Dansk Metal. Torsdag den 16. November 2006.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Metal. Torsdag den 16. November 2006."

Transkript

1 Dansk Metal. Torsdag den 16. November Emne:Globalisering og uddannelser med særlig fokus på Danmarks muligheder. Af: J. Ørstrøm Møller, Visiting Senior Research Fellow, ISEAS, Singapore, Adjungeret professor ved Handelshøjskolen i København.

2 Præludium. Fire hovedblokke Strukturændringer/trends. Det immaterielle samfund. Den virtuelle virksomhed. Ændret tyngde mellem økonomi og værdinormer. Geografiske forskydninger. Østasien verdens økonomiske centrum. Nye forbrugsmønstre & nye teknologiske færdigheder herfra. Fremtidens samspil mellem teknologi, kultur og organisation Uddannelse, universiteter, OCW, off shoring, outsourcing. Globaliseringens gennemslag på Danmark. Muligheder, udfordringer. Hvad skal vi stille op?

3 Rammen globalisering, teknologi, institutionalisering, værdier (1/3) Globalisering. økonomisk vækst, handel, investering, formuestigning. stigende ulighed, tabe identitet, spørgsmålstegn ved globalisering. konkurrence, ingen skjulesteder. Teknologi. ICT gør verden lille. Ingen grænser. Digitale kløft, tab af privatliv, intellektual ejendomsret. Fritid Beskæftigelse

4 Rammen globalisering, teknologi, institutionalisering, værdier (2/3) Institutionalisering. global politisk styring? Hvorfor? EU viser vej. folk taber kontakt med det politiske system. Værdier. Medvind for vestlig økonomisk model og politisk system. Fundamentalisme, selvretfærdighrd, egoisme, tolrarence?

5 Rammen globalisering, teknologi, institutionalisering, værdier (3/3) Hvad er det politisk-økonomiske problem ved globaliseringen? Global konkurrence, globalt arbejdsmarked, stigende produktivitet fører til: Mere ulighed, højere afkast til kapitalen, stagnerende eller faldende realløn kombineret med stagnerende eller faldende lønandel af BNP Globale økonomiske balancer, global økonomisk fordeling stillet overfor nationale konsekvenser og nationale politiske beslutningsprocesser. Svar: Ikke den gængse økonomiske model med tilpasning den virker ikke hurtigt nok men lave noget andet, som andre ikke kan lave. Konkurrere på parametre, der ikke kan efterlignes

6 I. STRUKTURÆNDRINGER

7 I. Strukturændringer (1/2) Fremstillingsindustri følger samme kurve som landbrug for 100 år siden. Forbrugsvalgets afgørende parameter ændrer sig. Værdinormer/etik Immaterielt samfund. Underholdning, videnformidling, oplevelser. Uddannelse. Kongruente værdinormer knytter forbrugere til virksomhed. Forbrugere fra købere til aktivmasse, menneskelig og etisk kapital. Idebank til rådighed for virksomhederne gratis.

8 I. Strukturændringer (2/2) Modstykket hertil er økonomisk fiksering for: Forholdet mellem virksomheden og dens medarbejdere. Z- kæden klynger sig til virksomheden. A-kæden transfermotiveret. Offentlige ydelser. Det offentlige udbyder, hvad der betales for og prisfastsætter. Politisk system. National synsvinkel koncensus velfærdsmodel - sikring af den enkelte: UD. International synsvinkel værdinormer marked åbne muligheder/perspektiver for den enkelte: IND. Bush/Blair et trin i udvikling af Reagan/Thatcher model eller slutsten med ny/anden politisk cyklus forude?

9 II. GEOGRAFISKE FORSKYDNINGER

10 II. GEOGRAFISKE FORSKYDNINGER Nøgleord: Økonomisk tyngde Ny teknologi omkring bærbar kommunikation. Hub konceptet.

11 II. GEOGRAFISKE FORSKYDNINGER (1/3) Kinas andel af det globale BNP 3,5% og Indiens 1,6%. Bruger vi PPP stiger de til 16% hhv 8%. Samlet fra 5,1% til 24. Målt efter PPP er Kina verdens næststørste og Indien den fjerdestørste økonomi.kina plus Indien lig 80% af USA s BNP. Kina største modtager af udenlandske direkte investeringer. Kina: Verdens værksted, prisfastsætter for traditionelle industrivarer, teknologi. Indien: Servicecenter, prisfastsætter for traditionelle serviceydelser, løsninger.

12 II. GEOGRAFISKE FORSKYDNINGER (2/3) Hvor opstår ny teknologi? Kina. 431 mio abonnenter på mobiltelefoni, fastlinieabonnenter 360, 123 mio på internettet heraf 77 (45% stigning i y/y) mio bredbånd (prognose for to år siden = 57 mio i 2007!), SMS. 2b?Ntb?=? Indien. 76 mio abonnenter på mobiltelefoni (28% stigning i 2005) og 5 mio flere.hver.måned! År Kina nummer et globalt med 178 mio PC ere. Indien 80 mio. Illustration: Fra 2000 til 2003 faldt andelen af ikkeelektroniske transaktioner i den største indiske bank fra lige under 60% af alle transaktioner til omkring 20%. På 3 år!

13 II. GEOGRAFISKE FORSKYDNINGER (3/3) Hub eller metropolis som trendsætter. Shanghai, Beijing, Guangdong-Hong Kong-Shenzhen, Mumbai, Kolkatta måske Tokyo. Subhubs Bangkok, Saigon, Singapore-Johore, Sydney samt mindst 10 og formentligt flere i Kina.

14 Afgørende sektor: III. UDANNELSER/UNIVERSITETER.

15 A. UDDANNELSER (1/5) Nøgleord: Maskiner under kommando af Mennesker (MM) Optioner til rådighed for den Menneskelige Intelligens (OMI). Det immaterielle samfund. Uddannet arbejdskraft USA. 1950: 29%. 2005: 85%. Ny teknologi bruge dens MULIGHEDER. Exponentiel stigning i efterspørgsel. Primært fra Asien. Uddannelse opfanges af trend en om økonomisk styring. MARKED. Udbudstab USA, men også Japan.

16 A. UDDANNELSER (2/5) 1. Udenlandske studenter i engelsksprogede universiteter er ca 1 mio. og ventes at stige til 2,6 mio. i år % af udenlandske studenter fra Asien. Prognose for 2020: 75%. 2. USA's lovgivning efter 11. september I de sidste tre akademiske år er antallet af udenlandske studerende i USA faldet mellem 6 og 10%. Vel at mærke efter konstant stigning i forudgående tiår. Seneste akademiske år fald på 8% fra Kina og 4% fra Indien. Illustration indonesiske studenter i USA i år sidste år!!!! Avet om. Det japanske universitetssystem imploderer. Indadskuende. Tillukket.

17 A. UDDANNELSER (3/5) 3. Nye udbydere. UK, Australien, New Zealand. Indien viser stigning i studenter til Australien fra 2800 i til 9000 i løbende akademiske år. Flere lande inkl. UK og Tyskland agter at lempe visaregler.

18 A. UDDANNELSER (4/5) 4. Udenlandske studerende bidrager til USA's bruttonationalprodukt med lidt over 1%. Nobelpristagere udefra 1/3. Uddannelse mv. er New Zealands fjerdestørste erhverv. Australien henter ca 25 mia. DKK hjem hvert år med Kina som vigtigste leverandør af studenter ( i 2003). Slag på tasken: Det internationale uddannelsesmarked vurderes til US$2.200 mia. svarende til ca 10 gange Danmarks samlede bruttonationalprodukt. Og det vil stige kraftigt i de kommende år.

19 A. UDDANNELSER (5/5) Et af de hurtigst voksende erhverv med kunder og en omsætning på ca US$2 mia.. Amerikanske gymnasielevers brug af indiske tutors primært i matematik (og 1500 i Mellemøsten). Der er en hjemmeside for kontrakter:

20 B. UNIVERSITETERNES PÅTVUNGNE/ UFRIVILLIGE STRUKTURÆNDRING. Staralliancer Benchmærke Ethvert institut sig selv nærmest

21 B. UNIVERSITETERNES PÅTVUNGNE/ UFRIVILLIGE STRUKTURÆNDRING (1/2) 1. Universiteterne får ikke mere en pose penge. De tvinges til at finansiere sig selv. Koncentration: De store bliver større, de mindre presses ud af markedet. 2. Staralliancer imellem universiteter for at placere sig, benchmærke, sælge ydelser. Det konkrete udslag bliver etablering af campus er andre steder. Et europæisk universitet etablerer campus i Asien og USA, et asiatisk universitet og et amerikansk universitet Logisk slutning: Multinational INTELLEKTUEL virksomhed.

22 B. UNIVERSITETERNES PÅTVUNGNE/ UFRIVILLIGE STRUKTURÆNDRING (2/2) 3. Staralliancer mellem institutter og centre fra forskellige universiteter og om nødvendigt på tværs af universitetets interesser. 4. Universiteternes struktur brækkes op indefra. Modsætning mellem dem, der skaffer finansiering og dem, der skal finansieres.

23 C. Off shoring af R&D (1/2) 5. Off-shoring. Store internationale virksomheder (Boeing, Dupont etc.) udbyder R & D opgaver over nettet. De definerer, hvilke opgaver de ønsker løst og modtager løsningsforslag fra hvem om helst, hvorefter de vælger det bedste og billigste. Omkring 100 Lab i Bangalore lever allerede i dag af off-shoring af R & D.

24 C. Off shoring af R&D (2/2) 5. Forsat For de store virksomheder betyder det besparelser gennem mindre stab, lavere omkostninger, bedre løsninger. Grænse for R & D opgaver udbudt i Offshore. Loyalitet, intellektuel ejendomsret mv. mv. er uløste spørgsmål. Illustration. 7E7 vinger og krop design. Medtronics pacemaker. Innocentive

25 D. OUTSOURCING (1/4) IT BPO KPO. Værditilvækststigen. Illustration Outsourcing Indien : IT: US$17 mia. med stigning til 2010 til US$57 mia. Vækstrate 20%. BPO: US$7,7 mia. med stigning til US$39,8mia. i Vækstrate 36%. KPO: US$1,2 mia. med stigning til US$17 mia. i Vækstrate 46%.

26 D. OUTSOURCING (2/4) KPO domineres af: Data Search and management Biotech and Pharmaceutica, Engineering and design (VLSI, Electronic highways) R & D Remote education and publishing Animation and simulation

27 D. OUTSOURCING (3/4) Risici Omkostningsgevinst ikke altid gevinst for virksomheder og ikke altid varig. Kontakt til end-users. Feed back. To nye trends: Mindre begejstring omlægning til Kina. ml Politisk tilslutning til økonomisk globalisering.

28 D. OUTSOURCING (4/4) Konsekvens for virksomhedsstruktur. Virksomhederne bliver mindre hele kompasset rundt`, mindre vertikale, mindre horisontale. Mindre virksomhed, mere kontroltårn. Outsourcing og Off shoring dominerer. Supranationale. Kapitalstærke i et omfang der gør den nationale scene uinteressant. Økonomisk stærke virksomheder, økonomisk svage nationalstater bliver to sider af samme mønt.

29 E. KOBLINGEN (1/2) Virtuel virksomhed. Virtuelt universitet. Supranationalt. Styres af samme parametre: Værdier (kunder, studerende) Kapital (konkurrenceevne, aflønning af super ressourcepersoner, transfermarked) Omkostningsniveau (outsourcing) Talent-og idejagt (off shoring). Virksomhederne og universiteterne brækkes begge op indefra. Fondsdannelser ejendomsret uigennemsigtig anonyme ejere. De politiske præferencer siger ja og amen til dette.

30 E. KOBLINGEN (2/2) De basale vektorer bliver mindre nationalt forankrede, mere internationalt og mere flydende. Loyalitet, identitet, samhørighed frigøres fra den nationale ramme. Fondsdannelser udsletter samhørighed mellem ejere og ansatte. Erstattes af fælles værdisæt (religion? USA?). Nye gruppedannelser mindre regelstyret. Virtuelt samfund? HVAD HOLDER DET SAMMEN? Provo. Terroristerne gør det. Al Qaedas udvikling. En randbemærkning om USA.

31 IV. DANMARK

32 A. Forudsætningerne 1. Udenrigs- og sikkerhedspolitisk placering. 2. Ingen store økonomiske skævheder ctr 1970 erne og Danmark på første klasse mv 3. Gunstig erhvervsstruktur. 4. Faktisk er vi et kreativt samfund ref skabelsen af store danske virksomheder. 5. De menneskelige ressourcer menneskelig kapital, intellektuel kapital mv 6. Homogenitet (janteloven).

33 B. Og hvad er det så, vi burde/skal gøre? (1/6) Fremtidens hovedvej har tre spor. Gøre noget som andre ikke gør. Gøre noget bedre and andre. Ikke gøre noget som helst andet. Der er tre indfaldsveje:

34 B. Og hvad er det så, vi burde/skal gøre? (2/6) Exogene faktorer dvs ydre omstændigheder uden for vor påvirkningsevne. a) Virtuel virksomhed, virtuelt universitet, KPO, Off shoring af R & D. Dette er ikke en trussel. Det er en gave. b) Satse på Danmark/København/Øresund som centrum/hub i Nordeuropa.

35 B. Og hvad er det så, vi burde/skal gøre? (3/6) c) Udbygge det til europæisk hub vedrørende life sciences mv og koble den til de maksimalt fem globale hub indenfor life sciences. d) Erkende at fremtidens markeder samt udformning af nye strømninger udgår fra Asien. Kina, Indien, Sydøstasien. Placere os der - mentalt. e) Være på udkig efter hvilken model der vælges omkring teknologisk infrastruktur og betaling eller ej for brug heraf.

36 B. Og hvad er det så, vi burde/skal gøre? (4/6) Endogene faktorer dvs udnytte vore fortrin a) Helt ved siden af at se på livslang læring mv som noget, der kun hører til i de veluddannede cirkler. Måske laver vi noget helt andet på vor arbejdsplads om tre år end i dag; men har vi det samme job, udfører vi det på en anden måde. b) Kanalisere ressourcer massivt - ind i udviklingen af menneskelige ressourcer. Uddannelse, universiteter, virtuel sektor. Der hvor vi i forvejen står rimeligt godt. Opbygge internationale alliancer. Gensidige campus mellem universiteter.

37 B. Og hvad er det så, vi burde/skal gøre? (5/6) c) Erkende at det danske samfund store styrke ligger i koblingen kreativitet, individualisme, holdsamarbejde. Ikke mange andre kan præstere det. Baggrunden herfor er for det første satsning på bredden og for det andet anerkendelse af livslang læring. e) Fokuspoint. Forskningsmæssige gennembrud og nye teknologiske tiltag: ja, men danske ressourcer begrænset. Derimod: Støvsuge globalt; opfange og derefter prøve at være bedre end andre til at bruge, omforme PLUS værditilvækst fra vor side. f) Ledesnor. Formidle dette budskab, skabe national koncensus om at det er den vej vi går, styre udviklingen, allokere menneskelige, forskningsmæssige og finansielle ressourcer dvs en kombineret policy/politisk/management opgave.

38 B. Og hvad er det så, vi burde/skal gøre? (6/6) Se på os selv ude fra kend dig selv! Vi skal være opmærksom på, hvorledes udlandet ser os. For et stykke tid offentliggjorde The Economist Intelligence Unit en undersøgelse med Danmark som det bedste land for fremtidige investeringer. For nogle måneder siden udnævnte samme analysebureau Danmark som det bedste e-business land. I november 2004 gav The Economist Danmark førstepladsen i sit informations samfunds index. Vi ligger helt i top med hensyn til god regering og administration. Microsoft og IBM har placeret forskningscentre her i landet. En EU rapport sidste år viste, at 50% af danskerne deltager i livslang læring hvert år, absolut bedste i Europa. Hvert år bruges 36 mia DKK til livslang læring. Alt sammen flot; men bruger vi det til at erkende, hvor vore egne komparative kompetencer ligger? Bruger vi det i en branding af Danmark?

39 V. PROVO Hvor mange her: Kender IARU? Ved hvad oprykning fra 66 til 54 står for? Ved hvor mange andre nordiske og/eller kontinentaleuropæiske universiteter på ranglisten? Synes at det danske samfund har gjort nok for at udnytte denne situation? I det hele taget synes at det danske samfund har gjort nok for at placere Danmark som et uddannelsesland?

40 VI. Konklusion Danmark har en enestående chance for at blive et center for udvikling af kundskaber det bærende erhverv for resten af samfundet fra børnehave over skole, videregående uddannelser, livslang læring, voksenundervisning. Som nævnt: Det bliver ligegyldigt, hvor man tilegner sig et pensum, eftersom det er ens, og teknologi bringer det samme frem uanset, hvor og indenfor ramme af hvilken læreanstalt; men metoder og synsvinkel dvs evnen til at bruge sine kundskaber bliver afgørende

41 VII. Alternativt Gøre som Burnside!

42 J. Ørstrøm Møller

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 Forord Vækstforum blev nedsat af regeringen i september 2009 med det formål

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

Vækst via oplevelser

Vækst via oplevelser Vækst via oplevelser - en analyse af Danmark i oplevelsesøkonomien September 2008 Vækst via oplevelser - en analyse af Danmark i oplevelsesøkonomien Erhvervs- og Byggestyrelsen September 2008 Vækst via

Læs mere

Intel Corporation Et Teknologihistorisk Perspektiv

Intel Corporation Et Teknologihistorisk Perspektiv Intel Corporation Et Teknologihistorisk Perspektiv Indholdsfortegnelse Problemformulering... 3 Intel Inside... 3 Metode... 3 Kildekritik... 4 Teori... 5 Den Nationale Diamant... 5 Porters Five Forces...

Læs mere

DANMARK SOM VIDENMAGNET

DANMARK SOM VIDENMAGNET DI ANALYSE DANMARK SOM VIDENMAGNET Sådan får Danmark tiltrukket flere forskningsinvesteringer > Forskning og udvikling (FoU) skaber vækst i virksomhederne og beskæftigelse i samfundet generelt og er en

Læs mere

det handler om Velstand og velfærd slutrapport

det handler om Velstand og velfærd slutrapport det handler om Velstand og velfærd slutrapport Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

Iværksætterindeks 2011. Vilkår for iværksættere i Danmark. 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13

Iværksætterindeks 2011. Vilkår for iværksættere i Danmark. 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13 Iværksætterindeks 2011 Vilkår for iværksættere i Danmark 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13 113905_Book 1.indb 2 03/11/11 11.13 Indholdsfortegnelse Forord 5 1. Iværksætterindeks 2011 sammenfatning 7 1.1

Læs mere

Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv

Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv Analyserapport. Maj 2004 Velfærdskommissionen Torben M. Andersen (formand), professor, Aarhus Universitet. Stine Bosse, koncernchef, Tryg Vesta Gruppen. Jørgen

Læs mere

Det Gode Samfund Danmark & Schweiz. En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel. Sune Aagaard

Det Gode Samfund Danmark & Schweiz. En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel. Sune Aagaard Det Gode Samfund Danmark & Schweiz En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel Sune Aagaard Det Gode Samfund Danmark & Schweiz Det Gode Samfund Danmark & Schweiz 2013 Foreningen Det Gode

Læs mere

Forsvarsudvalget, Udenrigsudvalget 2010-11 FOU alm. del Bilag 31, URU alm. del Bilag 41 Offentligt KURS MOD 2020 DANSK UDENRIGSPOLITIK I NYT FARVAND

Forsvarsudvalget, Udenrigsudvalget 2010-11 FOU alm. del Bilag 31, URU alm. del Bilag 41 Offentligt KURS MOD 2020 DANSK UDENRIGSPOLITIK I NYT FARVAND Forsvarsudvalget, Udenrigsudvalget 2010-11 FOU alm. del Bilag 31, URU alm. del Bilag 41 Offentligt KURS MOD 2020 DANSK UDENRIGSPOLITIK I NYT FARVAND Indhold Forord: Kurs mod 2020 - Dansk udenrigspolitik

Læs mere

Fremtiden tilhører de små storbyer

Fremtiden tilhører de små storbyer Elite5.NY.qxp 29-09-2006 10:36 Side 2 2 Fremtiden tilhører de små storbyer Verdens talenter holder til i storbyerne. For virksomhederne handler det derfor om at vælge den rigtige by og få de bedste medarbejdere

Læs mere

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 Forord Erhvervslivets evne til at innovere er vigtig for fortsat vækst og velstand

Læs mere

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005 Nye mål Regeringsgrundlag Februar 2005 VK Regeringen II Nye mål Regeringsgrundlag VK Regeringen II Februar 2005 1 2 Indholdsfortegnelse Side Nye mål... 5 Danmark som førende vidensamfund... 9 Danmark som

Læs mere

Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika

Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika DI ANALYSE Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika For 10. gang DI ANALYSE 10 år med globalisering Det er nu tiende år i træk, DI udgiver Globaliseringsredegørelsen,

Læs mere

VÆKST OG INNOVATION I DANSKE VIRKSOMHEDER

VÆKST OG INNOVATION I DANSKE VIRKSOMHEDER MARTS 2014 VÆKST OG INNOVATION I DANSKE VIRKSOMHEDER ANALYSE OG FORSLAGSKATALOG Rapport udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Forfattere: Helge Sigurd Næss-Schmidt, Partner Martin Bo Hansen,

Læs mere

AAU WHITE PAPER DIgITAlIsERIng vejen TIl vækst!

AAU WHITE PAPER DIgITAlIsERIng vejen TIl vækst! AAU WHITE PAPER Digitalisering vejen til vækst! Introduktion: Hvorfor giver vi dig dette white paper?... 4 Forord Vil du være en vinder i din branche?... 6 Baggrund: Vi befinder os i en digital revolution!

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND

DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND Danmarks Vækstråd DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND MULIGHEDER OG UDFORDRINGER FOR DANSKE FREMSTILLINGSERHVERV JUNI 2011 KOLOFON Forfattere: Kunde: Dato: Juni 2011 Kontakt: Martin H. Thelle, Svend Torp Jespersen,

Læs mere

Den oversete vinderopskrift

Den oversete vinderopskrift NAVIGATION Innovation by Communication 1. marts 2013 08 Nye tal afslører, at danske eksportører er 35 pct. mere produktive, og det er hemmeligheden bag deres succes Ny analyse: Årsagen til højere priser

Læs mere

FORORD...3 1. DEN HISTORISKE PRISUDVIKLING...4

FORORD...3 1. DEN HISTORISKE PRISUDVIKLING...4 Indholdsfortegnelse FORORD...3 1. DEN HISTORISKE PRISUDVIKLING...4 1.1 HVAD BLIVER DYRERE OG HVAD BLIVER BILLIGERE?...4 1.2 TYVE ÅRS UDVIKLING I PRISSTRUKTUREN...4 1.3 IMMATERIALISERINGEN...8 1.4 HVAD

Læs mere

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura Nye veje mellem forskning og erhverv fra tanke til faktura Regeringen september 2003 Nye veje mellem forskning og erhverv - fra tanke til faktura 2 Nye veje mellem forskning og erhverv Indhold Danmark

Læs mere

Afgangsprojekt Vestas Wind System

Afgangsprojekt Vestas Wind System Vejen ud af krisen Afgangsprojekt Vestas Wind System HD-studiets 1. del AAU, maj 2015 Mads Bjørn, Anders Agerbo og Mikkel Lund 27-05-2015 Indholdsfortegnelse Problemstilling:... 2 Problemformulering...

Læs mere

Produktion. Fem fremtidsbilleder for danske. produktionsvirksomheder

Produktion. Fem fremtidsbilleder for danske. produktionsvirksomheder Produktion 2025 Fem fremtidsbilleder for danske produktionsvirksomheder Produktion 2025 Fem fremtidsbilleder for danske produktionsvirksomheder Maj 2010 Indholdsfortegnelse Center for Industriel Produktion

Læs mere

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND MAJ 2015 FORORD Produktion er en uvurderlig økonomisk drivkraft for det danske samfund og en forudsætning for nogle af landets

Læs mere

INDHOLD. Fair Løsning 2020

INDHOLD. Fair Løsning 2020 INDHOLD Fair Løsning 2020 INDLEDNING side 6 1 GANG I VÆKSTEN side 11 2 STYR PÅ INDTÆGTERNE side 37 3 EN EFFEKTIV OFFENTLIG SEKTOR side 45 4 ARBEJDE MERE OG UDDANNE OS BEDRE side 59 ØKONOMISKE FORUDSÆTNINGER

Læs mere

Et forspring i vidensamfundet. Nye perspektiver på intellektuel ejendomsret i dansk erhvervsliv. Patent- og Varemærkestyrelsen

Et forspring i vidensamfundet. Nye perspektiver på intellektuel ejendomsret i dansk erhvervsliv. Patent- og Varemærkestyrelsen Et forspring i vidensamfundet Nye perspektiver på intellektuel ejendomsret i dansk erhvervsliv Patent- og Varemærkestyrelsen Februar 2005 1 2 Forord De seneste år har danske virksomheder for alvor taget

Læs mere

NYE VEJE. Fremtidens videregående uddannelsessystem. analyserapport. Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser

NYE VEJE. Fremtidens videregående uddannelsessystem. analyserapport. Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser NYE VEJE Fremtidens videregående uddannelsessystem analyserapport Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser Publikationen

Læs mere

Vækstteam for IKT og digital vækst ANBEFALINGER Januar 2014

Vækstteam for IKT og digital vækst ANBEFALINGER Januar 2014 Vækstteam for IKT og digital vækst ANBEFALINGER Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 Visionen og hvordan vi kommer derhen... 5 Vækstteamets vision... 5 Målsætninger... 5 Vækstteamets anbefalinger...

Læs mere

Fremtidens erhverv er kreative

Fremtidens erhverv er kreative Kolofon More Creative Fremtidens erhverv er kreative 1. oplag. April 2015 For Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017 - aarhus2017.dk Region Midtjylland - rm.dk Tekst More Creative operatørskabet v/ Manto

Læs mere