GRUNDLÆGGENDE RÅD ANGÅENDE BRUGEN AF GPS'ER.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRUNDLÆGGENDE RÅD ANGÅENDE BRUGEN AF GPS'ER."

Transkript

1 Søgespor Hvordan? (udgave 1.0) side 1 af 20 SØGESPOR HVORDAN? Af Glenn Abramsson Som de fleste ved, så består en stor del af det arkæologiske arbejde i at indsamle data, også data om hvordan data er blevet til. Dette gælder også for arbejdet som vi amatørarkæologer udfører. Som detektorfører afsøges der mange steder af mange forskellige brugere. For at museerne kan beholde et overblik over hvor der er søgt, er det fordelagtigt hvis man optager søgespor af hvor man går. I dag er de fleste håndholdte GPS er i stand til dette. Følgende vejledning beskriver hvorledes man opsætter sin GPS til at optage spor og hvordan sporene efterfølgende hentes ned fra GPS en, og gøres klar til fremsendelse til museet. OPSÆTNING AF GPS ELLER LOGGER De fleste GPS er er i dag i stand til at optage søgespor. Der er dog visse ældre modeller der ikke er i stand til dette. I de tilfælde hvor folk har en ældre model og ikke vil opgradere til en ny GPS, er der i følgende vejledning også inkluderet en beskrivelse af en såkaldt GPS-logger. I dette tilfælde er det loggeren G.730 VENTUS der er beskrevet. Denne kan købes for omkring 300 kr. på nettet. Det skal dog bemærkes, at nøjagtigheden af loggeren, ikke er så god som en håndholdt GPS. Så vil man have mere nøjagtige spor, skal man nok overveje at købe en nyere GPS. GRUNDLÆGGENDE RÅD ANGÅENDE BRUGEN AF GPS'ER. Som udgangspunkt skal man altid gå med GPS'en tændt når man søger. Det gælder også selv om man ikke benytter den til at logge spor med. Bruger man i stedet teknikken med at tænde og slukke for GPS'en, hver gang man skal registrere et fund, risikerer man at koordinaterne ikke er nøjagtige nok. GPS'er har en start op tid, hvor de finder deres nøjagtige position. Afhængig af modellen, kan dette godt tage noget tid. Så sørg for at GPS'en er tændt hele tiden. Claus Feveile skriver: Dem der kan slukke for søgesporene ved at sætte den på Fra, kunne evt. gøre som jeg har forsøgt at lære folk: Når du er 10 minutter fra din mark, tænder du for din GPS og lægger den i vinduet på bilen, så finder den satellitterne, varmer op og bliver klar til at tage positioner fra starten af når du ankommer til marken. Når du har samlet udstyr og detektor mm. og tænder for din metaldetektor, tænder du også for sporlogning... Når du er færdig med at søge, eller går til frokost, slukker du for din metaldetektor og du slukker for din sporlogning. I al korthed går det ud på, at du kun har sporlogning tændt, når du også har din metaldetektor tændt. Øv dig i, at tænd detektor betyder tænd sporlogning og sluk detektor betyder sluk sporlogning. Go' jagt. Alternativt skal man fjerne de irrelevante dele af sporet, inden man sender det til museet. Sporlogning kan på Garmin's GPS'er typisk tændes/slukkes ved at vælge "Spor" under Menu og her vælge "Spor Data" Til/Fra. (Denne funktion varierer muligvis fra model til model).

2 Søgespor Hvordan? (udgave 1.0) side 2 af 20 OPSÆTNING AF GPS Dette dokument opdateres efterhånden med vejledning til opsætning af forskellige GPS er. Hvis din GPS ikke er inkluderet i listen, så forsøg at finde en der ligner din. Sandsynligheden er at opsætningen er den samme eller tæt på. Fælles for alle GPS erne gælder, at de skal være tændte, når man går med dem, eller bliver sporene ikke optaget. I de fleste tilfælde er der heller ikke en bestemt indstilling, der skal aktiveres for at sporene optages. Normalt sker det automatisk, når GPS en er tændt. Hvis GPS en skal aktiveres for at den optager sporet, vil dette blive beskrevet for den enkelte GPS. Under alle omstændigheder er det en god ide at afprøve din nye GPS og sikre dig, at den optager sporene korrekt, inden du bruger mange timer på markerne. For alle GPS er gælder, at det er vigtigt at de indstilles til at optage et punkt for hver 10 sekunder. Dette gør at det er visuelt muligt at se og sammenligne hvor hurtigt folk går og hvor de har stået stille. Hvis alle bruge den samme indstilling, kan man umiddelbart sammenligne forskellige brugers ganghastighed. Garmin 60CSx Opsætning til 10 sek: Tryk: Menu-Menu, Vælg Spor - vælg Opsætning Optage metode Vælg Tid, Interval ret til 00hrs 00min 10sek. For Data kort setup se nedenstående. Hvis man har et memorykort installeret i GPS en, kan man med fordel vælge Data kort setup og sikre at der er flueben ud for Gem spor på datakort. Dette bevirker at sporene også gemmes på kortet hver dag. Skulle man glemme at få kopieret sporene, der er gemt i GPS ens begrænsede interne hukommelse over på en computer, kan man altid genfinde dem på det eksterne hukommelseskort. Det eneste man skal være opmærksom på, er at GPS en kun kan optage 255 individuelle dage. Det betyder blot at man skal huske at kopiere dataene over på computeren og efterfølgende slette sporene fra hukommelseskortet. Hvor vidt begrænsningen på 255 filer også er gældende for nyere GPS'er er ikke undersøgt. Dataene på det eksterne hukommelseskort kan hentes ned, ved at forbinde GPS en til computeren. Tænd GPS en og tryk herefter Menu-Menu, Vælg Opsætning Vælg Interface Vælg USB Mass Storage. Herefter starter Windows Stifinderen op. Via denne har man nu adgang til alle de *.GPX filer med sporinformation, der ligger på hukommelseskortet. Disse kan nu med fordel kopieres ned på computeren. Garmin etrex-10 & 20 Opsætning til 10 sek: Vælg "Setup" - Vælg "Track"- Vælg "Record Method" - vælg "Time" - Vælg "Recording Interval" og ret til (00:00:10) - Tryk Back-Back. For Data kort setup se Garmin 60CSx. (Det er muligt at Datakort setup er anderledes på ovenstående GPS i forhold til 60CSx. I så tilfælde henvises der til manualen for GPS'en.) Garmin etrex-vista HCx Opsætning til 10 sek: Tryk Menu-Menu Vælg "Spor" - Vælg "Opsætning"- Vælg "Optage Metode" - vælg "Tid" - Vælg "interval" og ret til (00hr 00min 10sec) - 0Tryk Menu-Menu. Garmin etrex-venture HC

3 Søgespor Hvordan? (udgave 1.0) side 3 af 20 Opsætning til 10 sek: Tryk Menu-Menu Vælg "Spor" - Vælg "Opsætning"- Vælg "Optage Metode" - vælg "Tid" - Vælg "interval" og ret til (00hr 00min 10sec) - 0Tryk Menu-Menu. Garmin GPS-60 Opsætning til 10 sek: Tryk Menu-Menu Vælg "Spor" - Vælg "Opsætning"- Vælg "Optage Metode" - vælg "Tid" - Vælg "interval" og ret til (00hr 00min 10sec) - 0Tryk Menu-Menu. Garmin Oregon 450 Opsætning til 10 sek: Vælg "Opsætning" - Vælg "Spor"- Vælg "Optage Metode" - vælg "Tid" - Vælg "interval" og ret til (00:00:10) - Tryk Tilbage. Garmin Dakota 20 Opsætning til 10 sek: Vælg "Opsætning" - Vælg "Spor"- Vælg "Optage Metode" - vælg "Tid" - Vælg "interval" og ret til (00:00:10) - Tryk Tilbage. HENTNING AF DATA FRA GPS FOR VIDERESENDELSE TIL MUSEET Hver GPS fabrikat har sin software til at hente de gemte data fra GPS en. I dette tilfælde er det valgt at beskrive programmet Basecamp, som er Garmin s software til håndtering af data på GPS en. Da langt de fleste detektorfører i dag også benytter Garmin GPS er, skulle denne beskrivelse dække behovet for det fleste. Et alternativ til programmet Basecamp er Garmin s ældre forgænger MapSource. MapSource har visse funktioner der ikke er i Basecamp, og dem der allerede bruger MapSource, kan roligt fortsætte med dette. Nedenstående beskrivelse af programmet Basecamp, begrænser sig til beskrivelsen af hvordan man henter spor fra GPS en og klargør disse til videresendelse til museet. Der er mange muligheder for at manipulere med de optagne data, så som af slette punkter eller klippe eller forbinde spor osv. Det overlades til den enkelte bruger, at gøre sig selv bekendt med disse funktioner. Programmet kan frit hentes fra følgende link DK/shop/downloads/basecamp Efter programmet er installeret, startes programmet op.

4 Søgespor Hvordan? (udgave 1.0) side 4 af 20 Basecamp opstart skærm Efter programmet er startet op, tilsluttes GPS en til computeren og tændes. Efter lidt tid skulle programmet gerne registrere at GPS en er tændt og programmet starter automatisk med at hente dataene fra GPS en. Se nedenstående eksempel på dette. GPS er tilsluttet computer og dens interne lager dukker op under Enheder Tryk på mappen Intern lager. Herefter kan man se hvad der er gemt på GPS en i vinduet under neden. Se nedenstående eksempel på dette.

5 Søgespor Hvordan? (udgave 1.0) side 5 af 20 Udsnit af hvad der er gemt på GPS en. Det Interne lager indeholder spor (i dette tilfælde navngivet ACTIVE LOG... Navngivningen af sporene varierer dog lidt afhængig af GPS modellen) og waypoints (tallene med et blåt flag til venstre). Man starter med at oprette en liste under Bibliotek. I dette eksempel oprettes en liste GPS Data ved at højreklikke på mappen Min Samling og vælge Ny liste og angive navnet på listen. Som det fremgår af nedenstående skærmudsnit, kan man også vælge at oprette en mappe og oprette lister i denne. Man bestemmer selv. En god ide er måske at oprette en ny liste, hver gang man henter data ned fra GPS en.

6 Søgespor Hvordan? (udgave 1.0) side 6 af 20 Højreklik på den mappe hvor listen skal oprettes i og vælg Ny liste Man har nu flere muligheder. Først skal man tage stilling til om man vil gemme alt hvad der er på GPS en til computeren, eller om man kun ønsker at gemme et udsnit. Vil man gemme hele indholdet højreklikker man på mappen Interne lager under GPS en og vælger Kopier. Højreklik på mappen Intern lager og vælg Kopier Højreklik herefter på den oprettede liste, i dette eksempel listen GPS Data og vælg Sæt ind.

7 Søgespor Hvordan? (udgave 1.0) side 7 af 20 Højreklik på listen hvor GPS ens indhold skal kopieres til og vælg Sæt ind Nu er alt dataen fra GPS en gemt på computeren. Ønsker man i modsætning til ovenstående eksempel, kun at gemme en bestemt del af det, der er gemt på GPS en, klikker man på mappen Intern lager. I den nedenstående liste, markerer man de dele man ønsker fra listen. Vil man markere en liste af data, der er listet under hinanden, kan man gøre dette ved at markere den øverste i listen, og ved at holde Shift tasten neden og klikke på den nederste i listen, markeres alle de mellemliggende data også. Vil man derimod udvælge spor der ligger spredt i listen, kan man gøre dette ved at holdet Ctrl tasten nede når man vælger. Når man har markeret det der skal kopieres, trykker man knapperne Ctrl + c nede på tastaturet. Alternativt vælger man Rediger i menuen i toppen af programmet og vælger Kopier. Herefter højreklikker man på den liste hvor informationen skal kopieres til og vælger Sæt ind. Nu er de udvalgte data kopieret til computeren. Sammenfatning af data for fremsendelse til museum Når man sender spor sammen med en fundrapport til museet, er det vigtigt at man kun sender de spordata, der er relevant for det aktuelle projekt. Dermed skal museumsfolkene ikke først bruge tid på at udvælge de korrekte data af det fremsendte. Sporene skal være begrænset til en mark eller et område bestående af flere marker, hvis disse høre under det samme journalnummer. Er du i tvivl så spørg det lokale museum om der eksisterer et samlet journalnummer for flere af markerne i området. Hvis man har gået på samme mark af flere omgange, er det vigtigt at man IKKE forsøger at forbinde sporene bagefter til et spor, for derved at lette arbejdet for museet. De skiller nemlig sporene ad igen. Så hvis du har spor fra flere forskellige tidspunkter på samme dag eller over flere forskellige dage, så læg sporene ind uden at forbinde dem. Nogle af de nyere GPS'er fra Garmin har det med at lave ét spor for hver dag. GPS'en forbinder sporene fra samme dag med en

8 Søgespor Hvordan? (udgave 1.0) side 8 af 20 forbindelsesstreg. Hvis dette er tilfældet med din GPS, så må du godt forsøge at skille sporet ad ved denne forbindelseslinje. Dette kan gøres i Basecamp. Bemærk, hvis du tidligere har fremsendt spor fra en bestemt lokalitet og du nu har nye spor fra samme sted, så er det kun de nye spor, du skal fremsende. Da der ofte kan have været flere personer involveret i en afsøgning af et bestemt område, er det vigtigt at hvert spor navngives med navnet på den pågældende person samt datoen for hvornår sporet er optaget på. Alle spor fra alle deltagerne samles og sendes sammen til museet. Navnet på hvert spor ændres let ved at højreklikke på det pågældende spornavn og vælge "Omdøb" i listen. Nu kan navnet ændres til det ønskede. Se nedenstående eksempel. Det aktuelle spors navn ændres til navnet på deltageren efterfulgt af datoen på sporet. Når man har ændret navnene på de pågældende spor der skal fremsendes, markeres disse i listen. Se nedenstående eksempel på dette.

9 Søgespor Hvordan? (udgave 1.0) side 9 af 20 Alle sporene fra alle deltagerne fra afsøgningsområdet er markeret Vælg herefter fra toppen af menuen Vis Google Earth Valgte emner De udvalgte spor vælges vist i Google Earth

10 Søgespor Hvordan? (udgave 1.0) side 10 af 20 Af ovenstående fremgår det, at sporene vælges vist i Google Earth (GE). Det kræver derfor at Google Earth er installeret på computeren, inden dette valg foretages. GE kan frit hentes fra nettet. Sporene vises nu i GE. Sporene vist i Google Earth. Bemærk, man kan udvide/åbne mapperne til venstre, ved at klikke på den lille hvide trekant til venstre for mappenavnet. Sporene vist i GE kan med fordel benyttes, når man skal skrive sin fundrapport. Det giver et godt overblik over sporene, med en fotobaggrund af området. Det eneste der mangler nu, er at gemme GE-filerne, som så kan sendes videre til museet sammen med fundrapporten. Som det fremgår af ovenstående udsnit fra GE, er filen "Basecamp" hentet ind i GE. Denne fil indeholder en undermappe "Spor", som igen indeholder to mapper "Punkter" og "Stier". Mapperne åbnes/udvides ved at klikke på den lille hvide trekant til venstre for mappenavnet. Det er mappen "Stier", der skal sendes til museet. Man skal ikke inkludere mappen "Punkter". Filen gemmes ved at højreklikke på ordet Stier og vælge Save Place As.

11 Søgespor Hvordan? (udgave 1.0) side 11 af 20 Højreklik på Stier og vælg Save Place As... Filen navngives således (eksempel) "Stier_Bakkegården_Glenn_Abramsson_ ". Første del af navnet angiver at det er "Stier" der gemmes. Anden del af navnet skal enten være museets journalnummer hvis et sådant er kendt (f.eks. OBM302). Hvis dette ikke er kendt, benyttes navnet på marken eller området, hvor sporene kommer fra. Hvis navnet på marken eller området ikke er kendt, eller hvis den ikke har et navn, anvendes navnet på den nærmeste gård. Tredje del af navnet er navnet på afsenderen af sporene. Fjerde del af navnet er den dato der repræsenterer datoen på det nyeste spor i filen.

12 Søgespor Hvordan? (udgave 1.0) side 12 af 20 Eksempel på navngivning af Sti-filen "Stier_Bakkegården_Glenn_Abramsson_ " De gemte "Stier" filer kan herefter sendes til museet.

13 Søgespor Hvordan? (udgave 1.0) side 13 af 20 HENTNING AF DATA FRA GPS-LOGGER FOR VIDERESENDELSE TIL MUSEET Følgende guide er til GPS loggeren Ventus G.730. Programmet der benyttes sammen med loggeren, er programmet CanWay. Programmet kan hentes fra Ventus hjemmeside på følgende link: Det er på eget ansvar, hvis man vælger at man henter og installere programmet. Jeg har selv prøvet det, og det ser ud til at virke efter hensigten. Når programmet stater op første gang, bliver man bedt om at starte en ny profil. Ved opstart bedes man om at skabe en ny profil

14 Søgespor Hvordan? (udgave 1.0) side 14 af 20 Udfyld profil Vælg ovenstående indstillinger

15 Søgespor Hvordan? (udgave 1.0) side 15 af 20 Svar på efterfølgende spørgsmål. Programmet er nu klar til at modtage spor fra loggeren eller klar til at loggerens indstillinger kan ændres. CanWay er klar til at modtage data fra loggeren Tænd loggeren og sæt den i computeren. Vent et øjeblik på at computeren registrerer loggeren. På menu bjælken øverst vælg "Download Trip" og vent indtil programmet har læst sporene der er på loggeren. Vælg "Download trip" Vælg herefter de spor du ønsker at hente ind i programmet og tryk "Next" 2 gange.

16 Søgespor Hvordan? (udgave 1.0) side 16 af 20 Vælg de spor der skal hentes ind i programmet. Da CanWay desværre kun er i stand til at vælge et spor ad gangen til visning i Google Earth, bliver processen med at få samlet alle sporene i en GE fil lidt mere omstændelig. (Til dem der har det ældre program "GPS Photo Tagger" der fulgte med loggeren, så vil jeg anbefale at man bruger dette, da man her har mulighed for at vælge flere spor samtidig for eksportering til GE). I det følgende gennemgås hvorledes man får samlet sporene fra CanWay i GE. Vælg det første spor i CanWay du ønsker at vise i GE. Spor valgt til visning i Google Earth.

17 Søgespor Hvordan? (udgave 1.0) side 17 af 20 Tryk herefter på GE-ikonet i toppen af programmet. Tryk på GE-ikonet for at få sporet vist i Google Earth Nu vises sporet i GE. Spor fra CanWay Når man har hentet det første spor ind skal man gøre følgende. Højreklik på mappen "Temporary Places" og vælg "Add" - "Folder". Giv mappen navnet "Stier_Stednavn_Navn_Dato" hvor navngivningens opbygning, er den samme som gennemgået i forbindelse med benyttelsen af programmet BaseCamp. Højreklik på "Temporary Places" og vælg "Add" - "Folder"

18 Søgespor Hvordan? (udgave 1.0) side 18 af 20 Klik på den lille hvide trekant til venstre for "CanWay.kmz". Herved ses sporet under. Klik på hvide trekant ved siden "CanWay.kmz" Nu skal sporet flyttes til den nyoprettede mappe "Stier_...". Dette gøres ved at klikke på sporet og holde musen nede mens man trækker sporet over i den nye mappe. Nu kan man gå tilbage til CanWay og vælge et andet spor, som man ønsker at overføre og derefter igen trykke på GE-ikonet i toppen af menulisten. GE spørger om man vil overskrive den foregående indhentede sporfil. Hertil svares der ja, da sporet jo allerede er flyttet til den nyoprettede mappe og dermed undgår overskrivningen. Vælg "Yes" til at GE skal overskrive den foregående indlæste sporfil.

19 Søgespor Hvordan? (udgave 1.0) side 19 af 20 Næste spor hentet ind i GE Ny flyttes det indhentede spor til den oprettede mappe "Stier_..." på samme måde som beskrevet på foregående side. Herefter går man tilbage i CanWay og vælger det næste spor osv. Processen fortsættes indtil alle sporene er flyttet til den oprettede mappe. Herefter gemmes mappen ved at højreklikke på mappen og vælge "Save Place As..." og tryk "Gem". Bemærk, navnet på filen er den samme som på selve mappen. Da mappen er navngivet på samme måde, som filen skal navngives på, kan man med det samme trykke gem. Gem mappen med stierne. Indstilling af Logger til 10 sek. interval Inden loggeren benyttes for første gang, skal det sikres at denne er sat op til at logge spor hvert 10 sekund. Dette gøres ved at starte CanWay, og herefter tænde for loggeren og sætte den til computeren.

20 Søgespor Hvordan? (udgave 1.0) side 20 af 20 Tryk på ikonet "Configure Logger" Tryk på ikonet for "Configure Logger" Vælg "By Time" under Log Mode, og skriv 10 ud for sekunder. Afslut med at trykke OK. Loggeren er nu indstillet til at optage spor hvert 10 sek. og kan fjernes fra computeren. Indstil loggeren til at optage spor hvert 10 sek.

Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS.

Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS. Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS. Michael Pedersen (mike42dk) mike42dk@gratispoi.dk Juli 2009 Version 2.1 Jeg fralægger mig alt ansvar for den skade du kan komme til at forsage ved din GPS,

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Adobe Digital Editions

Adobe Digital Editions Adobe Digital Editions Kom godt i gang Klik på knapperne nedenfor for at komme videre Forberedelse Download Adobe Digital Editions: Til Windows TRYK HER Til Mac OS TRYK HER Bemærk: Adobe Digital Editions

Læs mere

Basecamp. Garmin Zumo 350 notater 010614

Basecamp. Garmin Zumo 350 notater 010614 Problem Hvordan får jeg et ordentligt kort frem? Virker kun med GPS tilsluttet New route er gråskraveret hvad gør jeg? Virker kun når GPS er taget fra! Basecamp Løsning Formentlig fordi du har glemt at

Læs mere

Installation af MTB kort i Garmin cykelcomputer.

Installation af MTB kort i Garmin cykelcomputer. Installation af MTB kort i Garmin cykelcomputer. Har du en Garmin 705 eller nyere har du mulighed for at få et ganske gratis MTB kort på den. Kortet kan sagtens bruges på landevejen også, men har den fordel

Læs mere

DMX styring med USB-interface

DMX styring med USB-interface DMX styring med USB-interface Introduktion...2 DMX bibliotek...3 Programmering af kanaler...7 Sådan skabes et show/en lyssekvens...11 Introduktion DMX LightPlayer er en avanceret men meget brugervenlig

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Stifinder er et program til navigere rundt med i dine mapper (biblioteker) på din computers Harddisk.

Stifinder er et program til navigere rundt med i dine mapper (biblioteker) på din computers Harddisk. Stifinder Stifinder er et program til navigere rundt med i dine mapper (biblioteker) på din computers Harddisk. Den bruges også til at Oprette, Slette, Flytte og Omdøbe, samt sortere i dem. Den traditionelle

Læs mere

Velkommen til IT for let øvede

Velkommen til IT for let øvede Velkommen til IT for let øvede Kursus er hjælp til selvhjælp og I får mest ud af det, hvis I også derhjemme afsætter nogle timer til øvelser på jeres computer. Vi sørger for hjemmeopgaver!! Der er masser

Læs mere

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Arbejde i faner Google Apps arbejder i faner, derfor er det vigtigt, du er bekendt med det. Mappen

Læs mere

FOTO strategi Gem Udvælg Rediger Gem

FOTO strategi Gem Udvælg Rediger Gem FOTO strategi 1. Gem billederne i en mappe på skrivebordet a. Opret en mappe på skrivebordet og navngiv den evt. med årstallet. b. Kopier billederne i kameraets DCIM-mappe og sæt den ind i mappen på skrivebordet.

Læs mere

Brugsanvisning til SyreN ph Rapport.

Brugsanvisning til SyreN ph Rapport. Brugsanvisning til SyreN ph Rapport. For at installere SyreN ph Rapport, indsæt BioCover USB stik i computer. Nedenstående program forefindes på USB: Ved at klikke på SyreN ph Rapport mappen åbnes mappen

Læs mere

Velkommen til Electro Energy s Prisprogram

Velkommen til Electro Energy s Prisprogram Velkommen til Electro Energy s Prisprogram Denne guide hjælper dig igennem installationen fra download via vores hjemmeside til du kan køre programmet og søge i vores varenumre. Programmet er designet

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Version 8 Outlookintegration

Version 8 Outlookintegration Version 8 Outlookintegration - Synkroniser din C&B Kalender med Outlook Med C&B Outlook-integration kan du få synkroniseret dine aftaler, så din C&B Kalender matcher din Outlook-kalender og omvendt. Integrationen

Læs mere

Genvejstaster til Windows

Genvejstaster til Windows Genvejstaster til Windows Selvom musen er et praktisk redskab, er den langt fra altid den hurtigste måde at styre computeren på. Ofte vil det være meget hurtigere at bruge genvejstaster. Hvis du sidder

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning indhold: introduktion Side 2 Funktionsliste Side 3 Få adgang til systemet Side 4 opload dine billeder Side 5 Sådan bruges systemet Side 6 Gem dine eksempler

Læs mere

LabQuest Manual Til indsættelse af hukommelseskort (SD-kort) til at forøge dataloggerens hukomelse

LabQuest Manual Til indsættelse af hukommelseskort (SD-kort) til at forøge dataloggerens hukomelse LabQuest Manual Til indsættelse af hukommelseskort (SD-kort) til at forøge dataloggerens hukomelse 4 indgange til analoge sensorer Tænd/sluk for maskinen (tryk et sekund) Trykfølsom skærm USB-port. Normal

Læs mere

Opdatering af Windows XP

Opdatering af Windows XP Opdatering af Windows XP For at sikre computeren mest muligt er det en god idé at opdatere sit styresystem jævnligt. Det anbefales, at man mindst en gang om ugen kontrollerer for opdateringer til sit styresystem,

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

Når du har hentet disse programmer installerer du dem alle og følger guiden herunder.

Når du har hentet disse programmer installerer du dem alle og følger guiden herunder. Debranding af Nokia mobiler! For at komme i gang skal du have din computer forbundet til nettet, have et datakabel der kan forbinde din Nokia telefon med din computer og hente disse her 3 programmer :

Læs mere

Opsætningsvejledning efter opdatering (ghostning) af hybriderne

Opsætningsvejledning efter opdatering (ghostning) af hybriderne Opsætningsvejledning efter opdatering (ghostning) af hybriderne Indholdsfortegnelse Login til Windows... 2 Aktivering af Office 365... 3 Kom i gang med Office 365 og OneDrive for Business... 4 Opsætning

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

Log på Privat. 23-02-2014 visitsite v. Anja Beck Niesen 1

Log på Privat. 23-02-2014 visitsite v. Anja Beck Niesen 1 Log på Privat 23-02-2014 visitsite v. Anja Beck Niesen 1 Udfyld Bruger-id og Adgangskode, herefter nemid nummer 23-02-2014 visitsite v. Anja Beck Niesen 2 23-02-2014 visitsite v. Anja Beck Niesen 3 Tjek

Læs mere

Velkommen til IT for let øvede

Velkommen til IT for let øvede Velkommen til IT for let øvede at dias ligger på hjemmesiden, så I kan se dem igen hjemme. Peter har ordet Blev vi færdige med vinduerne?? Øvelse tastatur og mus vi ikke kunne sidste gang får I som hjemmeopgave

Læs mere

5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab Introduktion til kanalen HTML-grab kanalside Hvad er et spot?

5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab Introduktion til kanalen HTML-grab kanalside Hvad er et spot? 5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab 1 5.1 Introduktion til kanalen 1 5.2 HTML-grab kanalside 1 5.2.1 Hvad er et spot? 2 5.2.2 Opret et nyt spot 2 5.2.3 Aktivt og inaktivt spot 3 5.2.4 Rediger

Læs mere

Vejledning, teknik, tips and tricks

Vejledning, teknik, tips and tricks Vejledning, teknik, tips and tricks Indhold 1 AUHRA pålogning og startside... 1 2 Ofte stillede spørgsmål og kendte fejl... 4 2.1 Har din computer adgang til AU s netværk og adm. systemer?... 4 2.2 Kan

Læs mere

Håndtering af prisfiler fra Mekonomen

Håndtering af prisfiler fra Mekonomen Håndtering af prisfiler fra Mekonomen Når der er prisopdateringer fra Mekonomen, vil du modtage en mail med prisfilerne vedhæftet. I denne modtagne mail fra Mekonem vil der være en kort beskrivelse af,

Læs mere

BRUGERGUIDE Nfoo Concept Digital Skiltning

BRUGERGUIDE Nfoo Concept Digital Skiltning BRUGERGUIDE Nfoo Concept Digital Skiltning Herunder finder du en introduktion til de forskellige funktioner i administrationsmodulet til dit Nfoo Concept Digital Skiltning INDHOLD LOGIN OG INDSTIL SPROG...

Læs mere

Brugervejledning til diverse i OS X

Brugervejledning til diverse i OS X Brugervejledning til diverse i OS X Gert Søndergaard 19. august 2003 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Introduktion til Mac OS X...3 Flere brugere på samme maskine...3 Dock - den gamle kvikstart...4

Læs mere

BRUG AF GPS FOR KORTTEGNING

BRUG AF GPS FOR KORTTEGNING BRUG AF FOR KORTTEGNING Garmin map 62s Garmin map 62s(t)...side 2 Håndtering af map 62s...side 3 Instilling af map 62s...side 4 Import af track og waypoints fra til OCAD side 5 Konvertering til dxf for

Læs mere

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox Den digitale Underviser Clouds Dropbox Indhold Indhold... 1 Dropbox... 1 Installer Dropbox... 2 Åbn Dropbox fra egen computer... 2 Åbn Dropbox fra en anden computer... 3 Lagre filer i Dropbox (offline

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router

Brugervejledning til trådløs router Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra EnergiMidt Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Aktivering af det

Læs mere

Brug af GPS for korttegning

Brug af GPS for korttegning Brug af GPS for korttegning Fremstilling af grid på grundmaterialet side 1 Import af track og waypoints fra GPS til OCAD side 2 Indstilling af GPS og brug af antenne side 5 Almanac for satellitmodtagelse

Læs mere

Overførsel og organisering af billeder på computeren med Stifinder. - samt lidt om backup

Overførsel og organisering af billeder på computeren med Stifinder. - samt lidt om backup Overførsel og organisering af billeder på computeren med Stifinder. - samt lidt om backup Der er flere muligheder for at flytte billeder fra kamera til computer. Hvilken du benytter, afhænger af temperament

Læs mere

Brugervejledning til lejet ekstern trådløs router

Brugervejledning til lejet ekstern trådløs router Brugervejledning til lejet ekstern trådløs router Sådan opsætter du den lejede eksterne trådløse router fra AURA Fiber Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

Filer og Mapper. Filer. Mapper

Filer og Mapper. Filer. Mapper Indhold Filer og Mapper... 3 Filer... 3 Mapper... 3 Stifinder... 4 Eksempler på stifinder... 5 Markering af drev, filer og mapper... 5 Vælg vilkårlige mapper/filer... 7 Selandias drev... 8 Opret ny mappe...

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

Manual for installering og brug af IE-spyad af Anette B. Overgaard

Manual for installering og brug af IE-spyad af Anette B. Overgaard Manual for installering og brug af IE-spyad af Anette B. Overgaard Jeg kan varmt anbefale alle at installere dette lille geniale program. Det sikrer dig mod rigtig meget spyware, som ligger rundt omkring

Læs mere

Camtasia guide. Redigering af video. Trin for trin guide til redigering af video i Camtasia.

Camtasia guide. Redigering af video. Trin for trin guide til redigering af video i Camtasia. Camtasia guide Trin for trin guide til redigering af video i Camtasia. Redigering af video Det forventes at læsere af denne guide allerede har Camtasia installeret. 1. Hvis du har valgt at redigere i din

Læs mere

I løbet af 2017 vil C-drevet på alle UCL s bærbare computere automatisk blive krypteret med BitLocker.

I løbet af 2017 vil C-drevet på alle UCL s bærbare computere automatisk blive krypteret med BitLocker. BitLocker BitLocker kan bruges til kryptering af drev for at beskytte alle filer, der er gemt på drevet. Til kryptering af interne harddiske, f.eks. C-drevet, bruges BitLocker, mens man bruger BitLocker

Læs mere

Vejledning i installation af chipkortlæsere

Vejledning i installation af chipkortlæsere Vejledning i installation af chipkortlæsere fra Nets P. 1-15 Indholdsfortegnelse Vejledningens formål og indhold... 3 Formål... 3 Indhold... 3 Læsevejledning... 3 Rettigheder... 3 Softwareunderstøttelse

Læs mere

Sikkerhedskopiering. Sikkerhedskopiering til harddisk.

Sikkerhedskopiering. Sikkerhedskopiering til harddisk. . Generelt I det følgende beskrives det, hvordan du sikkerhedskopierer dine kortdata. Sikkerhedskopifunktionen kopierer alle data i kortmodulet for alle høstår for den aktuelle database. Sikkerhedskopien

Læs mere

Installation af GPS med tilslutning til USB port

Installation af GPS med tilslutning til USB port Indholdsfortegnelse Opsætning af GPS-tilslutning... 1 1: Installation af driver... 2 2: Opsætning af COM-port... 2 3: Vælg COM-port i DLS NG... 3 4: Brug af GPSViewer testprogram... 5 5: Hvis COM-port

Læs mere

FRA KAMERA TIL COMPUTER

FRA KAMERA TIL COMPUTER FRA KAMERA TIL COMPUTER FRA CANON FS200 TIL LIQUID Før optagelserne kan redigeres, skal de kopieres fra kameraet til computeren. Det foregår i to trin. Først kopieres optagelserne fra kameraet til din

Læs mere

Tastevejledning Windows XP

Tastevejledning Windows XP Tastevejledning Windows XP Tastevejledningen dækker den danske udgave af Windows XP. Der er taget udgangspunkt i en standard installation, hvor der ikke er foretaget tilpasninger i skærmopsætning, valg

Læs mere

Nogle tips til Explorer 7

Nogle tips til Explorer 7 Side 1 af 12 Nogle tips til Explorer 7 Indhold Nogle tips til Explorer 7...1 Indhold...1 Benytter du den sidste udgave af programmet?...2 Ændre standardindstillinger...2 Bestem selv din startside...2 Ændre

Læs mere

Indhold. Tablet Guides

Indhold. Tablet Guides Indhold Start tablet og Arbejdsmiljøbog... 2 Grund indstillinger... 3 Opret notat i PDF... 5 Overfør Arbejdsmiljøbogen fra PC til tablet... 6 Overfør filer mellem PC og tablet... 9 Start tablet og Arbejdsmiljøbog

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Manual til Vandværksløsninger

Manual til Vandværksløsninger Formularer Flytte- og måleraflæsning 1 Manual til Vandværksløsninger 8. Formularer Flytte- og måleraflæsning Formularer Flytte- og måleraflæsning 2 Sådan arbejder du med formularen Formularer er et modul,

Læs mere

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 Til elever og familier. Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 Til elever og familier. Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske Navn: Uni-login: Uni-login kode: Office365 email: Kan udfyldes for at hjælpe med at huske UNI-LOGIN @undervisning.kk.dk Side 1 Indledning Velkommen til denne vejledning i Office 365, som introducerer på

Læs mere

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside Indledning...1 Sådan får du adgang...2 Dit KlasseWeb skrivebord Overblik...2 Dit arbejdsområde...3 Din hjemmeside på nettet...3 Sådan laver du en hjemmeside i 4 trin...3 Trin 1 Dit personlige billede på

Læs mere

Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003. Jonas Christiansen Voss

Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003. Jonas Christiansen Voss Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003 Jonas Christiansen Voss 2. marts 2004 Indhold 1 CD ere 2 1.1 Brænde dokumenter til CD....................... 2 1.2 Disk Copy.................................

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

Vejledning hvidbjergvinduet-designer.dk

Vejledning hvidbjergvinduet-designer.dk Vejledning hvidbjergvinduet-designer.dk INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 3 Få adgang til systemet side 5 Opload dine billeder side 6 Sådan bruges systemet side 9 Gem dine eksempler side

Læs mere

Dropbox - IOS. Filer i Dropbox mappen kan deles med andre eller tilgås fra nettet.

Dropbox - IOS. Filer i Dropbox mappen kan deles med andre eller tilgås fra nettet. Dropbox - IOS Dropbox er en lagerapplikation og service. Tjenesten giver brugerne mulighed for at gemme og synkronisere filer online og mellem computere. Dropbox har en cross-platform klient (IOS, Android,

Læs mere

Download. Information: Du kan downloade filer på følgende måder:

Download. Information: Du kan downloade filer på følgende måder: Download Information: Du kan downloade filer på følgende måder: 1. Standard Side 2 1.1 Enkelt fil Side 2 1.2 Flere filer Side 2 2. Filer fra en tidligere revision Side 3 3. E-mail Side 4 4. E-mail URL

Læs mere

Inden du går i gang. For Mozilla Firefox brugere. For Internet Explorer brugere

Inden du går i gang. For Mozilla Firefox brugere. For Internet Explorer brugere Side 1 af 8 Inden du går i gang For at kunne bruge Alm. Brand Netbank skal du enten bruge Internet Explorer eller Mozilla Firefox. Vi understøtter ikke brug af Google Chrome, og vi kan derfor ikke garantere,

Læs mere

Organisering af billeder.

Organisering af billeder. Organisering af billeder. Da du startede Picasa op for første gang, havde du mulighed for at scanne hele computeren igennem for billeder eller lade Picasa holde øje med nogle bestemte mapper (mine billeder,

Læs mere

Windows Vista 1. Side 1 af 10

Windows Vista 1. Side 1 af 10 Windows vista...2 Lukke for PC,en...3 Velkomstcenter...3 Finde/starte et program...4 Alle programmer...5 Menuen Start...5 Stifinder...6 Windows Sidepanel og gadgets...7 Dokumenter...7 Tilbehør...8 Windows

Læs mere

Velkommen til Audacity på Windows Vista og Windows 7

Velkommen til Audacity på Windows Vista og Windows 7 Velkommen til Audacity på Windows Vista og Windows 7 Jens Honoré 10 1 Indhold: Indledning... 3 Indspilning med ekstern mikrofon... 3 Indspilning fra computerens lydkort... 5 Hvis lydkortet ikke kan ses

Læs mere

Greenshot. Indhold Greenshot Klik på det ønskede emne for at springe direkte til emnet.

Greenshot. Indhold Greenshot Klik på det ønskede emne for at springe direkte til emnet. Greenshot Programmet Greenshot kan bruges til at lave skærmklip, dvs. kopiere hele eller dele af et skærmbillede og bruge det et andet sted. Derudover indeholder Greenshot en billededitor, hvor man kan

Læs mere

Sådan bruges den eksterne CD-brænder med DirectCD Side 1 af 6

Sådan bruges den eksterne CD-brænder med DirectCD Side 1 af 6 Sådan bruges den eksterne CD-brænder med DirectCD Side 1 af 6 Sådan bruges den eksterne CD-brænder: 1) Først skal programmet der styrer den eksterne boks med brænderen installeres, Freecom. 2) Sæt den

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender INDHOLDSFORTEGNELSE Windows 8.1... 5 KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade Sådan får du Windows 8.1 på din pc... 8 Startskærmen... 9 Skrivebordet... 10 Kvikguide til den nye brugergrænseflade... 11 Amulet-menuen...

Læs mere

Installer nyt image på din PC - Windows 7

Installer nyt image på din PC - Windows 7 Installer nyt image på din PC - Windows 7 1 Tryk F12 og hent nyt image til din PC...2 2 Log på første gang efter installationen...2 3 Din Citrix sådan tilpasser du dine systemer/applikationer...3 3.a Tilføj

Læs mere

Billion. Hotfix for BIPAC 5200G Serien & Windows XP Service Pack 3. Revision 1.0DK. Dato: 22 maj, 2008. Side 1 af 1. Revision: V1.

Billion. Hotfix for BIPAC 5200G Serien & Windows XP Service Pack 3. Revision 1.0DK. Dato: 22 maj, 2008. Side 1 af 1. Revision: V1. Hotfix for BIPAC 5200G Serien & Windows XP Service Pack 3 Revision 1.0DK Dato: 22 maj, 2008 Side 1 af 1 Fejlbeskrivelse Billion Visse brugere med Windows XP og en BIPAC 5200G Router kan miste forbindelsen

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Sådan får du Salmebogen på CD-ROM til at fungere i Internet Explorer 7 både under Windows XP og Windows Vista

Sådan får du Salmebogen på CD-ROM til at fungere i Internet Explorer 7 både under Windows XP og Windows Vista Sådan får du Salmebogen på CD-ROM til at fungere i Internet Explorer 7 både under Windows XP og Windows Vista Beskrivelse af fejlen Salmebogen på CD-ROM har visse problemer med at fungere i Internet Explorer

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr. 120 Side 1

Vejledning til Photofiltre nr. 120 Side 1 Side 1 De fleste værktøjer i fotoprogrammet Photofiltre 7 er kun aktive når der er åbnet et billede i programmet. Sådan er det også med tryllestaven. Og hvad kan man så bruge tryllestaven til. Den er beregnet

Læs mere

1. Du bliver mødt af denne boks. Klik på Gem, og gem filen et sted hvor du kan finde den igen.

1. Du bliver mødt af denne boks. Klik på Gem, og gem filen et sted hvor du kan finde den igen. Ewido hed programmet tidligere, nu hedder det AVG Antispyware og er et program, som først og fremmest skal holde trojanske heste ude fra din maskine. Derudover, beskytter programmet dig mod en hel del

Læs mere

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net 18. november 2011 Vejledning Windows 7 - eklient Opkobling via ADSL eller anden kabelforbindelse til P-net. Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net Cisco AnyConnect

Læs mere

IntoWords ipad Tjekliste

IntoWords ipad Tjekliste IntoWords ipad Tjekliste IntoWords Generelt Gennemgået Øvelse Installation af IntoWords til Ipad 1 Login til Skole 2 Login til Privat 3 Login til Erhverv 4 Værktøjslinjen 5 Indstillinger i IntoWords 6

Læs mere

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo er et Windows 98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Win7/Win8 program, der kan holde rede på hjemmets, firmaets, foreningens eller skolens inventar

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router

Brugervejledning til trådløs router Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router fra EnergiMidt Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk

Læs mere

GUIDE TIL CLOUD DRIVE

GUIDE TIL CLOUD DRIVE GUIDE TIL CLOUD DRIVE Dette er en guide du kan anvende til nemt at komme effektivt i gang med at anvende Cloud Drive Indholdsfortegnelse 1. Tilgængelige Cloud Drive klienter 2. Guide til Windows klienten

Læs mere

Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : - Oprette, - markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper.

Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : - Oprette, - markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper. Guide Denne computer & Handlinger Af Frank Skibby Jensen 2003 www.3wave.dk I alt 5 Sider Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : Oprette, markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper.

Læs mere

INTRO TIL GOOGLE DREV

INTRO TIL GOOGLE DREV 1 UDOVER AT VÆRE ET PRAKTISK STED AT GEMME SINE TING I SKYEN, SÅ ER GOOGLE DREV OGSÅ INDGANGEN TIL GODE SAMARBEJDS- OG DELEVÆRTKØJER: DET ER MULIGT BÅDE AT GIVE SE, KOMMENTERINGS- OG REDIGERINGSADGANG

Læs mere

Manual til AVG Antivirus

Manual til AVG Antivirus Manual til AVG Antivirus Det anbefales, at alle brugere benytter sig af et antivirus-program. Formålet med programmet er at forhindre din computer i at blive smittet med virus. Virus-inficerede computere

Læs mere

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony)

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Generelt Mobil Reception er et værktøj som bruges til at overvåge medarbejdere, kø er og meget andet samt styre dit omstillingsanlæg

Læs mere

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske Navn: Uni-login: Uni-login kode: Office365 email: Kan udfyldes for at hjælpe med at huske UNI-LOGIN @undervisning.kk.dk Version 4 Side 1 Indledning Velkommen til denne vejledning i Office 365, som introducerer

Læs mere

Her kan man oprette et nyt slideshow ved at trykke på kassen med "Opret nyt slideshow". Dette fører en til "Rediger slideshow".

Her kan man oprette et nyt slideshow ved at trykke på kassen med Opret nyt slideshow. Dette fører en til Rediger slideshow. Hjælp til Praksisskærm Redigering i Praksisskærm Redigeringsdelen består af 2 sider. Den ene side - "Oversigt over slideshows" indeholder oversigten over ens slideshows. Den anden - "Rediger slideshow"

Læs mere

idata Side 1/6 Indholdsfortegnelse

idata Side 1/6 Indholdsfortegnelse idata Side 1/6 Indholdsfortegnelse Brugerflade side 2 Indlæsning af tappekort side 2 Transaktioner side 3 Udtræk side 4 Kortspærring side 5 Setup side 6 Hassellunden 4A, 2765 Smørum 44 91 34 51 44 91 34

Læs mere

Brugervejledning. ClaroRead. (Mac)

Brugervejledning. ClaroRead. (Mac) Brugervejledning ClaroRead (Mac) Indholdsfortegnelse HVAD ER CLAROREAD?... 3 DOWNLOAD OG INSTALLATION... 3 DOWNLOAD AF STEMMER... 4 CLAROREAD- VÆRKTØJSLINJE... 6 AFSPIL... 6 STOP... 6 GEM TEKST SOM LYDFIL...

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Terrænbane DGI skydning Elektronisk Kortlægning

Terrænbane DGI skydning Elektronisk Kortlægning Terrænbane DGI skydning Elektronisk Kortlægning Bjarne R. Olesen DGI skydning - IT Styregruppen 1.1 Revisions Historik Date of this revision: 08-01-2015 Revision Revisions Dato Ændringer Ændring mærket

Læs mere

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC)

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Gå ind i "Denne computer" (ikonet ligger på skrivebordet). Her ligger de netværksdrev computeren råder over og separate

Læs mere

Mail. Det virker lidt som Internettet. Din computers mailprogram har forbindelse internettet

Mail. Det virker lidt som Internettet. Din computers mailprogram har forbindelse internettet Mail Det virker lidt som Internettet. Din computers mailprogram har forbindelse internettet Mail Det, der står efter @ sætter serverne i stand til at finde ud af, hvor mailen skal hen og hvorfra den kom

Læs mere

Mail. Det virker lidt som Internettet. Din computers mailprogram har forbindelse internettet

Mail. Det virker lidt som Internettet. Din computers mailprogram har forbindelse internettet Mail Det virker lidt som Internettet. Din computers mailprogram har forbindelse internettet Mail Det, der står efter @ sætter serverne i stand til at finde ud af, hvor mailen skal hen og hvorfra den kom

Læs mere

1 IKON BETEGNELSE INDLAGT SKAL TILFØJES

1 IKON BETEGNELSE INDLAGT SKAL TILFØJES Projekter Et Projekt, består af alle de ingredienser, der er samlet sammen til et bestemt design. Til en samplerquilt, kan man f.eks gemme alle de forskellige blokke man har tænkt sig at bruge. Emnerne

Læs mere

Statens Lønsystem. ØDUP-filhenter Program til at hente PDF-filer fra Statens Løn- og Pensionssystem. Oktober Side 1 af 22

Statens Lønsystem. ØDUP-filhenter Program til at hente PDF-filer fra Statens Løn- og Pensionssystem. Oktober Side 1 af 22 Statens Lønsystem ØDUP-filhenter Program til at hente PDF-filer fra Statens Løn- og Pensionssystem Oktober 2012 Side 1 af 22 Forord Moderniseringsstyrelsen digitaliserer papiruddata fra Løn- og Pensionssystemet

Læs mere

Oktober Dokumentpakker

Oktober Dokumentpakker Oktober 2017 Dokumentpakker Dokumentpakkerne er et værktøj til at udskrive dynamiske breve, som har en standardtekst i brevet, og hvor der automatisk sættes blandt andet patientens navn, adresse og aftaletid

Læs mere

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 7 Indstillinger... 9 Login... 9 Tilpas knapperne... 10 Kampregistrering...

Læs mere

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Denne vejledning er henvendt til brugere af computere, som benytter Windows XP som styresystem. Windows XP adskiller sig en del fra de øvrige styresystemer.

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

TTS-Link Brugermanual

TTS-Link Brugermanual TTS-Link Brugermanual til enkel og effektiv dyreregistrering Juni 2016 Elektronisk registrering med XRS Stavantenne og XR3000/EW7 Vejecomputer Up- og download af besætningsdata til Dyreregistreringen Eksport

Læs mere

Garmin erfa 06.10.2009

Garmin erfa 06.10.2009 Jeg vil med denne gennemgang prøve at dele nogle af de erfaringer jeg har fået de sidste år med anvendelse af primært Garmin Edge 705 Flemming Nielsen Opstart Når du tænder for din Garmin, starter den

Læs mere

Installation af software Datasuite til Fourtec Microlite II dataloggere og Picolite

Installation af software Datasuite til Fourtec Microlite II dataloggere og Picolite Installation af software Datasuite til Fourtec Microlite II dataloggere og Picolite Tilslut ikke loggeren endnu. Hent software Datasuite på www.fourtec.com Klik på 'Download Datasuite Software'. Note:

Læs mere