SYDVESTJYSKE MUSEER. Årsberetning ÅRSBERETNING 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SYDVESTJYSKE MUSEER. Årsberetning ÅRSBERETNING 2010"

Transkript

1 SYDVESTJYSKE MUSEER Årsberetning 2010

2 Indholdsfortegnelse 3 Sydvestjyske Museer 4 Ribes 1300 års jubilæum 6 Undersøgelser 13 Udstillinger og aktiviteter 14 Publikationer og foredrag 16 Konferencer, kurser og efteruddannelse 18 Personale 19 Regnskabsoversigt 2

3 Sydvestjyske Museer Vision og mission I 2010 redefinerede Sydvestjyske Museer sin vision og mission: Vision Sydvestjyske Museer vil: Fortælle Danmarkshistorien fra vest hvor udsyn og nytænkning er drivkraft Mission Sydvestjyske Museer vil forvalte, forske og formidle inden for følgende temaer: Historien i børnekulturelt perspektiv Esbjerg og Ribe Byer rundet af havne Vadehavskulturen på tværs af grænser Kulturhistorien i aktuelt perspektiv Mennesker og landskab livsvilkår i fortid og nutid Fokus på organisation og strategi Som det fremgår af det foranstående, har vi også i 2010 arbejdet med Sydvestjyske Museers vision og mission. Det har været en spændende proces, hvor medarbejdere, ledelse og bestyrelse i fællesskab og med hjælp fra eksterne konsulenter har udarbejdet et rigtig fint grundlag for det fremtidige arbejde og museets placering i det danske museumslandskab. De mange møder og mange drøftelser på tværs af medarbejdergrupper gjorde det også klart for ledelsen og bestyrelsen, at skulle de mange fine ord føres ud i livet, var det nødvendigt at give organisationen et grundigt eftersyn. Når vi ønsker, at museet skal stå på alle tre ben, nemlig formidling, forskning og forvaltning, skal de fornødne ressourcer være til stede både på det faglige, det ledelsesmæssige og det økonomiske plan. En stor mundfuld, som vil stille store krav til samtlige medarbejdere i de kommende år. Men vi føler os overbeviste om, at de nu besluttede ændringer i organisationen, hvor den administrative ledelse styrkes, giver et godt grundlag for at kunne omsætte de vedtagne strategier og overordnede mål til konkrete handleplaner for de kommende år. Planer, som også kræver en nødvendig prioritering af opgaverne både i forhold til den økonomi, vi kan fremskaffe, og i forhold til medarbejdernes kompetencer. få samlet personalet på færre destinationer for herigennem at opnå mere synergi og fællesskab. Det lykkedes ikke i 2010, men det ser nu ud til, at museet med hjælp fra Esbjerg Kommune kan samle en stor del af medarbejderne i velegnede lokaler i Ribe i løbet af Kulturarvsstyrelsen har også haft fokus på Sydvestjyske Museer i Det var året, hvor styrelsen indledte en kvalitetsvurdering af museet. Der blev besvaret et utal af spørgsmål, mens museet sideløbende udarbejdede sin 4-års plan Vi forventer en redegørelse fra styrelsen i forbindelse med kvalitetsvurderingen i løbet af foråret 2011 og dermed forhåbentlig også en vurdering af, hvor museet står i forhold til det fremtidige museumslandskab. Meget tyder på, at der arbejdes hen imod større enheder, mere samarbejde og mere professionalisme på alle planer. Set i det lys, vil den nu gennemførte proces omkring vision, mission, strategi og organisation uden tvivl gavne museet og dets fremtid. Vi ønsker at være med i fremtiden. Vi ønsker fortsat at kunne fortælle Danmarkshistorien fra vest - hvor udsyn og nytænkning er drivkraft. 3 I 2010 har vi også haft megen fokus på lokalesituation. Det har lige siden fusionens start været et stort ønske at Birthe Rasmussen Bestyrelsesformand

4 Ribes 1300 års jubilæum Mange kræfter var på forhånd lagt i at sikre finansiering af en lang række forskellige udviklingstiltag og nye projekter, så også Sydvestjyske Museer kunne bidrage ved fejringen af Ribes jubilæum og medvirke til at sætte byen og kommunen på landkortet også i den sammenhæng. Med betydelig støtte fra både Region Syddanmark, Kulturarvsstyrelsen og Esbjerg Kommunes Jubilæumspulje foruden er lang række større og mindre private fonde lykkedes det at skaffe ekstra finansiering på mere end 2 mio. kr. til fejring af Ribes 1300 års jubilæum. Samtidig koncentrerede Sydvestjyske Museer en stor del af sine egne arbejds- og udviklingsressourcer om fejringen af Ribe. Derfor lykkedes det, at bidrage med mange forskellige udviklings- og formidlingstiltag, der alle både samlet og hver for sig var og er med til at synliggøre Ribe by, området og Sydvestjyske Museer gennem levende og engageret historiefortælling. Fra Magasinet blev selve fødselsattesten fundet frem og en hel ny udstilling med den i centrum: Hvorfor Ribe?, så dagens lys. Sydvestjyske Museer var engageret i en lang række tiltag, men her skal fire milepæle især fremhæves: Film og basisudstilling I marts så en revideret udgave af filmen Ribes Vikinger dagens lys, basisudstillingen på Museet Ribes Vikinger blev opdateret med den nyeste viden om Ribes opståen, og publikum fik de første glimt af vikingernes liv i en af de nye kikkerter på balkonen. Vikingernes Ribe og Hvorfor Ribe I juni blev bogen Vikingernes Ribe lanceret samtidig med åbningen af aktivitetsudstillingen Hvorfor Ribe. Aktivitetsudstillingen blev skabt i samarbejde med udstillingsarkitekt Mikael Thorsted og sætter den besøgende i et sansemættende miljø, der fortæller Ribes og befolkningens historie fra omkring år 700 og frem til ca Udstillingens gennemgående træk er de mandshøje tegneseriepersoner, hver fra sin tid, der med talebobler på flere sprog fungerer som fortællere i udstillingen. De kombineres med museets nyeste fund i montrer og tilsvarende genstande og efterligninger, der kan røres ved og undersøges. Ved enden af vejen gennem udstillingen, som er belagt først med grus, så med egeplanker, ler og endelig med knogler, kan gæsten medvirke til at prioritere, hvor kommende arkæologiske indsatsområder skal fokuseres, ligesom man via en sporjagt kan fortsætte ud i Ribe by for at høre historiens vingesus. 4 Hendes Majestæt Dronning Margrethe ll modtager museets gave Fenris fra Ribe i guld fik Hendes Majestæt Dronning Margrethe ll af Esbjerg Kommune. Dronningen afslører fødselsattesten Hendes Majestæt Dronning Margrethe II s besøg i Ribe blev milepæl i juli. Hendes Majestæt afslørede ved den lejlighed Ribes fødselsattest på Museet Ribes Vikinger, en attest i form af de brønddele, der som den egentlige kilde kan datere Ribes tidligste liv tilbage til ikke før end år 707, og ikke senere end år 710. Fra Esbjerg Kommune modtog majestæten et smykke, der er genskabt efter et af de originale arkæologiske fund fra museets gemmer, nemlig Fenris fra Ribe. Det redesignede smykke i guld er udført med samme teknik som markedspladsens bronzestøber brugte: Ciere Perdue (tabt i voks). Det originale smykke blev fundet ved en udgravning i Nikolajgade i 1990 og er et af de tidligste 700-tals bronze-

5 Ribes 1300 års jubilæum smykker fundet i Ribe. Smykker som dette blev placeret på brystet, enkeltvis eller som par. Smykkets ejer var glad for det, for der er tydelige spor efter reparation af nåleskeden. Sydvestjyske Museers gave var et unikasmykke, som vi kaldte Ribekæden. Perlerne på kæden er alle håndlavede kopier af perler fra første halvdel af 700-årene skabt efter samme metode, som man brugte for 1300 år siden. De sidder på en traditionel vikingestrikket sølvkæde uden lødighedsstempel. Skoletjenesten på Quedens Gaard Museet Ribes Vikinger var et helt naturligt omdrejningspunkt for Sydvestjyske Museers mange jubilæumsaktiviteter, men på Quedens Gaard voksede gennem hele 2010 et projekt, som museet forventer sig meget af nemlig Skoletjenesten på Quedens Gaard i Ribe, som blev oprettet gennem en helt unik partnerskabsaftale mellem Esbjerg kommunale Skolevæsen og Sydvestjyske Museer. Aftalen indebærer et tæt samarbejde mellem den faglige viden og den faglige læring, og resulterede i mange dygtige formidleres undervisningstilbud med fokus på renæssancen i Ribe. I jubilæumsåret blev dele af Quedens Gaard genindrettet med de autentiske møbler i Kælderstuen, den store dør ind til Herberget blev åbnet igen, og flere rum blev istandsat og indrettet til arbejde i historiske værksteder. Der blev oprettet tre tilbud målrettet elever fra klasse, nemlig læseteater, historiske værksteder samt Kors i Knægte, en GPS-tur i Reformationens Ribe. og meget mere I jubilæumsåret blev det via de mange eksterne bidrag yderligere muligt at præsentere: Flere nye museumssmykker, skabt på baggrund af originale arkæologiske fund i og omkring Ribe. Foredrag med fokus på vikingernes liv og Ribes udvikling. Adskillige bøger om Ribe By og historien igennem tiderne, samt idéer til undervisningsmateriale for folkeskolens ældste klasser og ungdomsuddannelserne. Sydvestjyske Museer har mange at takke for bidrag til virkeliggørelsen af de mange projekter, heriblandt: Region Syddanmarks Kulturpulje Lida og Oskar Nielsens Fond Therkel Jørgensens Legat JL Fondet Kulturarvsstyrelsen Kulturministeriet Ribe 1300 år - Esbjerg Kommune Hiin Film Ribe Kulturklub Det Antikvariske Selskab Dr. Margrethe II s arkæologiske Fond Farumgaardfonden Claus Sørensens Fond - men også mange, mange andre, som har bidraget med naturalier, ideer og engagement. Direktør Ulla Mejdahl modtager Hendes Majestæt Dronning Margrethe ll på Museet Ribes Vikinger 5

6 Undersøgelser ASR 1375, 1689, 2321, 2344 Detektorafsøgninger Fortsatte afsøgninger med metaldetektor af udvalgte lokaliteter. Afsøgninger foretages af en gruppe på 3-4 detektorfolk tilknyttet museet, dels ud fra eget initiativ, dels ud fra ønsker og prioriteringer fra museets side. Undersøgelsesleder: Claus Feveile ASR 1988 Kloakering Vestbyen, Ribe Der var tale om både en overvågnings- og undersøgelsessag, hvor kulturlagene, som kom til syne i profilerne, blev registreret. I profilerne blev observeret bebyggelses- og kulturlag, der daterede sig fra omkring år 1100 og frem til 1600-tallet. Før 1100/1200 er der i Albert Skeels Gades vestdel op til Kongensgade spor efter massive sandfygningslag, der har hævet terrænet betydeligt. Kongensgade har ligget uden for den middelalderlige by, muligvis som dyrket område. Fra middelalderen blev i de østlige dele af området påtruffet gruber, stolpehuller, en bageovn (se foto) husgulve og teglstensgulve, kirkegården med skeletbegravelser, der hørte til Helligåndshuset, samt brokkefundamenter efter Helligåndshuset. Fra engang i 1600-tallet forsvinder bebyggelsen i området, der henlå som haver indtil sidst i 1800-tallet, da området bebygges igen. Udgravningsleder: Camilla Post. Undersøgelsestidspunkt: april-oktober Undersøgelsen blev betalt af Esbjerg Kommune ASR 2331, Magnetometer-undersøgelser i Hviding Sogn I samarbejde med Geofysik på Kiels Universitet er der magnetometeropmålt ca. 40 ha fordelt på to arealer af hver ca. 20 ha: Et område vest for Hviding Kirke, og et område ved Råhede Mark. På begge lokaliteter var formålet at undersøge magnetometeropmålingernes værdi i forhold til især mindre anlæg som stolpehuller. Der var således mulighed for at måle på arealer, hvor der havde været foretaget udgravninger, og andre arealer hvor luftfotografering har dokumenteret tilstedeværelse af huse fra sen vikingetid og middelalder. Det er planen at følge op på undersøgelserne med egentlige udgravninger for at tjekke kendte hustomter, der enten fremgår eller ikke fremgår af magnetometermålingerne, og områder hvor der ikke findes erkendte hustomter på hverken luftfotografier eller magnetometeropmålinger. Undersøgelsesleder: Claus Feveile og Christina Klein Undersøgelsestidspunkt: januar-februar Undersøgelsen blev betalt af: Sydvestjyske Museer ASR 2349 Gørdingvej 73, Jernvedlund, forundersøgelse Mindre forundersøgelse uden fund eller anlæg Udgravningsleder: Claus Feveile Undersøgelsestidspunkt: ASR 1988: Bageovnen sat på sandfundamenter, som den blev set i profilet ud for Dagmargårdens bygninger i Skt. Laurentii Gade. 6

7 Undersøgelser ASR 2359 Overdammen 11, Ribe, bygningsundersøgelse Nyere Tid, bygningsundersøgelse. Bygningsarkæologiske iagttagelser i forbindelse med husets ombygning påviste, at det nuværende hus indeholder store dele af forgængerhuset. Dette hus var et fornemt bindingsværkshus med grundmuret facade, opført To figurknægte, som kom til Den antikvariske Samling i 1860 erne, stammer desuden fra huset. Undersøgelsesleder: Morten Søvsø Undersøgelsestidspunkt: februar-april ASR 2360 Sct. Nicolai Gade, Ribe, undersøgelse Arkæologisk udgravning. Gadegravning med fund af kulturlag fra markedspladsens tid, århundrede. Lagene viste sig at strække sig længere mod vest end hidtil antaget og åbner mulighed for, at det parcellerede markedsområde kan have været større end før kendt. Undersøgelsen fortsættes i Udgravningsleder: Sarah Qvistgaard Undersøgelsestidspunkt: april-juni Undersøgelsen blev betalt af Esbjerg Kommune. ASR 2365 Torvet ved Kunstmuseet, Ribe, undersøgelse Arkæologisk udgravning i forbindelse med anlæggelse af nyt torv. Overvågning af afgravning. Der fremkom ikke intakte kulturlag i det berørte areal. Udgravningsleder: Sarah Qvistgaard Undersøgelsestidspunkt: juni Undersøgelsen blev betalt af Esbjerg Kommune ASR 2366 Sdr. Farup Vej 20, Sdr. Farup, bygningsundersøgelse Nyere Tid, bygningsundersøgelse. Nedrivning af bevaringsværdigt stuehus opført 1838 med uforstyrret og velbevaret planløsning. Oprindelig med aftægtsbolig (?) indrettet i husets østende. Forbløffende velbevarede interiører. Undersøgelsesleder: Morten Søvsø Undersøgelsestidspunkt: februar Undersøgelsen blev betalt af: Sydvestjyske Museer ASR 2367 Dalhavegård, Hjortlund, forundersøgelse Mindre forundersøgelse uden fund eller anlæg. Udgravningsleder: Claus Feveile Undersøgelsestidspunkt: ASR 2368 Cykelsti ved Gredstedbro, forundersøgelse Mindre forundersøgelse uden fund eller anlæg. Udgravningsleder: Claus Feveile Undersøgelsestidspunkt: ASR 2366: Stuehus opført 1838 med uforstyrret og velbevaret planløsning. 7

8 Undersøgelser ASR 2376 Cykelsti langs A11, Lundsmarkvej til Rejsby, forundersøgelse Større forundersøgelse uden fund eller anlæg. Udgravningsleder: Claus Feveile Undersøgelsestidspunkt: Undersøgelsen blev betalt af Vejdirektoratet ASR 2379 P-plads på Brorsons Allé, Ribe, forundersøgelse Større forundersøgelse forud for anlæggelse af P-plads. Der påvistes naturligt dannet klæg i ca. kote 2 m, og området havde altså oprindelig henligget som eng ned til Ribe å. Desuden fandtes enkelte anlæg fra tidlig- og højmiddelalder. Anlægsdybden ville ikke komme til at berøre væsentlige fortidsminder, og arealet blev frigivet til anlæggelse af P-pladsen. Udgravningsleder: Morten Søvsø Undersøgelsestidspunkt: Undersøgelsen blev betalt af Esbjerg Kommune ASR 2382, Øster Vedstedvej 58, Øster Vedsted, forundersøgelse Mindre forundersøgelse uden fund eller anlæg. Udgravningsleder: Morten Søvsø Undersøgelsestidspunkt: ASR 2386, Enderup Møllevej, Hviding, forundersøgelse Mindre forundersøgelse uden fund eller anlæg. Udgravningsleder: Claus Feveile Undersøgelsestidspunkt: ASR 2396 Tved Huse og Nordkjærhøje, Tved, forundersøgelse Forundersøgelse forud for skovrejsning. Ved sb.2 (190409) fandtes sporene efter en plyndret (central?)- grav. Ved sb. 3 fremkom der ingen fund eller anlæg. Ved sb. 4 fandtes en urørt jordfæstegrav. Der kan enten være tale om den oprindelige højs centralgrav eller en grav anlagt lige udenfor eller ved højfoden, afhængigt af Original 1-kortets præcision, både i den oprindelige opmåling og efter den nuværende geo-referering. Graven undersøgtes ikke. Ved sb. 5 fandtes cirkulære stolpekonstruktioner omkring den forsvundne høj, og på nordsiden af højen mindst 1 urnegrav, som optoges. Alle fysiske spor efter selve højene var helt borte, bortset fra en lysere farvning af undergrundssandet. Udgravningsleder: Claus Feveile Undersøgelsestidspunkt: Undersøgelsen blev betalt af Kulturarvsstyrelsen ESM F Lalandia Billund etape 3, forundersøgelse Forundersøgelse af 12 ha iværksat på baggrund af en ældre fosfatkartering (1996), som viste forhøjede fosfatværdier i området, men der blev ingen arkæologiske anlæg fundet overhovedet Udgravningsleder: Anders Olesen/ Steen F. Jensen/ Ingrid Stoumann Undersøgelsestidspunkt: Undersøgelsen blev betalt af Lalandia Billund ESM U Krusborg, forundersøgelse og undersøgelse Forundersøgelse og efterfølgende undersøgelse af 3,1 ha forud for grusindvinding, hvorved der blev fundet 7 grave fra enkeltgravstid, mindst 15 langhuse fra bronzealderen, 2 huse fra førromersk jernalder samt en tofaset rækkelandsby fra germansk jernalder, der i den yngste fase har bestået af mindst 3 gårde, medens den ældste indeholdt 4. Der fandtes 10 grubehuse og et tilsvarende ESM U: Krusborg undersøgelse af 3,1 ha forud for grusindvinding. 8

9 Undersøgelser antal jernudvindingsovne, der sandsynligvis er samtidige med germanertidsbebyggelsen. Udgravningsleder: Steen Frydenlund Jensen Undersøgelsestidspunkt: Undersøgelsen blev betalt af NCC og Kulturarvsstyrelsen ESM F Sjelborg, Esbjerg, forundersøgelse Større forundersøgelse af 7 ha forud for byggemodning. Ved forundersøgelsen blev der i tre områder konstateret bebyggelse fra yngre bronzealder og ældre førromersk jernalder; disse områder blev indstillet til videre undersøgelse. Udgravningsleder: Anders Olesen Undersøgelsestidspunkt: Undersøgelsen blev betalt af Esbjerg Kommune ESM 2560 Opmåling af DSB godsterminal, Jernbanegade i Esbjerg samt ES-Vagt, Adgangsvejen 1 På grund af planerne om et stort butikscenter, der kan betyde nedrivning af nogle af DSB s godsterminal-bygninger, blev disse opmålt i Samtidig blev ES-Vagt, det gamle Sømandshjem, udvalgt til opmåling. Hovedarkitekten bag Godspakhuset syd for Esbjerg Banegård var Thomas Arboe ( ). Pakhuset består af to dele som er opført i hhv.1904 og Der har siden været flere til- og ombygninger i Godspakhusets bygninger, bl.a. blev der i 1950 installeret toiletter, hvilket var en forbedring fra dasset i gården. Godspakhuset rummer mange fine og bevarede detaljer, bl.a. rundbuede trævinduer. Fine, bevarede bygningsdetaljer er også kendetegnende for det gamle sømandshjem, som nu huser virksomheden ES-Vagt. Alle tegningerne fra projektet samt rapporter om den historiske baggrund, tilstandsrapporter og kildemateriale befinder sig på Sydvestjyske Museer. Opmålingen blev foretaget af elever fra Erhvervsakademi Vest. For undersøgelsen stod Ole Fabricius, EA-Vest og Mette Slyngborg Undersøgelsestidspunkt: marts 2010 ESM F Mulvadparken, Bramming, forundersøgelse Større forundersøgelse af 7,5 ha forud for byggemodning. Der var tidligere konstateret bebyggelsesspor i området, men på denne forundersøgelse blev ikke fundet anlæg af antikvarisk interesse. Udgravningsleder: Anders Olesen Undersøgelsestidspunkt: Undersøgelsen blev betalt af Esbjerg Kommune ESM F Landlystvej, forundersøgelse Forundersøgelse af 0,9 ha forud for byggemodning. Herved lokaliseredes to huse, hvoraf det ene typologisk var fra førromersk jernalder, medens det andet enten var fra førromersk eller ældre romersk jernalder. Begge huse havde bevaret væggrøft, det ene endda i vestenden, hvilket ikke ses så ofte. Godt 0,4 ha blev indstilles til udgravning i Udgravningsleder: Steen Frydenlund Jensen Undersøgelsestidspunkt: Undersøgelsen blev betalt af Esbjerg Kommune ESM 2602 Sneum Å, overvågning I forbindelse med gensnoningsprojekt for Sneum Å, fra Størsbølgård i nord til Jægersminde i syd, overvågedes ESM 2560: Opmåling af ES-Vagt, Adgangsvejen 1. 9

10 Undersøgelser opgravningen af åsnoningerne. Et enkelt sted (slyng D) fandtes 5-7 lodrette træpæle af uvis herkomst, en enkelt af dem tilspidset, ellers intet andet af antikvarisk interesse. Udgravningsleder: Claus Feveile / Steen Frydenlund Jensen Undersøgelsestidspunkt: okt feb Undersøgelsen blev betalt af Skov- og Naturstyrelsen ESM U Sønderris, Esbjerg, undersøgelse. Undersøgelse af spredte bebyggelsesspor på ca. 3,5 ha i forbindelse med byggemodning. Midt på sommeren blev den 4. etape af undersøgelserne i Sønderris afsluttet. Udgravningen kom således til at vare fra ultimo 2009 til medio 2010 med en pause fra december til marts på grund af regn, frost og sne. Resultatet af udgravningen blev i alt 18 hustomter og 13 gruber fra ældre jernalder. Derudover blev der fundet to grubehuse fra germansk jernalder, hvilket er interessant, idet der ikke er fundet nærliggende bebyggelse fra denne periode. Udgravningsleder: Anders Olesen Undersøgelsestidspunkt: november-august Undersøgelsen blev betalt af Esbjerg Kommune ESM F Kjersing, Esbjerg, forundersøgelse. Der blev forundersøgt ca. 28 ha til erhvervsformål i Kjersing, hvor der længere mod vest tidligere er konstateret omfattende bebyggelsesspor fra ældre jernalder. I dette område blev der dog ikke fundet bebyggelsesspor af antikvarisk interesse. Udgravningsleder: Anders Olesen Undersøgelsestidspunkt: Undersøgelsen blev betalt af Esbjerg Kommune ESM 2640 Tilsyn med fredede fortidsminder I det meste af 2010 kunne Sydvestjyske Museer sammen med resten af landets tilsynsmuseer ikke føre tilsyn med de fredede fortidsminder, da Kulturarvsstyrelsens nyudvikling af tilsynssoftware trak ud. Således måtte årets 22 KO-kontroller gennemføres manuelt med pen og papir. KO står i denne sammenhæng for Krydsoverensstemmelse og udgør i alt 117 krav, som landbrug med hektarstøtte skal opfylde, hvis de ikke vil trækkes i hektarstøtte. Ét af disse krav er, at landmanden skal holde en 2 meters dyrkningsfri bræmme til gravhøje og andre fredede fortidsminder. Hvert år skal 1 % af alle landbrug med hektarstøtte, der har fortidsminder på deres jord, tilses ifølge krav fra EU. Fra midten af november kunne museet som et af de første dog få lov at teste det nye registreringssystem, hvorved der blev gennemført 90 almindelige tilsyn, inden sneen lagde sig over landet. I samarbejde med Esbjerg Kommunes Vej- og Parkafdeling er der desuden udarbejdet og opsat nye informationsskilte ved tre af de mest besøgte fredede fortidsminder i Markæk Plantage: de to jernalderbopladser i Sjelborg og Myrtue og digevoldingssystemet midt i plantagen. ESM U Andrup Syd, undersøgelse Undersøgelse af ca. 1,1 ha i etape 1D af Andrup Syd. Der blev erkendt ca. 24 hustomter af forskellige størrelse og bevaringsgrad fra den germanske jernalder, heraf 11 treskibede langhuse, resten var mindre huse som hegnshuse og økonomibygninger. Derudover var der et utal af hegn, både dobbeltstolpehegn, saddeltagshegn, hegnsgrøfter samt enkeltstolpehegn, som flere steder Perlemagerne på hårdt arbejde på Museet Ribes Vikinger på Ribes Kulturnat. 10

11 Undersøgelser kunne knyttes sammen med huskonstuktionerne. Gårdsanlæggene bestod typisk af et langhus og et mindre hus, der var omgivet af hegn, dog ikke altid på alle sider. I den sydligste del af udgravningsfeltet blev fundet et større fyldskifte, som viste sig at være flere brønde med en dybde på op til 3 meter. I denne del af feltet fandtes ligeledes gruber med bronzealderkeramik samt et flintsegl, men der blev ikke fundet nogen bebyggelse, som kan knyttes til disse fund. Udgravningsleder: Mette Hansen Undersøgelsestidspunkt: oktober-november Undersøgelsen blev betalt af Gunnar Rask Jensen ESM 2682 Grimstrup Hovedvej 1, Grimstrup, forundersøgelse To mindre forundersøgelser forud for opførelse af ridehal. Ved den første fandtes bebyggelsesspor i form af let buet vægforløb samt flere forløb af stolpehuller og gruber, antagelig fra sen vikingetid/ tidlig middelalder. I et stolpehul i den nordligste del af arealet fandtes desuden rester af formodet rensningsslagge og jernluppe. Ved den anden fandtes længst mod øst sporene af en hustomt fra germanertid/ vikingetid. Der fandtes store mængder af slagger i og omkring de tagbærende stolpehuller, og tillige noget, som kunne være to jernudvindingsovne. Ellers var der et ca. 30 meter tomt areal mellem de nu to erkendte områder med bebyggelsesspor. Her blev det anbefalet at placere ridehallen. Udgravningsleder: Kamma M. Poulsen-Hansen Undersøgelsestidspunkt: og ESM 2695 Vejrup, forundersøgelse og undersøgelse Større forundersøgelse af 6,2 ha forud for byggemodning, bl.a. for evt. at lokalisere gravhøjen , som dog ikke fandtes, til gengæld fandtes jernudvindingsovne. I forbindelse med udgravning af et mindre område blev der lokaliseret i alt syv jernudvindingsovne og et mindre antal gruber, som givetvis har haft en funktion i forhold til jernudvinding. Det virker sandsynligt, at gruberne enten er blevet brugt til at riste myremalm eller til at producere trækul. Udgravningsleder: Anders Olesen Undersøgelsestidspunkt: og Undersøgelsen blev betalt af Esbjerg Kommune ESM U Sdr. Omme Ny Varmeværk, undersøgelse Undersøgelse af m2 forud for byggemodning. Herved lokaliseredes to velbevarede huse fra ældre bronzealder, begge med specielle konstruktive træk i vestenden, og dertil hørende kogegruber. Udgravningsleder: Kamma M. Poulsen-Hansen Undersøgelsestidspunkt: Undersøgelsen blev betalt af Sdr. Omme Ny Varmeværk ESM 2698 Spangsbjerg Kirkevej, Esbjerg, undersøgelse Undersøgelse af i alt 1,5 ha forud for byggemodning. Ved undersøgelsen fandtes dele af en landsby fra årh., som der allerede i 1977 og 1982 var udgravet dele af længere mod vest og nord. Der blev erkendt ca. 24 langhuse af varierende størrelse og beskaffenhed samt 20 grubehuse, som ser ud til at høre til 5-7 gårdsenheder i flere faser på området. Af mere interessante fund var blandt andet to meget keramikfyldte gruber, som lå på gårdspladsen af en af gårdene, hvor der tillige blev fundet to mulige diemen, som er en særlig form for økonomibygning. Yderligere blev der i det sydvestligste hjørne fundet 3 urnebrandgrave med ganske velbevarede menneskeknogler i. Udgravningsleder: Kamma M. Poulsen-Hansen Udgravningstidspunkt: Undersøgelsen blev betalt af EUC-Vest ESM 2712 Guldager Nord, forundersøgelse og undersøgelse I forbindelse med byggemodningen af området i Guldager N, blev der foretaget en prøvegravning på ca. 6 ha. i juli Ud fra resultatet af prøvegravningen blev 2,2 ha indstillet til arkæologisk undersøgelse. Her fandtes omfattende bebyggelsespor fra germansk jernalder. I alt var der ca. 25 langhuse, flere med velbevarede hegnsforløb. På lokaliteten fandtes ligeledes 7 grubehuse og 4 brønde. På området blev også undersøgt et nyere tids gårdsanlæg, som var opført i 1800-tallet og nedlagt igen omkring Udgravningsleder: Mads Bakken Thastrup Udgravningstidspunkt: & Undersøgelsen blev betalt af Esbjerg Kommune ESM 2716 Novrup Vandværk, forundersøgelse Mindre forundersøgelse i forbindelse med privat byggemodning. Der fandtes spor af to mulige hustomter fra middelalder og længst mod syd et affalds- eller opfyldningslag i et vådt område. Leder: Kamma M. Poulsen-Hansen Tidspunkt:

12 Undersøgelser ESM 2717, Skovrejsninger 2010, Billund og Esbjerg Kommuner - forundersøgelser Museet havde indstillet i alt 10 af de 17 modtagne skovrejsningssager til forundersøgelse, men den tildelte bevilling rakte kun til forundersøgelser på 5 sager, hvoraf de 4 kunne frigives efter endt forundersøgelse, mens et mindre areal blev indstillet udtaget på den femte sag. Følgende sager blev prøvegravet: ESM , Donslundvej 11, Hejnsvig. 5,1 ha prøvegravet, intet fundet, arealet frigivet til dybdepløjning. ESM , Blødstøvlevej 2, Grindsted. 3,3 ha prøvegravet, intet fundet, arealet frigivet til dybdepløjning. ESM , Mølgårdvej 37, Stenderup. 5,1 ha prøvegravet, intet fundet, arealet frigivet til dybdepløjning. ESM , Guldagervej 50, Esbjerg. 5,5 ha prøvegravet, intet fundet, arealet frigivet til dybdepløjning. ASR 2396 (ESM 2717), Tved Huse og Nordkjærhøje, Obbekærvej 44. Eftersøgning af 4 overpløjede gravhøje, jf. ASR Udgravningsleder: Claus Feveile/Anders Olesen Undersøgelsestidspunkt: Undersøgelsen blev betalt af Kulturarvsstyrelsen ESM 2718 Sadderup Kirkevej 12, Esbjerg, forundersøgelse Mindre forundersøgelse forud for etablering af jordvarmeanlæg. Der fandtes enkelte stolpehuller i vestligste grøft, formentligt fra vikingetidsbebyggelse, som strækker sig længere mod vest. Området øst derfor blev frigivet. Udgravningsleder: Mette Hansen Undersøgelsestidspunkt: ESM 2720 Idræts- og kulturcenter Magion, Grindsted, forundersøgelse I forbindelse med om- og nybygning af Idræts- og Kulturcenter Magion i Grindsted blev afrømning af byggefelter overvåget. Der fandtes kun enkelte pletter med lidt trækul, ellers var området fyldt med masser af moderne nedgravninger, grøfter, huller efter træer m.v. Området blev frigivet uden yderligere undersøgelser. Udgravningsleder: Ingrid Stoumann Undersøgelsestidspunkt: august-september ESM 2739 Landsbyplaner Museet blev i 2010 bedt om at bidrage med kulturhistorisk viden til udarbejdelsen af 7 landsbyplaner i Esbjerg kommune. Landsbyplanerne er ideoplæg til den fremtidige udvikling i landsbyerne og er udformet i et samarbejde mellem kommune, borgere og museum. Der skal udarbejdes 21 landsbyplaner i alt. Samtidig indtrådte museet i styregruppen for landsbyplanerne ved Mette Slyngborg. Fund fra magasinet ved samlingsgennemgang. Fragmenter af rudeglas fra glarmesterværsted fra ca Udgravet i Ribe ÅRSBERETNING 2009

13 Udstillinger og aktiviteter UDSTILLINGER OG AKTIVITETER PÅ MUSEET RIBES VIKINGER Særudstillinger : Hvorfor Ribe? Vinterferie : Strøm på museet Efterårsferie : Gæt en talemåde Forhalsudstillinger : Så kold den lille hånd er : Oplevelsesstien i Ribe om Børn, Natur og Bevægelse : Smykker og bogen Vikingernes Ribe nye produkter i anledning af 1300-års jubilæet : Bag kulisserne på Skoletjenesten på Quedens Gaard Vinterferie : Børnekonkurrence Kom og tæl luffer! Påske : Børnekonkurrence Tæl påskeharens æg : Dekorer påskeæg med voks og batikfarver Sommeraktiviteter : Fine ting fra Gamle Ribe bogstavleg og konkurrence : Tirsdage og torsdage: Møntslagning Tirsdage: Leg og lær om børn i middelalderen børnerundvisning i Kristine og Rolf Alle onsdage i juli og august: Aftenåbent og drop-in Ghostwalk Kulturnat 17.10: Alle tiders Ribe med historiske aktiviteter, film og gospel på museet Efterårsferie : Filmforevisning: Drømmen om Helga : Tegnekonkurrence i: Hvorfor Ribe? Tegningerne kan ses på Jul : Julekorts-konkurrence : Julekalenderåbning UDSTILLINGER OG AKTIVITETER PÅ ESBJERG MUSEUM Særudstillinger : På Kanten af Vadehavet. Danske Kunstnere for Natur og Miljø besøger Esbjerg Kommune : En fis i en hornlygte : Den højeste pris : Løvfald når affald bliver til kunst Jul : Julens lys : Julekalender: Affald fortæller historier AKTIVITETER I ESBJERG VANDTÅRN Påske : Find påskeharens æg Efterårsferie 15.10: Kulturnat i Esbjerg Vandtårn ØVRIGE AKTIVITETER 411 rundvisninger og Ghostwalks for grupper og skoleklasser á 1 times varighed på Museet Ribes Vikinger og i Ribe by 23.04: Forskningens Døgn 2010: Opdag en verden af viden : Affald fortæller historier, Korskro Hestemarked 15.10: Kulturnat på Esbjerg Museum 16.10: Indvielse af Nationalpark Vadehavet. Deltagelse på Vadehavets Formidlerforums fællesstand : Jul på Quedens Gaard MUSEUMSFORENINGSFOREDRAG OG ARRANGEMENTER Det Antikvariske Selskab i Ribe 25.01: De første byudgravninger i Ribe 11.02: Det ældste Ribe en brik i handelsnetværket omkring Nordsøen 14.02: Fastelavn i Quedens Gård 11.03: Kristne grave fra vikingetiden udgravet ved Ribe Domkirke 22.04: Reformationen i Ribe 29.05: Klostre i Ribe 19.06: Udstillingen om Domkirken og Katedralskolen i Ribe : Møgeltønder og Brøns Kirker 09.09: Borgerskab og levevilkår i Ribe o : Ribes erhvervsliv mellem Svenskekrigene og de Slesvigske krige 07.10: Monumenter i Ribe 14.10: Litteraturhistorier fra Ribe 28.10: Hekseprocesserne 11.11: Kirkerne i Ribe 13 ÅRSBERETNING 2009

14 Publikationer og foredrag 25.11: Ribe i Danmarkshistorien : Historier og anekdoter fra Ribe : Bogbazar i Toldboden Esbjerg og Omegns Museumsforening 22.02: Esbjerg ny by, gammel by, hvilken by? 24.03: Høvdingen fra Grimstrup 19.04: Naturgasanlægget ved Nybro 09.05: Esbjergs riviera Hjerting strand og Sjelborg 22.08: Tur til Ribe: Kunst og Vikinger 12.09: Tur til Olsens Paradis og Grimstrup Krat 03.10: Tur til Ribe: En tur i galgen 01.11: Det ordentlige menneske 25.11: Arkæologer som livsstilsdetektiver 14 PUBLIKATIONER OG FOREDRAG Claus Feveile Ribe - continuity or discontinuity from 8th to the 12th century. I: Sheehan, J & D. Ó Corráin (eds.) The Viking Age: Ireland and the west. Papers from the Proceedings of the Fifteenth Viking Congress, Cork, August 2005, s Vikingernes Ribe. Handel, magt og tro Landskabet; Ribe opstår I: Christensen, S.B. (red.): Ribe Bys Historie 1, 2010, s (med Morten Søvsø): Ribe genopstår. I: Christensen, S.B. (red.): Ribe Bys Historie 1, 2010, s Ribe. Emporium and Town in the 8th-9th centuries. I: Willemsen & Kik (eds.): Dorestad in an International Framework. New research on centres of trade and coinage in Carolingian times, s (med Morten Søvsø): The fortifications of Ribe from the 9th century to around the year I: Lübecker Kolloquium zur Stadtarchaeologie im Hanseraum VII: Die Befestigungen, s (med Lisbeth M. Imer): En runeamulet fra Gl. Hviding. By, marsk og geest 22, s (med T. Sode, U. Schnell): An investigation on segmented, metal-foiled glass beads and blown, mirrored glass beads from Ribe, Denmark. I: Theune et al. (eds.): Zwischen Fjorden und Steppe. Festschrift für Johan Callmer zum 65. Geburtstag, s Mayen Basalt from the Ribe Excavations I: Bencard, M. & H.B. Madsen (eds.): Ribe Excavations vol. 6, s In Press: Ribe - emporia and town in VIIIth-IXth century. Resultatet af Commachio-konference i Italien Ribe zur Wikingerzeit. Handel, macht und glaube. Viking Ribe. Trade, power and belief Geestkanten sydvest for Ribe - på sporet af et rigdomscenter i første årtusinde e.kr. (detektor-seminar i Randers september 2009) Høgsbrogårdskatten - en brudsølvskat fra ældre germansk jernalder i Sydvestjylland. Arkæologi i Slesvig/ Archäologie in Schleswig 13 The Høgsbrogård Hoard - a Scrap Metal Hoard from the Late Germanic Iron Age in South-West Jutland Symposieberetning fra 61. Sachsensymposium, Haderslev, sep Høgsbrogårdskatten - en brudsølvskat fra germanskjernalder. Indlæg på symposiet Arkæologi i Slesvig/ Archäeologie in Schleswig 13, Jaruplund The Høgsbrogård Hoard - a Scrap Metal Hoard from the5th Century AD in South Western Jutland. Indlæg på The 61st International Sachsensymposium, Haderslev Viking Age Ribe, Denmark - emporia and town in 8th- 9thcenturies. Indlæg på The Archaeology of the Baltic Region: New Investigations and Discoveries, Kaliningrad November Det ældste Ribe. Jubilæumsforedrag for Folkeuniversitetet, Det antikvariske Selskab m.fl Det ældste Ribe og fund fra Seem sogn. Foredrag for Seem Sogns beboerforening - Høm 25 års brug af detektor i Hviding sogn. Aftenmøde for lodsejere og detektorbrugere, Magasinet Det ældste Ribe. Løgumkloster Refugium Vikingernes Ribe. Foredrag for Aalborg Folkeuniversitet Vikingernes Ribe. Foredrag for Folkeuniversitet i Toftlund Steen Frydenlund Jensen Hoffmanns Plantage og højene deri. Guidet tur med foredrag i Hoffmanns Plantage med Dansk Naturfredningsforening 21/8 Lumske ligheder - og mulige kronologiske træk i den førromerske bebyggelse. Foredrag ved colloquium: Ældre jernalders bebyggelse i Vestjylland. Ribe, 4/10 Ældre jernalderbebyggelses udvikling ved Krogsgård - et rids til et casestudy. Foredrag ved colloquium: Ældre jernalders bebyggelse i Vestjylland. Ribe, 4/10 Anders Olesen 24 ha ældre jernalder. Ældre jernalders bebyggelse i Vestjylland. Colloquium. Sydvestjyske Museer, Camilla Post Nyt fra Ribes Vestby, foredrag på ODMs faglige orienteringsmøde på Fuglsø, Middelaldergruppen På gengroede stier - en slægtshistorie fra Vester Vedsted- Hvidding, Fra Ribe Amt 2010, s Kamma M. Poulsen-Hansen Et forsøg på forståelse af smedjerne fra Guldagers opbygning. I: Lyngstrøm, H., Winther Olesen, M., Gebauer Thomsen, L. (red). Værkstedet. Smedens Rum 1 Arbejdsrapport fra det første seminar i netværket Smedens

15 Publikationer og foredrag Rum 14. oktober 2010, SAXO-instituttet, Københavns Universitet 2010 Loft - bebyggelse fra 1100-tallet til i dag. Fra Ribe Amt 2010, p Et forsøg på forståelse af smedjerne fra Guldagers opbygning. Indlæg på Smedens Rum 1: Værkstedet, Københavns Universitet, (med Palle Siemen): Helt ude i hegnet? Landsbypuljen Gårdens toft - markens skel. Rødding, Sarah Qvistgaard Andrup - en bebyggelse fra ældre førromersk og germansk jernalder, foredrag på Arkæologi i Slesvig Archäologie in Schleswig. 13. udgave af Symposium på Jaruplund Højskole Ældre førromersk jernalder mellem Ribe og Esbjerg, foredrag på colloquium: Ældre jernalders bebyggelse i Vestjylland, Ribe Andrup - en bebyggelse fra ældre førromersk jernalder og germansk jernalder, foredrag på ODMs faglige orienteringsmøde, Fuglsø Mette Slyngborg CHIP: Cultural Heritage in Planning - a Danish Point of View. Publiceret paper til TICCHI conference, Freiberg, Tyskland: Industrial Heritage, Ecology & Economy. Esbjerg kommunes Byfond, artikel i By, Marsk og Geest 2010 Bærende bevaringsværdier i landsbyer under udvikling. Artikel i temahæfte om landsbyudvikling, udgivet af Vadehavets Formidlerforum Bærende bevaringsværdier i landsbyer under udvikling, foredrag på temadag om landsbyudvikling arr. af Vadehavets Formidlerforum, Darum Fritidscenter Palle Siemen (med Kamma Poulsen-Hansen): Helt ude i hegnet? Landsbypuljen Gårdens toft - markens skel Rødding Stammer og stormænd i Sydvestjylland i det 3. årtusinde før Kristi fødsel, Folkeuniversitet Randers Stammer og stormænd i Sydvestjylland i det 3. årtusinde før Kristi fødsel, Esbjerg og Omegns Museumsforening, Ingrid Stoumann Ryttergraven fra Grimstrup. Foredrag Grimstrup Lokalhistoriske Forening. 25/2. Vikingehøvdingen fra Grimstrup. Foredrag på generalforsamling i Esbjerg og Omegns Museumsforening. 24/3. Grimstrup Krat og Kongehøjene i Skads. Guidet tur for Esbjerg og Omegns Museumsforening. 12/9: Oldtidens landsbyer. Indlæg på temadag om Landsbyudvikling ved Vadehavet, Vadehavets Formidlerforum, Darum 3/11. Mette Højmark Søvsø Flere fund fra magasinet. By, marsk og geest 22, 2010, s Morten Søvsø Ribe bys historie bd. I, (Søren Bitsch Cristensen red.), afsnittene Ribe genopstår (m. Claus Feveile), Bebyggelsesmønster, Byens huse, Byens befæstning, Teknik og ressourcer samt Karakteristik Et udsnit af en landsby fra o. 500 e. Kr. udgravet i St. Darum ved Ribe. By, marsk og geest 22, 2010, s (med Helene Agerskov Madsen): Liv og død i 16- og årenes Ribe. By, marsk og geest 22, 2010, s (med Claus Feveile): The fortifications of Ribe from the 9th Century to around the year Lübecker Kolloquium zur Archäologie im Hanseraum VII. Die Befestigungen. (Hrsg. Manfred Gläser), Lübeck 2010, s Ribe - kristendommens arnested i Danmark. Ribe Stifts Årsskrift 2010 Ribe vom Mittelalter bis zur Neuzeit. Heimatkundliche Arbeitsgemeinschaft für Nordschleswig. Heft 85, Jahrgang 2010, s Different ways to use GIS in Archaeology. Foredrag. GIS- Workshop, Zentrum für baltische und Skandinavische Archäologie, Schleswig Udgravningen på Lindegården ved Ribe Domkirke. Foredrag på offentligt møde afholdt af Ribe Domkirke Tidlige kristne grave udgravet ved Ribe Domkirke. Foredrag på symposiet Arkæologi i Slesvig 13 Ribe vom Mittelalter bis zur Neuzeit. Foredrag på Tagung der Heimatkundlichen Arbeitsgemeinshcaft für Nordschleswig in zusammenarbeit mit der Akademie Sankelmark Udgravningen på Lindegården ved Ribe Domkirke. Onsdagsseminar, Afdeling for middelalder- og renæssancearkæologi, Aarhus Universitet, Moesgaard Hvornår blev ripenserne kristne? Jubilæumsforedrag, Antikvarisk Selskab m.fl. Ribe s North Sea Trade Connections Konferenceindlæg på East Anglia and its North Sea World på UEA - University of East Anglia, Norwich Ribe domkirke fra vikingetid til reformation. Indlæg på det 23. Byarkæologiske Møde i Ribe. Ribe by på gamle kort og brandtaksationen fra Foredrag og workshop for Ribe bykernes beboerforening Forgængerne for Ribe Bys Historie. Præsentation ved reception for Ribe Bys Historie, bd. 1 Ribes gader gennem 1000 år. Foredrag for Vejdirektoratets projektledere, Brorsonsminde Ribes havne gennem jernalder, vikingetid og middelalder. Indlæg på temadag om havne arrangeret af Vadehavets Formidlerforum. Ho Feriecenter The archaeological traces of infancy and adolescence in Medieval Ribe. Indlæg på Lübecker Kolloquium zur Archäologie im Hanseraum VIII. Kindheit und Jugend Ribe Bys Historie. Jubilæumsforedrag, Ribe Katedralskole 15

16 Konferencer, kurser og efteruddannelse 16 Trine Wittorff Brander 20.01: Opfølgningskursus på Arbejdsmiljøuddannelsen, Esbjerg Højskole : Historisk værkstedskursus, Sønderborg : Messe, Messecenter Herning : Studietur, Hamborg : Museums Undervisnings Uddannelse A, Bygholm Park, Horsens 28.09: Power Point Kursus, AMU-vest : Museums Undervisnings Uddannelse A, Bygholm Park, Horsens 17.11: Musko fællesseminar, Møntergården, Odense : Museums Undervisnings Uddannelse A, Bygholm Park, Horsens Claus Feveile Arkæologi i Slesvig/ Archäeologie in Schleswig 13, Jaruplund International Symposium in Early Medieval Coinage, Cambridge Byarkæologisk Møde i Ribe Tværfaglige Vikingesymposium, Hedeby The 61st International Sachsensymposium, Haderslev The Archaeology of the Baltic Region: New Investigations and Discoveries, Kaliningrad Law and Archaeology in the Early and High Middle Ages, AD , København Steen Frydenlund Jensen 15.01: GIS-Workshop, Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie (ZBSA), Schleswig 09.02: Temadag om Indsamling, kassation og digital registrering, DAR, Slagelse : Videnskabsteori ved Klaus Møller Kristensen, Folkeuniversitetet, Esbjerg 30.08: Arkæologisk GIS Forum, Nordjyllands Historiske Museum, Lindholm Høje : Colloquium: Ældre jernalders bebyggelse i Vestjylland. Sydvestjyske Museer, medarrangør Anne-Sofie Lundtofte 20.01: Opfølgningskursus på Arbejdsmiljøuddannelsen, Esbjerg Højskole, Esbjerg 08.03: Museer - turisme og oplevelsesøkonomi Konference, Museumsforum Syddanmark. Hotel Munkebjerg, Vejle ODMs internationale formidlingsseminar, Hotel Nyborg Strand, Nyborg 04.05: KUAS Temamøde om Museumsudredningen, Hotel Nyborg Strand, Nyborg 10.05: Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2010, Hotel Nyborg Strand, Nyborg Ulla Mejdahl 09.02: Temadag: Indsamling, kassation og digitalisering. DAR. Slagelse 20.03: Museumsforeningernes Årsmøde. Ribe 26.04: ODM, generalforsamling og museumsudredningsmøde. København 04.05: KUAS Workshop om Museumsudredningen. København 10.05: Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2010, Hotel Nyborg Strand, Nyborg 18.05: Museumslederworkshop. Odense 20.05: Vidensstrategi i Esbjerg Kommune. Esbjerg 11.06: KUAS Workshop om Museumsudredningen. Århus 15.10: KUAS Workshop om museumsudredningen. Vejle : Museumslederseminar. Fredericia Mikkel Kirkedahl Lysholm Nielsen : Ghostwalk træf, Ghostwalkerne, Ribe 28.09: Workshop om museernes netbrugere, Kulturarvsstyrelsen, Århus : Formidling på spil, kursus, Danske Museer, København : Social Inclusion, kursus, Danske Museer, København : ODMs faglige orienteringsmøde, Fuglsø : Social Inclusion, kursus, Danske Museer, Manchester & London Anders Olesen : Videnskabsteori ved Klaus Møller Kristensen, Folkeuniversitetet, Esbjerg : Mikromorfologi. Studierejse til Cambridge, England : Ældre jernalders bebyggelse i Vestjylland. Colloquium. Sydvestjyske Museer : Kursus i Projektarbejdsform, Esbjerg Kommunes kompetencecenter Carsten Mølleskov Pedersen : Forvalterseminar, Hotel Ny Skovlund, Holstebro Camilla Post : Byarkæologisk Møde, Ribe 08.10: Digitale data og middelalderarkæologien Middelalderarkæologisk Metodenetværk : ODMs faglige orienteringsmøde på Fuglsø Kamma Marie Poulsen-Hansen : Gårdens toft - markens skel, med indlæg. Landsbypuljen 2010, Rødding 04.03: Brugen af GIS ved historiske Kort, Rum-Tid-Miljø. Hiskis-seminar, Moesgård : Videnskabsteori ved Klaus Møller Kristensen, Folkeuniversitetet, Esbjerg 10.08: Møde om den aktuelle status for de arkæologisk arbejdende museer i DK 12.10: Møde i den arkæologiske referencegruppe ved ODM 14.10: Smedens Rum 1: Værkstedet, med indlæg.

17 Konferencer, kurser og efteruddannelse Københavns Universitet 28.10: Dialogmøde mellem KUAS og ODM ang. museumsudredningen 17.11: ODMs faglige orienteringsmøde, Fuglsø Sarah Qvistgaard : Arkæologi i Slesvig Archäologie in Schleswig. 13. Symposium på Jaruplund Højskole Byarkæologisk Møde. Ribe : Colloquium: Ældre jernalders bebyggelse i Vestjylland, Sydvestjyske Museer, Ribe, medarrangør : ODMs faglige orienteringsmøde, Fuglsø Palle Siemen : Gårdens toft markens skel. Landsbypuljen 2010, Rødding 04.03: Brugen af GIS ved historiske Kort, Rum-Tid-Miljø. Hiskis-seminar, Moesgård : Videnskabsteori ved Klaus Møller Kristensen, Folkeuniversitetet, Esbjerg : Mikromorfologi. Studietur til Cambridge, England : Ældre jernalders bebyggelse i Vestjylland. Colloquium. Sydvestjyske Museer Mette Slyngborg 21.01: Vadehavets Formidlerforum, Statusmøde, Tønder 10.02: Nyere tids netværksmøde, Møntergården, Odense 11.02: TR møde, Middelfart 08.03: Museer turisme og oplevelsesøkonomi Konference, Museumsforum Syddanmark. Hotel Munkebjerg, Vejle : Internationalt formidlingsseminar, Nyborg Strand : Mediation på arbejdspladsen, kursus i konfliktmægling, København 11.05: Seminar: Lyd som formidling. Arr: Kulturarvsstyrelsen og Tonespace. Esbjerg 09.06: TR dag, Roskilde 15.09: Temamøde: Møller i Vadehavets landskab Vadehavets Formidlerforum. Højer : Industripuljemøde, Odense 13.10: Temamøde: Havne og ladepladser langs Vadehavets kyst. Vadeh. Formidlerforum. Ho 03.11: Temamøde: Landsbyudvikling i Vadehavsregionen. Vadeh. Formidlerforum. Darum : Fagligt orienteringsmøde, Fuglsø 15.09: Temamøde: Møller i Vadehavets landskab Vadehavets Formidlerforum. Højer : Colloquium: Ældre jernalders bebyggelse i Vestjylland. Sydvestjyske Museer 13.10: Temamøde: Havne og ladepladser langs Vadehavets kyst. Vadeh. Formidlerforum. Ho 14.10: Smedens Rum 1: Værkstedet. Københavns Universitet 03.11: Temamøde: Landsbyudvikling i Vadehavsregionen. Vadeh. Formidlerforum. Darum : Law and Archaeology in the Early and High Middle Ages, AD København Mette Højmark Søvsø 09.02: Temadag om Indsamling, kassation og digital registrering, DAR, Slagelse : Byarkæologisk Møde, Ribe 09.04: Temadag om genstande, Afdeling for middelalder- og renæssancearkæologi, Moesgård 08.10: Digitale data og middelalderarkæologien. Middelalderark. metodenetværksmøde, medarrangør : ODMs faglige orienteringsmøde, Fuglsø Morten Søvsø Different ways to use GIS in Archaeology. GIS-Workshop, ZBSA, Schleswig Arkæologi i Slesvig / Archäeologie in Schleswig 13, Jaruplund East Anglia and its North Sea World på UEA University of East Anglia, Norwich Byarkæologisk Møde, Ribe Tværfaglige Vikingesymposium, Hedeby Arkæologisk GIS-forum. Nordjyllands Historiske Museum, Lindholm Høje Lübecker Kolloquium zur Archäologie im Hanseraum VIII. Kindheit und Jugend Rengøring af gammel radio. Magasinet Ørstedvej. Ingrid Stoumann 21.01: Vadehavets formidlerforum, Statusmøde, Tønder 04.03: Brugen af GIS ved historiske kort, Rum-Tid-Miljø. HisKis-seminar, Moesgård 18.03: 14 ting vi ikke ved om forhistorien. Forskningsseminar. Moesgård 21.05: 29. Tværfaglige vikingesymposium, Hedeby : MapInfo kursus, ODM, København 17

18 Personale 18 Fast personale Inge C. Ahrendsen, museumsvært Tove Beck, museumsassistent Aase Bondegaard, kontorassistent Trine W. Brander, museumsvært Else Breer, kontorassistent Bente Clausen, bogholder Jens Egebjerg, samlingsforvalter Kirstin S. Eliasen, museumsinspektør, afdelingsleder fratrådt Claus Feveile, museumsinspektør, fratrådt Lene Feveile, museumsinspektør, fratrådt Camilla Gelsing, museumsvært Ruth Hansen, bogholder Ulla Hauge Ehlers, museumsvært Lene Havre, rengøringsassistent Steen Jensen, museumsinspektør Jytte Jørgensen, rengøringsassistent Svend Jørgensen, pedel, fratrådt Lisbeth Karlsen, museumsvært Ulla H. Kristensen, museumsvært Henrik M. Kristiansen, håndværker Ingemarie Nørgaard Kristiansen Anne-Sofie Lundtofte, museumsinspektør, afdelingsleder Ulla Mejdahl, direktør Helen S. Nielsen, rengøringsassistent, fratrådt Mikkel K. L. Nielsen, museumsinspektør Preben Nielsen, museumsassistent Lisbeth K. Nordberg, museumsassistent Rie Rønn Olsen, museumsassistent Inger Marie Paulus, museumsvært Carsten M. Pedersen, håndværker Kim F. Pedersen, museumsassistent Rune M. Pedersen, museumsvært Kirsten Rasmussen, museumsvært, fratrådt Lisbeth Sand Rasmussen, rengøringsassistent Anna Marie Ravn, museumsassistent Palle Siemen, museumsinspektør Ingrid J. Skovmose, museumsvært Mette Slyngborg, museumsinspektør Ingrid Stoumann, museumsinspektør Laila Strandbygaard, museumsvært Pia G. Sørensen, museumsvært Morten Søvsø, museumsinspektør Andet personale Ernst Andersen, museumsvært Anni Møller Christensen, guide Leif G. Christensen, guide Nancy Christensen, museumsvært Nicolaj Christiansen, rengøring Allan D. Dideriksen, arkæolog Katrin L. Egholm, guide Jens Feveile, udgraver Ann Gadd, arkæolog Flemming Gadgaard, arkæolog Kåre Gyldenløve, arkæolog Camilla H. Hansen, arkæolog Lisa Lykke Hansen, guide Mette Hansen, arkæolog Niels K. Hansen, arkæolog Kaethe Højtoft, museumsvært Irene A. Jensen, museumsvært Janni Jensen, museumsvært Morten L. Jensen, arkæolog Theis Z. Jensen, arkæolog Troels B. Jensen, arkæolog Francis A. Jordt, guide Kurt Juul, guide Kristian Jørgensen, museumsvært Martin Jørgensen, museumsvært Helga N. Kjærbæk, arkæolog Birgit V. Kristensen, museumsvært Marie H. Kristensen, rengøringsassistent Richard Kværnø, guide Børge Lorenzen, guide Iben S. Madsen, museumsvært Inga Stein Michelsen, projektkoordinator Jens Ole Nielsen, guide Klaus Nielsen, museumsvært Sigrid Opland, arkæolog Anders Olesen, arkæolog Asger M. Olsen, arkæolog Maren-Lotte Otte, guide Jakob Pallesen, museumsvært Anna Marie Paludan, guide Casper Pedersen, museumsvært Rune M. Pedersen, museumsvært Svend Pedersen, guide Karla Porsgaard, museumsvært Camilla Post, projektansat inspektør Kamma Marie Poulsen-Hansen, projektansat inspektør Sarah Qvistgaard, projektansat inspektør Jens Saugbjerg, arkælog Mette Søvsø, projektansat inspektør Schirin Tarco, museumsvært Mads B. Thastrup, arkæolog Solvejg Westergaard, rengøringsafløser Dan Rasmus Winther, arkæolog Anna Østergaard, rengøringsafløser

19 Regnskab Regnskabsoversigt Museumsnr.: Sydvestjyske Museer SE/CVR nummer: Regnskab for 2010 UDGIFTER INDTÆGTER 22. Personale Lokaler - ejendomme, friarealer Samlingens forvaltning m.v Undersøgelser og erhvervelser Konservering Udstillinger Anden formidlingsvirksomhed Administration Entré Betalinger for undersøgelser i henhold til kap Husleje, prioritetsrenter og -afdrag Andre renter Kiosk- og cafeteriavirksomhed I alt konto 22 til Tilskud fra kommuner Ikke-offentlige tilskud Tilskud fra EU og Nordisk Ministerråd Tilskud fra amtskommuner I alt konto 90 til Statstilskud Totale udgifter og indtægter Resultat (indtægter - udgifter)

20 SYDVESTJYSKE MUSEER Årsberetning Sydvestjyske Museer Odins Plads Ribe Tlf De fire sider af en runeamulet, som blev fundet i 2009 i Hviding. Se også By, marsk og geest nr. 22

Andre aktiviteter. Museerne i undervisningen underholdning eller undervisning?, underviser i samarbejde med MUSCO og pædagogisk udvikling, Esbjerg.

Andre aktiviteter. Museerne i undervisningen underholdning eller undervisning?, underviser i samarbejde med MUSCO og pædagogisk udvikling, Esbjerg. Andre aktiviteter Mette Slyngborg Bestyrelsesposter Esbjerg Kommunes Byfond (2008-). Esbjerg Daghøjskole (1996-99) Tillidshverv TR på Sydvestjyske Museer for Dansk Magisterforening Faglige netværk ICOM

Læs mere

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport Dover sogn, Hjemslev Herred, tidl. Skanderborg Amt. Stednummer: 16.02.03. sb. nr. 263 Ved en arkæologisk undersøgelse af et ca. 400 meter langt vejtracé og en

Læs mere

SYDVESTJYSKE MUSEER. Årsberetning ÅRSBERETNING 2009

SYDVESTJYSKE MUSEER. Årsberetning ÅRSBERETNING 2009 SYDVESTJYSKE MUSEER Årsberetning 2009 Indholdsfortegnelse 3 Sydvestjyske Museer 4 Den Antikvariske Afdeling 5 Den Museologiske Afdeling 7 Den Museologiske Afdeling 9 Undersøgelser 14 Udstillinger og aktiviteter

Læs mere

SYDVESTJYSKE MUSEER. Årsberetning ÅRSBERETNING 2011

SYDVESTJYSKE MUSEER. Årsberetning ÅRSBERETNING 2011 SYDVESTJYSKE MUSEER Årsberetning 2011 Indholdsfortegnelse 3 Ledelsesberetning 5 Arkæologi 7 Historie 8 Formidling 9 Samlingen 10 Undersøgelser 19 Udstillinger og aktiviteter 21 Publikationer og foredrag

Læs mere

Museet Ribes Vikinger Læringstilbud

Museet Ribes Vikinger Læringstilbud 2014-2015 Museet Ribes Vikinger Læringstilbud Museet Ribes Vikinger Oplev Ribes spændende historie fra år 700 til år 1700. Rundvisning Tilpasses den enkelte gruppe Museet Ribes Vikinger er placeret på

Læs mere

Indholdsfortegnelse ÅRSBERETNING SYDVESTJYSKE MUSEER

Indholdsfortegnelse ÅRSBERETNING SYDVESTJYSKE MUSEER Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 2008 - et museumshistorisk år 5 Den Antikvariske Afdeling 6 Den Museologiske Afdeling 9 Undersøgelser 14 Udstillinger og aktiviteter 15 Publikationer og foredrag 16 Kurser,

Læs mere

Kulturhistorisk Rapport

Kulturhistorisk Rapport Kulturhistorisk Rapport Heraklesvej bopladsspor og grav fra yngre bronzealder og ældre jernalder Af museumsinspektør mag.art. Benita Clemmensen Museum Østjylland Stemannsgade 2 DK-8900 Randers C Tlf. 8712

Læs mere

Ølsted strand v. Runde Bakke

Ølsted strand v. Runde Bakke Ølsted strand v. Runde Bakke Beretning over den arkæologiske forundersøgelse af matr. 15a Ølsted By, Ølsted Gennemført d. 15. oktober 2008 (NFHA2772) Af: Pernille Pantmann Beretningens identifikation Museumsnr.:

Læs mere

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. Museumslandskabet i forandring KulturArVsstYrelsen 27. april Dagens moderator: Thomas Buch-Andersen, P1 9.30 Ankomst og

Læs mere

Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe

Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe Af Lis Andersen, museumsinspektør, Den antikvariske Samling Ribe - Danmarks ældste by - gemmer på meget store mængder af vores

Læs mere

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer***

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Offentlige tilskud (EU, stat, amtskommune og Ikke offentlige tilskud Museum kommune) Af samlede (fonde, sponsorater mm.) Kr. indtægter Kr. Arken 2008 32.698.308

Læs mere

Dit, mit & vores museum

Dit, mit & vores museum Kulturstyrelsens Museumsårsmøde Radisson Blu H.C. Andersen Hotel 21. og 22. maj 2012 Dit, mit & vores museum Stærke museumstilbud i enkle rammer VELKOMMEN Vi har gennem længere tid drøftet anbefalinger

Læs mere

Skive Museum, Arkæologisk afdeling. Overvågningsrapport SMS 906A Posthustorvet Skive sogn, Hindborg herred, Viborg amt Stednr.13.04.

Skive Museum, Arkæologisk afdeling. Overvågningsrapport SMS 906A Posthustorvet Skive sogn, Hindborg herred, Viborg amt Stednr.13.04. Skive Museum, Arkæologisk afdeling Overvågningsrapport SMS 906A Posthustorvet Skive sogn, Hindborg herred, Viborg amt Stednr.13.04.09 Inge Kjær Kristensen * 2006 SMS 906A Posthustorvet 2 INDHOLD AUD 2005

Læs mere

KNV206 Næstelsø Præstegård Jordvarme, Næstelsø sogn, Hammer herred, tidl. Præstø amt. Sted nr. 05.04.07. Sb.nr. 42.

KNV206 Næstelsø Præstegård Jordvarme, Næstelsø sogn, Hammer herred, tidl. Præstø amt. Sted nr. 05.04.07. Sb.nr. 42. KNV206 Næstelsø Præstegård Jordvarme, Næstelsø sogn, Hammer herred, tidl. Præstø amt. Sted nr. 05.04.07. Sb.nr. 42. Beretning for forundersøgelse forud for etablering af et stort jordvarmeanlæg beliggende

Læs mere

Sydvestjyske Museer Beretning 2012

Sydvestjyske Museer Beretning 2012 Sydvestjyske Museer Beretning 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Ledelsesberetning 3 2. Beretning fra de faglige enheder 8 2.1. Arkæologi 8 2.2. Historie 10 2.3. Formidling 12 2.4. Samlingen 15 3. Undersøgelser

Læs mere

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende:

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende: 1 Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen Oversigt over seniorbestyrelser Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af

Læs mere

Hustomter fra 3/500-tallet under omfartsvejen ved Højby Huse

Hustomter fra 3/500-tallet under omfartsvejen ved Højby Huse Hustomter fra 3/500-tallet under omfartsvejen ved Højby Huse Bygherrerapport Fig. 1. Felt II set fra syd. Pløjelaget afrømmes med gravemaskine. I baggrunden ses Højby Huse. Foto: Roskilde Museum. ROM j.nr.

Læs mere

Historisk Samfund for Sydøstjylland Januar 2015

Historisk Samfund for Sydøstjylland Januar 2015 Nyhedsbrev fra Historisk Samfund for Sydøstjylland Januar 2015 Godt nytår. Lokalhistorisk inspirationsdag 2015 Historisk Samfund inviterer igen i år til Lokalhistorisk Inspirationsdag. Denne gang bliver

Læs mere

Bygherrerapport for den arkæologiske undersøgelse udført i juli 2006 ved Blomhulevej i Træden

Bygherrerapport for den arkæologiske undersøgelse udført i juli 2006 ved Blomhulevej i Træden Bygherrerapport for den arkæologiske undersøgelse udført i juli 2006 ved Blomhulevej i Træden Matr. nr.: 10e Ejerlav: Træden By Brædstrup kommune Sogn: Træden Herred: Tyrsting herred Gl. Amt: Skanderborg

Læs mere

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Projektbeskrivelse Museerne ved Vadehavet har netop afsluttet en gennemgang de bevaringsværdige bygninger i området, der blandt andet havde

Læs mere

Lærervejledning. Brug af arkæologi-kassen og opgaver

Lærervejledning. Brug af arkæologi-kassen og opgaver Center for Undervisningsmidler, Esbjerg Lærervejledning Brug af arkæologi-kassen og opgaver Lærervejledningens indhold: Fælles Mål Om materialet Fakta om arkæologi og oldtiden 4 forskellige opgaver: Opgave

Læs mere

Stenshede. en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder. Sanne Boddum og Martin Mikkelsen

Stenshede. en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder. Sanne Boddum og Martin Mikkelsen 1 Stenshede en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder Sanne Boddum og Martin Mikkelsen 5 cm Skår til to lerkar samt en del af en flintflække fundet i grube K7. Bygherre: Bjerringbro Kommune Viborg Stiftsmuseum

Læs mere

- fra bar mark til museumsmontre-

- fra bar mark til museumsmontre- - fra bar mark til museumsmontre- JEG ER ARKÆOLOG er et computerbaseret læringsspil om arkæologi og naturvidenskab. I spillet kan man spille seks forskellige baner. Alle baner er baseret på virkelige arkæologiske

Læs mere

Kokær Høj - Bebyggelse fra jernalder

Kokær Høj - Bebyggelse fra jernalder Kokær Høj - Bebyggelse fra jernalder Mikkel Kieldsen Viborg Stiftsmuseum 2009 Bygherrerapport nr. 35 Bygherre: Dennis A. Eriksen & Brian Sønderby ISBN 978-87-87272-78-0 2 Indledning. At Tapdrup har en

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Fra Rolfsted Skole 2008/1 Siden sidst. Lørdag d. 15-9-07 var der tur til Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Søby. Der var mødt ca. 20. Det var spændende at høre om

Læs mere

NORDISK LIGESTILLINGSKONFERENCE ÅRHUS 2008

NORDISK LIGESTILLINGSKONFERENCE ÅRHUS 2008 NORDISK LIGESTILLINGSKONFERENCE ÅRHUS 2008 Program Onsdag, den 21. maj 2008 Ankomst og indkvartering på Hotel Scandic Plaza, Banegårdspladsen. Hotellet ligger i centrum af Århus 200 meter fra Banegården

Læs mere

Aktivitetsprogram Odder Museum November 2014 april 2015

Aktivitetsprogram Odder Museum November 2014 april 2015 Aktivitetsprogram Odder Museum November 2014 april 2015 Odder Museum Møllevej 3-5 8300 Odder Tlf.: 8654 0175 E-mail: info@oddermuseum.dk NOVEMBER Sagen genåbnet Sagen om morderen og selvmoderen Christian

Læs mere

OBM 3796, Dybdalgård - Arkæologisk forundersøgelse. Af stud. mag. Marie Kanstrup

OBM 3796, Dybdalgård - Arkæologisk forundersøgelse. Af stud. mag. Marie Kanstrup OBM 3796, Dybdalgård - Arkæologisk forundersøgelse Af stud. mag. Marie Kanstrup Indhold: Indledning... 2 Udgravningens forhistorie... 2 Udgravningens hovedresultater... 2 Undersøgelsens perspektiver...

Læs mere

Hulbækvej 31 - bopladser og grave fra ældre jernalder

Hulbækvej 31 - bopladser og grave fra ældre jernalder Hulbækvej 31 - bopladser og grave fra ældre jernalder Martin Mikkelsen Viborg Stiftsmuseum 2009 Bygherrerapport nr. 41 Bygherre: Tage Knudsen ISBN 978-87-87272-86-5 2 Indledning. Tage Knudsen har en gård

Læs mere

ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN

ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN - Digital arkæologi Af: Nadja M. K. Mortensen, Forhistorisk arkæolog, GIS-ansvarlig Oversigt over undersøgelsesarealet Digital opmåling og registrering er en vigtig del af

Læs mere

STRANDBY DANMARKS NORDLIGSTE NATURHAVN

STRANDBY DANMARKS NORDLIGSTE NATURHAVN STRANDBY DANMARKS NORDLIGSTE NATURHAVN Oplæg til diskussion af mulighederne for at styrke Strandby som et attraktivt sted for befolkning og turisme -med baggrund i områdets righoldige historie og fund

Læs mere

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum 2013 Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer 16.1. ECHO Dialogudstilling Fyns Kunstmuseum 27.2. På rejse med H.C. Andersen H.C. Andersens Hus 21.3. En bid af historien 30.4. En landsby på H.C.

Læs mere

Blovstrød Præstegård gennem 800 år

Blovstrød Præstegård gennem 800 år Blovstrød Præstegård gennem 800 år Af Flemming Beyer I forbindelse med istandsættelse af graverkontoret har Nordsjællandsk Folkemuseum i december gennemført en meget givtig arkæologisk undersøgelse ved

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Tapdrup Vest - bebyggelse og aktivitetsområde fra ældre jernalder samt overpløjet gravhøj fra yngre stenalder

Tapdrup Vest - bebyggelse og aktivitetsområde fra ældre jernalder samt overpløjet gravhøj fra yngre stenalder 1 Tapdrup Vest - bebyggelse og aktivitetsområde fra ældre jernalder samt overpløjet gravhøj fra yngre stenalder Mikkel Kieldsen Kulturhistorisk Rapport Viborg Stiftsmuseum 2011 Bygherrerapport nr. 52 Bygherre:

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 9. november 2011. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Domprovstegården

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 9. november 2011. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Domprovstegården Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 9. november 2011. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Domprovstegården Mødepunkt 1 Stiftskontorchef Elisabeth Aggerbeck inviteres til deltagelse i PU-mødet 9.11.2011. Sag:

Læs mere

Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Syddanmark

Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Syddanmark Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Syddanmark Erhvervsskoler: AMU Syd Vognmand Jørgen Egeskov Jensen Vamdrup Special Transport Vamdrup E-mail: je@vst.dk Business College Syd Jan

Læs mere

LANDDISTRIKTSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE LIVSKVALITET I LAND- DISTRIKTERNE

LANDDISTRIKTSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE LIVSKVALITET I LAND- DISTRIKTERNE LANDDISTRIKTSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE LIVSKVALITET I LAND- DISTRIKTERNE 2 LANDDISTRIKTS- POLITIKKEN 2015-2017 3 Landdistriktspolitikken er et fælles redskab for borgere, foreninger, organisationer, virksomheder

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

Nyhedsbrev fra HSSØ Februar 2013

Nyhedsbrev fra HSSØ Februar 2013 Nyhedsbrev fra HSSØ Februar 2013 Lokalhistorisk Inspirationsdag 23-2 Det er os en fornøjelse endnu engang at kunne indbyde medlemmer af lokalarkiver og lokalhistoriske foreninger i Sydøstjylland samt medlemmer

Læs mere

Her var vikinger. Velkommen til Lysløjpen ved Lillelund Engpark

Her var vikinger. Velkommen til Lysløjpen ved Lillelund Engpark Velkommen til Lysløjpen ved Lillelund Engpark Uanset om man er ung eller gammel, dyrker idræt eller "bare" har brug for en gåtur, så hjælper både ophold i naturen og bevægelse på sundheden. Når skov og

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

RIBE KUNST MUSEUM RIBE KUNSTFORENING. August. Paula Modersohn-Becker

RIBE KUNST MUSEUM RIBE KUNSTFORENING. August. Paula Modersohn-Becker RIBE KUNST MUSEUM 2005 August Paula Modersohn-Becker RIBE KUNSTFORENING 2 ARRANGEMENTSKALENDER 14. maj 6. november 2005 Udstillingen Hvad med en god historie? Den helt store satsning i sommeren 2005 er

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur

Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur 1 Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur Martin Mikkelsen og Mikkel Kieldsen 1cm 1cm Viborg Stiftsmuseum 2007 Bygherrerapport nr. 19 Bygherre: Asger Risgaard ISBN 978-87-87272-57-5 2 Indledning. Nogle

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Stanghedevej 13 -bebyggelse fra yngre jernalder

Stanghedevej 13 -bebyggelse fra yngre jernalder Stanghedevej 13 -bebyggelse fra yngre jernalder Mikkel Kieldsen Kulturhistorisk Rapport Viborg Museum 2015 Bygherrerapport nr. 81 Bygherre: Jens og Jacob Adler Jensen ISBN 978-87-92778-40-6 2 Indledning

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Livet på kanten. viden og debat om socialt arbejde 17. 23. juni 2012

Livet på kanten. viden og debat om socialt arbejde 17. 23. juni 2012 Livet på kanten viden og debat om socialt arbejde 17. 23. juni 2012 Livet på kanten viden og debat om socialt arbejde 17. 23. juni 2012 I samarbejde med Kirkens Korshær, der kan fejre 100 års jubilæum

Læs mere

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders 2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders Johansen 2.1.3 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00

Læs mere

Museer udveksler erfaringer

Museer udveksler erfaringer Arkæologisk Forum nr.6, Maj 2002 Museer udveksler erfaringer Etablering af et Arkæologisk Gis Forum Af Niels H. Andersen, overinspektør, Moesgård Museum Den 23. januar 2002 blev der på Moesgård Museum

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Information om indkvartering i forbindelse med klinikophold

Information om indkvartering i forbindelse med klinikophold Information om indkvartering i forbindelse med klinikophold Indkvartering Dette er en oversigt over de indkvarteringsmuligheder, der eksisterer i forbindelse med klinikophold uden for pendlermulighed.

Læs mere

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 Onsdagsforedragene er et samarbejde mellem Viborg Museum Viborg Lokalhistorisk Arkiv Viborg og Omegns Amatørarkæologer Viborg Museumsforening Velkommen til en ny sæson

Læs mere

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde Fredningsforslaget omfatter: Forhus og sidehus Forslagsstiller: Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur Udarbejdet af Søren

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2013. Beslutning Godkendt og underskrevet på

Læs mere

Lolland-Falsters Historiske Samfund

Lolland-Falsters Historiske Samfund Lolland-Falsters Historiske Samfund Program 2014 Årsmødet i Lolland Falsters Historiske Samfund afholdes tirsdag den 29. april 2014 kl. 19.00 på Sukkertoppen, Saxkjøbing Sukkerfabrik Aftenen indledes med

Læs mere

Liseborg Høje II Små treskibede huse fra y. stenalder?

Liseborg Høje II Små treskibede huse fra y. stenalder? 1 Liseborg Høje II Små treskibede huse fra y. stenalder? Kamilla Fiedler Terkildsen og Martin Mikkelsen Kulturhistorisk Rapport Viborg Museum 2011 Bygherrerapport nr. 59 Bygherre: Viborg kommune ISBN:

Læs mere

Johannes larsen museet

Johannes larsen museet Johannes larsen museet om glæden ved kunst og natur Tilbud til skoler Johannes Larsen museet Johannes Larsen Museet er dels et kunstnerhjem, dels et kunstmuseum med egen kunstsamling og skiftende udstillinger.

Læs mere

TØNDER KULTURUGE 2013

TØNDER KULTURUGE 2013 STØTTES AF: ECCO & TØNDER HANDELS- GYMNASIUM OG HANDELSSKOLE TØNDER KULTURUGE 2013 Lad dig inspirere Fordyb dig Bliv underholdt Prøv noget nyt Og ikke mindst - nyd det! KL. ÅBNING 2/11 HØJER - Kiers Gaard

Læs mere

NP Vadehavet. Betydning for turisme-og erhvervsudvikling

NP Vadehavet. Betydning for turisme-og erhvervsudvikling NP Vadehavet Betydning for turisme-og erhvervsudvikling Nationalpark som begreb Kendt fra hele verden Yellowstone -verdens første nationalpark i 1872 Grønlands nationalpark fra 1974 -verdens største med

Læs mere

Kommunikationsplatform Sydjylland

Kommunikationsplatform Sydjylland Kommunikationsplatform Sydjylland Destinationsudvikling - macro destination Sydvestjylland Skærbæk Fritidscenter, 4. februar 2009 Opgaven Vi skal formulere et unikt, relevant og troværdigt omdrejningspunkt

Læs mere

Historien om Strandingsmuseet

Historien om Strandingsmuseet Historien om Af Gert Normann, talsmand for s Venner bygger primært på fundene fra de to britiske orlogsskibe, HMS St. George og HMS Defence, som forliste ved Thorsminde juleaften 1811, hvorved næsten 1400

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Lærervejledning Den digitale skoletjeneste Glud Museum

Lærervejledning Den digitale skoletjeneste Glud Museum Lærervejledning Den digitale skoletjeneste Glud Museum Målgruppe: 6.klasse Fag: Historie (primært) Dansk (sekundært) Undervisningsmateriale: Film og audiofiler til download Materialet omhandler: 1930 Livet

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail.

DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail. DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail.com U8 DRENGE (2007) Træner Anders Jørgensen Store Tingbakke 109

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

Skurvognsuniversitet. Centrale databaser og lokale løsninger. Hverdagens erfaringsdeling. Arkæologi for hvem? af Bo Berggren, arkæolog

Skurvognsuniversitet. Centrale databaser og lokale løsninger. Hverdagens erfaringsdeling. Arkæologi for hvem? af Bo Berggren, arkæolog af Bo Berggren, arkæolog Skurvognsuniversitet Centrale databaser og lokale løsninger Der er langt fra Kulturstyrelsens fine ambitioner om langsigtet planlægning, landsdækkende databaser og mere effektive

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Ledelsesberetning 2. Beretning fra de faglige enheder 3. Undersøgelser 4. Formidlingsaktiviteter

Indholdsfortegnelse 1. Ledelsesberetning 2. Beretning fra de faglige enheder 3. Undersøgelser 4. Formidlingsaktiviteter Sydvestjyske Museer Beretning 2014 Indholdsfortegnelse 1. Ledelsesberetning 3 2. Beretning fra de faglige enheder 14 2.1 Arkæologi 14 2.2 Historie 20 2.3 Historisk Samling fra Besættelsestiden (HSB) 22

Læs mere

Dansk Landbrugsrådgivning

Dansk Landbrugsrådgivning Page 1 of 7 Dansk Landbrugsrådgivning Deltagerliste 9. september 2010 Titel: Seminar om mark- og gødningsplanlægning i Århus Nummer K3932 Tilmeldt antal: 60 Kode:, P-70 Dato: 21. september 2010 Sted: Videncentret

Læs mere

Svinkløv. Tema Badehotel, helligkilde. Emne(r) Badehotel inkl. anneks og driftsbolig, turisme, helligkilde. Tid Fra før reformationen til i dag

Svinkløv. Tema Badehotel, helligkilde. Emne(r) Badehotel inkl. anneks og driftsbolig, turisme, helligkilde. Tid Fra før reformationen til i dag Svinkløv Kulturmiljø nr. 62 Tema Badehotel, helligkilde Sted/topografi Svinkløv-plateauet, der er beliggende ud mod Skagerrak. Kulturmiljøet omfatter arealerne omkring Svinkløv Badehotel inkl. området

Læs mere

"Er det Jer, jeg skal tale med her i eftermiddag?

Er det Jer, jeg skal tale med her i eftermiddag? Interview med Rigsantikvaren ved Birgitte Borby Hansen, Maria González og Claus Børre Petersen. "Er det Jer, jeg skal tale med her i eftermiddag? En sommerklædt og imødekommende Steen Hvass hilser på os,

Læs mere

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi Kulturarvsenheden Administrationsstrategi Gennem Museumsloven er kommuner og museum forpligtet til at samarbejde omkring plansags- arbejde, såsom kommuneplaner, lokalplaner, VVM-redegørelser, byggesager,

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

Bilag 1 Præsentation af databasen

Bilag 1 Præsentation af databasen Bilag 1 Præsentation af databasen Bilag 1-1 Anna S. Beck - Døre i vikingetidens langhuse Bilag 1-2 Bilag 1 - Præsentation af databasen Præsentation af databasen Databasen indeholder oplysninger om materiale

Læs mere

TILBUD OM OPHOLD I JERNALDERMILJØET

TILBUD OM OPHOLD I JERNALDERMILJØET TILBUD OM OPHOLD I JERNALDERMILJØET i skoleåret 2015-2016 Information til alle skoler - marts 2015 INDLEDNING Dette hæfte giver en række aktuelle informationer om mulighederne for at bruge Vingsted Historiske

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG MEDLEMSBLADET 24. SEPTEMBER 2013 HUSK UDEN FOR MYLDRETID MØD KUNSTNERNE BAG UDSTILLINGEN HUSK 6. OKTOBER 2013 EKSKURSION TIL KUNSTHALLE I HAMBURG DANSK KUNST FRA ECKERSBERG TIL HAMMERSHØI 2. NOVEMBER 2013

Læs mere

Velkommen til. Jul som i gamle dage... Se hele programmet for julen 2014 på www.petersjuliribe.dk

Velkommen til. Jul som i gamle dage... Se hele programmet for julen 2014 på www.petersjuliribe.dk Velkommen til Peters Jul i Ribe Jul som i gamle dage... Se hele programmet for julen 2014 på www.petersjuliribe.dk Jeg glæder mig i denne tid... Det er indledningen til bogen Peters Jul, som handler om

Læs mere

- 3 JUNI 2015. Ansøgning om støtte til kulturelle formål og fra Lokalpuljen. www.dansk-svenskfond.dk

- 3 JUNI 2015. Ansøgning om støtte til kulturelle formål og fra Lokalpuljen. www.dansk-svenskfond.dk Bornholms Regionskommune Ullasvej 17, 2. sal 3700 Rønne skf@brk.dk Sendes til kommunen Skole, Kultur og Fritid Ullasvej 17, 2. sal 3700 Rønne Forbeholdt kommunen Modtaget dato Bornholm* Regionskommune

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier Velkommen til konferencen Rekreative stier Konference for alle med interesse for at etablere stier Den 5. oktober 2011 Kl. 9.30-16.00 Comwell Roskilde Stier i natur, landskaber og grønne områder giver

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 1 Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 Advokater udpeget af MIDTJYLLAND: Advokat Dorte Guldbrøn Advokatfirmaet Guldbrøn Toldboden 3, 1. sal th., D 8800

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

N O R D K R A F T. Nordjysk Kunst NU. Danske Kunsthåndværkere Nordjyllandsgruppen

N O R D K R A F T. Nordjysk Kunst NU. Danske Kunsthåndværkere Nordjyllandsgruppen N O R D K R A F T Nordjysk Kunst NU Danske Kunsthåndværkere Nordjyllandsgruppen 30. oktober 21. december 2009 Nordjysk Kunst NU Nordjysk Kunst Nu er et trebenet udstillings og formidlingsprojekt, der består

Læs mere

Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium

Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage Løgumkloster Refugium Busrejse til Harzen 10. 17. juni 2011 med forberedende dage på

Læs mere

Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2

Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2 Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2 Velkommen til februarmødet. Tirsdag, den 21. februar kl. 18:00 Kom og hør Lisbeth Gade Mikkelsens historie Vi mødes på Hotel Comwell i Kolding Program

Læs mere