Dansk. ASUS All-in-one PC. Brugervejledning. P1801 serie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk. ASUS All-in-one PC. Brugervejledning. P1801 serie"

Transkript

1 Brugervejledning P1801 serie

2 DA7705 Januar 2013 P1801 Pc-stationen er beregnet til brug med 1801 ASUS tabletten OPHAVSRET INFORMATION Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation for køberen selv - på nogen måde kopieres, transmitteres, transkriberes, lagres på et søgesystem eller oversættes til andet sprog uden udtrykkelig, skriftlig tilladelse fra ASUSTeK COMPUTER INC. ( ASUS ). ASUS LEVERER DENNE MANUAL "SOM DEN ER" - UDEN GARANTI AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL UNDERFORSTÅEDE GARANTIER OG BETINGELSER VEDRØRENDE SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET GIVENT FORMÅL. ASUS' DIREKTØRER, CHEFER, ANSATTE OG AGENTER ER IKKE I NOGET TILFÆLDE ANSVARLIGE FOR NOGEN SOM HELST INDIREKTE, SÆRLIG, TILFÆLDIG ELLER FØLGELIG SKADE (HERUNDER SKADE I FORM AF TAB AF FORTJENESTE, TAB AF FORRETNING, TAB AF BRUG ELLER DATA, FORSTYRRELSE AF FORRETNING OSV), SELV, HVIS ASUS ER BLEVET OPLYST OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER SOM FØLGE AF FEJL I DENNE MANUAL ELLER DETTE PRODUKT. Produkter og selskabsnavne i denne manual kan være eller ikke være deres respektive virksomheders registrerede varemærker eller ophavsretter og tjener kun som identifikation og forklaring og til ejerens fordel uden nogen som helst hensigt om at krænke. SPECIFIKATIONER OG INFORMATIONER I DENNE MANUAL SKAL KUN TJENE SOM INFORMATION OG KAN TIL HVER EN TID OG UDEN VARSEL ÆNDRES. DE FORPLIGTER IKKE PÅ NOGEN MÅDE ASUS. ASUS PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR FEJL OG UNØJAGTIGHEDER I DENNE MANUAL, HERUNDER I RELATION TIL PRODUKTET OG SOFTWAREN BESKREVET HERI. Copyright 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle rettigheder forbeholdt. ANSVARSBEGRÆNSNING Der kan opstå tilfælde, hvor du, som følge af mangler fra ASUS' side eller andet ansvar, er berettiget til erstatning fra ASUS. I alle sådanne tilfælde, uanset baggrunden for hvilken du er berettiget til erstatning fra ASUS, er ASUS kun ansvarlig - op til den listede kontraktpris - for skade på person (inklusive død), skade på fast ejendom, skade på konkret personlig ejendom samt for reel og direkte skade som følge af undladelse af eller fejl ved udførelse af de retslige forpligtelser under denne garanti. ASUS vil kun være ansvarlig for og erstatte tab, skade, skader eller krav på basis af denne kontrakt, skadevoldende handling eller brud i henhold til denne garantierklæring. Denne begrænsning gælder også ASUS' leverandører og forhandlere. Den er ASUS', dets leverandørers og din forhandlers maksimale, kollektive ansvar. ASUS ER IKKE UNDER NOGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIG FOR: (1) TREDIEPARTS SKADESKRAV MOD DIG, (2) TAB AF ELLER SKADE PÅ DINE DATAREGISTRERINGER, (3) SÆRLIGE, TILFÆLDIGE ELLER INDIREKTE SKADER ELLER FOR NOGEN ØKONOMISK FØLGESKADE (HERUNDER TAB AF FORTJENESTE OG OPSPARING), OGSÅ SELVOM ASUS, DETS LEVERANDØRER ELLER DIN FORHANDLER ER OPLYST OM MULIGHEDEN HERFOR. SERVICE OG STØTTE Besøg vores flersprogede websted:

3 Indhold Om denne vejledning... 5 Konventioner brugt i denne vejledning... 5 Ikoner... 5 Typografi... 6 Sikkerhedsinformation... 6 Installation af systemet... 6 Forsigtighed under brugen... 6 Lydtryk-advarsel... 7 Tv-tuner (optionel)... 7 DC ventilatoradvarsel... 7 Pakkeindhold... 8 Kapitel 1: Hardware-installation Lær din at kende... 9 Pc-station... 9 ASUS Tablet Set bagfra Kapitel 2: Sådan bruges din Anbringelse af Sådan sættes din ASUS tablet i pc-stationen Når din ASUS tablet skal stilles på et bord Tilslutning af trådløs(t) tastatur og mus Sådan tænder du din Separat brug af din ASUS tablet Glidende overgang Sådan skifter du mellem Windows 8 og Android Brug af gestus Opsætning af en sekundær skærm med HDMI-udgangen Kapitel 3: Sådan arbejdes med Windows 8 Sådan startes den første gang Windows 8 låseskærm Window brugergrænsefladen (UI) Startskærm Windows apps Hotspots... 29

4 Sådan arbejdes med Windows apps Sådan starter du apps Brugertilpasse apps Sådan får du adgang til alle dine apps Symbollinjen Inde i symbollinjen Snap-funktionen Sådan bruges Snap Andre tastaturgenveje Sådan slukker du for din Sådan går du i BIOS-konfiguration Tilslutning til internettet Wi-Fi-tilslutning Sådan bruges Connection Builder (Forbindelsesopsætning) Ledningsført forbindelse Genopretning af systemet Sådan nulstiller du din Sådan gendannes fra en systemafbildningsfil Sådan fjerner du alt og geninstallerer Windows Tillæg Bemærkninger... 51

5 Om denne vejledning Denne vejledning indeholder oplysninger om hardware og software i din, opdelt i følgende kapitler: Kapitel 1: Hardware-installation Dette kapitel fortæller om hardwarekomponenterne i din. Kapitel 2: Sådan bruges din Dette kapitel fortæller om brugen af din. Kapitel 3: Sådan arbejdes med Windows 8 Dette kapitel giver en oversigt over brugen af Windows 8 på din. Konventioner brugt i denne vejledning For at fremhæve nøgleoplysninger i denne brugervejlening, vises meddelelserne på følgende måde: VIGTIGT! Denne meddelelse indeholder vigtige oplysninger, som skal følges for at udføre en opgave. BEMÆRK: Denne meddelelse indeholder yderligere oplysninger og tips, som kan hjælpe med at udføre bestemte opgaver. Ikoner ADVARSEL! Denne meddelelse indeholder vigtige oplysninger, som skal følges af hensyn til din sikkerhed, når du udfører opgaver, og for at forhindre beskadigelse af data og komponenter i din. Ikonerne nedenfor angiver hvilke enheder, der kan bruges til at udføre en række opgaver eller procedurer på din. brug berøringspladen. brug tastaturet. 5

6 Typografi Fed dette indikerer en menu eller et punkt, som skal vælges. Kursiv dette indikerer hvilke taster på tastaturet, du skal trykke på. Alle vejledningens illustrationer og skærmbilleder er kun til reference. Faktiske produktspecifikationer og software skærmbilleder kan afvige fra område til område. Besøg ASUS webstedet for de seneste opdateringer. Sikkerhedsinformation Denne er konstrueret og testet til at opfylde de seneste sikkerhedsstandarder for informationsteknologiudstyr. Af hensyn til din sikkerhed er det imidlertid vigtigt, at du læser nedenstående sikkerhedsinstruktioner. Installation af systemet Læs og følg alle dokumentationens anvisninger, inden du bruger systemet. Brug ikke produktet nær vand eller varmekilder som f.eks. en radiator. Anbring systemet på en stabil overflade. Dækslets åbninger er til ventilation. Bloker eller tildæk ikke disse åbninger. Sørg for rigeligt med ventilationsrum omkring systemet. Anbring aldrig noget i ventilationsåbningerne. Brug produktet i omgivelser med temperaturer mellem 0 C og 40 C. Hvis du bruger en forlængerledning, skal du kontrollere, at de samlede amperespecifikationer for enheder, der forbindes til forlængerledningen, ikke overstiger dennes ampere-specifikationer. Forsigtighed under brugen Gå ikke på netledningen og anbring ikke noget oven på den. Spild ikke vand eller anden væske på systemet. Når der er lukket for systemet, strømmer der stadig en lille smule strøm gennem dette. Inden rengøring af systemet, skal du altid fjerne alle net-, modem- og netværksledninger fra stikkontakterne. 6

7 For at opnå den bedste berøringssensitivitet, skal berøringsskærmen jævnligt rengøres. Hold skærmen fri for fremmedlegemer og for meget støv. Rengør skærmen på følgende måde: Luk for systemet og fjern netledningen fra stikkontakten. Kom en lille smule almindeligt rengøringsmiddel til glas på den medfølgende klud og tør forsigtigt skærmen af. Sprøjt ikke rengøringsmidlet direkte på skærmen. Rengør ikke skærmen med slibende rengøringsmidler eller en grov klud. Hvis du oplever nedenstående tekniske problemer med produktet, skal du fjerne netledningen fra stikkontakten og kontakte en kvalificeret servicetekniker eller forhandleren. Netledningen er blevet beskadiget. Der er trængt væske ind i systemet. Systemet fungerer ikke korrekt, selv hvis du følger driftsanvisningerne. Systemet har været tabt, eller kabinettet er blevet beskadiget. Systemet fungerer ikke normalt. Lydtryk-advarsel Kraftigt lydtryk fra øre- og hovedtelefoner kan medføre høreskade eller -tab. Stilles lydstyrkeknappen, samt forstærkeren til andet end på midten kan det øge udgangsspændingen på høretelefonerne, samt lydtryksniveuet. Tv-tuner (optionel) Oplysning til CATV systeminstallatøren: Denne påminder skal henlede CATV installatørens opmærksomhed på afsnit i "National Electric Code", som indeholder retningslinjer for korrekt jordforbindelse og især specificerer, at koaksialkabel-afskærmningen skal forbindes til bygningens jordforbindelsessystem så tæt på kabelindgangen som muligt. DC ventilatoradvarsel Bemærk venligst, at DC ventilatoren er en del, der bevæger sig, og derfor kan være farlig. Hold dig på afstand af roterende ventilatorblade. 7

8 Quick Guide Pakkeindhold Pc-station ASUS Tablet Trådløst tastatur Strømadapter og strømkabel (til pc-stationen) Rengøringsklud Strømadapter (til ASUS tabletten) Trådløs mus KBM USB-modtagerdongle Garantibevis BEMÆRK: Tegningerne af tastaturet, musen, strømforsyningen, fjernbetjeningen og KBM USBmodtagerdonglen er kun til reference. Faktiske produktspecifikationer kan afvige fra område til område. Garantikort Fjernbetjening (optionel) 8

9 Kapitel 1: Hardware-installation Lær din at kende Pc-station Set forfra Lysdiode på harddiskdrevet Indikerer aktivitet på harddiskdrevet. Tænd/sluk-knap Tryk på denne knap for at tænde din (Pc-station og ASUS Tablet). 9

10 Set bagfra Antenneindgang (på udvalgte modeller) Antenneindgangen er til brug for tv-frekvenssignaler og giver mulighed for at anvende den sammen med den medfølgende digitale tv-antenne eller input fra betalings-tv-tjenester. Antennen kan modtage digitalt tv. En kabeltjenesteforbindelse kan modtage digitalt tv og analogt tv alt efter, hvad der abonneres på. Strømindgang Den medfølgende strømadapter omformer vekselstrøm (AC) til jævnstrøm (DC) til brug med dette stik. Pc-stationen strømforsynes gennem dette stik. For at undgå skade på pc en, skal du altid bruge den medfølgende strømadapter. ADVARSEL! Under brugen kan strømadapteren blive meget varm. Tildæk ikke adapteren og hold den væk fra dig. 10

11 LAN port Den otte-pindede RJ-45 LAN port understøtter et standard ethernet-kabel til tilslutning til et lokalt netværk. HDMI output port Forbind venligst denne port med enheder beregnet for HDMI input port, så som LCD skærm eller projektor. Set fra siden Hukommelseskortlæser Denne har et enkelt indbygget hukommelseskortstik, der understøtter formaterne MMC, SD og SDHC. USB 3.0 porte Disse USB-porte (Universal Serial Bus) leverer overførselshastigheder på op til 5 Gbit/s og er bagudkompatible med USB

12 Mikrofonstik Mikrofonstikket er til tilslutning af mikrofon til video, konferencer, stemmeindtalinger og simple lydoptagelser. Hovedtelefonstik Stereohovedtelefonstikket (3,5mm) bliver brugt til at forbinde systemets audio udgang til et par hovedtelefoner. Når dette stik bruges, afbrydes de indbyggede højtalere automatisk. Port til Kensington lås Kensington lås porten gør det muligt at sikre computeren med Kensington kompatible sikkerhedsprodukter. Elektronisk udløsning af optisk drev Det optiske drev har en elektronisk åbningsknap til at åbne skuffen. Du kan også åbne den optiske drevbakke fra en hvilken som helst software-afspiller eller ved at højreklikke på det optiske drev i Windows Computer og vælge Eject. Optisk drev Det indbyggede optiske kan understøtte cd er, dvd'er og/eller Blu-ray diske (BD), og kan have mulighed for at skrive på diske. USB 2.0 port (beregnet til KBM USB-modtagerdonglen) For at opnå en problemfri brug i Windows 8 og Android, skal du slutte KBM USBmodtagerdonglen til denne port. I Android er det kun muligt, at bruge tastaturet og musen, når ASUS tabletten er sat i pc-stationen. USB-porten (Universal Serial Bus) er kompatibel med enheder med USB 2.0 og USB 1.1 som f.eks tastaturer, pegeenheder, flashdiskdrev, eksterne harddiske, højttalere, kameraer og printere. 12

13 ASUS Tablet Set forfra Webkamera Det indbyggede webkamera, giver dig mulighed for at videochatte online. 13

14 Set fra siden Port til Kensington lås Porten til Kensington -låsen gør det muligt at låse din ASUS tablet fast, ved brug af en Kensington -kompatible lås. Tænd/sluk-knap Tryk på denne knap for at tænde for din ASUS tablet. Lydstyrkekontrol Trykkes for at skrue op og ned i det aktuelle operativsystem (Windows eller Android). Funktionsknap Tryk på denne knap for at skifte operativsystemet fra Windows 8 til Android. Mini-USB port Denne mini-usb (Universal Serial Bus) 2.0 port giver dig mulighed for at tilslutte kompatibelt USB 2.0 eller USB 1.1 enheder til din ASUS tablet, ved brug af et mini-usbkabel. MicroSD-kortlæser Din ASUS tablet er udstyret med et ekstra indbygget kortlæserstik som understøtter microsd og microsdhc-kort. 14

15 Mikrofon Den indbyggede mikrofon kan bruges til videokonferencer, stemmeindtaling og simple lydoptagelser. Hovedtelefonstik/mikrofonstik Dette stik giver dig mulighed for at slutte forstærkede højttalere og hovedtelefoner til din ASUS Alt-i-et pc. Du kan også bruge dette stik til at slutte en ekstern mikrofon til din Alt-i-et pc. Strømindgang Den medfølgende strømadapter omformer vekselstrøm (AC) til jævnstrøm (DC) til brug med dette stik. Pc en får strøm gennem dette stik. For at undgå skade på pc en, skal du altid bruge den medfølgende strømadapter. ADVARSEL! Under brugen kan strømadapteren blive meget varm. Tildæk ikke adapteren og hold den væk fra dig. Se fra bunden Tilkoblingshuller Sørg for at tapperne passer med disse huller, når du sætter din ASUS tablet i pcstationen. 15

16 Set bagfra Højttalere Din ASUS tablet er udstyret med indbygget kvalitetshøjttalere. Tablet-fod Træk foden ud og justere den, så den støtter din ASUS tablet, når den stilles på et bord eller et skrivebord. Tablet-håndtag Med dette ergonomiske håndtag, kan du nemt bære rundt på din ASUS tablet. BEMÆRKNINGER: Når du sætter din ASUS tablet i pc-stationen, skal du sørge for at foden er knappet sammen Magneten på bagsiden af din ASUS tablet, gør det nemmere for dig at sætte den i pcstationen. Denne magnet kan dog afmagnetisere nærliggende genstande. 16

17 Kapitel 2: Sådan bruges din Anbringelse af Sådan sættes din ASUS tablet i pc-stationen. 1. Stil din pc-station på en flad overfalde som f.eks. et bord. 2. Sørg for at tapperne er på linje med tilkoblingshullerne, og sæt herefter din ASUS tablet i pc-stationen. 17

18 Når din ASUS tablet skal stilles på et bord Sådan stilles din ASUS Tablet på et bord: 1. Tag din ASUS tablet ud af pc-stationen. 2. Fold foden ud, og juster den. 3. Stil din ASUS tablet på en flad overfalde som f.eks. et bord. 18

19 Tilslutning af trådløs(t) tastatur og mus 1. Anbring batterier i det trådløse tastatur og i den trådløse mus. 2. Slut den trådløse dongle til tastaturet og musen til USB-porten der sidder på højre side af pc-stationen. 3. Du kan begynde at bruge det trådløse tastatur og den trådløse mus. BEMÆRK: Remonter det trådløse tastatur og mus hvis det mister forbindelsen. Undgå andre WiFi enheder med mindst 20 cm eftersom de kan interferere med forbindelsen. Ovenstående illustrationer er kun til reference. Tastaturets og musens faktiske udseende og specifikationer (ledningsført eller trådløst) kan variere fra område til område. 19

20 110V-220V Sådan tænder du din 110V-220V 1. Slut strømadapteren til strømstikket (DC) på pc-stationen, og til en stikkontakt med den korrekte tilslutningseffekt. Udgangsspændingen på adapteren er 100V AC~ 240V AC. 2. Tryk på tænd/sluk-knappen på pc-stationen for at tænde den. Separat brug af din ASUS tablet 20

21 Glidende overgang Med ASUS Alt-i-et pc'ens dobbelte operativsystem, kan du opleve det bedste fra to verdener, hvor du nemt kan skifte mellem funktionerne i Windows 8 og Android 4.1 (Jelly Bean). VIGTIGT! Sørg for at både din ASUS tablet og pc-stationen er tændt, før du skifter tilstand. Sådan skifter du mellem Windows 8 og Android Tryk på funktionsknappen for at skifte frem og tilbage mellem Windows 8 og Android. 21

22 Brug af gestus Du kan starte programmer og få adgang til indstillingerne på din ved hjælp af Gestus. Funktionerne kan aktiveres ved at bruge håndgestus på dit 's skærmpanel. Før fingeren fra venstre kant (kun med Windows 8) Før fingeren fra højre kant (kun med Windows 8) Før fingeren fra venstre skærmkant for at blande dine kørende apps. Før fingeren fra højre skærmkant for at starte Symbollinjen. Før fingeren fra øverste kant(kun med Windows 8) Før fingeren(kun med Windows 8) Før fingeren på Startskærmen fra skærmens øverste kant for at se linjen Alle Apps. Før fingeren i en kørende app fra øverste skærmkant for at se dens menu. Før fingeren for at rulle op og ned og før fingeren for at panorere skærmen til venstre eller højre. 22

23 Zoom ud Zoom ind Saml dine to fingre på berøringspanelet. Spred dine to fingre på berøringspanelet. Tryk og hold Tryk/dobbelttryk Tryk på en app for at starte den. (Kun med Windows 8) Dobbelttryk i Skrivebordstilstand på et element for at starte det. For at flytte en app skal du holde appflisen og trække den til det ønskede sted. (Kun med Windows 8) For at lukke en app skal du trykke og holde på topsiden af den kørende app og trække den ned til bunden af skærmen for at lukke den. 23

24 Bladring (kun i Android ) Brug din finger til at bladre mellem startskærmene og gennem dine billeder i Gallery (galleriet), eller siderne i MyLibrary (mit bibliotek) eller SuperNote. 24

25 Opsætning af en sekundær skærm med HDMI-udgangen Hvis du vil bruge et HD-fjernsyn som lydudgangsenhed, skal du forbinde det til hjemmebiograf-pc en, og lydindstillingerne skal konfigureres ved at følge nedenstående trin. Sådan konfigureres lydudgangen via en HDMI-enhed: 1. Gå i startskærmen, og klik på Desktop (Skrivebord) for at starte skrivebordstilstanden. BEMÆRK: For yderligere oplysninger bedes du venligst se afsnittet Startskærm under Sådan bruges Windows Højreklik på lydmixer-ikonet på proceslinjen i Windows, og klik herefter på Playback devices (Afspilningsenheder). 3. Når du er i afspilningsskærmen, skal du vælge Digital lyd (HDMI). 4. Klik på Configure (Konfigurer), hvorefter vinduet til højttalerkonfiguration åbner. 25

26 5. Vælg Stereo og klik på Next (Næste). 6. Afkryds indstillingen Front left and right (Front venstre og højre) og klik på Next (Næste). 7. Klik på Finish (Afslut) for at forlade højttalerkonfigurationen. 26

27 Kapitel 3: Sådan arbejdes med Windows 8 Sådan startes den første gang Når du starter computeren første gang, vises en række skærmbilleder, der vejleder dig i konfiguration af de grundlæggende indstillinger i Windows 8 operativsystemet. Sådan startes den første gang: Tryk på tænd-sluk-knappen på din. Vent i nogle minutter, før konfigurationsskærmen vises. Vælg et sprog, du vil bruge på din. Læs licensbetingelserne omhyggeligt. Afkryds I accept the terms for using Windows (Jeg accepterer betingelserne for at bruge Windows) og klik på Accept (Accepter). Følg instruktionerne på skærmen for at konfigurere følgende grundelementer: Personaliser Trådløs Indstillinger Log på din pc Når du har konfigureret grundelementerne, vises Windows 8 video selvstudiet. Se dette selvstudium for at få mere at vide om funktionerne i Windows 8. Startskærmen vises, når du har logget på din brugerkonto. Windows 8 låseskærm Windows 8 låseskærmen vises muligvis, når din starter Windows 8 operativsystemet. Fortsæt ved at trykke på låseskærmen eller på en tast på tastaturet. 27

28 Window brugergrænsefladen (UI) Window brugergrænsefladen (UI) er det samme flisebaserede skærmlayout, som bruges i Windows 8. Den indeholder følgende funktioner, som du kan bruge, når du bruger din ASUS All-in-one PC. Startskærm Startskærmen kommer frem, når du har logget på din brugerkonto. Den hjælper dig med, at samle alle dine ønskede programmer og applikationer på et sted. Live fliser Brugerkonto Zoom ind/ud-knap til applikationerne 28

29 Windows apps Dette er apps, der er fastgjort til Startskærmen, og som vises i fliseformat, så du har let adgang til dem. VIGTIGT! Du skal have en skærmopløsning på 1024 x 768 pixels eller højere, for at køre en Windows-app. BEMÆRK: Nogle apps kræver, at du logger på din Microsoft-konto, før de kan startes helt. Hotspots Onscreen hotspots giver dig mulighed for, at starte programmer og få adgang til indstillingerne på din. Funktionerne på disse hotspots kan aktiveres med musen. Hotspots på en kørende app 29

30 Hotspots på startskærmen BEMÆRK: Der henvises til næste side vedrørende funktioner for Hotspots. 30

31 Hotspot øverst venstre hjørne Handling Hold musemarkøren over og tryk på den seneste apps miniaturebillede, for at vende tilbage til den kørende app. nederst venstre hjørne Hvis du startede mere end én app, kan du rulle ned for at vise alle kørende apps. Fra en skærm til en kørende app: Hold musemarkøren over og tryk på startskærmens miniaturebillede for at vende tilbage til startskærmen. top BEMÆRK: Du kan også trykke på Windows-tasten på tastaturet for at gå tilbage til Startskærmen. Fra Startskærmen: Hold musemarkøren over og tryk på den kørende apps miniaturebillede for at vende tilbage til app'en. Hold musemarkøren over og klik på den seneste apps miniaturebillede for at vende tilbage til app'en. Hold musemarkøren over, indtil den ændre sig til et hånd-ikon. Trækog-slip app'en til den nye placering. BEMÆRK: Denne hotspot-funktion fungerer kun på en kørende app eller hvis du vil bruge Snap-funktionen. For yderligere oplysninger henvises til Snap-funktion under Sådan arbejdes med Windows apps. øverste og nederste højre hjørne Hold musemarkøren over for, at åbne Charms bar. 31

32 Sådan arbejdes med Windows apps Brug berøringspladen eller tastaturet på din til at starte og tilpasse dine apps. Sådan starter du apps Tryk på en app for at starte den. 1. Tryk to gange på og brug herefter piltasterne til at kikke igennem apps'ene. 2. Tryk på for at starte den valgte app. Brugertilpasse apps Du kan flytte, ændre størrelse på eller frigive apps fra startskærmen med følgende trin: Flytte apps Tryk og hold på app'ens flise og træk den til dens nye position. Ændre størrelse på apps Før ned ad app-flisen for at vælge og starte dens indstillingslinje. Tryk på reducere eller tryk på for at forstørre app'en. for at Frigive apps Før ned ad app-flisen for at vælge og starte dens indstillingslinje. Tryk på for at frigive en app. 32

33 Sådan lukker du apps Tryk og hold på den øverste del af den kørende app og træk den ned til bunden af skærmen for at lukke den. Fra den kørende app's skærm trykker du på. Sådan får du adgang til alle dine apps Udover de apps, som allerede er fastgjort på din startskærm, har du også mulighed for at åbne andre applikationer som f.eks. softwareapplikationerne fra ASUS, der følger med din ASUS Allin-one PC, og som du kan finde via Apps-skærmen. Sådan starter du Apps-skærmen Start Apps-skærmen ved at bruge berøringsskærmen eller tastaturet på din ASUS All-in-one PC. 1. Før ned ad app-flisen for at vælge og starte dens indstillingslinje. 2. Tryk på for at vise alle installerede apps på din. Tryk fra startmenuen på for at vælge ikonet All Apps (Alle apps) og tryk så på. 33

34 Sådan fastgør du flere apps til Startskærmen Du kan fastgøre flere apps på startskærmen med berøringsskærmen. 1. Før ned ad app-flisen for at vælge og starte dens indstillingslinje. 2. Tryk på Symbollinjen for at fastgøre den valgte app til Startskærmen. Symbollinjen er en værktøjslinje, som du kan finde på højre siden af din skærm. Den består af adskillige værktøjer, som giver dig mulighed for at dele applikationer, og giver dig hurtig adgang til indstillingerne på din. Symbollinjen Sådan starter du symbollinjen BEMÆRK: Når du åbner symbollinjen, vises den først med en række hvide ikoner. Billedet ovenfor viser hvordan symbollinjen ser ud, når du bruger den for første gang. Brug berøringspladen eller tastaturet på din til at starte Symbollinjen. Før skærmens højre kant. Tryk på. 34

35 Inde i symbollinjen Search (Søg) Med dette værktøj kan du søge efter filer, applikationer og programmer på din. Share (Del) Dette værktøj giver dig mulighed for, at dele applikationer via sociale netværker og . Start Dette værktøj får skærmen til, at gå tilbage til startskærmen. Du kan også gå tilbage til en nylig brugt applikation via startskærmen. Devices (Enheder) Dette værktøj giver dig mulighed for at åbne og dele filer med enheder, som er sluttet til din, så som en ekstern skærm eller en printer. Settings (Indstillinger) Dette værktøj giver dig mulighed for at åbne dine pc-indstillinger på din ASUS All-in-one PC. 35

36 Snap-funktionen Snap-funktionen viser to apps side om side, hvor du kan arbejde eller skifte imellem de to apps. VIGTIGT! Sørg for at din 's skærmopløsning er indstillet til mindst x 768 pixels, før du bruger Snap-funktionen. Sådan bruges Snap Snap-linje Udfør følgende trin for at aktivere Snap ved at bruge berøringsskærmen eller tastaturet på din PC. 1. Start den app, du vil bruge Snap på. 2. Hold musemarkøren op foroven på din skærm. 3. Når markøren ændres til et hånd-symbol, skal du trække og slippe app'en til venstre eller højre side af skærmpanelet. 4. Start en anden app. 1. Start den app, du vil bruge Snap på. 2. Tryk på. 3. Skift imellem apps ved at trykke på. 36

37 Andre tastaturgenveje Med tastaturet kan du også bruge følgende genveje til at starte applikationer og navigere i Windows 8. Skifter imellem startskærmen og den seneste kørende app Starter skrivebordet Starter Computer-vinduet i skrivebordstilstand Åbner ruden File search (Filsøgning) Åbner ruden Share (Del) Åbner ruden Settings (Indstillinger) Åbner ruden Devices (Enheder) Aktiverer låseskærmen Minimerer Internet Explorer-vinduet Åbner ruden til den anden skærm Åbner ruden Apps search (Apps-søgning) Åbner vinduet Run (Kør) 37

38 Åbner Ease of Access Center (Øget tilgængelighed) Åbner ruden Settings search (Søg indstillinger) Åbner en menuboks med Windows-værktøjer Starter forstørrelsesikonet og zoomer ind på skærmen Zoom ud af skærmen Åbner Narrator Settings (Indstillinger for Oplæser) Aktiverer skærmprint-funktionen Sådan slukker du for din Gør et af følgende for at lukke din : Tryk på på symbollinjen, og tryk herefter på > Shut down (Luk ned) for at lukke ned på normal vis. Fra log-in-skærmen kan du trykke på > Shut down (Luk ned). Hvis din ikke reagere, skal du holde tænd/sluk-knappen nede i mindst 4 sek., indtil din slukker. 38

39 Sådan går du i BIOS-konfiguration BIOS (Basic Input and Output System) lagrer systemindstillinger for hardware, der skal bruges til systemstart på din. Under normale omstændigheder sikrer standardindstillingerne af BIOS optimal ydeevne under de fleste betingelser. Du skal ikke ændre standardindstillingerne af BIOS med undtagelse af i følgende situationer: En fejlmeddelelse vises på skærmen under systemstart og anmoder dig om at køre BIOSopsætningen. Du har installeret en ny systemkomponent, der kræver yderligere indstillinger eller opdateringer af BIOS. ADVARSEL! Forkerte BIOS-indstillinger kan medføre ustabilitet og fejl ved start af pc'en. Det anbefales stærkt kun at ændre BIOS-indstillingerne med hjælp fra uddannet serviceteknikere. Gå hurtigt i BIOS Windows 8 starter ret hurtigt, så vi har udviklet disse tre måder, hvorpå du hurtigt kan få adgang til BIOS: Når din er slukket, skal du holde tænd/sluk-knappen nede i mindst 4 sek. for at få adgang til BIOS'en direkte. Tryk på tænd/sluk-knappen i mindst 4 sek. for at lukke 'en, og tryk så på tænd/sluk-knappen igen for at tænde 'en igen og tryk på <F2> under POST. Når din er slukket, bør du tage stikket ud af 'en. Sæt strømkablet i igen og tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde for 'en. Tryk på <F2> under POST. BEMÆRK: POST (Power-On Self Test) er en serie af softwarestyrede diagnostiske test, der kører, når du tænder for 'en. 39

40 Tilslutning til internettet Få adgang til s, gå på nettet og del programmer via sociale netværkssteder med Wi-Fiforbindelsen på din på eller fra din. Wi-Fi-tilslutning 1. Start Symbollinjen fra startskærmen eller fra en applikationstilstand. BEMÆRK: For yderligere oplysninger henvises til afsnittet Symbollinjen under Sådan arbejdes med Windows apps. Symbollinjen 2. Vælg fra Symbollinjen Settings (Indstillinger) og klik på netværksikonet. 40

41 3. Vælg det trådløse netværk i listen, du ønsker at forbinde til. 4. Klik på Connect (Tilslut). BEMÆRK: Du vil muligvis blive bedt om at indtaste en sikkerhedsnøgle for at aktivere Wi-Fiforbindelsen. 41

42 Sådan bruges Connection Builder (Forbindelsesopsætning) Med Connection Builder har du mulighed for at forbinde både din pc-station og tablet til et Wi- Fi-adgangspunkt, så du kan fjernstyre din tablet i Windows 8. Sådan opretter du en Wi-Fi-forbindelsen med Connection Builder: 1. Forbind din ASUS Alt-i-et pc til et trådløst netværk. BEMÆRK: For yderligere oplysninger bedes du venligst se afsnittet Wi-Fi-tilslutning i denne vejledning. 2. Tryk på Transformer AIO-ikonet på startskærmen eller i skrivebordstilstanden. - Transformer AIO-ikonet på startskærmen - Transformer AIO-ikonet i skrivebordstilstanden 2. På ASUS Transformer AIO startsiden skal du vælge Connection Builder. 42

43 3. I Connection Builder vinduet skal du indtaste adgangskoden til det valgte trådløse netværk. Hvis der er ikke er en adgangskode på det trådløse netværk, skal du blot klikke på OK. 43

44 Ledningsført forbindelse 1. Brug et netværkskabel (RJ-45) til at forbinde din til et DSL/ kabelmodem eller til et lokalnetværk (LAN). 2. Tænd for din computer. 3. Konfigurer de nødvendige indstillinger for Internetforbindelsen. BEMÆRK: For flere oplysninger henvises til afsnittene Configuring a dynamic IP/PPPoE network connection (Konfigurering af en dynamisk IP/PPPoE netværksforbindelse) eller Configuring a static IP network connection (Konfigurering af en statisk IP netværksforbindelse). Kontakt din Intenretudbyder (ISP) for oplysninger eller hjælp til konfigurering af din Internetforbindelse. Konfigurering af en dynamisk IP/PPPoE netværksforbindelse Sådan konfigurerer du en dynamisk IP/PPPoE netværksforbindelse: 1. Klik fra Startskærmen på Desktop (Skrivebord) for at starte skrivebordstilstand. 44

45 Højreklik fra Windows opgavebjælken på netværksikonet and Sharing Center (Åbn Netværks- og delingscenter). og klik på Open Network Klik fra skærmen Open Network and Sharing Center (Åbn Netværks- og delingscenter) på Change Adapter settings (Skift adapterindstillinger). Højreklik på dit LAN og vælg Properties (Egenskaber). Klik på Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4) (Internetprotokol version 4 (TCP/IPv4) og klik på Properties (Egenskaber). 6. Klik på Obtain an IP address automatically (Få en IPadresse automatisk) og klik på OK. BEMÆRK: Fortsæt til næste trin, hvis du bruger PPPoE-forbindelse. 45

46 7. Vend tilbage til Network and Sharing Center (Netværks- og delingscenter) og klik på Set up a new connection or network (Konfigurer en ny forbindelse eller netværk). 8. Vælg Connect to the Internet (Tilslut til internettet) og klik på Next (Næste). 9. Vælg Broadband (PPPoE) (Bredbånd (PPPoE)) og klik på Next (Næste) Indtast dit User name (Brugernavn), Password (Adgangskode) og Connection name (Forbindelsesnavn). Klik på Connect (Opret forbindelse). Klik på Close (Luk) for at afslutte konfigurationen. Klik på netværksikonet i opgavebjælken og klik på den forbindelse, du netop har oprettet. Indtast dit brugernavn og din adgangskode. Klik på Connect (Tilslut) for at forbinde til internettet. 46

47 Konfigurering af en statisk IP netværksforbindelse Sådan konfigurerer du en statisk IP netværksforbindelse: Gentag trin 1-4 i forrige afsnit Configuring a dynamic IP/PPPoE network connection (Konfigurering af en dynamisk IP/PPPoE netværksforbindelse). Klik på Use the following IP address (Brug den følgende IP-adresse). Indtast IP-adressen, undernetmasken og gatway fra din internetudbyder. Indtast om nødvendigt den foretrukne DNS serveradresse og alternative adresse. Når dette er gjort, skal du klikke på OK. 47

48 Genopretning af systemet Sådan nulstiller du din Indstillingen Reset your PC (Nulstil din pc) gendanner din pc til fabriksindstillingerne. VIGTIGT! Sørg for at sikkerhedskopiere alle dine data, før du bruger denne mulighed. Sådan nulstiller du din : 1. Tryk på <F9> under systemstart. VIGTIGT! Følg en af de muligheder, der er beskrevet i afsnittet Gå hurtigt i BIOS i kapitel 3 for at gå igennem POST Klik fra skærmen på Troubleshoot (Fejlfinding). Vælg Reset your PC (Nulstil din pc). Klik på Next (Næste). Vælg Only the drive where the Windows is installed (Kun det drev, hvor Windows er installeret). Vælg Just remove my files (Fjern blot mine filer). Klik på Reset (Nulstil). 48

49 Sådan gendannes fra en systemafbildningsfil Du kan oprette et USB genopretningsdrev og bruge det til at gendanne dine indstillinger på 'en. Sådan oprettes et USB genopretningsdrev ADVARSEL! Alle filer på din USB lagerenhed slettes permanent i denne proces. Før du fortsætter, bør du sikkerhedskopiere alle vigtige data. Sådan oprettes et USB genopretningsdrev: 1. Åbn kontrolpanelet fra skærmen All Apps (Alle apps). BEMÆRK: For yderligere oplysninger henvises til Sådan starter du Alle Apps-skærmen under Sådan arbejdes med Windows apps Klik fra kontrolpanelets System and Security (System og sikkerhed) på Find and fix problems (Find og løs problemer). Klik på Recovery (Genopretning) > Create a recovery drive (Opret et genopretningsdrev). Klik på Next (Næste) Vælg den USB lagerenhed, hvor du vil kopiere genopretningsfilerne. Klik på Next (Næste). 49

50 7. 8. Klik på Create (Opret). Vent et stykke tid på at processen afslutter. Når processen er fuldført, klikker du på Finish (Afslut). Sådan fjerner du alt og geninstallerer Windows Du kan gendanne indstillingerne på din til deres originale fabriksindstillinger ved at bruge indstillingen Fjern alt og geninstaller i Pc-indstillinger. Se trinene nedenfor for at bruge denne mulighed. VIGTIGT! Sørg for at sikkerhedskopiere alle dine data, før du bruger denne mulighed. BEMÆRK: Dette kan godt tage et stykke tid Åbn Symbollinjen. Klik på Settings (Indstillinger) > Change PC Settings (Tilpas pc-indstillinger) > General (Generelt). Rul ned for at se muligheden Remove everything and reinstall Windows (Fjern alt og geninstaller Windows). Klik under denne mulighed på Get Started (Kom godt i gang). Følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre geninstallationen og nulstillingen. 50

51 Bemærkninger Tillæg REACH Idet vi overholder REACH (registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier) bestemmelserne, offentliggør vi vores produkters kemiske stoffer på ASUS REACH webstedet ASUS Genbrug / Returservice ASUS s genbrugs- og returprogrammer skyldes vores forpligtelse til at opfylde de højeste standarder indenfor miljøbeskyttelse. Vi tror på at finde løsninger for dig, så du er i stand til at genbruge vores produkter, batterier og andre komponenter, samt vores emballage. Se venligst for yderligere oplysninger om genbrug i de forskellige lande. Bemærkning om belægningen VIGTIGT! For at isolere og bibeholde sikkerheden omkring elektriciteten, har enheden fået en overfladebelægning, undtagen omkring hvor IO-portene sidder. Erklæring fra Den Føderale Kommunikationskommission (FCC) Dette apparatet overolder FCC reglernes afsnit 15. Dets drift sker på følgende to betingelser: Dette apparat må ikke forårsage skadelig interferens, og Dette apparat skal acceptere enhver modtagen interferens, inklusive interferens, som kan forårsage uønsket drift. Dette udstyr er testet og fundet at opfylde grænserne for klasse B digitalt udstyr i henhold til FCC reglernes afsnit 15. Disse grænser har til formål at skabe rimelige beskyttelse mod skadelig interferens i private installationer. Dette udstyr skaber, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, som, hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne, kan forårsage skadelig interferens med radiokommunikation. Der er imidlertid ingen garanti for, at der ikke vil opstå interferens i en given installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens på radio- og fjernsynsmodtagelse, hvilket kan afgøres ved at slå udstyret til og fra, skal brugeren prøve at afhjælpe interferensen på en eller flere af følgende måder: Ret modtagerantennen i en anden retning eller anbring den et andet sted. Øg afstanden mellem udstyret og modtageren. 51

52 Forbind udstyret til en anden kontakt i et andet kredsløb end det, modtageren er forbundet til. Bed forhandleren eller en erfaren radio- eller TV-teknikner om hjælp. VIGTIGT! Det er ulovligt at bruge enheden udendørs på frekvensbåndet 5,15 ~ 5,25. FORSIGTIG: Enhver ændring eller modifikation, der ikke er udtrykkeligt godkendt af forhandleren af denne enhed, kan annullere brugerens ret til at betjene udstyret. RF eksponeringsadvarsel Dette udstyr skal installeres og betjenes i overensstemmelse med de medfølgende instruktioner, og antennen/antennerne, der bruges til denne sender, skal installeres mindst 20 cm væk fra alle personer, ligesom de ikke må placeres eller bruges sammen med nogen anden antenne eller sender. Slutbrugere og installatører skal forsynes med installations- og sender anvisninger, så de kan opfylde RF eksponeringsoverholdelsen. Erklæring fra det canadiske kommunikationsministerium Dette digitale udstyr overskrider ikke klasse B grænserne for radiostøjemission fra digitalt udstyr som anført i det canadiske kommunikationsministeriums regulativer vedrørende radiointerferens. Dette klasse B digitale udstyr overholder canadisk ICES-003. IC erklæring for Canada vedrørende strålingseksponering Dette apparat overholder IC grænserne for strålingseksponering i ukontrollerede omgivelser. For at opfylde IC kravene vedrørende RF udsættelse, skal du undgå direkte kontakt med transmissionsanntennen under transmission. Slutbrugere skal følge de specifikke betjeningsanvisninger vedrørende RF udsættelse. Drift er betinget af følgende to betingelser: Dette apparat må ikke forårsage skadelig interferens, og Dette apparat skal acceptere enhver modtagen interferens, inklusive interferens, som kan forårsage uønsket drift af enheden. 52

53 (R&TTE directive 1999/5/EC) Følgende punkter er fuldført og anses for relevante og tilstrækkelige: Essentielle krav som i [Artikel 3] Beskyttelseskrav i forbindelse med sundhed og sikkerhed som i [Artikel 3.1a] Test af elektrisk sikkerhed i henhold til [EN 60950] Beskyttelseskrav for elektromagnetisk kompatibilitet i [Artikel 3.1b] Test af elektromagnetisk kompatibilitet i [EN ] & [EN ] Effektivt brug af radiospektrum som i [Artikel 3.2] Radiotest passer i henhold til [EN ] CE mærke advarsel Dette er et Klasse B produkt. I private miljøer kan dette produkt forårsage radiointerferens, i hvilket tilfælde kræves, at brugeren træffer de nødvendige forholdsregler. CE mærkning af enheder uden trådløs LAN/Bluetooth Den afsendte version af denne enhed overholder kravene i EEC direktiverne 2004/108/EC vedrørende Elektromagnetisk kompatibilitet og 2006/95/EC, Lavspændingsdirektivet CE mærkning af enheder med trådløs LAN/Bluetooth Dette udstyr overholder kravene i direktiv 1999/5/EC fra Europaparlamentet og kommissionen af 9. Marts 1999 vedrørende radio- og telekommunikationsudstyr og gensidig anerkendelse af overensstemmelse. er for klasse II-enheder. Kanal til trådløs drift for forskellige domæner Nordamerika GHz Ch01 til CH11 Japan GHz Ch01 til CH13 Europa ETSI GHz Ch01 til CH13 53

54 SKIL IKKE AD Garantien dækker ikke, hvis produktet har været skilt ad af brugere Advarsel vedrørende lithium-ion batteri PAS PÅ: Fare for eksplosion, hvis batteriet anbringes forkert. Udskift kun med samme eller lignende type batteri anbefalet af fabrikanten. Borskaf batterier i henhold til producentens anvisninger. Udsæt ikke for væsker Udsæt og brug den IKKE i nærheden af væsker, regn eller fugt. Dette product er ikke vand- og olietæt Dette symbol med den overkrydsede affaldscontainer på hjul angiver, at produktet (elektrisk og elektronisk udstyr samt kviksølvholdige knapcellebatterier) ikke må bortskaffes med et almindelige husholdningsaffald. Tjek de lokale regler vedrørende bortskaffelse af elektroniske produkter. Bortskaf IKKE batteriet sammen med husholdingsaffaldet. Symbolet med den overkrydsede affaldscontainer på hjul indikerer, at batteriet ikke må anbringes sammen med husholdningsaffald. 54

55 Globale regler vedrørende miljøbeskyttelse - overholdelse og erklæring ASUS følger grønt design konceptet ved fremstillingen af sine produkter og sørger for, at hvert stade i et ASUS produkts livscyklus er i overensstemmelse med globale regler vedrørende miljøbeskyttelse. Derudover giver ASUS releveante oplysninger baseret på lovkrav. Gå venligst til for oplysninger vedrørende lovregler, som ASUS overholder: Japan JIS-C-0950 erklæringer vedrørende materialer EU REACH SVHC Korea RoHS Svejtiske energilove ENERGY STAR overholdende produkt ENERGY STAR er et fælles program under U.S. Environmental Protection Agency og U.S. Department of Energy og hjælper os alle med at spare penge og beskytte miljøet via energieffektive produkter og -praksisser. Alle ASUS produkter med ENERGY STAR bomærket overholder ENERGY STAR standarden og enegistyringsfunktionen er som standard aktiveret. Skærmen og computeren er indstillet til automatisk, at gå i dvale efter henholdsvis 15 og 30 minutter uden aktivitet. Klik med musen eller tryk på tastaturet for, at aktivere din computer. Besøg for yderligere oplysninger vedrørende energistyring og dens fordele for miljøet. Besøg også for yderligere oplysninger vedrørende det fælles ENERGY STAR program. BEMÆRK: Energistjernen understøttes IKKE på FreeDOS og Linux-baserede operativsystemer. 55

Dansk. ET2300 serie. Brugervejledning

Dansk. ET2300 serie. Brugervejledning ET2300 serie Brugervejledning DA7622 August 2012 OPHAVSRET INFORMATION Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation for køberen selv

Læs mere

Brugsanvisning ET2325I

Brugsanvisning ET2325I Brugsanvisning ET2325I DA10106b Første udgave Januar 2015 OPHAVSRET INFORMATION Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation for

Læs mere

Dansk. Brugervejledning. ET232 Serie ET2321I ET2322I

Dansk. Brugervejledning. ET232 Serie ET2321I ET2322I Brugervejledning ET232 Serie ET2321I ET2322I DA8388 Juli 2013 OPHAVSRET INFORMATION Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation

Læs mere

Din brugermanual ASUS ET2411 http://da.yourpdfguides.com/dref/4254411

Din brugermanual ASUS ET2411 http://da.yourpdfguides.com/dref/4254411 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ASUS ET2411 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Dansk ASUS. Brugervejledning. ET2020 serie

Dansk ASUS. Brugervejledning. ET2020 serie ASUS Brugervejledning ET2020 serie DA8268 Maj 2013 OPHAVSRET INFORMATION Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation for køberen

Læs mere

Dansk ASUS. Brugervejledning. ET2301 serie

Dansk ASUS. Brugervejledning. ET2301 serie ASUS Brugervejledning ET2301 serie DA9074 Marts 2014 OPHAVSRET INFORMATION Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation for køberen

Læs mere

Brugsanvisning. På ET223 og ET203-serien

Brugsanvisning. På ET223 og ET203-serien Brugsanvisning På ET223 og ET203-serien DA9297 Første udgave April 2014 OPHAVSRET INFORMATION Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation

Læs mere

Dansk. Brugervejledning. ET22 serien

Dansk. Brugervejledning. ET22 serien Brugervejledning ET22 serien DA8449 Juni 2013 OPHAVSRET INFORMATION Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation for køberen selv

Læs mere

Dansk. Brugervejledning. ET2221I / A6410 serien

Dansk. Brugervejledning. ET2221I / A6410 serien Brugervejledning ET2221I / A6410 serien DA9594b August 2014 OPHAVSRET INFORMATION Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation for

Læs mere

Dansk. Brugervejledning. ET2311 serie

Dansk. Brugervejledning. ET2311 serie Brugervejledning ET2311 serie DA8286b Maj 2013 OPHAVSRET INFORMATION Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation for køberen selv

Læs mere

Brugsanvisning. A4310 Serie

Brugsanvisning. A4310 Serie Brugsanvisning A4310 Serie DA9161b Første udgave Maj 2014 OPHAVSRET INFORMATION Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation for

Læs mere

Brugsanvisning. A4310 Serie

Brugsanvisning. A4310 Serie Brugsanvisning A4310 Serie DA9161 Første udgave Maj 2014 OPHAVSRET INFORMATION Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation for køberen

Læs mere

ET1620I serie. Brugervejledning

ET1620I serie. Brugervejledning ET1620I serie Brugervejledning DA8823b Første udgave Februar 2014 OPHAVSRET INFORMATION Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation

Læs mere

Dansk. Brugervejledning. ET2220 serie

Dansk. Brugervejledning. ET2220 serie Brugervejledning ET2220 serie DA7645 August 2012 OPHAVSRET INFORMATION Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation for køberen selv

Læs mere

Dansk. Brugervejledning. ET22 serie

Dansk. Brugervejledning. ET22 serie Brugervejledning ET22 serie DA8140 April 2013 OPHAVSRET INFORMATION Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation for køberen selv

Læs mere

Mini Desktop PC (Tynd klient)

Mini Desktop PC (Tynd klient) DA9656b Første udgave September 2014 Mini Desktop PC (Tynd klient) Brugervejledning E210-serien OPHAVSRET INFORMATION Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må -

Læs mere

Brugsanvisning. V221 Serie

Brugsanvisning. V221 Serie Brugsanvisning V221 Serie DA11897 Første udgave November 2016 OPHAVSRET INFORMATION Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation

Læs mere

Dansk. Brugervejledning. ET232 Serie ET2321I ET2322I

Dansk. Brugervejledning. ET232 Serie ET2321I ET2322I Brugervejledning ET232 Serie ET2321I ET2322I DA9051 Anden udgave April 2014 OPHAVSRET INFORMATION Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation

Læs mere

Din brugermanual ASUS ET2701IUKI http://da.yourpdfguides.com/dref/4348919

Din brugermanual ASUS ET2701IUKI http://da.yourpdfguides.com/dref/4348919 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ASUS ET2701IUKI i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Dansk. EB1036 Brugervejledning

Dansk. EB1036 Brugervejledning X EB1036 Brugervejledning DA8793b Første udgave / November 2013 OPHAVSRET INFORMATION Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation

Læs mere

Brugsanvisning A4110

Brugsanvisning A4110 Brugsanvisning A4110 DA11007 Første udgave November 2015 OPHAVSRET INFORMATION Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation for køberen

Læs mere

EB1505 Brugervejledning. Dansk

EB1505 Brugervejledning. Dansk EB1505 Brugervejledning DA7745 Første udgave / Oktober 2012 OPHAVSRET INFORMATION Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation for

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Dansk. Brugervejledning. ET2013 serie

Dansk. Brugervejledning. ET2013 serie Brugervejledning MODE MENU ET2013 serie DA7326 Første udgave Maj 2012 Ophavsret 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle rettigheder forbeholdt. Ingen del af denne manual, herunder produkterne og softwaret beskrevet

Læs mere

ASUS Transformer Book Trio Trio

ASUS Transformer Book Trio Trio DA8300 August 2013 Notebook PC ASUS Transformer Book Trio Trio E-Manual Ophavsret Information Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation

Læs mere

Dansk. Brugervejledning. ET2301 serie

Dansk. Brugervejledning. ET2301 serie Brugervejledning ET2301 serie DA8285 Juli 2013 OPHAVSRET INFORMATION Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation for køberen selv

Læs mere

Dansk. Brugervejledning. ET2012 serie

Dansk. Brugervejledning. ET2012 serie Brugervejledning MODE MENU ET2012 serie DA6991 Første udgave November 2011 Ophavsret 2011 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle rettigheder forbeholdt. Ingen del af denne manual, herunder produkterne og softwaret

Læs mere

ASUS Tablet ASUS MobilDock

ASUS Tablet ASUS MobilDock DA10031 Tredje udgave Februar 2015 ASUS Tablet ASUS MobilDock E-vejledning T100 Serie Ophavsret Information Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som

Læs mere

ASUS Tablet ASUS MobilDock

ASUS Tablet ASUS MobilDock DA9159 Første udgave Maj 2014 ASUS Tablet ASUS MobilDock E-vejledning T200 Serie Ophavsret Information Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation

Læs mere

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software Start her Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel.

Læs mere

DA10293 Tredje udgave April 2015 Notebook PC

DA10293 Tredje udgave April 2015 Notebook PC DA10293 Tredje udgave April 2015 Notebook PC E-Manual Ophavsret Information Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation for køberen

Læs mere

Brugsanvisning. ET2702I serie

Brugsanvisning. ET2702I serie Brugsanvisning ET2702I serie DA9662b Tredje udgave Oktober 2014 OPHAVSRET INFORMATION Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation

Læs mere

Dansk. Brugervejledning. ET2011 serie

Dansk. Brugervejledning. ET2011 serie MODE MENU Brugervejledning ET2011 serie DA6514 Tredje udgave V3 Marts 2011 Ophavsret 2011 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle rettigheder forbeholdt. Ingen del af denne manual, herunder produkterne og softwaret

Læs mere

Dansk version. Introduktion. Hardware-installation. Installation af Windows XP. LW057V2 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps

Dansk version. Introduktion. Hardware-installation. Installation af Windows XP. LW057V2 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps LW057V2 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps Introduktion Udsæt ikke Wireless LAN PCI Card 54 Mbps for meget høje temperaturer. Anbring ikke enheden i direkte sollys eller tæt ved varmekilder. Anvend ikke

Læs mere

Mini Desktop PC E420

Mini Desktop PC E420 Mini Desktop PC E420 Brugervejledning DA13488 Revideret udgave V2 September 2017 OPHAVSRET INFORMATION Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation

Læs mere

Brugermanual. Wolfgang Wi-Fi Repeater

Brugermanual. Wolfgang Wi-Fi Repeater Brugermanual Wolfgang Wi-Fi Repeater Tak fordi du har valgt at købe en Wolfgang Wi-Fi Repeater. Vi opfordrer dig til at læse denne manual igennem inden produktet tages I brug. Information I denne brugervejledning

Læs mere

VivoMini VM65-serien. Brugervejledning

VivoMini VM65-serien. Brugervejledning VivoMini VM65-serien Brugervejledning DA13163 Revideret udgave V3 Juni 2017 OPHAVSRET INFORMATION Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation

Læs mere

WIQ MK2 WIQ MK2. Kvikstartguide

WIQ MK2 WIQ MK2. Kvikstartguide WIQ-10024 MK2 WIQ-10024 MK2 Kvikstartguide 1 1. Vigtige oplysninger om sikkerhed og betjening - Dette produkt er egnet til anvendelse i ikke-tropiske omgivelser ved en højde på under 2.000 meter over havet,

Læs mere

Brugsanvisning. A4320 / A6420 Serie

Brugsanvisning. A4320 / A6420 Serie Brugsanvisning A4320 / A6420 Serie DA10213 Første udgave Juli 2015 OPHAVSRET INFORMATION Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation

Læs mere

ASUS Transformer Book

ASUS Transformer Book DA9590 Første udgave September 2014 ASUS Transformer Book E-Manual ASUS Transformer Book T300FA Ophavsret Information Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må -

Læs mere

Dansk. Brugervejledning. ET1612I serie

Dansk. Brugervejledning. ET1612I serie Brugervejledning ET1612I serie DA7574 Første udgave V1 August 2012 Ophavsret 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle rettigheder forbeholdt. Ingen del af denne manual, herunder produkterne og softwaret beskrevet

Læs mere

Direct Access Keyboard

Direct Access Keyboard Direct Access Keyboard Brugervejledning Version 1.0 Copyright Det er forbudt uden producentens skriftlige samtykke at reproducere eller overføre nogen del af denne vejledning i noget format, hverken elektronisk

Læs mere

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Opdag startskærmen. Startskærmen indeholder alle dine vigtigste oplysninger. Dynamiske felter sørger for, at du altid

Læs mere

DI-824VUP+ Før du går i gang. 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver. DI-824VUP+ 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver

DI-824VUP+ Før du går i gang. 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver. DI-824VUP+ 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver Dette produkt kan installeres med brug af en hvilken som helst aktuel webbrowser, dvs. Internet Explorer 6 eller Netscape Navigator 6.2.3. Før du går i gang DI-824VUP+ 1. Tak fordi du har købt denne router,

Læs mere

DA8713 Anden udgave Januar 2014. Notebook PC. E-Manual. T100 Serie

DA8713 Anden udgave Januar 2014. Notebook PC. E-Manual. T100 Serie DA8713 Anden udgave Januar 2014 Notebook PC E-Manual T100 Serie Ophavsret Information Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation

Læs mere

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET «Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET 1 Generelt EDB-NETVÆRK: Der er installeret et edb-net, der er tilsluttet Internettet. Det betyder, at du fra din pc kan få forbindelse til

Læs mere

ASUS Transformer Book. E-manual

ASUS Transformer Book. E-manual ASUS Transformer Book E-manual DA8378 Maj 2013 Tredje udgave Ophavsret Information Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation for

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

DA9582 Første udgave August 2014 Notebook PC

DA9582 Første udgave August 2014 Notebook PC DA9582 Første udgave August 2014 Notebook PC E-Manual Ophavsret Information Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation for køberen

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

Brugervejledning AE6000. Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band

Brugervejledning AE6000. Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band Brugervejledning AE6000 Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band a Indhold Produktoversigt Funktioner 1 Installation Installation 2 Konfiguration af trådløst netværk Wi-Fi Protected Setup 3 Trådløst hjælpeprogram

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Modeller AS6004U Ver.3.0.0413 (2017-4-13) Indholdsfortegnelse Bemæ rkninger... 3 Sikkerhedsforanstaltninger... 4 1. Pakkens indhold... 5 2. Ekstra tilbehør... 6 3. Vejledning til

Læs mere

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Henrik Meyer og Ajâja Hyttel Oprettet: 24/6-13 Sidst revideret 14/5-14 h t t p s : / / c i t r i x. a a b n e t. d k Hvad er nyt i Citrix?... 2 Hvis du ikke

Læs mere

DA8516 August 2013. Notebook PC. E-Manual. T100T Serie

DA8516 August 2013. Notebook PC. E-Manual. T100T Serie DA8516 August 2013 Notebook PC E-Manual T100T Serie Ophavsret Information Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation for køberen

Læs mere

DA9837 Første udgave December 2014 Notebook PC

DA9837 Første udgave December 2014 Notebook PC DA9837 Første udgave December 2014 Notebook PC E-Manual Ophavsret Information Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation for køberen

Læs mere

Notebook PC. E-manual

Notebook PC. E-manual Notebook PC E-manual DA7598 September 2012 Ophavsret Information Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation for køberen selv -

Læs mere

Dansk. Brugervejledning. ET2700 serie

Dansk. Brugervejledning. ET2700 serie Brugervejledning ET2700 serie DA6912 Anden udgave V2 Oktober 2011 Ophavsret 2011 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle rettigheder forbeholdt. Ingen del af denne manual, herunder produkterne og softwaret beskrevet

Læs mere

Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning

Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning Dansk Indholdsfortegnelse Indledning 3 Tilslutning af den bærbare harddisk 3 Lagring og overførsel af data 4 Frakobling af den bærbare harddisk 5 Teknisk support

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

FULLRATE BREDBÅND. via kabel-tv-stik. Kvikguide. WT24 Coax Router

FULLRATE BREDBÅND. via kabel-tv-stik. Kvikguide. WT24 Coax Router FULLRATE BREDBÅND via kabel-tv-stik Kvikguide WT24 Coax Router 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Kassen indeholder...5 Sådan tilslutter du routeren...6 Sådan får du adgang til internettet...8 Vigtig info om koder

Læs mere

Dansk version. Introduktion. Windows Vista og XP-installation. LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps

Dansk version. Introduktion. Windows Vista og XP-installation. LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps Introduktion Udsæt ikke Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps for ekstreme temperaturer. Anbring ikke enheden i direkte sollys eller tæt ved varmekilder.

Læs mere

DA10189 Første udgave Marts 2015. Mini Desktop PC. Brugervejledning. E510-serien

DA10189 Første udgave Marts 2015. Mini Desktop PC. Brugervejledning. E510-serien DA10189 Første udgave Marts 2015 Mini Desktop PC Brugervejledning E510-serien OPHAVSRET INFORMATION Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender INDHOLDSFORTEGNELSE Windows 8.1... 5 KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade Sådan får du Windows 8.1 på din pc... 8 Startskærmen... 9 Skrivebordet... 10 Kvikguide til den nye brugergrænseflade... 11 Amulet-menuen...

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

et netværk, så du kan dele filer og inter netforbindelse.

et netværk, så du kan dele filer og inter netforbindelse. M A N U A L N I - 7 0 7 5 1 3 1 P A K N I N G E N S I N D H O L D 4 T E K N I S K E S P E C I F I K AT I O N E R 4 A N V E N D E L S E 4 H A R D W A R E I N S TA L L AT I O N 5 K O N F I G U R AT I O N

Læs mere

DA9105 Første udgave April 2014 Notebook PC

DA9105 Første udgave April 2014 Notebook PC DA9105 Første udgave April 2014 Notebook PC E-Manual Ophavsret Information Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation for køberen

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: ISB0) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

TouchPad og tastatur. Brugervejledning

TouchPad og tastatur. Brugervejledning TouchPad og tastatur Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Vivo PC VC60 Serien. Brugervejledning

Vivo PC VC60 Serien. Brugervejledning Vivo PC VC60 Serien Brugervejledning DA8609 Første udgave September 2013 OPHAVSRET INFORMATION Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation

Læs mere

NBW-10004N. Kvikstartguide

NBW-10004N. Kvikstartguide NBW-10004N Kvikstartguide 1 1. Vigtige oplysninger om sikkerhed og betjening - Dette produkt er egnet til anvendelse i ikke-tropiske omgivelser ved en højde på under 2.000 meter over havet, som angivet

Læs mere

Notebook PC. E-manual

Notebook PC. E-manual Notebook PC E-manual DA7814 December 2012 Ophavsret Information Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation for køberen selv - på

Læs mere

Brugsanvisning V230IC

Brugsanvisning V230IC Brugsanvisning V230IC DA10622 Første udgave September 2015 OPHAVSRET INFORMATION Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation for

Læs mere

DA8582 September 2013 Notebook PC

DA8582 September 2013 Notebook PC DA8582 September 2013 Notebook PC E-Manual Ophavsret Information Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation for køberen selv -

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING WIQ-10024 www.facebook.com/denverelectronics Læ s omhyggeligt denne vejledning helt igennem, inden du tilslutter, betjener eller justerer dette produkt. 1 Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

BIPAC 6600. Kombineret firewall og router til bredbånd. Kom hurtigt i gang

BIPAC 6600. Kombineret firewall og router til bredbånd. Kom hurtigt i gang BIPAC 6600 Kombineret firewall og router til bredbånd Kom hurtigt i gang Billion BIPAC 6600 Bredbånd Firewall Router Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration og

Læs mere

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN.

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN. Hurtig start NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider Model PR2000 NETGEAR Reset Internet/LAN LAN USB WiFi Internet Power USB Sådan kommer du i gang Tak for dit køb af NETGEAR Trek N300-rejserouter

Læs mere

Brugermanual. Manuel d instruction

Brugermanual. Manuel d instruction Brugermanual Manuel d instruction sonoro audio GmbH Unter Goldschmied 6 50667 Cologne Tyskland info@sonoro-audio.com www.sonoro-audio.com 03/12 Fabrikanten arbejder løbende på den videre udvikling af alle

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

BIPAC-7500G g ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Kom hurtigt i gang

BIPAC-7500G g ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Kom hurtigt i gang BIPAC-7500G 802.11g ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Kom hurtigt i gang Billion BIPAC-7500G 802.11g ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil

Læs mere

ASUS Transformer Book. E-manual

ASUS Transformer Book. E-manual ASUS Transformer Book E-manual DA7636 Oktober 2012 Ophavsret Information Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation for køberen

Læs mere

Dansk version. Hardware-installation. Windows Vista og XP-installation. LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps

Dansk version. Hardware-installation. Windows Vista og XP-installation. LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps Dansk version LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps Udsæt ikke det trådløse LAN PCI kort 300Mbps for meget høje temperaturer. Enheden må ikke placeres i direkte sollys eller tæt ved varmekilder. Anvend

Læs mere

Oversigt over service og support

Oversigt over service og support Oversigt over service og support QuickRestore Compaq gør det muligt til hver en tid at gendanne systemet med QuickRestore. Der er fem gendannelsesfunktioner i QuickRestore. Disse beskrives i nedenstående

Læs mere

U3000/U3100 Mini (Til Eee PC på Linux Operations System) Quick Guide

U3000/U3100 Mini (Til Eee PC på Linux Operations System) Quick Guide U3000/U3100 Mini (Til Eee PC på Linux Operations System) Quick Guide ASUS_U3000_U3100_mini.indd 1 2/2/08 3:44:20 PM DA3656 Første Udgave januar 2008 Ophavsret 2008 ASUSTeK Computers, Inc. Alle rettigheder

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG TV Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med Connectline Tv-adapter, skal adapteren først tilsluttes fjernsynet og en

Læs mere

DA8770 Første udgave Februar 2014. Notebook PC. E-Manual. 14" model: X453MA serie 15" model: X553MA serie

DA8770 Første udgave Februar 2014. Notebook PC. E-Manual. 14 model: X453MA serie 15 model: X553MA serie DA8770 Første udgave Februar 2014 Notebook PC E-Manual 14" model: X453MA serie 15" model: X553MA serie Ophavsret Information Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri,

Læs mere

ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg

ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg Dette tillæg til ZoomText 10 kortvejledning dækker de nye funktioner og andre ændringer er specifikke for ZoomText 10.1 til Windows 8.x. For primære instruktioner

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

VivoMini VM65-serien. Brugervejledning

VivoMini VM65-serien. Brugervejledning VivoMini VM65-serien Brugervejledning DA11598 Revideret udgave V2 Juni 2016 OPHAVSRET INFORMATION Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation

Læs mere

DA8276 Juli 2013 Notebook PC

DA8276 Juli 2013 Notebook PC DA8276 Juli 2013 Notebook PC E-Manual Ophavsret Information Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation for køberen selv - på nogen

Læs mere

DA8923 Første udgave April 2014 Notebook PC

DA8923 Første udgave April 2014 Notebook PC DA8923 Første udgave April 2014 Notebook PC E-Manual Ophavsret Information Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation for køberen

Læs mere

DA9840 Første udgave December 2014 Notebook PC

DA9840 Første udgave December 2014 Notebook PC DA9840 Første udgave December 2014 Notebook PC E-Manual Ophavsret Information Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation for køberen

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

Register your product and get support at AD712. DA Brugervejledning

Register your product and get support at  AD712. DA Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome AD712 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 4 Dansk 2 Docking under holdning ssystem 5 Indledning 5 Hvad er der i kassen 5 Oversigt

Læs mere

Åbning af porte og UPnP

Åbning af porte og UPnP Åbning af porte og UPnP Denne guide har til formål at hjælpe dig med at åbne for porte i din router og/eller aktivere UPnP. Det kan være nødvendigt at åbne porte i ens router hvis man for eksempel anvender

Læs mere

VivoMini VC68 Serien

VivoMini VC68 Serien VivoMini VC68 Serien Brugervejledning DA12568 Første udgave April 2017 OPHAVSRET INFORMATION Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation

Læs mere

Notebook PC. E-Manual

Notebook PC. E-Manual Notebook PC E-Manual DA8390 Juli 2013 Ophavsret Information Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation for køberen selv - på nogen

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router

BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router Kom hurtigt i gang Billion BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration og brug af

Læs mere