Evostate Kastanjehaven, Lystrup ApS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evostate Kastanjehaven, Lystrup ApS"

Transkript

1 Evostate Kastanjehaven, Lystrup ApS Ejendommens pris Inklusiv handelsomkostninger Kr Kvadratmeterpris: Kr Ejendommens startafkast: 5,92% - 6,04 % Selskabskapital: Kr Investor kautionerer for: Ingen kautionsforpligtelse Indbetalingsforpligtelse: Ingen indbetalingsforpligtelser Hollufgårds Alle Odense SØ Telefon

2 Side 2

3 Indholdsfortegnelse 1. Resume side 4 2. Ejendommen og beliggenhed side Transport i nærområdet side Kastanjehaven side Uddrag fra Juul & Nielsen A/S selskabsrapport side Leje niveau side Plantegninger side Lystrup og Aarhus by side Aarhus kommune side Adgang til arbejdspladser side Budget og nøgletal for Kastanjehaven side Driftsbudget side Balancebudget side Likviditetsbudget side Følsomhedsberegninger på Kastanjehaven side Risiko vurdering side Momsmæssige forhold side Vedtægter for Evostate Kastanjehaven, Lystrup ApS side Tegningsaftale for Evostate Kastanjehaven, Lystrup ApS side Lejeerklæring for Kastanjehaven, Lystrup side Teknisk gennemgang af ejendommen (Resumé) side Uafhængig revisor erklæring side Moms erklæring side 44 Side 3

4 1. Resume tilbyder dig muligheden for at blive medejer af Evostate Kastanjehaven, Lystrup ApS, som ejer 53 velbeliggende rækkehuse i Lystrup. Hertil kommer opførelsen af yderligere 60 lejemål som forventes færdiggjort over en 2 årig periode med forventet byggestart Udbuddet omfatter anparter som budgetteres videresolgt til et begrænset antal investorer. Budgettet tager udgangspunkt i den samlede ejendomsinvestering og en investeringshorisont på 10 år. Ejendommen: Der er tale om i alt 53 lejemål samt 60 endnu ikke færdigbyggede lejemål, som har en god beliggenhed i Lystrup, tæt på Aarhus. Nogle af lejemålene har hver deres egen adgang til en lille have, andre er bygget som mindre lejligheder. Der er ingen tomgang. Investeringsejendommen er købt til et godt afkast for sammenlignelige ejendomme i Aarhus området. Ejendommens samlede udlejningsareal efter afslutning af byggeriet vil udgøre kvadratmeter. Den samlede projektsum udgør DKK , heraf er der afsat DKK til genopretning af eksisterende byggeri, samt DKK til uforudsete udgifter i forbindelse med byggeriet af de resterende 60 lejemål. Teknisk due diligence af ejendommen viser, at ejendommens tilstand er god, men har brug for forbedringer på enkelte områder. Realkreditfinansiering og bankfinansiering er uden personlig hæftelse. Ejendommen er erhvervet til DKK inklusiv byggeomkostninger med et forventet startafkast ved afslutningen af byggeriet på 5,92 6,04 % Nettoafkastet beregnes som (Nettoleje/(Indkøbspris + handelsomkostninger depositum)). I tilfælde af, at den afsatte buffer på DKK ikke bliver brugt, forøget afkastet til 6,04 % Side 4

5 Finansiering Der er aftalt en realkreditbelåning på DKK I forbindelse med erhvervelse af det eksisterende byggeri stilles initialt en realkreditfinansiering på DKK til rådighed. Realkreditlånet forhøjes løbende i forbindelse med færdiggørelse af de enkelte etaper til i alt DKK Antal enheder Lånestørrelse/prioritet Låntype 53 Boliger opført DKK prioritet 22 boliger etape 1 DKK prioritet 22 boliger etape 2 DKK prioritet 16 boliger etape 3 DKK prioritet RTL år 10 års indledende afdragsfrihed. RTL år 2 års indledende afdragsfrihed. RTL år 10 års indledende afdragsfrihed. RTL år 2 års indledende afdragsfrihed. Alm. Brand Bank stiller med en 2. prioritetsfinansiering på maks. DKK gældende i 5 år efter byggeriets afslutning. tkr. Køb af eksisterende bygning og byggeretter Etape 1 Etape 2 Etape 3 Forhåndsgaranti over BRF n/a Ramme for finansiering Renten på 1. prioritetslånet forventes fastlåst i en 10 årig periode på pt. 1,50 % p.a. + en bidragssats på pt. 0,82 % p.a. De første DKK vil blive renteafdækket ved erhvervelse af det eksisterende byggeri mens den løbende forhøjelse af realkreditlånet vil blive afdækket i forbindelse med færdiggørelse af de enkelte etaper. I budgettet er indregnet en rentebuffer på 0,50% p.a. Renten på 2. prioriteten vil være variabel Cibor3 + 3,5 % i bidrag pt. Side 5

6 Din investering Minimumsindskud i projektet er DKK Samlet etableres selskabet med en selskabskapital på DKK Egenfinansieringsgraden er cirka 18,64 % og kombineret med, at projektet etableres uden personlig hæftelse, gør det investeringsejendommen til en særdeles god investeringscase, med et potentielt meget høj afkast af den investerede kapital. Selskabet forventes at blive udbyttebetalende, når anden prioriteten er afviklet og soliditeten i selskabet er på minimum 30 %. Udbyttebetalingen vil ske under hensynstagen til selskabets finansielle samarbejdspartnere og soliditet. Et 100% ejet datterselskab under Probus Holding A/S indskyder DKK ud af den samlede selskabskapital på DKK De øvrige aktionærer får option på at overtage denne aktiepost senest 5 år efter byggeriets afslutning eller når værdien af byggeriet udgør minimum DKK Prisen udgør anskaffelsessummen på DKK samt en forrentning på p.t. Cibor3 plus et tillæg på p.t 3,5% p.a. Idet omfang de nuværende aktionærer ikke ønsker at udnytte optionen, kan aktieposten frit sælges til 3. mand. Aktieposten er pantsat til 2. prioritetsbanken. Side 6

7 2. Ejendommen og beliggenhed Projektet omfatter 53 boliglejemål beliggende i Lystrup, der alle er lejet ud. Alle boligerne er opført i og funktionel indrettet. Nogle af boligerne er med egen terrasse og have. Derudover omfatter projektet byggetilladelse til etablering af yderligere 60 boliger med et samlet boligareal på m 2. Soklerne er støbt, nogle af disse må dog forventes restaureret. Området er kendetegnet ved at være et børnevenligt kvarter nær legepladser og med kort afstand til skole og børnehave. Der er kort afstand til bymidten, vand, naturen, indkøbsmuligheder og motorvejen kan nås inden for få minutter. Fra nogle af boligerne er der en fantastisk udsigt over marker og Aarhusbugten. 2.1 Tranport i nærområdet Nedenstående viser boligernes tætte placering på byen, skovområder, vandet, samt rejseafstanden fra Kastanjehaven og til forskellige destinationer. Bil Fra ejendom til rådhus Aarhus 13,4 km. 21 min. Randers 40,1 km. 31 min. Tog 20 min. 1. t. 22 min. Fra station til station Side 7

8 2.2 Kastanjehaven På nedenstående billede ses boligernes placering samt de endnu ikke opførte boliger. Området markeret med rødt er de allerede opførte boliger. 53 boliger opført Boligtype Antal Areal i alt Blok 3 type 126 (2 plans) m 2 Blok 4 type 48 (1 plans, i 2 etager) m 2 Blok 7 type 92 (2 plans) m 2 Blok 8 type 92 (2 plans) m 2 Blok 9 type 92 (2 plans) m 2 Blok 10 type 92 og type 108 (2 plans) 4 og m 2 I alt m 2 60 bolig endnu ikke opført Boligtype Antal Areal i alt Blok 1 type 48 (1 plans, i 2 etager) m 2 Blok 2 type 126 (2 plans) m 2 Blok 5 type 126 (2 plans) m 2 Blok 6 type 126 (2 plans) m 2 Blok 11 type 111 (2 plans) 7 786,4 m 2 Blok 12 type 111 (2 plans) 4 451,6 m 2 Blok 13 type 111 (2 plans) m 2 I alt m 2 Side 8

9 Færdiggørelse af ejendommene De 60 endnu ikke færdigbyggede lejemål bygges i etaper. Byggeriet udføres i samarbejde med byggerådgiveren OBH Gruppen A/S, og 2. prioritetstbanken får Alectia A/S til at kontrollere byggeprocessen for kreditgiver. Der er aftalt en totalentreprise med byggefirmaet Juul & Nielsen A/S, og byggeriet kommer til at foregå i 3 etaper over to år med forventet byggestart Etape 1 Type Antal Kvm. Type Type Etape 2 Type Type Etape 3 Type Udmatrikulering De 3 nye etaper er alle selvstændigt udmatrikuleret, ligesom det eksisterende byggeri er beliggende på 2 selvstændigt udmatrikulerede matrikler. Matrikel 1: Blok Matrikel 2: Blok Matrikel 3: Blok Matrikel 4: Blok Matrikel 5: Blok (se kortet side 8 for den fysiske placering af de enkelte blokke) Side 9

10 2.3 Uddrag fra Juul & Nielsen A/S selskabsrapport CVR nummer: Status: A/S Navn: JUUL & NIELSEN A/S Adresse: Erhvervsvej Glostrup Danmark Website: Nedenfor ses en række udvalgte nøgletal fra Juul & Nielsen A/S selskabsrapport. Alle beløb er i hele tusinde kr. Resultatopgørelse Omsætning Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst Bruttofortjeneste Resultat før skat Nettoresultat Balance Egenkapital Langfristet gæld Kortfristet gæld Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst Balancesum Antal ansatte Antal ansatte Side 10

11 2.4 Lejeniveau Lejemålene på Kastanjehaven er kendetegnet ved en meget høj lejesikkerhed og en lav udskiftning af lejerne. Det attraktive område gør, at der er meget lav eller ingen tomgang i ejendommene. Den gennemsnitlige leje pr for alle lejemålene var DKK pr. kvadratmeter. Der er forskellige størrelser lejemål, og niveauerne er nedenfor specificeret ud på de respektive størrelser. Lejeniveauet begrænses af at området for nuværende delvis er en byggezone, hvilket gør, at lejereserverne ikke er udnyttet tilfredsstillende. Som helhed forventer vi derfor, at lejen vil kunne reguleres via de indgåede leje - trapper på bestående lejemål og at lejen ved genudlejning af opsagte lejemål vil kunne hæves. Lejeniveauet på lejemålstyperne kvm forventes at kunne reguleres yderligere op, hvilket også gælder for typerne kvm. Der henvises i øvrigt til vedlagte lejeerklæring fra Home Erhverv, Århus. Det gennemsnitlige lejeniveau for de forskellige lejemål er: Boligtype Antal Lejeniveau Type DKK Type DKK Type DKK Type DKK I alt DKK Der overtages lejekontrakter med en regulering af lejen via en trappelejestigning på gennemsnitligt 2,3 % p.a. Trappelejeklausulerne har en løbetid på 10 år fra indgåelse af kontrakten. Enkelte af trappelejeklausulerne vil derfor have udløb fra 2018 og skal genforhandles. Fra 2017 er der budgetteret med en lejestigning på gennemsnitligt 1,5 % p.a. Boligtype Antal Trappeleje stigning Type DKK Type DKK Type DKK Type DKK Side 11

12 3. Plantegninger Type 48 Side 12

13 Type 92 Type 108 Side 13

14 Type 126 Side 14

15 4. Lystrup og Aarhus by Lystrup ligger i Østjylland, og er i dag den største forstad til Aarhus. Området gik i mange år under betegnelsen Lyr efter en lokal høvding med navnet Lyr der boede i området omkring 1200-tallet, og sidenhen fik byen sit nuværende navn Lystrup. I dag har byen udviklet sig og sammen med bydelen Elsted og den lille by Elev udgør den i dag et større lokalsamfund 10 kilometer nord fra det centrale Aarhus. Lystrup byder på alt, hvad der er brug for. Der findes butikker, skoler, institutioner, sport og musik. Byen er rig på skovområder, og der er tæt adgang til stranden. Befolkningstal i Lystrup Lystrup har gennem de seneste år oplevet en kraftig stigning i indbyggertallet, der har været en stigning på cirka 8% i forhold til Lystrup havde pr. 1 januar indbyggere Kilde: Danmark statistik Side 15

16 4.1 Aarhus kommune Lystrups tætte placering i forhold til Aarhus gør byen særdeles attraktiv. Aarhus kommune er i rivende udvikling, og er indbyggermæssigt landets næststørste, kun overgået af Københavns kommune. Indbyggertallet er de seneste år vokset med cirka pr. år, uddannelsesinstitutioner melder om rekordoptag og en række store virksomheder er flyttet til byen. Aarhus kommunes vækstmål er, at byen inden 2030 skal vokse med indbyggere, arbejdspladser, boliger og studerende. Nedenfor ses den stigende befolkningsudviklingen i Aarhus kommune fra 2007 til Kilde: Aarhus kommune Nedenfor ses fremskrivningen for befolkningsudviklingen for Aarhus kommune for fremtiden til og med Kilde: Aarhus kommune Side 16

17 Fremtiden og byggeprojekter i Aarhus Udover de omtalte vækstmål er Aarhus generelt en by i stor udvikling, dette omfatter bl.a. nye innovationscentre, investeringer i byens arkitektur, nye teknologiske løsninger samt et mål om at blive CO2-neutral i Der er også tale om et byggeboom som berører hele Aarhus fra Marselistunnelen i syd, over centrum, til Det Nye Universitetshospital og byudviklingen i nord. Dette initiativ handler om at opbygge de bedste betingelser for erhvervsdrivende i byen. I forbindelse med denne store udvikling, vil der blive etableret mange nye arbejdspladser. I den forbindelse kan bl.a. nævnes Det Nye Universitetshospital, som vil stå færdigt i Det bliver Aarhus største arbejdsplads og Danmarks største hospital. Tøjvirksomheden Bestseller er også i gang med at etablere et nyt domicil, som vil skabe over 500 nye arbejdspladser i byen. I 2015 tages Dokk1 i brug, hvilket er det største anlægsprojekt i Aarhus nyere historie. Her får byens borgere et helt nyt hovedbibliotek, borgerservice og et nyt havnerum. Uddannelse i Aarhus Byen er en af de største studiebyer i landet. Flere end studerer til dagligt på flere end 130 forskellige uddannelser på byens mange uddannelsesinstitutioner. Langt de fleste uddannelsestilbud ligger koncentreret i et relativt lille geografisk område. Dette gør, at stort set alle uddannelsesinstitutioner ligger i gå eller cykleafstand fra centrum af byen. Aarhus har lavet et mål om, at Aarhus skal være en førende uddannelsesby i Nordeuropa. Side 17

18 Kultur og seværdigheder i Aarhus Aarhus er kendt for et aktivt kulturliv og især for Aarhus Festuge, der er Jyllands største kulturfestival. I festugen kan der opleves både lokale, nationale og internationale kunstnere. Af festivaller kan også nævnes den omtalte Northside Festival og SPOT Festival. Der er både store og mindre kulturinstitutioner, blandt de store er Aarhus Teater, Musikhuset og Aarhus Symfoniorkester. En af Aarhus store turistattraktioner er Den Gamle By. Museet er opbygget som en gammel købstad med huse helt tilbage fra 1500-tallet. Her møder man fortidens mennesker og ser deres huse. Man er også i gang med at opføre en ny bydel for den moderne bys historie. En anden stor attraktion i Aarhus er museet ARoS, hvor man som gæst kan opleve kunst fra den danske guldalder, dansk modernisme og international nutidskunst. Side 18

19 4.2 Adgang til arbejdspladser Adgangen til beskæftigelse er en vigtig forudsætning for vækst og udvikling. Desto flere arbejdsplader, der ligger forholdsvis tæt på en by eller et område, desto bedre ser det ud for byens eller områdets udvikling. Figuren viser, at antallet af nært beliggende arbejdsplader er højest i et strøg fra Østjylland via Odense til København. Aarhus området er det største vækst område i Jylland og et af de områder i Danmark med flest jobmuligheder. Kilde: Landsplanredegørelse, Miljøministeriet 2006 Side 19

20 5. Budget og nøgletal for Kastanjehaven Anskaffelsessum i T. DKK Ejendommens anskaffelsessum Handelsomkostninger Udbyderhonorar Samlet anskaffelsessum Finansieringsform i T. DKK BRF Kredit Driftskredit + depositum Indskud Samlet anskaffelsessum Efter afslutning af byggeriet, forventes finansiering at være ændret således at der er optaget realkreditfinansiering for samlet 115 mio. DKK. Det er opfattelse at realkreditbelåningen er sat i forhold til værdierne i Kastanjehaven. Nedenstående viser finansieringsformen ved afslutningen af byggeriet. Der er i nedenstående opstilling ikke taget højde for akkumuleret overskud i periode Anskaffelsessum i T. DKK Ejendommens anskaffelsessum Byggeriet Handelsomkostninger Samlet anskaffelsessum Finansieringsform i T. DKK Realkredit Banklån Egenkapital + depositum Samlet anskaffelsessum Side 20

21 Forudsætninger for budgettet Nøgletal Investeringssum t.dkk Indbetaling t.dkk Huslejeregulering, gennemsnitlig stigning 1,55% Inflation 2,00% Stigning i ejendomsværdi 1,00% Rente 1. prioritet 2,32% Driftskredit 4,00% Kurs DKK/EUR Deres opsparing Opsparing før selskabsskat i 2024* t.dkk Opsparing efter selskabsskat i 2024* t.dkk Intern rente før skat ved salg ,99% Intern rente efter skat ved salg ,84% Intern rente før skat ved salg ,80% Intern rente efter skat ved salg ,22% * incl. indskud på t.dkk Indskud Kurs pr. aktie Minimumstegning DKK t.dkk Side 21

22 Finansieringsform Prioriteten optages som et 30 årigt inkonverterbart realkreditlån med en samlet hovedstol på DKK eksklusiv kurstab, kurtage og kursskæring. Der laves en fastrenteaftale over forventet 10 år, hvor renten budgetteres til p.t. 1,50% p.a. % plus bidrag på p.t. 0,82 % p.a. Lånet er baseret på 63,14 % afdragsfrihed og 36,84 % som annuitetslån med 30 års afvikling. Bidragssatsen er variabel Prioritetslånet, bankfinansieringen, forventes optaget som kassekredit med en maksimal trækningsret på DKK og med en variabel budgetteret rente på pt. 4,00 % p.a.. Lånet skal være afviklet senest 5 år efter byggeriet er afsluttet. Sikkerheder BRF I forbindelse med købet har långiver sikkerhed via: Pant i ejendommene Udbyttebegrænsning i 5 år og krav til en soliditet på min. 30% før at udbytte kan accepteres BRFkredit A/S skal godkende evt. ind- og udtrædelse af investorer Årlig regnskabsindsendelse Udbyttebegrænsningserklæringen indeholder krav og bestemmelser til hvornår, der kan udbetales udbytte til selskabets investorer. Der vil være krav til størrelsen af egenkapital og soliditet i selskabet før der kan udbetales udbytte. Selskabet forpligter sig til ikke at udbetale udbytte før om 5 år, samt at der er opnået en soliditetsgrad på 30 % i selskabet. De endelige finansieringsvilkår forventes i alt væsentlighed at svare til markedsstandarden og vil indeholde en række forpligtigelser, garantier, misligholdelsesbestemmelser og andre detailvilkår, herunder typiske udbetalingsbetingelser, informationsforpligtelser, finansielle covenants m.v. Der kan endvidere forekomme gebyrer og andre omkostninger ved førtidig indfrielse. Side 22

23 Sikkerheder for Alm. Brand Ejerpantebrev, stort kr , med pant i ejendommen næst efter BRF Pantsætningsforbud Transport i arbejdsgaranti jævnfør ABT93 fra entreprenøren Indtrædelsesret i entreprisekontrakten og evt. underentreprisekontrakter. Kontrakter med rådgivere og entreprenør skal godkendes af Alm. Brand Bank forud for accept. Pant i anpartskapitalen i Evostate Kastanjehaven Lystrup ApS, der er ikke pant i stemmeret. Tilbagetrædelseserklæring fra evt. holdingselskaber såfremt der skulle opstå lån/ mellemregninger Transport i alle lejeindtægter vedrørende færdigbyggede, udlejede beboelseslejemål Alle konti tilhørende selskabet pantsættes til sikkerhed for engagementet Transport og noteret indtrædelsesret i forhåndslån fra BRF Selskabet forpligter sig til at indlevere årsregnskab og andet materiale, som Alm. Brand Bank måtte anmode om. Selskabet må ikke have andre aktiviteter end nærværende projekt, så længe nærværende finansiering ikke er fuldt indfriet. Selskabet må ikke foretage yderligere sikkerhedsstillelse, herunder kaution overfor 3. mand. Selskabet må ikke yde eller optage lån (udover nærværende byggefinansiering). Der må ikke foretages ændringer i koncernens ejerkreds uden Alm. Brand Banks forudgående skriftlige accept. Selskabet kan alene have konto i Alm. Brand Bank. Selskabets transaktioner skal foretages over selskabets konti i Alm Brand Bank. Alle transaktioner på selskabets konti skal vedrøre ejendommens drift. Der må ikke udloddes udbytte uden Alm. Brand Banks forudgående skriftlige accept. Der må ikke foretages ændringer i selskabets vedtægter uden Alm. Brand Banks forudgående skriftlige accept. Projekttegninger og andet relevant projektmateriale skal på forlangendes udleveres til Alm. Brand Bank. Alm. Brand Bank skal løbende holdes orienteret omkring byggeforløb, herunder skal Alm. Brand Bank have mulighed for at deltage i byggemøder. Stadeopgørelser eller lignende udarbejdet af bygherrens rådgiver forudsættes indleveret ved alle ratebetalinger til entreprenører. Af stradeopgørelserne skal rådgivernes vurdering af tidsplan og økonomi fremgå. Alm. Brand Bank forbeholder sig ret til, at lade byggeriet besigtige i forbindelse med rateudbetalinger. Lånet er omfattet af bankens almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunder herunder bankens normale opsigelsesvilkår Side 23

24 Udbyderhonorar I forbindelse med udbud og salg af projektet Evostate Kastanjehaven, Lystrup ApS opnår Probus Ejendomme & Investering A/S en samlet avance på DKK Den samlede avance opdeles på DKK , der realiseres ved tilbagesalg af nom. kr anparter i selskabet Evostate Kastanjehaven, Lystrup ApS samt DKK incl. moms i projekthonorar, der realiseres i talt med færdiggørelsen af de enkelte byggeetaper. Beløbene disponeres via den tilvejebragte byggefinansiering. Salget af nom anparter realiseres ved, at Evostate Kastanjehaven, Lystrup ApS erhverver egne kapitalandele nom for kr Denne transaktionen er tiltrådt af såvel 1. som 2. prioritetslångiver. modtager herudover et honorar på DKK moms fra HD Ejendomme A/S i forbindelse med salget. Side 24

25 Administration Ledelsen af selskabet varetages af anpartsselskabets bestyrelsen, som vælges blandt anpartshaverne. Bestyrelsen ansætter en direktion. Administrationen af lejemålene og selskabsadministrationen varetages af Probus Ejendomme & Investering A/S. Aftalerne indeholder regulering af honoraret med 2 % p.a. og kan opsiges med 3 måneders varsel. Administrationsaftalerne kan dog først opsiges 1 år efter byggeriets afslutning. Viceværtopgaverne er udliciteret til et professionelt ejendomsservicefirma, der har mange års erfaring med at sørge for nødvendig pleje af ejendomme. I forbindelse med overtagelsen af ejendommen kan investorerne vælge at reducere eller forøge den tid, som ejendomsservicefirmaet bruger på ejendommen. Et øget forbrug af tid på ejendommen vil øge driftsomkostningerne. Der er kalkuleret med 10 dages snerydning og saltning af ejendommen p.a. I tilfælde af flere end 10 dages snerydning og saltning af ejendommen, vil det belaste driftsomkostningerne negativt. Udgifterne er baseret på niveauer kendt fra andre ejendomme, der administreres af. Under byggesagens forløb vil modtage et salær på DKK pr. måned for opsyn, kontrol og forhandlinger der er relateret til byggeprocessen i Kastanjehaven. Dette betales første gang ved igangsættelse af byggeriet. Side 25

26 Købsomkostninger Tinglysningsafgift Juridisk Due diligence Revisor erklæring Teknisk Due diligence: Stiftelsesprovisioner/kurtage: Mæglererklæring Markedsføring: DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK Tinglysning: Tinglysningsafgift Der betales en afgift på 0,6 % af købssummen til staten for tinglysning af skøde og 1,5 % i tinglysningsafgift for etablering af nye pantebreve. Advokat: har gennemført en juridisk due diligence af handelsdokumenterne. Den juridiske gennemgang verificeres af Advokat Henning Moritzen, som berigtiger handlen. Revisor: Revisionsfirmaet Edelbo, statsautoriseret partnerselskab, har gennemgået prospektet og budgetterne for investeringsejendommen. Teknisk Due diligence: Rådgivende ingeniørfirma OBH-Gruppen A/S har foretaget den tekniske gennemgang af ejendommen og udarbejdet et 10 årigt vedligeholdelsesbudget for ejendommen. Stiftelsesprovision/kurtage: Den forventede stiftelsesprovision og kurtage er anslået. Mæglererklæring: En uafhængig mægler afgiver en erklæring omkring lejeniveauet på Kastanjehaven. Markedsføringsomkostninger: Der er indarbejdet et beløb til oprettelse af hjemmeside for ejendommen. Side 26

27 Drift og administrationsomkostninger De budgetterede årlige drift - og administrationsomkostninger ved købet af de eksisterende ejendomme i Kastanjehaven ved overtagelsesdatoen. Nedenstående som der er oplistet i figuren er initialomkostningerne ved købet af ejendommen. Ejendomsadministration: DKK pr. lejemål: DKK Vicevært: DKK pr. lejemål: DKK Snerydning/fælles lys/renovation: Vedligeholdelse pr. kvadratmeter 65 DKK : Ejendomsskatter 2014: Forsikring af ejendommen: Revision: Selskabsadministration: Drifts- og administrationsomkostninger i alt: DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK Forventede driftsomkostninger 2017 efter afslutning af byggeriet: Ejendomsadministration: DKK pr. lejemål: DKK Vicevært: DKK pr. lejemål: DKK Snerydning/fælles lys/renovation: Vedligeholdelse pr. kvadratmeter 46,77 DKK : Ejendomsskatter 2017: Forsikring af ejendommen: Revision: Selskabsadministration: Drifts- og administrationsomkostninger i alt: DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK Side 27

28 5.1 Driftsbudget Selskabets driftsbudget T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK Indtægter Lejeindtægter Driftsomkostninger ejendom Ejendomsadministration Snerydning, Fælleslys mm. Ejendomsforsikring Ejendomsskat Vedligeholdelse Driftsomkostninger ejendom i alt (286) (452) (594) (606) (618) (630) (643) (656) (669) (682) (168) (276) (376) (384) (391) (399) (407) (415) (423) (432) (55) (94) (115) (117) (120) (122) (124) (127) (130) (132) (465) (474) (484) (493) (503) (513) (524) (534) (545) (556) (321) (396) (498) (508) (518) (528) (539) (550) (561) (572) (1.295) (1.692) (2.067) (2.108) (2.150) (2.193) (2.237) (2.282) (2.328) (2.374) Resultat af ejendomsdrift Administrationsomkostninger Selskabsadministration Revision Administrationsomkostninger i alt (100) (102) (104) (106) (108) (110) (112) (114) (116) (118) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (150) (153) (156) (159) (162) (165) (168) (171) (174) (177) Resultat før renter Finansielle poster 1. Prioritet 2. Prioritet Driftskredit Finansielle poster (1.476) (2.403) (3.606) (3.565) (3.529) (3.497) (3.454) (3.414) (3.364) (3.290) (616) (616) (574) (458) (338) (214) (86) (2.088) (3.011) (4.167) (4.008) (3.851) (3.692) (3.519) (3.390) (3.329) (3.245) Resultat før skat og værdiregulering Aktuel skat (344) (756) (1.141) (1.205) (1.270) (1.335) (1.404) (1.464) (1.510) (1.561) Udskudt skat (418) Resultat før værdiregulering mv Udbyderhonorar Stiftelsesomkostninger Værdiregulering Udskudt skat af værdiregulering mv. Værdiregulering mv (245) (358) (361) (365) (368) (372) (376) (380) (383) (387) #REFERENCE! ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## ######## Årets resultat Side 28

29 5.2 Balancebudget SELSKABETS BALANCEBUDGET AKTIVER Note T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK Investeringsejendomme Ejendomsværdi Investeringsejendomme i alt Finansielle anlægsaktiver Udskudt skatteaktiv Finansielle anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Tilgodehavender Likvide midler Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt PASSIVER Egenkapital Selskabskapital (1) Overkurs Værdiregulering ejendom Overført resultat før værdiregulering Egenkapital i alt Hensatte forpligtelser Udskudt skat Hensatte forpligtelser i alt Langfristede gældsforpligtelser 1. Prioritet 2. Prioritet Depositum Langfristede gældsforpligtelser i alt Andre gældsforpligtelser Driftskredit Skyldige omkostninger Skyldig skat Kortfristede gældsforpligtelser i alt Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt Side 29

30 Note 1): Selskabskapitalen andrager i budgettet t.kr Der er i budgettet ikke foretaget opdeling mellem nominel anpartskapital og overkurs, idet den endelige fordeling fastlægges i forbindelse med den forestående kapitalforhøjelse. Der er endvidere i budgetmaterialet af praktiske hensyn set bort fra selskabets oprindeligt indskudte kapital på t.kr. 80, idet beløbet i perioden efter stiftelsen er anvendt til bl.a. rådgiveromkostninger. 5.3 Likviditetsbudget SELSKABETS LIKVIDITETSBUDGET Likviditet fra driften Frit cash-flow fra driften Aktuel skat DKK DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK (344) (756) (1.141) (1.205) (1.270) (1.335) (1.404) (1.464) (1.510) Forskydning i tilgodehavender og forpligtelser Likviditet fra driften Likviditetspåvirkning fra investering Køb af ejendom Likviditetspåvirkning fra investering (20.400) (48.600) (20.400) (48.600) Likviditetspåvirkning fra finansiering Indskud af egenkapital Lån 1. prioritet Lån 2. prioritet 1. Prioritet 2. Prioritet Driftskredit (1.476) (2.403) (3.606) (3.565) (3.529) (3.497) (3.454) (3.414) (3.364) (3.290) (616) (616) (574) (458) (338) (214) (86) Afdrag 1. prioritet Afdrag 2. prioritet - - (149) (604) (1.244) (1.265) (1.284) (1.306) (1.326) (1.345) - - (2.840) (2.956) (3.076) (3.200) (3.328) Likviditetspåvirkning fra finansiering (7.156) (7.567) (8.170) (8.157) (8.132) (4.696) (4.655) (4.590) Netto likviditetsvirkning Likviditetspåvirkningen af den påregnede byggeproces i 2015 og 2016 er likviditetsmæssigt anses for sammenfaldende med den ratevise udbetaling af realkreditfinansiering som skitseret side 5 i materialet. Likviditetsmæssige periodeforskydninger i byggeperioden påregnes dækket af selskabets likvide beredskab, der fremgår af linjen likvide midler i balancebudgettet. Side 30

31 6. Følsomhedsberegninger på Evostate Kastanjehaven, Lystrup ApS For er det vigtigt, at du som investor får det bedst mulige beslutningsgrundlag forud for en investering i Evostate Kastanjehaven, Lystrup ApS. Vi har i det følgende afsnit redegjort for de væsentligste risici ved ejendomsinvesteringen. Forudsætning Basis Ny faktor Ny faktor Værdistigning Forudsætning 1,00% 2,00% 3,00% Opsparing før skat Opsparing efter skat Inflation Forudsætning 2,00% 3,00% 1,00% Opsparing før skat Opsparing efter skat Rente Forudsætning + 1 %-point + 2 %-point Opsparing før skat Opsparing efter skat Vedligeholdelse pr. m2 Forudsætning Opsparing før skat Opsparing efter skat Ændret salgspris på ejendommen ultimo 2024 Såfremt ejendommen ikke kan sælges til den budgetterede værdi i 2024, vil den samlede opsparing blive mindre end budgetteret. I budgettet er der er kalkuleret med en værdistigning på 1,00 % p.a. af ejendommens værdi, dvs. mindre end den forventede lejeudvikling på ejendommen de første år af ejendommens levetid. Ændret inflation I vores budgetter er der taget udgangspunkt i en årlig ændring i Nettoprisindekset (NPI) på 2 % årligt. Dvs. i vores omkostningsbudget er omkostningerne over tid sat til en årlig stigning, der er over det nuværende inflationsniveau. HICP (EU-harmoniseret forbrugerprisindeks) udviste fra januar 2013 til januar 2014 en gennemsnitlig inflation på 0,8 %. Trappelejeklausulerne gør at lejerne kan reguleres uafhængigt af inflationen. Ved en eventuelt faldende inflation vil det alt andet lige sænke omkostningsniveauet, mens der må forventes et faldende huslejeniveau. En ændringen i inflationen vil i et vist omfang afspejle sig i rentekurven, således at en fortsat lav eller negativ inflation vil betyde korte lave renter. Side 31

32 t.dkk Kastanjehaven, Lystrup Ændring i renten En rentestigning vil øge renteudgiften for Evostate Kastanjehaven, Lystrup ApS og forringe driften i selskabet. 1. prioriteten i selskabet, som udgør 83 % af ejendommens samlede rentebærende gæld, forventes afdækket med en fast rente i 10 år ved afslutningen af byggeriet. Selskabet vil indtil realkreditlånene er udbetalt have en renterisiko. Ændring i vedligeholdelsesomkostningerne Der er budgetteret med 46,77 DKK. pr. kvadratmeter til vedligeholdelse pr. år. Tallet inflationsreguleres med 2,00 % p.a. En stigende omkostning til vedligeholdelse vil have en negativ effekt på driften af ejendommen. Ved nyetablering af en etape, er vedligeholdelsesomkostningen budgetteret med DKK 25 det første år og DKK 30 det efterfølgende år. Herefter reguleres omkostningerne med 2 %. Der er indregnet en genopretningsomkostning på DKK i forbindelse med købet af ejendommen. Ændrede lejeindtægt En ændret lejeindtægt kan opstå ved misligholdelse/fraflytning og dermed have en negativ effekt på investeringen, idet driften af ejendommene afhænger af en løbende lejeindbetaling. Sikkerheden i denne investering er høj, da mængden af lejeboliger i Aarhus området og Lystrup ikke kan følge med efterspørgslen. Den nødvendige husleje er i år 2017 på DKK og falder i takt med afviklingen af gælden. Beregningsmetoden er netto husleje renter og driftsomkostninger. Nødvendig husleje Budgetteret husleje Side År

33 6.1 Risikovurdering af byggefasen og udlejning. Projektet i Lystrup er kendetegnet ved, at det er en eksisterende ejendom og et ikke færdigbygget grundstykke, som overtages fra ejendomsselskabet HD Ejendomme. Byggerisiko samarbejder med kvalificerede byggerådgivere i forbindelse med byggeriet. Alm. Brand får Alectia A/S til kontrollere byggeprocessen for kreditgiver. Det betyder, at projektet vil være omfattet af dobbeltkontrol af byggeprocessen, hvilket bør give en fornøden sikkerhed for byggeriet. Byggeriet er planlagt til at foregå i 3 etaper, således at eventuelle problemer der måtte være, kan afbødes løbende. Byggeriet foretages af Juul & Nielsen A/S, som er et landsdækkende byggefirma med hovedkontor i Glostrup og en filial i Lystrup 2 km fra Kastanjehaven. Der er aftalt en totalentreprise med Juul & Nielsen A/S for at reducere de uforudsete omkostninger mest muligt. I budgetterne til projektet er der afsat DKK til uforudsete omkostninger samt forbedringer. I tilfælde af, at der er omkostninger ud over de afsatte beløb, vil det betyde, at det forventede afkast på ejendommen bliver mindre end budgetteret, ligesom yderligere kapital kan være påkrævet. Udlejningsrisiko Udlejning ved alt nybyggeri udgør en risiko. Kendetegnet for Kastanjehaven er, at HD Ejendomme ikke har haft nævneværdi tomgang på de eksisterende lejemål og tilmed har oplevet betydelig efterspørgsel på lejemålene. Der er valgt en byggestrategi, hvor byggeriet på de resterende sokler fordeles over 3 etaper, for således at sprede udlejning af de resterende 60 boliger over hele byggeperioden på forventeligt 2 år. forventer på baggrund af lejehistorikken på Kastanjehaven, at der maksimalt vil være en tomgang på 2 % på ejendommen. Der er ikke indlagt tomgangsbeløb i budgettet. I regnskabsåret 2013 har HD Ejendomme haft tomgang for DKK ud af en samlet leje på DKK På den baggrund er der ikke indregnet tomgang i budgettet.. Side 33

34 6.2. Momsmæssige forhold Momsmæssige forhold: Der er i forbindelse med overtagelsen af projektets eksisterende byggeri, herunder færdigbyggede fundamenter til yderligere 60 boliger, rettet henvendelse til SKAT med henblik på afdækning af eventuelle momsmæssige udfordringer i relation til et efterfølgende salg af de 60 nyopførte boliger. Sagens centrale problemstillinger er, hvorvidt Evostate Kastanjehaven, Lystrup ApS vil kunne afhænde de 60 boliger, der påregnes opført på de allerede eksisterende fundamenter, uden at der skal afregnes moms af eventuel fremtidig salgssum. SKAT har i sin tilbagemelding afvist at svare konkret på de stillede spørgsmål med den begrundelse, at det stillede spørgsmål vedrører såvel købers som sælgers forhold. SKAT udtaler dog vejledende at et salg af ejendom, som er omfattet af de regler, som var gældende for fast ejendom indtil 1. januar 2011, vil kunne videresælges momsfrit. SKAT kan således vejledende tilslutte sig jeres (Spørgers) opfattelse og begrundelse. Det skal dog understreges, at det er en ufravigelig betingelse i forhold til de stillede spørgsmål, at de forudsætninger, som opstilles af jer i besvarelsen, er opfyldt. De grundlæggende forudsætninger for momsfriheden som SKAT henviser til i den vejledende udtalelse er i hovedpunkter følgende: Evostate Kastanjehaven, Lystrup ApS indtræder i det oprindelige projekt, herunder oprindelig byggetilladelse, lokalplan mv. Det er de oprindelige fundamenter der anvendes. Evostate Kastanjehaven, Lystrup ApS har i samarbejde med byggeteknisk rådgiver undersøgt forholdene omkring de eksisterende fundamenter, hvorefter det er konkluderet at disse kan anvendes. Der udføres reparationsarbejder på de eksisterende fundamenter samt hævning af sokkelhøjden, som ikke efter det oplyste medfører behov for tilføjelser til det eksisterende tegningsmateriale Der gennemføres ingen ændringer men alene mindre tilføjelser til det oprindeligt planlagte byggeri. Køber overtager færdigproducerede facadepartier til de manglende 60 boliger. Facadepartierne var produceret i 2009 til de 60 boliger, der ikke blev opført. Det skal i relation til ovenstående bemærkes, at den skitserede problemstilling kun bliver relevant i tilfælde af at selskabet Evostate Kastanjehaven, Lystrup ApS afhænder de enkelte boliger som et aktivsalg ud af selskabet og hvis salget sker inden 5 år efter færdiggørelsen. I det tilfælde hvor investorkredsen foretager et salg af anparterne i selskabet, er momsproblematikken uaktuel. Der henvises i øvrigt til vedlagte redegørelse fra Revisionsfirmaet Edelbo, statsautoriseret revisionspartnerselskab. Side 34

35 7. Vedtægter for Evostate Kastanjehaven, Lystrup ApS (CVR-nr ) Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er Evostate Kastanjehaven, Lystrup ApS. 2. Selskabets hjemsted er Odense Kommune. 3. Selskabets formål er at erhverve fast ejendom, udvikling heraf samt udlejning af boliger til helårsbeboelse og hermed beslægtet virksomhed. Selskabets kapital 4. Selskabets anpartskapital udgør kr ,- fordelt i andele á kr eller multipla heraf, idet kapitalen er fuldt indbetalt. På generalforsamlingen giver hver anpart på DKK én stemme. Anparterne skal lyde på navn og være noteret i selskabets anpartshaverfortegnelse. Anparterne er ikke omsætningspapirer. Generalforsamling 5. Generalforsamlingen indkaldes med 14 dages varsel ved almindeligt brev eller e- mail til de i ejerbogen noterede kapitalejere. Ordinær generalforsamling skal afholdes i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen inden for de til enhver tid gældende frister. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte: 1. Valg af dirigent Forelæggelse af årsrapport med revisorpåtegning til godkendelse samt årsberetning 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport 4. Valg af bestyrelse 5. Valg af revisor 6. Eventuelt Side 35

36 Selskabets ledelse 7. Selskabets ledes af en bestyrelse bestående af 3-5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 1 år ad gangen. Bestyrelsen ansætter en direktion. Tegningsregel 8. Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af bestyrelsens formand i forening med en direktør. Regnskab og revision Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til 31. december. 9. Det første regnskabsår løber fra selskabets stiftelse den 4. marts til den 31. december Selskabets regnskaber revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret eller registreret revisor. Revisor fungerer for et år ad gangen og vælges på den ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted. 11. Regnskabet opgøres i overensstemmelse med god regnskabsskik og under foretagelse af påbudte og nødvendige afskrivninger og henlæggelser. --oo0oo-- Således vedtaget på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 31. oktober Side 36

37 8. Tegningsaftale for Evostate Kastanjehaven, Lystrup ApS Under henvisning til prospektet om tegning af anparter i Evostate Kastanjehaven, Lystrup ApS ønsker undertegnede: Navn CPR.nr. - Stilling Adresse Post. Nr. By Telefon nr. arb. Telefon nr. privat at erhverve anparter i Evostate Kastanjehaven, Lystrup ApS for DKK. Erhvervelsen af anparterne i Evostate Kastanjehaven, Lystrup ApS er betinget af, at jeg mindst erhverver for DKK Erhvervelsen sker på følgende vilkår: - Den nuværende selskabskapital forhøjes med nom. DKK til kurs 3.125, i alt DKK De nye anparter tegnes uden fortegningsret for de eksisterende anpartshavere til kurs ved kontant indbetaling - Tegningen sker på særskilt tegningsliste. - Anparternes nom. værdi er DKK. 1 eller multipla heraf. - De nye anparter giver ret til udbytte og andre rettigheder fra og med registreringen af kapitalforhøjelsen. Jeg forpligter mig til at deltage i en kontant kapitalforhøjelse i Evostate Kastanjeparken, Lystrup ApS, hvorved anpartskapitalen forhøjes med nominelt DKK til kurs således at jeg forpligter mig til at underskrive dokumenter til brug for kapitalforhøjelsens gennemførelse og bekræfter, at der ved kapitalforhøjelsen hverken skal laves bestyrelsesberetning eller revisorudtalelse, jf. selskabsloven 156, stk. 3 Tegning af anparter i Evostate Kastanjehaven, Lystrup ApS gennemføres med virkning fra den , hvis tegning accepteres af udbyderen, jf. nedenfor, ved at drager omsorg for, at anparterne overdrages til mig mod betaling. Beløbet skal indsættes på en klientkonto reg.nr konto nr hos Advokat Henning Moritzen. Beløbet forfalder til betaling og skal være til rådighed på klientkontoen den Side 37

38 Jeg bekræfter samtidig med underskrift af nærværende tegningsaftale: At have læst selskabets vedtægter At jeg tiltræder disse, samt samtlige de for erhvervelsen af anparterne i selskabets gældende vilkår, At jeg er bekendt med, at erhvervelsen er bindende At jeg har modtaget det originale prospekt At være bekendt med at forbeholder sig ret til ikke at acceptere de indkomne tilbud. Dato: Dato: Side 38

39 Kastanjehaven, Lystrup Side 39

40 Kastanjehaven, Lystrup Side 40

41 Side 41

Investeringsejendom Evostate Tronne Allé ApS

Investeringsejendom Evostate Tronne Allé ApS Investeringsejendom Evostate Tronne Allé ApS Ejendommens pris excl. handelsomkostninger Kr. 27.000.000 Kvadratmeterpris: Kr. 11.523 Ejendommens startafkast: 5,84% Selskabskapital: Kr. 4.500.000 Investor

Læs mere

Investeringsejendom i Ferritslev Fyn

Investeringsejendom i Ferritslev Fyn Investeringsejendom i Ferritslev Fyn Ejendommens pris excl. handelsomkostninger Kr. 16.800.000 Kvadratmeterpris: Kr. 9.813 Ejendommens startafkast: 6,56% Egenkapitalsbehov: Kr. 2.750.000 Investor kautionerer

Læs mere

Budgetforudsætninger Frederiks Allé 75 A,B,C 8000 Aarhus C

Budgetforudsætninger Frederiks Allé 75 A,B,C 8000 Aarhus C Budgetforudsætninger Frederiks Allé 75 A,B,C 8000 Aarhus C INDLEDNING Budgettet er opstillet på grundlag af salgsopstillinger og oplysninger fra ejendomsmæglere, samt de indgåede lejekontrakter. Det forudsættes,

Læs mere

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Stiftelse af kapitalselskab...

Læs mere

Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle

Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle Østrup Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Søren Frichs Vej 38K, 1. 8230 Åbyhøj Cvr.nr.: 32 77 42 96 Tlf.: +45 86 26 00 26 Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle Årsrapport for 1. juli 2015-30.

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Åbningsbalance pr. 18. november 2013 Aktiver DKK Bankindestående 500.000 Aktiver i alt 500.000 Passiver Selskabskapital 500.000 Gæld 0 Passiver i alt 500.000 Portefølje AVO XV A/S Samlet investeringsvolumen:

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Speciallæge Aarslev Holding ApS

Speciallæge Aarslev Holding ApS Speciallæge Aarslev Holding ApS Børglumvej 68, 7400 Herning CVR-nr. 34 90 19 96 Årsrapport for 2012 1. regnskabsår Opstillet uden revision eller review Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt

Læs mere

PROSPEKT FOR SALG AF ANPARTER I FEJØ CAMPING APS

PROSPEKT FOR SALG AF ANPARTER I FEJØ CAMPING APS PROSPEKT FOR SALG AF ANPARTER I FEJØ CAMPING APS CVR.nr. 33 25 73 41 Adresse Herredsvej 9B, 4944 Fejø -2- Indholdsfortegnelse: 1. Tegning af nye anparter:... 3 2. Udsteder:... 3 3. Økonomi:... 4 4. Rettigheder

Læs mere

I. Skare Holding ApS. Årsrapport for 2014/15. CVR-nr Nordager Kolding. Opstillet uden revision eller review

I. Skare Holding ApS. Årsrapport for 2014/15. CVR-nr Nordager Kolding. Opstillet uden revision eller review I. Skare Holding ApS Nordager 2 6000 Kolding CVR-nr. 27 26 56 18 Årsrapport for 2014/15 Opstillet uden revision eller review Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Flexi Holding af 2007 ApS

Flexi Holding af 2007 ApS Flexi Holding af 2007 ApS Hjejlevej 10, 7480 Vildbjerg CVR-nr. 31 25 76 97 Årsrapport for 2012/13 6. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

Medlem af Grant Thornton International Ltd Medlem af RevisorGruppen Danmark

Medlem af Grant Thornton International Ltd Medlem af RevisorGruppen Danmark Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 F (+45) 33 110 520 www.grantthornton.dk Medlem af Grant Thornton International

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lindberg Økonomi ApS Årsrapport 10. august 2014-31. oktober 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/12/2014 Kristina Lindberg Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012 Carsten Stamp Lambæk Holding ApS Edith Rodes Vej 14, 7430 Ikast CVR-nr. 26 90 60 91 Årsrapport for 2012 10. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

LE Bolig ApS CVR-nr

LE Bolig ApS CVR-nr LE Bolig ApS CVR-nr. 32 57 17 51 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2013. Jørgen Eriksen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S 00 20 28 ÅRSRAPPORT 1/1-31/12 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. marts 2014. Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår)

FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår) FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR 26 26 21 19 ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19 / 6 2013. Karsten Buchhave Dirigent 1

Læs mere

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S Advokat Mogens Flagstad Flagstad Advokaterne Rønhave Strand Immortellevej 13A 2950 Vedbæk tlf.: 77 300 400 fax: 77 300 600 e-mail:mf@flagstadlaw.com Stiftelsesdokument for Bulgarian Investment Company

Læs mere

K/S Vesterbro 12 C, Aalborg

K/S Vesterbro 12 C, Aalborg K/S Vesterbro 12 C, Aalborg c/o Habro & Finansgruppen Fund Mamangement A/S Amaliegade 27 1256 København K Årsrapport for 2014 (14. regnskabsår) CVR nr. 26 17 85 41 Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr. 27 72 35 00 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.14-30.06.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 18.01.16 Peder Malmkjær Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR VEDTÆGTER for Wirtek a/s CVR-NR. 26042232 15.04.2015 1 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Wirtek a/s 1.2 Selskabets hjemsted er Aalborg kommune. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er at udvikle og

Læs mere

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 VEDTÆGTER 1. NAVN Selskabets navn er EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted er Horsens Kommune. 3. FORMÅL Selskabets

Læs mere

Kræmmer Consulting ApS

Kræmmer Consulting ApS CVR-nummer 26 23 01 44 Årsrapport 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. juni 2013 Michael Kræmmer dirigent Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s CVR nummer 33 24 17 63 Kongevejen

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

S T I F T E L S E S D O K U M E N T

S T I F T E L S E S D O K U M E N T ADVOKATFIRMAET DRACHMANN Torvet 15, 4800 Nykøbing F. Telefon 54845090 - Fax 54845099 E-mail drachmann@drachmann.com J.nr.: MJ-10838-37 S T I F T E L S E S D O K U M E N T Undertegnede Foreningen Idestrup

Læs mere

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S Årsrapport 2014 Strandgade 7 A/S Strandgade 7 A/S Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 25 84 50 72 (15. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

Forslag til nye. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S. Selskabets navn, hjemsted og formål:

Forslag til nye. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S. Selskabets navn, hjemsted og formål: Forslag til nye V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S Selskabets navn, hjemsted og formål: 1 Selskabets navn er HIMMELBJERG GOLF A/S. Selskabets hjemsted er Silkeborg Kommune. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG

Læs mere

Stiftelsesdokument. for. Behandlingscenter Stop Ung ApS

Stiftelsesdokument. for. Behandlingscenter Stop Ung ApS December 2014 ldi@cphlex.dk Kjeld Fruensgaard Henning Schiøtt Christian Emmeluth, MCJ Carsten R. Christiansen Susanne Borch, LLM Michael Nathan Jakob Busse Lars Dinesen Lene Diemer Michael Jørgensen Gry

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

P.O.K. Holding ApS CVR-nr

P.O.K. Holding ApS CVR-nr P.O.K. Holding ApS CVR-nr. 21 27 62 35 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. februar 2014. Per Oddershede Kanstrup Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia

Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 1. oktober 2015-30. september 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

NOLSØE GRUPPEN A/S. Årsrapport 1. oktober december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NOLSØE GRUPPEN A/S. Årsrapport 1. oktober december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NOLSØE GRUPPEN A/S Årsrapport 1. oktober 2011-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/04/2013 Bjarne Bruun Sørensen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

BEDRE BOLIGUDLEJNING ApS

BEDRE BOLIGUDLEJNING ApS BEDRE BOLIGUDLEJNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/05/2014 a Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro

PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro CVR-nr. 33 95 47 51 Årsrapport 1. januar -

Læs mere

FEM Invest Ikast ApS Lassonsvej 2, 7430 Ikast. Årsrapport

FEM Invest Ikast ApS Lassonsvej 2, 7430 Ikast. Årsrapport FEM Invest Ikast ApS Lassonsvej 2, 7430 Ikast CVR-nr. 29 82 88 22 Årsrapport 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 9. februar 2017. Villy B. Fiedler Dirigent

Læs mere

Retail Aldi-butik i Slagelse, under opførelse Idagaardsvej 7 / Skælskørvej 2, 4200 Slagelse

Retail Aldi-butik i Slagelse, under opførelse Idagaardsvej 7 / Skælskørvej 2, 4200 Slagelse Retail Aldi-butik i Slagelse, under opførelse Idagaardsvej 7 / Skælskørvej 2, 4200 Slagelse Beskrivelse Ejendommen er under opførelse til butiksejendom for ny Aldi-Butik. Sælger har anskaffet jorden ved

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Census Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2

Census Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2 Majbritt Birch Ejendomsadministration ApS CVR-nr. 34 08 81 36 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. april 2014. Kate

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/02/2013 Bent Dall Dirigent Side 2 af 15

Læs mere

Ejendomsselskabet Vangede A/S

Ejendomsselskabet Vangede A/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Vangede A/S Ejendomsselskabet Vangede A/S Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 32 78 71 77 (6. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund CVR-nr. 35 47 53 03 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

J.S. Reklame, Århus ApS

J.S. Reklame, Århus ApS J.S. Reklame, Århus ApS Sødalsparken 18, 8220 Brabrand CVR-nr. 70 99 02 10 Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/9 31/8) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Kongegården A/S. Årsrapport for 2012

Kongegården A/S. Årsrapport for 2012 c/o Lægernes Pensionskasse Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg CVR-nr. 30526538 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om

Læs mere

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere

PEJA Holding ApS. Årsrapport 2013/14. CVR-nr oktober. Leif Petersen

PEJA Holding ApS. Årsrapport 2013/14. CVR-nr oktober. Leif Petersen PEJA Holding ApS CVR-nr. 27 45 52 39 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. oktober Leif Petersen dirigent 20 14 Indhold Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Årsrapport 2012/13. Indsender: Fremlagt og godkendt. Revision Vestkysten Statsautoriserede revisorer

Årsrapport 2012/13. Indsender: Fremlagt og godkendt. Revision Vestkysten Statsautoriserede revisorer Revision Vestkysten Statsautoriserede revisorer Årsrapport 2012/13 H&K Maskiner Gørding ApS Birkevænget 24 6690 Gørding CVR nr. 26285755 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab

Læs mere

LANDMANDSSELSKABET AF 14.JUNI 2012 ApS

LANDMANDSSELSKABET AF 14.JUNI 2012 ApS LANDMANDSSELSKABET AF 14.JUNI 2012 ApS Lundagervej 31 8722 Hedensted Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/03/2016

Læs mere

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS CVR-nr. 89 77 36 28 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 3^/^2013 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Damsgaarden ApS

V E D T Æ G T E R for Damsgaarden ApS V E D T Æ G T E R for Damsgaarden ApS 1 Navn Selskabets navn er Damsgaarden ApS. Selskabets hjemsted er Gribskov. 2 Formål Selskabets formål er at drive botilbud for psykisk handicappede. Formålet søges

Læs mere

Ole Kjeldsen Holding A/S Årsrapport for 2013/14

Ole Kjeldsen Holding A/S Årsrapport for 2013/14 Ole Kjeldsen Holding A/S Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 39 39 40 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/11 2014 Ole Kjeldsen Dirigent

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Comendo A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S (Comendo A/S) Virus Protection Systems

Læs mere

Rønne & Lundgren VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

Rønne & Lundgren VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) Rønne & Lundgren VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) Rønne & Lundgren VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Københavns Kommune. 3.

Læs mere

Casa Colina ApS CVR-nr

Casa Colina ApS CVR-nr Casa Colina ApS CVR-nr. 33 85 89 06 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19. juni 2014. Morten Brix Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

K/S FYLLEBROVAGEN, HALMSTAD

K/S FYLLEBROVAGEN, HALMSTAD K/S FYLLEBROVAGEN, HALMSTAD Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2015 Per Brøndum Andersen Dirigent Side 2

Læs mere

JGP HOLDING ApS. Birkehavevej Hornbæk. Årsrapport 1. januar december 2015

JGP HOLDING ApS. Birkehavevej Hornbæk. Årsrapport 1. januar december 2015 JGP HOLDING ApS Birkehavevej 7 3100 Hornbæk Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/04/2016 Jørgen Grumstrup Dirigent

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr. 33 86 35 94 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. maj 2014. Elisabet Jensen Dirigent

Læs mere

KBS HOLDING HEDENSTED ApS

KBS HOLDING HEDENSTED ApS KBS HOLDING HEDENSTED ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/12/2013 Kenneth Sørensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

PROJEKT NØRRE VILSTRUP APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012/13 (6. regnskabsår)

PROJEKT NØRRE VILSTRUP APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012/13 (6. regnskabsår) PROJEKT NØRRE VILSTRUP APS CVR-NR 30 54 65 20 ÅRSRAPPORT FOR 2012/13 (6. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18 / 12 2013. Henning Nørgaard Dirigent

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES VEDTÆGTER For European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES KROMANN REUMERT, ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5, DK- 2100 KØBENHAVN Ø, TELEFON +45 70 12 12 11 FAX +45 70 12 13

Læs mere

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015 Spektrum Retailpark Viborg K/S Jens Baggesens Vej 90N 8200 Aarhus N CVR-nr. 30 73 99 06 Årsrapport 2015 (9. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/4 2016

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2013/14 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 4-5 Resultatopgørelse 6 Balance 7-8 Noter 9-10 Selskabsoplysninger

Læs mere

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr CVR-nr. 33 87 99 03 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.14 Jakob Axel Nielsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015 Ejendomsselskabet OMP 11 P/S c/o Domis K/S, Kystvejen 65, st., 8000 Aarhus C Årsrapport for 2015 CVR-nr. 31 86 51 23 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015 Lygten 65, 4. th. 2400 København NV CVR-nr. 28308795 Årsrapport for 2015 11. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. maj 2016 Claus Holm Jacobsen

Læs mere

Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2. Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4 Ledelsesberetning 5

Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2. Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4 Ledelsesberetning 5 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4 Ledelsesberetning 5 Årsregnskab Resultatopgørelse 1. januar - 31.

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

Balder Administration ApS Stockholmsgade 41, 2100 København

Balder Administration ApS Stockholmsgade 41, 2100 København Balder Administration ApS Stockholmsgade 41, 2100 København CVR-nr. 31 58 54 57 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

MEDICAL DISTRIBUTION HOLDING ApS

MEDICAL DISTRIBUTION HOLDING ApS MEDICAL DISTRIBUTION HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/06/2015 Gry Hafstrøm Dirigent Side 2 af

Læs mere

Kodif Cormainville VII-VIII ApS Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro

Kodif Cormainville VII-VIII ApS Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro Kodif Cormainville VII-VIII ApS Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro CVR nr. 30 36 39 65 Årsrapport 2015 Godkendt på selskabets generalforsamling den 20. maj 2016. Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger

Læs mere

K/S Hjulmagervej 21. Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro. Årsrapport for

K/S Hjulmagervej 21. Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro. Årsrapport for K/S Hjulmagervej 21 Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro Årsrapport for 2015 CVR-nr. 29 20 83 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. marts 2016. Henning

Læs mere

FS Holding Kolding ApS

FS Holding Kolding ApS FS Holding Kolding ApS Søgade 12, 6000 Kolding Årsrapport for 2015 CVR-nr. 35 38 01 91 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/4 2016 Michael Skovgaard Dirigent

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Initiator Pharma A/S

VEDTÆGTER. for. Initiator Pharma A/S Den 2. december 2016 Ref. 23-311/SS/MS VEDTÆGTER for Initiator Pharma A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Initiator Pharma A/S. 2 Selskabets hjemsted er Århus Kommune. 3 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S MEDDELELSE NR. 26 03. juli 2007 VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S () Virus Protection

Læs mere