K ARNEVALSGUIDEN - 3. SEMESTERS EKSAMENSPROJEKT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K ARNEVALSGUIDEN - 3. SEMESTERS EKSAMENSPROJEKT"

Transkript

1 K ARNEVALSGUIDEN - 3. SEMESTERS EKSAMENSPROJEKT ANSL AG Denne rapport samt pdfudgaven har et omfang af cirka anslag ekskl. indholdsfortegnelse, bilag, kilder og forside/forord. INFO Et projekt udarbejdet af multimediedesignstuderende fra Copenhagen Business Academy klasse Mul11B, gruppe1. VEJLEDERE Projektet er udarbejdet med hjælp fra følgende vejledere/undervisere: Ditlev Skanderby (DSK) Jesper Hinchely (JHI) Tue Becher (TUJE) Thomas Hartmann (THA) Morten Rold (MORO) Ivan Rosenvinge Frederiksen (IRF) Merete Lindemann (MLI) AFLEVERING Afleveret d. 20. december STUDERENDE Elin Vatnhamar Olsen - Michael Kristensen - Mayianne Nøks Pedersen - Helene Kaspersen - URL ER Rapport: Pdf-rapport: Hjemmeside: Projektforside: OBS! Enkelte html5, Css3 og Javascript baseret reklamer på hjemmesiden, kan ikke ses i ældre browsere

2

3 Indhold 1. Projekt Indledning Karneval for alle pengene 1.2 Problemformulering 1.3 Afgrænsning 1.4 Kildekritik 1.5 Teori og metode 1.6 Tidsplan og udviklingsmetode 1.7 Sikring af kvalitet/kvalitetsplan 2. Virksomhed Interessenter 2.2 Risici 2.3 Porters Five Forces 2.4 Porters generiske strategier 2.5 Porters værdikæde 2.6 SWOT-analyse (opsamling) 3. Website Målgruppe 3.2 Kommunikationsmodel 3.3 Funktionelle krav 1 Nyhedsmail 3.4 Funktionelle krav 2 Raiting af indhold 3.5 ER-modeller 3.6 Kravspecifikation - Non funktionelle krav 3.7 Søgemaskineoptimering / SEO 3.8 Design brief 3.9 Design udvikling 3.10 Design dokumentation 3.11 Reklamer og branding 3.12 Offline reklame 2 4. Usability Ekspertvurdering 4.2 Brugertest 4.3 Resultater og ændringer 5. Afrunding Konklusion 5.2 Refleksion 5.3 Kilder 6. Bilag Bilag 1: Det tredobbelte skøn 6.2 Bilag 2: Oprindelig tidsplan 6.3 Bilag 3: Korrigeret tidsplan og ressourcer 6.4 Bilag 4: Ekspertvurdering og resultater 6.5 Bilag 5: Brugertest og resultater 6.6 Bilag 6: Navigationsdiagram 6.7 Bilag 7: Stylesheet.css dokumentation 6.8 Bilag 8: Screendumps 34

4 1. PROJEKT 1.1 Indledning Karneval for alle pengene Problemformulering Afgrænsning Kildekritik Teori og metode Tidsplan og udviklingsmetode Sikring af kvalitet/kvalitetsplan... 7 Dette indledende kapitel omhandler den overordnede struktur i denne rapport samt vores grundlæggende tilgang til projekt hjemmeside til virksomheden Karnevalsguiden. Herunder overvejelser i forbindelse med udvælgelse, håndtering og afgrænsning af kilder med mere.

5 3 1.1 Indledning Karneval for alle pengene Drømmen om et knald af en sommerlig og farverig fest med udklædte og sambadansende mennesker med øller gjorde i 2009, at Rio ifølge søgetjenesten Kelkoo toppede på listen af feriedestinationer, som danskerne ønskede at undersøge. Da Rio toppede som danskernes mest ønsket feriedestination, fandt verdens største karneval sted i netop Rio. Her lå prisen på flybilletterne på omkring 6000 kroner tur/retur 1. Efter at Kelkoo i 2009 offentliggjorde Rio som danskernes mest undersøgte rejsemål, tog finanskrisen for alvor til. Gruppen af sambaog ølglade danskere har måske ikke så mange penge til rådighed, som de tidligere vil have brugt på en tur til Rio og retur. Der findes heldigvis billigere alternativer ! Så mange danskere valgte tilbage i maj måned i år at drage til København og nyde Copenhagen Carnival med kolde øl, lune forårsgrader og masser af pailletter og letpåklædte sambadansende kvinder 2. Et lignende karneval finder årligt sted i Aalborg, hvor sambaglade jyder også tilgodeses. Kort sagt, der er altså karneval for alle pengene ligegyldigt om pengene er store eller små, eller om du er til en dansk sambafortolkning eller et udenlandsk bud fra sambaens hjemland. Derfor har vi som gruppe valgt at udarbejde en hjemmeside for den tænkte kulturstøttede virksomhed - Karnevalsguiden. En virksomhed med en enkelt eller to deltidsansat samt støtte fra frivillige karnevalsentusiaster. Med websitet ønsker vi at give virksomheden en platform, hvorfra den kan nå ud til interesserede danskere. Karnevalsguiden skal kunne nå ud med information om og inspiration om karnevaller i både indland og udland og til priser for både velhavere og fattige studerende. Dette leder hen til følgende problemformulering: 1 Poulsen (2009). Se punkt 1 på listen over anvendt litteratur. 2 Nyhedsbureauet Berlingske (2012). Se punkt 2 på listen over anvendt litteratur.

6 4 1.2 Problemformulering Følgende problemformulering danner baggrund for dette projekt: Hvordan får man Karnevalsguiden.dk til at fremstå som et troværdigt og naturligt valg af informations- og inspirationskilde for karnevalsinteresserede danskere? Eksempelvis i forbindelse med rejser til ind- og udland. For at kunne besvare ovenstående bedst muligt, har vi taget udgangspunkt i nedenstående arbejdsspørgsmål: Hvilke muligheder har Karnevalsguiden som kulturstøttet virksomhed med deres hjemmeside Karnevalsguiden.dk? Hvem er den/de potentielle modtagere af information og inspiration publiceret på Karnevalsguiden.dk? På hvilken måde fremhæves Karnevalsguiden.dk s realistiske muligheder og styrker design-, indholds- og strukturmæssigt, så besøgende får et godt og professionelt indtryk? 1.3 Afgrænsning Vores valg af den fiktive virksomhed Karnevalsguiden har nødvendiggjort afgrænsninger. Afgrænsninger, som er resultatet af en række bevidste valg i forbindelse med udvælgelsen af teoretisk viden fra pensum, underbyggende nyhedsmateriale samt teknisk viden og kunnen. Afgræsningerne er truffet på baggrund af, at projektgruppen består af 4 arbejdende medlemmer og projektperioden kun omfatter ca. 3,5 uger samt begrænsninger i rapportens omfang (tilgængelig både online og i pdf-format). Begrænsningerne kommer bl.a. til udtryk ved, at vi som gruppe har prioriteret arbejdsopgaver indenfor vores pensum højere end eksempelvis økonomiske udregninger på Karnevalsguidens budget samt vurdering af deres reelle overlevelsesevne. Vi har derfor ud fra vores eksisterende viden samt konsultation af enkelte eksterne rådgivere gjort en række antagelser omkring omfanget af indtægter og kulturstøtte samt udgifter i forbindelse med drift af virksomheden.

7 5 1.4 Kildekritik På grund af projektets form, emne og tidsmæssige begrænsning, har vi været nødsaget til at indhente informationer om og fotografier fra flere karnevallers egne hjemmesider. Disse informationer og billeder er frembragt af karnevallerne selv, hvilket kan medfører, at disse er ret subjektive. Dele af dette projekt er til dels begrundet med frit tilgængeligt nyhedsmateriale og statistik offentliggjort på danske nyhedssider. I den forbindelse er vi opmærksomme på, at nyhedsmedier kan have ændret på eller ikke er lykkedes i at gengive data eller holdninger fra de oprindelige kilder korrekt. På baggrund af ovenstående har vi undervejs i arbejdet med projektet forsøgt at forholde os så kritisk som muligt til både de subjektive informationer direkte fra karnevallernes informationskilder samt de danske nyhedsmediers skildring af karnevalsinformationer. 1.5 Teori og metode: Som det første i projektperioden vil vi som gruppe ud fra de i indledningen refererede artikler fastlægge forhold vedrørende afsender, modtagere, interessenter samt hermed forbundne risici. Endvidere vil vi for overskuelighedens og overblikkets skyld udarbejde en tidsplan i form af et gantt-kort med tilhørende ressource allokering og tilhørende kritisk vej og tredobbelt skøn. På baggrund af ovenstående research og analyser vil vi belyse interne og eksterne forhold i og omkring Karnevalsguiden som kulturstøttet virksomhed. Dette ved brug af modellerne Porters Five Forces, Porters generiske strategier samt Porters værdikæde kombineret med aktuelle nyhedsartikler og statistik vedrørende danskernes forhold til karneval og rejser. Resultaterne af arbejdet med de ovenfor angivne modeller bliver samlet behandlet i en SWOT-analyse. Resultaterne inddrages i det videre arbejde med den indholds- og designmæssige optimering af Karnevalsguiden.dk. i forhold til den/ de valgte modtagere. Modtagere som vi segmenterer ud fra primært alder. Afslutningsvis vil vi på baggrund af projektet som helhed drage nogle samlede konklusioner i forhold til vores problemformulering som fremgår af afsnittet 1.2 Problemformulering.

8 6 1.6 Udviklingsmetode og tidsplan For at undgå unødvendige afstikkere i projektforløbet samt at kunne nå i mål til tiden, har vi valgt at udarbejde en tidsplan i form af et gantt-kort. Aktiviteterne og deres rækkefølge er bestemt på baggrund af projektkrav samt erfaringer fra 2. semesters eksamensprojekt. Vi har i forbindelse med dette projekt nedbrudt en række af aktiviteterne i mindre dele vha. en såkaldt Work Breakdown Structure, hvilket fremgår af vores gantt-kort på bilag 2. Længden af de respektive aktiviteter er beregnet vha. reglen om det tredobbelte skøn. Udregningerne fremgår af bilag 1. Herudover har vi gjort os en række overvejelser i forbindelse med kvalitetssikring af delprodukter. Disse overvejelser fremgår af afsnit 1.7 Sikring af kvalitet/kvalitetsplan. Undervejs i projektet har vores tidsplan imidlertid gennemgået en række ændringer. Disse ændringer har tilsammen gjort, at tidsplanen er rykket en smule. Dette havde vi forudset, hvorfor vi i vores første tidsplan indregnede en afsluttende buffer på et par dage, så vi havde lidt ekstra tid at give af. Ergo kom de små ændringer ikke til at afgøre, om projektet kunne afleveres til tiden. Den korrigerede tidsplan med tilknyttede ressourcer og forklaring på den kritiske vej ses på bilag 3. For både den oprindelige og den reviderede tidsplan gælder, at gantt-kortenes udseende godt kunne tyde på, at vi på forhånd har lagt os fast på vandfaldsmodellen som udviklingsmetode. Dette harmonerer ikke så godt med, at vi på forhånd ikke har kendt hverken omfang eller udseende af Karnevalsguiden.dk. Netop derfor har vi ikke kunne designe og kode os direkte mod et specifikt resultat. En anden indikator for, at vi ikke har valgt vandfaldsmodellen som udviklingsmetode er, at vi undervejs i projektet har foretaget flere undersøgelser af hjemmesidens brugervenlighed. Undersøgelser som har kastet resultater af sig, som vi senere har valgt at reagerer ud fra og derfor ændre detaljer på siden. Ovenstående matcher vores indledende ide om at anvende prototyping som primære udviklingsmetode. Dog med inddragelse af de hyppige gruppemøder kendt for udviklingsmetoden SCRUM. Dette som en form for sikkerhed for, at vi alle fire 24 timer i døgnet er klar over, hvad vi hver især foretager os i forbindelse med netop dette projekt. Denne kombination af udviklingsmetoder har været gennemgående hele vejen gennem projektet. Processen har vi for overskuelighedens skyld forsøgt at illustrerer på næste side viste figur:

9 7 Kontrol af kvalitet Usability tests som kvalitetssikring Planlægning Analyse Design udkast Design kandidater Website udvikling Prototype kandidater Implementering Da forløbet har udfoldet sig på denne måde, har forløbet som helhed været en kritisk vej. Den ene aktivitet har afhængt af den anden. 1.7 Sikring af kvalitet/kvalitetsplan Ved projektstart var vi som gruppe klar over, at der var en række standarder, krav om man vil, som vores endelige produkter skal kunne leve op til. Kravene er defineret af opgaveformuleringen i kombination med de forventninger og mål vi som gruppe selv har for projektet. Disse krav omhandler både denne rapport, Karnevalsguiden.dk samt eksamen i januar For at vi som gruppe ikke står med produkter som ikke lever op til alle krav hen mod afleveringsdatoen, har vi valgt at gennemfører kvalitetskontrol. Dette fremgår af både vores teoretiske og tilpassede tidsplan. Kvalitetskontrollen kommer til udtryk ved en række værktøjer, som vi har valgt at inddrage undervejs i projektforløbet. Man kan sige, at vi har konverteret anvendelsen af disse værktøjer til aktiviteter i vores tidsplan. Af anvendte værktøjer kan nævnes: 1. Mailkorrespondancer og samtaler af vejledende karakter med eksterne rådgivere (undervisere). 2. Gennemførelse af og handling på baggrund af usability tests. 3. Udleverede tjeklister for gennemførelse af usability samt krav til hjemmeside og rapport. 4. Afsluttende validering af hjemmesiden som helhed.

10 De kvalitetssikrende aktiviteter/tiltag er hovedsageligt placeret sidst i hver fase af vores tidsplan. Aktiviteterne har været en form for afslutning på/godkendelse af hver fase. Dette som en sikkerhed for, at vi ikke har bygget videre på et gennemhullet eller ufærdigt fundament. Ligeledes er dette tiltag tidsbesparende, idet processen er med til at opdage fejl hurtigt, hvorfor der så skal bruges mindre tid på at rette dem, end hvis man byggede videre. 8

11 Dette kapitel i denne rapport omhandler belysningen af både eks- og interne forhold i og omkring virksomheden Karnevalsguiden og deres hjemmeside Karnevalsguiden.dk. Eksterne forhold belyses ved brug af modellerne Porters Five Forces samt Porters generiske strategier. Interne forhold belyses ved brug af modellen Porters værdikæde. Den såkaldte PESTEL-analysemodel er fravalgt, da væsentlige dele af denne model vedrører faktorer som virksomhedsøkonomi, miljømæssige forhold og lovgivning, som primært ligger uden for vores pensum. 2. VIRKSOMHED 2.1 Interessenter Risici Porters Five Forces Porters generiske strategier Porters værdikæde SWOT-analyse (opsamling)... 16

12 Interessenter Store projekter som dette involverer altid en række interessenter. Dette kan være alt fra enkeltpersoner til virksomheder, kulturinstitutioner eller foreninger. Alle har de det tilfælles, at de kan indtage en supporterende, kritisk eller neutral rolle i forhold til det endelige produkt. For at anskueliggøre de respektive interessenters rolle i forhold til Karnevalsguiden.dk, har vi valgt at udarbejde den nedenfor viste figur. For hver interessent har vi placeret en cirkel. Interessenternes placering på figuren afhænger af deres position i forhold til interesse i projektet (x-aksen) og deres magt i forhold til projektet (y-aksen). Desuden er cirklen farvet alt efter om interessenten forholder sig kritisk, supporterende eller neutralt i forhold til Karnevalsguiden.dk. Udarbejdelsen af hjemmesiden Karnevalsguiden.dk har som udgangspunkt status som et uddannelsesprojekt. Derfor vil interessenter som uddannelsessted, censor og undervisere teoretisk forekomme. Imidlertid har vi på baggrund af vores eksamensprojekt fra 2. semester erfaret, at det er lettere og mere givende for alle parter, hvis projektet er så virkelighedsnært som muligt. Vi ser derfor bort fra enkelte af de ovenstående undervisningsrelaterede interessenter. Høj Magt Karnevalsguiden Kulturministerie / EU støtte Gør tilfreds Overvåg tæt Os selv Vi har ladet projektet foregå, som havde vi fået et aftalt beløb af Karnevalsguiden til at udvikle en hjemmeside med dertilhørende materiale. Eneste afvigelse fra dette er, at vi af gode grunde ikke har haft mulighed for at gå i dialog med ledelsen hos Karnevalsguiden, da virksomheden jo er fiktiv opfundet til lejligheden. Det skal dog nævnes, at vi har angivet vores undervisere som eksterne rådgivere. I en situation, hvor vi som multimediedesignere skulle løse en lønnet opgave, vil vi lige sådan have trukket på eksterne rådgivere. Karnevalsinteresserende Besøgende Hold øje Hold informeret Annoncører af karnevaller Eksterne rådgivere Annoncører Af figuren ovenfor fremgår det, at interessenterne i forbindelse med dette projekt primært består af kritikere, som i større eller mindre grad har interesse i projekt hjemmeside til Karnevalsguiden. Ligeledes har en del af kritikerne en relativt høj magt. Lav Lav Supporter Neutral Kritiker Høj Interesse

13 2.2 Risici Til dette projekt hører også en række risici. I disse krisetider er eksempelvis sandsynligheden for, at Kulturministeriet har en mindre pose penge end tidligere til kulturstøtte, rimelig sandsynlig. Om dette så kommer til udtryk ved nedskæringer eller en senere helt fjernelse af støtten er ind til videre uvist. Ovenstående risiko samt 3 andre mulige scenarier er forsøgt belyst med den nedenfor viste model. Her står en række risici oplistet. For hver risiko har vi vurderet sandsynligheden for, om den indtræffer. Dette er angivet ved et tal mellem 1 og 5, hvor 1 angiver en lille sandsynlighed og 5 en utrolig høj usikkerhed. På samme måde har vi angivet konsekvensen af at scenariet indtræffer. Ud fra konsekvens og sandsynlighed er risikoværdien beregnet. Risikoværdien kan altså ligge mellem 1 og 25: Risiko Sandsynlighed Konsekvens Før det sker Når det sker Risikoværdi (sands. x konsekvens) Nedskæring på af kulturstøtte prøve at øge trafikken på hjemmesiden så flere anncører bliver interesseret Fjernelse af kulturstøtte omkostning bevidst, fordi man ved at sandsynligheden er der Manglende interesse fra Karnevalsentusiasters side Ekstern support og vej-ledning har ikke været tiltrækkelig som kvalitets-sikring tage det seriøst og inddrage, og drage nytte af dem og anerkende deres viden Eksterne censorer og supportere inddrages gennem hele forløbet og holdes hele tiden godt informeret vinde deres respekt igen På ovenstående figur er samtidig angivet de forholdsregler som Karnevalsguiden kan tage, hvis de givne scenarier indtræffer. Man kunne have angivet yderligere flere hundrede risici som er forbundet med dette stykke arbejde, men vi har valgt at fokusere på dem, vi finder mest sandsynlige og mest ødelæggende. De to risici vedrørende kulturstøtte har gennem projektet været flittigt diskuteret efterhånden som reglerne for kulturstøtte er blevet nærstuderet. Vi er endt med at angive sandsynligheden for nedskæring til en 3 er. Dette skal forstås sådan, at Karnevalsguiden på 1. 11

14 12 levedag er utrolig økonomisk sårbar men efterhånden gerne skulle opbygge en form for egenkapital. Ergo bliver virksomheden med tiden mindre og mindre sårbar for nedskæringer. Lidt det samme gælder hvis man fjerner kulturstøtten, hvilket er angivet til en 2 er. Det er vores indtryk, at en virksomhed i det øjeblik der ydes støtte får information om, hvornår det er forventeligt at støtten bortfalder helt. Ergo er man advaret på forhånd og kan planlægge driften af virksomheden derefter. Dog kan der, som vi har erfaret, opstå utilsigtede situationer, hvor virksomheden ubevist overtræder en af Kulturministeriets retningslinjer for modtagelse af støtte, hvorfor hele eller dele af støtten kan bortfalde eller skal tilbagebetales. 2.3 Porters Five Forces Til at belyse den samlede eksterne konkurrencesituation omkring Karnevalsguiden.dk, har vi valgt at anvende en model udviklet af den amerikansk fødte professor i management og økonomi, Michael Eugene Porter. Modellen kaldet Porters Five Forces anvender de fire faktorer: Kunder, potentielle indtrængere, leverandører samt substituerende produkter til at belyse konkurrencesituationen omkring en virksomhed 3. Hver af de fire faktorer har hver for sig og sammen i større eller mindre grad indflydelse på konkurrencesituationen omkring virksomheden, i dette tilfælde Karnevalsguiden. Dette er forsøgt illustreret på den nedenfor viste figur: Potentielle indtrængere Som nævnt i afsnit 1.1 Indledning var Rio omkring tidspunktet for afholdelsen af verdens største karneval den mest søgte feriedestination hos danskerne i Ligeledes valgte danskere at tilslutte sig karnevallet i København tilbage i maj måned i år. Ergo er danskernes aktuelle interesse for karneval virkelig til at tage og føle på, hvorfor det antages, at der er kunder til en hjemmeside som Karnevalsguiden.dk. Leverandør Konkurrencesituationen i branchen Kunder Kunderne kan inddeles i to grupper. Den første gruppe er virksomheder som rejseselskaber og eventmagere, som køber sig ind på Substituerende produkter 3 Bang (2011). Side Se punkt 3 på listen over anvendt litteratur..

15 13 siden i form af bannere og andre former for online reklamer i forbindelse med nyhedsbreve og trykte publikationer. Den anden gruppe kunder er besøgende på jagt efter information og inspiration. Samlet for begge grupper af kunder gælder, at deres respektive forhandlingsstyrke er høj og på sigt vil forblive høj. Annoncørerne har høj forhandlingsstyrke idet de selv kan beslutte, hvorvidt de er interesserede i at købe sig ind på siden eller at opsige et eventuelt samarbejde. Dette imens Karnevalsguiden er afhængige af dem økonomisk. De besøgende har teoretisk mulighed for at finde dele af sidens informationer på eksempelvis rejsebureauers hjemmesider. Dog vil man hos Karnevalsguiden bestræbe sig på at tilbyde inspiration og information af en høj og særlig genkendelig karakter. I tråd med kunderne kan leverandørerne overordnet inddeles i to grupper, arrangører og entusiaster. Der er imidlertid stor forskel på deres forhandlingsstyrke. Da man på Karnevalsguiden.dk er afhængig af input fra entusiaster, har sådanne en enorm forhandlingsevne. Derimod vil karnevalsarrangører, som enkeltstående individer, have den store forhandlingsstyrke, da siden ikke vil afhænge af et enkelt karneval alene, men et bredt udsnit af disse. På nuværende tidspunkt findes der intet 100 % substituerende alternativ eller tilnærmelsesvis identisk med Karnevalsguiden.dk. Rejseselskaber udbyder små dele af virksomhedens produkter (information) ligesom Karneval.dk og karnevallernes egne hjemmesider gør. Men fælles for de fleste er, at de er økonomisk afhængige af at sælge og derfor er ret så subjektive i forhold til deres eget materiale. Præcis derfor kan truslen fra substituerende produkter angives som mellem lav til middel. Efterhånden som Karnevalsguiden.dk får fodfæste, vil forhandlingsstyrken gå mod lav. Teoretisk set er potentielle indtrængere med samme dagsorden som Karnevalsguiden.dk en mulighed. Dette på baggrund af, at danskernes interesse for og tilslutning til karneval som koncept i de senere år har været stor, jævnfør rapportens indledning. Imidlertid virker det, ud fra et økonomisk synspunkt samt med finanskrisen i mente, tilnærmelsesvis usandsynligt, at en virksomhed med præcis samme dagsorden som Karnevalsguiden.dk vil kunne opnå samme fodfæste i Danmark. Om forhandlingsstyrker generelt skal dog knyttes den ekstra kommentar, at de som helhed skal forstås som et øjebliksbillede af konkurrencesituationen. Situationen ville ændre sig markant, hvis der på et tidspunkt skulle dukke et alternativ til Karnevalsguiden.dk op.

16 14 Ovenstående kan alt i alt sammenfattes i en såkaldt styrkevurdering af de fire faktorer som hver især og tilsammen påvirker konkurrencesituationen som Karnevalsguiden befinder sig i. Ideen til en sådan model er hentet fra bogen Virksomhedsøkonomi A2 4. Se nedenstående figur: Afslutningsvis kan det på baggrund af ovenstående analyse af Karnevalsguidens eksterne forhold konkluderes, at konkurrencesituationen omkring den nystartede virksomhed og deres hjemmeside er skærpet, men langt fra umulig at arbejde med. Truslen fra både potentielle indtrængere og substituerende produkter er yderst minimal. Dog skal der klart arbejdes med trusler fra kunder og leverandører. Leverandører 1 (Karnevalsarrangører) forhandlingsstyrke Leverandører 2 (Entusiaster) forhandlingsstyrke Trussel fra potentielle indtrængere Trussel fra substituerende produkter Lav Middel Høj 2.4 Porters generiske strategier For at belyse den vigtige eksterne situation omkring Karnevalsguiden og deres hjemmeside, har vi valgt at anvende endnu et redskab designet af Michael Eugene Porter. Fire såkaldte generiske strategier, altså konkurrencestrategier med hver deres primære fokus i forhold til marked og konkurrencemæssig fordel 5. Modellen ser ud som vist nedenfor: Marked Hele markedet Markedssegment Konkurrencemæssig fordel Lave omkostninger Unikt produkt Omkostningsleder Differentiering Omkostningslfokus Fokuseret differentiering Vi har i forbindelse med projektet fundet det relevant at inddrage konkurrencestrategien omkostningsfokus i det videre arbejde med hjemmesiden Karnevalsguiden.dk. Strategien er kendetegnet ved at have fokus på et specifikt markedssegment samt at have fokus på omkostninger frem for et unikt produkt. Virksom- 4 Bang (2011). Side Se punkt 3 på listen over anvendt litteratur 5 Bang(2011). Side 412. Se punkt 3 på listen over anvendt litteratur.

17 heder med denne strategi konkurrerer ofte med andre såkaldte omkostningsledere, altså virksomheder som fokuserer på hele markeder og stadig lav pris, her tænkes på rejseselskaber 6. Længere inde i Karnevalsguiden.dk s levetid kan man dog argumentere for, at konkurrencestrategien kan gå fra omkostningsfokus mod fokuseret differentiering. Forhåbentlig får man med årene opbygget en egenkapital som gør det muligt at gå fra at være utrolig omkostningsbevist til at kunne investere i unikke ideer og projekter til gavn for kunderne, som får noget unikt. Dette er værd at have i mente i forbindelse med udarbejdelse af hjemmesiden til og den visuelle identitet for Karnevalsguiden. 2.5 Porters værdikæde Til belysning af den interne situation hos Karnevalsguiden, har vi valgt at anvende modellen Porters værdikæde. Modellen er udviklet af tidligere nævnte Michael Eugene Porter og er kendetegnet ved at afbillede en virksomheds aktiviteter som en kæde. En kæde som skaber produktets værdi for kunden 7. På figuren nedenfor har vi fremhævet de aktiviteter, som vi finder særligt relevant i forhold til karnevalsguiden.dk. Det gælder menneskelige ressourcer, produkt- og teknologiudvikling, produktion samt marketing og salg. Dette kan ses nedenfor af modellen: Produktion i kombination med menneskelige ressourcer er særligt relevant i forbindelse med virksomheden og hjemmesiden, idet man hos Karnevalsguiden er nød til at balancerer inden for de økonomiske rammer mens produktionen skal optimeres i forhold til det økonomisk forsvarlige antal ansatte. Støtte aktiviteter Virksomhedens infrastruktur Menneskelige ressourcer og HR management Produkt- og teknologiudvikling Indkøb/forsyninger Fortjeneste Marketing og salg samt produkt- og teknologiudvikling kan også være en bekostelig og tidskrævende affære, hvorfor man hele tiden er nødt til at tænke ud af boksen og inddrage så billige som mulige alternativer. Her kan man se på alternativer som gratis samarbejde med andre virksomheder i samme båd som eksempelvis karnevalsarrangører eller billig markedsføring i form af Go Cards. Indgående logistik Produktion Udgående logistik Marketing og salg Service efter salg Fortjeneste Primære aktiviteter 6 Bang (2011). Side Se punkt 3 på listen over anvendt litteratur. 7 Bang (2011). Side Se punkt 3 på listen over anvendt litteratur. 15

18 SWOT-analyse I de foregående afsnit er den eksterne og interne situation omkring Karnevalsguiden.dk analyseret gennem de anvendte modeller udarbejdet af Michael Eugene Porter. For bedst muligt videre at kunne udnytte resultaterne af disse analyser, har vi valgt at opsummere de vigtigste pointer/resultater i en såkaldt SWOT-analyse. Begrebet SWOT dækker over engelske udtryk svarende til de fire danske faktorer; svagheder, styrker, muligheder og trusler. Her udgør svagheder og styrker tilsammen den interne situation hos Karnevalsguiden.dk mens trusler og muligheder tilsammen dækker den eksterne situation omkring virksomheden 8. Styrker Brug af frivillig arbejdskraft økonomisk styrke Unik kombination af inspiration og information i forhold til mulige konkurrenter Uafhængig information / inspiration. Ingen økonomiske bånd til udbydere, salgssteder eller rejsebureauer Muligheder Karnevalsguiden interne situation Karnevalsguiden eksterne situation Svagheder Afhængighed af frivillig arbejdskraft er kvaliteten god nok og er interessen stor nok? Lønninger der skal være penge til evt. ansatte Marketing og salg en dyr post som først kan budgetteres når løn og faste udgifter er betalt Trusler De vigtigste pointer fra dette kapitel kan således opstilles som vist til højre: Stor dansk interesse for og tilslutning til karneval Ingen identiske substituerende produkter med samme dagsorden og forretningsområde Samarbejde med andre virksomheder i samme båd (andre som er afhængige af frivillig støtte og gratis omtale) Finanskrise krisen kradser også i Danmark Alternative tidsrøvere som musikfestivaler og andre kulturarrangementer som kunne lokke folk i stedet Politik på lands- europæisk- og verdensplan vedrørende støttekroner. Eksempelvis er der forskel på rød og blå bloks ide om kulturstøtte Afhængighed af verdens karnevaller som skal overleve finanskrisen 8 Bang (2011). Side 423. Se punkt 3 på listen over anvendt litteratur.

19 I dette kapitel anvendes og udnyttes resultaterne fra analyserne i det foregående kapitel til udvikling og optimering af hjemmesiden Karnevalgsguiden.dk. Dette gælder både den kode-, kommunikations- og designmæssige del af hjemmesiden. 3. WEBSITE 3.1 Målgruppe Kommunikationsmodel Funktionelle krav 1 Nyhedsmail Funktionelle krav 2 Raiting af indhold ER-modeller Kravspecifikation - Non funktionelle krav Søgemaskineoptimering / SEO Design brief Design udvikling Design dokumentation Reklamer og branding Offline reklame... 33

20 3.1 Målgruppe For at kunne købe øl i Danmark skal man være over 18 år. Tilsvarende gælder som minimum samme aldersgrænse, hvis man vil rejse til udenlandske karnevaller, hvorimod man ikke behøver at være særlig gammel for at kunne danse og klæde sig ud. Derfor kunne man tro, at hjemmesiden henvender sig til alle danskere af begge køn over 18 år. Jævnfør afsnit 2.4 Porters generiske strategier har Karnevalgsguiden.dk af økonomiske årsager imidlertid ikke råd til at skyde med tilpas store spredehagl til, at kunne ramme så stor og bred en målgruppe, hvorfor virksomheden i øvrigt holder sig til omkostningsfokus som konkurrencestrategi. På baggrund af en del research på karnevallers hjemmeside har vi derfor tilladt os at generaliserer groft i forbindelse med kerneværdier og karnevaller. Det er vores overbevisning, at langt hovedparten af verdens karnevaller efterhånden kun har alkohol samt dans (primært samba) og udklædning som grundpiller. I en virkelig situation var sådanne værdier selvfølgelig noget man ville drøfte grundigt igennem med virksomheden for at sikre, at hjemmesiden bygges op om værdier som både virksomhed og omgivelser kan nikke genkendende til. Ud fra disse tre grundpiller i karneval som koncept, er den primære målgruppe defineret som værende personer af begge køn mellem 18 og 40 år. Den øvre grænse skal ikke forstås som, at man efter sin 40 års fødselsdag nægtes adgang til hjemmesiden. I stedet er grænsen ment som en uskarp form for afgrænsning for, hvornår man føler sig tilpas voksen til at kunne undvære sådanne former for farverige udskejelser. Inden for den aldersmæssige afgrænsning er der igen en række værdier man kan vælge at prioriterer mellem i forhold til modtagergruppen. Imidlertid har karneval helt tilbage til da traditionen startede været en begivenhed, hvor folk fra alle samfundslag kunne feste sammen. De fattige kunne netop denne dag maskere sig og feste på lige fod med de finere lag. Man kan sige, at hele hierarkiet blev sat til side for et andet hierarki afgjort på baggrund af bedste udklædning og festlig udskejelser 9. Netop derfor har vi valgt ikke at indskrænke målgruppen yderligere på baggrund af livsstil, som eksempelvis Minervamodellen opererer med. I forbindelse med den primære målgruppe er imidlertid knyttet en sekundær målgruppe som er karnevalsentusiaster som helhed. Formuleringen sekunder er benyttet for at adskille denne målgruppe fra den primære. Den sekundære målgruppe er altså præcis lige så ønsket som den primære målgruppe, hvilket belyses yderligere i afsnit 3.2 Kommunikationsmodel. 9 Den Store Danske (2012). Se punkt 4 på listen over anvendt litteratur. 18

Mayianne Nøks Pedersen www.mypedersen.dk/sem3projekt2databasewebsite.html Mail: mypedersen@gmail.com

Mayianne Nøks Pedersen www.mypedersen.dk/sem3projekt2databasewebsite.html Mail: mypedersen@gmail.com WEB & DATABASE 2. PROJEKT 3. SEMESTER Et projekt udarbejdet af studerende fra gruppe 1 klasse CL12mul3b11e: Elin Vatnhamar Olsen www.web324.webkn.dk/portfolio/websits.html Mail: elin.v.olsen@hotmail.com

Læs mere

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprojekt, 2. semester, forår 2010 TEMA: E-HANDEL Erhvervsakademiet København Nord Udleveret mandag d. 3. maj 2010 Afleveres i 4 eksemplarer senest d. 28. maj kl.

Læs mere

IDENTIFON. Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg

IDENTIFON. Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg 1 Indholdsfortegnelse side nr. 1. Forside. 2. Indholdsfortegnelse og indledning. 3. Problemformulering og afgræsning. 4. Tidsplan projektplan

Læs mere

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google.

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. Marketing A-Z Marketingbegreb Betydning A Adwords Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. B Branding Signalerer, hvad

Læs mere

Rapport. Udarbejdet af: Mayianne Nøks Pedersen. Skole login: knmape68. E-mail: mypedersen@gmail.com

Rapport. Udarbejdet af: Mayianne Nøks Pedersen. Skole login: knmape68. E-mail: mypedersen@gmail.com Rapport Udarbejdet af: Mayianne Nøks Pedersen Skole login: knmape68 E-mail: mypedersen@gmail.com URL til brugerundersøgelsen: http://web328.webkn.dk/hjemmeside/image/laering/sem2brugerundersogelse/brugerundersogelse/

Læs mere

2. SEMESTER PROJEKT 3 INTERAKTIONSUDVIKLING

2. SEMESTER PROJEKT 3 INTERAKTIONSUDVIKLING 2. SEMESTER PROJEKT 3 INTERAKTIONSUDVIKLING Baggrund Udgangspunktet er projekt 2, dvs. en blog om cupcakes, hvor målgruppe, afsender og modtager allerede er defineret. Du bliver nu bedt om at udvikle et

Læs mere

kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1

kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1 kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1 Indholdsfortegnelse Forord 3 Problemformulering 4 Udviklingsmetode 5 Tidsplan 6 Målgruppe 7 Design brief 8 Logo 10 Typografi og farve 11 Navigationsdiagram 12 Usecase

Læs mere

srum Fritidsaktiviteter 04-12-2008: 1. Semester. Multimediedesigner Projektstart: 17/11-2008 Aflevering: 4/12-2008

srum Fritidsaktiviteter 04-12-2008: 1. Semester. Multimediedesigner Projektstart: 17/11-2008 Aflevering: 4/12-2008 Gruppe 9: Besir Redzepi, Jacob Pedersen, Garwun Jeffrey Lai og Sean Rørgren srum Fritidsaktiviteter 04-12-2008: 1. Semester. Multimediedesigner Projektstart: 17/11-2008 Aflevering: 4/12-2008 Indholdsfortegenelse

Læs mere

Sommerens Store Dille 2014

Sommerens Store Dille 2014 Sommerens Store Dille 2014 Site: http://chicdesigns.dk/hulahopring/index.html Af 1 Shiko Nzorubara Klasse: Mula A 2. Semester Vejleder: Merete Lindemann & Ivan Rosenvinge Frederiksen TABLE OF CONTENTS

Læs mere

Multimediedesigner. Vedvarende. energi

Multimediedesigner. Vedvarende. energi Multimediedesigner Vedvarende energi Eksamensprojekt 2. sem. maj. 2014 - jun. 2014 Problemstilling Vedvarende energi er en samlebetegnelse for bioenergi, vindenergi, solenergi og andre teknologier, der

Læs mere

Case study: Pinterest

Case study: Pinterest Case study: Pinterest Hvad? Pinterest er en social medieplatform, der hovedsageligt fungerer som værktøj til at samle, dele og udforske visuelt indhold. Udbredelse, hvor mange, vækstpotentiale? Pinterest

Læs mere

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Jeffrey Lai 04/05-2009 2.semester 3. projekt Indholdsfortegnelse: 1.0 Forord 3 2.0 Kommunikationsplan 4 3.0 Navigationsdiagram

Læs mere

4. DEC 5. DEC 8. DEC 2014

4. DEC 5. DEC 8. DEC 2014 1. DEC I dag fik jeg opgavebeskrivelsen og fik et overblik over, hvad der skal laves, ved at gennemgå opgavebeskrivelsen, samt lave en brainstorm og PBS. Jeg er i gang med at finde et alternativ til programmet

Læs mere

startup.dk Multimediedesigner 1. års prøve Eksamensprojekt, 2. semester 2015

startup.dk Multimediedesigner 1. års prøve Eksamensprojekt, 2. semester 2015 startup.dk Multimediedesigner 1. års prøve Eksamensprojekt, 2. semester 2015 Opgaven I er en gruppe multimediedesignerstuderende, der har besluttet at starte jeres egen virksomhed. I kan frit vælge, hvilken

Læs mere

10 Vigtigste SEO Ranking Faktorer

10 Vigtigste SEO Ranking Faktorer 10 Vigtigste SEO Ranking Faktorer Indledning 10 Vigtigste Ranking Faktorer Agilitor Der findes en lang række faktorer, der har indflydelse på din websites position i Google på forskellige søgeord. Faktisk

Læs mere

Portfolie Redesign. www.gaardbodesign.dk. Multimediedesigner CPH Business 1. sem. eksamensprojekt - Clmul-b12e Januar 2013. Jens Jákup E.

Portfolie Redesign. www.gaardbodesign.dk. Multimediedesigner CPH Business 1. sem. eksamensprojekt - Clmul-b12e Januar 2013. Jens Jákup E. Portfolie Redesign www.gaardbodesign.dk Multimediedesigner CPH Business 1. sem. eksamensprojekt - Clmul-b12e Januar 2013 Jens Jákup E. Gaardbo indholdsfortegnelse design... gestaltlove... opbygning...

Læs mere

Danhost Webshop. Bliv fundet på Google

Danhost Webshop. Bliv fundet på Google Danhost Webshop Bliv fundet på Google SEO - Søgemaskineoptimering Når du arbejder med SEO, er det med henblik på, at din hjemmeside eller webshop skal dukke op i søgeresultaterne på f.eks. Google når en

Læs mere

SEO-strategi. Kunde logo

SEO-strategi. Kunde logo SEO-strategi Kunde logo Formålet SEO-strategien skal ved udførsel skabe mere trafik til KUNDE, samt styrke deres branding. SEO-strategien skal være med til at belyse nogle af de problematikker som KUNDEløser

Læs mere

Gruppe: 2 Hold: MulB Årgang 2013 Lærere: Merete Geldermann Lützen & Jesper Hinchely

Gruppe: 2 Hold: MulB Årgang 2013 Lærere: Merete Geldermann Lützen & Jesper Hinchely Bannerpage: http://spicegirls.creativefolder.dk/bannerpage/ Landingpage: http://spicegirls.creativefolder.dk/ René Skovgaard Andersen cph-ra73@cphbusiness.dk Stig Hamborg Nielsen cph-sn9@cphbusiness.dk

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Nogle af de absolut skarpeste bloggere tjener over 100.000 i måneden, men det er typisk på den internationale scene, men her i Danmark har vi

Læs mere

eksamensprojekt 2. sem

eksamensprojekt 2. sem Multimediedesigner Klima 2009 Virksomheder i en klimakontekst eksamensprojekt 2. sem maj - juni 2009 www.cphnorth.dk Trongårdsvej 44 DK 2800 Kgs. Lyngby 1. Opgaven Indledning: I december 2009 skal Danmark

Læs mere

SmartWeb Brugermanual

SmartWeb Brugermanual SmartWeb Brugermanual Table of Content Table of Content... 1 Best Practice SmartWeb:... 2 Implementering... 4 Egenskaber:... 5 Filer:... 7 Oprettelse af Kategori... 9 Sider og Tekster:... 11 Slideshow...

Læs mere

Google. SEO, AdWords og Analytics. Thomas T. Sloth - www.i-strategi.dk

Google. SEO, AdWords og Analytics. Thomas T. Sloth - www.i-strategi.dk Google SEO, AdWords og Analytics Google Engage Dagens agenda Google styrer! SEO Gratis markedsføring AdWords Betalte annoncer Analytics Mål eller dø! Google styrer Hvis du findes på Google, findes du!...

Læs mere

ELEMENTER Jeg vælger fonten Raleway, som er en af Googles mange gratis webfonte. Det er en grotesk skrift, som især bruges til websites, da de på

ELEMENTER Jeg vælger fonten Raleway, som er en af Googles mange gratis webfonte. Det er en grotesk skrift, som især bruges til websites, da de på Grafisk design Design af hjemmeside til indretningsarkitekt med firma navn enrico indret, som jeg tidligere har designet logo for. Firmaet laver udelukkende erhvervsindretning og målgruppen for sitet er

Læs mere

Portfolioudvikling. Line la Fontaine. Multimediedesigner

Portfolioudvikling. Line la Fontaine. Multimediedesigner Portfolioudvikling Line la Fontaine Multimediedesigner Indholdsfortegnelse - Designvalg s. 1-9 - Målgruppe s. 1 - Wireframes/skitser s. 1-5 - Informationsarkitektur s. 6-7 - Farver s. 8 - Typografi s.

Læs mere

WEBSITE DB. Copenhagen Business Academy Multimediedesigner. 3 semester 2 projekt, oktober 2014 Gruppe 1 MulA

WEBSITE DB. Copenhagen Business Academy Multimediedesigner. 3 semester 2 projekt, oktober 2014 Gruppe 1 MulA WEBSITE DB Copenhagen Business Academy Multimediedesigner 3 semester 2 projekt, oktober 2014 Gruppe 1 MulA Kia Dahlen, Pia Ellenton Jensen, Maria Korshøj Andersen & Kamilla Klein Website URL: http://www.piajensen.nu/dancehall/index.php

Læs mere

Hjælpeguide til Digitalisér.dk

Hjælpeguide til Digitalisér.dk Hjælpeguide til Digitalisér.dk Hvad er Digitalisér.dk Digitalisér.dk er et socialt netværk og værktøj som du kan anvende på flere forskellige måder. Har du viden som du ønsker at dele og debattere med

Læs mere

GRAFISK DESIGN. Diner no. 34 Hjemmeside + Visuel identitet

GRAFISK DESIGN. Diner no. 34 Hjemmeside + Visuel identitet GRAFISK DESIGN Diner no. 34 Hjemmeside + Visuel identitet Diner no. 34 9 Opgavebeskrivelse Fiktive opgave. Redesign af visuel identitet og design af ny hjemmeside. Materialet skal skabe et genkendeligt

Læs mere

FAKTA 3 INDLEDNING 4 KREATIV PROCES 4 INDLEDENDE FASE 4 DESIGNVALG 6 TYPOGRAFI 6 FARVER 6 LOGO 6 BRUGERGRÆNSEFLADE 6 BAGVEDLIGGENDE KODE 7

FAKTA 3 INDLEDNING 4 KREATIV PROCES 4 INDLEDENDE FASE 4 DESIGNVALG 6 TYPOGRAFI 6 FARVER 6 LOGO 6 BRUGERGRÆNSEFLADE 6 BAGVEDLIGGENDE KODE 7 FAKTA 3 INDLEDNING 4 KREATIV PROCES 4 INDLEDENDE FASE 4 DESIGNVALG 6 TYPOGRAFI 6 FARVER 6 LOGO 6 BRUGERGRÆNSEFLADE 6 BAGVEDLIGGENDE KODE 7 EKSPERTVURDERING 10 REDESIGN AF PROJEKTER 12 BANNERPROJEKT 12

Læs mere

Et krav til portfolien var at det skulle udvikles fra bunden uden brug af CSS-frameworks, samt HTML og CSS skulle valideres uden fejl.

Et krav til portfolien var at det skulle udvikles fra bunden uden brug af CSS-frameworks, samt HTML og CSS skulle valideres uden fejl. Indledning Mit sidste projekt her på 1.semester gik ud på at jeg skulle lave et redesign af mit første portfolio, som jeg lavede i starten af semesteret. Formålet var at vise hvad jeg havde lært siden

Læs mere

Portfolio redesign. Kia Dahlen! cph-kd51@cphbusiness.dk! 1. semester eksamen! MUL-A 2013! !!! www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html!

Portfolio redesign. Kia Dahlen! cph-kd51@cphbusiness.dk! 1. semester eksamen! MUL-A 2013! !!! www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html! Portfolio redesign Kia Dahlen cph-kd51@cphbusiness.dk 1. semester eksamen MUL-A 2013 www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html Underviserer: Ditlev Skanderby Frederik Tang Ian Wisler-Poulsen Jesper Hinchely

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

1 Robbins, Jennifer N.: Learning Web Design, s. 41

1 Robbins, Jennifer N.: Learning Web Design, s. 41 I designarbejdet forbundet med at udvikle en hjemmeside, er det vigtigt at gøre sig nogle overvejelser over hvilken optimale skærmstørrelse man designer til, da dette har konsekvens for den efterfølgende

Læs mere

8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen

8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen 8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen Indhold Intro Kend dine besøgende Gør valget simpelt og vind kunder Sådan får du en optimeret kategoriside Eksempler på to gode kategorisider Brug

Læs mere

Stine Dorry Meulengracht Madsen Rapport Multimedie og kommunikation

Stine Dorry Meulengracht Madsen Rapport Multimedie og kommunikation Portfolioudvikling I denne rapport vil du kunne læse om mit porfolios tilblivelse. Det skal give læseren indblik i mine designvalg og hele processen bag projektet. Hjemmesiden er kodet fra bunden i HTML

Læs mere

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k INFLUENCERS Nemt igang på internettet Kom hurtigt igang med det du er god til Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k STOR effekt - billig løsning Hej, jeg hedder Anders Søndergaard, og jeg er selvstændig

Læs mere

Indholdsoversigt. Emne. Side

Indholdsoversigt. Emne. Side Indholdsoversigt Emne o Log-in på din Idify Tidslinje Åben Idify Timeline på din ipad Indtast dine log-in oplysninger o Navigation af din tidslinje Tidslinjens oversigt Åbne Favorit erindring Navigér og

Læs mere

! Kia Dahlen. Kamilla Klein, Pia Jensen og Maria Korshøj Andersen.

! Kia Dahlen. Kamilla Klein, Pia Jensen og Maria Korshøj Andersen. Copenhagen Business Academy Multimediedesigner 3. semester - 1. projekt, september 2014 Gruppe 1 - MulA Kia Dahlen. Kamilla Klein, Pia Jensen og Maria Korshøj Andersen. Study: Multimedia Design Project:

Læs mere

Google Plus for Virksomheder Hvordan laver man en Google plus side?

Google Plus for Virksomheder Hvordan laver man en Google plus side? Google Plus for Virksomheder Hvordan laver man en Google plus side? Google Plus er måske ikke det første du tænker på når du skal øge kendskabet til din virksomhed. I det følgende viser jeg hvorfor du

Læs mere

Sådan kommer du i gang med at bruge video

Sådan kommer du i gang med at bruge video Sådan kommer du i gang med at bruge video INDHOLD INDLEDNING... 3 DERFOR SKAL DU I GANG MED AT BRUGE VIDEO... 4 OVERVEJELSER... 5 SOCIALE MEDIER... 5 YOUTUBE... 6 OPDATER OFTE... 6 UDSTYR... 6 HVAD SÅ

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Hvad er Google Analytics? Hvem kan bruge det? Hvad kan Google Analytics bruges til? Google Analytics viser dig hvor dine kunder har fundet frem til

Læs mere

Succes online Træning #3

Succes online Træning #3 Succes online Træning #3 #3 Skab mere trafik Agenda Siden sidst Sådan skaber I mere trafik Gør som i plejer Gør det nye Afslutning Salgskanaler Hvad virker? Online markedsføring Webshop/ -site Søge AdWords

Læs mere

LEDIG JOURNALIST? Gruppe 9 2 semester 1 projekt: Website Janni, Jens, Morten & Mikael

LEDIG JOURNALIST? Gruppe 9 2 semester 1 projekt: Website Janni, Jens, Morten & Mikael LEDIG JOURNALIST? Gruppe 9 2 semester 1 projekt: Website Janni, Jens, Morten & Mikael Indholdsfortegnelse Problemformulering Problemformulering... s. 1 Kommunikation... s. 2 Model... s. 2 Analyse... s.

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

LIGHT BASIC PRO NY HJEMMESIDE?

LIGHT BASIC PRO NY HJEMMESIDE? LIGHT BASIC PRO NY HJEMMESIDE? her er et godt sted at starte! LIGHT Light er vores mindste løsning. Den er udviklet i Wordpress, som er det mest brugte open source CMS. En Light hjemmeside er baseret på

Læs mere

Offentligt udbud (annoncering): Udvikling af ny hjemmeside, implementering og tilretning

Offentligt udbud (annoncering): Udvikling af ny hjemmeside, implementering og tilretning Offentligt udbud (annoncering): Udvikling af ny hjemmeside, implementering og tilretning Oversigt over udbudsmaterialet: 1. Indledning/beskrivelse 2. Ordregiver 2.1 Kontaktinformationer 3. Den udbudte

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Søgemaskineoptimering. Sådan kommer du til tops i Google af Dansk Internet Erhverv

Søgemaskineoptimering. Sådan kommer du til tops i Google af Dansk Internet Erhverv Søgemaskineoptimering Sådan kommer du til tops i Google af Dansk Internet Erhverv Agenda: Kl. 9.00 - kl. 9.10 Velkomst ved salgschef Kim Thrane Kl. 9.10 - kl. 9.40 Præsentation af CMS ved Kim Thrane Kl.

Læs mere

Portfolio Redesign Kamilla Klein 1. Semester eksamen

Portfolio Redesign Kamilla Klein 1. Semester eksamen 2014 Portfolio Redesign Kamilla Klein 1. Semester eksamen Lærene: Ditlev Skanderby Frederik Tang Ian Wisler- Poulsen Jesper Hinchely Merete Geidemann Lützen Morten Rold Thomas Hartmann Erhvervsakademiet

Læs mere

Plant nu - Høst senere

Plant nu - Høst senere 1 Plant nu - Høst senere Af Mohammed & Hussein 2014 Mohammed & Hussein. Alle rettigheder forbeholdes. Uautoriseret kopiering eller distribution af dette materiale i enhver form er strengt forbudt. Lovovertrædere

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Kom flyvende fra start

Kom flyvende fra start Kom flyvende fra start Palmgren Marketing Ejer: Malene Palmgren Iværksætter her på Vækstfabrikken Kernekunderne: Lokale virksomheder eller mindre virksomheder uden egen marketingfunktion 10 års erfaring

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning side 2 Usability side 3 Swot side 3, 4 Tows side 4, 5, 6 Konklusion side 6 Bilag side 7.

Indholdsfortegnelse: Indledning side 2 Usability side 3 Swot side 3, 4 Tows side 4, 5, 6 Konklusion side 6 Bilag side 7. Indholdsfortegnelse: Indledning side 2 Usability side 3 Swot side 3, 4 Tows side 4, 5, 6 Konklusion side 6 Bilag side 7 Indledning: Dansk sejlunion er den nationale organisation for kap og fritidssejlads

Læs mere

Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner

Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner Af Henrik Bro og Martin T. Hansen I har måske allerede en flot, og informativ hjemmeside. Og alle jeres kursister

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

det færdige resultat

det færdige resultat grafisk design Under dette fagområde har jeg valgt at præsentere jer for en opgave, jeg har udarbejdet for virksomheden Breinholt. Breinholt er en nyopstartet virksomhed i Odense, der tilbyder spirituel

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Giv mig 5 minutter til at forklare...

Giv mig 5 minutter til at forklare... Daniel Brandt Introduktion Introduktion til online marketing er alt, hvad du foretager dig på internettet med din forretning. Din hjemmeside er typisk der, dine salg kommer fra, derfor skal den være overskuelig

Læs mere

LIGHT BASIC PRO NY HJEMMESIDE?

LIGHT BASIC PRO NY HJEMMESIDE? LIGHT BASIC PRO NY HJEMMESIDE? her er et godt sted at starte! LIGHT Light er vores mindste løsning. Den er udviklet i Wordpress, som er det mest brugte open source CMS. En Light hjemmeside er baseret på

Læs mere

Trin for trin guide til Google Analytics

Trin for trin guide til Google Analytics Trin for trin guide til Google Analytics Introduktion #1 Opret bruger #2 Link Google Analytics til din side #3 Opret konto #4 Udfyld informationer #5 Gem sporings id #6 Download WordPress plugin #7 Vent

Læs mere

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4 Maskine Udlejning 15. oktober 2010 Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony Roskilde Tekniske Gymnasium Udlejningsvirksomhed 3.4 Indholdsfortegnelse Problemformulering:... 2 Planlægning:... 2 Analyse af

Læs mere

Grafisk design. Ide. Designprocess. Målgruppe

Grafisk design. Ide. Designprocess. Målgruppe Ide Designprocess I denne opgave har jeg udviklet et website for et feriehus. Kunden ønsker et site, som både fungere privat, men også som offentlig hjemmeside. Hele site skal være på dansk, tysk og engelsk.

Læs mere

BLIV FUNDET PÅ GOOGLE! Hvorfor er det vigtigt? Hvad er Google (en søgemaskine)? Hvordan fungerer den? Hvad er SEO?

BLIV FUNDET PÅ GOOGLE! Hvorfor er det vigtigt? Hvad er Google (en søgemaskine)? Hvordan fungerer den? Hvad er SEO? BLIV FUNDET PÅ GOOGLE! Hvorfor er det vigtigt? Hvad er Google (en søgemaskine)? Hvordan fungerer den? Hvad er SEO? Mål for denne workshop: Grundlæggende forståelse for SEO Grundlæggende redskaber til SEO

Læs mere

Dreamtours. Projekt 3 Visuel identitet og kommuikation

Dreamtours. Projekt 3 Visuel identitet og kommuikation Projekt 3 Visuel identitet og kommuikation Dreamtours En visuel identitet skabt af Anders Hanberg, Camilla Sabatinski, Mathis Gallego- Pedersen og Peter Schindler. Den danske multimediedesignklasse - 1.semester

Læs mere

Tjek-liste. Har du styr på dine digitale vaner og værktøjer? Tjeklisten er udarbejdet af Karin Høgh og Lisbeth Scharling

Tjek-liste. Har du styr på dine digitale vaner og værktøjer? Tjeklisten er udarbejdet af Karin Høgh og Lisbeth Scharling Tjek-liste Har du styr på dine digitale vaner og værktøjer? Det har jeg styr på Kan vente Haster Tjeklisten er udarbejdet af Karin Høgh og Lisbeth Scharling Sådan bruger du tjeklisten: Bruge en times tid

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Hanne Wick, Wick Kommunikation Aps

Hanne Wick, Wick Kommunikation Aps Tekster til web Oplæg af Hanne Wick, Wick Kommunikation Aps Digital Markedsføring 2011 Hanne Wick, Wick Kommunikation Aps Har siden 1983 arbejdet med kommunikation, markedsføring og PR, siden 1999 med

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN 1/20 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af webudvikling-studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Account Mananger Vi tilbyder en engageret kundechef, som er tilgængelig i kontortiden via telefon, e-mail og Skype for at løse enhver problemstilling. Kundechefen

Læs mere

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 VEJLEDNING 1.0 Indhold VELKOMMEN 3 KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 SÅDAN OPRETTER DU EN QUIZ 10 Quiz info 11 Tilføj spørgsmål 12 Tilføj formel til

Læs mere

Bilag 2. Noter. Alternativ: Skriv pakkelabel i søgefeltet Klik på linket ved teksten øverst: pakke labels

Bilag 2. Noter. Alternativ: Skriv pakkelabel i søgefeltet Klik på linket ved teksten øverst: pakke labels Bilag 1 Bilag 2 Projekt 1 - usability test og marketing Gruppe: Senia, Agnete, Andreas, Ninette Website: postdanmark.dk Undersøgelsesområde: navigation og funktionalitet Tests: Brugertest (funktionalitet)

Læs mere

Sociale Medier eguide. Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål?

Sociale Medier eguide. Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål? Sociale Medier eguide Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål? Kort om guiden Denne guide er lavet til dig, der synes, at det

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

GRAFISK WORKFLOW. Kasper Staal - Portfolio - H2

GRAFISK WORKFLOW. Kasper Staal - Portfolio - H2 GRAFISK WORKFLOW Kasper Staal - Portfolio - H2 Opgaven Denne opgave bestod i at design et website til min egen virksomed 3DService.dk. Websitet skulle være responsivt, og indeholde de mest gængse informationer

Læs mere

Projekt: Kend dine brugere. Tr09mul02 Andreas Münter Jesper Hansen Tommy Pedersen Robin Hansen

Projekt: Kend dine brugere. Tr09mul02 Andreas Münter Jesper Hansen Tommy Pedersen Robin Hansen Projekt: Kend dine brugere Tr09mul02 Andreas Münter Jesper Hansen Tommy Pedersen Robin Hansen Indholdsfortegnelse Introduktion: 3 Marketing: 3 Usability test: 4 Mockup design 6 Opsumering 7 Konklusion

Læs mere

JEG GIVER SELLS.DK NYT LIV MED ET MODERNE RE-DESIGN.

JEG GIVER SELLS.DK NYT LIV MED ET MODERNE RE-DESIGN. JEG GIVER SELLS.DK NYT LIV MED ET MODERNE RE-DESIGN. Grafisk design Grafisk design Opgaven Jeg har fået til opgave at re-designe Sells.dk. Sitet skal benytte elementer fra en kampagne, der tidligere er

Læs mere

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette afsnit lærer du at bygge din egen hjemmeside tilføje tekst og billeder lave dit eget design lægge en baggrund på hjemmesiden I næste nummer får du hjælp til at bygge en større hjemmeside til en

Læs mere

Cykelhandler projekt KOM / IT

Cykelhandler projekt KOM / IT 2015 Cykelhandler projekt KOM / IT Indhold Indledning... 2 Tidsplan... 2 Fase 1 - Problemanalyse... 3 Informations problem... 3 Markedsundersøgelse... 3 Analyse af deres eksisterende medieprodukter...

Læs mere

PROJEKT WEB_DB CROWDFUNDING

PROJEKT WEB_DB CROWDFUNDING PROJEKT WEB_DB CROWDFUNDING 3. SEMESTER 3. PROJECT MULB Gruppe 6. 4. oktober 2015 Ved at underskrive dette dokument bekræfter vi, at det indsendte materiale alt sammen er vores eget materiale og arbejde.

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

Corporate Social Responsibility. Multimediedesignerprojekt 2. semester CSR Line la Fontaine, Christian Knudsen, Tobias og Line Mehr MULA Side 1

Corporate Social Responsibility. Multimediedesignerprojekt 2. semester CSR Line la Fontaine, Christian Knudsen, Tobias og Line Mehr MULA Side 1 Corporate Social Responsibility Multimediedesignerprojekt 2. semester CSR Line la Fontaine, Christian Knudsen, Tobias og Line Mehr MULA Side 1 Fact sheet Projekt titel Corporate Social Responsibility Url

Læs mere

REDESIGN AF PORTFOLIO 16. jan. 2015

REDESIGN AF PORTFOLIO 16. jan. 2015 REDESIGN AF PORTFOLIO 16. jan. 2015 Christoffer Møller Jarolics CPH Business Lyngby Multimediedesign Udviklingsprocessen af tilblivelsen af dette projekt redesign af portfolio, vil på de følgende sider

Læs mere

Manual til WordPress CMS

Manual til WordPress CMS Manual til WordPress CMS 1. Log ind på din Wordpress-side For at arbejde på din hjemmeside skal du først logge ind på administrationsdelen. Muligvis har du et direkte link på siden. Ellers er adressen

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE FURPS... 11. Beskrivelse af processen for brugere der vil deltage i konkurrencen... 12. Faktaark... 2

INDHOLDSFORTEGNELSE FURPS... 11. Beskrivelse af processen for brugere der vil deltage i konkurrencen... 12. Faktaark... 2 1 FAKTAARK Projekttitel: Sommerens store dille 2014 Projekt url adresse: http://ulvi.dk/eksamen Fulde navn: Ulvi Imanov E-mail adresse: ulvi@azweb.dk Link til portfolie: http://ulvi.dk Direkte link til

Læs mere

Delaflevering: Webdesign og webkommunikation. Organisation: Københavns Erhvervsakademi. Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen

Delaflevering: Webdesign og webkommunikation. Organisation: Københavns Erhvervsakademi. Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen Delaflevering: Webdesign og webkommunikation Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen Vi har valgt at lave et redesign af KEA s online videnscenter/bibliotek. Organisation: Københavns

Læs mere

OPRINDELSE. Ordet blog har sin oprindelse i. Weblog

OPRINDELSE. Ordet blog har sin oprindelse i. Weblog OPRINDELSE Ordet blog har sin oprindelse i Weblog OPRINDELSE blog: a website that contains an online personal journal with reflections, comments and often hyperlinks provided by the writer - Merriam-Webster

Læs mere

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn At vurdere websteder af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn Trykt materiale, f.eks. bøger og aviser, undersøges nøje inden det udgives. På Internet kan alle, der har adgang til

Læs mere

Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til.

Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til. Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til. Hvorfor? Vi danskere vil være på nettet overalt. Og det kan ses på mængden af datatrafik, vi henter og sender til og fra vores

Læs mere

Retningsliner for etwinning værktøjer

Retningsliner for etwinning værktøjer Retningsliner for etwinning værktøjer Registrer til etwinning Trin 1: Deltagerens data Trin 2: Twinning præferencer Trin 3: Skole data Trin 4: Skole profil TwinFinder Automatisk søgning Gem søgning Avanceret

Læs mere

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP Indledning Vi vil i vores brugervenlighedsundersøgelse teste Seniorlands webshop 1. Vi vil teste hvor at webshoppen fungerer set ud fra en bruger af Internet. Vi vil blandt

Læs mere

Få mere ud af hjemmesiden - med SEO og gode webtekster... 4. Skab overblik... 4. Fokuser på læseren... 6. Skil dig ud fra mængden...

Få mere ud af hjemmesiden - med SEO og gode webtekster... 4. Skab overblik... 4. Fokuser på læseren... 6. Skil dig ud fra mængden... Indholdsfortegnelse Få mere ud af hjemmesiden - med SEO og gode webtekster... 4 Skab overblik... 4 Fokuser på læseren... 6 Skil dig ud fra mængden... 6 Don t tell me show me... 7 Fokuser på, hvad læseren

Læs mere

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back 1 Indhold 1.1 Generelt i forhold til projektet 1.1.1 Problemformulering Kalundborg kommune har gennem de senere år

Læs mere

Oftede Stillede Spørgsmål

Oftede Stillede Spørgsmål Oftede Stillede Spørgsmål Værd at vide om Shopbox Hvorfor bruge Shopbox? Mere end 3 millioner danskere bruger dagligt Facebook, Google og læser e-mail på nettet. Med Shopbox kan virksomheder drage fordel

Læs mere