Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2)"

Transkript

1 Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) 2.4. udgave DA

2 Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Indholdsfortegnelse Kom godt i gang 3 Binding og tilslutning 5 Konfigurer din sensor 7 Find din sensor 7 Indstil sensoren til at slå lyden fra automatisk 8 Find din telefon ved hjælp af sensoren 9 Fotografer med sensoren 9 Udskift batteriet 9 Fejlfinding og support 11 Produkt- og sikkerhedsoplysninger 12 Ophavsrettigheder og andre bemærkninger 13 Garanti 14 2

3 Kom godt i gang Lær, hvordan du kommer i gang med at bruge nærhedssensoren. Om din nærhedssensor Nokia Treasure Tag (WS-2) er en nærhedssensor, der hjælper dig med at finde værdigenstande, som du har mistet eller lagt et sted, du ikke kan huske. Læg sensoren i din taske, eller fastgør den til dine nøgler med stroppen. Hvis du går væk uden at få din ting med, giver telefonen dig besked om det. Hvis du mister en af dine ting, kan du tjekke på kortet, hvor du skal begynde at lede. Nærhedssensoren er kompatibel med Windows Phone 8-telefoner (eller senere modeller) med appen Treasure Tag og Bluetooth 4.0 eller højere. Nogle af produktfunktionerne kan muligvis kun benyttes på bestemte telefonmodeller eller med bestemte softwareversioner. Sensoren fungerer optimalt med en Lumia-telefon. Du kan finde appen, en komplet liste over kompatible enheder og flere oplysninger om kompatibilitet i Store. Læs denne brugervejledning omhyggeligt, inden du tager produktet i brug. Læs også brugervejledningen til den enhed, som du tilslutter produktet. Taster og dele Lær din nærhedssensor at kende. 1 NFC-område 2 Silikonerem med strop 3 Flerfunktionstast 4 Battericover 5 Silikonerem uden strop Produktets overflade er nikkelfri. Advarsel: Produktet kan indeholde små dele. Opbevar dem utilgængeligt for små børn. Slå sensoren til eller fra Du kan slå sensoren til eller fra. 3

4 Sensoren bliver automatisk slået til, når batteriet indsættes. Du kan slå sensoren fra eller til igen ved at trykke på flerfunktionstasten og holde den nede i 3 sekunder. Du kan også slå sensoren fra ved at tage batteriet ud. Udskift remmen Din sensor har to silikoneremme: én med en strop til fastgørelse og én uden strop. 1. Træk remmen af sensoren. Du kan forsigtigt lirke kanten af remmen ud af rillen med en papirclips eller et lignende værktøj. 2. Placer sensoren i den anden rem, og stræk og træk forsigtigt remmen på plads. 4

5 Binding og tilslutning Før du kan bruge sensoren, skal du oprette en binding mellem sensoren og din telefon og tilslutte sensoren til telefonen. Du kan tilslutte sensoren til din telefon via NFC eller Bluetooth. Sørg for, at sensoren er tændt, og at der sidder et SIM i din telefon. Din sensor kan tilsluttes én telefon ad gangen, og der kan være tilsluttet op til 4 sensorer til din telefon. Hvis du vil finde den telefon, der er tilsluttet sensoren, skal du trykke på flerfunktionstasten, mens telefonen er inden for rækkevidde, så afspiller telefonen en alarmtone. Hvis du vil tilslutte sensoren til en anden telefon, skal du først gendanne sensorens fabriksindstillinger. Du kan afbryde forbindelsen mellem sensoren og telefonen. Du kan finde flere oplysninger i telefonens brugervejledning. Opret binding til sensoren via NFC Opret en binding mellem sensoren og telefonen ved hjælp af NFC. 1. Sørg for, at NFC er slået til på din telefon. Du kan finde flere oplysninger om NFC i telefonens brugervejledning. 2. Berør NFC-området på sensoren med telefonens NFC-område. 3. Følg de instruktioner, der vises på din telefon. Opret binding til sensoren via Bluetooth Hvis din telefon ikke har NFC, kan du oprette en binding mellem sensoren og din telefon ved hjælp af Bluetooth. Du skal have appen Treasure Tag for at kunne bruge sensoren. Du kan downloade denne app fra Windows Phone Store. 5

6 1. Sørg for, at Bluetooth er slået til på din telefon. Du kan finde flere oplysninger om Bluetooth i telefonens brugervejledning. 2. Tryk på Treasure Tag på telefonen. 3. Vælg din sensor, og følg de instruktioner, der vises på telefonen. 6

7 Almindelig brug Lær nærhedssensorens grundlæggende funktioner at kende. Konfigurer din sensor Angiv, hvordan og hvornår sensorens alarmsignaler skal aktiveres. Tryk på Treasure Tag på telefonen. 1. Første gang du opretter en binding, startes konfigurationsprocessen automatisk. Hvis det ikke er tilfældet, skal du trykke på KONFIGURER TAG på din telefon under sensoren. 2. Hvis du vil vælge et ikon til sensoren, skal du trykke på tilføj ikon og vælge det ønskede ikon. 3. Hvis du vil give sensoren et navn, skal du trykke på NAVN PÅ TAG og skrive navnet. 4. Vælg, hvordan og hvor alarmsignalet skal afspilles. Alarmsignalet udløses, når Bluetooth-forbindelsen mellem din sensor og din telefon afbrydes, eller hvis sensorsignalet er svagt. For eksempel kan en lukket dør udløse en alarm. Telefonen afspiller et alarmsignal, selvom den er i lydløs tilstand. Hvis du har mange sensorer, vises der desuden en meddelelse om, hvilken sensor der blev udløst, på telefonen. Styr og administrer din sensor Tjek, hvad der sker med din sensor, og skift indstillinger. Du kan også fastgøre sensoren på telefonens startskærm, så du hurtigt kan få adgang til den. 1. Tryk på Treasure Tag. 2. Tryk på den sensor, du vil se. Hvis du har flere sensorer, kan du få overblik over dem ved at trykke på. Tilføj en sensor på sensorlisten Tryk på > tilføj tag. Rediger sensorindstillinger Vælg en sensor, og tryk på > REDIGER TAG. Fastgør din sensor på telefonens startskærm Tryk på > fastgør til start. Du kan også trykke på sensoren på sensorlisten og holde den nede og derefter vælge fastgør til start. Afbryd forbindelsen til sensoren manuelt Tryk på. Sensorgrafikken bliver grå. Hvis du vil tilslutte den igen, skal du trykke på eller trykke NFC-områderne på sensoren og telefonen mod hinanden. Fjern en sensor Tryk på > fjern tag. Find din sensor Er din sensor blevet væk, og har du ingen ide om, hvor den er? Du kan starte med at tjekke på kortet, hvor telefonen mistede forbindelsen til sensoren. 7

8 Der skal være tilgængelige GPS-koordinater, for at du kan se, hvor forbindelsen blev afbrudt, på et kort. Brugen af tjenester eller download af indhold, herunder gratis elementer, kan medføre, at der overføres store mængder data, og der skal muligvis betales for datatrafikken. 1. Sørg for, at GPS er slået til på din telefon. 2. Tryk på Treasure Tag og på den ønskede sensor. 3. Vent, mens din telefon søger efter sensoren. 4. Hvis din telefon ikke finder sensoren, skal du trykke på åbn kort. Det omtrentlige område, hvor telefonen sidst var tilsluttet sensoren, vises på kortet. Få rutevejledning til din sensor Hvis du vil have rutevejledning, skal du trykke på adressemeddelelsen i kortvisningen og på rutebeskrivelse. Find tilsluttet sensor Tryk på sensoren på telefonen for at afspille en meddelelseslyd. Du kan slå lyden fra på sensoren, når du har fundet den, ved at trykke på flerfunktionstasten på sensoren eller ved at trykke på på telefonen. Indstil sensoren til at slå lyden fra automatisk Vil du ikke have, at sensoren udsender lydsignaler, når du er hjemme eller på kontoret? Du kan vælge, at sensoren skal blive lydløs, når din telefon er tilsluttet et af de Wi-Fi-netværk, du har angivet. 1. Tryk på Treasure Tag > > stilletilstand på telefonen. 2. Tryk på for at tilføje et nyt netværk. 3. Vælg det ønskede Wi-Fi-netværk på listen over tilgængelige Wi-Fi-netværk. Du kan føje flere Wi-Fi-netværk til lydløs tilstand. Hver gang din telefon er tilsluttet et Wi-Fi-netværk, som du har valgt, bliver alle lydsignaler fra sensoren automatisk slået fra. 8

9 Find din telefon ved hjælp af sensoren Kan du ikke huske, hvor du har lagt telefonen? Brug sensoren til at finde den. 1. Tryk på flerfunktionstasten. Telefonen afspiller en meddelelseslyd, så du nemmere kan finde den, også selvom telefonen er i lydløs tilstand. 2. Når du finder telefonen, skal du trykke på meddelelsen på telefonen for at slå meddelelseslyden fra. Fotografer med sensoren Vil du undgå, at kameraet bliver rystet, når du tager et foto med telefonen? Du kan bruge sensoren til at tage et foto, uden at du skal røre ved kameratasten eller kameraikonet på din telefon. Hvis din telefon ikke har Lumia Selfie-appen, kan du downloade den fra Store. 1. Tryk på Lumia Selfie på telefonen. 2. Tryk på flerfunktionstasten på sensoren for at tage et foto. Når du har taget et foto, kan du redigere det på telefonen. Tryk på flerfunktionstasten for at gå tilbage og tage et andet foto. Udskift batteriet Sensoren leveres med et batteri, som på et tidspunkt skal udskiftes. Din sensor bruger et CR2032-standardbatteri. Når batteriet er helt tømt, skal du indsætte et nyt batteri, før du kan bruge sensoren igen. Når batteriet er ved at løbe tør for strøm, afspiller sensoren et alarmsignal, og der vises en meddelelse i appen Treasure Tag på din telefon. Hvis du har fastgjort sensoren på telefonens startskærm, vises der et batteriikon i det dynamiske felt. 1. Sæt en papirclips eller et lignende værktøj i åbningen nederst til venstre på sensorens bagside. 9

10 2. Skub forsigtigt bagcoveret op. 3. Udskift det gamle batteri med et nyt. Sørg for at indsætte batteriet den rigtige vej. 4. Placer de afskårne hjørner på bagcoveret og enheden ud for hinanden, og sæt coveret på igen. Gendan fabriksindstillingerne Du kan rydde alle bindinger og nulstille sensoren, så de oprindelige indstillinger gendannes. 1. Åbn bagcoveret, og tag batteriet ud af sensoren. 2. Indsæt batteriet igen, mens du trykker på flerfunktionstasten. Du kan også gendanne fabriksindstillingerne ved at fjerne sensoren fra den tilsluttede telefon eller en anden enhed. Når du har gendannet fabriksindstillingerne, opretter sensoren straks en binding til enhver telefon, der har sensoren på listen over forbundne enheder. Hvis du fjerner sensoren fra listen, afbrydes forbindelsen mellem sensoren og denne telefon, og fabriksindstillingerne gendannes igen. 10

11 Fejlfinding og support Du kan få hjælp til at forstå og bruge enhedens forskellige funktioner på Der kan du finde komplette brugervejledninger, fejlfindingsinfo, diskussioner og oplysninger om funktioner, teknologier og kompatibilitet. Fejlsøgningssektionen og diskussionerne er muligvis ikke tilgængelige på alle sprog. 11

12 Produkt- og sikkerhedsoplysninger Våde og støvede omgivelser Dette produkt er vandtæt og støvtæt i overensstemmelse med beskyttelsesklassifikation. Vigtigt: De tilbehørsprodukter, der kan bruges med denne enhed, er ikke lige så holdbare, støvtætte og vandtætte som enheden. Opladere bør f.eks. kun bruges under tørre forhold, aldrig i fugtige eller våde omgivelser. Enheden er kun vandtæt, når det gælder koldt og rent friskt vand. Udsæt ikke enheden for andre typer væske, f.eks. havvand. Enheden må ikke nedsænkes i vand. Hvis enheden er blevet udsat for vand, skal den aftørres med en tør klud. Hvis den er blevet udsat for en anden type væske, skal du straks sprøjte rent friskt vand på enheden. Aftør omhyggeligt enheden. Hvis stikkene er støvede, skal du sprøjte rent friskt vand på stikkene. Aftør omhyggeligt enheden og stikområdet, og lad stikkene tørre. Åbn kun bagcoveret i tørre og rene omgivelser, og rengør først enheden, så den er tør og ren, for at undgå, at der kommer vand og støv ind i den. Sørg for, at enhedens indre dele og bagcoverpakningerne er tørre og rene og uden fremmedlegemer, da fremmedlegemer kan beskadige pakningerne, så der kan trænge vand ind. Vedligeholdelse af enheden Enheden må ikke blive våd. Nedbør, fugt og alle typer af væsker eller fugtighed kan indeholde mineraler, der korroderer elektroniske kredsløb. Hvis enheden bliver våd, skal du tage batteriet ud og lade enheden tørre. Enheden må ikke anvendes eller opbevares i støvede eller snavsede omgivelser. Enheden må ikke opbevares ved høje temperaturer. Enheden må ikke opbevares ved lave temperaturer. Når enheden bliver varmere og opnår sin normale temperatur igen, kan der dannes fugt i den, og det kan beskadige den. Enheden må ikke åbnes på anden måde, end det er angivet i brugervejledningen. Hvis der foretages ændringer, som ikke er godkendt, kan det beskadige enheden, og det kan være ulovligt i henhold til lovgivningen om radioudstyr. Pas på, at du ikke kommer til at tabe, slå eller ryste enheden eller batteriet. Hårdhændet behandling kan ødelægge den. Brug kun en blød, ren og tør klud til at rengøre enhedens overflade. Genbrug Aflever altid dine brugte elektroniske produkter, batterier samt emballage på særlige indsamlingssteder. Dermed er du med til at forhindre ukontrolleret bortskaffelse af affald og fremme genbrug af materialer. Alle enhedens materialer kan genanvendes som materialer og energi. Du kan finde oplysninger om, hvordan du kan genbruge dine produkter, på Skraldespandssymbol med kryds over Skraldespanden med kryds over på produktet, batteriet, emballagen eller i det skriftlige materiale er en påmindelse om, at alle elektriske og elektroniske produkter og batterier skal afleveres et særligt sted, når de ikke længere skal anvendes. Produkterne må ikke bortskaffes som usorteret husholdningsaffald: Indlever dem til genbrug. Du kan finde oplysninger om den nærmeste genbrugscentral hos de lokale myndigheder, der er ansvarlige for affald og genbrug, eller på Se for at få flere miljørelaterede oplysninger om enheden. Batterisikkerhed Brænd ikke batterier, da de kan eksplodere. Overhold den lokale lovgivning. Indlever batterierne til genbrug, hvis det er muligt. Brug kun batteriet til dets påtænkte formål. Forkert brug eller anvendelse af ikke-godkendte eller ikke-kompatible batterier kan medføre, at der opstår risiko for brand, eksplosion eller andre farer, og at en eventuel godkendelse eller garanti bortfalder. Benyt aldrig et beskadiget batteri. 12

13 Ophavsrettigheder og andre bemærkninger Overensstemmelseserklæring Microsoft Mobile Oy erklærer herved, at dette WS-2 produkt overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF. En kopi af overensstemmelseserklæringen findes på adressen declaration-of-conformity. Produkternes tilgængelighed kan variere fra område til område. Kontakt din forhandler for at få flere oplysninger. Denne enhed kan indeholde produkter, teknologi eller software, som er underlagt eksportlove og -regler fra USA og andre lande. Afvigelser fra loven er forbudt. Oplysningerne i dette dokument leveres "som de er og forefindes". Medmindre det er krævet af gældende lovgivning, stilles der ikke nogen garantier, hverken udtrykkelige eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til, stiltiende garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, i forbindelse med nøjagtigheden, pålideligheden eller indholdet af dette dokument. Microsoft Mobile forbeholder sig ret til at revidere dette dokument eller trække det tilbage på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående varsel. I videst muligt omfang tilladt efter gældende lovgivning er hverken Microsoft Mobile eller nogen af Microsoft Mobiles licensgivere under ingen omstændigheder ansvarlige for tab af data eller omsætning eller nogen form for særlige, hændelige, adækvate eller indirekte skader, uanset hvordan de er forvoldt. Der må ikke ske nogen form for kopiering, overførsel eller distribution af indholdet af dette dokument eller nogen del af det uden forudgående skriftlig tilladelse fra Microsoft Mobile. Microsoft Mobile udvikler løbende sine produkter. Microsoft Mobile forbeholder sig ret til at ændre og forbedre de produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel. Microsoft Mobile indestår ikke for, yder ingen garanti i forbindelse med og er ikke ansvarlig for funktionaliteten, indholdet og slutbrugersupporten i tredjepartsapps, som følger med enheden. Når du bruger en app, accepterer du, at appen leveres, som den er og forefindes. MEDDELELSE FRA FCC/INDUSTRY CANADA Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC's regler og Industry Canadas licensfritagede RSS-standard(er). Ved brug af enheden skal følgende to betingelser overholdes: (1) Enheden må ikke forårsage skadelige forstyrrelser; og (2) enheden skal acceptere modtagne forstyrrelser, herunder også forstyrrelser, der kan forårsage uønsket brug. Du kan finde flere oplysninger under transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html. Ændringer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af Microsoft Mobile, kan ugyldiggøre brugerens ret til at bruge udstyret. Bemærk! Dette udstyr er blevet testet og overholder grænserne for en digital enhed i klasse B i henhold til afsnit 15 i FCC's regler. Disse grænser er udviklet til at give rimelig beskyttelse mod skadelige forstyrrelser i en privat installation. Dette udstyr genererer, bruger og kan udsende radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og bruges i henhold til anvisningerne, kan det forårsage skadelige forstyrrelser i radiokommunikationen. Der er dog ingen garanti for, at der ikke kan opstå forstyrrelser i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelige forstyrrelser i radio- eller tv-modtagelsen, hvilket kan fastslås ved at slukke udstyret og derefter tænde det igen, anbefales det, at brugeren afhjælper forstyrrelsen ved at benytte en eller flere af følgende fremgangsmåder: Drej eller flyt modtagerantennen. Forøg afstanden mellem udstyret og modtageren. Slut udstyret til en stikkontakt i et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet. Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/tv-tekniker for at få hjælp. BEMÆRK! FCC's erklæring vedrørende strålingseksponering: Dette udstyr overholder FCC's grænser for strålingseksponering i et ikke-kontrolleret miljø. Denne sender må ikke placeres eller anvendes sammen med en anden antenne eller sender. TM Nokia er et registreret varemærke tilhørende Nokia Corporation. Tredjepartsprodukter/-navne kan være varemærker (TM), der tilhører de respektive ejere. The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Microsoft Mobile is under license. 13

14 Garanti Microsoft Mobiles garanti for dette produkt gælder i følgende periode: 12 måneder. Du kan finde flere oplysninger på det lokale websted med garantitekst på 14

Brugervejledning Nokia 225

Brugervejledning Nokia 225 Brugervejledning Nokia 225 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia 225 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Indsæt SIM, batteri og hukommelseskort 4 Oplad batteriet 6 Lås tasterne,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia E72. 5.1. udgave

Brugervejledning til Nokia E72. 5.1. udgave Brugervejledning til Nokia E72 5.1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret RM-530 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser i Direktiv 1999/5/EF.

Læs mere

Brugervejledning Nokia Lumia 925

Brugervejledning Nokia Lumia 925 Brugervejledning Nokia Lumia 925 3.0. udgave DA Psst... Denne vejledning er ikke den eneste... Der findes en brugervejledning på din telefon den har du altid med dig, når du har brug for den. Swipe til

Læs mere

Brugervejledning Lumia med Windows Phone 8.1 Update 2

Brugervejledning Lumia med Windows Phone 8.1 Update 2 Brugervejledning Lumia med Windows Phone 8.1 Update 2 1.0. udgave DA Om denne brugervejledning Denne vejledning er brugervejledningen til din softwareudgave. Vigtigt: Du kan finde vigtige oplysninger om

Læs mere

Brugervejledning. 9362080 4. udgave DA

Brugervejledning. 9362080 4. udgave DA Brugervejledning 9362080 4. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NHL-10 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 5140. 9230238 1. udgave

Brugervejledning til Nokia 5140. 9230238 1. udgave Brugervejledning til Nokia 5140 9230238 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NPL-5 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Cat S50 Smartphone Brugervejledning MIL SPEC

Cat S50 Smartphone Brugervejledning MIL SPEC Cat S50 Smartphone Brugervejledning MIL SPEC Læs brugervejledningen, inden du går videre Sikkerhedsforanstaltninger Læs sikkerhedsforholdsreglerne nøje for at sikre, at du bruger mobiltelefonen rigtigt.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia E52

Brugervejledning til Nokia E52 Brugervejledning til Nokia E52 6.1. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 5 Om enheden 6 Netværkstjenester 6 Om DRM (Digital Rights Management) 7 Søgning efter hjælp 9 Support 9 Hold

Læs mere

Vedligeholdelse af din Kindle

Vedligeholdelse af din Kindle Vigtig oplysning: Kindle DX med international trådløs adgang Model D00801 Oplysninger om sikkerhed og overholdelse af regler Brug ansvarligt. Læs alle instruktioner og sikkerhedsoplysninger inden brug

Læs mere

Bose SoundLink Bluetooth -minihøjttaler. Brugervejledning

Bose SoundLink Bluetooth -minihøjttaler. Brugervejledning Bose SoundLink Bluetooth -minihøjttaler Brugervejledning Sikkerhedsinformation Læs venligst denne vejledning Tag dig tid til at følge denne brugervejledning omhyggeligt. Den vil hjælpe dig til at installere

Læs mere

Brugervejledning til Nokia X6-00

Brugervejledning til Nokia X6-00 Brugervejledning til Nokia X6-00 5.4. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 6 Om enheden 7 Netværkstjenester 8 Kom godt i gang 10 Taster og dele 10 Indsætning af SIM-kortet og batteriet

Læs mere

Dansk. ASUS All-in-one PC. Brugervejledning. P1801 serie

Dansk. ASUS All-in-one PC. Brugervejledning. P1801 serie Brugervejledning P1801 serie DA7705 Januar 2013 P1801 Pc-stationen er beregnet til brug med 1801 ASUS tabletten OPHAVSRET INFORMATION Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet

Læs mere

GT-I9000. Brugervejledning

GT-I9000. Brugervejledning GT-I9000 Brugervejledning Sådan bruges vejledningen Tak, fordi du har købt denne mobiltelefon fra Samsung. Denne telefon giver dig mobilkommunikation i høj kvalitet og underholdning baseret på Samsungs

Læs mere

Moov/Navman Spirit Serien. Hardware-vejledning

Moov/Navman Spirit Serien. Hardware-vejledning Moov/Navman Spirit Serien Hardware-vejledning Vigtig sikkerhedsinformation LÆS OMHYGGELIGT NEDENSTÅENDE INDEN INSTALLATION AF PRODUKTET I BILEN Dette er et alarmsymbol. Det bruges til at advare dig om

Læs mere

Brugervejledning til kamera DANSK

Brugervejledning til kamera DANSK DANSK Brugervejledning til kamera Læs afsnittet Læs dette først (s. 7). Læs også Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [Disk med startvejledning til software til Canon-digitalkameraer] og Brugervejledning

Læs mere

Doro Liberto 820. Dansk

Doro Liberto 820. Dansk Doro Liberto 820 Dansk 9 10 15 1 2 8 7 11 12 16 17 3 13 18 4 6 14 5 Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk

Læs mere

hp psc1310 series all-in-one

hp psc1310 series all-in-one hp psc1310 series all-in-one brugervejledning hp psc1310 series all-in-one Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. Gengivelse, tilretning eller

Læs mere

GT-I9505. Brugervejledning. www.samsung.com

GT-I9505. Brugervejledning. www.samsung.com GT-I9505 Brugervejledning www.samsung.com Om denne brugervejledning Med denne enhed er du sikret mobilkommunikation og -underholdning af fremragende kvalitet takket være Samsungs høje standarder og teknologiske

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning IndHOLDsfortegnelse SÅDAN TILSLUTTER DU Sådan tilslutter du din Stofa boks Før du går i gang: Du må først slutte strøm til dit tv, din Stofa boks og dit modem, når

Læs mere

Quickstartvejledning I NDHOLDSFORTEGNELSE. Vigtig information 2 Grundlæggende kendskab til computeren 4. Helpdesk 28

Quickstartvejledning I NDHOLDSFORTEGNELSE. Vigtig information 2 Grundlæggende kendskab til computeren 4. Helpdesk 28 Quickstartvejledning I NDHOLDSFORTEGNELSE Vigtig information 2 Grundlæggende kendskab til computeren 4 Sikkerhed og komfort... 4 Sikkerhedsforanstaltninger... 4 Forholdsregler for helbredsmæssigt ansvarlig

Læs mere

Brugervejledning til kamera

Brugervejledning til kamera Brugervejledning til kamera Læs denne vejledning, herunder sikkerhedsreglerne, før du tager kameraet i brug. Du kan lære at bruge kameraet rigtigt ved at læse denne vejledning. Gem vejledningen, så du

Læs mere

Ophavsret og licens. produkter til andre formål end sådanne, der er tilladt af lovgivning om ophavsret.

Ophavsret og licens. produkter til andre formål end sådanne, der er tilladt af lovgivning om ophavsret. Ophavsret og licens Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er

Læs mere

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning Kom godt i gang med Zaptor Brugervejledning Fold ud og få et hurtigt overblik over din Zaptor tilslutning (med kort) Zaptor-boks (med kort) ETHERNET Computer USB RF-IN Switch er kun nødvendig hvis du har

Læs mere

Trådløst headset. Instruktionsvejledning SCEH-00075 SCEH-00087. Læs denne vejledning grundigt, før du anvender produktet.

Trådløst headset. Instruktionsvejledning SCEH-00075 SCEH-00087. Læs denne vejledning grundigt, før du anvender produktet. Trådløst headset Instruktionsvejledning SCEH-00075 SCEH-00087 Læs denne vejledning grundigt, før du anvender produktet. Indhold 1. Advarsler 1.1 Genbrugsoplysninger for kunder i Europa 1.2 Lithium-ion-batteri

Læs mere

Brugervejledning. Teknisk Support U.S.: 1-866-SANDISK (726-3475) Hele verden: www.sansa.com/support http://forums.sandisk.

Brugervejledning. Teknisk Support U.S.: 1-866-SANDISK (726-3475) Hele verden: www.sansa.com/support http://forums.sandisk. Brugervejledning Teknisk Support U.S.: 1-866-SANDISK (726-3475) Hele verden: www.sansa.com/support http://forums.sandisk.com/sansa For flere oplysninger om produktet, se www.sansa.com Clip-UM608-DAN Indholdsfortegnelse

Læs mere

CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 afledninger. Brugsanvisning

CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 afledninger. Brugsanvisning CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 afledninger Brugsanvisning 2013 Welch Allyn, Inc. Køberen af produktet har tilladelse til at kopiere denne udgivelse udelukkende til intern distribuering for at understøtte

Læs mere

Velkommen. Du ser Apple TV. Denne håndbog indeholder alle de oplysninger, du skal bruge, så du kan gå direkte fra indstilling til sofa.

Velkommen. Du ser Apple TV. Denne håndbog indeholder alle de oplysninger, du skal bruge, så du kan gå direkte fra indstilling til sofa. Velkommen. Du ser Apple TV. Denne håndbog indeholder alle de oplysninger, du skal bruge, så du kan gå direkte fra indstilling til sofa. Indholdsfortegnelse 1. Tilslut 7 Hvad er der i kassen? 8 Hvad du

Læs mere

maps + more Brugermanual Dansk

maps + more Brugermanual Dansk maps + more Brugermanual Dansk Oktober 2011 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men også

Læs mere

Brugervejledning. Packard Bell EasyNote TE - 1

Brugervejledning. Packard Bell EasyNote TE - 1 Brugervejledning Packard Bell EasyNote TE - 1 I NDHOLDSFORTEGNELSE Start af computeren 4 Trådløs forbindelse... 4 Registrering... 5 Softwareinstallation... 6 Gendannelse... 6 Har du problemer?... 7 Grundlæggende

Læs mere