GRUNDLÆGGENDE RÅD ANGÅENDE BRUGEN AF GPS'ER.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRUNDLÆGGENDE RÅD ANGÅENDE BRUGEN AF GPS'ER."

Transkript

1 Søgespor Hvordan? (udgave 1.0) side 1 af 20 SØGESPOR HVORDAN? Af Glenn Abramsson Som de fleste ved, så består en stor del af det arkæologiske arbejde i at indsamle data, også data om hvordan data er blevet til. Dette gælder også for arbejdet som vi amatørarkæologer udfører. Som detektorfører afsøges der mange steder af mange forskellige brugere. For at museerne kan beholde et overblik over hvor der er søgt, er det fordelagtigt hvis man optager søgespor af hvor man går. I dag er de fleste håndholdte GPS er i stand til dette. Følgende vejledning beskriver hvorledes man opsætter sin GPS til at optage spor og hvordan sporene efterfølgende hentes ned fra GPS en, og gøres klar til fremsendelse til museet. OPSÆTNING AF GPS ELLER LOGGER De fleste GPS er er i dag i stand til at optage søgespor. Der er dog visse ældre modeller der ikke er i stand til dette. I de tilfælde hvor folk har en ældre model og ikke vil opgradere til en ny GPS, er der i følgende vejledning også inkluderet en beskrivelse af en såkaldt GPS-logger. I dette tilfælde er det loggeren G.730 VENTUS der er beskrevet. Denne kan købes for omkring 300 kr. på nettet. Det skal dog bemærkes, at nøjagtigheden af loggeren, ikke er så god som en håndholdt GPS. Så vil man have mere nøjagtige spor, skal man nok overveje at købe en nyere GPS. GRUNDLÆGGENDE RÅD ANGÅENDE BRUGEN AF GPS'ER. Som udgangspunkt skal man altid gå med GPS'en tændt når man søger. Det gælder også selv om man ikke benytter den til at logge spor med. Bruger man i stedet teknikken med at tænde og slukke for GPS'en, hver gang man skal registrere et fund, risikerer man at koordinaterne ikke er nøjagtige nok. GPS'er har en start op tid, hvor de finder deres nøjagtige position. Afhængig af modellen, kan dette godt tage noget tid. Så sørg for at GPS'en er tændt hele tiden. Claus Feveile skriver: Dem der kan slukke for søgesporene ved at sætte den på Fra, kunne evt. gøre som jeg har forsøgt at lære folk: Når du er 10 minutter fra din mark, tænder du for din GPS og lægger den i vinduet på bilen, så finder den satellitterne, varmer op og bliver klar til at tage positioner fra starten af når du ankommer til marken. Når du har samlet udstyr og detektor mm. og tænder for din metaldetektor, tænder du også for sporlogning... Når du er færdig med at søge, eller går til frokost, slukker du for din metaldetektor og du slukker for din sporlogning. I al korthed går det ud på, at du kun har sporlogning tændt, når du også har din metaldetektor tændt. Øv dig i, at tænd detektor betyder tænd sporlogning og sluk detektor betyder sluk sporlogning. Go' jagt. Alternativt skal man fjerne de irrelevante dele af sporet, inden man sender det til museet. Sporlogning kan på Garmin's GPS'er typisk tændes/slukkes ved at vælge "Spor" under Menu og her vælge "Spor Data" Til/Fra. (Denne funktion varierer muligvis fra model til model).

2 Søgespor Hvordan? (udgave 1.0) side 2 af 20 OPSÆTNING AF GPS Dette dokument opdateres efterhånden med vejledning til opsætning af forskellige GPS er. Hvis din GPS ikke er inkluderet i listen, så forsøg at finde en der ligner din. Sandsynligheden er at opsætningen er den samme eller tæt på. Fælles for alle GPS erne gælder, at de skal være tændte, når man går med dem, eller bliver sporene ikke optaget. I de fleste tilfælde er der heller ikke en bestemt indstilling, der skal aktiveres for at sporene optages. Normalt sker det automatisk, når GPS en er tændt. Hvis GPS en skal aktiveres for at den optager sporet, vil dette blive beskrevet for den enkelte GPS. Under alle omstændigheder er det en god ide at afprøve din nye GPS og sikre dig, at den optager sporene korrekt, inden du bruger mange timer på markerne. For alle GPS er gælder, at det er vigtigt at de indstilles til at optage et punkt for hver 10 sekunder. Dette gør at det er visuelt muligt at se og sammenligne hvor hurtigt folk går og hvor de har stået stille. Hvis alle bruge den samme indstilling, kan man umiddelbart sammenligne forskellige brugers ganghastighed. Garmin 60CSx Opsætning til 10 sek: Tryk: Menu-Menu, Vælg Spor - vælg Opsætning Optage metode Vælg Tid, Interval ret til 00hrs 00min 10sek. For Data kort setup se nedenstående. Hvis man har et memorykort installeret i GPS en, kan man med fordel vælge Data kort setup og sikre at der er flueben ud for Gem spor på datakort. Dette bevirker at sporene også gemmes på kortet hver dag. Skulle man glemme at få kopieret sporene, der er gemt i GPS ens begrænsede interne hukommelse over på en computer, kan man altid genfinde dem på det eksterne hukommelseskort. Det eneste man skal være opmærksom på, er at GPS en kun kan optage 255 individuelle dage. Det betyder blot at man skal huske at kopiere dataene over på computeren og efterfølgende slette sporene fra hukommelseskortet. Hvor vidt begrænsningen på 255 filer også er gældende for nyere GPS'er er ikke undersøgt. Dataene på det eksterne hukommelseskort kan hentes ned, ved at forbinde GPS en til computeren. Tænd GPS en og tryk herefter Menu-Menu, Vælg Opsætning Vælg Interface Vælg USB Mass Storage. Herefter starter Windows Stifinderen op. Via denne har man nu adgang til alle de *.GPX filer med sporinformation, der ligger på hukommelseskortet. Disse kan nu med fordel kopieres ned på computeren. Garmin etrex-10 & 20 Opsætning til 10 sek: Vælg "Setup" - Vælg "Track"- Vælg "Record Method" - vælg "Time" - Vælg "Recording Interval" og ret til (00:00:10) - Tryk Back-Back. For Data kort setup se Garmin 60CSx. (Det er muligt at Datakort setup er anderledes på ovenstående GPS i forhold til 60CSx. I så tilfælde henvises der til manualen for GPS'en.) Garmin etrex-vista HCx Opsætning til 10 sek: Tryk Menu-Menu Vælg "Spor" - Vælg "Opsætning"- Vælg "Optage Metode" - vælg "Tid" - Vælg "interval" og ret til (00hr 00min 10sec) - 0Tryk Menu-Menu. Garmin etrex-venture HC

3 Søgespor Hvordan? (udgave 1.0) side 3 af 20 Opsætning til 10 sek: Tryk Menu-Menu Vælg "Spor" - Vælg "Opsætning"- Vælg "Optage Metode" - vælg "Tid" - Vælg "interval" og ret til (00hr 00min 10sec) - 0Tryk Menu-Menu. Garmin GPS-60 Opsætning til 10 sek: Tryk Menu-Menu Vælg "Spor" - Vælg "Opsætning"- Vælg "Optage Metode" - vælg "Tid" - Vælg "interval" og ret til (00hr 00min 10sec) - 0Tryk Menu-Menu. Garmin Oregon 450 Opsætning til 10 sek: Vælg "Opsætning" - Vælg "Spor"- Vælg "Optage Metode" - vælg "Tid" - Vælg "interval" og ret til (00:00:10) - Tryk Tilbage. Garmin Dakota 20 Opsætning til 10 sek: Vælg "Opsætning" - Vælg "Spor"- Vælg "Optage Metode" - vælg "Tid" - Vælg "interval" og ret til (00:00:10) - Tryk Tilbage. HENTNING AF DATA FRA GPS FOR VIDERESENDELSE TIL MUSEET Hver GPS fabrikat har sin software til at hente de gemte data fra GPS en. I dette tilfælde er det valgt at beskrive programmet Basecamp, som er Garmin s software til håndtering af data på GPS en. Da langt de fleste detektorfører i dag også benytter Garmin GPS er, skulle denne beskrivelse dække behovet for det fleste. Et alternativ til programmet Basecamp er Garmin s ældre forgænger MapSource. MapSource har visse funktioner der ikke er i Basecamp, og dem der allerede bruger MapSource, kan roligt fortsætte med dette. Nedenstående beskrivelse af programmet Basecamp, begrænser sig til beskrivelsen af hvordan man henter spor fra GPS en og klargør disse til videresendelse til museet. Der er mange muligheder for at manipulere med de optagne data, så som af slette punkter eller klippe eller forbinde spor osv. Det overlades til den enkelte bruger, at gøre sig selv bekendt med disse funktioner. Programmet kan frit hentes fra følgende link DK/shop/downloads/basecamp Efter programmet er installeret, startes programmet op.

4 Søgespor Hvordan? (udgave 1.0) side 4 af 20 Basecamp opstart skærm Efter programmet er startet op, tilsluttes GPS en til computeren og tændes. Efter lidt tid skulle programmet gerne registrere at GPS en er tændt og programmet starter automatisk med at hente dataene fra GPS en. Se nedenstående eksempel på dette. GPS er tilsluttet computer og dens interne lager dukker op under Enheder Tryk på mappen Intern lager. Herefter kan man se hvad der er gemt på GPS en i vinduet under neden. Se nedenstående eksempel på dette.

5 Søgespor Hvordan? (udgave 1.0) side 5 af 20 Udsnit af hvad der er gemt på GPS en. Det Interne lager indeholder spor (i dette tilfælde navngivet ACTIVE LOG... Navngivningen af sporene varierer dog lidt afhængig af GPS modellen) og waypoints (tallene med et blåt flag til venstre). Man starter med at oprette en liste under Bibliotek. I dette eksempel oprettes en liste GPS Data ved at højreklikke på mappen Min Samling og vælge Ny liste og angive navnet på listen. Som det fremgår af nedenstående skærmudsnit, kan man også vælge at oprette en mappe og oprette lister i denne. Man bestemmer selv. En god ide er måske at oprette en ny liste, hver gang man henter data ned fra GPS en.

6 Søgespor Hvordan? (udgave 1.0) side 6 af 20 Højreklik på den mappe hvor listen skal oprettes i og vælg Ny liste Man har nu flere muligheder. Først skal man tage stilling til om man vil gemme alt hvad der er på GPS en til computeren, eller om man kun ønsker at gemme et udsnit. Vil man gemme hele indholdet højreklikker man på mappen Interne lager under GPS en og vælger Kopier. Højreklik på mappen Intern lager og vælg Kopier Højreklik herefter på den oprettede liste, i dette eksempel listen GPS Data og vælg Sæt ind.

7 Søgespor Hvordan? (udgave 1.0) side 7 af 20 Højreklik på listen hvor GPS ens indhold skal kopieres til og vælg Sæt ind Nu er alt dataen fra GPS en gemt på computeren. Ønsker man i modsætning til ovenstående eksempel, kun at gemme en bestemt del af det, der er gemt på GPS en, klikker man på mappen Intern lager. I den nedenstående liste, markerer man de dele man ønsker fra listen. Vil man markere en liste af data, der er listet under hinanden, kan man gøre dette ved at markere den øverste i listen, og ved at holde Shift tasten neden og klikke på den nederste i listen, markeres alle de mellemliggende data også. Vil man derimod udvælge spor der ligger spredt i listen, kan man gøre dette ved at holdet Ctrl tasten nede når man vælger. Når man har markeret det der skal kopieres, trykker man knapperne Ctrl + c nede på tastaturet. Alternativt vælger man Rediger i menuen i toppen af programmet og vælger Kopier. Herefter højreklikker man på den liste hvor informationen skal kopieres til og vælger Sæt ind. Nu er de udvalgte data kopieret til computeren. Sammenfatning af data for fremsendelse til museum Når man sender spor sammen med en fundrapport til museet, er det vigtigt at man kun sender de spordata, der er relevant for det aktuelle projekt. Dermed skal museumsfolkene ikke først bruge tid på at udvælge de korrekte data af det fremsendte. Sporene skal være begrænset til en mark eller et område bestående af flere marker, hvis disse høre under det samme journalnummer. Er du i tvivl så spørg det lokale museum om der eksisterer et samlet journalnummer for flere af markerne i området. Hvis man har gået på samme mark af flere omgange, er det vigtigt at man IKKE forsøger at forbinde sporene bagefter til et spor, for derved at lette arbejdet for museet. De skiller nemlig sporene ad igen. Så hvis du har spor fra flere forskellige tidspunkter på samme dag eller over flere forskellige dage, så læg sporene ind uden at forbinde dem. Nogle af de nyere GPS'er fra Garmin har det med at lave ét spor for hver dag. GPS'en forbinder sporene fra samme dag med en

8 Søgespor Hvordan? (udgave 1.0) side 8 af 20 forbindelsesstreg. Hvis dette er tilfældet med din GPS, så må du godt forsøge at skille sporet ad ved denne forbindelseslinje. Dette kan gøres i Basecamp. Bemærk, hvis du tidligere har fremsendt spor fra en bestemt lokalitet og du nu har nye spor fra samme sted, så er det kun de nye spor, du skal fremsende. Da der ofte kan have været flere personer involveret i en afsøgning af et bestemt område, er det vigtigt at hvert spor navngives med navnet på den pågældende person samt datoen for hvornår sporet er optaget på. Alle spor fra alle deltagerne samles og sendes sammen til museet. Navnet på hvert spor ændres let ved at højreklikke på det pågældende spornavn og vælge "Omdøb" i listen. Nu kan navnet ændres til det ønskede. Se nedenstående eksempel. Det aktuelle spors navn ændres til navnet på deltageren efterfulgt af datoen på sporet. Når man har ændret navnene på de pågældende spor der skal fremsendes, markeres disse i listen. Se nedenstående eksempel på dette.

9 Søgespor Hvordan? (udgave 1.0) side 9 af 20 Alle sporene fra alle deltagerne fra afsøgningsområdet er markeret Vælg herefter fra toppen af menuen Vis Google Earth Valgte emner De udvalgte spor vælges vist i Google Earth

10 Søgespor Hvordan? (udgave 1.0) side 10 af 20 Af ovenstående fremgår det, at sporene vælges vist i Google Earth (GE). Det kræver derfor at Google Earth er installeret på computeren, inden dette valg foretages. GE kan frit hentes fra nettet. Sporene vises nu i GE. Sporene vist i Google Earth. Bemærk, man kan udvide/åbne mapperne til venstre, ved at klikke på den lille hvide trekant til venstre for mappenavnet. Sporene vist i GE kan med fordel benyttes, når man skal skrive sin fundrapport. Det giver et godt overblik over sporene, med en fotobaggrund af området. Det eneste der mangler nu, er at gemme GE-filerne, som så kan sendes videre til museet sammen med fundrapporten. Som det fremgår af ovenstående udsnit fra GE, er filen "Basecamp" hentet ind i GE. Denne fil indeholder en undermappe "Spor", som igen indeholder to mapper "Punkter" og "Stier". Mapperne åbnes/udvides ved at klikke på den lille hvide trekant til venstre for mappenavnet. Det er mappen "Stier", der skal sendes til museet. Man skal ikke inkludere mappen "Punkter". Filen gemmes ved at højreklikke på ordet Stier og vælge Save Place As.

11 Søgespor Hvordan? (udgave 1.0) side 11 af 20 Højreklik på Stier og vælg Save Place As... Filen navngives således (eksempel) "Stier_Bakkegården_Glenn_Abramsson_ ". Første del af navnet angiver at det er "Stier" der gemmes. Anden del af navnet skal enten være museets journalnummer hvis et sådant er kendt (f.eks. OBM302). Hvis dette ikke er kendt, benyttes navnet på marken eller området, hvor sporene kommer fra. Hvis navnet på marken eller området ikke er kendt, eller hvis den ikke har et navn, anvendes navnet på den nærmeste gård. Tredje del af navnet er navnet på afsenderen af sporene. Fjerde del af navnet er den dato der repræsenterer datoen på det nyeste spor i filen.

12 Søgespor Hvordan? (udgave 1.0) side 12 af 20 Eksempel på navngivning af Sti-filen "Stier_Bakkegården_Glenn_Abramsson_ " De gemte "Stier" filer kan herefter sendes til museet.

13 Søgespor Hvordan? (udgave 1.0) side 13 af 20 HENTNING AF DATA FRA GPS-LOGGER FOR VIDERESENDELSE TIL MUSEET Følgende guide er til GPS loggeren Ventus G.730. Programmet der benyttes sammen med loggeren, er programmet CanWay. Programmet kan hentes fra Ventus hjemmeside på følgende link: Det er på eget ansvar, hvis man vælger at man henter og installere programmet. Jeg har selv prøvet det, og det ser ud til at virke efter hensigten. Når programmet stater op første gang, bliver man bedt om at starte en ny profil. Ved opstart bedes man om at skabe en ny profil

14 Søgespor Hvordan? (udgave 1.0) side 14 af 20 Udfyld profil Vælg ovenstående indstillinger

15 Søgespor Hvordan? (udgave 1.0) side 15 af 20 Svar på efterfølgende spørgsmål. Programmet er nu klar til at modtage spor fra loggeren eller klar til at loggerens indstillinger kan ændres. CanWay er klar til at modtage data fra loggeren Tænd loggeren og sæt den i computeren. Vent et øjeblik på at computeren registrerer loggeren. På menu bjælken øverst vælg "Download Trip" og vent indtil programmet har læst sporene der er på loggeren. Vælg "Download trip" Vælg herefter de spor du ønsker at hente ind i programmet og tryk "Next" 2 gange.

16 Søgespor Hvordan? (udgave 1.0) side 16 af 20 Vælg de spor der skal hentes ind i programmet. Da CanWay desværre kun er i stand til at vælge et spor ad gangen til visning i Google Earth, bliver processen med at få samlet alle sporene i en GE fil lidt mere omstændelig. (Til dem der har det ældre program "GPS Photo Tagger" der fulgte med loggeren, så vil jeg anbefale at man bruger dette, da man her har mulighed for at vælge flere spor samtidig for eksportering til GE). I det følgende gennemgås hvorledes man får samlet sporene fra CanWay i GE. Vælg det første spor i CanWay du ønsker at vise i GE. Spor valgt til visning i Google Earth.

17 Søgespor Hvordan? (udgave 1.0) side 17 af 20 Tryk herefter på GE-ikonet i toppen af programmet. Tryk på GE-ikonet for at få sporet vist i Google Earth Nu vises sporet i GE. Spor fra CanWay Når man har hentet det første spor ind skal man gøre følgende. Højreklik på mappen "Temporary Places" og vælg "Add" - "Folder". Giv mappen navnet "Stier_Stednavn_Navn_Dato" hvor navngivningens opbygning, er den samme som gennemgået i forbindelse med benyttelsen af programmet BaseCamp. Højreklik på "Temporary Places" og vælg "Add" - "Folder"

18 Søgespor Hvordan? (udgave 1.0) side 18 af 20 Klik på den lille hvide trekant til venstre for "CanWay.kmz". Herved ses sporet under. Klik på hvide trekant ved siden "CanWay.kmz" Nu skal sporet flyttes til den nyoprettede mappe "Stier_...". Dette gøres ved at klikke på sporet og holde musen nede mens man trækker sporet over i den nye mappe. Nu kan man gå tilbage til CanWay og vælge et andet spor, som man ønsker at overføre og derefter igen trykke på GE-ikonet i toppen af menulisten. GE spørger om man vil overskrive den foregående indhentede sporfil. Hertil svares der ja, da sporet jo allerede er flyttet til den nyoprettede mappe og dermed undgår overskrivningen. Vælg "Yes" til at GE skal overskrive den foregående indlæste sporfil.

19 Søgespor Hvordan? (udgave 1.0) side 19 af 20 Næste spor hentet ind i GE Ny flyttes det indhentede spor til den oprettede mappe "Stier_..." på samme måde som beskrevet på foregående side. Herefter går man tilbage i CanWay og vælger det næste spor osv. Processen fortsættes indtil alle sporene er flyttet til den oprettede mappe. Herefter gemmes mappen ved at højreklikke på mappen og vælge "Save Place As..." og tryk "Gem". Bemærk, navnet på filen er den samme som på selve mappen. Da mappen er navngivet på samme måde, som filen skal navngives på, kan man med det samme trykke gem. Gem mappen med stierne. Indstilling af Logger til 10 sek. interval Inden loggeren benyttes for første gang, skal det sikres at denne er sat op til at logge spor hvert 10 sekund. Dette gøres ved at starte CanWay, og herefter tænde for loggeren og sætte den til computeren.

20 Søgespor Hvordan? (udgave 1.0) side 20 af 20 Tryk på ikonet "Configure Logger" Tryk på ikonet for "Configure Logger" Vælg "By Time" under Log Mode, og skriv 10 ud for sekunder. Afslut med at trykke OK. Loggeren er nu indstillet til at optage spor hvert 10 sek. og kan fjernes fra computeren. Indstil loggeren til at optage spor hvert 10 sek.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1 TAL SEORD TEX Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S ScanDis A/S Kursus Del 1 i ViTre pakken - 2013 Side

Læs mere

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S ViTal ViseOrd ViTex Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne i ViTre pakken. ScanDis A/S Kom nemt i

Læs mere

Kom nemt i gang med. TRE fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med. TRE fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med TRE fra ScanDis A/S TAL SEORD TEX Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne ViTal, ViseOrd og ViTex fra ScanDis A/S Kom nemt i gang

Læs mere

Kom godt i gang med det grundlæggende

Kom godt i gang med det grundlæggende Kom godt i gang med det grundlæggende Kom godt i gang Tobii Communicator Kom godt i gang med det grundlæggende Gælder for Tobii Communicator Version 4.6 og nyere. Ret til ændring af indholdet uden forudgående

Læs mere

Lectio. Spørgeskema. 1. udgave august 2007 OD

Lectio. Spørgeskema. 1. udgave august 2007 OD Lectio Spørgeskema 1. udgave august 2007 OD Indledning Lectio kan anvendes til mere end notering af fravær, studieplan, studierapport og undervisningsbeskrivelse. Det kan også bruges til at lave spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

1. Installation Installation 1 2 3 4 2

1. Installation Installation 1 2 3 4 2 TomTom ONE/XL/XXL 1. Installation Installation 1 2 3 4 2 5 6 5 6 + 7 2 SEC 8 1 2 3 3 1 2 3 180 4 5 4 2. Æskens indhold Æskens indhold a TomTom ONE/XL/ XXL b EasyPort TM -holder c Biloplader d RDS-TMC-trafikmodtager*

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP 7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP Gør klar til indstilling Når du skal i gang med at konfigurere den computer, der skal væres trådløs, er det en god idé at bevare kabelforbindelsen

Læs mere

Bliv effektiv med TODOIST

Bliv effektiv med TODOIST Strukturkonsulenten anbefaler: Bliv effektiv med TODOIST og få tingene ud af hovedet! Mie Münster-Swendsen 0Strukturkonsulent Bliv effektiv med TODOIST Strukturkonsulenten 2015 1. udgave 2015 ISBN: 978-87-998188-0-8

Læs mere

Vejledning til at ligge billeder ind på Jerslev gruppes hjemmeside.

Vejledning til at ligge billeder ind på Jerslev gruppes hjemmeside. Vejledning til at ligge billeder ind på Jerslev gruppes hjemmeside. Først skal du åbne Windows Internet Explorer da dette program kan køre gruppen hjemmeside 100 %, du skal kigge ind på www.spejdernet.dk/jerslev

Læs mere

Kom godt i gang med X-Point. Brugerguide

Kom godt i gang med X-Point. Brugerguide Kom godt i gang med X-Point Brugerguide Indhold 1. Kom godt i gang med X-Point... 3 1.1 Indledning... 3 2. Start af X-Point... 4 2.1 Installation og start kort... 4 2.2 Trin 1; Præsentation af opgaven...

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....4 Oprettelse af brugere.....6 Organisationer og personer.....9 Aktiviteter... 11 E-mails... 14 Tilbud salgspipeline... 16 Enkle tilpasninger... 18

Læs mere

Brug din ipad. Hjælp til: - At læse - At skrive - E-mails - Oversætte - Apps ASV HORSENS

Brug din ipad. Hjælp til: - At læse - At skrive - E-mails - Oversætte - Apps ASV HORSENS Hjælp til: - At læse - At skrive - E-mails - Oversætte - Apps ASV HORSENS Indholdsfortegnelse Oplæsning af tekst... 3 VoiceOver... 6 Opgave til oplæsning... 6 IntoWords til ipad... 78 Oplæsning... 10 Skriv

Læs mere

Software version 3.6. Eksempelsamlingen 1. del: Introduktion til værkstederne

Software version 3.6. Eksempelsamlingen 1. del: Introduktion til værkstederne Software version 3.6 Eksempelsamlingen 1. del: Introduktion til værkstederne Eksempelsamlingen 1. del Introduktion til værkstederne Copyright december 2013 by Texas Instruments Eksempelsamlingen vedligeholdes

Læs mere

Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem

Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem Den opbyggelige historie om hvordan man kan starte her:... og ende her: Skrevet af Kim S. Andreasen og Jens Sørensen Kom godt i gang med regnskabsdelen

Læs mere

Webredaktør. Vejledning

Webredaktør. Vejledning Webredaktør Vejledning Version 4.0 opdateret september 2012 2 Velkommen som webredaktør... 3 Jeg vil gerne... 4 Redigere... 4 Gemme det jeg har lavet... 4 Ændre afdelingens navn og logo... 5 Ændre hjemmesidens

Læs mere

KOM I GANG MIT FØRSTE PROJEKT AUTOMATIONSPROJEKT. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S

KOM I GANG MIT FØRSTE PROJEKT AUTOMATIONSPROJEKT. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S KOM I GANG MIT FØRSTE PROJEKT AUTOMATIONSPROJEKT Udviklet af PC SCHEMATIC A/S side 2 FORORD Denne bog, viser dig, hvordan du enkelt opretter et simpelt projekt med PC SCHEMATIC Automation. Der er flere

Læs mere

Kom godt i gang. Indholdsfortegnelse

Kom godt i gang. Indholdsfortegnelse Kom godt i gang Indholdsfortegnelse Vejledning og instruksfilm... 2 Når du åbner Navigator-softwaren... 2 Introfilm til dette afsnit... 2 Tilføjelse af klasser... 4 Manuel oprettelse og håndtering af elevlog-in...

Læs mere

NIS Kvikguide. Kom godt i gang. Log ind i NIS. Intro til NIS. Opsætningsguiden

NIS Kvikguide. Kom godt i gang. Log ind i NIS. Intro til NIS. Opsætningsguiden NIS Kvikguide Kom godt i gang Velkommen til NIS EG Kommuneinformations webbaserede lovinformationssystem. Denne kvikguide giver dig en kort introduktion til arbejdet med NIS, så du kan gå i gang med det

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

Vejledning til ereolens app til Android enheder

Vejledning til ereolens app til Android enheder Vejledning til ereolens app til Android enheder 26-01-2015 Indhold 1. Hvordan henter jeg ereolens App til smartphones og tablets?... 3 2. Opdatering af styresystem på din Android enhed... 4 3. Hvordan

Læs mere

sådan gør du... [opret dit CV]

sådan gør du... [opret dit CV] [jobsøgende] sådan gør du... [opret dit CV] og jobønsker Opret CV og Jobønsker på jobnet Når du skal oprette et CV på Jobnet.dk, skal du være oprettet som bruger på Jobnet med Min side. 1. Er du allerede

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Writer fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i tekstbehandling.

Læs mere

TomTom Navigation app for iphone/ipad Referencevejledning

TomTom Navigation app for iphone/ipad Referencevejledning TomTom Navigation app for iphone/ipad Referencevejledning Indhold Sådan kommer du i gang 6 Start TomTom Navigation app for iphone/ipad... 6 Opdatering af din TomTom Navigation app for iphone/ipad... 6

Læs mere

BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR. Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder

BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR. Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder 2 3 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 Få styr på TripAdvisor 11 KAPITEL 2 Lær at håndtere anmeldelser

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [opret jobagent]

[jobsøgende] sådan gør du... [opret jobagent] [jobsøgende] sådan gør du... [opret jobagent] Opret jobagent Hvad er en jobagent En jobagent gemmer information om den type job, du søger efter, når du er inde i menuen under 'Find job'. En jobagent gør

Læs mere

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken Download først de relevante installere til både Maple 18 og til Gym-pakken, og placer dem et sted på din PC, hvor du kan finde dem igen. Hvis du højre-klikker

Læs mere

PubMed er en stor sundhedsfaglig database med henvisninger til videnskabelige artikler.

PubMed er en stor sundhedsfaglig database med henvisninger til videnskabelige artikler. 0 Indholdsfortegnelse 1) Basens indhold... 1 2) Adgang til basen... 1 3) Søgemetoder... 2 a. Fritekstsøgning... 2 a. i. Muligheder for afgrænsning... 5 a. ii. Adgang til den fulde tekst eller ej / Ændring

Læs mere