A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at"

Transkript

1 A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at man ejer en del af en virksomhed Arbejdsløshed Et land kan opleve dette under en lavkonjunktur Arbejdsmarkedspolitik Politik der har til hensigt at få arbejdsmarkedet til at fungere mere hensigtsmæssigt, så der er bedre overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel af arbejdskraft på de forskellige fagområder Arbejdsstyrken Summen af beskæftigede og arbejdsløse Betalingsbalancen En opgørelse af et lands samlede økonomiske transaktioner med udlandet i en given periode Bloktilskud Danmarks årlige økonomiske overførsel til Grønland Bruttonationalprodukt Værdien af et lands samlede erhvervsmæssige produktion af varer og tjenesteydelser Deflation Vedvarende prisfald Efterspørgsel Den mængde varer som folk er villige til at købe i en given periode Eksport Et lands salg af varer og tjenesteydelser til udlandet Erhvervspolitik Indgreb fra statens side der har til hensigt at ændre på erhvervsvilkårene for de enkelte virksomheder Erhvervsstruktur Fordelingen af et lands arbejdsstyrke på erhverv EU Det indre marked Finanskrisen Ofte anvendt betegnelse for den dybe økonomiske krise som ramte verdensøkonomien i årene Finanslov Statens budget for et regnskabsår Finanspolitik Indgreb hvor staten søger at påvirke efterspørgslen i samfundet ved at ændre på statens indtægter (skatter) eller statens udgifter Fisk Grønlands vigtigste eksportprodukt Foliokonto Bankernes konto i Nationalbanken Frihandel Situation hvor handlen mellem landene ikke begrænses af f.eks. told GA Forkortelsen for Grønlands Arbejdsgiverforening Globalisering Nogle kalder det for 'Den globale landsby' Handel For eksempel eksport og import Handelsbalancen En delbalance på Betalingsbalancen hvor man opgør et lands eksport og import af varer Handelsteori Relative fordele, Linder etc. Højkonjunktur Situation hvor samfundsøkonomien er præget af høj økonomisk vækst og en kraftig stigning i beskæftigelsen over en periode Import Et lands køb af produkter, tjenesteydelser etc. Inflation Vedvarende prisstigninger Kapitalposter En del af Betalingsbalancen hvor man kan aflæse, hvordan et underskud på de løbende poster er blevet finansieret (eller hvordan et overskud er anvendt) Konkurrenceevne Vigtigt for et lands muligheder for økonomisk vækst Købekraft Den mængde af varer og tjenester der kan købes for en nominel indkomst Lavkonjunktur Situation hvor samfundsøkonomien er præget af lav økonomisk vækst og en kraftig stigning i arbejdsløsheden over en periode Lempelig Hvis man f.eks. sætter skatten ned Løbendeposter En del af Betalingsbalancen som svarer til en virksomheds resultatopgørelse Løbendepriser En talopgørelse der anvender de priser, der er gældende i opgørelsesåret Markedspris Den pris varen sælges til i forretninger mv. Monoeksport Når et land primært er afhængigt af et eksportprodukt Monopol Forekommer når hele udbuddet af en vare er kontrolleret af én udbyder Olie Danmarks vigtigste eksportprodukt Omkostninger Værdien af de produktionsfaktorer der er anvendt i produktionsprocessen Overenskomst En aftale mellem et fagforbund og en arbejdsgiverforening Pengepolitik Når Nationalbanken f.eks. sætter renten ned Planøkonomi Et økonomisk system der ikke anvender markedsmekanismen til at fastlægge produktion og priser Polen Royal Greenland har en fabrik i dette land

2 Prisdannelse Den proces hvorigennem prisen dannes Priselasticitet Et udtryk for hvordan den efterspurgte mængde ændrer sig, når der sker en prisændring Protektionisme Hvis et land beskytter sine egne virksomheder mod udenlandsk konkurrence Rentemarginal Forskellen på den gennemsnitlige udlåns og indlånsrente i pengeinstitutter Revaluering Når et lands valuta bliver dyrere i forhold til andre valutaer Stram Hvis man f.eks. sætter renten op Strukturpolitik En samlet betegnelse for en række politikker, der har til hensigt at ændre samfundsøkonomiens struktur Subprimelån Lån med lav rente ydet til amerikanske låntagere med skrøbelig økonomi Told En afgift, der pålægges importerede varer Udbud Virksomheder tilbyder kunder produkter USA Verdens økonomiske supermagt Valuta Andre landes betalingsmidler Valutapolitik Den politik der har til formål at påvirke samfundsøkonomien ved at ændre kronens værdi i forhold til andre valutaer Økonomiskpolitik De midler som myndighederne anvender for at påvirke eller styre samfundsøkonomien ØMU Den økonomiske og monetære union

3 VANDRET 4. Situation hvor handlen mellem landene ikke begrænses af f.eks. told 6. Et land kan opleve dette under en lavkonjunktur 12. Virksomheder tilbyder kunder produkter 8. Danmarks årlige økonomiske overførsel til Grønland 9. Lån med lav rente ydet til amerikanske låntagere med skrøbelig økonomi 13. Et økonomisk system der ikke anvender markedsmekanismen til at fastlægge produktion og priser 14. Ofte anvendt betegnelse for den dybe økonomiske krise som ramte verdensøkonomien i årene En del af Betalingsbalancen hvor man kan aflæse, hvordan et underskud på de løbende poster er blevet finansieret (eller hvordan et overskud er anvendt) 18. Relative fordele, Linder etc. 20. Den pris varen sælges til i forretninger mv. 21. Forskellen på den gennemsnitlige udlåns og indlånsrente i pengeinstitutter 23. Vigtigt for et lands muligheder for økonomisk vækst 26. Når Nationalbanken f.eks. sætter renten ned 28. Et udtryk for hvordan den efterspurgte mængde ændrer sig, når der sker en prisændring 29. Politik der har til hensigt at få arbejdsmarkedet til at fungere mere hensigtsmæssigt, så der er bedre overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel af arbejdskraft på de forskellige fagområder 30. Et lands salg af varer og tjenesteydelser til udlandet 31. Den økonomiske og monetære union 34. Den mængde af varer og tjenester der kan købes for en nominel indkomst 39. En del af Betalingsbalancen som svarer til en virksomheds resultatopgørelse 42. Fordelingen af et lands arbejdsstyrke på erhverv 43. Forkortelsen for Grønlands Arbejdsgiverforening 35. En delbalance på Betalingsbalancen hvor man opgør et lands eksport og import af varer

4 47. En samlet betegnelse for en række politikker, der har til hensigt at ændre samfundsøkonomiens struktur 48. Situation hvor samfundsøkonomien er præget af høj økonomisk vækst og en kraftig stigning i beskæftigelsen over en periode 49. Andre landes betalingsmidler 50. En talopgørelse der anvender de priser, der er gældende i opgørelsesåret 53. Når et lands valuta bliver dyrere i forhold til andre valutaer 56. Vedvarende prisfald 58. Danmarks vigtigste eksportprodukt (i DKK) LODRET 1. Den mængde varer som folk er villige til at købe i en given periode 2. Hvis et land beskytter sine egne virksomheder mod udenlandsk konkurrence 3. Situation hvor samfundsøkonomien er præget af lav økonomisk vækst og en kraftig stigning i arbejdsløsheden over en periode 5. Summen af beskæftigede og arbejdsløse 7. De midler som myndighederne anvender for at påvirke eller styre samfundsøkonomien 10. Et lands køb af produkter, tjenesteydelser etc. 11. Forekommer når hele udbuddet af en vare er kontrolleret af én udbyder 15. Værdien af et lands samlede erhvervsmæssige produktion af varer og tjenesteydelser 17. Hvis man f.eks. sætter skatten ned 19. Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen 22. Grønlands vigtigste eksportprodukt 24. Verdens økonomiske supermagt 25. Det indre marked 27. Statens budget for et regnskabsår 32. Når et land primært er afhængigt af et eksportprodukt

5 33. For eksempel eksport og import 36. Bankernes konto i Nationalbanken 37. En opgørelse af et lands samlede økonomiske transaktioner med udlandet i en given periode 38. Hvis man f.eks. sætter renten op 40. Værdien af de produktionsfaktorer der er anvendt i produktionsprocessen 41. En skat til staten der pålægges en vares pris 44. Et bevis på at man ejer en del af en virksomhed 45. Den proces hvorigennem prisen dannes 46. Royal Greenland har en fabrik i dette land 49. Den politik der har til formål at påvirke samfundsøkonomien ved at ændre kronens værdi i forhold til andre valutaer 51. Indgreb fra statens side der har til hensigt at ændre på erhvervsvilkårene for de enkelte virksomheder 52. En afgift, der pålægges importerede varer 54. Vedvarende prisstigninger 55. Nogle kalder det for 'Den globale landsby' 57. Indgreb hvor staten søger at påvirke efterspørgslen i samfundet ved at ændre på statens indtægter (skatter) eller statens udgifter 58. En aftale mellem et fagforbund og en arbejdsgiverforening

De samfundsøkonomiske mål

De samfundsøkonomiske mål De samfundsøkonomiske mål Økonomiske vækst Fuld beskæftigelse Overskud i handlen med udlandet Stabile priser (lav inflation) Ligevægt på de offentlige finanser Rimelige sociale forhold for alle Hensyn

Læs mere

Økonomer og økonomiske begreber af Joachim Ohrt Fehler, 2013. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk

Økonomer og økonomiske begreber af Joachim Ohrt Fehler, 2013. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk Økonomer og økonomiske begreber af Joachim Ohrt Fehler, 2013. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk Markedsøkonomi: En økonomi hvor priser og produktion bestemmes af udbud og efterspørgsel på

Læs mere

Standardforside til projekter og specialer

Standardforside til projekter og specialer Standardforside til projekter og specialer Projekt- eller specialetitel: En analyse af dansk økonomi Efterspørgsels- eller konkurrenceevnekrise? Projektseminar/værkstedsseminar: PA-B1 Udarbejdet af (Navn(e)

Læs mere

Ordforklaring. ASEAN (Association of Southeast Asian Nations). Den regionale parallel til EU og NAFTA, svag.

Ordforklaring. ASEAN (Association of Southeast Asian Nations). Den regionale parallel til EU og NAFTA, svag. Ordforklaring Arbejdsstyrken. Dette er den del af befolkningen, der står til rådighed for arbejdsmarkedet, og omfatter derfor både beskæftigede og arbejdsløse (men arbejdssøgende). Udenfor arbejdsstyrken

Læs mere

2 DK+ spillet 33 2.1 Sådan bruges DK+ spilet 35 2.2 Funktioner i DK+ spillet 39

2 DK+ spillet 33 2.1 Sådan bruges DK+ spilet 35 2.2 Funktioner i DK+ spillet 39 DK+ spillet Version 15 Indhold side 1 Grundlæggende nationaløkonomi 5 1.1 Forord 7 1.2 Hovedbegreber i samfundsøkonomi 9 1.3 Kredsløbet 13 1.4 Økonomiske problemer 17 1.5 Økonomisk politik 21 1.6 DK+ spillet

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Samfundet Omkring Os - 6.udg. BALANCE. Kim Ursin

Samfundet Omkring Os - 6.udg. BALANCE. Kim Ursin Samfundet Omkring Os - 6.udg. BALANCE Kim Ursin Samfundet Omkring Os er udgivet af DaMat v/ Kim Ursin Bonderup Østergade 15, Bonderup 9690 Fjerritslev. E-mail: kim@damat.dk. Hjemmeside: www.damat.dk Fotos

Læs mere

Aktuelle tendenser i færøsk økonomi

Aktuelle tendenser i færøsk økonomi 121 Aktuelle tendenser i færøsk økonomi Morten Hedegaard Rasmussen, Økonomisk Afdeling Færøsk økonomi har været præget af stilstand de seneste par år. Væksten i det nominelle bruttonationalprodukt, BNP,

Læs mere

Problemfelt Belysning af ændrede vilkår for økonomisk politik.

Problemfelt Belysning af ændrede vilkår for økonomisk politik. P2-projekt udarbejdet af Gruppe 503c, storgruppe 5C Ålborg universitet Den samfundsvidenskabelige basisuddannelse Tirsdag d. 13. januar 2004 Designfigur Indledning Historisk overblik op til kartoffelkuren

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Afmagt og magtens arrogance (kommentaren til uge 49, 2011)

Afmagt og magtens arrogance (kommentaren til uge 49, 2011) 1 Af Cand. Phil. Steen Ole Rasmussen, d. 11/12 2011. Afmagt og magtens arrogance (kommentaren til uge 49, 2011) EU s regeringschefer vedtog, i ugen der gik, et traktatforslag, der vil binde de kontraherende

Læs mere

Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009

Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009 Organisation for erhvervslivet DI PROGNOSE DI s økonomiske prognose Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009 Kraftig nedgang i dansk økonomi Dansk økonomi er ramt af et historisk kraftigt

Læs mere

Ejerboligmarkedet og dansk realkredit

Ejerboligmarkedet og dansk realkredit HD (FR) studiet Afgangsprojekt forår 2013 Afleveringsdato 13. maj 2013 Forfatter: Vejleder: Karsten Poul Jørgensen Afgangsprojekt, HD Finansiel Rådgivning Forår 2013 Handelshøjskolen i København Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledende løsninger

Vejledende løsninger Arbejdshæfte til International økonomi A 2. udgave, 2010 Systime Henrik Kureer Vejledende løsninger Version 1.02 Copyright Henrik Kureer & Systime Side 1 Kære bruger af lærebogssystemet International økonomi

Læs mere

TALE NATIONALBANKDIREKTØR LARS ROHDES TALE VED REALKREDITFORENINGENS ÅRSMØDE 25. MARTS 2015 DET TALTE ORD GÆLDER. 25. marts 2015

TALE NATIONALBANKDIREKTØR LARS ROHDES TALE VED REALKREDITFORENINGENS ÅRSMØDE 25. MARTS 2015 DET TALTE ORD GÆLDER. 25. marts 2015 TALE NATIONALBANKDIREKTØR LARS ROHDES TALE VED REALKREDITFORENINGENS ÅRSMØDE 25. MARTS 2015 25. marts 2015 DET TALTE ORD GÆLDER Lad mig først vende mig mod det pengepolitiske. Det er et område, hvor året

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER II

ØKONOMISKE PRINCIPPER II ØKONOMISKE PRINCIPPER II 1. årsprøve, 2. semester Forelæsning 9 Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 30 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/ctk/principperii Introduktion Hvorfor har vi ikke enøre mønter mere?

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING Dansk Økonomi forår 2007 KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING I.1 Indledning Væksten har toppet Væksten vil følge produktiviteten i 2008 og 2009 Væksten i BNP i Danmark var over 3 pct. i 2005 og 2006, jf. figur

Læs mere

Pengestrømme mellem Grønland og Danmark. Resumé af rapport fra Arbejdsgruppen vedr. Økonomi & Erhvervsudvikling under Selvstyrekommissionen

Pengestrømme mellem Grønland og Danmark. Resumé af rapport fra Arbejdsgruppen vedr. Økonomi & Erhvervsudvikling under Selvstyrekommissionen Pengestrømme mellem Grønland og Danmark Resumé af rapport fra Arbejdsgruppen vedr. Økonomi & Erhvervsudvikling under Selvstyrekommissionen Pengestrømme mellem Grønland & Danmark Størstedelen af alle pengestrømme

Læs mere

Den Økonomiske og Monetære. Union og euroen. For stabilitet, vækst og velstand på tværs af Europa INDBLIK I EU-POLITIK

Den Økonomiske og Monetære. Union og euroen. For stabilitet, vækst og velstand på tværs af Europa INDBLIK I EU-POLITIK INDBLIK I EU-POLITIK Den Økonomiske og Monetære For stabilitet, vækst og velstand på tværs af Europa Union og euroen En velfungerende økonomisk og monetær union og en stærk stabil euro er fundamentet for

Læs mere

Tvangsauktioner i Danmark

Tvangsauktioner i Danmark Tvangsauktioner i Danmark Rapporten er udarbejdet af Camilla Riise Finansøkonomuddannelsen 4. semester 2012 Hovedopgave Tvangsauktioner i Danmark Rapporten er udarbejdet af: Camilla Riise 4fib0212, Underskrift:

Læs mere

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2010 KOM(2010) 774 endelig Bilag A/Kapitel 14 BILAG A til Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om det europæiske national- og regionalregnskabssystem

Læs mere

Notat: Danske banker tjener fedt på spekulation

Notat: Danske banker tjener fedt på spekulation Notat: Danske banker tjener fedt på spekulation Det er velkendt, at især de store banker i Danmark spekulerede i stadigt større omfang op til den finansielle krise i 2007. Men krisen har ikke taget modet

Læs mere

Spekulation mod kronen Speculation against the Danish Krone

Spekulation mod kronen Speculation against the Danish Krone 27-05-2015 SamBach 2. semester Basisprojekt 2 (BP2), Gruppe 21 Spekulation mod kronen Speculation against the Danish Krone Gruppemedlemmer: Mohamed Loukili 55 317, Mohamedsidiq Jamaal Nouh Mohamed 55 576

Læs mere

1.1 Indledning...3 1.2 Sammenfatning...4

1.1 Indledning...3 1.2 Sammenfatning...4 ,QGKROGVIRUWHJQHOVH,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ 1.1 Indledning...3 1.2 Sammenfatning...4 )UHPVNULYQLQJHQDIGDQVN NRQRPLLKRYHGWDO )UHPVNULYQLQJHQVIRUXGV WQLQJHU 3.1 Den internationale økonomi...12 3.2 Udviklingen

Læs mere

Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009

Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009 Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009 Aktieindeks Udvikling i 4 kvartal 2009 Værdi Værdi Ændring i 30.09.09 31.12.09 4.kvt. Afkast i 4.kvt. Afkast i 2009 OMX CPH* 297,96 301,26 3,30 1,11% 32,14% OMX C20*

Læs mere

2. Løn og konkurrenceevne

2. Løn og konkurrenceevne 2. Løn og konkurrenceevne 2.1 Sammenfatning 63 2.2 Løn afgørende for konkurrenceevne 65 2.3 Lønmodtagerens gevinst ved at arbejde 8 2.4 Danmark taber markedsandele 92 Arbejdsmarkedsrapport 212_Kapitel

Læs mere

Af Cand. phil. Steen Ole Rasmussen 28/4 2013 Illegitim sort og grå-sort økonomi EU m. m.

Af Cand. phil. Steen Ole Rasmussen 28/4 2013 Illegitim sort og grå-sort økonomi EU m. m. Af Cand. phil. Steen Ole Rasmussen 28/4 2013 Illegitim sort og grå-sort økonomi EU m. m. Arbejdet i dansk gartneri, skovbrug og landbrug udføres altovervejende af underbetalt udenlandsk arbejdskraft 1.

Læs mere

DEN DANSKE FINANSKRISE KAN DET SKE IGEN?

DEN DANSKE FINANSKRISE KAN DET SKE IGEN? DEN DANSKE FINANSKRISE KAN DET SKE IGEN? FONDEN KRAKA / FINANSKRISEKOMMISSIONEN BLIND TILLID Tænketanken Kraka har sat to af de vise mænd, der ikke så den forrige krise komme, til at opdage den næste.

Læs mere

Dansk Økonomi Forår 2015

Dansk Økonomi Forår 2015 Dansk Økonomi Forår 2015 Danish Economy Spring 2015 English Summary Konjunkturvurdering Offentlige finanser Bankunionen Yderområder i Danmark Formandskabet Dansk Økonomi, forår 2015 Signaturforklaring:

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 1. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 9

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 1. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 9 Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 1. kvartal 2009 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 9 1 KVARTALSOVERSIGT, 1. KVARTAL 2009 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur, "Banker's

Læs mere