GRUNDLÆGGENDE RÅD ANGÅENDE BRUGEN AF GPS'ER.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRUNDLÆGGENDE RÅD ANGÅENDE BRUGEN AF GPS'ER."

Transkript

1 Søgespor Hvordan? (udgave 1.0) side 1 af 20 SØGESPOR HVORDAN? Af Glenn Abramsson Som de fleste ved, så består en stor del af det arkæologiske arbejde i at indsamle data, også data om hvordan data er blevet til. Dette gælder også for arbejdet som vi amatørarkæologer udfører. Som detektorfører afsøges der mange steder af mange forskellige brugere. For at museerne kan beholde et overblik over hvor der er søgt, er det fordelagtigt hvis man optager søgespor af hvor man går. I dag er de fleste håndholdte GPS er i stand til dette. Følgende vejledning beskriver hvorledes man opsætter sin GPS til at optage spor og hvordan sporene efterfølgende hentes ned fra GPS en, og gøres klar til fremsendelse til museet. OPSÆTNING AF GPS ELLER LOGGER De fleste GPS er er i dag i stand til at optage søgespor. Der er dog visse ældre modeller der ikke er i stand til dette. I de tilfælde hvor folk har en ældre model og ikke vil opgradere til en ny GPS, er der i følgende vejledning også inkluderet en beskrivelse af en såkaldt GPS-logger. I dette tilfælde er det loggeren G.730 VENTUS der er beskrevet. Denne kan købes for omkring 300 kr. på nettet. Det skal dog bemærkes, at nøjagtigheden af loggeren, ikke er så god som en håndholdt GPS. Så vil man have mere nøjagtige spor, skal man nok overveje at købe en nyere GPS. GRUNDLÆGGENDE RÅD ANGÅENDE BRUGEN AF GPS'ER. Som udgangspunkt skal man altid gå med GPS'en tændt når man søger. Det gælder også selv om man ikke benytter den til at logge spor med. Bruger man i stedet teknikken med at tænde og slukke for GPS'en, hver gang man skal registrere et fund, risikerer man at koordinaterne ikke er nøjagtige nok. GPS'er har en start op tid, hvor de finder deres nøjagtige position. Afhængig af modellen, kan dette godt tage noget tid. Så sørg for at GPS'en er tændt hele tiden. Claus Feveile skriver: Dem der kan slukke for søgesporene ved at sætte den på Fra, kunne evt. gøre som jeg har forsøgt at lære folk: Når du er 10 minutter fra din mark, tænder du for din GPS og lægger den i vinduet på bilen, så finder den satellitterne, varmer op og bliver klar til at tage positioner fra starten af når du ankommer til marken. Når du har samlet udstyr og detektor mm. og tænder for din metaldetektor, tænder du også for sporlogning... Når du er færdig med at søge, eller går til frokost, slukker du for din metaldetektor og du slukker for din sporlogning. I al korthed går det ud på, at du kun har sporlogning tændt, når du også har din metaldetektor tændt. Øv dig i, at tænd detektor betyder tænd sporlogning og sluk detektor betyder sluk sporlogning. Go' jagt. Alternativt skal man fjerne de irrelevante dele af sporet, inden man sender det til museet. Sporlogning kan på Garmin's GPS'er typisk tændes/slukkes ved at vælge "Spor" under Menu og her vælge "Spor Data" Til/Fra. (Denne funktion varierer muligvis fra model til model).

2 Søgespor Hvordan? (udgave 1.0) side 2 af 20 OPSÆTNING AF GPS Dette dokument opdateres efterhånden med vejledning til opsætning af forskellige GPS er. Hvis din GPS ikke er inkluderet i listen, så forsøg at finde en der ligner din. Sandsynligheden er at opsætningen er den samme eller tæt på. Fælles for alle GPS erne gælder, at de skal være tændte, når man går med dem, eller bliver sporene ikke optaget. I de fleste tilfælde er der heller ikke en bestemt indstilling, der skal aktiveres for at sporene optages. Normalt sker det automatisk, når GPS en er tændt. Hvis GPS en skal aktiveres for at den optager sporet, vil dette blive beskrevet for den enkelte GPS. Under alle omstændigheder er det en god ide at afprøve din nye GPS og sikre dig, at den optager sporene korrekt, inden du bruger mange timer på markerne. For alle GPS er gælder, at det er vigtigt at de indstilles til at optage et punkt for hver 10 sekunder. Dette gør at det er visuelt muligt at se og sammenligne hvor hurtigt folk går og hvor de har stået stille. Hvis alle bruge den samme indstilling, kan man umiddelbart sammenligne forskellige brugers ganghastighed. Garmin 60CSx Opsætning til 10 sek: Tryk: Menu-Menu, Vælg Spor - vælg Opsætning Optage metode Vælg Tid, Interval ret til 00hrs 00min 10sek. For Data kort setup se nedenstående. Hvis man har et memorykort installeret i GPS en, kan man med fordel vælge Data kort setup og sikre at der er flueben ud for Gem spor på datakort. Dette bevirker at sporene også gemmes på kortet hver dag. Skulle man glemme at få kopieret sporene, der er gemt i GPS ens begrænsede interne hukommelse over på en computer, kan man altid genfinde dem på det eksterne hukommelseskort. Det eneste man skal være opmærksom på, er at GPS en kun kan optage 255 individuelle dage. Det betyder blot at man skal huske at kopiere dataene over på computeren og efterfølgende slette sporene fra hukommelseskortet. Hvor vidt begrænsningen på 255 filer også er gældende for nyere GPS'er er ikke undersøgt. Dataene på det eksterne hukommelseskort kan hentes ned, ved at forbinde GPS en til computeren. Tænd GPS en og tryk herefter Menu-Menu, Vælg Opsætning Vælg Interface Vælg USB Mass Storage. Herefter starter Windows Stifinderen op. Via denne har man nu adgang til alle de *.GPX filer med sporinformation, der ligger på hukommelseskortet. Disse kan nu med fordel kopieres ned på computeren. Garmin etrex-10 & 20 Opsætning til 10 sek: Vælg "Setup" - Vælg "Track"- Vælg "Record Method" - vælg "Time" - Vælg "Recording Interval" og ret til (00:00:10) - Tryk Back-Back. For Data kort setup se Garmin 60CSx. (Det er muligt at Datakort setup er anderledes på ovenstående GPS i forhold til 60CSx. I så tilfælde henvises der til manualen for GPS'en.) Garmin etrex-vista HCx Opsætning til 10 sek: Tryk Menu-Menu Vælg "Spor" - Vælg "Opsætning"- Vælg "Optage Metode" - vælg "Tid" - Vælg "interval" og ret til (00hr 00min 10sec) - 0Tryk Menu-Menu. Garmin etrex-venture HC

3 Søgespor Hvordan? (udgave 1.0) side 3 af 20 Opsætning til 10 sek: Tryk Menu-Menu Vælg "Spor" - Vælg "Opsætning"- Vælg "Optage Metode" - vælg "Tid" - Vælg "interval" og ret til (00hr 00min 10sec) - 0Tryk Menu-Menu. Garmin GPS-60 Opsætning til 10 sek: Tryk Menu-Menu Vælg "Spor" - Vælg "Opsætning"- Vælg "Optage Metode" - vælg "Tid" - Vælg "interval" og ret til (00hr 00min 10sec) - 0Tryk Menu-Menu. Garmin Oregon 450 Opsætning til 10 sek: Vælg "Opsætning" - Vælg "Spor"- Vælg "Optage Metode" - vælg "Tid" - Vælg "interval" og ret til (00:00:10) - Tryk Tilbage. Garmin Dakota 20 Opsætning til 10 sek: Vælg "Opsætning" - Vælg "Spor"- Vælg "Optage Metode" - vælg "Tid" - Vælg "interval" og ret til (00:00:10) - Tryk Tilbage. HENTNING AF DATA FRA GPS FOR VIDERESENDELSE TIL MUSEET Hver GPS fabrikat har sin software til at hente de gemte data fra GPS en. I dette tilfælde er det valgt at beskrive programmet Basecamp, som er Garmin s software til håndtering af data på GPS en. Da langt de fleste detektorfører i dag også benytter Garmin GPS er, skulle denne beskrivelse dække behovet for det fleste. Et alternativ til programmet Basecamp er Garmin s ældre forgænger MapSource. MapSource har visse funktioner der ikke er i Basecamp, og dem der allerede bruger MapSource, kan roligt fortsætte med dette. Nedenstående beskrivelse af programmet Basecamp, begrænser sig til beskrivelsen af hvordan man henter spor fra GPS en og klargør disse til videresendelse til museet. Der er mange muligheder for at manipulere med de optagne data, så som af slette punkter eller klippe eller forbinde spor osv. Det overlades til den enkelte bruger, at gøre sig selv bekendt med disse funktioner. Programmet kan frit hentes fra følgende link DK/shop/downloads/basecamp Efter programmet er installeret, startes programmet op.

4 Søgespor Hvordan? (udgave 1.0) side 4 af 20 Basecamp opstart skærm Efter programmet er startet op, tilsluttes GPS en til computeren og tændes. Efter lidt tid skulle programmet gerne registrere at GPS en er tændt og programmet starter automatisk med at hente dataene fra GPS en. Se nedenstående eksempel på dette. GPS er tilsluttet computer og dens interne lager dukker op under Enheder Tryk på mappen Intern lager. Herefter kan man se hvad der er gemt på GPS en i vinduet under neden. Se nedenstående eksempel på dette.

5 Søgespor Hvordan? (udgave 1.0) side 5 af 20 Udsnit af hvad der er gemt på GPS en. Det Interne lager indeholder spor (i dette tilfælde navngivet ACTIVE LOG... Navngivningen af sporene varierer dog lidt afhængig af GPS modellen) og waypoints (tallene med et blåt flag til venstre). Man starter med at oprette en liste under Bibliotek. I dette eksempel oprettes en liste GPS Data ved at højreklikke på mappen Min Samling og vælge Ny liste og angive navnet på listen. Som det fremgår af nedenstående skærmudsnit, kan man også vælge at oprette en mappe og oprette lister i denne. Man bestemmer selv. En god ide er måske at oprette en ny liste, hver gang man henter data ned fra GPS en.

6 Søgespor Hvordan? (udgave 1.0) side 6 af 20 Højreklik på den mappe hvor listen skal oprettes i og vælg Ny liste Man har nu flere muligheder. Først skal man tage stilling til om man vil gemme alt hvad der er på GPS en til computeren, eller om man kun ønsker at gemme et udsnit. Vil man gemme hele indholdet højreklikker man på mappen Interne lager under GPS en og vælger Kopier. Højreklik på mappen Intern lager og vælg Kopier Højreklik herefter på den oprettede liste, i dette eksempel listen GPS Data og vælg Sæt ind.

7 Søgespor Hvordan? (udgave 1.0) side 7 af 20 Højreklik på listen hvor GPS ens indhold skal kopieres til og vælg Sæt ind Nu er alt dataen fra GPS en gemt på computeren. Ønsker man i modsætning til ovenstående eksempel, kun at gemme en bestemt del af det, der er gemt på GPS en, klikker man på mappen Intern lager. I den nedenstående liste, markerer man de dele man ønsker fra listen. Vil man markere en liste af data, der er listet under hinanden, kan man gøre dette ved at markere den øverste i listen, og ved at holde Shift tasten neden og klikke på den nederste i listen, markeres alle de mellemliggende data også. Vil man derimod udvælge spor der ligger spredt i listen, kan man gøre dette ved at holdet Ctrl tasten nede når man vælger. Når man har markeret det der skal kopieres, trykker man knapperne Ctrl + c nede på tastaturet. Alternativt vælger man Rediger i menuen i toppen af programmet og vælger Kopier. Herefter højreklikker man på den liste hvor informationen skal kopieres til og vælger Sæt ind. Nu er de udvalgte data kopieret til computeren. Sammenfatning af data for fremsendelse til museum Når man sender spor sammen med en fundrapport til museet, er det vigtigt at man kun sender de spordata, der er relevant for det aktuelle projekt. Dermed skal museumsfolkene ikke først bruge tid på at udvælge de korrekte data af det fremsendte. Sporene skal være begrænset til en mark eller et område bestående af flere marker, hvis disse høre under det samme journalnummer. Er du i tvivl så spørg det lokale museum om der eksisterer et samlet journalnummer for flere af markerne i området. Hvis man har gået på samme mark af flere omgange, er det vigtigt at man IKKE forsøger at forbinde sporene bagefter til et spor, for derved at lette arbejdet for museet. De skiller nemlig sporene ad igen. Så hvis du har spor fra flere forskellige tidspunkter på samme dag eller over flere forskellige dage, så læg sporene ind uden at forbinde dem. Nogle af de nyere GPS'er fra Garmin har det med at lave ét spor for hver dag. GPS'en forbinder sporene fra samme dag med en

8 Søgespor Hvordan? (udgave 1.0) side 8 af 20 forbindelsesstreg. Hvis dette er tilfældet med din GPS, så må du godt forsøge at skille sporet ad ved denne forbindelseslinje. Dette kan gøres i Basecamp. Bemærk, hvis du tidligere har fremsendt spor fra en bestemt lokalitet og du nu har nye spor fra samme sted, så er det kun de nye spor, du skal fremsende. Da der ofte kan have været flere personer involveret i en afsøgning af et bestemt område, er det vigtigt at hvert spor navngives med navnet på den pågældende person samt datoen for hvornår sporet er optaget på. Alle spor fra alle deltagerne samles og sendes sammen til museet. Navnet på hvert spor ændres let ved at højreklikke på det pågældende spornavn og vælge "Omdøb" i listen. Nu kan navnet ændres til det ønskede. Se nedenstående eksempel. Det aktuelle spors navn ændres til navnet på deltageren efterfulgt af datoen på sporet. Når man har ændret navnene på de pågældende spor der skal fremsendes, markeres disse i listen. Se nedenstående eksempel på dette.

9 Søgespor Hvordan? (udgave 1.0) side 9 af 20 Alle sporene fra alle deltagerne fra afsøgningsområdet er markeret Vælg herefter fra toppen af menuen Vis Google Earth Valgte emner De udvalgte spor vælges vist i Google Earth

10 Søgespor Hvordan? (udgave 1.0) side 10 af 20 Af ovenstående fremgår det, at sporene vælges vist i Google Earth (GE). Det kræver derfor at Google Earth er installeret på computeren, inden dette valg foretages. GE kan frit hentes fra nettet. Sporene vises nu i GE. Sporene vist i Google Earth. Bemærk, man kan udvide/åbne mapperne til venstre, ved at klikke på den lille hvide trekant til venstre for mappenavnet. Sporene vist i GE kan med fordel benyttes, når man skal skrive sin fundrapport. Det giver et godt overblik over sporene, med en fotobaggrund af området. Det eneste der mangler nu, er at gemme GE-filerne, som så kan sendes videre til museet sammen med fundrapporten. Som det fremgår af ovenstående udsnit fra GE, er filen "Basecamp" hentet ind i GE. Denne fil indeholder en undermappe "Spor", som igen indeholder to mapper "Punkter" og "Stier". Mapperne åbnes/udvides ved at klikke på den lille hvide trekant til venstre for mappenavnet. Det er mappen "Stier", der skal sendes til museet. Man skal ikke inkludere mappen "Punkter". Filen gemmes ved at højreklikke på ordet Stier og vælge Save Place As.

11 Søgespor Hvordan? (udgave 1.0) side 11 af 20 Højreklik på Stier og vælg Save Place As... Filen navngives således (eksempel) "Stier_Bakkegården_Glenn_Abramsson_ ". Første del af navnet angiver at det er "Stier" der gemmes. Anden del af navnet skal enten være museets journalnummer hvis et sådant er kendt (f.eks. OBM302). Hvis dette ikke er kendt, benyttes navnet på marken eller området, hvor sporene kommer fra. Hvis navnet på marken eller området ikke er kendt, eller hvis den ikke har et navn, anvendes navnet på den nærmeste gård. Tredje del af navnet er navnet på afsenderen af sporene. Fjerde del af navnet er den dato der repræsenterer datoen på det nyeste spor i filen.

12 Søgespor Hvordan? (udgave 1.0) side 12 af 20 Eksempel på navngivning af Sti-filen "Stier_Bakkegården_Glenn_Abramsson_ " De gemte "Stier" filer kan herefter sendes til museet.

13 Søgespor Hvordan? (udgave 1.0) side 13 af 20 HENTNING AF DATA FRA GPS-LOGGER FOR VIDERESENDELSE TIL MUSEET Følgende guide er til GPS loggeren Ventus G.730. Programmet der benyttes sammen med loggeren, er programmet CanWay. Programmet kan hentes fra Ventus hjemmeside på følgende link: Det er på eget ansvar, hvis man vælger at man henter og installere programmet. Jeg har selv prøvet det, og det ser ud til at virke efter hensigten. Når programmet stater op første gang, bliver man bedt om at starte en ny profil. Ved opstart bedes man om at skabe en ny profil

14 Søgespor Hvordan? (udgave 1.0) side 14 af 20 Udfyld profil Vælg ovenstående indstillinger

15 Søgespor Hvordan? (udgave 1.0) side 15 af 20 Svar på efterfølgende spørgsmål. Programmet er nu klar til at modtage spor fra loggeren eller klar til at loggerens indstillinger kan ændres. CanWay er klar til at modtage data fra loggeren Tænd loggeren og sæt den i computeren. Vent et øjeblik på at computeren registrerer loggeren. På menu bjælken øverst vælg "Download Trip" og vent indtil programmet har læst sporene der er på loggeren. Vælg "Download trip" Vælg herefter de spor du ønsker at hente ind i programmet og tryk "Next" 2 gange.

16 Søgespor Hvordan? (udgave 1.0) side 16 af 20 Vælg de spor der skal hentes ind i programmet. Da CanWay desværre kun er i stand til at vælge et spor ad gangen til visning i Google Earth, bliver processen med at få samlet alle sporene i en GE fil lidt mere omstændelig. (Til dem der har det ældre program "GPS Photo Tagger" der fulgte med loggeren, så vil jeg anbefale at man bruger dette, da man her har mulighed for at vælge flere spor samtidig for eksportering til GE). I det følgende gennemgås hvorledes man får samlet sporene fra CanWay i GE. Vælg det første spor i CanWay du ønsker at vise i GE. Spor valgt til visning i Google Earth.

17 Søgespor Hvordan? (udgave 1.0) side 17 af 20 Tryk herefter på GE-ikonet i toppen af programmet. Tryk på GE-ikonet for at få sporet vist i Google Earth Nu vises sporet i GE. Spor fra CanWay Når man har hentet det første spor ind skal man gøre følgende. Højreklik på mappen "Temporary Places" og vælg "Add" - "Folder". Giv mappen navnet "Stier_Stednavn_Navn_Dato" hvor navngivningens opbygning, er den samme som gennemgået i forbindelse med benyttelsen af programmet BaseCamp. Højreklik på "Temporary Places" og vælg "Add" - "Folder"

18 Søgespor Hvordan? (udgave 1.0) side 18 af 20 Klik på den lille hvide trekant til venstre for "CanWay.kmz". Herved ses sporet under. Klik på hvide trekant ved siden "CanWay.kmz" Nu skal sporet flyttes til den nyoprettede mappe "Stier_...". Dette gøres ved at klikke på sporet og holde musen nede mens man trækker sporet over i den nye mappe. Nu kan man gå tilbage til CanWay og vælge et andet spor, som man ønsker at overføre og derefter igen trykke på GE-ikonet i toppen af menulisten. GE spørger om man vil overskrive den foregående indhentede sporfil. Hertil svares der ja, da sporet jo allerede er flyttet til den nyoprettede mappe og dermed undgår overskrivningen. Vælg "Yes" til at GE skal overskrive den foregående indlæste sporfil.

19 Søgespor Hvordan? (udgave 1.0) side 19 af 20 Næste spor hentet ind i GE Ny flyttes det indhentede spor til den oprettede mappe "Stier_..." på samme måde som beskrevet på foregående side. Herefter går man tilbage i CanWay og vælger det næste spor osv. Processen fortsættes indtil alle sporene er flyttet til den oprettede mappe. Herefter gemmes mappen ved at højreklikke på mappen og vælge "Save Place As..." og tryk "Gem". Bemærk, navnet på filen er den samme som på selve mappen. Da mappen er navngivet på samme måde, som filen skal navngives på, kan man med det samme trykke gem. Gem mappen med stierne. Indstilling af Logger til 10 sek. interval Inden loggeren benyttes for første gang, skal det sikres at denne er sat op til at logge spor hvert 10 sekund. Dette gøres ved at starte CanWay, og herefter tænde for loggeren og sætte den til computeren.

20 Søgespor Hvordan? (udgave 1.0) side 20 af 20 Tryk på ikonet "Configure Logger" Tryk på ikonet for "Configure Logger" Vælg "By Time" under Log Mode, og skriv 10 ud for sekunder. Afslut med at trykke OK. Loggeren er nu indstillet til at optage spor hvert 10 sek. og kan fjernes fra computeren. Indstil loggeren til at optage spor hvert 10 sek.

Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS.

Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS. Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS. Michael Pedersen (mike42dk) mike42dk@gratispoi.dk Juli 2009 Version 2.1 Jeg fralægger mig alt ansvar for den skade du kan komme til at forsage ved din GPS,

Læs mere

Stifinder er et program til navigere rundt med i dine mapper (biblioteker) på din computers Harddisk.

Stifinder er et program til navigere rundt med i dine mapper (biblioteker) på din computers Harddisk. Stifinder Stifinder er et program til navigere rundt med i dine mapper (biblioteker) på din computers Harddisk. Den bruges også til at Oprette, Slette, Flytte og Omdøbe, samt sortere i dem. Den traditionelle

Læs mere

Velkommen til IT for let øvede

Velkommen til IT for let øvede Velkommen til IT for let øvede at dias ligger på hjemmesiden, så I kan se dem igen hjemme. Peter har ordet Blev vi færdige med vinduerne?? Øvelse tastatur og mus vi ikke kunne sidste gang får I som hjemmeopgave

Læs mere

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox Den digitale Underviser Clouds Dropbox Indhold Indhold... 1 Dropbox... 1 Installer Dropbox... 2 Åbn Dropbox fra egen computer... 2 Åbn Dropbox fra en anden computer... 3 Lagre filer i Dropbox (offline

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Arbejde i faner Google Apps arbejder i faner, derfor er det vigtigt, du er bekendt med det. Mappen

Læs mere

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske Navn: Uni-login: Uni-login kode: Office365 email: Kan udfyldes for at hjælpe med at huske UNI-LOGIN @undervisning.kk.dk Version 4 Side 1 Indledning Velkommen til denne vejledning i Office 365, som introducerer

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

Version 8 Outlookintegration

Version 8 Outlookintegration Version 8 Outlookintegration - Synkroniser din C&B Kalender med Outlook Med C&B Outlook-integration kan du få synkroniseret dine aftaler, så din C&B Kalender matcher din Outlook-kalender og omvendt. Integrationen

Læs mere

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo er et Windows 98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Win7/Win8 program, der kan holde rede på hjemmets, firmaets, foreningens eller skolens inventar

Læs mere

FRA KAMERA TIL COMPUTER

FRA KAMERA TIL COMPUTER FRA KAMERA TIL COMPUTER FRA CANON FS200 TIL LIQUID Før optagelserne kan redigeres, skal de kopieres fra kameraet til computeren. Det foregår i to trin. Først kopieres optagelserne fra kameraet til din

Læs mere

1 IKON BETEGNELSE INDLAGT SKAL TILFØJES

1 IKON BETEGNELSE INDLAGT SKAL TILFØJES Projekter Et Projekt, består af alle de ingredienser, der er samlet sammen til et bestemt design. Til en samplerquilt, kan man f.eks gemme alle de forskellige blokke man har tænkt sig at bruge. Emnerne

Læs mere

Brug af Office365 med Onedrive, nyeste Officepakke mv

Brug af Office365 med Onedrive, nyeste Officepakke mv Egedal Gymnasium og HF september 2014 Brug af Office365 med Onedrive, nyeste Officepakke mv Dette dokument beskriver, hvordan du kan opnå adgang til nogle resurser i skyen og hente ny software. Hvordan

Læs mere

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony)

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Generelt Mobil Reception er et værktøj som bruges til at overvåge medarbejdere, kø er og meget andet samt styre dit omstillingsanlæg

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011 1. Om 2. Valg af Google som gratis udbyder ved 3. Valg af browser 4. Oprette en mail-adresse (G-mail) og en konto ved Google 5. Hierarkisk opbygning af mappe- og filsystem i Google 6. Oprette mapper i

Læs mere

Brug af video i undervisningen

Brug af video i undervisningen Den digitale Underviser Brug af video i undervisningen Sabine Kramer juli 2014 Indhold I Arbejd med videoer på YouTube 3 Opret din egen YouTube kanal... 3 Saml videoer i afspilningslister på YouTube 5

Læs mere

Filer og Mapper. Filer. Mapper

Filer og Mapper. Filer. Mapper Indhold Filer og Mapper... 3 Filer... 3 Mapper... 3 Stifinder... 4 Eksempler på stifinder... 5 Markering af drev, filer og mapper... 5 Vælg vilkårlige mapper/filer... 7 Selandias drev... 8 Opret ny mappe...

Læs mere

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper.

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. Villy Andersen Frederiksberg den 8. september 2014. Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. For at få samling på nogle af de tidligere udsendte beskrivelser og vejledninger om Brothers Keeper (BK)

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Brugsanvisning til SyreN ph Rapport.

Brugsanvisning til SyreN ph Rapport. Brugsanvisning til SyreN ph Rapport. For at installere SyreN ph Rapport, indsæt BioCover USB stik i computer. Nedenstående program forefindes på USB: Ved at klikke på SyreN ph Rapport mappen åbnes mappen

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside Indledning...1 Sådan får du adgang...2 Dit KlasseWeb skrivebord Overblik...2 Dit arbejdsområde...3 Din hjemmeside på nettet...3 Sådan laver du en hjemmeside i 4 trin...3 Trin 1 Dit personlige billede på

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere.

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. IT-intro 9. august 2011 14:56 IT-introduktion på Risskov Gymnasium FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. Før end man kan logge sig ind

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : - Oprette, - markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper.

Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : - Oprette, - markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper. Guide Denne computer & Handlinger Af Frank Skibby Jensen 2003 www.3wave.dk I alt 5 Sider Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : Oprette, markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper.

Læs mere

Brug af GPS for korttegning GPSmap 60

Brug af GPS for korttegning GPSmap 60 Brug af GPS for korttegning GPSmap 60 Fremstilling af grid på grundmaterialet side 1 Import af track og waypoints fra GPS til OCAD side 2 Indstilling af GPS og brug af antenne side 5 Almanac for satellitmodtagelse

Læs mere

Installer nyt image på din PC - Windows 7

Installer nyt image på din PC - Windows 7 Installer nyt image på din PC - Windows 7 1 Tryk F12 og hent nyt image til din PC...2 2 Log på første gang efter installationen...2 3 Din Citrix sådan tilpasser du dine systemer/applikationer...3 3.a Tilføj

Læs mere

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC)

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Gå ind i "Denne computer" (ikonet ligger på skrivebordet). Her ligger de netværksdrev computeren råder over og separate

Læs mere

E-mail. Outlook. Outlook.com

E-mail. Outlook. Outlook.com E-mail Outlook Outlook.com Indhold e-mail elektronisk post... 3 e-mail adresse... 3 Opstart af Microsoft Outlook.com... 4 Skærmbilledet i Outlook... 5 Arbejd med e-mail... 6 Sende e-mail... 7 Modtage og

Læs mere

Windows 7. Windows 7. Øvelse 1: Genveje. Øvelse 2: Installer en printer. Øvelse 3: Diverse små programmer

Windows 7. Windows 7. Øvelse 1: Genveje. Øvelse 2: Installer en printer. Øvelse 3: Diverse små programmer Windows 7 Øvelse 1: Genveje Højreklik på et tomt sted på skrivebordet og opret en Ny mappe. Omdøb mappen til Edb Åbn Word ved at klikke I følgende rækkefølge: Startknap Alle programmer Microsoft Office

Læs mere

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kort om ImageDB: ImageDB er et Windows (98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Windows7) program, hvor du kan registrere alle dine film, musik, bøger, billeder, fotos,

Læs mere

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 1 af 18 ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 2 af 18 Indholdsfortegnelse ereolen.dk... 1 1. Første gang du vil anvende ereolen.dk... 3 1.1 Opret

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken Download først de relevante installere til både Maple 18 og til Gym-pakken, og placer dem et sted på din PC, hvor du kan finde dem igen. Hvis du højre-klikker

Læs mere

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S ViTal ViseOrd ViTex Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne i ViTre pakken. ScanDis A/S Kom nemt i

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender INDHOLDSFORTEGNELSE Windows 8.1... 5 KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade Sådan får du Windows 8.1 på din pc... 8 Startskærmen... 9 Skrivebordet... 10 Kvikguide til den nye brugergrænseflade... 11 Amulet-menuen...

Læs mere

Den digitale Underviser. Videoredigering. Windows Live Movie Maker

Den digitale Underviser. Videoredigering. Windows Live Movie Maker Den digitale Underviser Videoredigering Windows Live Movie Maker Indhold Indhold... 1 Windows Movie Maker... 2 Om at oprette et projekt... 3 Optage og downloade video... 4 A. Optage din egen video:...

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Denne vejledning er optimeret til Windows XP, men kan også bruges til de andre Windows styresystemer.

Denne vejledning er optimeret til Windows XP, men kan også bruges til de andre Windows styresystemer. Guiden min første backup Trin 2.1 Log på Når du har installeret din DATABOKS fjern-backup manager, vil dit log-ind vindue automatisk komme frem (Du kan få hjælp til at installere din DATABOKS fjern-backup

Læs mere

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1 TAL SEORD TEX Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S ScanDis A/S Kursus Del 1 i ViTre pakken - 2013 Side

Læs mere

Opdatering af Windows XP

Opdatering af Windows XP Opdatering af Windows XP For at sikre computeren mest muligt er det en god idé at opdatere sit styresystem jævnligt. Det anbefales, at man mindst en gang om ugen kontrollerer for opdateringer til sit styresystem,

Læs mere

CD-ORD. CD-Ords værktøjslinje: Sådan læses op med CD-Ord

CD-ORD. CD-Ords værktøjslinje: Sådan læses op med CD-Ord CD-ORD CD-Ords værktøjslinje: Fra CD-ORDs værktøjslinje er der hurtig adgang til oplæsning og ordforslag i Windows-programmer. Værktøjslinjen lægger sig øverst på skærmen, sådan at den altid er tilgængelig

Læs mere

Ved første log ind kan det være nødvendigt, at opgradere din Citrix Receiver. Dette fremgår af nedenstående vejledning.

Ved første log ind kan det være nødvendigt, at opgradere din Citrix Receiver. Dette fremgår af nedenstående vejledning. Ny HOFOR Citrix Portal Du bedes fremover benytte URL en https://portal.hofor.dk i stedet for portal.ke.dk. Ved første log ind kan det være nødvendigt, at opgradere din Citrix Receiver. Dette fremgår af

Læs mere

Flere funktioner (5) Picasa 3.1.9

Flere funktioner (5) Picasa 3.1.9 (5) Marts 2015 JC - Data Indhold Gem på disk, Genvejsknapper... 2 Søg, Collage,...3 Andre Collageformer, Gem collage... 4 Filtre: Ansigtsgenkendelse, Stjerne... 5 Geo-tag, Google Earch: Søg, Zoom... 5

Læs mere

Hjemmeside på SkoleKom

Hjemmeside på SkoleKom Hjemmeside på SkoleKom 1 Om vejledningen Har din lærer givet tilladelse, kan du nu lave din helt egen personlige hjemmeside på SkoleKom. En hjemmeside på SkoleKom er let at gå til, og har du arbejdet lidt

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

E-MAIL G-MAIL (GOOGLE)

E-MAIL G-MAIL (GOOGLE) E-MAIL G-MAIL (GOOGLE) Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: G-mail Side 1 G-mail E-mail: Det engelske ord mail betyder post. E står for elektronisk. E-mail betyder altså elektronisk post. Elektronisk post

Læs mere

Mail. Det virker lidt som Internettet. Din computers mailprogram har forbindelse internettet

Mail. Det virker lidt som Internettet. Din computers mailprogram har forbindelse internettet Mail Det virker lidt som Internettet. Din computers mailprogram har forbindelse internettet Mail Det, der står efter @ sætter serverne i stand til at finde ud af, hvor mailen skal hen og hvorfra den kom

Læs mere

Indhold. Installation af Cloudco HOME...1. Minimums systemkrav - Windows...1. Minimums Systemkrav - MAC...1. Minimums Systemkrav - MAC...

Indhold. Installation af Cloudco HOME...1. Minimums systemkrav - Windows...1. Minimums Systemkrav - MAC...1. Minimums Systemkrav - MAC... Manual cloudco HOME 01. feb, 2014 Indhold Installation af Cloudco HOME...1 Minimums systemkrav - Windows...1 Minimums Systemkrav - MAC...1 Minimums Systemkrav - MAC...1 Installation af Cloudco HOME - Windows...2

Læs mere

Vejledning, teknik, tips and tricks

Vejledning, teknik, tips and tricks Vejledning, teknik, tips and tricks Indhold 1 AUHRA pålogning og startside... 1 2 Ofte stillede spørgsmål og kendte fejl... 4 2.1 Har din computer adgang til AU s netværk og adm. systemer?... 4 2.2 Kan

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Kom i gang med... Kapitel 14 Arbejde med Galleri. OpenOffice.org

Kom i gang med... Kapitel 14 Arbejde med Galleri. OpenOffice.org Kom i gang med... Kapitel 14 Arbejde med Galleri OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere. Du kan distribuere og/eller

Læs mere

Lav dine egne kort til GPSen

Lav dine egne kort til GPSen http://wwwgeocacherendk/?p=607 Page 1 of 8 Kategorier Arrangementer Events Geocaching Nyheder Teknik Turforslag/turbeskrivelser Ude i marken Nyhedsbreve Nyhedsbrev August 2010 Nyhedsbrev Juli 2010 Nyhedsbrev

Læs mere

Installation Windows 7

Installation Windows 7 Du skal gøre følgende: Check om PC en har et Windows 7 logo: Logoet sidder på "kabinettet" (CPU'en/harddisken - kært barn har mange navne) hvis det er der, så følges vejledningen som er herunder. Du kan

Læs mere

Guide - Sådan opretter du en backup

Guide - Sådan opretter du en backup Guide - Varighed: ca. 10 min Denne guide gennemgår hvordan en backup oprettes i Excovery. Guiden vil trinvist lede dig igennem processen og vil undervejs introducere de grundlæggende indstillingsmuligheder.

Læs mere

GUIDE TIL CLOUD DRIVE

GUIDE TIL CLOUD DRIVE GUIDE TIL CLOUD DRIVE Dette er en guide du kan anvende til nemt at komme effektivt i gang med at anvende Cloud Drive Indholdsfortegnelse 1. Tilgængelige Cloud Drive klienter 2. Guide til Windows klienten

Læs mere

1. Programmet downloades.

1. Programmet downloades. Vejledning til brug PLATINUM Service Tool på en PLATINUM 7000R3 inverter. (Til brugere af Microsoft Windows 7). Programmet kan anvendes til at hente den komplette eventliste (hændelses-liste), hvorved

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Dansave Online Backup. Dansave Home Guide. Version 6.9.0.0

Dansave Online Backup. Dansave Home Guide. Version 6.9.0.0 Dansave Online Backup Dansave Home Guide Version 6.9.0.0 01-01-2013 1 Indhold Om Dansave Home... 3 Minimums system krav - Windows... 3 Minimums System krav - MAC... 3 Download Dansave Home... 3 Krypteringsnøglen...

Læs mere

Generelt om lyd...2. Lydformater... 2 Andre formater (der ikke gennemgås her)... 2. Audacity...3

Generelt om lyd...2. Lydformater... 2 Andre formater (der ikke gennemgås her)... 2. Audacity...3 Lyd: Tastevejledning Audacity og CDex Generelt om lyd...2 Lydformater... 2 Andre formater (der ikke gennemgås her)... 2 Audacity...3 Optag fra mikrofon... 4 Marker en del af optagelsen... 5 Slet en del

Læs mere

Billedvideo med Photo Story

Billedvideo med Photo Story Billedvideo med Photo Story Programmer: Microsoft Photo Story 3 Microsoft Windows XP Microsoft Internet Explorer Anvendelse: Edb informatik - Almen Voksenuddannelse September 2006 Billedvideo med Photo

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr. 105 Side 1

Vejledning til Photofiltre nr. 105 Side 1 Side 1 Denne vejledning er et smalt grafikbillede man kan bruge i toppen af en mail lavet i PhotoFiltre 7 hvor man nu kan arbejde i lag. Med PhotoFiltre 7 er det nu endnu nemmere at sammensætte grafik

Læs mere

Opsætning af ipad. med IOS7

Opsætning af ipad. med IOS7 Opsætning af ipad med IOS7 27-11-2013 Forord Tillykke med din nye ipad. Denne manual beskriver opsætningen af ipad i forbindelse med adgang til Aabenraa Kommunes systemer. Side 2 af 28 Indhold Hvor kan

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord.

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord. Gmail Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Opret dig i systemet...2 At skrive mails...5 Sende en mail til flere personer...8 Vedhæfte en fil...9 Kladde...10 Signatur...11 Modtagne mails...12 Stjernemarkering...14

Læs mere

Hands-on kursus/selvstudie i ViTre pakken

Hands-on kursus/selvstudie i ViTre pakken Hands-on kursus/selvstudie i ViTre pakken Formål: At give undervisere, vejledere og IT-ansvarlige indsigt i programmerne i ViTre pakken og samtidig sætte dem i stand til at foretage indstillinger i ViTre

Læs mere

Tre sideopsætninger: 1 Forside. 2 Standard 3 Liste. 1 Forside. 2 Underside. 3 Liste

Tre sideopsætninger: 1 Forside. 2 Standard 3 Liste. 1 Forside. 2 Underside. 3 Liste 1 Forside Tre sideopsætninger: 1 Forside 2 Standard 3 Liste 2 Underside 3 Liste Ret indhold på en side I systemet kan du let rette tekst, link og billeder på hjemmesiden Først skal du logge ind i systemet

Læs mere

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple.

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1af23 Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1. Forord. Denne brugervejledning er fremstillet for at hjælpe personer ved Lokalhistorisk Arkiver i ny Sønderborg kommune, som kun har ringe kendskab

Læs mere

ViTre pakkens Profilstyring. ViTre pakkens værktøj til oprettelse og redigering af profiler.

ViTre pakkens Profilstyring. ViTre pakkens værktøj til oprettelse og redigering af profiler. ViTre pakkens Profilstyring ViTre pakkens værktøj til oprettelse og redigering af profiler. Indledning Mulighederne i ViTre pakken er mange, når først indstillingsprofilen er oprettet. Ved at oprette og

Læs mere

1. Indledning... 1. 2. Installation... 2. 2.1 Mac OS X... 2. 2.2 Windows... 10. 3. Arkivering... 11. 3.1 Mac OS X... 11. 3.2 Windows...

1. Indledning... 1. 2. Installation... 2. 2.1 Mac OS X... 2. 2.2 Windows... 10. 3. Arkivering... 11. 3.1 Mac OS X... 11. 3.2 Windows... Manual til HTTrack 1. Indledning... 1 2. Installation... 2 2.1 Mac OS X... 2 2.2 Windows... 10 3. Arkivering... 11 3.1 Mac OS X... 11 3.2 Windows... 17 4. Visning af arkiveret materiale... 18 4.1 Mac OS

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Opsætning af Ikketilstedeassistent, Opbevaringspolitik og omdirigering af post fra Windows Live til alternativ email konto.

Opsætning af Ikketilstedeassistent, Opbevaringspolitik og omdirigering af post fra Windows Live til alternativ email konto. Opsætning af Ikketilstedeassistent, Opbevaringspolitik og omdirigering af post fra Windows Live til alternativ email konto. Hvis du vil slå automatiske svar til eller ændre svarene, skal du gå til øverste

Læs mere

Dan Rolsted PIT. Side 1. Version 9

Dan Rolsted PIT. Side 1. Version 9 Side 1 Side 2 Indledning I denne vejledning vil der vises hvordan Office 365 opsættes på de forskellige platforme, herunder IOS (ipad), Android (HTC One) og Windows mobile (Xxxxx). Derudover vil der også

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012 Picto Selector Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde Version: Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5

Læs mere

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 7 Indstillinger... 9 Login... 9 Tilpas knapperne... 10 Kampregistrering...

Læs mere

Dan Rolsted PIT. Side 1

Dan Rolsted PIT. Side 1 Side 1 Side 2 Indledning I denne vejledning vil der vises hvordan Office 365 opsættes på de forskellige platforme, herunder IOS (ipad) og Android (HTC One). Derudover vil der også være vejledning til Windows

Læs mere

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere

Introduktion...2 Retouchere dine billeder...2 Oprettelse af film...3 Tilføj tekst eller vandmærker til dine billeder...6 Samme tekst på flere

Introduktion...2 Retouchere dine billeder...2 Oprettelse af film...3 Tilføj tekst eller vandmærker til dine billeder...6 Samme tekst på flere Introduktion...2 Retouchere dine billeder...2 Oprettelse af film...3 Tilføj tekst eller vandmærker til dine billeder...6 Samme tekst på flere billeder...6 Collage...7 Etiketter (tags)...9 Importer...10

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

Brugermanual. Byggeweb Udbud - Materialeansvarlig

Brugermanual. Byggeweb Udbud - Materialeansvarlig Brugermanual Byggeweb Udbud - Materialeansvarlig Indholdsfortegnelse Udbud Materiale ansvarlig... 5 Indledning... 5 Indledning materialeansvarlig... 5 Udbudsmateriale... 6 Opret mappe... 6 Omdøb mappe...

Læs mere

VLC-player. Meget alsidig medieafspiller til din computer. Version: August 2012

VLC-player. Meget alsidig medieafspiller til din computer. Version: August 2012 VLC-player Meget alsidig medieafspiller til din computer Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er VLC-player?...4 Hvorfor ikke bruge Mediaplayer fra Microsoft?...4 Hvilke filtyper kan afspilles?...4

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Sådan opretter du en backup

Sådan opretter du en backup Excovery Guide Varighed: ca. 15 min Denne guide gennemgår hvordan du opretter en backup med Excovery. Guiden vil trinvist lede dig igennem processen, og undervejs introducere dig for de grundlæggende indstillingsmulighed.

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Elektronisk dokumenthåndtering (EDH)

Elektronisk dokumenthåndtering (EDH) Elektronisk dokumenthåndtering (EDH) Allerede i dag har du muligheden for at scanne dokumenter og gemme dem elektronisk i FOF via Elektronisk DokumentHåndtering (fremover forkortet til EDH). Nu har vi

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

Hotmail bliver til Outlook

Hotmail bliver til Outlook FÅ MEST UD AF DIN MAILKONTO: Hotmail bliver til Outlook Den populære e-mail-tjeneste Hotmail har fået en ordentlig overhaling og har samtidig skiftet navn til Outlook. Følg med i vores guide, og bliv fortrolig

Læs mere

portal.microsoftonline.com

portal.microsoftonline.com Office Online og OneDrive Office Online er et supplement til Officepakken, som du har liggende på computeren. Office Online ligger i skyen og åbnes i din webbrowser på adressen: portal.microsoftonline.com

Læs mere

Mobil og tablets. Vejledning. Opsætning af ipad IT-AFDELINGEN. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 12.

Mobil og tablets. Vejledning. Opsætning af ipad IT-AFDELINGEN. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 12. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 12. november 2014 IT-AFDELINGEN Vejledning Mobil og tablets Opsætning af ipad Norddjurs Kommune. Torvet 3. 8500 Grenå Tlf.: 89 59 10 00. www.norddjurs.dk

Læs mere

High Speed Kamera og Redigering

High Speed Kamera og Redigering digital Vejledning High Speed Kamera og Redigering Vejledning til læreren: Fra high speed optagelser til slowmotion film 2013 TEMA: BESKYT DIN HJERNE Introduktion Xciters Digital er et undervisningsforløb,

Læs mere

Malwarebytes en guide. Hanne B. Stegemüller 9. juni 2015

Malwarebytes en guide. Hanne B. Stegemüller 9. juni 2015 Malwarebytes en guide Hanne B. Stegemüller 9. juni 2015 Hvad kan/gør Malwarebytes? Malwarebytes Anti-Malware er ikke et traditionelt antivirusprogram til bekæmpelse af traditionelle virusinfektioner og

Læs mere

RefWorks en vejledning fra UCL Biblioteket. Indholdsfortegnelse

RefWorks en vejledning fra UCL Biblioteket. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Hvad er RefWorks?... 2 Opret dig som bruger... 2 Inden du går i gang... 3 Klargøring af computer til download af Write-N-Cite v. 4.2... 3 Installation af Write-N-Cite... 4 Installation

Læs mere