Udviklingen i elevprofiler og i antallet af elever på social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udviklingen i elevprofiler og i antallet af elever på social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse"

Transkript

1 Udviklingen i elevprofiler og i antallet af elever på social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse 2012

2

3 Indhold Indledning... 3 Datagrundlaget... 3 Elevprofilerne i dag... 4 Udviklingen i påbegyndte elevers profiler fra 1991 til Social- og sundhedshjælpereleverne Social- og sundhedsassistenteleverne PGU/PÆD-assistenteleverne Figurer over udviklingen i påbegyndte elevers profiler Forlængelse og afkortning af SOSU-uddannelsens varighed Udviklingen i tilgangen til PASS uddannelser Udviklingen i indgåede uddannelsesaftaler i 2010 og Igangværende uddannelsesaftaler i 2010 og

4 Indledning Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen, PASS, har udarbejdet elevprofiler for hhv. social- og sundhedshjælperne, social- og sundhedsassistenterne og de pædagogiske assistentelever. Formålet er at beskrive, hvem der søger ind på uddannelserne, og om det har ændret sig siden dengang uddannelserne så dagens lys for 20 år siden. Derudover har PASS udarbejdet figurer, der viser udviklingen i antallet af elever på uddannelserne til social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent og den pædagogiske assistentuddannelse. Datagrundlaget Der foreligger ikke ét samlet datamateriale, der dækker hele den 20-årige periode, uddannelserne har eksisteret. Opgørelserne er derfor baseret på flere forskellige ikke helt sammenlignelige datakilder. Elevprofilerne i dag er udarbejdet på baggrund af tal fra: - Praktikpladsstatistikken, igangværende uddannelsesaftaler sep De elever, der har afbrudt uddannelsen vil ikke indgå. Profilerne for påbegyndte elever er udarbejdet på baggrund af tal fra: - Evaluering af reformen af de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser, Teknologisk Institut og DEL Tallene dækker perioden og er fra en særkørsel fra Danmarks Statistik. - Praktikpladsstatistikken, indgåede uddannelsesaftaler, Først fra 2010 indgår der tal for PASS uddannelser i Praktikpladsstatistikken. - Skolernes indberetninger til PASS for elever på den grundlæggende voksenuddannelse til pædagogisk assistent, Antallet af elever, der påbegynder uddannelserne, er udarbejdet på baggrund af tal fra: - Evaluering af reformen af de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser, Teknologisk Institut og DEL Tallene dækker perioden og er fra en særkørsel fra Danmarks Statistik. - Databanken, Elev aktivitetstal erhvervsfaglige uddannelser (EAK), UNI-C, Ministeriet for Børn og Undervisning (PASS uddannelser indgår fra 2001, men fra 2009 og fremefter skelnes der ikke mellem SOSU-hjælpere og SOSU-assistenter). - Forløbsstatistikken, UNI-C, Ministeriet for Børn og Undervisning. Der indgår tal for PASS uddannelser fra skoleåret , men fra 2010 er der muligvis en usikkerhed mht. tallene for hhv. SOSU-hjælpere og SOSU-assistenter pga. nye måder at registrere på. Elevtallet opgøres her anderledes end i Databanken nemlig i skoleår, og der tages udgangspunkt i, hvornår eleven begynder på en skoleperiode. - Praktikpladsstatistikken er benyttet til figurerne, der viser udviklingen i antallet af uddannelsesaftaler i 2010 og Praktikpladsstatistikken tæller uddannelsesaftaler og ikke elever, og derfor indgår GVU-elever ikke. En elev kan have indgået flere uddannelsesaftaler. Tallene er muligvis ikke helt pålidelige, da tallene ikke er helt genkendelige for praktikstederne. - Skolernes indberetninger til PASS for elever på den grundlæggende voksenuddannelse til pædagogisk assistent, Profilerne bygger på store tal og viser andele. Derfor betyder usikkerhed omkring tallene ikke noget for profilerne. Antallet af elever på uddannelserne er derimod behæftet med en vis usikkerhed og bygger desuden på datamateriale, der ikke er helt sammenligneligt. 3

5 Elevprofilerne i dag Social- og sundhedshjælpereleverne er karakteriseret ved at være kvinder og aldersmæssigt ligelig fordelt mellem at være under 25 år, over 40 år og derimellem. En ud af 4 er af udenlandsk oprindelse. Social- og sundhedsassistenteleverne er karakteriseret ved at være kvinder over 25 år. En ud af fem er af udenlandsk oprindelse. Den pædagogiske assistentelev på den ordinære erhvervsuddannelse er karakteriseret ved at være under 25 år og af dansk oprindelse. En ud af 4 er en mand. Den pædagogiske assistentelev, der tager en grundlæggende voksenuddannelse uden praktik, GVU, er karakteriseret ved at være en kvinde mellem 30 og 50 år. Da omkring en ud af fire af eleverne på den pædagogiske assistentuddannelse er GVU elev, er den PAU-profil, der vises på næste side ikke dækkende for de elever, der tager en uddannelse til pædagogisk assistent. Andelen af ældre kvinder er større. Til sammenligning med ovenstående elevprofiler er den gennemsnitlige elev på erhvervsuddannelserne, hvis man ser bort fra eleverne på PASS uddannelser, under 25 år og af dansk oprindelse. 2 ud af 3 elever er en mand. På næste side kan man se en grafisk fremstilling af de forskellige profiler. De bygger på Praktikpladsstatistikken, igangværende uddannelsesaftaler, sep GVU-eleverne er derfor ikke med. 4

6 Alder Under 25 år år 40 år og derover 4% 5% 27% 28% 18% 21% 37% 47% 77% 74% 36% 25% SOSU-hjælper SOSU-assistent PAU Andre EUD Køn Mand Kvinde 33% 87% 92% 73% 67% 13% 8% 27% SOSU-hjælper SOSU-assistent PAU Andre EUD Herkomst Dansk Udenlandsk 24% 19% 7% 7% 76% 81% 93% 93% SOSU-hjælper SOSU-assistent PAU Andre EUD 5

7 Udviklingen i påbegyndte elevers profiler fra 1991 til 2010 Social- og sundhedshjælpereleverne I løbet af de 20 år uddannelsen til social- og sundhedshjælper har eksisteret, er andelen af mænd, som påbegynder uddannelsen tredoblet. I 1991 udgjorde mænd 4 %, og i dag udgør de 13 % af eleverne. Andelen af påbegyndte elever med udenlandsk oprindelse er tidoblet. I 1991 udgjorde de 2 % og i dag udgør de 22 %. Andelen af påbegyndte elever under 25 år har været den samme i alle 20 år nemlig knap 40 %. Social- og sundhedsassistenteleverne I løbet af de 20 år uddannelsen til social- og sundhedsassistent har eksisteret, er der tilsyneladende ikke sket nogen ændringer med hensyn til, hvor stor en andel af eleverne der er under 25 år det er nemlig stadig omkring 25 %. Andelen af mænd er den samme som for 20 år siden nemlig omkring 5 %. Andelen af elever med udenlandsk oprindelse har været stigende fra 3 % til 20 %. PGU/PÆD-assistenteleverne De første elever på den pædagogiske grunduddannelse påbegyndte uddannelsen i skoleåret 1996/97. I skoleåret 2008/09 påbegyndte de første elever den pædagogiske assistentuddannelse, som er længere end den pædagogiske grunduddannelse. Fra 1996/97 og til 2010 er eleverne blevet væsentlig yngre. 80 % af eleverne er nu under 25 år. Fra 1996/97 og til 2010 er andelen af mænd fordoblet, og 26 % af eleverne er nu mænd. Andelen af elever med udenlandsk oprindelse har været svagt stigende. 9 % af eleverne har i 2010 en udenlandsk oprindelse. Elever, der tager uddannelsen til pædagogisk assistent som GVU, indgår ikke i beskrivelserne af påbegyndte elevers profiler. Figurer over udviklingen i påbegyndte elevers profiler På de næste sider kan man se en grafisk fremstilling af de forskellige profiler. Datagrundlaget kan læses på side 3. 6

8 Aldersfordelingen på SOSU-hjælperuddannelsen Under 25 år 25 år og derover 62% 61% 62% 38% 39% 38% Kønsfordeling på SOSU-hjælperuddannelsen Mænd Kvinder 96% 93% 87% 4% 7% 13% Herkomst på SOSU-hjælperuddannelsen Dansk Udenlandsk 2% 13% 22% 98% 87% 78%

9 Aldersfordelingen på SOSU-assistentuddannelsen Under 25 år 25 år og derover 73% 75% 74% 27% 25% 26% Kønsfordelingen på SOSU-assistentuddannelsen Mænd Kvinder 95% 94% 93% 5% 6% 7% Herkomst på SOSU-assistentuddannelsen Dansk Udenlandsk 3% 9% 19% 97% 91% 81%

10 Aldersfordelingen på PGU og PAU Under 25 år 25 år og derover 37% 20% 66% 63% 80% 34% 1997-PGU 2003-PGU 2010-PAU Kønsfordelingen på PGU og PAU Mænd Kvinder 87% 81% 74% 13% 19% 26% 1997-PGU 2003-PGU 2010-PAU Herkomst på PGU og PAU Dansk Udenlandsk 6% 7% 9% 94% 93% 91% 1997-PGU 2003-PGU 2010-PAU 9

11 Forlængelse og afkortning af SOSU-uddannelsens varighed Uddannelsernes fastsatte varighed er for social- og sundhedshjælperuddannelsen 14 måneder og for social- og sundhedsassistentuddannelsen 20 måneder. Den gennemsnitlige faktiske uddannelsestid varierer dog reelt. Der er mulighed for godskrivning for store dele af praktikuddannelsen, men også af især grundfag, hvis man har gennemført faget i et tidligere uddannelsesforløb, f.eks. i en anden erhvervsuddannelse eller i gymnasiet. Der er også en del elever, der får forlænget uddannelsen. Det kan både være skoledelen og praktikdelen, som de får forlænget. Nogle gange skyldes forlængelsen barsel og sygdom, og nogle gange skyldes det, at eleven har svært ved at bestå målene. Det er vanskeligt at finde tal, der kan beskrive den problematik. Ifølge Ministeriet for Børn og Undervisnings databank er den gennemsnitlige studietid for social- og sundhedshjælpere steget fra 12,5 måned i til 18 måneder i Studietid for social- og sundhedshjælpere Normeret Gennemsnitlig Den gennemsnitlige faktiske studietid for social- og sundhedsassistenterne er også blevet længere. I 2003 var den 17 måneder, i 2009 var den 22 måneder og i 2010 var den 21 måneder. Udviklingen i tilgangen til PASS uddannelser En ud af tre af de uddannelsesaftaler på erhvervsuddannelsesområdet, der i 2010 blev indgået med et praktiksted, var en uddannelsesaftale på social- og sundhedsuddannelsen eller den pædagogiske assistentuddannelse. Der blev indgået uddannelsesaftaler heraf på en af de uddannelser, der hører ind under PASS. Antallet af elever, der påbegynder social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse/den pædagogiske grunduddannelse, er for begge uddannelsers vedkommende fordoblet inden for de 20 år uddannelserne har eksisteret. Udviklingen følger til dels udviklingen i ledigheden, således at når ledigheden falder, er der også et fald i tilgangen til social- og sundhedsuddannelsen, og når ledigheden stiger, er der en stigning i tilgangen til social- og sundhedsuddannelsen og til uddannelsen til pædagogisk assistent. Ledighed i procent af arbejdsstyrken begyndte at falde i 1995 og var kun 3,4 % i 2007, fra 2008 begyndte ledigheden igen at stige. 1 1 Udviklingen i ledighed er fra Christian S. Nissen: På ministerens vegne. Handelshøjskolens Forlag Arbejdsløshed - ny analyse af ledighedsforløb, Danmarks Statistik

12 14000 Tilgang til social- og sundhedsuddannelsen / / / / / / / / / / / / / / / / /11 SOSU-assistent SOSU-hjælper I alt Tallene fra 1990 til 2002/03 stammer fra Evaluering af reformen af de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser, Teknologisk Institut og DEL Tallene er fra Databanken. Tallene 2007/ /11 er Forløbsstatistikken Tilgangen til den pædagogiske grunduddannelse/ den pædagogiske assistentuddannelse PGU/PAU Merit/GVU I alt Tallene fra 1990 til 2002/03 stammer fra Evaluering af reformen af de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser, Teknologisk Institut og DEL Tallene er fra Databanken. GVU-tallene er fra skolernes indberetning til PASS. 11

13 Tilgang til social- og sundhedsuddannelsen 1990/ / / / / / / / / / / / / / / / /11 SOSUassistent SOSUhjælper I alt Tallene fra 1990 til 2002/03 stammer fra Evaluering af reformen af de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser, Teknologisk Institut og DEL Tallene er fra Databanken. Tallene 2007/ /11 er Forløbsstatistikken Tallene er ikke helt sammenlignelige eller eksakte. Tilgangen til den pædagogiske grunduddannelse og merit/den pædagogiske assistentuddannelse og GVU 1996/ / / / / / / PGU/PAU Merit/GVU I alt Tallene fra 1990 til 2002/03 stammer fra Evaluering af reformen af de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser, Teknologisk Institut og DEL Tallene er fra Databanken. Tallene vedr. GVU er fra skolernes indberetning til PASS. Tallene er ikke helt sammenlignelige eller eksakte. 12

14 Udviklingen i indgåede uddannelsesaftaler i 2010 og 2011 Antallet af indgåede uddannelsesaftaler i 2010 og 2011 er nogenlunde det samme nemlig ca på trin 1, på trin 2 og på uddannelsen til pædagogisk assistent. Indgåede uddannelsesaftaler per måned i 2010 jan feb mar apr maj juni juli aug sep okt nov dec I alt Pædagogisk assistent SOSU-hjælper SOSU-assistent I alt Indgåede uddannelsesaftaler per måned i 2011 jan feb mar apr maj juni juli aug sep okt nov dec I alt Pædagogisk assistent SOSU-hjælper SOSU-assistent I alt

15 Igangværende uddannelsesaftaler i 2010 og 2011 Det ser ud til, at der i løbet af 2010 var en svag stigning i antallet af igangværende uddannelsesaftaler inden for PASS uddannelser, og at der i 2011 har været et fald i igangværende uddannelsesaftaler. Udviklingen i antallet af uddannelsesaftaler henover året er nogenlunde den samme fra 2010 til Igangværende uddannelsesaftaler i PAU SOSU-hjælper SOSU-assistent PASS-udd jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 Igangværende uddannelsesaftaler i PAU SOSU-hjælper SOSU-assistent PASS udd jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 14

Bilag om De erhvervsrettede ungdomsuddannelser i tal 1

Bilag om De erhvervsrettede ungdomsuddannelser i tal 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om De erhvervsrettede ungdomsuddannelser i tal 1 I dette

Læs mere

Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne

Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne Indledning har udarbejdet en profil af de elever, som påbegyndte et hovedforløb, henholdsvis pædagogisk assistentuddannelse, social- og sundhedshjælperuddannelsen

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

GVU og EUD for personer på 25 år og derover. Undersøgelse

GVU og EUD for personer på 25 år og derover. Undersøgelse GVU og EUD for personer på 25 år og derover 2013 Undersøgelse GVU og EUD for personer på 25 år og derover Undersøgelse 2013 GVU og EUD for personer på 25 år og derover 2013 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Indsatsen overfor frafald på social- og sundhedsskolerne i Århus Amt

Indsatsen overfor frafald på social- og sundhedsskolerne i Århus Amt Indsatsen overfor frafald på social- og sundhedsskolerne i Århus Amt Fællesbestyrelsen har på mødet den 25. maj 2004 drøftet frafaldet på de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser i Århus Amt og

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater.

Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater. Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater. Det går op, og det går ned meldingerne skifter, så hvad skal man tro på? Det afhænger af, hvad man skal bruge det til. Vil man

Læs mere

Elever på erhvervsuddannelserne

Elever på erhvervsuddannelserne 6 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Elever på erhvervsuddannelserne 1.1 Indledning og sammenfatning... side 33 1.2 Erhvervsuddannelserne - et overblik... side 34 1.3 Nye elevers almene kvalifikationer... side 4

Læs mere

Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser. Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem

Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser. Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater...3 1.1 Samlet set...3

Læs mere

Århus Social- og Sundhedsskole 21-05-2014

Århus Social- og Sundhedsskole 21-05-2014 Årsager til uddannelsesophør mellem 3. og 6. måned for elever på social- og sundhedsuddannelsens trin 1 og 2 Frafaldsanalyse og evaluering af indsamlede data Århus Social- og Sundhedsskole 21-05-2014 Projektnr.:

Læs mere

Uddannelse og dannelse. - ledere, lærere og børnehaveklasseledere på frie grundskoler og efterskoler

Uddannelse og dannelse. - ledere, lærere og børnehaveklasseledere på frie grundskoler og efterskoler Uddannelse og dannelse - ledere, lærere og børnehaveklasseledere på frie grundskoler og efterskoler 1 Uddannelse og dannelse - ledere, lærere og børnehaveklasseledere på frie grundskoler og efterskoler

Læs mere

Dimensioneringsundersøgelse vedrørende social- og sundhedsuddannelserne (grundforløb, social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent) i

Dimensioneringsundersøgelse vedrørende social- og sundhedsuddannelserne (grundforløb, social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent) i Dimensioneringsundersøgelse vedrørende social- og sundhedsuddannelserne (grundforløb, social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent) i Københavns Kommune maj 2005 10. maj 2005 INDLEDNING 3

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035

tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035 tandplejeprognose Udbuddet af personale i tandplejen 2013 2035 2013 Tandplejeprognose udbud af personale i tandplejen 2013-2035 Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

2. Elever på erhvervsuddannelserne

2. Elever på erhvervsuddannelserne 2. Elever på erhvervsuddannelserne 2.1 Indledning og sammenfatning 67 2.2 Tilgang til erhvervsuddannelserne 68 2.3 Høj alder ved start 77 2.4 For mange falder fra 84 2.5 Hvad med dem, der falder fra? 88

Læs mere

NOTAT SKREVET AF KÅRE STRØM 19. FEBRUAR 2015 JOURNALNUMMER 11/1472 BØRN & LÆRING RÅDHUSPLADSEN 4 4660 STORE HEDDINGE SKOLE.INST@STEVNS.DK STEVNS.

NOTAT SKREVET AF KÅRE STRØM 19. FEBRUAR 2015 JOURNALNUMMER 11/1472 BØRN & LÆRING RÅDHUSPLADSEN 4 4660 STORE HEDDINGE SKOLE.INST@STEVNS.DK STEVNS. NOTAT 19. FEBRUAR 215 JOURNALNUMMER 11/72 SKREVET AF KÅRE STRØM UNDERRETNINGER I PERIODEN 1. JANUAR 2-31. DECEMBER 2 Forvaltningen har siden år 212 udarbejdet analyser/stikprøver af modtagne underretninger

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 4. kvartal 2012 CL/MKL 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Denne rapport for medlemsudvikling til og med 4. kvartal 2012 adskiller sig fra de

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

Ny stigning i den danske fattigdom

Ny stigning i den danske fattigdom Ny stigning i den danske Den nye danske sgrænse, som regeringens ekspertudvalg for har udarbejdet, viser klart, at antallet af økonomisk fattige er vokset betydeligt gennem de seneste 10 år. Antallet af

Læs mere

Analyse 19. september 2012

Analyse 19. september 2012 19. september 1. Konsekvenser af en kortere dagpengeperiode Af Andreas Højbjerre Dagpengeperioden er fra 13 afkortet fra til år. I analysen undersøges lediges afgang fra dagpengesystemet omkring det tidspunkt,

Læs mere

Praktikpladsmangel koster både samfundet og de unge dyrt

Praktikpladsmangel koster både samfundet og de unge dyrt 10.000 unge mangler en praktikplads omkostningerne er betydelige Praktikpladsmangel koster både samfundet og de unge dyrt Næsten 10.000 unge står nu uden en praktikplads i en virksomhed. Hovedparten har

Læs mere

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE Revision 4 Dato 2013-04-08 Udarbejdet af Joachim Boll Ram bøl UNGE UDEN UDDANNELSE

Læs mere

Christophe Kolodziejczyk & Hans Hummelgaard. Indvandreres og efterkommeres vej gennem de erhvervsfaglige uddannelser

Christophe Kolodziejczyk & Hans Hummelgaard. Indvandreres og efterkommeres vej gennem de erhvervsfaglige uddannelser Christophe Kolodziejczyk & Hans Hummelgaard Indvandreres og efterkommeres vej gennem de erhvervsfaglige uddannelser Publikationen Indvandreres og efterkommeres vej gennem de erhvervsfaglige uddannelser

Læs mere

Studerende i SU-uddannelser

Studerende i SU-uddannelser A N A L Y S E Studerende i SU-uddannelser støtte- og studiemæssig adfærd 1989 1997 Oktober 2000 SUstyrelsen Danasvej 30 DK 1780 København V www.su.dk ISBN: 87-90750-21-7 Forord I denne rapport redegøres

Læs mere

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 61 Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Camilla Hvidtfeldt og Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Folkeskolekarakterer

Læs mere

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 29 Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Camilla Hvidtfeldt og Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Folkeskolekarakterer

Læs mere

Unges valg og fravalg i ungdomsuddannelserne

Unges valg og fravalg i ungdomsuddannelserne Unges valg og fravalg i ungdomsuddannelserne kvantitativt perspektiveret Peter Allerup, Lars Klewe & André Torre AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) www.forlag1.dk Unges valg

Læs mere

Ledige unge på Lolland

Ledige unge på Lolland Jobcenter Lolland og Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Ledige unge på Lolland Maj 2010 Lolland COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Jobcenter

Læs mere

Fald i ledigheden modsvares af flere i deltidsjob

Fald i ledigheden modsvares af flere i deltidsjob Fald i ledigheden modsvares af flere i deltidsjob en er siden årsskiftet faldet med 11.100 fuldtidspersoner. Hvor stor en del af faldet, der dækker over en reel jobfremgang, er dog usikkert, da mange i

Læs mere