Ketting kirke. Sønderborg provsti Haderslev Stift

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ketting kirke. Sønderborg provsti Haderslev Stift"

Transkript

1 Ketting kirke Sønderborg provsti Haderslev Stift

2 2 Velkommen i Ketting kirke Vi byder alle besøgende velkommen i Ketting kirke. Kirken er normalt åben på hverdage (mandag til lørdag) fra 8 til 16. Vi beder jer huske på at kirken ikke er et museum, den er levende og den er det naturlige samlingspunkt for det kristne liv i Ketting sogn, Under kirkelige handlinger er kirken kun åben for kirkegængere. Vi beder også om, at man repekterer afspærringerne i kirken, forcerer man disse, vil kirkens tyverialarm blive aktiveret. Vi håber, at I må have nytte af denne lille folder om kirken, har I forslag eller ideer til forbedringer, så modtager vi gerne sådanne (se bagside). Med venlig hilsen Ketting sogn I middelalderen omfattede Ketting sogn: Ketting, Sebbelev, Bro, Asserballestation, Gammelgaard, Kettingskov v/fynshav og hele Augustenborg. Nu omfatter sognet Ketting, Sebbelev, Bro, en lille del af Asserballe station, Gammelgaard, samt Augustenborgs østlige del, der er i alt godt 1300 indbyggere i sognet. Ketting har været beboet i mange år. Der er fundet grave fra vikingetiden i Ketting, blandt fundene er et sølvsmykke, som Landsbylauget for Ketting og omegn bruger som sit Logo. (En kopi af smykket kan købes på museet på Sønderborg Slot) Poul Steffen Dam Formand for Ketting menighedsråd Ved Brovold var der i vikingetiden en handelsplads. På Lykkegård (1 km mod Augustenborg) er der fundet spor af bygninger og et fæstningstårn fra vikingetiden, samt andre spor, der viser, at området har været beboet siden stenalderen. Fæstningstårnet på Lykkegård har mistet sin betydning omkring 1200 netop på det tidspunkt, hvor Ketting kirke blev bygget overtog kirketårnet opgaven som fæstning? Fra Lykkegaard udgravningen Foto:Folmer Raabjerg Ketting har i tiden været hjemsted for biskoppen for Als & Ærø. Als og Ærø havde i hertugtiden en ret uoplyst befolkning. Biskoppen blev indsat af den danske konge - et af formålene har været bedre folkeoplysning Ketting skole er bygget i 1822 og det kan måske bekræfte ovennævnte. Bispegården med den pompøse hovedbygning 200 meter vest for kirken var det sted, hvor biskoppen boede. (Bispegården er i privat eje) Maleriet af biskop Stephan Tetens hænger i kirken ved prædikestolen (biskop ) Foto:Folmer Raabjerg

3 3 De næste 2 sider indeholder kortmateriale, der placerer Ketting på verdenskortet og viser kirkens jordiske gods. Ketting præstegård

4 4

5 5 Ketting kirke: Ketting kirke ligger på en banke midt i landsbyen Ketting. Det er en kunstig høj. Det har været et slæb at bygge den med datidens redskaber. Kirkebygningen Kirken var i den katolske tid indviet til Sct. Laurentius. Tårnet er bygget omkring år 1200, det oprindelige kirkeskib er brudt ned og et nyt er bygget i Tårnet (adgang kun efter aftale) Er 17 meter højt og bygget i romansk stil og er 13 meter bredt, det hører til blandt de bedst bevarede i landet, det kan dateres til den første del af det 1200 århundrede. Tårnet var det sted, hvor beboerne søgte hen, når der var ufred Venderne har hærget på Als og mange alsingere er endt som slaver hos disse. Studerer man tårnet, kan man se at der er foretaget mange forandringer gennem tiden, nogle forårsaget af ombygning af kirkeskibet i En af de mere kurriøse er troldkammeret en dør i tårnet på 1. stokværk, der ikke fører nogen steder hen, rummet kaldes også benkammeret Indgangsdøren Døren er fra erne, det er en solid dør med en stor gotisk skydelås af træ. Våbenhuset i tårnrummet I våbenhuset kan man mod vest se en lukket stol fra 1773, den er blevet anvendt af kirke-gangskonerne. D.v.s. kvinder, der havde barslet, disse skulle efter fødslen læses ind i kirken af præsten. Præstetavlen Provst Anne Margrethe Hvas, der tiltrådte stillingen i september 2007 (tavlen er pt. ikke ajourført) er præst nummer 18 efter reformationen. Hun er den 5. provst, der er hjemmehørende i Ketting, og den første kvindelige præst i Ketting og også den første kvindelige provst i Sønderborg Provsti. Præstetavlen er en gave.

6 6 Klokkerne (adgang kun efter aftale) Kirken har i dag 2 kirkeklokker. Den lille er 90 cm i diameter og den er fra midten af 1300 tallet, den er ubeskreven. Den har ringet fra kirkens tårn i omkring 700 år. Den store er 126 cm i diameter med inskriptionen Guds ord bliver i evighed er fra 1554, og skænket af Thomas Sture (Øster-holm Helvedgaard), klokken er støbt af Gerhard van Mervelt. Den store klokke vejer ca. 1 ton, og den hører til blandt de største (hvis det ikke er den største) landsbyklokke i Sønderjylland. Den har ringet fra kirkens tårn i 450 år. Indtil midten af 2003 blev klokkerne betjent oppe i tårnet, efter en snak med nationalmuseet og den kongelige bygningsinspektør fik vi ikke lov til at automatisere ringningen, rebene blev i stedet ført ned i våbenhuset for at overholde arbejdstilsynets krav. Ketting kirke er et af de få steder i landet, hvor man endnu ringer med hånden. Har man lyst til at opleve dette, så foregår det kl 8 og kl 16 fra mandag til lørdag. Kirken har haft 3 klokker, der var en lille klokke, der var placeret i korets tagrytter, denne blev fjernet i 1773 da kirkens kor blev fornyet.. Tårnuret (adgang kun efter aftale) Uret har skiver mod syd og mod vest, værket er udført at L. Petersen, Sønderborg i Uret er en gave fra H. Erichsen Senior i Ketting. Det forrige urværk er fra 1596 resterne af det er anbragt i tårnets anden stokværk. Der skal en del kraft til at drive urets visere rundt, pendulet vejer adskillige kilo. De meget tunge lodder bevæger sig igennem 2 stokværk, det kræver gode armkræfter; når uret skal trækkes op.

7 7 Kirkerummet ( kirkeskibet ) Kirken har oprindeligt haft et romansk skib, som efterhånden var meget forfaldent. Det fortælles, at et stykke hvælving omkring 1770 faldt ned i hovedet på præstekonen, og så kom der gang i restaureringen. Ja præsterkoner, de havde dengang som nu, stor indflydelse. Skibet blev i 1773 erstattet med det nuværende langhus med fladt træloft, bygmesteren er ukendt, men har formodentlig haft initialerne MC, da disse kan ses indhugget på en sten i sydmuren nær det østligste hjørne. Kirken blev anvendt som krudtmagasin. Skolen fungerede som kirke. På den tid var man meget nervøs for ild og gnister, så det var ikke tilladt at ringe med klokkerne. Ja, den gamle graver, der havde ringet med klokkerne i mange år, ham måtte man begrave uden ledsagende klokker. Efter 1854 blev kirken restaureret, de oprindelige små vinduer blev udskiftet med de nuværende jernvinduer. Kirken blev pudset og kalket i Kirkens indre er blevet renoveret i ; gulvene er fornyet, der er lagt gulv under bænkene, og bænkene er blevet malet. De gamle Ølandssten fra koret er blevet lagt i våbenhus og tårnrum. Sakristiet (kun adgang efter aftale) Er en lille knast på kirkens østende. Det anvendes som præsterum og af kirkebetjeningen. Alteret Alteret antages at være muret op sammen med kirken i 1773, det er beklædt med træ på de tre sider og har en indbygget box med en jernlåge på bagsiden. Ved den indvendige restaurering i 2005 blev alteret forsynet med en egetræsbordplade, der blev vævet et nyt antependium (beklædningen), væveren var Hanne Wedel, Aabenraa Altertavle Er skænket af hertuginde Sophie Amalie i 1743: Den er udført af snedker Hans Christian i Hundslev. I 1788 er den forsynet med det nuværende maleri, som antages at have erstattet maleriet Jacobs drøm (kan ses på sydvæggen). I 1991 blev alteret og det meste af det historiske inventar restaureret, vingerne (sidefløjene), der i mange år havde ligget på kirkens loft, blev igen monteret og Troen og Håbet fik igen deres plads øverst på alteret. Restaureringen blev foretaget af konservator Jens Johansen, Odense. Skrifte / degnestolene på begge sider af alteret blev ændret til den udformning, de havde før 1926

8 8 Figurer Til venstre for alteret er der 5 figurer. Figuren nærmest alteret er Maria fra Himmelkroningen. Derefter følger 4 apostle: Johannes -?? -?? -?? - Maria

9 9 - til højre er der 6 figurer. Nærmest alteret er Kristus fra himmelkroningen De øvrige 5 er apostle: Kongefiguren Thomas -?? -?? -?? -?? = er 9 og ikke 12, som det burde være! Hvor er de sidste 3 blevet af? Under restaureringe n i 1773 forsvandt der 2 disciple, den tredie blev stjålet i 1991.

10 10 Skrifte- og degnestol fra 1854 På hver side af alteret er der et enkelt panelværk, her har der måske i den katolske tid været skriftestole, desuden har degnen i ældre tid haft sin plads her. Degnestolene blev i 1991 ændret til den udformning, de havde før Døbefonden Den nuværende er fra 1773, udført af snedker Peter Hansen. Dåbsfadet er fra omkring 1575 og er et sydtysk arbejde, kirken fik det skænket af hofmester Munk til Gammelgaard i Ældre optegnelser omtaler en granitdøbefond fra tallet, formodentlig er det den, der blev fundet i 1909, den var blevet brugt som vandingstrug i hønsehuset. Nu er den på Foto: Folmer Raabjerg Sønderborg slot. Armblokken (pengeblokken) er fra 1773 Gravstenen ved indgangsdøren. Stenen blev fundet i kirken under restaureringen i 2004, den har dannet låg for en barnegrav. Inskriptionen er: OBIIT ANNO 1684 DOROTHEA LOUISE PETERS NATÆ ANNO Det er en 1 - årig pige, der er begravet her for ca. 320 år siden. Kirkeskibet På en seddel fundet i skibet i 1915 står der: Dette skib er oprindelig bygget af styrmand Christian Thomsen i Ketting, det er omtrent sket imellem 1770 og 1780, istandsat 1818 af Joh. Bruhn, Jürgen Matzen og Ernst Bruhn gaaet i forfald 1852, da kjerken var fyldt med krudt, og i 1855 istandsat med nye Ræer og Takkelads samt opmalet etc. etc. hvortil Sognets Velhavende har givet et bidrag - og kirkeværger...(resten er ulæselig). Det gamle skib var efterhånden i en meget dårlig stand. En af sognets beboere, Jens Markussen, Osbæk tilbød at restaurere skibet. Det var så dårligt, at han byggede en kopi af det gamle skib - enkelte dele fra det gamle skib er genanvendt, skibet blev genindviet ved en festgudstjeneste d. 18 marts Der findes en brochure om kirkeskibets tilblivelse

11 11 Prædikestolen Ungrenæssance er fra 1571, formodentlig skænket af Thomas Sture s enke Berte Ahlefelt, udført af den samme snedker, som har skåret prædikestolen i Notmark kirke (Sturenes begravelseskirke). De enkelte felter er fra venstre: Gud skaber kvinden Synde faldet Korsfæstelsen Genopstandelsen Orglet (adgang kun efter aftale) Orglet er bygget i 1878 af Ph. Furtwägler & Söhne, Elze v. fra Hannover. 8 stemmer - 1 manual og pedal 1954 forsynet med elektrisk blæser + ny bælg 1958 istandsat og omdisponeret bl.a. med to nye stemmer Hovedistandsat 1970 Udbygget i 2001 med 2 manualer, 5 ekstra stemmer og en kraftigere blæser Orglet har nu: 2 manualer med 6 hhv. 5 stemmer Pedal med 2 stemmer

12 12 Kirkebænkene mm. Disse er fra 1927, tegnet af arkitekterne Dall & Mundt, Sønderborg. Bænkene var lakerede indtil 2005, hvor de fik de nuværende farver. Indtil 1946 var der hængt et pulpitur op over bænkene mod nord til de unge karle. Maleriet Jacobs Drøm (på sydvæggen) Dette maleri antages at have været det tidligere alterbillede, det blev forsøgt restaureret i af degnen i Ketting. Maleriet af biskop Tetens (Biskop for Als & Ærø ) På sydvæggen i koret, dette maleri er testamenteret kirken i Maria altertavlen Sengotisk skabstavle fra begyndelsen af 1500 rne. Denne er en del af det katolske alter, den hænger nu på nordvæggen. Om Mariaalteret beretter Pontopian: Zu Ketting wird noch gewesen, und den Ruhm einar sonderbaren Heilichkeit und Kraft, Mirackel zu tun gehabt hat. Der er knyttet et helbredelses sagn til dette. Den helbredtes krykke skulle have være opstillet ved siden af alteret.

13 13 Korbue Krucifikset (på nordvæggen) Er unggotisk o. 1300, det er en gave, som blev givet kirken efter hertuginde Annas død i 1668 Sidefigurerne fra 1500 erne (Maria & Johannes Døberen) Disse figurer blev efter restaureringen i 1991 sat op på hver sin side af krucifikset Kirkegårdslågen er fra 1856 Kirkegården Numrene henviser til placeringen af de gravminder, der er omtalt på de næste 2 sider

14 14 1. Gravminde (på tårnets vestside) Gravsten over Cabinetsprediger Christian Iessen 2. Præstegravene (ved kirkegårdslågen) Præst /provst Christian August Bukardi. Byggede stuehuset til præstegården i Død 1839 Biskop Stephan Tetens - Død 1855 Johannes Hoeck - Død 1872 Georg Möller - død 1891

15 15 3. Tyske krigsminder fra 1848 Tysk begravelse. De første ofre fra krigen i 1848 major v. Michelsen, løjtnant v. Lützow, underlæge Weiss. Tysk begravelse. kaptajn Lionel von dem Knelebeck Dansk krigsminde fra Kaptajn P.G. Neraae 5. Danske krigsminder (På plateauet udenfor hækken mod vest. (kan bedst ses fra Kirkevænget). Mindesten fra 1848 samt minde over 10 danske soldater, der døde på lazarettet i Ketting i Plade. (kvinde grav) Denne har måske oprindelig dækket en grav inde i kirken (den er slidt som om der er gået en del på den) 7. Mindesøjle fra 1. verdenskrig Der var 27 fra sognet, der mistede livet i den første verdenskrig har yderligere oplysninger om nogle af de faldne

16 16 Kirkens arealer på østsiden af Kirkevænget (Kirkevænget 7) Dette areal er erhvervet med henblik på en eventuel kirkegårdsudvidelse. I dag ligger arealet som en fredfyldt plæne beplantet med frugttræer, her kan man bese enkelte af sognets gamle gravsten. Ved erhvervelsen fik kirken samtidig plads til en bygning med kapel og toiletter, en bygning med mandskabsfaciliteter samt en oplagsplads for materialer. Bygningerne er opført i en stil, så de harmonerer med den bevarende lokalplan for Ketting og med miljøet omkring kirken. Kilder: J. Raben - Fra Als og Sundeved 11. Hefte 1928 Nationalmuseet - Danmarks kirker, særtryk for Ketting kirke Jørgen Bromands papirer Foredrag d. 12.marts 2008 om udgravningerne på Lykkegårds marker. (Haderslev Museeum) Tak til Karen Dam for korrekturlæsning Tak for jeres besøg. Skulle I have lyst til at deltage i et af vore arrangementer, så kan vi henvise til kirkebladet og til vores hjemmeside Tekst og fotos, hvor ikke andet er opgivet: Poul Steffen Dam Du kan også finde denne lille brochure på vores hjemmeside OOO Kommentarer og forslag til: Eller til:

ØSTBIRK KIRKES HISTORIE.

ØSTBIRK KIRKES HISTORIE. ØSTBIRK KIRKES HISTORIE. Kirkens ældste del er skibet, som er fra 1180-1200, opført i romansk stil af frådsten og kampesten, med små rundbuede vinduer og et fladt tag. Mod øst et lille kor og måske et

Læs mere

Fig. 1. Oksbøl. Ydre, set fra øst. OKSBØL KIRKE ALS N ØRRE HERRED

Fig. 1. Oksbøl. Ydre, set fra øst. OKSBØL KIRKE ALS N ØRRE HERRED Fig. 1. Oksbøl. Ydre, set fra øst. El. M. 1857 OKSBØL KIRKE ALS N ØRRE HERRED Kirken, der var viet Vor Frue (jfr. klokke nr. 1 p. 2604), skal i ældre tid have været anneks til Nordborg 1 ; efter reformationen

Læs mere

Hvad ringer klokkerne for?

Hvad ringer klokkerne for? Til samtlige husstande Nr. 3 Juni - August 2013 76. årg. Hvad ringer klokkerne for? Udgivet af Hvejsel - Ildved menighedsråd ved sognepræsten Vi har fået en ny kirkeklokke i Hvejsel, den er smuk, og den

Læs mere

HAMMER KIRKE VRADS HERRED. Fig. 1. Kirken set fra nordøst. KdeFL fot. 1995. - The church seen from the north-east.

HAMMER KIRKE VRADS HERRED. Fig. 1. Kirken set fra nordøst. KdeFL fot. 1995. - The church seen from the north-east. Fig. 1. Kirken set fra nordøst. KdeFL fot. 1995. - The church seen from the north-east. HAMMER KIRKE VRADS HERRED Kirken, der er indviet til Maria Magdalene 1 (jfr. altertavlefigur), er nævnt første gang

Læs mere

Regisse kilde ved Frørup

Regisse kilde ved Frørup Regisse kilde ved Frørup - Om kombinationen af skriftlige, arkæologiske og hellige kilder afmogens Bo Henriksen Indledning I Danmark er der registreret over 750 helligkilder, og afdisse ligger 45 på Fyn'.

Læs mere

Lemvig egnens kirker. Gudstjenester & Koncerter

Lemvig egnens kirker. Gudstjenester & Koncerter Lemvig egnens kirker Gudstjenester & Koncerter 2015 Thyborøn Harboøre Engbjerg Hygum Tørring Hove Vandborg Ferring Trans Fjaltring Dybe Ramme Lomborg Heldum Lemvig Nørlem Nr. Nissum Gudum Fabjerg Rom Bøvling

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

Stier omkring Ryslinge

Stier omkring Ryslinge Stier omkring Ryslinge Stier omkring Ryslinge Udgivet af Stigruppen under Ryslinge Lokalråd: Steffen Høgild, Hanne Nissen, Ulla Christensen, Ruth Jepsen og Karl Top, 2009. Tekst Biolog Jesper Vagn Christensen

Læs mere

Endelig er der blevet tilføjet et våbenhus mod syd. Dette er helt igennem opført af munkesten og fremstår i dag hvidkalket.

Endelig er der blevet tilføjet et våbenhus mod syd. Dette er helt igennem opført af munkesten og fremstår i dag hvidkalket. Tøstrup kirke består af et romansk langskib, bygget af granitkvadre. Denne oprindelige romanske bygning, der formodentlig er fra slutningen af 1100-tallet, er på et tidspunkt i senmiddelalderen, sidst

Læs mere

Grundtvigs Hus i 100 år

Grundtvigs Hus i 100 år Grundtvigs Hus i 100 år Indhold HISTORIEN: Fra grundtvigiansk borg til almen boligadministration 3 Hotel Danevirke 4 Mere plads i eget hus 8 Ungdommens borg 12 Københavns stærkeste hus 16 Københavns Kommune

Læs mere

Fig. 1. Kirken set fra sydvest. Foto Arnold Mikkelsen 2011. The church seen from the south west.

Fig. 1. Kirken set fra sydvest. Foto Arnold Mikkelsen 2011. The church seen from the south west. 2417 Fig. 1. Kirken set fra sydvest. Foto Arnold Mikkelsen 2011. The church seen from the south west. Vor Frue Kirke NOTER s. 2590 Historisk indledning. Navnet Assens er sammensat af ordene ask eller asp

Læs mere

Engagerede præster fanger tilhørere

Engagerede præster fanger tilhørere Anders Lund Madsen: Gave til menighedsrådet + Kalender med kirkeår + Indsamlingsliste Engagerede præster fanger tilhørere Side 4 Kærlighed er kirkens kerneydelse Side 3 Forskellighed gav masser af inspriration

Læs mere

Nyt fra Stenløse Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Nyt fra Stenløse Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv Marts 1998 Nyt fra Stenløse Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv Løssalgspris: 25 kr. Henvendelse: Lokalhistorisk Arkiv, adr. Skt. Klemensskolen, Dahlsvej 1, 5260 Odense S 66 15 01 81 Foreningen: Formand:

Læs mere

KIRKE NYT. På vej i Kirke? Eller Kirke på vej. Juni 2011 - august 2011 - Nr. 2. Sørbymagle - Kirkerup Kirkeblad

KIRKE NYT. På vej i Kirke? Eller Kirke på vej. Juni 2011 - august 2011 - Nr. 2. Sørbymagle - Kirkerup Kirkeblad Juni 2011 - august 2011 - Nr. 2 KIRKE NYT Sørbymagle - Kirkerup Kirkeblad På vej i Kirke? Eller Kirke på vej I grunden tror jeg på Gud men jeg kommer ikke i kirken. Det er ikke noget for mig, for jeg behøver

Læs mere

Kirkeblad for Simested, Testrup og Østerbølle sogne 9. årgang nr. 2

Kirkeblad for Simested, Testrup og Østerbølle sogne 9. årgang nr. 2 Marts April Maj 2014 Søndag den 19. januar holdt biskop Karsten Nissen visitats i vore sogne. Det var en stemningsfuld gudstjeneste i Østerbølle kirke med efterfølgende samtale i Simested Sognehus en opmuntrende

Læs mere

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012 Barnedåb Foto: Johan Holmriis Læs side 2 og 3 Dåben Tekst: Thomas Reinholdt Rasmussen Den helt centrale handling i kristendommen er dåben. Det

Læs mere

DOMKIRKEN. Bad Doberan. Dansk Dänisch. Rundtur og forklaring

DOMKIRKEN. Bad Doberan. Dansk Dänisch. Rundtur og forklaring Dansk Dänisch Rundtur og forklaring DOMKIRKEN Bad Doberan Cisterciensterklosterkirke 13. århundrede med righoldig middelalderlig indretning af international betydning. Ved den Europæiske rute for Murstensgotik

Læs mere

Brudstykker af SOGNS HISTORIE. Samlet, bearbejdet og udgivet af. Henning Haugaard

Brudstykker af SOGNS HISTORIE. Samlet, bearbejdet og udgivet af. Henning Haugaard Brudstykker af SOGNS HISTORIE Samlet, bearbejdet og udgivet af Henning Haugaard NR. 14 SEPTEMBER 1989 440 Indhold - Sivkrovej - dengang og nu 441 - Domænegårde i Nordslesvig 442 - Nationalitetsforhold

Læs mere

Udgivet af Kirkeministeriet 2001. T RY K O mega kommunikation. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory

Udgivet af Kirkeministeriet 2001. T RY K O mega kommunikation. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory 2 K I R K E R O G K I R K E G Å R D E Udgivet af Kirkeministeriet 2001 T RY K O mega kommunikation R E P R O Focus Repro G R A F I S K DESIGN Design Factory FOTO S ø ren Nielsen og Nationalmuseet (Forside

Læs mere

6314 KIRKERNE I SILKEBORG

6314 KIRKERNE I SILKEBORG Fig. 1. Kirken set fra sydøst med granitsteler af Erik Heide langs stien i forgrunden. Foto Hans Peter Jensen 2004. The church seen from the south east. ALDERSLYST KIRKE Oversigt. Kirken i Silkeborgs nordlige

Læs mere

Hindsgavl Slot. Udgivet af Realdania Byg

Hindsgavl Slot. Udgivet af Realdania Byg Hindsgavl Slot Udgivet af Realdania Byg Bygninger er en del af vores kulturarv. Et håndgribeligt levn, som vores forfædre har givet videre, og som vi er forpligtet til at værne om. Realdania Byg A/S er

Læs mere

sognene GYLLING OG ALRØ Juni - August 2015

sognene GYLLING OG ALRØ Juni - August 2015 sognene GYLLING OG ALRØ Juni - August 2015 Alrø kirke den 26. april kl. 12: Andreas Høyberg Mynster, Celina Holm Clemmensen, Laura Kirstine Liboriussen, Helene Børling Hansen. Gylling kirke den 26. april:

Læs mere

Nordborg Kirke. 3 August 2014. Lovet være Gud. 56. årg.

Nordborg Kirke. 3 August 2014. Lovet være Gud. 56. årg. Nordborg Kirke 56. årg. Lovet være Gud 3 August 2014 Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi fader, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde

Læs mere

Langmosegård - en boplads fra yngre bronzealder

Langmosegård - en boplads fra yngre bronzealder 1 Langmosegård - en boplads fra yngre bronzealder Martin Mikkelsen Udgravningsfeltet ved Langmosegård. I baggrunden Tulsbjerge med mange fredede gravhøje. Viborg Stiftsmuseum 2007 Bygherrerapport nr. 20

Læs mere

Billedserie om Kongeådalen og Kongeåen: natur - historie - kultur

Billedserie om Kongeådalen og Kongeåen: natur - historie - kultur Billedserie om Kongeådalen og Kongeåen: natur - historie - kultur 1 Intro om Kongeådalen Kongeåen er ikke særlig lang, vel omkring 50 km. men den har mange gode natur- og kulturoplevelser at byde på. Åen

Læs mere

Lyshøj andelsmølle. Matr. nr. 4 f.

Lyshøj andelsmølle. Matr. nr. 4 f. Lyshøj andelsmølle. Matr. nr. 4 f. Stiftedes 1894. Den første bestyrelse var P. Ahlers, Binderup, Jens Bach, Udbyneder, Anton Jensen (Hjulmann), Bjerre, Søren J Juncher, Dalbyneder, Anton Christeiasen,

Læs mere

Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur

Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur 1 Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur Martin Mikkelsen og Mikkel Kieldsen 1cm 1cm Viborg Stiftsmuseum 2007 Bygherrerapport nr. 19 Bygherre: Asger Risgaard ISBN 978-87-87272-57-5 2 Indledning. Nogle

Læs mere

På tur gennem Allested-Vejle

På tur gennem Allested-Vejle På tur gennem Allested-Vejle Hvis man ønsker at foretage en tur gennem Allested-Vejle, vil det være interessant at tænke på, at byerne daterer sig langt tilbage i tiden til overgangen mellem vikingetiden

Læs mere

Fremtidens præst. Foredrag og debat på konference arrangeret af kirkeministeren

Fremtidens præst. Foredrag og debat på konference arrangeret af kirkeministeren Fremtidens præst Foredrag og debat på konference arrangeret af kirkeministeren Kirkeministeriet 1998 1 Fremtidens præst Foredrag og debat på konference arrangeret af kirkeministeren Forfatterne og Kirkeministeriet

Læs mere