EG Slotsplanke. Planker til fastmontering på strøer, svømmende samt fuldklæbning.

Save this PDF as:
Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EG Slotsplanke. Planker til fastmontering på strøer, svømmende samt fuldklæbning."

Transkript

1 Planker til fastmontering på strøer, svømmende samt fuldklæbning. 1 Dimensioner Tykkelse: Bredde: Længde: 21 mm 260 mm mm Opbygning Hørning Slotsplanke leveres lamineret af 6 mm europæisk eg, og 15 mm birke krydsfiner, pudset, ubehandlet. Hørning Slotsplanke er forsynet med fer og not på 4 sider. Pakning 1 pk. = 3 lange og 2 korte planker Montering Hørning Slotsplanke kan monteres svømmende, fuldklæbes på alle faste og stabile underlag samt fastmonteres på strøer. Sortering Sunde knaster max. 4 cm, knasthuller max. 3 cm, kerneved på retside max. 30% af længden. Farveforskel forekommer. Endesprækker tilladt i en længde svarende til plankens bredde, max 0,5 cm bredde, ingen splint tilladt, ingen insektbeskadigelse. Aklimatisering 72 timer i rummet hvor de skal monteres. Reklamation på synlige fejl accepteres ikke efter at gulvet er monteret. Synlige fejl kan fx være forarbejdningsfejl eller sorteringsfejl. Brædder med synlige fejl frasorteres og ombyttes uden beregning. Mindre trykmærker i slidlag er ikke at betragte som fejl. Hørning Slotsplanke kan du lægge selv overalt i boligen, dog ikke i vådrum. For at opnå det bedste resultat er det vigtigt at du følger læggevejledningen. Gulvvarme Hørning Slotsplanke kan monteres på undergulve med gulvvarme, dog må overfladetemperaturen på betongulvet IKKE overstige 26. Gulvvarmen skal være slukket mindst 48 timer før montering med en rumtemperatur på ca. 20 C. En uge efter montering kan gulvvarmen igen tændes og opbygges gradvist.»hvis der er gulvvarme og du lægger gulvet svømmende, skal der limes i fer og not både kort og langside«generelt Rummet skal være tørt. Specielt ved nybyggeri er det vigtigt, at rummet har været opvarmet i mindst en måned før lægning. Den relative luftfugtighed (RF) skal være mellem 35 og 65% ved ca. 20 C. Afstandsklods Træområde Fax Restporefugten i beton må max. være 60% relativ. Hvis fugten er højere, kan der evt. opstilles en affugter. Ny fugtmåling kan tidligst foretages 4 timer efter slukning af affugter. For høj eller lav fugtighed kan med tiden medføre svind eller revnedannelser på plankegulvene. Skader på gulve grundet afvigende fugtighed er ikke reklamationsberettiget. Gulvbrædderne skal ligge i indpakningen i rummet min. 2 døgn inden lægningen for at tilpasse sig rumtemperaturen. Fodpaneler afmonteres, og gerigter og evt. dør/karm tilpasses, således at døre frit kan åbnes/lukkes (min. 15 mm afstand fra underkant af dørplade til gulv). Lim Forside Bagside 1. Krydsfinér 2. Plankegulv 3. Søm 4. Væg 5. Fodpanel 6. Fejeliste Læggevejledning. Oversigtstegning

2 Svømmende montering 2 Svømmende montering. rumtemperaturen. Hørning Slotsplanke kan monteres på alle faste underlag. Underlaget skal være plant (+/- 2 mm på 2 m retholt). For at opnå den rette planhed kan gulvet rettes op ved udspartling eller evt. med en plade. Efter eventuel spartelmasse er tør udlægges et parketunderlag (gulvpap 500 g eller foam). På ikke organiske underlag (beton) udlægges parketunderlag med min. 0,2 mm dampspærre, denne udlægges med 20 cm overlap og skal tapes i samlingerne. Overlæg (samlingerne) på dampspærre klæbes med dobbeltklæbende tape. Der limes i notsporets øverste del, i hele længden. Trægulve svinder og udvider sig afhængigt af luftens fugtighed og temperatur, derfor er det vigtigt at sikre gulvet fuld bevægelsesfrihed. Sørg for at der er min. 15 mm afstand til alle vægge og faste installationer (køkkenelementer, rørgennemføringer, brændeovne m.v.) Hørning Slotsplanke kan monteres på undergulve med gulvvarme. Ved svømmende montering skal der limes i fer og not både kort og langside. Montering punkt for punkt Nødvendigt værktøj: Mukkert, fintandet sav, vinkel, slagklods i hårdttræ, koben, slagjern afstandsklodser, murersnor, tommestok, blyant. Montering begyndes i højre hjørne af rummet med gulvbrættets notspor mod væggen. Kontroller omhyggeligt gulvbrædderne før montering. Eventuelle synlige fejl vil altid kunne ses før montering. Pakkerne skal først åbnes umiddelbart før lægning. For at opnå det bedste resultat rettes den første række gulvbrædder ind efter en snor, og herefter placeres afstandsklodser (min. 15 mm) mod væggen for at give gulvet mulighed for at bevæge sig. Det overskydende stykke gulvbræt fra første række anvendes som begyndelse i næste række, hvilket giver forskudte samlinger. Plankerne skal forskydes med min. 600 mm i endesamlingerne.»der limes kun i notsporets øverste del og husk altid at bruge en slagklods i hårdttræ for at beskytte feren«anvend evt. en 1 kg mukkert for at opnå et»dødt«stød. Overskydende lim tørres omgående væk med en undgå patinering og tilsmudsning. Inden limen tørrer, skal du af og til træde ind på det lagte gulv for at få det til at»falde«på plads. Ved montering af sidste række gulvbrædder tilpasses brædderne således, at der er taget højde for min. 15 mm afstand til vægge og faste installationer. Ved større arealer at etablere en dilatationsfuge på min. 10 mm for hver 10 m (både Ved rørgennemføringer og lignende skal der ligeledes være 10 mm luft. Der bores et hul med en diameter 20 mm større end røret, herefter udskæres stykket bag det udborede hul, og dette stykke limes på igen bag ved røret. fjernes ikke tages i brug, før limen er tør. Herefter kan gulvet overfladebehandles 803 klar eller hvid, og fodpaneler og lignende monteres mange år er det vigtigt at sørge for at holde temperaturen på ca. 20 C med en relativ luftfugtighed mellem 35-65%. Vi anbefaler, at man anskaffer et hygrometer, således at den relative luftfugtighed nøje kan følges. behov med klud, hårdt opvredet i Hørning Bio Natursæbe. Fax

3 Fastmontering på strøer 3 Lægning på strøer rumtemperaturen. Underlaget skal være plant (+/- 2 mm på 2 m retholt). For at opnå den rette planhed kan gulvet rettes op ved udspartling eller evt. med en plade. Pakkerne skal lægges på strøer, så der er mulighed for luftcirkulation mellem gulv og pakker. Der skal bruges ovntørrede strøer med et fugtindhold på max %. Strøerne skal være af god kvalitet dvs. rette og måle mindst 38 x 56 mm, dog anbefales det at bruge laminerede gulvstrøer med en bredde på min. 40 mm. For at få et plant underlag er det nødvendigt med en korrekt opklodsning af strøerne. Vedrørende strøafstand må den være max. 500 mm, i øvrigt henvises til Træbranchens Oplysningsråd Træ 41 fra juni Afstand fra væg til strøende skal være ca. 15 mm. Afstand fra væg til første strørække skal være mm. Der skal anvendes dampspærre (0,2 mm) på beton mod terræn. Der henvises til Træbranchens Oplysningsråd Træ 41 fra juni Befæstigelse til fastmontering Ved 21 mm gulv anvendes 2,8/65 mm galvaniserede søm. Ved brug af sømpistol anvendes varmgalvaniserede snoede søm TS 2,3/65 mm eller varmgalvaniserede ringsøm GN 2,8/63 mm. Ved montering med skruer anvendes Montaflexskruer 4,2/45 mm forboring er ikke nødvendig. Montering af rummet. Kontroller omhyggeligt Eventuelle synlige fejl vil altid kunne ses før montering. Sørg altid for at holde mindst 15 mm afstand til væg og alle faste installationer (køkkenelementer, rørgennemføringer m.v.). Husk endvidere at dør/karm tilpasses således, at døre frit kan åbnes/lukkes (min. 15 mm afstand fra underkant af dørplade til gulv). Det overskydende stykke gulvbræt fra første række anvendes som begyndelse i næste række, hvilket giver forskudte samlinger. Plankerne skal forskydes med min. 600 mm i endesamlingerne.»brædderne skal limes i endesamlingerne aldrig på langsiderne«anvend evt. en 1 kg mukkert for at opnå et»dødt«stød. Overskydende lim tørres omgående væk med en undgå patinering og tilsmudsning. Inden limen tørrer, skal du af og til træde ind på det lagte gulv for at få det til at»falde«på plads. Ved montering af sidste række gulvbrædder tilpasses brædderne således, at der er taget højde for min. 15 mm afstand til vægge og faste installationer. Ved større arealer at etablere en dilatationsfuge på min. 10 mm for hver 10 m (både Alle brædderne er forsynet med fer og not på alle fire sider og kan derfor samles mellem strøerne (flyvestød). Der kan altid renskæres og samles midt på bjælkelag/strø. Endesamlinger i samme strøfag må højest forekomme for hvert tredje bræt, dvs. at der skal være to brædder mellem stødende. Der må ikke være flyvestød i første og sidste række. Gulvbrædderne slås helt sammen - brug altid en slagklods i hårdttræ. Kontroller rethed på langs af rækken med en snor. Gentag kontrol for hver femte række. Ved rørgennemføringer og lignende skal der ligeledes være 10 mm luft. Der bores et hul med en diameter 20 mm større end røret, herefter udskæres stykket bag det udborede hul, og dette stykke pålimes igen bag ved røret. fjernes ikke tages i brug, før limen er tør. Herefter kan gulvet overfladebehandles 803 klar eller hvid og fodpaneler og lignende monteres. mange år er det vigtigt at sørge for at holde temperaturen på ca. 20 C med en relativ luftfugtighed mellem 35-65%. Vi anbefaler, at man anskaffer et hygrometer, således at luftfugtigheden nøje kan følges. behov med klud, hårdt opvredet i Hørning Bio Natur Sæbe. Fax

4 Fuldklæbning på fast underlag 4 Fuldklæbning på fast underlag. rumtemperaturen. Hørning Slotsplanke kan monteres på alle faste underlag. Underlaget skal være plant (+/- 2 mm på 2 m retholt). For at opnå den rette planhed kan gulvet rettes op ved udspartling eller evt. med en plade. Ved udlægning af træbaserede plader på strøer med max. 520 mm centerafstand, skal der anvendes min. 19 mm gulvkrydsfiner eller 22 mm gulvspånplade. Ved udlægning på f.eks. eksisterende betongulv skal der anvendes min. 16 mm plade. Udlægningen af pladegulvet udføres efter pladeproducentens anvisning. På beton med max 80 % RF, skal plankerne fuldklæbes med Hørning MS Gulvlim 980 (forbrug: ca g pr. m² ). Anvend limspartel nr. 6. Limning på beton af rummet med notspor mod væggen. Kontroller omhyggeligt Eventuelle synlige fejl vil altid kunne ses før montering. Pakkerne skal først åbnes umiddelbart før montering. For at opnå det bedste resultat rettes den første række gulvbrædder ind efter en snor, og herefter placeres afstandsklodser (min. 15 mm) mod væggen for at give gulvet mulighed for at bevæge sig. Gulvbrædderne fuldklæbes med Hørning MS gulvlim 980 (limspartel 6) idet der påføres ca gr. pr. m² afhængig af betonens restbyggefugt. Påfør ikke mere lim end lægning kan foretages indenfor 30 minutter. Montering foretages i den våde lim. Kontroller at der er fuld kontakt mellem lim og planker.»ved fuldklæbning til undergulvet, skal der stadig limes i fer og not i endesamlingerne«det overskydende stykke gulvbræt fra første række anvendes som begyndelse i næste række, hvilket giver forskudte samlinger. Plankerne skal forskydes med min. 600 mm i endesamlingerne. Husk altid at bruge en slagklods i hårdttræ for at beskytte feren. Anvend evt. 1 kg mukkert for at opnå et»dødt«stød. Overskydende lim tørres omgående væk med en undgå patinering og tilsmudsning og det er vigtigt at plankerne under lægningen løbende belastes med f.eks. sandsække eller lignende for derved at sikre optimal vedhæftning til underlaget. Ved montering af sidste række gulvbrædder tilpasses brædderne således, at der er taget højde for min. 15 mm afstand til vægge og faste installationer. Ved større arealer (>100 m²) kan det være nødvendigt at etablere en dilatationsfuge på min. 10 mm for hver 10 m (både længde og bredde) med det formål at sikre bevægelsesfrihed i gulvet. Fugen dækkes med en gummifuge. Ved rørgennemføringer og lignende skal der ligeledes være 10 mm luft. Der bores et hul med en diameter 20 mm større end røret, herefter udskæres stykket bag det udborede hul, og dette stykke pålimes igen bag ved røret. Limning på plade af rummet med notspor mod væggen. Kontroller omhyggeligt Eventuelle synlige fejl vil altid kunne ses før montering. Pakkerne skal først åbnes umiddelbart før montering. For at opnå det bedste resultat rettes den første række gulvbrædder ind efter en snor, og herefter placeres afstandsklodser (min. 15 mm) mod væggen for at give gulvet mulighed for at bevæge sig. Gulvbrædderne fuldlimes med Hørning MS gulvlim 980 (limspartel 6), idet der påføres ca gr. pr. m². Påfør ikke mere lim end lægning kan foretages indenfor 30 minutter. Montering foretages i den våde lim. Kontroller at der er fuld kontakt mellem lim og planker.»ved fuldklæbning til undergulvet, skal der stadig limes i fer og not i endesamlingerne«det overskydende stykke gulvbræt fra første række anvendes som begyndelse i næste række, hvilket giver forskudte samlinger. Plankerne skal forskydes med min. 600 mm i endesamlingerne. Husk altid at bruge en slagklods i hårdttræ for at beskytte feren. Anvend evt. 1 kg mukkert for at opnå et»dødt«stød. Overskydende lim tørres omgående væk med en undgå patinering og tilsmudsning og det er vigtigt at plankerne under lægningen løbende belastes med f.eks. sandsætte eller lignende for derved at sikre optimal vedhæftning til underlaget. Fax

5 Fuldklæbning på fast underlag 5 Ved montering af sidste række gulvbrædder tilpasses brædderne således, at der er taget højde for min. 15 mm afstand til vægge og faste installationer. Ved større arealer at etablere en dilatationsfuge på min. 10 mm for hver 10 m (både Ved rørgennemføringer og lignende skal der ligeledes være 10 mm luft. Der bores et hul med en diameter 20 mm større end røret, herefter udskæres stykket bag det udborede hul, og dette stykke pålimes igen bag ved røret. fjernes ikke tages i brug, før limen er tør. Herefter kan gulvet overfladebehandles 803, klar eller natur og fodpaneler og lignende monteres. mange år, er det vigtigt at sørge for at holde temperaturen på de ca. 20º. C med en relativ luftfugtighed mellem 35 65%. Vi anbefaler, at man anskaffer et hygrometer, således at den relative luftfugtighed nøje kan følges. behov med klud, hårdt opvredet i Hørning Bio Natur Sæbe. Slibning af nyt gulv Det er vigtigt at afslibningen udføres professionelt. Inden arbejdet skal udføres skal bygningen væres lukket og tør, og der skal være konstant varme på bygningen. Behandlingen bør foretages uden påvirkning af træk og sol, da dette kan give en uensartet udtørring. Under hele udførelsen skal temperaturen ligge mellem 17 og 25 C og luftfugtigheden mellem 35 og 65 % RF. Er der gulvvarme skal overfladetemperaturen sænkes til normal rumtemperatur (20-21 C). Gulvvarmeanlæggets temperatur må først hæves igen 5 døgn efter at overfladebehandlingen af udført. Der bør afdækkes ind til tilstødende lokaler, idet afslibningen støver. Inden afslibning påbegyndes skal gulvet være helt fri for fedt, mørtelklatter, spartelmasse, lim, maling silikone etc. Finslibning foretages med en bånd- og valsesliber, først med korn 60, så 80 og afslut med 100. Efterfølgende afslibes gulvet med en rondelsliber med korn 100 eller 120. For at sikre at slibesporene fra grove korn kan fjernes, bør der max springes én kornstørrelse over. Finslibning af planker og stave i faldende forløb foretages på langs af planker/stave. Trægulve nedlagt i mønstre slibes normalt først diagonalt og derefter i rummets længderetning. Alternativt kan gulvet slibes i den retning hvor lyset kommer fra. Hele gulvfladen finpudses i den retning hvor lyset kommer fra. Efter endt slibning skal såvel gulvflader som tilstødende vandrette flader (fodpaneler, vindueskarme etc.) støvsuges omhyggeligt for at undgå urenheder i den efterfølgende overfladebehandling. Fax

For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser er vejledende.

For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser er vejledende. Læggevejledning HØRNING Origin massive plankegulve For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser er vejledende. Hørning

Læs mere

Læggevejledning. 21mm SLOTSPLANKER. 2 2 mm LAMELGULVE

Læggevejledning. 21mm SLOTSPLANKER. 2 2 mm LAMELGULVE Læggevejledning 21mm SLOTSPLANKER samt 2 2 mm LAMELGULVE For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. Beskrivelser og billeder er vejledende. MARTS 2012 Hørning Parket A/S Skellerupvej

Læs mere

Læggevejledning PLANKER

Læggevejledning PLANKER Læggevejledning PLANKER For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O G P L

Læs mere

Læggevejledning FEB. 2004

Læggevejledning FEB. 2004 Læggevejledning P L A N K E R For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O

Læs mere

Læggevejledning P A R K E T

Læggevejledning P A R K E T Læggevejledning P A R K E T For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O G

Læs mere

Læggevejledning. m a ssiv e

Læggevejledning. m a ssiv e Læggevejledning m a ssiv e PLANKER For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. MARTS 2012

Læs mere

Læggeanvisning for Everfloor Marinegulve 14 mm side 1 Læs hele læggeanvisningen inden montering påbegyndes Bryd ikke emballagen før gulvet lægges. Pakken opbevares i rummet 48 timer før lægning. Egnede

Læs mere

Læggevejledning P A R K E T

Læggevejledning P A R K E T Læggevejledning P A R K E T For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O G

Læs mere

Læggevejledning 20-22 mm

Læggevejledning 20-22 mm Læggevejledning 20-22 mm Massivt plankegulv, lamelparket/-plank i 20-22 mm med eller uden gummifuge (gummifuge kun til massiv, gummiliste kun til lamel). Planker med fejl frasorteres inden lægning. Husk:

Læs mere

Montagevejledning. Massive gulve. Tronholmen 10 8960 Randers SØ Tel: 46 92 75 70 www.alpogroup.dk

Montagevejledning. Massive gulve. Tronholmen 10 8960 Randers SØ Tel: 46 92 75 70 www.alpogroup.dk Montagevejledning Massive gulve Tronholmen 10 8960 Randers SØ Tel: 46 92 75 70 www.alpogroup.dk Montagevejledning Massive gulve Inden du går i gang med at lægge dit nye gulv er det vigtigt at forberede

Læs mere

MONTERING AF DINE QUICKSTEP-FLISER

MONTERING AF DINE QUICKSTEP-FLISER MONTERING AF DINE QUICKSTEP-FLISER 1) GENERELT QUICKSTEP UNICLIC er et revolutionerende system til lægning af laminatgulve uden brug af lim. Det praktiske not-/ferdesign betyder, at fliserne klikkes sammen.

Læs mere

Montage. Under montage får du et grundigt indblik i, hvordan du håndterer og monterer undergulv i gips.

Montage. Under montage får du et grundigt indblik i, hvordan du håndterer og monterer undergulv i gips. Montage Under montage får du et grundigt indblik i, hvordan du håndterer og monterer undergulv i gips. De nærmere specifikationer på gulvpladerne fremgår af produktoversigter og datablade. MONTAGE GULVE

Læs mere

Lægningsanvisning SVØMMENDE 12 OG 14 MM TRÆGULV

Lægningsanvisning SVØMMENDE 12 OG 14 MM TRÆGULV Lægningsanvisning SVØMMENDE 12 OG 14 MM TRÆGULV Gældende pr. 14. februar 2007 BETINGELSER Ved montering af svømmende gulv bliver trægulvet ikke fastgjort (fx. med søm og lim) til undergulvet. Undergulvet

Læs mere

SPAANDEX VÆG/GULV. Spånplader til gulve og vægge! MONTERINGSANVISNING

SPAANDEX VÆG/GULV. Spånplader til gulve og vægge! MONTERINGSANVISNING Spånplader til gulve og vægge! SPAANDEX VÆG/GULV MONTERINGSANVISNING 1 Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk TYPE BLAD 2 FAS Monteringsanvisning - NOVOPAN

Læs mere

Læggevejledning Plus-Mad Douglas gulv planker hele og faldende længder. Januar 2011. Generelt Side 2. Lægning på strøer og bjælkelag Side 3

Læggevejledning Plus-Mad Douglas gulv planker hele og faldende længder. Januar 2011. Generelt Side 2. Lægning på strøer og bjælkelag Side 3 Plus-Mad Læggevejledning Plus-Mad Douglas gulv planker hele og faldende længder. Januar 2011 Indhold Generelt Side 2 Lægning på strøer og bjælkelag Side 3 Lægning på Beton Side 4 Fuldlimning Side 5 Gulvvarme

Læs mere

Starfloor. Lægningsvejledning. 17.september 2013

Starfloor. Lægningsvejledning. 17.september 2013 Starfloor Lægningsvejledning 17.september 2013 Lægningsvejledning Brugsklasse Anvendelsesområder STARFLOOR CLICK er et gulv udviklet til bolig segmentet. * *følg lægningsvejledningen nøje Akklimatisering

Læs mere

SILJAN TRÆGULVE MONTERINGSVEJLEDNING FØR MONTERING

SILJAN TRÆGULVE MONTERINGSVEJLEDNING FØR MONTERING SILJAN TRÆGULVE MONTERINGSVEJLEDNING FØR MONTERING 1. Rummet, hvor gulvet skal monteres, skal være fugt- og varmeisoleret, og varmeanlægget skal være i drift. Rumtemperaturen skal være min. 17 gr. C. og

Læs mere

EKO TRÆGULVE 14MM MONTERINGSVEJLEDNING FØR MONTERING

EKO TRÆGULVE 14MM MONTERINGSVEJLEDNING FØR MONTERING EKO TRÆGULVE 14MM MONTERINGSVEJLEDNING (KLIKSYSTEM, SVØMMENDE MONTERING) FØR MONTERING 1. Rummet, hvor gulvet skal monteres, skal være fugt- og varmeisoleret, og varmeanlægget skal være i drift. Rumtemperaturen

Læs mere

MONTERINGS INSTRUKTIONER

MONTERINGS INSTRUKTIONER R MONTERINGS INSTRUKTIONER Pergo Original Collection, Pergo Naturaltouch Collection, Pergo Vintage Collection, Pergo Exotic Collection, Pergo Classic Plus 1. Forberedelser Se illustration 1 til 2 samt

Læs mere

Inden gulvet leveres skal huset være lukket, tørt og varmt, og indeklimaet være under kontrol (Stabil temperatur og RF %).

Inden gulvet leveres skal huset være lukket, tørt og varmt, og indeklimaet være under kontrol (Stabil temperatur og RF %). Læggevejledning 1 Indhold: Introduktion... 3 Huskeliste... 3 Modtagelse... 4 Luftfugtighed og temperatur... 4 Strøafstand... 5 Montering på eksisterende gulve eller spån/krydsfinerplader... 5 Montering

Læs mere

MK-GOdkendt MK 5.33/1804. Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk

MK-GOdkendt MK 5.33/1804. Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk MK-GOdkendt MK 5.33/1804 Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 salg@novopan.dk Novopan Klimagulv - ligger lunt under gulvet i alle rum Nem gulvvarmeløsning med novopan klimagulv NOVOPAN

Læs mere

Jackon vådrum. Monteringsanvisning. Fugtsikring Vægge og gulv Indretninger og renoveringer Isolering V Å D R U M. www.jackon.dk

Jackon vådrum. Monteringsanvisning. Fugtsikring Vægge og gulv Indretninger og renoveringer Isolering V Å D R U M. www.jackon.dk Monteringsanvisning Jackon vådrum V Å D R U M Fugtsikring Vægge og gulv Indretninger og renoveringer Isolering 10-2013 erstatter 02-2012 Jackon vådrum Produktbeskrivelse Væg Gulv Godkendelse MK 7.32/1651

Læs mere

Læggevejledning fer & not

Læggevejledning fer & not Læggevejledning fer & not Monteringsvejledning Huskeliste 1. Plankerne leveres pakket i plastik. Dette er for at beskytte dem under transporten. 2. Inden gulvet leveres, skal bygningen være lukket, tør

Læs mere

Når arkitekturen dikterer ægte storformat.

Når arkitekturen dikterer ægte storformat. Når arkitekturen dikterer ægte storformat. HØRNING Origin plank produceres af nøje udvalgt træ fra flere hundrede år gamle træer fra danske og tyske skove. Kvalitet tager tid, og der går op til 2 år fra

Læs mere

At fremstille et fyrretræsgulv tager mere end 100 år. Til gengæld tager det

At fremstille et fyrretræsgulv tager mere end 100 år. Til gengæld tager det Praktiske råd Proffens tips Monteringsvejledning At fremstille et fyrretræsgulv tager mere end 100 år. Til gengæld tager det endnu længere tid at slide det op. Massive fyrretræsgulve er levende gulve.

Læs mere

EKO TRÆGULVE 22MM MONTERINGSVEJLEDNING FØR MONTERING

EKO TRÆGULVE 22MM MONTERINGSVEJLEDNING FØR MONTERING EKO TRÆGULVE 22MM MONTERINGSVEJLEDNING FØR MONTERING 1. Rummet, hvor gulvet skal monteres, skal være fugt- og varmeisoleret, og varmeanlægget skal være i drift. Rumtemperaturen skal være min. 17 gr. C.

Læs mere

HEDEX TRÆGULVE 14MM MONTERINGSVEJLEDNING FØR MONTERING

HEDEX TRÆGULVE 14MM MONTERINGSVEJLEDNING FØR MONTERING HEDEX TRÆGULVE 14MM MONTERINGSVEJLEDNING (5G KLIKSYSTEM, SVØMMENDE MONTERING) FØR MONTERING 1. Rummet, hvor gulvet skal monteres, skal være fugt- og varmeisoleret, og varmeanlægget skal være i drift. Rumtemperaturen

Læs mere

01 DK. Læggevejledning. Douglas hele længder

01 DK. Læggevejledning. Douglas hele længder 01 DK Læggevejledning Douglas hele længder Dinesen læggevejledning for Douglas gulve i hele længder Februar 2011 Gulve med løs fer og gulve med fast fer Indhold Generelt 4 Lægning af Dinesen gulve med

Læs mere

Tillægsvejledning. GrandPattern Douglas, Fyr, Oak

Tillægsvejledning. GrandPattern Douglas, Fyr, Oak Tillægsvejledning GrandPattern Douglas, Fyr, Oak December 2015 GrandPattern Douglas, Fyr, Oak Denne vejledning omhandler selve lægningsprocessen for de enkelte mønstertyper under GrandPattern, herunder

Læs mere

PRODUKTANVENDELSE GULV. Ved nedlægning af spånplader som undergulv skelnes mellem fire konstruktionstyper: Strøafstand max. 50mm til væg.

PRODUKTANVENDELSE GULV. Ved nedlægning af spånplader som undergulv skelnes mellem fire konstruktionstyper: Strøafstand max. 50mm til væg. Min. 00mm PRODUKTANVENDELSE GULV. Ved nedlægning af spånplader som undergulv skelnes mellem fire konstruktionstyper: BÆRENDE UNDERGULV - en gulvkonstruktion, hvor gulvspånpladerne er selvbærende på udlagte

Læs mere

Monteringsvejledning. Klodsegulve. Har De øvrige spørgsmål - kontakt Deres forhandler. eller. Hørning Parket A/S Tlf. 70 27 66 00

Monteringsvejledning. Klodsegulve. Har De øvrige spørgsmål - kontakt Deres forhandler. eller. Hørning Parket A/S Tlf. 70 27 66 00 Monteringsvejledning Klodsegulve Har De øvrige spørgsmål - kontakt Deres forhandler eller Hørning Parket A/S Tlf. 70 27 66 00 2 HØRNING klodsegulve er massive firkantede klodser, hvor træets årringe ses

Læs mere

HEDEX TRÆGULVE 22MM MONTERINGSVEJLEDNING FØR MONTERING

HEDEX TRÆGULVE 22MM MONTERINGSVEJLEDNING FØR MONTERING HEDEX TRÆGULVE 22MM MONTERINGSVEJLEDNING FØR MONTERING 1. Rummet, hvor gulvet skal monteres, skal være fugt- og varmeisoleret, og varmeanlægget skal være i drift. Rumtemperaturen skal være min. 17 gr.

Læs mere

Læggevejledning P ARKETMØNSTRE

Læggevejledning P ARKETMØNSTRE Læggevejledning P ARKETMØNSTRE For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T -

Læs mere

Monteringsvejledning til Massivtræs plankegulve. Huskeliste 1. Plankerne leveres pakket i plastik. Dette er for at beskytte dem under transporten.

Monteringsvejledning til Massivtræs plankegulve. Huskeliste 1. Plankerne leveres pakket i plastik. Dette er for at beskytte dem under transporten. Monteringsvejledning til Massivtræs plankegulve. Huskeliste 1. Plankerne leveres pakket i plastik. Dette er for at beskytte dem under transporten. 2. Inden massiv gulvet leveres skal bygningen være lukket,

Læs mere

Trægulve. Lægningsanvisning. Elegance. 04 november 2014

Trægulve. Lægningsanvisning. Elegance. 04 november 2014 Lægningsanvisning Trægulve Elegance 04 november 2014 BETINGELSER Før lægning Undergulvet skal være rent, tørt, fast og plant. Den relative luftfugtighed skal ligge mellem 30-60 % før, under og efter installation

Læs mere

Lægningsanvisning. Boligvinyl. 5. Marts 2013

Lægningsanvisning. Boligvinyl. 5. Marts 2013 Lægningsanvisning Boligvinyl 5. Marts 2013 Læs dette først! 1. Boligvinylen kan monteres på spartlet betonunderlag, spånplade- og krydsfiner gulvplader, eksisterende trægulve eller træfiberplader (masonitplader).

Læs mere

Læggeanvisning Teak Marine Skibsplank - 9 mm lagt i vådrum

Læggeanvisning Teak Marine Skibsplank - 9 mm lagt i vådrum Læggeanvisning Teak Marine Skibsplank - 9 mm lagt i vådrum Denne anvisning gælder Gulvexperten Teak Marine Skibsplank i 9 mm tykkelse lagt fuldklæbet til vandtæt underlag, fuget med gummifugemasse. Anvendelse

Læs mere

3. Ved levering skal plankerne straks bæres indenfor og akklimatiseres. De må under ingen omstændigheder opbevares udenfor!

3. Ved levering skal plankerne straks bæres indenfor og akklimatiseres. De må under ingen omstændigheder opbevares udenfor! LÆGGEVEJLEDNING Monteringsvejledning Huskeliste 1. Plankerne leveres pakket i plastik. Dette er for at beskytte dem under transporten. 2. Inden gulvet leveres skal bygningen være lukket, tør og varm, og

Læs mere

Har du behov for yderligere råd eller vejledning om Dinesen gulve, er du meget velkommen til at kontakte os.

Har du behov for yderligere råd eller vejledning om Dinesen gulve, er du meget velkommen til at kontakte os. Vejledning Lægning April 2014 Et Dinesen gulv er et unikt stykke af naturen. Det er et levende materiale, som skal behandles med omhu. Vores vejledninger fortæller i detaljer, hvordan man får det bedste

Læs mere

Monteringsvejledning 1

Monteringsvejledning 1 Monteringsvejledning 1 Indhold: Introduktion... Huskeliste... Modtagelse og opbevaring... Inden lægning af gulvet... Luftfugtighed og temperatur... Generelt... Opslagstabeller...... 7 Montering på bjælkelag/strøer...

Læs mere

Læggevejledning 20 mm Renaissance

Læggevejledning 20 mm Renaissance Læggevejledning 20 mm Renaissance Monteringsvejledning Huskeliste 1. Plankerne leveres pakket i plastik. Dette er for at beskytte dem under transporten. 2. Inden gulvet leveres, skal bygningen være lukket,

Læs mere

ProDeck KOMPOSIT. ProDeck Komposit gør livet smukkere

ProDeck KOMPOSIT. ProDeck Komposit gør livet smukkere ProDeck KOMPOSIT ProDeck Komposit gør livet smukkere , 2 ProDeck Komposit er et grønt, miljøvenligt produkt, som er fremstillet af HDPE og træfibre 3 ProDeck Komposit ProDeck Komposit er et grønt, miljøvenligt

Læs mere

AB92 giver følgende retningslinjer. Der kan være tale om en mangel hvis:

AB92 giver følgende retningslinjer. Der kan være tale om en mangel hvis: Guide til vurdering af gulve Oktober 2014 Formålet med vejledningen er at skabe et objektivt og ensartet grundlag ved vurdering af gulvarbejder. Mangelbegrebet giver anledning til mange uenigheder. AB92

Læs mere

Paris sildebens laminat

Paris sildebens laminat Paris sildebens laminat Læggevejledning: Generelt Træ er et hygroskopisk materiale; det, man i daglig tale kalder et levende materiale. Afhængigt af den omgivende luftfugtighed og temperatur enten afgiver

Læs mere

Isiteek er et gør-det-selv produkt primært rettet mod skibsmarkedet, og er hovedsageligt udviklet til at lave mindre paneler.

Isiteek er et gør-det-selv produkt primært rettet mod skibsmarkedet, og er hovedsageligt udviklet til at lave mindre paneler. Isiteek er et gør-det-selv produkt primært rettet mod skibsmarkedet, og er hovedsageligt udviklet til at lave mindre paneler. Du skal bruge følgende værktøjer: En arbejdsbænk med en lige kant Nogle vægte

Læs mere

Udfaldskrav. Trægulve. Branchevejledningen angiver retningslinjer for vurdering af udfaldskrav. Vejledningen kan anvendes:

Udfaldskrav. Trægulve. Branchevejledningen angiver retningslinjer for vurdering af udfaldskrav. Vejledningen kan anvendes: 02 Trægulve Udfaldskrav Branchevejledningen angiver retningslinjer for vurdering af udfaldskrav. Vejledningen kan anvendes: I byggesager med direkte henvisning til vejledningen Som udgangspunkt for egne

Læs mere

UPONOR VVS GULVVARME SYSTEM 17. Håndbog for Uponor Gulvvarmesystem 17

UPONOR VVS GULVVARME SYSTEM 17. Håndbog for Uponor Gulvvarmesystem 17 UPONOR VVS GULVVARME SYSTEM 17 Håndbog for Uponor Gulvvarmesystem 17 06 2010 5013 Uponor Gulvvarmesystem 17 Det ideelle gulvvarmesystem til nye trægulve Installation af vandbåren gulvvarme er den moderne

Læs mere

noraplan - monteringsvejledning

noraplan - monteringsvejledning noraplan - monteringsvejledning Iht. DIN EN 1817 "Elastiske gulvbelægninger Til limning af noraplan gummigulve skal der bruges en dispersionslim. Nogle limtyper suger mindre end andre. Dette skal der tages

Læs mere

Gyptone BIG system Monteringsvejledning

Gyptone BIG system Monteringsvejledning Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse/anvendelse Gyptone BIG er gipsakustiklofter med stor designværdi, da der ikke forekommer synlige samlinger. Gyptone BIG kan anvendes i mange forskellige

Læs mere

Tillægsvejledning. Fuldlimning

Tillægsvejledning. Fuldlimning Tillægsvejledning Fuldlimning 1 Fuldlimning med Stauf produkter Douglas, Fyr, Eg For at få et vellykket resultat er det vigtigt, at gulvet lægges korrekt, og at de beskrevne produkter anvendes efter anvisningerne.

Læs mere

Ypperlig kvalitet i lange baner.

Ypperlig kvalitet i lange baner. Ypperlig kvalitet i lange baner. Et praktisk talt uendeligt antal kombinationer af bredder og længder, lyse og mørke træsorter, mulighed for gummifuger og bort i kontrastfarver langs væggene m.v. Plankegulve

Læs mere

Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12

Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12 Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12 Forudsætninger Underlaget skal være jævnt og tørt, uden revner og have en tilstrækkelig styrke. Ved lægning uden fugtisolering

Læs mere

Installationsvejledning I denne vejledning er der angivet varenumre i parentes efter omtalte monteringsdele, så du kan finde dem i vores prisliste.

Installationsvejledning I denne vejledning er der angivet varenumre i parentes efter omtalte monteringsdele, så du kan finde dem i vores prisliste. Installationsvejledning I denne vejledning er der angivet varenumre i parentes efter omtalte monteringsdele, så du kan finde dem i vores prisliste. 1 Indhold 1 Sikkerhedsregler ved brug af centralstøvsugeren...............

Læs mere

Elegant konsol til tv, dvd & o.l.

Elegant konsol til tv, dvd & o.l. Elegant konsol til tv, dvd & o.l. Flot skueplads Elegant konsol til tv, dvd & o.l. Enkel, flad, praktisk: Dette konsol har det ikke bare i sig, men også på sig! Den perfekte scene til dit tv. 1 Indledning

Læs mere

MASSIVE TRÆGULVE OG BØJLELÆGNING

MASSIVE TRÆGULVE OG BØJLELÆGNING TIPS OG VEJLEDNING MASSIVE TRÆGULVE OG BØJLELÆGNING WINNING SPORTS FLOOR SOLUTIONS FØR DU GÅR I GANG..! Byggeriet skal være tørt og lukket. Varmeanlægget skal være installeret og afprøvet, og i fyringssæsonen

Læs mere

Gennemfarvet facadeplade fra Power-Board

Gennemfarvet facadeplade fra Power-Board Gennemfarvet facadeplade fra Power-Board Projektering og anvendelse Indhold Power Board - C plader Power Board - C montering Detaljer 5 Facader byggeeksempler 6 Power Board -C Plank 7 Power Board - C Plank

Læs mere

Junckers Stavparket. Lægningsvejledning. Junckers stavparket kan bla. benyttes til følgende mønstergulve: Sildeben

Junckers Stavparket. Lægningsvejledning. Junckers stavparket kan bla. benyttes til følgende mønstergulve: Sildeben Junckers Stavparket Lægningsvejledning Junckers stavparket kan bla. benyttes til følgende mønstergulve: Sildeben Stige Engelsk Skråtavl Kvadrat Inholdsfortegnelse Junckers systemløsninger for stavparket

Læs mere

Omnisports Excel, Reference, Training, Speed & Compact

Omnisports Excel, Reference, Training, Speed & Compact Enhver brug af produktet til andre formål end dem der er fastsat i betingelserne for brug, skal indsendes til Tarkett til godkendelse. Omnisports belægningen kan monteres på forskellige underlag alt efter

Læs mere

C. Gulventreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter

C. Gulventreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter 1.0 Gulvbelægningsarbejder Tønder Kommune Udarbejdet af: ATRA arkitekter a/s arkitekter m.a.a. Vestergade 6 DK - 7500 Holstebro Telefon: 97 42 05 11 Telefax 97 42 53 99 E-mail atra@atra.dk Internet www.atra.dk

Læs mere

PLASTTAGRENDER. Tagrender og tilbehør, som forskønner husets udseende

PLASTTAGRENDER. Tagrender og tilbehør, som forskønner husets udseende PLASTTAGRENDER Tagrender og tilbehør, som forskønner husets udseende plasttagrender Rodena tagrendeprogram er et komplet system til den, som ønsker at gøre det selv og til den professionelle håndværker.

Læs mere

1. INTRODUKTION... 3 2. OVERENSSTEMMELSE MED EU-DIREKTIV... 3 3. ANVENDELSE... 3 4. TEKNISKE DATA FLEXIBASIC... 4

1. INTRODUKTION... 3 2. OVERENSSTEMMELSE MED EU-DIREKTIV... 3 3. ANVENDELSE... 3 4. TEKNISKE DATA FLEXIBASIC... 4 FlexiBasic Brugermanual 30-63XXX-7 Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet! PDF 5996 / 01.01.2010 PA 2004 00634 Indholdsfortegnelse: 1. INTRODUKTION... 3 2. OVERENSSTEMMELSE MED

Læs mere

Terrasse og facade. www.keflico.com

Terrasse og facade. www.keflico.com Terrasse og facade i hårdttræ www.keflico.com Miljø FSC certificeret terrasse og facade Miljøet er vigtigt for os alle og derfor er efterspørgslen på miljøcertificeret træ stigende. Keflico ønsker at tilbyde

Læs mere

Gyptone Plank system Monteringsvejledning

Gyptone Plank system Monteringsvejledning Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse/anvendelse Gyptone Plank er et selvbærende gipsakustikloft, som typisk anvendes i gangarealer og korridorer. Gyptone Plank kan bruges i forskellige

Læs mere

Vandtætning. Monteringsinfo MONTERING. Flydende 1- eller 2- komponent tætningsmasse. Produkt. Generelt. BR-95 og BR-S 98

Vandtætning. Monteringsinfo MONTERING. Flydende 1- eller 2- komponent tætningsmasse. Produkt. Generelt. BR-95 og BR-S 98 Side 1 Vandtætning Flydende 1- eller 2- komponent tætningsmasse Anvisningen gennemgår de vigtigste principper for vandtætning i vådrum MONTERING Produkt Generelt BR-95 og BR-S 98 Valg af produkter foretages

Læs mere

Stikfals MONTERINGSVEJLEDNING

Stikfals MONTERINGSVEJLEDNING 2012 Stikfals MONTERINGSVEJLEDNING 2 VMZ Stikfals Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse VMZ stikfals side 4 Produktinformation/anbefalinger side 5 Paneler side 6 Tilbehør side 8 Fastgørelse/befæstigelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Afslutningslister... 9 Fejeliste 15 x 15 mm... 4 Fejeliste 21 x 15 mm... 4

Indholdsfortegnelse. Afslutningslister... 9 Fejeliste 15 x 15 mm... 4 Fejeliste 21 x 15 mm... 4 Primo Lister Indholdsfortegnelse Afslutningslister... 9 Fejeliste 15 x... 4 Fejeliste 21 x... 4 Fodliste - Classic 60 x 14 mm... 6 Fodliste - Classic, Montagesæt - Multikasser... 6 Fodliste - Glat... 9

Læs mere

Gulvvarme set fra gulvets synspunkt. Få bedre temperaturfordeling Temperaturen kan holdes lavere fordi det er behageligt at opholde sig påp

Gulvvarme set fra gulvets synspunkt. Få bedre temperaturfordeling Temperaturen kan holdes lavere fordi det er behageligt at opholde sig påp Gulvvarme set fra gulvets synspunkt Erik Brandt Hvorfor gulvvarme? Gulvvarme anvendes for at: Få bedre temperaturfordeling Temperaturen kan holdes lavere fordi det er behageligt at opholde sig påp et varmt

Læs mere

6.3 Schlüter -DITRA-SOUND

6.3 Schlüter -DITRA-SOUND INNOVATION MED PROFIL 6.3 Schlüter -DITRA-SOUND G U L V U N D E L A G TRINLYDSISOLERING Anvendelse og funktion Schlüter -DITRA-SOUND er en trinlydsisolering til flisebelægninger fremstillet af kraftig

Læs mere

Generel montagevejledning for opsætning af balkon med balustre

Generel montagevejledning for opsætning af balkon med balustre Generel montagevejledning for opsætning af balkon med balustre Tillykke med dit køb af en balkon fra MinAltan.dk. Det er vigtigt, at du læser hele montagevejledningen og alle samlingsprincipperne grundigt

Læs mere

Enkelt - Sikkert - Fleksibelt NIVELL. - et unikt strøsystem. Boliger, erhverv m.m. Indendørs

Enkelt - Sikkert - Fleksibelt NIVELL. - et unikt strøsystem. Boliger, erhverv m.m. Indendørs Enkelt - Sikkert - Fleksibelt NIVELL - et unikt strøsystem Boliger, erhverv m.m. Indendørs Fleksibel byggehøjde: Systemet 15-402 mm...også velegnet til lyddæmpning...byggehøjder fra 15-402 mm Til strøens

Læs mere

Gyptone Kant E system Monteringsvejledning

Gyptone Kant E system Monteringsvejledning Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse Gyptone akustiklofter med Kant E er et færdigmalet, demonterbart akustikloft monteret i et synligt skinnesystem (T-). Skinnesystemets synlige flade

Læs mere

Montering. Kvik køkken

Montering. Kvik køkken Montering. Kvik køkken Tillykke med dit nye Kvik køkken! Inden du kan tilberede første måltid står du nu overfor monteringen. Med denne guide vil vi forberede dig på monteringen, sikre dig en god proces

Læs mere

Forberedelse. Lægge- og monteringsvejledning

Forberedelse. Lægge- og monteringsvejledning 1 Forberedelse Pergo gulvmaterialer bliver leveret med monteringsvejledning i form af illustrationer. Nedenstående tekst giver forklaring til illustrationerne, og er delt ind i tre områder: Forberedelser,

Læs mere

Tillægsvejledning. Fuldlimning

Tillægsvejledning. Fuldlimning Tillægsvejledning Fuldlimning Januar 2014 1 Fuldlimning med Stauf produkter på støbte underlag Douglas, Fyr, Eg For at få et vellykket resultat er det vigtigt, at gulvet lægges korrekt, og at de beskrevne

Læs mere

Montering Vedligeholdelsesvejledning. Glas. ... kvalitet hele vejen igennem. April 2009 DK

Montering Vedligeholdelsesvejledning. Glas. ... kvalitet hele vejen igennem. April 2009 DK Montering Vedligeholdelsesvejledning Glas... kvalitet hele vejen igennem April 2009 DK Transport Inden montage Tillykke med din nye Glasbordplade fra Horn Bordplader A/S For at få størst mulig glæde af

Læs mere

Gyptone Kant D1 system Monteringsvejledning

Gyptone Kant D1 system Monteringsvejledning Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse/anvendelse Gyptone akustikloft med Kant D er et færdigmalet, demonterbart loft, monteret i skjult skinnesystem (T-). Lofter med Kant D er altid

Læs mere

GULVVARMERØR. Rør pr. m²

GULVVARMERØR. Rør pr. m² Monteringsanvisning Indholdsfortegnelse Monteringsanvisning... 1 Gulvvarmerør... 2 Opbygningsprincipper... 3 Rørskinner... 3 Rørclips... 3 Celleplastplader... 4 Termoplader... 4 Eksempel... 5 Anvendelsesområde:

Læs mere

Installationsvejledning New Image 160B-170B-180B

Installationsvejledning New Image 160B-170B-180B Installationsvejledning New Image 160B-170B-180B 1 Indeks: Venligst læs denne vejledning omhyggeligt, før samling af produktet påbegyndes. Beskrivelse af medfølgende dele og nødvendigt værktøj 3 Montering

Læs mere

Dambrug. Anlægning af land baserede - Kar og rør installationer. Henvendelse. BS Teknik Design Aps. Tlf +4525263280. Mail tanke@bsteknik.

Dambrug. Anlægning af land baserede - Kar og rør installationer. Henvendelse. BS Teknik Design Aps. Tlf +4525263280. Mail tanke@bsteknik. 0 Anlægning af land baserede - Dambrug Kar og rør installationer. Henvendelse BS Teknik Design Aps. Tlf +4525263280 Mail tanke@bsteknik.com Web. www.bsteknik.com Stålkar med PE Inder liner. Størrelse tilpasset

Læs mere

Hvis du leder efter et billigt haveskur,

Hvis du leder efter et billigt haveskur, Den overdækkede hyggekrog giver skuret en ekstra dimension. Med plads til alle havens redskaber og en hyggekrog oven i købet overgår dette solide haveskur langt de skure, du kan købe dig til. Den solide

Læs mere

HURLUMHEJHUS. med masser af muligheder LEGEHUS I LUKSUSUDGAVE. Klatreribbe

HURLUMHEJHUS. med masser af muligheder LEGEHUS I LUKSUSUDGAVE. Klatreribbe LEGEHUS I LUKSUSUDGAVE Klatreribbe HURLUMHEJHUS med masser af muligheder 10 Af Søren Stensgård. Idé: Birgitte Matthiesen. Foto: Lasse Hansen. Tegninger: Christian Raun Gør Det Selv 10/2004 Det flotte legehus

Læs mere

Tørring. Materialelære. Friluftstørring og lagring. stabling:

Tørring. Materialelære. Friluftstørring og lagring. stabling: Tørring Friluftstørring og lagring Stabling Stabling af træ har overordentlig stor betydning for opnåelse af en god og ensartet ovntørring. Ved stablingen bør det tilstræbes at opbygge træstablen på en

Læs mere

VÅDRUM. Se brochuren Novopan Klimagulv. - gulvpladen til gulvvarme. - for gulvvarme til husets øvrige rum!

VÅDRUM. Se brochuren Novopan Klimagulv. - gulvpladen til gulvvarme. - for gulvvarme til husets øvrige rum! Se brochuren Novopan Klimagulv - for gulvvarme til husets øvrige rum! - gulvpladen til gulvvarme VÅDRUM Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk Novopan

Læs mere

Terrasseoverdækning/ Carport Monteringsvejledning

Terrasseoverdækning/ Carport Monteringsvejledning Terrasseoverdækning/ Carport Monteringsvejledning NØDVENDIGT VÆRKTØJ BESTANDDELE Tegningen viser en 3,0 meter bred udførelse. Antallet af bestanddele varierer efter størrelsen (se listen på næste side)

Læs mere

Gyptone BIG Curve system Monteringsanvisning

Gyptone BIG Curve system Monteringsanvisning Monteringsanvisning Design og teknik Produktbeskrivelse er en unik løsning som forener design og akustisk regulering. er et buet loft monteret på stål-skinnesystem, som derved ikke har nogle synlige samlinger.

Læs mere

Gå til forside: Klik HER. Plantekuvøse

Gå til forside: Klik HER. Plantekuvøse Plantekuvøse Gå til forside: Klik HER Beskrivelse af dyrkningsmetoder og resultater I virkeligheden er det kun få af årets måneder, at vi har tomater, agurker, peberfrugte osv. i vores drivhuse. Juli og

Læs mere

Lægningsvejledning til Meister trægulveæ

Lægningsvejledning til Meister trægulveæ Lægningsvejledning til Meister trægulveæ Generelt Træ er et hygroskopisk materiale; det, man i daglig tale kalder et levende materiale. Afhængigt af den omgivende luftfugtighed og temperatur enten afgiver

Læs mere

27.01 2012 23.10 2013

27.01 2012 23.10 2013 Tegningsnr. Emne Dato: (99)01 Tegningsliste 27.01-2012 Dato rev: (99)12.100 Niveaufri adgang (99)12.110 Facademur ved fundament 27.01-2012 27.01-2012 (99)21.100 Indvendig hjørnesamling - Lejlighedsskel,

Læs mere

Eter-Color. et naturligt og stærkt valg. Gennemfarvet fibercement. Stærk kvalitet naturlige, spændende farver. Minimal vedligeholdelse

Eter-Color. et naturligt og stærkt valg. Gennemfarvet fibercement. Stærk kvalitet naturlige, spændende farver. Minimal vedligeholdelse August 2012 2.122 DK Eter-Color et naturligt og stærkt valg Gennemfarvet fibercement Stærk kvalitet naturlige, spændende farver Minimal vedligeholdelse Til alle slags facader Eter-Color er en vejrbestandig

Læs mere

nora tilbehør monterings anbefalinger

nora tilbehør monterings anbefalinger nora tilbehør monterings anbefalinger Generelt nora profiler er lavet af gummi. Fastgørelse Kontakt-/eller dispersionslim eller nora Profix kan bruges til fastgørelse af nora profiler. (efter samråd med

Læs mere

Bambusplader. www.keflico.com

Bambusplader. www.keflico.com 2013 Bambusplader www.keflico.com Spisebord i bambus natur produceret af Getama Danmark A/S - www.getama.dk Case: Bambus altanbord/tørrestativ Projekt: DryUnder Materiale: Bambus Carboniseret (FSC certificeret)

Læs mere

4. INSTALLATION 1. ENHEDEN PAKKES UD. Enheden bør opstilles midt i lokalet, eller i det mindste således, at der sikres en optimal luftcirkulation.

4. INSTALLATION 1. ENHEDEN PAKKES UD. Enheden bør opstilles midt i lokalet, eller i det mindste således, at der sikres en optimal luftcirkulation. 1. ENHEDEN PAKKES UD Det kontrolleres, at enheden er fri for transportskader og at alle tilbehørsdele er medleveret. Ved eventuelle problemer, tages omgående kontakt til forhandleren. Emballagematerialer

Læs mere

14. Varme Gulvvarmekabel 10W/m 14.1. 863351 Æske 150W 5989898 1 140 mm 280 mm 330 mm 1,647 Kg

14. Varme Gulvvarmekabel 10W/m 14.1. 863351 Æske 150W 5989898 1 140 mm 280 mm 330 mm 1,647 Kg 14. Varme Gulvvarmekabel 10W/m 14.1 Gulvvarmekabel 10W/m 150W (15m) Kablet kan bruges i hvilket som helst rum uanset hvor irrregulær rummet er. To leder teflon isoleret varmekabel. 10W/m 863351 Æske 150W

Læs mere

Teknisk information. NeoTherm gulvvarme Sporplade EPS 30/50/70

Teknisk information. NeoTherm gulvvarme Sporplade EPS 30/50/70 Teknisk information NeoTherm gulvvarme Sporplade EPS 30/50/70 NeoTherm Sporplade EPS 30/50/70 Teknisk beskrivelse Neotherm Sporplade EPS 30/50/70 er beregnet til udlægning på bærende gulve, hvor der er

Læs mere

Installationsvejledning New Image 160B-170B-180B

Installationsvejledning New Image 160B-170B-180B Installationsvejledning New Image 160B-170B-180B 1 Indeks: Venligst læs denne vejledning omhyggeligt, før samling af produktet påbegyndes. Beskrivelse af medfølgende dele og nødvendigt værktøj 3 Montering

Læs mere

Bambusplader I HÅRDTTRÆ. www.keflico.com

Bambusplader I HÅRDTTRÆ. www.keflico.com 2015 Bambusplader I HÅRDTTRÆ www.keflico.com Case Spisebord i bambus natur produceret af Getama Danmark A/S - www.getama.dk Case: Bambus altanbord/ tørrestativ Projekt: DryUnder Materiale: Bambus Carboniseret

Læs mere

Monteringsvejledning 1

Monteringsvejledning 1 Monteringsvejledning 1 Indhold: Introduktion... Huskeliste... Modtagelse og opbevaring... Inden lægning af gulvet... Luftfugtighed og temperatur... Generelt... Opslagstabeller...... 7 Montering på bjælkelag/strøer...

Læs mere

BambusGulve. bæredygtige gulve

BambusGulve. bæredygtige gulve BambusGulve bæredygtige gulve www.cinas.dk/morom Få prøver tilsendt til din hoveddør Bestil på www.holseogwibroe.dk/prøver eller scan QR-koden og bestil direkte fra din smartphone Bambus Bambus er et produkt,

Læs mere

Indeklima. *Indeklimaet er den miljøfaktor, som påvirker vores velbefindende, når vi er indenfor, fx lys, luft, varme, røg og støj.

Indeklima. *Indeklimaet er den miljøfaktor, som påvirker vores velbefindende, når vi er indenfor, fx lys, luft, varme, røg og støj. Kære beboer I dag opholder de fleste danskere sig indendørs i mere end 90% af døgnets 24 timer. At skabe et godt indeklima er derfor stadig større betydning for menneskets generelle trivsel uanset hvordan

Læs mere