30.11 svømning nu med spisning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "30.11 svømning nu med spisning"

Transkript

1 Nummer 7 November svømning nu med spisning Julering d. 15. december Juleokost d. 18. december ROKLUBBEN ØRESUND KASTRUP - Side

2 Indhold Standerstrygning Roklubben Øresund på facebook Julering Nyt a Øresunds Ældreroere Bådehold Fredagstur l Lynetten Klabauternden Ring i Grækenland Teateraften 2013 Kilometerjægerfest Juleokost Nytårsbad Vinterakviteter Vi blev ikke sidst bådhus i den nordlige del Hjerteligste TAK... Kalender NYT FRA KASSEREREN Kngent for det kommende år bliver: Senior roere: kr. pr. måned, (hvilket giver et årsbeb på 2.0,- kr.) Passive: kr. pr. år. Miniroere:...0 kr. pr. år. Skabsleje:...0 kr. pr. år. I ønskes alle et riggt Godt Nytår med ønske om en kan god ro sæs Mange rohilsner Lene, kasserer Generalforsamling 5. februar 2013 Redak Årets generalforsamling afholdes rsdag den 5. februar Lene Jacobsen (Redaktør) Hanne Vinther Wickie Gjesing Nielsen Poul Jahn ønsker ikke at fortsætte som rochef, men ellers er den øvrige bestyrelse villige l genvalg. Mail Har du en spændende hisrie, en vitghed eller noget sjovt, du gerne vil fortælle om og dele med alle Øresundere. Så il din hisrie l os. Deadline for indlæg l næste Stroke er den. januar 2013 Hvem skal være ny rochef og være med l at præge udviklingen i vores roklub? Det er vores fælles ansvar at finde Pouls afser. Mht. regnskabet, så ser det OK ud, selvom vi ngler medlemmer. Hanne Vinther, fornd - Side 2 -

3 Standerstrygning Lørdag d. 27. okber. forndens tale 15 iske roere var mødt op kl for at gøre klar l årets sidste rotur. Da båd holdene var fordelt, troede vi alle, at så var det bare at komme af sted og nyde det fantasske vejr på vandet. Men sådan skulle det ikke gå i år. Kurt havde udtænkt sig nogle lege, som vi skulle udføre, før vi kunne komme videre. Vi startede ud med kryds og bolle. Båd holdene spillede mod hinanden og vi kom først ud og ro, da en vinder var fundet. Herefter var det d l at komme på vandet. Kurt havde udlagt 4 poster i Lagunen med spørgsmål, som vi skulle finde og besvare. I år drejede spørgsmålene sig om dette års Olympiade, og snakken gik livligt i bådene, for det var skam ikke så lige l. Igen i år har vejret været dårligt!. Kun 2-3 gange i denne rosæs har sommervejret været så dejligt, at jeg har tænkt: Yes, det er derfor jeg er roer! Da vi har halvvejs - altså nede ved hullet holdt vi pause og lå side om side og fik en lille en eller l halsen, hvorefter turen gik lbage l roklubben. Nu troede vi jo, at vi var færdige med at lege, men det var ikke lfældet. Kurt havde lige en sidste leg. Hver båd hold skulle kaste med ringe og få så nge point som muligt. Alle lege og besvarelser indgik i det samlede resultat. Efter endt udregning blev vinder holdet udråbt. Det blev Kim, Preben og Lene J. Vi nåede lige at blive færdig l standeren skulle stryges. Efter Hannes tale blev Kurt bedt om at stryge standeren. Begrundelse for dette var hans sre engagement i klubben. Hvorefter der blev udråbt et 3 foldigt leve for Roklubben. Herefter gik turen ind i klubstuen, hvor knastelakken sd klar. Efter knastelakken var det d at få lidt d for dem der havde lmeldt sig. Ved fælles hjælp blev der snittet og anrettet i køkkenet samt dækket bord. Vi startede med sild, hvorefter vi gik over l højt belagt smørrebrød for herefter at slutte med ost samt en Irish Coffee. Så kunne vi heller ikke få det meget bedre. Dansk ring har det svært, og Roklubben Øresund har heller ikke kunne ltrække nye medlemmer, trods de PR-kampagner vi har ført. I seniorafdelingen er vi kun 50 akve medlemmer. Så er det overstået mht. det dårlige! Øresunds Ældreroere kører godt, ja næsten for godt med nge medlemmer og venteliste. I år kunne de fejre 15 års jubilæum med hhv. års jubilæum for starten på ældreringen i Roklubben Øresund og 5 års for starten af den selvstændige klub Øresunds Ældreroere. I år har Roklubben Øresund ekstraordinært været på påsketur i Berlin, Roet Danrk Rundt og vundet pokaler; én l Agerregattaen og én l Sved-på-panden ring. Trods krisen har vi formået at vedligeholde og forbedre vores klubhus med nyt køkken, ling af klubhus og bådehal udvendigt, renovering af tag på bådehal og udskiftning af punkteret vindue i klubstuen, som længe har generet udsynet l havnen og sundet. Til sidst vil jeg gerne takke mit rsdags-rohold, som har været med l at holde fanen højt og møde op hver rsdag: Lene Jacobsen, Kurt Holm og Knud Vilby som reserve. Jeg vil bede Kurt Holm nedtage standeren i anledning af hans. sæs og lvåre! Tak for din d som kasserer i roklubben, og for at du er og har været primus mor i arrangementerne Standerhejsning, Sankt Hans, Mini-ring og Standerstrygning. Hanne Vinther Fornd Tak l Kurt og Lene N. for dette arrangement. Lene - Side 3 -

4 Roklubben Øresund på På medlemsmøde i okber spurgte Birgit Sne Pedersen, hvad roklubben vil gøre for at ltrække nye medlemmer, og det blev bestyrelsen hende svar skyldig på. Vi synes, vi har gjort, hvad vi kan, for at ltrække nye medlemmer, men bortset a det dårlige vejr, er tendensen desværre generel for dansk rosport; nemlig stagna i medlemstallet og voksende gennemsnitssalder. Så nu prøver vi det sociale medie Facebook! Er du på Facebook? Så bed om optagelse i Roklubben Øresunds åbne gruppe på Facebook. P.t. er vi 14 medlemmer. Målet er, at alle Roklubbens medlemmer er medlem af gruppen. Hvorfor det? Idéen er at have Facebook gruppen som supplement l På vores hjemmeside har vi de faktuelle oplysninger med info l nye medlemmer, vedtægter, Stroken, etc. Facebook skal være den mere levende del, hvor medlemmerne sætter deres ro-oplevelser på væggen, så alle kan se, hvor fantassk det er at være roer! I første omgang henvender Facebook sig l nuværende medlemmer af Roklubben Øresund, som kan blive rigg misundelige, når de ser, hvilke fantasske ro-oplevelser andre Øresundere har haft. Og hvorfor var jeg så ikke i klubben den dag? Forhåbentlig kan det booste akviteten i Roklubben Øresund. I anden omgang henvender Facebook sig l potenelle medlemmer af Roklubben Øresund. Når de googler og finder vores gruppe på Facebook attrakv, giver det forhåbentlig flere henvendelser end arkler i pressen og infor på Bekymret? Er det farligt? Nej, at være på Facebook er ikke farligt, hvis n blot tænker sig om og ikke afgiver flere oplysninger end højst nødvendigt. Opslå ikke billeder etc., som du ikke ønsker at se f.eks. om tre år. Anvend almindelig fornuft! Opslå dine ro-oplevelser og fos på væggen, og vær med l at gøre Roklubben Øresunds Facebook side levende! Vi ses på Facebook. Hanne Vinther, fornd Julering.. Daen for julering er 15. december. Turen foregår i Københavns Havn med ggg og æbleskiver i B&W Roklub. Vi regner med at kunne låne både i Roklubben SAS imod da af en flaske snaps l deres julefest Red. - Side 4 -

5 Redningvelsen Er du nu sikker på du kan svømme? Onsdag den 5.september havde rochefen og Bjarne W arrangeret en fin redningvelse i havnen. Bjarne gennemgik først, hvordan n ifører sig redningsvesten og sikrer sig at den har den rigge størrelse. Så skulle det prøves i vandet. Ikke mindre end 22 iske ældreroere sprang i det noget kølige vand ude ved kajakklubben, og efter nogen bøvlen fik alle vesten på, og så gjaldt det om at svømme mellem 2 årer ind l vores egen pn. Alle kom godt i land. Det var en fin øvelse de havde arrangeret, det gir en god fornemmelse for sikkerheden når n selv har prøvet at tage vesten på i vandet. De der var lidt betænkelige ved det kolde vand skulle ta og overveje om de ikke skulle prøve l næste år. Fællesturen l Lyngby sdag den 12. sept. Vi har snart været der nge gange, men det gør ikke oplevelsen mindre. Der er meget smukt derude og helt anderledes end vi er vant l. Vi var 28 ældreroere der delg. Turen gik først over Lyngby, så igennem Nybro l Bagsværd Sø ned l kapringsanlægget og lbage igen, og for nogles vedkommende et smut op ad Mølleåen. Tilbage i Lyngby Roklub var der, sammen med vores venner a Lyngby fællesspisning, der i det agtfulde sensommervejr foregik udendørs med udsigt over den smukke. Finn A (tak Finn for referaterne/) Sæsens sidste rodag sdag den 24. okt. - blev en dejlig dag. 28 iske roere af begge køn klædte sig ordentligt på og trodsede kulden. Men de havde jo også noget at se em l efter strabadserne. Tradien tro skulle der serveres sildedder og en enkelt klar på sæsens sidste rodag og dette i sig selv udmærkede måld blev i år udvidet med lækre pølser deret af månedens Guldbrudepar, der også sllede adskillige liter fadøl l disposi. Det blev en lang og dejlig eftermiddag. Vintersæsen. Akvitetslisten er lang og spændende, så der er intet, der tyder på, at vi kommer l at kede os. Så hera skal blot lyde et: Velkommen l en fornøjelig vintersæs i gode rokammeraters selskab! Lyngby Roklub - Side 5 - Med Rohilsen a Mary

6 Bådehold l klargøring af både vintersæs 2012/2013 Saltholm 6/11-13/11 Allan Elgaard Grethe Andersen Jørn Elsgaard Chrisan Søe Vilhelm Jensen Kgedybet II 13/11-20/11 Alex Vestergaard Hanne Kierkegaard Bena Lie Anne Marie Glennung Jette Dam Flinterenden II 20/11-27/11 Poul Jahn Anne Jahn Lene Jacobsen Kirsten Bendiksen Preben Henningsen Hollænderdybet 27/11-4/12 Palle Rivold Lise Salling Claus Salling Lene Winnie Nielsen Øresund 4/12-11/12 Allan Elgaard Irene Dahl Annette Jensen Birgit Østergaard Betty Woller Jan Golternn Lynette - 11/12-8/1-13 Mogens Jørgensen Freddy Bregendahl Anders Lorentz Münter Jeannie Elgaard Jensen Middelgrunden 8/1-15/1 Ingolf Pedersen Birgit Sne Pedersen Knud Vilby Per B. Jensen Tårnby 15/1-22/1 Ole Berg-Nielsen John Hansen Chris Elving Margretheholm 22/1-29/1 Kurt Holm Lena T. Juhl Elly Jørgensen Jørn Lippert Lotte 29/1-12/2 Mette Grau Anne Gredsted Jan Bregendahl Steen Christensen Peberholm 12/219/2 Kim Westphall Nnie Westphall Morgens Jørgensen Svaneklapperne 19/2-26/2 Ingolf Pedersen Birgit Sne Pedersen Kastrup 26/2-5/3 Bent Jansen Inge Johansen Benny Nielsen John Robins Tornen Braun Jørgensen Ndr. Røse 5/3-12/3 Mogens Jørgensen XXXX XXXX XXXX XXXX Tvilling XX/X-XX/X Freddy Thorsen Freddy Bregendahl Åre Ældreroerne Bådvogne Efterses sammen med bådene Scullere - Side 6 -

7 Fredagstur l Lynetten Klabauternden Årets sidste edagstur d. 14. september skulle gå l Lynetten. Nu var vi ikke heldige med vejret, sidste gang vi havde besluttet at tage l Lynetten for at spise, og så ro lbage igen. Det samme var lfældet denne edag, hvor vejrguderne i hvert fald ikke var med os. Det blæste, var gråt og overhoved ikke indbydende l en rotur. Det var da heller ikke udpræget begejstring og entusiasme, som prægede de 7, der var mødt op, over at skulle begive os ud i det vejr. Så der skulle ikke meget overtalelse l, før det blev aftalt at tage bilerne og kører l Lynetten for at få noget at spise. Som sagt så gjort. Der var ikke overvældende med kunder i restauranten. Efter lidt ommøblering af borde og sle g vi alle sæde. Det var kun muligt denne aften at beslle én menu a kortet, så de sre betænkeligheder og gisninger havde vi ikke, da vi skulle beslle. Mens vi så sad der og spiste aftensd, priste vi os lykkelige over, at vi ikke have begivet os ud i det vejr som udspillede sig udenfor vinduerne. Det blæste en Pelikan samdig med at regnen piskede ned. Efter nydelse af d og øl gik turen hjed. Søndag den 30. september kl g Kim, Kurt og mig en tur l Dragør med Klaubauternden, der havde fået hjemve. Omkring kl ankom vi l Dragørs roklub og l vores sre skræk var der lys i bådehallen, døren var låst. Vi kiggede ind ad vinduerne, men kunne ikke se nogen. Vi ventede et stykke d for se, om der var akviteter, før vi roede hjem. Der blev sagt pænt farvel l Klabauternden, og så gik turen hjem over. Hjem turen gik slle og roligt og der var ingen Dragør båd, der overhalede os. Så nu er Klaubauternden kommet hjem. Poul På snarlig gensyn l næste års edagsture. Lene Ring i Grækenland? Teateraften 2. rts 2013 Tirsdag den 15. januar kl kommer Søren Uldall (Roklubben SAS) og Bo Marcussen (Dragør Roklub) og fortæller om mulighederne for at ro i de græske øhav. Tolo Roklub er etableret med 2-åres, som n kan leje. Fra Tolo kan du vælge at ro en tradiel langtur på en uge, hvor du overnatter forskellige steder hver nat. Jeg anbefaler, at n har fast lholdssted i Tolo, lejer en campinghytte og ror dagsture dera. Der er nge muligheder for roture a Tolo, nge dejlige strande, og dejlige taverna er. Men det blæser op hver eftermiddag, så det skal n tage højde for. Book en flybillet l Athen, tag bussen l Tolo det er nemt! Vi har måtte beslle ekstra billetter l Hippiemusical en HAIR på Østre Gasværk. I skrivende stund er vi 44 lmeldte. Billetterne koster 300 kr. pr. stk., og betaling skal ske senest 18. december l Else Maries k i Nordea: 2141 k nr eller Reg.nr knr Vi er gået i tænkeboks mht. menu en l evt. temiddag i roklubben efter teaterforesllingen. Hvad spiste vi l hippie-fest i 1970 erne? Sammenkogte retter med ris? Landgangsbrød? Koteletter i fad? Eller boede vi stadig hjemme og spiste almindelig husndskost som ikadeller, sovs og karfler? Har du et bud, så ktakt os gerne. Else Marie Kristensen & Hanne Vinther Tilmelding på opslagstavlen 8. januar af hensyn l den kl Hanne Vinther - Side 7 -

8 Kilometerjægerfest Juleokost Nu er standeren strøget og årene lagt på hylden, så nu skal vi l at spare sammen l festen. Tirsdag den 18. december ca. kl afholdes årets juleokost med få med gode hjemmelavede retter. Flæskesteg og ris a la nde (inkl. ndelgave) er selvfølgelig at finde på buffet en. Listen med skyldigt beb vil snart blive ophængt i klubben, så alle ved hvor meget der skal spares sammen. HUSK SÅ LIGE at n ausk er lmeldt l festen, som afholdes edag den 25. januar 2013, hvis n står på listen, som blev udsendt med sidste nummer af stroken. Hvis n ikke kan deltage i festen, så MELD AFBUD. Dette itager dog ikke for indbetaling af skyldigt beb Tilmeldingsliste kommer op på opslagstavlen, og prisen er ca. 0 kr. pr. pers. Det er de sædvanlige medlemmer, som sller op i køkkenet. Det er selvfølgelig for at lave d, men så sandelig også for at sge på juleøllet. Har du lyst at være køkkenskriver, så mød bare op der er jo ald brug for lidt munterhed ifm. borddækning osv. Har du julesange eller julelege, så medbring dem meget gerne. Yderligere infor vil blive ophængt i klubben senese. Dress code: Rødt tøj gerne nissehuer o.lign. Hilsen festudvalget Seneste lmelding er rsdag den 11. december. Lena Juhl Nytårsbad Så nærmer sig den, hvor vi skal tænke på den årlige rengørelse af sjæl og legeme, så derfor vil der tradien tro være bad og sauna 31. december 2012 a kl 11:00 Derefter vil der være sædvanlig mulighed for indtagelse af sandwich m.v. a ca kl 12:30. Det er for egen regning Vel mødt l at ønske hinanden og klubben godt nytår hilsen Kurt - Side 8 -

9 Vinterakviteter Hvornår sker det Fiskespillet Søndag: kl..00 Cykling km. ktakt Poul Jahn. Og så er der jo Fiskespillet! Vi har tre ergometre, og fiskespillet findes på de nyeste ergometre. På menuen i displayet trykker du på Fiskespil, og når du starter med at trække i åren, så starter 4 minutters underholdning og inden du ser dig l, så har du roet 00 meter. Det er sjovt! Tirsdag kl Gang. Ktakt Irene Dahl. Ergometerring dig selv! kl Røse Kajak Klub mosb 5 eller km. Bare mød op. For yderlige info ktakt Palle Rivold. Hvordan gør n? Du er en fisk, som svømmer a venstre l højre. Fra højre kommer der nogle kæmpe rovfisk, som spiser dig, men der kommer også nogle mindre fisk, som du kan spise. Når du spiser fisk, tjener du hhv. 30 points for de små fisk og 60 points for de sre fisk. Hver gang du bliver spist, mister du 45 points. Du jager og undgår at blive spist ved at trække hårdt eller lidt i åren ren kdistræning! Torsdag kl Gang. Ktakt Irene Dahl. Ergometerring dig selv! Fredag kl Svømning i Korsvejens Skole svømmehal. Der er sat en liste op i kdirummet, hvor du kan skrive dine resultater. Indl videre står der ét resultat; nemlig 35 point og 744 roede metre! Slå den Svømning nu med spisning! Der er svømning hver edag i Korsvejens Skoles svømmehal på Tårnbyvej. Der kræves adgangskort for at komme ind i svømmehallen, og derfor anbefales det at møde op kl , hvor dørene er åbne. Er dørene lukkede, så ring på klokken udenfor, så kommer der et badedyr og åbner. Den første dør, du kommer l, er ind l damernes omklædning. Døren længst væk er ind l herrernes. Som noget nyt lokker vi medlemmerne l at øve sig i at iføre sig redningsveste og svømme mellem årer samt aflægge svømmeprøve ved at byde på lidt ost/pølsebord (mod betaling) i Roklubben Øresund tre edage efter svømning, dvs. ca. kl Tilmelding på opslagstavlen senest rsdagen før af hensyn l indkøb. I Roklubben Øresund har vi droppet at slle med otte roere l Otter Grand Prix i ergometer, da vi aldrig kan slle ottere roere plus reserver l de fem runder, 8GP indeholder. Stafetring ca. én gang om måneden. I stedet satser vi på fire roere l 8GP + reserver. Tilmelding på opslagstavlen. Første runde skal være roet inden 19. november, men hvis vi ikke når det, så når vi vel de andre fire? Holdet aftaler indbyrdes, hvornår der ros. Daerne for svømmeprøver og ost/pølsebord er: Fredag 30. november 2012 Fredag 22. februar 2013 Fredag 22. rts /13 runder Runde Otter Ergometertræning Fra januar starter vi ergometertræning om rsdagen kl Programmet er under udarbejdelse, men det bliver måske noget med holdkapring, f.eks. 3 på hvert hold på hvert sit ergometer, eller noget ro-spinningsaggt hvor n er 3 roere, der ror samme antal tag i minuttet, og opmuntrer hinanden l at yde en ekstra indsats, ro flere meter, og få sved på panden. Firer Afslutning 1 2x(8x500m) 2x(4x500m) 19/ ,000 m 12,500m 17/12 3 2x(8x00m) 2x(4x00m) 21/1 4 8x2000m 4x2000m 18/2 5 8x15 min 4x15 min 18/3 For yderlige infor, se - Side 9 -

10 Kurser Mangler du en vinterakvitet? Så er der kommet kurser a Idrætten i Regi Hovedstaden for foråret Du kan se dem på opslagstavlen eller på Kurserne er gras, og du lmelder dig direkte. - Tag et nap med rengøring i Roklubben (giv iletter og baderum en ekstra omgang) - Kv noget brænde økse er indkøbt - Ser du noget skidt? Så fjern det! Kurserne omhandler alt muligt interessant: Medlemssucces! rekruttering og fastholdelse, mental træning, førstehjælp, idrætsssage, styrketræning, pulstræning, ernæring, idrætspsykologi, stressreduk, digitalfografering, billedbehandling, m.m. Hanne Vinther Vi blev ikke sidst! Bådhus i den nordlige del af Københavns Havn I hvad, spørger I? I DFfR s Mosturnering 2012, som er inddelt i fire divisier. Her blev vi fjerde sidst i 4. divisi med et gennemsnit på 189 roede kilometre pr. akv roer i Roklubben Øresund i denne rosæs. Er det godt? Nej ikke specielt, men der er jo nge roklubber, som slet ikke indberetter deres roede kilometre. Og her kunne n jo have en mistanke om, at den nglende indberetning skyldes en dårlig rosæs. Formålet er, at Svanemølleklubberne kan oplægge nogle robåde i bådhuset, så de har mulighed for at ro i havnen, mens byggeriet af krydsgtskajen ved Nordhavnen pågår. 55 klubber, roere, har roet km. Det giver et gennemsnit på 329 km pr. roer. Se mere på Red. På forndsmøde i Netværk København fik vi at vide, at det er lykkes at komme igennem med at få etableret et bådhus for robåde og kajakker i den nordlige del af Københavns Havn. Etablering af en kanal mellem Nordhavnen og Svanemøllehavnen, så n kan ro indenom Tippen, ligger stadig langt ude i emden. Selvom det er rigg ærgerligt, at vi har svært (for ikke at sige umuligt) at ro udenom Tippen mens byggeriet foregår, så er det da et lyspunkt, at vi kan lægge l ved bådhuset i den nordlige del af Københavns Havn og spise en dpakke og/eller drikke en kop kaffe. Hanne Vinther - Side -

11 Hej alle rovenner. Jytte og jeg vil hermed gerne udtrykke vor hjerteligste tak for opmærksomheden ved vort guldbryllup. En særlig tak skal lyde l de medlemmer, der gjorde sig den sre ulejlighed at emslle æresporten. Som nævnt tusind tak l alle både i seniorafdelingen og hos ældreroerne. Rohilsen Jytte og Kurt. - Side 11 -

12 Kalender november Svømmeprøve december Medlemsmøde Julering Juleokost Nytårsbad januar februar Medlemsmøde Kilometerjægerfest Generalforsamling Svømmeprøve Glædelig jul og Godt Nytår - Side 12 - rts Teateraften medlemsmøde svømmeprøve Standerhejsning

Roforeningen KVIK. Årgang 64 Januar 2009 Nr. 1. www.roforeningen.dk. * Stiftet 1866 * Medlem af Dansk Forening for Rosport *

Roforeningen KVIK. Årgang 64 Januar 2009 Nr. 1. www.roforeningen.dk. * Stiftet 1866 * Medlem af Dansk Forening for Rosport * Roforeningen KVIK Årgang 64 Januar 2009 Nr. 1 www.roforeningen.dk * Stiftet 1866 * Medlem af Dansk Forening for Rosport * Foråret...... nærmer sig langsomt, men sikkert! Og før du får set dig om, er det

Læs mere

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. 2 Marts. 2004 Svømmeprøve den 16. juni SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand Erik Jensen Eskebækparken 50 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd. Hugo Stigsen

Læs mere

Roskilde roeren. Maj 2007 63. årgang, nr. 2

Roskilde roeren. Maj 2007 63. årgang, nr. 2 Roskilde roeren Maj 2007 63. årgang, nr. 2 Roskilde Roklub Havnevej 47 B 4000 Roskilde Telefon 46 35 09 28 www.roskilderoklub.dk Kontoret: Åbent tirsdage kl. 18.00-19.00. Telefon i kontortiden...................46

Læs mere

K L E M Å. Kajak i svømmehallen 3

K L E M Å. Kajak i svømmehallen 3 K L E M Å Kajak i svømmehallen 3 August 2009 Tømrermester Carsten Møller Sundparken 68 6100 Haderslev Tlf. 74 58 47 57 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev.

Læs mere

Dybdemåleren. Medlemsblad for Frømandsklubben NIKON. December 2001

Dybdemåleren. Medlemsblad for Frømandsklubben NIKON. December 2001 Dybdemåleren Medlemsblad for Frømandsklubben NIKON December 2001 Læs i dette nummer bl.a.: Indkaldelse til generelforsamling Prøv din viden De nye sikkerhedsregler Turkallender for vinteren Fællesspisning

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub 1. Valg af dirigent Michael Høgh blev enstemmigt valgt. Han gav ordet videre til Niels Chr., der startede med den første beretning.

Læs mere

Nordens ældste idrætsblad - udgivet af Roklubben Skjold

Nordens ældste idrætsblad - udgivet af Roklubben Skjold Nordens ældste idrætsblad - udgivet af Roklubben Skjold Nr. 1/2009 Januar 106. årgang Indhold Forord... 3 Havnestyrmand Haas Brevkasse... 4 Karlebo Anno 2008... 6 Standerstrygningen!... 9 Nyt fra Materielforvalteren...

Læs mere

STARTISTEN NR. 61 / 2001 STARTISTEN

STARTISTEN NR. 61 / 2001 STARTISTEN NR. 61 / 2001 LEDER Redaktionen består af : Morten Ingemann Pedersen Flemming Selchau Jesper Hede, Søren Kamper Kære Club kammerat! Nu er det igen blevet tid til at servere en omgang Startist med frække

Læs mere

PADLEN. 494 - februar 2011. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub

PADLEN. 494 - februar 2011. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 494 - februar 2011 Lyngby Kanoklub størst Generalforsamling 2011 Årsregnskab 2010 Kriminalrapporten Forsikring Fastelavn Panik Stormødereferat Stands ulykken Begynderkurser

Læs mere

TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub

TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub 23. årgang December 2007 Nr. 10 k Peter stryger standeren Husk Julehygge mandag den 10/12 Bådklargøring og madlavning mandage Træning til torsdage Se det sidste

Læs mere

Bøgebladet. 3. årgang nr. 2 Maj 2011

Bøgebladet. 3. årgang nr. 2 Maj 2011 Bøgebladet 3. årgang nr. 2 Maj 2011 Med nyt fra: Badminton Fodbold Gymnastik Håndbold Volleyball Egnsfesten Bøgebjerghallen Børnehave, SFO og skole Folkemindesamlingen Krage Sø Spejdergruppe Lokalrådet

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

December 2014 Nr. 14. Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

December 2014 Nr. 14. Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra December 2014 Nr. 14 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening 2 Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 www.aaabolig.dk post@aaabolig.dk Boliger

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Gadespejl - Byfest og Sommerfest - Sommercamp Motion - Nye beboere - Lokale hjemmesider

for Øster Brønderslev og Hallund området Gadespejl - Byfest og Sommerfest - Sommercamp Motion - Nye beboere - Lokale hjemmesider L O K A L B L A D E T for Øster Brønderslev og Hallund området Gadespejl - Byfest og Sommerfest - Sommercamp Motion - Nye beboere - Lokale hjemmesider Fædrelandssang - Fugleskydning - Lokalpolitik - Vin

Læs mere

Kalenderen Husk at få jeres arrangement med i kalenderen send datoer for arrangementer til os.

Kalenderen Husk at få jeres arrangement med i kalenderen send datoer for arrangementer til os. ubilæ Budstikken 25 års jubilæums nummer! Lokalblad for Skanderup-Hjarup-Gelballe Bestyrelsen: Formand: Kirsten Rungholm, Hjarup Byvej 9 tlf. 7559 4059 Omdeling: Alice Stub, Hjarup Byvej 5 tlf. 2971 5852

Læs mere

C O C H L E A R I M P L A N T F O R E N I N G E N

C O C H L E A R I M P L A N T F O R E N I N G E N C O C H L E A R I M P L A N T F O R E N I N G E N Foreningen for voksne CI-brugere N Y H E D S B L A D J U N I 2 0 1 0 9. Å R G A N G N R. 1 Fra netværkskurset. Fra Cafemødet med Decibel. Fra netværksmødet

Læs mere

Årets Sejlklub i Danmark 2014

Årets Sejlklub i Danmark 2014 Medlemsblad for Sønderborg Yacht-Club Nr. 1 2015 50. årgang Årets Sejlklub i Danmark 2014 Læs bl.a. 2 pukkelhvaler på sightseeing i Vemmingbund På sommertogt med ex-juniorer i SYCs J80 er SYDBANK Johnny

Læs mere

CLUBMESTRE 2002 STARTISTEN NR. 63 / 2002 1 STARTISTEN

CLUBMESTRE 2002 STARTISTEN NR. 63 / 2002 1 STARTISTEN CLUBMESTRE 2002 STARTISTEN NR. 63 / 2002 1 STARTISTEN LEDER Et lille halvt år er gået, og et nyt nummer af startisten står for døren. Denne version af startisten er i lidt nye rammer, idet Jesper Hede,

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG 26. FEBRUAR KL. 19.00 SIDE 5 GAR GENERALFORSAMLING TORSDAG 14. FEBRUAR KL. 19.00 SIDE 7

ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG 26. FEBRUAR KL. 19.00 SIDE 5 GAR GENERALFORSAMLING TORSDAG 14. FEBRUAR KL. 19.00 SIDE 7 JANUAR / FEBRUAR 2013 NR. 1. 72. årgang ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG 26. FEBRUAR KL. 19.00 SIDE 5 GAR GENERALFORSAMLING TORSDAG 14. FEBRUAR KL. 19.00 SIDE 7 LÆS OGSÅ OM: FORENINGNEN GAMLE AALBORG

Læs mere

JernbanefritidDecember 2010 64. Årgang

JernbanefritidDecember 2010 64. Årgang 9 JernbanefritidDecember 2010 64. Årgang ÉN TIL DET HELE Der er visse ting, vi kun slår en lille bue uden om Manuel sporombygning Maskinel sporombygning Sporvedligeholdelse Sporjustering Perron ny-, og

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

Valborg ved en af aftenkapsejladserne. Foto: Jens Lindholm

Valborg ved en af aftenkapsejladserne. Foto: Jens Lindholm BALLONEN MEDLEMSBLAD FOR MARSTAL SEJLKLUB Valborg ved en af aftenkapsejladserne. Foto: Jens Lindholm NR. 331. ÅRGANG JULI - 2015 Indhold: Lederen side 3 Pinsetur med Marstal Sejlklub side 5 Aftenkapsejladser

Læs mere

Fodbolddommeren. nr.4 oktober 2008 65. årgang

Fodbolddommeren. nr.4 oktober 2008 65. årgang Fodbolddommeren nr.4 oktober 2008 65. årgang LYNGBYKURSUS 2008 STORE DOMMERDAG INDKALDELSE TIL DELEGERETMØDE HVOR BLEV DE AF? TALENTDOMMERKURSUS I VEJLE PROJEKT ASPIRANTJÆGER 2008/2009 Nr. 4 oktober 2008

Læs mere

Nr. 1 marts 2009. Årets idrætsleder i Ballerup. Borgmesterens tale

Nr. 1 marts 2009. Årets idrætsleder i Ballerup. Borgmesterens tale Nr. 1 marts 2009 Årets idrætsleder i Ballerup e 25 sid Borgmesterens tale Baracuda 39. årgang Nr. 1 marts 2009 Medlemsblad for: Baracuda Dykkerklub Ballerup Idrætsby 30, st.th. 2750 Ballerup Telefon: 44

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Femtende årgang Nr. 2 April - Maj 2010 2 Indholdsfortegnelse side Leder........................ 2 Redaktionen................... 3 Havbakken.................... 4

Læs mere

15. april 27. maj 15. juli 26. august 7. oktober 25. november

15. april 27. maj 15. juli 26. august 7. oktober 25. november Deadline på Nybøllen 2013 (Senest kl. 18.00) 15. april 27. maj 15. juli 26. august 7. oktober 25. november Husk at Nybøllen også er på: www.nybølstenderup.dk Alt modtages gerne og helst elektronisk på:

Læs mere

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad Maj 8 Årgang 36. Nr. 4. Nyt fra Beboerrådet! Husk at melde jer til Aktion Grønt Kollegium / Cykeloprydningsdag: Søndag d. 7. juni 9 kl. Mød op på plænen ved

Læs mere

Nr. 2, april 2015. Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB. Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund

Nr. 2, april 2015. Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB. Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund Nr. 2, april 2015 Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund "" Medlemsblad for Helsingør Ski & Orienteringsklub www.hsok.dk

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere