ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5%

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5%"

Transkript

1 beelser: 785 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5%

2 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i klasse i. Denne rapport viser resultaterne på samtlige spørgsmål, der har indgået i undersøgelsen. gennemførte samme undersøgelse i år 2016 og Resultaterne vil, hvor det er muligt, blive sammenlignet med resultaterne for Det er dog ikke muligt at foretage en sammenligning på samtlige spørgsmål, da der er foretaget ændringer enkelte steder i spørgerammen. Enkelte spørgsmål blev stillet i år 2014, men ikke i 2016, hvorfor sammenligningen foretages til På sidste side i denne rapport ses en oversigt over de pågældende spørgsmål. I rapporten for den enkelte klasse bliver resultaterne sammenlignet med samme klasse. Det vil sige, at eksempelvis 2.B s resultater fra 2017 sammenlignes med 1.B s resultater fra Spørgerammen bestod af både nationale samt kommunale spørgsmål, der har været tilpasset efter elevernes niveau. Således har der været et spørgeskema for indskoling samt et samlet spørgeskema for mellemtrin samt udskoling. Udskoling har fået yderlige fire spørgsmål, der ikke er blevet præsenteret for mellemtrin. Det er markeret i rapporten, når spørgeskemaerne går på tværs af denne opdeling. Ligeledes har antallet af kategorier været tilpasset efter elevniveau, således eleverne i indskoling blev bedt om at indikere deres trivsel med tre kategorier, mens mellemtrin samt udskoling har fået stillet spørgsmål med fire eller fem kategorier. Beelserne er efterfølgende konverteret til en skala fra 1 til 5, hvor 5 altid indikerer en positiv tilkendegivelse og 1 en negativ tilkendegivelse. RAPPORTENS OPBYGNING På rapportens forside fremgår det, hvilken enhed rapporten dækker. Samtidig fremgår antal beelser og procent. Rapporten indeholder både beelser for indskoling, mellemtrin samt udskoling, hvor indskolings resultater vises først og derefter de samlede resultater fra mellemtrin samt udskoling. Først vises en oversigt over de fem spørgsmål under hovedtemaet Skoletrivsel med den højeste og laveste gennemsnitlige vurdering, efterfulgt af en oversigt over de fem spørgsmål indenfor temaet med størst positiv eller negativ afvigelse fra benchmark. Dernæst vises elevernes gennemsnitlige tilfredshed på og fordelingen inden for dette tema. Efterfølgende vises elevernes gennemsnitlig vurdering og fordelingen indenfor de restende temaer i undersøgelsen. Resultaterne sammenlignes med relevante benchmark. I den sidste del af rapporten opdeles resultaterne på relevante baggrundiable.

3 SÅDAN LÆSES RAPPORTEN 02 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier. I rapporten indgår forskellige kategorier, der alle går fra 1 til 5, hvor 5 indikerer en positiv tilkendegivelse og 1 en negativ tilkendegivelse. Jeg ønsker ikke at e indgår ikke i resultatberegningen. I det viste eksempel har 50% et Meget tit, 40% har et Tit, 7% En gang i mellem, 2% Sjældent og under 2% har et aldrig. Hvis procenttallet er under 2%, vil det ikke blive vist. Grundet afrundinger kan summen af de samlede procenter afvige fra 100%. Til højre for fordelingsfiguren sammenlignes de aktuelle resultater med relevante benchmark. I det viste eksempel sammenlignes med historikken for enheden samt de samlede resultater for skolerne i 1) Er du glad for din skole? ,4 0,3 0,4 Aldrig Sjældent En gang imellem Tit Meget tit 217 elever har beet spørgsmålet. Gennemsnitsscoren for spørgsmålet er 4,4. Den højest mulige score er 5 og den lavest mulige er 1. Gennemsnitsscoren på spørgsmålet i er 4,0. Den gennemsnitlige tilfredshed i eksemplet er 4,4, derfor viser grafen for en positiv afvigelse på 0,4. Positiv afvigelse vises med grøn, mens negativ afvigelse vises med rød. Ingen afvigelse vises med 0. Ingen værdi angiver, at det ikke har været muligt at sammenligne.

4 03 Resultaterne for indskoling

5 SKOLETRIVSEL 04 Nedenfor fremgår eleverne i indskolingens samlede tilfredshed med skoletrivslen. Hvert tema er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som vises enkeltvis på de næste sider i rapporten. Gennemsnittet måles på en skala fra 1 til 5, hvor 5 indikerer høj skoletrivsel og 1 lav skoletrivsel. Resultaterne sammenlignes med historikken for, hvor det er muligt samt det samlede resultat for alle skoler i. Total ,2 Social trivsel ,4 Faglig trivsel ,1 Støtte og inspiration i undervisningen ,9 Ro og orden ,1 0,3 0,3 1 - Lav trivsel Høj trivsel

6 DE 5 HØJESTE OG 5 LAVESTE 05 VURDERINGER Nedenfor fremgår de 5 skoletrivsels spørgsmål, der er vurderet højst af eleverne, og de 5 spørgsmål, der er vurderet lavest af eleverne. Er du glad for din klasse? 4,7 Er du glad for dine lærere? 4,7 Er lærerne gode til at hjælpe dig i skolen? 4,5 Er jeres klasselokale rart at være i? 4,5 Er du glad for din skole? 4,5 Er det svært at høre, hvad læreren siger i timerne? 4,1 Er du god til at løse dine problemer? 3,8 Er timerne kedelige? 3,8 Er toiletterne på skolen rene? 2,4 Er du med til at bestemme, hvad I skal lave i timerne? 2,

7 STØRSTE FORSKEL TIL HISTORIK 06 Nedenfor fremgår de 5 skoletrivsels spørgsmål, som for eleverne afviger henholdsvis mest positivt og mest negativt i forhold til s historik. Er toiletterne på skolen rene? 0,8 Er jeres klasselokale rart at være i? 0,4 Tror du, at de andre børn i klassen kan lide dig? 0,3 Er timerne kedelige? 0,3 Er det svært at høre, hvad læreren siger i timerne? 0,

8 STØRSTE FORSKEL TIL AARHUS KOMMUNE 07 Nedenfor fremgår de 5 skoletrivsels spørgsmål, som for eleverne afviger henholdsvis mest positivt og mest negativt i forhold til de samlede resultater for skolerne i. Er det svært at høre, hvad læreren siger i timerne? 0,3 Er toiletterne på skolen rene? 0,3 Tror du, at de andre børn i klassen kan lide dig? Er der nogen, der driller dig, så du bliver ked af det? Er du med til at bestemme, hvad I skal lave i timerne?

9 SOCIAL TRIVSEL (1/2) 08 Er du glad for din skole? ,5 Er du glad for din klasse? ,7 0,3 Kan du lide pauserne i skolen? ,4 Er I gode til at hjælpe hinanden i klassen? ,4 0,3 Nej Ja, lidt Ja, meget Er du bange for, at de andre børn griner ad dig i skolen? ,4 Ja, meget Ja, lidt Nej

10 SOCIAL TRIVSEL (2/2) 09 Føler du dig alene i skolen? ,3 Er der nogen, der driller dig, så du bliver ked af det? ,1 Ja, tit Ja, nogle gange Nej Tror du, at de andre børn i klassen kan lide dig? ,3 0,3 Nej Ja, nogle stykker Ja, de fleste

11 FAGLIG TRIVSEL 10 Er du god til at løse dine problemer? ,8 Kan du koncentrere dig i timerne? ,3 Nej Ja, nogle gange Ja, for det meste

12 STØTTE OG INSPIRATION I 11 UNDERVISNINGEN Er du glad for dine lærere? ,7 Er lærerne gode til at hjælpe dig i skolen? ,5 Lærer du noget spændende i skolen? ,3 Nej Ja, lidt Ja, meget Er du med til at bestemme, hvad I skal lave i timerne? ,4 Nej Ja, nogle gange Ja, tit Er timerne kedelige? ,8 0,3 Ja, tit Ja, nogle gange Nej

13 RO OG ORDEN 12 Er det svært at høre, hvad læreren siger i timerne? ,1 0,3 0,3 Ja, tit Ja, nogle gange Nej

14 ØVRIGE SPØRGSMÅL UNDER 13 SKOLETRIVSEL Har du ondt i maven, når du er i skole? ,3 0,3 Har du ondt i hovedet, når du er i skole? ,2 0,3 Ja, tit Ja, nogle gange Nej Er jeres klasselokale rart at være i? ,5 0,4 Nej Ja, lidt Ja, meget Er toiletterne på skolen rene? ,4 0,8 0,3 Nej Ja, nogle gange Ja, for det meste

15 SUNDHEDSADFÆRD 14 Hvordan har du det om morgenen? ,3 0,4 Træt Midt imellem Frisk og vågen Spiser du morgenmad hver dag? ,7 - Spiser du frokost hver dag i skolen? ,9 Bevæger du dig i skolen, så du sveder eller bliver forpustet? ,4 Nej Ja

16 UNDERVISNINGSMILJØ 15 Er der nok toiletter på din skole? ,1 0,3 Nej Ja Er der rent på skolen? ,5 - Er der nok lys i klassen til at se, hvad du laver? ,9 Er der en god temperatur i klassen? (en god temperatur er, når der ikke er for varmt eller koldt) ,1 Er der gode udeområder på skolen? (udeområder er skolegården og legepladsen) ,7 0,3 Er din stol god at sidde på? ,5 0,4 Nej Ja, nogle gange Ja, for det meste

17 UNDERVISNINGSMILJØ 16 Bliver du forstyrret af larm i timerne? ,3 0,3 Lugter der dårligt i klassen? ,1 Ja, tit Ja, nogle gange Nej Er der flot på skolen? (er der for eksempel pæne farver og billeder på væggene) ,9 Nej Ja, lidt Ja, meget

18 ANDRE SPØRGSMÅL 17 Har du en eller flere gode venner i skolen? ,9 Nej Ja Hvad synes du om din SFO? ,4 Ikke glad Glad Meget glad Note: "Hvad synes du om din SFO" er ligeledes stillet til elever i 4.klasse

19 RESULTATER OPDELT PÅ KLASSETRIN 18 På de følgende sider opdeles den gennemsnitlige vurdering på hvert spørgsmål på klassetrin. Opdelingen vises kun, såfremt der indgår mindst 5 beelser. Kategorier med under 5 beelser samles i gruppen "Øvrige". Klassetrin 0. Klasse 1. Klasse 2. Klasse 3. Klasse Total Social trivsel 4,4 4,4 4,3 4,5 4,4 Er du glad for din skole? 4,6 4,5 4,4 4,6 4,5 Er du glad for din klasse? 4,6 4,9 4,5 4,8 4,7 Føler du dig alene i skolen? 4,2 4,2 4,2 4,7 4,3 Kan du lide pauserne i skolen? 4,6 4,5 4,3 4,3 4,4 Er I gode til at hjælpe hinanden i klassen? 4,6 4,3 4,1 4,3 4,4 Tror du, at de andre børn i klassen kan lide dig? 4,3 4,2 4,2 4,5 4,3 Er der nogen, der driller dig, så du bliver ked af det? 3,8 4,1 4,2 4,5 4,1 Er du bange for, at de andre børn griner ad dig i skolen? 4,4 4,3 4,5 4,3 4,4 Faglig trivsel 4,0 4,0 4,0 4,2 4,1 Er du god til at løse dine problemer? 3,7 3,8 3,9 4,0 3,8 Kan du koncentrere dig i timerne? 4,4 4,2 4,2 4,5 4,3 Støtte og inspiration i undervisningen 3,9 4,0 3,8 4,0 3,9 Er du glad for dine lærere? 4,6 4,8 4,6 4,7 4,7 Er lærerne gode til at hjælpe dig i skolen? 4,7 4,4 4,4 4,4 4,5 Er du med til at bestemme, hvad I skal lave i timerne? 2,0 2,8 2,3 2,4 2,4 Er timerne kedelige? 3,8 3,7 3,6 4,0 3,8 Lærer du noget spændende i skolen? 4,5 4,3 4,3 4,2 4,3 Er det svært at høre, hvad læreren siger i timerne? 4,1 4,1 3,8 4,4 4,1 Har du ondt i maven, når du er i skole? 4,6 4,2 4,1 4,1 4,3 <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5

20 RESULTATER OPDELT PÅ KLASSETRIN 19 Klassetrin 0. Klasse 1. Klasse 2. Klasse 3. Klasse Total Har du ondt i hovedet, når du er i skole? 4,5 4,2 3,8 4,2 4,2 Er jeres klasselokale rart at være i? 4,7 4,4 4,5 4,3 4,5 Er toiletterne på skolen rene? 2,4 2,5 2,2 2,5 2,4 Hvordan har du det om morgenen? 3,1 3,3 3,2 3,4 3,3 Spiser du morgenmad hver dag? 4,6 4,7 4,8 4,8 4,7 Spiser du frokost hver dag i skolen? 4,8 5,0 4,9 4,9 4,9 Bevæger du dig i skolen, så du sveder eller bliver forpustet? 4,4 4,6 4,2 4,3 4,4 Er der nok toiletter på din skole? 4,0 4,0 4,2 4,3 4,1 Er der rent på skolen? 3,5 3,6 3,4 3,5 3,5 Er der nok lys i klassen til at se, hvad du laver? 4,8 4,9 4,9 5,0 4,9 Er der en god temperatur i klassen? (en god temperatur er, når der ikke er for varmt eller koldt) 4,3 3,9 4,0 4,4 4,1 Er der gode udeområder på skolen? (udeområder er skolegården og legepladsen) 4,8 4,8 4,5 4,4 4,7 Er din stol god at sidde på? 4,4 4,8 4,5 4,3 4,5 Bliver du forstyrret af larm i timerne? 3,5 3,2 3,2 3,3 3,3 Lugter der dårligt i klassen? 4,4 4,0 4,0 3,9 4,1 Er der flot på skolen? (er der for eksempel pæne farver og billeder på væggene) 4,1 3,9 3,7 3,9 3,9 Har du en eller flere gode venner i skolen? 4,9 5,0 4,8 4,9 4,9 Hvad synes du om din SFO? 4,5 4,4 4,5 4,5 4,4 <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5

21 RESULTATER OPDELT PÅ KØN 20 På de følgende sider opdeles den gennemsnitlige vurdering på hvert spørgsmål på køn. Køn Dreng Pige Total Social trivsel 4,4 4,4 4,4 Er du glad for din skole? 4,3 4,7 4,5 Er du glad for din klasse? 4,6 4,7 4,7 Føler du dig alene i skolen? 4,4 4,2 4,3 Kan du lide pauserne i skolen? 4,6 4,3 4,4 Er I gode til at hjælpe hinanden i klassen? 4,3 4,4 4,4 Tror du, at de andre børn i klassen kan lide dig? 4,2 4,3 4,3 Er der nogen, der driller dig, så du bliver ked af det? 4,2 4,0 4,1 Er du bange for, at de andre børn griner ad dig i skolen? 4,5 4,2 4,4 Faglig trivsel 4,1 4,1 4,1 Er du god til at løse dine problemer? 4,0 3,7 3,8 Kan du koncentrere dig i timerne? 4,2 4,4 4,3 Støtte og inspiration i undervisningen 3,8 4,0 3,9 Er du glad for dine lærere? 4,5 4,8 4,7 Er lærerne gode til at hjælpe dig i skolen? 4,4 4,6 4,5 Er du med til at bestemme, hvad I skal lave i timerne? 2,4 2,4 2,4 Er timerne kedelige? 3,6 3,9 3,8 Lærer du noget spændende i skolen? 4,3 4,4 4,3 Er det svært at høre, hvad læreren siger i timerne? 4,1 4,1 4,1 Har du ondt i maven, når du er i skole? 4,3 4,3 4,3 <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5

22 RESULTATER OPDELT PÅ KØN 21 Køn Dreng Pige Total Har du ondt i hovedet, når du er i skole? 4,3 4,1 4,2 Er jeres klasselokale rart at være i? 4,4 4,6 4,5 Er toiletterne på skolen rene? 1,9 2,8 2,4 Hvordan har du det om morgenen? 3,3 3,2 3,3 Spiser du morgenmad hver dag? 4,6 4,7 4,7 Spiser du frokost hver dag i skolen? 4,9 4,9 4,9 Bevæger du dig i skolen, så du sveder eller bliver forpustet? 4,3 4,4 4,4 Er der nok toiletter på din skole? 4,0 4,2 4,1 Er der rent på skolen? 3,5 3,5 3,5 Er der nok lys i klassen til at se, hvad du laver? 4,9 4,9 4,9 Er der en god temperatur i klassen? (en god temperatur er, når der ikke er for varmt eller koldt) 4,1 4,2 4,1 Er der gode udeområder på skolen? (udeområder er skolegården og legepladsen) 4,8 4,6 4,7 Er din stol god at sidde på? 4,4 4,6 4,5 Bliver du forstyrret af larm i timerne? 3,3 3,3 3,3 Lugter der dårligt i klassen? 4,0 4,2 4,1 Er der flot på skolen? (er der for eksempel pæne farver og billeder på væggene) 3,8 4,0 3,9 Har du en eller flere gode venner i skolen? 4,9 4,9 4,9 Hvad synes du om din SFO? 4,4 4,3 4,4 <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5

23 22 Resultaterne for mellemtrin samt udskoling

24 SKOLETRIVSEL 23 Nedenfor fremgår eleverne i mellemtrin samt udskolings samlede tilfredshed med skoletrivslen. Hvert tema er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som vises enkeltvis på de næste sider i rapporten. Gennemsnittet måles på en skala fra 1 til 5, hvor 5 indikerer høj skoletrivsel og 1 lav skoletrivsel. Resultaterne sammenlignes med historikken for, hvor det er muligt samt det samlede resultat for alle skoler i. Total ,8 Social trivsel ,2 Faglig trivsel ,9 Støtte og inspiration i undervisningen ,3 Ro og orden ,7-1 - Lav trivsel Høj trivsel

25 DE 5 HØJESTE OG 5 LAVESTE 24 VURDERINGER Nedenfor fremgår de 5 skoletrivsels spørgsmål, der er vurderet højst af eleverne, og de 5 spørgsmål, der er vurderet lavest af eleverne. Har du selv mobbet nogen i skolen i dette skoleår? 4,8 Er du blevet mobbet i dette skoleår? 4,7 Jeg kan godt lide pauserne i skolen. 4,4 Føler du dig ensom? 4,3 Er du glad for din klasse? 4,2 Lærerne sørger for, at elevernes ideer bliver brugt i undervisningen. 3,1 Er undervisningen kedelig? 2,9 Hvis jeg keder mig i undervisningen, kan jeg selv gøre noget for, at det bliver spændende. 2,8 Jeg synes, toiletterne på skolen er pæne og rene. 2,7 Er du og dine klassekammerater med til at bestemme, hvad I skal arbejde med i klassen? 2,

26 STØRSTE FORSKEL TIL HISTORIK 25 Nedenfor fremgår de 5 skoletrivsels spørgsmål, som for eleverne afviger henholdsvis mest positivt og mest negativt i forhold til s historik. Jeg synes, toiletterne på skolen er pæne og rene. 1,0 Møder dine lærere præcist til undervisningen? Jeg synes godt om undervisningslokalerne på skolen. Hvor ofte føler du dig tryg i skolen? Er undervisningen kedelig? Er det let at høre, hvad de andre elever siger i timerne? - Hvis der er larm i klassen, kan lærerne hurtigt få skabt ro

27 STØRSTE FORSKEL TIL AARHUS KOMMUNE 26 Nedenfor fremgår de 5 skoletrivsels spørgsmål, som for eleverne afviger henholdsvis mest positivt og mest negativt i forhold til de samlede resultater for skolerne i. Jeg synes, toiletterne på skolen er pæne og rene. 0,8 Jeg synes godt om udeområderne på min skole. 0,3 Jeg synes godt om undervisningslokalerne på skolen. 0,3 Er du bange for at blive til grin i skolen? Hvor ofte føler du dig tryg i skolen? Er det let at høre, hvad de andre elever siger i timerne? - Er det let at høre, hvad læreren siger i timerne? - Hvis der er larm i klassen, kan lærerne hurtigt få skabt ro

28 SOCIAL TRIVSEL (1/2) 27 Er du glad for din skole? ,1 Er du glad for din klasse? ,2 Aldrig Sjældent En gang imellem Tit Meget tit Føler du dig ensom? ,3 Er du blevet mobbet i dette skoleår? ,7 Meget tit Tit En gang imellem Sjældent Aldrig Er du bange for at blive til grin i skolen? ,8 Altid For det meste En gang imellem Sjældent Aldrig

29 SOCIAL TRIVSEL (2/2) 28 Hvor ofte føler du dig tryg i skolen? ,1 Aldrig Sjældent En gang imellem For det meste Altid Jeg føler, at jeg hører til på min skole ,1 Jeg kan godt lide pauserne i skolen ,4 De fleste af eleverne i min klasse er venlige og hjælpsomme ,2 Andre elever accepterer mig, som jeg er ,1 Helt uenig Uenig Hverken enig eller uenig Enig Helt enig

30 FAGLIG TRIVSEL 29 Hvor tit kan du finde en løsning på problemer, bare du prøver hårdt nok? ,8 Hvor tit kan du klare det, du sætter dig for? ,0 Kan du koncentrere dig i timerne? ,9 Hvis jeg bliver forstyrret i undervisningen, kan jeg hurtigt koncentrere mig igen ,4 Lykkes det for dig at lære dét, du gerne vil, i skolen? ,9 Aldrig Sjældent En gang imellem Tit Meget tit Hvad synes dine lærere om dine fremskridt i skolen? ,8 Under middel Middel Gode Virkelig gode

31 FAGLIG TRIVSEL 30 Jeg klarer mig godt fagligt i skolen ,0 Jeg gør gode faglige fremskridt i skolen ,9 Helt uenig Uenig Hverken enig eller uenig Enig Helt enig

32 STØTTE OG INSPIRATION I 31 UNDERVISNINGEN Er du og dine klassekammerater med til at bestemme, hvad I skal arbejde med i klassen? ,6 Er undervisningen spændende? ,2 Hjælper dine lærere dig med at lære på måder, som virker godt? ,9 Aldrig Sjældent En gang imellem Tit Meget tit Er undervisningen kedelig? ,9 Meget tit Tit En gang imellem Sjældent Aldrig Undervisningen giver mig lyst til at lære mere ,3 Lærerne er gode til at støtte mig og hjælpe mig i skolen, når jeg har brug for det ,9 Lærerne sørger for, at elevernes ideer bliver brugt i undervisningen ,1 Helt uenig Uenig Hverken enig eller uenig Enig Helt enig

33 RO OG ORDEN 32 Hvis der er larm i klassen, kan lærerne hurtigt få skabt ro ,3 - - Møder dine lærere præcist til undervisningen? ,6 Er det let at høre, hvad læreren siger i timerne? ,2 - Er det let at høre, hvad de andre elever siger i timerne? ,7 - - Aldrig Sjældent En gang imellem Tit Meget tit

34 ØVRIGE SPØRGSMÅL UNDER 33 SKOLETRIVSEL Jeg prøver at forstå mine venner, når de er triste eller sure ,2 Jeg er god til at arbejde sammen med andre ,9 Jeg siger min mening, når jeg synes, at noget er uretfærdigt ,8 Hvis jeg keder mig i undervisningen, kan jeg selv gøre noget for, at det bliver spændende ,8 Hvis noget er for svært for mig i undervisningen, kan jeg selv gøre noget for at komme videre ,6 Aldrig Sjældent En gang imellem Tit Meget tit Hvor tit har du ondt i maven? ,8 Hvor tit har du ondt i hovedet? ,5 Har du selv mobbet nogen i skolen i dette skoleår? ,8 Meget tit Tit En gang imellem Sjældent Aldrig

35 ØVRIGE SPØRGSMÅL UNDER 34 SKOLETRIVSEL Jeg synes godt om udeområderne på min skole ,8 0,3 Jeg synes godt om undervisningslokalerne på skolen ,7 0,3 Jeg synes, toiletterne på skolen er pæne og rene ,7 1,0 0,8 Helt uenig Uenig Hverken enig eller uenig Enig Helt enig

36 SUNDHEDSADFÆRD 35 I skoletiden: Hvor ofte bevæger du dig, så du sveder eller bliver forpustet? 7 timer om ugen eller mere 13% timer om ugen 24% timer om ugen 32% Ca. 1 time om ugen 22% Ca. en halv time om ugen 5% 27-2 Ingen 4% 19-1

37 SUNDHEDSADFÆRD 36 Udenfor skoletiden: Hvor ofte plejer du at dyrke så meget sport eller motion i fritiden, at du bliver forpustet eller sveder? Hver dag 16% gange om ugen 31% gange om ugen 35% En gang om ugen 12% En gang om måneden 3% Mindre end en gang om måneden 1% Aldrig 2%

38 SUNDHEDSADFÆRD 37 Udenfor skoletiden: Hvor mange timer om ugen plejer du at dyrke så meget sport og motion, at du bliver forpustet eller sveder? 7 timer om ugen eller mere 24% timer om ugen 30% timer om ugen 29% Ca. 1 time om ugen 9% Ca. en halv time om ugen 3% Ingen 5%

39 SUNDHEDSADFÆRD 38 Hvor tit spiser du morgenmad? 6-7 dage om ugen 80% dage om ugen 8% dage om ugen 6% dag om ugen 6% Hvor plejer du at få din frokost fra i skolen? Jeg har madpakke med 83% Jeg køber mad på skolen 16% 78-2 Jeg spiser ikke frokost 1% 4-3

40 SUNDHEDSADFÆRD 39 Hvornår går du normalt i seng, hvis du skal i skole næste dag? Kl. 21 eller tidligere 27% Kl % Kl % Kl % 56 0 Kl % 50 3 Kl % 17-1 Kl % 11 0 Kl % 1-1 Kl % 6 0 Kl % 2 0 Kl eller senere 0% 2-1

41 SUNDHEDSADFÆRD 40 Hvornår plejer du at vågne om morgenen, når du skal i skole? Kl eller tidligere 1% 4 0 Kl % 9-1 Kl % 58-1 Kl % Kl % Kl % 35 0 Kl. 08 eller senere 0% 1-1

42 SUNDHEDSADFÆRD 41 Hvor tit sover du dårligt eller uroligt om natten? ,8 Hvor ofte føler du dig træt om morgenen, når du skal i skole? ,4 Hver dag Flere gange om ugen Ca. 1 gang om ugen Sjældnere end 1 gang om ugen Aldrig

43 SUNDHEDSADFÆRD 42 Hvor tit ryger du cigaretter eller vandpibe? Jeg ryger ikke 92% Sjældnere end hver uge 5% Ikke hver dag, men hver uge 3% Hver dag 0% Har du nogensinde været rigtig fuld? Nej, aldrig 73% Ja, en gang 7% Ja, 2-3 gange 9% Ja, 4-10 gange 5% Ja, mere end 10 gange 6% Note: Spørgsmålene er kun stillet til elever i udskoling

44 SUNDHEDSADFÆRD 43 Hvor gammel var du første gang, du drak alkohol? Jeg har aldrig drukket alkohol 41% år eller yngre 10% år 5% år 13% år 18% år 13% år eller ældre 0% Note: Spørgsmålet er kun stillet til elever i udskoling

45 FYSISK OG ÆSTETISK 44 UNDERVISNINGSMILJØ Jeg synes, der er nok toiletter på skolen ,8 0,5 Jeg synes, der er rent på skolen ,0 Jeg synes godt om stederne til gruppearbejde på skolen ,7 0,3 Jeg synes godt om møblerne i min klasse (fx stole og borde) ,2 Helt uenig Uenig Hverken enig eller uenig Enig Helt enig Bliver du forstyrret af larm i timerne? ,8 - Meget tit Tit En gang imellem Sjældent Aldrig

46 FYSISK OG ÆSTETISK 45 UNDERVISNINGSMILJØ Er du tilfreds med lyset i din klasse? ,1 Er du tilfreds med temperaturen i din klasse? ,6 0,3 Er du tilfreds med luften i klassen? (luften kan fx være god eller dårlig, tung eller frisk) ,2 Jeg er tilfreds med, hvordan skolen ser ud (fx billeder, udsmykning og farve på vægge og gulve) ,4 Meget utilfreds Utilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Tilfreds Meget tilfreds

47 KVALIFICERET MEDBESTEMMELSE 46 Jeg siger min mening, når jeg synes, at noget er uretfærdigt ,8 Aldrig Sjældent En gang imellem Tit Meget tit Jeg øver mig i at lytte til mine kammerater, og tage det de siger, alvorligt ,2 Jeg lærer mere om mig selv i skolen - hvad jeg er god til, og hvad jeg ikke er så god til ,9 Helt uenig Uenig Hverken enig eller uenig Enig Helt enig Jeg gør gode faglige fremskridt i skolen ,9 Helt uenig Uenig Hverken enig eller uenig Enig Helt enig

48 VITALISERING 47 Er du glad for din skole? ,1 Aldrig Sjældent En gang imellem Tit Meget tit Er du blevet mobbet i dette skoleår? ,7 Meget tit Tit En gang imellem Sjældent Aldrig Jeg gør gode faglige fremskridt i skolen ,9 Helt uenig Uenig Hverken enig eller uenig Enig Helt enig Har du en eller flere gode venner i skolen? ,9 Nej Ja

49 SELVVÆRD 48 Jeg er god nok, som jeg er ,4 Helt uenig Uenig Hverken enig eller uenig Enig Helt enig

50 LIVSTILFREDSHED 49 Her er en linje med prikker fra 0 til 10. Prik 0 betyder det værst mulige liv for dig, og prik 10 betyder det bedst mulige liv for dig. Hvor på linjen synes du selv, du er for tiden? 0 - Dårligst mulig 0% % % % % % % % % % Bedst mulig 15%

51 LIVSTILFREDSHED 50 Hvor på linjen synes du selv, du er for tiden? 496 7,7 0,

52 SEKSUEL SUNDHED 51 Har du fået seksualundervisning i skolen? ,4 - - Nej Ja Synes du, at du ved nok om sex og prævention? ,1 Nej Ja Note: Spørgsmålet "Synes du, at du ved nok om sex og prævention?" er kun stillet til elever i udskoling

53 RESULTATER OPDELT PÅ KLASSETRIN 52 På de følgende sider opdeles den gennemsnitlige vurdering på hvert spørgsmål på klassetrin. Opdelingen vises kun, såfremt der indgår mindst 5 beelser. Kategorier med under 5 beelser samles i gruppen "Øvrige". Klassetrin 4. Klasse 5. Klasse 6. Klasse 7. Klasse 8. Klasse 9. Klasse Total Social trivsel 4,3 4,2 4,3 4,1 4,1 4,2 4,2 Er du glad for din skole? 4,4 4,2 4,2 4,1 3,9 4,0 4,1 Er du glad for din klasse? 4,4 4,3 4,3 4,1 4,1 4,2 4,2 Føler du dig ensom? 4,3 4,4 4,3 4,3 4,3 4,2 4,3 Er du blevet mobbet i dette skoleår? 4,5 4,8 4,8 4,7 4,7 4,9 4,7 Er du bange for at blive til grin i skolen? 3,7 3,6 3,9 3,8 3,7 3,9 3,8 Hvor ofte føler du dig tryg i skolen? 4,2 4,0 4,2 3,8 4,0 4,1 4,1 Jeg føler, at jeg hører til på min skole. 4,4 4,1 4,1 4,1 4,0 4,0 4,1 Jeg kan godt lide pauserne i skolen. 4,5 4,6 4,4 4,4 4,3 4,2 4,4 De fleste af eleverne i min klasse er venlige og hjælpsomme. 4,3 4,3 4,3 3,9 4,1 4,3 4,2 Andre elever accepterer mig, som jeg er. 4,2 4,2 4,2 3,9 4,0 4,2 4,1 Faglig trivsel 3,9 3,8 3,9 3,8 3,8 3,9 3,9 Hvor tit kan du finde en løsning på problemer, bare du prøver hårdt nok? 3,6 3,6 3,8 3,8 4,0 4,1 3,8 Hvor tit kan du klare det, du sætter dig for? 3,9 4,0 4,1 4,0 4,0 4,1 4,0 Kan du koncentrere dig i timerne? 4,0 3,9 3,9 3,8 3,9 3,8 3,9 Hvis jeg bliver forstyrret i undervisningen, kan jeg hurtigt koncentrere mig igen. 3,4 3,3 3,4 3,5 3,4 3,5 3,4 Lykkes det for dig at lære dét, du gerne vil, i skolen? 4,2 4,0 4,0 3,8 3,7 3,8 3,9 Hvad synes dine lærere om dine fremskridt i skolen? 4,2 3,9 3,8 3,4 3,7 3,9 3,8 <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5

54 RESULTATER OPDELT PÅ KLASSETRIN 53 Klassetrin 4. Klasse 5. Klasse 6. Klasse 7. Klasse 8. Klasse 9. Klasse Total Jeg klarer mig godt fagligt i skolen. 4,0 3,9 4,0 3,9 4,0 4,1 4,0 Jeg gør gode faglige fremskridt i skolen. 3,9 3,9 3,9 3,8 3,9 4,0 3,9 Støtte og inspiration i undervisningen 3,7 3,2 3,1 3,1 3,1 3,2 3,3 Er du og dine klassekammerater med til at bestemme, hvad I skal arbejde med i klassen? 2,8 2,6 2,6 2,6 2,4 2,6 2,6 Er undervisningen spændende? 3,5 3,2 2,9 3,0 3,1 3,2 3,2 Er undervisningen kedelig? 3,3 2,9 2,7 2,8 2,8 2,7 2,9 Hjælper dine lærere dig med at lære på måder, som virker godt? 4,3 3,9 3,8 3,8 3,6 3,7 3,9 Undervisningen giver mig lyst til at lære mere. 3,6 3,3 3,1 3,2 3,3 3,4 3,3 Lærerne er gode til at støtte mig og hjælpe mig i skolen, når jeg har brug for det. 4,5 3,9 3,8 3,7 3,7 3,8 3,9 Lærerne sørger for, at elevernes ideer bliver brugt i undervisningen. 3,6 2,9 3,1 2,8 2,8 3,1 3,1 Ro og orden 3,6 3,7 3,7 3,6 3,7 3,9 3,7 Hvis der er larm i klassen, kan lærerne hurtigt få skabt ro. 3,1 3,3 3,4 3,0 3,4 3,5 3,3 Møder dine lærere præcist til undervisningen? 3,7 3,7 3,6 3,3 3,4 3,6 3,6 Er det let at høre, hvad læreren siger i timerne? 4,0 4,2 4,3 4,2 4,2 4,5 4,2 Er det let at høre, hvad de andre elever siger i timerne? 3,5 3,7 3,8 3,7 3,8 4,0 3,7 Jeg prøver at forstå mine venner, når de er triste eller sure. 4,2 4,1 4,2 4,1 4,3 4,3 4,2 Jeg er god til at arbejde sammen med andre. 3,9 3,9 3,9 3,9 4,1 4,0 3,9 Jeg siger min mening, når jeg synes, at noget er uretfærdigt. 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0 4,0 3,8 <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5

55 RESULTATER OPDELT PÅ KLASSETRIN 54 Klassetrin 4. Klasse 5. Klasse 6. Klasse 7. Klasse 8. Klasse 9. Klasse Total Hvor tit har du ondt i maven? 3,7 3,9 3,8 3,9 3,9 3,6 3,8 Hvor tit har du ondt i hovedet? 3,5 3,6 3,6 3,6 3,6 3,2 3,5 Har du selv mobbet nogen i skolen i dette skoleår? 4,8 4,8 4,9 4,8 4,8 4,9 4,8 Hvis jeg keder mig i undervisningen, kan jeg selv gøre noget for, at det bliver spændende. 2,9 3,0 2,8 2,8 2,7 2,9 2,8 Hvis noget er for svært for mig i undervisningen, kan jeg selv gøre noget for at komme videre. 3,6 3,5 3,7 3,5 3,6 3,6 3,6 Jeg synes godt om udeområderne på min skole. 4,3 4,1 3,6 4,0 3,5 3,4 3,8 Jeg synes godt om undervisningslokalerne på skolen. 4,2 3,9 3,3 3,4 3,4 3,7 3,7 Jeg synes, toiletterne på skolen er pæne og rene. 2,2 2,3 2,4 2,9 3,0 3,1 2,7 Hvor tit sover du dårligt eller uroligt om natten? 3,8 3,8 3,7 3,8 3,9 3,6 3,8 Hvor ofte føler du dig træt om morgenen, når du skal i skole? 2,6 2,7 2,4 2,5 2,2 2,1 2,4 Jeg synes, der er nok toiletter på skolen. 3,7 3,8 3,9 3,9 3,8 3,8 3,8 Jeg synes, der er rent på skolen. 3,2 3,0 2,8 2,9 2,8 3,1 3,0 Jeg synes godt om stederne til gruppearbejde på skolen. 4,0 3,7 3,6 3,6 3,5 3,5 3,7 Jeg synes godt om møblerne i min klasse (fx stole og borde). 3,7 3,5 2,9 3,1 3,0 3,0 3,2 Bliver du forstyrret af larm i timerne? 2,8 2,8 2,8 2,8 2,9 2,9 2,8 Er du tilfreds med lyset i din klasse? 4,3 4,1 4,1 3,8 4,1 3,9 4,1 Er du tilfreds med temperaturen i din klasse? 3,8 3,6 3,7 3,4 3,6 3,4 3,6 Er du tilfreds med luften i klassen? (luften kan fx være god eller dårlig, tung eller frisk) 3,6 3,4 3,3 3,0 3,0 3,0 3,2 <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5

56 RESULTATER OPDELT PÅ KLASSETRIN 55 Klassetrin 4. Klasse 5. Klasse 6. Klasse 7. Klasse 8. Klasse 9. Klasse Total Jeg er tilfreds med, hvordan skolen ser ud (fx billeder, udsmykning og farve på vægge og gulve). 3,7 3,7 3,2 3,4 3,2 3,2 3,4 Jeg øver mig i at lytte til mine kammerater, og tage det de siger, alvorligt 4,3 4,3 4,3 4,1 4,1 4,2 4,2 Jeg lærer mere om mig selv i skolen - hvad jeg er god til, og hvad jeg ikke er så god til. 4,0 3,9 3,9 3,9 3,8 3,8 3,9 Har du en eller flere gode venner i skolen? 5,0 4,9 4,9 4,8 5,0 4,8 4,9 Jeg er god nok, som jeg er. 4,6 4,5 4,2 4,3 4,2 4,3 4,4 Har du fået seksualundervisning i skolen? 1,3 4,3 2,5 4,4 2,9 4,3 3,4 Synes du, at du ved nok om sex og prævention? 3,4 3,9 4,9 4,1 <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5

57 RESULTATER OPDELT PÅ KØN 56 På de følgende sider opdeles den gennemsnitlige vurdering på hvert spørgsmål på køn. Køn Dreng Pige Total Social trivsel 4,3 4,1 4,2 Er du glad for din skole? 4,2 4,0 4,1 Er du glad for din klasse? 4,3 4,1 4,2 Føler du dig ensom? 4,5 4,1 4,3 Er du blevet mobbet i dette skoleår? 4,8 4,7 4,7 Er du bange for at blive til grin i skolen? 4,0 3,5 3,8 Hvor ofte føler du dig tryg i skolen? 4,2 3,9 4,1 Jeg føler, at jeg hører til på min skole. 4,3 4,0 4,1 Jeg kan godt lide pauserne i skolen. 4,6 4,2 4,4 De fleste af eleverne i min klasse er venlige og hjælpsomme. 4,2 4,2 4,2 Andre elever accepterer mig, som jeg er. 4,2 4,0 4,1 Faglig trivsel 3,9 3,8 3,9 Hvor tit kan du finde en løsning på problemer, bare du prøver hårdt nok? 3,8 3,8 3,8 Hvor tit kan du klare det, du sætter dig for? 4,1 4,0 4,0 Kan du koncentrere dig i timerne? 3,9 3,9 3,9 Hvis jeg bliver forstyrret i undervisningen, kan jeg hurtigt koncentrere mig igen. 3,4 3,4 3,4 Lykkes det for dig at lære dét, du gerne vil, i skolen? 4,0 3,9 3,9 Hvad synes dine lærere om dine fremskridt i skolen? 3,8 3,9 3,8 <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5

58 RESULTATER OPDELT PÅ KØN 57 Køn Dreng Pige Total Jeg klarer mig godt fagligt i skolen. 4,0 4,0 4,0 Jeg gør gode faglige fremskridt i skolen. 4,0 3,8 3,9 Støtte og inspiration i undervisningen 3,2 3,3 3,3 Er du og dine klassekammerater med til at bestemme, hvad I skal arbejde med i klassen? 2,5 2,7 2,6 Er undervisningen spændende? 3,1 3,2 3,2 Er undervisningen kedelig? 2,8 3,0 2,9 Hjælper dine lærere dig med at lære på måder, som virker godt? 3,9 3,8 3,9 Undervisningen giver mig lyst til at lære mere. 3,3 3,3 3,3 Lærerne er gode til at støtte mig og hjælpe mig i skolen, når jeg har brug for det. 3,9 3,9 3,9 Lærerne sørger for, at elevernes ideer bliver brugt i undervisningen. 3,0 3,2 3,1 Ro og orden 3,8 3,7 3,7 Hvis der er larm i klassen, kan lærerne hurtigt få skabt ro. 3,4 3,2 3,3 Møder dine lærere præcist til undervisningen? 3,5 3,6 3,6 Er det let at høre, hvad læreren siger i timerne? 4,3 4,2 4,2 Er det let at høre, hvad de andre elever siger i timerne? 3,8 3,7 3,7 Jeg prøver at forstå mine venner, når de er triste eller sure. 4,0 4,4 4,2 Jeg er god til at arbejde sammen med andre. 3,9 4,0 3,9 Jeg siger min mening, når jeg synes, at noget er uretfærdigt. 3,9 3,7 3,8 <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5

59 RESULTATER OPDELT PÅ KØN 58 Køn Dreng Pige Total Hvor tit har du ondt i maven? 4,0 3,6 3,8 Hvor tit har du ondt i hovedet? 3,7 3,3 3,5 Har du selv mobbet nogen i skolen i dette skoleår? 4,8 4,9 4,8 Hvis jeg keder mig i undervisningen, kan jeg selv gøre noget for, at det bliver spændende. 2,9 2,8 2,8 Hvis noget er for svært for mig i undervisningen, kan jeg selv gøre noget for at komme videre. 3,7 3,5 3,6 Jeg synes godt om udeområderne på min skole. 3,9 3,8 3,8 Jeg synes godt om undervisningslokalerne på skolen. 3,7 3,7 3,7 Jeg synes, toiletterne på skolen er pæne og rene. 2,4 2,9 2,7 Hvor tit sover du dårligt eller uroligt om natten? 3,8 3,7 3,8 Hvor ofte føler du dig træt om morgenen, når du skal i skole? 2,4 2,5 2,4 Jeg synes, der er nok toiletter på skolen. 3,8 3,8 3,8 Jeg synes, der er rent på skolen. 3,0 3,0 3,0 Jeg synes godt om stederne til gruppearbejde på skolen. 3,7 3,6 3,7 Jeg synes godt om møblerne i min klasse (fx stole og borde). 3,3 3,2 3,2 Bliver du forstyrret af larm i timerne? 2,9 2,8 2,8 Er du tilfreds med lyset i din klasse? 4,1 4,0 4,1 Er du tilfreds med temperaturen i din klasse? 3,7 3,4 3,6 Er du tilfreds med luften i klassen? (luften kan fx være god eller dårlig, tung eller frisk) 3,4 3,1 3,2 <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5

60 RESULTATER OPDELT PÅ KØN 59 Køn Dreng Pige Total Jeg er tilfreds med, hvordan skolen ser ud (fx billeder, udsmykning og farve på vægge og gulve). 3,5 3,4 3,4 Jeg øver mig i at lytte til mine kammerater, og tage det de siger, alvorligt 4,1 4,4 4,2 Jeg lærer mere om mig selv i skolen - hvad jeg er god til, og hvad jeg ikke er så god til. 3,9 3,9 3,9 Har du en eller flere gode venner i skolen? 5,0 4,9 4,9 Jeg er god nok, som jeg er. 4,5 4,2 4,4 Har du fået seksualundervisning i skolen? 3,5 3,3 3,4 Synes du, at du ved nok om sex og prævention? 4,2 4,1 4,1 <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5

61 BILAG 60 På følgende spørgsmål er historikken fra 2014: Indskoling: Hvordan har du det om morgenen? Spiser du morgenmad hver dag? Spiser du frokost hver dag i skolen? Mellemtrin og udskoling: Hvor tit spiser du morgenmad? Har du fået seksualundervisning i skolen? Udskoling: Synes du, at du ved nok om sex og prævention?

Svarfordeling på trivselsspørgsmål, klassetrin, Aalborg, 2014/2015

Svarfordeling på trivselsspørgsmål, klassetrin, Aalborg, 2014/2015 Svarfordeling på trivselsspørgsmål, 0.-3. klassetrin, Aalborg, 2014/2015 Svarfordeling på trivselsspørgsmål pr. køn, 0.-3. klassetrin, Aalborg, 2014/2015 Svarfordeling, Aalborg Kommune og hele

Læs mere

Resultatskema 7.-10 klasse: Hvordan har du det? 2016 Skole: Center-10, Aarhus High School, Klasse: 8FO I procent, antal i parentes

Resultatskema 7.-10 klasse: Hvordan har du det? 2016 Skole: Center-10, Aarhus High School, Klasse: 8FO I procent, antal i parentes Skole: Center-10, Aarhus High School, Klasse: 8FO (8FO) Køn Dreng 64% (7) 64% (7) 52% (3.711) Pige 36% (4) 36% (4) 48% (3.403) Er du glad for din skole? Meget tit 18% (2) 18% (2) 22% (1.571) Tit 18% (2)

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Kirkeskovsskolen, klassetrin Slagelse Kommune

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Kirkeskovsskolen, klassetrin Slagelse Kommune DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 15/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Slagelse Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer 3 2 Svaroverblik 4 3 Detaljerede resultater fra trivselsmålingen opdelt

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2016/17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Ganløse Skole, klassetrin Egedal Kommune

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2016/17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Ganløse Skole, klassetrin Egedal Kommune DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2016/17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Egedal Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer 3 2 Svaroverblik 4 3 Detaljerede resultater fra trivselsmålingen opdelt

Læs mere

UVM OG TRIVSEL CAROLINESKOLEN /17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Carolineskolen, klassetrin Københavns Kommune

UVM OG TRIVSEL CAROLINESKOLEN /17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Carolineskolen, klassetrin Københavns Kommune UVM OG TRIVSEL CAROLINESKOLEN 2017 2016/17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Carolineskolen, 4.-. klassetrin Københavns Kommune Carolineskolen, 4.-. klassetrin Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer

Læs mere

SLUTEVALUERING PÅ SKOLEÅRET 15/ /16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Bornholms Efterskole, klassetrin Bornholms Kommune

SLUTEVALUERING PÅ SKOLEÅRET 15/ /16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Bornholms Efterskole, klassetrin Bornholms Kommune SLUTEVALUERING PÅ SKOLEÅRET 15/ 2015/ BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Bornholms Efterskole, 4.- Bornholms Kommune Bornholms Efterskole, 4.- Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer 3 2 Svaroverblik

Læs mere

TRIVSELSMÅLING + UMV NØRBÆK EFTERSKOLE 2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Nørbæk Efterskole, klassetrin Randers Kommune

TRIVSELSMÅLING + UMV NØRBÆK EFTERSKOLE 2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Nørbæk Efterskole, klassetrin Randers Kommune TRIVSELSMÅLING + UMV NØRBÆK EFTERSKOLE 2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Nørbæk Efterskole, 4.- Randers Kommune Nørbæk Efterskole, 4.- Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer 3 2 Svaroverblik

Læs mere

Trivselsmåling 2015 Mellemtrin

Trivselsmåling 2015 Mellemtrin Trivselsmåling 2015 Mellemtrin Under landsplan Svarer til landsplan Over landsplan q1. Er du glad for din skole? q2. Er du glad for din klasse? q3. Hvad synes dine lærere om dine fremskridt i skolen? q4.

Læs mere

Spørgeramme til trivselsmålingen for elever i 4. til 9. klasse

Spørgeramme til trivselsmålingen for elever i 4. til 9. klasse Spørgeramme til trivselsmålingen for elever i 4. til 9. klasse 1) Er du glad for din skole? 2) Er du glad for din klasse? 3) Hvad synes dine lærere om dine fremskridt i skolen? Virkelig gode Gode Middel

Læs mere

Spørgeramme til elever i klasse

Spørgeramme til elever i klasse Spørgeramme til elever i 4.-9. klasse Her kan du se, hvilke spørgsmål og svarkategorier eleverne bliver præsenteret for i trivselsmålingen. Selve besvarelsen af spørgeskemaet skal ske elektronisk. 1 Er

Læs mere

Undervisningsmiljøundersøgelsen danner grundlaget for undervisningsmiljørepræsentanternes arbejde med skolens undervisningsmiljø.

Undervisningsmiljøundersøgelsen danner grundlaget for undervisningsmiljørepræsentanternes arbejde med skolens undervisningsmiljø. Undervisningsmiljøundersøgelse 2016 Skolen har i foråret 2016 gennemført den Nationale trivselsundersøgelse med tillægs spørgsmål omkring de fysiske- og æstetiske omgivelser. Trivselsundersøgelsen plus

Læs mere

Trivselsmåling 2015, 4.-9. klasse Varde Kommune

Trivselsmåling 2015, 4.-9. klasse Varde Kommune Trivselsmåling 2015, 4.-9. klasse Varde Kommune Spørgsmål Svarmuligheder Varde Kommune 4-9 klasse 1. Er du glad for din skole? 2. Er du glad for din klasse? 3. Hvad synes dine lærere om dine fremskridt

Læs mere

Trivselsmåling i folkeskolen klasse

Trivselsmåling i folkeskolen klasse Trivselsmåling i folkeskolen 4.-9. klasse q1. Er du glad for din skole? Tit eller meget tit: 60 % Landsgennemsnit: 72 % 5 3 1 29% 21% 43% 39% 31% 23% Er du glad for din skole? 4% 7% 1% 2% q2. Er du glad

Læs mere

Trivsel i folkeskolen, 2015

Trivsel i folkeskolen, 2015 Trivsel i folkeskolen, 2015 Den første nationale trivselsmåling i folkeskolen er gennemført i perioden 26. januar til 24. marts 2015. Trivselsmålingen er indført som led i folkeskolereformen og skal give

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Østervang, klassetrin Glostrup Kommune

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Østervang, klassetrin Glostrup Kommune DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Østervang, 4.- Glostrup Kommune Østervang, 4.- Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer 3 2 Svaroverblik 4 3 Detaljerede resultater

Læs mere

1. Er du glad for din skole? (0.-3. kl.)

1. Er du glad for din skole? (0.-3. kl.) Resultater fra den nationale trivselsundersøgelse Spørgsmål til 0.-3. trin 10 9 8 7 6 1. Er du glad for din skole? 5 1 landet 0-3 0-3 3% 3% 2% 3% 2% 15% Ja, lidt 26% 32% 34% 36% 28% 38% Ja, meget 71% 65%

Læs mere

Glostrup Skole Kommune 4-9 klasse

Glostrup Skole Kommune 4-9 klasse Resultat af trivselsmåling 4.-9.kl. januar-marts 2015 Spørgsmål 1-40 svarkategorier Hele landet 4-9 klasse q1. Er du glad for din skole? Meget tit 29% 25% q1. Er du glad for din skole? Tit 43% 44% q1.

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Kirkeskovsskolen, klassetrin Slagelse Kommune

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Kirkeskovsskolen, klassetrin Slagelse Kommune DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING / BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Kirkeskovsskolen, 0.- Slagelse Kommune Kirkeskovsskolen, 0.- Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer 3 2 Svaroverblik 4 3 Detaljerede

Læs mere

UVM OG TRIVSEL CAROLINESKOLEN /17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Carolineskolen, klassetrin Københavns Kommune

UVM OG TRIVSEL CAROLINESKOLEN /17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Carolineskolen, klassetrin Københavns Kommune UVM OG TRIVSEL CAROLINESKOLEN 20 20/ BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Carolineskolen, 0.- Københavns Kommune Carolineskolen, 0.- Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer 3 2 Svaroverblik 4 3 Detaljerede

Læs mere

2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Reventlow Lilleskole, klassetrin Lolland Kommune

2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Reventlow Lilleskole, klassetrin Lolland Kommune 15/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Lolland Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer 3 2 Svaroverblik 4 3 Detaljerede resultater fra trivselsmålingen opdelt på klassetrin 5 3.1 Tema 1:

Læs mere

TRIVSELSMÅLING SPRS 2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Sorø Privatskole, klassetrin Sorø Kommune

TRIVSELSMÅLING SPRS 2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Sorø Privatskole, klassetrin Sorø Kommune TRIVSELSMÅLING SPRS 2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Sorø Privatskole, 0.- Sorø Kommune Sorø Privatskole, 0.- Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer 3 2 Svaroverblik 4 3 Detaljerede resultater

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE /17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Sejergaardsskolen, klassetrin Holbæk Kommune

TRIVSELSUNDERSØGELSE /17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Sejergaardsskolen, klassetrin Holbæk Kommune TRIVSELSUNDERSØGELSE 2017 2016/17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Sejergaardsskolen, 0.- Holbæk Kommune Sejergaardsskolen, 0.- Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer 3 2 Svaroverblik 4 3 Detaljerede

Læs mere

TRIVSELSMÅLING NØRREÅDAL FRISKOLE OKTOBER /18 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Nørreådal Friskole, klassetrin Brønderslev Kommune

TRIVSELSMÅLING NØRREÅDAL FRISKOLE OKTOBER /18 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Nørreådal Friskole, klassetrin Brønderslev Kommune TRIVSELSMÅLING NØRREÅDAL FRISKOLE OKTOBER 20 20/18 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Nørreådal Friskole, 0.- Brønderslev Kommune Nørreådal Friskole, 0.- Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer 3 2

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE /18 SKOLERAPPORT. Stenløse Privatskole, klassetrin Egedal Kommune

TRIVSELSUNDERSØGELSE /18 SKOLERAPPORT. Stenløse Privatskole, klassetrin Egedal Kommune TRIVSELSUNDERSØGELSE 2017 2017/18 SKOLERAPPORT Egedal Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Indikatorer for trivsel 3 1.2 Supplerende spørgsmål om fysiske og æstetiske omgivelser 3 1.3 Rapportens indhold

Læs mere

Center for Børn & Undervisning. Den nationale trivselsundersøgelse 2015. Bilag til Uddannelsesmødet den 24. juni 2015

Center for Børn & Undervisning. Den nationale trivselsundersøgelse 2015. Bilag til Uddannelsesmødet den 24. juni 2015 Center for Børn & Undervisning Bilag til Uddannelsesmødet den 24. juni 2015 Dato 17. juni 2015 Notat udarbejdet af: Finn Sonne Holm Den nationale trivselsundersøgelse 2015 Den samlede spørgerammer for

Læs mere

EVALUERING EFTERSKOLEN 2015/16 KLASSERAPPORT. 10 Broby Fri- og Efterskole, Faaborg-Midtfyn Kommune

EVALUERING EFTERSKOLEN 2015/16 KLASSERAPPORT. 10 Broby Fri- og Efterskole, Faaborg-Midtfyn Kommune EVALUERING EFTERSKOLEN 2015/16 KLASSERAPPORT 10 Broby Fri- og Efterskole, Faaborg-Midtfyn Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Indikatorer for trivsel 3 1.2 Supplerende spørgsmål om fysiske og æstetiske

Læs mere

Resultatskema kommunen: Hvordan har du det? 2013 I procent, antal i parentes

Resultatskema kommunen: Hvordan har du det? 2013 I procent, antal i parentes =0 Er du dreng eller pige? Dreng 50% (1.458) Pige 49% (1.437) Manglende svar 0% (9) Sådan er jeg for det meste: Meget glad 70% (2.039) Glad 26% (760) Ikke glad 3% (83) Hvad synes du om klassen? Meget glad

Læs mere

Folkeskoleelevernes trivselsmåling 2015

Folkeskoleelevernes trivselsmåling 2015 Folkeskoleelevernes trivselsmåling 2015 Den 28. april 2015 Med folkeskolereformen fulgte et nationalt mål om, at elevernes trivsel skal styrkes. Elevernes trivsel skal måles årligt på alle skoler ved trivselsmålingen,

Læs mere

Resultatskema kommunen: Hvordan har du det? 2011 I procent, antal i parentes

Resultatskema kommunen: Hvordan har du det? 2011 I procent, antal i parentes =0 Er du dreng eller pige? Dreng 51% (1.232) Pige 49% (1.198) Manglende svar 0% (8) Sådan er jeg for det meste: Meget glad 74% (1.808) Glad 22% (544) Ikke glad 3% (75) Hvad synes du om klassen? Meget glad

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2016/2017 KOMMUNERAPPORT. ABC Kommune, klassetrin

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2016/2017 KOMMUNERAPPORT. ABC Kommune, klassetrin DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2016/2017 KOMMUNERAPPORT Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Indikatorer for trivsel 3 1.2 Rapportens indhold 3 1.3 Læsning af figurer 4 1.4 Vejledning og inspiration til det videre

Læs mere

2015/16 SKOLERAPPORT. Studsgård Friskole, 4.-9. klassetrin Herning Kommune

2015/16 SKOLERAPPORT. Studsgård Friskole, 4.-9. klassetrin Herning Kommune 2015/16 SKOLERAPPORT Herning Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Indikatorer for trivsel 3 1.2 Supplerende spørgsmål om fysiske og æstetiske omgivelser 3 1.3 Rapportens indhold 4 1.4 Læsning af figurer

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 73,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 73,3% beelser: 304 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 73,3% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 76,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 76,8% beelser: 365 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 76,8% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 SKOLERAPPORT. Østervang, klassetrin Glostrup Kommune

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 SKOLERAPPORT. Østervang, klassetrin Glostrup Kommune DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 SKOLERAPPORT Glostrup Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Indikatorer for trivsel 3 1.2 Rapportens indhold 3 1.3 Læsning af figurer 3 1.4 Vejledning og inspiration

Læs mere

PRIVATSKOLENS TRIVSELSMÅLING /17 SKOLERAPPORT. Privatskolen Nakskov, klassetrin Lolland Kommune

PRIVATSKOLENS TRIVSELSMÅLING /17 SKOLERAPPORT. Privatskolen Nakskov, klassetrin Lolland Kommune PRIVATSKOLENS TRIVSELSMÅLING 2017 2016/17 SKOLERAPPORT Lolland Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Indikatorer for trivsel 3 1.2 Rapportens indhold 3 1.3 Læsning af figurer 3 1.4 Vejledning og inspiration

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2014/15 SKOLERAPPORT. Mølleskolen, klassetrin Skanderborg Kommune

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2014/15 SKOLERAPPORT. Mølleskolen, klassetrin Skanderborg Kommune DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2014/15 SKOLERAPPORT Skanderborg Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Indikatorer for trivsel 3 1.2 Rapportens indhold 3 1.3 Læsning af figurer 3 1.4 Vejledning og inspiration

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 62%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 62% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 62% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved ikke

Læs mere

Klassetrinsgruppering=0-3 klasse

Klassetrinsgruppering=0-3 klasse Resultatskema: Hvordan har du det? 1 Klassetrinsgruppering=0-3 klasse Er du dreng eller pige? Dreng 56% (126) 51% (5.378) Pige 44% (99) 49% (5.197) Manglende svar 0% (1) 0% (7) Sådan er jeg for det meste:

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget satte Københavnerbarometeret 1 (elevtrivselsmåling)

Børne- og Ungdomsudvalget satte Københavnerbarometeret 1 (elevtrivselsmåling) KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til BUU Orientering om resultater fra den nationale trivselsmåling I folkeskolereformen er der fokus på at øge trivslen blandt

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Vester Mariendal Skole og Undervisningscenter Aalborg Kommune. Termometeret

BILAGSRAPPORT. Vester Mariendal Skole og Undervisningscenter Aalborg Kommune. Termometeret BILAGSRAPPORT Vester Mariendal Skole og Undervisscenter Termometeret Læsevejled Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/2016 KOMMUNERAPPORT. Rudersdal Kommune, klassetrin

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/2016 KOMMUNERAPPORT. Rudersdal Kommune, klassetrin DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/2016 KOMMUNERAPPORT Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Indikatorer for trivsel 3 1.2 Rapportens indhold 3 1.3 Læsning af figurer 4 1.4 Vejledning og inspiration til det videre

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66,7% beelser: 102 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66,7% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 64,6%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 64,6% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 64,6% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved ikke

Læs mere

Resultatskema klasse: Hvordan har du det? 2010 Skole: Malling Skole, Klasse: AI1 I procent, antal i parentes

Resultatskema klasse: Hvordan har du det? 2010 Skole: Malling Skole, Klasse: AI1 I procent, antal i parentes Resultatskema 0.-3. klasse: Hvordan har du det? 2010 Skole: Malling Skole, Klasse: AI1 (AI1) Er du dreng eller pige? Dreng 48% (12) 49% (71) 51% (1.400) Pige 52% (13) 51% (73) 49% (1.369) Manglende svar

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 SKOLERAPPORT. Christiansfeld Skole, klassetrin Kolding Kommune

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 SKOLERAPPORT. Christiansfeld Skole, klassetrin Kolding Kommune DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 SKOLERAPPORT Kolding Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Temaer om trivsel 3 1.2 Supplerende spørgsmål om fysiske og æstetiske omgivelser 3 1.3 Rapportens indhold

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 59,1%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 59,1% Vallensbæk Kommune beelser: 1.184 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 59,1% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 76,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 76,7% beelser: 447 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 76,7% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 84,1%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 84,1% beelser: 243 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 84,1% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 69,2%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 69,2% beelser: 510 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 69,2% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 88,6%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 88,6% beelser: 395 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 88,6% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 78,2%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 78,2% beelser: 205 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 78,2% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 76,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 76,7% beelser: 442 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 76,7% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 67,5%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 67,5% beelser: 501 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 67,5% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 86,9%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 86,9% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 86,9% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 83,5%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 83,5% beelser: 349 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 83,5% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2016/17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Isbryderen, klassetrin Skoler uden kommunetilknytning

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2016/17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Isbryderen, klassetrin Skoler uden kommunetilknytning DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 201/1 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Isbryderen, 0.- Skoler uden kommunetilknytning Isbryderen, 0.- Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer 3 2 Svaroverblik 4 3 Detaljerede

Læs mere

Bekendtgørelse om måling af elevernes trivsel i folkeskolen

Bekendtgørelse om måling af elevernes trivsel i folkeskolen Bekendtgørelse om måling af elevernes trivsel i folkeskolen I medfør af 56, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 665 af 20. juni 2014 [som ændret ved...], fastsættes: 1. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 70%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 70% Ishøj Kommune beelser: 1.425 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 70% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 65,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 65,3% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 65,3% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 70,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 70,7% Gilbjergskolen beelser: 65 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 70,7% OM RAPPORTEN 01 har i perioden januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre til børn i dagtilbud,

Læs mere

Den nationale trivselsmåling 2015 Uddannelsesudvalget Den 24. juni 2015

Den nationale trivselsmåling 2015 Uddannelsesudvalget Den 24. juni 2015 Den nationale trivselsmåling 2015 Uddannelsesudvalget Den 24. juni 2015 Finn Sonne Holm juni 2015 1 Folkeskolereformens nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige,

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 72%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 72% Kommune beelser: 58 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 72% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 77%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 77% Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 77% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien

Læs mere

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 89,8%

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 89,8% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 88 ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 89,8% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt 7.-10. klasses elever

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 72%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 72% beelser: 367 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 72% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 73,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 73,8% beelser: 576 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 73,8% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 78,1%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 78,1% beelser: 182 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 78,1% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 65,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 65,8% beelser: 672 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 65,8% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 91,2%

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 91,2% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 135 ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 91,2% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt 7.-10. klasses elever

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Undervisningsmiljøvurdering efterår Klostermarken Skole Slagelse Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Undervisningsmiljøvurdering efterår Klostermarken Skole Slagelse Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Undervisningsmiljøvurdering efterår 213 Klostermarken Skole Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 69,4%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 69,4% beelser: 677 BRUGERUNDERSØGELSE Svarprocent: 69,4% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden september oktober gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre til

Læs mere

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,6%

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,6% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 220 ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,6% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt 7.-10. klasses elever

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 64,2%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 64,2% Viborgvej beelser: 376 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 64,2% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 65,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 65,7% Silkeborgvej beelser: 406 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 65,7% Forældretilfredshed 2015 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført

Læs mere

Afd. 3 uvm-undersøgelse

Afd. 3 uvm-undersøgelse Indhold Indhold... 1 Information... 3 Besvarelser medtaget i denne rapport... 3 Fysiske: Inventar... 4 Bordet du sidder ved i klassen, passer det godt til dig?... 4 Får du ondt i ryggen, når du sidder

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 67,1%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 67,1% beelser: 100 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 67,1% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 70,5%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 70,5% beelser: 501 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 70,5% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Th. Langs Skole Silkeborg Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Th. Langs Skole Silkeborg Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Th. Langs Skole Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige fordeling

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Nilen Privat Skole Aarhus Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Nilen Privat Skole Aarhus Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Nilen Privat Skole Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Dragør Skole Dragør Kommune. Termometeret

BILAGSRAPPORT. Dragør Skole Dragør Kommune. Termometeret BILAGSRAPPORT Dragør Skole Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige fordeling

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Undervisningsmiljøvurdering efterår 2013 c+d. Klostermarken Skole Slagelse Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Undervisningsmiljøvurdering efterår 2013 c+d. Klostermarken Skole Slagelse Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Undervisningsmiljøvurdering efterår 2 c+d Klostermarken Skole Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

Hele landet 0-3 klasse

Hele landet 0-3 klasse q1a. Er du glad for din skole? Ja, meget 71% 65% 63% 61% 70% 46% q1a. Er du glad for din skole? Ja, lidt 26% 32% 34% 36% 28% 38% q1a. Er du glad for din skole? Nej 3% 3% 2% 3% 2% 15% q1a. Er du glad for

Læs mere

BILAGSRAPPORT. 10 Salling Efterskole Skive Kommune. Termometeret

BILAGSRAPPORT. 10 Salling Efterskole Skive Kommune. Termometeret BILAGSRAPPORT 1 Salling Efterskole Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige

Læs mere

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE 7. klasses undersøgelse anden opsætning

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE 7. klasses undersøgelse anden opsætning RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Grundskole MÅLGRUPPE Udskoling UNDERSØGELSE 7. klasses undersøgelse anden opsætning GRUNDLAG Den Lille Skole - Klassetrin ( Alle ) RESPONDENT Børn/unge ANTAL

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 Svarprocent: 56,6%

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 Svarprocent: 56,6% beelser: 239 FORÆLDRETILFREDSHED 2014 Svarprocent: 56,6% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 76,2%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 76,2% Grenåvej Vest beelser: 247 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 76,2% Forældretilfredshed 2015 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført

Læs mere

Afd. 2 UVM-undersøgelse

Afd. 2 UVM-undersøgelse Indhold Indhold... 1 Information... 3 Besvarelser medtaget i denne rapport... 3 Fysiske: Inventar... 4 Bordet du sidder ved i klassen, passer det godt til dig?... 4 Får du ondt i ryggen, når du sidder

Læs mere

Bekendtgørelse om måling af elevernes trivsel i folkeskolen

Bekendtgørelse om måling af elevernes trivsel i folkeskolen BEK nr 1167 af 12/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 6. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.

Læs mere

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse 25. august 2005 Før du går i gang med at udfylde skemaet, skal du læse følgende igennem: Tag dig tid til at læse både spørgsmål og svarmuligheder godt igennem.

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2008 3.a, 3.b, 3.c, 4.a, 4.b, 4.c, 4.d, 5.x, 5.y, 6.a, 6.b, 6.c, 7.a, 7.c, 8.a, 8.b, 8.c, 9.d M, K Ikke viste hold: 6.d, 7.b, 9.d Resultater

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 84%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 84% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 84% OM RAPPORTEN 01 har i perioden januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre til børn i dagtilbud, skole, fritidshjem

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 94%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 94% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 20 Svarprocent: 94% Forældretilfredshed 20 OM RAPPORTEN 01 har i perioden januar februar 20 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre til børn i dagtilbud,

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 59,5%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 59,5% Nyborg Kommune beelser: 1.492 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 59,5% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Sædding Efterskole Ringkøbing-Skjern Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Sædding Efterskole Ringkøbing-Skjern Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Sædding Efterskole Ringkøbing-Skjern Kommune (Privatskoler) Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 73,5%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 73,5% beelser: 214 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 73,5% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 81,8%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 81,8% beelser: 130 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 81,8% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2008 indskoling, indskoling, indskoling, indskoling M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 12 Er du glad for at gå

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 09 Indskoling M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 12 Er du glad for at gå i skole? 16 / 80% 4 / %, ikke rigtigt

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 09 Indskoling M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 12 Er du glad for at gå i skole? 13 / 59.09% 9 / 40.91%, ikke

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 66,3%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 66,3% beelser: 760 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 66,3% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre

Læs mere