Appendix. Holger Munchaus Petersen Skibsliste: Carolinerne og deres slægtninge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Appendix. Holger Munchaus Petersen Skibsliste: Carolinerne og deres slægtninge"

Transkript

1 Appendix Holger Munchaus Petersen Skibsliste: Carolinerne og deres slægtninge Carolinerne er en del af den danske handelsflådes skibe særligt kendetegnet ved, at det var nybyggede skibe på ca. 150 bruttotons. I skibslisten indeholder derfor alle 23 Carolinere nummereret i kronologisk rækkefølge. Efter samme grundtegning som Carolinerne blev bygget fire gastankskibe, ganske vist havde disse skibe en størrelse på over 200 brt., men de er også med i denne liste, kronologisk mærket G 1. - G 4. De øvrige nybyggede skibe på 150 brt. der tilgik den danske handelsflåde i perioden , grustransporteren HJELM og det 249 brt. store motorskib ROSENVOLD udsprang af ideen om Carolinerne. Disse skibe er ligeledes kronologisk opført mærket F 1. - F 6. Slutteligt i denne skibsliste findes en kronologisk fortegnelse over alle handelsflådens fragtskibe i Carolinestørrelsen ( brt.). Ikke medtaget i skibslistens oplysninger om de enkelte Carolinerne er deres klasse, men de blev som størsteparten af de mindre danske skibe alle klasset i Bureau Veritas. Skibenes rumindhold, som ofte er mere interessant for mæglerne og befragtere end skibets dødvægtstonnage. Rumindholdets tal findes blandt andet i Norske Veritas registre. For trælast findes angivelser på standard total, altså både den mængde der kunne være i lastrummet og på dækket. For korn svinger angivelserne mellem 10 og kubikfod. For sækkegods mellem 9 og kubikfod. Disse data er ved Carolinerne derfor kun anvendt når de er blevet ændret efter forlængelser og ombygninger. Iøvrigt indeholder skibslisten oplysninger om skibenes navn, hjemsted og kendingsbogstaver. Værftets navn, byggenummer, datoer for søsætning og aflevering. Disse datoer er dels fundet ved omtaler i søfartstidsskrifter, og i værfternes egne lister. Datoerne varierer i de forskellige kilder, idet nogle har anvendt prøvetursdato som angivelse for afleveringstidspunktet. Skibenes tonnage, er den som blev indført i skibsregistret, dødvægten er den som fremgår af Danmarks Skibsliste. Dimensionerne på skibene er kendingsmålene i»feet«(engelsk fod = 0,305 meter) med decimaler. Disse mål er optaget: Længde på øverste, faste gennemgående dæk fra forkant af forstævn til agterkant af agterstævn. Bredde - største udenbords - mellem yderfladerne af yderklædningerne. Dybde midtskibs i diametralplanet fra øverste, faste gennemgående dæks underside til inderklædningen ved kølsvinet. 185

2 Hestekraften er den officielt fastsatte for motoren. Den er ikke nødvendigvis sammenfaldende med den indicerede hestekraft eller bremsehestekraften. For Motorfabrikat og type se afsnittet om Carolinernes motorer. Oplysningerne om skibenes fart er hentet i Norske Veritas registre. Datoangivelser: Næsten alle skibene blev anmeldt til registrering som skib under bygning, så var det muligt at optage lån i nybygningen. Dette er anmeldelsesdatoen, bilbrevsdatoen er den dag, hvor værftet»melder«skibet færdig. Der er sjældent sammenfald imellem den aktuelle afleveringsdato og bilbrevets datering. Låneangivelserne er de lån der er optaget på skibets blad i skibsregistret. Skibsregistret er samtidig skøde og panteprotokol. Anmeldelsesdatoer for salg, eventuelt datering på skøde, når skibet er udslettet af det danske skibsregister. Efter dansk periode, angives ny ejers navn, hjemsted, skibets hjemsted og eventuelt nye navn. Samt hvilke øvrige oplysninger det har været muligt at finde om skibenes videre skæbne. Nogle af Carolinerne er efter deres danske tilværelse landet på nogle eksotiske steder, hvor skibsregistrene ikke altid holdes å jour, derfor kan der være tvivl om deres øjeblikkelige navn og tilhørsforhold, men så vidt muligt er anvendt nyeste udgave af Lloyds Register for at give et aktuelt billede af hvem der ejer Carolinerne og hvor de befinder sig henne. Nogle af skibene er forlist og eksisterer ikke mere, men alligevel vil man kunne finde dem i registre, både i det danske, hvor»inger Klit«stadig står opført i Danmarks Skibsliste, men også det norske register har ikke fået udslettet alt der er forlist. 1. CAROLINE, Vejle O Y A X Bg.50. Søs. 4/ Afl. 21/ ,99 brt, 70,81 net, 230 tdw ,6X21,3X8,* 195 IHK Vølund DR 329. Ifølge anmeldelse af 9. juni 1951 og bilbrev af 17. september 1951 bygget til skibsfører Albert Hansen Petersen, Vejle. Lån: Statskassen kr , ændret 1952 til kr. 186 Ifølge skøde af 24. maj /100 ejet af skibsfører Axel Hansen, Skovby pr. Bogense. Ifølge skøde af 21. marts 1963 sælges de sidste 50/100 af Albert Hansen Petersen til Skibsfører Axel Hansen nu hjemmehørende i Frederiksværk. 28. maj 1963 anmeldt hjemsted Frederiksværk. - september 1965: Installeret ny motor 320 IHK Aabenraa Motorfabrik/Callesen, 1/4 cyl, 4-t enkv. 9,5 knob. Ifølge skifteretsattest, anmeldt 21. september 1972, overgået til fru Ina Marie Hansen, Frederiksværk, som hensiddende i uskiftet bo efter A. Hansen.

3 Ifølge skøde af 8. august 1986 ejet af skibsfører Bruno Bach Pedersen, Kolding for kr / omdøbt BENTE BACH, hjemsted Kolding. 6. juli 1988: Ommålt efter forlængelse ved Skibsværft Toft, Gråsten. 199 brt, 117 net, 325 tdw. - 36,27x6,48X2,95. Ifølge anmeldelse af 30. april 1992 fra skifteretten i Holsted er Bach gået konkurs. Forlængelsen, der kostede kr. blev ikke betalt, hvorefter Amtssparekassen Fyn overtog skibet, der i april 1992 blev lagt op i 10. februar 1993 solgt til Shallow Shipping, Harlingen for kr. Forsejlet til Harlingen for reparation. - September 1993 solgt til Y.I.I. Agency, Miami. Omdøbt RAMONA M af Belize solgt til Juan Vasquex, Panama City. Omdøbt MY BOAT af Belize. 2. MAJLITH, Ærøskøbing O Y E J Bg. 51. Søs. 5/ Afl. 29/ ,32 brt, 69,61 net, 230 tdw ,6X21,3X8, IHK Vølund DR 329. Ifølge anmeldelse af 12. oktober 1951 og bilbrev af 12. februar 1951 bygget til skibsfører Johannes C. Jespergaard, Ærøskøbing. Lån: Statskassen kr , ændret til kr , og A/S Vølund kr februar 1959 ommålt efter forlængelse på A/S H. C. Christensens Staalskibsværft, 225,93 brt, 122,84 net, 315 tdw ,5X21,3X8,5. 1 dæk, 1 lastrum, 2 luger, cbft grain, cbft bales. 30. december 1959 typebetegnelse ændret til M/S. 28. juli 1970 anmeldt solgt til skibsfører Niels Aage Henriksen, Svendborg. Omdøbt LOENO. Kr installeret en brugt Alpha motor. Pris kr. plus installation kr. 280 IHK 1/4 cyl, 2-t enkv, 9 knob. 24. maj 1974 anmeldt solgt til Captain Herculano Vieira Conakry, GUINEA LOENO. Kr LR 1985/86 uden ejer i register. LR 1986/ /92 Hjemsted Bissau (Guinea- Bissau), ingen ejer nævnt, skibets navn: OCANTE. Inger Klit i Århus. Foto: HMP. 187

4 3. JENS WAL, Køge O Y N Z 4. BURGUNDIA, Rønne OYMW JENS WAL i Københavns havn. Foto: HMP. (modstående side). BURGUNDIA efter forliset i Foto: H & S. (modstående side). Bg. 55. Søs. 23/ Afl. 31/ ,32 brt, 69,61 net, 245 tdw ,6X21,3X8, HK Alpha-Diesel 403 F, 8,5 knob. Ifølge bilbrev af 20. oktober 1952 bygget til skibsreder Niels Valdemar Hansen, Vedbæk. Hjemsted Køge. Lån: Statskassen kr juni 1965 ommålt efter forlængelse på Aabenraa Værft A/S (værftets nr 2). 198,50 brt, 114,18 net, 305 tdw ,67X21,33X 8,76. Ifølge skøde af 28. december 1972 fra N. V. Hansens dødsbo ejet af fabrikant Arne Barton Stanser McNair, Lyngby. - april 1975 ny motor 300 HK Alpha-Diesel 1/4 cyl. 2-t enkv. Ifølge skøde af 21. april 1978 ejet af skibsfører Niels Henrik Thordsen, Hirtshals, kr april 1978 anmeldt omdøbt BIRGIT THOR. Hjemsted Randers. 5. oktober 1978 på rejse Vejle-Frederiksværk med jernskrot, sunket i Sejrøbugten 4 sømil syd for Sjællands Odde, efter at have fået vand i lasten. Lugen var ikke skalket. Skibet totalforlist. Tre mand omkommet, skipperen reddet af redningsbåd fra færgen METTE MOLS. Anmeldt udslettet af registret som forlist 25. oktober 1989, registreret 22. juni Bg. 52. Søs. 26/ Afl. 26/ ,32 brt, 69,61 net, 245 tdw ,6X21,3X8, IHK Vølund DR 329, 9 knob. Ifølge anmeldelse af 8. september 1952 og bilbrev dateret 18. februar 1953 bygget til partrederi imellem skibsfører Poul Jensen Dam, Rønne og den bestyrende reder, grosserer Ludvig Johannes Hansen, Rønne. Hver ejer af 1/2. Lån: Statskassen kr Forlist 18. september 1958 i Østersøen, 5 omkomne, på rejse fra Fakse Ladeplads til Rønne med jordbrugskalk. Kl meddeltes over radioen fra BURGUNDIA, at skibet befandt sig ca. 2 timers sejlads fra Rønne. Det blæste en ønø-lig kuling. Da BURGUNDIA kl ikke var ankommet til Rønne iværksattes en eftersøgning. Den 23. september blev skibet fundet sunket på 49 meter vand ca. 13,5 sømil vest til nord for Rønne havn. 30. juli 1959 hævet af Alnwick Harmstorff, Hamburg og indbragt til Rønne. Ifølge skøde af 11. juni 1959 solgt til Firma Kåhler & Breum, Korsør (Lilleø Skibsværft) ved indehaverne: - fabrikant Johannes Breum. Korresponderende reder, - civilingeniør Niels Viggo Harald Joachim Kåhler. 18. september 1959 anmeldt genopbygget på Lilleø Skibsværft og forlænget. 9. november 1960 anm. solgt til partrederi i Skive v/fhv. våbenhandler Lars Rølle, Venø.

5 - Skibsfører Tage Solmer Vedel, Struer. Bestyrende reder skibsmægler Aage Bering, Skive. Omdøbt LEISA. Hjemsted Skive. - februar 1961 ommålt efter forlængelse 199,94 brt, 107,27 net, 290 tdw.- 127,5X21,3X8,6. 1 lastrum, 2 luger. 27. september 1967 anmeldt overgået til skibsfører Tage Solmer Vedel, Struer som eneejer. 23. december 1968 anmeldt hjemsted Kolding. - april 1971 ny hovedmotor installeret på 320 HK. - november 1980 solgt til YNF ApS, Kolding. Direktør, væverske Synnøve Vedel, Kolding. 18. december 1980 solgt til Poul Jensen Shipping, København og registreret under Gibraltar flag. Skibet forlod København 31. juli 1984 med Karibien som destination. Ved første anløb gik besætningen i land, og lokale folk stjal alt af værdi om bord på skibet. Sejler i august 1994 som LEISA under Guyana flag. 5. STEVNSLAND, Rødvig OY R W Bg. 54. Søs. 23/ Afl. oktober ,43 b r t, 69,11 n e t, 240 tdw ,3X21,3X8, HK Vølund DR 329. Ifølge anmeldelse af 11. juli 1953 og bilbrev af 25. oktober 1953 bygget til skibsfører Thomas Højlund Hansen, Thurø. Lån Statskassen, kr

6 STEVNSLAND fotograferet før skibet blev stærkt beskadiget ved en eksplosion, som medførte en omfattende genopbygning. Foto: HMP. 27. juni 1957 under lastning af ammunition i Neustadtbugten, bestemt til Wilhelmshafen, indtraf en eksplosion, hvorefter skibet sank. Skibet blev bjerget og slæbt til Svendborg Skibsværft for reparation. 9. oktober 1957 anmeldt hjemsted Thurø. Ommålt efter forlængelse 20. december 1961 på Svendborg Skibsværft. 224,82 brt, 126,80 net, 320 tdw ,1X21,3X8,5. 2 luger. Ifølge skøde af 4. februar 1965 ejet af sætteskipper Niels Conrad Højlund Hansen, Svendborg. 9. marts 1965 anmeldt omdøbt LONE STEVNS. Ifølge skøde af 8. september 1969 er 50/100 ejet af skibsfører Zacharias Frode Michael Hansen, Svendborg. Ifølge skøde af 12. november 1973 ejet af befragter Hans Jørgen Simoni Kristensen, Hanstholm 50/100. n/' 7% Befragter Christian Johan Tøstesen, Skagen 50/ december 1973 anmeldt omdøbt EVA VIKING. Hjemsted Hanstholm, -januar 1976 ny motor installeret 314 HK, 1/8 cyl. 4-t Saab-Scania 231 KW. Ifølge auktionsskøde af 30. januar 1979 ejet af skibsfører Poul Nørgaard Nielsen, Nørresundby 80/100. Bedstemand Ove Thomassen, Fur 10/100. Skibsfører Villy Anders Svinth, Fur 10/ februar 1979 anmeldt omdøbt SATURN. Hjemsted Nørresundby. Ifølge skøde af 10. januar 1983 fra P N. Nielsen er 10/100 afhændet til matros Jens Nørgaard Nielsen, Nørresundby. Ifølge skøde af 28. marts 1984 fra O. Thomassen er 10/100 afhændet til P. N. Nielsen (80/100). Ifølge skøde af 5. april 1988 ejet af Svend Erik Wedersøe, København 50/100. Hans Christian Wedersøe, Espergærde 50/100 kr april 1988 omdøbt Gitte GRY. Hjemsted Helsingør Ifølge skøde af 26. december 1990 er Hans Christian Wedersøe eneejer (pris for 50/100 = ). Omdøbt HANNE GRY. Hjemsted Espergærde. fe*es; M " INGER KLIT, Karrebæksminde O Y T B Bg. 56. Søs. 19/ Afl. februar ,43 brt, 69,68 net, 235 tdw ,6X21,3X8, HK Alpha-Diesel 403 F

7 Ifølge anmeldelse af 6. oktober 1953 og bilbrev af 2. februar 1954 bygget til skibsfører Waldemar Klitgaard Lund, Karrebæksminde. Lån: Statskassen, kr marts 1955 anmeldt hjemsted 13. februar 1956 anmeldt hjemsted Karrebæksminde. 15. oktober 1968 anmeldt hjemsted Frederiksværk. 24. maj 1972 ommålt efter forlængelse Aabenraa Værft (værftets nr. 25). 185,75 brt, 99,76 net.- 20,84X21,33X8, februar 1980 på rejse Flensborg til Frederiksværk med jernskrot, sunket efter kollision i tåge med M/S LINA VON BARGEN af Hamburg. 7. DORA, Vejle OYWY Bg. 58. Søs 19/ Afl 1/ ,86 brt, 70,59 net, 235 tdw ,6X21,3X8, IHK Alpha-Diesel 404 F Ifølge anmeldelse af 2. april 1954 og bilbrev af 24. august 1954 bygget til skibsfører Albert Hansen Petersen, Vejle. Lån: Statskassen kr oktober 1967 ommålt efter forlængelse på Aabenraa Værft (værftets nummer 7). 194,61 brt, 104,00 net ,8X21,3X8, oktober 1967 ommålt 188,73 brt, 98,14 net, 290 tdw. Ifølge skøde af 21. december 1967 fra A. H. Petersen er 25/100 ejet af skibsmægler Charles Hans Petersen, Vejle. Ifølge skøde af 8. november 1972 fra A. H. Petersen er 25/100 ejet af Skibsfører Knut Borring Møller, Frederiksværk. Ifølge skøde af 8. april 1975 fra C. H. Petersen er yderligere 25/100 ejet af K. B. Møller (50/100), der også er bestyrende reder. Ifølge skøde af 1. december 1976 fra A. H. Petersen er yderligere 25/100 ejet af K.B. Møller (75/100). Ifølge skøde af 14. maj 1982 fra A. H. Petersen er de resterende 25/100 ejet af K. B. Møller, der nu er eneejer. Ifølge skøde af 4. april 1986 ejet af skibsfører Carsten Rousing, Liseleje 90/100 og skibsfører Mads Lindegaard, Frederiksværk 10/ april 1986 omdøbt SARAH ROUSING. Hjemsted Frederiksværk. Ifølge skøde af 10. april 1987 er Rousing eneejer. Ifølge skøde af 28. september 1989 ejet af Remmerstrand Fjordral c/o Herluf Dueholm, Lemvig. Kr oktober 1989 omdøbt RAL I. Hjemsted Lemvig. Ombygget til sandpumper i Lemvig, med installation af pumpemaskineri op mod maskinskottet, hvorved lastens rumindhold blev 150 kubikmeter, mod tidligere 439. Navnet RAL I blev ikke påført skibet. Ny motor 300 HK Scania DS, 11,8 knob. 5. juli 1990 omdøbt RAL med stenfiskernummer STF1. 191

8 8. LILLY-ARRE, Marstal O Y Y X Bg 59. Søs 17/ Afl 18/ ,86 brt, 70,59 net, 235 tdw ,5x21,3X8, IHK Alpha-Diesel 404 F, 10 knob. Ifølge anmeldelse af 28. juli 1954 og bilbrev af 8. januar 1955 bygget til skibsfører Aksel Kristensen, Befragtning H. Folmer & Co, Marstal (I registre er navnene forbundet med bindestreg, hvilket ikke ses på billeder af skibet.) Lån: Spare- og Laanekassen, Marstal kr. Statskassen, kr og Alpha-Diesel A/S kr august 1966 forlænget på Aabenraa Værft (værftets nr. 5). 215,61 brt, 120,09 net, 315 tdw. - 36,7X21,2X8,2. 1 dæk, 1 lastrum, 1 luge, cbft grain, cbft bales. 14. maj 1975 anmeldt solgt til udlandet. - Companhia Nacional de Navegacao, Arca Verde, Sao Vicente (Cap Verde Islands). Omdøbt ARCAVERDE III. f ti t,,j «_ : A -' in.-. :) o ' j"'t "--' GROLLEN i Sæby Foto: HMP. 192

9 9. THURØ, Svendborg O Y Z M A/S Svendborg Skibsværft, Svendborg. Bg. 71. Søs 7/ Afl 16/ ,48 brt, 69,72 net, 240 tdw ,6X21,3X8, IHK Alpha 404 FO, 9 knob. Ifølge anmeldelse af 16. oktober 1954 og bilbrev af 25. januar 1955 bygget til Skibsfører Mads Jensen Madsen, Thurø. Lån: Den Danske Landmandsbank kr og Statskassen kr juni 1972 anmeldt solgt til Harry Teigland, Nord Herøy. Omdøbt ØYSTJERNEN. Hjemsted Sandnessjøen solgt til Arnulf Nordhaug, Stanglandseidet omdøbt EIDETIND solgt til Alsvåg Mekaniske Verksted A/S, Alsvåg. Hjemsted Harstad. 24. maj 1985 slettet af skibsmatriklen efter at være kondemneret. 10. GROLLEN, Marstal O Y Z T Bg. 60. Søs. 16/ Afl. 10/ ,59 brt, 69,04 net, 240 tdw ,6X21,3X8, IHK Vølund DR 329. Ifølge anmeldelse af 7. december 1954 og bilbrev af 31. maj 1955 bygget til skibsreder Hans Albert Boye, Marstal Lån: Spare- og Laanekassen, Marstal kr , Statskassen kr og A/S Vølund kr juni 1958 ommålt efter forlængelse på Svendborg Skibsværft. Typebetegnelse M/S. 195,05 brt, 110,66 net, 285 tdw ,6X21,3X8,2. - Februar 1964: Forlænget 2 meter på Svendborg Skibsværft. 224,25 brt, 127,25 net, 315 tdw ,4X21,3X8,2. 1 lastrum, 2 luger, cbft grain, cbft bales. 21. december 1966 anmeldt solgt til Rederi Interessentskabet Birka, Bestyrende reder fru Karen Margrethe Kristensen, København. Skibsfører Egon Jensen, Omdøbt BIRKA ny motor 300 IHK Saab-Scania, 1/8 cyl. 4-T enkv, 10 knob solgt til J. G. Hansen, Engesvang (skibets egentlige ejer Ronald Larsen). Omdøbt JANNIE VAD. 16. maj 1986 grundstødt på Nissum Bredning, bjerget og forsejlet til Gråsten for reparation på Skibsværft Toft. Ejeren kunne imidlertid ikke stille de nødvendige garantier, hvorfor skibet ikke blev repareret, og i april 1989 bugseret til København, hvor det blev repareret, hvorefter det afsejlede til Karibien. Sidst kendte position er afsejlingen fra Stornoway 30. maj STELLARASK, Vejle O U I Z Bg. 62. Søs 9/ Afl. 23/ ,59 brt, 69,04 net,245 tdw ,6x21,3X8, IHK Alpha-Diesel 404 VO, 9,5 knob. 193

10 BALLEN en tidlig morgenstund for indgående i Københavns havn. Foto: HMP. Ifølge anmeldelse af maj 1955 og bilbrev af 13. september 1955 bygget til skibsreder Søren Peder Christensen, Vejle. Lån: A/S Veile Bank kr og Statskassen kr december 1958 typebetegnelse ændret til M/S. 12. juni 1959 anmeldt omdøbt STELLA RASK. 3. februar 1972 anmeldt solgt til Harry Teigland, Herøyholmen (fra 1974 Nord Herøy), Sandnessjøen STJERNEN solgt til Hans Egil Krane P/R, Svolvær. Hjemsted Sandnessjøen omdøbt BLUE STAR solgt til Rune Jakobsen, Bodø. Omdøbt SALINA solgt til A/S Nevi, Stavanger. Omdøbt FALKVÅG solgt til Partrederi Frøyland & Svendsbø, Skjold v/ Jon Gunnar Frøyland. Hjemsted Stavanger, ISVIK. 12. BALLEN, Aalborg O U N G A/S Svendborg Skibsværft, Svendborg. Bg. 73. Søs. 13/ Afl. 27/ ,59 brt, 69,04 net, 240 tdw ,6X21,3X8, IHK Alpha-Diesel 404 FLO, 9 knob. Ifølge bilbrev af 20. september 1955 bygget til Interessentskabet Ballen, Hasseris. - Skibsfører Christian Peter Nyborg, Aalborg. - Skibsfører Mogens Sørensen, Grenå. Lån: Statskassen kr Ved påtegning af interresentskabskontrakt af 25. januar 1958 ejet af skibsfører Chr. P. Nyborg, Aalborg. Ved skifteretsattest af 8. februar 1958 ejet af enkefru Anni K. Nyborg, Aalborg. 13. marts 1963 anm. ejet af I/S Ballen, Hasseris. Bestyrende reder fru Anni K. Nyborg, Hasseris forlænget på Aalborg Værft A/S 214,62 brt, 109,33 net, 312 tdw - 129,5X21,3X8, cbft grain, cbft bales. 16. februar 1968 anmeldt ejet af fru Anni K. Nyborg, Aalborg. Februar 1977 registreret ejet af skibsfører Åge

11 Poulsen, Asaa. Omdøbt KAMINA af Asaa. 6. juli 1991 ankommet Esbjerg fra Bremen og lagt op, da ejeren var kommet i økonomiske vanskeligheder. 8. juli 1992 overtaget af skibsfører Mogens Jensen, Hov, for kr, sælger af skibet var Bikuben i Hjørring. 12. august 1992 omdøbt RIE af Hov. 9. oktober 1992 optaget i Honduras-register, som tilhørende Tamino Shipping S.r.L, San Lorenzo, men blev ikke udslettet af dansk register. Omdøbt TAMINO af San Lorenzo. 26. marts 1993 beslaglagt af den danske stat i forbindelse med smugleri. 22. september 1993 solgt ved frivillig auktion i Aalborg til Flying Turtle Shipping & Trading Company Limited, Kingstown. St Vincent and the Grenadines for kr. Kort efter auktionen for sej let til Hobro for reparation og udrustning, men blev kort efter afhændet til købere i Guyana, Først i 1995 blev skibet afhentet og i marts 1995 solgt til Yacoob Ally, Georgetown. Statskassen kr og A.C. Mortensen kr forlænget på Frederikshavn Værft og Tørdok. 229,97 brt, 125,83 net, 315 tdw ,4x21,3X8, december 1969 anmeldt solgt til Jeppeson Shipping (Pte) Ltd Papua - New Guinea SAXO solgt til Bishop Shipping Services Pty Ltd, Papua. LR 1991/92 Markwarth Shipping Co Ltd Honiara (Solomon Islands).,«i\ % A SAXO i Københavns Frihavn. Foto: HMP. 13. SAXO, Nørresundby O Y F W Bg. 68. Søs. 29/ Afl. 12/ ,59 brt, 69,04 net, 240 tdw ,6X21,3X8, IHK Vølund DR 329,10 knob. Ifølge anmeldelse af 2. december 1955 og bilbrev af 20. juni 1956 bygget til skibsfører Arne Christian Mortensen, Nørresundby. Lån: Den Danske Landmandsbank kr , 195

12 14. HELIKA, Marstal O X U G 15. SAMKA, Nørresundby O X WI Bg. 70. Søs. 11/ Afl 25/ ,59 brt, 69,04 net, 240 tdw ,6X21,3X8, IHK Alpha-Diesel 404 F Ifølge anmeldelse af 26. marts 1956 og bilbrev af 29. august 1956 bygget til kaptajn Klaus Rasmussen Hansen, Lån: Laane- og Sparekassen, Marstal kr , Statskassen kr , A/S H. C. Christensens Staalskibsværft af 1949 kr og Alpha- Diesel kr marts 1969 anmeldt solgt til skibsreder Søren Peder Christensen, Bredballe. Omdøbt HELLE RASK. Hjemsted Vejle. 12. juni 1970 på rejse Rotterdam til Helsingborg med 224 tons borax, arbejdet sig læk i Nordsøen og forlist på position N x Udslettet som forlist 4. september april 1971, vraget bjerget og indslæbt til Esbjerg. 16. november 1971 solgt til Magne & Einar Nordbø, Kvitsøya, omdøbt SKRUE ny motor installeret, 585 BHK Rolls Royce (bygget 1968) 1/8 cyl. 4-t enkv solgt til Partrederi Frihav v/odd Førre, Haugesund omdøbt Mo. LR 1991/92 angiver ejer Sandtransport A/S, Bergen. 196 Bg. 69. Søs. 28/ Afl. 27/ ,59 brt, 69,04 net, 235 tdw ,6X21,3X8, IHK Alpha-Diesel 404 V Ifølge anmeldelse af 23. juni 1956 og bilbrev af 2. november 1956 bygget til skibsfører Arne Flyvbjerg, Nørresundby. Lån: Den Danske Landmandsbank kr Ifølge skøde af 12. januar 1957 er 1/6 ejet af skibsfører Arne Thomsen, Hirtshals. Ifølge skøde af 17. maj 1985 er A. Thomsen eneejer. Ifølge skøde af 18. august 1987 ejet af Jørn Foss, Simmerbølle pr. Rudkøbing kr Hjemsted Rudkøbing. 3. september 1992 anmeldt solgt til Skibsfører Erik Martin Nielsen, Hjemsted 16. ANNE BIRTHE, Marstal O U T Y Bg. 72. Søs. 26/ Afl 15/ ,59 brt, 69,04 net, 245 tdw ,6X21,3X8, IHK Alpha-Diesel 404 F, 9,5 knob. Motor ombygget 1968,280 HK. Ifølge anmeldelse af 13. november 1956 og bilbrev af 6. maj 1957 bygget til skibsfører Ejnar Petersen, Marstal - Befragter H. Folmer & Co, København.

13 Lån: Laane- og Sparekassen, Marstal kr , Statskassen kr , A/S H. C. Christensens Staalskibsværft af 1949 Kr og Alpha- Diesel kr juli 1969 anmeldt solgt til partrederi ved Paul Helgesen, Bodø, omdøbt MALMØY : Solgt til Partrederi Nordgaard & Vikestad (Kyrre Nordgaard), Bindalseidet. Hjemsted Trondheim : Solgt til Kåre Johansen, Kirkøy fra 1983 Gladstad : Solgt til Svein Gunnar Hansen, Trondheim. 25. november 1990 grundstødt ud for Bodø. Samme dag taget af grunden og dykkerundersøgt. Intet usædvanligt blev observeret, hvorefter skibet fortsatte sejladsen. Senere samme døgn, men den 26. kæntrede MALMØY ved Tviberg ud for Abelvær og sank på 50 meter vand. Besætningen blev reddet. 17. MONSUNEN, Svendborg OWHK Bg. 74. Søs. 20/ Afl 17/ ,59 brt, 69,04 net, 200 tdw ,6X21,3X8,2. 280/240 IHK Alpha 404 VO, 8,5 knob. Ifølge anmeldelse af 23. marts 1957 og bilbrev af 7. september 1957 bygget til skibsfører Carlo Hans Christian Andersen, Vindeby. Lån: C. H. C. Andersen kr , Statskassen kr og Alpha-Diesel kr januar 1965 anmeldt solgt til I/S Monsunen, Vindeby pr. Svendborg. Bestyrende reder, skibsfører Carlo Hans. Christian Andersen og styrmand Carl Ejnar Lund Andersen, Vindeby forlænget ( ) Svendborg Skibsværft. 223,89 brt, 124,51 net, 326 tdw ,7X21,3X8,8. MONSUNEN af Svendborg. ^97 (H & S).

14 1 dæk, 2 luger, cbft grain, cbft bales. 18. EBBA KLIT, Karrebæksminde O W P F 12. oktober 1972 anmeldt solgt til Falkland Islands & Jeppesen Heaton Ltd, Port Stanley, Falkland Islands. Falklandsøerne blev 2. april 1982 invaderet af Argentina, hvorunder MONSUNEN blev erobret af argentinerne. Skibet blev den 23. maj opdaget af fregatterne YARMOUTH og BRILLANT, der affyrede varselskud, hvorefter MONSUNEN'S mandskab sejlede skibet på grund. Den 3. juni blev skibet taget af briterne, klaret op og bragt flot. Herefter blev MONSUNEN ved flere lejligheder anvendt til troppe- og flådetransporter. -januar 1993 solgt til Del Sur Naviera, Punta Arenas omdøbt NAVISUR. Bg. 64. Søs. 20/ Afl. 19/ ,59 brt, 69,04 net, 243 tdw ,6x21,3X9, IHK Alpha-Diesel 403 F, 9 knob. Ifølge anmeldelse af 6. juli 1957 og bilbrev af 6. december 1957 bygget til Interessentskabet af 1957, Karrebæksminde. - Direktør Carl Ludvig Klitgaard-Lund, Karrebæksminde. - Skibsfører Waldemar Klitgaard-Lund, Lån: A/S H.C. Christensens Staalskibsværft af 1949 kr , Alpha-Diesel kr og A/S Banken for Næstved og Omegn kr EBBA KLIT. Foto: HMP. 198

15 2. april 1963 Anmeldt solgt til Rederiet Baagø I/S, Odense. Bestyrende reder, direktør Søren Thorkild Kjærgaard, Odense. - Købmand Erik Antonius Hansen, Odense. - Direktør Jørgen Vilhelm Fenger Selchau, Odense. - Disponent Hans Erik Hempel Hansen, Odense. Omdøbt IDA BAAGØ. Hjemsted Odense. - juli 1966 typebetegnelsen ændret til M/S. 31. marts 1967 anmeldt solgt til Partrederiet Ripnes, Bodø - Norge v/ Johan Stenersen. Omdøbt RIPNES målt til 168 brt, 73 net, 240 tdw. 260 IHK Callesen Aabenraa, 1/6 cyl. 4-T enkv, 9 knob solgt til Karl & Aksel Sundklakk Partrederi, Svolvær. Hjemsted Bodø solgt til Partreederi Eldar & Birger Stornes, Sandvollan. Hjemsted Steinkjer eller 82 solgt til Partrederiet Vist v/geir Idar Vist, Sandvollan. Hjemsted Steinkjer solgt til Partrederiet Sølv Trans v/ Ragnvald Halsebaak, Sandshamn. Hjemsted Åleund.Omdøbt SØLV TRANS. 19. GERT HANSEN, Marstal O W Z O Bg. 71. Søs. 18/ Afl. 30/ brt, 69 net, 245 tdw ,6X21,3X8, IHK Alpha-Diesel 403 V, 8 knob. Ifølge anmeldelse af 26. november 1957 bygget til Sætteskipper Holger Bjørn Hansen, Anmeldt til registrering 24. maj Befragtning Dan-Transport, København. Lån: Spare- og Laanekassen, Marstal kr og Statskassen kr januar 1966 anmeldt solgt til skibsreder Arne Herup, 17. juli 1967 anmeldt solgt til Leif Jenset Partrederi, Midsund. Hjemsted Molde. Omdøbt GEILA. Ommålt til 159 brt, 75 net, 250 tdw. - September 1971: Solgt til Edvard Dragen Partrederi, Midsund. Hjemsted Molde omdøbt DRAGEN solgt til Partrederiet Bøfjorden v/ole Staknes, Kristianssund N. Omdøbt OK solgt til Fjell Shipping A/S, Trondheim. Omdøbt FJELL TRANSPORT solgt til Servitrans A/S, Bruhagen, Kristianssund. Omdøbt TIKA ny motor 245 BHK Nissan-diesel RD10DA 10,5 knob Ommålt til 156 brt, 82 net, 254 tdw. 20. HANNE HANSEN,Marstal OXEA Bg. 75. Søs. 12/ Afl. juli ,59 brt, 69,12 net, 235 tdw ,6X21,3X8, HK Alpha-Diesel 403 VO, 9 knob. Ifølge anmeldelse af 26. februar 1958 og bilbrev af 199

16 31. juli 1958 bygget til skibsfører Hans Christian Hansen, Lån: Spare- og Lånekassen, Marstal kr , Statskassen kr og Alpha-Diesel kr september 1966 ommålt efter forlængelse Aabenraa Værft (værftets nr. 4), samt installation af ny motor. 199,99 brt, 108,74 net, 298 tdw ,63X21,33X8, cbft grain, cbft bales. Motoren blev ved samme lejlighed total renoveret 160 HK, 1/2 cyl, mellemtryk 118 KW. Ifølge anmeldelse af 6. januar 1982 ejet af Interessentskabet Hanne Hansen, Skibsfører Laurits Larsen, Frederiksværk. Skibsfører Erik Jepsen Albertsen, Skibsfører Kristian Pasen Albertsen, 21. RIO, Marstal OUQR Bg. 76. Søs. 13/ Afl. 17/ ,59 brt, 69,04 net, 240 tdw ,6x21,3x8, IHK Vølund DR 330,8 knob. Ifølge anmeldelse af 27. juni 1958 og bilbrev af 8. oktober 1958 bygget til styrmand Hans Jensen Johansen, Lån: Spare- og Lånekassen, Marstal kr , Statskassen kr , A/S H. C. Christensens Staalskibsværft af 1949 kr og A/S Vølund kr oktober 1958 kæntret i Nordsøen på rejse Hamborg til Esbjerg med jernslam. Forliset er nærmere beskrevet ved Erik B. Kromanns afsnit: 200 Skibe og skippere fra Ærø. Skibet er senere hævet og repareret på H. C. Christensens Staalskibsværft, 24. februar 1967 ommålt efter forlængelse Svendborg Skibsværft. 212,54 brt, 117,04 net, 312 tdw ,50X21,30X8,20. 1 lastrum, 1 luge, cbft grain, cbft bales. Ifølge skøde af 25. januar 1978 ejet af Skibsfører Henry Nielsen Bork, Årøsund pr Haderslev. 27. januar Hjemsted Årøsund. 5. februar 1978 omdøbt CETUS installeret Caterpillar-diesel motor 165 HK, 8 knob Ifølge skøde af 9. januar 1995 ejet af Skibsfører Jens Arne Mikkelsen, Randers. Hjemsted Randers. 22. HANNIBAL, Arøsund O X H X Skibsværftet Lilleø A/S ved Kåhler & Breum, Korsør. Bg. 1. Søs 5/ Afl 10/ ,61 brt,70,23 net,245 tdw.- 102,6X21,3X8, IHK Alpha-Diesel 403 V, 8 knob. Anmeldt 12. maj 1958 som værende under bygning til skibsfører Hans Dahl, Årøsund. Anmeldt til registrering 10. januar forlænget. 231 brt, 127 net, 320 tdw ,4X21,3X8,7. 1 dæk, 1 lastrum, 2 luger, cbft grain, cbft bales 8. juni 1971 anmeldt overgået til Interessentskab

17 bestående af skibsfører Hans Dahl, Arøsund og skibsfører Knud Valdemar Christensen, Frederikshavn. 6. oktober 1973 på rejse Vlissingen til København med crome sand, kollideret på Elben i tæt tåge med M/S KANO PALM af Liverpool, og forlist. Norske Veritas supplement 1974 angav, at skibet i 1973 overgik til I/S Hannibal v/ K. Em. Hansen, Næstved. - oktober 1973 blev vraget hævet af Flydekran MAGNUS I og indbjerget til Cuxhaven, og i november 1973 solgt til Karl Plambeck, Nordholm for ophugning. 30. november 1973 udslettet af registret som forlist. 23. JANTO, Odense OXMJ Bg. 77. Søs 24/ Afl 19/ ,87 brt, 69,23 net, 236 tdw ,6x21,3X8, IHK MAK, 1/4 cyl, 4-t enkv, 10 knob. Ifølge anmeldelse af 21. august 1959 og bilbrev af 12. december 1959 bygget til skibsfører Preben Holm Gramstrup Christensen, Bolbro. Hjemsted Odense. Lån: Fyns Discontokasse kr og Statskassen kr Ifølge skøde af 7. april 1965 ejet af skibsreder Albert Hansen Petersen, Genner Strand. Rio af 201 Foto: HMP.

18 22. april 1965 anmeldt omdøbt JANE. Hjemsted Vejle. Ifølge skøde af 26. januar /100 solgt til skibsfører Gunnar Hansen, Frederiksværk. Ifølge skøde af 9. oktober /100 solgt til G. Hansen. Ifølge skøde af 30. oktober /100 solgt til G. Hansen, der nu er eneejer. (50/100 = kr.). 10. august 1994 solgt til Foreningen Caroline Samsø, Ballen kr Omdøbt CAROLINE SAMSØ. Hjemsted Ballen. G 1. SØRINE THOLSTRUP, Køge O Y Y K A/S Svendborg Skibsværft, Svendborg. Bg. 68. Afl. 21/ ,02 brt, 89,60 net, 120 tdw ,8X21,1X8,6. Stål 1 tank for flydende petroleums gas (LPG) Bureau Veritas. 174 IHK Alpha-Diesel 403 F, 8 knob. Ifølge bilbrev af 10. september 1954 bygget til I/S Dansk Flaskegas v/brødrene Tholstrup, Himmelev. Lån: A/S Kjøbenhavns Handelsbank kr Ifølge anmeldelse af 11. november 1957 fører firmaet navnet I/S Trans-Kosan v/p. Tholstrup, Himmelev. 6. januar 1957 ommålt 208,65 brt, 83,95 net, 105,1X21,0X9, december 1959 på rejse Neksø - Nådendal i ballast grundstødt ved Finlands sv kyst. Under stiv ssø-lig kuling med svær sø og slud tørnede skibet tre-fire gange hårdt mod Kalskårslången. Lasten blev vandfyldt, men skibet holdt sig flydende på tankene. Kølen blev ødelagt, rorstævnen beskadiget og fem bundplader revet op. 5. april 1965 anmeldt solgt til Kosmogas Hellas S A, Piræus.»Kosmogaz«(Et fælleseje af Mobil Oil Hellas S A og Trans Kosan-gruppen). - marts 1983 afhændet til ophugning i Ambilaki (Piræus-området), hvor det henlå uden tanke indtil foråret 1985, da det blev købt af en græsk skipper, ombygget og sat i fart 1986 som paketskib MARIA af Piræus. G 2. ELSA THOLSTRUP, Middelfart O U O Q A/S Svendborg Skibsværft, Svendborg. Bg. 76. Søs. 3/ Afl. 14/ ,83 brt, 86,12 net, 120 tdw ,1X21,0X9,6. Stål. 1 dæk, 1 tank for flydende petroleumsgas (LPG). 233 IHK Alpha-Diesel 404 F, 9 knob Ifølge bilbrev af 5. december 1955 bygget til I/S Dansk Flaskegas ved Brdr. Tholstrup & Co, Roskilde. Lån: A/S Kjøbenhavns Handelsbank kr Ved anmeldelse af 21. november 1957 firmanavnet ændret til I/S Trans-Kosan v/brdr. Tholstrup. 13. december 1974 anmeldt solgt til Kosmogaz Hellas S A, Allithea (Grækenland). Omdøbt KOSMOGAZ III. Hjemsted Piræus. Rapporteret ophugget ifølge Lloyds supplement 1986/87. G 3. INGER THOLSTRUP, Middelfart O X U V A/S Svendborg Skibsværft, Svendborg. Bg. 77. Afl. 18/ ,83 brt, 90,92 net, 120 tdw ,1X21,0X9,6. Stål. 1 dæk, 1 tank for flydende petroleums gas (LPG). UZ

19 233 IHK Alpha-Diesel 404 F, 9 knob. Ifølge bilbrev af 19. april 1956 og registrering af 15. juni 1956 bygget til I/S Dansk Flaskegas v/brdr. Tholstrup & Co, Roskilde. Lån A/S Kjøbenhavns Handelsbank kr Ifølge anmeldelse af 11. november 1957 fører firmaet navnet I/S Trans-Kosan v/brdr. Tholstrup. 10. december 1964 anmeldt solgt til Sociedad Naviera Ultragas Ltda, Punta Arenas (Chile) POLARGAS. LR 1991/92 uden ejer. Hjemsted Punta Arenas karakteriseret som pram (hulked). G 4. BETTY NORDGAS, Esbjerg O X C W A/S Svendborg Skibsværft, Svendborg. Bg. 85. Søs 5/ Afl. 28/ BETTY NORD GAS, søsterskib til ELSA THOLSTRUP. Foto: SOM. ELSA THOLSTRUP, gastankskib bygget på Svendborg Værft over samme læst som Carolinerne. Foto: SOM. 203

20 204,01 brt, 88,40 net, 140 tdw ,1x21,0x9,5. F1. SØREN LARSEN, Nykøbing MO U KI Motorgaleasen SØREN LARSEN af Nykøbing Mors. Foto O. Gottliebsen. (H & S). M p m.:,_ T^T 1 -' "fl "'"ty/vi w' < * Stål. 2 master. Gastankskib for flydende petroleumsgas (LPG). 280 HK Alpha-Diesel 404 VO, 9 knob. Ifølge anmeldelse af 19. august 1958 og biilbrev af 12. november 1958 bygget til A/S Nordisk Flaskegas, Esbjerg. Lån: Handelsbanken kr august 1963 anmeldt hjemsted Odense. Ifølge skøde af 7. februar 1978 ejet af Gulf Benzin A/S, København. Ifølge anmeldelse af 2. oktober 1985 ejet af Kuwait Petroleum Transport (Danmark) A/S, København. Ifølge skøde af 30. april 1992 ejet af Jens Otto Larsen, Svendborg. A/S Søren Larsen & Sønners Skibsværft, Nykøbing M. Bg. 95. Afl. marts ,52 brt, 117,00 net, 225 tdw. 7. november 1949 ommålt til 148,95 brt, 99,67 net. - 96,9x25,2X8,9. Bygget af eg og bøg middelfyldig bov med udfaldende stævn. Agterskibet hækbygget med krydserhæk. 1 dæk og halvdæk agter, 3 luger. 50 standard i rum 20 på dæk, cbft grain. 149 IHK Alpha-Diesel, 1/3 cyl. 2-t enkv. Ifølge bilbrev af 16. marts 1949 bygget til Nykøbing Mors Rederi A/S v/ N A. E. Søndergaard, Nykøbing M. Lån: Statskassen i 1954, kr. 8. marts 1959 brandskadet i Kattegat. Ca. 12 sømil nnø for Hals Barre Fyr udbrød der brand i maskinrummet. Der søgtes hjælp ved Læsø Rende Fyrskib, hvis mandskab hjalp med brandslukningen. Senere kom også et marinefartøj til assistance. Efter at branden var slukket blev SØREN LARSEN bugseret til Frederikshavn. Dækket over maskinrummet var forkullet og styrbords skibsside var gennembrændt. 19. februar 1965 anmeldt solgt til skibsfører Erik Kragh Thomsen, Frederikshavn 12/ solgt til Julian Fitter, Oxford on behalf of: Schoonermen of Faversham Ltd, Faversham. Omdøbt CHARLES DARWIN solgt til R. H. & A. J. Davis, Faversham. Omdøbt SOREN LARSEN. 204

SKIBSBEVARINGSFONDEN Årsberetning 2013 2014

SKIBSBEVARINGSFONDEN Årsberetning 2013 2014 SKIBSBEVARINGSFONDEN Årsberetning 2013 2014 Forsidefoto: Skonnerten MARTHA. Foto: John Ottesen Side 6: S/S BJØRN. Foto: Peter Brodin Øvrige fotos: Skibsbevaringsfondens arkiv 2 Indledning Fonden har i

Læs mere

li/^,w/t : t s >'%/n; 1 M«n'MS

li/^,w/t : t s >'%/n; 1 M«n'MS li I li/^,w/t : t s >'%/n; M«n'MS Lystbådehavnen i København under den Første Verdenskrig, hvor en del af de hollandske småskibe, der var blevet»fanget«i dansk havn, var blevet oplagt. De havde ingen mulighed

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1940 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART APRIL 1942 Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres af Ministeriet for Handel. Industri og Søfart i Henhold

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1967 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET APRIL 1968 Eksemplarer af denne publikation kan købes hos: SØKORTARKIVET, Esplanaden 19, Kbhvn. K Den foreliggende oversigt, der herved offentliggøres

Læs mere

PASSAGERFART. Sammenslutningen af Mindre Erhvervsfartøjer. Januar 2006, nr. 9. Nyt fra Skibsbevaringsfonden. RUTH kom hjem Generalforsamling 2005

PASSAGERFART. Sammenslutningen af Mindre Erhvervsfartøjer. Januar 2006, nr. 9. Nyt fra Skibsbevaringsfonden. RUTH kom hjem Generalforsamling 2005 PASSAGERFART Sammenslutningen af Mindre Erhvervsfartøjer Januar 2006, nr. 9 Læs om M/S Tunø Ole Sohn om skibsbevaring RUTH kom hjem Generalforsamling 2005 Nyt fra Skibsbevaringsfonden Marstal Navigationsskole

Læs mere

KREJL. Kommentar side 50 LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 20. ÅRGANG - NR. 4 - APRIL 2OO1 INDHOLD:

KREJL. Kommentar side 50 LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 20. ÅRGANG - NR. 4 - APRIL 2OO1 INDHOLD: KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 20. ÅRGANG - NR. 4 - APRIL 2OO1 INDHOLD: Kommentar side 50 Om "Magda" fra Aggersund. Af Bent Mikkelsen... side 51 Da dæmningen blev gennembrudt. Af

Læs mere

Valborg ved en af aftenkapsejladserne. Foto: Jens Lindholm

Valborg ved en af aftenkapsejladserne. Foto: Jens Lindholm BALLONEN MEDLEMSBLAD FOR MARSTAL SEJLKLUB Valborg ved en af aftenkapsejladserne. Foto: Jens Lindholm NR. 331. ÅRGANG JULI - 2015 Indhold: Lederen side 3 Pinsetur med Marstal Sejlklub side 5 Aftenkapsejladser

Læs mere

DEC. 2007 18. ÅRGANG NR. 4

DEC. 2007 18. ÅRGANG NR. 4 DEC. 2007 18. ÅRGANG NR. 4 INDHOLD BESTYRELSEN Formand: Sune Blinkenberg Næstformand: Jacob Melsted Thomsem Kasserer: Inge Ø. Jensen PR minister: Mads Sander Sportsminister: Rune G. Henvig Bådformand:

Læs mere

Et liv med træbåd. Kommende træsejlere kan begynde her. D F Æ L s F O R L A G 1 ISBN 978-87-996488-4-9

Et liv med træbåd. Kommende træsejlere kan begynde her. D F Æ L s F O R L A G 1 ISBN 978-87-996488-4-9 Et liv med træbåd Kommende træsejlere kan begynde her D F Æ L s F O R L A G 1 ISBN 978-87-996488-4-9 INDHOLD I. Indledning Om at eje en træbåd 4 Om at bruge guiden 4 Litteraturliste til Indledning 4 II.

Læs mere

JUNI 2009 20. ÅRGANG NR. 2

JUNI 2009 20. ÅRGANG NR. 2 JUNI 2009 20. ÅRGANG NR. 2 REDAKTØRENS LEDER BESTYRELSEN Formand: Bitten Hollænder Bram Næstformand: Rasmus Hachmann Kasserer: Pia Brix PR minister: Mike Pedersen Redaktør: Karina Skovgaard Så er det endelig

Læs mere

Et historisk tilbageblik Fra Skagen i nord til Esbjerg i syd og i de indre farvande landes der store mængder konsumog industrifisk fanget med trawl.

Et historisk tilbageblik Fra Skagen i nord til Esbjerg i syd og i de indre farvande landes der store mængder konsumog industrifisk fanget med trawl. Kapitel 2 side 11 Fiskeri med trawl Trawl bruges som fangstredskab efter næsten alle fisk og skaldyr - i stort set alle farvande uanset om fiskearterne lever tæt ved havbunden eller i de øvre vandlag.

Læs mere

Tursejleren. Giv agt! Sejlsæson ret forude. Danmarks Tursejlerforening. Nr. 1 februar 2009 www.tursejleren.dk

Tursejleren. Giv agt! Sejlsæson ret forude. Danmarks Tursejlerforening. Nr. 1 februar 2009 www.tursejleren.dk Tursejleren Danmarks Tursejlerforening Nr. 1 februar 2009 www.tursejleren.dk Giv agt! Sejlsæson ret forude INDHOLD Kolofon og foreningsside...2 Skipperen har ordet...5 Tursejlads til Kaliningrad...6 Indkaldelse

Læs mere

DRACHMANNS STORE BJØRN"

DRACHMANNS STORE BJØRN DRACHMANNS STORE BJØRN" Af P. K. HOFMANSEN Digteren Holger Drachmanns friske fisker- og sømandsf ort ællinger er sikkert den del af hans store produktion, der vil leve længst. Den mest markante af hans

Læs mere

Museets Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II. Museets bestyrelse. Personale (Juni 1992)

Museets Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II. Museets bestyrelse. Personale (Juni 1992) Museets Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II Museets bestyrelse Direktør T. Reedtz Funder*, formand Maskinmester Jens-J ørgen Absalonsen Vagtmester Kaj Orla Andersen Underdirektør Niels Kjeld

Læs mere

ÅRBOG 2006. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION

ÅRBOG 2006. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION NR. 6 - SEPTEMBER 2006 - et hav af opgaver ÅRBOG 2006 INDENLANDSK SØMANDSMISSION årsberetninger. regnskab. hovedbestyrelse. sekretariat. sømandsmissionærer. fritidsmedarbejdere. sømandshjem broderkredsen

Læs mere

Årsberetning 2007. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg

Årsberetning 2007. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Årsberetning 2007 Året 2007 har været et markant år i Handels- og Søfartsmuseets historie. Det har været året, hvor arbejdet med at skabe Det Nye Søfartsmuseum i nye

Læs mere

THORVALD NIELSEN er født i Hobro IQ. november 1870. Efter sin

THORVALD NIELSEN er født i Hobro IQ. november 1870. Efter sin TIL SØS I 1890'ERNE Af THORVALD NIELSEN Den g4-årige fhv. havnefoged i Hobro har på opfordring af Handels- og Søfartsmuseet skrevet sine erindringer fra sejlskibstiden på danske skibe i sine unge år i

Læs mere

SØULYKKESRAPPORT. Havari med to trollingbåde forlis og vandfyldning den 10. og 25. marts 2002. 12. juni 2002 LHJ/NM

SØULYKKESRAPPORT. Havari med to trollingbåde forlis og vandfyldning den 10. og 25. marts 2002. 12. juni 2002 LHJ/NM SØULYKKESRAPPORT OPKLARINGSENHEDEN Vermundsgade 38 C Postboks 2589 2100 København Ø Tlf. 39 17 44 00 Fax 39 17 44 16 E-post oke@dma.dk www.sofartsstyrelsen.dk 12. juni 2002 LHJ/NM Havari med to trollingbåde

Læs mere

News. 10 år med stærk vækst i Singapore. Inde i bladet. forår 2007. Endnu et solidt årsresultat 2006 blev det 3. bedste resultat i NORDENs historie

News. 10 år med stærk vækst i Singapore. Inde i bladet. forår 2007. Endnu et solidt årsresultat 2006 blev det 3. bedste resultat i NORDENs historie News forår 2007 10 år med stærk vækst i Singapore Da NORDEN i 1997 åbnede sit første kontor uden for Danmark, i Singapore, var det bemandet med blot én medarbejder og fokuseret på tankaktiviteter. Fem

Læs mere

Det følgende er nedskrevet fra flere kilder, men er hovedsagelig fra min dagbog fra 1947-1948.

Det følgende er nedskrevet fra flere kilder, men er hovedsagelig fra min dagbog fra 1947-1948. 1 Daneborg 1947-48. Jeg blev født i København den 5. Januar 1927 og voksede op i en lejlighed på Østerbro. Min far havde mange interesser, blandt andre, Radioteknik og Arktiske Ekspeditioner. Da Dansk

Læs mere

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub NR. 7/8 JULI/AUGUST 2005 40. ÅRGANG Medlemsblad for Holbæk Sejlklub FORMANDENS INDLÆG Alle ønskes en rigtig god sommer med passende vind. Med sejlerhilsen fra Egon Meling. NYE MEDLEMMER Michael Froholdt,

Læs mere

NORDEN byder bredere ind i Kina Side 6-7

NORDEN byder bredere ind i Kina Side 6-7 Vinter 2008 NORDEN byder bredere ind i Kina Side 6-7 Godt blik for muligheder Side 4-5 De klarer paragrafferne Side 8-9 Et slag for langvarigt samarbejde Bagsiden 2 NORDEN news vinter 2008 Coming up 7.

Læs mere

Sejlads for Begyndere

Sejlads for Begyndere Sejlads for Begyndere Svend Albrechtsen Sejlads for begyndere 2007 Svend Albrechtsen og OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres

Læs mere

Staggerwing - Beechcraft, når det er bedst

Staggerwing - Beechcraft, når det er bedst 4-2006 - 38 årg. Beech D17S Staggerwing N69H - pilot: Andreas Bucher - fotopilot: Dieter Malina - foto: Kim Toft Jørgensen, Foto4You.dk Staggerwing - Beechcraft, når det er bedst tekst - Thorbjørn Brunander

Læs mere

ESVAGT træner med helikopter

ESVAGT træner med helikopter ESVAGT træner med helikopter Piloter og reddere skal øve sig i at flytte syge og tilskadekomne fra skibsdæk til helikopter. ESVAGT hjælper med øvelsen og får værdifuld træning. Det er nu engang at foretrække,

Læs mere

Bilfærgernes Rederiforening

Bilfærgernes Rederiforening Bilfærgernes Rederiforening Årsberetning 2009-2010 Bestyrelse og sekretariat............ 4 Forord........................ 6 Bilfærgernes Rederiforening......... 8 Færgefarten i Danmark............ 10

Læs mere

GRØNLANDSFARERES JOHANNES BALLE

GRØNLANDSFARERES JOHANNES BALLE FP^A DE GAMLE GRØNLANDSFARERES TID Af JOHANNES BALLE u er der kun få af Havets stolte svaner", der krydser sig Å. M^ over oceanerne, tilbage, men den gang, da der ikke fandtes dampskibe, var de det eneste

Læs mere

Nyvalg af tillidsrepræsentanter. Slagside med fare for kæntring. Befaren skibsassistent - efter 26 år. Leder: Drøm gået i opfyldelse: > 4-5 > 3

Nyvalg af tillidsrepræsentanter. Slagside med fare for kæntring. Befaren skibsassistent - efter 26 år. Leder: Drøm gået i opfyldelse: > 4-5 > 3 nummer 1 februar 2014 Fagbladet CO-Søfart Nyvalg af tillidsrepræsentanter > 4-5 Leder: Slagside med fare for kæntring > 3 Drøm gået i opfyldelse: Befaren skibsassistent - efter 26 år > 12-14 Centralorganisationen

Læs mere

1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43

1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B1 1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43 2 N Y T F R A B E S T Y R E L S E N Resume af bestyrelsesmøderne d. 11. april og d. 9. maj På mødet d. 11. april blev

Læs mere

Malaria ombord s. 8. Første udmønstring s. 15. Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC

Malaria ombord s. 8. Første udmønstring s. 15. Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Nummer 28 5. december 2011 Malaria ombord s. 8 Første udmønstring s. 15 Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26 Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Lederne Jesper Bernhardt Direktør SPECIALIST

Læs mere