Ansøgninger og programbeskrivelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgninger og programbeskrivelser"

Transkript

1 Ansøgninger og programbeskrivelser

2 LRT Ansøger: Frederiksberg Natradio Projekttitel: Tilladelse og Driftstilskud 2018 Ansøgt beløb: Samlet budget: Projektbeskrivelse: Bemærkninger/links:

3 Side 1 af 8 Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til ikke-kommerciel lokalradiovirksomhed på FM Indsendt: :06:56 Indsendt af: Referencenummer: NemID Serienummer: 4B8ED218 Udsteder: CN=TRUST2408 OCES Primary CA, O=TRUST2408, C=DK Emne: CN=TRUST2408 OCES CA II, O=TRUST2408, C=DK Gyldig fra: :45:53 Gyldig til: :15:53 Felter markeret med skal udfyldes. Foreningens navn Frederiksberg Natradio Radiostationens navn Frederiksberg Natradio Kontaktperson for stationen, fornavn (inkl. mellemnavn) Kontaktperson for stationen, efternavn Daniel Panduro CVR-nummer Link til CVR Har foreningen flere P-numre? P-nummer Vejnavn og nummer Allegade 12 Postnummer 2000 By Frederiksberg Evt. c/o adresse Kommune Frederiksberg Beskriv hvilken funktion, der varetages på adressen. Fx administration, udøvelse af programvirksomhed etc. Administration, produktion samt afvikling

4 Side 2 af 8 Telefonnummer Kontaktperson for ansøgningen, fornavn (inkl. mellemnavn) Henning Kontaktperson for ansøgningen, efternavn Holm Kontaktperson, telefonnummer Kontaktperson, Hvilket eller hvilke sendenet søges der? Vælg hvilket eller hvilke sendenet du ønsker at søge ud fra de i feltet til højre angivne muligheder. Der kan kun markeres ét sendenet i hvert felt. Søges flere sendenet markeres vælg Flere sendenet" nedenfor. For yderligere tekniske specifikationer for sendenettene mv., se bilag 1 til udbudsvejledningen. Storkøbenhavn 2 (Frederiksberg Kommune) Prioritering af ansøgte sendenet. Hvis ansøger ønsker at prioritere sine ansøgte sendenet, skal det angives her. Noter rækkefølgen og begynd med det sendenet, der er jeres førsteprioritet. Hvis I kun søger ét sendenet, noteres alene navnet på dette. FM 97,7 Mhz

5 Side 3 af 8 Er foreningens hovedformål, som det fremgår af vedtægterne at drive ikkekommerciel lokalradiovirksomhed? Angiv foreningens hjemsted, som det fremgår af vedtægterne Frederiksberg Vedhæft stiftelsesprotokollat eller anden dokumentaiton for foreningens virke. Frederiksberg Natradio g.fors docx Vedhæft oplysninger om bestyrelsens sammensætning, samt bestyrelsesmedlemmernes adresser. Bemærk, at et flertal af bestyrelsesmedlemmerne skal have bopæl i lokalområdet. Bestyrelse.docx Vedhæft foreningens vedtægter og regler for tegningsberettigelse, samt liste med tegningsberettigede, hvis dette ikke fremgår af vedtægterne. Vedtægter Frederiksberg Natradio.doc Forventer foreningen at modtage tilskud ud over driftstilskuddet? Forventer foreningen at have andre indtægter? Angiv hvilke typer af andre tilskud foreningen forventer at have, samt de forventede størrelser. Kontigent 3000 kr. samt kopisalg 1500 kr. Angiv budgetterede udgifter. Vær opmærksom på at tilskuddet skal bruges i overenstemmelse med bekendtgørelse nr af 2. december 2016 om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed og bekendtgørelse nr af 21. december 2010, om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Løn- og personaleomkostninger Sende- og afviklingsomkostninger Produktionsomkostninger

6 Side 4 af 8 (Anden udgift) 25000

7 Side 5 af 8 Angiv stationens sendestartdato (angiv en dato mellem 1. januar 2018 og 1. marts 2018) Hvordan vil jeres ugentlige sendetid fordele sig i de forskellige programkategorier? Angives i minutter. Maksimalt 168 timer svarende til minutter. For uddybende om programkategorier henvises der til afsnit i udbudsmaterialet. Nyheder 50 Aktualitet 50 Kultur 30 Musik 1020 Andet 45 Samlet ugentlig sendetid 1195 Såfremt den ansøgte sendetid ikke er til rådighed, ønsker ansøger tilladelse til et lavere antal timer end det anførte. For uddybning se afsnit i udbudsmaterialet Hvem er radiostationens målgruppe, fx alders- eller befolkningsgrupper? Frederiksberg Natradio s målgruppe er borgere med interesse i den alternative verden samt de sociale sider af dette. Er der fokus på en særlig geografisk del af tilladelsesområdet? Vedhæft en beskrivelse af indholdet i den vedhæftede optagelse, der viser eksempler på stationens planlagte programvirksomhed. Vær opmærksom på, at producenten af optagelsen skal være jeres egen forening/radiostation. Optagelser foretaget af andre producenter vil ikke indgå i vurderingen af jeres ansøgning. Husk desuden, at optagelsen skal uploades. Radiospot Frederiksberg Natradio.docx

8 Side 6 af 8 Vedhæft beskrivelser af de programmer, som ansøger ønsker at udsende. Beskrivelsen skal være dækkende for både den ene, time radiostationen er forpligtet til at sende lokalt indhold jf. 11 i bekendtgørelsen om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed og den resterende sendetid, som ansøger ønsker at sende. Frederiksberg Natradio programoversigt.docx

9 Side 7 af 8 Udover alsidighedskriteriet prioriterer Radio- og tvnævnet ved behandling af ansøgninger om programvirksomhed i de enkelte tilladelsesområder, ansøgninger der udøver programvirksomhed indeholdende nedenstående i prioriteret rækkefølge. Vær opmærksom på, at svarene er bindende, og såfremt Radio- og tv-nævnet vælger at lægge vægt på svarene i dets vurdering af ansøgningen, vil svarene indgå som krav i en programtilladelse. 1. skønhedskriterie: Programvirksomheden skal omfatte mindst 1 times egenproduceret lokalt indhold hver uge i minimum 50 uger om året i form af ét eller flere taleprogrammer. Der gøres opmærksom på, at beskrivelsen er bindende. Der kan maksimalt sendes 167 svarende til minutters lokalt indhold udover minimumskravet. Samlet sendetid med lokalt indhold udover minimumskravet 2. skønhedskriterie: Beskriv foreningens faglighed, kompetencer, erfaring mv. inden for ikkekommerciel radiodrift. 120 Radioen beskæftiger primært medarbejdere med radioerfaring fra tidligere virke., 3. skønhedskriterie: Beskriv foreningens faglighed, kompetencer erfaring mv. inden for anden radiodrift eller lignende. Vi har medarbejdere med erfaring i TV produktion bl.a. DR. 4. skønhedskriterie: Vil foreningen stille dele af eller hele sin programvirksomhed til rådighed på internettet? 5. skønhedskriterie: Tilbyder foreningen public access, dvs. vil ansøger tilbyde øvrige borgere i tilladelsesområdet adgang til at producere og udsende programmer på radiostationen?

10 Side 8 af 8 Beskriv hvorledes, der faciliteres public access Har stationen eller en ledende medarbejder ved stationen eller foreningen eller et medlem af bestyrelsen verserende eller tidligere sager for Ansøger domstolene erklærer eller offentlige hermed rigtigheden myndigheder af om overtrædelser angivne oplysninger af medieansvarsloven, i dette regler om andre ansøgningsskema. tilskud end tilskud efter radio- og fjernsynsloven og af straffeloven mv.? Borgere på Frederiksberg vi blive tilbudt at producere egne programmer. Dette via egen hjemmeside samt egen FaceBook profil. Indtast den adresse som kvitteringen for ansøgningen skal sendes til

11 Frederiksberg Natradio s programplaner i forbindelse med ansøgning om sendetilladelse. Frederiksberg Natradio s målsætning er at sende socialt og holistisk natradio til borgerne på Frederiksberg. Tænksom radio med fokus på livet, alternativer med speciel fokus på hvad der sker på Frederiksberg. Vi vil med interview, debat, foredrag og alternativ musik åbne op for refleksioner over livets positive værdier. Programplan: Vores målsætning er hver uge som minimum bringe 2-3 time taleradio med et alternativt, social og holistisk indhold, fx: 10 minutter med nyheder om aktiviteter i byen (fx events på biblioteker eller kirker) 40 minutter med et aktuelt emne (fx aktiv dødshjælp) 40 minutter om hvad man også burde tænke på (fx svage gruppers adgang til medier) 20 minutter dækning af centrale aktiviteter eller diskussioner (fx politisk diskussion af psykiatrien) 10 minutter interview med en Frederiksbergborger med et budskab 45 minutter foredrag (eller debat) om livets positive værdier (evt. som live telefonsamtale) De enkelte indslag vil blive fyldt ud med kulturelle indslag og relevant musik som understøtter emnerne, således at der vil blive bragt ca. 17 timers musik. Samlet: ca. 3 timers indslag Ca. 17 times musik

12 LRT Ansøger: Demokrati Radioen Projekttitel: Tilladelse og Driftstilskud 2018 Ansøgt beløb: Samlet budget: Projektbeskrivelse: Bemærkninger/links:

13 Side 1 af 7 Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til ikke-kommerciel lokalradiovirksomhed på FM Indsendt: :35:50 Indsendt af: Referencenummer: NemID Serienummer: 4B8ED218 Udsteder: CN=TRUST2408 OCES Primary CA, O=TRUST2408, C=DK Emne: CN=TRUST2408 OCES CA II, O=TRUST2408, C=DK Gyldig fra: :45:53 Gyldig til: :15:53 Felter markeret med skal udfyldes. Foreningens navn Foreningen Demokratiradioen Radiostationens navn Foreningen Demokratiradioen Kontaktperson for stationen, fornavn (inkl. mellemnavn) Kontaktperson for stationen, efternavn Per Erlandsen Brun CVR-nummer Link til CVR Har foreningen flere P-numre? P-nummer Vejnavn og nummer Højnæsvej 63 Postnummer 2610 By Rødovre Evt. c/o adresse Per Erlandsen Brun, Voldunvej 49 2, th Rødov Kommune Rødovre Beskriv hvilken funktion, der varetages på adressen. Fx administration, udøvelse af programvirksomhed etc. Udøvelse af programvirksomhed fra Højnæsvej 63 Administration fra Voldumvej 49 2 th, 2610 Rødovre

14 Side 2 af 7 Telefonnummer Kontaktperson for ansøgningen, fornavn (inkl. mellemnavn) Per Erlandsen Kontaktperson for ansøgningen, efternavn Brun Kontaktperson, telefonnummer Kontaktperson, Hvilket eller hvilke sendenet søges der? Vælg hvilket eller hvilke sendenet du ønsker at søge ud fra de i feltet til højre angivne muligheder. Der kan kun markeres ét sendenet i hvert felt. Søges flere sendenet markeres vælg Flere sendenet" nedenfor. For yderligere tekniske specifikationer for sendenettene mv., se bilag 1 til udbudsvejledningen. Storkøbenhavn 9 (Rødovre Kommune) Prioritering af ansøgte sendenet. Hvis ansøger ønsker at prioritere sine ansøgte sendenet, skal det angives her. Noter rækkefølgen og begynd med det sendenet, der er jeres førsteprioritet. Hvis I kun søger ét sendenet, noteres alene navnet på dette. Storkøbenhavn 9, - 105,9 Mhz Rødovre

15 Side 3 af 7 Er foreningens hovedformål, som det fremgår af vedtægterne at drive ikkekommerciel lokalradiovirksomhed? Angiv foreningens hjemsted, som det fremgår af vedtægterne Rødovre Vedhæft stiftelsesprotokollat eller anden dokumentaiton for foreningens virke. stiftelsesprotokollat.odt Vedhæft oplysninger om bestyrelsens sammensætning, samt bestyrelsesmedlemmernes adresser. Bemærk, at et flertal af bestyrelsesmedlemmerne skal have bopæl i lokalområdet. Bestyrelsen i Foreningen Demokratiradioen.odt Vedhæft foreningens vedtægter og regler for tegningsberettigelse, samt liste med tegningsberettigede, hvis dette ikke fremgår af vedtægterne. Vedtægter.pdf Forventer foreningen at modtage tilskud ud over driftstilskuddet? Angiv hvilke typer af andre tilskud foreningen forventer at have, samt de forventede størrelser. Medlemskontingent fra 2 partipolitiske foreninger. Pt. Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti i Rødovre Forventer foreningen at have andre indtægter? Angiv budgetterede udgifter. Vær opmærksom på at tilskuddet skal bruges i overenstemmelse med bekendtgørelse nr af 2. december 2016 om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed og bekendtgørelse nr af 21. december 2010, om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Løn- og personaleomkostninger. 0 Sende- og afviklingsomkostninger Produktionsomkostninger

16 Side 4 af 7 (Anden udgift) 6500

17 Side 5 af 7 Angiv stationens sendestartdato (angiv en dato mellem 1. januar 2018 og 1. marts 2018) Hvordan vil jeres ugentlige sendetid fordele sig i de forskellige programkategorier? Angives i minutter. Maksimalt 168 timer svarende til minutter. For uddybende om programkategorier henvises der til afsnit i udbudsmaterialet. Nyheder 60 Aktualitet 180 Kultur 0 Musik 60 Andet 60 Samlet ugentlig sendetid 360 Såfremt den ansøgte sendetid ikke er til rådighed, ønsker ansøger tilladelse til et lavere antal timer end det anførte. For uddybning se afsnit i udbudsmaterialet Hvem er radiostationens målgruppe, fx alders- eller befolkningsgrupper? Borgere i Rødovre og omegnskommuner, aldersgruppen år. Er der fokus på en særlig geografisk del af tilladelsesområdet? Vedhæft en beskrivelse af indholdet i den vedhæftede optagelse, der viser eksempler på stationens planlagte programvirksomhed. Vær opmærksom på, at producenten af optagelsen skal være jeres egen forening/radiostation. Optagelser foretaget af andre producenter vil ikke indgå i vurderingen af jeres ansøgning. Husk desuden, at optagelsen skal uploades. Lydfil Foreningen Demokratiradioen.docx

18 Side 6 af 7 Vedhæft beskrivelser af de programmer, som ansøger ønsker at udsende. Beskrivelsen skal være Udover dækkende alsidighedskriteriet for både den ene, prioriterer time radiostationen Radio- og tvnævnet ved behandling af ansøgninger om er forpligtet til at sende lokalt indhold jf. 11 i programvirksomhed bekendtgørelsen om i ikkekommerciel de enkelte tilladelsesområder, lokalradiovirksomhed og den resterende sendetid, ansøgninger der udøver programvirksomhed indeholdende som ansøger ønsker nedenstående at sende. i prioriteret rækkefølge. Vær opmærksom på, at svarene er bindende, og såfremt Radio- og tv-nævnet vælger at lægge vægt på svarene i dets vurdering af ansøgningen, vil svarene indgå som krav i en programtilladelse. Programmer på Foreningen Demokratiradioen.docx 1. skønhedskriterie: Programvirksomheden skal omfatte mindst 1 times egenproduceret lokalt indhold hver uge i minimum 50 uger om året i form af ét eller flere taleprogrammer. Der gøres opmærksom på, at beskrivelsen er bindende. Der kan maksimalt sendes 167 svarende til minutters lokalt indhold udover minimumskravet. Samlet sendetid med lokalt indhold udover minimumskravet 5 2. skønhedskriterie: Beskriv foreningens faglighed, kompetencer, erfaring mv. inden for ikkekommerciel radiodrift. 3. skønhedskriterie: Beskriv foreningens faglighed, kompetencer erfaring mv. inden for anden radiodrift eller lignende. 4. skønhedskriterie: Vil foreningen stille dele af eller hele sin programvirksomhed til rådighed på internettet? 5. skønhedskriterie: Tilbyder foreningen public access, dvs. vil ansøger tilbyde øvrige borgere i tilladelsesområdet adgang til at producere og udsende programmer på radiostationen?

19 Side 7 af 7 Har stationen eller en ledende medarbejder ved stationen eller foreningen eller et medlem af bestyrelsen verserende eller tidligere sager for Ansøger domstolene erklærer eller offentlige hermed rigtigheden myndigheder af om overtrædelser angivne oplysninger af medieansvarsloven, i dette regler om andre ansøgningsskema. tilskud end tilskud efter radio- og fjernsynsloven og af straffeloven mv.? Indtast den adresse som kvitteringen for ansøgningen skal sendes til

20 Programmer på Foreningen Demokratiradioen 105,9 MHz 1) Lokalpolitiske Nyheder fra Rødovre og fra de omkringliggende kommuner (Vestegnen og København/Frederiksberg). Landspolitik generelt. 2) Direkte udsendelse fra Kommunalbestyrelsesmøde 1 gang hver måned. 3) Valgudsendelser / debatter med Folketingsmedlemmer og Kommunalbestyrelsesmedlemmer ved Kommunalvalg, Regionrådsvalg, Folketingsvalg og alle øvrige folkeafstemninger.

21 LRT Ansøger: FORENINGEN RADIO STORKØBENHAVN Projekttitel: Tilladelse og Driftstilskud 2018 Ansøgt beløb: Samlet budget: Projektbeskrivelse: Bemærkninger/links:

22 Side 1 af 7 Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til ikke-kommerciel lokalradiovirksomhed på FM Indsendt: :54:13 Indsendt af: Referencenummer: NemID Serienummer: 4B8ED218 Udsteder: CN=TRUST2408 OCES Primary CA, O=TRUST2408, C=DK Emne: CN=TRUST2408 OCES CA II, O=TRUST2408, C=DK Gyldig fra: :45:53 Gyldig til: :15:53 Felter markeret med skal udfyldes. Foreningens navn FORENINGEN RADIO STORKØBENHAVN Radiostationens navn Radio Storkøbenhavn Kontaktperson for stationen, fornavn (inkl. mellemnavn) Kontaktperson for stationen, efternavn Thomas Wessel Hansen CVR-nummer Link til CVR Har foreningen flere P-numre? P-nummer Vejnavn og nummer P.G. Ramms Alle 64, 2. tv Postnummer 2000 By Frederiksberg Evt. c/o adresse Kommune Frederiksberg Beskriv hvilken funktion, der varetages på adressen. Fx administration, udøvelse af programvirksomhed etc. Radio Storkøbenhavn vil have administration og programplanlægning på adressen, og produktion på en anden adresse.

23 Side 2 af 7 Telefonnummer Kontaktperson for ansøgningen, fornavn (inkl. mellemnavn) Thomas Wessel Kontaktperson for ansøgningen, efternavn Hansen Kontaktperson, telefonnummer Kontaktperson, Hvilket eller hvilke sendenet søges der? Vælg hvilket eller hvilke sendenet du ønsker at søge ud fra de i feltet til højre angivne muligheder. Der kan kun markeres ét sendenet i hvert felt. Søges flere sendenet markeres vælg Flere sendenet" nedenfor. For yderligere tekniske specifikationer for sendenettene mv., se bilag 1 til udbudsvejledningen. Storkøbenhavn 1 (Frederiksberg Kommune) Prioritering af ansøgte sendenet. Hvis ansøger ønsker at prioritere sine ansøgte sendenet, skal det angives her. Noter rækkefølgen og begynd med det sendenet, der er jeres førsteprioritet. Hvis I kun søger ét sendenet, noteres alene navnet på dette. Storkøbenhavn1 (frederiksberg kommune)

24 Side 3 af 7 Er foreningens hovedformål, som det fremgår af vedtægterne at drive ikkekommerciel lokalradiovirksomhed? Angiv foreningens hjemsted, som det fremgår af vedtægterne Frederiksberg Vedhæft stiftelsesprotokollat eller anden dokumentaiton for foreningens virke. Radio Storkøbenhavn Referat fra generalforsamling.doc Vedhæft oplysninger om bestyrelsens sammensætning, samt bestyrelsesmedlemmernes adresser. Bemærk, at et flertal af bestyrelsesmedlemmerne skal have bopæl i lokalområdet. Bestyrelsen for Radio StorKøbenhavn.docx Vedhæft foreningens vedtægter og regler for tegningsberettigelse, samt liste med tegningsberettigede, hvis dette ikke fremgår af vedtægterne. Radio RSK VEDTÆGTER 2017.doc Forventer foreningen at modtage tilskud ud over driftstilskuddet? Forventer foreningen at have andre indtægter? Angiv budgetterede udgifter. Vær opmærksom på at tilskuddet skal bruges i overenstemmelse med bekendtgørelse nr af 2. december 2016 om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed og bekendtgørelse nr af 21. december 2010, om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Løn- og personaleomkostninger Sende- og afviklingsomkostninger Produktionsomkostninger (Anden udgift)

25 Side 4 af 7 Angiv stationens sendestartdato (angiv en dato mellem 1. januar 2018 og 1. marts 2018) Hvordan vil jeres ugentlige sendetid fordele sig i de forskellige programkategorier? Angives i minutter. Maksimalt 168 timer svarende til minutter. For uddybende om programkategorier henvises der til afsnit i udbudsmaterialet. Nyheder 300 Aktualitet 300 Kultur 300 Musik 300 Andet 300 Samlet ugentlig sendetid 1500 Såfremt den ansøgte sendetid ikke er til rådighed, ønsker ansøger tilladelse til et lavere antal timer end det anførte. For uddybning se afsnit i udbudsmaterialet Hvem er radiostationens målgruppe, fx alders- eller befolkningsgrupper? Radio Storkøbenhavn har i alle de år de har haft sendetilladelse, produceret lokalradio til Frederiksborgerne. Målgruppen er den voksne befolkning, der vil informeres om hvordan det lokale tilhørsforhold er til forbrugerpolitik og arbejdsmarkedet Er der fokus på en særlig geografisk del af tilladelsesområdet? Vedhæft en beskrivelse af indholdet i den vedhæftede optagelse, der viser eksempler på stationens planlagte programvirksomhed. Vær opmærksom på, at producenten af optagelsen skal være jeres egen forening/radiostation. Optagelser foretaget af andre producenter vil ikke indgå i vurderingen af jeres ansøgning. Husk desuden, at optagelsen skal uploades. Lydfiler fra Radio Storkøbenhavn FM 92.docx

26 Side 5 af 7 Vedhæft beskrivelser af de programmer, som ansøger ønsker at udsende. Beskrivelsen skal være dækkende for både den ene, time radiostationen er forpligtet til at sende lokalt indhold jf. 11 i bekendtgørelsen om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed og den resterende sendetid, som ansøger ønsker at sende. Radio Storkøbenhavn FM 92.docx

27 Side 6 af 7 Udover alsidighedskriteriet prioriterer Radio- og tvnævnet ved behandling af ansøgninger om programvirksomhed i de enkelte tilladelsesområder, ansøgninger der udøver programvirksomhed indeholdende nedenstående i prioriteret rækkefølge. Vær opmærksom på, at svarene er bindende, og såfremt Radio- og tv-nævnet vælger at lægge vægt på svarene i dets vurdering af ansøgningen, vil svarene indgå som krav i en programtilladelse. 1. skønhedskriterie: Programvirksomheden skal omfatte mindst 1 times egenproduceret lokalt indhold hver uge i minimum 50 uger om året i form af ét eller flere taleprogrammer. Der gøres opmærksom på, at beskrivelsen er bindende. Der kan maksimalt sendes 167 svarende til minutters lokalt indhold udover minimumskravet. Samlet sendetid med lokalt indhold udover minimumskravet 2. skønhedskriterie: Beskriv foreningens faglighed, kompetencer, erfaring mv. inden for ikkekommerciel radiodrift. 200 Radio Storkøbenhavn har altid haft en forståelse for hvad der er relevant information, og derfor altid produceret udsendelser med indhold, der er til at forstå. Igennem årene har Radio Storkøbenhavn haft frivillige medarbejdere, til at producere udsendelser om lokale forhold. Radio Storkøbenhavn vil fortsat gerne sende på FM 92,9 Mhz sammen med de radioer der er på frekvensen i dag, der er med til at give en alsidig frekvens. 3. skønhedskriterie: Beskriv foreningens faglighed, kompetencer erfaring mv. inden for anden radiodrift eller lignende. Radio Storkøbenhavn vil som noget nyt få EU politikken tilbage til det lokale, i samarbejde med alle de mennesker der arbejder i systemet både lokalt og i EU regi. Der er mange mennesker der interessere sig for den lokale indgangsvinkel til EU stoffet, men som det i dag er svært at formidle. 4. skønhedskriterie: Vil foreningen stille dele af eller hele sin programvirksomhed til rådighed på internettet?

28 Side 7 af 7 5. skønhedskriterie: Tilbyder foreningen public access, dvs. vil ansøger tilbyde øvrige borgere i tilladelsesområdet adgang til at producere og udsende programmer på radiostationen? Beskriv hvorledes, der faciliteres public access radiomedie undervisning og åben båndværksteder Har stationen eller en ledende medarbejder ved stationen eller foreningen eller et medlem af bestyrelsen verserende eller tidligere sager for Ansøger domstolene erklærer eller offentlige hermed rigtigheden myndigheder af om overtrædelser angivne oplysninger af medieansvarsloven, i dette regler om andre ansøgningsskema. tilskud end tilskud efter radio- og fjernsynsloven og af straffeloven mv.? Indtast den adresse som kvitteringen for ansøgningen skal sendes til

29 Radio Storkøbenhavn FM 92,9 Mhz. Radio Storkøbenhavn vil som udgangspunkt producere udsendelser der forholder sig til lokalområdet, med indslag om lokalpolitik og fra biblioteket, og som vil indgå i den lokale time og overvejende være taleradio. Radio Storkøbenhavn vil vægte den lokale radioproduktion med udgangspunkt i de forordninger og traktater som Danmark har forpligtiget sig til i forhold til den Europæiske union. Indenfor uddannelse og ungepolitik har EU skabt nogle rammer som tilgodeser de unge og som på lokalt politisk plan giver muligheder for en masse udsendelser om de muligheder de unge har, og som man lokalt politisk bakker op om. Sundhed og velfærd er reguleret efter normer som de danske regeringer i gennem årene har bedt EU om at regulere, derfor er det relevant at producere udsendelser der tager udgangspunkt i hvordan EU er med til regulere helt ned til det lokale område, i overensstemmelse med dansk lovgivning. Kultur og teaterliv høre Frederiksberg til. Cisternerne, teatrene på Frederiksberg Alle, Lorry, Riddersalen er kulturinstitutioner, som igennem hundrede år har været på Frederiksberg. Den kultur er også støttet med EU midler, og skal derfor fortælles som lokalhistorie, der kan inspirerer og informere Frederiksbergborgere. Plejehjem, ældreomsorg og seniorer er områder vi opfatter som meget lokale, det er de også, men også indenfor de områder er der ting som den danske regering har været med til at EU regulere, så også her er der information at hente, og økonomi til at forske i det, for regionerne. Livsstil på Frederiksberg er ikke et begreb, men en levemåde. Den vil Radio Storkøbenhavn være med til at fortælle om. Igen kan man tage udgangspunkt i EU, der på mange måder understøtter og udformer den velstand, som man også lokalt på Frederiksberg har kunne mærker igennem årtier. Frederiksberg Kommune kan som andre Kommuner hente midler i EU til projekter der kommer borgerne til gode. De historier skal også fortælles. Børn og folkeskoler, er et område hvor kommunen henter inspiration i EU, Heldagsskole i Frankrig eller et skolesystem der starter i børnehaveklassen som i Italien. Der er masser af inspiration at hente i EU, hvis man vil. Det vil Radio Storkøbenhavn afdække. Mellem alle de lokale emner er der naturligvis det politiske og faglige, som dagligdagen handler om. Overenskomster, reguleringer af Dagpenge, pensionsalder, emner som Radio Storkøbenhavn vil beskæftige sig med, og som det ikke kan undgås vil have en vinkel der igen har noget at gøre med den regulering, som den danske regering ønsker vi skal være en del af i EU. Og til at producere en række af ovenstående udsendelser vil Radio Storkøbenhavn, hente medarbejdere ind fra gaden. Der vil blive mulighed for at børn, forældre, lærer, seniorer, unge, alle der har noget på hjertet, kan komme ind og lave radio hos Radio Storkøbenhavn.

30 LRT Ansøger: Radio Stina Projekttitel: Tilladelse og Driftstilskud 2018 Stina FM Ansøgt beløb: Samlet budget: Projektbeskrivelse: Bemærkninger/links:

31 Side 1 af 7 Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til ikke-kommerciel lokalradiovirksomhed på FM Indsendt: :32:07 Indsendt af: Referencenummer: NemID Serienummer: 4B8ED218 Udsteder: CN=TRUST2408 OCES Primary CA, O=TRUST2408, C=DK Emne: CN=TRUST2408 OCES CA II, O=TRUST2408, C=DK Gyldig fra: :45:53 Gyldig til: :15:53 Felter markeret med skal udfyldes. Foreningens navn Radio Stina Radiostationens navn Stina FM Kontaktperson for stationen, fornavn Kristina (inkl. mellemnavn) Kontaktperson for stationen, efternavn Hald CVR-nummer Link til CVR Har foreningen flere P-numre? P-nummer Vejnavn og nummer Forårsbakken 26 Postnummer 3390 By Hundested Evt. c/o adresse Kommune Halsnæs Beskriv hvilken funktion, der varetages på adressen. Fx administration, udøvelse af programvirksomhed etc. Administrationen udføres på denne adresse sammen med en del af programproduktionen.

32 Side 2 af 7 Telefonnummer Kontaktperson for ansøgningen, fornavn (inkl. mellemnavn) Kristina Kontaktperson for ansøgningen, efternavn Hald Kontaktperson, telefonnummer Kontaktperson, Hvilket eller hvilke sendenet søges der? Vælg hvilket eller hvilke sendenet du ønsker at søge ud fra de i feltet til højre angivne muligheder. Der kan kun markeres ét sendenet i hvert felt. Søges flere sendenet markeres vælg Flere sendenet" nedenfor. For yderligere tekniske specifikationer for sendenettene mv., se bilag 1 til udbudsvejledningen. Nordsjælland 4 (Halsnæs Kommune) Prioritering af ansøgte sendenet. Hvis ansøger ønsker at prioritere sine ansøgte sendenet, skal det angives her. Noter rækkefølgen og begynd med det sendenet, der er jeres førsteprioritet. Hvis I kun søger ét sendenet, noteres alene navnet på dette. Nordsjælland 4 (Halsnæs Kommune)

33 Side 3 af 7 Er foreningens hovedformål, som det fremgår af vedtægterne at drive ikkekommerciel lokalradiovirksomhed? Angiv foreningens hjemsted, som det fremgår af vedtægterne Halsnæs Vedhæft stiftelsesprotokollat eller anden dokumentaiton for foreningens virke. Generalforsamling Radio Stina.pdf Vedhæft oplysninger om bestyrelsens sammensætning, samt bestyrelsesmedlemmernes adresser. Bemærk, at et flertal af bestyrelsesmedlemmerne skal have bopæl i lokalområdet. Bestyrelsen Stina.pdf Vedhæft foreningens vedtægter og regler for tegningsberettigelse, samt liste med tegningsberettigede, hvis dette ikke fremgår af vedtægterne. Vedtægter Radio Stina.pdf Forventer foreningen at modtage tilskud ud over driftstilskuddet? Forventer foreningen at have andre indtægter? Angiv budgetterede udgifter. Vær opmærksom på at tilskuddet skal bruges i overenstemmelse med bekendtgørelse nr af 2. december 2016 om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed og bekendtgørelse nr af 21. december 2010, om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Løn- og personaleomkostninger Sende- og afviklingsomkostninger Produktionsomkostninger (Anden udgift)

34 Side 4 af 7 Angiv stationens sendestartdato (angiv en dato mellem 1. januar 2018 og 1. marts 2018) Hvordan vil jeres ugentlige sendetid fordele sig i de forskellige programkategorier? Angives i minutter. Maksimalt 168 timer svarende til minutter. For uddybende om programkategorier henvises der til afsnit i udbudsmaterialet. Nyheder 1 Aktualitet 2 Kultur 5 Musik 40 Andet 0 Samlet ugentlig sendetid 48 Såfremt den ansøgte sendetid ikke er til rådighed, ønsker ansøger tilladelse til et lavere antal timer end det anførte. For uddybning se afsnit i udbudsmaterialet Hvem er radiostationens målgruppe, fx alders- eller befolkningsgrupper? Stina FM henvender sig til folk fra 18 og opefter, med vægt på den yngre del af befolkningen. Derudover henvender vi os ikke til specielle målgrupper. Er der fokus på en særlig geografisk del af tilladelsesområdet? Vedhæft en beskrivelse af indholdet i den vedhæftede optagelse, der viser eksempler på stationens planlagte programvirksomhed. Vær opmærksom på, at producenten af optagelsen skal være jeres egen forening/radiostation. Optagelser foretaget af andre producenter vil ikke indgå i vurderingen af jeres ansøgning. Husk desuden, at optagelsen skal uploades. Lydklip beskrivelse.pdf

35 Side 5 af 7 Vedhæft beskrivelser af de programmer, som ansøger ønsker at udsende. Beskrivelsen skal være dækkende for både den ene, time radiostationen er forpligtet til at sende lokalt indhold jf. 11 i bekendtgørelsen om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed og den resterende sendetid, som ansøger ønsker at sende. programoversigt Stina.pdf

36 Side 6 af 7 Udover alsidighedskriteriet prioriterer Radio- og tvnævnet ved behandling af ansøgninger om programvirksomhed i de enkelte tilladelsesområder, ansøgninger der udøver programvirksomhed indeholdende nedenstående i prioriteret rækkefølge. Vær opmærksom på, at svarene er bindende, og såfremt Radio- og tv-nævnet vælger at lægge vægt på svarene i dets vurdering af ansøgningen, vil svarene indgå som krav i en programtilladelse. 1. skønhedskriterie: Programvirksomheden skal omfatte mindst 1 times egenproduceret lokalt indhold hver uge i minimum 50 uger om året i form af ét eller flere taleprogrammer. Der gøres opmærksom på, at beskrivelsen er bindende. Der kan maksimalt sendes 167 svarende til minutters lokalt indhold udover minimumskravet. Samlet sendetid med lokalt indhold udover minimumskravet 2. skønhedskriterie: Beskriv foreningens faglighed, kompetencer, erfaring mv. inden for ikkekommerciel radiodrift. 7 Stina FM har siden 2012 produceret radio i Halsnæs Kommune og har derigennem både opnået erfaring med den tekniske kunnen og opbygget et lokalt netværk med kontakt til både borgere, arrangører og ildsjæle. 3. skønhedskriterie: Beskriv foreningens faglighed, kompetencer erfaring mv. inden for anden radiodrift eller lignende. Vi har tidligere deltaget i festivalradio og andre produktioner uden for de vante rammer, og vi er dermed i stand til at rykke ud ved lokale arrangementer. 4. skønhedskriterie: Vil foreningen stille dele af eller hele sin programvirksomhed til rådighed på internettet? 5. skønhedskriterie: Tilbyder foreningen public access, dvs. vil ansøger tilbyde øvrige borgere i tilladelsesområdet adgang til at producere og udsende programmer på radiostationen?

37 Side 7 af 7 Beskriv hvorledes, der faciliteres public access Har stationen eller en ledende medarbejder ved stationen eller foreningen eller et medlem af bestyrelsen verserende eller tidligere sager for Ansøger domstolene erklærer eller offentlige hermed rigtigheden myndigheder af om overtrædelser angivne oplysninger af medieansvarsloven, i dette regler om andre ansøgningsskema. tilskud end tilskud efter radio- og fjernsynsloven og af straffeloven mv.? Alle er velkomne til at få produceret radio med vores hjælp og få deres stemme hørt i vores sendetid, så længe dette ligger inden for vores koncept. Indtast den adresse som kvitteringen for ansøgningen skal sendes til

38 Stina FM sender hver weekend med et musikkoncept der indeholder lidt fra 90 erne blandet med hits fra 2000 og frem. Hver lørdag og søndag starter radioen med nonstop, derefter kommer der tre værter som lægger ud med 9 timers radio, hvor det hele bliver mixet med lokal vejret, lokale nyheder, interviews fra lokale folk fra erhvervsområdet i Halsnæs kommune, interviews fra de lokale politikere i området, samt forskellige konkurrencer. Ud over dette kommer der også nogle nyheder, der omhandler Halsnæsområdet. Stina FM har også et tæt samarbejde med flere forskellige lokale arrangører om dækning af lokale begivenheder så som Halsnæs Messen, hvor radioen samarbejder med Halsnæs Avis plus Gjethuset. Krudtværksfestivalen som bliver afholdt to gange om året dækkes også, hvor man møder mange forskellige foreninger. Desuden Frederikssund festivalen og Gilleleje festivalen, hvor vi udfører forskellige interviews med de store kunstnere og med de lokale i området.

39 LRT Ansøger: Lumi Radio Aalborg Projekttitel: Tilladelse og Driftstilskud 2018 Ansøgt beløb: Samlet budget: Projektbeskrivelse: Bemærkninger/links:

40 Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til ikke-kommerciel lokalradiovirksomhed på FM Felter markeret med skal udfyldes. Foreningens navn Lumi Radio Aalborg Radiostationens navn Lumi Radio Aalborg Kontaktperson for stationen, fornavn (inkl. mellemnavn) Kontaktperson for stationen, efternavn Erik Breindahl CVR-nummer Link til CVR Har foreningen flere P-numre? P-nummer Vejnavn og nummer Østergade 30 Postnummer 9400 By Nørresundby Evt. c/o adresse Kommune Ålborg Beskriv hvilken funktion, der varetages på adressen. Fx administration, udøvelse af programvirksomhed etc. Produktion og udsendelse af vores programvirksomhed. Telefonnummer Kontaktperson for ansøgningen, fornavn (inkl. mellemnavn) Erik Kontaktperson for ansøgningen, efternavn Breindahl Kontaktperson, telefonnummer Kontaktperson,

41 Hvilket eller hvilke sendenet søges der? Vælg hvilket eller hvilke sendenet du ønsker at søge ud fra de i feltet til højre angivne muligheder. Der kan kun markeres ét sendenet i hvert felt. Søges flere sendenet markeres vælg Flere sendenet" nedenfor. For yderligere tekniske specifikationer for sendenettene mv., se bilag 1 til udbudsvejledningen. Aalborg 2 (Aalborg Kommune) Prioritering af ansøgte sendenet. Hvis ansøger ønsker at prioritere sine ansøgte sendenet, skal det angives her. Noter rækkefølgen og begynd med det sendenet, der er jeres førsteprioritet. Hvis I kun søger ét sendenet, noteres alene navnet på dette. Aalborg 2 Er foreningens hovedformål, som det fremgår af vedtægterne at drive ikkekommerciel lokalradiovirksomhed? Angiv foreningens hjemsted, som det fremgår af vedtægterne Ålborg Vedhæft stiftelsesprotokollat eller anden dokumentaiton for foreningens virke. Bilag 1 - Lumi Radio Aalborg Referat fra stiftende generalforsamling pdf Vedhæft oplysninger om bestyrelsens sammensætning, samt bestyrelsesmedlemmernes adresser. Bemærk, at et flertal af bestyrelsesmedlemmerne skal have bopæl i lokalområdet. Bilag 2 - Lumi Radio Aalborg bestyrelsessammensætning pr docx Vedhæft foreningens vedtægter og regler for tegningsberettigelse, samt liste med tegningsberettigede, hvis dette ikke fremgår af vedtægterne. Bilag 3 - Lumi Radio Aalborg foreningsvedtægter.pdf Forventer foreningen at modtage tilskud ud over driftstilskuddet? Forventer foreningen at have andre indtægter? Angiv hvilke typer af andre tilskud foreningen forventer at have, samt de forventede størrelser. Gaveindtægter ca ,- Gudstjenestetransmission ca ,- Angiv budgetterede udgifter. Vær opmærksom på at tilskuddet skal bruges i overenstemmelse med bekendtgørelse nr af 2. december 2016 om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed og bekendtgørelse nr af 21. december 2010, om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Løn- og personaleomkostninger Sende- og afviklingsomkostninger Produktionsomkostninger (Anden udgift) 45000

42 Angiv stationens sendestartdato (angiv en dato mellem 1. januar 2018 og 1. marts 2018) Hvordan vil jeres ugentlige sendetid fordele sig i de forskellige programkategorier? Angives i minutter. Maksimalt 168 timer svarende til minutter. For uddybende om programkategorier henvises der til afsnit i udbudsmaterialet Nyheder 0 Aktualitet 180 Kultur 1680 Musik 120 Andet 0 Samlet ugentlig sendetid 1980 Såfremt den ansøgte sendetid ikke er til rådighed, ønsker ansøger tilladelse til et lavere antal timer end det anførte. For uddybning se afsnit i udbudsmaterialet Hvem er radiostationens målgruppe, fx alders- eller befolkningsgrupper? Fra ca. 30 år og opefter. Er der fokus på en særlig geografisk del af tilladelsesområdet? Vedhæft en beskrivelse af indholdet i den vedhæftede optagelse, der viser eksempler på stationens planlagte programvirksomhed. Vær opmærksom på, at producenten af optagelsen skal være jeres egen forening/radiostation. Optagelser foretaget af andre producenter vil ikke indgå i vurderingen af jeres ansøgning. Husk desuden, at optagelsen skal uploades. Bilag 4 - Lumi Radio Aalborg Prøveprogrammets indhold.docx Vedhæft beskrivelser af de programmer, som ansøger ønsker at udsende. Beskrivelsen skal være dækkende for både den ene, time radiostationen er forpligtet til at sende lokalt indhold jf. 11 i bekendtgørelsen om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed og den resterende sendetid, som ansøger ønsker at sende. Bilag 5 - Lumi Radio Aalborg Programplaner.docx

43 Udover alsidighedskriteriet prioriterer Radio- og tv-nævnet ved behandling af ansøgninger om programvirksomhed i de enkelte tilladelsesområder, ansøgninger der udøver programvirksomhed indeholdende nedenstående i prioriteret rækkefølge. Vær opmærksom på, at svarene er bindende, og såfremt Radio- og tv-nævnet vælger at lægge vægt på svarene i dets vurdering af ansøgningen, vil svarene indgå som krav i en programtilladelse. 1. skønhedskriterie: Programvirksomheden skal omfatte mindst 1 times egenproduceret lokalt indhold hver uge i minimum 50 uger om året i form af ét eller flere taleprogrammer. Der gøres opmærksom på, at beskrivelsen er bindende. Der kan maksimalt sendes 167 svarende til minutters lokalt indhold udover minimumskravet. Samlet sendetid med lokalt indhold udover minimumskravet 2. skønhedskriterie: Beskriv foreningens faglighed, kompetencer, erfaring mv. inden for ikkekommerciel radiodrift. 0 Lumi Radio Aalborgs faste stab af lokale frivillige medarbejdere har mange års faglighed, kompetencer og erfaring med at lave "ikkekommerciel lokalradio". De lokale medarbejdere hos Lumi Radio Aalborg sætter en ære i, at både det indholdsmæssige og den tekniske 3. skønhedskriterie: Beskriv foreningens faglighed, kompetencer erfaring mv. inden for anden radiodrift eller lignende. Ikke nogen erfaring med anden radiodrift end ikkekommerciel lokalradio. 4. skønhedskriterie: Vil foreningen stille dele af eller hele sin programvirksomhed til rådighed på internettet? 5. skønhedskriterie: Tilbyder foreningen public access, dvs. vil ansøger tilbyde øvrige borgere i tilladelsesområdet adgang til at producere og udsende programmer på radiostationen? Beskriv hvorledes, der faciliteres public access Såfremt en borger kan og vil stå inde for vores vedtægter og især formålsparagraffen, så er vedkommende velkommen til at rette henvendelse til formanden med henblik på at producere udsendelser hos os. Har stationen eller en ledende medarbejder ved stationen eller foreningen eller et medlem af bestyrelsen verserende eller tidligere sager for domstolene Ansøger erklærer eller offentlige hermed rigtigheden myndigheder af om overtrædelser angivne oplysninger af medieansvarsloven, i dette regler om andre ansøgningsskema. tilskud end tilskud efter radio- og fjernsynsloven og af straffeloven mv.? Indtast den adresse som kvitteringen for ansøgningen skal sendes til

44 Programplaner for Lumi Radio Aalborg. Ord til eftertanke - Vejen gennem Bibelen. Programkategori: Kulturprogrammer. Varlighed: 30 min. Et program med en andagt, musik og bibelgennemgang/bibelundervisning. Lumimagasinet. Programkategori: Aktualitetsprogrammer. Varighed 30 min. Indholdet er 1) en kort andagt 2) annoncering af møder i LM og IM og gudstjenester 3) rubrikken Set og Sket (oplæsning af forskellige artikler fra kristne organisationers blade) 4) diverse f.eks. interviews. Through the Bible in Turkish. Through the Bible in Arabic. Through the Bible in Iranian. Programkategori: Kulturprogrammer. Varighed 30 min. Bibelundervisning på henholdsvis tyrkisk, arabisk og iransk. Troens Verden. Programkategori: Kulturprogrammer. Varighed: 30 min. Indholdet er 1) oplæsning af evangeliserende hæfter, der giver en let tilgængelig tilgang til det kristne budskab 2) gennemgang af konkrete bibelske emner (f.eks. de ti bud) 3) interviews med missionærer m.fl. Ord til ugen. Programkategori: Kulturprogrammer. Varighed: 30 min. Program med andagter og sang ind imellem. Lørdag eftermiddag i LR (1 del). Programkategori: Kulturprogrammer. Varighed: 1 timer. Indholdet er 1) foredrag 2) rubrikken Set og Sket 3) interviews 4) oplæsning af div. artikler.

45 På vej til himlen. Programkategori: Musikprogrammer. Varighed 30 min. Program med musik og vidnesbyrd. Sange til eftertanke. Programkategori: Musikprogrammer. Varighed 30 min. I programmet bliver der spillet forskellige sange og salmer med kristent indhold. Til nogle af sangene/salmerne knytter jeg kommentarer eller læser vers fra Bibelen som er med til at understrege indholdet i sangen/salmen. Ved nogle af sangene/salmerne fortæller jeg om baggrunden for at sangen/salmen blevet skrevet. Jeg fortæller måske om forfatteren eller kommer med andre relevante oplysninger. Årstidens sange og salmer. Programkategori: Musikprogrammer. Varighed 30 min. Et musikprogram med årstidens sange og salmer og med kommentarer til. Sange jeg mindes. Programkategori: Musikprogrammer. Varighed 30 min. Program med musik og vidnesbyrd. Fortællinger. Programkategori: Kulturprogrammer. Varighed 30 min. Oplæsning af små historier krydret med musik. Søndag aften i LR. Programkategori: Kulturprogrammer. Varighed 2 timer. Indhold kan variere, men består oftest af en ny optaget prædiken, et andagtsprogram og en oplæsning af en bladartikel. Indslagene er ledsaget af musik. Over en åben bibel. Programkategori: Kulturprogrammer.

46 Varighed 30 min. Indeholder en andagt på ca. 25. min. + 5 min. sang og musik. Ord til søndagen. Programkategori: Kulturprogrammer. Varighed 30 min. Andagt og bibelundervisning med Henning Gelardi Mikkelsen ved mikrofonen. Med Jesus i hverdagen. Programkategori: Kulturprogrammer. Varighed 30 min. Bibelundervisning med Johnny Søndberg-Madsen ved mikrofonen. Håbets Budskab. Programkategori: Kulturprogrammer. Varighed 1 time og 30 min. Det kristne budskab formidles på en enkel og ligefrem måde gennem tale og sang, og lytterne har mulighed for at ringe ind under udsendelsen. Vi beder til Gud for forskellige behov hos lytterne og besvarer spørgsmål. Desuden opfylder vi lytterønsker med hensyn til musikken, vi spiller. Føljeton. Programkategori: Kulturprogrammer. Varighed 30 min. Oplæsning af forskellige bøger ved skiftende oplæsere. Lørdag morgen i Lumi Radio. Programkategori: Kulturprogrammer. Varighed 1 time. En fast del af programmet er en andagt på ca. 10 min. I resten af programmet kan indholdet variere, men typisk er det bibelundervisning der bliver sendt i resten af programmet. Månedens gæst. Programkategori: Kulturprogrammer. Varighed 1 time. Interview program. Bible Academy.

47 Programkategori: Kulturprogrammer. Varighed 1 time. Bibelundervisning. Lørdag eftermiddag i Lumi Radio (2. del.) Programkategori: Kulturprogrammer. Varighed 1 time. Her sender vi prædikener af Poul Madsen som han holdte i perioden fra Mødereportage fra IM Bethesda. Programkategori: Kulturprogrammer. Varighed 1 time. Mødereportage fra Bethesda. Indre Missions Hus i Aalborg. Indeholder en prædiken/foredrag på ca. 45. min + 15 min sang og musik Mødereportage fra Luthersk Mission. Programkategori: Kulturprogrammer. Varighed 1 time. Mødereportage fra møde i Luthersk Mission. Indeholder en prædiken på ca. 50 min. + 10min. sang og musik. Mødereportage fra Luthersk Mission i Nørresundby. Programkategori: Kulturprogrammer. Varighed 1 time. Mødereportage fra møde i Luthersk Mission. Indeholder en prædiken på ca. 45 min. + 15min. sang og musik. Gudstjenestetransmission fra Ansgarskirken i Aalborg. Programkategori: Kulturprogrammer. Varighed 1 time og 30 min. Gudstjenestetransmission. Hvad sker der? Programkategori: Aktualitetsprogrammer. Varighed 60 minutter. Førstegangsudsendt, egenproduceret lokalt indhold. Hvad sker der? er et program med 60 minutters lokalstof. Informationer om ting der sker rundt omkring os i lokalområdet. Programmet vil blive med skiftende indhold som f.eks.:

48 Sende uddrag fra byrådsmøderne. Læse op af bøger om Aalborg. Ringe til forskellige kirker og missionsforeninger i Aalborg. Hvad sker der hos jer i den kommende tid? Interviewe personer om lokale forhold, som kan have en særlig interesse for befolkningen i lokalområdet. Annonceringer af lokalebegivenheder. Hvad sker der i Folkekirkens hus? Hvad sker der i Gigantium? Hvad sker der i AKKC? Hvad sker der i Musikkens hus? Sker der noget særligt i Aalborg centrum eller på havnen? Hvad sker der i Huset i Hasseris? Hvad sker der i kulturhusene i oplandet omkring Aalborg? Hvad laver anlægsgartnerne i Aalborg? Interviewe lokale politikere. Tjekke kulturkalenderen. Hvad sker der? Hvad sker der på Trekanten? Hvad sker der på stadion? Hvad sker der på teatret? Hvordan går det med diverse byggerier? F.eks. sygehuset. Hvad sker der på Skråen?

49 LRT Ansøger: Radio Humleborg Projekttitel: Tilladelse og Driftstilskud 2018 Ansøgt beløb: Samlet budget: Projektbeskrivelse: Bemærkninger/links:

50 Side 1 af 8 Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til ikke-kommerciel lokalradiovirksomhed på FM Indsendt: :39:27 Indsendt af: Referencenummer: NemID Serienummer: 4B8ED218 Udsteder: CN=TRUST2408 OCES Primary CA, O=TRUST2408, C=DK Emne: CN=TRUST2408 OCES CA II, O=TRUST2408, C=DK Gyldig fra: :45:53 Gyldig til: :15:53 Felter markeret med skal udfyldes. Foreningens navn RADIO HUMLEBORG Radiostationens navn Radio Humleborg Kontaktperson for stationen, fornavn (inkl. mellemnavn) Kontaktperson for stationen, efternavn Kurt Kammersgaard CVR-nummer Link til CVR Har foreningen flere P-numre? P-nummer Vejnavn og nummer Nørredamsvej 18 Postnummer 3480 By Fredensborg Evt. c/o adresse Kommune Fredensborg Beskriv hvilken funktion, der varetages på adressen. Fx administration, udøvelse af programvirksomhed etc. Administration, programudvikling og afvikling af udsendelser (studiefaciliteter)

51 Side 2 af 8 Telefonnummer Kontaktperson for ansøgningen, fornavn (inkl. mellemnavn) Kurt Kontaktperson for ansøgningen, efternavn Kammersgaard Kontaktperson, telefonnummer Kontaktperson, Hvilket eller hvilke sendenet søges der? Vælg hvilket eller hvilke sendenet du ønsker at søge ud fra de i feltet til højre angivne muligheder. Der kan kun markeres ét sendenet i hvert felt. Søges flere sendenet markeres vælg Flere sendenet" nedenfor. For yderligere tekniske specifikationer for sendenettene mv., se bilag 1 til udbudsvejledningen. Nordsjælland 10 (Fredensborg Kommune) Prioritering af ansøgte sendenet. Hvis ansøger ønsker at prioritere sine ansøgte sendenet, skal det angives her. Noter rækkefølgen og begynd med det sendenet, der er jeres førsteprioritet. Hvis I kun søger ét sendenet, noteres alene navnet på dette. Ønsker at fortsætte på 104,3 MHz, der er anvendt siden

52 Side 3 af 8 Er foreningens hovedformål, som det fremgår af vedtægterne at drive ikkekommerciel lokalradiovirksomhed? Angiv foreningens hjemsted, som det fremgår af vedtægterne Fredensborg Vedhæft stiftelsesprotokollat eller anden dokumentaiton for foreningens virke. Vedtægter Radio Humleborg.doc Vedhæft oplysninger om bestyrelsens sammensætning, samt bestyrelsesmedlemmernes adresser. Bemærk, at et flertal af bestyrelsesmedlemmerne skal have bopæl i lokalområdet. Radioens bestyrelse.doc Vedhæft foreningens vedtægter og regler for tegningsberettigelse, samt liste med tegningsberettigede, hvis dette ikke fremgår af vedtægterne. Vedtægter Radio Humleborg.doc Forventer foreningen at modtage tilskud ud over driftstilskuddet? Angiv hvilke typer af andre tilskud foreningen forventer at have, samt de forventede størrelser. Tilskud fra Fredensborg kommune ca kr. Radiostøtteforeningen ca kr. Kulturministeriet ca kr. Forventer foreningen at have andre indtægter? Angiv budgetterede udgifter. Vær opmærksom på at tilskuddet skal bruges i overenstemmelse med bekendtgørelse nr af 2. december 2016 om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed og bekendtgørelse nr af 21. december 2010, om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Løn- og personaleomkostninger Sende- og afviklingsomkostninger

53 Side 4 af 8 Produktionsomkostninger (Anden udgift)

54 Side 5 af 8 Angiv stationens sendestartdato (angiv en dato mellem 1. januar 2018 og 1. marts 2018) Hvordan vil jeres ugentlige sendetid fordele sig i de forskellige programkategorier? Angives i minutter. Maksimalt 168 timer svarende til minutter. For uddybende om programkategorier henvises der til afsnit i udbudsmaterialet. Nyheder 60 Aktualitet 120 Kultur 120 Musik 1600 Andet 20 Samlet ugentlig sendetid 1920 Såfremt den ansøgte sendetid ikke er til rådighed, ønsker ansøger tilladelse til et lavere antal timer end det anførte. For uddybning se afsnit i udbudsmaterialet Hvem er radiostationens målgruppe, fx alders- eller befolkningsgrupper? Lokalbefolkningen i Fredensborg kommune, dog primært den voksne del af indbyggerne. Er der fokus på en særlig geografisk del af tilladelsesområdet? Vedhæft en beskrivelse af indholdet i den vedhæftede optagelse, der viser eksempler på stationens planlagte programvirksomhed. Vær opmærksom på, at producenten af optagelsen skal være jeres egen forening/radiostation. Optagelser foretaget af andre producenter vil ikke indgå i vurderingen af jeres ansøgning. Husk desuden, at optagelsen skal uploades. Lydfiler - Humleborg.doc

55 Side 6 af 8 Vedhæft beskrivelser af de programmer, som ansøger ønsker at udsende. Beskrivelsen skal være dækkende for både den ene, time radiostationen er forpligtet til at sende lokalt indhold jf. 11 i bekendtgørelsen om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed og den resterende sendetid, som ansøger ønsker at sende. Radioens programvirksomhed.doc

56 Side 7 af 8 Udover alsidighedskriteriet prioriterer Radio- og tvnævnet ved behandling af ansøgninger om programvirksomhed i de enkelte tilladelsesområder, ansøgninger der udøver programvirksomhed indeholdende nedenstående i prioriteret rækkefølge. Vær opmærksom på, at svarene er bindende, og såfremt Radio- og tv-nævnet vælger at lægge vægt på svarene i dets vurdering af ansøgningen, vil svarene indgå som krav i en programtilladelse. 1. skønhedskriterie: Programvirksomheden skal omfatte mindst 1 times egenproduceret lokalt indhold hver uge i minimum 50 uger om året i form af ét eller flere taleprogrammer. Der gøres opmærksom på, at beskrivelsen er bindende. Der kan maksimalt sendes 167 svarende til minutters lokalt indhold udover minimumskravet. Samlet sendetid med lokalt indhold udover minimumskravet 2. skønhedskriterie: Beskriv foreningens faglighed, kompetencer, erfaring mv. inden for ikkekommerciel radiodrift. 100 Radioen har sendt siden 26. marts 1988, og flere af de frivillige medarbejdere har været med helt fra starten. Der er derfor tale om en lokal radiostation der er godt forankret og respekteret i lokalsamfundet. 3. skønhedskriterie: Beskriv foreningens faglighed, kompetencer erfaring mv. inden for anden radiodrift eller lignende. Som anført under punkt 2 og radioens erfaringer, er radioen meget synlig i lokalsamfundet. I denne forbindelse bistår radioen ofte foreningslivet med lydopgaver til diverse arrangementer. 4. skønhedskriterie: Vil foreningen stille dele af eller hele sin programvirksomhed til rådighed på internettet? 5. skønhedskriterie: Tilbyder foreningen public access, dvs. vil ansøger tilbyde øvrige borgere i tilladelsesområdet adgang til at producere og udsende programmer på radiostationen?

57 Side 8 af 8 Beskriv hvorledes, der faciliteres public access Har stationen eller en ledende medarbejder ved stationen eller foreningen eller et medlem af bestyrelsen verserende eller tidligere sager for Ansøger domstolene erklærer eller offentlige hermed rigtigheden myndigheder af om overtrædelser angivne oplysninger af medieansvarsloven, i dette regler om andre ansøgningsskema. tilskud end tilskud efter radio- og fjernsynsloven og af straffeloven mv.? Gennem alle årene har radioens studier været åbne for enhver der har haft ønske om at producere radio eller lyd til brug i lokalområdet. Indtast den adresse som kvitteringen for ansøgningen skal sendes til

58 Fredensborg Lokalradio / Radio Humleborg FM 104,3 MHz Lokalradio til Fredensborg Kommune Oversigt over programvirksomhed på Radio Humleborg Radio Humleborg har siden radioens start 26. marts 1988 sendt et ugentlig 2-timers magasinprogram søndag formiddag kaldet "Morgenkrydderen". Programmet indeholder oplysninger om arrangementer i kommune (sport, kultur, politik m.m.). Desuden er der indslag fra afholdte arrangementer (se info i lydfiler om lokale begivenheder som tidligere har været bragt på radioen). Herudover indgår lokale indslag og reportager med lokal interesse af kulturel, sportslig og lokalpolitisk indhold m.m. Disse indslag bringes typisk i "skøn forening" med musikalske indslag i sendefladen. I forbindelse med radioens programvirksomhed, har radioen i mange år haft et godt samarbejde med de lokale kulturelle foreninger. Desuden med det lokale erhvervsliv i kommunen. Som eksempler på dette kan nævnes følgende foreninger: Fredensborg Boldklub Fredensborg Handelsudvalg Esrum Bådfart Berleburg-Klubben Fredensborg Håndværkerforening Humlebæk Erhversforening Nivå Musiklaug De kommune dagcentre Nørredamsvej Fredensborg Tlf Mob Web:

59 LRT Ansøger: Radio Kultur Projekttitel: Tilladelse og Driftstilskud 2018 Ansøgt beløb: Samlet budget: Projektbeskrivelse: Bemærkninger/links:

60 Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til ikke-kommerciel lokalradiovirksomhed på FM Felter markeret med skal udfyldes. Foreningens navn Radio Kultur Radiostationens navn Radio Kultur Kontaktperson for stationen, fornavn (inkl. mellemnavn) Mark Ib Kontaktperson for stationen, efternavn Alameddine CVR-nummer Link til CVR Har foreningen flere P-numre? P-nummer Vejnavn og nummer Tværagervej 35 Postnummer 2300 By København S Evt. c/o adresse Kommune København Beskriv hvilken funktion, der varetages på adressen. Fx administration, udøvelse af programvirksomhed etc. Administration Telefonnummer Kontaktperson for ansøgningen, fornavn (inkl. mellemnavn) Claus Kontaktperson for ansøgningen, efternavn Zilmer Kontaktperson, telefonnummer Kontaktperson,

61 Hvilket eller hvilke sendenet søges der? Vælg hvilket eller hvilke sendenet du ønsker at søge ud fra de i feltet til højre angivne muligheder. Der kan kun markeres ét sendenet i hvert felt. Søges flere sendenet markeres vælg Flere sendenet" nedenfor. For yderligere tekniske specifikationer for sendenettene mv., se bilag 1 til udbudsvejledningen. Storkøbenhavn 2 (Frederiksberg Kommune) Storkøbenhavn 3 (Københavns Kommune) Prioritering af ansøgte sendenet. Hvis ansøger ønsker at prioritere sine ansøgte sendenet, skal det angives her. Noter rækkefølgen og begynd med det sendenet, der er jeres førsteprioritet. Hvis I kun søger ét sendenet, noteres alene navnet på dette. Radio Kultur har sendt på 97,7 Frederiksberg siden 2000 og ønsker dette fortsat selv om ledelsen bor i Københavns Kommune nu. Alternativ sendenet i Københavns Kommune angivet. Er foreningens hovedformål, som det fremgår af vedtægterne at drive ikkekommerciel lokalradiovirksomhed? Angiv foreningens hjemsted, som det fremgår af vedtægterne Frederiksberg Vedhæft stiftelsesprotokollat eller anden dokumentaiton for foreningens virke. Radio Kultur Generalforsamling 2013.pdf Vedhæft oplysninger om bestyrelsens sammensætning, samt bestyrelsesmedlemmernes adresser. Bemærk, at et flertal af bestyrelsesmedlemmerne skal have bopæl i lokalområdet. Bestyrelses- og Ledelsesoversigt Radio Kultur.pdf Vedhæft foreningens vedtægter og regler for tegningsberettigelse, samt liste med tegningsberettigede, hvis dette ikke fremgår af vedtægterne. Vedtægter_Radio _Kultur-1.pdf Forventer foreningen at modtage tilskud ud over driftstilskuddet? Forventer foreningen at have andre indtægter? Angiv budgetterede udgifter. Vær opmærksom på at tilskuddet skal bruges i overenstemmelse med bekendtgørelse nr af 2. december 2016 om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed og bekendtgørelse nr af 21. december 2010, om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Løn- og personaleomkostninger Sende- og afviklingsomkostninger Produktionsomkostninger (Anden udgift)

62 Angiv stationens sendestartdato (angiv en dato mellem 1. januar 2018 og 1. marts 2018) Hvordan vil jeres ugentlige sendetid fordele sig i de forskellige programkategorier? Angives i minutter. Maksimalt 168 timer svarende til minutter. For uddybende om programkategorier henvises der til afsnit i udbudsmaterialet Nyheder 20 Aktualitet 30 Kultur 50 Musik 68 Andet 0 Samlet ugentlig sendetid 168 Såfremt den ansøgte sendetid ikke er til rådighed, ønsker ansøger tilladelse til et lavere antal timer end det anførte. For uddybning se afsnit i udbudsmaterialet Hvem er radiostationens målgruppe, fx alders- eller befolkningsgrupper? Hoved målgruppe er diverse minoritetsgrupper på Frederiksberg og i København. Hoved fokus er integrationsfremme Er der fokus på en særlig geografisk del af tilladelsesområdet? Hvilken geografisk del af tilladelsesområdet er der tale om? Særligt indvandringstunge områder på Frederiksberg, i Københavns Kommune, fx Nørrebro, og omegn. Vedhæft en beskrivelse af indholdet i den vedhæftede optagelse, der viser eksempler på stationens planlagte programvirksomhed. Vær opmærksom på, at producenten af optagelsen skal være jeres egen forening/radiostation. Optagelser foretaget af andre producenter vil ikke indgå i vurderingen af jeres ansøgning. Husk desuden, at optagelsen skal uploades. Indhold af Radio Kultur lydfil.pdf Vedhæft beskrivelser af de programmer, som ansøger ønsker at udsende. Beskrivelsen skal være dækkende for både den ene, time radiostationen er forpligtet til at sende lokalt indhold jf. 11 i bekendtgørelsen om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed og den resterende sendetid, som ansøger ønsker at sende. Beskrivelse af Radio Kulturs programmer.pdf

63 Udover alsidighedskriteriet prioriterer Radio- og tv-nævnet ved behandling af ansøgninger om programvirksomhed i de enkelte tilladelsesområder, ansøgninger der udøver programvirksomhed indeholdende nedenstående i prioriteret rækkefølge. Vær opmærksom på, at svarene er bindende, og såfremt Radio- og tv-nævnet vælger at lægge vægt på svarene i dets vurdering af ansøgningen, vil svarene indgå som krav i en programtilladelse. 1. skønhedskriterie: Programvirksomheden skal omfatte mindst 1 times egenproduceret lokalt indhold hver uge i minimum 50 uger om året i form af ét eller flere taleprogrammer. Der gøres opmærksom på, at beskrivelsen er bindende. Der kan maksimalt sendes 167 svarende til minutters lokalt indhold udover minimumskravet. Samlet sendetid med lokalt indhold udover minimumskravet 2. skønhedskriterie: Beskriv foreningens faglighed, kompetencer, erfaring mv. inden for ikkekommerciel radiodrift. 29 Formanden, som også er stationens ankermand har erfaring radiovært og programlægger på Radio Kultur på Frederiksberg 97,7 3. skønhedskriterie: Beskriv foreningens faglighed, kompetencer erfaring mv. inden for anden radiodrift eller lignende. Formanden virkede som radiovært i Lille i Frankrig frem til 1996 var på kommerciel radiostation 4. skønhedskriterie: Vil foreningen stille dele af eller hele sin programvirksomhed til rådighed på internettet? 5. skønhedskriterie: Tilbyder foreningen public access, dvs. vil ansøger tilbyde øvrige borgere i tilladelsesområdet adgang til at producere og udsende programmer på radiostationen? Beskriv hvorledes, der faciliteres public access Radio Kultur medvirker i Sendesamvirke på FM Fra sendesamvirkets adresse på Frederiksberg: Allegade 12, 2000 Frederiksberg, vil dele af radioens virke finde sende, primært hvor eksterne gæster deltager. Herfra vil også øvrige borgere kunne erhverve adgang til sendenettet efter aftale med ansøger og Sendesamvirket. Har stationen eller en ledende medarbejder ved stationen eller foreningen eller et medlem af bestyrelsen verserende eller tidligere sager for domstolene Ansøger erklærer eller offentlige hermed rigtigheden myndigheder af om overtrædelser angivne oplysninger af medieansvarsloven, i dette regler om andre ansøgningsskema. tilskud end tilskud efter radio- og fjernsynsloven og af straffeloven mv.? Indtast den adresse som kvitteringen for ansøgningen skal sendes til

64 Beskrivelse af Radio Kulturs programmer Radio Kultur ønsker at sende 168 timer om ugen fordelt på, 20 timer Nyheder (lokale og internationale nyheder på forskellige sprog) 30 timer Aktualitet (lokalt om integration primært) 50 Timer Kultur (kan være kunst, kvinder, snak om klassisk musik) 68 Timer Musik Sprog der anvendes: Arabisk, dansk, engelsk, fransk og italiensk Målgruppe: Diverse minoriteter Fokus: Integration, fx kvinders ligestilling. Demokrati via dialog og kompromis

65 LRT Ansøger: Frederiksberg Natradio Projekttitel: Tilladelse og Driftstilskud 2018 Ansøgt beløb: Samlet budget: Projektbeskrivelse: Bemærkninger/links:

66 Side 1 af 8 Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til ikke-kommerciel lokalradiovirksomhed på FM Indsendt: :42:00 Indsendt af: Referencenummer: NemID Serienummer: 4B8ED218 Udsteder: CN=TRUST2408 OCES Primary CA, O=TRUST2408, C=DK Emne: CN=TRUST2408 OCES CA II, O=TRUST2408, C=DK Gyldig fra: :45:53 Gyldig til: :15:53 Felter markeret med skal udfyldes. Foreningens navn Frederiksberg Natradio Radiostationens navn Frederiksberg Natradio Kontaktperson for stationen, fornavn (inkl. mellemnavn) Kontaktperson for stationen, efternavn Daniel Panduro CVR-nummer Link til CVR Har foreningen flere P-numre? P-nummer Vejnavn og nummer Allegade 12 Postnummer 2000 By Frederiksberg Evt. c/o adresse Kommune Frederiksberg Beskriv hvilken funktion, der varetages på adressen. Fx administration, udøvelse af programvirksomhed etc. Administration, programvirksomhed samt afvikling

67 Side 2 af 8 Telefonnummer Kontaktperson for ansøgningen, fornavn (inkl. mellemnavn) Henning Kontaktperson for ansøgningen, efternavn Holm Kontaktperson, telefonnummer Kontaktperson, Hvilket eller hvilke sendenet søges der? Vælg hvilket eller hvilke sendenet du ønsker at søge ud fra de i feltet til højre angivne muligheder. Der kan kun markeres ét sendenet i hvert felt. Søges flere sendenet markeres vælg Flere sendenet" nedenfor. For yderligere tekniske specifikationer for sendenettene mv., se bilag 1 til udbudsvejledningen. Storkøbenhavn 2 (Frederiksberg Kommune) Prioritering af ansøgte sendenet. Hvis ansøger ønsker at prioritere sine ansøgte sendenet, skal det angives her. Noter rækkefølgen og begynd med det sendenet, der er jeres førsteprioritet. Hvis I kun søger ét sendenet, noteres alene navnet på dette. FM97,7Mhz

68 Side 3 af 8 Er foreningens hovedformål, som det fremgår af vedtægterne at drive ikkekommerciel lokalradiovirksomhed? Angiv foreningens hjemsted, som det fremgår af vedtægterne Frederiksberg Vedhæft stiftelsesprotokollat eller anden dokumentaiton for foreningens virke. Frederiksberg Natradio g.fors docx Vedhæft oplysninger om bestyrelsens sammensætning, samt bestyrelsesmedlemmernes adresser. Bemærk, at et flertal af bestyrelsesmedlemmerne skal have bopæl i lokalområdet. Bestyrelse.docx Vedhæft foreningens vedtægter og regler for tegningsberettigelse, samt liste med tegningsberettigede, hvis dette ikke fremgår af vedtægterne. Vedtægter Frederiksberg Natradio.doc Forventer foreningen at modtage tilskud ud over driftstilskuddet? Forventer foreningen at have andre indtægter? Angiv hvilke typer af andre tilskud foreningen forventer at have, samt de forventede størrelser. Kontigent 3000 kr. samt 1500 kr.. kopisalg Angiv budgetterede udgifter. Vær opmærksom på at tilskuddet skal bruges i overenstemmelse med bekendtgørelse nr af 2. december 2016 om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed og bekendtgørelse nr af 21. december 2010, om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Løn- og personaleomkostninger Sende- og afviklingsomkostninger Produktionsomkostninger

69 Side 4 af 8 (Anden udgift)

70 Side 5 af 8 Angiv stationens sendestartdato (angiv en dato mellem 1. januar 2018 og 1. marts 2018) Hvordan vil jeres ugentlige sendetid fordele sig i de forskellige programkategorier? Angives i minutter. Maksimalt 168 timer svarende til minutter. For uddybende om programkategorier henvises der til afsnit i udbudsmaterialet. Nyheder 50 Aktualitet 45 Kultur 40 Musik 1020 Andet 45 Samlet ugentlig sendetid 1200 Såfremt den ansøgte sendetid ikke er til rådighed, ønsker ansøger tilladelse til et lavere antal timer end det anførte. For uddybning se afsnit i udbudsmaterialet Hvem er radiostationens målgruppe, fx alders- eller befolkningsgrupper? Radioens målgruppe er voksne borgere på Frederiksberg med interesse i alternative behandlingsformer og andre former for værdier. Er der fokus på en særlig geografisk del af tilladelsesområdet? Vedhæft en beskrivelse af indholdet i den vedhæftede optagelse, der viser eksempler på stationens planlagte programvirksomhed. Vær opmærksom på, at producenten af optagelsen skal være jeres egen forening/radiostation. Optagelser foretaget af andre producenter vil ikke indgå i vurderingen af jeres ansøgning. Husk desuden, at optagelsen skal uploades. Radiospot Frederiksberg Natradio.docx

71 Side 6 af 8 Vedhæft beskrivelser af de programmer, som ansøger ønsker at udsende. Beskrivelsen skal være dækkende for både den ene, time radiostationen er forpligtet til at sende lokalt indhold jf. 11 i bekendtgørelsen om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed og den resterende sendetid, som ansøger ønsker at sende. Frederiksberg Natradio programoversigt.docx

72 Side 7 af 8 Udover alsidighedskriteriet prioriterer Radio- og tvnævnet ved behandling af ansøgninger om programvirksomhed i de enkelte tilladelsesområder, ansøgninger der udøver programvirksomhed indeholdende nedenstående i prioriteret rækkefølge. Vær opmærksom på, at svarene er bindende, og såfremt Radio- og tv-nævnet vælger at lægge vægt på svarene i dets vurdering af ansøgningen, vil svarene indgå som krav i en programtilladelse. 1. skønhedskriterie: Programvirksomheden skal omfatte mindst 1 times egenproduceret lokalt indhold hver uge i minimum 50 uger om året i form af ét eller flere taleprogrammer. Der gøres opmærksom på, at beskrivelsen er bindende. Der kan maksimalt sendes 167 svarende til minutters lokalt indhold udover minimumskravet. Samlet sendetid med lokalt indhold udover minimumskravet 2. skønhedskriterie: Beskriv foreningens faglighed, kompetencer, erfaring mv. inden for ikkekommerciel radiodrift. 120 Radioen er besat med ældre medarbejdere med radioerfaring fra deres tidligere virke fra andre ikke kommercielle radioer. 3. skønhedskriterie: Beskriv foreningens faglighed, kompetencer erfaring mv. inden for anden radiodrift eller lignende. Vi har erfarne socialrådgivere og andre medarbejdere med tilknytning til kirke og psykologi. 4. skønhedskriterie: Vil foreningen stille dele af eller hele sin programvirksomhed til rådighed på internettet? 5. skønhedskriterie: Tilbyder foreningen public access, dvs. vil ansøger tilbyde øvrige borgere i tilladelsesområdet adgang til at producere og udsende programmer på radiostationen?

73 Side 8 af 8 Beskriv hvorledes, der faciliteres public access Har stationen eller en ledende medarbejder ved stationen eller foreningen eller et medlem af bestyrelsen verserende eller tidligere sager for Ansøger domstolene erklærer eller offentlige hermed rigtigheden myndigheder af om overtrædelser angivne oplysninger af medieansvarsloven, i dette regler om andre ansøgningsskema. tilskud end tilskud efter radio- og fjernsynsloven og af straffeloven mv.? Frederiksberg Natradio tilbyder borgere adgang til at producere og sende programmer. Kontakten etableres via egen hjemmeside samt egen FaceBook profil. Indtast den adresse som kvitteringen for ansøgningen skal sendes til

74 Frederiksberg Natradio s programplaner i forbindelse med ansøgning om sendetilladelse. Frederiksberg Natradio s målsætning er at sende socialt og holistisk natradio til borgerne på Frederiksberg. Tænksom radio med fokus på livet, alternativer med speciel fokus på hvad der sker på Frederiksberg. Vi vil med interview, debat, foredrag og alternativ musik åbne op for refleksioner over livets positive værdier. Programplan: Vores målsætning er hver uge som minimum bringe 2-3 time taleradio med et alternativt, social og holistisk indhold, fx: 10 minutter med nyheder om aktiviteter i byen (fx events på biblioteker eller kirker) 40 minutter med et aktuelt emne (fx aktiv dødshjælp) 40 minutter om hvad man også burde tænke på (fx svage gruppers adgang til medier) 20 minutter dækning af centrale aktiviteter eller diskussioner (fx politisk diskussion af psykiatrien) 10 minutter interview med en Frederiksbergborger med et budskab 45 minutter foredrag (eller debat) om livets positive værdier (evt. som live telefonsamtale) De enkelte indslag vil blive fyldt ud med kulturelle indslag og relevant musik som understøtter emnerne, således at der vil blive bragt ca. 17 timers musik. Samlet: ca. 3 timers indslag Ca. 17 times musik

75 LRT Ansøger: Aarhus Studenterradio Projekttitel: Tilladelse og Driftstilskud 2018 Ansøgt beløb: Samlet budget: Projektbeskrivelse: Bemærkninger/links:

76 Side 1 af 8 Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til ikke-kommerciel lokalradiovirksomhed på FM Indsendt: :37:27 Indsendt af: Referencenummer: NemID Serienummer: 4B8ED218 Udsteder: CN=TRUST2408 OCES Primary CA, O=TRUST2408, C=DK Emne: CN=TRUST2408 OCES CA II, O=TRUST2408, C=DK Gyldig fra: :45:53 Gyldig til: :15:53 Felter markeret med skal udfyldes. Foreningens navn Århus Studenterradio Radiostationens navn Aarhus Studenterradio Kontaktperson for stationen, fornavn (inkl. mellemnavn) Kontaktperson for stationen, efternavn Maria Møl Falkenberg Henriksen CVR-nummer Link til CVR Har foreningen flere P-numre? P-nummer Vejnavn og nummer Nordre Ringgade 3 Postnummer 8000 By Aarhus C Evt. c/o adresse Kommune Århus Beskriv hvilken funktion, der varetages på adressen. Fx administration, udøvelse af programvirksomhed etc. Alt foretages på adressen. Administration og udøvelse af programvirksomhed.

77 Side 2 af 8 Telefonnummer Kontaktperson for ansøgningen, fornavn (inkl. mellemnavn) Kaspar Kontaktperson for ansøgningen, efternavn Ottosen Kontaktperson, telefonnummer Kontaktperson, Hvilket eller hvilke sendenet søges der? Vælg hvilket eller hvilke sendenet du ønsker at søge ud fra de i feltet til højre angivne muligheder. Der kan kun markeres ét sendenet i hvert felt. Søges flere sendenet markeres vælg Flere sendenet" nedenfor. For yderligere tekniske specifikationer for sendenettene mv., se bilag 1 til udbudsvejledningen. Aarhus 4 (Aarhus Kommune) Prioritering af ansøgte sendenet. Hvis ansøger ønsker at prioritere sine ansøgte sendenet, skal det angives her. Noter rækkefølgen og begynd med det sendenet, der er jeres førsteprioritet. Hvis I kun søger ét sendenet, noteres alene navnet på dette. Vi søger kun det net, vi allerede er aktive på.

78 Side 3 af 8 Er foreningens hovedformål, som det fremgår af vedtægterne at drive ikkekommerciel lokalradiovirksomhed? Angiv foreningens hjemsted, som det fremgår af vedtægterne Århus Vedhæft stiftelsesprotokollat eller anden dokumentaiton for foreningens virke. AASR-Generalforsamling-F2017.docx Vedhæft oplysninger om bestyrelsens sammensætning, samt bestyrelsesmedlemmernes adresser. Bemærk, at et flertal af bestyrelsesmedlemmerne skal have bopæl i lokalområdet. AASRBestyrelse.pdf Vedhæft foreningens vedtægter og regler for tegningsberettigelse, samt liste med tegningsberettigede, hvis dette ikke fremgår af vedtægterne. AASR Vedtægter.pdf Tegningsberettigede.docx Forventer foreningen at modtage tilskud ud over driftstilskuddet? Forventer foreningen at have andre indtægter? Angiv hvilke typer af andre tilskud foreningen forventer at have, samt de forventede størrelser. Vi har et medlemskontingent som ved seneste generalforsamling blev hævet til 150kr. for et års medlemsskab. Vi er omkring 100 medlemmer på nuværende tidspunkt, så vi forventer en indtægt på omkring kr om året. Penge vi i første gang bruger til at spare op til nyt udstyr, da vi stort set ingen egenkapital har. Angiv budgetterede udgifter. Vær opmærksom på at tilskuddet skal bruges i overenstemmelse med bekendtgørelse nr af 2. december 2016 om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed og bekendtgørelse nr af 21. december 2010, om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Løn- og personaleomkostninger. 0

79 Side 4 af 8 Sende- og afviklingsomkostninger Produktionsomkostninger (Anden udgift)

80 Side 5 af 8 Angiv stationens sendestartdato (angiv en dato mellem 1. januar 2018 og 1. marts 2018) Hvordan vil jeres ugentlige sendetid fordele sig i de forskellige programkategorier? Angives i minutter. Maksimalt 168 timer svarende til minutter. For uddybende om programkategorier henvises der til afsnit i udbudsmaterialet. Nyheder 300 Aktualitet 180 Kultur 180 Musik 360 Andet 0 Samlet ugentlig sendetid 1020 Såfremt den ansøgte sendetid ikke er til rådighed, ønsker ansøger tilladelse til et lavere antal timer end det anførte. For uddybning se afsnit i udbudsmaterialet Hvem er radiostationens målgruppe, fx alders- eller befolkningsgrupper? Alle der er bosiddende i Aarhus, men de fleste programmer er lavet af studerende og har studerende som primære målgruppe år bosiddende i Aarhus. Vi kan dog se på fx Facebook, at vi også fanger et ældre segment på nogle programmer. Er der fokus på en særlig geografisk del af tilladelsesområdet? Hvilken geografisk del af tilladelsesområdet er der tale om? Aarhus Vedhæft en beskrivelse af indholdet i den vedhæftede optagelse, der viser eksempler på stationens planlagte programvirksomhed. Vær opmærksom på, at producenten af optagelsen skal være jeres egen forening/radiostation. Optagelser foretaget af andre producenter vil ikke indgå i vurderingen af jeres ansøgning. Husk desuden, at optagelsen skal uploades. Beskrivelseafdenuploadedeoptagelse.docx

81 Side 6 af 8 Vedhæft beskrivelser af de programmer, som ansøger ønsker at udsende. Beskrivelsen skal være dækkende for både den ene, time radiostationen er forpligtet til at sende lokalt indhold jf. 11 i bekendtgørelsen om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed og den resterende sendetid, som ansøger ønsker at sende. Beskrivelseafprogramplaner.docx

82 Side 7 af 8 Udover alsidighedskriteriet prioriterer Radio- og tvnævnet ved behandling af ansøgninger om programvirksomhed i de enkelte tilladelsesområder, ansøgninger der udøver programvirksomhed indeholdende nedenstående i prioriteret rækkefølge. Vær opmærksom på, at svarene er bindende, og såfremt Radio- og tv-nævnet vælger at lægge vægt på svarene i dets vurdering af ansøgningen, vil svarene indgå som krav i en programtilladelse. 1. skønhedskriterie: Programvirksomheden skal omfatte mindst 1 times egenproduceret lokalt indhold hver uge i minimum 50 uger om året i form af ét eller flere taleprogrammer. Der gøres opmærksom på, at beskrivelsen er bindende. Der kan maksimalt sendes 167 svarende til minutters lokalt indhold udover minimumskravet. Samlet sendetid med lokalt indhold udover minimumskravet 2. skønhedskriterie: Beskriv foreningens faglighed, kompetencer, erfaring mv. inden for ikkekommerciel radiodrift. 300 Foreningen har eksisteret i 20 år og har stor erfaring med at drive radio. Vi har formået at fastholde nogle gode kompetencer i form af fx vores teknikchef, der har været på radioen i otte år, og stadig arbejder frivlligt. Vi har en uddannet journalist, der arbejder frivilligt som chefredaktør og så er vores helt store force, at vi tiltrækker frivillige fra alle uddannelsesinstitutioner. Vi har også erfaring med livesendinger ude i byen. Vi sender blandt andet næsten ti timer live fra Kapsejladsen, der er nordens største studenterarrangement, hvor vi er værter for opvarmningen. Vi er også aktive ude af huset til fx SPOT Festival og Northside. 3. skønhedskriterie: Beskriv foreningens faglighed, kompetencer erfaring mv. inden for anden radiodrift eller lignende. Jeg er ikke sikker på, hvad der menes med anden radiodrift, men ud over vores flowradio i FM-tiderne sender vi 24/7 på nettet. Vi har også et stigende antal podcasts i itunes, hvor Harry Pottcast pt ligger nummer 11 over mest lyttede efter de store mediehuse. Vi har nogle gode kompetencer, der bliver benyttet på tværs af flow og podcasts.

83 Side 8 af 8 4. skønhedskriterie: Vil foreningen stille dele af eller hele sin programvirksomhed til rådighed på internettet? 5. skønhedskriterie: Tilbyder foreningen public access, dvs. vil ansøger tilbyde øvrige borgere i tilladelsesområdet adgang til at producere og udsende programmer på radiostationen? Beskriv hvorledes, der faciliteres public access Har stationen eller en ledende medarbejder ved stationen eller foreningen eller et medlem af bestyrelsen verserende eller tidligere sager for Ansøger domstolene erklærer eller offentlige hermed rigtigheden myndigheder af om overtrædelser angivne oplysninger af medieansvarsloven, i dette regler om andre ansøgningsskema. tilskud end tilskud efter radio- og fjernsynsloven og af straffeloven mv.? Det eneste krav vi stiller til de, der gerne vil lave radio er, de har en god idé og melder sig ind i vores forening. Vi har haft flere eksterne samarbejdspartnere, der har henvendt sig for at låne vores studier, fx netværksgruppen Ladies First. Indtast den adresse som kvitteringen for ansøgningen skal sendes til

84 Aarhus Studenterradio har i sin nuværende form sendt siden 1996, og for nuværende sender vi 17 timer om ugen på 98,7 FM. Vi har også stor fokus på podcasts, der bliver udgivet i itunes, hvor vi i skrivende stund ligger nummer 11 over de mest lyttede podcasts i Danmark med Harry Pottcast. Vi sender desuden døgnet rundt på og alle vores programmer bliver uploadet til enten Mixcloud eller itunes, så de kan tilgås on demand. Hverdagsmorgener fra 8-9 sender vi vores nyhedsmagasin, Overblikket, der serverer dagsaktuelle lokale nyheder. Vi prioriterer nyheder i rækkefølgen: Aarhus, uddannelse, resten af landet med en aarhus-vinkel. Ud over lokalnyheder giver vi også vores lyttere et overblik over, hvilke kulturelle tilbud, der er i løbet af dagen. Mandag aften starter vi på FM-båndet igen kl. 19, hvor Jubeleuropæerne forsøger at gøre det komplekse EU-stof nærværende og forståeligt i en underholdende tone. Der er ofte interviews med politikere og eksperter til at nuancere problemstillinger. Kl. 20 mandag sender vi Lydbilleder, der hver gang har en ny gæst, der har taget et album med, der betyder noget for gæsten. Albummet danner udgangspunkt for et interview, hvor vi kommer tættere på både gæsten og kunsteren. Mandagens sidste program er Technokraterne, der har fingeren på pulsen i forhold til samspillet mellem menneske og maskine. Der er nyt fra Silicon Valley og eksperter, der gør os klogere på, hvad fremtidens teknologi betyder for os, og hvilke etiske overvejelser der er undervejs. Tirsdag aften sender Upcoming Aarhus, der sætter fokus på de lokale, upcoming musikere. Programmet starter på nettet en time inden vi går på FM, hvor der bliver snakket om musiknyheder og koncerter i lokalområdet. Kl. 19 er der hver uge et nyt, upcoming band på besøg i studiet til en snak om deres musik og fremtidsplaner. Upcoming har også udviklet sig til en minifestival, der til april bliver holdt for tredje gang på det aarhusianske spillested, Radar. Festivallen bliver til med et tilskud fra Tuborg Fondet og i 2017 også med midler fra OFF TRACKs minipuljer. Efter Upcoming kommer Den Tunge Time, der sætter fokus på danske rock og metal-miljø. Der er gæster, interviews og koncertanmeldelser. Når de ikke laver radio på AASR, sender de i døgndrift til dommedag på deres egen internetkanal, Den Tunge Radio. Efter den tunge radio sender vi Lydlegender, hvor værten inviterer gæster i studiet til at snakke om en af musikhistoriens legender. Der har blandt andet være dykket ned i Pink Floyd, Beatles, Michael ckson, Leonard Cohen og mange flere. Onsdag har vi ikke FM-tider, men om aftenen sender vi programmer på nettet lavet på engelsk af Erasmus-studerende, da vi mener, det er vigtigt at inkludere dem, og give dem et sted, hvor de kan mødes med danskere med fælles interesser. Torsdag aften kl. 19 starter Buddha, der er et magasin om Asien. Studerende fra Kinastudier, pansk og Østindienstudier samler nyheder om østen og krydrer det med asiatisk musik. Kl. 20 starter Slacker Deluxe, der er to unge med en meget laissez faire

85 tilgang til livet og studielivet. Underholdning der skal give dig bedre samvittighed over, du ikke fik afleveret dit speciale i første forsøg. Kl 21 sender vi BACK TO THE 80 s hvor værten dykker ned i forskellige temaer fra 80 ernes musik. Nogle dage er det glamrock, andre dage er det danske 80 er hits. Fredag starter kl. 19 med 20 erne, der er tre unge mænd, der forsøger at navigere mellem studier, fester og kærester. Kl 20 sender vi provinskongerne, der i hvert prgram tager udgangspunkt i en ny provinsby, hvor de finder lokalnyheder fra området og på den måde trækker udkantsdanmark tættere på Aarhus. Kl 21 sender Modtageklassen, hvor Mahmoud og Faisal snakker om hip hop, og rygter om nyt musik. De spiller altid mindst ét nummer med Tupac. De fleste programmer har et lokalt aspekt i sig men vi sender altså mindst seks timer om ugen, hvor det lokale er hovedfokus i Overblikket og Upcoming Aarhus. Derudover har vi en række podcasts, der tidligere har været i sendefladen men er rykket over på itunes. Fx #aarhuspol om aarhusiansk lokalpolitik, 2017 om kulturhovedstaden og mange andre. Vi har stor fokus på at dække lokalområdet og være synlige.

86 LRT Ansøger: Holbæk Radio Projekttitel: Tilladelse og Driftstilskud 2018 Ansøgt beløb: Samlet budget: Projektbeskrivelse: Bemærkninger/links:

87 Side 1 af 8 Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til ikke-kommerciel lokalradiovirksomhed på FM Indsendt: :07:32 Indsendt af: Referencenummer: NemID Serienummer: 4B8ED218 Udsteder: CN=TRUST2408 OCES Primary CA, O=TRUST2408, C=DK Emne: CN=TRUST2408 OCES CA II, O=TRUST2408, C=DK Gyldig fra: :45:53 Gyldig til: :15:53 Felter markeret med skal udfyldes. Foreningens navn Holbæk Radio Radiostationens navn Holbæk Radio Kontaktperson for stationen, fornavn (inkl. mellemnavn) Kontaktperson for stationen, efternavn Kenny Reno Rindom CVR-nummer Link til CVR Har foreningen flere P-numre? P-nummer Vejnavn og nummer Anders Larsensvej 7, 1 sal Postnummer 4300 By Holbæk Evt. c/o adresse Kommune Holbæk Beskriv hvilken funktion, der varetages på adressen. Fx administration, udøvelse af programvirksomhed etc. Administration samt udøvelse af programvirksomhed

88 Side 2 af 8 Telefonnummer Kontaktperson for ansøgningen, fornavn (inkl. mellemnavn) Kenny Reno Kontaktperson for ansøgningen, efternavn Rindom Kontaktperson, telefonnummer Kontaktperson, Hvilket eller hvilke sendenet søges der? Vælg hvilket eller hvilke sendenet du ønsker at søge ud fra de i feltet til højre angivne muligheder. Der kan kun markeres ét sendenet i hvert felt. Søges flere sendenet markeres vælg Flere sendenet" nedenfor. For yderligere tekniske specifikationer for sendenettene mv., se bilag 1 til udbudsvejledningen. Holbæk-Odsherred-Kalundborg 1 (Holbæk Kommune Holbæk-Odsherred-Kalundborg 5 (Kalundborg Komm Prioritering af ansøgte sendenet. Hvis ansøger ønsker at prioritere sine ansøgte sendenet, skal det angives her. Noter rækkefølgen og begynd med det sendenet, der er jeres førsteprioritet. Hvis I kun søger ét sendenet, noteres alene navnet på dette. Prioritet 1 er Holbæk-Odsherred-Kalundborg 1, såfremt 1 prioritet ikke kan opnås, er prioritet 2 Holbæk-Odsherred- Kalundborg. - Vi ønsker kun 1 af sende nettene og frafalder derfor ansøgning hvis tilladelse opnås til af de 2 ansøgte

89 Side 3 af 8 Er foreningens hovedformål, som det fremgår af vedtægterne at drive ikkekommerciel lokalradiovirksomhed? Angiv foreningens hjemsted, som det fremgår af vedtægterne Holbæk Vedhæft stiftelsesprotokollat eller anden dokumentaiton for foreningens virke. Stiftelsesprotokollat Holbæk Radio samlet scan.pdf Vedhæft oplysninger om bestyrelsens sammensætning, samt bestyrelsesmedlemmernes adresser. Bemærk, at et flertal af bestyrelsesmedlemmerne skal have bopæl i lokalområdet. Besyrelsens sammensætning Holbæk Radio.docx Vedhæft foreningens vedtægter og regler for tegningsberettigelse, samt liste med tegningsberettigede, hvis dette ikke fremgår af vedtægterne. Vedtægter Holbæk Radio samlet scan.pdf Tegningsberretigede Holbæk Radio.pdf Forventer foreningen at modtage tilskud ud over driftstilskuddet? Angiv hvilke typer af andre tilskud foreningen forventer at have, samt de forventede størrelser. Lokale leje fra Holbæk Kommune Forventer foreningen at have andre indtægter? Angiv hvilke typer af andre tilskud foreningen forventer at have, samt de forventede størrelser. Medlemsskaber ca 5000 pr år Støtteforening/donationer/lokale puljer ca pr år Angiv budgetterede udgifter. Vær opmærksom på at tilskuddet skal bruges i overenstemmelse med bekendtgørelse nr af 2. december 2016 om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed og bekendtgørelse nr af 21. december 2010, om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

90 Side 4 af 8 Løn- og personaleomkostninger Sende- og afviklingsomkostninger Produktionsomkostninger (Anden udgift) Sendeudstyr

91 Side 5 af 8 Angiv stationens sendestartdato (angiv en dato mellem 1. januar 2018 og 1. marts 2018) Hvordan vil jeres ugentlige sendetid fordele sig i de forskellige programkategorier? Angives i minutter. Maksimalt 168 timer svarende til minutter. For uddybende om programkategorier henvises der til afsnit i udbudsmaterialet. Nyheder 4 Aktualitet 4 Kultur 8 Musik 32 Andet 8 Samlet ugentlig sendetid 56 Såfremt den ansøgte sendetid ikke er til rådighed, ønsker ansøger tilladelse til et lavere antal timer end det anførte. For uddybning se afsnit i udbudsmaterialet Hvem er radiostationens målgruppe, fx alders- eller befolkningsgrupper? 25+ i Holbæk og omegen Er der fokus på en særlig geografisk del af tilladelsesområdet? Vedhæft en beskrivelse af indholdet i den vedhæftede optagelse, der viser eksempler på stationens planlagte programvirksomhed. Vær opmærksom på, at producenten af optagelsen skal være jeres egen forening/radiostation. Optagelser foretaget af andre producenter vil ikke indgå i vurderingen af jeres ansøgning. Husk desuden, at optagelsen skal uploades. Beskrivelse af lydoptagelse Holbæk Radio docx

92 Side 6 af 8 Vedhæft beskrivelser af de programmer, som ansøger ønsker at udsende. Beskrivelsen skal være dækkende for både den ene, time radiostationen er forpligtet til at sende lokalt indhold jf. 11 i bekendtgørelsen om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed og den resterende sendetid, som ansøger ønsker at sende. Program plan for Holbæk radio.docx

93 Side 7 af 8 Udover alsidighedskriteriet prioriterer Radio- og tvnævnet ved behandling af ansøgninger om programvirksomhed i de enkelte tilladelsesområder, ansøgninger der udøver programvirksomhed indeholdende nedenstående i prioriteret rækkefølge. Vær opmærksom på, at svarene er bindende, og såfremt Radio- og tv-nævnet vælger at lægge vægt på svarene i dets vurdering af ansøgningen, vil svarene indgå som krav i en programtilladelse. 1. skønhedskriterie: Programvirksomheden skal omfatte mindst 1 times egenproduceret lokalt indhold hver uge i minimum 50 uger om året i form af ét eller flere taleprogrammer. Der gøres opmærksom på, at beskrivelsen er bindende. Der kan maksimalt sendes 167 svarende til minutters lokalt indhold udover minimumskravet. Samlet sendetid med lokalt indhold udover minimumskravet 2. skønhedskriterie: Beskriv foreningens faglighed, kompetencer, erfaring mv. inden for ikkekommerciel radiodrift. 10 Foreningen har sendt radio med lokalt indhold siden december 2015, Formanden har har lavet lokal radio ikke kommercielt på College radio og i Danmark på diverse radioer siden Det fremhæves at 2 af studieværterne har lavet radio på Radio Gladsaxe og at der tilbydes 2 ugers træningsprogrammer af alle værter - Vi har derudover også en tidligere DR vært Jørgen Rasmussen som medlem af redaktionen, samt et tidligere kommunal bestyrelsesmedlem til at sikre relevante personer fra kommunale og private institutioner - Holbæk Radio har siden 2015 intervivet mere end 50 personer fra lokal området 3. skønhedskriterie: Beskriv foreningens faglighed, kompetencer erfaring mv. inden for anden radiodrift eller lignende. Formanden er næstformand for den kommercielle radiostation CPH FM i københavn og har været kommercielt ansvarlig på CPH FM siden skønhedskriterie: Vil foreningen stille dele af eller hele sin programvirksomhed til rådighed på internettet?

94 Side 8 af 8 5. skønhedskriterie: Tilbyder foreningen public access, dvs. vil ansøger tilbyde øvrige borgere i tilladelsesområdet adgang til at producere og udsende programmer på radiostationen? Beskriv hvorledes, der faciliteres public access Har stationen eller en ledende medarbejder ved stationen eller foreningen eller et medlem af bestyrelsen verserende eller tidligere sager for Ansøger domstolene erklærer eller offentlige hermed rigtigheden myndigheder af om overtrædelser angivne oplysninger af medieansvarsloven, i dette regler om andre ansøgningsskema. tilskud end tilskud efter radio- og fjernsynsloven og af straffeloven mv.? ÅBEN MIKROFON/Public Access :Der er mulighed for alle interesserede der er bosat i Holbæk kommune at kunne producere lokale programmer, enten ved lån af studiefaciliteter til optagelse af program,egen optagelse og indsendelse af lydfil eller i sendetiden i samarbejde med en person fra Holbæk Radio. Indtast den adresse som kvitteringen for ansøgningen skal sendes til

95 Program plan for Holbæk Radio 1. TALKSHOW:Der lægges vægt på lokalt produceret indhold og vi sender 1-2 ny producerede programmer ugentligt med lokale personligheder (Høj/Lav) der fortæller om lokale aktiviteter og gerne med lokale musikere. Minimum 2 timers egenproduceret excl musik/jingler. 2. GÆST I STUDIET Er en mulighed for at studieværten kan invitere gæster med et emne de vil dele med andre på radio. Ugentligt min 30 minutters nyproduceret lokalt indhold excl. musik 3. MUSIK/LOKALNYT - Lokale nyheder hver halve time og direkte tlf. kald til politi eller andre der vil dele nyheder fra lokalområdet, derudover musik Hits for alle. Ugentligt min 60 minutters nyproduceret lokalt indhold excl. musik 4. ÅBEN MIKROFON/Public Access :Der er mulighed for alle interesserede der er bosat i Holbæk kommune at kunne producere lokale programmer, enten ved lån af studiefaciliteter til optagelse af program,egen optagelse og indsendelse af lydfil eller i sendetiden med en person fra Holbæk Radio.. Ugentligt min 60 minutters nyproduceret lokalt indhold excl. musik 5. FORENINGSRADIO: Vi afholder lokalradiodage og åbent hus arrangementer hver måned, så flest muligt kan komme til orde, foreningsradio giver mulighed for alle foreninger i Holbæk Kommune mulighed for at sende info om arrangementer via Holbæk radio -. Ugentligt min 60 minutters nyproduceret lokalt indhold excl. Musik I alt forventes det at Radioen sender 40 timer ugentligt og at der sendes minimum 5 en halv times Ny/ egenproducerede tale udsendelse med lokalt indhold og gerne mere i kraft af Public Access om fredagen, hvor alle kan komme til orde. Sendetid mandag Tirsdag Onsdag torsdag fredag Talkshow Musik/lokalnyt Forenings radio Musik/lokalnyt Åben Mikrofon Talkshow Musik/lokalnyt Forenings radio Musik/lokalnyt ÅbenMikrofon Musik/lokalnyt Gæst i studiet Musik/lokalnyt Talkshow Musik/lokalnyt Musik/lokalnyt Gæst i studiet Musik/lokalnyt Talkshow Musik/lokalnyt Musik/lokalnyt Musik/lokalnyt Musik/lokalnyt Musik/lokalnyt Musik/lokalnyt

96 LRT Ansøger: Radio Antena Projekttitel: Tilladelse og Driftstilskud 2018 Ansøgt beløb: Samlet budget: Projektbeskrivelse: Bemærkninger/links:

97 Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til ikke-kommerciel lokalradiovirksomhed på FM Felter markeret med skal udfyldes. Foreningens navn Radio Antena Radiostationens navn Radio Antena Kontaktperson for stationen, fornavn (inkl. mellemnavn) Kontaktperson for stationen, efternavn Shkumbin Velija CVR-nummer Link til CVR Har foreningen flere P-numre? P-nummer Vejnavn og nummer Tempovej 44, 1 Postnummer 2750 By Ballerup Evt. c/o adresse Kommune Ballerup Beskriv hvilken funktion, der varetages på adressen. Fx administration, udøvelse af programvirksomhed etc. Alt, inkl, administration, udøvelse af programvirksomhed, forberedning, udsendelser, møder mm. Telefonnummer Kontaktperson for ansøgningen, fornavn (inkl. mellemnavn) Shkumbin Kontaktperson for ansøgningen, efternavn Velija Kontaktperson, telefonnummer Kontaktperson,

98 Hvilket eller hvilke sendenet søges der? Vælg hvilket eller hvilke sendenet du ønsker at søge ud fra de i feltet til højre angivne muligheder. Der kan kun markeres ét sendenet i hvert felt. Søges flere sendenet markeres vælg Flere sendenet" nedenfor. For yderligere tekniske specifikationer for sendenettene mv., se bilag 1 til udbudsvejledningen. Storkøbenhavn 19 (Ballerup Kommune) Storkøbenhavn 4 (Københavns Kommune) Storkøbenhavn 23 (Københavns Kommune) Prioritering af ansøgte sendenet. Hvis ansøger ønsker at prioritere sine ansøgte sendenet, skal det angives her. Noter rækkefølgen og begynd med det sendenet, der er jeres førsteprioritet. Hvis I kun søger ét sendenet, noteres alene navnet på dette. Storkøbenhavn 19 Storkøbenhavn 4 Storkøbenhavn 23

99 Er foreningens hovedformål, som det fremgår af vedtægterne at drive ikkekommerciel lokalradiovirksomhed? Angiv foreningens hjemsted, som det fremgår af vedtægterne Ballerup Vedhæft stiftelsesprotokollat eller anden dokumentaiton for foreningens virke. Referat-Generalforsamling-Radio Antena.pdf Vedhæft oplysninger om bestyrelsens sammensætning, samt bestyrelsesmedlemmernes adresser. Bemærk, at et flertal af bestyrelsesmedlemmerne skal have bopæl i lokalområdet. Bestyrelsen i Radio Antena (1).pdf Vedhæft foreningens vedtægter og regler for tegningsberettigelse, samt liste med tegningsberettigede, hvis dette ikke fremgår af vedtægterne. Vedtægter Radio Antena.pdf Vedtægter Radio Antena.pdf Forventer foreningen at modtage tilskud ud over driftstilskuddet? Forventer foreningen at have andre indtægter? Angiv hvilke typer af andre tilskud foreningen forventer at have, samt de forventede størrelser. Medlemskab Angiv budgetterede udgifter. Vær opmærksom på at tilskuddet skal bruges i overenstemmelse med bekendtgørelse nr af 2. december 2016 om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed og bekendtgørelse nr af 21. december 2010, om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Løn- og personaleomkostninger Sende- og afviklingsomkostninger Produktionsomkostninger (Anden udgift) 53223

100 Angiv stationens sendestartdato (angiv en dato mellem 1. januar 2018 og 1. marts 2018) Hvordan vil jeres ugentlige sendetid fordele sig i de forskellige programkategorier? Angives i minutter. Maksimalt 168 timer svarende til minutter. For uddybende om programkategorier henvises der til afsnit i udbudsmaterialet Nyheder 30 Aktualitet 60 Kultur 60 Musik 660 Andet 90 Samlet ugentlig sendetid 900 Såfremt den ansøgte sendetid ikke er til rådighed, ønsker ansøger tilladelse til et lavere antal timer end det anførte. For uddybning se afsnit i udbudsmaterialet Hvem er radiostationens målgruppe, fx alders- eller befolkningsgrupper? Alle aldersgrupper og alle befolkningsfrupper Er der fokus på en særlig geografisk del af tilladelsesområdet? Hvilken geografisk del af tilladelsesområdet er der tale om? Ballerup kommune og Storkøbenhavn Vedhæft en beskrivelse af indholdet i den vedhæftede optagelse, der viser eksempler på stationens planlagte programvirksomhed. Vær opmærksom på, at producenten af optagelsen skal være jeres egen forening/radiostation. Optagelser foretaget af andre producenter vil ikke indgå i vurderingen af jeres ansøgning. Husk desuden, at optagelsen skal uploades. Beskrivelse af indholdet.pdf Vedhæft beskrivelser af de programmer, som ansøger ønsker at udsende. Beskrivelsen skal være dækkende for både den ene, time radiostationen er forpligtet til at sende lokalt indhold jf. 11 i bekendtgørelsen om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed og den resterende sendetid, som ansøger ønsker at sende. Beskrivelse af programer.pdf

101 Udover alsidighedskriteriet prioriterer Radio- og tv-nævnet ved behandling af ansøgninger om programvirksomhed i de enkelte tilladelsesområder, ansøgninger der udøver programvirksomhed indeholdende nedenstående i prioriteret rækkefølge. Vær opmærksom på, at svarene er bindende, og såfremt Radio- og tv-nævnet vælger at lægge vægt på svarene i dets vurdering af ansøgningen, vil svarene indgå som krav i en programtilladelse. 1. skønhedskriterie: Programvirksomheden skal omfatte mindst 1 times egenproduceret lokalt indhold hver uge i minimum 50 uger om året i form af ét eller flere taleprogrammer. Der gøres opmærksom på, at beskrivelsen er bindende. Der kan maksimalt sendes 167 svarende til minutters lokalt indhold udover minimumskravet. Samlet sendetid med lokalt indhold udover minimumskravet 2. skønhedskriterie: Beskriv foreningens faglighed, kompetencer, erfaring mv. inden for ikkekommerciel radiodrift. 780 Alle vores værter har flere års erfaring indefor radiovirksomhed. Vi har bl.a. uddannet journalist som har været/er frivillig aktiv siden 1990 og værter som har arbejdet med ikkekommerciel radiovirksomhed siden skønhedskriterie: Beskriv foreningens faglighed, kompetencer erfaring mv. inden for anden radiodrift eller lignende. Tekniker og komponist. 4. skønhedskriterie: Vil foreningen stille dele af eller hele sin programvirksomhed til rådighed på internettet? 5. skønhedskriterie: Tilbyder foreningen public access, dvs. vil ansøger tilbyde øvrige borgere i tilladelsesområdet adgang til at producere og udsende programmer på radiostationen? Beskriv hvorledes, der faciliteres public access Under vores opsyn og hjælp vil vi muligøre for lokale borger, at præsentere deres synspunkter, programmer mm dog i overensstemmelse med foreningens redaktionelle politik. Har stationen eller en ledende medarbejder ved stationen eller foreningen eller et medlem af bestyrelsen verserende eller tidligere sager for domstolene Ansøger erklærer eller offentlige hermed rigtigheden myndigheder af om overtrædelser angivne oplysninger af medieansvarsloven, i dette regler om andre ansøgningsskema. tilskud end tilskud efter radio- og fjernsynsloven og af straffeloven mv.? Indtast den adresse som kvitteringen for ansøgningen skal sendes til

102 Taget i betragtning at Radio Antena har den fulde opbakning fra lokalsamfundet, afspejler lytternes interesse om de forskellige aktualiteter de får igennem vores programmer og deres respons om det samme. Radioens medarbejdere er ofte tilstede forskellige steder når der er vigtige informationer, møder eller andre nyttige begivenheder, som kan have bred interesse /gavn blandt vores lyttere. Ved vigtige begivenheder bliver radioens medarbejdere inviteret til møder, kulturelle begivenheder mm. Med tilladelse fra kommunen, bruger Radio Antena kommunens hjemmeside, om at informere lytterne med det seneste nyt om kommunens aktiviteter og andre nyttige informationer. Ved aktuelle emner kontakter og inviterer Radio Antena eksperter, som igennem deres ekspertise kan bidrage til en forståelse af situationen/emnet. Endvidere for at fremme en positiv effekt og samtidig inspirere lytterne inviterer værterne forskellige lokale borger inden for forskellige brancher. Borger fra lokalsamfundet kan komme til ord med deres synspunkter mm igennem vores interaktive programmer. Kort beskrevet kommer vi til at være de lokale samfunds talerør. Om de andre programmer vi kommer til at beskæftige os med henvises der til ansøgningens beskrivelse af sendetimer.

103 LRT Ansøger: Universitetsradioen af 1986 Projekttitel: Tilladelse og Driftstilskud 2018 Uniradioen Ansøgt beløb: Samlet budget: Projektbeskrivelse: Bemærkninger/links:

104 Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til ikke-kommerciel lokalradiovirksomhed på FM Felter markeret med skal udfyldes. Foreningens navn UNIVERSITETSRADIOEN AF 1986 Radiostationens navn Uniradioen Kontaktperson for stationen, fornavn (inkl. mellemnavn) Kontaktperson for stationen, efternavn Signe Wisby Tobiassen CVR-nummer Link til CVR Har foreningen flere P-numre? P-nummer Vejnavn og nummer Nørregade 7A Postnummer 1165 By København K Evt. c/o adresse Kommune København Beskriv hvilken funktion, der varetages på adressen. Fx administration, udøvelse af programvirksomhed etc. Al live-sending af radio, al programvirksomhed, indspilning af podcasts, administration, redaktionsmøder, interne kurser med videre afholdes på adressen. Der findes to lydstudier, to mødelokaler og et kontor på adressen. Telefonnummer Kontaktperson for ansøgningen, fornavn (inkl. mellemnavn) Signe Wisby Kontaktperson for ansøgningen, efternavn Tobiassen Kontaktperson, telefonnummer Kontaktperson,

105 Hvilket eller hvilke sendenet søges der? Vælg hvilket eller hvilke sendenet du ønsker at søge ud fra de i feltet til højre angivne muligheder. Der kan kun markeres ét sendenet i hvert felt. Søges flere sendenet markeres vælg Flere sendenet" nedenfor. For yderligere tekniske specifikationer for sendenettene mv., se bilag 1 til udbudsvejledningen. Storkøbenhavn 5 (Frederiksberg Kommune) Prioritering af ansøgte sendenet. Hvis ansøger ønsker at prioritere sine ansøgte sendenet, skal det angives her. Noter rækkefølgen og begynd med det sendenet, der er jeres førsteprioritet. Hvis I kun søger ét sendenet, noteres alene navnet på dette. Storkøbenhavn 5

106 Er foreningens hovedformål, som det fremgår af vedtægterne at drive ikkekommerciel lokalradiovirksomhed? Angiv foreningens hjemsted, som det fremgår af vedtægterne København Vedhæft stiftelsesprotokollat eller anden dokumentaiton for foreningens virke. UNDERSKREVET referat fra generalforsamlingen 17 marts 2016.pdf Vedhæft oplysninger om bestyrelsens sammensætning, samt bestyrelsesmedlemmernes adresser. Bemærk, at et flertal af bestyrelsesmedlemmerne skal have bopæl i lokalområdet. bestyrelsen uniradioen sammensætning.pdf Vedhæft foreningens vedtægter og regler for tegningsberettigelse, samt liste med tegningsberettigede, hvis dette ikke fremgår af vedtægterne. Vedtægter til FM ansøgningen.pdf Forventer foreningen at modtage tilskud ud over driftstilskuddet? Angiv hvilke typer af andre tilskud foreningen forventer at have, samt de forventede størrelser., vi har modtaget støtte til at afvikle uddannelsesaktiviteter Forventer foreningen at have andre indtægter? Angiv hvilke typer af andre tilskud foreningen forventer at have, samt de forventede størrelser. Foreningen har indtægter i form af medlemskontigent på 300 kr. om året per medlem. Angiv budgetterede udgifter. Vær opmærksom på at tilskuddet skal bruges i overenstemmelse med bekendtgørelse nr af 2. december 2016 om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed og bekendtgørelse nr af 21. december 2010, om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Løn- og personaleomkostninger. 0 Sende- og afviklingsomkostninger Produktionsomkostninger (Anden udgift) Koda/GRAMEX Forsikringer, alarm, daglig drift og opgradering, s

107 Angiv stationens sendestartdato (angiv en dato mellem 1. januar 2018 og 1. marts 2018) Hvordan vil jeres ugentlige sendetid fordele sig i de forskellige programkategorier? Angives i minutter. Maksimalt 168 timer svarende til minutter. For uddybende om programkategorier henvises der til afsnit i udbudsmaterialet Nyheder 150 Aktualitet 150 Kultur 150 Musik 300 Andet 150 Samlet ugentlig sendetid 900 Såfremt den ansøgte sendetid ikke er til rådighed, ønsker ansøger tilladelse til et lavere antal timer end det anførte. For uddybning se afsnit i udbudsmaterialet Hvem er radiostationens målgruppe, fx alders- eller befolkningsgrupper? Personer i alderen bosat i Storkøbenhavn (inkl. Frederiksberg kommune), typisk studerende, kulturinteresserede og/eller kritiske musikforbrugere. Er der fokus på en særlig geografisk del af tilladelsesområdet? Vedhæft en beskrivelse af indholdet i den vedhæftede optagelse, der viser eksempler på stationens planlagte programvirksomhed. Vær opmærksom på, at producenten af optagelsen skal være jeres egen forening/radiostation. Optagelser foretaget af andre producenter vil ikke indgå i vurderingen af jeres ansøgning. Husk desuden, at optagelsen skal uploades. Beskrivelse af vedhæftet optagelse.pdf Vedhæft beskrivelser af de programmer, som ansøger ønsker at udsende. Beskrivelsen skal være dækkende for både den ene, time radiostationen er forpligtet til at sende lokalt indhold jf. 11 i bekendtgørelsen om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed og den resterende sendetid, som ansøger ønsker at sende. Beskrivelser af de programmer som Uniradioen ønsker at udsende.pdf

108 Udover alsidighedskriteriet prioriterer Radio- og tv-nævnet ved behandling af ansøgninger om programvirksomhed i de enkelte tilladelsesområder, ansøgninger der udøver programvirksomhed indeholdende nedenstående i prioriteret rækkefølge. Vær opmærksom på, at svarene er bindende, og såfremt Radio- og tv-nævnet vælger at lægge vægt på svarene i dets vurdering af ansøgningen, vil svarene indgå som krav i en programtilladelse. 1. skønhedskriterie: Programvirksomheden skal omfatte mindst 1 times egenproduceret lokalt indhold hver uge i minimum 50 uger om året i form af ét eller flere taleprogrammer. Der gøres opmærksom på, at beskrivelsen er bindende. Der kan maksimalt sendes 167 svarende til minutters lokalt indhold udover minimumskravet. Samlet sendetid med lokalt indhold udover minimumskravet 2. skønhedskriterie: Beskriv foreningens faglighed, kompetencer, erfaring mv. inden for ikkekommerciel radiodrift. 390 De frivillige i vores forening (Universitetsradioen af 1986) står på skuldrene af over 1000 tidligere frivillige og den erfaring, de kompetencer og den foreningsånd, som de har samlet og som de har videregivet til de næste generationer af frivillige gennem mere end 30 år. 3. skønhedskriterie: Beskriv foreningens faglighed, kompetencer erfaring mv. inden for anden radiodrift eller lignende. Gennem de sidste år har vi søgt at udvide vores FM-flade ikke bare med netradio, men også med podcast-formatet, som er et radioformat der for tiden nyder stor popularitet oplever og er i voldsomt vækst ikke bare i Danmark, men i hele verden. I sommeren 4. skønhedskriterie: Vil foreningen stille dele af eller hele sin programvirksomhed til rådighed på internettet? 5. skønhedskriterie: Tilbyder foreningen public access, dvs. vil ansøger tilbyde øvrige borgere i tilladelsesområdet adgang til at producere og udsende programmer på radiostationen? Beskriv hvorledes, der faciliteres public access Uniradioen holder 2 gange om året åbent hus, hvor interesserede kan komme og høre om muligheden for at blive medlem af foreningen og dermed komme til at producere radio for Uniradioen Har stationen eller en ledende medarbejder ved stationen eller foreningen eller et medlem af bestyrelsen verserende eller tidligere sager for domstolene Ansøger erklærer eller offentlige hermed rigtigheden myndigheder af om overtrædelser angivne oplysninger af medieansvarsloven, i dette regler om andre ansøgningsskema. tilskud end tilskud efter radio- og fjernsynsloven og af straffeloven mv.? Indtast den adresse som kvitteringen for ansøgningen skal sendes til

109 Mandag til Fredag sender vi egenproduceret radio på FM fra klokken 9 til 12 under programtitlen ManFred, som har en redaktion for hver dag i ugen, der hver især sender lokalt forankret indhold og spiller musik. Der er mulighed for at programmerne i én time om dagen kan lave indslag der breder sig ud over lokalt forankret indhold, således at hvis de eksempelvis får mulighed for at få besøg at en kunstner som er på gennemrejse i Europa, så kan de tage denne ind til interview. Som udgangspunkt er alt det redaktionelle indhold på ManFred dog lokalt forankret, hvilket altså vil sige mellem 450 og 900 minutters lokalt forankret FM-radio om ugen. Dog som ABSOLUT minimum 450 minutter om ugen. Som udgangspunkt er disse udsendelser altid live, dog med mulighed for brug af kortere reportager redaktionerne kan have optaget i dagene før programmet og inddrage i deres udsendelse. Der laves ikke genudsendelser på Uniradioen. Radioen sender førstegangs-indhold året rundt, også i ferier. Uden for ovenstående FM-sendetid sendes der en lang række eftermiddagsprogrammer på netradio, som, hvis de sendes i tidsrummet 21 til 24 på hverdage, er der mulighed for at vi sender mere end 15 timers lokalt forankret FM-radio om ugen. Vigtigst at notere her er dog blot at vi aldrig kommer under 15 timers FM-radio om ugen. Nørregade 7A, 1165 København K

110 LRT Ansøger: Radio Karen Projekttitel: Tilladelser og Driftstilskud 2018 Ansøgt beløb: Samlet budget: Projektbeskrivelse: Bemærkninger/links:

111 Side 1 af 8 Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til ikke-kommerciel lokalradiovirksomhed på FM Indsendt: :09:18 Indsendt af: Referencenummer: NemID Serienummer: 4B8ED218 Udsteder: CN=TRUST2408 OCES Primary CA, O=TRUST2408, C=DK Emne: CN=TRUST2408 OCES CA II, O=TRUST2408, C=DK Gyldig fra: :45:53 Gyldig til: :15:53 Felter markeret med skal udfyldes. Foreningens navn Radio Karen Radiostationens navn Radio Karen Kontaktperson for stationen, fornavn Michael (inkl. mellemnavn) Kontaktperson for stationen, efternavn Hansen CVR-nummer Link til CVR Har foreningen flere P-numre? P-nummer Vejnavn og nummer Wagnersvej 19 Postnummer 2450 By København SV Evt. c/o adresse Kommune København Beskriv hvilken funktion, der varetages på adressen. Fx administration, udøvelse af programvirksomhed etc. Radiostudie til liveudsendelse og forproduktiom Teknik til afvikling af live, produktion og stream

112 Side 2 af 8 Telefonnummer Kontaktperson for ansøgningen, fornavn (inkl. mellemnavn) Michael Kontaktperson for ansøgningen, efternavn Hansen Kontaktperson, telefonnummer Kontaktperson, Hvilket eller hvilke sendenet søges der? Vælg hvilket eller hvilke sendenet du ønsker at søge ud fra de i feltet til højre angivne muligheder. Der kan kun markeres ét sendenet i hvert felt. Søges flere sendenet markeres vælg Flere sendenet" nedenfor. For yderligere tekniske specifikationer for sendenettene mv., se bilag 1 til udbudsvejledningen. Storkøbenhavn 7 (Københavns Kommune) Prioritering af ansøgte sendenet. Hvis ansøger ønsker at prioritere sine ansøgte sendenet, skal det angives her. Noter rækkefølgen og begynd med det sendenet, der er jeres førsteprioritet. Hvis I kun søger ét sendenet, noteres alene navnet på dette. Storkøbenhavn 7 (Københavns Kommune)

113 Side 3 af 8 Er foreningens hovedformål, som det fremgår af vedtægterne at drive ikkekommerciel lokalradiovirksomhed? Angiv foreningens hjemsted, som det fremgår af vedtægterne København Vedhæft stiftelsesprotokollat eller anden dokumentaiton for foreningens virke. Radio Karen CVR Erhvervsstyrelsen.pdf Vedhæft oplysninger om bestyrelsens sammensætning, samt bestyrelsesmedlemmernes adresser. Bemærk, at et flertal af bestyrelsesmedlemmerne skal have bopæl i lokalområdet. Bestyrelse Generalforsamling Radio Karen 2017.docx Vedhæft foreningens vedtægter og regler for tegningsberettigelse, samt liste med tegningsberettigede, hvis dette ikke fremgår af vedtægterne. Forventer foreningen at modtage tilskud ud over driftstilskuddet? Forventer foreningen at have andre indtægter? Vedtægter for Foreningen Radio Karen 2009 fuld.doc Forslag til nye vedtægter Radio Karen generalforsamling Vedtægter for Foreningen Radio Karen 2009 fuld.doc Angiv hvilke typer af andre tilskud foreningen forventer at have, samt de forventede størrelser. Medlemskontingent 3.000,00 kr. Angiv budgetterede udgifter. Vær opmærksom på at tilskuddet skal bruges i overenstemmelse med bekendtgørelse nr af 2. december 2016 om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed og bekendtgørelse nr af 21. december 2010, om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Løn- og personaleomkostninger Sende- og afviklingsomkostninger Produktionsomkostninger

114 Side 4 af 8 (Anden udgift) 28000

115 Side 5 af 8 Angiv stationens sendestartdato (angiv en dato mellem 1. januar 2018 og 1. marts 2018) Hvordan vil jeres ugentlige sendetid fordele sig i de forskellige programkategorier? Angives i minutter. Maksimalt 168 timer svarende til minutter. For uddybende om programkategorier henvises der til afsnit i udbudsmaterialet. Nyheder 717 Aktualitet 2000 Kultur 1295 Musik 758 Andet 390 Samlet ugentlig sendetid 5160 Såfremt den ansøgte sendetid ikke er til rådighed, ønsker ansøger tilladelse til et lavere antal timer end det anførte. For uddybning se afsnit i udbudsmaterialet Hvem er radiostationens målgruppe, fx alders- eller befolkningsgrupper? Målgruppen er i i princippet alle personer over 15 år i lokalområdet. Vi vil dog gerne arbejde ekstra for og styrke indsatsen over for de mediesvage grupper, e. g. ældre medborgere og personer med anden etnisk herkomst end dansk. Er der fokus på en særlig geografisk del af tilladelsesområdet? Hvilken geografisk del af tilladelsesområdet er der tale om? I en del af Radio Karens sendeflade er der en særlig fokus på lokalområdet omkring Sydhavnen, Valby og tilstødende områder. Vedhæft en beskrivelse af indholdet i den vedhæftede optagelse, der viser eksempler på stationens planlagte programvirksomhed. Vær opmærksom på, at producenten af optagelsen skal være jeres egen forening/radiostation. Optagelser foretaget af andre producenter vil ikke indgå i vurderingen af jeres ansøgning. Husk desuden, at optagelsen skal uploades. beskrivelse af lydfil til ansøgning.txt

116 Side 6 af 8 Vedhæft beskrivelser af de programmer, som ansøger ønsker at udsende. Beskrivelsen skal være dækkende for både den ene, time radiostationen er forpligtet til at sende lokalt indhold jf. 11 i bekendtgørelsen om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed og den resterende sendetid, som ansøger ønsker at sende. Programbeskrivelse ansøgning 2017.docx

117 Side 7 af 8 Udover alsidighedskriteriet prioriterer Radio- og tvnævnet ved behandling af ansøgninger om programvirksomhed i de enkelte tilladelsesområder, ansøgninger der udøver programvirksomhed indeholdende nedenstående i prioriteret rækkefølge. Vær opmærksom på, at svarene er bindende, og såfremt Radio- og tv-nævnet vælger at lægge vægt på svarene i dets vurdering af ansøgningen, vil svarene indgå som krav i en programtilladelse. 1. skønhedskriterie: Programvirksomheden skal omfatte mindst 1 times egenproduceret lokalt indhold hver uge i minimum 50 uger om året i form af ét eller flere taleprogrammer. Der gøres opmærksom på, at beskrivelsen er bindende. Der kan maksimalt sendes 167 svarende til minutters lokalt indhold udover minimumskravet. Samlet sendetid med lokalt indhold udover minimumskravet 2. skønhedskriterie: Beskriv foreningens faglighed, kompetencer, erfaring mv. inden for ikkekommerciel radiodrift. 60 Radio Karen en en lokalradio der er opstået på initiativ af bruger af Karens Minde Kulturhus - sydhavnens medborgerhus. Radio Karen har til stadighed et godt og veludviklet samarbejde med de mange brugergrupper og borgere der dagligt benytter kulturhuset og det deri liggende bibliotek. Radio Karen har sendt ikke-kommerciel lokalradio siden 1. februar 2000 og mange af studieværterne og teknikerne har være med fra starten. Yderligere har en del af Radio Karens studieværter og teknikere, erfaring fra andre forskellige ikke-kommercielle radiostationer fra 1990'erne. Radio Karen kendetegnes ved stor åbenhed i forhold til og engagement i lokalmiljøet. Radio Karens dør er altid åben for nye brugere der har lyst til at prøve kræfter med lokalradiomediet. 3. skønhedskriterie: Beskriv foreningens faglighed, kompetencer erfaring mv. inden for anden radiodrift eller lignende.

118 Side 8 af 8 4. skønhedskriterie: Vil foreningen stille dele af eller hele sin programvirksomhed til rådighed på internettet? 5. skønhedskriterie: Tilbyder foreningen public access, dvs. vil ansøger tilbyde øvrige borgere i tilladelsesområdet adgang til at producere og udsende programmer på radiostationen? Beskriv hvorledes, der faciliteres public access Radio Karen ligger i Karens Minde Kulturhus, som er sydhavnens medborgerhus der også rummer Sydhavnes Har stationen eller en ledende medarbejder ved Bibliotek. Radio Karen er til stadighed i kontak med foreninger, brugergrupper og borgere der kommer i stationen eller foreningen eller et medlem af kulturhuset. Radio Karen deltager for eksempel i bestyrelsen verserende eller tidligere sager for kulturhusets årlige åben hus, hvor radioen faciliterer at Ansøger domstolene erklærer eller offentlige hermed rigtigheden myndigheder af om borgere kan komme uanmeldt forbi og lave liveradio. overtrædelser angivne oplysninger af medieansvarsloven, i dette Radioen har indgået en aftale med ledelsen af Karens regler om Minde Kulturhus om i fællesskab at udvikle og facilitere andre ansøgningsskema. tilskud end tilskud efter radio- og public access. Vi har i den forbindelse afsat timer om fjernsynsloven og af straffeloven mv.? fredagen hvor borgere kan komme uanmeldt forbi og prøve kræfter med lokalradiomediet eller få små introduktionskurser og låne let udstyr til forproduktion af programmer til senere udsendelse. Radio Karen Indtast den adresse som annoncerer også lokalt efter borgere der har lyst til at kvitteringen for ansøgningen skal forsøge sig med lokalradio. Det foregår bland andet sendes til gennem åbne facebookgrupper, e.g. "Sydhavnes bedste Karmagruppe". Vi har gjort det nemt og ligetil at lave radio på Radio Karen, så alle kan være med.

119 Oversigt over egenproduceret førstegangsudsendelse pr. uge: Redaktioner: Timetal: Sedaye Pars 9,5 Sedaye Ashena 4 Nedaye Vatan 4 Nanna 2 Vi er live 2 Thit 2 Weekendmagasinet 1 Sydhavnsrapporten 2 Minutter i alt pr. uge Nyhedsprogrammer (procent) Nyhedsprogrammer (minutter) Aktualitetsprogrammer (procent) Aktualitetsprogrammer (minutter) Kulturprogrammer (procent) Kulturprogrammer (minutter) Musikprogrammer (procent) Musikprogrammer (minutter) Andre programmer (procent) Andre programmer (minutter) Programbeskrivelser: Sedaye Pars (Iransk redaktion ved Saeid Tayyebi med flere) Sedaye Pars er en meget erfaren redaktion og flere af medlemmer har været med siden opstarten af Radio Karen i De har derudover tidligere erfaring fra andre radiostationer. Sedaye Pars sender 9,5 timer liveradio (egenproduceret førstegangsudsendelse) om ugen. Radioudsendelserne har karakter af bulletin, magasin, kommenterede begivenheder samt samtaler og debat mellem studieværterne og med deltagelse af lyttere der ringer ind. Programkategorier har følgende fordeling: Nyhedsprogrammer: 20% Aktualitetsprogrammer: 30% Kulturprogrammer: 30% Musikprogrammer: 20%

120 Sedaye Ashena (Iransk redaktion ved Esmaeil Payedar med flere) Sedaye Ashena er en meget erfaren redaktion og flere af medlemmer har været med siden opstarten af Radio Karen i De har derudover tidligere erfaring fra andre radiostationer. Sedaye Ashena sender 4 timer liveradio (egenproduceret førstegangsudsendelse) om ugen. Radioudsendelserne har karakter af bulletin, magasin, kommenterede begivenheder samt samtaler og debat mellem studieværterne og med deltagelse af lyttere der ringer ind. Programkategorier har følgende fordeling: Nyhedsprogrammer: 20% Aktualitetsprogrammer: 35% Kulturprogrammer: 20% Musikprogrammer: 25% Nedaye Vatan (Afghansk redaktion ved Amini Mahbouba med flere) Nedaye Vatan er en meget erfaren redaktion og flere af medlemmer har været med siden opstarten af Radio Karen i De har derudover tidligere erfaring fra andre radiostationer. Nedaye Vatan sender 4 timer liveradio (egenproduceret førstegangsudsendelse) om ugen. Radioudsendelserne har karakter af bulletin, magasin, kommenterede begivenheder samt samtaler og debat mellem studieværterne og med deltagelse af lyttere der ringer ind. Programkategorier har følgende fordeling: Nyhedsprogrammer: 20% Aktualitetsprogrammer: 35% Kulturprogrammer: 20% Musikprogrammer: 25% Nanna (Redaktion ved Nanna Sofie Hovedskov) Nanna er ny på radioen. Nanna studerer musikvidenskab men har desuden en kæmpestor faglig interesse i fænomenet podcast. Nanna er lokal sydhavner og vil lave 2 timers liveradio (egenproduceret førstegangsudsendelse) om ugen. Nanna vil hovedsagelig lave kulturprogrammer, f. eks. magasinformer a lá Smagsdommerne, men for almindelige mennesker. Derudover vil Nanna lave rapportager om lokalområdet og invitere gæster ind i anledningen - en form for kommentere dokumentargenre. Programkategorier har følgende fordeling: Aktualitetsprogrammer: 40% Kulturprogrammer: 60% Vi er live (Public access redaktion ved Nanna Sofie Hovedskov) Nanna er ny på radioen. Nanna studerer musikvidenskab men har desuden en kæmpestor faglig interesse i fænomenet podcast. Nanna vil stille sig til rådighed som guide og programleder i forbindelse med åben radio (public acces) i Karens Minde Kulturhus - sydhavnens medborgerhus, hvor Radio Karen er beliggende. Radio Karen har indgået en aftale med kulturhusets ledelse om, at vi i med fælles hjælp vil forsøge at drage flere lokale borgere ind i radiomediet. Man vil f. eks. kunne henvende sig i kulturhusets café og blive henvist direkte til radioen i åbningstiden. Vi vil skabe muligheden for at borgere kan komme direkte ind fra gaden og lave radio eller alternativt modtage et lynkursus og låne noget optageudstyr, så den enkelt borger kan lave noget redigeret radio til senere udsendelse. Vi har som udgangspunkt fastlagt 2 timer hver fredag, men vi håber på mulighed for udvidelse. Det er meget svært at fastlægge programkategorierne, da der er tale om ægte public access, så vi har lagt et snit med følgende fordeling: Aktualitetsprogrammer: 50% Andre programmer: 50%

121 Thit (Redaktion ved Thit Thanning med flere) Thit er ny på radioen men har et godt fodfæste i de lokale aktiviteter. Hun er bland andet aktiv og velforankret i Sydhavnens Bedste Karmagruppe, hvor borgere hjælper hinanden uden økonomisk incitament. Thit vil lave 2 timers liveradio om ugen, hvor hun vil have lokale gæster og eventuelle medstudieværter. Radioudsendelserne vil have karakter af bulletin, magasin, kommenterede begivenheder samt samtaler og debat mellem studieværterne og med deltagelse af lyttere der ringer ind. Sendefladen vil blive fordelt mellem lokale nyheder og begivenheder, kultur med litteraturoplæsning og anmeldelser samt human interest med brevkasse, hobby og livsstil. Programkategorier har følgende fordeling: Nyhedsprogrammer: 10% Aktualitetsprogrammer: 30% Kulturprogrammer: 30% Andre programmer: 30% Weekendmagasinet (Redaktion ved Kenneth Frandsen og Britta Streatfield) Kenneth har lavet radio på Radio Karen i 9 år. Weekendmagasinet med Kenneth og Britta har sendt live de seneste 3 år. Radioudsendelserne har karakter af bulletin, magasin, kommenterede begivenheder samt samtaler og debat mellem studieværterne. Emnerne kredser om kultur og aktuelle emner - gerne med en politisk vinkel. Weekendmagasinet sender 2 timer liveradio hver anden uge. Programkategorier har følgende fordeling: Aktualitetsprogrammer: 60% Kulturprogrammer: 40% Sydhavnsrapporten (Redaktion ved Michael Hansen) Michael har mere end 20 års erfaring som studievært og tilrettelægger og har været studievært på Radio Karen siden radioens start i Michael har i 90 erne desuden oplært nye radioredaktioner og undervist i tilrettelæggelse, brug og afvikling i forbindelse med andre ikke-kommerciel lokalradio. Senest har Michael lavet en lang udsendelsesrække med krigsveteraner - med udgangspunkt i lokale krigsveteraner fra sydhavnen og deres lokale mødested. Michael har desværre været alvorlig nyresyg fra slutningen af 2014 og frem til starten af 2016, men er nu, efter mange operationer, rask og klar til at genoptage rollen som studievært. Michael har i mange år været aktiv i bydelens borgerinddragende og kulturelle liv, således aktivt medlem af mange lokalforeninger og med flere bestyrelsesposter samt medudviklende deltager i kvarterløft, lokal- og byplanudviklingsplan med mere. Michael vil lave 2 timers liveradio (egenproduceret førstegangsudsendelse) om ugen, med lokalt indhold. Formen vil være taleradio i form af f. eks. bulletin, magasin, kommenterede begivenheder med mere. Programkategorier har følgende fordeling: Aktualitetsprogrammer: 80% Andre programmer: 20%

122 LRT Ansøger: Radio Stina Projekttitel: Tilladelse og Driftstilskud 2018 Radio FLR Ansøgt beløb: Samlet budget: Projektbeskrivelse: Bemærkninger/links:

123 Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til ikke-kommerciel lokalradiovirksomhed på FM Felter markeret med skal udfyldes. Foreningens navn Radio Stina Radiostationens navn Radio FLR Kontaktperson for stationen, fornavn (inkl. mellemnavn) Martin Kontaktperson for stationen, efternavn Hald CVR-nummer Link til CVR Har foreningen flere P-numre? P-nummer Vejnavn og nummer Forårsbakken 26 Postnummer 3390 By Hundested Evt. c/o adresse Kommune Halsnæs Beskriv hvilken funktion, der varetages på adressen. Fx administration, udøvelse af programvirksomhed etc. Adressen varetager både administration af stationen og programproduktion og afvikling. Telefonnummer Kontaktperson for ansøgningen, fornavn (inkl. mellemnavn) Martin Kontaktperson for ansøgningen, efternavn Hald Kontaktperson, telefonnummer Kontaktperson,

124 Hvilket eller hvilke sendenet søges der? Vælg hvilket eller hvilke sendenet du ønsker at søge ud fra de i feltet til højre angivne muligheder. Der kan kun markeres ét sendenet i hvert felt. Søges flere sendenet markeres vælg Flere sendenet" nedenfor. For yderligere tekniske specifikationer for sendenettene mv., se bilag 1 til udbudsvejledningen. Nordsjælland 4 (Halsnæs Kommune) Prioritering af ansøgte sendenet. Hvis ansøger ønsker at prioritere sine ansøgte sendenet, skal det angives her. Noter rækkefølgen og begynd med det sendenet, der er jeres førsteprioritet. Hvis I kun søger ét sendenet, noteres alene navnet på dette. Nordsjælland 4 (Halsnæs Kommune) Er foreningens hovedformål, som det fremgår af vedtægterne at drive ikkekommerciel lokalradiovirksomhed? Angiv foreningens hjemsted, som det fremgår af vedtægterne Halsnæs Vedhæft stiftelsesprotokollat eller anden dokumentaiton for foreningens virke. Generalforsamling Radio Stina.pdf Vedhæft oplysninger om bestyrelsens sammensætning, samt bestyrelsesmedlemmernes adresser. Bemærk, at et flertal af bestyrelsesmedlemmerne skal have bopæl i lokalområdet. Bestyrelsen Stina.pdf Vedhæft foreningens vedtægter og regler for tegningsberettigelse, samt liste med tegningsberettigede, hvis dette ikke fremgår af vedtægterne. Vedtægter Radio Stina.pdf Forventer foreningen at modtage tilskud ud over driftstilskuddet? Forventer foreningen at have andre indtægter? Angiv budgetterede udgifter. Vær opmærksom på at tilskuddet skal bruges i overenstemmelse med bekendtgørelse nr af 2. december 2016 om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed og bekendtgørelse nr af 21. december 2010, om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Løn- og personaleomkostninger Sende- og afviklingsomkostninger Produktionsomkostninger (Anden udgift)

125 Angiv stationens sendestartdato (angiv en dato mellem 1. januar 2018 og 1. marts 2018) Hvordan vil jeres ugentlige sendetid fordele sig i de forskellige programkategorier? Angives i minutter. Maksimalt 168 timer svarende til minutter. For uddybende om programkategorier henvises der til afsnit i udbudsmaterialet Nyheder 1 Aktualitet 1 Kultur 3 Musik 19 Andet 0 Samlet ugentlig sendetid 24 Såfremt den ansøgte sendetid ikke er til rådighed, ønsker ansøger tilladelse til et lavere antal timer end det anførte. For uddybning se afsnit i udbudsmaterialet Hvem er radiostationens målgruppe, fx alders- eller befolkningsgrupper? Radioen henvender sig bredt til hele Halsnæs Kommunes befolkning, primært alle over 18 år. Er der fokus på en særlig geografisk del af tilladelsesområdet? Vedhæft en beskrivelse af indholdet i den vedhæftede optagelse, der viser eksempler på stationens planlagte programvirksomhed. Vær opmærksom på, at producenten af optagelsen skal være jeres egen forening/radiostation. Optagelser foretaget af andre producenter vil ikke indgå i vurderingen af jeres ansøgning. Husk desuden, at optagelsen skal uploades. Sammenklip.pdf Vedhæft beskrivelser af de programmer, som ansøger ønsker at udsende. Beskrivelsen skal være dækkende for både den ene, time radiostationen er forpligtet til at sende lokalt indhold jf. 11 i bekendtgørelsen om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed og den resterende sendetid, som ansøger ønsker at sende. Programplaner.pdf

126 Udover alsidighedskriteriet prioriterer Radio- og tv-nævnet ved behandling af ansøgninger om programvirksomhed i de enkelte tilladelsesområder, ansøgninger der udøver programvirksomhed indeholdende nedenstående i prioriteret rækkefølge. Vær opmærksom på, at svarene er bindende, og såfremt Radio- og tv-nævnet vælger at lægge vægt på svarene i dets vurdering af ansøgningen, vil svarene indgå som krav i en programtilladelse. 1. skønhedskriterie: Programvirksomheden skal omfatte mindst 1 times egenproduceret lokalt indhold hver uge i minimum 50 uger om året i form af ét eller flere taleprogrammer. Der gøres opmærksom på, at beskrivelsen er bindende. Der kan maksimalt sendes 167 svarende til minutters lokalt indhold udover minimumskravet. Samlet sendetid med lokalt indhold udover minimumskravet 2. skønhedskriterie: Beskriv foreningens faglighed, kompetencer, erfaring mv. inden for ikkekommerciel radiodrift. 5 Stationen FLR har været drevet siden 2012 på 98,2 MHz i Halsnæs og har erfaring med produktion af alt fra musikprogrammer og portrætter til interviews og aktualitetsprogrammer. 3. skønhedskriterie: Beskriv foreningens faglighed, kompetencer erfaring mv. inden for anden radiodrift eller lignende. Der har været sendt live fra arrangementer som festivaler og andre koncerter, hvor der har været bidraget til lydproduktionen. 4. skønhedskriterie: Vil foreningen stille dele af eller hele sin programvirksomhed til rådighed på internettet? 5. skønhedskriterie: Tilbyder foreningen public access, dvs. vil ansøger tilbyde øvrige borgere i tilladelsesområdet adgang til at producere og udsende programmer på radiostationen? Beskriv hvorledes, der faciliteres public access Efter nærmere aftale kan folk videreformidle budskaber og nyheder gennem os. Dette vil blive produceret i samarbejde med borgerne. Har stationen eller en ledende medarbejder ved stationen eller foreningen eller et medlem af bestyrelsen verserende eller tidligere sager for Ansøger domstolene erklærer eller offentlige hermed rigtigheden myndigheder af om overtrædelser angivne oplysninger af medieansvarsloven, i dette regler om ansøgningsskema. andre tilskud end tilskud efter radio- og fjernsynsloven og af straffeloven mv.? Indtast den adresse som kvitteringen for ansøgningen skal sendes til

127 På Radio FLR vil kunne høres nyheder, lokalpolitiske programmer, portrætter og masser af musik i et alsidigt udvalg af genrer. Radioen vil samtidig være åben over for lytterønsker og ideer til nye programmer på kanalen, som folk er velkomne til at komme og producere i samarbejde med os. Stationen vil sende en lang række nicheprogrammer. Blandt andet portrætprogrammer med musik og kunstnere, bilmagasin og klassisk musik. Programmet Martins Mix vil følge lytteren gennem aftenen men god musik og lokalstof, og Nattevagten giver selskab ved sengetid. Radioen henvender sig til alle aldersgrupper. Alle kan være med. Portrætprogrammer og magasiner vil hovedsagelig sendes i dagtimerne, mens man om aftenen kan blive underholdt med musikprogrammer. Stationen vil blive drevet som en ikke-kommerciel radio, og kommer ikke til at betale løn til medarbejdere osv.

128 LRT Ansøger: Foreningen Faaborg-Midtfyn Lokalradio Projekttitel: Tilladelser og Driftstilskud 2018 Ansøgt beløb: Samlet budget: Projektbeskrivelse: Bemærkninger/links:

129 Side 1 af 7 Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til ikke-kommerciel lokalradiovirksomhed på FM Indsendt: :05:32 Indsendt af: Referencenummer: NemID Serienummer: 4B8ED218 Udsteder: CN=TRUST2408 OCES Primary CA, O=TRUST2408, C=DK Emne: CN=TRUST2408 OCES CA II, O=TRUST2408, C=DK Gyldig fra: :45:53 Gyldig til: :15:53 Felter markeret med skal udfyldes. Foreningens navn Foreningen Faaborg-Midtfyn Lokalradio Radiostationens navn Faaborg-Midtfyn Lokalradio Kontaktperson for stationen, fornavn (inkl. mellemnavn) Kontaktperson for stationen, efternavn Henrik Andersen CVR-nummer Link til CVR Har foreningen flere P-numre? P-nummer Vejnavn og nummer Lindebjergvej 8 Postnummer 5600 By Faaborg Evt. c/o adresse Kommune Faaborg-Midtfyn Beskriv hvilken funktion, der varetages på adressen. Fx administration, udøvelse af programvirksomhed etc. Administration/Bogholderi/Programledelse Produktion af udsendelser

130 Side 2 af 7 Telefonnummer Kontaktperson for ansøgningen, fornavn (inkl. mellemnavn) Henrik Kontaktperson for ansøgningen, efternavn Andersen Kontaktperson, telefonnummer Kontaktperson, Hvilket eller hvilke sendenet søges der? Vælg hvilket eller hvilke sendenet du ønsker at søge ud fra de i feltet til højre angivne muligheder. Der kan kun markeres ét sendenet i hvert felt. Søges flere sendenet markeres vælg Flere sendenet" nedenfor. For yderligere tekniske specifikationer for sendenettene mv., se bilag 1 til udbudsvejledningen. Faaborg-Midtfyn 3 (Faaborg Midtfyn Kommune) Prioritering af ansøgte sendenet. Hvis ansøger ønsker at prioritere sine ansøgte sendenet, skal det angives her. Noter rækkefølgen og begynd med det sendenet, der er jeres førsteprioritet. Hvis I kun søger ét sendenet, noteres alene navnet på dette. Faaborg-Midtfyn 3

131 Side 3 af 7 Er foreningens hovedformål, som det fremgår af vedtægterne at drive ikkekommerciel lokalradiovirksomhed? Angiv foreningens hjemsted, som det fremgår af vedtægterne Faaborg-Midtfyn Vedhæft stiftelsesprotokollat eller anden dokumentaiton for foreningens virke. Stiftende general. FMLR underskrevet UDEN CPR.pdf Vedhæft oplysninger om bestyrelsens sammensætning, samt bestyrelsesmedlemmernes adresser. Bemærk, at et flertal af bestyrelsesmedlemmerne skal have bopæl i lokalområdet. BESTYRELSE FMLR.pdf Vedhæft foreningens vedtægter og regler for tegningsberettigelse, samt liste med tegningsberettigede, hvis dette ikke fremgår af vedtægterne. Vedtægter FMLK underskrevet.pdf Forventer foreningen at modtage tilskud ud over driftstilskuddet? Forventer foreningen at have andre indtægter? Angiv budgetterede udgifter. Vær opmærksom på at tilskuddet skal bruges i overenstemmelse med bekendtgørelse nr af 2. december 2016 om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed og bekendtgørelse nr af 21. december 2010, om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Løn- og personaleomkostninger Sende- og afviklingsomkostninger Produktionsomkostninger (Anden udgift)

132 Side 4 af 7 Angiv stationens sendestartdato (angiv en dato mellem 1. januar 2018 og 1. marts 2018) Hvordan vil jeres ugentlige sendetid fordele sig i de forskellige programkategorier? Angives i minutter. Maksimalt 168 timer svarende til minutter. For uddybende om programkategorier henvises der til afsnit i udbudsmaterialet. Nyheder 30 Aktualitet 120 Kultur 60 Musik 3450 Andet 60 Samlet ugentlig sendetid 3720 Såfremt den ansøgte sendetid ikke er til rådighed, ønsker ansøger tilladelse til et lavere antal timer end det anførte. For uddybning se afsnit i udbudsmaterialet Hvem er radiostationens målgruppe, fx alders- eller befolkningsgrupper? Målgrupperne vil være borgere og lyttere, der ikke tilgodeses af områdets øvrige medie- og radiotilbud, herunder særligt læsesvage og unge, samt lyttere med interesse for nærdemokratiet, lokalpolitik, kulturinteresserede og sportsinteresserede lyttere. Er der fokus på en særlig geografisk del af tilladelsesområdet? Hvilken geografisk del af tilladelsesområdet er der tale om? Redaktionel fokus vil være på hele kommunen, men med lidt ekstra fokus på Faaborg, da dette område efter vor opfattelse ikke eller kun i beskedent omfang tilgodeses og serviceres p.t. på frekvensen. Vedhæft en beskrivelse af indholdet i den vedhæftede optagelse, der viser eksempler på stationens planlagte programvirksomhed. Vær opmærksom på, at producenten af optagelsen skal være jeres egen forening/radiostation. Optagelser foretaget af andre producenter vil ikke indgå i vurderingen af jeres ansøgning. Husk desuden, at optagelsen skal uploades. DEMObeskrivelse FaaborgMidtfynLokalradioforening.docx

133 Side 5 af 7 Vedhæft beskrivelser af de programmer, som ansøger ønsker at udsende. Beskrivelsen skal være dækkende for både den ene, time radiostationen er forpligtet til at sende lokalt indhold jf. 11 i bekendtgørelsen om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed og den resterende sendetid, som ansøger ønsker at sende. Programbeskrivelse FaaborgMidtfyn Lokalradioforening docx

134 Side 6 af 7 Udover alsidighedskriteriet prioriterer Radio- og tvnævnet ved behandling af ansøgninger om programvirksomhed i de enkelte tilladelsesområder, ansøgninger der udøver programvirksomhed indeholdende nedenstående i prioriteret rækkefølge. Vær opmærksom på, at svarene er bindende, og såfremt Radio- og tv-nævnet vælger at lægge vægt på svarene i dets vurdering af ansøgningen, vil svarene indgå som krav i en programtilladelse. 1. skønhedskriterie: Programvirksomheden skal omfatte mindst 1 times egenproduceret lokalt indhold hver uge i minimum 50 uger om året i form af ét eller flere taleprogrammer. Der gøres opmærksom på, at beskrivelsen er bindende. Der kan maksimalt sendes 167 svarende til minutters lokalt indhold udover minimumskravet. Samlet sendetid med lokalt indhold udover minimumskravet 2. skønhedskriterie: Beskriv foreningens faglighed, kompetencer, erfaring mv. inden for ikkekommerciel radiodrift. 210 Foreningen har bestyrelse og medlemmer med erfaring fra Radio Midtfyn, Radio Haderslev, Radio Sydfyns FM/Faaborg. 3. skønhedskriterie: Beskriv foreningens faglighed, kompetencer erfaring mv. inden for anden radiodrift eller lignende. Foreningens formand har erfaring med radiodrift hos Radio Diablo. 4. skønhedskriterie: Vil foreningen stille dele af eller hele sin programvirksomhed til rådighed på internettet? 5. skønhedskriterie: Tilbyder foreningen public access, dvs. vil ansøger tilbyde øvrige borgere i tilladelsesområdet adgang til at producere og udsende programmer på radiostationen?

135 Side 7 af 7 Beskriv hvorledes, der faciliteres public access Har stationen eller en ledende medarbejder ved stationen eller foreningen eller et medlem af bestyrelsen verserende eller tidligere sager for Ansøger domstolene erklærer eller offentlige hermed rigtigheden myndigheder af om overtrædelser angivne oplysninger af medieansvarsloven, i dette regler om andre ansøgningsskema. tilskud end tilskud efter radio- og fjernsynsloven og af straffeloven mv.? Foreningen vil stille optageudstyr og kursus/rådgivning omkring journalistik og redigering m.v. til rådighed for borgere/medlemmer, der vil producere udsendelser - iøvrigt jf. foreningens vedtægter. Indtast den adresse som kvitteringen for ansøgningen skal sendes til

136 FORENINGEN FAABORG-MIDTFYN LOKALRADIO Programbeskrivelse/Programplaner Introduktion Foreningen repræsenterer en stor alsidighed og kvalitet, i forhold til hvad der i dag udsendes på frekvensen. Vore udsendelser vil henvende sig til målgrupper og lyttere, der med de nævnte programtyper ellers efter vor opfattelse - ikke faciliteres i området i forvejen. Målgrupperne er beskrevet yderligere i materialet nedenfor. Foreningen vil desuden stræbe efter at tilgodese området Faaborg yderligere, da det efter vor opfattelse ikke sker i dag på frekvensen. Nyhedsprogrammer 1 time hver uge: Nyhedstimen Ugens lokale nyheder fra lokalområdet bringes i bulletinform, journalistisk prioriteret og bearbejdet. Meningen er at give særligt læsesvage og unge lyttere en gennemgang af ugens væsentligste lokale nyheder, ved at samle ugens væsentligste nyhedshistorier og begivenheder samt informationer. Formen vil være således, at nyhederne fremstår ukomplicerede og tilgængelige, med særligt sigte på at unge lyttere skal have lyst til at orientere sig via radioen i den lokale nyhedsstrøm. Herudover indeholder udsendelsen en præsentation og gennemgang af ugens kulturelle arrangementer, offentlige møder, foredrag m.v. i lokalområdet. Nyhedshistorierne suppleres af enkelte musikstykker, således udsendelsen vil indeholde samlet min. 30 minutters tale (lokalt indhold), hvorfor det anføres således i ansøgningsskemaet. Aktualitetsprogrammer 1 time hver uge: Arbejdsmarkeds- og erhvervsprogram med fokus på en lokal arbejdsplads, aktuelt lokalt erhvervsstof og lokale arbejdsmarkedsforhold. Omdrejningspunktet vil som udgangspunkt være en medarbejder, leder eller selvstændig, der fortæller med afsæt i en lokal virksomhed, og tager lytterne med ind i virksomheden og derigennem både berører lokale emner, lokale personer og et stofområde, der kun i beskeden grad tilgodeses af andre medier.

137 1 time hver uge: Politikertimen er programmet med aktuelle politiske lokale emner i kombination med skiftende portrætter af lokale byrådsmedlemmer, udvalgsformænd og borgmester med fokus på deres arbejde og deres person. Med afsæt i den store indsats lokale politikere yder for demokratiet, ønsker programmet over et bredt politisk spektre desuden at tegne et billede af de folkevalgte, der som lokale ildsjæle, tegner udviklingen i lokalområdet. Målgruppen vil især være borgere, der ønsker at komme tættere på de lokale politikere og nærdemokratiet, herunder orientere sig om lokalpolitiske forhold og beslutninger. Kulturprogrammer 1 time hver uge: Kulturprogrammet vil være en udsendelse med fokus på lokale, kulturelle organisationer og foreninger, deres virke og menneskene bag. Fokus lægges blandt andet på teater, kunstnere, forfattere og biblioteksarrangementer samt byliv. Programmet vil tage lytterne med ind i den kulturelle og kunstneriske verden, og dermed tilgodese et stofområde der kun i ganske begrænset omfang finder vej til f.eks. dagblade og øvrige medier, og skal samtidig hylde den lokale kultur og de mange gode lokale kræfter og ildsjæle, der engagerer sig i lokalområdets mange kulturelle tilbud og aktiviteter. Målgruppen vil især være de mange kulturinteresserede, der kun i begrænset omfang tilgodeses af områdets øvrige medier, herunder dagblade og radio. Musikprogrammer Øvrige timer: Musikprogrammer, herunder også med plads til lokal musik, i det omfang lokale musikere vil medvirke til produktion af public access-udsendelser, der skal rette fokus på det lokale musikliv samt musikskoler. Andre programmer 1 time hver uge: Sportsprogrammet med fokus på foreninger/klubber i lokalområdet, herunder med særlig plads til at fokusere på frivilligt arbejde, og kombinationen af livsstil/fritid/hobby/børn/familie/sundhed, der alt sammen i høj grad bindes sammen af arbejdet og deltagelsen i de lokale sports- og idrætsforeninger og klubber i lokalområdet. Målgruppe: Sportsinteresserede lyttere i lokalområdet.

138 Generelt: Foreningen vil producere taleprogrammer, således de ovennævnte programformater alle (undtaget musikprogrammer og Nyhedstimen ) består af en times tale-udsendelser, således der er god tid til at berøre mange emner og have god tid til interviews. Forudsætningen for produktion af de ovennævnte programformater er, at der som udgangspunkt tildeles tilladelse for minimum 40 sendetimer pr. uge, men foreningen udfylder gerne alle ledige 62 timer, såfremt der ikke er andre ansøgere. Målgruppe, opsummering: Målgrupperne for radioens udsendelser vil være borgere og lyttere, der ikke tilgodeses af områdets øvrige medie- og radiotilbud, herunder særligt læsesvage og unge, samt lyttere med interesse for nærdemokratiet, lokalpolitik, kulturinteresserede og sportsinteresserede. Måtte der være behov for yderligere oplysninger, supplerende information eller lignende, står vi gerne til rådighed.

139 LRT Ansøger: Radio Punjab Projekttitel: Tilladelse og Driftstilskud 2018 Ansøgt beløb: Samlet budget: Projektbeskrivelse: Bemærkninger/links:

140 Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til ikke-kommerciel lokalradiovirksomhed på FM Felter markeret med skal udfyldes. Foreningens navn radio punjab Radiostationens navn Radio Punjab Kontaktperson for stationen, fornavn (inkl. mellemnavn) Kontaktperson for stationen, efternavn Subeg Singh CVR-nummer Link til CVR Har foreningen flere P-numre? P-nummer Vejnavn og nummer Ågården 22, st tv Postnummer 2635 By Ishøj Evt. c/o adresse Kommune Ishøj Beskriv hvilken funktion, der varetages på adressen. Fx administration, udøvelse af programvirksomhed etc. Administration Telefonnummer Kontaktperson for ansøgningen, fornavn (inkl. mellemnavn) Subeg Kontaktperson for ansøgningen, efternavn Singh Kontaktperson, telefonnummer Kontaktperson,

141 Hvilket eller hvilke sendenet søges der? Vælg hvilket eller hvilke sendenet du ønsker at søge ud fra de i feltet til højre angivne muligheder. Der kan kun markeres ét sendenet i hvert felt. Søges flere sendenet markeres vælg Flere sendenet" nedenfor. For yderligere tekniske specifikationer for sendenettene mv., se bilag 1 til udbudsvejledningen. Storkøbenhavn 6 (Københavns Kommune) Prioritering af ansøgte sendenet. Hvis ansøger ønsker at prioritere sine ansøgte sendenet, skal det angives her. Noter rækkefølgen og begynd med det sendenet, der er jeres førsteprioritet. Hvis I kun søger ét sendenet, noteres alene navnet på dette. FM 87,6 MHz Er foreningens hovedformål, som det fremgår af vedtægterne at drive ikkekommerciel lokalradiovirksomhed? Angiv foreningens hjemsted, som det fremgår af vedtægterne København Vedhæft stiftelsesprotokollat eller anden dokumentaiton for foreningens virke. Vedtægter for Foreningen radio.pdf Vedhæft oplysninger om bestyrelsens sammensætning, samt bestyrelsesmedlemmernes adresser. Bemærk, at et flertal af bestyrelsesmedlemmerne skal have bopæl i lokalområdet. Bestyrelsesmedlemmer.pdf Vedhæft foreningens vedtægter og regler for tegningsberettigelse, samt liste med tegningsberettigede, hvis dette ikke fremgår af vedtægterne. Vedtægter for Foreningen radio.pdf Forventer foreningen at modtage tilskud ud over driftstilskuddet? Forventer foreningen at have andre indtægter? Angiv budgetterede udgifter. Vær opmærksom på at tilskuddet skal bruges i overenstemmelse med bekendtgørelse nr af 2. december 2016 om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed og bekendtgørelse nr af 21. december 2010, om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Løn- og personaleomkostninger. 0 Sende- og afviklingsomkostninger. 0 Produktionsomkostninger. 0 (Anden udgift) 0

142 Angiv stationens sendestartdato (angiv en dato mellem 1. januar 2018 og 1. marts 2018) Hvordan vil jeres ugentlige sendetid fordele sig i de forskellige programkategorier? Angives i minutter. Maksimalt 168 timer svarende til minutter. For uddybende om programkategorier henvises der til afsnit i udbudsmaterialet Nyheder 10 Aktualitet 30 Kultur 40 Musik 40 Andet 0 Samlet ugentlig sendetid 120 Såfremt den ansøgte sendetid ikke er til rådighed, ønsker ansøger tilladelse til et lavere antal timer end det anførte. For uddybning se afsnit i udbudsmaterialet Hvem er radiostationens målgruppe, fx alders- eller befolkningsgrupper? Befolknings grupper med baggrund fra Punjab(Indien) Er der fokus på en særlig geografisk del af tilladelsesområdet? Hvilken geografisk del af tilladelsesområdet er der tale om? Punjab(Indien) Vedhæft en beskrivelse af indholdet i den vedhæftede optagelse, der viser eksempler på stationens planlagte programvirksomhed. Vær opmærksom på, at producenten af optagelsen skal være jeres egen forening/radiostation. Optagelser foretaget af andre producenter vil ikke indgå i vurderingen af jeres ansøgning. Husk desuden, at optagelsen skal uploades. Ansøgning del 3.jpeg Vedhæft beskrivelser af de programmer, som ansøger ønsker at udsende. Beskrivelsen skal være dækkende for både den ene, time radiostationen er forpligtet til at sende lokalt indhold jf. 11 i bekendtgørelsen om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed og den resterende sendetid, som ansøger ønsker at sende. Ansøgning del 3.jpeg

143 Udover alsidighedskriteriet prioriterer Radio- og tv-nævnet ved behandling af ansøgninger om programvirksomhed i de enkelte tilladelsesområder, ansøgninger der udøver programvirksomhed indeholdende nedenstående i prioriteret rækkefølge. Vær opmærksom på, at svarene er bindende, og såfremt Radio- og tv-nævnet vælger at lægge vægt på svarene i dets vurdering af ansøgningen, vil svarene indgå som krav i en programtilladelse. 1. skønhedskriterie: Programvirksomheden skal omfatte mindst 1 times egenproduceret lokalt indhold hver uge i minimum 50 uger om året i form af ét eller flere taleprogrammer. Der gøres opmærksom på, at beskrivelsen er bindende. Der kan maksimalt sendes 167 svarende til minutters lokalt indhold udover minimumskravet. Samlet sendetid med lokalt indhold udover minimumskravet 2. skønhedskriterie: Beskriv foreningens faglighed, kompetencer, erfaring mv. inden for ikkekommerciel radiodrift. 2 Har erfaring med radio virksomheder i 27 år 3. skønhedskriterie: Beskriv foreningens faglighed, kompetencer erfaring mv. inden for anden radiodrift eller lignende. 4. skønhedskriterie: Vil foreningen stille dele af eller hele sin programvirksomhed til rådighed på internettet? 5. skønhedskriterie: Tilbyder foreningen public access, dvs. vil ansøger tilbyde øvrige borgere i tilladelsesområdet adgang til at producere og udsende programmer på radiostationen? Beskriv hvorledes, der faciliteres public access Gennem hjemmesiden Har stationen eller en ledende medarbejder ved stationen eller foreningen eller et medlem af bestyrelsen verserende eller tidligere sager for domstolene Ansøger erklærer eller offentlige hermed rigtigheden myndigheder af om overtrædelser angivne oplysninger af medieansvarsloven, i dette regler om andre ansøgningsskema. tilskud end tilskud efter radio- og fjernsynsloven og af straffeloven mv.? Indtast den adresse som kvitteringen for ansøgningen skal sendes til

144 LRT Ansøger: Radio Amazigh Projekttitel: Tilladelse og Driftstilskud 2018 Ansøgt beløb: Samlet budget: Projektbeskrivelse: Bemærkninger/links:

145 Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til ikke-kommerciel lokalradiovirksomhed på FM Felter markeret med skal udfyldes. Foreningens navn Radio Amazigh Radiostationens navn Radio Amazigh Kontaktperson for stationen, fornavn (inkl. mellemnavn) Kontaktperson for stationen, efternavn Mohamed Amtals CVR-nummer Link til CVR Har foreningen flere P-numre? P-nummer Vejnavn og nummer Frederikssundsvej 119D, st Postnummer 2700 By Brønshøj Evt. c/o adresse Kommune København Beskriv hvilken funktion, der varetages på adressen. Fx administration, udøvelse af programvirksomhed etc. Udøvelse af radio programmer / adminsitration Telefonnummer Kontaktperson for ansøgningen, fornavn (inkl. mellemnavn) Abdelmajid Kontaktperson for ansøgningen, efternavn Abdalas Kontaktperson, telefonnummer Kontaktperson,

146 Hvilket eller hvilke sendenet søges der? Vælg hvilket eller hvilke sendenet du ønsker at søge ud fra de i feltet til højre angivne muligheder. Der kan kun markeres ét sendenet i hvert felt. Søges flere sendenet markeres vælg Flere sendenet" nedenfor. For yderligere tekniske specifikationer for sendenettene mv., se bilag 1 til udbudsvejledningen. Storkøbenhavn 6 (Københavns Kommune) Prioritering af ansøgte sendenet. Hvis ansøger ønsker at prioritere sine ansøgte sendenet, skal det angives her. Noter rækkefølgen og begynd med det sendenet, der er jeres førsteprioritet. Hvis I kun søger ét sendenet, noteres alene navnet på dette. storkøbenhavn 6 (Københavns Kommune) Er foreningens hovedformål, som det fremgår af vedtægterne at drive ikkekommerciel lokalradiovirksomhed? Angiv foreningens hjemsted, som det fremgår af vedtægterne København Vedhæft stiftelsesprotokollat eller anden dokumentaiton for foreningens virke. kopi af først vedtægter PDF.pdf Vedhæft oplysninger om bestyrelsens sammensætning, samt bestyrelsesmedlemmernes adresser. Bemærk, at et flertal af bestyrelsesmedlemmerne skal have bopæl i lokalområdet. radio amzighs samlet bestylse pdf Vedhæft foreningens vedtægter og regler for tegningsberettigelse, samt liste med tegningsberettigede, hvis dette ikke fremgår af vedtægterne. vedtægter PDF.pdf referat af generalforrsamling PDF.pdf Forventer foreningen at modtage tilskud ud over driftstilskuddet? Forventer foreningen at have andre indtægter? Angiv hvilke typer af andre tilskud foreningen forventer at have, samt de forventede størrelser. Kontigent Angiv budgetterede udgifter. Vær opmærksom på at tilskuddet skal bruges i overenstemmelse med bekendtgørelse nr af 2. december 2016 om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed og bekendtgørelse nr af 21. december 2010, om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Løn- og personaleomkostninger. 0 Sende- og afviklingsomkostninger Produktionsomkostninger (Anden udgift) 95000

147 Angiv stationens sendestartdato (angiv en dato mellem 1. januar 2018 og 1. marts 2018) Hvordan vil jeres ugentlige sendetid fordele sig i de forskellige programkategorier? Angives i minutter. Maksimalt 168 timer svarende til minutter. For uddybende om programkategorier henvises der til afsnit i udbudsmaterialet Nyheder 38 Aktualitet 220 Kultur 334 Musik 182 Andet 156 Samlet ugentlig sendetid 930 Såfremt den ansøgte sendetid ikke er til rådighed, ønsker ansøger tilladelse til et lavere antal timer end det anførte. For uddybning se afsnit i udbudsmaterialet Hvem er radiostationens målgruppe, fx alders- eller befolkningsgrupper? Til her boren Marokkaner fra 15 til 70 Er der fokus på en særlig geografisk del af tilladelsesområdet? Vedhæft en beskrivelse af indholdet i den vedhæftede optagelse, der viser eksempler på stationens planlagte programvirksomhed. Vær opmærksom på, at producenten af optagelsen skal være jeres egen forening/radiostation. Optagelser foretaget af andre producenter vil ikke indgå i vurderingen af jeres ansøgning. Husk desuden, at optagelsen skal uploades. Præsentations program.mp3 Vedhæft beskrivelser af de programmer, som ansøger ønsker at udsende. Beskrivelsen skal være dækkende for både den ene, time radiostationen er forpligtet til at sende lokalt indhold jf. 11 i bekendtgørelsen om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed og den resterende sendetid, som ansøger ønsker at sende. Opsummering og udddybelse af Radiopræsentation PDF.pdf

148 Udover alsidighedskriteriet prioriterer Radio- og tv-nævnet ved behandling af ansøgninger om programvirksomhed i de enkelte tilladelsesområder, ansøgninger der udøver programvirksomhed indeholdende nedenstående i prioriteret rækkefølge. Vær opmærksom på, at svarene er bindende, og såfremt Radio- og tv-nævnet vælger at lægge vægt på svarene i dets vurdering af ansøgningen, vil svarene indgå som krav i en programtilladelse. 1. skønhedskriterie: Programvirksomheden skal omfatte mindst 1 times egenproduceret lokalt indhold hver uge i minimum 50 uger om året i form af ét eller flere taleprogrammer. Der gøres opmærksom på, at beskrivelsen er bindende. Der kan maksimalt sendes 167 svarende til minutters lokalt indhold udover minimumskravet. Samlet sendetid med lokalt indhold udover minimumskravet 2. skønhedskriterie: Beskriv foreningens faglighed, kompetencer, erfaring mv. inden for ikkekommerciel radiodrift. 30 Abdelmajid Abdalas tekniske erfaring og administation 3. skønhedskriterie: Beskriv foreningens faglighed, kompetencer erfaring mv. inden for anden radiodrift eller lignende. Mohamed Amtals politisk erfaring og produktion af programmer 4. skønhedskriterie: Vil foreningen stille dele af eller hele sin programvirksomhed til rådighed på internettet? 5. skønhedskriterie: Tilbyder foreningen public access, dvs. vil ansøger tilbyde øvrige borgere i tilladelsesområdet adgang til at producere og udsende programmer på radiostationen? Beskriv hvorledes, der faciliteres public access følger aftal med bestyrelse og henhold til vedtægter Har stationen eller en ledende medarbejder ved stationen eller foreningen eller et medlem af bestyrelsen verserende eller tidligere sager for domstolene Ansøger erklærer eller offentlige hermed rigtigheden myndigheder af om overtrædelser angivne oplysninger af medieansvarsloven, i dette regler om andre ansøgningsskema. tilskud end tilskud efter radio- og fjernsynsloven og af straffeloven mv.? Indtast den adresse som kvitteringen for ansøgningen skal sendes til

149 Opsummering af Radiopræsentation Vært(er): Mohamed Amtals (Hovedvært) & Abdelmajid Abdalas (Medvært) Gæst: Bilal El Arbouchi Emne: Ungdom, uddannelse & undervisning Mohamed Amtals indleder dagens radio program i fællesskab med medværten Abdelmajid Abdalas. Radio Amazigh har en gæst på besøg i studiet i form af Bilal El Arbouchi. Dagens emne er uddannelse, ungdom & undervisning. Mohamed Amtals indleder radio programmet med musik og dernæst en præsentation af dagens program. Efterfulgt af indledningen kommer der en kort stemningspause med Amazigh musik. Herefter forsætter Mohamed Amtals med at fremlægge sit lære om uddannelse. Hernæst kommer der er en lille pause, hvor medværten Abdelmajid Abdalas tager over, og skifter fra amazighisk monolog til en dansk dialog mellem ham selv og dagens gæst Bilal El Arbouchi. I denne dialog tales der om uddannelse, karriere og fremtid. Tekniske informationer om klippet: Minutlængde: 20 minutter Format: Mp3 Radio Amazigh Telefon: Frederikssundsvej 119D Mail: 2700 Brønshøj CVR nr:

150 Radio Amazigh: Programuddybelse Nyheder Vores forening Radio Amazigh vil under nyhedskategorien belyse indenlandske og udenlandske nyheder, hvor vi primært har fokus på nyheder der har en relevans til Marokko. Samtidig ville vi fokusere på lokalnyheder som vores forening finder interessante. Radio Amazigh fokusere også på Dansk politik, hvor vi vil belyse de forskellige partier, meninger og holdninger Aktualitet Radio Amazigh dækker hovedsageligt aktuelle begivenheder med et politisk motiv. Samtidig har Radio Amazigh også sit fokus på lokal aktualitet, hvor vi beskæftiger os med begivenheder, den almene lokale borger kan deltage til. Radio Amazigh fokusere også på at fremme integration på lokalplan. Dette gør vi ved at tale åbent om religion og samfund, hvor vi forsøger at belyse demokratiske elementer, såsom kvinderettigheder, lighed, køn, sex, demokrati og folkestyret. Kultur I denne kategori har Radio Amazigh primært sit fokus på følgende emner: Religion Under dette afsnit fokuserer vi på diverse religion, hvor vi drager paralleller mellem religionerne, for at fremme deres positive budskab. Historie Under dette afsnit fokusere vi på den historiske konflikt der har været mellem det Amazighfolk og det arabiske folkefærd, hvor vores intention er at belyse sagen faktuelt og objektivt. Samtidig fokusere vi også på general historie, der har en relevans for nutiden. Naturvidenskab Indenfor naturvidenskaben vil vores forening arbejde med miljøproblemer, global opvarmning & naturkatastrofer. Relevante begivenheder Under dette afsnit fokusere på relevante begivenheder både i Danmark og i Marokko. Indenfor dette område vil vi dækker begivenheder der omhandler alt fra naturkatastrofer, politik & konflikter. Musik I vores forening beskæftiger vi os primært folkemusik, hvor vi primært sender Amazigh folkemusik. Radio Amazigh Telefon: Frederikssundsvej 119D Mail: 2700 Brønshøj CVR nr:

151 Radio Amazigh Telefon: Frederikssundsvej 119D Mail: 2700 Brønshøj CVR nr:

152 LRT Ansøger: Nærradio Korsør Projekttitel: Tilladelse og Driftstilskud 2018 Ansøgt beløb: Samlet budget: Projektbeskrivelse: Bemærkninger/links:

153 Side 1 af 8 Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til ikke-kommerciel lokalradiovirksomhed på FM Indsendt: :45:26 Indsendt af: Referencenummer: NemID Serienummer: 4B8ED218 Udsteder: CN=TRUST2408 OCES Primary CA, O=TRUST2408, C=DK Emne: CN=TRUST2408 OCES CA II, O=TRUST2408, C=DK Gyldig fra: :45:53 Gyldig til: :15:53 Felter markeret med skal udfyldes. Foreningens navn Nærradio Korsør Radiostationens navn Nærradio Korsør Kontaktperson for stationen, fornavn (inkl. mellemnavn) Kontaktperson for stationen, efternavn Formand Rene Andersen CVR-nummer Link til CVR Har foreningen flere P-numre? P-nummer Vejnavn og nummer Skolegade 1 Postnummer 4220 By Korsør Evt. c/o adresse Kommune Slagelse Beskriv hvilken funktion, der varetages på adressen. Fx administration, udøvelse af programvirksomhed etc. Udøvelse af programvirksomhed og administration

154 Side 2 af 8 Telefonnummer Kontaktperson for ansøgningen, fornavn (inkl. mellemnavn) Formand Rene Kontaktperson for ansøgningen, efternavn Andersen Kontaktperson, telefonnummer Kontaktperson, Hvilket eller hvilke sendenet søges der? Vælg hvilket eller hvilke sendenet du ønsker at søge ud fra de i feltet til højre angivne muligheder. Der kan kun markeres ét sendenet i hvert felt. Søges flere sendenet markeres vælg Flere sendenet" nedenfor. For yderligere tekniske specifikationer for sendenettene mv., se bilag 1 til udbudsvejledningen. Slagelse 4 (Slagelse Kommune) Prioritering af ansøgte sendenet. Hvis ansøger ønsker at prioritere sine ansøgte sendenet, skal det angives her. Noter rækkefølgen og begynd med det sendenet, der er jeres førsteprioritet. Hvis I kun søger ét sendenet, noteres alene navnet på dette. Slagelse 4 (Slagelse kommune)

155 Side 3 af 8 Er foreningens hovedformål, som det fremgår af vedtægterne at drive ikkekommerciel lokalradiovirksomhed? Angiv foreningens hjemsted, som det fremgår af vedtægterne Slagelse Vedhæft stiftelsesprotokollat eller anden dokumentaiton for foreningens virke. samlet stiftelse.pdf Vedhæft oplysninger om bestyrelsens sammensætning, samt bestyrelsesmedlemmernes adresser. Bemærk, at et flertal af bestyrelsesmedlemmerne skal have bopæl i lokalområdet. Bestyrelsesliste Nærradio Korsør.pdf Vedhæft foreningens vedtægter og regler for tegningsberettigelse, samt liste med tegningsberettigede, hvis dette ikke fremgår af vedtægterne. vdtægter.pdf Forventer foreningen at modtage tilskud ud over driftstilskuddet? Angiv hvilke typer af andre tilskud foreningen forventer at have, samt de forventede størrelser. Slagelse kommune Frivillige ansøgningsmuligheder Forventer foreningen at have andre indtægter? Angiv hvilke typer af andre tilskud foreningen forventer at have, samt de forventede størrelser. Banko Medlemskaber Angiv budgetterede udgifter. Vær opmærksom på at tilskuddet skal bruges i overenstemmelse med bekendtgørelse nr af 2. december 2016 om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed og bekendtgørelse nr af 21. december 2010, om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

156 Side 4 af 8 Løn- og personaleomkostninger Sende- og afviklingsomkostninger Produktionsomkostninger. 0 (Anden udgift)

157 Side 5 af 8 Angiv stationens sendestartdato (angiv en dato mellem 1. januar 2018 og 1. marts 2018) Hvordan vil jeres ugentlige sendetid fordele sig i de forskellige programkategorier? Angives i minutter. Maksimalt 168 timer svarende til minutter. For uddybende om programkategorier henvises der til afsnit i udbudsmaterialet. Nyheder 200 Aktualitet 300 Kultur 600 Musik 2300 Andet 200 Samlet ugentlig sendetid 3600 Såfremt den ansøgte sendetid ikke er til rådighed, ønsker ansøger tilladelse til et lavere antal timer end det anførte. For uddybning se afsnit i udbudsmaterialet Hvem er radiostationens målgruppe, fx alders- eller befolkningsgrupper? borgere mellem 20 og 80 år alle befolkningsgrupper Er der fokus på en særlig geografisk del af tilladelsesområdet? Vedhæft en beskrivelse af indholdet i den vedhæftede optagelse, der viser eksempler på stationens planlagte programvirksomhed. Vær opmærksom på, at producenten af optagelsen skal være jeres egen forening/radiostation. Optagelser foretaget af andre producenter vil ikke indgå i vurderingen af jeres ansøgning. Husk desuden, at optagelsen skal uploades. BESKRIVELSE AF INDHOLDET PÅ VEDHÆFTEDE OPTAGELSE.docx

158 Side 6 af 8 Vedhæft beskrivelser af de programmer, som ansøger ønsker at udsende. Beskrivelsen skal være dækkende for både den ene, time radiostationen er forpligtet til at sende lokalt indhold jf. 11 i bekendtgørelsen om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed og den resterende sendetid, som ansøger ønsker at sende. program.xlsx

159 Side 7 af 8 Udover alsidighedskriteriet prioriterer Radio- og tvnævnet ved behandling af ansøgninger om programvirksomhed i de enkelte tilladelsesområder, ansøgninger der udøver programvirksomhed indeholdende nedenstående i prioriteret rækkefølge. Vær opmærksom på, at svarene er bindende, og såfremt Radio- og tv-nævnet vælger at lægge vægt på svarene i dets vurdering af ansøgningen, vil svarene indgå som krav i en programtilladelse. 1. skønhedskriterie: Programvirksomheden skal omfatte mindst 1 times egenproduceret lokalt indhold hver uge i minimum 50 uger om året i form af ét eller flere taleprogrammer. Der gøres opmærksom på, at beskrivelsen er bindende. Der kan maksimalt sendes 167 svarende til minutters lokalt indhold udover minimumskravet. Samlet sendetid med lokalt indhold udover minimumskravet 2. skønhedskriterie: Beskriv foreningens faglighed, kompetencer, erfaring mv. inden for ikkekommerciel radiodrift. 660 Stor faglighed og kompetencer, flere frivillige har lavet radio i mere end 25 år, stort kendskab til lokalområdet, meget stort netværk, stor teknisk viden og stort initiativ omkring nyudvikling 3. skønhedskriterie: Beskriv foreningens faglighed, kompetencer erfaring mv. inden for anden radiodrift eller lignende. udover ovennævnte, så udvikles der nye programmer, stort kendskab til hjemmesider og de sociale medier. meget stor viden om markedsføring 4. skønhedskriterie: Vil foreningen stille dele af eller hele sin programvirksomhed til rådighed på internettet? 5. skønhedskriterie: Tilbyder foreningen public access, dvs. vil ansøger tilbyde øvrige borgere i tilladelsesområdet adgang til at producere og udsende programmer på radiostationen?

160 Side 8 af 8 Beskriv hvorledes, der faciliteres public access Har stationen eller en ledende medarbejder ved stationen eller foreningen eller et medlem af bestyrelsen verserende eller tidligere sager for Ansøger domstolene erklærer eller offentlige hermed rigtigheden myndigheder af om overtrædelser angivne oplysninger af medieansvarsloven, i dette regler om andre ansøgningsskema. tilskud end tilskud efter radio- og fjernsynsloven og af straffeloven mv.? alle borgere kan lave radio hos os og der kommer stadig nye til. Indtast den adresse som kvitteringen for ansøgningen skal sendes til

161 Mandag Godformiddag Korsør Egenproduktion med lo Musik for Country Cafe Danmark Fiskers Pladebar Tirsdag Godformiddag Korsør Egenproduktion med lo Bessefars Radio Jukeboxen Young Music Før Banko Banko Onsdag Godformiddag Korsør Egenproduktion med lo Perlerækken Blandet coctail Torsdag Godformiddag Korsør Egenproduktion med lo 11, Toppen af poppen Michaels Pophjørne/2. torsdag i md. Kulturmagansinet Egenproduktion med lo Musikbiksen Fredag Godformiddag Korsør Egenproduktion med lo Slap a Musikalske venner Mettes Mix/1 fredag i md, nyt fra ædresagen Lørdag Den gamle variete DK Dansktoppen Det bedste fra dansktoppen Musikraketten 2. lørdag i måneden Radiocafeen direkte radio fra Kvarterhuset Egenproduktion med lo DK Dansktoppen Musikraketten Søndag Søndagsgæsten Egenproduktion med lo Vild med dansk Ønskebrønden

162 okalt indhold okalt indhold okalt indhold okalt indhold okalt indhold okalt indhold okalt indhold okalt indhold

163 LRT Ansøger: Radio Rollo (tidl. Radio Young FM) Projekttitel: Tilladelse og Driftstilskud 2018 Ansøgt beløb: Samlet budget: Projektbeskrivelse: Bemærkninger/links:

164 Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til ikke-kommerciel lokalradiovirksomhed på FM Felter markeret med skal udfyldes. Foreningens navn Radio Rollo Radiostationens navn Radio Rollo Kontaktperson for stationen, fornavn (inkl. mellemnavn) Kontaktperson for stationen, efternavn Henrik Kazzie Ørbæk CVR-nummer Link til CVR Har foreningen flere P-numre? P-nummer Vejnavn og nummer Præstøvej 1C Postnummer 4640 By Faxe Evt. c/o adresse Kommune Faxe Beskriv hvilken funktion, der varetages på adressen. Fx administration, udøvelse af programvirksomhed etc. Udøvelse af programvirksomheden Radiosending Telefonnummer Kontaktperson for ansøgningen, fornavn (inkl. mellemnavn) Henrik Kazzie Kontaktperson for ansøgningen, efternavn Ørbæk Kontaktperson, telefonnummer Kontaktperson,

165 Hvilket eller hvilke sendenet søges der? Vælg hvilket eller hvilke sendenet du ønsker at søge ud fra de i feltet til højre angivne muligheder. Der kan kun markeres ét sendenet i hvert felt. Søges flere sendenet markeres vælg Flere sendenet" nedenfor. For yderligere tekniske specifikationer for sendenettene mv., se bilag 1 til udbudsvejledningen. Stevns/Faxe 1 (Faxe Kommune) Prioritering af ansøgte sendenet. Hvis ansøger ønsker at prioritere sine ansøgte sendenet, skal det angives her. Noter rækkefølgen og begynd med det sendenet, der er jeres førsteprioritet. Hvis I kun søger ét sendenet, noteres alene navnet på dette. Stevns / Faxe 1

166 Er foreningens hovedformål, som det fremgår af vedtægterne at drive ikkekommerciel lokalradiovirksomhed? Angiv foreningens hjemsted, som det fremgår af vedtægterne Faxe Vedhæft stiftelsesprotokollat eller anden dokumentaiton for foreningens virke. Skærmbillede _ jpg Vedhæft oplysninger om bestyrelsens sammensætning, samt bestyrelsesmedlemmernes adresser. Bemærk, at et flertal af bestyrelsesmedlemmerne skal have bopæl i lokalområdet. Bestyrelsen txt Vedhæft foreningens vedtægter og regler for tegningsberettigelse, samt liste med tegningsberettigede, hvis dette ikke fremgår af vedtægterne. Vedtægter for Radio Rollo 2014.pdf Forventer foreningen at modtage tilskud ud over driftstilskuddet? Forventer foreningen at have andre indtægter? Angiv budgetterede udgifter. Vær opmærksom på at tilskuddet skal bruges i overenstemmelse med bekendtgørelse nr af 2. december 2016 om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed og bekendtgørelse nr af 21. december 2010, om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Løn- og personaleomkostninger Sende- og afviklingsomkostninger Produktionsomkostninger (Anden udgift) Husleje 4000 TDC 1500 Forsikring 1000 Hjemmeside EL

167 Angiv stationens sendestartdato (angiv en dato mellem 1. januar 2018 og 1. marts 2018) Hvordan vil jeres ugentlige sendetid fordele sig i de forskellige programkategorier? Angives i minutter. Maksimalt 168 timer svarende til minutter. For uddybende om programkategorier henvises der til afsnit i udbudsmaterialet Nyheder 120 Aktualitet 60 Kultur 90 Musik 900 Andet 690 Samlet ugentlig sendetid 1860 Såfremt den ansøgte sendetid ikke er til rådighed, ønsker ansøger tilladelse til et lavere antal timer end det anførte. For uddybning se afsnit i udbudsmaterialet Hvem er radiostationens målgruppe, fx alders- eller befolkningsgrupper? Alle i lokal området Er der fokus på en særlig geografisk del af tilladelsesområdet? Vedhæft en beskrivelse af indholdet i den vedhæftede optagelse, der viser eksempler på stationens planlagte programvirksomhed. Vær opmærksom på, at producenten af optagelsen skal være jeres egen forening/radiostation. Optagelser foretaget af andre producenter vil ikke indgå i vurderingen af jeres ansøgning. Husk desuden, at optagelsen skal uploades. Optagelses-forklaring-Radio Rollo 2017.txt Vedhæft beskrivelser af de programmer, som ansøger ønsker at udsende. Beskrivelsen skal være dækkende for både den ene, time radiostationen er forpligtet til at sende lokalt indhold jf. 11 i bekendtgørelsen om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed og den resterende sendetid, som ansøger ønsker at sende. program beskrivelser.txt

168 Udover alsidighedskriteriet prioriterer Radio- og tv-nævnet ved behandling af ansøgninger om programvirksomhed i de enkelte tilladelsesområder, ansøgninger der udøver programvirksomhed indeholdende nedenstående i prioriteret rækkefølge. Vær opmærksom på, at svarene er bindende, og såfremt Radio- og tv-nævnet vælger at lægge vægt på svarene i dets vurdering af ansøgningen, vil svarene indgå som krav i en programtilladelse. 1. skønhedskriterie: Programvirksomheden skal omfatte mindst 1 times egenproduceret lokalt indhold hver uge i minimum 50 uger om året i form af ét eller flere taleprogrammer. Der gøres opmærksom på, at beskrivelsen er bindende. Der kan maksimalt sendes 167 svarende til minutters lokalt indhold udover minimumskravet. Samlet sendetid med lokalt indhold udover minimumskravet 2. skønhedskriterie: Beskriv foreningens faglighed, kompetencer, erfaring mv. inden for ikkekommerciel radiodrift. 60 Flere af radioværterne har lavet radio fra 10 til 20 år, så der er mange års lokalradio erfaring, da vi har studieværter fra både Radio Køge, Radio Rosa, Radio HSR (Kbh). m.m. 3. skønhedskriterie: Beskriv foreningens faglighed, kompetencer erfaring mv. inden for anden radiodrift eller lignende.? 4. skønhedskriterie: Vil foreningen stille dele af eller hele sin programvirksomhed til rådighed på internettet? 5. skønhedskriterie: Tilbyder foreningen public access, dvs. vil ansøger tilbyde øvrige borgere i tilladelsesområdet adgang til at producere og udsende programmer på radiostationen? Beskriv hvorledes, der faciliteres public access Vi hjælper med råd og vejledning, således at de øvrige borgere for deres program eller budskab ud på bedste måde. Har stationen eller en ledende medarbejder ved stationen eller foreningen eller et medlem af bestyrelsen verserende eller tidligere sager for domstolene Ansøger erklærer eller offentlige hermed rigtigheden myndigheder af om overtrædelser angivne oplysninger af medieansvarsloven, i dette regler om andre ansøgningsskema. tilskud end tilskud efter radio- og fjernsynsloven og af straffeloven mv.? Indtast den adresse som kvitteringen for ansøgningen skal sendes til

169 Denne program-plan er som den er i 2017 i samarbejde med Radio Østsjælland, der også sender på frekvensen. Nyheder - mandag til torsdag fra 17 til 18 Lokale nyheder og aktiviter blandet med lidt musik. Andet: Programmer fra lokalbefolkningen, lagt ind i programplanen således at det passer både med faste programmer, samt ønsker fra lokalbefolkningen - her er afsat 5 timer, som kan rokeres rundt, samt andre udsendelser kan aflyses, når vi vurderer at en ny enkel udsendelse - som eks. kommunevalg m.m. er vigtigere. Musikduellen - mandage 19 til 21 Musik duellen er et program hvor 2 personer har sat sig i hovedet at have det sjovt, ved at genere hinanden mest mulig ved at spille musik til forskellige emner som er forud bestemt af dem begge. Gaming - Tirsdage 18 til 19 Programmet som fortæller om spil på forskellige platforme m.m. Faxe Ungdomsskole - Tirsdage 19 til 21 Undervisning til unge, om hvorledes det er at lave radio, lige fra at være tekniker, studievært, til at være opsøgende nyhedsrapportør - samt opfølgning på historier i lokalsamfundet. Andet - onsdage 18 til 21 Musik der minder os om - torsdage 19 til 21 Udsendelse om musik som minder os om film, begivenheder og videre i den stil En stemme i natten - fredage 23 til 02 Debatprogram som tager emner op, som andre ikke tør tale om - eller emner som er hotte i lokalsamfundet lige nu. Retromixet - lørdage 18 til 21 Musikprogram, hvor musikken er mere end 10 år gammel - med lidt historie til hvert nummer. Valhalla - lørdage 21 til 01 Ønskeprogram, hvor lytterne kan sende sms'er ind med ønsker om hvilken musik de vil høre.. Der modtages gennemsnit mellem 40 og 60 ønsker pr. aften fra gennemsnit lyttere - men meget forskelligt fra gang til gang, da det også er forskellige radioværter. Natmixet - søndage 01 til 04 Musikprogram som skaber stemning til fest og gang i den. Gudstjeneste - søndage 20 til 21 Ugens gudstjeneste fra Faxe kirke Gospel sound - søndage 21 til 22 Ugen slutter med gospelmusik fra hele verden - dog medvirker der altid numre fra og med Faxe Gospel kor.

170 Samlet 31 timer om ugen, der sendes i luften.

171 LRT Ansøger: Radio Pak Link Projekttitel: Tilladelse og Driftstilskud 2018 Ansøgt beløb: Samlet budget: Projektbeskrivelse: Bemærkninger/links:

172 Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til ikke-kommerciel lokalradiovirksomhed på FM Felter markeret med skal udfyldes. Foreningens navn Radiopaklink foreninge Radiostationens navn Radiopaklink Kontaktperson for stationen, fornavn (inkl. mellemnavn) Kontaktperson for stationen, efternavn Mohammad Boota CVR-nummer Link til CVR Har foreningen flere P-numre? P-nummer Vejnavn og nummer Kong Georgsvej 116 Postnummer 2000 By Fredriksberg Evt. c/o adresse Lucernevej 58 Kommune Rødovre Beskriv hvilken funktion, der varetages på adressen. Fx administration, udøvelse af programvirksomhed etc. Radiostation Telefonnummer Kontaktperson for ansøgningen, fornavn (inkl. mellemnavn) Mohammad Kontaktperson for ansøgningen, efternavn Boota Kontaktperson, telefonnummer Kontaktperson,

173 Hvilket eller hvilke sendenet søges der? Vælg hvilket eller hvilke sendenet du ønsker at søge ud fra de i feltet til højre angivne muligheder. Der kan kun markeres ét sendenet i hvert felt. Søges flere sendenet markeres vælg Flere sendenet" nedenfor. For yderligere tekniske specifikationer for sendenettene mv., se bilag 1 til udbudsvejledningen. Storkøbenhavn 5 (Frederiksberg Kommune) Prioritering af ansøgte sendenet. Hvis ansøger ønsker at prioritere sine ansøgte sendenet, skal det angives her. Noter rækkefølgen og begynd med det sendenet, der er jeres førsteprioritet. Hvis I kun søger ét sendenet, noteres alene navnet på dette. København FM 95,5 Er foreningens hovedformål, som det fremgår af vedtægterne at drive ikkekommerciel lokalradiovirksomhed? Angiv foreningens hjemsted, som det fremgår af vedtægterne Frederiksberg Vedhæft stiftelsesprotokollat eller anden dokumentaiton for foreningens virke. cvr.pdf Vedhæft oplysninger om bestyrelsens sammensætning, samt bestyrelsesmedlemmernes adresser. Bemærk, at et flertal af bestyrelsesmedlemmerne skal have bopæl i lokalområdet. rpl.møde.pdf Vedhæft foreningens vedtægter og regler for tegningsberettigelse, samt liste med tegningsberettigede, hvis dette ikke fremgår af vedtægterne. Navn og Hjemsted.pdf Forventer foreningen at modtage tilskud ud over driftstilskuddet? Forventer foreningen at have andre indtægter? Angiv budgetterede udgifter. Vær opmærksom på at tilskuddet skal bruges i overenstemmelse med bekendtgørelse nr af 2. december 2016 om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed og bekendtgørelse nr af 21. december 2010, om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Løn- og personaleomkostninger. 0 Sende- og afviklingsomkostninger Produktionsomkostninger (Anden udgift) 8000 Anskaffelsen/vedligeholdelse

174 Angiv stationens sendestartdato (angiv en dato mellem 1. januar 2018 og 1. marts 2018) Hvordan vil jeres ugentlige sendetid fordele sig i de forskellige programkategorier? Angives i minutter. Maksimalt 168 timer svarende til minutter. For uddybende om programkategorier henvises der til afsnit i udbudsmaterialet Nyheder 120 Aktualitet 140 Kultur 180 Musik 280 Andet 180 Samlet ugentlig sendetid 900 Såfremt den ansøgte sendetid ikke er til rådighed, ønsker ansøger tilladelse til et lavere antal timer end det anførte. For uddybning se afsnit i udbudsmaterialet Hvem er radiostationens målgruppe, fx alders- eller befolkningsgrupper? I alle aldre På urdu og dansk Fortolkning lov regler,vi ønsker på et positiv grundlag at medvirke til at fremme kommunikation mellem herboende pakistanere og det danske samfund. nyhedsformidling giver vi folk mulighed for at deltage Er der fokus på en særlig geografisk del af tilladelsesområdet? Vedhæft en beskrivelse af indholdet i den vedhæftede optagelse, der viser eksempler på stationens planlagte programvirksomhed. Vær opmærksom på, at producenten af optagelsen skal være jeres egen forening/radiostation. Optagelser foretaget af andre producenter vil ikke indgå i vurderingen af jeres ansøgning. Husk desuden, at optagelsen skal uploades. Radio-program.mp3 Vedhæft beskrivelser af de programmer, som ansøger ønsker at udsende. Beskrivelsen skal være dækkende for både den ene, time radiostationen er forpligtet til at sende lokalt indhold jf. 11 i bekendtgørelsen om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed og den resterende sendetid, som ansøger ønsker at sende. Radiopaklink sendtimer fm 95.pdf

175 Udover alsidighedskriteriet prioriterer Radio- og tv-nævnet ved behandling af ansøgninger om programvirksomhed i de enkelte tilladelsesområder, ansøgninger der udøver programvirksomhed indeholdende nedenstående i prioriteret rækkefølge. Vær opmærksom på, at svarene er bindende, og såfremt Radio- og tv-nævnet vælger at lægge vægt på svarene i dets vurdering af ansøgningen, vil svarene indgå som krav i en programtilladelse. 1. skønhedskriterie: Programvirksomheden skal omfatte mindst 1 times egenproduceret lokalt indhold hver uge i minimum 50 uger om året i form af ét eller flere taleprogrammer. Der gøres opmærksom på, at beskrivelsen er bindende. Der kan maksimalt sendes 167 svarende til minutters lokalt indhold udover minimumskravet. Samlet sendetid med lokalt indhold udover minimumskravet 2. skønhedskriterie: Beskriv foreningens faglighed, kompetencer, erfaring mv. inden for ikkekommerciel radiodrift Har erfaring ca 12 år 3. skønhedskriterie: Beskriv foreningens faglighed, kompetencer erfaring mv. inden for anden radiodrift eller lignende. Netværksspecialist i it 4. skønhedskriterie: Vil foreningen stille dele af eller hele sin programvirksomhed til rådighed på internettet? 5. skønhedskriterie: Tilbyder foreningen public access, dvs. vil ansøger tilbyde øvrige borgere i tilladelsesområdet adgang til at producere og udsende programmer på radiostationen? Beskriv hvorledes, der faciliteres public access alle kan hør på hjemside Har stationen eller en ledende medarbejder ved stationen eller foreningen eller et medlem af bestyrelsen verserende eller tidligere sager for domstolene Ansøger erklærer eller offentlige hermed rigtigheden myndigheder af om overtrædelser angivne oplysninger af medieansvarsloven, i dette regler om andre ansøgningsskema. tilskud end tilskud efter radio- og fjernsynsloven og af straffeloven mv.? Indtast den adresse som kvitteringen for ansøgningen skal sendes til

176 Radiopaklink sendtimer fm 95,5 Mandag fra kl.16 til 19 Tirsdag fra kl.16 til 19 Onsdag fra kl. 16 til 18 3 timer 3 timer 2 timer Torsdag fra kl. 16 til 18 og 21 til timer Fredag fra Kl. 16 til 18 Lørdag fra 15 til 17 Søndag Fra 930 til 18 2 timer 2 timer 8 timer og 30 min I Alt 31 Timer og 30 min om ugen

177 LRT Ansøger: Radio 2500 Projekttitel: Tilladelser og Driftstilskud 2018 Ansøgt beløb: Samlet budget: Projektbeskrivelse: Bemærkninger/links:

178 Side 1 af 8 Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til ikke-kommerciel lokalradiovirksomhed på FM Indsendt: :39:23 Indsendt af: Referencenummer: NemID Serienummer: 4B8ED218 Udsteder: CN=TRUST2408 OCES Primary CA, O=TRUST2408, C=DK Emne: CN=TRUST2408 OCES CA II, O=TRUST2408, C=DK Gyldig fra: :45:53 Gyldig til: :15:53 Felter markeret med skal udfyldes. Foreningens navn Radio 2500 Radiostationens navn Radio 2500 Kontaktperson for stationen, fornavn (inkl. mellemnavn) Kontaktperson for stationen, efternavn Pernille Dolly Bøgeskov Hansen CVR-nummer Link til CVR Har foreningen flere P-numre? P-nummer Vejnavn og nummer Ramsingsvej 16, 3 th Postnummer 2500 By Valby Evt. c/o adresse Kommune København Beskriv hvilken funktion, der varetages på adressen. Fx administration, udøvelse af programvirksomhed etc. Udøvelse af Programvirksomhed, administration af Radio

179 Side 2 af 8 Telefonnummer Kontaktperson for ansøgningen, fornavn (inkl. mellemnavn) Pernille Dolly Kontaktperson for ansøgningen, efternavn Bøgeskov Hansen Kontaktperson, telefonnummer Kontaktperson, Hvilket eller hvilke sendenet søges der? Vælg hvilket eller hvilke sendenet du ønsker at søge ud fra de i feltet til højre angivne muligheder. Der kan kun markeres ét sendenet i hvert felt. Søges flere sendenet markeres vælg Flere sendenet" nedenfor. For yderligere tekniske specifikationer for sendenettene mv., se bilag 1 til udbudsvejledningen. Storkøbenhavn 23 (Københavns Kommune) Storkøbenhavn 4 (Københavns Kommune) Storkøbenhavn 3 (Københavns Kommune) Prioritering af ansøgte sendenet. Hvis ansøger ønsker at prioritere sine ansøgte sendenet, skal det angives her. Noter rækkefølgen og begynd med det sendenet, der er jeres førsteprioritet. Hvis I kun søger ét sendenet, noteres alene navnet på dette. 1) Storkøbenhavn 23 (90,4) 2) Storkøbenhavn 4 (102,9) 3) Storkøbenhavn 3 (89,6)

180 Side 3 af 8 Er foreningens hovedformål, som det fremgår af vedtægterne at drive ikkekommerciel lokalradiovirksomhed? Angiv foreningens hjemsted, som det fremgår af vedtægterne København Vedhæft stiftelsesprotokollat eller anden dokumentaiton for foreningens virke. Generalforsamlingen for Radio 2500.rtf Vedhæft oplysninger om bestyrelsens sammensætning, samt bestyrelsesmedlemmernes adresser. Bemærk, at et flertal af bestyrelsesmedlemmerne skal have bopæl i lokalområdet. Radio 2500 bestyrelsen.rtf Vedhæft foreningens vedtægter og regler for tegningsberettigelse, samt liste med tegningsberettigede, hvis dette ikke fremgår af vedtægterne. Vedtægter for Radio 2500.rtf Forventer foreningen at modtage tilskud ud over driftstilskuddet? Angiv hvilke typer af andre tilskud foreningen forventer at have, samt de forventede størrelser. Indkøb af sende udstyr, Indretning af lokale og internet. Indkøb af udstyr pc,barix,mikrofon, telefonmodem, Gå I byen mikrofonudstyr. ialt kr. Forventer foreningen at have andre indtægter? Angiv budgetterede udgifter. Vær opmærksom på at tilskuddet skal bruges i overenstemmelse med bekendtgørelse nr af 2. december 2016 om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed og bekendtgørelse nr af 21. december 2010, om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Løn- og personaleomkostninger. 0 Sende- og afviklingsomkostninger Produktionsomkostninger

181 Side 4 af 8 (Anden udgift) Indretning af lokale Internet

182 Side 5 af 8 Angiv stationens sendestartdato (angiv en dato mellem 1. januar 2018 og 1. marts 2018) Hvordan vil jeres ugentlige sendetid fordele sig i de forskellige programkategorier? Angives i minutter. Maksimalt 168 timer svarende til minutter. For uddybende om programkategorier henvises der til afsnit i udbudsmaterialet. Nyheder 60 Aktualitet 120 Kultur 60 Musik 960 Andet 0 Samlet ugentlig sendetid 1200 Såfremt den ansøgte sendetid ikke er til rådighed, ønsker ansøger tilladelse til et lavere antal timer end det anførte. For uddybning se afsnit i udbudsmaterialet Hvem er radiostationens målgruppe, fx alders- eller befolkningsgrupper? Valby borgere i Københavns kommune i alderen år. Er der fokus på en særlig geografisk del af tilladelsesområdet? Hvilken geografisk del af tilladelsesområdet er der tale om? 2500 Valby Vedhæft en beskrivelse af indholdet i den vedhæftede optagelse, der viser eksempler på stationens planlagte programvirksomhed. Vær opmærksom på, at producenten af optagelsen skal være jeres egen forening/radiostation. Optagelser foretaget af andre producenter vil ikke indgå i vurderingen af jeres ansøgning. Husk desuden, at optagelsen skal uploades. Radio 2500 intro 192 kbps.mp3

183 Side 6 af 8 Vedhæft beskrivelser af de programmer, som ansøger ønsker at udsende. Beskrivelsen skal være dækkende for både den ene, time radiostationen er forpligtet til at sende lokalt indhold jf. 11 i bekendtgørelsen om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed og den resterende sendetid, som ansøger ønsker at sende. Programplan for Radio 2500.rtf

184 Side 7 af 8 Udover alsidighedskriteriet prioriterer Radio- og tvnævnet ved behandling af ansøgninger om programvirksomhed i de enkelte tilladelsesområder, ansøgninger der udøver programvirksomhed indeholdende nedenstående i prioriteret rækkefølge. Vær opmærksom på, at svarene er bindende, og såfremt Radio- og tv-nævnet vælger at lægge vægt på svarene i dets vurdering af ansøgningen, vil svarene indgå som krav i en programtilladelse. 1. skønhedskriterie: Programvirksomheden skal omfatte mindst 1 times egenproduceret lokalt indhold hver uge i minimum 50 uger om året i form af ét eller flere taleprogrammer. Der gøres opmærksom på, at beskrivelsen er bindende. Der kan maksimalt sendes 167 svarende til minutters lokalt indhold udover minimumskravet. Samlet sendetid med lokalt indhold udover minimumskravet 2. skønhedskriterie: Beskriv foreningens faglighed, kompetencer, erfaring mv. inden for ikkekommerciel radiodrift. 0 CV for Pernille Dolly Bøgeskov Hansen marts 1987-januar 1989 Radio Valby Her var jeg studievært, ansvarshavende redaktør af underholdningredaktionen, tekniker for børne- og ungdomsredaktionen. tekniker for jazz-programmet og journalist på nyhedsredaktionen. Kontaktperson til pladeselskaberne, reklamesælger, samt daglig leder af radiostationen. Var frivillig og ulønnet. februar 1989-december 1992 Hele Storkøbenhavns Radio (Radio HSR) Var ansat som lønnet. Stod for radioens diskotek. Tekniker for Kulturredaktionen og country-programmet. Var studievært især søndag fra kl Lavede derudover journalistiske indslag og interviews. februar juli 1994 Radio Ballerup Var frivillig og ulønnet. studievært og derudover stod for interviews samt musikalske nyhedsprogrammer og underholdningsprogram fredag aften. februar 1999-februar 2000 Radio Rødovre Delvist lønnet igennem reklameindtægter. studievært og stod for interviews. Kontaktperson til pladeselskaberne og reklamesælger. Stod for kontakten til det lokale politi som led i et formiddagsprogram på hverdage. maj Radio Rollo Ulønnet frivillig arbejdskraft Studievært for "REtromixet", et program hvor musikken skal være mindst 10 år gammelt og sendes lørdag kl Selvom musikken ikke er helt nyt forsøger jeg at fortælle hvad musikerne laver her og nu. Studievært for "NatMixet", et program med dansabel musik fra de sidste 40 år. Programmet sendes lørdag nat fra Da der er mange der er lidt nervøse for at gå ud i byen om natten bringer jeg diskoteket ind i stuerne via radien. Jeg ved også at der er mange ensomme mennesker især om natten og derfor bringer jeg en livestemme til dem så de ikke føler sig alene i verdenen. Takket været internettet skal jeg ikke tage til Faxe, men kan sende direkte hjemmefra via Radio Rollos opkobling. Der bruges Edcast til live stream, med lydkort samt mixerpult/mikrofon og Dobbelt cdafspiller med mp3 interface. CV for Kenneth Larsen Forår Sommer 1991 HSR Rødovre, der skiftede navn til Rødovre kanalen Studievært Sommer 1991-Sommer 1992 Albertslund Nær Radio Stod for teknik i et eftermiddags nyhedprogram. Sommer August 2003 Radio Ballerup Var frivillig og ulønnet. studievært Sommer Til i dag Radio Rollo Studievært & Teknik

185 Side 8 af 8 3. skønhedskriterie: Beskriv foreningens faglighed, kompetencer erfaring mv. inden for anden radiodrift eller lignende. CV for Pernille Dolly Bøgeskov Hansen For HSR Lavede derudover journalistiske indslag og interviews. For Radio Rødovre Kontaktperson til pladeselskaberne og reklamesælger. Stod for kontakten til det lokale politi som led i et formiddagsprogram på hverdage. CV for Kenneth Larsen Sommer August 2003 Radio Ballerup og derudover stod for teknik for bingoprogram/kommunal bestyrelsen og teknisk arbejde. Blev pladechef i 00' og stod sammen med Martin Hansen at Radioen fik indført pc afvikling af programmer. 4. skønhedskriterie: Vil foreningen stille dele af eller hele sin programvirksomhed til rådighed på internettet? 5. skønhedskriterie: Tilbyder foreningen public access, dvs. vil ansøger tilbyde øvrige borgere i tilladelsesområdet adgang til at producere og udsende programmer på radiostationen? Har stationen eller en ledende medarbejder ved stationen eller foreningen eller et medlem af bestyrelsen verserende eller tidligere sager for Ansøger domstolene erklærer eller offentlige hermed rigtigheden myndigheder af om overtrædelser angivne oplysninger af medieansvarsloven, i dette regler om andre ansøgningsskema. tilskud end tilskud efter radio- og fjernsynsloven og af straffeloven mv.? Indtast den adresse som kvitteringen for ansøgningen skal sendes til

186 Program plan for Radio 2500 Radio 2500 vil have fokus på lokale foreninger og virksomheder og de evt. nyheder der skulle være der samt følge med i de politiske beslutninger der kan have betydning for lokalsamfundet. Vi vil bruge telefon interview live eller optaget i dagtimerne og gå ud for at få interview via håndholdt mp3 mikrofon optager. Hvis Radio 2500 får sendetid om sen aften og/eller nat er det vigtigt at være en stemme i natten for de mange ensomme mennesker der som regel er i en storby. Det vil ske med musik og nyheder der kan vække interesse... Natmixet som er dansevenlig musik i weekenderne Retromixet som er mindst 10 år gammelt musik med nyheder om hvad musikalske kunstnere fortager sig i dag. Vi vil gerne hjælpe Politiet med programmet Døgnrapporten som vi laver som båndet telefon interview til at sende senere samme dag. Film og Video magasin program.

187 LRT Ansøger: Radio Halsnæs Projekttitel: Tilladelse og Driftstilskud 2018 Halsnæs Retro Ansøgt beløb: Samlet budget: Projektbeskrivelse: Bemærkninger/links:

188 Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til ikke-kommerciel lokalradiovirksomhed på FM Felter markeret med skal udfyldes. Foreningens navn Radio Halsnæs Radiostationens navn Halsnæs Retro Kontaktperson for stationen, fornavn (inkl. mellemnavn) Kontaktperson for stationen, efternavn David Nederby Jessen CVR-nummer Link til CVR Har foreningen flere P-numre? P-nummer Vejnavn og nummer Nørregade 61C Postnummer 3390 By Hundested Evt. c/o adresse Kommune Halsnæs Beskriv hvilken funktion, der varetages på adressen. Fx administration, udøvelse af programvirksomhed etc. Både administration og programvirksomhed afvikles fra adressen. Telefonnummer Kontaktperson for ansøgningen, fornavn (inkl. mellemnavn) David Nederby Kontaktperson for ansøgningen, efternavn Jessen Kontaktperson, telefonnummer Kontaktperson,

189 Hvilket eller hvilke sendenet søges der? Vælg hvilket eller hvilke sendenet du ønsker at søge ud fra de i feltet til højre angivne muligheder. Der kan kun markeres ét sendenet i hvert felt. Søges flere sendenet markeres vælg Flere sendenet" nedenfor. For yderligere tekniske specifikationer for sendenettene mv., se bilag 1 til udbudsvejledningen. Nordsjælland 4 (Halsnæs Kommune) Prioritering af ansøgte sendenet. Hvis ansøger ønsker at prioritere sine ansøgte sendenet, skal det angives her. Noter rækkefølgen og begynd med det sendenet, der er jeres førsteprioritet. Hvis I kun søger ét sendenet, noteres alene navnet på dette. Nordsjælland 4 (Halsnæs Kommune) Er foreningens hovedformål, som det fremgår af vedtægterne at drive ikkekommerciel lokalradiovirksomhed? Angiv foreningens hjemsted, som det fremgår af vedtægterne Halsnæs Vedhæft stiftelsesprotokollat eller anden dokumentaiton for foreningens virke. Halsnæs generalforsamling.pdf Vedhæft oplysninger om bestyrelsens sammensætning, samt bestyrelsesmedlemmernes adresser. Bemærk, at et flertal af bestyrelsesmedlemmerne skal have bopæl i lokalområdet. Bestyrelsesliste Radio Halsnæs.pdf Vedhæft foreningens vedtægter og regler for tegningsberettigelse, samt liste med tegningsberettigede, hvis dette ikke fremgår af vedtægterne. Vedtægter Radio Halsnæs.pdf Forventer foreningen at modtage tilskud ud over driftstilskuddet? Forventer foreningen at have andre indtægter? Angiv budgetterede udgifter. Vær opmærksom på at tilskuddet skal bruges i overenstemmelse med bekendtgørelse nr af 2. december 2016 om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed og bekendtgørelse nr af 21. december 2010, om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Løn- og personaleomkostninger Sende- og afviklingsomkostninger Produktionsomkostninger (Anden udgift)

190 Angiv stationens sendestartdato (angiv en dato mellem 1. januar 2018 og 1. marts 2018) Hvordan vil jeres ugentlige sendetid fordele sig i de forskellige programkategorier? Angives i minutter. Maksimalt 168 timer svarende til minutter. For uddybende om programkategorier henvises der til afsnit i udbudsmaterialet Nyheder 1 Aktualitet 3 Kultur 6 Musik 35 Andet 0 Samlet ugentlig sendetid 45 Såfremt den ansøgte sendetid ikke er til rådighed, ønsker ansøger tilladelse til et lavere antal timer end det anførte. For uddybning se afsnit i udbudsmaterialet Hvem er radiostationens målgruppe, fx alders- eller befolkningsgrupper? Målgruppen er det modne publikum, aldersgruppen år. Er der fokus på en særlig geografisk del af tilladelsesområdet? Vedhæft en beskrivelse af indholdet i den vedhæftede optagelse, der viser eksempler på stationens planlagte programvirksomhed. Vær opmærksom på, at producenten af optagelsen skal være jeres egen forening/radiostation. Optagelser foretaget af andre producenter vil ikke indgå i vurderingen af jeres ansøgning. Husk desuden, at optagelsen skal uploades. Beskrivelse af uploadet lydfil.pdf Vedhæft beskrivelser af de programmer, som ansøger ønsker at udsende. Beskrivelsen skal være dækkende for både den ene, time radiostationen er forpligtet til at sende lokalt indhold jf. 11 i bekendtgørelsen om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed og den resterende sendetid, som ansøger ønsker at sende. Beskrivelse af programmer.pdf

191 Udover alsidighedskriteriet prioriterer Radio- og tv-nævnet ved behandling af ansøgninger om programvirksomhed i de enkelte tilladelsesområder, ansøgninger der udøver programvirksomhed indeholdende nedenstående i prioriteret rækkefølge. Vær opmærksom på, at svarene er bindende, og såfremt Radio- og tv-nævnet vælger at lægge vægt på svarene i dets vurdering af ansøgningen, vil svarene indgå som krav i en programtilladelse. 1. skønhedskriterie: Programvirksomheden skal omfatte mindst 1 times egenproduceret lokalt indhold hver uge i minimum 50 uger om året i form af ét eller flere taleprogrammer. Der gøres opmærksom på, at beskrivelsen er bindende. Der kan maksimalt sendes 167 svarende til minutters lokalt indhold udover minimumskravet. Samlet sendetid med lokalt indhold udover minimumskravet 2. skønhedskriterie: Beskriv foreningens faglighed, kompetencer, erfaring mv. inden for ikkekommerciel radiodrift. 9 Flere af værterne som bliver drivkraften bag Halsnæs Retro har været involveret i ikke-kommerciel radiodrift i både Halsnæs, Frederikssund og Hillerød igennem de seneste mere end 20 år, og har derigennem fingeren på pulsen hvad angår produktion af radio til 3. skønhedskriterie: Beskriv foreningens faglighed, kompetencer erfaring mv. inden for anden radiodrift eller lignende. Blandt værterne er der desuden erfaring inden for produktion af jingler og lydbilleder, der kan højne den tekniske og lydmæssige kvalitet af programmerne. 4. skønhedskriterie: Vil foreningen stille dele af eller hele sin programvirksomhed til rådighed på internettet? 5. skønhedskriterie: Tilbyder foreningen public access, dvs. vil ansøger tilbyde øvrige borgere i tilladelsesområdet adgang til at producere og udsende programmer på radiostationen? Beskriv hvorledes, der faciliteres public access Der vil være adgang til et båndværksted hvor udefrakommende folk kan prøve kræfter med produktion af programmer. Har stationen eller en ledende medarbejder ved stationen eller foreningen eller et medlem af bestyrelsen verserende eller tidligere sager for domstolene Ansøger erklærer eller offentlige hermed rigtigheden myndigheder af om overtrædelser angivne oplysninger af medieansvarsloven, i dette regler om andre ansøgningsskema. tilskud end tilskud efter radio- og fjernsynsloven og af straffeloven mv.? Indtast den adresse som kvitteringen for ansøgningen skal sendes til

192 Radio Halsnæs Nørregade 61C, 3390 Hundested CVR Beskrivelse af programmer på Halsnæs Retro Halsnæs Retro vil henvende sig til alle dem der har en forkærlighed for stemningen, tidsånden og musikken fra 70'erne, 80'erne og 90'erne. Vi vil som navnet siger sende til Halsnæs og give indbyggerne den bedste musik fra de nævnte årtier. Dvs. vores målgruppe ligger over de 35 år og kan betegnes det modne publikum. Programmerne vil fokusere på at give folk et indblik i (eller en genopfrisker af) hvordan både Danmark og verden så ud dengang, og hvilke musikalske strømninger der gjorde sig gældende. Kunstnerinterviews vil også kunne laves med de danske kunstnere fra dengang, der stadig er aktive i dag. Det er også planen at få folk i studiet der kender lokalområdet, som kan fortælle om hvordan det var at leve i Halsnæs tilbage i tiden, f.eks. Lokalhistorisk arkiv. Der vil også indgå et par temaprogrammer. Her er det planlagt at producere et ugentligt portrætprogram af en dansk kunstner, hvis karriere og pladekartotek beskrives i dybden. Findes der lokale musikeksperter om netop den udvalgte kunstner kan disse inviteres med i studiet for at dele ud af deres viden. Musik skal efter planen udgøre ca. 75% af sendefladen, med interviews, lokalinfo og nyheder udgørende de sidste 25%. Vi forventer at indgå et samarbejde med lokalaviser og lign. så lytterne også kan holde sig opdateret på nyhedsfronten mens de er tunet ind på Halsnæs Retro. Vi har erfaringer med at samarbejde med Halsnæs Avis, som vil kunne føres us i livet på mere permanent plan.

193 LRT Ansøger: Radio Rønde Projekttitel: Tilladelse og Driftstilskud 2018 (Radio Rønde - Syddjurslokalradio) Ansøgt beløb: Samlet budget: Projektbeskrivelse: Bemærkninger/links:

194 Side 1 af 8 Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til ikke-kommerciel lokalradiovirksomhed på FM Indsendt: :05:58 Indsendt af: Referencenummer: NemID Serienummer: 4B8ED218 Udsteder: CN=TRUST2408 OCES Primary CA, O=TRUST2408, C=DK Emne: CN=TRUST2408 OCES CA II, O=TRUST2408, C=DK Gyldig fra: :45:53 Gyldig til: :15:53 Felter markeret med skal udfyldes. Foreningens navn Foreningen Radio Rønde - Syddjurslokalradio Radiostationens navn Radio Rønde - Syddjurslokalradio Kontaktperson for stationen, fornavn (inkl. mellemnavn) Kontaktperson for stationen, efternavn Brian Følle Petersen CVR-nummer Link til CVR Har foreningen flere P-numre? P-nummer Vejnavn og nummer Skolevej 12-14, Boks 64 Postnummer 8410 By Rønde Evt. c/o adresse Kommune Syddjurs Beskriv hvilken funktion, der varetages på adressen. Fx administration, udøvelse af programvirksomhed etc. Studie og afvikling af programmer

195 Side 2 af 8 Telefonnummer Kontaktperson for ansøgningen, fornavn (inkl. mellemnavn) Niels Aakjær Kontaktperson for ansøgningen, efternavn Holst Kontaktperson, telefonnummer Kontaktperson, Hvilket eller hvilke sendenet søges der? Vælg hvilket eller hvilke sendenet du ønsker at søge ud fra de i feltet til højre angivne muligheder. Der kan kun markeres ét sendenet i hvert felt. Søges flere sendenet markeres vælg Flere sendenet" nedenfor. For yderligere tekniske specifikationer for sendenettene mv., se bilag 1 til udbudsvejledningen. Randers-Djursland 9 (Norddjurs Kommune og Syddju Prioritering af ansøgte sendenet. Hvis ansøger ønsker at prioritere sine ansøgte sendenet, skal det angives her. Noter rækkefølgen og begynd med det sendenet, der er jeres førsteprioritet. Hvis I kun søger ét sendenet, noteres alene navnet på dette. Randers-Djursland 9

196 Side 3 af 8 Er foreningens hovedformål, som det fremgår af vedtægterne at drive ikkekommerciel lokalradiovirksomhed? Angiv foreningens hjemsted, som det fremgår af vedtægterne Syddjurs Vedhæft stiftelsesprotokollat eller anden dokumentaiton for foreningens virke. Møde referater Radio Rønde.pdf Vedhæft oplysninger om bestyrelsens sammensætning, samt bestyrelsesmedlemmernes adresser. Bemærk, at et flertal af bestyrelsesmedlemmerne skal have bopæl i lokalområdet. Bestyrelsen pdf Vedhæft foreningens vedtægter og regler for tegningsberettigelse, samt liste med tegningsberettigede, hvis dette ikke fremgår af vedtægterne. Vedtægter Radio Rønde incl forslag aendringer 2017.pdf Forventer foreningen at modtage tilskud ud over driftstilskuddet? Angiv hvilke typer af andre tilskud foreningen forventer at have, samt de forventede størrelser. kommunalt tilskud kr. Støtteforening kr Forventer foreningen at have andre indtægter? Angiv hvilke typer af andre tilskud foreningen forventer at have, samt de forventede størrelser. Medlemmer: kr. Optagelser Gudstjenester: kr. Angiv budgetterede udgifter. Vær opmærksom på at tilskuddet skal bruges i overenstemmelse med bekendtgørelse nr af 2. december 2016 om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed og bekendtgørelse nr af 21. december 2010, om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

197 Side 4 af 8 Løn- og personaleomkostninger Sende- og afviklingsomkostninger Produktionsomkostninger (Anden udgift) 25000

198 Side 5 af 8 Angiv stationens sendestartdato (angiv en dato mellem 1. januar 2018 og 1. marts 2018) Hvordan vil jeres ugentlige sendetid fordele sig i de forskellige programkategorier? Angives i minutter. Maksimalt 168 timer svarende til minutter. For uddybende om programkategorier henvises der til afsnit i udbudsmaterialet. Nyheder 0 Aktualitet 510 Kultur 90 Musik 1440 Andet 480 Samlet ugentlig sendetid 2520 Såfremt den ansøgte sendetid ikke er til rådighed, ønsker ansøger tilladelse til et lavere antal timer end det anførte. For uddybning se afsnit i udbudsmaterialet Hvem er radiostationens målgruppe, fx alders- eller befolkningsgrupper? Radioens målgruppe er alle borgere i Syddjurs kommune Er der fokus på en særlig geografisk del af tilladelsesområdet? Hvilken geografisk del af tilladelsesområdet er der tale om? Syddjurs kommune Vedhæft en beskrivelse af indholdet i den vedhæftede optagelse, der viser eksempler på stationens planlagte programvirksomhed. Vær opmærksom på, at producenten af optagelsen skal være jeres egen forening/radiostation. Optagelser foretaget af andre producenter vil ikke indgå i vurderingen af jeres ansøgning. Husk desuden, at optagelsen skal uploades. Lydfil udsendelser Radio Rønde.pdf

199 Side 6 af 8 Vedhæft beskrivelser af de programmer, som ansøger ønsker at udsende. Beskrivelsen skal være dækkende for både den ene, time radiostationen er forpligtet til at sende lokalt indhold jf. 11 i bekendtgørelsen om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed og den resterende sendetid, som ansøger ønsker at sende. Beskrivelse af programplan 2018.pdf

200 Side 7 af 8 Udover alsidighedskriteriet prioriterer Radio- og tvnævnet ved behandling af ansøgninger om programvirksomhed i de enkelte tilladelsesområder, ansøgninger der udøver programvirksomhed indeholdende nedenstående i prioriteret rækkefølge. Vær opmærksom på, at svarene er bindende, og såfremt Radio- og tv-nævnet vælger at lægge vægt på svarene i dets vurdering af ansøgningen, vil svarene indgå som krav i en programtilladelse. 1. skønhedskriterie: Programvirksomheden skal omfatte mindst 1 times egenproduceret lokalt indhold hver uge i minimum 50 uger om året i form af ét eller flere taleprogrammer. Der gøres opmærksom på, at beskrivelsen er bindende. Der kan maksimalt sendes 167 svarende til minutters lokalt indhold udover minimumskravet. Samlet sendetid med lokalt indhold udover minimumskravet 2. skønhedskriterie: Beskriv foreningens faglighed, kompetencer, erfaring mv. inden for ikkekommerciel radiodrift. 10 Radio Rønde har sendt siden 24/8 1987, og har sendt som ikke kommerciel radiostation siden den 1/ og vi har siden da produceret et bredt repertoire af udsendelser til det syddjurske område. Da det sydlige Djursland har været vores primære interesse område siden 1989, hvor titlen Syddjurslokalradio kom til, at området så langt senere kom til at hedde Syddjurs kommune efter sammenlægningen i 2007 er en anden sag. Vi har i alt den tid produceret interview og service indslag, en fast udsendelse siden starteren har været serviceudsendelsen på alle hverdage. Også optagelsen og udsendelsen af gudstjenesten fra en af de 10 lokale kirker i Rønde og Mols området har været en fast bestanddel siden starten i Den ugentlige Kommunenyt udsendelse, først kommet til senere, men har dog været sendt i mere end 25 år, hvor vi får en snak med enten borgmesteren eller en af udvalgsformændene i de stående udvalg i byrådet om de aktuelle kommunalpolitiske sager. Ved kommunevalg og folketingsvalg laver vi valgudsendelser og debatter med de lokale politikere der stiller op i Syddjurs kommune eller Djurskredsen. Vi sender direkte fra open by Night i Rønde hver sommer i juli, hvor vi står på Hovedgaden og laver indslag og interview. Hele udsendelsen bliver afviklet fra Hovedgaden i Rønde. Vi sender også direkte fra Retromesserne i Røndehallen hver forår og efterår. Og live fra de 24 timer med Stafet fra Livet i Rønde bypark i September måned. I alt er vi 26 som er tilknyttet radioen. Af taleradio programmer producere stationen i dag: Kommunenyt om det lokale byrådsarbejde, og informationer fra Syddjurs kommune - en gang om ugen. Vi Laver portræt og interview udsendelser ca. en gang om måneden, sendes typisk søndag eftermiddag Service Radio Er en blanding af servicemeddelelser og interviews blandet med musik som fylder ca. 2/3 af udsendelsen på 1 time mandag, tirsdag og torsdag, samt 2 timer fredag Vi laver også en historisk time med gamle udsendelser fra de 30 år af historiebogen Den udsendelse kan indeholde gamle portræt og interviewprogrammer, men også ældre musikprogrammer vi ikke har i programfladen længere.

201 Side 8 af 8 3. skønhedskriterie: Beskriv foreningens faglighed, kompetencer erfaring mv. inden for anden radiodrift eller lignende. 4. skønhedskriterie: Vil foreningen stille dele af eller hele sin programvirksomhed til rådighed på internettet? 5. skønhedskriterie: Tilbyder foreningen public access, dvs. vil ansøger tilbyde øvrige borgere i tilladelsesområdet adgang til at producere og udsende programmer på radiostationen? Beskriv hvorledes, der faciliteres public access Har stationen eller en ledende medarbejder ved stationen eller foreningen eller et medlem af bestyrelsen verserende eller tidligere sager for Ansøger domstolene erklærer eller offentlige hermed rigtigheden myndigheder af om overtrædelser angivne oplysninger af medieansvarsloven, i dette regler om andre ansøgningsskema. tilskud end tilskud efter radio- og fjernsynsloven og af straffeloven mv.? Vi er altid på udkig efter personer som ønsker at lave radio i lokalområdet og finder altid plads i sendefladen til et nyt program Indtast den adresse som kvitteringen for ansøgningen skal sendes til

202 Beskrivelse af Programplanerne for Radio Rønde Syddjurs lokalradio: 1 times ugentlig magasin med udelukkende taleradio bestående af interviews og service meddelelser optaget i den forgangne måned. 5 timer med udsendelsen serviceradio af 1 times varighed 5 gange om ugen, en udsendelse med informationer om hvad der er af aktiviteter i syddjurs området blandet med musik. 1 timer ugentlig magasin kaldet kommunenyt med informationer om og fra Syddjurs kommune, herunder interview af udvalgsformænd fra de stående udvalg og anden kommunalservice information blandet med musik (Udsendelsen genudsendes engang, så 2 timer i alt om ugen) 1½ times gudstjeneste transmission, optagelse og udsendelse af en gudstjeneste fra en af 10 lokale kirker i Rønde og Mols området efterfulgt af klassisk musik afhængig af gudstjenestens varighed (Udsendelsen udsendes søndag eftermiddag, dog ikke i juli måned pga. sommerferie og afløsere i kirkerne) 6 timers ønskeradio hvor lytterne kan ringe ind og ønske deres ynglings plader, blandet med studieværtens eget musik valg, så udsendelsen bliver varieret. Så ikke bare en type musik bliver spillet 4 timer fredag aften og 2 timer søndag formiddag 4 timers morgenradio med blandet musik og studievært på. Lørdag og søndag morgen Vækkeuret om lørdagen og Go morn søndag om søndagen i tidsrummet 8 til 10 2 timers Country popcorner En udsendelse hvor musikken spænder fra pop musik over rock til Country musik. 5 timers blandede musik programmer med popmusik med studievært med titlerne: Thomsens hithjørne, Pausefisk, Så blev det lørdag, Thiemers musikhus, Nygårds Tilbageblik skiftende med Thomsens danskhjørne 1 times udsendelse Grandprix Hjørnet med udelukkende musik fra før og nu til det danske og internationale melodi grandprix hvor studieværten også har historier og nyheder fra grandprix verdenen. 1 times udsendelse Tyske toner med udelukkende musik med tysk sang (Schlager musik) med studievært. 1 times Musik for seniorer Hvor alt musikken er mere end 30 år gammel præsenteret af en studievært (søndag eftermiddag). 1½ times Bingospil 1 ugentlig bingospil for medlemmer af radioens støtteforening i samarbejde med Radio Djursland (Sendes ikke i de 3 sommermåneder, juni, juli og august), her sendes i stedet musik prgrammer. 1 times udsendelse med portræt og indslag fra lokale foreninger/lokalepersoner blandet med musik 1 gang om måneden (søndag eftermiddag). 1 times historisk tilbageblik hver 14. dag, hvor vi genudsender en udsendelse, som minimum er 2 år gammel, det kunne være en gammel portræt udsendelse, men også en musik udsendelse produceret for mange år siden af en nu afdød medarbejder Udsendelserne kan være helt tilbage fra 1987 (søndag eftermiddag). 1 times udsendelse med udelukkende Blues musik og omtale af arrangementer om Blues i området (Udsendelsen sendes 1 gang om måneden) (søndag eftermiddag).

203 2 timers udsendelse Folkfriends med folkemusik med studievært 1 gang om måneden (torsdag aften) 2 timers udsendelse Rock nroll Time med Rock og Rock n Roll musik med studievært 1 gang om måneden (torsdag aften) 2 timers udsendelse Country Hoedown med country musik med studievært gang om måneden (torsdag aften) 2 timers udsendelse Airplay top 25 med de meste spillede numre af den nyeste musik med studievært - 1 gang om måneden (torsdag aften) 7 timers udsendelse med non-stop natradio musik uden studievært (lørdag nat)

204 LRT Ansøger: Radio Kattegat Projekttitel: Tilladelser og Driftstilskud 2018 Ansøgt beløb: Samlet budget: Projektbeskrivelse: Bemærkninger/links:

205 Side 1 af 8 Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til ikke-kommerciel lokalradiovirksomhed på FM Indsendt: :44:33 Indsendt af: Referencenummer: NemID Serienummer: 4B8ED218 Udsteder: CN=TRUST2408 OCES Primary CA, O=TRUST2408, C=DK Emne: CN=TRUST2408 OCES CA II, O=TRUST2408, C=DK Gyldig fra: :45:53 Gyldig til: :15:53 Felter markeret med skal udfyldes. Foreningens navn Nordsjællands Lokalradio - Radio Kattegat Radiostationens navn Radio Kattegat Kontaktperson for stationen, fornavn (inkl. mellemnavn) Kontaktperson for stationen, efternavn Jørgen Petersen CVR-nummer Link til CVR Har foreningen flere P-numre? P-nummer Vejnavn og nummer Stationsvej 6 Postnummer 3210 By Vejby Evt. c/o adresse Kommune Gribskov Beskriv hvilken funktion, der varetages på adressen. Fx administration, udøvelse af programvirksomhed etc. Radioens hjemsted: Administration, studier m.m.

206 Side 2 af 8 Telefonnummer Kontaktperson for ansøgningen, fornavn (inkl. mellemnavn) Jørgen Kontaktperson for ansøgningen, efternavn Kontaktperson, telefonnummer Petersen Kontaktperson,

207 Side 3 af 8 Hvilket eller hvilke sendenet søges der? Vælg hvilket eller hvilke sendenet du ønsker at søge ud fra de i feltet til højre angivne muligheder. Der kan kun markeres ét sendenet i hvert felt. Søges flere sendenet markeres vælg Flere sendenet" nedenfor. For yderligere tekniske specifikationer for sendenettene mv., se bilag 1 til udbudsvejledningen. Nordsjælland 3 (Gribskov Kommune) Prioritering af ansøgte sendenet. Hvis ansøger ønsker at prioritere sine ansøgte sendenet, skal det angives her. Noter rækkefølgen og begynd med det sendenet, der er jeres førsteprioritet. Hvis I kun søger ét sendenet, noteres alene navnet på dette. Frekvenserne 92,2 og 93,1 MHz. samt 106,7 MHz: Minimum denne løsning: 1. 93,1 MHz + dennes hjælpesender på 92,2 MHz. (De frekvenser vi har sendetilladelse til i dag) Men den bedste løsning er denne model som er aftalt med de 2 andre lokalradioer i kommunen: 2. 93,1 MHz + dennes hjælpesender på 92,2 MHz. samt ny hjælpesender på 106,7 MHz. for at kunne komme helt ud og dække det området tilladelsen gælder i. Vi oplever til tider, som de 2 andre lokalradioer her i kommunen at lytterne alt efter vejret oplever at de til tider kan have svært ved at høre lokalradioerne. Derfor har vi afholdt et møde i sendersamvirket hvor foreningen bag Radio Jet FM var indbudt og løsningen vi i fællesskab fandt frem til var at vi alle 3 foreninger ved denne ansøgningsrunde ville ansøge Radionævnet om en programtilladelse hvor 93,1 MHz. bliver områdets hovedsender og 92, ,7 skulle bruges som hjælpesender (slavesender som det hed i gamle dage). Vi håber Radionævnet vil opfylde vores fælles ønske til lytternes bedste, når de nye programtilladelser uddeles. På forhånd tak..

208 Side 4 af 8 Er foreningens hovedformål, som det fremgår af vedtægterne at drive ikkekommerciel lokalradiovirksomhed? Angiv foreningens hjemsted, som det fremgår af vedtægterne Gribskov Vedhæft stiftelsesprotokollat eller anden dokumentaiton for foreningens virke. RK2017 Referat fra generalforsamling 2016.bmp Vedhæft oplysninger om bestyrelsens sammensætning, samt bestyrelsesmedlemmernes adresser. Bemærk, at et flertal af bestyrelsesmedlemmerne skal have bopæl i lokalområdet. RK2017 Foreningens bestyrelse.doc Vedhæft foreningens vedtægter og regler for tegningsberettigelse, samt liste med tegningsberettigede, hvis dette ikke fremgår af vedtægterne. RK2017 Vedtægter med underskrift 2016.pdf Forventer foreningen at modtage tilskud ud over driftstilskuddet? Forventer foreningen at have andre indtægter? Angiv budgetterede udgifter. Vær opmærksom på at tilskuddet skal bruges i overenstemmelse med bekendtgørelse nr af 2. december 2016 om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed og bekendtgørelse nr af 21. december 2010, om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Løn- og personaleomkostninger Sende- og afviklingsomkostninger Produktionsomkostninger (Anden udgift)

209 Side 5 af 8 Angiv stationens sendestartdato (angiv en dato mellem 1. januar 2018 og 1. marts 2018) Hvordan vil jeres ugentlige sendetid fordele sig i de forskellige programkategorier? Angives i minutter. Maksimalt 168 timer svarende til minutter. For uddybende om programkategorier henvises der til afsnit i udbudsmaterialet. Nyheder 0 Aktualitet 15 Kultur 45 Musik 1860 Andet 0 Samlet ugentlig sendetid 1920 Såfremt den ansøgte sendetid ikke er til rådighed, ønsker ansøger tilladelse til et lavere antal timer end det anførte. For uddybning se afsnit i udbudsmaterialet Hvem er radiostationens målgruppe, fx alders- eller befolkningsgrupper? Målgruppen er rettet mod den voksne lytterskare fra ca. 40 årige og op til alderdommen. Er der fokus på en særlig geografisk del af tilladelsesområdet? Vedhæft en beskrivelse af indholdet i den vedhæftede optagelse, der viser eksempler på stationens planlagte programvirksomhed. Vær opmærksom på, at producenten af optagelsen skal være jeres egen forening/radiostation. Optagelser foretaget af andre producenter vil ikke indgå i vurderingen af jeres ansøgning. Husk desuden, at optagelsen skal uploades. RK2017 Info. til lydprøven.doc

210 Side 6 af 8 Vedhæft beskrivelser af de programmer, som ansøger ønsker at udsende. Beskrivelsen skal være dækkende for både den ene, time radiostationen er forpligtet til at sende lokalt indhold jf. 11 i bekendtgørelsen om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed og den resterende sendetid, som ansøger ønsker at sende. RK2017 Programplan og kategorier.doc

211 Side 7 af 8 Udover alsidighedskriteriet prioriterer Radio- og tvnævnet ved behandling af ansøgninger om programvirksomhed i de enkelte tilladelsesområder, ansøgninger der udøver programvirksomhed indeholdende nedenstående i prioriteret rækkefølge. Vær opmærksom på, at svarene er bindende, og såfremt Radio- og tv-nævnet vælger at lægge vægt på svarene i dets vurdering af ansøgningen, vil svarene indgå som krav i en programtilladelse. 1. skønhedskriterie: Programvirksomheden skal omfatte mindst 1 times egenproduceret lokalt indhold hver uge i minimum 50 uger om året i form af ét eller flere taleprogrammer. Der gøres opmærksom på, at beskrivelsen er bindende. Der kan maksimalt sendes 167 svarende til minutters lokalt indhold udover minimumskravet. Samlet sendetid med lokalt indhold udover minimumskravet 2. skønhedskriterie: Beskriv foreningens faglighed, kompetencer, erfaring mv. inden for ikkekommerciel radiodrift. 0 Nu har foreningen jo sendt lokalradio hver dag siden 1988 så vi ved efterhånden alt om hvordan en lokalradio skal drives, så kort og godt fagligheden og kompetencen har foreningen. 3. skønhedskriterie: Beskriv foreningens faglighed, kompetencer erfaring mv. inden for anden radiodrift eller lignende. Flere af medarbejderne har førhen lave radio på andre stationer og sågar lokal-tv men ellers se overstående tekst om foreningens faglighed og kompetence. 4. skønhedskriterie: Vil foreningen stille dele af eller hele sin programvirksomhed til rådighed på internettet? 5. skønhedskriterie: Tilbyder foreningen public access, dvs. vil ansøger tilbyde øvrige borgere i tilladelsesområdet adgang til at producere og udsende programmer på radiostationen?

212 Side 8 af 8 Beskriv hvorledes, der faciliteres public access Har stationen eller en ledende medarbejder ved stationen eller foreningen eller et medlem af bestyrelsen verserende eller tidligere sager for Ansøger domstolene erklærer eller offentlige hermed rigtigheden myndigheder af om overtrædelser angivne oplysninger af medieansvarsloven, i dette regler om andre ansøgningsskema. tilskud end tilskud efter radio- og fjernsynsloven og af straffeloven mv.? Borger, kommunen og foreninger f.eks de lokale politiske partiforeninger bruger radioen hver måned. F.eks har det lokale frivilligcenter fået en fast time hver måned hvor de har forskellige gæster med i studiet til en samtale om de mange forskellige frivillige foreninger eller der tales med kommunens flygtninge medarbejder osv osv. Radio Kattegat er åben for alle borger og vi hjælper til så der kommer en rød tråd i programmet. Indtast den adresse som kvitteringen for ansøgningen skal sendes til

213 Programplan og programkategorierne for Radio Kattegat. Valg af programkategorier er følgende: Aktualitetsprogrammer Kulturprogrammer Musikprogrammer.. Radio Kattegats valg af kategorierne til ansøgningen er i meget kort træk at en lokalradio slet ikke kan planlægge hvad der skal sende langt ud i tiden da medarbejderne er frivillige og der til tider kan opstå et ønske hos en medarbejder om at vedkommende vil prøve, i en periode,at lave nogle programmer f.eks interview og efter en tid måske vil lavet noget helt andet som måske falder ud contra de 5 kategorier der skal søges om i denne ansøgningsrunde. Iøvrigt synes vi det er urimeligt at man på forhånd SKAL planlægge sin sendeflade så stramt med x antal minutter i de 5 kategorier det vil vi godt have lov til at meddele nævnet. Det er som skrevet meget svært på forhånd at skulle vælge at inddele sendetiden som der kræves, men det er jo kravet og derfor baggrunden for vores valgt af kategorier, selvom vi synes det er at begrænser en lokalradios muligheder for at udøve rigtigt lokalradio. Vi har derfor desværre været nød til at træffe et benhårdt valg programmæssigt jf. ansøgningskravet og tilrettelægge vores produktion således at vi fra næste år har planlagt udsendelser i de 3 overnævnte kategorier og indholdet i hvert enkel kategori bliver følgende: Indholdet I kategorierne: Aktualitetsprogrammer: interview. Kulturprogrammer: Reportager. Musikprogrammer: Musik. Programmer inddelt i minuter ialt pr. uge: Aktualitetsprogrammer og Kulturprogrammer: Den lovpligtige lokale radiotime - 1 time pr. uge = 60 min. pr. uge Musikprogrammer: 32 timer pr. uge x 60 minutter = 1920 minutter pr. uge

214 MEN vi tilbyder naturligvis at udsende mere indhold i Aktualitets- og Kulturkategorierne hvis vi kan optage mere end den lovpligtige time pr. uge Programplan indholdet: Den lokale time pr. uge: Indholdet i den lovpligtige lokale time pr. uge bliver reportager fra lokalområdet, byrådsmøder eller interview om et lokalt politiske indhold der er oppe I tiden enten I lokalsamfundet eller på den lokale politiske dagsorden samt foreningsliv Musiksudsendelser pr. uge: I kategorien Musikprogrammer jf. målgruppen vil spilles musik rettet mod den valgte målgruppen. STUDIER & ADMINISTRATION: RADIOHUSET - STATIONSVEJ VEJBY STUDIE-TLF: KONTOR-TLF: GIRO:

215 LRT Ansøger: Bispebjerg Lokalradio Projekttitel: Tilladelse og Driftstilskud 2018 (Radio Storbyen) Ansøgt beløb: Samlet budget: Projektbeskrivelse: Bemærkninger/links:

216 Side 1 af 8 Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til ikke-kommerciel lokalradiovirksomhed på FM Indsendt: :31:42 Indsendt af: Referencenummer: NemID Serienummer: 4B8ED218 Udsteder: CN=TRUST2408 OCES Primary CA, O=TRUST2408, C=DK Emne: CN=TRUST2408 OCES CA II, O=TRUST2408, C=DK Gyldig fra: :45:53 Gyldig til: :15:53 Felter markeret med skal udfyldes. Foreningens navn Bispebjerg Lokalradio Radiostationens navn Radio Storbyen Kontaktperson for stationen, fornavn (inkl. mellemnavn) Kontaktperson for stationen, efternavn Alex Heick CVR-nummer Link til CVR Har foreningen flere P-numre? P-nummer Vejnavn og nummer Tonemestervej 9 Postnummer 2400 By København NV Evt. c/o adresse Kommune København Beskriv hvilken funktion, der varetages på adressen. Fx administration, udøvelse af programvirksomhed etc. Administration

217 Side 2 af 8 Telefonnummer Kontaktperson for ansøgningen, fornavn (inkl. mellemnavn) Alex Kontaktperson for ansøgningen, efternavn Kontaktperson, telefonnummer Heick Kontaktperson,

218 Side 3 af 8 Hvilket eller hvilke sendenet søges der? Vælg hvilket eller hvilke sendenet du ønsker at søge ud fra de i feltet til højre angivne muligheder. Der kan kun markeres ét sendenet i hvert felt. Søges flere sendenet markeres vælg Flere sendenet" nedenfor. For yderligere tekniske specifikationer for sendenettene mv., se bilag 1 til udbudsvejledningen. Storkøbenhavn 3 (Københavns Kommune) Storkøbenhavn 4 (Københavns Kommune) Storkøbenhavn 6 (Københavns Kommune) Storkøbenhavn 7 (Københavns Kommune) Storkøbenhavn 8 (Københavns Kommune) Storkøbenhavn 23 (Københavns Kommune) Prioritering af ansøgte sendenet. Hvis ansøger ønsker at prioritere sine ansøgte sendenet, skal det angives her. Noter rækkefølgen og begynd med det sendenet, der er jeres førsteprioritet. Hvis I kun søger ét sendenet, noteres alene navnet på dette. Storkøbenhavn 23 Storkøbenhavn 4 Storkøbenhavn 8 Storkøbenhavn 7 Storkøbenhavn 6 Storkøbenhavn 3

219 Side 4 af 8 Er foreningens hovedformål, som det fremgår af vedtægterne at drive ikkekommerciel lokalradiovirksomhed? Angiv foreningens hjemsted, som det fremgår af vedtægterne København Vedhæft stiftelsesprotokollat eller anden dokumentaiton for foreningens virke. Referat fra den ordinære generalforsamling i Bispebjerg Lokalradio 19. september 2016.pdf Vedhæft oplysninger om bestyrelsens sammensætning, samt bestyrelsesmedlemmernes adresser. Bemærk, at et flertal af bestyrelsesmedlemmerne skal have bopæl i lokalområdet. Bestyrelsen for Radio Storbyen.pdf Vedhæft foreningens vedtægter og regler for tegningsberettigelse, samt liste med tegningsberettigede, hvis dette ikke fremgår af vedtægterne. Bispebjerg Lokalradios vedtægt med tilføjelser, senest 19. september 2017.pdf Forventer foreningen at modtage tilskud ud over driftstilskuddet? Forventer foreningen at have andre indtægter? Angiv budgetterede udgifter. Vær opmærksom på at tilskuddet skal bruges i overenstemmelse med bekendtgørelse nr af 2. december 2016 om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed og bekendtgørelse nr af 21. december 2010, om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Løn- og personaleomkostninger Sende- og afviklingsomkostninger Produktionsomkostninger (Anden udgift)

220 Side 5 af 8 Angiv stationens sendestartdato (angiv en dato mellem 1. januar 2018 og 1. marts 2018) Hvordan vil jeres ugentlige sendetid fordele sig i de forskellige programkategorier? Angives i minutter. Maksimalt 168 timer svarende til minutter. For uddybende om programkategorier henvises der til afsnit i udbudsmaterialet. Nyheder 1 Aktualitet 9 Kultur 9 Musik 18 Andet 9 Samlet ugentlig sendetid 46 Såfremt den ansøgte sendetid ikke er til rådighed, ønsker ansøger tilladelse til et lavere antal timer end det anførte. For uddybning se afsnit i udbudsmaterialet Hvem er radiostationens målgruppe, fx alders- eller befolkningsgrupper? I princippet henvender vi os til alle voksne. Vi sender på dansk. Er der fokus på en særlig geografisk del af tilladelsesområdet? Vedhæft en beskrivelse af indholdet i den vedhæftede optagelse, der viser eksempler på stationens planlagte programvirksomhed. Vær opmærksom på, at producenten af optagelsen skal være jeres egen forening/radiostation. Optagelser foretaget af andre producenter vil ikke indgå i vurderingen af jeres ansøgning. Husk desuden, at optagelsen skal uploades. Bemærkninger til introduktionsudsendelsen.pdf

221 Side 6 af 8 Vedhæft beskrivelser af de programmer, som ansøger ønsker at udsende. Beskrivelsen skal være dækkende for både den ene, time radiostationen er forpligtet til at sende lokalt indhold jf. 11 i bekendtgørelsen om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed og den resterende sendetid, som ansøger ønsker at sende. Programplan for Radio Storbyen.pdf

222 Side 7 af 8 Udover alsidighedskriteriet prioriterer Radio- og tvnævnet ved behandling af ansøgninger om programvirksomhed i de enkelte tilladelsesområder, ansøgninger der udøver programvirksomhed indeholdende nedenstående i prioriteret rækkefølge. Vær opmærksom på, at svarene er bindende, og såfremt Radio- og tv-nævnet vælger at lægge vægt på svarene i dets vurdering af ansøgningen, vil svarene indgå som krav i en programtilladelse. 1. skønhedskriterie: Programvirksomheden skal omfatte mindst 1 times egenproduceret lokalt indhold hver uge i minimum 50 uger om året i form af ét eller flere taleprogrammer. Der gøres opmærksom på, at beskrivelsen er bindende. Der kan maksimalt sendes 167 svarende til minutters lokalt indhold udover minimumskravet. Samlet sendetid med lokalt indhold udover minimumskravet 2. skønhedskriterie: Beskriv foreningens faglighed, kompetencer, erfaring mv. inden for ikkekommerciel radiodrift. 45 Radio Storbyen er en videreførelse af Bispebjerg lokalradio, som har eksisteret siden Vi har et stort netværk af medarbejdere, der kan producere interessante udsendelser. Vi har desuden et omfattende netværk af andre kontakter, som undertiden bidrager med indslag af forskellig art. Teknisk er stationen i særklasse. En halv snes andre radiostationer i København bruger derfor enten vores studie til produktion, eller afvikler via vores tekniske netværk, som fordeler indslag til to FM sendere, internet, hybridnet og til Boxer. 3. skønhedskriterie: Beskriv foreningens faglighed, kompetencer erfaring mv. inden for anden radiodrift eller lignende. Adskillige af radioens medlemmer er også aktive med TV produktion for TV Storbyen på MUX København, som radioen delvis har lokalefællesskab sammen med. 4. skønhedskriterie: Vil foreningen stille dele af eller hele sin programvirksomhed til rådighed på internettet?

223 Side 8 af 8 5. skønhedskriterie: Tilbyder foreningen public access, dvs. vil ansøger tilbyde øvrige borgere i tilladelsesområdet adgang til at producere og udsende programmer på radiostationen? Beskriv hvorledes, der faciliteres public access Har stationen eller en ledende medarbejder ved stationen eller foreningen eller et medlem af bestyrelsen verserende eller tidligere sager for Ansøger domstolene erklærer eller offentlige hermed rigtigheden myndigheder af om overtrædelser angivne oplysninger af medieansvarsloven, i dette regler om andre ansøgningsskema. tilskud end tilskud efter radio- og fjernsynsloven og af straffeloven mv.? Vi gør det allerede: Folk kan komme med deres indslag, som bliver lyttet igennem, evt. tilrettet, og skarpe kanter bliver fjernet. Folk har også mulighed for selv at blive studieværter. De fleste aktuelle medarbejdere er rekrutteret via public acces. Indtast den adresse som kvitteringen for ansøgningen skal sendes til

224 Programplaner for Radio Storbyen fra 2018 Aktuelt sender vi som Bispebjerg Lokalradio ca. 45 timer om ugen. Vi sender i København på to FM frekvenser, på hybridnet 87,7, på Boxer og på internettet. Vi stiler mod fremover at udfase navnet Bispebjerg Lokalradio, og lade sendenavnet erstatte med Radio Storbyen. Hvis vi får mulighed for at fortsætte, vil vi fremover kunne tilbyde at producere 15 ½ times ugentlige førstegangsudsendelser, som stort set alle vil have lokalt indhold. Desuden vil vi ugentlig sende ca. 30 timers genudsendelser. Førstegangsudsendelserne: Nyheder: ½ time ugentlig. Genudsendes x flere. Nyhederne vil dels komme fra et nyhedsbureau (formentlig Berlingske). Dels via det vi hører på vandrørene og INFO, som folk sender til os. Aktualitet: 3 timer ugentlig, der genudsendes x flere. Det handler fortrinsvis om magasinprogrammer. Eksempler er indslag med RadioNiels (som er med på introduktionsudsendelsen). Der kan også være interviews i studiet, og referat fra møder. Kulturprogrammer: 3 timer ugentligt, der genudsendes x flere. Disse programmer vil være foredrag, debatter eller reportager fra begivenheder eller steder såsom Historiske dage, museer og Zoologisk Have. Musikprogrammer: 6 timer ugentligt, der genudsendes x flere. Disse programmer vil delvis have karakter af DJ, men kan evt. være ren musik,- d.v.s. alle numre i en CD som afspilles,- typisk ledsaget af nogle kommentarer. Andre programmer: 3 timer ugentligt, der genudsendes x flere. Der vil være indslag med human interest og snak om og med kendte mennesker. Konklusion: 15½ times nyproduktion pr. uge og ca. 30 timers genudsendelse.

Ansøgninger og programbeskrivelser

Ansøgninger og programbeskrivelser Ansøgninger og programbeskrivelser LRT10.2017-0222 Ansøger: Radiostudiet Tønder v/holger Wollesen Projekttitel: Tilladelse og Driftstilskud 2018 Ansøgt beløb: Samlet budget: Projektbeskrivelse: Bemærkninger/links:

Læs mere

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Felter markeret med * skal udfyldes. Vedhæftede bilag må højst fylde 15 MB i alt. CPR-nummer Fornavn (inkl. mellemnavn) Efternavn Vejnavn, nummer Evt. c/o adresse

Læs mere

Det ikkekommercielle lokalradioudbud ved Slots- og Kulturstyrelsen

Det ikkekommercielle lokalradioudbud ved Slots- og Kulturstyrelsen Det ikkekommercielle lokalradioudbud ved Slots- og Kulturstyrelsen Hvad vil vi fortælle jer om i dag? Tidsplan for udbud af ikkekommercielle lokalradiotilladelser Hvem kan søge? Lokalt indhold Hvad kan

Læs mere

Ansøgninger og programbeskrivelser

Ansøgninger og programbeskrivelser Ansøgninger og programbeskrivelser LRT10.2017-0145 Ansøger: Eagles FM Projekttitel: Tilladelse og Drifttilskud 2018 Ansøgt beløb: Samlet budget: Projektbeskrivelse: Bemærkninger/links: Radio- og tv-nævnets

Læs mere

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Felter markeret med * skal udfyldes. Vedhæftede bilage må højst fylde 1 MB i alt. CVR-nummer Link til CVR 37881 Produktionsnummer 10173003 Foreningens navn Foreningnen

Læs mere

https://ansogning.kc.kum.dk/xform/frontend/show.aspx?action=print&header=true&s...

https://ansogning.kc.kum.dk/xform/frontend/show.aspx?action=print&header=true&s... Side 1 af 5 Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til kommerciel lokalradiovirksomhed på FM - Trin 1, deltagelse i udbuddet Indsendt: 10-02-2017 10:36:35 Indsendt af: Referencenummer: 840503 NemID

Læs mere

Ansøgninger og programbeskrivelser

Ansøgninger og programbeskrivelser Ansøgninger og programbeskrivelser LRT10.2017-0299 Ansøger: Radio Djursland Projekttitel: Tilladelse og Driftstilskud 2018 (Radio Djursland) Ansøgt beløb: Samlet budget: Projektbeskrivelse: Bemærkninger/links:

Læs mere

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Felter markeret med * skal udfyldes. Vedhæftede bilage må højst fylde 1 MB i alt. CVR-nummer Link til CVR 20403381 Produktionsnummer 100428470 Foreningens navn

Læs mere

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Felter markeret med * skal udfyldes. Vedhæftede bilage må højst fylde 1 MB i alt. CVR-nummer Link til CVR 344894 Produktionsnummer 10178447 Foreningens navn DanmarkC

Læs mere

Ansøgningsskema til regional programvirksomhed

Ansøgningsskema til regional programvirksomhed Ansøgningsskema til regional programvirksomhed Ansøgningsskemaet skal være modtaget i Styrelsen for Bibliotek og Medier, H.C. Andersens Boulevard 2, DK-1553 København V, senest fredag den 27. maj 2011

Læs mere

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Felter markeret med * skal udfyldes. Vedhæftede bilage må højst fylde 1 MB i alt. CVR-nummer Link til CVR 32181104 Produktionsnummer 10139287 Foreningens navn

Læs mere

Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed

Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed Ansøgningsskemaet skal være modtaget i Styrelsen for Bibliotek og Medier, Mediesekretariatet, H.C. Andersens Boulevard 2, DK-1553 København V, senest

Læs mere

Bilag 2. Vejledning til udbud af ledig sendetid på lokalradioområdet

Bilag 2. Vejledning til udbud af ledig sendetid på lokalradioområdet Bilag 2 Radio- og tv-nævnet 8. juni 2012 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. Vejledning til udbud af ledig sendetid på lokalradioområdet 2012 rpl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3369 Radio- og

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud af programtilladelse til ikkekommerciel

Spørgsmål og svar til udbud af programtilladelse til ikkekommerciel Radio- og tv-nævnet Marts 2017 Spørgsmål og svar til udbud af programtilladelse til ikkekommerciel lokalradiovirksomhed Indholdsfortegnelse Krav til ansøgningen... 2 Hjemsted... 7 Lokalt indhold... 8 Programindhold...

Læs mere

Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed

Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed Ansøgningsskemaet skal være modtaget i Styrelsen for Bibliotek og Medier, Mediesekretariatet, H.C. Andersens Boulevard 2, DK-1553 København V, senest

Læs mere

Andagt. Med evigheden for øje LUMI RADIO AALBORG PÅ INTERNETTET

Andagt. Med evigheden for øje LUMI RADIO AALBORG PÅ INTERNETTET LUMI nyt L U M I R a d i o A a l b o r g 1/april-sept. 2013 31. årgang Andagt Med evigheden for øje Andagt ved Hans Peter Hansen I Lumi Radios studie hænger et broderet billede med denne sætningen. Når

Læs mere

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Felter markeret med * skal udfyldes. Vedhæftede bilage må højst fylde 1 MB i alt. CVR-nummer Link til CVR 33029071 Produktionsnummer 101284439 Foreningens navn

Læs mere

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Felter markeret med * skal udfyldes. Vedhæftede bilage må højst fylde 1 MB i alt. CVR-nummer Link til CVR 31127211 Produktionsnummer 1013887728 Foreningens navn

Læs mere

Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed

Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed Ansøgningsskemaet skal være modtaget i Styrelsen for Bibliotek og Medier, H.C. Andersens Boulevard 2, DK-1553 København V, senest fredag den 27. maj

Læs mere

LUMI nyt. 1/aug.-okt. 2015. 33. årgang

LUMI nyt. 1/aug.-okt. 2015. 33. årgang LUMI nyt LUMI Radio Aalborg 1/aug.-okt. 2015 33. årgang Andagt Fordi du har set mig, tror du; salige er de, som ikke har set og dog tror (Johs. 20, 29) Andagt ved Hans Erik Nissen For en umiddelbar betragtning

Læs mere

Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed

Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed Ansøgningsskemaet skal være modtaget i Styrelsen for Bibliotek og Medier, H.C. Andersens Boulevard 2, DK-1553 København V, senest fredag den 27. maj

Læs mere

Bilag 1 Oversigt over Region Hovedstaden

Bilag 1 Oversigt over Region Hovedstaden Udbudt antal tilladelser i Region Hovedstaden: 1 Oversigt over tilladelseshavere i forhold til emner, målgruppe, geografi og skønhedskriterier (som angivet i ansøgningerne) Bemærk at nr. 1-5 i kolonnen

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv)

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) 1. I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 6. oktober

Læs mere

Ansøgningsskema. Driftstilskud 2008 til ikke-kommercielle lokale radio- og tv-stationer

Ansøgningsskema. Driftstilskud 2008 til ikke-kommercielle lokale radio- og tv-stationer RADIO- OG TV-NÆVNET Ansøgningsskema Driftstilskud 2008 til ikke-kommercielle lokale radio- og tv-stationer Læs vejledning om tilskud til lokale radio- og tv-stationer, før skemaet udfyldes. Skemaet skal

Læs mere

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed.

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed. Radio- og tv-nævnet Efteråret 2015 rtv@kulturstyrelsen.dk Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og tvvirksomhed (uddannelsespuljen) Baggrund

Læs mere

Høringssvar til høring over justeret udkast til bekendtgørelse om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed

Høringssvar til høring over justeret udkast til bekendtgørelse om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Sendt per mail: medi@kulturstyrelsen.dk Aalborg, den 5. november 2015 Høringssvar til høring over justeret udkast til bekendtgørelse om ikkekommerciel

Læs mere

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Felter markeret med * skal udfyldes. Vedhæftede bilage må højst fylde 15 MB i alt. CVR-nummer Link til CVR 25784979 Produktionsnummer 1008135912 Foreningens navn

Læs mere

Et er nødvendigt. Lumi Radio har fået nye ejere

Et er nødvendigt. Lumi Radio har fået nye ejere LUMI nyt L U M I R a d i o A a l b o r g 1/jan.-marts 2010 28. årgang Andagt Et er nødvendigt Andagt ved Hans Erik Nissen Du må indprente dig Guds ord. Du må høre det igen og igen, for det er så svært

Læs mere

Afgørelse om tilsyn med Sønderborg Lokal TV

Afgørelse om tilsyn med Sønderborg Lokal TV 5. april 2017 Sønderborg Lokal TV Sendt til: operation@sltv.dk Radio- og tv-nævnet Grace Suhadi Fuldmægtig, cand.jur. gns@slks.dk www.slks.dk Afgørelse om tilsyn med Sønderborg Lokal TV Sammendrag Radio-

Læs mere

LUMI nyt. 2/dec.-marts 2016 33. årgang

LUMI nyt. 2/dec.-marts 2016 33. årgang LUMI nyt LUMI Radio Aalborg 2/dec.-marts 2016 33. årgang Andagt ved Herbert Neimanas Han kom til sit eget, og hans egne tog ikke imod ham. Men alle dem, som tog imod ham, gav han magt til at blive Guds

Læs mere

VLR ApS og Radio Diablo ApS Nyboesgade Vejle. Att: Claus Nielsen

VLR ApS og Radio Diablo ApS Nyboesgade Vejle. Att: Claus Nielsen VLR ApS og Radio Diablo ApS Nyboesgade 35 7100 Vejle Att: Claus Nielsen RADIO- OG TV-NÆVNET 2. juli 2009 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.:3373 3334 Anmodning

Læs mere

er ansøges om) Udbud af tv-sendemulighederne på Kanal 23 i København og af såkaldte "vinduestilladelser" m.v.

er ansøges om) Udbud af tv-sendemulighederne på Kanal 23 i København og af såkaldte vinduestilladelser m.v. er ansøges om) Udbud af tv-sendemulighederne på Kanal 23 i København og af såkaldte "vinduestilladelser" m.v. Ansøgningsskemaet skal udfyldes på dansk og alle Felter skal udfyldes! Radio- og tv-nævnet

Læs mere

Vejledning om tilskud til ikkekommercielle tv-stationer 2016

Vejledning om tilskud til ikkekommercielle tv-stationer 2016 Vejledning om tilskud til ikkekommercielle tv-stationer 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 2 Ansøgning om tilskud... 2 NemID... 2 Vedtægter... 3 Budget... 3 CVR-nr. og P-nr....

Læs mere

Notat. Kommenteret høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed

Notat. Kommenteret høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed Notat 3. november 2016 Kommenteret høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed Alle programtilladelser til FM-lokalradio i Danmark udløber ved udgangen af 2017, og

Læs mere

Bekræftelse på, at der sendes i henhold til programvilkårene i stationens tilladelse.

Bekræftelse på, at der sendes i henhold til programvilkårene i stationens tilladelse. 2. februar 2017 TV Bella Sendt til: dzenna7@msn.com Radio- og tv-nævnet Thyge Moos Fuldmægtig, cand.scient.pol. tmo@slks.dk www.slks.dk Tilsyn med TV Bella Sammendrag Radio- og tv-nævnet har ført tilsyn

Læs mere

Sky Radios redegørelse for opfyldelsen af tilladelsesvilkårene for den femte jordbaserede FM-radiokanal, i 2004

Sky Radios redegørelse for opfyldelsen af tilladelsesvilkårene for den femte jordbaserede FM-radiokanal, i 2004 Sky Radios redegørelse for opfyldelsen af tilladelsesvilkårene for den femte jordbaserede FM-radiokanal, i 2004 Indledning Sky Radio A/S erhvervede ved radioauktionen den 18. juni 2003 retten til at udøve

Læs mere

Andagt. Den himmelske økonomi. Andagt ved Jørgen Skydstofte Fhv. programredaktør for Vejen gennem Bibelen

Andagt. Den himmelske økonomi. Andagt ved Jørgen Skydstofte Fhv. programredaktør for Vejen gennem Bibelen LUMI nyt L U M I R a d i o A a l b o r g 2/okt.-marts 2013 30. årgang Andagt Den himmelske økonomi Andagt ved Jørgen Skydstofte Fhv. programredaktør for Vejen gennem Bibelen Det er forbavsende at se, hvordan

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud af programtilladelse i MUX 1

Spørgsmål og svar til udbud af programtilladelse i MUX 1 Radio- og tv-nævnet 6. december 2013 Grace Nguyen Suhadi Fuldmægtig, cand.jur. gns@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3374 5033 Spørgsmål og svar til udbud af programtilladelse i MUX 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning om tilskud til ikkekommercielle tv-stationer 2017

Vejledning om tilskud til ikkekommercielle tv-stationer 2017 Vejledning om tilskud til ikkekommercielle tv-stationer 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 2 Ansøgning om tilskud... 2 NemID... 2 Vedtægter... 3 Budget... 3 CVR-nr. og P-nr....

Læs mere

Andagt Bed høstens Herre om

Andagt Bed høstens Herre om LUMI nyt L U M I R a d i o A a l b o r g 1/april-sept. 2014 32. årgang Andagt Bed høstens Herre om Andagt ved Hans Erik Nissen»Høsten er stor, men arbejderne få. Bed derfor høstens Herre om at sende arbejdere

Læs mere

Vejledning om tilskud til ikkekommercielle radiostationer 2014

Vejledning om tilskud til ikkekommercielle radiostationer 2014 Vejledning om tilskud til ikkekommercielle radiostationer 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 2 Ansøgning om tilskud... 2 NemID... 2 Vedtægter... 2 Budget... 4 CVR. nr. og P-nr....

Læs mere

Vejledning om tilskud til ikkekommercielle radiostationer 2015

Vejledning om tilskud til ikkekommercielle radiostationer 2015 Vejledning om tilskud til ikkekommercielle radiostationer 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 3 Ansøgning om tilskud... 3 NemID... 3 Vedtægter... 3 Budget... 5 CVR. nr. og P-nr....

Læs mere

Vejledning om tilskud til ikkekommercielle radiostationer 2016

Vejledning om tilskud til ikkekommercielle radiostationer 2016 Vejledning om tilskud til ikkekommercielle radiostationer 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 2 Ansøgning om driftstilskud... 2 NemID... 2 Vedtægter... 2 Budget... 4 CVR-nr.

Læs mere

107,2 MHz i tidsrummet mandag til fredag kl. 16.00-19.00 + kl. 23.00-00.00 og lørdag-søndag kl. 15.00-17.00 + 23.00-00.00.

107,2 MHz i tidsrummet mandag til fredag kl. 16.00-19.00 + kl. 23.00-00.00 og lørdag-søndag kl. 15.00-17.00 + 23.00-00.00. Advokatfirmaet Beck & Partnere Postboks 259 7100 Vejle Att. Irene Dahl Hansen RADIO- OG TV-NÆVNET Mediesekretariatet 27. marts 2009 Lill-Jana Vandmose Larsen Fuldmægtig, cand. jur. lvl@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

Ansøgningsskema Grundlovspuljen

Ansøgningsskema Grundlovspuljen Side 1 af 5 Ansøgningsskema Grundlovspuljen Ansøgning til 1. runde 25/2 25/4 2014. Ansøgninger på min. 100.000 kr. Ansøger Navn på ansøgerorganisation Skriv navnet på den enhed (forening, institution eller

Læs mere

Afgørelse om tilsyn med TV København

Afgørelse om tilsyn med TV København 12. september 2017 TV København Sendt til: tv@tvkobenhavn.dk Radio- og tv-nævnet Thyge Moos Fuldmægtig, cand.scient.pol. tmo@slks.dk www.slks.dk Afgørelse om tilsyn med TV København Sammendrag Radio- og

Læs mere

Lokalradioforening Birkerød Bispevej København NV. Att.: Stefan Honoré

Lokalradioforening Birkerød Bispevej København NV. Att.: Stefan Honoré Lokalradioforening Birkerød Bispevej 4 2400 København NV Att.: Stefan Honoré RADIO- OG TV-NÆVNET 26. marts 2010 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 3373

Læs mere

Vejledning om tilskud til ikkekommercielle radiostationer 2017

Vejledning om tilskud til ikkekommercielle radiostationer 2017 Vejledning om tilskud til ikkekommercielle radiostationer 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 2 Ansøgning om driftstilskud... 2 NemID... 2 Vedtægter... 2 Budget... 4 CVR-nr.

Læs mere

<Ansøgers navn og adresse> (herefter tilladelseshaver) Tilladelse til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3, område nr.

<Ansøgers navn og adresse> (herefter tilladelseshaver) Tilladelse til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3, område nr. (herefter tilladelseshaver) Radio- og tv-nævnet 1. juli 2015 Sagsnr: 2014-022763 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. lvl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

Bekendtgørelse om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed

Bekendtgørelse om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed BILAG 12: Bekendtgørelse nr. 1460 af 2. december 2016 om ikke-kommerciel lokalradiovirksomhed BEK nr 1460 af 02/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato 20. december 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer:

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed

Udkast til bekendtgørelse om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed Udkast til bekendtgørelse om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed I medfør af 45, stk. 5, 45a, 47, stk. 3, 48 og 92 a, stk. 1, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 255 af 20.

Læs mere

Andagt. Gud er trofast, og nåden er evig

Andagt. Gud er trofast, og nåden er evig LUMI nyt L U M I R a d i o A a l b o r g 3/juli-sept. 2010 28. årgang Andagt Gud er trofast, og nåden er evig Thi jeg ved hvilke tanker jeg tænker om jer, lyder det fra Herren, tanker om fred og ikke om

Læs mere

nmlkji nmlkj Felter markeret med * skal udfyldes. Oplysninger om ansøger (juridisk ansvarlig) CVR-nummer Link til CVR Produktionsnummer

nmlkji nmlkj Felter markeret med * skal udfyldes. Oplysninger om ansøger (juridisk ansvarlig) CVR-nummer Link til CVR Produktionsnummer Medienævnet Felter markeret med skal udfyldes. Udviklingsstøtte Oplysninger om ansøger (juridisk ansvarlig) CVR-nummer Link til CVR Produktionsnummer Virksomhed/udgiver Afdeling Kontaktperson, fornavn

Læs mere

Sendesamvirket Hovedstaden har bedt om foretræde, da Sendesamvirkets medlemmer er bekymret for udviklingen for det ikkekommercielle lokal-tv.

Sendesamvirket Hovedstaden har bedt om foretræde, da Sendesamvirkets medlemmer er bekymret for udviklingen for det ikkekommercielle lokal-tv. Kulturudvalget 2016-17 KUU Alm.del Bilag 39 Offentligt www.kanalhovedstaden.dk Sendesamvirket Hovedstaden, Helgolandsgade 10, 1653 København V CVR 35561951 - Telefon 21 69 39 46 tv@tvkobenhavn.dk Den 16.november

Læs mere

Bekendtgørelse om ikkekommercielt tv i MUX 1 1)

Bekendtgørelse om ikkekommercielt tv i MUX 1 1) Bekendtgørelse om ikkekommercielt tv i MUX 1 1) I medfør af 45, stk. 5 og 6, 47, stk. 2 og 4, 48 og 92 a i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 6. oktober 2011 som ændret

Læs mere

1. Radio Oasen 2. Greve Lokalradio- og TV-nævn Postboks 32 Greve Kommune, Rådhuset 2670 Greve Rådhusholmen Greve

1. Radio Oasen 2. Greve Lokalradio- og TV-nævn Postboks 32 Greve Kommune, Rådhuset 2670 Greve Rådhusholmen Greve RADIO- OG TV-NÆVNET 1. Radio Oasen 2. Greve Lokalradio- og TV-nævn Postboks 32 Greve Kommune, Rådhuset 2670 Greve Rådhusholmen 10 2670 Greve København den 17. december 2004 Klage fra Radio Oasen over afslag

Læs mere

Bekendtgørelse om ikkekommercielt tv i MUX 1 1)

Bekendtgørelse om ikkekommercielt tv i MUX 1 1) BEK nr 145 af 18/02/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., Kulturstyrelsen, j.nr. 2013-009476 Senere ændringer til forskriften BEK nr

Læs mere

9330 Dronninglund Postboks 462 Boulevarden Aalborg. København den 22. august 2005

9330 Dronninglund Postboks 462 Boulevarden Aalborg. København den 22. august 2005 RADIO- OG TV-NÆVNET 1.Radio Ellekær 2.Aalborg Kommune Trangetvej 14 Borgmesterens Forvaltning 9330 Dronninglund Postboks 462 Boulevarden 13 9100 Aalborg København den 22. august 2005 Klage fra Radio Ellekær

Læs mere

Klage over afgørelse om tilsyn med TV København

Klage over afgørelse om tilsyn med TV København 8. marts 2016 TV København Sendt til: tv@tvkobenhavn.dk Radio- og tv-nævnet Tomas Kærup Fuldmægtig, cand.jur. tok@slks.dk www.slks.dk Klage over afgørelse om tilsyn med TV København Sammendrag Radio- og

Læs mere

Andagt. Vælt din vej på Herren. Tjener for Den Store General. Andagt ved Carsten Iversen

Andagt. Vælt din vej på Herren. Tjener for Den Store General. Andagt ved Carsten Iversen LUMI nyt L U M I R a d i o A a l b o r g 1/april-sept. 2012 30. årgang Andagt Vælt din vej på Herren»Vælt din vej på Herren, stol på ham, så griber han ind«. Sådan kan vi læse i Salme 37,5. Husker vi dette

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om ikkekommercielt tv i MUX 1 1)

Udkast til bekendtgørelse om ikkekommercielt tv i MUX 1 1) Udkast til bekendtgørelse om ikkekommercielt tv i MUX 1 1) I medfør af 45, stk. 5-7, 47, stk. 2 og 4, 48 og 92 a i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1188 af 23. september

Læs mere

Bilag 4: Udkast til programtilladelse til den femte radiokanal. Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal

Bilag 4: Udkast til programtilladelse til den femte radiokanal. Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal Bilag 4: Udkast til programtilladelse til den femte radiokanal Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal 1. Radio- og tv-nævnet giver hermed [tilladelseshaveren] tilladelse

Læs mere

1.Foreningen for Lokal-TV 2. Lokalradio- og fjernsynsnævnet for Nordi Sønderborg og omegn borg, Augustenborg, Sydals, Gråsten,

1.Foreningen for Lokal-TV 2. Lokalradio- og fjernsynsnævnet for Nordi Sønderborg og omegn borg, Augustenborg, Sydals, Gråsten, RADIO- OG TV-NÆVNET 1.Foreningen for Lokal-TV 2. Lokalradio- og fjernsynsnævnet for Nordi Sønderborg og omegn borg, Augustenborg, Sydals, Gråsten, Kamillevænget 8 Sundeved, Broager og Sønderborg 5270 Odense

Læs mere

Hvilke udfordringer eller løsningsbehov i virksomheden/organisationen adresseres *

Hvilke udfordringer eller løsningsbehov i virksomheden/organisationen adresseres * Form Preview luk vindue Bemærk: Dette er et simpel preview af formularen. Denne form vises måske anderledes på din side, afhængigt af hvordan dit theme bruger styling & inheritance. ARTBIZZ NORD Sådan

Læs mere

Radio24syv Att.: Jørgen Ramskov Vester Farimagsgade 41 1606 København V. Ansøgning fra Radio24syv om ændringer

Radio24syv Att.: Jørgen Ramskov Vester Farimagsgade 41 1606 København V. Ansøgning fra Radio24syv om ændringer Radio24syv Att.: Jørgen Ramskov Vester Farimagsgade 41 1606 København V Radio- og tv-nævnet 22. august 2013 Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. jfi@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3333 Ansøgning

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Marts 2017 Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Indledning Nationalpark Vadehavet yder støtte i form af mindre beløb* til ikke-kommercielle

Læs mere

Brugervejledning for ansøgninger til udlodningsmidler til friluftsliv

Brugervejledning for ansøgninger til udlodningsmidler til friluftsliv Brugervejledning for ansøgninger til udlodningsmidler til friluftsliv Ansøgninger indsendes via et elektronisk ansøgningsskema, som findes på www.friluftsrådet.dk/tilskud. Dér kan du også læse om, hvad

Læs mere

Vejledning for Pulje A

Vejledning for Pulje A Vejledning for Pulje A 2015-2017 Tilskud fra Pulje A søges ved at udfylde et elektronisk ansøgningsskema, der tilgås fra Europa-Nævnets hjemmeside http://www.europanaevnet.dk/soeg-tilskud/pulje-a/ Ansøgningsfristen

Læs mere

Ansøgningsskema for CKU s Kunstpulje

Ansøgningsskema for CKU s Kunstpulje Ansøgningsskema for CKU s Kunstpulje Side 1 Generelt Projekttitel [kort og præcis beskrivelse af projektet]: Kontaktperson/projektansvarlig [den juridisk ansvarlige for projektets gennemførelse. Den projektansvarlige

Læs mere

Afgørelse om tilsyn med Radio Vest

Afgørelse om tilsyn med Radio Vest 15. december 2016 Radio Vest Sendt til: rvkontor@mail.dk Radio- og tv-nævnet Rasmus Barndorff Fuldmægtig rab@slks.dk www.slks.dk Afgørelse om tilsyn med Radio Vest Sammendrag Radio- og tv-nævnet har ført

Læs mere

Vejledning for Pulje B

Vejledning for Pulje B Vejledning for Pulje B 2015-2017 Tilskud fra Pulje B søges ved at udfylde et elektronisk ansøgningsskema, der tilgås fra Europa-Nævnets hjemmeside http://www.europanaevnet.dk/soeg-tilskud/pulje-a/ Ansøgningsfristen

Læs mere

Fordelingen af sendetid i region Hovedstaden i MUX 1

Fordelingen af sendetid i region Hovedstaden i MUX 1 19. december 2014 Sendesamvirket Hovedstaden Christiania TV Vesterbro Lokal TV Sendt til: reipuert@mail.dk andreasbennetzen@gmail.com johannes@uptv.dk Radio- og tv-nævnet Grace Nguyen Suhadi Fuldmægtig,

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi Radio- og tv-nævnet 22. november 2013 Sagsnr: 2013-010561 Grace Nguyen Suhadi Fuldmægtig, cand.jur. gns@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

https://secure.capevo.net/xform/frontend/show.aspx?action=print&blanketid=2141&...

https://secure.capevo.net/xform/frontend/show.aspx?action=print&blanketid=2141&... Side 1 af 10 Vejledning til det elektroniske ansøgningsskema Alle felterne skal udfyldes, for at det er muligt at gå til næste side. Klik på knappen "Næste" for at fortsætte. Hvis et eller flere felter

Læs mere

v. Advokatfirmaet Dahl, Koch & Boll Billund, Brørup, Grindsted, Helle Klage fra Radio Holsted A/S over vilkår i tilladelse til lokal radiovirksomhed.

v. Advokatfirmaet Dahl, Koch & Boll Billund, Brørup, Grindsted, Helle Klage fra Radio Holsted A/S over vilkår i tilladelse til lokal radiovirksomhed. RADIO- OG TV-NÆVNET Radio Holsted A/S Lokalradionævnet for Bramming, v. Advokatfirmaet Dahl, Koch & Boll Billund, Brørup, Grindsted, Helle Kongensgade 70 Holsted, Vejen, Ribe og Ølgod Box 1094 Holsted

Læs mere

Brugervejledning for ansøgninger til Nordea-fonden Projekter med landsdækkende relevans

Brugervejledning for ansøgninger til Nordea-fonden Projekter med landsdækkende relevans Brugervejledning for ansøgninger til Nordea-fonden Projekter med landsdækkende relevans Før du begynder at udfylde den elektroniske ansøgning, anbefaler vi, at du skriver denne vejledning ud og gennemlæser

Læs mere

Felter markeret med * skal udfyldes. Et eventuelt tilskud vil blive overført til den NemKonto, der er tilknyttet det angivne CVR-nr.

Felter markeret med * skal udfyldes. Et eventuelt tilskud vil blive overført til den NemKonto, der er tilknyttet det angivne CVR-nr. Ansøgning om statstilskud til zoologiske anlæg for 2017 - Indberetning af nøgletal Alle felter i indberetningsskemaet bedes udfyldt med det efterspurgte data. Det ønskede data er nærmere defineret under

Læs mere

Dokument til underskrift. Ansøgningsskema til puljer under Kultur og Fritid

Dokument til underskrift. Ansøgningsskema til puljer under Kultur og Fritid Vordingborg Kommune Postboks 1060 0900 København C Dokument til underskrift Ansøgningsskema til puljer under Kultur og Fritid Antal sider i dokumentet inklusiv denne forside: 7 Husk at denne forside skal

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

København den 22. januar 2004

København den 22. januar 2004 RADIO- OG TV-NÆVNET 1.Lokalradioforeningen Max FM 2.Storradionævnet for v/ Stig Hartvig Nielsen Kronjylland/Djursland Hovedvejen 17, Kousted Kulturel Forvaltning 8900 Randers Laksetorvet 8900 Randers København

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde

Kapitel 1 Anvendelsesområde Notat Udkast til bekendtgørelse om programvirksomhed på grundlag af registrering samt on-demand audiovisuel programvirksomhed 10. marts 2016 I medfør af 46, 47, stk. 4 og 5, og 48 i lov nr. xx af xx om

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2015

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2015 PÅ BØLGELÆNGDE JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2015 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET Vi har og en ledestjerne og når vi den følge gerne kommer vi til Jesus Krist Denne stjerne lys og mild, som

Læs mere

Aftale om ikke-kommercielle lokalradioers brug af musik

Aftale om ikke-kommercielle lokalradioers brug af musik Aftale om ikke-kommercielle lokalradioers brug af musik 1. Parter: Denne aftale er indgået mellem på den ene side KODA og på den anden side SAML (Sammenslutningen Af Medier i Lokalsamfundet), som tilsammen

Læs mere

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til DAB-blok 3

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til DAB-blok 3 Radio- og tv-nævnet 11. maj 2015 Sagsnr. 2014-021630 Lill-Jana Vandmose Larsen Juridisk specialkonsulent lvl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33 73 33 35 Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser

Læs mere

Radio Ådalens Formandsberetning den 24. marts 2015

Radio Ådalens Formandsberetning den 24. marts 2015 Allerførst en stor tak til jer lyttere og medlemmer. Det er dejligt at mærke, at I er der, når det gælder, at præge vores radio, fx med at blande musik og deltage i quiz, eller hvis der sælges lodder,

Læs mere

Arbejdsdokument - 18 ansøgning

Arbejdsdokument - 18 ansøgning Arbejdsdokument - 18 ansøgning Ansøgning om 18 midler i Esbjerg Kommune skal ske via det elektroniske ansøgningsskema på kommunens hjemmeside: Klik her Dette skema er udelukkende til brug for foreninger/organisationers

Læs mere

A) Faktiske oplysninger

A) Faktiske oplysninger BILAG 6 Scenarie c: Den folkelige radio A) Faktiske oplysninger Beskrivelse Lyttermålgruppe(-r) Forventninger til lyttertal Kanalens placering i det samlede danske radiobillede Forventes modellen at kunne

Læs mere

Andagt Bed høstens Herre om

Andagt Bed høstens Herre om LUMI nyt L U M I R a d i o A a l b o r g 2/dec.-marts 2015 32. årgang Andagt Bed høstens Herre om Andagt ved Inge Lise Schmidt Ikke til selvhjulpne sjæle, ikke til stolte sind, men for de knuste hjerter,

Læs mere

Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, København V. Udsættelse af opstartsfrist på kanal 40 Holeby

Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, København V. Udsættelse af opstartsfrist på kanal 40 Holeby RADIO- OG TV-NÆVNET Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V Udsættelse af opstartsfrist på kanal 40 Holeby I henhold til SBS TV A/S programtilladelse af 2. oktober 2006, skulle

Læs mere

Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til kommerciel lokalradiovirksomhed

Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til kommerciel lokalradiovirksomhed Radio- og tv-nævnet 4. januar 2017 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. Telefon 33 73 33 35 lvl@slks.dk www.slks.dk Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til kommerciel lokalradiovirksomhed

Læs mere

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til DAB-blok 1

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til DAB-blok 1 Radio- og tv-nævnet 1. juli 2016 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. Telefon 33 73 33 35 lvl@slks.dk www.slks.dk Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til DAB-blok 1 Sendemulighederne

Læs mere

Ansøgning om tilskud til Særlige levesteder for bilag IV-arter 2015

Ansøgning om tilskud til Særlige levesteder for bilag IV-arter 2015 Ansøgning om tilskud til Særlige levesteder for bilag IV-arter 2015 Bekendtgørelse nr. 1208 af 27. oktober 2015 om tilskud til etablering af særlige levesteder for bilag IVarter. Det udfyldte ansøgningsskema

Læs mere

metal foreningen Horsens headbangers.

metal foreningen Horsens headbangers. 1 - Horsens Headbangers, ansøgning om tilskud Hører til journalnummer: 20.03.01-Ø40-1-16 metal foreningen Horsens headbangers. stiftelse foreningen blev stiftet på ved general forsamling 2 september 2016

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne for 2016 i Randers Kommune

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne for 2016 i Randers Kommune Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne for 2016 i Randers Kommune Velkommen til Randers Kommunes informationssider om økonomisk støtte fra 18-midlerne til frivilligt socialt arbejde. Der er

Læs mere

1. Radio Ellekær 2. Det Nordjyske Fællesnævn for Lokal Trangetvej 14 Radio 9330 Dronninglund Aalborg Kommune Boulevarden 13 9000 Aalborg

1. Radio Ellekær 2. Det Nordjyske Fællesnævn for Lokal Trangetvej 14 Radio 9330 Dronninglund Aalborg Kommune Boulevarden 13 9000 Aalborg RADIO- OG TV-NÆVNET 1. Radio Ellekær 2. Det Nordjyske Fællesnævn for Lokal Trangetvej 14 Radio 9330 Dronninglund Aalborg Kommune Boulevarden 13 9000 Aalborg København den 21. januar 2005 Radio- og tv-nævnets

Læs mere

Sammenslutningen Af Medier i Lokalsamfundet, SAML, vil hermed ønske dig tillykke med udnævnelsen til kulturminister.

Sammenslutningen Af Medier i Lokalsamfundet, SAML, vil hermed ønske dig tillykke med udnævnelsen til kulturminister. Kulturminister Uffe Elbæk Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Sendt per mail til min@kum.dk Aalborg, den 21. oktober 2011 Kære Uffe Elbæk Sammenslutningen Af Medier i Lokalsamfundet, SAML, vil

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Vejledning om tilskud til ikke-kommercielle radiostationer i 2013

Vejledning om tilskud til ikke-kommercielle radiostationer i 2013 Vejledning om tilskud til ikke-kommercielle radiostationer i 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 2 Ansøgning og ansøgningsfrist... 3 Alle foreninger skal have et cvr-nr. og

Læs mere