NOTAT SKREVET AF KÅRE STRØM 19. FEBRUAR 2015 JOURNALNUMMER 11/1472 BØRN & LÆRING RÅDHUSPLADSEN STORE HEDDINGE STEVNS.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT SKREVET AF KÅRE STRØM 19. FEBRUAR 2015 JOURNALNUMMER 11/1472 BØRN & LÆRING RÅDHUSPLADSEN 4 4660 STORE HEDDINGE SKOLE.INST@STEVNS.DK STEVNS."

Transkript

1 NOTAT 19. FEBRUAR 215 JOURNALNUMMER 11/72 SKREVET AF KÅRE STRØM UNDERRETNINGER I PERIODEN 1. JANUAR DECEMBER 2 Forvaltningen har siden år 212 udarbejdet analyser/stikprøver af modtagne underretninger omhandlende børn og unge i Stevns Kommune, som er blevet forelagt Børneudvalget. Børn og Læring har udarbejdet en undersøgelse af de underretninger, der er sendt til Børn & Læring i perioden 1. januar 2 til og med 31. december 2. Undersøgelsen omfatter følgende: Hvor mange underretninger har Børn & Læring modtaget? Hvor mange interne underretninger Børn & Læring har modtaget og hvorfra stammer de? Hvornår de interne underretninger er modtaget af Børn & Læring? Barnet/den unges køn og alder i de interne underretninger? Datamateriale Undersøgelsen er baseret på råmateriale fra Børn & Læring. Alle registrerede underretninger fra postkassen modtaget i perioden 1. januar december 2 indgår i undersøgelsen, i det eventuelle dubletter er frasorteret. I flere tilfælde omfatter en underretning mere end et barn, hvorfor antallet af børn er højere end antal registrerede underretninger. Der kan være blevet underrettet på det samme barn mere end en gang i løbet af året. Antallet af børn er derfor udtryk for antal børn beskrevet i underretningerne og ikke antal unikke børn. Hver underretning er gennemgået af en administrativ medarbejder fra Børn & Læring. Alle underretninger til Børn & Læring skal nu ske til Modtageteamet. I denne forbindelse er der ikke den samme fokus på hvilket underretningsskema der anvendes for interne underretninger, hvorfor den tidligere undersøgelsesdel i hvor høj grad kommunens aktuelle underretningsskema benyttes udgår. S. 1/7

2 1. Hvor mange underretninger har Børn & Læring modtaget? I perioden 1. januar december 2 har Børn & Læring modtaget i alt 23 underretninger. Disse er fordelt på 129 interne underretninger modtaget af Børn & Læring og 74 fra eksterne aktører. Underretningerne omhandler i alt 231 børn og unge. Nedenstående søjlediagram 1 viser det samlede antal underretninger modtaget af Børn & Læring fra både interne og eksterne aktører fordelt på år 2s måneder: Søjlediagram 1. Samlede antal underretninger 2 fordelt på måned og aktør. Samlet antal underretninger år 2 fordelt på måned Kilde: Børn & Læring, februar Jan Feb Mar Apr Maj jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Intern aktør Ekstern aktør Kilde: Børn & Læring, februar 215 Det samlede antal underretninger er ujævnt fordelt over årets måneder med et størst arbejdspres op til sommerperioden og jul. S. 2/7

3 2. Hvor mange interne underretninger Børn & Læring har modtaget og hvorfra stammer de? Nedenstående søjlediagram 2, viser fordelingen af hvor kommunens egne interne underretninger kommer fra. Søjlediagram 2. Hvor kommer de interne underretninger fra i år Hvor stammer de interne underretninger fra i år 2? Kilde: Børn & Læring, februar 215. Langt de fleste af de 129 interne underretninger stammer fra de kommunale skoler, som har underrettet 82 gange i år 2 svarende til 64 % af alle interne underretninger. De kommunale skoler ligger som ved tidligere undersøgelser fortsat som en faggruppe, som Børn & Læring modtager mange underretninger fra. De kommunale daginstitutioner har i år 2 underrettet 12 gange hvilket svarer til 9 % af alle interne underretninger. Der er således tale om et fald i antal underretninger og andel af alle de interne underretninger fra de kommunale daginstitutioner sammenlignet med år 213. Sundhedsplejerskerne i Stevns Kommune har i år 2 underrettet 3 gange svarende til godt 2 % af alle interne underretninger. Sundhedsplejerskerne ligger som ved tidligere undersøgelser fortsat som en faggruppe, som Børn & Læring modtager få underretninger fra. Det bemærkes at fagpersoner i tidligere center Familie i år 2 har underrettet 9 gange hvilket svarer til 7 % af alle interne underretninger. Der er tale om en markant stigning i brugen af underretninger i forhold til år 213. S. 3/7

4 3. Hvornår de interne underretninger er modtaget af Børn & Læring? Nedenstående søjlediagram 3 viser hvornår de interne underretninger er modtaget af Børn & Læring: Søjlediagram 3. Hvornår er de interne underretninger modtaget i år 2 Hvornår er de interne underretninger modtaget i år 2? Jan Feb Mar Apr Maj jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Skole Sundhedsplejerske Tandlæge Arbejdsmarked Daginstitution SSP Tidl. Familie Social, Sundhed & Ældre Borgerservice, Kultur & Fritid Kilde: Børn & Læring, februar 215. Det generelle billede af hvornår der modtages interne underretninger er præget af de kommunale skolers underretninger. De kommunale daginstitutioners underretninger fordeler sig jævnt over året. Det bemærkes, at alle SSP s underretninger er foretaget i første halvdel af år 2. S. 4/7

5 ufødt 19. FEBRUAR Barnet/den unges køn og alder i de interne underretninger? Nedenstående søjlediagram 4. viser årgang og køn for de 139 børn og unge omhandlet i de 129 interne underretninger. Søjlediagram 4. Køn og alder på interne underretninger år Barnet/den unges køn og alder i de interne underretninger for år 2 Piger Drenge Ufødt Kilde: Børn & Læring, februar 215 De interne underretninger omhandler 73 drenge (53%) og 65 piger (47%) samt et ufødt barn. Gennemsnitsalderen er estimeret til ca. 12,2 år for pigerne og,3 år for drengene, hvilket giver en gennemsnitsalder for alle børn på 11,1 år. Undersøgelsen viser, at de interne underretninger omhandler væsentlig færre yngre børn end ældre. Således underrettes der i gennemsnit mere end 5 gange mere i ungegruppen (årgang ). Det skal dog fremhæves, at der er sket en stigning i antallet af underretninger i gruppen af børn i børnehavealderen (årgang 28-2). Undersøgelsen viser samtidig, at det er sparsomt med interne underretninger vedrørende de yngste piger. Til gengæld ses som forrige år mange interne underretninger omhandlende piger i ungegruppen. Aldersfordelingen er forsøgt yderligere synliggjort i søjlediagram 5 på næste side, hvor det gennemsnitlige antal børn/unge per årgang er vist indenfor de udvalgte inddelinger af årgange: , 22-27, 28-2 og 211-ufødt. S. 5/7

6 Søjlediagram 5. Gennemsnitlig antal børn/unge per årgang indenfor udvalgte indinddelinger af årgange Gennemsnitslige antal børn/unge per årgang indenfor udvalgte inddelinger af årgange ,17 6,67 2,75 Gns Gns Gns Gns. 211-ufødt Kilde: Børn & Læring, februar Opsamling Børn & Læring har modtaget i alt modtaget 23 underretninger fordelt på 129 fra interne aktører og 74 eksterne fra eksterne aktører. Underretningerne har i alt omhandlet 231 børn og unge. Til sammenligning med sidste års opgørelse omhandlende underretninger, modtog tidligere Center Familie dengang i alt 241 underretninger omhandlende 265 børn. For så vidt angår de interne underretninger stammer 64 %fra de kommunale skoler (82), 9 % stammer fra de kommunale daginstitutioner (12) og godt 2 % stammer fra sundhedsplejersker (3). Det bemærkes samtidigt, at fagpersoner i tidligere Center Familie i år 2 har underrettet 9 gange hvilket svarer til 7 %. Undersøgelsen viser at modtagelsen af interne underretninger er temmelig ujævnt fordelt over året. S. 6/7

7 De interne underretninger omhandler 73 drenge (53%) og 65 piger (47%) samt et ufødt barn. Gennemsnitsalderen for børn og unge i de interne underretninger er estimeret til ca. 12,2 år for pigerne og,3 år for drengene, hvilket giver en gennemsnitsalder for alle børn på 11,1 år. Det skal bemærkes, at knap halvdelen (49 %) af de børn og unge de interne underretninger omhandler, var år (årgang 2) eller ældre. Undersøgelsen viser, at de interne underretninger omhandler væsentlig færre yngre børn end ældre. Således underrettes der i gennemsnit om 5 gange flere i ungegruppen (årgang ) end hvad der er tilfældet for småbørnsgruppen (årgang 211 ufødt). Det skal dog fremhæves, at der er en mindre stigning i aldersgruppen årgang Undersøgelsen viser, at det er sparsomt med interne underretninger vedrørende de yngste piger. Til gengæld ses som forrige år mange interne underretninger omhandlende piger i ungegruppen. S. 7/7

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne

Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne Indledning har udarbejdet en profil af de elever, som påbegyndte et hovedforløb, henholdsvis pædagogisk assistentuddannelse, social- og sundhedshjælperuddannelsen

Læs mere

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Morten Bue Rath og Martin Hornstrup Januar 2010 Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Betragter man den samlede ugentlige på arbejdsmarkedet og i hjemmet, arbejder mænd og kvinder stort

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

Indvandrere i teenagealderen anbringes markant oftere end andre grupper

Indvandrere i teenagealderen anbringes markant oftere end andre grupper Indvandrere i teenagealderen anbringes markant oftere end andre grupper Indvandrere med ikke-vestlig baggrund anbringes markant oftere uden for hjemmet end andre, når man ser på aldersgruppen 10-17 år.

Læs mere

Ind- og udvandringer 2000-2010

Ind- og udvandringer 2000-2010 Ind- og udvandringer 2000-2010 2 Forord Denne analyse af ind- og udvandringer 2000-2010 er udarbejdet for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Den skal indgå i Ministeriets udredning

Læs mere

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Redaktion: Seniorkonsulent Maria Lindorf, DEA Konsulent Magnus Balslev Jensen, DEA Konsulent Karina Fredenslund Ramsløv,

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige

Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige 213 Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige Forord Københavns Kommune har indgået samarbejdsaftaler med 16 a-kasser, som varetager

Læs mere

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014 De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014 Indhold Sammenfatning... 5 Indledning... 7 Datagrundlag... 9 Elever... 9 Fag, prøveform og niveau... 9 Socioøkonomiske baggrundsvariable... 10

Læs mere

Læs mere på www.sst.dk/60minutter FAKTA - BØRN OG BEVÆGELSE

Læs mere på www.sst.dk/60minutter FAKTA - BØRN OG BEVÆGELSE Læs mere på www.sst.dk/60minutter FAKTA - BØRN OG BEVÆGELSE Sundhedsstyrelsen, 2005, oplag 100.000. Design La Familia. Foto: Anne Li Engström, Mikael Rieck. Flere eksemplarer kan bestilles, så længe lager

Læs mere

Kvalitetssikring på offentlige høreklinikker

Kvalitetssikring på offentlige høreklinikker Kvalitetssikring på offentlige høreklinikker Resultater fra tilfredshedsundersøgelse for høreapparatbrugere. Samlede data fra projektet. Juni 2009 DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Teknisk-Audiologisk

Læs mere

Mænd og kvinders arbejdstid

Mænd og kvinders arbejdstid Mænd og kvinders arbejdstid AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA OG ANALYSE- CHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL RESUME Øget arbejdsudbud øger velstanden og forbedre holdbarheden

Læs mere

Hvem får en uddannelse?

Hvem får en uddannelse? HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Hvem får en uddannelse? - En undersøgelse af de forhold, der er bestemmende for unges påbegyndelse og gennemførelse af uddannelser Undersøgelsen

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2014 Indvandrere i Danmark 2014 Indvandrere i Danmark 2014 Udgivet af Danmarks Statistik November 2014 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Imageselect Papirudgave Pris 160

Læs mere

Gode ledere og gode medarbejdere

Gode ledere og gode medarbejdere Gode ledere og gode medarbejdere Lederes og medarbejderes vurdering af, hvad der kendetegner den gode leder og den gode medarbejder i den private sektor Lederne Oktober 2013 Introduktion Hvad kendetegner

Læs mere

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden Den sociale arv er ligeså stærk som for år siden Forældrenes uddannelsesniveau er helt afgørende for, om børnene får en uddannelse. Jo højere forældrenes uddannelse er, desto større er sandsynligheden

Læs mere

Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater.

Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater. Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater. Det går op, og det går ned meldingerne skifter, så hvad skal man tro på? Det afhænger af, hvad man skal bruge det til. Vil man

Læs mere

Socialt udsattes brug af sundhedsvæsenet

Socialt udsattes brug af sundhedsvæsenet Socialt udsattes brug af sundhedsvæsenet Knud Juel Michael Davidsen Pia Vivian Pedersen Tine Curtis Socialt udsattes brug af sundhedsvæsenet Knud Juel Michael Davidsen Pia Vivian Pedersen Tine Curtis

Læs mere

Nogle er mere syge end andre. Et konkret grundlag for viden, læring og handling i Region Syddanmark. September 2012

Nogle er mere syge end andre. Et konkret grundlag for viden, læring og handling i Region Syddanmark. September 2012 Foto: Jørgen Diswal Nogle er mere syge end andre Et konkret grundlag for viden, læring og handling i Region Syddanmark September 2012 Seniorkonsulent Camilla Høholt Smith Seniorkonsulent Anette Hansen

Læs mere

Kommunernes beredskab i forhold til vold

Kommunernes beredskab i forhold til vold Kommunernes beredskab i forhold til vold En spørgeskemaundersøgelse om kommunernes beredskab i forhold til henholdsvis partnervold og æresrelateret vold 1 Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej

Læs mere

Hvordan og hvor meget?

Hvordan og hvor meget? Hvordan og hvor meget? - En kvantitativ undersøgelse af handleplansarbejdet i Kriminalforsorgen Af Anita Rönneling, Nadja Lund-Sørensen og Pernille Christel Bak Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret,

Læs mere

Danske unges gældsadfærd

Danske unges gældsadfærd Danske unges gældsadfærd Indledning De unge gældssætter sig som aldrig før, men mange har svært ved at tilbagebetale deres gæld. Ifølge de seneste tal fra Experian står godt 55.000 unge mellem 18 og 30

Læs mere

Ankestyrelsens undeersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hoveddresultater september 2014

Ankestyrelsens undeersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hoveddresultater september 2014 Ankestyrelsens undersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hovedresultater september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner sammenfatning

Læs mere

April 2012 Afrapportering. Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet

April 2012 Afrapportering. Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet April 2012 Afrapportering Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet Indholdsfortegnelse Resumé og forslag 3 Resultater af analysen 3 Deloittes forslag til en styrket anvendelse af

Læs mere

Er fritiden forsvundet?

Er fritiden forsvundet? Jens Bonke Er fritiden forsvundet? 45 års udvikling i danskernes fritid Rockwool Fondens Forskningsenhed Syddansk Universitetsforlag Er fritiden forsvundet? 45 års udvikling i danskernes fritid Udgivet

Læs mere

Unge med bosnisk oprindelse klarer sig godt i Danmark

Unge med bosnisk oprindelse klarer sig godt i Danmark Unge med bosnisk oprindelse klarer sig godt i Danmark Unge bosniske krigsflygtninge og efterkommere af bosniske krigsflygtninge er i højere grad end deres jævnaldrende i gang med en uddannelse. Både mændene

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Udgivet af Danmarks Statistik November 2013 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Colourbox Papirudgave Pris 150 kr.

Læs mere