SYDVESTJYSKE MUSEER. Årsberetning ÅRSBERETNING 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SYDVESTJYSKE MUSEER. Årsberetning ÅRSBERETNING 2010"

Transkript

1 SYDVESTJYSKE MUSEER Årsberetning 2010

2 Indholdsfortegnelse 3 Sydvestjyske Museer 4 Ribes 1300 års jubilæum 6 Undersøgelser 13 Udstillinger og aktiviteter 14 Publikationer og foredrag 16 Konferencer, kurser og efteruddannelse 18 Personale 19 Regnskabsoversigt 2

3 Sydvestjyske Museer Vision og mission I 2010 redefinerede Sydvestjyske Museer sin vision og mission: Vision Sydvestjyske Museer vil: Fortælle Danmarkshistorien fra vest hvor udsyn og nytænkning er drivkraft Mission Sydvestjyske Museer vil forvalte, forske og formidle inden for følgende temaer: Historien i børnekulturelt perspektiv Esbjerg og Ribe Byer rundet af havne Vadehavskulturen på tværs af grænser Kulturhistorien i aktuelt perspektiv Mennesker og landskab livsvilkår i fortid og nutid Fokus på organisation og strategi Som det fremgår af det foranstående, har vi også i 2010 arbejdet med Sydvestjyske Museers vision og mission. Det har været en spændende proces, hvor medarbejdere, ledelse og bestyrelse i fællesskab og med hjælp fra eksterne konsulenter har udarbejdet et rigtig fint grundlag for det fremtidige arbejde og museets placering i det danske museumslandskab. De mange møder og mange drøftelser på tværs af medarbejdergrupper gjorde det også klart for ledelsen og bestyrelsen, at skulle de mange fine ord føres ud i livet, var det nødvendigt at give organisationen et grundigt eftersyn. Når vi ønsker, at museet skal stå på alle tre ben, nemlig formidling, forskning og forvaltning, skal de fornødne ressourcer være til stede både på det faglige, det ledelsesmæssige og det økonomiske plan. En stor mundfuld, som vil stille store krav til samtlige medarbejdere i de kommende år. Men vi føler os overbeviste om, at de nu besluttede ændringer i organisationen, hvor den administrative ledelse styrkes, giver et godt grundlag for at kunne omsætte de vedtagne strategier og overordnede mål til konkrete handleplaner for de kommende år. Planer, som også kræver en nødvendig prioritering af opgaverne både i forhold til den økonomi, vi kan fremskaffe, og i forhold til medarbejdernes kompetencer. få samlet personalet på færre destinationer for herigennem at opnå mere synergi og fællesskab. Det lykkedes ikke i 2010, men det ser nu ud til, at museet med hjælp fra Esbjerg Kommune kan samle en stor del af medarbejderne i velegnede lokaler i Ribe i løbet af Kulturarvsstyrelsen har også haft fokus på Sydvestjyske Museer i Det var året, hvor styrelsen indledte en kvalitetsvurdering af museet. Der blev besvaret et utal af spørgsmål, mens museet sideløbende udarbejdede sin 4-års plan Vi forventer en redegørelse fra styrelsen i forbindelse med kvalitetsvurderingen i løbet af foråret 2011 og dermed forhåbentlig også en vurdering af, hvor museet står i forhold til det fremtidige museumslandskab. Meget tyder på, at der arbejdes hen imod større enheder, mere samarbejde og mere professionalisme på alle planer. Set i det lys, vil den nu gennemførte proces omkring vision, mission, strategi og organisation uden tvivl gavne museet og dets fremtid. Vi ønsker at være med i fremtiden. Vi ønsker fortsat at kunne fortælle Danmarkshistorien fra vest - hvor udsyn og nytænkning er drivkraft. 3 I 2010 har vi også haft megen fokus på lokalesituation. Det har lige siden fusionens start været et stort ønske at Birthe Rasmussen Bestyrelsesformand

4 Ribes 1300 års jubilæum Mange kræfter var på forhånd lagt i at sikre finansiering af en lang række forskellige udviklingstiltag og nye projekter, så også Sydvestjyske Museer kunne bidrage ved fejringen af Ribes jubilæum og medvirke til at sætte byen og kommunen på landkortet også i den sammenhæng. Med betydelig støtte fra både Region Syddanmark, Kulturarvsstyrelsen og Esbjerg Kommunes Jubilæumspulje foruden er lang række større og mindre private fonde lykkedes det at skaffe ekstra finansiering på mere end 2 mio. kr. til fejring af Ribes 1300 års jubilæum. Samtidig koncentrerede Sydvestjyske Museer en stor del af sine egne arbejds- og udviklingsressourcer om fejringen af Ribe. Derfor lykkedes det, at bidrage med mange forskellige udviklings- og formidlingstiltag, der alle både samlet og hver for sig var og er med til at synliggøre Ribe by, området og Sydvestjyske Museer gennem levende og engageret historiefortælling. Fra Magasinet blev selve fødselsattesten fundet frem og en hel ny udstilling med den i centrum: Hvorfor Ribe?, så dagens lys. Sydvestjyske Museer var engageret i en lang række tiltag, men her skal fire milepæle især fremhæves: Film og basisudstilling I marts så en revideret udgave af filmen Ribes Vikinger dagens lys, basisudstillingen på Museet Ribes Vikinger blev opdateret med den nyeste viden om Ribes opståen, og publikum fik de første glimt af vikingernes liv i en af de nye kikkerter på balkonen. Vikingernes Ribe og Hvorfor Ribe I juni blev bogen Vikingernes Ribe lanceret samtidig med åbningen af aktivitetsudstillingen Hvorfor Ribe. Aktivitetsudstillingen blev skabt i samarbejde med udstillingsarkitekt Mikael Thorsted og sætter den besøgende i et sansemættende miljø, der fortæller Ribes og befolkningens historie fra omkring år 700 og frem til ca Udstillingens gennemgående træk er de mandshøje tegneseriepersoner, hver fra sin tid, der med talebobler på flere sprog fungerer som fortællere i udstillingen. De kombineres med museets nyeste fund i montrer og tilsvarende genstande og efterligninger, der kan røres ved og undersøges. Ved enden af vejen gennem udstillingen, som er belagt først med grus, så med egeplanker, ler og endelig med knogler, kan gæsten medvirke til at prioritere, hvor kommende arkæologiske indsatsområder skal fokuseres, ligesom man via en sporjagt kan fortsætte ud i Ribe by for at høre historiens vingesus. 4 Hendes Majestæt Dronning Margrethe ll modtager museets gave Fenris fra Ribe i guld fik Hendes Majestæt Dronning Margrethe ll af Esbjerg Kommune. Dronningen afslører fødselsattesten Hendes Majestæt Dronning Margrethe II s besøg i Ribe blev milepæl i juli. Hendes Majestæt afslørede ved den lejlighed Ribes fødselsattest på Museet Ribes Vikinger, en attest i form af de brønddele, der som den egentlige kilde kan datere Ribes tidligste liv tilbage til ikke før end år 707, og ikke senere end år 710. Fra Esbjerg Kommune modtog majestæten et smykke, der er genskabt efter et af de originale arkæologiske fund fra museets gemmer, nemlig Fenris fra Ribe. Det redesignede smykke i guld er udført med samme teknik som markedspladsens bronzestøber brugte: Ciere Perdue (tabt i voks). Det originale smykke blev fundet ved en udgravning i Nikolajgade i 1990 og er et af de tidligste 700-tals bronze-

5 Ribes 1300 års jubilæum smykker fundet i Ribe. Smykker som dette blev placeret på brystet, enkeltvis eller som par. Smykkets ejer var glad for det, for der er tydelige spor efter reparation af nåleskeden. Sydvestjyske Museers gave var et unikasmykke, som vi kaldte Ribekæden. Perlerne på kæden er alle håndlavede kopier af perler fra første halvdel af 700-årene skabt efter samme metode, som man brugte for 1300 år siden. De sidder på en traditionel vikingestrikket sølvkæde uden lødighedsstempel. Skoletjenesten på Quedens Gaard Museet Ribes Vikinger var et helt naturligt omdrejningspunkt for Sydvestjyske Museers mange jubilæumsaktiviteter, men på Quedens Gaard voksede gennem hele 2010 et projekt, som museet forventer sig meget af nemlig Skoletjenesten på Quedens Gaard i Ribe, som blev oprettet gennem en helt unik partnerskabsaftale mellem Esbjerg kommunale Skolevæsen og Sydvestjyske Museer. Aftalen indebærer et tæt samarbejde mellem den faglige viden og den faglige læring, og resulterede i mange dygtige formidleres undervisningstilbud med fokus på renæssancen i Ribe. I jubilæumsåret blev dele af Quedens Gaard genindrettet med de autentiske møbler i Kælderstuen, den store dør ind til Herberget blev åbnet igen, og flere rum blev istandsat og indrettet til arbejde i historiske værksteder. Der blev oprettet tre tilbud målrettet elever fra klasse, nemlig læseteater, historiske værksteder samt Kors i Knægte, en GPS-tur i Reformationens Ribe. og meget mere I jubilæumsåret blev det via de mange eksterne bidrag yderligere muligt at præsentere: Flere nye museumssmykker, skabt på baggrund af originale arkæologiske fund i og omkring Ribe. Foredrag med fokus på vikingernes liv og Ribes udvikling. Adskillige bøger om Ribe By og historien igennem tiderne, samt idéer til undervisningsmateriale for folkeskolens ældste klasser og ungdomsuddannelserne. Sydvestjyske Museer har mange at takke for bidrag til virkeliggørelsen af de mange projekter, heriblandt: Region Syddanmarks Kulturpulje Lida og Oskar Nielsens Fond Therkel Jørgensens Legat JL Fondet Kulturarvsstyrelsen Kulturministeriet Ribe 1300 år - Esbjerg Kommune Hiin Film Ribe Kulturklub Det Antikvariske Selskab Dr. Margrethe II s arkæologiske Fond Farumgaardfonden Claus Sørensens Fond - men også mange, mange andre, som har bidraget med naturalier, ideer og engagement. Direktør Ulla Mejdahl modtager Hendes Majestæt Dronning Margrethe ll på Museet Ribes Vikinger 5

6 Undersøgelser ASR 1375, 1689, 2321, 2344 Detektorafsøgninger Fortsatte afsøgninger med metaldetektor af udvalgte lokaliteter. Afsøgninger foretages af en gruppe på 3-4 detektorfolk tilknyttet museet, dels ud fra eget initiativ, dels ud fra ønsker og prioriteringer fra museets side. Undersøgelsesleder: Claus Feveile ASR 1988 Kloakering Vestbyen, Ribe Der var tale om både en overvågnings- og undersøgelsessag, hvor kulturlagene, som kom til syne i profilerne, blev registreret. I profilerne blev observeret bebyggelses- og kulturlag, der daterede sig fra omkring år 1100 og frem til 1600-tallet. Før 1100/1200 er der i Albert Skeels Gades vestdel op til Kongensgade spor efter massive sandfygningslag, der har hævet terrænet betydeligt. Kongensgade har ligget uden for den middelalderlige by, muligvis som dyrket område. Fra middelalderen blev i de østlige dele af området påtruffet gruber, stolpehuller, en bageovn (se foto) husgulve og teglstensgulve, kirkegården med skeletbegravelser, der hørte til Helligåndshuset, samt brokkefundamenter efter Helligåndshuset. Fra engang i 1600-tallet forsvinder bebyggelsen i området, der henlå som haver indtil sidst i 1800-tallet, da området bebygges igen. Udgravningsleder: Camilla Post. Undersøgelsestidspunkt: april-oktober Undersøgelsen blev betalt af Esbjerg Kommune ASR 2331, Magnetometer-undersøgelser i Hviding Sogn I samarbejde med Geofysik på Kiels Universitet er der magnetometeropmålt ca. 40 ha fordelt på to arealer af hver ca. 20 ha: Et område vest for Hviding Kirke, og et område ved Råhede Mark. På begge lokaliteter var formålet at undersøge magnetometeropmålingernes værdi i forhold til især mindre anlæg som stolpehuller. Der var således mulighed for at måle på arealer, hvor der havde været foretaget udgravninger, og andre arealer hvor luftfotografering har dokumenteret tilstedeværelse af huse fra sen vikingetid og middelalder. Det er planen at følge op på undersøgelserne med egentlige udgravninger for at tjekke kendte hustomter, der enten fremgår eller ikke fremgår af magnetometermålingerne, og områder hvor der ikke findes erkendte hustomter på hverken luftfotografier eller magnetometeropmålinger. Undersøgelsesleder: Claus Feveile og Christina Klein Undersøgelsestidspunkt: januar-februar Undersøgelsen blev betalt af: Sydvestjyske Museer ASR 2349 Gørdingvej 73, Jernvedlund, forundersøgelse Mindre forundersøgelse uden fund eller anlæg Udgravningsleder: Claus Feveile Undersøgelsestidspunkt: ASR 1988: Bageovnen sat på sandfundamenter, som den blev set i profilet ud for Dagmargårdens bygninger i Skt. Laurentii Gade. 6

7 Undersøgelser ASR 2359 Overdammen 11, Ribe, bygningsundersøgelse Nyere Tid, bygningsundersøgelse. Bygningsarkæologiske iagttagelser i forbindelse med husets ombygning påviste, at det nuværende hus indeholder store dele af forgængerhuset. Dette hus var et fornemt bindingsværkshus med grundmuret facade, opført To figurknægte, som kom til Den antikvariske Samling i 1860 erne, stammer desuden fra huset. Undersøgelsesleder: Morten Søvsø Undersøgelsestidspunkt: februar-april ASR 2360 Sct. Nicolai Gade, Ribe, undersøgelse Arkæologisk udgravning. Gadegravning med fund af kulturlag fra markedspladsens tid, århundrede. Lagene viste sig at strække sig længere mod vest end hidtil antaget og åbner mulighed for, at det parcellerede markedsområde kan have været større end før kendt. Undersøgelsen fortsættes i Udgravningsleder: Sarah Qvistgaard Undersøgelsestidspunkt: april-juni Undersøgelsen blev betalt af Esbjerg Kommune. ASR 2365 Torvet ved Kunstmuseet, Ribe, undersøgelse Arkæologisk udgravning i forbindelse med anlæggelse af nyt torv. Overvågning af afgravning. Der fremkom ikke intakte kulturlag i det berørte areal. Udgravningsleder: Sarah Qvistgaard Undersøgelsestidspunkt: juni Undersøgelsen blev betalt af Esbjerg Kommune ASR 2366 Sdr. Farup Vej 20, Sdr. Farup, bygningsundersøgelse Nyere Tid, bygningsundersøgelse. Nedrivning af bevaringsværdigt stuehus opført 1838 med uforstyrret og velbevaret planløsning. Oprindelig med aftægtsbolig (?) indrettet i husets østende. Forbløffende velbevarede interiører. Undersøgelsesleder: Morten Søvsø Undersøgelsestidspunkt: februar Undersøgelsen blev betalt af: Sydvestjyske Museer ASR 2367 Dalhavegård, Hjortlund, forundersøgelse Mindre forundersøgelse uden fund eller anlæg. Udgravningsleder: Claus Feveile Undersøgelsestidspunkt: ASR 2368 Cykelsti ved Gredstedbro, forundersøgelse Mindre forundersøgelse uden fund eller anlæg. Udgravningsleder: Claus Feveile Undersøgelsestidspunkt: ASR 2366: Stuehus opført 1838 med uforstyrret og velbevaret planløsning. 7

8 Undersøgelser ASR 2376 Cykelsti langs A11, Lundsmarkvej til Rejsby, forundersøgelse Større forundersøgelse uden fund eller anlæg. Udgravningsleder: Claus Feveile Undersøgelsestidspunkt: Undersøgelsen blev betalt af Vejdirektoratet ASR 2379 P-plads på Brorsons Allé, Ribe, forundersøgelse Større forundersøgelse forud for anlæggelse af P-plads. Der påvistes naturligt dannet klæg i ca. kote 2 m, og området havde altså oprindelig henligget som eng ned til Ribe å. Desuden fandtes enkelte anlæg fra tidlig- og højmiddelalder. Anlægsdybden ville ikke komme til at berøre væsentlige fortidsminder, og arealet blev frigivet til anlæggelse af P-pladsen. Udgravningsleder: Morten Søvsø Undersøgelsestidspunkt: Undersøgelsen blev betalt af Esbjerg Kommune ASR 2382, Øster Vedstedvej 58, Øster Vedsted, forundersøgelse Mindre forundersøgelse uden fund eller anlæg. Udgravningsleder: Morten Søvsø Undersøgelsestidspunkt: ASR 2386, Enderup Møllevej, Hviding, forundersøgelse Mindre forundersøgelse uden fund eller anlæg. Udgravningsleder: Claus Feveile Undersøgelsestidspunkt: ASR 2396 Tved Huse og Nordkjærhøje, Tved, forundersøgelse Forundersøgelse forud for skovrejsning. Ved sb.2 (190409) fandtes sporene efter en plyndret (central?)- grav. Ved sb. 3 fremkom der ingen fund eller anlæg. Ved sb. 4 fandtes en urørt jordfæstegrav. Der kan enten være tale om den oprindelige højs centralgrav eller en grav anlagt lige udenfor eller ved højfoden, afhængigt af Original 1-kortets præcision, både i den oprindelige opmåling og efter den nuværende geo-referering. Graven undersøgtes ikke. Ved sb. 5 fandtes cirkulære stolpekonstruktioner omkring den forsvundne høj, og på nordsiden af højen mindst 1 urnegrav, som optoges. Alle fysiske spor efter selve højene var helt borte, bortset fra en lysere farvning af undergrundssandet. Udgravningsleder: Claus Feveile Undersøgelsestidspunkt: Undersøgelsen blev betalt af Kulturarvsstyrelsen ESM F Lalandia Billund etape 3, forundersøgelse Forundersøgelse af 12 ha iværksat på baggrund af en ældre fosfatkartering (1996), som viste forhøjede fosfatværdier i området, men der blev ingen arkæologiske anlæg fundet overhovedet Udgravningsleder: Anders Olesen/ Steen F. Jensen/ Ingrid Stoumann Undersøgelsestidspunkt: Undersøgelsen blev betalt af Lalandia Billund ESM U Krusborg, forundersøgelse og undersøgelse Forundersøgelse og efterfølgende undersøgelse af 3,1 ha forud for grusindvinding, hvorved der blev fundet 7 grave fra enkeltgravstid, mindst 15 langhuse fra bronzealderen, 2 huse fra førromersk jernalder samt en tofaset rækkelandsby fra germansk jernalder, der i den yngste fase har bestået af mindst 3 gårde, medens den ældste indeholdt 4. Der fandtes 10 grubehuse og et tilsvarende ESM U: Krusborg undersøgelse af 3,1 ha forud for grusindvinding. 8

9 Undersøgelser antal jernudvindingsovne, der sandsynligvis er samtidige med germanertidsbebyggelsen. Udgravningsleder: Steen Frydenlund Jensen Undersøgelsestidspunkt: Undersøgelsen blev betalt af NCC og Kulturarvsstyrelsen ESM F Sjelborg, Esbjerg, forundersøgelse Større forundersøgelse af 7 ha forud for byggemodning. Ved forundersøgelsen blev der i tre områder konstateret bebyggelse fra yngre bronzealder og ældre førromersk jernalder; disse områder blev indstillet til videre undersøgelse. Udgravningsleder: Anders Olesen Undersøgelsestidspunkt: Undersøgelsen blev betalt af Esbjerg Kommune ESM 2560 Opmåling af DSB godsterminal, Jernbanegade i Esbjerg samt ES-Vagt, Adgangsvejen 1 På grund af planerne om et stort butikscenter, der kan betyde nedrivning af nogle af DSB s godsterminal-bygninger, blev disse opmålt i Samtidig blev ES-Vagt, det gamle Sømandshjem, udvalgt til opmåling. Hovedarkitekten bag Godspakhuset syd for Esbjerg Banegård var Thomas Arboe ( ). Pakhuset består af to dele som er opført i hhv.1904 og Der har siden været flere til- og ombygninger i Godspakhusets bygninger, bl.a. blev der i 1950 installeret toiletter, hvilket var en forbedring fra dasset i gården. Godspakhuset rummer mange fine og bevarede detaljer, bl.a. rundbuede trævinduer. Fine, bevarede bygningsdetaljer er også kendetegnende for det gamle sømandshjem, som nu huser virksomheden ES-Vagt. Alle tegningerne fra projektet samt rapporter om den historiske baggrund, tilstandsrapporter og kildemateriale befinder sig på Sydvestjyske Museer. Opmålingen blev foretaget af elever fra Erhvervsakademi Vest. For undersøgelsen stod Ole Fabricius, EA-Vest og Mette Slyngborg Undersøgelsestidspunkt: marts 2010 ESM F Mulvadparken, Bramming, forundersøgelse Større forundersøgelse af 7,5 ha forud for byggemodning. Der var tidligere konstateret bebyggelsesspor i området, men på denne forundersøgelse blev ikke fundet anlæg af antikvarisk interesse. Udgravningsleder: Anders Olesen Undersøgelsestidspunkt: Undersøgelsen blev betalt af Esbjerg Kommune ESM F Landlystvej, forundersøgelse Forundersøgelse af 0,9 ha forud for byggemodning. Herved lokaliseredes to huse, hvoraf det ene typologisk var fra førromersk jernalder, medens det andet enten var fra førromersk eller ældre romersk jernalder. Begge huse havde bevaret væggrøft, det ene endda i vestenden, hvilket ikke ses så ofte. Godt 0,4 ha blev indstilles til udgravning i Udgravningsleder: Steen Frydenlund Jensen Undersøgelsestidspunkt: Undersøgelsen blev betalt af Esbjerg Kommune ESM 2602 Sneum Å, overvågning I forbindelse med gensnoningsprojekt for Sneum Å, fra Størsbølgård i nord til Jægersminde i syd, overvågedes ESM 2560: Opmåling af ES-Vagt, Adgangsvejen 1. 9

10 Undersøgelser opgravningen af åsnoningerne. Et enkelt sted (slyng D) fandtes 5-7 lodrette træpæle af uvis herkomst, en enkelt af dem tilspidset, ellers intet andet af antikvarisk interesse. Udgravningsleder: Claus Feveile / Steen Frydenlund Jensen Undersøgelsestidspunkt: okt feb Undersøgelsen blev betalt af Skov- og Naturstyrelsen ESM U Sønderris, Esbjerg, undersøgelse. Undersøgelse af spredte bebyggelsesspor på ca. 3,5 ha i forbindelse med byggemodning. Midt på sommeren blev den 4. etape af undersøgelserne i Sønderris afsluttet. Udgravningen kom således til at vare fra ultimo 2009 til medio 2010 med en pause fra december til marts på grund af regn, frost og sne. Resultatet af udgravningen blev i alt 18 hustomter og 13 gruber fra ældre jernalder. Derudover blev der fundet to grubehuse fra germansk jernalder, hvilket er interessant, idet der ikke er fundet nærliggende bebyggelse fra denne periode. Udgravningsleder: Anders Olesen Undersøgelsestidspunkt: november-august Undersøgelsen blev betalt af Esbjerg Kommune ESM F Kjersing, Esbjerg, forundersøgelse. Der blev forundersøgt ca. 28 ha til erhvervsformål i Kjersing, hvor der længere mod vest tidligere er konstateret omfattende bebyggelsesspor fra ældre jernalder. I dette område blev der dog ikke fundet bebyggelsesspor af antikvarisk interesse. Udgravningsleder: Anders Olesen Undersøgelsestidspunkt: Undersøgelsen blev betalt af Esbjerg Kommune ESM 2640 Tilsyn med fredede fortidsminder I det meste af 2010 kunne Sydvestjyske Museer sammen med resten af landets tilsynsmuseer ikke føre tilsyn med de fredede fortidsminder, da Kulturarvsstyrelsens nyudvikling af tilsynssoftware trak ud. Således måtte årets 22 KO-kontroller gennemføres manuelt med pen og papir. KO står i denne sammenhæng for Krydsoverensstemmelse og udgør i alt 117 krav, som landbrug med hektarstøtte skal opfylde, hvis de ikke vil trækkes i hektarstøtte. Ét af disse krav er, at landmanden skal holde en 2 meters dyrkningsfri bræmme til gravhøje og andre fredede fortidsminder. Hvert år skal 1 % af alle landbrug med hektarstøtte, der har fortidsminder på deres jord, tilses ifølge krav fra EU. Fra midten af november kunne museet som et af de første dog få lov at teste det nye registreringssystem, hvorved der blev gennemført 90 almindelige tilsyn, inden sneen lagde sig over landet. I samarbejde med Esbjerg Kommunes Vej- og Parkafdeling er der desuden udarbejdet og opsat nye informationsskilte ved tre af de mest besøgte fredede fortidsminder i Markæk Plantage: de to jernalderbopladser i Sjelborg og Myrtue og digevoldingssystemet midt i plantagen. ESM U Andrup Syd, undersøgelse Undersøgelse af ca. 1,1 ha i etape 1D af Andrup Syd. Der blev erkendt ca. 24 hustomter af forskellige størrelse og bevaringsgrad fra den germanske jernalder, heraf 11 treskibede langhuse, resten var mindre huse som hegnshuse og økonomibygninger. Derudover var der et utal af hegn, både dobbeltstolpehegn, saddeltagshegn, hegnsgrøfter samt enkeltstolpehegn, som flere steder Perlemagerne på hårdt arbejde på Museet Ribes Vikinger på Ribes Kulturnat. 10

11 Undersøgelser kunne knyttes sammen med huskonstuktionerne. Gårdsanlæggene bestod typisk af et langhus og et mindre hus, der var omgivet af hegn, dog ikke altid på alle sider. I den sydligste del af udgravningsfeltet blev fundet et større fyldskifte, som viste sig at være flere brønde med en dybde på op til 3 meter. I denne del af feltet fandtes ligeledes gruber med bronzealderkeramik samt et flintsegl, men der blev ikke fundet nogen bebyggelse, som kan knyttes til disse fund. Udgravningsleder: Mette Hansen Undersøgelsestidspunkt: oktober-november Undersøgelsen blev betalt af Gunnar Rask Jensen ESM 2682 Grimstrup Hovedvej 1, Grimstrup, forundersøgelse To mindre forundersøgelser forud for opførelse af ridehal. Ved den første fandtes bebyggelsesspor i form af let buet vægforløb samt flere forløb af stolpehuller og gruber, antagelig fra sen vikingetid/ tidlig middelalder. I et stolpehul i den nordligste del af arealet fandtes desuden rester af formodet rensningsslagge og jernluppe. Ved den anden fandtes længst mod øst sporene af en hustomt fra germanertid/ vikingetid. Der fandtes store mængder af slagger i og omkring de tagbærende stolpehuller, og tillige noget, som kunne være to jernudvindingsovne. Ellers var der et ca. 30 meter tomt areal mellem de nu to erkendte områder med bebyggelsesspor. Her blev det anbefalet at placere ridehallen. Udgravningsleder: Kamma M. Poulsen-Hansen Undersøgelsestidspunkt: og ESM 2695 Vejrup, forundersøgelse og undersøgelse Større forundersøgelse af 6,2 ha forud for byggemodning, bl.a. for evt. at lokalisere gravhøjen , som dog ikke fandtes, til gengæld fandtes jernudvindingsovne. I forbindelse med udgravning af et mindre område blev der lokaliseret i alt syv jernudvindingsovne og et mindre antal gruber, som givetvis har haft en funktion i forhold til jernudvinding. Det virker sandsynligt, at gruberne enten er blevet brugt til at riste myremalm eller til at producere trækul. Udgravningsleder: Anders Olesen Undersøgelsestidspunkt: og Undersøgelsen blev betalt af Esbjerg Kommune ESM U Sdr. Omme Ny Varmeværk, undersøgelse Undersøgelse af m2 forud for byggemodning. Herved lokaliseredes to velbevarede huse fra ældre bronzealder, begge med specielle konstruktive træk i vestenden, og dertil hørende kogegruber. Udgravningsleder: Kamma M. Poulsen-Hansen Undersøgelsestidspunkt: Undersøgelsen blev betalt af Sdr. Omme Ny Varmeværk ESM 2698 Spangsbjerg Kirkevej, Esbjerg, undersøgelse Undersøgelse af i alt 1,5 ha forud for byggemodning. Ved undersøgelsen fandtes dele af en landsby fra årh., som der allerede i 1977 og 1982 var udgravet dele af længere mod vest og nord. Der blev erkendt ca. 24 langhuse af varierende størrelse og beskaffenhed samt 20 grubehuse, som ser ud til at høre til 5-7 gårdsenheder i flere faser på området. Af mere interessante fund var blandt andet to meget keramikfyldte gruber, som lå på gårdspladsen af en af gårdene, hvor der tillige blev fundet to mulige diemen, som er en særlig form for økonomibygning. Yderligere blev der i det sydvestligste hjørne fundet 3 urnebrandgrave med ganske velbevarede menneskeknogler i. Udgravningsleder: Kamma M. Poulsen-Hansen Udgravningstidspunkt: Undersøgelsen blev betalt af EUC-Vest ESM 2712 Guldager Nord, forundersøgelse og undersøgelse I forbindelse med byggemodningen af området i Guldager N, blev der foretaget en prøvegravning på ca. 6 ha. i juli Ud fra resultatet af prøvegravningen blev 2,2 ha indstillet til arkæologisk undersøgelse. Her fandtes omfattende bebyggelsespor fra germansk jernalder. I alt var der ca. 25 langhuse, flere med velbevarede hegnsforløb. På lokaliteten fandtes ligeledes 7 grubehuse og 4 brønde. På området blev også undersøgt et nyere tids gårdsanlæg, som var opført i 1800-tallet og nedlagt igen omkring Udgravningsleder: Mads Bakken Thastrup Udgravningstidspunkt: & Undersøgelsen blev betalt af Esbjerg Kommune ESM 2716 Novrup Vandværk, forundersøgelse Mindre forundersøgelse i forbindelse med privat byggemodning. Der fandtes spor af to mulige hustomter fra middelalder og længst mod syd et affalds- eller opfyldningslag i et vådt område. Leder: Kamma M. Poulsen-Hansen Tidspunkt:

12 Undersøgelser ESM 2717, Skovrejsninger 2010, Billund og Esbjerg Kommuner - forundersøgelser Museet havde indstillet i alt 10 af de 17 modtagne skovrejsningssager til forundersøgelse, men den tildelte bevilling rakte kun til forundersøgelser på 5 sager, hvoraf de 4 kunne frigives efter endt forundersøgelse, mens et mindre areal blev indstillet udtaget på den femte sag. Følgende sager blev prøvegravet: ESM , Donslundvej 11, Hejnsvig. 5,1 ha prøvegravet, intet fundet, arealet frigivet til dybdepløjning. ESM , Blødstøvlevej 2, Grindsted. 3,3 ha prøvegravet, intet fundet, arealet frigivet til dybdepløjning. ESM , Mølgårdvej 37, Stenderup. 5,1 ha prøvegravet, intet fundet, arealet frigivet til dybdepløjning. ESM , Guldagervej 50, Esbjerg. 5,5 ha prøvegravet, intet fundet, arealet frigivet til dybdepløjning. ASR 2396 (ESM 2717), Tved Huse og Nordkjærhøje, Obbekærvej 44. Eftersøgning af 4 overpløjede gravhøje, jf. ASR Udgravningsleder: Claus Feveile/Anders Olesen Undersøgelsestidspunkt: Undersøgelsen blev betalt af Kulturarvsstyrelsen ESM 2718 Sadderup Kirkevej 12, Esbjerg, forundersøgelse Mindre forundersøgelse forud for etablering af jordvarmeanlæg. Der fandtes enkelte stolpehuller i vestligste grøft, formentligt fra vikingetidsbebyggelse, som strækker sig længere mod vest. Området øst derfor blev frigivet. Udgravningsleder: Mette Hansen Undersøgelsestidspunkt: ESM 2720 Idræts- og kulturcenter Magion, Grindsted, forundersøgelse I forbindelse med om- og nybygning af Idræts- og Kulturcenter Magion i Grindsted blev afrømning af byggefelter overvåget. Der fandtes kun enkelte pletter med lidt trækul, ellers var området fyldt med masser af moderne nedgravninger, grøfter, huller efter træer m.v. Området blev frigivet uden yderligere undersøgelser. Udgravningsleder: Ingrid Stoumann Undersøgelsestidspunkt: august-september ESM 2739 Landsbyplaner Museet blev i 2010 bedt om at bidrage med kulturhistorisk viden til udarbejdelsen af 7 landsbyplaner i Esbjerg kommune. Landsbyplanerne er ideoplæg til den fremtidige udvikling i landsbyerne og er udformet i et samarbejde mellem kommune, borgere og museum. Der skal udarbejdes 21 landsbyplaner i alt. Samtidig indtrådte museet i styregruppen for landsbyplanerne ved Mette Slyngborg. Fund fra magasinet ved samlingsgennemgang. Fragmenter af rudeglas fra glarmesterværsted fra ca Udgravet i Ribe ÅRSBERETNING 2009

13 Udstillinger og aktiviteter UDSTILLINGER OG AKTIVITETER PÅ MUSEET RIBES VIKINGER Særudstillinger : Hvorfor Ribe? Vinterferie : Strøm på museet Efterårsferie : Gæt en talemåde Forhalsudstillinger : Så kold den lille hånd er : Oplevelsesstien i Ribe om Børn, Natur og Bevægelse : Smykker og bogen Vikingernes Ribe nye produkter i anledning af 1300-års jubilæet : Bag kulisserne på Skoletjenesten på Quedens Gaard Vinterferie : Børnekonkurrence Kom og tæl luffer! Påske : Børnekonkurrence Tæl påskeharens æg : Dekorer påskeæg med voks og batikfarver Sommeraktiviteter : Fine ting fra Gamle Ribe bogstavleg og konkurrence : Tirsdage og torsdage: Møntslagning Tirsdage: Leg og lær om børn i middelalderen børnerundvisning i Kristine og Rolf Alle onsdage i juli og august: Aftenåbent og drop-in Ghostwalk Kulturnat 17.10: Alle tiders Ribe med historiske aktiviteter, film og gospel på museet Efterårsferie : Filmforevisning: Drømmen om Helga : Tegnekonkurrence i: Hvorfor Ribe? Tegningerne kan ses på Jul : Julekorts-konkurrence : Julekalenderåbning UDSTILLINGER OG AKTIVITETER PÅ ESBJERG MUSEUM Særudstillinger : På Kanten af Vadehavet. Danske Kunstnere for Natur og Miljø besøger Esbjerg Kommune : En fis i en hornlygte : Den højeste pris : Løvfald når affald bliver til kunst Jul : Julens lys : Julekalender: Affald fortæller historier AKTIVITETER I ESBJERG VANDTÅRN Påske : Find påskeharens æg Efterårsferie 15.10: Kulturnat i Esbjerg Vandtårn ØVRIGE AKTIVITETER 411 rundvisninger og Ghostwalks for grupper og skoleklasser á 1 times varighed på Museet Ribes Vikinger og i Ribe by 23.04: Forskningens Døgn 2010: Opdag en verden af viden : Affald fortæller historier, Korskro Hestemarked 15.10: Kulturnat på Esbjerg Museum 16.10: Indvielse af Nationalpark Vadehavet. Deltagelse på Vadehavets Formidlerforums fællesstand : Jul på Quedens Gaard MUSEUMSFORENINGSFOREDRAG OG ARRANGEMENTER Det Antikvariske Selskab i Ribe 25.01: De første byudgravninger i Ribe 11.02: Det ældste Ribe en brik i handelsnetværket omkring Nordsøen 14.02: Fastelavn i Quedens Gård 11.03: Kristne grave fra vikingetiden udgravet ved Ribe Domkirke 22.04: Reformationen i Ribe 29.05: Klostre i Ribe 19.06: Udstillingen om Domkirken og Katedralskolen i Ribe : Møgeltønder og Brøns Kirker 09.09: Borgerskab og levevilkår i Ribe o : Ribes erhvervsliv mellem Svenskekrigene og de Slesvigske krige 07.10: Monumenter i Ribe 14.10: Litteraturhistorier fra Ribe 28.10: Hekseprocesserne 11.11: Kirkerne i Ribe 13 ÅRSBERETNING 2009

14 Publikationer og foredrag 25.11: Ribe i Danmarkshistorien : Historier og anekdoter fra Ribe : Bogbazar i Toldboden Esbjerg og Omegns Museumsforening 22.02: Esbjerg ny by, gammel by, hvilken by? 24.03: Høvdingen fra Grimstrup 19.04: Naturgasanlægget ved Nybro 09.05: Esbjergs riviera Hjerting strand og Sjelborg 22.08: Tur til Ribe: Kunst og Vikinger 12.09: Tur til Olsens Paradis og Grimstrup Krat 03.10: Tur til Ribe: En tur i galgen 01.11: Det ordentlige menneske 25.11: Arkæologer som livsstilsdetektiver 14 PUBLIKATIONER OG FOREDRAG Claus Feveile Ribe - continuity or discontinuity from 8th to the 12th century. I: Sheehan, J & D. Ó Corráin (eds.) The Viking Age: Ireland and the west. Papers from the Proceedings of the Fifteenth Viking Congress, Cork, August 2005, s Vikingernes Ribe. Handel, magt og tro Landskabet; Ribe opstår I: Christensen, S.B. (red.): Ribe Bys Historie 1, 2010, s (med Morten Søvsø): Ribe genopstår. I: Christensen, S.B. (red.): Ribe Bys Historie 1, 2010, s Ribe. Emporium and Town in the 8th-9th centuries. I: Willemsen & Kik (eds.): Dorestad in an International Framework. New research on centres of trade and coinage in Carolingian times, s (med Morten Søvsø): The fortifications of Ribe from the 9th century to around the year I: Lübecker Kolloquium zur Stadtarchaeologie im Hanseraum VII: Die Befestigungen, s (med Lisbeth M. Imer): En runeamulet fra Gl. Hviding. By, marsk og geest 22, s (med T. Sode, U. Schnell): An investigation on segmented, metal-foiled glass beads and blown, mirrored glass beads from Ribe, Denmark. I: Theune et al. (eds.): Zwischen Fjorden und Steppe. Festschrift für Johan Callmer zum 65. Geburtstag, s Mayen Basalt from the Ribe Excavations I: Bencard, M. & H.B. Madsen (eds.): Ribe Excavations vol. 6, s In Press: Ribe - emporia and town in VIIIth-IXth century. Resultatet af Commachio-konference i Italien Ribe zur Wikingerzeit. Handel, macht und glaube. Viking Ribe. Trade, power and belief Geestkanten sydvest for Ribe - på sporet af et rigdomscenter i første årtusinde e.kr. (detektor-seminar i Randers september 2009) Høgsbrogårdskatten - en brudsølvskat fra ældre germansk jernalder i Sydvestjylland. Arkæologi i Slesvig/ Archäologie in Schleswig 13 The Høgsbrogård Hoard - a Scrap Metal Hoard from the Late Germanic Iron Age in South-West Jutland Symposieberetning fra 61. Sachsensymposium, Haderslev, sep Høgsbrogårdskatten - en brudsølvskat fra germanskjernalder. Indlæg på symposiet Arkæologi i Slesvig/ Archäeologie in Schleswig 13, Jaruplund The Høgsbrogård Hoard - a Scrap Metal Hoard from the5th Century AD in South Western Jutland. Indlæg på The 61st International Sachsensymposium, Haderslev Viking Age Ribe, Denmark - emporia and town in 8th- 9thcenturies. Indlæg på The Archaeology of the Baltic Region: New Investigations and Discoveries, Kaliningrad November Det ældste Ribe. Jubilæumsforedrag for Folkeuniversitetet, Det antikvariske Selskab m.fl Det ældste Ribe og fund fra Seem sogn. Foredrag for Seem Sogns beboerforening - Høm 25 års brug af detektor i Hviding sogn. Aftenmøde for lodsejere og detektorbrugere, Magasinet Det ældste Ribe. Løgumkloster Refugium Vikingernes Ribe. Foredrag for Aalborg Folkeuniversitet Vikingernes Ribe. Foredrag for Folkeuniversitet i Toftlund Steen Frydenlund Jensen Hoffmanns Plantage og højene deri. Guidet tur med foredrag i Hoffmanns Plantage med Dansk Naturfredningsforening 21/8 Lumske ligheder - og mulige kronologiske træk i den førromerske bebyggelse. Foredrag ved colloquium: Ældre jernalders bebyggelse i Vestjylland. Ribe, 4/10 Ældre jernalderbebyggelses udvikling ved Krogsgård - et rids til et casestudy. Foredrag ved colloquium: Ældre jernalders bebyggelse i Vestjylland. Ribe, 4/10 Anders Olesen 24 ha ældre jernalder. Ældre jernalders bebyggelse i Vestjylland. Colloquium. Sydvestjyske Museer, Camilla Post Nyt fra Ribes Vestby, foredrag på ODMs faglige orienteringsmøde på Fuglsø, Middelaldergruppen På gengroede stier - en slægtshistorie fra Vester Vedsted- Hvidding, Fra Ribe Amt 2010, s Kamma M. Poulsen-Hansen Et forsøg på forståelse af smedjerne fra Guldagers opbygning. I: Lyngstrøm, H., Winther Olesen, M., Gebauer Thomsen, L. (red). Værkstedet. Smedens Rum 1 Arbejdsrapport fra det første seminar i netværket Smedens

15 Publikationer og foredrag Rum 14. oktober 2010, SAXO-instituttet, Københavns Universitet 2010 Loft - bebyggelse fra 1100-tallet til i dag. Fra Ribe Amt 2010, p Et forsøg på forståelse af smedjerne fra Guldagers opbygning. Indlæg på Smedens Rum 1: Værkstedet, Københavns Universitet, (med Palle Siemen): Helt ude i hegnet? Landsbypuljen Gårdens toft - markens skel. Rødding, Sarah Qvistgaard Andrup - en bebyggelse fra ældre førromersk og germansk jernalder, foredrag på Arkæologi i Slesvig Archäologie in Schleswig. 13. udgave af Symposium på Jaruplund Højskole Ældre førromersk jernalder mellem Ribe og Esbjerg, foredrag på colloquium: Ældre jernalders bebyggelse i Vestjylland, Ribe Andrup - en bebyggelse fra ældre førromersk jernalder og germansk jernalder, foredrag på ODMs faglige orienteringsmøde, Fuglsø Mette Slyngborg CHIP: Cultural Heritage in Planning - a Danish Point of View. Publiceret paper til TICCHI conference, Freiberg, Tyskland: Industrial Heritage, Ecology & Economy. Esbjerg kommunes Byfond, artikel i By, Marsk og Geest 2010 Bærende bevaringsværdier i landsbyer under udvikling. Artikel i temahæfte om landsbyudvikling, udgivet af Vadehavets Formidlerforum Bærende bevaringsværdier i landsbyer under udvikling, foredrag på temadag om landsbyudvikling arr. af Vadehavets Formidlerforum, Darum Fritidscenter Palle Siemen (med Kamma Poulsen-Hansen): Helt ude i hegnet? Landsbypuljen Gårdens toft - markens skel Rødding Stammer og stormænd i Sydvestjylland i det 3. årtusinde før Kristi fødsel, Folkeuniversitet Randers Stammer og stormænd i Sydvestjylland i det 3. årtusinde før Kristi fødsel, Esbjerg og Omegns Museumsforening, Ingrid Stoumann Ryttergraven fra Grimstrup. Foredrag Grimstrup Lokalhistoriske Forening. 25/2. Vikingehøvdingen fra Grimstrup. Foredrag på generalforsamling i Esbjerg og Omegns Museumsforening. 24/3. Grimstrup Krat og Kongehøjene i Skads. Guidet tur for Esbjerg og Omegns Museumsforening. 12/9: Oldtidens landsbyer. Indlæg på temadag om Landsbyudvikling ved Vadehavet, Vadehavets Formidlerforum, Darum 3/11. Mette Højmark Søvsø Flere fund fra magasinet. By, marsk og geest 22, 2010, s Morten Søvsø Ribe bys historie bd. I, (Søren Bitsch Cristensen red.), afsnittene Ribe genopstår (m. Claus Feveile), Bebyggelsesmønster, Byens huse, Byens befæstning, Teknik og ressourcer samt Karakteristik Et udsnit af en landsby fra o. 500 e. Kr. udgravet i St. Darum ved Ribe. By, marsk og geest 22, 2010, s (med Helene Agerskov Madsen): Liv og død i 16- og årenes Ribe. By, marsk og geest 22, 2010, s (med Claus Feveile): The fortifications of Ribe from the 9th Century to around the year Lübecker Kolloquium zur Archäologie im Hanseraum VII. Die Befestigungen. (Hrsg. Manfred Gläser), Lübeck 2010, s Ribe - kristendommens arnested i Danmark. Ribe Stifts Årsskrift 2010 Ribe vom Mittelalter bis zur Neuzeit. Heimatkundliche Arbeitsgemeinschaft für Nordschleswig. Heft 85, Jahrgang 2010, s Different ways to use GIS in Archaeology. Foredrag. GIS- Workshop, Zentrum für baltische und Skandinavische Archäologie, Schleswig Udgravningen på Lindegården ved Ribe Domkirke. Foredrag på offentligt møde afholdt af Ribe Domkirke Tidlige kristne grave udgravet ved Ribe Domkirke. Foredrag på symposiet Arkæologi i Slesvig 13 Ribe vom Mittelalter bis zur Neuzeit. Foredrag på Tagung der Heimatkundlichen Arbeitsgemeinshcaft für Nordschleswig in zusammenarbeit mit der Akademie Sankelmark Udgravningen på Lindegården ved Ribe Domkirke. Onsdagsseminar, Afdeling for middelalder- og renæssancearkæologi, Aarhus Universitet, Moesgaard Hvornår blev ripenserne kristne? Jubilæumsforedrag, Antikvarisk Selskab m.fl. Ribe s North Sea Trade Connections Konferenceindlæg på East Anglia and its North Sea World på UEA - University of East Anglia, Norwich Ribe domkirke fra vikingetid til reformation. Indlæg på det 23. Byarkæologiske Møde i Ribe. Ribe by på gamle kort og brandtaksationen fra Foredrag og workshop for Ribe bykernes beboerforening Forgængerne for Ribe Bys Historie. Præsentation ved reception for Ribe Bys Historie, bd. 1 Ribes gader gennem 1000 år. Foredrag for Vejdirektoratets projektledere, Brorsonsminde Ribes havne gennem jernalder, vikingetid og middelalder. Indlæg på temadag om havne arrangeret af Vadehavets Formidlerforum. Ho Feriecenter The archaeological traces of infancy and adolescence in Medieval Ribe. Indlæg på Lübecker Kolloquium zur Archäologie im Hanseraum VIII. Kindheit und Jugend Ribe Bys Historie. Jubilæumsforedrag, Ribe Katedralskole 15

16 Konferencer, kurser og efteruddannelse 16 Trine Wittorff Brander 20.01: Opfølgningskursus på Arbejdsmiljøuddannelsen, Esbjerg Højskole : Historisk værkstedskursus, Sønderborg : Messe, Messecenter Herning : Studietur, Hamborg : Museums Undervisnings Uddannelse A, Bygholm Park, Horsens 28.09: Power Point Kursus, AMU-vest : Museums Undervisnings Uddannelse A, Bygholm Park, Horsens 17.11: Musko fællesseminar, Møntergården, Odense : Museums Undervisnings Uddannelse A, Bygholm Park, Horsens Claus Feveile Arkæologi i Slesvig/ Archäeologie in Schleswig 13, Jaruplund International Symposium in Early Medieval Coinage, Cambridge Byarkæologisk Møde i Ribe Tværfaglige Vikingesymposium, Hedeby The 61st International Sachsensymposium, Haderslev The Archaeology of the Baltic Region: New Investigations and Discoveries, Kaliningrad Law and Archaeology in the Early and High Middle Ages, AD , København Steen Frydenlund Jensen 15.01: GIS-Workshop, Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie (ZBSA), Schleswig 09.02: Temadag om Indsamling, kassation og digital registrering, DAR, Slagelse : Videnskabsteori ved Klaus Møller Kristensen, Folkeuniversitetet, Esbjerg 30.08: Arkæologisk GIS Forum, Nordjyllands Historiske Museum, Lindholm Høje : Colloquium: Ældre jernalders bebyggelse i Vestjylland. Sydvestjyske Museer, medarrangør Anne-Sofie Lundtofte 20.01: Opfølgningskursus på Arbejdsmiljøuddannelsen, Esbjerg Højskole, Esbjerg 08.03: Museer - turisme og oplevelsesøkonomi Konference, Museumsforum Syddanmark. Hotel Munkebjerg, Vejle ODMs internationale formidlingsseminar, Hotel Nyborg Strand, Nyborg 04.05: KUAS Temamøde om Museumsudredningen, Hotel Nyborg Strand, Nyborg 10.05: Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2010, Hotel Nyborg Strand, Nyborg Ulla Mejdahl 09.02: Temadag: Indsamling, kassation og digitalisering. DAR. Slagelse 20.03: Museumsforeningernes Årsmøde. Ribe 26.04: ODM, generalforsamling og museumsudredningsmøde. København 04.05: KUAS Workshop om Museumsudredningen. København 10.05: Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2010, Hotel Nyborg Strand, Nyborg 18.05: Museumslederworkshop. Odense 20.05: Vidensstrategi i Esbjerg Kommune. Esbjerg 11.06: KUAS Workshop om Museumsudredningen. Århus 15.10: KUAS Workshop om museumsudredningen. Vejle : Museumslederseminar. Fredericia Mikkel Kirkedahl Lysholm Nielsen : Ghostwalk træf, Ghostwalkerne, Ribe 28.09: Workshop om museernes netbrugere, Kulturarvsstyrelsen, Århus : Formidling på spil, kursus, Danske Museer, København : Social Inclusion, kursus, Danske Museer, København : ODMs faglige orienteringsmøde, Fuglsø : Social Inclusion, kursus, Danske Museer, Manchester & London Anders Olesen : Videnskabsteori ved Klaus Møller Kristensen, Folkeuniversitetet, Esbjerg : Mikromorfologi. Studierejse til Cambridge, England : Ældre jernalders bebyggelse i Vestjylland. Colloquium. Sydvestjyske Museer : Kursus i Projektarbejdsform, Esbjerg Kommunes kompetencecenter Carsten Mølleskov Pedersen : Forvalterseminar, Hotel Ny Skovlund, Holstebro Camilla Post : Byarkæologisk Møde, Ribe 08.10: Digitale data og middelalderarkæologien Middelalderarkæologisk Metodenetværk : ODMs faglige orienteringsmøde på Fuglsø Kamma Marie Poulsen-Hansen : Gårdens toft - markens skel, med indlæg. Landsbypuljen 2010, Rødding 04.03: Brugen af GIS ved historiske Kort, Rum-Tid-Miljø. Hiskis-seminar, Moesgård : Videnskabsteori ved Klaus Møller Kristensen, Folkeuniversitetet, Esbjerg 10.08: Møde om den aktuelle status for de arkæologisk arbejdende museer i DK 12.10: Møde i den arkæologiske referencegruppe ved ODM 14.10: Smedens Rum 1: Værkstedet, med indlæg.

17 Konferencer, kurser og efteruddannelse Københavns Universitet 28.10: Dialogmøde mellem KUAS og ODM ang. museumsudredningen 17.11: ODMs faglige orienteringsmøde, Fuglsø Sarah Qvistgaard : Arkæologi i Slesvig Archäologie in Schleswig. 13. Symposium på Jaruplund Højskole Byarkæologisk Møde. Ribe : Colloquium: Ældre jernalders bebyggelse i Vestjylland, Sydvestjyske Museer, Ribe, medarrangør : ODMs faglige orienteringsmøde, Fuglsø Palle Siemen : Gårdens toft markens skel. Landsbypuljen 2010, Rødding 04.03: Brugen af GIS ved historiske Kort, Rum-Tid-Miljø. Hiskis-seminar, Moesgård : Videnskabsteori ved Klaus Møller Kristensen, Folkeuniversitetet, Esbjerg : Mikromorfologi. Studietur til Cambridge, England : Ældre jernalders bebyggelse i Vestjylland. Colloquium. Sydvestjyske Museer Mette Slyngborg 21.01: Vadehavets Formidlerforum, Statusmøde, Tønder 10.02: Nyere tids netværksmøde, Møntergården, Odense 11.02: TR møde, Middelfart 08.03: Museer turisme og oplevelsesøkonomi Konference, Museumsforum Syddanmark. Hotel Munkebjerg, Vejle : Internationalt formidlingsseminar, Nyborg Strand : Mediation på arbejdspladsen, kursus i konfliktmægling, København 11.05: Seminar: Lyd som formidling. Arr: Kulturarvsstyrelsen og Tonespace. Esbjerg 09.06: TR dag, Roskilde 15.09: Temamøde: Møller i Vadehavets landskab Vadehavets Formidlerforum. Højer : Industripuljemøde, Odense 13.10: Temamøde: Havne og ladepladser langs Vadehavets kyst. Vadeh. Formidlerforum. Ho 03.11: Temamøde: Landsbyudvikling i Vadehavsregionen. Vadeh. Formidlerforum. Darum : Fagligt orienteringsmøde, Fuglsø 15.09: Temamøde: Møller i Vadehavets landskab Vadehavets Formidlerforum. Højer : Colloquium: Ældre jernalders bebyggelse i Vestjylland. Sydvestjyske Museer 13.10: Temamøde: Havne og ladepladser langs Vadehavets kyst. Vadeh. Formidlerforum. Ho 14.10: Smedens Rum 1: Værkstedet. Københavns Universitet 03.11: Temamøde: Landsbyudvikling i Vadehavsregionen. Vadeh. Formidlerforum. Darum : Law and Archaeology in the Early and High Middle Ages, AD København Mette Højmark Søvsø 09.02: Temadag om Indsamling, kassation og digital registrering, DAR, Slagelse : Byarkæologisk Møde, Ribe 09.04: Temadag om genstande, Afdeling for middelalder- og renæssancearkæologi, Moesgård 08.10: Digitale data og middelalderarkæologien. Middelalderark. metodenetværksmøde, medarrangør : ODMs faglige orienteringsmøde, Fuglsø Morten Søvsø Different ways to use GIS in Archaeology. GIS-Workshop, ZBSA, Schleswig Arkæologi i Slesvig / Archäeologie in Schleswig 13, Jaruplund East Anglia and its North Sea World på UEA University of East Anglia, Norwich Byarkæologisk Møde, Ribe Tværfaglige Vikingesymposium, Hedeby Arkæologisk GIS-forum. Nordjyllands Historiske Museum, Lindholm Høje Lübecker Kolloquium zur Archäologie im Hanseraum VIII. Kindheit und Jugend Rengøring af gammel radio. Magasinet Ørstedvej. Ingrid Stoumann 21.01: Vadehavets formidlerforum, Statusmøde, Tønder 04.03: Brugen af GIS ved historiske kort, Rum-Tid-Miljø. HisKis-seminar, Moesgård 18.03: 14 ting vi ikke ved om forhistorien. Forskningsseminar. Moesgård 21.05: 29. Tværfaglige vikingesymposium, Hedeby : MapInfo kursus, ODM, København 17

18 Personale 18 Fast personale Inge C. Ahrendsen, museumsvært Tove Beck, museumsassistent Aase Bondegaard, kontorassistent Trine W. Brander, museumsvært Else Breer, kontorassistent Bente Clausen, bogholder Jens Egebjerg, samlingsforvalter Kirstin S. Eliasen, museumsinspektør, afdelingsleder fratrådt Claus Feveile, museumsinspektør, fratrådt Lene Feveile, museumsinspektør, fratrådt Camilla Gelsing, museumsvært Ruth Hansen, bogholder Ulla Hauge Ehlers, museumsvært Lene Havre, rengøringsassistent Steen Jensen, museumsinspektør Jytte Jørgensen, rengøringsassistent Svend Jørgensen, pedel, fratrådt Lisbeth Karlsen, museumsvært Ulla H. Kristensen, museumsvært Henrik M. Kristiansen, håndværker Ingemarie Nørgaard Kristiansen Anne-Sofie Lundtofte, museumsinspektør, afdelingsleder Ulla Mejdahl, direktør Helen S. Nielsen, rengøringsassistent, fratrådt Mikkel K. L. Nielsen, museumsinspektør Preben Nielsen, museumsassistent Lisbeth K. Nordberg, museumsassistent Rie Rønn Olsen, museumsassistent Inger Marie Paulus, museumsvært Carsten M. Pedersen, håndværker Kim F. Pedersen, museumsassistent Rune M. Pedersen, museumsvært Kirsten Rasmussen, museumsvært, fratrådt Lisbeth Sand Rasmussen, rengøringsassistent Anna Marie Ravn, museumsassistent Palle Siemen, museumsinspektør Ingrid J. Skovmose, museumsvært Mette Slyngborg, museumsinspektør Ingrid Stoumann, museumsinspektør Laila Strandbygaard, museumsvært Pia G. Sørensen, museumsvært Morten Søvsø, museumsinspektør Andet personale Ernst Andersen, museumsvært Anni Møller Christensen, guide Leif G. Christensen, guide Nancy Christensen, museumsvært Nicolaj Christiansen, rengøring Allan D. Dideriksen, arkæolog Katrin L. Egholm, guide Jens Feveile, udgraver Ann Gadd, arkæolog Flemming Gadgaard, arkæolog Kåre Gyldenløve, arkæolog Camilla H. Hansen, arkæolog Lisa Lykke Hansen, guide Mette Hansen, arkæolog Niels K. Hansen, arkæolog Kaethe Højtoft, museumsvært Irene A. Jensen, museumsvært Janni Jensen, museumsvært Morten L. Jensen, arkæolog Theis Z. Jensen, arkæolog Troels B. Jensen, arkæolog Francis A. Jordt, guide Kurt Juul, guide Kristian Jørgensen, museumsvært Martin Jørgensen, museumsvært Helga N. Kjærbæk, arkæolog Birgit V. Kristensen, museumsvært Marie H. Kristensen, rengøringsassistent Richard Kværnø, guide Børge Lorenzen, guide Iben S. Madsen, museumsvært Inga Stein Michelsen, projektkoordinator Jens Ole Nielsen, guide Klaus Nielsen, museumsvært Sigrid Opland, arkæolog Anders Olesen, arkæolog Asger M. Olsen, arkæolog Maren-Lotte Otte, guide Jakob Pallesen, museumsvært Anna Marie Paludan, guide Casper Pedersen, museumsvært Rune M. Pedersen, museumsvært Svend Pedersen, guide Karla Porsgaard, museumsvært Camilla Post, projektansat inspektør Kamma Marie Poulsen-Hansen, projektansat inspektør Sarah Qvistgaard, projektansat inspektør Jens Saugbjerg, arkælog Mette Søvsø, projektansat inspektør Schirin Tarco, museumsvært Mads B. Thastrup, arkæolog Solvejg Westergaard, rengøringsafløser Dan Rasmus Winther, arkæolog Anna Østergaard, rengøringsafløser

19 Regnskab Regnskabsoversigt Museumsnr.: Sydvestjyske Museer SE/CVR nummer: Regnskab for 2010 UDGIFTER INDTÆGTER 22. Personale Lokaler - ejendomme, friarealer Samlingens forvaltning m.v Undersøgelser og erhvervelser Konservering Udstillinger Anden formidlingsvirksomhed Administration Entré Betalinger for undersøgelser i henhold til kap Husleje, prioritetsrenter og -afdrag Andre renter Kiosk- og cafeteriavirksomhed I alt konto 22 til Tilskud fra kommuner Ikke-offentlige tilskud Tilskud fra EU og Nordisk Ministerråd Tilskud fra amtskommuner I alt konto 90 til Statstilskud Totale udgifter og indtægter Resultat (indtægter - udgifter)

20 SYDVESTJYSKE MUSEER Årsberetning Sydvestjyske Museer Odins Plads Ribe Tlf De fire sider af en runeamulet, som blev fundet i 2009 i Hviding. Se også By, marsk og geest nr. 22

Andre aktiviteter. Museerne i undervisningen underholdning eller undervisning?, underviser i samarbejde med MUSCO og pædagogisk udvikling, Esbjerg.

Andre aktiviteter. Museerne i undervisningen underholdning eller undervisning?, underviser i samarbejde med MUSCO og pædagogisk udvikling, Esbjerg. Andre aktiviteter Mette Slyngborg Bestyrelsesposter Esbjerg Kommunes Byfond (2008-). Esbjerg Daghøjskole (1996-99) Tillidshverv TR på Sydvestjyske Museer for Dansk Magisterforening Faglige netværk ICOM

Læs mere

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport Dover sogn, Hjemslev Herred, tidl. Skanderborg Amt. Stednummer: 16.02.03. sb. nr. 263 Ved en arkæologisk undersøgelse af et ca. 400 meter langt vejtracé og en

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg Journalnr.: SIM 37/2010 Sted og sb. nr.: 130301-157 KUAS j.nr.: 2009-7.24.02/SIM-0009 Sted: Gludbjerg, Øster Bording Matr. nr.: 1av Ejerlav:

Læs mere

Vesthimmerlands Museum

Vesthimmerlands Museum Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2549 Kornum Østergård To hustomter fra jernalderen Bygherrerapport for VMÅ 2549 Kornum Østergård Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Landskabet...3 3.

Læs mere

-Udarbejdet på vegne af Museet på Koldinghus-

-Udarbejdet på vegne af Museet på Koldinghus- -Udarbejdet på vegne af Museet på Koldinghus- MKH 1588 Viuf Vesterby, Viuf sogn, Brusk herred, Vejle amt. St. nr. 170210-50 Arkæologisk prøvegravning af et område på 8 ha. Herved fremkom hegnsforløb, bebyggelsesspor

Læs mere

ASR 1755 Sprækvej 8, Vester Vedsted

ASR 1755 Sprækvej 8, Vester Vedsted Den ASR 1755 Sprækvej 8, Vester Vedsted - en lille del af en bebyggelse fra omkring Kristi fødsel, samt et hus fra 1000-1100-årene. Af Claus Feveile Den antikvariske Samling Bygherrerapport Indledning

Læs mere

SYDVESTJYSKE MUSEER. Årsberetning ÅRSBERETNING 2009

SYDVESTJYSKE MUSEER. Årsberetning ÅRSBERETNING 2009 SYDVESTJYSKE MUSEER Årsberetning 2009 Indholdsfortegnelse 3 Sydvestjyske Museer 4 Den Antikvariske Afdeling 5 Den Museologiske Afdeling 7 Den Museologiske Afdeling 9 Undersøgelser 14 Udstillinger og aktiviteter

Læs mere

VSM Gemmegård, Rødding Sogn, Nørlyng Herred, Viborg Amt

VSM Gemmegård, Rødding Sogn, Nørlyng Herred, Viborg Amt VSM 09278 Gemmegård, Rødding Sogn, Nørlyng Herred, Viborg Amt 130812-212 Kulturstyrelsens j.nr.: Rapport for prøvegravning forud for byggeri. Udført af Ida Westh Hansen for Viborg Museum i 2015. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vesthimmerlands Museum

Vesthimmerlands Museum Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2466 Øster Ørbæk Hustomt fra ældre bronzealder Bygherrerapport for VMÅ 2466 Øster Ørbæk Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Landskabet og kulturhistorien...3

Læs mere

OBM4914 Skrillinge SØ II. Kavslunde sogn, Vends herred, tidl. Odense amt

OBM4914 Skrillinge SØ II. Kavslunde sogn, Vends herred, tidl. Odense amt OBM4914 Skrillinge SØ II. Kavslunde sogn, Vends herred, tidl. Odense amt - Forundersøgelse af et 350 meter langt vejtracé. Af Arkæolog Maria Lauridsen Arkæologisk Rapport nr. 521, 2016 Indledning.s.3 Udgravningens

Læs mere

OBM 2578 Horsebækgyden

OBM 2578 Horsebækgyden OBM 2578 Horsebækgyden - Arkæologisk forundersøgelse af spredte bebyggelsesspor, primært i form af gruber samt enkelte stolpehuller, dateret til bronze- eller jernalder (1.700 f.kr.-750 e.kr.), jernalder

Læs mere

Publikationer. m/ Kamma M. Poulsen-Hansen: Derfor graver vi at skabe medejerskab til historien, Arkæologisk forum, nr. 26, s. 23-25.

Publikationer. m/ Kamma M. Poulsen-Hansen: Derfor graver vi at skabe medejerskab til historien, Arkæologisk forum, nr. 26, s. 23-25. Publikationer Palle Siemen 2012 m/ Kamma M. Poulsen-Hansen: Derfor graver vi at skabe medejerskab til historien, Arkæologisk forum, nr. 26, s. 23-25. De arkæologiske undersøgelser ved Krogsgård, By, marsk

Læs mere

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Aars sogn, Aars Herred, Aalborg Amt Stednr. 12.08.14, Sb. nr. Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

Arkæologisk undersøgelse 2008 Tjæreborg

Arkæologisk undersøgelse 2008 Tjæreborg Arkæologisk undersøgelse 2008 Tjæreborg Esbjerg museum I forbindelse med udvidelsen af parkeringspladsen ved Superbrugsen i Tjæreborg, blev der foretaget en kort forundersøgelse, som viste et behov for

Læs mere

BEVAR GULDET, INDEN DU GRAVER

BEVAR GULDET, INDEN DU GRAVER MAJ 2014 WWW.KULTURSTYRELSEN.DK BEVAR GULDET, INDEN DU GRAVER En guide til bygherrer, lokalpolitikere og planlæggere om arkæologiske udgravninger 2 BEVAR GULDET, INDEN DU GRAVER BYGGERI & ARKÆOLOGI Denne

Læs mere

Bygherrerapport SOM 407 --- Skovsbovej N I

Bygherrerapport SOM 407 --- Skovsbovej N I Bygherrerapport SOM 407 --- Skovsbovej N I Svendborg sogn, Sunds herred, tidligere Svendborg amt sted.nr. 090513-124. KUAS jr.nr. 2010-7.24.02/SOM-0006 Forfatter: Anne Garhøj Rosenberg, museumsinspektør

Læs mere

Udgravningsberetning Gellerupholmsvej 73, Varde

Udgravningsberetning Gellerupholmsvej 73, Varde Udgravningsberetning Gellerupholmsvej 73, Varde J. nr. ARV 163 Sagsbetegnelse: Forundersøgelse Kulturarvsstyrelsens journalnummer: Lokalitetsnummer: 190713-287 Matrikel nummer: 6li Ejerlav: Gellerup, Varde

Læs mere

Museet Ribes Vikinger Læringstilbud

Museet Ribes Vikinger Læringstilbud 2014-2015 Museet Ribes Vikinger Læringstilbud Museet Ribes Vikinger Oplev Ribes spændende historie fra år 700 til år 1700. Rundvisning Tilpasses den enkelte gruppe Museet Ribes Vikinger er placeret på

Læs mere

FHM 4875 Pannerupvej II Trige. Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr

FHM 4875 Pannerupvej II Trige. Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr FHM 4875 Pannerupvej II Trige Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr. 2123-1467 Prøvegravning af 2 ha stort område i forbindelse ÅK s lp 818 Fig. 1. Det prøvegravede areal ved Trige

Læs mere

Lindum Syd Langhus fra middelalderen

Lindum Syd Langhus fra middelalderen Lindum Syd Langhus fra middelalderen Jesper Hjermind De fremgravede spor efter et middelalderhus i Lindum diskuteres på kanten af udgravningen Viborg Stiftsmuseum 2006 Bygherrerapport nr. 16 Bygherre:

Læs mere

ARV 14 Kjelstvej, cykelsti

ARV 14 Kjelstvej, cykelsti ARV 14 Kjelstvej, cykelsti Kjelst By, Billum, matr. 18 g mfl. Vester Horne herred, Varde Kommune, tidligere Ribe Amt. Stednr. 190701, lokalitets nr. 84 Beretning for overvågning i forbindelse med etablering

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Kirkebjerggård

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Kirkebjerggård Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Kirkebjerggård Journalnr.: SIM 32/2010 Sted og sb. nr.: 130303-211 KUAS j.nr.: 2009-7.24.02/SIM-0009 Sted: Kirkebjeggård Matr. nr.: 1an og 19bd

Læs mere

Sjelborg i ældre jernalder

Sjelborg i ældre jernalder 1 Sjelborg i ældre jernalder Kulturhistorisk rapport for udgravning ved Kløvholm, 2011 Anders Olesen Abstract I det efterfølgende vil de væsentligste resultater af udgravningen ved Kløvholm, Sjelborg blive

Læs mere

Skive Museum. Bygherrerapport SMS 972 A Sæbyvej Harre herred, Viborg amt Sted nr. 13.02.05

Skive Museum. Bygherrerapport SMS 972 A Sæbyvej Harre herred, Viborg amt Sted nr. 13.02.05 Skive Museum Bygherrerapport SMS 972 A Sæbyvej Harre herred, Viborg amt Sted nr. 13.02.05 Peter Birkedahl * 2007 1. Indledning Skive Museum har i januar 2007 foretaget udgravning af et bopladsområde fra

Læs mere

SYDVESTJYSKE MUSEER. Årsberetning ÅRSBERETNING 2011

SYDVESTJYSKE MUSEER. Årsberetning ÅRSBERETNING 2011 SYDVESTJYSKE MUSEER Årsberetning 2011 Indholdsfortegnelse 3 Ledelsesberetning 5 Arkæologi 7 Historie 8 Formidling 9 Samlingen 10 Undersøgelser 19 Udstillinger og aktiviteter 21 Publikationer og foredrag

Læs mere

Museum Sydøstdanmark

Museum Sydøstdanmark Museum Sydøstdanmark KNV00156 Bjerggade, Ølby og Hastrup KUAS journalnummer 2014-7.24.02/KNV-0011 Matrikelnummer 10a Ølby By, Højelse Højelse Sogn, Ramsø Herred, Roskilde Amt. Stednummer 020105-105 og

Læs mere

OBM 5331, Toftekær, Søndersø sogn, Skovby herred, tidl. Odense amt

OBM 5331, Toftekær, Søndersø sogn, Skovby herred, tidl. Odense amt OBM 5331, Toftekær, Søndersø sogn, Skovby herred, tidl. Odense amt - Forundersøgelse forud for opførelse af dagligvarebutik og byggemodning Af Arkæolog Kristine Stub Precht Arkæologisk Rapport nr.385,

Læs mere

Oversigtskort. Lokalitetens placering. Kilde: Kulturarvstyrelsen, DKC online. Langhus. Langhus fra sen yngre romersk/ældre germansk jernalder.

Oversigtskort. Lokalitetens placering. Kilde: Kulturarvstyrelsen, DKC online. Langhus. Langhus fra sen yngre romersk/ældre germansk jernalder. Bygherrerapport Viumvej I Udgravning af bopladsspor fra yngre stenalder, yngre bronzealder og ældre/yngre jernalder ved Viumvej I Sagsinfo SMS 1022A Viumvej I Stednr. 13.02.05 69 Hjerk sogn Harre herred

Læs mere

Rapport for arkæologisk prøvegravning ved Udlejregård. Ølstykke sogn, Ølstykke herred, Frederiksborg amt, stednr matr.nr.

Rapport for arkæologisk prøvegravning ved Udlejregård. Ølstykke sogn, Ølstykke herred, Frederiksborg amt, stednr matr.nr. Rapport for arkæologisk prøvegravning ved Udlejregård. Ølstykke sogn, Ølstykke herred, Frederiksborg amt, stednr.01.06.07. matr.nr. MFG 356/05 Af: cand. mag. Mette Palm Hemmingsen og mag. Art Palle Ø.

Læs mere

Læderstræde 4, VUC, Roskilde sogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af ROSKILDE MUSEUM

Læderstræde 4, VUC, Roskilde sogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af ROSKILDE MUSEUM Beretning for arkæologisk forundersøgelse af Læderstræde 4, VUC, Roskilde sogn ROM 2982 Stednr. 020410-233 Kulturstyrelsen j.nr. 2015-7.24.02/ROM-0004 LÆDERSTRÆDET 4, VUC Kulturlag, gulvlag, brønd, 1000-1600

Læs mere

TAK 1381 Vallensbæk Nordmark 5 Arkæologisk undersøgelse

TAK 1381 Vallensbæk Nordmark 5 Arkæologisk undersøgelse TAK 1381 Vallensbæk Nordmark 5 Arkæologisk undersøgelse Vallensbæk Sogn, Smørum Herred, Københavns Amt, SB-nr. 020215-34 Resumé: I forbindelse med udvidelse af et regnvandsbassin på Vallensbæk Nordmark

Læs mere

Kulturhistorisk rapport

Kulturhistorisk rapport NORDJYLLANDS HISTORISKE MUSEUM Kulturhistorisk rapport Udgravning ved Sneumvej 34, Vadum. Undersøgelse af et langhus fra ældre germansk jernalder. J.nr. ÅHM 6197 Udgravning maj 2014. Telefon: 99 31 74

Læs mere

Dybbøl matr. 1885, Dybbøl sogn, sb 341, Nybøl herred, Sønderborg amt, St. nr

Dybbøl matr. 1885, Dybbøl sogn, sb 341, Nybøl herred, Sønderborg amt, St. nr Dybbøl matr. 1885, Dybbøl sogn, sb 341, Nybøl herred, Sønderborg amt, St. nr. 230302 J. nr. HAM 5229, sags nr. 12/3605-8.1.1 Ved prøvegravningen forud for udstykning til boligområde, blev der påvist spor

Læs mere

OBM 7746, Grandvej, etape 2.

OBM 7746, Grandvej, etape 2. OBM 7746, Grandvej, etape 2. - Arkæologisk forundersøgelse forud for Nr. Aaby Kraftvarmeværks byggeri. Af Arkæolog Katrine Moberg Riis Arkæologisk Rapport nr.431, 2013 Indledning... 3 Udgravningens forhistorie...

Læs mere

Museet Ribes Vikinger. Læringstilbud

Museet Ribes Vikinger. Læringstilbud 2017 Museet Ribes Vikinger Læringstilbud Museet Ribes Vikinger Oplev Ribes spændende historie fra år 700 til år 1700. Rundvisning Tilpasses den enkelte gruppe Museet Ribes Vikinger er placeret på netop

Læs mere

Forundersøgelsesrapport

Forundersøgelsesrapport Forundersøgelsesrapport Udarbejdet af cand. Mag. Julie Lolk, Moesgaard Museum. FHM5610 Lisbjerg Parkvej, matrikel 20A, Lisbjerg, Lisbjerg sogn, Vester Lisbjerg herred, tidl. Århus Amt. KUAS j.nr.: 150604

Læs mere

OBM 4924, Industrivej 3, Ejby sogn - Arkæologisk forundersøgelse af bebyggelsesspor fra ældre jernalder

OBM 4924, Industrivej 3, Ejby sogn - Arkæologisk forundersøgelse af bebyggelsesspor fra ældre jernalder OBM 4924, Industrivej 3, Ejby sogn - Arkæologisk forundersøgelse af bebyggelsesspor fra ældre jernalder Af Museumsinspektør Kirsten Prangsgaard Arkæologisk rapport nr. 260, 2009 WWW.MUSEUM.ODENSE.DK Indhold:

Læs mere

OBM 4921, Guldregnen, Middelfart sogn - Arkæologisk forundersøgelse

OBM 4921, Guldregnen, Middelfart sogn - Arkæologisk forundersøgelse OBM 4921, Guldregnen, Middelfart sogn - Arkæologisk forundersøgelse Af Museumsinspektør Kirsten Prangsgaard Arkæologisk rapport nr. 243, 2009 WWW.MUSEUM.ODENSE.DK Indhold: Indledning... 2 Udgravningens

Læs mere

SBM 786 Præstehaven, Hylke Bygherrerapport

SBM 786 Præstehaven, Hylke Bygherrerapport SBM 786 Præstehaven, Hylke Bygherrerapport Hylke sogn, Voer Herred, Skanderborg amt. Stednr. 16.05.03, sb.nr. 81 Ved udgravningen af Præstehaven blev der i alt registreret 192 anlæg, dvs stolpehuller,

Læs mere

OBM 9872, kampagne 2 og 3, Lumby - Arkæologiske forundersøgelser

OBM 9872, kampagne 2 og 3, Lumby - Arkæologiske forundersøgelser OBM 9872, kampagne 2 og 3, Lumby - Arkæologiske forundersøgelser Af stud. mag Jesper Jensen og museumsinspektør Mads Runge Arkæologisk rapport nr. 196, 2008 WWW.MUSEUM.ODENSE.DK Indhold: Indledning...

Læs mere

ASR 1775 Rønhavegård. - et fragment af en landsby fra germansk jernalder (c e.kr.) Af Claus Feveile. Den antikvariske Samling Bygherrerapport

ASR 1775 Rønhavegård. - et fragment af en landsby fra germansk jernalder (c e.kr.) Af Claus Feveile. Den antikvariske Samling Bygherrerapport ASR 1775 Rønhavegård - et fragment af en landsby fra germansk jernalder (c. 375-550 e.kr.) Af Claus Feveile Den antikvariske Samling Bygherrerapport Indledning I slutningen af april måned 2003 gennemførte

Læs mere

HAM 4665 Elholm 3, Ulkebøl sogn, Als Sønder herred, Sønderborg amt. St. nr. 230210-477

HAM 4665 Elholm 3, Ulkebøl sogn, Als Sønder herred, Sønderborg amt. St. nr. 230210-477 HAM 4665 Elholm 3, Ulkebøl sogn, Als Sønder herred, Sønderborg amt. St. nr. 230210-477 1 Indholdsfortegnelse Resumé... 3 Undersøgelsens resultat... 3 Perspektivering... 4 Oversigtstegning Tidstavle med

Læs mere

OBM4903, Brændeskov Nord, StribRøjleskov Sogn, Vends Herred

OBM4903, Brændeskov Nord, StribRøjleskov Sogn, Vends Herred OBM4903, Brændeskov Nord, StribRøjleskov Sogn, Vends Herred Arkæologisk undersøgelse af bopladslevn fra yngre bronzealder og ældre romersk eller tidlig yngre romersk jernalder udført forud for anlægsarbejde.

Læs mere

HAM 4740 Sejsbjerg III, Ensted sogn, Sb 81

HAM 4740 Sejsbjerg III, Ensted sogn, Sb 81 HAM 4740 Sejsbjerg III, Ensted sogn, Sb 81 Arkæologisk undersøgelse med negativ resultat Af Frauke Witte Sejsbjergvej III Ensted sogn, sb 81 HAM 4740 Museum Sønderjylland 2007 Frauke Witte Rapport 2012

Læs mere

Bygherrerapport. Rindum Skole, jernalderbebyggelse med gårde på række. Udarbejdet af Torben Egeberg, Ringkøbing-Skjern Museum 2009

Bygherrerapport. Rindum Skole, jernalderbebyggelse med gårde på række. Udarbejdet af Torben Egeberg, Ringkøbing-Skjern Museum 2009 Bygherrerapport Rindum Skole, jernalderbebyggelse med gårde på række N Udarbejdet af Torben Egeberg, Ringkøbing-Skjern Museum 2009 Bygherrerapport RESUME: På udgravningsområdet og tilstødende arealer har

Læs mere

Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af boplads fra yngre germansk jernalder og vikingetid

Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af boplads fra yngre germansk jernalder og vikingetid Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af boplads fra yngre germansk jernalder og vikingetid ROM 2265 Foldager Glim sogn Sømme herred Københavns amt Stednr. 020402 I forbindelse med at firmaet Kongstrup

Læs mere

OBM 5525, Campus, etape 6 Odense sogn

OBM 5525, Campus, etape 6 Odense sogn OBM 5525, Campus, etape 6 Odense sogn 080407-254 - Forundersøgelse af ca. 1,4 ha udlagt til byggeri, parkering og græs med to områder med bopladsspor fra bronze og jernalder. Af Arkæolog Kirsten Prangsgaard

Læs mere

Beretning om undersøgelse af bopladsspor fra yngre romersk jernalder i et vejtracé over en 100meter lang strækning.

Beretning om undersøgelse af bopladsspor fra yngre romersk jernalder i et vejtracé over en 100meter lang strækning. HEM 3732, Nøvlingholm II HEM 3732, Nøvlingholm II, Nøvling Sogn, Ringkøbing Amt. Beretning om undersøgelse af bopladsspor fra yngre romersk jernalder i et vejtracé over en 100meter lang strækning. Journalnummer:

Læs mere

Staderapport for prøvegravning ved Nyløkkevej, 8. etape på motorvejen Hårup Låsby

Staderapport for prøvegravning ved Nyløkkevej, 8. etape på motorvejen Hårup Låsby SIM 5/2010 motorvejen Hårup-Låsby Staderapport for prøvegravning ved Nyløkkevej, 8. etape på motorvejen Hårup Låsby Journalnummer: SIM 5/2010 Etape 8 Sted: Motorvejen Hårup-Låsby Deletape:Nyløkkevej SB

Læs mere

OBM 7727, Vestre Hougvej, Middelfart sogn, Vends herred, tidl Odense amt.

OBM 7727, Vestre Hougvej, Middelfart sogn, Vends herred, tidl Odense amt. OBM 7727, Vestre Hougvej, Middelfart sogn, Vends herred, tidl Odense amt. - Forundersøgelse i forbindelse med om og tilbygninger på Psykiatrisk afdeling, ved Middelfart Sygehus. Af Arkæolog Maria Elisabeth

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for den arkæologiske forundersøgelse af fjernvarmetracé fra Ønslev-Eskilstrup

Kulturhistorisk rapport for den arkæologiske forundersøgelse af fjernvarmetracé fra Ønslev-Eskilstrup Kulturhistorisk rapport for den arkæologiske forundersøgelse af fjernvarmetracé fra Ønslev-Eskilstrup udført af Katrine Kølle Hansen og Stine Jæger Hoff for, forår/sommer 2011 Foto: Muldafrømning ved Ønslev

Læs mere

Kopi af 4cm kort 1215 IV SV/NV(med grøfter indtegnet med rødt)

Kopi af 4cm kort 1215 IV SV/NV(med grøfter indtegnet med rødt) VSM 09707, Tastum Plantage, Kopperup sogn, Fjends herred, Viborg amt 130107-309 SNS 1071, Tastum Hede, Dommerby sogn, Fjends herred, Viborg amt 130102-99 KUAS j.nr.: 2010-7.24.02/VSM-0004 Rapport for overvågning

Læs mere

Museet Ribes Vikinger

Museet Ribes Vikinger Museet Ribes Vikinger Læringstilbud 2014-2015 for lejrskoler Museet Ribes Vikinger Oplev Ribes spændende historie fra år 700 til år 1700. Rundvisning Museet Ribes Vikinger er placeret på netop det sted,

Læs mere

Kulturhistorisk rapport

Kulturhistorisk rapport Kulturhistorisk rapport SOM 468 Bregnegårdshaven Svendborg sogn, Sunds herred, tidl. Svendborg amt sted.nr. 09.05.13. KUS jr.nr. 2012-7.24.02/SOM-0002, Svendborg matr.nr. 44i Forfatter: Søren Jensen Søgegrøft

Læs mere

Faaborg-midtfyn Kommune Plan og kultur Nørregade 4 5600 Faaborg Att: Else G. Jørgensen

Faaborg-midtfyn Kommune Plan og kultur Nørregade 4 5600 Faaborg Att: Else G. Jørgensen Faaborg-midtfyn Kommune Plan og kultur Nørregade 4 5600 Faaborg Att: Else G. Jørgensen Vedr. budget for arkæologisk undersøgelse af areal forud for byggemodning, OBM 1613 Skovgård etape 2. Den arkæologiske

Læs mere

Forundersøgelsesrapport

Forundersøgelsesrapport Forundersøgelsesrapport Udgravning af: Gretbjergvej Øst, Hedensted, Matr. nr.: 19 e og 4 b Ejerlav: Torup Journalnr.: HOM 2407 KUAS 20087.24.02/HOM-0017 År: 2008 Sogn: Hedensted Herred: Hatting Gl. Amt:

Læs mere

Byens gulv Byrummets udvikling og layout igennem vikingetid og middelalder, især i Ribe

Byens gulv Byrummets udvikling og layout igennem vikingetid og middelalder, især i Ribe Byens gulv Byrummets udvikling og layout igennem vikingetid og middelalder, især i Ribe Morten Søvsø, museumsinspektør Sydvestjyske Museer Fænomenet BY kom til Norden omkring år 700 med Ribes grundlæggelse

Læs mere

Staderapport for etape 5 Perioden 10/5 til 12/ For forundersøgelse af Journalnr.: SIM 50/2008 Interrimsvej Stednr

Staderapport for etape 5 Perioden 10/5 til 12/ For forundersøgelse af Journalnr.: SIM 50/2008 Interrimsvej Stednr Staderapport for etape 5 Perioden 10/5 til 12/5 2010 For forundersøgelse af Journalnr.: SIM 50/2008 Interrimsvej Stednr. 13.03.03-204 Sted: Funder-Pankas Matr.nr.: 14c, 19e Ejerlav: Funder By Sogn: Funder

Læs mere

Finérvej, Gadstrup sogn

Finérvej, Gadstrup sogn Arkæologisk undersøgelse af bebyggelse fra bronzealder og yngre førromersk jernalder Finérvej, Gadstrup sogn Bygherrerapport ROM 2394 Stednr. 020110 FINÉRVEJ Bebyggelse Matr.nr. 10a Brordrup By, Gadstrup

Læs mere

Oversigtskort. Lokalitetens placering. Kilde: Kulturarvstyrelsen, DKConline. Plantegning. Plantegning over samtlige grave

Oversigtskort. Lokalitetens placering. Kilde: Kulturarvstyrelsen, DKConline. Plantegning. Plantegning over samtlige grave Bygherrerapport Viumgård I Udgravning af bopladsspor fra yngre stenalder og yngre bronzealder samt gravplads fra yngre germansk jernalder ved Viumgård I. Sagsinfo SMS 1016A Viumgård 1 Stednr. 13.02.05-65.

Læs mere

Bygherrerapport. Resumé. Journalnr.: HOM 2273 KUAS: År: 2007 RESUMÉ... 1 TOPOGRAFI... 2 UDGRAVNINGENS FORLØB... 3

Bygherrerapport. Resumé. Journalnr.: HOM 2273 KUAS: År: 2007 RESUMÉ... 1 TOPOGRAFI... 2 UDGRAVNINGENS FORLØB... 3 Bygherrerapport Udgravning af: Forundersøgelse af Gesagervej, Hedensted, etape 2, Matr. nr.: 4a, 3c, 1k, 1b, 2c Ejerlav: Årup Sogn: Hedensted Herred: Hatting Gl. Amt: Vejle HORSENS MUSEUM Journalnr.: HOM

Læs mere

Indholdsfortegnelse ÅRSBERETNING SYDVESTJYSKE MUSEER

Indholdsfortegnelse ÅRSBERETNING SYDVESTJYSKE MUSEER Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 2008 - et museumshistorisk år 5 Den Antikvariske Afdeling 6 Den Museologiske Afdeling 9 Undersøgelser 14 Udstillinger og aktiviteter 15 Publikationer og foredrag 16 Kurser,

Læs mere

Bygherrerapport. KNV100 Ågård, Bjæverskov sogn, Bjæverskov herred, tidl. Præstø amt. Sted nr. 05.01.01.

Bygherrerapport. KNV100 Ågård, Bjæverskov sogn, Bjæverskov herred, tidl. Præstø amt. Sted nr. 05.01.01. Bygherrerapport KNV100 Ågård, Bjæverskov sogn, Bjæverskov herred, tidl. Præstø amt. Sted nr. 05.01.01. Figur 1. Dronefoto af udgravningsfeltet med husene markeret med barberskum. Nede ved træerne bag elmasten

Læs mere

Sydvestjyske Museer Læringstilbud i Ribe

Sydvestjyske Museer Læringstilbud i Ribe 2017-18 Der tages forbehold for prisændringer Sydvestjyske Museer Læringstilbud i Ribe Museet Ribes Vikinger Oplev Ribes spændende historie fra år 700 til år 1700. Rundvisning book hos Visit Ribe Tilpasses

Læs mere

OBM 8431 etabe 3b, C. F. Tietgen Boulevard En arkæologisk forundersøgelse

OBM 8431 etabe 3b, C. F. Tietgen Boulevard En arkæologisk forundersøgelse OBM 8431 etabe 3b, C. F. Tietgen Boulevard En arkæologisk forundersøgelse Af Stud. Mag Line Borre og Museumsinspektør Mads Runge. Fraugde Fraugde Kærby Kærby Over Over Holluf Holluf Fraugde Fraugde Arkæologisk

Læs mere

Beretning. Cykelsti Røgind-Ringkøbing, Forundersøgelse. RSM 10.128. Arbejdsfoto fra vinteren 2011.

Beretning. Cykelsti Røgind-Ringkøbing, Forundersøgelse. RSM 10.128. Arbejdsfoto fra vinteren 2011. Beretning Cykelsti Røgind-Ringkøbing, Forundersøgelse RSM j.nr. 10.128 KUA: 2010-7.24.02/RSM-0022 RSM 10.128. Arbejdsfoto fra vinteren 2011. Udgravningsberetning, udarbejdet af Poul Krogh Jørgensen, Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Fortiden i landskabet - Kom og hør eksperterne fortælle om Nordsjællands arkæologiske hot-spots

Fortiden i landskabet - Kom og hør eksperterne fortælle om Nordsjællands arkæologiske hot-spots Fortiden i landskabet - Kom og hør eksperterne fortælle om Nordsjællands arkæologiske hot-spots Fem søndage i træk inviterer Museum Nordsjælland alle interesserede til at opleve nogle af de mest spændende

Læs mere

OBM 4903, Brændeskov Nord, StribRøjleskov sogn

OBM 4903, Brændeskov Nord, StribRøjleskov sogn OBM 4903, Brændeskov Nord, StribRøjleskov sogn - Arkæologisk forundersøgelse af bebyggelse fra jernalderen Af Museumsinspektør Kirsten Prangsgaard Arkæologisk rapport nr. 255, 2009 WWW.MUSEUM.ODENSE.DK

Læs mere

OBM 2860, Grimmerhus, Middelfart sogn, Vends herred, tidl. Odense amt

OBM 2860, Grimmerhus, Middelfart sogn, Vends herred, tidl. Odense amt OBM 2860, Grimmerhus, Middelfart sogn, Vends herred, tidl. Odense amt - Forundersøgelse i forbindelse med udvidelse af Danmarks Keramikmuseum, Grimmerhus Af Museumsinspektør Kirsten Prangsgaard Arkæologisk

Læs mere

OBM 8567, Lykkeslund, Uggerslev sogn, Skam Herred, tidl. Odense Amt.

OBM 8567, Lykkeslund, Uggerslev sogn, Skam Herred, tidl. Odense Amt. OBM 8567, Lykkeslund, Uggerslev sogn, Skam Herred, tidl. Odense Amt. - Arkæologisk forundersøgelse forude for etablering af biogasanlæg. Af arkæolog Anine Madvig Struer Arkæologisk Rapport nr. 526, 2016

Læs mere

HAM 5265 Sdr. Sejerslev, Emmerlev sogn

HAM 5265 Sdr. Sejerslev, Emmerlev sogn HAM 5265 Sdr. Sejerslev, Emmerlev sogn Arkæologisk forundersøgelse forud for etablering af syv byggegrunde ved præstevænget i Sdr. Sejerslev. Der fremkom arkæologiske anlæg i form af to kogestensgruber.

Læs mere

Oversigtskort. Oversigtskort over lokalområdet. Området for undersøgelsen er markeret med gult, mens de blå prikker viser overpløjede gravhøje

Oversigtskort. Oversigtskort over lokalområdet. Området for undersøgelsen er markeret med gult, mens de blå prikker viser overpløjede gravhøje Bygherrerapport Udgravning af gruber fra yngre bronzealder, en hustomt fra tidlig førromersk jernalder samt en udateret højtomt. Sagsinfo SMS 1054 Spøttrup Mark Stednr. 13.10.07 Rødding sogn Rødding herred

Læs mere

VSM G432, Hjorthedevej, Hjorthede sogn, Middelsom herred, Viborg amt KUAS j.nr.: ingen

VSM G432, Hjorthedevej, Hjorthede sogn, Middelsom herred, Viborg amt KUAS j.nr.: ingen VSM G432, Hjorthedevej, Hjorthede sogn, Middelsom herred, Viborg amt 130706-33 KUAS j.nr.: ingen 1 Rapport for prøvegravning forud for udvidelse af stald Udført af Bente Grundvad for Viborg Stiftsmuseum

Læs mere

KONVENTHUSET. Beretning for arkæologisk forundersøgelse ved. Roskilde Domsogn ROSKILDE MUSEUM. ROM 2509 KUAS FOR Stednr.

KONVENTHUSET. Beretning for arkæologisk forundersøgelse ved. Roskilde Domsogn ROSKILDE MUSEUM. ROM 2509 KUAS FOR Stednr. Beretning for arkæologisk forundersøgelse ved KONVENTHUSET, Roskilde Domsogn ROM 2509 KUAS FOR 2003-2122-1783. Stednr. 020410 KONVENTHUSET Kulturlag, brønd Tidlig middelalder, nyere tid Matr.nr. 339 af

Læs mere

SIM 22-2011 Silkeborg Langsø, Kulturhistorisk rapport. K.G. Overgaard

SIM 22-2011 Silkeborg Langsø, Kulturhistorisk rapport. K.G. Overgaard Langsø Journalnummer: SIM 22/2011 Sted: Silkeborg Langsø Sted og SB nr. 16.01.08-11 KUAS j.nr.: 2011-7.24.02/SIM-0006 Kulturhistorisk rapport for udgravning ved Silkeborg Matr. nr.:171a, 173, 175a og 177

Læs mere

SJM 173 Kragelundvej 16, Hunderup, Kragelund by matr. nr. 4a, Hunderup sogn, Gørding Herred, Ribe Amt. Stednr FF nr

SJM 173 Kragelundvej 16, Hunderup, Kragelund by matr. nr. 4a, Hunderup sogn, Gørding Herred, Ribe Amt. Stednr FF nr SJM 173 Kragelundvej 16, Hunderup, Kragelund by matr. nr. 4a, Hunderup sogn, Gørding Herred, Ribe Amt. Stednr. 190204. FF nr. 208628. Beretning for mindre forundersøgelse forud for anlæggelse af jordvarme.

Læs mere

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 7 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Ane Kirstine Hansdatter Møller. Ane Kirstine blev født i "Landlingmark" og døde på en ukendt dato. Børn af og Ane Kirstine Hansdatter

Læs mere

Kulturhistorisk rapport

Kulturhistorisk rapport NORDJYLLANDS HISTORISKE MUSEUM Kulturhistorisk rapport Frejlevgaard, Frejlev Boplads med langhuse fra ældre jernalder og stenbygget grav fra romersk jernalder. J.nr. ÅHM 6120 Februar 2014 Ved Museumsinspektør

Læs mere

Staderapport for forundersøgelse ved Purhus 7. etape på motorvejen Hårup Låsby

Staderapport for forundersøgelse ved Purhus 7. etape på motorvejen Hårup Låsby Journalnummer: SIM 5/2010 Sted: Motorvej Hårup-Låsby Deletape Purhus b Stednummer: 160105-270 KUAS j.nr.: 2010-7.24.02/SIM-0007 SIM 5/2010 Motorvej Hårup-Låsby Staderapport for forundersøgelse ved Purhus

Læs mere

SJM 170 SJM 170 Højspændingsledning Kassø-Tjele, Billund Kommune. Sb-nr

SJM 170 SJM 170 Højspændingsledning Kassø-Tjele, Billund Kommune. Sb-nr Højspændingsledning Kassø-Tjele, Billund Kommune. Sb-nr. 190601-18. Beretning for større forundersøgelse forud for opførsel af master til ny højspændingsledningsforbindelse. Fund af gravhøj fra oldtiden.

Læs mere

Bygherrerapport. Arkæologisk forundersøgelse. HOM 2019 Langgade, Lund. Tidl. Skanderborg Amt, Nim Herred, Tamdrup Sogn

Bygherrerapport. Arkæologisk forundersøgelse. HOM 2019 Langgade, Lund. Tidl. Skanderborg Amt, Nim Herred, Tamdrup Sogn Arkæologisk forundersøgelse Bygherrerapport HOM 2019 Langgade, Lund. Tidl. Skanderborg Amt, Nim Herred, Tamdrup Sogn Sted: Langgade. Matr. nr. 5bt, Lund By, Tamdrup KUAS: 2009-7.24.02/HOM-0028 Ill. 1.

Læs mere

VSM 10021, Mønsted sogn, Fjends herred, Viborg amt

VSM 10021, Mønsted sogn, Fjends herred, Viborg amt VSM 002, Mønsted sogn, Fjends herred, Viborg amt Kulturstyrelsens j.nr.: 203-7.24.02/VSM-0003 300-43(areal) 54 (lok) Rapport for prøvegravning forud for byggemodning Udført af Astrid Skou Hansen og Kamilla

Læs mere

Rapport RSM j.nr Spjald Sundhedshus

Rapport RSM j.nr Spjald Sundhedshus Rapport Udarbejdet af Poul Krogh Jørgensen, Ringkøbing-Skjern Museum 2013 Rapport RESUME: Ringkøbing-Skjern Museum foretog den 22. juli 2013 den aftalte forundersøgelse forud for det kommende sundhedshus

Læs mere

OBM 5987 Glisholmvej. - Forundersøgelse forud for anlægsarbejde med fund af kogestensgruber fra oldtid. Af arkæolog Line Borre Lundø

OBM 5987 Glisholmvej. - Forundersøgelse forud for anlægsarbejde med fund af kogestensgruber fra oldtid. Af arkæolog Line Borre Lundø OBM 5987 Glisholmvej - Forundersøgelse forud for anlægsarbejde med fund af kogestensgruber fra oldtid. Af arkæolog Line Borre Lundø Arkæologisk Rapport nr. 458, 2014 Indledning Udgravningens forhistorie

Læs mere

OBM 5868, Herluf Trolles Vej

OBM 5868, Herluf Trolles Vej OBM 5868, Herluf Trolles Vej - Forundersøgelse af spredte gruber og stolpehuller fra bronze jernalder Af Arkæolog Katrine Moberg Riis og Museumsinspektør Jakob Bonde Indsæt billede i den underliggende

Læs mere

KBM 2366 Vestergade 29-31

KBM 2366 Vestergade 29-31 KBM 2366 Vestergade 29-31 Udgravningsrapport Lene Høst-Madsen 26-09-2013 Arkæologisk undersøgelse af område ved Sankt Clemens Kirkegård, fund af middelalder kirkegårdsafgrænsning, skeletter, affaldsgruber

Læs mere

Mølgård, Resen - boplads fra førromersk jernalder

Mølgård, Resen - boplads fra førromersk jernalder 1 Mølgård, Resen - boplads fra førromersk jernalder Martin Mikkelsen, Mikkel Kieldsen, Kamilla F. Terkildsen Viborg Stiftsmuseum 2009 Bygherrerapport nr. 38 Bygherre: Kristian Kjær ISBN 978-87-87272-80-3

Læs mere

Møllegård, Klejtrup - boplads fra sen yngre stenalder og bronzealder

Møllegård, Klejtrup - boplads fra sen yngre stenalder og bronzealder Møllegård, Klejtrup - boplads fra sen yngre stenalder og bronzealder Sanne Boddum Viborg Stiftsmuseum 2010 Bygherrerapport nr. 44 Bygherre: Jan Nielsen ISBN 978-87-87272-97-1 2 Indledning I området syd

Læs mere

KROPPEDAL. Bygherrerapport nr. 27, Afdeling for Arkæologi. Bygherrerapport vedr. den arkæologiske udgravning af Hvissinge Øst 2, TAK 1384

KROPPEDAL. Bygherrerapport nr. 27, Afdeling for Arkæologi. Bygherrerapport vedr. den arkæologiske udgravning af Hvissinge Øst 2, TAK 1384 KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi Afdeling for Arkæologi Bygherrerapport vedr. den arkæologiske udgravning af Hvissinge Øst 2, TAK 1384 Bygherrerapport nr. 27, 2007 André Matthissen, November

Læs mere

NÆM 2006:134 Enggården ENGGÅRDEN. Udgravningsrapport fra den arkæologiske forundersøgelse

NÆM 2006:134 Enggården ENGGÅRDEN. Udgravningsrapport fra den arkæologiske forundersøgelse ENGGÅRDEN Udgravningsrapport fra den arkæologiske forundersøgelse NÆM 2006:134 Enggården Herlufsholm sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Storstrøms Amt (tidl. Sorø) 1 Baggrund for forundersøgelsen...2 Kulturhistorisk

Læs mere

Beretning for arkæologisk forundersøgelse af LINDENBORGVEJ SYD II, Roskilde

Beretning for arkæologisk forundersøgelse af LINDENBORGVEJ SYD II, Roskilde Beretning for arkæologisk forundersøgelse af LINDENBORGVEJ SYD II, Roskilde ROM 2662 Stednr. 020410 LINDENBORGVEJ SYD ETAPE II Matr.nr. 32, Engmarken, Roskilde Jorder Roskilde sogn Sømme herred Københavns

Læs mere

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 5 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Karen Pedersen. Børn af og Karen Pedersen 2. Ane Marie Christensen [Lauridsen] blev født den Maj 22 1879 i S.Lyngvig og døde

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for den arkæologiske forundersøgelse af MLF01891 Pensylvanien Varmeværk

Kulturhistorisk rapport for den arkæologiske forundersøgelse af MLF01891 Pensylvanien Varmeværk Kulturhistorisk rapport for den arkæologiske forundersøgelse af MLF01891 Pensylvanien Varmeværk Udført af Søren Jensen. KOLOFON Museets j.nr.: MLF001891 KUAS j.nr.: 17/00134 Stednavn: Pensylvanien Varmeværk

Læs mere

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. Museumslandskabet i forandring KulturArVsstYrelsen 27. april Dagens moderator: Thomas Buch-Andersen, P1 9.30 Ankomst og

Læs mere

KROPPEDAL Museum for Astronomi. Nyere tid. Arkæologi

KROPPEDAL Museum for Astronomi. Nyere tid. Arkæologi KROPPEDAL Museum for Astronomi. Nyere tid. Arkæologi Afdeling for Arkæologi Bygherrerapport om den arkæologiske udgravning forud for byggemodning af område vest for Københavns lufthavn ved Tømmerupvej

Læs mere

Kulturhistoriskrapport for udgravning på Måruplund

Kulturhistoriskrapport for udgravning på Måruplund Kulturhistoriskrapport for udgravning på Måruplund Journalnummer: SIM 34/2010 Sted: Måruplund SB Stednummer: 130301-156 KUAS j.nr.: 2010-7.24.02/SIM-0012 Matr. nr.:15g og 15k Ejerlav: Balle by, Balle Sogn:

Læs mere

Bygherrerapport for udgravning af Journalnr.: SIM 10/2009 Sb nr. KUAS j.nr.:

Bygherrerapport for udgravning af Journalnr.: SIM 10/2009 Sb nr. KUAS j.nr.: Bygherrerapport for udgravning af Journalnr.: SIM 10/2009 Sb nr. KUAS j.nr.: Sted: Skærskovgård V Matr. nr.: Ejerlav: Sogn: Herred: Hids Gl. Amt: Viborg Hus A801 fra bondestenalderen markeret med paptallerkner.

Læs mere

Abstract. Det under søgte område er markeret med pink streg.

Abstract. Det under søgte område er markeret med pink streg. VSM 10409 Kærvej 3, Viborg sogn, Nørlyng herred, Viborg amt 130815-247 Rapport for prøvegravning forud for etablering af jordvarme på Kærvej 3, Viborg. Udført af Katrine Vestergaard for Viborg Museum i

Læs mere

Staderapport for forundersøgelse ved Grusgrav i Hvinningdal 8. etape på motorvejen Funder Hårup

Staderapport for forundersøgelse ved Grusgrav i Hvinningdal 8. etape på motorvejen Funder Hårup Staderapport for forundersøgelse ved Grusgrav i Hvinningdal 8. etape på motorvejen Funder Hårup Journalnummer: SIM 41/2009 Sted: Grusgrav Hvinningdal SB Stednummer: 130307-12 KUAS j.nr.: 2009-7.24.02/SIM-0009

Læs mere

SBM1232 Johannelund. Kulturhistorisk rapport. Den sydlige del af området ligger med smuk udsigt til Skanderborg Sø

SBM1232 Johannelund. Kulturhistorisk rapport. Den sydlige del af området ligger med smuk udsigt til Skanderborg Sø SBM1232 Johannelund Kulturhistorisk rapport Den sydlige del af området ligger med smuk udsigt til Skanderborg Sø SBM 1232 Johannelund, Skanderup sogn, Hjelmslev herred, tidl. Skanderborg amt. Sted nr.

Læs mere