SYDVESTJYSKE MUSEER. Årsberetning ÅRSBERETNING 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SYDVESTJYSKE MUSEER. Årsberetning ÅRSBERETNING 2010"

Transkript

1 SYDVESTJYSKE MUSEER Årsberetning 2010

2 Indholdsfortegnelse 3 Sydvestjyske Museer 4 Ribes 1300 års jubilæum 6 Undersøgelser 13 Udstillinger og aktiviteter 14 Publikationer og foredrag 16 Konferencer, kurser og efteruddannelse 18 Personale 19 Regnskabsoversigt 2

3 Sydvestjyske Museer Vision og mission I 2010 redefinerede Sydvestjyske Museer sin vision og mission: Vision Sydvestjyske Museer vil: Fortælle Danmarkshistorien fra vest hvor udsyn og nytænkning er drivkraft Mission Sydvestjyske Museer vil forvalte, forske og formidle inden for følgende temaer: Historien i børnekulturelt perspektiv Esbjerg og Ribe Byer rundet af havne Vadehavskulturen på tværs af grænser Kulturhistorien i aktuelt perspektiv Mennesker og landskab livsvilkår i fortid og nutid Fokus på organisation og strategi Som det fremgår af det foranstående, har vi også i 2010 arbejdet med Sydvestjyske Museers vision og mission. Det har været en spændende proces, hvor medarbejdere, ledelse og bestyrelse i fællesskab og med hjælp fra eksterne konsulenter har udarbejdet et rigtig fint grundlag for det fremtidige arbejde og museets placering i det danske museumslandskab. De mange møder og mange drøftelser på tværs af medarbejdergrupper gjorde det også klart for ledelsen og bestyrelsen, at skulle de mange fine ord føres ud i livet, var det nødvendigt at give organisationen et grundigt eftersyn. Når vi ønsker, at museet skal stå på alle tre ben, nemlig formidling, forskning og forvaltning, skal de fornødne ressourcer være til stede både på det faglige, det ledelsesmæssige og det økonomiske plan. En stor mundfuld, som vil stille store krav til samtlige medarbejdere i de kommende år. Men vi føler os overbeviste om, at de nu besluttede ændringer i organisationen, hvor den administrative ledelse styrkes, giver et godt grundlag for at kunne omsætte de vedtagne strategier og overordnede mål til konkrete handleplaner for de kommende år. Planer, som også kræver en nødvendig prioritering af opgaverne både i forhold til den økonomi, vi kan fremskaffe, og i forhold til medarbejdernes kompetencer. få samlet personalet på færre destinationer for herigennem at opnå mere synergi og fællesskab. Det lykkedes ikke i 2010, men det ser nu ud til, at museet med hjælp fra Esbjerg Kommune kan samle en stor del af medarbejderne i velegnede lokaler i Ribe i løbet af Kulturarvsstyrelsen har også haft fokus på Sydvestjyske Museer i Det var året, hvor styrelsen indledte en kvalitetsvurdering af museet. Der blev besvaret et utal af spørgsmål, mens museet sideløbende udarbejdede sin 4-års plan Vi forventer en redegørelse fra styrelsen i forbindelse med kvalitetsvurderingen i løbet af foråret 2011 og dermed forhåbentlig også en vurdering af, hvor museet står i forhold til det fremtidige museumslandskab. Meget tyder på, at der arbejdes hen imod større enheder, mere samarbejde og mere professionalisme på alle planer. Set i det lys, vil den nu gennemførte proces omkring vision, mission, strategi og organisation uden tvivl gavne museet og dets fremtid. Vi ønsker at være med i fremtiden. Vi ønsker fortsat at kunne fortælle Danmarkshistorien fra vest - hvor udsyn og nytænkning er drivkraft. 3 I 2010 har vi også haft megen fokus på lokalesituation. Det har lige siden fusionens start været et stort ønske at Birthe Rasmussen Bestyrelsesformand

4 Ribes 1300 års jubilæum Mange kræfter var på forhånd lagt i at sikre finansiering af en lang række forskellige udviklingstiltag og nye projekter, så også Sydvestjyske Museer kunne bidrage ved fejringen af Ribes jubilæum og medvirke til at sætte byen og kommunen på landkortet også i den sammenhæng. Med betydelig støtte fra både Region Syddanmark, Kulturarvsstyrelsen og Esbjerg Kommunes Jubilæumspulje foruden er lang række større og mindre private fonde lykkedes det at skaffe ekstra finansiering på mere end 2 mio. kr. til fejring af Ribes 1300 års jubilæum. Samtidig koncentrerede Sydvestjyske Museer en stor del af sine egne arbejds- og udviklingsressourcer om fejringen af Ribe. Derfor lykkedes det, at bidrage med mange forskellige udviklings- og formidlingstiltag, der alle både samlet og hver for sig var og er med til at synliggøre Ribe by, området og Sydvestjyske Museer gennem levende og engageret historiefortælling. Fra Magasinet blev selve fødselsattesten fundet frem og en hel ny udstilling med den i centrum: Hvorfor Ribe?, så dagens lys. Sydvestjyske Museer var engageret i en lang række tiltag, men her skal fire milepæle især fremhæves: Film og basisudstilling I marts så en revideret udgave af filmen Ribes Vikinger dagens lys, basisudstillingen på Museet Ribes Vikinger blev opdateret med den nyeste viden om Ribes opståen, og publikum fik de første glimt af vikingernes liv i en af de nye kikkerter på balkonen. Vikingernes Ribe og Hvorfor Ribe I juni blev bogen Vikingernes Ribe lanceret samtidig med åbningen af aktivitetsudstillingen Hvorfor Ribe. Aktivitetsudstillingen blev skabt i samarbejde med udstillingsarkitekt Mikael Thorsted og sætter den besøgende i et sansemættende miljø, der fortæller Ribes og befolkningens historie fra omkring år 700 og frem til ca Udstillingens gennemgående træk er de mandshøje tegneseriepersoner, hver fra sin tid, der med talebobler på flere sprog fungerer som fortællere i udstillingen. De kombineres med museets nyeste fund i montrer og tilsvarende genstande og efterligninger, der kan røres ved og undersøges. Ved enden af vejen gennem udstillingen, som er belagt først med grus, så med egeplanker, ler og endelig med knogler, kan gæsten medvirke til at prioritere, hvor kommende arkæologiske indsatsområder skal fokuseres, ligesom man via en sporjagt kan fortsætte ud i Ribe by for at høre historiens vingesus. 4 Hendes Majestæt Dronning Margrethe ll modtager museets gave Fenris fra Ribe i guld fik Hendes Majestæt Dronning Margrethe ll af Esbjerg Kommune. Dronningen afslører fødselsattesten Hendes Majestæt Dronning Margrethe II s besøg i Ribe blev milepæl i juli. Hendes Majestæt afslørede ved den lejlighed Ribes fødselsattest på Museet Ribes Vikinger, en attest i form af de brønddele, der som den egentlige kilde kan datere Ribes tidligste liv tilbage til ikke før end år 707, og ikke senere end år 710. Fra Esbjerg Kommune modtog majestæten et smykke, der er genskabt efter et af de originale arkæologiske fund fra museets gemmer, nemlig Fenris fra Ribe. Det redesignede smykke i guld er udført med samme teknik som markedspladsens bronzestøber brugte: Ciere Perdue (tabt i voks). Det originale smykke blev fundet ved en udgravning i Nikolajgade i 1990 og er et af de tidligste 700-tals bronze-

5 Ribes 1300 års jubilæum smykker fundet i Ribe. Smykker som dette blev placeret på brystet, enkeltvis eller som par. Smykkets ejer var glad for det, for der er tydelige spor efter reparation af nåleskeden. Sydvestjyske Museers gave var et unikasmykke, som vi kaldte Ribekæden. Perlerne på kæden er alle håndlavede kopier af perler fra første halvdel af 700-årene skabt efter samme metode, som man brugte for 1300 år siden. De sidder på en traditionel vikingestrikket sølvkæde uden lødighedsstempel. Skoletjenesten på Quedens Gaard Museet Ribes Vikinger var et helt naturligt omdrejningspunkt for Sydvestjyske Museers mange jubilæumsaktiviteter, men på Quedens Gaard voksede gennem hele 2010 et projekt, som museet forventer sig meget af nemlig Skoletjenesten på Quedens Gaard i Ribe, som blev oprettet gennem en helt unik partnerskabsaftale mellem Esbjerg kommunale Skolevæsen og Sydvestjyske Museer. Aftalen indebærer et tæt samarbejde mellem den faglige viden og den faglige læring, og resulterede i mange dygtige formidleres undervisningstilbud med fokus på renæssancen i Ribe. I jubilæumsåret blev dele af Quedens Gaard genindrettet med de autentiske møbler i Kælderstuen, den store dør ind til Herberget blev åbnet igen, og flere rum blev istandsat og indrettet til arbejde i historiske værksteder. Der blev oprettet tre tilbud målrettet elever fra klasse, nemlig læseteater, historiske værksteder samt Kors i Knægte, en GPS-tur i Reformationens Ribe. og meget mere I jubilæumsåret blev det via de mange eksterne bidrag yderligere muligt at præsentere: Flere nye museumssmykker, skabt på baggrund af originale arkæologiske fund i og omkring Ribe. Foredrag med fokus på vikingernes liv og Ribes udvikling. Adskillige bøger om Ribe By og historien igennem tiderne, samt idéer til undervisningsmateriale for folkeskolens ældste klasser og ungdomsuddannelserne. Sydvestjyske Museer har mange at takke for bidrag til virkeliggørelsen af de mange projekter, heriblandt: Region Syddanmarks Kulturpulje Lida og Oskar Nielsens Fond Therkel Jørgensens Legat JL Fondet Kulturarvsstyrelsen Kulturministeriet Ribe 1300 år - Esbjerg Kommune Hiin Film Ribe Kulturklub Det Antikvariske Selskab Dr. Margrethe II s arkæologiske Fond Farumgaardfonden Claus Sørensens Fond - men også mange, mange andre, som har bidraget med naturalier, ideer og engagement. Direktør Ulla Mejdahl modtager Hendes Majestæt Dronning Margrethe ll på Museet Ribes Vikinger 5

6 Undersøgelser ASR 1375, 1689, 2321, 2344 Detektorafsøgninger Fortsatte afsøgninger med metaldetektor af udvalgte lokaliteter. Afsøgninger foretages af en gruppe på 3-4 detektorfolk tilknyttet museet, dels ud fra eget initiativ, dels ud fra ønsker og prioriteringer fra museets side. Undersøgelsesleder: Claus Feveile ASR 1988 Kloakering Vestbyen, Ribe Der var tale om både en overvågnings- og undersøgelsessag, hvor kulturlagene, som kom til syne i profilerne, blev registreret. I profilerne blev observeret bebyggelses- og kulturlag, der daterede sig fra omkring år 1100 og frem til 1600-tallet. Før 1100/1200 er der i Albert Skeels Gades vestdel op til Kongensgade spor efter massive sandfygningslag, der har hævet terrænet betydeligt. Kongensgade har ligget uden for den middelalderlige by, muligvis som dyrket område. Fra middelalderen blev i de østlige dele af området påtruffet gruber, stolpehuller, en bageovn (se foto) husgulve og teglstensgulve, kirkegården med skeletbegravelser, der hørte til Helligåndshuset, samt brokkefundamenter efter Helligåndshuset. Fra engang i 1600-tallet forsvinder bebyggelsen i området, der henlå som haver indtil sidst i 1800-tallet, da området bebygges igen. Udgravningsleder: Camilla Post. Undersøgelsestidspunkt: april-oktober Undersøgelsen blev betalt af Esbjerg Kommune ASR 2331, Magnetometer-undersøgelser i Hviding Sogn I samarbejde med Geofysik på Kiels Universitet er der magnetometeropmålt ca. 40 ha fordelt på to arealer af hver ca. 20 ha: Et område vest for Hviding Kirke, og et område ved Råhede Mark. På begge lokaliteter var formålet at undersøge magnetometeropmålingernes værdi i forhold til især mindre anlæg som stolpehuller. Der var således mulighed for at måle på arealer, hvor der havde været foretaget udgravninger, og andre arealer hvor luftfotografering har dokumenteret tilstedeværelse af huse fra sen vikingetid og middelalder. Det er planen at følge op på undersøgelserne med egentlige udgravninger for at tjekke kendte hustomter, der enten fremgår eller ikke fremgår af magnetometermålingerne, og områder hvor der ikke findes erkendte hustomter på hverken luftfotografier eller magnetometeropmålinger. Undersøgelsesleder: Claus Feveile og Christina Klein Undersøgelsestidspunkt: januar-februar Undersøgelsen blev betalt af: Sydvestjyske Museer ASR 2349 Gørdingvej 73, Jernvedlund, forundersøgelse Mindre forundersøgelse uden fund eller anlæg Udgravningsleder: Claus Feveile Undersøgelsestidspunkt: ASR 1988: Bageovnen sat på sandfundamenter, som den blev set i profilet ud for Dagmargårdens bygninger i Skt. Laurentii Gade. 6

7 Undersøgelser ASR 2359 Overdammen 11, Ribe, bygningsundersøgelse Nyere Tid, bygningsundersøgelse. Bygningsarkæologiske iagttagelser i forbindelse med husets ombygning påviste, at det nuværende hus indeholder store dele af forgængerhuset. Dette hus var et fornemt bindingsværkshus med grundmuret facade, opført To figurknægte, som kom til Den antikvariske Samling i 1860 erne, stammer desuden fra huset. Undersøgelsesleder: Morten Søvsø Undersøgelsestidspunkt: februar-april ASR 2360 Sct. Nicolai Gade, Ribe, undersøgelse Arkæologisk udgravning. Gadegravning med fund af kulturlag fra markedspladsens tid, århundrede. Lagene viste sig at strække sig længere mod vest end hidtil antaget og åbner mulighed for, at det parcellerede markedsområde kan have været større end før kendt. Undersøgelsen fortsættes i Udgravningsleder: Sarah Qvistgaard Undersøgelsestidspunkt: april-juni Undersøgelsen blev betalt af Esbjerg Kommune. ASR 2365 Torvet ved Kunstmuseet, Ribe, undersøgelse Arkæologisk udgravning i forbindelse med anlæggelse af nyt torv. Overvågning af afgravning. Der fremkom ikke intakte kulturlag i det berørte areal. Udgravningsleder: Sarah Qvistgaard Undersøgelsestidspunkt: juni Undersøgelsen blev betalt af Esbjerg Kommune ASR 2366 Sdr. Farup Vej 20, Sdr. Farup, bygningsundersøgelse Nyere Tid, bygningsundersøgelse. Nedrivning af bevaringsværdigt stuehus opført 1838 med uforstyrret og velbevaret planløsning. Oprindelig med aftægtsbolig (?) indrettet i husets østende. Forbløffende velbevarede interiører. Undersøgelsesleder: Morten Søvsø Undersøgelsestidspunkt: februar Undersøgelsen blev betalt af: Sydvestjyske Museer ASR 2367 Dalhavegård, Hjortlund, forundersøgelse Mindre forundersøgelse uden fund eller anlæg. Udgravningsleder: Claus Feveile Undersøgelsestidspunkt: ASR 2368 Cykelsti ved Gredstedbro, forundersøgelse Mindre forundersøgelse uden fund eller anlæg. Udgravningsleder: Claus Feveile Undersøgelsestidspunkt: ASR 2366: Stuehus opført 1838 med uforstyrret og velbevaret planløsning. 7

8 Undersøgelser ASR 2376 Cykelsti langs A11, Lundsmarkvej til Rejsby, forundersøgelse Større forundersøgelse uden fund eller anlæg. Udgravningsleder: Claus Feveile Undersøgelsestidspunkt: Undersøgelsen blev betalt af Vejdirektoratet ASR 2379 P-plads på Brorsons Allé, Ribe, forundersøgelse Større forundersøgelse forud for anlæggelse af P-plads. Der påvistes naturligt dannet klæg i ca. kote 2 m, og området havde altså oprindelig henligget som eng ned til Ribe å. Desuden fandtes enkelte anlæg fra tidlig- og højmiddelalder. Anlægsdybden ville ikke komme til at berøre væsentlige fortidsminder, og arealet blev frigivet til anlæggelse af P-pladsen. Udgravningsleder: Morten Søvsø Undersøgelsestidspunkt: Undersøgelsen blev betalt af Esbjerg Kommune ASR 2382, Øster Vedstedvej 58, Øster Vedsted, forundersøgelse Mindre forundersøgelse uden fund eller anlæg. Udgravningsleder: Morten Søvsø Undersøgelsestidspunkt: ASR 2386, Enderup Møllevej, Hviding, forundersøgelse Mindre forundersøgelse uden fund eller anlæg. Udgravningsleder: Claus Feveile Undersøgelsestidspunkt: ASR 2396 Tved Huse og Nordkjærhøje, Tved, forundersøgelse Forundersøgelse forud for skovrejsning. Ved sb.2 (190409) fandtes sporene efter en plyndret (central?)- grav. Ved sb. 3 fremkom der ingen fund eller anlæg. Ved sb. 4 fandtes en urørt jordfæstegrav. Der kan enten være tale om den oprindelige højs centralgrav eller en grav anlagt lige udenfor eller ved højfoden, afhængigt af Original 1-kortets præcision, både i den oprindelige opmåling og efter den nuværende geo-referering. Graven undersøgtes ikke. Ved sb. 5 fandtes cirkulære stolpekonstruktioner omkring den forsvundne høj, og på nordsiden af højen mindst 1 urnegrav, som optoges. Alle fysiske spor efter selve højene var helt borte, bortset fra en lysere farvning af undergrundssandet. Udgravningsleder: Claus Feveile Undersøgelsestidspunkt: Undersøgelsen blev betalt af Kulturarvsstyrelsen ESM F Lalandia Billund etape 3, forundersøgelse Forundersøgelse af 12 ha iværksat på baggrund af en ældre fosfatkartering (1996), som viste forhøjede fosfatværdier i området, men der blev ingen arkæologiske anlæg fundet overhovedet Udgravningsleder: Anders Olesen/ Steen F. Jensen/ Ingrid Stoumann Undersøgelsestidspunkt: Undersøgelsen blev betalt af Lalandia Billund ESM U Krusborg, forundersøgelse og undersøgelse Forundersøgelse og efterfølgende undersøgelse af 3,1 ha forud for grusindvinding, hvorved der blev fundet 7 grave fra enkeltgravstid, mindst 15 langhuse fra bronzealderen, 2 huse fra førromersk jernalder samt en tofaset rækkelandsby fra germansk jernalder, der i den yngste fase har bestået af mindst 3 gårde, medens den ældste indeholdt 4. Der fandtes 10 grubehuse og et tilsvarende ESM U: Krusborg undersøgelse af 3,1 ha forud for grusindvinding. 8

9 Undersøgelser antal jernudvindingsovne, der sandsynligvis er samtidige med germanertidsbebyggelsen. Udgravningsleder: Steen Frydenlund Jensen Undersøgelsestidspunkt: Undersøgelsen blev betalt af NCC og Kulturarvsstyrelsen ESM F Sjelborg, Esbjerg, forundersøgelse Større forundersøgelse af 7 ha forud for byggemodning. Ved forundersøgelsen blev der i tre områder konstateret bebyggelse fra yngre bronzealder og ældre førromersk jernalder; disse områder blev indstillet til videre undersøgelse. Udgravningsleder: Anders Olesen Undersøgelsestidspunkt: Undersøgelsen blev betalt af Esbjerg Kommune ESM 2560 Opmåling af DSB godsterminal, Jernbanegade i Esbjerg samt ES-Vagt, Adgangsvejen 1 På grund af planerne om et stort butikscenter, der kan betyde nedrivning af nogle af DSB s godsterminal-bygninger, blev disse opmålt i Samtidig blev ES-Vagt, det gamle Sømandshjem, udvalgt til opmåling. Hovedarkitekten bag Godspakhuset syd for Esbjerg Banegård var Thomas Arboe ( ). Pakhuset består af to dele som er opført i hhv.1904 og Der har siden været flere til- og ombygninger i Godspakhusets bygninger, bl.a. blev der i 1950 installeret toiletter, hvilket var en forbedring fra dasset i gården. Godspakhuset rummer mange fine og bevarede detaljer, bl.a. rundbuede trævinduer. Fine, bevarede bygningsdetaljer er også kendetegnende for det gamle sømandshjem, som nu huser virksomheden ES-Vagt. Alle tegningerne fra projektet samt rapporter om den historiske baggrund, tilstandsrapporter og kildemateriale befinder sig på Sydvestjyske Museer. Opmålingen blev foretaget af elever fra Erhvervsakademi Vest. For undersøgelsen stod Ole Fabricius, EA-Vest og Mette Slyngborg Undersøgelsestidspunkt: marts 2010 ESM F Mulvadparken, Bramming, forundersøgelse Større forundersøgelse af 7,5 ha forud for byggemodning. Der var tidligere konstateret bebyggelsesspor i området, men på denne forundersøgelse blev ikke fundet anlæg af antikvarisk interesse. Udgravningsleder: Anders Olesen Undersøgelsestidspunkt: Undersøgelsen blev betalt af Esbjerg Kommune ESM F Landlystvej, forundersøgelse Forundersøgelse af 0,9 ha forud for byggemodning. Herved lokaliseredes to huse, hvoraf det ene typologisk var fra førromersk jernalder, medens det andet enten var fra førromersk eller ældre romersk jernalder. Begge huse havde bevaret væggrøft, det ene endda i vestenden, hvilket ikke ses så ofte. Godt 0,4 ha blev indstilles til udgravning i Udgravningsleder: Steen Frydenlund Jensen Undersøgelsestidspunkt: Undersøgelsen blev betalt af Esbjerg Kommune ESM 2602 Sneum Å, overvågning I forbindelse med gensnoningsprojekt for Sneum Å, fra Størsbølgård i nord til Jægersminde i syd, overvågedes ESM 2560: Opmåling af ES-Vagt, Adgangsvejen 1. 9

10 Undersøgelser opgravningen af åsnoningerne. Et enkelt sted (slyng D) fandtes 5-7 lodrette træpæle af uvis herkomst, en enkelt af dem tilspidset, ellers intet andet af antikvarisk interesse. Udgravningsleder: Claus Feveile / Steen Frydenlund Jensen Undersøgelsestidspunkt: okt feb Undersøgelsen blev betalt af Skov- og Naturstyrelsen ESM U Sønderris, Esbjerg, undersøgelse. Undersøgelse af spredte bebyggelsesspor på ca. 3,5 ha i forbindelse med byggemodning. Midt på sommeren blev den 4. etape af undersøgelserne i Sønderris afsluttet. Udgravningen kom således til at vare fra ultimo 2009 til medio 2010 med en pause fra december til marts på grund af regn, frost og sne. Resultatet af udgravningen blev i alt 18 hustomter og 13 gruber fra ældre jernalder. Derudover blev der fundet to grubehuse fra germansk jernalder, hvilket er interessant, idet der ikke er fundet nærliggende bebyggelse fra denne periode. Udgravningsleder: Anders Olesen Undersøgelsestidspunkt: november-august Undersøgelsen blev betalt af Esbjerg Kommune ESM F Kjersing, Esbjerg, forundersøgelse. Der blev forundersøgt ca. 28 ha til erhvervsformål i Kjersing, hvor der længere mod vest tidligere er konstateret omfattende bebyggelsesspor fra ældre jernalder. I dette område blev der dog ikke fundet bebyggelsesspor af antikvarisk interesse. Udgravningsleder: Anders Olesen Undersøgelsestidspunkt: Undersøgelsen blev betalt af Esbjerg Kommune ESM 2640 Tilsyn med fredede fortidsminder I det meste af 2010 kunne Sydvestjyske Museer sammen med resten af landets tilsynsmuseer ikke føre tilsyn med de fredede fortidsminder, da Kulturarvsstyrelsens nyudvikling af tilsynssoftware trak ud. Således måtte årets 22 KO-kontroller gennemføres manuelt med pen og papir. KO står i denne sammenhæng for Krydsoverensstemmelse og udgør i alt 117 krav, som landbrug med hektarstøtte skal opfylde, hvis de ikke vil trækkes i hektarstøtte. Ét af disse krav er, at landmanden skal holde en 2 meters dyrkningsfri bræmme til gravhøje og andre fredede fortidsminder. Hvert år skal 1 % af alle landbrug med hektarstøtte, der har fortidsminder på deres jord, tilses ifølge krav fra EU. Fra midten af november kunne museet som et af de første dog få lov at teste det nye registreringssystem, hvorved der blev gennemført 90 almindelige tilsyn, inden sneen lagde sig over landet. I samarbejde med Esbjerg Kommunes Vej- og Parkafdeling er der desuden udarbejdet og opsat nye informationsskilte ved tre af de mest besøgte fredede fortidsminder i Markæk Plantage: de to jernalderbopladser i Sjelborg og Myrtue og digevoldingssystemet midt i plantagen. ESM U Andrup Syd, undersøgelse Undersøgelse af ca. 1,1 ha i etape 1D af Andrup Syd. Der blev erkendt ca. 24 hustomter af forskellige størrelse og bevaringsgrad fra den germanske jernalder, heraf 11 treskibede langhuse, resten var mindre huse som hegnshuse og økonomibygninger. Derudover var der et utal af hegn, både dobbeltstolpehegn, saddeltagshegn, hegnsgrøfter samt enkeltstolpehegn, som flere steder Perlemagerne på hårdt arbejde på Museet Ribes Vikinger på Ribes Kulturnat. 10

11 Undersøgelser kunne knyttes sammen med huskonstuktionerne. Gårdsanlæggene bestod typisk af et langhus og et mindre hus, der var omgivet af hegn, dog ikke altid på alle sider. I den sydligste del af udgravningsfeltet blev fundet et større fyldskifte, som viste sig at være flere brønde med en dybde på op til 3 meter. I denne del af feltet fandtes ligeledes gruber med bronzealderkeramik samt et flintsegl, men der blev ikke fundet nogen bebyggelse, som kan knyttes til disse fund. Udgravningsleder: Mette Hansen Undersøgelsestidspunkt: oktober-november Undersøgelsen blev betalt af Gunnar Rask Jensen ESM 2682 Grimstrup Hovedvej 1, Grimstrup, forundersøgelse To mindre forundersøgelser forud for opførelse af ridehal. Ved den første fandtes bebyggelsesspor i form af let buet vægforløb samt flere forløb af stolpehuller og gruber, antagelig fra sen vikingetid/ tidlig middelalder. I et stolpehul i den nordligste del af arealet fandtes desuden rester af formodet rensningsslagge og jernluppe. Ved den anden fandtes længst mod øst sporene af en hustomt fra germanertid/ vikingetid. Der fandtes store mængder af slagger i og omkring de tagbærende stolpehuller, og tillige noget, som kunne være to jernudvindingsovne. Ellers var der et ca. 30 meter tomt areal mellem de nu to erkendte områder med bebyggelsesspor. Her blev det anbefalet at placere ridehallen. Udgravningsleder: Kamma M. Poulsen-Hansen Undersøgelsestidspunkt: og ESM 2695 Vejrup, forundersøgelse og undersøgelse Større forundersøgelse af 6,2 ha forud for byggemodning, bl.a. for evt. at lokalisere gravhøjen , som dog ikke fandtes, til gengæld fandtes jernudvindingsovne. I forbindelse med udgravning af et mindre område blev der lokaliseret i alt syv jernudvindingsovne og et mindre antal gruber, som givetvis har haft en funktion i forhold til jernudvinding. Det virker sandsynligt, at gruberne enten er blevet brugt til at riste myremalm eller til at producere trækul. Udgravningsleder: Anders Olesen Undersøgelsestidspunkt: og Undersøgelsen blev betalt af Esbjerg Kommune ESM U Sdr. Omme Ny Varmeværk, undersøgelse Undersøgelse af m2 forud for byggemodning. Herved lokaliseredes to velbevarede huse fra ældre bronzealder, begge med specielle konstruktive træk i vestenden, og dertil hørende kogegruber. Udgravningsleder: Kamma M. Poulsen-Hansen Undersøgelsestidspunkt: Undersøgelsen blev betalt af Sdr. Omme Ny Varmeværk ESM 2698 Spangsbjerg Kirkevej, Esbjerg, undersøgelse Undersøgelse af i alt 1,5 ha forud for byggemodning. Ved undersøgelsen fandtes dele af en landsby fra årh., som der allerede i 1977 og 1982 var udgravet dele af længere mod vest og nord. Der blev erkendt ca. 24 langhuse af varierende størrelse og beskaffenhed samt 20 grubehuse, som ser ud til at høre til 5-7 gårdsenheder i flere faser på området. Af mere interessante fund var blandt andet to meget keramikfyldte gruber, som lå på gårdspladsen af en af gårdene, hvor der tillige blev fundet to mulige diemen, som er en særlig form for økonomibygning. Yderligere blev der i det sydvestligste hjørne fundet 3 urnebrandgrave med ganske velbevarede menneskeknogler i. Udgravningsleder: Kamma M. Poulsen-Hansen Udgravningstidspunkt: Undersøgelsen blev betalt af EUC-Vest ESM 2712 Guldager Nord, forundersøgelse og undersøgelse I forbindelse med byggemodningen af området i Guldager N, blev der foretaget en prøvegravning på ca. 6 ha. i juli Ud fra resultatet af prøvegravningen blev 2,2 ha indstillet til arkæologisk undersøgelse. Her fandtes omfattende bebyggelsespor fra germansk jernalder. I alt var der ca. 25 langhuse, flere med velbevarede hegnsforløb. På lokaliteten fandtes ligeledes 7 grubehuse og 4 brønde. På området blev også undersøgt et nyere tids gårdsanlæg, som var opført i 1800-tallet og nedlagt igen omkring Udgravningsleder: Mads Bakken Thastrup Udgravningstidspunkt: & Undersøgelsen blev betalt af Esbjerg Kommune ESM 2716 Novrup Vandværk, forundersøgelse Mindre forundersøgelse i forbindelse med privat byggemodning. Der fandtes spor af to mulige hustomter fra middelalder og længst mod syd et affalds- eller opfyldningslag i et vådt område. Leder: Kamma M. Poulsen-Hansen Tidspunkt:

12 Undersøgelser ESM 2717, Skovrejsninger 2010, Billund og Esbjerg Kommuner - forundersøgelser Museet havde indstillet i alt 10 af de 17 modtagne skovrejsningssager til forundersøgelse, men den tildelte bevilling rakte kun til forundersøgelser på 5 sager, hvoraf de 4 kunne frigives efter endt forundersøgelse, mens et mindre areal blev indstillet udtaget på den femte sag. Følgende sager blev prøvegravet: ESM , Donslundvej 11, Hejnsvig. 5,1 ha prøvegravet, intet fundet, arealet frigivet til dybdepløjning. ESM , Blødstøvlevej 2, Grindsted. 3,3 ha prøvegravet, intet fundet, arealet frigivet til dybdepløjning. ESM , Mølgårdvej 37, Stenderup. 5,1 ha prøvegravet, intet fundet, arealet frigivet til dybdepløjning. ESM , Guldagervej 50, Esbjerg. 5,5 ha prøvegravet, intet fundet, arealet frigivet til dybdepløjning. ASR 2396 (ESM 2717), Tved Huse og Nordkjærhøje, Obbekærvej 44. Eftersøgning af 4 overpløjede gravhøje, jf. ASR Udgravningsleder: Claus Feveile/Anders Olesen Undersøgelsestidspunkt: Undersøgelsen blev betalt af Kulturarvsstyrelsen ESM 2718 Sadderup Kirkevej 12, Esbjerg, forundersøgelse Mindre forundersøgelse forud for etablering af jordvarmeanlæg. Der fandtes enkelte stolpehuller i vestligste grøft, formentligt fra vikingetidsbebyggelse, som strækker sig længere mod vest. Området øst derfor blev frigivet. Udgravningsleder: Mette Hansen Undersøgelsestidspunkt: ESM 2720 Idræts- og kulturcenter Magion, Grindsted, forundersøgelse I forbindelse med om- og nybygning af Idræts- og Kulturcenter Magion i Grindsted blev afrømning af byggefelter overvåget. Der fandtes kun enkelte pletter med lidt trækul, ellers var området fyldt med masser af moderne nedgravninger, grøfter, huller efter træer m.v. Området blev frigivet uden yderligere undersøgelser. Udgravningsleder: Ingrid Stoumann Undersøgelsestidspunkt: august-september ESM 2739 Landsbyplaner Museet blev i 2010 bedt om at bidrage med kulturhistorisk viden til udarbejdelsen af 7 landsbyplaner i Esbjerg kommune. Landsbyplanerne er ideoplæg til den fremtidige udvikling i landsbyerne og er udformet i et samarbejde mellem kommune, borgere og museum. Der skal udarbejdes 21 landsbyplaner i alt. Samtidig indtrådte museet i styregruppen for landsbyplanerne ved Mette Slyngborg. Fund fra magasinet ved samlingsgennemgang. Fragmenter af rudeglas fra glarmesterværsted fra ca Udgravet i Ribe ÅRSBERETNING 2009

13 Udstillinger og aktiviteter UDSTILLINGER OG AKTIVITETER PÅ MUSEET RIBES VIKINGER Særudstillinger : Hvorfor Ribe? Vinterferie : Strøm på museet Efterårsferie : Gæt en talemåde Forhalsudstillinger : Så kold den lille hånd er : Oplevelsesstien i Ribe om Børn, Natur og Bevægelse : Smykker og bogen Vikingernes Ribe nye produkter i anledning af 1300-års jubilæet : Bag kulisserne på Skoletjenesten på Quedens Gaard Vinterferie : Børnekonkurrence Kom og tæl luffer! Påske : Børnekonkurrence Tæl påskeharens æg : Dekorer påskeæg med voks og batikfarver Sommeraktiviteter : Fine ting fra Gamle Ribe bogstavleg og konkurrence : Tirsdage og torsdage: Møntslagning Tirsdage: Leg og lær om børn i middelalderen børnerundvisning i Kristine og Rolf Alle onsdage i juli og august: Aftenåbent og drop-in Ghostwalk Kulturnat 17.10: Alle tiders Ribe med historiske aktiviteter, film og gospel på museet Efterårsferie : Filmforevisning: Drømmen om Helga : Tegnekonkurrence i: Hvorfor Ribe? Tegningerne kan ses på Jul : Julekorts-konkurrence : Julekalenderåbning UDSTILLINGER OG AKTIVITETER PÅ ESBJERG MUSEUM Særudstillinger : På Kanten af Vadehavet. Danske Kunstnere for Natur og Miljø besøger Esbjerg Kommune : En fis i en hornlygte : Den højeste pris : Løvfald når affald bliver til kunst Jul : Julens lys : Julekalender: Affald fortæller historier AKTIVITETER I ESBJERG VANDTÅRN Påske : Find påskeharens æg Efterårsferie 15.10: Kulturnat i Esbjerg Vandtårn ØVRIGE AKTIVITETER 411 rundvisninger og Ghostwalks for grupper og skoleklasser á 1 times varighed på Museet Ribes Vikinger og i Ribe by 23.04: Forskningens Døgn 2010: Opdag en verden af viden : Affald fortæller historier, Korskro Hestemarked 15.10: Kulturnat på Esbjerg Museum 16.10: Indvielse af Nationalpark Vadehavet. Deltagelse på Vadehavets Formidlerforums fællesstand : Jul på Quedens Gaard MUSEUMSFORENINGSFOREDRAG OG ARRANGEMENTER Det Antikvariske Selskab i Ribe 25.01: De første byudgravninger i Ribe 11.02: Det ældste Ribe en brik i handelsnetværket omkring Nordsøen 14.02: Fastelavn i Quedens Gård 11.03: Kristne grave fra vikingetiden udgravet ved Ribe Domkirke 22.04: Reformationen i Ribe 29.05: Klostre i Ribe 19.06: Udstillingen om Domkirken og Katedralskolen i Ribe : Møgeltønder og Brøns Kirker 09.09: Borgerskab og levevilkår i Ribe o : Ribes erhvervsliv mellem Svenskekrigene og de Slesvigske krige 07.10: Monumenter i Ribe 14.10: Litteraturhistorier fra Ribe 28.10: Hekseprocesserne 11.11: Kirkerne i Ribe 13 ÅRSBERETNING 2009

14 Publikationer og foredrag 25.11: Ribe i Danmarkshistorien : Historier og anekdoter fra Ribe : Bogbazar i Toldboden Esbjerg og Omegns Museumsforening 22.02: Esbjerg ny by, gammel by, hvilken by? 24.03: Høvdingen fra Grimstrup 19.04: Naturgasanlægget ved Nybro 09.05: Esbjergs riviera Hjerting strand og Sjelborg 22.08: Tur til Ribe: Kunst og Vikinger 12.09: Tur til Olsens Paradis og Grimstrup Krat 03.10: Tur til Ribe: En tur i galgen 01.11: Det ordentlige menneske 25.11: Arkæologer som livsstilsdetektiver 14 PUBLIKATIONER OG FOREDRAG Claus Feveile Ribe - continuity or discontinuity from 8th to the 12th century. I: Sheehan, J & D. Ó Corráin (eds.) The Viking Age: Ireland and the west. Papers from the Proceedings of the Fifteenth Viking Congress, Cork, August 2005, s Vikingernes Ribe. Handel, magt og tro Landskabet; Ribe opstår I: Christensen, S.B. (red.): Ribe Bys Historie 1, 2010, s (med Morten Søvsø): Ribe genopstår. I: Christensen, S.B. (red.): Ribe Bys Historie 1, 2010, s Ribe. Emporium and Town in the 8th-9th centuries. I: Willemsen & Kik (eds.): Dorestad in an International Framework. New research on centres of trade and coinage in Carolingian times, s (med Morten Søvsø): The fortifications of Ribe from the 9th century to around the year I: Lübecker Kolloquium zur Stadtarchaeologie im Hanseraum VII: Die Befestigungen, s (med Lisbeth M. Imer): En runeamulet fra Gl. Hviding. By, marsk og geest 22, s (med T. Sode, U. Schnell): An investigation on segmented, metal-foiled glass beads and blown, mirrored glass beads from Ribe, Denmark. I: Theune et al. (eds.): Zwischen Fjorden und Steppe. Festschrift für Johan Callmer zum 65. Geburtstag, s Mayen Basalt from the Ribe Excavations I: Bencard, M. & H.B. Madsen (eds.): Ribe Excavations vol. 6, s In Press: Ribe - emporia and town in VIIIth-IXth century. Resultatet af Commachio-konference i Italien Ribe zur Wikingerzeit. Handel, macht und glaube. Viking Ribe. Trade, power and belief Geestkanten sydvest for Ribe - på sporet af et rigdomscenter i første årtusinde e.kr. (detektor-seminar i Randers september 2009) Høgsbrogårdskatten - en brudsølvskat fra ældre germansk jernalder i Sydvestjylland. Arkæologi i Slesvig/ Archäologie in Schleswig 13 The Høgsbrogård Hoard - a Scrap Metal Hoard from the Late Germanic Iron Age in South-West Jutland Symposieberetning fra 61. Sachsensymposium, Haderslev, sep Høgsbrogårdskatten - en brudsølvskat fra germanskjernalder. Indlæg på symposiet Arkæologi i Slesvig/ Archäeologie in Schleswig 13, Jaruplund The Høgsbrogård Hoard - a Scrap Metal Hoard from the5th Century AD in South Western Jutland. Indlæg på The 61st International Sachsensymposium, Haderslev Viking Age Ribe, Denmark - emporia and town in 8th- 9thcenturies. Indlæg på The Archaeology of the Baltic Region: New Investigations and Discoveries, Kaliningrad November Det ældste Ribe. Jubilæumsforedrag for Folkeuniversitetet, Det antikvariske Selskab m.fl Det ældste Ribe og fund fra Seem sogn. Foredrag for Seem Sogns beboerforening - Høm 25 års brug af detektor i Hviding sogn. Aftenmøde for lodsejere og detektorbrugere, Magasinet Det ældste Ribe. Løgumkloster Refugium Vikingernes Ribe. Foredrag for Aalborg Folkeuniversitet Vikingernes Ribe. Foredrag for Folkeuniversitet i Toftlund Steen Frydenlund Jensen Hoffmanns Plantage og højene deri. Guidet tur med foredrag i Hoffmanns Plantage med Dansk Naturfredningsforening 21/8 Lumske ligheder - og mulige kronologiske træk i den førromerske bebyggelse. Foredrag ved colloquium: Ældre jernalders bebyggelse i Vestjylland. Ribe, 4/10 Ældre jernalderbebyggelses udvikling ved Krogsgård - et rids til et casestudy. Foredrag ved colloquium: Ældre jernalders bebyggelse i Vestjylland. Ribe, 4/10 Anders Olesen 24 ha ældre jernalder. Ældre jernalders bebyggelse i Vestjylland. Colloquium. Sydvestjyske Museer, Camilla Post Nyt fra Ribes Vestby, foredrag på ODMs faglige orienteringsmøde på Fuglsø, Middelaldergruppen På gengroede stier - en slægtshistorie fra Vester Vedsted- Hvidding, Fra Ribe Amt 2010, s Kamma M. Poulsen-Hansen Et forsøg på forståelse af smedjerne fra Guldagers opbygning. I: Lyngstrøm, H., Winther Olesen, M., Gebauer Thomsen, L. (red). Værkstedet. Smedens Rum 1 Arbejdsrapport fra det første seminar i netværket Smedens

15 Publikationer og foredrag Rum 14. oktober 2010, SAXO-instituttet, Københavns Universitet 2010 Loft - bebyggelse fra 1100-tallet til i dag. Fra Ribe Amt 2010, p Et forsøg på forståelse af smedjerne fra Guldagers opbygning. Indlæg på Smedens Rum 1: Værkstedet, Københavns Universitet, (med Palle Siemen): Helt ude i hegnet? Landsbypuljen Gårdens toft - markens skel. Rødding, Sarah Qvistgaard Andrup - en bebyggelse fra ældre førromersk og germansk jernalder, foredrag på Arkæologi i Slesvig Archäologie in Schleswig. 13. udgave af Symposium på Jaruplund Højskole Ældre førromersk jernalder mellem Ribe og Esbjerg, foredrag på colloquium: Ældre jernalders bebyggelse i Vestjylland, Ribe Andrup - en bebyggelse fra ældre førromersk jernalder og germansk jernalder, foredrag på ODMs faglige orienteringsmøde, Fuglsø Mette Slyngborg CHIP: Cultural Heritage in Planning - a Danish Point of View. Publiceret paper til TICCHI conference, Freiberg, Tyskland: Industrial Heritage, Ecology & Economy. Esbjerg kommunes Byfond, artikel i By, Marsk og Geest 2010 Bærende bevaringsværdier i landsbyer under udvikling. Artikel i temahæfte om landsbyudvikling, udgivet af Vadehavets Formidlerforum Bærende bevaringsværdier i landsbyer under udvikling, foredrag på temadag om landsbyudvikling arr. af Vadehavets Formidlerforum, Darum Fritidscenter Palle Siemen (med Kamma Poulsen-Hansen): Helt ude i hegnet? Landsbypuljen Gårdens toft - markens skel Rødding Stammer og stormænd i Sydvestjylland i det 3. årtusinde før Kristi fødsel, Folkeuniversitet Randers Stammer og stormænd i Sydvestjylland i det 3. årtusinde før Kristi fødsel, Esbjerg og Omegns Museumsforening, Ingrid Stoumann Ryttergraven fra Grimstrup. Foredrag Grimstrup Lokalhistoriske Forening. 25/2. Vikingehøvdingen fra Grimstrup. Foredrag på generalforsamling i Esbjerg og Omegns Museumsforening. 24/3. Grimstrup Krat og Kongehøjene i Skads. Guidet tur for Esbjerg og Omegns Museumsforening. 12/9: Oldtidens landsbyer. Indlæg på temadag om Landsbyudvikling ved Vadehavet, Vadehavets Formidlerforum, Darum 3/11. Mette Højmark Søvsø Flere fund fra magasinet. By, marsk og geest 22, 2010, s Morten Søvsø Ribe bys historie bd. I, (Søren Bitsch Cristensen red.), afsnittene Ribe genopstår (m. Claus Feveile), Bebyggelsesmønster, Byens huse, Byens befæstning, Teknik og ressourcer samt Karakteristik Et udsnit af en landsby fra o. 500 e. Kr. udgravet i St. Darum ved Ribe. By, marsk og geest 22, 2010, s (med Helene Agerskov Madsen): Liv og død i 16- og årenes Ribe. By, marsk og geest 22, 2010, s (med Claus Feveile): The fortifications of Ribe from the 9th Century to around the year Lübecker Kolloquium zur Archäologie im Hanseraum VII. Die Befestigungen. (Hrsg. Manfred Gläser), Lübeck 2010, s Ribe - kristendommens arnested i Danmark. Ribe Stifts Årsskrift 2010 Ribe vom Mittelalter bis zur Neuzeit. Heimatkundliche Arbeitsgemeinschaft für Nordschleswig. Heft 85, Jahrgang 2010, s Different ways to use GIS in Archaeology. Foredrag. GIS- Workshop, Zentrum für baltische und Skandinavische Archäologie, Schleswig Udgravningen på Lindegården ved Ribe Domkirke. Foredrag på offentligt møde afholdt af Ribe Domkirke Tidlige kristne grave udgravet ved Ribe Domkirke. Foredrag på symposiet Arkæologi i Slesvig 13 Ribe vom Mittelalter bis zur Neuzeit. Foredrag på Tagung der Heimatkundlichen Arbeitsgemeinshcaft für Nordschleswig in zusammenarbeit mit der Akademie Sankelmark Udgravningen på Lindegården ved Ribe Domkirke. Onsdagsseminar, Afdeling for middelalder- og renæssancearkæologi, Aarhus Universitet, Moesgaard Hvornår blev ripenserne kristne? Jubilæumsforedrag, Antikvarisk Selskab m.fl. Ribe s North Sea Trade Connections Konferenceindlæg på East Anglia and its North Sea World på UEA - University of East Anglia, Norwich Ribe domkirke fra vikingetid til reformation. Indlæg på det 23. Byarkæologiske Møde i Ribe. Ribe by på gamle kort og brandtaksationen fra Foredrag og workshop for Ribe bykernes beboerforening Forgængerne for Ribe Bys Historie. Præsentation ved reception for Ribe Bys Historie, bd. 1 Ribes gader gennem 1000 år. Foredrag for Vejdirektoratets projektledere, Brorsonsminde Ribes havne gennem jernalder, vikingetid og middelalder. Indlæg på temadag om havne arrangeret af Vadehavets Formidlerforum. Ho Feriecenter The archaeological traces of infancy and adolescence in Medieval Ribe. Indlæg på Lübecker Kolloquium zur Archäologie im Hanseraum VIII. Kindheit und Jugend Ribe Bys Historie. Jubilæumsforedrag, Ribe Katedralskole 15

16 Konferencer, kurser og efteruddannelse 16 Trine Wittorff Brander 20.01: Opfølgningskursus på Arbejdsmiljøuddannelsen, Esbjerg Højskole : Historisk værkstedskursus, Sønderborg : Messe, Messecenter Herning : Studietur, Hamborg : Museums Undervisnings Uddannelse A, Bygholm Park, Horsens 28.09: Power Point Kursus, AMU-vest : Museums Undervisnings Uddannelse A, Bygholm Park, Horsens 17.11: Musko fællesseminar, Møntergården, Odense : Museums Undervisnings Uddannelse A, Bygholm Park, Horsens Claus Feveile Arkæologi i Slesvig/ Archäeologie in Schleswig 13, Jaruplund International Symposium in Early Medieval Coinage, Cambridge Byarkæologisk Møde i Ribe Tværfaglige Vikingesymposium, Hedeby The 61st International Sachsensymposium, Haderslev The Archaeology of the Baltic Region: New Investigations and Discoveries, Kaliningrad Law and Archaeology in the Early and High Middle Ages, AD , København Steen Frydenlund Jensen 15.01: GIS-Workshop, Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie (ZBSA), Schleswig 09.02: Temadag om Indsamling, kassation og digital registrering, DAR, Slagelse : Videnskabsteori ved Klaus Møller Kristensen, Folkeuniversitetet, Esbjerg 30.08: Arkæologisk GIS Forum, Nordjyllands Historiske Museum, Lindholm Høje : Colloquium: Ældre jernalders bebyggelse i Vestjylland. Sydvestjyske Museer, medarrangør Anne-Sofie Lundtofte 20.01: Opfølgningskursus på Arbejdsmiljøuddannelsen, Esbjerg Højskole, Esbjerg 08.03: Museer - turisme og oplevelsesøkonomi Konference, Museumsforum Syddanmark. Hotel Munkebjerg, Vejle ODMs internationale formidlingsseminar, Hotel Nyborg Strand, Nyborg 04.05: KUAS Temamøde om Museumsudredningen, Hotel Nyborg Strand, Nyborg 10.05: Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2010, Hotel Nyborg Strand, Nyborg Ulla Mejdahl 09.02: Temadag: Indsamling, kassation og digitalisering. DAR. Slagelse 20.03: Museumsforeningernes Årsmøde. Ribe 26.04: ODM, generalforsamling og museumsudredningsmøde. København 04.05: KUAS Workshop om Museumsudredningen. København 10.05: Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2010, Hotel Nyborg Strand, Nyborg 18.05: Museumslederworkshop. Odense 20.05: Vidensstrategi i Esbjerg Kommune. Esbjerg 11.06: KUAS Workshop om Museumsudredningen. Århus 15.10: KUAS Workshop om museumsudredningen. Vejle : Museumslederseminar. Fredericia Mikkel Kirkedahl Lysholm Nielsen : Ghostwalk træf, Ghostwalkerne, Ribe 28.09: Workshop om museernes netbrugere, Kulturarvsstyrelsen, Århus : Formidling på spil, kursus, Danske Museer, København : Social Inclusion, kursus, Danske Museer, København : ODMs faglige orienteringsmøde, Fuglsø : Social Inclusion, kursus, Danske Museer, Manchester & London Anders Olesen : Videnskabsteori ved Klaus Møller Kristensen, Folkeuniversitetet, Esbjerg : Mikromorfologi. Studierejse til Cambridge, England : Ældre jernalders bebyggelse i Vestjylland. Colloquium. Sydvestjyske Museer : Kursus i Projektarbejdsform, Esbjerg Kommunes kompetencecenter Carsten Mølleskov Pedersen : Forvalterseminar, Hotel Ny Skovlund, Holstebro Camilla Post : Byarkæologisk Møde, Ribe 08.10: Digitale data og middelalderarkæologien Middelalderarkæologisk Metodenetværk : ODMs faglige orienteringsmøde på Fuglsø Kamma Marie Poulsen-Hansen : Gårdens toft - markens skel, med indlæg. Landsbypuljen 2010, Rødding 04.03: Brugen af GIS ved historiske Kort, Rum-Tid-Miljø. Hiskis-seminar, Moesgård : Videnskabsteori ved Klaus Møller Kristensen, Folkeuniversitetet, Esbjerg 10.08: Møde om den aktuelle status for de arkæologisk arbejdende museer i DK 12.10: Møde i den arkæologiske referencegruppe ved ODM 14.10: Smedens Rum 1: Værkstedet, med indlæg.

17 Konferencer, kurser og efteruddannelse Københavns Universitet 28.10: Dialogmøde mellem KUAS og ODM ang. museumsudredningen 17.11: ODMs faglige orienteringsmøde, Fuglsø Sarah Qvistgaard : Arkæologi i Slesvig Archäologie in Schleswig. 13. Symposium på Jaruplund Højskole Byarkæologisk Møde. Ribe : Colloquium: Ældre jernalders bebyggelse i Vestjylland, Sydvestjyske Museer, Ribe, medarrangør : ODMs faglige orienteringsmøde, Fuglsø Palle Siemen : Gårdens toft markens skel. Landsbypuljen 2010, Rødding 04.03: Brugen af GIS ved historiske Kort, Rum-Tid-Miljø. Hiskis-seminar, Moesgård : Videnskabsteori ved Klaus Møller Kristensen, Folkeuniversitetet, Esbjerg : Mikromorfologi. Studietur til Cambridge, England : Ældre jernalders bebyggelse i Vestjylland. Colloquium. Sydvestjyske Museer Mette Slyngborg 21.01: Vadehavets Formidlerforum, Statusmøde, Tønder 10.02: Nyere tids netværksmøde, Møntergården, Odense 11.02: TR møde, Middelfart 08.03: Museer turisme og oplevelsesøkonomi Konference, Museumsforum Syddanmark. Hotel Munkebjerg, Vejle : Internationalt formidlingsseminar, Nyborg Strand : Mediation på arbejdspladsen, kursus i konfliktmægling, København 11.05: Seminar: Lyd som formidling. Arr: Kulturarvsstyrelsen og Tonespace. Esbjerg 09.06: TR dag, Roskilde 15.09: Temamøde: Møller i Vadehavets landskab Vadehavets Formidlerforum. Højer : Industripuljemøde, Odense 13.10: Temamøde: Havne og ladepladser langs Vadehavets kyst. Vadeh. Formidlerforum. Ho 03.11: Temamøde: Landsbyudvikling i Vadehavsregionen. Vadeh. Formidlerforum. Darum : Fagligt orienteringsmøde, Fuglsø 15.09: Temamøde: Møller i Vadehavets landskab Vadehavets Formidlerforum. Højer : Colloquium: Ældre jernalders bebyggelse i Vestjylland. Sydvestjyske Museer 13.10: Temamøde: Havne og ladepladser langs Vadehavets kyst. Vadeh. Formidlerforum. Ho 14.10: Smedens Rum 1: Værkstedet. Københavns Universitet 03.11: Temamøde: Landsbyudvikling i Vadehavsregionen. Vadeh. Formidlerforum. Darum : Law and Archaeology in the Early and High Middle Ages, AD København Mette Højmark Søvsø 09.02: Temadag om Indsamling, kassation og digital registrering, DAR, Slagelse : Byarkæologisk Møde, Ribe 09.04: Temadag om genstande, Afdeling for middelalder- og renæssancearkæologi, Moesgård 08.10: Digitale data og middelalderarkæologien. Middelalderark. metodenetværksmøde, medarrangør : ODMs faglige orienteringsmøde, Fuglsø Morten Søvsø Different ways to use GIS in Archaeology. GIS-Workshop, ZBSA, Schleswig Arkæologi i Slesvig / Archäeologie in Schleswig 13, Jaruplund East Anglia and its North Sea World på UEA University of East Anglia, Norwich Byarkæologisk Møde, Ribe Tværfaglige Vikingesymposium, Hedeby Arkæologisk GIS-forum. Nordjyllands Historiske Museum, Lindholm Høje Lübecker Kolloquium zur Archäologie im Hanseraum VIII. Kindheit und Jugend Rengøring af gammel radio. Magasinet Ørstedvej. Ingrid Stoumann 21.01: Vadehavets formidlerforum, Statusmøde, Tønder 04.03: Brugen af GIS ved historiske kort, Rum-Tid-Miljø. HisKis-seminar, Moesgård 18.03: 14 ting vi ikke ved om forhistorien. Forskningsseminar. Moesgård 21.05: 29. Tværfaglige vikingesymposium, Hedeby : MapInfo kursus, ODM, København 17

18 Personale 18 Fast personale Inge C. Ahrendsen, museumsvært Tove Beck, museumsassistent Aase Bondegaard, kontorassistent Trine W. Brander, museumsvært Else Breer, kontorassistent Bente Clausen, bogholder Jens Egebjerg, samlingsforvalter Kirstin S. Eliasen, museumsinspektør, afdelingsleder fratrådt Claus Feveile, museumsinspektør, fratrådt Lene Feveile, museumsinspektør, fratrådt Camilla Gelsing, museumsvært Ruth Hansen, bogholder Ulla Hauge Ehlers, museumsvært Lene Havre, rengøringsassistent Steen Jensen, museumsinspektør Jytte Jørgensen, rengøringsassistent Svend Jørgensen, pedel, fratrådt Lisbeth Karlsen, museumsvært Ulla H. Kristensen, museumsvært Henrik M. Kristiansen, håndværker Ingemarie Nørgaard Kristiansen Anne-Sofie Lundtofte, museumsinspektør, afdelingsleder Ulla Mejdahl, direktør Helen S. Nielsen, rengøringsassistent, fratrådt Mikkel K. L. Nielsen, museumsinspektør Preben Nielsen, museumsassistent Lisbeth K. Nordberg, museumsassistent Rie Rønn Olsen, museumsassistent Inger Marie Paulus, museumsvært Carsten M. Pedersen, håndværker Kim F. Pedersen, museumsassistent Rune M. Pedersen, museumsvært Kirsten Rasmussen, museumsvært, fratrådt Lisbeth Sand Rasmussen, rengøringsassistent Anna Marie Ravn, museumsassistent Palle Siemen, museumsinspektør Ingrid J. Skovmose, museumsvært Mette Slyngborg, museumsinspektør Ingrid Stoumann, museumsinspektør Laila Strandbygaard, museumsvært Pia G. Sørensen, museumsvært Morten Søvsø, museumsinspektør Andet personale Ernst Andersen, museumsvært Anni Møller Christensen, guide Leif G. Christensen, guide Nancy Christensen, museumsvært Nicolaj Christiansen, rengøring Allan D. Dideriksen, arkæolog Katrin L. Egholm, guide Jens Feveile, udgraver Ann Gadd, arkæolog Flemming Gadgaard, arkæolog Kåre Gyldenløve, arkæolog Camilla H. Hansen, arkæolog Lisa Lykke Hansen, guide Mette Hansen, arkæolog Niels K. Hansen, arkæolog Kaethe Højtoft, museumsvært Irene A. Jensen, museumsvært Janni Jensen, museumsvært Morten L. Jensen, arkæolog Theis Z. Jensen, arkæolog Troels B. Jensen, arkæolog Francis A. Jordt, guide Kurt Juul, guide Kristian Jørgensen, museumsvært Martin Jørgensen, museumsvært Helga N. Kjærbæk, arkæolog Birgit V. Kristensen, museumsvært Marie H. Kristensen, rengøringsassistent Richard Kværnø, guide Børge Lorenzen, guide Iben S. Madsen, museumsvært Inga Stein Michelsen, projektkoordinator Jens Ole Nielsen, guide Klaus Nielsen, museumsvært Sigrid Opland, arkæolog Anders Olesen, arkæolog Asger M. Olsen, arkæolog Maren-Lotte Otte, guide Jakob Pallesen, museumsvært Anna Marie Paludan, guide Casper Pedersen, museumsvært Rune M. Pedersen, museumsvært Svend Pedersen, guide Karla Porsgaard, museumsvært Camilla Post, projektansat inspektør Kamma Marie Poulsen-Hansen, projektansat inspektør Sarah Qvistgaard, projektansat inspektør Jens Saugbjerg, arkælog Mette Søvsø, projektansat inspektør Schirin Tarco, museumsvært Mads B. Thastrup, arkæolog Solvejg Westergaard, rengøringsafløser Dan Rasmus Winther, arkæolog Anna Østergaard, rengøringsafløser

19 Regnskab Regnskabsoversigt Museumsnr.: Sydvestjyske Museer SE/CVR nummer: Regnskab for 2010 UDGIFTER INDTÆGTER 22. Personale Lokaler - ejendomme, friarealer Samlingens forvaltning m.v Undersøgelser og erhvervelser Konservering Udstillinger Anden formidlingsvirksomhed Administration Entré Betalinger for undersøgelser i henhold til kap Husleje, prioritetsrenter og -afdrag Andre renter Kiosk- og cafeteriavirksomhed I alt konto 22 til Tilskud fra kommuner Ikke-offentlige tilskud Tilskud fra EU og Nordisk Ministerråd Tilskud fra amtskommuner I alt konto 90 til Statstilskud Totale udgifter og indtægter Resultat (indtægter - udgifter)

20 SYDVESTJYSKE MUSEER Årsberetning Sydvestjyske Museer Odins Plads Ribe Tlf De fire sider af en runeamulet, som blev fundet i 2009 i Hviding. Se også By, marsk og geest nr. 22

1. Årsberetning 2. 2. Gennemførte projekter 11 - og igangværende projekter med fortsættelse i 2009. 3. Primære indsatser 16. 4. Personaleoversigt 35

1. Årsberetning 2. 2. Gennemførte projekter 11 - og igangværende projekter med fortsættelse i 2009. 3. Primære indsatser 16. 4. Personaleoversigt 35 Indhold 1. Årsberetning 2 2. Gennemførte projekter 11 - og igangværende projekter med fortsættelse i 2009 3. Primære indsatser 16 Arkæologi Historie H.C. Andersen & Carl Nielsen Kunst Formidling & kommunikation

Læs mere

Årsberetning for Kulturhistorisk Museum Randers 2004

Årsberetning for Kulturhistorisk Museum Randers 2004 Årsberetning for Kulturhistorisk Museum Randers 2004 Forbedret formidling, øget markedsføringsindsats, større ekstern finansiering af udstillingsvirksomheden og en meget stor arkæologisk aktivitet var

Læs mere

Kokær Høj - Bebyggelse fra jernalder

Kokær Høj - Bebyggelse fra jernalder Kokær Høj - Bebyggelse fra jernalder Mikkel Kieldsen Viborg Stiftsmuseum 2009 Bygherrerapport nr. 35 Bygherre: Dennis A. Eriksen & Brian Sønderby ISBN 978-87-87272-78-0 2 Indledning. At Tapdrup har en

Læs mere

Tapdrup Vest - bebyggelse og aktivitetsområde fra ældre jernalder samt overpløjet gravhøj fra yngre stenalder

Tapdrup Vest - bebyggelse og aktivitetsområde fra ældre jernalder samt overpløjet gravhøj fra yngre stenalder 1 Tapdrup Vest - bebyggelse og aktivitetsområde fra ældre jernalder samt overpløjet gravhøj fra yngre stenalder Mikkel Kieldsen Kulturhistorisk Rapport Viborg Stiftsmuseum 2011 Bygherrerapport nr. 52 Bygherre:

Læs mere

Detektorfund - hvad skal vi med dem?

Detektorfund - hvad skal vi med dem? Detektorfund - hvad skal vi med dem? Dokumentation og registrering af bopladser med detektorfund fra jernalder og middelalder Rapport fra et bebyggelseshistorisk seminar på Hollufgård den 26. oktober 1998

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Museerne i Fredericia

Kvalitetsvurdering af. Museerne i Fredericia Kvalitetsvurdering af Museerne i Fredericia 2009 Indhold Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger 3 Kvalitetsvurderingen af Museerne i Fredericia 4 Arbejdsgrundlag og formål 5 Samlinger, arkiver, bibliotek

Læs mere

Årets gang. Moesgaard Museum 2013

Årets gang. Moesgaard Museum 2013 Årets gang Moesgaard Museum 2013 Årets gang Moesgaard Museum 2013 1 Årets gang Moesgaard Museum 2013 Indhold 2014 Moesgaard Museum Redaktion: Bodil Jensen, Jesper Laursen & Jan Skamby Madsen Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Det Sker SYDVESTJYSKE MUSEER. Det antikvariske Selskab i Ribe Esbjerg og Omegns Museumsforening

Det Sker SYDVESTJYSKE MUSEER. Det antikvariske Selskab i Ribe Esbjerg og Omegns Museumsforening Det Sker SYDVESTJYSKE MUSEER NR. 1 2015 Det antikvariske Selskab i Ribe Esbjerg og Omegns Museumsforening Indhold 3 Forord: Kultur og Kulturforum 4 Udstillinger og aktiviteter 8 Foredrag fra Historisk

Læs mere

Langmosegård - en boplads fra yngre bronzealder

Langmosegård - en boplads fra yngre bronzealder 1 Langmosegård - en boplads fra yngre bronzealder Martin Mikkelsen Udgravningsfeltet ved Langmosegård. I baggrunden Tulsbjerge med mange fredede gravhøje. Viborg Stiftsmuseum 2007 Bygherrerapport nr. 20

Læs mere

VHM Nyt. Æblelund i Mosbjerg Af Per V. Nielsen, Skoletjenesten. ...vi har den gode historie!

VHM Nyt. Æblelund i Mosbjerg Af Per V. Nielsen, Skoletjenesten. ...vi har den gode historie! VHM Nyt...vi har den gode historie! Nr. 8 april 2007 Æblelund i Mosbjerg Af Per V. Nielsen, Skoletjenesten I efteråret beskrev vi planerne for etablering af en æblelund i Mosbjerg. Ønsket var at få et

Læs mere

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Indhold Side 2-3 Forord af af Kulturarvsstyrelsen Side 4-5 Forord af Realdania Side 6-13 Fælles anbefalinger Side 14-23 Halsnæs Kommune Side

Læs mere

THORVALDSEN. DERFOR! KONFERENCE I DAGENE 6.-7. MARTS 2014

THORVALDSEN. DERFOR! KONFERENCE I DAGENE 6.-7. MARTS 2014 THORVALDSEN. DERFOR! KONFERENCE I DAGENE 6.-7. MARTS 2014 ÅRSBERETNING 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE TAK s. 2 OPRETTELSE, EJERFORHOLD OG FORMÅL s. 3 VEDTÆGTER, BESTYRELSE OG ORGANISATION s. 3 SAMLINGER OG

Læs mere

MiD Magasin 25. Tema: Smartphones

MiD Magasin 25. Tema: Smartphones MiD Magasin 25 Tema: Smartphones Indhold MiD Magasin nr. 25. Oktober 2011 Tema: Smartphones ISSN: 1904-1721 Museumsformidlere i Danmark, MID www.museumsformidlere.dk Redaktion: Birgit Pedersen (ansv.)

Læs mere

Årsberetning 2007. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg

Årsberetning 2007. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Årsberetning 2007 Året 2007 har været et markant år i Handels- og Søfartsmuseets historie. Det har været året, hvor arbejdet med at skabe Det Nye Søfartsmuseum i nye

Læs mere

LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET 2008

LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET 2008 LEMVIG MUSEUM BERETNING FOR ÅRET 2008 1.0. Museets arbejdsgrundlag og formål: 1.1. Museets navn: Lemvig Museum 1.2. Museets adresse og tlf. nr.: Lemvig Museum, Vestergade 44, 7620 Lemvig, tlf. 97 82 00

Læs mere

FREMTIDEN I VESTERHEDE

FREMTIDEN I VESTERHEDE FREMTIDEN I VESTERHEDE Helhedsplan for udvikling i Vesterhede VI SER FREMAD OG VI HANDLER! VI BYGGER PÅ DET LANGE SEJE TRÆK OG PÅ MOD, SAMARBEJDSEVNE OG FREMSYNETHED Juni 2011 Vesterhede Koordinationsråd

Læs mere

Kulturarven - et aktiv

Kulturarven - et aktiv Kulturarven - et aktiv Anbefalinger fra fire kulturarvskommuner KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA titel kulturarven - et aktiv anbefalinger fra fire kulturarvskommuner udgiver kulturarvsstyrelsen og realdania

Læs mere

Den arkæologiske kulturarv skal sikres

Den arkæologiske kulturarv skal sikres 25 Den arkæologiske kulturarv skal sikres - røster i debatten omkring spørgsmålet: hvordan? Af mag. art. Olfert Voss og stud. mag. Jette Rostock, Arkæologisk Forum Introduktion Målet er - og har altid

Læs mere

Arbejdsplan 2015-2018. for. Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet Esbjerg

Arbejdsplan 2015-2018. for. Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet Esbjerg Arbejdsplan 2015-2018 for Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet Esbjerg Oversigt over de strategiske mål og delmål, som Fiskeri- og Søfartsmuseet under forudsætning af fornøden finansiering vil

Læs mere

ÅRSBERETNING // 2013

ÅRSBERETNING // 2013 ÅRSBERETNING // 2013 KNUD HØJGAARDS FOND FONDEN ER STIFTET I 1944 - af civilingeniør Knud Højgaard. Knud Højgaards Fond uddeler legater til erhvervsmæssige, kulturelle, videnskabelige, sociale og kunstneriske

Læs mere

Esbjerg Kommunes Byfond

Esbjerg Kommunes Byfond 2010 Esbjerg Kommunes Byfond Bestyrelsen Esbjerg Kommunes Byfonds bestyrelse Bestyrelsen for Esbjerg Kommunes Byfond blev ændret pr. 1. januar 2010 efter Kommunevalget for byrådsperioden 1. januar 2010

Læs mere

NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030

NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030 NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030 2-76 Vision 2030 INDHOLDSFORTEGNELSE Ministerens forord 4 Visionsgruppens indledning 6 Visionen for landdistrikterne 2030 8 FÆLLESSKAB 12 DIGITALISERING 24

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF DE DANSKE KONGERS KRONOLOGISKE SAMLING, ROSENBORG OG AMALIENBORG

KVALITETSVURDERING AF DE DANSKE KONGERS KRONOLOGISKE SAMLING, ROSENBORG OG AMALIENBORG KVALITETSVURDERING AF DE DANSKE KONGERS KRONOLOGISKE SAMLING, ROSENBORG OG AMALIENBORG 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 DE DANSKE KONGERS KRONOLOGISKE

Læs mere

FØRST BLANDT LIGEMÆND? PORTRÆT AF DEN NYE FORMAND

FØRST BLANDT LIGEMÆND? PORTRÆT AF DEN NYE FORMAND nr. 6 / december 2013-75. årgang magasin for mindretal, sprog og kultur SSF: FØRST BLANDT LIGEMÆND? PORTRÆT AF DEN NYE FORMAND MELLEM EJDEREN OG ELBEN. PÅ REJSE I DITMARSKEN 2 nr. 6 / december 2013 INDHOLD

Læs mere

Jubilæumsbog. Landbrug og husholdning gennem 50 år

Jubilæumsbog. Landbrug og husholdning gennem 50 år Jubilæumsbog Landbrug og husholdning gennem 50 år Landbrug og husholdning gennem 50 år Landbrug og husholdning gennem 50 år Jubilæumsbog Landbrug og husholdning gennem 50 år 1961-2011 ISBN 978-87-992487-4-2

Læs mere

Ungdom på erhvervsuddannelserne. Delrapport om valg, elever, læring og fællesskaber

Ungdom på erhvervsuddannelserne. Delrapport om valg, elever, læring og fællesskaber Ungdom på erhvervsuddannelserne Delrapport om valg, elever, læring og fællesskaber Rikke Brown Arnt Louw Vestergaard Noemi Katznelson Center for Ungdomsforskning, DPU, Aarhus Universitet Erhvervsskolernes

Læs mere

Turisme & verdensarv

Turisme & verdensarv Turisme & verdensarv Kulturarvens superstjerner, side 2 De danske verdensarvssteder, side 4 At finde et fælles ståsted, Roskildeseminaret, side 8 At udvikle en strategi, Jellingseminaret, side 20 At skabe

Læs mere

Ansøgning om optagelse. i projekt. Blomstrende Landsby 2013

Ansøgning om optagelse. i projekt. Blomstrende Landsby 2013 Ansøgning om optagelse i projekt Blomstrende Landsby 2013 Branderup en aktiv landsby med et stærkt lokalt engagement 1 Indholdsfortegnelse En blomst til Branderup Indholdsfortegnelse Indblik - Hvem er

Læs mere

Kvalitetsvurdering af Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst

Kvalitetsvurdering af Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst Kvalitetsvurdering af Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 2011 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 Vurderingsgrundlag....2 Opfølgning.....3 FAABORG MUSEUM FOR

Læs mere

Steen Hvass JELLING-MONUMENTERNE

Steen Hvass JELLING-MONUMENTERNE Steen Hvass JELLING-MONUMENTERNE deres historie og bevaring 1 2 3 Steen Hvass JELLING-MONUMENTERNE deres historie og bevaring 4 5 Jelling-monumenterne Verdensarv / 9 Runestenene og deres bevaring / 10

Læs mere