ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark"

Transkript

1 Kapitalforvaltning i Danmark 2016

2 KAPITALFORVALTNING I DANMARK 2016

3 FORORD Kapitalforvaltning er en ofte overset klynge i dansk erhvervsliv. I 2016 har den samlede formue, der kapitalforvaltes i Danmark, passeret mia. kr mia. kr. svarer til ca. 150 pct. af det danske BNP, hvilket er relativt højt i europæisk sammenhæng. Vi kender dog ikke det præcise tal, da vores dataindsamling ikke dækker alle danske kapitalforvaltere. Det vil IFB sammen med Finans Danmark arbejde for, at der laves om på. En sektor, der er ansvarlig for mia. kr. og for mange tusinde danskeres fremtidige forbrugsmuligheder, bør der være større synlighed omkring. Der foregår en løbende kompetenceudvikling inden for dansk kapitalforvaltning i et tæt samarbejde og udveksling mellem danske kapitalforvaltere, pensionskasser, uddannelsesinstitutioner og internationale aktører. Det er i dag helt almindeligt at finde en betydelig andel udenlandske medarbejdere og danske medarbejdere med international erfaring hos de danske kapitalforvaltere. De gode danske kompetencer inden for kapitalforvaltning ses også på eksporten af kapitalforvaltning til udenlandske investorer. Således viser vores opgørelse, at udenlandske investorer har valgt at placere knap mia. kr. til forvaltning på dansk jord. Det kan vi godt være stolte af. IFB har primo maj 2017 udvidet sit aktivitetsområde med kapitalforvaltning og har som målsætning at blive omdrejningspunktet for interessevaretagelsen for kapitalforvaltning og investeringsfonde. Det er derfor meget aktuelt, at IFB i samarbejde med danske kapitalforvaltere for første gang deltager i Asset Management rapporten fra EFAMA den europæiske brancheorganisation for investeringsfonde og kapitalforvaltere. Det er indsamlingen til EFAMA-rapporten, der ligger til grund for denne analyse. God læselyst. Anders Klinkby Adm. direktør for IFB og direktør for Investering og opsparing i Finans Danmark Kapitalforvaltning i Danmark 2016 Side 2 af 12

4 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 HOVEDKONKLUSIONER... 4 HVAD ER KAPITALFORVALTNING?... 5 KAPITALFORVALTNING I DANMARK... 6 EKSPORT AF DANSK KAPITALFORVALTNING METODEAFSNIT Kapitalforvaltning i Danmark 2016 Side 3 af 12

5 HOVEDKONKLUSIONER I 2016 steg den samlede kapitalforvaltning i Danmark til over mia. kr. Det svarer til en vækst på over 10 pct. Til sammenligning forventer EFAMA, at den samlede europæiske formue under forvaltning (AuM) stiger med ca. 6 pct. i I 2015 udgjorde den samlede formue, der forvaltes i Danmark 135 pct. af BNP Det er relativt højt i europæisk sammenhæng. Det er blandt andet højere end i Tyskland (67 pct.) og Italien (70 pct.), men det er lavere end i Storbritannien (320 pct.). Det foreløbige estimat for Danmark for 2016 viser at andelen er steget til ca. 148 pct. af BNP. Den danske markedsandel var 1,7 pct. i 2015, men den forventes at stige i 2016 Da Danmark er et lille land, er det heller ikke overraskende, at den danske markedsandel af det europæiske kapitalforvaltningsmarked er lille. Baseret på den foreløbige indsamling for 2016 forventes væksten i formuen, der forvaltes i Danmark, at overstige den samlede europæiske vækstrate. Derfor er det også forventningen, at den danske markedsandel vil stige. I Danmark arbejder over personer direkte med kapitalforvaltning Det er IFB s vurdering, at den samlede direkte beskæftigelse udgør mellem personer. Eksporten af dansk kapitalforvaltning steg til knap mia. kr. i 2016 Det svarer til 37 af pct. af den samlede kapitalforvaltning. Siden 2010 er eksporten næsten fordoblet. 68 pct. af eksporten er til udenlandske private investorer I 2016 var der placeret ca. 749 mia. kr. i fonde, som kapitalforvaltes for udenlandske detailinvestorer. Det svarer til 68 procent af den samlede eksport. Det er særligt i disse fonde, at formuen er vokset siden Kapitalforvaltning i Danmark 2016 Side 4 af 12

6 HVAD ER KAPITALFORVALTNING? Der vil altid være husholdninger og virksomheder, som har behov for at kunne bruge eller investere flere penge, end de selv har sparet op. Det er blandt andet midler til køb af hus eller til investering i nye maskiner. Ligeledes er der husholdninger og virksomheder, der af forskellige årsager har flere penge, end de har brug for her og nu. Det kan for eksempel være pensionsopsparing. Det skaber et behov for, at parter med overskydende opsparing kan finde parter med et finansieringsbehov. Matchingen af parterne kan i en markedsøkonomi enten ske indirekte via bankerne eller direkte på kapitalmarkedet. Kapitalmarkedet er en fælles betegnelse for alle former for handel med finansielle og reale aktiver. Både husholdninger og virksomheder kan deltage direkte på kapitalmarkedet, hvis de har opsparing eller behov for finansiering. 1 Opsparer kan enten vælge selv at finde passende aktiver at placere deres opsparing i, det vil sige, at de selv forvalter deres formue, eller også kan de outsource dette til professionelle kapitalforvaltere, jf. figur 1. I denne analyse anvendes begrebet kapitalforvaltning til at beskrive markedet for professionel kapitalforvaltning. 2 Ifølge EFAMA/McKinsey 1 blev 23 pct. af de samlede globale finansielle aktiver forvaltet af professionelle i Figur 1 Hvad er kapitalforvaltning? Privat formue Institutionel formue Egen forvaltning Kapitalforvaltere Virksomheder Realkredit Husholdninger Stater Opsparing Kapitalmarked e Investering Kilde: Egen fremstilling 1 Se EFAMA Asset Management in Europe 2017 for yderligere beskrivelse. 2 Dette inkluderer for eksempel ikke pensionskassernes kapitalforvaltning, da dette anses for at være egen forvaltning af egne midler. Se mere herom i metodeafsnittet, der starter på side 11. Kapitalforvaltning i Danmark 2016 Side 5 af 12

7 KAPITALFORVALTNING I DANMARK I 2015 forvaltede IFB s medlemmer og koncernforbundene kapitalforvaltere mia. kr. i Danmark, jf. figur 2(a). 3 I 2016 er dette, baseret på indberetninger fra et udsnit af danske kapitalforvaltere, steget til over mia. kr. Det svarer til en vækst på over 10 pct. Til sammenligning forventer EFAMA, at den samlede europæiske formue under forvaltning (AuM) stiger med ca. 6 pct. i Væksten i formuen under forvaltning i 2016 var således væsentligt højere end den nominelle BNP vækst på ca. 1,7 pct. Det betyder, at AuM udgør en stigende andel af BNP. I 2016 er andelen således steget fra 135,1 pct. til ca. 147,9 pct. Figur 2 Kapitalforvaltning i Danmark, (a) Formue under forvaltning (AuM) (b) AuM i forhold til BNP Mia Pct , ,5 135, Anm.: Tallene indeholder ikke pensionskassernes egen kapitalforvaltning er estimeret på baggrund af en foreløbig indsamling for Indsamlingen dækker ikke alle danske kapitalforvaltere. Se mere herom i metodeafsnittet der starter på side 12. Kilde: IFB Af de godt mia. kr., som formuen udgør i 2016 udgør investeringsfonde ca. 63 pct., mens de såkaldte diskretionære mandater udgør 37 pct. 4 Kapitalforvaltning udgør en stor andel af dansk økonomi i forhold til andre lande I 2015 udgjorde den samlede formue, der forvaltes i Danmark 135 pct. af BNP. Det er relativt højt i europæisk sammenhæng. Det er blandt andet højere end i Tyskland (67 pct.) og Italien (70 pct.), men det er lavere end i Storbritannien (320 pct.), jf. figur 3. 3 Tallene dækker de virksomheder, der indgår i IFB s indsamling. Det er således ikke alle danske kapitalforvaltere, der indgår. Se mere herom i metodeafsnittet, der starter på side Diskretionære mandater: Aftaler med eksterne personer, virksomheder og andet om at varetage kapitalforvaltning på vegne af kunden, det vil sige professionelle kunder. Kapitalforvaltning i Danmark 2016 Side 6 af 12

8 Figur 3 Kapitalforvaltning i EU, pct. af BNP, 2015 Pct Anm.: Tallene indeholder ikke pensionskassernes egen kapitalforvaltning. Kilde: EFAMA Den danske markedsandel var 1,7 pct. i 2015 Danmark er et lille land, og derfor er det heller ikke overraskende, at den danske markedsandel af det europæiske kapitalforvaltningsmarked er lille. I 2015 udgjorde dansk kapitalforvaltning således 1,7 pct. af den samlede europæiske kapitalforvaltning målt på AuM, jf. figur 4. Figur 4 Kapitalforvaltning i EU, markedsandel, 2015 Pct , ,6 9,4 6,8 5,8 5,4 1,7 1,3 0,5 0,4 0,2 0,2 0,1 0,1 Anm.: Tallene indeholder ikke pensionskassernes egen kapitalforvaltning. EU gennemsnittet dækker over et simpelt gennemsnit af de observationer der indgår i figuren. Kilde: EFAMA Baseret på den foreløbige indsamling for 2016 forventes væksten i formuen, der forvaltes i Danmark, at overstige den samlede europæiske vækstrate. Derfor er det også forventningen, at den danske markedsandel vil stige i næste års udgave af EFAMA s rapport. Kapitalforvaltning i Danmark 2016 Side 7 af 12

9 I de kommende år bliver det spændende at se, om Brexit og de efterfølgende forhandlinger vil påvirke de europæiske markedsandele, og særligt hvad der kommer til at ske med Storbritanniens dominerende position med en markedsandel på godt 36 pct. I Danmark arbejder over personer direkte med kapitalforvaltning Kapitalforvaltning er en disciplin, der kræver stærke kompetencer. Det er blandt andet derfor, at dansk kapitalforvaltning klarer sig godt internationalt set. Der findes ikke officielle statistikker for beskæftigelsen i kapitalforvaltning. Derfor indsamler EFAMA via de nationale brancheorganisationer estimerede tal for beskæftigelsen. Disse tal er forbundet med væsentlig usikkerhed. IFB s opgørelse af beskæftigelsen i den danske kapitalforvaltning viser direkte ansatte, jf. figur 5. Dette dækker ansatte i kapitalforvaltningsenheder i koncernforbundene virksomheder og investeringsforvaltningsselskaberne (IFS erne), der indgår i IFB s indsamling. Figur 5 Ansatte i kapitalforvaltning i EU, 2015 Personer UK Resten af EU Frankrig Tyskland Danmark Anm.: Tallene indeholder ikke pensionskassernes egen kapitalforvaltning. Resten af Europa dækker over de lande som ikke fremgår af figuren, og er estimeret pba. AuM. Kilde: IFB og EFAMA Det er således ikke alle danske kapitalforvaltere, der indgår i indsamlingen. Det er IFB s vurdering, at den samlede direkte beskæftigelse udgør mindst personer, og op til personer. Samtidig indgår pensionskassernes interne kapitalforvaltning ikke i disse tal. Til sammenligning er der ansatte i Storbritannien, der arbejder direkte med kapitalforvaltning. Udover den direkte beskæftigelse, skaber kapitalforvaltning også en række afledte arbejdspladser. I EFAMA rapporten, Asset Management in Europe 2017, vurderes det, at hver direkte ansat i kapitalforvaltning danner grundlag for ca. 4,6 indirekte Kapitalforvaltning i Danmark 2016 Side 8 af 12

10 arbejdspladser, hvoraf ca. 1,4 er uden for distributions- og rådgivningsrelaterede arbejdspladser. Den samlede globale kapitalforvaltning udgør EUR i 2015 Uden for Europas grænser er det USA, der er klart den største globale kapitalforvalter, med en markedsandel på ca. 45 pct. i 2015, jf. figur 6. Til sammenligning udgør de mia. EUR, der forvaltes i Europa, ca. 31 pct. af det globale AuM. Figur 6 Kapitalforvaltning globalt, Mia. EUR 35 30, , ,8 3,4 1,7 1,7 USA Europa Asien* Japan Latinamerika Australien Anm.: *Japan indgår ikke. Kilde: EFAMA Det samlede globale AuM udgjorde 68 trillioner EUR ( ) i I 2015 voksede formuen med blot 1 pct. Det er væsentlig lavere end de 8 pct. formuen voksede i Det var primært nye penge, der løftede formuen i med et nettoflow på 1,5 pct. af formuen primo BCG: Global Asset Management 2016: Doubling Down on Data Kapitalforvaltning i Danmark 2016 Side 9 af 12

11 EKSPORT AF DANSK KAPITALFORVALTNING Kapitalforvaltning er en serviceydelse, der er relativt nem at eksportere. Derfor er konkurrencen også ekstremt intensiv på det globale marked. Den danske kompetenceklynge inden for kapitalforvaltning kan på en række områder konkurrere på dette marked. En væsentlig del af den kapitalforvaltning, der sker i Danmark, foregår således på vegne af udenlandske investorer. Eksporten af dansk kapitalforvaltning steg til knap mia. kr. i 2016 Den samlede eksport af kapitalforvaltning nåede i 2016 op på knap mia. kr., jf. figur 7. Det svarer til 37 af pct. af den samlede kapitalforvaltning. 6 Siden 2010 er eksporten næsten fordoblet. Figur 7 Formue der forvaltes på vegne af udenlandske investorer, Mia. kr Anm.: Figuren er baseret på et udsnit af IFB s medlemmer. Se mere herom i metodeafsnittet, der starter på side 12. Kilde: IFB Det er dog væsentligt at påpege, at eksportandelen svinger meget fra kapitalforvalter til kapitalforvalter, samt at de 3-4 største aktører står for langt det meste af eksporten. Opgørelsen af eksporten af kapitalforvaltning kan ikke sammenlignes med opgørelser af andre sektorers eksport. Årsagen er, at opgørelsen ikke direkte repræsenterer værdien af selve kapitalforvaltningsydelsen, men derimod værdien af den formue, der kapitalforvaltes. Der er således ikke muligt i dag at sige, hvor store eksportindtægter kapitalforvaltning giver danske kapitalforvaltere - og dermed Danmark. 6 Der findes ikke sammenlignelige tal for andre lande. Kapitalforvaltning i Danmark 2016 Side 10 af 12

12 68 pct. af eksporten er til udenlandske private investorer Der er overordnet to typer af investorer private 7 og professionelle - og to typer af kapitalforvaltningsprodukter - investeringsfonde og diskretionære mandater. Diskretionære mandater er i praksis forbeholdt professionelle kunder. Der er således ingen udenlandske privatinvestorer, der får forvaltet et diskretionært mandat i Danmark. I 2016 var der placeret ca. 749 mia. kr. i fonde, som kapitalforvaltes for udenlandske detailinvestorer, jf. figur 8. 8 Det svarer til 68 procent af den samlede eksport. Det er særligt i disse fonde, at formuen er vokset siden De udenlandske institutionelle investorer havde i 2016 placeret 301 mia. kr. i diskretionære mandater samt 47 mia. kr. i investeringsfonde. Figur 8 Formue der forvaltes i Danmark på vegne af udenlandske investorer, Mia. kr Detail fonde Diskretionære mandater Institutionelle fonde Anm.: Figuren er baseret på et udsnit af IFB s medlemmer Indsamlingen af disse tal dækker kun 2014, 2015 og Kilde: IFB Det er dog en udfordring, at det på grund af danske skatteregler ofte ikke er muligt at placere administrationen af disse fonde i Danmark. Derfor er der mange tilfælde, hvor kapitalforvaltningen er placeret i Danmark, mens de administrative opgaver udføres i f.eks. Finland og Luxembourg. 7 Private kunder kaldes og detailkunder, mens professionelle kaldes institutionelle. 8 Danske detailinvestorer, samt både udenlandske og danske institutionelle investorer, kan i praksis også investerer i disse fonde. Det er IFB s vurdering, at det ikke påvirker analysens konklusioner. Kapitalforvaltning i Danmark 2016 Side 11 af 12

13 METODEAFSNIT Indeværende analyse er baseret på EFAMAs årlige rapport om Asset Management, Asset Management in Europe Dertil kommer en ekstraordinær indsamling af data vedr. dansk kapitalforvaltning på vegne af udenlandske kunder. Analysens resultater er således afhængige af den opgørelsesmetode, der anvendes i indsamlingen på tværs af landegrænser, samt kvaliteten af indberetningen, både i Danmark og i udlandet. Indsamlingen dækker ikke alle kapitalforvaltere i Europa. Det gælder også i Danmark. Som udgangspunkt dækker indsamlingen medlemmer af IFB, samt koncernforbundene kapitalforvaltningsafdelinger. Dertil kommer et antal fondsmæglerselskaber. Det vil sige, at en række kapitalforvaltere ikke indgår i analysen. Det er IFB s vurdering at ca kapitalforvaltere, som forvalter et sted mellem mia. kr. i alt, således ikke indgår i analysen. Dette skøn er dog forbundet med væsentligt usikkerhed. Det er IFB s ambition at øge dækningen af indsamlingen de næste år. Et væsentligt element, der ikke indgår i denne analyse, og som er særligt relevant for Danmark, er pensionskassers egen forvaltning. Årsagen er, at dette i EFAMAs indsamling, anses for at være forvaltning af egen formue. I det omfang forvaltningen af pensions midler er outsourcet til eksterne kapitalforvaltere, indgår dette i analysen. Indsamling af data vedr. dansk kapitalforvaltning på vegne af udenlandske kunder I marts gennemførte IFB en ekstraordinær indsamling af data vedr. kapitalforvaltning på vegne af udenlandske kunder. Indsamlingen dækkede de ti kapitalforvaltere der, efter IFB s vurdering, har det største omfang af udenlandske kunder. Målt ved samlet formue under forvaltning, udgør disse ti medlemmer ca. 95 pct. af den ordinære indsamling. Det er også denne indsamling, der er brugt til at estimere den samlede formue for Kapitalforvaltning i Danmark 2016 Side 12 af 12

14

Markedet for investeringsfonde i 2013

Markedet for investeringsfonde i 2013 Analyse januar 2014 2011 20. januar 2014 Markedet for investeringsfonde i 2013 Gode afkast og store nyindskud sendte formuen i de danske investeringsforeninger op i rekordniveauet 1.385 mia. kroner ultimo

Læs mere

ANALYSE 2016 INVESTORPORTRÆT

ANALYSE 2016 INVESTORPORTRÆT 216 INVESTORPORTRÆT INVESTORPORTRÆT 216 Revideret udgave Dette er en revideret udgave af investorportrættet 216. Den oprindelige udgave blev offentliggjort d. 21. april 217. I forhold til den oprindelige

Læs mere

INVESTOR- PORTRÆT 2015

INVESTOR- PORTRÆT 2015 INVESTOR- PORTRÆT 215 Analyse marts 216 FORORD Investeringsfonde tilbyder en nem og ukompliceret adgang til at investere på finansielle markeder over hele verden. Det er der næsten 8. danskere, der har

Læs mere

Energierhvervsanalyse 2009 November 2010

Energierhvervsanalyse 2009 November 2010 Energierhvervsanalyse 2009 November 2010 Formålet med analysen af dansk eksport af energiteknologi og -udstyr er at dokumentere betydningen af den danske energiindustri for samfundsøkonomien, beskæftigelsen

Læs mere

Markedsrapport 2015 for de danske investeringsfonde

Markedsrapport 2015 for de danske investeringsfonde Markedsrapport 215 for de danske investeringsfonde Formuen i de danske investeringsfonde steg i 215 til 1.853 mia. kr. Investeringsfonde målrettet privatkunder gav kursgevinster inklusive udbytter på i

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

benchmarking 2011: Danmark er nummer fem i Europa

benchmarking 2011: Danmark er nummer fem i Europa benchmarking 2011: Danmark er nummer fem i Europa Vækstfonden Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer til

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2016 Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Eksporten fra fødevareklyngen retter sig i stigende grad mod Asien og øvrige globale markeder.

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

2012 blev et godt investeringsår

2012 blev et godt investeringsår Analyse januar 2013 2012 blev et godt investeringsår 2012 sluttede som et rigtigt godt år for de 800.000 investorer i de danske investeringsforeninger. Næsten alle investeringsbeviserne gav positive afkast.

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER - DANMARK INDTAGER EN 17. PLADS

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER - DANMARK INDTAGER EN 17. PLADS DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER - DANMARK INDTAGER EN 17. PLADS Det danske private forbrug pr. indbygger ligger kun på en 17. plads i OECD, selvom vi er blandt verdens syv rigeste lande. Vores nationale

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Markedet for investeringsforeninger i 2012

Markedet for investeringsforeninger i 2012 Analyse januar 2013 2011 28. januar 2013 Markedet for investeringsforeninger i 2012 Gode afkast og fortsat medlemstilgang sendte formuen i de danske investeringsforeninger op i rekordniveauet 1.214 mia.

Læs mere

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.)

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.) Bilag A - Turismen statistisk set Turismen i de europæiske lande har de seneste mange år har leveret særdeles flotte resultater. Udviklingen kan bl.a. aflæses på udviklingen i de udenlandske overnatninger

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Dansk Industri Aktuelle konjunkturtendenser Fra september til oktober viser opgørelsen af bruttoledigheden et fald på 1.1 fuldtidspersoner, eller,1 procentpoint.

Læs mere

Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010

Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010 Janua Januar 2011 Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010 De danske investeringsforeninger og deres investorer slutter 2010 med fremgang De fleste aktieområder havde luft under vingerne sidste

Læs mere

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 2015 Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen efter danske underleverancer Danske virksomheder har mange underleverancer til erhvervslivet i udlandet. Væksten

Læs mere

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK var det 7. rigeste land i verden for 40 år siden. I dag

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Bag om de officielle tal: 83 % af danske investeringsforeninger med globale aktier underpræsterer, når man medregner lukkede fonde

MIRANOVA ANALYSE. Bag om de officielle tal: 83 % af danske investeringsforeninger med globale aktier underpræsterer, når man medregner lukkede fonde MIRANOVA ANALYSE Udarbejdet af: Oliver West, porteføljemanager Jon Reitz, assisterende porteføljemanager Rune Wagenitz Sørensen, adm. direktør Udgivet 21. maj 2015 Bag om de officielle tal: 83 % af danske

Læs mere

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar N O T A T Status 2008; fortsat negativ vækst for dansk turisme Danske Regioner og Turisterhvervets Samarbejdsforum har udarbejdet en undersøgelse, der viser hvordan turismeovernatningerne udviklede sig

Læs mere

DANSK ØKONOMI FØLGER EUROZONEN TÆTTEST

DANSK ØKONOMI FØLGER EUROZONEN TÆTTEST NOTAT DANSK ØKONOMI FØLGER EUROZONEN TÆTTEST Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME De danske konjunkturer følger de europæiske i mod- og medgang, og Danmark ligger

Læs mere

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Den 22. maj 2012 Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Danske virksomheder oplever få udfordringer ved salg til nærmarkederne, mens salg til udviklingslan- de og emerging markets uden for Europa kan

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING

DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING 13. april 2005/MW af Martin Windelin direkte tlf. 33557720 Resumé: DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING Danmark er på en niendeplads globalt, en fjerdeplads i Norden og på en tredjeplads

Læs mere

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks Organisation for erhvervslivet September 2009 Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks velstand Danmark ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer der indbringer

Læs mere

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009 Organisation for erhvervslivet november 2009 Eksportens betydning for velstanden i Danmark er fordoblet AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Eksporten er den største vækstmotor i dansk økonomi.

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-december 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: februar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: december

Læs mere

Danmark har haft det næststørste fald i industribeskæftigelsen i EU15 siden 2000

Danmark har haft det næststørste fald i industribeskæftigelsen i EU15 siden 2000 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 14. januar 2013 Danmark har haft det næststørste fald i industribeskæftigelsen i EU15 siden 2000 Sammenlignet med andre EU15-lande er beskæftigelsen

Læs mere

som eksporterhverv Investeringsforvaltning udfordringer og muligheder Arrangeres i samarbejde med Kim Andersen, MF (V)

som eksporterhverv Investeringsforvaltning udfordringer og muligheder Arrangeres i samarbejde med Kim Andersen, MF (V) Investeringsforvaltning som eksporterhverv udfordringer og muligheder Konference 31. oktober 2013 klokken 10.00 16.00 på Christiansborg Arrangeres i samarbejde med Kim Andersen, MF (V) Investeringsforvaltning

Læs mere

L 123 skader de danske opsparere og dansk konkurrenceevne

L 123 skader de danske opsparere og dansk konkurrenceevne Skatteudvalget 2015-16 L 123 Bilag 9 Offentligt Folketingets Skatteudvalg København, den 27. april 2016 L 123 skader de danske opsparere og dansk konkurrenceevne L123 førstebehandles d. 28. april i Folketinget.

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Danmark attraktiv for udenlandske investorer. Flere udenlandsk ejede virksomheder i Danmark mellem 2000-10

Danmark attraktiv for udenlandske investorer. Flere udenlandsk ejede virksomheder i Danmark mellem 2000-10 Flere udenlandsk ejede virksomheder i Danmark mellem 2-1 Analysepapir. maj 213 Danmark attraktivt for udenlandske investorer Analysens hovedkonklusioner Udviklingen i de direkte investeringer bør ikke

Læs mere

Big Picture 2. kvartal 2016 WEB

Big Picture 2. kvartal 2016 WEB Big Picture 2. kvartal 2016 WEB Jeppe Christiansen CEO Juni 2016 The big picture 2 Vækst i global økonomi (% p.a.) 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% Kilde: IMF 3 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Læs mere

Velkommen til LD medlemsmøde

Velkommen til LD medlemsmøde Velkommen til LD medlemsmøde Onsdag den 24. september 2014 Brønderslev Hallerne Torsdag den 25. september 2014 Nordjyske Arena, Aalborg Dagens program Velkomst og præsentation LDs resultater v. direktør

Læs mere

Direkte investeringer Ultimo 2014

Direkte investeringer Ultimo 2014 Direkte investeringer Ultimo 24 4. oktober 25 IGEN FREMGANG I DIREKTE INVESTERINGER I 24 Værdien af danske direkte investeringer i udlandet og udenlandske direkte investeringer i Danmark steg i 24 efter

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN?

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Siden den globale økonomiske og finansielle krise har EU lidt under et lavt investeringsniveau. Der er behov for en kollektiv og koordineret indsats

Læs mere

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002 Erhvervslivets forskning og udvikling Forskningsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik 2002 Statistikken er udarbejdet af:

Læs mere

Danmark går glip af udenlandske investeringer

Danmark går glip af udenlandske investeringer Den 15. oktober 213 MASE Danmark går glip af udenlandske investeringer Nye beregninger fra DI viser, at Danmark siden 27 kunne have tiltrukket udenlandske investeringer for 5-114 mia. kr. mere end det

Læs mere

Kapitel 6 De finansielle markeder

Kapitel 6 De finansielle markeder Kapitel 6. De finansielle markeder 2 Kapitel 6 De finansielle markeder 6.1 Verdens finansielle markeder For bedre at forstå størrelsen af verdens finansielle markeder vises i de følgende tabeller udviklingen

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Konklusioner Foreningernes samlede formue er vokset med 206 mia. kr. i 2005, og udgjorde ved udgangen af året

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni

Læs mere

Ny hjemmeside skal øge investorernes viden

Ny hjemmeside skal øge investorernes viden Stærk dansk kompetenceklynge inden for investering Øget fokus på god ledelse IFR BLIVER TIL IFB BEDRE OVERBLIK FOR INVESTORER: Ny hjemmeside skal øge investorernes viden IFR April 2014 IFB-magasinet er

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2016

Big Picture 3. kvartal 2016 Big Picture 3. kvartal 2016 Jeppe Christiansen CEO September 2016 Big Picture 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Læs mere

Vedtægter for Investeringsfondsbranchen (Danish Investment Fund Association)

Vedtægter for Investeringsfondsbranchen (Danish Investment Fund Association) Vedtægter for Investeringsfondsbranchen (Danish Investment Fund Association) (Vedtaget på generalforsamlingen 29. april 2014) Hjemsted og formål 1. Investeringsfondsbranchens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Den 29. april 2009 meddelte Finansiel Stabilitet A/S (i det følgende Finansiel Stabilitet), at selskabet den 16. april 2009 havde

Læs mere

Et portræt af de private investorer i de danske investeringsforeninger

Et portræt af de private investorer i de danske investeringsforeninger Analyse marts 2014 Et portræt af de private investorer i de danske investeringsforeninger Investering gennem investeringsfonde er et alternativ til at købe aktier og obligationer direkte. Når investor

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 I 2014 var Danmarks eksport af energiteknologi 74,4 mia. kr., hvilket er en stigning på 10,7 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 12 pct. af den

Læs mere

VORES BIDRAG. Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv København V T F E W

VORES BIDRAG. Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv København V T F E W VORES BIDRAG Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Hvem vi er Den danske fødevareklynge er andet og meget mere end koteletter,

Læs mere

Lavere vækst i Europa koster danske arbejdspladser

Lavere vækst i Europa koster danske arbejdspladser Lavere vækst i Europa koster danske arbejdspladser Gennem de sidste måneder er vækstskøn for flere lande blevet nedjusteret. De nyeste forventninger til den økonomiske vækst tegner et mere pessimistisk

Læs mere

Energierhvervsanalyse

Energierhvervsanalyse Energierhvervsanalyse 2010 Maj 2011 Formålet med analysen af dansk eksport af energiteknologi og -udstyr er at dokumentere betydningen af den danske energiindustri for samfundsøkonomien, beskæftigelsen

Læs mere

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT, Udenlandske investeringer øger velstanden Udenlandsk ejede virksomheder er ifølge Produktivitetskommissionen

Læs mere

Kvartalsnyt fra estatistik November 2013

Kvartalsnyt fra estatistik November 2013 Eksport og indenlandsk salg på stabilt niveau tysk vækst skaber håb for de mindste eksportvirksomheder Den danske eksport og det indenlandske salg har ligget på et konstant niveau de seneste 6 kvartaler.

Læs mere

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 1 Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 2 Agenda Konjunkturerne i dansk økonomi EU og Brexit USA og Trump Finansiel uro

Læs mere

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD Marts 2014 SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD AF KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK Danmark tilhører ikke længere den mest konkurrencedygtige tredjedel af OECD -landene. Danmark opnår

Læs mere

OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND

OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND FULDTIDSKONTO I LD VÆLGER 110.000 100.000 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 1980 1985 1990 1995

Læs mere

Vækst i energieffektivisering og smartgrid skaber mulighed for milliardeksport

Vækst i energieffektivisering og smartgrid skaber mulighed for milliardeksport Indblik Vækst i energieffektivisering og smartgrid skaber mulighed for milliardeksport Danmark har væsentlige styrker inden for energieffektivisering, der kan resultere i både mere eksport og jobskabelse.

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

Brug for flere digitale investeringer

Brug for flere digitale investeringer Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 FEBRUAR 2017 Brug for flere digitale investeringer Danmark er ved at veksle en plads forrest i det digitale felt til en plads i midterfeltet.

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I steg Danmarks eksport af energiteknologi til 67,6 mia. kr., hvilket er 10,8 pct. højere end året før. Eksporten af energiteknologi udgjorde dermed 10,8 pct. af den samlede

Læs mere

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE September 2015 Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer Højindkomstlandene udvikler væsentlig flere upmarket produkter, der kan sælges til højere priser og dermed bære

Læs mere

Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger

Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger 1 Indledning Det danske velfærdssamfund står over for store udfordringer med en voksende ældrebyrde, stigende sundhedsudgifter,

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2013. 3. kvartal 2013 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2013. 3. kvartal 2013 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET Kvartalsrapportering KAB Rapportering fra KAB investeringsforeninger Kvartalskommentar September måned er overstået og ud over at markere afslutningen på 3. kvartal, som må siges at være et volatilt kvartal,

Læs mere

Danske fødevarevirksomheder investerer massivt i udlandet

Danske fødevarevirksomheder investerer massivt i udlandet November 2012 Danske fødevarevirksomheder investerer massivt i udlandet AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Dansk fødevareindustri investerer massivt i udlandet, mens omfanget af investeringer

Læs mere

Mange danske job i normalisering af erhvervsinvesteringer

Mange danske job i normalisering af erhvervsinvesteringer Mange danske job i normalisering af erhvervsinvesteringer Erhvervslivets investeringer er faldet voldsomt i forbindelse med den økonomiske krise. De nye nationalregnskabstal peger på, at erhvervsinvesteringerne

Læs mere

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger fokus på opfølgningsinvesteringer i 2010 dvca DVCA Danish Venture Capital & Private Equity Association er brancheorganisation

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld I 14 havde Danmark det største offentlige overskud i EU. Det danske overskud var på 1, pct. af BNP. Kun fire lande i EU havde et overskud. Selvom

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juli 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

Et portræt af de 810.000 private investorer i de danske investeringsforeninger

Et portræt af de 810.000 private investorer i de danske investeringsforeninger Analyse februar 2012 Et portræt af de 810.000 private investorer i de danske investeringsforeninger Investering i forening er et alternativ til at spare direkte op i aktier og obligationer. Når investor

Læs mere

BENCHMARKING 2012: Markedet for innovationsfinansiering

BENCHMARKING 2012: Markedet for innovationsfinansiering BENCHMARKING 2012: Markedet for innovationsfinansiering Vækstfonden Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer

Læs mere

Kina kan blive Danmarks tredjestørste

Kina kan blive Danmarks tredjestørste Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Kina kan blive Danmarks tredjestørste eksportmarked AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ, TKG@DI.DK

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-marts 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse 2 Udgivet af VisitDenmark Opdateret: maj 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: marts

Læs mere

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE december 2015 Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki Virksomhedernes øgede fokus på vækstmarkederne har frem mod 2020 øget eksportpotentialet med 30-35 mia. kr. En stigende

Læs mere

Studieprøven. Skriftlig fremstilling. Skriftlig del. November-december 2015. Opgave 1: Uddannelse og løn. Opgave 2: Verdens nye middelklasse

Studieprøven. Skriftlig fremstilling. Skriftlig del. November-december 2015. Opgave 1: Uddannelse og løn. Opgave 2: Verdens nye middelklasse Studieprøven November-december 2015 Skriftlig del Skriftlig fremstilling Opgave 1: Uddannelse og løn Opgave 2: Verdens nye middelklasse Opgave 3: Sygefravær Du skal besvare én af opgaverne. Hjælpemidler:

Læs mere

Landbrugs- og fødevareerhvervet på vej mod vækst i balance

Landbrugs- og fødevareerhvervet på vej mod vækst i balance Landbrugs- og fødevareerhvervet på vej mod vækst i balance Søren Gade Adm. direktør, Landbrug & Fødevarer Hvad laver Landbrug & Fødevarer? Politisk interessevaretagelse Markedsåbning og afsætningsfremme

Læs mere

Mød virksomhederne med et håndtryk

Mød virksomhederne med et håndtryk Mød virksomhederne med et håndtryk Lars Disposition Danmark kan lade sig gøre men er udfordret Kommunernes virke er vigtige rammebetingelser Hvordan gå fra fremragende eksempler til generelt højt niveau?

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: december 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Danske investorer skal have endnu bedre vilkår

Danske investorer skal have endnu bedre vilkår 2014 Danske investorer skal have endnu bedre vilkår Tre initiativer fra Investeringsfondsbranchen Danske investeringsforeninger er blandt de bedste i Europa til at skabe værdi til investorerne. Men branchen

Læs mere

Eksportanalyse af Vandteknologi. Kina

Eksportanalyse af Vandteknologi. Kina Eksportanalyse af Vandteknologi Kina Juli 2016 Redaktion: Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning ISBN: 978-87-7175-589-3 2 SVANA/ Eksportanalyse af Vandteknologi - Kina Indhold 1. Eksportanalyse - Kina

Læs mere

Investeringsfondsbranchens årsmøde 21. april 2015.

Investeringsfondsbranchens årsmøde 21. april 2015. Det talte ord gælder Investeringsfondsbranchens årsmøde 21. april 2015. Mundtlig beretning ved formanden for Investeringsfondsbranchen, direktør Tage Fabrin-Brasted, Nykredit Invest DIAS 1 Risikospredning

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-november 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: januar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: november

Læs mere

Notat. Udviklingen i de kreative brancher i Danmark

Notat. Udviklingen i de kreative brancher i Danmark Notat Udviklingen i de kreative brancher i Danmark Den overordnede udvikling i de kreative erhverv siden 2003 De kreative erhverv er en bred betegnelse, der dækker over meget forskelligartede brancher;

Læs mere

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Juli 2015 Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer I 2015 og 2016 er der bedste udsigter for eksporten af forbrugsvarer i mere end syv år. I de foregående år er det særligt

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Mundtlig beretning ved formanden for Investeringsfondsbranchen, direktør Tage Fabrin-Brasted, Nykredit Portefølje Administration

Mundtlig beretning ved formanden for Investeringsfondsbranchen, direktør Tage Fabrin-Brasted, Nykredit Portefølje Administration Det talte ord gælder Investeringsfondsbranchens årsmøde 20. april 2016. Mundtlig beretning ved formanden for Investeringsfondsbranchen, direktør Tage Fabrin-Brasted, Nykredit Portefølje Administration

Læs mere

Danmarks offentlige investeringer ligger lavt internationalt

Danmarks offentlige investeringer ligger lavt internationalt Danmarks offentlige investeringer ligger lavt internationalt Ifølge OECDs tal ligger Danmarks offentlige investeringer lavt i forhold til sammenlignelige lande som Sverige, Norge, Finland og Holland. Danmark

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - april 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juni 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: april

Læs mere

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Som EU s bank stiller vi finansiering og ekspertise til rådighed til sunde og bæredygtige investeringsprojekter i EU og den øvrige verden. Vi er ejet af EU s

Læs mere

Globale muligheder for fynske virksomheder

Globale muligheder for fynske virksomheder Globale muligheder for DI Fyn Erhvervstræf den 4. maj 2010 Direktør Thomas Bustrup Dagens præsentation 1. Danmarks internationale konkurrenceevne - er der en international fremtid for de? 2. Hvor er de

Læs mere

Markedet for investeringsfonde i 2014

Markedet for investeringsfonde i 2014 Analyse januar 2015 2011 29. januar 2015 Markedet for investeringsfonde i 2014 Gode afkast og indskud fra blandt andre private investorer var med til at sende formuen i danske investeringsfonde op i rekordniveauet

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal.

Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal. Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal. Eksportrådets statistik over SMV-eksporten er nu opdateret med 2014-tal. Eksportstatistikken, der er udviklet

Læs mere

Et portræt af de 800.000 private investorer i de danske investeringsforeninger

Et portræt af de 800.000 private investorer i de danske investeringsforeninger Analyse marts 213 Et portræt af de 8. private investorer i de danske investeringsforeninger Investeringsbeviser er et alternativ til at købe aktier og obligationer direkte. Når investor køber investeringsbeviser,

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere