MASSIV STAV- OG MØNSTERPARKET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MASSIV STAV- OG MØNSTERPARKET"

Transkript

1 MASSIV STAV- OG MØNSTERPARKET Hos HØRNING forhandler vi også kvalitets stav- og mønsterparket fra vore europæiske partnerfabrikker. Denne massive stav- og mønsterparket monteres på fast underlag. De massive parketstave lægges i forløb eller i mønster. Leveres ubehandlede eller med olieret overflade. Olierede stave leveres også uden fas.

2 Side 1 MASSIV STAV- OG MØNSTERPARKET- DATABLAD Træsorter: Eg og ask. Sorteringer: Exquisit og Living. Kortstave Til lægning i forløb på fast underlag. Dimension: Tykkelse 16 eller 22 mm x bredde 70 mm x længde 350/500 mm. Mønsterstave Til lægning i mønster på fast underlag. Dimension: Tykkelse 16 eller 22 mm x bredde 70 mm x længde 420 mm. Overflade: Ubehandlet eller olieret med klar naturolie. Produktionstolerancer Varerne lever som et minimum op til tolerancen iflg. EN Tykkelse: +/- 0,2 mm Bredde: +/- 0,2 mm Længde: +/- 0,5 mm Træfugt: 9% +/- 2% Gulvvarme: Kan anvendes, se monteringsvejledning. Kvalitet FSC varer leveres på forespørgsel. HØRNING bekymrer sig om miljøet og bæredygtig skovdrift. Vi er naturligvis FSC-certificeret. Profil: Leveres med fer/not og skarpe kanter. Mønsterstave leveres som hhv. højre- og venstrestave, lige mange m 2 af hver slags. Spørg efter specialmål og -produktioner. Sorteringsbeskrivelser Exquisit: Relativt ensartet farvespil og træstruktur. Vækstbetingede variationer og naturlige årringe er tilladt. Sunde knaster tilladt op til ca. 3 mm. Spejl, hvirvler, små ridser og tværårer forekommer. Principielt fri for sorte knaster, splint, indgroet bark, marv mv. CE-mærkning: Alle gulve er CE-mærkede fra , iht. EC-overensstemmelseserklæringen for trægulve til indendørs brug. DS/EN Massive parketelementer med fer og/eller not. Living: Levende og naturligt farvespil med gennemgående variationer i træstruktur. Naturlige årringe tilladt. Sunde knaster tilladt op til ca. 6 mm. Sjældent forekommende ridser i overfladen op til ca. 15 mm. Åbne knaster og større ridser er spartlede. Spejl, hvirvler, ubetydelige åbne ridser, ubetydelig splint eller brunkerne, tværårer og kiselpletter kan forekomme afhængigt af træsort. Principielt fri for døde knaster, splint, indgroet bark, marv mv. men dette kan forekomme i mindre omfang. Sorteringer varierer efter træsort og dimension. Træ er et naturmateriale, variation ift. beskrivelser og fotos vil altid forekomme. Evt. prøver viser kun dimension og konstruktion og kan ikke vise sorteringen. Variationer vil med sikkerhed forekomme mellem små prøver og faktiske leveringer af større arealer. Se evt. fotos på

3 Side 1 MASSIV STAV- OG MØNSTERPARKET- MONTERINGSVEJLEDNING Massiv stav- og mønsterparket Fra vore europæiske partnerfabrikker. Træsorter: Eg og ask Sorteringer: Exquisit og Living Til lægning i faldende forløb eller mønster på fast underlag. Dimension: Tykkelse 16 eller 22 mm x bredde 70 mm x længde 350/420/500 mm. Kontrol Foretag grundig kontrol af de modtagne gulve samt evt. tilbehør. Evt. reklamationer over synlige fejl skal altid ske skriftligt inden montering og senest 8 dage efter modtagelsen. Et monteret gulv er et godkendt gulv. Forberedelse Temperaturen i rummene skal være konstant mellem grader og den relative luftfugtighed altid 35-65% RF både før, under og efter monteringen. En luftfugtighed under 35% RF medfører risiko for revner og skader på trægulvene, hvilket ikke er omfattet af reklamationsretten. Bygningen skal være lukket og varmeanlæg installeret og i drift. Restfugten i betonundergulv må max. være 60% RF. Alt arbejde, som kan tilføre bygningen fugt, skal være afsluttet inden montering af trægulve påbegyndes, f.eks. murer- og malerarbejder. Trægulve og evt. lim skal akklimatiseres i uåbnet emballage i de rum, hvor de skal monteres, i mindst 48 timer eller til gulvenes temperatur modsvarer temperaturen i rummet, hvilket kan vare længere end 48 timer. Undergulv Undergulvet skal være tørt, fast, plant, klæbbart og grundigt rengjort. For afprøvning af undergulvets fasthed kan der foretages ridse- og træktest. HØRNING anbefaler udførelse af en vedhæftningstest i form af trækprøve, som skal udvise en holdbarhed på min. 1,5 MPA. Anvend en 2 meter retholt og kontroller grundigt hele arealet. Hvis der findes ujævnheder på mere end 2 mm skal undergulvet primes og spartles. Restfugten i betonundergulv må max. være 60% RF. Undergulvet skal være fugtisoleret, og opstigende eller indtrængende fugt skal forhindres. Ved usikkerhed eller restfugt i undergulvet over 60% RF, skal gulvet forsynes med velegnet fugtspærre. Dette skal afstemmes med producentens anvisninger. Ved fuldlimede trægulve kan limning foretages med HØRNING MS Flexlim på undergulve med restfugt op til 80% RF eller med en tilsvarende limtype, som opfylder de stillede krav. Bemærk at HØRNING MS Flexlim ikke er en fugtspærre! Ved pladegulve kan anvendes gulvspånplader eller krydsfiner, som skal have min. samme tykkelse som trægulvet. Gulvvarme De fleste gulvvarmeanlæg er i dag af en sådan type, at de kan anvendes ved trægulve. Anlæggets fremløb skal være automatisk styret, og det skal give en jævn fordeling af varme på hele gulvarealet. Varmeanlægget skal lukkes helt ned mindst 1 uge før montering af trægulve påbegyndes. Temperaturen i rummet skal være grader både før, under og efter monteringen. Varmeanlægget åbnes forsigtigt og gradvist tidligst 72 timer efter, at monteringen af trægulvet er afsluttet og på en måde, så temperaturen max. øges med 3 grader i døgnet. Overfladetemperaturen på gulvet må aldrig overstige 27 grader heller ikke under tæpper eller møbler. Højere temperatur øger risikoen for skader i trægulvet som følge af større bevægelser i træet i form af svind og udvidelser, hvilket ikke er omfattet af reklamationsretten. Træsorter som bøg, birk, jatoba og wenge kan reagere på gulvvarme med kraftigere bevægelser end andre træsorter, hvilket kan medføre øgede revner både i og imellem de enkelte gulvkomponenter, som er naturlige og derfor ikke omfattet af reklamationsretten. Afstand til vægge mv. Normalt skal der være min. 10 mm afstand mellem trægulve og vægge, rør, trapper, faste installationer mv. Dog skal der være min. 1,5 mm afstand pr. meter gulv. Anvend afstandskiler og lad disse sidde, til limen er helt tør. Trægulve udvider sig og krymper afhængigt af klimaet i rummet. Det er i visse tilfælde nødvendigt med en dilatationsfuge. Dette gælder bl.a.: Ved større arealer over 8x12 meter Ved dørene og faste vægge i de tilfælde, hvor der monteres gennem flere rum Ved klimatiske afvigelser på gulvfladen, f.eks. hvis der kun er gulvvarme på en del af gulvarealet Hvor der er ekspansionssprækker i undergulvet Dilatationsfuger og ekspansionssprækker fyldes med et vedvarende elastisk materiale, f.eks. HØRNING korkstrimler, fugemasse eller ved anvendelse af en specialprofil. Følg altid producentens anvisninger. Montering Monteringsretning Trægulve bliver normalt monteret i samme retning, som vindueslyset kommer ind i rummet (dvs. lodret for vinduet). I lange smalle rum skal rækkerne monteres i rummets længderetning. Gulvet bliver smukkest, hvis stavene monteres symmetrisk på gulvet. Derfor opmåles gulvet før montering, så tilpasningsstykkerne ved vægge bliver ens. Monteringen Sugende undergulve af beton, letbeton, gulvgips, gulvplader, anhydrit mv. primes med Sika Grund P Plus, inden monteringen påbegyndes.

4 Side 2 MASSIV STAV- OG MØNSTERPARKET- MONTERINGSVEJLEDNING Pladegulv Der kan anvendes forskellige typer flydende pladegulve, der dog ikke alle har samme stabilitet og trækstyrke. 2 lag er stærkere og mere stabilt end 1 lag. Krydsfiner er stærkere og mere stabil end spånplader. Pladegulvet skal være minimum samme tykkelse som trægulvet. Pladerne skal være CE-mærket efter DS/EN Yderligere oplysninger om lægning af undergulve af plader findes i TRÆ 60, Træplader. Strøafstande Såfremt pladegulvet skal monteres på en strøkonstruktion gælder følgende: Bærende gulve skal kunne optage punktlasten for den aktuelle anvendelse angivet i det nationale anneks til EN 1991, del 1-1 om blandt andet nyttelaster. Bæreevnen skal være tilstrækkelig til at optage punktlasten Qk - se beregningsgrundlag for understøtning af trægulve på Den nødvendige bæreevne må aftales med bygherren. Ved min. samlet 22 mm tykkelse for spånplader (skruet til strøerne) gælder nedenstående strøafstande (fra midte til midte): 600 mm for bolig o.l. 530 mm for kontor. Strødimension - se lastnormen DS 410:1998 og trænormen DS 413:1998. Fuldklæbning sker med anvendelse af HØRNING MS Flexlim Der kan anvendes 2 typer spartel/limklinge - Restfugt i betonundergulvet op til 80 % I så fald anvendes specialspartel, der påfører lim (forbrug 1 l/m2) til undergulvet på en heldækkende måde således, at limen kan fungere som fugtbremse. - Restfugt i betonundergulvet op til 65 % I så fald påføres lim til undergulvet ved anvendelse af limklinge 23/48 (forbrug 0,6-0,8 l/m2 = g/m2 NB. 1 l = ca. 1,7 kg). Afskær dørkarme, så parkette kan gå ind under disse. Der kan med fordel fastgøres en anslagsliste på undergulvet, der er udlagt vinkelret på væggene, således rækkerne ikke forskubber sig i den våde lim under monteringen. Bland rækker fra flere pakker, så gulvet får et harmonisk udseende. Rækkerne presses ned i den våde lim og skubbes let sammen, uden der kommer lim op mellem rækkerne, da dette kan medføre uens revnedannelser, da rækkernes mulighed for at bevæge sig individuelt hindres. Der bør ikke påføres lim på større arealer end, at monteringen kan ske inden for ca. 15 minutter. Rækkerne lægges i uregelmæssigt forbandt (forskudte samlinger). Såfremt der kommer lim på overfladen, fjernes den våde lim med det samme. Sørg for at alt lim fjernes fra overfladen, så der ikke efterfølgende kan ses limfilm. fastgøres tilstrækkeligt. Udlæg sandsække på trykfordelende planker/plader (især langs kanterne), indtil limen er hærdet. Gulvet må ikke betrædes under limens hærdning, dvs. belastning må først finde sted timer efter monteringen. Fjern afstandskilerne, når limen er hærdet. Dilatationsfugerne dækkes af fodpaneler eller specialprofiler. Efter montering Ved fuldlimede gulve eller gulve limet i fer/not må gulvene ikke betrædes før tidligst timer efter montering, så limen er fuldt hærdet. Afstandskiler fjernes efter timer, så limen er fuldt hærdet. Slibning af ubehandlede gulve kan tidligst påbegyndes 2-4 døgn efter monteringen afhængigt af de klimatiske betingelser i rummet, når der anvendes HØRNING MS Flexlim. Evt. oliering eller lakering af gulvene efter montering udføres iht. producentens anvisninger, og det skal sikres, at olien eller lakken er helt hærdet, inden gulvet afdækkes eller betrædes. Beskyt altid gulvet omhyggeligt med gulvpap eller andet velegnet materiale. Foregår der yderligere bygningsarbejder i rummet efter montering og evt. overfladebehandling, skal gulvet beskyttes særligt omhyggeligt mod tilsmudsning og trykmærker. HØRNING anbefaler, at olierede gulve altid efterbehandles med plejeolie for det bedste resultat. Olierede gulve må ikke vaskes eller tilføres vand før min. 14 dage efter montering/seneste oliering, da olien hærder ved kontakt med luften efter montering. Brug altid små mængder vand! Lakerede gulve vaskes med neutralt vaskemiddel med en hårdt opvredet klud. Rengør altid gulvet omhyggeligt inden ibrugtagning. Undgå enhver form for tilsmudsning. Brug måtter ved indgangsdøre o.l. Undgå skader på trægulvet: Sæt filt eller dupper under stole og møbler, anvend køreplader under kontorstole osv. Støvsug og rengør gulvet løbende efter ibrugtagning. Løbende vedligehold Pleje og løbende vedligehold af trægulve sikrer trægulvene et langt liv og et vedvarende smukt udseende. Følg altid anvisningen fra leverandøren af den anvendte olie eller lak. Har du yderligere spørgsmål så kontakt din forhandler eller Hørning Parket på tlf Sørg hele tiden for, at tandingen er tilstrækkelig dyb, og spartlen holdes lodret. For lidt lim bevirker, at stavene ikke

5 Side 1 PLEJE- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING (Vore råd finder du i alfabetisk orden) Afslibning Massive gulve kan slibes adskillige gange, uden at gulvet svækkes. Gulve med ca. 4mm slidlag lader sig let afslibe indtil flere gange med forsigtighed og af en erfaren gulvsliber. Ved en normal afslibning tages 0,2-0,4 mm. Det hedder sig, at trægulve reelt kun slibes for hvert 20. år, og at et typisk parketgulv dermed har en levetid på langt over 50 år. Efterlakering Efterlakering af fabrikslakerede gulve efter lægning er ikke nødvendig, men kan korrekt udført (se også Vedligeholdelse ) give en større sikkerhed mod indtrængen af vand i fugerne mellem brædderne. Glans Træ er et naturmateriale og vil altid optage såvel olie som lak forskelligt afhængigt af det enkelte stykke træs struktur. Dette betyder også, at både et olieret og et lakeret gulv helt naturligt vil have forskellig glans fra bræt til bræt eller fra stav til stav. I visse tilfælde kan dette ses med det blotte øje, og i andre tilfælde er det noget som kun kan registreres ved en måling. Forskellig glans er således naturligt og ikke en fejl ved gulvet, så længe glansforskellene ligger indenfor de tilladte tolerancer. Et trægulv skal i øvrigt iht. almindeligt gældende forskrifter altid betragtes i medlys, dvs. med lyset i ryggen og aldrig i modlys, altså hen i mod store vinduespartier. Gulvvarme Ved montage af trægulve på gulvvarmeanlæg er det en forudsætning, at temperaturen er lav, og temperaturfordelingen under gulvet er jævn. Følg altid producentens anvisninger vedr. opstart af anlægget til brug under trægulve. Gulvvarmeanlæg skal forsynes med egen varmekreds med selvstændig og aflåselig temperaturstyring, så der er sikkerhed for at fremløbstemperaturen i anlægget ikke bliver for høj. Trægulvets overfladetemperatur må ikke overstige C. I fyringssæsonen vil trægulve altid svinde mere end normalt, når de påvirkes af varme nedefra. Der må derfor forventes større fugedannelse i gulvet i vinterperioden. Under fx løse tæpper kan overfladetemperaturen blive højere end på det øvrige gulv, og der må derfor forventes større fugedannelser i disse arealer. Ved vandbårne gulvvarmeanlæg må rørene ikke berøre trægulvet direkte. Svindrevner og andre skader som følge af den ekstra udtørring af træet er ingen mangel og er følgelig ikke omfattet af garantien. Hvid matlak Bemærk at det er vigtigt at behandle et hvidlakeret gulv med omtanke og undgå ridser og trykmærker. Skal et hvidlakeret gulv efterlakeres, er det afgørende for et godt resultat at det sker i god tid, før ridser og mærker bliver for markante. Årsagen hertil er, at det hvide pigment i lakken ikke må være beskadiget eller brudt, inden der efterlakeres efter en meget let finslibning. Efterleves dette ikke, vil der forekomme områder på det efterlakerede gulv, hvor den oprindelige behandling med hvid lak er slidt bort, og hvor gulvet ved efterlakering derfor vil fremtræde med en anden hvid farve, end der hvor den oprindelige hvide lak fortsat er ubrudt. Alternativt skal der slibes helt ned til rent træ, hvorefter der kan olieres med en egnet hvid olie 1 eller 2 gange, inden der efterlakeres min. 3 gange med mellemslibning. Hvid olie (Se også Olie ) Kan anvendes til næsten alle typer gulve, og er specielt populær på ask og eg. Lak Gulvene er fabriksbehandlede med adskillige lag slidstærkt lak i enten klar eller hvidpigmenteret. Vi anvender primært en mat lak - også kaldet dybtonelak. Lakering af olierede gulve Det lader sig kun vanskeligt gøre at lakere et gulv, som tidligere har været olieret. Årsagen er, at olien trænger ned i træet og efterlader en form for imprægnering, som lakken ikke kan binde på. Skal det alligevel gennemføres, er det uhyre vigtigt, at man sliber dybt og sikrer sig, at al olien er slebet væk. Visse typer olie kan dog lakeres. Spørg altid en fagmand til råds. Luftfugtighed Den relative fugtighed i rummet både under og efter nedlægningen skal altid være mellem 35 og 65% RF og temperaturen mellem C. Afvigelser herfra vil medføre skader på gulvet, som ikke dækkes af fabriksgarantien. Observér især dette i de kolde fyringsmåneder, hvor den relative luftfugtighed ofte falder, og hvor luften i så fald må tilføres fugt for at undgå udtørringsskader. Olie Findes som både hvidolie (se dette) og naturolie, som er neutral, men alligevel har en tendens til at gøre overfladen mørkere og varmere. Trægulve som er oliebehandlede på fabrikken, er behandlet med naturolie. Naturolie trænger ind i træets porrer, hvor den ved kontakt med ilt hærder og imprægnerer træet, så dets modstandsdygtighed optimeres. Naturolie tillader således direkte kontakt med træet (i modsætning til UV-olie, der lægger sig som en tynd film oven på træet som ved behandling med lak). Træ er et naturmateriale som optager olien forskelligt afhængigt af træsort og træets struktur. Naturlige forskelle i overfladen vil derfor forekomme, indtil træet er behandlet med plejeolie, og træet er naturligt mættet af olie. Den færdige overflade fremtræder smukt mat med træets naturlige overfladekarakter.

6 Side 2 PLEJE- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Der eksisterer en maksimal grænse for, hvor meget olie træet er i stand til at optage. Tilføres for meget olie på fabrikken, vil den overskydende mængde danne en uønsket blank og delvist fedtet hinde. Hørning Parkets gulve er behandlet med præcist den maksimale mængde olie på fabrikken og gulvene er derfor principielt færdigbehandlede ved levering. Ved særligt høje, individuelle ønsker til den færdige olieoverflade straks ved ibrugtagning eller i tilfælde af højere krav i badeværelser og køkkener eller andre hårdt belastede områder kan plejeolie med fordel påføres inden ibrugtagning. Visse træsorter optager olien mere uensartet end andre. Dette er naturligt og kan udbedres med plejeolie enten lokalt eller på hele overfladen se også Glans. eddikeopløsning som affedter gulvet og til sidst efterlakeres. Bedst resultat opnås ved brug af grundlak med mellemslibning og afslutning med toplak. Et sådant nylakeret gulv holder igen i mange år. Der kan anvendes såvel syrehærdende som vandbaserede lakker. Førstnævnte giver fortsat den stærkeste overflade. Olierede overflader: Udover den løbende vask med natursæbe skal oliebehandlede trægulve med mellemrum tilføres en plejende olie typisk en gang om året for boliggulve og langt oftere for stærkt belastede gulve. Plejen kan evt. begrænses til de slidte områder. Gulve behandlet med naturolie kan altid plejes og repareres med plejeprodukter både lokalt og på det samlede gulv uden at skulle slibe i træet (i modsætning til UV-olie, der hærder og efterlader en hinde som lak og derfor skal efterbehandles samt plejes nøjagtigt som en lak med tilhørende slibning ved pleje). Naturolie hærder ved kontakt med ilt. Da denne proces varer op til 7 dage fra montage, er det vigtigt at beskytte gulvet mod fugt, vand og skidt i denne periode. I tilfælde af, at der spildes væske på gulvet, eller der forekommer aftryk fra fødder, er dette let at fjerne ved behandling med plejeolie. Gulvet må ikke vaskes eller aftørres med en fugtig klud de første 7 dage efter montage. Større pletter fjernes ligeledes let ved påføring af plejeolie eller ved vanskeligere pletter trærens efterfulgt af plejeolie. Alle olier kræver løbende pleje og vedligeholdelse. Sker dette i henhold til vore vejledninger, vil Hørning Parkets trægulve fremstå smukke og naturlige efter mange års brug. Oliering af lakerede gulve Det er principielt muligt at oliere gulve, som tidligere har været lakeret. Olien vil naturligvist ikke binde på evt. lakrester, hvorfor det er vigtigt, at få al lakken slebet væk, inden olien påføres det rå træ. Rengøring Lakerede overflader: Gulvene støvsuges ved normal rengøring. Lejlighedsvist - når det tiltrænges - vaskes gulvet i rent vand tilsat lidt eddike med en hårdt opvredet klud. Med mellemrum kan der anvendes en mild sæbeopløsning. Gulvet eftertørres straks med en tør klud. Olierede overflader: Gulvene støvsuges ved normal rengøring. Lejlighedsvist når det tiltrænges vaskes gulvet i et egnet produkt for eksempel natursæbe i natur eller hvid. Med sjældne mellemrum efterbehandles hele gulvet med plejeolie iht. producentens anvisninger. Vedligeholdelse Lakerede overflader: Den løbende rengøring er i de fleste tilfælde tilstrækkelig til at holde gulvene i mange år. Ønskes senere en opfriskning af lakoverfladen må hele gulvet matslibes med f.eks. korn 120 (gerne som en måtte på polérmaskinen), støvsuges grundigt, vaskes med en vand/

HØRNING MASSIV STAV- OG MØNSTERPARKET

HØRNING MASSIV STAV- OG MØNSTERPARKET HØRNING MASSIV STAV- OG MØNSTERPARKET VORE HØJEKSKLUSIVE DANSKPRODUCEREDE GULVE HØRNING bygger på solide håndværksmæssige traditioner, hvor hver eneste stav kommer gennem kyndige hænder på vej til det

Læs mere

Monteringsvejledning Inline Har De øvrige spørgsmål - kontakt Deres forhandler eller Hørning Parket A/S Tlf

Monteringsvejledning Inline Har De øvrige spørgsmål - kontakt Deres forhandler eller Hørning Parket A/S Tlf Monteringsvejledning Inline Har De øvrige spørgsmål - kontakt Deres forhandler eller Hørning Parket A/S Tlf. 70 27 66 00 2 Inline Inline, format 10 x 228 x 625 mm, består smalle stave samlet i rækker a

Læs mere

Monteringsvejledning. Klodsegulve. Har De øvrige spørgsmål - kontakt Deres forhandler. eller. Hørning Parket A/S Tlf. 70 27 66 00

Monteringsvejledning. Klodsegulve. Har De øvrige spørgsmål - kontakt Deres forhandler. eller. Hørning Parket A/S Tlf. 70 27 66 00 Monteringsvejledning Klodsegulve Har De øvrige spørgsmål - kontakt Deres forhandler eller Hørning Parket A/S Tlf. 70 27 66 00 2 HØRNING klodsegulve er massive firkantede klodser, hvor træets årringe ses

Læs mere

HØRNING MASSIV STAV- OG MØNSTERPARKET

HØRNING MASSIV STAV- OG MØNSTERPARKET HØRNING MASSIV STAV- OG MØNSTERPARKET VORE HØJEKSKLUSIVE DANSKPRODUCEREDE GULVE HØRNING bygger på solide håndværksmæssige traditioner, hvor hver eneste stav kommer gennem kyndige hænder på vej til det

Læs mere

Læggevejledning P A R K E T

Læggevejledning P A R K E T Læggevejledning P A R K E T For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O G

Læs mere

Læggevejledning P A R K E T

Læggevejledning P A R K E T Læggevejledning P A R K E T For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O G

Læs mere

For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser er vejledende.

For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser er vejledende. Læggevejledning HØRNING Origin massive plankegulve For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser er vejledende. Hørning

Læs mere

Læggevejledning. 21mm SLOTSPLANKER. 2 2 mm LAMELGULVE

Læggevejledning. 21mm SLOTSPLANKER. 2 2 mm LAMELGULVE Læggevejledning 21mm SLOTSPLANKER samt 2 2 mm LAMELGULVE For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. Beskrivelser og billeder er vejledende. MARTS 2012 Hørning Parket A/S Skellerupvej

Læs mere

EG Slotsplanke. Planker til fastmontering på strøer, svømmende samt fuldklæbning.

EG Slotsplanke. Planker til fastmontering på strøer, svømmende samt fuldklæbning. Planker til fastmontering på strøer, svømmende samt fuldklæbning. 1 Dimensioner Tykkelse: Bredde: Længde: 21 mm 260 mm 1200 + 2400 mm Opbygning Hørning Slotsplanke leveres lamineret af 6 mm europæisk eg,

Læs mere

Starfloor. Lægningsvejledning. 17.september 2013

Starfloor. Lægningsvejledning. 17.september 2013 Starfloor Lægningsvejledning 17.september 2013 Lægningsvejledning Brugsklasse Anvendelsesområder STARFLOOR CLICK er et gulv udviklet til bolig segmentet. * *følg lægningsvejledningen nøje Akklimatisering

Læs mere

Overfladebehandling 1

Overfladebehandling 1 Overfladebehandling 1 Indhold: Introduktion... 3 Gulvbehandling, generelt... 3 Ludbehandling... 3 Sæbebehandling... 4 Oliebehandling... 4 Lakering... 5 Produkter til overfladebehandling... 5 Behandlingstyper:

Læs mere

Oliering og Pleje af Trægulve

Oliering og Pleje af Trægulve Oliering og Pleje af Trægulve 1. Oliering - nylagte ubehandlede massive trægulve 2. Plejeoliering - nylagte fabriksolierede trægulve 3. Plejeoliering eksisterende olierede trægulve 4. Rengøring og vask

Læs mere

MASSIVE PLANKER. Det ægte plankegulv

MASSIVE PLANKER. Det ægte plankegulv MASSIVE PLANKER Det ægte plankegulv HØRNING Plankegulve giver rummet et storslået, eksklusivt udtryk. De mange træsorter giver frit spillerum mellem lyse og mørke træsorter, forskellige bredder, mulighed

Læs mere

Inden gulvet leveres skal huset være lukket, tørt og varmt, og indeklimaet være under kontrol (Stabil temperatur og RF %).

Inden gulvet leveres skal huset være lukket, tørt og varmt, og indeklimaet være under kontrol (Stabil temperatur og RF %). Læggevejledning 1 Indhold: Introduktion... 3 Huskeliste... 3 Modtagelse... 4 Luftfugtighed og temperatur... 4 Strøafstand... 5 Montering på eksisterende gulve eller spån/krydsfinerplader... 5 Montering

Læs mere

Eksklusive trægulve. Zagawood det tidsløse design i moderne stil! Plank Eg Rustik matlak RW03130

Eksklusive trægulve. Zagawood det tidsløse design i moderne stil!  Plank Eg Rustik matlak RW03130 Eksklusive trægulve Zagawood det tidsløse design i moderne stil! www.zagawood.dk Plank Eg Rustik matlak - 0614RW03130 2 Træets oprindelse Nordisk tradition forenet med den nyeste teknologi Zagawood er

Læs mere

Junckers Stavparket. Lægningsvejledning. Junckers stavparket kan bla. benyttes til følgende mønstergulve: Sildeben

Junckers Stavparket. Lægningsvejledning. Junckers stavparket kan bla. benyttes til følgende mønstergulve: Sildeben Junckers Stavparket Lægningsvejledning Junckers stavparket kan bla. benyttes til følgende mønstergulve: Sildeben Stige Engelsk Skråtavl Kvadrat Inholdsfortegnelse Junckers systemløsninger for stavparket

Læs mere

Læggevejledning. m a ssiv e

Læggevejledning. m a ssiv e Læggevejledning m a ssiv e PLANKER For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. MARTS 2012

Læs mere

Stilfuld atmosfære med naturlige kvalitets trægulve...

Stilfuld atmosfære med naturlige kvalitets trægulve... Stilfuld atmosfære med naturlige kvalitets trægulve... Indholdsfortegnelse Side 3 Træets oprindelse Side 4-5 ipowood Parket eller Plank Side 6-7 ipowood Plank sortiment Side 8-9 ipowood Parket sortiment

Læs mere

træplejesystem Gulvbehandling indendørs

træplejesystem Gulvbehandling indendørs træplejesystem Gulvbehandling indendørs Grund- og færdigoliering Vælg produkt Med Junckers GulvOlie plejer du ikke alene dit gulv på allerbedste måde, du tilfører også gulvet glød, dybde og slidstyrke

Læs mere

Læggevejledning FEB. 2004

Læggevejledning FEB. 2004 Læggevejledning P L A N K E R For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O

Læs mere

Læggevejledning 20-22 mm

Læggevejledning 20-22 mm Læggevejledning 20-22 mm Massivt plankegulv, lamelparket/-plank i 20-22 mm med eller uden gummifuge (gummifuge kun til massiv, gummiliste kun til lamel). Planker med fejl frasorteres inden lægning. Husk:

Læs mere

Læggeanvisning Teak Marine Skibsplank - 9 mm lagt i vådrum

Læggeanvisning Teak Marine Skibsplank - 9 mm lagt i vådrum Læggeanvisning Teak Marine Skibsplank - 9 mm lagt i vådrum Denne anvisning gælder Gulvexperten Teak Marine Skibsplank i 9 mm tykkelse lagt fuldklæbet til vandtæt underlag, fuget med gummifugemasse. Anvendelse

Læs mere

Læggeanvisning for Everfloor Marinegulve 14 mm side 1 Læs hele læggeanvisningen inden montering påbegyndes Bryd ikke emballagen før gulvet lægges. Pakken opbevares i rummet 48 timer før lægning. Egnede

Læs mere

Læggevejledning PLANKER

Læggevejledning PLANKER Læggevejledning PLANKER For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O G P L

Læs mere

Montagevejledning. Massive gulve. Tronholmen 10 8960 Randers SØ Tel: 46 92 75 70 www.alpogroup.dk

Montagevejledning. Massive gulve. Tronholmen 10 8960 Randers SØ Tel: 46 92 75 70 www.alpogroup.dk Montagevejledning Massive gulve Tronholmen 10 8960 Randers SØ Tel: 46 92 75 70 www.alpogroup.dk Montagevejledning Massive gulve Inden du går i gang med at lægge dit nye gulv er det vigtigt at forberede

Læs mere

Tillægsvejledning. Linolie

Tillægsvejledning. Linolie Tillægsvejledning Linolie September 2015 1 Linolie på Dinesen gulve Douglas, Pine, Oak Dinesen planker leveres altid ubehandlede og skal efter lægning afslibes og grundbehandles. Det er vigtigt at overveje

Læs mere

Læggevejledning Plus-Mad Douglas gulv planker hele og faldende længder. Januar 2011. Generelt Side 2. Lægning på strøer og bjælkelag Side 3

Læggevejledning Plus-Mad Douglas gulv planker hele og faldende længder. Januar 2011. Generelt Side 2. Lægning på strøer og bjælkelag Side 3 Plus-Mad Læggevejledning Plus-Mad Douglas gulv planker hele og faldende længder. Januar 2011 Indhold Generelt Side 2 Lægning på strøer og bjælkelag Side 3 Lægning på Beton Side 4 Fuldlimning Side 5 Gulvvarme

Læs mere

Tillægsvejledning. Fuldlimning

Tillægsvejledning. Fuldlimning Tillægsvejledning Fuldlimning 1 Fuldlimning med Stauf produkter Douglas, Fyr, Eg For at få et vellykket resultat er det vigtigt, at gulvet lægges korrekt, og at de beskrevne produkter anvendes efter anvisningerne.

Læs mere

Vedligeholdelse af Massivtræsbordplader

Vedligeholdelse af Massivtræsbordplader Vedligeholdelse af Massivtræsbordplader - den naturlige løsning SPEKVA A/S KÆRMINDEVEJ 2. DK-6580 VAMDRUP TELEFON +45 7558 2511. FAX +45 7558 3611 WWW.SPEKVA.DK Indholdsfortegnelse Massivtræ - et ægte

Læs mere

Fra skovens træer til dit gulv

Fra skovens træer til dit gulv Fra skovens træer til dit gulv 1 2 Primaplank - Eg m/ hvidpigmenteret olie el. matlak Eksklusiv EKO Primaplank med fasede sider 3 Primaplank - Ask m/ hvidpigmenteret olie el. matlak Primaplank - Eg m/

Læs mere

Paris sildebens laminat

Paris sildebens laminat Paris sildebens laminat Læggevejledning: Generelt Træ er et hygroskopisk materiale; det, man i daglig tale kalder et levende materiale. Afhængigt af den omgivende luftfugtighed og temperatur enten afgiver

Læs mere

At fremstille et fyrretræsgulv tager mere end 100 år. Til gengæld tager det

At fremstille et fyrretræsgulv tager mere end 100 år. Til gengæld tager det Praktiske råd Proffens tips Monteringsvejledning At fremstille et fyrretræsgulv tager mere end 100 år. Til gengæld tager det endnu længere tid at slide det op. Massive fyrretræsgulve er levende gulve.

Læs mere

LÆGNINGSVEJLEDNING. LÆGNINGSTEMPERATUR Den ideelle lægningstemperatur er 20 og skal være inden for et interval fra 15 C til 28 C.

LÆGNINGSVEJLEDNING. LÆGNINGSTEMPERATUR Den ideelle lægningstemperatur er 20 og skal være inden for et interval fra 15 C til 28 C. Vi anbefaler at læse følgende lægningsvejledning for ikke at glemme noget og for at drage fuld nytte af dit gulv i mange år. ANVENDELSE LÆGNINGSVEJLEDNING BRUG Gulvbelægning som udelukkende er beregnet

Læs mere

01 DK. Læggevejledning. Douglas hele længder

01 DK. Læggevejledning. Douglas hele længder 01 DK Læggevejledning Douglas hele længder Dinesen læggevejledning for Douglas gulve i hele længder Februar 2011 Gulve med løs fer og gulve med fast fer Indhold Generelt 4 Lægning af Dinesen gulve med

Læs mere

Monteringsvejledning. click

Monteringsvejledning. click click Monteringsvejledning Fremstilling af Marmoleum click Marmoleum click har et toplag af linoleum, som er fremstillet af naturlige rå-materialer i en miljøvenlig produktionsproces. Hovedbestanddelen

Læs mere

Monteringsvejledning til Massivtræs plankegulve. Huskeliste 1. Plankerne leveres pakket i plastik. Dette er for at beskytte dem under transporten.

Monteringsvejledning til Massivtræs plankegulve. Huskeliste 1. Plankerne leveres pakket i plastik. Dette er for at beskytte dem under transporten. Monteringsvejledning til Massivtræs plankegulve. Huskeliste 1. Plankerne leveres pakket i plastik. Dette er for at beskytte dem under transporten. 2. Inden massiv gulvet leveres skal bygningen være lukket,

Læs mere

Sorteringsklasser. CE-mærkning FORVENTNINGER TIL TRÆGULVE

Sorteringsklasser. CE-mærkning FORVENTNINGER TIL TRÆGULVE FORVENTNINGER TIL TRÆGULVE Vores forventninger til et trægulv er meget forskellige. Nogle vil gerne have masser af liv og spil i træet, mens andre ønsker så stor ensartethed som muligt. Før trægulvet vælges

Læs mere

Dansk Gulvpleje. Professionel pleje af: - Gulvtæpper - Trægulve - Stengulve - Betongulve - Linoleum. Tæpper Flisegulv Nålefilt Profilgulv

Dansk Gulvpleje. Professionel pleje af: - Gulvtæpper - Trægulve - Stengulve - Betongulve - Linoleum. Tæpper Flisegulv Nålefilt Profilgulv Dansk Gulvpleje Tæpper Flisegulv Nålefilt Profilgulv Anti-Skrid Linoleum Stengulv Trægulv Professionel pleje af: - Gulvtæpper - Trægulve - Stengulve - Betongulve - Linoleum Dansk Gulvpleje Stenbukvej 65

Læs mere

Har du behov for yderligere råd eller vejledning om Dinesen gulve, er du meget velkommen til at kontakte os.

Har du behov for yderligere råd eller vejledning om Dinesen gulve, er du meget velkommen til at kontakte os. Vejledning Lægning April 2014 Et Dinesen gulv er et unikt stykke af naturen. Det er et levende materiale, som skal behandles med omhu. Vores vejledninger fortæller i detaljer, hvordan man får det bedste

Læs mere

Møbel- & Loftbehandling

Møbel- & Loftbehandling træplejesystem Møbel- & Loftbehandling indendørs Væg- & Loftbehandling Bevar træets lyse, lette udtryk Væg- og loftpaneler af lyst træ gulner naturligt, som tiden går. Hvis du vil bevare et naturligt lyst

Læs mere

3. Ved levering skal plankerne straks bæres indenfor og akklimatiseres. De må under ingen omstændigheder opbevares udenfor!

3. Ved levering skal plankerne straks bæres indenfor og akklimatiseres. De må under ingen omstændigheder opbevares udenfor! LÆGGEVEJLEDNING Monteringsvejledning Huskeliste 1. Plankerne leveres pakket i plastik. Dette er for at beskytte dem under transporten. 2. Inden gulvet leveres skal bygningen være lukket, tør og varm, og

Læs mere

Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat

Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat låger Malede og finérede Almindelig rengøring foretages med en ren klud eller vaskeskind og lunkent vand. Til mere dybdegående

Læs mere

Monteringsvejledning 1

Monteringsvejledning 1 Monteringsvejledning 1 Indhold: Introduktion... Huskeliste... Modtagelse og opbevaring... Inden lægning af gulvet... Luftfugtighed og temperatur... Generelt... Opslagstabeller...... 7 Montering på bjælkelag/strøer...

Læs mere

Monteringsvejledning for Fletco Carpets

Monteringsvejledning for Fletco Carpets Indholdsfortegnelse Bagsiden er en vigtigt del af et gulvtæppe, både i forbindelse med montering og i det daglige brug, derfor tager denne monteringsvejledning udgangspunkt i de forskellige bagsidetyper

Læs mere

SPAANDEX VÆG/GULV. Spånplader til gulve og vægge! MONTERINGSANVISNING

SPAANDEX VÆG/GULV. Spånplader til gulve og vægge! MONTERINGSANVISNING Spånplader til gulve og vægge! SPAANDEX VÆG/GULV MONTERINGSANVISNING 1 Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk TYPE BLAD 2 FAS Monteringsanvisning - NOVOPAN

Læs mere

AFSNIT 2 GULVE-VÆGGE-LOFTER

AFSNIT 2 GULVE-VÆGGE-LOFTER AFSNIT 2 GULVE-VÆGGE-LOFTER Opdateret den: 22. juni 2016 GULVE Gulvet i lejligheden er et massivt 22mm lakeret parket gulv i ask. Da træ er et levende materiale, vil dette udvide sig og svinde ind alt

Læs mere

Gulve efterbehandling af trægulve

Gulve efterbehandling af trægulve Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Gulve efterbehandling af trægulve Undervisningsministeriet. Januar 2012. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Læs mere

armerings- og afretningsplader

armerings- og afretningsplader Monteringsvejledning MAX 4 FS09 armerings- og afretningsplader Indhold side MAX 4 FS09 2 Tekniske specifikationer 2 Sikkerhed 3 Forberedelse 3 Vådrum 3 Tilskæring 3 Kantprofiler 3 Udlægning 4 Dilatationsfuger

Læs mere

Terrasse og facade. www.keflico.com. i hårdttræ

Terrasse og facade. www.keflico.com. i hårdttræ 2010 og facade i hårdttræ Rosewood terrassebrædder Plantage Teak terrassebrædder Plantage Teak er en eksklusiv og formstabil træsort med de samme gode egenskaber som asiatisk teak. Plantage Teak er hurtigt

Læs mere

Trægulve Svind og udvidelser

Trægulve Svind og udvidelser 05 Trægulve Svind og udvidelser Vejledninger redegør for de naturlige variationer, der kan forekomme i trægulve afhængig af opbygning og træart. Vejledningen omfatter følgende gulvtyper: Lamel- og fi nergulve

Læs mere

Linolie 1 2 3. Knud Bro Alle 4 E, 3660 Stenløse. Telefon 48184302. www.linolie123.dk

Linolie 1 2 3. Knud Bro Alle 4 E, 3660 Stenløse. Telefon 48184302. www.linolie123.dk Sæbebehandling Sæbebehandling 1. Blandingsforhold Natursæbe, hvid omrystes og blandes med varmt vand i forholdet 1:10 Gulve af fyr, gran, lærk og pitch pine kan som grundbehandling mættes med sæbe. Det

Læs mere

Fem grunde mere til at købe Kährs

Fem grunde mere til at købe Kährs Fem grunde mere til at købe Kährs Der er mange gode grunde til at vælge et gulv fra Kährs. Naturlig skønhed og teknisk overlegenhed, for eksempel. Her er et par stykker mere. 1 2 3 4 5 Længste erfaring

Læs mere

Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7474 F. 8974 7497 www.novopan.dk novopan@novopan.dk

Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7474 F. 8974 7497 www.novopan.dk novopan@novopan.dk Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7474 F. 8974 7497 www.novopan.dk novopan@novopan.dk Novopan Klimagulv - ligger lunt under Nem gulvvarmeløsning med novopan klimagulv NOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S gør

Læs mere

EKO TRÆGULVE 14MM MONTERINGSVEJLEDNING FØR MONTERING

EKO TRÆGULVE 14MM MONTERINGSVEJLEDNING FØR MONTERING EKO TRÆGULVE 14MM MONTERINGSVEJLEDNING (KLIKSYSTEM, SVØMMENDE MONTERING) FØR MONTERING 1. Rummet, hvor gulvet skal monteres, skal være fugt- og varmeisoleret, og varmeanlægget skal være i drift. Rumtemperaturen

Læs mere

Trægulve. Lægningsanvisning. Elegance. 04 november 2014

Trægulve. Lægningsanvisning. Elegance. 04 november 2014 Lægningsanvisning Trægulve Elegance 04 november 2014 BETINGELSER Før lægning Undergulvet skal være rent, tørt, fast og plant. Den relative luftfugtighed skal ligge mellem 30-60 % før, under og efter installation

Læs mere

EKO TRÆGULVE 22MM MONTERINGSVEJLEDNING FØR MONTERING

EKO TRÆGULVE 22MM MONTERINGSVEJLEDNING FØR MONTERING EKO TRÆGULVE 22MM MONTERINGSVEJLEDNING FØR MONTERING 1. Rummet, hvor gulvet skal monteres, skal være fugt- og varmeisoleret, og varmeanlægget skal være i drift. Rumtemperaturen skal være min. 17 gr. C.

Læs mere

HEDEX TRÆGULVE 14MM MONTERINGSVEJLEDNING FØR MONTERING

HEDEX TRÆGULVE 14MM MONTERINGSVEJLEDNING FØR MONTERING HEDEX TRÆGULVE 14MM MONTERINGSVEJLEDNING (5G KLIKSYSTEM, SVØMMENDE MONTERING) FØR MONTERING 1. Rummet, hvor gulvet skal monteres, skal være fugt- og varmeisoleret, og varmeanlægget skal være i drift. Rumtemperaturen

Læs mere

Rigitone BIG system Monteringsvejledning

Rigitone BIG system Monteringsvejledning Rigitone BIG system Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse / anvendelse Rigitone BIG med kant A1 er et fuldperforeret akustikloft, der fremstår som en ubrudt flade uden synlige samlinger.

Læs mere

SILJAN TRÆGULVE MONTERINGSVEJLEDNING FØR MONTERING

SILJAN TRÆGULVE MONTERINGSVEJLEDNING FØR MONTERING SILJAN TRÆGULVE MONTERINGSVEJLEDNING FØR MONTERING 1. Rummet, hvor gulvet skal monteres, skal være fugt- og varmeisoleret, og varmeanlægget skal være i drift. Rumtemperaturen skal være min. 17 gr. C. og

Læs mere

Plejevejledning til oliebehandlede og voksbehandlede gulve

Plejevejledning til oliebehandlede og voksbehandlede gulve Plejevejledning til oliebehandlede og voksbehandlede gulve C D E Vælg det rigtige plejesystem til dit gulv. Plejevejledning til oliebehandlede gulve Plejevejledning til oliebehandlede og voksbehandlede

Læs mere

Teknisk information. NeoTherm gulvvarme Sporplade Spån 22 - Bjælkelag

Teknisk information. NeoTherm gulvvarme Sporplade Spån 22 - Bjælkelag Teknisk information NeoTherm gulvvarme Sporplade Spån 22 - Bjælkelag NeoTherm Sporplade Spån 22 - Bjælkelag Teknisk Beskrivelse NeoTherm Sporplade Spån 22 er beregnet til montage på bjælkelag eller strøgulv,

Læs mere

Montage. Under montage får du et grundigt indblik i, hvordan du håndterer og monterer undergulv i gips.

Montage. Under montage får du et grundigt indblik i, hvordan du håndterer og monterer undergulv i gips. Montage Under montage får du et grundigt indblik i, hvordan du håndterer og monterer undergulv i gips. De nærmere specifikationer på gulvpladerne fremgår af produktoversigter og datablade. MONTAGE GULVE

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING (DK)

MONTAGEVEJLEDNING (DK) MONTAGEVEJLEDNING (DK) Tillykke med Deres nye møbel fra dk3 ROYAL SYSTEM reolen blev tegnet i 1948 af den legendariske danske designer og producent Poul Cadovius. Det var ét af verdens første væghængte

Læs mere

Omnisports Excel, Reference, Training, Speed & Compact

Omnisports Excel, Reference, Training, Speed & Compact Enhver brug af produktet til andre formål end dem der er fastsat i betingelserne for brug, skal indsendes til Tarkett til godkendelse. Omnisports belægningen kan monteres på forskellige underlag alt efter

Læs mere

MK-GOdkendt MK 5.33/1804. Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk

MK-GOdkendt MK 5.33/1804. Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk MK-GOdkendt MK 5.33/1804 Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 salg@novopan.dk Novopan Klimagulv - ligger lunt under gulvet i alle rum Nem gulvvarmeløsning med novopan klimagulv NOVOPAN

Læs mere

MONTERING AF DINE QUICKSTEP-FLISER

MONTERING AF DINE QUICKSTEP-FLISER MONTERING AF DINE QUICKSTEP-FLISER 1) GENERELT QUICKSTEP UNICLIC er et revolutionerende system til lægning af laminatgulve uden brug af lim. Det praktiske not-/ferdesign betyder, at fliserne klikkes sammen.

Læs mere

Overfladebehandling af trægulve

Overfladebehandling af trægulve Overfladebehandling af trægulve LUDBEHANDLING SÆBEBEHANDLING OLIEBEHANDLING LAKERING RENGØRING PLEJE Preparing today for tomorrow Indhold Ludbehandling..................... 4 Sæbebehandling....................

Læs mere

noraplan - monteringsvejledning

noraplan - monteringsvejledning noraplan - monteringsvejledning Iht. DIN EN 1817 "Elastiske gulvbelægninger Til limning af noraplan gummigulve skal der bruges en dispersionslim. Nogle limtyper suger mindre end andre. Dette skal der tages

Læs mere

Kombiner frit imellem

Kombiner frit imellem En individuel trappe, hvor alt er efter mål Kombiner frit imellem Trappetype Gelændertype Håndlistetype Stolper Træsorter Overfladebehandling. Og meget mere der t d e mh æftige r. o s en de virk ar besk

Læs mere

SYNTEKO OVERFLADEBEHANDLING

SYNTEKO OVERFLADEBEHANDLING SYNTEKO OVERFLADEBEHANDLING SINCE 1944 SYNTEKO OVERALT Synteko er et begreb blandt professionelle gulvslibere verden over, og vores brede og dækkende sortiment er med til at underbygge dette. Fra stuen

Læs mere

Bambusplader I HÅRDTTRÆ. www.keflico.com

Bambusplader I HÅRDTTRÆ. www.keflico.com 2014 Bambusplader I HÅRDTTRÆ www.keflico.com Spisebord i bambus natur produceret af Getama Danmark A/S - www.getama.dk Case: Bambus altanbord/tørrestativ Projekt: DryUnder Materiale: Bambus Carboniseret

Læs mere

Vandbåret gulvvarme på let konstruktion med fliser i tørre rum

Vandbåret gulvvarme på let konstruktion med fliser i tørre rum DK Temainfo 09-2014 Vandbåret gulvvarme på let konstruktion med fliser i tørre rum Generelt Gulvopbygning på træbjælkelag med spånplade og gulvgips. Systemet er velegnet til boliger, hvor der ønskes et

Læs mere

Tillægsvejledning. Fuldlimning

Tillægsvejledning. Fuldlimning Tillægsvejledning Fuldlimning Januar 2014 1 Fuldlimning med Stauf produkter på støbte underlag Douglas, Fyr, Eg For at få et vellykket resultat er det vigtigt, at gulvet lægges korrekt, og at de beskrevne

Læs mere

Indvendige paneler. Interiør. Indeholder monteringsvejledning

Indvendige paneler. Interiør. Indeholder monteringsvejledning Indvendige paneler Interiør Indeholder monteringsvejledning Moelven indvendige paneler I denne brochure præsenterer vi Moelvens nye program i indvendige paneler. Samtidig kan du finde oplysninger om anvendelse,

Læs mere

Rigitone BIG kant A1 på GK-system Monteringsvejledning

Rigitone BIG kant A1 på GK-system Monteringsvejledning Rigitone BIG kant A1 på GK-system Monteringsvejledning Produktbeskrivelse / anvendelse Rigitone BIG, Kant A1 er et akustikloft der fremstår som en fuldperforeret homogen flade uden synlige samlinger. De

Læs mere

træplejesystem Rengøring & Pleje indendørs

træplejesystem Rengøring & Pleje indendørs træplejesystem Rengøring & Pleje indendørs Pleje af lakerede gulve Forlænger lakkens og gulvets levetid Vælg produkt Junckers LakPleje er et unikt produkt, der forlænger lakkens levetid og bibeholder lakkens

Læs mere

Terrasse og facade. www.keflico.com

Terrasse og facade. www.keflico.com Terrasse og facade i hårdttræ www.keflico.com FSC certificeret terrasse og facade Miljøet er vigtigt for os alle og derfor er efterspørgslen på miljøcertificeret træ stigende. Keflico ønsker at tilbyde

Læs mere

BambusGulve. bæredygtige gulve

BambusGulve. bæredygtige gulve BambusGulve bæredygtige gulve Bambus Bambus er et produkt, hvis styrke er kendt verden over. Styrken gør bambus velegnet til bl.a. stilladser, bærende konstruktioner i huse, både, møbler og meget andet.

Læs mere

Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk

Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk Novopan Klimagulv - ligger lunt under Nem gulvvarmeløsning med novopan klimagulv NOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S gør det

Læs mere

Gulve reparation af trægulve

Gulve reparation af trægulve Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Gulve reparation af trægulve Undervisningsministeriet. Januar 2012. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri i

Læs mere

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe.

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe. Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte som leverandør af Deres nye trappe. Denne monteringsvejledning er ment som en hjælp til samling og montering af Deres trappe. Den dækker de almindelige ting

Læs mere

MONTERINGS INSTRUKTIONER

MONTERINGS INSTRUKTIONER R MONTERINGS INSTRUKTIONER Pergo Original Collection, Pergo Naturaltouch Collection, Pergo Vintage Collection, Pergo Exotic Collection, Pergo Classic Plus 1. Forberedelser Se illustration 1 til 2 samt

Læs mere

RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING 1 KONTECH A/S ønsker dig tillykke med din nye altan. KONTECH A/S ønsker dig tillykke med din nye altan. Vi håber at du i fremtiden vil nyde tiden på altanen og dens

Læs mere

Gulve og paneler

Gulve og paneler Februar 2016 Gulve og paneler www.sodra.dk 1 Cm 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Et bredt standardsortiment så du finder det helt rigtige Vores brede standardsortiment omfatter mere end 1.000 artikler - gulve, lister,

Læs mere

SPEKVA. Vedligeholdelsesvejledning. Massivtræ. Oktober 2015. www.spekva.com

SPEKVA. Vedligeholdelsesvejledning. Massivtræ. Oktober 2015. www.spekva.com Vedligeholdelsesvejledning Massivtræ Oktober 2015 www.spekva.com Indholdsfortegnelse Side Massivtræ... 3 Generelt... 4 Pleje af bordplader... 4 Plejesæt... 5 Rengøring... 6 Planteolie neutral... 7 Luxusolie...

Læs mere

MASSIVE TRÆGULVE OG BØJLELÆGNING

MASSIVE TRÆGULVE OG BØJLELÆGNING TIPS OG VEJLEDNING MASSIVE TRÆGULVE OG BØJLELÆGNING WINNING SPORTS FLOOR SOLUTIONS FØR DU GÅR I GANG..! Byggeriet skal være tørt og lukket. Varmeanlægget skal være installeret og afprøvet, og i fyringssæsonen

Læs mere

HEDEX TRÆGULVE 22MM MONTERINGSVEJLEDNING FØR MONTERING

HEDEX TRÆGULVE 22MM MONTERINGSVEJLEDNING FØR MONTERING HEDEX TRÆGULVE 22MM MONTERINGSVEJLEDNING FØR MONTERING 1. Rummet, hvor gulvet skal monteres, skal være fugt- og varmeisoleret, og varmeanlægget skal være i drift. Rumtemperaturen skal være min. 17 gr.

Læs mere

På bærende gulv med LK Sporplade EPS 16

På bærende gulv med LK Sporplade EPS 16 På bærende gulv med LK Sporplade EPS 6 Udførelse LK gulvvarmesystem med LK Sporplade EPS 6 er beregnet til udlægning på bærende gulve, hvor der er behov for en særlig lav byggehøjde. Systemet er opbygget

Læs mere

1. Teak 2. Vinteropbevaring af havemøbler

1. Teak 2. Vinteropbevaring af havemøbler Vedligeholdelse 1. Teak 2. Vinteropbevaring af havemøbler 2 Teak Teaktræ er særligt velegnet til udendørs brug, fordi det har et naturligt indhold af olie og er formstabilt. Det kan tåle vejr og vind uden

Læs mere

Udfaldskrav. Trægulve. Branchevejledningen angiver retningslinjer for vurdering af udfaldskrav. Vejledningen kan anvendes:

Udfaldskrav. Trægulve. Branchevejledningen angiver retningslinjer for vurdering af udfaldskrav. Vejledningen kan anvendes: 02 Trægulve Udfaldskrav Branchevejledningen angiver retningslinjer for vurdering af udfaldskrav. Vejledningen kan anvendes: I byggesager med direkte henvisning til vejledningen Som udgangspunkt for egne

Læs mere

Ægte træ. skaber gulve med karakter. det er helt naturligt

Ægte træ. skaber gulve med karakter. det er helt naturligt Ægte træ skaber gulve med karakter det er helt naturligt Slotsplank Eg prime, Mathon matlak hvid - 145016MMF 2 Vælg det rigtige trægulv Timberman trægulve skaber stemningsfulde rum at leve og bo i. Vores

Læs mere

Montering Vedligeholdelsesvejledning. Corian. ... kvalitet hele vejen igennem. April 2009 DK

Montering Vedligeholdelsesvejledning. Corian. ... kvalitet hele vejen igennem. April 2009 DK Montering Vedligeholdelsesvejledning Corian... kvalitet hele vejen igennem April 2009 DK Transport Inden montage Tillykke med din nye Corian fra Horn Bordplader A/S For at få størst mulig glæde af din

Læs mere

Eg, ask eller fyr et udtryk for din personlige stil

Eg, ask eller fyr et udtryk for din personlige stil Eg, ask eller fyr et udtryk for din personlige stil Et ægte trægulv er mere end bare et gulv Massive trægulve er en nydelse. Kvaliteten kan ses, høres og mærkes den smukke åretegning og farveskiftene,

Læs mere

DesignCore. Monteringsvejledning

DesignCore. Monteringsvejledning DesignCore Produktinformation DesignCore er et homogent gennemfarvet materiale, baseret på mineraler og acryler tilsat farvepigmenter. Produktet er særdeles tæt i overfladen og absorberer derfor ikke farvestoffer

Læs mere

LAMELGULVE I JUNCKERS KVALITET

LAMELGULVE I JUNCKERS KVALITET LAMELGULVE I JUNCKERS KVALITET CREATIVE CLASSICS CREATING EXCEPTIONAL SPACES LAMELGULVE Ask Plank Whitesand Det er ikke kun lyset, der giver rummet liv 03 LAMELGULVE Ask parket Whitesand 05 Det er let

Læs mere

Bemærk venligst. Dinesen Klovtoftvej 2, Jels 6630 Rødding Danmark. +45 7455 2140 info@dinesen.com dinesen.com

Bemærk venligst. Dinesen Klovtoftvej 2, Jels 6630 Rødding Danmark. +45 7455 2140 info@dinesen.com dinesen.com Bemærk venligst Pr. 1. januar 2014 er Dinesen overgået til nye olier. Du bedes henvende dig direkte til os for vejledning i forhold til tidligere udbudte produkter. Dinesen Klovtoftvej 2, Jels 6630 Rødding

Læs mere

Vi har 2 typer laminatgulv. Begge samles på samme måde på den lange side, men har forskellige kliksystemer for enden af laminatpladerne:

Vi har 2 typer laminatgulv. Begge samles på samme måde på den lange side, men har forskellige kliksystemer for enden af laminatpladerne: Produktguide LAMINATGULV 23_017 GODT AT VIDE Vores laminatgulv kan lægges på det eksisterende gulv, undtagen på tykke væg-til-væg-tæpper. Når du lægger gulv, skal du altid bruge NIVÅ gulvunderlag (sælges

Læs mere

Uponor HEP 20 i trægulv/forskalling. Uponor gulvvarme i trægulv er enkelt at installere

Uponor HEP 20 i trægulv/forskalling. Uponor gulvvarme i trægulv er enkelt at installere Uponor HEP 20 i trægulv/forskalling Uponor gulvvarme i trægulv er enkelt at installere Uponor HEP 20 i trægulv/forskalling Uponor gulvvarme i trægulv er enkelt at installere Tværs over strøerne, hvis indbyrdes

Læs mere

Linolieprodukter Hvorfor?

Linolieprodukter Hvorfor? Linolieprodukter Hvorfor? Forbrug og påføring af linoliemaling For at kunne beregne, hvor meget træmaling (oliefarver) der er behov for, er det nødvendigt at vide, hvor mange m² der skal males, hvor mange

Læs mere