Team Danmark. elitesport OG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Team Danmark. elitesport OG"

Transkript

1 Team Danmark elitesport OG UNGDOMSUDDANNELSE

2 Er du en ung talentfuld elitesportsudøver med ambitioner om at se, hvor langt dit talent rækker? Bruger du meget tid på at træne og konkurrere? Er svaret ja, kan du i denne folder læse om de fleksible tilbud, Team Danmark stiller til rådighed for eliteudøvere i ungdomsuddannelsesregi tilbud der gør det nemmere for dig at kombinere elitesport med uddannelse. Hvis du - efter at have læse denne folder - vil vide mere om Team Danmarks tilbud i uddannelsesregi, kan du læse mere på teamdanmark.dk. Du kan også møde op på Team Danmarks informationsmøder om forlængede ungdomsuddannelser i Brøndby (Idrættens Hus) d. 27/11-06 kl og i Århus (atletion) d. 9/1-07 kl. 19. hvis du vil vide mere om skolernes konkrete tilbud, kan du besøge Åbent hus -arrangementer på skolerne. Læs mere om arrangementerne på skolernes hjemmesider. Team Danmark Charlotte Falkentoft November 2006

3 indhold team danmarks støttemuligheder Supplerende undervisning / Flytning af eksamen / Forlængede ungdoms- og erhvervsuddannelser Morgentræning på skemaet Fleksibilitet under uddannelsesforløbet KRITERIER FOR FORLÆNGEDE UDDANNELSESFORLØB

4 team danmarks støttemuligheder Team Danmark og uddannelsesinstitutionerne har i samarbejde udviklet en række tilbud, der hjælper dig med at kombinere uddannelse og elitesport. Helt konkret drejer det sig om supplerende undervisning, flytning af eksamen og forlængelse af uddannelsestiden. Du skal være opmærksom på, at du kan søge om supplerende undervisning og flytning af eksamen uden at være tilknyttet en forlænget uddannelsesordning. Supplerende undervisning og flytning af eksamen er med andre ord tilbud på linie med det forlængede uddannelsesforløb. På de kommende sider kan du læse om supplerende undervisning, flytning af eksamener, forlængede uddannelsesforløb og en række andre forhold, som kan hjælpe dig gennem din uddannelse.

5 Supplerende undervisning Har du stor trænings- og stævneaktivitet, kan du komme i en situation, hvor du har behov for supplerende undervisning. Der er dog nogle særlige regler, som du skal være opmærksom på. Du kan kun få supplerende undervisning bevilget af Team Danmark, hvis du er blevet udtaget af dit forbund til at deltage i en Team Danmark-støttet træningsaktivitet eller international turnering. Team Danmark yder ikke støtte til supplerende undervisning i forbindelse med klub- og kraftcenteraktiviteter, samt landsholds- og forbundsaktiviteter, der ikke er støttet af Team Danmark. Team Danmark kan dog i særlige tilfælde bevilge supplerende undervisning til aktiviteter, der ikke er Team Danmark-støttede. Det sker kun når Team Danmark, i samarbejde med dit forbund, vurderer, at du har potentiale til i fremtiden at indgå i Team Danmark-støttede aktiviteter. Er der tale om aktiviteter Team Danmark ikke støtter, kan du eventuelt forhøre dig om din klub eller dit specialforbund yder støtte til supplerende undervisning. Inden du holder fri, skal skolen orienteres og acceptere dit forventede fravær. Skyldes fraværet Team Danmark-støttede aktiviteter, kan uddannelsesstedet, på dine vegne, sende en ansøgning om supplerende undervisning til Team Danmark. Der ydes som udgangspunkt 1 times supplerende undervisning pr. fraværsdag. Husk at søge i god tid inden du holder fri, da der kan være tale om aktiviteter, Team Danmark ikke støtter. Ansøgningsskemaet finder du på Team Danmarks hjemmeside. Flytning af eksamen De fleste udøvere kender situationen vigtige konkurrencer og betydningsfulde eksamener har det med at falde sammen. Hvis det problem opstår skal du så vidt muligt orientere skolen inden den 19. februar om dine trænings- og konkurrenceaktiviteter i termins- og eksamensperioden. Det vil give skolen mulighed for at tage hensyn til dine særlige behov, når de mundtlige eksamener skal fastlægges. Hvis en mundtlig eksamen falder sammen med en vigtig konkurrence/træningslejr, kan der i særlige tilfælde etableres en ekstraordinær eksamen. Gælder det en skriftlig eksamen, er der normalt kun mulighed for, at du får dispensation af skolen til at gå til den efterfølgende sygeeksamen. Hvis der er tale om fravær som skyldes Team Danmark-støttede aktiviteter, kan skolen, på dine vegne, søge Team Danmark om dækning af eventuelle merudgifter som er forbundet med en ekstraordinær eksamen. Husk at du skal søge på forhånd.

6 Forlængede ungdoms- og erhvervsuddannelser Udover den supplerende undervisning og muligheden for at rykke eksamensdatoer, har du også mulighed for at forlænge selve uddannelsesforløbet. På de følgende sider kan du få indblik i, hvordan de forskellige uddannelsesretninger skruer de forlængede forløb sammen. Almen gymnasium (STX), Højere Handelseksamen (HHX) og Højere Teknisk Eksamen (HTX) Med en sportslig godkendelse fra Team Danmark kan du forlænge din uddannelse med 1 år. Du får færre timer og lektier i hverdagen, og dermed mere tid til din sport. Et 4-årigt forløb vil som udgangspunkt være tilrettelagt sådan, at grundforløbet har normal længde (1/2 år), mens det resterende forløb strækkes over 3 1/2 år. Det er dog i sidste ende den enkelte skole, der er ansvarlig for at tilrettelægge forløbet. Når du vælger et forlænget forløb, kommer du i en klasse, med elever på almindelige 3-årige forløb samt eventuelt andre Team Danmark-elever, som har valgt et forlænget forløb. På enkelte gymnasier er antallet af Team Danmark-elever imidlertid så stort, at gymnasiet kan oprette hele Team Danmark-klasser. Hele klasser giver den bedste sammenhæng i uddannelsesforløbet, da alle elever herved følger fagene på samme tidspunkt i uddannelsesforløbet. Der er ikke kun fordele ved at vælge et forlænget forløb. Du skal være opmærksom på, at skolen ofte kun tilbyder forlængede forløb på bestemte studieretninger, og at der kan forekomme mellemtimer på ordningen. HF Det er også muligt at vælge et forlænget HF-forløb. Forløbet er individuelt tilrettelagt og studietiden forlænges med 1 år. På et forlænget HF-forløb kan du også risikere mellemtimer og studiemæssigt begrænsede valgmuligheder. Du bør derfor kontakte den skole, du vil søge ind på, for at få mere at vide om, hvordan de kan tilrettelægge forløbet for dig. Erhvervsuddannelser (EUD uddannelser) Med en sportslig godkendelse fra Team Danmark kan du forlænge såvel skoledelen som den praktiske del af et elev-/lærlingeforløb. Forløbet tilrettelægges individuelt og kan maksimalt forlænges med 50 %. Ordningen kan tage udgangspunkt i deltidsarbejde eller en aftale om et fast antal fridage om året udover feriedage. Ved et forlænget forløb bliver elevlønnen fordelt ud over hele perioden. Det betyder i praksis, at du alene får løn for den tid du arbejder ligesom, hvis du havde valgt et deltidsjob. Du kan vælge at starte en erhvervsuddannelse ad skolevejen eller praktikvejen. Ønsker du at starte ad skolevejen, er ansøgningsproceduren den samme som for de gymnasiale uddannelser (læs mere under Forlængelse sådan bliver du godkendt ). Dog skal du være opmærksom på, at der starter nye elever flere gange om året. Kontakt eventuelt den skole du vil søge ind på eller få mere information på uddannelsesguiden. dk og elevplan.dk.

7 Ønsker du at starte ad praktikvejen, og er dit praktiksted indstillet på at forlænge din læretid, skal du søge Team Danmark om en godkendelse. Du skal benytte et særligt ansøgningsskema, som du kan rekvirere hos Team Danmark eller på teamdanmark.dk. Der er ingen ansøgningsfrist for godkendelsen af et forlænget elev-/ lærlingeforløb. Du bør imidlertid være opmærksom på, hvornår der traditionelt søges efter nye elever/lærlinge indenfor den uddannelse, du ønsker at påbegynde. Hvis du vil vide mere om forlængede erhvervsuddannelser kan du kontakte Team Danmark. Forlængelse hvor? I princippet er det muligt at gennemføre en forlænget ungdomsuddannelse på alle ungdoms- og erhvervsuddannelsesinstitutioner. Men det er op til den enkelte skole at afgøre, om de ønsker at modtage elever på forlængede forløb og hvordan de tilrettelægger forløbet. Det er derfor vigtigt, at du søger information om, hvilken ordning den/de skole(r) du overvejer at søge ind på, kan tilbyde Team Danmark-elever. En række skoler har stor erfaring i at tilrettelægge forlængede forløb for elitesportsfolk. Hvis du vil vide mere om disse skoler, kan du kontakte dit forbund eller Team Danmark. Er du, eller skolen, i tvivl om, hvad det indebærer for skolen at påtage sig et forlænget forløb, kan I kontakte Team Danmark. Forlængelse eller ej? Der er både fordele og ulemper ved et forlænget forløb. Er du i tvivl, om du ønsker et forlænget forløb, kan det være en fordel at søge om at blive godkendt under alle omstændigheder. Det skyldes blandt andet, at Team Danmark ikke kan garantere, at du kan blive godkendt, når du først er startet på uddannelsen. Desuden har det den fordel, at skolen får mulighed for at placere dig i en klasse med andre Team Danmark-elever, som du kan følge gennem hele din uddannelse. Vælger du et forlænget forløb, kan du som gymnasieelev ofte udskyde dit endelige valg, vedrørende forlængelsen, til efter du er begyndt på uddannelsen. Det forudsætter dog, at din skole har valgt at tilrettelægge forløbet, så forlængelsen først træder i kraft efter det første 1/2 år (grundforløbet). Nogle skoler tilbyder også forlængelse efter 1. skoleår. En sådan ordning kan dog være mindre optimal. Det er samtidig en forudsætning, at forlængelsen kan etableres uden merudgifter for skolen og Team Danmark. Forhør dig på den skole du søger optagelse/går på. SU Er du godkendt af Team Danmark til et forlænget uddannelsesforløb, modtager du SU i det ekstra studieår også selv om du har færre timer end der normalt kræves for at modtage SU. Det er naturligvis en forudsætning, at du opfylder SU-styrelsens øvrige støttekrav. Hvis du vælger en HF-uddannelse, skal du være opmærksom på, at det kun er muligt at modtage SU i det ekstra år, hvis uddannelsen følges som en samlet HF. Aftalen om ekstra SU omfatter altså ikke HF tilrettelagt som enkeltfagsundervisning. Du kan søge oplysninger om SU-reglerne på dit uddannelsessted eller på su.dk

8 Forlængelse sådan bliver du godkendt For at blive godkendt til et forlænget forløb er det et krav, at den disciplin, du dyrker, er støttet af Team Danmark. Dertil er det et krav, at du hører til blandt de absolut bedste i din aldersklasse og har en ugentlig træningsmængde på timer. Hvis du ikke lever op til disse krav, har du ikke en sportslig begrundelse for at forlænge din uddannelse. Er din disciplin ikke støttet af Team Danmark, kan du i særlige tilfælde blive godkendt på særlige vilkår. Særlige vilkår betyder, at du reelt kun støttes i form af en forlængelse, men ikke har mulighed for at søge om supplerende undervisning, flytning af eksamen, m.m. På side 11 kan du se de gældende godkendelseskriterier. Godkendelsesproceduren er: 1) Ansøgningsskemaet får du hos dit specialforbund, på uddannelsesstedet eller via Team Danmarks hjemmeside. Du skal aflevere ansøgningen på det uddannelsessted som du vil optages på. Skolen videresender det herefter til Team Danmark. Ansøgningen skal være uddannelsesinstitutionerne i hænde senest d. 19. januar ) I slutningen af februar 2007 modtager du skriftlig besked om, hvorvidt du er godkendt til et forlænget forløb. Godkendelsen gælder alene muligheden for at begynde på et forlænget forløb og er ikke en garanti for, at du bliver optaget på den ønskede skole. 3) Udover ansøgningen til Team Danmark, skal du huske at søge om at blive optaget på uddannelsen efter de normale optagelsesregler. Det er vigtigt, at du på ansøgningsskemaet skriver, at du er godkendt af Team Danmark til et forlænget forløb. Hvis behandlingen af din ansøgning til et forlænget forløb er forsinket, er det vigtigt, at du skriver på ansøgningen til skolen, at din Team Danmarkansøgning er under behandling.

9 Morgentræning på skemaet En række skoler tilbyder morgentræning som en fast del af skoleskemaet. Den såkaldte skemalagte morgentræning kan eksempelvis være tilrettelagt i et samarbejde mellem lokale klubber, specialforbund, skoler, sportsakademier og kommuner. Er du interesseret i skemalagt morgentræning, bør du undersøge om og hvor det tilbydes i dit lokalområde. Forhør dig eventuelt i din klub, hos dit specialforbund og på de skoler som du overvejer at søge ind på. Du skal være opmærksom på, at den skemalagte morgentræning nogle steder kun bliver tilbudt aktive på forlængede forløb, mens morgentræningen andre steder tilbydes aktive på almindelige forløb. Betaling for deltagelse i træning kan også forekomme. Forhør dig derfor der, hvor du overvejer at søge ind. Som eksempel på skemalagt morgentræning kan nævnes, at der i tilknytning til 2 af Team Danmarks elitelandsbyer er etableret skemalagt morgentræning i en række sportsgrene: Falkonergårdens Gymnasium (Frederiksberg) samarbejder med en række specialforbund og Team Danmark, og arrangerer skemalagt morgentræning 2 gange om ugen i atletik, badminton, basketball, svømning og volleyball. Falkonergårdens Gymnasium har desuden etableret et idrætsteoretisk forløb, som er obligatorisk for alle Team Danmark-elever. Skemalagt morgentræning etableres som udgangspunkt kun, såfremt der er tilstrækkelig med ansøgere til at oprette hele klasser. Du skal være opmærksom på, at den Team Danmarkstøttede morgentræning i basketball, volleyball og svømning på Falkonergårdens Gymnasium indstilles senest i juni Elever der bliver optaget i 2007 vil derfor ikke have Team Danmark-støttet morgentræning under hele uddannelsesforløbet. Falkonergården arbejder på at videreføre træningen fra august Læs mere på falko.dk

10 I Århus tilbyder Elite Sports Akademi Aarhus (ESAA) skemalagt morgentræning 2 gange om ugen i atletik, badminton, fodbold, håndbold, ishockey og svømning. Morgentræningen tilbydes elever fra forskellige ungdomsuddannelser. Få mere information på esaa.dk. Morgentræning sådan bliver du godkendt Vær opmærksom på, at kriterierne for at blive godkendt til morgentræning kan være anderledes end kriterierne for at blive godkendt til et forlænget forløb. Du skal også være opmærksom på, at det kun er den Team Danmark-støttede morgentræning på Falkonergårdens Gymnasium, som du kan søge om at blive optaget på via Team Danmarks ansøgningsskema. Hvis du ønsker at deltage i skemalagt morgentræning andre steder, bør du undersøge, hvordan du bliver optaget. Du skal også være opmærksom på, at dine muligheder for at deltage i morgentræningen kan være betinget af din fortsatte sportslige udvikling. Fleksibilitet under uddannelsesforløbet

11 Erfaringerne viser, at elitesportsfolk ofte har behov for øget fleksibilitet, hvis de skal kombinere en uddannelse og en elitesportskarriere. På opfordring fra Team Danmark har Undervisningsministeriet udarbejdet et såkaldt Hyrdebrev, som opfordrer skolerne til at udvise stor smidighed og samarbejdsvilje for at imødekomme elitesportsfolks særlige behov, herunder: > At lærerne om muligt planlægger afleveringsfrister for skriftlige opgaver, således at elitesportsfolk har en realistisk mulighed for at aflevere til tiden. > At lærerne om nødvendigt indgår aftaler om særlige afleveringsfrister. > At skolerne kan vælge at give fri til sport i klubeller forbundsregi uden at medregne det i dit øvrige fravær, selvom der ikke ydes supplerende undervisning. I disse tilfælde er det dit eget ansvar, at du kan følge med rent fagligt. > At skolerne så tidligt som muligt orienterer eleverne om datoer for terminsprøver, eksamener og studieture, så der på et tidligt tidspunkt kan findes løsninger, hvis disse falder sammen med højt prioriterede sportsaktiviteter. Som du kan se kræver ovenstående, at du har en tæt dialog med skolen. Du bør eksempelvis aflevere aktivitetsplaner, hvis dine sportslige aktiviteter medfører behov for fri til sport, eller at du har brug for, at dit skema tilrettelægges under hensyntagen til dine træningsaktiviteter. Det skal understreges, at skolen ikke altid har mulighed for at efterkomme skemaønsker o.l., ligesom du ikke har krav på at holde fri til sport. Som elitesportsudøver kan du altså opnå fleksibilitet i forhold til dine sportsaktiviteter. Men derudover er du en elev som alle andre - du får med andre ord ikke særbehandling, når det gælder optagelsesregler eller faglige krav. Du kan finde Hyrdebrevet for ungdomsuddannelser på teamdanmark.dk

12 KRITERIER FOR FORLÆNGEDE UDDANNELSES- FORLØB 2007 For at blive godkendt til et forlænget forløb er det som skrevet på side 6 et krav, at > du har en ugentlig træningsmængde på timer > du hører til blandt de absolut bedste i din aldersklasse og > den disciplin du dyrker, er støttet af Team Danmark. Af skemaet på næste side kan du se, hvilke krav du skal opfylde i netop din sportsgren for at blive godkendt. Fremgår din sportsgren ikke af listen, er der udelukkende tale om en individuel vurdering af dit potentiale, trænings- og konkurrenceomfang. Vurderingen bliver foretaget af dit specialforbund i samarbejde med Team Danmark. Har du spørgsmål vedrørende kriterierne, skal du kontakte dit specialforbund. Når der står talentudvikling er der tale om specialforbunds arrangeret talentudvikling. Er din disciplin ikke støttet af Team Danmark, kan du i særlige tilfælde blive godkendt på særlige vilkår (læs mere herom på side 6). Der er ikke udarbejdet kriterier for sportsgrene, der ikke er støttet af Team Danmark. Eventuelle ansøgninger vil blive behandlet i samarbejde med specialforbundet.

13 forbund Kriterier forbund Kriterier forbund Kriterier Atletik Talentgruppe herudover individuel vurdering Fægtning (fleuret) Individuel vurdering, dog min. talentudvikling Roning Individuel vurdering dog minimum talentgruppe Automobil Eliteudviklingsprojekt i karting Golf Individuel vurdering dog minimum eliteudvikling i DGU-regi Rugby Individuel vurdering dog minimum talentudvikling Badminton DBF s officielle grupper+spillere udtaget til DBF s træningslejre i 2006 samt individuel vurdering Handicap Alene disciplinerne atletik og svømning beroende på individuel vurdering Sejlsport Ungdomslandshold, ungdomstalent- og juniortalenthold Basketball Individuel vurdering dog minimum talentudvikling. (NB. særlige forhold kontakt DBBF) Håndbold Landsholdstrupper herudover individuel vurdering skisport Talentgruppe. Herudover individuel vurdering Billard Individuel vurdering, dog minimum DDBU s u17-/u21-træning Ishockey Ungdomslandshold. Herudover individuel vurdering Skøjteløb Individuel vurdering dog minimum talentudvikling Bordtennis Team Danmark-støttet træning + individuel vurdering Judo /Ju-Jitsu Bruttotrup. Herudover individuel vurdering Squash Individuel vurdering dog minimum talentudvikling Brydning Ungdomsprojekt Kano/kajak Individuel vurdering dog minimum TD-talentudvikling. Taekwondo Individuel vurdering dog minimum talentudvikling Bueskydning Individuel vurdering, dog min. talentudvikling Karate Bruttotrup. Herudover individuel vurdering Triathlon Ungdoms-/juniorlandshold Cykling Fodbold Juniorlandsholdstrup (landevej). Herudover individuel vurdering DBU s landsholdstrupper. Herudover individuel vurdering Orientering Ridning (Spring /dressur) Individuel vurdering dog minimum talentudvikling + TalentKraftCenter-deltager Bruttolandshold (A og B-grupper) + individuel vurdering Volleyball Talentudvikling. Herudover individuel vurdering

14 design: 1508 A/S Foto: tuala hjarnøe og ricky molloy

15 1.3.00

16 team danmark idrættens hus brøndby stadion brøndby tlf teamdanmark.dk

UNGDOMS-/ ERHVERVSUDDANNELSE OG ELITESPORT 2008/2009

UNGDOMS-/ ERHVERVSUDDANNELSE OG ELITESPORT 2008/2009 UNGDOMS-/ ERHVERVSUDDANNELSE OG ELITESPORT 2008/2009 0.0.00 Er du en ung talentfuld elitesportsudøver med ambitioner om at se, hvor langt dit talent rækker? Bruger du meget tid på at træne og konkurrere?

Læs mere

UNGDOMSUDDANNELSE OG ELITESPORT 2010/2011

UNGDOMSUDDANNELSE OG ELITESPORT 2010/2011 UNGDOMSUDDANNELSE OG ELITESPORT 2010/2011 2 Indledning Vores erfaringer viser, at atleter har behov for øget fleksibilitet, når de skal kombinere uddannelse og elitesport. Team Danmark og ungdomsuddannelserne

Læs mere

UNGDOMS-/ ERHVERVSUDDANNELSE OG ELITESPORT 2009/2010

UNGDOMS-/ ERHVERVSUDDANNELSE OG ELITESPORT 2009/2010 UNGDOMS-/ ERHVERVSUDDANNELSE OG ELITESPORT 2009/2010 0.2.00 Er du en ung talentfuld elitesportsudøver med ambitioner om at se, hvor langt dit talent rækker? Bruger du meget tid på at træne og konkurrere?

Læs mere

UNGDOMSUDDANNELSE OG ELITESPORT 2011/2012

UNGDOMSUDDANNELSE OG ELITESPORT 2011/2012 UNGDOMSUDDANNELSE OG ELITESPORT 2011/2012 2 Indledning Vores erfaringer viser, at atleter har behov for øget fleksibilitet, når de skal kombinere uddannelse og elitesport. Team Danmark og ungdomsuddannelserne

Læs mere

Til alle i den gymnasiale sektor. Team Danmark-elever i de gymnasiale uddannelser. 29. september 2011 Sags nr.: 040.92J.261

Til alle i den gymnasiale sektor. Team Danmark-elever i de gymnasiale uddannelser. 29. september 2011 Sags nr.: 040.92J.261 Til alle i den gymnasiale sektor Afdelingen for almene uddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail udst@udst.dk www.udst.dk CVR nr. 16691909 Team Danmark-elever

Læs mere

HHX ELITESPORT HHX - KOMBINER SPORT OG UDDANNELSE WWW.HHXAALBORG.DK FOR DIG, DER DYRKER SPORT PÅ ELITENIVEAU

HHX ELITESPORT HHX - KOMBINER SPORT OG UDDANNELSE WWW.HHXAALBORG.DK FOR DIG, DER DYRKER SPORT PÅ ELITENIVEAU HHX ELITESPORT HHX - KOMBINER SPORT OG UDDANNELSE FOR DIG, DER DYRKER SPORT PÅ ELITENIVEAU WWW.HHXAALBORG.DK KOMBINER SPORT OG UDDANNELSE ELITESPORT PÅ HANDELSGYMNASIET På Handelsgymnasiet Aalborg kan

Læs mere

Ungdomsuddannelse og elitesport 2015/2016. Aalborg 23. november Herning 24. november. Aarhus 25. november Odense 26. november. Roskilde 2.

Ungdomsuddannelse og elitesport 2015/2016. Aalborg 23. november Herning 24. november. Aarhus 25. november Odense 26. november. Roskilde 2. Ungdomsuddannelse og elitesport 2015/2016 Aalborg 23. november Herning 24. november Aarhus 25. november Odense 26. november Roskilde 2. december Et af livets store valg TITEL / 27. november 2015 VI KÆMPER

Læs mere

ELITESPORT OG HANDELSGYMNASIET - KOMBINER SPORT OG UDDANNELSE

ELITESPORT OG HANDELSGYMNASIET - KOMBINER SPORT OG UDDANNELSE ELITESPORT OG HANDELSGYMNASIET - KOMBINER SPORT OG UDDANNELSE WWW.HHXAALBORG.DK KOMBINER SPORT OG UDDANNELSE ELITESPORT PÅ HANDELSGYMNASIET På Handelsgymnasiet Aalborg kan du som elitesportsudøver kombinere

Læs mere

ELITESPORT OG HANDELSGYMNASIET - KOMBINER SPORT OG UDDANNELSE

ELITESPORT OG HANDELSGYMNASIET - KOMBINER SPORT OG UDDANNELSE ELITESPORT OG HANDELSGYMNASIET - KOMBINER SPORT OG UDDANNELSE WWW.HHXAALBORG.DK KOMBINER SPORT OG UDDANNELSE ELITESPORT PÅ HANDELSGYMNASIET På Handelsgymnasiet Aalborg kan du som elitesportsudøver kombinere

Læs mere

Idrætsklasser for talenter i 7. til 9. klasse - oversigt over optagelsesprocedure for skoleåret 2010/11 -

Idrætsklasser for talenter i 7. til 9. klasse - oversigt over optagelsesprocedure for skoleåret 2010/11 - Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 97 Offentligt Elitekommune Struktur/organisering Hvilke elever/behov er idrætsklasserne rettet mod? Aalborg Ballerup Esbjerg Pt. ingen folkeskoletilbud

Læs mere

HHX ELITESPORT HHX - KOMBINER SPORT OG UDDANNELSE FOR DIG, DER DYRKER SPORT PÅ ELITENIVEAU UDDANNELSESPARTNER MED

HHX ELITESPORT HHX - KOMBINER SPORT OG UDDANNELSE FOR DIG, DER DYRKER SPORT PÅ ELITENIVEAU UDDANNELSESPARTNER MED HHX ELITESPORT HHX - KOMBINER SPORT OG UDDANNELSE FOR DIG, DER DYRKER SPORT PÅ ELITENIVEAU UDDANNELSESPARTNER MED KOMBINER SPORT OG UDDANNELSE ELITESPORT PÅ HANDELSGYMNASIET På Handelsgymnasiet Aalborg

Læs mere

VG ELITE Elitesport og uddannelse. for Team Danmark og øvrige elitesportselever

VG ELITE Elitesport og uddannelse. for Team Danmark og øvrige elitesportselever VG ELITE Elitesport og uddannelse for Team Danmark og øvrige elitesportselever Forord ved Rektor Mette Kynemund Team Danmark-ordningen for uddannelsessøgende elitesportsudøvere er en af de bedste kombinationer

Læs mere

KLAR TIL AT DYRKE DIT TALENT? Kombiner din sport og din skolegang i talentklassen på Himmelev Skole

KLAR TIL AT DYRKE DIT TALENT? Kombiner din sport og din skolegang i talentklassen på Himmelev Skole KLAR TIL AT DYRKE DIT TALENT? Kombiner din sport og din skolegang i talentklassen på Himmelev Skole Talentklassen giver dig optimale muligheder for at kombinere din skolegang med din sportslige udvikling!

Læs mere

4 år på Marselisborg. Marselisborg Gymnasiums 4-årige Team Danmark ordning

4 år på Marselisborg. Marselisborg Gymnasiums 4-årige Team Danmark ordning 4 år på Marselisborg Marselisborg Gymnasiums 4-årige Team Danmark ordning «Team Danmark ordningen giver mig mulighed for både at overskue min træning og skolearbejdet det er rart ikke at skulle gå på kompromis

Læs mere

Til erhvervsuddannelsernes interessenter. Eliteidrætsudøvere i erhvervsuddannelserne. 29. september 2011 Sags nr.: J.261

Til erhvervsuddannelsernes interessenter. Eliteidrætsudøvere i erhvervsuddannelserne. 29. september 2011 Sags nr.: J.261 Til erhvervsuddannelsernes interessenter Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail udst@udst.dk www.udst.dk CVR nr. 16691909

Læs mere

[1] ELITETALENT I ESAA U-18

[1] ELITETALENT I ESAA U-18 [1] ELITETALENT I ESAA U-18 [2] Elitetalent i ESAA U-18 U-18 Elitetalent i Aarhus - Fra talent til ligaspiller Aarhusiansk basketball sætter ressourcer ind på at udvikle U-18 talenter med tekniske, taktiske,

Læs mere

KLAR TIL AT DYRKE DIT TALENT? Kombiner din sport og din skolegang i talentklassen på Himmelev Skole

KLAR TIL AT DYRKE DIT TALENT? Kombiner din sport og din skolegang i talentklassen på Himmelev Skole KLAR TIL AT DYRKE DIT TALENT? Kombiner din sport og din skolegang i talentklassen på Himmelev Skole Talentklassen giver dig optimale muligheder for at kombinere din skolegang med din sportslige udvikling!

Læs mere

KLAR TIL AT DYRKE DIT TALENT? Kombiner din sport og din skolegang i talentklassen på Himmelev Skole

KLAR TIL AT DYRKE DIT TALENT? Kombiner din sport og din skolegang i talentklassen på Himmelev Skole KLAR TIL AT DYRKE DIT TALENT? Kombiner din sport og din skolegang i talentklassen på Himmelev Skole Talentklassen giver dig optimale muligheder for at kombinere din skolegang med din sportslige udvikling!

Læs mere

Elite Sports Akademi Aarhus

Elite Sports Akademi Aarhus Elite Sports Akademi Aarhus fra talentklasse til verdensklasse Oplæg Eliteidrætsgymnasier.dk Esbjerg, den 15.11.2012 Struktur 1. Overordnet omkring talentmiljøer 2. ESAA organisation og indhold. 3. Udfordringer

Læs mere

Eliteidræt på Marselisborg Gymnasium

Eliteidræt på Marselisborg Gymnasium Eliteidræt på Marselisborg Gymnasium Marselisborg Gymnasiums 4-årige Team Danmark ordning eller den 3-årige ESAA ordning. Udover flytningen af timer og eksamener var en af de store fordele ved TD ordningen,

Læs mere

VK Det bedste fundament for uddannelse

VK Det bedste fundament for uddannelse 2014 VK Det bedste fundament for uddannelse 1 Stephanie, 2.g og rytter Dét at være Team Danmark elev på VK, gør at jeg ikke er nødsaget til at gå på kompromis med min sport pga. min uddannelse, eller omvendt.

Læs mere

Sportscollege. Sportscollege Ballerup

Sportscollege. Sportscollege Ballerup Sportscollege Ballerup 1 2 er for dig, der ønsker at kombinere udviklingen af dit idrætstalent med gennemførelsen af en ungdomsuddannelse. Du vil blive tilbudt udvikling af dit idrætstalent gennem træning

Læs mere

Tilbud til dig, som har talent og viljen til at blive en af de bedste. Afprøv dit talent og ambitioner på eliteniveau. www.holstebroelitesport.

Tilbud til dig, som har talent og viljen til at blive en af de bedste. Afprøv dit talent og ambitioner på eliteniveau. www.holstebroelitesport. Tilbud til dig, som har talent og viljen til at blive en af de bedste. Afprøv dit talent og ambitioner på eliteniveau. www.holstebroelitesport.dk Baggrund for elitesamarbejde www.holstebroelitesport.dk

Læs mere

ELITESPORTSKLASSERNE

ELITESPORTSKLASSERNE På CPH WEST har jeg især fået stor support til min sport. De viste en utrolig forståelse, og man skal på ingen måde være bange for ikke at kunne klare en uddannelse på CPH WEST oveni en karriere indenfor

Læs mere

25. November 2015, Ceres Park

25. November 2015, Ceres Park Infomøde 25. November 2015, Ceres Park Kombiner ungdomsuddannelse og elitesport Skoleåret 2016-2017 Præsentation Team Danmark: Magnus Wonsyld Eliteidræt Aarhus: Steffen Wich Risskov Gymnasium: Kasper Vandborg

Læs mere

Nye talenter. www.holstebroelitesport.dk. Har du viljen til at blive en af de bedste! Skoleåret 2011 2012. Her kan du kombinere sport og uddannelse.

Nye talenter. www.holstebroelitesport.dk. Har du viljen til at blive en af de bedste! Skoleåret 2011 2012. Her kan du kombinere sport og uddannelse. Nye talenter Skoleåret 2011 2012 www.holstebroelitesport.dk Har du viljen til at blive en af de bedste! Her kan du kombinere sport og uddannelse. www.holstebroelitesport.dk www.holstebroelitesport.dk Talentudvikling

Læs mere

ØG Eliteidræt. Eliteidræt, faglighed og fællesskab

ØG Eliteidræt. Eliteidræt, faglighed og fællesskab ØG Eliteidræt Eliteidræt, faglighed og fællesskab Eliteidræt, faglighed og fællesskab vildmedfoto.dk På Øregård brænder vi for idræt. Og vi vil skabe de bedste rammer for vores elever både fagligt og socialt,

Læs mere

DOF s Uddannelsespolitik

DOF s Uddannelsespolitik Dansk Orienterings-Forbund Eliteudvalget DOF s Uddannelsespolitik Målgruppe DOF s uddannelsespolitik omfatter dels løbere under 20 år: - løbere i forbundets Talentkraftcentre (TKC) - løbere i Junioreliten

Læs mere

FÅ TID TIL DIN SPORT

FÅ TID TIL DIN SPORT FÅ TID TIL DIN SPORT MED EN ERHVERVS- UDDANNELSE KOMBINER ELITESPORT MED EN ERHVERVSUDDANNELSE Ny forsøgsordning sikrer mere fleksible rammer for, at du kan realisere dine sportslige mål, samtidig med

Læs mere

ESAA INFO. Kombinér uddannelse og talentudvikling i folkeskolens 8. 9. og 10. klasser uddannelsesåret 2016/17. Ceres Park onsdag den 25.

ESAA INFO. Kombinér uddannelse og talentudvikling i folkeskolens 8. 9. og 10. klasser uddannelsesåret 2016/17. Ceres Park onsdag den 25. ESAA INFO Kombinér uddannelse og talentudvikling i folkeskolens 8. 9. og 10. klasser uddannelsesåret 2016/17 Ceres Park onsdag den 25. november 2015 https://youtu.be/myax_8mhhqs Committed to Excellence

Læs mere

Er du et talent? Informationsmøde. om Idrætsklasserne: Den 22. november 2016 Klokken Sønder Otting Skole, Kløvermarken 2, 6100 Haderslev

Er du et talent? Informationsmøde. om Idrætsklasserne: Den 22. november 2016 Klokken Sønder Otting Skole, Kløvermarken 2, 6100 Haderslev Er du et talent? Er du et talent?... så har Idrætsklasserne på Sønder Otting Skole det rigtige tilbud til dig. Idrætsklasserne er for unge talenter, som skal i 7., 8. eller 9. klasse og ønsker at prøve

Læs mere

Mad Nærmere information følger kort efter tilmeldingsfristen. Der vil være egenbetaling.

Mad Nærmere information følger kort efter tilmeldingsfristen. Der vil være egenbetaling. Åben invitation Aarhus, 29. november 2013 Drømmer du om at komme på landsholdet? Har du ambitioner om at være en del af landsholdet? Vil du være den bedste bueskytte, du kan blive? Nu har du muligheden

Læs mere

Informationsmøde for idrætselever på Øregård, Ordrup og Gammel Hellerup. - et tilbud til unge talenter

Informationsmøde for idrætselever på Øregård, Ordrup og Gammel Hellerup. - et tilbud til unge talenter Informationsmøde for idrætselever på Øregård, Ordrup og Gammel Hellerup Gymnasium - et tilbud til unge talenter Dagsorden Kl. 17.00-18.00 Velkomst ved rektor Jørgen Rasmussen fra Gammel Hellerup Gymnasium

Læs mere

Eliteidræt og uddannelse. For Team Danmark og øvrige eliteidrætselever. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Elite Idræt

Eliteidræt og uddannelse. For Team Danmark og øvrige eliteidrætselever. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Elite Idræt Malene Degn på vej mod VM sølv på MT B Eliteidræt og uddannelse For Team Danmark og øvrige eliteidrætselever Virum Gymnasium Vi rummer mere... 1 Forord til Elite og udannelse Team Danmark ordningen for

Læs mere

Kombinér ungdoms uddannelse & eliteidræt. - for idrætstalenter i Fredericia Kommune

Kombinér ungdoms uddannelse & eliteidræt. - for idrætstalenter i Fredericia Kommune Kombinér ungdoms uddannelse & eliteidræt - for idrætstalenter i Fredericia Kommune eliteidræts ordningen Eliteidræt på din uddannelse I Fredericia Kommune er eliteidræt og uddannelse ikke et spørgsmål

Læs mere

Esbjerg Ordningen. Fleksible vilkår på ungdomsuddannelser for eliteidrætsudøvere. Ungdomsuddannelser og 10. klasse

Esbjerg Ordningen. Fleksible vilkår på ungdomsuddannelser for eliteidrætsudøvere. Ungdomsuddannelser og 10. klasse Esbjerg Ordningen Fleksible vilkår på ungdomsuddannelser for eliteidrætsudøvere Ungdomsuddannelser og 10. klasse Esbjerg Ordningen Et tæt samarbejde mellem eliteidrætsklubber, Studie 10, ungdomsuddannelsesinsitutioner

Læs mere

Et særligt tilbud til unge talenter Skoleåret 2010-2011. Eliteidrætsklasser for 7., 8. og 9. årgang i Aalborg

Et særligt tilbud til unge talenter Skoleåret 2010-2011. Eliteidrætsklasser for 7., 8. og 9. årgang i Aalborg Et særligt tilbud til unge talenter Skoleåret 2010-2011 Eliteidrætsklasser for 7., 8. og 9. årgang i Aalborg 2 Velkommen i eliteidrætsklasserne! I august 2008 tog Sønderbroskolen i Aalborg for første gang

Læs mere

RØDOVRE GYMNASIUMs ORDNING FOR ELITEIDRÆTSELEVER. - Vi har plads til både uddannelse og eliteidræt

RØDOVRE GYMNASIUMs ORDNING FOR ELITEIDRÆTSELEVER. - Vi har plads til både uddannelse og eliteidræt RØDOVRE GYMNASIUMs ORDNING FOR ELITEIDRÆTSELEVER - Vi har plads til både uddannelse og eliteidræt Nyt tilbud til eliteidrætselever på Rødovre Gymnasium Fra skoleåret 2016-17 bliver der nye og langt bedre

Læs mere

ELITESPORT OG UDDANNELSE

ELITESPORT OG UDDANNELSE ELITESPORT OG UDDANNELSE VISION Det er Virum Gymnasiums vision at være en seriøs uddannelsesinstitution med afsæt i det lokale miljø, hvor det faglige, det kreative og det sociale skaber et trygt og inspirerende

Læs mere

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Til elever og forældre Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Aarhus-Samsø Januar 2011 Vurdering af uddannelsesparathed Når du forlader

Læs mere

Vision for Næstved Sportscollege

Vision for Næstved Sportscollege Vision for Næstved Sportscollege Næstved Sportscollege (NSC) drives i fællesskab mellem en række idrætsklubber og uddannelsesinstitutioner hjemmehørende i Næstved Kommune. Formålet med etablering af sportscollege

Læs mere

Uddannelsesforløb for eliteidrætsudøvere

Uddannelsesforløb for eliteidrætsudøvere Team danmark Uddannelsesforløb for eliteidrætsudøvere Virum Gymnasium Vi rummer eliten... 1 VG - Elite Idræt Forord til VG ELITE Team Danmark-ordningen for uddannelsessøgende idrætsudøvere er en af de

Læs mere

Eliteidræt på Marselisborg Gymnasium

Eliteidræt på Marselisborg Gymnasium Eliteidræt på Marselisborg Gymnasium Marselisborg Gymnasiums 4-årige Team Danmark ordning eller den 3-årige ESAA ordning. Udover flytningen af timer og eksamener var en af de store fordele ved TD ordningen,

Læs mere

Nyt tilbud til unge talenter. Eliteidrætsklasser for 7., 8. og 9. årgang i Aalborg

Nyt tilbud til unge talenter. Eliteidrætsklasser for 7., 8. og 9. årgang i Aalborg Nyt tilbud til unge talenter Eliteidrætsklasser for 7., 8. og 9. årgang i Aalborg 2 Velkommen i eliteidrætsklassen! 13. august 2008 bliver en ganske særlig dag. Denne dag slår Sønderbroskolen i Aalborg

Læs mere

Bilag 3.3: Ansøgning om forlængelse af 4-årig bevilling med udløb 31/

Bilag 3.3: Ansøgning om forlængelse af 4-årig bevilling med udløb 31/ Bilag 3.3: Ansøgning om forlængelse af 4-årig bevilling med udløb 31/12-215 Til forberedelse for en ansøgning om forlængelse har vi udarbejdet en redegørelse for Team Copenhagen Eliteidrætsakademis virke

Læs mere

Et særligt tilbud til unge talenter Skoleåret 2009-2010. Eliteidrætsklasser for 7., 8. og 9. årgang i Aalborg

Et særligt tilbud til unge talenter Skoleåret 2009-2010. Eliteidrætsklasser for 7., 8. og 9. årgang i Aalborg Et særligt tilbud til unge talenter Skoleåret 2009-2010 Eliteidrætsklasser for 7., 8. og 9. årgang i Aalborg 2 Velkommen i eliteidrætsklassen! I august 2008 tog Sønderbroskolen i Aalborg for første gang

Læs mere

Skolen på Sønderager

Skolen på Sønderager Skolen på Sønderager TALENTKLASSER 2017 2018 I talentklasserne har du samme obligatoriske fag som andre folkeskoleelever. Men her er du sammen med andre talenter, der har samme mål og behov som dig! Informationsmøde

Læs mere

Målsætninger og retningslinier for elite- og talentudviklingen i DSqF

Målsætninger og retningslinier for elite- og talentudviklingen i DSqF 2007-10-28 1 af 7 ver.3 Nedenfor er beskrevet målsætninger og retningslinier for elite- og talentudviklingen i DSqF. Aktuelle mål DSqF har et internationalt eliteperspektiv og vil være blandt de bedste

Læs mere

Velkommen til Rybners Gymnasium

Velkommen til Rybners Gymnasium Velkommen til Rybners Gymnasium Rybners Gymnasium er en gymnasieskole med ca. 1.900 elever. Vi er et 3 årigt alment gymnasium (stx), et 3-årigt handelsgymnasium (hhx) og et 3-årigt teknisk gymnasium. Samtidig

Læs mere

2015/ 2016. For dig, der vil dyrke din idræt på højt niveau

2015/ 2016. For dig, der vil dyrke din idræt på højt niveau 2015/ 2016 For dig, der vil dyrke din idræt på højt niveau AMBITIONER? Idrætslinjen giver dig mulighed for: At udvikle dig i et idrætsmiljø sammen med andre talentfulde idrætsudøvere og med kvalificerede

Læs mere

At der skal sikres trænings- og instruktionsmuligheder for talenter og eliteidrætsudøvere.

At der skal sikres trænings- og instruktionsmuligheder for talenter og eliteidrætsudøvere. Team Danmark og Århus Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Århus Kommune.

Læs mere

HHX. Esnord.dk. Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS

HHX. Esnord.dk. Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3 Esnord.dk EUD EUX HG HHX HTX 10

Læs mere

Gældende kriterier for ungdomsuddannelserne

Gældende kriterier for ungdomsuddannelserne Gældende kriterier for ungdomsuddannelserne Kontakt Badminton Danmark Bo Ømosegaard boom@badminton.dk (+45) 2041 2153 Basketball Steen Guido stg@basket.dk (+45) 4326 2423 Billard Niels Nüchel nuchel@ddbu.dk

Læs mere

Samarbejde mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner

Samarbejde mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner Samarbejde mellem højskoler og uddannelsesinstitutioner Formålet med vejledningen er at beskrive de vilkår og muligheder, der er for samarbejde mellem folkehøjskoler og uddannelsesinstitutioner. 1. Generelle

Læs mere

Danske eliteatleters vilkår Økonomisk, sportsligt og socialt

Danske eliteatleters vilkår Økonomisk, sportsligt og socialt Danske eliteatleters vilkår Økonomisk, sportsligt og socialt August 2009 De 403 bedste atleter fra de 31 Team Danmark-støttede sportsgrene har hen over sommeren 2009 deltaget i en elektronisk spørgeskemaundersøgelse.

Læs mere

Gentofte Kommune. Elitekoordinatornetværksmøde Skovshoved Havn d. 20.11.2013

Gentofte Kommune. Elitekoordinatornetværksmøde Skovshoved Havn d. 20.11.2013 Gentofte Kommune Elitekoordinatornetværksmøde Skovshoved Havn d. 20.11.2013 Gentofte Kommune Beliggende nord for Købehavn ud mod Øresund 70.000 indbyggere 7 bydele: Ordrup, Klampenborg, Jægersborg, Vangede,

Læs mere

Uddannelsesforløb for eliteidrætsudøvere

Uddannelsesforløb for eliteidrætsudøvere Team danmark Uddannelsesforløb for eliteidrætsudøvere Virum Gymnasium Vi rummer eliten... 1 Velkommen til Virum Gymnasium VG ELITE ELITEIDRÆT OG UDDANNELSE PÅ VIRUM GYMNASIUM Forord til VG ELITE Team Danmark-ordningen

Læs mere

Årsmøde, eliteidrætsgymnasier.dk d november 2012

Årsmøde, eliteidrætsgymnasier.dk d november 2012 Årsmøde, eliteidrætsgymnasier.dk d. 15.-16. november 2012 Administration af en idrætslinje Faste sekretæropgaver giver bedre tid og overskud til linjens mentorer! Arbejdsbeskrivelse: Bistå med hjælp til

Læs mere

Det kræver mange ofre at nå helt til tops, men din uddannelse behøver ikke være et af dem...

Det kræver mange ofre at nå helt til tops, men din uddannelse behøver ikke være et af dem... Det kræver mange ofre at nå helt til tops, men din uddannelse behøver ikke være et af dem... Vores mål er at få dig bedst muligt igennem Som ung og talentfuld idrætsudøver med store drømme om at nå den

Læs mere

Referat af temamøde i Elite- og Talentrådet

Referat af temamøde i Elite- og Talentrådet Eliteidrætssekretariatet Kultur og Idræt Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk/elitekommune Referat af temamøde i Elite-

Læs mere

Gældende kriterier for ungdomsuddannelserne

Gældende kriterier for ungdomsuddannelserne Gældende kriterier for ungdomsuddannelserne Kontakt Badminton Danmark Bo Ømosegaard boom@badminton.dk (+45) 2041 2153 Basketball Steen Guido stg@basket.dk (+45) 4326 2423 Billard Niels Nüchel nuchel@ddbu.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

BADMINTON & KARATE FÆLLESSKAB SEJRE FAGLIGHED UDVIKLING VI UDVIKLER SÆRLIG TRÆNING TIL FORSKELLIGE NIVEAUER

BADMINTON & KARATE FÆLLESSKAB SEJRE FAGLIGHED UDVIKLING VI UDVIKLER SÆRLIG TRÆNING TIL FORSKELLIGE NIVEAUER AMBITIØS IDRÆT PÅ SOLRØD GYMNASIUM BADMINTON & KARATE FÆLLESSKAB SEJRE FAGLIGHED UDVIKLING VI UDVIKLER SÆRLIG TRÆNING TIL FORSKELLIGE NIVEAUER SKAB TID TIL BÅDE ELITEIDRÆT OG GYMNASIE TO I ÈN Konceptet

Læs mere

START DAGEN MED INTENS MORGEN TRÆNING AMBITIONER BADMINTON UDDANNELSE MEDLEM AF ELITEIDRÆTSGYMNASIER.DK HØR MERE PÅ TLF

START DAGEN MED INTENS MORGEN TRÆNING AMBITIONER BADMINTON UDDANNELSE MEDLEM AF ELITEIDRÆTSGYMNASIER.DK HØR MERE PÅ TLF ELITEIDRÆT PÅ SOLRØD GYMNASIUM START DAGEN MED INTENS MORGEN TRÆNING MEDLEM AF ELITEIDRÆTSGYMNASIER.DK AMBITIONER BADMINTON UDDANNELSE HØR MERE PÅ TLF. 56184000 SKAB TID TIL BÅDE ELITEIDRÆT OG GYMNASIUM

Læs mere

ELITEIDRÆT PÅ RØDOVRE GYMNÅSIUM

ELITEIDRÆT PÅ RØDOVRE GYMNÅSIUM ELITEIDRÆT PÅ RØDOVRE GYMNÅSIUM Vi har plads til ba de uddannelse og eliteidræt Velkommen til Eliteidræt på Rødovre Gymnasium Af rektor Peter Ditlev Olsen Målet er en dobbeltkarriere Med Eliteidræt på

Læs mere

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Principper for idrætsklasserne Idrætsklasserne på Brøndbyvester Skole er et tilbud om at kombinere uddannelse og talentidræt. Dette tiltag har til

Læs mere

Team Danmark udfordringer og muligheder

Team Danmark udfordringer og muligheder Team Danmark udfordringer og muligheder Opsamling på møde mellem Mogens Jensen og Flemming Møller Mortensen, Socialdemokraterne og Team Danmark den 24. september 2010 på Christiansborg. På mødet blev følgende

Læs mere

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Principper for idrætsklasserne Idrætsklasserne på Brøndbyvester Skole er et tilbud om at kombinere uddannelse og talentidræt. Dette tiltag har til

Læs mere

DANSK GOLF UNION. Vejen til landsholdet

DANSK GOLF UNION. Vejen til landsholdet DANSK GOLF UNION Vejen til landsholdet H O V E D S P O N S O R DGUs eliteudvikling juli 2008 1 Fra drøm til virkelighed Langt og kort spil Dansk Golf Union (DGU) har som vision at skabe golfspillere amatører

Læs mere

Basisinformation. Hvor mange medlemmer har foreningen? % % % % 16% Flere end %

Basisinformation. Hvor mange medlemmer har foreningen? % % % % 16% Flere end % Basisinformation Hvilken forening repræsenterer du? Roskilde Boldklub Viby Badminton KLub Viby Idrætsforening Roskilde Pigefodbold Himmelev-Veddelev BK Roskilde Tennis Klub Roskilde Karate Center Himmelev

Læs mere

Forslag til udvikling af Elite Aabenraa konceptet

Forslag til udvikling af Elite Aabenraa konceptet Kultur og Fritid Dato: 16-12-2013 Sagsnr.: 13/488 Dok.løbenr.: 351491/13 Sagsbehandler: Ane Tarp Hansen Direkte tlf.: 73768291 E-mail: atha@aabenraa.dk Forslag til udvikling af Elite Aabenraa konceptet

Læs mere

Støttekoncept skoleåret 16/ Jeppe Fruensgaard

Støttekoncept skoleåret 16/ Jeppe Fruensgaard Støttekoncept skoleåret 16/17 Generelle krav es- Medlemsklubber Godkendt af es, special forbundet og optaget ved årlig generalforsamling. Der underskrives standard medlemsaftale samt udfærdiges CTEA-analyse.

Læs mere

ESAA Code of Conduct for ESAA talenter på ungdomsuddannelser

ESAA Code of Conduct for ESAA talenter på ungdomsuddannelser 1 ESAA Code of Conduct for ESAA talenter på ungdomsuddannelser Som ESAA udøver indgår du ikke blot i et program, der understøtter og optimerer din egen sportslige og uddannelsesmæssige udvikling. Ved at

Læs mere

Eliteidræt på Rybners

Eliteidræt på Rybners Eliteidræt på Rybners HTX STX HHX HF Rybners Gymnasium VELKOMMEN TIL Rybners Gymnasium På Rybners Gymnasium rummer vi et treårigt alment gymnasium (stx), et treårigt handelsgymnasium (hhx), et treårigt

Læs mere

Idrætsskole i Gentofte

Idrætsskole i Gentofte Idrætsskole i Gentofte - et tilbud til unge talenter GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID Velkommen på idrætsskolen! Det er med stor glæde, at jeg indbyder unge talenter i Gentofte Kommune til at søge

Læs mere

- FOR DIG, DER VIL DYRKE DIN IDRÆT PÅ HØJT NIVEAU NØRRE FÆLLED SKOLE KØBENHAVNS IDRÆTSSKOLE IDRÆTSLINJEN

- FOR DIG, DER VIL DYRKE DIN IDRÆT PÅ HØJT NIVEAU NØRRE FÆLLED SKOLE KØBENHAVNS IDRÆTSSKOLE IDRÆTSLINJEN - FOR DIG, DER VIL DYRKE DIN IDRÆT PÅ HØJT NIVEAU NØRRE FÆLLED SKOLE KØBENHAVNS IDRÆTSSKOLE IDRÆTSLINJEN IDRÆTSTALENT? VIL DU UDVIKLE DIT IDRÆTSTALENT, MENS DU GÅR I SKOLE? Skal du starte i 7. klasse efter

Læs mere

Beskrivelse af idrætsklasserne for talenter

Beskrivelse af idrætsklasserne for talenter Beskrivelse af idrætsklasserne for talenter Målsætning og værdigrundlag for talentidrætsklasser på Skolen på Sønderager (TIK-klasser) Skolen på Sønderager tilbyder i samarbejde med Herning Elite og idrætsforeninger

Læs mere

Hovedforening Aktivitet 2016 I alt Aktiv Fritid i Glejbjerg Idræt om dagen Krocket 13 Arriva IF Badminton Bowling 16 Cykling 593

Hovedforening Aktivitet 2016 I alt Aktiv Fritid i Glejbjerg Idræt om dagen Krocket 13 Arriva IF Badminton Bowling 16 Cykling 593 Hovedforening Aktivitet 2016 I alt Aktiv Fritid i Glejbjerg Idræt om dagen 62 75 Krocket 13 Arriva IF Badminton 25 1.365 Bowling 16 Cykling 593 Fodbold 30 Gang 210 Idræt om dagen 35 Løb 176 Øvrige Idrætslige

Læs mere

1. Organisation. Aarhus Kommune har nedsat en fond, som varetager arbejder med at sikre de bedst mulige rammer for talentudvikling og eliteidræt.

1. Organisation. Aarhus Kommune har nedsat en fond, som varetager arbejder med at sikre de bedst mulige rammer for talentudvikling og eliteidræt. Team Danmark og Aarhus Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Aarhus Kommune. Parterne som vedkender

Læs mere

DIF, uddannelse og Elitekommuner

DIF, uddannelse og Elitekommuner DIF, uddannelse og Elitekommuner Østerbro stadion, 17/11 2011 Indledning Hvad kan trænere bruge uddannelse til? Hvad kan I opnå ved hjælp af uddannelse? DIF og uddannelse 1,7mill udøvere Ca. 12.000 klubber

Læs mere

Danmarks Ishockey Union Danish Ice Hockey Association

Danmarks Ishockey Union Danish Ice Hockey Association Fodboldens Hus DBU Alle 1 DK-2605 Brøndby Phone: +45 4326 5464 Fax: +45 4326 5460 www.ishockey.dk www.al-bankligaen.dk ishockey@ishockey.dk DANMARKS ISHOCKEY UNIONS JOB- OG UDDANNELSESPOLITIK 2010-2012

Læs mere

Eliteidrætskommune

Eliteidrætskommune Eliteidrætskommune 2016-2020 Eliteidræt i skoler, ungdomsuddannelser og idrætsklubber Aftenens program 1) Skoledel Idrætsskoleprofil, talentklasser mm. v. Jakob Asmussen, skoleleder 2) Sportsdel: v. Keld

Læs mere

6.1:Team Copenhagens Støttekoncept

6.1:Team Copenhagens Støttekoncept 6.1:Team Copenhagens Støttekoncept Team Copenhagens Støttekoncept Team Copenhagen arbejder for at gøre København til det bedste sted i Norden at dyrke eliteidræt i. Dette skal bl.a. realiseres ved, at

Læs mere

skole- året 2015/2016 AArhus kommune, BØrN og unge & PrIVAtskolerNe I AArhus klasse

skole- året 2015/2016 AArhus kommune, BØrN og unge & PrIVAtskolerNe I AArhus klasse skoleåret 2015/2016 Aarhus kommune, BØRN OG UNGE & PRIVATSKOLERNe I aarhus klasse 10. klassehæftet for skoleåret 2015/2016 udgives af Aarhus Kommune, Børn og Unge Copyright Aarhus Kommune, Børn og Unge

Læs mere

Bilag 9.2: Evaluering af samarbejdsaftale mellem Københavns Kommune og Team Danmark for perioden

Bilag 9.2: Evaluering af samarbejdsaftale mellem Københavns Kommune og Team Danmark for perioden Bilag 9.2: Evaluering af samarbejdsaftale mellem Københavns Kommune og Team Danmark for perioden 2007-2010. Baggrund Med udgangspunkt i at udvikle eliteidrætten, herunder særligt talentudviklingen, i København

Læs mere

AIF Royal Fonden Uddeling november 2016.

AIF Royal Fonden Uddeling november 2016. # Klub/foreni ng Formål Ansøgt tilskud Idrætssamvirkets indstilling. Beslutning 1 Tailgate Talentudvikling er en væsentlig faktor i klubbernes daglige virke, hvorfor talentudvikling vil have et særligt

Læs mere

Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden

Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden US r H T EN janua ÅB ag den 24.i Hillerød tirsd 00-19.00. kl. 16 Tænk langt tænk selv Brænder du for naturvidenskab, og tænder du på at prøve dine idéer

Læs mere

ELITEIDRÆTSKLASSER 7.-9. KLASSE. olen.indd 1 06/11/13 12.03

ELITEIDRÆTSKLASSER 7.-9. KLASSE. olen.indd 1 06/11/13 12.03 ELITEIDRÆTSKLASSER 76 81 37 00 7.-9. KLASSE olen.indd 1 06/11/13 12.03 VEJLE ER ELITEKOMMUNE1 VELKOMMEN: Velkommen som ny elev og forælder på NOVAskolen. Vi glæder os til at have jer på holdet, der vægter

Læs mere

Idrætsskole i Gentofte

Idrætsskole i Gentofte Idrætsskole i Gentofte - et tilbud til unge talenter GENTOFTE KOMMUNE KULTUR, UNGE OG FRITID Velkommen på idrætsskolen! Det er med stor glæde, at jeg indbyder unge talenter i Gentofte Kommune til at søge

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Holstebro Elitesport er beskrevet i bilag 1.

1. Organisation. Den nærmere organisering af Holstebro Elitesport er beskrevet i bilag 1. Team Danmark og Holstebro Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Holstebro

Læs mere

Ungdomsuddannelse og elitesport 2013/2014. Hvem ejer atleten/eleven? Oplæg eliteidrætsgymnasier.dk. 14. Marts 2013 Nicolaj Holmboe

Ungdomsuddannelse og elitesport 2013/2014. Hvem ejer atleten/eleven? Oplæg eliteidrætsgymnasier.dk. 14. Marts 2013 Nicolaj Holmboe Ungdomsuddannelse og elitesport 2013/2014 Hvem ejer atleten/eleven? Oplæg eliteidrætsgymnasier.dk 14. Marts 2013 Nicolaj Holmboe VI KÆMPER FOR GULD TIL DANMARK / 2 SPORTSLIG GODKENDELSE Du kan få en sportslig

Læs mere

Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve)

Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve) VEJLEDNING VIRKER Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve) Baggrund I informationen om uddannelsesparathed er beskrevet, at lovgivningen om uddannelsesparathed indebærer: At

Læs mere

Eliteidræt og uddannelse. For Team Danmark og øvrige eliteidrætselever. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Elite Idræt

Eliteidræt og uddannelse. For Team Danmark og øvrige eliteidrætselever. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Elite Idræt Malene Degn på vej mod VM sølv på MT B Eliteidræt og uddannelse For Team Danmark og øvrige eliteidrætselever Virum Gymnasium Vi rummer mere... 1 Forord til Elite og udannelse Team Danmark ordningen for

Læs mere

// på FG. Indhold: 1. Team Danmark-elever på FG 2013/2014. 2. Team Danmark-elev på FG. 3. Ordningen kort. 4. Fordele for elever på FG

// på FG. Indhold: 1. Team Danmark-elever på FG 2013/2014. 2. Team Danmark-elev på FG. 3. Ordningen kort. 4. Fordele for elever på FG Indhold: 1. Team Danmark-elever på FG 2013/2014 2. Team Danmark-elev på FG 3. Ordningen kort 4. Fordele for elever på FG 5. Forpligtelser for elever på FG 6. Koordinatorordningen på FG 7. Forholdet til

Læs mere

Foto: Andreas Merrald

Foto: Andreas Merrald Foto: Andreas Merrald DIF Diplomtræner NÅR DU VIL VÆRE BLANDT DE BEDSTE DIF Diplomtræner er for dig, der ikke bare vil træne de bedste atleter, men som også selv har en ambition om at være med i eliten

Læs mere

Til Team Danmark støttede forbund. 20.1.2010 PBJ/llp. Særlig projektstøtte 2010

Til Team Danmark støttede forbund. 20.1.2010 PBJ/llp. Særlig projektstøtte 2010 Til Team Danmark støttede forbund 20.1.2010 PBJ/llp Særlig projektstøtte 2010 Team Danmark har som bekendt modtaget en donation på 10 mio. kr. fra Bilka, Føtex, Netto og stormagasinet Salling (Købmand

Læs mere

UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland

UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Kørekort til ungdomsuddannelserne UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Kørekort til ungdomsuddannelser: Søg info på www.ug.dk Velkommen til kørekort til ungdomsuddannelser. I skal nu møde

Læs mere

FÅ EN VINDER PÅ HOLDET

FÅ EN VINDER PÅ HOLDET FÅ EN VINDER PÅ HOLDET BLIV TEAM DANMARK PRAKTIKPARTNER Dansk eliteidræt har brug for virksomheder, der vil ansætte eliteatleter. Du får en vinder på holdet, adgang til at bruge Team Danmarks praktikpartnerlogo

Læs mere

Årsberetning for Eliteidræt Esbjerg 2015

Årsberetning for Eliteidræt Esbjerg 2015 Årsberetning for Eliteidræt Esbjerg 2015 Forvaltningen udfører sit arbejde omkring Eliteidræt Esbjerg med udgangspunkt i Esbjerg Kommunes samarbejdsaftale med Team Danmark 2015-2018. Aftalen består af

Læs mere

Brøndby modellen Idræt

Brøndby modellen Idræt Brøndby modellen Idræt På Brøndby Gymnasium har vi organiseret undervisningen, så særligt idrætsaktive elever kan gennemføre studentereksamen på 3 år, med et tilfredsstillende resultat og en fuld gymnasieoplevelse.

Læs mere