Appendix. Holger Munchaus Petersen Skibsliste: Carolinerne og deres slægtninge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Appendix. Holger Munchaus Petersen Skibsliste: Carolinerne og deres slægtninge"

Transkript

1 Appendix Holger Munchaus Petersen Skibsliste: Carolinerne og deres slægtninge Carolinerne er en del af den danske handelsflådes skibe særligt kendetegnet ved, at det var nybyggede skibe på ca. 150 bruttotons. I skibslisten indeholder derfor alle 23 Carolinere nummereret i kronologisk rækkefølge. Efter samme grundtegning som Carolinerne blev bygget fire gastankskibe, ganske vist havde disse skibe en størrelse på over 200 brt., men de er også med i denne liste, kronologisk mærket G 1. - G 4. De øvrige nybyggede skibe på 150 brt. der tilgik den danske handelsflåde i perioden , grustransporteren HJELM og det 249 brt. store motorskib ROSENVOLD udsprang af ideen om Carolinerne. Disse skibe er ligeledes kronologisk opført mærket F 1. - F 6. Slutteligt i denne skibsliste findes en kronologisk fortegnelse over alle handelsflådens fragtskibe i Carolinestørrelsen ( brt.). Ikke medtaget i skibslistens oplysninger om de enkelte Carolinerne er deres klasse, men de blev som størsteparten af de mindre danske skibe alle klasset i Bureau Veritas. Skibenes rumindhold, som ofte er mere interessant for mæglerne og befragtere end skibets dødvægtstonnage. Rumindholdets tal findes blandt andet i Norske Veritas registre. For trælast findes angivelser på standard total, altså både den mængde der kunne være i lastrummet og på dækket. For korn svinger angivelserne mellem 10 og kubikfod. For sækkegods mellem 9 og kubikfod. Disse data er ved Carolinerne derfor kun anvendt når de er blevet ændret efter forlængelser og ombygninger. Iøvrigt indeholder skibslisten oplysninger om skibenes navn, hjemsted og kendingsbogstaver. Værftets navn, byggenummer, datoer for søsætning og aflevering. Disse datoer er dels fundet ved omtaler i søfartstidsskrifter, og i værfternes egne lister. Datoerne varierer i de forskellige kilder, idet nogle har anvendt prøvetursdato som angivelse for afleveringstidspunktet. Skibenes tonnage, er den som blev indført i skibsregistret, dødvægten er den som fremgår af Danmarks Skibsliste. Dimensionerne på skibene er kendingsmålene i»feet«(engelsk fod = 0,305 meter) med decimaler. Disse mål er optaget: Længde på øverste, faste gennemgående dæk fra forkant af forstævn til agterkant af agterstævn. Bredde - største udenbords - mellem yderfladerne af yderklædningerne. Dybde midtskibs i diametralplanet fra øverste, faste gennemgående dæks underside til inderklædningen ved kølsvinet. 185

2 Hestekraften er den officielt fastsatte for motoren. Den er ikke nødvendigvis sammenfaldende med den indicerede hestekraft eller bremsehestekraften. For Motorfabrikat og type se afsnittet om Carolinernes motorer. Oplysningerne om skibenes fart er hentet i Norske Veritas registre. Datoangivelser: Næsten alle skibene blev anmeldt til registrering som skib under bygning, så var det muligt at optage lån i nybygningen. Dette er anmeldelsesdatoen, bilbrevsdatoen er den dag, hvor værftet»melder«skibet færdig. Der er sjældent sammenfald imellem den aktuelle afleveringsdato og bilbrevets datering. Låneangivelserne er de lån der er optaget på skibets blad i skibsregistret. Skibsregistret er samtidig skøde og panteprotokol. Anmeldelsesdatoer for salg, eventuelt datering på skøde, når skibet er udslettet af det danske skibsregister. Efter dansk periode, angives ny ejers navn, hjemsted, skibets hjemsted og eventuelt nye navn. Samt hvilke øvrige oplysninger det har været muligt at finde om skibenes videre skæbne. Nogle af Carolinerne er efter deres danske tilværelse landet på nogle eksotiske steder, hvor skibsregistrene ikke altid holdes å jour, derfor kan der være tvivl om deres øjeblikkelige navn og tilhørsforhold, men så vidt muligt er anvendt nyeste udgave af Lloyds Register for at give et aktuelt billede af hvem der ejer Carolinerne og hvor de befinder sig henne. Nogle af skibene er forlist og eksisterer ikke mere, men alligevel vil man kunne finde dem i registre, både i det danske, hvor»inger Klit«stadig står opført i Danmarks Skibsliste, men også det norske register har ikke fået udslettet alt der er forlist. 1. CAROLINE, Vejle O Y A X Bg.50. Søs. 4/ Afl. 21/ ,99 brt, 70,81 net, 230 tdw ,6X21,3X8,* 195 IHK Vølund DR 329. Ifølge anmeldelse af 9. juni 1951 og bilbrev af 17. september 1951 bygget til skibsfører Albert Hansen Petersen, Vejle. Lån: Statskassen kr , ændret 1952 til kr. 186 Ifølge skøde af 24. maj /100 ejet af skibsfører Axel Hansen, Skovby pr. Bogense. Ifølge skøde af 21. marts 1963 sælges de sidste 50/100 af Albert Hansen Petersen til Skibsfører Axel Hansen nu hjemmehørende i Frederiksværk. 28. maj 1963 anmeldt hjemsted Frederiksværk. - september 1965: Installeret ny motor 320 IHK Aabenraa Motorfabrik/Callesen, 1/4 cyl, 4-t enkv. 9,5 knob. Ifølge skifteretsattest, anmeldt 21. september 1972, overgået til fru Ina Marie Hansen, Frederiksværk, som hensiddende i uskiftet bo efter A. Hansen.

3 Ifølge skøde af 8. august 1986 ejet af skibsfører Bruno Bach Pedersen, Kolding for kr / omdøbt BENTE BACH, hjemsted Kolding. 6. juli 1988: Ommålt efter forlængelse ved Skibsværft Toft, Gråsten. 199 brt, 117 net, 325 tdw. - 36,27x6,48X2,95. Ifølge anmeldelse af 30. april 1992 fra skifteretten i Holsted er Bach gået konkurs. Forlængelsen, der kostede kr. blev ikke betalt, hvorefter Amtssparekassen Fyn overtog skibet, der i april 1992 blev lagt op i 10. februar 1993 solgt til Shallow Shipping, Harlingen for kr. Forsejlet til Harlingen for reparation. - September 1993 solgt til Y.I.I. Agency, Miami. Omdøbt RAMONA M af Belize solgt til Juan Vasquex, Panama City. Omdøbt MY BOAT af Belize. 2. MAJLITH, Ærøskøbing O Y E J Bg. 51. Søs. 5/ Afl. 29/ ,32 brt, 69,61 net, 230 tdw ,6X21,3X8, IHK Vølund DR 329. Ifølge anmeldelse af 12. oktober 1951 og bilbrev af 12. februar 1951 bygget til skibsfører Johannes C. Jespergaard, Ærøskøbing. Lån: Statskassen kr , ændret til kr , og A/S Vølund kr februar 1959 ommålt efter forlængelse på A/S H. C. Christensens Staalskibsværft, 225,93 brt, 122,84 net, 315 tdw ,5X21,3X8,5. 1 dæk, 1 lastrum, 2 luger, cbft grain, cbft bales. 30. december 1959 typebetegnelse ændret til M/S. 28. juli 1970 anmeldt solgt til skibsfører Niels Aage Henriksen, Svendborg. Omdøbt LOENO. Kr installeret en brugt Alpha motor. Pris kr. plus installation kr. 280 IHK 1/4 cyl, 2-t enkv, 9 knob. 24. maj 1974 anmeldt solgt til Captain Herculano Vieira Conakry, GUINEA LOENO. Kr LR 1985/86 uden ejer i register. LR 1986/ /92 Hjemsted Bissau (Guinea- Bissau), ingen ejer nævnt, skibets navn: OCANTE. Inger Klit i Århus. Foto: HMP. 187

4 3. JENS WAL, Køge O Y N Z 4. BURGUNDIA, Rønne OYMW JENS WAL i Københavns havn. Foto: HMP. (modstående side). BURGUNDIA efter forliset i Foto: H & S. (modstående side). Bg. 55. Søs. 23/ Afl. 31/ ,32 brt, 69,61 net, 245 tdw ,6X21,3X8, HK Alpha-Diesel 403 F, 8,5 knob. Ifølge bilbrev af 20. oktober 1952 bygget til skibsreder Niels Valdemar Hansen, Vedbæk. Hjemsted Køge. Lån: Statskassen kr juni 1965 ommålt efter forlængelse på Aabenraa Værft A/S (værftets nr 2). 198,50 brt, 114,18 net, 305 tdw ,67X21,33X 8,76. Ifølge skøde af 28. december 1972 fra N. V. Hansens dødsbo ejet af fabrikant Arne Barton Stanser McNair, Lyngby. - april 1975 ny motor 300 HK Alpha-Diesel 1/4 cyl. 2-t enkv. Ifølge skøde af 21. april 1978 ejet af skibsfører Niels Henrik Thordsen, Hirtshals, kr april 1978 anmeldt omdøbt BIRGIT THOR. Hjemsted Randers. 5. oktober 1978 på rejse Vejle-Frederiksværk med jernskrot, sunket i Sejrøbugten 4 sømil syd for Sjællands Odde, efter at have fået vand i lasten. Lugen var ikke skalket. Skibet totalforlist. Tre mand omkommet, skipperen reddet af redningsbåd fra færgen METTE MOLS. Anmeldt udslettet af registret som forlist 25. oktober 1989, registreret 22. juni Bg. 52. Søs. 26/ Afl. 26/ ,32 brt, 69,61 net, 245 tdw ,6X21,3X8, IHK Vølund DR 329, 9 knob. Ifølge anmeldelse af 8. september 1952 og bilbrev dateret 18. februar 1953 bygget til partrederi imellem skibsfører Poul Jensen Dam, Rønne og den bestyrende reder, grosserer Ludvig Johannes Hansen, Rønne. Hver ejer af 1/2. Lån: Statskassen kr Forlist 18. september 1958 i Østersøen, 5 omkomne, på rejse fra Fakse Ladeplads til Rønne med jordbrugskalk. Kl meddeltes over radioen fra BURGUNDIA, at skibet befandt sig ca. 2 timers sejlads fra Rønne. Det blæste en ønø-lig kuling. Da BURGUNDIA kl ikke var ankommet til Rønne iværksattes en eftersøgning. Den 23. september blev skibet fundet sunket på 49 meter vand ca. 13,5 sømil vest til nord for Rønne havn. 30. juli 1959 hævet af Alnwick Harmstorff, Hamburg og indbragt til Rønne. Ifølge skøde af 11. juni 1959 solgt til Firma Kåhler & Breum, Korsør (Lilleø Skibsværft) ved indehaverne: - fabrikant Johannes Breum. Korresponderende reder, - civilingeniør Niels Viggo Harald Joachim Kåhler. 18. september 1959 anmeldt genopbygget på Lilleø Skibsværft og forlænget. 9. november 1960 anm. solgt til partrederi i Skive v/fhv. våbenhandler Lars Rølle, Venø.

5 - Skibsfører Tage Solmer Vedel, Struer. Bestyrende reder skibsmægler Aage Bering, Skive. Omdøbt LEISA. Hjemsted Skive. - februar 1961 ommålt efter forlængelse 199,94 brt, 107,27 net, 290 tdw.- 127,5X21,3X8,6. 1 lastrum, 2 luger. 27. september 1967 anmeldt overgået til skibsfører Tage Solmer Vedel, Struer som eneejer. 23. december 1968 anmeldt hjemsted Kolding. - april 1971 ny hovedmotor installeret på 320 HK. - november 1980 solgt til YNF ApS, Kolding. Direktør, væverske Synnøve Vedel, Kolding. 18. december 1980 solgt til Poul Jensen Shipping, København og registreret under Gibraltar flag. Skibet forlod København 31. juli 1984 med Karibien som destination. Ved første anløb gik besætningen i land, og lokale folk stjal alt af værdi om bord på skibet. Sejler i august 1994 som LEISA under Guyana flag. 5. STEVNSLAND, Rødvig OY R W Bg. 54. Søs. 23/ Afl. oktober ,43 b r t, 69,11 n e t, 240 tdw ,3X21,3X8, HK Vølund DR 329. Ifølge anmeldelse af 11. juli 1953 og bilbrev af 25. oktober 1953 bygget til skibsfører Thomas Højlund Hansen, Thurø. Lån Statskassen, kr

6 STEVNSLAND fotograferet før skibet blev stærkt beskadiget ved en eksplosion, som medførte en omfattende genopbygning. Foto: HMP. 27. juni 1957 under lastning af ammunition i Neustadtbugten, bestemt til Wilhelmshafen, indtraf en eksplosion, hvorefter skibet sank. Skibet blev bjerget og slæbt til Svendborg Skibsværft for reparation. 9. oktober 1957 anmeldt hjemsted Thurø. Ommålt efter forlængelse 20. december 1961 på Svendborg Skibsværft. 224,82 brt, 126,80 net, 320 tdw ,1X21,3X8,5. 2 luger. Ifølge skøde af 4. februar 1965 ejet af sætteskipper Niels Conrad Højlund Hansen, Svendborg. 9. marts 1965 anmeldt omdøbt LONE STEVNS. Ifølge skøde af 8. september 1969 er 50/100 ejet af skibsfører Zacharias Frode Michael Hansen, Svendborg. Ifølge skøde af 12. november 1973 ejet af befragter Hans Jørgen Simoni Kristensen, Hanstholm 50/100. n/' 7% Befragter Christian Johan Tøstesen, Skagen 50/ december 1973 anmeldt omdøbt EVA VIKING. Hjemsted Hanstholm, -januar 1976 ny motor installeret 314 HK, 1/8 cyl. 4-t Saab-Scania 231 KW. Ifølge auktionsskøde af 30. januar 1979 ejet af skibsfører Poul Nørgaard Nielsen, Nørresundby 80/100. Bedstemand Ove Thomassen, Fur 10/100. Skibsfører Villy Anders Svinth, Fur 10/ februar 1979 anmeldt omdøbt SATURN. Hjemsted Nørresundby. Ifølge skøde af 10. januar 1983 fra P N. Nielsen er 10/100 afhændet til matros Jens Nørgaard Nielsen, Nørresundby. Ifølge skøde af 28. marts 1984 fra O. Thomassen er 10/100 afhændet til P. N. Nielsen (80/100). Ifølge skøde af 5. april 1988 ejet af Svend Erik Wedersøe, København 50/100. Hans Christian Wedersøe, Espergærde 50/100 kr april 1988 omdøbt Gitte GRY. Hjemsted Helsingør Ifølge skøde af 26. december 1990 er Hans Christian Wedersøe eneejer (pris for 50/100 = ). Omdøbt HANNE GRY. Hjemsted Espergærde. fe*es; M " INGER KLIT, Karrebæksminde O Y T B Bg. 56. Søs. 19/ Afl. februar ,43 brt, 69,68 net, 235 tdw ,6X21,3X8, HK Alpha-Diesel 403 F

7 Ifølge anmeldelse af 6. oktober 1953 og bilbrev af 2. februar 1954 bygget til skibsfører Waldemar Klitgaard Lund, Karrebæksminde. Lån: Statskassen, kr marts 1955 anmeldt hjemsted 13. februar 1956 anmeldt hjemsted Karrebæksminde. 15. oktober 1968 anmeldt hjemsted Frederiksværk. 24. maj 1972 ommålt efter forlængelse Aabenraa Værft (værftets nr. 25). 185,75 brt, 99,76 net.- 20,84X21,33X8, februar 1980 på rejse Flensborg til Frederiksværk med jernskrot, sunket efter kollision i tåge med M/S LINA VON BARGEN af Hamburg. 7. DORA, Vejle OYWY Bg. 58. Søs 19/ Afl 1/ ,86 brt, 70,59 net, 235 tdw ,6X21,3X8, IHK Alpha-Diesel 404 F Ifølge anmeldelse af 2. april 1954 og bilbrev af 24. august 1954 bygget til skibsfører Albert Hansen Petersen, Vejle. Lån: Statskassen kr oktober 1967 ommålt efter forlængelse på Aabenraa Værft (værftets nummer 7). 194,61 brt, 104,00 net ,8X21,3X8, oktober 1967 ommålt 188,73 brt, 98,14 net, 290 tdw. Ifølge skøde af 21. december 1967 fra A. H. Petersen er 25/100 ejet af skibsmægler Charles Hans Petersen, Vejle. Ifølge skøde af 8. november 1972 fra A. H. Petersen er 25/100 ejet af Skibsfører Knut Borring Møller, Frederiksværk. Ifølge skøde af 8. april 1975 fra C. H. Petersen er yderligere 25/100 ejet af K. B. Møller (50/100), der også er bestyrende reder. Ifølge skøde af 1. december 1976 fra A. H. Petersen er yderligere 25/100 ejet af K.B. Møller (75/100). Ifølge skøde af 14. maj 1982 fra A. H. Petersen er de resterende 25/100 ejet af K. B. Møller, der nu er eneejer. Ifølge skøde af 4. april 1986 ejet af skibsfører Carsten Rousing, Liseleje 90/100 og skibsfører Mads Lindegaard, Frederiksværk 10/ april 1986 omdøbt SARAH ROUSING. Hjemsted Frederiksværk. Ifølge skøde af 10. april 1987 er Rousing eneejer. Ifølge skøde af 28. september 1989 ejet af Remmerstrand Fjordral c/o Herluf Dueholm, Lemvig. Kr oktober 1989 omdøbt RAL I. Hjemsted Lemvig. Ombygget til sandpumper i Lemvig, med installation af pumpemaskineri op mod maskinskottet, hvorved lastens rumindhold blev 150 kubikmeter, mod tidligere 439. Navnet RAL I blev ikke påført skibet. Ny motor 300 HK Scania DS, 11,8 knob. 5. juli 1990 omdøbt RAL med stenfiskernummer STF1. 191

8 8. LILLY-ARRE, Marstal O Y Y X Bg 59. Søs 17/ Afl 18/ ,86 brt, 70,59 net, 235 tdw ,5x21,3X8, IHK Alpha-Diesel 404 F, 10 knob. Ifølge anmeldelse af 28. juli 1954 og bilbrev af 8. januar 1955 bygget til skibsfører Aksel Kristensen, Befragtning H. Folmer & Co, Marstal (I registre er navnene forbundet med bindestreg, hvilket ikke ses på billeder af skibet.) Lån: Spare- og Laanekassen, Marstal kr. Statskassen, kr og Alpha-Diesel A/S kr august 1966 forlænget på Aabenraa Værft (værftets nr. 5). 215,61 brt, 120,09 net, 315 tdw. - 36,7X21,2X8,2. 1 dæk, 1 lastrum, 1 luge, cbft grain, cbft bales. 14. maj 1975 anmeldt solgt til udlandet. - Companhia Nacional de Navegacao, Arca Verde, Sao Vicente (Cap Verde Islands). Omdøbt ARCAVERDE III. f ti t,,j «_ : A -' in.-. :) o ' j"'t "--' GROLLEN i Sæby Foto: HMP. 192

9 9. THURØ, Svendborg O Y Z M A/S Svendborg Skibsværft, Svendborg. Bg. 71. Søs 7/ Afl 16/ ,48 brt, 69,72 net, 240 tdw ,6X21,3X8, IHK Alpha 404 FO, 9 knob. Ifølge anmeldelse af 16. oktober 1954 og bilbrev af 25. januar 1955 bygget til Skibsfører Mads Jensen Madsen, Thurø. Lån: Den Danske Landmandsbank kr og Statskassen kr juni 1972 anmeldt solgt til Harry Teigland, Nord Herøy. Omdøbt ØYSTJERNEN. Hjemsted Sandnessjøen solgt til Arnulf Nordhaug, Stanglandseidet omdøbt EIDETIND solgt til Alsvåg Mekaniske Verksted A/S, Alsvåg. Hjemsted Harstad. 24. maj 1985 slettet af skibsmatriklen efter at være kondemneret. 10. GROLLEN, Marstal O Y Z T Bg. 60. Søs. 16/ Afl. 10/ ,59 brt, 69,04 net, 240 tdw ,6X21,3X8, IHK Vølund DR 329. Ifølge anmeldelse af 7. december 1954 og bilbrev af 31. maj 1955 bygget til skibsreder Hans Albert Boye, Marstal Lån: Spare- og Laanekassen, Marstal kr , Statskassen kr og A/S Vølund kr juni 1958 ommålt efter forlængelse på Svendborg Skibsværft. Typebetegnelse M/S. 195,05 brt, 110,66 net, 285 tdw ,6X21,3X8,2. - Februar 1964: Forlænget 2 meter på Svendborg Skibsværft. 224,25 brt, 127,25 net, 315 tdw ,4X21,3X8,2. 1 lastrum, 2 luger, cbft grain, cbft bales. 21. december 1966 anmeldt solgt til Rederi Interessentskabet Birka, Bestyrende reder fru Karen Margrethe Kristensen, København. Skibsfører Egon Jensen, Omdøbt BIRKA ny motor 300 IHK Saab-Scania, 1/8 cyl. 4-T enkv, 10 knob solgt til J. G. Hansen, Engesvang (skibets egentlige ejer Ronald Larsen). Omdøbt JANNIE VAD. 16. maj 1986 grundstødt på Nissum Bredning, bjerget og forsejlet til Gråsten for reparation på Skibsværft Toft. Ejeren kunne imidlertid ikke stille de nødvendige garantier, hvorfor skibet ikke blev repareret, og i april 1989 bugseret til København, hvor det blev repareret, hvorefter det afsejlede til Karibien. Sidst kendte position er afsejlingen fra Stornoway 30. maj STELLARASK, Vejle O U I Z Bg. 62. Søs 9/ Afl. 23/ ,59 brt, 69,04 net,245 tdw ,6x21,3X8, IHK Alpha-Diesel 404 VO, 9,5 knob. 193

10 BALLEN en tidlig morgenstund for indgående i Københavns havn. Foto: HMP. Ifølge anmeldelse af maj 1955 og bilbrev af 13. september 1955 bygget til skibsreder Søren Peder Christensen, Vejle. Lån: A/S Veile Bank kr og Statskassen kr december 1958 typebetegnelse ændret til M/S. 12. juni 1959 anmeldt omdøbt STELLA RASK. 3. februar 1972 anmeldt solgt til Harry Teigland, Herøyholmen (fra 1974 Nord Herøy), Sandnessjøen STJERNEN solgt til Hans Egil Krane P/R, Svolvær. Hjemsted Sandnessjøen omdøbt BLUE STAR solgt til Rune Jakobsen, Bodø. Omdøbt SALINA solgt til A/S Nevi, Stavanger. Omdøbt FALKVÅG solgt til Partrederi Frøyland & Svendsbø, Skjold v/ Jon Gunnar Frøyland. Hjemsted Stavanger, ISVIK. 12. BALLEN, Aalborg O U N G A/S Svendborg Skibsværft, Svendborg. Bg. 73. Søs. 13/ Afl. 27/ ,59 brt, 69,04 net, 240 tdw ,6X21,3X8, IHK Alpha-Diesel 404 FLO, 9 knob. Ifølge bilbrev af 20. september 1955 bygget til Interessentskabet Ballen, Hasseris. - Skibsfører Christian Peter Nyborg, Aalborg. - Skibsfører Mogens Sørensen, Grenå. Lån: Statskassen kr Ved påtegning af interresentskabskontrakt af 25. januar 1958 ejet af skibsfører Chr. P. Nyborg, Aalborg. Ved skifteretsattest af 8. februar 1958 ejet af enkefru Anni K. Nyborg, Aalborg. 13. marts 1963 anm. ejet af I/S Ballen, Hasseris. Bestyrende reder fru Anni K. Nyborg, Hasseris forlænget på Aalborg Værft A/S 214,62 brt, 109,33 net, 312 tdw - 129,5X21,3X8, cbft grain, cbft bales. 16. februar 1968 anmeldt ejet af fru Anni K. Nyborg, Aalborg. Februar 1977 registreret ejet af skibsfører Åge

11 Poulsen, Asaa. Omdøbt KAMINA af Asaa. 6. juli 1991 ankommet Esbjerg fra Bremen og lagt op, da ejeren var kommet i økonomiske vanskeligheder. 8. juli 1992 overtaget af skibsfører Mogens Jensen, Hov, for kr, sælger af skibet var Bikuben i Hjørring. 12. august 1992 omdøbt RIE af Hov. 9. oktober 1992 optaget i Honduras-register, som tilhørende Tamino Shipping S.r.L, San Lorenzo, men blev ikke udslettet af dansk register. Omdøbt TAMINO af San Lorenzo. 26. marts 1993 beslaglagt af den danske stat i forbindelse med smugleri. 22. september 1993 solgt ved frivillig auktion i Aalborg til Flying Turtle Shipping & Trading Company Limited, Kingstown. St Vincent and the Grenadines for kr. Kort efter auktionen for sej let til Hobro for reparation og udrustning, men blev kort efter afhændet til købere i Guyana, Først i 1995 blev skibet afhentet og i marts 1995 solgt til Yacoob Ally, Georgetown. Statskassen kr og A.C. Mortensen kr forlænget på Frederikshavn Værft og Tørdok. 229,97 brt, 125,83 net, 315 tdw ,4x21,3X8, december 1969 anmeldt solgt til Jeppeson Shipping (Pte) Ltd Papua - New Guinea SAXO solgt til Bishop Shipping Services Pty Ltd, Papua. LR 1991/92 Markwarth Shipping Co Ltd Honiara (Solomon Islands).,«i\ % A SAXO i Københavns Frihavn. Foto: HMP. 13. SAXO, Nørresundby O Y F W Bg. 68. Søs. 29/ Afl. 12/ ,59 brt, 69,04 net, 240 tdw ,6X21,3X8, IHK Vølund DR 329,10 knob. Ifølge anmeldelse af 2. december 1955 og bilbrev af 20. juni 1956 bygget til skibsfører Arne Christian Mortensen, Nørresundby. Lån: Den Danske Landmandsbank kr , 195

12 14. HELIKA, Marstal O X U G 15. SAMKA, Nørresundby O X WI Bg. 70. Søs. 11/ Afl 25/ ,59 brt, 69,04 net, 240 tdw ,6X21,3X8, IHK Alpha-Diesel 404 F Ifølge anmeldelse af 26. marts 1956 og bilbrev af 29. august 1956 bygget til kaptajn Klaus Rasmussen Hansen, Lån: Laane- og Sparekassen, Marstal kr , Statskassen kr , A/S H. C. Christensens Staalskibsværft af 1949 kr og Alpha- Diesel kr marts 1969 anmeldt solgt til skibsreder Søren Peder Christensen, Bredballe. Omdøbt HELLE RASK. Hjemsted Vejle. 12. juni 1970 på rejse Rotterdam til Helsingborg med 224 tons borax, arbejdet sig læk i Nordsøen og forlist på position N x Udslettet som forlist 4. september april 1971, vraget bjerget og indslæbt til Esbjerg. 16. november 1971 solgt til Magne & Einar Nordbø, Kvitsøya, omdøbt SKRUE ny motor installeret, 585 BHK Rolls Royce (bygget 1968) 1/8 cyl. 4-t enkv solgt til Partrederi Frihav v/odd Førre, Haugesund omdøbt Mo. LR 1991/92 angiver ejer Sandtransport A/S, Bergen. 196 Bg. 69. Søs. 28/ Afl. 27/ ,59 brt, 69,04 net, 235 tdw ,6X21,3X8, IHK Alpha-Diesel 404 V Ifølge anmeldelse af 23. juni 1956 og bilbrev af 2. november 1956 bygget til skibsfører Arne Flyvbjerg, Nørresundby. Lån: Den Danske Landmandsbank kr Ifølge skøde af 12. januar 1957 er 1/6 ejet af skibsfører Arne Thomsen, Hirtshals. Ifølge skøde af 17. maj 1985 er A. Thomsen eneejer. Ifølge skøde af 18. august 1987 ejet af Jørn Foss, Simmerbølle pr. Rudkøbing kr Hjemsted Rudkøbing. 3. september 1992 anmeldt solgt til Skibsfører Erik Martin Nielsen, Hjemsted 16. ANNE BIRTHE, Marstal O U T Y Bg. 72. Søs. 26/ Afl 15/ ,59 brt, 69,04 net, 245 tdw ,6X21,3X8, IHK Alpha-Diesel 404 F, 9,5 knob. Motor ombygget 1968,280 HK. Ifølge anmeldelse af 13. november 1956 og bilbrev af 6. maj 1957 bygget til skibsfører Ejnar Petersen, Marstal - Befragter H. Folmer & Co, København.

13 Lån: Laane- og Sparekassen, Marstal kr , Statskassen kr , A/S H. C. Christensens Staalskibsværft af 1949 Kr og Alpha- Diesel kr juli 1969 anmeldt solgt til partrederi ved Paul Helgesen, Bodø, omdøbt MALMØY : Solgt til Partrederi Nordgaard & Vikestad (Kyrre Nordgaard), Bindalseidet. Hjemsted Trondheim : Solgt til Kåre Johansen, Kirkøy fra 1983 Gladstad : Solgt til Svein Gunnar Hansen, Trondheim. 25. november 1990 grundstødt ud for Bodø. Samme dag taget af grunden og dykkerundersøgt. Intet usædvanligt blev observeret, hvorefter skibet fortsatte sejladsen. Senere samme døgn, men den 26. kæntrede MALMØY ved Tviberg ud for Abelvær og sank på 50 meter vand. Besætningen blev reddet. 17. MONSUNEN, Svendborg OWHK Bg. 74. Søs. 20/ Afl 17/ ,59 brt, 69,04 net, 200 tdw ,6X21,3X8,2. 280/240 IHK Alpha 404 VO, 8,5 knob. Ifølge anmeldelse af 23. marts 1957 og bilbrev af 7. september 1957 bygget til skibsfører Carlo Hans Christian Andersen, Vindeby. Lån: C. H. C. Andersen kr , Statskassen kr og Alpha-Diesel kr januar 1965 anmeldt solgt til I/S Monsunen, Vindeby pr. Svendborg. Bestyrende reder, skibsfører Carlo Hans. Christian Andersen og styrmand Carl Ejnar Lund Andersen, Vindeby forlænget ( ) Svendborg Skibsværft. 223,89 brt, 124,51 net, 326 tdw ,7X21,3X8,8. MONSUNEN af Svendborg. ^97 (H & S).

14 1 dæk, 2 luger, cbft grain, cbft bales. 18. EBBA KLIT, Karrebæksminde O W P F 12. oktober 1972 anmeldt solgt til Falkland Islands & Jeppesen Heaton Ltd, Port Stanley, Falkland Islands. Falklandsøerne blev 2. april 1982 invaderet af Argentina, hvorunder MONSUNEN blev erobret af argentinerne. Skibet blev den 23. maj opdaget af fregatterne YARMOUTH og BRILLANT, der affyrede varselskud, hvorefter MONSUNEN'S mandskab sejlede skibet på grund. Den 3. juni blev skibet taget af briterne, klaret op og bragt flot. Herefter blev MONSUNEN ved flere lejligheder anvendt til troppe- og flådetransporter. -januar 1993 solgt til Del Sur Naviera, Punta Arenas omdøbt NAVISUR. Bg. 64. Søs. 20/ Afl. 19/ ,59 brt, 69,04 net, 243 tdw ,6x21,3X9, IHK Alpha-Diesel 403 F, 9 knob. Ifølge anmeldelse af 6. juli 1957 og bilbrev af 6. december 1957 bygget til Interessentskabet af 1957, Karrebæksminde. - Direktør Carl Ludvig Klitgaard-Lund, Karrebæksminde. - Skibsfører Waldemar Klitgaard-Lund, Lån: A/S H.C. Christensens Staalskibsværft af 1949 kr , Alpha-Diesel kr og A/S Banken for Næstved og Omegn kr EBBA KLIT. Foto: HMP. 198

15 2. april 1963 Anmeldt solgt til Rederiet Baagø I/S, Odense. Bestyrende reder, direktør Søren Thorkild Kjærgaard, Odense. - Købmand Erik Antonius Hansen, Odense. - Direktør Jørgen Vilhelm Fenger Selchau, Odense. - Disponent Hans Erik Hempel Hansen, Odense. Omdøbt IDA BAAGØ. Hjemsted Odense. - juli 1966 typebetegnelsen ændret til M/S. 31. marts 1967 anmeldt solgt til Partrederiet Ripnes, Bodø - Norge v/ Johan Stenersen. Omdøbt RIPNES målt til 168 brt, 73 net, 240 tdw. 260 IHK Callesen Aabenraa, 1/6 cyl. 4-T enkv, 9 knob solgt til Karl & Aksel Sundklakk Partrederi, Svolvær. Hjemsted Bodø solgt til Partreederi Eldar & Birger Stornes, Sandvollan. Hjemsted Steinkjer eller 82 solgt til Partrederiet Vist v/geir Idar Vist, Sandvollan. Hjemsted Steinkjer solgt til Partrederiet Sølv Trans v/ Ragnvald Halsebaak, Sandshamn. Hjemsted Åleund.Omdøbt SØLV TRANS. 19. GERT HANSEN, Marstal O W Z O Bg. 71. Søs. 18/ Afl. 30/ brt, 69 net, 245 tdw ,6X21,3X8, IHK Alpha-Diesel 403 V, 8 knob. Ifølge anmeldelse af 26. november 1957 bygget til Sætteskipper Holger Bjørn Hansen, Anmeldt til registrering 24. maj Befragtning Dan-Transport, København. Lån: Spare- og Laanekassen, Marstal kr og Statskassen kr januar 1966 anmeldt solgt til skibsreder Arne Herup, 17. juli 1967 anmeldt solgt til Leif Jenset Partrederi, Midsund. Hjemsted Molde. Omdøbt GEILA. Ommålt til 159 brt, 75 net, 250 tdw. - September 1971: Solgt til Edvard Dragen Partrederi, Midsund. Hjemsted Molde omdøbt DRAGEN solgt til Partrederiet Bøfjorden v/ole Staknes, Kristianssund N. Omdøbt OK solgt til Fjell Shipping A/S, Trondheim. Omdøbt FJELL TRANSPORT solgt til Servitrans A/S, Bruhagen, Kristianssund. Omdøbt TIKA ny motor 245 BHK Nissan-diesel RD10DA 10,5 knob Ommålt til 156 brt, 82 net, 254 tdw. 20. HANNE HANSEN,Marstal OXEA Bg. 75. Søs. 12/ Afl. juli ,59 brt, 69,12 net, 235 tdw ,6X21,3X8, HK Alpha-Diesel 403 VO, 9 knob. Ifølge anmeldelse af 26. februar 1958 og bilbrev af 199

16 31. juli 1958 bygget til skibsfører Hans Christian Hansen, Lån: Spare- og Lånekassen, Marstal kr , Statskassen kr og Alpha-Diesel kr september 1966 ommålt efter forlængelse Aabenraa Værft (værftets nr. 4), samt installation af ny motor. 199,99 brt, 108,74 net, 298 tdw ,63X21,33X8, cbft grain, cbft bales. Motoren blev ved samme lejlighed total renoveret 160 HK, 1/2 cyl, mellemtryk 118 KW. Ifølge anmeldelse af 6. januar 1982 ejet af Interessentskabet Hanne Hansen, Skibsfører Laurits Larsen, Frederiksværk. Skibsfører Erik Jepsen Albertsen, Skibsfører Kristian Pasen Albertsen, 21. RIO, Marstal OUQR Bg. 76. Søs. 13/ Afl. 17/ ,59 brt, 69,04 net, 240 tdw ,6x21,3x8, IHK Vølund DR 330,8 knob. Ifølge anmeldelse af 27. juni 1958 og bilbrev af 8. oktober 1958 bygget til styrmand Hans Jensen Johansen, Lån: Spare- og Lånekassen, Marstal kr , Statskassen kr , A/S H. C. Christensens Staalskibsværft af 1949 kr og A/S Vølund kr oktober 1958 kæntret i Nordsøen på rejse Hamborg til Esbjerg med jernslam. Forliset er nærmere beskrevet ved Erik B. Kromanns afsnit: 200 Skibe og skippere fra Ærø. Skibet er senere hævet og repareret på H. C. Christensens Staalskibsværft, 24. februar 1967 ommålt efter forlængelse Svendborg Skibsværft. 212,54 brt, 117,04 net, 312 tdw ,50X21,30X8,20. 1 lastrum, 1 luge, cbft grain, cbft bales. Ifølge skøde af 25. januar 1978 ejet af Skibsfører Henry Nielsen Bork, Årøsund pr Haderslev. 27. januar Hjemsted Årøsund. 5. februar 1978 omdøbt CETUS installeret Caterpillar-diesel motor 165 HK, 8 knob Ifølge skøde af 9. januar 1995 ejet af Skibsfører Jens Arne Mikkelsen, Randers. Hjemsted Randers. 22. HANNIBAL, Arøsund O X H X Skibsværftet Lilleø A/S ved Kåhler & Breum, Korsør. Bg. 1. Søs 5/ Afl 10/ ,61 brt,70,23 net,245 tdw.- 102,6X21,3X8, IHK Alpha-Diesel 403 V, 8 knob. Anmeldt 12. maj 1958 som værende under bygning til skibsfører Hans Dahl, Årøsund. Anmeldt til registrering 10. januar forlænget. 231 brt, 127 net, 320 tdw ,4X21,3X8,7. 1 dæk, 1 lastrum, 2 luger, cbft grain, cbft bales 8. juni 1971 anmeldt overgået til Interessentskab

17 bestående af skibsfører Hans Dahl, Arøsund og skibsfører Knud Valdemar Christensen, Frederikshavn. 6. oktober 1973 på rejse Vlissingen til København med crome sand, kollideret på Elben i tæt tåge med M/S KANO PALM af Liverpool, og forlist. Norske Veritas supplement 1974 angav, at skibet i 1973 overgik til I/S Hannibal v/ K. Em. Hansen, Næstved. - oktober 1973 blev vraget hævet af Flydekran MAGNUS I og indbjerget til Cuxhaven, og i november 1973 solgt til Karl Plambeck, Nordholm for ophugning. 30. november 1973 udslettet af registret som forlist. 23. JANTO, Odense OXMJ Bg. 77. Søs 24/ Afl 19/ ,87 brt, 69,23 net, 236 tdw ,6x21,3X8, IHK MAK, 1/4 cyl, 4-t enkv, 10 knob. Ifølge anmeldelse af 21. august 1959 og bilbrev af 12. december 1959 bygget til skibsfører Preben Holm Gramstrup Christensen, Bolbro. Hjemsted Odense. Lån: Fyns Discontokasse kr og Statskassen kr Ifølge skøde af 7. april 1965 ejet af skibsreder Albert Hansen Petersen, Genner Strand. Rio af 201 Foto: HMP.

18 22. april 1965 anmeldt omdøbt JANE. Hjemsted Vejle. Ifølge skøde af 26. januar /100 solgt til skibsfører Gunnar Hansen, Frederiksværk. Ifølge skøde af 9. oktober /100 solgt til G. Hansen. Ifølge skøde af 30. oktober /100 solgt til G. Hansen, der nu er eneejer. (50/100 = kr.). 10. august 1994 solgt til Foreningen Caroline Samsø, Ballen kr Omdøbt CAROLINE SAMSØ. Hjemsted Ballen. G 1. SØRINE THOLSTRUP, Køge O Y Y K A/S Svendborg Skibsværft, Svendborg. Bg. 68. Afl. 21/ ,02 brt, 89,60 net, 120 tdw ,8X21,1X8,6. Stål 1 tank for flydende petroleums gas (LPG) Bureau Veritas. 174 IHK Alpha-Diesel 403 F, 8 knob. Ifølge bilbrev af 10. september 1954 bygget til I/S Dansk Flaskegas v/brødrene Tholstrup, Himmelev. Lån: A/S Kjøbenhavns Handelsbank kr Ifølge anmeldelse af 11. november 1957 fører firmaet navnet I/S Trans-Kosan v/p. Tholstrup, Himmelev. 6. januar 1957 ommålt 208,65 brt, 83,95 net, 105,1X21,0X9, december 1959 på rejse Neksø - Nådendal i ballast grundstødt ved Finlands sv kyst. Under stiv ssø-lig kuling med svær sø og slud tørnede skibet tre-fire gange hårdt mod Kalskårslången. Lasten blev vandfyldt, men skibet holdt sig flydende på tankene. Kølen blev ødelagt, rorstævnen beskadiget og fem bundplader revet op. 5. april 1965 anmeldt solgt til Kosmogas Hellas S A, Piræus.»Kosmogaz«(Et fælleseje af Mobil Oil Hellas S A og Trans Kosan-gruppen). - marts 1983 afhændet til ophugning i Ambilaki (Piræus-området), hvor det henlå uden tanke indtil foråret 1985, da det blev købt af en græsk skipper, ombygget og sat i fart 1986 som paketskib MARIA af Piræus. G 2. ELSA THOLSTRUP, Middelfart O U O Q A/S Svendborg Skibsværft, Svendborg. Bg. 76. Søs. 3/ Afl. 14/ ,83 brt, 86,12 net, 120 tdw ,1X21,0X9,6. Stål. 1 dæk, 1 tank for flydende petroleumsgas (LPG). 233 IHK Alpha-Diesel 404 F, 9 knob Ifølge bilbrev af 5. december 1955 bygget til I/S Dansk Flaskegas ved Brdr. Tholstrup & Co, Roskilde. Lån: A/S Kjøbenhavns Handelsbank kr Ved anmeldelse af 21. november 1957 firmanavnet ændret til I/S Trans-Kosan v/brdr. Tholstrup. 13. december 1974 anmeldt solgt til Kosmogaz Hellas S A, Allithea (Grækenland). Omdøbt KOSMOGAZ III. Hjemsted Piræus. Rapporteret ophugget ifølge Lloyds supplement 1986/87. G 3. INGER THOLSTRUP, Middelfart O X U V A/S Svendborg Skibsværft, Svendborg. Bg. 77. Afl. 18/ ,83 brt, 90,92 net, 120 tdw ,1X21,0X9,6. Stål. 1 dæk, 1 tank for flydende petroleums gas (LPG). UZ

19 233 IHK Alpha-Diesel 404 F, 9 knob. Ifølge bilbrev af 19. april 1956 og registrering af 15. juni 1956 bygget til I/S Dansk Flaskegas v/brdr. Tholstrup & Co, Roskilde. Lån A/S Kjøbenhavns Handelsbank kr Ifølge anmeldelse af 11. november 1957 fører firmaet navnet I/S Trans-Kosan v/brdr. Tholstrup. 10. december 1964 anmeldt solgt til Sociedad Naviera Ultragas Ltda, Punta Arenas (Chile) POLARGAS. LR 1991/92 uden ejer. Hjemsted Punta Arenas karakteriseret som pram (hulked). G 4. BETTY NORDGAS, Esbjerg O X C W A/S Svendborg Skibsværft, Svendborg. Bg. 85. Søs 5/ Afl. 28/ BETTY NORD GAS, søsterskib til ELSA THOLSTRUP. Foto: SOM. ELSA THOLSTRUP, gastankskib bygget på Svendborg Værft over samme læst som Carolinerne. Foto: SOM. 203

20 204,01 brt, 88,40 net, 140 tdw ,1x21,0x9,5. F1. SØREN LARSEN, Nykøbing MO U KI Motorgaleasen SØREN LARSEN af Nykøbing Mors. Foto O. Gottliebsen. (H & S). M p m.:,_ T^T 1 -' "fl "'"ty/vi w' < * Stål. 2 master. Gastankskib for flydende petroleumsgas (LPG). 280 HK Alpha-Diesel 404 VO, 9 knob. Ifølge anmeldelse af 19. august 1958 og biilbrev af 12. november 1958 bygget til A/S Nordisk Flaskegas, Esbjerg. Lån: Handelsbanken kr august 1963 anmeldt hjemsted Odense. Ifølge skøde af 7. februar 1978 ejet af Gulf Benzin A/S, København. Ifølge anmeldelse af 2. oktober 1985 ejet af Kuwait Petroleum Transport (Danmark) A/S, København. Ifølge skøde af 30. april 1992 ejet af Jens Otto Larsen, Svendborg. A/S Søren Larsen & Sønners Skibsværft, Nykøbing M. Bg. 95. Afl. marts ,52 brt, 117,00 net, 225 tdw. 7. november 1949 ommålt til 148,95 brt, 99,67 net. - 96,9x25,2X8,9. Bygget af eg og bøg middelfyldig bov med udfaldende stævn. Agterskibet hækbygget med krydserhæk. 1 dæk og halvdæk agter, 3 luger. 50 standard i rum 20 på dæk, cbft grain. 149 IHK Alpha-Diesel, 1/3 cyl. 2-t enkv. Ifølge bilbrev af 16. marts 1949 bygget til Nykøbing Mors Rederi A/S v/ N A. E. Søndergaard, Nykøbing M. Lån: Statskassen i 1954, kr. 8. marts 1959 brandskadet i Kattegat. Ca. 12 sømil nnø for Hals Barre Fyr udbrød der brand i maskinrummet. Der søgtes hjælp ved Læsø Rende Fyrskib, hvis mandskab hjalp med brandslukningen. Senere kom også et marinefartøj til assistance. Efter at branden var slukket blev SØREN LARSEN bugseret til Frederikshavn. Dækket over maskinrummet var forkullet og styrbords skibsside var gennembrændt. 19. februar 1965 anmeldt solgt til skibsfører Erik Kragh Thomsen, Frederikshavn 12/ solgt til Julian Fitter, Oxford on behalf of: Schoonermen of Faversham Ltd, Faversham. Omdøbt CHARLES DARWIN solgt til R. H. & A. J. Davis, Faversham. Omdøbt SOREN LARSEN. 204

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv-1/99

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Den Maritime Havarikommission. SØULYKKESRAPPORT Marts 2012

Den Maritime Havarikommission. SØULYKKESRAPPORT Marts 2012 Den Maritime Havarikommission SØULYKKESRAPPORT Marts 2012 MERANO Forlis den 2. maj 2011 Den Maritime Havarikommission, Vermundsgade 38 A, 2100 København Ø. Tlf. 39 17 44 40, CVR-nr.: 33 74 62 10 E-post:

Læs mere

NYHEDSBREV. MARITIM-HISTORISK FORENING for EGERNSUND & GRÅSTEN

NYHEDSBREV. MARITIM-HISTORISK FORENING for EGERNSUND & GRÅSTEN NYHEDSBREV MARITIM-HISTORISK FORENING for EGERNSUND & GRÅSTEN Nr.4- oktober- november 2008 Gensyn med M/S CECILIE efter ca. 40 år. Billedet viser CECILIE ved hjemkomsten for oplægning i 1958 efter 37 år

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad.

Læs mere

småskibsfartens nærmeste fortalere. Foto: Biilow J / MS

småskibsfartens nærmeste fortalere. Foto: Biilow J / MS Umiddelbart før CAROLINE'S stabelafløbning interviewedes Albert Petersen (tv.) af Ole Kilhnel fra Danmark Radio. Bag denne ses værftets direktør Thomsen og Peter Grube, forretningsføreren forrederiforeningen

Læs mere

Med Arktis Ocean pa Fly River, Papua New Guinea 1992/93

Med Arktis Ocean pa Fly River, Papua New Guinea 1992/93 Med Arktis Ocean pa Fly River, Papua New Guinea 1992/93 Den 1. november, ankrede vi sent om aftenen i bugten ved Batangas på Filippinerne. Efter vi havde været i Cebu og Manila for at losse, skulle vi

Læs mere

Dansk Færgehistorisk Selskab www.dfhs.dk

Dansk Færgehistorisk Selskab www.dfhs.dk 11.12.1929 13.12.1929 Kontraheret ved Aalborg værft som nybygning nr 42 11.03.1930 11.03.1930 Køllagt på Aalborg værft 29.08.1930 29.08.1930 Søsat kl 13.15 og navngivet HEIMDAL af fru sagfører Cortes 28.10.1930

Læs mere

Hanne Poulsen»Luge-Nielsen«- Carollnernes konstruktør

Hanne Poulsen»Luge-Nielsen«- Carollnernes konstruktør Hanne Poulsen»Luge-Nielsen«- Carollnernes konstruktør Martin A. Nielsen (f. 8/1-1896 - d. 26/12-1969) var ifølge Albert Hansen Petersen»en hel knark til at tegne små skibe«. Martin Nielsen havde ingen

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Fulde navn: NAVIGATION II

Fulde navn: NAVIGATION II SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 1. grad. Y1NAV2-1/02

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

SLIPKROG FRIGØR TYSKERTRÆK

SLIPKROG FRIGØR TYSKERTRÆK Slipkrog til "Tyskertræk" SLIPKROG FRIGØR TYSKERTRÆK En ny-udviklet slipkrog kan hurtigt fjern-udløse tyskertrækket. Det har været lovpligtigt siden 1. december. Trækpunktet skal også ned. Den nye slipkrog

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Vejens Design Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Skagen Forventet trafikvækst 2007-2022 Hirtshals Hjørring Hanstholm Basis vækst Høj vækst Meget høj vækst Frederikshavn (15-30%) (30-45%) (Over

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde)

Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde) Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde) Udarbejdet af Ranum Efterskole vers.26.11.12 OS 1. Identifikation af redderen Olav Storm, Forstander Ranum Efterskole

Læs mere

DS = Danmarks Skibsliste ( Flagbogen ) DSR = Deutsches Seeschiffsregister

DS = Danmarks Skibsliste ( Flagbogen ) DSR = Deutsches Seeschiffsregister Jagt Nordstjernen Historisk dokumentation Forkortelser = tilsynsbog udstedt 4/7 1922 SR = Skibsregistret HSRP = Hoved-Skibsregistrerings Protokol, RA DS = Danmarks Skibsliste ( Flagbogen ) DSR = Deutsches

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Megin Teorihæfte. Frederikssund Maritime Børne- og unge center, Sejlerskolen

Megin Teorihæfte. Frederikssund Maritime Børne- og unge center, Sejlerskolen Megin Teorihæfte Frederikssund Maritime Børne- og unge center, Sejlerskolen Indholdsfortegnelse Side 2 Indholdsfortegnelse... Megin, mål og vægt... Hvad hedder det... Sejl & udstyr... Sejlerudtryk... Terminologi...

Læs mere

viden giver sejlglæde //

viden giver sejlglæde // øyvind bordal // magne klann Sejlerbogen viden giver sejlglæde // Sektion 1 Grundlæggende sejlads Sejlerbogen Sejlerbogen//Viden giver sejlglæde Blue Ocean Media FORFATTERE Øyvind Bordal, Magne Klann FOTO

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv-2/99

Læs mere

I.1.3 Salg, ombygning, reparation og udlejning af visse skibe 34, stk. 1, nr. 7

I.1.3 Salg, ombygning, reparation og udlejning af visse skibe 34, stk. 1, nr. 7 Side 1 af 5 I.1.3 Salg, ombygning, reparation og udlejning af visse skibe 34, stk. 1, nr. 7 Dato for offentliggørelse Overordnede emner Resumé 15 jul 2011 11:21 Moms og lønsumsafgift SKAT udgiver 2 gange

Læs mere

Strandinger ud for Rubjerg Knude

Strandinger ud for Rubjerg Knude Strandinger ud for Rubjerg Knude Jammerbugten Der er gennem tiderne strandet mange skibe i Jammerbugten - deraf navnet. Ser man på kortet over de registrerede strandinger gennem århundreder langs den jyske

Læs mere

Ole Mortensøn Historien om SAMKA

Ole Mortensøn Historien om SAMKA Ole Mortensøn Historien om SAMKA Hvert skib har sin skæbne, og det er tilfældigheder, som bestemmer, om et fartøj kommer velbjærget gennem mange års sejlads. Alligevel er det med skibe som med huse og

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

LILLA DAN Togtplan 2015

LILLA DAN Togtplan 2015 ! LILLA DAN Togtplan 2015 Hvad med en anderledes og aktiv ferie? Oplev det danske ørige eller den svenske skærgård ombord på skonnerten Lilla Dan. 64 års aktiv drift for J. Lauritzen A/S! Rederiet J. Lauritzen

Læs mere

PRÆSENTATION AF PROJEKT TIL SEJLSKOLESKIB GEORG STAGE III GS III SØFARTSTEKNISK FORENING / SKIBSTEKNISK SELSKAB 2010-12-06

PRÆSENTATION AF PROJEKT TIL SEJLSKOLESKIB GEORG STAGE III GS III SØFARTSTEKNISK FORENING / SKIBSTEKNISK SELSKAB 2010-12-06 PRÆSENTATION AF PROJEKT TIL SEJLSKOLESKIB GEORG STAGE III GS III SØFARTSTEKNISK FORENING / SKIBSTEKNISK SELSKAB INDHOLD AF PRÆSENTATION Baggrund og erfaring ASD Sejlskibsprojekter Skibstyper Rigning Georg

Læs mere

FUSIONSPLAN. vedrørende. Spar Nord Bank A/S CVR-nr. 13 73 75 84 Skelagervej 15 9000 Aalborg. Sparbank A/S CVR-nr. 12 52 35 80 Adelgade 5 7800 Skive

FUSIONSPLAN. vedrørende. Spar Nord Bank A/S CVR-nr. 13 73 75 84 Skelagervej 15 9000 Aalborg. Sparbank A/S CVR-nr. 12 52 35 80 Adelgade 5 7800 Skive FUSIONSPLAN vedrørende Spar Nord Bank A/S CVR-nr. 13 73 75 84 Skelagervej 15 9000 Aalborg og Sparbank A/S CVR-nr. 12 52 35 80 Adelgade 5 7800 Skive INDHOLD Side 1 DE OMFATTEDE SELSKABER 3 2 FORTSÆTTENDE

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Hanne Poulsen Jern og skrot, skibe og skippere

Hanne Poulsen Jern og skrot, skibe og skippere Hanne Poulsen Jern og skrot, skibe og skippere Jern- og skrotfarten på Frederiksværk Med en vis ret kan man kalde Stålvalseværket i Frederiksværk for Carolinernes moder, idet det har leveret stålet til

Læs mere

Vision grønne færger. Eldrevne færger til Ærø. www.greenferries.dk

Vision grønne færger. Eldrevne færger til Ærø. www.greenferries.dk Vision grønne færger Eldrevne færger til Ærø www.greenferries.dk Visionen I stedet for tre store dieselfærger satses på mindre eldrevne færger med batteridrift og ladning fra vindstrøm. Alle Ærøs færger

Læs mere

Dansk skibsfart 23. SEPTEMBER 2013 AFDELINGSCHEF JACOB K. CLASEN, DANMARKS REDERIFORENING

Dansk skibsfart 23. SEPTEMBER 2013 AFDELINGSCHEF JACOB K. CLASEN, DANMARKS REDERIFORENING Dansk skibsfart 23. SEPTEMBER 2013 AFDELINGSCHEF JACOB K. CLASEN, Danmarks R ederiforening Etableret 1884 100 rederier Branche- og arbejdsgiverorganisation I Bruxelles siden 1989 Maritimt hus Organisationsdiagram

Læs mere

V O L D G I F T S U D V A L G E T

V O L D G I F T S U D V A L G E T KØBENHAVNS BEDØMMELSES- OG VOLDGIFTSUDVALG FOR KORN- OG FODERSTOFHANDELEN BØRSEN, 1217 København K Tlf.: 33 74 60 00, Fax: 33 74 60 80, voldgiftsudvalget@danskerhverv.dk Medlemsliste pr. 1. april 2012

Læs mere

Udgave 20150120. MØLLESKIB: OWQM2 LINA (Bygget 2014) af Hvide Sande.. søsat som FOB SWANTH 6. IMO-nummer: 9736054.

Udgave 20150120. MØLLESKIB: OWQM2 LINA (Bygget 2014) af Hvide Sande.. søsat som FOB SWANTH 6. IMO-nummer: 9736054. Udgave 20150120 MØLLESKIB: OWQM2 LINA (Bygget 2014) af Hvide Sande.. søsat som FOB SWANTH 6. IMO-nummer: 9736054. 09-09-14 anm. & reg. Skibet er optaget i Dansk Internationalt Skibsregister med kendingsbogstaver

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

Håndbog i Meginjollen

Håndbog i Meginjollen Et nyt Sprog Håndbog i Meginjollen af Finn R. Andersen (Megin 443) Et nyt sprog En god ven af mig bor i Mexico City langt fra havet og sejlbare søer. I forbindelse med sin uddannelse skulle han tilbringe

Læs mere

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen Nyborg Jernstøberi Af Rikke Kristensen Lidt om jernstøbningens historie I Europa er jernstøbning kendt fra midten af 1400-tallet, hvor man støder på støbejernsplader anvendt som foring i ildstederne. Senere

Læs mere

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 1 Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 Advokater udpeget af MIDTJYLLAND: Advokat Dorte Guldbrøn Advokatfirmaet Guldbrøn Toldboden 3, 1. sal th., D 8800

Læs mere

Aktiviteter sommeren 2009

Aktiviteter sommeren 2009 Museums, Kultur og aktivitetsskibet H.V.RAVN Frederikssund 200 år Aktiviteter sommeren 2009 Niels Sømand Pedersen, Færgen GRØNSUND, Tovholder for den kommende dif drift af H. V. RAVN, og ld leder af projektet.

Læs mere

Vil du være skibsreder? v/afdelingschef Jacob K. Clasen, Danmarks Rederiforening

Vil du være skibsreder? v/afdelingschef Jacob K. Clasen, Danmarks Rederiforening Vil du være skibsreder? v/afdelingschef Jacob K. Clasen, Danmarks Rederiforening Danmarks Rederiforening Etableret 1884 Branche- og arbejdsgiverorganisation Sekretariat for Bilfærgernes Rederiforening

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

Krydstoldjagten i Skive

Krydstoldjagten i Skive Krydstoldjagten i Skive Den selvejende institution krydstoldjagt nr. XXVII Ejgil Brun Kristensen Skive 2008 Krydstoldvæsenet Om told og afgifter Told er oprindelig betegnelsen for enhver afgift, der pålagdes

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

THURØ 33: KLENODIE MED PATINA 28 BÅDMAGASINET SEJL

THURØ 33: KLENODIE MED PATINA 28 BÅDMAGASINET SEJL THURØ 33: KLENODIE MED PATINA 2 1 28 BÅDMAGASINET SEJL 4 1 Thurø 33 skulle være en smuk båd og en hurtig båd. Nyd selv linjerne. 2 Tidløs, enkel design, som stadig fungerer i 2009. Læg mærke til det tilbagetrukne,

Læs mere

MED VIKINGERNE TIL SØS. Skoletjenesten Vikingeskibsmuseet

MED VIKINGERNE TIL SØS. Skoletjenesten Vikingeskibsmuseet MED VIKINGERNE TIL SØS Skoletjenesten Vikingeskibsmuseet Med vikingerne til søs For at sejle et vikingeskib er det nødvendigt, at mandskabet består af dygtige søfolk. De skal have erfaring med vind og

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

En købmandsfamilie i Sydvestjylland.

En købmandsfamilie i Sydvestjylland. 1 Alslev Vindmølle omkring 1915 En købmandsfamilie i Sydvestjylland. Da lærer Karl Kristiansen (1858-1941) omkring 1925 flyttede fra Sjelborg og købte vindmøllen i Alslev af bygmester Alfred Knudsen, blev

Læs mere

Danmarks Jægerforbund repræsentanter i Friluftsrådet

Danmarks Jægerforbund repræsentanter i Friluftsrådet 141 Kreds 1 - Vendsyssel 142 Kreds 2 - Nordvest Erik Sørensen Samsøgade 14,2 th 9000 Aalborg Mobil: 40 14 16 45 E-mail: taarnuglen@hotmail.com Hans Chr. Mikkelsen Lyngevej 11 7741 Frøstrup Priv. Tlf.:

Læs mere

SOMMERFLID Uformelle noter til en medlemsaften Kaj Madsen, januar 2005

SOMMERFLID Uformelle noter til en medlemsaften Kaj Madsen, januar 2005 SOMMERFLID Uformelle noter til en medlemsaften Kaj Madsen, januar 2005 LITTERATUR C. L. L. Harboe: Dansk Marine-Ordbog, 1839 ( 1979) Maritimt leksikon Jens Kusk Jensen: Haandbog i praktisk Sømandsskab,

Læs mere

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis 8. marts 2006 ULVEHØJHALLEN MØLLEVANGSVEJ 7 HASLUND RANDERS VELKOMMEN TIL ULVEHØJ - HALLEN På Jysk BordTennis Unions vegne vil vi hermed byde velkommen til de jyske

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003. Everten Rebekka af Fanø.

Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003. Everten Rebekka af Fanø. Everten Rebekka af Fanø Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003 Afsender: Everten Rebekka af Fanø. Adresse: Konsul Lauritzens Plads 26, Nordby DK 6720 Fanø. 1 2 Nyhedsbrev nr. 23-2003. Everten Rebekka af Fanø Adresse:

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Sejladsreglementet gælder for alle ombordværende ved enhver sejlads i gruppens både.

Sejladsreglementet gælder for alle ombordværende ved enhver sejlads i gruppens både. Sidste rettelse: 27/3 2012 Sejladsreglement for Struer Sø 1. Sejladsreglementets gyldighedsområde Sejladsreglementet gælder for alle ombordværende ved enhver sejlads i gruppens både. Sejladsreglementet

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

REDEGØRELSE. OM SØULYKKE August 2013

REDEGØRELSE. OM SØULYKKE August 2013 REDEGØRELSE OM SØULYKKE August 2013 CAMILLA C Forlis den 20. december 2012 Den Maritime Havarikommission Carl Jacobsens Vej 29 2500 Valby Tlf. 91 37 63 00 E-post: dmaib@dmaib.dk www.dmaib.dk Uden for kontortid

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 5 m Standardpistol Forening max max max Snit. % Junior Dame 4 5 6 Herre 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 Frederik Larsen Skytteklubben DSB/ASF Århus 5 Pia Villemoes Søværnets IF, København

Læs mere

Red: nummersystem er ok, sådan står det I skibsregisteret. Har tidligere været omtalt i Færgefarten 3/2013.

Red: nummersystem er ok, sådan står det I skibsregisteret. Har tidligere været omtalt i Færgefarten 3/2013. Udgave 20150628 v/ Jørn-Bent Jensen Rib FTJ 8188 SEA RANGER 2 (Bygget 2012) af Aarhus. 29-07-13 reg. Skibet er optaget i Fartøjsfortegnelsen med FTJ-nr. FTJ 8188. Kontrolnummer Z 515. 29-10-12 reg. Rib

Læs mere

Sejl og sikkerhedsinstruks for Vemmelev junior- og ungdomsklub.

Sejl og sikkerhedsinstruks for Vemmelev junior- og ungdomsklub. En rigtig god dag på vandet Udarbejdet af: Vemmelev Junior- og ungdomsklub Skolevej 2 4241 Vemmelev. Vemmelev d. 8. maj 2012. 1 1. Redder. Vemmelev junior- og ungdomsklub Skolevej 2 4241 Vemmelev V/ leder:

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Gl. Turisten. en passagermotorbåd. bygget 1922 i Ry. Ferskvandsmuseet Siimtoften 18 8680 Ry tlf. 8689 0199 e-mail: fmr@ferskvandsmuseet.

Gl. Turisten. en passagermotorbåd. bygget 1922 i Ry. Ferskvandsmuseet Siimtoften 18 8680 Ry tlf. 8689 0199 e-mail: fmr@ferskvandsmuseet. Gl. Turisten en passagermotorbåd bygget 1922 i Ry Ferskvandsmuseet Siimtoften 18 8680 Ry tlf. 8689 0199 e-mail: fmr@ferskvandsmuseet.dk 1 Forhistorie Fra 1861 og frem til 1922 var det Hjejle-selskabet

Læs mere

Fiskeridirektoratet. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fiskeridirektoratet Fiskeridirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Hovedformål Som en del af Fødevareministeriet er Fiskeridirektoratets hovedformål at være med til at sikre: friske,

Læs mere

Daværende Fødevareminister Mette Gjerskov (S), i pressemeddelelse fra fødevareministeriet i april 2012, om indførelse af kvotelofterne:

Daværende Fødevareminister Mette Gjerskov (S), i pressemeddelelse fra fødevareministeriet i april 2012, om indførelse af kvotelofterne: Københavns Politi Politigården 1567 København V København 08 09 2015 Greenpeace anmelder Henning Kjeldsen og Birthe Kjeldsen for formodet brud på Bekendtgørelse om regulering af Fiskeriet i 2014 2020 samt

Læs mere

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Kl. 13.15-14.00: Workshop A: BAT Annette Bruun Hansen Guldborgsund Kommune Annie Lillie Esbjerg Kommune Bettina Lerche Billund Kommune Else Libach

Læs mere

Navigation langs kysten. Af Benjamin Kristensen, redaktør, www.duelighed.dk

Navigation langs kysten. Af Benjamin Kristensen, redaktør, www.duelighed.dk Navigation langs kysten. Af Benjamin Kristensen, redaktør, www.duelighed.dk Der bør altid være et brugbart kompas, et søkort og et håndlod ombord på båden. Hvis du beslutter dig for at sejle mere end 1

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

Program for Træsektionens generalforsamling 2011. Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør

Program for Træsektionens generalforsamling 2011. Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør Program for Træsektionens generalforsamling 2011 Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør Fredag den 18. marts 2011 Ankomst og registrering fra kl. 11.30 Kl.

Læs mere

HUSK Generalforsamling Lørdag den 8. marts 2014 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2014. Kom og gør generalforsamlingen levende og.

HUSK Generalforsamling Lørdag den 8. marts 2014 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2014. Kom og gør generalforsamlingen levende og. Klubblad Klubblad for for Hals Hals bådelaug bådelaug Udgivet Udgivet februar februar 2014 2014 KLUBBLAD NR 1 2014 Kom og gør generalforsamlingen levende og spændende HUSK Generalforsamling Lørdag den

Læs mere

Vindmølleprojekt Binderup. Randers Kommune

Vindmølleprojekt Binderup. Randers Kommune Vindmølleprojekt Binderup i Randers Kommune Lokalplan nr. 574 Fortegnelse over matrikler beliggende helt eller delvist inden for en afstand af Geopartner Landinspektørgården A/S, Transportvej 17, 7620

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Forebyggelse som en del af pensionsordningen Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Hvorfor er der brug for forebyggelse i pensionsordningen? 2 Hvorfor er PensionDanmark gået ind i forebyggelse?

Læs mere

Elektronisk søkortsystem

Elektronisk søkortsystem Kapitel 3 side 18 Elektronisk søkortsystem Et elektronisk søkortsystem samler oplysninger fra mange forskellige navigationsinstrumenter. Oplysningerne bliver vist på et elektronisk søkort, som navigatøren

Læs mere

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus 15 m STANDARDPISTOL ÅBEN 1 Ricky Winther Billund 97 92 94 283 2 Steffen Andreasen Viborg 92 92 92 276 3 N.P. Bro Viborg

Læs mere

Danske Y s Men i Den Gyldne Bog

Danske Y s Men i Den Gyldne Bog DK Index Æret Navn Medlem af klub Indstillet af År Geneve Index Bemærkninger 77-1 Peter Jørgensen Marilynn and Charles Linkletter 1977 28 In memoriam Poul H. Jørgensens far 81-1 Birgit Nissen Charles &

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 55 530 2 Dorte Thorsen IF Flyvestation Karup 543 3 Sarah P. Madsen Lunde Skytteforening 59 Herre René Vogn Hesselager Forenede Sportsklubber

Læs mere

Salg og udlejning af containere

Salg og udlejning af containere Salg og udlejning af containere SKIBSCONTAINERE NYE/SECOND HAND/ONE WAY KØLE- & FRYSECONTAINERE KONTOR- & MANDSKAB MILJØCONTAINERE LAGERCONTAINERE ISOLEREDE CONTAINERE Danmarks største udvalg i mini 10

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Hjemmeværnet - Danmarkshistorie i Norge 1 af 6 21-08-2014 13:47 HJEMMEVÆRNET Marinehjemmeværnet HJK > Marinehjemmeværnet > Nyheder > Danmarkshistorie i Norge Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Af OK

Læs mere

SIKKER DRIFT. Det anbefaler en arbejdsgruppe under Fiskeskibsudvalget, som netop er kommet med en færdig rapport.

SIKKER DRIFT. Det anbefaler en arbejdsgruppe under Fiskeskibsudvalget, som netop er kommet med en færdig rapport. Enmandsbetjente fartøjer SIKKER DRIFT Informations-kampagner, periodiske syn, arbejdsmiljøsyn og risikovurdering - det er nogle af de ting, der skal forsøges for at gøre det mere sikkert at fiske på de

Læs mere

li/^,w/t : t s >'%/n; 1 M«n'MS

li/^,w/t : t s >'%/n; 1 M«n'MS li I li/^,w/t : t s >'%/n; M«n'MS Lystbådehavnen i København under den Første Verdenskrig, hvor en del af de hollandske småskibe, der var blevet»fanget«i dansk havn, var blevet oplagt. De havde ingen mulighed

Læs mere

Skagen Skipperskole maritim viden. Maritim Uddannelse

Skagen Skipperskole maritim viden. Maritim Uddannelse Skagen Skipperskole maritim viden Maritim Uddannelse Velkommen til Skagen Skipperskole På Skagen Skipperskole uddanner vi, som de eneste i landet, både navigatører til fiskeri- samt handelsflåden. I dette

Læs mere

Odense Havn og Lindø Industripark A/S

Odense Havn og Lindø Industripark A/S Odense Havn og Lindø Industripark A/S Historie 1918 Odense Staalskibsværft blev grundlagt som et personligt ejet firma af A.P. Møller 1959 Indvielse af Lindø Skibsværft ved Statsminister H.C. Hansen 2009

Læs mere