mere

Muligheder og udfordringer i anvendelsen af et samarbejdssystem: brugen af BSCW i projektarbejdet på RUC

Muligheder og udfordringer i anvendelsen af et samarbejdssystem: brugen af BSCW i projektarbejdet på RUC Muligheder og udfordringer i anvendelsen af et samarbejdssystem: brugen af BSCW i projektarbejdet på RUC Keld Bødker Lektor, ph.d. Datalogi Roskilde Universitetscenter keldb@ruc.dk Morten Hertzum Lektor,

Læs mere

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederudviklingsproces i samarbejde med Kirsten Meldgaard & Gunvor Hallas Side 1 Om Lederakademiet! Gentofte Kommune har over tre år gennemført et individuelt tilpasset

Læs mere

DIN UDDANNELSE. KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN Landsholdsspilleren Lasse Vibe uddanner sig til livet efter fodboldkarrieren. O,-

DIN UDDANNELSE. KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN Landsholdsspilleren Lasse Vibe uddanner sig til livet efter fodboldkarrieren. O,- ANNONCE DENNE UDGIVELSE ER ET INDSTIK FRA MEDIAPLANET ANNONCE DIN UDDANNELSE ERHVERVSUDDANNELSER Nu får du praktikgaranti og jobsikkerhed TAG ET SABBATÅR Du kan give dig selv et plus på CV et FOTO: BILDBYRÅN

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 7-2014 - 2017 Vil du være med til at skabe fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for nytænkende ledere, der står

Læs mere