Statut for beregning af ranglister og udtagelse til internationale mesterskaber

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statut for beregning af ranglister og udtagelse til internationale mesterskaber"

Transkript

1 Optimist Class Denmark (OCD) Statut for beregning af ranglister og udtagelse til internationale mesterskaber 1. Generelt Denne statut omfatter beregning af ranglister. 2. Formål 2.1 At definere hvordan Optimist-ranglister beregnes 2.2 At definere hvordan udtagelse til OCD s hold beregnes. 3. Referencer 3.1. OCD Vedtægter Optimist Class Denmark (OCD) Statut for ranglister samt udtagelse til internationale mesterskaber indeværende år. 4. Grundlag for beregning af ranglister (guld og sølvfelter) Der beregnes følgende ranglister: 4.1 Sommerranglisten A-Optimister Sommerranglisten for A - optimist-feltet er grundlaget for udtagelse til de internationalemesterskaber: IODA WORLD C SHIP, IODA EUROPEAN C SHIP og Junior Nordiske Mesterskaber (JNOM). Sommerranglisten udarbejdes løbende på baggrund af resultaterne fra forårets ranglistestævner og er gældende indtil første efterårsrangliste er sejlet. 4.2 Vinterranglisten A-Optimist feltet Vinterranglisten for A-optimist-feltet er grundlaget for udtagelse til OCD s evt. forskellige hold samt evt. andre udtagelser. Vinterranglisten udarbejdes løbende på baggrund af resultaterne fra efterårets ranglistestævner og er gældende indtil første forårsrangliste er sejlet.

2 4.3 U12-ranglisten Sommerranglisten U12 feltet U12-ranglisten omfatter U12 sejlere fra A-Optimistranglisten. U12 sejlere forstås som sejler der indeværende år fylder 12 år eller derunder. 4.4 Pointgivning Der skal benyttes reglerne i Tillæg A i ISAF s regler for kapsejlads (se 3.2) eller de ændringer der er til ISAF s regler beskrevet i det enkelte stævnes sejladsbestemmelser. Der skal benyttes lavpointsystem. Når det samlede resultat viser pointlighed mellem 2 eller flere både, anvendes regel A8. Det er hver ranglistestævnes officielle endelige resultatliste inkl. udlændinge og ikke OCD maximusmedlemmer for hver sejlads, der ligger til grund for ranglisteberegningen. Udlændinge skal på første stævnedag seedes i puljer efter landets gældende rangliste, såfremt denne er tilgængelig på Internettet Ranglistesejlere, som ikke har deltaget i alle sejladserne i ranglisteserien, får tildelt Point i disse sejladser svarende til en DNS i de pågældende sejladser sejleren ikke har deltaget i. I tilfælde af tvivl eller uklarhed i henhold til denne ranglisteberegning, tager OCD s bestyrelse stilling hertil, idet der i relevant omfang tages udgangspunkt i Tillæg A i ISAF s regler for kapsejlads Udgår Fratrækkere: Total antal sejladser Antal placeringer, der kan fratrækkes. 1 til og med 4 Ingen fratrækker 5 til og med 9 1 fratrækker 10 til og med 14 2 fratrækker 15 til og med 19 3 fratrækker Og så videre Fratrækkere findes på tværs af alle sejladser i ranglisteserien. Man kan således have alle sine fratrækkere i ét ranglistestævne a Godtgørelse ved konfirmation. Skal en sejler eller en sejlers søskende konfirmeres på en stævnedato under et ranglistestævne, kan der søges om godtgørelse for de sejladser, der er sejlet på konfirmationsdagen. Ansøgning om godtgørelse skal være OCD s bestyrelse i hænde senest 1 måned før 1. ranglistestævne i en serie.

3 De sejladser, der afholdes på konfirmationsdagen (hvor sejleren ikke har deltaget) vil hver få tildelt Endeligt Pointtal (sejladsplacering) Endeligt Pointtal beregnes på følgende måde: der er 2 trin: 1. Beregning af Foreløbig Pointtal er gennemsnittet af sejlerens normerede pointtal for hver sejlads multipliceret med puljestørrelsen (antal tilmeldte sejlere i puljen) i de sejladser på konfirmationsdagen, der gives godtgørelse for og afrundet til 1. decimal. Normeret pointtal for hver sejlads, af de sejladser som indgår i beregning af gennemsnittet, beregnes på følgende måde: a. Sejladsens pointresultat hvor ikke-ranglistesejlere i puljen er fjernet, divideret med puljestørrelsen for sejladsen (ingen afrunding i Excel). b. Ved beregning af gennemsnitlig normeret pointtal benyttes kun 1 fratrækker (største normerede pointtal) blandt de sejladser som ikke er omfattet af godtgørelse 2. Beregning af Endeligt Pointtal. Beregning af kompensation for antal ikke-rangliste sejlere (herunder udlændinge) foretages på følgende måde: a. Indsæt Foreløbig Pointtal i de sejladser som der skal gives godtgørelse for og beregn foreløbig ranglisteplacering. b. Benyt foreløbig ranglisteplacering + 1 til at afgøre Endeligt Pointtal ved at tælle antal ranglistesejlere fra toppen +1, divideret med antal puljer på resultatlisten fra det stævne som der gives kompensation for. Hvis sejleren, efter der er givet tilsagn om godtgørelse senere måtte ønske at sejle alligevel, skal vedkommende igen anmode OCD s bestyrelse om dette b Godtgørelse ved deltagelse i Hold-EM. Er en sejler udtaget til Hold-EM og vælger, at deltage i Hold-EM, kan der søges om godtgørelse for de sejladser, der er sejlet ved et ranglistestævne, hvis ranglistestævnet sejles samtidigt med afvikling af Hold-EM. Ansøgning om godtgørelse skal være OCD s bestyrelse i hænde senest én uge før det pågældende ranglistestævne. Pointtal beregnes efter samme princip som for godtgørelse ved konfirmation. Hvis sejleren, efter der er givet tilsagn om godtgørelse senere måtte ønske at sejle alligevel, skal vedkommende igen anmode OCD s bestyrelse om dette Beregningsregler for straffe. Ved beregning af den endelige rangliste i forbindelse med udtagelsesserien til de internationale stævner og til ranglisten i efteråret benyttes følgende ændring til Tilæg A i ISAF s regler for kapsejlads DNC, DNF, DNS, OCS, BFD, RAF, DSQ, DNE og DGM tildeles point lig med 1 + antal ranglistesejlere som har gennemført mindst én sejlads i det pågældende stævne.

4 20% straffen ZFP udregnes på baggrund af det antal forskellige ranglistesejlere som har gennemført mindst én sejlads i det pågældende stævne. 4.5 Ranglisteberegning OCD s bestyrelse skal sørge for at udpege en ansvarlig for udarbejdning af ranglister, sådan, at der kan udarbejdes ranglister efter hvert ranglistestævne. Ranglisten skal, så vidt muligt, offentliggøres på OCD s hjemmeside senest 48 timer efter ranglistestævnets afslutning. Ved sommerens sidste ranglistestævne i udtagelsesserien, udarbejdes en rangliste som kan bruges til at præsentere de, til internationale stævner, udtagne sejlere i forlængelse af præmieoverrækkelsen. Deltagerne kan senest 48 timer efter offentliggørelsen af en rangliste komme med indsigelser over resultatet af ranglisten til OCD s formand Efter dette tidspunkt, kan der ikke foretages nye indsigelser. OCD s ranglisteberegner og bestyrelse er i fællesskab ansvarlige for at indsigelser behandles hurtigst muligt efter de 48 timers indsigelsesfrist. Resultatet er herefter endeligt. 5. Sejlere udtaget til optimisthold (A-optimistranglisten) Deltagelse i de internationale mesterskaber: IODA WORLD C SHIP, IODA EUROPEAN C SHIP og JNOM. 5.1 Udtagelse til internationale mesterskaber Udtagelse til IODA WORLD C SHIP, IODA EUROPEAN C SHIP og JNOM-OD (Optimist Drenge) samt JNOM- OP (Optimist Piger) sker efter den samlede rangliste for udtagelsesstævnerne i foråret således: 5. deltager i IODA WORLD C SHIP (ikke kønsbestemt) De næste 3 drenge deltager i IODA EUROPEAN C SHIP De næste 3 piger deltager i IODA EUROPEAN C SHIP Den næste sejler dreng eller pige som endnu ikke er udtaget bliver herefter udtaget som syvende deltager i IODA EUROPEAN C SHIP. De 20 næste drenge udtages til JNOM-OD. De 5 højest placerede deltager i Hold- NM. De 20 næste piger udtages til JNOM-OP. De 5 højest placerede deltager i Hold- NM. Ingen sejler kan deltage i mere end ét af de internationale mesterskaber samme år. Denne regel gælder dog ikke, hvis man har vundet IODA EUROPEAN C SHIP eller IODA World C SHIP året før. Man har lov at forsvare sin titel, (se 3.3). Til Hold-EM deltager de 2 højst rangerende drenge og 2 højst rangerende piger fra EM-holdet samt den næste sejler dreng eller pige fra EM-holdet som er bedst placeret på EM-holdet. Hvis en udtaget sejler, uanset af hvilken årsag, ikke ønsker at deltage i Hold-EM, spørges den næste på ranglisten af samme køn. VM-sejlere kan ikke deltage i Hold-EM. EM-hold træneren kan i tilfælde af afbud dog vælge om holdet kun skal bestå af 4 sejlere.

5 5.2 Danmarks deltagelsedeltager Danmark ikke i et af nævnte Internationale stævner, rykkes ned på listen. OCD s bestyrelse kan dog i særlige situationer på grund af tidsfrister vælge at se bort fra denne regel. 5.3 Afbud til deltagelse i internationale mesterskaber Sejlere som er udtaget til internationale mesterskaber, men som vælger ikke at deltage skal meddele dette til bestyrelsen inden kl. 10 den sidste sejldag i ranglistestævneserien for de internationale udtagelser. Denne regel gælder ikke for udtagelse til Hold-EM (se også pkt. 5.1). Sejlere der er udtaget til Hold-EM, men ikke ønsker at deltage, skal meddele dette til OCD s bestyrelse og EM-hold træneren senest én måned før afvikling af Hold-EM. Senere afbud, f.eks. ved sygdom skal meddeles OCD s bestyrelse hurtigst muligt. Selv om man ikke deltager i et internationalt stævne, bevarer man sin plads på ranglisten. Hvis man er udtaget og vælger ikke at deltage i et internationalt stævne, rykkes op på listen, og der vil blive suppleret til JNOM med den næste i rækken (dreng eller pige), der stod til at skulle på optimistlandsholdet. Hvis man udtages til IODA WORLD C SHIP og vælger ikke at deltage og man ønsker at deltage i IODA EUROPEAN C SHIP eller JNOM, kan man bytte plads med den bedst placerede af samme køn på landsholdet der er udtaget til i IODA EUROPEAN C SHIP. Hvis denne ikke har mulighed for at bytte plads, spørges næste i rækken af samme køn og derefter den tredje af samme køn (og fjerde hvis 7. deltager er af samme køn). Hvis man udtages til IODA EUROPEAN C SHIP og vælger ikke at deltage, kan man bytte plads med den bedst placerede af samme køn på holdet der er udtaget til i JNOM. Hvis denne ikke har mulighed for at bytte plads, spørges næste i rækken af samme køn og derefter den tredje (og så fremdeles) af samme køn. 5.4 Aldersgrænse til JNOM Hvis en sejler der udtages til JNOM er for ung til at deltage, udtages den næste i rækken af samme køn, og som er gammel nok til at deltage, til JNOM. Den sejler der ikke kan deltage i JNOM pga. alder bevarer sin plads på ranglisten 5.5 Internationale stævner/events med begrænset antal inviterede deltagere Hvis Danmark (OCD) inviteres til internationale stævner eller events med begrænset deltagelse, skal pladserne tilbydes sejlerne i henhold til den ved tilmeldingsfristens udløb gældende OCD-rangliste. Hvis indbydelsen ikke indeholder en tilmeldingsfrist, sætter OCD s bestyrelse en dato for hvornår udvælgelsen skal ske Hvis en sejler fra VM-holdet, EM-holdet eller NM-holdet, inviteres til at deltage i et internationalt stævne, efter IODA WORLD C SHIP, IODA EUROPEAN C SHIP og JNOM, og vælger ikke at deltage, inviteres den næste i rækken på den gældende OCD-rangliste. Dette gælder uanset om det er til et fleet race stævne eller et hold-stævne. I forbindelse med afbud til holdsejlads, bestemmer

6 træneren om holdet skal bestå af 4 eller 5 sejlere. Hvis der opstår tvivl om udvælgelse af en eller flere deltagere, skal OCD s bestyrelse kontaktes, og denne vil træffe afgørelsen. For udtagelse til Hold events f.eks. Opti Team Cup udtages efter resultaterne fra Hold DM afholdt samme år. Er dette ikke muligt udtages efter gældende rangliste. 6. Hold-JDM. Hvis der til Hold-DM skal laves seedning af holdene, aftaler OCD og DS hvilken rangliste der skal benyttes for beregningen (f. eks. TORM-ranglisten eller den til en hver tid gældende OCD-rangliste). Beregningen foretages på baggrund af resultaterne for holdets 3 højest placerede sejlere på ranglisten. 7. Præmier 7.1 Sommerranglisten. A-optimistranglisten: Den først udtagne til de internationale mesterskaber (vinderen af A- optimistranglisten - forår) overrækkes Villy Hansens vandrepokal. U12-optimistranglisten: OCD s vandrepokal overrækkes til vinderen af U12-optimistranglisten - forår. 7.2 Vinterranglisten OCD s vandrepokal overrækkes til vinderen af A-optimistranglisten -efterår OCD s vandrepokal overrækkes til vinderen af U12-optimistranglisten -efterår.

DN-klubben Danmark Sejladsbestemmelser ved DM

DN-klubben Danmark Sejladsbestemmelser ved DM 1. Indbydelse til DM skal udsendes som brev eller e-mail til alle medlemmer med licens. Indbydelsen skal afgives til postbefordring mindst 3 dage før første sejldag dvs. onsdag, hvis første sejldag er

Læs mere

Pistol 15 m. 1. Tilmeldelse 1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til DMstævner.

Pistol 15 m. 1. Tilmeldelse 1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til DMstævner. Pistol 15 m Opdateret august 2009 Generelle bestemmelser 1. Tilmeldelse 1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til DMstævner. 1.2. Deltagerberettigede

Læs mere

Reglement for Aarhus Skoleskaks Grand Prix Mesterskab

Reglement for Aarhus Skoleskaks Grand Prix Mesterskab Reglement for Aarhus Skoleskaks Grand Prix Mesterskab 1 Grand Prix Mesterskabet i Aarhus Kredsen under Dansk Skole Skak Aarhus Skoleskak (ASS) afvikler hver sæson et Grand Prix Mesterskab (GPM) som udgøres

Læs mere

ReglementforUngdomsklassifikationenibadm

ReglementforUngdomsklassifikationenibadm ReglementforUngdomsklassifikationenibadm inton 1.0 Ungdomsklassifikationsudvalg BD og DGI har nedsat et ungdomsklassifikationsudvalg til varetagelse af den fælles ungdomsklassifikation. Ungdomsklassifikationsudvalget

Læs mere

Pistol 25 m. 1. Tilmelding 1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til DMstævner.

Pistol 25 m. 1. Tilmelding 1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til DMstævner. 1 Pistol 25 m Opdateret april 2009 Generelle bestemmelser 1. Tilmelding 1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til DMstævner. 1.2. Deltagerberettigede

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT 2014-2015

JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT 2014-2015 JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT 2014-2015 Bemærk: rettelser i forhold til sidste år er fremhævet med fed/kursiv. STIKORDSREGISTER Almindelige bestemmelser side 2 1.1-1.5 Aldersbestemmelserne

Læs mere

Dansk Atletik Forbund

Dansk Atletik Forbund Dansk Atletik Forbund Forbundsmappe Afsnit 12 Børne- og ungdomsbestemmelser Sæson 2015 Dato Ændringer 08/28-02-2012 Efter konference og ny opsætning 28-03-2012 12.10 og 12.11 tilrettet 11-04-2012 12.11.13

Læs mere

Teknisk Regulativ for TeamGym Vedtaget 27. oktober 2013 på TeamGyms aktivitetsmøde

Teknisk Regulativ for TeamGym Vedtaget 27. oktober 2013 på TeamGyms aktivitetsmøde Teknisk Regulativ for TeamGym Vedtaget 27. oktober 2013 på TeamGyms aktivitetsmøde 1 Indhold Teknisk Regulativ for TeamGym version 271013 1 Konkurrencer... 3 1.1 Rækker og aldersbestemmelser... 3 1.1.1

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR DDGU DANISH TOUR og Sådan får du en god turnering

RETNINGSLINIER FOR DDGU DANISH TOUR og Sådan får du en god turnering Revision 2014, 13-03-2014 RETNINGSLINIER FOR DDGU DANISH TOUR og Sådan får du en god turnering Turneringsform - Der afholdes mellem fire og ti 1-dags eller 2-dages turneringer, som udgør DDGU Danish Tour,

Læs mere

Indbydelse til sæsonen 2015-2016

Indbydelse til sæsonen 2015-2016 Mix - DM 2015-16 (Kvalificerer til Mix VM 2016) Par - Mix DM 2015-16 (Kvalificerer til VM 2016) VM kval. 2016 (Kvalificerer til VM 2016) DM kval. øst/vest DM-kval. fælles DM 2015 Old boys / girls (Kvalificerer

Læs mere

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende Administration og udbud af valgfag modul 13 Administration og udbud af valgfag på ne modul 13 sker på den enkelte professionshøjskole

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

Vejledning for turneringsledere

Vejledning for turneringsledere Vejledning for turneringsledere Formål: I bestræbelserne på at sikre en ensartet og høj kvalitet i afviklingen af sæsonens mange klubturneringer i Sorø Golfklub har turneringsudvalget fundet det væsentligt

Læs mere

Vejledning, 2. udgave

Vejledning, 2. udgave Vejledning, 2. udgave 19. december. 2014 Merarbejde på stx, hhx, htx og hf Moderniseringsstyrelsen udsender denne 2. udgave af vejledning om opgørelse af merarbejde. Merarbejde ikke overarbejde Gymnasielærere

Læs mere

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Indledende bemærkninger Efter drøftelse med KTO udsender de kommunale og amtslige arbejdsgiverparter hermed nedenstående administrationsgrundlag til rammeaftalen

Læs mere

OP- OG NEDRYKNINGSREGLER

OP- OG NEDRYKNINGSREGLER 16. Østdanmarksserien. OP- OG NEDRYKNINGSREGLER ØSTDANMARKSSERIEN er unionens øverste række, hvorfra der er oprykning til Danmarksturneringens 2. division. Det bedst placerede, oprykningsberettigede hold

Læs mere

1 PROPOSITIONER FOR SVBK S TURNERINGSRÆKKER SÆSON 2015/16

1 PROPOSITIONER FOR SVBK S TURNERINGSRÆKKER SÆSON 2015/16 1 PROPOSITIONER FOR SVBK S TURNERINGSRÆKKER SÆSON 2015/16 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1 Daglig administration... 2 1.2 Ændringer i forhold til sæsonen 2014/15 er:... 3 Holdfællesskab... 3

Læs mere

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren INFA 2005 Forord Denne INFA-publikation giver en indføring i arbejdet med begreber fra sandsynlighedernes verden. Den henvender

Læs mere

Vejledning til lov om seniorjob

Vejledning til lov om seniorjob Page 1 of 7 VEJ nr 9071 af 27/02/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 13-03-2008 Beskæftigelsesministeriet Den fulde tekst Vejledning til lov om seniorjob Indholdsfortegnelse: Indledning Kapitel 1. Lovens

Læs mere

HVORFOR HAR VI NOTATPLIGT? Der er tre hensyn bag bestemmelserne om notatpligt, der alle er med til at sikre borgernes retssikkerhed.

HVORFOR HAR VI NOTATPLIGT? Der er tre hensyn bag bestemmelserne om notatpligt, der alle er med til at sikre borgernes retssikkerhed. NOTATPLIGT Som medarbejdere i kommunen er vi omfattet af reglerne om notatpligt. Det betyder, at vi har pligt til at notere mundtlige oplysninger i en sag, hvis de har betydning for den afgørelse, vi efterfølgende

Læs mere

Love... 7 1 Formål... 8 2 Hjemsted... 8 3 Medlemsskab... 8 4 Udmeldelse/eksklusion... 8 5 Forbundets organer... 9 6 Årsmøde... 9 7 Bestyrelsen...

Love... 7 1 Formål... 8 2 Hjemsted... 8 3 Medlemsskab... 8 4 Udmeldelse/eksklusion... 8 5 Forbundets organer... 9 6 Årsmøde... 9 7 Bestyrelsen... Love... 7 1 Formål... 8 2 Hjemsted... 8 3 Medlemsskab... 8 4 Udmeldelse/eksklusion... 8 5 Forbundets organer... 9 6 Årsmøde... 9 7 Bestyrelsen... 10 8 Kredse/aktivitetsgrupper... 11 9 Ophævelse... 11 10

Læs mere

Regler for Den Gyldne Mikrofon

Regler for Den Gyldne Mikrofon Regler for 1 Konkurrencen er JCI Danmarks enmands-talerkonkurrence. Konkurrencen har til formål at udvikle deltagerne til bedre talere. 2 Deltagere Alle juniorer i JCI Danmark kan deltage i konkurrencen.

Læs mere

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Til ægtefællesammenførte i Danmark Hvad indeholder informationspakken? Informationspakken om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 er udarbejdet til ægtefællesammenførte

Læs mere

J/70 - flere detaljer

J/70 - flere detaljer 4 KAPSEJLADSUDVALGET J/70 - flere detaljer Som beskrevet i flere numre af BARKAS- SEN har K.A.S. investeret i en J/70 er. Nedenfor får du lidt flere detaljer om bookingmuligheder, priser mv. Den nye båd

Læs mere

EGA handicapsystemet 2012-2015

EGA handicapsystemet 2012-2015 EGA handicapsystemet 2012-2015 DGUs Handicap- og Course Rating Komité Maj 2012 INDHOLD Indledning 1 Definitioner, se EGA System 2 Baner og Bane Rating se EGA System 3 Handicap 3.1 Dansk Golf Unions rettigheder

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Senest opdateret den 20. februar 2015 Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Radio- og tv-nævnet Lill-Jana Vandmose Larsen Juridisk specialkonsulent lvl@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Spørgsmål

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Udarbejdet af: Tanja Lisette Jørgensen, december 2007 1. Indledning Ægteskabsbetingelsen om lovligt ophold blev indsat i ægteskabsloven ved lov nr. 365

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere