30.11 svømning nu med spisning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "30.11 svømning nu med spisning"

Transkript

1 Nummer 7 November svømning nu med spisning Julering d. 15. december Juleokost d. 18. december ROKLUBBEN ØRESUND KASTRUP - Side

2 Indhold Standerstrygning Roklubben Øresund på facebook Julering Nyt a Øresunds Ældreroere Bådehold Fredagstur l Lynetten Klabauternden Ring i Grækenland Teateraften 2013 Kilometerjægerfest Juleokost Nytårsbad Vinterakviteter Vi blev ikke sidst bådhus i den nordlige del Hjerteligste TAK... Kalender NYT FRA KASSEREREN Kngent for det kommende år bliver: Senior roere: kr. pr. måned, (hvilket giver et årsbeb på 2.0,- kr.) Passive: kr. pr. år. Miniroere:...0 kr. pr. år. Skabsleje:...0 kr. pr. år. I ønskes alle et riggt Godt Nytår med ønske om en kan god ro sæs Mange rohilsner Lene, kasserer Generalforsamling 5. februar 2013 Redak Årets generalforsamling afholdes rsdag den 5. februar Lene Jacobsen (Redaktør) Hanne Vinther Wickie Gjesing Nielsen Poul Jahn ønsker ikke at fortsætte som rochef, men ellers er den øvrige bestyrelse villige l genvalg. Mail Har du en spændende hisrie, en vitghed eller noget sjovt, du gerne vil fortælle om og dele med alle Øresundere. Så il din hisrie l os. Deadline for indlæg l næste Stroke er den. januar 2013 Hvem skal være ny rochef og være med l at præge udviklingen i vores roklub? Det er vores fælles ansvar at finde Pouls afser. Mht. regnskabet, så ser det OK ud, selvom vi ngler medlemmer. Hanne Vinther, fornd - Side 2 -

3 Standerstrygning Lørdag d. 27. okber. forndens tale 15 iske roere var mødt op kl for at gøre klar l årets sidste rotur. Da båd holdene var fordelt, troede vi alle, at så var det bare at komme af sted og nyde det fantasske vejr på vandet. Men sådan skulle det ikke gå i år. Kurt havde udtænkt sig nogle lege, som vi skulle udføre, før vi kunne komme videre. Vi startede ud med kryds og bolle. Båd holdene spillede mod hinanden og vi kom først ud og ro, da en vinder var fundet. Herefter var det d l at komme på vandet. Kurt havde udlagt 4 poster i Lagunen med spørgsmål, som vi skulle finde og besvare. I år drejede spørgsmålene sig om dette års Olympiade, og snakken gik livligt i bådene, for det var skam ikke så lige l. Igen i år har vejret været dårligt!. Kun 2-3 gange i denne rosæs har sommervejret været så dejligt, at jeg har tænkt: Yes, det er derfor jeg er roer! Da vi har halvvejs - altså nede ved hullet holdt vi pause og lå side om side og fik en lille en eller l halsen, hvorefter turen gik lbage l roklubben. Nu troede vi jo, at vi var færdige med at lege, men det var ikke lfældet. Kurt havde lige en sidste leg. Hver båd hold skulle kaste med ringe og få så nge point som muligt. Alle lege og besvarelser indgik i det samlede resultat. Efter endt udregning blev vinder holdet udråbt. Det blev Kim, Preben og Lene J. Vi nåede lige at blive færdig l standeren skulle stryges. Efter Hannes tale blev Kurt bedt om at stryge standeren. Begrundelse for dette var hans sre engagement i klubben. Hvorefter der blev udråbt et 3 foldigt leve for Roklubben. Herefter gik turen ind i klubstuen, hvor knastelakken sd klar. Efter knastelakken var det d at få lidt d for dem der havde lmeldt sig. Ved fælles hjælp blev der snittet og anrettet i køkkenet samt dækket bord. Vi startede med sild, hvorefter vi gik over l højt belagt smørrebrød for herefter at slutte med ost samt en Irish Coffee. Så kunne vi heller ikke få det meget bedre. Dansk ring har det svært, og Roklubben Øresund har heller ikke kunne ltrække nye medlemmer, trods de PR-kampagner vi har ført. I seniorafdelingen er vi kun 50 akve medlemmer. Så er det overstået mht. det dårlige! Øresunds Ældreroere kører godt, ja næsten for godt med nge medlemmer og venteliste. I år kunne de fejre 15 års jubilæum med hhv. års jubilæum for starten på ældreringen i Roklubben Øresund og 5 års for starten af den selvstændige klub Øresunds Ældreroere. I år har Roklubben Øresund ekstraordinært været på påsketur i Berlin, Roet Danrk Rundt og vundet pokaler; én l Agerregattaen og én l Sved-på-panden ring. Trods krisen har vi formået at vedligeholde og forbedre vores klubhus med nyt køkken, ling af klubhus og bådehal udvendigt, renovering af tag på bådehal og udskiftning af punkteret vindue i klubstuen, som længe har generet udsynet l havnen og sundet. Til sidst vil jeg gerne takke mit rsdags-rohold, som har været med l at holde fanen højt og møde op hver rsdag: Lene Jacobsen, Kurt Holm og Knud Vilby som reserve. Jeg vil bede Kurt Holm nedtage standeren i anledning af hans. sæs og lvåre! Tak for din d som kasserer i roklubben, og for at du er og har været primus mor i arrangementerne Standerhejsning, Sankt Hans, Mini-ring og Standerstrygning. Hanne Vinther Fornd Tak l Kurt og Lene N. for dette arrangement. Lene - Side 3 -

4 Roklubben Øresund på På medlemsmøde i okber spurgte Birgit Sne Pedersen, hvad roklubben vil gøre for at ltrække nye medlemmer, og det blev bestyrelsen hende svar skyldig på. Vi synes, vi har gjort, hvad vi kan, for at ltrække nye medlemmer, men bortset a det dårlige vejr, er tendensen desværre generel for dansk rosport; nemlig stagna i medlemstallet og voksende gennemsnitssalder. Så nu prøver vi det sociale medie Facebook! Er du på Facebook? Så bed om optagelse i Roklubben Øresunds åbne gruppe på Facebook. P.t. er vi 14 medlemmer. Målet er, at alle Roklubbens medlemmer er medlem af gruppen. Hvorfor det? Idéen er at have Facebook gruppen som supplement l På vores hjemmeside har vi de faktuelle oplysninger med info l nye medlemmer, vedtægter, Stroken, etc. Facebook skal være den mere levende del, hvor medlemmerne sætter deres ro-oplevelser på væggen, så alle kan se, hvor fantassk det er at være roer! I første omgang henvender Facebook sig l nuværende medlemmer af Roklubben Øresund, som kan blive rigg misundelige, når de ser, hvilke fantasske ro-oplevelser andre Øresundere har haft. Og hvorfor var jeg så ikke i klubben den dag? Forhåbentlig kan det booste akviteten i Roklubben Øresund. I anden omgang henvender Facebook sig l potenelle medlemmer af Roklubben Øresund. Når de googler og finder vores gruppe på Facebook attrakv, giver det forhåbentlig flere henvendelser end arkler i pressen og infor på Bekymret? Er det farligt? Nej, at være på Facebook er ikke farligt, hvis n blot tænker sig om og ikke afgiver flere oplysninger end højst nødvendigt. Opslå ikke billeder etc., som du ikke ønsker at se f.eks. om tre år. Anvend almindelig fornuft! Opslå dine ro-oplevelser og fos på væggen, og vær med l at gøre Roklubben Øresunds Facebook side levende! Vi ses på Facebook. Hanne Vinther, fornd Julering.. Daen for julering er 15. december. Turen foregår i Københavns Havn med ggg og æbleskiver i B&W Roklub. Vi regner med at kunne låne både i Roklubben SAS imod da af en flaske snaps l deres julefest Red. - Side 4 -

5 Redningvelsen Er du nu sikker på du kan svømme? Onsdag den 5.september havde rochefen og Bjarne W arrangeret en fin redningvelse i havnen. Bjarne gennemgik først, hvordan n ifører sig redningsvesten og sikrer sig at den har den rigge størrelse. Så skulle det prøves i vandet. Ikke mindre end 22 iske ældreroere sprang i det noget kølige vand ude ved kajakklubben, og efter nogen bøvlen fik alle vesten på, og så gjaldt det om at svømme mellem 2 årer ind l vores egen pn. Alle kom godt i land. Det var en fin øvelse de havde arrangeret, det gir en god fornemmelse for sikkerheden når n selv har prøvet at tage vesten på i vandet. De der var lidt betænkelige ved det kolde vand skulle ta og overveje om de ikke skulle prøve l næste år. Fællesturen l Lyngby sdag den 12. sept. Vi har snart været der nge gange, men det gør ikke oplevelsen mindre. Der er meget smukt derude og helt anderledes end vi er vant l. Vi var 28 ældreroere der delg. Turen gik først over Lyngby, så igennem Nybro l Bagsværd Sø ned l kapringsanlægget og lbage igen, og for nogles vedkommende et smut op ad Mølleåen. Tilbage i Lyngby Roklub var der, sammen med vores venner a Lyngby fællesspisning, der i det agtfulde sensommervejr foregik udendørs med udsigt over den smukke. Finn A (tak Finn for referaterne/) Sæsens sidste rodag sdag den 24. okt. - blev en dejlig dag. 28 iske roere af begge køn klædte sig ordentligt på og trodsede kulden. Men de havde jo også noget at se em l efter strabadserne. Tradien tro skulle der serveres sildedder og en enkelt klar på sæsens sidste rodag og dette i sig selv udmærkede måld blev i år udvidet med lækre pølser deret af månedens Guldbrudepar, der også sllede adskillige liter fadøl l disposi. Det blev en lang og dejlig eftermiddag. Vintersæsen. Akvitetslisten er lang og spændende, så der er intet, der tyder på, at vi kommer l at kede os. Så hera skal blot lyde et: Velkommen l en fornøjelig vintersæs i gode rokammeraters selskab! Lyngby Roklub - Side 5 - Med Rohilsen a Mary

6 Bådehold l klargøring af både vintersæs 2012/2013 Saltholm 6/11-13/11 Allan Elgaard Grethe Andersen Jørn Elsgaard Chrisan Søe Vilhelm Jensen Kgedybet II 13/11-20/11 Alex Vestergaard Hanne Kierkegaard Bena Lie Anne Marie Glennung Jette Dam Flinterenden II 20/11-27/11 Poul Jahn Anne Jahn Lene Jacobsen Kirsten Bendiksen Preben Henningsen Hollænderdybet 27/11-4/12 Palle Rivold Lise Salling Claus Salling Lene Winnie Nielsen Øresund 4/12-11/12 Allan Elgaard Irene Dahl Annette Jensen Birgit Østergaard Betty Woller Jan Golternn Lynette - 11/12-8/1-13 Mogens Jørgensen Freddy Bregendahl Anders Lorentz Münter Jeannie Elgaard Jensen Middelgrunden 8/1-15/1 Ingolf Pedersen Birgit Sne Pedersen Knud Vilby Per B. Jensen Tårnby 15/1-22/1 Ole Berg-Nielsen John Hansen Chris Elving Margretheholm 22/1-29/1 Kurt Holm Lena T. Juhl Elly Jørgensen Jørn Lippert Lotte 29/1-12/2 Mette Grau Anne Gredsted Jan Bregendahl Steen Christensen Peberholm 12/219/2 Kim Westphall Nnie Westphall Morgens Jørgensen Svaneklapperne 19/2-26/2 Ingolf Pedersen Birgit Sne Pedersen Kastrup 26/2-5/3 Bent Jansen Inge Johansen Benny Nielsen John Robins Tornen Braun Jørgensen Ndr. Røse 5/3-12/3 Mogens Jørgensen XXXX XXXX XXXX XXXX Tvilling XX/X-XX/X Freddy Thorsen Freddy Bregendahl Åre Ældreroerne Bådvogne Efterses sammen med bådene Scullere - Side 6 -

7 Fredagstur l Lynetten Klabauternden Årets sidste edagstur d. 14. september skulle gå l Lynetten. Nu var vi ikke heldige med vejret, sidste gang vi havde besluttet at tage l Lynetten for at spise, og så ro lbage igen. Det samme var lfældet denne edag, hvor vejrguderne i hvert fald ikke var med os. Det blæste, var gråt og overhoved ikke indbydende l en rotur. Det var da heller ikke udpræget begejstring og entusiasme, som prægede de 7, der var mødt op, over at skulle begive os ud i det vejr. Så der skulle ikke meget overtalelse l, før det blev aftalt at tage bilerne og kører l Lynetten for at få noget at spise. Som sagt så gjort. Der var ikke overvældende med kunder i restauranten. Efter lidt ommøblering af borde og sle g vi alle sæde. Det var kun muligt denne aften at beslle én menu a kortet, så de sre betænkeligheder og gisninger havde vi ikke, da vi skulle beslle. Mens vi så sad der og spiste aftensd, priste vi os lykkelige over, at vi ikke have begivet os ud i det vejr som udspillede sig udenfor vinduerne. Det blæste en Pelikan samdig med at regnen piskede ned. Efter nydelse af d og øl gik turen hjed. Søndag den 30. september kl g Kim, Kurt og mig en tur l Dragør med Klaubauternden, der havde fået hjemve. Omkring kl ankom vi l Dragørs roklub og l vores sre skræk var der lys i bådehallen, døren var låst. Vi kiggede ind ad vinduerne, men kunne ikke se nogen. Vi ventede et stykke d for se, om der var akviteter, før vi roede hjem. Der blev sagt pænt farvel l Klabauternden, og så gik turen hjem over. Hjem turen gik slle og roligt og der var ingen Dragør båd, der overhalede os. Så nu er Klaubauternden kommet hjem. Poul På snarlig gensyn l næste års edagsture. Lene Ring i Grækenland? Teateraften 2. rts 2013 Tirsdag den 15. januar kl kommer Søren Uldall (Roklubben SAS) og Bo Marcussen (Dragør Roklub) og fortæller om mulighederne for at ro i de græske øhav. Tolo Roklub er etableret med 2-åres, som n kan leje. Fra Tolo kan du vælge at ro en tradiel langtur på en uge, hvor du overnatter forskellige steder hver nat. Jeg anbefaler, at n har fast lholdssted i Tolo, lejer en campinghytte og ror dagsture dera. Der er nge muligheder for roture a Tolo, nge dejlige strande, og dejlige taverna er. Men det blæser op hver eftermiddag, så det skal n tage højde for. Book en flybillet l Athen, tag bussen l Tolo det er nemt! Vi har måtte beslle ekstra billetter l Hippiemusical en HAIR på Østre Gasværk. I skrivende stund er vi 44 lmeldte. Billetterne koster 300 kr. pr. stk., og betaling skal ske senest 18. december l Else Maries k i Nordea: 2141 k nr eller Reg.nr knr Vi er gået i tænkeboks mht. menu en l evt. temiddag i roklubben efter teaterforesllingen. Hvad spiste vi l hippie-fest i 1970 erne? Sammenkogte retter med ris? Landgangsbrød? Koteletter i fad? Eller boede vi stadig hjemme og spiste almindelig husndskost som ikadeller, sovs og karfler? Har du et bud, så ktakt os gerne. Else Marie Kristensen & Hanne Vinther Tilmelding på opslagstavlen 8. januar af hensyn l den kl Hanne Vinther - Side 7 -

8 Kilometerjægerfest Juleokost Nu er standeren strøget og årene lagt på hylden, så nu skal vi l at spare sammen l festen. Tirsdag den 18. december ca. kl afholdes årets juleokost med få med gode hjemmelavede retter. Flæskesteg og ris a la nde (inkl. ndelgave) er selvfølgelig at finde på buffet en. Listen med skyldigt beb vil snart blive ophængt i klubben, så alle ved hvor meget der skal spares sammen. HUSK SÅ LIGE at n ausk er lmeldt l festen, som afholdes edag den 25. januar 2013, hvis n står på listen, som blev udsendt med sidste nummer af stroken. Hvis n ikke kan deltage i festen, så MELD AFBUD. Dette itager dog ikke for indbetaling af skyldigt beb Tilmeldingsliste kommer op på opslagstavlen, og prisen er ca. 0 kr. pr. pers. Det er de sædvanlige medlemmer, som sller op i køkkenet. Det er selvfølgelig for at lave d, men så sandelig også for at sge på juleøllet. Har du lyst at være køkkenskriver, så mød bare op der er jo ald brug for lidt munterhed ifm. borddækning osv. Har du julesange eller julelege, så medbring dem meget gerne. Yderligere infor vil blive ophængt i klubben senese. Dress code: Rødt tøj gerne nissehuer o.lign. Hilsen festudvalget Seneste lmelding er rsdag den 11. december. Lena Juhl Nytårsbad Så nærmer sig den, hvor vi skal tænke på den årlige rengørelse af sjæl og legeme, så derfor vil der tradien tro være bad og sauna 31. december 2012 a kl 11:00 Derefter vil der være sædvanlig mulighed for indtagelse af sandwich m.v. a ca kl 12:30. Det er for egen regning Vel mødt l at ønske hinanden og klubben godt nytår hilsen Kurt - Side 8 -

9 Vinterakviteter Hvornår sker det Fiskespillet Søndag: kl..00 Cykling km. ktakt Poul Jahn. Og så er der jo Fiskespillet! Vi har tre ergometre, og fiskespillet findes på de nyeste ergometre. På menuen i displayet trykker du på Fiskespil, og når du starter med at trække i åren, så starter 4 minutters underholdning og inden du ser dig l, så har du roet 00 meter. Det er sjovt! Tirsdag kl Gang. Ktakt Irene Dahl. Ergometerring dig selv! kl Røse Kajak Klub mosb 5 eller km. Bare mød op. For yderlige info ktakt Palle Rivold. Hvordan gør n? Du er en fisk, som svømmer a venstre l højre. Fra højre kommer der nogle kæmpe rovfisk, som spiser dig, men der kommer også nogle mindre fisk, som du kan spise. Når du spiser fisk, tjener du hhv. 30 points for de små fisk og 60 points for de sre fisk. Hver gang du bliver spist, mister du 45 points. Du jager og undgår at blive spist ved at trække hårdt eller lidt i åren ren kdistræning! Torsdag kl Gang. Ktakt Irene Dahl. Ergometerring dig selv! Fredag kl Svømning i Korsvejens Skole svømmehal. Der er sat en liste op i kdirummet, hvor du kan skrive dine resultater. Indl videre står der ét resultat; nemlig 35 point og 744 roede metre! Slå den Svømning nu med spisning! Der er svømning hver edag i Korsvejens Skoles svømmehal på Tårnbyvej. Der kræves adgangskort for at komme ind i svømmehallen, og derfor anbefales det at møde op kl , hvor dørene er åbne. Er dørene lukkede, så ring på klokken udenfor, så kommer der et badedyr og åbner. Den første dør, du kommer l, er ind l damernes omklædning. Døren længst væk er ind l herrernes. Som noget nyt lokker vi medlemmerne l at øve sig i at iføre sig redningsveste og svømme mellem årer samt aflægge svømmeprøve ved at byde på lidt ost/pølsebord (mod betaling) i Roklubben Øresund tre edage efter svømning, dvs. ca. kl Tilmelding på opslagstavlen senest rsdagen før af hensyn l indkøb. I Roklubben Øresund har vi droppet at slle med otte roere l Otter Grand Prix i ergometer, da vi aldrig kan slle ottere roere plus reserver l de fem runder, 8GP indeholder. Stafetring ca. én gang om måneden. I stedet satser vi på fire roere l 8GP + reserver. Tilmelding på opslagstavlen. Første runde skal være roet inden 19. november, men hvis vi ikke når det, så når vi vel de andre fire? Holdet aftaler indbyrdes, hvornår der ros. Daerne for svømmeprøver og ost/pølsebord er: Fredag 30. november 2012 Fredag 22. februar 2013 Fredag 22. rts /13 runder Runde Otter Ergometertræning Fra januar starter vi ergometertræning om rsdagen kl Programmet er under udarbejdelse, men det bliver måske noget med holdkapring, f.eks. 3 på hvert hold på hvert sit ergometer, eller noget ro-spinningsaggt hvor n er 3 roere, der ror samme antal tag i minuttet, og opmuntrer hinanden l at yde en ekstra indsats, ro flere meter, og få sved på panden. Firer Afslutning 1 2x(8x500m) 2x(4x500m) 19/ ,000 m 12,500m 17/12 3 2x(8x00m) 2x(4x00m) 21/1 4 8x2000m 4x2000m 18/2 5 8x15 min 4x15 min 18/3 For yderlige infor, se - Side 9 -

10 Kurser Mangler du en vinterakvitet? Så er der kommet kurser a Idrætten i Regi Hovedstaden for foråret Du kan se dem på opslagstavlen eller på Kurserne er gras, og du lmelder dig direkte. - Tag et nap med rengøring i Roklubben (giv iletter og baderum en ekstra omgang) - Kv noget brænde økse er indkøbt - Ser du noget skidt? Så fjern det! Kurserne omhandler alt muligt interessant: Medlemssucces! rekruttering og fastholdelse, mental træning, førstehjælp, idrætsssage, styrketræning, pulstræning, ernæring, idrætspsykologi, stressreduk, digitalfografering, billedbehandling, m.m. Hanne Vinther Vi blev ikke sidst! Bådhus i den nordlige del af Københavns Havn I hvad, spørger I? I DFfR s Mosturnering 2012, som er inddelt i fire divisier. Her blev vi fjerde sidst i 4. divisi med et gennemsnit på 189 roede kilometre pr. akv roer i Roklubben Øresund i denne rosæs. Er det godt? Nej ikke specielt, men der er jo nge roklubber, som slet ikke indberetter deres roede kilometre. Og her kunne n jo have en mistanke om, at den nglende indberetning skyldes en dårlig rosæs. Formålet er, at Svanemølleklubberne kan oplægge nogle robåde i bådhuset, så de har mulighed for at ro i havnen, mens byggeriet af krydsgtskajen ved Nordhavnen pågår. 55 klubber, roere, har roet km. Det giver et gennemsnit på 329 km pr. roer. Se mere på Red. På forndsmøde i Netværk København fik vi at vide, at det er lykkes at komme igennem med at få etableret et bådhus for robåde og kajakker i den nordlige del af Københavns Havn. Etablering af en kanal mellem Nordhavnen og Svanemøllehavnen, så n kan ro indenom Tippen, ligger stadig langt ude i emden. Selvom det er rigg ærgerligt, at vi har svært (for ikke at sige umuligt) at ro udenom Tippen mens byggeriet foregår, så er det da et lyspunkt, at vi kan lægge l ved bådhuset i den nordlige del af Københavns Havn og spise en dpakke og/eller drikke en kop kaffe. Hanne Vinther - Side -

11 Hej alle rovenner. Jytte og jeg vil hermed gerne udtrykke vor hjerteligste tak for opmærksomheden ved vort guldbryllup. En særlig tak skal lyde l de medlemmer, der gjorde sig den sre ulejlighed at emslle æresporten. Som nævnt tusind tak l alle både i seniorafdelingen og hos ældreroerne. Rohilsen Jytte og Kurt. - Side 11 -

12 Kalender november Svømmeprøve december Medlemsmøde Julering Juleokost Nytårsbad januar februar Medlemsmøde Kilometerjægerfest Generalforsamling Svømmeprøve Glædelig jul og Godt Nytår - Side 12 - rts Teateraften medlemsmøde svømmeprøve Standerhejsning

Nr. 7 November 2011. Standerstrygning 2011. Julefrokost 13.12. Nytårsbad 31.12 ROKLUBBEN ØRESUND KASTRUP. - Side 1 -

Nr. 7 November 2011. Standerstrygning 2011. Julefrokost 13.12. Nytårsbad 31.12 ROKLUBBEN ØRESUND KASTRUP. - Side 1 - Nr. 7 November 2011 Standerstrygning 2011 Julefrokost 13.12. Nytårsbad 31.12 ROKLUBBEN ØRESUND KASTRUP - Side 1 - - Indhold - 03 Medlemsmøde - oktober 04 Medlemsmøde - november 05 Standerstrygning 05 Formandens

Læs mere

Stroken. Nr. 7 November/December 2009. Det er norsk tekst

Stroken. Nr. 7 November/December 2009. Det er norsk tekst Stroken Nr. 7 November/December 2009 Det er norsk tekst Medlemsmøde i november Kim Westphall overtager hvervet som web-redaktør, og Wickie Gjesing (nu Nielsen) overtager hvervet som medredaktør af Stroken,

Læs mere

ROKLUBBEN ØRESUND - KASTRUP

ROKLUBBEN ØRESUND - KASTRUP Nummer 1. Januar 2013 Generalforsamling, tirsdag d. 5. februar 2013 GODT NYTÅR Standerhejsning d. 23. marts 2013 ROKLUBBEN ØRESUND - KASTRUP Side 1 Indhold 03 Generalforsamling. 04 Nyt fra Bestyrelsen.

Læs mere

Nr. 6 September 2010. Standerstrygning. Lørdag d. 30. oktober

Nr. 6 September 2010. Standerstrygning. Lørdag d. 30. oktober Nr. 6 September 2010 Standerstrygning Lørdag d. 30. oktober og bådeklargøring til ro-sæson 2011 STANDERSTRYGNING LØRDAG den 30. oktober 2010 Så er det atter tid til standerstrygning. Programmet for dagen

Læs mere

Ved standerhejsning. HUSK: Kilometerjagerklub. listen tages ned den 1. maj ROKLUBBEN ØRESUND KASTRUP. - side 1 -

Ved standerhejsning. HUSK: Kilometerjagerklub. listen tages ned den 1. maj ROKLUBBEN ØRESUND KASTRUP. - side 1 - Nr. 3 April år 2013 Ved standerhejsning HUSK: Kilometerjagerklub listen tages ned den 1. j ROKLUBBEN ØRESUND KASTRUP - side 1 - Indhold Parkeringskort 03. 05. 07. 08. 09. 09. 09. 10. 10. 11. 12. 13. 13.

Læs mere

TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub

TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub 26. årgang Juli 2010 Nr. 6 Sommeraften Rigtig god ro-sommer www.ishoj-roklub.dk 1 Ishøj Roklub Stiftet 16. oktober 1983 Medlem af Dansk Forening for Rosport under

Læs mere

INDKALDELSE TIL. tirsdag den 9. februar 2010 kl. 19.00

INDKALDELSE TIL. tirsdag den 9. februar 2010 kl. 19.00 Nr. 1 Januar/Februar 2010 Rettelse Stroken - ny redaktør Der har desværre indsneget sig en tastefejl i den fremsendte indkaldelse til generalforsamlingen d. 9. februar 2010. Stroken har fået en ny redaktør.

Læs mere

NYHEEDSARKIV 2006. Alle medlemmer ønskes en glædelig jul samt et godt nytår. Tak for det gamle år hilsen fra bestyrelsen. 200620.

NYHEEDSARKIV 2006. Alle medlemmer ønskes en glædelig jul samt et godt nytår. Tak for det gamle år hilsen fra bestyrelsen. 200620. Glædelig jul NYHEEDSARKIV 2006 Alle medlemmer ønskes en glædelig jul samt et godt nytår. Tak for det gamle år hilsen fra bestyrelsen. 200620.dec 31.december 2006 Nytårsroning kl. 10.00, hvis vejret tillader.

Læs mere

Stroken. Stander- Strygning 2008. God jul og godt nytår. Nr. 7 November/December 2008

Stroken. Stander- Strygning 2008. God jul og godt nytår. Nr. 7 November/December 2008 Stroken Nr. 7 November/December 2008 Stander- Strygning 2008 God jul og godt nytår Medlemsmøde 2. oktober 2008 Sundhedsuge i Tårnby Sundhedsugen blev ikke med deltagelse af roklubben. Vi kunne ikke nå

Læs mere

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben!

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Alt det nye bliver præsenteret på MEDLEMSMØDET ALLEREDE NU PÅ TIRSDAG DEN 12. MARTS KL. 19.00-21.00 I KLUBHUSET. Dagsorden

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

NYHEDSARKIV 2002. Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 20026.nov

NYHEDSARKIV 2002. Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 20026.nov Billeder fra 8'er Grand Prix NYHEDSARKIV 2002 Se billederne i Galleriet! Billederne er indsendt af: Evan Jeppesen GYMNASTIK- torsdag Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 8. grand

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014.

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Kære medlem Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Hvad nåede vi i kajakklubben i 2013 Når vi ser

Læs mere

Medlemsblad for Rudkøbing Roklub - Skudehavnen 2-5900 Rudkøbing. November 2011

Medlemsblad for Rudkøbing Roklub - Skudehavnen 2-5900 Rudkøbing. November 2011 RONYT Medlemsblad for Rudkøbing Roklub - Skudehavnen 2-5900 Rudkøbing November 2011 Kanindåb 1 I år var der rigtig mange kaniner, da vi ikke havde haft kanindåb siden 2006. Som der stod i avisen blev det

Læs mere

STROKEN NR. 4 JUNI 2015. Lagkageroning den 16. juni Sankt Hans: Husk tilmelding senest den 17. juni

STROKEN NR. 4 JUNI 2015. Lagkageroning den 16. juni Sankt Hans: Husk tilmelding senest den 17. juni MEDLEMSBLAD FOR ROKLUBBEN ØRESUND STROKEN NR. 4 JUNI 2015 Grill på Stranden tirsdag den 9. juni Lagkageroning den 16. juni Sankt Hans: Husk tilmelding senest den 17. juni Nyttige informationer: Bestyrelse:

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Beretning for 2008. Blandt de positive forhold er naturligvis vore 2 nye både Næsset og Lillesø, som vi døbte 23. august med mange fremmødte.

Beretning for 2008. Blandt de positive forhold er naturligvis vore 2 nye både Næsset og Lillesø, som vi døbte 23. august med mange fremmødte. Beretning for 2008 1. Generelt om 2008 2008 var et godt år for Skanderborg Roklub. Det mest negative var, at vi mistede vores trofaste morgenroer Per Rasmussen knap 75 år gammel. Romæssigt er det gået

Læs mere

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen Kære medlem Brush up kursus for frigivne roere og turpas Hvis du ikke har fået roet ret meget siden frigivelsen eller måske slet ikke, og er utryg ved at skulle i en kajak til foråret. Så er her et tilbud

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde, tirsdag d. 11. september 2012

Referat af Bestyrelsesmøde, tirsdag d. 11. september 2012 Referat af Bestyrelsesmøde, tirsdag d. 11. september 2012 Til stede: Bjørn Ejlersen, Jesper Lorentzen, Susanne Mainz, Dan Guldhammer, Niels Høgfeldt, Michael Jacobsen, Nina Ravn Meden Referatet af bestyrelsesmødet

Læs mere

Ishøj Roklub. Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2015. Mandag den 23/2 2015 kl. 19.00 i roklubben DAGSORDEN

Ishøj Roklub. Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2015. Mandag den 23/2 2015 kl. 19.00 i roklubben DAGSORDEN Ishøj Roklub Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2015 Mandag den 23/2 2015 kl. 19.00 i roklubben DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og valg af 2 stemmetællere 3. Forelæggelse til godkendelse

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Velkommen til Horsens Kajakklub

Velkommen til Horsens Kajakklub Velkommen til Horsens Kajakklub Vi stiller trænere og materiel til rådighed og forventer så af dig, at du har lysten og viljen til: At lære at ro kajak At du efter endt træning deltager i den sociale del

Læs mere

PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014

PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014 PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014 Evt. ændringer forbeholdes. Alle arrangementer er kun for foreningens medlemmer. Køge Borger- og Haandværkerforening Stiftet 24. januar 1847 Kontaktpersoner : Formand : Murermester

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Steffen Nordgaard som dirigent, Steffen blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Steffen Nordgaard som dirigent, Steffen blev valgt med akklamation. Roklubben Stevns Generalforsamling torsdag den 16. februar 2012. Tilstede 37 medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af beretninger. 3. Fremlæggelse af regnskab. 4. Budget. 5. Fastsættelse

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

Medlemsblad for Ishøj Roklub. 23. årgang November 2007 Nr. 9. Vel roet Vel hjemme (7. oktober)

Medlemsblad for Ishøj Roklub. 23. årgang November 2007 Nr. 9. Vel roet Vel hjemme (7. oktober) TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub 23. årgang November 2007 Nr. 9 Vel roet Vel hjemme (7. oktober) Husk Bådklargøring og madlavning mandage Træning til 8GP torsdage Se det sidste nye på www.ishoj-roklub.dk

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Jule frokost bag tremmer????

Jule frokost bag tremmer???? FTK nyhedsbrev Februar 2014 ********************************************** Har klubben afholdt den årlige dyst for medlemmerne. Denne gang i en stemning af ølbar. Der var diverse konkurrence måder, så

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

STROKEN AMAGERREGATTA. 30. august i B&W. Pinsesolen danser

STROKEN AMAGERREGATTA. 30. august i B&W. Pinsesolen danser MEDLEMSBLAD FOR ROKLUBBEN ØRESUND STROKEN 10. juli 25. juli Roklubbens fødselsdag Fyraftensroning fredag til Dragør 3. aug. Madpakketur til Københavns Havn 17. aug. Miniroer dag Pinsesolen danser AMAGERREGATTA

Læs mere

Jeg vil kort gennemgå hvad der er sket i det forløbne år. Det går jo egentlig forrygende!

Jeg vil kort gennemgå hvad der er sket i det forløbne år. Det går jo egentlig forrygende! Generalforsamling 2014 Man skulle tro det blev lettere med årene at stå her for at aflægge beretning, men lige i år er det svært! Jeg har haft mange gode år i bestyrelsen så at stå her med den absolut

Læs mere

NYHEDSARKIV 2004. Resultater fra Vinterkaproningen. Vinterkaproning. Generalforsamling GENERALFORSAMLING. 8 grand prix. Billeder fra Klubmesterskabet

NYHEDSARKIV 2004. Resultater fra Vinterkaproningen. Vinterkaproning. Generalforsamling GENERALFORSAMLING. 8 grand prix. Billeder fra Klubmesterskabet NYHEDSARKIV 2004 Resultater fra Vinterkaproningen Nu er de første billeder fra weekenden kommet, desuden kan tiderne studeres. Der kan også indtastes en kommentar angående arrangementet 200424.nov Vinterkaproning

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER:

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER: AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund.

Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund. Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund. Kolding Dame- Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Reglement: 1 Sæson Sæsonen

Læs mere

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt:

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt: Side 1 af 5 Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder: Alle planlagte bestyrelsesmøder har været afholdt.

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Amagerregatta. lørdag d. 28. august 2010 hos Roklubben Øresund

Amagerregatta. lørdag d. 28. august 2010 hos Roklubben Øresund Nr. 5 August 2010 Amagerregatta lørdag d. 28. august 2010 hos Roklubben Øresund 80 års fødselsdag Lørdag d. 10. juli havde Klubben 80 års fødselsdag. Det var en helt vidunderlig dag. Det var rigtig varmt

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

M E D L E M S B L A D F O R R O K L U B B E N Ø R E S U N D STROKEN N R. 2 M A R T S / A P R I L 2 0 1 5. Standerhejsning 28.

M E D L E M S B L A D F O R R O K L U B B E N Ø R E S U N D STROKEN N R. 2 M A R T S / A P R I L 2 0 1 5. Standerhejsning 28. M E D L E M S B L A D F O R R O K L U B B E N Ø R E S U N D STROKEN N R. 2 M A R T S / A P R I L 2 0 1 5 Forårsrengøring 21. marts Åbent hus 26. og 28. april Standerhejsning 28. marts Nyttige informationer:

Læs mere

Medlemsblad for Rudkøbing Roklub - Skudehavnen 2-5900 Rudkøbing. April 2013

Medlemsblad for Rudkøbing Roklub - Skudehavnen 2-5900 Rudkøbing. April 2013 RONYT Medlemsblad for Rudkøbing Roklub - Skudehavnen 2-5900 Rudkøbing April 2013 RR - april 2013 Årets gåtur Lørdag den 16 februar 2013 var vi 15 fra Rudkøbing og 3 fra Svendborg, der mødtes i Roklubben

Læs mere

Nr. 1 - december 2011. Åbent hus d. 4. september. Det nye støttecenter tager form. Alle ansatte på støttecentret

Nr. 1 - december 2011. Åbent hus d. 4. september. Det nye støttecenter tager form. Alle ansatte på støttecentret Nr. 1 - december 2011 Åbent hus d. 4. september Det nye støttecenter tager form Alle ansatte på støttecentret Om Støttecenter Hovedstaden Støttecentret Hovedstaden er et værested for udeboende døve, der

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 36 medlemmer inkl. bestyrelsen deltog i generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer: Kenneth Bergenhagen, Pia Jørgensen,

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Medlemsblad for Vordingborg Ro- og Kajakklub. 49. ÅRGANG - NR. 5 november 2014

Medlemsblad for Vordingborg Ro- og Kajakklub. 49. ÅRGANG - NR. 5 november 2014 Medlemsblad for Vordingborg Ro- og Kajakklub 49. ÅRGANG - NR. 5 november 2014 VORDINGBORG RO- og KAJAKKLUB NORDHAVNSVEJ 56, 4760 VORDINGBORG Tlf. 5537 3209 Web-adresse: www.vo-roklub.dk E-Mail: vo-roklub@vo-roklub.dk

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af Bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af Bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den15. oktober 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Deltagere Mogens K Hansen, MH

Læs mere

Det er det enkelte medlem, der selv skal ind i medlemsregisteret på hjemmesiden og registrere de prøver, man har aflagt.

Det er det enkelte medlem, der selv skal ind i medlemsregisteret på hjemmesiden og registrere de prøver, man har aflagt. Kære medlem Turpas 150 km Bestyrelsen var samlet torsdag den 18. april se referatet på hjemmesiden. Her blev det besluttet at justere et af kriterierne for at opnå turpasset fra 250 km årlig roning til

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

AFSLUTNING I PEDALKLUBBEN 30. SEPTEMBER 2013.

AFSLUTNING I PEDALKLUBBEN 30. SEPTEMBER 2013. AFSLUTNING I PEDALKLUBBEN 30. SEPTEMBER 2013. 1. VELKOMST Johannes bød velkommen til 41 tilmeldte. Sidste år 25. Godt fremmøde. 63 har betalt kontingent. Johs. lovede smørrebrød og øl/vand og kaffe og

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Tirsdag den 25. marts 2008 kl. 19.00

Referat fra bestyrelsesmøde. Tirsdag den 25. marts 2008 kl. 19.00 Referat fra bestyrelsesmøde Aabenraa, 03.04.2008 Tirsdag den 25. marts 2008 kl. 19.00 Tilstede var: Anne Gryning, Annelise Furdal, Annemette From, Christian Geerthsen, Jesper Hansen, Marianne Æbeløe og

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

INVITATION. Dansk Forening for Rosport

INVITATION. Dansk Forening for Rosport INVITATION Dansk Forening for Rosport 1 Så slår Dansk Forening for Rosport endnu en gang dørene op for et veltilrettelagt inspirationsseminar på Dalum Landbrugsskole i Odense. Vi glæder os til at se en

Læs mere

Formøde, den 7. december 2011

Formøde, den 7. december 2011 Formøde, den 7. december 2011 Deltagere fra bestyrelsen: Ove Pedersen, Christian Svejgaard, Rasmus Rosenkvist, Sven Lyster, Joan Lindholdt, Tine Christensen, Dan R. Petersen, Peter Steffensen, Mads- Peter

Læs mere

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE FARVEL - - og TAK I mange år havde Esbjerg Atletikforening et godt klubblad, hvor Esbjerg Motion måtte benytte de bagerste sider. Men sidst i 90-erne gik bladet ind,

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 Sne, sjap, kulde og bilen vil ikke starte. eller sne, smukke landskaber, hygge indendøre, glögg. Begge dele er jo vinter, men mediernes fokus og måske vores eget?

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk 34. årgang nr. 2 November 2007 Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

Centrets bedste Nyhedsavis

Centrets bedste Nyhedsavis Centrets bedste Nyhedsavis - At gå på CSV SydØstfyn. (Side 3) - Elever på Nytårsforsæt. (Side 10) - Den SJOVE side. (Bagsiden) Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. For første gang i nyere tid har skolen

Læs mere

Camp Fredensborg En vild weekend sammen med nordiske unge

Camp Fredensborg En vild weekend sammen med nordiske unge Camp Fredensborg En vild weekend sammen med nordiske unge Velkommen til Camp Fredensborg Tak for den interesse I allerede har vist for Camp Fredensborg. Her kommer den endelige invitation til de unge deltagere.

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING JULI KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke

KORSLØKKE AFDELING JULI KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION.

SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION. Ib P. J./1 SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION. 1. Formanden takker dirigenten for tilsagn om at varetage opgaven som dirigent. 2. Årets forløb startede med

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Du må ikke anvende romateriel, som du ikke er fortrolig med og har fået instruktion i.

Du må ikke anvende romateriel, som du ikke er fortrolig med og har fået instruktion i. Roreglement Dagligt rofarvand Dagligt rofarvand er Tissø. Roning skal foregå fra 100 til 300 m fra søbredden. Den enkeltes ansvar Du har som roer i et fartøj medansvar for sejladsen og sikkerheden. Du

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Stroken. Nr. 1 Januar/Februar 2006. Svømmeprøve fredag den 17. marts 2006 kl. 18

Stroken. Nr. 1 Januar/Februar 2006. Svømmeprøve fredag den 17. marts 2006 kl. 18 Stroken Nr. 1 Januar/Februar 2006 Svømmeprøve fredag den 17. marts 2006 kl. 18 Lokalstyrmandskursus teori 2., 7., 14. 21. og 30. marts 2006 praktik 18. og 20. april 2006 Medlemsmøde 7. marts kl. 20.00

Læs mere

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk.

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk. Program 2015. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-21.00 i klubhuset. Fra 6/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 3/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

Indbydelse til stiftelse af Danmarks første dedikerede coastal roklub i forbindelse med åbningen af DFfR s Coastal Rowing Center i Thorminde

Indbydelse til stiftelse af Danmarks første dedikerede coastal roklub i forbindelse med åbningen af DFfR s Coastal Rowing Center i Thorminde Indbydelse til stiftelse af Danmarks første dedikerede coastal roklub i forbindelse med åbningen af DFfR s Coastal Rowing Center i Thorminde DFfR s projektgruppe vil gerne indbyde alle roere danske og

Læs mere

Stroken. Nr. 5 Juli 2004. Kanindåb, lørdag den 14. august 2004, kl. 15.00. Amagerregatta, lørdag den 28. august 2004 hos B&W

Stroken. Nr. 5 Juli 2004. Kanindåb, lørdag den 14. august 2004, kl. 15.00. Amagerregatta, lørdag den 28. august 2004 hos B&W Stroken Nr. 5 Juli 2004 Kanindåb, lørdag den 14. august 2004, kl. 15.00 Amagerregatta, lørdag den 28. august 2004 hos B&W Kanindåb 14. august 2004 Roklubben Øresund har modtaget følgende skrivelse fra

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub

Sydfyns Single- og Venskabsklub Sydfyns Single- og Venskabsklub www.svendborgsingleklub.dk OBS!! Af hensyn til danseaftner på Skærven i Nyborg, er klubaftnerne fremover flyttet til 3. fredag i måneden April 2013 Søndag den 7. april kl.

Læs mere

Roskilde Fjords Kajakklub. Brinchhjemmet Strandvejen 18 Veddelev 4000 Roskilde. Sommer 2013. Weser Maraton Arbejdsdag i klubben Så blev det alvor...

Roskilde Fjords Kajakklub. Brinchhjemmet Strandvejen 18 Veddelev 4000 Roskilde. Sommer 2013. Weser Maraton Arbejdsdag i klubben Så blev det alvor... Roskilde Fjords Kajakklub Brinchhjemmet Strandvejen 18 Veddelev 4000 Roskilde Sommer 2013 Weser Maraton Arbejdsdag i klubben Så blev det alvor... 2 4 6 2 Weser Maraton maj 2013 Til at starte med var der

Læs mere

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Lig til Sankt Hans! R E V Y Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Marts 2009 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk 16. marts Generalforsamling 21. - 22. marts Maleriudstilling

Læs mere

TANGLOPPEN. Medlemsblad for Ishøj Roklub. 26. årgang Juni 2010 Nr. 5. www.ishoj-roklub.dk. Roskole 17. 18. april 2010

TANGLOPPEN. Medlemsblad for Ishøj Roklub. 26. årgang Juni 2010 Nr. 5. www.ishoj-roklub.dk. Roskole 17. 18. april 2010 TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub 26. årgang Juni 2010 Nr. 5 Roskole 17. 18. april 2010 www.ishoj-roklub.dk Ishøj Roklub Stiftet 16. oktober 1983 Medlem af Dansk Forening for Rosport under Danmarks

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i VUIF torsdag d. 16.1. 2014

Referat fra bestyrelsesmøde i VUIF torsdag d. 16.1. 2014 Referat fra bestyrelsesmøde i VUIF torsdag d. 16.1. 2014 Mødt: Hanne Lene, Britta, Allan, Rasmus, Mette J., Helle, Mikael, Susanne, Mette Afbud: Asbjørn, Lisbet Vi startede med at synge Det er i dag et

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2012.

Bestyrelsens beretning for 2012. Bestyrelsens beretning for 2012. Ordinær generalforsamling i Strib Ro- og Kajakklub, mandag den 18.marts 2013. Beretningen for 2012, som bestyrelsen synes, er forløbet ganske tilfredsstillende, deler vi

Læs mere

Skelskør Roklub Tidende Nr. 3. 2012 41 Årgang. Ups! Hvor blev han af? Kanindåb & 95 års Fest Lørdag d.18. august

Skelskør Roklub Tidende Nr. 3. 2012 41 Årgang. Ups! Hvor blev han af? Kanindåb & 95 års Fest Lørdag d.18. august Skelskør Roklub Tidende Nr. 3. 2012 41 Årgang Ups! Hvor blev han af? Kanindåb & 95 års Fest Lørdag d.18. august Formand/Havkajakudvalg. Søren Hansen. Ærtebjergvej 89. 4230 Skælskør. Tlf. 40 82 48 03 erduvimmer@yahoo.dk

Læs mere

Nyhedsbrev forår 2015.

Nyhedsbrev forår 2015. Nyhedsbrev forår 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Velkommen til nye medlemmer Bådbyggeriet på Mythuegård. Laksen Aktiviteter. En lang og mild vinter ser nu ud til endeligt at være overstået. Som et nyt

Læs mere

Nummer 3 17 Årgang Februar 2012

Nummer 3 17 Årgang Februar 2012 17 Årgang Nummer 3 Februar 2012 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Kære generalforsamlingsdeltagere: Jeg vil gerne, som formand for bestyrelsen, byde jer alle sammen velkommen til den 100. generalforsamling i Hvalsø Brugsforening. 100-års jubilæum. Som sagde i min velkomst

Læs mere

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år.

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. 1- Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. Vi startede planmæssigt op første onsdag i april måned, og da det

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

Deltagere: Annette, Kim, Mads, Søren, Hasse, Susanne Afbud: Bente Referent: Søren

Deltagere: Annette, Kim, Mads, Søren, Hasse, Susanne Afbud: Bente Referent: Søren Dagsorden og referat Dato: 10. januar 2013 Tidspunkt: kl. 18.00 Hos: Susanne Deltagere: Annette, Kim, Mads, Søren, Hasse, Susanne Afbud: Bente Referent: Søren Agenda 1. Godkendelse af dagsorden og sidste

Læs mere

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Årgang 24. År 2011 Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Telefon: 79 94 73 44 3 kl. besked/telefonsvare 79 94 73 43 Fax nummer: 79 94 73 36 Hjemmeside: www.samuelsgaarden.dk E-mail: Samuelsgaarden@varde.dk

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Diverse turforslag / begivenheder

Diverse turforslag / begivenheder MCOC Aktiviteter 2014/2015 Diverse turforslag / begivenheder De gentagne begivenheder skal ses som inspiration til, hvor turen kan gå hen, men ingen siger at det skal være sådan. Forslag til ture er altid

Læs mere

Medlemsønsker 2005. Resultater af spørgeskemaundersøgelse

Medlemsønsker 2005. Resultater af spørgeskemaundersøgelse Medlemsønsker 25 Resultater af spørgeskemaundersøgelse 8. november 25 Sammenfattet af Bo Kayser Holte Roklub Frederikslundsvej. Postboks 71 28 Holte Tlf. 45424232 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENFATNING...3

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

Laugposten. www.lynaesbaadelaug.dk. 19. årgang nr. 01-2010

Laugposten. www.lynaesbaadelaug.dk. 19. årgang nr. 01-2010 Laugposten 19. årgang nr. 01-2010 Standerhejsning Den nye bestyrelse Laugposten følger tiden Afholdte ture Nye forslag til aktiviteter Standerhejsning og generalforsamling d. 10 april Vejret var kun en

Læs mere