KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:"

Transkript

1 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: Klager: kompatibel ink Ravnsborg Tværgade 4B, 1. th København N Indklagede: KP INVEST IVS V Strandgade Ringkøbing Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet kombatibel.dk til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse. Dokumenter: Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 16. juni 2016 med tre bilag (bilag 1-3), svarskrift af 12. juli 2016 med fire bilag (bilag A-D), replik af 15. juli 2016 med fem bilag (bilag 4-8), duplik af 19. juli 2016 med 15 bilag (bilag E-S), processkrift 1 af 22. juli 2016 uden bilag og processkrift A af 10. august 2016 uden bilag. Registreringsdato: Domænenavnet kombatibel.dk er registreret den 28. april Sagsfremstilling: Klageren er en enkeltmandsvirksomhed, der i Det Centrale Virksomhedsregister ( er registreret under navnet kompatibel ink med startdato den 10. oktober 2015, jf. også bilag 2. Virksomheden er registreret under branchekode Detailhandel med bøger. Som fuldt ansvarlig deltager i virksomheden er registreret Kenneth Roland Christensen. Det er oplyst i klageskriftet blandt andet, at klageren er registrant af domænenavnet kompatibel.dk. Ved opslag den 8. oktober 2016 i DK Hostmasters WHOIS-database har sekretariatet konstateret, at domænenavnet kompatibel.dk er registreret den 13. oktober 2005, og at klageren endvidere er anført som registranten i WHOIS-databasen. 1

2 Ved opslag på kompatibel.dk den 8. oktober 2016 har sekretariatet taget følgende kopi: I klageskriftet er anført om baggrunden for klagen blandt andet: Ejerskab af domænet kombatibel.dk bør overdrages til kompatibel ink (KI2211-DK). - Domænet påtænkes anvendt til viderestilling til vores hoveddomæne, så vores kunder ikke går forgæves/til vores konkurrent. - Vores virksomhed hedder Kompatibel og vores domæner kompat.dk og kompatibel.dk har eksisteret siden 2004 og Vi sælger kompatible blækpatroner/printerpatroner. - Kompatibel ApS har eksisteret siden Kompatibel Ink (os) overtog denne virksomhed og alle rettigheder i 2015, herunder også navne/domæner, der har eksisteret siden 2004 og Kompatibel Ink har igennem årene været en af Danmarks førende inden for området, og har både lokalt og nationalt været markedsført både online og offline (Som eksempel er MetroXpress annonce vedhæftet bilag 3 ). 2

3 - Alene i online-kampagner på Google AdWords har vi brugt over 4 millioner kroner på markedsføring. Dokumentation kan fremvises på cirka 3,3 millioner kroner. - Herudover er der brugt flere millioner kroner på offline annoncering og online annoncering i form af søgemaskineoptimering, bannerannoncering, affiliate marketing m.m. Bureau som reference kan udtale sig herom og fremvise dele af faktureringsbilag. - Vores kendetegn er det vigtigste kendetegn i branchen, da vi netop sælger kompatible blækpatroner, og vi har gjort stort ud af at brande os i branchen. Udover en kort periode i 2015, har der kontinuerligt været investeret i markedsføring og branding. - Kompatibel ink har ingen kendskab til indklagede og har heller ej haft korrespondance med indklagede. Til vores store overraskelse starter der et konkurrerende firma med KP Invest og domænenavnet kombatibel.dk i 2015 og udnytter vores navn/brand, der har eksisteret i mere end 10 år. Navnet KOMBATIBEL har ingen betydning, så der er ingen tvivl om, at det er helt og aldeles forsøg på at udbytte vores navn og brugernes fejltastning (typosquatting). Vi mener, at den indklagedes misbrug af vores domæner strider i mod flere regler i Domæneloven: 1. 25, stk Markedsføringslovens Udnyttelse af fejltastning (Typosquatting). Som bilag 1 har klageren fremlagt hvad der tilsyneladende er dokumentation for betaling af klagegebyr i forbindelse med sagens indledning. Bilag 2 er en udskrift fra Erhvervsstyrelsen af 14. juni 2016 vedrørende klagerens virksomhed kompatibel ink. Bilag 3 er en annonce fra MetroXpress vedrørende klagerens virksomhed, der ifølge klageren viser, at virksomheden har været markedsført både online og offline. Ved opslag den 9. oktober 2016 i CVR har sekretariatet konstateret, at Kompatibel ApS er opløst efter konkurs den 23. juni Selskabet blev stiftet den 1. juli 2005 og havde til formål at drive handel og dermed forbunden virksomhed. Selskabet var registreret under branchekode Engroshandel med bøger, papir og papirvarer. Ved opslag den 9. oktober 2016 på kombatibel.dk har sekretariatet taget følgende kopi: 3

4 I svarskriftet har indklagede blandt andet anført følgende: Svar: Vi ønsker at beholde vores domæne da vi ikke føler at vi krænker domænet og dets brand. 1) Anklager anbringer at KP-Invest lukrerer på deres brand. Anklager har valgt at benytte et generisk begreb Kompatibel som brand, hvilket kunne være det samme som at benytte begreber som Billig, Blæk, Legetøj, Telefon, Sulten osv. Disse generiske begreber kan i vores vurdering ikke brandbeskyttes via domæneloven hvilket understøttes af en række tidligere kendelser. Det kan problematisere hvorvidt at lave et generisk virksomhedsnavn for derefter at registrere (og blokere andre fra at bruge et generisk begreb) og (mis)bruge dette generiske domæne som viderestilling til et helt andet domæne er god domæneskik (kompatibel.dk viderestiller dog til kompat.dk hvorved man må antage at kompat.dk er det markedsførte domæne og ikke 2) Jvf. ovenstående anklager anbringes det at der misbruges forretningskendetegn, som ikke tilhører indklagede. Qua at det ikke kan være det generiske begreb, så må vi blankt afvise dette anbringende. Ydermere er det vigtigt at pointere, at kombatibel.dk hr et helt andet logo og udtryk end hjemmesiden kompatibel.dk (der ikke eksisterer som andet end et redirect). 3) Vi vil også fremsætte at det aldrig har været s forudsætning at drive forretning fra kompatibel.dk, da dette domæne først er registreret 13. oktober 2015, næsten 1 år efter de havde taget kompat.dk i brug. Se bilag A & B, vedhæftet denne mail. Hvis I ser bilag 3 indsendt af Klageren, vil I faktisk også kunne se i annoncen at de klart og tydeligt 4

5 brander kompat.dk, da denne hjemmeside er angivet med store BLOK BOGSTAVER i bunden af annoncen. 4) Anklager anbringer at anklagede benytter typosquatting. For det første er typosquatting en paragraf, der anvendes til at beskytte brand domæner mod andre kan lukrere på deres brand. Dette er ikke tilfældet i denne sag, hvilket er beskrevet i ovenstående. For det andet anvendes ordet som et brand, der ved at ligge sig op af et generisk begreb giver en friskhed, men også en distinktion fra det generiske altså et mere mundret udtryk. Siden Kompatibel.dk s logo er også klart det staves kombatibel ikke kompatibel dette er en helt klar brandmæssig strategi (se bilag C), der ligger sig op af en tradition som du allerede ser ved andre virksomheder som eksempelvis Letz Sushi, INKclub, og mange flere. Videre er det vigtigt at pointere, at anklagede aldrig har haft lignende sager kørende. Som bilag A har indklagede tilsyneladende fremlagt en udateret udskrift fra DK Hostmasters WHOIS-database vedrørende domænenavnet kompat.dk. Det fremgår af udskriften blandt andet, at domænenavnet kompat.dk er registreret den 27. december 2004, og at klageren er anført som registrant af domænenavnet i databasen. Bilag B er en udateret udskrift fra DK Hostmasters WHOIS-database vedrørende domænenavnet kompatibel.dk, som klageren er registrant af. Bilag C er et udateret skærmprint fra indklagedes hjemmeside Bilag D er en udskrift fra hjemmesiden omhandlende typosquatting. Ved opslag den 9. oktober 2016 i CVR har sekretariatet konstateret, at indklagede er et iværksætterselskab, der er registreret under navnet KP INVEST IVS med startdato den 18. august Selskabet har ifølge CVR til formål at drive virksomhed med salg af IT-produkter og tilbehør samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed, og er registreret under branchekode Detailhandel med computere, ydre enheder og software. I replikken har klageren blandt andet anført følgende: Vi holder stadig fast i vores argumenter og har følgende kommentar til modparts argumenter: Punkt 1. Modparten mener, at de selv gør brug af et generisk begreb, og det er netop vores argument, at det netop er det, de IKKE gør, og på den misbruger vores brand. Kombatibel, som modpartens domæne er, betyder ikke noget og er ikke et generisk ord og udnyttelse af vores brand igennem mere end 10 år. Som det kan ses på Gyldendals ordbog Den Store Danske, eksisterer ordet ikke (bilag 1). Som det også kan ses på Google, at man ved søgning på kombatibel får foreslået Mente du kompatibel (bilag 2). I CVR registreret fremgår det også, at sådan et firmanavn ikke eksisterer (bilag 3). 5

6 Og foretager man en søgning på kompatibel, der er vores firmanavn, fremgår det tydeligt på CVR registreret, at det er os, der hedder Kompatibel (bilag 4). Vores virksomhed hedder Kompatibel Ink. og har CVR NR Vi har i mere end 10 år ejet domænerne kompatibel.dk og kompat.dk. Ift. viderestilling af kompatibel til kompat.dk er det meget normal procedure for alverdens virksomheder, der gør brug af kortere domænenavne for bedre at kunne markedsføre et domænenavn. Folketinget.dk viderestiller også til ft.dk og vi kunne komme med et hav af eksempler her. Vi hedder Kompatibel, som Folketinget hedder Folketinget. Vi viderestiller til kompat.dk, som Folketinget viderestiller til ft.dk. Så det er ikke noget legitim grund til, at modpart skal udnytte et ikke-generisk selvopfundet ord. Punkt 2. Der hvor konkurrencen er højst, og hvor vi føler os truet, samt mener, at modpart har været årsag til, at vi taber kunder, er via online medier og søgetjenester, hvor logoet ikke er med til at differentiere Kompatibel og Kombatibel. At der er tale om forskellige logoer spiller ingen rolle. Og atter er der tale om, at modpart netop bruger ikke selvopfundet ord, der ingen betydning har, samt til forveksling med vores blot er ændret fra et p til et b. Iht. sidste dele af punkt 2 at domænet kompatibel.dk ikke eksisterer som andet end redirect, har vi argumenterer for dette under punkt 1. Dette gøres som nævnt af adskillige danske som udenlandske virksomheder og er en yderst almindelig proces ifm. forkortelser af virksomhedsnavne i domæner. Punkt 3. Der må være sket en fejl i modparts søgning, da de mener, at kompatibel.dk er registreret i Bemærk venligst registreringsdatoer af vores domænenavne er 2004 og Og det siger absolut intet om, at vi ikke havde i sinde at drive forretning på vores firmanavn Kompatibel eller vores domæne. Her henvises igen til eksemplet med folketinget.dk og ft.dk. Iht. sidste del af punkt tre henvises der til, at vi fremhæver vores domænenavn. Den annonce er designet efter kunstens regler. Vores logo KOMPATIBEL øverst i annoncen og henvisning til vores hjemmeside KOMPAT.DK nederst i annoncen. Det giver overhovedet ikke nogen mening, at modpart bruger dette som eksempel. Punkt 4. Det er netop som modpart argumentere, at vi mener, at modpart lukrerer på vores brand, der er KOMPATIBEL. Når man ringer til os, tages man imod med Du har ringet til KOMPATIBEL. Vores offentligt registrerede navn er KOMPATIBEL. Vores logo er KOMPATIBEL. Og når man så opfinder et ord og kalder det noget volapyk med et bogstav til forskel og SAMTIDIG er et 100% konkurrerende firma, er det i allerhøjeste grad lukrering på vores brand. Især vil vi gerne understrege, at vi har eksisteret i over 10 år, og modpart, der ikke engang har et firmanavn, der hedder Kombatibel, kun har eksisteret i et år. Modpart henviser også til fx Letz Sushi. Hvis der i over 10 år havde eksisteret en virksomhed ved navnet Lets Sushi, så var det nok heller ikke gået med, at Letz sushi ændrer et bogstav, opfinder et ord Letz der ikke findes på engelsk, starte et konkurrerende firma og dernæst 6

7 forvente, at de kunne drive forretning på den måde ved at udnytte et andet brand. Omvendt ville det heller ikke være muligt for nogen at starte et konkurrerende firma nu, med grammatisk korrekt betegnelse, og kalde det Let s Sushi. Som bilag 4 har klageren fremlagt et skærmprint fra Gyldendals ordbog Den Store Danske. Det fremgår af udskriften, at ordet kombatibel ikke findes. Bilag 5 er et skærmprint fra opslag i Google ( på ordet kombatibel, hvor følgende tekst fremgår: Mente du: kompatibel. Bilag 6 er et udateret skærmprint fra CVR vedrørende opslag på ordet kombatibel, hvoraf fremgår [d]in søgning gav desværre intet resultat. Bilag 7 er et udateret skærmprint fra CVR vedrørende opslag på ordet kompatibel, hvoraf fremgår en henvisning til klagerens virksomhed. Bilag 8 er en udskrift med et logo indeholdende følgende tekst: KOMPATIBELINK DANMARKS BILLIGSTE BLÆKPATRONER. I duplikken har indklagede blandt andet anført følgende: Vi bibeholder stadigvæk vores argumentation overfor modparten. Og har følgende kommentarer til fremsendte: Punkt 1. I tilsendte svar fra kompat.dk, fremsætter han at vi skriver at vi gør brug af et generisk begreb på kompatibel.dk hvilket vi ikke gør eller har gjort i vores første fremsendte svar, hvilket derved naturligvis ikke er sandt. Kombatibel.dk er et brand, og tiltænkt således at det ikke kan bruges som et generisk begreb. Vi fremsætter den argumentation at kompat.dk via brugen af generisk udtryk som kompatibel er, forsøger at tvinge sig retten til vores domæne via deres redirect fra kompatibel.dk til kompat.dk. Det vil sige brugen af kompatibel.dk yderligere ikke eksistere som et domæne med et faktuelt indhold, men blot som et redirect. Hvilken igen understøttes af de bruger kompatibel som delbegreb i deres firmanavn der hedder kompatibel ink. Punkt 2. Klageren påberåber at have opnået en kendetegnsret til betegnelsen kompatibel hvilket vi ikke mener er korrekt. Her henviser vi til afgørelsen J.nr , som også er vedlagt som bilag. Den underbygger ovenstående udsagn hvilket også ses af sagsakterne i sagen Da vi mener pr. definition at begrebet er generisk, hvilket understøttes af ordbogen se Bilag B & C Samtidig ses ordet kompatibel brugt generelt i flere forskellige sammenhæng da det er generisk se Bilag D, E. 7

8 2.3. Følgende webshops som sælger blæk og tonere altså samme branche bruger ordet flere 100 gange på deres sider se listen herunder Søgninger på google viser hvordan ordet bruges af konkurrenter. F & G. Som bilag E har indklagede fremlagt en kopi af klagenævnets afgørelse af 16. juli 2014 vedrørende domænenavnet dis-play.dk (nævnets j.nr ). Bilag F er tilsyneladende et skærmprint fra indklagedes opslag i en ikke nærmere angivet ordbog vedrørende ordet kompatibel. Bilag G er et skærmprint fra Den Danske Ordbog ( vedrørende ordet kompatibel. Følgende fremgår under Betydninger : som kan virke sammen med noget andet især om computerudstyr og computerprogrammer. Bilag H-S er tilsyneladende skærmprint fra en række forskellige hjemmesider, der skal vise hvordan ordet kompatibel bliver brugt på internettet ved markedsføring af blandt andet blækpatroner. I processkrift 1 har klageren blandt andet anført følgende: Punkt 1. Der er en klar misforståelse fra modpart ift. vores argumentation. Vi skriver ikke, at modpart gør brug af et generisk begreb. Vi skriver netop, at der er tale om et selvopfundet ord, der ikke findes i ordbogen og med et bogstav til forskel, er ens med vores, der skader vores forretning og vores kunder forveksler modparten med os. Modpart, der som firmanavn intet har med hverken begrebet kompatibel eller det selvopfundne ord kombatibel, men kun har det som et domæne. Og det er netop her, problemet opstår, og hvorfor vi mener, at der er tale om udnyttelse af vores firmanavn/brand. Vi forsøger skam heller ikke at forhindre en eventuel konkurrent i at bruge et generisk søgeord i deres kommunikation, men vi er imod at et selvopfundet ord kombatibel bruges som brand, der forveksles med vores firmanavn. Desuden findes der et hav af eksempler på virksomheder, der har generiske søgeord som firmanavne, herunder Jysk. Hvis et konkurrerende firma til Jysk lancerede et domænenavn med et selvopfundet ord, der hed Jyzk.dk og solgte sengetøj og madrasser, var den nok heller ikke gået. Punkt Henvisning til afgørelse J.nr : Display.dk vs. Dis-play.dk. - Her er der tale om noget helt andet og ingen relevans for vores klage, så det er irrelevant eksempel: 1. To forskellige virksomheder i hver deres branche og derfor ingen konkurrence. 2. Der er tale om et selvopfundet ord. 8

9 2.2, 2.3 og Helt korrekt at de bruger et generisk ord på deres hjemmeside, men de bruger det ikke som deres domænenavn eller opfinder ikke selv et nyt ord. - Tidligere besvaret i flere sammenhænge. Vores klage går på, at der er tale om et selvopfundet ord, der ikke findes i ordbogen og med et bogstav til forskel, er ens med vores, der skader vores forretning og vores forveksler modparten med os. I processkrift A har indklagede blandt andet anført følgende: Punkt 1. Modparten driver siden kompat.dk og ikke kompatibel.dk som er et redirect, hvilket vi også har fremhævet i tidligere skrivelser. Vi udnytter ikke deres brand, men har skabt vores eget brand nemlig kombatibel.dk. Hvilket på ingen måde i vores optik krænker modpartens hoveddomæne kompat.dk hvorved en forveksling på ikke et bogstav, men faktisk hele 5 bogstaver er tilfældet. Så vidt vi er bekendt findes der ikke en lovgivning der lovgiver om at selvopfundne ord ikke må bruges som domænenavne til forretninger. Eksemplet med Jysk.dk kan på ingen måde bruges i dette henseende. Da domænet Jysk jo er det omtalte hoveddomæne igen skal jeg for god ordens skyld fastslå at kompat.dk ikke driver forretning fra domænet kompatibel.dk, men blot bruger det til redirecte sine kunder til kompat.dk. Som en ekstra tilføjelse skal jeg indskyde at vi har drevet kombatibel.dk siden Maj 2015, og vi har i dette tidsrum ikke haft en eneste kunde der har forvekslet os med kompat.dk, ud af over kunder. Punkt 2. Her fastholder vi vores argumentation som ses i skrivelsen af 19. juli. Ved opslag den 9. oktober 2016 i DK Hostmasters WHOIS-database har sekretariatet konstateret, at indklagede er registrant af domænenavnet kombatibel.dk. Endvidere har sekretariatet konstateret, at indklagede under samme bruger-id (KII51-DK) er anført som registrant af 55 yderligere domænenavne. Disse domænenavne er følgende: 3dfigure.dk antivirusproff.dk batteriproff.dk beerpongseries.dk billigpatroner.dk brother-printer.dk brothertoner.dk buyink.dk byhome.dk champagneland.dk dymoetiketter.dk dymolabel.dk ecoflys.dk emballageproff.dk engroink.dk fitnessproff.dk inkpack.dk justprice.dk kabelpro.dk kabelxperten.dk kodakshop.dk komputersalg.dk kpinvest.dk kpkontrol.dk kpsign.dk led-lysstofror.dk ledking.dk ledlysstofrør.dk ledmarine.dk ledprof.dk 9

10 ledproff.dk ledstrips.dk legecentret.dk papircentralen.dk pejseshop.dk pilslegeverden.dk powerink.dk priceshare.dk printerdeal.dk printerxperten.dk printeretiketter.dk printink.dk samsunglader.dk segmini.dk seniorlivshop.dk sexjoy.dk shopedb.dk shopink.dk shopkabel.dk shopled.dk stovsugposen.dk tz-tape.dk tztape.dk varefinder.dk webbutikkerne.dk Sekretariatet har ved opslag den 9. oktober 2016 på de 10 første domænenavne indsat oven for konstateret, at der i seks tilfælde fremkom aktive hjemmesider. De fem af hjemmesiderne ( batteriproff.dk, billigpatroner.dk, brothertoner.dk, buyink.dk og champagneland.dk ) vedrørte alle salg af blækpatroner og/eller toner, mens en enkelt af hjemmesiderne ( byhome.dk ) vedrørte salg af udstyr til køkken, badeværelse mv. Ved opslag den 9. oktober 2016 på kompatibel.dk i Internet Archive Wayback Machine ( har sekretariatet konstateret, at hjemmesiden er lagret i alt syv gange i perioden fra den 5. juni 2013 til den 6. marts 2016, idet domænenavnet viderestiller til hjemmesiden Hjemmesiden ses i hvert fald frem til den 1. august 2015 at være blevet drevet af Kompatibel ApS, hvor sekretariatet har taget følgende kopi: Ved sekretariatets søgning i Google ( den 9. oktober 2016 på kompatibel blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca , når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de første 50 søgeresultater vedrørte et enkelt søgeresultat klageren, mens ingen af 10

11 søgeresultaterne vedrørte indklagede. De øvrige søgeresultater knyttede sig navnlig til blækpatroner, tonere, windows, computere, mobiltelefoner og bluetooth. Parternes anbringender kan sammenfattes således: Klageren har gjort gældende, at klageren driver sin virksomhed under navnet kompatibel ink og beskæftiger sig med salg af kompatible blækpatroner/printerpatroner, at klageren er registrant af domænenavnet kompatibel.dk, som viderestiller til klagerens hoveddomæne kompat.dk, at de af klageren registrerede domænenavne kompatibel.dk og kompat.dk har eksisteret siden henholdsvis 2004 og 2005, at klageren overtog virksomheden Kompatibel ApS som har eksisteret siden 2005 i 2015, herunder også rettigheder til navne og domænenavne, at klageren gennem årene har været en af Danmarks førende inden for salg af blækpatroner/ printerpatroner med markedsføring både online og offline, at klageren således alene i online-kampagner på Google AdWords har brugt over 4 mio. kr. på markedsføring af sin virksomhed, at klageren herudover har brugt flere mio. kr. på offline markedsføring og online annoncering i form af søgemaskineoptimering, bannerannoncering mv., at klageren i 2015 blev opmærksom på, at indklagede registrerer og begynder at gøre brug af domænenavnet kombatibel.dk i forbindelse med salg af blækpatroner, at klageren herudover ikke har noget kendskab til eller viden om indklagede, at betegnelsen kombatibel ingen betydning har, hvorfor der ikke kan være tale om en generisk betegnelse, hvilket klagerens opslag i ordbøger understøtter, at betegnelsen kombatibel til forveksling minder om ordet kompatibel, som indgår i både klagerens navn og domænenavn, at indklagede er en direkte konkurrent til klageren, og at indklagede ved sin adfærd har været årsag til, at klageren taber kunder, at betegnelsen kompatibel ikke på nogen måde har en relation til indklagedes navn i modsætning til, hvad der er tilfældet med klageren, at indklagede derfor utvivlsomt forsøger at udnytte klagerens navn eller brand gennem internetbrugernes fejltastning (typosquatting), at det i den forbindelse er irrelevant, at indklagede anvender et logo på hjemmesiden kombatibel.dk, der adskiller sig fra klagerens logo, at det forhold, at klageren viderestiller til domænenavnet kompat.dk ikke er nogen legitim grund til, at indklagede skal kunne udnytte klagerens navn eller brand, at indklagede ved sin adfærd overtræder domænelovens 25, stk. 1, om god domænenavnsskik, og markedsføringslovens 18, og at klageren på den baggrund bør have overdraget domænenavnet kombatibel.dk. Indklagede har gjort gældende, at klageren har valgt at markedsføre sig under det generiske begreb kompatibel, hvilket svarer til at benytte begreber som billig, blæk, legetøj osv., at sådanne generiske begreber efter indklagedes vurdering ikke kan opnå beskyttelse efter domæneloven, hvilket understøttes af en lang række tidligere klagenævnsafgørelser, 11

12 at klageren under domænenavnet kompatibel.dk viderestiller til hjemmesiden hvorfor dette må antages at være det markedsførte domænenavn, at klageren således anvender domænenavnet kompat.dk som led i sin markedsføring, jf. således det af klageren fremlagte bilag 3, at indklagede kan konstatere, at det aldrig har været klagerens mening at drive virksomhed fra domænenavnet kompatibel.dk, da domænenavnet først er registreret den 13. oktober 2015, dvs. næsten et år efter at domænenavnet kompat.dk er taget i brug, indklagedes domænenavn kombatibel.dk har et helt andet logo og udtryk end klagerens, hvorfor der ikke kan være tale om misbrug af klagerens forretningskendetegn, at indklagede siden opstarten af hjemmesiden under domænenavnet kombatibel.dk ikke har oplevet, at kunder forvekslede indklagede med klageren, at der ligger en helt klar brandmæssig strategi bag indklagedes brug af domænenavnet kombatibel. dk, da det generiske begreb gives en friskhed og et mere mundret udtryk, at indklagede ikke er bekendt med, at det efter lovgivningen ikke skulle være tilladt at anvende et selvopfundet ord som domænenavn, at indklagedes brandstrategi er i overensstemmelse med en tradition, som allerede ses ved andre virksomheder, herunder Letz Sushi og INKclub, at indklagede aldrig tidligere har haft lignende sager kørende ved klagenævnet, at klageren ikke har opnået nogen kendetegnsret til betegnelsen kompatibel, idet der henvises til tidligere praksis ved klagenævnet, at en lang række webshops, som beskæftiger sig med salg af blækpatroner og toner, ses at anvende betegnelsen kompatibel som led i deres markedsføring, at indklagede ikke på nogen måde misbruger eller udnytter klagerens navn eller brand, og at domænenavnet kombatibel.dk på den baggrund ikke bør overdrages til klageren. Nævnets bemærkninger: Klageren har over for klagenævnet gjort gældende blandt andet, at indklagede har registreret og anvender domænenavnet kombatibel.dk i strid med markedsføringslovens 18, som er sålydende: Erhvervsdrivende må ikke benytte forretningskendetegn og lign., der ikke tilkommer dem, eller benytte egne kendetegn på en måde, der er egnet til at fremkalde forveksling med andres. Klageren er en enkeltmandsvirksomhed, der siden oktober 2015 har drevet virksomhed med salg af blækpatroner via internettet, herunder gennem domænenavnet kompatibel.dk, som klageren efter det oplyste har fået overdraget fra Kompatibel ApS. Kompatibel ApS er ifølge sekretariatets undersøgelser opløst efter konkurs den 23. juni 2016 og havde siden 2005 gjort brug af det omtvistede domænenavn. Klagenævnet finder, at klager i kraft af den brug, som er sket af domænenavnet først af Kompatibel ApS, som klager erhvervede domænenavnet fra, og siden 2016 af klager selv, har opnået en beskyttelse efter markedsføringslovens 18. Da der er tale om et almindeligt ord, som mange vil kunne benytte til at bekrive en egenskab ved et produkt, er den beskyttelse, som tilkommer klager dog meget snæver og omfatter navnlig ikke en brug af ordet kompatibel i dets generiske form f.eks. som en beskrivelse af, at en printerpatron er kompatibel med en bestemt printer. Det bemærkes i den forbindelse, at en sådan brug er meget udbredt, hvilket søgningerne på Google har vist, og klagers kendetegnsret er ikke til hinder for en sådan loyal brug. 12

13 Det fremgår af sagens oplysninger, at indklagede har registreret domænenavnet kombatibel.dk den 28. april 2015 til brug for sin markedsføring af blækpatroner og toner, dvs. i direkte konkurrence med klager. Indklagede har i den forbindelse givet udtryk for, at der ligger en meget klar brandmæssig strategi bag indklagedes brug af det pågældende domænenavn, eftersom hensigten har været at give begrebet kompatibel en friskhed og et mere mundret udtryk. Det omtvistede domænenavn kombatibel.dk har ingen almindelig kendt betydning og er næsten identisk med klagerens domænenavn kompatibel.dk. Klagenævnet finder det i betragtning af domænenavnets anvendelse ubetænkeligt at lægge til grund, at indklagede ved registreringen af domænenavnet har været bevidst herom og om, at internetbrugere, der foretager en indtastningsfejl hvorved der indtastes b i stedet for p i deres søgen efter klagerens hjemmeside, på denne måde vil blive ledt over til indklagedes hjemmeside. Indklagedes registrering og brug af domænenavnet kombatibel.dk har derfor klart været egnet til at skabe forveksling med klageren og forvirring og uklarhed hos internetbrugere, som ved en fejl er kommet ind på indklagedes hjemmeside i forbindelse med deres søgen efter klageren. Da brugen af ordet kombatibel desuden ikke er nødvendigt for at angive en egenskab ved de printerpatroner, som indklagede sælger, da ordet ikke har nogen kendt betydning, og da indklagede må have været klar over de nævnte forhold, fremtræder indklagedes registrering og brug af domænenavnet som illoyal og chikanøs over for klageren. Klagenævnet finder på denne baggrund, at indklagede ved den stedfundne brug har overtrådt de snævre grænser for eneretsbeskyttelse, der tilkommer klager efter markedsføringslovens 18. Nævnet træffer herefter i medfør af domænelovens 28, stk. 4, nr. 1, følgende A F G Ø R E L S E Indklagede, KP INVEST IVS, skal anerkende, at den foreliggende registrering af domænenavnet kombatibel.dk er i strid med gældende dansk ret, og at registreringen af dette domænenavn skal overføres til klageren, kompatibel ink. Overførslen skal gennemføres 4 uger efter nedenstående dato. Klagegebyret tilbagebetales til klageren. Dato: 15. november Jacob Waage (Formand) Knud Wallberg Jens Schovsbo 13

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0069 Klager: MOSS CPH ApS Artvej 1 7100 Vejle Indklagede: rhsarrtte Tefelen Koningsloper 224 5348 KS Oss Kina Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0064 Klager: BEESITE ApS Lystrupvej 227 8520 Lystrup Danmark Indklagede: GN Triova ApS Råsøvej 23 Hjelmsølille 4160 Herlufsmagle Danmark Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0159 Klager: Annette Borup Jensen Højager 106 8530 Hjortshøj Indklagede: RyanWeb c/o Palle Ryan Nielsen Rørholmsgade 7A, 4. th. 1352 København K Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0090 Klager: Scanleasing Danmark A/S Pakhustorvet 4, 1. 6000 Kolding Danmark v/ advokat Martin Holm Land Indklagede: Sergi Avaliani Nutsubidze Street 203 0186 Tbilisi

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0146 Klager: Dantræ Brændesalg / Solbjerghus Træpillecenter v/morten Bo Pedersen Gribskovvej 7 3200 Helsinge Indklagede: Pejsebrænde.dk v/poul Holm Jensen Nyvangsvej

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0111 Klager: Vi Køber Guld v/matthew James Alexander Tapsell c/o Postboks 2641 Øster Allé 1 2100 København Ø v/advokat Claus Hastrup Knudsen Indklagede: Nyfortuna

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1622 Klager: PixelPrint.dk (PixelPartner) Vester Allé 7, 2. 8000 Århus C Indklagede: CJC Invest ApS Kvorupvej 155 9490 Pandrup v/advokat Lars Munch Andersen Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1152 Klager: Kim Egegaard Ordrupvej 90, 4. 2920 Charlottenlund Indklagede: Denis Eg Maribovej 215 4900 Nakskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0156 Klager: ABC Bolte ApS Lejrvej 1 3500 Værløse v/advokat Sven Petersen Indklagede: Kongerslev Fasteners Lillebæltsvej 11 6715 Esbjerg N Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0164 Klager: FynPC salg og service Vestergade 68 5700 Svendborg Indklagede: Thomas Persson Reventlowsvej 53 1. th. 5000 Odense C Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 851 Klager: Lyngby Data Shop Askhøjvej 4 8570 Trustrup Indklagede: BWISE.DK Storegade 15 8500 Grenaa Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at slette registreringen af domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0035 Klager: Live-IT v/ Michael Conradsen Østerbæksvej 8, 2. th. 5230 Odense M Indklagede: WINNER HOLDING A/S Flæsketorvet 26 1711 København V Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0117 Klager: Aarhus speedbåd skole Marselisborg Havnevej 54 8000 Aarhus C. Indklagede: Dave Bennet Kildegaarden 5, st.th. 8000 Aarhus C. Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0118 Klager: SB Group IVS Birkevej 39 6100 Haderslev Indklagede: SB Møbler Møllevænget 6 3730 Nexø og Henrik Munch Jensen Møllevænget 6 3730 Nexø Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0004 Klager: Københavns Dødsbo ApS Sankt Nikolaj Vej 13, st. 1953 Frederiksberg C. v/advokat Angantyr Laurberg Nielsen Indklagede: 1. Totalrydning ApS Damhusvænget

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0183 Klager: Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup v/ advokat Lone Prehn Indklagede: DI S.A 12 Route De Longwy 8080 Bertrange Luxembourg Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0031 Klager: Taj Mondozay Danmarksgade 16 7000 Fredericia Indklagede: Raza Shah Frederikssundsvej 303, 1. tv. 2700 Brønshøj Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0113 Klager: Behandl os ordentligt Vestre alle 20 7800 Skive Indklagede: John Nielsen Mølagervej 6 8382 Hinnerup Parternes påstande: Klagerens påstand Domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0030 Klager: Steen & Strøm Centerservice A/S Arne Jacobsens Alle 20 2300 København S Indklagede: Gavekortet.dk A/S (KP Jung) Vesterbrogade 44, 1. 1620 København

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0186 Klager: Rene Ruder v/bjarke Fuglsang Ketting Parkvej 14 8462 Harlev J v/advokat Torben Høholt Jensen Indklagede: Aars/Solbakken Vinduespolering Solbakken 85

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1096 Klager: Danske Bank A/S v/advokat Peter Gustav Olson Indklagede: van phong dai dien ubgm No 20A Lane 1/54 Au Co Stret 0000 Hanoi Viet Nam Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0163 Klager: USB UDSTYR & HDMIKABEL v/arsalan Afzai Kisumparken 66, 2. tv. 2660 Brøndby Strand Indklagede: NOMITION LTD 75 Bell Gardens Haddenham Ely CB6 3TX Cambridgeshire

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0052 Klager: Michael Brix P. Kjærgårdsvej 8 Thise 9700 Brønderslev Indklagede: Jhninvest Kastrupparken 31 4760 Vordingborg Parternes påstande: Klagerens påstande

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 526-528 Klager: Parabol Shoppen v/rené Boll Jensen Kærvej 4 4000 Roskilde Indklagede: Video & Data-gruppen I/S Nørregade 21 4100 Ringsted Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1031-1033 Klager: Ishøj Golf Center Holding ApS Ishøj Søndergade 19 2635 Ishøj Indklagede: Per Rieland Petersen Klintemarks Alle 3 2670 Greve Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0023 Klager: Jysk Vikarservice A/S Sundvej 9 8700 Horsens Indklagede: Jysk Handel & Service ApS (under konkurs) Danmarksgade 11 8900 Randers C Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0131 Klager: EL-TA A/S Nydamsvej 4 8362 Hørning v/ Henrik Andersen Indklagede: Atop Capital GmbH Waltherstrasse 23 80337 Muenchen Tyskland Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0144 og 2017-0145 Klager: Rasmus Serup Pedersen Peter Bangs Vej 177B 2500 Valby Indklagede: MBJ Invest ApS Langhøjvej 1 True 8381 Tilst Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0189 Klager: Dan-Form A/S Lejrvej 5 3500 Værløse v/advokat Niels Bo Jørgensen Indklagede: Matthias Moench Ruda 138 79344 Horni Mesto Tjekkiet Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0053 Klager: Klima-Energi A/S Tybovej 3 6040 Egtved Indklagede: Domain Development c/o BSDM Advocates 89/1 Triq Tigne SLM 3170 Sliema Malta Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 979 Klager: JS Erhvervs Consult ApS Tunøvej 5 7000 Fredericia Indklagede: Ole Jakobsen Agerstien 2 5591 Gelsted Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0138 Klager: StopRotten ApS Hættevej 41 4100 Ringsted Danmark Indklagede: Rasmus Sørensen Romancevej 16 2730 Herlev Danmark Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0123 og 2017-0124 Klager: N.S. Høm Fritidshuse A/S Skovbrynet 17 9900 Frederikshavn Indklagede: Alexander Norquist Præstholm Graae Fossgårdsvej 14 2720 Vanløse Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 962 Klager: The Milk ApS Nyhavn 6, 3. th. 1051 København K v/cand.jur. Lone Prehn Indklagede: In2media Sankt Peders Stræde 30 C, 2 1453 København K Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0143 Klager: LeasingExperten ApS Formervangen 12 3600 Glostrup v/ advokat Rune B. B. Pedersen Indklagede: AMPUERO HOLDING ApS Resedavej 29, 2. tv. 8600 Silkeborg

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0139 Klager: Preben Bang Henriksen Horsevænget 3 9000 Aalborg Danmark Indklagede: Guo Liyan Zi ni zhen xi liang cun nan an 14hao Fujian 363100 LONG HAI SHI Kina

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 343 og 344 Klager: VVS Grossisten Børkop ApS Industrivej 61 7080 Børkop Indklagede: Profil Web Design ApS Søvej 5 3100 Hornbæk Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0146 Klager: Betterlife.dk ApS Magisterparken 6, 1. th 9000 Aalborg Danmark Indklagede: René Bakdal Tornager 9 7300 Jelling Danmark Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0204 Klager: Akvarieudlejningen v/frank Sørensen Peter Bangs Vej 18 2000 Frederiksberg Indklagede: Sarto Akvarie Service v/claes W. Larsson Vadgårdsvej 234 2860

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0017 Klager: Dan Duus Thøisen Øster Løgumvej 92 6230 Rødekro Indklagede: Thomas Thøisen Stavensbølgade 35 6440 Augustenborg Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0118 Klager: 2webdesign / Erik Rene Madsen Fuglebakkevej 18, 3000 Helsingør Indklagede: 2tal Business Solution ApS Naverland 2 2600 Glostrup Danmark Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0109 Klager: Sri Lanka Rejser v/kurt Juel Andersen Bøgevej 5, Strøby Egede 4600 Køge Indklagede: Svane Rejser Laurentsvej 14 2880 Bagsværd Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0183

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0183 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0183 Klager: Annette Klausen Sydtoften 34 8260 Viby J Indklagede: Jesper Riff Poulsen Kvistskovvej 5 4632 Bjæverskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0037 Klager: Jan Dybdahl Mikkelsen Langdalsparken 10 8600 Silkeborg Indklagede: Christian Wissing Kruse Granen 12 9260 Gistrup Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 706 Klager: Christian Jensby Stavnsbjerg Alle 85 2730 Herlev Indklagede: VIdeoPRO/Kim Erik Roslev Maglebjergvej 14 3200 Helsinge Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0208 Klager: NH Handling A/S Lundvej 48 8800 Viborg Danmark Indklagede: KEMP & LAURITZEN A/S Roskildevej 12 2620 Albertslund Danmark Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1134 Klager: Secure Vision International ApS Park Allé 350C 2605 Brøndby Indklagede: Safe Vision Kongevejen 77 2840 Holte Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0097 Klager: Holstebro Auktioner v/hans Jørgen Eriksen Stationsvej 76 7500 Holstebro Indklagede: Onyx Co 964 Teel Run Rd. 18038 Danielsville USA Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1358

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1358 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1358 Klager: Massageskolen i Århus v/ole Gottliebsen Herredsvej 75 8210 Århus V Indklagede: Dan Bak Weibel Smedebakken 9, Mygind 8544 Mørke/ Dansk Fysiurgisk Massageskole

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0078 Klager: Fredericia Golf Club Stenhøjvej 57 7000 Fredericia Indklagede: Ruben Jensen Hvidkjærsvej 11 7000 Fredericia Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2014-0083 Klager: René Maxwell Brettevillesgade 16A 9000 Aalborg Indklagede: Max Christensen 1 Trunk Road GU14 9SW Farnborough Storbritannien Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1054 Klager: Regnskabsservice v/hans Torben Andersen Damvejen 8 3400 Hillerød Indklagede: Regnskabsservice Rosenkæret 13 3310 Ølsted Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1510

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1510 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1510 Klager: Havecentret Hobbyland ApS Navervej 9 4000 Roskilde v/advokat Finn Andersen Indklagede: Walbum.it v/michael Walbum Knarreborgvej 1A, st. th. 2770 Kastrup

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0121 Klager: A/S Bryggeriet Vestfyen Fåborgvej 4 5610 Assens Indklagede: Rune Asboe Thorsvej 35, st. tv. 8230 Åbyhøj Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0097 Klager: DEMSTRUP CYKEL OUTLET ApS Kjellerupvej 33 8620 Kjellerup Indklagede: Cykelshoppen.dk Falkevej 19 4600 Køge Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0088 Klager: Horne Vognmandsforretning ApS Møllebakken 1 5600 Faaborg Indklagede: Domain Development c/o BSDM Advocates 89/1 Triq Tigne SLM 3170 Sliema Malta Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0074 Klager: PowerMax A/S Industrivej 50 6740 Bramming Indklagede: Torben Kügler Sørensen Åstrup Strandvej 7 8250 Egå Parternes påstande: Klagerens påstand Domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0099 og 2017-0100 Klager: Søgaards Begravelsesforretning v/ Johannes Erik Søgaard Herredsvejen 33 Lejrskov 6640 Lunderskov Danmark Indklagede: Søgaards Bedemandsforretning

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0203 Klager: ATP Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongensvænge 8 3400 Hillerød v/ advokatfuldmægtig Katja Vejhe Djurhuus Indklagede: International Domain Names Shearwater

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 Klager: Nicholas Albertus Forum Kirkevej 24 6715 Esbjerg N v/advokat Arne Paabøl Andersen Indklagede: Klaus Hessellund Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1508 Klager: Koch Hair Cut Skindergade 37 1159 København K v/advokat Angantyr Laurberg Nielsen Indklagede: shampooshop.dk Søndergade 5 5000 Odense v/advokat Jørgen Dreyer Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0085 Klager: 3C Retail A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C v/ ebrand Services ApS Indklagede: Mikael Kjeldberg Madsen Lauritz Sørensens V 16, 5 th. 2000 Frederiksberg

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1700

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1700 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1700 Klager: Sabroe Marketing v/henrik Sabroe Christian X s Allé 86 2800 Kgs. Lyngby Indklagede: Frank Jensen Vesterbrogade 208, BBC23 1800 Frederiksberg C Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0140 Klager: SCT Transport A/S Stæremosen 21-23 3250 Gilleleje v/ Christian Lading Lyshøj Hansen Indklagede: SCT Nordic A/S Strandgade 73 1401 København K Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0222 Klager: Telenor A/S Frederikskaj 8 1780 København V Indklagede: Lars Andersen c/o Uglemose vej 11 4671 Strøby Parternes påstande: Klagerens påstand Principalt:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0084 Klager: Freezone v/bjørn Vidø Rosenborggade 15-17, 4. 1130 København K. Indklagede: Shen WenXian Lichengqu,kuokouxiaoqu 13hao 302 65 351100 Putian Kina Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1095 Klager: E-novative ApS Guldsmedegade 23, 1. th. 8000 Århus C v/mette M. Andersen, Patrade A/S Indklagede: Hit Media ApS H.C. Andersensvej, 14, 2. tv. 9000 Aalborg v/advokat Jakob Kirkegaard

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 749 Klager: Hewlett-Packard Development Company, L.P. a Texas Limited Partnership 20555 State Highway 249 Houston Texas 77070 USA v/budde, Schou & Ostenfeld A/S Indklagede: nnn 3522 Lard Prao Road

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0037 Klager: Dansk Brænde Salg v/ Anne Louise Bruus-Jensen Marsvej 10 9200 Ålborg SV v/ advokatfuldmægtig Wesley Valdez Indklagede: Nordstrøm Handel A/S Gammel Køgevej

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0188 og 2013-0189 Klager: Tooltrade.dk ApS Thujavej 13 Dyrup 5250 Odense SV v/ajour Advokater Vindegade 74, 3. sal Postboks 1227 5000 Odense C Indklagede: Carl Hassing

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1168, 1169 og 1244 Klager: De Gule Sider A/S Rødovrevej 241 2610 Rødovre v/cand.merc.jur. Niels Lund-Johansen Indklagede: van phong dai dien ubgm No 20A Lane 1/54 Au Co Stret 0000 Hanoi Vietnam

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0094 Klager: Kristoffer Gundorph Højbrogade 1, st. 4800 Nykøbing F. Indklagede: Henrik Wessel A/S Englandsvej 397 2770 Kastrup Parternes påstande: Klagerens påstande

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: (Tidl. j.nr. 1893)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: (Tidl. j.nr. 1893) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0147 (Tidl. j.nr. 1893) Klager: Rigspolitiet Polititorvet 14 1780 København V Indklagede: Kristian Lind Damhustorvet 3, 1. tv 2610 Rødovre Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1454

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1454 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1454 Klager: Funix BV Princenhof Park 7 3972 NG Driebergen, UT Holland v/advokat Hanne Weywardt Indklagede: Henrik Dige Jørgensen Beatesmindevej 20, 1. tv. 9210 Aalborg

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0010 Klager: Gulbaek I/S Brandtlund Mark 5 7080 Børkop Indklagede: Online Traffic Media ApS Nørre Voldgade 68, 3. 1358 København K Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0115 Klager: Tolkegruppen Oversættergruppen P/S Amaliegade 14A, 2. sal 1256 København K. Indklagede: Richard Puente 2725 White Oak Drive 64106 Kansas City USA Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1091 Klager: MinReklame ApS Dronning Olgas Vej 39B 2000 Frederiksberg Indklagede: Spar30.dk Hedevej 21 8240 Risskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1682

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1682 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1682 Klager: Sygeforsikringen danmark GS Palægade 5 1261 København K v/advokat Jakob Plesner Mathiasen Indklagede: EDOCO Ltd. Carpenter Court, 1 Maple Road Bramhall,

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 784 og 785 Klager: TDC Forlag A/S Rødovrevej 241 2610 Rødovre v/advokat Morten Bull Nielsen Indklagede: n 33 Harbour Bay Shopping Plaza 000000 Nassau Bahamas Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1094 Klager: Ida Løfbergs Fond v/advokat Peter-Ulrik Plesner Indklagede: Det Ny Familie Teater v/maria Garde Vordingborggade 3, 1.tv. 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: (Tidl. j.nr. 1850)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: (Tidl. j.nr. 1850) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0102 (Tidl. j.nr. 1850) Klager: Bagsværd Roklub v/formand Mikael Espersen Skovalleen 38B 2880 Bagsværd Indklagede: Mira Internet A/S Nybrovej 19 7500 Holstebro Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0068 Klager: multi-channel v/birger T. Nielsen Kratvej 18 3660 Stenløse v/advokat Stefan Borup-Nielsen Indklagede: Antenne & Satellit Gruppen Bregnerødvej 148 C 3460 Birkerød Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0139 Klager: Kvik Trafik v//claus Verner Nielsen Godthåbsvej 4 8600 Silkeborg v/advokat Torben Krath Indklagede: Kvik Trafikskole v/masood Ahmad Blegdamsvej 42 2200

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1656

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1656 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1656 Klager: Yellow Advertising A/S Vognmagergade 7 1120 København K v/advokat Per Sølling Indklagede: Die Arensbach Vestre Kongevej 23 8260 Viby J v/advokat Lars Karnøe

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0047 Klager: DWYER INSTRUMENTS, INC 102 Indiana Highway 212 Michigan City Indiana 43360-1965 USA Indklagede: Thomas Colditz Frøgårdsvej 32, st. th. 4690 Haslev DK

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0093 Klager: Nordisk Film Biografer A/S Mosedalvej 14 2500 Valby Indklagede: Ann Smith Am Hoefel 1 40885 Ratingen Tyskland Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0104 Klager: Hyundai Bil Import A/S Korsvej 1 6000 Kolding v/advokat Lisbeth Elmgaard Indklagede: Jinyi Yuan Qingshan Road no. 169-33 room 301 200336 Shanghai City

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 398 Klager: Lars Gadkjær Karenvænget 28, Næsby 5270 Odense N Indklagede: Ringsted Energi, domæne afd. Holbækvej 223 4100 Ringsted Att.: Ib Holm Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1539 Klager: Storkereden Lundtoftevej 233A 2800 Lyngby Indklagede: Storkereden Catering Bomosevej 39 2970 Hørsholm Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0125 og 2012-0126 Klager: Auto-Læder.dk ApS Nygade 37 7430 Ikast v/advokat Søren Wolder Knudsen Indklagede: Bilhouse Læderinteriør Hammerum Hovedgade 134D 7400 Herning

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0103 Klager: Hyundai Bil Import A/S Korsvej 1 6000 Kolding v/advokat Lisbeth Elmgaard Indklagede: Mogens Maul Kjærsgaard Vestertorp 33A Gjellerup 7400 Herning Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0038 Klager: Dragsbæk K/S Vingårdsvej 16-20 9000 Aalborg Danmark v/ advokat Peter Gustav Olson Indklagede: RADIO LOFT ApS Hovedgaden 57 8220 Brabrand Danmark v/

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0139 Klager: ISLANDSREJSER DANMARK ApS Haslegårdsvej 8 8210 Aarhus V Indklagede: INTERAKTIV.DK ApS Broagergade 1, 2. th. 1672 København V Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0264 Klager: Seagate International ApS Østerbrogade 93 2100 København Ø Indklagede: MCB A/S Enghaven 15 7500 Holstebro Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1297 Klager: Jobindex A/S Holger Danskes Vej 91, 2. tv. 2000 Frederiksberg Indklagede: Bluecom Danmark A/S Blokken 11 3460 Birkerød Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1075 Klager: Klager 1: 365 Media Scandinavia A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K Klager 2: Nyhedsavisen A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K v/advokat Peter Clemmen Christensen Indklagede:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0015 Klager: SCANINVEST ApS Løkkevej 14 5500 Middelfart og Car To Lease GmbH Scandinavien Park 11 24983 Handewitt Tyskland Indklagede: CTL Cars to lease AB Korgvideregränd

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0170 Klager: Mads Neve Halsvej 149 9310 Vodskov Indklagede: Minol A/S Rådhus Allé 23 3650 Ølstykke Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 954 Klager: Midtbo A/S Havnegade 22A 7100 Vejle Indklagede: Balle Lund Invest ApS Borgvold 12 B 7100 Vejle Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet midtbo.dk

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1543 Klager: VisitAalborg Østerågade 8 9000 Aalborg Indklagede: EDOCO LTD. Carpenter Court, 1 Maple Road Bramhall, Stockport SK7 2DH Cheshire United Kingdom Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere