KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:"

Transkript

1 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: Klager: kompatibel ink Ravnsborg Tværgade 4B, 1. th København N Indklagede: KP INVEST IVS V Strandgade Ringkøbing Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet kombatibel.dk til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse. Dokumenter: Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 16. juni 2016 med tre bilag (bilag 1-3), svarskrift af 12. juli 2016 med fire bilag (bilag A-D), replik af 15. juli 2016 med fem bilag (bilag 4-8), duplik af 19. juli 2016 med 15 bilag (bilag E-S), processkrift 1 af 22. juli 2016 uden bilag og processkrift A af 10. august 2016 uden bilag. Registreringsdato: Domænenavnet kombatibel.dk er registreret den 28. april Sagsfremstilling: Klageren er en enkeltmandsvirksomhed, der i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.dk) er registreret under navnet kompatibel ink med startdato den 10. oktober 2015, jf. også bilag 2. Virksomheden er registreret under branchekode Detailhandel med bøger. Som fuldt ansvarlig deltager i virksomheden er registreret Kenneth Roland Christensen. Det er oplyst i klageskriftet blandt andet, at klageren er registrant af domænenavnet kompatibel.dk. Ved opslag den 8. oktober 2016 i DK Hostmasters WHOIS-database har sekretariatet konstateret, at domænenavnet kompatibel.dk er registreret den 13. oktober 2005, og at klageren endvidere er anført som registranten i WHOIS-databasen. 1

2 Ved opslag på kompatibel.dk den 8. oktober 2016 har sekretariatet taget følgende kopi: I klageskriftet er anført om baggrunden for klagen blandt andet: Ejerskab af domænet kombatibel.dk bør overdrages til kompatibel ink (KI2211-DK). - Domænet påtænkes anvendt til viderestilling til vores hoveddomæne, så vores kunder ikke går forgæves/til vores konkurrent. - Vores virksomhed hedder Kompatibel og vores domæner kompat.dk og kompatibel.dk har eksisteret siden 2004 og Vi sælger kompatible blækpatroner/printerpatroner. - Kompatibel ApS har eksisteret siden Kompatibel Ink (os) overtog denne virksomhed og alle rettigheder i 2015, herunder også navne/domæner, der har eksisteret siden 2004 og Kompatibel Ink har igennem årene været en af Danmarks førende inden for området, og har både lokalt og nationalt været markedsført både online og offline (Som eksempel er MetroXpress annonce vedhæftet bilag 3 ). 2

3 - Alene i online-kampagner på Google AdWords har vi brugt over 4 millioner kroner på markedsføring. Dokumentation kan fremvises på cirka 3,3 millioner kroner. - Herudover er der brugt flere millioner kroner på offline annoncering og online annoncering i form af søgemaskineoptimering, bannerannoncering, affiliate marketing m.m. Bureau som reference kan udtale sig herom og fremvise dele af faktureringsbilag. - Vores kendetegn er det vigtigste kendetegn i branchen, da vi netop sælger kompatible blækpatroner, og vi har gjort stort ud af at brande os i branchen. Udover en kort periode i 2015, har der kontinuerligt været investeret i markedsføring og branding. - Kompatibel ink har ingen kendskab til indklagede og har heller ej haft korrespondance med indklagede. Til vores store overraskelse starter der et konkurrerende firma med KP Invest og domænenavnet kombatibel.dk i 2015 og udnytter vores navn/brand, der har eksisteret i mere end 10 år. Navnet KOMBATIBEL har ingen betydning, så der er ingen tvivl om, at det er helt og aldeles forsøg på at udbytte vores navn og brugernes fejltastning (typosquatting). Vi mener, at den indklagedes misbrug af vores domæner strider i mod flere regler i Domæneloven: 1. 25, stk Markedsføringslovens Udnyttelse af fejltastning (Typosquatting). Som bilag 1 har klageren fremlagt hvad der tilsyneladende er dokumentation for betaling af klagegebyr i forbindelse med sagens indledning. Bilag 2 er en udskrift fra Erhvervsstyrelsen af 14. juni 2016 vedrørende klagerens virksomhed kompatibel ink. Bilag 3 er en annonce fra MetroXpress vedrørende klagerens virksomhed, der ifølge klageren viser, at virksomheden har været markedsført både online og offline. Ved opslag den 9. oktober 2016 i CVR har sekretariatet konstateret, at Kompatibel ApS er opløst efter konkurs den 23. juni Selskabet blev stiftet den 1. juli 2005 og havde til formål at drive handel og dermed forbunden virksomhed. Selskabet var registreret under branchekode Engroshandel med bøger, papir og papirvarer. Ved opslag den 9. oktober 2016 på kombatibel.dk har sekretariatet taget følgende kopi: 3

4 I svarskriftet har indklagede blandt andet anført følgende: Svar: Vi ønsker at beholde vores domæne da vi ikke føler at vi krænker domænet og dets brand. 1) Anklager anbringer at KP-Invest lukrerer på deres brand. Anklager har valgt at benytte et generisk begreb Kompatibel som brand, hvilket kunne være det samme som at benytte begreber som Billig, Blæk, Legetøj, Telefon, Sulten osv. Disse generiske begreber kan i vores vurdering ikke brandbeskyttes via domæneloven hvilket understøttes af en række tidligere kendelser. Det kan problematisere hvorvidt at lave et generisk virksomhedsnavn for derefter at registrere (og blokere andre fra at bruge et generisk begreb) og (mis)bruge dette generiske domæne som viderestilling til et helt andet domæne er god domæneskik (kompatibel.dk viderestiller dog til kompat.dk hvorved man må antage at kompat.dk er det markedsførte domæne og ikke 2) Jvf. ovenstående anklager anbringes det at der misbruges forretningskendetegn, som ikke tilhører indklagede. Qua at det ikke kan være det generiske begreb, så må vi blankt afvise dette anbringende. Ydermere er det vigtigt at pointere, at kombatibel.dk hr et helt andet logo og udtryk end hjemmesiden kompatibel.dk (der ikke eksisterer som andet end et redirect). 3) Vi vil også fremsætte at det aldrig har været s forudsætning at drive forretning fra kompatibel.dk, da dette domæne først er registreret 13. oktober 2015, næsten 1 år efter de havde taget kompat.dk i brug. Se bilag A & B, vedhæftet denne mail. Hvis I ser bilag 3 indsendt af Klageren, vil I faktisk også kunne se i annoncen at de klart og tydeligt 4

5 brander kompat.dk, da denne hjemmeside er angivet med store BLOK BOGSTAVER i bunden af annoncen. 4) Anklager anbringer at anklagede benytter typosquatting. For det første er typosquatting en paragraf, der anvendes til at beskytte brand domæner mod andre kan lukrere på deres brand. Dette er ikke tilfældet i denne sag, hvilket er beskrevet i ovenstående. For det andet anvendes ordet som et brand, der ved at ligge sig op af et generisk begreb giver en friskhed, men også en distinktion fra det generiske altså et mere mundret udtryk. Siden Kompatibel.dk s logo er også klart det staves kombatibel ikke kompatibel dette er en helt klar brandmæssig strategi (se bilag C), der ligger sig op af en tradition som du allerede ser ved andre virksomheder som eksempelvis Letz Sushi, INKclub, og mange flere. Videre er det vigtigt at pointere, at anklagede aldrig har haft lignende sager kørende. Som bilag A har indklagede tilsyneladende fremlagt en udateret udskrift fra DK Hostmasters WHOIS-database vedrørende domænenavnet kompat.dk. Det fremgår af udskriften blandt andet, at domænenavnet kompat.dk er registreret den 27. december 2004, og at klageren er anført som registrant af domænenavnet i databasen. Bilag B er en udateret udskrift fra DK Hostmasters WHOIS-database vedrørende domænenavnet kompatibel.dk, som klageren er registrant af. Bilag C er et udateret skærmprint fra indklagedes hjemmeside Bilag D er en udskrift fra hjemmesiden omhandlende typosquatting. Ved opslag den 9. oktober 2016 i CVR har sekretariatet konstateret, at indklagede er et iværksætterselskab, der er registreret under navnet KP INVEST IVS med startdato den 18. august Selskabet har ifølge CVR til formål at drive virksomhed med salg af IT-produkter og tilbehør samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed, og er registreret under branchekode Detailhandel med computere, ydre enheder og software. I replikken har klageren blandt andet anført følgende: Vi holder stadig fast i vores argumenter og har følgende kommentar til modparts argumenter: Punkt 1. Modparten mener, at de selv gør brug af et generisk begreb, og det er netop vores argument, at det netop er det, de IKKE gør, og på den misbruger vores brand. Kombatibel, som modpartens domæne er, betyder ikke noget og er ikke et generisk ord og udnyttelse af vores brand igennem mere end 10 år. Som det kan ses på Gyldendals ordbog Den Store Danske, eksisterer ordet ikke (bilag 1). Som det også kan ses på Google, at man ved søgning på kombatibel får foreslået Mente du kompatibel (bilag 2). I CVR registreret fremgår det også, at sådan et firmanavn ikke eksisterer (bilag 3). 5

6 Og foretager man en søgning på kompatibel, der er vores firmanavn, fremgår det tydeligt på CVR registreret, at det er os, der hedder Kompatibel (bilag 4). Vores virksomhed hedder Kompatibel Ink. og har CVR NR Vi har i mere end 10 år ejet domænerne kompatibel.dk og kompat.dk. Ift. viderestilling af kompatibel til kompat.dk er det meget normal procedure for alverdens virksomheder, der gør brug af kortere domænenavne for bedre at kunne markedsføre et domænenavn. Folketinget.dk viderestiller også til ft.dk og vi kunne komme med et hav af eksempler her. Vi hedder Kompatibel, som Folketinget hedder Folketinget. Vi viderestiller til kompat.dk, som Folketinget viderestiller til ft.dk. Så det er ikke noget legitim grund til, at modpart skal udnytte et ikke-generisk selvopfundet ord. Punkt 2. Der hvor konkurrencen er højst, og hvor vi føler os truet, samt mener, at modpart har været årsag til, at vi taber kunder, er via online medier og søgetjenester, hvor logoet ikke er med til at differentiere Kompatibel og Kombatibel. At der er tale om forskellige logoer spiller ingen rolle. Og atter er der tale om, at modpart netop bruger ikke selvopfundet ord, der ingen betydning har, samt til forveksling med vores blot er ændret fra et p til et b. Iht. sidste dele af punkt 2 at domænet kompatibel.dk ikke eksisterer som andet end redirect, har vi argumenterer for dette under punkt 1. Dette gøres som nævnt af adskillige danske som udenlandske virksomheder og er en yderst almindelig proces ifm. forkortelser af virksomhedsnavne i domæner. Punkt 3. Der må være sket en fejl i modparts søgning, da de mener, at kompatibel.dk er registreret i Bemærk venligst registreringsdatoer af vores domænenavne er 2004 og Og det siger absolut intet om, at vi ikke havde i sinde at drive forretning på vores firmanavn Kompatibel eller vores domæne. Her henvises igen til eksemplet med folketinget.dk og ft.dk. Iht. sidste del af punkt tre henvises der til, at vi fremhæver vores domænenavn. Den annonce er designet efter kunstens regler. Vores logo KOMPATIBEL øverst i annoncen og henvisning til vores hjemmeside KOMPAT.DK nederst i annoncen. Det giver overhovedet ikke nogen mening, at modpart bruger dette som eksempel. Punkt 4. Det er netop som modpart argumentere, at vi mener, at modpart lukrerer på vores brand, der er KOMPATIBEL. Når man ringer til os, tages man imod med Du har ringet til KOMPATIBEL. Vores offentligt registrerede navn er KOMPATIBEL. Vores logo er KOMPATIBEL. Og når man så opfinder et ord og kalder det noget volapyk med et bogstav til forskel og SAMTIDIG er et 100% konkurrerende firma, er det i allerhøjeste grad lukrering på vores brand. Især vil vi gerne understrege, at vi har eksisteret i over 10 år, og modpart, der ikke engang har et firmanavn, der hedder Kombatibel, kun har eksisteret i et år. Modpart henviser også til fx Letz Sushi. Hvis der i over 10 år havde eksisteret en virksomhed ved navnet Lets Sushi, så var det nok heller ikke gået med, at Letz sushi ændrer et bogstav, opfinder et ord Letz der ikke findes på engelsk, starte et konkurrerende firma og dernæst 6

7 forvente, at de kunne drive forretning på den måde ved at udnytte et andet brand. Omvendt ville det heller ikke være muligt for nogen at starte et konkurrerende firma nu, med grammatisk korrekt betegnelse, og kalde det Let s Sushi. Som bilag 4 har klageren fremlagt et skærmprint fra Gyldendals ordbog Den Store Danske. Det fremgår af udskriften, at ordet kombatibel ikke findes. Bilag 5 er et skærmprint fra opslag i Google (www.google.dk) på ordet kombatibel, hvor følgende tekst fremgår: Mente du: kompatibel. Bilag 6 er et udateret skærmprint fra CVR vedrørende opslag på ordet kombatibel, hvoraf fremgår [d]in søgning gav desværre intet resultat. Bilag 7 er et udateret skærmprint fra CVR vedrørende opslag på ordet kompatibel, hvoraf fremgår en henvisning til klagerens virksomhed. Bilag 8 er en udskrift med et logo indeholdende følgende tekst: KOMPATIBELINK DANMARKS BILLIGSTE BLÆKPATRONER. I duplikken har indklagede blandt andet anført følgende: Vi bibeholder stadigvæk vores argumentation overfor modparten. Og har følgende kommentarer til fremsendte: Punkt 1. I tilsendte svar fra kompat.dk, fremsætter han at vi skriver at vi gør brug af et generisk begreb på kompatibel.dk hvilket vi ikke gør eller har gjort i vores første fremsendte svar, hvilket derved naturligvis ikke er sandt. Kombatibel.dk er et brand, og tiltænkt således at det ikke kan bruges som et generisk begreb. Vi fremsætter den argumentation at kompat.dk via brugen af generisk udtryk som kompatibel er, forsøger at tvinge sig retten til vores domæne via deres redirect fra kompatibel.dk til kompat.dk. Det vil sige brugen af kompatibel.dk yderligere ikke eksistere som et domæne med et faktuelt indhold, men blot som et redirect. Hvilken igen understøttes af de bruger kompatibel som delbegreb i deres firmanavn der hedder kompatibel ink. Punkt 2. Klageren påberåber at have opnået en kendetegnsret til betegnelsen kompatibel hvilket vi ikke mener er korrekt. Her henviser vi til afgørelsen J.nr , som også er vedlagt som bilag. Den underbygger ovenstående udsagn hvilket også ses af sagsakterne i sagen Da vi mener pr. definition at begrebet er generisk, hvilket understøttes af ordbogen se Bilag B & C Samtidig ses ordet kompatibel brugt generelt i flere forskellige sammenhæng da det er generisk se Bilag D, E. 7

8 2.3. Følgende webshops som sælger blæk og tonere altså samme branche bruger ordet flere 100 gange på deres sider se listen herunder Søgninger på google viser hvordan ordet bruges af konkurrenter. F & G. Som bilag E har indklagede fremlagt en kopi af klagenævnets afgørelse af 16. juli 2014 vedrørende domænenavnet dis-play.dk (nævnets j.nr ). Bilag F er tilsyneladende et skærmprint fra indklagedes opslag i en ikke nærmere angivet ordbog vedrørende ordet kompatibel. Bilag G er et skærmprint fra Den Danske Ordbog (www.ordnet.dk) vedrørende ordet kompatibel. Følgende fremgår under Betydninger : som kan virke sammen med noget andet især om computerudstyr og computerprogrammer. Bilag H-S er tilsyneladende skærmprint fra en række forskellige hjemmesider, der skal vise hvordan ordet kompatibel bliver brugt på internettet ved markedsføring af blandt andet blækpatroner. I processkrift 1 har klageren blandt andet anført følgende: Punkt 1. Der er en klar misforståelse fra modpart ift. vores argumentation. Vi skriver ikke, at modpart gør brug af et generisk begreb. Vi skriver netop, at der er tale om et selvopfundet ord, der ikke findes i ordbogen og med et bogstav til forskel, er ens med vores, der skader vores forretning og vores kunder forveksler modparten med os. Modpart, der som firmanavn intet har med hverken begrebet kompatibel eller det selvopfundne ord kombatibel, men kun har det som et domæne. Og det er netop her, problemet opstår, og hvorfor vi mener, at der er tale om udnyttelse af vores firmanavn/brand. Vi forsøger skam heller ikke at forhindre en eventuel konkurrent i at bruge et generisk søgeord i deres kommunikation, men vi er imod at et selvopfundet ord kombatibel bruges som brand, der forveksles med vores firmanavn. Desuden findes der et hav af eksempler på virksomheder, der har generiske søgeord som firmanavne, herunder Jysk. Hvis et konkurrerende firma til Jysk lancerede et domænenavn med et selvopfundet ord, der hed Jyzk.dk og solgte sengetøj og madrasser, var den nok heller ikke gået. Punkt Henvisning til afgørelse J.nr : Display.dk vs. Dis-play.dk. - Her er der tale om noget helt andet og ingen relevans for vores klage, så det er irrelevant eksempel: 1. To forskellige virksomheder i hver deres branche og derfor ingen konkurrence. 2. Der er tale om et selvopfundet ord. 8

9 2.2, 2.3 og Helt korrekt at de bruger et generisk ord på deres hjemmeside, men de bruger det ikke som deres domænenavn eller opfinder ikke selv et nyt ord. - Tidligere besvaret i flere sammenhænge. Vores klage går på, at der er tale om et selvopfundet ord, der ikke findes i ordbogen og med et bogstav til forskel, er ens med vores, der skader vores forretning og vores forveksler modparten med os. I processkrift A har indklagede blandt andet anført følgende: Punkt 1. Modparten driver siden kompat.dk og ikke kompatibel.dk som er et redirect, hvilket vi også har fremhævet i tidligere skrivelser. Vi udnytter ikke deres brand, men har skabt vores eget brand nemlig kombatibel.dk. Hvilket på ingen måde i vores optik krænker modpartens hoveddomæne kompat.dk hvorved en forveksling på ikke et bogstav, men faktisk hele 5 bogstaver er tilfældet. Så vidt vi er bekendt findes der ikke en lovgivning der lovgiver om at selvopfundne ord ikke må bruges som domænenavne til forretninger. Eksemplet med Jysk.dk kan på ingen måde bruges i dette henseende. Da domænet Jysk jo er det omtalte hoveddomæne igen skal jeg for god ordens skyld fastslå at kompat.dk ikke driver forretning fra domænet kompatibel.dk, men blot bruger det til redirecte sine kunder til kompat.dk. Som en ekstra tilføjelse skal jeg indskyde at vi har drevet kombatibel.dk siden Maj 2015, og vi har i dette tidsrum ikke haft en eneste kunde der har forvekslet os med kompat.dk, ud af over kunder. Punkt 2. Her fastholder vi vores argumentation som ses i skrivelsen af 19. juli. Ved opslag den 9. oktober 2016 i DK Hostmasters WHOIS-database har sekretariatet konstateret, at indklagede er registrant af domænenavnet kombatibel.dk. Endvidere har sekretariatet konstateret, at indklagede under samme bruger-id (KII51-DK) er anført som registrant af 55 yderligere domænenavne. Disse domænenavne er følgende: 3dfigure.dk antivirusproff.dk batteriproff.dk beerpongseries.dk billigpatroner.dk brother-printer.dk brothertoner.dk buyink.dk byhome.dk champagneland.dk dymoetiketter.dk dymolabel.dk ecoflys.dk emballageproff.dk engroink.dk fitnessproff.dk inkpack.dk justprice.dk kabelpro.dk kabelxperten.dk kodakshop.dk komputersalg.dk kpinvest.dk kpkontrol.dk kpsign.dk led-lysstofror.dk ledking.dk ledlysstofrør.dk ledmarine.dk ledprof.dk 9

10 ledproff.dk ledstrips.dk legecentret.dk papircentralen.dk pejseshop.dk pilslegeverden.dk powerink.dk priceshare.dk printerdeal.dk printerxperten.dk printeretiketter.dk printink.dk samsunglader.dk segmini.dk seniorlivshop.dk sexjoy.dk shopedb.dk shopink.dk shopkabel.dk shopled.dk stovsugposen.dk tz-tape.dk tztape.dk varefinder.dk webbutikkerne.dk Sekretariatet har ved opslag den 9. oktober 2016 på de 10 første domænenavne indsat oven for konstateret, at der i seks tilfælde fremkom aktive hjemmesider. De fem af hjemmesiderne ( batteriproff.dk, billigpatroner.dk, brothertoner.dk, buyink.dk og champagneland.dk ) vedrørte alle salg af blækpatroner og/eller toner, mens en enkelt af hjemmesiderne ( byhome.dk ) vedrørte salg af udstyr til køkken, badeværelse mv. Ved opslag den 9. oktober 2016 på kompatibel.dk i Internet Archive Wayback Machine (www.archive.org) har sekretariatet konstateret, at hjemmesiden er lagret i alt syv gange i perioden fra den 5. juni 2013 til den 6. marts 2016, idet domænenavnet viderestiller til hjemmesiden Hjemmesiden ses i hvert fald frem til den 1. august 2015 at være blevet drevet af Kompatibel ApS, hvor sekretariatet har taget følgende kopi: Ved sekretariatets søgning i Google (www.google.dk) den 9. oktober 2016 på kompatibel blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca , når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de første 50 søgeresultater vedrørte et enkelt søgeresultat klageren, mens ingen af 10

11 søgeresultaterne vedrørte indklagede. De øvrige søgeresultater knyttede sig navnlig til blækpatroner, tonere, windows, computere, mobiltelefoner og bluetooth. Parternes anbringender kan sammenfattes således: Klageren har gjort gældende, at klageren driver sin virksomhed under navnet kompatibel ink og beskæftiger sig med salg af kompatible blækpatroner/printerpatroner, at klageren er registrant af domænenavnet kompatibel.dk, som viderestiller til klagerens hoveddomæne kompat.dk, at de af klageren registrerede domænenavne kompatibel.dk og kompat.dk har eksisteret siden henholdsvis 2004 og 2005, at klageren overtog virksomheden Kompatibel ApS som har eksisteret siden 2005 i 2015, herunder også rettigheder til navne og domænenavne, at klageren gennem årene har været en af Danmarks førende inden for salg af blækpatroner/ printerpatroner med markedsføring både online og offline, at klageren således alene i online-kampagner på Google AdWords har brugt over 4 mio. kr. på markedsføring af sin virksomhed, at klageren herudover har brugt flere mio. kr. på offline markedsføring og online annoncering i form af søgemaskineoptimering, bannerannoncering mv., at klageren i 2015 blev opmærksom på, at indklagede registrerer og begynder at gøre brug af domænenavnet kombatibel.dk i forbindelse med salg af blækpatroner, at klageren herudover ikke har noget kendskab til eller viden om indklagede, at betegnelsen kombatibel ingen betydning har, hvorfor der ikke kan være tale om en generisk betegnelse, hvilket klagerens opslag i ordbøger understøtter, at betegnelsen kombatibel til forveksling minder om ordet kompatibel, som indgår i både klagerens navn og domænenavn, at indklagede er en direkte konkurrent til klageren, og at indklagede ved sin adfærd har været årsag til, at klageren taber kunder, at betegnelsen kompatibel ikke på nogen måde har en relation til indklagedes navn i modsætning til, hvad der er tilfældet med klageren, at indklagede derfor utvivlsomt forsøger at udnytte klagerens navn eller brand gennem internetbrugernes fejltastning (typosquatting), at det i den forbindelse er irrelevant, at indklagede anvender et logo på hjemmesiden kombatibel.dk, der adskiller sig fra klagerens logo, at det forhold, at klageren viderestiller til domænenavnet kompat.dk ikke er nogen legitim grund til, at indklagede skal kunne udnytte klagerens navn eller brand, at indklagede ved sin adfærd overtræder domænelovens 25, stk. 1, om god domænenavnsskik, og markedsføringslovens 18, og at klageren på den baggrund bør have overdraget domænenavnet kombatibel.dk. Indklagede har gjort gældende, at klageren har valgt at markedsføre sig under det generiske begreb kompatibel, hvilket svarer til at benytte begreber som billig, blæk, legetøj osv., at sådanne generiske begreber efter indklagedes vurdering ikke kan opnå beskyttelse efter domæneloven, hvilket understøttes af en lang række tidligere klagenævnsafgørelser, 11

12 at klageren under domænenavnet kompatibel.dk viderestiller til hjemmesiden hvorfor dette må antages at være det markedsførte domænenavn, at klageren således anvender domænenavnet kompat.dk som led i sin markedsføring, jf. således det af klageren fremlagte bilag 3, at indklagede kan konstatere, at det aldrig har været klagerens mening at drive virksomhed fra domænenavnet kompatibel.dk, da domænenavnet først er registreret den 13. oktober 2015, dvs. næsten et år efter at domænenavnet kompat.dk er taget i brug, indklagedes domænenavn kombatibel.dk har et helt andet logo og udtryk end klagerens, hvorfor der ikke kan være tale om misbrug af klagerens forretningskendetegn, at indklagede siden opstarten af hjemmesiden under domænenavnet kombatibel.dk ikke har oplevet, at kunder forvekslede indklagede med klageren, at der ligger en helt klar brandmæssig strategi bag indklagedes brug af domænenavnet kombatibel. dk, da det generiske begreb gives en friskhed og et mere mundret udtryk, at indklagede ikke er bekendt med, at det efter lovgivningen ikke skulle være tilladt at anvende et selvopfundet ord som domænenavn, at indklagedes brandstrategi er i overensstemmelse med en tradition, som allerede ses ved andre virksomheder, herunder Letz Sushi og INKclub, at indklagede aldrig tidligere har haft lignende sager kørende ved klagenævnet, at klageren ikke har opnået nogen kendetegnsret til betegnelsen kompatibel, idet der henvises til tidligere praksis ved klagenævnet, at en lang række webshops, som beskæftiger sig med salg af blækpatroner og toner, ses at anvende betegnelsen kompatibel som led i deres markedsføring, at indklagede ikke på nogen måde misbruger eller udnytter klagerens navn eller brand, og at domænenavnet kombatibel.dk på den baggrund ikke bør overdrages til klageren. Nævnets bemærkninger: Klageren har over for klagenævnet gjort gældende blandt andet, at indklagede har registreret og anvender domænenavnet kombatibel.dk i strid med markedsføringslovens 18, som er sålydende: Erhvervsdrivende må ikke benytte forretningskendetegn og lign., der ikke tilkommer dem, eller benytte egne kendetegn på en måde, der er egnet til at fremkalde forveksling med andres. Klageren er en enkeltmandsvirksomhed, der siden oktober 2015 har drevet virksomhed med salg af blækpatroner via internettet, herunder gennem domænenavnet kompatibel.dk, som klageren efter det oplyste har fået overdraget fra Kompatibel ApS. Kompatibel ApS er ifølge sekretariatets undersøgelser opløst efter konkurs den 23. juni 2016 og havde siden 2005 gjort brug af det omtvistede domænenavn. Klagenævnet finder, at klager i kraft af den brug, som er sket af domænenavnet først af Kompatibel ApS, som klager erhvervede domænenavnet fra, og siden 2016 af klager selv, har opnået en beskyttelse efter markedsføringslovens 18. Da der er tale om et almindeligt ord, som mange vil kunne benytte til at bekrive en egenskab ved et produkt, er den beskyttelse, som tilkommer klager dog meget snæver og omfatter navnlig ikke en brug af ordet kompatibel i dets generiske form f.eks. som en beskrivelse af, at en printerpatron er kompatibel med en bestemt printer. Det bemærkes i den forbindelse, at en sådan brug er meget udbredt, hvilket søgningerne på Google har vist, og klagers kendetegnsret er ikke til hinder for en sådan loyal brug. 12

13 Det fremgår af sagens oplysninger, at indklagede har registreret domænenavnet kombatibel.dk den 28. april 2015 til brug for sin markedsføring af blækpatroner og toner, dvs. i direkte konkurrence med klager. Indklagede har i den forbindelse givet udtryk for, at der ligger en meget klar brandmæssig strategi bag indklagedes brug af det pågældende domænenavn, eftersom hensigten har været at give begrebet kompatibel en friskhed og et mere mundret udtryk. Det omtvistede domænenavn kombatibel.dk har ingen almindelig kendt betydning og er næsten identisk med klagerens domænenavn kompatibel.dk. Klagenævnet finder det i betragtning af domænenavnets anvendelse ubetænkeligt at lægge til grund, at indklagede ved registreringen af domænenavnet har været bevidst herom og om, at internetbrugere, der foretager en indtastningsfejl hvorved der indtastes b i stedet for p i deres søgen efter klagerens hjemmeside, på denne måde vil blive ledt over til indklagedes hjemmeside. Indklagedes registrering og brug af domænenavnet kombatibel.dk har derfor klart været egnet til at skabe forveksling med klageren og forvirring og uklarhed hos internetbrugere, som ved en fejl er kommet ind på indklagedes hjemmeside i forbindelse med deres søgen efter klageren. Da brugen af ordet kombatibel desuden ikke er nødvendigt for at angive en egenskab ved de printerpatroner, som indklagede sælger, da ordet ikke har nogen kendt betydning, og da indklagede må have været klar over de nævnte forhold, fremtræder indklagedes registrering og brug af domænenavnet som illoyal og chikanøs over for klageren. Klagenævnet finder på denne baggrund, at indklagede ved den stedfundne brug har overtrådt de snævre grænser for eneretsbeskyttelse, der tilkommer klager efter markedsføringslovens 18. Nævnet træffer herefter i medfør af domænelovens 28, stk. 4, nr. 1, følgende A F G Ø R E L S E Indklagede, KP INVEST IVS, skal anerkende, at den foreliggende registrering af domænenavnet kombatibel.dk er i strid med gældende dansk ret, og at registreringen af dette domænenavn skal overføres til klageren, kompatibel ink. Overførslen skal gennemføres 4 uger efter nedenstående dato. Klagegebyret tilbagebetales til klageren. Dato: 15. november Jacob Waage (Formand) Knud Wallberg Jens Schovsbo 13

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1622 Klager: PixelPrint.dk (PixelPartner) Vester Allé 7, 2. 8000 Århus C Indklagede: CJC Invest ApS Kvorupvej 155 9490 Pandrup v/advokat Lars Munch Andersen Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1152 Klager: Kim Egegaard Ordrupvej 90, 4. 2920 Charlottenlund Indklagede: Denis Eg Maribovej 215 4900 Nakskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0035 Klager: Live-IT v/ Michael Conradsen Østerbæksvej 8, 2. th. 5230 Odense M Indklagede: WINNER HOLDING A/S Flæsketorvet 26 1711 København V Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0118 Klager: SB Group IVS Birkevej 39 6100 Haderslev Indklagede: SB Møbler Møllevænget 6 3730 Nexø og Henrik Munch Jensen Møllevænget 6 3730 Nexø Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0030 Klager: Steen & Strøm Centerservice A/S Arne Jacobsens Alle 20 2300 København S Indklagede: Gavekortet.dk A/S (KP Jung) Vesterbrogade 44, 1. 1620 København

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1096 Klager: Danske Bank A/S v/advokat Peter Gustav Olson Indklagede: van phong dai dien ubgm No 20A Lane 1/54 Au Co Stret 0000 Hanoi Viet Nam Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0052 Klager: Michael Brix P. Kjærgårdsvej 8 Thise 9700 Brønderslev Indklagede: Jhninvest Kastrupparken 31 4760 Vordingborg Parternes påstande: Klagerens påstande

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1031-1033 Klager: Ishøj Golf Center Holding ApS Ishøj Søndergade 19 2635 Ishøj Indklagede: Per Rieland Petersen Klintemarks Alle 3 2670 Greve Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0023 Klager: Jysk Vikarservice A/S Sundvej 9 8700 Horsens Indklagede: Jysk Handel & Service ApS (under konkurs) Danmarksgade 11 8900 Randers C Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0189 Klager: Dan-Form A/S Lejrvej 5 3500 Værløse v/advokat Niels Bo Jørgensen Indklagede: Matthias Moench Ruda 138 79344 Horni Mesto Tjekkiet Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0053 Klager: Klima-Energi A/S Tybovej 3 6040 Egtved Indklagede: Domain Development c/o BSDM Advocates 89/1 Triq Tigne SLM 3170 Sliema Malta Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0183

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0183 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0183 Klager: Annette Klausen Sydtoften 34 8260 Viby J Indklagede: Jesper Riff Poulsen Kvistskovvej 5 4632 Bjæverskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0097 Klager: Holstebro Auktioner v/hans Jørgen Eriksen Stationsvej 76 7500 Holstebro Indklagede: Onyx Co 964 Teel Run Rd. 18038 Danielsville USA Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0097 Klager: DEMSTRUP CYKEL OUTLET ApS Kjellerupvej 33 8620 Kjellerup Indklagede: Cykelshoppen.dk Falkevej 19 4600 Køge Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 Klager: Nicholas Albertus Forum Kirkevej 24 6715 Esbjerg N v/advokat Arne Paabøl Andersen Indklagede: Klaus Hessellund Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1700

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1700 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1700 Klager: Sabroe Marketing v/henrik Sabroe Christian X s Allé 86 2800 Kgs. Lyngby Indklagede: Frank Jensen Vesterbrogade 208, BBC23 1800 Frederiksberg C Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0222 Klager: Telenor A/S Frederikskaj 8 1780 København V Indklagede: Lars Andersen c/o Uglemose vej 11 4671 Strøby Parternes påstande: Klagerens påstand Principalt:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0085 Klager: 3C Retail A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C v/ ebrand Services ApS Indklagede: Mikael Kjeldberg Madsen Lauritz Sørensens V 16, 5 th. 2000 Frederiksberg

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0084 Klager: Freezone v/bjørn Vidø Rosenborggade 15-17, 4. 1130 København K. Indklagede: Shen WenXian Lichengqu,kuokouxiaoqu 13hao 302 65 351100 Putian Kina Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 749 Klager: Hewlett-Packard Development Company, L.P. a Texas Limited Partnership 20555 State Highway 249 Houston Texas 77070 USA v/budde, Schou & Ostenfeld A/S Indklagede: nnn 3522 Lard Prao Road

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1454

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1454 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1454 Klager: Funix BV Princenhof Park 7 3972 NG Driebergen, UT Holland v/advokat Hanne Weywardt Indklagede: Henrik Dige Jørgensen Beatesmindevej 20, 1. tv. 9210 Aalborg

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1168, 1169 og 1244 Klager: De Gule Sider A/S Rødovrevej 241 2610 Rødovre v/cand.merc.jur. Niels Lund-Johansen Indklagede: van phong dai dien ubgm No 20A Lane 1/54 Au Co Stret 0000 Hanoi Vietnam

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0094 Klager: Kristoffer Gundorph Højbrogade 1, st. 4800 Nykøbing F. Indklagede: Henrik Wessel A/S Englandsvej 397 2770 Kastrup Parternes påstande: Klagerens påstande

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0115 Klager: Tolkegruppen Oversættergruppen P/S Amaliegade 14A, 2. sal 1256 København K. Indklagede: Richard Puente 2725 White Oak Drive 64106 Kansas City USA Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1091 Klager: MinReklame ApS Dronning Olgas Vej 39B 2000 Frederiksberg Indklagede: Spar30.dk Hedevej 21 8240 Risskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1682

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1682 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1682 Klager: Sygeforsikringen danmark GS Palægade 5 1261 København K v/advokat Jakob Plesner Mathiasen Indklagede: EDOCO Ltd. Carpenter Court, 1 Maple Road Bramhall,

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 784 og 785 Klager: TDC Forlag A/S Rødovrevej 241 2610 Rødovre v/advokat Morten Bull Nielsen Indklagede: n 33 Harbour Bay Shopping Plaza 000000 Nassau Bahamas Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: (Tidl. j.nr. 1850)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: (Tidl. j.nr. 1850) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0102 (Tidl. j.nr. 1850) Klager: Bagsværd Roklub v/formand Mikael Espersen Skovalleen 38B 2880 Bagsværd Indklagede: Mira Internet A/S Nybrovej 19 7500 Holstebro Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0047 Klager: DWYER INSTRUMENTS, INC 102 Indiana Highway 212 Michigan City Indiana 43360-1965 USA Indklagede: Thomas Colditz Frøgårdsvej 32, st. th. 4690 Haslev DK

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1656

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1656 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1656 Klager: Yellow Advertising A/S Vognmagergade 7 1120 København K v/advokat Per Sølling Indklagede: Die Arensbach Vestre Kongevej 23 8260 Viby J v/advokat Lars Karnøe

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1094 Klager: Ida Løfbergs Fond v/advokat Peter-Ulrik Plesner Indklagede: Det Ny Familie Teater v/maria Garde Vordingborggade 3, 1.tv. 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1075 Klager: Klager 1: 365 Media Scandinavia A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K Klager 2: Nyhedsavisen A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K v/advokat Peter Clemmen Christensen Indklagede:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0208 Klager: UVdata A/S Lindholm Brygge 31, 2. tv 9400 Nørresundby Indklagede: Andreas Boye Abelsvej 8 4750 Lundby Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0264 Klager: Seagate International ApS Østerbrogade 93 2100 København Ø Indklagede: MCB A/S Enghaven 15 7500 Holstebro Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 739 Klager: Øresundsbro Konsortiet I/S Vester Søgade 10 1601 København V v/cand.jur. Lone Prehn Indklagede: nnn 3522 Lard Prao Road Klongchan 10240 Bangkok Thailand Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1478 Klager: Dansk El-Forbund Vodroffsvej 26 1900 Frederiksberg C v/advokat Søren Narv Pedersen Indklagede: Jens Menzenbach Gustav-Mahler-Str. 18 40885 Ratingen Tyskland Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 650 Klager: Tidsskriftet Banen v/vido Hribar Løjtoftevej 233 4900 Nakskov Indklagede: Jysk System Service v/ Ken Jepsen Dannersvej 1 6000 Kolding Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1235 Klager: Interflora-Danmark A/S Naverland 34 2600 Glostrup Indklagede: Balata.com TLD 12 Harcourt Road 3705 Central Hong Kong Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1336 og 1337 Klager: Jan Frørup Overdrevsvej 29 4660 Store Heddinge Indklagede: DLC ApS Landskronagade 48A 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1204 Klager: Elbo Logistik-Partner A/S Europavej 18 7000 Fredericia Indklagede: Jens Peter Hartung Langelandsvej 38 6100 Haderslev Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1179 Klager: Telmore A/S Carl Gustavs Gade 3 2630 Taastrup Indklagede: inovit TRR Vråvn 1518 3849 Vråliosen Norge Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 881 Klager: PHI Fiberoptik A/S Lindeengen 2 2740 Skovlunde v/advokat Peter Herskind Indklagede: Søren Niels Juul Jacobsen Knøsen 31 2670 Greve v/advokat Niels Henrik Nielsen Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) Klager: Orango ApS Nymøllevej 10 4690 Haslev Indklagede: Peter Veileborg Pinievangen 14 3400 Allerød Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1130 Klager: Jesper Thorsager Bogholder Allé 31A, 2. th. 2720 Vanløse Indklagede: Henrik Kjærsgaard Hansen Ildervej 7 Thorsager 8410 Rønde Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1364 Klager: LEGO Juris A/S Koldingvej 2 7190 Billund Indklagede: Anthony Harte 237 Middleton Rd 6037 Glenside New Zealand Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: , , , og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: , , , og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0056, 2017-0057, 2017-0058, 2017-0059 og 2017-0060 Klager: TOMMYTELT ApS Voerbjergvej 36 9400 Nørresundby Danmark Indklagede: TELEFON-SERVICE ApS Naverland 2, st.

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1417 Klager: Tvis/Modulia A/S Skautrupvej 22B, Tvis 7500 Holstebro v/advokat Niels Ankerstjerne Sloth Indklagede: Shaun Jones C/O Jennifer Garcia 100 Bayview Drive Suite 903 33160 Sunny Isles Beach

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1081 Klager: Jonas Krogager Ritz Hedebygade 28, 5. 1754 København V. Indklagede: Michael Hedegaard Lind c/o Schiffhauer Teglværksgade 2,1 th. 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0173 Klager: Sektor Media ApS Bregnerød Byvej 17 3520 Farum v/advokat Steen Fosvig Indklagede: Mikael Lindholm Solrød strandvej 61 2680 Solrød Strand Parternes påstande: Klagerens påstande

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0098 Klager: SITE A/S Hejrevej 37 2400 København NV Indklagede: SN HOSTING ApS Skjørringvej 8 8464 Galten Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 761 Klager: Blockbuster Video Danmark A/S Herlev Hovedgade 15 2730 Herlev v/advokat Jakob Plesner Mathiasen Indklagede: n 33 Harbour Bay Shopping Plaza 000000 Nassau Bahamas Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0057 Klager: Cerno ApS Bøgevej 17 2900 Hellerup v/adm. direktør Nicolas Delbing Indklagede: Thomas Svensson Rødager Allé 113, 3.tv 2610 Rødovre Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0206 og 2012-0207 Klager: Sparol ApS Skellebjergvej 12 4293 Dianalund Indklagede: Advokat Johan Schwarz-Nielsen Biskop Svanes Vej 5 3460 Birkerød Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0074 Klager: Family Group ApS Lysholt Alle 2 7430 Ikast Indklagede: Arvid Kristiansen Strandgårdsvænget 47 5600 Faaborg Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0237 Klager: BFC Bornholm ApS Krogegårdsvejen 2, Poulsker 3730 Nexø Indklagede: Dueodde Vandrerhjem og Camping / Dueodde Familiecamping & Hostel v/karina Korsgaard

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 674 Klager: Mikkel Kolbak Sørensen Nørre Allé 19 B, 2., 71 2200 København N Indklagede: Ørskov 2002 ApS Spangager 18 6880 Tarm Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 252, 253, 254 og 255 Klager: Nykredit A/S Kalvebod Brygge 1-3 1780 København V Indklagede: Reach.dk ApS Østergade 60, 5. 1100 København K v/advokat Lars Stoltze Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1029 Klager: Bravo Tours A/S Dalgas Plads 16 7400 Herning Indklagede: Balata.com TLD 12 Harcourt Road 3705 Central Hong Kong Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1105 Klager: Playboy Enterprises International, Inc. Lake Shore Drive Chicago Illionois 60611 USA v/advokat Tina Person Indklagede: Karsten Hede Vandall Allegade 26, 4. th. 2000 Frederiksberg Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 930 Klager: Freeway ApS Sct. Leonisgade 5 8800 Viborg v/advokat Morten Wagner Indklagede: Zolid ApS Bjergbygade 1 A,2.th 4200 Slagelse Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1712

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1712 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1712 Klager: Solbjerggaard Ørredfiskeri v/chris og Hanne Kristensen Strølillevej 7 A, Strølille 3320 Skævinge Indklagede: Kent Mossin Storgårdsvej 12, Terslev 4690 Haslev

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 293 Klager: Balkan Holidays A/S v/advokat Christina Prince Pilestræde 58, 4. 1112 København K Indklagede: Susanne Iversen Bondtvedvej 36 5700 Svendborg Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2011-0026

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2011-0026 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0026 Klager: Britta Jonasson Stender Mågevej 18, 1. th. 5000 Odense C Indklagede: PROADVISOR Gruppen ApS Købmagergade 19, 4. 1150 København K v/advokat Gyrithe Falck

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1109 Klager: LeanSixSigma ApS Østergade 16 3250 Gilleleje Indklagede: Jørgen Ahm Petersen Lærkens Kvarter 3 Osted 4000 Roskilde Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1392-1395 Klager: Den Blå Avis A/S Generatorvej 8 D 2730 Herlev v/advokat Bastian Rankløve Indklagede: Peter Larsen Rådmansgatan 1 SE-26132 Landskrona Sverige Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0066 Klager: Sabrina Justesen Leoni Nyelandsvej 69, 1. tv. 2000 Frederiksberg Indklagede: Katrine Rønn Schönau Fredensvej 8 4690 Haslev Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0164 Klager: Tagrendetrolden ApS Riskær 15 2765 Smørum Indklagede: Henrik Henriksen Kvædevej 13, Langesø 3080 Tikøb v/ advokat Tommy K. Simonsen Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0082 Klager: Jens Hansen Bispebjerg Torv 10A 2400 København NV Danmark Indklagede: MARXCAM ApS Katterhøjvej 11 8270 Højbjerg Danmark Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 309 Klager: TV 2/Danmark TV 2/Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup Indklagede: Reach.dk ApS Østergade 60, 5. 1100 København L v/advokat Lars Stoltze Parternes påstande: Klagerens principale påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0063 Klager: SHOPICITY ApS c/o Talkompagniet Nytorv 3 8500 Grenaa v/ Thrane.nu v/thomas Trane Indklagede: SØREN ABILDRUP JOHANSEN HOLDING ApS c/o Søren Johansen

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0005 Klager: Mathias Kolringen Christiansrovej 2, 1. sal 2930 Klampenborg Indklagede: Jørn Andersen Caroline Amalie Vej 25 2800 Kongens Lyngby Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0018 Klager: Nis Gerdes Møllegyden 18 5250 Odense SV Indklagede: Tilsalg.dk ApS Gammel Bagsværdsvej 64 2800 Kgs. Lyngby v/advokat Khuram Ahmed Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0102 Klager: Candy Queen ApS Kildegårds plads 3, 1. th. 2820 Gentofte v/advokat Henrik Ørum Indklagede: Sømods Bolcher Nørregade 36 1165 København K Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1762

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1762 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1762 Klager: Shop USA ApS Petersborgvej 6, 4 2 2100 København Ø Indklagede: Thomas Kottal Chemnitz Hunderupvej 159 5230 Odense M Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0144

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0144 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0144 Klager: Access Advokater Indiavej 1, 2. 2100 København Ø v/administrationsselskabet Indiavej 1 ApS Indklagede: E-Dimension ApS Friland 10 8210 Rønde Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0213 Klager: Bullerup Begravelsesforretning Fjordvej 83 5330 Munkebo Indklagede: Bedemand-fyn.dk Malervænget 2 5560 Aarup Parternes påstande: Klagerens påstande

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 991 Klager: Klager 1: J.E. Marketing v/jørgen Enkrog Buksager 23 7860 Spøttrup og Klager 2: Mogens Bo Birch Knortegåsvej 3 2720 Vanløse v/advokat Peter Nørring Indklagede: Tom Alex Christensen Nemovej

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0098 (Tidl. j.nr. 1840)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0098 (Tidl. j.nr. 1840) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0098 (Tidl. j.nr. 1840) Klager: MIBIT ApS Vængevej 2, Kirkeby 5771 Stenstrup Indklagede: Landbruget I/S v/anette og Steffen Nyeland Hovvej 4, Herluflille 4160 Herlufmagle

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1582 Klager: Randers HF og VUC Nålemagervej 110 8920 Randers Indklagede: Matthias Moench Ruda 138 79344 Horni Mesto Tjekkiet Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-205 Klager: Ford Motor Company A/S Stationsparken 26 Postboks 119 2600 Glostrup v/advokat Hans Hedegaard Indklagede: Ford Service v/ Finn Greisen Vojensvej 8 6500 Vojens v/advokat Stephan Ravn

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0062 Klager: AS Solution A/S Marielundvej 46E 2730 Herlev v/jan Jarlbæk Indklagede: Peter Kim Broadbent Danielsen Lundtoftevej 270 A 2800 Kongens Lyngby Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0090 Klager: LeoVegas Gaming Ltd. LeoVegas, Level 7, The Plaza Business Centre, Bisazza Street Silema SLM 1640 Malta v/ advokat Emil Jurcenoks v/advokatfuldmægtig

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0079 og 2017-0080 Klager: Lavpristelte.dk IVS Vejlegårdsvej 13 2840 Holte Indklagede: DF ved Lars Jensen Skovbominde 17 2670 Greve v/advokat Lise Moth Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 640 Klager: Select Collection Travelproduktion AB Artillerigatan 6 SE-114 51 Stockholm Sverige v/advokat Louise Unmack Rygaard, Zacco Denmark A/S Indklagede: JENSEN & JAKSLAND HOLDING ApS Brøndbyøstervej

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1113-1115 Klager: De Gule Sider A/S Rødovrevej 241 2610 Rødovre v/cand.merc.jur. Niels Lund-Johansen Indklagede: Internet Danmark ApS Vestergade 14,3 1456 København K v/advokat B. Fabech-Larsen

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-208 Klager: Skandinavisk Motor A/S Park Allé 355 2605 Brøndby v/advokat Christian Bojsen-Møller Indklagede: Per Gribb Vigerslev vænge 66 2500 Valby Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 339 Klager: Det Syngende Selskab v/merete Sveistrup Røntoftevej 10 2860 Søborg Indklagede: Søren Hossy Puggårdsgade 15 st. th. 1573 København V. Parternes påstande: Klagers påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1559 og 1560

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1559 og 1560 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1559 og 1560 Klager: Jysk Diner ApS Jegstrupvej 68 8361 Hasselager v/advokat Jesper Ørskov Nielsen Indklagede: Kokken & Jomfruen Holding ApS Rolundvej 19 5260 Odense

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0090 (tidl. j.nr.: 1834) Klager: Rejseklubben Odin, c/o Hans Rasmussen Industrigatan 58 J 28333 Osby Sverige Indklagede: Rene Wiinblad Jørgensen Vinkelhuse 1, 3. th. 2770 Kastrup Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 474 Klager: Musikshoppen ApS Slotsgade 4 4800 Nykøbing F Indklagede: TL Nordic A/S Rungsted Strandvej 76a 2960 Rungsted Kyst v/ advokat Christian Harboe Wissum Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0215 Klager: Prophet Analytics ApS Gammel Holtevej 119 2840 Holte Indklagede: Fadi Sleiman Næstvedvej 276 4100 Ringsted Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2014-0221 Klager: Thomas Kottal Chemnitz Hunderupvej 159 5230 Odense M Indklagede: Marcus Rosenberg Andersen Oktobervej 123 2860 Søborg Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 439 Klager: PSI Group ASA P.B. 134 2011 Strømmen Norge v/advokat Jens Jakob Bugge Indklagede: Jeppe Søe Houstrupvej 144 6830 Nr. Nebel v/ advokat Tom Friis-Mikkelsen Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1014 Klager: Gorm Lokdam Store Restrup Herregaard Restrup Kærvej 10 9240 Nibe Indklagede: Lars Lisberg Laursen Tostrupvej 186 9240 Nibe Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0061 Klager: Lyoness Danmark ApS Bomhusvej 13, st. th. 2100 København Ø Indklagede: Onlineafdelingen ApS Vallensbækvej 20 A, 3. tv. 2605 Brøndby Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1533-1537 og 1623 Klager: Dansk Hulmursisolering ApS Håstrupvej 138 Hastrup 7000 Fredericia Indklagede: Betina Sørensen Spelmanns Toft 29 6720 Fanø v/advokat Brian W. Larsen Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 305 Klager: Dansk Center for Holocaust- og Folkedrabsstudier v/advokat Johan Schlüter Indklagede: Dansk Selskab for Fri Historisk Forskning Sekretær Glenn Pacharzina c/o Rene Brinck Ingemannsvej

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0056 Klager: Mark Industri v/mark Jensen Naverland 2 2600 Glostrup Indklagede: KODYL ApS Klostergade 56C 8000 Aarhus C Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0177 Klager: VVS Grossisten ApS Industrivej 61 7080 Børkop v/advokat Christian Buhl Christiansen Indklagede: Peter Sørensen Lindevangsvej 33 Trørød 2950 Vedbæk Parternes

Læs mere